View original HTML file with complete header information
Vāhaṭa: Aṣṭāṅganighaṇṭu / sarvajñāya namaskṛtya dravyāṇāṃ gūḍhavācinām /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047404 (0.0):
For a six-pada verse: / Vāhaṭa: Aṣṭāṅganighaṇṭu / sarvajñāya namaskṛtya $ dravyāṇāṃ gūḍhavācinām &
Vāhaṭa: Aṣṭāṅganighaṇṭu / sarvajñāya namaskṛtya dravyāṇāṃ gūḍhavācinām /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047404 (0.0):
For a six-pada verse: / Vāhaṭa: Aṣṭāṅganighaṇṭu / sarvajñāya namaskṛtya $ dravyāṇāṃ gūḍhavācinām &
aṣṭāṅgasaṃgrahoktānāṃ nighaṇṭur abhidhīyate // VAnigh_1 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047411 (0.0):
sarvajñāya namaskṛtya $ dravyāṇāṃ gūḍhavācinām & / aṣṭāṅgasaṃgrahoktānāṃ % nighaṇṭur abhidhīyate // VAnigh_1 //
vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047418 (0.0):
aṣṭāṅgasaṃgrahoktānāṃ % nighaṇṭur abhidhīyate // VAnigh_1 // / vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- $ vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037730 (0.0):
vidārī gajavājīṣṭā VAnigh_4a / vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- VAnigh_2a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047465 (0.053):
vallīpalāśikā kṣīra- % vidārī śreṣṭhakandakaḥ // VAnigh_5 // / pañcāṅgulo vardhamānaś $ citro gandharvahastakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050433 (0.053):
vallīpalāśikā kṣīra- vidārī śreṣṭhakandakaḥ // VAnigh_5 // / pañcāṅgulo vardhamānaś citro gandharvahastakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036429 (0.058):
bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a / bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā VAnigh_121b
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458178 (0.062):
vanakūṣmāṇḍavallī ca vṛścikālī ca veṇukā / / muśalī citrapādī ca karmasphoṭī tathā viṣā // Rcūm_7.8 //
kaṇḍūkarī jīvanāhvasvasaṃjñe dve pañcake gopasutā tripādī // VAnigh_2 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930008 (0.0):
kaṇḍūkarī jīvana hrasva saṃjñe dve pañcake gopasutā tripādī || 9 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047428 (0.0):
vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- $ vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ & / kaṇḍūkarī jīvanāhvasvasaṃjñe % dve pañcake gopasutā tripādī // VAnigh_2 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035211 (0.026):
dvirephaḥ puṣpaliḍ bhṛṅgaḥ VAnigh_368a / dve pañcake gopasutā tripādī VAnigh_2d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037913 (0.039):
vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
vidāryādir ayaṃ hṛdyo bṛṃhaṇo vātapittahā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930024 (0.0):
15.9bv vṛścīva devā dvaya śūrpaparṇyaḥ 15.9dv kaṇḍūkarī gopasutā tripādī / vidāry ādir ayaṃ hṛdyo bṛṃhaṇo vāta pitta hā |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047435 (0.0):
kaṇḍūkarī jīvanāhvasvasaṃjñe % dve pañcake gopasutā tripādī // VAnigh_2 // / vidāryādir ayaṃ hṛdyo $ bṛṃhaṇo vātapittahā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037735 (0.032):
vidārī śreṣṭhakandakaḥ VAnigh_5d / vidāryādir ayaṃ hṛdyo VAnigh_3a
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208264 (0.056):
tanmajjā madhuro vṛṣyo bṛṃhaṇo vātapittahā /
śoṣagulmāṅgamardordhva- śvāsakāsaharo gaṇaḥ // VAnigh_3 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047445 (0.0):
vidāryādir ayaṃ hṛdyo $ bṛṃhaṇo vātapittahā & / śoṣagulmāṅgamardordhva- % śvāsakāsaharo gaṇaḥ // VAnigh_3 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930031 (0.021):
vidāry ādir ayaṃ hṛdyo bṛṃhaṇo vāta pitta hā | / śoṣa gulmāṅga mardordhva śvāsa kāsa haro gaṇaḥ || 10 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038448 (0.024):
śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ VAnigh_20d / śvāsakāsaharo gaṇaḥ VAnigh_3d
vidārī gajavājīṣṭā vṛṣagandhekṣugandhikā / / śṛgālikā puṣpavallī śuklakandā palāśikā // VAnigh_4 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047451 (0.0):
śoṣagulmāṅgamardordhva- % śvāsakāsaharo gaṇaḥ // VAnigh_3 // / vidārī gajavājīṣṭā $ vṛṣagandhekṣugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037724 (0.021):
vidārigandhāṃśumatī VAnigh_18a / vidārī gajavājīṣṭā VAnigh_4a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038287 (0.045):
śuklakandā ghuṇapriyā VAnigh_146b / śuklakandā palāśikā VAnigh_4d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.054):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
kṣīrekṣuvallīgandhānyā kṣīraśuklā payasvinī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047461 (0.0):
śṛgālikā puṣpavallī % śuklakandā palāśikā // VAnigh_4 // / kṣīrekṣuvallīgandhānyā $ kṣīraśuklā payasvinī &
vallīpalāśikā kṣīra- vidārī śreṣṭhakandakaḥ // VAnigh_5 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047467 (0.0):
śṛgālikā puṣpavallī % śuklakandā palāśikā // VAnigh_4 // / kṣīrekṣuvallīgandhānyā $ kṣīraśuklā payasvinī &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037567 (0.048):
vallījaṃ yavaneṣṭaṃ syān VAnigh_39a / vallīpalāśikā kṣīra- VAnigh_5c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047413 (0.053):
aṣṭāṅgasaṃgrahoktānāṃ % nighaṇṭur abhidhīyate // VAnigh_1 // / vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- $ vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050380 (0.053):
aṣṭāṅgasaṃgrahoktānāṃ nighaṇṭur abhidhīyate // VAnigh_1 // / vidārīpañcāṅgulavṛścikālī- vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ /
pañcāṅgulo vardhamānaś citro gandharvahastakaḥ / / uruvūkas tathairaṇḍa āmaṇḍo vātanāśanaḥ // VAnigh_6 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047478 (0.0):
vallīpalāśikā kṣīra- % vidārī śreṣṭhakandakaḥ // VAnigh_5 // / pañcāṅgulo vardhamānaś $ citro gandharvahastakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032759 (0.030):
āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ VAnigh_91c / āmaṇḍo vātanāśanaḥ VAnigh_6d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 813004 (0.058):
śophaghnī dīpanī rucyā raktagranthirujāpahā // Rajni_8.54 / śvetairaṇḍaḥ sitairaṇḍaś citro gandharvahastakaḥ / / āmaṇḍas taruṇaḥ śuklo vātārir dīrghadaṇḍakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805432 (0.063):
kaṇṭharukśamano rucyo vraṇadoṣārtināśanaḥ // Rajni_5.207 / lodhro rodhro bhillataruś cillakaḥ kāṇḍakīlakaḥ /
raktairaṇḍo dvitīyas tu vyāghro vyāghratalopamaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047485 (0.0):
uruvūkas tathairaṇḍa % āmaṇḍo vātanāśanaḥ // VAnigh_6 // / raktairaṇḍo dvitīyas tu $ vyāghro vyāghratalopamaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037102 (0.036):
raktikā kākaṇantikā VAnigh_224b / raktairaṇḍo dvitīyas tu VAnigh_7a
nakrāhidaṃṣṭrikā kolī vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ // VAnigh_7 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047494 (0.0):
raktairaṇḍo dvitīyas tu $ vyāghro vyāghratalopamaḥ & / nakrāhidaṃṣṭrikā kolī % vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ // VAnigh_7 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037909 (0.031):
vṛddhis tu śrāvaṇī puṣṭiḥ VAnigh_44a / vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b
kāleyī dhūmrapattroṣṭrā viśalyā sarpadaṃṣṭrikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047500 (0.0):
nakrāhidaṃṣṭrikā kolī % vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ // VAnigh_7 // / kāleyī dhūmrapattroṣṭrā $ viśalyā sarpadaṃṣṭrikā &
punarnavā varṣaketuḥ vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ // VAnigh_8 // / varṣābhūḥ dīrghapattrā ca vikasas tu kaṭhillakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047510 (0.0):
kāleyī dhūmrapattroṣṭrā $ viśalyā sarpadaṃṣṭrikā & / punarnavā varṣaketuḥ % vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ // VAnigh_8 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.033):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037914 (0.036):
vṛścikāly uṣṭradhūmakaḥ VAnigh_7d / vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050254 (0.037):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā & / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo % vāṭyā bhadraudanī balā // VAnigh_206 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053218 (0.037):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā / / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo vāṭyā bhadraudanī balā // VAnigh_206 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.038):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.038):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038398 (0.039):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032881 (0.040):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034457 (0.041):
jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b / jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.041):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.043):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035426 (0.044):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a / nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033429 (0.045):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037331 (0.045):
lajjā lohitayaṣṭikā VAnigh_280d / latākastūrikā rālī VAnigh_298c / lambaromā makṣikā ca VAnigh_369a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052448 (0.047):
gāṅgeyī kuruvindā ca devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 // / haridrādigaṇaṃ vakṣye gaurī śyāmā ca nirviṣā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037782 (0.050):
viśalyā sarpadaṃṣṭrikā VAnigh_8b / viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034755 (0.055):
tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036487 (0.057):
bhūṣaṇaṃ nāgasambhavam VAnigh_292d / bhūstṛṇo guhyabījakaḥ VAnigh_138d / bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ VAnigh_235b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035149 (0.058):
droṇakākastu kṛṣṭalaḥ VAnigh_355b / droṇapuṣpī kutumbikā VAnigh_251b
sunāḍiko raktapuṣpo viśākho maṇḍalacchadaḥ // VAnigh_9 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047517 (0.0):
varṣābhūḥ dīrghapattrā ca $ vikasas tu kaṭhillakaḥ & / sunāḍiko raktapuṣpo % viśākho maṇḍalacchadaḥ // VAnigh_9 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800682 (0.063):
kṛśaśākhaḥ parpaṭakaḥ sutikto raktapuṣpakaḥ / / pittāriḥ kaṭupattraś ca kavaco 'ṣṭādaśābhidhaḥ // Rajni_4.9
sahadevā mahāgandhā devagandhā balāhvayā / / gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047527 (0.0):
sunāḍiko raktapuṣpo % viśākho maṇḍalacchadaḥ // VAnigh_9 // / sahadevā mahāgandhā $ devagandhā balāhvayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.017):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.017):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.017):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051076 (0.019):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048110 (0.019):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.020):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050964 (0.020):
śīghraśākhā śākhinī ca % mahāśākaś ca vāstukī // VAnigh_263 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053923 (0.020):
śīghraśākhā śākhinī ca mahāśākaś ca vāstukī // VAnigh_263 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.021):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.021):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050890 (0.021):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā % kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053848 (0.021):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.021):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033430 (0.021):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.022):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
viśvadevā jhaṣā kālā tathā cāśvagavedhukā / / mudgaparṇī sahā sūpya- parṇī mārjāragandhikā // VAnigh_11 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047539 (0.0):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 // / viśvadevā jhaṣā kālā $ tathā cāśvagavedhukā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036819 (0.033):
mukulaṃ korakaṃ smṛtam VAnigh_402d / mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.056):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.064):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048427 (0.064):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051397 (0.064):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050075 (0.064):
hanti gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram // VAnigh_191 // / masūravidalā śyāmā $ śyāmādo kālameṣikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053040 (0.064):
gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram // VAnigh_191 // / masūravidalā śyāmā śyāmādo kālameṣikā /
kākamudgā kṣudrarasā cāsrapittaharā sarā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047545 (0.0):
mudgaparṇī sahā sūpya- % parṇī mārjāragandhikā // VAnigh_11 // / kākamudgā kṣudrarasā $ cāsrapittaharā sarā &
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047551 (0.0):
kākamudgā kṣudrarasā $ cāsrapittaharā sarā & / piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036646 (0.021):
marutprāṇaḥ prabhañjanaḥ VAnigh_377b / maruvaḥ kharapattrakaḥ VAnigh_133d / markaṭī cātmaguptā ca VAnigh_13a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036231 (0.023):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047931 (0.033):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050899 (0.033):
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.038):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.038):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.038):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.040):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.040):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.041):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.041):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.042):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049270 (0.043):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052238 (0.043):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.043):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050976 (0.043):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037917 (0.043):
vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca VAnigh_134a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035680 (0.045):
parjanyā ca pacampacā VAnigh_153d / parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ VAnigh_229b / parṇī mārjāragandhikā VAnigh_11d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050434 (0.046):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā / / vṛṣyabījā galekaṇḍū- karī śārdulavigrahā // VAnigh_13 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047564 (0.0):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036645 (0.034):
maruvaḥ kharapattrakaḥ VAnigh_133d / markaṭī cātmaguptā ca VAnigh_13a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051204 (0.053):
hintālī tu mahātālī % kutālī tilapuṣpikā // VAnigh_281 // / bahuskandhā mṛtyuphalā $ gūḍhapākī śilāphalā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054162 (0.053):
hintālī tu mahātālī kutālī tilapuṣpikā // VAnigh_281 // / bahuskandhā mṛtyuphalā gūḍhapākī śilāphalā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036231 (0.054):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047929 (0.056):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050897 (0.056):
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034929 (0.060):
tripādī kīṭamārikā VAnigh_22b / tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ VAnigh_239c
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ pīvarīndīvarī varī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047570 (0.0):
vṛṣyabījā galekaṇḍū- % karī śārdulavigrahā // VAnigh_13 // / phaṇijihvāparṇy abhīruḥ $ pīvarīndīvarī varī &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036142 (0.046):
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ VAnigh_14a / phaṇijjako mañjarīkas VAnigh_132a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038863 (0.051):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051204 (0.053):
hintālī tu mahātālī % kutālī tilapuṣpikā // VAnigh_281 // / bahuskandhā mṛtyuphalā $ gūḍhapākī śilāphalā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054162 (0.053):
hintālī tu mahātālī kutālī tilapuṣpikā // VAnigh_281 // / bahuskandhā mṛtyuphalā gūḍhapākī śilāphalā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807749 (0.054):
śatāvarī śatapadī pīvarīndīvarī varī / / bhīrur dvīpyā dvīpiśatrur dvīpikāmarakaṇṭikā // Rajni_6.115
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.055):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.056):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.058):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048106 (0.060):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.060):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033233 (0.060):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c / karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.061):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049234 (0.062):
śūkātmakaḥ kharabusau % maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca $ tathā bhūmipariśrayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052202 (0.062):
śūkātmakaḥ kharabusau maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca tathā bhūmipariśrayā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.062):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049293 (0.064):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ śatamūlī śatāvarī // VAnigh_14 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047577 (0.0):
phaṇijihvāparṇy abhīruḥ $ pīvarīndīvarī varī & / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ % śatamūlī śatāvarī // VAnigh_14 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038068 (0.055):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a / śatamūlī śatāvarī VAnigh_14d
kākolī kavarī vīrā dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā / / jīvantī jīvanī jīvā śākaśreṣṭhā sumaṅgalā // VAnigh_15 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047589 (0.0):
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ % śatamūlī śatāvarī // VAnigh_14 // / kākolī kavarī vīrā $ dhvāṅkṣolī kṣīraśuklikā &
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413369 (0.031):
(2.4.379) namaskārī gaṇḍakārī samaṅgā khadiretyapi / (2.4.380) jīvantī jīvanī jīvā jīvanīyā madhusravā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907744 (0.049):
sahasravedhī cukro 'mlavetasaḥ śatavedhyapi /AP_362.063ab/ / jīvantī jīvanī jīvā bhūminimvaḥ kirātakaḥ //AP_362.063cd/
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033384 (0.051):
kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c / kākolī kavarī vīrā VAnigh_15a / kākolī cavikā cavyaṃ VAnigh_32c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799117 (0.061):
pittadāhajvarān hanti cakṣuṣyā śukravṛddhikṛt // Rajni_3.36 / jīvantī syāj jīvanī jīvanīyā jīvā jīvyā jīvadā jīvadātrī /
payasyā payasī poṭa- galā jñeyārkapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047595 (0.0):
jīvantī jīvanī jīvā % śākaśreṣṭhā sumaṅgalā // VAnigh_15 // / payasyā payasī poṭa- $ galā jñeyārkapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035643 (0.061):
panasaḥ kaṇṭakiphalaḥ VAnigh_274a / payasyā payasī poṭa- VAnigh_16a / payaḥ kīlālamamṛtaṃ VAnigh_323c
jīvakaḥ kūrcanibhas tu vṛṣāṇī vṛṣabho vṛṣaḥ // VAnigh_16 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047604 (0.0):
payasyā payasī poṭa- $ galā jñeyārkapuṣpikā & / jīvakaḥ kūrcanibhas tu % vṛṣāṇī vṛṣabho vṛṣaḥ // VAnigh_16 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037932 (0.034):
vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b / vṛṣāṇī vṛṣabho vṛṣaḥ VAnigh_16d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052390 (0.048):
vanyastu gavayo jñeyaḥ % kakudmān gopatir vṛṣaḥ // VAnigh_371 // / ukṣān aḍvān balīvardaḥ $ surabhir gopakaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055340 (0.048):
vanyastu gavayo jñeyaḥ kakudmān gopatir vṛṣaḥ // VAnigh_371 // / ukṣān aḍvān balīvardaḥ surabhir gopakaḥ smṛtaḥ /
pṛśniparṇī pṛthakparṇī dhāvanī kalaśī guhā / / śṛgālavinnā lāṅgūlī sthirā kroṣṭukapucchikā // VAnigh_17 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047616 (0.0):
jīvakaḥ kūrcanibhas tu % vṛṣāṇī vṛṣabho vṛṣaḥ // VAnigh_16 // / pṛśniparṇī pṛthakparṇī $ dhāvanī kalaśī guhā &
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412843 (0.046):
(2.4.282) kroṣṭuvinnā siṃhapucchī kalaśī dhāvanī guhā / (2.4.283) nidigdhikā spṛśī vyāghrī bṛhatī kaṇṭakārikā
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038161 (0.049):
śārdūlaś citrakāyastu VAnigh_346a / śālaparṇī sthirā dhruvā VAnigh_18b
vidārigandhāṃśumatī śālaparṇī sthirā dhruvā / / triparṇy atiguhā saumyā mahākṣī tanvikā matā // VAnigh_18 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047619 (0.0):
śṛgālavinnā lāṅgūlī % sthirā kroṣṭukapucchikā // VAnigh_17 // / vidārigandhāṃśumatī $ śālaparṇī sthirā dhruvā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047628 (0.0):
vidārigandhāṃśumatī $ śālaparṇī sthirā dhruvā & / triparṇy atiguhā saumyā % mahākṣī tanvikā matā // VAnigh_18 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413080 (0.036):
(2.4.326) nakuleṣṭā bhujaṃgākṣī chatrākī suvahā ca sā / (2.4.327) vidārigandhāṃśumatī sālaparṇī sthirā dhruvā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806442 (0.042):
syāc chāliparṇī sudalā supattrikā sthirā ca saumyā kumudā guhā dhruvā /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210820 (0.042):
śāliparṇī sthirā saumyā triparṇī pīvarī guhā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036679 (0.044):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038326 (0.048):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050533 (0.051):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053493 (0.051):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050976 (0.052):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053935 (0.052):
saumyagandhā barbarikā tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048864 (0.053):
veṇupatrī vṛṣā pārvī % parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī $ jñeyā pāṣāṇabhedikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051835 (0.053):
veṇupatrī vṛṣā pārvī parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī jñeyā pāṣāṇabhedikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038863 (0.055):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048998 (0.060):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā $ mocakī guḍamañjarī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051968 (0.060):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā mocakī guḍamañjarī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038163 (0.062):
śārdūlaś citrakāyastu VAnigh_346a / śālaparṇī sthirā dhruvā VAnigh_18b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037718 (0.064):
vitunnaṃ paripelavam VAnigh_120b / vidārigandhāṃśumatī VAnigh_18a / vidārī gajavājīṣṭā VAnigh_4a
vyāghrī nidigdhikā kṣudrā drāvaṇī kaṇṭakārikā / / siṃhā ca kṣudravārttākī bṛhatī bahuputrikā // VAnigh_19 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047640 (0.0):
triparṇy atiguhā saumyā % mahākṣī tanvikā matā // VAnigh_18 // / vyāghrī nidigdhikā kṣudrā $ drāvaṇī kaṇṭakārikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037661 (0.036):
vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ VAnigh_268b / vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.045):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.050):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.050):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053481 (0.050):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049120 (0.050):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052089 (0.050):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.053):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032747 (0.054):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.054):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.055):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.055):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.055):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.055):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050157 (0.055):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī $ nīlākhyā girikarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053122 (0.055):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī nīlākhyā girikarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035194 (0.056):
dvipaṃ ca mūlaṃ daśakaṃ VAnigh_341c / dvipuṣpī puṣpaṭī tathā VAnigh_320d / dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ VAnigh_90c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052238 (0.056):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037465 (0.057):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
vārttākī hiṅgulī siṃhī bhāṇṭākī duṣpradharṣiṇī / / gokaṇṭako gokṣurakaḥ śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ // VAnigh_20 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047651 (0.0):
siṃhā ca kṣudravārttākī % bṛhatī bahuputrikā // VAnigh_19 // / vārttākī hiṅgulī siṃhī $ bhāṇṭākī duṣpradharṣiṇī &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037662 (0.0):
vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ VAnigh_268b / vārttākī hiṅgulī siṃhī VAnigh_20a
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412902 (0.035):
(2.4.293) palaṃkaṣā tvikṣugandhā śvadaṃṣṭrā svādukaṇṭakaḥ / (2.4.294) gokaṇṭako gokṣurako vanaśṛnṅgāṭa ityapi
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210982 (0.037):
gokṣuraḥ kṣurako'pi syāt trikaṇṭaḥ svādukaṇṭakaḥ / / gokaṇṭako gokṣurako vanaśṛṅgāṭa ityapi // 44 / palaṃkaṣā śvadaṃṣṭrā ca tathā syād ikṣugandhikā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413065 (0.038):
(2.4.323) kāṣṭhīlā mudgaparṇī tu kākamudgā sahetyapi / (2.4.324) vārtākī hiṅgulī siṃhī bhaṇṭākī duṣpradharṣiṇī
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034124 (0.055):
gehapakṣī kapotakaḥ VAnigh_351d / gokaṇṭako gokṣurakaḥ VAnigh_20c / gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ VAnigh_103b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038442 (0.058):
śreṣṭhā cāpi phalatrayam VAnigh_49d / śleṣmāntako bahuphalaḥ VAnigh_219c / śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ VAnigh_20d
kanyā gopī kṛṣṇavallī sārivā phāṇijihvikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047652 (0.0):
gokaṇṭako gokṣurakaḥ % śvadaṃṣṭrā ca trikaṇṭakaḥ // VAnigh_20 // / kanyā gopī kṛṣṇavallī $ sārivā phāṇijihvikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033156 (0.052):
kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c / kanyā gopī kṛṣṇavallī VAnigh_21a
sugandhimūlā bhadrā ca sugandhā gopavally api // VAnigh_21 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047661 (0.0):
kanyā gopī kṛṣṇavallī $ sārivā phāṇijihvikā & / sugandhimūlā bhadrā ca % sugandhā gopavally api // VAnigh_21 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038769 (0.058):
sīsakaṃ nāgamuragaṃ VAnigh_308a / sukando mustakandakaḥ VAnigh_316d / sugandhā gopavally api VAnigh_21d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038780 (0.060):
sugandhā suvahā rāsnā VAnigh_117c / sugandhimūlā bhadrā ca VAnigh_21c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039253 (0.064):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a
haṃsapādī raktapādī tripādī kīṭamārikā / / dhṛtarāṣṭrapadī caiva mṛtamandātiparṇikā // VAnigh_22 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047672 (0.0):
sugandhimūlā bhadrā ca % sugandhā gopavally api // VAnigh_21 // / haṃsapādī raktapādī $ tripādī kīṭamārikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039254 (0.021):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036897 (0.031):
mṛge kuraṅgavātāyu- VAnigh_347c / mṛtamandātiparṇikā VAnigh_22d
sārivośīrakāśmarya- madhūkaśiśiradvayam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047678 (0.0):
dhṛtarāṣṭrapadī caiva % mṛtamandātiparṇikā // VAnigh_22 // / sārivośīrakāśmarya- $ madhūkaśiśiradvayam &
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930044 (5.960):
15.10cv śoṣa gulmāṅga sādordhva / śārivośīra kāśmarya madhūka śiśira dvayam |
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038707 (0.041):
sārivā phāṇijihvikā VAnigh_21b / sārivośīrakāśmarya- VAnigh_23a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047713 (0.046):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī % kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro $ madhūko guḍapuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050682 (0.046):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro madhūko guḍapuṣpakaḥ /
yaṣṭī paruṣakaṃ hanti dāhapittāsratṛḍjvarān // VAnigh_23 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047686 (0.0):
sārivośīrakāśmarya- $ madhūkaśiśiradvayam & / yaṣṭī paruṣakaṃ hanti % dāhapittāsratṛḍjvarān // VAnigh_23 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035058 (0.022):
dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt VAnigh_66d / dāhapittāsratṛḍjvarān VAnigh_23d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930049 (0.024):
śārivośīra kāśmarya madhūka śiśira dvayam | / yaṣṭī parūṣakaṃ hanti dāha pittāsra tṛḍ jvarān || 11 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036953 (0.061):
medaḥkṛminiṣūdanaḥ VAnigh_130b / medaḥpittāsratṛḍdāha- VAnigh_170c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799839 (0.063):
moraṭaḥ kṣīrabahulo madhuraḥ sakaṣāyakaḥ / / pittadāhajvarān hanti vṛṣyo balavivardhanaḥ // Rajni_3.93
sārivādigaṇaṃ vakṣye purā proktā tu sārivā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047694 (0.0):
yaṣṭī paruṣakaṃ hanti % dāhapittāsratṛḍjvarān // VAnigh_23 // / sārivādigaṇaṃ vakṣye $ purā proktā tu sārivā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035612 (0.026):
padmakādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_43a / padmakī markaṭāhvayā VAnigh_78d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038697 (0.043):
sārasaṃ sarasīruham VAnigh_59d / sārivādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_24a
vīraṇyābhayalāmajja- kośīram amṛṇālakam // VAnigh_24 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047701 (0.0):
sārivādigaṇaṃ vakṣye $ purā proktā tu sārivā & / vīraṇyābhayalāmajja- % kośīram amṛṇālakam // VAnigh_24 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037862 (0.038):
vīraṃ vīraṇamūlaṃ ca VAnigh_25a / vūṣako rucakāhvayaḥ VAnigh_99b
vīraṃ vīraṇamūlaṃ ca bahumūlaṃ raṇapriyā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047708 (0.0):
vīraṇyābhayalāmajja- % kośīram amṛṇālakam // VAnigh_24 // / vīraṃ vīraṇamūlaṃ ca $ bahumūlaṃ raṇapriyā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037863 (0.0):
vīraṇyābhayalāmajja- VAnigh_24c / vīraṃ vīraṇamūlaṃ ca VAnigh_25a
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047715 (0.0):
vīraṃ vīraṇamūlaṃ ca $ bahumūlaṃ raṇapriyā & / kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī % kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033480 (0.017):
kāleyo bahupannagaḥ VAnigh_362d / kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī VAnigh_25c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047672 (0.046):
dhṛtarāṣṭrapadī caiva % mṛtamandātiparṇikā // VAnigh_22 // / sārivośīrakāśmarya- $ madhūkaśiśiradvayam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050641 (0.046):
dhṛtarāṣṭrapadī caiva mṛtamandātiparṇikā // VAnigh_22 // / sārivośīrakāśmarya- madhūkaśiśiradvayam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034747 (0.058):
tālamāmalakīdalam VAnigh_285b / tālīśapattraṃ tālīśaṃ VAnigh_285a / tiktā ca kaṭukā jñeyā VAnigh_167c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036424 (0.058):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038264 (0.059):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c / śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti VAnigh_331c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048237 (0.062):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ % kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 // / paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ $ madhusravaguḍūcīpāṭhānvitam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051206 (0.062):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 // / paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ madhusravaguḍūcīpāṭhānvitam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032977 (0.063):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
ḍolāphalas tīkṣṇasāro madhūko guḍapuṣpakaḥ / / madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047725 (0.0):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī % kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro $ madhūko guḍapuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.037):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.037):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037626 (0.038):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d / vānaprastho madhudrumaḥ VAnigh_26d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.039):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053285 (0.039):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050309 (0.041):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo $ 'napāyī jalanūpuraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053272 (0.041):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo 'napāyī jalanūpuraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.043):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a / vanapriyaḥ parabhṛtaḥ VAnigh_357c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821047 (0.044):
vṛṣyaṃ mūrchājvaraghnaṃ ca pūrvoktād adhikaṃ guṇaiḥ // Rajni_11.90 / madhūko madhuvṛkṣaḥ syāt madhuṣṭhīlo madhusravaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.044):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050701 (0.046):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053660 (0.046):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.046):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053569 (0.046):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048110 (0.046):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.047):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.047):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036619 (0.047):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052187 (0.048):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca % kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ $ jātuṣaś carmasāhvayaḥ &
jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047731 (0.0):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034621 (0.026):
jñeyā badarikāparṇī VAnigh_229a / jñeyo nāgahanus tathā VAnigh_187b / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi VAnigh_27a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.035):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.035):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.037):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053285 (0.037):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.038):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.038):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050309 (0.039):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053272 (0.039):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051965 (0.044):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054916 (0.044):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052187 (0.045):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca % kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ $ jātuṣaś carmasāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055136 (0.045):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ jātuṣaś carmasāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.047):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053569 (0.047):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050701 (0.049):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053660 (0.049):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036590 (0.062):
madhūko guḍapuṣpakaḥ VAnigh_26b / madhūko vārisaṃsthitaḥ VAnigh_27b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033319 (0.063):
kalyāṇalocano jñeyo VAnigh_210c / kaśerukaḥ sugandhiś ca VAnigh_316c
chade hrasvas tailapuṣpas tulyas tu rasavīryataḥ // VAnigh_27 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047740 (0.0):
jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ & / chade hrasvas tailapuṣpas % tulyas tu rasavīryataḥ // VAnigh_27 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034840 (0.029):
turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a / tulyas tu rasavīryataḥ VAnigh_27d
bhadraśriyaṃ malayajaṃ gośīrṣaṃ śvetacandanam / / kucandanaṃ tāmravarṇaṃ lohitaṃ raktacandanam // VAnigh_28 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047751 (0.0):
chade hrasvas tailapuṣpas % tulyas tu rasavīryataḥ // VAnigh_27 // / bhadraśriyaṃ malayajaṃ $ gośīrṣaṃ śvetacandanam &
yaṣṭī madhukayaṣṭyāhvā madhukaṃ klītakāhvayam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047757 (0.0):
kucandanaṃ tāmravarṇaṃ % lohitaṃ raktacandanam // VAnigh_28 // / yaṣṭī madhukayaṣṭyāhvā $ madhukaṃ klītakāhvayam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037026 (0.054):
yaṣṭī paruṣakaṃ hanti VAnigh_23c / yaṣṭī madhukayaṣṭyāhvā VAnigh_29a / yāvako 'laktakaḥ smṛtaḥ VAnigh_297d
paruṣako mṛduphalo roṣajo dhanvanacchadaḥ // VAnigh_29 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047765 (0.0):
yaṣṭī madhukayaṣṭyāhvā $ madhukaṃ klītakāhvayam & / paruṣako mṛduphalo % roṣajo dhanvanacchadaḥ // VAnigh_29 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037303 (0.051):
romaśā camarī smṛtā VAnigh_348d / roṣajo dhanvanacchadaḥ VAnigh_29d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033734 (0.062):
kṛṣṇasūkṣmaphalā yukta- VAnigh_111c / kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ VAnigh_30a
kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047771 (0.0):
paruṣako mṛduphalo % roṣajo dhanvanacchadaḥ // VAnigh_29 // / kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ $
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033739 (0.0):
kṛṣṇasūkṣmaphalā yukta- VAnigh_111c / kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ VAnigh_30a
pāṭhārāmaṭhareṇukāgajakaṇāsiddhārthacitroṣaṇaiḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047780 (0.0):
kṛṣṇāgranthikakākamācicavikāviśvauṣadhājājibhiḥ $ / pāṭhārāmaṭhareṇukāgajakaṇāsiddhārthacitroṣaṇaiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035755 (0.0):
pāṭalī dīrghavṛttā ca VAnigh_71c / pāṭhārāmaṭhareṇukāgajakaṇāsiddhārthacitroṣaṇaiḥ VAnigh_30b
spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ ebhir viṃśatibhiḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047789 (0.0):
pāṭhārāmaṭhareṇukāgajakaṇāsiddhārthacitroṣaṇaiḥ & / spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ % ebhir viṃśatibhiḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039084 (0.0):
spṛkkācorakacocapattratagarasthauṇeyajātīrasāḥ VAnigh_179b / spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ VAnigh_30c
kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ // VAnigh_30 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047797 (0.0):
spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ % ebhir viṃśatibhiḥ / kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ // VAnigh_30 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032973 (1.192):
ekadṛṣṭiś cātmaghoṣaḥ VAnigh_355a / ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d
pippalī māgadhī kṛṣṇā vaidehī capalā kaṇā /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412877 (0.0):
(2.4.288) kālameṣī kṛṣṇaphalī bākucī pūtiphalyapi / (2.4.289) kṛṣṇopakulyā vaidehī māgadhī capalā kaṇā
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205945 (0.0):
dāhe nidāghaśarador naiva pūjitam ārdrakam // 53 / pippalī māgadhī kṛṣṇā vaidehī capalā kaṇā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047802 (0.0):
kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ // VAnigh_30 // / pippalī māgadhī kṛṣṇā $ vaidehī capalā kaṇā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035859 (0.033):
pinākī pramathādhipaḥ VAnigh_393b / pippalī māgadhī kṛṣṇā VAnigh_31a
upakulyā kaulanāmā śauṇḍī syāt tīkṣṇataṇḍulā // VAnigh_31 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205949 (0.0):
pippalī māgadhī kṛṣṇā vaidehī capalā kaṇā / / upakulyoṣaṇā śauṇḍī kolā syāt tīkṣṇataṇḍulā // 54
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047812 (0.0):
upakulyā kaulanāmā % śauṇḍī syāt tīkṣṇataṇḍulā // VAnigh_31 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038379 (0.031):
śoṣagulmāṅgamardordhva- VAnigh_3c / śauṇḍī syāt tīkṣṇataṇḍulā VAnigh_31d
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412878 (0.041):
(2.4.289) kṛṣṇopakulyā vaidehī māgadhī capalā kaṇā / (2.4.290) uṣaṇā pippalī śauṇḍī kolātha karipippalī
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802657 (0.054):
pippalī kṛkarā śauṇḍī capalā māgadhī kaṇā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802672 (0.056):
uṣaṇā copakulyā ca smṛtyāhvā tīkṣṇataṇḍulā // Rajni_5.12
kākamācī gucchaphalā svaryā maricikā phalā / / kākolī cavikā cavyaṃ granthilā kolavallikā // VAnigh_32 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047824 (0.0):
upakulyā kaulanāmā % śauṇḍī syāt tīkṣṇataṇḍulā // VAnigh_31 // / kākamācī gucchaphalā $ svaryā maricikā phalā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033390 (0.038):
kākolī kavarī vīrā VAnigh_15a / kākolī cavikā cavyaṃ VAnigh_32c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039157 (0.045):
svarṇavarṇā haridrā tu VAnigh_153a / svaryā maricikā phalā VAnigh_32b
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053479 (0.055):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049272 (0.058):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052240 (0.058):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050517 (0.060):
nāgajihvā śvetaphalā % kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050995 (0.064):
rasono laśuno jñeyaḥ % palāṇḍur mukhadūṣaṇaḥ // VAnigh_265 // / śatapuṣpā śatacchattrā $ miśiḥ ghoṣā śatāhvayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053954 (0.064):
rasono laśuno jñeyaḥ palāṇḍur mukhadūṣaṇaḥ // VAnigh_265 // / śatapuṣpā śatacchattrā miśiḥ ghoṣā śatāhvayā /
śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ nāgaraṃ viśvabheṣajam / / ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047837 (0.0):
kākolī cavikā cavyaṃ % granthilā kolavallikā // VAnigh_32 // / śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ $ nāgaraṃ viśvabheṣajam &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802837 (0.013):
dīpanaṃ vātarogaghnaṃ rocanaṃ pittakopanam // Rajni_5.23 / śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ nāgaraṃ viśvabheṣajam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.021):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036977 (0.028):
medo 'rśaḥkaphaśukrajit VAnigh_140d / medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.030):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.030):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.031):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.031):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.032):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034987 (0.032):
dadhi māṅgalyakaṃ caiva VAnigh_324c / dantī syād upacitrakā VAnigh_193d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.032):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050967 (0.033):
śīghraśākhā śākhinī ca % mahāśākaś ca vāstukī // VAnigh_263 // / śrāvaṇī syāt muṇḍitikā $ bhikṣuḥ śravaṇaśīrṣakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053926 (0.033):
śīghraśākhā śākhinī ca mahāśākaś ca vāstukī // VAnigh_263 // / śrāvaṇī syāt muṇḍitikā bhikṣuḥ śravaṇaśīrṣakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.033):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038312 (0.033):
śuklā yā sā svādukandā VAnigh_148c / śuṇṭhī mahauṣadhaṃ viśvaṃ VAnigh_33a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.033):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.034):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.034):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.034):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.034):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī / / jīraṇā kārabhī yoni- śūlaghnī copakuñcikā // VAnigh_34 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047850 (0.0):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033445 (0.039):
kālāntradārī kanthārī VAnigh_218a / kālikodgāraśodhanī VAnigh_34b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.045):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.045):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.045):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.045):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.046):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.047):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.048):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.048):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.050):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.050):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050976 (0.051):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053935 (0.051):
saumyagandhā barbarikā tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050434 (0.051):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053395 (0.051):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.052):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050157 (0.052):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī $ nīlākhyā girikarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053122 (0.052):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī nīlākhyā girikarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.052):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
mālavī triśirā pāṭhā prācīnā vṛttaparṇikā / / ambaṣṭhā sthāpanī vīrā bodhakī ca kucelikā // VAnigh_35 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047862 (0.0):
jīraṇā kārabhī yoni- % śūlaghnī copakuñcikā // VAnigh_34 // / mālavī triśirā pāṭhā $ prācīnā vṛttaparṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036779 (0.033):
mālatī sumanā jātī VAnigh_320a / mālavī triśirā pāṭhā VAnigh_35a
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu bhūtaghnaṃ vastihiṃsakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047870 (0.0):
ambaṣṭhā sthāpanī vīrā % bodhakī ca kucelikā // VAnigh_35 // / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu $ bhūtaghnaṃ vastihiṃsakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034444 (1.192):
jatvaśmajaṃ dhātujaṃ ca VAnigh_296a / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu VAnigh_36a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048772 (0.032):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā $ karparaṃ barhikaṇṭakam & / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu % rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051743 (0.032):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā karparaṃ barhikaṇṭakam / / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 //
kapilā reṇukā kauntī rājaputrī hareṇukā // VAnigh_36 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047878 (0.0):
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu $ bhūtaghnaṃ vastihiṃsakaḥ & / kapilā reṇukā kauntī % rājaputrī hareṇukā // VAnigh_36 //
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15210066 (0.044):
bhasmagandhā pāṇḍuputrī smṛtā kauntī hareṇukā // 105 / reṇukā kaṭukā pāke tiktānuṣṇā kaṭur laghuḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034419 (0.063):
chardikuṣṭhaviṣajvarān VAnigh_69b / chuchundarī rājaputrī VAnigh_364c
śreyasī syād gajakaṇā- kṛtrimācavikāphalā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047885 (0.0):
kapilā reṇukā kauntī % rājaputrī hareṇukā // VAnigh_36 // / śreyasī syād gajakaṇā- $ kṛtrimācavikāphalā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038434 (0.031):
śrīhastinī kuraṭakā VAnigh_111a / śreyasī syād gajakaṇā- VAnigh_37a
āsurī sarṣapo rājī nāsāsaṃvedanaḥ kaṭuḥ // VAnigh_37 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047893 (0.0):
śreyasī syād gajakaṇā- $ kṛtrimācavikāphalā & / āsurī sarṣapo rājī % nāsāsaṃvedanaḥ kaṭuḥ // VAnigh_37 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050710 (0.062):
aṅkolo girikolaś ca % pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053669 (0.062):
aṅkolo girikolaś ca pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 //
siddhārthako bhūtanāśo rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ / / tilā kaṭvī matsyapittā kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047905 (0.0):
āsurī sarṣapo rājī % nāsāsaṃvedanaḥ kaṭuḥ // VAnigh_37 // / siddhārthako bhūtanāśo $ rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037113 (0.038):
rakṣatāṃ devabhiṣajau VAnigh_408c / rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ VAnigh_38b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037560 (0.038):
varṇyo viṣavināśanaḥ VAnigh_114d / varṣābhūḥ dīrghapattrā ca VAnigh_9a / vallījaṃ yavaneṣṭaṃ syān VAnigh_39a
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207245 (0.060):
aśokā matsyaśakalā cakrāṅgī śakulādanī // 152 / matsyapittā kāṇḍaruhā rohiṇī kaṭurohiṇī / / kaṭvī tu kaṭukā pāke tiktā rūkṣā himā laghuḥ // 153
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033098 (0.060):
kaṭukālāmbunī tumbā- VAnigh_241c / kaṭukā śakulādanī VAnigh_38d / kaṭukośātakī kṣveḍā VAnigh_241a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032541 (0.064):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
vallījaṃ yavaneṣṭaṃ syān maricaṃ tīkṣṇam ūṣaṇam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047911 (0.0):
tilā kaṭvī matsyapittā % kaṭukā śakulādanī // VAnigh_38 // / vallījaṃ yavaneṣṭaṃ syān $ maricaṃ tīkṣṇam ūṣaṇam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037561 (0.019):
varṣābhūḥ dīrghapattrā ca VAnigh_9a / vallījaṃ yavaneṣṭaṃ syān VAnigh_39a
spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī piśunā ca latā satī // VAnigh_39 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047920 (0.0):
vallījaṃ yavaneṣṭaṃ syān $ maricaṃ tīkṣṇam ūṣaṇam & / spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī % piśunā ca latā satī // VAnigh_39 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039089 (0.045):
spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ VAnigh_30c / spṛkkā devī latā satī VAnigh_183d
jātīphalaṃ majjasāraṃ jātī madanaśauṇḍikau /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047926 (0.0):
spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī % piśunā ca latā satī // VAnigh_39 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ $ jātī madanaśauṇḍikau &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034503 (0.0):
jātikā jātipattrakaḥ VAnigh_300b / jātīphalaṃ majjasāraṃ VAnigh_40a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051445 (0.029):
mṛgasvedo mṛgajalaṃ % pūtiḥ pūtyaṇḍajaḥ smṛtaḥ // VAnigh_299 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ $ jātikā jātipattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054401 (0.029):
mṛgasvedo mṛgajalaṃ pūtiḥ pūtyaṇḍajaḥ smṛtaḥ // VAnigh_299 // / jātīphalaṃ majjasāraṃ jātikā jātipattrakaḥ /
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047932 (0.0):
jātīphalaṃ majjasāraṃ $ jātī madanaśauṇḍikau & / ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032545 (0.025):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047551 (0.033):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050519 (0.033):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804028 (0.034):
dāhaśoṣakaraṃ grāhi pittakopakaraṃ param // Rajni_5.107 / ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036231 (0.039):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032985 (0.040):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036645 (0.043):
marutprāṇaḥ prabhañjanaḥ VAnigh_377b / maruvaḥ kharapattrakaḥ VAnigh_133d / markaṭī cātmaguptā ca VAnigh_13a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.057):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.062):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036655 (0.063):
markaṭo vānaraḥ kīśaḥ VAnigh_350c / malayūḥ vākucī caiva VAnigh_229c / mallikoktā vicakilā VAnigh_320c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.063):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.063):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.064):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
elā tu drāviḍī tutthā sūkṣmailā bahulā truṭiḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047939 (0.0):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā $ sūkṣmailā bahulā truṭiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048223 (0.034):
dravāhvam amṛtāsaṅga- % kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 // / elā tu drāviḍī proktā $ bahulā truṭisaṃjñakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051192 (0.034):
dravāhvam amṛtāsaṅga- kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 // / elā tu drāviḍī proktā bahulā truṭisaṃjñakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032987 (0.037):
elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca padmā brāhmaṇayaṣṭikā // VAnigh_41 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047947 (0.0):
elā tu drāviḍī tutthā $ sūkṣmailā bahulā truṭiḥ & / bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca % padmā brāhmaṇayaṣṭikā // VAnigh_41 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035623 (0.044):
padmādrajo yojanavallyanantā VAnigh_154b / padmā brāhmaṇayaṣṭikā VAnigh_41d / padmāsitāravindā ca VAnigh_157c
padmakapuṇḍrau vṛddhitugarddhayaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvanasaṃjñāḥ /*
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930059 (0.0):
padmaka puṇḍrau vṛddhi tugarddhyaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvana saṃjñāḥ | / stanya karā ghnantīraṇa pittaṃ prīṇana jīvana bṛṃhaṇa vṛṣyāḥ || 12 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047956 (0.0):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca % padmā brāhmaṇayaṣṭikā // VAnigh_41 // / padmakapuṇḍrau vṛddhitugarddhayaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvanasaṃjñāḥ /*
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035602 (0.0):
pathyāmṛtā haimavatī VAnigh_50c / padmakapuṇḍrau vṛddhitugarddhayaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvanasaṃjñāḥ
stanyakarā ghnantīraṇapittaṃ prīṇanajīvanabṛṃhaṇavṛṣyāḥ // VAnigh_42 //*
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930067 (0.0):
padmaka puṇḍrau vṛddhi tugarddhyaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvana saṃjñāḥ | / stanya karā ghnantīraṇa pittaṃ prīṇana jīvana bṛṃhaṇa vṛṣyāḥ || 12 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047968 (0.0):
padmakapuṇḍrau vṛddhitugarddhayaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvanasaṃjñāḥ /* / stanyakarā ghnantīraṇapittaṃ prīṇanajīvanabṛṃhaṇavṛṣyāḥ // VAnigh_42 //*
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039006 (0.0):
skandhapuṣpaḥ surāhvayaḥ VAnigh_162d / stanyakarā ghnantīraṇapittaṃ prīṇanajīvanabṛṃhaṇavṛṣyāḥ VAnigh_42/b
padmakādigaṇaṃ vakṣye hemapadmaṃ tu padmakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047976 (0.0):
stanyakarā ghnantīraṇapittaṃ prīṇanajīvanabṛṃhaṇavṛṣyāḥ // VAnigh_42 //* / padmakādigaṇaṃ vakṣye $ hemapadmaṃ tu padmakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035611 (0.0):
padmakapuṇḍrau vṛddhitugarddhayaḥ śṛṅgy amṛtā daśa jīvanasaṃjñāḥ / VAnigh_42/a / padmakādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_43a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049484 (0.042):
gāṅgeyī kuruvindā ca % devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 // / haridrādigaṇaṃ vakṣye $ gaurī śyāmā ca nirviṣā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039229 (0.042):
haritālamālaṃ tālaṃ VAnigh_289a / haridrādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_152a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052451 (0.042):
gāṅgeyī kuruvindā ca devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 // / haridrādigaṇaṃ vakṣye gaurī śyāmā ca nirviṣā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038697 (0.053):
sārasaṃ sarasīruham VAnigh_59d / sārivādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_24a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039283 (0.061):
hemapadmaṃ tu padmakam VAnigh_43b / hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c
prapauṇḍarīkaṃ śrīpuṣpaṃ puṇḍrāhvaṃ mūlasādhanam // VAnigh_43 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047983 (0.0):
padmakādigaṇaṃ vakṣye $ hemapadmaṃ tu padmakam & / prapauṇḍarīkaṃ śrīpuṣpaṃ % puṇḍrāhvaṃ mūlasādhanam // VAnigh_43 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035909 (0.033):
pīvarīndīvarī varī VAnigh_14b / puṇḍrāhvaṃ mūlasādhanam VAnigh_43d
vṛddhis tu śrāvaṇī puṣṭiḥ mahāvṛddhiḥ parocyate /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047991 (0.0):
prapauṇḍarīkaṃ śrīpuṣpaṃ % puṇḍrāhvaṃ mūlasādhanam // VAnigh_43 // / vṛddhis tu śrāvaṇī puṣṭiḥ $ mahāvṛddhiḥ parocyate &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037904 (0.031):
vṛttapuṣpāṃśumatphalā VAnigh_270b / vṛddhis tu śrāvaṇī puṣṭiḥ VAnigh_44a
tavakṣīrī tuṣā śubhrā vaṃśākhyā vaṃśarocanā // VAnigh_44 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048000 (0.0):
vṛddhis tu śrāvaṇī puṣṭiḥ $ mahāvṛddhiḥ parocyate & / tavakṣīrī tuṣā śubhrā % vaṃśākhyā vaṃśarocanā // VAnigh_44 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037600 (0.024):
vahniparyāyavācakaḥ VAnigh_76b / vaṃśākhyā vaṃśarocanā VAnigh_44d
śṛṅgī smṛtā mahāghoṣā jñeyā karkaṭaśṛṅgikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048006 (0.0):
tavakṣīrī tuṣā śubhrā % vaṃśākhyā vaṃśarocanā // VAnigh_44 // / śṛṅgī smṛtā mahāghoṣā $ jñeyā karkaṭaśṛṅgikā &
guḍūcī kuṇḍalī chinna- ruhā kāṇḍodbhavāmṛtā // VAnigh_45 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048015 (0.0):
śṛṅgī smṛtā mahāghoṣā $ jñeyā karkaṭaśṛṅgikā & / guḍūcī kuṇḍalī chinna- % ruhā kāṇḍodbhavāmṛtā // VAnigh_45 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037241 (0.026):
rudraretā mahārasaḥ VAnigh_289d / ruhā kāṇḍodbhavāmṛtā VAnigh_45d
madhuparṇī vayaḥsthā ca maṇḍalī tantrikā smṛtā / / śalyaparṇī maṇicchidrā medā medaḥsamudbhavā // VAnigh_46 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048020 (0.0):
guḍūcī kuṇḍalī chinna- % ruhā kāṇḍodbhavāmṛtā // VAnigh_45 // / madhuparṇī vayaḥsthā ca $ maṇḍalī tantrikā smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048028 (0.0):
madhuparṇī vayaḥsthā ca $ maṇḍalī tantrikā smṛtā & / śalyaparṇī maṇicchidrā % medā medaḥsamudbhavā // VAnigh_46 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036523 (0.042):
maṇikā cekṣupuṅkhikā VAnigh_284b / maṇḍalī tantrikā smṛtā VAnigh_46b / maṇḍūkaparṇī vikrāntā VAnigh_246c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036963 (0.054):
medaḥsambhavam asthi syād VAnigh_375a / medā medaḥsamudbhavā VAnigh_46d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036556 (0.059):
madhuparṇī kekiśikhā VAnigh_164c / madhuparṇī vayaḥsthā ca VAnigh_46a
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206936 (0.063):
śalyaparṇī maṇicchidrā medā medobhavādhvarā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037577 (0.064):
vasantadūtī mākandā VAnigh_174c / vasā medaḥsamudbhavā VAnigh_374d
mahāmedā vṛkṣaruhā mahāpuruṣadantikā / / daśānāṃ jīvanīyānāṃ saṃjñā tu parikīrtitā // VAnigh_47 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048039 (0.0):
śalyaparṇī maṇicchidrā % medā medaḥsamudbhavā // VAnigh_46 // / mahāmedā vṛkṣaruhā $ mahāpuruṣadantikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035660 (0.049):
parā dīpanivāraṇī VAnigh_369b / parisvinnā ca sā smṛtā VAnigh_328d / paruṣakaṃ varā drākṣā VAnigh_48a
paruṣakaṃ varā drākṣā kaṭphalaṃ katakāt phalāt /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048045 (0.0):
daśānāṃ jīvanīyānāṃ % saṃjñā tu parikīrtitā // VAnigh_47 // / paruṣakaṃ varā drākṣā $ kaṭphalaṃ katakāt phalāt &
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930075 (0.013):
stanya karā ghnantīraṇa pittaṃ prīṇana jīvana bṛṃhaṇa vṛṣyāḥ || 12 || / parūṣakaṃ varā drākṣā kaṭphalaṃ katakāt phalam |
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035663 (0.032):
parisvinnā ca sā smṛtā VAnigh_328d / paruṣakaṃ varā drākṣā VAnigh_48a
rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ tṛṇmūtrāmayavātajit // VAnigh_48 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048054 (0.0):
paruṣakaṃ varā drākṣā $ kaṭphalaṃ katakāt phalāt & / rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ % tṛṇmūtrāmayavātajit // VAnigh_48 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034854 (0.0):
tṛṇarājas tribījakaḥ VAnigh_86b / tṛṇmūtrāmayavātajit VAnigh_48d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930080 (0.013):
parūṣakaṃ varā drākṣā kaṭphalaṃ katakāt phalam | / rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ tṛṇ mūtrāmaya vāta jit || 13 ||
paruṣādigaṇaṃ vakṣye purā proktaṃ paruṣakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048061 (0.0):
rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ % tṛṇmūtrāmayavātajit // VAnigh_48 // / paruṣādigaṇaṃ vakṣye $ purā proktaṃ paruṣakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035671 (0.0):
paruṣako mṛduphalo VAnigh_29c / paruṣādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_49a
varottamā ca triphalā śreṣṭhā cāpi phalatrayam // VAnigh_49 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048069 (0.0):
paruṣādigaṇaṃ vakṣye $ purā proktaṃ paruṣakam & / varottamā ca triphalā % śreṣṭhā cāpi phalatrayam // VAnigh_49 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051986 (0.036):
tilaḥ snehaphalaḥ sneha- % pūrṇaś ca kṛṣṇatailakaḥ // VAnigh_340 // / phalatrayaṃ tu triphalā $ varā śreṣṭhā tathottamā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054937 (0.036):
tilaḥ snehaphalaḥ sneha- pūrṇaś ca kṛṣṇatailakaḥ // VAnigh_340 // / phalatrayaṃ tu triphalā varā śreṣṭhā tathottamā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037538 (0.056):
varuṇo varaṇaḥ smṛtaḥ VAnigh_92b / varottamā ca triphalā VAnigh_49c
prāṇadā pūtanāmoghā harītaky abhayā jayā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048076 (0.0):
varottamā ca triphalā % śreṣṭhā cāpi phalatrayam // VAnigh_49 // / prāṇadā pūtanāmoghā $ harītaky abhayā jayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036079 (0.046):
prācīnā vṛttaparṇikā VAnigh_35b / prāṇadā pūtanāmoghā VAnigh_50a
pathyāmṛtā haimavatī kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048084 (0.0):
prāṇadā pūtanāmoghā $ harītaky abhayā jayā & / pathyāmṛtā haimavatī % kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033418 (0.048):
kāyasthā tulasī tathā VAnigh_131d / kāyasthā rohiṇī smṛtā VAnigh_50d
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205291 (0.051):
harītakyabhayā pathyā kāyasthā pūtanāmṛtā / / haimavatyavyathā cāpi cetakī śreyasī śivā // 6
akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo vindhyajāto vibhītakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048090 (0.0):
pathyāmṛtā haimavatī % kāyasthā rohiṇī smṛtā // VAnigh_50 // / akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo $ vindhyajāto vibhītakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032509 (0.052):
akṛṣṭapacyo nīvāraḥ VAnigh_334a / akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo VAnigh_51a / akṣāhvaṃ kṛṣṇasaṃjñakam VAnigh_293b
koraṅgako mṛduphalo dhātrī cāmalakī śivā // VAnigh_51 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048098 (0.0):
akṣaḥ kaliḥ karṣaphalo $ vindhyajāto vibhītakaḥ & / koraṅgako mṛduphalo % dhātrī cāmalakī śivā // VAnigh_51 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035235 (0.047):
dhātakī madayantikā VAnigh_163b / dhātrī cāmalakī śivā VAnigh_51d
rohiṇī khaṭvalā proktā drākṣā mṛduphalā tathā / / mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412993 (0.0):
(2.4.310) balā vāṭyālakā ghaṇṭāravā tu śaṇapuṣpikā / (2.4.311) mṛdvīkā gostanī drākṣā svādvī madhuraseti ca
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.0):
koraṅgako mṛduphalo % dhātrī cāmalakī śivā // VAnigh_51 // / rohiṇī khaṭvalā proktā $ drākṣā mṛduphalā tathā &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821193 (0.003):
mūtradoṣaharā rucyā vṛṣyā saṃtarpaṇī parā // Rajni_11.101 / anyā kapiladrākṣā mṛdvīkā gostanī ca kapilaphalā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.018):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.018):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047526 (0.019):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 // / viśvadevā jhaṣā kālā $ tathā cāśvagavedhukā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050494 (0.019):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 // / viśvadevā jhaṣā kālā tathā cāśvagavedhukā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.020):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.020):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036697 (0.021):
mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050890 (0.022):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā % kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053848 (0.022):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048427 (0.023):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051397 (0.023):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.023):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.024):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ / / katakasya phalaṃ kātyaṃ jñeyaṃ vāriprasādanam // VAnigh_53 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048122 (0.0):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048274 (0.0):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.0):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.0):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050593 (0.0):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.0):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.0):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051216 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032922 (0.0):
upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (0.0):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.0):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.0):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053553 (0.0):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053891 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca kṣudrakā podakī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.0):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (0.0):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054172 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ rājāhvaṃ vānarapriyam / / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva raktabījaphalāhvayam // VAnigh_54 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048135 (0.0):
katakasya phalaṃ kātyaṃ % jñeyaṃ vāriprasādanam // VAnigh_53 // / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ $ rājāhvaṃ vānarapriyam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037087 (0.029):
raktabindus tilacchadaḥ VAnigh_233d / raktabījaphalāhvayam VAnigh_54d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037185 (0.038):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c / rājādanaṃ kṣīraśuklaṃ VAnigh_54a
svādvamlaṃ rocanaṃ caiva dvitīyam amladāḍimam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048141 (0.0):
śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva % raktabījaphalāhvayam // VAnigh_54 // / svādvamlaṃ rocanaṃ caiva $ dvitīyam amladāḍimam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039182 (0.033):
svādumañjā pṛthucchadaḥ VAnigh_250b / svādvamlaṃ rocanaṃ caiva VAnigh_55a
bṛhacchadas tathā śāko varadāruḥ kharacchadaḥ // VAnigh_55 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048147 (0.0):
svādvamlaṃ rocanaṃ caiva $ dvitīyam amladāḍimam & / bṛhacchadas tathā śāko % varadāruḥ kharacchadaḥ // VAnigh_55 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036317 (0.048):
bṛhacchadas tathā śāko VAnigh_55c / bṛhatī bahuputrikā VAnigh_19d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033943 (0.062):
khadyoto dyumaṇistathā VAnigh_383b / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033017 (0.063):
elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ VAnigh_179a / eṣa rodhrādiko nāma VAnigh_114a
añjanaṃ phalinī māṃsī padmotpalarasāñjanam /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930088 (0.0):
rājāhvaṃ dāḍimaṃ śākaṃ tṛṇ mūtrāmaya vāta jit || 13 || / añjanaṃ phalinī māṃsī padmotpala rasāñjanam |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048154 (0.0):
bṛhacchadas tathā śāko % varadāruḥ kharacchadaḥ // VAnigh_55 // / añjanaṃ phalinī māṃsī $ padmotpalarasāñjanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032566 (0.030):
ajo harir vāsudevo VAnigh_397c / añjanaṃ phalinī māṃsī VAnigh_56a
sailāmadhukanāgāhvaṃ viṣāntardāhapittanut // VAnigh_56 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048162 (0.0):
añjanaṃ phalinī māṃsī $ padmotpalarasāñjanam & / sailāmadhukanāgāhvaṃ % viṣāntardāhapittanut // VAnigh_56 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037837 (0.025):
viṣaṃ viniyacchati VAnigh_180b / viṣāntardāhapittanut VAnigh_56d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930091 (0.037):
añjanaṃ phalinī māṃsī padmotpala rasāñjanam | / sailā madhuka nāgāhvaṃ viṣāntar dāha pitta nut || 14 ||
smṛtaṃ srotoñjanaṃ vīram añjanaṃ yāmunaṃ tathā / / srotodbhavam atho nādyaṃ sauvīraṃ netrabhūṣaṇam // VAnigh_57 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048166 (0.0):
sailāmadhukanāgāhvaṃ % viṣāntardāhapittanut // VAnigh_56 // / smṛtaṃ srotoñjanaṃ vīram $ añjanaṃ yāmunaṃ tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048175 (0.0):
smṛtaṃ srotoñjanaṃ vīram $ añjanaṃ yāmunaṃ tathā & / srotodbhavam atho nādyaṃ % sauvīraṃ netrabhūṣaṇam // VAnigh_57 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039107 (0.033):
sphoṭaśophakṣatakaraṃ VAnigh_168a / smṛtaṃ srotoñjanaṃ vīram VAnigh_57a
phalinī kolagirikā śyāmā kāntā priyaṅgukā / / piśācī naladaṃ māṃsī jaṭilā bhūtakeśinī // VAnigh_58 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048186 (0.0):
srotodbhavam atho nādyaṃ % sauvīraṃ netrabhūṣaṇam // VAnigh_57 // / phalinī kolagirikā $ śyāmā kāntā priyaṅgukā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035869 (0.040):
piśācī naladaṃ māṃsī VAnigh_58c / piśācī siṃhavinnā ca VAnigh_12c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824555 (0.060):
kaṇḍūtipāmākuṣṭhāmadoṣaghnaṃ bhāskaraṃ param // Rajni_12.42 / priyaṅguḥ phalinī śyāmā priyavallī phalapriyā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038384 (0.061):
śauṇḍī syāt tīkṣṇataṇḍulā VAnigh_31d / śyāmā kāntā priyaṅgukā VAnigh_58b
nalinaṃ puṣkaraṃ padmam aravindaṃ kuśeśayam / / paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham // VAnigh_59 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048198 (0.0):
piśācī naladaṃ māṃsī % jaṭilā bhūtakeśinī // VAnigh_58 // / nalinaṃ puṣkaraṃ padmam $ aravindaṃ kuśeśayam &
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295395 (0.022):
(1.10.597) sahasrapatraṃ kamalaṃ śatapatraṃ kuśeśayam / (1.10.598) paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035331 (0.047):
nalikā suṣirā śūnyā VAnigh_274c / nalinaṃ puṣkaraṃ padmam VAnigh_59a
bisaprasūnarājīva- jalajāmbhoruhāṇi ca / / indīvaraṃ kuvalayaṃ nīlaṃ nīlotpalaṃ tathā // VAnigh_60 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048209 (0.0):
paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ % sārasaṃ sarasīruham // VAnigh_59 // / bisaprasūnarājīva- $ jalajāmbhoruhāṇi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051631 (0.018):
paṅkajaṃ puṇḍarīkaṃ ca $ śatapattraṃ kuśeśayam & / bisaprasūnarājīva- % jalajāmbhoruhāṇi ca // VAnigh_314 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054585 (0.018):
paṅkajaṃ puṇḍarīkaṃ ca śatapattraṃ kuśeśayam / / bisaprasūnarājīva- jalajāmbhoruhāṇi ca // VAnigh_314 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036308 (0.035):
bimbī go hā tuṇḍikerī VAnigh_256a / bisaprasūnarājīva- VAnigh_60a
saugandhikaṃ tu kalhāraṃ raktotpalasugandhike /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048214 (0.0):
indīvaraṃ kuvalayaṃ % nīlaṃ nīlotpalaṃ tathā // VAnigh_60 // / saugandhikaṃ tu kalhāraṃ $ raktotpalasugandhike &
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 1 (amark1pu.htm.txt) 23045005 (0.031):
(1.10.589) devikāyāṃ sarayvāṃ ca bhave dāvikasāravau / (1.10.590) saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasandhyakam
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038952 (0.037):
sohalā rudatī tanvī VAnigh_203c / saugandhikaṃ tu kalhāraṃ VAnigh_61a
Amarasimha: Namalinganusasana [=Amarakosa], Kanda 1 (amark1hu.htm.txt) 7295331 (0.038):
(1.10.590) saugandhikaṃ tu kalhāraṃ hallakaṃ raktasandhyakam
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28747859 (0.053):
ghṛtāhutivarṣāsekādīpitānanapraphullakiṃśuk_aāśokaraktotpalakuraṇṭakaravīrasandhyābhracampakakusumbhamaṇḍagajatālupadmarāgāruṇataḍitsahasrātirekā
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920160 (0.063):
tanvaṅgī madhurālāpā sumadhyā cāruhāsinī /AP_*5.030ab/ / raktotpalakarāpādāmupadī vinayānvitā //AP_*5.030cd/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18627303 (0.064):
kaṇṭhakapādeṣu karāṃ nyasanti raktotpalasakāśāṃ // / agrato vajravaradharo tridaśagurū ābaddhamaṇīcūḍo /
dravāhvam amṛtāsaṅga- kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048222 (0.0):
saugandhikaṃ tu kalhāraṃ $ raktotpalasugandhike & / dravāhvam amṛtāsaṅga- % kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 //
elā tu drāviḍī proktā bahulā truṭisaṃjñakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048229 (0.0):
dravāhvam amṛtāsaṅga- % kṛtaṃ tārkṣyo rasāñjanam // VAnigh_61 // / elā tu drāviḍī proktā $ bahulā truṭisaṃjñakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032989 (5.960):
elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047933 (0.034):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā $ sūkṣmailā bahulā truṭiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050901 (0.034):
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā sūkṣmailā bahulā truṭiḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038934 (0.064):
sailāmadhukanāgāhvaṃ VAnigh_56c / saiva proktā gavādanī VAnigh_198b
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048236 (0.0):
elā tu drāviḍī proktā $ bahulā truṭisaṃjñakā & / hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ % kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035547 (0.048):
pañcāsyo mṛgarāṭ siṃho VAnigh_346c / paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ VAnigh_63a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039286 (0.050):
hemapadmaṃ tu padmakam VAnigh_43b / hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033757 (0.059):
keśavo mādhavaḥ svabhūḥ VAnigh_398d / kesaraṃ nāgakesaram VAnigh_62d / kesaraṃ padmasaṃbhavam VAnigh_158b
paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ madhusravaguḍūcīpāṭhānvitam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048243 (0.0):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ % kesaraṃ nāgakesaram // VAnigh_62 // / paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ $ madhusravaguḍūcīpāṭhānvitam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035549 (0.022):
pañcāsyo mṛgarāṭ siṃho VAnigh_346c / paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ VAnigh_63a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930116 (0.061):
paṭola kaṭu rohiṇī candanaṃ madhusrava guḍūci pāṭhānvitam | / nihanti kapha pitta kuṣṭha jvarān viṣaṃ vamim a rocakaṃ kāmalām || 15 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047713 (0.062):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī % kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro $ madhūko guḍapuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050682 (0.062):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro madhūko guḍapuṣpakaḥ /
nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām // VAnigh_63
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930123 (0.0):
paṭola kaṭu rohiṇī candanaṃ madhusrava guḍūci pāṭhānvitam | / nihanti kapha pitta kuṣṭha jvarān viṣaṃ vamim a rocakaṃ kāmalām || 15 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048254 (0.0):
paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ $ madhusravaguḍūcīpāṭhānvitam & / nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān % viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām // VAnigh_63
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037831 (0.023):
viṣaṃ ca mūlakaṃ śṛṅgī VAnigh_312c / viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām VAnigh_63d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035453 (0.041):
niṣpāvā śimbikā smṛtā VAnigh_340b / nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān VAnigh_63c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930180 (0.064):
āragvadhādir jayati cchardi kuṣṭha viṣa jvarān | / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca duṣṭa vraṇa viśodhanaḥ || 18 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048337 (0.064):
āragvadhādir jayati $ chardikuṣṭhaviṣajvarān & / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca % duṣṭavraṇaviśodhanaḥ // VAnigh_69 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051307 (0.064):
āragvadhādir jayati chardikuṣṭhaviṣajvarān / / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca duṣṭavraṇaviśodhanaḥ // VAnigh_69 //
paṭolādis tu rājīmat kulakaṃ ca paṭolakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048261 (0.0):
nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān % viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām // VAnigh_63 / paṭolādis tu rājīmat $ kulakaṃ ca paṭolakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035552 (0.0):
paṭolakaṭurohiṇīcandanaṃ VAnigh_63a / paṭolādis tu rājīmat VAnigh_64a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036831 (0.054):
muṣkakasnugvarādvīpi- VAnigh_140a / muṣkakādau tu śikharī VAnigh_141a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.056):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.057):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.057):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.058):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032924 (0.058):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037468 (0.058):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.058):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032880 (0.060):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037500 (0.060):
varāṅgaṃ carmanāmā ca VAnigh_184c / varāmlas tv amlavetasaḥ VAnigh_222b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039291 (0.061):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034876 (0.061):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.062):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.062):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037542 (0.063):
varottamā ca triphalā VAnigh_49c / vargo vīratarādyo 'yaṃ VAnigh_104a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033019 (0.063):
elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ VAnigh_179a / eṣa rodhrādiko nāma VAnigh_114a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.063):
hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.064):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo rājamānyo 'mṛtāphalaḥ // VAnigh_64 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048266 (0.0):
paṭolādis tu rājīmat $ kulakaṃ ca paṭolakam & / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo % rājamānyo 'mṛtāphalaḥ // VAnigh_64 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033945 (0.036):
khadyoto dyumaṇistathā VAnigh_383b / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037178 (0.039):
rājaputrī hareṇukā VAnigh_36d / rājamānyo 'mṛtāphalaḥ VAnigh_64d / rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt VAnigh_339c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.041):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050436 (0.048):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053397 (0.048):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034832 (0.048):
tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d / tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.049):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.049):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047836 (0.050):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050804 (0.050):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.050):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.050):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.050):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.050):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.050):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.051):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049270 (0.051):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052238 (0.051):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049651 (0.051):
madhuparṇī kekiśikhā % mayūrāhvā śikhī tathā // VAnigh_164 //
pīluparṇī madhurasā mūrvā cātirasā smṛtā / / madhusravā pīlupattrā moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048276 (0.0):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo % rājamānyo 'mṛtāphalaḥ // VAnigh_64 // / pīluparṇī madhurasā $ mūrvā cātirasā smṛtā &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846393 (0.037):
śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847956 (0.041):
trapusī devadālī ca ghoṭike śaphale smṛtā / / taṇḍulyāṃ yavatiktā ca śaśāṇḍulyabdanādayoḥ // Rajni_25.30
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053483 (0.042):
nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā / / likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907720 (0.042):
tapasvanī jaṭāmāṃsī pṛkkā devī latā laśūḥ //AP_362.060cd/ / karcurako drāviḍako gandhamūlī śaṭhī smṛtā /AP_362.061ab/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846616 (0.045):
brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā / / vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.046):
śauṇḍī tu pippalī jñeyā kastūryāṃ madanī tathā / / brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051116 (0.046):
nalikā suṣirā śūnyā % kapotacaraṇā naṭī // VAnigh_274 // / snigdhavṛkṣastu sakṣīraḥ $ plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054075 (0.046):
nalikā suṣirā śūnyā kapotacaraṇā naṭī // VAnigh_274 // / snigdhavṛkṣastu sakṣīraḥ plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412925 (0.047):
(2.4.298) ṛṣyaproktābhīrupatrīnārāyaṇyaḥ śatāvarī / (2.4.299) aheruratha pītadrukālīyakaharidravaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051862 (0.049):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti % tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca $ rasāmlaṃ śuktakāñjikam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054814 (0.049):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca rasāmlaṃ śuktakāñjikam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036997 (0.050):
mocaṃ tu kadalīphalam VAnigh_269d / moraṭī kṣīramoraṭam VAnigh_65d
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458119 (0.050):
jalotpalasamaṅgā ca rasā ca jalapippalī / / sthalaprasāriṇī ciñcī jālinī jalamūlakā // Rcūm_7.2 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035900 (0.051):
pītāmbaro 'cyutaḥ śārṅgī VAnigh_399a / pīlukas tāpasadrumaḥ VAnigh_128d / pīluparṇī madhurasā VAnigh_65a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803043 (0.051):
yavajo dīpanīyaś ca śūlahantrī yavānikā / / ugrā ca tīvragandhā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_5.39
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.051):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036012 (0.051):
pṛthvīsambhavam audbhidam VAnigh_293d / pṛśniparṇī pṛthakparṇī VAnigh_17a / paiṣṭakaṃ piṣṭasambhavam VAnigh_330d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050855 (0.052):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī % vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 // / palaṃkaṣā mūlakaṃ ca $ hiṃgunā puṣkaracchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053813 (0.052):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 // / palaṃkaṣā mūlakaṃ ca hiṃgunā puṣkaracchadaḥ /
guḍūcīpadmakāriṣṭa- dhānakāraktacandanam / / pittaśleṣmajvaracchardi- dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6774653 (0.0):
gaḍūcīpadmakāriṣṭadhānyākaṃ raktacaṃndanam / / pittaśleṣmajvaracchardidāhatṛṣṇāghnamagnikṛt /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930138 (0.0):
nihanti kapha pitta kuṣṭha jvarān viṣaṃ vamim a rocakaṃ kāmalām || 15 || / guḍūcī padmakāriṣṭa dhānakā rakta candanam |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048293 (0.0):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034078 (0.023):
guḍūcī kuṇḍalī chinna- VAnigh_45c / guḍūcīpadmakāriṣṭa- VAnigh_66a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035054 (0.024):
dāsī kāntā pracībalā VAnigh_283d / dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt VAnigh_66d
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8613466 (0.034):
tridoṣaśamanaṃ pathyaṃ vṛṣyaṃ madhuraśītalam / / chardyarocakatṛṣṇāghnaṃ śophapittajvarāpaham // 1 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800695 (0.042):
parpaṭaḥ śītalas tiktaḥ pittaśleṣmajvarāpahaḥ / / raktadāhāruciglānimadavibhramanāśanaḥ // Rajni_4.10
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5968468 (0.046):
kāsa hidhmā jvara śvāsa dāha tṛṣṇāsra pitta nut |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804528 (0.047):
pittajvarātisārārucitṛṣṇādāhanāśanī śramahṛt // Rajni_5.143
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814704 (0.049):
tikto 'tikaphapittāsraśophatṛṣṇājvarāpahaḥ // Rajni_9.18
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14549816 (0.049):
tṛṣṇādāhajvaraśvāsaraktapittakṣatakṣayān /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208855 (0.049):
śramaśoṣaviṣaśleṣmatṛṣṇāpittāsradāhanut // 13
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15206843 (0.050):
vātapittāsratṛḍdāhajvaramehakṣayapraṇut // 122
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821296 (0.053):
śvāsakāsaśramavamiśamanī śophatṛṣṇājvaraghnī / / dāhādhmānabhramādīn apanayati parā tarpaṇī pakvaśuṣkā drākṣā sukṣīṇavīryān
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5926153 (0.053):
kuṣṭha mūrchā jvarotkleśa dāha pitta kaphāñ jayet |
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821480 (0.055):
vaṭaḥ kaṣāyo madhuraḥ śiśiraḥ kaphapittajit / / jvaradāhatṛṣāmohavraṇaśophāpahārakaḥ // Rajni_11.118
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404500 (0.055):
lajjāluśca kaṭuḥ śītā pittātīsāranāśinī // Āk_2,10.40 // / śophadāhajvaraśvāsavraṇakuṣṭhakaphārtinut /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5922867 (0.056):
tṛṣṇā śūla kaphotkleda cchardi śvāsa nivāraṇam || 140.1+1 ||
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824075 (0.056):
beṭṭacandanam atīva śītalaṃ dāhapittaśamanaṃ jvarāpaham / / chardimohatṛṣikuṣṭhataimirotkāsaraktaśamanaṃ ca tiktakam // Rajni_12.12
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209915 (0.059):
kaṣāyaṃ kaphapittāsratṛḍjvarārucijantuhṛt /
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau picumāndaḥ śukapriyaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048299 (0.0):
pittaśleṣmajvaracchardi- % dāhatṛṣṇāghnam agnikṛt // VAnigh_66 // / nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau $ picumāndaḥ śukapriyaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035422 (0.022):
nimbāmṛtāmadhurasāsruvavṛkṣapāṭhāḥ VAnigh_68b / nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau VAnigh_67a
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ dhanikā dhānyakaṃ tathā // VAnigh_67 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048305 (0.0):
nimbo 'riṣṭo guḍūcyādau $ picumāndaḥ śukapriyaḥ & / dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ % dhanikā dhānyakaṃ tathā // VAnigh_67 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035246 (0.051):
dhānyakaṃ raktaśūkaraḥ VAnigh_333b / dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c
āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- nimbāmṛtāmadhurasāsruvavṛkṣapāṭhāḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930155 (0.0):
15.16bv dhanikā rakta candanam / āragvadhendrayava pāṭali kākatiktā nimbāmṛtā madhurasā sruva vṛkṣa pāṭhāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048318 (0.0):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ % dhanikā dhānyakaṃ tathā // VAnigh_67 // / āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- $ nimbāmṛtāmadhurasāsruvavṛkṣapāṭhāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035415 (1.192):
nimbacchadendravallī ca VAnigh_228a / nimbāmṛtāmadhurasāsruvavṛkṣapāṭhāḥ VAnigh_68b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032790 (0.006):
āragvadhādir jayati VAnigh_69a / āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- VAnigh_68a
bhūnimbasairyakapaṭolakarañjayugma- saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930172 (0.0):
bhūnimba sairyaka paṭola karañja yugma saptacchadāgni suṣavī phala bāṇa ghoṇṭāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048329 (0.0):
āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- $ nimbāmṛtāmadhurasāsruvavṛkṣapāṭhāḥ & / bhūnimbasairyakapaṭolakarañjayugma- % saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038556 (0.0):
saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ VAnigh_68d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036470 (0.029):
bhūnāgo varṣajālakaḥ VAnigh_367b / bhūnimbasairyakapaṭolakarañjayugma- VAnigh_68c
// VAnigh_68 // / āragvadhādir jayati chardikuṣṭhaviṣajvarān /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048338 (0.0):
bhūnimbasairyakapaṭolakarañjayugma- % saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ / // VAnigh_68 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930181 (0.006):
bhūnimba sairyaka paṭola karañja yugma saptacchadāgni suṣavī phala bāṇa ghoṇṭāḥ / āragvadhādir jayati cchardi kuṣṭha viṣa jvarān |
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034414 (0.056):
chardanas tagaraḥ phalam VAnigh_78b / chardikuṣṭhaviṣajvarān VAnigh_69b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032784 (0.058):
āyur vedī gadāntakaḥ VAnigh_406d / āragvadhādir jayati VAnigh_69a / āragvadhendrayavapāṭalikākatiktā- VAnigh_68a
kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca duṣṭavraṇaviśodhanaḥ // VAnigh_69 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930183 (0.0):
āragvadhādir jayati cchardi kuṣṭha viṣa jvarān | / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca duṣṭa vraṇa viśodhanaḥ || 18 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048344 (0.0):
āragvadhādir jayati $ chardikuṣṭhaviṣajvarān & / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca % duṣṭavraṇaviśodhanaḥ // VAnigh_69 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033198 (0.060):
kaphamedoviṣāpahaḥ VAnigh_122b / kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca VAnigh_69c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930120 (0.064):
nihanti kapha pitta kuṣṭha jvarān viṣaṃ vamim a rocakaṃ kāmalām || 15 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048247 (0.064):
nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān % viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām // VAnigh_63
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051216 (0.064):
nihanti kaphapittakuṣṭhajvarān viṣaṃ vamim arocakaṃ kāmalām // VAnigh_63
āragvadho rājavṛkṣaḥ śamyākaś caturaṅgulaḥ / / ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048354 (0.0):
kaphaṃ kaṇḍūṃ pramehaṃ ca % duṣṭavraṇaviśodhanaḥ // VAnigh_69 // / āragvadho rājavṛkṣaḥ $ śamyākaś caturaṅgulaḥ &
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207193 (0.042):
hanti recī kaṭūṣṇaśca mehānāhaviṣāśmanut // 147 / āragvadho rājavṛkṣaḥ śamyākaścaturaṅgulaḥ / / ārevato vyādhighātaḥ kṛtamālaḥ suvarṇakaḥ // 148
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815060 (0.046):
āragvadho 'nyo manthāno rocanaś caturaṅgulaḥ / / ārevato dīrghaphalo vyādhighāto nṛpadrumaḥ // Rajni_9.44
kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048361 (0.0):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.0):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.0):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.002):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.003):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.003):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.003):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.003):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (0.003):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.003):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.003):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.003):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.003):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.003):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051216 (0.003):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.003):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.003):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (0.003):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054172 (0.003):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.003):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
pāṭalī dīrghavṛttā ca sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048369 (0.0):
kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam & / pāṭalī dīrghavṛttā ca % sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039038 (0.027):
stabdharomā pṛthuskandhaḥ VAnigh_349c / sthalyāmoghāmbuvāsinī VAnigh_71d
vṛttatuṇḍā kākatiktā śārṅgeṣṭāṅgāravallikā / / vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048380 (0.0):
pāṭalī dīrghavṛttā ca % sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 // / vṛttatuṇḍā kākatiktā $ śārṅgeṣṭāṅgāravallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048428 (0.020):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051398 (0.020):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.021):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.021):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.021):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047526 (0.022):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050494 (0.022):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.022):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.022):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.022):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.022):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.022):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.022):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.022):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.022):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.022):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ / / sairyakas tu sahacaraḥ saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048391 (0.0):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ &
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207280 (0.016):
kirātatiktaḥ kairātaḥ kaṭutiktaḥ kirātakaḥ // 155 / kāṇḍatikto 'nāryatikto bhūnimbo rāmasenakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815233 (0.028):
śirīṣaḥ śītapuṣpaś ca bhaṇḍiko mṛdupuṣpakaḥ / / śukeṣṭo barhipuṣpaś ca viṣahantā supuṣpakaḥ // Rajni_9.58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814667 (0.030):
saṃtāpaśoṣakuṣṭhāsrakṛmibhūtaviṣāpahaḥ // Rajni_9.14 / bhūnimbo nāryatiktaḥ syāt kairāto rāmasenakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038925 (0.030):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907797 (0.031):
paṭolaḥ kulakastiktaḥ kāravellaḥ kaṭillakaḥ /AP_362.068ab/ / kuṣmāṇḍakastu karkārurirvāruḥ karkaṭī striyau //AP_362.068cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815820 (0.035):
vasantapuṣpo makarandavāso bhṛṅgapriyo reṇukadambako 'ṣṭau // Rajni_9.100 / bhūmīkadambo bhūnimbo bhūmijo bhṛṅgavallabhaḥ / / laghupuṣpo vṛttapuṣpo viṣaghno vraṇahārakaḥ // Rajni_9.101
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807202 (0.039):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ / / niśāvano dīrghaśākhas tvaksāro dīrghapallavaḥ / / śaṇas tv amlaḥ kaṣāyaś ca malagarbhāsrapātanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033516 (0.040):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b / kirātatikto bhūnimbaḥ VAnigh_73a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.041):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033428 (0.041):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032883 (0.042):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847165 (0.042):
arkāvarte tu maṇḍūkyāṃ hrīverapicumardayoḥ // Rajni_24.41 / nimbo'tha saptalāyāṃ tu saptalā navamallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048403 (0.043):
pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ % prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 // / udakīryo naktamālaḥ $ karañjo lājapuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051373 (0.043):
pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 // / udakīryo naktamālaḥ karañjo lājapuṣpakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049221 (0.046):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052189 (0.046):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.046):
karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.046):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.046):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ dhīraśauryakaghośvarāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048396 (0.0):
sairyakas tu sahacaraḥ % saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814714 (0.022):
kaṇḍūlaḥ kṛṣṇagarbhaś ca somavalkapracetasī / / bhadrāvatī mahākumbhī kaiḍaryo rāmasenakaḥ // Rajni_9.19
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036276 (0.047):
bahuskandhā mṛtyuphalā VAnigh_282a / bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.055):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035258 (0.060):
dhāvanī kalaśī guhā VAnigh_17b / dhīraśauryakaghośvarāḥ VAnigh_74b / dhuttūro hemanāmakaḥ VAnigh_239b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034972 (0.061):
tv eṇas tvakkomalaḥ smṛtaḥ VAnigh_348b / dadrughnaś cakramardakaḥ VAnigh_253b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050725 (0.061):
svarṇavarṇākaraḥ pīta- % puṣpako dohakāhvayaḥ // VAnigh_244 // / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053684 (0.061):
svarṇavarṇākaraḥ pīta- puṣpako dohakāhvayaḥ // VAnigh_244 // / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049106 (0.062):
mandāraḥ śvetakusumo % 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā $ nāginī pūrvapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052075 (0.062):
mandāraḥ śvetakusumo 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā nāginī pūrvapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.063):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048402 (0.0):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ $ dhīraśauryakaghośvarāḥ & / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ % prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815356 (0.030):
kaṇḍūvicarcikākuṣṭhatvagdoṣavraṇanāśanaḥ // Rajni_9.67 / prakīryo rajanīpuṣpaḥ sumanāḥ pūtikarṇikaḥ / / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ kalimālaś ca saptadhā // Rajni_9.68
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815399 (0.047):
rīṭhā gucchaphalo 'riṣṭo maṅgalyaḥ kumbhabījakaḥ / / prakīryaḥ somavalkaś ca phenilo rudrasaṃjñakaḥ // Rajni_9.71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815271 (0.048):
karañjo naktamālaś ca pūtikaś cirabilvakaḥ / / pūtiparṇo vṛddhaphalo rocanaś ca prakīryakaḥ // Rajni_9.61
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050732 (0.048):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ & / ubhātasī rudrapattrī % gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053691 (0.048):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ / / ubhātasī rudrapattrī gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814715 (0.049):
kaṇḍūlaḥ kṛṣṇagarbhaś ca somavalkapracetasī / / bhadrāvatī mahākumbhī kaiḍaryo rāmasenakaḥ // Rajni_9.19
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050190 (0.049):
ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ $ guḍamūlo 'sipattrakaḥ & / tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ % prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā // VAnigh_201 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053155 (0.049):
ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ guḍamūlo 'sipattrakaḥ / / tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā // VAnigh_201 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820790 (0.051):
karako raktabījaś ca suphalo dantabījakaḥ // Rajni_11.73 / madhubījaḥ kucaphalo rocanaḥ śukavallabhaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816549 (0.051):
kaṇṭhapādo bahuphalo gopaghoṇṭā sruvadrumaḥ // Rajni_9.153 / mṛduphalo dantakāṣṭho yajñīyo brahmapādapaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816310 (0.052):
varuṇaḥ śvetapuṣpaś ca tiktaśākaḥ kumārakaḥ / / śvetadrumaḥ sādhuvṛkṣaḥ tamālo mārutāpahaḥ // Rajni_9.136
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805444 (0.053):
tirīṭo lodhrako vṛkṣaḥ śambaro hastirodhrakaḥ // Rajni_5.208 / tilvakaḥ kāṇḍahīnaś ca śāvaro hemapuṣpakaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815233 (0.053):
dāhātisāraśamano nānājvaradoṣaśūlamūlaghnī // Rajni_9.57 / śirīṣaḥ śītapuṣpaś ca bhaṇḍiko mṛdupuṣpakaḥ / / śukeṣṭo barhipuṣpaś ca viṣahantā supuṣpakaḥ // Rajni_9.58
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800682 (0.054):
kṛśaśākhaḥ parpaṭakaḥ sutikto raktapuṣpakaḥ / / pittāriḥ kaṭupattraś ca kavaco 'ṣṭādaśābhidhaḥ // Rajni_4.9
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035969 (0.055):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808904 (0.056):
dadrughnas tarvaṭaś ca syāc cakrāhvaḥ śukanāśanaḥ / / dṛḍhabījaḥ prapunnāṭaḥ kharjūghnaś conaviṃśatiḥ // Rajni_6.198
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036021 (0.058):
paiṣṭakaṃ piṣṭasambhavam VAnigh_330d / prakīryaś cirabilvakaḥ VAnigh_74d / pragrahaḥ kṛtamālakaḥ VAnigh_70d
udakīryo naktamālaḥ karañjo lājapuṣpakaḥ / / saptacchado 'yugmapattraḥ saptāhvo gucchapuṣpakaḥ // VAnigh_75 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048413 (0.0):
pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ % prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038562 (0.021):
saptacchadāgnisuṣavīphalabāṇaghoṇṭāḥ VAnigh_68d / saptacchado 'yugmapattraḥ VAnigh_75c / saptāhvo gucchapuṣpakaḥ VAnigh_75d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032883 (0.025):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033220 (0.036):
kampillako rañjanako VAnigh_200a / karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d / karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824405 (0.039):
saptaparṇaḥ patravarṇaḥ śuktiparṇaḥ suparṇakaḥ / / saptacchado gucchapuṣpo 'yugmaparṇo municchadaḥ // Rajni_12.34
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048380 (0.043):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051350 (0.043):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.045):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.046):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050957 (0.046):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.047):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.047):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.048):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.048):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033579 (0.048):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033944 (0.049):
khadyoto dyumaṇistathā VAnigh_383b / kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.050):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053569 (0.050):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051688 (0.050):
darbhaḥ kuśo lavaḥ sthūlaḥ sūkṣmo vedapavitrakaḥ // VAnigh_96 // / rujākaras tv ārtagalo huṃkāro bhīṣaṇāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.051):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
citrako dvīpisaṃjñas tu vahniparyāyavācakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048419 (0.0):
saptacchado 'yugmapattraḥ % saptāhvo gucchapuṣpakaḥ // VAnigh_75 // / citrako dvīpisaṃjñas tu $ vahniparyāyavācakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034334 (0.0):
cāsrapittaharā sarā VAnigh_12b / citrako dvīpisaṃjñas tu VAnigh_76a
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048427 (0.0):
citrako dvīpisaṃjñas tu $ vahniparyāyavācakaḥ & / raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036685 (0.026):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d / mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ VAnigh_76d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.030):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.030):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.030):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.030):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.030):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.030):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.030):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.030):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038864 (0.030):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.030):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.031):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.031):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.031):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.032):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.032):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033309 (0.034):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051965 (0.034):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054916 (0.034):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā / / gālo rāṭho 'tha madanaḥ piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ // VAnigh_77 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048439 (0.0):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038110 (0.012):
śarekṣukusumau bāṇaḥ VAnigh_108a / śalyakaiḍaryavṛkṣaḥ syāc VAnigh_78a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048371 (0.020):
pāṭalī dīrghavṛttā ca % sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 // / vṛttatuṇḍā kākatiktā $ śārṅgeṣṭāṅgāravallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051341 (0.020):
pāṭalī dīrghavṛttā ca sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 // / vṛttatuṇḍā kākatiktā śārṅgeṣṭāṅgāravallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.020):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.020):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.022):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050932 (0.022):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053890 (0.022):
cukrikā tv amlacāṅgerī suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca kṣudrakā podakī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050890 (0.022):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā % kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053848 (0.022):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.022):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.022):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047526 (0.023):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 // / viśvadevā jhaṣā kālā $ tathā cāśvagavedhukā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050494 (0.023):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 // / viśvadevā jhaṣā kālā tathā cāśvagavedhukā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048107 (0.023):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051076 (0.023):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.024):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.024):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.024):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
śalyakaiḍaryavṛkṣaḥ syāc chardanas tagaraḥ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048444 (0.0):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ % piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ // VAnigh_77 // / śalyakaiḍaryavṛkṣaḥ syāc $ chardanas tagaraḥ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038110 (0.0):
śarekṣukusumau bāṇaḥ VAnigh_108a / śalyakaiḍaryavṛkṣaḥ syāc VAnigh_78a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.033):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.033):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.038):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.038):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau padmakī markaṭāhvayā // VAnigh_78 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048451 (0.0):
śalyakaiḍaryavṛkṣaḥ syāc $ chardanas tagaraḥ phalam & / ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau % padmakī markaṭāhvayā // VAnigh_78 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034243 (0.0):
ghṛtamājyaṃ haviḥ sarpiḥ VAnigh_325c / ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau VAnigh_78c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033625 (0.026):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052152 (0.026):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.029):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.029):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048462 (0.0):
ghoṇṭo muṇṭhagopaghoṇṭau % padmakī markaṭāhvayā // VAnigh_78 // / asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā $ khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032717 (0.002):
aṣṭāṅgasaṃgrahoktānāṃ VAnigh_1c / asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā VAnigh_79a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033936 (0.038):
khaṇḍena khaṇḍavāsaḥ syāt VAnigh_330c / khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ VAnigh_79b
trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048468 (0.0):
asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā $ khadirakadarabhaṇḍīśiṃśapāmeṣaśṛṅgyaḥ / trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau %
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034946 (0.0):
trisugandhi trijātakam VAnigh_342d / trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau VAnigh_79c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930209 (0.006):
tri hima tala palāśā joṅgakaḥ śāka śālau
kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ // VAnigh_79 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048476 (0.0):
trihimatalapalāśāḥ joṅgakaḥ śākaśālau % / kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ // VAnigh_79 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033822 (0.0):
kratudhvaṃsī vṛṣadhvajaḥ VAnigh_395d / kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ VAnigh_79d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930213 (1.192):
tri hima tala palāśā joṅgakaḥ śāka śālau / kramuka dhava kaliṅga cchāgakarṇāśvakarṇāḥ ||
asanādir vijayate śvitrakuṣṭhakaphakrimīn /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930223 (0.0):
kramuka dhava kaliṅga cchāgakarṇāśvakarṇāḥ || / asanādir vijayate śvitra kuṣṭha kapha krimīn |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048484 (0.0):
kramukadhavakaliṅgacchāgakarṇāśvakarṇāḥ // VAnigh_79 // / asanādir vijayate $ śvitrakuṣṭhakaphakrimīn &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032720 (0.058):
asanatiniśabhūrjaśvetavāhaprakīryā VAnigh_79a / asanādir vijayate VAnigh_80a
pāṇḍurogaṃ pramehaṃ ca medodoṣanibarhaṇaḥ // VAnigh_80 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930226 (0.0):
asanādir vijayate śvitra kuṣṭha kapha krimīn | / pāṇḍu rogaṃ pramehaṃ ca medo doṣa nibarhaṇaḥ || 20 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048491 (0.0):
asanādir vijayate $ śvitrakuṣṭhakaphakrimīn & / pāṇḍurogaṃ pramehaṃ ca % medodoṣanibarhaṇaḥ // VAnigh_80 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036967 (0.061):
medā medaḥsamudbhavā VAnigh_46d / medodoṣanibarhaṇaḥ VAnigh_80d / medo 'rśaḥkaphaśukrajit VAnigh_140d
asanādau pītasāraḥ priyako bījako 'sanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048497 (0.0):
pāṇḍurogaṃ pramehaṃ ca % medodoṣanibarhaṇaḥ // VAnigh_80 // / asanādau pītasāraḥ $ priyako bījako 'sanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032724 (0.058):
asanādir vijayate VAnigh_80a / asanādau pītasāraḥ VAnigh_81a / asthisārastathā majjā VAnigh_375c
syandanaḥ stimito nemiḥ rathadruḥ sarvasādhakaḥ // VAnigh_81 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048505 (0.0):
asanādau pītasāraḥ $ priyako bījako 'sanaḥ & / syandanaḥ stimito nemiḥ % rathadruḥ sarvasādhakaḥ // VAnigh_81 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037122 (0.044):
rajaḥ parāgaṃ kiñjalkaṃ VAnigh_158a / rathadruḥ sarvasādhakaḥ VAnigh_81d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039112 (0.061):
smṛto devakutumbakaḥ VAnigh_251d / syandanaḥ stimito nemiḥ VAnigh_81c
bhūrjo bhurjo bahupuṭo mṛdutvak cāsthiracchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048512 (0.0):
syandanaḥ stimito nemiḥ % rathadruḥ sarvasādhakaḥ // VAnigh_81 // / bhūrjo bhurjo bahupuṭo $ mṛdutvak cāsthiracchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036475 (0.027):
bhūnimbasairyakapaṭolakarañjayugma- VAnigh_68c / bhūrjo bhurjo bahupuṭo VAnigh_82a
pārtho 'rjunaḥ śvetavāhaḥ kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ // VAnigh_82 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048520 (0.0):
bhūrjo bhurjo bahupuṭo $ mṛdutvak cāsthiracchadaḥ & / pārtho 'rjunaḥ śvetavāhaḥ % kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ // VAnigh_82 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033054 (0.063):
kakudmān gopatir vṛṣaḥ VAnigh_371d / kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ VAnigh_82d
gāyatrī khadiro gītā kuṣṭhaghno bālapattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048526 (0.016):
pārtho 'rjunaḥ śvetavāhaḥ % kakubhaḥ phālgunāhvayaḥ // VAnigh_82 // / gāyatrī khadiro gītā $ kuṣṭhaghno bālapattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034036 (0.039):
gāṅgerukī nāgabalā VAnigh_10c / gāyatrī khadiro gītā VAnigh_83a
kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ koṭarī śyāmasārakaḥ // VAnigh_83 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048533 (0.0):
gāyatrī khadiro gītā $ kuṣṭhaghno bālapattrakaḥ & / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ % koṭarī śyāmasārakaḥ // VAnigh_83 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033149 (0.035):
kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036360 (0.044):
bhaṇḍī śukadruḥ plavaṃgaḥ VAnigh_84a / bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ VAnigh_53b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.056):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.056):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.056):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.057):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.057):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034355 (0.060):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.061):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.061):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037786 (0.062):
viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c / viśākho maṇḍalacchadaḥ VAnigh_9d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.062):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034528 (0.063):
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ VAnigh_97c / jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a / jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.063):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.063):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049120 (0.063):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052089 (0.063):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.064):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
bhaṇḍī śukadruḥ plavaṃgaḥ śirīṣo mṛdupuṣpakaḥ / / kapilā śiṃśapā kṛṣṇa- sāro maṇḍalapattrakaḥ // VAnigh_84 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048545 (0.0):
kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ % koṭarī śyāmasārakaḥ // VAnigh_83 // / bhaṇḍī śukadruḥ plavaṃgaḥ $ śirīṣo mṛdupuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036361 (0.0):
bhaṅgurātiviṣā mādrī VAnigh_146a / bhaṇḍī śukadruḥ plavaṃgaḥ VAnigh_84a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036231 (0.039):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412533 (0.039):
(2.4.221) picumandaśca nimbe 'tha picchilāguruśiṃśapā / (2.4.222) kapilā bhasmagarbhā sā śirīṣastu kapītanaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050957 (0.047):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.048):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.050):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.051):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.052):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.052):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032745 (0.052):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.052):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.052):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.053):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034525 (0.053):
jāmbūnadaṃ hiraṇyaṃ ca VAnigh_306a / jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ VAnigh_97c / jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049234 (0.053):
śūkātmakaḥ kharabusau % maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca $ tathā bhūmipariśrayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052202 (0.053):
śūkātmakaḥ kharabusau maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca tathā bhūmipariśrayā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.053):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.053):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.054):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
bastāntrī meṣaśṛṅgī ca cakṣuṣyā bahulāṅgikā / / kāleyakaṃ pītasāraṃ tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam // VAnigh_85 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048549 (0.0):
kapilā śiṃśapā kṛṣṇa- % sāro maṇḍalapattrakaḥ // VAnigh_84 // / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca $ cakṣuṣyā bahulāṅgikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048558 (0.0):
bastāntrī meṣaśṛṅgī ca $ cakṣuṣyā bahulāṅgikā & / kāleyakaṃ pītasāraṃ % tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam // VAnigh_85 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034858 (0.0):
tṛṇmūtrāmayavātajit VAnigh_48d / tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam VAnigh_85d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036236 (0.034):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d / bastāntrī meṣaśṛṅgī ca VAnigh_85a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050542 (0.056):
malayūḥ vākucī caiva % candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 // / cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā $ tathāraṇyakulatthikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053502 (0.056):
malayūḥ vākucī caiva candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 // / cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā tathāraṇyakulatthikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039253 (0.060):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032540 (0.063):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050239 (0.064):
śuklapuṣpā bhūmilagnā % hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā // VAnigh_204 // / sūkṣmapattrā sarpagandhā $ sarpākṣī raktapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053204 (0.064):
śuklapuṣpā bhūmilagnā hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā // VAnigh_204 // / sūkṣmapattrā sarpagandhā sarpākṣī raktapuṣpikā /
tāḍas tālo dīrghatarus tṛṇarājas tribījakaḥ / / palāśaḥ kiṃśuko vāta- rodho brahmataruḥ paṭuḥ // VAnigh_86 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048571 (0.0):
kāleyakaṃ pītasāraṃ % tṛtīyaṃ varṇakṛddhimam // VAnigh_85 // / tāḍas tālo dīrghatarus $ tṛṇarājas tribījakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037279 (0.037):
rogahāro 'gadaṃkāro VAnigh_406a / rodho brahmataruḥ paṭuḥ VAnigh_86d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817119 (0.056):
palāśaḥ kiṃśukaḥ parṇo vātapotho 'tha yājñikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038463 (0.061):
śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī VAnigh_224c / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034707 (0.062):
tāḍapattrī musaly api VAnigh_236d / tāḍas tālo dīrghatarus VAnigh_86a
joṅgakaḥ śītaśamano lohanāmāgaruḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048578 (0.0):
palāśaḥ kiṃśuko vāta- % rodho brahmataruḥ paṭuḥ // VAnigh_86 // / joṅgakaḥ śītaśamano $ lohanāmāgaruḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034594 (0.031):
juṣṭo 'sau dhanasaṃyutaḥ VAnigh_407b / joṅgakaḥ śītaśamano VAnigh_87a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038463 (0.064):
śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī VAnigh_224c / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo raso niryāsarālakau // VAnigh_87 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048587 (0.0):
joṅgakaḥ śītaśamano $ lohanāmāgaruḥ smṛtaḥ & / sajahviḥ śrīkaraḥ śālo % raso niryāsarālakau // VAnigh_87 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035429 (0.047):
nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d / niryāso yas tu śālmalyāḥ VAnigh_160c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.051):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.054):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.054):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050428 (0.057):
śleṣmāntako bahuphalaḥ % śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras $ tāmrapuṣpo yugacchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053389 (0.057):
śleṣmāntako bahuphalaḥ śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras tāmrapuṣpo yugacchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037158 (0.058):
rasendraś capalaḥ sūto VAnigh_290a / raso niryāsarālakau VAnigh_87d / rasono laśuno jñeyaḥ VAnigh_265c
dhavo dṛḍhatarur gauraḥ śakaṭākṣo marūdbhavaḥ / / kramukaṃ kaivukaṃ pūgaṃ kaṣāyaṃ madhur āhvayam // VAnigh_88 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048599 (0.0):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo % raso niryāsarālakau // VAnigh_87 // / dhavo dṛḍhatarur gauraḥ $ śakaṭākṣo marūdbhavaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033325 (0.018):
kaśerukaḥ sugandhiś ca VAnigh_316c / kaṣāyaṃ madhur āhvayam VAnigh_88d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050321 (0.030):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053284 (0.030):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035227 (0.042):
dharā dharitrī dharaṇī VAnigh_380c / dhavo dṛḍhatarur gauraḥ VAnigh_88a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 823285 (0.048):
pūgaṃ tu cikkaṇī cikkā cikkaṇaṃ ślakṣṇakaṃ tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049214 (0.056):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052182 (0.056):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034802 (0.058):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050712 (0.059):
aṅkolo girikolaś ca % pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca $ bakulī talapoṭakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053671 (0.059):
aṅkolo girikolaś ca pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca bakulī talapoṭakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036619 (0.061):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ bastakarṇo 'jakarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048601 (1.788):
kramukaṃ kaivukaṃ pūgaṃ % kaṣāyaṃ madhur āhvayam // VAnigh_88 // / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ $ bastakarṇo 'jakarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038464 (0.036):
śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī VAnigh_224c / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a
śasyasaṃvaraṇaḥ śūraḥ kuśikaś cāśvakarṇakaḥ // VAnigh_89 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048611 (0.0):
śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ $ bastakarṇo 'jakarṇakaḥ & / śasyasaṃvaraṇaḥ śūraḥ % kuśikaś cāśvakarṇakaḥ // VAnigh_89 //
varuṇasairyakayugmaśatāvarī- dahanamoraṭabilvaviṣāṇikāḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930241 (0.0):
varuṇa sairyaka yugma śatāvarī dahana moraṭa bilva viṣāṇikāḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048619 (0.0):
śasyasaṃvaraṇaḥ śūraḥ % kuśikaś cāśvakarṇakaḥ // VAnigh_89 // / varuṇasairyakayugmaśatāvarī- $ dahanamoraṭabilvaviṣāṇikāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037518 (0.024):
varāhaḥ śūkaraḥ kīṭī VAnigh_349a / varuṇasairyakayugmaśatāvarī- VAnigh_90a
dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ bahalapallavadarbharujākarāḥ // VAnigh_90 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930250 (0.0):
varuṇa sairyaka yugma śatāvarī dahana moraṭa bilva viṣāṇikāḥ | / dvi bṛhatī dvi karañja jayā dvayaṃ bahalapallava darbha rujākarāḥ || 21 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048630 (0.0):
varuṇasairyakayugmaśatāvarī- $ dahanamoraṭabilvaviṣāṇikāḥ & / dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ % bahalapallavadarbharujākarāḥ // VAnigh_90
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035199 (0.0):
dvipuṣpī puṣpaṭī tathā VAnigh_320d / dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ VAnigh_90c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930242 (1.192):
varuṇa sairyaka yugma śatāvarī dahana moraṭa bilva viṣāṇikāḥ | / dvi bṛhatī dvi karañja jayā dvayaṃ bahalapallava darbha rujākarāḥ || 21 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036252 (0.023):
bastāntrī vyādhighāto bahalabahurasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni VAnigh_191c / bahalapallavadarbharujākarāḥ VAnigh_90d
varuṇādiḥ kaphaṃ medo mandāgnitvaṃ niyacchati /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930262 (0.0):
15.21av varaṇa sairyaka yugma śatāvarī / varuṇādiḥ kaphaṃ medo mandāgni tvaṃ niyacchati |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048638 (0.0):
dvibṛhatīdvikarañjajayādvayaṃ % bahalapallavadarbharujākarāḥ // VAnigh_90 / varuṇādiḥ kaphaṃ medo $ mandāgnitvaṃ niyacchati &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037523 (0.030):
varuṇasairyakayugmaśatāvarī- VAnigh_90a / varuṇādiḥ kaphaṃ medo VAnigh_91a
āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ gulmaṃ cāntaḥ savidradhim // VAnigh_91 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930270 (0.0):
āḍhya vātaṃ śiraḥ śūlaṃ gulmaṃ cāntaḥ sa vidradhim || 22 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048648 (0.0):
varuṇādiḥ kaphaṃ medo $ mandāgnitvaṃ niyacchati & / āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ % gulmaṃ cāntaḥ savidradhim // VAnigh_91 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034110 (0.0):
gulmamehāśmarīpāṇḍu- VAnigh_140c / gulmaṃ cāntaḥ savidradhim VAnigh_91d
varuṇādau śvetapuṣpo varuṇo varaṇaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048654 (0.0):
āḍhyavātaṃ śiraḥśūlaṃ % gulmaṃ cāntaḥ savidradhim // VAnigh_91 // / varuṇādau śvetapuṣpo $ varuṇo varaṇaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037532 (0.0):
varuṇādiḥ kaphaṃ medo VAnigh_91a / varuṇādau śvetapuṣpo VAnigh_92a
śaṭālavṛkṣo bilvo 'strī pūtivāto mahāphalaḥ // VAnigh_92 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048662 (0.0):
varuṇādau śvetapuṣpo $ varuṇo varaṇaḥ smṛtaḥ & / śaṭālavṛkṣo bilvo 'strī % pūtivāto mahāphalaḥ // VAnigh_92 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035982 (0.0):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c / pūtivāto mahāphalaḥ VAnigh_92d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034875 (0.028):
tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ VAnigh_209b / teṣāṃ phalaṃ tu kumbhīkaṃ VAnigh_316a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051141 (0.035):
pañcāṅgulī liṅgabījā % rājikā piṇḍavatphalā // VAnigh_276 // / turyatuṇḍī śilācchedī $ pūtikā nityapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054100 (0.035):
pañcāṅgulī liṅgabījā rājikā piṇḍavatphalā // VAnigh_276 // / turyatuṇḍī śilācchedī pūtikā nityapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.035):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.035):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048424 (0.037):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051394 (0.037):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.040):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038040 (0.060):
śaṅkho vāribhavaḥ kambuḥ VAnigh_304a / śaṭālavṛkṣo bilvo 'strī VAnigh_92c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036781 (0.064):
mālavī triśirā pāṭhā VAnigh_35a / mālūraḥ śrīphalaḥ śaivaḥ VAnigh_93a
mālūraḥ śrīphalaḥ śaivaḥ śāṇḍilyaḥ śrīnivāsakaḥ / / mahākālyajaśṛṅgī ca kūrcaparṇī viṣāṇikā // VAnigh_93 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048674 (0.0):
śaṭālavṛkṣo bilvo 'strī % pūtivāto mahāphalaḥ // VAnigh_92 // / mālūraḥ śrīphalaḥ śaivaḥ $ śāṇḍilyaḥ śrīnivāsakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036677 (0.030):
masūraḥ pittabheṣajam VAnigh_337d / mahākadambo niculo VAnigh_211a / mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036784 (0.032):
mālavī triśirā pāṭhā VAnigh_35a / mālūraḥ śrīphalaḥ śaivaḥ VAnigh_93a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034469 (0.035):
jayavṛkṣendravṛkṣakau VAnigh_165b / jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a
jayāgnimantho 'raṇikā takkārī vaijayantikā / / śigruḥ śobhāñjanas tīkṣṇa- gandho bahalapallavaḥ // VAnigh_94 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048686 (0.0):
mahākālyajaśṛṅgī ca % kūrcaparṇī viṣāṇikā // VAnigh_93 // / jayāgnimantho 'raṇikā $ takkārī vaijayantikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034470 (0.0):
jambo dantaśaṭhaḥ smṛtaḥ VAnigh_272b / jayavṛkṣendravṛkṣakau VAnigh_165b / jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814746 (0.059):
ugradāhaharo rucyo mukharogaśamapradaḥ // Rajni_9.21 / agnimantho 'gnimathanaḥ tarkārī vaijayantikā / / vahnimantho 'raṇī ketuḥ śrīparṇī karṇikā jayā /
muraṅgī śigruko rakta- puṣpo madhuraśigrukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048693 (0.0):
śigruḥ śobhāñjanas tīkṣṇa- % gandho bahalapallavaḥ // VAnigh_94 // / muraṅgī śigruko rakta- $ puṣpo madhuraśigrukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036824 (0.032):
mudgaparṇī sahā sūpya- VAnigh_11c / muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.035):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.053):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032601 (0.061):
anilo māruto vāyuḥ VAnigh_377a / annasāro raso rakta- VAnigh_373a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051924 (0.063):
uddālakastu jūrṇāhvo % yāvanālaḥ śukapriyaḥ // VAnigh_336 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054876 (0.063):
uddālakastu jūrṇāhvo yāvanālaḥ śukapriyaḥ // VAnigh_336 //
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- kesaro madhuśigrukaḥ // VAnigh_95 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048699 (0.0):
muraṅgī śigruko rakta- $ puṣpo madhuraśigrukaḥ & / tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- % kesaro madhuśigrukaḥ // VAnigh_95 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049213 (0.046):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052181 (0.046):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047722 (0.048):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī % kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro $ madhūko guḍapuṣpakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050691 (0.048):
kāśmaryabhīruḥ śrīparṇī kāśmaryaṃ kaṭphalaṃ tathā // VAnigh_25 // / ḍolāphalas tīkṣṇasāro madhūko guḍapuṣpakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050712 (0.049):
aṅkolo girikolaś ca % pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca $ bakulī talapoṭakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053671 (0.049):
aṅkolo girikolaś ca pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca bakulī talapoṭakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.050):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036620 (0.051):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049806 (0.051):
vasantadūtī mākandā % bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā // VAnigh_174 // / rasāladruḥ sahakāraḥ $ saurabhaḥ kokilapriyaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052771 (0.051):
vasantadūtī mākandā bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā // VAnigh_174 // / rasāladruḥ sahakāraḥ saurabhaḥ kokilapriyaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.052):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053285 (0.052):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051657 (0.054):
kaśerukaḥ sugandhiś ca % sukando mustakandakaḥ // VAnigh_316 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054611 (0.054):
kaśerukaḥ sugandhiś ca sukando mustakandakaḥ // VAnigh_316 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.054):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.056):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.056):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048380 (0.058):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051711 (0.062):
mallikoktā vicakilā % dvipuṣpī puṣpaṭī tathā // VAnigh_320 // / kuñjaraḥ śatapattraś ca $ kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ &
sitaṃ tīkṣṇaṃ śigrubījaṃ śvetāṅgaṃ maricāhvayam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048706 (0.0):
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- % kesaro madhuśigrukaḥ // VAnigh_95 // / sitaṃ tīkṣṇaṃ śigrubījaṃ $ śvetāṅgaṃ maricāhvayam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038718 (0.0):
sikthakaṃ makṣikāmalam VAnigh_327d / sitaṃ tīkṣṇaṃ śigrubījaṃ VAnigh_96a
darbhaḥ kuśo lavaḥ sthūlaḥ sūkṣmo vedapavitrakaḥ // VAnigh_96 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048716 (0.0):
sitaṃ tīkṣṇaṃ śigrubījaṃ $ śvetāṅgaṃ maricāhvayam & / darbhaḥ kuśo lavaḥ sthūlaḥ % sūkṣmo vedapavitrakaḥ // VAnigh_96 //
rujākaras tv ārtagalo huṃkāro bhīṣaṇāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039276 (0.019):
hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c / hiṃgunā puṣkaracchadaḥ VAnigh_255b / huṃkāro bhīṣaṇāhvayaḥ VAnigh_97b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.031):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.031):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.032):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.032):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.033):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (0.033):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.033):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.033):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.033):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.033):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.033):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.033):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.033):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.033):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.033):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.037):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.037):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.037):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā & / samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.037):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā / / samudrajo vyāghranakho vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ svādutiktaphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_97 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048731 (0.0):
rujākaras tv ārtagalo $ huṃkāro bhīṣaṇāhvayaḥ & / jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ % svādutiktaphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_97 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039174 (0.0):
svādugandhicchadā caiva VAnigh_131c / svādutiktaphalaḥ smṛtaḥ VAnigh_97d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032943 (0.055):
ulūko vāyasāristu VAnigh_353c / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu VAnigh_98a
ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu kāsīsadvayasaindhavam /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930286 (0.0):
15.22av varaṇādiḥ kaphaṃ medo 15.22cv adho vātaṃ śiraḥ śūlaṃ / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu kāsīsa dvaya saindhavam |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048736 (0.0):
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ % svādutiktaphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_97 // / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu $ kāsīsadvayasaindhavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032946 (0.013):
ulūko vāyasāristu VAnigh_353c / ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu VAnigh_98a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036496 (0.060):
bhṛṅgārī cīrukā cīrī VAnigh_370a / bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ VAnigh_234d
saśilājatu kṛcchrāśma- gulmamedaḥkaphāpaham // VAnigh_98 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048747 (0.0):
ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu $ kāsīsadvayasaindhavam & / saśilājatu kṛcchrāśma- % gulmamedaḥkaphāpaham // VAnigh_98 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034102 (0.0):
gurur bṛhaspatir mantrī VAnigh_388c / gulmamedaḥkaphāpaham VAnigh_98d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930294 (2.384):
sa śilā jatu kṛcchrāśma gulma medaḥ kaphāpaham || 23 ||
ūṣakādau tu vṛṣako vūṣako rucakāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048754 (0.0):
saśilājatu kṛcchrāśma- % gulmamedaḥkaphāpaham // VAnigh_98 // / ūṣakādau tu vṛṣako $ vūṣako rucakāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032952 (0.0):
ūṣakas tutthakaṃ hiṅgu VAnigh_98a / ūṣakādau tu vṛṣako VAnigh_99a
ūṣo niḥsārakaḥ siṃho mūtravṛddhikaraḥ smṛtaḥ // VAnigh_99 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048763 (0.0):
ūṣakādau tu vṛṣako $ vūṣako rucakāhvayaḥ & / ūṣo niḥsārakaḥ siṃho % mūtravṛddhikaraḥ smṛtaḥ // VAnigh_99 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036864 (0.028):
mūtralaṃ trapusaṃ smṛtam VAnigh_257b / mūtravṛddhikaraḥ smṛtaḥ VAnigh_99d
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā karparaṃ barhikaṇṭakam / / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048777 (0.0):
ūṣo niḥsārakaḥ siṃho % mūtravṛddhikaraḥ smṛtaḥ // VAnigh_99 // / kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā $ karparaṃ barhikaṇṭakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033121 (0.029):
kaṭvaṅgo 'ralutiktakaḥ VAnigh_147b / kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047865 (0.032):
ambaṣṭhā sthāpanī vīrā % bodhakī ca kucelikā // VAnigh_35 // / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu $ bhūtaghnaṃ vastihiṃsakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050833 (0.032):
ambaṣṭhā sthāpanī vīrā bodhakī ca kucelikā // VAnigh_35 // / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu bhūtaghnaṃ vastihiṃsakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034442 (0.055):
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu VAnigh_36a / jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu VAnigh_100c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037202 (0.057):
rājikā piṇḍavatphalā VAnigh_276d / rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam VAnigh_100d / rāmānyācchādanaphalā VAnigh_208a
kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ dvitīyaṃ puṣpasaṃjñakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048783 (0.0):
jantughnaṃ jaraṇaṃ hiṅgu % rāmaṭhaṃ bhūtanāśanam // VAnigh_100 // / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ $ dvitīyaṃ puṣpasaṃjñakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033503 (0.038):
kāsīsadvayasaindhavam VAnigh_98b / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ VAnigh_101a
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca nādeyaṃ lavaṇottamam // VAnigh_101 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048789 (0.0):
kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ $ dvitīyaṃ puṣpasaṃjñakam & / saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca % nādeyaṃ lavaṇottamam // VAnigh_101 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038921 (0.023):
sūryāhvārkas tu rūpikā VAnigh_123b / saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca VAnigh_101c / sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c
śilājaṃ dhātujaṃ jñeyaṃ mandarotthaṃ śilājatu /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048796 (0.0):
saindhavaṃ māṇimanthaṃ ca % nādeyaṃ lavaṇottamam // VAnigh_101 // / śilājaṃ dhātujaṃ jñeyaṃ $ mandarotthaṃ śilājatu &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038209 (0.0):
śilākarpūrasaṃjñakam VAnigh_296b / śilājaṃ dhātujaṃ jñeyaṃ VAnigh_102a
pārvataṃ śailaniryāsaḥ girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048802 (0.0):
śilājaṃ dhātujaṃ jñeyaṃ $ mandarotthaṃ śilājatu & / pārvataṃ śailaniryāsaḥ % girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034048 (0.039):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ VAnigh_198c / girijaṃ ca śilāhvayam VAnigh_102d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039258 (0.050):
hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c / hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051861 (0.054):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti % tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca $ rasāmlaṃ śuktakāñjikam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054813 (0.054):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca rasāmlaṃ śuktakāñjikam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.058):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052188 (0.058):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038835 (0.058):
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ VAnigh_129a / surasādir gaṇaḥ śleṣma- VAnigh_130a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034720 (0.059):
tāpīsamudbhavaṃ tāpyaṃ VAnigh_295c / tāmrapuṣpo yugacchadaḥ VAnigh_220b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033555 (0.061):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049048 (0.062):
elavālukam aileyaṃ % bāleyaṃ harivālukam // VAnigh_119 // / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca $ vitunnaṃ paripelavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052018 (0.062):
elavālukam aileyaṃ bāleyaṃ harivālukam // VAnigh_119 // / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca vitunnaṃ paripelavam /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052852 (0.062):
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930304 (0.0):
15.23dv gulma meha kaphāpaham / vellantarāraṇika būka vṛṣāśmabheda gokaṇṭaketkaṭa sahācara bāṇa kāśāḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930328 (0.0):
vṛkṣādanī nala kuśa dvaya guṇṭha gundrā bhallūka moraṭa kuraṇṭa karambha pārthāḥ / 15.24bv gokaṇṭakotkaṭa sahācara bāṇa kāśāḥ 15.24cv
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048813 (0.0):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ % girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 // / vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- $ gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037963 (0.0):
veṇupatrī vṛṣā pārvī VAnigh_106c / vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- VAnigh_103a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034129 (0.026):
gokaṇṭako gokṣurakaḥ VAnigh_20c / gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ VAnigh_103b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930311 (0.036):
vellantarāraṇika būka vṛṣāśmabheda gokaṇṭaketkaṭa sahācara bāṇa kāśāḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049221 (0.052):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052189 (0.052):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.052):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.053):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.053):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033555 (0.053):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.054):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052852 (0.054):
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048917 (0.057):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca % śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 // / śrīhastinī kuraṭakā $ picukaḥ śitivārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051887 (0.057):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 // / śrīhastinī kuraṭakā picukaḥ śitivārakaḥ /
vṛkṣādanīnalakuśādvayaguṇṭhagundrā- bhallūkamoraṭakuraṇṭakarambhapārthāḥ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930321 (0.0):
vellantarāraṇika būka vṛṣāśmabheda gokaṇṭaketkaṭa sahācara bāṇa kāśāḥ | / vṛkṣādanī nala kuśa dvaya guṇṭha gundrā bhallūka moraṭa kuraṇṭa karambha pārthāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048824 (0.0):
vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- $ gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ & / vṛkṣādanīnalakuśādvayaguṇṭhagundrā- % bhallūkamoraṭakuraṇṭakarambhapārthāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036397 (0.0):
bhallātapāṭhātriphalīviṣākhyāḥ VAnigh_166b / bhallūkamoraṭakuraṇṭakarambhapārthāḥ VAnigh_103d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037884 (0.0):
vṛkṣādanī tu śikharo VAnigh_109a / vṛkṣādanīnalakuśādvayaguṇṭhagundrā- VAnigh_103c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930329 (0.023):
15.24bv gokaṇṭakotkaṭa sahācara bāṇa kāśāḥ 15.24cv / vṛkṣādanī nala kuśa dvaya guntha gundrā
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930343 (0.058):
15.24cv vṛkṣādanī nala kuśa dvaya guñcha gundrā 15.24cv / vṛkṣādanī nala kuśa dvaya guccha gundrā
// VAnigh_103 // / vargo vīratarādyo 'yaṃ hanti vātakṛtān gadān /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048833 (0.0):
vṛkṣādanīnalakuśādvayaguṇṭhagundrā- % bhallūkamoraṭakuraṇṭakarambhapārthāḥ / // VAnigh_103 // / vargo vīratarādyo 'yaṃ $ hanti vātakṛtān gadān &
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930352 (1.192):
vṛkṣādanī nala kuśa dvaya guccha gundrā / vargo vīratarādyo 'yaṃ hanti vāta kṛtān gadān |
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036399 (0.056):
bhallūkamoraṭakuraṇṭakarambhapārthāḥ VAnigh_103d / bhallūko bhūtavṛkṣaś ca VAnigh_110c
aśmarīśarkarāmūtra- kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930357 (0.0):
vargo vīratarādyo 'yaṃ hanti vāta kṛtān gadān | / aśmarī śarkarā mūtra kṛcchrāghāta rujā haraḥ || 25 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048842 (0.0):
vargo vīratarādyo 'yaṃ $ hanti vātakṛtān gadān & / aśmarīśarkarāmūtra- % kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033680 (0.030):
kṛkavākus tāmracūḍaḥ VAnigh_352a / kṛcchrāghātarujāharaḥ VAnigh_104d
vellantaro vīratarur gaṇe vīratarādike / / vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca bukaś ceśvaramallikā // VAnigh_105 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048846 (0.0):
aśmarīśarkarāmūtra- % kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 // / vellantaro vīratarur $ gaṇe vīratarādike &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048853 (0.0):
vellantaro vīratarur $ gaṇe vīratarādike & / vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca % bukaś ceśvaramallikā // VAnigh_105 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033976 (0.030):
gajo hastī karībhaś ca VAnigh_344a / gaṇe vīratarādike VAnigh_105b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036312 (0.037):
bisaprasūnarājīva- VAnigh_314c / bukaś ceśvaramallikā VAnigh_105d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049558 (0.043):
sandhānīyau hitau pitte % vraṇānām api ropaṇau // VAnigh_156 // / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ $ priyaṅguḥ samudāhṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052526 (0.043):
sandhānīyau hitau pitte vraṇānām api ropaṇau // VAnigh_156 // / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ priyaṅguḥ samudāhṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.054):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049185 (0.059):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī % kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo / bhūtaveśī // VAnigh_129 // / surasādir gaṇaḥ śleṣma- $ medaḥkṛminiṣūdanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052153 (0.059):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 // / surasādir gaṇaḥ śleṣma- medaḥkṛminiṣūdanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036105 (0.060):
priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ VAnigh_157a / priyālas tu kharaskandhaś VAnigh_176a
siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ / / veṇupatrī vṛṣā pārvī parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048863 (0.0):
vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca % bukaś ceśvaramallikā // VAnigh_105 // / siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva $ vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038760 (0.050):
siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c / siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva VAnigh_106a / siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva VAnigh_214c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050361 (0.055):
siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva % vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ // VAnigh_214 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053322 (0.055):
siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ // VAnigh_214 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037956 (0.055):
veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ VAnigh_240b / veṇupatrī vṛṣā pārvī VAnigh_106c / vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- VAnigh_103a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037922 (0.057):
vṛṣakarṇyākhukarṇī ca VAnigh_134a / vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035684 (0.057):
parṇī mārjāragandhikā VAnigh_11d / parvaṇī vaṃśapatrikā VAnigh_106d / parvamañjarikā kīṭa- VAnigh_277c
aśmabhedī śilābhedī jñeyā pāṣāṇabhedikā / / utkaṭā sūkṣmapatrā ca dīrghalohitayaṣṭikā // VAnigh_107 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048876 (0.0):
veṇupatrī vṛṣā pārvī % parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī $ jñeyā pāṣāṇabhedikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050533 (0.0):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053493 (0.0):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051708 (0.019):
mallikoktā vicakilā % dvipuṣpī puṣpaṭī tathā // VAnigh_320 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054661 (0.019):
mallikoktā vicakilā dvipuṣpī puṣpaṭī tathā // VAnigh_320 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.019):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.019):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.019):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.019):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032824 (0.020):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.020):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.020):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038423 (0.020):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037466 (0.020):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.022):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā & / samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.022):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā / / samudrajo vyāghranakho vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.023):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.023):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051076 (0.025):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.025):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
śarekṣukusumau bāṇaḥ sa kāṇḍekṣunibhāṅghrikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048882 (0.0):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca % dīrghalohitayaṣṭikā // VAnigh_107 // / śarekṣukusumau bāṇaḥ $ sa kāṇḍekṣunibhāṅghrikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038105 (0.028):
śarī tu suvratā jñeyā VAnigh_232a / śarekṣukusumau bāṇaḥ VAnigh_108a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038529 (0.059):
ṣaḍgranthā haimavatyapi VAnigh_148b / sa kāṇḍekṣunibhāṅghrikaḥ VAnigh_108b
śvetacāmarakaḥ kāśo gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048893 (0.0):
śvetacāmarakaḥ kāśo % gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037876 (0.025):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c / vṛkṣādanī tu śikharo VAnigh_109a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.037):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050157 (0.040):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī $ nīlākhyā girikarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053122 (0.040):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī nīlākhyā girikarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038324 (0.040):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.041):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.041):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.041):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035971 (0.041):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032672 (0.043):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035979 (0.043):
pūtikā nityapuṣpikā VAnigh_277b / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c / pūtivāto mahāphalaḥ VAnigh_92d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036507 (0.044):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c / mañjiṣṭhā vijayā raktā VAnigh_158c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037018 (0.044):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a / yaṣṭī paruṣakaṃ hanti VAnigh_23c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034354 (0.044):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c / cillī tu lomaśā smṛtā VAnigh_262b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033232 (0.045):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034528 (0.045):
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ VAnigh_97c / jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a / jālinī kṛtavedhanaḥ VAnigh_241b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032697 (0.045):
aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a / aśmabhedī śilābhedī VAnigh_107a / aśmarīśarkarāmūtra- VAnigh_104c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.045):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.045):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
vṛkṣādanī tu śikharo vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ / / mṛdupuṣpo 'tha suṣiro nadīstho nalako nalaḥ // VAnigh_109 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048907 (0.0):
śvetacāmarakaḥ kāśo % gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 // / vṛkṣādanī tu śikharo $ vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037878 (0.0):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c / vṛkṣādanī tu śikharo VAnigh_109a
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21371125 (0.027):
strīsaṃjñastu guṇairalpo vṛttapatraḥ pratāpavān / / vandākaḥ pādaparuhaḥ śikharī tarurohiṇī // Āk_1,22.2 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801477 (0.041):
brāhmī tiktarasoṣṇā ca sarā vātāmaśophajit // Rajni_4.67 / vandākaḥ pādaparuhā śikharī tarurohiṇī / / vṛkṣādanī vṛkṣaruhā kāmavṛkṣaś ca śekharī // Rajni_4.68
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4898392 (0.046):
ardhacandrotkarālaś ca śukatuṇḍastathaiva ca /AP_340.014ab/ / suṣṭiś ca śikharaś caiva kapitthaḥ kheṭakāmukhaḥ //AP_340.014cd/
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034797 (0.058):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047517 (0.059):
sunāḍiko raktapuṣpo % viśākho maṇḍalacchadaḥ // VAnigh_9 // / sahadevā mahāgandhā $ devagandhā balāhvayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050485 (0.059):
sunāḍiko raktapuṣpo viśākho maṇḍalacchadaḥ // VAnigh_9 // / sahadevā mahāgandhā devagandhā balāhvayā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038543 (0.061):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050310 (0.063):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo $ 'napāyī jalanūpuraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053273 (0.063):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo 'napāyī jalanūpuraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.063):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048380 (0.063):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ % svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ $ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051350 (0.063):
vyāghrapādaḥ sruvataruḥ svādukaṇṭo vikaṅkataḥ // VAnigh_72 // / kirātatikto bhūnimbaḥ kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048425 (0.064):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051395 (0.064):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.064):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
guṇṭho vṛttatṛṇaḥ śuṇṭhaḥ śṛṅgaverābhamūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048914 (0.0):
mṛdupuṣpo 'tha suṣiro % nadīstho nalako nalaḥ // VAnigh_109 // / guṇṭho vṛttatṛṇaḥ śuṇṭhaḥ $ śṛṅgaverābhamūlakaḥ &
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048920 (0.0):
guṇṭho vṛttatṛṇaḥ śuṇṭhaḥ $ śṛṅgaverābhamūlakaḥ & / bhallūko bhūtavṛkṣaś ca % śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038429 (0.025):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.037):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.039):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.039):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048424 (0.039):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051394 (0.039):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.039):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.039):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.039):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.039):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.039):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.039):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037372 (0.041):
likhikā bhaktikā bhūrī VAnigh_228c / luṅgaś ca phalapūrakaḥ VAnigh_271d / lulāyo mahiṣo vāha- VAnigh_371a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.042):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.042):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.043):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.043):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.043):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.043):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
śrīhastinī kuraṭakā picukaḥ śitivārakaḥ / / kṛṣṇasūkṣmaphalā yukta- puṣpā mastakamañjarī // VAnigh_111 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048932 (0.0):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca % śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 // / śrīhastinī kuraṭakā $ picukaḥ śitivārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038428 (0.0):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a / śrīhastinī kuraṭakā VAnigh_111a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035960 (0.040):
puṣpāñjanaṃ rītipuṣpaṃ VAnigh_303a / puṣpā mastakamañjarī VAnigh_111d
karambhaḥ karkaśo yugma- phalā cottamakanyakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048938 (0.0):
kṛṣṇasūkṣmaphalā yukta- % puṣpā mastakamañjarī // VAnigh_111 // / karambhaḥ karkaśo yugma- $ phalā cottamakanyakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033238 (0.037):
karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c / karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a
kapotavaṅkā varadā ravibhaktā suvarcalā // VAnigh_112 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048946 (0.0):
karambhaḥ karkaśo yugma- $ phalā cottamakanyakā & / kapotavaṅkā varadā % ravibhaktā suvarcalā // VAnigh_112 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037139 (0.032):
rambhā tu kadalī mocā VAnigh_270a / ravibhaktā suvarcalā VAnigh_112d
rodhraśābarakarodhrapalāśāḥ jiṅgiṇīsaralakaṭphalayuktāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048954 (0.0):
kapotavaṅkā varadā % ravibhaktā suvarcalā // VAnigh_112 // / rodhraśābarakarodhrapalāśāḥ $ jiṅgiṇīsaralakaṭphalayuktāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037286 (0.021):
rodho brahmataruḥ paṭuḥ VAnigh_86d / rodhraśābarakarodhrapalāśāḥ VAnigh_113a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930370 (0.038):
lodhra śābaraka lodhra palāśā jiṅginī sarala kaṭphala yuktāḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930387 (0.049):
15.26av lodhra śābara kadamba palāśā 15.26bv / jhiñjhiṇī sarala kaṭphala yuktāḥ
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ sailavāluparipelavamocāḥ // VAnigh_113 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048964 (0.0):
rodhraśābarakarodhrapalāśāḥ $ jiṅgiṇīsaralakaṭphalayuktāḥ & / kutsitāmbakadalīgataśokāḥ % sailavāluparipelavamocāḥ // VAnigh_113 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038929 (0.026):
sairyakas tu sahacaraḥ VAnigh_73c / sailavāluparipelavamocāḥ VAnigh_113d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930379 (0.057):
kutsitāmba kadalī gataśokāḥ sailavālu paripelava mocāḥ || 26 ||
eṣa rodhrādiko nāma medaḥkaphaharo gaṇaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930397 (0.0):
eṣa lodhrādiko nāma medaḥ kapha haro gaṇaḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048972 (0.0):
kutsitāmbakadalīgataśokāḥ % sailavāluparipelavamocāḥ // VAnigh_113 // / eṣa rodhrādiko nāma $ medaḥkaphaharo gaṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033021 (5.960):
elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ VAnigh_179a / eṣa rodhrādiko nāma VAnigh_114a
yonidoṣaharaḥ stambhī varṇyo viṣavināśanaḥ // VAnigh_114 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930402 (0.0):
eṣa lodhrādiko nāma medaḥ kapha haro gaṇaḥ | / yoni doṣa haraḥ stambhī varṇyo viṣa vināśanaḥ || 27 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048981 (0.0):
eṣa rodhrādiko nāma $ medaḥkaphaharo gaṇaḥ & / yonidoṣaharaḥ stambhī % varṇyo viṣavināśanaḥ // VAnigh_114 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037552 (0.030):
varṇaprasādanaḥ kaṇḍū- VAnigh_180c / varṇyo viṣavināśanaḥ VAnigh_114d
lodhrādau tilvako lodhras tirīṭaḥ paṭṭikāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048988 (0.0):
yonidoṣaharaḥ stambhī % varṇyo viṣavināśanaḥ // VAnigh_114 // / lodhrādau tilvako lodhras $ tirīṭaḥ paṭṭikāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037389 (0.020):
lelihāno dandaśūko VAnigh_362a / lodhrādau tilvako lodhras VAnigh_115a
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208044 (0.051):
lodhras tilvas tirīṭaśca śāvaro gālavastathā // 217 / dvitīyaḥ paṭṭikālodhraḥ kramukaḥ sthūlavalkalaḥ /
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048997 (0.0):
lodhrādau tilvako lodhras $ tirīṭaḥ paṭṭikāhvayaḥ & / dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034220 (0.029):
ghaṭikā chatrapattrakā VAnigh_233b / ghanatvak cākṣibheṣajaḥ VAnigh_115d
jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā mocakī guḍamañjarī / / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049007 (0.0):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā $ mocakī guḍamañjarī &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.020):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.020):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.020):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.020):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 824335 (0.020):
devakāṣṭhaṃ pūtikāṣṭhaṃ bhadrakāṣṭhaṃ sukāṣṭhakam / / asnigdhadārukaṃ caiva kāṣṭhadāru ṣaḍāhvayam // Rajni_12.30
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.021):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.021):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.021):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.021):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050428 (0.021):
śleṣmāntako bahuphalaḥ % śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras $ tāmrapuṣpo yugacchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053389 (0.021):
śleṣmāntako bahuphalaḥ śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras tāmrapuṣpo yugacchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038423 (0.022):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050535 (0.022):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053495 (0.022):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051181 (0.023):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054139 (0.023):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035980 (0.025):
pūtikā nityapuṣpikā VAnigh_277b / pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ VAnigh_116c / pūtivāto mahāphalaḥ VAnigh_92d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033526 (0.025):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.026):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā & / samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ devaparyāyavācakaḥ / / sugandhā suvahā rāsnā yuktāhvā gandhanākulī // VAnigh_117 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049021 (0.0):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ % saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 // / surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ $ devaparyāyavācakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035111 (0.002):
devadālī ca karkoṭī VAnigh_240a / devaparyāyavācakaḥ VAnigh_117b / devāhvā bhadramustakam VAnigh_151d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.008):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.008):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.008):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.008):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032824 (0.008):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.010):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.010):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (0.010):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.010):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.010):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.010):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050593 (0.010):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.010):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051216 (0.010):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.010):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053553 (0.010):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (0.010):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054172 (0.010):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
surabhiś ca kadambaś ca kuñcitāṅgo haripriyaḥ / / rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā // VAnigh_118 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049035 (0.0):
sugandhā suvahā rāsnā % yuktāhvā gandhanākulī // VAnigh_117 // / surabhiś ca kadambaś ca $ kuñcitāṅgo haripriyaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051053 (0.0):
nīrapūrṇaphalaḥ śṛṅgī % mocaṃ tu kadalīphalam // VAnigh_269 // / rambhā tu kadalī mocā $ vṛttapuṣpāṃśumatphalā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054012 (0.0):
nīrapūrṇaphalaḥ śṛṅgī mocaṃ tu kadalīphalam // VAnigh_269 // / rambhā tu kadalī mocā vṛttapuṣpāṃśumatphalā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037898 (0.048):
vṛttatuṇḍā kākatiktā VAnigh_72a / vṛttapuṣpāṃśumatphalā VAnigh_118d
aśoko vigataśokaḥ subhagas tāmrapallavaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049042 (0.0):
rambhā tu kadalī mocā % vṛttapuṣpāṃśumatphalā // VAnigh_118 // / aśoko vigataśokaḥ $ subhagas tāmrapallavaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032689 (0.063):
avantisomo dhānyāmlam VAnigh_331a / aśoko vigataśokaḥ VAnigh_119a / aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a
elavālukam aileyaṃ bāleyaṃ harivālukam // VAnigh_119 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049048 (0.0):
aśoko vigataśokaḥ $ subhagas tāmrapallavaḥ & / elavālukam aileyaṃ % bāleyaṃ harivālukam // VAnigh_119 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032978 (0.060):
elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036280 (0.062):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ VAnigh_74a / bālagranthiḥ prakīrtitā VAnigh_252b / bāleyaṃ harivālukam VAnigh_119d
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca vitunnaṃ paripelavam / / surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049059 (0.0):
elavālukam aileyaṃ % bāleyaṃ harivālukam // VAnigh_119 // / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca $ vitunnaṃ paripelavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033555 (0.030):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032671 (0.042):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049108 (0.043):
mandāraḥ śvetakusumo % 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā $ nāginī pūrvapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052077 (0.043):
mandāraḥ śvetakusumo 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā nāginī pūrvapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050855 (0.045):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī % vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 // / palaṃkaṣā mūlakaṃ ca $ hiṃgunā puṣkaracchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053813 (0.045):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 // / palaṃkaṣā mūlakaṃ ca hiṃgunā puṣkaracchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.048):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049592 (0.048):
anantā dīrghamūlā ca % samudrānto yavāsakaḥ // VAnigh_159 // / sāradruḥ śālmalī mocā $ purāṇī raktapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052559 (0.048):
anantā dīrghamūlā ca samudrānto yavāsakaḥ // VAnigh_159 // / sāradruḥ śālmalī mocā purāṇī raktapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.051):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.051):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039258 (0.052):
hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c / hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049221 (0.053):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052189 (0.053):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051861 (0.053):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti % tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca $ rasāmlaṃ śuktakāñjikam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054813 (0.053):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti tuṣodaṃ tu tuṣodakam // VAnigh_331 // / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca rasāmlaṃ śuktakāñjikam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.053):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051238 (0.054):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054194 (0.054):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
arkālakau nāgadantī viśalyā bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049067 (0.0):
surabhiḥ sallakī mocā % mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā $ bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032672 (0.002):
arkādau tu sadāpuṣpā VAnigh_123a / arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930413 (0.011):
arkālarkau nāgadantī viśalyā bhārgī rāsnā vṛścikālī prakīryā |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049109 (0.023):
mandāraḥ śvetakusumo % 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā $ nāginī pūrvapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052078 (0.023):
mandāraḥ śvetakusumo 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā nāginī pūrvapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037791 (0.037):
viśalyā sarpadaṃṣṭrikā VAnigh_8b / viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.039):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.039):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035348 (0.039):
nākulī nakulapriyā VAnigh_205d / nāgajihvā śvetaphalā VAnigh_227c / nāgadantī śvetaghaṇṭā VAnigh_124a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050497 (0.043):
jyotiṣmatī kaṅguṇikā % pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 // / īśvarī nāgadamanī $ kīṭāriḥ sarpagandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053458 (0.043):
jyotiṣmatī kaṅguṇikā pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 // / īśvarī nāgadamanī kīṭāriḥ sarpagandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.047):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.048):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.049):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050436 (0.051):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053397 (0.051):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050516 (0.051):
nāgajihvā śvetaphalā % kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.051):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.051):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.051):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
pratyakpuṣpī pītatailodakīryā śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930419 (0.0):
arkālarkau nāgadantī viśalyā bhārgī rāsnā vṛścikālī prakīryā | / pratyakpuṣpī pītatailodakīryā śvetā yugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ || 28 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049073 (0.0):
arkālakau nāgadantī viśalyā $ bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā & / pratyakpuṣpī pītatailodakīryā % śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038513 (0.039):
śvetā tu khaṭikā smṛtā VAnigh_286d / śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ VAnigh_121d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036031 (0.042):
pratyakpuṣpī pītatailodakīryā VAnigh_121c / pratyakpuṣpī mayūrakaḥ VAnigh_125d
VAnigh_121 // / ayam arkādiko vargaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930427 (0.0):
pratyakpuṣpī pītatailodakīryā śvetā yugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ || 28 || / ayam arkādiko vargaḥ kapha medo viṣāpahaḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049082 (0.0):
pratyakpuṣpī pītatailodakīryā % śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ // / VAnigh_121 // / ayam arkādiko vargaḥ $ kaphamedoviṣāpahaḥ &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817070 (0.032):
rājārkaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ / / vātakuṣṭhavraṇān hanti śophakaṇḍūvisarpanut // Rajni_10.32
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14547036 (0.058):
rūkṣaḥ kaṣāyānuraso madhuraḥ kaphapittahā / / medaḥkrimiviṣaghnaśca balyo veṇuyavo mataḥ // Car_1,27.20
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209618 (0.059):
daurgandhyakuṣṭhavīsarpakaphapittaviṣāpaham // 71
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814655 (0.060):
saṃtāpaśoṣakuṣṭhāsrakṛmibhūtaviṣāpahaḥ // Rajni_9.14
kṛmikuṣṭhapraśamano viśeṣād vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_122 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930431 (0.0):
ayam arkādiko vargaḥ kapha medo viṣāpahaḥ | / kṛmi kuṣṭha praśamano viśeṣād vraṇa śodhanaḥ || 29 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049090 (0.0):
ayam arkādiko vargaḥ $ kaphamedoviṣāpahaḥ & / kṛmikuṣṭhapraśamano % viśeṣād vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_122 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 814655 (0.055):
saṃtāpaśoṣakuṣṭhāsrakṛmibhūtaviṣāpahaḥ // Rajni_9.14
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817070 (0.057):
rājārkaḥ kaṭutiktoṣṇaḥ kaphamedoviṣāpahaḥ / / vātakuṣṭhavraṇān hanti śophakaṇḍūvisarpanut // Rajni_10.32
arkādau tu sadāpuṣpā sūryāhvārkas tu rūpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049091 (0.0):
kṛmikuṣṭhapraśamano % viśeṣād vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_122 // / arkādau tu sadāpuṣpā $ sūryāhvārkas tu rūpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049099 (0.0):
arkādau tu sadāpuṣpā $ sūryāhvārkas tu rūpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038913 (0.039):
sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b / sūryāhvārkas tu rūpikā VAnigh_123b
mandāraḥ śvetakusumo 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049107 (0.0):
arkādau tu sadāpuṣpā $ sūryāhvārkas tu rūpikā & / mandāraḥ śvetakusumo % 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037341 (0.052):
lambā piṇḍaphalekṣvākuḥ VAnigh_259a / 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ VAnigh_123d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.055):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037873 (0.061):
vṛkaś ca dūṣakaḥ smṛtaḥ VAnigh_364b / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048390 (0.062):
sairyakas tu sahacaraḥ % saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 // / bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ $ dhīraśauryakaghośvarāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051360 (0.062):
sairyakas tu sahacaraḥ saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 // / bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ dhīraśauryakaghośvarāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037852 (0.064):
viṣvakseno janārdanaḥ VAnigh_399b / visphūrjanī vikaraṇī VAnigh_177a / vīraṇyābhayalāmajja- VAnigh_24c
nāgadantī śvetaghaṇṭā nāginī pūrvapuṣpikā / / viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049119 (0.0):
mandāraḥ śvetakusumo % 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā $ nāginī pūrvapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049060 (0.023):
surabhiḥ sallakī mocā % mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā $ bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052030 (0.023):
surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032671 (0.029):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036428 (0.037):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.038):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.038):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050497 (0.042):
jyotiṣmatī kaṅguṇikā % pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 // / īśvarī nāgadamanī $ kīṭāriḥ sarpagandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053458 (0.042):
jyotiṣmatī kaṅguṇikā pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 // / īśvarī nāgadamanī kīṭāriḥ sarpagandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035348 (0.049):
nākulī nakulapriyā VAnigh_205d / nāgajihvā śvetaphalā VAnigh_227c / nāgadantī śvetaghaṇṭā VAnigh_124a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.049):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810681 (0.050):
lakṣmaṇā putrakandā ca putradā nāginī tathā / / nāgāhvā nāgapattrī ca tulinī majjikā ca sā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.052):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.052):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4458364 (0.055):
ekavīrā rudantī ca lakṣmī narakasā tathā / / uccaṭā raktacitrā ca nāginī nāgavallikā // Rcūm_8.12 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050665 (0.056):
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ % kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 // / devadālī ca karkoṭī $ veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053624 (0.056):
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 // / devadālī ca karkoṭī veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.056):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.056):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050841 (0.056):
lakṣmaṇā putrajananī % raktabinducchadā tathā // VAnigh_253 // / nāginī śūlinī nāga- $ vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ &
bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā / / apāmārgaḥ śaikharikaḥ pratyakpuṣpī mayūrakaḥ // VAnigh_125 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049130 (0.0):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036428 (0.025):
bhārṅgī gardabhaśākaṃ ca VAnigh_41c / bhārṅgī phañjī ca pālindī VAnigh_125a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050254 (0.037):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053218 (0.037):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050704 (0.040):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053663 (0.040):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032747 (0.042):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051916 (0.043):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054868 (0.043):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049296 (0.044):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052264 (0.044):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī nirguṇḍī tinduvārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.044):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.044):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033077 (0.045):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051008 (0.046):
miśreyā śālinī śīta- % śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu $ bāṣpikā ca sthalodbhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053967 (0.046):
miśreyā śālinī śīta- śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu bāṣpikā ca sthalodbhavā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804606 (0.050):
śītalaṃ guru cakṣuṣyam asrapittāpahaṃ param // Rajni_5.148 / bhārṅgī gardabhiśākaś ca phañjī cāṅgāravallarī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.051):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050676 (0.054):
dhāmārgavaḥ kośaphalo % rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053635 (0.054):
dhāmārgavaḥ kośaphalo rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 //
kākādanī pītatailā vegā kākāṇḍakī tathā / / jyotiṣmatī pītatailā vegā kaṅguṇikā smṛtā // VAnigh_126 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049142 (0.0):
apāmārgaḥ śaikharikaḥ % pratyakpuṣpī mayūrakaḥ // VAnigh_125 // / kākādanī pītatailā $ vegā kākāṇḍakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037948 (0.0):
vṛṣyabījā galekaṇḍū- VAnigh_13c / vegā kaṅguṇikā smṛtā VAnigh_126d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050157 (0.044):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053122 (0.044):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051262 (0.047):
mṛdukāntiḥ mahāśvetā % śvetā tu khaṭikā smṛtā // VAnigh_286 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054218 (0.047):
mṛdukāntiḥ mahāśvetā śvetā tu khaṭikā smṛtā // VAnigh_286 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.049):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050436 (0.050):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053397 (0.050):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048892 (0.051):
śvetacāmarakaḥ kāśo % gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 // / vṛkṣādanī tu śikharo $ vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051862 (0.051):
śvetacāmarakaḥ kāśo gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 // / vṛkṣādanī tu śikharo vandākaḥ kāmavṛkṣakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051008 (0.052):
miśreyā śālinī śīta- % śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu $ bāṣpikā ca sthalodbhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053967 (0.052):
miśreyā śālinī śīta- śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu bāṣpikā ca sthalodbhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049302 (0.052):
śephālikā śvetapuṣpā % śvetanirguṇḍikā smṛtā // VAnigh_139 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052270 (0.052):
śephālikā śvetapuṣpā śvetanirguṇḍikā smṛtā // VAnigh_139 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037465 (0.052):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15675598 (0.053):
09,045.015a kuṇḍārikā kokalikā kaṇḍarā ca śatodarī / 09,045.015c utkrāthinī jareṇā ca mahāvegā ca kaṅkaṇā
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.054):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047837 (0.054):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050805 (0.054):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
śvetā sunābhiḥ kaṭabhī kiṇihī madhureṇukā / / kaṭaṃbharā mahāśvetā kālindī kaṭabhī sitā // VAnigh_127 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049153 (0.0):
jyotiṣmatī pītatailā % vegā kaṅguṇikā smṛtā // VAnigh_126 // / śvetā sunābhiḥ kaṭabhī $ kiṇihī madhureṇukā &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 816432 (0.018):
śirīṣapatrā kālindī śatapādī viṣaghnikā / / mahāśvetā mahāśauṇḍī mahādikaṭabhī tathā // Rajni_9.145
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038517 (0.023):
śvetāyugmaṃ tāpasānāṃ ca vṛkṣaḥ VAnigh_121d / śvetā sunābhiḥ kaṭabhī VAnigh_127a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033452 (0.041):
kālikodgāraśodhanī VAnigh_34b / kālindī kaṭabhī sitā VAnigh_127d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050137 (0.047):
anyeṣāṃ tu tathā brāhmī % brahmanāmā tu kīrtitā // VAnigh_196 // / svarṇakṣīrī haimavatī $ kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053102 (0.047):
anyeṣāṃ tu tathā brāhmī brahmanāmā tu kīrtitā // VAnigh_196 // / svarṇakṣīrī haimavatī kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051008 (0.050):
miśreyā śālinī śīta- % śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu $ bāṣpikā ca sthalodbhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053967 (0.050):
miśreyā śālinī śīta- śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu bāṣpikā ca sthalodbhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.051):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801785 (0.053):
bhūmyāmalī tamālī ca tālī caiva tamālikā / / uccaṭā dṛḍhapādī ca vitunnā ca vitunnikā // Rajni_4.91
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807528 (0.054):
syād varṣapuṣpāpi ca keśavardhanī purāsaṇī devasahā ca sāriṇī // / Rajni_6.97 / sahadevī pītapuṣpī devārhā gandhavallarī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800646 (0.054):
sarpiṇī cālir matsyākṣī guṇḍālāvanipāṭalī / / syāt pāṇḍuraphalī śvetā brahmadaṇḍī dravantikā // Rajni_4.6
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11333528 (0.055):
bhṛkuṭī anantaṭī lokaṭī bhūmiprāpaṭī vimalaṭī sitā śvetā mahāśvetā
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033080 (0.056):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049119 (0.056):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052088 (0.056):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049302 (0.056):
śephālikā śvetapuṣpā % śvetanirguṇḍikā smṛtā // VAnigh_139 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052270 (0.056):
śephālikā śvetapuṣpā śvetanirguṇḍikā smṛtā // VAnigh_139 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806529 (0.057):
rāṣṭrikā sthalakaṇṭā ca bhaṇṭākī tu mahoṭikā // Rajni_6.23 / bahupattrī kaṇṭatanuḥ kaṇṭāluḥ kaṭphalā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807514 (0.058):
yuktyā budhaiḥ prayoktavyā jvaradāhavināśanī // Rajni_6.96 / mahābalā jyeṣṭhabalā kaṭaṃbharā keśāruhā kesarikā mṛgādanī /
kumāryākhyā mahāśvetā vandhyā karkoṭakī tathā / / iṅgudas tiktamañjā ca pīlukas tāpasadrumaḥ // VAnigh_128 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049165 (0.0):
kaṭaṃbharā mahāśvetā % kālindī kaṭabhī sitā // VAnigh_127 // / kumāryākhyā mahāśvetā $ vandhyā karkoṭakī tathā &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812861 (0.047):
gauras tūktaḥ supattraś ca śūlāris tāpasadrumaḥ // Rajni_8.44
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049174 (0.0):
iṅgudas tiktamañjā ca % pīlukas tāpasadrumaḥ // VAnigh_128 // / surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ $ kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038834 (0.0):
surabhiḥ sallakī mocā VAnigh_120c / surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ VAnigh_129a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930461 (0.026):
15.30bv kharabuka vṛṣakarṇī kaṭphalāḥ kāsamardaḥ 15.30bv / kharabusa vṛṣakarṇī kaṭphalāḥ kāsamardaḥ 15.30bc
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033953 (0.027):
kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d / kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ kāsamardaḥ VAnigh_129b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930440 (0.033):
15.29av ayam arkādiko nāma / surasa yuga phaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ kharabusa vṛṣakarṇī kaṭphalaṃ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930468 (0.051):
kharamukha vṛṣakarṇī kaṭphalaṃ kāsamardaḥ 15.30cv / kṣavaka surasi bhārgī kārmukāḥ kākamācī 15.30cv
kāsamardaḥ / / kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049178 (0.0):
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ $ kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ / kāsamardaḥ & / kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī % kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033627 (0.0):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930448 (0.014):
surasa yuga phaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ kharabusa vṛṣakarṇī kaṭphalaṃ / kāsamardaḥ | / kṣavaka sarasi bhārgī kārmukāḥ kākamācī kulahala viṣamuṣṭī bhūstṛṇo
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.018):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.018):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033555 (0.020):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.021):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.021):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.021):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052188 (0.021):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.022):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.022):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.022):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.022):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.024):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.024):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048427 (0.024):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051397 (0.024):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047527 (0.024):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 // / viśvadevā jhaṣā kālā $ tathā cāśvagavedhukā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050495 (0.024):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 // / viśvadevā jhaṣā kālā tathā cāśvagavedhukā /
// VAnigh_129 // / surasādir gaṇaḥ śleṣma- medaḥkṛminiṣūdanaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930495 (0.0):
15.30cv kṣavaka svarasi bhārgī kārmukāḥ kākamācī / surasādir gaṇaḥ śleṣma medaḥ kṛmi niṣūdanaḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049193 (0.0):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī % kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo / bhūtaveśī // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038841 (0.0):
surasayugaphaṇijjaṃ kālamālā viḍaṅgaṃ VAnigh_129a / surasādir gaṇaḥ śleṣma- VAnigh_130a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049293 (0.031):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052261 (0.031):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī nirguṇḍī tinduvārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033626 (0.034):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.041):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051238 (0.047):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054194 (0.047):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.048):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.049):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049234 (0.049):
śūkātmakaḥ kharabusau % maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca $ tathā bhūmipariśrayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052202 (0.049):
śūkātmakaḥ kharabusau maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca tathā bhūmipariśrayā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048917 (0.051):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca % śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 // / śrīhastinī kuraṭakā $ picukaḥ śitivārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051887 (0.051):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 // / śrīhastinī kuraṭakā picukaḥ śitivārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048110 (0.051):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037071 (0.052):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.052):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032976 (0.059):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c
pratiśyāyāruciśvāsa- kāsaghno vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_130 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049201 (0.0):
surasādir gaṇaḥ śleṣma- $ medaḥkṛminiṣūdanaḥ & / pratiśyāyāruciśvāsa- % kāsaghno vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_130 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033494 (0.023):
kāsaghnaṃ kāsamardakaḥ VAnigh_134d / kāsaghno vraṇaśodhanaḥ VAnigh_130d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930502 (0.025):
pratiśyāyā ruci śvāsa kāsa ghno vraṇa śodhanaḥ || 31 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767541 (0.056):
dāḍimāmalakairyūṣo vahnikṛdvātapittahā / / śvāsakāsapratiśyāyakaphaghno malakaiḥ kṛtaḥ // GarP_1,169.59 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4876100 (0.061):
aruciśvāsakāśaghnaṃ pratiśyāyakaphāntakam //AP_284.012cd/
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808502 (0.061):
ajīrṇakāsapittaghnaḥ pācanaḥ kaṇṭhaśodhanaḥ // Rajni_6.171
surasādau gaṇe dvedhā surā kṛṣṇagarur ataḥ / / svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049212 (0.0):
pratiśyāyāruciśvāsa- % kāsaghno vraṇaśodhanaḥ // VAnigh_130 // / surasādau gaṇe dvedhā $ surā kṛṣṇagarur ataḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038847 (1.788):
surasādir gaṇaḥ śleṣma- VAnigh_130a / surasādau gaṇe dvedhā VAnigh_131a
phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ / / kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049222 (0.0):
surasādau gaṇe dvedhā $ surā kṛṣṇagarur ataḥ & / svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.0):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050593 (0.0):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.0):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032922 (0.0):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051077 (0.0):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.0):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053553 (0.0):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053891 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca kṣudrakā podakī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (0.0):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (5.960):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051033 (5.960):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (5.960):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053992 (5.960):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.003):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049227 (0.0):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037707 (0.036):
viṭapaḥ śikharaṃ śiraḥ VAnigh_401d / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ VAnigh_133a
śūkātmakaḥ kharabusau maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049237 (0.0):
viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam & / śūkātmakaḥ kharabusau % maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037921 (0.026):
vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca VAnigh_134a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033947 (0.032):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d / kharabusavṛṣakarṇī kaṭphalaṃ kāsamardaḥ VAnigh_129b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.039):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034832 (0.042):
tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d / tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.044):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.045):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.045):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033233 (0.046):
karabho dīrghagaś coṣṭraḥ VAnigh_345c / karamardī kṣīraphalā VAnigh_270c / karambhaḥ karkaśo yugma- VAnigh_112a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.046):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a / vanapriyaḥ parabhṛtaḥ VAnigh_357c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.046):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.046):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.046):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.046):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.046):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.046):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.047):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.047):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034353 (0.047):
cirajīvī ca vāyasaḥ VAnigh_354d / cirbhiṭikā citraphalā VAnigh_258c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034525 (0.049):
jālavṛkṣo duṣpradharṣaḥ VAnigh_97c / jālārir mehaśatruś ca VAnigh_244a
vṛṣakarṇyākhukarṇī ca tathā bhūmipariśrayā / / rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ kāsaghnaṃ kāsamardakaḥ // VAnigh_134 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049247 (0.0):
śūkātmakaḥ kharabusau % maruvaḥ kharapattrakaḥ // VAnigh_133 // / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca $ tathā bhūmipariśrayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033489 (0.018):
kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ VAnigh_188c / kāsaghnaṃ kāsamardakaḥ VAnigh_134d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037918 (0.032):
vṛścīvadevāhvayaśūrpaparṇyaḥ VAnigh_2b / vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ VAnigh_8d / vṛṣakarṇyākhukarṇī ca VAnigh_134a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808481 (0.052):
āhulyaṃ tiktarasaṃ jvarakuṣṭhāmasidhmanut // Rajni_6.169 / kāsamardo 'rimardaś ca kāsāriḥ kāsamardakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050155 (0.063):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053120 (0.063):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 849032 (0.064):
viṣṇukrāntā vacā śvetā medhyāyāṃ sapta saṃmatāḥ // Rajni_29.4 / ākhukarṇī sutaśreṇī indrāhvā ca kaliṅgakaḥ / / gaṇḍadūrvā gavākṣī ca citrāyām ṛkṣam ekataḥ // Rajni_29.5
udvegajananas tīkṣṇaḥ kṣavakaḥ kṣudvibodhakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049253 (0.0):
rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ % kāsaghnaṃ kāsamardakaḥ // VAnigh_134 // / udvegajananas tīkṣṇaḥ $ kṣavakaḥ kṣudvibodhakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032905 (0.058):
uddālakastu jūrṇāhvo VAnigh_336c / udvegajananas tīkṣṇaḥ VAnigh_135a
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049259 (0.0):
udvegajananas tīkṣṇaḥ $ kṣavakaḥ kṣudvibodhakaḥ & / kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032922 (0.0):
upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053891 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca kṣudrakā podakī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054172 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048274 (5.960):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (5.960):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050593 (5.960):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (5.960):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (5.960):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051216 (5.960):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (5.960):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051077 (5.960):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (5.960):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053553 (5.960):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (5.960):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (5.960):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.003):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
prācīnā bodhakī kāntā kāmukā raktamañjarī / / mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049271 (0.0):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 // / prācīnā bodhakī kāntā $ kāmukā raktamañjarī &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036074 (0.025):
prāgbāhur yugmajihvakaḥ VAnigh_365d / prācīnā bodhakī kāntā VAnigh_136a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.033):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.039):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032883 (0.040):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.041):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.041):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.042):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.042):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.042):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.043):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.043):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.043):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047836 (0.044):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050804 (0.044):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050957 (0.045):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036742 (0.045):
mādhavaś ca surāṣṭrajaḥ VAnigh_337b / mādhavī syād amuktaś ca VAnigh_136c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035968 (0.045):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.045):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.045):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca / / volo vṛddhaḥ kulahalo jambūlo bhūkadambakaḥ // VAnigh_137 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049275 (0.0):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049283 (0.0):
kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca & / volo vṛddhaḥ kulahalo % jambūlo bhūkadambakaḥ // VAnigh_137 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 800122 (0.018):
vṛddhadāruka āvegī juṅgako dīrghabālukaḥ / / vṛddhaḥ koṭarapuṣpī syād ajāntrī chāgalāntrikā // Rajni_3.116
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047527 (0.023):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050495 (0.023):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.023):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.023):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.023):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.023):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051219 (0.024):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054175 (0.024):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.024):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.024):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.025):
kākāhis toyasarpakaḥ VAnigh_359d / kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051181 (0.025):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054139 (0.025):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051076 (0.026):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.026):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032824 (0.026):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.026):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
viṣamuṣṭiś ca karkoṭī kṣayāhvā keśamuṣṭikā / / putrāñjaliḥ bhūtakeśī bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049295 (0.0):
volo vṛddhaḥ kulahalo % jambūlo bhūkadambakaḥ // VAnigh_137 // / viṣamuṣṭiś ca karkoṭī $ kṣayāhvā keśamuṣṭikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049185 (0.031):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī % kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo / bhūtaveśī // VAnigh_129 // / surasādir gaṇaḥ śleṣma- $ medaḥkṛminiṣūdanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052153 (0.031):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039258 (0.040):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.041):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033625 (0.041):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050704 (0.041):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053663 (0.041):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.042):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.043):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.043):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049120 (0.045):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052089 (0.045):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032883 (0.045):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051916 (0.045):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054868 (0.045):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.046):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.048):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.050):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.050):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
bhūtāveśī bhūtakeśī nirguṇḍī tinduvārakaḥ / / śephālikā śvetapuṣpā śvetanirguṇḍikā smṛtā // VAnigh_139 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049305 (0.0):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038484 (0.033):
śvetatvak tīkṣṇasāraś ca VAnigh_231a / śvetanirguṇḍikā smṛtā VAnigh_139d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 808237 (0.037):
sugandhānyā śītasahā nirguṇḍī nīlasindukaḥ / / sindūkaś capikā bhūtakeśīndrāṇī ca nīlikā // Rajni_6.152
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412611 (0.039):
(2.4.236) bhūpadī śītabhīruśca saivāsphoṭā vanodbhavā / (2.4.237) śephālikā tu suvahā nirguṇḍī nīlikā ca sā
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.039):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.040):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.042):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.042):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.043):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047836 (0.043):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050804 (0.043):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049121 (0.044):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052090 (0.044):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050704 (0.044):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053663 (0.044):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.044):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.044):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6783227 (0.045):
jayā jayantī śaraṇī nirguṇḍī sindhuvārakaḥ / / moraṭā pīluparṇo ca tuṇḍī syāttuṇḍikerikā // GarP_1,204.81 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049270 (0.045):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052238 (0.045):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
muṣkakasnugvarādvīpi- palāśadhavaśiṃśapāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049312 (0.0):
śephālikā śvetapuṣpā % śvetanirguṇḍikā smṛtā // VAnigh_139 // / muṣkakasnugvarādvīpi- $ palāśadhavaśiṃśapāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036830 (0.043):
muraṅgī śigruko rakta- VAnigh_95a / muṣkakasnugvarādvīpi- VAnigh_140a
gulmamehāśmarīpāṇḍu- medo 'rśaḥkaphaśukrajit // VAnigh_140 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930518 (0.0):
muṣkaka snug varā dvīpi palāśa dhava śiṃśipāḥ | / gulma mehāśmarī pāṇḍu medo 'rśaḥ kapha śukra jit || 32 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049323 (0.0):
muṣkakasnugvarādvīpi- $ palāśadhavaśiṃśapāḥ & / gulmamehāśmarīpāṇḍu- % medo 'rśaḥkaphaśukrajit // VAnigh_140 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036973 (0.018):
medodoṣanibarhaṇaḥ VAnigh_80d / medo 'rśaḥkaphaśukrajit VAnigh_140d
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26571675 (0.043):
mehagulmārśaḥkuṣṭhārimedaḥpāṇḍurujāpahaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5986544 (0.055):
kāmalā plīha gulmārśaḥ kṛmi mehodarāpaham || 92 ||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6767290 (0.057):
paraṃ grahaṇīśothārśaḥ pāṇḍvatīsāragulmanut /
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15208578 (0.058):
pāṇḍvarśograhaṇīgulmānāhaplīhahṛdāmayān // 256
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930296 (0.058):
sa śilā jatu kṛcchrāśma gulma medaḥ kaphāpaham || 23 || / 15.23dv gulma meha kaphāpaham
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5987143 (0.059):
siddhaṃ hṛt pāṇḍu gulmārśaḥ plīha vāta kaphārti nut || 3 ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920271 (0.060):
alpa pittānilaṃ pāṇḍu mehārśaḥ kṛmi nāśanam || 72 ||
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8609102 (0.061):
māhiṣaṃ śleṣmalaṃ takraṃ [chāgaṃ] laghu doṣatrayāpaham // 4 // / gulmārśograhaṇīśophapāṇḍvāmartha[ya]vināśanam
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18495626 (0.061):
kuṣṭhajvaragulmārśograhaṇīpāṇḍvāmayaśvayathuhantṛvaisarpakiṭibhapāmākaṇḍūpadagaṇḍanut
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5977342 (0.061):
darvīm ālimpan hanti līḍho guḍo 'yaṃ gulma plīhārśaḥ kuṣṭha mehāgni sādān
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 832341 (0.064):
pāṇḍukāmalagulmārśaḥpramehaśamanī parā // Rajni_14.146
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21355271 (0.064):
kāsaśvāsakṣayāḥ pāṇḍuplīhaśoṇitamārutāḥ // Āk_1,15.189 // / mehārśograhaṇīśophahidhmavamigalagrahāḥ /
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8611199 (0.064):
ka (a)lpapittānilaṃ pāṇḍumehārśaḥkrimināśanam /
muṣkakādau tu śikharī muṣkako mokṣakas tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049329 (0.0):
gulmamehāśmarīpāṇḍu- % medo 'rśaḥkaphaśukrajit // VAnigh_140 // / muṣkakādau tu śikharī $ muṣkako mokṣakas tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036835 (1.788):
muṣkakasnugvarādvīpi- VAnigh_140a / muṣkakādau tu śikharī VAnigh_141a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822824 (0.062):
muṣkako mocako muṣko mokṣako muñcakas tathā / / gauliko mehanaś caiva kṣāravṛkṣaś ca pāṭaliḥ // Rajni_11.204
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ kṣīṇavāriphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_141 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049336 (0.0):
muṣkakādau tu śikharī $ muṣkako mokṣakas tathā & / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ % kṣīṇavāriphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_141 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050813 (0.046):
kauṇḍinyaś ca mahādroṇaḥ % smṛto devakutumbakaḥ // VAnigh_251 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053771 (0.046):
kauṇḍinyaś ca mahādroṇaḥ smṛto devakutumbakaḥ // VAnigh_251 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822824 (0.049):
muṣkako mocako muṣko mokṣako muñcakas tathā / / gauliko mehanaś caiva kṣāravṛkṣaś ca pāṭaliḥ // Rajni_11.204
sudhā vajrī mahāvṛkṣo granthilā snug guḍā snuhī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049343 (0.0):
kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ % kṣīṇavāriphalaḥ smṛtaḥ // VAnigh_141 // / sudhā vajrī mahāvṛkṣo $ granthilā snug guḍā snuhī &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034207 (0.028):
granthilā kolavallikā VAnigh_32d / granthilā snug guḍā snuhī VAnigh_142b
samantadugdhā śvajihva- patraś ca yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_142 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049351 (0.0):
sudhā vajrī mahāvṛkṣo $ granthilā snug guḍā snuhī & / samantadugdhā śvajihva- % patraś ca yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_142 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035588 (0.061):
pattraṃ dalaṃ chadaḥ parṇaṃ VAnigh_402a / patraś ca yugmakaṇṭakaḥ VAnigh_142d / pathyāmṛtā haimavatī VAnigh_50c
vatsakamūrvābhārṅgīkaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram /*
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049358 (0.0):
samantadugdhā śvajihva- % patraś ca yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_142 // / vatsakamūrvābhārṅgīkaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram /*
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037446 (0.0):
vaṭhiñjarakuṭherakau VAnigh_132d / vatsakamūrvābhārṅgīkaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram VAnigh_143/a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930531 (1.788):
15.32bv palāśa dhava śiṃśipam / vatsaka mūrvā bhārgī kaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram |
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032541 (0.063):
ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ // VAnigh_143 //*
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049367 (0.0):
vatsakamūrvābhārṅgīkaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram /* / elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ // VAnigh_143 //*
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033008 (0.0):
elādiko vātakaphau VAnigh_180a / elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ VAnigh_143/b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930537 (0.007):
vatsaka mūrvā bhārgī kaṭukā marīcaṃ ghuṇapriyā ca gaṇḍīram | / elā pāṭhājājī kaṭvaṅga phalājamoda siddhārtha vacāḥ || 33 ||
jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti /*
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049373 (0.0):
elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ // VAnigh_143 //* / jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti /*
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034552 (0.0):
jihvā lāṅgalikā smṛtā VAnigh_124d / jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti VAnigh_144/a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930544 (0.057):
elā pāṭhājājī kaṭvaṅga phalājamoda siddhārtha vacāḥ || 33 || / jīraka hiṅgu viḍaṅgaṃ paśugandhā pañca kolakaṃ hanti |
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //*
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930550 (0.0):
jīraka hiṅgu viḍaṅgaṃ paśugandhā pañca kolakaṃ hanti | / cala kapha medaḥ pīnasa gulma jvara śūla dur nāmnaḥ || 34 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049382 (0.0):
jīrakahiṅguviḍaṅgaṃ paśugandhā pañcakolakaṃ hanti /* / calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //*
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034306 (0.0):
camasī cātibījā syāt VAnigh_335a / calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ VAnigh_144/b
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10183000 (0.057):
śirorogapratiśyāyajvaraśūlabhagandaraiḥ / / gulmārśaḥ śvayayuśvāsacchardyādibhir anekadhā // ViP_6,5.3 //
Susena: Ayurvedamahodadhau Annapanavidhi (samapviu.htm.txt) 8615623 (0.060):
aṣṭa (kuṣṭha) mehajvaraśvāsakāsamedaḥkaphāpaham // 43 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5964398 (0.061):
vāta śleṣma jvara śvāsa kāsa pīnasa śūla jit || 61 ||
vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā / / vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca vatsakaḥ kuṭajas tathā // VAnigh_145 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049393 (0.0):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050428 (0.017):
śleṣmāntako bahuphalaḥ % śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras $ tāmrapuṣpo yugacchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053389 (0.017):
śleṣmāntako bahuphalaḥ śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras tāmrapuṣpo yugacchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033555 (0.017):
kuñjarā harisārā ca VAnigh_163c / kuṭajo girimallikā VAnigh_145b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.019):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.019):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049007 (0.020):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ % saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 // / surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ $ devaparyāyavācakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051977 (0.020):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 // / surakāṣṭhaṃ bhadradāruḥ devaparyāyavācakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.020):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052188 (0.020):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.021):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.021):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033625 (0.021):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052152 (0.021):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.022):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039272 (0.022):
hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c / hiṃgunā puṣkaracchadaḥ VAnigh_255b
bhaṅgurātiviṣā mādrī śuklakandā ghuṇapriyā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049400 (0.0):
vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca % vatsakaḥ kuṭajas tathā // VAnigh_145 // / bhaṅgurātiviṣā mādrī $ śuklakandā ghuṇapriyā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036355 (0.028):
brahmāmbu gombu gomūtraṃ VAnigh_332c / bhaṅgurātiviṣā mādrī VAnigh_146a
dvitīyā tu prativiṣā śvetaraktaviṣā matā // VAnigh_146 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049408 (0.0):
bhaṅgurātiviṣā mādrī $ śuklakandā ghuṇapriyā & / dvitīyā tu prativiṣā % śvetaraktaviṣā matā // VAnigh_146 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038496 (0.047):
śvetapuṣpāvarohitaḥ VAnigh_217b / śvetaraktaviṣā matā VAnigh_146d
dīrghavṛnto mahānimbaḥ kaṭvaṅgo 'ralutiktakaḥ / / dīpyakaṃ tv ajamodas tu yavānī jaraṇāhvayā // VAnigh_147 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049424 (0.0):
dvitīyā tu prativiṣā % śvetaraktaviṣā matā // VAnigh_146 // / dīrghavṛnto mahānimbaḥ $ kaṭvaṅgo 'ralutiktakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037016 (0.010):
yavaś ca sthūlamadhyaś ca VAnigh_333c / yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035079 (0.048):
dīrghamūlaṃ jalāvāsaṃ VAnigh_313c / dīrghalohitayaṣṭikā VAnigh_107d / dīrghavṛnto mahānimbaḥ VAnigh_147a
vacogragandhā jaṭilā ṣaḍgranthā haimavatyapi / / śuklā yā sā svādukandā suvāsā himasaṃbhavā // VAnigh_148 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049427 (0.0):
dīpyakaṃ tv ajamodas tu % yavānī jaraṇāhvayā // VAnigh_147 // / vacogragandhā jaṭilā $ ṣaḍgranthā haimavatyapi &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049438 (0.0):
vacogragandhā jaṭilā $ ṣaḍgranthā haimavatyapi & / śuklā yā sā svādukandā % suvāsā himasaṃbhavā // VAnigh_148 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907598 (0.032):
dārvī pacampacā dāru śuklā haimavatī vacā /AP_362.050ab/ / vacogragandhā ṣaḍgranthā golomī śataparvikā //AP_362.050cd/
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038859 (0.034):
suvasanto 'timuktakaḥ VAnigh_136d / suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037432 (0.037):
vacāharidrādigaṇāv VAnigh_150a / vacogragandhā jaṭilā VAnigh_148a
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412939 (0.046):
(2.4.301) vacogragandhā ṣaḍgranthā golomī śataparvikā / (2.4.302) śuklā haimavatī vaidhyamātṛsiṃhyau tu vāśikā
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 803212 (0.064):
agnimāndyārucibhrāntikrimidoṣavināśanī // Rajni_5.50 / vacogragandhā golomī jaṭilogrā ca lomaśā /
vacājaladadevāhva- nāgarātiviṣāmayāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049444 (0.0):
śuklā yā sā svādukandā % suvāsā himasaṃbhavā // VAnigh_148 // / vacājaladadevāhva- $ nāgarātiviṣāmayāḥ &
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930565 (0.023):
15.34dv paśugandhā pañca kolakaṃ ghnanti / vacā jalada devāhva nāgarātiviṣābhayāḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037417 (0.053):
vakraśalyā kṛṣṇaphalā VAnigh_178a / vacājaladadevāhva- VAnigh_149a
haridrādvayayaṣṭyāhva- kalaśīkuṭajodbhavāḥ // VAnigh_149 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049453 (0.0):
vacājaladadevāhva- $ nāgarātiviṣāmayāḥ & / haridrādvayayaṣṭyāhva- % kalaśīkuṭajodbhavāḥ // VAnigh_149 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033301 (0.025):
kalambī vallyupodakaḥ VAnigh_261d / kalaśīkuṭajodbhavāḥ VAnigh_149d
vacāharidrādigaṇāv āmātīsāranāśanau /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049459 (0.0):
haridrādvayayaṣṭyāhva- % kalaśīkuṭajodbhavāḥ // VAnigh_149 // / vacāharidrādigaṇāv $ āmātīsāranāśanau &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037428 (0.026):
vacādau prāg vacā proktā VAnigh_151a / vacāharidrādigaṇāv VAnigh_150a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930576 (0.055):
haridrā dvaya yaṣṭy āhva kalaśī kuṭajodbhavāḥ || 35 || / vacā haridrādi gaṇāv āmātīsāra nāśanau |
medaḥkaphāḍhyapavana- stanyadoṣanibarhaṇau // VAnigh_150 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930586 (0.0):
vacā haridrādi gaṇāv āmātīsāra nāśanau | / medaḥ kaphāḍhya pavana stanya doṣa nibarhaṇau || 36 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049468 (0.0):
vacāharidrādigaṇāv $ āmātīsāranāśanau & / medaḥkaphāḍhyapavana- % stanyadoṣanibarhaṇau // VAnigh_150 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039009 (0.063):
stanyakarā ghnantīraṇapittaṃ prīṇanajīvanabṛṃhaṇavṛṣyāḥ VAnigh_42/b / stanyadoṣanibarhaṇau VAnigh_150d
vacādau prāg vacā proktā mustā tu jaladāhvayā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049477 (0.0):
medaḥkaphāḍhyapavana- % stanyadoṣanibarhaṇau // VAnigh_150 // / vacādau prāg vacā proktā $ mustā tu jaladāhvayā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037423 (0.021):
vacājaladadevāhva- VAnigh_149a / vacādau prāg vacā proktā VAnigh_151a
gāṅgeyī kuruvindā ca devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049482 (0.0):
vacādau prāg vacā proktā $ mustā tu jaladāhvayā & / gāṅgeyī kuruvindā ca % devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039233 (0.020):
haridrādvayayaṣṭyāhva- VAnigh_149c / harimanthāḥ sugandhāś ca VAnigh_338a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.021):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.023):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.023):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.023):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.023):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.023):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.023):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053238 (0.023):
vāṭyāyanī tv atibalā bhāradvājī suparṇikā // VAnigh_207 // / rāmānyācchādanaphalā vāṭyā kārpāsasaṃjñakā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.024):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049220 (0.024):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ $ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052188 (0.024):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 // / viḍaṅgaṃ kṛmijid balyaṃ kirīṭaṃ śvetataṇḍulam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051179 (0.025):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054137 (0.025):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.025):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.025):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.025):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.025):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.025):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
haridrādigaṇaṃ vakṣye gaurī śyāmā ca nirviṣā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049490 (0.0):
gāṅgeyī kuruvindā ca % devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 // / haridrādigaṇaṃ vakṣye $ gaurī śyāmā ca nirviṣā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039229 (0.0):
haritālamālaṃ tālaṃ VAnigh_289a / haridrādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_152a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047969 (0.042):
stanyakarā ghnantīraṇapittaṃ prīṇanajīvanabṛṃhaṇavṛṣyāḥ // VAnigh_42 //* / padmakādigaṇaṃ vakṣye $ hemapadmaṃ tu padmakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035610 (0.042):
VAnigh_42/a / padmakādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_43a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050937 (0.042):
stanyakarā ghnantīraṇapittaṃ prīṇanajīvanabṛṃhaṇavṛṣyāḥ // VAnigh_42 //* / padmakādigaṇaṃ vakṣye hemapadmaṃ tu padmakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038697 (0.057):
sārasaṃ sarasīruham VAnigh_59d / sārivādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_24a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039155 (0.064):
svarṇavarṇā haridrā tu VAnigh_153a / svaryā maricikā phalā VAnigh_32b
niśā kṣapā ca rātriś ca varā lomaśamūlikā // VAnigh_152 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049497 (0.0):
haridrādigaṇaṃ vakṣye $ gaurī śyāmā ca nirviṣā & / niśā kṣapā ca rātriś ca % varā lomaśamūlikā // VAnigh_152 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035438 (0.041):
niśā kṣapā ca rātriś ca VAnigh_152c / niśāhvā rajanī tathā VAnigh_153b
svarṇavarṇā haridrā tu niśāhvā rajanī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049503 (0.0):
niśā kṣapā ca rātriś ca % varā lomaśamūlikā // VAnigh_152 // / svarṇavarṇā haridrā tu $ niśāhvā rajanī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039154 (0.0):
svarṇavarṇākaraḥ pīta- VAnigh_244c / svarṇavarṇā haridrā tu VAnigh_153a
dārvī kaṭaṃkaṭerī ca parjanyā ca pacampacā // VAnigh_153 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049509 (0.0):
svarṇavarṇā haridrā tu $ niśāhvā rajanī tathā & / dārvī kaṭaṃkaṭerī ca % parjanyā ca pacampacā // VAnigh_153 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035677 (0.034):
paruṣādigaṇaṃ vakṣye VAnigh_49a / parjanyā ca pacampacā VAnigh_153d / parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ VAnigh_229b
priyaṅgupuṣpāñjanayugmapadmāḥ padmādrajo yojanavallyanantā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930598 (0.0):
15.36bv āmātīsāra pācanau / priyaṅgu puṣpāñjana yugma padmāḥ padmād rajo yojanavally anantā |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049518 (0.0):
dārvī kaṭaṃkaṭerī ca % parjanyā ca pacampacā // VAnigh_153 // / priyaṅgupuṣpāñjanayugmapadmāḥ $ padmādrajo yojanavallyanantā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036095 (0.003):
priyako bījako 'sanaḥ VAnigh_81b / priyaṅgupuṣpāñjanayugmapadmāḥ VAnigh_154a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035617 (0.044):
padmakī markaṭāhvayā VAnigh_78d / padmādrajo yojanavallyanantā VAnigh_154b
mānadrumo mocarasaḥ samaṅgā punnāgaśītaṃ madanīyahetuḥ // VAnigh_154 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049527 (0.0):
priyaṅgupuṣpāñjanayugmapadmāḥ $ padmādrajo yojanavallyanantā & / mānadrumo mocarasaḥ samaṅgā % punnāgaśītaṃ madanīyahetuḥ // VAnigh_154 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035925 (0.030):
punarnavā varṣaketuḥ VAnigh_8c / punnāgaśītaṃ madanīyahetuḥ VAnigh_154d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930605 (0.035):
priyaṅgu puṣpāñjana yugma padmāḥ padmād rajo yojanavally anantā | / mānadrumo moca rasaḥ samaṅgā punnāga śītaṃ madanīya hetuḥ || 37 ||
ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī nandīvṛkṣapalāśakacchurā /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930621 (0.0):
madanīya hetuḥ / ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī nandīvṛkṣa palāśa kacchurāḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049534 (0.0):
mānadrumo mocarasaḥ samaṅgā % punnāgaśītaṃ madanīyahetuḥ // VAnigh_154 // / ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī $ nandīvṛkṣapalāśakacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036545 (0.039):
madahetuḥ sindhupuṣpī VAnigh_163a / madhukaṃ klītakāhvayam VAnigh_29b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032641 (0.056):
ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā VAnigh_164a / ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī VAnigh_155a
rodhraṃ dhātakibilvapeśike kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ // VAnigh_155 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049544 (0.0):
ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī $ nandīvṛkṣapalāśakacchurā & / rodhraṃ dhātakibilvapeśike % kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ // VAnigh_155
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033112 (0.026):
kaṭphalaṃ katakāt phalāt VAnigh_48b / kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ VAnigh_155d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037288 (0.040):
rodhraśābarakarodhrapalāśāḥ VAnigh_113a / rodhraṃ dhātakibilvapeśike VAnigh_155c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930623 (0.047):
ambaṣṭhā madhukaṃ namaskarī nandīvṛkṣa palāśa kacchurāḥ | / lodhraṃ dhātaki bilva peśike kaṭvaṅgaḥ kamalodbhavaṃ rajaḥ || 38 ||
gaṇau priyaṅgvambaṣṭhādī pakvātīsāranāśanau /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049551 (0.0):
rodhraṃ dhātakibilvapeśike % kaṭvaṅgaṃ kamalodbhavaṃ rajaḥ // VAnigh_155 / gaṇau priyaṅgvambaṣṭhādī $ pakvātīsāranāśanau &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033986 (0.023):
gaṇeṣu yāni dravyāṇi VAnigh_202a / gaṇau priyaṅgvambaṣṭhādī VAnigh_156a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930634 (0.051):
lodhraṃ dhātaki bilva peśike kaṭvaṅgaḥ kamalodbhavaṃ rajaḥ || 38 || / gaṇau priyaṅgv ambaṣṭhādī pakvātīsāra nāśanau |
sandhānīyau hitau pitte vraṇānām api ropaṇau // VAnigh_156 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049558 (0.0):
gaṇau priyaṅgvambaṣṭhādī $ pakvātīsāranāśanau & / sandhānīyau hitau pitte % vraṇānām api ropaṇau // VAnigh_156 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930640 (1.192):
gaṇau priyaṅgv ambaṣṭhādī pakvātīsāra nāśanau | / saṃdhānīyau hitau pitte vraṇānām api ropaṇau || 39 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033976 (0.041):
gajo hastī karībhaś ca VAnigh_344a / gaṇe vīratarādike VAnigh_105b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048843 (0.046):
aśmarīśarkarāmūtra- % kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 // / vellantaro vīratarur $ gaṇe vīratarādike &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051814 (0.046):
aśmarīśarkarāmūtra- kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 // / vellantaro vīratarur gaṇe vīratarādike /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038549 (0.047):
satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038014 (0.054):
vyomakeśo bhavo bhīmaḥ VAnigh_396a / vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b
priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ priyaṅguḥ samudāhṛtā / / padmāsitāravindā ca cāraṭī padmacāriṇī // VAnigh_157 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049569 (0.0):
sandhānīyau hitau pitte % vraṇānām api ropaṇau // VAnigh_156 // / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ $ priyaṅguḥ samudāhṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036106 (0.003):
priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ VAnigh_335d / priyaṅguḥ samudāhṛtā VAnigh_157b / priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ VAnigh_157a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033976 (0.039):
gajo hastī karībhaś ca VAnigh_344a / gaṇe vīratarādike VAnigh_105b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048843 (0.043):
aśmarīśarkarāmūtra- % kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 // / vellantaro vīratarur $ gaṇe vīratarādike &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051814 (0.043):
aśmarīśarkarāmūtra- kṛcchrāghātarujāharaḥ // VAnigh_104 // / vellantaro vīratarur gaṇe vīratarādike /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034317 (0.047):
cānyā brāhmī vanauṣadhiḥ VAnigh_246d / cāraṭī padmacāriṇī VAnigh_157d / cāraṭī śukabarhākhyaṃ VAnigh_186a
rajaḥ parāgaṃ kiñjalkaṃ kesaraṃ padmasaṃbhavam / / mañjiṣṭhā vijayā raktā samaṅgā vikasāruṇā // VAnigh_158 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049582 (0.0):
padmāsitāravindā ca % cāraṭī padmacāriṇī // VAnigh_157 // / rajaḥ parāgaṃ kiñjalkaṃ $ kesaraṃ padmasaṃbhavam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037119 (0.038):
rakṣoghnaḥ śvetasarṣapaḥ VAnigh_38b / rajaḥ parāgaṃ kiñjalkaṃ VAnigh_158a
mañjukā raktayaṣṭī ca tāmrā yojanavally api / / anantā dīrghamūlā ca samudrānto yavāsakaḥ // VAnigh_159 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049592 (0.0):
mañjiṣṭhā vijayā raktā % samaṅgā vikasāruṇā // VAnigh_158 // / mañjukā raktayaṣṭī ca $ tāmrā yojanavally api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032590 (0.057):
adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- VAnigh_238a / anantā dīrghamūlā ca VAnigh_159c
sāradruḥ śālmalī mocā purāṇī raktapuṣpikā / / niryāso yas tu śālmalyāḥ sa mocarasasaṃjñakaḥ // VAnigh_160 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049607 (0.0):
anantā dīrghamūlā ca % samudrānto yavāsakaḥ // VAnigh_159 // / sāradruḥ śālmalī mocā $ purāṇī raktapuṣpikā &
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782861 (0.006):
tārkṣyaṃ śailaṃ nīlavarṇamañjanañca rasāñjanam // GarP_1,204.50 // / niryāso yaśca śālmalyāḥ sa mocarasasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038601 (0.035):
samudrānto yavāsakaḥ VAnigh_159d / sa mocarasasaṃjñakaḥ VAnigh_160d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038689 (0.038):
sāraṇī supratānikā VAnigh_248b / sāradruḥ śālmalī mocā VAnigh_160a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.046):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049057 (0.048):
surabhiḥ sallakī mocā % mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā $ bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052027 (0.048):
surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.051):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.051):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050855 (0.055):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī % vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 // / palaṃkaṣā mūlakaṃ ca $ hiṃgunā puṣkaracchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053813 (0.055):
śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 // / palaṃkaṣā mūlakaṃ ca hiṃgunā puṣkaracchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.056):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047836 (0.057):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050804 (0.057):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049270 (0.058):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052238 (0.058):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.059):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.059):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050976 (0.059):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053935 (0.059):
saumyagandhā barbarikā tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
samaṅgā śatapattrā ca tathaivāñjalikārikā / / namaskārī raktamūlā tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049616 (0.0):
niryāso yas tu śālmalyāḥ % sa mocarasasaṃjñakaḥ // VAnigh_160 // / samaṅgā śatapattrā ca $ tathaivāñjalikārikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035969 (0.034):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052852 (0.043):
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054625 (0.043):
karavīro 'śvamārastu bakulaṃ madyakesaram // VAnigh_317 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051672 (0.043):
karavīro 'śvamārastu % bakulaṃ madyakesaram // VAnigh_317 // / alaktā mālyaśephālī $ rūpikā tāmrapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.043):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.043):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049213 (0.045):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052181 (0.045):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032883 (0.046):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.046):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.048):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039269 (0.048):
hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051204 (0.050):
hintālī tu mahātālī % kutālī tilapuṣpikā // VAnigh_281 // / bahuskandhā mṛtyuphalā $ gūḍhapākī śilāphalā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038575 (0.060):
samaṅgā vikasāruṇā VAnigh_158d / samaṅgā śatapattrā ca VAnigh_161a / samantadugdhā śvajihva- VAnigh_142c
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca tuṅgākhyo raktakesaraḥ / / namerur devapuṃnāgaḥ skandhapuṣpaḥ surāhvayaḥ // VAnigh_162 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049629 (0.0):
namaskārī raktamūlā % tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 // / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca $ tuṅgākhyo raktakesaraḥ &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 817107 (0.029):
mūtrakṛcchravraṇān hanti krimīn atyantadāruṇān // Rajni_10.34 / nameruḥ surapunnāgaḥ sureṣṭaḥ suraparṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035969 (0.041):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052852 (0.051):
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034824 (0.057):
tuṅgadruḥ kūrcaśekharaḥ VAnigh_269b / tuṅgākhyo raktakesaraḥ VAnigh_162b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050725 (0.059):
svarṇavarṇākaraḥ pīta- % puṣpako dohakāhvayaḥ // VAnigh_244 // / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053684 (0.059):
svarṇavarṇākaraḥ pīta- puṣpako dohakāhvayaḥ // VAnigh_244 // / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038995 (0.063):
sauvīraṃ netrabhūṣaṇam VAnigh_57d / skandhapuṣpaḥ surāhvayaḥ VAnigh_162d
madahetuḥ sindhupuṣpī dhātakī madayantikā / / kuñjarā harisārā ca madavīryā madapriyā // VAnigh_163 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049642 (0.0):
namerur devapuṃnāgaḥ % skandhapuṣpaḥ surāhvayaḥ // VAnigh_162 // / madahetuḥ sindhupuṣpī $ dhātakī madayantikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036544 (0.022):
matsyākṣikas tu matsīraḥ VAnigh_263a / madavīryā madapriyā VAnigh_163d
ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā sahasrī bahumūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049648 (0.0):
kuñjarā harisārā ca % madavīryā madapriyā // VAnigh_163 // / ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā $ sahasrī bahumūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032638 (0.008):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ VAnigh_290c / ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā VAnigh_164a
madhuparṇī kekiśikhā mayūrāhvā śikhī tathā // VAnigh_164 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049655 (0.0):
ambaṣṭhādau smṛtāmbaṣṭhā $ sahasrī bahumūlakaḥ & / madhuparṇī kekiśikhā % mayūrāhvā śikhī tathā // VAnigh_164 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048264 (0.051):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo % rājamānyo 'mṛtāphalaḥ // VAnigh_64 // / pīluparṇī madhurasā $ mūrvā cātirasā smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051233 (0.051):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo rājamānyo 'mṛtāphalaḥ // VAnigh_64 // / pīluparṇī madhurasā mūrvā cātirasā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039257 (0.052):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033311 (0.052):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.053):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.053):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.053):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.054):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a / vanapriyaḥ parabhṛtaḥ VAnigh_357c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047722 (0.054):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050691 (0.054):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.054):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034832 (0.055):
tumbikā tiktabījakā VAnigh_259d / tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048110 (0.055):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036625 (0.056):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033557 (0.056):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b / kuṇḍalī gūḍapāc cakṣuḥ VAnigh_361a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050976 (0.057):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053935 (0.057):
saumyagandhā barbarikā tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.057):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.057):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
nandīvṛkṣaḥ prarohī ca jayavṛkṣendravṛkṣakau / / kacchurā paṇihārī ca tīkṣṇapattrā marudbhavā // VAnigh_165 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049666 (0.0):
madhuparṇī kekiśikhā % mayūrāhvā śikhī tathā // VAnigh_164 // / nandīvṛkṣaḥ prarohī ca $ jayavṛkṣendravṛkṣakau &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034808 (0.023):
tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b / tīkṣṇapattrā marudbhavā VAnigh_165d
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404612 (0.040):
/ atyamlaparṇī tīkṣṇāmlā kaṇḍūlā vallisārasā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050427 (0.046):
śleṣmāntako bahuphalaḥ % śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras $ tāmrapuṣpo yugacchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053388 (0.046):
śleṣmāntako bahuphalaḥ śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras tāmrapuṣpo yugacchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035969 (0.049):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038543 (0.049):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037787 (0.053):
viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c / viśākho maṇḍalacchadaḥ VAnigh_9d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036619 (0.053):
mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.055):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.056):
hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.057):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037456 (0.058):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049615 (0.058):
namaskārī raktamūlā % tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 // / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca $ tuṅgākhyo raktakesaraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052582 (0.058):
namaskārī raktamūlā tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 // / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca tuṅgākhyo raktakesaraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050957 (0.058):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
mustāvacāgnidviniśādvitiktā- bhallātapāṭhātriphalīviṣākhyāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049677 (0.0):
kacchurā paṇihārī ca % tīkṣṇapattrā marudbhavā // VAnigh_165 // / mustāvacāgnidviniśādvitiktā- $ bhallātapāṭhātriphalīviṣākhyāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036854 (0.0):
mustādike gaṇe mustā VAnigh_167a / mustāvacāgnidviniśādvitiktā- VAnigh_166a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036390 (0.024):
bhallātakam aruṣkaram VAnigh_168b / bhallātapāṭhātriphalīviṣākhyāḥ VAnigh_166b
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930651 (0.029):
mustā vacāgni dvi niśā dvi tiktā bhallāta pāṭhā tri phalā viṣākhyāḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5989725 (0.063):
mūrvā paṭolī dvi niśā pāṭhā tiktendravāruṇīḥ || 33 ||
kuṣṭhaṃ kuṭī haimavatī ca yoni- stanyāmayaghnā malapācanāś ca //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930662 (0.0):
mustā vacāgni dvi niśā dvi tiktā bhallāta pāṭhā tri phalā viṣākhyāḥ | / kuṣṭhaṃ truṭī haimavatī ca yoni stanyāmaya ghnā mala pācanāś ca || 40 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049686 (0.0):
mustāvacāgnidviniśādvitiktā- $ bhallātapāṭhātriphalīviṣākhyāḥ & / kuṣṭhaṃ kuṭī haimavatī ca yoni- % stanyāmayaghnā malapācanāś ca //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039026 (1.192):
stanyākhyo dugdhapāṣāṇaḥ VAnigh_287c / stanyāmayaghnā malapācanāś ca VAnigh_166d
VAnigh_166 // / mustādike gaṇe mustā pūrvam eva prakīrtitā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049693 (0.0):
kuṣṭhaṃ kuṭī haimavatī ca yoni- % stanyāmayaghnā malapācanāś ca // / VAnigh_166 // / mustādike gaṇe mustā $ pūrvam eva prakīrtitā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036848 (0.032):
mustā tu jaladāhvayā VAnigh_151b / mustādike gaṇe mustā VAnigh_167a
tiktā ca kaṭukā jñeyā rohiṇī kaṭurohiṇī // VAnigh_167 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049700 (0.0):
mustādike gaṇe mustā $ pūrvam eva prakīrtitā & / tiktā ca kaṭukā jñeyā % rohiṇī kaṭurohiṇī // VAnigh_167 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037309 (0.055):
rohiṇī kaṭurohiṇī VAnigh_167d / rohiṇī khaṭvalā proktā VAnigh_52a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 804339 (0.057):
kaphārśaḥśramagulmaghnam arocakaharaṃ param // Rajni_5.128 / kaṭukā jananī tiktā rohiṇī tiktarohiṇī /
sphoṭaśophakṣatakaraṃ bhallātakam aruṣkaram /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049706 (0.0):
tiktā ca kaṭukā jñeyā % rohiṇī kaṭurohiṇī // VAnigh_167 // / sphoṭaśophakṣatakaraṃ $ bhallātakam aruṣkaram &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039103 (0.0):
spṛkkā spṛk brāhmaṇī devī VAnigh_39c / sphoṭaśophakṣatakaraṃ VAnigh_168a
pākalaṃ vāri bhāvyaṃ ca vāpyaṃ kuṣṭhaṃ gadāhvayam // VAnigh_168 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049715 (0.0):
sphoṭaśophakṣatakaraṃ $ bhallātakam aruṣkaram & / pākalaṃ vāri bhāvyaṃ ca % vāpyaṃ kuṣṭhaṃ gadāhvayam // VAnigh_168 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037632 (0.025):
vānaprastho madhudrumaḥ VAnigh_26d / vāpyaṃ kuṣṭhaṃ gadāhvayam VAnigh_168d
nyāgrodhapappalasadāphalarodhrayugmaṃ jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049725 (0.0):
pākalaṃ vāri bhāvyaṃ ca % vāpyaṃ kuṣṭhaṃ gadāhvayam // VAnigh_168 // / nyāgrodhapappalasadāphalarodhrayugmaṃ $ jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035511 (0.002):
nyagrodho bahupād vaṭaḥ VAnigh_171b / nyāgrodhapappalasadāphalarodhrayugmaṃ VAnigh_169a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930674 (0.026):
nyagrodha pippala sadāphala lodhra yugmaṃ / jambū dvayārjuna kapītana somavalkāḥ |
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930696 (0.050):
jambū dvayārjuna kapītana somavalkāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034453 (0.055):
jambīro jambhalo jambhaḥ VAnigh_272a / jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ VAnigh_169b
plakṣāmravañjulapiyālapalāśanandī- kolīkadambaviralāmadhukaṃ madhūkam //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930685 (0.0):
jambū dvayārjuna kapītana somavalkāḥ | / plakṣāmra vañjula piyāla palāśa nandī kolī kadamba viralā madhukaṃ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049736 (0.0):
nyāgrodhapappalasadāphalarodhrayugmaṃ $ jambudvayārjunakapītanasomavalkāḥ / plakṣāmravañjulapiyālapalāśanandī- % kolīkadambaviralāmadhukaṃ madhūkam //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033797 (0.0):
kolakaṃ bahubījakam VAnigh_300d / kolīkadambaviralāmadhukaṃ madhūkam VAnigh_169d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036130 (0.0):
plakṣaḥ syād guḍabījakaḥ VAnigh_275b / plakṣāmravañjulapiyālapalāśanandī- VAnigh_169c
VAnigh_169 // / nyagrodhādir gaṇo vraṇyaḥ saṃgrāhī bhagnasādhanaḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930704 (0.0):
jambū dvayārjuna kapītana somavalkāḥ / nyagrodhādir gaṇo vraṇyaḥ saṃgrāhī bhagna sādhanaḥ |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049743 (0.0):
plakṣāmravañjulapiyālapalāśanandī- % kolīkadambaviralāmadhukaṃ madhūkam // / VAnigh_169 // / nyagrodhādir gaṇo vraṇyaḥ $ saṃgrāhī bhagnasādhanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035494 (0.055):
netraṃ pādaḥ śiphā cāṅghriḥ VAnigh_401a / nyagrodhādir gaṇo vraṇyaḥ VAnigh_170a / nyagrodhādau yakṣavāso VAnigh_171a
medaḥpittāsratṛḍdāha- yoniroganibarhaṇaḥ // VAnigh_170 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930709 (0.0):
nyagrodhādir gaṇo vraṇyaḥ saṃgrāhī bhagna sādhanaḥ | / medaḥ pittāsra tṛḍ dāha yoni roga nibarhaṇaḥ || 42 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049751 (0.0):
nyagrodhādir gaṇo vraṇyaḥ $ saṃgrāhī bhagnasādhanaḥ & / medaḥpittāsratṛḍdāha- % yoniroganibarhaṇaḥ // VAnigh_170 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037059 (0.045):
yonidoṣaharaḥ stambhī VAnigh_114c / yoniroganibarhaṇaḥ VAnigh_170d
nyagrodhādau yakṣavāso nyagrodho bahupād vaṭaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049758 (0.0):
medaḥpittāsratṛḍdāha- % yoniroganibarhaṇaḥ // VAnigh_170 // / nyagrodhādau yakṣavāso $ nyagrodho bahupād vaṭaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035501 (0.060):
nyagrodhādir gaṇo vraṇyaḥ VAnigh_170a / nyagrodhādau yakṣavāso VAnigh_171a
aśvatthaḥ pippalo bodhiś caityadruś calapattrakaḥ // VAnigh_171 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049766 (0.0):
nyagrodhādau yakṣavāso $ nyagrodho bahupād vaṭaḥ & / aśvatthaḥ pippalo bodhiś % caityadruś calapattrakaḥ // VAnigh_171 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.022):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.022):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.022):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.022):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.023):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.023):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.023):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.023):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.026):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.026):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.026):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.026):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.026):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050428 (0.026):
śleṣmāntako bahuphalaḥ % śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras $ tāmrapuṣpo yugacchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053389 (0.026):
śleṣmāntako bahuphalaḥ śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras tāmrapuṣpo yugacchadaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033625 (0.027):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052152 (0.027):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.028):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.028):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
udumbaraḥ kṛmiphalaḥ supratiṣṭhaḥ sadāphalaḥ / / bṛhatphalā rājajambūḥ kākajambvalpasasyakā // VAnigh_172 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049769 (0.0):
aśvatthaḥ pippalo bodhiś % caityadruś calapattrakaḥ // VAnigh_171 // / udumbaraḥ kṛmiphalaḥ $ supratiṣṭhaḥ sadāphalaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049778 (0.0):
udumbaraḥ kṛmiphalaḥ $ supratiṣṭhaḥ sadāphalaḥ & / bṛhatphalā rājajambūḥ % kākajambvalpasasyakā // VAnigh_172 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033339 (0.025):
kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā VAnigh_283c / kākajambvalpasasyakā VAnigh_172d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.031):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.036):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.037):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.038):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.038):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.038):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.038):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.038):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.038):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.038):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (0.038):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.038):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.038):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049383 (0.039):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052351 (0.039):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.040):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.040):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
phalaśreṇī varaḥ proktaḥ kapicūtaḥ kapītanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049781 (0.0):
bṛhatphalā rājajambūḥ % kākajambvalpasasyakā // VAnigh_172 // / phalaśreṇī varaḥ proktaḥ $ kapicūtaḥ kapītanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036157 (0.031):
phalatrayaṃ tu triphalā VAnigh_341a / phalaśreṇī varaḥ proktaḥ VAnigh_173a
plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo gardabhāṇḍaḥ kapītanaḥ // VAnigh_173 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049793 (0.0):
phalaśreṇī varaḥ proktaḥ $ kapicūtaḥ kapītanaḥ & / plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo % gardabhāṇḍaḥ kapītanaḥ // VAnigh_173 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036122 (0.060):
prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā VAnigh_201d / plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo VAnigh_173c
āmraś cūtaś cāvatalaḥ kāntaḥ piṇḍaphalas tathā / / vasantadūtī mākandā bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā // VAnigh_174 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049805 (0.0):
plakṣaḥ kupippalaḥ plāvo % gardabhāṇḍaḥ kapītanaḥ // VAnigh_173 // / āmraś cūtaś cāvatalaḥ $ kāntaḥ piṇḍaphalas tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032774 (0.042):
āmātīsāranāśanau VAnigh_150b / āmraś cūtaś cāvatalaḥ VAnigh_174a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819703 (0.044):
uktā āmrādike varge śūnyacandrendusaṅkhyayā // Rajni_11.8 / āmraḥ kāmaśaraś cūto rasālaḥ kāmavallabhaḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17412228 (0.054):
(2.4.163) gālavaḥ śābaro lodhrastirīṭastilvamārjanau / (2.4.164) āmraścūto rasālo 'sau sahakāro 'tisaurabhaḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033163 (0.054):
kanyā sthūladalā ca sā VAnigh_278b / kapicūtaḥ kapītanaḥ VAnigh_173b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 841495 (0.054):
sukaṇṭhī madhurālāpā kalakaṇṭhī madhūdayā // Rajni_19.144 / vasantadūtī tāmrākṣī pikī sā ca kuhūravā / / vāsantī kāmagā caiva gandharvā vanabhūṣaṇī // Rajni_19.145
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 818134 (0.054):
pittakāsavraṇān hanti dāhaśoṣavināśinī // Rajni_10.107 / gaṇikārī kāñcanikā kāñcanapuṣpī vasantadūtī ca / / gandhakusumātimodā vāsantī madamādinī caiva // Rajni_10.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 820042 (0.059):
kākajambūḥ kākaphalā nādeyī kākavallabhā / / bhṛṅgeṣṭā kākanīlā ca dhvāṅkṣajambūr dhanapriyā // Rajni_11.28
rasāladruḥ sahakāraḥ saurabhaḥ kokilapriyaḥ / / nādeyo vañjulaḥ prokto vidulo vetaso 'paraḥ // VAnigh_175 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049816 (0.0):
vasantadūtī mākandā % bhṛṅgeṣṭā kokilapriyā // VAnigh_174 // / rasāladruḥ sahakāraḥ $ saurabhaḥ kokilapriyaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037739 (0.031):
vidāryādir ayaṃ hṛdyo VAnigh_3a / vidulo vetaso 'paraḥ VAnigh_175d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 815886 (0.040):
vetaso niculo jñeyo vañjulo dīrghapatrakaḥ / / kalano mañjarīnamraḥ suṣeṇo gandhapuṣpakaḥ // Rajni_9.106
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782369 (0.043):
nandīvṛkṣaḥ prarohī syātpuṣṭikārīti cocyate / / vañjulo vetaso jñeyo bhallātaścāpyaruṣkaraḥ // GarP_1,204.9 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048696 (0.051):
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- % kesaro madhuśigrukaḥ // VAnigh_95 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051668 (0.051):
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- kesaro madhuśigrukaḥ // VAnigh_95 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049213 (0.053):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052181 (0.053):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048435 (0.061):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ % piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ // VAnigh_77 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051405 (0.061):
gālo rāṭho 'tha madanaḥ piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ // VAnigh_77 //
priyālas tu kharaskandhaś cāro drākṣārasapriyaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049825 (0.0):
nādeyo vañjulaḥ prokto % vidulo vetaso 'paraḥ // VAnigh_175 // / priyālas tu kharaskandhaś $ cāro drākṣārasapriyaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036111 (0.0):
priyaṅgvādigaṇe pūrvaṃ VAnigh_157a / priyālas tu kharaskandhaś VAnigh_176a
karkandhūḥ kāṣṭhakṛt kolī badarī yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_176 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049833 (0.0):
priyālas tu kharaskandhaś $ cāro drākṣārasapriyaḥ & / karkandhūḥ kāṣṭhakṛt kolī % badarī yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_176 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036203 (0.028):
badarī kolasaṃjñakaḥ VAnigh_221b / badarīpattrakaṃ caiva VAnigh_187a / badarī yugmakaṇṭakaḥ VAnigh_176d
visphūrjanī vikaraṇī tindukī viralā smṛtā / / kālaskandho nīlasāro dvitīyaḥ kākatindukaḥ // VAnigh_177 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049844 (0.0):
karkandhūḥ kāṣṭhakṛt kolī % badarī yugmakaṇṭakaḥ // VAnigh_176 // / visphūrjanī vikaraṇī $ tindukī viralā smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034758 (0.034):
tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo VAnigh_221a / tindukī viralā smṛtā VAnigh_177b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035179 (0.048):
dvitīyaṃ puṣpasaṃjñakam VAnigh_101b / dvitīyaḥ kākatindukaḥ VAnigh_177d / dvitīyaḥ śābaraḥ śveto VAnigh_115c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037100 (0.062):
raktikā kākaṇantikā VAnigh_224b / raktairaṇḍo dvitīyas tu VAnigh_7a
vakraśalyā kṛṣṇaphalā viralā gṛdhranakhy api / / gandhayuktā sāravastrā durdharṣā kuṇḍalī smṛtā // VAnigh_178 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049858 (0.0):
kālaskandho nīlasāro % dvitīyaḥ kākatindukaḥ // VAnigh_177 // / vakraśalyā kṛṣṇaphalā $ viralā gṛdhranakhy api &
elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930726 (0.0):
15.42av nyagrodhādir gaṇo varṇyaḥ 15.42dv yoni doṣa nibarhaṇaḥ / elā yugma turuṣka kuṣṭha phalinī māṃsī jala dhyāmakaṃ || 43a ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049862 (0.0):
gandhayuktā sāravastrā % durdharṣā kuṇḍalī smṛtā // VAnigh_178 // / elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ $
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033014 (0.0):
elā pāṭhā jājī kaṭvaṅgaphalājamodasiddhārthavacāḥ VAnigh_143/b / elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ VAnigh_179a
spṛkkācorakacocapattratagarasthauṇeyajātīrasāḥ /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930733 (0.0):
elā yugma turuṣka kuṣṭha phalinī māṃsī jala dhyāmakaṃ || 43a || / spṛkkā coraka coca pattra tagara sthauṇeya jātī rasāḥ || 43b ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930740 (0.0):
spṛkkā coraka coca pattra tagara sthauṇeya jātī rasāḥ || 43b || / 15.43bv spṛkkā coraka coca pattra tagara sthauṇeya jātī rasāḥ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049873 (0.0):
elāyugmaturuṣkakuṣṭhaphalinīmāṃsījaladhyāmakaṃ $ / spṛkkācorakacocapattratagarasthauṇeyajātīrasāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039075 (0.0):
snehasāro 'sthisambhavaḥ VAnigh_375d / spṛkkācorakacocapattratagarasthauṇeyajātīrasāḥ VAnigh_179b
śuktivyāghrinakho 'marāhvamaguruḥ śrīvāsakaḥ kuṅkumaṃ
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049881 (0.0):
spṛkkācorakacocapattratagarasthauṇeyajātīrasāḥ & / śuktivyāghrinakho 'marāhvamaguruḥ śrīvāsakaḥ kuṅkumaṃ %
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038276 (0.0):
śuktaṃ sauvīrakaṃ ceti VAnigh_331c / śuktivyāghrinakho 'marāhvamaguruḥ śrīvāsakaḥ kuṅkumaṃ VAnigh_179c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930760 (0.040):
15.43cv śukti vyāghranakhau surāhvam aguruḥ śrīveṣṭakaḥ kuṅkumaṃ / caṇḍā guggulu deva dhūpa khapurāḥ punnāga nāgāhvayam || 43d ||
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049889 (0.0):
śuktivyāghrinakho 'marāhvamaguruḥ śrīvāsakaḥ kuṅkumaṃ % / caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034289 (0.0):
caṇakāḥ kṛṣṇakañcukāḥ VAnigh_338b / caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam VAnigh_179d
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930760 (0.009):
15.43cv śukti vyāghranakhau surāhvam aguruḥ śrīveṣṭakaḥ kuṅkumaṃ / caṇḍā guggulu deva dhūpa khapurāḥ punnāga nāgāhvayam || 43d ||
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035969 (0.038):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049616 (0.043):
namaskārī raktamūlā % tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 // / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca $ tuṅgākhyo raktakesaraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052583 (0.043):
namaskārī raktamūlā tathā puṣpāvarodhikā // VAnigh_161 // / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca tuṅgākhyo raktakesaraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039289 (0.045):
hemapuṣpaṃ tu nāgāhvaṃ VAnigh_62c / hemavalko mahāvalko VAnigh_53a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.051):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.051):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051672 (0.052):
karavīro 'śvamārastu % bakulaṃ madyakesaram // VAnigh_317 // / alaktā mālyaśephālī $ rūpikā tāmrapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054625 (0.052):
karavīro 'śvamārastu bakulaṃ madyakesaram // VAnigh_317 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032978 (0.054):
ebhir viṃśatibhiḥ kaphāmayaharaḥ kṛṣṇādiko 'yaṃ gaṇaḥ VAnigh_30d / elavālukam aileyaṃ VAnigh_119c / elā tu drāviḍī tutthā VAnigh_41a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048802 (0.054):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ % girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 // / vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- $ gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051773 (0.054):
pārvataṃ śailaniryāsaḥ girijaṃ ca śilāhvayam // VAnigh_102 // / vellantarāraṇikabūkavṛṣāśmabheda- gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034571 (0.055):
jīvanaṃ bhuvanaṃ vanam VAnigh_323d / jīvantiko raktaśākaḥ VAnigh_261c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.060):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.061):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047931 (0.064):
ajamodā kharāhvā ca % bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā $ sūkṣmailā bahulā truṭiḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050899 (0.064):
ajamodā kharāhvā ca bastamodā ca markaṭī // VAnigh_40 // / elā tu drāviḍī tutthā sūkṣmailā bahulā truṭiḥ /
elādiko vātakaphau viṣaṃ viniyacchati /
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930774 (0.0):
caṇḍā guggulu deva dhūpa khapurāḥ punnāga nāgāhvayam || 43d || / elādiko vāta kaphau viṣaṃ ca viniyacchati |
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049895 (0.0):
caṇḍāgugguladevadhūpakhapurāḥ puṃnāganāgāhvayam // VAnigh_179 // / elādiko vātakaphau $ viṣaṃ viniyacchati &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033000 (0.0):
elādike pūrvam uktā VAnigh_181a / elādiko vātakaphau VAnigh_180a
varṇaprasādanaḥ kaṇḍū- piṭikākoṭhanāśanaḥ // VAnigh_180 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930781 (0.0):
elādiko vāta kaphau viṣaṃ ca viniyacchati | / varṇa prasādanaḥ kaṇḍū piṭikā koṭha nāśanaḥ || 44 ||
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049903 (0.0):
elādiko vātakaphau $ viṣaṃ viniyacchati & / varṇaprasādanaḥ kaṇḍū- % piṭikākoṭhanāśanaḥ // VAnigh_180 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035836 (0.049):
picchā māṃsodbhavaṃ medo VAnigh_374c / piṭikākoṭhanāśanaḥ VAnigh_180d
elādike pūrvam uktā sūkṣmailānyā tu kathyate /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049912 (0.0):
varṇaprasādanaḥ kaṇḍū- % piṭikākoṭhanāśanaḥ // VAnigh_180 // / elādike pūrvam uktā $ sūkṣmailānyā tu kathyate &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032993 (0.050):
elā tu drāviḍī proktā VAnigh_62a / elādike pūrvam uktā VAnigh_181a
bhadrailā bṛhadelā tu sthūlailā tripuṭodbhavā // VAnigh_181 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049920 (0.0):
elādike pūrvam uktā $ sūkṣmailānyā tu kathyate & / bhadrailā bṛhadelā tu % sthūlailā tripuṭodbhavā // VAnigh_181 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038863 (0.057):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
suhelā ca suṣeṇī ca reṇukā kāntanāmikā / / piṇḍī turuṣkajaṃ tailaṃ pirāyākaṃ kṛtrimaṃ kapiḥ // VAnigh_182 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049934 (0.0):
bhadrailā bṛhadelā tu % sthūlailā tripuṭodbhavā // VAnigh_181 // / suhelā ca suṣeṇī ca $ reṇukā kāntanāmikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035863 (0.031):
pippalī māgadhī kṛṣṇā VAnigh_31a / pirāyākaṃ kṛtrimaṃ kapiḥ VAnigh_182d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038863 (0.044):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050976 (0.045):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053935 (0.045):
saumyagandhā barbarikā tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035842 (0.050):
piṇḍītaḥ karahāṭakaḥ VAnigh_77d / piṇḍī turuṣkajaṃ tailaṃ VAnigh_182c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051227 (0.051):
kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā % dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 // / śarapuṅkhā bāṇapuṅkhā $ maṇikā cekṣupuṅkhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054183 (0.051):
kākajaṅghā dhvāṅkṣajaṅghā dāsī kāntā pracībalā // VAnigh_283 // / śarapuṅkhā bāṇapuṅkhā maṇikā cekṣupuṅkhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.052):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.053):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.053):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051008 (0.058):
miśreyā śālinī śīta- % śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu $ bāṣpikā ca sthalodbhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053967 (0.058):
miśreyā śālinī śīta- śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu bāṣpikā ca sthalodbhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050179 (0.058):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā % meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053144 (0.058):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.059):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.061):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
hrīveraṃ vāri keśāhvam udīcyaṃ bālakaṃ jalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049941 (0.0):
piṇḍī turuṣkajaṃ tailaṃ % pirāyākaṃ kṛtrimaṃ kapiḥ // VAnigh_182 // / hrīveraṃ vāri keśāhvam $ udīcyaṃ bālakaṃ jalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039298 (0.032):
hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā VAnigh_204d / hrīveraṃ vāri keśāhvam VAnigh_183a
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ spṛkkā devī latā satī // VAnigh_183 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049949 (0.0):
hrīveraṃ vāri keśāhvam $ udīcyaṃ bālakaṃ jalam & / dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ % spṛkkā devī latā satī // VAnigh_183 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039092 (0.031):
spṛkkā jātyajamodahiṅgutruṭibhiḥ bhārṅgīvilaṅgānvitaiḥ VAnigh_30c / spṛkkā devī latā satī VAnigh_183d
corako granthiparṇī syāt śaṭī somasamudbhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049955 (0.0):
dhyāmakaṃ śabalaṃ gandhaṃ % spṛkkā devī latā satī // VAnigh_183 // / corako granthiparṇī syāt $ śaṭī somasamudbhavā &
varāṅgaṃ carmanāmā ca cocaṃ tvak ca varāṅgakam // VAnigh_184 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049963 (0.0):
corako granthiparṇī syāt $ śaṭī somasamudbhavā & / varāṅgaṃ carmanāmā ca % cocaṃ tvak ca varāṅgakam // VAnigh_184 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034384 (0.055):
cocaṃ ciṣu nārikelaḥ VAnigh_269a / cocaṃ tvak ca varāṅgakam VAnigh_184d
romaśaṃ chadanaṃ pattraṃ tamālaṃ romaśīphalam / / bahiṣṭhaṃ tagaraṃ vakraṃ nataṃ kālānusāri ca // VAnigh_185 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049976 (0.0):
varāṅgaṃ carmanāmā ca % cocaṃ tvak ca varāṅgakam // VAnigh_184 // / romaśaṃ chadanaṃ pattraṃ $ tamālaṃ romaśīphalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037295 (0.033):
rodhraṃ dhātakibilvapeśike VAnigh_155c / romaśaṃ chadanaṃ pattraṃ VAnigh_185a
cāraṭī śukabarhākhyaṃ sthauṇeyaṃ tailapītakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049982 (0.0):
bahiṣṭhaṃ tagaraṃ vakraṃ % nataṃ kālānusāri ca // VAnigh_185 // / cāraṭī śukabarhākhyaṃ $ sthauṇeyaṃ tailapītakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034319 (0.029):
cāraṭī padmacāriṇī VAnigh_157d / cāraṭī śukabarhākhyaṃ VAnigh_186a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033502 (0.048):
kāsīsadvayasaindhavam VAnigh_98b / kāsīsaṃ pāṃśudhāvākhyaṃ VAnigh_101a
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049991 (0.0):
cāraṭī śukabarhākhyaṃ $ sthauṇeyaṃ tailapītakam & / jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038281 (0.031):
śuktivyāghrinakho 'marāhvamaguruḥ śrīvāsakaḥ kuṅkumaṃ VAnigh_179c / śuktiḥ kararuho nakhaḥ VAnigh_186d
badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā / / samudrajo vyāghranakho vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050000 (0.0):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052187 (0.008):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca % kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ $ jātuṣaś carmasāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055136 (0.008):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ jātuṣaś carmasāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038423 (0.017):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.017):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.017):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032824 (0.018):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.018):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.018):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.018):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.018):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051078 (0.018):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812936 (0.021):
bhadro vyāghranakhaś caiva netrārir daṇḍavṛkṣakaḥ / / samantadugdho gaṇḍīro jñeyaḥ snuk ceti viṃśatiḥ // Rajni_8.50
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.022):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.022):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050533 (0.022):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053493 (0.022):
likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048864 (0.022):
veṇupatrī vṛṣā pārvī % parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī $ jñeyā pāṣāṇabhedikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051835 (0.022):
veṇupatrī vṛṣā pārvī parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī jñeyā pāṣāṇabhedikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053570 (0.022):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
śrīveṣṭako vāyasako dadhināmā ca kīrtitaḥ / / kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam // VAnigh_188 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050014 (0.0):
samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 // / śrīveṣṭako vāyasako $ dadhināmā ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037679 (0.024):
vāsantaḥ kṛṣṇamudgastu VAnigh_337a / vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam VAnigh_188d
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15209652 (0.027):
laghu pittāgnikṛd varṇyaṃ kaphavātaviṣāpaham // 73 / kuṅkumaṃ ghusṛṇaṃ raktaṃ kāśmīraṃ pītakaṃ varam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051966 (0.045):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054917 (0.045):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.046):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.046):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033167 (0.048):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034976 (0.049):
dadrughnaś cakramardakaḥ VAnigh_253b / dadhināmā ca kīrtitaḥ VAnigh_188b
krodhanā piśunā caṇḍā caurī śaṅkhinikā matā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050020 (0.0):
kāśmīraṃ kuṅkumaṃ raktaṃ % vāhlīkaṃ ghusṛṇaṃ varam // VAnigh_188 // / krodhanā piśunā caṇḍā $ caurī śaṅkhinikā matā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033849 (0.036):
kroḍaḥ kolastathā kiriḥ VAnigh_349d / krodhanā piśunā caṇḍā VAnigh_189a
mahiṣākṣo niśācārī kauśiko gugguluḥ puraḥ // VAnigh_189 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050027 (0.0):
krodhanā piśunā caṇḍā $ caurī śaṅkhinikā matā & / mahiṣākṣo niśācārī % kauśiko gugguluḥ puraḥ // VAnigh_189 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033808 (0.054):
kauṇḍinyaś ca mahādroṇaḥ VAnigh_251c / kauśiko gugguluḥ puraḥ VAnigh_189d
rālas tu devadhūpaḥ syāt śālaḥ sarjarasāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050035 (0.0):
mahiṣākṣo niśācārī % kauśiko gugguluḥ puraḥ // VAnigh_189 // / rālas tu devadhūpaḥ syāt $ śālaḥ sarjarasāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037216 (0.032):
rāmāhvārkalatārāmā VAnigh_235c / rālas tu devadhūpaḥ syāt VAnigh_190a
kundurur medakaḥ kundro vijñeyaḥ khapuras tathā // VAnigh_190 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050040 (0.0):
rālas tu devadhūpaḥ syāt $ śālaḥ sarjarasāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037693 (0.034):
vikasas tu kaṭhillakaḥ VAnigh_9b / vijñeyaś carmapathikaḥ VAnigh_356a
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050047 (0.0):
kundurur medakaḥ kundro % vijñeyaḥ khapuras tathā // VAnigh_190 // / śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā $
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038394 (0.0):
śyāmā kuṭaraṇā trivṛt VAnigh_194d / śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930794 (0.029):
śyāmā dantī dravantī kramuka kuṭaraṇā śaṅkhinī carma sāhvā || 45a || / 15.45av śyāmā dantī dravantī kramuka kuṭaraṇī śaṅkhinī carma sāhvā
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930786 (0.029):
15.44cv varṇyaḥ prasādanaḥ kaṇḍū / śyāmā dantī dravantī kramuka kuṭaraṇā śaṅkhinī carma sāhvā || 45a ||
svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050056 (0.0):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā $ / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039138 (0.0):
svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404369 (0.058):
sūryā viṣaghnī ruṇakarṇikāmarā suparṇikā syāt phalatārakā ca // Āk_2,10.27 / vṛṣabhākṣī gavākṣī ca pītapuṣpendravallarī // Āk_2,10.28 // / hemapuṣpī kṣudraphalā vāruṇī bālakapriyā /
bastāntrī vyādhighāto bahalabahurasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni śyāmādyo hanti
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930825 (0.0):
15.45cv bastāntrī vyādhighāto bahula bahu rasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni / śyāmādyo hanti gulmaṃ viṣama ruci kaphau hṛd rujaṃ mūtra kṛcchram || 45d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050064 (0.0):
svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ & / bastāntrī vyādhighāto bahalabahurasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni % śyāmādyo
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036247 (0.0):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā VAnigh_200c / bastāntrī vyādhighāto bahalabahurasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni VAnigh_191c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930808 (0.049):
svarṇakṣīrī gavākṣī śikhari rajanaka cchinnarohā karañjāḥ || 45b || / bastāntrī vyādhighāto bahala bahu rasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni || 45c ||
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930815 (0.062):
bastāntrī vyādhighāto bahala bahu rasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni || 45c || / 15.45cv bastāntrī vyādhighāto bahula bahu rasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni
gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram // VAnigh_191 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5930831 (0.0):
śyāmādyo hanti gulmaṃ viṣama ruci kaphau hṛd rujaṃ mūtra kṛcchram || 45d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050074 (0.0):
bastāntrī vyādhighāto bahalabahurasas tīkṣṇavṛkṣāt phalāni % śyāmādyo / hanti gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram // VAnigh_191 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038411 (0.0):
śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b / śyāmādyo hanti gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram VAnigh_191d
masūravidalā śyāmā śyāmādo kālameṣikā / / suṣeṇikā śaśāhvā ca kālindī kālikā smṛtā // VAnigh_192 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050085 (0.0):
hanti gulmaṃ viṣamarucikaphau hṛdrujaṃ mūtrakṛcchram // VAnigh_191 // / masūravidalā śyāmā $ śyāmādo kālameṣikā &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819229 (0.021):
bheḍā krauñcādanī krauñcā śyāmā syāt padmakarkaṭī // Rajni_10.186
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907568 (0.024):
avalgujaḥ somarājī suvalliḥ somavallikā /AP_362.047ab/ / kālameṣī kṛṣṇaphalā vakucī pūtiphaly api //AP_362.047cd/
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17413008 (0.031):
(2.4.313) tribhaṇḍī rocanī śyāmāpālindhyau tu suṣeṇikā
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038399 (0.034):
śyāmādantīdravantīkramukakuṭaraṇāśaṃkhinī carmasāhvā VAnigh_191a / śyāmādo kālameṣikā VAnigh_192b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036662 (0.040):
mallikoktā vicakilā VAnigh_320c / masūravidalā śyāmā VAnigh_192a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.042):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.042):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050436 (0.047):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053397 (0.047):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.048):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.048):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037331 (0.048):
lajjā lohitayaṣṭikā VAnigh_280d / latākastūrikā rālī VAnigh_298c / lambaromā makṣikā ca VAnigh_369a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050254 (0.050):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053218 (0.050):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807081 (0.051):
pītapuṣpī sthūlaphalā lomaśā mālyapuṣpikā // Rajni_6.66 / śaṇapuṣpī rase tiktā kaṣāyā kaphavātajit /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27816357 (0.051):
ajamārī koṭarākṣī % hanūmatyaṅganāyikā // Ras_5.12 // / narajīvā hemapuṣpī $ kākamuṇḍī ca kālikā &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11789728 (0.051):
ajamārī koṭarākṣī hanūmatyaṅganāyikā // Ras_5.12 // / narajīvā hemapuṣpī kākamuṇḍī ca kālikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048999 (0.051):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto % ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā $ mocakī guḍamañjarī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051969 (0.051):
dvitīyaḥ śābaraḥ śveto ghanatvak cākṣibheṣajaḥ // VAnigh_115 // / jiṅgiṇī jhiṅgiṇī jñeyā mocakī guḍamañjarī /
citrā mukūlako dantī nikumbhaḥ śambaras tathā / / udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.0):
suṣeṇikā śaśāhvā ca % kālindī kālikā smṛtā // VAnigh_192 // / citrā mukūlako dantī $ nikumbhaḥ śambaras tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034988 (0.0):
dadhi māṅgalyakaṃ caiva VAnigh_324c / dantī syād upacitrakā VAnigh_193d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.002):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.003):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.003):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.006):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.008):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.008):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.008):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.008):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (0.008):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.008):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.008):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.008):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.008):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.008):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.008):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.008):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā / / kumbhastrī bhaṭṭinī sūtrā śyāmā kuṭaraṇā trivṛt // VAnigh_194 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050110 (0.0):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035129 (0.041):
doṣā naktaṃ niśā kṣapā VAnigh_390b / dravanty undurukarṇikā VAnigh_194b / dravāhvam amṛtāsaṅga- VAnigh_61c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (0.060):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.060):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050179 (0.061):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā % meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053144 (0.061):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038388 (0.063):
śyāmā kāntā priyaṅgukā VAnigh_58b / śyāmā kuṭaraṇā trivṛt VAnigh_194d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.063):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
śaṅkhinī tiktalā vakrī yavatiktā kiśorikā / / śaṅkhāvartā śaṅkhapuṣpī viśikhā nāhikā smṛtā // VAnigh_195 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050124 (0.0):
kumbhastrī bhaṭṭinī sūtrā % śyāmā kuṭaraṇā trivṛt // VAnigh_194 // / śaṅkhinī tiktalā vakrī $ yavatiktā kiśorikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038032 (0.022):
śaṅkhāvartā śaṅkhapuṣpī VAnigh_195c / śaṅkhinī tiktalā vakrī VAnigh_195a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037796 (0.023):
viśālā ca viśalyā ca VAnigh_198a / viśikhā nāhikā smṛtā VAnigh_195d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.051):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051008 (0.057):
miśreyā śālinī śīta- % śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu $ bāṣpikā ca sthalodbhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053967 (0.057):
miśreyā śālinī śīta- śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu bāṣpikā ca sthalodbhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049138 (0.058):
jyotiṣmatī pītatailā % vegā kaṅguṇikā smṛtā // VAnigh_126 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052107 (0.058):
jyotiṣmatī pītatailā vegā kaṅguṇikā smṛtā // VAnigh_126 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037943 (0.058):
vṛṣyabījā galekaṇḍū- VAnigh_13c / vegā kaṅguṇikā smṛtā VAnigh_126d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050675 (0.058):
dhāmārgavaḥ kośaphalo % rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053634 (0.058):
dhāmārgavaḥ kośaphalo rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050137 (0.064):
anyeṣāṃ tu tathā brāhmī % brahmanāmā tu kīrtitā // VAnigh_196 // / svarṇakṣīrī haimavatī $ kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049119 (0.064):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052088 (0.064):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
sātalā saptalā carma- kaṣāhvāvartakī smṛtā / / anyeṣāṃ tu tathā brāhmī brahmanāmā tu kīrtitā // VAnigh_196 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050137 (0.0):
śaṅkhāvartā śaṅkhapuṣpī % viśikhā nāhikā smṛtā // VAnigh_195 // / sātalā saptalā carma- $ kaṣāhvāvartakī smṛtā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038675 (0.024):
saṃtānaṃ stanikā smṛtā VAnigh_324d / sātalā saptalā carma- VAnigh_196a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036343 (0.036):
bradhnaḥ prabhākaro bhāsvān VAnigh_384a / brahmanāmā tu kīrtitā VAnigh_196d
svarṇakṣīrī haimavatī kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā / / indravāruṇikā caindrī gavākṣī gajacirbhiṭī // VAnigh_197 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050148 (0.0):
anyeṣāṃ tu tathā brāhmī % brahmanāmā tu kīrtitā // VAnigh_196 // / svarṇakṣīrī haimavatī $ kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037793 (0.033):
viśalyā halinī vahmi- VAnigh_124c / viśākho maṇḍalacchadaḥ VAnigh_9d / viśālā ca viśalyā ca VAnigh_198a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033067 (0.039):
kakkolakaṃ kośaphalaṃ VAnigh_300c / kaṅkuṣṭhas tīkṣṇadugdhikā VAnigh_197b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049141 (0.047):
jyotiṣmatī pītatailā % vegā kaṅguṇikā smṛtā // VAnigh_126 // / śvetā sunābhiḥ kaṭabhī $ kiṇihī madhureṇukā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052110 (0.047):
jyotiṣmatī pītatailā vegā kaṅguṇikā smṛtā // VAnigh_126 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051008 (0.048):
miśreyā śālinī śīta- % śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu $ bāṣpikā ca sthalodbhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053967 (0.048):
miśreyā śālinī śīta- śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu bāṣpikā ca sthalodbhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.055):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.055):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.056):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.056):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.056):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039142 (0.057):
svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b / svarṇakṣīrī haimavatī VAnigh_197a / svarṇavarṇākaraḥ pīta- VAnigh_244c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049119 (0.058):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052088 (0.058):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035997 (0.058):
pūrvam eva prakīrtitā VAnigh_167b / pṛthvīkā vāripattrā tu VAnigh_267a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037310 (0.059):
rohiṇī kaṭurohiṇī VAnigh_167d / rohiṇī khaṭvalā proktā VAnigh_52a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.059):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033462 (0.061):
kālī haimavatīśvarī VAnigh_396d / kāleyakaṃ pītasāraṃ VAnigh_85c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050879 (0.061):
urvāruḥ karkaṭī proktā % lomaśā ca prakīrtitā // VAnigh_256 // / khūrjarikas tu kāliṅgaḥ $ mūtralaṃ trapusaṃ smṛtam &
viśālā ca viśalyā ca saiva proktā gavādanī / / girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050158 (0.0):
indravāruṇikā caindrī % gavākṣī gajacirbhiṭī // VAnigh_197 // / viśālā ca viśalyā ca $ saiva proktā gavādanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.022):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.022):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.022):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.022):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.024):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.024):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.025):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051076 (0.025):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048107 (0.025):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032921 (0.025):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050890 (0.025):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā % kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053848 (0.025):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.025):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.025):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.025):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.025):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.025):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
nīlasyandā nīlapuṣpī nīlākhyā girikarṇikā / / tilvakaḥ śikharī śveta- tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ // VAnigh_199 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050171 (0.0):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī $ nīlākhyā girikarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034961 (0.026):
tvak carma valkalaṃ proktaṃ VAnigh_401c / tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ VAnigh_199d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035476 (0.048):
nīlaṃ nīlotpalaṃ tathā VAnigh_60d / nīlākhyā girikarṇikā VAnigh_199b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.048):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.048):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033212 (0.053):
kamalā śrīr haripriyā VAnigh_400b / kampillako rañjanako VAnigh_200a / karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.061):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.061):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037464 (0.063):
vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d / vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c
kampillako rañjanako recano raktacūrṇakaḥ / / bastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050182 (0.0):
tilvakaḥ śikharī śveta- % tvak tirīṭo bṛhacchadaḥ // VAnigh_199 // / kampillako rañjanako $ recano raktacūrṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037467 (0.023):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799873 (0.026):
cakṣuṣyā kāsadoṣaghnī vraṇakrimiharā parā // Rajni_3.95 / vastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛttapattrikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033213 (0.037):
kamalā śrīr haripriyā VAnigh_400b / kampillako rañjanako VAnigh_200a / karañjas tīravṛkṣakaḥ VAnigh_216d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.041):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036679 (0.042):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.043):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.043):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051214 (0.045):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.045):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037927 (0.045):
vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ VAnigh_106b / vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050436 (0.046):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053397 (0.046):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053478 (0.046):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.046):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.047):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050976 (0.047):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053935 (0.047):
saumyagandhā barbarikā tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032672 (0.048):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033375 (0.049):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ guḍamūlo 'sipattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050189 (0.0):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā % meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 // / ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ $ guḍamūlo 'sipattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034227 (0.004):
ghanatvak cākṣibheṣajaḥ VAnigh_115d / ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ VAnigh_201a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807203 (0.031):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ / / niśāvano dīrghaśākhas tvaksāro dīrghapallavaḥ / / śaṇas tv amlaḥ kaṣāyaś ca malagarbhāsrapātanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050732 (0.042):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ & / ubhātasī rudrapattrī % gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053691 (0.042):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ / / ubhātasī rudrapattrī gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7484793 (0.046):
guḍe sādhuḥ gaudikaḥ ikṣuḥ / / kaulmāṣiko mudgaḥ / / sāktuko yavaḥ /
tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā // VAnigh_201 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050197 (0.0):
ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ $ guḍamūlo 'sipattrakaḥ & / tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ % prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā // VAnigh_201 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036115 (0.027):
priyālas tu kharaskandhaś VAnigh_176a / prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā VAnigh_201d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807204 (0.034):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ / / niśāvano dīrghaśākhas tvaksāro dīrghapallavaḥ / / śaṇas tv amlaḥ kaṣāyaś ca malagarbhāsrapātanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050733 (0.035):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ & / ubhātasī rudrapattrī % gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053692 (0.035):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ / / ubhātasī rudrapattrī gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807195 (0.040):
kaṇṭapuṅkhā kaṭūṣṇā ca kṛmiśūlavināśanī // Rajni_6.74 / śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048397 (0.049):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ $ dhīraśauryakaghośvarāḥ & / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ % prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051367 (0.049):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ dhīraśauryakaghośvarāḥ / / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782738 (0.053):
ajavarṇo bhavedūrjo vājikarṇo 'śvakarṇakaḥ / / śleṣmāntakastathā śelurbahuvāraśca kathyate // GarP_1,204.40 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805432 (0.053):
kaṇṭharukśamano rucyo vraṇadoṣārtināśanaḥ // Rajni_5.207 / lodhro rodhro bhillataruś cillakaḥ kāṇḍakīlakaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7484793 (0.054):
guḍe sādhuḥ gaudikaḥ ikṣuḥ / / kaulmāṣiko mudgaḥ / / sāktuko yavaḥ /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822759 (0.054):
śeluḥ śītaphalaḥ śītaḥ śākaṭaḥ karbudārakaḥ / / bhūtadrumo gandhapuṣpaḥ khyāta ekādaśāhvayaḥ // Rajni_11.200
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4907304 (0.060):
gālavaḥśāvaro lodhrastirīṭastilvamārjanau /AP_362.022ab/ / śeluḥ śleṣmātakaḥ śīta uddālo bahuvārakaḥ //AP_362.022cd/
gaṇeṣu yāni dravyāṇi saṃgrahe vālpasaṃgrahe /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050203 (0.0):
tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ % prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā // VAnigh_201 // / gaṇeṣu yāni dravyāṇi $ saṃgrahe vālpasaṃgrahe &
tāny uktāny abhidhīyante viprakīrṇāny ataḥ param // VAnigh_202 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050208 (0.0):
gaṇeṣu yāni dravyāṇi $ saṃgrahe vālpasaṃgrahe & / tāny uktāny abhidhīyante % viprakīrṇāny ataḥ param // VAnigh_202 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034711 (0.062):
tāḍas tālo dīrghatarus VAnigh_86a / tāny uktāny abhidhīyante VAnigh_202c
pavitrapattrā maṅgalyā śamī lakṣmī ca keśanut /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050215 (0.0):
tāny uktāny abhidhīyante % viprakīrṇāny ataḥ param // VAnigh_202 // / pavitrapattrā maṅgalyā $ śamī lakṣmī ca keśanut &
sohalā rudatī tanvī sūkṣmamūlāparājitā // VAnigh_203 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050224 (0.0):
pavitrapattrā maṅgalyā $ śamī lakṣmī ca keśanut & / sohalā rudatī tanvī % sūkṣmamūlāparājitā // VAnigh_203 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038884 (0.057):
sūkṣmapādas tāmracūḍo VAnigh_242c / sūkṣmamūlāparājitā VAnigh_203d
pānīyo bījavṛkṣas tu jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050229 (0.0):
sohalā rudatī tanvī % sūkṣmamūlāparājitā // VAnigh_203 // / pānīyo bījavṛkṣas tu $ jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ &
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28059160 (0.005):
upapattisaṃtuṣṭiḥ? yadidaṃ sarvopapattiṣvanḥsvḥdanatḥ | / śukladharmḥtṛptatḥ? yadidaṃ śukladharmḥṇḥṃ paryeṣṭiḥ kiṃkuśalamḥrgaṇatḥ ca
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 811401 (0.038):
kośātakī svāduphalā supuṣpā karkoṭakī syād api pītapuṣpā / / dhārāphalā dīrghaphalā sukośā dhāmārgavaḥ syān navasaṃjñako 'yam //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035773 (0.044):
pānīyam ambu salilaṃ VAnigh_323a / pānīyavallī suṣavī VAnigh_77a / pānīyo bījavṛkṣas tu VAnigh_204a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034801 (0.054):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
śuklapuṣpā bhūmilagnā hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā // VAnigh_204 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050239 (0.0):
pānīyo bījavṛkṣas tu $ jīvavṛkṣas tu pāśikaḥ & / śuklapuṣpā bhūmilagnā % hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā // VAnigh_204 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038876 (0.062):
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c / sūkṣmapattrā sarpagandhā VAnigh_205a / sūkṣmapādas tāmracūḍo VAnigh_242c
sūkṣmapattrā sarpagandhā sarpākṣī raktapuṣpikā / / anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050243 (0.0):
śuklapuṣpā bhūmilagnā % hrasvāṅgā śaṅkhapuṣpikā // VAnigh_204 // / sūkṣmapattrā sarpagandhā $ sarpākṣī raktapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.0):
sūkṣmapattrā sarpagandhā $ sarpākṣī raktapuṣpikā & / anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035345 (0.029):
navanītā prakīrtitā VAnigh_228d / nākulī nakulapriyā VAnigh_205d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050284 (0.039):
ajaṭā bahupattrā ca % bhūdhātrī tāmalaky api // VAnigh_208 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053247 (0.039):
ajaṭā bahupattrā ca bhūdhātrī tāmalaky api // VAnigh_208 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038623 (0.039):
sarpaḥ pṛdākurbhujago VAnigh_360a / sarpākṣī raktapuṣpikā VAnigh_205b / saryako mṛdupuṣpakaḥ VAnigh_73d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039254 (0.046):
hasantikāṅgāradhānī VAnigh_379a / haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050517 (0.048):
nāgajihvā śvetaphalā % kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.048):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810351 (0.049):
sarpādanī vyālagandhā jñeyā ceti daśāhvayā // Rajni_7.93 / anyā mahāsugandhā ca suvahā gandhanākulī / / sarpākṣī phaṇihantrī ca nakulāḍhyāhibhuk ca sā // Rajni_7.94
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032544 (0.049):
aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a / ajaṭā bahupattrā ca VAnigh_208c / ajamodā kharāhvā ca VAnigh_40c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038876 (0.060):
sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c / sūkṣmapattrā sarpagandhā VAnigh_205a / sūkṣmapādas tāmracūḍo VAnigh_242c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050666 (0.061):
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ % kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 // / devadālī ca karkoṭī $ veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053625 (0.061):
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 // / devadālī ca karkoṭī veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.062):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.062):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038066 (0.062):
śatapāt saraṭā cakrī VAnigh_363a / śatapuṣpā śatacchattrā VAnigh_266a / śatamūlī śatāvarī VAnigh_14d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034028 (0.062):
gavedhukā ca gojihvā VAnigh_336a / gāṅgeyī kuruvindā ca VAnigh_151c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049272 (0.062):
mādhavī syād amuktaś ca % suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā $ kākāhvā mācikāpi ca &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048266 (0.063):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo % rājamānyo 'mṛtāphalaḥ // VAnigh_64 // / pīluparṇī madhurasā $ mūrvā cātirasā smṛtā &
viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā / / vāṭyālakaḥ pītapuṣpo vāṭyā bhadraudanī balā // VAnigh_206 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050263 (0.0):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037613 (0.026):
vāṭyā kārpāsasaṃjñakā VAnigh_208b / vāṭyā bhadraudanī balā VAnigh_206d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051220 (0.026):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054176 (0.026):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.027):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035467 (0.027):
nīlakaṇṭho bhujaṃgabhuk VAnigh_352d / nīlapattrī kālanīlī VAnigh_283a / nīlasyandā nīlapuṣpī VAnigh_199a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036700 (0.032):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801758 (0.034):
gulmaśūlodaravyādhikaṇṭhadoṣanikṛntanī // Rajni_4.88 / viṣṇukrāntā harikrāntā nīlapuṣpāparājitā / / nīlakrāntā satīnā ca vikrāntā chardikā ca sā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050157 (0.035):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī $ nīlākhyā girikarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053122 (0.035):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī nīlākhyā girikarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.037):
vāṭyā bhadraudanī balā VAnigh_206d / vāṭyāyanī tv atibalā VAnigh_207c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047505 (0.037):
punarnavā varṣaketuḥ % vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ // VAnigh_8 // / varṣābhūḥ dīrghapattrā ca $ vikasas tu kaṭhillakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050473 (0.037):
punarnavā varṣaketuḥ vṛścīvaḥ śvetamūlakaḥ // VAnigh_8 // / varṣābhūḥ dīrghapattrā ca vikasas tu kaṭhillakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049120 (0.037):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052089 (0.037):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846618 (0.038):
vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48 / nadyāmre ca samaṣṭhilo'tha rajanī syāt kālameṣyāṃ budhair dugdhārhas
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.039):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033430 (0.039):
kālakūṭo mahāmusto VAnigh_311c / kālamuṣkaḥ kṣāravṛkṣaḥ VAnigh_141c / kālavṛntā kuberākṣī VAnigh_275c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039131 (0.039):
svadyoto jyotiriṅgaṇaḥ VAnigh_370d / svargapuṣpaṃ varālakam VAnigh_302b / svarṇakṣīrīgavākṣīśikharirajanakacchinnarohākarañjāḥ VAnigh_191b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.041):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
mahābalā varṣapuṣpī śītapākī subījakaḥ / / vāṭyāyanī tv atibalā bhāradvājī suparṇikā // VAnigh_207 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050274 (0.0):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo % vāṭyā bhadraudanī balā // VAnigh_206 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049480 (0.023):
gāṅgeyī kuruvindā ca % devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052447 (0.023):
gāṅgeyī kuruvindā ca devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.025):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.025):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.025):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.025):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.027):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048370 (0.027):
pāṭalī dīrghavṛttā ca % sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 // / vṛttatuṇḍā kākatiktā $ śārṅgeṣṭāṅgāravallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051340 (0.027):
pāṭalī dīrghavṛttā ca sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 // / vṛttatuṇḍā kākatiktā śārṅgeṣṭāṅgāravallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.028):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.028):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.030):
upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (0.030):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.030):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.030):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.030):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.030):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.030):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.030):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
rāmānyācchādanaphalā vāṭyā kārpāsasaṃjñakā / / ajaṭā bahupattrā ca bhūdhātrī tāmalaky api // VAnigh_208 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050287 (0.0):
rāmānyācchādanaphalā $ vāṭyā kārpāsasaṃjñakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.020):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051076 (0.026):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048107 (0.026):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.027):
upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (0.027):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033555 (0.027):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.027):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.027):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.027):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.027):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.027):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050593 (0.027):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.027):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.027):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.027):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053553 (0.027):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
śītavīryaḥ parpaṭakaḥ tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050293 (0.0):
ajaṭā bahupattrā ca % bhūdhātrī tāmalaky api // VAnigh_208 // / śītavīryaḥ parpaṭakaḥ $ tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038241 (0.057):
śītapākī subījakaḥ VAnigh_207b / śītavīryaḥ parpaṭakaḥ VAnigh_209a
trāyantī trāyamāṇā ca pālinī bhayanāśinī // VAnigh_209 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050300 (0.0):
śītavīryaḥ parpaṭakaḥ $ tṛṣṇāghnaḥ sūkṣmapattrakaḥ & / trāyantī trāyamāṇā ca % pālinī bhayanāśinī // VAnigh_209 //
durālabhā dhanvayāso yāso duḥsparśakas tathā / / kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050311 (0.0):
trāyantī trāyamāṇā ca % pālinī bhayanāśinī // VAnigh_209 // / durālabhā dhanvayāso $ yāso duḥsparśakas tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.034):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053569 (0.034):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.034):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.034):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.035):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.035):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.037):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047726 (0.039):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050695 (0.039):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033318 (0.040):
kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a / kalyāṇalocano jñeyo VAnigh_210c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035372 (0.041):
nāginī śūlinī nāga- VAnigh_254a / nādeyaṃ lavaṇottamam VAnigh_101d / nādeyo jalajambukaḥ VAnigh_210d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051965 (0.048):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt % khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054916 (0.048):
rājamāṣo 'lasāndraḥ syāt khañjakākhyaḥ kalāyakaḥ // VAnigh_339 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034618 (0.048):
jñeyā badarikāparṇī VAnigh_229a / jñeyo nāgahanus tathā VAnigh_187b / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi VAnigh_27a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050701 (0.049):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053660 (0.049):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050957 (0.051):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.053):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.055):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
mahākadambo niculo 'napāyī jalanūpuraḥ / / kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.0):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo $ 'napāyī jalanūpuraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048588 (0.030):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo % raso niryāsarālakau // VAnigh_87 // / dhavo dṛḍhatarur gauraḥ $ śakaṭākṣo marūdbhavaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051558 (0.030):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo raso niryāsarālakau // VAnigh_87 // / dhavo dṛḍhatarur gauraḥ śakaṭākṣo marūdbhavaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036621 (0.030):
mandāgnitvaṃ niyacchati VAnigh_91b / mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033512 (0.039):
kiṅkirātaḥ karṇikāro VAnigh_211c / kiṇihī madhureṇukā VAnigh_127b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.056):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.057):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a / vanapriyaḥ parabhṛtaḥ VAnigh_357c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048917 (0.059):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca % śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 // / śrīhastinī kuraṭakā $ picukaḥ śitivārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051887 (0.059):
bhallūko bhūtavṛkṣaś ca śyonākaś caiva ṭuṇṭukaḥ // VAnigh_110 // / śrīhastinī kuraṭakā picukaḥ śitivārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.059):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047722 (0.059):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050691 (0.059):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032880 (0.059):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049213 (0.059):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052181 (0.059):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035970 (0.062):
puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ VAnigh_74c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048696 (0.062):
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- % kesaro madhuśigrukaḥ // VAnigh_95 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051668 (0.062):
tṛtīyo madhuraḥ siṃśa- kesaro madhuśigrukaḥ // VAnigh_95 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048387 (0.062):
sairyakas tu sahacaraḥ % saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051357 (0.062):
sairyakas tu sahacaraḥ saryako mṛdupuṣpakaḥ // VAnigh_73 //
mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ / / pārijātaś ca rohītaḥ plīhaghno raktapuṣpakaḥ // VAnigh_212 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050333 (0.0):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036620 (0.031):
mandāgnitvaṃ niyacchati VAnigh_91b / mandāraḥ pāribhadrāhvo VAnigh_212a / mandāraḥ śvetakusumo VAnigh_123c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.036):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053569 (0.036):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.036):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.036):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050309 (0.037):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo $ 'napāyī jalanūpuraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047725 (0.037):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050694 (0.037):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.041):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.041):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050712 (0.043):
aṅkolo girikolaś ca % pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca $ bakulī talapoṭakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053671 (0.043):
aṅkolo girikolaś ca pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca bakulī talapoṭakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048424 (0.044):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051394 (0.044):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034604 (0.045):
jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ VAnigh_212b / jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ VAnigh_242d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036135 (0.060):
plakṣāmravañjulapiyālapalāśanandī- VAnigh_169c / plīhaghno raktapuṣpakaḥ VAnigh_212d
śukanāsā tu nalikā śukaghrāṇo 'lpanālikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050341 (0.0):
pārijātaś ca rohītaḥ % plīhaghno raktapuṣpakaḥ // VAnigh_212 // / śukanāsā tu nalikā $ śukaghrāṇo 'lpanālikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038263 (0.063):
śukanāsā tu nalikā VAnigh_213a / śukeṣṭaṃ dāḍimaṃ caiva VAnigh_54c
śākarājo bhūtavāso gojihvā karkaśacchadā // VAnigh_213 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050350 (0.0):
śākarājo bhūtavāso % gojihvā karkaśacchadā // VAnigh_213 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034134 (0.032):
gokaṇṭakotkaṭasahācarabāṇakāśāḥ VAnigh_103b / gojihvā karkaśacchadā VAnigh_213d
ajākṣī vraṇanāśinī kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050357 (0.0):
śākarājo bhūtavāso % gojihvā karkaśacchadā // VAnigh_213 // / ajākṣī vraṇanāśinī $ kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032551 (0.032):
ajākṣī lomaparṇī ca VAnigh_234a / ajākṣī vraṇanāśinī VAnigh_214a
siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ // VAnigh_214 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050364 (0.0):
ajākṣī vraṇanāśinī $ kuṣṭhaghnī phalguvāṭikā & / siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva % vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ // VAnigh_214 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037936 (0.046):
vṛṣāṇī vṛṣabho vṛṣaḥ VAnigh_16d / vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ VAnigh_214d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048854 (0.055):
vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca % bukaś ceśvaramallikā // VAnigh_105 // / siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva $ vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051825 (0.055):
vasukaḥ sthūlapuṣpaś ca bukaś ceśvaramallikā // VAnigh_105 // / siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva vṛṣakaś cāṭarūṣakaḥ /
aśmantako 'mlayoniś ca jñeyo yamalapattrakaḥ / / vaṃśo veṇur yavaphalaḥ suparvā ca tṛṇadhvajaḥ // VAnigh_215 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050375 (0.0):
siṃhāsyaḥ karkaṭaś caiva % vṛṣo vāsāṭarūṣakaḥ // VAnigh_214 // / aśmantako 'mlayoniś ca $ jñeyo yamalapattrakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032694 (0.023):
aśoko vigataśokaḥ VAnigh_119a / aśmantako 'mlayoniś ca VAnigh_215a
karīraḥ kīcako mṛtyu- phalāṅkura iti smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050381 (0.0):
vaṃśo veṇur yavaphalaḥ % suparvā ca tṛṇadhvajaḥ // VAnigh_215 // / karīraḥ kīcako mṛtyu- $ phalāṅkura iti smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033251 (0.029):
karāmlāḥ karamardakaḥ VAnigh_271b / karīraḥ kīcako mṛtyu- VAnigh_216a
vāraṇas taralī kumbhi- karañjas tīravṛkṣakaḥ // VAnigh_216 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050389 (0.0):
karīraḥ kīcako mṛtyu- $ phalāṅkura iti smṛtaḥ & / vāraṇas taralī kumbhi- % karañjas tīravṛkṣakaḥ // VAnigh_216 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038749 (0.050):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
sindhuraḥ sindhuvāraś ca śvetapuṣpāvarohitaḥ / / kākodumbarikā phalguḥ bhadrodumbaravāyasī // VAnigh_217 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050401 (0.0):
vāraṇas taralī kumbhi- % karañjas tīravṛkṣakaḥ // VAnigh_216 // / sindhuraḥ sindhuvāraś ca $ śvetapuṣpāvarohitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038749 (0.040):
sindhuraḥ sindhuvāraś ca VAnigh_217a / siṃhā ca kṣudravārttākī VAnigh_19c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036374 (0.059):
bhadrailā bṛhadelā tu VAnigh_181c / bhadrodumbaravāyasī VAnigh_217d
kālāntradārī kanthārī phaṇī khadiravally api / / sitā kumārikā mallī mohinī vaṭapattrikā // VAnigh_218 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050413 (0.0):
kākodumbarikā phalguḥ % bhadrodumbaravāyasī // VAnigh_217 // / kālāntradārī kanthārī $ phaṇī khadiravally api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033444 (0.038):
kālaskandho nīlasāro VAnigh_177c / kālāntradārī kanthārī VAnigh_218a
phenilo hastikarkoṭaḥ kāṇḍo bāṇaḥ śaṇaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050420 (0.0):
sitā kumārikā mallī % mohinī vaṭapattrikā // VAnigh_218 // / phenilo hastikarkoṭaḥ $ kāṇḍo bāṇaḥ śaṇaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036187 (0.053):
phenilo hastikarkoṭaḥ VAnigh_219a / bakulaṃ madyakesaram VAnigh_317d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033395 (0.060):
kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ VAnigh_237b / kāṇḍo bāṇaḥ śaṇaḥ smṛtaḥ VAnigh_219b
śleṣmāntako bahuphalaḥ śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050427 (0.0):
phenilo hastikarkoṭaḥ $ kāṇḍo bāṇaḥ śaṇaḥ smṛtaḥ & / śleṣmāntako bahuphalaḥ % śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038358 (0.0):
śephālikā śvetapuṣpā VAnigh_139c / śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ VAnigh_219d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037875 (0.059):
vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca VAnigh_145c / vṛkṣādanī tu śikharo VAnigh_109a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049390 (0.063):
vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca % vatsakaḥ kuṭajas tathā // VAnigh_145 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052358 (0.063):
vṛkṣakaḥ śakravṛkṣaś ca vatsakaḥ kuṭajas tathā // VAnigh_145 //
kuddālakaḥ kovidāras tāmrapuṣpo yugacchadaḥ / / kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.0):
śleṣmāntako bahuphalaḥ % śailūṣaḥ kāntavṛkṣakaḥ // VAnigh_219 // / kuddālakaḥ kovidāras $ tāmrapuṣpo yugacchadaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.017):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.017):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.018):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.018):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.020):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.020):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.020):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.021):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.021):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049007 (0.021):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ % saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051977 (0.021):
pūtikāṣṭhaṃ devavṛkṣaḥ saralo devadārukaḥ // VAnigh_116 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048275 (0.022):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 // / guḍūcīpadmakāriṣṭa- $ dhānakāraktacandanam &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.022):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.023):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.023):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047526 (0.023):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050494 (0.023):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050890 (0.023):
kūṣmāṇḍakī puṣpalatā % kakubhāṇḍā phalottamā // VAnigh_257 //
tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050444 (0.0):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (5.960):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (5.960):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.002):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.003):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.003):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (0.003):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (0.003):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (0.003):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (0.003):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (0.003):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (0.003):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050593 (0.003):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (0.003):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051216 (0.003):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (0.003):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053553 (0.003):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (0.003):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054172 (0.003):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.003):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
karkandhūḥ hrasvabadarī vasuvṛkṣas tu dhanvanaḥ // VAnigh_221 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050450 (0.0):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051237 (0.033):
putradātrī vṛttapattrā % vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ $ tālamāmalakīdalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054193 (0.033):
putradātrī vṛttapattrā vātāriḥ śvetapuṣpikā // VAnigh_284 // / tālīśapattraṃ tālīśaṃ tālamāmalakīdalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048370 (0.033):
pāṭalī dīrghavṛttā ca % sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 // / vṛttatuṇḍā kākatiktā $ śārṅgeṣṭāṅgāravallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051340 (0.033):
pāṭalī dīrghavṛttā ca sthalyāmoghāmbuvāsinī // VAnigh_71 // / vṛttatuṇḍā kākatiktā śārṅgeṣṭāṅgāravallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033625 (0.036):
kulatthaḥ kālavṛttaś ca VAnigh_338c / kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī VAnigh_129d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052152 (0.036):
kṣavakasarasibhārṅgīkārmukāḥ kākamācī kulahalaviṣamuṣṭī bhūstṛṇo bhūtaveśī / // VAnigh_129 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 821730 (0.046):
badaro badarī kolī karkandhūḥ kolaphenilau /
sahasravīryas tīkṣṇāmlo varāmlas tv amlavetasaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050456 (0.0):
karkandhūḥ hrasvabadarī % vasuvṛkṣas tu dhanvanaḥ // VAnigh_221 // / sahasravīryas tīkṣṇāmlo $ varāmlas tv amlavetasaḥ &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802040 (0.027):
saṃcāriṇī ca padikā prahlādī kīlapādikā // Rajni_4.111 / godhāpadī ca haṃsāṅghrir dhārttarāṣṭrapadī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038646 (0.041):
sahadevā mahāgandhā VAnigh_10a / sahasravīryas tīkṣṇāmlo VAnigh_222a
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7511702 (0.045):
mālāpadī / / munipadī / / godhāpadī / / gopadī / / kalaśīpadī / / ghr̥tapadī /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812338 (0.057):
kukkuṭī tūlavṛkṣaś ca mocākhyaḥ kaṇṭakadrumaḥ // Rajni_8.8 / raktaphalo ramyapuṣpo bahuvīryo yamadrumaḥ /
godhāpadī godhavallī paṭvamlādityanāmikā // VAnigh_222 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050464 (0.0):
sahasravīryas tīkṣṇāmlo $ varāmlas tv amlavetasaḥ & / godhāpadī godhavallī % paṭvamlādityanāmikā // VAnigh_222 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035558 (1.192):
paṭolādis tu rājīmat VAnigh_64a / paṭvamlādityanāmikā VAnigh_222d
pattrabhaṅgo mahāśyāmā kharāśvā vṛddhadārukaḥ / / dāvāgnidamanī mātā kṣudrakaṇṭarikā tathā // VAnigh_223 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050475 (0.0):
godhāpadī godhavallī % paṭvamlādityanāmikā // VAnigh_222 // / pattrabhaṅgo mahāśyāmā $ kharāśvā vṛddhadārukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.038):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035042 (0.048):
dārvī kaṭaṃkaṭerī ca VAnigh_153c / dāvāgnidamanī mātā VAnigh_223c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.050):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051076 (0.050):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037467 (0.051):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050179 (0.053):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā % meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053144 (0.053):
bastāntrī vṛṣagandhākhyā meṣāntrī vṛṣapattrikā // VAnigh_200 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050497 (0.054):
jyotiṣmatī kaṅguṇikā % pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 // / īśvarī nāgadamanī $ kīṭāriḥ sarpagandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053458 (0.054):
jyotiṣmatī kaṅguṇikā pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 // / īśvarī nāgadamanī kīṭāriḥ sarpagandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.055):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.055):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035575 (0.063):
pataṃgo 'rko divākaraḥ VAnigh_382d / pattūraḥ priyasaty api VAnigh_263b / pattrabhaṅgo mahāśyāmā VAnigh_223a
barhiśikhāhvayā guñjā raktikā kākaṇantikā / / śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī śvetapākī śikhaṇḍikā // VAnigh_224 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050487 (0.0):
dāvāgnidamanī mātā % kṣudrakaṇṭarikā tathā // VAnigh_223 // / barhiśikhāhvayā guñjā $ raktikā kākaṇantikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038461 (0.025):
śvitrakuṣṭhakaphakrimīn VAnigh_80b / śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī VAnigh_224c / śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.037):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036210 (0.037):
bandhūko bandhujīvaś ca VAnigh_278c / barhiśikhāhvayā guñjā VAnigh_224a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.044):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038325 (0.050):
śūlaghnī copakuñcikā VAnigh_34d / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī VAnigh_254c / śṛgālavinnā lāṅgūlī VAnigh_17c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038487 (0.052):
śvetanirguṇḍikā smṛtā VAnigh_139d / śvetapākī śikhaṇḍikā VAnigh_224d / śvetapuṣpaphaleti ca VAnigh_270d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.054):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.054):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053481 (0.054):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.055):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053555 (0.055):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.055):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.055):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.055):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.056):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037622 (0.057):
vāṭyālakaḥ pītapuṣpo VAnigh_206c / vātāriḥ śvetapuṣpikā VAnigh_284d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049295 (0.057):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052263 (0.057):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī nirguṇḍī tinduvārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.057):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī kuṇapokaḥ susādanī / / jyotiṣmatī kaṅguṇikā pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050496 (0.0):
śvetakāmbhojikā dhvāṅkṣī % śvetapākī śikhaṇḍikā // VAnigh_224 // / tṛtīyā kṛṣṇakāmbhojī $ kuṇapokaḥ susādanī &
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15207483 (0.056):
pācanyuṣṇā kaṭustiktā rucivahnipradīpinī // 171 / jyotiṣmatī syātkaṭabhī jyotiṣkā kaṅgunīti ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034632 (0.059):
jñeyo yamalapattrakaḥ VAnigh_215b / jyotiṣmatī kaṅguṇikā VAnigh_225c / jyotiṣmatī pītatailā VAnigh_126c
īśvarī nāgadamanī kīṭāriḥ sarpagandhikā / / adhomukhā tv avākpuṣpī vārāhī vanamālikā // VAnigh_226 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050507 (0.0):
jyotiṣmatī kaṅguṇikā % pārāvatapadī ca sā // VAnigh_225 // / īśvarī nāgadamanī $ kīṭāriḥ sarpagandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037465 (0.041):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037653 (0.042):
vāraṇas taralī kumbhi- VAnigh_216c / vārāhī vanamālikā VAnigh_226d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049108 (0.042):
mandāraḥ śvetakusumo % 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā $ nāginī pūrvapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052077 (0.042):
mandāraḥ śvetakusumo 'larko vikaraṇaḥ smṛtaḥ // VAnigh_123 // / nāgadantī śvetaghaṇṭā nāginī pūrvapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049060 (0.043):
surabhiḥ sallakī mocā % mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā $ bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052030 (0.043):
surabhiḥ sallakī mocā mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.044):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.044):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.047):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032671 (0.047):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.047):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050473 (0.054):
dāvāgnidamanī mātā % kṣudrakaṇṭarikā tathā // VAnigh_223 // / barhiśikhāhvayā guñjā $ raktikā kākaṇantikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053434 (0.054):
dāvāgnidamanī mātā kṣudrakaṇṭarikā tathā // VAnigh_223 // / barhiśikhāhvayā guñjā raktikā kākaṇantikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050436 (0.054):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053397 (0.054):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050665 (0.055):
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ % kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 // / devadālī ca karkoṭī $ veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053624 (0.055):
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 // / devadālī ca karkoṭī veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036678 (0.055):
mahākālyajaśṛṅgī ca VAnigh_93c / mahākṣī tanvikā matā VAnigh_18d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.055):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
ārāmaśītalo devo gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050513 (0.0):
adhomukhā tv avākpuṣpī % vārāhī vanamālikā // VAnigh_226 // / ārāmaśītalo devo $ gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034003 (0.059):
gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ VAnigh_227b / gandhāhvā somasambhavā VAnigh_232b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032799 (0.060):
āranālaṃ ca kāñjikam VAnigh_331b / ārāmaśītalo devo VAnigh_227a / ārevato vyādhighātaḥ VAnigh_70c
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050517 (0.0):
ārāmaśītalo devo $ gandhāḍhyaḥ kurumardakaḥ & / nāgajihvā śvetaphalā % kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.027):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.027):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.027):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.027):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.035):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.035):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050157 (0.036):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ % sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī $ nīlākhyā girikarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053122 (0.036):
girikarṇy aśvakṣurakaḥ sthāṇukarṇī gavādanī // VAnigh_198 // / nīlasyandā nīlapuṣpī nīlākhyā girikarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.038):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.038):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051917 (0.039):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054869 (0.039):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049295 (0.039):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052263 (0.039):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī nirguṇḍī tinduvārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048106 (0.041):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.041):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052238 (0.042):
mādhavī syād amuktaś ca suvasanto 'timuktakaḥ // VAnigh_136 // / kākamācī gūḍhaphalā kākāhvā mācikāpi ca /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050704 (0.042):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053662 (0.042):
sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ /
nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā / / likhikā bhaktikā bhūrī navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050532 (0.0):
nimbacchadendravallī ca $ karabhī rucirā smṛtā & / likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033225 (0.027):
karañjo lājapuṣpakaḥ VAnigh_75b / karaṇḍaphalakaś ca saḥ VAnigh_268d / karabhī rucirā smṛtā VAnigh_228b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.028):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.028):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.032):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.033):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.033):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846617 (0.038):
brahmadāruḥ smṛtaḥ phañjyāṃ paṇyandhā paṇadhā smṛtā / / vatsādanī guḍūcyāṃ ca somavallyantravallikā // Rajni_23.48
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036698 (0.038):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c / mahābalā varṣapuṣpī VAnigh_207a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038868 (0.038):
suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a / sūkṣmapattrā dvīpiśatruḥ VAnigh_14c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037017 (0.038):
yavānī jaraṇāhvayā VAnigh_147d / yavotthaṃ taṇḍulodaṃ ca VAnigh_332a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034897 (0.039):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī VAnigh_268a / toyacchadā vāriparṇī VAnigh_313a / toyavallī sukāṇḍakā VAnigh_276b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.040):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051251 (0.040):
śvāsadrumaḥ kākataruḥ % rugyogyo vyāghraparṇyapi // VAnigh_285 // / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī $ mahānīlā pratānikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054207 (0.040):
śvāsadrumaḥ kākataruḥ rugyogyo vyāghraparṇyapi // VAnigh_285 // / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī mahānīlā pratānikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032880 (0.041):
utkaṭā sūkṣmapatrā ca VAnigh_107c / udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846393 (0.041):
śyāmāke tu tribījaḥ syādāḍhakyāṃ tuvarī smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.041):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.041):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846114 (0.042):
śauṇḍī tu pippalī jñeyā kastūryāṃ madanī tathā / / brahmaparṇī pṛśniparṇyāṃ citraparṇī ca sā smṛtā // Rajni_23.8
jñeyā badarikāparṇī parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ / / malayūḥ vākucī caiva candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048865 (0.0):
veṇupatrī vṛṣā pārvī % parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī $ jñeyā pāṣāṇabhedikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050543 (0.0):
likhikā bhaktikā bhūrī % navanītā prakīrtitā // VAnigh_228 // / jñeyā badarikāparṇī $ parṇakaḥ pūtikarṇakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051836 (0.0):
veṇupatrī vṛṣā pārvī parvaṇī vaṃśapatrikā // VAnigh_106 // / aśmabhedī śilābhedī jñeyā pāṣāṇabhedikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 802019 (0.011):
raktapādy aparā proktā tripadā haṃsapādikā / / ghṛtamaṇḍalikā jñeyā viśvagranthis tripādikā // Rajni_4.109
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 806620 (0.011):
kṣudrā vyāghrī nidigdhā ca dhāvinī kṣudrakaṇṭikā // Rajni_6.30 / bahukaṇṭā kṣudrakaṇṭā jñeyā kṣudraphalā ca sā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812030 (0.011):
ca // Rajni_7.212 / cīnakarkaṭikā jñeyā bījakarkaṭikā tathā / / sudīrghā rājilaphalā bāṇaiḥ kulakakarkaṭī // Rajni_7.213
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 801081 (0.018):
prabalā rājaparṇī ca balyā bhadrabalā tathā / / candravallī prabhadrā ca jñeyā pañcadaśāhvayā // Rajni_4.37
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 846266 (0.018):
kaṇṭakāryāṃ tu śvetāyāṃ jñeyā tu kapaṭeśvarī // Rajni_23.20
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 819443 (0.018):
tāpakaphakāsatṛṣṇāśramavamiśamanī ca vijñeyā // Rajni_10.201 / puṣpadravaḥ puṣpasāraḥ puṣpasvedaś ca puṣpajaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051708 (0.019):
mallikoktā vicakilā % dvipuṣpī puṣpaṭī tathā // VAnigh_320 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054661 (0.019):
mallikoktā vicakilā dvipuṣpī puṣpaṭī tathā // VAnigh_320 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048355 (0.019):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.019):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.019):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.019):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032824 (0.020):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050096 (0.020):
udumbaracchadā hasti- % dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī $ dravanty undurukarṇikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053061 (0.020):
udumbaracchadā hasti- dantī syād upacitrakā // VAnigh_193 // / nyagrodhāhvā sutatreṇī dravanty undurukarṇikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038423 (0.020):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 844777 (0.020):
iti deśau nidiśyete yayā sā digiti smṛtā // Rajni_21.92 / digāśā ca haritkāṣṭhā kakupsā ca nideśinī /
cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā tathāraṇyakulatthikā / / ahimāro 'rimedas tu pītadārur haridrumaḥ // VAnigh_230 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050556 (0.0):
malayūḥ vākucī caiva % candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 // / cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā $ tathāraṇyakulatthikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034471 (0.033):
jayāgnimantho 'raṇikā VAnigh_94a / jalakandas trikoṇakaḥ VAnigh_317b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038544 (0.033):
sajahviḥ śrīkaraḥ śālo VAnigh_87c / satīnā chardikā tathā VAnigh_206b / sandhānīyau hitau pitte VAnigh_156c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032673 (0.033):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a / alaktā mālyaśephālī VAnigh_318a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032825 (0.033):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a / iṅgudas tiktamañjā ca VAnigh_128c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033556 (0.033):
kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033946 (0.033):
kharacchadaḥ pāṇḍuphalo VAnigh_64c / kharabandhā niśāhvayā VAnigh_10d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034834 (0.033):
tumburus tīkṣṇavalkaś ca VAnigh_249a / turyatuṇḍī śilācchedī VAnigh_277a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036506 (0.033):
makarandaḥ puṣparasaḥ VAnigh_404c / makuṣṭho vanamudgaś ca VAnigh_337c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038424 (0.033):
śrāvaṇī syāt muṇḍitikā VAnigh_264a / śrīveṣṭako vāyasako VAnigh_188a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038866 (0.033):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033079 (0.035):
kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049482 (0.035):
gāṅgeyī kuruvindā ca % devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 // / haridrādigaṇaṃ vakṣye $ gaurī śyāmā ca nirviṣā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052449 (0.035):
gāṅgeyī kuruvindā ca devāhvā bhadramustakam // VAnigh_151 // / haridrādigaṇaṃ vakṣye gaurī śyāmā ca nirviṣā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032923 (0.035):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034929 (0.037):
tripādī kīṭamārikā VAnigh_22b / tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ VAnigh_239c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032728 (0.038):
asanādau pītasāraḥ VAnigh_81a / asthisārastathā majjā VAnigh_375c / ahimāro 'rimedas tu VAnigh_230c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033579 (0.044):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050691 (0.051):
kaṭukālāmbunī tumbā- % lāmbur ikṣvākusaṃjñikā // VAnigh_241 // / nīlinī cāraṭī jñeyā $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053650 (0.051):
kaṭukālāmbunī tumbā- lāmbur ikṣvākusaṃjñikā // VAnigh_241 // / nīlinī cāraṭī jñeyā nīlinī nīlapuṣpikā /
śvetatvak tīkṣṇasāraś ca vibudhas tīkṣṇasārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050562 (0.0):
ahimāro 'rimedas tu % pītadārur haridrumaḥ // VAnigh_230 // / śvetatvak tīkṣṇasāraś ca $ vibudhas tīkṣṇasārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038479 (0.043):
śvetacāmarakaḥ kāśo VAnigh_108c / śvetatvak tīkṣṇasāraś ca VAnigh_231a
vāpyāhvaṃ pauṣkaraṃ śūla- haraṃ bījāhvayaṃ matam // VAnigh_231 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050570 (0.0):
śvetatvak tīkṣṇasāraś ca $ vibudhas tīkṣṇasārakaḥ & / vāpyāhvaṃ pauṣkaraṃ śūla- % haraṃ bījāhvayaṃ matam // VAnigh_231 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039207 (0.028):
harayonī rasottamaḥ VAnigh_290b / haraṃ bījāhvayaṃ matam VAnigh_231d
śarī tu suvratā jñeyā gandhāhvā somasambhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050578 (0.0):
vāpyāhvaṃ pauṣkaraṃ śūla- % haraṃ bījāhvayaṃ matam // VAnigh_231 // / śarī tu suvratā jñeyā $ gandhāhvā somasambhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038099 (0.054):
śarapuṅkhā bāṇapuṅkhā VAnigh_284a / śarī tu suvratā jñeyā VAnigh_232a
sahasravīryā golomī sitā dūrvā ca śādvalaḥ // VAnigh_232 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050585 (0.0):
śarī tu suvratā jñeyā $ gandhāhvā somasambhavā & / sahasravīryā golomī % sitā dūrvā ca śādvalaḥ // VAnigh_232 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038727 (0.031):
sitā kumārikā mallī VAnigh_218c / sitā dūrvā ca śādvalaḥ VAnigh_232d
kṣudravārī dugdhayutā ghaṭikā chatrapattrakā / / āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050595 (0.0):
sahasravīryā golomī % sitā dūrvā ca śādvalaḥ // VAnigh_232 // / kṣudravārī dugdhayutā $ ghaṭikā chatrapattrakā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050933 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī % suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca $ kṣudrakā podakī tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032922 (0.0):
upendra indrāvarajaś VAnigh_399c / upodakam upodī ca VAnigh_261a / ubhātasī rudrapattrī VAnigh_245c
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053891 (0.0):
cukrikā tv amlacāṅgerī suniṣaṇṇadalā tathā // VAnigh_260 // / upodakam upodī ca kṣudrakā podakī tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054173 (0.0):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048274 (5.960):
madhusravā pīlupattrā % moraṭī kṣīramoraṭam // VAnigh_65 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049219 (5.960):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ % vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049256 (5.960):
kapitthapattrī jharasī % nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051029 (5.960):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī $ vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ & / mūṣikāriś citraphalaḥ % karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051180 (5.960):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā % rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca $ vanyakandaś ca śūraṇaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051217 (5.960):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038865 (5.960):
suvāsā himasaṃbhavā VAnigh_148d / suṣeṇikā śaśāhvā ca VAnigh_192c / suhelā ca suṣeṇī ca VAnigh_182a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051077 (5.960):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052187 (5.960):
kṛṣṇasarjakaḥ kālamālaḥ vaṭhiñjarakuṭherakau // VAnigh_132 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052224 (5.960):
kapitthapattrī jharasī nirjharā jharapattrikā // VAnigh_135 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053988 (5.960):
toyakṣobhakaraḥ kumbhī vāruṇo vṛkṣadhūmakaḥ / / mūṣikāriś citraphalaḥ karaṇḍaphalakaś ca saḥ // VAnigh_268 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054138 (5.960):
viśvarūpā rūpyagaṇḍā rūpyo haritatumbilī // VAnigh_279 // / arśoghnaś cākhukandaś ca vanyakandaś ca śūraṇaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050437 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053398 (0.003):
kālakarṇī bhūtavallī balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo badarī kolasaṃjñakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051325 (0.003):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ / / mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.0):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036499 (0.023):
bhṛṅgārī cīrukā cīrī VAnigh_370a / bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ VAnigh_234d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034628 (0.032):
jñeyo meṣavilocanaḥ VAnigh_234b / jñeyo yamalapattrakaḥ VAnigh_215b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050309 (0.035):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053272 (0.035):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047726 (0.038):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050695 (0.038):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.041):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039266 (0.041):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.041):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.041):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053285 (0.041):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.041):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052958 (0.041):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051321 (0.042):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ % śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt $ śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054277 (0.042):
abhrakaṃ pārvatībījaṃ śailodbhūtaṃ tathāmbaram // VAnigh_290 // / mayūragrīvikaṃ tu syāt śikhikaṇṭhaṃ ca tutthakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.042):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048356 (0.042):
ārevato vyādhighātaḥ % pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo $ vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051326 (0.042):
ārevato vyādhighātaḥ pragrahaḥ kṛtamālakaḥ // VAnigh_70 // / kaliṅgakas tv indrayavo vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050701 (0.042):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ / / rāmāhvārkalatārāmā taruṇī puṣpavaty api // VAnigh_235 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050610 (0.0):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050621 (0.0):
rāmāhvārkalatārāmā % taruṇī puṣpavaty api // VAnigh_235 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049993 (0.022):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā & / samudrajo vyāghranakho % vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052959 (0.022):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā / / samudrajo vyāghranakho vijñeyo vyāghranāmakaḥ // VAnigh_187 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.023):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050958 (0.032):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039267 (0.033):
hiṅgulaṃ daradaṃ mlecchaṃ VAnigh_292a / hintālī tu mahātālī VAnigh_281c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050309 (0.034):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053272 (0.034):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036979 (0.035):
medhyaṃ syād auttarāpatham VAnigh_33d / meṣāntrī vṛṣapattrikā VAnigh_200d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.036):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053285 (0.036):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037928 (0.036):
vṛṣagandhekṣugandhikā VAnigh_4b / vṛṣadaṃśaka ākhubhuk VAnigh_366b / vṛṣāṇī vṛṣabho vṛṣaḥ VAnigh_16d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035885 (0.036):
piśunā ca latā satī VAnigh_39d / pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033906 (0.036):
kṣudrakaṇṭarikā tathā VAnigh_223d / kṣudrakā podakī tathā VAnigh_261b / kṣudravārī dugdhayutā VAnigh_233a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038015 (0.036):
vraṇānām api ropaṇau VAnigh_156d / śakaṭākṣo marūdbhavaḥ VAnigh_88b / śakuntamunibhojanam VAnigh_334b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037457 (0.036):
vatsakaḥ kauṭajaṃ phalam VAnigh_71b / vatsadantī mahāśṛṅgī VAnigh_312a / vatsanābho halāhalaḥ VAnigh_311d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035427 (0.036):
nirguṇḍī tinduvārakaḥ VAnigh_139b / nirjharā jharapattrikā VAnigh_135d / niryāso yas tu śālmalyāḥ VAnigh_160c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033376 (0.038):
kākāhvā mācikāpi ca VAnigh_137b / kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032884 (0.038):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
sūryabhaktā sukhodbhāvā sūryāvartā ravipriyā / / hiraṇyapuṣpī kharjūrī tāḍapattrī musaly api // VAnigh_236 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050633 (0.0):
rāmāhvārkalatārāmā % taruṇī puṣpavaty api // VAnigh_235 // / sūryabhaktā sukhodbhāvā $ sūryāvartā ravipriyā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038910 (0.002):
sūro haṃso ravir bhānuḥ VAnigh_382c / sūryabhaktā sukhodbhāvā VAnigh_236a / sūryāvartā ravipriyā VAnigh_236b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039273 (0.025):
hintālī tu mahātālī VAnigh_281c / hiraṇyapuṣpī kharjūrī VAnigh_236c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032821 (0.025):
āsurī sarṣapo rājī VAnigh_37c / ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033554 (0.052):
kuṭajo girimallikā VAnigh_145b / kuṭannaṭaṃ plavaṃgaṃ ca VAnigh_120a / kuṇapokaḥ susādanī VAnigh_225b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.053):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.053):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.053):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050957 (0.053):
śitivāraḥ sūcipattraḥ % svastikaḥ suniṣaṇṇakaḥ // VAnigh_262 // / matsyākṣikas tu matsīraḥ $ pattūraḥ priyasaty api &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032746 (0.054):
ākhūndurur mūṣakaś ca VAnigh_364a / āghoṭako brahmaphalo VAnigh_233c / āḍhakī tuvarī proktā VAnigh_340a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036695 (0.054):
mahāpuruṣadantikā VAnigh_47b / mahāphalekṣurā caiva VAnigh_259c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036229 (0.054):
bastakarṇo 'jakarṇakaḥ VAnigh_89b / bastamodā ca markaṭī VAnigh_40d
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.055):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051916 (0.055):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054868 (0.055):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049120 (0.056):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052089 (0.056):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033078 (0.057):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī VAnigh_335c / kacchurā paṇihārī ca VAnigh_165c / kaṭaṃbharā mahāśvetā VAnigh_127c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033580 (0.057):
kundurur medakaḥ kundro VAnigh_190c / kubjapuṣpā kṛṣṇavallī VAnigh_286a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047836 (0.057):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050640 (0.0):
hiraṇyapuṣpī kharjūrī % tāḍapattrī musaly api // VAnigh_236 // / ikṣvālikā tu kākekṣuḥ $ kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032822 (1.192):
āsurī sarṣapo rājī VAnigh_37c / ikṣvālikā tu kākekṣuḥ VAnigh_237a
śvetacāmarakaḥ kāśas tathekṣukusumaś ca saḥ // VAnigh_237 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050644 (0.0):
ikṣvālikā tu kākekṣuḥ $ kāṇḍekṣur vāyasekṣukaḥ & / śvetacāmarakaḥ kāśas % tathekṣukusumaś ca saḥ // VAnigh_237 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038473 (0.039):
śvetaghnaḥ śītaśamanaḥ VAnigh_89a / śvetacāmarakaḥ kāśas VAnigh_237c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052284 (0.040):
nālinī nālahūlīkā % talāṭā sthūladantikā // VAnigh_363 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055235 (0.040):
nālinī nālahūlīkā talāṭā sthūladantikā // VAnigh_363 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033309 (0.049):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050712 (0.052):
aṅkolo girikolaś ca % pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca $ bakulī talapoṭakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053671 (0.052):
aṅkolo girikolaś ca pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca bakulī talapoṭakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048110 (0.052):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 // / hemavalko mahāvalko $ bhadravṛkṣaś ca kīrtitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048889 (0.053):
śvetacāmarakaḥ kāśo % gundrā syād gucchapuṣpikā // VAnigh_108 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048424 (0.053):
raktacitras tathānyas tu % mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī $ bṛhadvally utpalacchadā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051394 (0.053):
raktacitras tathānyas tu mahāṅgaḥ kālamūlakaḥ // VAnigh_76 // / pānīyavallī suṣavī bṛhadvally utpalacchadā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049213 (0.058):
svādugandhicchadā caiva % kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas $ tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052181 (0.058):
svādugandhicchadā caiva kāyasthā tulasī tathā // VAnigh_131 // / phaṇijjako mañjarīkas tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037469 (0.061):
vatsādanī sudaśākhyā VAnigh_252c / vanatikto vatsakādau VAnigh_145a / vanapriyaḥ parabhṛtaḥ VAnigh_357c
adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ / / uccaṭā caṭakā jñeyā śikhaṇḍy āsphotakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_238 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050657 (0.0):
śvetacāmarakaḥ kāśas % tathekṣukusumaś ca saḥ // VAnigh_237 // / adhyaṇḍekṣurakaḥ sthūla- $ kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038177 (0.033):
śālir vrīhir varaś caiva VAnigh_333a / śikhaṇḍy āsphotakaḥ smṛtaḥ VAnigh_238d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052284 (0.039):
nālinī nālahūlīkā % talāṭā sthūladantikā // VAnigh_363 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055235 (0.039):
nālinī nālahūlīkā talāṭā sthūladantikā // VAnigh_363 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033126 (0.041):
kaṭhinaṃ tutthakaṃ dvedhā VAnigh_100a / kaṇṭakaḥ kokilākṣakaḥ VAnigh_238b / kaṇṭakāḍhyaś ca kubjakaḥ VAnigh_321b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032940 (0.057):
urvāruḥ karkaṭī proktā VAnigh_256c / ulūko vāyasāristu VAnigh_353c
unmattako mātulako dhuttūro hemanāmakaḥ / / tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050668 (0.0):
uccaṭā caṭakā jñeyā % śikhaṇḍy āsphotakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_238 // / unmattako mātulako $ dhuttūro hemanāmakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.028):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.028):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035260 (0.031):
dhīraśauryakaghośvarāḥ VAnigh_74b / dhuttūro hemanāmakaḥ VAnigh_239b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.041):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.043):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.043):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036999 (0.047):
moraṭī kṣīramoraṭam VAnigh_65d / mohinī vaṭapattrikā VAnigh_218d / -mlāyanī vanamālikā (?) VAnigh_318d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049295 (0.048):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052263 (0.048):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī nirguṇḍī tinduvārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048108 (0.048):
mṛdvīkā tūttamaphalā % gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051074 (0.048):
mṛdvīkā tūttamaphalā gostanī cauttarāpathā // VAnigh_52 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.048):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050493 (0.048):
gāṅgerukī nāgabalā kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047549 (0.048):
piśācī siṃhavinnā ca % māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca $ kaṇḍūkṛt kapikacchurā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050517 (0.048):
piśācī siṃhavinnā ca māṣaparṇī mahāsahā // VAnigh_12 // / markaṭī cātmaguptā ca kaṇḍūkṛt kapikacchurā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050436 (0.049):
kālakarṇī bhūtavallī % balyā gandhāśvagandhikā // VAnigh_220 // / tintiḍīkas tu vṛkṣāmlo $ badarī kolasaṃjñakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049059 (0.052):
surabhiḥ sallakī mocā % mahārambhā gajapriyā // VAnigh_120 // / arkālakau nāgadantī viśalyā $ bhārṅgī rāsnā vṛścikālī prakīryā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053481 (0.052):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032671 (0.054):
arkālakau nāgadantī viśalyā VAnigh_121a / arśoghnaś cākhukandaś ca VAnigh_280a
devadālī ca karkoṭī veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ / / dhāmārgavaḥ kośaphalo rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050679 (0.0):
tripuṣpaḥ kṛṣṇadhuttūraḥ % kṛṣṇapuṣpī ca mohinī // VAnigh_239 // / devadālī ca karkoṭī $ veṇī jīmūtakaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037167 (0.041):
rasono laśuno jñeyaḥ VAnigh_265c / rājakośātakī smṛtā VAnigh_240d / rājakṣavaḥ pītapuṣpaḥ VAnigh_134c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051262 (0.052):
mṛdukāntiḥ mahāśvetā % śvetā tu khaṭikā smṛtā // VAnigh_286 // / raktapāṣāṇako dhātuḥ $ girimṛd gairikaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054218 (0.052):
mṛdukāntiḥ mahāśvetā śvetā tu khaṭikā smṛtā // VAnigh_286 // / raktapāṣāṇako dhātuḥ girimṛd gairikaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049119 (0.054):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052088 (0.054):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051008 (0.054):
miśreyā śālinī śīta- % śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu $ bāṣpikā ca sthalodbhavā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053967 (0.054):
miśreyā śālinī śīta- śivāraṇyā miśiḥ smṛtā // VAnigh_266 // / pṛthvīkā vāripattrā tu bāṣpikā ca sthalodbhavā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050977 (0.055):
saumyagandhā barbarikā % tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053936 (0.055):
saumyagandhā barbarikā tilaparṇī ca sā smṛtā // VAnigh_264 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032531 (0.057):
agastiko munināmā VAnigh_250c / aṅkolo girikolaś ca VAnigh_243c / aṅgārakaḥ kujo bhaumo VAnigh_388a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035250 (0.057):
dhānyā kustumburuḥ dhānyaṃ VAnigh_67c / dhāmārgavaḥ kośaphalo VAnigh_240c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037070 (0.058):
raktacitras tathānyas tu VAnigh_76c / raktapādī śamīpattrā VAnigh_280c / raktapāṣāṇako dhātuḥ VAnigh_287a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050120 (0.058):
śaṅkhāvartā śaṅkhapuṣpī % viśikhā nāhikā smṛtā // VAnigh_195 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053085 (0.058):
śaṅkhāvartā śaṅkhapuṣpī viśikhā nāhikā smṛtā // VAnigh_195 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038233 (0.059):
śivāraṇyā miśiḥ smṛtā VAnigh_266d / śīghraśākhā śākhinī ca VAnigh_263c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049141 (0.060):
jyotiṣmatī pītatailā % vegā kaṅguṇikā smṛtā // VAnigh_126 // / śvetā sunābhiḥ kaṭabhī $ kiṇihī madhureṇukā &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050732 (0.060):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ & / ubhātasī rudrapattrī % gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053691 (0.060):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ / / ubhātasī rudrapattrī gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047525 (0.061):
gāṅgerukī nāgabalā % kharabandhā niśāhvayā // VAnigh_10 //
kaṭukośātakī kṣveḍā jālinī kṛtavedhanaḥ / / kaṭukālāmbunī tumbā- lāmbur ikṣvākusaṃjñikā // VAnigh_241 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050691 (0.0):
dhāmārgavaḥ kośaphalo % rājakośātakī smṛtā // VAnigh_240 // / kaṭukośātakī kṣveḍā $ jālinī kṛtavedhanaḥ &
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 799251 (0.034):
sarvasiddhikarī divyā vaśyā rasaniyāminī // Rajni_3.47 / koṣātakī kṛtacchidrā jālinī kṛtavedhanā / / kṣveḍā sutiktā ghaṇṭālī mṛdaṅgaphalinī tathā // Rajni_3.48
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13410695 (0.054):
tamohatā prabhāmoghā tejinī dahinī tathā // LiP_2,27.82 // / bhīmāsyā jālinī coṣā śoṣiṇī rudranāyikā /
nīlinī cāraṭī jñeyā nīlinī nīlapuṣpikā / / sūkṣmapādas tāmracūḍo jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050704 (0.0):
kaṭukālāmbunī tumbā- % lāmbur ikṣvākusaṃjñikā // VAnigh_241 // / nīlinī cāraṭī jñeyā $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035484 (0.014):
nīlākhyā girikarṇikā VAnigh_199b / nīlinī cāraṭī jñeyā VAnigh_242a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049992 (0.035):
jātīraso raso bolaṃ % śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva $ jñeyo nāgahanus tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052959 (0.035):
jātīraso raso bolaṃ śuktiḥ kararuho nakhaḥ // VAnigh_186 // / badarīpattrakaṃ caiva jñeyo nāgahanus tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17052187 (0.040):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca % kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ $ jātuṣaś carmasāhvayaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5055136 (0.040):
caṭakaḥ kalaviṅkaś ca kuliṅgaś caṭakāpi ca // VAnigh_355 // / vijñeyaś carmapathikaḥ jātuṣaś carmasāhvayaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050609 (0.042):
mahāvṛkṣo mahānīlo % bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo $ bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053569 (0.042):
mahāvṛkṣo mahānīlo bhṛṅgāhvo mārkavaḥ smṛtaḥ // VAnigh_234 // / keśarañjanako jñeyo bhṛṅgarāḍ bhṛṅgareṇukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050596 (0.042):
āghoṭako brahmaphalo % raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca $ jñeyo meṣavilocanaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053556 (0.042):
āghoṭako brahmaphalo raktabindus tilacchadaḥ // VAnigh_233 // / ajākṣī lomaparṇī ca jñeyo meṣavilocanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051916 (0.042):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054868 (0.042):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047725 (0.046):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo % vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi $ madhūko vārisaṃsthitaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050694 (0.046):
madhupuṣpo lodhrapuṣpo vānaprastho madhudrumaḥ // VAnigh_26 // / jñeyo madhūlasaṃjño 'pi madhūko vārisaṃsthitaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050309 (0.049):
kalyāṇalocano jñeyo % nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo $ 'napāyī jalanūpuraḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053272 (0.049):
kalyāṇalocano jñeyo nādeyo jalajambukaḥ // VAnigh_210 // / mahākadambo niculo 'napāyī jalanūpuraḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047837 (0.049):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050805 (0.049):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3039255 (0.050):
haṃsapādī raktapādī VAnigh_22a / hiṅgupattrī tu pṛthvīkā VAnigh_248c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050543 (0.051):
malayūḥ vākucī caiva % candrarekhā tv avalgujaḥ // VAnigh_229 // / cakṣuṣyā cāraṭī jñeyā $ tathāraṇyakulatthikā &
godhūlikā ca gojihvā gojī kroṣṭukamūlakaḥ / / aṅkolo girikolaś ca pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050713 (0.0):
sūkṣmapādas tāmracūḍo % jñeyaḥ kukkuṭapādikaḥ // VAnigh_242 // / godhūlikā ca gojihvā $ gojī kroṣṭukamūlakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035888 (0.021):
pītadārur haridrumaḥ VAnigh_230d / pītalohaṃ ca saiṃhalam VAnigh_307b / pītasāro nikocakaḥ VAnigh_243d
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051924 (0.022):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī % priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā $ karśanīyā sitā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054876 (0.022):
kaṅguḥ saṃdhyanthisaṃbandhī priyaṅguḥ pītataṇḍulaḥ // VAnigh_335 // / gavedhukā ca gojihvā karśanīyā sitā tathā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21404436 (0.040):
/ gojihvā kṣurapattrī syād adhaḥpuṣpā tvadhomukhī // Āk_2,10.34 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049120 (0.040):
viśalyā halinī vahmi- % jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī $ dvijayaṣṭiḥ sugandhikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052089 (0.040):
viśalyā halinī vahmi- jihvā lāṅgalikā smṛtā // VAnigh_124 // / bhārṅgī phañjī ca pālindī dvijayaṣṭiḥ sugandhikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049295 (0.041):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī % bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī $ nirguṇḍī tinduvārakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052263 (0.041):
putrāñjaliḥ bhūtakeśī bhūstṛṇo guhyabījakaḥ // VAnigh_138 // / bhūtāveśī bhūtakeśī nirguṇḍī tinduvārakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.042):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033309 (0.042):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053480 (0.042):
nāgajihvā śvetaphalā kṣīriṇī cārkapuṣpikā // VAnigh_227 // / nimbacchadendravallī ca karabhī rucirā smṛtā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.043):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050322 (0.043):
kiṅkirātaḥ karṇikāro % gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo $ jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053285 (0.043):
kiṅkirātaḥ karṇikāro gauraḥ kanakapuṣpakaḥ // VAnigh_211 // / mandāraḥ pāribhadrāhvo jñeyaḥ kaṇṭakīkiṃśukaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051218 (0.045):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ % krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī $ nīlinī nīlapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054174 (0.045):
jatuvṛkṣo ghanaskandhaḥ krimivṛkṣaḥ kuśāmrakaḥ // VAnigh_282 // / nīlapattrī kālanīlī nīlinī nīlapuṣpikā /
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807351 (0.045):
pūrvoktanīlikādeśyā saguṇā sarvakarmasu // Rajni_6.84 / gojihvā kharapattrī syāt pratanā dārvikā tathā /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050253 (0.046):
anyā tu sumahākandā % nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī $ satīnā chardikā tathā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053217 (0.046):
anyā tu sumahākandā nākulī nakulapriyā // VAnigh_205 // / viṣṇukrāntā nīlapuṣpī satīnā chardikā tathā /
jālārir mehaśatruś ca bakulī talapoṭakaḥ / / svarṇavarṇākaraḥ pīta- puṣpako dohakāhvayaḥ // VAnigh_244 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050722 (0.0):
aṅkolo girikolaś ca % pītasāro nikocakaḥ // VAnigh_243 // / jālārir mehaśatruś ca $ bakulī talapoṭakaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050729 (0.0):
svarṇavarṇākaraḥ pīta- % puṣpako dohakāhvayaḥ // VAnigh_244 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036192 (0.026):
bakulaṃ madyakesaram VAnigh_317d / bakulī talapoṭakaḥ VAnigh_244b
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033168 (0.042):
kapitthapattrī jharasī VAnigh_135c / kapittho 'tha dadhitthaś ca VAnigh_267c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035948 (0.044):
puṣpaketuś ca rītijam VAnigh_303b / puṣpako dohakāhvayaḥ VAnigh_244d
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033309 (0.045):
kalikā jālakaś caiva VAnigh_403a / kaliṅgakas tv indrayavo VAnigh_71a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17047836 (0.045):
ajājī jīrakaṃ mātā % medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī $ kālikodgāraśodhanī &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5050804 (0.045):
ajājī jīrakaṃ mātā medhyaṃ syād auttarāpatham // VAnigh_33 // / kṛṣṇajīreti kākolī kālikodgāraśodhanī /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033377 (0.047):
kākotpalaṃ tu kākotthaṃ VAnigh_315c / kākodumbarikā phalguḥ VAnigh_217c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033146 (0.047):
katakasya phalaṃ kātyaṃ VAnigh_53c / kattṛṇaḥ kāṇḍatiktakaḥ VAnigh_73b / kadaraḥ khadiraḥ sāraḥ VAnigh_83c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034800 (0.048):
tilvakaḥ śikharī śveta- VAnigh_199c / tīkṣṇagandhaḥ sugandhikaḥ VAnigh_132b / tīkṣṇapattraḥ kutumburuḥ VAnigh_249b
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17049384 (0.048):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau $ kuṭajo girimallikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5052352 (0.048):
calakaphamedaḥpīnasagulmajvaraśūladurnāmnaḥ // VAnigh_144 //* / vanatikto vatsakādau kuṭajo girimallikā /
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3037573 (0.048):
vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ VAnigh_254b / vasantadūtī mākandā VAnigh_174c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3032883 (0.049):
udakīryo naktamālaḥ VAnigh_75a / udaṅghā kapijaṅghā tu VAnigh_366c
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3033527 (0.049):
kīṭāriḥ sarpagandhikā VAnigh_226b / kīreṣṭaḥ karparālaś ca VAnigh_250a
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051671 (0.049):
karavīro 'śvamārastu % bakulaṃ madyakesaram // VAnigh_317 // / alaktā mālyaśephālī $ rūpikā tāmrapuṣpikā &
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054624 (0.049):
karavīro 'śvamārastu bakulaṃ madyakesaram // VAnigh_317 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3035967 (0.050):
puṣpo madhuraśigrukaḥ VAnigh_95b / puṃnāgaḥ puruṣāhvaś ca VAnigh_162a
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3036319 (0.050):
bṛhacchadas tathā śāko VAnigh_55c / bṛhatī bahuputrikā VAnigh_19d / bṛhatphalā rājajambūḥ VAnigh_172c
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050733 (0.0):
svarṇavarṇākaraḥ pīta- % puṣpako dohakāhvayaḥ // VAnigh_244 // / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ &
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3038052 (0.0):
śaṭī somasamudbhavā VAnigh_184b / śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī VAnigh_245a
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807204 (0.033):
śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ / / niśāvano dīrghaśākhas tvaksāro dīrghapallavaḥ / / śaṇas tv amlaḥ kaṣāyaś ca malagarbhāsrapātanaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050190 (0.035):
ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ $ guḍamūlo 'sipattrakaḥ & / tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ % prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā // VAnigh_201 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053155 (0.035):
ghanabhūrirasas tv ikṣuḥ guḍamūlo 'sipattrakaḥ / / tīkṣṇavṛkṣaḥ śaṇaḥ pīluḥ prokto 'nyaḥ sthāṇukas tathā // VAnigh_201 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 807195 (0.039):
kaṇṭapuṅkhā kaṭūṣṇā ca kṛmiśūlavināśanī // Rajni_6.74 / śaṇas tu mālyapuṣpaḥ syād vamanaḥ kaṭutiktakaḥ /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050848 (0.043):
nāginī śūlinī nāga- $ vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ & / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī % vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5053806 (0.043):
nāginī śūlinī nāga- vallī matsyārjakaḥ smṛtaḥ / / śṛgālaghaṇṭā vajrākṣī vajravallī tu śṛṅkhalā // VAnigh_254 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034462 (0.044):
jambūlo bhūkadambakaḥ VAnigh_137d / jambo dantaśaṭhaḥ smṛtaḥ VAnigh_272b
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 847928 (0.044):
lodhre pūgīphale caiva tūle ca kramukaḥ smṛtaḥ // Rajni_25.27 / pippalyāṃ yūthikāyāṃ ca jīrake mādhavī bhavet /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17048397 (0.048):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ $ dhīraśauryakaghośvarāḥ & / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ % prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5051367 (0.048):
bāṇaḥ smṛto nīlapuṣpaḥ dhīraśauryakaghośvarāḥ / / pūtikarañjaḥ kaiḍaryaḥ prakīryaś cirabilvakaḥ // VAnigh_74 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 805432 (0.049):
kaṇṭharukśamano rucyo vraṇadoṣārtināśanaḥ // Rajni_5.207 / lodhro rodhro bhillataruś cillakaḥ kāṇḍakīlakaḥ /
ubhātasī rudrapattrī gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17050740 (0.0):
śaṇapuṣpī bṛhatpuṣpī $ śaṇaḥ ghaṇṭaśaṇaḥ smṛtaḥ & / ubhātasī rudrapattrī % gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ // VAnigh_245 //
Vahata: Astanganighantu (vanighiu.htm.txt) 3034162 (0.025):
godhūlikā ca gojihvā VAnigh_243a / gopikā bāṇakaḥ smṛtaḥ VAnigh_245d