View original HTML file with complete header information
Vāhaṭa: Aṣṭāṅganighaṇṭu / akṛṣṭapacyo nīvāraḥ VAnigh_334a
Vāhaṭa: Aṣṭāṅganighaṇṭu / akṛṣṭapacyo nīvāraḥ VAnigh_334a
akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo VAnigh_51a / akṣāhvaṃ kṛṣṇasaṃjñakam VAnigh_293b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034929 (0.049):
triparṇy atiguhā saumyā VAnigh_18c / tripādī kīṭamārikā VAnigh_22b / tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ VAnigh_239c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048085 (0.052):
pathyāmṛtā haimavatī % kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 // / akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo $ vindhyajāto vibhītakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051053 (0.052):
pathyāmṛtā haimavatī kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 // / akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo vindhyajāto vibhītakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.053):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.055):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034816 (0.057):
tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ VAnigh_201c / tīkṣṇākhyaṃ sūkṣmalohakam VAnigh_311b / tuṅgadruḥ kūrcaśekharaḥ VAnigh_269b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.061):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.061):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036715 (0.061):
mahāvṛkṣo mahānīlo VAnigh_234c / mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.062):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.062):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.063):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.063):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.064):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.064):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.064):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
akṣoḍaḥ parvatīyaś ca VAnigh_249c / agadaṃ ca bhiṣagjitam VAnigh_343b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033964 (0.051):
kharjūrī svādumastakā VAnigh_281b / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ VAnigh_257a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.056):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.057):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036200 (0.058):
badarī kolasaṃjñakaḥ VAnigh_221b / badarīpattrakaṃ caiva VAnigh_187a / badarī yugmakaṇṭakaḥ VAnigh_176d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038597 (0.058):
samudraphenaṃ śuṣkaṃ ca VAnigh_303c / samudrānto yavāsakaḥ VAnigh_159d / sa mocarasasaṃjñakaḥ VAnigh_160d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037620 (0.059):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037529 (0.062):
varuṇādau śvetapuṣpo VAnigh_92a / varuṇo munibhikṣitaḥ VAnigh_333d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038590 (0.062):
samudrajaṃ ca sāmudraṃ VAnigh_294a / samudrajo vyāghranakho VAnigh_187c / samudraphenaṃ śuṣkaṃ ca VAnigh_303c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032941 (0.063):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.063):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.063):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.064):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.064):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038159 (0.064):
śārṅgeṣṭāṅgāravallikā VAnigh_72b / śārdūlaś citrakāyastu VAnigh_346a
agadaṃ ca bhiṣagjitam VAnigh_405b / agastiko munināmā VAnigh_250c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037499 (0.060):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
aṅkolo girikolaś ca VAnigh_243c / aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052614 (0.035):
dvijarājaḥ śaśadharo % nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ // VAnigh_387 // / aṅgārakaḥ kujo bhaumo $ rauhiṇeyo budho dvijaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055564 (0.035):
dvijarājaḥ śaśadharo nakṣatreśaḥ kṣapākaraḥ // VAnigh_387 // / aṅgārakaḥ kujo bhaumo rauhiṇeyo budho dvijaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.041):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.041):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035968 (0.041):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.046):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.046):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.048):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036200 (0.048):
badarī kolasaṃjñakaḥ VAnigh_221b / badarīpattrakaṃ caiva VAnigh_187a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.050):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.050):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.051):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.052):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033964 (0.052):
kharjūrī svādumastakā VAnigh_281b / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ VAnigh_257a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.052):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036143 (0.052):
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ VAnigh_14a / phaṇijjako mañjarīkas VAnigh_132a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.052):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.053):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033124 (0.053):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a / kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.054):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047930 (0.025):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050898 (0.025):
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036238 (0.030):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034032 (0.035):
gavedhukā ca gojihvā VAnigh_336a / gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034748 (0.037):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.038):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.039):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036676 (0.039):
mahākadambo niculo VAnigh_211a / mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038066 (0.040):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a / śatamūlī śatāvarī VAnigh_14d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.040):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039253 (0.041):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050284 (0.042):
ajaṭā bahupattrā ca % bhūdhātrī tāmalaky api // VAnigh_208 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053247 (0.042):
ajaṭā bahupattrā ca bhūdhātrī tāmalaky api // VAnigh_208 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037464 (0.042):
vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d / vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.043):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.044):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035978 (0.044):
pūtikā nityapuṣpikā VAnigh_277b / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038331 (0.044):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.044):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.045):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a / ajākṣī vraṇanāśinī VAnigh_214a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.013):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.017):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.017):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033076 (0.018):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037621 (0.019):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038328 (0.023):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.023):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035871 (0.026):
piśācī naladaṃ māṃsī VAnigh_58c / piśācī siṃhavinnā ca VAnigh_12c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.027):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037664 (0.029):
vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a / vārttālohaṃ vartalohaṃ VAnigh_308c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037183 (0.030):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038643 (0.031):
saśilājatu kṛcchrāśma- VAnigh_98c / sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039236 (0.031):
haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c / harimanthāḥ sugandhāś ca VAnigh_338a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038751 (0.032):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050351 (0.032):
śākarājo bhūtavāso % gojihvā karkaśacchadā // VAnigh_213 // / ajākṣī vraṇanāśinī $ kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053312 (0.032):
śākarājo bhūtavāso gojihvā karkaśacchadā // VAnigh_213 // / ajākṣī vraṇanāśinī kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033546 (0.033):
kuñjaraḥ śatapattraś ca VAnigh_321a / kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032588 (0.034):
adhomukhā tv avākpuṣpī VAnigh_226c / adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- VAnigh_238a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.038):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.038):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
ajājī jīrakaṃ mātā VAnigh_33c / ajo harir vāsudevo VAnigh_397c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037844 (0.044):
viṣṇukrāntā nīlapuṣpī VAnigh_206a / viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo VAnigh_398a
añjanaṃ phalinī māṃsī VAnigh_56a / añjanaṃ yāmunaṃ tathā VAnigh_57b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048148 (0.030):
bṛhacchadas tathā śāko % varadāruḥ kharacchadaḥ // VAnigh_55 // / añjanaṃ phalinī māṃsī $ padmotpalarasāñjanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051115 (0.030):
bṛhacchadas tathā śāko varadāruḥ kharacchadaḥ // VAnigh_55 // / añjanaṃ phalinī māṃsī padmotpalarasāñjanam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035867 (0.053):
pirāyākaṃ kṛtrimaṃ kapiḥ VAnigh_182d / piśācī naladaṃ māṃsī VAnigh_58c
aṭṭahāsaḥ śaṅkhaśuklā VAnigh_321c / adhicchattrā kumbhayoniḥ VAnigh_251a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050806 (0.038):
agastiko munināmā % kumbhayoniś ca sa smṛtaḥ // VAnigh_250 // / adhicchattrā kumbhayoniḥ $ droṇapuṣpī kutumbikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053764 (0.038):
agastiko munināmā kumbhayoniś ca sa smṛtaḥ // VAnigh_250 // / adhicchattrā kumbhayoniḥ droṇapuṣpī kutumbikā /
adhicchattrā gautamasthā VAnigh_252a / adhomukhā tv avākpuṣpī VAnigh_226c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038876 (0.048):
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c / sūkṣmapattrā sarpagandhā VAnigh_205a / sūkṣmapādas tāmracūḍo VAnigh_242c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.048):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036238 (0.054):
bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032542 (0.060):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.062):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034032 (0.062):
gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c / gāṅgerukī nāgabalā VAnigh_10c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037819 (0.063):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā VAnigh_279c / viṣamuṣṭiś ca karkoṭī VAnigh_138a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038049 (0.063):
śaṭī somasamudbhavā VAnigh_184b / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī VAnigh_245a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.063):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.063):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038324 (0.063):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.064):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.064):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- VAnigh_238a / anantā dīrghamūlā ca VAnigh_159c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.033):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.034):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.034):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.034):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.034):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.034):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037620 (0.036):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.037):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.037):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.038):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.039):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039236 (0.040):
haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c / harimanthāḥ sugandhāś ca VAnigh_338a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035871 (0.041):
piśācī naladaṃ māṃsī VAnigh_58c / piśācī siṃhavinnā ca VAnigh_12c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038643 (0.041):
saśilājatu kṛcchrāśma- VAnigh_98c / sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038328 (0.041):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037542 (0.042):
varottamā ca triphalā VAnigh_49c / vargo vīratarādyo 'yaṃ VAnigh_104a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037664 (0.043):
vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a / vārttālohaṃ vartalohaṃ VAnigh_308c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.044):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.045):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038751 (0.047):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
anilo māruto vāyuḥ VAnigh_377a / annasāro raso rakta- VAnigh_373a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052470 (0.029):
ojastu dhātusāraḥ syāt % saumyo hṛdayadīpanaḥ // VAnigh_376 // / anilo māruto vāyuḥ $ marutprāṇaḥ prabhañjanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055420 (0.029):
ojastu dhātusāraḥ syāt saumyo hṛdayadīpanaḥ // VAnigh_376 // / anilo māruto vāyuḥ marutprāṇaḥ prabhañjanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.032):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052407 (0.041):
sakṛtprasūtā gṛṣṭiḥ syāt % baṣkayaṇy ekahāyanī // VAnigh_372 // / annasāro raso rakta- $ yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055357 (0.041):
sakṛtprasūtā gṛṣṭiḥ syāt baṣkayaṇy ekahāyanī // VAnigh_372 // / annasāro raso rakta- yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037104 (0.044):
raktairaṇḍo dvitīyas tu VAnigh_7a / raktotpalasugandhike VAnigh_61b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037073 (0.046):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.050):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c / mañjiṣṭhā vijayā raktā VAnigh_158c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.051):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.053):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.054):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.054):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.056):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.056):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032880 (0.057):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.058):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033944 (0.058):
khadyoto dyumaṇistathā VAnigh_383b / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035773 (0.060):
pānīyavallī suṣavī VAnigh_77a / pānīyo bījavṛkṣas tu VAnigh_204a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.061):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034988 (0.061):
dadhi māṅgalyakaṃ caiva VAnigh_324c / dantī syād upacitrakā VAnigh_193d
anyat karparikā tutthaṃ VAnigh_291c / anyā tu sumahākandā VAnigh_205c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037664 (0.039):
vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a / vārttālohaṃ vartalohaṃ VAnigh_308c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033502 (0.042):
kāsīsadvayasaindhavam VAnigh_98b / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ VAnigh_101a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050244 (0.043):
sūkṣmapattrā sarpagandhā $ sarpākṣī raktapuṣpikā & / anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034720 (0.045):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ VAnigh_295c / tāmrapuṣpo yugacchadaḥ VAnigh_220b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.051):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032943 (0.052):
ulūko vāyasāristu VAnigh_353c / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu VAnigh_98a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.053):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.054):
yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034048 (0.056):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c / girijaṃ ca śilāhvayam VAnigh_102d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038264 (0.056):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c / śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti VAnigh_331c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.057):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.057):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034318 (0.058):
cāraṭī padmacāriṇī VAnigh_157d / cāraṭī śukabarhākhyaṃ VAnigh_186a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.058):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.058):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.058):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.058):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.058):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033432 (0.059):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c / kālaśeyamudāhṛtam VAnigh_325b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035068 (0.060):
dināhanī vāsaraś ca VAnigh_391a / dīpyakaṃ tv ajamodas tu VAnigh_147c
anyeṣāṃ tu tathā brāhmī VAnigh_196c / apāmārgaḥ śaikharikaḥ VAnigh_125c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049127 (0.057):
apāmārgaḥ śaikharikaḥ % pratyakpuṣpī mayūrakaḥ // VAnigh_125 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052096 (0.057):
apāmārgaḥ śaikharikaḥ pratyakpuṣpī mayūrakaḥ // VAnigh_125 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.064):
ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c / ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a
abjo jaivātṛkaḥ somo VAnigh_387a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052600 (0.0):
vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśur % oṣadhīśo niśāpatiḥ // VAnigh_386 // / abjo jaivātṛkaḥ somo $ glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055550 (0.0):
vidhuḥ sudhāṃśuḥ śubhrāṃśur oṣadhīśo niśāpatiḥ // VAnigh_386 // / abjo jaivātṛkaḥ somo glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ /
abhrakaṃ pārvatībījaṃ VAnigh_290c / ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā VAnigh_164a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049644 (0.008):
kuñjarā harisārā ca % madavīryā madapriyā // VAnigh_163 // / ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā $ sahasrī bahumūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052611 (0.008):
kuñjarā harisārā ca madavīryā madapriyā // VAnigh_163 // / ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā sahasrī bahumūlakaḥ /
ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī VAnigh_155a / ambaṣṭhā sthāpanī vīrā VAnigh_35c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049528 (0.056):
mānadrumo mocarasaḥ samaṅgā % punnāgaśītaṃ madanīyahetuḥ // VAnigh_154 // / ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī $ nandīvṛkṣapalāśakacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052495 (0.056):
mānadrumo mocarasaḥ samaṅgā punnāgaśītaṃ madanīyahetuḥ // VAnigh_154 // / ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī nandīvṛkṣapalāśakacchurā /
ayam arkādiko vargaḥ VAnigh_122a / ayorajo loharajas VAnigh_309c
aravindaṃ kuśeśayam VAnigh_59b / arkādau tu sadāpuṣpā VAnigh_123a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049092 (0.005):
kṛmikuṣṭhapraśamano % viśeṣād vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_122 // / arkādau tu sadāpuṣpā $ sūryāhvārkas tu rūpikā &
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.0):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.0):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.0):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.0):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.0):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.0):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.0):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.0):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (5.960):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.001):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049060 (0.002):
surabhiḥ sallakī mocā % mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā $ bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052030 (0.002):
surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.009):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.009):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.009):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.012):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.012):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.018):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a / avanī bhūtadhātrī ca VAnigh_382a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038354 (0.045):
śṛṅgī smṛtā mahāghoṣā VAnigh_45a / śephālikā śvetapuṣpā VAnigh_139c / śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ VAnigh_219d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.058):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037574 (0.059):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c / vasā medaḥsamudbhavā VAnigh_374d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051685 (0.060):
raktapuṣpī jayā rudrā- % -mlāyanī vanamālikā (?) // VAnigh_318 // / āmlāyano rājasairyaḥ $ koraṇḍo nakharañjanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054638 (0.060):
raktapuṣpī jayā rudrā- -mlāyanī vanamālikā (?) // VAnigh_318 // / āmlāyano rājasairyaḥ koraṇḍo nakharañjanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036659 (0.061):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c / mallikoktā vicakilā VAnigh_320c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.062):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039236 (0.062):
haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c / harimanthāḥ sugandhāś ca VAnigh_338a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.062):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
avantisomo dhānyāmlam VAnigh_331a / aśoko vigataśokaḥ VAnigh_119a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.041):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.042):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.048):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037183 (0.051):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.051):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038738 (0.052):
sitopalā śarkarā ca VAnigh_326c / siddhārthako bhūtanāśo VAnigh_38a / sindūraṃ raktareṇu śrī- VAnigh_292c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.052):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.054):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037715 (0.054):
viḍaṃ tu kṛtrimaṃ proktaṃ VAnigh_293c / vitunnaṃ paripelavam VAnigh_120b / vidārigandhāṃśumatī VAnigh_18a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.055):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.055):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.055):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034048 (0.056):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.056):
ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c / ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039232 (0.056):
haridrādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_152a / haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038590 (0.056):
samudrajaṃ ca sāmudraṃ VAnigh_294a / samudrajo vyāghranakho VAnigh_187c / samudraphenaṃ śuṣkaṃ ca VAnigh_303c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037581 (0.057):
vasā medaḥsamudbhavā VAnigh_374d / vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca VAnigh_105c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037073 (0.057):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.057):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.058):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.022):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.022):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.022):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034557 (0.023):
jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti VAnigh_144/a / jīraṇā kārabhī yoni- VAnigh_34c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050365 (0.023):
siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva % vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ // VAnigh_214 // / aśmantako 'mlayoniś ca $ jñeyo yamalapattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053326 (0.023):
siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ // VAnigh_214 // / aśmantako 'mlayoniś ca jñeyo yamalapattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037061 (0.024):
yoniroganibarhaṇaḥ VAnigh_170d / yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.025):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.025):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.028):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.028):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.028):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.028):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.028):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.029):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.029):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.029):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.030):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.031):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032747 (0.031):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
aśmarīśarkarāmūtra- VAnigh_104c / aśvatthaḥ pippalo bodhiś VAnigh_171c
aṣṭāṅgasaṃgrahoktānāṃ VAnigh_1c / asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā VAnigh_79a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048455 (0.002):
ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau % padmakī markaṭāhvayā // VAnigh_78 // / asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā $ khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051425 (0.002):
ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau padmakī markaṭāhvayā // VAnigh_78 // / asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ /
asanādir vijayate VAnigh_80a / asanādau pītasāraḥ VAnigh_81a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035889 (0.055):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048492 (0.058):
pāṇḍurogaṃ pramehaṃ ca % medodoṣanibarhaṇaḥ // VAnigh_80 // / asanādau pītasāraḥ $ priyako bījako 'sanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051462 (0.058):
pāṇḍurogaṃ pramehaṃ ca medodoṣanibarhaṇaḥ // VAnigh_80 // / asanādau pītasāraḥ priyako bījako 'sanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048477 (0.058):
kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ // VAnigh_79 // / asanādir vijayate $ śvitrakuṣṭhakaphakrimīn &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051447 (0.058):
kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ // VAnigh_79 // / asanādir vijayate śvitrakuṣṭhakaphakrimīn /
asthisārastathā majjā VAnigh_375c / ahimāro 'rimedas tu VAnigh_230c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.028):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.028):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.028):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.032):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.032):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032697 (0.035):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.038):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050553 (0.038):
ahimāro 'rimedas tu % pītadārur haridrumaḥ // VAnigh_230 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053513 (0.038):
ahimāro 'rimedas tu pītadārur haridrumaḥ // VAnigh_230 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.038):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034929 (0.039):
tripādī kīṭamārikā VAnigh_22b / tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ VAnigh_239c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.039):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.039):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.039):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.039):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.039):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.039):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.039):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.039):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.039):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
aṃśumālī trayītanuḥ VAnigh_385b / ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052287 (0.0):
nālinī nālahūlīkā % talāṭā sthūladantikā // VAnigh_363 // / ākhūndurur mūṣakaś ca $ vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055238 (0.0):
nālinī nālahūlīkā talāṭā sthūladantikā // VAnigh_363 // / ākhūndurur mūṣakaś ca vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033578 (0.038):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033309 (0.045):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034353 (0.046):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.047):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032942 (0.047):
ulūko vāyasāristu VAnigh_353c / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu VAnigh_98a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.049):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.049):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.049):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050957 (0.049):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.050):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048916 (0.051):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca % śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051886 (0.051):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049765 (0.053):
aśvatthaḥ pippalo bodhiś % caityadruś calapattrakaḥ // VAnigh_171 // / udumbaraḥ kṛmiphalaḥ $ supratiṣṭhaḥ sadāphalaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052732 (0.053):
aśvatthaḥ pippalo bodhiś caityadruś calapattrakaḥ // VAnigh_171 // / udumbaraḥ kṛmiphalaḥ supratiṣṭhaḥ sadāphalaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050712 (0.053):
aṅkolo girikolaś ca % pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca $ bakulī talapoṭakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053671 (0.053):
aṅkolo girikolaś ca pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca bakulī talapoṭakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038327 (0.053):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048376 (0.055):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 //
āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034353 (0.020):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.021):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.021):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.021):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051970 (0.022):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 // / āḍhakī tuvarī proktā $ niṣpāvā śimbikā smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054921 (0.022):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 // / āḍhakī tuvarī proktā niṣpāvā śimbikā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.022):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.022):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.023):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.023):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.024):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.024):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037018 (0.025):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.025):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.026):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035281 (0.026):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b / nakulaḥ sarpabhakṣakaḥ VAnigh_363b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.027):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.027):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.028):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032672 (0.028):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ VAnigh_91c / āmaṇḍo vātanāśanaḥ VAnigh_6d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047476 (0.030):
uruvūkas tathairaṇḍa % āmaṇḍo vātanāśanaḥ // VAnigh_6 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050444 (0.030):
uruvūkas tathairaṇḍa āmaṇḍo vātanāśanaḥ // VAnigh_6 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038463 (0.042):
śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī VAnigh_224c / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032697 (0.047):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a / aśmarīśarkarāmūtra- VAnigh_104c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038081 (0.053):
śamī lakṣmī ca keśanut VAnigh_203b / śambūko vṛttaśaṅkhaś ca VAnigh_358c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034871 (0.054):
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- VAnigh_95c / tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.056):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037624 (0.056):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037018 (0.057):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a / yaṣṭī paruṣakaṃ hanti VAnigh_23c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.057):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.057):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035773 (0.059):
pānīyavallī suṣavī VAnigh_77a / pānīyo bījavṛkṣas tu VAnigh_204a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.059):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037113 (0.060):
rakṣatāṃ devabhiṣajau VAnigh_408c / rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ VAnigh_38b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037581 (0.061):
vasā medaḥsamudbhavā VAnigh_374d / vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca VAnigh_105c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.061):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.062):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.063):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032880 (0.063):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034468 (0.063):
jayavṛkṣendravṛkṣakau VAnigh_165b / jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a
āmaṃ śalāṭusaṃjñaṃ tu VAnigh_404a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052830 (1.192):
prasūnaṃ sumanaḥ sūnaṃ % puṣpaṃ ca kusumaṃ smṛtam // VAnigh_403 // / āmaṃ śalāṭusaṃjñaṃ tu $ pakvaṃ phalamudāhṛtam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055780 (1.192):
prasūnaṃ sumanaḥ sūnaṃ puṣpaṃ ca kusumaṃ smṛtam // VAnigh_403 // / āmaṃ śalāṭusaṃjñaṃ tu pakvaṃ phalamudāhṛtam /
āmātīsāranāśanau VAnigh_150b / āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033166 (0.020):
kanyā sthūladalā ca sā VAnigh_278b / kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819703 (0.025):
uktā āmrādike varge śūnyacandrendusaṅkhyayā // Rajni_11.8 / āmraḥ kāmaśaraś cūto rasālaḥ kāmavallabhaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412225 (0.042):
(2.4.163) gālavaḥ śābaro lodhrastirīṭastilvamārjanau / (2.4.164) āmraścūto rasālo 'sau sahakāro 'tisaurabhaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049795 (0.042):
plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo % gardabhāṇḍaḥ kapītanaḥ // VAnigh_173 // / āmraś cūtaś cāvatalaḥ $ kāntaḥ piṇḍaphalas tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052760 (0.042):
plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo gardabhāṇḍaḥ kapītanaḥ // VAnigh_173 // / āmraś cūtaś cāvatalaḥ kāntaḥ piṇḍaphalas tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049214 (0.046):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ & / kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052182 (0.046):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ / / kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819853 (0.051):
anyo mahārājacūto mahārājāmrakas tathā / / sthūlāmro manmathāvāsaḥ kaṅko nīlakapitthakaḥ // Rajni_11.17
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032882 (0.052):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050958 (0.057):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038197 (0.057):
śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt VAnigh_393d / śitivāraḥ sūcipattraḥ VAnigh_262c / śirīṣo mṛdupuṣpakaḥ VAnigh_84b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.058):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039165 (0.058):
svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ VAnigh_262d / svādukaṇṭo vikaṅkataḥ VAnigh_72d / svādugandhicchadā caiva VAnigh_131c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.059):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036621 (0.060):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035826 (0.060):
piṅgadṛṣṭir mṛgādanaḥ VAnigh_347b / picukaḥ śitivārakaḥ VAnigh_111b / picumāndaḥ śukapriyaḥ VAnigh_67b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036504 (0.060):
bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā VAnigh_174d / makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047718 (0.060):
ḍolāphalas tīkṣṇasāro $ madhūko guḍapuṣpakaḥ & / madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050687 (0.060):
ḍolāphalas tīkṣṇasāro madhūko guḍapuṣpakaḥ / / madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049386 (0.061):
vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā & / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca % vatsakaḥ kuṭajas tathā // VAnigh_145 //
āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a / āyur vedī gadāntakaḥ VAnigh_406d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.021):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.022):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.022):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036504 (0.022):
bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā VAnigh_174d / makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.023):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.023):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.025):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.025):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.025):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038016 (0.025):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.025):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.026):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.026):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038910 (0.026):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.028):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.030):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034458 (0.030):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033564 (0.030):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.030):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034662 (0.030):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b
āragvadhādir jayati VAnigh_69a / āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- VAnigh_68a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048309 (0.002):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ % dhanikā dhānyakaṃ tathā // VAnigh_67 // / āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- $ nimbāmṛtāmadhurasāsruvavṛkṣapāṭhāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051279 (0.006):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ dhanikā dhānyakaṃ tathā // VAnigh_67 // / āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- nimbāmṛtāmadhurasāsruvavṛkṣapāṭhāḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930152 (0.039):
15.16bv dhanikā rakta candanam / āragvadhendrayava pāṭali kākatiktā nimbāmṛtā madhurasā sruva vṛkṣa pāṭhāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.051):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034467 (0.051):
jambo dantaśaṭhaḥ smṛtaḥ VAnigh_272b / jayavṛkṣendravṛkṣakau VAnigh_165b / jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034113 (0.053):
gulmaṃ cāntaḥ savidradhim VAnigh_91d / gūḍhapākī śilāphalā VAnigh_282b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.054):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.054):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.055):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.057):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048331 (0.058):
bhūnimbasairyakapaṭolakarañjayugma- % saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ / // VAnigh_68 // / āragvadhādir jayati $ chardikuṣṭhaviṣajvarān &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051301 (0.058):
bhūnimbasairyakapaṭolakarañjayugma- saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ / // VAnigh_68 // / āragvadhādir jayati chardikuṣṭhaviṣajvarān /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036487 (0.058):
bhūṣaṇaṃ nāgasambhavam VAnigh_292d / bhūstṛṇo guhyabījakaḥ VAnigh_138d / bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ VAnigh_235b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.059):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033219 (0.059):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037925 (0.060):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.060):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.060):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.060):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035428 (0.061):
nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d / niryāso yas tu śālmalyāḥ VAnigh_160c
āragvadho rājavṛkṣaḥ VAnigh_70a / āranālaṃ ca kāñjikam VAnigh_331b
ārāmaśītalo devo VAnigh_227a / ārevato vyādhighātaḥ VAnigh_70c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050508 (0.060):
adhomukhā tv avākpuṣpī % vārāhī vanamālikā // VAnigh_226 // / ārāmaśītalo devo $ gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053469 (0.060):
adhomukhā tv avākpuṣpī vārāhī vanamālikā // VAnigh_226 // / ārāmaśītalo devo gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ /
āvartakī carmaraṅgā VAnigh_247c / āśīviṣo viṣadharaś VAnigh_360c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036146 (0.061):
phaṇijjako mañjarīkas VAnigh_132a / phaṇī khadiravally api VAnigh_218b
āśvineyau ca tāv ubhau VAnigh_408b / āsurī sarṣapo rājī VAnigh_37c
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.0):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.0):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.0):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.0):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.0):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.0):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.0):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.0):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (5.960):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050635 (1.192):
hiraṇyapuṣpī kharjūrī % tāḍapattrī musaly api // VAnigh_236 // / ikṣvālikā tu kākekṣuḥ $ kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053594 (1.192):
hiraṇyapuṣpī kharjūrī tāḍapattrī musaly api // VAnigh_236 // / ikṣvālikā tu kākekṣuḥ kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.001):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.002):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.002):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.002):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.002):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.005):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.005):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.005):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.005):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
indindiraś cañcarīkaḥ VAnigh_368c / indirā lokamātā mā VAnigh_400c
indīvaraṃ kuvalayaṃ VAnigh_60c / indravāruṇikā caindrī VAnigh_197c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034032 (0.045):
gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c / gāṅgerukī nāgabalā VAnigh_10c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032542 (0.057):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036675 (0.057):
mahākadambo niculo VAnigh_211a / mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037819 (0.058):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā VAnigh_279c / viṣamuṣṭiś ca karkoṭī VAnigh_138a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036233 (0.064):
bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
īśvaraḥ śarvaḥ īśānaḥ VAnigh_392a / īśvarī nāgadamanī VAnigh_226a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052672 (0.042):
śambhur īśaḥ paśupatiḥ % śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 // / īśvaraḥ śarvaḥ īśānaḥ $ śaṃkaraś candraśekharaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055622 (0.042):
śambhur īśaḥ paśupatiḥ śivaḥ śūlī maheśvaraḥ // VAnigh_391 // / īśvaraḥ śarvaḥ īśānaḥ śaṃkaraś candraśekharaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038086 (0.060):
śambūko vṛttaśaṅkhaś ca VAnigh_358c / śambhur īśaḥ paśupatiḥ VAnigh_391c
ukṣān aḍvān balīvardaḥ VAnigh_372a / ugrakāṇḍaḥ kāravallī VAnigh_276a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052391 (0.061):
vanyastu gavayo jñeyaḥ % kakudmān gopatir vṛṣaḥ // VAnigh_371 // / ukṣān aḍvān balīvardaḥ $ surabhir gopakaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055341 (0.061):
vanyastu gavayo jñeyaḥ kakudmān gopatir vṛṣaḥ // VAnigh_371 // / ukṣān aḍvān balīvardaḥ surabhir gopakaḥ smṛtaḥ /
ugraḥ kapardī śrīkaṇṭhaḥ VAnigh_393c / uccaṭā caṭakā jñeyā VAnigh_238c
uḍu nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ VAnigh_390a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052644 (0.0):
tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ % ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 // / uḍu nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ $ doṣā naktaṃ niśā kṣapā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055594 (0.0):
tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 // / uḍu nakṣatramṛkṣaṃ bhaṃ doṣā naktaṃ niśā kṣapā /
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.019):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.020):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035971 (0.020):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.020):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.021):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.021):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.022):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.022):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.022):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033379 (0.022):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.023):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.023):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.023):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.024):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035427 (0.025):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036618 (0.025):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.025):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038543 (0.025):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.025):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.026):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c / udīcyaṃ bālakaṃ jalam VAnigh_183b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.0):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039268 (0.0):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.002):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.002):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.009):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.009):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.009):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.009):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.009):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.009):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.009):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.009):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.009):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.009):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.010):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.011):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.014):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.014):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035193 (0.016):
dvipaṃ ca mūlaṃ daśakaṃ VAnigh_341c / dvipuṣpī puṣpaṭī tathā VAnigh_320d / dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ VAnigh_90c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.016):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
udumbaracchadā hasti- VAnigh_193c / udumbaraḥ kṛmiphalaḥ VAnigh_172a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.043):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.049):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.050):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.052):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036123 (0.052):
plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo VAnigh_173c / plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ VAnigh_275b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035968 (0.054):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038543 (0.056):
sakṛtprasūtā gṛṣṭiḥ syāt VAnigh_372c / sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037624 (0.057):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.057):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039167 (0.058):
svādukaṇṭo vikaṅkataḥ VAnigh_72d / svādugandhicchadā caiva VAnigh_131c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037874 (0.058):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.058):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032941 (0.059):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.059):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035566 (0.059):
pataṃgaḥ śalabho jñeyaḥ VAnigh_370c / pataṃgikā puttikā syāt VAnigh_369c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032530 (0.059):
agastiko munināmā VAnigh_250c / aṅkolo girikolaś ca VAnigh_243c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.059):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036143 (0.060):
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ VAnigh_14a / phaṇijjako mañjarīkas VAnigh_132a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.060):
hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.060):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
uddālakastu jūrṇāhvo VAnigh_336c / udvegajananas tīkṣṇaḥ VAnigh_135a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.030):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.033):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.034):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.034):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039292 (0.035):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a / hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā VAnigh_204d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034663 (0.035):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.036):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.037):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.038):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.038):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.038):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.038):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.038):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.038):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.038):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.038):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.038):
tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d / tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.038):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.038):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.038):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
unmattako mātulako VAnigh_239a / upakulyā kaulanāmā VAnigh_31c
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048274 (0.0):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.0):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.0):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050594 (0.0):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.0):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.0):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051216 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.0):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051077 (0.0):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.0):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.0):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.0):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053891 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca kṣudrakā podakī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.0):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (0.0):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054172 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033233 (5.960):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (5.960):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.001):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c / umā kātyāyanī gaurī VAnigh_396c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.0):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033233 (5.960):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (5.960):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.009):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.009):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.010):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.010):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.014):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.014):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.014):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.014):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.014):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.014):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.014):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.014):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.014):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.014):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.014):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.014):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.015):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
uruvūkas tathairaṇḍa VAnigh_6c / urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.041):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.041):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038066 (0.046):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038937 (0.046):
sailāmadhukanāgāhvaṃ VAnigh_56c / saiva proktā gavādanī VAnigh_198b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.049):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034189 (0.050):
gaudherakākṛtir godhā VAnigh_365c / gauraḥ kanakapuṣpakaḥ VAnigh_211d / gaurī ca gṛhagodhikā VAnigh_365b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.051):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036645 (0.053):
maruvaḥ kharapattrakaḥ VAnigh_133d / markaṭī cātmaguptā ca VAnigh_13a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032539 (0.053):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036230 (0.053):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.054):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034046 (0.055):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.056):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033391 (0.056):
kākolī cavikā cavyaṃ VAnigh_32c / kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ VAnigh_237b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.056):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.056):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032976 (0.056):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033573 (0.057):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c / kuddālakaḥ kovidāras VAnigh_220a / kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.057):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038768 (0.058):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
ulūko vāyasāristu VAnigh_353c / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu VAnigh_98a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048733 (0.013):
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ % svādutiktaphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_97 // / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu $ kāsīsadvayasaindhavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051704 (0.013):
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ svādutiktaphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_97 // / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu kāsīsadvayasaindhavam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038159 (0.035):
śārṅgeṣṭāṅgāravallikā VAnigh_72b / śārdūlaś citrakāyastu VAnigh_346a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.037):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035281 (0.038):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b / nakulaḥ sarpabhakṣakaḥ VAnigh_363b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034353 (0.038):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038176 (0.038):
śālir vrīhir varaś caiva VAnigh_333a / śikhaṇḍy āsphotakaḥ smṛtaḥ VAnigh_238d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033964 (0.038):
kharjūrī svādumastakā VAnigh_281b / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ VAnigh_257a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038327 (0.041):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.042):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.043):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036401 (0.043):
bhallūkamoraṭakuraṇṭakarambhapārthāḥ VAnigh_103d / bhallūko bhūtavṛkṣaś ca VAnigh_110c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.044):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.044):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.045):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032920 (0.045):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.045):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.045):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.045):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.045):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
ūṣakādau tu vṛṣako VAnigh_99a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048749 (0.0):
saśilājatu kṛcchrāśma- % gulmamedaḥkaphāpaham // VAnigh_98 // / ūṣakādau tu vṛṣako $ vūṣako rucakāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051720 (0.0):
saśilājatu kṛcchrāśma- gulmamedaḥkaphāpaham // VAnigh_98 // / ūṣakādau tu vṛṣako vūṣako rucakāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033528 (0.052):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048916 (0.054):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca % śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051886 (0.054):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.055):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.055):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.057):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.058):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.059):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.060):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.060):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049234 (0.060):
śūkātmakaḥ kharabusau % maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca $ tathā bhūmipariśrayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052202 (0.060):
śūkātmakaḥ kharabusau maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca tathā bhūmipariśrayā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037738 (0.061):
vidāryādir ayaṃ hṛdyo VAnigh_3a / vidulo vetaso 'paraḥ VAnigh_175d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033233 (0.062):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c / karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034353 (0.062):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051116 (0.062):
nalikā suṣirā śūnyā % kapotacaraṇā naṭī // VAnigh_274 // / snigdhavṛkṣastu sakṣīraḥ $ plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054075 (0.062):
nalikā suṣirā śūnyā kapotacaraṇā naṭī // VAnigh_274 // / snigdhavṛkṣastu sakṣīraḥ plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033241 (0.062):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
ūṣo niḥsārakaḥ siṃho VAnigh_99c / ṛṣir damanako dānto VAnigh_322a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051725 (0.048):
aṭṭahāsaḥ śaṅkhaśuklā % nāmnā sā śaṅkhayūthikā // VAnigh_321 // / ṛṣir damanako dānto $ vinītaḥ kulapattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054677 (0.048):
aṭṭahāsaḥ śaṅkhaśuklā nāmnā sā śaṅkhayūthikā // VAnigh_321 // / ṛṣir damanako dānto vinītaḥ kulapattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033530 (0.053):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036918 (0.055):
mṛdutvak cāsthiracchadaḥ VAnigh_82b / mṛdupuṣpo 'tha suṣiro VAnigh_109c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036143 (0.056):
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ VAnigh_14a / phaṇijjako mañjarīkas VAnigh_132a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038159 (0.056):
śārṅgeṣṭāṅgāravallikā VAnigh_72b / śārdūlaś citrakāyastu VAnigh_346a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038754 (0.056):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.058):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033228 (0.060):
karabhī rucirā smṛtā VAnigh_228b / karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.062):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037065 (0.062):
yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.063):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.063):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.063):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.064):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
ekadṛṣṭiś cātmaghoṣaḥ VAnigh_355a / ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047791 (1.192):
spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ % ebhir viṃśatibhiḥ / kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ // VAnigh_30 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050763 (1.192):
spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ ebhir viṃśatibhiḥ / kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ // VAnigh_30 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052174 (0.043):
parabhūr balibhug dhvāṅkṣaś % cirajīvī ca vāyasaḥ // VAnigh_354 // / ekadṛṣṭiś cātmaghoṣaḥ $ droṇakākastu kṛṣṭalaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055123 (0.043):
parabhūr balibhug dhvāṅkṣaś cirajīvī ca vāyasaḥ // VAnigh_354 // / ekadṛṣṭiś cātmaghoṣaḥ droṇakākastu kṛṣṭalaḥ /
elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047933 (0.040):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā $ sūkṣmailā bahulā truṭiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050901 (0.040):
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā sūkṣmailā bahulā truṭiḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.041):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.041):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037715 (0.043):
viḍaṃ tu kṛtrimaṃ proktaṃ VAnigh_293c / vitunnaṃ paripelavam VAnigh_120b / vidārigandhāṃśumatī VAnigh_18a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.043):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.044):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c / mallikoktā vicakilā VAnigh_320c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032539 (0.045):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038836 (0.046):
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ VAnigh_129a / surasādir gaṇaḥ śleṣma- VAnigh_130a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038263 (0.047):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038768 (0.047):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.047):
vāṭyā bhadraudanī balā VAnigh_206d / vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.047):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.048):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048223 (0.048):
dravāhvam amṛtāsaṅga- % kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 // / elā tu drāviḍī proktā $ bahulā truṭisaṃjñakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051192 (0.048):
dravāhvam amṛtāsaṅga- kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 // / elā tu drāviḍī proktā bahulā truṭisaṃjñakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.048):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.049):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.051):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.051):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
elā tu drāviḍī proktā VAnigh_62a / elādike pūrvam uktā VAnigh_181a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048224 (5.960):
dravāhvam amṛtāsaṅga- % kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 // / elā tu drāviḍī proktā $ bahulā truṭisaṃjñakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051193 (5.960):
dravāhvam amṛtāsaṅga- kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 // / elā tu drāviḍī proktā bahulā truṭisaṃjñakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047933 (0.037):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā $ sūkṣmailā bahulā truṭiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050901 (0.037):
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā sūkṣmailā bahulā truṭiḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049905 (0.050):
varṇaprasādanaḥ kaṇḍū- % piṭikākoṭhanāśanaḥ // VAnigh_180 // / elādike pūrvam uktā $ sūkṣmailānyā tu kathyate &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052871 (0.050):
varṇaprasādanaḥ kaṇḍū- piṭikākoṭhanāśanaḥ // VAnigh_180 // / elādike pūrvam uktā sūkṣmailānyā tu kathyate /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038934 (0.064):
sailāmadhukanāgāhvaṃ VAnigh_56c / saiva proktā gavādanī VAnigh_198b
elādiko vātakaphau VAnigh_180a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049891 (0.0):
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 // / elādiko vātakaphau $ viṣaṃ viniyacchati &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052857 (0.0):
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 // / elādiko vātakaphau viṣaṃ viniyacchati /
elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ VAnigh_143/b
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052333 (0.0):
vatsakamūrvābhārṅgīkaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram /* / elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ // VAnigh_143 //*
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930537 (0.009):
vatsaka mūrvā bhārgī kaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram | / elā pāṭhājājī kaṭvaṅga phalājamoda siddhārtha vacāḥ || 33 ||
elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ VAnigh_179a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930721 (0.0):
15.42av nyagrodhādir gaṇo varṇyaḥ 15.42dv yoni doṣa nibarhaṇaḥ / elā yugma turuṣka kuṣṭha phalinī māṃsī jala dhyāmakaṃ || 43a ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049864 (0.0):
gandhayuktā sāravastrā % durdharṣā kuṇḍalī smṛtā // VAnigh_178 // / elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ $
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052827 (0.0):
gandhayuktā sāravastrā durdharṣā kuṇḍalī smṛtā // VAnigh_178 // / elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035870 (0.060):
piśācī naladaṃ māṃsī VAnigh_58c / piśācī siṃhavinnā ca VAnigh_12c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048146 (0.063):
bṛhacchadas tathā śāko % varadāruḥ kharacchadaḥ // VAnigh_55 // / añjanaṃ phalinī māṃsī $ padmotpalarasāñjanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051113 (0.063):
bṛhacchadas tathā śāko varadāruḥ kharacchadaḥ // VAnigh_55 // / añjanaṃ phalinī māṃsī padmotpalarasāñjanam /
eṣa rodhrādiko nāma VAnigh_114a / airāvatamukhapriyau VAnigh_272d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048966 (5.960):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ % sailavāluparipelavamocāḥ // VAnigh_113 // / eṣa rodhrādiko nāma $ medaḥkaphaharo gaṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051936 (5.960):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ sailavāluparipelavamocāḥ // VAnigh_113 // / eṣa rodhrādiko nāma medaḥkaphaharo gaṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054044 (0.051):
nāraṅgas tvaksugandhākhya airāvatamukhapriyau // VAnigh_272 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032975 (0.062):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051085 (0.062):
nāraṅgas tvaksugandhākhya % airāvatamukhapriyau // VAnigh_272 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048255 (0.063):
nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān % viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām // VAnigh_63 / paṭolādis tu rājīmat $ kulakaṃ ca paṭolakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035552 (0.063):
paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ VAnigh_63a / paṭolādis tu rājīmat VAnigh_64a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051224 (0.063):
nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām // VAnigh_63 / paṭolādis tu rājīmat kulakaṃ ca paṭolakam /
ojastu dhātusāraḥ syāt VAnigh_376c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052313 (0.029):
gaudherakākṛtir godhā % prāgbāhur yugmajihvakaḥ // VAnigh_365 // / otur biḍālo mārjāro $ vṛṣadaṃśaka ākhubhuk &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055264 (0.029):
gaudherakākṛtir godhā prāgbāhur yugmajihvakaḥ // VAnigh_365 // / otur biḍālo mārjāro vṛṣadaṃśaka ākhubhuk /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.063):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.064):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.064):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.064):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
otur biḍālo mārjāro VAnigh_366a / oṣadhīśo niśāpatiḥ VAnigh_386d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052313 (0.025):
gaudherakākṛtir godhā % prāgbāhur yugmajihvakaḥ // VAnigh_365 // / otur biḍālo mārjāro $ vṛṣadaṃśaka ākhubhuk &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055264 (0.025):
gaudherakākṛtir godhā prāgbāhur yugmajihvakaḥ // VAnigh_365 // / otur biḍālo mārjāro vṛṣadaṃśaka ākhubhuk /
auṣadhaṃ bheṣajaṃ pathyam VAnigh_343a / auṣadhaṃ bheṣajaṃ pathyam VAnigh_405a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052011 (0.043):
pañcakolaṃ pañcakaṭu % trisugandhi trijātakam // VAnigh_342 // / auṣadhaṃ bheṣajaṃ pathyam $ agadaṃ ca bhiṣagjitam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052848 (0.043):
makarandaḥ puṣparasaḥ % dalottho dalajo rasaḥ // VAnigh_404 // / auṣadhaṃ bheṣajaṃ pathyam $ agadaṃ ca bhiṣagjitam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054962 (0.043):
pañcakolaṃ pañcakaṭu trisugandhi trijātakam // VAnigh_342 // / auṣadhaṃ bheṣajaṃ pathyam agadaṃ ca bhiṣagjitam /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055798 (0.043):
makarandaḥ puṣparasaḥ dalottho dalajo rasaḥ // VAnigh_404 // / auṣadhaṃ bheṣajaṃ pathyam agadaṃ ca bhiṣagjitam /
kakudmān gopatir vṛṣaḥ VAnigh_371d / kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ VAnigh_82d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048517 (0.063):
pārtho 'rjunaḥ śvetavāhaḥ % kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ // VAnigh_82 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051487 (0.063):
pārtho 'rjunaḥ śvetavāhaḥ kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ // VAnigh_82 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052388 (0.063):
vanyastu gavayo jñeyaḥ % kakudmān gopatir vṛṣaḥ // VAnigh_371 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055338 (0.063):
vanyastu gavayo jñeyaḥ kakudmān gopatir vṛṣaḥ // VAnigh_371 //
kakubhāṇḍā phalottamā VAnigh_257d / kakkolakaṃ kośaphalaṃ VAnigh_300c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033327 (0.055):
kaṣāyaṃ madhur āhvayam VAnigh_88d / kaṣāhvāvartakī smṛtā VAnigh_196b
kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā VAnigh_197b / kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051913 (0.026):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054865 (0.026):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050139 (0.039):
anyeṣāṃ tu tathā brāhmī % brahmanāmā tu kīrtitā // VAnigh_196 // / svarṇakṣīrī haimavatī $ kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053104 (0.039):
anyeṣāṃ tu tathā brāhmī brahmanāmā tu kīrtitā // VAnigh_196 // / svarṇakṣīrī haimavatī kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.040):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034644 (0.045):
jhillikā ghargharasvanā VAnigh_370b / ḍolāphalas tīkṣṇasāro VAnigh_26a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.046):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.046):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.046):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.046):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.047):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.047):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033233 (0.047):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c / karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.049):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.049):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.049):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.049):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.049):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.049):
tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d / tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.049):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.016):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.016):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.017):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037620 (0.017):
vāṭyā bhadraudanī balā VAnigh_206d / vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.018):
ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c / ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.020):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.020):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.021):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.022):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.023):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.023):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.023):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.023):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.024):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.024):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.024):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.024):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038328 (0.024):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.025):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.025):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
kaṭukaṃ kaṭukīphalam VAnigh_301b / kaṭukā kṣatriyātmajā VAnigh_259b
kaṭukālāmbunī tumbā- VAnigh_241c / kaṭukā śakulādanī VAnigh_38d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047902 (0.060):
tilā kaṭvī matsyapittā % kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050870 (0.060):
tilā kaṭvī matsyapittā kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 //
kaṭukośātakī kṣveḍā VAnigh_241a / kaṭutrayam ihocyate VAnigh_342b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050677 (0.063):
dhāmārgavaḥ kośaphalo % rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 // / kaṭukośātakī kṣveḍā $ jālinī kṛtavedhanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053636 (0.063):
dhāmārgavaḥ kośaphalo rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 // / kaṭukośātakī kṣveḍā jālinī kṛtavedhanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047902 (0.064):
tilā kaṭvī matsyapittā % kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050870 (0.064):
tilā kaṭvī matsyapittā kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 //
kaṭphalaṃ katakāt phalāt VAnigh_48b / kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ VAnigh_155d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049541 (0.026):
rodhraṃ dhātakibilvapeśike % kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ // VAnigh_155
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052508 (0.026):
rodhraṃ dhātakibilvapeśike kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ // VAnigh_155 //
kaṭvaṅgo 'ralutiktakaḥ VAnigh_147b / kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048764 (0.029):
ūṣo niḥsārakaḥ siṃho % mūtravṛddhikaraḥ smṛtaḥ // VAnigh_99 // / kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā $ karparaṃ barhikaṇṭakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051735 (0.029):
ūṣo niḥsārakaḥ siṃho mūtravṛddhikaraḥ smṛtaḥ // VAnigh_99 // / kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā karparaṃ barhikaṇṭakam /
kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050645 (0.041):
śvetacāmarakaḥ kāśas % tathekṣukusumaś ca saḥ // VAnigh_237 // / adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- $ kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053604 (0.041):
śvetacāmarakaḥ kāśas tathekṣukusumaś ca saḥ // VAnigh_237 // / adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.041):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037874 (0.043):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.046):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.046):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.047):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.048):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038875 (0.049):
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c / sūkṣmapattrā sarpagandhā VAnigh_205a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036202 (0.051):
badarī kolasaṃjñakaḥ VAnigh_221b / badarīpattrakaṃ caiva VAnigh_187a / badarī yugmakaṇṭakaḥ VAnigh_176d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.051):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.052):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.052):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032538 (0.052):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033577 (0.053):
kuddālakaḥ kovidāras VAnigh_220a / kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037683 (0.053):
vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam VAnigh_188d / vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034123 (0.053):
gūḍhapāt kacchapaḥ kūrmaḥ VAnigh_358a / gehapakṣī kapotakaḥ VAnigh_351d / gokaṇṭako gokṣurakaḥ VAnigh_20c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.053):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032941 (0.053):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.053):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
kaṇṭhīravaś ca vijñeyaḥ VAnigh_347a / kaṇḍūkarī jīvanāhvasvasaṃjñe VAnigh_2c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037683 (0.053):
vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam VAnigh_188d / vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
kaṇḍūkṛt kapikacchurā VAnigh_13b / katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.034):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034875 (0.038):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.045):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.045):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037181 (0.046):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033555 (0.047):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.022):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.022):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.022):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.023):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.025):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.025):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.025):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.025):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.027):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.027):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.029):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034835 (0.030):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a / tulyas tu rasavīryataḥ VAnigh_27d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.030):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038543 (0.030):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034525 (0.030):
jāmbūnadaṃ hiraṇyaṃ ca VAnigh_306a / jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ VAnigh_97c / jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033233 (0.031):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033464 (0.031):
kālī haimavatīśvarī VAnigh_396d / kāleyakaṃ pītasāraṃ VAnigh_85c / kāleyī dhūmrapattroṣṭrā VAnigh_8a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032826 (0.032):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c / indindiraś cañcarīkaḥ VAnigh_368c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.032):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037787 (0.032):
viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c / viśākho maṇḍalacchadaḥ VAnigh_9d
kanyā gopī kṛṣṇavallī VAnigh_21a / kanyā sthūladalā ca sā VAnigh_278b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047653 (0.032):
gokaṇṭako gokṣurakaḥ % śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ // VAnigh_20 // / kanyā gopī kṛṣṇavallī $ sārivā phāṇijihvikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050619 (0.052):
gokaṇṭako gokṣurakaḥ śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ // VAnigh_20 // / kanyā gopī kṛṣṇavallī sārivā phāṇijihvikā /
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.020):
āmātīsāranāśanau VAnigh_150b / āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.026):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.027):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.029):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.029):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.030):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.030):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.031):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037915 (0.032):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034062 (0.032):
girīśo giriśo mṛḍaḥ VAnigh_392d / guḍamūlo 'sipattrakaḥ VAnigh_201b / guḍastvikṣuvikāraḥ syāt VAnigh_326a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039292 (0.033):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a / hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā VAnigh_204d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.033):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032900 (0.034):
udumbaraḥ kṛmiphalaḥ VAnigh_172a / uddālakastu jūrṇāhvo VAnigh_336c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035888 (0.034):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.035):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034379 (0.036):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.036):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.036):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.037):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036326 (0.037):
bṛhatphalā rājajambūḥ VAnigh_172c / bṛhadvally utpalacchadā VAnigh_77b
kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c / kapilā reṇukā kauntī VAnigh_36c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.022):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.022):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.025):
kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b / kṣudravārī dugdhayutā VAnigh_233a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.025):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035885 (0.025):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.025):
vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b / vṛṣāṇī vṛṣabho vṛṣaḥ VAnigh_16d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032883 (0.026):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037913 (0.026):
vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050958 (0.026):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.027):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.027):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.028):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.028):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.028):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.028):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.028):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.028):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.028):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.028):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.028):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
kapilā śiṃśapā kṛṣṇa- VAnigh_84c / kapiḥ plavaṃgaplavaga- VAnigh_350a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052112 (0.036):
stabdharomā pṛthuskandhaḥ % kroḍaḥ kolastathā kiriḥ // VAnigh_349 // / kapiḥ plavaṃgaplavaga- $ śākhāmṛgavalīmukhāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055061 (0.036):
stabdharomā pṛthuskandhaḥ kroḍaḥ kolastathā kiriḥ // VAnigh_349 // / kapiḥ plavaṃgaplavaga- śākhāmṛgavalīmukhāḥ /
kapotacaraṇā naṭī VAnigh_274d / kapotavaṅkā varadā VAnigh_112c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051115 (0.046):
nalikā suṣirā śūnyā % kapotacaraṇā naṭī // VAnigh_274 // / snigdhavṛkṣastu sakṣīraḥ $ plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054074 (0.046):
nalikā suṣirā śūnyā kapotacaraṇā naṭī // VAnigh_274 // / snigdhavṛkṣastu sakṣīraḥ plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038331 (0.051):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.055):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.058):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038354 (0.059):
śṛṅgī smṛtā mahāghoṣā VAnigh_45a / śephālikā śvetapuṣpā VAnigh_139c / śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ VAnigh_219d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036659 (0.061):
malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c / mallikoktā vicakilā VAnigh_320c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036492 (0.063):
bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ VAnigh_235b / bhṛṅgārī cīrukā cīrī VAnigh_370a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038768 (0.063):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038516 (0.063):
śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ VAnigh_121d / śvetā sunābhiḥ kaṭabhī VAnigh_127a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036359 (0.063):
bhaṅgurātiviṣā mādrī VAnigh_146a / bhaṇḍī śukadruḥ plavaṃgaḥ VAnigh_84a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.064):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.064):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
kaphamedoviṣāpahaḥ VAnigh_122b / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca VAnigh_69c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034099 (0.051):
gurur bṛhaspatir mantrī VAnigh_388c / gulmamedaḥkaphāpaham VAnigh_98d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048341 (0.060):
āragvadhādir jayati $ chardikuṣṭhaviṣajvarān & / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca % duṣṭavraṇaviśodhanaḥ // VAnigh_69 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051311 (0.060):
āragvadhādir jayati chardikuṣṭhaviṣajvarān / / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca duṣṭavraṇaviśodhanaḥ // VAnigh_69 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817069 (0.062):
rājārkaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930180 (0.063):
āragvadhādir jayati cchardi kuṣṭha viṣa jvarān | / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca duṣṭa vraṇa viśodhanaḥ || 18 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035760 (0.063):
pāṭhārāmaṭhareṇukāgajakaṇāsiddhārthacitroṣaṇaiḥ VAnigh_30b / pāṇḍurogaṃ pramehaṃ ca VAnigh_80c
kaphaḥ śleṣmā ca picchilaḥ VAnigh_378b / kamalā śrīr haripriyā VAnigh_400b
kampillako rañjanako VAnigh_200a / karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048404 (0.036):
pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ % prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 // / udakīryo naktamālaḥ $ karañjo lājapuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051374 (0.036):
pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 // / udakīryo naktamālaḥ karañjo lājapuṣpakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050172 (0.037):
tilvakaḥ śikharī śveta- % tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ // VAnigh_199 // / kampillako rañjanako $ recano raktacūrṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053137 (0.037):
tilvakaḥ śikharī śveta- tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ // VAnigh_199 // / kampillako rañjanako recano raktacūrṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.048):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.049):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.049):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.054):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.055):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.055):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.055):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.056):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.056):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038738 (0.057):
sitopalā śarkarā ca VAnigh_326c / siddhārthako bhūtanāśo VAnigh_38a / sindūraṃ raktareṇu śrī- VAnigh_292c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.059):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038081 (0.059):
śamī lakṣmī ca keśanut VAnigh_203b / śambūko vṛttaśaṅkhaś ca VAnigh_358c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.060):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033124 (0.060):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a / kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032538 (0.061):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037581 (0.061):
vasā medaḥsamudbhavā VAnigh_374d / vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca VAnigh_105c
karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d / karabhī rucirā smṛtā VAnigh_228b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.021):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.021):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.021):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.022):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.023):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037915 (0.024):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.024):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.024):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035427 (0.025):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.025):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.025):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.026):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.026):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.026):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053483 (0.027):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.027):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.028):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036688 (0.028):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.028):
tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.028):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.0):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (5.960):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (5.960):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.011):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.011):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.014):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.014):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.014):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.023):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.023):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.024):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.024):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.025):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.026):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a / śrīhastinī kuraṭakā VAnigh_111a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.027):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032697 (0.028):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a / aśmarīśarkarāmūtra- VAnigh_104c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.029):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038327 (0.029):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038643 (0.029):
saśilājatu kṛcchrāśma- VAnigh_98c / sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038543 (0.030):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.027):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.032):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.032):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.032):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.034):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.035):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.036):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037621 (0.036):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048933 (0.037):
kṛṣṇasūkṣmaphalā yukta- % puṣpā mastakamañjarī // VAnigh_111 // / karambhaḥ karkaśo yugma- $ phalā cottamakanyakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051903 (0.037):
kṛṣṇasūkṣmaphalā yukta- puṣpā mastakamañjarī // VAnigh_111 // / karambhaḥ karkaśo yugma- phalā cottamakanyakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037183 (0.037):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.038):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033577 (0.038):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c / kuddālakaḥ kovidāras VAnigh_220a / kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.039):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.040):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032880 (0.040):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.040):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032538 (0.040):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.040):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033549 (0.041):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
karāmlāḥ karamardakaḥ VAnigh_271b / karīraḥ kīcako mṛtyu- VAnigh_216a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050377 (0.029):
vaṃśo veṇur yavaphalaḥ % suparvā ca tṛṇadhvajaḥ // VAnigh_215 // / karīraḥ kīcako mṛtyu- $ phalāṅkura iti smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053338 (0.029):
vaṃśo veṇur yavaphalaḥ suparvā ca tṛṇadhvajaḥ // VAnigh_215 // / karīraḥ kīcako mṛtyu- phalāṅkura iti smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.054):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.057):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.058):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.058):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.060):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032697 (0.061):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a / aśmarīśarkarāmūtra- VAnigh_104c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037096 (0.062):
raktaṃ śoṇaṃ māṃsakaraṃ VAnigh_373c / raktikā kākaṇantikā VAnigh_224b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037616 (0.062):
vāṭyā bhadraudanī balā VAnigh_206d / vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.063):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.064):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
karī śārdulavigrahā VAnigh_13d / kareṇur hastinī smṛtā VAnigh_344b
karkandhūḥ kāṣṭhakṛt kolī VAnigh_176c
karkandhūḥ hrasvabadarī VAnigh_221c / kardamaḥ paṅkajambālau VAnigh_378c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036202 (0.035):
badarī kolasaṃjñakaḥ VAnigh_221b / badarīpattrakaṃ caiva VAnigh_187a / badarī yugmakaṇṭakaḥ VAnigh_176d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.052):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.060):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.060):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
karparaṃ barhikaṇṭakam VAnigh_100b / karpūraṃ himanāmakam VAnigh_299b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.029):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.029):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.029):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.029):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.029):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.031):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.035):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.037):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.038):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.038):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.038):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.038):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.038):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.038):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.038):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.038):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.038):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.038):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.038):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036517 (0.038):
mañjukā raktayaṣṭī ca VAnigh_159a / maṇikā cekṣupuṅkhikā VAnigh_284b
karmasākṣī jagaccakṣur VAnigh_385a / karśanīyā sitā tathā VAnigh_336b
kalabho vāraṇo dantī VAnigh_343c / kalambī vallyupodakaḥ VAnigh_261d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050942 (0.026):
jīvantiko raktaśākaḥ % kalambī vallyupodakaḥ // VAnigh_261 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053900 (0.026):
jīvantiko raktaśākaḥ kalambī vallyupodakaḥ // VAnigh_261 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037564 (0.045):
vallījaṃ yavaneṣṭaṃ syān VAnigh_39a / vallīpalāśikā kṣīra- VAnigh_5c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038331 (0.047):
śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c / śṛgālikā puṣpavallī VAnigh_4c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037874 (0.052):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c / vṛkṣādanī tu śikharo VAnigh_109a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.053):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.055):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.056):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038354 (0.059):
śṛṅgī smṛtā mahāghoṣā VAnigh_45a / śephālikā śvetapuṣpā VAnigh_139c / śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ VAnigh_219d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.059):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.063):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.063):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032879 (0.063):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.064):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036143 (0.064):
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ VAnigh_14a / phaṇijjako mañjarīkas VAnigh_132a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.064):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
kalaśīkuṭajodbhavāḥ VAnigh_149d / kalāpī meghanādinī VAnigh_353b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049450 (0.025):
haridrādvayayaṣṭyāhva- % kalaśīkuṭajodbhavāḥ // VAnigh_149 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052417 (0.025):
haridrādvayayaṣṭyāhva- kalaśīkuṭajodbhavāḥ // VAnigh_149 //
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (5.960):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.002):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.002):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.002):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.009):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.009):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.011):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.011):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.012):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.012):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.012):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.012):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.012):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.012):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.012):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.012):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.012):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.012):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.019):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.019):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
kalyāṇalocano jñeyo VAnigh_210c / kaśerukaḥ sugandhiś ca VAnigh_316c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050308 (0.040):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053271 (0.040):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.040):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037689 (0.042):
vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.043):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048598 (0.045):
kramukaṃ kaivukaṃ pūgaṃ % kaṣāyaṃ madhur āhvayam // VAnigh_88 // / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ $ bastakarṇo 'jakarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051568 (0.045):
kramukaṃ kaivukaṃ pūgaṃ kaṣāyaṃ madhur āhvayam // VAnigh_88 // / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ bastakarṇo 'jakarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038768 (0.046):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.048):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.048):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035971 (0.049):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037065 (0.049):
yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033573 (0.051):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c / kuddālakaḥ kovidāras VAnigh_220a / kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.051):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034867 (0.052):
tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī VAnigh_225a / tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- VAnigh_95c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050608 (0.052):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053568 (0.052):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036671 (0.052):
masūraḥ pittabheṣajam VAnigh_337d / mahākadambo niculo VAnigh_211a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.052):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035982 (0.054):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c / pūtivāto mahāphalaḥ VAnigh_92d
kaṣāyaṃ madhur āhvayam VAnigh_88d / kaṣāhvāvartakī smṛtā VAnigh_196b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048598 (0.018):
kramukaṃ kaivukaṃ pūgaṃ % kaṣāyaṃ madhur āhvayam // VAnigh_88 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051568 (0.018):
kramukaṃ kaivukaṃ pūgaṃ kaṣāyaṃ madhur āhvayam // VAnigh_88 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033058 (0.055):
kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ VAnigh_82d / kakubhāṇḍā phalottamā VAnigh_257d / kakkolakaṃ kośaphalaṃ VAnigh_300c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036547 (0.059):
madahetuḥ sindhupuṣpī VAnigh_163a / madhukaṃ klītakāhvayam VAnigh_29b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035447 (0.062):
niṣpattraṃ ca mahāpuṣpaṃ VAnigh_302a / niṣpāvā śimbikā smṛtā VAnigh_340b
kastūrī darpasaṃjñakaḥ VAnigh_298b / kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā VAnigh_283c
kākajambvalpasasyakā VAnigh_172d / kākamācī gucchaphalā VAnigh_32a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052742 (0.025):
bṛhatphalā rājajambūḥ kākajambvalpasasyakā // VAnigh_172 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049776 (0.032):
bṛhatphalā rājajambūḥ % kākajambvalpasasyakā // VAnigh_172 //
kākamācī gūḍhaphalā VAnigh_137a / kākamudgā kṣudrarasā VAnigh_12a
kākastu karaṭo 'riṣṭaḥ VAnigh_354a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052159 (5.960):
ulūko vāyasāristu % kauśiko rajanīcaraḥ // VAnigh_353 // / kākastu karaṭo 'riṣṭaḥ $ balipuṣṭaḥ sakṛtprajaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055107 (5.960):
ulūko vāyasāristu kauśiko rajanīcaraḥ // VAnigh_353 // / kākastu karaṭo 'riṣṭaḥ balipuṣṭaḥ sakṛtprajaḥ /
kākākhyaṃ hrasvamutpalam VAnigh_315d / kākādanī pītatailā VAnigh_126a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051646 (0.0):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ % kākākhyaṃ hrasvamutpalam // VAnigh_315 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054600 (0.0):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ kākākhyaṃ hrasvamutpalam // VAnigh_315 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036030 (0.062):
pratiśyāyāruciśvāsa- VAnigh_130c / pratyakpuṣpī pītatailodakīryā VAnigh_121c
kākāhis toyasarpakaḥ VAnigh_359d / kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049273 (0.029):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052241 (0.029):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035684 (0.043):
parjanyā ca pacampacā VAnigh_153d / parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ VAnigh_229b / parṇī mārjāragandhikā VAnigh_11d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.044):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.044):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.048):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.050):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.052):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.052):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.053):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033664 (0.054):
kusumaṃ śekharaṃ lavam VAnigh_301d / kūrcaparṇī viṣāṇikā VAnigh_93d / kūṣmāṇḍakī puṣpalatā VAnigh_257c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.054):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.054):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.055):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a / mayūrāhvā śikhī tathā VAnigh_164d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.055):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033909 (0.056):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.056):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034062 (0.056):
girīśo giriśo mṛḍaḥ VAnigh_392d / guḍamūlo 'sipattrakaḥ VAnigh_201b / guḍastvikṣuvikāraḥ syāt VAnigh_326a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032747 (0.056):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032698 (0.057):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a / aśmarīśarkarāmūtra- VAnigh_104c
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.0):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.0):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.002):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.002):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.009):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.009):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.009):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.009):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.009):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.009):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.009):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.009):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.009):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.009):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.010):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.011):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.014):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.014):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035193 (0.016):
dvipaṃ ca mūlaṃ daśakaṃ VAnigh_341c / dvipuṣpī puṣpaṭī tathā VAnigh_320d / dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ VAnigh_90c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035971 (0.016):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
kākolī kavarī vīrā VAnigh_15a / kākolī cavikā cavyaṃ VAnigh_32c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047822 (0.038):
kākolī cavikā cavyaṃ % granthilā kolavallikā // VAnigh_32 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050790 (0.038):
kākolī cavikā cavyaṃ granthilā kolavallikā // VAnigh_32 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032543 (0.050):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047577 (0.051):
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ % śatamūlī śatāvarī // VAnigh_14 // / kākolī kavarī vīrā $ dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050545 (0.051):
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ śatamūlī śatāvarī // VAnigh_14 // / kākolī kavarī vīrā dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036233 (0.060):
bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.062):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034367 (0.062):
cīnāraṃ cirbhaṭaṃ smṛtam VAnigh_258d / cukrikā cāmlikā ciñcā VAnigh_260a
kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ VAnigh_237b / kāṇḍo bāṇaḥ śaṇaḥ smṛtaḥ VAnigh_219b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.045):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.046):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.046):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037621 (0.047):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.047):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038066 (0.047):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a / śatamūlī śatāvarī VAnigh_14d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.049):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.050):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.050):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.050):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.051):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036123 (0.052):
plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo VAnigh_173c / plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ VAnigh_275b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036012 (0.052):
pṛthvīsambhavam audbhidam VAnigh_293d / pṛśniparṇī pṛthakparṇī VAnigh_17a / paiṣṭakaṃ piṣṭasambhavam VAnigh_330d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.052):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.054):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.054):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032531 (0.054):
agastiko munināmā VAnigh_250c / aṅkolo girikolaś ca VAnigh_243c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.054):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032539 (0.055):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036426 (0.055):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
kādambarī ghanā surā VAnigh_329a / kāntaṃ bhrāmaracumbakam VAnigh_310d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051822 (0.053):
prasannā vāruṇī jñeyā % parisvinnā ca sā smṛtā // VAnigh_328 // / kādambarī ghanā surā $ maireyo hy āsavo madaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054774 (0.053):
prasannā vāruṇī jñeyā parisvinnā ca sā smṛtā // VAnigh_328 // / kādambarī ghanā surā maireyo hy āsavo madaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054537 (0.059):
lohakāntamayaskāntaṃ kāntaṃ bhrāmaracumbakam // VAnigh_310 // / mṛdulohaṃ tīkṣṇalohaṃ tīkṣṇākhyaṃ sūkṣmalohakam /
kāntaḥ piṇḍaphalas tathā VAnigh_174b / kāmukā raktamañjarī VAnigh_136b
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054537 (0.061):
lohakāntamayaskāntaṃ kāntaṃ bhrāmaracumbakam // VAnigh_310 // / mṛdulohaṃ tīkṣṇalohaṃ tīkṣṇākhyaṃ sūkṣmalohakam /
kāyasthā tulasī tathā VAnigh_131d / kāyasthā rohiṇī smṛtā VAnigh_50d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048081 (0.048):
pathyāmṛtā haimavatī % kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051049 (0.048):
pathyāmṛtā haimavatī kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 //
kālakarṇī bhūtavallī VAnigh_220c / kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048381 (0.057):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ & / sairyakas tu sahacaraḥ % saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051351 (0.057):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ / / sairyakas tu sahacaraḥ saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037310 (0.058):
roṣajo dhanvanacchadaḥ VAnigh_29d / rohiṇī kaṭurohiṇī VAnigh_167d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037168 (0.059):
rājakośātakī smṛtā VAnigh_240d / rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ VAnigh_134c / rājaputrī hareṇukā VAnigh_36d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.061):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.015):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.018):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.018):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.019):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.020):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.020):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.020):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.020):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.020):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.020):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.020):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.021):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.021):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.021):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.021):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.021):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.021):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.021):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.021):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.021):
tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d / tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
kālaśeyamudāhṛtam VAnigh_325b / kālaskandho nīlasāro VAnigh_177c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035955 (0.064):
puṣpaṃ ca kusumaṃ smṛtam VAnigh_403d / puṣpāñjanaṃ rītipuṣpaṃ VAnigh_303a
kālāntradārī kanthārī VAnigh_218a / kālikodgāraśodhanī VAnigh_34b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050402 (0.038):
kākodumbarikā phalguḥ % bhadrodumbaravāyasī // VAnigh_217 // / kālāntradārī kanthārī $ phaṇī khadiravally api &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053363 (0.038):
kākodumbarikā phalguḥ bhadrodumbaravāyasī // VAnigh_217 // / kālāntradārī kanthārī phaṇī khadiravally api /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047838 (0.039):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050806 (0.039):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033964 (0.050):
kharjūrī svādumastakā VAnigh_281b / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ VAnigh_257a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.054):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032588 (0.056):
adhomukhā tv avākpuṣpī VAnigh_226c / adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- VAnigh_238a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.056):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038324 (0.058):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.058):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.059):
ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c / ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.059):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036426 (0.059):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.060):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.061):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.061):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.061):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.061):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.062):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.062):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
kālindī kaṭabhī sitā VAnigh_127d / kālindī kālikā smṛtā VAnigh_192d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049151 (0.041):
kaṭaṃbharā mahāśvetā % kālindī kaṭabhī sitā // VAnigh_127 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052120 (0.041):
kaṭaṃbharā mahāśvetā kālindī kaṭabhī sitā // VAnigh_127 //
kālī haimavatīśvarī VAnigh_396d / kāleyakaṃ pītasāraṃ VAnigh_85c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.023):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.023):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.023):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.023):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.024):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.024):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.027):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.029):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034514 (0.029):
jātīraso raso bolaṃ VAnigh_186c / jātuṣaś carmasāhvayaḥ VAnigh_356b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.031):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.031):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.031):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035280 (0.033):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.033):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.033):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.033):
vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d / vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.033):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.034):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a / śrīhastinī kuraṭakā VAnigh_111a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034571 (0.035):
jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam VAnigh_323d / jīvantiko raktaśākaḥ VAnigh_261c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.035):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
kāleyī dhūmrapattroṣṭrā VAnigh_8a / kāleyo bahupannagaḥ VAnigh_362d
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī VAnigh_25c / kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā VAnigh_25d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047713 (0.014):
vīraṃ vīraṇamūlaṃ ca $ bahumūlaṃ raṇapriyā & / kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī % kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050682 (0.017):
vīraṃ vīraṇamūlaṃ ca bahumūlaṃ raṇapriyā / / kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 //
kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ VAnigh_188c / kāsaghnaṃ kāsamardakaḥ VAnigh_134d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049245 (0.018):
rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ % kāsaghnaṃ kāsamardakaḥ // VAnigh_134 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052213 (0.018):
rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ kāsaghnaṃ kāsamardakaḥ // VAnigh_134 //
kāsaghno vraṇaśodhanaḥ VAnigh_130d / kāsīsadvayasaindhavam VAnigh_98b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049199 (0.023):
pratiśyāyāruciśvāsa- % kāsaghno vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_130 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052167 (0.023):
pratiśyāyāruciśvāsa- kāsaghno vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_130 //
kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ VAnigh_101a / kāṃsyaṃ kāśaṃ ca ghoṣakam VAnigh_308b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034318 (0.030):
cāraṭī padmacāriṇī VAnigh_157d / cāraṭī śukabarhākhyaṃ VAnigh_186a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048778 (0.038):
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu % rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 // / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ $ dvitīyaṃ puṣpasaṃjñakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051749 (0.038):
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 // / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ dvitīyaṃ puṣpasaṃjñakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032606 (0.042):
annasāro raso rakta- VAnigh_373a / anyat karparikā tutthaṃ VAnigh_291c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049977 (0.048):
bahiṣṭhaṃ tagaraṃ vakraṃ % nataṃ kālānusāri ca // VAnigh_185 // / cāraṭī śukabarhākhyaṃ $ sthauṇeyaṃ tailapītakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052943 (0.048):
bahiṣṭhaṃ tagaraṃ vakraṃ nataṃ kālānusāri ca // VAnigh_185 // / cāraṭī śukabarhākhyaṃ sthauṇeyaṃ tailapītakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038264 (0.052):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c / śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti VAnigh_331c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034048 (0.054):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c / girijaṃ ca śilāhvayam VAnigh_102d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.054):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037665 (0.055):
vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a / vārttālohaṃ vartalohaṃ VAnigh_308c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037184 (0.056):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a / rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ VAnigh_48c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038589 (0.056):
samudrajaṃ ca sāmudraṃ VAnigh_294a / samudrajo vyāghranakho VAnigh_187c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.056):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037714 (0.057):
viḍaṃ tu kṛtrimaṃ proktaṃ VAnigh_293c / vitunnaṃ paripelavam VAnigh_120b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033432 (0.059):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c / kālaśeyamudāhṛtam VAnigh_325b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038921 (0.059):
sūryāhvārkas tu rūpikā VAnigh_123b / saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.059):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034719 (0.060):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ VAnigh_295c / tāmrapuṣpo yugacchadaḥ VAnigh_220b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035530 (0.061):
paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ VAnigh_59c / pañcakolaṃ pañcakaṭu VAnigh_342c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032685 (0.063):
avanī bhūtadhātrī ca VAnigh_382a / avantisomo dhānyāmlam VAnigh_331a / aśoko vigataśokaḥ VAnigh_119a
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.034):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.038):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.039):
kuñjaraḥ śatapattraś ca VAnigh_321a / kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050319 (0.039):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053282 (0.039):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048379 (0.040):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051349 (0.040):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.040):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035971 (0.041):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.042):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037874 (0.043):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c / vṛkṣādanī tu śikharo VAnigh_109a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.043):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032879 (0.045):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037715 (0.045):
viḍaṃ tu kṛtrimaṃ proktaṃ VAnigh_293c / vitunnaṃ paripelavam VAnigh_120b / vidārigandhāṃśumatī VAnigh_18a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038066 (0.045):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033573 (0.046):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c / kuddālakaḥ kovidāras VAnigh_220a / kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038768 (0.046):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034028 (0.047):
gavedhukā ca gojihvā VAnigh_336a / gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035978 (0.047):
pūtikā nityapuṣpikā VAnigh_277b / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.047):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
kirātatikto bhūnimbaḥ VAnigh_73a / kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048379 (0.046):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051349 (0.046):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038623 (0.053):
sarpaḥ pṛdākurbhujago VAnigh_360a / sarpākṣī raktapuṣpikā VAnigh_205b / saryako mṛdupuṣpakaḥ VAnigh_73d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035079 (0.056):
dīrghamūlaṃ jalāvāsaṃ VAnigh_313c / dīrghalohitayaṣṭikā VAnigh_107d / dīrghavṛnto mahānimbaḥ VAnigh_147a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039295 (0.059):
hemavalko mahāvalko VAnigh_53a / hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā VAnigh_204d / hrīveraṃ vāri keśāhvam VAnigh_183a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037924 (0.060):
vṛṣakarṇyākhukarṇī ca VAnigh_134a / vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038185 (0.061):
śikhāvalaḥ śikhī kekī VAnigh_353a / śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam VAnigh_291b / śigruḥ śobhāñjanas tīkṣṇa- VAnigh_94c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033955 (0.062):
kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ kāsamardaḥ VAnigh_129b / kharāśvā vṛddhadārukaḥ VAnigh_223b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.063):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.020):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.021):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.021):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032824 (0.022):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.022):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.022):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.022):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.022):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.022):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.023):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.023):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.023):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038543 (0.023):
sakṛtprasūtā gṛṣṭiḥ syāt VAnigh_372c / sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.023):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.024):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.024):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.024):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.024):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.024):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.024):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
kukkuṭaś caraṇāyudhaḥ VAnigh_352b / kucandanaṃ tāmravarṇaṃ VAnigh_28c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.054):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.054):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032941 (0.054):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033964 (0.055):
kharjūrī svādumastakā VAnigh_281b / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ VAnigh_257a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.055):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.056):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033944 (0.057):
khadyoto dyumaṇistathā VAnigh_383b / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.058):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033124 (0.059):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a / kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.059):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a / vanapriyaḥ parabhṛtaḥ VAnigh_357c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036719 (0.060):
mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d / mahiṣākṣo niśācārī VAnigh_189c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038159 (0.060):
śārṅgeṣṭāṅgāravallikā VAnigh_72b / śārdūlaś citrakāyastu VAnigh_346a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.060):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038176 (0.061):
śālir vrīhir varaś caiva VAnigh_333a / śikhaṇḍy āsphotakaḥ smṛtaḥ VAnigh_238d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.062):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.062):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050700 (0.063):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053659 (0.063):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037686 (0.063):
vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.063):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
kuñcitāṅgo haripriyaḥ VAnigh_118b / kuñjaraḥ śatapattraś ca VAnigh_321a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051712 (0.046):
mallikoktā vicakilā % dvipuṣpī puṣpaṭī tathā // VAnigh_320 // / kuñjaraḥ śatapattraś ca $ kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054665 (0.046):
mallikoktā vicakilā dvipuṣpī puṣpaṭī tathā // VAnigh_320 // / kuñjaraḥ śatapattraś ca kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ /
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038751 (0.027):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038328 (0.031):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038643 (0.031):
saśilājatu kṛcchrāśma- VAnigh_98c / sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.032):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.033):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.033):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.033):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.033):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.035):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.035):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.037):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.037):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.037):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.037):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037183 (0.038):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.038):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.039):
kāṃsyaṃ kāśaṃ ca ghoṣakam VAnigh_308b / kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039236 (0.039):
haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c / harimanthāḥ sugandhāś ca VAnigh_338a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.040):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.040):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.0):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.0):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.0):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.0):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.0):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.0):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.0):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.0):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.0):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.001):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.009):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.009):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.009):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.012):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.012):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049390 (0.017):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052358 (0.017):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.018):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.020):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.021):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.022):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.022):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.022):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.022):
vyomakeśo bhavo bhīmaḥ VAnigh_396a / vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038910 (0.026):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036878 (0.028):
mūlaṃ śālūkakandakau VAnigh_401b / mūṣikāriś citraphalaḥ VAnigh_268c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034458 (0.029):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034007 (0.029):
gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ VAnigh_227b / gandhāhvā somasambhavā VAnigh_232b / gandho bahalapallavaḥ VAnigh_94d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034662 (0.030):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032776 (0.030):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.030):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.031):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.032):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.032):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.032):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.032):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.033):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037083 (0.033):
raktabinducchadā tathā VAnigh_253d / raktabindus tilacchadaḥ VAnigh_233d / raktabījaphalāhvayam VAnigh_54d
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c / kuddālakaḥ kovidāras VAnigh_220a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.036):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.038):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.041):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.043):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033549 (0.045):
kuñjaraḥ śatapattraś ca VAnigh_321a / kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.045):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.045):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032538 (0.046):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.046):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.047):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036143 (0.047):
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ VAnigh_14a / phaṇijjako mañjarīkas VAnigh_132a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.047):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032880 (0.050):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036123 (0.051):
plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo VAnigh_173c / plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ VAnigh_275b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033319 (0.051):
kalyāṇalocano jñeyo VAnigh_210c / kaśerukaḥ sugandhiś ca VAnigh_316c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.051):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.051):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.052):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033080 (0.060):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037581 (0.061):
vasā medaḥsamudbhavā VAnigh_374d / vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca VAnigh_105c
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.020):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.020):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.020):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.020):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.020):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.021):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034929 (0.022):
tripādī kīṭamārikā VAnigh_22b / tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ VAnigh_239c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.022):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.022):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.023):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.023):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.023):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035971 (0.024):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.024):
mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.024):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.024):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051251 (0.025):
śvāsadrumaḥ kākataruḥ % rugyogyo vyāghraparṇyapi // VAnigh_285 // / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī $ mahānīlā pratānikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054207 (0.025):
śvāsadrumaḥ kākataruḥ rugyogyo vyāghraparṇyapi // VAnigh_285 // / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī mahānīlā pratānikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.025):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c / mañjiṣṭhā vijayā raktā VAnigh_158c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.026):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
kumārī vyāghracaraṇā VAnigh_278a / kumāryākhyā mahāśvetā VAnigh_128a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051156 (0.064):
parvamañjarikā kīṭa- % hantrī vṛścikahāriṇī // VAnigh_277 // / kumārī vyāghracaraṇā $ kanyā sthūladalā ca sā &
kumudaṃ kokanandanam VAnigh_315b / kumbhayoniś ca sa smṛtaḥ VAnigh_250d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036277 (0.047):
bahuskandhā mṛtyuphalā VAnigh_282a / bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034663 (0.047):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033641 (0.049):
kulīraḥ karkaṭaḥ smṛtaḥ VAnigh_358b / kuśikaś cāśvakarṇakaḥ VAnigh_89d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037955 (0.050):
vegā kākāṇḍakī tathā VAnigh_126b / veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ VAnigh_240b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038818 (0.051):
surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ VAnigh_117a / surabhir gopakaḥ smṛtaḥ VAnigh_372b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038176 (0.054):
śālir vrīhir varaś caiva VAnigh_333a / śikhaṇḍy āsphotakaḥ smṛtaḥ VAnigh_238d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037168 (0.054):
rājakośātakī smṛtā VAnigh_240d / rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ VAnigh_134c / rājaputrī hareṇukā VAnigh_36d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033219 (0.058):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035947 (0.058):
puṣpaketuś ca rītijam VAnigh_303b / puṣpako dohakāhvayaḥ VAnigh_244d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039111 (0.058):
smṛtaṃ srotoñjanaṃ vīram VAnigh_57a / smṛto devakutumbakaḥ VAnigh_251d / syandanaḥ stimito nemiḥ VAnigh_81c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034973 (0.059):
tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ VAnigh_348b / dadrughnaś cakramardakaḥ VAnigh_253b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.059):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034464 (0.059):
jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d / jambo dantaśaṭhaḥ smṛtaḥ VAnigh_272b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036716 (0.061):
mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d / mahiṣākṣo niśācārī VAnigh_189c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033080 (0.061):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033163 (0.063):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034388 (0.064):
cocaṃ tvak ca varāṅgakam VAnigh_184d / coco dīrghaphalaḥ smṛtaḥ VAnigh_274b / corako granthiparṇī syāt VAnigh_184a
kumbhastrī bhaṭṭinī sūtrā VAnigh_194c
kumbhālāmbur ghaṭābhidhā VAnigh_258b / kumbhikā jalakumbhikā VAnigh_313b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051611 (0.049):
viṣaṃ ca mūlakaṃ śṛṅgī % garaṃ kṛtrimasaṃjñakam // VAnigh_312 // / toyacchadā vāriparṇī $ kumbhikā jalakumbhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054565 (0.049):
viṣaṃ ca mūlakaṃ śṛṅgī garaṃ kṛtrimasaṃjñakam // VAnigh_312 // / toyacchadā vāriparṇī kumbhikā jalakumbhikā /
kuruvindo vṛṣākaraḥ VAnigh_339b / kulakaṃ ca paṭolakam VAnigh_64b
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052153 (0.0):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.018):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.018):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.020):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.020):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032882 (0.021):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.021):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.021):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.021):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.021):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052188 (0.021):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.022):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.022):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.022):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.022):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.022):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.024):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.024):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048427 (0.024):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051397 (0.024):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
kuliṅgaś caṭakāpi ca VAnigh_355d / kuliṅgākṣī ca yakṣadṛk VAnigh_275d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052185 (0.054):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca % kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ $ jātuṣaś carmasāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055134 (0.054):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ jātuṣaś carmasāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.055):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037925 (0.057):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051126 (0.061):
kālavṛntā kuberākṣī % kuliṅgākṣī ca yakṣadṛk // VAnigh_275 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054085 (0.061):
kālavṛntā kuberākṣī kuliṅgākṣī ca yakṣadṛk // VAnigh_275 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.063):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
kulīraḥ karkaṭaḥ smṛtaḥ VAnigh_358b / kuśikaś cāśvakarṇakaḥ VAnigh_89d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033596 (0.049):
kumudaṃ kokanandanam VAnigh_315b / kumbhayoniś ca sa smṛtaḥ VAnigh_250d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034972 (0.059):
tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ VAnigh_348b / dadrughnaś cakramardakaḥ VAnigh_253b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052216 (0.062):
gūḍhapāt kacchapaḥ kūrmaḥ $ kulīraḥ karkaṭaḥ smṛtaḥ & / śambūko vṛttaśaṅkhaś ca % śaṅkhako mātṛgehakaḥ // VAnigh_358 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055166 (0.062):
gūḍhapāt kacchapaḥ kūrmaḥ kulīraḥ karkaṭaḥ smṛtaḥ / / śambūko vṛttaśaṅkhaś ca śaṅkhako mātṛgehakaḥ // VAnigh_358 //
kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā VAnigh_214b / kuṣṭhaghno bālapattrakaḥ VAnigh_83b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821685 (0.058):
udumbarī ca kaṭhinā kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā // Rajni_11.132
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038452 (0.061):
śvāsakāsaharo gaṇaḥ VAnigh_3d / śvāsadrumaḥ kākataruḥ VAnigh_285c / śvitrakuṣṭhakaphakrimīn VAnigh_80b
kuṣṭhaṃ kuṭī haimavatī ca yoni- VAnigh_166c
kusumaṃ śekharaṃ lavam VAnigh_301d / kūrcaparṇī viṣāṇikā VAnigh_93d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034668 (0.030):
tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b / tathā puṣpāvarodhikā VAnigh_161d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051468 (0.036):
lavaṃgaṃ devakusumaṃ % kusumaṃ śekharaṃ lavam // VAnigh_301 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054424 (0.036):
lavaṃgaṃ devakusumaṃ kusumaṃ śekharaṃ lavam // VAnigh_301 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.042):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.045):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.045):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.047):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.047):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.048):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037331 (0.049):
lajjā lohitayaṣṭikā VAnigh_280d / latākastūrikā rālī VAnigh_298c / lambaromā makṣikā ca VAnigh_369a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.049):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.049):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039161 (0.052):
svaryā maricikā phalā VAnigh_32b / svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ VAnigh_262d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.052):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.052):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.053):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.053):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033779 (0.060):
korakakṣārakuḍmalāḥ VAnigh_403b / koraṅgako mṛduphalo VAnigh_51c / koraṇḍo nakharañjanaḥ VAnigh_319b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036562 (0.060):
madhu puṣparasodbhavam VAnigh_327b / madhupuṣpo lodhrapuṣpo VAnigh_26c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034113 (0.061):
gulmaṃ cāntaḥ savidradhim VAnigh_91d / gūḍhapākī śilāphalā VAnigh_282b
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā VAnigh_257c / kṛkalāso mayūrādī VAnigh_362c
kṛkavākus tāmracūḍaḥ VAnigh_352a / kṛcchrāghātarujāharaḥ VAnigh_104d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048839 (0.030):
aśmarīśarkarāmūtra- % kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051810 (0.030):
aśmarīśarkarāmūtra- kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 //
kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam VAnigh_61d / kṛtrimācavikāphalā VAnigh_37b
kṛmikuṣṭhapraśamano VAnigh_122c / kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c
kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a / kṛṣṇanīlaḥ kālaśākhaḥ VAnigh_279a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051167 (0.0):
bandhūko bandhujīvaś ca % pārvako vṛkadhūmakaḥ // VAnigh_278 // / kṛṣṇanīlaḥ kālaśākhaḥ $ kaiḍaryaḥ surabhicchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054125 (0.0):
bandhūko bandhujīvaś ca pārvako vṛkadhūmakaḥ // VAnigh_278 // / kṛṣṇanīlaḥ kālaśākhaḥ kaiḍaryaḥ surabhicchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.015):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.016):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.017):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.019):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037620 (0.021):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038331 (0.021):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.024):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037183 (0.026):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039236 (0.029):
haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c / harimanthāḥ sugandhāś ca VAnigh_338a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.029):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035871 (0.031):
piśācī naladaṃ māṃsī VAnigh_58c / piśācī siṃhavinnā ca VAnigh_12c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038643 (0.031):
saśilājatu kṛcchrāśma- VAnigh_98c / sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038751 (0.032):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033546 (0.032):
kuñjaraḥ śatapattraś ca VAnigh_321a / kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037542 (0.035):
varottamā ca triphalā VAnigh_49c / vargo vīratarādyo 'yaṃ VAnigh_104a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037664 (0.035):
vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a / vārttālohaṃ vartalohaṃ VAnigh_308c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032588 (0.037):
adhomukhā tv avākpuṣpī VAnigh_226c / adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- VAnigh_238a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.038):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
kṛṣṇapākaphalāvigna- VAnigh_271a / kṛṣṇapuṣpī ca mohinī VAnigh_239d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051063 (0.033):
karamardī kṣīraphalā % śvetapuṣpaphaleti ca // VAnigh_270 // / kṛṣṇapākaphalāvigna- $ karāmlāḥ karamardakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054022 (0.033):
karamardī kṣīraphalā śvetapuṣpaphaleti ca // VAnigh_270 // / kṛṣṇapākaphalāvigna- karāmlāḥ karamardakaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412580 (0.057):
(2.4.231) kṛṣṇapākaphalāvignasuṣeṇāḥ karamardake
kṛṣṇalohamayaḥ sāra- VAnigh_309a / kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ VAnigh_132c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051558 (0.027):
vārttālohaṃ vartalohaṃ % trilohaṃ pañcalohakam // VAnigh_308 // / kṛṣṇalohamayaḥ sāra- $ māyasaṃ ca śilodbhavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054513 (0.027):
vārttālohaṃ vartalohaṃ trilohaṃ pañcalohakam // VAnigh_308 // / kṛṣṇalohamayaḥ sāra- māyasaṃ ca śilodbhavam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.047):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.057):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036715 (0.057):
mahāvṛkṣo mahānīlo VAnigh_234c / mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036504 (0.059):
bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā VAnigh_174d / makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.061):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.062):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037083 (0.064):
raktapuṣpī jayā rudrā- VAnigh_318c / raktabinducchadā tathā VAnigh_253d / raktabindus tilacchadaḥ VAnigh_233d
kṛṣṇasāraś citramṛgaḥ VAnigh_348c / kṛṣṇasūkṣmaphalā yukta- VAnigh_111c
kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ VAnigh_30a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047770 (0.0):
paruṣako mṛduphalo % roṣajo dhanvanacchadaḥ // VAnigh_29 // / kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ $
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050739 (0.0):
paruṣako mṛduphalo roṣajo dhanvanacchadaḥ // VAnigh_29 // / kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ
ketustu dhvajanāmakaḥ VAnigh_389d / keśarañjanako jñeyo VAnigh_235a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052639 (0.034):
tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ % ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055589 (0.034):
tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ ketustu dhvajanāmakaḥ // VAnigh_389 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037696 (0.052):
vijñeyā gandhamūṣikā VAnigh_364d / vijñeyo vyāghranāmakaḥ VAnigh_187d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034618 (0.062):
jñeyā badarikāparṇī VAnigh_229a / jñeyo nāgahanus tathā VAnigh_187b / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi VAnigh_27a
keśavo mādhavaḥ svabhūḥ VAnigh_398d / kesaraṃ nāgakesaram VAnigh_62d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048233 (0.059):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ % kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051202 (0.059):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052755 (0.063):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ % keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 // / pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī $ viṣvakseno janārdanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055705 (0.063):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ keśavo mādhavaḥ svabhūḥ // VAnigh_398 // / pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī viṣvakseno janārdanaḥ /
kesaraṃ padmasaṃbhavam VAnigh_158b / kesaro madhuśigrukaḥ VAnigh_95d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048233 (0.059):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ % kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051202 (0.059):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 //
kaiḍaryaḥ surabhicchadaḥ VAnigh_279b / kokilaḥ susvaraḥ pikaḥ VAnigh_357d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052207 (0.030):
vanapriyaḥ parabhṛtaḥ % kokilaḥ susvaraḥ pikaḥ // VAnigh_357 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055157 (0.030):
vanapriyaḥ parabhṛtaḥ kokilaḥ susvaraḥ pikaḥ // VAnigh_357 //
koṭarī śyāmasārakaḥ VAnigh_83d / korakakṣārakuḍmalāḥ VAnigh_403b
koraṅgako mṛduphalo VAnigh_51c / koraṇḍo nakharañjanaḥ VAnigh_319b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051687 (0.043):
raktapuṣpī jayā rudrā- % -mlāyanī vanamālikā (?) // VAnigh_318 // / āmlāyano rājasairyaḥ $ koraṇḍo nakharañjanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054640 (0.043):
raktapuṣpī jayā rudrā- -mlāyanī vanamālikā (?) // VAnigh_318 // / āmlāyano rājasairyaḥ koraṇḍo nakharañjanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034803 (0.044):
tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.044):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.045):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.048):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033860 (0.050):
kṣamī vesarako balī VAnigh_345d / kṣayāhvā keśamuṣṭikā VAnigh_138b / kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī VAnigh_129c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.050):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039292 (0.051):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a / hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā VAnigh_204d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038197 (0.051):
śitikaṇṭhaḥ kapālabhṛt VAnigh_393d / śitivāraḥ sūcipattraḥ VAnigh_262c / śirīṣo mṛdupuṣpakaḥ VAnigh_84b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035838 (0.052):
piṭikākoṭhanāśanaḥ VAnigh_180d / piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ VAnigh_77d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.052):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.053):
mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d / mahānīlā pratānikā VAnigh_286b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.053):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.053):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034666 (0.053):
tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b / tathā puṣpāvarodhikā VAnigh_161d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.054):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.054):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034458 (0.054):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.054):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
koradūṣastu kodravaḥ VAnigh_335b / kolakaṃ bahubījakam VAnigh_300d
kolīkadambaviralāmadhukaṃ madhūkam VAnigh_169d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049735 (0.0):
plakṣāmravañjulapiyālapalāśanandī- % kolīkadambaviralāmadhukaṃ madhūkam //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052702 (0.0):
plakṣāmravañjulapiyālapalāśanandī- kolīkadambaviralāmadhukaṃ madhūkam //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930684 (0.033):
plakṣāmra vañjula piyāla palāśa nandī kolī kadamba viralā madhukaṃ / madhūkam || 41
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034756 (0.059):
tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
kośīram amṛṇālakam VAnigh_24d / kauṇḍinyaś ca mahādroṇaḥ VAnigh_251c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.028):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036980 (0.028):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.031):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034663 (0.031):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.032):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.032):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.033):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.033):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.034):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.035):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.035):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037331 (0.035):
lajjā lohitayaṣṭikā VAnigh_280d / latākastūrikā rālī VAnigh_298c / lambaromā makṣikā ca VAnigh_369a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.035):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.038):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.038):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.038):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.038):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.038):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.049):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.050):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c
kauśiko gugguluḥ puraḥ VAnigh_189d / kauśiko rajanīcaraḥ VAnigh_353d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050026 (0.054):
mahiṣākṣo niśācārī % kauśiko gugguluḥ puraḥ // VAnigh_189 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052992 (0.054):
mahiṣākṣo niśācārī kauśiko gugguluḥ puraḥ // VAnigh_189 //
kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ VAnigh_395d / kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ VAnigh_79d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051443 (0.0):
trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau / kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ // VAnigh_79 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930213 (0.017):
kramuka dhava kaliṅga cchāgakarṇāśvakarṇāḥ ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048470 (0.042):
trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau % / kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ // VAnigh_79 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052717 (0.054):
gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ % kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055667 (0.054):
gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ // VAnigh_395 //
kramukaṃ kaivukaṃ pūgaṃ VAnigh_88c / krimijā lohitā jatu VAnigh_297b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.058):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034746 (0.059):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a
krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ VAnigh_282d / kriyā cikitsitaṃ śastraṃ VAnigh_405c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.044):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.048):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.053):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037330 (0.053):
lajjā lohitayaṣṭikā VAnigh_280d / latākastūrikā rālī VAnigh_298c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038485 (0.055):
śvetanirguṇḍikā smṛtā VAnigh_139d / śvetapākī śikhaṇḍikā VAnigh_224d / śvetapuṣpaphaleti ca VAnigh_270d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.056):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.056):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.057):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.057):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.058):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.059):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.059):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036715 (0.060):
mahāvṛkṣo mahānīlo VAnigh_234c / mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.060):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036878 (0.061):
mūlaṃ śālūkakandakau VAnigh_401b / mūṣikāriś citraphalaḥ VAnigh_268c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.062):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.062):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033565 (0.062):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d / kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.062):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.063):
mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d / mahānīlā pratānikā VAnigh_286b
kroḍaḥ kolastathā kiriḥ VAnigh_349d / krodhanā piśunā caṇḍā VAnigh_189a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050015 (0.036):
kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ % vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam // VAnigh_188 // / krodhanā piśunā caṇḍā $ caurī śaṅkhinikā matā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052981 (0.036):
kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam // VAnigh_188 // / krodhanā piśunā caṇḍā caurī śaṅkhinikā matā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052109 (0.038):
stabdharomā pṛthuskandhaḥ % kroḍaḥ kolastathā kiriḥ // VAnigh_349 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055058 (0.038):
stabdharomā pṛthuskandhaḥ kroḍaḥ kolastathā kiriḥ // VAnigh_349 //
kṣaṇadā yāminī rātris VAnigh_390c / kṣamī vesarako balī VAnigh_345d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052051 (0.049):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ % kṣamī vesarako balī // VAnigh_345 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055002 (0.049):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ kṣamī vesarako balī // VAnigh_345 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035436 (0.056):
niryāso yas tu śālmalyāḥ VAnigh_160c / niśā kṣapā ca rātriś ca VAnigh_152c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034836 (0.058):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a / tulyas tu rasavīryataḥ VAnigh_27d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036716 (0.058):
mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d / mahiṣākṣo niśācārī VAnigh_189c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.060):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.063):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.064):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
kṣayāhvā keśamuṣṭikā VAnigh_138b / kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī VAnigh_129c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.020):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.023):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037929 (0.025):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.025):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.025):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.025):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034525 (0.026):
jāmbūnadaṃ hiraṇyaṃ ca VAnigh_306a / jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ VAnigh_97c / jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035283 (0.027):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b / nakulaḥ sarpabhakṣakaḥ VAnigh_363b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.028):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034662 (0.029):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052147 (0.029):
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ / kāsamardaḥ / / kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.031):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033558 (0.031):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b / kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.031):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.032):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036481 (0.032):
bhūśāko bhūmikandakaḥ VAnigh_265b / bhūṣaṇaṃ nāgasambhavam VAnigh_292d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049178 (0.032):
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ $ kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ / kāsamardaḥ & / kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī % kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034458 (0.033):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d / jambo dantaśaṭhaḥ smṛtaḥ VAnigh_272b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038910 (0.033):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b / sūryāhvārkas tu rūpikā VAnigh_123b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.033):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
kṣavakaḥ kṣudvibodhakaḥ VAnigh_135b / kṣīṇavāriphalaḥ smṛtaḥ VAnigh_141d
kṣīraśuklā payasvinī VAnigh_5b / kṣīraṃ svādu payo dugdhaṃ VAnigh_324a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051752 (5.960):
payaḥ kīlālamamṛtaṃ % jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 // / kṣīraṃ svādu payo dugdhaṃ $ stanyaṃ vāri stanodbhavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054704 (5.960):
payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 // / kṣīraṃ svādu payo dugdhaṃ stanyaṃ vāri stanodbhavam /
kṣīrābdhitanayā ramā VAnigh_400d / kṣīriṇī cārkapuṣpikā VAnigh_227d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052783 (0.036):
indirā lokamātā mā % kṣīrābdhitanayā ramā // VAnigh_400 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055733 (0.036):
indirā lokamātā mā kṣīrābdhitanayā ramā // VAnigh_400 //
kṣīrekṣuvallīgandhānyā VAnigh_5a
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037061 (0.013):
yoniroganibarhaṇaḥ VAnigh_170d / yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.023):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.026):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.029):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.029):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.029):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.029):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034662 (0.031):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.032):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038909 (0.032):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035427 (0.033):
nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d / niryāso yas tu śālmalyāḥ VAnigh_160c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.034):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034007 (0.034):
gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ VAnigh_227b / gandhāhvā somasambhavā VAnigh_232b / gandho bahalapallavaḥ VAnigh_94d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036878 (0.034):
mūlaṃ śālūkakandakau VAnigh_401b / mūṣikāriś citraphalaḥ VAnigh_268c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.035):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.035):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033564 (0.035):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.036):
mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032696 (0.049):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a
kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b / kṣudravārī dugdhayutā VAnigh_233a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.0):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.0):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038016 (0.0):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.006):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.007):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036980 (0.008):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038909 (0.015):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.015):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.015):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051077 (0.017):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048274 (0.017):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.017):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.017):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (0.017):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.017):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.017):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054172 (0.017):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.017):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032922 (0.017):
upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053891 (0.017):
cukrikā tv amlacāṅgerī suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca kṣudrakā podakī tathā /
kṣoṇī jyā kāśyapī kṣitiḥ VAnigh_380d / khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ VAnigh_339d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052523 (0.028):
dharā dharitrī dharaṇī % kṣoṇī jyā kāśyapī kṣitiḥ // VAnigh_380 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055473 (0.028):
dharā dharitrī dharaṇī kṣoṇī jyā kāśyapī kṣitiḥ // VAnigh_380 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812924 (0.048):
śākhākaṇṭaś ca guṇḍākhyaḥ sehuṇḍo vajrakaṇṭakaḥ // Rajni_8.49
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.049):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037061 (0.049):
yoniroganibarhaṇaḥ VAnigh_170d / yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818402 (0.052):
cakṣuṣyā harṣadā hṛdyā surabhiḥ suravallabhā // Rajni_10.128 / atha raktāmlānaḥ syād raktasahākhyaḥ sa cāparimlānaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035261 (0.054):
dhīraśauryakaghośvarāḥ VAnigh_74b / dhuttūro hemanāmakaḥ VAnigh_239b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036716 (0.054):
mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d / mahiṣākṣo niśācārī VAnigh_189c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.054):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034464 (0.055):
jambo dantaśaṭhaḥ smṛtaḥ VAnigh_272b / jayavṛkṣendravṛkṣakau VAnigh_165b / jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.056):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051965 (0.057):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054916 (0.057):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.059):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.059):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.060):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.061):
srotodbhavam atho nādyaṃ VAnigh_57c / svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.062):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036277 (0.062):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034836 (0.062):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a / tulyas tu rasavīryataḥ VAnigh_27d
khaṭvā paryaṅkapādikā VAnigh_255d / khaṇḍaṃ phullamiti smṛtam VAnigh_326b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051965 (0.057):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054916 (0.057):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036716 (0.058):
mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d / mahiṣākṣo niśācārī VAnigh_189c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.058):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.059):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035261 (0.062):
dhīraśauryakaghośvarāḥ VAnigh_74b / dhuttūro hemanāmakaḥ VAnigh_239b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036680 (0.063):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d
khaṇḍena khaṇḍavāsaḥ syāt VAnigh_330c / khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ VAnigh_79b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048460 (0.038):
asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā $ khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051430 (0.038):
asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.047):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.047):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.047):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035773 (0.049):
pānīyavallī suṣavī VAnigh_77a / pānīyo bījavṛkṣas tu VAnigh_204a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.051):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.051):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.051):
yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038324 (0.052):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.052):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.052):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.052):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.052):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.052):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035979 (0.053):
pūtikā nityapuṣpikā VAnigh_277b / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c / pūtivāto mahāphalaḥ VAnigh_92d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.053):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.054):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037018 (0.054):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a / yaṣṭī paruṣakaṃ hanti VAnigh_23c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.054):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
khadyoto dyumaṇistathā VAnigh_383b / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.024):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.024):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.024):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.024):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.025):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.025):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033625 (0.025):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052152 (0.025):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.025):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.025):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.026):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.026):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049007 (0.027):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ % saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 // / surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ $ devaparyāyavācakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051977 (0.027):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 // / surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ devaparyāyavācakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.027):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.027):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d / kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ kāsamardaḥ VAnigh_129b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.0):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.0):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.0):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.0):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.0):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.0):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.0):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (0.0):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (5.960):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.001):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.009):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.009):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.009):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.012):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.012):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.018):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.018):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.019):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
kharāśvā vṛddhadārukaḥ VAnigh_223b / kharjūrī svādumastakā VAnigh_281b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051196 (0.028):
raktapādī śamīpattrā % lajjā lohitayaṣṭikā // VAnigh_280 // / durārohā kharaskandhā $ kharjūrī svādumastakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054154 (0.028):
raktapādī śamīpattrā lajjā lohitayaṣṭikā // VAnigh_280 // / durārohā kharaskandhā kharjūrī svādumastakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038185 (0.061):
śikhāvalaḥ śikhī kekī VAnigh_353a / śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam VAnigh_291b / śigruḥ śobhāñjanas tīkṣṇa- VAnigh_94c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033516 (0.062):
kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b / kirātatikto bhūnimbaḥ VAnigh_73a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038623 (0.062):
sarpaḥ pṛdākurbhujago VAnigh_360a / sarpākṣī raktapuṣpikā VAnigh_205b / saryako mṛdupuṣpakaḥ VAnigh_73d
khūrjarikas tu kāliṅgaḥ VAnigh_257a / gaṅgādharo 'ndhakaripuḥ VAnigh_395c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032941 (0.038):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.039):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.039):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.040):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.040):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.040):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.040):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.040):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.040):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.040):
yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037787 (0.040):
viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c / viśākho maṇḍalacchadaḥ VAnigh_9d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.041):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.042):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.042):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.042):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.042):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.043):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.043):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050881 (0.043):
urvāruḥ karkaṭī proktā % lomaśā ca prakīrtitā // VAnigh_256 // / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ $ mūtralaṃ trapusaṃ smṛtam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053839 (0.043):
urvāruḥ karkaṭī proktā lomaśā ca prakīrtitā // VAnigh_256 // / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ mūtralaṃ trapusaṃ smṛtam /
gajo hastī karībhaś ca VAnigh_344a / gaṇe vīratarādike VAnigh_105b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036104 (0.024):
priyaṅguḥ samudāhṛtā VAnigh_157b / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ VAnigh_157a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.026):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.026):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.026):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.028):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.028):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048843 (0.030):
aśmarīśarkarāmūtra- % kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 // / vellantaro vīratarur $ gaṇe vīratarādike &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051814 (0.030):
aśmarīśarkarāmūtra- kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 // / vellantaro vīratarur gaṇe vīratarādike /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.030):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.036):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.037):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.037):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.037):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.037):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.037):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.037):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.037):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.037):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.037):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052023 (0.037):
kalabho vāraṇo dantī % mātaṃgo dvirado dvipaḥ // VAnigh_343 // / gajo hastī karībhaś ca $ kareṇur hastinī smṛtā &
gaṇeṣu yāni dravyāṇi VAnigh_202a / gaṇau priyaṅgvambaṣṭhādī VAnigh_156a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049546 (0.023):
rodhraṃ dhātakibilvapeśike % kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ // VAnigh_155 / gaṇau priyaṅgvambaṣṭhādī $ pakvātīsāranāśanau &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052513 (0.023):
rodhraṃ dhātakibilvapeśike kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ // VAnigh_155 // / gaṇau priyaṅgvambaṣṭhādī pakvātīsāranāśanau /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930632 (0.058):
gaṇau priyaṅgv ambaṣṭhādī pakvātīsāra nāśanau |
gaṇḍūpadā bhūmilatā VAnigh_367a / gandhayuktā sāravastrā VAnigh_178c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.040):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.046):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.050):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.050):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.051):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033907 (0.051):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035883 (0.052):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036878 (0.053):
mūlaṃ śālūkakandakau VAnigh_401b / mūṣikāriś citraphalaḥ VAnigh_268c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.053):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.054):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.054):
mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d / mahānīlā pratānikā VAnigh_286b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036534 (0.054):
maṇḍūko darduro bhekaḥ VAnigh_359c / matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a / madavīryā madapriyā VAnigh_163d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.055):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.056):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.056):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038909 (0.057):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033221 (0.057):
karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d / karabhī rucirā smṛtā VAnigh_228b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034669 (0.057):
tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b / tathā puṣpāvarodhikā VAnigh_161d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033564 (0.058):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.059):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
gandhaveṇī mukhapriyā VAnigh_298d / gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ VAnigh_227b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050512 (0.059):
ārāmaśītalo devo $ gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ & / nāgajihvā śvetaphalā % kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053473 (0.059):
ārāmaśītalo devo gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ / / nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
gandhāhvā somasambhavā VAnigh_232b / gandho bahalapallavaḥ VAnigh_94d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.023):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.024):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.025):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035428 (0.027):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.027):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035888 (0.027):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.027):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.027):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033564 (0.029):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.031):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.032):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038909 (0.033):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.033):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.034):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.034):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036504 (0.035):
bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā VAnigh_174d / makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.036):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036533 (0.052):
maṇḍūko darduro bhekaḥ VAnigh_359c / matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035283 (0.054):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034464 (0.054):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
garaṃ kṛtrimasaṃjñakam VAnigh_312d / gardabhāṇḍaḥ kapītanaḥ VAnigh_173d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051607 (0.030):
viṣaṃ ca mūlakaṃ śṛṅgī % garaṃ kṛtrimasaṃjñakam // VAnigh_312 // / toyacchadā vāriparṇī $ kumbhikā jalakumbhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054561 (0.030):
viṣaṃ ca mūlakaṃ śṛṅgī garaṃ kṛtrimasaṃjñakam // VAnigh_312 // / toyacchadā vāriparṇī kumbhikā jalakumbhikā /
galā jñeyārkapuṣpikā VAnigh_16b / gavākṣī gajacirbhiṭī VAnigh_197d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051917 (0.054):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054869 (0.054):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038623 (0.060):
sarpaḥ pṛdākurbhujago VAnigh_360a / sarpākṣī raktapuṣpikā VAnigh_205b / saryako mṛdupuṣpakaḥ VAnigh_73d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032539 (0.064):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
gavedhukā ca gojihvā VAnigh_336a / gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051918 (0.032):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054870 (0.032):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037784 (0.040):
viśalyā sarpadaṃṣṭrikā VAnigh_8b / viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036429 (0.041):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.042):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.042):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035347 (0.043):
nākulī nakulapriyā VAnigh_205d / nāgajihvā śvetaphalā VAnigh_227c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.043):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.043):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038066 (0.044):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a / śatamūlī śatāvarī VAnigh_14d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033076 (0.044):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.045):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.045):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033581 (0.045):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a / kumārī vyāghracaraṇā VAnigh_278a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.045):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039253 (0.046):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.046):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037918 (0.046):
vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca VAnigh_134a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.047):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b / kirātatikto bhūnimbaḥ VAnigh_73a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036012 (0.049):
pṛthvīsambhavam audbhidam VAnigh_293d / pṛśniparṇī pṛthakparṇī VAnigh_17a / paiṣṭakaṃ piṣṭasambhavam VAnigh_330d
gāṅgerukī nāgabalā VAnigh_10c / gāyatrī khadiro gītā VAnigh_83a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048521 (0.026):
pārtho 'rjunaḥ śvetavāhaḥ % kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ // VAnigh_82 // / gāyatrī khadiro gītā $ kuṣṭhaghno bālapattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.035):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.035):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036233 (0.035):
bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.035):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.035):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036675 (0.037):
mahākadambo niculo VAnigh_211a / mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037819 (0.037):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā VAnigh_279c / viṣamuṣṭiś ca karkoṭī VAnigh_138a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035036 (0.037):
dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033076 (0.037):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038328 (0.038):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.038):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051491 (0.039):
pārtho 'rjunaḥ śvetavāhaḥ kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ // VAnigh_82 // / gāyatrī khadiro gītā kuṣṭhaghno bālapattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.040):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036426 (0.041):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037620 (0.042):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038643 (0.042):
saśilājatu kṛcchrāśma- VAnigh_98c / sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032842 (0.045):
indīvaraṃ kuvalayaṃ VAnigh_60c / indravāruṇikā caindrī VAnigh_197c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037784 (0.046):
viśalyā sarpadaṃṣṭrikā VAnigh_8b / viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037183 (0.047):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.038):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048801 (0.039):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ % girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051772 (0.039):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.040):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.041):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037918 (0.041):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.041):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.041):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048435 (0.042):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ % piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ // VAnigh_77 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051405 (0.042):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ // VAnigh_77 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.043):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.045):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.046):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036672 (0.046):
masūraḥ pittabheṣajam VAnigh_337d / mahākadambo niculo VAnigh_211a / mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.047):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032976 (0.048):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.049):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038331 (0.049):
śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c / śṛgālikā puṣpavallī VAnigh_4c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038590 (0.050):
samudrajaṃ ca sāmudraṃ VAnigh_294a / samudrajo vyāghranakho VAnigh_187c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.050):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
girijaṃ ca śilāhvayam VAnigh_102d / girimṛd gairikaḥ smṛtaḥ VAnigh_287b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048801 (0.040):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ % girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051772 (0.040):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033502 (0.054):
kāsīsadvayasaindhavam VAnigh_98b / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ VAnigh_101a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.055):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032685 (0.056):
avanī bhūtadhātrī ca VAnigh_382a / avantisomo dhānyāmlam VAnigh_331a / aśoko vigataśokaḥ VAnigh_119a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032606 (0.056):
annasāro raso rakta- VAnigh_373a / anyat karparikā tutthaṃ VAnigh_291c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038590 (0.056):
samudrajaṃ ca sāmudraṃ VAnigh_294a / samudrajo vyāghranakho VAnigh_187c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.059):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.060):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827326 (0.061):
dhātuḥ suraṅgadhātuś ca girijaṃ girimṛdbhavam // Rajni_13.59
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038264 (0.062):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c / śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti VAnigh_331c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037184 (0.063):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a / rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ VAnigh_48c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036727 (0.064):
mākṣikaṃ sāraghaṃ kṣaudraṃ VAnigh_327a / mākṣikaṃ haimamākṣikam VAnigh_295d
girīśo giriśo mṛḍaḥ VAnigh_392d / guḍamūlo 'sipattrakaḥ VAnigh_201b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.027):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.030):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.031):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.032):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.034):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035427 (0.035):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.035):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.036):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.036):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.036):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.037):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035888 (0.037):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.037):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.037):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.038):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.038):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.039):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036533 (0.040):
maṇḍūko darduro bhekaḥ VAnigh_359c / matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.040):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.040):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
guḍastvikṣuvikāraḥ syāt VAnigh_326a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051782 (0.004):
ghṛtamājyaṃ haviḥ sarpiḥ % navanītaṃ ghṛtālayaḥ // VAnigh_325 // / guḍastvikṣuvikāraḥ syāt $ khaṇḍaṃ phullamiti smṛtam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054734 (0.004):
ghṛtamājyaṃ haviḥ sarpiḥ navanītaṃ ghṛtālayaḥ // VAnigh_325 // / guḍastvikṣuvikāraḥ syāt khaṇḍaṃ phullamiti smṛtam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032822 (0.064):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
guḍūcī kuṇḍalī chinna- VAnigh_45c / guḍūcīpadmakāriṣṭa- VAnigh_66a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051249 (0.023):
madhusravā pīlupattrā moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- dhānakāraktacandanam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048279 (0.033):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
guḍena gauḍaṃ sitayā VAnigh_330a / guṇṭho vṛttatṛṇaḥ śuṇṭhaḥ VAnigh_110a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051837 (0.041):
mārdvīkaṃ madhu vijñeyaṃ % mādhvīkaṃ madhunā kṛtam // VAnigh_329 // / guḍena gauḍaṃ sitayā $ śārkaraṃ saindham aikṣavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054789 (0.041):
mārdvīkaṃ madhu vijñeyaṃ mādhvīkaṃ madhunā kṛtam // VAnigh_329 // / guḍena gauḍaṃ sitayā śārkaraṃ saindham aikṣavam /
gundrā syād gucchapuṣpikā VAnigh_108d / gurur bṛhaspatir mantrī VAnigh_388c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.057):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b / kirātatikto bhūnimbaḥ VAnigh_73a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048891 (0.062):
śvetacāmarakaḥ kāśo % gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051861 (0.062):
śvetacāmarakaḥ kāśo gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.064):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
gulmamedaḥkaphāpaham VAnigh_98d / gulmamehāśmarīpāṇḍu- VAnigh_140c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048745 (0.0):
saśilājatu kṛcchrāśma- % gulmamedaḥkaphāpaham // VAnigh_98 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051716 (0.0):
saśilājatu kṛcchrāśma- gulmamedaḥkaphāpaham // VAnigh_98 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930297 (0.026):
sa śilā jatu kṛcchrāśma gulma medaḥ kaphāpaham || 23 || / 15.23dv gulma meha kaphāpaham
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033194 (0.051):
kapotavaṅkā varadā VAnigh_112c / kaphamedoviṣāpahaḥ VAnigh_122b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 827058 (0.061):
paktiśūlaṃ marucchūlaṃ mehagulmārtiśophanut // Rajni_13.42
gulmaṃ cāntaḥ savidradhim VAnigh_91d / gūḍhapākī śilāphalā VAnigh_282b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048645 (0.0):
āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ % gulmaṃ cāntaḥ savidradhim // VAnigh_91 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051617 (0.0):
āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ gulmaṃ cāntaḥ savidradhim // VAnigh_91 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.035):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.036):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.037):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034663 (0.040):
taṇḍulīyo meghanādaḥ VAnigh_262a / tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.040):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.042):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035888 (0.042):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036988 (0.045):
maireyo hy āsavo madaḥ VAnigh_329b / mocakī guḍamañjarī VAnigh_116b / mocaṃ tu kadalīphalam VAnigh_269d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.045):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036533 (0.045):
maṇḍūko darduro bhekaḥ VAnigh_359c / matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.046):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.046):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.046):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038014 (0.047):
vyomakeśo bhavo bhīmaḥ VAnigh_396a / vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.047):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.048):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.048):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.049):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
gūḍhapāt kacchapaḥ kūrmaḥ VAnigh_358a / gehapakṣī kapotakaḥ VAnigh_351d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033126 (0.053):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a / kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052211 (0.054):
vanapriyaḥ parabhṛtaḥ % kokilaḥ susvaraḥ pikaḥ // VAnigh_357 // / gūḍhapāt kacchapaḥ kūrmaḥ $ kulīraḥ karkaṭaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055161 (0.054):
vanapriyaḥ parabhṛtaḥ kokilaḥ susvaraḥ pikaḥ // VAnigh_357 // / gūḍhapāt kacchapaḥ kūrmaḥ kulīraḥ karkaṭaḥ smṛtaḥ /
gokaṇṭako gokṣurakaḥ VAnigh_20c / gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ VAnigh_103b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930326 (0.026):
vṛkṣādanī nala kuśa dvaya guṇṭha gundrā bhallūka moraṭa kuraṇṭa karambha pārthāḥ / 15.24bv gokaṇṭakotkaṭa sahācara bāṇa kāśāḥ 15.24cv
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048811 (0.026):
vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- $ gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051782 (0.026):
vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033126 (0.053):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a / kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047647 (0.055):
gokaṇṭako gokṣurakaḥ % śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ // VAnigh_20 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050615 (0.055):
gokaṇṭako gokṣurakaḥ śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ // VAnigh_20 //
gojihvā karkaśacchadā VAnigh_213d / gojī kroṣṭukamūlakaḥ VAnigh_243b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050348 (0.032):
śākarājo bhūtavāso % gojihvā karkaśacchadā // VAnigh_213 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053309 (0.032):
śākarājo bhūtavāso gojihvā karkaśacchadā // VAnigh_213 // / ajākṣī vraṇanāśinī kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā /
gotrā kuḥ pṛthivī kṣamā VAnigh_381d / godantaṃ naṭabhūṣaṇam VAnigh_289b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052538 (0.031):
viśvambharā rasānantā % gotrā kuḥ pṛthivī kṣamā // VAnigh_381 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055488 (0.031):
viśvambharā rasānantā gotrā kuḥ pṛthivī kṣamā // VAnigh_381 //
godhāpadī godhavallī VAnigh_222c / godhūmo mlecchabhojanaḥ VAnigh_334d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051899 (0.053):
caṇakastu kalāyaḥ syād % godhūmo mlecchabhojanaḥ // VAnigh_334 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054851 (0.053):
caṇakastu kalāyaḥ syād godhūmo mlecchabhojanaḥ // VAnigh_334 //
godhūlikā ca gojihvā VAnigh_243a / gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ VAnigh_245d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050738 (0.025):
ubhātasī rudrapattrī % gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053697 (0.025):
ubhātasī rudrapattrī gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038818 (0.061):
surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ VAnigh_117a / surabhir gopakaḥ smṛtaḥ VAnigh_372b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034388 (0.064):
cocaṃ tvak ca varāṅgakam VAnigh_184d / coco dīrghaphalaḥ smṛtaḥ VAnigh_274b / corako granthiparṇī syāt VAnigh_184a
gomalaṃ gomayaṃ smṛtam VAnigh_332d / gomāyur mṛgadhūrtakaḥ VAnigh_351b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.048):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.050):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034363 (0.051):
cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b / cīnāraṃ cirbhaṭaṃ smṛtam VAnigh_258d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036716 (0.051):
mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d / mahiṣākṣo niśācārī VAnigh_189c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032900 (0.056):
udumbaraḥ kṛmiphalaḥ VAnigh_172a / uddālakastu jūrṇāhvo VAnigh_336c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036277 (0.057):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034663 (0.058):
taṇḍulīyo meghanādaḥ VAnigh_262a / tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051874 (0.058):
brahmāmbu gombu gomūtraṃ % gomalaṃ gomayaṃ smṛtam // VAnigh_332 // / śālir vrīhir varaś caiva $ dhānyakaṃ raktaśūkaraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054826 (0.058):
brahmāmbu gombu gomūtraṃ gomalaṃ gomayaṃ smṛtam // VAnigh_332 // / śālir vrīhir varaś caiva dhānyakaṃ raktaśūkaraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034353 (0.058):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.058):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.058):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.059):
medo 'rśaḥkaphaśukrajit VAnigh_140d / medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.059):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.059):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038018 (0.059):
śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b / śaṅkhako mātṛgehakaḥ VAnigh_358d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.061):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036533 (0.061):
maṇḍūko darduro bhekaḥ VAnigh_359c / matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.061):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.061):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
gorakṣatumbī gorakṣī VAnigh_258a / gorocanā badarikā VAnigh_296c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.025):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.025):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.025):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.026):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.026):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.030):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.030):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.030):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.030):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.030):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050893 (0.030):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā % kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 // / gorakṣatumbī gorakṣī $ kumbhālāmbur ghaṭābhidhā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053851 (0.030):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 // / gorakṣatumbī gorakṣī kumbhālāmbur ghaṭābhidhā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.031):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038327 (0.031):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.031):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.032):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.033):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.033):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.033):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.034):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
gośīrṣaṃ śvetacandanam VAnigh_28b / gostanī cauttarāpathā VAnigh_52d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.048):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.053):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.053):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.054):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.055):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036100 (0.055):
priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ VAnigh_335d / priyaṅguḥ samudāhṛtā VAnigh_157b / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ VAnigh_157a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033223 (0.055):
karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d / karabhī rucirā smṛtā VAnigh_228b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.055):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035684 (0.055):
parjanyā ca pacampacā VAnigh_153d / parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ VAnigh_229b / parṇī mārjāragandhikā VAnigh_11d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036688 (0.056):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033523 (0.058):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.058):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.058):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039161 (0.060):
svaryā maricikā phalā VAnigh_32b / svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ VAnigh_262d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037481 (0.060):
vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ VAnigh_109b / vandhyā karkoṭakī tathā VAnigh_128b / vanyakandaś ca śūraṇaḥ VAnigh_280b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.061):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.062):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038485 (0.063):
śvetanirguṇḍikā smṛtā VAnigh_139d / śvetapākī śikhaṇḍikā VAnigh_224d / śvetapuṣpaphaleti ca VAnigh_270d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.063):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035240 (0.063):
dhātrī cāmalakī śivā VAnigh_51d / dhānakāraktacandanam VAnigh_66b / dhānyakaṃ raktaśūkaraḥ VAnigh_333b
gaudherakākṛtir godhā VAnigh_365c / gauraḥ kanakapuṣpakaḥ VAnigh_211d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035227 (0.043):
dharā dharitrī dharaṇī VAnigh_380c / dhavo dṛḍhatarur gauraḥ VAnigh_88a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032932 (0.050):
umā kātyāyanī gaurī VAnigh_396c / uruvūkas tathairaṇḍa VAnigh_6c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037104 (0.061):
raktairaṇḍo dvitīyas tu VAnigh_7a / raktotpalasugandhike VAnigh_61b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038768 (0.063):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032941 (0.063):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
gaurī ca gṛhagodhikā VAnigh_365b / gaurī śyāmā ca nirviṣā VAnigh_152b
gaur bhūmir medinī mahī VAnigh_380b / granthilā kolavallikā VAnigh_32d
granthilā snug guḍā snuhī VAnigh_142b / glaur mṛgāṅkaḥ kalānidhiḥ VAnigh_387b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049342 (0.028):
sudhā vajrī mahāvṛkṣo $ granthilā snug guḍā snuhī & / samantadugdhā śvajihva- % patraś ca yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_142 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052310 (0.028):
sudhā vajrī mahāvṛkṣo granthilā snug guḍā snuhī / / samantadugdhā śvajihva- patraś ca yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_142 //
ghaṭikā chatrapattrakā VAnigh_233b / ghanatvak cākṣibheṣajaḥ VAnigh_115d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048994 (0.029):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051964 (0.029):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 //
ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ VAnigh_201a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050184 (0.004):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā % meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 // / ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ $ guḍamūlo 'sipattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053149 (0.004):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 // / ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ guḍamūlo 'sipattrakaḥ /
ghanasāro himarājaḥ VAnigh_299a / ghasro bhāskaravallabhaḥ VAnigh_391b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033163 (0.054):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036533 (0.055):
maṇḍūko darduro bhekaḥ VAnigh_359c / matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035888 (0.058):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035428 (0.059):
nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d / niryāso yas tu śālmalyāḥ VAnigh_160c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.060):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038562 (0.061):
saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ VAnigh_68d / saptacchado 'yugmapattraḥ VAnigh_75c / saptāhvo gucchapuṣpakaḥ VAnigh_75d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.061):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.063):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035826 (0.063):
piṅgadṛṣṭir mṛgādanaḥ VAnigh_347b / picukaḥ śitivārakaḥ VAnigh_111b / picumāndaḥ śukapriyaḥ VAnigh_67b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.064):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036709 (0.064):
mahārambhā gajapriyā VAnigh_120d / mahāvṛkṣo mahānīlo VAnigh_234c / mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037477 (0.064):
vanapriyaḥ parabhṛtaḥ VAnigh_357c / vanaukāḥ phalabhakṣakaḥ VAnigh_350d / vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ VAnigh_109b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033427 (0.064):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
ghṛtamājyaṃ haviḥ sarpiḥ VAnigh_325c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832604 (0.019):
dadhijaṃ navanītaṃ syātsāro haiyaṃgavīnakam // Rajni_15.3 / ghṛtamājyaṃ haviḥ sarpiḥ pavitraṃ navanītajam /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17419087 (0.047):
(2.8.1276) payasyamājyadadhyādi trapsyaṃ dadhi dhanetarat / (2.8.1277) ghṛtamājyaṃ haviḥ sarpir navanītaṃ navodghṛtam
ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau VAnigh_78c / ghoṣaṃ daṇḍāhataṃ takraṃ VAnigh_325a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048449 (0.0):
ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau % padmakī markaṭāhvayā // VAnigh_78 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051419 (0.0):
ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau padmakī markaṭāhvayā // VAnigh_78 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051767 (1.192):
dadhi māṅgalyakaṃ caiva % saṃtānaṃ stanikā smṛtā // VAnigh_324 // / ghoṣaṃ daṇḍāhataṃ takraṃ $ kālaśeyamudāhṛtam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054719 (1.192):
dadhi māṅgalyakaṃ caiva saṃtānaṃ stanikā smṛtā // VAnigh_324 // / ghoṣaṃ daṇḍāhataṃ takraṃ kālaśeyamudāhṛtam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.025):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.032):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035885 (0.032):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033907 (0.032):
kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b / kṣudravārī dugdhayutā VAnigh_233a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.032):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.032):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038909 (0.035):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036878 (0.037):
mūlaṃ śālūkakandakau VAnigh_401b / mūṣikāriś citraphalaḥ VAnigh_268c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.038):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.038):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034801 (0.039):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035282 (0.039):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b / nakulaḥ sarpabhakṣakaḥ VAnigh_363b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.039):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.039):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034662 (0.039):
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d / tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051685 (0.040):
raktapuṣpī jayā rudrā- % -mlāyanī vanamālikā (?) // VAnigh_318 // / āmlāyano rājasairyaḥ $ koraṇḍo nakharañjanaḥ &
cakrapāṇiś caturbhujaḥ VAnigh_399d / cakrāṅgī jalaśoṣakaḥ VAnigh_252d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052768 (0.041):
upendra indrāvarajaś % cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055718 (0.041):
upendra indrāvarajaś cakrapāṇiś caturbhujaḥ // VAnigh_399 //
cakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ VAnigh_360d / cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā VAnigh_230a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050543 (0.054):
malayūḥ vākucī caiva % candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 // / cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā $ tathāraṇyakulatthikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053503 (0.054):
malayūḥ vākucī caiva candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 // / cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā tathāraṇyakulatthikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052248 (0.059):
āśīviṣo viṣadharaś % cakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ // VAnigh_360 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055198 (0.059):
āśīviṣo viṣadharaś cakrī vyālaḥ sarīsṛpaḥ // VAnigh_360 //
cakṣuṣyā bahulāṅgikā VAnigh_85b / caṭakaḥ kalaviṅkaś ca VAnigh_355c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052183 (0.064):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca % kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055132 (0.064):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 //
caṇakastu kalāyaḥ syād VAnigh_334c / caṇakāḥ kṛṣṇakañcukāḥ VAnigh_338b
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam VAnigh_179d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052852 (0.0):
śuktivyāghrinakho 'marāhvamaguruḥ śrīvāsakaḥ kuṅkumaṃ / caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049883 (0.039):
śuktivyāghrinakho 'marāhvamaguruḥ śrīvāsakaḥ kuṅkumaṃ % / caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
candrarekhā tv avalgujaḥ VAnigh_229d / camasī cātibījā syāt VAnigh_335a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051904 (0.050):
caṇakastu kalāyaḥ syād % godhūmo mlecchabhojanaḥ // VAnigh_334 // / camasī cātibījā syāt $ koradūṣastu kodravaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054856 (0.050):
caṇakastu kalāyaḥ syād godhūmo mlecchabhojanaḥ // VAnigh_334 // / camasī cātibījā syāt koradūṣastu kodravaḥ /
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ VAnigh_144/b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930550 (0.0):
jīraka hiṅgu viḍaṅgaṃ paśugandhā pañca kolakaṃ hanti | / cala kapha medaḥ pīnasa gulma jvara śūla dur nāmnaḥ || 34 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052348 (0.0):
jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti /* / calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //*
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183000 (0.057):
śirorogapratiśyāyajvaraśūlabhagandaraiḥ / / gulmārśaḥ śvayayuśvāsacchardyādibhir anekadhā // ViP_6,5.3 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615623 (0.060):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5964398 (0.061):
vāta śleṣma jvara śvāsa kāsa pīnasa śūla jit || 61 ||
cānyā brāhmī vanauṣadhiḥ VAnigh_246d / cāraṭī padmacāriṇī VAnigh_157d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050750 (0.029):
maṇḍūkaparṇī vikrāntā % cānyā brāhmī vanauṣadhiḥ // VAnigh_246 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053709 (0.029):
maṇḍūkaparṇī vikrāntā cānyā brāhmī vanauṣadhiḥ // VAnigh_246 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049567 (0.058):
padmāsitāravindā ca % cāraṭī padmacāriṇī // VAnigh_157 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052534 (0.058):
padmāsitāravindā ca cāraṭī padmacāriṇī // VAnigh_157 //
cāraṭī śukabarhākhyaṃ VAnigh_186a / cāro drākṣārasapriyaḥ VAnigh_176b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049977 (0.029):
bahiṣṭhaṃ tagaraṃ vakraṃ % nataṃ kālānusāri ca // VAnigh_185 // / cāraṭī śukabarhākhyaṃ $ sthauṇeyaṃ tailapītakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052943 (0.029):
bahiṣṭhaṃ tagaraṃ vakraṃ nataṃ kālānusāri ca // VAnigh_185 // / cāraṭī śukabarhākhyaṃ sthauṇeyaṃ tailapītakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033502 (0.030):
kāsīsadvayasaindhavam VAnigh_98b / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ VAnigh_101a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049567 (0.047):
padmāsitāravindā ca % cāraṭī padmacāriṇī // VAnigh_157 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052534 (0.047):
padmāsitāravindā ca cāraṭī padmacāriṇī // VAnigh_157 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035388 (0.052):
nāraṅgas tvaksugandhākhya VAnigh_272c / nālinī nālahūlīkā VAnigh_363c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033463 (0.053):
kālī haimavatīśvarī VAnigh_396d / kāleyakaṃ pītasāraṃ VAnigh_85c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.054):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.055):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.055):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.055):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.056):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.057):
ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c / ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.057):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037664 (0.057):
vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a / vārttālohaṃ vartalohaṃ VAnigh_308c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.058):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032606 (0.058):
annasāro raso rakta- VAnigh_373a / anyat karparikā tutthaṃ VAnigh_291c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033076 (0.059):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037714 (0.060):
viḍaṃ tu kṛtrimaṃ proktaṃ VAnigh_293c / vitunnaṃ paripelavam VAnigh_120b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.060):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
cāsrapittaharā sarā VAnigh_12b / citrako dvīpisaṃjñas tu VAnigh_76a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048413 (0.0):
saptacchado 'yugmapattraḥ % saptāhvo gucchapuṣpakaḥ // VAnigh_75 // / citrako dvīpisaṃjñas tu $ vahniparyāyavācakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051383 (0.0):
saptacchado 'yugmapattraḥ saptāhvo gucchapuṣpakaḥ // VAnigh_75 // / citrako dvīpisaṃjñas tu vahniparyāyavācakaḥ /
citrā mukūlako dantī VAnigh_193a / citro gandharvahastakaḥ VAnigh_6b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050086 (0.019):
suṣeṇikā śaśāhvā ca % kālindī kālikā smṛtā // VAnigh_192 // / citrā mukūlako dantī $ nikumbhaḥ śambaras tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053051 (0.019):
suṣeṇikā śaśāhvā ca kālindī kālikā smṛtā // VAnigh_192 // / citrā mukūlako dantī nikumbhaḥ śambaras tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034988 (0.030):
dadhipuṣpī tu khaṭvāṅgī VAnigh_255c / dadhi māṅgalyakaṃ caiva VAnigh_324c / dantī syād upacitrakā VAnigh_193d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.059):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050095 (0.060):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053060 (0.060):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039157 (0.060):
svarṇavarṇā haridrā tu VAnigh_153a / svaryā maricikā phalā VAnigh_32b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038516 (0.060):
śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ VAnigh_121d / śvetā sunābhiḥ kaṭabhī VAnigh_127a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.060):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.061):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.061):
ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c / ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032539 (0.062):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.063):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
cipiṭaṃ cippaṭaṃ ciṭṭaṃ VAnigh_310a / cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051571 (0.039):
ayorajo loharajas % tat kiṭṭaṃ syād ayomalam // VAnigh_309 // / cipiṭaṃ cippaṭaṃ ciṭṭaṃ $ vālukā sikatā smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054526 (0.039):
ayorajo loharajas tat kiṭṭaṃ syād ayomalam // VAnigh_309 // / cipiṭaṃ cippaṭaṃ ciṭṭaṃ vālukā sikatā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032941 (0.053):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036533 (0.059):
maṇḍūko darduro bhekaḥ VAnigh_359c / matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033528 (0.060):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a / kukkuṭaś caraṇāyudhaḥ VAnigh_352b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038018 (0.061):
śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b / śaṅkhako mātṛgehakaḥ VAnigh_358d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037373 (0.062):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.063):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052171 (0.064):
parabhūr balibhug dhvāṅkṣaś % cirajīvī ca vāyasaḥ // VAnigh_354 // / ekadṛṣṭiś cātmaghoṣaḥ $ droṇakākastu kṛṣṭalaḥ &
cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.020):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.022):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.025):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.026):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.026):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.026):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.026):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.026):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.026):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.027):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.027):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.027):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.027):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.028):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.028):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033947 (0.029):
khadyoto dyumaṇistathā VAnigh_383b / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035281 (0.029):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b / nakulaḥ sarpabhakṣakaḥ VAnigh_363b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.030):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.030):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035533 (0.031):
pañcakolaṃ pañcakaṭu VAnigh_342c / pañcāṅgulī liṅgabījā VAnigh_276c
cīnāraṃ cirbhaṭaṃ smṛtam VAnigh_258d / cukrikā cāmlikā ciñcā VAnigh_260a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.017):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050919 (0.017):
mahāphalekṣurā caiva % tumbikā tiktabījakā // VAnigh_259 // / cukrikā cāmlikā ciñcā $ jīvantī tintiḍī smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053877 (0.017):
mahāphalekṣurā caiva tumbikā tiktabījakā // VAnigh_259 // / cukrikā cāmlikā ciñcā jīvantī tintiḍī smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036278 (0.024):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822131 (0.033):
śītaṃ pittāsradoṣaghnaṃ pūrvoktam adhikaṃ guṇaiḥ // Rajni_11.161 / ciñcā tu cukrikā cukrā sāmlikā śākacukrikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050903 (0.040):
cirbhiṭikā citraphalā % cīnāraṃ cirbhaṭaṃ smṛtam // VAnigh_258 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053861 (0.040):
cirbhiṭikā citraphalā cīnāraṃ cirbhaṭaṃ smṛtam // VAnigh_258 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.043):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033223 (0.044):
karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d / karabhī rucirā smṛtā VAnigh_228b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.045):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 848022 (0.047):
haimavatyāṃ vacā śvetakṣīriṇī lomaśā smṛtā // Rajni_25.36
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.047):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036100 (0.047):
priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ VAnigh_335d / priyaṅguḥ samudāhṛtā VAnigh_157b / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ VAnigh_157a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.047):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.047):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.047):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034659 (0.049):
taṇḍulīyo meghanādaḥ VAnigh_262a / tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.050):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.050):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.050):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.020):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051033 (0.021):
mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 // / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ $ tuṅgadruḥ kūrcaśekharaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053992 (0.021):
mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 // / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ tuṅgadruḥ kūrcaśekharaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035468 (0.024):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.025):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.025):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.025):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.025):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.026):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.027):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.027):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.027):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034458 (0.028):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.028):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.028):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.028):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036988 (0.030):
maireyo hy āsavo madaḥ VAnigh_329b / mocakī guḍamañjarī VAnigh_116b / mocaṃ tu kadalīphalam VAnigh_269d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.030):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050918 (0.037):
mahāphalekṣurā caiva % tumbikā tiktabījakā // VAnigh_259 // / cukrikā cāmlikā ciñcā $ jīvantī tintiḍī smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053876 (0.037):
mahāphalekṣurā caiva tumbikā tiktabījakā // VAnigh_259 // / cukrikā cāmlikā ciñcā jīvantī tintiḍī smṛtā /
cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a / cocaṃ tvak ca varāṅgakam VAnigh_184d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051034 (0.022):
mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 // / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ $ tuṅgadruḥ kūrcaśekharaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053993 (0.022):
mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 // / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ tuṅgadruḥ kūrcaśekharaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033166 (0.042):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.044):
hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.046):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050958 (0.048):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048381 (0.048):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ & / sairyakas tu sahacaraḥ % saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051351 (0.048):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ / / sairyakas tu sahacaraḥ saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032882 (0.050):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.051):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.051):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.052):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.052):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052188 (0.052):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.052):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036988 (0.052):
maireyo hy āsavo madaḥ VAnigh_329b / mocakī guḍamañjarī VAnigh_116b / mocaṃ tu kadalīphalam VAnigh_269d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.053):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037925 (0.054):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034845 (0.054):
tuṣodaṃ tu tuṣodakam VAnigh_331d / tṛṇarājas tribījakaḥ VAnigh_86b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039165 (0.054):
svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ VAnigh_262d / svādukaṇṭo vikaṅkataḥ VAnigh_72d / svādugandhicchadā caiva VAnigh_131c
coco dīrghaphalaḥ smṛtaḥ VAnigh_274b / corako granthiparṇī syāt VAnigh_184a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034972 (0.050):
tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ VAnigh_348b / dadrughnaś cakramardakaḥ VAnigh_253b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.055):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033126 (0.060):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a / kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035680 (0.060):
parjanyā ca pacampacā VAnigh_153d / parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ VAnigh_229b / parṇī mārjāragandhikā VAnigh_11d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036274 (0.060):
bahuskandhā mṛtyuphalā VAnigh_282a / bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038818 (0.060):
surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ VAnigh_117a / surabhir gopakaḥ smṛtaḥ VAnigh_372b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035986 (0.060):
pūtivāto mahāphalaḥ VAnigh_92d / pūtiḥ pūtyaṇḍajaḥ smṛtaḥ VAnigh_299d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036499 (0.060):
bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ VAnigh_234d / bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā VAnigh_174d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033373 (0.061):
kākāhis toyasarpakaḥ VAnigh_359d / kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035897 (0.062):
pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī VAnigh_399a / pīlukas tāpasadrumaḥ VAnigh_128d / pīluparṇī madhurasā VAnigh_65a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034045 (0.063):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034898 (0.063):
toyacchadā vāriparṇī VAnigh_313a / toyavallī sukāṇḍakā VAnigh_276b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034161 (0.064):
godhūlikā ca gojihvā VAnigh_243a / gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ VAnigh_245d / gomalaṃ gomayaṃ smṛtam VAnigh_332d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034676 (0.064):
tathāraṇyakulatthikā VAnigh_230b / tathekṣukusumaś ca saḥ VAnigh_237d / tathaivāñjalikārikā VAnigh_161b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033596 (0.064):
kumudaṃ kokanandanam VAnigh_315b / kumbhayoniś ca sa smṛtaḥ VAnigh_250d
cośanā bhārgavaḥ kaviḥ VAnigh_388d / caurī śaṅkhinikā matā VAnigh_189b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052626 (0.051):
gurur bṛhaspatir mantrī % cośanā bhārgavaḥ kaviḥ // VAnigh_388 // / śaniḥ paṅguḥ sūryaputraḥ $ saiṃhikeyo vidhuṃtudaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055576 (0.051):
gurur bṛhaspatir mantrī cośanā bhārgavaḥ kaviḥ // VAnigh_388 // / śaniḥ paṅguḥ sūryaputraḥ saiṃhikeyo vidhuṃtudaḥ /
chade hrasvas tailapuṣpas VAnigh_27c
chardanas tagaraḥ phalam VAnigh_78b / chardikuṣṭhaviṣajvarān VAnigh_69b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048334 (0.056):
// VAnigh_68 // / āragvadhādir jayati $ chardikuṣṭhaviṣajvarān &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051304 (0.056):
// VAnigh_68 // / āragvadhādir jayati chardikuṣṭhaviṣajvarān /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035057 (0.063):
dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt VAnigh_66d / dāhapittāsratṛḍjvarān VAnigh_23d
chuchundarī rājaputrī VAnigh_364c / jaṭilā bhūtakeśinī VAnigh_58d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055247 (0.054):
chuchundarī rājaputrī vijñeyā gandhamūṣikā // VAnigh_364 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037310 (0.059):
rohiṇī kaṭurohiṇī VAnigh_167d / rohiṇī khaṭvalā proktā VAnigh_52a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038328 (0.059):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038234 (0.061):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052296 (0.061):
chuchundarī rājaputrī % vijñeyā gandhamūṣikā // VAnigh_364 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047876 (0.063):
kapilā reṇukā kauntī % rājaputrī hareṇukā // VAnigh_36 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050844 (0.063):
kapilā reṇukā kauntī rājaputrī hareṇukā // VAnigh_36 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038516 (0.063):
śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ VAnigh_121d / śvetā sunābhiḥ kaṭabhī VAnigh_127a
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ VAnigh_282c / jatvaśmajaṃ dhātujaṃ ca VAnigh_296a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051390 (0.0):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ % mākṣikaṃ haimamākṣikam // VAnigh_295 // / jatvaśmajaṃ dhātujaṃ ca $ śilākarpūrasaṃjñakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054346 (0.0):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ mākṣikaṃ haimamākṣikam // VAnigh_295 // / jatvaśmajaṃ dhātujaṃ ca śilākarpūrasaṃjñakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051212 (0.043):
bahuskandhā mṛtyuphalā $ gūḍhapākī śilāphalā & / jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu VAnigh_36a / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu VAnigh_100c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047865 (1.192):
ambaṣṭhā sthāpanī vīrā % bodhakī ca kucelikā // VAnigh_35 // / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu $ bhūtaghnaṃ vastihiṃsakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050833 (1.192):
ambaṣṭhā sthāpanī vīrā bodhakī ca kucelikā // VAnigh_35 // / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu bhūtaghnaṃ vastihiṃsakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048771 (0.055):
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu % rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051742 (0.055):
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 //
jambīro jambhalo jambhaḥ VAnigh_272a / jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15977679 (0.046):
vaṃśā ca pippalā nāgā rohiṇā ca palāśakā / / pakṣakā ca tathāmbaṣṭhā bilvācārjunarūpiṇī // NarP_1,89.145 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7481028 (0.047):
śaṣkaṇḍī / / dāḍī / / doḍī / / dīḍī / / śvetapākī / / arjunapākī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038396 (0.047):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930672 (0.054):
jambū dvayārjuna kapītana somavalkāḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930696 (0.054):
jambū dvayārjuna kapītana somavalkāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035283 (0.055):
dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b / nakulaḥ sarpabhakṣakaḥ VAnigh_363b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033218 (0.055):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049723 (0.055):
nyāgrodhapappalasadāphalarodhrayugmaṃ $ jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052690 (0.055):
nyāgrodhapappalasadāphalarodhrayugmaṃ jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033565 (0.056):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d / kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c
jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d / jambo dantaśaṭhaḥ smṛtaḥ VAnigh_272b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.018):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.018):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.019):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.019):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.020):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035427 (0.021):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.021):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.022):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.022):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.022):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035888 (0.023):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.024):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.024):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.024):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.024):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037331 (0.025):
lajjā lohitayaṣṭikā VAnigh_280d / latākastūrikā rālī VAnigh_298c / lambaromā makṣikā ca VAnigh_369a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.025):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.025):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.025):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.028):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
jayavṛkṣendravṛkṣakau VAnigh_165b / jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048675 (0.0):
mahākālyajaśṛṅgī ca % kūrcaparṇī viṣāṇikā // VAnigh_93 // / jayāgnimantho 'raṇikā $ takkārī vaijayantikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051647 (0.0):
mahākālyajaśṛṅgī ca kūrcaparṇī viṣāṇikā // VAnigh_93 // / jayāgnimantho 'raṇikā takkārī vaijayantikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.022):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.022):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.023):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.023):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033625 (0.024):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052152 (0.024):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.024):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.025):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.025):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032824 (0.025):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.025):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.025):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.025):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.026):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b / jalajāmbhoruhāṇi ca VAnigh_60b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (5.960):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (5.960):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (5.960):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (5.960):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (5.960):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (5.960):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (5.960):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (5.960):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (5.960):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.001):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.009):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.009):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.009):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.012):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.012):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.018):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.018):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.019):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
jalajāmbhoruhāṇi ca VAnigh_314d / jalajo dīrghaniḥsvanaḥ VAnigh_304b
jalaukā jalaśāyanaḥ VAnigh_359b / jātarūpaṃ tathā hema VAnigh_305c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034519 (0.054):
jātuṣaś carmasāhvayaḥ VAnigh_356b / jāmbūnadaṃ hiraṇyaṃ ca VAnigh_306a
jātikā jātipattrakaḥ VAnigh_300b / jātīphalaṃ majjasāraṃ VAnigh_40a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051447 (0.002):
mṛgasvedo mṛgajalaṃ % pūtiḥ pūtyaṇḍajaḥ smṛtaḥ // VAnigh_299 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ $ jātikā jātipattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054403 (0.002):
mṛgasvedo mṛgajalaṃ pūtiḥ pūtyaṇḍajaḥ smṛtaḥ // VAnigh_299 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ jātikā jātipattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047921 (0.017):
spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī % piśunā ca latā satī // VAnigh_39 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ $ jātī madanaśauṇḍikau &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050889 (0.017):
spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī piśunā ca latā satī // VAnigh_39 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ jātī madanaśauṇḍikau /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036659 (0.046):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.046):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.048):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037104 (0.049):
raktairaṇḍo dvitīyas tu VAnigh_7a / raktotpalasugandhike VAnigh_61b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035978 (0.050):
pūtikā nityapuṣpikā VAnigh_277b / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034528 (0.051):
jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a / jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.052):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.052):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.053):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.053):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039237 (0.054):
haridrādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_152a / haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032977 (0.054):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.055):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032539 (0.056):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033701 (0.056):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.056):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
jātīphalaṃ majjasāraṃ VAnigh_300a / jātī madanaśauṇḍikau VAnigh_40b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047922 (0.0):
spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī % piśunā ca latā satī // VAnigh_39 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ $ jātī madanaśauṇḍikau &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050890 (0.0):
spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī piśunā ca latā satī // VAnigh_39 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ jātī madanaśauṇḍikau /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051445 (0.029):
mṛgasvedo mṛgajalaṃ % pūtiḥ pūtyaṇḍajaḥ smṛtaḥ // VAnigh_299 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ $ jātikā jātipattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054401 (0.029):
mṛgasvedo mṛgajalaṃ pūtiḥ pūtyaṇḍajaḥ smṛtaḥ // VAnigh_299 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ jātikā jātipattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.055):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c / mallikoktā vicakilā VAnigh_320c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036311 (0.059):
bisaprasūnarājīva- VAnigh_314c / bukaś ceśvaramallikā VAnigh_105d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033549 (0.062):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037574 (0.064):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c / vasā medaḥsamudbhavā VAnigh_374d
jātīraso raso bolaṃ VAnigh_186c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039258 (0.041):
hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c / hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035280 (0.054):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.055):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052188 (0.055):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034719 (0.056):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ VAnigh_295c / tāmrapuṣpo yugacchadaḥ VAnigh_220b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051861 (0.057):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti % tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca $ rasāmlaṃ śuktakāñjikam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054813 (0.057):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca rasāmlaṃ śuktakāñjikam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038835 (0.060):
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ VAnigh_129a / surasādir gaṇaḥ śleṣma- VAnigh_130a
jātuṣaś carmasāhvayaḥ VAnigh_356b / jāmbūnadaṃ hiraṇyaṃ ca VAnigh_306a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.023):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.023):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.023):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.024):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039258 (0.024):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.025):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.029):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033464 (0.029):
kālī haimavatīśvarī VAnigh_396d / kāleyakaṃ pītasāraṃ VAnigh_85c / kāleyī dhūmrapattroṣṭrā VAnigh_8a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035281 (0.030):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.030):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.031):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.031):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032826 (0.031):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.031):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.031):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.031):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.031):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.031):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034472 (0.031):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.031):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ VAnigh_97c / jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.020):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.020):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.021):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.021):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.022):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.022):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.023):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.023):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.026):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.026):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033859 (0.026):
kṣamī vesarako balī VAnigh_345d / kṣayāhvā keśamuṣṭikā VAnigh_138b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.026):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.026):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.026):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.026):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048864 (0.027):
veṇupatrī vṛṣā pārvī % parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī $ jñeyā pāṣāṇabhedikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050533 (0.027):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051835 (0.027):
veṇupatrī vṛṣā pārvī parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī jñeyā pāṣāṇabhedikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053493 (0.027):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.027):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā VAnigh_116a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.027):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.027):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034754 (0.027):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.027):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.027):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.027):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.028):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.029):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.029):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.030):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.030):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036679 (0.031):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032672 (0.032):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.032):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.033):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.033):
vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d / vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.033):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.033):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038460 (0.034):
śvitrakuṣṭhakaphakrimīn VAnigh_80b / śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī VAnigh_224c / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.034):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
jiṅgiṇīsaralakaṭphalayuktāḥ VAnigh_113b / jihmagaḥ pavanāśanaḥ VAnigh_361d
jihvā lāṅgalikā smṛtā VAnigh_124d / jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti VAnigh_144/a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052339 (0.0):
elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ // VAnigh_143 //* / jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti /*
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049221 (0.035):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052189 (0.035):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 809824 (0.045):
durnāmakuṣṭhānilasādajantukaphāmayān hanti mahārasonaḥ // Rajni_7.54 / palāṇḍus tīkṣṇakandaś ca ullī ca mukhadūṣaṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050958 (0.047):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930540 (0.055):
elā pāṭhājājī kaṭvaṅga phalājamoda siddhārtha vacāḥ || 33 || / jīraka hiṅgu viḍaṅgaṃ paśugandhā pañca kolakaṃ hanti |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049117 (0.057):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052086 (0.057):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
jīraṇā kārabhī yoni- VAnigh_34c / jīvakaḥ kūrcanibhas tu VAnigh_16c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032697 (0.023):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.023):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.023):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.023):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.028):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.028):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.028):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.028):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.028):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.028):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.028):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.028):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.028):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034472 (0.028):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.030):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.030):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.032):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035193 (0.033):
dvipaṃ ca mūlaṃ daśakaṃ VAnigh_341c / dvipuṣpī puṣpaṭī tathā VAnigh_320d / dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ VAnigh_90c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.033):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035687 (0.035):
parvaṇī vaṃśapatrikā VAnigh_106d / parvamañjarikā kīṭa- VAnigh_277c
jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam VAnigh_323d / jīvantiko raktaśākaḥ VAnigh_261c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.021):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.021):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.021):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.024):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.024):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.026):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051748 (0.026):
payaḥ kīlālamamṛtaṃ % jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054700 (0.026):
payaḥ kīlālamamṛtaṃ jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam // VAnigh_323 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.027):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.027):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.028):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.028):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.028):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.028):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.029):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.029):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035968 (0.029):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.030):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.030):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.030):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
jīvantī jīvanī jīvā VAnigh_15c / jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047586 (0.057):
jīvantī jīvanī jīvā % śākaśreṣṭhā sumaṅgalā // VAnigh_15 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034758 (0.060):
tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034032 (0.064):
gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c / gāṅgerukī nāgabalā VAnigh_10c
jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b / juṣṭo 'sau dhanasaṃyutaḥ VAnigh_407b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034362 (0.017):
cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b / cīnāraṃ cirbhaṭaṃ smṛtam VAnigh_258d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036278 (0.023):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033223 (0.025):
karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d / karabhī rucirā smṛtā VAnigh_228b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.027):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.027):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.028):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034754 (0.032):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.033):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036100 (0.034):
priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ VAnigh_335d / priyaṅguḥ samudāhṛtā VAnigh_157b / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ VAnigh_157a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.034):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033525 (0.035):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037929 (0.035):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.035):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038485 (0.035):
śvetanirguṇḍikā smṛtā VAnigh_139d / śvetapākī śikhaṇḍikā VAnigh_224d / śvetapuṣpaphaleti ca VAnigh_270d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.036):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.037):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.037):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.037):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038421 (0.037):
śravāḥ kākodaraḥ phaṇī VAnigh_361b / śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.039):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
joṅgakaḥ śītaśamano VAnigh_87a / jñeyaṃ vāriprasādanam VAnigh_53d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048572 (0.031):
palāśaḥ kiṃśuko vāta- % rodho brahmataruḥ paṭuḥ // VAnigh_86 // / joṅgakaḥ śītaśamano $ lohanāmāgaruḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051542 (0.031):
palāśaḥ kiṃśuko vāta- rodho brahmataruḥ paṭuḥ // VAnigh_86 // / joṅgakaḥ śītaśamano lohanāmāgaruḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048120 (0.037):
katakasya phalaṃ kātyaṃ % jñeyaṃ vāriprasādanam // VAnigh_53 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051087 (0.037):
katakasya phalaṃ kātyaṃ jñeyaṃ vāriprasādanam // VAnigh_53 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038463 (0.038):
śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī VAnigh_224c / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a
jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ VAnigh_212b / jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ VAnigh_242d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034754 (0.032):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036277 (0.037):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.043):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050324 (0.045):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053287 (0.045):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034532 (0.046):
jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā VAnigh_116a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.048):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.048):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.050):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037061 (0.050):
yoniroganibarhaṇaḥ VAnigh_170d / yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037165 (0.051):
rasono laśuno jñeyaḥ VAnigh_265c / rājakośātakī smṛtā VAnigh_240d / rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ VAnigh_134c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036682 (0.054):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050532 (0.056):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053492 (0.056):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047725 (0.057):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050694 (0.057):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036715 (0.057):
mahāvṛkṣo mahānīlo VAnigh_234c / mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.058):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.060):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053569 (0.060):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
jñeyā karkaṭaśṛṅgikā VAnigh_45b / jñeyā pāṣāṇabhedikā VAnigh_107b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034754 (0.032):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036278 (0.037):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.043):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050532 (0.045):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053492 (0.045):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034532 (0.046):
jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā VAnigh_116a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.048):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.048):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.050):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048865 (0.050):
veṇupatrī vṛṣā pārvī % parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī $ jñeyā pāṣāṇabhedikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051836 (0.050):
veṇupatrī vṛṣā pārvī parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī jñeyā pāṣāṇabhedikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037061 (0.050):
yoniroganibarhaṇaḥ VAnigh_170d / yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037165 (0.051):
rasono laśuno jñeyaḥ VAnigh_265c / rājakośātakī smṛtā VAnigh_240d / rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ VAnigh_134c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048999 (0.051):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā $ mocakī guḍamañjarī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051969 (0.051):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā mocakī guḍamañjarī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036682 (0.054):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047725 (0.057):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050694 (0.057):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036715 (0.057):
mahāvṛkṣo mahānīlo VAnigh_234c / mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.058):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
jñeyā badarikāparṇī VAnigh_229a / jñeyo nāgahanus tathā VAnigh_187b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034754 (0.032):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036277 (0.037):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.043):
jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047725 (0.045):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050694 (0.045):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034532 (0.046):
jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā VAnigh_116a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050309 (0.048):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo $ 'napāyī jalanūpuraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053272 (0.048):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo 'napāyī jalanūpuraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.048):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.048):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037165 (0.049):
rasono laśuno jñeyaḥ VAnigh_265c / rājakośātakī smṛtā VAnigh_240d / rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ VAnigh_134c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.050):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037061 (0.050):
yoniroganibarhaṇaḥ VAnigh_170d / yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036682 (0.054):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050532 (0.056):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053492 (0.056):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036715 (0.057):
mahāvṛkṣo mahānīlo VAnigh_234c / mahāvṛddhiḥ parocyate VAnigh_44b / mahāśākaś ca vāstukī VAnigh_263d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.058):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037684 (0.058):
vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.059):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
jñeyo madhūlasaṃjño 'pi VAnigh_27a / jñeyo meṣavilocanaḥ VAnigh_234b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047726 (0.026):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050695 (0.026):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050599 (0.050):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053559 (0.050):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24950925 (0.051):
hastādanantaraṃ jñeyo na tu śacyādivatsmṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037684 (0.061):
vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815315 (0.062):
sarvatvagdoṣaśamano viṣasparśavināśanaḥ // Rajni_9.64 / jñeyo mahākarañjo 'nyaḥ ṣaḍgrantho hasticāriṇī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.063):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā & / samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.063):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā / / samudrajo vyāghranakho vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
jñeyo yamalapattrakaḥ VAnigh_215b / jyotiṣmatī kaṅguṇikā VAnigh_225c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050598 (0.032):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053558 (0.032):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050493 (0.059):
tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī $ kuṇapokaḥ susādanī & / jyotiṣmatī kaṅguṇikā % pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053454 (0.059):
tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī kuṇapokaḥ susādanī / / jyotiṣmatī kaṅguṇikā pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 //
jyotiṣmatī pītatailā VAnigh_126c / jhillikā ghargharasvanā VAnigh_370b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036030 (0.061):
pratiśyāyāruciśvāsa- VAnigh_130c / pratyakpuṣpī pītatailodakīryā VAnigh_121c
ḍolāphalas tīkṣṇasāro VAnigh_26a / takkārī vaijayantikā VAnigh_94b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033066 (0.045):
kakkolakaṃ kośaphalaṃ VAnigh_300c / kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā VAnigh_197b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033553 (0.055):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.056):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033573 (0.057):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ VAnigh_113c / kuddālakaḥ kovidāras VAnigh_220a / kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047716 (0.058):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī % kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro $ madhūko guḍapuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050685 (0.058):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro madhūko guḍapuṣpakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.058):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037184 (0.058):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034803 (0.060):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.060):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038768 (0.061):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033242 (0.061):
karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a / karavīro 'śvamārastu VAnigh_317c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036695 (0.062):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038263 (0.063):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.064):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c / mallikoktā vicakilā VAnigh_320c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.064):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038589 (0.064):
samudrajaṃ ca sāmudraṃ VAnigh_294a / samudrajo vyāghranakho VAnigh_187c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.064):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
tagaraṃ rūpyaśatrukaḥ VAnigh_307d / taṇḍulīyo meghanādaḥ VAnigh_262a
tat kiṭṭaṃ syād ayomalam VAnigh_309d / tathā gandhotkaṭo muniḥ VAnigh_322d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.017):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.019):
medo 'rśaḥkaphaśukrajit VAnigh_140d / medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.022):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.024):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.024):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.024):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.024):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.027):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033859 (0.029):
kṣamī vesarako balī VAnigh_345d / kṣayāhvā keśamuṣṭikā VAnigh_138b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.029):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038909 (0.030):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033564 (0.030):
kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a / kutālī tilapuṣpikā VAnigh_281d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034458 (0.030):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.030):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.030):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.031):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033802 (0.031):
kośīram amṛṇālakam VAnigh_24d / kauṇḍinyaś ca mahādroṇaḥ VAnigh_251c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033219 (0.033):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039292 (0.034):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a / hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā VAnigh_204d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032900 (0.035):
udumbaraḥ kṛmiphalaḥ VAnigh_172a / uddālakastu jūrṇāhvo VAnigh_336c
tathā cāśvagavedhukā VAnigh_11b / tathā puṣpāvarodhikā VAnigh_161d / tathā bhūmipariśrayā VAnigh_134b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033907 (0.027):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033664 (0.030):
kusumaṃ śekharaṃ lavam VAnigh_301d / kūrcaparṇī viṣāṇikā VAnigh_93d / kūṣmāṇḍakī puṣpalatā VAnigh_257c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033219 (0.032):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.037):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.039):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.040):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.042):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.043):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.043):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.043):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.044):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033427 (0.045):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036562 (0.045):
madhu puṣparasodbhavam VAnigh_327b / madhupuṣpo lodhrapuṣpo VAnigh_26c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035968 (0.046):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.046):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.047):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.047):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032900 (0.047):
udumbaraḥ kṛmiphalaḥ VAnigh_172a / uddālakastu jūrṇāhvo VAnigh_336c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.049):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039292 (0.051):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a / hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā VAnigh_204d
tathāraṇyakulatthikā VAnigh_230b / tathekṣukusumaś ca saḥ VAnigh_237d / tathaivāñjalikārikā VAnigh_161b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032539 (0.049):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.049):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.049):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.052):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.052):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.052):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.053):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035680 (0.053):
parjanyā ca pacampacā VAnigh_153d / parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ VAnigh_229b / parṇī mārjāragandhikā VAnigh_11d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.054):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.055):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.055):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036878 (0.055):
mūlaṃ śālūkakandakau VAnigh_401b / mūṣikāriś citraphalaḥ VAnigh_268c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.057):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.057):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.057):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038623 (0.057):
sarpaḥ pṛdākurbhujago VAnigh_360a / sarpākṣī raktapuṣpikā VAnigh_205b / saryako mṛdupuṣpakaḥ VAnigh_73d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037626 (0.058):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033372 (0.058):
kākāhis toyasarpakaḥ VAnigh_359d / kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.061):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035978 (0.061):
pūtikā nityapuṣpikā VAnigh_277b / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c
tapanīyaṃ ca kāñcanam VAnigh_306b / tamastu rāhuḥ svarbhānuḥ VAnigh_389c
tamālaṃ romaśīphalam VAnigh_185b / taruṇī puṣpavaty api VAnigh_235d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038771 (0.060):
sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
talāṭā sthūladantikā VAnigh_363d / tavakṣīrī tuṣā śubhrā VAnigh_44c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038491 (0.025):
śvetanirguṇḍikā smṛtā VAnigh_139d / śvetapākī śikhaṇḍikā VAnigh_224d / śvetapuṣpaphaleti ca VAnigh_270d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035466 (0.037):
nīrapūrṇaphalaḥ śṛṅgī VAnigh_269c / nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.048):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036479 (0.048):
bhūrjo bhurjo bahupuṭo VAnigh_82a / bhūśāko bhūmikandakaḥ VAnigh_265b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038324 (0.048):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.049):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.049):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.050):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.052):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.052):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.053):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.053):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.054):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.054):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.054):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c / mañjiṣṭhā vijayā raktā VAnigh_158c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.055):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.055):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.055):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.055):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036679 (0.057):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
tāḍapattrī musaly api VAnigh_236d / tāḍas tālo dīrghatarus VAnigh_86a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048559 (0.062):
kāleyakaṃ pītasāraṃ % tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam // VAnigh_85 // / tāḍas tālo dīrghatarus $ tṛṇarājas tribījakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051529 (0.062):
kāleyakaṃ pītasāraṃ tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam // VAnigh_85 // / tāḍas tālo dīrghatarus tṛṇarājas tribījakaḥ /
tāny uktāny abhidhīyante VAnigh_202c / tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ VAnigh_295c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051385 (0.038):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ % mākṣikaṃ haimamākṣikam // VAnigh_295 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054341 (0.038):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ mākṣikaṃ haimamākṣikam // VAnigh_295 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039258 (0.043):
hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c / hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051861 (0.045):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti % tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca $ rasāmlaṃ śuktakāñjikam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054813 (0.045):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca rasāmlaṃ śuktakāñjikam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034513 (0.056):
jātīraso raso bolaṃ VAnigh_186c / jātuṣaś carmasāhvayaḥ VAnigh_356b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048801 (0.059):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ % girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 // / vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- $ gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051772 (0.059):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 // / vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051322 (0.061):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050207 (0.062):
tāny uktāny abhidhīyante % viprakīrṇāny ataḥ param // VAnigh_202 // / pavitrapattrā maṅgalyā $ śamī lakṣmī ca keśanut &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053172 (0.062):
tāny uktāny abhidhīyante viprakīrṇāny ataḥ param // VAnigh_202 // / pavitrapattrā maṅgalyā śamī lakṣmī ca keśanut /
tāmrapuṣpo yugacchadaḥ VAnigh_220b / tāmramaudumbaraṃ śulbaṃ VAnigh_306c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.026):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.026):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.026):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.027):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039258 (0.027):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034514 (0.028):
jātīraso raso bolaṃ VAnigh_186c / jātuṣaś carmasāhvayaḥ VAnigh_356b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.029):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.030):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.030):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.032):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c / mañjiṣṭhā vijayā raktā VAnigh_158c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.032):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033464 (0.033):
kālī haimavatīśvarī VAnigh_396d / kāleyakaṃ pītasāraṃ VAnigh_85c / kāleyī dhūmrapattroṣṭrā VAnigh_8a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.033):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.034):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035280 (0.034):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ VAnigh_183c / dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā VAnigh_15b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.035):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032672 (0.035):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032697 (0.035):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a / aśmarīśarkarāmūtra- VAnigh_104c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.036):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034832 (0.036):
tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d / tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
tāmravarṇo 'nilāpahā VAnigh_338d / tāmrābho hariṇaḥ kṛṣṇas VAnigh_348a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051952 (0.0):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca % tāmravarṇo 'nilāpahā // VAnigh_338 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054903 (0.0):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca tāmravarṇo 'nilāpahā // VAnigh_338 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052082 (0.025):
mṛge kuraṅgavātāyu- % hariṇājinayonayaḥ // VAnigh_347 // / tāmrābho hariṇaḥ kṛṣṇas $ tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055033 (0.025):
mṛge kuraṅgavātāyu- hariṇājinayonayaḥ // VAnigh_347 // / tāmrābho hariṇaḥ kṛṣṇas tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ /
tāmrā yojanavally api VAnigh_159b / tālamāmalakīdalam VAnigh_285b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051243 (0.002):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054199 (0.002):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051241 (0.035):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054197 (0.035):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032540 (0.037):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.040):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037715 (0.040):
viḍaṃ tu kṛtrimaṃ proktaṃ VAnigh_293c / vitunnaṃ paripelavam VAnigh_120b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033514 (0.040):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b / kirātatikto bhūnimbaḥ VAnigh_73a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038066 (0.044):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a / śatamūlī śatāvarī VAnigh_14d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.045):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.046):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.046):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038264 (0.046):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.047):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.047):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032977 (0.047):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036413 (0.048):
bhavyaṃ bhaviṣyaṃ cāmlaṃ ca VAnigh_273a / bhāṇṭākī duṣpradharṣiṇī VAnigh_20b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036426 (0.049):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034046 (0.050):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ VAnigh_77c / girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c / girijaṃ ca śilāhvayam VAnigh_102d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036012 (0.050):
pṛthvīsambhavam audbhidam VAnigh_293d / pṛśniparṇī pṛthakparṇī VAnigh_17a / paiṣṭakaṃ piṣṭasambhavam VAnigh_330d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033076 (0.050):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034028 (0.050):
gavedhukā ca gojihvā VAnigh_336a / gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c
tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033165 (0.026):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034532 (0.027):
jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā VAnigh_116a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.028):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.028):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.029):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.031):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034607 (0.032):
jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ VAnigh_212b / jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ VAnigh_242d / jñeyā karkaṭaśṛṅgikā VAnigh_45b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034616 (0.032):
jñeyā pāṣāṇabhedikā VAnigh_107b / jñeyā badarikāparṇī VAnigh_229a / jñeyo nāgahanus tathā VAnigh_187b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034584 (0.032):
jīvantī jīvanī jīvā VAnigh_15c / jīvantī tintiḍī smṛtā VAnigh_260b / jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ VAnigh_204b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.033):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.034):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049835 (0.034):
karkandhūḥ kāṣṭhakṛt kolī % badarī yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_176 // / visphūrjanī vikaraṇī $ tindukī viralā smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052800 (0.034):
karkandhūḥ kāṣṭhakṛt kolī badarī yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_176 // / visphūrjanī vikaraṇī tindukī viralā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.035):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.036):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036227 (0.037):
baṣkayaṇy ekahāyanī VAnigh_372d / bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.037):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.037):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.038):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.038):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
tirīṭaḥ paṭṭikāhvayaḥ VAnigh_115b / tilakaḥ pūrṇakaḥ śrīmān VAnigh_319c
tilajaṃ tilasambhavam VAnigh_328b / tilaparṇī ca sā smṛtā VAnigh_264d
tilaḥ snehaphalaḥ sneha- VAnigh_340c
tilā kaṭvī matsyapittā VAnigh_38c
tilākhyā phalanābhikā VAnigh_256b / tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037877 (0.048):
vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c / vṛkṣādanī tu śikharo VAnigh_109a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048893 (0.058):
śvetacāmarakaḥ kāśo % gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 // / vṛkṣādanī tu śikharo $ vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051863 (0.058):
śvetacāmarakaḥ kāśo gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 // / vṛkṣādanī tu śikharo vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050872 (0.060):
bimbī go hā tuṇḍikerī $ tilākhyā phalanābhikā & / urvāruḥ karkaṭī proktā % lomaśā ca prakīrtitā // VAnigh_256 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053830 (0.060):
bimbī go hā tuṇḍikerī tilākhyā phalanābhikā / / urvāruḥ karkaṭī proktā lomaśā ca prakīrtitā // VAnigh_256 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038472 (0.061):
śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a / śvetacāmarakaḥ kāśas VAnigh_237c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037623 (0.064):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.020):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.021):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.021):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.021):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.021):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035886 (0.022):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032775 (0.022):
āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a / āmlāyano rājasairyaḥ VAnigh_319a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.022):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.023):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.023):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034007 (0.023):
gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ VAnigh_227b / gandhāhvā somasambhavā VAnigh_232b / gandho bahalapallavaḥ VAnigh_94d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.023):
kirīṭaṃ śvetataṇḍulam VAnigh_133b / kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.024):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.026):
mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.026):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.026):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.027):
bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā VAnigh_174d / makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038909 (0.027):
sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.027):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049214 (0.028):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
tīkṣṇapattrā marudbhavā VAnigh_165d / tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ VAnigh_201c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049663 (0.023):
nandīvṛkṣaḥ prarohī ca $ jayavṛkṣendravṛkṣakau & / kacchurā paṇihārī ca % tīkṣṇapattrā marudbhavā // VAnigh_165 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052630 (0.023):
nandīvṛkṣaḥ prarohī ca jayavṛkṣendravṛkṣakau / / kacchurā paṇihārī ca tīkṣṇapattrā marudbhavā // VAnigh_165 //
tīkṣṇākhyaṃ sūkṣmalohakam VAnigh_311b / tuṅgadruḥ kūrcaśekharaḥ VAnigh_269b
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054541 (0.047):
lohakāntamayaskāntaṃ kāntaṃ bhrāmaracumbakam // VAnigh_310 // / mṛdulohaṃ tīkṣṇalohaṃ tīkṣṇākhyaṃ sūkṣmalohakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033905 (0.052):
kṣīrodhijaś cābjayoniḥ VAnigh_407c / kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036623 (0.056):
mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c / mayūragrīvikaṃ tu syāt VAnigh_291a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032513 (0.057):
akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo VAnigh_51a / akṣāhvaṃ kṛṣṇasaṃjñakam VAnigh_293b / akṣoḍaḥ parvatīyaś ca VAnigh_249c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036686 (0.058):
mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d / mahājālī vibhāṇḍikā VAnigh_247d / mahānīlā pratānikā VAnigh_286b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.063):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.063):
nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034377 (0.063):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.063):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
tuṅgākhyo raktakesaraḥ VAnigh_162b / tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050915 (0.024):
mahāphalekṣurā caiva % tumbikā tiktabījakā // VAnigh_259 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053873 (0.024):
mahāphalekṣurā caiva tumbikā tiktabījakā // VAnigh_259 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049617 (0.057):
namaskārī raktamūlā % tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 // / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca $ tuṅgākhyo raktakesaraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052584 (0.057):
namaskārī raktamūlā tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 // / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca tuṅgākhyo raktakesaraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034751 (0.062):
tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.0):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.0):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.0):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.0):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.0):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.0):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.0):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.0):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050781 (5.960):
hiṅgupattrī tu pṛthvīkā % bāṣpikā kavarī smṛtā // VAnigh_248 // / tumburus tīkṣṇavalkaś ca $ tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (5.960):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053739 (5.960):
hiṅgupattrī tu pṛthvīkā bāṣpikā kavarī smṛtā // VAnigh_248 // / tumburus tīkṣṇavalkaś ca tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.001):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.009):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.009):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.009):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.012):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.012):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.012):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.018):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
tulyas tu rasavīryataḥ VAnigh_27d / tuṣodaṃ tu tuṣodakam VAnigh_331d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047737 (0.029):
chade hrasvas tailapuṣpas % tulyas tu rasavīryataḥ // VAnigh_27 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050706 (0.029):
chade hrasvas tailapuṣpas tulyas tu rasavīryataḥ // VAnigh_27 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034379 (0.054):
cukrikā tv amlacāṅgerī VAnigh_260c / caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051860 (0.054):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti % tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca $ rasāmlaṃ śuktakāñjikam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054812 (0.054):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca rasāmlaṃ śuktakāñjikam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.056):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.058):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037925 (0.062):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1884916 (0.063):
bhayāttulyo na vighnāsti jalāttulyo na vai rasa // iti // / ceṭasamādhayaḥ //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.063):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.064):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
tṛṇarājas tribījakaḥ VAnigh_86b / tṛṇmūtrāmayavātajit VAnigh_48d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048053 (0.0):
rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ % tṛṇmūtrāmayavātajit // VAnigh_48 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051021 (0.0):
rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ tṛṇmūtrāmayavātajit // VAnigh_48 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033219 (0.056):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034379 (0.060):
caityadruś calapattrakaḥ VAnigh_171d / cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037925 (0.062):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam VAnigh_85d / tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī VAnigh_225a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048555 (0.0):
kāleyakaṃ pītasāraṃ % tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam // VAnigh_85 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051525 (0.0):
kāleyakaṃ pītasāraṃ tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam // VAnigh_85 //
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- VAnigh_95c / tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033319 (0.052):
kalyāṇalocano jñeyo VAnigh_210c / kaśerukaḥ sugandhiś ca VAnigh_316c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037113 (0.054):
rakṣatāṃ devabhiṣajau VAnigh_408c / rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ VAnigh_38b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037686 (0.054):
vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032758 (0.054):
āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ VAnigh_91c / āmaṇḍo vātanāśanaḥ VAnigh_6d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.055):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 835506 (0.055):
ruṇālī ruṇaśālistu raktaśālyaḥ suśālyakaḥ // Rajni_16.34 / tṛṣṇāghno malakṛcchraghno hṛdyastu matidāḥ pare // Rajni_16.35
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.055):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.056):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038081 (0.056):
śamī lakṣmī ca keśanut VAnigh_203b / śambūko vṛttaśaṅkhaś ca VAnigh_358c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037065 (0.057):
yoniḥ syād dṛḍhadhātukaḥ VAnigh_373b / raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035773 (0.057):
pānīyavallī suṣavī VAnigh_77a / pānīyo bījavṛkṣas tu VAnigh_204a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036918 (0.058):
mṛdutvak cāsthiracchadaḥ VAnigh_82b / mṛdupuṣpo 'tha suṣiro VAnigh_109c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038923 (0.059):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.059):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.059):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037100 (0.060):
raktikā kākaṇantikā VAnigh_224b / raktairaṇḍo dvitīyas tu VAnigh_7a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.062):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037179 (0.062):
rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035982 (0.063):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c / pūtivāto mahāphalaḥ VAnigh_92d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.063):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a / tailapātraṃ kutūḥ smṛtā VAnigh_379b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.016):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.021):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.021):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.022):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.022):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.022):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.022):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.022):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.022):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.022):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.022):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.022):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.022):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.024):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.025):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.025):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.025):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.025):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.026):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.026):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
tailam abhyañjanavaraṃ VAnigh_328a / toyakṣobhakaraḥ kumbhī VAnigh_268a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051023 (0.0):
kapittho 'tha dadhitthaś ca % durmadaḥ surabhicchadaḥ // VAnigh_267 // / toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053982 (0.0):
kapittho 'tha dadhitthaś ca durmadaḥ surabhicchadaḥ // VAnigh_267 // / toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051809 (0.049):
madhūcchiṣṭaṃ ca madanaṃ % sikthakaṃ makṣikāmalam // VAnigh_327 // / tailam abhyañjanavaraṃ $ tilajaṃ tilasambhavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054761 (0.049):
madhūcchiṣṭaṃ ca madanaṃ sikthakaṃ makṣikāmalam // VAnigh_327 // / tailam abhyañjanavaraṃ tilajaṃ tilasambhavam /
toyacchadā vāriparṇī VAnigh_313a / toyavallī sukāṇḍakā VAnigh_276b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035680 (0.027):
parjanyā ca pacampacā VAnigh_153d / parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ VAnigh_229b / parṇī mārjāragandhikā VAnigh_11d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033581 (0.037):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.039):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032747 (0.044):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037925 (0.045):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037916 (0.046):
vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca VAnigh_134a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.046):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038069 (0.047):
śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a / śatamūlī śatāvarī VAnigh_14d / śaniḥ paṅguḥ sūryaputraḥ VAnigh_389a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.047):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.047):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.048):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.048):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.049):
mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038771 (0.051):
sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051131 (0.052):
kālavṛntā kuberākṣī % kuliṅgākṣī ca yakṣadṛk // VAnigh_275 // / ugrakāṇḍaḥ kāravallī $ toyavallī sukāṇḍakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054090 (0.052):
kālavṛntā kuberākṣī kuliṅgākṣī ca yakṣadṛk // VAnigh_275 // / ugrakāṇḍaḥ kāravallī toyavallī sukāṇḍakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.053):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036012 (0.053):
pṛthvīsambhavam audbhidam VAnigh_293d / pṛśniparṇī pṛthakparṇī VAnigh_17a / paiṣṭakaṃ piṣṭasambhavam VAnigh_330d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051251 (0.054):
śvāsadrumaḥ kākataruḥ % rugyogyo vyāghraparṇyapi // VAnigh_285 // / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī $ mahānīlā pratānikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054207 (0.054):
śvāsadrumaḥ kākataruḥ rugyogyo vyāghraparṇyapi // VAnigh_285 // / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī mahānīlā pratānikā /
toyaṃ codakavāriṇī VAnigh_323b / trapusaṃ trapusaṃjñaṃ ca VAnigh_307c
trāyantī trāyamāṇā ca VAnigh_209c / trikaṭu tryūṣaṇaṃ vyoṣaṃ VAnigh_342a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051999 (0.022):
dvipaṃ ca mūlaṃ daśakaṃ % daśamūlaṃ daśāṅghrikam // VAnigh_341 // / trikaṭu tryūṣaṇaṃ vyoṣaṃ $ kaṭutrayam ihocyate &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054950 (0.022):
dvipaṃ ca mūlaṃ daśakaṃ daśamūlaṃ daśāṅghrikam // VAnigh_341 // / trikaṭu tryūṣaṇaṃ vyoṣaṃ kaṭutrayam ihocyate /
triparṇy atiguhā saumyā VAnigh_18c / tripādī kīṭamārikā VAnigh_22b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.024):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.024):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.024):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.026):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.026):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.028):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.032):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.032):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a / śrīhastinī kuraṭakā VAnigh_111a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.033):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.033):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.034):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.034):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.034):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.034):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.034):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033431 (0.034):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034572 (0.035):
jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam VAnigh_323d / jīvantiko raktaśākaḥ VAnigh_261c / jīvantī jīvanī jīvā VAnigh_15c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.035):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035193 (0.035):
dvipaṃ ca mūlaṃ daśakaṃ VAnigh_341c / dvipuṣpī puṣpaṭī tathā VAnigh_320d / dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ VAnigh_90c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.036):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ VAnigh_239c / triyāmā coravallabhā VAnigh_390d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.017):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.018):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.018):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.018):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038425 (0.019):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.021):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.021):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.022):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.028):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.028):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.028):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.028):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.028):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.028):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.028):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.028):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034472 (0.028):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.030):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051163 (0.030):
bandhūko bandhujīvaś ca % pārvako vṛkadhūmakaḥ // VAnigh_278 // / kṛṣṇanīlaḥ kālaśākhaḥ $ kaiḍaryaḥ surabhicchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054121 (0.030):
bandhūko bandhujīvaś ca pārvako vṛkadhūmakaḥ // VAnigh_278 // / kṛṣṇanīlaḥ kālaśākhaḥ kaiḍaryaḥ surabhicchadaḥ /
trilohaṃ pañcalohakam VAnigh_308d / trisugandhi trijātakam VAnigh_342d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052006 (0.042):
pañcakolaṃ pañcakaṭu % trisugandhi trijātakam // VAnigh_342 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054957 (0.042):
pañcakolaṃ pañcakaṭu trisugandhi trijātakam // VAnigh_342 //
trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau VAnigh_79c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048466 (0.0):
asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā $ khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ / trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau %
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051436 (0.0):
asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ / / trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930207 (0.058):
tri hima tala palāśā joṅgakaḥ śāka śālau / kramuka dhava kaliṅga cchāgakarṇāśvakarṇāḥ ||
tryambakastripurāntakaḥ VAnigh_395b / tvak carma valkalaṃ proktaṃ VAnigh_401c
tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ VAnigh_199d / tviṣāṃpatir aharpatiḥ VAnigh_385d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050169 (0.026):
tilvakaḥ śikharī śveta- % tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ // VAnigh_199 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053134 (0.026):
tilvakaḥ śikharī śveta- tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ // VAnigh_199 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036315 (0.060):
bukaś ceśvaramallikā VAnigh_105d / bṛhacchadas tathā śāko VAnigh_55c
tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ VAnigh_348b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052087 (0.053):
tāmrābho hariṇaḥ kṛṣṇas $ tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055038 (0.053):
tāmrābho hariṇaḥ kṛṣṇas tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ /
dadrughnaś cakramardakaḥ VAnigh_253b / dadhināmā ca kīrtitaḥ VAnigh_188b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050003 (0.049):
samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 // / śrīveṣṭako vāyasako $ dadhināmā ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052969 (0.049):
samudrajo vyāghranakho vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 // / śrīveṣṭako vāyasako dadhināmā ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034388 (0.050):
cocaṃ tvak ca varāṅgakam VAnigh_184d / coco dīrghaphalaḥ smṛtaḥ VAnigh_274b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038818 (0.056):
surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ VAnigh_117a / surabhir gopakaḥ smṛtaḥ VAnigh_372b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033596 (0.059):
kumudaṃ kokanandanam VAnigh_315b / kumbhayoniś ca sa smṛtaḥ VAnigh_250d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033641 (0.059):
kulīraḥ karkaṭaḥ smṛtaḥ VAnigh_358b / kuśikaś cāśvakarṇakaḥ VAnigh_89d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036499 (0.060):
bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ VAnigh_234d / bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā VAnigh_174d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048390 (0.061):
sairyakas tu sahacaraḥ % saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 // / bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ $ dhīraśauryakaghośvarāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051360 (0.061):
sairyakas tu sahacaraḥ saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 // / bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ dhīraśauryakaghośvarāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.063):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033163 (0.064):
kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b / kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c
dadhipuṣpī tu khaṭvāṅgī VAnigh_255c / dadhi māṅgalyakaṃ caiva VAnigh_324c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050095 (0.048):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053060 (0.048):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034338 (0.054):
citrako dvīpisaṃjñas tu VAnigh_76a / citrā mukūlako dantī VAnigh_193a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.058):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036823 (0.059):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.059):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035998 (0.059):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.060):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.062):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.062):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c / mañjiṣṭhā vijayā raktā VAnigh_158c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033066 (0.062):
kakkolakaṃ kośaphalaṃ VAnigh_300c / kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā VAnigh_197b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.062):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.064):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
dantī syād upacitrakā VAnigh_193d / damanaḥ pāṇḍurāgaḥ syāt VAnigh_322c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050095 (0.0):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053060 (0.0):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.029):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.029):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034338 (0.030):
citrako dvīpisaṃjñas tu VAnigh_76a / citrā mukūlako dantī VAnigh_193a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047836 (0.032):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050804 (0.032):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.033):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.033):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.033):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.033):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.037):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.037):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.038):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.038):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.038):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.038):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.038):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.038):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.038):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
darbhaḥ kuśo lavaḥ sthūlaḥ VAnigh_96c / darvīkaro dīrghapṛṣṭho VAnigh_361c
dalottho dalajo rasaḥ VAnigh_404d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052842 (0.021):
makarandaḥ puṣparasaḥ % dalottho dalajo rasaḥ // VAnigh_404 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055792 (0.021):
makarandaḥ puṣparasaḥ dalottho dalajo rasaḥ // VAnigh_404 //
daśamūlaṃ daśāṅghrikam VAnigh_341d / daśānāṃ jīvanīyānāṃ VAnigh_47c
dahanamoraṭabilvaviṣāṇikāḥ VAnigh_90b / daṃśastu vanamakṣikā VAnigh_369d
daṃṣṭrī ghoṇī ca romaśaḥ VAnigh_349b / dāmodaro hṛṣīkeśaḥ VAnigh_398c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037847 (0.060):
viṣṇur nārāyaṇaḥ kṛṣṇo VAnigh_398a / viṣvakseno janārdanaḥ VAnigh_399b
dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c / dāvāgnidamanī mātā VAnigh_223c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036654 (0.015):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033076 (0.021):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037620 (0.022):
vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037069 (0.022):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032546 (0.023):
ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c / ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033700 (0.024):
kṛśānuretāḥ sarvajño VAnigh_394c / kṛṣṇajīreti kākolī VAnigh_34a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037183 (0.026):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037664 (0.028):
vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a / vārttālohaṃ vartalohaṃ VAnigh_308c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035249 (0.029):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038643 (0.030):
saśilājatu kṛcchrāśma- VAnigh_98c / sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039236 (0.031):
haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c / harimanthāḥ sugandhāś ca VAnigh_338a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038328 (0.032):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034031 (0.037):
gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c / gāṅgerukī nāgabalā VAnigh_10c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037542 (0.037):
varottamā ca triphalā VAnigh_49c / vargo vīratarādyo 'yaṃ VAnigh_104a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036425 (0.038):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035871 (0.038):
piśācī naladaṃ māṃsī VAnigh_58c / piśācī siṃhavinnā ca VAnigh_12c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032588 (0.039):
adhomukhā tv avākpuṣpī VAnigh_226c / adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- VAnigh_238a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038751 (0.039):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033546 (0.040):
kuñjaraḥ śatapattraś ca VAnigh_321a / kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038867 (0.040):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
dāsī kāntā pracībalā VAnigh_283d / dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt VAnigh_66d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048289 (0.024):
pittaśleṣmajvaracchardi- % dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051259 (0.024):
pittaśleṣmajvaracchardi- dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051226 (0.028):
kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā % dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054182 (0.028):
kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774653 (0.045):
pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930138 (0.045):
pitta śleṣma jvara cchardi dāha tṛṣṇā ghnam agni kṛt || 16 ||
dāhapittāsratṛḍjvarān VAnigh_23d / dināhanī vāsaraś ca VAnigh_391a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047684 (0.022):
yaṣṭī paruṣakaṃ hanti % dāhapittāsratṛḍjvarān // VAnigh_23 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050653 (0.022):
yaṣṭī paruṣakaṃ hanti dāhapittāsratṛḍjvarān // VAnigh_23 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036953 (0.037):
medaḥkṛminiṣūdanaḥ VAnigh_130b / medaḥpittāsratṛḍdāha- VAnigh_170c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052659 (0.047):
kṣaṇadā yāminī rātris % triyāmā coravallabhā // VAnigh_390 // / dināhanī vāsaraś ca $ ghasro bhāskaravallabhaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055609 (0.047):
kṣaṇadā yāminī rātris triyāmā coravallabhā // VAnigh_390 // / dināhanī vāsaraś ca ghasro bhāskaravallabhaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930049 (0.061):
yaṣṭī parūṣakaṃ hanti dāha pittāsra tṛḍ jvarān || 11 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034414 (0.063):
chardanas tagaraḥ phalam VAnigh_78b / chardikuṣṭhaviṣajvarān VAnigh_69b
dīpyakaṃ tv ajamodas tu VAnigh_147c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033464 (0.047):
kālī haimavatīśvarī VAnigh_396d / kāleyakaṃ pītasāraṃ VAnigh_85c / kāleyī dhūmrapattroṣṭrā VAnigh_8a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034720 (0.048):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ VAnigh_295c / tāmrapuṣpo yugacchadaḥ VAnigh_220b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.050):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034514 (0.050):
jātīraso raso bolaṃ VAnigh_186c / jātuṣaś carmasāhvayaḥ VAnigh_356b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049221 (0.051):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052189 (0.051):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.051):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a