View original HTML file with complete header information
devadeva uvāca / sarasvatīdṛṣadvatyorantare kurujāṅgale /
devadeva uvāca / sarasvatīdṛṣadvatyorantare kurujāṅgale /
sunipravaramāsīnaṃ purāṇaṃ lomaharṣaṇam /
aṣṭacchanta dvijavarāḥ prabhāvaṃ sarasastadā // VamPSm_1.1 //
pramāṇaṃ saraso brūhi tīrthānāṃ ca viśeṣataḥ / / devatānāṃ ca māhātmyamutpattiṃ vāmanasya ca // VamPSm_1.2 //
etacchrutvā vacasteṣāṃ romaharṣasamanvitaḥ / / praṇipatya purāṇarṣiridaṃ vacanamavravīt // VamPSm_1.3 //
lomaharṣaṇa uvāca / brahmaṇamagryaṃ kamalāsanasthaṃ viṣṇuṃ tathā lakṣmisamanvitaṃ ca /
rudraṃ ca devaṃ praṇipatya mūrdhnā tīrthaṃ mahad brahmasaraḥ pravakṣye //
VamPSm_1.4 // / rantukādaujasaṃ yāvat pāvanācca caturmukham /
saraḥ saṃnihitaṃ proktaṃ brahmaṇā pūrvameva tu // VamPSm_1.5 //
kalidvāparayormadhye vyāsena ca mahātmanā / / saraḥpramāṇaṃ yatproktaṃ tacchṛṇudhvaṃ dvijottamāḥ // VamPSm_1.6 //
viśveśvarādasthipuraṃ rathā kanyā jaradgavī /
yāvadoghavatī proktā tāvatsaṃnihitaṃ saraḥ // VamPSm_1.7 //
mayā śrutaṃ pramāṇaṃ yat paṭhyamānaṃ tu vāmane /
tacchṛṇudhvaṃ dvijaśreṣṭhāḥ puṇyaṃ vṛddhikaraṃ mahat // VamPSm_1.8 //
viśveśvarād devavarā nṛpāvanāt sarasvatī / / saraḥ saṃnihitaṃ jñeyaṃ samantādarthayojanam // VamPSm_1.9 //
etadāśritya devāśca ṛṣayaśca samāgatāḥ / / sevante muktikāmārthaṃ svargārthe cāpare sthitāḥ // VamPSm_1.10 //
brahmaṇā sevitamidaṃ sṛṣṭikāmena yoginā / / viṣṇunā sthitikāmena harirūpeṇa sevitam // VamPSm_1.11 //
rudreṇa ca saromadhyaṃ praviṣṭena mahātmanā / / sevya tīrthaṃ mahātejāḥ sthāṇutvaṃ prāptavān haraḥ // VamPSm_1.12 //
ādyaiṣā brahmaṇo vedistato rāmahṛdaḥ smṛtaḥ /
karuṇā ca yataḥ kṛṣṭaṃ kurukṣetraṃ tataḥ smṛtam // VamPSm_1.13 //
tarantukārantukayoryadantaraṃ yadantaraṃ rāmahṛdāccaturmukham /
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 //
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774421 (0.014):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775716 (0.014):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773794 (0.015):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772824 (0.016):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776090 (0.018):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776350 (0.018):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777714 (0.019):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780110 (0.021):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780657 (0.023):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.026):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783293 (0.026):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783694 (0.028):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23710288 (0.030):
jano 'pi nityotsavabaddhavairaḥ sadā jigīṣuśca niśācarendra // VamP_14.56 / iti śrīvāmanapurāṇe caturdaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786525 (0.030):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779562 (0.033):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709388 (0.035):
itī śrīvāmanapurāṇe trayodaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781502 (0.035):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782648 (0.036):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773076 (0.036):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777005 (0.036):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
brūhi vāmanamāhātmyamutpattiṃ ca viśeṣataḥ / / yathā balirniyamito dattaṃ rājyaṃ śatakratoḥ // VamPSm_2.1 //
lomaharṣaṇa uvāca / śṛṇudhvaṃ munayaḥ prītā vāmanasya mahātmanaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781530 (0.041):
tathaiva saramāhātmyaṃ brūhi sarvamaśeṣataḥ // VamPSm_22.2 // / lomaharṣaṇa uvāca / śṛṇvantu munayaḥ sarve purāṇaṃ vāmanaṃ mahat /
utpattiṃ ca prabhāvaṃ ca nivāsaṃ kurujāṅgale // VamPSm_2.2 // / tadeva vaṃśaṃ daityānāṃ śṛṇudhvaṃ dvijasattamāḥ /
yasya vaṃśe samabhavad balirvairocaniḥ purā // VamPSm_2.3 //
daityānāmādipuruṣo hiraṇyakaśipuḥ purā / / tasya putro mahātejāḥ prahlādo nāma dānavaḥ // VamPSm_2.4 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18864473 (0.052):
avadhyaḥ sarvalokānāṃ triṣu lokeṣu viśrutaḥ / / tasya putro mahātejāḥ prahlādo nāma nāmataḥ // RKV_120.2 //
tasmād virocano jajñe balirjajñe virocanāt / / hate hiraṇyakaśipau devānutsādya sarvataḥ // VamPSm_2.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732733 (0.038):
virocanaś ca prāhrādir % balir jajñe virocanāt // BrP_3.68 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11004065 (0.038):
virocanaś ca prāhrādir balir jajñe virocanāt // BrP_3.68 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16351531 (0.039):
balir indro babhau daityo HV_App.I,42B.2427a / balir jajñe virocanāt HV_3.60f
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401916 (0.042):
virocanas tu prāhlādir % balir jajñe virocanāt // ViP_1,21.1 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108581 (0.042):
virocanas tu prāhlādir balir jajñe virocanāt // ViP_1,21.1 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4333690 (0.043):
prahrādaḥ paramāṃ bhaktiṃ ya uvāca janārdane | *HV_3.60cd*72:2 | / virocanaś ca prāhrādir balir jajñe virocanāt // HV_3.60 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13817939 (0.044):
baliyajñavināśana HV_111.7*1340:15b / balir jajñe virocanāt HV_3.60f
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6696284 (0.047):
saṃhrādaputra āyuṣmāñchibirvāṣkala eva ca / / virocanaśca prāhrādirbalirjajñe virocanāt // GarP_1,6.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16885197 (0.055):
balir jajñe virocanāt BrP_3.68d / balir nāma mahādaityo BrP_73.2a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4754264 (0.063):
virovanastu prāhrādirbalirjajñe virocanāt /AP_19.009ab/ / baleḥ putraśataṃ tvāsīdvāṇaśreṣṭhaṃ(2) mahāmune //AP_19.009cd/
rājyaṃ kṛtaṃ ca teneṣṭaṃ trailokye sacarācare / / kṛtayatneṣu deveṣu trailokye daityatāṃ gate // VamPSm_2.6 //
jaye tathā balavatormayaśambarayostathā / / śuddhāsu dikṣu sarvāsu pravṛtte dharmakarmaṇi // VamPSm_2.7 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699605 (0.0):
jaye baler balavato $ mayaśambarayos tathā // HV_App.I,42B.2429 // / śuddhāsu dikṣu sarvāsu $ pravṛtte dharmakarmaṇi / HV_App.I,42B.2430 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185155 (0.0):
jaye baler balavato mayaśambarayos tathā // HV_App.I,42B.2429 // / śuddhāsu dikṣu sarvāsu pravṛtte dharmakarmaṇi / HV_App.I,42B.2430 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4368421 (0.038):
jaye daśaśatākṣasya mayasya ca parājaye / / dikṣu sarvāsu śuddhāsu pravṛtte dharmasaṃstare // HV_36.39 //
saṃpravṛtte daityapathe ayanasthe divākare /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699613 (0.055):
apāvṛte devapathe $ ayanasthe divākare // HV_App.I,42B.2431 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185163 (0.055):
apāvṛte devapathe ayanasthe divākare // HV_App.I,42B.2431 //
prahlādaśambaramayairanuhvādena caiva hi // VamPSm_2.8 // / dikṣu sarvāsu suptāsu gagane daityapālite /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699626 (0.039):
prahrādaśambaramayair $ anuhrādena caiva hi / HV_App.I,42B.2432 / / dikṣu sarvāsu guptāsu $ gagane daityapālite // HV_App.I,42B.2433 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185176 (0.039):
prahrādaśambaramayair anuhrādena caiva hi / HV_App.I,42B.2432 / / dikṣu sarvāsu guptāsu gagane daityapālite // HV_App.I,42B.2433 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 692417 (0.053):
mahāmatiṃ mahotsāhaṃ $ mahākāyaṃ mahāsuram // HV_App.I,42B.1650 // / taṃ saṃīkṣya mahāyodhaṃ $ dikṣu sarvāsv avasthitam / HV_App.I,42B.1651 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22177966 (0.053):
mahāmatiṃ mahotsāhaṃ mahākāyaṃ mahāsuram // HV_App.I,42B.1650 // / taṃ saṃīkṣya mahāyodhaṃ dikṣu sarvāsv avasthitam / HV_App.I,42B.1651 /
deveṣu makhaśobhāṃ ca svargasthāṃ darśayatsu ca // VamPSm_2.9 //
prakṛtisthe tato loke vartamāne ca satpathe /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699645 (0.003):
deveṣu makhaśobhāś ca $ svargārthaṃ darśayatsu ca / HV_App.I,42B.2434 / / prakṛtisthe tadā loke $ vartamāne ca satpathe // HV_App.I,42B.2435 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185195 (0.003):
deveṣu makhaśobhāś ca svargārthaṃ darśayatsu ca / HV_App.I,42B.2434 / / prakṛtisthe tadā loke vartamāne ca satpathe // HV_App.I,42B.2435 //
abhāve sarvapāpānāṃ dharmabhāve sadotthite // VamPSm_2.10 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699648 (0.046):
prakṛtisthe tadā loke $ vartamāne ca satpathe // HV_App.I,42B.2435 // / abhāve sarvapāpānāṃ $ bhāve caiva tathā sthite / HV_App.I,42B.2436 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185198 (0.046):
prakṛtisthe tadā loke vartamāne ca satpathe // HV_App.I,42B.2435 // / abhāve sarvapāpānāṃ bhāve caiva tathā sthite / HV_App.I,42B.2436 /
catuṣpāde sthite dharme hyadharme pādavigrahe /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699681 (0.0):
**HV_App.I,42B.2437**151:1 / / catuṣpāde sthite dharme $ adharme pādavigrahe / HV_App.I,42B.2438 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185231 (0.0):
**HV_App.I,42B.2437**151:1 / / catuṣpāde sthite dharme adharme pādavigrahe / HV_App.I,42B.2438 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4368484 (0.062):
tripādavigrahe dharme adharme pādavigrahe // HV_36.43 //
prajāpālanayukteṣu bhrājamāneṣu rājasu / / svadharmasaṃprayukteṣu tathāśramanivāsiṣu // VamPSm_2.11 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699693 (0.022):
catuṣpāde sthite dharme $ adharme pādavigrahe / HV_App.I,42B.2438 / / prajāpālanayukteṣu $ bhrājamāneṣu rājasu // HV_App.I,42B.2439 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185243 (0.022):
catuṣpāde sthite dharme adharme pādavigrahe / HV_App.I,42B.2438 / / prajāpālanayukteṣu bhrājamāneṣu rājasu // HV_App.I,42B.2439 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4368501 (0.045):
svadharmastheṣu varṇeṣu loke 'sminn āśrameṣu ca // HV_36.44 // / prajārakṣaṇayukteṣu bhrājamāneṣu rājasu /
abhiṣikto 'suraiḥ sarvairdaityarājye balistadā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699705 (0.017):
svadharmasaṃprayukteṣu $ sarvāśramanivāsiṣu / HV_App.I,42B.2440 / / abhiṣikto 'suraiḥ sarvair $ devarājye balis tadā // HV_App.I,42B.2441 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185255 (0.017):
svadharmasaṃprayukteṣu sarvāśramanivāsiṣu / HV_App.I,42B.2440 / / abhiṣikto 'suraiḥ sarvair devarājye balis tadā // HV_App.I,42B.2441 //
hṛṣṭeṣvasurasaṃgheṣu nadatsu muditeṣu ca // VamPSm_2.12 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699712 (0.004):
abhiṣikto 'suraiḥ sarvair $ devarājye balis tadā // HV_App.I,42B.2441 // / hṛṣṭeṣv asurasaṃgheṣu $ nadatsu muditeṣu ca / HV_App.I,42B.2442 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185262 (0.004):
abhiṣikto 'suraiḥ sarvair devarājye balis tadā // HV_App.I,42B.2441 // / hṛṣṭeṣv asurasaṃgheṣu nadatsu muditeṣu ca / HV_App.I,42B.2442 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16502218 (0.041):
hṛṣṭena manasā tadā HV_84.9b / hṛṣṭeṣv asurasaṃgheṣu HV_App.I,42B.2442a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25202218 (0.053):
hṛṣṭāḥ saṃparimodadhvaṃ HV_App.I,42B.1897a / hṛṣṭeṣv asurasaṃgheṣu HV_App.I,42B.2442a
athābhyupagatā lakṣmīr baliṃ padmāntaraprabhā /
padmodyatakarā devī varadā supraveśinī // VamPSm_2.13 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699724 (0.027):
athābhyupagatā lakṣmīr $ baliṃ padmāsane sthitā / HV_App.I,42B.2443 / / padmodyatakarā devī $ varadāsurasevinī // HV_App.I,42B.2444 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185274 (0.027):
athābhyupagatā lakṣmīr baliṃ padmāsane sthitā / HV_App.I,42B.2443 / / padmodyatakarā devī varadāsurasevinī // HV_App.I,42B.2444 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16318994 (0.057):
padmotpalair āvṛtāsu HV_App.I,29F.111a / padmodyatakarā devī HV_App.I,42B.2444a
śrīruvāca / bale balavatāṃ śreṣṭha daityarāja mahādyute /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699753 (0.024):
**HV_App.I,42B.2444**152:1 / / {śrīr uvāca} / bale balavatāṃ śreṣṭha $ mahārāja mahādyute / HV_App.I,42B.2445 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185303 (0.024):
śrīr uvācāsurapatiṃ suprasannamukhī tadā / **HV_App.I,42B.2444**152:1 / {śrīr uvāca} / bale balavatāṃ śreṣṭha mahārāja mahādyute / HV_App.I,42B.2445 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16351927 (0.059):
balenodakarākṣasam HV_9.75b / bale balavatāṃ śreṣṭha HV_App.I,42B.2445a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25107669 (0.059):
balena susamāhitāḥ HV_App.I,42.507b / bale balavatāṃ śreṣṭha HV_App.I,42B.2445a
prītāsmi tava bhadraṃ te devarājaparājaye // VamPSm_2.14 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699757 (0.034):
bale balavatāṃ śreṣṭha $ mahārāja mahādyute / HV_App.I,42B.2445 / / prītāsmi tava bhadraṃ te $ devatānāṃ parājaye // HV_App.I,42B.2446 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185307 (0.034):
bale balavatāṃ śreṣṭha mahārāja mahādyute / HV_App.I,42B.2445 / / prītāsmi tava bhadraṃ te devatānāṃ parājaye // HV_App.I,42B.2446 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16347571 (0.049):
prītās tuṣṭāḥ samāyayuḥ HV_App.I,31.2073b / prītāsmi tava bhadraṃ te HV_App.I,42B.2446a
yattvayā yudhi vikramya devarājyaṃ parājitam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16386668 (0.061):
yat tvayā matpriyaṃ krṭaṃ HV_111.10b / yat tvayā yudhi vikramya HV_App.I,42B.2447a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699765 (0.064):
prītāsmi tava bhadraṃ te $ devatānāṃ parājaye // HV_App.I,42B.2446 // / yat tvayā yudhi vikramya $ devarājaḥ parājitaḥ / HV_App.I,42B.2447 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25129714 (0.064):
yat tvayā nāvadhāryate HV_App.I,42.139b / yat tvayā yudhi vikramya HV_App.I,42B.2447a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185315 (0.064):
prītāsmi tava bhadraṃ te devatānāṃ parājaye // HV_App.I,42B.2446 // / yat tvayā yudhi vikramya devarājaḥ parājitaḥ / HV_App.I,42B.2447 /
dṛṣṭvā te paramaṃ sattvaṃ tato 'haṃ svayamāgatā // VamPSm_2.15 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699775 (0.0):
yat tvayā yudhi vikramya $ devarājaḥ parājitaḥ / HV_App.I,42B.2447 / / dṛṣṭvā te paramaṃ sattvaṃ $ tato 'haṃ svayam āgatā // HV_App.I,42B.2448 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185325 (0.0):
yat tvayā yudhi vikramya devarājaḥ parājitaḥ / HV_App.I,42B.2447 / / dṛṣṭvā te paramaṃ sattvaṃ tato 'haṃ svayam āgatā // HV_App.I,42B.2448 //
nāścaryaṃ dānavavyāghra hiraṇyakaśipoḥ kule /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699786 (0.051):
nāścaryaṃ dānavaśreṣtha $ hiraṇyakaśipoḥ kule / HV_App.I,42B.2449 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185336 (0.051):
nāścaryaṃ dānavaśreṣtha hiraṇyakaśipoḥ kule / HV_App.I,42B.2449 /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745748 (0.060):
nāścarya dānavaśreṣṭha hiraṇyakaśipoḥ kule // VamP_49.45 //
prasūtasyāsurendrasya tava karme damīdṛśam // VamPSm_2.16 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23745750 (0.031):
nāścarya dānavaśreṣṭha hiraṇyakaśipoḥ kule // VamP_49.45 // / prasūtasyāsurendrasya tava karma yadīdṛśam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699788 (0.041):
nāścaryaṃ dānavaśreṣtha $ hiraṇyakaśipoḥ kule / HV_App.I,42B.2449 / / prasūtasyāsurendrasya $ tava karmedam īdṛśam // HV_App.I,42B.2450 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185338 (0.041):
nāścaryaṃ dānavaśreṣtha hiraṇyakaśipoḥ kule / HV_App.I,42B.2449 / / prasūtasyāsurendrasya tava karmedam īdṛśam // HV_App.I,42B.2450 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25102278 (0.060):
prasīdaiṣo 'ñjalis tava HV_App.I,38.24b / prasūtasyāsurendrasya HV_App.I,42B.2450a
viśeṣitastvayā rājan daityendraḥ prapitāmahaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699799 (0.029):
prasūtasyāsurendrasya $ tava karmedam īdṛśam // HV_App.I,42B.2450 // / viśeṣitas tvayā rājan $ daityendraḥ sa pitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2451 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185349 (0.029):
prasūtasyāsurendrasya tava karmedam īdṛśam // HV_App.I,42B.2450 // / viśeṣitas tvayā rājan daityendraḥ sa pitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2451 /
yena bhuktaṃ hi nikhilaṃ trailokyamidamavyayam // VamPSm_2.17 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699820 (0.029):
**HV_App.I,42B.2451**153:1 / / yena bhuktaṃ hi nikhilaṃ $ trailokyam idam avyayam // HV_App.I,42B.2452 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185370 (0.029):
**HV_App.I,42B.2451**153:1 / / yena bhuktaṃ hi nikhilaṃ trailokyam idam avyayam // HV_App.I,42B.2452 //
evamuktvā tu sā devī lakṣmīrdaityanṛpaṃ balim /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699847 (0.039):
**HV_App.I,42B.2452**154:2 / / evam uktvā hi sā devī $ lakṣmīr daityapatiṃ balim / HV_App.I,42B.2453 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185397 (0.039):
**HV_App.I,42B.2452**154:2 / / evam uktvā hi sā devī lakṣmīr daityapatiṃ balim / HV_App.I,42B.2453 /
praviṣṭā varadā sevyā sarvadevamanoramā // VamPSm_2.18 //
tuṣṭāśca devyaḥ pravarāḥ hrīḥ kīrtirdyutireva ca /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699867 (0.046):
śiṣṭāś ca divyaḥ pravarā $ hrīḥ kīrtir dyutir eva ca / HV_App.I,42B.2455 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185417 (0.046):
śiṣṭāś ca divyaḥ pravarā hrīḥ kīrtir dyutir eva ca / HV_App.I,42B.2455 /
prabhā dhṛtiḥ kṣamā bhūtir ṛddhirdivyā mahāmatiḥ // VamPSm_2.19 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16339956 (0.042):
prabhāte pūrṇacandrasya HV_App.I,29.175a / prabhā dhṛtiḥ kṣamā bhūtir HV_App.I,42B.2456a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699870 (0.042):
śiṣṭāś ca divyaḥ pravarā $ hrīḥ kīrtir dyutir eva ca / HV_App.I,42B.2455 / / prabhā dhṛtiḥ kṣamā bhūtir $ nītir vidyā dayā matiḥ // HV_App.I,42B.2456
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25100230 (0.042):
prabhā dhṛtiḥ kṣamā bhūtir HV_App.I,42B.2456a / prabhā bhāskarabhāmiśrā HV_App.I,18.605**67:2a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185420 (0.042):
śiṣṭāś ca divyaḥ pravarā hrīḥ kīrtir dyutir eva ca / HV_App.I,42B.2455 / / prabhā dhṛtiḥ kṣamā bhūtir nītir vidyā dayā matiḥ // HV_App.I,42B.2456 //
śrutiḥsmṛtiriḍā kīrtiḥ śāntiḥ puṣṭistathā kriyā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699892 (0.055):
śrutiḥ prītis tathā kāntiḥ $ śāntiḥ puṣṭiḥ kriyā tathā // / HV_App.I,42B.2458 // / [k: T G1.3.4 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185442 (0.055):
śrutiḥ prītis tathā kāntiḥ śāntiḥ puṣṭiḥ kriyā tathā // HV_App.I,42B.2458 / [k: T G1.3.4 M2.4 ins. :k]
sarvāścapsaraso divyā nṛttagītaviśāradāḥ // VamPSm_2.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699908 (0.052):
sarvāś cāpsaraso divyā $ nṛtyagītaviśāradāḥ / HV_App.I,42B.2459 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185458 (0.052):
sarvāś cāpsaraso divyā nṛtyagītaviśāradāḥ / HV_App.I,42B.2459 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 616999 (0.060):
sarvāś cāpsaraso rājan $ nṛttagītaviśāradāḥ // HV_App.I,31.935 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22102551 (0.060):
sarvāś cāpsaraso rājan nṛttagītaviśāradāḥ // HV_App.I,31.935 //
prapadyante sma daityendraṃ trailokyaṃ sacarācaram /
prāptamaiśvaryamatulaṃ balinā brahmavādinā // VamPSm_2.21 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699932 (0.046):
pratipannaṃ tu daiteyais $ trailokyaṃ sacarācaram / HV_App.I,42B.2461 / / prāptam aiśvaryam amitaṃ $ balinā brahmavādinā // HV_App.I,42B.2462 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185482 (0.046):
pratipannaṃ tu daiteyais trailokyaṃ sacarācaram / HV_App.I,42B.2461 / / prāptam aiśvaryam amitaṃ balinā brahmavādinā // HV_App.I,42B.2462 //
iti kṣīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvitīyo 'dhyāyaḥ / IN REE NICHT ZULÄSSIGE ZEICHEN:
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3331932 (5.960):
iti cchāndogyopaniṣadbrāhmaṇe tṛtīyo 'dhyāyaḥ samāptaḥ / IN REE NICHT ZULÄSSIGE ZEICHEN:
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438322 (5.960):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge dvāviśo 'dhyāyaḥ / IN REE NICHT ZULÄSSIGE ZEICHEN:
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13439924 (5.960):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge caturviśo 'dhyāyaḥ / IN REE NICHT ZULÄSSIGE ZEICHEN:
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440230 (5.960):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge pañcaviṃśo / 'dhyāyaḥ / IN REE NICHT ZULÄSSIGE ZEICHEN:
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23757891 (5.960):
iti śrīvāmanapurāṇe triṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / IN REE NICHT ZULÄSSIGE ZEICHEN:
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13436989 (0.009):
iti śrīkūrmapurāṇe ṣaṭsāhastryāṃ saṃhitāyāmuparivibhāge ekaviśo 'dhyāya / IN REE NICHT ZULÄSSIGE ZEICHEN:
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779231 (0.022):
nṛtyamānaśca devena śaṅkareṇa nivāritaḥ // VamPSm_16.40 // / iti kṣīvāmanurāṇe saromāhātmye ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10780397 (0.042):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye hradākhyānaṃ nāma ṣoḍaśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 17
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18891929 (0.043):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye / udīrṇavarāhatīrthamāhātmyavarṇanaṃ nāmaikonanavatyuttaraśatatamo 'dhyāyaḥ / RKV adhyāya 190
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18893971 (0.043):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe narmadāmāhātmye śrīpatyutpattivarṇanaṃ nāma / dvinavatyuttaraśatatamo 'dhyāyaḥ || / RKV adhyāya 193
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10789816 (0.047):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe gardabhītīrthavarṇano nāma ṣaḍviṃśo / 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 27
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10831607 (0.050):
rameśvarahariṇeśvaralubdhakeśvaradhanurīśvarabāṇeśvarakathano nāma / tryaśītitamo 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 84
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784390 (0.051):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ / mārkaṇḍeya uvāca / sthāṇutīrthaprabhāvaṃ tu śrotumicchāmyahaṃ mune /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4626723 (0.051):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamabhāge tṛtīya upoddhātapade / vṛṣṇivaṃśānukīrttanaṃ nāmaikasaptatitamo 'dhyāyaḥ // 71//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4608894 (0.052):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamābhāge tṛtīya upoddhātapāde / sagaracaritesāgarāvināśo nāma tripañcaśattamo 'dhyāyaḥ // 53//
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4610752 (0.052):
iti śrībrahmāṇḍe mahāpurāṇe vāyuprokte madhyamābhāge tṛtīya upoddhātapāde / gaṅgānayanaṃ nāma ṣaṭpañcaśattamo 'dhyāyaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10845021 (0.054):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe nanditīrthavarṇano nāmaikaśatatamo 'dhyāyaḥ / RKS adhyāya 102
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10844114 (0.054):
iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe śaṅkhacūḍatīrthamahimānuvarṇano nāma / navanavatitamo 'dhyāyaḥ || / RKS adhyāya 100
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17962125 (0.054):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe sāvarṇike manvantare devīmāhātmye / caṇḍamuṇḍavadhonāma saptāśītitamo 'dhyāyaḥ / aṣṭāśītitamo 'dhyāyaḥ 88
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777004 (0.055):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
ṛṣaya ūcuḥ / devānāṃ brūhi naḥ karma yadvṛttāste parājitāḥ /
kathaṃ devātidevo 'sau viṣṇurvāmanatāṃ gataḥ // VamPSm_3.1 //
lomaharṣaṇa uvāca// / balisaṃsthaṃ ca trailokyaṃ dṛṣṭvā devaḥ purandaraḥ/
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781665 (0.062):
viriñjasya prasādena viditaṃ sarvameva ca // VamPSm_22.13 // / lomaharṣaṇa uvāca/ / mārkaṇḍeyavacaḥ śrutvā brahmatmā sa mahāmuniḥ /
meruprasthaṃ yayau śakraḥ svamāturnilayaṃ śubham // VamPSm_3.2 //
samīpaṃ prāpya mātuśca kathayāmāsa tāṃ giram / / ādityāśca yathā yuddhe dānavena parājitāḥ // VamPSm_3.3 //
aditiruvāca// / yadyevaṃ putra yuṣmābhirna śakyo hantumāhave /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700014 (0.0):
{aditir uvāca} / yady evaṃ putra yuṣmābhir $ na śakyo hantum āhave / HV_App.I,42B.2469 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185564 (0.0):
{aditir uvāca} / yady evaṃ putra yuṣmābhir na śakyo hantum āhave / HV_App.I,42B.2469 /
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15685974 (0.039):
09,060.057c ṛjuyuddhena vikrāntā hantuṃ yuṣmābhir āhave / 09,060.057d*0372_01 naiṣa śakyaḥ kadā cit tu hantuṃ dharmeṇa pārthivaḥ
balirvirocanasutaḥ sarvaiścaiva marudgaṇaiḥ // VamPSm_3.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700022 (0.0):
yady evaṃ putra yuṣmābhir $ na śakyo hantum āhave / HV_App.I,42B.2469 / / balir virocanasutaḥ $ sarvaiś caiva marudgaṇaiḥ // HV_App.I,42B.2470 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185572 (0.0):
yady evaṃ putra yuṣmābhir na śakyo hantum āhave / HV_App.I,42B.2469 / / balir virocanasutaḥ sarvaiś caiva marudgaṇaiḥ // HV_App.I,42B.2470 //
sahasraśirasā śakyaḥ kevalaṃ hantumāhave /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700026 (0.048):
balir virocanasutaḥ $ sarvaiś caiva marudgaṇaiḥ // HV_App.I,42B.2470 // / sahasraśirasā hantuṃ $ kevalaṃ śakyate 'suraḥ / HV_App.I,42B.2471 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185576 (0.048):
balir virocanasutaḥ sarvaiś caiva marudgaṇaiḥ // HV_App.I,42B.2470 // / sahasraśirasā hantuṃ kevalaṃ śakyate 'suraḥ / HV_App.I,42B.2471 /
tenaikena sahasrākṣa na sa hyanyena śakyate // VamPSm_3.5 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185582 (0.053):
sahasraśirasā hantuṃ kevalaṃ śakyate 'suraḥ / HV_App.I,42B.2471 / / tenaikena sahasrākṣa na hy anyena śatakrato // HV_App.I,42B.2472 //
tadvat pṛcchāmi pitaraṃ kaśyapaṃ brahmavādinam/
parājayārthaṃ daityasya balestasya mahātmanaḥ // VamPSm_3.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700064 (0.028):
**HV_App.I,42B.2473**157:1 / / parājayārthaṃ daityasya $ bales tasya mahātmanaḥ // HV_App.I,42B.2474 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185614 (0.028):
**HV_App.I,42B.2473**157:1 / / parājayārthaṃ daityasya bales tasya mahātmanaḥ // HV_App.I,42B.2474 //
tato 'dityā saha surāḥ paṃprāptāḥ kaśyapāntikam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700070 (0.043):
parājayārthaṃ daityasya $ bales tasya mahātmanaḥ // HV_App.I,42B.2474 // / tato 'dityā saha surāḥ $ saṃprāptāḥ kaśyapāntikam / HV_App.I,42B.2475 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185620 (0.043):
parājayārthaṃ daityasya bales tasya mahātmanaḥ // HV_App.I,42B.2474 // / tato 'dityā saha surāḥ saṃprāptāḥ kaśyapāntikam / HV_App.I,42B.2475 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16240658 (0.060):
tato dāhāt pramucyata HV_110.66d / tato 'dityā saha surā HV_App.I,42B.2495a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700268 (0.062):
yathāśrutaṃ ca tatraiva $ brahmaṇe vadatānaghāḥ // HV_App.I,42B.2494 // / tato 'dityā saha surā $ yāntaṃ kaśyapam anvayuḥ / HV_App.I,42B.2495 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25037995 (0.062):
tato dadhmau śaṅkhavaraṃ HV_App.I,31.3210a / tato 'dityā saha surā HV_App.I,42B.2495a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25038003 (0.062):
tato 'dityā saha surāḥ HV_App.I,42B.2475a / tato dṛṣṭvā mahābāhuṃ HV_App.I,42A.191a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185818 (0.062):
yathāśrutaṃ ca tatraiva brahmaṇe vadatānaghāḥ // HV_App.I,42B.2494 // / tato 'dityā saha surā yāntaṃ kaśyapam anvayuḥ / HV_App.I,42B.2495 /
tatrāpaśyanta mārīcaṃ muniṃ dīptataponidhim // VamPSm_3.7 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700080 (0.042):
apaśyan kaśyapaṃ tatra $ muniṃ dīptataponidhim // HV_App.I,42B.2476 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185630 (0.042):
apaśyan kaśyapaṃ tatra muniṃ dīptataponidhim // HV_App.I,42B.2476 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16381030 (0.055):
muniṃ dīptatapodhanam HV_App.I,18.300b / muniṃ dīptataponidhim HV_App.I,42B.2476b
ādyaṃ devaguruṃ divyaṃ pradīptaṃ brahmavarcasā /
tejasā bhāskarākāraṃ sthitamagniśikhopamam // VamPSm_3.8 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 542185 (0.043):
gauram agniśikhākāraṃ $ tejasā bhāskaropamam / HV_App.I,18.302 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22027743 (0.043):
gauram agniśikhākāraṃ tejasā bhāskaropamam / HV_App.I,18.302 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700094 (0.053):
tejasā bhāskarākāraṃ $ gauram agniśikhāprabham // HV_App.I,42B.2478 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185644 (0.053):
tejasā bhāskarākāraṃ gauram agniśikhāprabham // HV_App.I,42B.2478 //
nyastadaṇḍaṃ tapoyuktaṃ baddhakṛṣṇājināmbaram /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700105 (0.0):
tejasā bhāskarākāraṃ $ gauram agniśikhāprabham // HV_App.I,42B.2478 // / nyastadaṇḍaṃ tapoyuktaṃ $ baddhakṛṣṇājinottaram / HV_App.I,42B.2479 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185655 (0.0):
tejasā bhāskarākāraṃ gauram agniśikhāprabham // HV_App.I,42B.2478 // / nyastadaṇḍaṃ tapoyuktaṃ baddhakṛṣṇājinottaram / HV_App.I,42B.2479 /
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122951 (0.047):
cīrakṛṣṇājināmbaram Ram_3,37.15b / cīrakṛṣṇājināmbaraḥ Ram_3,32.5b
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3075926 (0.061):
taṃ tu kṛṣṇājinadharaṃ $ cīravalkalavāsasam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7718196 (0.061):
taṃ tu kṛṣṇājinadharaṃ cīravalkalavāsasam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4291209 (0.061):
2.093.025a taṃ tu kṛṣṇājinadharaṃ cīravalkalavāsasaṃ
valkalājinasaṃvītaṃ pradīptamiva tejasā // VamPSm_3.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700113 (0.030):
nyastadaṇḍaṃ tapoyuktaṃ $ baddhakṛṣṇājinottaram / HV_App.I,42B.2479 / / valkalājinasaṃvītaṃ $ pradīptaṃ brahmavarcasā // HV_App.I,42B.2480 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185663 (0.030):
nyastadaṇḍaṃ tapoyuktaṃ baddhakṛṣṇājinottaram / HV_App.I,42B.2479 / / valkalājinasaṃvītaṃ pradīptaṃ brahmavarcasā // HV_App.I,42B.2480 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16418595 (0.034):
valayo 'bhrataraṃgābhāḥ HV_67.24c / valkalājinasaṃvītaṃ HV_App.I,42B.2480a
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17122956 (0.039):
cīrakṛṣṇājināmbaram Ram_3,37.15b / cīrakṛṣṇājināmbaraḥ Ram_3,32.5b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25149102 (0.052):
varṣe varṣapradaṃ tathā HV_App.I,41.1926b / valkalājinasaṃvītaṃ HV_App.I,42B.2480a
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02au.htm.txt) 3075927 (0.057):
taṃ tu kṛṣṇājinadharaṃ $ cīravalkalavāsasam &
Valmiki (trad.): Ramayana: 2. Ayodhyakanda (ram_02pu.htm.txt) 7718197 (0.057):
taṃ tu kṛṣṇājinadharaṃ cīravalkalavāsasam /
Valmiki: Ramayana, 2. Ayodhyakanda (ram_02_u.htm.txt) 4291210 (0.057):
2.093.025a taṃ tu kṛṣṇājinadharaṃ cīravalkalavāsasaṃ
hutāśamiva dīpyantamājyagandhapuraskṛtam / / svādhyāyavantaṃ pitaraṃ vapuṣmantamivānalam // VamPSm_3.10 //
brahmavādisatyavādisurāsuraguruṃ prabhum /
brāhmaṇyāpratimaṃ lakṣmyā kaśyapaṃ dīptatejasam // VamPSm_3.11 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700184 (0.054):
trailokye 'pratimaṃ lakṣmyā $ kāśyapaṃ dīptatejasam / / **HV_App.I,42B.2484**160:1 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185734 (0.054):
trailokye 'pratimaṃ lakṣmyā kāśyapaṃ dīptatejasam / / **HV_App.I,42B.2484**160:1 /
yaḥ sraṣṭā sarvalokānāṃ prajānāṃ patiruttamaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700192 (0.017):
trailokye 'pratimaṃ lakṣmyā $ kāśyapaṃ dīptatejasam / / **HV_App.I,42B.2484**160:1 / / yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ $ prajānāṃ patir uttamaḥ / HV_App.I,42B.2485 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185742 (0.017):
trailokye 'pratimaṃ lakṣmyā kāśyapaṃ dīptatejasam / / **HV_App.I,42B.2484**160:1 / / yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ prajānāṃ patir uttamaḥ / HV_App.I,42B.2485 /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29012451 (0.062):
sa sraṣṭā sarvalokānāṃ LiP_1,17.69c / sa svecchayā śivaḥ sākṣād LiP_1,75.36a
ātmabhāvaviśeṣeṇa tṛtīyo yaḥ prajāpatiḥ // VamPSm_3.12 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700199 (0.0):
yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ $ prajānāṃ patir uttamaḥ / HV_App.I,42B.2485 / / ātmabhāvaviśeṣeṇa $ tṛtīyo yaḥ prajāpatiḥ // HV_App.I,42B.2486 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185749 (0.0):
yaḥ sraṣṭā sarvabhūtānāṃ prajānāṃ patir uttamaḥ / HV_App.I,42B.2485 / / ātmabhāvaviśeṣeṇa tṛtīyo yaḥ prajāpatiḥ // HV_App.I,42B.2486 //
atha praṇamya te vīrāḥ sahādityā surarṣabhāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700209 (0.0):
ātmabhāvaviśeṣeṇa $ tṛtīyo yaḥ prajāpatiḥ // HV_App.I,42B.2486 // / tataḥ praṇamya te vīrāḥ $ sahādityā surarṣabhāḥ / HV_App.I,42B.2487 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185759 (0.0):
ātmabhāvaviśeṣeṇa tṛtīyo yaḥ prajāpatiḥ // HV_App.I,42B.2486 // / tataḥ praṇamya te vīrāḥ sahādityā surarṣabhāḥ / HV_App.I,42B.2487 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16474595 (0.060):
sahādityā tapodhana HV_App.I,29.876b / sahādityā surarṣabhāḥ HV_App.I,42B.2487b
ūcuḥ prāñjalayaḥ sarve brahmāṇamiva mānasāḥ // VamPSm_3.13 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700209 (0.055):
tataḥ praṇamya te vīrāḥ $ sahādityā surarṣabhāḥ / HV_App.I,42B.2487 / / ūcuḥ prāṅjalayaḥ sarve $ brahmāṇam iva mānasāḥ // HV_App.I,42B.2488 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185759 (0.055):
tataḥ praṇamya te vīrāḥ sahādityā surarṣabhāḥ / HV_App.I,42B.2487 / / ūcuḥ prāṅjalayaḥ sarve brahmāṇam iva mānasāḥ // HV_App.I,42B.2488 //
ajeyo yudhi śakreṇa balirdaityo balādhikaḥ /
tasmād vidhatta naḥ śreyo devānāṃ puṣṭivardhanam // VamPSm_3.14 //
śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ putrāṇāṃ kaśyapaḥ prabhuḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700239 (0.025):
ajeyas tridaśaiḥ sarvair $ balir dānavasattamaḥ // HV_App.I,42B.2490 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ $ putrāṇāṃ kaśyapas tadā / HV_App.I,42B.2491 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185789 (0.025):
ajeyas tridaśaiḥ sarvair balir dānavasattamaḥ // HV_App.I,42B.2490 // / śrutvā tu vacanaṃ teṣāṃ putrāṇāṃ kaśyapas tadā / HV_App.I,42B.2491 /
akarod gamane buddhi brahmalokāya lokakṛt // VamPSm_3.15 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700249 (0.030):
cakāra gamane buddhiṃ $ brahmalokāya lokakṛt // HV_App.I,42B.2492 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185799 (0.030):
cakāra gamane buddhiṃ brahmalokāya lokakṛt // HV_App.I,42B.2492 //
kaśyapa uvāca / śakra gacchāma sadanaṃ brahmaṇaḥ paramādbhutam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700254 (0.045):
cakāra gamane buddhiṃ $ brahmalokāya lokakṛt // HV_App.I,42B.2492 // / {kaśyapa uvāca} / gacchāma brahmasadanaṃ $ brahmaghoṣanināditam / HV_App.I,42B.2493 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185804 (0.045):
cakāra gamane buddhiṃ brahmalokāya lokakṛt // HV_App.I,42B.2492 // / {kaśyapa uvāca} / gacchāma brahmasadanaṃ brahmaghoṣanināditam / HV_App.I,42B.2493 /
tathā parājayaṃ sarve brahmaṇaḥ khyātumudyatāḥ // VamPSm_3.16 //
sahādityā tato devāyātāḥ kāśyapamāśramam /
prasthitā brahmasadanaṃ maharṣigaṇasevitam // VamPSm_3.17 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700284 (0.010):
prasthitaṃ brahmasadanaṃ $ devarṣigaṇasevitam // HV_App.I,42B.2496 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185834 (0.010):
prasthitaṃ brahmasadanaṃ devarṣigaṇasevitam // HV_App.I,42B.2496 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4377295 (0.031):
dṛṣṭaṃ me brahmasadanaṃ brahmarṣigaṇasevitam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672329 (0.036):
vairājaṃ brahmasadanaṃ $ brahmarṣigaṇasevitam // HV_App.I,42A.40 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157881 (0.036):
vairājaṃ brahmasadanaṃ brahmarṣigaṇasevitam // HV_App.I,42A.40 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362692 (0.036):
vairājaṃ brahmasadanaṃ brahmarṣigaṇasevitam // HV_31.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880758 (0.042):
vairājaṃ brahmasadanaṃ % brahmarṣigaṇasevitam // BrP_213.59 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152071 (0.042):
vairājaṃ brahmasadanaṃ brahmarṣigaṇasevitam // BrP_213.59 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3912167 (0.054):
vairājaṃ brahmasadanaṃ % brahmarṣigaṇasevitam // MatsP_161.17 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8951662 (0.054):
vairājaṃ brahmasadanaṃ brahmarṣigaṇasevitam // MatsP_161.17 //
te muhūrtena saṃprāptā brahmalokaṃ suvarcasaḥ / / divyaiḥ kāmagamairyānairyathārhaiste mahābalāḥ // VamPSm_3.18 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16277940 (0.047):
divyaiś caivocchritair dhvajaiḥ HV_App.I,42B.95b / divyaiḥ kāmagamair yānair HV_App.I,42B.2498a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700295 (0.047):
te muhūrtena saṃprāptā $ brahmalokaṃ divaukasaḥ / HV_App.I,42B.2497 / / divyaiḥ kāmagamair yānair $ mahārhaiḥ sumanoharaiḥ // HV_App.I,42B.2498 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25060818 (0.047):
divyaiḥ kāmagamair yānair HV_App.I,42B.2498a / divyaiḥ praharaṇaiḥ saha HV_App.I,41.1946b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185845 (0.047):
te muhūrtena saṃprāptā brahmalokaṃ divaukasaḥ / HV_App.I,42B.2497 / / divyaiḥ kāmagamair yānair mahārhaiḥ sumanoharaiḥ // HV_App.I,42B.2498 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700285 (0.050):
prasthitaṃ brahmasadanaṃ $ devarṣigaṇasevitam // HV_App.I,42B.2496 // / te muhūrtena saṃprāptā $ brahmalokaṃ divaukasaḥ / HV_App.I,42B.2497 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185835 (0.050):
prasthitaṃ brahmasadanaṃ devarṣigaṇasevitam // HV_App.I,42B.2496 // / te muhūrtena saṃprāptā brahmalokaṃ divaukasaḥ / HV_App.I,42B.2497 /
brahmāṇaṃ draṣṭumicchantastaporāśinamavyāyam /
adhyagacchanta vistīrṇā brahmaṇaḥ paramāṃ sabhām // VamPSm_3.19 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700313 (0.050):
didṛkṣavas te brahmāṇaṃ $ tapaso rāśim avyayam / HV_App.I,42B.2499 / / abhyagacchanta vistīrṇāṃ $ brahmaṇaḥ paramāṃ sabhām // HV_App.I,42B.2500
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185863 (0.050):
didṛkṣavas te brahmāṇaṃ tapaso rāśim avyayam / HV_App.I,42B.2499 / / abhyagacchanta vistīrṇāṃ brahmaṇaḥ paramāṃ sabhām // HV_App.I,42B.2500 //
ṣaṭpadodgītamadhurāṃ sāmagaiḥ samudīritām / / śreyaskarīmamitraghnīṃ dṛṣṭvā saṃjahṛṣustadā // VamPSm_3.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700381 (0.021):
after line 2502 :k] / śreyaskarīm amitraghnīṃ $ dṛṣṭvā saṃjahṛṣur mudā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185931 (0.021):
after line 2502 :k] / śreyaskarīm amitraghnīṃ dṛṣṭvā saṃjahṛṣur mudā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700426 (0.036):
[k: While Ñ2 ins. after line 2502:k] / śreyaskarīm amitraghnīṃ $ śrutvā saṃjahṛṣur mudā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22185976 (0.036):
[k: While Ñ2 ins. after line 2502:k] / śreyaskarīm amitraghnīṃ śrutvā saṃjahṛṣur mudā /
ṛco bahvacamukhyaiśca proktāḥ kramapadākṣarāḥ /
śuśruvurvibudhavyāghrā vitateṣu ca karmasu // VamPSm_3.21 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700455 (0.059):
**HV_App.I,42B.2503**166:1 / / śuśruvus te 'maravyāghrā $ vitateṣu ca karmasu // HV_App.I,42B.2504 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186005 (0.059):
**HV_App.I,42B.2503**166:1 / / śuśruvus te 'maravyāghrā vitateṣu ca karmasu // HV_App.I,42B.2504 //
yajñavidyāvedavidaḥ padakramavidastathā /
svareṇa paramarṣiṇāṃ sā babhūva praṇāditā // VamPSm_3.22 //
yajñasaṃstavavidbhiśca śikṣāvidbhistathā dvijaiḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700478 (0.0):
ghoṣeṇa paramarṣīṇāṃ $ sā babhūva vināditā // HV_App.I,42B.2506 // / yajñasaṃstavavidbhiś ca $ śikṣāvidbhis tathā dvijaiḥ / HV_App.I,42B.2507 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186028 (0.0):
ghoṣeṇa paramarṣīṇāṃ sā babhūva vināditā // HV_App.I,42B.2506 // / yajñasaṃstavavidbhiś ca śikṣāvidbhis tathā dvijaiḥ / HV_App.I,42B.2507 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25128958 (0.043):
yajñavedāṅgavidbhiś ca HV_App.I,42B.2505a / yajñasaṃstavavidbhiś ca HV_App.I,42B.2507a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25167112 (0.060):
śikṣayā bhrāmayāṇo 'tha HV_App.I,29E.83a / śikṣāvidbhis tathā dvijaiḥ HV_App.I,42B.2507b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16385473 (0.063):
yajñaś ceti kurūdvaha HV_5.7b / yajñasaṃstavavidbhiś ca HV_App.I,42B.2507a
chandasāṃ caiva cārthajñaiḥ sarvavidyāviśāradaiḥ // VamPSm_3.23 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700486 (0.045):
śabdanirvacanārthajñair $ sarvavidyāviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2508 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186036 (0.045):
śabdanirvacanārthajñair sarvavidyāviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2508 /
lokāyatikamukhyaiśca śuśruvuḥ svaramīritam / / tatra tatra ca viprendrā niyatāḥ śaṃsitavratāḥ // VamPSm_3.24 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700594 (0.055):
mīmāṃsāhetuvākyajñaiḥ $ sarvavādaviśāradaiḥ / / **HV_App.I,42B.2519**167:1 / / lokāyatikamukhyaiś ca $ śuśruvuḥ svanam īritam / HV_App.I,42B.2520 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186144 (0.055):
mīmāṃsāhetuvākyajñaiḥ sarvavādaviśāradaiḥ / / **HV_App.I,42B.2519**167:1 / / lokāyatikamukhyaiś ca śuśruvuḥ svanam īritam / HV_App.I,42B.2520 /
japahomaparā mukhyā dadṛśuḥ kaśyapātmajāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700612 (0.061):
japahomaparān mukhyān $ dadṛśuḥ kaśyapātmajāḥ // HV_App.I,42B.2522 // / tasyāṃ sabhāyām āste sma $ brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186162 (0.061):
japahomaparān mukhyān dadṛśuḥ kaśyapātmajāḥ // HV_App.I,42B.2522 // / tasyāṃ sabhāyām āste sma brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 /
tasyāṃ sabhāyāmāste sa brahma lokapitāmahaḥ // VamPSm_3.25 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700613 (0.026):
japahomaparān mukhyān $ dadṛśuḥ kaśyapātmajāḥ // HV_App.I,42B.2522 // / tasyāṃ sabhāyām āste sma $ brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186163 (0.026):
japahomaparān mukhyān dadṛśuḥ kaśyapātmajāḥ // HV_App.I,42B.2522 // / tasyāṃ sabhāyām āste sma brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700620 (0.042):
tasyāṃ sabhāyām āste sma $ brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 / / surāsuraguruḥ śrīmān $ vidhivad devamāyayā // HV_App.I,42B.2524 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186170 (0.042):
tasyāṃ sabhāyām āste sma brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 / / surāsuraguruḥ śrīmān vidhivad devamāyayā // HV_App.I,42B.2524 //
surāsuraguruḥ śrīmān vidyayā vedamāyayā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700622 (0.042):
tasyāṃ sabhāyām āste sma $ brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 / / surāsuraguruḥ śrīmān $ vidhivad devamāyayā // HV_App.I,42B.2524 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186172 (0.042):
tasyāṃ sabhāyām āste sma brahmā lokapitāmahaḥ / HV_App.I,42B.2523 / / surāsuraguruḥ śrīmān vidhivad devamāyayā // HV_App.I,42B.2524 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16485841 (0.049):
surāsuragaṇaiḥ saha HV_App.I,15.29b / surāsuragurur brahmā HV_App.I,24.5a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566178 (0.049):
**HV_App.I,24.4**3:4 / / surāsuragurur brahmā $ pātu māṃ jagatīpatiḥ / HV_App.I,24.5 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25191592 (0.049):
surāsuragurur brahmā HV_App.I,24.5a / surāsuraguruś ca saḥ HV_App.I,42B.2483**159:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22051736 (0.049):
**HV_App.I,24.4**3:4 / / surāsuragurur brahmā pātu māṃ jagatīpatiḥ / HV_App.I,24.5 /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821303 (0.055):
ayogandhaḥ svayaṃbhūś ca puṇḍarīkākṣa eva ca // RKS_67.19 // / pitāmahaḥ svayaṃ tatra surāsuraguruḥ pitā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16485869 (0.057):
surāsuraguruṃ prabhum HV_App.I,42B.2483b / surāsuraguruḥ śrīmān HV_App.I,42B.2524a
upāsanta ca tatraiva prajānāṃ patayaḥ prabhum // VamPSm_3.26 // / dakṣaḥ pracetāḥ pulaho marīciśca dvijottamāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700643 (0.020):
upāsate ca tatrainaṃ $ prajānāṃ patayaḥ prabhum / HV_App.I,42B.2525 / / dakṣaḥ pracetāḥ pulaho $ marīciś ca dvijottamaḥ // HV_App.I,42B.2526 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186193 (0.020):
upāsate ca tatrainaṃ prajānāṃ patayaḥ prabhum / HV_App.I,42B.2525 / / dakṣaḥ pracetāḥ pulaho marīciś ca dvijottamaḥ // HV_App.I,42B.2526 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732436 (0.029):
02,011.014a upatiṣṭhanti cāpy enaṃ prajānāṃ patayaḥ prabhum / 02,011.014c dakṣaḥ pracetāḥ pulaho marīciḥ kaśyapas tathā
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504515 (0.044):
ityetā ṛṣijātīstā nāmabhiḥ pañca vai śṛṇu // BndP_1,32.95 // / bhṛgurmarīciratriśca hyaṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735071 (0.045):
ṛṣīṃs tv eṣāṃ pravakṣyāmi % putrān devagaṇāṃs tathā // BrP_5.7 // / marīcir atrir bhagavān $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006402 (0.045):
ṛṣīṃs tv eṣāṃ pravakṣyāmi putrān devagaṇāṃs tathā // BrP_5.7 // / marīcir atrir bhagavān aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3887775 (0.045):
ityevamṛṣijātistu % pañcadhā nāmaviśrutā // MatsP_145.88 // / bhṛgurmarīciratriśca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8927269 (0.045):
ityevamṛṣijātistu pañcadhā nāmaviśrutā // MatsP_145.88 // / bhṛgurmarīciratriśca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19616036 (0.051):
01,060.003c sthāṇur bhavaś ca bhagavān rudrā ekādaśa smṛtāḥ / 01,060.004a marīcir aṅgirā atriḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786822 (0.053):
pitāmahaḥ pulastyaś ca % pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca $ marīcir bhṛgur eva ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058137 (0.053):
pitāmahaḥ pulastyaś ca pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca marīcir bhṛgur eva ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4337375 (0.054):
ṛṣīṃs teṣāṃ pravakṣyāmi putrān devagaṇāṃs tathā // HV_7.6 // / marīcir atrir bhagavān aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24968693 (0.055):
viśvāmitro bhṛguraurvaśca kutso marīciratriḥ pulahaḥ kratuśca /
Valmiki: Ramayana, 3. Aranyakanda (ram_03_u.htm.txt) 10055917 (0.055):
3.013.008a sthāṇur marīcir atriś ca kratuś caiva mahābalaḥ / 3.013.008c pulastyaś cāṅgirāś caiva pracetāḥ pulahas tathā / 3.013.009a dakṣo vivasvān aparo 'riṣṭanemiś ca rāghava
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15330265 (0.055):
rudro bhṛgur marīciś ca % aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224031 (0.055):
rudro bhṛgur marīciś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ // LiP_1,70.289 //
Satvatatantra (satvtanu.htm.txt) 16984288 (0.057):
pulastyaḥ pulahaś caiva kratur dakṣo dvijottama / / bhṛgur vasiṣṭho 'tharvā ca kardamādyāḥ prajeśvarāḥ // SatvT_1.44
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03au.htm.txt) 21872242 (0.062):
pulastyaś cāṅgirāś caiva % pracetāḥ pulahas tathā // Ram_3,13.8 // / dakṣo vivasvān aparo $ 'riṣṭanemiś ca rāghava &
Valmiki (trad.): Ramayana: 3. Aranyakanda (ram_03pu.htm.txt) 7349667 (0.062):
pulastyaś cāṅgirāś caiva pracetāḥ pulahas tathā // Ram_3,13.8 // / dakṣo vivasvān aparo 'riṣṭanemiś ca rāghava /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16270531 (0.063):
dakṣaḥ puruṣarūpeṇa HV_App.I,41.1118a / dakṣaḥ pracetāḥ pulaho HV_App.I,42B.2526a
bhṛguratrirvasiṣṭhaśca gautamo nāradastathā // VamPSm_3.27 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700648 (0.016):
dakṣaḥ pracetāḥ pulaho $ marīciś ca dvijottamaḥ // HV_App.I,42B.2526 // / bhṛgur atrir vasiṣṭhaś ca $ gautamo nāradas tathā / HV_App.I,42B.2527 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186198 (0.016):
dakṣaḥ pracetāḥ pulaho marīciś ca dvijottamaḥ // HV_App.I,42B.2526 // / bhṛgur atrir vasiṣṭhaś ca gautamo nāradas tathā / HV_App.I,42B.2527 /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768078 (0.030):
pulastyaśca vasiṣṭhaśca pulahaśca kratustathā / / bhṛguratrirmarīciśca bhāradvājo 'tha kāśyapaḥ // RKS_2.21 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20670680 (0.034):
13,027.004a atrir vasiṣṭho 'tha bhṛguḥ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7075597 (0.036):
āpyāyanti vai bhānuṃ vasantādiṣu vai kramāt // KūrmP_1,40.3 // / pulastyaḥ pulahaścātrirvasiṣṭhaścāṅgirā bhṛguḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15314096 (0.036):
tvaṣṭā viṣṇuḥ pulastyaś ca $ pulahaścātrireva ca & / vasiṣṭhaścāṅgirāścaiva % bhṛgurbuddhimatāṃ varaḥ // LiP_1,55.26 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7207870 (0.036):
tvaṣṭā viṣṇuḥ pulastyaś ca pulahaścātrireva ca / / vasiṣṭhaścāṅgirāścaiva bhṛgurbuddhimatāṃ varaḥ // LiP_1,55.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732446 (0.040):
02,011.014d*0120_01 ādityāś ca tathā rājan rudrāś ca vasavo 'śvinau / 02,011.015a bhṛgur atrir vasiṣṭhaś ca gautamaś ca tathāṅgirāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16928246 (0.041):
vasiṣṭho 'triś ca gautamaḥ BrP_145.2d / vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca BrP_34.18a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26759973 (0.042):
guṇaiś caivādhikāḥ ślāghyāḥ % sarve te tryambakāt sati // BrP_34.17 // / vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11031302 (0.042):
guṇaiś caivādhikāḥ ślāghyāḥ sarve te tryambakāt sati // BrP_34.17 // / vasiṣṭho 'triḥ pulastyaś ca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3887775 (0.045):
ityevamṛṣijātistu % pañcadhā nāmaviśrutā // MatsP_145.88 // / bhṛgurmarīciratriśca $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8927269 (0.045):
ityevamṛṣijātistu pañcadhā nāmaviśrutā // MatsP_145.88 // / bhṛgurmarīciratriśca aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8504515 (0.045):
ityetā ṛṣijātīstā nāmabhiḥ pañca vai śṛṇu // BndP_1,32.95 // / bhṛgurmarīciratriśca hyaṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23725814 (0.047):
marīciratriḥ pulahaḥ pulastyaḥ kraturvasiṣṭho bhṛguraṅgirāśca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479556 (0.048):
bhṛgvaṃ girā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / atriścaiva vasiṣṭhasca sapta svāyaṃbhuve 'tare // BndP_1,13.103 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4557955 (0.048):
bhṛgvaṅgirā marīciśca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ / / atriścaiva vasiṣṭhaśca hyaṣṭau te brahmaṇaḥ sutāḥ // BndP_2,1.21 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26735071 (0.048):
ṛṣīṃs tv eṣāṃ pravakṣyāmi % putrān devagaṇāṃs tathā // BrP_5.7 // / marīcir atrir bhagavān $ aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11006402 (0.048):
ṛṣīṃs tv eṣāṃ pravakṣyāmi putrān devagaṇāṃs tathā // BrP_5.7 // / marīcir atrir bhagavān aṅgirāḥ pulahaḥ kratuḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26786822 (0.048):
pitāmahaḥ pulastyaś ca % pulahaś ca mahātapāḥ // BrP_65.33 // / aṅgirāḥ kaśyapo 'triś ca $ marīcir bhṛgur eva ca &
vidyāstathāntarikṣaṃ ca vāyustejo jalaṃ maho /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732466 (0.050):
02,011.015c mano 'ntarikṣaṃ vidyāś ca vāyus tejo jalaṃ mahī
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhastathaiva ca // VamPSm_3.28 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13425502 (0.019):
pāyūpasthaṃ karau pādau vāk caiva daśamī matā // KūrmP_2,7.23 // / śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhastathaiva ca /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403761 (0.023):
pṛthivyādīni bhūtāni āviśanti ca bhauvane // LiP_2,20.48 // / śabdaḥ sparśastathā rūpaṃ raso gandhaśca bhāvataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15285611 (0.023):
catvāriṃśat pañcame tu % bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ $ śabdaḥ sparśastathaiva ca &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15350878 (0.023):
yatra kāmāvasāyitvaṃ % trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho $ rūpaṃ caiva manas tathā &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7179641 (0.023):
catvāriṃśat pañcame tu bhūtamātrātmakaṃ smṛtam // LiP_1,9.26 // / gandho rasas tathā rūpaṃ śabdaḥ sparśastathaiva ca /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244643 (0.023):
yatra kāmāvasāyitvaṃ trailokye sacarācare // LiP_1,88.22 // / śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ caiva manas tathā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700666 (0.033):
mano dyaur antarikṣaṃ ca $ vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186216 (0.033):
mano dyaur antarikṣaṃ ca vāyus tejo jalaṃ mahī // HV_App.I,42B.2528 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401073 (0.035):
bhūmyāpo 'gnir nabho vāyuḥ % śabdaḥ sparśas tathā rasaḥ // ViP_1,19.68 // / rūpaṃ gandho mano buddhir $ ātmā kālas tathā guṇāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5107738 (0.035):
bhūmyāpo 'gnir nabho vāyuḥ śabdaḥ sparśas tathā rasaḥ // ViP_1,19.68 // / rūpaṃ gandho mano buddhir ātmā kālas tathā guṇāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121163 (0.035):
bhūmyāpognirnabhovāyuḥ śabdaḥ sparśas tathā rasaḥ // ViP_1,19.68 // / rūpaṃ gandho mano buddhirātmā kālas tathā guṇāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3797399 (0.037):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ % vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhaś ca pañcamaḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8836931 (0.037):
pāyūpasthaṃ hastapādaṃ vākka cendriyasaṃgrahaḥ // MatsP_3.19 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca pañcamaḥ /
Abhinavagupta: Paramarthasara (parmartu.htm.txt) 16707744 (0.037):
tanmātrapañcakaṃ tat śabdaḥ sparśo maho raso gandhaḥ || 21 ||
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14753307 (0.037):
tanmātrapañcakaṃ tacchabdaḥ sparśo maho raso gandhaḥ // 21 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18424610 (0.037):
BhP_11.22.016/1 śabdaḥ sparśo raso gandho rūpaṃ cety artha-jātayaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19895571 (0.038):
03,201.016c śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14559992 (0.038):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // Car_5,1.27
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14344150 (0.038):
śabdaḥ sparśaśca rūpaṃ ca raso gandhaśca tadguṇāḥ // GarP_2,12.16 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3292535 (0.038):
tanmātrādīny ahaṃkārād ekottaraguṇāni ca // Yj_3.179 // / śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhaś ca tadguṇāḥ /
prakṛtiśca vikāraśca yaccānyat kāraṇaṃ mahat /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700671 (0.0):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca $ raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 / prakṛtiś ca vikāraś ca $ yac cānyat kāraṇaṃ mahat // HV_App.I,42B.2530 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186221 (0.0):
śabdaḥ sparśaś ca rūpaṃ ca raso gandhas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2529 / / prakṛtiś ca vikāraś ca yac cānyat kāraṇaṃ mahat // HV_App.I,42B.2530 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732475 (0.044):
02,011.016a śabdaḥ sparśas tathā rūpaṃ raso gandhaś ca bhārata / 02,011.016c prakṛtiś ca vikāraś ca yac cānyat kāraṇaṃ bhuvaḥ
sāṅgopāṅgāśca catvāro vedā lokapatistathā // VamPSm_3.29 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10420403 (0.051):
12,308.191d@029D_0017 purāṇaṃ ca muniśreṣṭha yathābuddhi sanātanam / 12,308.191d@029D_0018 sāṅgopāṅgāś ca catvāro vedās tiṣṭhanti vedavit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19817620 (0.053):
03,061.016a catvāra ekato vedāḥ sāṅgopāṅgāḥ savistarāḥ
nayāśca kratavaścaiva saṅkalpaḥ prāṇa eva ca / / ete cānye ca bahavaḥ svayaṃbhuvamupāsate // VamPSm_3.30 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700692 (0.061):
kriyāś ca kratavaś caiva $ saṃkalpaḥ prāṇa eva ca // HV_App.I,42B.2532 // / ete cānye ca bahavaḥ $ svayaṃbhuvam upasthitāḥ / HV_App.I,42B.2533 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186242 (0.061):
kriyāś ca kratavaś caiva saṃkalpaḥ prāṇa eva ca // HV_App.I,42B.2532 // / ete cānye ca bahavaḥ svayaṃbhuvam upasthitāḥ / HV_App.I,42B.2533 /
artho dharmaśya kāmaśca krodho harṣaśca nityaśaḥ /
sakro bṛhaspatiścaiva saṃvarta'tha budhastathā // VamPSm_3.31 //
śanāścaraśca rāhuśca grahāḥ sarve vyavasthitāḥ / / maruto viśvakarmā ca vasavaśca dvijottamāḥ // VamPSm_3.32 //
divākaraśca somaśca divā rātristathaiva ca / / arddhamāsāśca māsāśca ṛtavaḥ ṣaṭ ca saṃsthitāḥ // VamPSm_3.33 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732666 (0.013):
02,011.027a kṣaṇā lavā muhūrtāś ca divā rātris tathaiva ca / 02,011.027c ardhamāsāś ca māsāś ca ṛtavaḥ ṣaṭ ca bhārata
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700766 (0.037):
kṣaṇā lavā muhūrtāś ca $ divā rātriś ca bhārata / HV_App.I,42B.2542 / / ardhamāsāś ca māsāś ca $ ṛtavaḥ ṣaṭ tathaiva ca // HV_App.I,42B.2543 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186316 (0.037):
kṣaṇā lavā muhūrtāś ca divā rātriś ca bhārata / HV_App.I,42B.2542 / / ardhamāsāś ca māsāś ca ṛtavaḥ ṣaṭ tathaiva ca // HV_App.I,42B.2543 //
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510597 (0.053):
svakāmī preyādalokyaṃ haita u vāva lokā yadahorātrāṇyardhamāsā māsā ṛtavaḥ
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510434 (0.054):
caturviṃśatirardhamāsāstrayodaśa māsāstraya ṛtavastāḥ śataṃ vidhāḥ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brup___u.htm.txt) 5208665 (0.058):
etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi nimeṣā muhūrtā ahorātrāṇy ardhamāsā / māsā ṛtavaḥ saṃvatsarā iti vidhṛtās tiṣṭhanti |
SATAPATHA-BRAHMANA 10 (sb_10_u.htm.txt) 22510421 (0.059):
saṃvatsaro vai prajāpatirekaśatavidhaḥ tasyāhorātrāṇyardhamāsā māsā ṛtavaḥ / ṣaṣṭirmāsasyāhorātrāṇi māsi vai saṃvatsarasyāhorātrāṇyāpyante
SATAPATHA-BRAHMANA 14 (sb_14_u.htm.txt) 1024965 (0.062):
praśāsane gārgyahorātrāṇyardhamāsā māsā ṛtavaḥ saṃvatsarā
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6854998 (0.063):
kṣaṇā muhūrtā ahorātrā ardhamāsā māsā ṛtavaḥ saṃvatsarāś ca saṃdhīyante |
tāṃ praviśya sabhāṃ divyāṃ brahmaṇaḥ sarvakāmikām /
kaśyapastridaśaiḥ sārddha putrairdharmabhṛtāṃ varaḥ // VamPSm_3.34 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700801 (0.061):
te praviṣṭāḥ sabhāṃ divyāṃ $ brahmaṇaḥ sarvakāmadām // HV_App.I,42B.2547 / kaśyapas tridaśaiḥ sārdhaṃ $ putrair dharmaviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2548
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186351 (0.061):
te praviṣṭāḥ sabhāṃ divyāṃ brahmaṇaḥ sarvakāmadām // HV_App.I,42B.2547 // / kaśyapas tridaśaiḥ sārdhaṃ putrair dharmaviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2548 /
sarvatejomayīṃ divyāṃ brahmarṣigaṇasevitām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700815 (0.0):
kaśyapas tridaśaiḥ sārdhaṃ $ putrair dharmaviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2548 / sarvatejomayīṃ divyāṃ $ brahmarṣigaṇasevitām // HV_App.I,42B.2549 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186365 (0.0):
kaśyapas tridaśaiḥ sārdhaṃ putrair dharmaviśāradaiḥ / HV_App.I,42B.2548 / / sarvatejomayīṃ divyāṃ brahmarṣigaṇasevitām // HV_App.I,42B.2549 //
brāhmyā śriyā sevyamānām acintyāṃ vigataklamām // VamPSm_3.35 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700815 (0.036):
sarvatejomayīṃ divyāṃ $ brahmarṣigaṇasevitām // HV_App.I,42B.2549 // / brāhmyā śriyā dīpyamānam $ acintyaṃ vigataklamam / HV_App.I,42B.2550 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186365 (0.036):
sarvatejomayīṃ divyāṃ brahmarṣigaṇasevitām // HV_App.I,42B.2549 // / brāhmyā śriyā dīpyamānam acintyaṃ vigataklamam / HV_App.I,42B.2550 /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19732912 (0.059):
02,011.040a sarvatejomayī divyā brahmarṣigaṇasevitā / 02,011.040c brāhmyā śriyā dīpyamānā śuśubhe vigataklamā
brahmaṇaṃ prakṣya te sarve paramāsanamāsthitam /
śirobhiḥ praṇatā devaṃ devā brahmarṣibhiḥ saha // VamPSm_3.36 //
tataḥ praṇamya caraṇau niyatāḥ paramātmanaḥ / / vimuktāḥ sarvapāpebhyaḥ śāntā vigatakalmaṣāḥ // VamPSm_3.37 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700862 (0.0):
śirobhiḥ spṛśya caraṇau $ tasya te parameṣṭhinaḥ / HV_App.I,42B.2553 / / vimuktāḥ sarvapāpebhyaḥ $ śāntā vigatakalmaṣāḥ // HV_App.I,42B.2554 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186412 (0.0):
śirobhiḥ spṛśya caraṇau tasya te parameṣṭhinaḥ / HV_App.I,42B.2553 / / vimuktāḥ sarvapāpebhyaḥ śāntā vigatakalmaṣāḥ // HV_App.I,42B.2554 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20739135 (0.025):
13,127.020c vimuktāḥ sarvapāpebhyaḥ kṣāntā vigatakalmaṣāḥ
dṛṣṭvā tu tān surān sarvān kaśyapena sahāgatān /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700871 (0.0):
vimuktāḥ sarvapāpebhyaḥ $ śāntā vigatakalmaṣāḥ // HV_App.I,42B.2554 // / dṛṣtvā tu tān surān sarvān $ kaśyapena sahāgatān / HV_App.I,42B.2555 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186421 (0.0):
vimuktāḥ sarvapāpebhyaḥ śāntā vigatakalmaṣāḥ // HV_App.I,42B.2554 // / dṛṣtvā tu tān surān sarvān kaśyapena sahāgatān / HV_App.I,42B.2555 /
āha brahma mahātejā devānāṃ prabhurīśvaraḥ // VamPSm_3.38 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700879 (0.014):
dṛṣtvā tu tān surān sarvān $ kaśyapena sahāgatān / HV_App.I,42B.2555 / / āha brahmā mahātejā $ devānāṃ prabhur īśvaraḥ // HV_App.I,42B.2556 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186429 (0.014):
dṛṣtvā tu tān surān sarvān kaśyapena sahāgatān / HV_App.I,42B.2555 / / āha brahmā mahātejā devānāṃ prabhur īśvaraḥ // HV_App.I,42B.2556 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771845 (0.062):
trailokyasyāpi netā ca devānāmapi sa prabhuḥ // VamPSm_4.3 // / yaḥ prabhuḥ sarvalokānāṃ viśveśaśca sanātanaḥ /
brahmovāca / yadarthamiha saṃprāpta bhavantaḥ sarva eva hi /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700888 (0.023):
{brahmovāca} / yadartham iha saṃprāptā $ bhavantaḥ sarva eva hi / HV_App.I,42B.2557 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186438 (0.023):
{brahmovāca} / yadartham iha saṃprāptā bhavantaḥ sarva eva hi / HV_App.I,42B.2557 /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2156067 (0.056):
jānīṣe tattvametanme % tataḥ pṛcchasi kiṃ punaḥ // SkP_11.38 // / brahmovāca / yadarthaṃ devi tapasā $ śrāmyase lokabhāvani &
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19166146 (0.056):
jānīṣe tattvametanme tataḥ pṛcchasi kiṃ punaḥ // SkP_11.38 // / brahmovāca / yadarthaṃ devi tapasā śrāmyase lokabhāvani /
cintayāmyahamapyagre tadarthaṃ ca mahābalā // VamPSm_4.1 //
bhaviṣyati ca vaḥ sarvaṃ kāṅkṣitaṃ yat surottamāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700910 (0.046):
bhaviṣyati ca vaḥ so 'rthaḥ $ kāṅkṣito yaḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2559 / baler dānavamukhyasya $ yo vai jetā bhaviṣyati // HV_App.I,42B.2560 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186460 (0.046):
bhaviṣyati ca vaḥ so 'rthaḥ kāṅkṣito yaḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2559 / / baler dānavamukhyasya yo vai jetā bhaviṣyati // HV_App.I,42B.2560 //
balerdānavamukhyasya yo 'sya jetā bhaviṣyati // VamPSm_4.2 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700916 (0.020):
bhaviṣyati ca vaḥ so 'rthaḥ $ kāṅkṣito yaḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2559 / baler dānavamukhyasya $ yo vai jetā bhaviṣyati // HV_App.I,42B.2560 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186466 (0.020):
bhaviṣyati ca vaḥ so 'rthaḥ kāṅkṣito yaḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2559 / / baler dānavamukhyasya yo vai jetā bhaviṣyati // HV_App.I,42B.2560 //
na kevalaṃ surādīnāṃ gatirmama sa viśvakṛt /
trailokyasyāpi netā ca devānāmapi sa prabhuḥ // VamPSm_4.3 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771800 (0.062):
āha brahma mahātejā devānāṃ prabhurīśvaraḥ // VamPSm_3.38 //
yaḥ prabhuḥ sarvalokānāṃ viśveśaśca sanātanaḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16412980 (0.057):
lokānāṃ prabhur avyayaḥ HV_App.I,42B.2367b / lokānāṃ prabhur avyayaḥ *HV_39.25ab*529:3b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331191 (0.061):
tān abravīt tadā devo % lokānāṃ prabhur avyayaḥ // LiP_1,71.12 // / nāsti sarvāmaratvaṃ vai $ nivartadhvam ato 'surāḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7224956 (0.061):
tān abravīt tadā devo lokānāṃ prabhur avyayaḥ // LiP_1,71.12 // / nāsti sarvāmaratvaṃ vai nivartadhvam ato 'surāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 698845 (0.062):
bhavān indraś ca dhātā ca $ lokānāṃ prabhur avyayaḥ / HV_App.I,42B.2367 / / tvam apratimakarmā ca $ tathaivānupamadyutiḥ // HV_App.I,42B.2368 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22184396 (0.062):
bhavān indraś ca dhātā ca lokānāṃ prabhur avyayaḥ / HV_App.I,42B.2367 / / tvam apratimakarmā ca tathaivānupamadyutiḥ // HV_App.I,42B.2368 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993101 (0.064):
lokānāṃ dhāriṇī tvaṃ hi LiP_1,94.22c / lokānāṃ prabhur avyayaḥ LiP_1,71.12d / lokānāṃ bhayaśaṃsanaḥ LiP_1,100.8d
pūrvajo 'yaṃ sadāpyāhurādidevaṃ sanātanam // VamPSm_4.4 //
tandevāpi mahātmānaṃ na viduḥ ko 'pyasāviti / / devānāsmān śrutiṃ viśvaṃ sa vetti puruṣottamaḥ // VamPSm_4.5 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16282666 (0.064):
devadevaṃ praśaṃsire HV_App.I,31.2081b / devadevaṃ sanātanam *HV_106.6*1148:12b
tasyaiva tu prasādena pravakṣye paramāṃ gatim / / yatra yogaṃ samāsthāya tapaścarati duścaram // VamPSm_4.6 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701042 (0.027):
tasyaiva tu prasādena $ tasya vakṣye parāṃ gatim / HV_App.I,42B.2571 / / yatra yogaṃ samāsthāya $ tapaś carati duścaram // HV_App.I,42B.2572 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186592 (0.027):
tasyaiva tu prasādena tasya vakṣye parāṃ gatim / HV_App.I,42B.2571 / / yatra yogaṃ samāsthāya tapaś carati duścaram // HV_App.I,42B.2572 //
kṣīrodsayottare kūle udīcyāṃ diśi viśvakṛt /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701047 (0.062):
yatra yogaṃ samāsthāya $ tapaś carati duścaram // HV_App.I,42B.2572 // / kṣīrodasyottare kūle $ udīcyāṃ diśi devatāḥ / HV_App.I,42B.2573 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186597 (0.062):
yatra yogaṃ samāsthāya tapaś carati duścaram // HV_App.I,42B.2572 // / kṣīrodasyottare kūle udīcyāṃ diśi devatāḥ / HV_App.I,42B.2573 /
amṛtaṃ nāma paramaṃ sthānamāhurmanīṣiṇaḥ // VamPSm_4.7 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701059 (0.0):
kṣīrodasyottare kūle $ udīcyāṃ diśi devatāḥ / HV_App.I,42B.2573 / / amṛtaṃ nāma paramaṃ $ sthānam āhur manīṣiṇaḥ // HV_App.I,42B.2574 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186609 (0.0):
kṣīrodasyottare kūle udīcyāṃ diśi devatāḥ / HV_App.I,42B.2573 / / amṛtaṃ nāma paramaṃ sthānam āhur manīṣiṇaḥ // HV_App.I,42B.2574 //
bhavantastatra vai gatvā tapasā śaṃsitavratāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701064 (0.036):
amṛtaṃ nāma paramaṃ $ sthānam āhur manīṣiṇaḥ // HV_App.I,42B.2574 // / bhavantas tatra vai gatvā $ tapasā saṃśitavratāḥ / HV_App.I,42B.2575 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186614 (0.036):
amṛtaṃ nāma paramaṃ sthānam āhur manīṣiṇaḥ // HV_App.I,42B.2574 // / bhavantas tatra vai gatvā tapasā saṃśitavratāḥ / HV_App.I,42B.2575 /
amṛtaṃ sthānamāsādya tapaścarata duścaram // VamPSm_4.8 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701075 (1.788):
bhavantas tatra vai gatvā $ tapasā saṃśitavratāḥ / HV_App.I,42B.2575 / / amṛtaṃ sthānam āsādya $ tapaś carata duścaram // HV_App.I,42B.2576 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186625 (1.788):
bhavantas tatra vai gatvā tapasā saṃśitavratāḥ / HV_App.I,42B.2575 / / amṛtaṃ sthānam āsādya tapaś carata duścaram // HV_App.I,42B.2576 //
tataḥ śroṣyatha saṃghuṣṭāṃ snigdhagambhīraniḥ svanām /
uṣṇānte toyadasyeva toyapūrṇasya niḥsvanam // VamPSm_4.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701089 (0.057):
uṣṇage toyapūrṇasya $ toyadasya samasvanām // HV_App.I,42B.2578 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186639 (0.057):
uṣṇage toyapūrṇasya toyadasya samasvanām // HV_App.I,42B.2578 //
raktāṃ puṣṭakṣarāṃ ramyamābhayāṃ sarvadā śivām /
vāṇīṃ paramasaṃskāraṃ vadatāṃ brahmavādinām // VamPSm_4.10 //
divyāṃ satyakarīṃ satyāṃ sarvakalmaṣanāśinīm /
sarvadevādhidevasya tato 'sau bhāvitātmanaḥ // VamPSm_4.11 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701127 (0.050):
divyāṃ sarasvatīṃ satyāṃ $ sarvakilbiṣanāśinīm / HV_App.I,42B.2581 / / sarvadevādhidevasya $ bhāṣitāṃ bhāvitātmanaḥ // HV_App.I,42B.2582 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186677 (0.050):
divyāṃ sarasvatīṃ satyāṃ sarvakilbiṣanāśinīm / HV_App.I,42B.2581 / / sarvadevādhidevasya bhāṣitāṃ bhāvitātmanaḥ // HV_App.I,42B.2582 //
tasya vratasamāptyāṃ tu yogavratavisarjane /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701130 (0.049):
sarvadevādhidevasya $ bhāṣitāṃ bhāvitātmanaḥ // HV_App.I,42B.2582 // / tasya vratasamāptyāṃ tu $ yāvad vratavisarjanāt / HV_App.I,42B.2583 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186680 (0.049):
sarvadevādhidevasya bhāṣitāṃ bhāvitātmanaḥ // HV_App.I,42B.2582 // / tasya vratasamāptyāṃ tu yāvad vratavisarjanāt / HV_App.I,42B.2583 /
amoghaṃ tasya devasya viśvatejo mahātmanaḥ // VamPSm_4.12 //
kasya kiṃ vo varaṃ devā dadāmi varadaḥ sthitaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701173 (0.0):
svāgataṃ vaḥ suraśreṣṭhā $ matsakāśe vyavasthitāḥ / HV_App.I,42B.2585 / / kasya kaṃ vā varaṃ devā $ dadāmi varadaḥ sthitaḥ // HV_App.I,42B.2586 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186723 (0.0):
svāgataṃ vaḥ suraśreṣṭhā matsakāśe vyavasthitāḥ / HV_App.I,42B.2585 / / kasya kaṃ vā varaṃ devā dadāmi varadaḥ sthitaḥ // HV_App.I,42B.2586 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16271855 (0.050):
dadāmi ratnāni yathepsitāny ahaṃ HV_App.I,29.608 / dadāmi varadaḥ sthitaḥ HV_App.I,42B.2586b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25056855 (0.050):
dadāmi varadaḥ sthitaḥ HV_App.I,42B.2586b / dadāmy asmai vasuṃdharām HV_App.I,42B.2824**196:31b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701815 (0.059):
varaṃ vṛṇuta bhadraṃ vo $ varado 'smi surottamāḥ // HV_App.I,42B.2619 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187365 (0.059):
varaṃ vṛṇuta bhadraṃ vo varado 'smi surottamāḥ // HV_App.I,42B.2619 //
svāgataṃ vaḥ suraśreṣṭhā matsamīpamupāgatāḥ // VamPSm_4.13 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701162 (0.029):
**HV_App.I,42B.2584**172:2 / / svāgataṃ vaḥ suraśreṣṭhā $ matsakāśe vyavasthitāḥ / HV_App.I,42B.2585 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186712 (0.029):
**HV_App.I,42B.2584**172:2 / / svāgataṃ vaḥ suraśreṣṭhā matsakāśe vyavasthitāḥ / HV_App.I,42B.2585 /
tato 'ditiḥ kaśyapaśca gṛhṇīyātāṃ varaṃ tadā /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701179 (0.055):
taṃ kaśyapo 'ditiś caiva $ varaṃ gṛhṇīta vai tataḥ / HV_App.I,42B.2587 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186729 (0.055):
taṃ kaśyapo 'ditiś caiva varaṃ gṛhṇīta vai tataḥ / HV_App.I,42B.2587 /
praṇamya śirasā pādau tasmai devāya dhīmate // VamPSm_4.14 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701187 (0.064):
praṇamya śirasā pādau $ tasmai yogātmane tadā // HV_App.I,42B.2588 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186737 (0.064):
praṇamya śirasā pādau tasmai yogātmane tadā // HV_App.I,42B.2588 //
bhagavāneva naḥ putro bhavatviti prasīda naḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701194 (0.054):
praṇamya śirasā pādau $ tasmai yogātmane tadā // HV_App.I,42B.2588 // / bhagavān eva naḥ putro $ bhavatv iti na saṃśayaḥ / HV_App.I,42B.2589 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186744 (0.054):
praṇamya śirasā pādau tasmai yogātmane tadā // HV_App.I,42B.2588 // / bhagavān eva naḥ putro bhavatv iti na saṃśayaḥ / HV_App.I,42B.2589 /
uktaśca parayā vācā tathāstvati sa vakṣyati // VamPSm_4.15 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701203 (0.059):
uktaś ca parayā bhaktyā $ tathāstv iti sa vakṣyati // HV_App.I,42B.2590 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186753 (0.059):
uktaś ca parayā bhaktyā tathāstv iti sa vakṣyati // HV_App.I,42B.2590 //
devā bruvanti te sarve kasyapo 'ditireva ca /
tathāstviti surāḥ sarve praṇamya śirasā prabhum /
śvetadvīpaṃ samuddiśya gatāḥ saumyadiśaṃ prati // VamPSm_4.16 //
te 'cireṇaiva saṃprāptāḥ kṣīrodaṃ saritāṃ patim / / yathoddiṣṭaṃ bhagavatā brahmaṇā satyavādinā // VamPSm_4.17 //
te krāntāḥ sāgarān sarvān parvatāṃśca sakānanān /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 652895 (0.054):
tataḥ prajāpatīn sarvān $ sāgarān saritas tathā // HV_App.I,41.486 // / tato 'sṛjad vai tripadāṃ $ gāyatrīṃ vedamātaram / HV_App.I,41.487 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22138452 (0.054):
tataḥ prajāpatīn sarvān sāgarān saritas tathā // HV_App.I,41.486 // / tato 'sṛjad vai tripadāṃ gāyatrīṃ vedamātaram / HV_App.I,41.487 /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8471427 (0.061):
svargaṃ diśaḥ samudrāṃśca nadīḥ sarvāṃstu parvatān // BndP_1,7.18 //
nadīśca vividhā divyāḥ pṛthivyāṃ te suroktamāḥ // VamPSm_4.18 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701282 (0.026):
te 'tītya sāgarān sarvān $ parvatāṃś ca bahūn kṣaṇāt / HV_App.I,42B.2599 / / nadīś ca vividhā divyāḥ $ pṛthivyāṃ surasattamāḥ // HV_App.I,42B.2600 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186832 (0.026):
te 'tītya sāgarān sarvān parvatāṃś ca bahūn kṣaṇāt / HV_App.I,42B.2599 / / nadīś ca vividhā divyāḥ pṛthivyāṃ surasattamāḥ // HV_App.I,42B.2600 //
apaśyanta tamo ghoraṃ sarvasattvavivarjitam /
abhāskaramamaryādaṃ tamasā sarvato vṛtam // VamPSm_4.19 //
amṛtaṃ sthānamāsādyakaśyapena mahātmanā / / dīkṣitāḥ kāmadaṃ divyaṃ vrataṃ varṣa sahasrakam // VamPSm_4.20 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701317 (0.0):
amṛtaṃ sthānam āsādya $ kaśyapena surāḥ saha / HV_App.I,42B.2603 / / dīkṣitāḥ kāmadaṃ divyaṃ $ vrataṃ varṣasahasrakam // HV_App.I,42B.2604 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186867 (0.0):
amṛtaṃ sthānam āsādya kaśyapena surāḥ saha / HV_App.I,42B.2603 / / dīkṣitāḥ kāmadaṃ divyaṃ vrataṃ varṣasahasrakam // HV_App.I,42B.2604 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701303 (0.055):
abhāskarām amaryādāṃ $ tamasā saṃvṛtāṃ diśam // HV_App.I,42B.2602 // / amṛtaṃ sthānam āsādya $ kaśyapena surāḥ saha / HV_App.I,42B.2603 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186853 (0.055):
abhāskarām amaryādāṃ tamasā saṃvṛtāṃ diśam // HV_App.I,42B.2602 // / amṛtaṃ sthānam āsādya kaśyapena surāḥ saha / HV_App.I,42B.2603 /
prasādārthaṃ sureśāya tasmai yogāya dhīmate / / nārāyaṇāya devāya sahasrākṣāya bhūtaye // VamPSm_4.21 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701331 (0.020):
dīkṣitāḥ kāmadaṃ divyaṃ $ vrataṃ varṣasahasrakam // HV_App.I,42B.2604 // / prasādārthaṃ sureśāya $ tasmai yogāya dhīmate / HV_App.I,42B.2605 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186881 (0.020):
dīkṣitāḥ kāmadaṃ divyaṃ vrataṃ varṣasahasrakam // HV_App.I,42B.2604 // / prasādārthaṃ sureśāya tasmai yogāya dhīmate / HV_App.I,42B.2605 /
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3714718 (0.064):
lolakandarpapāśāya lokeśāya mahātmane / / lokarakṣāya devāya lokanāthāya te namaḥ // BuSto_74.3 //
brahmacaryeṇa maunena sthānavīrāsanena ca / / krameṇa ca surāḥ sarve tapa ugraṃ samāsthitāḥ // VamPSm_4.22 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701335 (0.046):
nārāyaṇāya devāya $ sahasrākṣāya bhūtaye // HV_App.I,42B.2606 // / brahmacaryeṇa maunena $ sthānavīrāsanena ca / HV_App.I,42B.2607 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186885 (0.046):
nārāyaṇāya devāya sahasrākṣāya bhūtaye // HV_App.I,42B.2606 // / brahmacaryeṇa maunena sthānavīrāsanena ca / HV_App.I,42B.2607 /
kaśyapastatra bhagavān prasādārthaṃ mahātmanaḥ / / udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701359 (0.0):
udīrayati vedoktaṃ $ yam āhuḥ paramaṃ stavam // HV_App.I,42B.2610 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186909 (0.0):
udīrayati vedoktaṃ yam āhuḥ paramaṃ stavam // HV_App.I,42B.2610 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701349 (0.031):
damena ca sūrāḥ sarve $ tapo duścaram āsthitāḥ // HV_App.I,42B.2608 // / kaśyapas tatra bhagavān $ prasādārthaṃ mahātmanaḥ / HV_App.I,42B.2609 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186899 (0.031):
damena ca sūrāḥ sarve tapo duścaram āsthitāḥ // HV_App.I,42B.2608 // / kaśyapas tatra bhagavān prasādārthaṃ mahātmanaḥ / HV_App.I,42B.2609 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16391741 (0.046):
yam āhur vai vedavido dvijendrā HV_App.I,42B.2791 / yam āhuḥ paramaṃ stavam HV_App.I,42B.2610b
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ / kaśyapa uvāca
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773793 (0.025):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777714 (0.025):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771019 (0.026):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775714 (0.027):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776089 (0.027):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776348 (0.027):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774420 (0.028):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780107 (0.028):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780657 (0.028):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772823 (0.029):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783294 (0.030):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783695 (0.030):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786524 (0.036):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779562 (0.036):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781500 (0.042):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782649 (0.042):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773076 (0.042):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777005 (0.042):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784389 (0.042):
pradakṣiṇīkṛtā taistu saptadvīpā vasuṃdharā // VamPSm_25.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781110 (0.046):
viśuddhadeho bhavati manasā cintitaṃ labhet // VamPSm_20.34 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye viśo 'dhyāyaḥ
namo 'stu te devadeva ekaśṛṅga vṛṣārcce sindhuvṛṣa vṛṣākape suravṛṣa
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701402 (0.0):
[Colophon] / {kaśyapa uvāca} / ||* namo 'stu te devadeva ekaśṛṅga varāha vṛṣārciṣa vṛṣasindho vṛṣākape
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755458 (0.052):
kṛtāvartada mahāvarta mahādeva namo 'stu te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827921 (0.052):
aditiruvāca / namaste devadeveśa sarvavyāpiñjanārdanā /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23756007 (0.052):
nareśvaro 'tha brahmeśaḥ sūryeśastvaṃ namo 'stu te // VamP_60.45 // / aśvavaktro mahāmedhāḥ śaṃbhuḥ śakraḥ prabhañjanaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4370566 (0.052):
[k: T G1 3.5 M4 ins.: :k] / namo 'stu devadeveśa śaṅkhacakragadādhara | *HV_38.37*526:1 |
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27554462 (0.052):
'dhyāyaḥ // 3.349 // / nārada uvāca / namo 'stu te / devadeva / Vdha_3,350.[1] /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13448974 (0.054):
vibhāgahīnarūpiṇe namo narādhipāya te // KūrmP_2,35.30 // / namo 'stu te gaṇeśvara prapannaduḥ khanāśana /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8496660 (0.057):
namo 'stu te deva pinākapāṇe namo 'śtute te śaṅkara nīlakaṇṭha //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7065986 (0.058):
nāgayajñopavītāya namaste vahniretase // KūrmP_1,24.68 // / namo 'stu te girīśāya svāhākārāya te namaḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755389 (0.058):
iti śrīvāmanapurāṇe ekonaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ / pulastya uvāca / / namaste 'stu jagannātha devadevaṃ namo 'stu te /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16185327 (0.060):
auṃ namo 'stv anantapataye HV_App.I,42B.2984a / k,rtavarmā ca daṃṣṭre dve HV_App.I,29B.202a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26859611 (0.061):
bhūtādhivāsa bhūtātman % bhūtagarbha namo 'stu te // BrP_178.133 // / yajñayajvan yajñadhara $ yajñadhātābhayaprada &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11130921 (0.061):
bhūtādhivāsa bhūtātman bhūtagarbha namo 'stu te // BrP_178.133 // / yajñayajvan yajñadhara yajñadhātābhayaprada /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755428 (0.062):
dhruvadhvaja namasto 'stu satyadhvaja namo 'stu te // VamP_60.3 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755439 (0.062):
tāladhvaja namaste 'stu namaste garuhadhvaja // VamP_60.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 646923 (0.062):
jaya devādhideveśa $ lakṣmīvāsa namo 'stu te / / **HV_App.I,40.144**40:11 /
anādisaṃbhava rudra kapila viṣvaksena sarvabhūtapate dhruva dharmadharma
vaikuṇṭha vṛṣāvarta anādimadhyanidhana dhanañjaya śuciśravaḥ pṛśnitejaḥ
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551767 (0.022):
dhruva / dharma / dharmadhvaja / vaikuṇṭha / vṛṣāvarta / anādimadhyanidhana
nijaya (5) amṛteśaya sanātana tridhāma tuṣita mahātattva lokanātha
padmanābha viriñce bahurūpa akṣaya akṣara havyabhuja khaṇḍaparaśo śatakra
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701440 (0.045):
trikakut kukudmin duṃdubhe mahānābha lokanābha padmanābha viriñce variṣṭha / bahurūpa virūpa viśvarūpa akṣaya akṣara satyākṣara haṃsākṣara havyabhuja
muñjakeśa haṃsa mahādakṣiṇa hṛṣīkeśa sūkṣma mahāniyamadhara viraja
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551795 (0.030):
muṇḍakeśa / haṃsa / mahādakṣiṇa / hṛṣīkeśa / sūkṣma
lokapratiṣṭha arūpa agraja dharmaja dharmanābha (10) gabhastinābha
śatakratunābha candraratha sūryatejaḥ samudravāsaḥ ajaḥ sahasraśiraḥ
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9897916 (0.033):
varṇaṃ tejasā tejo nābhitapato nābhivirocataḥ / tatra ye sattvā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssbh1u.htm.txt) 10938192 (0.057):
yadyapi vājasaneyake dyauratiṣṭhātvaguṇāsamāmnāyata ādityaśca / sutejastvaguṇaḥ /
sahasrapāda adomukha mahāpuruṣa puruṣottama sahasrabāho sahasramūrte
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701510 (0.0):
sahasraśīrṣa sahasrasaṃmita mahāśīrṣa sahasradṛk sahasrapāt adhomukha / mahāmukha mahāpuruṣa puruṣottama sahasrabāho sahasramūrte sahasrāsya
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551828 (0.034):
ayomukha / mahāpuruṣa / sahasrabāho / sahasramūrte / sahasrākṣa
sahasrāsya paruṣottama sahasrabāho sahasramūrte sahasrāsya sahasrasaṃbhava
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551829 (0.047):
mahāpuruṣa / sahasrabāho / sahasramūrte / sahasrākṣa / sahasraprabhava
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701511 (0.054):
mahāmukha mahāpuruṣa puruṣottama sahasrabāho sahasramūrte sahasrāsya
sahasrasattvaṃ tvamāhuḥ / / puṣpahāsa carama tvameva vauṣaṭ (15) vaṣaṭkāraṃ tvāmāhuragrayaṃ makheṣu
prāśitāraṃ sahasradhāraṃ ca bhuśca bhuvaśca svaśca tvameva vedavedya
brahmaśaya brāhmaṇapriya tvameva dyaurasi mātariśvāsi dharmo 'si hotā potā
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701583 (0.035):
||* dyaur asi pṛthivy asi pūṣāsi mātariśvāsi dharmo 'si maghavāsi hotā
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551875 (0.038):
diśas tvam eva / dyaur asi / pṛthivy asi / mātariśvāsi
mantā netā homahetus tvameva agraya viśvadhāmnā tvameva digbhiḥ subhāṇḍa
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701584 (0.053):
||* dyaur asi pṛthivy asi pūṣāsi mātariśvāsi dharmo 'si maghavāsi hotā / potā netā hantā mantā homyahotā parātparas tvaṃ homyahotā tvam eva *||
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551881 (0.054):
pṛthivy asi / mātariśvāsi / hotā / potā / mantā / netā
(20) ijyo 'si sumedho 'si samidhastvameva matir gatir dātā tvamasi /
mokṣo 'si yogo 'si / / sṛjasi / / dhātā paramayajño 'si somo 'si dīkṣito 'si dakṣiṇāsi viśvamasi /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551915 (0.0):
dhātāsi / yajño 'si / somo 'si / dhūmo 'si
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551897 (0.020):
gatir matimatām asi / yogo 'si / mokṣo 'si
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701639 (0.027):
gatimatām asi mokṣo 'si yogo 'si guhyo 'si siddho 'si dhanyo 'si dhātāsi / paramo 'si yajño 'si somo 'si yūpo 'si dakṣiṇāsi dīkṣāsi viśvam asi *||
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551905 (0.032):
srug asi / dhātāsi / yajño 'si / somo 'si
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701619 (0.037):
gatimatām asi mokṣo 'si yogo 'si guhyo 'si siddho 'si dhanyo 'si dhātāsi
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23761194 (0.064):
'si pātāsi paramasi (60) somo 'si sūryo 'si dīkṣāsi dakṣiṇāsi naro 'si
sthavira hiraṇyanāma nārāyaṇa trinayana ādityavarma ādityatejaḥ mahāpuruṣa
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551917 (0.051):
dakṣiṇāsi / viśvam asi / sthavira / turāṣāḍ / hiraṇyagarbha
(25) puruṣottama ādidedeva suvikrama prabhākara śaṃbho svayaṃbho bhūtādiḥ
mahābhūto 'si viśvabhūta viśvaṃ tvameva viśvagoptāsi pavitramasi
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551963 (0.0):
viśvabhuk tvam eva bhuvikrama atibhūḥ prabhākara śambhuḥ bh[u]vaḥsvayaṃbhū / bhūtādiḥ / mahābhūta / viśvaga / viśvaṃ tvam eva
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701701 (0.028):
mahābhūta viśvabhuk tvam eva viśvagoptāsi viśvaṃbhara pavitram asi
viśvabhava ūrdhvakarma amṛta divaspate vācaspate ghṛtārce anantakarma
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27551965 (0.041):
viśvagoptāsi / pavitram asi / haviḥ / viśvadhāta / ūrdhvakarma
vaṃśa pragvaṃśa viśvapāstvameva varārthināṃ varado 'si tvam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1073498 (0.034):
tava baddho 'yam añjaliḥ__Vdha_002.008 / varārthināṃ tvaṃ varadaḥ__Vdha_002.008
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13547799 (0.034):
varārthinām amoghāya__Vdha_089.011 / varārthināṃ tvaṃ varadaḥ__Vdha_002.008
(30) caturbhiśca caturbhiśca dvābhyāṃ pañjabhireva ca / / hūyate ca punardvābhyāṃ tubhyaṃ hotrātmane namaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842355 (0.018):
jñānināṃ sarvago yastu sa me viṣṇuḥ prasīdatu // NarP_1,19.34 // / caturbhiśca caturbhiśca dvābhyāṃ pañcabhireva ca / / hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10272194 (0.039):
12,047.027c yaṃ saptatantuṃ tanvanti tasmai yajñātmane namaḥ / 12,047.027d*0075_01 caturbhiś ca caturbhiś ca dvābhyāṃ pañcabhir eva ca / 12,047.027d*0075_02 hūyate ca punar dvābhyāṃ tasmai homātmane namaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354172 (0.039):
12,202.033d@017B_0045 ekas tiṣṭhati viśvātmā sa me viṣṇuḥ prasīdatu / 12,202.033d@017B_0046 caturbhiś ca caturbhiś ca dvābhyāṃ pañcabhir eva ca / 12,202.033d@017B_0047 hūyate ca punar dvābhyāṃ sa me viṣṇuḥ prasīdatu
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1110845 (0.049):
dvābhyāṃ pañcabhir eva ca__Vdha_068.*(109) / hūyate ca punar dvābhyāṃ__Vdha_068.*(109)
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772828 (0.008):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773797 (0.010):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777718 (0.012):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774424 (0.013):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776093 (0.014):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780661 (0.019):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779567 (0.028):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773079 (0.032):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777010 (0.032):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771020 (0.037):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775714 (0.038):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776349 (0.040):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23702066 (0.045):
iti śrīvāmanapurāṇe pañcamo 'dhyāyaḥ / pulastya uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780108 (0.048):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783293 (0.049):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783694 (0.050):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23701251 (0.054):
iti śrīvāmanapurāṇe caturtho 'dhyāyaḥ / pulastya uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778745 (0.054):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmne pañcadaśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23707077 (0.054):
sahāpsarobhiḥ paricāraṇāya pātālamabhyetya samāvasanta // VamP_10.57 // / iti śrīvāmanapurāṇe daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23703539 (0.055):
iti śrīvāmanapurāṇe ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / pulastya uvāca /
nārāyaṇastu bhagavāñchrutvaivaṃ paramaṃ stavam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701754 (0.0):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / nārāyaṇas tu bhagavāñ $ śrutvemaṃ paramaṃ stavam / HV_App.I,42B.2611 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187304 (0.0):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / nārāyaṇas tu bhagavāñ śrutvemaṃ paramaṃ stavam / HV_App.I,42B.2611 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16453306 (0.047):
śrutvedaṃ ghorarūpaṃ tu HV_App.I,31.2383a / śrutvemaṃ paramaṃ stavam HV_App.I,42B.2611b
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772829 (0.058):
lomaharṣaṇa uvāca / / evaṃ stuto 'tha bhagavān vāsudeva uvāca tām /
brahmajñena dvijendreṇa kaśyapena samīritam // VamPSm_6.1 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701759 (0.023):
nārāyaṇas tu bhagavāñ $ śrutvemaṃ paramaṃ stavam / HV_App.I,42B.2611 / / brahmajñena dvijendreṇa $ kaśyapena samīritam // HV_App.I,42B.2612 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187309 (0.023):
nārāyaṇas tu bhagavāñ śrutvemaṃ paramaṃ stavam / HV_App.I,42B.2611 / / brahmajñena dvijendreṇa kaśyapena samīritam // HV_App.I,42B.2612 //
upāca vacanaṃ samyak tuṣṭaḥ puṣṭapadākṣaram /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701781 (0.056):
uvāca vacanaṃ samyag $ hṛṣṭapuṣṭapadākṣaram / HV_App.I,42B.2615 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187331 (0.056):
uvāca vacanaṃ samyag hṛṣṭapuṣṭapadākṣaram / HV_App.I,42B.2615 /
śrīmān prītamanā devo yadvadet prabhurīśvaraḥ // VamPSm_6.2 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16452255 (0.040):
śrīmān pannagabandhanaiḥ HV_App.I,29.787b / śrīmān prītamanā devaḥ HV_App.I,42B.2617a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701795 (0.040):
ākāśāc chuśruvur devā $ darśanaṃ nopalabhyate / HV_App.I,42B.2616 / / śrīmān prītamanā devaḥ $ provāca prabur īśvaraḥ // HV_App.I,42B.2617 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187345 (0.040):
ākāśāc chuśruvur devā darśanaṃ nopalabhyate / HV_App.I,42B.2616 / / śrīmān prītamanā devaḥ provāca prabur īśvaraḥ // HV_App.I,42B.2617 //
varaṃ vṛṇudhvaṃ bhadraṃ vo varado 'smi surottamāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701821 (1.192):
prīto 'smi vaḥ suraśreṣṭhāḥ $ sarve matto viniścayan / HV_App.I,42B.2618 / / varaṃ vṛṇuta bhadraṃ vo $ varado 'smi surottamāḥ // HV_App.I,42B.2619 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187371 (1.192):
prīto 'smi vaḥ suraśreṣṭhāḥ sarve matto viniścayan / HV_App.I,42B.2618 / / varaṃ vṛṇuta bhadraṃ vo varado 'smi surottamāḥ // HV_App.I,42B.2619 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16416954 (0.025):
varado bhava me nityaṃ HV_App.I,20.640a / varado 'smi surottamāḥ HV_App.I,42B.2619b
kaśyapa uvāca / prīto 'si naḥ suraśreṣṭha sarveṣāmeva niścayaḥ // VamPSm_6.3 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701822 (0.046):
varaṃ vṛṇuta bhadraṃ vo $ varado 'smi surottamāḥ // HV_App.I,42B.2619 // / {kaśyapa uvāca}
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187372 (0.046):
varaṃ vṛṇuta bhadraṃ vo varado 'smi surottamāḥ // HV_App.I,42B.2619 // / {kaśyapa uvāca}
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16347754 (0.062):
prīto 'smi vaḥ suraśreṣṭhāḥ HV_App.I,42B.2618a / prīto 'smi viṣṇo deveśa HV_67.52c
vāsavasyānujo bhrātā jñātīnāṃ nandivardhanaḥ / / adityā api ca śrīmān bhagavānasta vai sutaḥ // VamPSm_6.4 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701853 (0.020):
yadi prasanno bhagavān $ dātavyo vā paro yadi / HV_App.I,42B.2622 / / vāsavasyānujo bhrātā $ jñātīnāṃ nandivardhanaḥ / HV_App.I,42B.2623 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187403 (0.020):
yadi prasanno bhagavān dātavyo vā paro yadi / HV_App.I,42B.2622 / / vāsavasyānujo bhrātā jñātīnāṃ nandivardhanaḥ / HV_App.I,42B.2623 /
aditirdevamātā ca etamevārthamuttamam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701870 (0.052):
{iśaṃpāyana uvāca} / aditir devamātā ca $ etam evārtham uttamam / HV_App.I,42B.2625 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187420 (0.052):
{iśaṃpāyana uvāca} / aditir devamātā ca etam evārtham uttamam / HV_App.I,42B.2625 /
putrārthaṃ varadaṃ prāha bhagavantaṃ varārthinī // VamPSm_6.5 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701881 (0.0):
aditir devamātā ca $ etam evārtham uttamam / HV_App.I,42B.2625 / / putrārthe varadaṃ prāha $ bhagavantaṃ varārthinī // HV_App.I,42B.2626 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187431 (0.0):
aditir devamātā ca etam evārtham uttamam / HV_App.I,42B.2625 / / putrārthe varadaṃ prāha bhagavantaṃ varārthinī // HV_App.I,42B.2626 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16328957 (0.042):
putrārthī toṣya śaṃkaram HV_App.I,20.874b / putrārthe varadaṃ prāha HV_App.I,42B.2626a
devā ūcuḥ / niḥśreyasārthaṃ sarveṣāṃ daivatānāṃ maheśvara /
trātā bhartā ca dātā ca śaraṇaṃ bhava naḥ sadā // VamPSm_6.6 //
tatastānabravīdviṣṇurdevān kaśyapameva ca / / sarveṣāmeva yuṣmākaṃ ye bhaviṣyanti śatravaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701931 (0.030):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tatas tān abravīd viṣṇur $ devān kaśyapam eva ca / HV_App.I,42B.2632 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187481 (0.030):
{vaiśaṃpāyana uvāca} / tatas tān abravīd viṣṇur devān kaśyapam eva ca / HV_App.I,42B.2632 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701953 (0.034):
**HV_App.I,42B.2632**175:1 / / sarveṣām eva yuṣmākaṃ $ ye bhaviṣyanti śatravaḥ / HV_App.I,42B.2633 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187503 (0.034):
**HV_App.I,42B.2632**175:1 / / sarveṣām eva yuṣmākaṃ ye bhaviṣyanti śatravaḥ / HV_App.I,42B.2633 /
muhūrtamapi te sarve na sthāsyanti mamāgrataḥ // VamPSm_6.7 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 701958 (0.0):
sarveṣām eva yuṣmākaṃ $ ye bhaviṣyanti śatravaḥ / HV_App.I,42B.2633 / / muhūrtam api te sarve $ na sthāsyanti mamāgrataḥ // HV_App.I,42B.2634 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187508 (0.0):
sarveṣām eva yuṣmākaṃ ye bhaviṣyanti śatravaḥ / HV_App.I,42B.2633 / / muhūrtam api te sarve na sthāsyanti mamāgrataḥ // HV_App.I,42B.2634 //
hatvāsurāgaṇan sarvān yajñabhāgāgrabhejinaḥ /
havyādāṃśca surān sarvān kavyādāṃśca pitṛnapi // VamPSm_6.8 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702014 (0.058):
kariṣye devatāḥ sarvā $ yajñabhāgāgrabhojinaḥ / HV_App.I,42B.2636 / / havyādāṃś ca surān sarvān $ kavyādāṃś ca pitṝn api // HV_App.I,42B.2637 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187564 (0.058):
kariṣye devatāḥ sarvā yajñabhāgāgrabhojinaḥ / HV_App.I,42B.2636 / / havyādāṃś ca surān sarvān kavyādāṃś ca pitṝn api // HV_App.I,42B.2637 //
kariṣye vibudhaśreṣṭhāḥ pārameṣṭhyena karmaṇā / / yathāyātena sārgeṇa nivartadhvaṃ surottamāḥ // VamPSm_6.9 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702024 (0.023):
havyādāṃś ca surān sarvān $ kavyādāṃś ca pitṝn api // HV_App.I,42B.2637 // / kariṣye vibudhaśreṣṭhāḥ $ pārameṣṭhyena karmaṇā / HV_App.I,42B.2638 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187574 (0.023):
havyādāṃś ca surān sarvān kavyādāṃś ca pitṝn api // HV_App.I,42B.2637 // / kariṣye vibudhaśreṣṭhāḥ pārameṣṭhyena karmaṇā / HV_App.I,42B.2638 /
lomaharṣaṇa uvāca / evamukte tu devena viṣṇunā prabhaviṣṇunā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26836613 (0.054):
yāhi vatsa svabhavanaṃ % śrānto 'sīti punaḥ punaḥ // BrP_136.8 // / evam uktaḥ sa devena $ viṣṇunā yāti sa dvijaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11107924 (0.054):
yāhi vatsa svabhavanaṃ śrānto 'sīti punaḥ punaḥ // BrP_136.8 // / evam uktaḥ sa devena viṣṇunā yāti sa dvijaḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23959263 (0.055):
ityukto devadevena $ viṣṇunā prabhaviṣṇunā & / sarvadevagaṇaiḥ sārdhaṃ % brahmā prāha janārdanam // NsP_47.26 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17024251 (0.055):
ityukto devadevena viṣṇunā prabhaviṣṇunā / / sarvadevagaṇaiḥ sārdhaṃ brahmā prāha janārdanam // NsP_47.26 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702055 (0.055):
evam ukte tu vacane $ viṣṇunā prabhaviṣṇunā / HV_App.I,42B.2642 / / devāḥ prahṛṣṭamanasaḥ $ pūjayanti sma sarvaśaḥ / HV_App.I,42B.2643 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187605 (0.055):
evam ukte tu vacane viṣṇunā prabhaviṣṇunā / HV_App.I,42B.2642 / / devāḥ prahṛṣṭamanasaḥ pūjayanti sma sarvaśaḥ / HV_App.I,42B.2643 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121568 (0.061):
viprair vā daityasattama__Vdha_077.081 / ity evam ukto devena__Vdha_077.082 / viṣṇunā prabhaviṣṇunā__Vdha_077.082
tataḥ prahṛṣṭamanasaḥ pūjayanti sma taṃ prabhum // VamPSm_6.10 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702060 (0.051):
evam ukte tu vacane $ viṣṇunā prabhaviṣṇunā / HV_App.I,42B.2642 / / devāḥ prahṛṣṭamanasaḥ $ pūjayanti sma sarvaśaḥ / HV_App.I,42B.2643 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187610 (0.051):
evam ukte tu vacane viṣṇunā prabhaviṣṇunā / HV_App.I,42B.2642 / / devāḥ prahṛṣṭamanasaḥ pūjayanti sma sarvaśaḥ / HV_App.I,42B.2643 /
viśvedevā mahātmānaḥ kaśyapo 'ditireva ca / / namaskṛtya sureśāya tasmai devāya raṃhasā // VamPSm_6.11 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702068 (0.062):
viśve devā mahātmānaḥ $ kaśyapo 'ditir eva ca // HV_App.I,42B.2644 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187618 (0.062):
viśve devā mahātmānaḥ kaśyapo 'ditir eva ca // HV_App.I,42B.2644 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702088 (0.064):
namaskṛtya sureśāya $ tasmai devāya raṃhase / HV_App.I,42B.2645 / / prayātāḥ prāgdiśaṃ divyaṃ $ vipulaṃ kaśyapāśramam // HV_App.I,42B.2646 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187638 (0.064):
namaskṛtya sureśāya tasmai devāya raṃhase / HV_App.I,42B.2645 / / prayātāḥ prāgdiśaṃ divyaṃ vipulaṃ kaśyapāśramam // HV_App.I,42B.2646 //
prayātāḥ prāgdiśaṃ sarve vipulaṃ kaśyapāśramam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702097 (0.040):
prayātāḥ prāgdiśaṃ divyaṃ $ vipulaṃ kaśyapāśramam // HV_App.I,42B.2646 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187647 (0.040):
prayātāḥ prāgdiśaṃ divyaṃ vipulaṃ kaśyapāśramam // HV_App.I,42B.2646 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16427230 (0.048):
vipulaśroṇibhūṣitām HV_App.I,42.245b / vipulaṃ kaśyapāśramam HV_App.I,42B.2646b
te kaśyapāśramaṃ gatvā kurukṣetravanaṃ mahāt // VamPSm_6.12 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702098 (0.028):
prayātāḥ prāgdiśaṃ divyaṃ $ vipulaṃ kaśyapāśramam // HV_App.I,42B.2646 // / gatvā tam āśramaṃ tatra $ brahmarṣigaṇasevitam / HV_App.I,42B.2647 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22187648 (0.028):
prayātāḥ prāgdiśaṃ divyaṃ vipulaṃ kaśyapāśramam // HV_App.I,42B.2646 // / gatvā tam āśramaṃ tatra brahmarṣigaṇasevitam / HV_App.I,42B.2647 /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16427229 (0.059):
vipulaśroṇibhūṣitām HV_App.I,42.245b / vipulaṃ kaśyapāśramam HV_App.I,42B.2646b
prasādya hyaditiṃ tatra tapase tāṃ nyayojayan/ / tha sā cacāra tapo ghoraṃ varṣāṇāmayutaṃ tadā // VamPSm_6.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19881945 (0.047):
03,185.005c so 'tapyata tapo ghoraṃ varṣāṇām ayutaṃ tadā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19779546 (0.063):
02,066.012d@039_0028 sa cārjuno mahārāja tapo ghoraṃ cakāra ha / 02,066.012d@039_0029 sāgraṃ varṣāyutaṃ taptvā tapaḥ paramaduścaram
tasyā nāmnā vanaṃ divyaṃ sarvakāmapradaṃ śubham /
ārādhanāya kṛṣṇasya vāgjitā vāyubhojanā // VamPSm_6.14 //
daityairnirākṛtān dṛṣṭvā tanayānṛṣisattamāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117886 (0.049):
vāgyatā vāyubhojanā__Vdha_075.009 / daityair nirākṛtān dṛṣṭvā__Vdha_075.009
vṛthāputrāhamiti sā nirvedāt praṇayāddharim /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117902 (0.052):
nirvedāt praṇatā harim__Vdha_075.010 / tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhiḥ__Vdha_075.010
tuṣṭāva vāgbhiragryābhiḥ paramārthavabodhinī // VamPSm_6.15 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117902 (0.060):
nirvedāt praṇatā harim__Vdha_075.010 / tuṣṭāva vāgbhir iṣṭābhiḥ__Vdha_075.010
śaraṇyaṃ śaraṇaṃ viṣṇuṃ praṇatā bhaktavatsalam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117918 (0.016):
paramārthāvabodhinī__Vdha_075.010 / śaraṇyaṃ śaraṇaṃ viṣṇuṃ__Vdha_075.*(118) / praṇatā bhaktavatsalam__Vdha_075.*(118)
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753301 (0.041):
śaraṇyaṃ śaraṇaṃ bhaktyā prapadye bhaktavatsalam // VamP_58.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26798169 (0.043):
viśvātmakaṃ mahāviṣṇuṃ % śaraṇyaṃ bhaktavatsalam // BrP_80.68 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11069484 (0.043):
viśvātmakaṃ mahāviṣṇuṃ śaraṇyaṃ bhaktavatsalam // BrP_80.68 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1122327 (0.052):
samupaihi jagatpatim__Vdha_078.036 / śaraṇyaṃ śaraṇaṃ viṣṇuṃ__Vdha_078.036
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13552891 (0.062):
śaraṇyaṃ śaraṇaṃ bhaktyā__Vdha_067.051 / śaraṇyaṃ śaraṇaṃ viṣṇuṃ__Vdha_075.*(118)
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25164990 (0.064):
śaraṇyaṃ śaraṇaṃ viṣṇum HV_App.I,42A.63a / śaraṇyaṃ sarvabhūtānāṃ HV_App.I,31.1337a
devadaityamayaṃ cādimadhyamāntasvarūpiṇam // VamPSm_6.16 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117918 (0.033):
praṇatā bhaktavatsalam__Vdha_075.*(118) / devadaityanṛpaśvāpa __Vdha_075.010
aditiruvāca / namaḥ kṛtyārtināśāya namaḥ puṣkaramāline /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117937 (0.019):
namaḥ smṛtārtināśāya__Vdha_075.011 / namaḥ puṣkaramāline__Vdha_075.011
namaḥ paramakalyāṇa kalyāṇāyādivedhase // VamPSm_6.17 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117945 (0.025):
namaḥ puṣkaramāline__Vdha_075.011 / namaḥ paramakalyāṇa __Vdha_075.011
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1133508 (0.052):
namaḥ paramakalyāṇa __Vdha_092.013 / kalyāṇāyātmayonaye__Vdha_092.013
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 536708 (0.061):
namaḥ sakalakalyāṇa+ $ kalyāṇāya namo namaḥ / HV_App.I,13.76 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22022266 (0.061):
namaḥ sakalakalyāṇa+ kalyāṇāya namo namaḥ / HV_App.I,13.76 /
namaḥ paṅkajanetrāya namaḥ paṅkajanābhaye /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117953 (0.018):
kalyāṇāyādivedhase__Vdha_075.011 / namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_075.012
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130322 (0.018):
jagaddhātre 'cyutāya ca__Vdha_088.038 / namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_088.039
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521557 (0.018):
namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_075.012 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_088.039
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18831707 (0.042):
hṛṣīkeśa jagaddhātre acyutāya mahātmane // RKV_48.15 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2631212 (0.042):
nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ // BhP_01.08.021 // / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2795620 (0.042):
namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10832582 (0.043):
hṛṣīkeśāya keśāya jagaddhātre 'cyutāya ca / / namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline // RKS_85.13 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13166632 (0.043):
BhP_01.08.021/3 nandagopakumārāya govindāya namo namaḥ / BhP_01.08.022/1 namaḥ paṅkajanābhāya namaḥ paṅkajamāline
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6398514 (0.055):
BhP_10.59.026/1 namaḥ paṅkaja nābhāya namaḥ paṅkaja māline
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23755491 (0.061):
namo hiraṇyagarbhāya padmagarbhāya te namaḥ // VamP_60.8 // / namaḥ kamalanetrāya kālanetrāya te namaḥ /
namaḥ paṅkajasaṃbhūtisaṃbhavāyātmayonaye // VamPSm_6.18 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117961 (0.020):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_075.012 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_075.012
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521550 (0.035):
namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_075.012 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_088.039
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130322 (0.051):
namaḥ paṅkajanetrāya__Vdha_088.039 / namaḥ paṅkajanābhaye__Vdha_088.039
śriyaḥ kāntāya dāntāya dāntadṛśyāya cakriṇe /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117965 (0.013):
namaḥ paṅkajasaṃbhūti __Vdha_075.012 / saṃbhavāyātmayonaye__Vdha_075.012 / śriyaḥ kāntāya dāntāya__Vdha_075.013
namaḥ padmāsihastāya namaḥ kanakaretase // VamPSm_6.19 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441561 (0.044):
udgīthāya namo deva yajñādhipataye namaḥ || *HV_111.7*1340:7 | / namas te cakriṇe nityam asihastāya te namaḥ || *HV_111.7*1340:8 |
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521587 (0.055):
namaḥ śaṅkhāsihastāya__Vdha_075.013 / namaḥ śuciṣadety uktvā__Vdha_025.011
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 617999 (0.063):
namaḥ pinākahastāya $ namaḥ śūlāsidhāriṇe / HV_App.I,31.1063 / / namas te khaṭvahastāya $ namas te kṛttivāsase // HV_App.I,31.1064 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22103552 (0.063):
namaḥ pinākahastāya namaḥ śūlāsidhāriṇe / HV_App.I,31.1063 / / namas te khaṭvahastāya namas te kṛttivāsase // HV_App.I,31.1064 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117974 (0.064):
namaḥ śaṅkhāsihastāya__Vdha_075.013 / namaḥ kanakaretase__Vdha_075.013
tathātmajñānayajñāya yogicintyāya yogine /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16918255 (0.058):
yogigamyāya te namaḥ BrP_178.176d / yogicintyāya yogine BrP_59.51d
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14785600 (0.061):
garbhamāṃsaśṛgālāya tārakāya tarāya ca // VamPSm_26.94 // / namo yajñāya yajine hutāya prahutāya ca /
nirguṇāya viśeṣāya haraye brahmarūpiṇe // VamPSm_6.20 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1117990 (0.020):
yogacittātmayogine__Vdha_075.014 / nirguṇāya viśeṣāya__Vdha_075.014 / haraye brahmarūpiṇe__Vdha_075.014
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16918255 (0.053):
yogigamyāya te namaḥ BrP_178.176d / yogicintyāya yogine BrP_59.51d
jagacca tiṣṭhate yatra jagato yo na dṛsyate /
namaḥ sthūlātisūkṣmāya tasmai devāya śārṅiḍṇe // VamPSm_6.21 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118004 (0.064):
namaḥ sthūlātisūkṣmāya__Vdha_075.015 / tasmai devāya śaṅkhine__Vdha_075.015
yaṃ na paśyanti paśyanto jagadapyakhilaṃ narāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118013 (0.013):
yaṃ na paśyanti paśyanto__Vdha_075.016 / jagad apy akhilaṃ narāḥ__Vdha_075.016
apaśyadbhirjagadyaśca dṛśyate hṛdi saṃsthitaḥ // VamPSm_6.22 //
bahirjyoti ralakṣyo yo lakṣyate jyotiṣaḥ paraḥ /
yasminneva yataścaiva yasyaitadakhilaṃ jagat // VamPSm_6.23 // / tasmai samastajagatām amarāya namo namaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118044 (0.041):
yaś caitad akhilaṃ jagat__Vdha_075.017 / tasmai samastajagatām__Vdha_075.017
ādyaḥ prajāpatiḥ so 'pi pitṝṇāṃ paramaḥ patiḥ / / patiḥ surāṇāṃ yastasmai namaḥ kṛṣṇāya vedhase // VamPSm_6.24 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118064 (0.029):
ādyaḥ prajāpatipatir__Vdha_075.018 / yaḥ pitṝṇāṃ paraḥ patiḥ__Vdha_075.018
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521521 (0.054):
namaḥ kṛṣṇācyutānanta__Vdha_088.031 / namaḥ kṛṣṇāya vedhase__Vdha_075.018 / namaḥ kṛṣṇāya vai hare__Vdha_090.032
yaḥ pravṛttairnivṛttaiśca karmastasmai virajyate / / svargāpavargaphalado namastasmai gadābhṛte // VamPSm_6.25 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118065 (0.028):
namaḥ kṛṣṇāya vedhase__Vdha_075.018 / yaḥ pravṛttair nivṛttaiś ca__Vdha_075.019
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118076 (0.043):
svargāpavargaphalado__Vdha_075.019 / namas tasmai gadādhṛte__Vdha_075.019
yastu saṃcityamāno 'pi sarvaṃ pāpaṃ vyapohati /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9596759 (0.024):
[41.14] taṃ brāhmaṇan tu dṛṣṭvaiva sarvaṃ pāpaṃ vyapohati //
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1961701 (0.062):
nāmamātramiti | yathā mṛṇmayagohanane nāsti pāpam | tathā / vāstavikagohanane 'pi pāpaṃ na bhavet | yathā bālakānāṃ nāmamātreṇa
namastasmai viśuddhāya parasmai harimedhase // VamPSm_6.26 // / ye paśyantyakhilādhāramīśānamajamavyayam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118104 (0.009):
yaṃ praviśyākhilādhāram__Vdha_075.021 / īśānam ajam avyayam__Vdha_075.021
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118093 (0.055):
sadyaḥ pāpaṃ vyapohati__Vdha_075.020 / namas tasmai viśuddhāya__Vdha_075.020 / parasmai harimedhase__Vdha_075.020
na punarjanmamaraṇaṃ prāpnuvanti namāmi tam // VamPSm_6.27 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118109 (0.044):
īśānam ajam avyayam__Vdha_075.021 / na punar janmamaraṇe__Vdha_075.021
yo yajño yajñaparamairijyate yajñasaṃsthitaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118121 (0.032):
yo yajñe yajñaparamair__Vdha_075.022 / ijyate yajñasaṃsthitiḥ__Vdha_075.022
taṃ yajñapuruṣaṃ viṣṇuṃ namāmi prabhumīśvaram // VamPSm_6.28 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118128 (0.017):
ijyate yajñasaṃsthitiḥ__Vdha_075.022 / taṃ yajñapuruṣaṃ viṣṇuṃ__Vdha_075.022
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521646 (0.038):
namāmi prabhum īśvaram__Vdha_075.022 / namāmi viṣṇuṃ na paraṃ tato 'nyat__Vdha_065.*(85)
gīyate sarvavedeṣu vedavidbhirvidāṃ gatiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118137 (0.012):
namāmi prabhum īśvaram__Vdha_075.022 / gīyate sarvavedeṣu__Vdha_075.023
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551730 (0.014):
vedavidbhir vidāṃ gatiḥ__Vdha_075.023 / vedavedāntaniścayaḥ__Vdha_095.026
yastasmai vedavedyāya nityāya viṣṇave namaḥ // VamPSm_6.29 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118145 (0.039):
vedavidbhir vidāṃ gatiḥ__Vdha_075.023 / yas tasmai vedavedyāya__Vdha_075.023
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551730 (0.048):
vedavidbhir vidāṃ gatiḥ__Vdha_075.023 / vedavedāntaniścayaḥ__Vdha_095.026
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937563 (0.055):
namo vedāntavedyāya $ namo 'nantāya viṣṇave &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002551 (0.055):
namo vedāntavedyāya namo 'nantāya viṣṇave /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20809308 (0.062):
14,054.006*0111_07 sarvavedaikavedyāya sarvadevamayāya ca / 14,054.006*0111_08 vāsudevāya nityāya namo bhaktipriyāya te
yato viśvaṃ samudbhūtaṃ yasmin pralayameṣyati / / viśvodbhavapratiṣṭhāya namastasmai mahātmane // VamPSm_6.30 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118156 (0.025):
yasmiṃś ca layam eṣyati__Vdha_075.024 / viśvodbhavapratiṣṭhāya__Vdha_075.024
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118149 (0.060):
yato viśvaṃ samudbhūtaṃ__Vdha_075.024 / yasmiṃś ca layam eṣyati__Vdha_075.024
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13550323 (0.062):
viśveśvarāya devāya__Vdha_067.*(100),015 / viśvodbhavapratiṣṭhāya__Vdha_075.024
ābrahmastambaparyantaṃ vyāptaṃ yena carācaram /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784239 (0.052):
kiṃ cātra bahunoktena $ jagad etac carācaram & / brahmādistambaparyantaṃ % sarvaṃ nārāyaṇātmakam // BrP_60.32 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11055554 (0.052):
kiṃ cātra bahunoktena jagad etac carācaram / / brahmādistambaparyantaṃ sarvaṃ nārāyaṇātmakam // BrP_60.32 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118161 (0.063):
namas tasmai mahātmane__Vdha_075.024 / brahmādistambaparyantaṃ__Vdha_075.025
māyājālasamunnaddhaṃ tamupendraṃ namāmyaham // VamPSm_6.31 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772795 (0.043):
paśyataḥ karma satataṃ tamupendraṃ namāmyaham // VamPSm_6.34 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772780 (0.050):
rātrijaṃ sūryarūpī ca tamupendraṃ namāmyaham // VamPSm_6.33 // / yasyākṣiṇi candrasūryau sarvalokaśubhāśubham /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118174 (0.055):
māyāṃ nālaṃ samuttartuṃ__Vdha_075.025 / tam upendraṃ namāmy aham__Vdha_075.025
yo 'tra toyasvarūpastho bibhartyakhilamīśvaraḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118222 (0.037):
yo 'nnatoyasvarūpastho__Vdha_075.026 / bibharty akhilam īśvaraḥ__Vdha_075.026
viśvaṃ viśvapatiṃ viṣṇuṃ taṃ namāmi prajāpatim // VamPSm_6.32 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118228 (0.019):
bibharty akhilam īśvaraḥ__Vdha_075.026 / viśvaṃ viśvapatiṃ viṣṇuṃ__Vdha_075.026
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13550239 (0.061):
viśvaṃ viśvapatiṃ viṣṇuṃ__Vdha_075.026 / viśvātmane paramakāraṇakāraṇāya__Vdha_067.041
mūrta tamo 'suramayaṃ tadvidho vinihanti yaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118232 (0.058):
taṃ namāmi prajāpatim__Vdha_075.026 / mūrtaṃ tamo 'suramayaṃ__Vdha_075.027
rātrijaṃ sūryarūpī ca tamupendraṃ namāmyaham // VamPSm_6.33 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118246 (0.015):
tadvadhād vinihanti yaḥ__Vdha_075.027 / rātrijaṃ sūryarūpī ca__Vdha_075.027
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772749 (0.050):
māyājālasamunnaddhaṃ tamupendraṃ namāmyaham // VamPSm_6.31 // / yo 'tra toyasvarūpastho bibhartyakhilamīśvaraḥ /
yasyākṣiṇi candrasūryau sarvalokaśubhāśubham /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118274 (0.045):
yasyākṣiṇī candrasūryau__Vdha_075.029 / sarvalokaśubhāśubham__Vdha_075.029
paśyataḥ karma satataṃ tamupendraṃ namāmyaham // VamPSm_6.34 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118285 (0.037):
paśyete karma satataṃ__Vdha_075.029 / tam upendraṃ namāmy aham__Vdha_075.029
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772749 (0.043):
māyājālasamunnaddhaṃ tamupendraṃ namāmyaham // VamPSm_6.31 // / yo 'tra toyasvarūpastho bibhartyakhilamīśvaraḥ /
yasmin sarveśvare sarvaṃ satyametanmayoditam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118294 (0.015):
tam upendraṃ namāmy aham__Vdha_075.029 / yasmin sarveśvare sarvaṃ__Vdha_075.030
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13555580 (0.056):
satyam etan mayoditam__Vdha_070.089 / satyam etan mayoditam__Vdha_075.030
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24395927 (0.059):
tatra gatvā samālokya sarvametanmayoditam / / satyaṃ vā yadi vā 'satyaṃ śraddadhyā me vacastadā //
nānṛtaṃ tamajaṃ viṣṇuṃ namāmi prabhavāvyayam // VamPSm_6.35 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118303 (0.009):
satyam etan mayoditam__Vdha_075.030 / nānṛtaṃ tam ajaṃ viṣṇuṃ__Vdha_075.030
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521642 (0.057):
namāmi parameśvaram__Vdha_072.054 / namāmi prabhavāvyayam__Vdha_075.030
yadyetatsatyamuktaṃ me bhūyaścāto janārdana / / satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118313 (0.025):
satyena tena sakalāḥ__Vdha_075.031 / pūryantāṃ me manorathāḥ__Vdha_075.031
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118304 (0.041):
namāmi prabhavāvyayam__Vdha_075.030 / yathaitat satyam uktaṃ me__Vdha_075.031
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772330 (0.008):
hūyate ca punardvābhyāṃ tubhyaṃ hotrātmane namaḥ / / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773797 (0.009):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774424 (0.010):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777718 (0.012):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776093 (0.014):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775714 (0.014):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776349 (0.015):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771020 (0.016):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780107 (0.016):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780661 (0.017):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783293 (0.020):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786524 (0.023):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783693 (0.023):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779567 (0.027):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.029):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773079 (0.035):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777009 (0.035):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781500 (0.038):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782647 (0.038):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784387 (0.038):
pradakṣiṇīkṛtā taistu saptadvīpā vasuṃdharā // VamPSm_25.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ
evaṃ stuto 'tha bhagavān vāsudeva uvāca tām / / adṛśyaḥ sarvabhūtānāṃ tasyāḥ saṃdarśane sthitaḥ // VamPSm_7.1 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118327 (0.021):
evaṃ stuto 'tha bhagavān__Vdha_075.032 / vāsudeva uvāca tām__Vdha_075.032
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772331 (0.058):
lomaharṣaṇa uvāca / / nārāyaṇastu bhagavāñchrutvaivaṃ paramaṃ stavam /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957717 (0.062):
śrīkṛṣṇa uvāca / / iti stutaḥ sa bhagavān svapūtreṇa dayānidhiḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10435183 (0.062):
ekāntadarśanāya namo namaḥ [171] / 12,326.001 bhīṣma uvāca / 12,326.001a evaṃ stutaḥ sa bhagavān guhyais tathyaiś ca nāmabhiḥ
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27005997 (0.062):
<12325.4/171> ekāntadarśanāya namo namaḥ (171) !!12325.4! / <12326.1/1> bhīṣma uvāca: evaṃ stutaḥ sa bhagavān !guhyais tathyaiś ca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770225 (0.062):
<12325.4/171> ekā1nta-darśanāya namo namaḥ (171) !!12325.4! / <12326.1/1> bhīṣma uvāca: evaṃ stutaḥ sa bhagavān !guhyais tathyaiś ca
śrībhagavānuvāca / manorathāṃstvamadite yānicchasyabhivāñchitān /
tāṃstvaṃ prāpyasi dharmajñe matprasādānna saṃśayaḥ // VamPSm_7.2 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118343 (0.039):
tāṃs tān prāpsyasi dharmajñe__Vdha_075.033 / matprasādād asaṃśayam__Vdha_075.033
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786814 (0.043):
eṣo 'pi pāpinirmukto bhaviṣyati na saṃśayaḥ // VamPSm_27.21 // / prasādānme mahābāho śivalokaṃ gamiṣyati /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18889172 (0.059):
adyaprabhṛti viprendra bhaviṣyati na saṃśayaḥ // RKV_182.38 // / matprasādāddevagaṇaiḥ sevitaṃ ca bhaviṣyati /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27417845 (0.063):
matto 'nyo yo bhaved yo vai NsP_12.26a / matprasādān na saṃśayaḥ NsP_65.27d
śṛṇu tvaṃ ca mahābhāge varo yaste hṛti sthitaḥ /
maddarśanaṃ hi viphalaṃ na kadācid bhaviṣyati // VamPSm_7.3 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118367 (0.043):
maddarśanaṃ hi viphalaṃ__Vdha_075.034 / na kadācid bhaviṣyati__Vdha_075.034
yaśceha tvadvane sthitvā trirātraṃ vai kariṣyati /
sarve kāmāḥ samṛdhyante manasā yānihecchati // VamPSm_7.4 //
dūrastho 'pi vanaṃ yastu adityāḥ smarate naraḥ /
so 'pi yāti paraṃ sthānaṃ kiṃ punarnivasan naraḥ // VamPSm_7.5 //
yaśceha brāhmaṇān pañca trīn vā dvāvekameva vā /
bhojayecchraddhayā yuktāḥ sa yāti paramāṃ gatim // VamPSm_7.6 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781445 (0.059):
ye sevante śraddadhānāste yānti paramāṃ gatim // VamPSm_21.26 // / yastu śrāddhaṃ naro bhaktyā tasmiṃstīrthe kariṣyati /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396469 (0.061):
abhimantrya spṛśanbhuṅkte sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,7.8 // / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti ca satāṃ gatim /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406004 (0.061):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829323 (0.064):
tasmiṃstīrthe mṛto yastu sa yāti paramāṃ gatim // RKV_43.10 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13428379 (0.064):
yo vā vicārayedarthaṃ sa yāti paramāṃ gatim // KūrmP_2,11.144 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12764216 (0.064):
sthāpayedbhakti yuktaśca sa yāti paramāṃ gatim // BhS_35.433 //
aditiruvāca / yadi deva prasannastvaṃ bhaktyā me bhaktavatsala /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118379 (0.038):
yadi deva prasannas tvaṃ__Vdha_075.035 / bhaktāyā bhaktavatsala__Vdha_075.035
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13541905 (0.064):
yadi deva prasannas tvaṃ__Vdha_075.035 / yadi deva prasannas tvaṃ__Vdha_090.040
trailokyādhipatiḥ putrastadastu mama vāsavaḥ // VamPSm_7.7 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118383 (0.018):
bhaktāyā bhaktavatsala__Vdha_075.035 / trailokyādhipatiḥ putras__Vdha_075.035
hṛtaṃ rājyaṃ hṛtaścāsya yajñabhāga ihāsuraiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118395 (0.060):
hṛtarājyo hṛtaś cāsya__Vdha_075.036 / yajñabhāgo mahāsuraiḥ__Vdha_075.036
tvayi prasanne parada tat prāpnotu suto mama // VamPSm_7.8 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118404 (0.031):
yajñabhāgo mahāsuraiḥ__Vdha_075.036 / tvayi prasanne varada__Vdha_075.036
hṛtaṃ rājyaṃ na duḥkhāya mama putrasya keśava /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118409 (0.042):
taṃ prāpnotu suto mama__Vdha_075.036 / hṛtaṃ rājyaṃ na duḥkhāya__Vdha_075.037
prapannadāyavibhraṃśo bādhāṃ me kurute hṛti // VamPSm_7.9 //
śrībhagavānuvāca / kṛtaḥ prasādo hi mayā tava devi yathepsitam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118430 (0.019):
kṛtaḥ prasādo hi mayā__Vdha_075.038 / tava devi yathepsitaḥ__Vdha_075.038
svāṃśena caiva te garbhe saṃbhaviṣyāmi kaśyapāt // VamPSm_7.10 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118435 (0.030):
tava devi yathepsitaḥ__Vdha_075.038 / svāṃśena caiva te garbhe__Vdha_075.038
tava garbhe samudbhūtastataste ye tvarātayaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118438 (0.043):
saṃbhaviṣyāmi kaśyapāt__Vdha_075.038 / tava garbhasamudbhūtaḥ__Vdha_075.039
tānahaṃ ca haniṣyāmi nivṛttā bhava nandini // VamPSm_7.11 //
aditiruvāca / prasīda devadeveśa namaste viśvabhāvana /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15827919 (0.040):
tuṣṭāva praṇipatyainaṃ sarvalokasukhāvaham // NarP_1,11.18 // / aditiruvāca / namaste devadeveśa sarvavyāpiñjanārdanā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118456 (0.047):
nirvṛtā bhava nandini__Vdha_075.039 / prasīda devadeveśa__Vdha_075.040 / namas te viśvabhāvana__Vdha_075.040
Bhagavata-Purana 2 (bhp_02u.htm.txt) 7940064 (0.063):
BhP_02.05.001/0 nārada uvāca / BhP_02.05.001/1 devadeva namaste 'stu bhūtabhāvana pūrvaja
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2641185 (0.063):
BhP_02.05.001/0 nārada uvāca / devadeva namaste 'stu bhūtabhāvana pūrvaja /
nāhaṃ tvāmudare voḍhumīśa śakṣyāmi keśava /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118468 (0.042):
namas te viśvabhāvana__Vdha_075.040 / nāhaṃ tvām udareṇeśa__Vdha_075.040
yasmin pratiṣṭhitaṃ sarvaṃ viśvayonistvamīśvaraḥ // VamPSm_7.12 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118469 (0.063):
voḍhuṃ śakṣyāmi keśava__Vdha_075.040 / yasmin pratiṣṭhitaṃ viśvaṃ__Vdha_075.041
ahaṃ tvāṃ ca vahiṣyāmi ātmānaṃ caiva nandini / / na ca pīḍāṃ kariṣyāmi svasti te 'stu vrajāmyaham // VamPSm_7.13 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16974100 (0.027):
svasti te 'stu jagannātha BrP_32.90a / svasti te 'stu vrajāmy aham BrP_17.22b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10361979 (0.040):
12,212.052d@019_0040 satye tiṣṭhasva nirviṇṇaḥ svasti te 'stu vrajāmy aham / 12,212.052d@019_0041 ity uktvā bhagavāṃś cainaṃ tatraivāntaradhīyata
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26868081 (0.050):
tvayā sabhājitaś cāhaṃ % svasti te 'stu vrajāmy aham // BrP_190.47 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11139391 (0.050):
tvayā sabhājitaś cāhaṃ svasti te 'stu vrajāmy aham // BrP_190.47 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7819360 (0.051):
svasti te 'stu vrajāmy aham ViP_5,16.27d / svasty astu te gamiṣyāmi ViP_5,16.24a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13871609 (0.055):
svastikārdhavibhūṣitāḥ HV_61.40b / svasti te 'stu vrajāmy aham HV_29.22b
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27438046 (0.056):
svasti te 'stu vrajāmy aham NsP_67.22b / svasty astu te dvijavara NsP_49.124c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16495687 (0.056):
svasti te 'stu gamiṣyāmo HV_App.I,27.137a / svasti te 'stu vrajāmy aham HV_29.22b
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23448314 (0.058):
tvayā sabhājitaś cāhaṃ % svasti te 'stu vrajāmy aham // ViP_5,16.27 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5154974 (0.058):
tvayā sabhājitaś cāhaṃ svasti te 'stu vrajāmy aham // ViP_5,16.27 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16495694 (0.061):
svasti te 'stu vrajāmy aham HV_46.19d / svasti te 'stu vrajāmy aham HV_85.54d
ityuktvāntarhite deve 'ditirgarbhaṃ samādadhe /
garbhasthite tataḥ khṛṣṇe cacāla saralā kṣitiḥ /
cakampire mahāśailā jagmuḥ kṣobhaṃ mahābdhayaḥ // VamPSm_7.14 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118598 (0.036):
cakampire mahāśailā__Vdha_075.047 / jagmuḥ kṣobham athābdhayaḥ__Vdha_075.047
yato yato 'ditiryāti dadāti padamuttamam / / tatastataḥ kṣitiḥ khedānnanāma dvijapuṅgavāḥ // VamPSm_7.15 //
daityānāmapi sarveṣāṃ garbhasthe madhusūdane / / babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118626 (0.022):
daityānām api sarveṣāṃ__Vdha_075.049 / garbhasthe madhusūdane__Vdha_075.049
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777010 (0.0):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784389 (0.0):
pradakṣiṇīkṛtā taistu saptadvīpā vasuṃdharā // VamPSm_25.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781501 (2.384):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782648 (2.384):
na tasya prāpnoti phalaṃ hi loke moghaṃ phalaṃ tasya hi krodhanasya // / VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786523 (0.018):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776094 (0.027):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773797 (0.029):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777717 (0.030):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778745 (0.031):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmne pañcadaśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772330 (0.032):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774425 (0.035):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772828 (0.035):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776348 (0.036):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771019 (0.036):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775713 (0.037):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780107 (0.037):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23735524 (0.037):
VamP_39.169 // / iti śrīvāmanapurāṇe ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / arajā uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23756444 (0.038):
dhnyaṃ yaśasyaṃ bahupāpanāśanaṃ saṃkartanāt smāraṇāt saṃśravācca // / VamP_61.29 // / iti śrīvāmanapurāṇe ekaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780660 (0.041):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783292 (0.041):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
nisteso 'surān dṛṣṭavā samastānasureśvaraḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118634 (0.043):
nistejaso 'surān dṛṣṭvā__Vdha_076.001 / samastān asureśvaraḥ__Vdha_076.001
prahlādamatha papraccha balirātmapitāmaham // VamPSm_8.1 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118643 (0.036):
samastān asureśvaraḥ__Vdha_076.001 / prahrādam atha papraccha__Vdha_076.001
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13533030 (0.059):
baliprahrādasaṃvādaṃ__Vdha_077.089 / balir ātmapitāmaham__Vdha_076.001 / balir ātmapitāmaham__Vdha_079.004
baliruvāca / tāta nistejaso daityā nirdagdhā iva vahninā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118649 (0.013):
balir ātmapitāmaham__Vdha_076.001 / tāta nistejaso daityā__Vdha_076.002
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23746686 (0.018):
balirdānavaśārdūla idaṃ vacanamabravīt // VamP_51.2 // / baliruvāca / / tāta nistejaso daityāḥ kena jātāstu hetunā /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059267 (0.058):
prahlādamasuraṃ vṛddhaṃ praṇamyāha pitāmaham // KūrmP_1,16.29 // / baliruvāca / pitāmaha mahāprājña jāyante 'smatpure 'dhunā /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773812 (0.063):
prasādayāmāsa guruṃ praṇipatya punaḥ punaḥ // VamPSm_9.1 // / baliruvāca / prasīda tāta mā kopaṃ kuru mohahate mayi /
kimete sahasaivādya brahmadaṇḍahatā iva // VamPSm_8.2 // / duriṣṭaṃ kiṃ tu daityānāṃ ki kṛtyā vidhinirmitā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118657 (0.060):
kim ete sahasaivādya__Vdha_076.002 / brahmadaṇḍahatā iva__Vdha_076.002 / duriṣṭaṃ kiṃ nu daityānāṃ__Vdha_076.003
nāśāyaiṣāṃ samudbhutā yena nistejaso 'surāḥ // VamPSm_8.3 //
lomaharṣaṇa uvāca / ityasuravarastena pṛṣṭaḥ pautreṇa brāhmaṇāḥ /
ciraṃ dhyātvā jagādedamasuraṃ taṃ tadā balim // VamPSm_8.4 //
prahlāda uvāca / calanti girayo bhīmirjahāti sahasā dhatim /
sadyaḥ samudrāḥ kṣubhitā daityā nistejasaḥ kṛtāḥ // VamPSm_8.5 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118705 (0.030):
sadyaḥ samudrāḥ kṣubhitā__Vdha_076.005 / daityā nistejasaḥ kṛtāḥ__Vdha_076.005
sūryodaye yathā pūrvaṃ tathā gacchanti na grahāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118713 (0.051):
tathā gacchanti na grahāḥ__Vdha_076.006 / devānāṃ ca parā lakṣmīḥ__Vdha_076.006
devānāṃ ca parā lakṣmīḥ karaṇenānumīyate // VamPSm_8.6 // / mahadetanmahābāho kāraṇaṃ dānaveśvara /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118727 (0.015):
mahad etan mahābāho__Vdha_076.007 / kāraṇaṃ dānaveśvara__Vdha_076.007
na hyalpamiti mantavyaṃ tvayā kāryaṃ kathañcana // VamPSm_8.7 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118732 (0.035):
kāraṇaṃ dānaveśvara__Vdha_076.007 / na hy alpam iti mantavyaṃ__Vdha_076.007
lomaharṣaṇa uvāca / ityuktvā dānavapatiṃ prahlādaḥ so 'surottamaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118741 (0.036):
ity uktvā dānavapatiṃ__Vdha_076.008 / prahrādaḥ so 'surottamaḥ__Vdha_076.008
atyarthabhakto deveśaṃ jagāma manasā harim // VamPSm_8.8 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118752 (0.023):
atyantabhakto deveśaṃ__Vdha_076.008 / jagāma manasā harim__Vdha_076.008
sa dhyānapathagaṃ kṛtvā prahlādaśca mano 'suraḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118757 (0.042):
jagāma manasā harim__Vdha_076.008 / sa dhyānapathagaṃ kṛtvā__Vdha_076.009
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13556148 (0.051):
sadyo bhasmalavīkṛtam__Vdha_035.010 / sa dhyānapathagaṃ kṛtvā__Vdha_076.009
vicārayāmāsa tato yathā devo janārdanaḥ // VamPSm_8.9 // / sa dadarśodare 'dityāḥ prahlādo vāmanākṛtim /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118776 (0.033):
yato devo janārdanaḥ__Vdha_076.009 / sa dadarśodare 'dityāḥ__Vdha_076.010
tadantaśca vasūn rudrānaśvinau sarutāstathā // VamPSm_8.10 //
sādhyān viśve tathādityān gandharvoragarākṣasān /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118803 (0.023):
aśvinau marutas tathā__Vdha_076.011 / sādhyān viśve tathādityān__Vdha_076.011 / gandharvoragarākṣasān__Vdha_076.011
virocanaṃ ca tanayaṃ baliṃ cāsuranāyakam // VamPSm_8.11 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118810 (0.023):
gandharvoragarākṣasān__Vdha_076.011 / virocanaṃ satanayaṃ__Vdha_076.012
jambhaṃ kujambhaṃ narakaṃ bāṇamanyāṃstathāsurān /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118815 (0.022):
baliṃ cāsuranāyakam__Vdha_076.012 / jambhaṃ kujambhaṃ narakaṃ__Vdha_076.012
ātmānamurvīṃ gaganaṃ vāyuṃ vāri hutāśanam // VamPSm_8.12 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118826 (0.054):
vāyum ambho hutāśanam__Vdha_076.013 / samudrādridrumasarit __Vdha_076.013
samudrādrisariddvīpān sarāṃsi ca paśūn mahīm /
vayomanuṣyānakhilāṃstathaiva ca sarīsṛpān // VamPSm_8.13 // / samastalokasraṣṭāraṃ brahmaṇaṃ bhavameva ca /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118845 (0.052):
samastalokasraṣṭāraṃ__Vdha_076.014 / brahmāṇaṃ bhavam eva ca__Vdha_076.014
grahanakṣatratārāśca dakṣādyāṃśca prajāpatīn // VamPSm_8.14 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118856 (0.025):
brahmāṇaṃ bhavam eva ca__Vdha_076.014 / grahanakṣatratārāś ca__Vdha_076.015
saṃpaśyan vismayāviṣṭaḥ prakṛtisthaḥ kṣaṇāt punaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118862 (0.017):
dakṣādyāṃś ca prajāpatīn__Vdha_076.015 / saṃpaśyan vismayāviṣṭaḥ__Vdha_076.015
prahlādaḥ prāha daityendraṃ baliṃ vairociniṃ tataḥ // VamPSm_8.15 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118870 (0.033):
prakṛtisthaḥ kṣaṇāt punaḥ__Vdha_076.015 / prahrādaḥ prāha daityendraṃ__Vdha_076.016
tatsaṃjñātaṃ mayā sarvaṃ yadarthaṃ bhavatāmiyam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118883 (0.024):
vatsa jñātaṃ mayā sarvaṃ__Vdha_076.017 / yadarthaṃ bhavatām iyam__Vdha_076.017
tejaso hānirutpannā śṛṇvantu tadaśeṣataḥ // VamPSm_8.16 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118884 (0.040):
yadarthaṃ bhavatām iyam__Vdha_076.017 / tejaso hānir utpannā__Vdha_076.017
devadevo jagadyonirayonirjagadādijaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118895 (0.025):
tac chṛṇu tvam aśeṣataḥ__Vdha_076.017 / devadevo jagadyonir__Vdha_076.018 / ayonir jagadādikṛt__Vdha_076.018
anādirādirviśvasya vareṇyo varado hariḥ // VamPSm_8.17 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118905 (0.023):
anādir ādir viśvasya__Vdha_076.018 / vareṇyo varado hariḥ__Vdha_076.018
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13547889 (0.064):
vareṇya yajñapuruṣa__Vdha_103.*(155) / vareṇyo varado hariḥ__Vdha_076.018
parāvarāṇāṃ paramaḥ parāparasatāṃ gatiḥ / / prabhuḥ pramāṇaṃ mānānāṃ saptalokagurorguruḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118922 (0.044):
paraḥ paravatām api__Vdha_076.019 / prabhuḥ pramāṇaṃ mānānāṃ__Vdha_076.019
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 699437 (0.055):
parāt parataraḥ śrīmāṇ $ parāvaragatiḥ prabhuḥ // HV_App.I,42B.2414 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22184988 (0.055):
parāt parataraḥ śrīmāṇ parāvaragatiḥ prabhuḥ // HV_App.I,42B.2414 //
sthitiṃ kartu jagannāthaḥ so 'cintyo garbhatāṃ gataḥ // VamPSm_8.18 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118932 (0.060):
so 'dityā garbhatāṃ gataḥ__Vdha_076.*(123) / prabhuḥ prabhūṇām paramaḥ parāṇām__Vdha_076.020
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118924 (0.061):
saptalokaguror guruḥ__Vdha_076.019 / sthitiṃ kartuṃ jagannāthaḥ__Vdha_076.*(123)
prabhuḥ prabhūṇāṃ paramaḥ parāṇāmanādimadhyo bhagavānanantaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118941 (0.017):
so 'dityā garbhatāṃ gataḥ__Vdha_076.*(123) / prabhuḥ prabhūṇām paramaḥ parāṇām__Vdha_076.020
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13530807 (0.042):
prabhuṃ prapadye 'cyutam ātmabhūtam__Vdha_067.048 / prabhuḥ prabhūṇām paramaḥ parāṇām__Vdha_076.020
trailokyamaṃśena sanāthamekaḥ kartu mahātmāditijo 'vatīrmaḥ // VamPSm_8.19
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118943 (0.013):
anādimadhyo bhagavān anantaḥ__Vdha_076.020 / trailokyam aṃśena sanātham eṣa__Vdha_076.020
na yasya rudro na ca padmayonirnendro na sūryendumarīcimiśrāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118968 (0.0):
kartuṃ mahātmāditijo 'vatīrṇaḥ__Vdha_076.020 / na yasya rudro na ca padmayonir__Vdha_076.021
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521984 (0.029):
nayanādivilokanam__Vdha_038.025 / na yasya rudro na ca padmayonir__Vdha_076.021
jānanti daityādhipa yatsvarūpaṃ sa vāsudevaḥ kalayāvatīrṇaḥ // VamPSm_8.20
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1118978 (0.016):
nendro na sūryendumarīcimiśrāḥ__Vdha_076.021 / jānanti daityādhipa yat svarūpaṃ__Vdha_076.021
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13507245 (0.016):
jānatā vā hṛṣīkeśa__Vdha_093.014 / jānanti daityādhipa yat svarūpaṃ__Vdha_076.021
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119002 (0.030):
sa vāsudevaḥ kalayāvatīrṇaḥ__Vdha_076.022 / yam akṣaraṃ vedavido viditvā__Vdha_076.023
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559388 (0.057):
sa vāsudevaḥ kalayāvatīrṇaḥ__Vdha_076.021 / sa vāsudevaḥ kalayāvatīrṇaḥ__Vdha_076.022
yamakṣaraṃ vedavido vadanti viśanti yaṃ jñānavidhūtapāpāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20100595 (0.019):
06,030.011a yad akṣaraṃ vedavido vadanti; viśanti yad yatayo vītarāgāḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25624752 (0.019):
yad akṣaraṃ vedavido vadanti / viśanti yad yatayo vītarāgāḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15625576 (0.019):
yad akṣaraṃ vedavido vadanti; viśanti yad yatayo vītarāgāḥ Bhg_08.011a
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22919891 (0.019):
brahmaṇo veda vidvad anādi viśeṣaṇa viśeṣyasyābhidhānaṃ karoti bhagavān / yad akṣaraṃ veda vido vadanti
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13099162 (0.019):
BhG 8.11 / yad akṣaraṃ vedavido vadanti
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1421073 (0.019):
(yad akṣaraṃ vedavido vadanti viśanti yad yatayo vītarāgāḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3443819 (0.019):
yad akṣaraṃ vedavido vadanti viśanti yad yatayo vītarāgāḥ |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119004 (0.035):
sa vāsudevaḥ kalayāvatīrṇaḥ__Vdha_076.022 / yam akṣaraṃ vedavido viditvā__Vdha_076.023
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119013 (0.045):
viśanti taṃ jñānavidhūtapāpāḥ__Vdha_076.023 / yasmin praviṣṭā na punar bhavanti__Vdha_076.023
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17806543 (0.055):
akṣaram avināśi oṅkārākhyaṃ brahma veda vido vadanti etad vai tad akṣaraṃ
Bhagavadgita 8 (bhg4c08u.htm.txt) 13099280 (0.055):
akṣaram avināśi oṅkārākhyaṃ brahma veda-vido vadanti etad vai tad akṣaraṃ
yasmin praviṣṭā na purarbhavanti taṃ vāsudevaṃ praṇamāmi devam //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119014 (0.016):
viśanti taṃ jñānavidhūtapāpāḥ__Vdha_076.023 / yasmin praviṣṭā na punar bhavanti__Vdha_076.023
VamPSm_8.21 // / bhṛtānyaśeṣāṇi yato bhavanti yathormayastoyandherajasram /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119024 (0.049):
taṃ vāsudevaṃ praṇamāmi devam__Vdha_076.023 / bhūtāny aśeṣāṇi yato bhavanti__Vdha_076.024
layaṃ ca yasmin pralaye prayānti taṃ vāsudevaṃ praṇato 'smyacintyam //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119038 (0.030):
yathormayas toyanidher ajasram__Vdha_076.024 / layaṃ ca yasmin pralaye prayānti__Vdha_076.024
VamPSm_8.22 // / na yasya rūpaṃ na balaṃ prabhāvo na ca pratāpaḥ paramasya puṃsaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119047 (5.960):
na yasya rūpaṃ na balaṃ prabhāvo__Vdha_076.025
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15863041 (0.046):
na yasya rūpaṃ na balaprabhāvo na yasya karmāṇi na yatpramāṇam /
vijñāyate sarvapitāmahādyaistaṃ vāsudevaṃ praṇamāmi nityam // VamPSm_8.23
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119059 (0.029):
na ca svabhāvaḥ paramasya puṃsaḥ__Vdha_076.025 / vijñāyate sarvapitāmahādyais__Vdha_076.025
rūpasya cakṣurgrahaṇe tvageṣā sparśagrahitrī rasanā rasasya /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119066 (0.031):
rūpasya cakṣur grahaṇe tvag eṣā__Vdha_076.026 / sparśagrahītrī rasanā rasasya__Vdha_076.026
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26507791 (0.051):
% tenaiva rūpaṃ gṛhyata iti rūpagrahaṇaprayojanaṃ cakṣur anumīyate/] p.788 / sparśarūpagrahaṇe ca tābhyām eva na gandho gṛhyata iti
ghrāṇaṃ ca gandhagrahaṇe niyuktaṃ na ghrāṇacakṣuḥ śravaṇādi tasya //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119084 (0.019):
ghrāṇaṃ ca gandhagrahaṇe niyuktam__Vdha_076.026 / na ghrāṇacakṣuḥśravaṇādibhir yaḥ__Vdha_076.027
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504935 (0.024):
ghrāṇaṃ ca gandhagrahaṇe niyuktam__Vdha_076.026 / ghrāṇaṃ phalamayān stanān__Vdha_087.006
VamPSm_8.24 // / svayaṃprakāśaḥ paramārthato yaḥ sarveśvaro veditavyaḥ sa yuktyā /
śakyaṃ tamīḍyamanaghaṃ ca devaṃ grāhyaṃ nato 'haṃ harimīśitāram //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119105 (0.026):
śakyas tam īḍyaṃ manasaiva devaṃ__Vdha_076.027 / grāhyaṃ nato 'haṃ harim īśitāram__Vdha_076.027
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504679 (0.026):
grāhyaṃ ca paramaṃ brahma__Vdha_096.029 / grāhyaṃ nato 'haṃ harim īśitāram__Vdha_076.027
VamPSm_8.25 // / yenaikadaṃṣṭreṇa samuddhṛteyaṃ dharācalā dhārayatīha sarvam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119116 (0.023):
yenaikadaṃṣṭrāgrasamuddhṛteyaṃ__Vdha_076.028 / dharācalā dhārayatīha sarvam__Vdha_076.028
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119106 (0.043):
grāhyaṃ nato 'haṃ harim īśitāram__Vdha_076.027 / yenaikadaṃṣṭrāgrasamuddhṛteyaṃ__Vdha_076.028
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519509 (0.046):
dharaṇyā keśavaprītyai__Vdha_020.014 / dharācalā dhārayatīha sarvam__Vdha_076.028
śete grasitvā sakalaṃ jagad yastamīḍyamīśaṃ praṇato 'smi viṣṇum //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119130 (0.010):
dharācalā dhārayatīha sarvam__Vdha_076.028 / grastvā sa śete sakalaṃ jagad yas__Vdha_076.028
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13511473 (0.010):
tam īḍyam īśam ajaraṃ__Vdha_002.017 / tam īḍyam īśaṃ praṇato 'smi viṣṇum__Vdha_076.028
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1073651 (0.037):
tam īḍyam īśam ajaraṃ__Vdha_002.017 / praṇato 'smi janārdanam__Vdha_002.017
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23470044 (0.042):
nāpakṣayaṃ ca samupaity avikalpavastu % yas taṃ nato 'smi puruṣottamam / īśam īḍyam // ViP_6,8.59 //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7795870 (0.042):
yas taṃ nato 'smi puruṣottamam īśam īḍyam ViP_6,8.59d
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5176709 (0.042):
nāpakṣayaṃ ca samupaity avikalpavastu yas taṃ nato 'smi puruṣottamam īśam / īḍyam // ViP_6,8.59 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819977 (0.055):
tamādidevamīśānaṃ praṇato 'smi janārddanam // NarP_1,5.43 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23754860 (0.058):
yena taṃ viṣṇumādyeśaṃ praṇato 'smi janārdanam // VamP_59.82 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15862477 (0.058):
yatkrodhajo hṝnti jagañca rudrastamādidevaṃ praṇato 'smi viṣṇum // / NarP_1,38.4 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13504548 (0.061):
grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca__Vdha_095.018 / grastvā sa śete sakalaṃ jagad yas__Vdha_076.028
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1113186 (0.062):
yena taṃ viṣṇum ādyeśaṃ__Vdha_070.062 / praṇato 'smi sanātanam__Vdha_070.062
VamPSm_8.26 // / aṃśāvatīrṇena ca yena garbhe hṛtāni tejāṃsi mahāsurāṇām /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119141 (0.016):
tam īḍyam īśaṃ praṇato 'smi viṣṇum__Vdha_076.028 / aṃśāvatīrṇena ca yena garbhe__Vdha_076.029
namāmi taṃ devamanantamīśamaśeṣasaṃsārataroḥ kuṭhāram // VamPSm_8.27 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119151 (0.012):
hṛtāni tejāṃsi mahāsurāṇām__Vdha_076.029 / namāmi taṃ devam anantam īśam__Vdha_076.029
devo jagadyonirayaṃ mahātmā sa ṣoḍśāṃśena mahāsurendrāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119153 (0.025):
aśeṣasaṃsārataroḥ kuṭhāram__Vdha_076.029 / devo jagadyonir ayaṃ mahātmā__Vdha_076.030
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119162 (0.039):
sa ṣoḍaśāṃśena mahāsurendra__Vdha_076.030 / surendramātur jaṭharaṃ praviṣṭo__Vdha_076.030
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15334134 (0.062):
prakampayantī ca tadā surendrān % mahāsurāsṛṅmadhupānamattā // LiP_1,72.66
surendramāturjaṭharaṃ praviṣṭo hṛtāni vastena balaṃ vapūṃṣi // VamPSm_8.28
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119168 (0.033):
sa ṣoḍaśāṃśena mahāsurendra__Vdha_076.030 / surendramātur jaṭharaṃ praviṣṭo__Vdha_076.030
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13561588 (0.038):
surūpair akhilāṅgaiś ca__Vdha_029.015 / surendramātur jaṭharaṃ praviṣṭo__Vdha_076.030
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702140 (0.061):
kukṣiṃ praviṣṭe jagatāṃ nivāse @ **HV_App.I,42B.2650**178:1 @ / surendramātuḥ suralokavandye | **HV_App.I,42B.2650**178:2 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25191685 (0.061):
surūpo rūpam ātmanaḥ HV_App.I,29F.359b / surendramātuḥ suralokavandye HV_App.I,42B.2650**178:2
baliruvāca / tāta ko 'yaṃ harirnāma yato no bhayamāgatam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23746936 (0.0):
tāta ko 'ya harirnāma yato no bhayamāgatam / / santi me śataśo daityā vāsudevabalādhikāḥ // VamP_51.20 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119181 (0.054):
tāta ko 'yaṃ harir nāma__Vdha_076.031 / yato na bhayam āgatam__Vdha_076.031
santi me śataśo daityā vāsudevabalādhikāḥ // VamPSm_8.29 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23746942 (0.0):
tāta ko 'ya harirnāma yato no bhayamāgatam / / santi me śataśo daityā vāsudevabalādhikāḥ // VamP_51.20 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119190 (0.028):
yato na bhayam āgatam__Vdha_076.031 / santi me śataśo daityā__Vdha_076.031
vipracittiḥ śibiḥ śaṅkurayaḥ śaṅkustathaiva ca / / hayaśirā aśvaśirā bhaṅgakāro mahāhanuḥ // VamPSm_8.30 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119203 (0.036):
bhaṅgakāro mahāhanuḥ__Vdha_076.032 / pratāpī praghasaḥ śaṃbhuḥ__Vdha_076.033
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4363067 (0.047):
vipracittiḥ śibiḥ śaṅkur ayaḥśaṅkus tathaiva ca / / ayaḥśirā aśvaśirā hayagrīvaś ca vīryavān /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119192 (0.060):
vāsudevabalādhikāḥ__Vdha_076.031 / vipracittiḥ śibiḥ śaṅkur__Vdha_076.032
pratāpī praghaśaḥ śaṃbhuḥ kukkurākṣaśca durjayaḥ / / ete cānye ca me santi daiteyā dānavāstathā // VamPSm_8.31 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119219 (0.028):
pratāpī praghasaḥ śaṃbhuḥ__Vdha_076.033 / kurkurākṣaś ca durjayaḥ__Vdha_076.033 / ete cānye ca me santi__Vdha_076.033
mahābalā mahāvīryā bhūbhāradharaṇakṣamāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119225 (0.029):
ete cānye ca me santi__Vdha_076.033 / daiteyā dānavās tathā__Vdha_076.033 / mahābalā mahāvīryā__Vdha_076.034
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23704069 (0.043):
cakrurudyogamatulaṃ nirjagmuśca rasātalāt // VamP_7.40 // / te samabhyetya daiteyā dānavāśca mahābalāḥ /
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27040894 (0.048):
6.040.047a asurā vā mahāvīryā dānavā vā mahābalāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16838875 (0.053):
dānavāś ca hataujasaḥ BrP_32.42b / dānavās te mahābalāḥ BrP_3.84b / dānavās tv atidāruṇāḥ BrP_3.85d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13789936 (0.063):
dānavāḥ samare jaghnur HV_35.7c / dānavāḥ sumahābalāḥ HV_3.70d
eṣāmekaikaśaḥ kṛṣṇo na vīryārddhena saṃmitaḥ // VamPSm_8.32 //
lomaharṣama uvāca / pautrasyaitad vacaḥ śrutvā prahlādo daityasattamaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119242 (0.036):
pautrasyaitad vacaḥ śrutvā__Vdha_076.035 / prahrādo daityapuṅgavaḥ__Vdha_076.035
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747006 (0.046):
pulastya uvāca / / pautrasyaitad vacaḥ śrutvā prahlādaḥ krodhamūrchitaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19776637 (0.056):
02,061.077 vidura uvāca / 02,061.077a kaśyapasya vacaḥ śrutvā prahlādaḥ putram abravīt
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18818819 (0.064):
kamadya kalahenāhaṃ yojaye jayatāṃvara // RKV_26.50 // / nāradasya vacaḥ śrutvā devadevo maheśvaraḥ /
sakrodhaśca baliṃ prāha vaikuṇṭhākṣepavādinam // VamPSm_8.33 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119252 (0.028):
dhig dhig ity āha sa baliṃ__Vdha_076.035 / vaikuṇṭhākṣepavādinam__Vdha_076.035
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747014 (0.041):
dhigdhigityāha sa baliṃ vaikuṇṭhākṣepavādinam // VamP_51.25 //
vināśamupayāsyanti daityā ye cāpi dānavāḥ / / yeṣāṃ tvamīdṛśo rājā durbuddhiravivekavān // VamPSm_8.34 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119268 (0.033):
manye daiteyadānavāḥ__Vdha_076.036 / yeṣāṃ tvam īdṛśo rājā__Vdha_076.036
devadevaṃ mahābhāgaṃ vāsudevamajaṃ vibhum / / tvāmṛte pāpasaṅkalpa ko 'nya evaṃ vadiṣyati // VamPSm_8.35 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119279 (0.017):
yeṣāṃ tvam īdṛśo rājā__Vdha_076.036 / durbuddhir avivekavān__Vdha_076.036 / devadevaṃ mahābhāgaṃ__Vdha_076.037
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7057386 (0.052):
jagāma śaraṇaṃ devaṃ vāsudevamajaṃ vibhum // KūrmP_1,15.134 //
ya ete bhavatā proktāḥ samastā daityadānavāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119290 (0.010):
ko 'nya evaṃ vadiṣyati__Vdha_076.037 / ya ete bhavatā proktāḥ__Vdha_076.038
sabrahmakāstathā devāḥ sthāvarāntā vibhūtayaḥ // VamPSm_8.36 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119295 (0.027):
samastā daityadānavāḥ__Vdha_076.038 / sabrahmakās tathā devāḥ__Vdha_076.038
tvaṃ cāhaṃ ca jagaccedaṃ sādridrumanadīvanam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119304 (0.026):
tvaṃ cāhaṃ ca jagac cedaṃ__Vdha_076.039 / sādridrumanadīnadam__Vdha_076.039
sasamudradvīpaloko 'yaṃ yaścedaṃ sacarācaram // VamPSm_8.37 //
yasyābhivādyavandyasya vyāpinaḥ paramātmanaḥ / / ekāṃśāṃśakalājanma kastamevaṃ pravakṣyati // VamPSm_8.38 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119329 (0.020):
yasyātivandyavandyasya__Vdha_076.040 / vyāpinaḥ paramātmanaḥ__Vdha_076.040
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13496960 (0.037):
ekāṃśabhūtā devasya__Vdha_070.070 / ekāṃśāṃśakalājanma__Vdha_076.040
ṛte vināśābimukhaṃ tvāmekamavivekinam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119341 (0.039):
tvām ekam avivekinam__Vdha_076.041 / durbuddhim ajitātmānaṃ__Vdha_076.041
durbuddhimajitātmānaṃ vṛddhānaṃ śāsanātigam // VamPSm_8.39 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119341 (0.028):
tvām ekam avivekinam__Vdha_076.041 / durbuddhim ajitātmānaṃ__Vdha_076.041
śocyo 'haṃ yasya me gehe jātastava pitādhamaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119359 (0.018):
vṛddhānāṃ śāsanātigam__Vdha_076.041 / śocyo 'haṃ yasya vai gehe__Vdha_076.042
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13554096 (0.056):
śokābhibhūtasya mamāśru deva__Vdha_094.100 / śocyo 'haṃ yasya vai gehe__Vdha_076.042
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747052 (0.060):
śocyaścāsmi na saṃdeho yena jātaḥ pitā tava / / yasya tvaṃ karkaśaḥ putro jāto devāvamānyakaḥ // VamP_51.28 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13507150 (0.060):
jātas tava pitādhamaḥ__Vdha_076.042 / jātaṃ nirdhūtapāpe 'smin__Vdha_043.014
yasya tvamīdṛśaḥ putro devadevāvamānakaḥ // VamPSm_8.40 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119363 (0.031):
jātas tava pitādhamaḥ__Vdha_076.042 / yasya tvam īdṛśaḥ putro__Vdha_076.042
tiṣṭhatvanekasaṃsārasaṃghātaughavināśini /
kṛṣṇe bhaktirahaṃ tāvadavekṣyo bhavatā na kim // VamPSm_8.41 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119380 (0.042):
kṛṣṇe bhaktir ahaṃ tāvad__Vdha_076.043 / avekṣyo bhavato na kim__Vdha_076.043
na me priyataraḥ kṛṣṇādapi deho 'yamātmanaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119390 (0.015):
avekṣyo bhavato na kim__Vdha_076.043 / na me priyataraḥ kṛṣṇād__Vdha_076.044
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13521686 (0.057):
na me priyataraḥ kṛṣṇād__Vdha_076.044 / na me 'sti bandhur na ca me 'sti śatrur__Vdha_065.021
iti jānātyayaṃ loko bhavāṃśca ditinandana // VamPSm_8.42 //
jānannapi priyataraṃ prāṇebhyo 'pi hariṃ mama / / nindāṃ karoṣi tasya tvamakurvan gauravaṃ mama // VamPSm_8.43 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119414 (0.016):
prāṇebhyo 'pi hariṃ mama__Vdha_076.045 / nindāṃ karoṣi ca katham__Vdha_076.045
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119403 (0.029):
bhavāṃś ca ditijādhamaḥ__Vdha_076.044 / jānann api priyataraṃ__Vdha_076.045 / prāṇebhyo 'pi hariṃ mama__Vdha_076.045
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747075 (0.046):
yatā nānyaḥ priyaḥ kaścinmama tasmājjanārdanāt // VamP_51.29 // / jānannapi priyataraṃ prāṇebhyo 'pi hariṃ mam /
virocanastava gururgurustayāpyahaṃ bale /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119422 (0.021):
akurvan gauravaṃ mama__Vdha_076.045 / virocanas tava gurur__Vdha_076.046
mamāpi sarvajagatāṃ gururnārāyaṇo hariḥ // VamPSm_8.44 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119431 (0.028):
gurus tasyāpy ahaṃ bale__Vdha_076.046 / mamāpi sarvajagatāṃ__Vdha_076.046
nindāṃ karoṣi tasmistvaṃ kṛṣṇe gurugurorgurau /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119439 (0.015):
nindāṃ karoṣi tasmiṃs tvaṃ__Vdha_076.047 / kṛṣṇe guruguror gurau__Vdha_076.047
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13501872 (0.037):
kṛṣṇe kṛṣṇatvam āgate__Vdha_105.052 / kṛṣṇe guruguror gurau__Vdha_076.047
yasmāt tasmādihaiva tvam aiśvaryād bhrāṃśameṣyasi // VamPSm_8.45 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119440 (0.017):
kṛṣṇe guruguror gurau__Vdha_076.047 / yasmāt tasmād ihaiśvaryād__Vdha_076.047
sa devo jagatāṃ nātho bale prabhurjanārdanaḥ /
nanvahaṃ pratyavekṣyaste bhaktimānatra me guruḥ // VamPSm_8.46 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119466 (0.042):
prītimān atra me guruḥ__Vdha_076.048 / etāvanmātram apy atra__Vdha_076.049
etāvanmātramapyatra nindatā jagato gurum /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119473 (0.019):
prītimān atra me guruḥ__Vdha_076.048 / etāvanmātram apy atra__Vdha_076.049
nāpekṣitastvayā yasmāt tasmācchāpaṃ dadāmi te // VamPSm_8.47 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119473 (0.060):
nindatā jagato gurum__Vdha_076.049 / nāpekṣitā vayaṃ yasmāt__Vdha_076.049
yathā me śirasaśchedādidaṃ gurutaraṃ bale / / tvayoktamacyutākṣepaṃ rājyabhraṣṭastathā pata // VamPSm_8.48 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119489 (0.032):
tasmāc chāpaṃ dadāmi te__Vdha_076.049 / yathā me śirasaś chedād__Vdha_076.050
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119497 (0.040):
rājyabhraṣṭas tathā pata__Vdha_076.050 / yathā na kṛṣṇād aparaṃ__Vdha_076.051
yathā na kṛṣṇādaparaḥ paritrāṇaṃ bhavārṇave /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119505 (0.041):
yathā na kṛṣṇād aparaṃ__Vdha_076.051 / paritrāṇaṃ bhavārṇave__Vdha_076.051
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119509 (0.027):
paritrāṇaṃ bhavārṇave__Vdha_076.051 / tathācireṇa paśyeyaṃ__Vdha_076.051
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774424 (0.007):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772828 (0.009):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775714 (0.009):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772329 (0.010):
hūyate ca punardvābhyāṃ tubhyaṃ hotrātmane namaḥ / / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776093 (0.011):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777718 (0.012):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776349 (0.013):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771020 (0.015):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780108 (0.015):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780661 (0.017):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783292 (0.020):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.025):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786524 (0.025):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783693 (0.025):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779566 (0.027):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773081 (0.029):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777008 (0.029):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781500 (0.031):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782647 (0.031):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784387 (0.031):
pradakṣiṇīkṛtā taistu saptadvīpā vasuṃdharā // VamPSm_25.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ
iti daityapatiḥ śrutvā vacanaṃ raudramapriyam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26888642 (0.030):
so 'pi doṣakṣayān muktiṃ % labhec cedipatir yathā // BrP_216.89 // / {lomaharṣaṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11159951 (0.030):
so 'pi doṣakṣayān muktiṃ labhec cedipatir yathā // BrP_216.89 // / {lomaharṣaṇa uvāca: }
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23748564 (0.056):
iti dvijānāṃ vacanaṃ śrutvā daityapatirvacaḥ /
prasādayāmāsa guruṃ praṇipatya punaḥ punaḥ // VamPSm_9.1 //
baliruvāca / prasīda tāta mā kopaṃ kuru mohahate mayi /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119538 (0.016):
praṇipatya puṇaḥ punaḥ__Vdha_076.052 / prasīda tāta mā kopaṃ__Vdha_076.053
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773873 (0.063):
sasāre durlabhāstāta guravo ye bhavadvidhāḥ // VamPSm_9.5 // / prasīda tāta mā kopaṃ kartumarhasi daityapa /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773095 (0.063):
prahlādamatha papraccha balirātmapitāmaham // VamPSm_8.1 // / baliruvāca / tāta nistejaso daityā nirdagdhā iva vahninā /
balāvalepamūḍhena mayaitadvākyamīritam // VamPSm_9.2 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119543 (0.042):
kuru mohahate mayi__Vdha_076.053 / balāvalepamattena__Vdha_076.053
mohāpahatavijñānaḥ papo 'haṃ ditijottama /
yacchapto 'smi durācārastatsādhu bhavatā kṛtam // VamPSm_9.3 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119564 (0.013):
pāpo 'haṃ ditijottama__Vdha_076.054 / yac chapto 'smi durācāras__Vdha_076.054
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23747210 (0.051):
tatsādhu yadahaṃ śapto bhavatā dānaveśvara /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13540053 (0.053):
yac chapto 'smi durācāras__Vdha_076.054 / yac chastaṃ keśavārcane__Vdha_017.006
rājyabhraṃśaṃ yaśobhraṃśaṃ prapsyāmīti tatastvaham /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119573 (0.057):
rājyabhraṃśaṃ vasubhraṃśaṃ__Vdha_076.055 / saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055
viṣaṇṇo 'si yathā tāta tathaivāvinaye kṛte // VamPSm_9.4 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119578 (0.042):
saṃprāpsyāmīti na tv aham__Vdha_076.055 / viṣaṇṇo 'smi yathā tāta__Vdha_076.055
trailokyarājyamaiśvaryamanyadvā nātidurlabham /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119587 (0.030):
tavaivāvinaye kṛte__Vdha_076.055 / trailokyarājyam aiśvaryam__Vdha_076.056
sasāre durlabhāstāta guravo ye bhavadvidhāḥ // VamPSm_9.5 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119598 (0.028):
saṃsāre durlabhās tāta__Vdha_076.056 / guravo ye bhavadvidhāḥ__Vdha_076.056
prasīda tāta mā kopaṃ kartumarhasi daityapa /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119607 (0.052):
tat prasīda na me kopaṃ__Vdha_076.057 / kartum arhasi daityapa__Vdha_076.057
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119532 (0.053):
praṇipatya puṇaḥ punaḥ__Vdha_076.052 / prasīda tāta mā kopaṃ__Vdha_076.053
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 557102 (0.057):
prasādaṃ kuru deveśa $ na kopaṃ kartum arhasi // HV_App.I,20.570 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22042661 (0.057):
prasādaṃ kuru deveśa na kopaṃ kartum arhasi // HV_App.I,20.570 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773815 (0.063):
baliruvāca / prasīda tāta mā kopaṃ kuru mohahate mayi /
tvatkopaparidagdho 'haṃ paritapye divāniśam // VamPSm_9.6 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119607 (0.048):
kartum arhasi daityapa__Vdha_076.057 / tvatkopahetuduṣṭo 'haṃ__Vdha_076.057
prahlāda uvāca / vatsa kopena me moho janitastena te mayā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119626 (0.018):
vatsa kopena moho me__Vdha_076.058 / janitas tena te mayā__Vdha_076.058
śāpo datto vivekaśca mohenāpahṛto mama // VamPSm_9.7 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119633 (0.014):
janitas tena te mayā__Vdha_076.058 / śāpo datto vivekaś ca__Vdha_076.058
yadi mohena me jñānaṃ nākṣiptaṃ syānmahāsura /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119639 (0.038):
mohenāpahṛto mama__Vdha_076.058 / yadi mohena me jñānaṃ__Vdha_076.059
tatkathaṃ sarvagaṃ jānan hariṃ kaccicchapāmyaham // VamPSm_9.8 //
yo yaḥ śāpo mayā datto bhavato 'surapuṅgava /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119658 (0.015):
hariṃ kaṃcic chāpāmy aham__Vdha_076.059 / yo 'yaṃ śāpo mayā datto__Vdha_076.060
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13545966 (0.043):
yo 'yaṃ śāpo mayā datto__Vdha_076.060 / yo yogaḥ pṛthivīpāla__Vdha_100.041
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19589051 (0.060):
01,003.130D mamāpi śāpo na bhaved bhavatā datta iti
bhāvyametena nūnaṃ te tasmāttvaṃ mā viṣīda vai // VamPSm_9.9 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119661 (0.034):
bhavato 'surapuṅgava__Vdha_076.060 / bhāvyam etena nūnaṃ te__Vdha_076.060
adyaprabhṛti deveśe bhagavatyacyute harau /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119677 (0.018):
tasmāt tvaṃ mā viṣīdathāḥ__Vdha_076.060 / adyaprabhṛti deveśe__Vdha_076.061 / bhagavaty acyute harau__Vdha_076.061
bhavethā bhaktimānīśe sa te trātā bhaviṣyati // VamPSm_9.10 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119677 (0.030):
bhagavaty acyute harau__Vdha_076.061 / bhavethā bhaktimān īśaḥ__Vdha_076.061
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119685 (0.038):
sa te trātā bhaviṣyati__Vdha_076.061 / śāpaṃ prāpya ca māṃ vīra__Vdha_076.062
śāpaṃ prāpya ca me vīra deveśaḥ saṃsmṛtastvayā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119686 (0.048):
sa te trātā bhaviṣyati__Vdha_076.061 / śāpaṃ prāpya ca māṃ vīra__Vdha_076.062
tathā tathā vadiṣyāmi śreyastvaṃ prāpsyase yathā // VamPSm_9.11 // / lomaharṣaṇa uvāca
aditirvaramāsādya sarvakāmasamṛddhidam /
krameṇa hyudare devo vṛddhiṃ prāpto mahāyaśāḥ // VamPSm_9.12 //
tato māse 'tha daśame kāle prasava āgate /
ajāyata sa govindo bhagavān vāmanākṛtiḥ // VamPSm_9.13 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119715 (0.025):
ajāyata sa govindo__Vdha_076.063 / bhagavān vāmanākṛtiḥ__Vdha_076.063
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23957744 (0.046):
ajāyata sa viśveśo % bhagavān vāmanākṛtiḥ // NsP_45.7 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17022732 (0.046):
ajāyata sa viśveśo bhagavān vāmanākṛtiḥ // NsP_45.7 //
avatīrṇe jagannāthe tasmin sarvāmareśvare / / devāśca mumucurduḥkhaṃ devamātāditistathā // VamPSm_9.14 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119715 (0.036):
bhagavān vāmanākṛtiḥ__Vdha_076.063 / avatīrṇe jagannāthe__Vdha_076.064
vavurvātāḥ sukhaspārśā nīrajaskamabhūnnabhaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119737 (0.050):
nīrajaskam abhūn nabhaḥ__Vdha_076.065 / dharme ca sarvabhūtānāṃ__Vdha_076.065
dharme ca sarvabhūtānāṃ tadā matirajāyata // VamPSm_9.15 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23390578 (0.0):
dharme ca sarvabhūtānāṃ % tadā matir ajāyata // ViP_1,9.112 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097240 (0.0):
dharme ca sarvabhūtānāṃ tadā matir ajāyata // ViP_1,9.112 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111034 (0.0):
dharme ca sarvabhūtānāṃ tadā matirajāyata // ViP_1,9.114 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119745 (0.028):
nīrajaskam abhūn nabhaḥ__Vdha_076.065 / dharme ca sarvabhūtānāṃ__Vdha_076.065
nodvegaścāpyabhūd dehe manujānāṃ dvijottamāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119750 (0.037):
tadā matir ajāyata__Vdha_076.065 / nodvegaś cāpy abhūd dehe__Vdha_076.066
tadā hi sarvabhūtānāṃ dharme matirajāyata // VamPSm_9.16 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23390577 (0.0):
dharme ca sarvabhūtānāṃ % tadā matir ajāyata // ViP_1,9.112 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5097239 (0.0):
dharme ca sarvabhūtānāṃ tadā matir ajāyata // ViP_1,9.112 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10111033 (0.0):
dharme ca sarvabhūtānāṃ tadā matirajāyata // ViP_1,9.114 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119742 (0.045):
dharme ca sarvabhūtānāṃ__Vdha_076.065 / tadā matir ajāyata__Vdha_076.065
taṃ jātamātraṃ bhagavān brahma lokapitāmahaḥ / / jātakarmādikāṃ kṛtvā kriyāṃ tuṣṭāva ca prabhum // VamPSm_9.17 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119764 (0.042):
taṃ jātamātraṃ bhagavān__Vdha_076.067 / brahmā lokapitāmahaḥ__Vdha_076.067
brahmovāca / jayādhīśa jayājeya jaya viśvaguro hare /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16231238 (0.012):
jaya vāmana mādhava **HV_App.I,42B.2855**199:5b / jaya viśvaguro hare *HV_110.1*1294:7b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13772874 (0.012):
jaya lokapitāmaha HV_110.1*1294:6b / jaya viśvaguro hare HV_110.1*1294:7b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438981 (0.012):
jaya yajñapate deva jaya viśvaguro hare | *HV_110.1*1294:7 |
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002371 (0.046):
jaya viśva jayāvyakta jaya viṣṇo namo 'stu te // NsP_11.6 // / jaya deva jayājeya jaya satya jayākṣara /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058391 (0.053):
jaya jaya yogaśāyiñ jaya jaya vegadhara jaya jaya viśvamūrte jaya jaya / cakradhara jaya jaya bhūtanātha jaya jaya dharaṇīdhara jaya jaya śeṣaśāyiñ
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506963 (0.056):
jayādyeśa jayājeya__Vdha_076.068 / jayānanta jayācyuta__Vdha_076.068
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16231416 (0.059):
jayājeya harāvyaya *HV_112.116ab*1470:1b / jayājeya hare deva HV_App.I,31.234a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058329 (0.059):
bhūtacaraṇa jaya jayādideva bahukāraṇa jaya jaya vāsudeva jaya / jayāsurasaṃharaṇa jaya jaya divyamīna jaya jaya tridaśavara jaya jaya
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937381 (0.059):
jaya viśva jayāvyakta % jaya viṣṇo namo 'stu te // NsP_11.6 // / jaya deva jayājeya $ jaya satya jayākṣara &
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27396653 (0.059):
jaya deva jayājeya NsP_11.7a / jaya daityabhayāvaha NsP_10.27b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11058474 (0.061):
jaya jaya jñānamūrte jaya jaya kamalākara | BrP_65.49/5 | / jaya jaya bhāvavedya jaya jaya muktikara jaya jaya vimaladeha jaya jaya
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7604880 (0.062):
jaya vṛndāvanādhīśa jaya vṛndāvaneśvari | / jaya nandānanda kanda sarvānanda vidhāyaka ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611532 (0.062):
namaḥ paramasiṃhāya $ daityadānavanāśana / HV_App.I,31.233 / / jayājeya hare deva $ yogidhyeya bhayāpaha // HV_App.I,31.234 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25032267 (0.062):
jayājeya namo deva HV_App.I,31.232a / jayājeya hare deva HV_App.I,31.234a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097085 (0.062):
namaḥ paramasiṃhāya daityadānavanāśana / HV_App.I,31.233 / / jayājeya hare deva yogidhyeya bhayāpaha // HV_App.I,31.234 //
Utpaladeva: Sivastotravali (utsivsau.htm.txt) 11241403 (0.064):
jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya jaya tryakṣa
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704892 (0.064):
jayācyuta hare viṣṇo $ jayājeya jagatpate //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190441 (0.064):
jayācyuta hare viṣṇo jayājeya jagatpate // **HV_App.I,42B.2855**199:7
janmamṛtyujarātīta jayānanta jayācyuta // VamPSm_9.18 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119797 (0.020):
jaya janmajarāpeta__Vdha_076.068 / jayānanta jayācyuta__Vdha_076.068
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506967 (0.020):
jayādyeśa jayājeya__Vdha_076.068 / jayānanta jayācyuta__Vdha_076.068
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23936829 (0.041):
jaya padma hṛṣīkeśa % jaya dāmodarācyuta // NsP_10.22 // / jaya padmeśvarānanta $ jaya lokaguro jaya &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17001816 (0.041):
jaya padma hṛṣīkeśa jaya dāmodarācyuta // NsP_10.22 // / jaya padmeśvarānanta jaya lokaguro jaya /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805666 (0.054):
jaya jiṣṇo jayācyuta BrP_122.29b / jaya jaitravaraprada BrP_122.38d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26822554 (0.056):
jaya viṣṇo jayācintya $ jaya jiṣṇo jayācyuta &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11093864 (0.056):
jaya viṣṇo jayācintya jaya jiṣṇo jayācyuta /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23937364 (0.058):
prasīdādya mahādeva % prasīda mama keśava // NsP_11.5 // / jaya kṛṣṇa jayācintya $ jaya viṣṇo jayāvyaya &
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27396604 (0.058):
jaya kṛṣṇa jayācintya NsP_11.6a / jaya govinda gopate NsP_10.21d
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17002352 (0.058):
prasīdādya mahādeva prasīda mama keśava // NsP_11.5 // / jaya kṛṣṇa jayācintya jaya viṣṇo jayāvyaya /
jayājita jayāśeṣa jayāvyaktasthite jaya /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119805 (0.019):
jayānanta jayācyuta__Vdha_076.068 / jayājita jayāśeṣa__Vdha_076.069
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506943 (0.020):
jayācintya jayāneka __Vdha_076.076 / jayājita jayāśeṣa__Vdha_076.069
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506982 (0.024):
jayāvyakta sthite jaya__Vdha_076.069 / jayāśeṣajagatsākṣiñ__Vdha_076.070
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774091 (0.032):
jagato 'jagadanteśa sthitau pālayate jaya // VamPSm_9.20 // / jayākhila jayāśeṣa jaya sarvahṛdisthita /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119836 (0.053):
sthitau pālayitā jaya__Vdha_076.070 / jayākhila jayāśeṣa__Vdha_076.071
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506966 (0.057):
jayānanta jayācyuta__Vdha_076.068 / jayāmarāṇām ariśātanāya__Vdha_072.068
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805666 (0.058):
jaya jiṣṇo jayācyuta BrP_122.29b / jaya jaitravaraprada BrP_122.38d
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385965 (0.064):
jayānanta jayāvyakta % jaya vyaktamaya prabho \
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092626 (0.064):
jayānanta jayāvyakta jaya vyaktamaya prabho /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10106461 (0.064):
jayānanta jayāvyakta jaya vyaktamaya prabho // ViP_1,4.21 //
paramārthārtha sarvajña jñānajñeyārthaniḥsṛta // VamPSm_9.19 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119811 (0.019):
jayāvyakta sthite jaya__Vdha_076.069 / paramārthārtha sarvajña__Vdha_076.069
jayāśeṣa jagatsākṣiñjagatkartarjagadguro /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119823 (0.064):
jaya kartar jagadguroḥ__Vdha_076.070 / jagato jagadante 'nta__Vdha_076.070
jagato 'jagadanteśa sthitau pālayate jaya // VamPSm_9.20 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119832 (0.043):
sthitau pālayitā jaya__Vdha_076.070 / jayākhila jayāśeṣa__Vdha_076.071
jayākhila jayāśeṣa jaya sarvahṛdisthita /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119838 (0.009):
sthitau pālayitā jaya__Vdha_076.070 / jayākhila jayāśeṣa__Vdha_076.071
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774060 (0.032):
janmamṛtyujarātīta jayānanta jayācyuta // VamPSm_9.18 // / jayājita jayāśeṣa jayāvyaktasthite jaya /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119799 (0.042):
jayājita jayāśeṣa__Vdha_076.069 / jayāvyakta sthite jaya__Vdha_076.069
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506942 (0.042):
jayācintya jayāneka __Vdha_076.076 / jayājita jayāśeṣa__Vdha_076.069
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506921 (0.052):
jayaṃ sukṛtakarmaṇaḥ__Vdha_037.043 / jayākhila jayāśeṣa__Vdha_076.071
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438942 (0.056):
jaya lokatrayāvāsa jayāśeṣajaganmaya || *HV_110.1*1294:2 | / jaya nābhisamutthābja+ +niṣaṇṇacaturānana | *HV_110.1*1294:3 |
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092617 (0.061):
mādhavīm iti loko 'yam abhidhatte tato hi mām // ViP_1,4.20 // / jayākhilajñānamaya jaya sthūlamayāvyaya /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10106452 (0.061):
mādhavīmiti lokoyamabhidhatte tato hi mām // ViP_1,4.20 // / jayākhilajñānamaya jaya sthūlamayāvyaya /
jayādimadhyāntamaya sarvajñānamayottama // VamPSm_9.21 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119852 (0.019):
jayādimadhyāntamaya__Vdha_076.071 / sarvajñānamayottama__Vdha_076.071
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506958 (0.054):
jayātīndriya sendriya__Vdha_076.073 / jayādimadhyāntamaya__Vdha_076.071
mumukṣubhiranirdeśya nityahṛṣṭa jayeśvara /
yogibhirmuktikāmaistu damādighuṇabhūṣaṇa // VamPSm_9.22 //
jayātisūkṣma durjñeya jaya sthūla jaganmaya /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119882 (0.031):
jayātisūkṣma durjñeya__Vdha_076.073 / jagat sthūla jaganmaya__Vdha_076.073
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506889 (0.049):
jaya sthūlātisūkṣma tvaṃ__Vdha_076.073 / jaya svamāyāyogastha__Vdha_076.074
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23385960 (0.055):
jayākhilajñānamaya $ jaya sthūlamayāvyaya &
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506947 (0.059):
jayātisūkṣma durjñeya__Vdha_076.073 / jayātīndriya sendriya__Vdha_076.073
jaya sūkṣmātisūkṣma tvaṃ jayānindriya sendriya // VamPSm_9.23 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119880 (0.041):
jagat sthūla jaganmaya__Vdha_076.073 / jaya sthūlātisūkṣma tvaṃ__Vdha_076.073
jaya svamāyāyogastha śeṣabhoga jayākṣara /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119894 (0.019):
jayātīndriya sendriya__Vdha_076.073 / jaya svamāyāyogastha__Vdha_076.074
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13506893 (0.039):
jaya sthūlātisūkṣma tvaṃ__Vdha_076.073 / jaya svamāyāyogastha__Vdha_076.074
jayaikadaṃṣṭraprāntena samuddhṛtavasuṃdhara // VamPSm_9.24 //
nṛkesarin surārātivakṣasthalavidāraṇa /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1074016 (0.050):
nṛsiṃha jaya devāri __Vdha_002.039 / vakṣaḥsthalavidāraṇa__Vdha_002.039
sāmprataṃ jaya viśvātman māyāvāmana keśava // VamPSm_9.25 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119925 (0.040):
vakṣaḥsthalavidāraṇa__Vdha_076.075 / sāṃprataṃ jaya viśvātman__Vdha_076.075
nijamāyāparicchinna jagaddhātarjanārdana / / jayācintya jayānekāsvarūpaikavidha prabho // VamPSm_9.26 //
varddhasva vardhitānekavikāraprakṛte hare /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119949 (0.033):
vikāraprakṛte hare__Vdha_076.077 / tvayy eṣā jagatām īśa__Vdha_076.077
tvayyeṣā jagatāmīśe saṃsthitā dharmapaddhatiḥ // VamPSm_9.27 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119950 (0.038):
vikāraprakṛte hare__Vdha_076.077 / tvayy eṣā jagatām īśa__Vdha_076.077
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119957 (0.049):
saṃsthitā dharmapaddhatiḥ__Vdha_076.077 / na tvām ahaṃ na ceśāno__Vdha_076.078
na tvāmahaṃ na ceśāno nendrādyāstridaśā hare /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119970 (0.012):
saṃsthitā dharmapaddhatiḥ__Vdha_076.077 / na tvām ahaṃ na ceśāno__Vdha_076.078
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13520933 (0.037):
na tvām alaṃ stutipatheṣv aham īśitāraṃ__Vdha_094.107 / na tvām ahaṃ na ceśāno__Vdha_076.078
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13525356 (0.056):
nendor lekhā ghanāvṛtā__Vdha_008.011 / nendrādyās tridaśā hare__Vdha_076.078
jñātumīśā na munayaḥ sanakādyā na yoginaḥ // VamPSm_9.28 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119976 (0.010):
nendrādyās tridaśā hare__Vdha_076.078 / jñātum īśā na munayaḥ__Vdha_076.078
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25741493 (0.037):
devarṣayo nāradādyāḥ sanakādyāśca yoginaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25772989 (0.051):
dikpālāśca surāḥ sarve sanakādyāśca yoginaḥ // BndP_3,40.47 // / devarṣayo nāradādyā vaśiṣṭhādyāśca tāpasāḥ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13556158 (0.056):
sanakādyā na yoginaḥ__Vdha_076.078 / sanako yogināṃ varaḥ__Vdha_038.069
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782013 (0.063):
manasā mānasā jātāḥ sanakādyā maharṣayaḥ // VamPSm_22.39 // / punaścintayatastasya prajākāmasya dhīmataḥ /
tvaṃ māyāpaṭasaṃvīto jagatyatra jagatpate /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119988 (0.051):
tvanmāyāpaṭasaṃvīte__Vdha_076.079 / jagaty atra jagatpate__Vdha_076.079
kastvāṃ vetsyati sarveśa tvatprasādaṃ vinā naraḥ // VamPSm_9.29 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119990 (0.014):
jagaty atra jagatpate__Vdha_076.079 / kas tvāṃ vetsyati sarveśaṃ__Vdha_076.079
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1119998 (0.037):
kas tvāṃ vetsyati sarveśaṃ__Vdha_076.079 / tvatprasādaṃ vinā naraḥ__Vdha_076.079
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13515223 (0.048):
tvatparasyāstu govinda__Vdha_094.123 / tvatprasādaṃ vinā naraḥ__Vdha_076.079
tvamevārādhito yasya prasādasumukhaḥ prabho /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120006 (0.019):
tvatprasādaṃ vinā naraḥ__Vdha_076.079 / tvam evārādhito yasya__Vdha_076.080
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13531418 (0.063):
prasādasumukhaḥ prabho__Vdha_076.080 / prasādasumukhaḥ so 'ham__Vdha_066.017
sa eva kevalaṃ devaṃ vetti tvāṃ netaro naja // VamPSm_9.30 //
tadīśvareśvareśāna vibho varddhasva bhāvana /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120021 (0.029):
vetti tvāṃ netaro janaḥ__Vdha_076.080 / tad īśvareśvareśāna__Vdha_076.081 / vibho vardhasva bhāvana__Vdha_076.081
prabhavāyāsya viśvasya viśvātman pṛthulocana // VamPSm_9.31 //
lomaharṣaṇa uvāca / elaṃ stuto hṛṣīkeśaḥ sa tadā vāmanākṛtiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120040 (0.015):
evaṃ stuto hṛṣīkeśaḥ__Vdha_076.082 / sa tadā vāmanākṛtiḥ__Vdha_076.082
prahasya bhāvagambhīramuvācārūḍhasaṃpadam // VamPSm_9.32 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120040 (0.016):
sa tadā vāmanākṛtiḥ__Vdha_076.082 / prahasya bhāvagambhīram__Vdha_076.082
stuto 'haṃ bhavatā pūrvamindrādyaiḥ kaśyapena ca /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120056 (0.018):
stuto 'haṃ bhavatā pūrvam__Vdha_076.083 / indrādyaiḥ kaśyapena ca__Vdha_076.083
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13562358 (0.055):
stuto bhaktimatā tataḥ__Vdha_094.114 / stuto 'haṃ bhavatā pūrvam__Vdha_076.083
mayā ca vaḥ pratijñātamindrasya bhuvanatrayam // VamPSm_9.33 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120061 (0.031):
indrādyaiḥ kaśyapena ca__Vdha_076.083 / mayā ca vaḥ pratijñātam__Vdha_076.083
bhṛyaścahaṃ stuto 'dityā tasyāścāpi mayāśrutam /
yathā śakrāya dāsyāmi trailokyaṃ hatakaṇṭakam // VamPSm_9.34 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120076 (0.027):
yathā śakrāya dāsyāmi__Vdha_076.084 / trailokyaṃ hatakaṇṭakam__Vdha_076.084
so 'haṃ tathā kariṣyāmi yathendro jagataḥ patiḥ / / bhaviṣyati sahasrākṣaḥ satyametad bravīmi vaḥ // VamPSm_9.35 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120083 (0.033):
so 'haṃ tathā kariṣyāmi__Vdha_076.085 / yathendro jagataḥ patiḥ__Vdha_076.085
tataḥ kṛṣṇājinaṃ brahma hṛṣīkeśāya dattavān / / yajñopavītaṃ bhagavān dadau tasya bṛhaspatiḥ // VamPSm_9.36 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120098 (0.041):
tataḥ kṛṣṇājinaṃ brahmā__Vdha_076.086 / hṛṣīkeśāya dattavān__Vdha_076.086
āṣāḍhamadadād daṇḍaṃ marīcirbrahmaṇaḥ sutaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120110 (0.038):
marīcir brahmaṇaḥ sutaḥ__Vdha_076.087 / kamaṇḍaluṃ vasiṣṭhaś ca__Vdha_076.087
kamaṇḍaluṃ vasiṣṭhaśca kauśaṃ cīramathāṅgirāḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120110 (0.038):
marīcir brahmaṇaḥ sutaḥ__Vdha_076.087 / kamaṇḍaluṃ vasiṣṭhaś ca__Vdha_076.087
āsanaṃ caiva pulahaḥ pulastyaḥ pītavāsasī // VamPSm_9.37 //
upatasthuśca taṃ vedāḥ praṇavasvarabhūṣaṇāḥ / / śāstrāṇyaśeṣāṇi tathā sāṃkhyayogoktayaśca yāḥ // VamPSm_9.38 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120141 (0.028):
upatasthuś ca taṃ vedāḥ__Vdha_076.088 / praṇavasvarabhūṣaṇāḥ__Vdha_076.088
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13561017 (0.045):
sā hānis tan mahac chidraṃ__Vdha_001.016 / sāṃkhyayogoktayaś ca yāḥ__Vdha_076.088
sa vāmano jaṭī daṇḍī chatrī dhṛtakamaṇḍaluḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120147 (0.031):
sāṃkhyayogoktayaś ca yāḥ__Vdha_076.088 / sa vāmano jaṭī daṇḍī__Vdha_076.089
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559358 (0.050):
sa vāmano jaṭī daṇḍī__Vdha_076.089 / sa vāmano jaḍagatir__Vdha_076.091
sarvadevamayo devo baleradhvaramabhyagāt // VamPSm_9.39 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120151 (0.044):
chattrī dhṛtakamaṇḍaluḥ__Vdha_076.089 / sarvadevamayo bhūpa__Vdha_076.089
yatra yatra padaṃ viprā bhūbhāge vāmano dadau /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120167 (0.037):
bhūbhāge vāmano dadau__Vdha_076.090 / dadāti bhūmir vivaraṃ__Vdha_076.090
dadāti bhūmirvivaraṃ tatra tatrābhipīḍitā // VamPSm_9.40 // / sa vāmano jaḍagatirmṛdu gacchan saparvatām /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120182 (0.015):
sa vāmano jaḍagatir__Vdha_076.091 / mṛdu gacchan saparvatām__Vdha_076.091
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120168 (0.044):
bhūbhāge vāmano dadau__Vdha_076.090 / dadāti bhūmir vivaraṃ__Vdha_076.090
sābdhidvīpavatīṃ sarvāṃ cālayāmāsa bhedinīm // VamPSm_9.41 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120184 (0.058):
mṛdu gacchan saparvatām__Vdha_076.091 / sābdhidvīpavatīṃ sarvāṃ__Vdha_076.091
bṛhaspatistu śanakairmārgaṃ darśayate śubham /
tathā krīḍāvinodārthamatijāḍyagato 'bhavat // VamPSm_9.42 //
tataḥ śeṣo mahānāgo niḥsṛtyāsau rasātalāt /
sāhāyyaṃ kalpayāmāsa devadevasya cakriṇaḥ // VamPSm_9.43 // / tadadyāpi ca vikhyātamahervilamanuttamam /
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 //
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773797 (0.007):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775714 (0.010):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772828 (0.010):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776093 (0.010):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776349 (0.011):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777718 (0.012):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772329 (0.013):
hūyate ca punardvābhyāṃ tubhyaṃ hotrātmane namaḥ / / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771020 (0.014):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780108 (0.014):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780661 (0.015):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783293 (0.019):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783693 (0.023):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779567 (0.024):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786524 (0.025):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.028):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773079 (0.035):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777009 (0.035):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781500 (0.038):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782647 (0.038):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784387 (0.038):
pradakṣiṇīkṛtā taistu saptadvīpā vasuṃdharā // VamPSm_25.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ
saparvatavanāmurvīṃ dṛṣṭvā saṃkṣubhitāṃ baliḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120208 (0.014):
saparvatavanām urvīṃ__Vdha_077.001 / dṛṣṭvā saṃkṣubhitāṃ baliḥ__Vdha_077.001
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18891517 (0.048):
saparvatavanām urvīṃ samudraparimekhalām /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13556315 (0.053):
saparvatavanām urvīṃ__Vdha_077.001 / sapaśvādigaṇaṃ caiva__Vdha_103.058
papracchośanasaṃ śukraṃ praṇipatya kṛtāñjaliḥ // VamPSm_10.1 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23757975 (0.015):
tān dṛṣṭvā ghorarupāṃstu utpātān dānaveśvaraḥ / / papracchośanasaṃ śukraṃ praṇipatya kṛtāñjaliḥ // VamP_64.4 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120213 (0.020):
dṛṣṭvā saṃkṣubhitāṃ baliḥ__Vdha_077.001 / papracchośanasaṃ śukraṃ__Vdha_077.001
ācārya kṣobhamāyāti sābdhibhūmidharā mahī /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120219 (0.028):
praṇipatya kṛtāñjaliḥ__Vdha_077.001 / ācārya kṣobham āyāti__Vdha_077.002
kasmācca nāsurān bhāgān pratigṛhṇanti vahnayaḥ // VamPSm_10.2 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120231 (0.034):
sābdhibhūbhṛddharā mahī__Vdha_077.002 / kasmāc ca nāsurān bhāgān__Vdha_077.002
iti pṛṣṭo 'tha balinā kāvyo vedavidāṃ varaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120241 (0.015):
pratigṛhṇanti vahnayaḥ__Vdha_077.002 / iti pṛṣṭo 'tha balinā__Vdha_077.003
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13500014 (0.064):
kāvyālāpavivarjanam__Vdha_097.022 / kāvyo vedavidāṃ varaḥ__Vdha_077.003
uvāca daityādhipatiṃ ciraṃ dhyātvā mahāmatiḥ // VamPSm_10.3 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120249 (0.016):
kāvyo vedavidāṃ varaḥ__Vdha_077.003 / uvāca daityādhipatiṃ__Vdha_077.003
avatīrṇo jagadyoniḥ kaśyapasya gṛhe hariḥ / / vāmaneneha rūpeṇa paramātmā sanātanaḥ // VamPSm_10.4 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120261 (0.023):
ciraṃ dhyātvā mahāmatiḥ__Vdha_077.003 / avatīrṇo jagadyoniḥ__Vdha_077.004 / kaśyapasya gṛhe hariḥ__Vdha_077.004
sa nūnaṃ yajñamāyāti tava dānavapuṅgava /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120269 (0.016):
paramātmā sanātanaḥ__Vdha_077.004 / sa nūnaṃ yajñam āyāti__Vdha_077.005
tatpādanyāsavikṣobhādiyaṃ pracalitā mahī // VamPSm_10.5 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120277 (0.054):
tatpadanyāsavikṣobhād__Vdha_077.005 / iyaṃ pracalitā mahī__Vdha_077.005
kampante girayaśceme kṣubhitā makarālayāḥ / / neyaṃ bhūtapatiṃ bhūmiḥ samarthā voḍhumīśvaram // VamPSm_10.6 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120285 (0.010):
tatpadanyāsavikṣobhād__Vdha_077.005 / iyaṃ pracalitā mahī__Vdha_077.005 / kampante girayaś cāmī__Vdha_077.006
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120296 (0.012):
nainaṃ bhūtapatiṃ bhūmiḥ__Vdha_077.006 / samarthā voḍhum īśvaram__Vdha_077.006
sadevāsuragandharvā yakṣarākṣasapannagā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19930315 (0.0):
03,275.048a sadevāsuragandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10271883 (0.009):
12,047.011d*0070_05 devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4827964 (0.009):
devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /AP_167.015ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21058358 (0.009):
deva dānava gandharvā yakṣa rākṣasa pannagāḥ // Hbhv_2.123 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848704 (0.009):
grahāstvāmabhiṣiñcantu % rāhuḥ ketuśca tarpitāḥ // MatsP_93.54 // / devadānavagandharvā $ yakṣarākṣasapannagāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8888214 (0.009):
grahāstvāmabhiṣiñcantu rāhuḥ ketuśca tarpitāḥ // MatsP_93.54 // / devadānavagandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4569515 (0.017):
devatāsuragandharvā yakṣarākṣasapannagāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19861689 (0.018):
03,148.012a devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27993434 (0.018):
devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ // BhN_21.91 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15925620 (0.018):
devadānavagandharvayakṣarākṣasapannagāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7645429 (0.019):
tathā cāyaṃ praṇidhānaṃ saṃpadyate yad ahaṃ / devāsuragandharvayakṣarākṣasakumbhāṇḍān asmin mahāyajñe samādāpayāmi /"
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751371 (0.020):
02,035.029d@021_0190 na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20243797 (0.020):
07,119.023c na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 554925 (0.020):
na devāsuragandharvā $ na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,20.312 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 672101 (0.020):
na devāsuragandharvā $ na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,42A.21 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22040481 (0.020):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,20.312 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22157652 (0.020):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ / HV_App.I,42A.21 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4362522 (0.020):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣsāḥ /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3912068 (0.020):
na devāsuragandharvā $ na yakṣoragarākṣasāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8951563 (0.020):
na devāsuragandharvā na yakṣoragarākṣasāḥ /
anenaiva dhṛtā bhūmirāpo 'gniḥ pavano nabhaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120313 (0.036):
yakṣarākṣasapannagā__Vdha_077.007 / anenaiva dhṛtā bhūmir__Vdha_077.007
dhārayatyakhilān devān manuṣyāṃśca mahāsurān // VamPSm_10.7 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120313 (0.037):
āpo 'gniḥ pavano nabhaḥ__Vdha_077.007 / dhārayaty akhilān deva __Vdha_077.007
iyamasya jagaddhāturmāyā kṛṣṇasya gahvarī / / dhāryadhārakabhāvena yayā saṃpīḍitaṃ jagat // VamPSm_10.8 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120329 (0.022):
iyam asya jagaddhātur__Vdha_077.008 / māyā kṛṣṇasya gahvarī__Vdha_077.008 / dhāryadhārakabhāvena__Vdha_077.008
tatsannidhānādasurā na bhāgārhāḥ suradviṣaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120345 (0.017):
na bhāgārhāḥ suradviṣaḥ__Vdha_077.009 / bhuñjate cāsurān bhāgān__Vdha_077.009
bhuñjate nāsurān bhāgānapi tena trayo 'gnayaḥ // VamPSm_10.9 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120346 (0.011):
na bhāgārhāḥ suradviṣaḥ__Vdha_077.009 / bhuñjate cāsurān bhāgān__Vdha_077.009
śukrasya vacanaṃ śrutvā hṛṣṭaromābravīd baliḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120362 (0.018):
śukrasya vacanaṃ śrutvā__Vdha_077.*(125) / hṛṣṭaromābravīd baliḥ__Vdha_077.*(125)
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3875832 (0.063):
āsīnaṃ nāradaṃ prekṣya $ mayastvatha mahāsuraḥ & / abravīdvacanaṃ tuṣṭo % hṛṣṭaromānanekṣaṇaḥ // MatsP_134.9 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8915331 (0.063):
āsīnaṃ nāradaṃ prekṣya mayastvatha mahāsuraḥ / / abravīdvacanaṃ tuṣṭo hṛṣṭaromānanekṣaṇaḥ // MatsP_134.9 //
dhanyo 'haṃ kṛtapuṇyaśca yanme yajñapatiḥ svayam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120366 (0.017):
hṛṣṭaromābravīd baliḥ__Vdha_077.*(125) / dhanyo 'haṃ kṛtapuṇyaś ca__Vdha_077.010
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519485 (0.046):
dhanyo 'smy anugṛhīto 'smi__Vdha_066.025 / dhanyo 'haṃ kṛtapuṇyaś ca__Vdha_077.010
yajñamabhyāgato brahman mattaḥ ko 'nyo 'dhikaḥ pumān // VamPSm_10.10 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120382 (0.026):
yan me yajñapatiḥ svayam__Vdha_077.010 / yajñam abhyāgato brahman__Vdha_077.010
yaṃ yoginaḥ sadodyuktāḥ paramātmānamavyayam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120387 (0.027):
mattaḥ ko 'nyo 'dhikaḥ pumān__Vdha_077.010 / yaṃ yoginaḥ sadodyuktāḥ__Vdha_077.011
draṣṭumicchanti devo 'sau mamādhvaramupeṣyati /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120394 (0.018):
paramātmānam avyayam__Vdha_077.011 / draṣṭum icchanti devo 'sau__Vdha_077.011
yanmayācārya kartavyaṃ tanmamādeṣṭumarhasi // VamPSm_10.11 //
śukra uvāca / yajñabhāgabhujo devā vedaprāmāṇyato 'sura /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120439 (0.019):
yajñabhāgabhujo devā__Vdha_077.014 / vedaprāmāṇyato 'sura__Vdha_077.014
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13540146 (0.046):
yajñabhāgabhujo devā__Vdha_077.014 / yajñabhāgabhujo devā__Vdha_105.027
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27377078 (0.057):
BhP_08.14.006/3 yajñabhāgabhujo devā ye ca tatrānvitāśca taiḥ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1145734 (0.060):
yajñabhāgabhujo devā__Vdha_105.027 / ye vedapaṭhitā dvijāḥ__Vdha_105.027
tvayā tu dānavā daitya yajñabhāgabhujaḥ kṛtāḥ // VamPSm_10.12 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120452 (0.029):
vedaprāmāṇyato 'sura__Vdha_077.014 / tvayā tu dānavā daityā__Vdha_077.014
ayaṃ ca devaḥ sattvasthaḥ karoti sthitipālanam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120457 (0.035):
yajñabhāgabhujaḥ kṛtāḥ__Vdha_077.014 / ayaṃ ca devaḥ sattvasthaḥ__Vdha_077.015
visṛṣṭaṃ ca tathāyaṃ ca svayamatti prajāḥ prabhuḥ // VamPSm_10.13 //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13563447 (0.063):
svayam atti prajāḥ prabhuḥ__Vdha_077.015 / svayam ātmā niveditaḥ__Vdha_018.014
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120467 (0.064):
svayam atti prajāḥ prabhuḥ__Vdha_077.015 / tvayānubandhī bhavitā__Vdha_077.016
bhavāṃstu vandī bhavitā nūnaṃ viṣṇuḥ sthitau sthitaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120476 (0.039):
tvayānubandhī bhavitā__Vdha_077.016 / nūnaṃ viṣṇuḥ sthitau sthitaḥ__Vdha_077.016
viditvaivaṃ mahābhāgā kuru yat te manogatam // VamPSm_10.14 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120484 (0.036):
kuru yat te manogatam__Vdha_077.016 / tvayāsya daityādhipate__Vdha_077.017
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120477 (0.059):
nūnaṃ viṣṇuḥ sthitau sthitaḥ__Vdha_077.016 / viditvaitan mahābhāga__Vdha_077.016
tvayāsya daityādhipate kvalpake 'pi hi vastuni / / pratijñā naiva voḍhavyā vācyaṃ sāma tathāphalam // VamPSm_10.15 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120500 (0.033):
vācyaṃ sāma tathāphalam__Vdha_077.017 / kṛtakṛtyasya devasya__Vdha_077.*(126)
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120486 (0.034):
kuru yat te manogatam__Vdha_077.016 / tvayāsya daityādhipate__Vdha_077.017
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13515467 (0.060):
tvayāsya daityādhipate__Vdha_077.017 / tvayāhaṃ girinandini__Vdha_022.021
kṛtakṛtyasya devasya devārthaṃ caiva kurvataḥ / / alaṃ dadyāṃ dhanaṃ deve tvetadvācyaṃ tu yācataḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120517 (0.018):
evaṃ vācyaṃ tu yācataḥ__Vdha_077.018 / kṛṣṇasya devabhūtyarthaṃ__Vdha_077.018
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120504 (0.037):
kṛtakṛtyasya devasya__Vdha_077.*(126) / devārthaṃ caiva kurvataḥ__Vdha_077.*(126)
kṛṣṇasya devabhūtyartha pravṛttasya mahāsura // VamPSm_10.16 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120521 (0.029):
evaṃ vācyaṃ tu yācataḥ__Vdha_077.018 / kṛṣṇasya devabhūtyarthaṃ__Vdha_077.018
baliruvāca / brahman kathamahaṃ brūyāmanyenāpi hi yācitaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120531 (0.016):
brahman katham ahaṃ brūyām__Vdha_077.019 / anyenāpi hi yācitaḥ__Vdha_077.019
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775017 (0.042):
pūjayāmāsa govindaṃ prāha cedaṃ mahāsuraḥ // VamPSm_10.40 // / baliruvāca
nāstīti kimu devasya saṃsākasyāghahāriṇaḥ // VamPSm_10.17 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120535 (0.064):
anyenāpi hi yācitaḥ__Vdha_077.019 / nāstīti kimu devena__Vdha_077.019
vratopavāsairvividhair yaḥ prabhurgṛhyate hariḥ /
sa me vakṣyati dehīti govindaḥkimato 'dhikam // VamPSm_10.18 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120557 (0.059):
sa ced vakṣyati dehīti__Vdha_077.020 / govindaḥ kim ato 'dhikam__Vdha_077.020
yadarthaṃ sumahārambhā damaśaucaguṇānvitaiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120570 (0.043):
damaśaucaguṇānvitaiḥ__Vdha_077.021 / yajñāḥ kriyante deveśaḥ__Vdha_077.021
yajñā kriyante yajñeśaḥ sa me dehīti vakṣyati // VamPSm_10.19 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120571 (0.028):
damaśaucaguṇānvitaiḥ__Vdha_077.021 / yajñāḥ kriyante deveśaḥ__Vdha_077.021
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120579 (0.058):
sa māṃ dehīti vakṣyati__Vdha_077.021 / tat sādhu sukṛtaṃ karma__Vdha_077.022
tatsādhu sukṛtaṃ karma tapaḥ sucaritaṃ canaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120584 (0.039):
sa māṃ dehīti vakṣyati__Vdha_077.021 / tat sādhu sukṛtaṃ karma__Vdha_077.022
yanmā dehīti viśveśaḥ svayameva vadiṣyati // VamPSm_10.20 //
nāstītyahaṃ guro vakṣye tamabhyāgatamīśvaram /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120603 (0.035):
svayam ādāsyate hariḥ__Vdha_077.022 / nāstīty ahaṃ guro vakṣye__Vdha_077.023
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524109 (0.054):
nāstīty anye vadanti tat__Vdha_040.060 / nāstīty ahaṃ guro vakṣye__Vdha_077.023
prāṇatyāgaṃ kariṣye 'haṃ na tu nāsti jane kvacit // VamPSm_10.21 //
nāstīti yanmayā noktamanyeṣāmapi yācatām /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120634 (0.0):
nāstīti yan mayā noktam__Vdha_077.025
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23386018 (0.033):
yac coktaṃ yac ca naivoktaṃ $ mayātra parameśvara &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5092679 (0.033):
yac coktaṃ yac ca naivoktaṃ mayātra parameśvara /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10106509 (0.033):
yaccoktaṃ yacca naivoktaṃ mayātra parameśvara /
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7728980 (0.041):
viparītametatkhaṇḍanam / mayaivaṃ noktam / naitaducyate mayā yatprayatnaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27995924 (0.043):
tadidaṃ vacanaṃ brūhītyeṣa sandeśa ucyate / / yattvayoktaṃ mayoktaṃ tatso 'tideśa iti smṛtaḥ // BhN_22.57 //
Katyayanasmrti (katy1__u.htm.txt) 2856688 (0.049):
K.775a/ mohāt pramādāt saṅgharṣāt prītyā ca^uktaṃ mayā^iti yat / / K.775b/ na^aham evaṃ punar vakṣye daṇḍa.ardhaṃ tasya (kalpayet //
Katyayanasmrti (katy2p_u.htm.txt) 28814852 (0.049):
mohāt pramādāt saṅgharṣāt prītyā coktaṃ mayeti yat / / nāham evaṃ punar vakṣye daṇḍārdhaṃ tasya kalpayet // K_775 //
Bhagavata-Purana 1 (bhp_01u.htm.txt) 13164220 (0.055):
BhP_01.05.005/1 astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2628953 (0.055):
astyeva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ tathāpi nātmā parituṣyate me /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7001975 (0.055):
asty eva me sarvam idaṃ tvayoktaṃ / tathāpi nātmā parituṣyate me |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19636635 (0.057):
01,088.011d*0866_01 alipsamānasya tu me yad uktaṃ / 01,088.011d*0866_02 na tat tathāstīha narendrasiṃha
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3819779 (0.057):
alipsamānasya tu me yaduktaṃ $ na tattathāstīha narendrasiṃha &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8859295 (0.057):
alipsamānasya tu me yaduktaṃ na tattathāstīha narendrasiṃha /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13524098 (0.058):
nāstīti yan mayā noktam__Vdha_077.025 / nāstīty anye vadanti tat__Vdha_040.060
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24507632 (0.062):
athendriyajñānasyāpi lakṣaṇa[25b]m anyeṣām iva kiṃ noktam? noktam | / tallakṣaṇavipratipattyabhāvāt | indiryajñānam iti nigadenaiva vyākhātatvāc
Tarkasastra (reconstructed text) (Tś) (bsa069_u.htm.txt) 7726580 (0.062):
prāptam / atha vacanaṃ na prāptaṃ, kathaṃ bhavatocyate mayā yaduktaṃ
vakṣyāmi kathamāyāte tadadya cāmare 'cyute // VamPSm_10.22 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120638 (0.024):
anyeṣām api yācatām__Vdha_077.025 / vakṣyāmi katham āyāte__Vdha_077.025
ślāghya eva hi vīrāṇāṃ dānāccāpatsamāgamaḥ / / na bādhākāri yaddānaṃ tadaṅgaṃ balavat smṛtam // VamPSm_10.23 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120648 (0.043):
ślāghya eva hi dhīrāṇāṃ__Vdha_077.026 / dānād āpatsamāgamaḥ__Vdha_077.026
madrājye nāsukhī kaścinna daridro na cāturaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120670 (0.021):
tad aṅgamalavat katham__Vdha_077.026 / madrājye nāsukhī kaścin__Vdha_077.027
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13536839 (0.021):
madyājī māṃ namaskuru__Vdha_002.067 / madrājye nāsukhī kaścin__Vdha_077.027
na duḥkhito na cobdigno na śamādivivarjitaḥ // VamPSm_10.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856395 (0.058):
parisarvasaṃgaparityāgī śamādiguṇasaṃyutaḥ / / kāmardyaivarjitoyogī labhate paramaṃ padam // NarP_1,33.25 //
hṛṣṭastuṣṭaḥ sugandhī ca tṛptaḥ sarvasukhānvitaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120692 (0.036):
na sragādivivarjitaḥ__Vdha_077.027 / hṛṣṭatuṣṭaḥ sugandhī ca__Vdha_077.028
janaḥ sarvo mahābhāga kimutāhaṃ sadā sukhī // VamPSm_10.25 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120700 (0.014):
tṛptaḥ sarvasukhānvitaḥ__Vdha_077.028 / janaḥ sarvo mahābhāga__Vdha_077.028
etadviśiṣṭamatrāhaṃ dānabījaphalaṃ labhe /
viditaṃ muniśārdula mayaitat tvanmukhācchrutam // VamPSm_10.26 //
matprasādaparo nūnaṃ yajñenārādhito hiraḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120757 (0.031):
matprasādaparo nūnaṃ__Vdha_077.032 / yajñenārādhito hariḥ__Vdha_077.032
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774869 (0.049):
uvabhogācchataguṇaṃ dānaṃ sukhakaraṃ smṛtam // VamPSm_10.29 // / matprasādaparo nūnaṃ jajñenārādhito hariḥ /
mama dānamavāpyāsau puṣṇāti yadi devatāḥ // VamPSm_10.27 //
etadbījavare dānabījaṃ patati ced gurau /
janārdane mahāpātre kiṃ na prāptaṃ tato mayā // VamPSm_10.28 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120732 (0.026):
janārdane mahāpātre__Vdha_077.030 / kiṃ na prāptaṃ tato mayā__Vdha_077.030
viśiṣṭaṃ mama taddānaṃ parituṣṭāśca devatāḥ / / uvabhogācchataguṇaṃ dānaṃ sukhakaraṃ smṛtam // VamPSm_10.29 //
matprasādaparo nūnaṃ jajñenārādhito hariḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774829 (0.049):
viditaṃ muniśārdula mayaitat tvanmukhācchrutam // VamPSm_10.26 // / matprasādaparo nūnaṃ yajñenārādhito hiraḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120753 (0.055):
dānaṃ ślāghyataraṃ tataḥ__Vdha_077.031 / matprasādaparo nūnaṃ__Vdha_077.032
tenābhyeti na saṃdeho darśanādupakārakṛt // VamPSm_10.30 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120768 (0.033):
yajñenārādhito hariḥ__Vdha_077.032 / tenābhyeti na saṃdeho__Vdha_077.032
atha kopena cābhyeti devabhāgoparodhataḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120773 (0.035):
darśanād upakārakṛt__Vdha_077.032 / atha kopena vābhyeti__Vdha_077.033
māṃ nihantuṃ tato hi syād vadhaḥ ślāghyataro 'cyutāt // VamPSm_10.31 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120782 (0.014):
māṃ nihantum ato 'pi syād__Vdha_077.033 / vadhaḥ ślāghyataro 'cyutāt__Vdha_077.033
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13547568 (0.062):
vadhas tvatto bhaved iti__Vdha_030.047 / vadhaḥ ślāghyataro 'cyutāt__Vdha_077.033
etajjñātvā muniśreṣṭha dānavighnākareṇa me /
naiva bhāvyaṃ jagannāthe govinde samupasthite // VamPSm_10.32 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120834 (0.021):
naiva bhāvyaṃ jagannāthe__Vdha_077.036 / govinde samupasthite__Vdha_077.036
lomaharṣaṇa uvāca / ityevaṃ vadatastasya prāptastatra janārdanaḥ / / sarvadevamayo 'tintyo māyāvāmanarūpadhṛk // VamPSm_10.33 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120842 (0.029):
prāptas tatra jagapatiḥ__Vdha_077.037 / sarvadevamayo 'cintyo__Vdha_077.037
taṃ dṛṣṭvā yajñavāṭaṃ tu praviṣṭamasurāḥ prabhum /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120859 (0.011):
praviṣṭam asurāḥ prabhum__Vdha_077.038 / jagmuḥ prabhāvataḥ kṣobhaṃ__Vdha_077.038
jagmuḥ prabhāvataḥ kṣobhaṃ tejasā tasya niṣprabhāḥ // VamPSm_10.34 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120863 (0.025):
praviṣṭam asurāḥ prabhum__Vdha_077.038 / jagmuḥ prabhāvataḥ kṣobhaṃ__Vdha_077.038
jeṣuśca munayastatra ye sametā mahādhvare /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120871 (0.047):
jepuś ca munayas tatra__Vdha_077.039 / ye sametā mahādhvare__Vdha_077.039
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782199 (0.063):
gacchasvetyāha muditā bhartaraṃ bhuvaneśvaram // VamPSm_22.53 // / yatra te munayaḥ sarve kāṣṭhaleṣṭasamāḥ sthitāḥ /
vasiṣṭho gādhijo gargo anye ca munisattamāḥ // VamPSm_10.35 //
baliścaivākhilaṃ janma mene śaphalamātmanaḥ /
tataḥ saṃkṣobhamāpanno na kaścit kiñciduktavān // VamPSm_10.36 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120891 (0.036):
tataḥ saṃkṣobham āpanno__Vdha_077.040 / na kaścit kiṃcid uktavān__Vdha_077.040
pratyekaṃ devadeveśaṃ pūjayāmāsa tejasā / / athāsurapati prahvaṃ dṛṣṭvā munivarāśca tān // VamPSm_10.37 //
devadevapatiḥ sākṣād viṣṇurvāmanarūpadhṛk / / tuṣṭāva yajñaṃ vahniṃ ca yajamānamathārcitaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120911 (0.050):
devadevapatiḥ sākṣād__Vdha_077.041 / viṣṇur vāmanarūpadhṛk__Vdha_077.041
yajñakarmādhikārasthān sadasyān dravyasaṃpadam // VamPSm_10.38 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120929 (0.022):
yajñakarādhikārasthān__Vdha_077.042 / sadasyān dravyasaṃpadam__Vdha_077.042
sadasyāḥ pātramakhilaṃ vāmanaṃ prati tatkṣaṇāt /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120940 (0.045):
vāmanaṃ prati tatkṣaṇāt__Vdha_077.043 / yajñavāṭasthitaṃ vīraṃ__Vdha_077.043
yajñavāṭasthitaṃ viprāḥ sādhu sādhvityudīrayan // VamPSm_10.39 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120949 (0.039):
sādhu sādhv ity udīrayan__Vdha_077.043 / sa cārgham ādāya baliḥ__Vdha_077.044
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120942 (0.041):
vāmanaṃ prati tatkṣaṇāt__Vdha_077.043 / yajñavāṭasthitaṃ vīraṃ__Vdha_077.043
sa cārghamādāya baliḥ prodbhūtapulakastadā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120955 (0.013):
sādhu sādhv ity udīrayan__Vdha_077.043 / sa cārgham ādāya baliḥ__Vdha_077.044
pūjayāmāsa govindaṃ prāha cedaṃ mahāsuraḥ // VamPSm_10.40 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774670 (0.042):
kṛṣṇasya devabhūtyartha pravṛttasya mahāsura // VamPSm_10.16 // / baliruvāca / brahman kathamahaṃ brūyāmanyenāpi hi yācitaḥ /
baliruvāca / suvarṇaratnasaṃghāto gajāśvasamitistathā /
striyo vastrāṇyalaṅkārān gāvo grāmāśca puṣkalāḥ // VamPSm_10.41 //
sarve ca saralā pṛthvī bhavato vā yadīpsitam /
tad dadāsi vṛṇuṣveṣṭaṃ mamārthāḥ santi te priyāḥ // VamPSm_10.42 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1120991 (0.063):
bhavato vā yad īpsitam__Vdha_077.046 / tad dadāmi vṛṇuṣva tvaṃ__Vdha_077.046
ityukto daityapatinā prītigarbhānvitaṃ vacaḥ /
prāha sasmitagambhīraṃ bhagavān vāmanākṛtiḥ // VamPSm_10.43 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121018 (0.013):
prītigarvānvitaṃ vacaḥ__Vdha_077.047 / prāha sasmitagambhīraṃ__Vdha_077.047
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13532309 (0.053):
prāha pañcaśikho muniḥ__Vdha_038.061 / prāha sasmitagambhīraṃ__Vdha_077.047
mamāgniśaraṇārthāya dehi rājan padatrayam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121028 (0.022):
bhagavān vāmanākṛtiḥ__Vdha_077.047 / mamāgniśaraṇārthāya__Vdha_077.048
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23958074 (0.060):
mamāgniśaraṇārthāya $ na me 'rthe 'sti prayojanam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17023062 (0.060):
mamāgniśaraṇārthāya na me 'rthe 'sti prayojanam /
suvarṇagrāmaratnādi tadarthibhyaḥ pradīyatām // VamPSm_10.44 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121033 (0.019):
dehi rājan padatrayam__Vdha_077.048 / suvarṇagrāmaratnādi__Vdha_077.048
baliruvāca / tribhiḥ prayojanaṃ kiṃ te padaiḥ padavatāṃ vara /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121040 (0.051):
tribhiḥ prayojanaṃ kiṃ te__Vdha_077.049 / padaiḥ padavatāṃ vara__Vdha_077.049
śataṃ śatasahasraṃ vā padānāṃ mārgatāṃ bhavān // VamPSm_10.45 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 703833 (0.019):
tribhiḥ kiṃ tava viprendra $ padaiḥ pravadatāṃ vara / HV_App.I,42B.2805 / / śataṃ śatasahasrāṇāṃ $ padānāṃ mārgatāṃ bhavān // HV_App.I,42B.2806 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22189382 (0.019):
tribhiḥ kiṃ tava viprendra padaiḥ pravadatāṃ vara / HV_App.I,42B.2805 / / śataṃ śatasahasrāṇāṃ padānāṃ mārgatāṃ bhavān // HV_App.I,42B.2806 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121048 (0.037):
padaiḥ padavatāṃ vara__Vdha_077.049 / śataṃ śatasahasraṃ vā__Vdha_077.049
śrīvāmana uvāca / etāvatā daityapate kṛtakṛtyo 'smi mārgaṇe /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121055 (0.016):
etāvatā daityapate__Vdha_077.050 / kṛtakṛtyo 'smi mārgatām__Vdha_077.050
anyeṣāmarthināṃ vittamicchayā dāsyate bhavān // VamPSm_10.46 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121067 (0.026):
anyeṣām arthināṃ vittam__Vdha_077.050 / icchayā dāsyate bhavān__Vdha_077.050
etacchrutvā tu gaditaṃ vāmanasya mahātmanaḥ / / vācayāmāsa vai tasmai vāmanāya mahātmane // VamPSm_10.47 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121073 (0.032):
icchayā dāsyate bhavān__Vdha_077.050 / etac chrutvā tu gaditaṃ__Vdha_077.051
pāṇau tu patite toye vāmano 'bhūdavāmanaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121085 (0.032):
pāṇau tu patite toye__Vdha_077.052 / vāmano bhūtabhāvanaḥ__Vdha_077.052
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748520 (0.042):
toye tu patite haste vāmano 'bhūdavāmanaḥ /AP_4.010ab/
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704607 (0.042):
toye tu patite haste $ vāmano 'bhūd avāmanaḥ / HV_App.I,42B.2827 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190156 (0.042):
toye tu patite haste vāmano 'bhūd avāmanaḥ / HV_App.I,42B.2827 /
sarvedevamayaṃ rūpaṃ darśayāmāsa tatkṣaṇāt // VamPSm_10.48 //
cantrasūryau tu nayane dyauḥ śiraścaraṇau kṣitiḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121108 (0.011):
candrasūryau ca nayane__Vdha_077.053 / dyauḥ śiraś caraṇau kṣitiḥ__Vdha_077.053
pādāṅgulyaḥ piśācāstu hastāṅgulyaśca guhyakāḥ // VamPSm_10.49 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704637 (0.001):
bhūḥ pādau dyauḥ śiraś cāsya $ candrādityau ca cakṣuṣī / HV_App.I,42B.2829 / pādāṅgulyaḥ piśācāś ca $ hastāṅgulyaś ca guhyakāḥ // HV_App.I,42B.2830 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190186 (0.001):
bhūḥ pādau dyauḥ śiraś cāsya candrādityau ca cakṣuṣī / HV_App.I,42B.2829 / / pādāṅgulyaḥ piśācāś ca hastāṅgulyaś ca guhyakāḥ // HV_App.I,42B.2830 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121116 (0.009):
dyauḥ śiraś caraṇau kṣitiḥ__Vdha_077.053 / pādāṅgulyaḥ piśācāś ca__Vdha_077.053
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16499840 (0.045):
hastavinyāsayogaiś ca HV_App.I,11.141a / hastāṅgulyaś ca guhyakāḥ HV_App.I,42B.2830b
viśvedevāśca jānusthā jaṅghe sādhyāḥ surottamāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704645 (0.0):
pādāṅgulyaḥ piśācāś ca $ hastāṅgulyaś ca guhyakāḥ // HV_App.I,42B.2830 // / viśvedevāś ca jānusthā $ jaṅghe sādhyāḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2831 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190194 (0.0):
pādāṅgulyaḥ piśācāś ca hastāṅgulyaś ca guhyakāḥ // HV_App.I,42B.2830 // / viśvedevāś ca jānusthā jaṅghe sādhyāḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2831 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121125 (0.034):
hastāṅgulyaś ca guhyakāḥ__Vdha_077.053 / viśvedevāś ca jānusthā__Vdha_077.054
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16229789 (0.064):
jaṅghe tu vasavaḥ sādhyāḥ HV_App.I,41.1426a / jaṅghe sādhyāḥ surottamāḥ HV_App.I,42B.2831b
yakṣā nakheṣu saṃbhūtā rekhāsvapsarasastathā // VamPSm_10.50 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121130 (0.027):
jaṅghe sādhyāḥ surottamāḥ__Vdha_077.054 / yakṣā nakheṣu saṃbhūtā__Vdha_077.054
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704650 (0.037):
viśvedevāś ca jānusthā $ jaṅghe sādhyāḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2831 / / yakṣā nakheṣu saṃbhūtā $ lekhāś cāpsarasas tathā // HV_App.I,42B.2832 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190199 (0.037):
viśvedevāś ca jānusthā jaṅghe sādhyāḥ surottamāḥ / HV_App.I,42B.2831 / / yakṣā nakheṣu saṃbhūtā lekhāś cāpsarasas tathā // HV_App.I,42B.2832 //
dṛṣṭirṛkṣāṇyaśeṣāṇi keśāḥ sūryāśavaḥ prabhoḥ /
tārakā romakūpāṇi romeṣu ca maharṣayaḥ // VamPSm_10.51 //
bāhavo vidiśastasya diśaḥ śrotre mahātmanaḥ / / aśvinau śravaṇe tasya nāsā vāyurmahātmanaḥ // VamPSm_10.52 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704669 (0.037):
tārakā lomakūpāni $ lomāni ca maharṣayaḥ // HV_App.I,42B.2834 // / bāhavo vidiśaś cāsya $ diśaḥ śrotraṃ tathaiva ca / HV_App.I,42B.2835 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190218 (0.037):
tārakā lomakūpāni lomāni ca maharṣayaḥ // HV_App.I,42B.2834 // / bāhavo vidiśaś cāsya diśaḥ śrotraṃ tathaiva ca / HV_App.I,42B.2835 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121153 (0.046):
romāṇi ca maharṣayaḥ__Vdha_077.055 / bāhavo vidiśas tasya__Vdha_077.056 / diśaḥ śrotraṃ mahātmanaḥ__Vdha_077.056
prasāde candramā devo mano dharmaḥ samāśritaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121172 (0.039):
prasādaś candramā devo__Vdha_077.057 / mano dharmaḥ samāśritaḥ__Vdha_077.057
satyamasyābhavad vāṇī jihvā devī sarasvatī // VamPSm_10.53 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704696 (0.0):
prasādaś candramāś caiva $ mano dharmas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2837 / / satyam asyābhavad vāṇī $ jihvā devī sarasvatī // HV_App.I,42B.2838 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190245 (0.0):
prasādaś candramāś caiva mano dharmas tathaiva ca / HV_App.I,42B.2837 / / satyam asyābhavad vāṇī jihvā devī sarasvatī // HV_App.I,42B.2838 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121181 (0.025):
mano dharmaḥ samāśritaḥ__Vdha_077.057 / satyam asyābhavad vāṇī__Vdha_077.057
grīvāditirdevamātā vidyāstadvalayastathā /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23759916 (0.0):
śrīsamudrā uromadhye candramā manasi sthitaḥ / / grīvāditirdevamātā vidyāstadvalayasthitāḥ // VamP_65.24 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121184 (0.019):
jihvā devī sarasvatī__Vdha_077.057 / grīvāditir devamātā__Vdha_077.058
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704696 (0.045):
satyam asyābhavad vāṇī $ jihvā devī sarasvatī // HV_App.I,42B.2838 // / grīvāditir mahādevī $ tāluḥ sūryaś ca dīptamān / HV_App.I,42B.2839 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190245 (0.045):
satyam asyābhavad vāṇī jihvā devī sarasvatī // HV_App.I,42B.2838 // / grīvāditir mahādevī tāluḥ sūryaś ca dīptamān / HV_App.I,42B.2839 /
svargadvāramabhūnmaitraṃ tvaṣṭā pūṣā ca vai bhruvau // VamPSm_10.54 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121199 (0.018):
vidyās tadvalayas tathā__Vdha_077.058 / svargadvāram abhūn maitraṃ__Vdha_077.058
mukhe vaiśvānaraścāsya vṛṣaṇau tu prajāpatiḥ / / hṛdayaṃ ca paraṃ brahma puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ // VamPSm_10.55 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121216 (0.028):
vṛṣaṇau tu prajāpatiḥ__Vdha_077.059 / hṛdayaṃ ca paraṃ brahma__Vdha_077.059
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704730 (0.040):
hṛdayaṃ bhagavān brahmā $ puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ // HV_App.I,42B.2842
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190279 (0.040):
hṛdayaṃ bhagavān brahmā puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ // HV_App.I,42B.2842 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16332315 (0.050):
puṃścalyā tu hṛtaḥ striyā HV_109.55d / puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ HV_App.I,42B.2842b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25095481 (0.051):
.... . pustake HV_App.I,44.59**15:12b / puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ HV_App.I,42B.2842b
pṛṣṭhe 'sya vasavo devā marutaḥ sarvasaṃdhiṣu /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704735 (0.0):
hṛdayaṃ bhagavān brahmā $ puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ // HV_App.I,42B.2842 / pṛṣṭhe 'sya vasavo devā $ marutaḥ sarvasaṃdhiṣu / HV_App.I,42B.2843 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190284 (0.0):
hṛdayaṃ bhagavān brahmā puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ // HV_App.I,42B.2842 // / pṛṣṭhe 'sya vasavo devā marutaḥ sarvasaṃdhiṣu / HV_App.I,42B.2843 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121220 (0.025):
puṃstvaṃ vai kaśyapo muniḥ__Vdha_077.059 / pṛṣṭhe 'sya vasavo devā__Vdha_077.060
vakṣasthale tathā rudro dhairye cāsya mahārṇavaḥ // VamPSm_10.56 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121239 (0.036):
vakṣaḥsthale tathā rudro__Vdha_077.061 / dhairye cāsya mahārṇavaḥ__Vdha_077.061
udare cāsya gandharvā marutaśca mahābalāḥ / / lakṣmīrmedhā dhṛtiḥ kāntiḥ sarvavidyāśca vai kaṭiḥ // VamPSm_10.57 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704768 (0.0):
udaraṃ cāsya gandharvā $ bhujagāś ca mahābalāḥ // HV_App.I,42B.2846 // / lakṣmīr medhā dhṛtiḥ kāntiḥ $ sarvavidyāś ca vai kaṭiḥ / HV_App.I,42B.2847
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190317 (0.0):
udaraṃ cāsya gandharvā bhujagāś ca mahābalāḥ // HV_App.I,42B.2846 // / lakṣmīr medhā dhṛtiḥ kāntiḥ sarvavidyāś ca vai kaṭiḥ / HV_App.I,42B.2847 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121256 (0.011):
udare cāsya gandharvā__Vdha_077.061 / marutaś ca mahābalāḥ__Vdha_077.061
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16411285 (0.034):
lakṣmīr daityapatiṃ balim HV_App.I,42B.2453b / lakṣmīr medhā dhṛtiḥ kāntiḥ HV_App.I,42B.2847a
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6702730 (0.056):
siddhirṛddhirdhṛtirlakṣmīrmedhā kāntiḥ svadhā sthitiḥ (8) /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25766688 (0.056):
puṣṭirṛddhiḥ sthitirmedhā kāntirlakṣmīrdyutirdhṛtiḥ /
sarvajyotīṃṣi yānīha tapaśca paramaṃ mahat /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121265 (0.019):
sarvavidyāś ca vai kaṭiḥ__Vdha_077.061 / sarvajyotīṃṣi yānīha__Vdha_077.062
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704781 (0.049):
lalāṭam asya paramaṃ $ svasthānaṃ paramātmanaḥ // HV_App.I,42B.2848 // / sarvajyotīṃṣi yānīha $ tapaḥ śakras tu devarāṭ / HV_App.I,42B.2849 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190330 (0.049):
lalāṭam asya paramaṃ svasthānaṃ paramātmanaḥ // HV_App.I,42B.2848 // / sarvajyotīṃṣi yānīha tapaḥ śakras tu devarāṭ / HV_App.I,42B.2849 /
tasya devādhidevasya tejaḥ prodbhūtamuttamam // VamPSm_10.58 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121269 (0.053):
tasya devātidevasya__Vdha_077.062 / tejaḥ prodbhūtam uttamam__Vdha_077.062
tanau kukṣiṣu vedāśca jānunī ca mahāmakhāḥ /
iṣṭayaḥ paśavaścāsya dvijānāṃ ceṣṭitāni ca // VamPSm_10.59 // / tasya devamayaṃ rūpaṃ dṛṣṭvā viṣṇormahātmanaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 704813 (0.034):
iṣṭayaḥ paśubandhāś ca $ dvijānāṃ ceṣṭitāni ca // HV_App.I,42B.2852 // / tasya devamayaṃ rūpaṃ $ dṛṣṭvā viṣṇor mahāsurāḥ / HV_App.I,42B.2853 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22190362 (0.034):
iṣṭayaḥ paśubandhāś ca dvijānāṃ ceṣṭitāni ca // HV_App.I,42B.2852 // / tasya devamayaṃ rūpaṃ dṛṣṭvā viṣṇor mahāsurāḥ / HV_App.I,42B.2853 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121291 (0.040):
dvijānāṃ ceṣṭitāni ca__Vdha_077.063 / tasya devamayaṃ rūpaṃ__Vdha_077.064
upasarpanti te daityāḥ pataṅgā iva pāvakam // VamPSm_10.60 // / cikṣurastu mahādaityaḥ pādāṅguṣṭhaṃ gṛhītavān /
dantābhyāṃ tasya vai grīvāmaṅguṣṭhenāhanaddhariḥ // VamPSm_10.61 //
pramathya sarvānasurān pādahastatalairvibhuḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26881315 (0.0):
kramamāṇaṃ hṛṣīkeśam % upāvartanta sarvaśaḥ // BrP_213.100 // / pramathya sarvān daiteyān $ pādahastatalair vibhuḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152627 (0.0):
kramamāṇaṃ hṛṣīkeśam upāvartanta sarvaśaḥ // BrP_213.100 // / pramathya sarvān daiteyān pādahastatalair vibhuḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19752327 (0.020):
02,035.029d@021_0342 pramathya sarvān daiteyān pādahastatalais tu tān
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705743 (0.020):
**HV_App.I,42B.2906**207:4 / / pramathya sarvān daiteyān $ pādahastatalaiḥ prabhuḥ / HV_App.I,42B.2907 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191291 (0.020):
**HV_App.I,42B.2906**207:4 / / pramathya sarvān daiteyān pādahastatalaiḥ prabhuḥ / HV_App.I,42B.2907 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4363322 (0.020):
kramamāṇaṃ hṛṣīkeśam upāvartanta sarvaśaḥ // HV_31.87 // / pramathya sarvāndaiteyān pādahastatalais tataḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121310 (0.026):
pramathya sarvān asurān__Vdha_077.065 / pādahastatalair vibhuḥ__Vdha_077.065
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16868642 (0.060):
pādahastatalair vibhuḥ BrP_213.101b / pādaṃ pādena nākramet BrP_221.43d
kṛtvā rūpaṃ mahākāyaṃ saṃjahārāśu medinīm // VamPSm_10.62 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26881315 (1.788):
pramathya sarvān daiteyān $ pādahastatalair vibhuḥ & / rūpaṃ kṛtvā mahābhīmaṃ % jahārāśu sa medinīm // BrP_213.101 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152627 (1.788):
pramathya sarvān daiteyān pādahastatalair vibhuḥ / / rūpaṃ kṛtvā mahābhīmaṃ jahārāśu sa medinīm // BrP_213.101 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121310 (0.022):
pādahastatalair vibhuḥ__Vdha_077.065 / kṛtvā rūpaṃ mahākāyaṃ__Vdha_077.065
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705792 (0.036):
rūpaṃ kṛtvā mahākāyaṃ $ jahārāśu sa medinīm // HV_App.I,42B.2908 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191340 (0.036):
rūpaṃ kṛtvā mahākāyaṃ jahārāśu sa medinīm // HV_App.I,42B.2908 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19752327 (0.046):
02,035.029d@021_0342 pramathya sarvān daiteyān pādahastatalais tu tān / 02,035.029d@021_0343 rūpaṃ kṛtvā mahābhīmaṃ jahārāśu sa medinīm
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4363322 (0.049):
pramathya sarvāndaiteyān pādahastatalais tataḥ / / rūpaṃ kṛtvā mahābhīṃaṃ jahārāśu sa medinīm // HV_31.88 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26881323 (0.062):
rūpaṃ kṛtvā mahābhīmaṃ % jahārāśu sa medinīm // BrP_213.101 // / tasya vikramato bhūmiṃ $ candrādityau stanāntare &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152635 (0.062):
rūpaṃ kṛtvā mahābhīmaṃ jahārāśu sa medinīm // BrP_213.101 // / tasya vikramato bhūmiṃ candrādityau stanāntare /
tasya vikramato bhūmiṃ candrādityau stanāntare / / nabho vikramamāṇasya sakthideśe sthitāvubhau // VamPSm_10.63 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19752364 (1.192):
02,035.029d@021_0347 śuśubhe sa mahābāhuḥ sarvalokān prakāśayan / 02,035.029d@021_0348 tasya vikramato bhūmiṃ candrādityau stanāntare
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26881329 (1.192):
rūpaṃ kṛtvā mahābhīmaṃ % jahārāśu sa medinīm // BrP_213.101 // / tasya vikramato bhūmiṃ $ candrādityau stanāntare &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11152641 (1.192):
rūpaṃ kṛtvā mahābhīmaṃ jahārāśu sa medinīm // BrP_213.101 // / tasya vikramato bhūmiṃ candrādityau stanāntare /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4363336 (1.192):
rūpaṃ kṛtvā mahābhīṃaṃ jahārāśu sa medinīm // HV_31.88 // / tasya vikramato bhūmiṃ candrādityau stanāntare /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705810 (0.026):
**HV_App.I,42B.2908**210:1 / / tasya vikramato bhūmiṃ $ candrādityau stanāntare / HV_App.I,42B.2909 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191358 (0.026):
**HV_App.I,42B.2908**210:1 / / tasya vikramato bhūmiṃ candrādityau stanāntare / HV_App.I,42B.2909 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121335 (0.026):
tasya vikramato bhumiṃ__Vdha_077.066 / candrādityau stanāntare__Vdha_077.066
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705817 (0.047):
tasya vikramato bhūmiṃ $ candrādityau stanāntare / HV_App.I,42B.2909 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191365 (0.047):
tasya vikramato bhūmiṃ candrādityau stanāntare / HV_App.I,42B.2909 /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13555182 (0.051):
sa kaiṭabhārir madhusūdano mahān__Vdha_039.037 / sakthideśe sthitāv ubhau__Vdha_077.066
paraṃ vikramamāṇasya jānumūle prabhākarau / / viṣṇorāstāṃ sthitasyaitau devapālanakarmaṇi // VamPSm_10.64 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121350 (0.031):
devapālanakarmaṇi__Vdha_077.067 / jitvā lokatrayaṃ kṛtsnaṃ__Vdha_077.068
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121342 (0.032):
paraṃ vikramamāṇasya__Vdha_077.067 / jānumūle prabhākarau__Vdha_077.067
jitvā lokatrayaṃ tāṃśca hatvā cāsurapuṅgavān / / purandarāya trailokyaṃ dadau viṣṇururukramaḥ // VamPSm_10.65 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7059751 (0.016):
uktvaivaṃ daityasiṃhaṃ taṃ viṣṇuḥ satyaparākramaḥ / / purandarāya trailokyaṃ dadau viṣṇururukramaḥ // KūrmP_1,16.63 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121365 (0.029):
hatvā cāsurapuṅgavān__Vdha_077.068 / puraṃdarāya trailokyaṃ__Vdha_077.068
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705867 (0.042):
prītas tasmai sureśāya $ dadau viṣṇur urukramaḥ / / **HV_App.I,42B.2914**211:2 / / sutalaṃ nāma pātālam $ aghastād vasudhātale / HV_App.I,42B.2915 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191415 (0.042):
prītas tasmai sureśāya dadau viṣṇur urukramaḥ / / **HV_App.I,42B.2914**211:2 / / sutalaṃ nāma pātālam aghastād vasudhātale / HV_App.I,42B.2915 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705838 (0.057):
jitvā lokatrayaṃ kṛtsnaṃ $ hatvā cāsurapuṃgavān / HV_App.I,42B.2913 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191386 (0.057):
jitvā lokatrayaṃ kṛtsnaṃ hatvā cāsurapuṃgavān / HV_App.I,42B.2913 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121355 (0.059):
devapālanakarmaṇi__Vdha_077.067 / jitvā lokatrayaṃ kṛtsnaṃ__Vdha_077.068
sutalaṃ nāma pātālamadhastādvasudhātalāt /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121373 (0.027):
dadau viṣṇur urukramaḥ__Vdha_077.068 / sutalaṃ nāma pātālam__Vdha_077.069
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705871 (0.056):
prītas tasmai sureśāya $ dadau viṣṇur urukramaḥ / / **HV_App.I,42B.2914**211:2 / / sutalaṃ nāma pātālam $ aghastād vasudhātale / HV_App.I,42B.2915 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191419 (0.056):
prītas tasmai sureśāya dadau viṣṇur urukramaḥ / / **HV_App.I,42B.2914**211:2 / / sutalaṃ nāma pātālam aghastād vasudhātale / HV_App.I,42B.2915 /
balerdattaṃ bhagavatā viṣṇunā prabhaviṣṇunā // VamPSm_10.66 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121378 (0.021):
adhastād vasudhātalāt__Vdha_077.069 / baler dattaṃ bhagavatā__Vdha_077.069
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705880 (0.022):
sutalaṃ nāma pātālam $ aghastād vasudhātale / HV_App.I,42B.2915 / / baler dattaṃ bhagavatā $ viṣṇunā prabhaviṣṇunā // HV_App.I,42B.2916 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191428 (0.022):
sutalaṃ nāma pātālam aghastād vasudhātale / HV_App.I,42B.2915 / / baler dattaṃ bhagavatā viṣṇunā prabhaviṣṇunā // HV_App.I,42B.2916 //
atha daityaiśvaraṃ prāha viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121390 (0.016):
viṣṇunā prabhaviṣṇunā__Vdha_077.069 / atha daityeśvaraṃ prāha__Vdha_077.070
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23979320 (0.046):
yenopāyena viprendra $ viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ & / prīto bhavati viśvātmā % tat kuruṣva suvistaram // NsP_64.122 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17044308 (0.046):
yenopāyena viprendra viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ / / prīto bhavati viśvātmā tat kuruṣva suvistaram // NsP_64.122 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1128194 (0.050):
niḥsvair ārādhyate devo__Vdha_083.008 / viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ__Vdha_083.008
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551003 (0.052):
viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ__Vdha_077.070 / viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ__Vdha_083.008
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559182 (0.053):
sarveśvareśvaro viṣṇuḥ__Vdha_102.076 / sarveśvaro veditum avyayātmā__Vdha_076.027
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27428472 (0.055):
viṣṇuḥ pāti jagat sarvam NsP_39.19c / viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ NsP_64.122b
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27585783 (0.056):
tasya prītastadā viṣṇuḥ sarvalokeśvareśvaraḥ |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 705949 (0.057):
tato daityādhipaṃ prāha $ devo viṣṇuḥ surottamaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191497 (0.057):
tato daityādhipaṃ prāha devo viṣṇuḥ surottamaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1139985 (0.061):
tac ca sarvagataṃ brahma__Vdha_100.032 / viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ__Vdha_100.032
yat tvayā salilaṃ dattaṃ gṛhītaṃ pāṇinā mayā // VamPSm_10.67 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 706046 (0.0):
vācā paramayā devo $ vareṇyaḥ prabhur īśvaraḥ // HV_App.I,42B.2927 // / yat tvayā salilaṃ dattaṃ $ gṛhītaṃ pāṇinā mayā / HV_App.I,42B.2928 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191594 (0.0):
vācā paramayā devo vareṇyaḥ prabhur īśvaraḥ // HV_App.I,42B.2927 // / yat tvayā salilaṃ dattaṃ gṛhītaṃ pāṇinā mayā / HV_App.I,42B.2928 /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121399 (0.014):
viṣṇuḥ sarveśvareśvaraḥ__Vdha_077.070 / yat tvayā salilaṃ dattaṃ__Vdha_077.071
kalpapramāṇaṃ tasmāt te bhaviṣyatyāyuruttamam / / vaivakhate tathātīte kāle manvantare tathā // VamPSm_10.68 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121403 (0.035):
kalpapramāṇaṃ tasmāt te__Vdha_077.071 / bhaviṣyaty āyur uttamam__Vdha_077.071
sāvarṇike tu saṃprāpte bhavānindro bhaviṣyati /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23760372 (0.064):
gate manvantare bāṇa śrāddhadevasya sāmpratam / / sāvarṇike ca saṃprāpte balirindro bhaviṣyati // VamP_65.52 //
idānīṃ bhuvanaṃ sarvaṃ dattaṃ śakrāya vai purā // VamPSm_10.69 //
caturyugavyavasthā ca sādhikā hyekasaptatiḥ / / niyantavyā mayā sarve ye tasya paripanthinaḥ // VamPSm_10.70 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121439 (0.033):
sādhikā hy ekasaptatiḥ__Vdha_077.073 / niyantavyā mayā sarve__Vdha_077.074
tenāhaṃ parayā bhaktyā pūrvamārādhito bale /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121450 (0.015):
ye tasya paripanthinaḥ__Vdha_077.074 / tenāhaṃ parayā bhaktyā__Vdha_077.074
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1260700 (0.050):
bhaktyā ārādhito hy aham KubjT_13.90d / bhaktyā ca parayā bhṛśam SvaT_10.1038b
sutalaṃ nāma pātālaṃ samāsādya vaco mama // VamPSm_10.71 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121451 (0.037):
pūrvam ārādhito bale__Vdha_077.074 / sutalaṃ nāma pātālaṃ__Vdha_077.075
vasāsura mamādeśaṃ yathāvatparipālayan /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121462 (0.025):
vasāsura mamādeśaṃ__Vdha_077.075 / yathāvat paripālayan__Vdha_077.075
tatra devasukhopete prāsādaśatasaṃkule // VamPSm_10.72 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121473 (0.030):
prāsādaśatasaṃkule__Vdha_077.076 / protphullapadmasarasi__Vdha_077.076
protphullapadmasarasi hvadasuddhasaridvare /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121474 (0.028):
prāsādaśatasaṃkule__Vdha_077.076 / protphullapadmasarasi__Vdha_077.076
sugandhī pūpasaṃpanno varābharamabhūṣitaḥ // VamPSm_10.73 //
srakcandanādidigdhāṅgo nṛtyagītamanoharān /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121497 (0.029):
varābharaṇabhūṣitaḥ__Vdha_077.077 / srakcandanādidigdhāṅgo__Vdha_077.077
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13563150 (0.032):
srakcandanaṃ vastram anukrameṇa__Vdha_008.022 / srakcandanādidigdhāṅgo__Vdha_077.077
upabhuñjan mahābhogān vividhān dānaveśvara // VamPSm_10.74 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121508 (0.030):
upabhuñjan mahābhogān__Vdha_077.078 / vividhān dānaveśvara__Vdha_077.078
mamājñayā kālamimaṃ tiṣṭha strīśatasaṃvṛtaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121517 (0.025):
vividhān dānaveśvara__Vdha_077.078 / mamājñayā kālam imaṃ__Vdha_077.078
yāvatsuraiśca vipraiśca na virodhaṃ gamiṣyasi // VamPSm_10.75 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121522 (0.014):
tiṣṭha strīśatasaṃvṛtaḥ__Vdha_077.078 / yāvat suraiś ca vipraiś ca__Vdha_077.079
tāvat tvaṃ bhuṅkṣva saṃbhogān sarvakāmasamanvitān /
yadā suraiśca vipraiśca virodhaṃ tvaṃ kariṣyasi /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121522 (0.036):
yāvat suraiś ca vipraiś ca__Vdha_077.079 / na virodhaṃ kariṣyasi__Vdha_077.079
bandhiṣyanti tadā pāsā vāruṇā ghoradarśanāḥ // VamPSm_10.76 //
baliruvāca / tatrāsato me pātāle bhagavan bhavadājñayā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121586 (0.020):
tatrāsato me pātāle__Vdha_077.083 / bhagavan bhavadājñayā__Vdha_077.083
kiṃ bhaviṣyatyupādānamupabhogopapādakam / / āpyāyito yena deva smareyaṃ tvāmahaṃ sadā // VamPSm_10.77 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121598 (0.021):
upabhogopapādakam__Vdha_077.083 / āpyāyito yena deva__Vdha_077.*(127)
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121586 (0.041):
bhagavan bhavadājñayā__Vdha_077.083 / kiṃ bhaviṣyaty upādānam__Vdha_077.083
śrībhagavānuvāca / dānānyavidhidattāni śrāddhānyaśrotriyāṇi ca /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644767 (0.063):
śramaṇabrāhmaṇacarakaparivrājakādīnavānāthakṛpaṇavanīpakayācanakebhyo / dānāni dattāni; dakṣiṇe paścime uttare madhye śṛṅgāṭakasya (A 387a) dānāni
hutānyaśraddhayā yāni tāni dāsyanti te phalam // VamPSm_10.78 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121609 (0.058):
śrāddhāny aśrotriyāṇi ca__Vdha_077.084 / hutāny aśraddhayā yāni__Vdha_077.084
adakṣiṇāstathā yajñāḥ kriyāścāvidhinā kṛtāḥ / / phalāni tava dāsyanti adhītānyavratāni ca // VamPSm_10.79 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121623 (0.022):
hutāny aśraddhayā yāni__Vdha_077.084 / tāni dāsyanti te phalam__Vdha_077.084 / adakṣiṇās tathā yajñāḥ__Vdha_077.085
udakena vinā pūjā vinā darbeṇa yā kriyā /
ājyena ca vinā homaṃ phalaṃ dāsyanti te bale // VamPSm_10.80 //
yaścedaṃ sthānamāśritya kriyāḥ kāścitkariṣyati /
na tatra cāsuro bhāgo bhaviṣyati kadācana // VamPSm_10.81 //
jyeṣṭhāśrame mahāpuṇye tathā viṣṇupade hvade /
ye ca śrāddhāni dāsyanti vrataṃ niyamameva ca // VamPSm_10.82 //
kriyā kṛtā ca yā kācid vidhināvidhināpi vā /
sarvaṃ tadakṣayaṃ tasya bhaviṣyati na saṃśayaḥ // VamPSm_10.83 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778594 (0.060):
taṃ tu dṛṣṭvā naro muktiṃ saṃprayāti na saṃśayaḥ // VamPSm_15.67 // / jyeṣṭhe māsi site pakṣe ekādaśyāmupoṣitaḥ /
jyeṣṭhe māsi site pakṣe ekādasyāmupoṣitaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778599 (5.960):
taṃ tu dṛṣṭvā naro muktiṃ saṃprayāti na saṃśayaḥ // VamPSm_15.67 // / jyeṣṭhe māsi site pakṣe ekādaśyāmupoṣitaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18880768 (0.032):
snānādīni tathā rājanprayataḥ śucimānasaḥ // RKV_167.18 // / jyeṣṭhe māsi site pakṣe caturdaśyāmupoṣitaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788446 (0.044):
tadā kurvīta vidhivat % pratiṣṭhāṃ pāpanāśinīm // BrP_67.11 // / jyeṣṭhe māsi site pakṣe $ tv ekādaśyāṃ samāhitaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059761 (0.044):
tadā kurvīta vidhivat pratiṣṭhāṃ pāpanāśinīm // BrP_67.11 // / jyeṣṭhe māsi site pakṣe tv ekādaśyāṃ samāhitaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16808902 (0.047):
jyeṣṭhe māsi dvijottamāḥ BrP_63.15b / jyeṣṭhe māsi site pakṣe BrP_67.12a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10540211 (0.055):
āṣāḍhe tu site pakṣe ekādaśyāmupoṣitaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18891588 (0.056):
yugapaddarśanaṃ caiṣāṃ brahmahatyāṃ vyapohati // RKV_189.17 // / jyeṣṭhe māsi site pakṣa ekādaśyāṃ viśeṣataḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1079490 (0.057):
pauṣamāse site pakṣe__Vdha_015.002 / dvādaśyāṃ samupoṣitaḥ__Vdha_015.002
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007815 (0.057):
phaālgune tu site pakṣe trayodaśyāmupoṣitaḥ // NarP_1,122.75 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15840071 (0.059):
pauṣamāse site pakṣe dvādaśyāṃ samupoṣitaḥ // NarP_1,17.24 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15840344 (0.059):
caitramāse site pakṣe dvādaśyāṃ samupoṣitaḥ // NarP_1,17.43 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10834758 (0.060):
madhumāse site pakṣa ekādaśyām upoṣitaḥ // RKS_88.9 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6746350 (0.063):
āśvinasya site pakṣe ekādaśyāmupoṣitaḥ / / vratametattu gṛhṇīyādyāvattriṃśaddināni tu // GarP_1,122.2 //
dvādaśyāṃ vāmanaṃ dṛṣṭvā snātvā viṣṇupade hvade /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18896755 (0.062):
yatra haṃsastapastaptvā brahmavāhanatāṃ gataḥ // RKV_196.1 // / haṃsatīrthe naraḥ snātvā dānaṃ dattvā ca kāñcanam /
dānaṃ dattvā yathāśaktyā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_10.84 //
lomaharṣaṇa uvāca / balervaramimaṃ dattvā śakrāya ca triviṣṭapam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121633 (0.063):
baler varam idaṃ dattvā__Vdha_077.086 / śakrāya trividaṃ tathā__Vdha_077.086
vyāpinā tena rūpeṇa jagāmādarśanaṃ hariḥ // VamPSm_10.85 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121644 (0.027):
śakrāya trividaṃ tathā__Vdha_077.086 / vyāpinā tena rūpeṇa__Vdha_077.086 / jagāmādarśanaṃ hariḥ__Vdha_077.086
śaśāsa ca yathāpūrvaṃmindrastrailokyamūrjitaḥ / / niḥśeṣaṃ ca tadā kālaṃ baliḥ pātālamāsthitaḥ // VamPSm_10.86 //
ityetat kathitaṃ tasya viṣṇormāhātmyamuttamam / / vāmanasya śṛṇvan yastu sarvapāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_10.87 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778474 (0.037):
snāyīta nayatāhāraḥ sarvapāpaiḥ pramucyate // VamPSm_15.57 // / tato vyāsasthalī nāma yatra vyāsena dhīmatā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121666 (0.045):
ity etad devadevasya__Vdha_077.088 / viṣṇor māhātmyam uttamam__Vdha_077.088 / vāmanasya paṭhed yas tu__Vdha_077.088
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776174 (0.054):
ityevaṃ vācamutsṛjya sarvapāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_12.7 // / brahmajñānaṃ gayāśrāddhaṃ gograhe maraṇaṃ tathā /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776208 (0.062):
evaṃ yaḥ satataṃ brūyāt so 'pi pāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_12.10 //
baliprahlādasaṃvādaṃ mantritaṃ baliśukrayoḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121679 (0.052):
baliprahrādasaṃvādaṃ__Vdha_077.089 / mantritaṃ baliśukrayoḥ__Vdha_077.089
balerviṣṇośca caritaṃ ye smariṣyanti mānavāḥ // VamPSm_10.88 //
nādhayo vyādhayasteṣāṃ na ca mohākulaṃ manaḥ /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121698 (0.016):
nādhayo vyādhayo vāsya__Vdha_077.090 / na ca mohākulaṃ manaḥ__Vdha_077.090
bhaviṣyati dvijaśreṣṭhāḥ puṃsastasya kadācana // VamPSm_10.89 // / cyutarājyo nijaṃ rājyamiṣṭaprāptiṃ viyogavān /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1121712 (0.029):
puṃsas tasya kadācana__Vdha_077.090 / cyutarājyo nijaṃ rājyam__Vdha_077.091
samāpneti mahābhāgā naraḥ śrutvā kathāmimām // VamPSm_10.90 //
brāhmaṇo vedamāpnoti kṣatriyo jayate mahīm /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8495790 (0.030):
brāhmaṇo vedamāpnoti kṣatriyo vindate mahīm // BndP_1,25.107 //
vaiśyo dhanasamṛddhiṃ ca śūdraḥ sukhamavāpnuyāt /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20776834 (0.049):
13,135.123c vaiśyo dhanasamṛddhaḥ syāc chūdraḥ sukham avāpnuyāt
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23430696 (0.051):
eteṣāṃ caritaṃ śṛṇvan % sarvapāpaiḥ pramucyate // ViP_4,4.61 // / [[iti śrīviṣṇupurāṇe caturthe 'ṃśe caturtho 'dhyāyaḥ ]]
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5137357 (0.051):
eteṣāṃ caritaṃ śṛṇvan sarvapāpaiḥ pramucyate // ViP_4,4.61 // / [[iti śrīviṣṇupurāṇe caturthe 'ṃśe caturtho 'dhyāyaḥ ]]
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10150076 (0.051):
eteṣāṃ caritaṃ śṛṇvan sarvapāpaiḥ pramucyate // ViP_4,4.113 // / iti śrīviṣṇumahāpurāṇe caturthaṃśe caturatho 'dhyāyaḥ (4)
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778473 (0.057):
snāyīta nayatāhāraḥ sarvapāpaiḥ pramucyate // VamPSm_15.57 // / tato vyāsasthalī nāma yatra vyāsena dhīmatā /
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776090 (0.009):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773794 (0.009):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774420 (0.010):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776350 (0.010):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777714 (0.012):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780657 (0.013):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771022 (0.014):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772823 (0.014):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780110 (0.015):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783294 (0.017):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783694 (0.020):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779233 (0.021):
iti kṣīvāmanurāṇe saromāhātmye ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786525 (0.022):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.027):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23709388 (0.027):
itī śrīvāmanapurāṇe trayodaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23710288 (0.028):
jano 'pi nityotsavabaddhavairaḥ sadā jigīṣuśca niśācarendra // VamP_14.56 / iti śrīvāmanapurāṇe caturdaśo 'dhyāyaḥ / ṛṣaya ūcuḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779562 (0.028):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11504390 (0.032):
iti śrīśivamahāpurāṇe vidyeśvarasaṃhitāyāṃ daśamo 'dhyāyaḥ / Chapter 11 / ṛṣaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781502 (0.036):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782647 (0.037):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
kathameṣā samutpannā nadīnāmuttamā nadī / / sakakhatī mahābhāgā kurukṣetrapravāhinā // VamPSm_11.1 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18889234 (0.058):
matprasādād dvijaśreṣṭha sarvadevānusevitam // RKV_182.43 // / bhaviṣyati bhṛgukṣetraṃ kurukṣetrādibhiḥ samam /
kathaṃ saraḥ samāsādya kṛtvā tīrthāni pārśvataḥ /
prayātā paścimāmāśāṃ dṛśyāhṛśyagatiḥ śubhā /
etad vistarato brūhi tīrthaṃvaṃśaṃ sanātanam // VamPSm_11.2 // / lomaharṣaṇa uvāca
plakṣavṛkṣāt samudbhūtā saricchreṣṭhā sanātanī /
sarvapāpakṣayakarī smaraṇādeva nityaśaḥ // VamPSm_11.3 //
saiṣā śailasahasrāṇi vidārya ca mahānadī / / praviṣṭā puṇyatoyaughā vanaṃ dvaitamiti smṛtam // VamPSm_11.4 //
tasmin palkṣe sthitāṃ dṛṣṭvā mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15819381 (0.053):
śrūyate capurāṇeṣu mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ / / apaśyadvaiṣṇavīṃ māyāṃ cirañjīvyasya saṃplave // NarP_1,5.2 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10768255 (0.060):
upaviṣṭaṃ nṛpaṃ dṛṣṭvā mārkaṇḍeyo mahāmuniḥ / / uvāca vacanaṃ devaṃ dharmaputraṃ yudhiṣṭhiram // RKS_2.36 //
praṇipatya tadā mūrdhnā tuṣṭāvātha sarasvatīm // VamPSm_11.5 //
tvaṃ devi sarvalokānāṃ mātā devāraṇiḥ śubhā /
sadasad devi yatkiñcinmokṣadāyyarthavat padam // VamPSm_11.6 //
tat sarvaṃ tvayi saṃyogi yogivad devi saṃsthitam /
akṣaraṃ paramaṃ devī yatra sarvaṃ pratiṣṭhitam / / akṣaraṃ paramaṃ brahma viśvaṃ caitat kṣarātmakam // VamPSm_11.7 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924606 (0.026):
tvamakṣaraṃ paraṃ devi ! yatra sarvaṃ pratiṣṭhitam / / akṣaraṃ paramaṃ devi ! saṃsthitaṃ paramāṇuvat // MarkP_23.32 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924614 (0.055):
akṣaraṃ paramaṃ brahma viśvañcaitat kṣarātmakam /
dāruṇyavasthito vahnirbhṛmau gandho yathā dhruvam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924618 (0.056):
akṣaraṃ paramaṃ brahma viśvañcaitat kṣarātmakam / / dāruṇyavasthito vahnirbhaumāśca paramāṇavaḥ // MarkP_23.33 //
tathā tvayi sthitaṃ brahma jagaccedamaśeṣataḥ // VamPSm_11.8 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924626 (0.037):
dāruṇyavasthito vahnirbhaumāśca paramāṇavaḥ // MarkP_23.33 // / tathā tvayi sthitaṃ brahma jagaccedamaśeṣataḥ /
oṅkārākṣarasaṃsthānaṃ yat tad devi sthirāsthiram /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924637 (0.036):
tathā tvayi sthitaṃ brahma jagaccedamaśeṣataḥ / / oṅkārākṣarasaṃsthānaṃ yattu devi ! sthirāsthiram // MarkP_23.34 //
tatra mātrātrayaṃ sarvamasti yad devi nāsti ca // VamPSm_11.9 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924644 (0.0):
oṅkārākṣarasaṃsthānaṃ yattu devi ! sthirāsthiram // MarkP_23.34 // / tatra mātrātrayaṃ sarvamasti yaddevi nāsti ca /
trayo lokāstrayo vedāstraividyaṃ pāvakatrayam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924651 (0.0):
tatra mātrātrayaṃ sarvamasti yaddevi nāsti ca / / trayo lokāstrayo vedāstraividyaṃ pāvakatrayam // MarkP_23.35 //
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2au.htm.txt) 13623089 (0.026):
trayaḥ kālās trayo vedās $ trayo lokās trayaḥ sverāḥ &
Goraksanatha [= Gorakhnath]: Goraksasataka (gorst2pu.htm.txt) 23900030 (0.026):
trayaḥ kālās trayo vedās trayo lokās trayaḥ sverāḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486916 (0.036):
Manu2.230a/ ta eva hi trayo lokās ta eva traya āśramāḥ | / Manu2.230c/ ta eva hi trayo vedās ta eva uktās) trayo 'agnayaḥ ||
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467974 (0.039):
eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo vedā eta eva trajo 'gnayaḥ // BndP_1,4.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196099 (0.039):
eta eva trayo lokā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo vedā $ etac cā7nyat sthitaṃ tridhā // 2.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861048 (0.044):
āyuḥkṣetrāṇy upacayo % lakṣaṇaṃ rūpasauṣṭhavam // BrP_179.36 // / trayo lokās trayo devās $ traividyaṃ pāvakās trayaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132359 (0.044):
āyuḥkṣetrāṇy upacayo lakṣaṇaṃ rūpasauṣṭhavam // BrP_179.36 // / trayo lokās trayo devās traividyaṃ pāvakās trayaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354504 (0.050):
omityekākṣaraṃ hyetad % guhāyāṃ nihitaṃ padam // LiP_1,91.50 // / omityetattrayo lokās $ trayo vedāstrayo 'gnayaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248267 (0.050):
omityekākṣaraṃ hyetad guhāyāṃ nihitaṃ padam // LiP_1,91.50 // / omityetattrayo lokās trayo vedāstrayo 'gnayaḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10820345 (0.050):
anyāni granthalakṣeṇa na ca kīrtayituṃ kṣamaḥ // RKS_66.7 // / trayo vedāstrayo lokās tisraḥ sandhyāstrayo 'gnayaḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13569638 (0.052):
(AVParis_2,5.4) trayo lokās trayo devās trayo vedās trayo 'gnayaḥ |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394506 (0.052):
eta eva trayo vedā eta eva trayaḥ surāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ || Vi_31.7 ||
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4361250 (0.054):
āyuḥ kṣetrāṇy upacayo lakṣaṇaṃ rūpasauṣṭhavam // HV_30.27 // / trayo varṇās trayo lokās traividyaṃ pāvakās trayaḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 11 (sb_11_u.htm.txt) 7846271 (0.055):
sa imāni trīṇi jyotīṃṣyabhitatāpa tebhyastaptebhyastrayo vedā
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356327 (0.055):
agnitrayaṃ trayo lokāstrayo vedāstrayo 'marāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303535 (0.055):
12,109.006a eta eva trayo lokā eta evāśramās trayaḥ / 12,109.006c eta eva trayo vedā eta eva trayo 'gnayaḥ
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18576263 (0.055):
ta eva hi trayo lokās ta eva traya āśramāḥ / / ta eva hi trayo vedās ta evoktās trayo 'gnayaḥ // Mn_2.230 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2525232 (0.055):
ta eva traya āśramāḥ Mn_2.230b / ta eva hi trayo lokās Mn_2.230a / ta eva hi trayo vedās Mn_2.230c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16832437 (0.058):
trayo 'bhisaṃdhitā lokā BrP_8.75a / trayo lokās trayo devās BrP_179.37a
trīṇi jyotīṃṣi vargāśca trayo dharmādayastathā // VamPSm_11.10 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924651 (0.054):
trayo lokāstrayo vedāstraividyaṃ pāvakatrayam // MarkP_23.35 // / trīṇi jyotīṃṣi varṇāśca trayo dharmāgamāstathā /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327552 (0.062):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ % sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo lokā % eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221319 (0.062):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
trayo guṇāstrayo varṇāstrayo devāstathā kramāt /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16832443 (0.012):
trayo lokās trayo devās BrP_179.37a / trayo varṇās trayo guṇāḥ BrP_179.37d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15327555 (0.027):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ % sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo lokā % eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7221322 (0.027):
śāśvatāḥ paramā guhyaḥ sarvātmānaḥ śarīriṇaḥ // LiP_1,70.77 // / eta eva trayo devā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ // LiP_1,70.78 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786466 (0.032):
trayo varṇāś ca lokāṃs trīṃs HV_38.72c / trayo varṇās trayo lokās HV_30.28a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8467973 (0.042):
sattvaprakāśako viṣṇuḥ sthititvena vyavasthitaḥ // BndP_1,4.8 // / eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo vedā eta eva trajo 'gnayaḥ // BndP_1,4.9 //
Siva-Upanisad (sivup_au.htm.txt) 26196098 (0.044):
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vā9pi % brahma-viṣṇu-maheśvarāḥ // 2.5 // / eta eva trayo lokā $ eta eva trayo guṇāḥ & / eta eva trayo vedā $ etac cā7nyat sthitaṃ tridhā // 2.6 //
Siva-Upanisad (sivup_pu.htm.txt) 5701577 (0.044):
ūrdhvaṃ rudraḥ kramād vāpi brahmaviṣṇumaheśvarāḥ // 2.5 // / eta eva trayo lokā eta eva trayo guṇāḥ / / eta eva trayo vedā etac cānyat sthitaṃ tridhā // 2.6 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861059 (0.044):
traikālyaṃ trīṇi karmāṇi % trayo varṇās trayo guṇāḥ // BrP_179.37 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132370 (0.044):
traikālyaṃ trīṇi karmāṇi trayo varṇās trayo guṇāḥ // BrP_179.37 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16265689 (0.048):
trayo 'nupūrvyā varṇāś ca *HV_113.49*1524:1a / trayo 'pāyās trayo guṇāḥ HV_30.28d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13786436 (0.048):
trayo 'nupūrvyā varṇāś ca HV_113.49*1524:1a / trayo 'pāyās trayo guṇāḥ HV_30.28d
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924657 (0.061):
trīṇi jyotīṃṣi varṇāśca trayo dharmāgamāstathā / / trayo guṇāstrayaḥ śabdastrayo vedāstathāśramāḥ // MarkP_23.36 //
traidhātavastathāvasthāḥ pitaraścaivamādayaḥ // VamPSm_11.11 // / etanmātrātrayaṃ devi tava rūpaṃ sarasvati /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924675 (0.0):
etanmātrātrayaṃ devi ! tava rūpaṃ sarasvati // MarkP_23.37 //
vibhinnadarśanāmādyāṃ brahmaṇo hi sanātanīm // VamPSm_11.12 //
somasaṃsthā haviḥsaṃsthā pākasaṃsthā sanātanī /
tāstvaduccāraṇād devi kriyante brahmavādibhiḥ // VamPSm_11.13 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924697 (0.0):
tāstvaduccāraṇāddevi ! kriyante brahmavādibhiḥ /
anirdeśyapadaṃ tvetadarddhamātrāśritaṃ param /
avikāryakṣayaṃ divyaṃ pariṇāmavivarjitam // VamPSm_11.14 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924712 (0.029):
anirdeśyaṃ tathā cānyadardhamātrānvitaṃ param // MarkP_23.39 // / avikāryakṣayaṃ divyaṃ pariṇāmavivarjitam /
tavaitat paramaṃ rūpaṃ yanna śakyaṃ mayoditum /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924718 (0.0):
avikāryakṣayaṃ divyaṃ pariṇāmavivarjitam / / tavaitatparamaṃ rūpaṃ yanna śakyaṃ mayoditum // MarkP_23.40 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590556 (0.011):
viṣayābhirataśca/ / 217.026. na mayā śakyaṃ pravrajitum/ / 217.026. api tu yo 'smākaṃ putro bhavati, taṃ vayamāryasya paścācchramaṇaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10316651 (0.044):
12,136.077a yad yad evaṃgatenādya śakyaṃ kartuṃ mayā tava
Bilhana: Caurapancasika (bicauppu.htm.txt) 2511589 (0.048):
anyābhir apy upamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye
Bilhana: Caurapancasika (bicaupxu.htm.txt) 18605034 (0.048):
anyābhis+api+upamitum+na mayā ca śakyam+ % rūpaṃ tadīyam iti me hṛdaye
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818887 (0.048):
MSS_0990 2 anyābhirapyupamituṃ na mayā ca śakyaṃ rūpaṃ tadīyamiti me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21617840 (0.051):
320.007. ahaṃ bhoḥ puṣkarasāriñ śaknomi bhoḥkāraṃ kartum/ / 320.007. yacchakyaṃ me kartuṃ bhavati, naiva tacchakyaṃ te kartum/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18665389 (0.052):
vīryaṃ mayā hi pratisaṃharituṃ na śakyaṃ / velāya ca salilavegaṃ yathāṇarvasya //
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24409741 (0.053):
palasaṃkhayāprāmāṇāni kartuṃ mayāpi śakyate // / saparvatā mahī sarvā kṛtvāyaṇurajomayā /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15261850 (0.053):
evaṃ prajānāti. yac ca kṣīṇan na tac chakyaṃ pariṇamayitum. yenāpi cittena
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10364730 (0.058):
12,214.016d@020_0153 evaṃ sma ca pitaḥ śaśvan mayedaṃ [prārthitaṃ] mune / 12,214.016d@020_0154 na śakyaṃ prārthituṃ vatse tvayādya pratibhāti me
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6626422 (0.060):
p.15.4/.ahaṃ bhoḥ puṣkarasārin śaknomi bhoḥ kāraṃ kartuṃ/ yacchakyaṃ me / kartuṃ bhavati naiva tacchakyaṃ te kartuṃ/ api tu catvāro bhoḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643320 (0.063):
436.019. sa saṃlakṣayati mahātmaiṣaḥ/ / 436.019. na śakyamanena yadvā tadvā vaktum/ / 436.020. nūnaṃ śakyamanayā mṛtamūṣikayā ātmānamuddhartum/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10292206 (0.063):
12,083.041c neha viśvasituṃ śakyaṃ bhavatāpi kuto mayā / 12,083.042a ato nāyaṃ śubho vāsas tulye sadasatī iha
na cāsyena na vā jihvātālvoṣṭhādibhirucyate // VamPSm_11.15 //
sa viṣṇuḥ sa vṛṣo brahma candrākrajyotireva ca /
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip12u.htm.txt) 10744140 (0.049):
bhakṣayituṃ 'vyādadāt'; vyāvṛtat viṣṇuḥ / tadā brahmā 'virurāva';
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364713 (0.050):
cakraṃ bibharti dhārayati yaḥ sa cakrabhṛt viṣṇuḥ | / atra bhṛdhātor bhṛṃdhātoś ca dhāranārthe samānatvāc cakrabhṛd eva
Brahma-Samhita: Adhyaya 5 (brhms5cu.htm.txt) 22739604 (0.053):
sahasra-mūrdhā viśvātmā mahā-viṣṇuḥ sanātanaḥ ||14|| // BrS_5.18add // / tataś ca teṣu brahmāṇḍeṣu pṛthak pṛthak svarūpaiḥ svarūpāntaraiḥ sa eva
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10003988 (0.055):
tad yajñasyaivaiṣa ārambhas, atha yad vaiṣṇavas, viṣṇur vai yajñas, yajña
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842359 (0.058):
hūyate ca punardvātārthaṃbhyāṃ sa me viṣṇuḥ pratīdatu // NarP_1,19.35 //
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22298610 (0.061):
atha viṣṇukramānkramate | etadvai devā viṣṇurbhūtvemāṃlokānakramanta / yadviṣṇurbhūtvākramanta tasmādviṣṇukramāstathaivaitadyajamāno
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10663166 (0.061):
aindrābārhaspatyam anuśasyate sa evābravīt kaś cāhaṃ cedam anvavaiṣyāva / ity ahaṃ ceti viṣṇus taṃ viṣṇur anvatiṣṭad indra āharat tasmād
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13394947 (0.062):
provāca bhagavān viṣṇuḥ śṛṇutāṃ ma idaṃvacaḥ // LiP_2,5.144 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8770720 (0.063):
AbhT_8.141a/. ṣaṣṭhe garutmānanyasmiṅgaṅgānyatra vṛṣo vibhuḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4770738 (0.064):
pādājjānvantako brahmā nābhyanto viṣṇurityataḥ //AP_54.033cd/ / mūrdhvānto bhūtabhāgeśo vyakte 'vyakte ca tadvati /AP_54.034ab/
viśvāvāsaṃ viśvarūpaṃ viśvātmānamanīśvaram // VamPSm_11.16 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18967810 (0.053):
(AVŚ_13,1.8a) vi rohito amṛśad viśvarūpaṃ samākurvāṇaḥ praruho ruhaś ca |
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15775219 (0.053):
<12329.4/4> tama eva purastād abhavad viśva-rūpam ! / <12329.4/5> sā viśvasya jananī9ty evam asyā7rtho 'nubhāṣyate !!12329.4!
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27598674 (0.064):
udīrya caivamīśvaraścakāra hā'virātmanaḥ | / sa viśvarūpamuttamaṃ visaṅkhyaśīrṣabāhukam | 17.54 |
sāṅkhyasiddhāntavedoktaṃ bahuśākhāsthirīkṛtam /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924746 (0.054):
sāṃkhyavedāntavādoktaṃ bahuśākhāsthirīkṛtam // MarkP_23.42 // / anādimadhyanidhanaṃ sadasanna sadeva yat /
anādimadhyanidhanaṃ sadasacca sadeva tu // VamPSm_11.17 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924752 (0.001):
sāṃkhyavedāntavādoktaṃ bahuśākhāsthirīkṛtam // MarkP_23.42 // / anādimadhyanidhanaṃ sadasanna sadeva yat /
ekaṃ tvanekadhāpyekabhāvavedasamāśritam /
anākhyaṃ ṣaḍguṇākhyaṃ ca bahvākhyaṃ triguṇāśrayam // VamPSm_11.18 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924767 (0.051):
anākhyaṃ ṣaḍguṇākhyañca vargākhyaṃ triguṇāśrayam /
nānāśaktivibhāvajñaṃ nānāśaktivibhāvakam /
sukhāt sukhaṃ mahātsaukhyaṃ rūpaṃ tattvaguṇātmakam // VamPSm_11.19 //
evaṃ devi tvayā vyāptaṃ sakalaṃ niṣkalaṃ ca yat /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924789 (0.061):
evaṃ devi ! tvayā vyāptaṃ sakalaṃ niṣkalañca yat / / advaitāvasthitaṃ brahma yacca dvaite vyavasthitam // MarkP_23.45 //
advaitāvasthitaṃ brahma yacca dvaite vyavasthitam // VamPSm_11.20 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924794 (0.0):
evaṃ devi ! tvayā vyāptaṃ sakalaṃ niṣkalañca yat / / advaitāvasthitaṃ brahma yacca dvaite vyavasthitam // MarkP_23.45 //
ye'rthā nityā ye vinaśyanti cānye ye'rthāḥ sthūlā ye tathā santi sūkṣmāḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924807 (0.029):
yer'thā nityā ye vinaśyanti cānye / ye vā sthūlā ye ca sūkṣmātisūkṣmāḥ /
ye vā bhūmau ye 'ntarikṣenyato vā teṣāṃ devi tvatta evopalabdhiḥ //
VamPSm_11.21 // / yadvā mūrtaṃ yadamūrtaṃ samastaṃ yadvā bhūteṣvekamekaṃ ca kiñcit /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924824 (0.0):
teṣāṃ teṣāṃ tvatta evopalabdhiḥ // MarkP_23.46 // / yaccāmūrtaṃ yacca mūrtaṃ samastaṃ
yacca dvaite vyastabhūtaṃ ca lakṣyaṃ tatsaṃbaddhaṃ tvatsvarairvyañjanaiśca
// VamPSm_11.22 // / evaṃ stutā tadā devī viṣṇorjihvā sarasvatī /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924847 (0.0):
jaḍa uvāca / evaṃ stutā tadā devī viṣṇorjihvā sarasvatī /
pratyuvāca mahātmānaṃ mārkaṇḍeya mahāsunim / / yatra tvaṃ neṣyase vipra tatra yāsyāmyatandritā // VamPSm_11.23 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554361 (0.041):
paryādānaṃ gatam/ / 106.006. ahaṃ punar na yāsyāmīti/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17924846 (0.043):
evaṃ stutā tadā devī viṣṇorjihvā sarasvatī / / pratyuvāca mahātmānaṃ nāgamaśvataraṃ tataḥ // MarkP_23.48 //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24794071 (0.053):
asmatsv āryāḥ [saṃpratyapatsyata-iti / ( K viprajata instead of vipra / vrajatata- ) / Ap1.10.29.10/ atha-api na sa.indriyaḥ [patati /
Gopadatta: Jatakamala (gopjatmu.htm.txt) 22751345 (0.055):
tasmād vilaṅghāmi vacas tavedaṃ yāsyāmi taṃ tvaṃ prajahīhi śokam |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15860063 (0.057):
provāca prahasanvāgmī vedamāliṃ guṇānvitam // NarP_1,35.41 // / jānantiruvāca / śṛṇaṣva vipraśārdūla saṃsāracchedakāraṇam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15859296 (0.059):
bandhumattvaṃ dhanāḍhyatvaṃ putravattvaṃ ca sattama / / viṣṇubhaghaktimatāṃ nṝṇāṃ bhavejjanmani janmani // NarP_1,34.66 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920299 (0.060):
ityuktvāntardadhe brahmā tau sthitrau svādhikārake /AP_*5.040ab/ / evaṃ te kathitaṃ vipra vasiṣṭhasya mahātmanaḥ //AP_*5.040cd/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16932820 (0.063):
vipriyaṃ na vade 'nṛtam BrP_146.21b / vipruṣān markaṭāṃś caiva BrP_220.168c / viprendratridivaukasām BrP_31.2b
mārkaṇḍeya uvāca / ādyaṃ brahmasaraḥ puṇyaṃ tato rāmahvadaḥ smṛtaḥ /
kuruṇā ṛṣiṇā puṣṭaṃ kurukṣetraṃ tataḥ smṛtam /
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 //
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776349 (0.004):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777718 (0.007):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775714 (0.009):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780108 (0.010):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774424 (0.010):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778745 (0.011):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmne pañcadaśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780661 (0.011):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773797 (0.011):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783292 (0.014):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772827 (0.014):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772329 (0.014):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777009 (0.014):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783693 (0.018):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779567 (0.018):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771019 (0.018):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786524 (0.019):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773081 (0.027):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.027):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781500 (0.036):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782647 (0.036):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
ityuṣervacanaṃ śrutvā mārkaṇḍeyasya dhīmataḥ / / nadī pravāhasaṃyuktā kurukṣetraṃ viveśa ha // VamPSm_12.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26910562 (0.026):
saṃsāramokṣahetuś ca % kim anyac chrotum icchatha // BrP_235.29 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / śrutvā te vacanaṃ tasya $ sādhu sādhv iti cābruvan &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181861 (0.026):
saṃsāramokṣahetuś ca kim anyac chrotum icchatha // BrP_235.29 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / śrutvā te vacanaṃ tasya sādhu sādhv iti cābruvan /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781670 (0.031):
lomaharṣaṇa uvāca/ / mārkaṇḍeyavacaḥ śrutvā brahmatmā sa mahāmuniḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15958055 (0.046):
mama smṛtimanuprāpto vinā yugalalaṃbhanam / / tacchrutvā vacanaṃ tasya nāradasya mahātmanaḥ // NarP_1,82.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26768261 (0.048):
rudralokam avāpnoti % dvijo vai nātra saṃśayaḥ // BrP_40.137 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / śrutvaivaṃ vai muniśreṣṭhāḥ $ kathāṃ pāpapraṇāśinīm &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11039583 (0.048):
rudralokam avāpnoti dvijo vai nātra saṃśayaḥ // BrP_40.137 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / śrutvaivaṃ vai muniśreṣṭhāḥ kathāṃ pāpapraṇāśinīm /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26860548 (0.050):
paścād yānti samastadoṣarahitāḥ % sthānaṃ harer avyayam // BrP_178.194 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / vyāsasya vacanaṃ śrutvā $ munayaḥ saṃyatendriyāḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11131859 (0.050):
paścād yānti samastadoṣarahitāḥ sthānaṃ harer avyayam // BrP_178.194 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / vyāsasya vacanaṃ śrutvā munayaḥ saṃyatendriyāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20183521 (0.054):
07,035.001a saubhadras tu vacaḥ śrutvā dharmarājasya dhīmataḥ / 07,035.001c acodayata yantāraṃ droṇānīkāya bhārata
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26747007 (0.056):
syamantako mahābāho % asmākaṃ sa bhaviṣyati // BrP_17.11 // / {lomaharṣaṇa uvāca: }
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11018333 (0.056):
syamantako mahābāho asmākaṃ sa bhaviṣyati // BrP_17.11 // / {lomaharṣaṇa uvāca: }
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18863753 (0.056):
śrotumicchāmi viprendra hyādimadhyāntavistaraiḥ // RKV_118.2 // / etacchrutvā tu vacanaṃ dharmaputrasya dhīmataḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15331619 (0.057):
sūta uvāca / atha tasya vacaḥ śrutvā $ devadevasya dhīmataḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7225384 (0.057):
sūta uvāca / atha tasya vacaḥ śrutvā devadevasya dhīmataḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26732581 (0.058):
manvantare prasūyāmas % tan naḥ śreyo bhaviṣyati // BrP_3.55 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / evam uktvā tu te sarve $ cākṣuṣasyāntare manoḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11003913 (0.058):
manvantare prasūyāmas tan naḥ śreyo bhaviṣyati // BrP_3.55 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / evam uktvā tu te sarve cākṣuṣasyāntare manoḥ /
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25473905 (0.058):
4.011.017c raṇakarmasv akuśalas tapasviśaraṇaṃ hy aham / 4.011.018a tasya tadvacanaṃ śrutvā girirājasya dhīmataḥ / 4.011.018c uvāca dundubhir vākyaṃ krodhāt saṃraktalocanaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10772281 (0.063):
ṛṣayo vacanaṃ śrutvā vyāsasya tu mahātmanaḥ // RKS_6.41 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904484 (0.063):
mārkaṇḍeya uvāca / tasya tadvacanaṃ śrutvā sarvā vepatakandharāḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777009 (0.064):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca / / tato rāmahṛdaṃ gacchet tīrthasevī dvijottamaḥ /
tatra sā rantukaṃ prāpya puṇyatoyā sarasvatī / / kurakṣetraṃ samāplāvya prayātā paścimāṃ diśam // VamPSm_12.2 //
tatra tīrthasahasrāṇi ṛṣibhiḥ sevitāni ca/ tānyahaṃ kīrtayiṣyāmi prasādāt
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420630 (0.064):
tatsakvaṃ kathayiṣyāmi prasādādeva tasya vai // LiP_2,54.12 // / devaṃ saṃpūjya vidhinā japenmantraṃ triyaṃbakam /
parameṣṭhinaḥ // VamPSm_12.3 // / tīrthānāṃ smaraṇaṃ puṇyaṃ darśanaṃ pāpanāśanam /
snānaṃ muktikaraṃ proktamapi duṣṭṛtakarmaṇaḥ // VamPSm_12.4 //
ye smaranti ca tīrthāni devatāḥ prīṇayanti ca / / snānti ca śraddadhānāśca te yānti paramāṃ gatim // VamPSm_12.5 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781445 (0.028):
ye sevante śraddadhānāste yānti paramāṃ gatim // VamPSm_21.26 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777710 (0.052):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 //
apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gato 'pi vā / / yaḥ smaret kurukṣetraṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // VamPSm_12.6 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21061058 (0.0):
gāruḍe śrī nāradoktau, viṣṇu dharme ca pulasytyoktau / apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gato 'pi vā |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14367467 (0.024):
praharṣamatulaṃ prāpurmunayaḥ śaunakādayaḥ // GarP_2,47.51 // / apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gatopi vā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789242 (0.030):
atha sandhyāvidhaṃ vakṣye dvijātīnāṃ samāsataḥ / / apavitraḥ pavitro vā sarvāvasthāṃ gato 'pi vā // GarP_1,217.1 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789249 (0.055):
yaḥ smaretpuṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // GarP_1,217.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885828 (0.056):
pūjayed devamīśānaṃ sa bāhyābhyantaraḥ śuciḥ // RKV_177.13 // / tatra sthāne tu ye nityaṃ dhyāyanti paramaṃ padam /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1146454 (0.064):
apavitraḥ pavitro vā__Vdha_105.070 / sarvāvasthagato 'pi vā__Vdha_105.070
kurukṣatraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmyaham / / ityevaṃ vācamutsṛjya sarvapāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_12.7 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4804659 (0.037):
tīrthaṃ kumārakoṭiś ca sarvadānīritāni ca //AP_109.013cd/ / kurukṣetraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmyahaṃ /AP_109.014ab/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832066 (0.038):
03,081.176a kurukṣetraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmy aham / 03,081.176c apy ekāṃ vācam utsṛjya sarvapāpaiḥ pramucyate
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775652 (0.054):
vāmanasya śṛṇvan yastu sarvapāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_10.87 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10777052 (0.060):
kurukṣetraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmyaham // RKS_12.43 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10793453 (0.062):
sthāneśvaraṃ tathā puṇyaṃ kurukṣetraṃ tathaiva ca // RKS_31.7 // / kurukṣetraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmyaham /
brahmajñānaṃ gayāśrāddhaṃ gograhe maraṇaṃ tathā /
vāsaḥ puṃsāṃ kurukṣetre muktiruktā caturvidhā // VamPSm_12.8 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4806372 (0.036):
brahmajñānaṃ gayāśrāddhaṃ gogṛhe maraṇaṃ tathā //AP_115.005cd/ / vāsaḥ puṃsāṃ kurukṣetre muktireṣā caturvidhā /AP_115.006ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6727755 (0.036):
brahmajñānaṃ gayāśrāddhaṃ gogṛhe maraṇaṃ tathā / / vāsaḥ puṃsāṃ kurukṣetre muktireṣā caturvidhā // GarP_1,82.15 //
sarasvatīdṛṣadvatyordevanadyoryadantaram / / taṃ devanirmitaṃ deśaṃ brahmavartaṃ pracakṣate // VamPSm_12.9 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840503 (0.0):
14,096.015d@004_2495 himavadvindhyayor madhyam āryāvartaṃ pracakṣate / 14,096.015d@004_2496 sarasvatīdṛṣadvatyor devanadyor yad antaram
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483850 (0.0):
Manu2.17a/ sarasvatī.dṛśadvatyor devanadyor yad antaram |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18573712 (0.0):
sarasvatīdṛśadvatyor devanadyor yad antaram /
dūrastho 'pi kurukṣetre gacchāmi ca vasāmyaham /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829657 (0.031):
03,081.002a kurukṣetraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmy aham / 03,081.002c ya evaṃ satataṃ brūyāt so 'pi pāpaiḥ pramucyate
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4804661 (0.031):
kurukṣetraṃ gamiṣyāmi kurukṣetre vasāmyahaṃ /AP_109.014ab/ / ya evaṃ satataṃ brūyātso 'malaḥ prāpnuyāddivaṃ //AP_109.014cd/
evaṃ yaḥ satataṃ brūyāt so 'pi pāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_12.10 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775652 (0.062):
vāmanasya śṛṇvan yastu sarvapāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_10.87 //
tatra caiva saraḥsnāyī sarasvatyāstaṭe sthitaḥ / / tasya jñānaṃ brahmamayamutpatsyati na saṃśayaḥ // VamPSm_12.11 //
devatā ṛṣayaḥ siddhāḥ sevante kurujāṅgalam / / tasya saṃsevanānnityaṃ brahma cātmani paśyati // VamPSm_12.12 //
cañcalaṃ hi manuṣyatvaṃ prāpya ye mokṣakāṅkiṇaḥ /
sevanti niyatātmāno api duṣkṛtakāriṇaḥ // VamPSm_12.13 //
te vimuktāśca kaluṣairanekajanmasaṃbhavaiḥ / / paśyanti nirmalaṃ devaṃ hṛdayasthaṃ sanātanam // VamPSm_12.14 //
brahmavediḥ kurukṣetraṃ puṇyaṃ sānnihitaṃ saraḥ // VamPSm_12.15 //
grahanakṣatratārāṇāṃ kālena patanād bhayam /
kurukṣetre mṛtānāṃ ca patanaṃ naiva vidyate // VamPSm_12.16 //
yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829608 (0.0):
03,080.130c sarasvatyā mahāpuṇyam upāsante janārdanam / 03,080.131a yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829692 (0.0):
03,081.003a tatra māsaṃ vased vīra sarasvatyāṃ yudhiṣṭhira / 03,081.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3856258 (0.0):
tato gaccheta rājendra $ prayāgaṃ saṃstuvaṃśca yat & / yatra brahmādayo devā % ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // MatsP_106.15 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8895764 (0.0):
tato gaccheta rājendra prayāgaṃ saṃstuvaṃśca yat / / yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // MatsP_106.15 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18906293 (0.022):
tatra devāḥ sagandharvā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611594 (0.028):
tuṣṭuvur devagandharvā $ ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // HV_App.I,31.241 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097147 (0.028):
tuṣṭuvur devagandharvā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // HV_App.I,31.241 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798255 (0.031):
brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / / gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman // BhP_10.63.009 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18904476 (0.035):
yatra devāḥ sagandharvā munayaḥ siddhacāraṇāḥ // RKV_218.54 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832156 (0.041):
03,082.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / 03,082.004a siddhacāraṇagandharvāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401372 (0.045):
BhP_10.63.009/1 brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / BhP_10.63.009/3 gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27067885 (0.046):
6.088.052c trayo lokāḥ sagandharvāḥ sadevāḥ sarṣicāraṇāḥ
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24633358 (0.046):
03,082.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaś ca tapodhanāḥ / 03,082.004a siddhacāraṇagandharvāḥ kiṃnarāḥ samahoragāḥ
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3855681 (0.047):
devadānavagandharvā % ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ \
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3856236 (0.047):
devadānavagandharvā $ ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ &
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8895187 (0.047):
devadānavagandharvā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13443753 (0.051):
vidanti vimalaṃ rūpaṃ sa śaṃbhurdṛśyate kila // KūrmP_2,31.39 // / yasya brahmādayo devā ṛṣayo brahmavādinaḥ /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2706793 (0.063):
dharmaṃ tu sākṣādbhagavatpraṇītaṃ na vai vidurṛṣayo nāpi devāḥ / / na siddhamukhyā asurā manuṣyāḥ kuto nu vidyādharacāraṇādayaḥ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13906153 (0.063):
na vai vidur ṛṣayo nāpi devāḥ | / na siddha mukhyā asurā manuṣyāḥ
gandharvāpsaraso yakṣāḥ sevanti sthānakāṅkṣiṇaḥ // VamPSm_12.17 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829693 (5.960):
03,081.003c yatra brahmādayo devā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ / 03,081.004a gandharvāpsaraso yakṣāḥ pannagāś ca mahīpate
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2798256 (0.010):
brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / / gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman // BhP_10.63.009 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6401373 (0.020):
BhP_10.63.009/1 brahmādayaḥ surādhīśā munayaḥ siddha cāraṇāḥ / BhP_10.63.009/3 gandharvāpsaraso yakṣā vimānair draṣṭum āgaman
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2821259 (0.036):
gandharvāpsaraso nāgāḥ siddha cāraṇa guhyakāḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 611593 (0.037):
tuṣṭuvur devagandharvā $ ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // HV_App.I,31.241 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22097146 (0.037):
tuṣṭuvur devagandharvā ṛṣayaḥ siddhacāraṇāḥ // HV_App.I,31.241 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4442878 (0.038):
gandharvāpsarasaś caiva yakṣā vidyādharās tathā | *HV_112.17*1361:15 / siddhacāraṇasaṃghāś ca paśyanto 'tha divi sthitāḥ ||
Bhagavata-Purana 3 (bhp_03u.htm.txt) 15402104 (0.043):
BhP_03.10.027/2 gandharvāpsarasaḥ siddhā yakṣa-rakṣāṃsi cāraṇāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2651520 (0.043):
gandharvāpsarasaḥ siddhā yakṣa rakṣāṃsi cāraṇāḥ // BhP_03.10.027 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18417781 (0.043):
BhP_11.12.003/3 gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa-guhyakāḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2825600 (0.043):
gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa guhyakāḥ // BhP_11.12.003 //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13928189 (0.043):
gandharvāpsaraso nāgāḥ siddhāś cāraṇa guhyakāḥ ||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10423948 (0.045):
12,308.191d@029E_0309 devā mahoragā yakṣā gandharvāḥ siddhacāraṇāḥ / 12,308.191d@029E_0310 agastyaṃ puruṣaśreṣṭhaṃ puṣpavarṣair avākiran
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5159491 (0.047):
tvatto 'marāḥ sapitaro yakṣagandharvakiṃnarāḥ / / siddhāś cāpsarasas tvatto manuṣyāḥ paśavaḥ khagāḥ // ViP_5,23.34 //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18413104 (0.053):
BhP_11.06.003/1 gandharvāpsaraso nāgāḥ siddha-cāraṇa-guhyakāḥ
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23406939 (0.056):
gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ $ kiṃnaroragacāraṇāḥ &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5113602 (0.056):
gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ kiṃnaroragacāraṇāḥ /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10126859 (0.059):
gandharvāpsarasaḥ siddhāḥ kinnaroragacāraṇāḥ /
Bhagavata-Purana 7 (bhp_07u.htm.txt) 8389435 (0.060):
BhP_07.08.038/1 manavaḥ prajānāṃ patayo gandharvāpsaracāraṇāḥ / BhP_07.08.038/2 yakṣāḥ kimpuruṣāstāta vetālāḥ sahakinnarāḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822807 (0.061):
tatra cānye surāḥ siddhā yakṣagandharvakiṃnarāḥ / / gaṇāścāpsarasāṃ tatra ṛṣayaśca tathānagha // RKV_29.22 //
gatvā tu śraddhāyā yuktaḥ snātvā sthāṇumahāhvade /
manasā cintitaṃ kāmaṃ labhate nātra saṃśayaḥ // VamPSm_12.18 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832355 (0.064):
03,082.020c manasā prārthitān kāmāṃl labhate nātra saṃśayaḥ
niyamaṃ ta tataḥ kṛtvā gatvā saraḥ pradakṣiṇam /
rantukaṃ ca samāsādya kṣamayitvā punaḥ punaḥ // VamPSm_12.19 //
sarasvatyāṃ naraḥ snātvā yakṣaṃ dṛṣṭvā praṇamya ca /
puṣpaṃ dhūpaṃ ca naivaidyaṃ datvā vācamudīrayet // VamPSm_12.20 //
tava prasādād yakṣendra vānāni saritaśca yāḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776694 (0.042):
brāhmaṇān bhojayitvā ca praṇipatya kṣamāpayet // VamPSm_13.25 // / tava prasādād yakṣendra mukto bhavati kilbiṣaiḥ /
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18780401 (0.042):
utpannāni // vāto na vāyeyā sarito na syandinsuḥ garbhiṇīyo na prajāyensuḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23717603 (0.058):
tathā ca sarvāṇā mahārṇavāni tīrthāni nadyaḥ stravaṇāḥ sarāṃsi / / saṃnirmitānīha mahābhujena taccaikyamāgāt salilaṃ mahīṣu // VamP_23.45 //
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ / ṛśaya ūcuḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776090 (0.004):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777715 (0.007):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780109 (0.008):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775716 (0.010):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774420 (0.011):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780657 (0.012):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773793 (0.013):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772823 (0.015):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783292 (0.016):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783693 (0.016):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779562 (0.018):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771021 (0.018):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786526 (0.018):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23763842 (0.025):
iti śrīvāmanapurāṇe ekonasaptatitamo 'dhyāyaḥ / iti śrīvāmanapurāṇaṃ samāptam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18810828 (0.025):
āvantyakhaṇḍe revākhaṇḍe śrīnarmadāmāhātmye narmadāstotrakathanaṃ nāma / dvādaśo 'dhyāyaḥ ||
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23735526 (0.027):
VamP_39.169 // / iti śrīvāmanapurāṇe ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / arajā uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.027):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784389 (0.030):
pradakṣiṇīkṛtā taistu saptadvīpā vasuṃdharā // VamPSm_25.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17918408 (0.032):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvādo nāma pañcadaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23707848 (0.032):
saṃśoṣaṇo nāma tathāpyanantaḥ proktāstavaite narakāḥ sukeśin // VamP_11.58 / iti śrīvāmanapurāṇe ekādaśo 'dhyāyaḥ
vanāni sapta no brūhi nava nadyaśca yāḥ smṛtāḥ /
tīrthāni ca samagrāṇi tīrthasnānaphalaṃ tathā // VamPSm_13.1 //
yena yena vidhānena yasya tīrthasya yat phalam /
tat sarvaṃ vistateṇeha brūhi paurāṇikottama // VamPSm_13.2 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781638 (0.051):
sthāṇutīrthasya māhātmyaṃ cakratīrthasya yatphalam / / sūryatīrthasya māhātmyaṃ somatīrthasya brūhi me // VamPSm_22.11 //
lomaharṣaṇa uvāca/ / śṛṇu sapta vanānīha kuruthetrasya madhyataḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781666 (0.061):
viriñjasya prasādena viditaṃ sarvameva ca // VamPSm_22.13 // / lomaharṣaṇa uvāca/ / mārkaṇḍeyavacaḥ śrutvā brahmatmā sa mahāmuniḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26919546 (0.064):
na duṣṭamataye viprā % na śraddhāvimukhāya ca // BrP_245.53 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / evaṃ purā munīn vyāsaḥ $ purāṇaṃ ślakṣṇayā girā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11190846 (0.064):
na duṣṭamataye viprā na śraddhāvimukhāya ca // BrP_245.53 // / {lomaharṣaṇa uvāca: } / evaṃ purā munīn vyāsaḥ purāṇaṃ ślakṣṇayā girā /
yeṣāṃ nāmāni puṇyāni sarvapāpaharāṇi ca // VamPSm_13.3 //
kāmyakaṃ ca vanaṃ puṇyaṃ tathāditivanaṃ mahat /
vyāsasya ca vanaṃ puṇyaṃ phalakīvanameva ca // VamPSm_13.4 // / tatra sūryavanasthānaṃ tathā madhuvanaṃ mahat /
puṇyaṃ śītavanaṃ nāma sarvakalmaṣanāśanam // VamPSm_13.5 //
vanānyetāni vai sapta nadīḥ śṛṇuta me dvijāḥ /
sarasvatī nadī puṇyā tathā vaitaraṇī nadī // VamPSm_13.6 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16296415 (0.036):
nadīparvatakuñjeṣu HV_App.I,5.15a / nadī puṇyā sarasvatī HV_App.I,24.56b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566611 (0.036):
prasthāvatī puṇyanadī $ nadī puṇyā sarasvatī / HV_App.I,24.56 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052169 (0.036):
prasthāvatī puṇyanadī nadī puṇyā sarasvatī / HV_App.I,24.56 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16851612 (0.060):
nadīgatā roditi tatra nityam BrP_229.71d / nadī tatra mahāpuṇyā BrP_46.4a / nadī tadgrāmamālinī BrP_13.178d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566541 (0.062):
tāmraparṇī jyotimatī $ utpalodumbarāvatī // HV_App.I,24.46 // / nadī vaitaraṇī puṇyā $ vidarbhā narmadā śubhā / HV_App.I,24.47 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052099 (0.062):
tāmraparṇī jyotimatī utpalodumbarāvatī // HV_App.I,24.46 // / nadī vaitaraṇī puṇyā vidarbhā narmadā śubhā / HV_App.I,24.47 /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16912100 (0.062):
yamunā ca nadī puṇyā BrP_89.5c / yamunā ca nadī puṇyā BrP_89.39a
āpagā ca mahāpuṇyā gaṅgā mandākinī nadī /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566612 (0.050):
khyātā vetravatī caiva $ cāpadāsīti viśrutā // HV_App.I,24.55 // / prasthāvatī puṇyanadī $ nadī puṇyā sarasvatī / HV_App.I,24.56 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052170 (0.050):
khyātā vetravatī caiva cāpadāsīti viśrutā // HV_App.I,24.55 // / prasthāvatī puṇyanadī nadī puṇyā sarasvatī / HV_App.I,24.56 /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10211486 (0.052):
16.09cd/ nirvindhyā vetravatī siprā godāvarī veṇā// / 16.10ab/ mandākinī payoṣṇī mahānadī sindhu^mālatī^pārāḥ/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10773813 (0.058):
tuṅgabhadrā mahāpuṇyā bhīmarathyā mahānadī // RKS_8.67 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3809754 (0.061):
tīrthaṃ sārasvataṃ nāma $ svāmitīrthaṃ tathaiva ca & / malaṃdarā nadī puṇyā % kauśikī candrikā tathā // MatsP_22.62 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849276 (0.061):
tīrthaṃ sārasvataṃ nāma svāmitīrthaṃ tathaiva ca / / malaṃdarā nadī puṇyā kauśikī candrikā tathā // MatsP_22.62 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18803510 (0.061):
sarayūḥ śatarudrā ca mahī carmilayā saha / / godāvarī tathā puṇyā tathaiva yamunā nadī // RKV_2.54 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16851612 (0.062):
nadī tatra mahāpuṇyā BrP_46.4a / nadī tadgrāmamālinī BrP_13.178d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 566541 (0.064):
tāmraparṇī jyotimatī $ utpalodumbarāvatī // HV_App.I,24.46 // / nadī vaitaraṇī puṇyā $ vidarbhā narmadā śubhā / HV_App.I,24.47 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22052099 (0.064):
tāmraparṇī jyotimatī utpalodumbarāvatī // HV_App.I,24.46 // / nadī vaitaraṇī puṇyā vidarbhā narmadā śubhā / HV_App.I,24.47 /
madhusrāvā vāsunadī kauśikī pāpanāśinī // VamPSm_13.7 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3809755 (0.043):
tīrthaṃ sārasvataṃ nāma $ svāmitīrthaṃ tathaiva ca & / malaṃdarā nadī puṇyā % kauśikī candrikā tathā // MatsP_22.62 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8849277 (0.043):
tīrthaṃ sārasvataṃ nāma svāmitīrthaṃ tathaiva ca / / malaṃdarā nadī puṇyā kauśikī candrikā tathā // MatsP_22.62 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4804645 (0.059):
bhīmatīrthaṃ(2) girīndrañca devikā pāpanāśinī //AP_109.012cd/
dṛṣadvatī mahāpuṇyā tathā hiraṇvatī nadī / / varṣākālavahāḥ sarvā varjayitvā sarasvatīm // VamPSm_13.8 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176iu.htm.txt) 14930181 (0.063):
bāhudā ca dṛṣadvatī MatsP_114.22b / bāhudā ca nadīpuṇyā MatsP_22.54c
etāsāmudakaṃ puṇyaṃ prāvṛṭkāle prakīrtitam / / rajasvalatvametāsāṃ vidyate na kadācana /
tīrthasya ca prabhāveṇa puṇyā hyetāḥ saridvarāḥ // VamPSm_13.9 //
śṛṇvantu munayaḥ prītāstīrthasnānaphalaṃ sahat /
gamanaṃ smaraṇaṃ caiva sarvakalmaṣanāśanam // VamPSm_13.10 //
rantukaṃ ca naro dṛṣṭvā dvārapālaṃ mahābalam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829729 (0.029):
03,081.007a tato macakrukaṃ rājan dvārapālaṃ mahābalam / 03,081.007c yakṣaṃ samabhivādyaiva gosahasraphalaṃ labhet
yakṣaṃ samabhivādyaiva tīrtayātrāṃ samācaret // VamPSm_13.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829729 (0.042):
03,081.007a tato macakrukaṃ rājan dvārapālaṃ mahābalam / 03,081.007c yakṣaṃ samabhivādyaiva gosahasraphalaṃ labhet
tato gaccheta viprāndrā nāmnāditivanaṃ mahat /
adityā yatra gutrārthaṃ kṛtaṃ ghoraṃ mahattapaḥ // VamPSm_13.12 //
tatra snātvā ca dṛṣṭvā ca aditiṃ devamātaram / / putraṃ janayate śūraṃ sarvadoṣivivarjitam /
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 //
tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.034):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776669 (0.041):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776783 (0.041):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777497 (0.044):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778273 (0.048):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778221 (0.049):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777473 (0.057):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777511 (0.058):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
savanaṃ nāma vikhyātaṃ yatra saṃnihito hariḥ // VamPSm_13.14 //
vimale ca naraḥ snātvā dṛṣṭvā ca vimaleśvaram / / nirmalaṃ svargamāyāti rudralokaṃ ca gacchati // VamPSm_13.15 //
hariṃ ca baladevaṃ ca ekatrāsasamanvitau / / dṛṣṭvā mokṣamavāpnoti kalikalmaṣasaṃbhavaiḥ // VamPSm_13.16 //
tataḥ pāriplavaṃ gacchet tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829762 (0.0):
03,081.009c aśvamedham avāpnoti viṣṇulokaṃ ca gacchati / 03,081.010a tataḥ pāriplavaṃ gacchet tīrthaṃ trailokyaviśrutam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830148 (0.053):
03,081.037a lokoddhāraṃ samāsādya tīrthaṃ trailokyaviśrutam / 03,081.037c snātvā tīrthavare rājaṃl lokān uddharate svakān
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777317 (0.057):
kapilāhradamāsādya tīrthaṃ trailokyaviśrutam / / tatra snātvār'cayitvā ca daivatāni pitṛstathā // VamPSm_14.24 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778820 (0.057):
śrīkuñjaṃ tu sarasvatyāṃ tīrthaṃ trailokyaviśrutam // VamPSm_16.6 // / tatra snātvā naro bhaktyā agniṣṭomaphalaṃ labhet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900209 (0.058):
kṣamānāthaṃ tato gacchet tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780964 (0.060):
tato gacchedanarakaṃ tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
tatra snātvā ca dṛṣṭvā ca brahmāṇaṃ vedasaṃyutam // VamPSm_13.17 //
brahmavedaphalaṃ prāpya nirmalaṃ svargamāpnuyāt /
tatrāpi saṃgamaṃ prāpya kauśikyāṃ tīrthasaṃbhavam / / saṃgame ca naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.18 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777457 (0.037):
bhogāṃśca vipulān bhuktvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_14.35 // / brahmāvarte naraḥ snātvā brahmajñānasamanvitaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776780 (0.046):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 //
dharaṇyāstīrthamāsādya sarvapāpavimocanam /
kṣāntiyukto naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.19 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777457 (0.037):
bhogāṃśca vipulān bhuktvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_14.35 // / brahmāvarte naraḥ snātvā brahmajñānasamanvitaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776780 (0.046):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 //
dharaṇyāmaparādhāni kṛtāni puruṣeṇa vai / / sarvāṇi kṣamate tasya snātamātrasya dehinaḥ // VamPSm_13.20 //
tato dakṣāśramaṃ gatvā dṛṣṭvā dekṣeśvaraṃ śivam /
aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // VamPSm_13.21 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780066 (5.960):
tasmin snāto naro bhaktyā mucyate sarvakilbiṣaiḥ / / phalaṃ prāpnoti yajñasya aśvamedhasya mānavaḥ // VamPSm_18.38 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874795 (0.015):
tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayet parameśvaram / / aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_152.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18904881 (0.015):
saṅgame tatra yaḥ snātvā loṭaṇeśvaram arcayet / / so 'śvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_220.17 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776805 (0.027):
rājasūyasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // VamPSm_13.34 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833041 (0.028):
03,082.068a tato gaccheta rājendra bhartṛsthānam anuttamam / 03,082.068b*0418_01 aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357442 (0.028):
sa eva sarvayajñasya % phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // LiP_1,92.190 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251203 (0.028):
sa eva sarvayajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // LiP_1,92.190 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647143 (0.040):
atirātrasya yajñasya $ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / HV_App.I,40.151 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647232 (0.040):
atirātrasya yajñasya $ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / / **HV_App.I,40.153**45:2 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132700 (0.040):
atirātrasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / HV_App.I,40.151 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132789 (0.040):
atirātrasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / / **HV_App.I,40.153**45:2 /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886586 (0.041):
sa ca sarvasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_179.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885904 (0.042):
tatra tīrthe tu yo gatvā snānaṃ kuryānnareśvara / / aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829723 (0.042):
03,081.006c rājasūyāśvamedhābhyāṃ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / 03,081.007a tato macakrukaṃ rājan dvārapālaṃ mahābalam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847168 (0.043):
agniṣṭomasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_80.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20722180 (0.045):
13,110.036c sadā dvādaśamāsān vai juhvāno jātavedasam / 13,110.037a aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829104 (0.047):
tarpayitvā pitḥn devān pūjayecca maheśvaram // RKV_42.69 // / aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnotyanuttamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721355 (0.050):
13,109.042a ṣaṣṭhe kāle tu kaunteya naraḥ saṃvatsaraṃ kṣapet / 13,109.042c aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829628 (0.050):
aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoty anuttamam // RKS_79.61 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101318 (0.051):
agniṣṭomasya yajñasya__Vdha_056.024 / phalaṃ prāpnoti mānavaḥ__Vdha_056.024
tataḥ śālūkinīṃ gatvā snātvā tīrthe dvijottamāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905787 (0.035):
pūjayitvā paraṃ sthānaṃ prāptavānkhagasattamaḥ // RKV_221.24 // / tatra haṃseśvare tīrthe gatvā snātvā yudhiṣṭhira /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872950 (0.046):
sarvapāpavinirmukto gatiṃ yātyaśvamedhinām // RKV_147.2 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā śrāddhaṃ kuryāt prayatnataḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18842029 (0.057):
tadāprabhṛti tattīrthaṃ saṃjātaṃnarmadātaṭe / / tatra tīrthe tu yo gatvā ekacitto jitendriyaḥ // RKV_63.4 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18905173 (0.061):
śubhāśubhaṃ ca yatkarma tasya niṣṭhāmimāṃ śṛṇu // RKV_220.38 // / snātvā tatra mahātīrthe luṭhamāno vrajennaraḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18868317 (0.064):
gandhadhūpanamaskāraiḥ so 'śvamedhaphalaṃ labhet // RKV_133.39 // / yamatīrthe tu yaḥ snātvā sampaśyati yameśvaram /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777931 (0.064):
caitrasuklacaturdaśyāṃ prāpnoti paramaṃpadam // VamPSm_15.17 // / kalasyāṃ tu tato gacched yatra devī svayaṃ sthitā /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26835189 (0.064):
tebhyo dāridryaduḥkhāni % na bhaveyur yuge yuge // BrP_131.41 // / gotīrthe brahmatīrthe vā $ yas tu snātvā yatavrataḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11106499 (0.064):
tebhyo dāridryaduḥkhāni na bhaveyur yuge yuge // BrP_131.41 // / gotīrthe brahmatīrthe vā yas tu snātvā yatavrataḥ /
hariṃ hareṇa saṃyuktaṃ pūjya bhaktisamanvitaḥ /
prapnotyakṣimatāṃllokān sarvapāpavivarjitān // VamPSm_13.22 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780863 (0.064):
te gamiṣyanti sukṛtāṃllokān pāpavivarjitān // VamPSm_20.16 // / avahasya tataḥ śakro jagāma tridivaṃ prabhuḥ /
sarpirdadhi samāsādya nāgānāṃ tīrthamuttamam /
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 //
tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777477 (0.0):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777497 (0.021):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.022):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778273 (0.028):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777511 (0.032):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776783 (0.035):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778221 (0.037):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.041):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777264 (0.057):
paraṃ padamavāpnoti yasmānnāvartate punaḥ / / 14.19 tato gaccheta viprendrāstīrthaṃ trailokyaviśrutam /
tatroṣya rajanīmekāṃ snātvā tīrthavare śubhe // VamPSm_13.24 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776798 (0.057):
tatra someśvare dṛṣṭvā snātvā tīrthavare śubhe /
dvitīyaṃ pūjayed yatra dvārapālaṃ prayatnataḥ / / brāhmaṇān bhojayitvā ca praṇipatya kṣamāpayet // VamPSm_13.25 //
tava prasādād yakṣendra mukto bhavati kilbiṣaiḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776334 (0.042):
puṣpaṃ dhūpaṃ ca naivaidyaṃ datvā vācamudīrayet // VamPSm_12.20 // / tava prasādād yakṣendra vānāni saritaśca yāḥ /
siddhirmayābhilaṣitā tayā sārddhaṃ bhavāmyaham /
evaṃ prasādya yakṣendraṃ tataḥ pañcanadaṃ vrajet // VamPSm_13.26 //
pañcanadāśca rudreṇa kṛtā dānavabhīṣaṇāḥ / / tatra sarveṣu lokeṣu tīrthaṃ pañcanadaṃ smṛtam // VamPSm_13.27 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453915 (0.060):
daśāśvamedhikaṃ tīrthaṃ triṣu lokeṣu viśrutam // KūrmP_2,39.97 //
koṭitīrthāni rudreṇa samāhṛtya yataḥ sthitam / / tena trailokyavikhyātaṃ koṭitīrthaṃ pracakṣate // VamPSm_13.28 //
tasmin tīrthe naraḥ snātvā dṛṣṭvā koṭīśvaraṃ haram /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886472 (0.050):
samprāptā hyuttamā siddhir ārādhya parameśvaram // RKV_179.4 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayet pitṛdevatāḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18896863 (0.053):
procyate narmadātīre mūlasthānākhyabhāskaraḥ // RKV_197.3 // / tatra tīrthe naro yastu snātvā niyatamānasaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847421 (0.055):
kubero yatra saṃsiddho yakṣāṇāmadhipaḥ purā // RKV_82.5 // / tatra tīrthe naraḥ snātvā samabhyarcya jagadgurum /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18880717 (0.057):
kṛtakṛtyastato jātaḥ sampūjya susamāhitaḥ // RKV_167.14 // / tasmiṃstīrthe naraḥ snātvā pūjayet parameśvaram /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18887503 (0.057):
evaṃ kṛte tato rājan samyak tīrthaphalaṃ labhet // RKV_180.65 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayecchaṅkaraṃ naraḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10845162 (0.059):
narmadātaṭam āśritya pūto jāto hutāśanaḥ // RKS_102.10 // / tatra tīrthe naraḥ snātvā samabhyarcya jagadgurum /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10775274 (0.059):
tasmiṃs tīrthe naraḥ snātvā samabhyarcya ca bhāskaram // RKS_9.71 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866424 (0.060):
snātamātro narastatra na paśyed yonisaṅkaṭam // RKV_126.1 // / tatra tīrthe naraḥ snātvā pūjayed devamīśvaram /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6728086 (0.060):
mārkaṇḍeyeśvaraṃ dṛṣṭvā pitṝṇāmanṛṇo bhavet / / phalgutīrthe naraḥ snātvā dṛṣṭvā devaṃ gadādharam // GarP_1,83.20 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6729073 (0.060):
gadādharaṃ tataḥ paśyetpitṝṇāmanṛṇāmanṛṇo bhavet / / phalgutīrthe naraḥ snātvā dṛṣṭvā devaṃ gadādharam // GarP_1,84.15 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18849487 (0.061):
hanūmanteśvaro nāmnā sarvahatyāharastadā // RKV_84.17 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā bhaktyā liṅgaṃ prapūjayet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829089 (0.062):
sthāpayitvā mahādevaṃ jagāmottaraparvatam // RKV_42.68 // / tatra tīrthe naro bhaktyā snātvā mantrayutaṃ nṛpa /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18846358 (0.062):
sevitaṃ ṛṣisaṅghaiśca bhīmavratadharaiḥ śubhaiḥ // RKV_77.1 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā sopavāso jitendriyaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18889310 (0.063):
sa yāti śivasāyujyamityevaṃ śaṅkaro 'bravīt // RKV_182.49 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā caitre māsi samācaret /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18866045 (0.064):
sahasrāṃśuṃ nidhiṃ dhāmnāṃ jagāmākāśamavyayam // RKV_125.18 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayet parameśvaram /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885045 (0.064):
paraṃ nirvāṇamāpannaḥ pūjayanrudramavyayam // RKV_175.11 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayet parameśvaram /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847171 (0.064):
agniṣṭomasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_80.8 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā prāṇatyāgaṃ karoti cet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18862355 (0.064):
puṇḍarīkasya yajñasya phalamāpnoti mānavaḥ // RKV_109.13 // / tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayed brāhmaṇāñchubhān /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18865719 (0.064):
yatra tiṣṭhati vighneśo gaṇanātho mahābalaḥ // RKV_123.1 // / tatra tīrthe naraḥ snātvā caturthyāṃ vā hyupoṣitaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778786 (0.064):
yatra devaiḥ sagandharvaiḥ hanumān prakaṭīkṛtaḥ // VamPSm_16.3 // / tatra tīrthe naraḥ snātvā amṛtatvamavāpnuyāt /
pañcayajñānavāpnoti nityaṃ śraddhāsamanvitaḥ // VamPSm_13.29 //
tatraiva vāmano devaḥ sarvadevaiḥ pratiṣṭhitaḥ / / tatrāpi ca naraḥ snātvā hyagniṣṭomaphalaṃ labhet // VamPSm_13.30 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830943 (0.025):
03,081.094c kanyātīrthe naraḥ snātvā agniṣṭomaphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830233 (0.030):
03,081.042e tatra snātvā naro rājann agniṣṭomaphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830888 (0.030):
03,081.091c tatra snātvā naro rājann agniṣṭomaphalaṃ labhet
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778824 (0.032):
śrīkuñjaṃ tu sarasvatyāṃ tīrthaṃ trailokyaviśrutam // VamPSm_16.6 // / tatra snātvā naro bhaktyā agniṣṭomaphalaṃ labhet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900202 (0.036):
tatra tīrthe naraḥ snātvā hyaśvamedhaphalaṃ labhet // RKV_209.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830806 (0.043):
03,081.085e śūlapāṇiṃ mahādevam aśvamedhaphalaṃ labhet / 03,081.086a devatīrthe naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18902728 (0.044):
tatra tīrthe naraḥ snātvā hayamedhaphalaṃ labhet // RKV_210.6 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831876 (0.046):
03,081.164c tasmiṃs tīrthe naraḥ snātvā vājapeyaphalaṃ labhet
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980083 (0.048):
śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā % vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045073 (0.048):
śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871338 (0.048):
pūjayeta mahādevaṃ so 'gniṣṭomaphalaṃ labhet // RKV_145.2 // / tatra tīrthe tu yo bhaktyā sopavāso 'rcayecchivam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778230 (0.053):
pauṇḍarīke naraḥ snātvā puṇḍarīkaphalaṃ labhet // VamPSm_15.39 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452427 (0.054):
tatra snātvā naro rājannaśvamedhaphalaṃ labhet /
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24632145 (0.057):
03,081.094c kanyātīrthe naraḥ snātvā agniṣṭomaphalaṃ labhet / 03,081.095a tato gacchen naravyāghra brahmaṇaḥ sthānam uttamam
aśvinostīrthamāsādya śraddhāvān yo jitendriyaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829822 (0.034):
03,081.014c koṭitīrtham upaspṛśya hayamedhaphalaṃ labhet / 03,081.014e aśvinos tīrtham āsādya rūpavān abhijāyate
rūpasya bhāgī bhavati yaśasvī ca bhavennaraḥ // VamPSm_13.31 //
vārāhaṃ tīrthamākhyātaṃ viṣṇunā parikīrtitam / / tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780960 (0.016):
tatra snātvā śivadvāre prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_20.23 // / tato gacchedanarakaṃ tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776594 (0.046):
saṃgame ca naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.18 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776608 (0.046):
kṣāntiyukto naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.19 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778901 (0.051):
vimuktaḥ kaluṣaiḥ sarvaiḥ prāpnoti paramaṃ padam / / tato gaccheta sumahad brahmaṇaḥ sthānamuttamama // VamPSm_16.13 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778921 (0.053):
brāhmaṇaśca viśuddhatmā paraṃ padamavāpnuyāt // VamPSm_16.14 // / tato gaccheta somasya tīrthaṃ trailokyadurlabham /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777456 (0.062):
bhogāṃśca vipulān bhuktvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_14.35 // / brahmāvarte naraḥ snātvā brahmajñānasamanvitaḥ /
tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777513 (0.019):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777497 (0.032):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776670 (0.035):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778275 (0.036):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.039):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778666 (0.040):
tasmin snātvā bhaktibhuktaḥ sūryaloke mahīyate // VamPSm_15.73 // / tato gaccheta vipraindrāstīrthaṃ kalmaṣanāśanam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777265 (0.041):
paraṃ padamavāpnoti yasmānnāvartate punaḥ / / 14.19 tato gaccheta viprendrāstīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.041):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777474 (0.048):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453312 (0.053):
tato gaccheta rājendra brahmatīrthamanuttamam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453261 (0.055):
tato gaccheta rājendra viṣṇutīrthamanuttamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18825514 (0.057):
tato gaccheta rājendra devatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778221 (0.058):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454145 (0.064):
tato gaccheta rājendra candratīrthamanuttamam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454162 (0.064):
tato gaccheta rājendra kanyātīrthamanuttamam /
yatra somastapastaptvā vyādhimukto 'bhavat purā // VamPSm_13.33 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869193 (0.027):
tato gacchen mahārāja somatīrthamanuttamam / / yatra somastapastaptvā nakṣatrapathamāsthitaḥ // RKV_139.1 //
tatra someśvare dṛṣṭvā snātvā tīrthavare śubhe /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776681 (0.057):
tatroṣya rajanīmekāṃ snātvā tīrthavare śubhe // VamPSm_13.24 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779755 (0.064):
brāhmaṇyaṃ labdhavān yatra viśvāmitro mahāmuniḥ // VamPSm_18.14 // / tasmistīrthavare snātvā brāhmaṇyaṃ labhate dhruvam /
rājasūyasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // VamPSm_13.34 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833763 (0.027):
03,082.113c kauśikīṃ tatra seveta mahāpātakanāśinīm / 03,082.113e rājasūyasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776633 (0.027):
aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // VamPSm_13.21 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780066 (0.027):
phalaṃ prāpnoti yajñasya aśvamedhasya mānavaḥ // VamPSm_18.38 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874794 (0.046):
aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_152.2 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18904881 (0.046):
so 'śvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_220.17 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15357442 (0.049):
sa eva sarvayajñasya % phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // LiP_1,92.190 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7251203 (0.049):
sa eva sarvayajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // LiP_1,92.190 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647143 (0.051):
tarpayed dvividhaiḥ kāmair $ dānaiś coccāvacais tathā // HV_App.I,40.150 / atirātrasya yajñasya $ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / HV_App.I,40.151 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 647232 (0.051):
anena vidhinā yas tu $ harivaṃśaṃ śṛṇoti hi / **HV_App.I,40.153**45:1 / atirātrasya yajñasya $ phalaṃ prāpnoti mānavaḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132700 (0.051):
tarpayed dvividhaiḥ kāmair dānaiś coccāvacais tathā // HV_App.I,40.150 // / atirātrasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / HV_App.I,40.151 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22132789 (0.051):
anena vidhinā yas tu harivaṃśaṃ śṛṇoti hi / **HV_App.I,40.153**45:1 / / atirātrasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847167 (0.053):
agniṣṭomasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_80.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832942 (0.054):
03,082.060c devasatrasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101317 (0.054):
agniṣṭomasya yajñasya__Vdha_056.024 / phalaṃ prāpnoti mānavaḥ__Vdha_056.024
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886585 (0.056):
sa ca sarvasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // RKV_179.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20721376 (0.062):
13,109.044a aṣṭamena tu bhaktena jīvan saṃvatsaraṃ nṛpa / 13,109.044c gavāmayasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831724 (0.064):
03,081.152e agniṣṭomasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / 03,081.153a gaṅgāhradaś ca tatraiva kūpaś ca bharatarṣabha
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830540 (0.064):
03,081.066c agniṣṭomasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ / 03,081.067a sarakasya tu pūrveṇa nāradasya mahātmanaḥ
vyādhibhiśca vinirmuktaḥ sarvadoṣavivarjitaḥ / / somalokamapāpnoti tatraiva ramate ciram // VamPSm_13.35 //
bhūteśvaraṃ ca tatraiva jvālāmāleśvaraṃ tathā / / tāvubhau liṅgāvabhyarcya na bhūyo janma cāpnuyāt // VamPSm_13.36 //
ekahaṃse naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828916 (0.0):
03,080.082a varadāne naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829454 (0.0):
03,080.119c śivodbhede naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829862 (0.0):
03,081.016c snātvā phalam avāpnoti rājasūyasya mānavaḥ / 03,081.017a ekahaṃse naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830701 (0.0):
03,081.078c manojave naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830776 (0.0):
03,081.083d*0394_01 vedītīrthe naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830811 (0.0):
03,081.085e śūlapāṇiṃ mahādevam aśvamedhaphalaṃ labhet / 03,081.086a devatīrthe naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830931 (0.0):
03,081.094a tasmin kuñje naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831527 (0.0):
03,081.138a ubhayor hi naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834902 (0.0):
03,083.058c koṭitīrthe naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780672 (0.017):
pratyekaṃ tu naraḥ snāto gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_20.1 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780696 (0.017):
ubhayorhi naraḥ snāto gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_20.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834572 (0.032):
03,083.031c varadāsaṃgame snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834629 (0.037):
03,083.036a sarvadevahrade snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834843 (0.042):
03,083.053c tatra devahrade snātvā gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831428 (0.053):
03,081.130c tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834353 (0.053):
03,083.015c tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834409 (0.053):
03,083.020c tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452642 (0.053):
tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.5 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453771 (0.053):
tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.87 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993435 (0.053):
MSS_9906 2 tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet //
kṛtaśocaṃ samāsādya tīrthasevī dvijottamaḥ // VamPSm_13.37 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829866 (0.053):
03,081.017a ekahaṃse naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,081.017c kṛtaśaucaṃ samāsādya tīrthasevī kurūdvaha
puṇḍarīkamavāpnoti kṛkaśauco bhavennaraḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829877 (0.061):
03,081.017e puṇḍarīkam avāpnoti kṛtaśauco bhaven naraḥ
tato muñjavaṭaṃ nāma mahādevasya dhīmataḥ // VamPSm_13.38 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829880 (0.0):
03,081.017e puṇḍarīkam avāpnoti kṛtaśauco bhaven naraḥ / 03,081.018a tato muñjavaṭaṃ nāma mahādevasya dhīmataḥ
upoṣya rajanīmekāṃ gāṇapatyamavāpnayāt / / tatraiva ca mahāgrāhī yakṣiṇī lokaviśrutā // VamPSm_13.39 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468013 (0.028):
upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977043 (0.028):
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a / upoṣya rajanīmekāṃ Ang_1.961c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802680 (0.028):
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a / upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454438 (0.052):
tato gaccheta rājendra ālikātīrthamuttamam / / upoṣya rajanīmekāṃ niyato niyatāśanaḥ /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843935 (0.061):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 // / upoṣya rajanīm ekāṃ $ pañcagavyena śudhyati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382048 (0.061):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 // / upoṣya rajanīm ekāṃ pañcagavyena śudhyati /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829883 (0.064):
03,081.018a tato muñjavaṭaṃ nāma mahādevasya dhīmataḥ / 03,081.018c tatroṣya rajanīm ekāṃ gāṇapatyam avāpnuyāt
snātvābigatvā tatraiva prasādya yakṣiṇīṃ tataḥ / / upavāsaṃ ca tatraiva mahāpātakanāśanam // VamPSm_13.40 //
kurukṣetrasya tad dvāraṃ viśrutaṃ puṇyavarddhūnam / / pradakṣiṇamupāvartya brāhmaṇān bhojayet tataḥ /
puṣkaraṃ ca tato gatvā abhyarcya pitṛdevatāḥ // VamPSm_13.41 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829913 (0.048):
03,081.021a saṃmite puṣkarāṇāṃ ca snātvārcya pitṛdevatāḥ / 03,081.021c jāmadagnyena rāmeṇa āhṛte vai mahātmanā
jāmadagnyena rāmeṇa āhṛtaṃ tanmahātmanā / / kṛtakṛtyo bhaved rājā aśvamedhaṃ ca vindati // VamPSm_13.42 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829922 (0.019):
03,081.021a saṃmite puṣkarāṇāṃ ca snātvārcya pitṛdevatāḥ / 03,081.021c jāmadagnyena rāmeṇa āhṛte vai mahātmanā
kanyādānaṃ ca yastatra kārtikyāṃ vai kariṣyati /
prasannā devatāstasya dāsyantyabhimataṃ pharam // VamPSm_13.43 //
kapalaśca mahāyakṣo dvārapālaḥ khayaṃ sthitaḥ /
vighnaṃ karoti pāpānāṃ durgati ca prayacchati // VamPSm_13.44 //
patnī tasya mahāyakṣī nāmnodūkhalamekhalā /
āhatya dundubhiṃ tatra bhramate nityameva hi // VamPSm_13.45 // / sā dadarśa striyaṃ caikāṃ saputrāṃ pāpadeśajām /
tāmuvāca tadā yakṣī āhatya niśi dundubhim // VamPSm_13.46 //
yugandhare dadhi prāśya uṣitvā cācyutasthale /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19852150 (0.0):
03,129.009a yugaṃdhare dadhi prāśya uṣitvā cācyutasthale
tadvad bhūtālaye snātvā saputrā vastumicchasi // VamPSm_13.47 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19852155 (0.0):
03,129.009a yugaṃdhare dadhi prāśya uṣitvā cācyutasthale / 03,129.009c tadvad bhūtilaye snātvā saputrā vastum icchasi
divā mayā te kathitaṃ rātrau bhakṣyāmi niścitam /
etacchrutvā tu vacanaṃ praṇipatya ca yakṣiṇīm // VamPSm_13.48 //
uvāca dīnayā vācā prasādaṃ kuru bhāmini /
tataḥ sā yakṣiṇī tāṃ tu provāca kṛpayānvitā // VamPSm_13.49 //
yadā sūryasya grahaṇaṃ kālena bhavitā kvacit /
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 //
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773081 (0.0):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14784389 (0.0):
pradakṣiṇīkṛtā taistu saptadvīpā vasuṃdharā // VamPSm_25.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781501 (2.384):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782648 (2.384):
na tasya prāpnoti phalaṃ hi loke moghaṃ phalaṃ tasya hi krodhanasya // / VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776095 (0.014):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786523 (0.018):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778745 (0.028):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmne pañcadaśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773797 (0.029):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777717 (0.030):
ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772330 (0.032):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774425 (0.035):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772828 (0.035):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776348 (0.036):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771019 (0.036):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775713 (0.037):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780107 (0.037):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23735524 (0.037):
VamP_39.169 // / iti śrīvāmanapurāṇe ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / arajā uvāca /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23756444 (0.038):
dhnyaṃ yaśasyaṃ bahupāpanāśanaṃ saṃkartanāt smāraṇāt saṃśravācca // / VamP_61.29 // / iti śrīvāmanapurāṇe ekaṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23750431 (0.040):
nakṣatrapuṃsaḥ paramaṃ vidhānaṃ śṛṇuṣva puṇyāmiha tīrthayātrāma // / VamP_54.39 // / iti śrīvāmanapurāṇe catuṣpañcāśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780660 (0.041):
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
tato rāmahṛdaṃ gacchet tīrthasevī dvijottamaḥ /
yatra rāmeṇa vipreṇa tarasā dīptatejasā // VamPSm_14.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829937 (0.046):
03,081.022c yatra rāmeṇa rājendra tarasā dīptatejasā / 03,081.022e kṣatram utsādya vīryeṇa hradāḥ pañca niveśitāḥ
kṣatramutsādya vīreṇa hradāḥ pañca niveśitāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829943 (0.035):
03,081.022e kṣatram utsādya vīryeṇa hradāḥ pañca niveśitāḥ
pūrayitvā naravyāghra rudhireṇeti naḥ śrutam // VamPSm_14.2 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829949 (0.0):
03,081.022e kṣatram utsādya vīryeṇa hradāḥ pañca niveśitāḥ / 03,081.023a pūrayitvā naravyāghra rudhireṇeti naḥ śrutam
pitarastarpitāstena tathaiva ca pitāmahāḥ / / tataste pitaraḥ prītā rāmamūcurdvijottamāḥ // VamPSm_14.3 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829959 (5.960):
03,081.023a pūrayitvā naravyāghra rudhireṇeti naḥ śrutam / 03,081.023c pitaras tarpitāḥ sarve tathaiva ca pitāmahāḥ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16870034 (0.037):
pitaraḥ śrāddhatarpitāḥ BrP_220.120b / pitaraḥ sapitāmahāḥ BrP_34.66b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16325997 (0.045):
pitaraḥ prīṇayanti tam HV_13.68b / pitaraḥ sapitāmahāḥ HV_12.39d / pitaraḥ saptarṣīṇāṃ ca HV_App.I,4.128a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808134 (0.045):
pitaraḥ prīṇayanti tam HV_13.68b / pitaraḥ sapitāmahāḥ HV_12.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025352 (0.049):
pitaro bhrātaraś caiva K_838c / pitaro yatra tarpitāḥ YS78v_39b / pitaro yānty atarpitāḥ YS182v_3.28b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28966228 (0.064):
pitaraṃ so 'bravīt tyaktaḥ LiP_1,66.5a / pitaraḥ pitāmahāś ca LiP_1,82.67a / pitaraḥ prītimānasāḥ LiP_1,6.5b
rāma rāma mahābāho prītāḥ smastava bhārgava /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19582277 (0.040):
01,002.006b*0071_01 rāma rāma mahābhāga prītāḥ sma tava bhārgava
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829965 (0.040):
03,081.024a rāma rāma mahābhāga prītāḥ sma tava bhārgava
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16921759 (0.063):
rāmaputrau yaśasvinau BrP_154.15d / rāma rāma mahābāho BrP_208.34a
anayā pitṛbhaktyā ca vikrameṇa ca te vibho // VamPSm_14.4 // / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te kimicchasi mahāyaśaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19582285 (1.192):
01,002.006b*0071_01 rāma rāma mahābhāga prītāḥ sma tava bhārgava / 01,002.006b*0071_02 anayā pitṛbhaktyā ca vikrameṇa ca te vibho
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829974 (1.192):
03,081.024a rāma rāma mahābhāga prītāḥ sma tava bhārgava / 03,081.024c anayā pitṛbhaktyā ca vikrameṇa ca te vibho
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19721504 (0.057):
01,215.011d@118_0052 varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te yaṃ tvam icchasi pārthiva
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26793213 (0.059):
tataḥ prasanno bhagavāṃs $ trayīmūrtiḥ surārcitaḥ //* BrP_73.52 // / {bhagavān uvāca: } / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te $ bhaktyā prīto 'smi daityarāṭ // BrP_73.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11064527 (0.059):
tataḥ prasanno bhagavāṃs trayīmūrtiḥ surārcitaḥ //* BrP_73.52 // / {bhagavān uvāca: } / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te bhaktyā prīto 'smi daityarāṭ // BrP_73.53 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823677 (0.061):
RKV_32.15 // / īśvara uvāca: / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te varado 'haṃ tavānagha /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10767407 (0.062):
kṣamasva mama īśāna ajñānāñjñānato 'pi vā // RKS_1.21 // / īśvara uvāca: / varaṃ vṛṇīṣva bhadraṃ te stavenānena suvrata /
evamuktastu pitṛbhī rāmaḥ prabhavatāḥ paraḥ // VamPSm_14.5 //
abravīt prāñjalirvākyaṃ sa pitṛn gagane sthitān /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829989 (0.025):
03,081.025c abravīt prāñjalir vākyaṃ pitṝn sa gagane sthitān
bhavanto yadi me prītā yadya nugrāhyatā mayi // VamPSm_14.6 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829990 (0.054):
03,081.025c abravīt prāñjalir vākyaṃ pitṝn sa gagane sthitān / 03,081.026a bhavanto yadi me prītā yady anugrāhyatā mayi
pitṛprasādādiccheyaṃ tapasāpyāyanaṃ punaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829999 (0.0):
03,081.026a bhavanto yadi me prītā yady anugrāhyatā mayi / 03,081.026c pitṛprasādād iccheyaṃ tapasāpyāyanaṃ punaḥ
yacca poṣābhibhūtena kṣatramutsāditaṃ mayā // VamPSm_14.7 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777138 (0.007):
yacca roṣābhibhūtena kṣatramutsāditaṃ tvayā // VamPSm_14.10 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19582296 (0.062):
01,002.006b*0071_05 yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ mayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830007 (0.062):
03,081.027a yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ mayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830040 (0.062):
03,081.029c yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ tvayā
tataśca pāpānmucyeyaṃ yuṣmākaṃ tejasā hyaham /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830013 (0.0):
03,081.027a yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ mayā / 03,081.027c tataś ca pāpān mucyeyaṃ yuṣmākaṃ tejasā hy aham
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777139 (0.038):
yacca roṣābhibhūtena kṣatramutsāditaṃ tvayā // VamPSm_14.10 // / tataśca pāpānmuktastvaṃ pātitāste kvakarmabhiḥ /
hradāścaite tīrthabhūtā bhaveyurbhuvi viśrutāḥ // VamPSm_14.8 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830018 (0.0):
03,081.027c tataś ca pāpān mucyeyaṃ yuṣmākaṃ tejasā hy aham / 03,081.027e hradāś ca tīrthabhūtā me bhaveyur bhuvi viśrutāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19582309 (0.007):
01,002.006b*0071_06 ataś ca pāpān mucyeham eṣa me prārthito varaḥ / 01,002.006b*0071_07 hradāś ca tīrthabhūtā me bhaveyur bhuvi viśrutāḥ
evamuktāḥ śubhaṃ vākyaṃ rāmasya pitarastadā /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830026 (0.0):
03,081.027e hradāś ca tīrthabhūtā me bhaveyur bhuvi viśrutāḥ / 03,081.028a etac chrutvā śubhaṃ vākyaṃ rāmasya pitaras tadā
pratyūcuḥ paramaprītā rāmaṃ harṣapuraskṛtāḥ // VamPSm_14.9 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830029 (0.0):
03,081.028a etac chrutvā śubhaṃ vākyaṃ rāmasya pitaras tadā / 03,081.028c pratyūcuḥ paramaprītā rāmaṃ harṣasamanvitāḥ
tapaste varddhūtāṃ putra pitṛbhaktyā viśeṣataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830037 (0.054):
03,081.029a tapas te vardhatāṃ bhūyaḥ pitṛbhaktyā viśeṣataḥ / 03,081.029c yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ tvayā
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4547000 (0.063):
buddhakṣatrapariśīdhanādvineyajanopagrahaṇācca / abhijanmaviśeṣataḥ / pitṛvaṃśasaṃdhārakaurasaputralakṣaṇatvāt / janmaviśeṣataḥ
yacca roṣābhibhūtena kṣatramutsāditaṃ tvayā // VamPSm_14.10 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830041 (0.0):
03,081.029a tapas te vardhatāṃ bhūyaḥ pitṛbhaktyā viśeṣataḥ / 03,081.029c yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ tvayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19582297 (0.007):
01,002.006b*0071_04 yadi me pitaraḥ prītā yady anugrāhyatā mayi / 01,002.006b*0071_05 yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ mayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830005 (0.007):
03,081.026c pitṛprasādād iccheyaṃ tapasāpyāyanaṃ punaḥ / 03,081.027a yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ mayā
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777099 (0.007):
yacca poṣābhibhūtena kṣatramutsāditaṃ mayā // VamPSm_14.7 //
tataśca pāpānmuktastvaṃ pātitāste kvakarmabhiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830048 (0.035):
03,081.029c yac ca roṣābhibhūtena kṣatram utsāditaṃ tvayā / 03,081.030a tataś ca pāpān muktas tvaṃ karmabhis te ca pātitāḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777100 (0.038):
yacca poṣābhibhūtena kṣatramutsāditaṃ mayā // VamPSm_14.7 // / tataśca pāpānmucyeyaṃ yuṣmākaṃ tejasā hyaham /
hradāśca tava tīrthatvaṃ gamīṣyanti na saṃśayaḥ // VamPSm_14.11 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830050 (0.031):
03,081.030a tataś ca pāpān muktas tvaṃ karmabhis te ca pātitāḥ / 03,081.030c hradāś ca tava tīrthatvaṃ gamiṣyanti na saṃśayaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777957 (0.057):
saṃsāragahanaṃ durgaṃnistarennātra saṃśayaḥ // VamPSm_15.19 // / tato gaccheta sarakaṃ trailokyasyāpi durlabham /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786895 (0.064):
satputreṇa tvayā vatsa trāto 'haṃ narakārmavāt // VamPSm_27.27 // / tvayābhiṣiñcito nityaṃ tīrthasthapuline sthitaḥ /
hradeṣveteṣu ye snātvā svān pitṝṃstarpayanti ca /
tebhyo dāsyanti pitaro yathābhilaṣitaṃ varam // VamPSm_14.12 // / īpsitān mānasān kāmān svargavāsaṃ ca śāśvatam /
evaṃ dattvā varān viprā rāmasya pitarastadā // VamPSm_14.13 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830079 (0.034):
03,081.031e īpsitaṃ manasaḥ kāmaṃ svargalokaṃ ca śāśvatam / 03,081.032a evaṃ dattvā varān rājan rāmasya pitaras tadā
āmantrya bhārgavaṃ prītāstatraivāntarhitāstadā / / evaṃ rāmahradāḥ puṇyā bhārgavasya mahātmanaḥ // VamPSm_14.14 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830086 (0.025):
03,081.032a evaṃ dattvā varān rājan rāmasya pitaras tadā / 03,081.032c āmantrya bhārgavaṃ prītās tatraivāntardadhus tadā
snātvā hradeṣu rāmasya brahmacārī śucivrataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830093 (0.032):
03,081.033a evaṃ rāmahradāḥ puṇyā bhārgavasya mahātmanaḥ / 03,081.033c snātvā hradeṣu rāmasya brahmacārī śubhavrataḥ
rāmamabhyarcya śraddhāvān vinded bahu suvarṇakam // VamPSm_14.15 //
vaṃśamūlaṃ samāsādya tīrthasevī susaṃyataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830103 (0.053):
03,081.033e rāmam abhyarcya rājendra labhed bahu suvarṇakam / 03,081.034a vaṃśamūlakam āsādya tīrthasevī kurūdvaha
svavaṃśasiddhaye viprāḥ snātvā vai vaṃśamūlake // VamPSm_14.16 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830114 (0.041):
03,081.034c svavaṃśam uddhared rājan snātvā vai vaṃśamūlake / 03,081.035a kāyaśodhanam āsādya tīrthaṃ bharatasattama
kāyaśodhanamāsādya tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830116 (0.027):
03,081.034c svavaṃśam uddhared rājan snātvā vai vaṃśamūlake / 03,081.035a kāyaśodhanam āsādya tīrthaṃ bharatasattama
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777246 (0.058):
yāvanna prāpnuvantīha tīrthaṃ tatkāyaśodhanam // VamPSm_14.18 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830147 (0.059):
03,081.036c lokā yatroddhṛtāḥ pūrvaṃ viṣṇunā prabhaviṣṇunā / 03,081.037a lokoddhāraṃ samāsādya tīrthaṃ trailokyaviśrutam
śarīrasuddhimāpnoti snātastasmin na saṃśayaḥ // VamPSm_14.17 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780936 (0.058):
te dṛṣṭvā pāpamuktastu paraṃ padamavāpnuyāt // VamPSm_20.21 // / kurutīrthe naraḥ snāto mukto bhavati kilviṣaiḥ /
suddhadehaśca taṃ yāti yasmānnāvartate punaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779595 (0.040):
tato yāti paraṃ brahma yasmānnāvartate punaḥ // VamPSm_18.2 // / rahodaro nāma muniryatra mukto babhūva ha /
tāvad bhramanti tīrtheṣu siddhāstīrthaparāyaṇāḥ /
yāvanna prāpnuvantīha tīrthaṃ tatkāyaśodhanam // VamPSm_14.18 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777216 (0.058):
svavaṃśasiddhaye viprāḥ snātvā vai vaṃśamūlake // VamPSm_14.16 // / kāyaśodhanamāsādya tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
tasmistīrthe ca saṃplāvya kāyaṃ saṃyatamānasaḥ /
paraṃ padamavāpnoti yasmānnāvartate punaḥ /
14.19 tato gaccheta viprendrāstīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776784 (0.041):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830138 (0.046):
03,081.036a tato gaccheta rājendra tīrthaṃ trailokyaviśrutam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831326 (0.046):
03,081.122a tato gaccheta rājendra tīrthaṃ trailokyaviśrutam
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777512 (0.056):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776669 (0.057):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778275 (0.060):
tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam / / tatra snātvā bhaktiyuktaḥ siddhimāpnotyanuttamām // VamPSm_15.43 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777496 (0.060):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823329 (0.061):
tato gacchecca rājendra tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
lokā yatroddhatāḥ sarve viṣṇunā prabhaviṣṇunā // VamPSm_14.20 //
lokoddhāraṃ sāmāsādya tīrthasmaraṇatatparaḥ /
snātvātīrthavare tasmin lokān paśyati śāśvatān // VamPSm_14.21 //
yatra viṣṇuḥ sthito nityaṃ śivo devaḥ sanātanaḥ /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1529700 (0.062):
08,069.043d*1222_01 tathaiva viṣṇur bhagavān sanātanaḥ / 08,069.043d*1222_02 sa cātra devaḥ parikīrtyate yataḥ
tau devau praṇipātena prasādya muktimāpnuyāt // VamPSm_14.22 //
śrītīrthaṃ tu tato gacchet śālagrāmamanuttamam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453021 (0.056):
snānaṃ tatra prakurvota aśvamedhaphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.32 // / koṭitīrthaṃ tato gacchet sarvapāpapraṇāśanam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453191 (0.058):
snātamātro narastatra gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.45 // / somatīrthaṃ tato gacchet snānaṃ tatra samācaret /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777796 (0.062):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900206 (0.064):
tatra tīrthe naraḥ snātvā hyaśvamedhaphalaṃ labhet // RKV_209.1 // / kṣamānāthaṃ tato gacchet tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
tatra snātasya sānnidhyaṃ sadā devī prayacchati // VamPSm_14.23 //
kapilāhradamāsādya tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830148 (0.039):
03,081.037a lokoddhāraṃ samāsādya tīrthaṃ trailokyaviśrutam / 03,081.037c snātvā tīrthavare rājaṃl lokān uddharate svakān
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776571 (0.057):
tataḥ pāriplavaṃ gacchet tīrthaṃ trailokyaviśrutam / / tatra snātvā ca dṛṣṭvā ca brahmāṇaṃ vedasaṃyutam // VamPSm_13.17 //
tatra snātvār'cayitvā ca daivatāni pitṛstathā // VamPSm_14.24 //
kapilānāṃ sahasrasya phalaṃ vindati mānavaḥ / / tatra sthitaṃ mahādevaṃ kāpilaṃ vapurāsthitam // VamPSm_14.25 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830178 (0.034):
03,081.038c tatra snātvārcayitvā ca daivatāni pitṝṃs tathā / 03,081.038e kapilānāṃ sahasrasya phalaṃ vindati mānavaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832510 (0.055):
03,082.029a tatrābhiṣekaṃ kurvīta nāgatīrthe narādhipa / 03,082.029c kapilānāṃ sahasrasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ
dṛṣṭvā muktimavāpnoti ṛṣibhiḥ pūjitaṃ śivam /
sūryatīrthaṃ samāsādya snātvā niyatamānasaḥ // VamPSm_14.26 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830184 (0.034):
03,081.038e kapilānāṃ sahasrasya phalaṃ vindati mānavaḥ / 03,081.039a sūryatīrthaṃ samāsādya snātvā niyatamānasaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830163 (0.064):
03,081.037e śrītīrthaṃ ca samāsādya vindate śriyam uttamām / 03,081.037e*0390_01 **** **** snātvā niyatamānasaḥ / 03,081.037e*0390_02 arcayitvā pitṝn devān
arcayitvā pitṛn devānupavāsaparāyaṇaḥ / / agniṣṭomamavāpnoti sūryalokaṃ ca gacchati // VamPSm_14.27 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830193 (0.0):
03,081.039a sūryatīrthaṃ samāsādya snātvā niyatamānasaḥ / 03,081.039c arcayitvā pitṝn devān upavāsaparāyaṇaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830165 (0.044):
03,081.037e*0390_01 **** **** snātvā niyatamānasaḥ / 03,081.037e*0390_02 arcayitvā pitṝn devān
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833546 (0.051):
03,082.097c vājapeyam avāpnoti sūryalokaṃ ca gacchati / 03,082.098a tato 'dhivaṃśyaṃ dharmajña samāviśya tapovanam
sahasrakiraṇaṃ devaṃ bhānuṃ trailokyaviśrutam /
dṛṣṭvā muktimavāpnoti naro jñānasamanvitaḥ // VamPSm_14.28 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778733 (0.061):
so 'pi muktimavāpnoti kiṃ punarnnivasannaraḥ // VamPSm_15.78 //
bhavānīvanāmāsādya tīrthasevī yathākramam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830200 (1.192):
03,081.040a gavāṃbhavanam āsādya tīrthasevī yathākramam / 03,081.040c tatrābhiṣekaṃ kurvāṇo gosahasraphalaṃ labhet
tatrābhiṣekaṃ kurvāṇo gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_14.29 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830204 (0.0):
03,081.040a gavāṃbhavanam āsādya tīrthasevī yathākramam / 03,081.040c tatrābhiṣekaṃ kurvāṇo gosahasraphalaṃ labhet
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780698 (0.047):
ubhayorhi naraḥ snāto gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_20.3 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452645 (0.053):
tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.5 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453773 (0.053):
tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.87 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452725 (0.055):
tatra snātvārcayed devaṃ gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.11 // / tato gaccheta rājendra balitīrthamanuttam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778374 (0.055):
tasmin snātastu puruṣo gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_15.50 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780674 (0.060):
pratyekaṃ tu naraḥ snāto gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_20.1 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449266 (0.062):
sarvapāpavisuddhātmā gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,36.15 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452792 (0.064):
snātamātro narastatra gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.16 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453188 (0.064):
snātamātro narastatra gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.45 //
pitāmahasya pibato hyamṛtaṃ pūrvameva hi / / udgārāt surabhirjātā sā ca pātālamāśritā // VamPSm_14.30 //
tasyāḥ surabhayo jātāḥ tanayā lokamātaraḥ / / tābhistatsakalaṃ vyāptaṃ pātālaṃ sunirantaram // VamPSm_14.31 //
pitāmahasya yajato dakṣiṇārthamupāhṛtāḥ / / āhutā brahmaṇā tāśca vibhrāntā vivareṇa hi // VamPSm_14.32 //
tasmin vivaradvāre tu sthito gaṇapatiḥ svayam /
yaṃ dṛṣṭvā sakalān kāmān prāpnotisaṃyatendriyaḥ // VamPSm_14.33 //
saṃginīṃ tu samāsādya tīrthaṃ muktisamāśrayam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779888 (0.054):
evaṃ pratiṣṭhitaṃ tīrthaṃ brahmayonīti saṃjñitam // VamPSm_18.24 // / tatra snātvā muktikāmaḥ punaryoniṃ na paśyati /
devyāstīrthe naraḥ snātvā labhate rūpamuttamam // VamPSm_14.34 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830218 (0.0):
03,081.041a śaṅkhinīṃ tatra āsādya tīrthasevī kurūdvaha / 03,081.041c devyās tīrthe naraḥ snātvā labhate rūpam uttamam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18865771 (0.063):
tato gacchenmahīpāla narmadeśvaramuttamam / / tatra tīrthe naraḥ snātvā mucyate sarvakilbiṣaiḥ // RKV_124.1 //
anantāṃ śriyamāpnoti putrapautrasamanvitaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213043 (0.041):
sa bhuktvā vipulānbhogānputrapautrasamanvitaḥ /
bhogāṃśca vipulān bhuktvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_14.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14213043 (1.788):
sa bhuktvā vipulānbhogānputrapautrasamanvitaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776594 (0.037):
saṃgame ca naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.18 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776608 (0.037):
kṣāntiyukto naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.19 //
Siva-Upanisad - PADA-INDEX (sivup_su.htm.txt) 5801624 (0.051):
prāpnuyād vipulān bhogān SUp_6.230c / prāpnoti paramaṃ padam SUp_7.42d
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776780 (0.062):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
brahmāvarte naraḥ snātvā brahmajñānasamanvitaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776594 (0.053):
saṃgame ca naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.18 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776608 (0.053):
kṣāntiyukto naraḥ snātvā prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.19 //
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 //
tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776673 (0.0):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777497 (0.046):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776783 (0.048):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778273 (0.051):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.053):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777511 (0.053):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.057):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778220 (0.061):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
tasya tīrthaṃ sarasvatyāṃ yakṣendrasya mahātmanaḥ // VamPSm_14.37 // / tatra snātvā mahāprājña upavāsaparāyaṇaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830229 (0.035):
03,081.042a tato gaccheta rājendra dvārapālam arantukam / 03,081.042c tasya tīrthaṃ sarasvatyāṃ yakṣendrasya mahātmanaḥ
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452936 (0.060):
prītastasya bhaved vyāso vāñchitaṃ labhate phalam // KūrmP_2,39.26 // / tato gaccheta rājendra ikṣunadyāstu saṃgamam /
tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778275 (0.0):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776670 (0.021):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.029):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776783 (0.032):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.044):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778221 (0.045):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777474 (0.046):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777264 (0.060):
paraṃ padamavāpnoti yasmānnāvartate punaḥ / / 14.19 tato gaccheta viprendrāstīrthaṃ trailokyaviśrutam /
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 //
tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776785 (0.019):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776670 (0.032):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.048):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778275 (0.050):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777474 (0.053):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777264 (0.056):
paraṃ padamavāpnoti yasmānnāvartate punaḥ / / 14.19 tato gaccheta viprendrāstīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778666 (0.056):
tasmin snātvā bhaktibhuktaḥ sūryaloke mahīyate // VamPSm_15.73 // / tato gaccheta vipraindrāstīrthaṃ kalmaṣanāśanam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.058):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778220 (0.058):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
tatra saṃnihitā nityaṃ pitaro daivataiḥ saha // VamPSm_14.40 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830258 (0.0):
03,081.044a tato gaccheta dharmajña sutīrthakam anuttamam / 03,081.044c yatra saṃnihitā nityaṃ pitaro daivataiḥ saha
tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829508 (0.0):
03,080.123a kumārakoṭim āsādya niyataḥ kurunandana / 03,080.123c tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830265 (0.0):
03,081.044c yatra saṃnihitā nityaṃ pitaro daivataiḥ saha / 03,081.045a tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831342 (0.0):
03,081.122d*0400_01 pāpaṃ praṇaśyate tatra snātamātrasya bhārata / 03,081.122e tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831543 (0.0):
03,081.139a tato gaccheta rājendra reṇukātīrtham uttamam / 03,081.139c tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19832230 (0.0):
03,082.010a triśūlakhātaṃ tatraiva tīrtham āsādya bhārata / 03,082.010c tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834876 (0.0):
03,083.056a tatrābhiṣekaṃ kurvāṇaḥ pitṛdevārcane rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828451 (0.011):
03,080.048a tatrābhiṣekaṃ yaḥ kuryāt pitṛdevārcane rataḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833992 (0.012):
03,082.132a tatrābhiṣekaṃ kurvāṇaḥ pitṛdevārcane rataḥ
aśvamedhamavāpnoti pitṛn prīṇāti śāśvatān // VamPSm_14.41 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830265 (0.016):
03,081.045a tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ / 03,081.045c aśvamedham avāpnoti pitṛlokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834876 (0.016):
03,083.056a tatrābhiṣekaṃ kurvāṇaḥ pitṛdevārcane rataḥ / 03,083.056c aśvamedham avāpnoti gatiṃ ca paramāṃ vrajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833991 (0.024):
03,082.132a tatrābhiṣekaṃ kurvāṇaḥ pitṛdevārcane rataḥ / 03,082.132c hayamedham avāpnoti śakralokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829508 (0.055):
03,080.123c tatrābhiṣekaṃ kurvīta pitṛdevārcane rataḥ / 03,080.123e gavāmayam avāpnoti kulaṃ caiva samuddharet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828451 (0.056):
03,080.048a tatrābhiṣekaṃ yaḥ kuryāt pitṛdevārcane rataḥ / 03,080.048c aśvamedhaṃ daśaguṇaṃ pravadanti manīṣiṇaḥ
tato 'mbuvanaṃ dharmajña samāsādya yathākramam /
kāmeśvarasya tīrthaṃ tu snātvā śraddhāsamanvitaḥ // VamPSm_14.42 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16971542 (0.053):
snātvā śucir yatamanā BrP_163.43c / snātvā śraddhāsamanvitaḥ BrP_41.55d / snātvā samyag vidhānena BrP_67.15a
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27437241 (0.060):
snātvā śraddhāsamanvitaḥ NsP_63.117b / snātvā sa gaṅgāṃ yamunāṃ sarasvatīṃ NsP_14.4a
sarvavyādhivinirmukto brahmavāptirbhaved dhruvam /
mātṛtīrthaṃ ca tatraiva yatra snātasya bhaktitaḥ // VamPSm_14.43 // / prajā vivarddhate nityamanantāṃ cāpnubhācchriyam /
tataḥ śītavanaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ // VamPSm_14.44 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830303 (0.0):
03,081.047c prajā vivardhate rājann anantāṃ cāśnute śriyam / 03,081.048a tataḥ śītavanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828711 (0.030):
03,080.068a mahākālaṃ tato gacchen niyato niyatāśanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829430 (0.046):
03,080.118a tato vinaśanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452652 (0.055):
tato 'ṅgāreśvaraṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830693 (0.055):
03,081.078a tato vyāsavanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778420 (0.055):
tato vyāsavanaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828921 (0.055):
03,080.082c tato dvāravatīṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24632825 (0.057):
03,081.145a svargadvāraṃ tato gacchen niyato niyatāśanaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779774 (0.063):
tataḥ pūthūdakaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ / / tatra siddhastu brahmarṣi ruṣaṅgurnāma nāmataḥ // VamPSm_18.16 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831625 (0.064):
03,081.145a svargadvāraṃ tato gacchen niyato niyatāśanaḥ / 03,081.145c svargalokam avāpnoti brahmalokaṃ ca gacchati
% Mahabharata: Aranyakaparvan (mbh_03_u.htm.txt) 24630633 (0.064):
03,080.118a tato vinaśanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ / 03,080.118c gacchaty antarhitā yatra marupṛṣṭhe sarasvatī
tīrthaṃ tatra mahāviprā mahadanyatra durlabham /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830308 (0.049):
03,081.048c tīrthaṃ tatra mahārāja mahad anyatra durlabham
punāti darśanādeva daṇḍakaṃ ca dvijottamāḥ // VamPSm_14.45 // / keśānabhyukṣya vai tasmin pūto bhavati pāpataḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830309 (0.061):
03,081.048c tīrthaṃ tatra mahārāja mahad anyatra durlabham / 03,081.049a punāti darśanād eva daṇḍenaikaṃ narādhipa
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830317 (0.062):
03,081.049a punāti darśanād eva daṇḍenaikaṃ narādhipa / 03,081.049c keśān abhyukṣya vai tasmin pūto bhavati bhārata
tatra tīrthavaraṃ cānyat svānulomāyanaṃ mahat // VamPSm_14.46 //
tatra viprā mahāprājñā vidvāṃsastīrthatatparāḥ /
svanulomāyane tīrthe viprāstrailokyaviśrute // VamPSm_14.47 //
prāṇāyāmairniharanti svalomāni dvijottamāḥ / / pūtātmānaśca te viprāḥ prayānti paramāṃ gatim // VamPSm_14.48 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830356 (0.053):
03,081.052a pūtātmānaś ca rājendra prayānti paramāṃ gatim / 03,081.052c daśāśvamedhikaṃ caiva tasmiṃs tīrthe mahīpate
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783768 (0.057):
sarvapāpavinirmuktāḥ prayānti paramāṃ gatim // VamPSm_25.6 // / asti tatsaṃnidhau liṅgaṃ devadevasya śūlinaḥ /
daśāśvamedhikaṃ caiva tatra tīrthaṃ suviśrutam / / tatra snātvā bhaktiyuktastadeva labhate phalam // VamPSm_14.49 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778820 (0.046):
śrīkuñjaṃ tu sarasvatyāṃ tīrthaṃ trailokyaviśrutam // VamPSm_16.6 // / tatra snātvā naro bhaktyā agniṣṭomaphalaṃ labhet /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778807 (0.055):
śālihotrasya rājarṣestīrthaṃ trailokyaviśrutam // VamPSm_16.5 // / tatra snātvā vimuktastu kaluṣairdaihasaṃbhavaiḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452937 (0.062):
prītastasya bhaved vyāso vāñchitaṃ labhate phalam // KūrmP_2,39.26 // / tato gaccheta rājendra ikṣunadyāstu saṃgamam /
tato gaccheta śraddhāvān mānuṣaṃ lokaviśrutam /
darśanāt tasya tīrthasya mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_14.50 //
purā kṛṣṇamṛgāstatra vyādhena śarapīḍitāḥ / / vigāhya tasmin sarasi mānuṣatvamupāgatāḥ // VamPSm_14.51 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830378 (0.050):
03,081.053c yatra kṛṣṇamṛgā rājan vyādhena paripīḍitāḥ / 03,081.053e avagāhya tasmin sarasi mānuṣatvam upāgatāḥ
tato vyādhāśca te sarve tānapṛcchan dvijottamān / / mṛgā anena vai yātā asmābhiḥ śarapīḍitāḥ // VamPSm_14.52 //
nimagnāste saraḥ prāpya kva te yātā dvijottamāḥ /
te 'bruvaṃstatra vai pṛṣṭā vayaṃ te ca dvijottamāḥ // VamPSm_14.53 //
asya tīrthasya māhātmyān mānuṣatvamupāgatāḥ / / tasmād yūyaṃ śraddadhānāḥ snātvā tīrthe vimatsarāḥ // VamPSm_14.54 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777703 (0.057):
tataḥ snātāśca te sarve śuddhadehā divaṃ gatāḥ // VamPSm_14.55 // / etat tīrthasya māhātmyaṃ mānuṣasya dvijottamāḥ / / ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 //
sarvapāpavinirmuktā bhaviṣyatha na saṃśayaḥ /
tataḥ snātāśca te sarve śuddhadehā divaṃ gatāḥ // VamPSm_14.55 //
etat tīrthasya māhātmyaṃ mānuṣasya dvijottamāḥ / / ye śṛṇvanti śraddadhānāste 'pi yānti parāṃ gatim // VamPSm_14.56 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781444 (0.032):
ye sevante śraddadhānāste yānti paramāṃ gatim // VamPSm_21.26 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10819622 (0.042):
apamṛtyumṛtā ye ca te yānti paramāṃ gatim // RKS_64.30 // / iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe viṣṇukīrtanaṃ nāma catuḥṣaṣṭitamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786997 (0.043):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // VamPSm_27.35 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptaviṃśo 'dhyāyaḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15992807 (0.048):
ye paṭhanti ca śṛṇvanti te 'pi yānti parāṃ gatim /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776149 (0.052):
snānti ca śraddadhānāśca te yānti paramāṃ gatim // VamPSm_12.5 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777677 (0.057):
te 'bruvaṃstatra vai pṛṣṭā vayaṃ te ca dvijottamāḥ // VamPSm_14.53 // / asya tīrthasya māhātmyān mānuṣatvamupāgatāḥ /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10853109 (0.062):
tarpayet tatra yaḥ pretān pretā yānti śubhāṃ gatim // RKS_111.26 // / iti śrīskandapurāṇe revākhaṇḍe mārkaṇḍeśvaramahimānuvarṇano
iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturdaśo 'dhyāyaḥ / lomaharṣaṇa uvāca /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776349 (0.007):
bhramiṣyāmi ca tīrthāni avighneṃ kuru me sadā // VamPSm_12.21 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776093 (0.007):
tasya madhyena vai gāḍhaṃ puṇyā puṇyajalāvahā // VamPSm_11.24 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780108 (0.008):
tatra snāto bhaktiyukto vāsiṣṭhaṃ lokamāpnuyāt // VamPSm_18.40 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786998 (0.010):
sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // VamPSm_27.35 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780661 (0.011):
dviyāmālyambaradharāḥ svargasthitisamanvitāḥ // VamPSm_19.43 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773796 (0.012):
tathācireṇa paśyeyaṃ bhavantaṃ rājyavicyutam // VamPSm_8.49 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772827 (0.012):
satyena tena sakalāḥ pūryantāṃ me manorathāḥ // VamPSm_6.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772328 (0.012):
hūyate ca punardvābhyāṃ tubhyaṃ hotrātmane namaḥ / / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye pañcamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14774424 (0.012):
tasya saṃdarśanādeva nāgebhyo na bhayaṃ bhavet // VamPSm_9.44 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye navamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775713 (0.012):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783292 (0.013):
VamPSm_23.36 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayoviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783693 (0.015):
sthāṇorvaṭaprasādena manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_24.31 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786524 (0.018):
stutvaivaṃ sa mahādevaṃ virarāma dvijottmaḥ // VamPSm_26.163 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ṣaḍviṃśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14771019 (0.019):
etkurukṣetrasamantapañcakaṃ pitāmahasyottaravedirucyate // VamPSm_1.14 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye prathamo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779566 (0.022):
śivasya ca prasādena pāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_17.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye saptadaśodhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14772103 (0.025):
udīrayata vedoktaṃ yamāhuḥ paramaṃ stavam // VamPSm_4.23 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye caturthe 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14773079 (0.030):
babhūva tejaso hāniryathoktaṃ parameṣṭhinā // VamPSm_7.16 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye sapmo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777008 (0.030):
saṃnihatyāṃ tadā snātvā pūtā svargaṃ kamiṣyasi // VamPSm_13.50 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye trayodaso 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781500 (0.032):
tatra sthāṇuvaṭaṃ dṛṣṭvā mukto bhavati kilbiṣaiḥ // VamPSm_21.30 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye ekaviśo 'dhyāyaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14782647 (0.032):
VamPSm_22.86 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye dvāviśo 'dhyāyaḥ
mānuṣasya tu pūrveṇa krośamātre dvijottamāḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830399 (0.035):
03,081.054c sarvapāpaviśuddhātmā svargaloke mahīyate / 03,081.055a mānuṣasya tu pūrveṇa krośamātre mahīpate
āpagā nāma vikhyātā nadī dvijaniṣevitā // VamPSm_15.1 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830403 (0.031):
03,081.055a mānuṣasya tu pūrveṇa krośamātre mahīpate / 03,081.055c āpagā nāma vikhyātā nadī siddhaniṣevitā
śyāmākaṃ payasā siddhamājyena ca pariplutam / / ye prayacchanti viprebhyasteṣāṃ pāpaṃ na vidyate // VamPSm_15.2 //
ye tu śrāddhaṃ kariṣyanti prāpya tāmāpagāṃ nadīm /
te sarvakāmasaṃyuktā bhaviṣyanti na saṃśayaḥ // VamPSm_15.3 //
śaṃsanti sarve pitaraḥ smaranti ca pitāmahāḥ / / asmākaṃ ca kule putraḥ pautro vāpi bhaviṣyati // VamPSm_15.4 //
ya āpagāṃ nadīṃ gatvā tilaiḥ saṃtarpayiṣyati /
tena tṛptā bhaviṣyāmo yāvatkalpaśataṃ gatam // VamPSm_15.5 //
nabhasye māsi samprāpte kṛṣṇapakṣe viśeṣataḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18883927 (0.052):
āśvine māsi samprāpte śuklapakṣe caturdaśīm // RKV_172.47 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899570 (0.063):
tatra bhādrapade māsi kṛṣṇapakṣe viśeṣataḥ / / amāvāsyāṃ tu yaḥ snātvā tarpayetpitṛdevatāḥ // RKV_204.11 //
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777300 (0.062):
tau devau praṇipātena prasādya muktimāpnuyāt // VamPSm_14.22 // / śrītīrthaṃ tu tato gacchet śālagrāmamanuttamam /
tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776670 (0.022):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777497 (0.029):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.034):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776783 (0.039):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778273 (0.041):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778221 (0.047):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777511 (0.048):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777474 (0.053):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778665 (0.061):
tasmin snātvā bhaktibhuktaḥ sūryaloke mahīyate // VamPSm_15.73 // / tato gaccheta vipraindrāstīrthaṃ kalmaṣanāśanam /
brahmodumbaramityevaṃ sarvalokeṣu piśrutam // VamPSm_15.7 //
tatra brahmarṣikuṇḍeṣu snātasya dvijasattamāḥ / / saptarṣiṇāṃ prasādena saptasomaphalaṃ bhavet // VamPSm_15.8 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14781633 (0.057):
kimarthaṃ pāṃśunā śakrastīrthaṃ pūritavān punaḥ // VamPSm_22.10 // / sthāṇutīrthasya māhātmyaṃ cakratīrthasya yatphalam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009040 (0.061):
kedārodakapānena vācimedhaphalaṃ bhavet / / udyāpane tu sarvāṃsāṃ sāmānyo vidhirucyate // NarP_1,123.76 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11513939 (0.064):
ādaucavighnaśamanaṃkartavyaṃkarmapūrtaye // ŚivP_1,18.98cd/ / nirvighnenakṛtaṃsāṃgaṃkarmavaisaphalaṃ bhavet // ŚivP_1,18.99ab/
bharadvājo gautamaśca jamadagniśca kaśyapaḥ / / viśvāmitro vasiṣṭhaśca atriśca bhagavānṛpiḥ // VamPSm_15.9 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19656919 (0.0):
01,114.040c prajānāṃ patayaḥ sarve sapta caiva maharṣayaḥ / 01,114.041a bharadvājaḥ kaśyapo gautamaś ca; viśvāmitro jamadagnir
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7080738 (0.0):
purandarastathaivendro babhūva paravīrahā // KūrmP_1,49.24 // / vasiṣṭhaḥ kaśyapaścātrirjamadagniśca gautamaḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26752791 (0.008):
draṣṭum abhyāyayuḥ prītyā % munayaḥ saṃśitavratāḥ // BrP_26.8 // / kaśyapo jamadagniś ca $ bharadvājo 'tha gautamaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11024120 (0.008):
draṣṭum abhyāyayuḥ prītyā munayaḥ saṃśitavratāḥ // BrP_26.8 // / kaśyapo jamadagniś ca bharadvājo 'tha gautamaḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13595134 (0.008):
gautamo 'trir vasiṣṭhaś ca viśvāmitras tu kaśyapaḥ ||
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376559 (0.009):
BhP_08.13.004/3 aśvināvṛbhavo rājannindrasteṣāṃ purandaraḥ / BhP_08.13.005/1 kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736916 (0.009):
aśvināvṛbhavo rājannindrasteṣāṃ purandaraḥ // BhP_08.13.004 // / kaśyapo 'trirvasiṣṭhaśca viśvāmitro 'tha gautamaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20707399 (0.011):
13,094.003c vṛṣādarbheś ca saṃvādaṃ saptarṣīṇāṃ ca bhārata / 13,094.004a kaśyapo 'trir vasiṣṭhaś ca bharadvājo 'tha gautamaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20707409 (0.011):
13,094.004d*0418_01 kāśyapo 'trir bharadvājo viśvāmitro 'tha gautamaḥ / 13,094.004d*0418_02 jamadagnir vasiṣṭhaś ca sādhvī caivāpy arundhatī
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21290930 (0.011):
atharṣayaḥ viśvāmitro jamadagnirbharadvājo gautamo 'trirvasiṣṭhaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20709263 (0.015):
13,096.004c bhṛgur vasiṣṭhaḥ kaśyapo gautamaś ca; viśvāmitro jamadagniś ca
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22239301 (0.017):
7.001.004c te 'py ājagmuḥ saśiṣyā vai ye śritāḥ paścimāṃ diśam / 7.001.005a vasiṣṭhaḥ kaśyapo 'thātrir viśvāmitro 'tha gautamaḥ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 702267 (0.020):
tasya devasya jātasya $ namaskāraṃ pracakrire // HV_App.I,42B.2658 // / bharadvājaḥ kaśyapo gautamaś ca @ HV_App.I,42B.2659 @
Asvalayana-Srautasutra (asvss_u.htm.txt) 8434049 (0.022):
AsvSS_/.viśvāmitro.jamadagnir.bharadvājo.atha.gautamaḥ./.atrir.vasiṣṭhaḥ.kaśyapa.ity.ete.sapta.ṛṣayaḥ./(pravara:
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15300467 (0.024):
bhṛgvaṅgirā vasiṣṭhaś ca % viśvāmitrastathaiva ca // LiP_1,33.20 // / gautamo 'triḥ sukeśaś ca $ pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7194239 (0.024):
bhṛgvaṅgirā vasiṣṭhaś ca viśvāmitrastathaiva ca // LiP_1,33.20 // / gautamo 'triḥ sukeśaś ca pulastyaḥ pulahaḥ kratuḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6730797 (0.025):
karūṣaśca pṛṣadhraśca sudyumnaśca manoḥ sutāḥ / / atrirvasiṣṭho bhagavāñjamadagniśca kaśyapaḥ // GarP_1,87.28 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15998638 (0.025):
gandhaiśca vividhaiḥ puṣpairdhūpairdīpaiḥ suśobhaneḥ / / kaśyapo 'trirbharadvājau viśvāmitro 'tha gautamaḥ // NarP_1,114.37 //
% Mahabharata: Asvamedhikaparvan (mbh_14_u.htm.txt) 23625803 (0.026):
14,035.015c bṛhaspatibharadvājau gautamo bhārgavas tathā / 14,035.016a vasiṣṭhaḥ kāśyapaś caiva viśvāmitro 'trir eva ca
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2945286 (0.034):
ayam eva viśvāmitro 'yaṃ jamadagniḥ | / imāv eva vasiṣṭhakaśyapau | / ayam eva vasiṣṭho 'yaṃ kaśyapaḥ |
etaiḥ sametya tatkuṇḍaṃ kalpitaṃ bhuvi durlabham / / brahmaṇā sevitaṃ yasmād brahmodumbaramucyate // VamPSm_15.10 //
tasmiṃstīrthavare snāto brahmaṇo 'vyaktajanmanaḥ /
brahmalokamavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // VamPSm_15.11 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16010051 (5.960):
rudralokamavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // NarP_1,124.66 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15341803 (0.011):
śivalokamavāpnoti % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,81.51 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7235569 (0.011):
śivalokamavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,81.51 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885635 (0.023):
dvayoḥ puṇyamavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // RKV_176.33 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847293 (0.039):
tatphalaṃ samavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // RKV_81.5 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420426 (0.040):
sarvasiddhimavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // LiP_2,52.16 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10845091 (0.043):
tatphalaṃ samavāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // RKS_102.5 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15994621 (0.050):
sa yādi brahmaṇo lokaṃ nātra kāryā vicāraṇā // NarP_1,109.37 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002828 (0.050):
labhate vaiṣṇavaṃ lokaṃ nātra kāryā vicāraṇā // NarP_1,119.6 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18887610 (0.054):
devatvaṃ prāpnuyāt so 'pi nātra kāryā vicāraṇā // RKV_180.73 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20716122 (0.056):
13,103.037d*0463_02 brahmalokam avāpnoti sa ca naivātra saṃśayaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18889855 (0.058):
mucyate sarvapāpebhyo nātra kāryā vicāraṇā // RKV_184.3 // / yastu samyagvidhānena tatra snātvārcayecchivam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10852198 (0.059):
te yānti paramaṃ lokaṃ nātra kāryā vicāraṇā // RKS_109.164 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15326541 (0.061):
sa yāti vaiṣṇavaṃ lokaṃ % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,69.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15343641 (0.061):
sa yāti śāṅkaraṃ lokaṃ % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,83.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7220308 (0.061):
sa yāti vaiṣṇavaṃ lokaṃ nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,69.94 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7237408 (0.061):
sa yāti śāṅkaraṃ lokaṃ nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,83.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15344150 (0.063):
sūryasāyujyamāpnoti % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,83.48 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15352480 (0.063):
smaraṇācchuddhimāpnoti % nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,89.47 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7237916 (0.063):
sūryasāyujyamāpnoti nātra kāryā vicāraṇā // LiP_1,83.48 //
devān pitṝn samuddiśya yo vipraṃ bhojayiṣyati /
pitarastasya sukhitā dāsyanti bhuvi durlabham // VamPSm_15.12 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783470 (0.037):
tasya prītāśca pitaro dāsyanti bhuvi durlabham // VamPSm_24.14 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830064 (0.057):
03,081.031c pitaras tasya vai prītā dāsyanti bhuvi durlabham
saptarṣīśca samuddaśya pṛtham snānaṃ samācaret / / ṛṣīṇāṃ ca prasādena saptalokādhipo bhavet // VamPSm_15.13 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18892238 (0.063):
saptabhiḥ somavārair yaḥ snānaṃ tatra samācaret / / sa vai karṇakṛtādrogānmucyate pūjayañchivam // RKV_190.24 //
kapisthaleti vikhyātaṃ sarvapātakanāśanam /
yasmin sthitaḥ khayaṃ devo vṛddhakedārasaṃjñitaḥ // VamPSm_15.14 //
tatra snātvār'cayitvā ca rudraṃ diṇḍisamanvitam /
antardhānamavāpnoti śivaloke sa modate // VamPSm_15.15 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10786451 (0.064):
prāṇatyāgaṃ ca yaḥ kuryāc chivaloke ca modate // RKS_25.3 //
yastatra tarpaṇaṃ kṛtvā pibate culakatrayam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4806932 (0.057):
phalgutīrthe caturthe 'hni snātvā devāditarpaṇaṃ //AP_115.041cd/ / kṛtvā śrāddhaṃ sapiṇḍañca gayāśirasi kārayet /AP_115.042ab/
diṇḍidevaṃ namaskṛtya kedārasya phalaṃ labhet // VamPSm_15.16 //
yastatra kurute śrāddhaṃ śivamuddiśya mānavaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833274 (0.049):
gayādipañcasthāneṣu yaḥ śrāddhaṃ kurute naraḥ // RKV_49.42 // / sa tatra phalamāpnoti śūlabhede na saṃśayaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14783459 (0.055):
tasmin snātaḥ sarvatīrthaiḥ snāto bhavati mānavaḥ // VamPSm_24.13 // / yastatra kurute śrāddhaṃ vaṭaliṅgasya cāntare /
caitrasuklacaturdaśyāṃ prāpnoti paramaṃpadam // VamPSm_15.17 //
kalasyāṃ tu tato gacched yatra devī svayaṃ sthitā /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776635 (0.064):
aśvamedhasya yajñasya phalaṃ prāpnoti mānavaḥ // VamPSm_13.21 // / tataḥ śālūkinīṃ gatvā snātvā tīrthe dvijottamāḥ /
durgā kātyāyanī bhadrā nidrā māyā sanātanī // VamPSm_15.18 //
kalasyāṃ ca naraḥ snātvā dṛṣṭvā durgā taṭe sthitām /
saṃsāragahanaṃ durgaṃnistarennātra saṃśayaḥ // VamPSm_15.19 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884434 (0.036):
vividhaiḥ pātakair mukto mucyate nātra saṃśayaḥ // RKV_172.85 // / śvabhrī tatra mahārāja jalamadhye pradṛśyate /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18885842 (0.037):
sūkṣmaṃ cātīndriyaṃ nityaṃ te dhanyā nātra saṃśayaḥ // RKV_177.14 // / muktitīrthaṃ tu tattīrthaṃ sarvatīrtheṣvanuttamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823076 (0.037):
tadardhair anyatīrthāni rakṣante nātra saṃśayaḥ // RKV_29.42 // / amareśvare tu saritāṃ ye yogāḥ parikīrtitāḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13423697 (0.045):
so 'vikalpena yogena yujyate nātra saṃśayaḥ // KūrmP_2,4.32 // / so 'haṃ prerayitā devaḥ paramānandamāśritaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18852971 (0.048):
brahmahatyādipāpāni naśyante nātra saṃśayaḥ // RKV_90.82 // / pradakṣiṇanti ye martyā jalaśāyijagadgurum /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15361389 (0.048):
yattasmādbhayamihanāsti yoddhum īśa % vāñchaiṣā vipulatarā na saṃśayo 'tra / // LiP_1,97.34 // / tasmāttvaṃ mama madanāridakṣaśatro $ yajñāre tripuraripo mamaiva vīraiḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7255151 (0.048):
yattasmādbhayamihanāsti yoddhum īśa vāñchaiṣā vipulatarā na saṃśayo 'tra / // LiP_1,97.34 // / tasmāttvaṃ mama madanāridakṣaśatro yajñāre tripuraripo mamaiva vīraiḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16899800 (0.049):
mahad vai nātra saṃśayaḥ BrP_39.28d / mahabhaṅgam acīkarat BrP_188.3d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15881905 (0.055):
nirṛtipañcamā hyatra ṛkārā nātra saṃśayaḥ // NarP_1,50.193 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18849472 (0.055):
adyaprabhṛti te tīrthaṃ bhaviṣyati na saṃśayaḥ // RKV_84.16 // / kapitīrthaṃ tato jātaṃ tasthau tatra svayaṃ haraḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777151 (0.057):
hradāśca tava tīrthatvaṃ gamīṣyanti na saṃśayaḥ // VamPSm_14.11 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16438025 (0.061):
vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ HV_App.I,45.7b / vaisṛpaḥ savirūpākṣaḥ *HV_3.69*76:5a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 708499 (0.061):
sa eva nigrahe śakto $ daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710833 (0.061):
tat phalaṃ samavāpnoti $ vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22194049 (0.061):
sa eva nigrahe śakto daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196381 (0.061):
tat phalaṃ samavāpnoti vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28740677 (0.063):
saṃsāracārake vastavyaṃ bhaviṣyati | punaḥ saṃsārāṭavyāṃ paribhramitavyaṃ / bhaviṣyati | punaḥ saṃsāramahāgahanaṃ praveṣṭavyam bhaviṣyati | punaḥ
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23734732 (0.063):
eṣo 'paro 'syaiva suto jāvālirnātra saṃśayaḥ // VamP_39.119 // / ityevamuktvā vacanaṃ balabhyā avatīrya ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15833173 (0.064):
sa strāto 'ṣṭaśataṃ sāgraṃ gaṅgāyāṃ nātra saṃśayaḥ // NarP_1,13.79 // / rogitānbrahmāṇānyastu premṇā rakṣati rakṣakaḥ /
tato gaccheta sarakaṃ trailokyasyāpi durlabham / / kṛṣṇapakṣe caturdaśyāṃ dṛṣṭvā devaṃ maheśvaram // VamPSm_15.20 //
labhate sarvakāmāṃśca śivalokaṃ sa gacchati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26769422 (0.011):
prāpnoty abhimatān kāmāñ % śivalokaṃ sa gacchati // BrP_41.91 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11040745 (0.011):
prāpnoty abhimatān kāmāñ śivalokaṃ sa gacchati // BrP_41.91 //
tisrāḥ koṭyastu tīrthānāṃ sarake dvijasattamāḥ // VamPSm_15.21 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830498 (0.025):
03,081.062e labhate sarvakāmān hi svargalokaṃ ca gacchati / 03,081.063a tisraḥ koṭyas tu tīrthānāṃ sarake kurunandana
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26856445 (0.044):
mucyate sarvapāpebhyo % viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca $ tīrthāni bhuvanatraye &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11127756 (0.044):
mucyate sarvapāpebhyo viṣṇulokaṃ sa gacchati // BrP_175.82 // / tisraḥ koṭyo 'rdhakoṭī ca tīrthāni bhuvanatraye /
rudrakoṭistathā kūpe saromadhye vyavasthitā /
tasmin sare ca yaḥ snātvā rudrakoṭiṃ smarennaraḥ // VamPSm_15.22 //
pūjitā rudrakoṭiśca bhaviṣyati na saṃśayaḥ /
rudrāṇāṃ ca prasādena sarvadoṣavivarjitaḥ // VamPSm_15.23 //
aindrajñānena saṃyuktaḥ paraṃ padamavāpnuyāt /
iḍāspadaṃ ca tatraiva tīrthaṃ pāpabhayāpaham // VamPSm_15.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16828669 (0.048):
tīrthaṃ pañcahradaṃ caiva BrP_25.24a / tīrthaṃ pāpabhayāpaham BrP_92.1b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26803331 (0.061):
pāpapraṇāśanaṃ nāma $ tīrthaṃ pāpabhayāpaham &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11074644 (0.061):
pāpapraṇāśanaṃ nāma tīrthaṃ pāpabhayāpaham /
asmin muktimavāpnoti darśanādeva mānavaḥ / / tatra snātvār'thayitvā ca pitṛdevagaṇānapi // VamPSm_15.25 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778733 (0.033):
so 'pi muktimavāpnoti kiṃ punarnnivasannaraḥ // VamPSm_15.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26750330 (0.059):
sa yāti kṛmibhakṣye vai $ kṛmīśe tu duriṣṭikṛt & / pitṛdevātithīn yas tu % paryaśnāti narādhamaḥ // BrP_22.15 //
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10031382 (0.061):
devā devahūyaṃ gacantyā pitaraḥ pitṛhūyamavanti hainaṃ devā devahūye
na durgatimavāpnoti manasā cintitaṃ labhet /
kedāraṃ ca mahātīrthaṃ sarvakalmaṣanāśanam // VamPSm_15.26 //
tatra snātvā tu puruṣaḥ sarvadānaphalaṃ labhet /
kiṃrūpaṃ ca mahātīrthaṃ tatraiva bhuvi durlabham // VamPSm_15.27 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821887 (0.064):
īśānādhyuṣitaṃ nāma tatra tīrthaṃ sudurlabham // RKS_68.11 //
sarakasya tu pūrveṇa tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3856487 (0.042):
uttareṇa pratiṣṭhānād $ bhāgīrathyāstu pūrvataḥ & / haṃsaprapatanaṃ nāma % tīrthaṃ trailokyaviśrutam // MatsP_106.32 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8895993 (0.042):
uttareṇa pratiṣṭhānād bhāgīrathyāstu pūrvataḥ / / haṃsaprapatanaṃ nāma tīrthaṃ trailokyaviśrutam // MatsP_106.32 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449579 (0.052):
pāpmānamutsṛjatyāśu jīrṇāṃ tvacamivoragaḥ // KūrmP_2,36.38 // / nāmnā kanakanandeti tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26839243 (0.052):
{brahmovāca: } / kapilāsaṃgamaṃ nāma $ tīrthaṃ trailokyaviśrutam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26845776 (0.052):
{brahmovāca: } / vañjarāsaṃgamaṃ nāma $ tīrthaṃ trailokyaviśrutam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11110553 (0.052):
{brahmovāca: } / kapilāsaṃgamaṃ nāma tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11117087 (0.052):
{brahmovāca: } / vañjarāsaṃgamaṃ nāma tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26842673 (0.055):
gaṅgāyā uttare pāre % tīrthaṃ trailokyaviśrutam // BrP_151.1 // / yasya saṃsmaraṇenāpi $ sarvapāpakṣayo bhavet &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11113984 (0.055):
gaṅgāyā uttare pāre tīrthaṃ trailokyaviśrutam // BrP_151.1 // / yasya saṃsmaraṇenāpi sarvapāpakṣayo bhavet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900208 (0.060):
kṣamānāthaṃ tato gacchet tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7073693 (0.062):
haṃsaprapatanaṃ nāma tīrthaṃ trailokyaviśrutam // KūrmP_1,35.23 //
anyajanma suvikhyātaṃ sarvapāpapraṇāśanam // VamPSm_15.28 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899678 (0.046):
kurkurīnāma vikhyātaṃ sarvapāpapraṇāśanam // RKV_205.1 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884541 (0.056):
narmadādakṣiṇe kūle sarvapāpapraṇāśanam // RKV_173.1 // / siddheśvaramiti khyātaṃ mahāpātakanāśanam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26847787 (0.064):
manyutīrtham iti khyātaṃ $ sarvapāpapraṇāśanam & / sarvakāmapradaṃ nṝṇāṃ % smaraṇād aghanāśanam // BrP_162.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11119099 (0.064):
manyutīrtham iti khyātaṃ sarvapāpapraṇāśanam / / sarvakāmapradaṃ nṝṇāṃ smaraṇād aghanāśanam // BrP_162.1 //
nārasiṃhaṃ vapuḥ kṛtvā hatvā dānavamūrjitam /
tiryagyonau sthito viṣṇuḥ siṃheṣu ratimāpnuvan // VamPSm_15.29 //
tato devāḥ sagandharvā ārāghya varadaṃ śivam /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070544 (0.031):
yatra nārāyaṇo devo mahādevo diveśvaraḥ // KūrmP_1,29.63 // / tatra devāḥ sagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16417913 (0.040):
vareṇyaḥ prabhur īśvaraḥ HV_45.1d / vareṣyaṃ varadaṃ śivam *HV_106.6*1148A:4b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13842967 (0.040):
vareṇyaḥ prabhur īśvaraḥ HV_45.1d / vareṣyaṃ varadaṃ śivam HV_106.6*1148A:4b
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683983 (0.044):
Uv23:5 / na devā nāpi gandharvā na māro brāhmuṇā saha |
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28941225 (0.057):
tato devāḥ sagandharvāḥ LiP_1,62.39a / tato devyā mahādevaḥ LiP_1,43.36c
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22248068 (0.063):
7.022.014c vijayākāṅkṣiṇos tatra samareṣv anivartinoḥ / 7.022.015a tato devāḥ sagandharvāḥ siddhāś ca paramarṣayaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454647 (0.064):
sthānaṃ bhagavataḥ śaṃbhoretannaimiśamuttamam // KūrmP_2,41.9 // / atra devāḥ sagandharvāḥ sayakṣoragarākṣasāḥ /
ūcuḥ praṇatasarvāṅgā viṣṇudehasya lambhane // VamPSm_15.30 //
tato devo mahātmāsau śārabhaṃ rūpamāsthitaḥ /
yuddhaṃ ca kārayāmāsa divyaṃ varṣasahasrakam / / yudhyamānau tu tau devau patitau saramadhyataḥ // VamPSm_15.31 //
tasmin sarastaṭe vipro devarṣirnāradaḥ sthitaḥ /
aśvatthavṛkṣamāśritya dhyānasthastau dadarśa ha // VamPSm_15.32 //
viṣṇuścaturbhujo jajñe liṅgākāraḥ śivaḥ sthitaḥ /
tau dṛṣṭvā tatra puruṣau tuṣṭāva bhaktibhāvitaḥ // VamPSm_15.33 //
namaḥ śivāya devāya viṣṇave prabhaviṣṇave / / haraye ca umābhartre sthitikālabhṛte namaḥ // VamPSm_15.34 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441533 (0.020):
namaḥ kṛṣṇāya haraye viṣṇave prabhaviṣṇave | *HV_111.7*1340:3 |
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1109633 (0.039):
viśveśvarāya devāya__Vdha_067.*(100),015 / śivāya haraye namaḥ__Vdha_067.*(100),015
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23753012 (0.042):
namo 'stu padamanābhāya namo yogodbhavāya ca / / viśveśvarāya devāya śivāya haraye namaḥ // VamP_58.36 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7044858 (0.046):
namo hiraṇyagarbhāya vedhase paramātmane // KūrmP_1,6.12 // / namaste vāsudevāya viṣṇave viśvayonaye /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4441587 (0.047):
jñānajñeyāya devāya nama ādyāya viṣṇave || *HV_111.7*1340:12 | / namas te narasiṃhāya daityarājavihāriṇe | *HV_111.7*1340:13 |
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 620204 (0.048):
buddhapriyāya buddhāya $ prabuddhāya sukhāya ca / HV_App.I,31.1327 / / haraye viṣṇave tubhyaṃ $ namaḥ sarvātmane guro // HV_App.I,31.1328 //
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165957 (0.049):
|| trivikramāya namaḥ | viṣṇave namaḥ | mādhavāya namaḥ || / 8.1.56.1 viṣṇave namaḥ
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1130311 (0.049):
namaḥ kṛṣṇāya haraye__Vdha_088.038 / viṣṇave jiṣṇave namaḥ__Vdha_088.038
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 614218 (0.051):
oṃ namo nārāyaṇāya $ viṣṇave prabhaviṣṇave / HV_App.I,31.578 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22099770 (0.051):
oṃ namo nārāyaṇāya viṣṇave prabhaviṣṇave / HV_App.I,31.578 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22105758 (0.053):
buddhapriyāya buddhāya prabuddhāya sukhāya ca / HV_App.I,31.1327 / / haraye viṣṇave tubhyaṃ namaḥ sarvātmane guro // HV_App.I,31.1328 //
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907208 (0.053):
namaskṛtya sureśāya viṣṇave prabhaviṣṇave / / puruṣāyāprameyāya śāśvatāyāvyayāya ca // MarkP_4.36 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152402 (0.054):
oṃ khaṃ namo bhagavate viṣṇave vāsudevāya viśvarūpāya sarvāya sarva ane
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706105 (0.054):
viṣṇave devadevāya namo vai prabhaviṣṇave // GarP_1,31.24 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861651 (0.055):
sadaikarūparūpāya % jiṣṇave viṣṇave namaḥ // BrP_180.6 // / namo hiraṇyagarbhāya $ haraye śaṃkarāya ca &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11132962 (0.055):
sadaikarūparūpāya jiṣṇave viṣṇave namaḥ // BrP_180.6 // / namo hiraṇyagarbhāya haraye śaṃkarāya ca /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7040995 (0.056):
puruṣāya namastubhyaṃ viśvarūpāya te namaḥ // KūrmP_1,1.70 // / namaste vāsudevāya viṣṇave viśvayonaye /
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7048024 (0.058):
namaḥ śivāya devāya namaste brahmarūpiṇe // KūrmP_1,10.43 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403066 (0.062):
namaḥ śivāya devāya īśvarāya kapardine / / rudrāya viṣṇave tubhyaṃ brahmaṇe sūryamūrtaye // LiP_2,19.41 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26861588 (0.064):
{vyāsa uvāca: } / namaskṛtvā sureśāya $ viṣṇave prabhaviṣṇave & / puruṣāya purāṇāya % śāśvatāyāvyayāya ca // BrP_180.1 //
harāya vahurūpāya viśvarūpāya viṣṇave / / tryambakāya susuddhāya kuṣṇāya jñānahetave // VamPSm_15.35 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6706839 (0.052):
saṃkāravṛkṣacchetre ca māyābhetre namonamaḥ // GarP_1,32.34 // / vahurūpāya tīrthāya triguṇāyāguṇāya ca /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15816097 (0.056):
jñānāya jñānagamyāya sarvajñānaikahetave / / jñāceśvarāya jñeyāya jñātre vijñānasaṃpade // NarP_1,2.23 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15360368 (0.059):
bhiṣaktamāya muṇḍāya $ daṇḍine yogarūpiṇe & / meghavāhāya devāya % pārvatīpataye namaḥ // LiP_1,96.89 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7254129 (0.059):
bhiṣaktamāya muṇḍāya daṇḍine yogarūpiṇe / / meghavāhāya devāya pārvatīpataye namaḥ // LiP_1,96.89 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007608 (0.060):
arthāyārthasvarūpāya paramārthāya vai namaḥ / / viśvarūpāya viśvāya viśvanāthāya vai namaḥ // NarP_1,122.61 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3719027 (0.061):
namaste viśvarūpāya jyotīrūpāya te namaḥ / / namaḥ svayaṃbhave nityaṃ jagaduddhārahetave // BuSto_90.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26783024 (0.063):
namo 'stu bahurūpāya $ viśvarūpāya vedhase &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11054339 (0.063):
namo 'stu bahurūpāya viśvarūpāya vedhase /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15358852 (0.064):
nityāya viśvarūpāya % jāyamānāya te namaḥ // LiP_1,95.39 // / jātāya bahudhā loke $ prabhūtāya namonamaḥ &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7252613 (0.064):
nityāya viśvarūpāya jāyamānāya te namaḥ // LiP_1,95.39 // / jātāya bahudhā loke prabhūtāya namonamaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13451294 (0.064):
aghoraghorarūpāya vāmadevāya vai namaḥ / / namaḥ kanakamālāya devyāḥ priyakarāya ca // KūrmP_2,37.111 //
dhanyo 'haṃ sukṛtī nityaṃ yad dṛṣṭo puruṣottamau /
mamāśramamidaṃ puṇyaṃ yuvābhyāṃ vimalīkṛtam / / adyaprabhṛti trailokye anyajanmeti viśrutam // VamPSm_15.36 //
ya ihāgatya snātvā ca pitṝn saṃtarpayiṣyati /
tasya śraddhānvitasyeha jñānamaindraṃ bhaviṣyati // VamPSm_15.37 //
aśvatthasya tu yanmūlaṃ sadā tatra vasāmyaham /
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 //
tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776670 (0.037):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777497 (0.045):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.047):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.049):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778273 (0.051):
sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 // / tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776783 (0.058):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777511 (0.058):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777474 (0.061):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
pauṇḍarīke naraḥ snātvā puṇḍarīkaphalaṃ labhet // VamPSm_15.39 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830574 (0.033):
03,081.069c tatra snātvā naro rājan puṇḍarīkaphalaṃ labhet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829457 (0.043):
03,080.119c śivodbhede naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,080.120a nāgodbhede naraḥ snātvā nāgalokam avāpnuyāt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833064 (0.052):
03,082.069c kapilāhrade naraḥ snātvā rājasūyaphalaṃ labhet
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776753 (0.053):
tatrāpi ca naraḥ snātvā hyagniṣṭomaphalaṃ labhet // VamPSm_13.30 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23980082 (0.055):
śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā % vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17045072 (0.055):
śaṅkhatīrthe naraḥ snātvā vājapeyaphalaṃ labhet // NsP_66.23 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10798843 (0.059):
tatra snātvā naro rājan koṭitīrthaphalaṃ labhet /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900202 (0.062):
tatra tīrthe naraḥ snātvā hyaśvamedhaphalaṃ labhet // RKV_209.1 //
daśamyāṃ śuklapakṣasya caitrasya tu viśeṣataḥ /
snānaṃ japaṃ tathā śrāddhaṃ muktimārgapradāyakam // VamPSm_15.40 //
tatastriviṣṭavaṃ gacchet tīrthaṃ devanaṣevitam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454260 (0.023):
snātvā tatra naro rājan rudraloke mahīyate // KūrmP_2,40.21 // / svargabinduṃ tato gacchettīrthaṃ devanamaskṛtam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18858301 (0.043):
mārkaṇḍeya uvāca: / manmatheśaṃ tato gacchet sarvadevanamaskṛtam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18880107 (0.046):
tato gacchenmahārāja sāṃvauraṃ tīrthamuttamam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10831310 (0.050):
vṛṣasenaṃ hayagrīvaṃ śukatīrtham ataḥ param // RKS_83.2 // / rameśvaraṃ tato gacchet tīrthaṃ pāpapraṇāśanam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18900207 (0.052):
tatra tīrthe naraḥ snātvā hyaśvamedhaphalaṃ labhet // RKV_209.1 // / kṣamānāthaṃ tato gacchet tīrthaṃ trailokyaviśrutam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18871316 (0.055):
mārkaṇḍeya uvāca: / tato gaccheddharāpāla śīvatīrthamanuttamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899669 (0.058):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / gacchet tataḥ kṣoṇinātha tīrthaṃ paramaśobhanam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18899751 (0.058):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / gacchettataḥ kṣoṇinātha tīrthaṃ paramaśobhanam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18903760 (0.058):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / tato gaccheddharādhīśa tīrthaṃ paramaśobhanam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18847084 (0.060):
tapastapañjayaṃ kurvaṃstīrthāttīrthaṃ jagāma ha // RKV_80.2 // / dadhiskandaṃ madhuskandaṃ yāvattyaktvā tu gacchati /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10821788 (0.063):
atho gacched grahītā tu dātā gacchati corddhvataḥ // RKS_68.3 // / sahasrāvartakaṃ nāma tīrthaṃ pāpapraṇāśanam /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10788867 (0.063):
tatra pradīyate dānaṃ tasya saṃkhyā na vidyate // RKS_26.61 // / kāntārakaṃ tato gacchet sarvatīrthavaraṃ śubham /
tatra vaitaraṇī puṇyā nadī pāpapramocanī // VamPSm_15.41 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830586 (0.026):
03,081.070a tatas triviṣṭapaṃ gacchet triṣu lokeṣu viśrutam / 03,081.070c tatra vaitaraṇī puṇyā nadī pāpapramocanī
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449253 (0.047):
godāvarī nadī puṇyā sarvapāpavināśanī / / tatra snātvā pitṝn devāṃstarpayitvā yathāvidhi /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10797315 (0.063):
nadī pāpaharā puṇyā narmadā tatra bhārata // RKS_35.38 //
tatra snātvār'cayitvā ca śūlapāṇiṃ vṛṣadhvajam / / sarvapāpaviśuddhātmā gacchatyeva parāṃ gatim // VamPSm_15.42 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830596 (0.0):
03,081.071a tatra snātvārcayitvā ca śūlapāṇiṃ vṛṣadhvajam / 03,081.071c sarvapāpaviśuddhātmā gaccheta paramāṃ gatim
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 567883 (0.032):
śraddadhāno dayābhūtaḥ $ prapaṭhed ātmavān naraḥ / HV_App.I,24.204 / / sarvapāpaviśuddhātmā $ gatiṃ ca labhate parām // HV_App.I,24.205 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22053438 (0.032):
śraddadhāno dayābhūtaḥ prapaṭhed ātmavān naraḥ / HV_App.I,24.204 / / sarvapāpaviśuddhātmā gatiṃ ca labhate parām // HV_App.I,24.205 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829190 (0.043):
03,080.104c sarvapāpaviśuddhātmā gacchec ca paramāṃ gatim
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21117244 (0.060):
sarva pāpa viśuddhātmā sa gacchet paramāṃ gatim // Hbhv_11.432 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21118384 (0.060):
sarva pāpa viśuddhātmā sa gacchet paramāṃ gatim // Hbhv_11.499 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23941010 (0.060):
sarvapāpaviśuddhātmā $ sa gacchet paramāṃ gatim &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17005998 (0.060):
sarvapāpaviśuddhātmā sa gacchet paramāṃ gatim /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830962 (0.064):
03,081.095e brāhmaṇaś ca viśuddhātmā gaccheta paramāṃ gatim / 03,081.096a tato gacchen naraśreṣṭha somatīrtham anuttamam
tato gaccheta viprendrā rasāvartamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777498 (0.0):
yakṣasya ca prasādena labhate kāmikaṃ phalam // VamPSm_14.38 // / tato gaccheta viprendrā brahmavartaṃ munistutam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776669 (0.028):
tatra snānaṃ naraḥ kṛtvā mukto nāgabhayād bhavet // VamPSm_13.23 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776784 (0.036):
tasmin snātvā śraddadhānaḥ prāpnoti paramaṃ padam // VamPSm_13.32 // / tato gaccheta viprendrāḥ somatīrthamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777799 (0.041):
caturdaśyāṃ tu madhyāhne piṇḍado muktimāpnuyāt // VamPSm_15.6 // / tato gaccheta viprendrā brahmaṇaḥ sthanamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776531 (0.048):
ādityaśatasaṃkāśaṃ vimānaṃ cādhirohati // VamPSm_13.13 // / tato gaccheta viprendrā viṣṇoḥ sthānamanuttamam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453766 (0.049):
tato gaccheta rājendra kapilātīrtha muttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777512 (0.050):
brahmāvarte naraḥ snātvā brahma cāpnoti niścitam // VamPSm_14.39 // / tato gaccheta viprendrāḥ sutīrthakamanuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778221 (0.051):
aśvatthavandanaṃ kṛtvā yamaṃ raudraṃ na paśyati // VamPSm_15.38 // / tato gaccheta viprendrā nāgasya hradamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777473 (0.051):
bhavate nātra sandehaḥ prāṇān muñcati svecchayā // VamPSm_14.36 // / tato gaccheta viprendrā dvārapālaṃ tu rantukam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453426 (0.053):
tato gaccheta rājendra tāpaseśvaramuttamam / / tatra snātvā tu rājendra prāpnuyāt tapasaḥ phalam // KūrmP_2,39.63 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7070861 (0.053):
gocarmamātraṃ viprendrā oṅkāreśvaramuttamam // KūrmP_1,30.11 // / kṛttivāseśvaraṃ liṅgaḥ madhyameśvaramuttamam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454194 (0.056):
tato gaccheta rājendra śikhitīrthamanuttamam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19833035 (0.056):
03,082.068a tato gaccheta rājendra bhartṛsthānam anuttamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834885 (0.056):
03,083.057a tato gaccheta rājendra bhartṛsthānam anuttamam
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777264 (0.060):
paraṃ padamavāpnoti yasmānnāvartate punaḥ / / 14.19 tato gaccheta viprendrāstīrthaṃ trailokyaviśrutam /
tatra snātvā bhaktiyuktaḥ siddhimāpnotyanuttamām // VamPSm_15.43 //
caitra śuklacaturdaśyāṃ tīrthe snātvā hyalepake /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18863258 (0.060):
tatra cāṅgirase tīrthe yaḥ snātvā pūjayecchivam / / sarvapāpavinirmukto rudralokaṃ sa gacchati // RKV_112.10 //
pūjayitvā śivaṃ tatra pāpalepo na vidyate // VamPSm_15.44 //
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23752200 (0.059):
nīlatīrthajale snātvā pūjayitvā tataḥ śivam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18869642 (0.062):
tatra tīrthe tu yaḥ snātvā sampūjayati śaṅkaram // RKV_141.8 //
tato gacchena viprandrāḥ phalakīvanamuttamam / / yatra devāḥ sagandharvāḥ sādhyāśca ṛṣayaḥ sthitāḥ /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23763530 (0.028):
yeṣāṃ mokṣyitāre vai teṣāṃ sāntirna vidyate // VamP_68.69 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10833658 (0.030):
avagāhya tu sarvāṇi nirmalatvaṃ na vidyate // RKS_86.7 // / nīlībhūtaṃ yathāvastraṃ sitatvaṃ naiva gacchati /
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1508614 (0.039):
08,054.019c sarvān ekas tān ahaṃ pātayiṣye; te vā sarve bhīmasenaṃ tudantu / 08,054.020a āśāstāraḥ karma cāpy uttamaṃ vā; tan me devāḥ kevalaṃ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909459 (0.042):
karañjeśaṃ bhārateśaṃ nāgeśaṃ mukuṭeśvaram / / saubhāgyasundarī tīrthaṃ dhanadeśvaramuttamam // RKV_230.67 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909510 (0.046):
nāgeśvaraṃ gautameśam ahalyātīrthamuttamam // RKV_230.72 // / rāmeśvaraṃ mokṣatīrthaṃ tathā kuśalaveśvarau /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18816597 (0.053):
uttare narmadāyāstu carukeśvaram uttamam // RKV_21.22 // / dārukeśvaratīrthaṃ ca vyatīpāteśvaraṃ tathā /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909124 (0.054):
saṅgamo 'ṅgāragartāyā aṅgāreśvaramuttamam / / tathā meghavanaṃ tīrthaṃ devyā nāmānukīrtanam // RKV_230.35 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909556 (0.055):
varuṇeśaṃ yameśaṃ ca rāmeśaṃ karkaṭeśvaram // RKV_230.76 // / śakreśaṃ somatīrthaṃ ca nandāhradamanuttamam /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909567 (0.057):
vaiṣṇavaṃ cakratīrthaṃ ca rāmakeśavasaṃjñitam // RKV_230.77 // / tathaiva rukmiṇītīrthaṃ śivatīrthamanuttamam / / jayavārāhartīrthaṃ ca tīrthamasmāhakāhvayam // RKV_230.78 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909173 (0.058):
saṅgamaśca sarasvatyā īśānaṃ tīrthamuttamam // RKV_230.39 // / devatātrayatīrthaṃ ca śūlakhātaṃ tataḥ param /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909532 (0.058):
dhaurādityaṃ paraṃ tīrthaṃ tīrthaṃ cāparayonijam / / piṅgaleśvaratīrtha ca bhṛgvīśvaramanuttamam // RKV_230.74 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909341 (0.058):
kapileśvaratīrthaṃ ca gopāreśvaramuttamam // RKV_230.55 // / maṇināgeśvaraṃ nāma maṇinadyāśca saṅgamaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909423 (0.060):
koṭitīrthaṃ prabhātīrthaṃ vāsukīśvaram uttamam / / saṅgamaśca karañjāyā mārkaṇḍeśvaramuttamam // RKV_230.64 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909588 (0.064):
parāśareśvaraṃ puṇyaṃ kusumeśamanuttamam / / kuṇḍaleśvaratīrthaṃ ca tathā kalakaleśvaram // RKV_230.80 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18909398 (0.064):
caṇḍādityaṃ paraṃ tīrthaṃ caṇḍikātīrthamuttamam // RKV_230.61 // / yamahāsāhvayaṃ tīrthaṃ tathā gaṅgeśvaraṃ śubham /
tapaścaranti vipulaṃ divyaṃ varṣasahasrakam // VamPSm_15.45 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830612 (0.051):
03,081.072e tapaś caranti vipulaṃ bahuvarṣasahasrakam
dṛṣadvatyāṃ naraḥ snātvā tarpayitvā ca devatāḥ / / agniṣṭomātirātrābhyāṃ phalaṃ vindati māvanaḥ // VamPSm_15.46 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830629 (0.0):
03,081.072f*0392_01 tatra snātvā naro rājan sarvayajñaphalaṃ labhet / 03,081.073a dṛṣadvatyāṃ naraḥ snātvā tarpayitvā ca devatāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830616 (0.058):
03,081.072e tapaś caranti vipulaṃ bahuvarṣasahasrakam / 03,081.072f*0392_01 tatra snātvā naro rājan sarvayajñaphalaṃ labhet
somakṣaye ca saṃprāpte somasya ca dine tathā / / yaḥ śrāddhaṃ kurute martyastasya puṇyaphalaṃ śṛṇu // VamPSm_15.47 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831969 (0.0):
03,081.169b*0404_03 amāvāsyāṃ tu tatraiva rāhugraste divākare / 03,081.169b*0404_04 yaḥ śrāddhaṃ kurute martyas tasya puṇyaphalaṃ śṛṇu
gayāyāṃ ca yatā śrāddha pitṛn prīṇāti nityaśaḥ /
tathā śrāddhaṃ ca kartavyaṃ phalakīvanamāśritaiḥ // VamPSm_15.48 //
manasā smarate yastu phalakīvanamuttamam /
tasyāpi pitarastṛptiṃ prayāsyanti na saṃśayaḥ // VamPSm_15.49 //
tatrāpi tīrthaṃ sumahat sarvadevairalaṅkṛtam /
tasmin snātastu puruṣo gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_15.50 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10816176 (0.022):
evaṃ nivedya puruṣo gosahasraphalaṃ labhet // RKS_60.15 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21107441 (0.027):
śloka pādaṃ paṭhed yas tu go sahasra phalaṃ labhet // Hbhv_10.372 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13449266 (0.047):
sarvapāpavisuddhātmā gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,36.15 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452645 (0.048):
tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.5 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452725 (0.048):
tatra snātvārcayed devaṃ gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.11 // / tato gaccheta rājendra balitīrthamanuttam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780674 (0.050):
pratyekaṃ tu naraḥ snāto gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_20.1 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780698 (0.050):
ubhayorhi naraḥ snāto gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_20.3 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452792 (0.054):
snātamātro narastatra gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.16 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453188 (0.054):
snātamātro narastatra gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.45 //
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777382 (0.055):
tatrābhiṣekaṃ kurvāṇo gosahasraphalaṃ labhet // VamPSm_14.29 //
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10777759 (0.057):
tatra snātvā mahārāja gosahasraphalaṃ labhet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829455 (0.058):
03,080.119c śivodbhede naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,080.120a nāgodbhede naraḥ snātvā nāgalokam avāpnuyāt
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831430 (0.058):
03,081.130c tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet / 03,081.131a tato gacchen naraśreṣṭha tīrthaṃ devyā yathākramam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830811 (0.059):
03,081.086a devatīrthe naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,081.086c atha vāmanakaṃ gacchet triṣu lokeṣu viśrutam
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13453773 (0.060):
tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.87 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828916 (0.064):
03,080.082a varadāne naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,080.082c tato dvāravatīṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830931 (0.064):
03,081.094a tasmin kuñje naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,081.094b*0397_01 tato gaccheta dharmajña kanyātīrtham anuttamam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834902 (0.064):
03,083.058c koṭitīrthe naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,083.058d*0443_01 tato gaccheta rājendra tīrthayātrāparo nṛpa
pāṇikhāte naraḥ snātvā pitṛn saṃtarpya mānavaḥ /
avāpnuyād rājasūyaṃ sāṃkhyaṃ yogaṃ ca vindati // VamPSm_15.51 //
tato gaccheta sumahat tīrthaṃ miśrakamuttamam /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778652 (0.062):
mahādevaprasādena gāṇapatyamavāpnuyāt // VamPSm_15.72 // / tatraiva sumahat tīrthaṃ sūryasya ca mahātmanaḥ /
tatra tīrthāni muninā miśritāni mahātmanā // VamPSm_15.52 // / vyāsena muniśārdulā dadhīcyarthaṃ mahātmanā /
sarvatīrtheṣu sa snāti miśrake snāti yo naraḥ // VamPSm_15.53 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830682 (0.0):
03,081.077c sarvatīrtheṣu sa snāti miśrake snāti yo naraḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18846959 (0.057):
dadhiskandaṃ madhuskandaṃ sarvapāpakṣayaṃkaram // RKV_79.1 // / dadhiskande naraḥ snātvā yastu dadyād dvije dadhi /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778835 (0.060):
tato naimiṣakuñjaṃ tu samāsādya naraḥ śuciḥ // VamPSm_16.7 // / naimiṣasya ca snānena yat puṇyaṃ tat samāpnuyāt /
tato vyāsavanaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830696 (0.0):
03,081.077d*0393_01 sa vai snātvārcayitvā ca miśrake pitṛdevatāḥ / 03,081.078a tato vyāsavanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452652 (0.0):
tatra snātvā naro rājan gosahasraphalaṃ labhet // KūrmP_2,39.5 // / tato 'ṅgāreśvaraṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779774 (0.026):
brāhmaṇastu viśuddhātmā paraṃ padamavāpnuyāt // VamPSm_18.15 // / tataḥ pūthūdakaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828923 (0.047):
03,080.082c tato dvāravatīṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19829431 (0.050):
03,080.118a tato vinaśanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830300 (0.055):
03,081.048a tataḥ śītavanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14777567 (0.055):
tataḥ śītavanaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ // VamPSm_14.44 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19831625 (0.055):
03,081.145a svargadvāraṃ tato gacchen niyato niyatāśanaḥ / 03,081.145c svargalokam avāpnoti brahmalokaṃ ca gacchati
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828710 (0.056):
03,080.068a mahākālaṃ tato gacchen niyato niyatāśanaḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778734 (0.063):
so 'pi muktimavāpnoti kiṃ punarnnivasannaraḥ // VamPSm_15.78 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmne pañcadaśo 'dhyāyaḥ
manojave naraḥ snātvā miśrake snāti yo naraḥ // VamPSm_15.54 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830697 (0.0):
03,081.078a tato vyāsavanaṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830683 (0.037):
03,081.077c sarvatīrtheṣu sa snāti miśrake snāti yo naraḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828924 (0.046):
03,080.082c tato dvāravatīṃ gacchen niyato niyatāśanaḥ / 03,080.082e piṇḍārake naraḥ snātvā labhed bahu suvarṇakam
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13452651 (0.053):
tato 'ṅgāreśvaraṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834692 (0.061):
03,083.041a saptagodāvare snātvā niyato niyatāśanaḥ / 03,083.041c mahat puṇyam avāpnoti devalokaṃ ca gacchati
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14779772 (0.064):
tataḥ pūthūdakaṃ gacchenniyato niyatāśanaḥ /
manasā cintitaṃ sarvaṃ sidhyate nātra saṃśayaḥ /
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14780039 (0.033):
sa prāpnoti naro nityaṃ manasā cintitaṃ phalam // VamPSm_18.36 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18846596 (0.057):
evaṃ nārada sarvaṃ tu bhaviṣyati na saṃśayaḥ / / cintitaṃ matprasādena sidhyate nātra saṃśayaḥ // RKV_78.10 //
gatvā madhuvaṭīṃ caiva devyāstīrthaṃ naraḥ śuciḥ // VamPSm_15.55 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830708 (0.0):
03,081.078c manojave naraḥ snātvā gosahasraphalaṃ labhet / 03,081.079a gatvā madhuvaṭīṃ cāpi devyās tīrthaṃ naraḥ śuciḥ
tatra snātvār'cayed devān pitṝṃśca prayato naraḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830714 (0.035):
03,081.079a gatvā madhuvaṭīṃ cāpi devyās tīrthaṃ naraḥ śuciḥ / 03,081.079c tatra snātvārcayed devān pitṝṃś ca prayataḥ śuciḥ
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778937 (0.048):
yatra somastapastaptvā dvijarājyamavāpnuyāt // VamPSm_16.15 // / tatra snātvār'cayitvā ca svapitṝn daivatāni ca /
sa devyā samanujñāto yathā siddhiṃ labhennaraḥ // VamPSm_15.56 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830715 (0.035):
03,081.079c tatra snātvārcayed devān pitṝṃś ca prayataḥ śuciḥ / 03,081.079e sa devyā samanujñāto gosahasraphalaṃ labhet
kauśikyāḥ saṃgame yastu dṛṣadvatyāṃ narottamaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830725 (0.061):
03,081.079e sa devyā samanujñāto gosahasraphalaṃ labhet / 03,081.080a kauśikyāḥ saṃgame yas tu dṛṣadvatyāś ca bhārata
snāyīta nayatāhāraḥ sarvapāpaiḥ pramucyate // VamPSm_15.57 //
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1100135 (0.035):
etat prayacchamāno vai__Vdha_053.004 / sarvapāpaiḥ pramucyate__Vdha_053.004
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775652 (0.037):
vāmanasya śṛṇvan yastu sarvapāṣaiḥ pramucyate // VamPSm_10.87 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4350962 (0.048):
somasya janma śrutvaiva sarvapāpaiḥ pramucyate // HV_20.48 // / [k: D6 T1.2 G ins.: :k]
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19830735 (0.049):
03,081.080c snāti vai niyatāhāraḥ sarvapāpaiḥ pramucyate / 03,081.081a tato vyāsasthalī nāma yatra vyāsena dhīmatā
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18903344 (0.052):
śrutamātreṇa yenaiva sarvapāpaiḥ pramucyate // RKV_214.1 // / kapālī kānthiko bhūtvā yathā sa vyacaranmahīm /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13558315 (0.054):
sarvapāpaiḥ pramucyate__Vdha_105.094 / sarvapāpaiḥ pramokṣyante__Vdha_067.068
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4618600 (0.056):
saumyasya canma śrutvaivaṃ sarvapāpaiḥ pramucyate // BndP_2,65.50 //
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14395869 (0.056):
sarvapāpāpanodakaḥ Vi_55.7b / sarvapāpaiḥ pramucyate Vi_89.4d
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101568 (0.057):
upadravair mucyate sarvāṅgikair__Vdha_056.038 / na cāpi pāpair abhibhūyate naraḥ__Vdha_056.038
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14775709 (0.057):
vāmanasya ca māhatmyaṃ śṛṇvan pāpaiḥ pramucyate // VamPSm_10.91 // / iti śrīvāmanapurāṇe saromāhātmye daśamo 'dhyāyaḥ