View original HTML file with complete header information
Abbreviations used. / a.rā. = anargha rāghava / amaru = amaru śatakaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060352 (0.0):
Abbreviations used. / a.rā. = anargha rāghava / amaru = amaru śatakaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1724428 (0.014):
Abbreviations used: / amaru. = amaru śatakam / a.rā. = anargha rāghava
Abbreviations used. / a.rā. = anargha rāghava / amaru = amaru śatakaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060352 (0.0):
Abbreviations used. / a.rā. = anargha rāghava / amaru = amaru śatakaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1724428 (0.014):
Abbreviations used: / amaru. = amaru śatakam / a.rā. = anargha rāghava
u.nī. = ujjvala nīlamaṇi / u.rā.ca. = uttara rāma carita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060360 (0.0):
a.rā. = anargha rāghava / amaru = amaru śatakaḥ / u.nī. = ujjvala nīlamaṇi
da.rū. = daśarūpakam / dhva. = dhvanyālokaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060366 (0.0):
u.rā.ca. = uttara rāma carita / da.rū. = daśarūpakam
padyā. = padyāvalī / bā.rā. = bāla rāmāyaṇaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060373 (0.0):
da.rū. = daśarūpakam / dhva. = dhvanyālokaḥ / padyā. = padyāvalī
bh.ra.si. = bhakti rasāmṛta sindhu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060378 (0.0):
bā.rā. = bāla rāmāyaṇaḥ / bh.ra.si. = bhakti rasāmṛta sindhu
mā.a.mi. = mālavikāgni mitram / mā.mā. = mālatī mādhavaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060388 (0.0):
bh.ra.si. = bhakti rasāmṛta sindhu / mā.a.mi. = mālavikāgni mitram
vām. = vāmana kāvyālaṃkāra / vi.śā.bha. = viddha śāla bhañjikā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060397 (0.0):
mā.mā. = mālatī mādhavaḥ / vām. = vāmana kāvyālaṃkāra
śā.pa. = śārṅgadhara paddhati / śṛ.ti. = śṛṅgāra tilakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060404 (0.0):
vi.śā.bha. = viddha śāla bhañjikā / śā.pa. = śārṅgadhara paddhati
sa.u.ka. = sad ukti karṇāmṛtam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060410 (0.0):
śṛ.ti. = śṛṅgāra tilakam / sa.u.ka. = sad ukti karṇāmṛtam
sa.ka.ā. = sarasvatī kaṇṭhābharaṇam / sā.da. = sāhitya darpaṇam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060418 (0.0):
sa.u.ka. = sad ukti karṇāmṛtam / sa.ka.ā. = sarasvatī kaṇṭhābharaṇam
su.ā. = subhāṣitāvalī / su.ra. = subhāṣita ratnākara
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060431 (0.0):
sā.da. = sāhitya darpaṇam / su.ā. = subhāṣitāvalī
su.ra.bhā. = subhāṣita ratna bhāṇḍāgāram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060434 (0.0):
su.ra. = subhāṣita ratnākara
sū.mu. = sūkti muktāvali / vidyākara saṃkalitaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060438 (0.0):
su.ra.bhā. = subhāṣita ratna bhāṇḍāgāram / sū.mu. = sūkti muktāvali
subhāṣita ratna kośaḥ / namo buddhāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060458 (0.0):
vidyākara saṃkalitaḥ / subhāṣita ratna kośaḥ
nānā kavīndra vacanāni manoharāṇi saṃkhyāvatāṃ parama kaṇṭha vibhūṣaṇāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060467 (0.0):
subhāṣita ratna kośaḥ / namo buddhāya / nānā kavīndra vacanāni manoharāṇi $ saṃkhyāvatāṃ parama kaṇṭha vibhūṣaṇāni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259701 (0.0):
namo buddhāya / nānākavīndravacanāni manoharāṇi $ saṃkhyāvatāṃ paramakaṇṭhavibhūṣaṇāni &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870421 (0.0):
namo buddhāya / nānākavīndravacanāni manoharāṇi saṃkhyāvatāṃ paramakaṇṭhavibhūṣaṇāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082208 (0.019):
namas+buddhāya / nānākavīndravacanāni manoharāṇi saṃkhyāvatām+paramakaṇṭhavibhūṣaṇāni /
ākampakāni śirasaś ca mahā kavīnāṃ teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ vidhāsye
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060474 (0.0):
nānā kavīndra vacanāni manoharāṇi $ saṃkhyāvatāṃ parama kaṇṭha vibhūṣaṇāni / ākampakāni śirasaś ca mahā kavīnāṃ % teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446729 (0.0):
teṣāṃ dvāri nadanti vāji nivahās tair eva labdhā kṣitiḥ VidSrk_41.30 / teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ vidhāsye VidSrk_0.1 *(1)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475635 (0.0):
teṣāṃ dvāri nadanti vājinivahās tair eva labdhā kṣitiḥ VidSrk_41.30b / teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ vidhāsye VidSrk_0.1d *(1d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259708 (0.0):
nānākavīndravacanāni manoharāṇi $ saṃkhyāvatāṃ paramakaṇṭhavibhūṣaṇāni & / ākampakāni śirasaś ca mahākavīnāṃ % teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870428 (0.0):
nānākavīndravacanāni manoharāṇi saṃkhyāvatāṃ paramakaṇṭhavibhūṣaṇāni / / ākampakāni śirasaś ca mahākavīnāṃ teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ vidhāsye
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082218 (0.0):
ākampakāni śirasas+ca mahākavīnām+teṣām+samuccayam+anargham+aham+vidhāsye
// VidSrk_0.1 *(1) // / (Sbhsu.ā. 74, Subhāṣ 1, Vvām ad. 4.3.7)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060481 (0.0):
ākampakāni śirasaś ca mahā kavīnāṃ % teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ / vidhāsye // VidSrk_0.1 *(1) // / (Sbhsu.ā. 74, Subhāṣ 1, Vvām ad. 4.3.7)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475636 (0.063):
teṣāṃ samuccayam anargham ahaṃ vidhāsye VidSrk_0.1d *(1d) / teṣu prauḍhaphalopamardavinamacchākhāmukhārohibhis VidSrk_46.12c *(1574c)
1. sugata vrajyā / ābāhūdgata maṇḍalāgra rucayaḥ saṃnaddha vakṣaḥ sthalāḥ soṣmāṇo vraṇino
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891819 (0.0):
MSS_4986 1 ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411949 (0.0):
'ābahūtamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo vraṇino
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592441 (0.0):
Subhv_0074-1 ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060495 (0.0):
(Sbhsu.ā. 74, Subhāṣ 1, Vvām ad. 4.3.7) / 1. sugata vrajyā / ābāhūdgata maṇḍalāgra rucayaḥ saṃnaddha vakṣaḥ sthalāḥ $ soṣmāṇo vraṇino
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14439607 (0.0):
āpyāyamāna jaghana sthala pīḍyamānam VidSrk_15.10 *(343)c / ābāhūdgata maṇḍalāgra rucayaḥ saṃnaddha vakṣaḥ sthalāḥ VidSrk_1.1 *(2)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459094 (0.0):
ābālyādhigamān mayaiva gamitaḥ koṭiṃ parām unnater VidSrk_41.53a *(1433a) / ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ VidSrk_1.1a *(2a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259725 (0.0):
vidhāsye // VidSrk_0.1 *(1) // / sugatavrajyā / ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ $ soṣmāṇo vraṇino
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870445 (0.0):
// VidSrk_0.1 *(1) // / sugatavrajyā / ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo vraṇino
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082227 (1.192):
// VidSrk_0.1 *(1) // / sugatavrajyā / ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayas+saṃnaddhavakṣaḥsthalās+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491596 (0.035):
so 'yaṃ sikthakam āsya kānti madhunas tanvaṅgi candras tava VidSrk_16.70 / soṣmāṇo vraṇino vipakṣa hṛdaya pronmāthinaḥ karkaśāḥ VidSrk_1.1 *(2)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27505382 (0.035):
soṣmaśvāsakadarthitādhararucir vyastālakā bhrūbhuvaḥ VidSrk_22.43b *(742b) / soṣmāṇo vraṇino vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ VidSrk_1.1b *(2b)
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075600 (0.054):
ākṛṣṭāmalamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhakṣaḥsthalāḥ
vipakṣa hṛdaya pronmāthinaḥ karkaśāḥ / / utsṛṣṭāmbara dṛṣṭa vigraha bharā yasya smarāgresarā mārā māra vadhū stanāś
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891827 (0.0):
MSS_4986 1 ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo / vraṇino vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411950 (0.0):
'ābahūtamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo vraṇino / vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411958 (0.0):
'ābahūtamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo vraṇino / vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ / / utsṛtṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā yodhā daivavadhūstanāśca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060502 (0.0):
ābāhūdgata maṇḍalāgra rucayaḥ saṃnaddha vakṣaḥ sthalāḥ $ soṣmāṇo vraṇino / vipakṣa hṛdaya pronmāthinaḥ karkaśāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491597 (0.0):
so 'yaṃ sikthakam āsya kānti madhunas tanvaṅgi candras tava VidSrk_16.70 / soṣmāṇo vraṇino vipakṣa hṛdaya pronmāthinaḥ karkaśāḥ VidSrk_1.1 *(2)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27505383 (0.0):
soṣmaśvāsakadarthitādhararucir vyastālakā bhrūbhuvaḥ VidSrk_22.43b *(742b) / soṣmāṇo vraṇino vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ VidSrk_1.1b *(2b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259739 (0.0):
ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ $ soṣmāṇo vraṇino / vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870448 (0.0):
ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo vraṇino / vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870459 (0.0):
vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśāḥ / / utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā mārā māravadhūstanāś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082242 (0.015):
soṣmāṇas+vraṇinas+vipakṣahṛdayapronmāthinas+karkaśās+ / / utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharās+yasya smarāgresarās+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440590 (0.019):
utsārito hasita dīdhitibhiḥ kapolād VidSrk_28.8 *(892)a / utsṛṣṭāmbara dṛṣṭa vigraha bharā yasya smarāgresarā VidSrk_1.1 *(2)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461373 (0.019):
utsārito hasitadīdhitibhiḥ kapolād VidSrk_28.8a *(892a) / utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā VidSrk_1.1c *(2c)
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592452 (0.019):
Subhv_0074-2 soṣmāṇo vraṇino vipakṣahṛdaypronmāthinaḥ karkaśāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452828 (0.033):
mārā māra vadhū stanāś ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ VidSrk_1.1
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491233 (0.033):
mārā māravadhūstanāś ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ VidSrk_1.1d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891834 (0.054):
MSS_4986 2 utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā mārā / māravadhūstanāśca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo'vyājjinaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060509 (0.054):
utsṛṣṭāmbara dṛṣṭa vigraha bharā yasya smarāgresarā % mārā / māra vadhū stanāś ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075604 (0.058):
soṣmāṇo vraṇitā vipakṣahṛdayapronmāthinaḥ karkaśaḥ /
ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1 *(2) //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411969 (0.0):
utsṛtṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā yodhā daivavadhūstanāśca / na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyājjinaḥ' //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060518 (0.0):
māra vadhū stanāś ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452834 (0.0):
mārā māra vadhū stanāś ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ VidSrk_1.1
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491241 (0.0):
mārā māravadhūstanāś ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ VidSrk_1.1d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870468 (0.0):
utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā mārā māravadhūstanāś ca / na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1 *(2) //.
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592466 (0.032):
Subhv_0074-4 yodhā vāravadhūstanāśca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vovyājjinaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891837 (0.034):
māravadhūstanāśca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo'vyājjinaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259742 (0.034):
utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā % mārā māravadhūstanāś ca / na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1 *(2) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14466203 (0.054):
yas sa vo 'vyāt / VidSrk_6.26 *(129)c krīḍā gopāla mūrtir muraripur avatād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339683 (0.054):
daityādhirājaṃ nija nakha kuliśair jaghnivān yas sa vo 'vyāt // / VidSrk_6.25 *(128) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460084 (0.054):
itthaṃ daityādhirājaṃ nijanakhakuliśair jaghnivān yaḥ sa vo 'vyāt / VidSrk_6.25d *(128d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10874510 (0.054):
daityādhirājaṃ nijanakhakuliśair jaghnivān yaḥ sa vo 'vyāt // VidSrk_6.25
aśvaghoṣasya / namrāḥ pāda nakheṣu yasya daśasu brahmeśa kṛṣṇāstraya ste devāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060532 (0.0):
māra vadhū stanāś ca na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1 / aśvaghoṣasya / namrāḥ pāda nakheṣu yasya daśasu brahmeśa kṛṣṇāstraya $ ste devāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14448506 (0.0):
namraḥ smera mukhī bhavann iti vayaḥ sandhi śriyāliṅgitaḥ VidSrk_15.20 / namrāḥ pāda nakheṣu yasya daśasu brahmeśa kṛṣṇāstraya VidSrk_1.2 *(3)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27480404 (0.0):
namraḥ smeramukhībhavann iti vayaḥsandhiśriyāliṅgitaḥ VidSrk_15.20d / namrāḥ pādanakheṣu yasya daśasu brahmeśakṛṣṇās trayas VidSrk_1.2a *(3a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259757 (0.0):
na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1 *(2) //. / aśvaghoṣasya / namrāḥ pādanakheṣu yasya daśasu brahmeśakṛṣṇās trayas $ te devāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870477 (0.0):
na dadhuḥ kṣobhaṃ sa vo 'vyāj jinaḥ // VidSrk_1.1 *(2) //. / aśvaghoṣasya / namrāḥ pādanakheṣu yasya daśasu brahmeśakṛṣṇās trayas te devāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082266 (0.0):
VidSrk_1.1 *(2) // / aśvaghoṣasya / namrās+pādanakheṣu yasya daśasu brahmeśakṛṣṇās+trayas+
pratibimbanās tridaśatāṃ suvyaktam āpedire / / sa trailokya guruḥ sudustara bhavākūpāra pāraṅgato
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060545 (0.0):
namrāḥ pāda nakheṣu yasya daśasu brahmeśa kṛṣṇāstraya $ ste devāḥ / pratibimbanās tridaśatāṃ suvyaktam āpedire &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490435 (0.0):
sa trailokya guruḥ sudustara bhavākūpāra pāraṅgato VidSrk_1.2 *(3)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491753 (0.0):
stanau saṃbibhrāṇāḥ kṣaṇa vinaya vaijātya masṛṇa VidSrk_15.24 *(357)c / ste devāḥ pratibimbanās tridaśatāṃ suvyaktam āpedire VidSrk_1.2 *(3)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27502415 (0.0):
sa trailokyaguruḥ sudustarabhavākūpārapāraṃgato VidSrk_1.2c *(3c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259773 (0.0):
pratibimbanāt tridaśatāṃ suvyaktam āpedire & / sa trailokyaguruḥ sudustarabhavākūpārapāraṃgato %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870493 (0.0):
pratibimbanāt tridaśatāṃ suvyaktam āpedire / / sa trailokyaguruḥ sudustarabhavākūpārapāraṃgato
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082283 (0.028):
te devās+pratibimbanāt+tridaśatām+suvyaktam+āpedire / / sa trailokyagurus+sudustarabhavākūpārapāraṃgatas+
māra vyūha jaya pragalbha subhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060550 (0.0):
sa trailokya guruḥ sudustara bhavākūpāra pāraṅgato % / māra vyūha jaya pragalbha subhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060557 (0.0):
māra vyūha jaya pragalbha subhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452813 (0.0):
māyeyaṃ mṛgatṛṣṇikāsv api payaḥ pātuṃ samīhā tava VidSrk_17.37 *(501)c / māra vyūha jaya pragalbha subhaṭaḥ śāstā tava stān mude VidSrk_1.2 *(3)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491218 (0.0):
māyeyaṃ mṛgatṛṣṇikāsv api payaḥ pātuṃ samīhā tava VidSrk_17.37c *(501c) / māravyūhajayapragalbhasubhaṭaḥ śāstā tava stān mude VidSrk_1.2d *(3d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870506 (0.0):
sa trailokyaguruḥ sudustarabhavākūpārapāraṃgato / māravyūhajayapragalbhasubhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259776 (0.024):
sa trailokyaguruḥ sudustarabhavākūpārapāraṃgato % / māravyūhajayapragalbhasubhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082289 (0.032):
sa trailokyagurus+sudustarabhavākūpārapāraṃgatas+ / māravyūhajayapragalbhasubhaṭas+śāstā tava stāt+mude // VidSrk_1.2 *(3) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259786 (0.054):
māravyūhajayapragalbhasubhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3) //. / vasukalpasya / kāmakrodhau dvayam api padaṃ pratyanīkaṃ vaśitve $ hatvānaṅgaṃ kim iva hi
vasukalpasya / kāma krodhau dvayam api yadi pratyanīkaṃ prasiddhaṃ hatvānaṅgaṃ kim iva hi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060566 (0.0):
māra vyūha jaya pragalbha subhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3) / vasukalpasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259790 (1.192):
māravyūhajayapragalbhasubhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3) //. / vasukalpasya / kāmakrodhau dvayam api padaṃ pratyanīkaṃ vaśitve $ hatvānaṅgaṃ kim iva hi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870510 (1.192):
māravyūhajayapragalbhasubhaṭaḥ śāstā tava stān mude // VidSrk_1.2 *(3) //. / vasukalpasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082300 (1.192):
māravyūhajayapragalbhasubhaṭas+śāstā tava stāt+mude // VidSrk_1.2 *(3) // / vasukalpasya / kāmakrodhau dvayam+api padam+pratyanīkam+vaśitve
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441953 (0.045):
kāpy anyā hariṇī dṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpa mudrāṅkitā VidSrk_15.50 *(383)d / kāma krodhau dvayam api yadi pratyanīkaṃ prasiddhaṃ VidSrk_1.3 *(4)a
ruṣā sādhitaṃ try ambakena / / yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādīna rātīn kalyāṇaṃ vo diśatu sa
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986916 (0.0):
MSS_9590 2 yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyānarātīn kalyāṇaṃ vo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060573 (0.0):
kāma krodhau dvayam api yadi pratyanīkaṃ prasiddhaṃ $ hatvānaṅgaṃ kim iva / hi ruṣā sādhitaṃ try ambakena &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060581 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādīna rātīn % kalyāṇaṃ vo diśatu sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441734 (0.0):
kalyāṇaṃ vo diśatu sa muni grāmaṇīr arka bandhuḥ VidSrk_1.3 *(4)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14453830 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādīna rātīn VidSrk_1.3 *(4)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464226 (0.0):
kalyāṇaṃ vo diśatu sa munigrāmaṇīr arkabandhuḥ VidSrk_1.3d *(4d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259811 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn % kalyāṇaṃ vo diśatu sa / munigrāmaṇīr arkabandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870531 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn kalyāṇaṃ vo diśatu sa / munigrāmaṇīr arkabandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14492510 (1.192):
hatau hemnaḥ kumbhāv ahaha vihataḥ pārvaṇa śaśī VidSrk_16.17 *(400)d / hatvānaṅgaṃ kim iva hi ruṣā sādhitaṃ try ambakena VidSrk_1.3 *(4)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27493576 (1.192):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn VidSrk_1.3c *(4c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259804 (1.192):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn % kalyāṇaṃ vo diśatu sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870524 (1.192):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn kalyāṇaṃ vo diśatu sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082316 (0.032):
yas+tu kṣāntyā śamayati śatam+manmathādyān+arātīn+
muni grāmaṇīr arka bandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986920 (0.0):
MSS_9590 2 yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyānarātīn kalyāṇaṃ vo / diśatu sa munigrāmaṇīrarkabandhuḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060587 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādīna rātīn % kalyāṇaṃ vo diśatu sa / muni grāmaṇīr arka bandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441738 (0.0):
kalyāṇaṃ vo diśatu sa muni grāmaṇīr arka bandhuḥ VidSrk_1.3 *(4)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464230 (0.0):
kalyāṇaṃ vo diśatu sa munigrāmaṇīr arkabandhuḥ VidSrk_1.3d *(4d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259814 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn % kalyāṇaṃ vo diśatu sa / munigrāmaṇīr arkabandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870537 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn kalyāṇaṃ vo diśatu sa / munigrāmaṇīr arkabandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //.
saṅgha śriyaḥ | (Skmsa.u.ka. 241) / śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra saṃsāra sāgara samuttaraṇaika setuḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060603 (0.0):
muni grāmaṇīr arka bandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) // / saṅgha śriyaḥ | (Skmsa.u.ka. 241)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490159 (0.0):
śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra VidSrk_1.4 *(5)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365672 (0.0):
avanī maṇḍalam abhūt // VidSrk_32.19 *(1013) // / saṅgha śriyaḥ | (Skmsa.u.ka. 1606)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501704 (0.0):
śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra VidSrk_1.4a *(5a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259831 (0.0):
śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra $ saṃsārasāgarasamuttaraṇaikasetuḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870551 (0.0):
śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra saṃsārasāgarasamuttaraṇaikasetuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082339 (0.020):
śreyāṃsi vas+sa sugatas+kurutāt+apārasaṃsārasāgarasamuttaraṇaikasetus+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340542 (0.040):
priya viprayukta yuvatī marma cchido vāsarāḥ // VidSrk_8.1 *(152) // / saṅgha śrīyaḥ | (Skmsa.u.ka. 1236)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491127 (0.042):
saṃsāra bhitti bhiduro bhava kanda kandu VidSrk_1.5 *(6)c / saṃsāra sāgara samuttaraṇaika setuḥ VidSrk_1.4 *(5)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504122 (0.042):
saṃsārasāgarasamutkramayogisārtha VidSrk_7.3c *(150c) / saṃsārasāgarasamuttaraṇaikasetuḥ VidSrk_1.4b *(5b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090728 (0.054):
avanī maṇḍalam abhūt // VidSrk_32.19 *(1013) // / saṅgha śriyaḥ | (Skmsa.u.ka. 1606) / śrīkhaṇḍa pāṇḍima rucaḥ sphuṭa puṇḍarīka $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336781 (0.058):
aṭṭahāsaḥ // VidSrk_4.12 *(41) // / saṅghamitrasya | (Skmsa.u.ka. 37)
durvāra māra parivāra balāvalepa kalpānta saṃtata payaḥ prasarair ahāryaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060613 (0.0):
saṃsāra sāgara samuttaraṇaika setuḥ & / durvāra māra parivāra balāvalepa % kalpānta saṃtata payaḥ prasarair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441696 (0.0):
kalāḥ svairaṃ svairaṃ nava kamala kandāṅkura rucaḥ VidSrk_29.13 *(909)b / kalpānta saṃtata payaḥ prasarair ahāryaḥ VidSrk_1.4 *(5)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464177 (0.0):
kalpadrumo 'pi na samīhitam ātanoti VidSrk_33.79d *(1097d) / kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ VidSrk_1.4d *(5d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259841 (0.0):
śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra $ saṃsārasāgarasamuttaraṇaikasetuḥ / durvāramāraparivārabalāvalepa % kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870561 (0.0):
śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra saṃsārasāgarasamuttaraṇaikasetuḥ / / durvāramāraparivārabalāvalepa kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082348 (0.0):
śreyāṃsi vas+sa sugatas+kurutāt+apārasaṃsārasāgarasamuttaraṇaikasetus+ / / durvāramāraparivārabalāvalepakalpāntasaṃtatapayaḥprasarais+ahāryas+ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447472 (0.043):
durlakṣyā syād damanaka vane dhūma dhūmre patantī VidSrk_13.2 *(307)a / durvāra māra parivāra balāvalepa VidSrk_1.4 *(5)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27477528 (0.043):
durlakṣyā syād damanakavane dhūmadhūmre patantī VidSrk_13.2a *(307a) / durvāramāraparivārabalāvalepa VidSrk_1.4c *(5c)
// VidSrk_1.4 *(5) // / aparājita rakṣitasya / śāstā samasta bhuvanaṃ bhagavān apāyāt pāyād apāsta timiro mihiropameyaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060628 (0.0):
durvāra māra parivāra balāvalepa % kalpānta saṃtata payaḥ prasarair / ahāryaḥ // VidSrk_1.4 *(5) // / aparājita rakṣitasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259856 (0.0):
durvāramāraparivārabalāvalepa % kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ // / VidSrk_1.4 *(5) // / aparājitarakṣitasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870576 (0.0):
durvāramāraparivārabalāvalepa kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ // / VidSrk_1.4 *(5) // / aparājitarakṣitasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082362 (0.0):
durvāramāraparivārabalāvalepakalpāntasaṃtatapayaḥprasarais+ahāryas+ // / VidSrk_1.4 *(5) // / aparājitarakṣitasya / śāstā samastabhuvanam+bhagavān+apāyāt+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489788 (0.039):
śāridyūtakathākutūhali manaś chekoktiśikṣāratiḥ VidSrk_15.13 *(346)a / śāstā samasta bhuvanaṃ bhagavān apāyāt VidSrk_1.5 *(6)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500693 (0.039):
śāsanāśā mudhaiva me VidSrk_39.29b *(1332b) / śāstā samastabhuvanaṃ bhagavān apāyāt VidSrk_1.5a *(6a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450103 (0.049):
pāyāc ciraṃ sugata vaṃśa dharaḥ kumāraḥ VidSrk_3.3 *(27)d / pāyād apāsta timiro mihiropameyaḥ VidSrk_1.5 *(6)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484579 (0.049):
pāyāt pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasyollasatkānano VidSrk_4.23a *(52a) / pāyād apāstatimiro mihiropameyaḥ VidSrk_1.5b *(6b)
saṃsāra bhitti bhiduro bhava kanda kandu kandarpa darpa dalana vyasanī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060638 (0.0):
śāstā samasta bhuvanaṃ bhagavān apāyāt $ pāyād apāsta timiro mihiropameyaḥ / saṃsāra bhitti bhiduro bhava kanda kandu % kandarpa darpa dalana vyasanī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441433 (0.0):
kathotpheṇam ivātta candana rasaṃ svedaṃ vapur muñcati VidSrk_18.14 / kandarpa darpa dalana vyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5 *(6)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463518 (0.0):
kandarpakandali salīkadṛśā lunīhi VidSrk_21.34a *(668a) / kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5d *(6d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259866 (0.0):
śāstā samastabhuvanaṃ bhagavān apāyāt $ pāyād apāstatimiro mihiropameyaḥ & / saṃsārabhittibhiduro bhavakandakandu % kandarpadarpadalanavyasanī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870586 (0.0):
śāstā samastabhuvanaṃ bhagavān apāyāt pāyād apāstatimiro mihiropameyaḥ / / saṃsārabhittibhiduro bhavakandakandu kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082376 (0.0):
saṃsārabhittibhiduras+bhavakandakandukandarpadarpadalanavyasanī munīndras+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491120 (1.192):
saṃsaktaṃ ca mitho rathāṅga mithunaṃ tat kutra dṛṣṭaṃ punaḥ VidSrk_16.69 / saṃsāra bhitti bhiduro bhava kanda kandu VidSrk_1.5 *(6)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504108 (1.192):
saṃsaktaṃ siktamūlād abhinavabhuvanodyānakautūhalinyā VidSrk_7.4a *(151a) / saṃsārabhittibhiduro bhavakandakandu VidSrk_1.5c *(6c)
munīndraḥ // VidSrk_1.5 *(6) // / vasukalpasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060644 (0.0):
saṃsāra bhitti bhiduro bhava kanda kandu % kandarpa darpa dalana vyasanī / munīndraḥ // VidSrk_1.5 *(6) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259871 (0.0):
saṃsārabhittibhiduro bhavakandakandu % kandarpadarpadalanavyasanī / munīndraḥ // VidSrk_1.5 *(6) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870591 (0.0):
saṃsārabhittibhiduro bhavakandakandu kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441434 (1.192):
kathotpheṇam ivātta candana rasaṃ svedaṃ vapur muñcati VidSrk_18.14 / kandarpa darpa dalana vyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5 *(6)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463519 (1.192):
kandarpakandali salīkadṛśā lunīhi VidSrk_21.34a *(668a) / kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5d *(6d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082382 (0.023):
saṃsārabhittibhiduras+bhavakandakandukandarpadarpadalanavyasanī munīndras+
kāruṇyāmṛta kandalī sumanasaḥ prajñā vadhū mauktika grīvālaṃkaraṇa śriyaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989269 (0.0):
MSS_9710 1 kāruṇyāmṛtakandalīsumanasaḥ prajñāvadhūmauktika / grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ śamasaritpūrotsalacchīkarāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060654 (0.0):
munīndraḥ // VidSrk_1.5 *(6) // / vasukalpasya / kāruṇyāmṛta kandalī sumanasaḥ prajñā vadhū mauktika $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14442051 (0.0):
kārīṣāgneḥ paṭamaya gṛhā vāma līlāṃ tanoti VidSrk_13.2 *(307)b / kāruṇyāmṛta kandalī sumanasaḥ prajñā vadhū mauktika VidSrk_1.6 *(7)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259882 (0.0):
kāruṇyāmṛtakandalīsumanasaḥ prajñānvadhūmauktika $ grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870602 (0.0):
kāruṇyāmṛtakandalīsumanasaḥ prajñānvadhūmauktika grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082394 (0.018):
kāruṇyāmṛtakandalīsumanasas+prajñānvadhūmauktikagrīvālaṃkaraṇaśriyas+śamasaritpūrotsalacchīkarās+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444188 (0.048):
grīvābhyarṇa milat kalāpa viṭapā nṛtyanti kekā bhṛtaḥ VidSrk_10.22 *(236)d / grīvālaṃkaraṇa śriyaḥ śama sarit pūrocchalac chīkarāḥ VidSrk_1.6 *(7)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470081 (0.048):
grīvābhyarṇamilatkalāpaviṭapā nṛtyanti kekābhṛtaḥ VidSrk_10.22d *(236d) / grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ śamasaritpūrotsalacchīkarāḥ VidSrk_1.6b *(7b)
śama sarit pūrocchalac chīkarāḥ / / te maulau bhavatāṃ milantu jagatī rājyābhiṣekocita srag bhedā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989270 (0.0):
MSS_9710 1 kāruṇyāmṛtakandalīsumanasaḥ prajñāvadhūmauktika / grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ śamasaritpūrotsalacchīkarāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989284 (0.0):
grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ śamasaritpūrotsalacchīkarāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060660 (0.0):
kāruṇyāmṛta kandalī sumanasaḥ prajñā vadhū mauktika $ / grīvālaṃkaraṇa śriyaḥ śama sarit pūrocchalac chīkarāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060668 (0.0):
grīvālaṃkaraṇa śriyaḥ śama sarit pūrocchalac chīkarāḥ & / te maulau bhavatāṃ milantu jagatī rājyābhiṣekocita % srag bhedā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444191 (0.0):
grīvābhyarṇa milat kalāpa viṭapā nṛtyanti kekā bhṛtaḥ VidSrk_10.22 *(236)d / grīvālaṃkaraṇa śriyaḥ śama sarit pūrocchalac chīkarāḥ VidSrk_1.6 *(7)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446703 (0.0):
te 'mī sphāṭika daṇḍa ḍambara jito jātāḥ sudhāṃśoḥ karāḥ VidSrk_29.57 / te maulau bhavatāṃ milantu jagatī rājyābhiṣekocita VidSrk_1.6 *(7)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470083 (0.0):
grīvābhyarṇamilatkalāpaviṭapā nṛtyanti kekābhṛtaḥ VidSrk_10.22d *(236d) / grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ śamasaritpūrotsalacchīkarāḥ VidSrk_1.6b *(7b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475571 (0.0):
te 'mī sphāṭikadaṇḍaḍambarajito jātāḥ sudhāṃśoḥ karāḥ VidSrk_29.57d / te maulau bhavatāṃ milantu jagatīrājyābhiṣekocita VidSrk_1.6c *(7c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259896 (0.0):
kāruṇyāmṛtakandalīsumanasaḥ prajñānvadhūmauktika $ grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ / śamasaritpūrotsalacchīkarāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870616 (0.0):
kāruṇyāmṛtakandalīsumanasaḥ prajñānvadhūmauktika grīvālaṃkaraṇaśriyaḥ / śamasaritpūrotsalacchīkarāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082405 (0.0):
kāruṇyāmṛtakandalīsumanasas+prajñānvadhūmauktikagrīvālaṃkaraṇaśriyas+śamasaritpūrotsalacchīkarās+
abhaya pradāna caraṇa preṅkhan nakhāgrāṃśavaḥ // VidSrk_1.6 *(7) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989289 (0.0):
MSS_9710 2 te maulau bhavatāṃ milantu jagatīrājyābhiṣekocita sragbhedā / abhayapradānacaraṇapreṅkhannakhāgrāṃśavaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060677 (0.0):
te maulau bhavatāṃ milantu jagatī rājyābhiṣekocita % srag bhedā / abhaya pradāna caraṇa preṅkhan nakhāgrāṃśavaḥ // VidSrk_1.6 *(7) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14492233 (0.0):
srag bhedā abhaya pradāna caraṇa preṅkhan nakhāgrāṃśavaḥ VidSrk_1.6 *(7)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259903 (0.0):
te maulau bhavatāṃ milantu jagatīrājyābhiṣekocita % sragbhedā / abhayapradānacaraṇapreṅkhannakhāgrāṃśavaḥ // VidSrk_1.6 *(7) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870623 (0.0):
te maulau bhavatāṃ milantu jagatīrājyābhiṣekocita sragbhedā / abhayapradānacaraṇapreṅkhannakhāgrāṃśavaḥ // VidSrk_1.6 *(7) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506746 (0.004):
sragbhedā abhayapradānacaraṇapreṅkhannakhāgrāṃśavaḥ VidSrk_1.6d *(7d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082413 (0.023):
jagatīrājyābhiṣekocitasragbhedās+abhayapradānacaraṇapreṅkhannakhāgrāṃśavas+
(Skmsa.u.ka. 243) / śīlāmbhaḥ pariṣeka śītala dṛḍha dhyānālavāla sphurad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060687 (0.0):
abhaya pradāna caraṇa preṅkhan nakhāgrāṃśavaḥ // VidSrk_1.6 *(7) // / (Skmsa.u.ka. 243)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489881 (0.0):
śītāṃśor adhidevateva galitā vyomāgram ārohitaḥ VidSrk_16.2 *(385)d / śīlāmbhaḥ pariṣeka śītala dṛḍha dhyānālavāla sphurad VidSrk_1.7 *(8)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259908 (0.036):
abhayapradānacaraṇapreṅkhannakhāgrāṃśavaḥ // VidSrk_1.6 *(7) // / śīlāmbhaḥpariṣekaśītaladṛḍhadhyānālavālasphurad $ dānaskandhamahonnatiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870628 (0.036):
abhayapradānacaraṇapreṅkhannakhāgrāṃśavaḥ // VidSrk_1.6 *(7) // / śīlāmbhaḥpariṣekaśītaladṛḍhadhyānālavālasphurad dānaskandhamahonnatiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082422 (0.036):
// VidSrk_1.6 *(7) // / śīlāmbhaḥpariṣekaśītaladṛḍhadhyānālavālasphuraddānaskandhamahonnatis+pṛthutaraprajñollasatpallavas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500976 (0.047):
śīlaṃ śailataṭāt patāv abhijanaḥ saṃdahyatāṃ vahninā VidSrk_42.5b *(1465b) / śīlāmbhaḥpariṣekaśītaladṛḍhadhyānālavālasphurad VidSrk_1.7a *(8a)
dāna skandha mahonnatiḥ pṛthutara prajñollasat pallavaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060695 (0.0):
śīlāmbhaḥ pariṣeka śītala dṛḍha dhyānālavāla sphurad $ / dāna skandha mahonnatiḥ pṛthutara prajñollasat pallavaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447281 (0.0):
dātyūhais tiniśasya koṭaravati skandhe nilīya sthitaṃ VidSrk_31.7 *(987)c / dāna skandha mahonnatiḥ pṛthutara prajñollasat pallavaḥ VidSrk_1.7 *(8)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27476969 (0.0):
dānavyasanalavo hṛdi dhig dhātaḥ kiṃ viḍambayasi VidSrk_42.21b *(1481b) / dānaskandhamahonnatiḥ pṛthutaraprajñollasatpallavaḥ VidSrk_1.7b *(8b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259921 (0.0):
śīlāmbhaḥpariṣekaśītaladṛḍhadhyānālavālasphurad $ dānaskandhamahonnatiḥ / pṛthutaraprajñollasatpallavaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870641 (0.0):
śīlāmbhaḥpariṣekaśītaladṛḍhadhyānālavālasphurad dānaskandhamahonnatiḥ / pṛthutaraprajñollasatpallavaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082434 (0.013):
śīlāmbhaḥpariṣekaśītaladṛḍhadhyānālavālasphuraddānaskandhamahonnatis+pṛthutaraprajñollasatpallavas+
deyāt tubhyaṃ avārtha vīrya viṭapaḥ kṣānti prasūnodgamaḥ succhāyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060704 (0.0):
dāna skandha mahonnatiḥ pṛthutara prajñollasat pallavaḥ & / deyāt tubhyaṃ avārtha vīrya viṭapaḥ kṣānti prasūnodgamaḥ % succhāyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447699 (0.0):
dṛṣṭvaikāsana saṃshtite priyatame paścād upetyādarād VidSrk_19.45 *(603)a / deyāt tubhyaṃ avārtha vīrya viṭapaḥ kṣānti prasūnodgamaḥ VidSrk_1.7 *(8)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259929 (0.034):
pṛthutaraprajñollasatpallavaḥ & / deyāt tubhyam avāryavīryaviṭapaḥ kṣāntiprasūnodayaḥ % succhāyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870649 (0.034):
pṛthutaraprajñollasatpallavaḥ / / deyāt tubhyam avāryavīryaviṭapaḥ kṣāntiprasūnodayaḥ succhāyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478142 (0.058):
deyāt tubhyam avāryavīryaviṭapaḥ kṣāntiprasūnodayaḥ VidSrk_1.7c *(8c)
ṣaḍ abhijña kalpa viṭapī saṃbodha bījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060712 (0.0):
deyāt tubhyaṃ avārtha vīrya viṭapaḥ kṣānti prasūnodgamaḥ % succhāyaḥ / ṣaḍ abhijña kalpa viṭapī saṃbodha bījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491391 (0.0):
sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñāna rajanī VidSrk_1.12 *(13)c / succhāyaḥ ṣaḍ abhijña kalpa viṭapī saṃbodha bījaṃ phalam VidSrk_1.7 *(8)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870658 (1.192):
deyāt tubhyam avāryavīryaviṭapaḥ kṣāntiprasūnodayaḥ succhāyaḥ / ṣaḍabhijñakalpaviṭapī sambodhibījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082453 (0.020):
succhāyas+ṣaḍabhijñakalpaviṭapī sambodhibījam+phalam // VidSrk_1.7 *(8) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504773 (0.037):
succhāyaṃ phalabhāranamraśikharaṃ sarvārtiśāntipradaṃ VidSrk_33.32a / succhāyaḥ ṣaḍabhijñakalpaviṭapī sambodhibījaṃ phalam VidSrk_1.7d *(8d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259932 (0.037):
deyāt tubhyam avāryavīryaviṭapaḥ kṣāntiprasūnodayaḥ % succhāyaḥ / ṣaḍabhijñakalpaviṭapī sambodhibījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) //.
etau śrīdhara nandinaḥ | (Skmsa.u.ka. 244) / ekasyāpi mano bhuvas tad abalāpāṅgair jagan nirjaye kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060725 (0.0):
ṣaḍ abhijña kalpa viṭapī saṃbodha bījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) // / etau śrīdhara nandinaḥ | (Skmsa.u.ka. 244)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440966 (0.0):
ekasyāpi mano bhuvas tad abalāpāṅgair jagan nirjaye VidSrk_1.8 *(9)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943558 (0.022):
MSS_7584 1 ekasyāpi manobhuvastadabalāpāṅgairjagannirjaye kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259948 (0.022):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye $ kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870668 (0.022):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337872 (0.041):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259939 (0.060):
ṣaḍabhijñakalpaviṭapī sambodhibījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) //. / etau śrīdharanandinaḥ / ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye $ kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870659 (0.060):
ṣaḍabhijñakalpaviṭapī sambodhibījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) //. / etau śrīdharanandinaḥ / ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082463 (0.062):
ekasya+api manobhuvas+tadabalāpāṅgais+jagannirjaye / kāmam+nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārās+vayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462270 (0.063):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye VidSrk_1.8a *(9a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367818 (0.063):
saurabhyaṃ tanoti manoharam // VidSrk_33.64 *(1082) // / taraṇi nandinaḥ (Skmsa.u.ka. 1894)
nihnuta sarva vismaya rasa vyakti prakārā vayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943565 (0.0):
MSS_7584 1 ekasyāpi manobhuvastadabalāpāṅgairjagannirjaye kāmaṃ / nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060732 (0.0):
ekasyāpi mano bhuvas tad abalāpāṅgair jagan nirjaye $ kāmaṃ / nihnuta sarva vismaya rasa vyakti prakārā vayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441981 (0.0):
kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣī yūtha nīḍopakaṇṭhe VidSrk_10.50 *(264)a / kāmaṃ nihnuta sarva vismaya rasa vyakti prakārā vayam VidSrk_1.8 *(9)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464831 (0.0):
kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣīyūthanīḍopakaṇṭhe VidSrk_10.50a *(264a) / kāmaṃ nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam VidSrk_1.8b *(9b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259955 (0.0):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye $ kāmaṃ / nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870675 (0.0):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye kāmaṃ / nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082469 (0.025):
ekasya+api manobhuvas+tadabalāpāṅgais+jagannirjaye / kāmam+nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārās+vayam /
yas tv enaṃ sabalaṃ ca jetum abhitas tat kampa mātraṃ bhruvo rnārebhe
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943575 (0.0):
nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam / / MSS_7584 2 yastvenaṃ sabalaṃ ca jetumabhitastatkampamātraṃ bhruvor nārebhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060745 (0.0):
nihnuta sarva vismaya rasa vyakti prakārā vayam & / yas tv enaṃ sabalaṃ ca jetum abhitas tat kampa mātraṃ bhruvo % rnārebhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14453842 (0.0):
yas tv enaṃ sabalaṃ ca jetum abhitas tat kampa mātraṃ bhruvo VidSrk_1.8
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27493602 (0.0):
yas tv enaṃ sabalaṃ ca jetum abhitas tatkampamātraṃ bhruvor VidSrk_1.8c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259964 (0.0):
nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam & / yas tv enaṃ sabalaṃ ca jetum abhitas tatkampamātraṃ bhruvor % nārebhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870684 (0.0):
nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam / / yas tv enaṃ sabalaṃ ca jetum abhitas tatkampamātraṃ bhruvor nārebhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082480 (1.192):
yas+tu+enam+sabalam+ca jetum+abhitas+tatkampamātram+bhruvos+
sugatas tu tad guṇa kathā stambhāya naḥ kevalam // VidSrk_1.8 *(9) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943585 (0.0):
sugatastu tadguṇakathā stambhāya naḥ kevalam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060755 (0.0):
yas tv enaṃ sabalaṃ ca jetum abhitas tat kampa mātraṃ bhruvo % rnārebhe / sugatas tu tad guṇa kathā stambhāya naḥ kevalam // VidSrk_1.8 *(9) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14454771 (0.0):
roṣād vaśīkaraṇam astram upādade yat VidSrk_16.58 *(441)c / rnārebhe sugatas tu tad guṇa kathā stambhāya naḥ kevalam VidSrk_1.8 *(9)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27481095 (0.0):
nārebhe sugatas tu tadguṇakathā stambhāya naḥ kevalam VidSrk_1.8d *(9d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870698 (0.0):
sugatas tu tadguṇakathā stambhāya naḥ kevalam // VidSrk_1.8 *(9) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082492 (0.036):
na+ārebhe sugatas+tu tadguṇakathā stambhāya nas+kevalam // VidSrk_1.8 *(9)
kumudākara mateḥ || / pratyekānanta jāti prativapur amitāvṛttijanmārijair no
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060766 (0.0):
sugatas tu tad guṇa kathā stambhāya naḥ kevalam // VidSrk_1.8 *(9) // / kumudākara mateḥ ||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259984 (0.0):
sugatas tu tadguṇakathā stambhāya naḥ kevalam // VidSrk_1.8 *(9) //. / kumudākaramateḥ / pratyekānantajātiprativapur amitāvṛttijambhārjitaino $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870704 (0.0):
sugatas tu tadguṇakathā stambhāya naḥ kevalam // VidSrk_1.8 *(9) //. / kumudākaramateḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450766 (0.054):
pratyekānanta jāti prativapur amitāvṛttijanmārijair no VidSrk_1.9 *(10)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27486076 (0.054):
pratyekānantajātiprativapur amitāvṛttijambhārjitaino VidSrk_1.9a *(10a)
bhoktṛ vrātojjhihīrṣā phala nilaya mahā pauruṣasyāpi śāstuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060774 (0.0):
pratyekānanta jāti prativapur amitāvṛttijanmārijair no $ / bhoktṛ vrātojjhihīrṣā phala nilaya mahā pauruṣasyāpi śāstuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452020 (0.0):
bhekaṃ mūrdhni nigṛhya kajjala rajaḥ śyāmaṃ bhujaṅgaṃ sthitam VidSrk_41.21 / bhoktṛ vrātojjhihīrṣā phala nilaya mahā pauruṣasyāpi śāstuḥ VidSrk_1.9
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489339 (0.0):
bhoktuṃ svāduphalaṃ ca jīvitataror yady asti te kautukaṃ VidSrk_50.3c / bhoktṛvrātojjihīrṣāphalanilayamahāpauruṣasyāpi śāstuḥ VidSrk_1.9b *(10b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259997 (0.0):
pratyekānantajātiprativapur amitāvṛttijambhārjitaino $ / bhoktṛvrātojjihīrṣāphalanilayamahāpauruṣasyāpi śāstuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870717 (0.0):
pratyekānantajātiprativapur amitāvṛttijambhārjitaino / bhoktṛvrātojjihīrṣāphalanilayamahāpauruṣasyāpi śāstuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082511 (0.0):
pratyekānantajātiprativapus+amitāvṛttijambhārjitainobhoktṛvrātojjihīrṣāphalanilayamahāpauruṣasya+api
ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin yo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060780 (0.0):
bhoktṛ vrātojjhihīrṣā phala nilaya mahā pauruṣasyāpi śāstuḥ & / ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin % yo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260003 (0.0):
bhoktṛvrātojjihīrṣāphalanilayamahāpauruṣasyāpi śāstuḥ & / ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin % yo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870723 (0.0):
bhoktṛvrātojjihīrṣāphalanilayamahāpauruṣasyāpi śāstuḥ / / ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin yo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14442944 (0.026):
kenāsīnaḥ sukham akaruṇenākarād uddhṛtas tvaṃ VidSrk_33.5 *(1023)a / ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467071 (0.026):
keneyaṃ śrīr vyasanarucinā śoṇa viśrāṇitā te VidSrk_42.49a *(1509a) / ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin
bhasmāsīt kaṭākṣa jvalana kaṇikayā drāg umā kāmukasya // VidSrk_1.9 *(10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060792 (0.0):
ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin % yo / bhasmāsīt kaṭākṣa jvalana kaṇikayā drāg umā kāmukasya // VidSrk_1.9 *(10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14454273 (0.0):
yo bimba pratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā VidSrk_4.3 *(32)c / yo bhasmāsīt kaṭākṣa jvalana kaṇikayā drāg umā kāmukasya VidSrk_1.9 *(10)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260014 (0.0):
bhasmāsītkaṭākṣajvalanakaṇikayā drāg umākāmukasya // VidSrk_1.9 *(10) //. / vallaṇasya / pāyād vaḥ samayaḥ sa mārajayino vandhyāyitāstrotkaraḥ $ krodhād yatra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870734 (0.0):
ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin yo / bhasmāsītkaṭākṣajvalanakaṇikayā drāg umākāmukasya // VidSrk_1.9 *(10) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27494923 (1.192):
yo bhasmāsītkaṭākṣajvalanakaṇikayā drāg umākāmukasya VidSrk_1.9d *(10d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260006 (1.192):
ke 'py utkarṣaṃ stuvanti smaram api jayatas tad vadāmaḥ kim asmin % yo / bhasmāsītkaṭākṣajvalanakaṇikayā drāg umākāmukasya // VidSrk_1.9 *(10) //.
vallaṇasya / pāyād vaḥ samayaḥ sa māra jayino bandhyāyitāstrotkaraḥ krodhād yatra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060802 (0.0):
bhasmāsīt kaṭākṣa jvalana kaṇikayā drāg umā kāmukasya // VidSrk_1.9 *(10) / vallaṇasya / pāyād vaḥ samayaḥ sa māra jayino bandhyāyitāstrotkaraḥ $ krodhād yatra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450112 (0.0):
pāyād apāsta timiro mihiropameyaḥ VidSrk_1.5 *(6)b / pāyād vaḥ samayaḥ sa māra jayino bandhyāyitāstrotkaraḥ VidSrk_1.10 *(11)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484646 (0.0):
pāyād vaḥ pitur aṅgabhāk śiśujanakrīḍonmukhaḥ ṣaṇmukhaḥ VidSrk_5.22d / pāyād vaḥ samayaḥ sa mārajayino vandhyāyitāstrotkaraḥ VidSrk_1.10a *(11a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260024 (0.0):
bhasmāsītkaṭākṣajvalanakaṇikayā drāg umākāmukasya // VidSrk_1.9 *(10) //. / vallaṇasya / pāyād vaḥ samayaḥ sa mārajayino vandhyāyitāstrotkaraḥ $ krodhād yatra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870744 (0.0):
bhasmāsītkaṭākṣajvalanakaṇikayā drāg umākāmukasya // VidSrk_1.9 *(10) //. / vallaṇasya / pāyād vaḥ samayaḥ sa mārajayino vandhyāyitāstrotkaraḥ krodhād yatra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082536 (0.045):
yas+bhasmāsītkaṭākṣajvalanakaṇikayā drāk+umākāmukasya // VidSrk_1.9 *(10) / vallaṇasya / pāyāt+vas+samayas+sa mārajayinas+vandhyāyitāstrotkaras+
tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060809 (0.0):
pāyād vaḥ samayaḥ sa māra jayino bandhyāyitāstrotkaraḥ $ krodhād yatra / tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443280 (0.0):
kroḍa svīkṛta jānu vepathumatāṃ cetaḥ paraṃ sīdati VidSrk_13.7 *(312)d / krodhād yatra tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ VidSrk_1.10 *(11)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467837 (0.0):
kroḍād ākṛṣṭamūrter ahamahamikayā caṇḍacañcugraheṇa VidSrk_44.1b *(1528b) / krodhād yatra taduttamāṅgakavalonmīlanmahāvikramaḥ VidSrk_1.10b *(11b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260030 (0.0):
pāyād vaḥ samayaḥ sa mārajayino vandhyāyitāstrotkaraḥ $ krodhād yatra / taduttamāṅgakavalonmīlanmahāvikramaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870750 (0.0):
pāyād vaḥ samayaḥ sa mārajayino vandhyāyitāstrotkaraḥ krodhād yatra / taduttamāṅgakavalonmīlanmahāvikramaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082547 (0.022):
krodhāt+yatra taduttamāṅgakavalonmīlanmahāvikramas+ /
āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060819 (0.0):
tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ & / āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām % ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14439872 (0.0):
āsāroparame pragāḍha timirāḥ kim īrayantyo niśāḥ VidSrk_10.20 *(234)a / āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām VidSrk_1.10 *(11)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260039 (1.192):
taduttamāṅgakavalonmīlanmahāvikramaḥ & / āsīd adbhutamauliratnamilitāṃ vyāttānanacchāyikām % ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870759 (1.192):
taduttamāṅgakavalonmīlanmahāvikramaḥ / / āsīd adbhutamauliratnamilitāṃ vyāttānanacchāyikām ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082557 (0.011):
āsīt+adbhutamauliratnamilitām+vyāttānanacchāyikām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459629 (0.062):
āsīd adbhutamauliratnamilitāṃ vyāttānanacchāyikām VidSrk_1.10c *(11c)
māra sumaṭaḥ paryasta dhairyodayaḥ // VidSrk_1.10 *(11) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060825 (0.0):
āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām % ālokyātmana eva / māra sumaṭaḥ paryasta dhairyodayaḥ // VidSrk_1.10 *(11) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14439750 (0.0):
ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike VidSrk_21.5 *(639)c / ālokyātmana eva māra sumaṭaḥ paryasta dhairyodayaḥ VidSrk_1.10 *(11)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870766 (0.038):
mārasubhaṭaḥ paryastadhairyodayaḥ // VidSrk_1.10 *(11) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459412 (0.058):
ālokyātmana eva mārasubhaṭaḥ paryastadhairyodayaḥ VidSrk_1.10d *(11d)
khelā cañcala saṃcaran nija pada preṅkhola līlā milat
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060834 (0.0):
māra sumaṭaḥ paryasta dhairyodayaḥ // VidSrk_1.10 *(11) // / khelā cañcala saṃcaran nija pada preṅkhola līlā milat $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443710 (0.0):
khedo 'smāsu na me 'parādhyati bhavān sarve 'parādhā mayi VidSrk_21.19 / khelā cañcala saṃcaran nija pada preṅkhola līlā milat VidSrk_1.11 *(12)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468833 (0.006):
khedo 'smāsu na me 'parādhyati bhavān sarve 'parādhā mayi VidSrk_21.19b / khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilat VidSrk_1.11a *(12a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260062 (0.006):
khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilat $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082585 (0.006):
khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilatsadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870781 (0.007):
khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilat
sadyaḥ sāndra parāga rāga racitāpūrva prasūna śriyaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060842 (0.0):
khelā cañcala saṃcaran nija pada preṅkhola līlā milat $ / sadyaḥ sāndra parāga rāga racitāpūrva prasūna śriyaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490461 (0.0):
sadyaḥ pāṭita ketakodara dala śreṇī śriyaṃ bibhratī VidSrk_29.56 *(952)a / sadyaḥ sāndra parāga rāga racitāpūrva prasūna śriyaḥ VidSrk_1.11 *(12)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260064 (0.017):
khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilat $ / sadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082587 (0.017):
khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilatsadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870783 (0.029):
khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilat / sadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyaḥ /
āśliṣyan madhu lampaṭāli nivahasyoccair mithaś cumbanair vyākoṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060850 (0.0):
sadyaḥ sāndra parāga rāga racitāpūrva prasūna śriyaḥ & / āśliṣyan madhu lampaṭāli nivahasyoccair mithaś cumbanair % vyākoṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14439814 (0.0):
āśyānasaikata taraṅga paramparāṇi VidSrk_11.24 *(289)b / āśliṣyan madhu lampaṭāli nivahasyoccair mithaś cumbanair VidSrk_1.11
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459530 (0.0):
āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair VidSrk_1.11c *(12c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260079 (0.0):
sadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyaḥ & / āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair % vyākoṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870799 (0.0):
sadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyaḥ / / āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair vyākoṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082595 (0.026):
khelācañcalasaṃcarannijapadapreṅkholalīlāmilatsadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyas+ / āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasya+uccais+mithas+cumbanais+
kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo nijāyārpitaḥ // VidSrk_1.11 *(12) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060857 (0.0):
āśliṣyan madhu lampaṭāli nivahasyoccair mithaś cumbanair % vyākoṣaḥ / kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo nijāyārpitaḥ // VidSrk_1.11 *(12) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489382 (0.0):
vyākurvanti sphuṭa sahacarī vīrudhaḥ kṛṣṇalānām VidSrk_13.14 *(319)d / vyākoṣaḥ kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo nijāyārpitaḥ VidSrk_1.11 *(12)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260081 (0.0):
āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair % vyākoṣaḥ / kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo jināyārpitaḥ // VidSrk_1.11 *(12) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870806 (0.0):
āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair vyākoṣaḥ / kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo jināyārpitaḥ // VidSrk_1.11 *(12) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499698 (0.031):
vyākurvāṇo bhayam iva paraṃ dākṣiṇo gandhavāhaḥ VidSrk_34.14d *(1138d) / vyākoṣaḥ kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo jināyārpitaḥ VidSrk_1.11d *(12d)
jitāri nandinaḥ / daronmuktārakta sphurad adhara vīthī krama vaman
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060868 (0.0):
kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo nijāyārpitaḥ // VidSrk_1.11 *(12) // / jitāri nandinaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447174 (0.0):
darottānaṃ cakṣuḥ kalita viralāpāṅga valanaṃ VidSrk_15.18 *(351)a / daronmuktārakta sphurad adhara vīthī krama vaman VidSrk_1.12 *(13)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260092 (0.0):
kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo jināyārpitaḥ // VidSrk_1.11 *(12) //. / jitārinandinaḥ / daronmuktāraktasphuradadharavīthīkramavaman $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870812 (0.0):
kusumāñjalir diśatu vaḥ śreyo jināyārpitaḥ // VidSrk_1.11 *(12) //. / jitārinandinaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082618 (0.015):
vyākoṣas+kusumāñjalis+diśatu vas+śreyas+jināya+arpitas+ // VidSrk_1.11 / jitārinandinas+ / daronmuktāraktasphuradadharavīthīkramavamanmayūkhāntarmūrcchaddyutidaśanam+uddeśavaśinas+
mayūkhāntar mūrcchad dyuti daśanam uddeśa vaśinaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060875 (0.0):
daronmuktārakta sphurad adhara vīthī krama vaman $ / mayūkhāntar mūrcchad dyuti daśanam uddeśa vaśinaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452628 (0.0):
mayā vācyaṃ noccair iti gṛha śuke jalpati śanaiḥ VidSrk_20.11 *(622)b / mayūkhāntar mūrcchad dyuti daśanam uddeśa vaśinaḥ VidSrk_1.12 *(13)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490590 (0.0):
mayā sahābhinnaśarīravādaḥ VidSrk_25.17d *(853d) / mayūkhāntarmūrcchaddyutidaśanam uddeśavaśinaḥ VidSrk_1.12b *(13b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260103 (0.0):
daronmuktāraktasphuradadharavīthīkramavaman $ / mayūkhāntarmūrcchaddyutidaśanam uddeśavaśinaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870823 (0.0):
daronmuktāraktasphuradadharavīthīkramavaman / mayūkhāntarmūrcchaddyutidaśanam uddeśavaśinaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082626 (0.0):
daronmuktāraktasphuradadharavīthīkramavamanmayūkhāntarmūrcchaddyutidaśanam+uddeśavaśinas+
sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñāna rajanī vyavacchedodgacchan
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060885 (0.0):
mayūkhāntar mūrcchad dyuti daśanam uddeśa vaśinaḥ & / sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñāna rajanī % vyavacchedodgacchan
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491379 (0.0):
sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñāna rajanī VidSrk_1.12 *(13)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504744 (0.0):
sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñānarajanī VidSrk_1.12c *(13c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260110 (0.0):
mayūkhāntarmūrcchaddyutidaśanam uddeśavaśinaḥ & / sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñānarajanī %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870830 (0.0):
mayūkhāntarmūrcchaddyutidaśanam uddeśavaśinaḥ / / sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñānarajanī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082636 (0.041):
sukham+tat+vas+śāstus+diśatu / śivam+ajñānarajanīvyavacchedodgacchanmahimaghanasaṃdhyātapas+iva //
mahima ghana saṃdhyātapa iva // VidSrk_1.12 *(13) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060891 (0.0):
sukhaṃ tad vaḥ śāstur diśatu śivam ajñāna rajanī % vyavacchedodgacchan / mahima ghana saṃdhyātapa iva // VidSrk_1.12 *(13) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489357 (0.0):
vyavacchedodgacchan mahima ghana saṃdhyātapa iva VidSrk_1.12 *(13)d
trilocanasya / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsalad rāgayā vṛddhatvaṃ vara yoṣito
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060904 (0.0):
mahima ghana saṃdhyātapa iva // VidSrk_1.12 *(13) // / trilocanasya / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsalad rāgayā $ vṛddhatvaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963699 (1.192):
MSS_8573 1 kandarpādapi sundarākṛtiriti prauḍhotsaladrāgayā vṛddhatvaṃ / varayoṣito'nayaditi trāsākulasvāntayā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441442 (1.192):
kandarpa darpa dalana vyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5 *(6)d / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsalad rāgayā VidSrk_1.13 *(14)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489188 (1.192):
vṛddhatvaṃ vara yoṣito 'nayad iti trāsākula svāntayā VidSrk_1.13 *(14)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499309 (1.192):
vṛddhatvaṃ varayoṣito 'nayad iti trāsākulasvāntayā VidSrk_1.13b *(14b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260133 (1.192):
kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā $ vṛddhatvaṃ varayoṣito / 'nayad iti trāsākulasvāntayā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870853 (1.192):
kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā vṛddhatvaṃ varayoṣito / 'nayad iti trāsākulasvāntayā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260125 (0.031):
/emend/ /Ingalls, @ghara@ /edKG} / trilocanasya / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā $ vṛddhatvaṃ varayoṣito
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870845 (0.031):
/emend/ /Ingalls, @ghara@ /edKG} / trilocanasya / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā vṛddhatvaṃ varayoṣito
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082656 (0.053):
\emend\ \Ingalls, @ghara@ \edKG} / trilocanasya / kandarpāt+api sundarākṛtis+iti prauḍhotsaladrāgayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463524 (0.062):
kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5d *(6d) / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā VidSrk_1.13a *(14a)
'nayad iti trāsākula svāntayā / / mārasyāpi śarair abhedya hṛd iti śraddhābhara prahvayā pāyād vaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963705 (0.0):
MSS_8573 1 kandarpādapi sundarākṛtiriti prauḍhotsaladrāgayā vṛddhatvaṃ / varayoṣito'nayaditi trāsākulasvāntayā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963713 (0.0):
MSS_8573 2 mārasyāpi śarairabhedyahṛditi śraddhābharaprahvayā pāyād vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060909 (0.0):
kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsalad rāgayā $ vṛddhatvaṃ / vara yoṣito 'nayad iti trāsākula svāntayā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060917 (0.0):
vara yoṣito 'nayad iti trāsākula svāntayā & / mārasyāpi śarair abhedya hṛd iti śraddhābhara prahvayā % pāyād vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452821 (0.0):
māra vyūha jaya pragalbha subhaṭaḥ śāstā tava stān mude VidSrk_1.2 *(3)d / mārasyāpi śarair abhedya hṛd iti śraddhābhara prahvayā VidSrk_1.13 *(14)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489190 (0.0):
vṛddhatvaṃ vara yoṣito 'nayad iti trāsākula svāntayā VidSrk_1.13 *(14)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491226 (0.0):
māravyūhajayapragalbhasubhaṭaḥ śāstā tava stān mude VidSrk_1.2d *(3d) / mārasyāpi śarair abhedyahṛd iti śraddhābharaprahvayā VidSrk_1.13c *(14c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499311 (0.0):
vṛddhatvaṃ varayoṣito 'nayad iti trāsākulasvāntayā VidSrk_1.13b *(14b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260138 (0.0):
kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā $ vṛddhatvaṃ varayoṣito / 'nayad iti trāsākulasvāntayā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260146 (0.0):
'nayad iti trāsākulasvāntayā & / mārasyāpi śarair abhedyahṛd iti śraddhābharaprahvayā % pāyād vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870858 (0.0):
kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā vṛddhatvaṃ varayoṣito / 'nayad iti trāsākulasvāntayā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870866 (0.0):
'nayad iti trāsākulasvāntayā / / mārasyāpi śarair abhedyahṛd iti śraddhābharaprahvayā pāyād vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082675 (0.017):
vṛddhatvam+varayoṣitas+anayat+iti trāsākulasvāntayā / / mārasya+api śarais+abhedyahṛt+iti śraddhābharaprahvayā
sphuṭa bāṣpa kampa pulakaṃ ratyā jino vanditaḥ // VidSrk_1.13 *(14) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963718 (0.0):
MSS_8573 2 mārasyāpi śarairabhedyahṛditi śraddhābharaprahvayā pāyād vaḥ / sphuṭabāṣpakampapulakaṃ ratyā jino vanditaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060925 (0.0):
mārasyāpi śarair abhedya hṛd iti śraddhābhara prahvayā % pāyād vaḥ / sphuṭa bāṣpa kampa pulakaṃ ratyā jino vanditaḥ // VidSrk_1.13 *(14) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450124 (0.0):
pāyād vaḥ samayaḥ sa māra jayino bandhyāyitāstrotkaraḥ VidSrk_1.10 *(11)a / pāyād vaḥ sphuṭa bāṣpa kampa pulakaṃ ratyā jino vanditaḥ VidSrk_1.13
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484668 (0.0):
pāyād vaḥ surajāhvanījalarayabhrāmyajjaṭāmaṇḍalī VidSrk_4.39a *(68a) / pāyād vaḥ sphuṭabāṣpakampapulakaṃ ratyā jino vanditaḥ VidSrk_1.13d *(14d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260154 (0.0):
mārasyāpi śarair abhedyahṛd iti śraddhābharaprahvayā % pāyād vaḥ / sphuṭabāṣpakampapulakaṃ ratyā jino vanditaḥ // VidSrk_1.13 *(14) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870874 (0.0):
mārasyāpi śarair abhedyahṛd iti śraddhābharaprahvayā pāyād vaḥ / sphuṭabāṣpakampapulakaṃ ratyā jino vanditaḥ // VidSrk_1.13 *(14) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082679 (0.024):
mārasya+api śarais+abhedyahṛt+iti śraddhābharaprahvayā / pāyāt+vas+sphuṭabāṣpakampapulakam+ratyā jinas+vanditas+ // VidSrk_1.13
tasyaiveti śrutiḥ / pādāmbhoja samīpa sannipatita svarṇātha deha sphuran netra stomatayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060937 (0.0):
sphuṭa bāṣpa kampa pulakaṃ ratyā jino vanditaḥ // VidSrk_1.13 *(14) // / tasyaiveti śrutiḥ / pādāmbhoja samīpa sannipatita svarṇātha deha sphuran $ netra stomatayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450000 (0.0):
pāthonidhiḥ kusuma cāpa bhṛto vikāraḥ VidSrk_18.4 *(538)b / pādāmbhoja samīpa sannipatita svarṇātha deha sphuran VidSrk_1.14 *(15)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260158 (0.0):
sphuṭabāṣpakampapulakaṃ ratyā jino vanditaḥ // VidSrk_1.13 *(14) //. / tasyaiveti śrutiḥ / pādāmbhojasamīpasaṃnipatitasvarṇāthadehasphuran $ netrastomatayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870878 (0.0):
sphuṭabāṣpakampapulakaṃ ratyā jino vanditaḥ // VidSrk_1.13 *(14) //. / tasyaiveti śrutiḥ / pādāmbhojasamīpasaṃnipatitasvarṇāthadehasphuran netrastomatayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082686 (0.033):
pāyāt+vas+sphuṭabāṣpakampapulakam+ratyā jinas+vanditas+ // VidSrk_1.13 / tasya+eva+iti śrutis+ / pādāmbhojasamīpasaṃnipatitasvarṇāthadehasphurannetrastomatayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082694 (0.059):
pādāmbhojasamīpasaṃnipatitasvarṇāthadehasphurannetrastomatayā / parisphuṭamilannīlābjapūjāvidhis+ /
parisphuṭa milan nīlābja pūjā vidhiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060943 (0.0):
pādāmbhoja samīpa sannipatita svarṇātha deha sphuran $ netra stomatayā / parisphuṭa milan nīlābja pūjā vidhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449459 (0.0):
nṛtya śramāt kara nakhodara pītavāntaiḥ VidSrk_27.27 *(884)a / netra stomatayā parisphuṭa milan nīlābja pūjā vidhiḥ VidSrk_1.14 *(15)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082698 (0.024):
pādāmbhojasamīpasaṃnipatitasvarṇāthadehasphurannetrastomatayā / parisphuṭamilannīlābjapūjāvidhis+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27482646 (0.055):
netrastomatayā parisphuṭamilannīlābjapūjāvidhiḥ VidSrk_1.14b *(15b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260169 (0.055):
parisphuṭamilannīlābjapūjāvidhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870889 (0.055):
parisphuṭamilannīlābjapūjāvidhiḥ /
vandārutridaśaudharatramukuṭotsarpat prabhā pallava
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060949 (0.0):
parisphuṭa milan nīlābja pūjā vidhiḥ & / vandārutridaśaudharatramukuṭotsarpat prabhā pallava %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455283 (1.192):
vandāmahe surata vibhrama ceṣṭitāni VidSrk_19.24 *(582)d / vandārutridaśaudharatramukuṭotsarpat prabhā pallava VidSrk_1.14 *(15)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260178 (0.059):
vandārutridaśaugharatnamukuṭodbhūtaprabhāpallava % / pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870898 (0.059):
vandārutridaśaugharatnamukuṭodbhūtaprabhāpallava / pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082708 (0.059):
vandārutridaśaugharatnamukuṭodbhūtaprabhāpallavapratyunmīladapūrvacīvarapaṭas+śākyas+munis+pātu
pratyunmīlad apūrva cīvara paṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060959 (0.0):
vandārutridaśaudharatramukuṭotsarpat prabhā pallava % / pratyunmīlad apūrva cīvara paṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450741 (0.0):
pratyudyat puruhūta pattana vadhū dattārgha dūrvāṅkura VidSrk_29.15 / pratyunmīlad apūrva cīvara paṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ VidSrk_1.14 *(15)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27486039 (0.0):
pratyudyatpuruhūtapattanavadhūdattārghadūrvāṅkura VidSrk_29.15c *(911c) / pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ VidSrk_1.14d *(15d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260181 (0.0):
vandārutridaśaugharatnamukuṭodbhūtaprabhāpallava % / pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870909 (0.0):
vandārutridaśaugharatnamukuṭodbhūtaprabhāpallava / pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082711 (0.023):
vandārutridaśaugharatnamukuṭodbhūtaprabhāpallavapratyunmīladapūrvacīvarapaṭas+śākyas+munis+pātu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082718 (0.029):
vandārutridaśaugharatnamukuṭodbhūtaprabhāpallavapratyunmīladapūrvacīvarapaṭas+śākyas+munis+pātu / vas+ // VidSrk_1.14 *(15) // / vasukalpasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260189 (0.061):
pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) // / vasukalpasya / ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau $ suparvāṇaḥ sarve yadi
vasu kalpasya | (Skmsa.u.ka. 242) / ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhi vyayavidhau suparvāṇaḥ sarve yadi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958120 (0.0):
MSS_8312 1 ka ekastvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau suparvāṇaḥ sarve
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060972 (0.0):
pratyunmīlad apūrva cīvara paṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) / vasu kalpasya | (Skmsa.u.ka. 242)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063569 (0.0):
ivaka dantaḥ // VidSrk_5.24 *(94) // / (Skmsa.u.ka. 141, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26093965 (0.0):
vānti mandaṃ malaya parimalā vāyavo dākṣiṇātyāḥ // VidSrk_34.2 *(1126) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 443)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441267 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhi vyayavidhau VidSrk_1.15 *(16)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338511 (0.0):
// VidSrk_5.24 *(94) // / (Skmsa.u.ka. 141, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362169 (0.0):
kṣīroda janmā jayati kumudinī kāmukaḥ śveta bhānuḥ // VidSrk_29.1 *(897) / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 356)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362870 (0.0):
phullat kairava kośa niḥsara dali śreṇī kṛpāṇaṃ śaśī // VidSrk_29.25 / vasukalpasya | (Mn 2.41, Skmsa.u.ka. 376, Spdśā.pa. 3636, Sdsā.da. under
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362908 (0.0):
kumudvatī vanitayā vailakṣya pāṇḍū kṛtaḥ // VidSrk_29.26 *(922) // / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 413, Mn 2.42)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363839 (0.0):
gabhasti tantu paṭalaiḥ śvetorṇa nābhaḥ śaśī // VidSrk_29.60 *(956) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 404, hareḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368909 (0.0):
mandaṃ malaya parimalā vāyavo dākṣiṇātyāḥ // VidSrk_34.2 *(1126) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 443)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375917 (0.0):
tapta kuṭhāram eṣa vahate deva tvad agre 'mbudhiḥ // VidSrk_41.17 *(1397) / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 1462, kasyāpi)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463104 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau VidSrk_1.15a *(16a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260200 (0.0):
pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) // / vasukalpasya / ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau $ suparvāṇaḥ sarve yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870920 (0.0):
pratyunmīladapūrvacīvarapaṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) // / vasukalpasya / ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau suparvāṇaḥ sarve yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082728 (1.192):
kas+ekas+tvam+puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087398 (0.017):
vilokitāni // VidSrk_29.7 *(903) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 362, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362343 (0.017):
// VidSrk_29.7 *(903) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 362, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26100970 (0.039):
tapta kuṭhāram eṣa vahate deva tvad agre 'mbudhiḥ // VidSrk_41.17 *(1397) / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 1462, kasyāpi) / saṃdndiṣṭaṃ marubhūmi bhūruha cayair bhūpāla bhūyād bhavān $ nirjetā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087963 (0.039):
kumudvatī vanitayā vailakṣya pāṇḍū kṛtaḥ // VidSrk_29.26 *(922) // / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 413, Mn 2.42) / tathoddāmair indoḥ sarasa visa daṇḍa dyuti dharair $ mayūkhair vikrāntaṃ
kusuma śastrās tad api kim / / itīvainān nūnaṃ ya iha sumano 'stratvam anayat sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958134 (0.0):
MSS_8312 2 itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvamanayat sa vaḥ śāstā / śastraṃ diśatu daśadiṅmāravijayī //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060988 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhi vyayavidhau $ suparvāṇaḥ sarve yadi / kusuma śastrās tad api kim & / itīvainān nūnaṃ ya iha sumano 'stratvam anayat % sa vaḥ śāstā śastraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440008 (0.0):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumano 'stratvam anayat VidSrk_1.15 *(16)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490777 (0.0):
sa vaḥ kāmaḥ kāmān diśatu dayitāpāṅga vasatiḥ VidSrk_14.9 *(331)d / sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu daśa diṅ māra vijayī VidSrk_1.15 *(16)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503506 (0.0):
sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu daśadiṅmāravijayī VidSrk_1.15d *(16d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260204 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau $ suparvāṇaḥ sarve yadi / kusumaśastrās tad api kim & / itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvam anayat % sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260214 (0.0):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvam anayat % sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870924 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau suparvāṇaḥ sarve yadi / kusumaśastrās tad api kim / / itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvam anayat sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870934 (0.0):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvam anayat sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082748 (0.042):
iti+iva+enān+nūnam+yas+iha sumanostratvam+anayat+ / sa vas+śāstā śastram+diśatu daśadiṅmāravijayī // VidSrk_1.15 *(16) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958120 (0.060):
MSS_8312 1 ka ekastvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau suparvāṇaḥ sarve / yadi kusumaśastrās tadapi kim / / MSS_8312 2 itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvamanayat sa vaḥ śāstā
daśa diṅ māra vijayī // VidSrk_1.15 *(16) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060994 (0.0):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumano 'stratvam anayat % sa vaḥ śāstā śastraṃ / diśatu daśa diṅ māra vijayī // VidSrk_1.15 *(16) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490779 (0.0):
sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu daśa diṅ māra vijayī VidSrk_1.15 *(16)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870941 (0.0):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvam anayat sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu / daśadiṅmāravijayī // VidSrk_1.15 *(16) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082755 (0.019):
sa vas+śāstā śastram+diśatu daśadiṅmāravijayī // VidSrk_1.15 *(16) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958136 (0.037):
MSS_8312 2 itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvamanayat sa vaḥ śāstā / śastraṃ diśatu daśadiṅmāravijayī //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503510 (0.037):
sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu daśadiṅmāravijayī VidSrk_1.15d *(16d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260217 (0.037):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvam anayat % sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu / daśadiṅmāravijayī // VidSrk_1.15 *(16) //.
iti sugata vrajyā / 2. tato lokeśvara vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061000 (0.0):
diśatu daśa diṅ māra vijayī // VidSrk_1.15 *(16) // / iti sugata vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870946 (0.0):
daśadiṅmāravijayī // VidSrk_1.15 *(16) //. / /Colo iti sugatavrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082761 (0.0):
sa vas+śāstā śastram+diśatu daśadiṅmāravijayī // VidSrk_1.15 *(16) // / \Colo iti sugatavrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260226 (1.788):
/Colo iti sugatavrajyā / tato lokeśvaravrajyā|| 2 / dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalaṃ $ na candraḥ
dyuti svaccha jyotsnāpaṭa paṭala vṛṣṭyā na kamalaṃ na candraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061011 (0.0):
2. tato lokeśvara vrajyā / dyuti svaccha jyotsnāpaṭa paṭala vṛṣṭyā na kamalaṃ $ na candraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447900 (0.0):
dyām āvṛṇoti dharaṇī talam ātanoti VidSrk_32.15 *(1009)a / dyuti svaccha jyotsnāpaṭa paṭala vṛṣṭyā na kamalaṃ VidSrk_2.1 *(17)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478681 (0.0):
dyām āvṛṇoti dharaṇītalam ātanoti VidSrk_32.15a *(1009a) / dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalaṃ VidSrk_2.1a *(17a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260237 (0.0):
dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalaṃ $ na candraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870957 (0.0):
dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalaṃ na candraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082771 (0.0):
dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalam+
sāndra śrī parimala garimṇāsyam amalam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061017 (0.0):
dyuti svaccha jyotsnāpaṭa paṭala vṛṣṭyā na kamalaṃ $ na candraḥ / sāndra śrī parimala garimṇāsyam amalam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14448333 (0.0):
na candraḥ sāndra śrī parimala garimṇāsyam amalam VidSrk_2.1 *(17)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260243 (0.0):
dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalaṃ $ na candraḥ / sāndraśrīparimalagarimṇāsyam amalam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870963 (0.0):
dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalaṃ na candraḥ / sāndraśrīparimalagarimṇāsyam amalam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082776 (0.0):
dyutisvacchajyotsnāpaṭapaṭalavṛṣṭyā na kamalam+ / na candras+sāndraśrīparimalagarimṇā+āsyam+amalam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27479928 (0.052):
na ca navapadakṣuṇṇo mārgaḥ kathaṃ nv aham ekakaḥ VidSrk_50.32b *(1729b) / na candraḥ sāndraśrīparimalagarimṇāsyam amalam VidSrk_2.1b *(17b)
madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś cakorān bibhrāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061025 (0.0):
sāndra śrī parimala garimṇāsyam amalam & / madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś % cakorān bibhrāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452357 (0.0):
madhura surabhīṇi saṃpraty agāḍha pākāni badarāṇi VidSrk_12.12 *(304)/b / madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś VidSrk_2.1 *(17)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490018 (0.0):
madhūdgārasmerabhramarabharahūṃkāramukharaṃ VidSrk_23.38a *(789a) / madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś VidSrk_2.1c *(17c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260249 (0.0):
sāndraśrīparimalagarimṇāsyam amalam & / madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś % cakorān bibhrāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870969 (0.0):
sāndraśrīparimalagarimṇāsyam amalam / / madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś cakorān bibhrāṇaṃ
sarasiruha pāṇer avatu vaḥ // VidSrk_2.1 *(17) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061031 (0.0):
madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś % cakorān bibhrāṇaṃ / sarasiruha pāṇer avatu vaḥ // VidSrk_2.1 *(17) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444310 (0.0):
cakorākṣi kṣipraṃ jahihi jahihi prema laḍitam VidSrk_21.21 *(655)d / cakorān bibhrāṇaṃ sarasiruha pāṇer avatu vaḥ VidSrk_2.1 *(17)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870976 (0.0):
madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś cakorān bibhrāṇaṃ / sarasiruhapāṇer avatu vaḥ // VidSrk_2.1 *(17) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470273 (0.030):
cakorākṣi kṣipraṃ jahihi jahihi premalaḍitam VidSrk_21.21d *(655d) / cakorān bibhrāṇaṃ sarasiruhapāṇer avatu vaḥ VidSrk_2.1d *(17d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082793 (0.036):
cakorān+bibhrāṇam+sarasiruhapāṇes+avatu vas+ // VidSrk_2.1 *(17) // / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260253 (0.056):
madhūdrāṇāṃ nidrābhiduram apamudrādbhutamudaś % cakorān bibhrāṇaṃ / sarasiruhapāṇer avatu vaḥ // VidSrk_2.1 *(17) //.
buddhākara guptasya | (Skmsa.u.ka. 51?) / varada kara saroja syandamānāmṛtaugha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061036 (0.0):
sarasiruha pāṇer avatu vaḥ // VidSrk_2.1 *(17) // / buddhākara guptasya | (Skmsa.u.ka. 51?)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061043 (0.0):
buddhākara guptasya | (Skmsa.u.ka. 51?) / varada kara saroja syandamānāmṛtaugha $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455348 (0.0):
vayaṃ tattvānveṣān madhukara hatās tvaṃ khalu kṛtī VidSrk_17.51 *(515)d / varada kara saroja syandamānāmṛtaugha VidSrk_2.2 *(18)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497280 (0.0):
vayaṃ vītavrīḍāḥ śuka iva paṭhāmaḥ param amī VidSrk_48.21d *(1614d) / varadakarasarojasyandamānāmṛtaugha VidSrk_2.2a *(18a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260266 (0.0):
sarasiruhapāṇer avatu vaḥ // VidSrk_2.1 *(17) //. / buddhākaraguptasya / varadakarasarojasyandamānāmṛtaugha $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870986 (0.0):
sarasiruhapāṇer avatu vaḥ // VidSrk_2.1 *(17) //. / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082803 (0.0):
cakorān+bibhrāṇam+sarasiruhapāṇes+avatu vas+ // VidSrk_2.1 *(17) // / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16115694 (0.029):
jhañjhānilās+ // VidSrk_34.23 *(1147) // / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26093795 (0.040):
VidSrk_33.103 *(1121) //* / buddhākaraguptasya / vigarjām unmuñca tyaja taralatām arṇava manāg $ ahaṅkāraḥ ko 'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368739 (0.040):
etāvatā kākam apāsya kasya hṛt prīti bhittis tvam idaṃ na jāne // / VidSrk_33.103 *(1121) //* / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24290623 (0.040):
VidSrk_33.103 *(1121) //* / buddhākaraguptasya / vigarjām unmuñca tyaja taralatām arṇava manāg $ ahaṃkāraḥ ko 'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10901342 (0.040):
etāvatā kākam apāsya kasya hṛtprītibhittis tvam idaṃ na jāne // / VidSrk_33.103 *(1121) //* / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16114907 (0.040):
etāvatā kākam+apāsya kasya hṛtprītibhittis+tvam+idam+na jāne // / VidSrk_33.103 *(1121) // / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111366 (0.050):
kurvanti+acchamarīcivīcinicayabhrāntyā hradānte mṛgās+ // VidSrk_31.13 / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17369520 (0.050):
mīlad bāla tuṣāra śīkara kirau krīḍanti jhañjhānilāḥ // VidSrk_34.23 / buddhākara guptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10902073 (0.050):
mīladbālatuṣāraśīkarakiraḥ krīḍanti jhañjhānilāḥ // VidSrk_34.23 *(1147) / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111999 (0.051):
tvatkīrtayas+gaganadigvalayam+tadantaḥpiṇḍībhavannibiḍamūrtiparamparābhis+ / // VidSrk_32.20 *(1014) // / buddhākaraguptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365698 (0.064):
piṇḍībhavan niviḍa mūrti paramparābhiḥ // VidSrk_32.20 *(1014) // / buddhākara guptasya / apanaya mahā mohaṃ rājann anena tavāsinā kathaya kuhaka krīḍāścaryaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898587 (0.064):
// VidSrk_32.20 *(1014) // / buddhākaraguptasya / apanaya mahāmohaṃ rājann anena tavāsinā kathaya kuhakakrīḍāścaryaṃ kathaṃ
vyupaśamita samasta preta saṃghāta tarṣaḥ / / jayati sita gabhasti stoma śubhrānana śrīḥ sahaja guru dayārdrālokano
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061061 (0.0):
varada kara saroja syandamānāmṛtaugha $ / vyupaśamita samasta preta saṃghāta tarṣaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444895 (0.0):
jayati samara tāntān dolanā pāṇḍa gaṇḍa VidSrk_19.17 *(575)a / jayati sita gabhasti stoma śubhrānana śrīḥ VidSrk_2.2 *(18)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490813 (0.0):
sa svargād aparo vidhiḥ sa ca sudhāsekaḥ kṣaṇaṃ netrayos VidSrk_19.6 / sahaja guru dayārdrālokano lokanāthaḥ VidSrk_2.2 *(18)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260283 (0.0):
varadakarasarojasyandamānāmṛtaugha $ / vyupaśamitasamastapretasaṃghātatarṣaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871003 (0.0):
varadakarasarojasyandamānāmṛtaugha vyupaśamitasamastapretasaṃghātatarṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082815 (0.0):
varadakarasarojasyandamānāmṛtaughavyupaśamitasamastapretasaṃghātatarṣas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471705 (0.008):
jayati samaratāntāndolanāpāṇḍagaṇḍa VidSrk_19.17a *(575a) / jayati sitagabhastistomaśubhrānanaśrīḥ VidSrk_2.2c *(18c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503603 (0.029):
sahajagurudayārdrālokano lokanāthaḥ VidSrk_2.2d *(18d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489488 (0.046):
vyudañcad romāñca sthagita vapur āliṅgati samām VidSrk_19.39 *(597)d / vyupaśamita samasta preta saṃghāta tarṣaḥ VidSrk_2.2 *(18)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499916 (0.046):
vyudañcadromāñcasthagitavapur āliṅgati samām VidSrk_19.39d *(597d) / vyupaśamitasamastapretasaṃghātatarṣaḥ VidSrk_2.2b *(18b)
lokanāthaḥ // VidSrk_2.2 *(18) // / ratnakīrteḥ / atyudgāḍha raya sthirākṛti ghana dhvāna bhraman mandara
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813027 (0.0):
MSS_0699 1 atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27744802 (0.0):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara-
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061074 (0.0):
jayati sita gabhasti stoma śubhrānana śrīḥ % sahaja guru dayārdrālokano / lokanāthaḥ // VidSrk_2.2 *(18) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14438170 (0.0):
atyutsārya bahir viṭaṅga vaḍabhī gaṇḍa sthala śyāmikāṃ VidSrk_28.10 / atyudgāḍha raya sthirākṛti ghana dhvāna bhraman mandara VidSrk_2.3 *(19)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260296 (0.0):
jayati sitagabhastistomaśubhrānanaśrīḥ % sahajagurudayārdrālokano / lokanāthaḥ // VidSrk_2.2 *(18) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871017 (0.0):
jayati sitagabhastistomaśubhrānanaśrīḥ sahajagurudayārdrālokano lokanāthaḥ / // VidSrk_2.2 *(18) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082834 (0.0):
sitagabhastistomaśubhrānanaśrīs+sahajagurudayārdrālokanas+lokanāthas+ // / VidSrk_2.2 *(18) // / ratnakīrtes+ / atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandarakṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490814 (1.192):
sahaja guru dayārdrālokano lokanāthaḥ VidSrk_2.2 *(18)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503605 (0.034):
sahajagurudayārdrālokano lokanāthaḥ VidSrk_2.2d *(18d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455778 (0.037):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara VidSrk_2.3a *(19a)
kṣubdha kṣīradhi vīci saṃcaya gata prāleya pādopamaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813029 (0.0):
MSS_0699 1 atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara / kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ /
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27744811 (0.0):
kṣubdhadhīradhivīcisañcayagataprāleyapādopamaḥ |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061083 (0.0):
atyudgāḍha raya sthirākṛti ghana dhvāna bhraman mandara $ / kṣubdha kṣīradhi vīci saṃcaya gata prāleya pādopamaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443574 (0.0):
kṣīvotsaṅga kuraṅgam aindavam idaṃ tad bimbam ujjṛmbhate VidSrk_29.15 / kṣubdha kṣīradhi vīci saṃcaya gata prāleya pādopamaḥ VidSrk_2.3 *(19)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468560 (0.0):
kṣudhākṣāmo jīrṇaḥ piṭharakakapālārpitagalaḥ VidSrk_49.59b *(1696b) / kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ VidSrk_2.3b *(19b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260306 (0.0):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara $ / kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871026 (0.0):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara / kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082842 (0.0):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandarakṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813036 (0.043):
MSS_0699 1 atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara / kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ /
śrīmat potalake gabhīra vivṛti dhvāna pratidhvānite
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813042 (0.0):
kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ / / MSS_0699 2 śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27744816 (0.0):
kṣubdhadhīradhivīcisañcayagataprāleyapādopamaḥ | / śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061089 (0.0):
kṣubdha kṣīradhi vīci saṃcaya gata prāleya pādopamaḥ & / śrīmat potalake gabhīra vivṛti dhvāna pratidhvānite %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490121 (0.0):
śrī nārāyaṇayor ghanaṃ vighaṭayanty ūṣmā samāliṅganam VidSrk_9.24 *(214)b / śrīmat potalake gabhīra vivṛti dhvāna pratidhvānite VidSrk_2.3 *(19)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501574 (0.0):
śrīphalenāmunaivāyaṃ VidSrk_33.68a *(1086a) / śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite VidSrk_2.3c *(19c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260311 (0.0):
kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ & / śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite % sāndrasvāṃśucayaśriyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871031 (0.0):
kṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamaḥ / / śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite sāndrasvāṃśucayaśriyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082845 (0.022):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandarakṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamas+ / śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite sāndrasvāṃśucayaśriyā
sāndra svāṃśu caya śriyā valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ // VidSrk_2.3 *(19)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813051 (0.0):
MSS_0699 2 śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite / sāndrasvāṃśucayaśriyā valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ //
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27744825 (0.0):
śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite / sāndrasvāṃśucayaśriyā valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ ||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061099 (0.0):
śrīmat potalake gabhīra vivṛti dhvāna pratidhvānite % / sāndra svāṃśu caya śriyā valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ // VidSrk_2.3 *(19)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14491227 (0.0):
sāndra sthūla naloparodha viṣamāḥ śaṅkyāvatārāḥ puraḥ VidSrk_11.16 *(281)a / sāndra svāṃśu caya śriyā valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ VidSrk_2.3 *(19)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504354 (0.0):
sāndrasvāṃśucayaśriyā valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ VidSrk_2.3d *(19d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260319 (0.0):
śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite % sāndrasvāṃśucayaśriyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871043 (0.0):
śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite sāndrasvāṃśucayaśriyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082860 (0.045):
śrīmatpotalake gabhīravivṛtidhvānapratidhvānite sāndrasvāṃśucayaśriyā / valayitas+lokeśvaras+pātu vas+ // VidSrk_2.3 *(19) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261790 (0.058):
śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //. / sa pātu viśvam adyāpi $ yasya mūrdhni navaḥ śaśī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872509 (0.058):
śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //. / sa pātu viśvam adyāpi yasya mūrdhni navaḥ śaśī /
jñāna śrī mitrasya / kṛpā vṛṣṭi sphūtāt tava hṛdaya pīyūṣa sarasaḥ pravāho nirgatya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061112 (0.0):
sāndra svāṃśu caya śriyā valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ // VidSrk_2.3 *(19) / jñāna śrī mitrasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14442896 (0.0):
kṛtvā svādu ca nirmalaṃ ca nihitaṃ yatnena śuktau tathā VidSrk_32.5 / kṛpā vṛṣṭi sphūtāt tava hṛdaya pīyūṣa sarasaḥ VidSrk_2.4 *(20)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466936 (0.0):
kṛpaṇena na dīyate VidSrk_39.22b *(1325b) / kṛpāvṛṣṭisphūtāt tava hṛdayapīyūṣasarasaḥ VidSrk_2.4a *(20a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260335 (0.0):
valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ // VidSrk_2.3 *(19) // / jñānaśrīmitrasya / kṛpāvṛṣṭisphūtāt tava hṛdayapīyūṣasarasaḥ $ pravāho nirgatya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871055 (0.0):
valayito lokeśvaraḥ pātu vaḥ // VidSrk_2.3 *(19) // / jñānaśrīmitrasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082863 (0.0):
valayitas+lokeśvaras+pātu vas+ // VidSrk_2.3 *(19) // / jñānaśrīmitrasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082871 (0.054):
kṛpāvṛṣṭisphūtāt+tava hṛdayapīyūṣasarasas+ / pravāhas+nirgatya kramatanimaramyas+karuṇayā /
krama tanima ramyaḥ karuṇayā / / tṛṣārtānām īṣad vitataṃ adharāntaḥ prati gati praṇālībhiḥ pañcābhavad iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061119 (0.0):
kṛpā vṛṣṭi sphūtāt tava hṛdaya pīyūṣa sarasaḥ $ pravāho nirgatya / krama tanima ramyaḥ karuṇayā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061126 (0.0):
tṛṣārtānām īṣad vitataṃ adharāntaḥ prati gati % praṇālībhiḥ pañcābhavad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446613 (0.0):
tṛṇa rāja pāka saurabha sugandhayaḥ pariṇatāśavo divasāḥ VidSrk_11.26 / tṛṣārtānām īṣad vitataṃ adharāntaḥ prati gati VidSrk_2.4 *(20)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450893 (0.0):
prayātovasthābhis tisṛbhir api yaḥ koṭim iyatīm VidSrk_16.42 *(425)b / pravāho nirgatya krama tanima ramyaḥ karuṇayā VidSrk_2.4 *(20)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475285 (0.0):
tṛṣārtaḥ śāraṅgo viramati na khinne 'pi vapuṣi VidSrk_40.15b *(1347b) / tṛṣārtānām īṣadvitatam adharāntaḥ prati gati VidSrk_2.4c *(20c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260349 (0.0):
kramatanimaramyaḥ karuṇayā & / tṛṣārtānām īṣadvitatam adharāntaḥ prati gati % praṇālībhiḥ pañcābhavad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871069 (0.0):
kramatanimaramyaḥ karuṇayā / / tṛṣārtānām īṣadvitatam adharāntaḥ prati gati praṇālībhiḥ pañcābhavad iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082882 (0.0):
pravāhas+nirgatya kramatanimaramyas+karuṇayā / / tṛṣārtānām+īṣadvitatam+adharāntas+prati gatipraṇālībhis+pañca+abhavat+iti
kiṃ anyad bhuja karāt // VidSrk_2.4 *(20) // / trilocanasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061133 (0.0):
tṛṣārtānām īṣad vitataṃ adharāntaḥ prati gati % praṇālībhiḥ pañcābhavad / iti kiṃ anyad bhuja karāt // VidSrk_2.4 *(20) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450576 (0.0):
praṇālībhiḥ pañcābhavad iti kiṃ anyad bhuja karāt VidSrk_2.4 *(20)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485739 (0.0):
praṇālībhiḥ pañcābhavad iti kim anyad bhujakarāt VidSrk_2.4d *(20d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260353 (0.0):
tṛṣārtānām īṣadvitatam adharāntaḥ prati gati % praṇālībhiḥ pañcābhavad / iti kim anyad bhujakarāt // VidSrk_2.4 *(20) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871073 (0.0):
tṛṣārtānām īṣadvitatam adharāntaḥ prati gati praṇālībhiḥ pañcābhavad iti / kim anyad bhujakarāt // VidSrk_2.4 *(20) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082890 (0.0):
tṛṣārtānām+īṣadvitatam+adharāntas+prati gatipraṇālībhis+pañca+abhavat+iti / kim+anyat+bhujakarāt // VidSrk_2.4 *(20) //
ravim iva dhṛtāmitābhaṃ kavim iva surasārtha viracita stotram /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061142 (0.0):
iti kiṃ anyad bhuja karāt // VidSrk_2.4 *(20) // / trilocanasya / ravim iva dhṛtāmitābhaṃ kavim iva surasārtha viracita stotram /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14454510 (0.0):
raya vigalita tāḍīpatra tāḍaṅkam ekam VidSrk_17.60 *(524)b / ravim iva dhṛtāmitābhaṃ kavim iva surasārtha viracita stotram VidSrk_2.5
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871088 (0.0):
/conj/ /Ingalls, @dvitatimadhurāntaḥpratigati@ /edKG} / trilocanasya / ravim iva dhṛtāmitābhaṃ kavim iva surasārthaviracitastotram /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27495370 (0.041):
rayavigalitatāḍīpatratāḍaṅkam ekam VidSrk_17.60b *(524b) / ravim iva dhṛtāmitābhaṃ kavim iva surasārthaviracitastotram VidSrk_2.5a
madhum iva saṃbhṛta karuṇaṃ vidhum iva nāthaṃ kha sarpaṇaṃ vande //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061149 (0.0):
ravim iva dhṛtāmitābhaṃ kavim iva surasārtha viracita stotram /* / madhum iva saṃbhṛta karuṇaṃ vidhum iva nāthaṃ kha sarpaṇaṃ vande //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452334 (0.0):
madhu madhuram apīdaṃ kiṃcid antar dhunoti VidSrk_19.8 *(566)b / madhum iva saṃbhṛta karuṇaṃ vidhum iva nāthaṃ kha sarpaṇaṃ vande
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489966 (0.0):
madhum iva sambhṛtakaruṇaṃ vidhum iva nāthaṃ khasarpaṇaṃ vande VidSrk_2.5b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871100 (0.0):
ravim iva dhṛtāmitābhaṃ kavim iva surasārthaviracitastotram /* / madhum iva sambhṛtakaruṇaṃ vidhum iva nāthaṃ khasarpaṇaṃ vande //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082922 (0.025):
ravim+iva dhṛtāmitābham+kavim+iva surasārthaviracitastotram / / madhum+iva sambhṛtakaruṇam+vidhum+iva nātham+khasarpaṇam+vande //
VidSrk_2.5 *(21) //* / puruṣottamasya / udarasyedam aṇutvaṃ sahaja gurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya /*
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927466 (0.0):
MSS_6741 1 udarasyedamaṇutvaṃ sahajagurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061160 (0.0):
madhum iva saṃbhṛta karuṇaṃ vidhum iva nāthaṃ kha sarpaṇaṃ vande // / VidSrk_2.5 *(21) //* / puruṣottamasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440653 (0.0):
udayati gagana sarasi haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī VidSrk_29.34 / udarasyedam aṇutvaṃ sahaja gurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya VidSrk_2.6
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461466 (0.0):
udaram aviśad draṣṭuṃ tasmai jagannidhaye namaḥ VidSrk_6.4d *(107d) / udarasyedam aṇutvaṃ sahajagurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya VidSrk_2.6a *(22a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871111 (0.0):
madhum iva sambhṛtakaruṇaṃ vidhum iva nāthaṃ khasarpaṇaṃ vande // / VidSrk_2.5 *(21) //* / puruṣottamasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082933 (0.0):
madhum+iva sambhṛtakaruṇam+vidhum+iva nātham+khasarpaṇam+vande // / VidSrk_2.5 *(21) //
svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hita karaṇe matir asya //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061171 (0.0):
udarasyedam aṇutvaṃ sahaja gurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya /* / svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hita karaṇe matir asya //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14492417 (0.0):
svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hita karaṇe matir asya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27507262 (0.0):
svārthārthaṃ mṛdubhāṣiṇīṣṭavihatāv ekāntatas toṣiṇi VidSrk_38.19c *(1272c) / svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hitakaraṇe matir asya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871122 (0.0):
udarasyedam aṇutvaṃ sahajagurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya /* / svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hitakaraṇe matir asya //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082934 (0.0):
udarasya+idam+aṇutvam+sahajagurutvam+yadi na+idam+hṛdayasya / / svārthe katham+alasatvam+katham+anusatvam+hitakaraṇe matis+asya //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927477 (0.023):
MSS_6741 2 svārthe kathamalasatvaṃ kathamanusatvaṃ hitakaraṇe matirasya //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927469 (0.059):
MSS_6741 1 udarasyedamaṇutvaṃ sahajagurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya / / MSS_6741 2 svārthe kathamalasatvaṃ kathamanusatvaṃ hitakaraṇe matirasya //
VidSrk_2.6 *(22) //* / jñāna śrī mitrasya / vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī netre nīra rucī na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061188 (0.0):
svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hita karaṇe matir asya // / VidSrk_2.6 *(22) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449467 (0.0):
netre nīra rucī na lāñchana yugaṃ candre 'sty amanda cchavi VidSrk_2.7
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455168 (0.0):
vaktra śrī jita lajjitendu malinaṃ kṛtvā kare kandukaṃ VidSrk_17.53 / vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī VidSrk_2.7 *(23)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27482686 (0.0):
netre nīrarucī na lāñchanayugaṃ candre 'sty amandacchavi VidSrk_2.7b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27496872 (0.0):
vaktrasvairapadakramair upagatāḥ kiṃciccalanto gale VidSrk_35.30b *(1177b) / vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī VidSrk_2.7a *(23a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260412 (0.0):
VidSrk_2.6 *(22) //* / jñānaśrīmitrasya / vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī $ netre nīrarucī na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260419 (0.0):
vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī $ netre nīrarucī na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871139 (0.0):
svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hitakaraṇe matir asya // / VidSrk_2.6 *(22) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082948 (0.0):
svārthe katham+alasatvam+katham+anusatvam+hitakaraṇe matis+asya // / VidSrk_2.6 *(22) // / jñānaśrīmitrasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082963 (0.0):
jñānaśrīmitrasya / vaktram+na+eṣa kalānidhis+dhavalimā na+eṣā+ujjvalā kaumudī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27507263 (0.016):
svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hitakaraṇe matir asya / VidSrk_2.6b *(22b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14492418 (0.045):
svārthe katham alasatvaṃ katham anusatvaṃ hita karaṇe matir asya / VidSrk_2.6 *(22)/b
lāñchana yugaṃ candre 'sty amanda cchavi /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061194 (0.0):
vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī $ netre nīra rucī / na lāñchana yugaṃ candre 'sty amanda cchavi &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449471 (0.0):
netre nīra rucī na lāñchana yugaṃ candre 'sty amanda cchavi VidSrk_2.7
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27482690 (0.0):
netre nīrarucī na lāñchanayugaṃ candre 'sty amandacchavi VidSrk_2.7b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260425 (0.0):
vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī $ netre nīrarucī na / lāñchanayugaṃ candre 'sty amandacchavi &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871145 (0.0):
vaktraṃ naiṣa kalānidhir dhavalimā naiṣojjvalā kaumudī netre nīrarucī na / lāñchanayugaṃ candre 'sty amandacchavi /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082967 (0.0):
netre nīrarucī na lāñchanayugam+candre+asti+amandacchavi /
ity unnīya vidhor abhīti vihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān nūnaṃ nīrajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061203 (0.0):
na lāñchana yugaṃ candre 'sty amanda cchavi & / ity unnīya vidhor abhīti vihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān % nūnaṃ nīrajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440135 (0.0):
ity unnīya vidhor abhīti vihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān VidSrk_2.7 *(23)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460403 (0.0):
ity udbāṣpavadhūgiraḥ pratipadaṃ sampūrayantyāntike VidSrk_17.69c *(533c) / ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān VidSrk_2.7c *(23c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260434 (0.0):
lāñchanayugaṃ candre 'sty amandacchavi & / ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān % nūnaṃ nīrajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871154 (0.0):
lāñchanayugaṃ candre 'sty amandacchavi / / ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān nūnaṃ nīrajam astu
astu vaḥ śiva dive tad lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061210 (0.0):
ity unnīya vidhor abhīti vihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān % nūnaṃ nīrajam / astu vaḥ śiva dive tad lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449428 (0.0):
nūnaṃ na gocaram abhūd dayitānanaṃ vaḥ VidSrk_16.28 *(411)b / nūnaṃ nīrajam astu vaḥ śiva dive tad lokanāthānanam VidSrk_2.7 *(23)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27482574 (0.0):
nūnaṃ na gocaram abhūd dayitānanaṃ vaḥ VidSrk_16.28b *(411b) / nūnaṃ nīrajam astu vaḥ śivadive tal lokanāthānanam VidSrk_2.7d *(23d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260441 (0.0):
ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān % nūnaṃ nīrajam / astu vaḥ śivadive tal lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871161 (0.0):
ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān nūnaṃ nīrajam astu / vaḥ śivadive tal lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082986 (0.0):
nūnam+nīrajam+astu vas+śivadive tat+lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) //
jaṭā jūṭābhyantar nava ravir iva śyāma jalabhṛd vṛtaḥ śoṇāśokastavakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061222 (0.0):
astu vaḥ śiva dive tad lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) // / jaṭā jūṭābhyantar nava ravir iva śyāma jalabhṛd $ vṛtaḥ śoṇāśokastavakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489170 (0.0):
vīrun nīḍa kapota kūjitam anukrandanty adhaḥ kukkubhāḥ VidSrk_31.7 *(987)d / vṛtaḥ śoṇāśokastavakam amitābhaḥ praminute VidSrk_2.8 *(24)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471529 (0.0):
jaṭājūṭagranthiṃ draḍhayati raghūṇāṃ parivṛḍhaḥ VidSrk_45.16d *(1557d) / jaṭājūṭābhyantarnavaravir iva śyāmajalabhṛd VidSrk_2.8a *(24a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260452 (0.0):
astu vaḥ śivadive tal lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) //. / jaṭājūṭābhyantarnavaravir iva śyāmajalabhṛd $ vṛtaḥ śoṇāśokastabakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871172 (0.0):
vaḥ śivadive tal lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) //. / jaṭājūṭābhyantarnavaravir iva śyāmajalabhṛd vṛtaḥ śoṇāśokastabakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082990 (0.0):
nūnam+nīrajam+astu vas+śivadive tat+lokanāthānanam // VidSrk_2.7 *(23) // / jaṭājūṭābhyantarnavaravis+iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444800 (1.192):
jaghana sarasī haṃsa svānaḥ śrutiṃ rasanā ravaḥ VidSrk_19.50 *(608)d / jaṭā jūṭābhyantar nava ravir iva śyāma jalabhṛd VidSrk_2.8 *(24)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499280 (0.037):
vṛtaḥ śoṇāśokastabakam amitābhaḥ praminute VidSrk_2.8b *(24b)
amitābhaḥ praminute / / maharṣer yasyendu dyuti ghaṭita mūrter iva sa vaḥ klamaṃ bhindyād dadyāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061229 (0.0):
jaṭā jūṭābhyantar nava ravir iva śyāma jalabhṛd $ vṛtaḥ śoṇāśokastavakam / amitābhaḥ praminute &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061236 (0.0):
maharṣer yasyendu dyuti ghaṭita mūrter iva sa vaḥ % klamaṃ bhindyād dadyāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452689 (0.0):
maharṣer yasyendu dyuti ghaṭita mūrter iva sa vaḥ VidSrk_2.8 *(24)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489171 (0.0):
vṛtaḥ śoṇāśokastavakam amitābhaḥ praminute VidSrk_2.8 *(24)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490770 (0.0):
maharṣer yasyendudyutighaṭitamūrter iva sa vaḥ VidSrk_2.8c *(24c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260467 (0.0):
jaṭājūṭābhyantarnavaravir iva śyāmajalabhṛd $ vṛtaḥ śoṇāśokastabakam / amitābhaḥ praminute &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871187 (0.0):
jaṭājūṭābhyantarnavaravir iva śyāmajalabhṛd vṛtaḥ śoṇāśokastabakam / amitābhaḥ praminute /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083006 (0.024):
śyāmajalabhṛdvṛtas+śoṇāśokastabakam+amitābhas+praminute / / maharṣes+yasya+indudyutighaṭitamūrtes+iva sa vas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499281 (0.037):
vṛtaḥ śoṇāśokastabakam amitābhaḥ praminute VidSrk_2.8b *(24b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443286 (0.054):
krodhād yatra tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ VidSrk_1.10 *(11)b / klamaṃ bhindyād dadyāt praśama sukha pīyūṣa laharīm VidSrk_2.8 *(24)d
praśama sukha pīyūṣa laharīm // VidSrk_2.8 *(24) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061243 (0.0):
maharṣer yasyendu dyuti ghaṭita mūrter iva sa vaḥ % klamaṃ bhindyād dadyāt / praśama sukha pīyūṣa laharīm // VidSrk_2.8 *(24) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443291 (0.0):
krodhād yatra tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ VidSrk_1.10 *(11)b / klamaṃ bhindyād dadyāt praśama sukha pīyūṣa laharīm VidSrk_2.8 *(24)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467846 (0.0):
krodhād yatra taduttamāṅgakavalonmīlanmahāvikramaḥ VidSrk_1.10b *(11b) / klamaṃ bhindyād dadyāt praśamasukhapīyūṣalaharīm VidSrk_2.8d *(24d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260470 (0.0):
maharṣer yasyendudyutighaṭitamūrter iva sa vaḥ % klamaṃ bhindyād dadyāt / praśamasukhapīyūṣalaharīm // VidSrk_2.8 *(24) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871194 (0.0):
maharṣer yasyendudyutighaṭitamūrter iva sa vaḥ klamaṃ bhindyād dadyāt / praśamasukhapīyūṣalaharīm // VidSrk_2.8 *(24) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083021 (0.0):
klamam+bhindyāt+dadyāt+praśamasukhapīyūṣalaharīm // VidSrk_2.8 *(24) //
buddhākarasyaitau / || iti lokeśvara vrajyā || / 3. tato mañju ghoṣa vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061251 (0.0):
praśama sukha pīyūṣa laharīm // VidSrk_2.8 *(24) // / buddhākarasyaitau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336365 (0.031):
avatu vo locana yugam // VidSrk_3.5 *(29) // / iti mañju ghoṣa vrajyā / 4. tato maheśvara vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871197 (0.034):
praśamasukhapīyūṣalaharīm // VidSrk_2.8 *(24) //. / buddhākarasyaitai
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083024 (0.054):
klamam+bhindyāt+dadyāt+praśamasukhapīyūṣalaharīm // VidSrk_2.8 *(24) // / buddhākarasya+etai
aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061260 (0.0):
3. tato mañju ghoṣa vrajyā / aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14438045 (0.0):
aṅke nilīya kamituḥ śithilāṅga mudrā VidSrk_19.4 *(562)c / aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita VidSrk_3.1 *(25)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083037 (0.019):
aṅgāmodasamocchvaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālitas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806086 (0.028):
MSS_0299 1 aṅgāmodasamocchaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455477 (0.049):
aṅgāmodasamocchvaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālitaḥ VidSrk_3.1a *(25a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260488 (0.049):
aṅgāmodasamocchvaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālitaḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871208 (0.049):
aṅgāmodasamocchvaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālitaḥ
sphūrjal lañchana sūtra gumphita milan nīlotpala śrīr iva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061267 (0.0):
aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita $ / sphūrjal lañchana sūtra gumphita milan nīlotpala śrīr iva &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14492131 (0.0):
sphural loma śyāma cchagala śiśi karṇa pratisamac VidSrk_10.23 *(237)c / sphūrjal lañchana sūtra gumphita milan nīlotpala śrīr iva VidSrk_3.1
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806095 (0.026):
MSS_0299 1 aṅgāmodasamocchaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālita / sphūrjallañchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīriva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506554 (0.026):
sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīr iva VidSrk_3.1b *(25b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260497 (0.026):
sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīr iva &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871217 (0.026):
sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīr iva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083045 (0.056):
aṅgāmodasamocchvaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālitas+ / sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīs+iva /
niryat pāda nakhonmukhāṃśu visara srag danturaḥ smaryatāṃ mañjuśrīḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806106 (0.0):
sphūrjallañchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīriva / / MSS_0299 2 niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturaḥ smaryatāṃ mañjuśrīḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061277 (0.0):
sphūrjal lañchana sūtra gumphita milan nīlotpala śrīr iva & / niryat pāda nakhonmukhāṃśu visara srag danturaḥ smaryatāṃ % mañjuśrīḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449102 (0.0):
nirmukta śeṣa dhavalair acalendra mantha VidSrk_32.8 *(1002)a / niryat pāda nakhonmukhāṃśu visara srag danturaḥ smaryatāṃ VidSrk_3.1
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27481825 (0.0):
nirmuktaśeṣadhavalair acalendramantha VidSrk_32.8a *(1002a) / niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturaḥ smaryatāṃ VidSrk_3.1c *(25c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260508 (0.0):
sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīr iva & / niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturaḥ smaryatāṃ % mañjuśrīḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871228 (0.0):
sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīr iva / / niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturaḥ smaryatāṃ mañjuśrīḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083052 (0.0):
sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīs+iva / / niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturas+smaryatām+
sura mukta mañjari śikhā varṣair ivābhyarcitaḥ // VidSrk_3.1 *(25) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806110 (0.0):
MSS_0299 2 niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturaḥ smaryatāṃ mañjuśrīḥ / suramuktamañjariśikhāvarṣairivābhyarcitaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061284 (0.0):
niryat pāda nakhonmukhāṃśu visara srag danturaḥ smaryatāṃ % mañjuśrīḥ / sura mukta mañjari śikhā varṣair ivābhyarcitaḥ // VidSrk_3.1 *(25) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452237 (0.0):
mañjiṣṭhā rasa lohinī dig api ca prācī samunmīlati VidSrk_30.16 *(972)d / mañjuśrīḥ sura mukta mañjari śikhā varṣair ivābhyarcitaḥ VidSrk_3.1 *(25)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489788 (0.0):
mañjiṣṭhārasalohinī dig api ca prācī samunmīlati VidSrk_30.16d *(972d) / mañjuśrīḥ suramuktamañjariśikhāvarṣair ivābhyarcitaḥ VidSrk_3.1d *(25d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260510 (0.0):
niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturaḥ smaryatāṃ % mañjuśrīḥ / suramuktamañjariśikhāvarṣair ivābhyarcitaḥ // VidSrk_3.1 *(25) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871234 (0.0):
niryatpādanakhonmukhāṃśuvisarasragdanturaḥ smaryatāṃ mañjuśrīḥ / suramuktamañjariśikhāvarṣair ivābhyarcitaḥ // VidSrk_3.1 *(25) //.
śastrodyad bāhu deha sphurad anala milad dhūma kalpānta puñjaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061296 (0.0):
sura mukta mañjari śikhā varṣair ivābhyarcitaḥ // VidSrk_3.1 *(25) // / śastrodyad bāhu deha sphurad anala milad dhūma kalpānta puñjaḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489751 (0.0):
śaṣpa stamba rasān niyacchati śikhī madhye śikhaṇḍaṃ śiraḥ VidSrk_31.9 / śastrodyad bāhu deha sphurad anala milad dhūma kalpānta puñjaḥ VidSrk_3.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260534 (1.192):
/emend/ /Ingalls, @mālitasphūrjallāñchana@ /edKG} / śastrodyadbāhudehasphuradanalamiladdhūmakalpāntapuñjaḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871254 (1.192):
/emend/ /Ingalls, @mālitasphūrjallāñchana@ /edKG} / śastrodyadbāhudehasphuradanalamiladdhūmakalpāntapuñjaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500599 (0.018):
VidSrk_35.2c *(1149c) / śastrodyadbāhudehasphuradanalamiladdhūmakalpāntapuñjaḥ VidSrk_3.2a *(26a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083088 (0.018):
\emend\ \Ingalls, @mālitasphūrjallāñchana@ \edKG} / śastrodyadbāhudehasphuradanalamiladdhūmakalpāntapuñjas+
śṛṅgāntānanta viśvārpita mahiṣa śiro makṣikā līvi kalpaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061307 (0.0):
śastrodyad bāhu deha sphurad anala milad dhūma kalpānta puñjaḥ $ / śṛṅgāntānanta viśvārpita mahiṣa śiro makṣikā līvi kalpaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489928 (0.0):
śṛṅgāntānanta viśvārpita mahiṣa śiro makṣikā līvi kalpaḥ VidSrk_3.2 *(26)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260535 (0.039):
śastrodyadbāhudehasphuradanalamiladdhūmakalpāntapuñjaḥ $ / śṛṅgāntānantaviśvārpitamahiṣamahiṣaśiromakṣikālīvikalpaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871255 (0.039):
śastrodyadbāhudehasphuradanalamiladdhūmakalpāntapuñjaḥ / śṛṅgāntānantaviśvārpitamahiṣamahiṣaśiromakṣikālīvikalpaḥ /
trāsa tyakta sva parṇāstṛta sura ghṛṇayevālasat pāda vṛndas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061317 (0.0):
śṛṅgāntānanta viśvārpita mahiṣa śiro makṣikā līvi kalpaḥ & / trāsa tyakta sva parṇāstṛta sura ghṛṇayevālasat pāda vṛndas %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446843 (0.0):
trāsa tyakta sva parṇāstṛta sura ghṛṇayevālasat pāda vṛndas VidSrk_3.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475883 (0.038):
trāsatyaktasvaparṇāstṛtasuraghṛṇayevālasatpādavṛndas VidSrk_3.2c *(26c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260554 (0.038):
trāsatyaktasvaparṇāstṛtasuraghṛṇayevālasatpādavṛndas %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871274 (0.038):
trāsatyaktasvaparṇāstṛtasuraghṛṇayevālasatpādavṛndas tāraughapluṣṭabhānur
tāraugha pluṣṭa bhānur jagad avatu naṭad bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061330 (0.0):
trāsa tyakta sva parṇāstṛta sura ghṛṇayevālasat pāda vṛndas % / tāraugha pluṣṭa bhānur jagad avatu naṭad bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446418 (0.0):
tāraikāvali maṇḍaneyam anaghā śyāmā vadhūr dṛśyatām VidSrk_17.10 *(474)d / tāraugha pluṣṭa bhānur jagad avatu naṭad bhairavātmā kumāraḥ VidSrk_3.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474797 (0.0):
tāraikāvalimaṇḍaneyam anaghā śyāmā vadhūr dṛśyatām VidSrk_17.10d *(474d) / tāraughapluṣṭabhānur jagad avatu naṭan bhairavātmā kumāraḥ VidSrk_3.2d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260558 (0.0):
trāsatyaktasvaparṇāstṛtasuraghṛṇayevālasatpādavṛndas % / tāraughapluṣṭabhānur jagad avatu naṭan bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260567 (0.0):
tāraughapluṣṭabhānur jagad avatu naṭan bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2 / vallaṇasyaitau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871278 (0.0):
trāsatyaktasvaparṇāstṛtasuraghṛṇayevālasatpādavṛndas tāraughapluṣṭabhānur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871287 (0.0):
jagad avatu naṭan bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2 *(26) //. / vallaṇasyaitau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083121 (0.019):
tāraughapluṣṭabhānus+jagat+avatu naṭan+bhairavātmā kumāras+ // VidSrk_3.2 / vallaṇasya+etau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083112 (0.036):
trāsatyaktasvaparṇāstṛtasuraghṛṇayā+iva+ālasatpādavṛndas+ / tāraughapluṣṭabhānus+jagat+avatu naṭan+bhairavātmā kumāras+ // VidSrk_3.2
vallaṇasyaitau / khaḍgī sa śabdam atha pustakavān sa cintaṃ bālaḥ sa khelam abhirāma tamaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061343 (0.0):
tāraugha pluṣṭa bhānur jagad avatu naṭad bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2 / vallaṇasyaitau / khaḍgī sa śabdam atha pustakavān sa cintaṃ $ bālaḥ sa khelam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443664 (0.0):
kṣmāyām akṣāma kīrtiṃ kuśalayati mahā bhūbhujaṃ bhojya devam VidSrk_32.9 / khaḍgī sa śabdam atha pustakavān sa cintaṃ VidSrk_3.3 *(27)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14451589 (0.0):
bāṇās te para cakra vikrama kalā vailakṣya dīkṣā guroḥ VidSrk_41.34 / bālaḥ sa khelam abhirāma tamaḥ sa kāmam VidSrk_3.3 *(27)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468685 (0.0):
khagānāṃ ke meghāḥ ka iva vihagā vā jalamucām VidSrk_40.30c *(1362c) / khaḍgī saśabdam atha pustakavān sacintaṃ VidSrk_3.3a *(27a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260575 (0.0):
tāraughapluṣṭabhānur jagad avatu naṭan bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2 / vallaṇasyaitau / khaḍgī saśabdam atha pustakavān sacintaṃ $ bālaḥ sakhelam abhirāmatamaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871295 (0.0):
jagad avatu naṭan bhairavātmā kumāraḥ // VidSrk_3.2 *(26) //. / vallaṇasyaitau / khaḍgī saśabdam atha pustakavān sacintaṃ bālaḥ sakhelam abhirāmatamaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083124 (0.0):
tāraughapluṣṭabhānus+jagat+avatu naṭan+bhairavātmā kumāras+ // VidSrk_3.2 / vallaṇasya+etau / khaḍgī saśabdam+atha
sa kāmam / / nānā vidhaṃ sura vadhūbhir itīkṣito vaḥ pāyāc ciraṃ sugata vaṃśa dharaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061356 (0.0):
khaḍgī sa śabdam atha pustakavān sa cintaṃ $ bālaḥ sa khelam / abhirāma tamaḥ sa kāmam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14448743 (0.0):
nānā kavīndra vacanāni manoharāṇi VidSrk_0.1 *(1)a / nānā vidhaṃ sura vadhūbhir itīkṣito vaḥ VidSrk_3.3 *(27)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450097 (0.0):
pānthaiḥ śuṣka vivāda baddha kalahaiḥ puṇyāgnir āsevyate VidSrk_13.10 / pāyāc ciraṃ sugata vaṃśa dharaḥ kumāraḥ VidSrk_3.3 *(27)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484564 (0.0):
pāpo yāvad ahaṃ bravīmi dhanine dehīti dīnaṃ vacaḥ VidSrk_42.17d *(1477d) / pāyāc ciraṃ sugatavaṃśadharaḥ kumāraḥ VidSrk_3.3d *(27d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260591 (0.0):
sakāmam & / nānāvidhaṃ suravadhūbhir itīkṣito vaḥ % pāyāc ciraṃ sugatavaṃśadharaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871311 (0.0):
sakāmam / / nānāvidhaṃ suravadhūbhir itīkṣito vaḥ pāyāc ciraṃ sugatavaṃśadharaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14451588 (0.037):
bālaḥ sa khelam abhirāma tamaḥ sa kāmam VidSrk_3.3 *(27)b
kumāraḥ // VidSrk_3.3 *(27) // / puruṣottamasya / mugdhāṅgulī kiśalayāṅghri suvarṇa kumbha vāntena kānti payasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061369 (0.0):
nānā vidhaṃ sura vadhūbhir itīkṣito vaḥ % pāyāc ciraṃ sugata vaṃśa dharaḥ / kumāraḥ // VidSrk_3.3 *(27) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260594 (0.0):
nānāvidhaṃ suravadhūbhir itīkṣito vaḥ % pāyāc ciraṃ sugatavaṃśadharaḥ / kumāraḥ // VidSrk_3.3 *(27) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260605 (0.0):
mugdhāṅgulīkiśalayāṅghrisuvarṇakumbha $ vāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871314 (0.0):
nānāvidhaṃ suravadhūbhir itīkṣito vaḥ pāyāc ciraṃ sugatavaṃśadharaḥ / kumāraḥ // VidSrk_3.3 *(27) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871325 (0.0):
mugdhāṅgulīkiśalayāṅghrisuvarṇakumbha vāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14453040 (0.027):
mugdhāṅgulī kiśalayāṅghri suvarṇa kumbha VidSrk_3.4 *(28)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083159 (0.040):
mugdhāṅgulīkiśalayāṅghrisuvarṇakumbhavāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455502 (0.040):
vānīra prasavair nikuñja saritām āsakta vāsaṃ payaḥ VidSrk_10.1 *(215)a / vāntena kānti payasā dhusṛṇāruṇena VidSrk_3.4 *(28)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497787 (0.040):
vānti svairaṃ sarasi sarasi kroḍadaṃṣṭrāvimarda VidSrk_34.17c *(1141c) / vāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena VidSrk_3.4b *(28b)
dhusṛṇāruṇena / / yo vandamānam abhiṣiñcati dharma rājye jāgartu vo hita sukhāya sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061380 (0.0):
mugdhāṅgulī kiśalayāṅghri suvarṇa kumbha $ vāntena kānti payasā / dhusṛṇāruṇena &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444939 (0.0):
jāgartu vo hita sukhāya sa mañju vajraḥ VidSrk_3.4 *(28)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260615 (0.0):
mugdhāṅgulīkiśalayāṅghrisuvarṇakumbha $ vāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871335 (0.0):
mugdhāṅgulīkiśalayāṅghrisuvarṇakumbha vāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497787 (0.019):
vānti svairaṃ sarasi sarasi kroḍadaṃṣṭrāvimarda VidSrk_34.17c *(1141c) / vāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena VidSrk_3.4b *(28b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455502 (0.020):
vānīra prasavair nikuñja saritām āsakta vāsaṃ payaḥ VidSrk_10.1 *(215)a / vāntena kānti payasā dhusṛṇāruṇena VidSrk_3.4 *(28)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083169 (0.028):
mugdhāṅgulīkiśalayāṅghrisuvarṇakumbhavāntena kāntipayasā dhusṛṇāruṇena / / yas+vandamānam+abhiṣiñcati dharmarājye jāgartu vas+hitasukhāya sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471822 (0.033):
jāgartu vo hitasukhāya sa mañjuvajraḥ VidSrk_3.4d *(28d)
mañju vajraḥ // VidSrk_3.4 *(28) // / jitāripādānām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061388 (0.0):
yo vandamānam abhiṣiñcati dharma rājye % jāgartu vo hita sukhāya sa / mañju vajraḥ // VidSrk_3.4 *(28) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444940 (0.018):
jāgartu vo hita sukhāya sa mañju vajraḥ VidSrk_3.4 *(28)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260623 (0.019):
yo vandamānam abhiṣiñcati dharmarājye % jāgartu vo hitasukhāya sa / mañjuvajraḥ // VidSrk_3.4 *(28) // / jitāripādānām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871343 (0.019):
yo vandamānam abhiṣiñcati dharmarājye jāgartu vo hitasukhāya sa / mañjuvajraḥ // VidSrk_3.4 *(28) // / jitāripādānām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083178 (0.019):
mañjuvajras+ // VidSrk_3.4 *(28) // / jitāripādānām / amīṣām+mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucām+
amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845101 (0.0):
MSS_2484 1 amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061393 (0.0):
mañju vajraḥ // VidSrk_3.4 *(28) // / jitāripādānām / amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061400 (0.0):
amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490131 (0.0):
śrīmat potalake gabhīra vivṛti dhvāna pratidhvānite VidSrk_2.3 *(19)c / śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu himāṃśu prakṛtayaḥ VidSrk_3.5 *(29)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501616 (0.0):
śrutaṃ dūre ratnākara iti paraṃ nāma jaladher VidSrk_33.31a *(1049a) / śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu hiṃāśuprabhṛtayaḥ VidSrk_3.5b *(29b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260632 (0.0):
jitāripādānām / amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871352 (0.0):
jitāripādānām / amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14438814 (1.192):
amī pānaka raṅkābhāḥ VidSrk_32.4 *(998)c / amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ VidSrk_3.5 *(29)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083182 (0.016):
jitāripādānām / amīṣām+mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457204 (0.040):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ VidSrk_3.5a *(29a)
himāṃśu prakṛtayaḥ / / mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti krudhevedaṃ prāntāruṇam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845113 (0.0):
MSS_2484 1 amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu / khalu himāṃśuprakṛtayaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061403 (0.0):
amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu / khalu himāṃśu prakṛtayaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061411 (0.0):
khalu himāṃśu prakṛtayaḥ & / mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti % krudhevedaṃ prāntāruṇam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452585 (0.0):
mamāpy eṣā bhrāntiḥ prathamam abhavad bhṛṅga kim u te VidSrk_16.26 *(409)c / mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti VidSrk_3.5 *(29)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490490 (0.0):
mamāpy atra bhrāntiḥ prathamam abhavad bhṛṅga kim u te VidSrk_16.26c / mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti VidSrk_3.5c *(29c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260646 (0.0):
hiṃāśuprabhṛtayaḥ & / mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti % krudhevedaṃ prāntāruṇam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871366 (0.0):
hiṃāśuprabhṛtayaḥ / / mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti krudhevedaṃ prāntāruṇam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083200 (0.0):
śrutam+nas+nāma+api kva nu khalu hiṃāśuprabhṛtayas+ / / mama+abhyarṇe dhārṣṭyāt+carati punar+indīvaram+iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490131 (0.023):
śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu himāṃśu prakṛtayaḥ VidSrk_3.5 *(29)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443245 (0.051):
krudhevedaṃ prāntāruṇam avatu vo locana yugam VidSrk_3.5 *(29)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467744 (0.051):
kruddhatryambakalocanāgniśikhayā kāmo 'pi dagdhaḥ kila VidSrk_23.18b / krudhevedaṃ prāntāruṇam avatu vo locanayugmam VidSrk_3.5d *(29d)
avatu vo locana yugam // VidSrk_3.5 *(29) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845115 (0.0):
MSS_2484 2 mamābhyarṇe dhārṣṭyāccarati punarindīvaramiti krudhevedaṃ / prāntāruṇamavatu vo locanayugam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061416 (0.0):
mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti % krudhevedaṃ prāntāruṇam / avatu vo locana yugam // VidSrk_3.5 *(29) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443248 (0.0):
krudhevedaṃ prāntāruṇam avatu vo locana yugam VidSrk_3.5 *(29)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467747 (0.0):
kruddhatryambakalocanāgniśikhayā kāmo 'pi dagdhaḥ kila VidSrk_23.18b / krudhevedaṃ prāntāruṇam avatu vo locanayugmam VidSrk_3.5d *(29d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260648 (0.0):
mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti % krudhevedaṃ prāntāruṇam / avatu vo locanayugmam // VidSrk_3.5 *(29) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871369 (0.0):
mamābhyarṇe dhārṣṭyāc carati punar indīvaram iti krudhevedaṃ prāntāruṇam / avatu vo locanayugmam // VidSrk_3.5 *(29) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083201 (0.037):
krudhā+iva+idam+prāntāruṇam+avatu vas+locanayugmam // VidSrk_3.5 *(29) //
iti mañju ghoṣa vrajyā / 4. tato maheśvara vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061422 (0.0):
avatu vo locana yugam // VidSrk_3.5 *(29) // / iti mañju ghoṣa vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260666 (1.192):
/Colo iti mañjughoṣavrajyā / tato maheśvaravrajyā|| 4 / śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror $ yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871386 (1.192):
/Colo iti mañjughoṣavrajyā / tato maheśvaravrajyā|| 4 / śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083222 (1.192):
\Colo iti mañjughoṣavrajyā / tatas+maheśvaravrajyā|| 4 / śilpam+trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guros+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336194 (0.031):
|| iti lokeśvara vrajyā || / 3. tato mañju ghoṣa vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061249 (0.054):
|| iti lokeśvara vrajyā || / 3. tato mañju ghoṣa vrajyā / aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita $
śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavitā yasya trivedī guror yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061434 (0.0):
4. tato maheśvara vrajyā / śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavitā yasya trivedī guror $ yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489829 (0.0):
śiraḥ kampāyate yuvā VidSrk_16.55 *(438)b / śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavitā yasya trivedī guror VidSrk_4.1 *(30)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260669 (0.0):
tato maheśvaravrajyā|| 4 / śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror $ yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260677 (0.0):
śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror $ yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871389 (0.0):
tato maheśvaravrajyā|| 4 / śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871397 (0.0):
śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror yaś cakre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083225 (0.0):
tatas+maheśvaravrajyā|| 4 / śilpam+trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guros+
tripura vyayaṃ tripathagā yan mūrdhni mālyāyate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061440 (0.0):
śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavitā yasya trivedī guror $ yaś cakre / tripura vyayaṃ tripathagā yan mūrdhni mālyāyate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14453821 (0.0):
yaś cakre tripura vyayaṃ tripathagā yan mūrdhni mālyāyate VidSrk_4.1
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260682 (0.0):
śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror $ yaś cakre / tripuravyayaṃ tripathagā yanmūrdhni mālyāyate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871402 (0.0):
śilpaṃ trīṇi jaganti yasya kavinā yasya trivedī guror yaś cakre / tripuravyayaṃ tripathagā yanmūrdhni mālyāyate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27493557 (0.035):
yaś cakre tripuravyayaṃ tripathagā yanmūrdhni mālyāyate VidSrk_4.1b *(30b)
trīn kālān iva vīkṣituṃ vahati yo visphūrjad akṣṇāṃ trayaṃ sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061449 (0.0):
tripura vyayaṃ tripathagā yan mūrdhni mālyāyate & / trīn kālān iva vīkṣituṃ vahati yo visphūrjad akṣṇāṃ trayaṃ % sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446895 (0.0):
trīn kālān iva vīkṣituṃ vahati yo visphūrjad akṣṇāṃ trayaṃ VidSrk_4.1
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260687 (0.047):
tripuravyayaṃ tripathagā yanmūrdhni mālyāyate & / trīṃl lokān iva vīkṣituṃ vahati yo visphūrjadakṣṇāṃ trayaṃ % sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871407 (0.047):
tripuravyayaṃ tripathagā yanmūrdhni mālyāyate / / trīṃl lokān iva vīkṣituṃ vahati yo visphūrjadakṣṇāṃ trayaṃ sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083242 (0.047):
yas+cakre tripuravyayam+tripathagā yanmūrdhni mālyāyate / / trīn+lokān+iva vīkṣitum+vahati yas+visphūrjadakṣṇām+trayam+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475979 (0.062):
trīṃl lokān iva vīkṣituṃ vahati yo visphūrjadakṣṇāṃ trayaṃ VidSrk_4.1c
traiguṇya paricchedo vijayate devas triśūlāyudhaḥ // VidSrk_4.1 *(30) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061457 (0.0):
trīn kālān iva vīkṣituṃ vahati yo visphūrjad akṣṇāṃ trayaṃ % sa / traiguṇya paricchedo vijayate devas triśūlāyudhaḥ // VidSrk_4.1 *(30) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14490427 (0.0):
sa traiguṇya paricchedo vijayate devas triśūlāyudhaḥ VidSrk_4.1 *(30)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27502408 (0.0):
sa traiguṇyaparicchado vijayate devas triśūlāyudhaḥ VidSrk_4.1d *(30d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871420 (0.0):
traiguṇyaparicchado vijayate devas triśūlāyudhaḥ // VidSrk_4.1 *(30) //.
vasukalpa dattasya || (Skmsa.u.ka. 16) / vāṇībhūta purāṇa pūruṣa dhṛti pratyāśayā dhāvite nidrāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061471 (0.0):
traiguṇya paricchedo vijayate devas triśūlāyudhaḥ // VidSrk_4.1 *(30) // / vasukalpa dattasya || (Skmsa.u.ka. 16)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260710 (0.025):
bāṇībhūtapurāṇapūruṣadhṛtipratyāśayā dhāvite $ vidrāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871430 (0.025):
bāṇībhūtapurāṇapūruṣadhṛtipratyāśayā dhāvite vidrāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083270 (0.025):
bāṇībhūtapurāṇapūruṣadhṛtipratyāśayā dhāvite
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488076 (0.040):
bāṇībhūtapurāṇapūruṣadhṛtipratyāśayā dhāvite VidSrk_4.2a *(31a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455469 (0.045):
vāṇībhūta purāṇa pūruṣa dhṛti pratyāśayā dhāvite VidSrk_4.2 *(31)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101896 (0.059):
varuthinīyam avanīṃ jetuṃ punas tvad bhujau // VidSrk_41.46 *(1426) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1504, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364131 (0.059):
kintu bahalaṃ sātkṛtya noḍḍīyate // VidSrk_30.9. *(965) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1181, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375427 (0.059):
nabhas talāmara dhunī paṅkeruhair anvayaḥ // VidSrk_41.1 *(1381) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1546, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376807 (0.059):
sthūla stambha sahasra dhāritam iva kṣmā cakram ālokyate // VidSrk_41.45 / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1503, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376843 (0.059):
avanīṃ jetuṃ punas tvad bhujau // VidSrk_41.46 *(1426) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1504, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362907 (0.062):
kumudvatī vanitayā vailakṣya pāṇḍū kṛtaḥ // VidSrk_29.26 *(922) // / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 413, Mn 2.42)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063569 (0.064):
ivaka dantaḥ // VidSrk_5.24 *(94) // / (Skmsa.u.ka. 141, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26093965 (0.064):
vānti mandaṃ malaya parimalā vāyavo dākṣiṇātyāḥ // VidSrk_34.2 *(1126) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 443)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335905 (0.064):
pratyunmīlad apūrva cīvara paṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) / vasu kalpasya | (Skmsa.u.ka. 242)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338511 (0.064):
// VidSrk_5.24 *(94) // / (Skmsa.u.ka. 141, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362168 (0.064):
kṣīroda janmā jayati kumudinī kāmukaḥ śveta bhānuḥ // VidSrk_29.1 *(897) / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 356)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362869 (0.064):
phullat kairava kośa niḥsara dali śreṇī kṛpāṇaṃ śaśī // VidSrk_29.25 / vasukalpasya | (Mn 2.41, Skmsa.u.ka. 376, Spdśā.pa. 3636, Sdsā.da. under
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363839 (0.064):
gabhasti tantu paṭalaiḥ śvetorṇa nābhaḥ śaśī // VidSrk_29.60 *(956) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 404, hareḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368909 (0.064):
mandaṃ malaya parimalā vāyavo dākṣiṇātyāḥ // VidSrk_34.2 *(1126) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 443)
kṣaṇa jāśu śukṣaṇi kaṇa klānte śakunteśvare /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061478 (0.0):
vāṇībhūta purāṇa pūruṣa dhṛti pratyāśayā dhāvite $ nidrāti / kṣaṇa jāśu śukṣaṇi kaṇa klānte śakunteśvare &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14448921 (0.0):
nityaṃ darpaṇapāṇitā sahacarīvargeṇa cācāryakam VidSrk_15.13 *(346)b / nidrāti kṣaṇa jāśu śukṣaṇi kaṇa klānte śakunteśvare VidSrk_4.2 *(31)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260719 (5.960):
sphuradāśuśukṣaṇikaṇaklānte śakunteśvare & / namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsana % kṣiptāstrasya puradruho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871439 (5.960):
sphuradāśuśukṣaṇikaṇaklānte śakunteśvare / / namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsana kṣiptāstrasya puradruho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083279 (5.960):
vidrāti sphuradāśuśukṣaṇikaṇaklānte śakunteśvare / / namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsanakṣiptāstrasya
namronnamra bhujaṅga puṅgava guṇa vyākṛṣṭa bāṇāsana kṣiptāstrasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061488 (0.0):
kṣaṇa jāśu śukṣaṇi kaṇa klānte śakunteśvare & / namronnamra bhujaṅga puṅgava guṇa vyākṛṣṭa bāṇāsana % kṣiptāstrasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14448516 (0.0):
namrāḥ pāda nakheṣu yasya daśasu brahmeśa kṛṣṇāstraya VidSrk_1.2 *(3)a / namronnamra bhujaṅga puṅgava guṇa vyākṛṣṭa bāṇāsana VidSrk_4.2 *(31)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260728 (0.0):
sphuradāśuśukṣaṇikaṇaklānte śakunteśvare & / namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsana % kṣiptāstrasya puradruho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871448 (0.0):
sphuradāśuśukṣaṇikaṇaklānte śakunteśvare / / namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsana kṣiptāstrasya puradruho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083287 (1.192):
vidrāti sphuradāśuśukṣaṇikaṇaklānte śakunteśvare / / namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsanakṣiptāstrasya
puradruho vijayate saṃdhāna sīmāśramaḥ // VidSrk_4.2 *(31) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061495 (0.0):
namronnamra bhujaṅga puṅgava guṇa vyākṛṣṭa bāṇāsana % kṣiptāstrasya / puradruho vijayate saṃdhāna sīmāśramaḥ // VidSrk_4.2 *(31) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443490 (0.0):
kṣipati sumano mālā śeṣaṃ pradīpa śikhāṃ prati VidSrk_19.33 *(591)b / kṣiptāstrasya puradruho vijayate saṃdhāna sīmāśramaḥ VidSrk_4.2 *(31)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260732 (0.0):
namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsana % kṣiptāstrasya puradruho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871453 (0.0):
namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsana kṣiptāstrasya puradruho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083290 (0.023):
namronnamrabhujaṃgapuṅgavaguṇavyākṛṣṭabāṇāsanakṣiptāstrasya / puradruhas+vijayate sandhānasīmāśramas+ // VidSrk_4.2 *(31) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468382 (0.028):
kṣiptādhidṛṣṭilakṣyīkṛtapalaśakalaḥ pakkaṇaprāṅgaṇeṣu VidSrk_35.3b / kṣiptāstrasya puradruho vijayate sandhānasīmāśramaḥ VidSrk_4.2d *(31d)
murāreḥ | (Ar a.rā. 7.114, Skmsa.u.ka. 74) / pīyūṣa drava pāna dohada rasa vyagroraga grāmaṇī daṣṭaḥ pātu śaśī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061503 (0.0):
puradruho vijayate saṃdhāna sīmāśramaḥ // VidSrk_4.2 *(31) // / murāreḥ | (Ar a.rā. 7.114, Skmsa.u.ka. 74)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061513 (0.0):
murāreḥ | (Ar a.rā. 7.114, Skmsa.u.ka. 74) / pīyūṣa drava pāna dohada rasa vyagroraga grāmaṇī $ daṣṭaḥ pātu śaśī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450306 (0.0):
pīna tuṅga kaṭhina stanāntare VidSrk_20.4 *(615)a / pīyūṣa drava pāna dohada rasa vyagroraga grāmaṇī VidSrk_4.3 *(32)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260749 (0.0):
pīyūṣadravapānadohadarasavyagroragagrāmaṇī $ daṣṭaḥ pātu śaśī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871469 (0.0):
pīyūṣadravapānadohadarasavyagroragagrāmaṇī daṣṭaḥ pātu śaśī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338975 (0.009):
tasmai jagan nidhaye namaḥ // VidSrk_6.4 *(107) // / murārer etau | (Ar.a.rā. 1.2, Smvsū.mu. 1.33)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083313 (0.025):
pīyūṣadravapānadohadarasavyagroragagrāmaṇīdaṣṭas+pātu śaśī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362694 (0.028):
prati guṇa kameṇāṅka maṇayaḥ // VidSrk_29.19 *(915) // / murāreḥ | (Ar 2.78, Skmsa.u.ka. 407)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353468 (0.051):
eva // VidSrk_19.48 *(606) // / murāreḥ | (Ar 7.115, Spdśā.pa. 3661, Smvsū.mu. 75.7, Skmsa.u.ka. 1066)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447217 (0.060):
daśana daśanair oṣṭho mamlau na pallava komalo VidSrk_19.52 *(610)a / daṣṭaḥ pātu śaśī maheśvara śiro mepathya ratnāṅkuraḥ VidSrk_4.3 *(32)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27476784 (0.060):
daśamukhabhujadaṇḍamaṇḍalīnāṃ VidSrk_47.7a *(1583a) / daṣṭaḥ pātu śaśī maheśvaraśironepathyaratnāṅkuraḥ VidSrk_4.3b *(32b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087749 (0.062):
prati guṇa kameṇāṅka maṇayaḥ // VidSrk_29.19 *(915) // / murāreḥ | (Ar 2.78, Skmsa.u.ka. 407) / bhūyas tarāṇi yad amūni tamasvinīṣu $ jyotsnīṣu ca praviralāni tataḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485003 (0.063):
pīyante halamuktamagnamahiṣaprakṣobhaparyāvilāḥ VidSrk_9.16d *(206d) / pīyūṣadravapānadohadarasavyagroragagrāmaṇī VidSrk_4.3a *(32a)
maheśvara śiro mepathya ratnāṅkuraḥ / / yo bimba pratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā yantre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061526 (0.0):
pīyūṣa drava pāna dohada rasa vyagroraga grāmaṇī $ daṣṭaḥ pātu śaśī / maheśvara śiro mepathya ratnāṅkuraḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447221 (0.0):
daśana daśanair oṣṭho mamlau na pallava komalo VidSrk_19.52 *(610)a / daṣṭaḥ pātu śaśī maheśvara śiro mepathya ratnāṅkuraḥ VidSrk_4.3 *(32)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14454259 (0.0):
yojyate nakha lāṅgalam VidSrk_16.79 *(462)d / yo bimba pratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā VidSrk_4.3 *(32)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27494910 (0.0):
yo nīvāratṛṇāgramuṣṭikabalaiḥ saṃvardhitaḥ śaiśave VidSrk_49.52a *(1689a) / yo bimbapratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā VidSrk_4.3c *(32c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260762 (0.0):
maheśvaraśironepathyaratnāṅkuraḥ & / yo bimbapratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā % yantre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871482 (0.0):
maheśvaraśironepathyaratnāṅkuraḥ / / yo bimbapratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā yantre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27476784 (0.057):
daśamukhabhujadaṇḍamaṇḍalīnāṃ VidSrk_47.7a *(1583a) / daṣṭaḥ pātu śaśī maheśvaraśironepathyaratnāṅkuraḥ VidSrk_4.3b *(32b)
śaiva lalāṭa locana śikhā jvālābhir ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061533 (0.0):
yo bimba pratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā % yantre / śaiva lalāṭa locana śikhā jvālābhir ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14453764 (0.0):
yad vrīḍā bhara bhugnam āsya kamalaṃ yac cakṣur atyullasat d VidSrk_19.5 / yantre śaiva lalāṭa locana śikhā jvālābhir ābarhyate VidSrk_4.3 *(32)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27493387 (0.0):
yad vrīḍābharabhugnam āsyakamalaṃ yac cakṣur atyullasat VidSrk_19.5a / yantre śaivalalāṭalocanaśikhājvālābhir ābarhyate VidSrk_4.3d *(32d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260769 (0.0):
yo bimbapratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā % yantre / śaivalalāṭalocanaśikhājvālābhir ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871489 (0.0):
yo bimbapratipūraṇāya vidhṛto niṣpīḍya saṃdaṃśikā yantre / śaivalalāṭalocanaśikhājvālābhir ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083330 (0.061):
śaivalalāṭalocanaśikhājvālābhis+ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) //
murārer etau / bhadraṃ candra kale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālaāvale kalyāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061543 (0.0):
śaiva lalāṭa locana śikhā jvālābhir ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) // / murārer etau / bhadraṃ candra kale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālaāvale $ kalyāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14451765 (0.0):
bījāny evonmada para bhṛtālocanāpāṭalāni VidSrk_13.14 *(319)b / bhadraṃ candra kale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālaāvale VidSrk_4.4 *(33)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488631 (0.0):
bhajyanta eva śatadhā na punar namanti VidSrk_37.7d *(1219d) / bhadraṃ candrakale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālāvale VidSrk_4.4a *(33a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260776 (0.0):
śaivalalāṭalocanaśikhājvālābhir ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) // / murārer etau / bhadraṃ candrakale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālāvale $ kalyāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871496 (0.0):
śaivalalāṭalocanaśikhājvālābhir ābarhyate // VidSrk_4.3 *(32) // / murārer etau / bhadraṃ candrakale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālāvale kalyāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083340 (1.192):
bhadram+candrakale śivam+suranadi śreyas+kapālāvale
bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061550 (0.0):
bhadraṃ candra kale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālaāvale $ kalyāṇaṃ / bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441727 (0.0):
kalyāṇaṃ bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate VidSrk_4.4 *(33)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464218 (0.0):
kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pikakule rohantu vāñcāptayo VidSrk_17.69a *(533a) / kalyāṇaṃ bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate VidSrk_4.4b *(33b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260783 (0.0):
bhadraṃ candrakale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālāvale $ kalyāṇaṃ / bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871503 (0.0):
bhadraṃ candrakale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālāvale kalyāṇaṃ / bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083348 (0.0):
kalyāṇam+bhujagendravalli kuśalam+viśve śaṭāsantate /
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061556 (0.0):
bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate & / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440105 (0.0):
ity ālokya ciraṃ dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutaḥ VidSrk_12.13 *(305)c / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate VidSrk_4.4 *(33)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460320 (0.0):
ity āśokī jagati sakale vallarī cīrikeva VidSrk_8.9c *(160c) / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate VidSrk_4.4c *(33c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260792 (0.0):
bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate & / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871512 (0.0):
bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate / / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083357 (0.043):
iti+āhus+militās+parasparam+amūs+yasmin+praśāntim+gate / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt+tat+vas+śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33)
kapāntāra bhaṭī naṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061565 (0.0):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate % / kapāntāra bhaṭī naṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441460 (0.0):
kapāṭaghnīm induḥ kiraṇa laharīm ullalayati VidSrk_29.19 *(915)b / kapāntāra bhaṭī naṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam VidSrk_4.4 *(33)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464186 (0.0):
kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ VidSrk_1.4d *(5d) / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam VidSrk_4.4d *(33d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260801 (0.0):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate % / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871521 (0.0):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083360 (0.0):
iti+āhus+militās+parasparam+amūs+yasmin+praśāntim+gate / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt+tat+vas+śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083368 (1.192):
kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt+tat+vas+śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33) / devi tvadvadanopamānasuhṛdām+eṣām+sarojanmanām+
devi tvad vadanopamāna suhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ paśya vyomani lohitāyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061576 (0.0):
kapāntāra bhaṭī naṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 / devi tvad vadanopamāna suhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ $ paśya vyomani
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14447771 (0.0):
devākarṇaya yena yena mahasā yad yat samāsāditam VidSrk_41.27 *(1407)b / devi tvad vadanopamāna suhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ VidSrk_4.5 *(34)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478341 (0.0):
devānām api paśyantāṃ VidSrk_38.9a *(1262a) / devi tvadvadanopamānasuhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ VidSrk_4.5a *(34a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260812 (0.0):
kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33) / devi tvadvadanopamānasuhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ $ paśya vyomani lohitāyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871531 (0.0):
kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33) / devi tvadvadanopamānasuhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ paśya vyomani lohitāyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083372 (1.192):
kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt+tat+vas+śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33) / devi tvadvadanopamānasuhṛdām+eṣām+sarojanmanām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449883 (0.050):
paśyanto nija kaṇṭha kāṇḍa malināṃ kādambinīm unnata VidSrk_10.22 *(236)c / paśya vyomani lohitāyati śanair eṣā daśā vartate VidSrk_4.5 *(34)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484085 (0.050):
paśya vyomani lohitāyati śanair eṣā daśā vartate VidSrk_4.5b *(34b)
śanair eṣā daśā vartate / / itthaṃ saṃkucad ambajānukaraṇa vyājopanītāñjaleḥ śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061587 (0.0):
devi tvad vadanopamāna suhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ $ paśya vyomani / lohitāyati śanair eṣā daśā vartate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440044 (0.0):
itthaṃ nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ VidSrk_4.6 *(35)d / itthaṃ saṃkucad ambajānukaraṇa vyājopanītāñjaleḥ VidSrk_4.5 *(34)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449884 (0.0):
paśyanto nija kaṇṭha kāṇḍa malināṃ kādambinīm unnata VidSrk_10.22 *(236)c / paśya vyomani lohitāyati śanair eṣā daśā vartate VidSrk_4.5 *(34)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484085 (0.0):
paśya vyomani lohitāyati śanair eṣā daśā vartate VidSrk_4.5b *(34b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260821 (0.0):
devi tvadvadanopamānasuhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ $ paśya vyomani lohitāyati / śanair eṣā daśā vartate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871540 (0.0):
devi tvadvadanopamānasuhṛdām eṣāṃ sarojanmanāṃ paśya vyomani lohitāyati / śanair eṣā daśā vartate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083386 (0.050):
paśya vyomani lohitāyati śanais+eṣā daśā vartate / / ittham+saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjales+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460197 (0.056):
itthaṃ saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjaleḥ VidSrk_4.5c *(34c)
vañcita pārvatī kamucitam saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061595 (0.0):
itthaṃ saṃkucad ambajānukaraṇa vyājopanītāñjaleḥ % śambhor / vañcita pārvatī kamucitam saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489671 (0.0):
śambūko 'pi yad atra durlabhatarair ratnair anarghaiḥ saha VidSrk_33.2 / śambhor vañcita pārvatī kamucitam saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ VidSrk_4.5 *(34)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500369 (0.0):
śambho vañcitapārvatīkam ucitaṃ saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ VidSrk_4.5d *(34d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260831 (0.0):
itthaṃ saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjaleḥ % śambho vañcitapārvatīkam / ucitaṃ saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871550 (0.0):
itthaṃ saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjaleḥ śambho vañcitapārvatīkam / ucitaṃ saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083398 (0.031):
śambhos+vañcitapārvatīkam+ucitam+saṃdhyārcanam+pātu vas+ // VidSrk_4.5
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064294 (0.050):
vācontaḥ sphuritā bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339237 (0.050):
bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 *(115) // / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261790 (0.063):
śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //. / sa pātu viśvam adyāpi $ yasya mūrdhni navaḥ śaśī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872509 (0.063):
śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //. / sa pātu viśvam adyāpi yasya mūrdhni navaḥ śaśī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063741 (0.064):
anyonya pratikūlam īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338683 (0.064):
īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahaja śailīdbhavānām idaṃ niḥsnehāsi kuto na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061605 (0.0):
vañcita pārvatī kamucitam saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) // / rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahaja śailīdbhavānām idaṃ $ niḥsnehāsi kuto na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260834 (0.0):
ucitaṃ saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //. / rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahajaḥ śailodbhavānām ayaṃ $ niḥsnehāsi kathaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871553 (0.0):
ucitaṃ saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //. / rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahajaḥ śailodbhavānām ayaṃ niḥsnehāsi kathaṃ na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083401 (0.0):
śambhos+vañcitapārvatīkam+ucitam+saṃdhyārcanam+pātu vas+ // VidSrk_4.5 / rājaśekharasya / kasmāt+pārvati niṣṭhurā+asi sahajas+śailodbhavānām+ayam+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449289 (1.788):
niḥsnehāsi kuto na bhasma paruṣaḥ snehaṃ kvacin nindati VidSrk_4.6 *(35)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14441785 (0.021):
kastūrībhiḥ kim iha likhito drāviḍaḥ patra bhaṅgaḥ VidSrk_16.24 *(407)b / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahaja śailīdbhavānām idaṃ VidSrk_4.6 *(35)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464398 (0.048):
kasmāt tvaṃ tātagehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā VidSrk_5.28a / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahajaḥ śailodbhavānām ayaṃ VidSrk_4.6a *(35a)
bhasma paruṣaḥ snehaṃ kvacin nindati / / kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved itthaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12977883 (0.0):
niḥsnehāsi kathaṃ, na bhasmapuruṣaḥ snehaṃ vibharti kvacit / / MSS_9214 2 kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame, sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061618 (0.0):
kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahaja śailīdbhavānām idaṃ $ niḥsnehāsi kuto na / bhasma paruṣaḥ snehaṃ kvacin nindati &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14449293 (0.0):
niḥsnehāsi kuto na bhasma paruṣaḥ snehaṃ kvacin nindati VidSrk_4.6 *(35)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260855 (0.0):
na bhasmapuruṣaḥ snehaṃ bibharti kvacit & / kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved % itthaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871574 (0.0):
bhasmapuruṣaḥ snehaṃ bibharti kvacit / / kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved itthaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443010 (1.192):
kopa prasāda hasitāni kutaḥ śaśāṅke VidSrk_17.34 *(498)d / kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved VidSrk_4.6
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467251 (1.192):
kopaprasādahasitāni kutaḥ śaśāṅke VidSrk_17.34d *(498d) / kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved VidSrk_4.6c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083420 (0.021):
kopas+te mayi niṣphalas+priyatame sthāṇau phalam+kim+bhavet+
nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061627 (0.0):
kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved % itthaṃ / nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440036 (0.0):
itthaṃ duḥsaha dāha dāyini dhṛta dveṣāpi puṣpāyudhe VidSrk_18.2 *(536)c / itthaṃ nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ VidSrk_4.6 *(35)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260856 (0.041):
kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved % itthaṃ / nirvacanīkṛto girijayā śambhuś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871575 (0.041):
kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved itthaṃ / nirvacanīkṛto girijayā śambhuś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12977884 (0.055):
MSS_9214 2 kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame, sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved / itthaṃ nirvacanīkṛto girijayā śaṃbhuściraṃ pātu vaḥ //
bhojadevasya (Skmsa.u.ka. 31) / vapuḥ prādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā purāre na prāyaḥ kvacid api
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385212 (0.0):
vākyārthatā yathā / {vapuḥprādurbhāvādanumitamidaṃ janmani purā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087820 (0.0):
vākyārthatā yathā vapuḥprādurbhāvādanumitamidaṃ janmani purā purāre na
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510681 (0.0):
dhruvaṃ mokṣaṃ līlāṃ kim api puruṣārthaṃ prasavite || Smst_Add_10 / vapuḥprādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā
Sivamahimnastava (sivmstpu.htm.txt) 24367067 (0.0):
vapuḥprādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā / purāre naivāhaṃ kvacid api bhavantaṃ praṇatavān |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061641 (0.0):
nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) // / bhojadevasya (Skmsa.u.ka. 31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337193 (0.0):
raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti // VidSrk_4.25 *(54) // / bhojadevasya | (Skmsa.u.ka. 61)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260874 (0.0):
nirvacanīkṛto girijayā śambhuś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //. / vapuḥprādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā $ purāre na prāyaḥ kvacid api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871593 (0.0):
nirvacanīkṛto girijayā śambhuś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //. / vapuḥprādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā purāre na prāyaḥ kvacid api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450381 (5.960):
puraḥ pāṇḍu prāyaṃ tad anu kapilimnā kṛta padaṃ VidSrk_13.17 *(322)a / purāre na prāyaḥ kvacid api bhavantaṃ praṇatavān VidSrk_4.7 *(36)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485211 (5.960):
purāriḥ saṃvṛṇvan vigaladupasaṃvyānam ajine VidSrk_4.40c *(69c) / purāre na prāyaḥ kvacid api bhavantaṃ praṇatavān VidSrk_4.7b *(36b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083441 (5.960):
ittham+nirvacanīkṛtas+girijayā śambhus+ciram+pātu vas+ // VidSrk_4.6 *(35) / vapuḥprādurbhāvāt+anumitam+idam+janmani purā
Sivamahimnastava (sivmstxu.htm.txt) 27448819 (0.024):
vapuḥprādurbhāvāt+anumitam+idam+janmani purā / purāre na+eva+aham+kvacit+api bhavantam+praṇatavān |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497229 (0.030):
vapur muñcad bālyaṃ kim api kamanīyaṃ mṛgadṛśaḥ VidSrk_15.18d *(351d) / vapuḥprādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā VidSrk_4.7a *(36a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455322 (0.033):
vapur muñcad bālyaṃ kim api kamanīyaṃ mṛga dṛśaḥ VidSrk_15.18 *(351)d / vapuḥ prādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā VidSrk_4.7 *(36)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17384770 (0.045):
nirvāṇa bāṇa dīpaṃ jagad idam adyoti ratnena // VidSrk_50.9 *(1706) //* / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2127, bhojadevasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339642 (0.060):
hala dharaḥ śriyaḥ vaḥ kriyāt // VidSrk_6.24 *(127) // / puruṣottama devasya | (Skmsa.u.ka. 238; Brsbha.ra.si. 2.4.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062250 (0.062):
raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti // VidSrk_4.25 *(54) // / bhojadevasya | (Skmsa.u.ka. 61) / jvālevordhva visarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso $
bhavantaṃ praṇatavān / / naman janmany asminn aham atanur agre 'py anatibhāṅ maheśa kṣantavyaṃ tad
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385212 (0.0):
purāre na prāyaḥ kvacidapi bhavantaṃ praṇatavān /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385223 (0.0):
purāre na prāyaḥ kvacidapi bhavantaṃ praṇatavān / / naman muktaḥ saṃpratyahamatanuragre 'pyanatibhāṅ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087820 (0.0):
vākyārthatā yathā vapuḥprādurbhāvādanumitamidaṃ janmani purā purāre na / prāyaḥ kvacidapi bhavantaṃ praṇatavān /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087831 (0.0):
vākyārthatā yathā vapuḥprādurbhāvādanumitamidaṃ janmani purā purāre na / prāyaḥ kvacidapi bhavantaṃ praṇatavān / / naman muktaḥ saṃpratyahamatanuragre 'pyanatibhāk maheśa kṣantavyaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061650 (0.0):
vapuḥ prādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā $ purāre na prāyaḥ kvacid / api bhavantaṃ praṇatavān &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260883 (0.0):
vapuḥprādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā $ purāre na prāyaḥ kvacid api / bhavantaṃ praṇatavān &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871602 (0.0):
vapuḥprādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā purāre na prāyaḥ kvacid api / bhavantaṃ praṇatavān /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14448472 (1.788):
na bhuja latikā gāḍhāśleṣaiḥ śramaṃ lalitā yayur VidSrk_19.52 *(610)c / naman janmany asminn aham atanur agre 'py anatibhāṅ VidSrk_4.7 *(36)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27480312 (1.788):
na bhujalatikāgāḍhāśleṣaiḥ śramaṃ lalitā yayur VidSrk_19.52c *(610c) / namañ janmany asminn aham atanur agre 'py anatibhāṅ VidSrk_4.7c *(36c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083443 (0.022):
purāre na prāyas+kvacit+api bhavantam+praṇatavān / / naman+janmani+asmin+aham+atanus+agre+api+anatibhāk+
Sivamahimnastava (sivmstpu.htm.txt) 24367071 (0.032):
purāre naivāhaṃ kvacid api bhavantaṃ praṇatavān | / naman muktaḥ sampraty atanur aham agre 'py anatimān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450381 (0.051):
purāre na prāyaḥ kvacid api bhavantaṃ praṇatavān VidSrk_4.7 *(36)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485211 (0.051):
purāre na prāyaḥ kvacid api bhavantaṃ praṇatavān VidSrk_4.7b *(36b)
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510687 (0.054):
purāre nai7vā7haṃ kvacid api bhavantaṃ praṇatavān | / naman muktaḥ sampraty atanur aham agre 'py anatimān
Sivamahimnastava (sivmstxu.htm.txt) 27448823 (0.059):
purāre na+eva+aham+kvacit+api bhavantam+praṇatavān | / naman+muktas+samprati+atanus+aham+agre+api+anatimān+
Sivamahimnastava (sivmstau.htm.txt) 9510694 (0.059):
naman muktaḥ sampraty atanur aham agre 'py anatimān / maheśa kṣantavyaṃ tad idam aparādhadvayam api || Smst_Add_11
Sivamahimnastava (sivmstxu.htm.txt) 27448833 (0.059):
naman+muktas+samprati+atanus+aham+agre+api+anatimān+ / maheśa kṣantavyam+tat+idam+aparādhadvayam+api || Smst_Add_11
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083451 (0.059):
naman+janmani+asmin+aham+atanus+agre+api+anatibhāk+ / maheśa kṣantavyam+tat+idam+aparādhadvayam+api // VidSrk_4.7 *(36) //
idam aparādha dvayam api // VidSrk_4.7 *(36) // / muñjasya | (Skmsa.u.ka. 471)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061657 (0.0):
naman janmany asminn aham atanur agre 'py anatibhāṅ % maheśa kṣantavyaṃ / tad idam aparādha dvayam api // VidSrk_4.7 *(36) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452715 (0.0):
mahī bhāraṃ voḍhuṃ bhuja bhujaga rājaḥ prabhavati VidSrk_32.19 *(1013)b / maheśa kṣantavyaṃ tad idam aparādha dvayam api VidSrk_4.7 *(36)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490833 (0.0):
mahībhāraṃ voḍhuṃ bhujabhujagarājaḥ prabhavati VidSrk_32.19b *(1013b) / maheśa kṣantavyaṃ tad idam aparādhadvayam api VidSrk_4.7d *(36d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260884 (0.0):
namañ janmany asminn aham atanur agre 'py anatibhāṅ % maheśa kṣantavyaṃ / tad idam aparādhadvayam api // VidSrk_4.7 *(36) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871603 (0.0):
namañ janmany asminn aham atanur agre 'py anatibhāṅ maheśa kṣantavyaṃ tad / idam aparādhadvayam api // VidSrk_4.7 *(36) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083453 (0.0):
maheśa kṣantavyam+tat+idam+aparādhadvayam+api // VidSrk_4.7 *(36) //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13385223 (0.039):
naman muktaḥ saṃpratyahamatanuragre 'pyanatibhāṅ / maheśa kṣantavyaṃ tadidamaparādhadvayamapi //501//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087831 (0.042):
naman muktaḥ saṃpratyahamatanuragre 'pyanatibhāk maheśa kṣantavyaṃ / tadidamaparādhadvayamapi // 501 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358144 (0.049):
pratikandaraṃ pratinadi prayūṣaraṃ bhrāmyasi // VidSrk_23.5 *(756) // / muñjasya | (Skmsa.u.ka. 1857, keśaṭasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26102683 (0.060):
avasthitaika caraṇo dharmaḥ kathaṃ bhrāmyati // VidSrk_41.75 *(1455) // / cittūkasya | (Skmsa.u.ka. 1391) / tvaṃ dharma bhūs tvam iha saṃgara mūrdhni bhīmaḥ $ kīrtyārjuno 'si
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17377631 (0.060):
avasthitaika caraṇo dharmaḥ kathaṃ bhrāmyati // VidSrk_41.75 *(1455) // / cittūkasya | (Skmsa.u.ka. 1391) / tvaṃ dharma bhūs tvam iha saṃgara mūrdhni bhīmaḥ kīrtyārjuno 'si nakulena
kiṃ vācyo mahimā mahā jala nidher yasyendra vajrāhatas trasto bhū bhṛd
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061669 (0.0):
tad idam aparādha dvayam api // VidSrk_4.7 *(36) // / muñjasya | (Skmsa.u.ka. 471) / kiṃ vācyo mahimā mahā jala nidher yasyendra vajrāhatas $ trasto bhū bhṛd
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14442539 (0.0):
kiṃ vācyo mahimā mahā jala nidher yasyendra vajrāhatas VidSrk_4.8 *(37)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466067 (0.0):
kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yatrendravajrāhati VidSrk_36.16a *(1208a) / kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yasyendravajrāhatas VidSrk_4.8a *(37a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260898 (0.0):
tad idam aparādhadvayam api // VidSrk_4.7 *(36) //. / kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yasyendravajrāhatas $ trasto bhūbhṛd
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871614 (0.0):
idam aparādhadvayam api // VidSrk_4.7 *(36) //. / kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yasyendravajrāhatas trasto bhūbhṛd amajjad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083461 (0.034):
kim+vācyas+mahimā mahājalanidhes+yasya+indravajrāhatas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466055 (0.040):
kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yatrendravajrāhati VidSrk_36.16a *(1208a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24293119 (0.040):
VidSrk_36.15 *(1207) // / kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yatrendravajrāhati $ trasto
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10903834 (0.040):
VidSrk_36.15 *(1207) // / kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yatrendravajrāhati trasto
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446828 (0.048):
trastā kokila kūjitād api giraṃ nonmudrayaty ātmanaḥ VidSrk_18.2 *(536)b / trasto bhū bhṛd amajjad ambu nicaye kaulīla potākṛtiḥ VidSrk_4.8 *(37)b
amajjad ambu nicaye kaulīla potākṛtiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061675 (0.0):
kiṃ vācyo mahimā mahā jala nidher yasyendra vajrāhatas $ trasto bhū bhṛd / amajjad ambu nicaye kaulīla potākṛtiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446832 (0.0):
trastā kokila kūjitād api giraṃ nonmudrayaty ātmanaḥ VidSrk_18.2 *(536)b / trasto bhū bhṛd amajjad ambu nicaye kaulīla potākṛtiḥ VidSrk_4.8 *(37)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096544 (0.038):
kiṃ vācyo mahimā mahā jalanidher yatrendra vajrāhati $ trasto bhūbhṛd / amajjad ambu vicalat kaulīla potākṛtiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371492 (0.038):
kiṃ vācyo mahimā mahā jalanidher yatrendra vajrāhati trasto bhūbhṛd / amajjad ambu vicalat kaulīla potākṛtiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24293131 (0.038):
bhūbhṛdamajjadambuvicalatkaulīlapotākṛtiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10903845 (0.038):
bhūbhṛdamajjadambuvicalatkaulīlapotākṛtiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475864 (0.048):
trasto bhūbhṛdamajjadambuvicalatkaulīlapotākṛtiḥ VidSrk_36.16b *(1208b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475854 (0.051):
trasto bhūbhṛd amajjad ambunicaye kaulīlapotākṛtiḥ VidSrk_4.8b *(37b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260899 (0.051):
kiṃ vācyo mahimā mahājalanidher yasyendravajrāhatas $ trasto bhūbhṛd / amajjad ambunicaye kaulīlapotākṛtiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16117553 (0.056):
mahājalanidhes+yatra+indravajrāhatitrastas+bhūbhṛdamajjadambuvicalatkaulīlapotākṛtis+
maināko 'pi gabhīra nīra viluṭhan pāṭhīna pṛṣṭhocchalac
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061682 (0.0):
amajjad ambu nicaye kaulīla potākṛtiḥ & / maināko 'pi gabhīra nīra viluṭhan pāṭhīna pṛṣṭhocchalac %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096548 (0.0):
amajjad ambu vicalat kaulīla potākṛtiḥ & / maināko 'pi gabhīra nīra viluṭhat pāṭhīna pṛṣṭhollasac %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14453317 (0.0):
maitraṃ maṇḍalam ujjvalaṃ ciram adho nītās tathā kaṇṭakāḥ VidSrk_16.62 / maināko 'pi gabhīra nīra viluṭhan pāṭhīna pṛṣṭhocchalac VidSrk_4.8 *(37)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371496 (0.0):
amajjad ambu vicalat kaulīla potākṛtiḥ / / maināko 'pi gabhīra nīra viluṭhat pāṭhīna pṛṣṭhollasac
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24293135 (0.0):
bhūbhṛdamajjadambuvicalatkaulīlapotākṛtiḥ & / maināko 'pi gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhollasac %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10903849 (0.0):
bhūbhṛdamajjadambuvicalatkaulīlapotākṛtiḥ / / maināko 'pi gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhollasac
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14485386 (0.005):
VidSrk_36.16 *(1208)b maināko 'pi / gabhīra nīra viluṭhat pāṭhīna pṛṣṭhollasac
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492264 (0.005):
mainākādimahīdhralabdhavasatiṃ yaḥ pītavān ambudhiṃ VidSrk_33.105c / maināko 'pi gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhoccalac VidSrk_4.8c *(37c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492273 (0.005):
maināko 'pi gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhoccalac VidSrk_4.8c *(37c) / maināko 'pi gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhollasac VidSrk_36.16c *(1208c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260908 (0.005):
amajjad ambunicaye kaulīlapotākṛtiḥ & / maināko 'pi gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhoccalac %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871627 (0.005):
ambunicaye kaulīlapotākṛtiḥ / / maināko 'pi gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhoccalac
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16117560 (0.038):
gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhollasacchevālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083476 (0.039):
mainākas+api gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhoccalat+
chaivālāṅkura koṭi koṭara kuṭī kuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_4.8 *(37) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061692 (0.0):
maināko 'pi gabhīra nīra viluṭhan pāṭhīna pṛṣṭhocchalac % / chaivālāṅkura koṭi koṭara kuṭī kuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_4.8 *(37) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14444736 (0.0):
chidrair amībhir uḍubhiḥ kiraṇavyājena cūrṇāni VidSrk_28.5 *(889)/b / chaivālāṅkura koṭi koṭara kuṭī kuḍyāntare nirvṛtaḥ VidSrk_4.8 *(37)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14469732 (0.0):
VidSrk_36.16 *(1208)c chevālāṅkura koṭi koṭara kuṭī kuḍyāntare nirvṛtaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371508 (0.0):
chevālāṅkura koṭi koṭara kuṭī kuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_36.16 *(1208)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471382 (0.0):
chevālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare nirvṛtaḥ VidSrk_36.16d *(1208d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471392 (0.0):
chaivālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare nirvṛtaḥ VidSrk_4.8d *(37d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871638 (0.0):
chaivālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_4.8 *(37) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10903861 (0.0):
chevālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_36.16 *(1208) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083485 (1.192):
śaivālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare nirvṛtas+ // VidSrk_4.8 *(37) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16117571 (1.192):
gabhīranīraviluṭhatpāṭhīnapṛṣṭhollasacchevālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24293147 (0.055):
chevālāṅkurakoṭikoṭarakuṭīkuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_36.16 *(1208) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096560 (0.060):
chevālāṅkura koṭi koṭara kuṭī kuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_36.16 *(1208)
vallaṇasya / tādṛk sapta samudra mudrita mahī bhūbhṛdbhir abhraṃ kaṣais tāvadbhiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061702 (0.0):
chaivālāṅkura koṭi koṭara kuṭī kuḍyāntare nirvṛtaḥ // VidSrk_4.8 *(37) // / vallaṇasya / tādṛk sapta samudra mudrita mahī bhūbhṛdbhir abhraṃ kaṣais $ tāvadbhiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446321 (0.0):
tāḍītāḍaṅka mātrābharaṇa pariṇatīny ullasat sindu vāra VidSrk_41.25 / tādṛk sapta samudra mudrita mahī bhūbhṛdbhir abhraṃ kaṣais VidSrk_4.9
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474582 (0.0):
tāto 'yaṃ naiṣa tātaḥ stanam urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra VidSrk_5.20b / tādṛksaptasamudramudritamahī bhūbhṛdbhir abhraṃkaṣais VidSrk_4.9a *(38a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260937 (0.0):
/emend, @viluṭhan pāṭhīna@ /edKG} / tādṛksaptasamudramudritamahī bhūbhṛdbhir abhraṃkaṣais $ tāvadbhiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871656 (0.0):
/emend, @viluṭhan pāṭhīna@ /edKG} / tādṛksaptasamudramudritamahī bhūbhṛdbhir abhraṃkaṣais tāvadbhiḥ parivāritā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083505 (0.038):
\emend, @viluṭhan pāṭhīna@ \edKG} / tādṛksaptasamudramudritamahī bhūbhṛdbhis+abhraṃkaṣais+
parivāritā pṛthu pṛthu dvīpaiḥ samantād iyam / / yasya sphāra phaṇā maṇau nilayanāt tiryak kalaṅkākṛtiḥ śeṣaḥ so 'py agamad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061709 (0.0):
tādṛk sapta samudra mudrita mahī bhūbhṛdbhir abhraṃ kaṣais $ tāvadbhiḥ / parivāritā pṛthu pṛthu dvīpaiḥ samantād iyam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061716 (0.0):
yasya sphāra phaṇā maṇau nilayanāt tiryak kalaṅkākṛtiḥ % śeṣaḥ so 'py
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14446443 (0.0):
tāvat saṃtama sāccha bhalla pariṣat saṃdhyāstram āpīyate VidSrk_27.7 / tāvadbhiḥ parivāritā pṛthu pṛthu dvīpaiḥ samantād iyam VidSrk_4.9 *(38)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14453899 (0.0):
yasya sphāra phaṇā maṇau nilayanāt tiryak kalaṅkākṛtiḥ VidSrk_4.9 *(38)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260948 (0.028):
yasya sphāraphaṇāmaṇau nilayanān majjatkalaṅkākṛtiḥ % śeṣaḥ so 'py agamad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871667 (0.028):
yasya sphāraphaṇāmaṇau nilayanān majjatkalaṅkākṛtiḥ śeṣaḥ so 'py agamad
yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061724 (0.0):
yasya sphāra phaṇā maṇau nilayanāt tiryak kalaṅkākṛtiḥ % śeṣaḥ so 'py / agamad yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14489985 (0.0):
śeṣaḥ so 'py agamad yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave VidSrk_4.9
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501239 (0.0):
śeṣaṃ kleśayituṃ diśaḥ sthagayituṃ peṣṭuṃ dharitrībhṛtaḥ VidSrk_41.46a / śeṣaḥ so 'py agamad yadaṅgadapadaṃ tasmai namaḥ śambhave VidSrk_4.9d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871674 (0.0):
yasya sphāraphaṇāmaṇau nilayanān majjatkalaṅkākṛtiḥ śeṣaḥ so 'py agamad / yadaṅgadapadaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083531 (0.021):
śeṣas+sas+api+agamat+yadaṅgadapadam+tasmai namas+śambhave // VidSrk_4.9
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260955 (0.031):
yasya sphāraphaṇāmaṇau nilayanān majjatkalaṅkākṛtiḥ % śeṣaḥ so 'py agamad / yadaṅgadapadaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) //.
vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 13) / gāḍha granthi praphullad gala vikala phaṇā pīṭha niryad viṣāgni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061737 (0.0):
agamad yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) // / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 13)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14443893 (0.0):
galita vibhavasyājhevādya dyutir masṛṇā raveḥ VidSrk_13.12 *(317)b / gāḍha granthi praphullad gala vikala phaṇā pīṭha niryad viṣāgni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077408 (0.030):
udatārayan manasijo devaḥ sa mūrcchā guruḥ // VidSrk_19.10 *(568) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 1173) / yad etad dhanyānām urasi yuvatī saṅga samaye $ samārūḍhaṃ kiṃcit pulakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352351 (0.030):
udatārayan manasijo devaḥ sa mūrcchā guruḥ // VidSrk_19.10 *(568) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 1173)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336711 (0.036):
nāga nāla grathita śava śiraḥ śreṇayo bhairavasya // VidSrk_4.10 *(39) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 62, bhavabhūteḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17382089 (0.038):
mugdhāvaktra mṛṇālinī madhuni vā yasyāviśeṣo rasaḥ // VidSrk_48.16 *(1609) / vallaṇasya | (Ss 4.10, Skmsa.u.ka. 2332)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062036 (0.038):
trailokya nagarārambha % mūla stambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 13, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336979 (0.038):
trailokya nagarārambha mūla stambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 13, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366699 (0.043):
śarabhaḥ parāṃ hṛdi ghṛṇām āyāti jāti smaraḥ // VidSrk_33.28 *(1046) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1812, vallaṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383662 (0.047):
anunāthati stana yugaṃ patrāvṛtaṃ mā kṛthāḥ // VidSrk_49.27 *(1664) // / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 851, Kp 142)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367030 (0.047):
kīrṇa kanaka jyotsno girīṇāṃ patiḥ // VidSrk_33.38 *(1056) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 1811)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092086 (0.050):
kīrṇa kanaka jyotsno girīṇāṃ patiḥ // VidSrk_33.38 *(1056) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 1811) / durdināni praśāntāni $ dṛṣṭas tvaṃ tejasāṃ nidhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347667 (0.054):
viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 836, Smvsū.mu. 53.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26084105 (0.055):
uktam // VidSrk_23.36 *(787) // / sonnokasya | (Skmsa.u.ka. 934, sollokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352765 (0.055):
chvāsa ccheda taraṅgita stana yugaṃ prīṇāti śṛṅgāriṇī // VidSrk_19.23 / sonnokasya | (Skmsa.u.ka. 1142)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359049 (0.055):
// VidSrk_23.36 *(787) // / sonnokasya | (Skmsa.u.ka. 934, sollokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17370729 (0.055):
priyām abhisaraty udvepamānaḥ kṣaṇam // VidSrk_35.36 *(1183) // / sonnokasya | (Skmsa.u.ka. 2035, sohlokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070748 (0.055):
prema kruddhanagātmajāṅghri vinati krīḍā vrate dīkṣitaḥ // VidSrk_14.6 / (Skmsa.u.ka. 466, lalitokasya) / sa jayati saṃkalpa bhavo rati mukha śata patra cumbana bhramaraḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096250 (0.055):
mahātmano na vapuṣi svalpo 'pi toya vyayaḥ // VidSrk_36.6 *(1198) // / (Skmsa.u.ka. 1699, keśaṭasya; Svsu.ā. 884)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371198 (0.055):
na vapuṣi svalpo 'pi toya vyayaḥ // VidSrk_36.6 *(1198) // / (Skmsa.u.ka. 1699, keśaṭasya; Svsu.ā. 884)
jvālāniṣṭapta candra dravad amṛta rasa proṣita preta bhāvāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061746 (0.0):
gāḍha granthi praphullad gala vikala phaṇā pīṭha niryad viṣāgni $ / jvālāniṣṭapta candra dravad amṛta rasa proṣita preta bhāvāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14445204 (0.0):
jvālā jālakaṭāla jāṅgala taṭī niṣkūjakoyaṣṭayaḥ VidSrk_31.5 *(985)b / jvālāniṣṭapta candra dravad amṛta rasa proṣita preta bhāvāḥ VidSrk_4.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083551 (0.0):
gāḍhagranthipraphulladgalavikalaphaṇāpīḍaniryadviṣāgnijvālānistaptacandradravat+amṛtarasaproṣitapretabhāvās+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27472426 (0.046):
jvālānistaptacandradravad amṛtarasaproṣitapretabhāvāḥ VidSrk_4.10b *(39b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260973 (0.046):
gāḍhagranthipraphulladgalavikalaphaṇāpīḍaniryadviṣāgni $ / jvālānistaptacandradravad amṛtarasaproṣitapretabhāvāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871692 (0.046):
gāḍhagranthipraphulladgalavikalaphaṇāpīḍaniryadviṣāgni / jvālānistaptacandradravad amṛtarasaproṣitapretabhāvāḥ /
ujjṛmbhā babhru netra dyutim asakṛd asṛk tṛṣṇayālokayantyaḥ pāntu tvāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061755 (0.0):
jvālāniṣṭapta candra dravad amṛta rasa proṣita preta bhāvāḥ & / ujjṛmbhā babhru netra dyutim asakṛd asṛk tṛṣṇayālokayantyaḥ % pāntu tvāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14440418 (0.0):
ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute VidSrk_19.44 / ujjṛmbhā babhru netra dyutim asakṛd asṛk tṛṣṇayālokayantyaḥ VidSrk_4.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461010 (0.0):
ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute VidSrk_19.44c / ujjṛmbhā babhrunetradyutim asakṛd asṛktṛṣṇayālokayantyaḥ VidSrk_4.10c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260984 (0.0):
ujjṛmbhā babhrunetradyutim asakṛd asṛktṛṣṇayālokayantyaḥ % pāntu tvāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871703 (0.0):
ujjṛmbhā babhrunetradyutim asakṛd asṛktṛṣṇayālokayantyaḥ pāntu tvāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083553 (0.025):
gāḍhagranthipraphulladgalavikalaphaṇāpīḍaniryadviṣāgnijvālānistaptacandradravat+amṛtarasaproṣitapretabhāvās+ / ujjṛmbhās+babhrunetradyutim+asakṛt+asṛktṛṣṇayā+ālokayantyas+
nāga nāla grathita śava śiraḥ śreṇayo bhairavasya // VidSrk_4.10 *(39) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061766 (0.0):
ujjṛmbhā babhru netra dyutim asakṛd asṛk tṛṣṇayālokayantyaḥ % pāntu tvāṃ / nāga nāla grathita śava śiraḥ śreṇayo bhairavasya // VidSrk_4.10 *(39) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14450027 (0.0):
pāntu tvāṃ nāga nāla grathita śava śiraḥ śreṇayo bhairavasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484441 (0.049):
pāntu tvāṃ nāganālagrathitaśivaśiraḥśreṇayo bhairavasya VidSrk_4.10d / pānthas taptvā prasuptas tadanu tatatṛṇe dhāmani grāmadevyāḥ VidSrk_39.2b
vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 62, bhavabhūteḥ) / babhru bhrū śmaśru keśaṃ śikharam iva girer lagna dāvāgni mālaṃ netraiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061781 (0.0):
nāga nāla grathita śava śiraḥ śreṇayo bhairavasya // VidSrk_4.10 *(39) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 62, bhavabhūteḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473121 (0.0):
VidSrk_4.10 *(39)d babhru bhrū śmaśru keśaṃ śikharam iva girer
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27487944 (0.0):
babhūva valmīkabhavaḥ purā kavis VidSrk_50.22a *(1719a) / babhrubhrūśmaśrukeśaṃ śikharam iva girer lagnadāvāgnimālaṃ VidSrk_4.11a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261004 (0.0):
/Ingalls, @phaṇapīṭha@ /edKG} / babhrubhrūśmaśrukeśaṃ śikharam iva girer lagnadāvāgnimālaṃ $ netraiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871723 (0.0):
/Ingalls, @phaṇapīṭha@ /edKG} / babhrubhrūśmaśrukeśaṃ śikharam iva girer lagnadāvāgnimālaṃ netraiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17341908 (0.015):
makarandaṃ madhulihaḥ // VidSrk_9.10 *(200) // / bhava bhūteḥ (Skmsa.u.ka. 1256)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17380760 (0.015):
dvitrāvaskanda mandaḥ katham api calati syandano bhānavīyaḥ // VidSrk_46.3 / bhava bhūteḥ | (Skmsa.u.ka. 1541, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083586 (0.019):
\Ingalls, @phaṇapīṭha@ \edKG} / babhrubhrūśmaśrukeśam+śikharam+iva gires+lagnadāvāgnimālam+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077408 (0.022):
udatārayan manasijo devaḥ sa mūrcchā guruḥ // VidSrk_19.10 *(568) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 1173) / yad etad dhanyānām urasi yuvatī saṅga samaye $ samārūḍhaṃ kiṃcit pulakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352351 (0.022):
udatārayan manasijo devaḥ sa mūrcchā guruḥ // VidSrk_19.10 *(568) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 1173)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17382089 (0.035):
mugdhāvaktra mṛṇālinī madhuni vā yasyāviśeṣo rasaḥ // VidSrk_48.16 *(1609) / vallaṇasya | (Ss 4.10, Skmsa.u.ka. 2332)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061725 (0.036):
agamad yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) // / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 13)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336669 (0.036):
yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) // / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 13)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367029 (0.036):
kīrṇa kanaka jyotsno girīṇāṃ patiḥ // VidSrk_33.38 *(1056) // / vallaṇasya (Skmsa.u.ka. 1811)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383662 (0.040):
anunāthati stana yugaṃ patrāvṛtaṃ mā kṛthāḥ // VidSrk_49.27 *(1664) // / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 851, Kp 142)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366699 (0.041):
śarabhaḥ parāṃ hṛdi ghṛṇām āyāti jāti smaraḥ // VidSrk_33.28 *(1046) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1812, vallaṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17384549 (0.041):
vacanāni pallavayituṃ jānāti yogeśvaraḥ // VidSrk_50.2 *(1699) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 2126, bhavānandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353768 (0.042):
pracala valaya mālāsphāla kolāhalena // VidSrk_20.5 *(616) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 1179, bhavabhūteḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345691 (0.046):
prema kruddhanagātmajāṅghri vinati krīḍā vrate dīkṣitaḥ // VidSrk_14.6 / (Skmsa.u.ka. 466, lalitokasya) / sa jayati saṃkalpa bhavo rati mukha śata patra cumbana bhramaraḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337950 (0.052):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
piṅgogra tārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kāla meghaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061789 (0.0):
babhru bhrū śmaśru keśaṃ śikharam iva girer lagna dāvāgni mālaṃ $ netraiḥ / piṅgogra tārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kāla meghaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457677 (0.0):
VidSrk_4.11 *(40)a netraiḥ piṅgogra tārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261016 (0.0):
piṅgogratārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kālameghaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871735 (0.0):
piṅgogratārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kālameghaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27482722 (1.192):
netraiḥ piṅgogratārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kālameghaḥ
daṃṣṭrācandra prabhābhiḥ prakaṭita subṛhattālu pātāla mūlaṃ śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061799 (0.0):
piṅgogra tārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kāla meghaḥ & / daṃṣṭrācandra prabhābhiḥ prakaṭita subṛhattālu pātāla mūlaṃ % śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481131 (0.0):
VidSrk_4.11 *(40)b daṃṣṭrācandra prabhābhiḥ / prakaṭita subṛhattālu pātāla mūlaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27476867 (0.0):
daṃṣṭrācandraprabhābhiḥ prakaṭitasubṛhattālupātālamūlaṃ VidSrk_4.11c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261025 (0.0):
piṅgogratārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kālameghaḥ & / daṃṣṭrācandraprabhābhiḥ prakaṭitasubṛhattālupātālamūlaṃ % śambho vaktraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871744 (0.0):
piṅgogratārais tribhir iva ravibhiś chidritaḥ kālameghaḥ / / daṃṣṭrācandraprabhābhiḥ prakaṭitasubṛhattālupātālamūlaṃ śambho vaktraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083610 (0.0):
daṃṣṭrācandraprabhābhis+prakaṭitasubṛhattālupātālamūlam+
vaktraṃ suvaktra tritaya bhaya karaṃ hantv adhaṃ dakṣiṇaṃ vaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061809 (0.0):
daṃṣṭrācandra prabhābhiḥ prakaṭita subṛhattālu pātāla mūlaṃ % śambhor / vaktraṃ suvaktra tritaya bhaya karaṃ hantv adhaṃ dakṣiṇaṃ vaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465454 (0.0):
VidSrk_4.11 *(40)c śambhor vaktraṃ suvaktra tritaya bhaya karaṃ hantv
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500357 (0.0):
śambho vaktraṃ suvaktratritayabhayakaraṃ hantv aghaṃ dakṣiṇaṃ vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871753 (0.0):
daṃṣṭrācandraprabhābhiḥ prakaṭitasubṛhattālupātālamūlaṃ śambho vaktraṃ / suvaktratritayabhayakaraṃ hantv aghaṃ dakṣiṇaṃ vaḥ // VidSrk_4.11 *(40)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083617 (0.0):
daṃṣṭrācandraprabhābhis+prakaṭitasubṛhattālupātālamūlam+ / śambhos+vaktram+suvaktratritayabhayakaram+hantu+agham+dakṣiṇam+vas+ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261029 (1.788):
daṃṣṭrācandraprabhābhiḥ prakaṭitasubṛhattālupātālamūlaṃ % śambho vaktraṃ / suvaktratritayabhayakaraṃ hantv aghaṃ dakṣiṇaṃ vaḥ // VidSrk_4.11 *(40)
VidSrk_4.11 *(40) // / rakṣo vibhīṣaṇasya / uddāma danta ruci pallavitārdha candra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061819 (0.0):
vaktraṃ suvaktra tritaya bhaya karaṃ hantv adhaṃ dakṣiṇaṃ vaḥ // / VidSrk_4.11 *(40) // / rakṣo vibhīṣaṇasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261048 (0.0):
/emend/ /Ingalls, hantvadhaṃ /edKG} / rakṣovibhīṣaṇasya / uddāmadantarucipallavitārdhacandra $ jyotsnānipītatimiraprasaroparodhaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871767 (0.0):
/emend/ /Ingalls, hantvadhaṃ /edKG} / rakṣovibhīṣaṇasya / uddāmadantarucipallavitārdhacandra jyotsnānipītatimiraprasaroparodhaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083638 (0.0):
\emend\ \Ingalls, hantvadhaṃ \edKG} / rakṣovibhīṣaṇasya / uddāmadantarucipallavitārdhacandrajyotsnānipītatimiraprasaroparodhas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473129 (1.192):
VidSrk_4.11 *(40)d uddāma danta ruci pallavitārdha candra
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928634 (0.058):
MSS_6800 1 uddāmadantarucipallavitārdhacandra / jyotsnānipītatimiraprasaroparodhaḥ /
jyotsnā nipīta timira prakarāvarodhaḥ / / śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambhor ambhodharāvali ghana dhvanir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061825 (0.0):
uddāma danta ruci pallavitārdha candra $ / jyotsnā nipīta timira prakarāvarodhaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061833 (0.0):
jyotsnā nipīta timira prakarāvarodhaḥ & / śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambhor % ambhodharāvali ghana dhvanir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465461 (0.0):
VidSrk_4.12 *(41)c ambhodharāvali ghana dhvanir aṭṭahāsaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928649 (0.013):
MSS_6800 2 śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261063 (0.030):
uddāmadantarucipallavitārdhacandra $ jyotsnānipītatimiraprasaroparodhaḥ & / śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambho % ambhodharāvalighanadhvanir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871782 (0.030):
uddāmadantarucipallavitārdhacandra jyotsnānipītatimiraprasaroparodhaḥ / / śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambho ambhodharāvalighanadhvanir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481138 (0.040):
VidSrk_4.12 *(41)b śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457684 (0.041):
VidSrk_4.12 *(41)a jyotsnā nipīta timira prakarāvarodhaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083651 (0.048):
śreyāṃsi vas+diśatu tāṇḍavitasya / śambhos+ambhodharāvalighanadhvanis+aṭṭahāsas+ // VidSrk_4.12 *(41) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457347 (0.051):
ambhodharāvalighanadhvanir aṭṭahāsaḥ VidSrk_4.12d *(41d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501712 (0.062):
śreyāṃsi vaḥ sa sugataḥ kurutād apāra VidSrk_1.4a *(5a) / śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambho VidSrk_4.12c *(41c)
aṭṭahāsaḥ // VidSrk_4.12 *(41) // / saṅghamitrasya | (Skmsa.u.ka. 37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061839 (0.0):
śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambhor % ambhodharāvali ghana dhvanir / aṭṭahāsaḥ // VidSrk_4.12 *(41) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465462 (0.0):
VidSrk_4.12 *(41)c ambhodharāvali ghana dhvanir aṭṭahāsaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261065 (0.044):
śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambho % ambhodharāvalighanadhvanir / aṭṭahāsaḥ // VidSrk_4.12 *(41) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871784 (0.044):
śreyāṃsi vo diśatu tāṇḍavitasya śambho ambhodharāvalighanadhvanir / aṭṭahāsaḥ // VidSrk_4.12 *(41) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335533 (0.058):
muni grāmaṇīr arka bandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) // / saṅgha śriyaḥ | (Skmsa.u.ka. 241)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365671 (0.058):
avanī maṇḍalam abhūt // VidSrk_32.19 *(1013) // / saṅgha śriyaḥ | (Skmsa.u.ka. 1606)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070907 (0.058):
dhvanati madhuraḥ pañcama layaḥ // VidSrk_15.1 *(334) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 482 rājokasya, Spdśā.pa. 3274, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336823 (0.058):
bhogīndra ślatha piṅgalotkaṭa jaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ // VidSrk_4.13 / (Skmsa.u.ka. 41, vīryamitrasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345850 (0.058):
madhuraḥ pañcama layaḥ // VidSrk_15.1 *(334) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 482 rājokasya, Spdśā.pa. 3274, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346572 (0.058):
madhu bāndhavaḥ sa bhagavān adyāpi nidrālasaḥ // VidSrk_15.26 *(359) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 480, bhikṣoḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349457 (0.058):
patatu mayi tasyā mṛga dṛśaḥ // VidSrk_17.3 *(467) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 939, Smvsū.mu. 43.12)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376647 (0.058):
dhehi kṣaṇaṃ phalatu śramaḥ // VidSrk_41.38 *(1418) // / vīrya mitrasya | (Skmsa.u.ka. 1638)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340542 (0.060):
priya viprayukta yuvatī marma cchido vāsarāḥ // VidSrk_8.1 *(152) // / saṅgha śrīyaḥ | (Skmsa.u.ka. 1236)
tvaṅgad gaṅgam udañcad indu śakalaṃ bhraśyat kapālāvali
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061848 (0.0):
saṅghamitrasya | (Skmsa.u.ka. 37) / tvaṅgad gaṅgam udañcad indu śakalaṃ bhraśyat kapālāvali $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473140 (0.0):
VidSrk_4.12 *(41)d tvaṅgad gaṅgam udañcad indu śakalaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27476036 (0.0):
tvaṅgadgaṅgam udañcadinduśakalaṃ bhraśyatkapālāvali VidSrk_4.13a *(42a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261078 (0.0):
tvaṅgadgaṅgam udañcadinduśakalaṃ bhraśyatkapālāvali $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871797 (0.0):
tvaṅgadgaṅgam udañcadinduśakalaṃ bhraśyatkapālāvali
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083669 (1.192):
tvaṅgadgaṅgam+udañcadinduśakalam+bhraśyatkapālāvalikroḍabhrāmyadamandamārutarayasphārībhavadbhāṃkṛti
kroḍa bhrāmyad amanda māruta caya sphārībhavad bhāṅkṛti /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061858 (0.0):
tvaṅgad gaṅgam udañcad indu śakalaṃ bhraśyat kapālāvali $ / kroḍa bhrāmyad amanda māruta caya sphārībhavad bhāṅkṛti &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457692 (0.0):
VidSrk_4.13 *(42)a kroḍa bhrāmyad amanda māruta caya sphārībhavad bhāṅkṛti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083672 (0.019):
tvaṅgadgaṅgam+udañcadinduśakalam+bhraśyatkapālāvalikroḍabhrāmyadamandamārutarayasphārībhavadbhāṃkṛti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261079 (0.062):
tvaṅgadgaṅgam udañcadinduśakalaṃ bhraśyatkapālāvali $ / kroḍabhrāmyadamandamārutarayasphārībhavadbhāṃkṛti &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871798 (0.062):
tvaṅgadgaṅgam udañcadinduśakalaṃ bhraśyatkapālāvali / kroḍabhrāmyadamandamārutarayasphārībhavadbhāṃkṛti /
pāyād vo ghana tāṇḍava vyatikara prāg bhāra kheda skhalad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061866 (0.0):
kroḍa bhrāmyad amanda māruta caya sphārībhavad bhāṅkṛti & / pāyād vo ghana tāṇḍava vyatikara prāg bhāra kheda skhalad %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481149 (0.0):
VidSrk_4.13 *(42)b pāyād vo / ghana tāṇḍava vyatikara prāg bhāra kheda skhalad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261090 (0.0):
kroḍabhrāmyadamandamārutarayasphārībhavadbhāṃkṛti & / pāyād vo ghanatāṇḍavavyatikaraprāgbhārakhedaskhalad %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871809 (0.0):
kroḍabhrāmyadamandamārutarayasphārībhavadbhāṃkṛti / / pāyād vo ghanatāṇḍavavyatikaraprāgbhārakhedaskhalad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484674 (0.029):
pāyād vaḥ sphuṭabāṣpakampapulakaṃ ratyā jino vanditaḥ VidSrk_1.13d *(14d) / pāyād vo ghanatāṇḍavavyatikaraprāgbhārakhedaskhalad VidSrk_4.13c *(42c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083680 (0.032):
tvaṅgadgaṅgam+udañcadinduśakalam+bhraśyatkapālāvalikroḍabhrāmyadamandamārutarayasphārībhavadbhāṃkṛti / pāyāt+vas+ghanatāṇḍavavyatikaraprāgbhārakhedaskhaladbhogīndraślathapiṅgalotkaṭajaṭājūṭam+śiras+dhūrjaṭes+
bhogīndra ślatha piṅgalotkaṭa jaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ // VidSrk_4.13
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061878 (0.0):
pāyād vo ghana tāṇḍava vyatikara prāg bhāra kheda skhalad % / bhogīndra ślatha piṅgalotkaṭa jaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ // VidSrk_4.13
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465473 (0.0):
VidSrk_4.13 *(42)c bhogīndra ślatha piṅgalotkaṭa jaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489366 (0.0):
bhogaḥ sa yady api jaye ca parājaye ca VidSrk_19.48c *(606c) / bhogīndraślathapiṅgalotkaṭajaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ VidSrk_4.13d *(42d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261096 (0.0):
pāyād vo ghanatāṇḍavavyatikaraprāgbhārakhedaskhalad % / bhogīndraślathapiṅgalotkaṭajaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ // VidSrk_4.13 *(42)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871822 (0.0):
pāyād vo ghanatāṇḍavavyatikaraprāgbhārakhedaskhalad / bhogīndraślathapiṅgalotkaṭajaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ // VidSrk_4.13 *(42)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083690 (1.192):
pāyāt+vas+ghanatāṇḍavavyatikaraprāgbhārakhedaskhaladbhogīndraślathapiṅgalotkaṭajaṭājūṭam+śiras+dhūrjaṭes+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261103 (0.054):
bhogīndraślathapiṅgalotkaṭajaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ // VidSrk_4.13 *(42) / nakhadarpaṇasaṃkrānta $ pratimādaśakānvitaḥ &
(Skmsa.u.ka. 41, vīryamitrasya) / nakha darpaṇa saṃkrānta pratimā daśakānvitaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061888 (0.0):
bhogīndra ślatha piṅgalotkaṭa jaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ // VidSrk_4.13 / (Skmsa.u.ka. 41, vīryamitrasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070907 (1.192):
dhvanati madhuraḥ pañcama layaḥ // VidSrk_15.1 *(334) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 482 rājokasya, Spdśā.pa. 3274, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345850 (1.192):
madhuraḥ pañcama layaḥ // VidSrk_15.1 *(334) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 482 rājokasya, Spdśā.pa. 3274, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346573 (1.192):
madhu bāndhavaḥ sa bhagavān adyāpi nidrālasaḥ // VidSrk_15.26 *(359) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 480, bhikṣoḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349458 (1.192):
patatu mayi tasyā mṛga dṛśaḥ // VidSrk_17.3 *(467) // / vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 939, Smvsū.mu. 43.12)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376648 (1.192):
dhehi kṣaṇaṃ phalatu śramaḥ // VidSrk_41.38 *(1418) // / vīrya mitrasya | (Skmsa.u.ka. 1638)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083700 (0.014):
// VidSrk_4.13 *(42) // / nakhadarpaṇasaṃkrāntapratimādaśakānvitas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26066227 (0.035):
unmārṣṭi ca pañcabhiś ca viśikhair jetuṃ jagad vāñchati // VidSrk_8.22 / abhinandasya (Skmsa.u.ka. 1235; vīrya mitrasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17341170 (0.035):
ca pañcabhiś ca viśikhair jetuṃ jagad vāñchati // VidSrk_8.22 *(173) // / abhinandasya (Skmsa.u.ka. 1235; vīrya mitrasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092211 (0.045):
plāvayituṃ jagaj jala nidhir dhairyam yad ālambate // VidSrk_33.42 *(1060) / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1825, vīrya mitrasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367155 (0.045):
jagaj jala nidhir dhairyam yad ālambate // VidSrk_33.42 *(1060) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1825, vīrya mitrasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101700 (0.048):
dhehi kṣaṇaṃ phalatu śramaḥ // VidSrk_41.38 *(1418) // / vīrya mitrasya | (Skmsa.u.ka. 1638) / bhayam ekam anekebhyaḥ $ śatrubhyo yugapat sadā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336781 (0.058):
aṭṭahāsaḥ // VidSrk_4.12 *(41) // / saṅghamitrasya | (Skmsa.u.ka. 37)
gaurī pādānataḥ śambhur jayatv ekādaśaḥ svayam // VidSrk_4.14 *(43) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061896 (0.0):
nakha darpaṇa saṃkrānta $ pratimā daśakānvitaḥ & / gaurī pādānataḥ śambhur % jayatv ekādaśaḥ svayam // VidSrk_4.14 *(43) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261116 (1.192):
gaurīpādānataḥ śambhur % jayaty ekādaśaḥ svayam // VidSrk_4.14 *(43) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871835 (1.192):
gaurīpādānataḥ śambhur jayaty ekādaśaḥ svayam // VidSrk_4.14 *(43) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083709 (0.039):
gaurīpādānatas+śambhus+jayati+ekādaśas+svayam // VidSrk_4.14 *(43) // / cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465478 (0.052):
VidSrk_4.13 *(42)c bhogīndra ślatha piṅgalotkaṭa jaṭājūṭaṃ śiro dhūrjaṭeḥ / VidSrk_4.14 *(43)c jayatv ekādaśaḥ svayam
cūḍāpīḍa kapāla saṃkula patan mandākinī vārayo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061902 (0.0):
gaurī pādānataḥ śambhur % jayatv ekādaśaḥ svayam // VidSrk_4.14 *(43) // / cūḍāpīḍa kapāla saṃkula patan mandākinī vārayo $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473153 (0.0):
VidSrk_4.13 *(42)d nakha darpaṇa saṃkrānta / VidSrk_4.14 *(43)d cūḍāpīḍa kapāla saṃkula patan mandākinī vārayo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871841 (0.0):
gaurīpādānataḥ śambhur jayaty ekādaśaḥ svayam // VidSrk_4.14 *(43) // / cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083715 (0.0):
gaurīpādānatas+śambhus+jayati+ekādaśas+svayam // VidSrk_4.14 *(43) // / cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261119 (1.192):
gaurīpādānataḥ śambhur % jayaty ekādaśaḥ svayam // VidSrk_4.14 *(43) // / cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayo $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470990 (0.035):
cūḍānirvyūḍhabilvacchada udaradarībhīṣaṇo jīrṇakaṇṭhaḥ VidSrk_35.23b / cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayo VidSrk_4.15a *(44a)
vidyut prāya lalāṭa locana puṭa jyotir vimiśra tviṣaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061910 (0.0):
cūḍāpīḍa kapāla saṃkula patan mandākinī vārayo $ / vidyut prāya lalāṭa locana puṭa jyotir vimiśra tviṣaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457709 (0.0):
VidSrk_4.15 *(44)a vidyut prāya lalāṭa locana puṭa jyotir vimiśra tviṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27498359 (0.0):
vidyutprāyalalāṭalocanapuṭajyotirvimiśratviṣaḥ VidSrk_4.15b *(44b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261131 (0.0):
cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayo $ / vidyutprāyalalāṭalocanapuṭajyotirvimiśratviṣaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871850 (0.0):
cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayo / vidyutprāyalalāṭalocanapuṭajyotirvimiśratviṣaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083723 (0.0):
cūḍāpīḍakapālasaṃkulapatanmandākinīvārayas+ / vidyutprāyalalāṭalocanapuṭajyotirvimiśratviṣas+ /
pāntu tvām akaṭhora ketaka śikhā saṃdigdha mugdhendavo bhūteśasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061920 (0.0):
vidyut prāya lalāṭa locana puṭa jyotir vimiśra tviṣaḥ & / pāntu tvām akaṭhora ketaka śikhā saṃdigdha mugdhendavo % bhūteśasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481166 (0.0):
VidSrk_4.15 *(44)b pāntu tvām akaṭhora ketaka śikhā saṃdigdha mugdhendavo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261138 (0.0):
pāntu tvām akaṭhoraketakaśikhāsaṃdigdhamugdhendavo % bhūteśasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871857 (0.0):
pāntu tvām akaṭhoraketakaśikhāsaṃdigdhamugdhendavo bhūteśasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484430 (0.047):
pāntu tvām akaṭhoraketakaśikhāsaṃdigdhamugdhendavo VidSrk_4.15c *(44c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083730 (0.057):
pāntu tvām+akaṭhoraketakaśikhāsaṃdigdhamugdhendavas+
bhugaṅga valli valaya sraṅ naddha jūṭā jaṭāḥ // VidSrk_4.15 *(44) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061931 (0.0):
pāntu tvām akaṭhora ketaka śikhā saṃdigdha mugdhendavo % bhūteśasya / bhugaṅga valli valaya sraṅ naddha jūṭā jaṭāḥ // VidSrk_4.15 *(44) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465489 (0.0):
VidSrk_4.15 *(44)c bhūteśasya bhugaṅga valli valaya sraṅ naddha jūṭā jaṭāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489145 (0.0):
bhūteśasya bhujaṅgavallivalayasraṅnaddhajūṭā jaṭāḥ VidSrk_4.15d *(44d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871868 (0.0):
bhujaṅgavallivalayasraṅnaddhajūṭā jaṭāḥ // VidSrk_4.15 *(44) //.
bhavabhūteḥ (mālavikāgnimā.a. mitram i. 1.1) / sa jayati gāṅga jalaughaḥ śambhor uttuṅga mauli viniviṣṭaḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061944 (0.0):
bhugaṅga valli valaya sraṅ naddha jūṭā jaṭāḥ // VidSrk_4.15 *(44) // / bhavabhūteḥ (mālavikāgnimā.a. mitram i. 1.1)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473164 (0.0):
VidSrk_4.15 *(44)d sa jayati gāṅga jalaughaḥ śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27502189 (0.0):
sa jayati gāṅgajalaughaḥ śambhor uttuṅgamauliviniviṣṭaḥ VidSrk_4.16a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871878 (0.0):
bhujaṅgavallivalayasraṅnaddhajūṭā jaṭāḥ // VidSrk_4.15 *(44) //. / bhavabhūteḥ
majjati punar unmajjati candra kalā yatra śapharīva // VidSrk_4.16 *(45)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061952 (0.0):
sa jayati gāṅga jalaughaḥ śambhor uttuṅga mauli viniviṣṭaḥ /* / majjati punar unmajjati candra kalā yatra śapharīva // VidSrk_4.16 *(45)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455716 (0.0):
VidSrk_4.16 *(45)/a majjati punar unmajjati candra kalā yatra śapharīva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489723 (0.0):
maccittakuñjarapatiḥ parigāhamānaḥ VidSrk_17.11d *(475d) / majjati punar unmajjati candrakalā yatra śapharīva VidSrk_4.16b *(45b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871886 (0.0):
sa jayati gāṅgajalaughaḥ śambhor uttuṅgamauliviniviṣṭaḥ /* / majjati punar unmajjati candrakalā yatra śapharīva // VidSrk_4.16 *(45)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083761 (0.0):
sa jayati gāṅgajalaughas+śambhos+uttuṅgamauliviniviṣṭas+ / / majjati punar+unmajjati candrakalā yatra śapharī+iva // VidSrk_4.16 *(45)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261167 (1.192):
majjati punar unmajjati candrakalā yatra śapharīva // VidSrk_4.16 *(45) / sa vaḥ pāyād indur navabisalatākoṭikuṭilaḥ $ smarārer yo mūrdhni
sa vaḥ pāyād indur nava visalatākoṭi kuṭilaḥ smarārer yo mūrdhni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061959 (0.0):
majjati punar unmajjati candra kalā yatra śapharīva // VidSrk_4.16 *(45) / sa vaḥ pāyād indur nava visalatākoṭi kuṭilaḥ $ smarārer yo mūrdhni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456738 (0.0):
VidSrk_4.16 *(45)/b sa vaḥ pāyād indur nava visalatākoṭi kuṭilaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261171 (0.0):
majjati punar unmajjati candrakalā yatra śapharīva // VidSrk_4.16 *(45) / sa vaḥ pāyād indur navabisalatākoṭikuṭilaḥ $ smarārer yo mūrdhni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871890 (0.0):
majjati punar unmajjati candrakalā yatra śapharīva // VidSrk_4.16 *(45) / sa vaḥ pāyād indur navabisalatākoṭikuṭilaḥ smarārer yo mūrdhni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503495 (0.016):
sa vaḥ kāmaḥ kāmān diśatu dayitāpāṅgavasatiḥ VidSrk_14.9d *(331d) / sa vaḥ pāyād indur navabisalatākoṭikuṭilaḥ VidSrk_4.17a *(46a)
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075780 (0.021):
sa vaḥ pāyādindurnavavisalatākoṭikuṭilaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321630 (0.040):
'sa vaḥ pāyādindurnavabisalatākoṭikuṭilaḥ- smārāreryo mūrdhni / jvalanakapiśo bhāti nihitaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9401693 (0.040):
'sa vaḥ pāyādindurnavabisalatākoṭikuṭilaḥ smārāreryo mūrdhni / jvalanakapiśo bhāti nihitaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083762 (0.040):
majjati punar+unmajjati candrakalā yatra śapharī+iva // VidSrk_4.16 *(45) / sa vas+pāyāt+indus+navabisalatākoṭikuṭilas+
jvalana kapiśe bhāti nihitaḥ / / sravan mandākinyāḥ prati divasa siktena payasā kapālenonmuktaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061976 (0.0):
sa vaḥ pāyād indur nava visalatākoṭi kuṭilaḥ $ smarārer yo mūrdhni / jvalana kapiśe bhāti nihitaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457719 (0.0):
VidSrk_4.17 *(46)a smarārer yo mūrdhni jvalana kapiśe bhāti nihitaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506595 (0.0):
smarārer yo mūrdhni jvalanakapiśe bhāti nihitaḥ VidSrk_4.17b *(46b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261192 (0.0):
sa vaḥ pāyād indur navabisalatākoṭikuṭilaḥ $ smarārer yo mūrdhni / jvalanakapiśe bhāti nihitaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871911 (0.0):
sa vaḥ pāyād indur navabisalatākoṭikuṭilaḥ smarārer yo mūrdhni / jvalanakapiśe bhāti nihitaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321641 (5.960):
stravanmandākinyāḥ pratidivasasiktena payasā kapālenonmuktaḥ
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075793 (5.960):
smarāreryo mūrdhni jvalanakapiṣe bhāti nihitaḥ / / sravanmandākinyāḥ pratidivasasiktena payasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083786 (0.012):
sravanmandākinyās+pratidivasasiktena payasā / kapālena+unmuktas+sphaṭikadhavalena+aṅkuras+iva // VidSrk_4.17 *(46) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083777 (0.037):
smarāres+yas+mūrdhni jvalanakapiśe bhāti nihitas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481173 (0.044):
VidSrk_4.17 *(46)b sravan mandākinyāḥ prati divasa siktena payasā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321632 (0.053):
'sa vaḥ pāyādindurnavabisalatākoṭikuṭilaḥ- smārāreryo mūrdhni / jvalanakapiśo bhāti nihitaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9401695 (0.053):
'sa vaḥ pāyādindurnavabisalatākoṭikuṭilaḥ smārāreryo mūrdhni / jvalanakapiśo bhāti nihitaḥ /
sphaṭika dhavalenāṅkura iva // VidSrk_4.17 *(46) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 51, rājaśekharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061985 (0.0):
sravan mandākinyāḥ prati divasa siktena payasā % kapālenonmuktaḥ / sphaṭika dhavalenāṅkura iva // VidSrk_4.17 *(46) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087571 (0.0):
nibhṛtam iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1218, rājaśekharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465496 (0.0):
VidSrk_4.17 *(46)c kapālenonmuktaḥ sphaṭika dhavalenāṅkura iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362516 (0.0):
iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1218, rājaśekharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363101 (0.0):
kiraṇa jala sikta lāñchana bāla tamālaika viṭapasya // VidSrk_29.32 *(928) / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 394, rājaśekharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365264 (0.0):
ujjayinī bhujaṅga bhavataś candrāvadātaṃ yaśaḥ // VidSrk_32.6 *(1000) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1609, rājaśekharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17382986 (0.0):
nandimahokṣatārkṣya pariṣan nānāṅkam ekaṃ vapuḥ // VidSrk_49.2 *(1639) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 161, rājaśekharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463574 (0.0):
kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ VidSrk_4.24a *(53a) / kapālenonmuktaḥ sphaṭikadhavalenāṅkura iva VidSrk_4.17d *(46d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261195 (0.0):
sravanmandākinyāḥ pratidivasasiktena payasā % kapālenonmuktaḥ / sphaṭikadhavalenāṅkura iva // VidSrk_4.17 *(46) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871914 (0.0):
sravanmandākinyāḥ pratidivasasiktena payasā kapālenonmuktaḥ / sphaṭikadhavalenāṅkura iva // VidSrk_4.17 *(46) //.
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321642 (1.192):
stravanmandākinyāḥ pratidivasasiktena payasā kapālenonmuktaḥ / sphaṭikadhavalenāṅkura iva' //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075794 (1.192):
sravanmandākinyāḥ pratidivasasiktena payasā / kapālenonmuktaḥ sphaṭikadhavalenāṅkura iva //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081017 (0.017):
na māna parigrahaḥ // VidSrk_21.53 *(687) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 683) / na mando vaktrenduḥ śrayati na lalāṭaṃ kuṭilatā $ na netrābjaṃ rajyaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355961 (0.017):
māna parigrahaḥ // VidSrk_21.53 *(687) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 683) / na mando vaktrenduḥ śrayati na lalāṭaṃ kuṭilatā na netrābjaṃ rajyaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063066 (0.018):
amba dviguṇa gambhīre % bhāgīrathi namo 'stu te // VidSrk_5.8 *(78) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 49, Smvsū.mu. 1.24)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071382 (0.018):
api kamanīyaṃ mṛga dṛśaḥ // VidSrk_15.18 *(351) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 483, Smvsū.mu. 51.10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338008 (0.018):
amba dviguṇa gambhīre bhāgīrathi namo 'stu te // VidSrk_5.8 *(78) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 49, Smvsū.mu. 1.24)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338751 (0.018):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346326 (0.018):
kamanīyaṃ mṛga dṛśaḥ // VidSrk_15.18 *(351) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 483, Smvsū.mu. 51.10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17360478 (0.018):
kāśmīrī kuca kumbha saṃbhrama haraḥ śītāṃśur abhyudyataḥ // VidSrk_24.28 / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 899; Smvsū.mu. 70.13, kāśmīra bilhaṇasya)
cyutām indor lekhāṃ ratikalaha bhagnaṃ ca valayaṃ dvayaṃ cakrīkṛtya
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592203 (0.0):
Subhv_0066-1 cyutāmindorlekhāṃ ratikalahabhagnaṃ ca valayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061994 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 51, rājaśekharasya) / cyutām indor lekhāṃ ratikalaha bhagnaṃ ca valayaṃ $ dvayaṃ cakrīkṛtya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473173 (0.0):
VidSrk_4.17 *(46)d cyutām indor lekhāṃ ratikalaha bhagnaṃ ca valayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471223 (0.0):
cyutasumanasaḥ kundāḥ puṣpodgameṣv alasā drumā VidSrk_8.13a *(164a) / cyutām indor lekhāṃ ratikalahabhagnaṃ ca valayaṃ VidSrk_4.18a *(47a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261206 (0.0):
sphaṭikadhavalenāṅkura iva // VidSrk_4.17 *(46) //. / cyutām indor lekhāṃ ratikalahabhagnaṃ ca valayaṃ $ dvayaṃ cakrīkṛtya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871925 (0.0):
sphaṭikadhavalenāṅkura iva // VidSrk_4.17 *(46) //. / cyutām indor lekhāṃ ratikalahabhagnaṃ ca valayaṃ dvayaṃ cakrīkṛtya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083804 (0.0):
cyutām+indos+lekhām+ratikalahabhagnam+ca valayam+
prahasita mukhī śaila tanayā / / avocad yaṃ paśyedty avatu sa śivaḥ sā ca girijā sa ca krīḍā candro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062001 (0.0):
cyutām indor lekhāṃ ratikalaha bhagnaṃ ca valayaṃ $ dvayaṃ cakrīkṛtya / prahasita mukhī śaila tanayā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062008 (0.0):
avocad yaṃ paśyedty avatu sa śivaḥ sā ca girijā % sa ca krīḍā candro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457727 (0.0):
VidSrk_4.18 *(47)a dvayaṃ cakrīkṛtya prahasita mukhī śaila tanayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478754 (0.0):
dvayam idam ayathārthaṃ dṛśyate madvidheṣu VidSrk_23.23b *(774b) / dvayaṃ cakrīkṛtya prahasitamukhī śailatanayā VidSrk_4.18b *(47b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261210 (0.0):
cyutām indor lekhāṃ ratikalahabhagnaṃ ca valayaṃ $ dvayaṃ cakrīkṛtya / prahasitamukhī śailatanayā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261219 (0.0):
avocad yaṃ paśyety avatu sa śivaḥ sā ca girijā % sa ca krīḍācandro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871929 (0.0):
cyutām indor lekhāṃ ratikalahabhagnaṃ ca valayaṃ dvayaṃ cakrīkṛtya / prahasitamukhī śailatanayā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871938 (0.0):
avocad yaṃ paśyety avatu sa śivaḥ sā ca girijā sa ca krīḍācandro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083808 (0.0):
cyutām+indos+lekhām+ratikalahabhagnam+ca valayam+ / dvayam+cakrīkṛtya prahasitamukhī śailatanayā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481183 (1.192):
VidSrk_4.18 *(47)b avocad yaṃ paśyedty avatu sa śivaḥ sā ca girijā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083817 (0.027):
avocat+yam+paśya+iti+avatu sa śivas+sā ca girijā / sa ca krīḍācandras+daśanakiraṇāpūritatanus+ // VidSrk_4.18 *(47) //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592221 (0.050):
Subhv_0066-3 avocadyaṃ paśyotyavatu sa śivaḥ sā ca girijā / Subhv_0066-4 sa ca krīḍācandro daśanakiraṇāpūritatanuḥ //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592211 (0.060):
Subhv_0066-2 śanairekīkṛtya prahasitamukhī śailatanayā / / Subhv_0066-3 avocadyaṃ paśyotyavatu sa śivaḥ sā ca girijā
daśana kiraṇāpūrita kalaḥ // VidSrk_4.18 *(47) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062015 (0.0):
avocad yaṃ paśyedty avatu sa śivaḥ sā ca girijā % sa ca krīḍā candro / daśana kiraṇāpūrita kalaḥ // VidSrk_4.18 *(47) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465505 (0.0):
VidSrk_4.18 *(47)c sa ca krīḍā candro daśana kiraṇāpūrita kalaḥ
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592225 (1.192):
Subhv_0066-4 sa ca krīḍācandro daśanakiraṇāpūritatanuḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27502162 (1.192):
sa ca krīḍācandro daśanakiraṇāpūritatanuḥ VidSrk_4.18d *(47d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261221 (0.025):
avocad yaṃ paśyety avatu sa śivaḥ sā ca girijā % sa ca krīḍācandro / daśanakiraṇāpūritatanuḥ // VidSrk_4.18 *(47) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871942 (0.025):
avocad yaṃ paśyety avatu sa śivaḥ sā ca girijā sa ca krīḍācandro / daśanakiraṇāpūritatanuḥ // VidSrk_4.18 *(47) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083821 (0.026):
sa ca krīḍācandras+daśanakiraṇāpūritatanus+ // VidSrk_4.18 *(47) //
vararuceḥ | (Skmsa.u.ka. 55, Svsu.ā. 66, Spdśā.pa. 96)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062021 (0.0):
daśana kiraṇāpūrita kalaḥ // VidSrk_4.18 *(47) // / vararuceḥ | (Skmsa.u.ka. 55, Svsu.ā. 66, Spdśā.pa. 96)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344769 (0.021):
bhavabhūteḥ (Drda.rū. 4.22, Svsu.ā. 1840, Skmsa.u.ka. 1336, Spdśā.pa.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351163 (0.021):
kasyacit | (Sksa.ka.ā. 1.110, Svsu.ā. 1511, Skmsa.u.ka. 1101, Spdśā.pa.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354430 (0.021):
caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) // / tasyaiva (Amaru 17, Skmsa.u.ka. 692, Svsu.ā. 1583, Spdśā.pa. 3534,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079485 (0.029):
pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) // / tasyaiva (Amaru 17, Skmsa.u.ka. 692, Svsu.ā. 1583, Spdśā.pa. 3534,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26108438 (0.029):
tad eva surataṃ śeṣaḥ paśūnām iva // VidSrk_49.17 *(1654) // / kasyāpi | (Svsu.ā. 2237, Spdśā.pa. 3780, Skmsa.u.ka. 1168)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383384 (0.029):
eva surataṃ śeṣaḥ paśūnām iva // VidSrk_49.17 *(1654) // / kasyāpi | (Svsu.ā. 2237, Spdśā.pa. 3780, Skmsa.u.ka. 1168)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354398 (0.029):
mānaḥ prasīda kim ucyatām // VidSrk_21.4 *(638) // / amaroḥ | (Svsu.ā. 1625, Skmsa.u.ka. 719)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344103 (0.029):
paṅkaḥ // VidSrk_11.11 *(276) // / bhāsasya (Skmsa.u.ka. 1313, Svsu.ā. 1821, Spdśā.pa. 3907, Smvsū.mu. 62.3)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349538 (0.029):
śrī harṣa devasya | (Nn nāgānanda 3.4, Svsu.ā. 2072, Skmsa.u.ka. 516, / 1126, Spdśā.pa. 3672, Smvsū.mu. 77.2)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351262 (0.032):
jhalajjhalasya (Amaru 12; Skmsa.u.ka. 921, Sbhsu.ā. 1048, Spdśā.pa. 3389, / Smvsū.mu. 37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348841 (0.033):
jigīṣuṇāpi na jitaṃ mugdhe tvadīyaṃ mukham // VidSrk_16.62 *(445) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 840, Svsu.ā. 1523, Spdśā.pa. 3322)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354471 (0.034):
amaroḥ (Amaru 11, Svsu.ā. 1581, Spdśā.pa. 3535, Skmsa.u.ka. 704)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17360515 (0.034):
devaguptasya (Amaru 28, Drda.rū. 2.27b, Svsu.ā. 1947, Spdśā.pa. 3613, / Skmsa.u.ka. 783)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17381990 (0.035):
utpala rājasya | (Skmsa.u.ka. 2290, Svsu.ā. 3467, Spdśā.pa. 4167, VaiS
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096250 (0.038):
mahātmano na vapuṣi svalpo 'pi toya vyayaḥ // VidSrk_36.6 *(1198) // / (Skmsa.u.ka. 1699, keśaṭasya; Svsu.ā. 884)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371198 (0.038):
na vapuṣi svalpo 'pi toya vyayaḥ // VidSrk_36.6 *(1198) // / (Skmsa.u.ka. 1699, keśaṭasya; Svsu.ā. 884)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078745 (0.040):
VidSrk_20.2 *(613) // / kasyacit | (Svsu.ā. 1541, Skmsa.u.ka. 1112)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081225 (0.040):
hata vrīḍaṃ ceto na yāti virāgitām // VidSrk_21.60 *(694) // / kasyacit | (Svsu.ā. 1118, Skmsa.u.ka. 676, amaroḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345758 (0.040):
dayitāpāṅga vasatiḥ // VidSrk_14.9 *(331) // / kasyacit | (Svsu.ā. 82, Skmsa.u.ka. 470)
namas tuṅga śiraś cumbi candra cāmara cārave /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1699191 (0.0):
namastuṅgaśiraścumbicandracāmaracārave /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15590780 (0.0):
Subhv_0008-1 namastuṅgaśiraścumbicandracāmaracārave /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062027 (0.0):
vararuceḥ | (Skmsa.u.ka. 55, Svsu.ā. 66, Spdśā.pa. 96) / namas tuṅga śiraś cumbi $ candra cāmara cārave &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261231 (0.0):
namas tuṅgaśiraścumbi $ candracāmaracārave & / trailokyanagarārambha % mūlastambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871950 (0.0):
namas tuṅgaśiraścumbi candracāmaracārave / / trailokyanagarārambha mūlastambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083830 (0.0):
namas+tuṅgaśiraścumbicandracāmaracārave /
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13697087 (0.032):
namastuṃgaśiraścumbicandracāmaracārave / / trailokyanagarīraṃbhamūlastambhāya śambhave //
trailokya nagarārambha mūla stambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) //
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 1 (bahcar1u.htm.txt) 1699196 (0.0):
namastuṅgaśiraścumbicandracāmaracārave / / trailokyanagarārambhamūlastambhāya śambhave // 1.1 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062036 (0.0):
namas tuṅga śiraś cumbi $ candra cāmara cārave & / trailokya nagarārambha % mūla stambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261237 (0.0):
namas tuṅgaśiraścumbi $ candracāmaracārave & / trailokyanagarārambha % mūlastambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871956 (0.0):
namas tuṅgaśiraścumbi candracāmaracārave / / trailokyanagarārambha mūlastambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083837 (0.0):
namas+tuṅgaśiraścumbicandracāmaracārave / / trailokyanagarārambhamūlastambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15590785 (0.018):
Subhv_0008-1 namastuṅgaśiraścumbicandracāmaracārave / / Subhv_0008-2 trailokyanagarārambhamūlastambhāya śaṃbhave //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465510 (0.040):
VidSrk_4.18 *(47)c sa ca krīḍā candro daśana kiraṇāpūrita kalaḥ / VidSrk_4.19 *(48)c mūla stambhāya śambhave
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492025 (0.052):
mūrdhnā satkṛtya dhāritāḥ VidSrk_43.8b *(1525b) / mūlastambhāya śambhave VidSrk_4.19d *(48d)
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 13, bāṇasya) / kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadāno 'ṃśukāntaṃ gṛhṇan
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9443034 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadāno 'ṃśukāntaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378122 (0.0):
āgamanagamanayorna virodhaḥ / / {kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato 'pyādadāno 'ṃśukāntaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062049 (0.0):
trailokya nagarārambha % mūla stambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 13, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473189 (0.0):
VidSrk_4.19 *(48)d kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadāno
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141366 (0.007):
tasmād bhūṣaṇavivekavyaktirujjṛmbhate, yathā / kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato 'pyādadānoṃ'śukāntaṃ gṛhṇan
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912350 (0.007):
atra śāntaśṛṅgāraraudrarasaparipuṣṭā bhagavadviṣayā ratiḥ / / kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato 'pyādadānoṃ'śukāntaṃ gṛhṇan"
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187033 (0.007):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato'pyādadānoṃśukāntaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468389 (0.007):
kṣiptāstrasya puradruho vijayate sandhānasīmāśramaḥ VidSrk_4.2d *(31d) / kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadānāṃśukāntaṃ VidSrk_4.20a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261244 (0.007):
trailokyanagarārambha % mūlastambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) // / kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadānāṃśukāntaṃ $ gṛhṇan
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871963 (0.007):
trailokyanagarārambha mūlastambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) // / kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadānāṃśukāntaṃ gṛhṇan keśeṣv
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26107853 (0.031):
jahāti cetaḥ // VidSrk_48.40 *(1633) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2282, silhaṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17382798 (0.031):
cetaḥ // VidSrk_48.40 *(1633) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2282, silhaṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26098667 (0.031):
prativeśinī pratidinaṃ sūcīṃ yathā yācitā // VidSrk_39.4 *(1307) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2238) / sākrandāḥ śiśavaḥ sa patra puṭakā vaptuḥ puro vartinaḥ $ pracchanne ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17373614 (0.031):
prativeśinī pratidinaṃ sūcīṃ yathā yācitā // VidSrk_39.4 *(1307) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2238) / sākrandāḥ śiśavaḥ sa patra puṭakā vaptuḥ puro vartinaḥ pracchanne ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081017 (0.033):
na māna parigrahaḥ // VidSrk_21.53 *(687) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 683) / na mando vaktrenduḥ śrayati na lalāṭaṃ kuṭilatā $ na netrābjaṃ rajyaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355961 (0.033):
māna parigrahaḥ // VidSrk_21.53 *(687) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 683) / na mando vaktrenduḥ śrayati na lalāṭaṃ kuṭilatā na netrābjaṃ rajyaty
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081707 (0.033):
kṣipto hastāvalagraḥ prasabhamabhihato 'pyādadānoṃ'śukāntaṃ gṛhṇan
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346294 (0.033):
netrayos taralimā kasmād akasmān mama // VidSrk_15.17 *(350) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 496)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063672 (0.033):
dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) // / (Skmsa.u.ka. 157, kasyacit) / kasmāt tvaṃ tāta gehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā $ devyā devo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092990 (0.033):
tvam eva // VidSrk_33.70 *(1088) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1963)
keśeṣv apāstaś caraṇa nipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa /
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187040 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato'pyādadānoṃśukāntaṃ / gṛhṇan keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226402 (0.0):
'pyādadārno 'śukāntaṃ gṛhṇan keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9443040 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadāno 'ṃśukāntaṃ / gṛhṇan keśeṣv apāstaś caraṇa-nipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141374 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato 'pyādadānoṃ'śukāntaṃ gṛhṇan / keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378128 (0.0):
{kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato 'pyādadāno 'ṃśukāntaṃ / gṛhṇan keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081715 (0.0):
keśeṣvapāstaśvaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa / / āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062055 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadāno 'ṃśukāntaṃ $ gṛhṇan / keśeṣv apāstaś caraṇa nipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457742 (0.0):
VidSrk_4.20 *(49)a gṛhṇan keśeṣv apāstaś caraṇa nipatito nekṣitaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27469683 (0.0):
gṛhītaprotkṣiptabhramitamasṛṇodgīrṇamuśalāḥ VidSrk_13.9d *(314d) / gṛhṇan keśeṣv apāstaś caraṇanipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa VidSrk_4.20b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261256 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadānāṃśukāntaṃ $ gṛhṇan / keśeṣv apāstaś caraṇanipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871975 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabham abhihato 'py ādadānāṃśukāntaṃ gṛhṇan keśeṣv / apāstaś caraṇanipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912358 (0.0):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato 'pyādadānoṃ'śukāntaṃ gṛhṇan / keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611352 (0.047):
sambhrameṇa bhayena nekṣitaḥ / / kāmī tu caraṇanipatitaḥ saṃbhrameṇādareṇa yat īkṣaṇaṃ tadviṣayo na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611262 (0.048):
kṣipto hastāvalagnaḥ prasabhamabhihato 'pyādadānoṃ'śukāntaṃ gṛhṇan / keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa /"
āliṅgan yo 'vadhūtas tripura yuvatibhiḥ sāśru netrotpalābhiḥ
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187051 (0.0):
gṛhṇan keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa | / āliṅgan yo'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190724 (0.0):
āliṅgan yo'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226443 (0.0):
āliṅganyo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9443050 (0.0):
gṛhṇan keśeṣv apāstaś caraṇa-nipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa / / āliṅgan yo 'vadhūtas tripura-yuvatibhiḥ sāśru-netrotpalābhiḥ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141377 (0.0):
keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa / / āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāstranetrotpalābhiḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378138 (0.0):
āliṅgan yovadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081724 (0.0):
keśeṣvapāstaśvaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa / / āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062066 (0.0):
keśeṣv apāstaś caraṇa nipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa & / āliṅgan yo 'vadhūtas tripura yuvatibhiḥ sāśru netrotpalābhiḥ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481199 (0.0):
VidSrk_4.20 *(49)b āliṅgan yo 'vadhūtas tripura yuvatibhiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459394 (0.0):
āliṅgan pavana mama spṛśāṅgam aṅgam VidSrk_23.3d *(754d) / āliṅgan yo 'vadhūtas tripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ VidSrk_4.20c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261266 (0.0):
keśeṣv apāstaś caraṇanipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa & / āliṅgan yo 'vadhūtas tripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871985 (0.0):
apāstaś caraṇanipatito nekṣitaḥ sambhrameṇa / / āliṅgan yo 'vadhūtas tripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912360 (0.0):
keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa / / āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhaiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912368 (0.0):
keśeṣvapāstaścaraṇanipatito nekṣitaḥ saṃbhrameṇa / / āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhaiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611321 (0.0):
sāśrunetrotpalābhistripurayuvatibhirārdraparādhaḥ kāmīva kṣiptaḥ
kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VidSrk_4.20
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187057 (0.0):
āliṅgan yo'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ ||2|| (2)
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190731 (0.0):
āliṅgan yo'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ ||2||(2)
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226444 (0.0):
āliṅganyo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9443058 (0.0):
āliṅgan yo 'vadhūtas tripura-yuvatibhiḥ sāśru-netrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123180 (0.0):
sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VjivC_1.60 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19135121 (0.0):
prapannārticchido nakhāḥ // VjivC_2.87 // / sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VjivC_2.88 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19141391 (0.0):
āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāstranetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VjivC_3.43
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13378140 (0.0):
āliṅgan yovadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śābhavo vaḥ śarāgniḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081731 (0.0):
āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāṃbhavo vaḥ śarāgniḥ // 340 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062077 (0.0):
āliṅgan yo 'vadhūtas tripura yuvatibhiḥ sāśru netrotpalābhiḥ % / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VidSrk_4.20
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465521 (0.0):
VidSrk_4.20 *(49)c kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261273 (0.0):
āliṅgan yo 'vadhūtas tripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ % / kāmīvārdrāparādhaḥ sa haratu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VidSrk_4.20
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871994 (0.0):
āliṅgan yo 'vadhūtas tripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa haratu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VidSrk_4.20
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 912376 (0.0):
āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhaiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611310 (0.0):
tripurudāhe sa prasiddhaḥ śāmbhavaḥ śarāgnirvo duritaṃ dahatu /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14226451 (5.960):
āliṅganyo 'vadhūtastripurayuvatibhiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464908 (1.192):
kāmīvārdrāparādhaḥ sa haratu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ VidSrk_4.20d
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611285 (0.045):
kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9214205 (0.048):
āliṅgan yo 'vadhūtastripurayuvatibhaiḥ sāśrunetrotpalābhiḥ / kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ //"
(Amaru 2; Skmsa.u.ka. 76) / saṃdhyā tāṇḍava ḍambara vyasanino bhīmasya caṇḍa bhrami
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062087 (0.0):
kāmīvārdrāparādhaḥ sa dahatu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VidSrk_4.20 / (Amaru 2; Skmsa.u.ka. 76)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473198 (0.0):
VidSrk_4.20 *(49)d saṃdhyā tāṇḍava ḍambara vyasanino bhīmasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503954 (0.0):
saṃdhānayor rahasi jātaruṣor akasmāt VidSrk_21.52b *(686b) / saṃdhyātāṇḍavaḍambaravyasanino bhīmasya caṇḍabhrami VidSrk_4.21a *(50a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261286 (0.0):
kāmīvārdrāparādhaḥ sa haratu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VidSrk_4.20 / bāṇasya / saṃdhyātāṇḍavaḍambaravyasanino bhīmasya caṇḍabhrami $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872005 (0.0):
kāmīvārdrāparādhaḥ sa haratu duritaṃ śāmbhavo vaḥ śarāgniḥ // VidSrk_4.20 / bāṇasya / saṃdhyātāṇḍavaḍambaravyasanino bhīmasya caṇḍabhrami
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083890 (0.032):
saṃdhyātāṇḍavaḍambaravyasaninas+bhīmasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355332 (0.035):
sa śaṅkitam īkṣitā // VidSrk_21.32 *(666) // / [Amaru 71 (61); Skmsa.u.ka. 705, Smvsū.mu. 55.1]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358419 (0.037):
pathikas tathāpi kim api dhyāyaṃś ciraṃ vīkṣate // VidSrk_23.14 *(765) // / [Amaru 93 (72); Skmsa.u.ka. 901, Spdśā.pa. 3445]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26080319 (0.038):
tava niranurodhe na tu vayam // VidSrk_21.30 *(664) // / [Amaru 67; Skmsa.u.ka. 720, Sksa.ka.ā.v 489, Svsu.ā. 1627]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355263 (0.038):
niranurodhe na tu vayam // VidSrk_21.30 *(664) // / [Amaru 67; Skmsa.u.ka. 720, Sksa.ka.ā.v 489, Svsu.ā. 1627]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356203 (0.038):
bhaviṣyati kathaṃ mānasya tasmin jane // VidSrk_21.61 *(695) // / [Amaru 24; Skmsa.u.ka. 702, Sbhsu.ā. 1580; UN 5.25]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356271 (0.038):
dalati śatadhā yan na hṛdayam // VidSrk_21.63 *(697) // / [Amaru 38, Skmsa.u.ka. 1368, Sbhsu.ā. 1141, Spdśā.pa. 3545, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079484 (0.039):
pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) // / tasyaiva (Amaru 17, Skmsa.u.ka. 692, Svsu.ā. 1583, Spdśā.pa. 3534,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354427 (0.039):
caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) // / tasyaiva (Amaru 17, Skmsa.u.ka. 692, Svsu.ā. 1583, Spdśā.pa. 3534,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354640 (0.041):
māna parigrahe parikaraḥ siddhis tu daiva sthitā // VidSrk_21.11 *(645) // / [Amaru 92; Skmsa.u.ka. 703, Pvpadyā.. 231]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350401 (0.042):
mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.39 *(503) // / amaroḥ (Amaru 4; Skmsa.u.ka. 658)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349864 (0.044):
anya janāśritair apaṭavo jātāḥ sma ity adbhutam // VidSrk_17.17 *(481) // / [Amaru amaru 30, Skmsa.u.ka. 872, Sbhsu.ā. 1346, SK 3.42]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338714 (0.044):
lobha bhramad bhramara vibhrama bhṛt kaṭākṣaḥ // VidSrk_5.30 *(100) // / [Amaru 1; Skmsa.u.ka. 123]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063772 (0.048):
lobha bhramad bhramara vibhrama bhṛt kaṭākṣaḥ // VidSrk_5.30 *(100) // / [Amaru 1; Skmsa.u.ka. 123] / yātas te 'dhara khaṇḍanāt paribhavaḥ kāpālikād amba yaḥ $ sa brahmādiṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351258 (0.051):
sabāṣpa galaj jalaiḥ // VidSrk_17.68 *(532) // / jhalajjhalasya (Amaru 12; Skmsa.u.ka. 921, Sbhsu.ā. 1048, Spdśā.pa. 3389,
vyānṛtyad bhuja daṇḍa maṇḍala bhuvo jhañjhānilāḥ pāntu vaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062096 (0.0):
saṃdhyā tāṇḍava ḍambara vyasanino bhīmasya caṇḍa bhrami $ / vyānṛtyad bhuja daṇḍa maṇḍala bhuvo jhañjhānilāḥ pāntu vaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457753 (0.0):
VidSrk_4.21 *(50)a vyānṛtyad bhuja daṇḍa maṇḍala bhuvo jhañjhānilāḥ pāntu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261295 (0.0):
saṃdhyātāṇḍavaḍambaravyasanino bhīmasya caṇḍabhrami $ / vyānṛtyadbhujadaṇḍamaṇḍalabhuvo jhaṃjhānilāḥ pāntu vaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872014 (0.0):
saṃdhyātāṇḍavaḍambaravyasanino bhīmasya caṇḍabhrami / vyānṛtyadbhujadaṇḍamaṇḍalabhuvo jhaṃjhānilāḥ pāntu vaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083894 (0.0):
saṃdhyātāṇḍavaḍambaravyasaninas+bhīmasya / caṇḍabhramivyānṛtyadbhujadaṇḍamaṇḍalabhuvas+jhaṃjhānilās+pāntu vas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499767 (0.013):
vyādhāḥ pālālabhasmasthitadahanakaṇākāram ālokayanti VidSrk_41.29d / vyānṛtyadbhujadaṇḍamaṇḍalabhuvo jhaṃjhānilāḥ pāntu vaḥ VidSrk_4.21b *(50b)
yeṣām ucchalatāṃ javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām uḍḍīneṣu viḍaujasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062104 (0.0):
vyānṛtyad bhuja daṇḍa maṇḍala bhuvo jhañjhānilāḥ pāntu vaḥ & / yeṣām ucchalatāṃ javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām % uḍḍīneṣu viḍaujasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261300 (0.0):
vyānṛtyadbhujadaṇḍamaṇḍalabhuvo jhaṃjhānilāḥ pāntu vaḥ & / yeṣām ucchalatāṃ javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām % uḍḍīneṣu biḍaujasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872019 (0.0):
vyānṛtyadbhujadaṇḍamaṇḍalabhuvo jhaṃjhānilāḥ pāntu vaḥ / / yeṣām ucchalatāṃ javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām uḍḍīneṣu biḍaujasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083905 (0.0):
caṇḍabhramivyānṛtyadbhujadaṇḍamaṇḍalabhuvas+jhaṃjhānilās+pāntu vas+ / / yeṣām+ucchalatām+javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481207 (1.192):
VidSrk_4.21 *(50)b yeṣām ucchalatāṃ javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27494781 (1.192):
yeṣām agre pratipad uditā candralekhāpy atanvī VidSrk_18.18d *(552d) / yeṣām ucchalatāṃ javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām VidSrk_4.21c *(50c)
punar asau dambholir ālokitaḥ // VidSrk_4.21 *(50) // / (Skmsa.u.ka. 100; Smvsū.mu. 2.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062113 (0.0):
yeṣām ucchalatāṃ javena jhagiti vyūheṣu bhūmībhṛtām % uḍḍīneṣu viḍaujasā / punar asau dambholir ālokitaḥ // VidSrk_4.21 *(50) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359768 (0.0):
yuvatyā kathitam abhimataṃ vyāhṛti vyāja pūrvam // VidSrk_24.6 *(812) // / (Skmsa.u.ka. 548, Smvsū.mu. 87.12 rudrasya, Sbhsu.ā. 2247, Rasg, p. 262,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340692 (0.013):
āpatanti sahasā cañcūṣu bhṛṅgāṅganāḥ // VidSrk_8.6 *(157) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 1231, Smvsū.mu. 109.23 vasukasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352961 (0.013):
dhārṣṭya smṛti nata mukhī mohanānte mayā sā // VidSrk_19.31 *(589) // / rājaśekharasya | (Smvsū.mu. 80.5, Skmsa.u.ka. 1151)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092477 (0.017):
punar avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367421 (0.017):
avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347668 (0.017):
viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 836, Smvsū.mu. 53.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096629 (0.020):
vaḍavānalena balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371577 (0.020):
balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354985 (0.021):
iva citreṇa kim idam // VidSrk_21.22 *(656) // / bimbokasya | (Smvsū.mu. 84.4, Skmsa.u.ka. 672)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337951 (0.023):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354508 (0.024):
prapañca caturaṃ jātāgasi preyasi // VidSrk_21.7 *(641) // / tasyaiva | (Amaru 44, Smvsū.mu. 55.3, Skmsa.u.ka. 724)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355333 (0.024):
sa śaṅkitam īkṣitā // VidSrk_21.32 *(666) // / [Amaru 71 (61); Skmsa.u.ka. 705, Smvsū.mu. 55.1]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074078 (0.028):
kiyanti taruṇi sthānāni rakṣiṣyasi // VidSrk_16.68 *(451) // / pāṇineḥ | (Skmsa.u.ka. 1081, Smvsū.mu. 65.10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349020 (0.028):
taruṇi sthānāni rakṣiṣyasi // VidSrk_16.68 *(451) // / pāṇineḥ | (Skmsa.u.ka. 1081, Smvsū.mu. 65.10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347444 (0.030):
nīlotpale 'pi vimṛśati karam arpayituṃ kusumalāvī // VidSrk_16.8 *(391) / dharaṇīdharasya | (Skmsa.u.ka. 822, Smvsū.mu. 67.13, Sdsā.da. 8.19)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062838 (0.030):
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062932 (0.030):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346454 (0.042):
guṇa vinimayaḥ kalpito yauvanena // VidSrk_15.22 *(355) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 484, Spdśā.pa. 3282, Smvsū.mu. 52.4)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17382089 (0.042):
mugdhāvaktra mṛṇālinī madhuni vā yasyāviśeṣo rasaḥ // VidSrk_48.16 *(1609) / vallaṇasya | (Ss 4.10, Skmsa.u.ka. 2332)
keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭa caṭatkāra sāro 'timātraṃ māṃse
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062122 (0.0):
(Skmsa.u.ka. 100; Smvsū.mu. 2.31) / keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭa caṭatkāra sāro 'timātraṃ $ māṃse
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473208 (0.0):
VidSrk_4.21 *(50)d keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭa caṭatkāra sāro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467127 (0.0):
keśā api virajyante VidSrk_43.8c *(1525c) / keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭacaṭatkārasāro 'timātraṃ VidSrk_4.22a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261318 (0.0):
punar asau dambholir ālokitaḥ // VidSrk_4.21 *(50) //. / keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭacaṭatkārasāro 'timātraṃ $ māṃse
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872037 (0.0):
punar asau dambholir ālokitaḥ // VidSrk_4.21 *(50) //. / keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭacaṭatkārasāro 'timātraṃ māṃse
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083922 (0.014):
keśeṣu prāk+pradīpas+tvaci vikaṭacaṭatkārasāras+atimātram+
mandāyamānaḥ kṣarad asṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062129 (0.0):
keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭa caṭatkāra sāro 'timātraṃ $ māṃse / mandāyamānaḥ kṣarad asṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457763 (0.0):
VidSrk_4.22 *(51)a māṃse mandāyamānaḥ kṣarad asṛji sṛjann asthiṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491369 (0.0):
māṃsaṃ vardhayatānena VidSrk_39.22c *(1325c) / māṃse mandāyamānaḥ kṣaradasṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni VidSrk_4.22b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261325 (0.0):
keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭacaṭatkārasāro 'timātraṃ $ māṃse / mandāyamānaḥ kṣaradasṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872044 (0.0):
keśeṣu prāk pradīpas tvaci vikaṭacaṭatkārasāro 'timātraṃ māṃse / mandāyamānaḥ kṣaradasṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083932 (0.0):
māṃse mandāyamānas+kṣaradasṛji sṛjan+asthiṣu ṣṭhātkṛtāni / / majjaprāye+aṅgabhāge jhagiti ratipates+jājvalan+prajjvalaśrīs+
majja prāye 'ṅga bhāge jhagiti rati pater jājvalan projjvala śrīr aśreyo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062140 (0.0):
mandāyamānaḥ kṣarad asṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni & / majja prāye 'ṅga bhāge jhagiti rati pater jājvalan projjvala śrīr % aśreyo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481219 (0.0):
VidSrk_4.22 *(51)b majja prāye 'ṅga bhāge jhagiti rati pater jājvalan
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261334 (0.0):
mandāyamānaḥ kṣaradasṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni & / majjaprāye 'ṅgabhāge jhagiti ratipater jājvalan prajjvalaśrīr % aśreyo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872053 (0.0):
mandāyamānaḥ kṣaradasṛji sṛjann asthiṣu ṣṭhātkṛtāni / / majjaprāye 'ṅgabhāge jhagiti ratipater jājvalan prajjvalaśrīr aśreyo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083936 (0.0):
māṃse mandāyamānas+kṣaradasṛji sṛjan+asthiṣu ṣṭhātkṛtāni / / majjaprāye+aṅgabhāge jhagiti ratipates+jājvalan+prajjvalaśrīs+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489747 (0.041):
majjaty āmajjamajjanmaṇimasṛṇaphaṇācakravāle phaṇīndre VidSrk_46.2a / majjaprāye 'ṅgabhāge jhagiti ratipater jājvalan prajjvalaśrīr VidSrk_4.22c
vyasyatād vastrinayana nayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062149 (0.0):
majja prāye 'ṅga bhāge jhagiti rati pater jājvalan projjvala śrīr % aśreyo / vyasyatād vastrinayana nayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465540 (0.0):
VidSrk_4.22 *(51)c aśreyo vyasyatād vastrinayana nayanopāntavānto hutāśaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457998 (0.0):
aśreyāṃsi kṣiṇoti tripuraharaśarodgārajanmānalo vaḥ VidSrk_4.38d *(67d) / aśreyo vyasyatād vas trinayananayanopāntavānto hutāśaḥ VidSrk_4.22d *(51d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261337 (0.0):
majjaprāye 'ṅgabhāge jhagiti ratipater jājvalan prajjvalaśrīr % aśreyo / vyasyatād vas trinayananayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261344 (0.0):
vyasyatād vas trinayananayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) //. / pāyāt pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasyollasatkānano $ hemādriḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872063 (0.0):
majjaprāye 'ṅgabhāge jhagiti ratipater jājvalan prajjvalaśrīr aśreyo / vyasyatād vas trinayananayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) //.
pāyāt pārvaṇa sāndhya tāṇḍava vidhau yasyollasat kānano hemādriḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062159 (0.0):
vyasyatād vastrinayana nayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) // / pāyāt pārvaṇa sāndhya tāṇḍava vidhau yasyollasat kānano $ hemādriḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473219 (0.0):
'timātraṃ / VidSrk_4.22 *(51)d pāyāt pārvaṇa sāndhya tāṇḍava vidhau yasyollasat kānano
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261348 (0.027):
vyasyatād vas trinayananayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) //. / pāyāt pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasyollasatkānano $ hemādriḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872067 (0.027):
vyasyatād vas trinayananayanopāntavānto hutāśaḥ // VidSrk_4.22 *(51) //. / pāyāt pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasyollasatkānano hemādriḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083958 (0.027):
aśreyas+vyasyatāt+vas+trinayananayanopāntavāntas+hutāśas+ // VidSrk_4.22 / pāyāt+pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasya+ullasatkānanas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484570 (0.030):
pāyāc ciraṃ sugatavaṃśadharaḥ kumāraḥ VidSrk_3.3d *(27d) / pāyāt pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasyollasatkānano VidSrk_4.23a *(52a)
karaṇāṅga hāra valanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062166 (0.0):
pāyāt pārvaṇa sāndhya tāṇḍava vidhau yasyollasat kānano $ hemādriḥ / karaṇāṅga hāra valanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457773 (0.0):
VidSrk_4.23 *(52)a hemādriḥ karaṇāṅga hāra valanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27508296 (0.0):
hemante himaśītamārutabhayād āśliṣya dorbhyāṃ tanuṃ VidSrk_41.19c *(1399c) / hemādriḥ karaṇāṅgahāravalanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ VidSrk_4.23b *(52b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261360 (0.0):
pāyāt pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasyollasatkānano $ hemādriḥ / karaṇāṅgahāravalanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872079 (0.0):
pāyāt pārvaṇasāṃdhyatāṇḍavavidhau yasyollasatkānano hemādriḥ / karaṇāṅgahāravalanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ /
dhatte 'tyadbhuta vismayena dharayā dhūtasya kānta tviṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062173 (0.0):
karaṇāṅga hāra valanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ & / dhatte 'tyadbhuta vismayena dharayā dhūtasya kānta tviṣo %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481228 (0.0):
VidSrk_4.23 *(52)b dhatte 'tyadbhuta vismayena dharayā dhūtasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478997 (0.0):
dhatte jaratkapir apīti kim atra vācyam VidSrk_33.34d *(1052d) / dhatte 'tyadbhutavismayena dharayā dhūtasya kāntatviṣo VidSrk_4.23c *(52c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261367 (0.0):
karaṇāṅgahāravalanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ & / dhatte 'tyadbhutavismayena dharayā dhūtasya kāntatviṣo %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872086 (0.0):
karaṇāṅgahāravalanaiḥ sārdhendur āndolitaḥ / / dhatte 'tyadbhutavismayena dharayā dhūtasya kāntatviṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083982 (0.0):
hemādris+karaṇāṅgahāravalanais+sārdhendus+āndolitas+ / / dhatte+atyadbhutavismayena dharayā dhūtasya kāntatviṣas+
lolat kuntala kuṇḍalasya śirasaḥ śobhāṃ sa vo dhūrjaṭiḥ // VidSrk_4.23
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062182 (0.0):
dhatte 'tyadbhuta vismayena dharayā dhūtasya kānta tviṣo % / lolat kuntala kuṇḍalasya śirasaḥ śobhāṃ sa vo dhūrjaṭiḥ // VidSrk_4.23
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465549 (0.0):
VidSrk_4.23 *(52)c lolat kuntala kuṇḍalasya śirasaḥ śobhāṃ sa vo dhūrjaṭiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27496782 (0.0):
lobhabhramadbhramaravibhramabhṛt kaṭākṣaḥ VidSrk_5.30d *(100d) / lolatkuntalakuṇḍalasya śirasaḥ śobhāṃ sa vo dhūrjaṭiḥ VidSrk_4.23d *(52d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261369 (0.0):
dhatte 'tyadbhutavismayena dharayā dhūtasya kāntatviṣo % / lolatkuntalakuṇḍalasya śirasaḥ śobhāṃ sa vo dhūrjaṭiḥ // VidSrk_4.23 *(52)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872093 (0.0):
dhatte 'tyadbhutavismayena dharayā dhūtasya kāntatviṣo / lolatkuntalakuṇḍalasya śirasaḥ śobhāṃ sa vo dhūrjaṭiḥ // VidSrk_4.23 *(52)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083985 (0.016):
dhatte+atyadbhutavismayena dharayā dhūtasya kāntatviṣas+ / lolatkuntalakuṇḍalasya śirasas+śobhām+sa vas+dhūrjaṭis+ // VidSrk_4.23
kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭā sandhiṣu kṛśaḥ samuttālaś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062189 (0.0):
lolat kuntala kuṇḍalasya śirasaḥ śobhāṃ sa vo dhūrjaṭiḥ // VidSrk_4.23 / kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭā sandhiṣu kṛśaḥ $ samuttālaś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473227 (0.0):
VidSrk_4.22 *(51)d pāyāt pārvaṇa sāndhya tāṇḍava vidhau yasyollasat kānano / VidSrk_4.23 *(52)d kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭā sandhiṣu kṛśaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463565 (1.192):
kapāṭaghnīm induḥ kiraṇalaharīm ullalayati VidSrk_29.19b *(915b) / kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ VidSrk_4.24a *(53a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964617 (0.024):
MSS_8614 1 kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261391 (0.024):
% NB Ingalls conjectures sārkenduḥ in b / kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ $ samuttālaś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872110 (0.024):
% NB Ingalls conjectures sārkenduḥ in b / kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ samuttālaś
cūḍābhujaga phaṇa ratna vyatikare / / mṛdur lekhākoṇe raya vaśa vilolasya śaśinaḥ punīyād dīrghaṃ svo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964633 (0.0):
MSS_8614 1 kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ / samuttālaścūḍābhujagaphaṇaratnavyatikare /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062204 (0.0):
kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭā sandhiṣu kṛśaḥ $ samuttālaś / cūḍābhujaga phaṇa ratna vyatikare &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457781 (0.0):
VidSrk_4.24 *(53)a samuttālaś cūḍābhujaga phaṇa ratna vyatikare
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481237 (0.0):
VidSrk_4.24 *(53)b mṛdur lekhākoṇe raya vaśa vilolasya śaśinaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492165 (0.0):
mṛdukaṃ hi bhinatti kaṇṭakaḥ kaṭhine kuṇṭhaka iva jāyate VidSrk_38.23b / mṛdur lekhākoṇe rayavaśavilolasya śaśinaḥ VidSrk_4.24c *(53c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27502965 (0.0):
samutkṣipto 'smīti tvam iha paritāpaṃ tyaja maṇe VidSrk_33.55b *(1073b) / samuttālaś cūḍābhujagaphaṇaratnavyatikare VidSrk_4.24b *(53b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261404 (0.0):
kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ $ samuttālaś / cūḍābhujagaphaṇaratnavyatikare &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872123 (0.0):
kapāle gambhīraḥ kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśaḥ samuttālaś / cūḍābhujagaphaṇaratnavyatikare /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084018 (0.0):
kapāle gambhīras+kuhariṇi jaṭāsaṃdhiṣu kṛśas+ / samuttālas+cūḍābhujagaphaṇaratnavyatikare /
hara śirasi gaṅgā kala kalaḥ // VidSrk_4.24 *(53) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062212 (0.0):
mṛdur lekhākoṇe raya vaśa vilolasya śaśinaḥ % punīyād dīrghaṃ svo / hara śirasi gaṅgā kala kalaḥ // VidSrk_4.24 *(53) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465559 (0.0):
VidSrk_4.24 *(53)c punīyād dīrghaṃ svo hara śirasi gaṅgā kala kalaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084028 (0.030):
punīyāt+dīrgham+vas+dīrgham+vas+haraśirasi gaṅgākalakalas+ // VidSrk_4.24
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964634 (0.037):
MSS_8614 2 mṛdurlekhākoṇe rayavaśavilolasya śaśinaḥ punīyād dīrghaṃ vo / haraśirasi gaṅgākalakalaḥ //
(Skmsa.u.ka. 46, yogeśvarasya) / śāntyai vo 'stu kapāla dāma jagatāṃ patur yadīyāṃ lipiṃ kvāpi kvāpi gaṇāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062215 (0.0):
hara śirasi gaṅgā kala kalaḥ // VidSrk_4.24 *(53) // / (Skmsa.u.ka. 46, yogeśvarasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062227 (0.0):
(Skmsa.u.ka. 46, yogeśvarasya) / śāntyai vo 'stu kapāla dāma jagatāṃ patur yadīyāṃ lipiṃ $ kvāpi kvāpi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473238 (0.0):
VidSrk_4.24 *(53)d śāntyai vo 'stu kapāla dāma jagatāṃ patur yadīyāṃ lipiṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261427 (0.0):
haraśirasi gaṅgākalakalaḥ // VidSrk_4.24 *(53) //. / śāntyai vo 'stu kapāladāma jagatāṃ patyur yadīyāṃ lipiṃ $ kvāpi kvāpi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872146 (0.0):
haraśirasi gaṅgākalakalaḥ // VidSrk_4.24 *(53) //. / śāntyai vo 'stu kapāladāma jagatāṃ patyur yadīyāṃ lipiṃ kvāpi kvāpi gaṇāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500653 (1.192):
śākhoṭakasya punar asya mahāśayo 'yam VidSrk_33.69c *(1087c) / śāntyai vo 'stu kapāladāma jagatāṃ patyur yadīyāṃ lipiṃ VidSrk_4.25a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457788 (0.036):
VidSrk_4.25 *(54)a kvāpi kvāpi gaṇāḥ paṭhanti padaśo nāti prasiddhākṣaram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468108 (0.036):
kvāpi kvāpi gaṇāḥ paṭhanti padaśo nātiprasiddhākṣarām VidSrk_4.25b *(54b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337779 (0.040):
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337873 (0.042):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17385448 (0.044):
ślāghya guṇasya kasyacid asau mārgaḥ samunmīlati // VidSrk_50.36 *(1733) / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 2129, abhinandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344717 (0.045):
siddhārtha puṣpa cchadana cita hima klinna pakṣmā mahokṣaḥ // VidSrk_12.5 / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 1327)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342527 (0.045):
niḥsaṃpāta visāri dardura ravā nītāḥ kathaṃ rātrayaḥ // VidSrk_10.6 *(220) / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 1301, kasyacit)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.046):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336958 (0.046):
daśana kiraṇāpūrita kalaḥ // VidSrk_4.18 *(47) // / vararuceḥ | (Skmsa.u.ka. 55, Svsu.ā. 66, Spdśā.pa. 96)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344940 (0.047):
pānthenaika palāla muṣṭi rucinā garvāyate hālikaḥ // VidSrk_12.13 *(305) / yogeśvarasya (Sksa.ka.ā. 3.8, Skmsa.u.ka. 1338, Spdśā.pa. 581, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353440 (0.047):
śāri visāraṇāya nihitaḥ khedāmbu garbhaḥ karaḥ // VidSrk_19.47 *(605) // / rājaśekharasya | (Srk sa.u.ka. 1067 yogeśvarasya, Spdśā.pa. 3664,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342561 (0.048):
unmada kukkubhāni saritāṃ kurvanti lolaṃ manaḥ // VidSrk_10.7 *(221) // / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 1291)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338819 (0.049):
sāndra śirāvanaddha paruṣaṃ dhatte 'sthi śeṣaṃ vapuḥ // VidSrk_5.33 *(103) / (Skmsa.u.ka. 151, yogeśvarasya) / || iti śiva gaṇa vrajyā ||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17384548 (0.050):
vacanāni pallavayituṃ jānāti yogeśvaraḥ // VidSrk_50.2 *(1699) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 2126, bhavānandasya)
paṭhanti padaśo nāti prasiddhākṣaram / / viśvaṃ srakṣyati rakṣati kṣitim apām īśiṣyate śiṣyate nāgau rāgiṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062241 (0.0):
śāntyai vo 'stu kapāla dāma jagatāṃ patur yadīyāṃ lipiṃ $ kvāpi kvāpi / gaṇāḥ paṭhanti padaśo nāti prasiddhākṣaram &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457790 (0.0):
VidSrk_4.25 *(54)a kvāpi kvāpi gaṇāḥ paṭhanti padaśo nāti prasiddhākṣaram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481246 (0.0):
VidSrk_4.25 *(54)b viśvaṃ srakṣyati rakṣati kṣitim apām īśiṣyate śiṣyate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468110 (0.0):
kvāpi kasya ca kuto 'pi kāraṇāc VidSrk_40.22a *(1354a) / kvāpi kvāpi gaṇāḥ paṭhanti padaśo nātiprasiddhākṣarām VidSrk_4.25b *(54b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499040 (0.0):
viśvaṃ dhinoti jaladaḥ pratyupakāraspṛhārahitaḥ VidSrk_33.76b *(1094b) / viśvaṃ srakṣyati rakṣati kṣitim apām īśiṣyate śiṣyate VidSrk_4.25c *(54c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261440 (0.0):
śāntyai vo 'stu kapāladāma jagatāṃ patyur yadīyāṃ lipiṃ $ kvāpi kvāpi / gaṇāḥ paṭhanti padaśo nātiprasiddhākṣarām &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872159 (0.0):
śāntyai vo 'stu kapāladāma jagatāṃ patyur yadīyāṃ lipiṃ kvāpi kvāpi gaṇāḥ / paṭhanti padaśo nātiprasiddhākṣarām /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084057 (0.0):
kva+api kva+api gaṇās+paṭhanti padaśas+nātiprasiddhākṣarām / / viśvam+srakṣyati rakṣati kṣitim+apām+īśiṣyate śiṣyate
raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti // VidSrk_4.25 *(54) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062248 (0.0):
viśvaṃ srakṣyati rakṣati kṣitim apām īśiṣyate śiṣyate % nāgau rāgiṣu / raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti // VidSrk_4.25 *(54) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465568 (0.0):
VidSrk_4.25 *(54)c nāgau rāgiṣu raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27480812 (0.0):
nāgaī rāgiṣu raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti VidSrk_4.25d *(54d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872165 (0.0):
viśvaṃ srakṣyati rakṣati kṣitim apām īśiṣyate śiṣyate nāgaī rāgiṣu / raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti // VidSrk_4.25 *(54) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084062 (0.0):
viśvam+srakṣyati rakṣati kṣitim+apām+īśiṣyate śiṣyate / nāgais+rāgiṣu raṃsyate syati jagat+nirvekṣyati dyām+iti // VidSrk_4.25
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261443 (0.044):
viśvaṃ srakṣyati rakṣati kṣitim apām īśiṣyate śiṣyate % nāgaī rāgiṣu / raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti // VidSrk_4.25 *(54) //.
bhojadevasya | (Skmsa.u.ka. 61) / jvālevordhva visarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062258 (0.0):
raṃsyate syati jagan nirvekṣyati dyām iti // VidSrk_4.25 *(54) // / bhojadevasya | (Skmsa.u.ka. 61)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473247 (0.0):
VidSrk_4.25 *(54)d jvālevordhva visarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336573 (0.0):
nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) // / bhojadevasya (Skmsa.u.ka. 31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27472453 (0.0):
jvālābhāsurabhūrikeśarisaṭābhārasya daityadruhaḥ VidSrk_6.38b *(141b) / jvālevordhvavisarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso VidSrk_4.26a *(55a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261478 (0.0):
jvālevordhvavisarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872197 (0.0):
jvālevordhvavisarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17384770 (0.045):
nirvāṇa bāṇa dīpaṃ jagad idam adyoti ratnena // VidSrk_50.9 *(1706) //* / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2127, bhojadevasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061629 (0.051):
nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) // / bhojadevasya (Skmsa.u.ka. 31) / vapuḥ prādurbhāvād anumitam idaṃ janmani purā $ purāre na prāyaḥ kvacid
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339642 (0.060):
hala dharaḥ śriyaḥ vaḥ kriyāt // VidSrk_6.24 *(127) // / puruṣottama devasya | (Skmsa.u.ka. 238; Brsbha.ra.si. 2.4.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084097 (0.062):
jvālā+iva+ūrdhvavisarpiṇī pariṇatasya+antas+tapas+tejasas+
gaṅgā tuṅga taraṅga sarpa vasatir valmīka lakṣmīr iva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062266 (0.0):
jvālevordhva visarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso $ / gaṅgā tuṅga taraṅga sarpa vasatir valmīka lakṣmīr iva &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457800 (0.0):
VidSrk_4.26 *(55)a gaṅgā tuṅga taraṅga sarpa vasatir valmīka lakṣmīr iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468885 (0.0):
gaṅgātīre himagiriśilābaddhapadmāsanasya VidSrk_48.37a *(1630a) / gaṅgātuṅgataraṅgasarpavasatir valmīkalakṣmīr iva VidSrk_4.26b *(55b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261486 (0.0):
jvālevordhvavisarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso $ / gaṅgātuṅgataraṅgasarpavasatir valmīkalakṣmīr iva &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872205 (0.0):
jvālevordhvavisarpiṇī pariṇatasyāntas tapas tejaso / gaṅgātuṅgataraṅgasarpavasatir valmīkalakṣmīr iva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084107 (0.019):
jvālā+iva+ūrdhvavisarpiṇī pariṇatasya+antas+tapas+tejasas+ / gaṅgātuṅgataraṅgasarpavasatis+valmīkalakṣmīs+iva /
saṃdhyevārdra mṛṇāla komala tanor indoḥ sahasthāyinī pāyād vas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062276 (0.0):
gaṅgā tuṅga taraṅga sarpa vasatir valmīka lakṣmīr iva & / saṃdhyevārdra mṛṇāla komala tanor indoḥ sahasthāyinī % pāyād vas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481256 (0.0):
VidSrk_4.26 *(55)b saṃdhyevārdra mṛṇāla komala tanor indoḥ sahasthāyinī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27503978 (0.0):
saṃdhyāpallavapātinīḥ kavalayann ekāntatas tarkaya VidSrk_29.60b *(956b) / saṃdhyevārdramṛṇālakomalatanor indoḥ sahasthāyinī VidSrk_4.26c *(55c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261496 (0.0):
gaṅgātuṅgataraṅgasarpavasatir valmīkalakṣmīr iva & / saṃdhyevārdramṛṇālakomalatanor indoḥ sahasthāyinī % pāyād vas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872215 (0.0):
gaṅgātuṅgataraṅgasarpavasatir valmīkalakṣmīr iva / / saṃdhyevārdramṛṇālakomalatanor indoḥ sahasthāyinī pāyād vas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084118 (0.0):
gaṅgātuṅgataraṅgasarpavasatis+valmīkalakṣmīs+iva / / saṃdhyā+iva+ārdramṛṇālakomalatanos+indos+sahasthāyinī
taruṇāruṇāṃśu kapiśā śambhor jaṭā saṃhatiḥ // VidSrk_4.26 *(55) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062284 (0.0):
saṃdhyevārdra mṛṇāla komala tanor indoḥ sahasthāyinī % pāyād vas / taruṇāruṇāṃśu kapiśā śambhor jaṭā saṃhatiḥ // VidSrk_4.26 *(55) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465580 (0.0):
VidSrk_4.26 *(55)c pāyād vas taruṇāruṇāṃśu kapiśā śambhor jaṭā saṃhatiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261498 (0.0):
saṃdhyevārdramṛṇālakomalatanor indoḥ sahasthāyinī % pāyād vas / taruṇāruṇāṃśukapiśā śambho jaṭāsaṃhatiḥ // VidSrk_4.26 *(55) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872221 (0.0):
saṃdhyevārdramṛṇālakomalatanor indoḥ sahasthāyinī pāyād vas / taruṇāruṇāṃśukapiśā śambho jaṭāsaṃhatiḥ // VidSrk_4.26 *(55) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084124 (0.0):
saṃdhyā+iva+ārdramṛṇālakomalatanos+indos+sahasthāyinī / pāyāt+vas+taruṇāruṇāṃśukapiśā śambhos+jaṭāsaṃhatis+ // VidSrk_4.26 *(55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484601 (0.018):
pāyād bālendumauler anavaratabhujāvṛttivātormivega VidSrk_4.29a *(58a) / pāyād vas taruṇāruṇāṃśukapiśā śambho jaṭāsaṃhatiḥ VidSrk_4.26d *(55d)
(Skmsa.u.ka. 56, ravināgasya) / maulau vegād udañcaty api caraṇa bhara nyañcad urvītalatvād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062295 (0.0):
taruṇāruṇāṃśu kapiśā śambhor jaṭā saṃhatiḥ // VidSrk_4.26 *(55) // / (Skmsa.u.ka. 56, ravināgasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473257 (0.0):
VidSrk_4.26 *(55)d maulau vegād udañcaty api / caraṇa bhara nyañcad urvītalatvād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355905 (0.038):
anaticira vṛttānta piśunām // VidSrk_21.51 *(685) // / (Skmsa.u.ka. 592, solhokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340129 (0.038):
kara padma susthita mahā śailaḥ salīlo hariḥ // VidSrk_6.37 *(140) // / sohnokasya | (Skmsa.u.ka. 264, sollokasya; Pvpadyā. 264, sonnokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355724 (0.042):
māna taruṇā paryanta bandhyāyitam // VidSrk_21.45 *(679) // / rājaśekharasya (Skmsa.u.ka. 722)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26065009 (0.047):
yasyotsphāla kutūhalena katham apy aṅgeṣu jīrṇāyitam // VidSrk_6.32 *(135) / raghunandasya | (Skmsa.u.ka. 184) / ye saṃtāpita nābhi padma madhavo ye snāpitoraḥ srajo $ ye tāpāt taralena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339952 (0.047):
yasyotsphāla kutūhalena katham apy aṅgeṣu jīrṇāyitam // VidSrk_6.32 *(135) / raghunandasya | (Skmsa.u.ka. 184) / ye saṃtāpita nābhi padma madhavo ye snāpitoraḥ srajo ye tāpāt taralena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071808 (0.047):
smara gaja yuvā gāhate hṛt taḍāgam // VidSrk_15.32 *(365) // / vidhūkasya (Skmsa.u.ka. 481) / kṛta nibhaśataṃ niṣkrāmantīṃ sakhībhir anūddhṛtāṃ $ katham api haṭhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346752 (0.047):
smara gaja yuvā gāhate hṛt taḍāgam // VidSrk_15.32 *(365) // / vidhūkasya (Skmsa.u.ka. 481) / kṛta nibhaśataṃ niṣkrāmantīṃ sakhībhir anūddhṛtāṃ katham api haṭhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347373 (0.048):
eva tat pariṇataṃ kvedaṃ vadāmodbhutam // VidSrk_16.5 *(388) // / vittokasya (Skmsa.u.ka. 491, vetokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064297 (0.054):
vācontaḥ sphuritā bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 / (Skmsa.u.ka. 321) / caṭac caṭini carmaṇi ccham iti cocchala cchoṇite $ dhagad dhag iti medasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339240 (0.054):
bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 *(115) // / (Skmsa.u.ka. 321) / caṭac caṭini carmaṇi ccham iti cocchala cchoṇite dhagad dhag iti medasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077917 (0.054):
vinihitaṃ locana yugam // VidSrk_19.27 *(585) // / koṅkasya | (Skmsa.u.ka. 1150) / nakha daśana nipāta jarjarāṅgī $ rati kalahe paripīḍitā prahāraiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352860 (0.054):
vinihitaṃ locana yugam // VidSrk_19.27 *(585) // / koṅkasya | (Skmsa.u.ka. 1150) / nakha daśana nipāta jarjarāṅgī rati kalahe paripīḍitā prahāraiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26084767 (0.055):
gṛhe mamāpi bhavato bālāham ekākinī // VidSrk_24.4 *(810) // / (Skmsa.u.ka. 550; Slp 361) / viṭapini śiśira cchāye kṣaṇam iha viśramya gamyatāṃ pathikāḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359711 (0.055):
mamāpi bhavato bālāham ekākinī // VidSrk_24.4 *(810) // / (Skmsa.u.ka. 550; Slp 361)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17357309 (0.056):
gamitā kāntiḥ kathā gocaram // VidSrk_22.30 *(729) // / śadhokasya | (Skmsa.u.ka. 601)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067857 (0.056):
mudrita candra sūrya nayanaṃ vyomāpi nidrāyate // VidSrk_10.15 *(229) // / vātokasya (Skmsa.u.ka. 1282) / gambhīrāmbhodharāṇām avirala nipatad vāri dhārā ninādān $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26100836 (0.057):
vyathayati mantrākṣaram iva nāma tavārīn vanecarair gītam // VidSrk_41.13 / tasyaiva | (Skmsa.u.ka. 1575, daṅkasya) / yeṣāṃ veśmasu kambu karpara calat tarku dhvanir duḥśravaḥ $ prāg āsīn
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375783 (0.057):
vyathayati mantrākṣaram iva nāma tavārīn vanecarair gītam // VidSrk_41.13 / tasyaiva | (Skmsa.u.ka. 1575, daṅkasya) / yeṣāṃ veśmasu kambu karpara calat tarku dhvanir duḥśravaḥ prāg āsīn
akṣuṇṇa svarga loka sthiti mudita sura śreṣṭha goṣṭhī stutāya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062305 (0.0):
maulau vegād udañcaty api caraṇa bhara nyañcad urvītalatvād $ / akṣuṇṇa svarga loka sthiti mudita sura śreṣṭha goṣṭhī stutāya &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457811 (0.0):
VidSrk_4.27 *(56)a / akṣuṇṇa svarga loka sthiti mudita sura śreṣṭha goṣṭhī stutāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455320 (0.0):
akṣāli sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāvāpṛthivyor vapuḥ VidSrk_29.4b *(900b) / akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya VidSrk_4.27b *(56b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261521 (0.0):
maulau vegād udañcaty api caraṇabharanyañcadurvītalatvād $ / akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872240 (0.0):
maulau vegād udañcaty api caraṇabharanyañcadurvītalatvād / akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084143 (0.030):
maulau vegāt+udañcati+api caraṇabharanyañcadurvītalatvāt+ / akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya /
saṃtrāsān niḥsarantyāpy avirata visarad dakṣiṇārdhānu bandhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062313 (0.0):
akṣuṇṇa svarga loka sthiti mudita sura śreṣṭha goṣṭhī stutāya & / saṃtrāsān niḥsarantyāpy avirata visarad dakṣiṇārdhānu bandhād %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261524 (0.030):
akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya & / saṃtrāsān niḥsarantyāpy aviratavisaraddakṣiṇārdhānubandhād %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872243 (0.030):
akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya / / saṃtrāsān niḥsarantyāpy aviratavisaraddakṣiṇārdhānubandhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084144 (0.038):
akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya / / saṃtrāsāt+niḥsarantyā+api+aviratavisaraddakṣiṇārdhānubandhāt+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481265 (0.053):
VidSrk_4.27 *(56)b saṃtrāsān niḥsarantyāpy / avirata visarad dakṣiṇārdhānu bandhād
atyaktāyādri putryā tirpurahara jagat kleśa hantre namas te // VidSrk_4.27
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062323 (0.0):
saṃtrāsān niḥsarantyāpy avirata visarad dakṣiṇārdhānu bandhād % / atyaktāyādri putryā tirpurahara jagat kleśa hantre namas te // VidSrk_4.27
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465591 (0.0):
VidSrk_4.27 *(56)c atyaktāyādri putryā tirpurahara jagat kleśa hantre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455717 (0.0):
atyaktāyādriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas te VidSrk_4.27d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872257 (0.0):
saṃtrāsān niḥsarantyāpy aviratavisaraddakṣiṇārdhānubandhād / atyaktāyādriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas te // VidSrk_4.27
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084161 (0.025):
atyaktāya+adriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas+te // VidSrk_4.27
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261529 (0.038):
saṃtrāsān niḥsarantyāpy aviratavisaraddakṣiṇārdhānubandhād % / atyaktāyādriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas te // VidSrk_4.27
(Skmsa.u.ka. 11, bāṇasya) / paryaṅkāśleṣa bandha dviguṇita bhujaga granthi saṃvīta jānor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062334 (0.0):
atyaktāyādri putryā tirpurahara jagat kleśa hantre namas te // VidSrk_4.27 / (Skmsa.u.ka. 11, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473268 (0.0):
VidSrk_4.27 *(56)d / paryaṅkāśleṣa bandha dviguṇita bhujaga granthi saṃvīta jānor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27483845 (0.0):
paryaṅkaḥ śithilīkṛto na bhavatā siṃhāsanān notthitaṃ VidSrk_41.22a / paryaṅkāśleṣabandhadviguṇitabhujagagranthisaṃvītajānor VidSrk_4.28a *(57a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261549 (0.0):
atyaktāyādriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas te // VidSrk_4.27 / bāṇasya / paryaṅkāśleṣabandhadviguṇitabhujagagranthisaṃvītajānor $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872268 (0.0):
atyaktāyādriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas te // VidSrk_4.27 / bāṇasya / paryaṅkāśleṣabandhadviguṇitabhujagagranthisaṃvītajānor antaḥprāṇāvarodhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084170 (0.0):
atyaktāya+adriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas+te // VidSrk_4.27 / bāṇasya / paryaṅkāśleṣabandhadviguṇitabhujagagranthisaṃvītajānos+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338416 (0.031):
apāyāj jvalita śikhi śikhe cakṣuṣi nyasta hastaḥ // VidSrk_5.21 *(91) // / bāṇasya | (Skmsa.u.ka. 146, Smvsū.mu. 2.43)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062037 (0.043):
trailokya nagarārambha % mūla stambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 13, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336980 (0.043):
trailokya nagarārambha mūla stambhāya śambhave // VidSrk_4.19 *(48) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 13, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17360418 (0.047):
priya vasatiṃ vrajanti sukham eva mitho nirasta bhiyo 'bhisārikāḥ // / VidSrk_24.26 *(832) // / bāṇasya | (Skmsa.u.ka. 797; Vām ad 4.310, Ak p.396, As. ad 71, Srb 299.23,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368644 (0.050):
yad asi tulām adhirūḍhaṃ kāṃcana guñjāphalaiḥ sārdham // VidSrk_33.99 / surabheḥ | (Skmsa.u.ka. 1734, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090788 (0.054):
kṣīrāmbhodhi pravāhasitaṃ yaśaḥ // VidSrk_32.21 *(1015) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 1513) / tvaṃ kāmboja virājase bhuvi bhavat tāto divi bhrājate $ tat tātas tu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365731 (0.054):
kṣīrāmbhodhi pravāhasitaṃ yaśaḥ // VidSrk_32.21 *(1015) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 1513) / tvaṃ kāmboja virājase bhuvi bhavat tāto divi bhrājate tat tātas tu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345691 (0.054):
prema kruddhanagātmajāṅghri vinati krīḍā vrate dīkṣitaḥ // VidSrk_14.6 / (Skmsa.u.ka. 466, lalitokasya) / sa jayati saṃkalpa bhavo rati mukha śata patra cumbana bhramaraḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26093352 (0.061):
phalāśayā paricayaḥ kalpa drume 'py asti kim // VidSrk_33.85 *(1103) // / vallabhasya | (Skmsa.u.ka. 1791) / yaḥ pūrvaṃ sphuṭad asthi saṃpuṭa mukhe niryat pravālāṅkuro $ prāyaḥ sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368296 (0.061):
phalāśayā paricayaḥ kalpa drume 'py asti kim // VidSrk_33.85 *(1103) // / vallabhasya | (Skmsa.u.ka. 1791) / yaḥ pūrvaṃ sphuṭad asthi saṃpuṭa mukhe niryat pravālāṅkuro prāyaḥ sa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061724 (0.061):
agamad yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) // / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 13)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336668 (0.061):
yad aṅgada padaṃ tasmai namaḥ śambhave // VidSrk_4.9 *(38) // / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 13)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17379092 (0.062):
kūlabhedī priyo 'si // VidSrk_42.49 *(1509) // / śatānandasya | (Skmsa.u.ka. 1736)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337950 (0.063):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
antaḥ prāṇāvarodhād uparata sakala dhyāna ruddhendriyasya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062343 (0.0):
paryaṅkāśleṣa bandha dviguṇita bhujaga granthi saṃvīta jānor $ / antaḥ prāṇāvarodhād uparata sakala dhyāna ruddhendriyasya &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457821 (0.0):
VidSrk_4.28 *(57)a antaḥ prāṇāvarodhād / uparata sakala dhyāna ruddhendriyasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456557 (0.0):
antaḥprāṇāvarodhād uparatasakaladhyānaruddhendriyasya VidSrk_4.28b *(57b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261558 (0.0):
paryaṅkāśleṣabandhadviguṇitabhujagagranthisaṃvītajānor $ / antaḥprāṇāvarodhād uparatasakaladhyānaruddhendriyasya &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872277 (0.0):
paryaṅkāśleṣabandhadviguṇitabhujagagranthisaṃvītajānor antaḥprāṇāvarodhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084181 (0.0):
antaḥprāṇāvarodhāt+uparatasakaladhyānaruddhendriyasya /
ātmany ātmānam eva vyapagata karaṇaṃ paśyatas tattva dṛṣṭyā śambhor vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062350 (0.0):
antaḥ prāṇāvarodhād uparata sakala dhyāna ruddhendriyasya & / ātmany ātmānam eva vyapagata karaṇaṃ paśyatas tattva dṛṣṭyā % śambhor vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458841 (0.0):
ātmanaivātmakathakā VidSrk_39.28c *(1331c) / ātmany ātmānam eva vyapagatakaraṇaṃ paśyatas tattvadṛṣṭyā VidSrk_4.28c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261563 (0.0):
antaḥprāṇāvarodhād uparatasakaladhyānaruddhendriyasya & / ātmany ātmānam eva vyapagatakaraṇaṃ paśyatas tattvadṛṣṭyā % śambho vā pātu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872282 (0.0):
uparatasakaladhyānaruddhendriyasya / / ātmany ātmānam eva vyapagatakaraṇaṃ paśyatas tattvadṛṣṭyā śambho vā pātu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481274 (0.012):
VidSrk_4.28 *(57)b ātmany ātmānam eva vyapagata karaṇaṃ paśyatas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084186 (0.017):
antaḥprāṇāvarodhāt+uparatasakaladhyānaruddhendriyasya / / ātmani+ātmānam+eva vyapagatakaraṇam+paśyatas+tattvadṛṣṭyā
pātu śūnya kṣaṇa ghaṭita laya brahma lagnaḥ samādhiḥ // VidSrk_4.28 *(57)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062361 (0.0):
ātmany ātmānam eva vyapagata karaṇaṃ paśyatas tattva dṛṣṭyā % śambhor vaḥ / pātu śūnya kṣaṇa ghaṭita laya brahma lagnaḥ samādhiḥ // VidSrk_4.28 *(57)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465602 (0.0):
VidSrk_4.28 *(57)c śambhor vaḥ pātu śūnya kṣaṇa ghaṭita laya brahma lagnaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500388 (0.0):
śambho vā pātu śūnyekṣaṇaghaṭitalayabrahmalagnaḥ samādhiḥ VidSrk_4.28d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872292 (0.0):
ātmany ātmānam eva vyapagatakaraṇaṃ paśyatas tattvadṛṣṭyā śambho vā pātu / śūnyekṣaṇaghaṭitalayabrahmalagnaḥ samādhiḥ // VidSrk_4.28 *(57) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261569 (0.050):
ātmany ātmānam eva vyapagatakaraṇaṃ paśyatas tattvadṛṣṭyā % śambho vā pātu / śūnyekṣaṇaghaṭitalayabrahmalagnaḥ samādhiḥ // VidSrk_4.28 *(57) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084192 (0.050):
śambhos+vā pātu śūnyekṣaṇaghaṭitalayabrahmalagnas+samādhis+ // VidSrk_4.28
pāyād vārendu mauler anavarata bhujāvṛtti vātormi vega
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062371 (0.0):
pātu śūnya kṣaṇa ghaṭita laya brahma lagnaḥ samādhiḥ // VidSrk_4.28 *(57) / pāyād vārendu mauler anavarata bhujāvṛtti vātormi vega $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473280 (0.0):
paryaṅkāśleṣa bandha dviguṇita bhujaga granthi saṃvīta jānor / VidSrk_4.28 *(57)d pāyād vārendu mauler anavarata bhujāvṛtti vātormi vega
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484589 (0.0):
pāyād bālendumauler anavaratabhujāvṛttivātormivega VidSrk_4.29a *(58a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261590 (0.0):
pāyād bālendumauler anavaratabhujāvṛttivātormivega $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872309 (0.0):
pāyād bālendumauler anavaratabhujāvṛttivātormivega
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084219 (0.038):
pāyāt+bālendumaules+anavaratabhujāvṛttivātormivegabhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya
bhrāmyad rudrārka tārā gaṇa racita mahā lāta cakrasya lāsyam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062382 (0.0):
pāyād vārendu mauler anavarata bhujāvṛtti vātormi vega $ / bhrāmyad rudrārka tārā gaṇa racita mahā lāta cakrasya lāsyam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457833 (0.0):
VidSrk_4.29 *(58)a bhrāmyad rudrārka tārā gaṇa racita mahā lāta cakrasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489563 (0.0):
bhrāmyadbhir na sa ko 'pi nistuṣaguṇo dṛṣṭo viśiṣṭo janaḥ VidSrk_42.47b / bhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya lāsyam VidSrk_4.29b *(58b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261595 (0.0):
pāyād bālendumauler anavaratabhujāvṛttivātormivega $ / bhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya lāsyam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872314 (0.0):
pāyād bālendumauler anavaratabhujāvṛttivātormivega / bhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya lāsyam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084224 (0.0):
pāyāt+bālendumaules+anavaratabhujāvṛttivātormivegabhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya
nyañcadbhūtsarpad agni skhalad akhila giritvaṅgad uttāla mauli
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062392 (0.0):
bhrāmyad rudrārka tārā gaṇa racita mahā lāta cakrasya lāsyam & / nyañcadbhūtsarpad agni skhalad akhila giritvaṅgad uttāla mauli %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481286 (0.0):
VidSrk_4.29 *(58)b / nyañcadbhūtsarpad agni skhalad akhila giritvaṅgad uttāla mauli
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261602 (0.036):
bhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya lāsyam & / nyañcadbhūtsarpadagni skhaladakhilagiri tvaṅgaduttālamauli %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872321 (0.036):
bhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya lāsyam / / nyañcadbhūtsarpadagni skhaladakhilagiri tvaṅgaduttālamauli
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084231 (0.036):
pāyāt+bālendumaules+anavaratabhujāvṛttivātormivegabhrāmyadrudrārkatārāgaṇaracitamahālātacakrasya / lāsyam / / nyañcadbhūtsarpadagni skhaladakhilagiri tvaṅgaduttālamauli
sphūrjac candrāṃśu niryan nayana rucira sajjāhnavī nirjharaḥ vaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062401 (0.0):
nyañcadbhūtsarpad agni skhalad akhila giritvaṅgad uttāla mauli % / sphūrjac candrāṃśu niryan nayana rucira sajjāhnavī nirjharaḥ vaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465614 (0.0):
VidSrk_4.29 *(58)c / sphūrjac candrāṃśu niryan nayana rucira sajjāhnavī nirjharaḥ vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506546 (0.055):
sphūrjaccandrāṃśu niryannayanaruci rasajjāhnavīnirjharaṃ vaḥ VidSrk_4.29d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872339 (0.055):
sphūrjaccandrāṃśu niryannayanaruci rasajjāhnavīnirjharaṃ vaḥ // / VidSrk_4.29 *(58) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261611 (0.063):
nyañcadbhūtsarpadagni skhaladakhilagiri tvaṅgaduttālamauli % / sphūrjaccandrāṃśu niryannayanaruci rasajjāhnavīnirjharaṃ vaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872331 (0.063):
nyañcadbhūtsarpadagni skhaladakhilagiri tvaṅgaduttālamauli / sphūrjaccandrāṃśu niryannayanaruci rasajjāhnavīnirjharaṃ vaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084241 (0.063):
nyañcadbhūtsarpadagni skhaladakhilagiri tvaṅgaduttālamauli / sphūrjaccandrāṃśu niryannayanaruci rasajjāhnavīnirjharam+vas+ //
VidSrk_4.29 *(58) // / mātar jīva kim etad añjali puṭe tātena gopāyitaṃ vatsa svādu phalaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062414 (0.0):
sphūrjac candrāṃśu niryan nayana rucira sajjāhnavī nirjharaḥ vaḥ // / VidSrk_4.29 *(58) // / mātar jīva kim etad añjali puṭe tātena gopāyitaṃ $ vatsa svādu phalaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473287 (0.0):
VidSrk_4.29 *(58)d mātar jīva kim etad añjali puṭe tātena gopāyitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490914 (0.0):
VidSrk_48.7a *(1600a) / mātar jīva kim etad añjalipuṭe tātena gopāyitaṃ VidSrk_4.30a *(59a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261637 (0.0):
/emend/ /Ingalls, vārendu@ /edKG} / mātar jīva kim etad añjalipuṭe tātena gopāyitaṃ $ vatsa svādu phalaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872357 (0.0):
/emend/ /Ingalls, vārendu@ /edKG} / mātar jīva kim etad añjalipuṭe tātena gopāyitaṃ vatsa svādu phalaṃ
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592298 (0.031):
Subhv_0069-1 mātarjīva kimetadañjalipuṭe tātena gopāyyate
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592305 (0.062):
Subhv_0069-2 vatsa svādu phalaṃ prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457840 (0.062):
VidSrk_4.30 *(59)a vatsa svādu phalaṃ prayacchati na me gatvā gṛhāṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497027 (0.062):
vatsa svādu phalaṃ prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam VidSrk_4.30b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084271 (0.062):
vatsa svādu phalam+prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam /
prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592311 (0.0):
Subhv_0069-2 vatsa svādu phalaṃ prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062420 (0.0):
mātar jīva kim etad añjali puṭe tātena gopāyitaṃ $ vatsa svādu phalaṃ / prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457843 (0.0):
VidSrk_4.30 *(59)a vatsa svādu phalaṃ prayacchati na me gatvā gṛhāṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497030 (0.0):
vatsa svādu phalaṃ prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam VidSrk_4.30b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261643 (0.0):
mātar jīva kim etad añjalipuṭe tātena gopāyitaṃ $ vatsa svādu phalaṃ / prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872363 (0.0):
mātar jīva kim etad añjalipuṭe tātena gopāyitaṃ vatsa svādu phalaṃ / prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084277 (0.0):
mātar+jīva kim+etat+añjalipuṭe tātena gopāyitam+ / vatsa svādu phalam+prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam /
mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062427 (0.0):
prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam & / mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ % śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481295 (0.0):
VidSrk_4.30 *(59)b mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491003 (0.0):
mātrāsūtritahāsyam āsyam alasāḥ pañcālikākelayaḥ VidSrk_15.15b *(348b) / mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ VidSrk_4.30c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261650 (0.0):
prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam & / mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ % śambho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872370 (0.0):
prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam / / mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ śambho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084284 (0.0):
vatsa svādu phalam+prayacchati na me gatvā gṛhāṇa svayam / / mātrā+evam+prahite guhe vighaṭayati+ākṛṣya saṃdhyāñjalim+
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592316 (0.050):
Subhv_0069-3 mātraivaṃ prahite gṛhe vighaṭayatyākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062437 (0.0):
mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ % śambhor / bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465625 (0.0):
VidSrk_4.30 *(59)c śambhor bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084286 (0.017):
mātrā+evam+prahite guhe vighaṭayati+ākṛṣya saṃdhyāñjalim+ / śambhos+bhagnasamādhiruddharabhasas+hāsodgamas+pātu vas+ // VidSrk_4.30
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261652 (0.024):
mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ % śambho / bhagnasamādhiruddharabhaso hāsodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872378 (0.024):
mātraivaṃ prahite guhe vighaṭayaty ākṛṣya saṃdhyāñjaliṃ śambho / bhagnasamādhiruddharabhaso hāsodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064295 (0.041):
vācontaḥ sphuritā bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339238 (0.041):
bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 *(115) // / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063375 (0.046):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338317 (0.046):
priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) // / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338749 (0.046):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500346 (0.052):
śambho bhagnasamādhiruddharabhaso hāsodgamaḥ pātu vaḥ VidSrk_4.30d *(59d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063742 (0.053):
anyonya pratikūlam īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337910 (0.053):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338684 (0.053):
īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592326 (0.055):
Subhv_0069-4 śaṃbhorbhinnasamādhiruddharabhaso hāsodgamaḥ pātu vaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340171 (0.063):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38) / evaṃ sthāpaya subhru bāhu latikām evaṃ kuru sthānakaṃ nātyuccair nama
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953826 (0.0):
MSS_8087 1 evaṃ sthāpaya subhru bāhulatikāmevaṃ kuru sthānakaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062448 (0.0):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473296 (0.0):
VidSrk_4.30 *(59)d evaṃ sthāpaya subhru bāhu latikām evaṃ kuru sthānakaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462981 (0.0):
evaṃsādanam utsaheta sa jagaj jetuṃ kathaṃ manmathaṃ VidSrk_16.20c *(403c) / evaṃ sthāpaya subhru bāhulatikām evaṃ kuru sthānakaṃ VidSrk_4.31a *(60a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261669 (0.0):
bhagnasamādhiruddharabhaso hāsodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) //. / evaṃ sthāpaya subhru bāhulatikām evaṃ kuru sthānakaṃ $ nātyuccair nama
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872389 (0.0):
bhagnasamādhiruddharabhaso hāsodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) //. / evaṃ sthāpaya subhru bāhulatikām evaṃ kuru sthānakaṃ nātyuccair nama
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084303 (0.0):
śambhos+bhagnasamādhiruddharabhasas+hāsodgamas+pātu vas+ // VidSrk_4.30 / evam+sthāpaya subhru bāhulatikām+evam+kuru sthānakam+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344940 (0.034):
pānthenaika palāla muṣṭi rucinā garvāyate hālikaḥ // VidSrk_12.13 *(305) / yogeśvarasya (Sksa.ka.ā. 3.8, Skmsa.u.ka. 1338, Spdśā.pa. 581, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337990 (0.034):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337911 (0.035):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337779 (0.036):
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337873 (0.036):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.039):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342562 (0.039):
unmada kukkubhāni saritāṃ kurvanti lolaṃ manaḥ // VidSrk_10.7 *(221) // / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 1291)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.039):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364551 (0.040):
kupitakapi kapola kroḍa tāmras tamāṃsi // VidSrk_30.23 *(979) // / yogeśvarasya | (Sksa.ka.ā. 1.100, Sdsā.da. under 9.6, Skmsa.u.ka. 1186)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17385448 (0.040):
ślāghya guṇasya kasyacid asau mārgaḥ samunmīlati // VidSrk_50.36 *(1733) / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 2129, abhinandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353440 (0.041):
śāri visāraṇāya nihitaḥ khedāmbu garbhaḥ karaḥ // VidSrk_19.47 *(605) // / rājaśekharasya | (Srk sa.u.ka. 1067 yogeśvarasya, Spdśā.pa. 3664,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17384548 (0.045):
vacanāni pallavayituṃ jānāti yogeśvaraḥ // VidSrk_50.2 *(1699) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 2126, bhavānandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068765 (0.045):
VidSrk_10.49 *(263) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 911) / kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣī yūtha nīḍopakaṇṭhe $ gāhante śaṣpa rājīr
kuñcitāgra caraṇaṃ māṃ paśya tāvat kṣaṇam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062456 (0.0):
evaṃ sthāpaya subhru bāhu latikām evaṃ kuru sthānakaṃ $ nātyuccair nama / kuñcitāgra caraṇaṃ māṃ paśya tāvat kṣaṇam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457856 (0.0):
VidSrk_4.31 *(60)a nātyuccair nama kuñcitāgra caraṇaṃ māṃ paśya tāvat
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21969821 (0.034):
śamavyāyāmābhyāṃ prativihitatantrasya nṛpateḥ paraṃ pratyuccairnama / kuñcayāgracaraṇaṃ māṃ paśya tāvatsthitam /"
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21969847 (0.034):
evaṃ dhāraya devi bāhulatikāmevaṃ kuruṣvāṅgakaṃ mātyuccairnama / kuñcayāgracaraṇaṃ māṃ paśya tāvatsthitam /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953835 (0.041):
nātyuccairnama kuñcayāgracaraṇau māṃ paśya tāvat kṣaṇam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27480845 (0.041):
nātyuccair nama kuñcayāgracaraṇau māṃ paśya tāvat kṣaṇam VidSrk_4.31b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261676 (0.041):
kuñcayāgracaraṇau māṃ paśya tāvat kṣaṇam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872396 (0.041):
kuñcayāgracaraṇau māṃ paśya tāvat kṣaṇam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084308 (0.041):
na+atyuccais+nama kuñcaya+agracaraṇau mām+paśya tāvat+kṣaṇam /
gaurīṃ nartayataḥ sva vaktra murajenāmbhodhara dhvāninā śambhor vaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953842 (0.0):
nātyuccairnama kuñcayāgracaraṇau māṃ paśya tāvat kṣaṇam / / MSS_8087 2 evaṃ nartayataḥ svavaktramurajenāmbhodharadhvāninā śaṃbhorvaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062465 (0.0):
kuñcitāgra caraṇaṃ māṃ paśya tāvat kṣaṇam & / gaurīṃ nartayataḥ sva vaktra murajenāmbhodhara dhvāninā % śambhor vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481304 (0.0):
VidSrk_4.31 *(60)b gaurīṃ nartayataḥ sva vaktra murajenāmbhodhara dhvāninā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462964 (0.0):
evaṃ kartum ahaṃ samartha iti ced dhiṅ mūrkha kiṃ sarvato VidSrk_33.42c / evaṃ nartayataḥ svavaktramurajenāmbhodharadhvāninā VidSrk_4.31c *(60c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261682 (0.0):
kuñcayāgracaraṇau māṃ paśya tāvat kṣaṇam & / evaṃ nartayataḥ svavaktramurajenāmbhodharadhvāninā % śambho vaḥ paripāntu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872402 (0.0):
kuñcayāgracaraṇau māṃ paśya tāvat kṣaṇam / / evaṃ nartayataḥ svavaktramurajenāmbhodharadhvāninā śambho vaḥ paripāntu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084316 (0.021):
evam+nartayatas+svavaktramurajena+ambhodharadhvāninā / śambhos+vas+paripāntu nartitalayacchedāhatās+tālikās+ // VidSrk_4.31 *(60)
sukhayantu lambhita layacchedāhatās tālikāḥ // VidSrk_4.31 *(60) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062474 (0.0):
gaurīṃ nartayataḥ sva vaktra murajenāmbhodhara dhvāninā % śambhor vaḥ / sukhayantu lambhita layacchedāhatās tālikāḥ // VidSrk_4.31 *(60) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465635 (0.0):
VidSrk_4.31 *(60)c śambhor vaḥ sukhayantu lambhita layacchedāhatās tālikāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261692 (0.058):
nartitalayacchedāhatās tālikāḥ // VidSrk_4.31 *(60) //. / saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralaṃ veṇīguṇeṣu sthiraṃ $ mandaṃ kañcukasandhiṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872412 (0.058):
nartitalayacchedāhatās tālikāḥ // VidSrk_4.31 *(60) //.
tasyaiva | (Skmsa.u.ka. 26) / saṃvyānāṃśuka pallaveṣu taralaṃ veṇī guṇeṣu sthiraṃ mandaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062483 (0.0):
sukhayantu lambhita layacchedāhatās tālikāḥ // VidSrk_4.31 *(60) // / tasyaiva | (Skmsa.u.ka. 26)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473305 (0.0):
VidSrk_4.31 *(60)d saṃvyānāṃśuka pallaveṣu taralaṃ veṇī guṇeṣu sthiraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504065 (0.0):
saṃvegabhinnamanasām apavargavāñchā VidSrk_17.35b *(499b) / saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralaṃ veṇīguṇeṣu sthiraṃ VidSrk_4.32a *(61a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261701 (0.0):
nartitalayacchedāhatās tālikāḥ // VidSrk_4.31 *(60) //. / saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralaṃ veṇīguṇeṣu sthiraṃ $ mandaṃ kañcukasandhiṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872421 (0.0):
nartitalayacchedāhatās tālikāḥ // VidSrk_4.31 *(60) //. / saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralaṃ veṇīguṇeṣu sthiraṃ mandaṃ kañcukasandhiṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084334 (0.0):
śambhos+vas+paripāntu nartitalayacchedāhatās+tālikās+ // VidSrk_4.31 *(60) / saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralam+veṇīguṇeṣu sthiram+
kañcuka sandhiṣu stana taṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062491 (0.0):
saṃvyānāṃśuka pallaveṣu taralaṃ veṇī guṇeṣu sthiraṃ $ mandaṃ / kañcuka sandhiṣu stana taṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457866 (0.0):
VidSrk_4.32 *(61)a mandaṃ kañcuka sandhiṣu stana taṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490325 (0.0):
mandakvāṇitaveṇur ahṇi śithile vyāvartayan gokulaṃ VidSrk_6.7a *(110a) / mandaṃ kañcukasandhiṣu stanataṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam VidSrk_4.32b *(61b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261709 (0.0):
saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralaṃ veṇīguṇeṣu sthiraṃ $ mandaṃ kañcukasandhiṣu / stanataṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872429 (0.0):
saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralaṃ veṇīguṇeṣu sthiraṃ mandaṃ kañcukasandhiṣu / stanataṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084342 (0.0):
saṃvyānāṃśukapallaveṣu taralam+veṇīguṇeṣu sthiram+ / mandam+kañcukasandhiṣu stanataṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam /
ālokya tripurāvarodhana vadhū vargasya dhūma dhvajaṃ hasta srasta śarāsano
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062500 (0.0):
kañcuka sandhiṣu stana taṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam & / ālokya tripurāvarodhana vadhū vargasya dhūma dhvajaṃ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481313 (0.0):
VidSrk_4.32 *(61)b ālokya tripurāvarodhana vadhū vargasya dhūma dhvajaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459403 (0.0):
ālokya tripurāvarodhanavadhūvargasya dhūmadhvajaṃ VidSrk_4.32c *(61c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261718 (0.0):
stanataṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam & / ālokya tripurāvarodhanavadhūvargasya dhūmadhvajaṃ % hastasrastaśarāsano
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872438 (0.0):
stanataṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam / / ālokya tripurāvarodhanavadhūvargasya dhūmadhvajaṃ hastasrastaśarāsano
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084345 (0.0):
mandam+kañcukasandhiṣu stanataṭotsaṅgeṣu dīptārciṣam / / ālokya tripurāvarodhanavadhūvargasya dhūmadhvajam+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465640 (0.052):
VidSrk_4.32 *(61)c hasta srasta śarāsano vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ
vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ // VidSrk_4.32 *(61) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062508 (0.0):
hasta srasta śarāsano vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ // VidSrk_4.32 *(61) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465642 (0.0):
VidSrk_4.32 *(61)c hasta srasta śarāsano vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27507757 (0.0):
hastasrastaśarāsano vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ VidSrk_4.32d *(61d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261721 (0.0):
ālokya tripurāvarodhanavadhūvargasya dhūmadhvajaṃ % hastasrastaśarāsano / vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ // VidSrk_4.32 *(61) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872444 (0.0):
ālokya tripurāvarodhanavadhūvargasya dhūmadhvajaṃ hastasrastaśarāsano / vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ // VidSrk_4.32 *(61) //.
(Skmsa.u.ka. 73) / jaṭā gulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasma gahanaṃ phaṇīndro 'pi skandhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062515 (0.0):
hasta srasta śarāsano vijayate devo dayārdrekṣaṇaḥ // VidSrk_4.32 *(61) // / (Skmsa.u.ka. 73)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473314 (0.0):
VidSrk_4.32 *(61)d jaṭā gulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasma gahanaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471512 (0.0):
jaṅghākuñcanalabdhanīḍanibiḍāvaṣṭambhakaṣṭojjhita VidSrk_9.8c *(198c) / jaṭāgulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasmagahanaṃ VidSrk_4.33a *(62a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261732 (0.0):
jaṭāgulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasmagahanaṃ $ phaṇīndro 'pi skandhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872456 (0.0):
jaṭāgulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasmagahanaṃ phaṇīndro 'pi skandhād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084363 (0.0):
jaṭāgulmotsaṅgam+praviśati śaśī bhasmagahanam+
avatarati līlāñcita phaṇaḥ / / vṛṣaḥ śāṭhyaṃ kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanaṃ yadā śambhuś cumbaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062526 (0.0):
jaṭā gulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasma gahanaṃ $ phaṇīndro 'pi skandhād / avatarati līlāñcita phaṇaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062534 (0.0):
avatarati līlāñcita phaṇaḥ & / vṛṣaḥ śāṭhyaṃ kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanaṃ % yadā śambhuś cumbaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457874 (0.0):
VidSrk_4.33 *(62)a phaṇīndro 'pi skandhād avatarati līlāñcita phaṇaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481322 (0.0):
VidSrk_4.33 *(62)b vṛṣaḥ śāṭhyaṃ kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27487818 (0.0):
phaṇini śikhigrahakupite śikhini ca taddehavalayitākulite VidSrk_4.37a / phaṇīndro 'pi skandhād avatarati līlāñcitaphaṇaḥ VidSrk_4.33b *(62b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499340 (0.0):
vṛnte karkaśakīrapicchaharibhiḥ sthūlaiḥ phalair bandhurāḥ VidSrk_12.2c / vṛṣaḥ śāṭhyaṃ kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanaṃ VidSrk_4.33c *(62c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261751 (0.0):
jaṭāgulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasmagahanaṃ $ phaṇīndro 'pi skandhād / avatarati līlāñcitaphaṇaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872470 (0.0):
jaṭāgulmotsaṅgaṃ praviśati śaśī bhasmagahanaṃ phaṇīndro 'pi skandhād / avatarati līlāñcitaphaṇaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084380 (0.0):
vṛṣas+śāṭhyam+kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanam+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465650 (0.048):
VidSrk_4.33 *(62)c yadā śambhuś cumbaty acala duhitur vaktra kamalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492908 (0.053):
yadā śambhuś cumbaty acaladuhitur vaktrakamalam VidSrk_4.33d *(62d)
acala duhitur vaktra kamalam // VidSrk_4.33 *(62) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062539 (0.0):
vṛṣaḥ śāṭhyaṃ kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanaṃ % yadā śambhuś cumbaty / acala duhitur vaktra kamalam // VidSrk_4.33 *(62) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465653 (0.0):
VidSrk_4.33 *(62)c yadā śambhuś cumbaty acala duhitur vaktra kamalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492912 (0.0):
yadā śambhuś cumbaty acaladuhitur vaktrakamalam VidSrk_4.33d *(62d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261756 (0.0):
vṛṣaḥ śāṭhyaṃ kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanaṃ % yadā śambhuś cumbaty / acaladuhitur vaktrakamalam // VidSrk_4.33 *(62) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872475 (0.0):
vṛṣaḥ śāṭhyaṃ kṛtvā vilikhati khurāgreṇa nayanaṃ yadā śambhuś cumbaty / acaladuhitur vaktrakamalam // VidSrk_4.33 *(62) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084386 (1.192):
yadā śambhus+cumbati+acaladuhitus+vaktrakamalam // VidSrk_4.33 *(62) //
rājaśekharasya / nānā vega viniḥsṛta tripathagā vāri pravāhākulaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062548 (0.0):
acala duhitur vaktra kamalam // VidSrk_4.33 *(62) // / rājaśekharasya / nānā vega viniḥsṛta tripathagā vāri pravāhākulaḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261764 (0.0):
acaladuhitur vaktrakamalam // VidSrk_4.33 *(62) //. / rājaśekharasya / nānāvegaviniḥsṛtatripathagāvāripravāhākulaḥ $ śīghrabhrāntivaśāl
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872483 (0.0):
acaladuhitur vaktrakamalam // VidSrk_4.33 *(62) //. / rājaśekharasya / nānāvegaviniḥsṛtatripathagāvāripravāhākulaḥ śīghrabhrāntivaśāl
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084394 (0.0):
yadā śambhus+cumbati+acaladuhitus+vaktrakamalam // VidSrk_4.33 *(62) // / rājaśekharasya / nānāvegaviniḥsṛtatripathagāvāripravāhākulas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473323 (5.960):
VidSrk_4.33 *(62)d nānā vega viniḥsṛta tripathagā vāri pravāhākulaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27480932 (5.960):
nānāvidhaṃ suravadhūbhir itīkṣito vaḥ VidSrk_3.3c *(27c) / nānāvegaviniḥsṛtatripathagāvāripravāhākulaḥ VidSrk_4.34a *(63a)
śīghra bhrānti vaśāl lalāṭa nayanākālātapād bhīṣaṇaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062556 (0.0):
nānā vega viniḥsṛta tripathagā vāri pravāhākulaḥ $ / śīghra bhrānti vaśāl lalāṭa nayanākālātapād bhīṣaṇaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457884 (0.0):
VidSrk_4.34 *(63)a śīghra bhrānti vaśāl lalāṭa nayanākālātapād bhīṣaṇaḥ
muṇḍālī kuhara prasarpad anilāsphāla pramukta dhvaniḥ prāvṛṭ kāla ivoditaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062565 (0.0):
śīghra bhrānti vaśāl lalāṭa nayanākālātapād bhīṣaṇaḥ & / muṇḍālī kuhara prasarpad anilāsphāla pramukta dhvaniḥ % prāvṛṭ kāla
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481331 (0.0):
VidSrk_4.34 *(63)b muṇḍālī kuhara prasarpad anilāsphāla pramukta dhvaniḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261778 (0.042):
lalāṭanayanākālatapād bhīṣaṇaḥ & / muṇḍālīkuharaprasarpadanilāsphālapramuktadhvaniḥ % prāvṛtkāla ivoditaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872497 (0.042):
lalāṭanayanākālatapād bhīṣaṇaḥ / / muṇḍālīkuharaprasarpadanilāsphālapramuktadhvaniḥ prāvṛtkāla ivoditaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084409 (0.044):
śīghrabhrāntivaśāt+lalāṭanayanākālatapāt+bhīṣaṇas+ / / muṇḍālīkuharaprasarpadanilāsphālapramuktadhvanis+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27491837 (0.054):
muṇḍālīkuharaprasarpadanilāsphālapramuktadhvaniḥ VidSrk_4.34c *(63c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465659 (0.064):
VidSrk_4.34 *(63)c prāvṛṭ kāla ivoditaḥ śiva śiro meghaḥ śivāyāstu vaḥ
śiva śiro meghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062575 (0.0):
muṇḍālī kuhara prasarpad anilāsphāla pramukta dhvaniḥ % prāvṛṭ kāla / ivoditaḥ śiva śiro meghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465665 (0.0):
VidSrk_4.34 *(63)c prāvṛṭ kāla ivoditaḥ śiva śiro meghaḥ śivāyāstu vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27487259 (0.0):
prāvṛtkāla ivoditaḥ śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ VidSrk_4.34d *(63d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872507 (0.0):
muṇḍālīkuharaprasarpadanilāsphālapramuktadhvaniḥ prāvṛtkāla ivoditaḥ / śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261784 (0.038):
muṇḍālīkuharaprasarpadanilāsphālapramuktadhvaniḥ % prāvṛtkāla ivoditaḥ / śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064659 (0.048):
mathane 'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339602 (0.048):
'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084419 (0.057):
prāvṛtkālas+iva+uditas+śivaśiromeghas+śivāya+astu vas+ // VidSrk_4.34
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338750 (0.060):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
kasyacit / sa pātu viśvam adyāpi yasya mūrdhni navaḥ śaśī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062584 (0.0):
ivoditaḥ śiva śiro meghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) // / kasyacit / sa pātu viśvam adyāpi $ yasya mūrdhni navaḥ śaśī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261796 (0.0):
śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //. / sa pātu viśvam adyāpi $ yasya mūrdhni navaḥ śaśī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872515 (0.0):
śivaśiromeghaḥ śivāyāstu vaḥ // VidSrk_4.34 *(63) //. / sa pātu viśvam adyāpi yasya mūrdhni navaḥ śaśī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084426 (0.0):
prāvṛtkālas+iva+uditas+śivaśiromeghas+śivāya+astu vas+ // VidSrk_4.34 / sa pātu viśvam+adya+api yasya mūrdhni navas+śaśī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338749 (0.025):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
gaurī mukha tiraskāra lajjayeva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062592 (0.0):
sa pātu viśvam adyāpi $ yasya mūrdhni navaḥ śaśī & / gaurī mukha tiraskāra % lajjayeva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261804 (0.0):
gaurīmukhatiraskāra % lajjayeva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872523 (0.0):
gaurīmukhatiraskāra lajjayeva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084435 (0.0):
gaurīmukhatiraskāralajjayā+iva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465670 (0.058):
VidSrk_4.35 *(64)c lajjayeva na vardhate / VidSrk_4.36 *(65)c pārvatyā sabhayaṃ bhujaṅga valayīty ālokitaḥ pātu vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27496123 (0.058):
lajjante pramadāḥ parasparam abhiprekṣyārayo bibhyati VidSrk_41.50d / lajjayeva na vardhate VidSrk_4.35d *(64d)
dharmapālasya / dig vāsā iti satrapaṃ manasija dveṣīti mugdha smitaṃ sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062605 (0.0):
gaurī mukha tiraskāra % lajjayeva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) // / dharmapālasya / dig vāsā iti satrapaṃ manasija dveṣīti mugdha smitaṃ $ sāścaryaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457898 (0.0):
VidSrk_4.36 *(65)a sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo 'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473339 (0.0):
VidSrk_4.35 *(64)d dig vāsā iti satrapaṃ manasija dveṣīti mugdha smitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27477153 (0.0):
digvāsā iti satrapaṃ manasijadveṣīti mugdhasmitaṃ VidSrk_4.36a *(65a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504492 (0.0):
sāvaṣṭambhaniśumbhasambhramanamadbhūgolaniṣpīḍana VidSrk_5.3a *(73a) / sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo 'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca VidSrk_4.36b *(65b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261818 (0.0):
gaurīmukhatiraskāra % lajjayeva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) // / dharmapālasya / digvāsā iti satrapaṃ manasijadveṣīti mugdhasmitaṃ $ sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872537 (0.0):
gaurīmukhatiraskāra lajjayeva na vardhate // VidSrk_4.35 *(64) // / dharmapālasya / digvāsā iti satrapaṃ manasijadveṣīti mugdhasmitaṃ sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084447 (1.192):
digvāsās+iti satrapam+manasijadveṣī+iti mugdhasmitam+ / sāścaryam+viṣamekṣaṇas+ayam+iti ca trastam+kapālī+iti ca /
'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca / / mauli svīkṛta jāhnavīka iti ca prāptābhyasūyaṃ haraḥ pārvatyā sabhayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062616 (0.0):
dig vāsā iti satrapaṃ manasija dveṣīti mugdha smitaṃ $ sāścaryaṃ / viṣamekṣaṇo 'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481344 (0.0):
VidSrk_4.36 *(65)b mauli svīkṛta jāhnavīka iti ca prāptābhyasūyaṃ haraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492297 (0.0):
maunaṃ cedam idaṃ ca śūnyam akhilaṃ yad viśvam ābhāti te VidSrk_22.4c / maulisvīkṛtajāhnavīka iti ca prāptābhyasūyaṃ haraḥ VidSrk_4.36c *(65c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261829 (0.0):
digvāsā iti satrapaṃ manasijadveṣīti mugdhasmitaṃ $ sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo / 'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872548 (0.0):
digvāsā iti satrapaṃ manasijadveṣīti mugdhasmitaṃ sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo / 'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084458 (0.018):
sāścaryam+viṣamekṣaṇas+ayam+iti ca trastam+kapālī+iti ca /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457898 (0.042):
VidSrk_4.36 *(65)a sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo 'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504492 (0.042):
sāścaryaṃ viṣamekṣaṇo 'yam iti ca trastaṃ kapālīti ca VidSrk_4.36b *(65b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465676 (0.059):
VidSrk_4.36 *(65)c pārvatyā sabhayaṃ bhujaṅga valayīty ālokitaḥ pātu vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484724 (0.059):
pārvatyā sabhayaṃ bhujaṅgavalayīty ālokitaḥ pātu vaḥ VidSrk_4.36d *(65d)
bhujaṅga valayīty ālokitaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.36 *(65) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062622 (0.0):
mauli svīkṛta jāhnavīka iti ca prāptābhyasūyaṃ haraḥ % pārvatyā sabhayaṃ / bhujaṅga valayīty ālokitaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.36 *(65) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465680 (0.0):
VidSrk_4.36 *(65)c pārvatyā sabhayaṃ bhujaṅga valayīty ālokitaḥ pātu vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484729 (0.0):
pārthasyāpi parābhavaṃ yadi ripur nādāt kva tādṛk tapo VidSrk_40.36c / pārvatyā sabhayaṃ bhujaṅgavalayīty ālokitaḥ pātu vaḥ VidSrk_4.36d *(65d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261831 (0.0):
maulisvīkṛtajāhnavīka iti ca prāptābhyasūyaṃ haraḥ % pārvatyā sabhayaṃ / bhujaṅgavalayīty ālokitaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.36 *(65) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872554 (0.0):
maulisvīkṛtajāhnavīka iti ca prāptābhyasūyaṃ haraḥ pārvatyā sabhayaṃ / bhujaṅgavalayīty ālokitaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.36 *(65) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084465 (0.017):
pārvatyā sabhayam+bhujaṅgavalayī+iti+ālokitas+pātu vas+ // VidSrk_4.36
vinaya devasya / phaṇini śikhi graha kupite śikhini ca tad deha valayitākulite /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062634 (0.0):
bhujaṅga valayīty ālokitaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.36 *(65) // / vinaya devasya / phaṇini śikhi graha kupite śikhini ca tad deha valayitākulite /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473350 (0.0):
VidSrk_4.36 *(65)d phaṇini śikhi graha kupite śikhini ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27487810 (0.0):
pluṣṭaprāṇā vihitavidhutagrāsavighnaṃ caranti VidSrk_35.33d *(1180d) / phaṇini śikhigrahakupite śikhini ca taddehavalayitākulite VidSrk_4.37a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872566 (0.0):
bhujaṅgavalayīty ālokitaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.36 *(65) //. / vinayadevasya / phaṇini śikhigrahakupite śikhini ca taddehavalayitākulite /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084477 (0.0):
pārvatyā sabhayam+bhujaṅgavalayī+iti+ālokitas+pātu vas+ // VidSrk_4.36 / vinayadevasya / phaṇini śikhigrahakupite śikhini ca taddehavalayitākulite /
avatād vo hara guhayor ubhaya paritrāṇa kātaratā // VidSrk_4.37 *(66) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062643 (0.0):
phaṇini śikhi graha kupite śikhini ca tad deha valayitākulite /* / avatād vo hara guhayor ubhaya paritrāṇa kātaratā // VidSrk_4.37 *(66) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455724 (0.0):
VidSrk_4.37 *(66)/a avatād vo hara guhayor ubhaya paritrāṇa kātaratā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457800 (0.0):
avacanaṃ vacanaṃ priyasaṃnidhāv VidSrk_17.38a *(502a) / avatād vo haraguhayor ubhayaparitrāṇakātaratā VidSrk_4.37b *(66b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872570 (0.0):
phaṇini śikhigrahakupite śikhini ca taddehavalayitākulite /* / avatād vo haraguhayor ubhayaparitrāṇakātaratā // VidSrk_4.37 *(66) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084477 (0.033):
phaṇini śikhigrahakupite śikhini ca taddehavalayitākulite / / avatāt+vas+haraguhayos+ubhayaparitrāṇakātaratā // VidSrk_4.37 *(66) //
jātārdhavardhanasya / sindūra śrīr lalāṭe kanaka rasa mayaḥ karṇa pāśāvataṃso vaktre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062649 (0.0):
avatād vo hara guhayor ubhaya paritrāṇa kātaratā // VidSrk_4.37 *(66) //* / jātārdhavardhanasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062657 (0.0):
jātārdhavardhanasya / sindūra śrīr lalāṭe kanaka rasa mayaḥ karṇa pāśāvataṃso $ vaktre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456749 (0.0):
VidSrk_4.37 *(66)/b sindūra śrīr lalāṭe kanaka rasa mayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261863 (1.192):
/emend/ /Ingalls, @maya@ /edKG} / jātārdhavardhanasya / sindūraśrīr lalāṭe kanakarasamayaḥ karṇapārśve 'vataṃso $ vaktre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872582 (1.192):
/emend/ /Ingalls, @maya@ /edKG} / jātārdhavardhanasya / sindūraśrīr lalāṭe kanakarasamayaḥ karṇapārśve 'vataṃso vaktre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084498 (0.035):
jātārdhavardhanasya / sindūraśrīs+lalāṭe kanakarasamayas+karṇapārśve+avataṃsas+
tāmbūla rāgaḥ pṛthu kuca kalase kuṅkumasyānulepaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062664 (0.0):
sindūra śrīr lalāṭe kanaka rasa mayaḥ karṇa pāśāvataṃso $ vaktre / tāmbūla rāgaḥ pṛthu kuca kalase kuṅkumasyānulepaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457908 (0.0):
VidSrk_4.38 *(67)a vaktre tāmbūla rāgaḥ pṛthu kuca kalase
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261877 (0.0):
sindūraśrīr lalāṭe kanakarasamayaḥ karṇapārśve 'vataṃso $ vaktre / tāmbūlarāgaḥ pṛthukucakalaśe kuṅkumasyānulepaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872596 (0.0):
sindūraśrīr lalāṭe kanakarasamayaḥ karṇapārśve 'vataṃso vaktre / tāmbūlarāgaḥ pṛthukucakalaśe kuṅkumasyānulepaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27496888 (0.039):
vaktrāmbujaṃ bhujamṛṇālalataṃ priyāyā VidSrk_17.11a *(475a) / vaktre tāmbūlarāgaḥ pṛthukucakalaśe kuṅkumasyānulepaḥ VidSrk_4.38b *(67b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084509 (0.053):
vaktre tāmbūlarāgas+pṛthukucakalaśe kuṅkumasya+anulepas+ /
daityādhīśāṅganānāṃ jaghana parisare lākṣika kṣauma lakṣmīr aśreyāṃsi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062673 (0.0):
tāmbūla rāgaḥ pṛthu kuca kalase kuṅkumasyānulepaḥ & / daityādhīśāṅganānāṃ jaghana parisare lākṣika kṣauma lakṣmīr % aśreyāṃsi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481354 (0.0):
VidSrk_4.38 *(67)b daityādhīśāṅganānāṃ jaghana parisare
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478504 (0.0):
dehārdhe vahati tripiḍapagurur gaurīṃ svayaṃ śaṃkaraḥ VidSrk_16.81b / daityādhīśāṅganānāṃ jaghanaparisare lākṣikakṣaumalakṣmīr VidSrk_4.38c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261886 (0.0):
tāmbūlarāgaḥ pṛthukucakalaśe kuṅkumasyānulepaḥ & / daityādhīśāṅganānāṃ jaghanaparisare lākṣikakṣaumalakṣmīr % aśreyāṃsi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872605 (0.0):
tāmbūlarāgaḥ pṛthukucakalaśe kuṅkumasyānulepaḥ / / daityādhīśāṅganānāṃ jaghanaparisare lākṣikakṣaumalakṣmīr aśreyāṃsi kṣiṇoti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084521 (0.0):
vaktre tāmbūlarāgas+pṛthukucakalaśe kuṅkumasya+anulepas+ / / daityādhīśāṅganānām+jaghanaparisare lākṣikakṣaumalakṣmīs+
kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062683 (0.0):
daityādhīśāṅganānāṃ jaghana parisare lākṣika kṣauma lakṣmīr % aśreyāṃsi / kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465691 (0.0):
VidSrk_4.38 *(67)c aśreyāṃsi kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457987 (0.0):
aśreyāṃsi kṣiṇoti tripuraharaśarodgārajanmānalo vaḥ VidSrk_4.38d *(67d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261896 (0.0):
daityādhīśāṅganānāṃ jaghanaparisare lākṣikakṣaumalakṣmīr % aśreyāṃsi / kṣiṇoti tripuraharaśarodgārajanmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872615 (0.0):
daityādhīśāṅganānāṃ jaghanaparisare lākṣikakṣaumalakṣmīr aśreyāṃsi kṣiṇoti / tripuraharaśarodgārajanmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084526 (0.020):
daityādhīśāṅganānām+jaghanaparisare lākṣikakṣaumalakṣmīs+ / aśreyāṃsi kṣiṇoti tripuraharaśarodgārajanmānalas+vas+ // VidSrk_4.38 *(67)
maṅgalasya | (Skmsa.u.ka. 77) / pāyād vaḥ sura jāhnavī jala raya bhrāmyaj jaṭā maṇḍalī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062697 (0.0):
kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) // / maṅgalasya | (Skmsa.u.ka. 77)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473363 (0.0):
VidSrk_4.38 *(67)d pāyād vaḥ sura jāhnavī jala raya bhrāmyaj jaṭā maṇḍalī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338547 (0.025):
śaktidharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) // / (Skmsa.u.ka. 147; Spdśā.pa. 105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337990 (0.041):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063376 (0.045):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338318 (0.045):
priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) // / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338582 (0.046):
tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ // VidSrk_5.26 / (Skmsa.u.ka. 148)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.047):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337911 (0.048):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.051):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063640 (0.054):
tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ // VidSrk_5.26 / (Skmsa.u.ka. 148) / carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyo nṛ muṇḍa srajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064659 (0.055):
mathane 'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338750 (0.055):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339602 (0.055):
'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.057):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
vega vyākula nāganāyaka phaṇā phūtkāra vātocchalam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062704 (0.0):
pāyād vaḥ sura jāhnavī jala raya bhrāmyaj jaṭā maṇḍalī $ / vega vyākula nāganāyaka phaṇā phūtkāra vātocchalam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457918 (0.0):
VidSrk_4.39 *(68)a vega vyākula nāganāyaka phaṇā phūtkāra vātocchalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499357 (0.0):
vegabhraśyattaṭaruhavano dustarāvartavīciḥ VidSrk_42.49c *(1509c) / vegavyākulanāganāyakaphaṇāphūtkāravātocchalat VidSrk_4.39b *(68b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261911 (0.0):
pāyād vaḥ surajāhvanījalarayabhrāmyajjaṭāmaṇḍalī $ / vegavyākulanāganāyakaphaṇāphūtkāravātocchalat &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872630 (0.0):
pāyād vaḥ surajāhvanījalarayabhrāmyajjaṭāmaṇḍalī / vegavyākulanāganāyakaphaṇāphūtkāravātocchalat /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084547 (0.0):
pāyāt+vas+surajāhvanījalarayabhrāmyajjaṭāmaṇḍalīvegavyākulanāganāyakaphaṇāphūtkāravātocchalat
saptāmbhonidhi janma caṇḍa laharī majjan nabho maṇḍala
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062713 (0.0):
vega vyākula nāganāyaka phaṇā phūtkāra vātocchalam & / saptāmbhonidhi janma caṇḍa laharī majjan nabho maṇḍala %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481364 (0.0):
VidSrk_4.39 *(68)b saptāmbhonidhi janma caṇḍa laharī majjan nabho maṇḍala
trāsa trasta surāṅganā kalakala vrīḍā vilakṣo haraḥ // VidSrk_4.39 *(68)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062723 (0.0):
saptāmbhonidhi janma caṇḍa laharī majjan nabho maṇḍala % / trāsa trasta surāṅganā kalakala vrīḍā vilakṣo haraḥ // VidSrk_4.39 *(68)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465702 (0.0):
VidSrk_4.39 *(68)c trāsa trasta surāṅganā kalakala vrīḍā vilakṣo haraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872649 (0.0):
saptāmbhonidhijanmacaṇḍalaharīmajjannabhomaṇḍala / trāsatrastasurāṅganākalakalavrīḍāvilakṣo haraḥ // VidSrk_4.39 *(68) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261923 (0.022):
saptāmbhonidhijanmacaṇḍalaharīmajjannabhomaṇḍala % / trāsatrastasurāṅganākalakalavrīḍāvilakṣo haraḥ // VidSrk_4.39 *(68) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475895 (0.025):
trāsatrastasurāṅganākalakalavrīḍāvilakṣo haraḥ VidSrk_4.39d *(68d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084564 (0.058):
saptāmbhonidhijanmacaṇḍalaharīmajjannabhomaṇḍalatrāsatrastasurāṅganākalakalavrīḍāvilakṣas+haras+ / // VidSrk_4.39 *(68) // / karkarājasya
karkarājasya (Skmsa.u.ka. 99, brahma hareḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062729 (0.0):
trāsa trasta surāṅganā kalakala vrīḍā vilakṣo haraḥ // VidSrk_4.39 *(68) / karkarājasya (Skmsa.u.ka. 99, brahma hareḥ)
purastād ānamra tridaśapati gārutmata maṇer vataṃsa trāsārter apasarati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062740 (0.0):
karkarājasya (Skmsa.u.ka. 99, brahma hareḥ) / purastād ānamra tridaśapati gārutmata maṇer $ vataṃsa trāsārter apasarati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457926 (0.0):
VidSrk_4.40 *(69)a vataṃsa trāsārter apasarati mauñjī phaṇi patau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473371 (0.0):
VidSrk_4.39 *(68)d purastād ānamra tridaśapati gārutmata maṇer
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485174 (0.0):
purastād ākīrṇāḥ kalavirutibhiḥ sārasakulaiḥ VidSrk_11.13b *(278b) / purastād ānamratridaśapatigārutmatamaṇer VidSrk_4.40a *(69a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497000 (0.0):
vajrin vajram idaṃ jahīhi bhagavan īśa triśūlena kiṃ VidSrk_41.33a / vataṃsatrāsārter apasarati mauñjīphaṇipatau VidSrk_4.40b *(69b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261943 (0.0):
karkarājasya / purastād ānamratridaśapatigārutmatamaṇer $ vataṃsatrāsārter apasarati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872662 (0.0):
karkarājasya / purastād ānamratridaśapatigārutmatamaṇer vataṃsatrāsārter apasarati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084577 (0.021):
karkarājasya / purastāt+ānamratridaśapatigārutmatamaṇes+
mauñjī phaṇi patau / / purāriḥ saṃvṛṇvan vigalad upasaṃvyānam ajine punītād vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062747 (0.0):
purastād ānamra tridaśapati gārutmata maṇer $ vataṃsa trāsārter apasarati / mauñjī phaṇi patau &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457927 (0.0):
VidSrk_4.40 *(69)a vataṃsa trāsārter apasarati mauñjī phaṇi patau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497001 (0.0):
vataṃsatrāsārter apasarati mauñjīphaṇipatau VidSrk_4.40b *(69b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261950 (0.0):
purastād ānamratridaśapatigārutmatamaṇer $ vataṃsatrāsārter apasarati / mauñjīphaṇipatau &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872669 (0.0):
purastād ānamratridaśapatigārutmatamaṇer vataṃsatrāsārter apasarati / mauñjīphaṇipatau /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084585 (0.010):
vataṃsatrāsārtes+apasarati mauñjīphaṇipatau /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481371 (0.034):
VidSrk_4.40 *(69)b purāriḥ saṃvṛṇvan vigalad upasaṃvyānam ajine
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485203 (0.036):
purā yātāḥ kecit tadanu calitāḥ kecid apare VidSrk_49.39a *(1676a) / purāriḥ saṃvṛṇvan vigaladupasaṃvyānam ajine VidSrk_4.40c *(69c)
smera kṣiti dhara sutāpāṅga viṣayaḥ // VidSrk_4.40 *(69) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062757 (0.0):
purāriḥ saṃvṛṇvan vigalad upasaṃvyānam ajine % punītād vaḥ / smera kṣiti dhara sutāpāṅga viṣayaḥ // VidSrk_4.40 *(69) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465713 (0.0):
VidSrk_4.40 *(69)c punītād vaḥ smera kṣiti dhara sutāpāṅga viṣayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485134 (0.0):
punītād vaḥ smerakṣitidharasutāpāṅgaviṣayaḥ VidSrk_4.40d *(69d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261955 (0.0):
purāriḥ saṃvṛṇvan vigaladupasaṃvyānam ajine % punītād vaḥ / smerakṣitidharasutāpāṅgaviṣayaḥ // VidSrk_4.40 *(69) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872679 (0.0):
purāriḥ saṃvṛṇvan vigaladupasaṃvyānam ajine punītād vaḥ / smerakṣitidharasutāpāṅgaviṣayaḥ // VidSrk_4.40 *(69) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084595 (0.018):
purāris+saṃvṛṇvan+vigaladupasaṃvyānam+ajine / punītāt+vas+smerakṣitidharasutāpāṅgaviṣayas+ // VidSrk_4.40 *(69) //
dharmāśokasya / jīrṇe 'py utkaṭa kāla kūṭa kavale dagdhe haṭhān manmathe nīte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062769 (0.0):
smera kṣiti dhara sutāpāṅga viṣayaḥ // VidSrk_4.40 *(69) // / dharmāśokasya / jīrṇe 'py utkaṭa kāla kūṭa kavale dagdhe haṭhān manmathe $ nīte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473380 (0.0):
VidSrk_4.40 *(69)d jīrṇe 'py utkaṭa kāla kūṭa kavale dagdhe haṭhān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261971 (0.0):
smerakṣitidharasutāpāṅgaviṣayaḥ // VidSrk_4.40 *(69) //. / dharmāśokasya / jīrṇe 'py utkaṭakālakūṭakavale dagdhe haṭhān manmathe $ nīte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872690 (0.0):
smerakṣitidharasutāpāṅgaviṣayaḥ // VidSrk_4.40 *(69) //. / dharmāśokasya / jīrṇe 'py utkaṭakālakūṭakavale dagdhe haṭhān manmathe nīte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084606 (0.0):
punītāt+vas+smerakṣitidharasutāpāṅgaviṣayas+ // VidSrk_4.40 *(69) // / dharmāśokasya / jīrṇe+api+utkaṭakālakūṭakavale dagdhe haṭhāt+manmathe
bhāsura bhāla netra tanutāṃ kalpānta dāvānale /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062776 (0.0):
jīrṇe 'py utkaṭa kāla kūṭa kavale dagdhe haṭhān manmathe $ nīte / bhāsura bhāla netra tanutāṃ kalpānta dāvānale &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457938 (0.0):
VidSrk_4.41 *(70)a nīte bhāsura bhāla netra tanutāṃ kalpānta dāvānale
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27482390 (0.0):
nītāḥ karkatvam arkapravahaṇaharayo hāritotsaṅgalakṣmā VidSrk_32.7c / nīte bhāsurabhālanetratanutāṃ kalpāntadāvānale VidSrk_4.41b *(70b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261978 (0.0):
jīrṇe 'py utkaṭakālakūṭakavale dagdhe haṭhān manmathe $ nīte / bhāsurabhālanetratanutāṃ kalpāntadāvānale &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872697 (0.0):
jīrṇe 'py utkaṭakālakūṭakavale dagdhe haṭhān manmathe nīte / bhāsurabhālanetratanutāṃ kalpāntadāvānale /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084613 (0.0):
jīrṇe+api+utkaṭakālakūṭakavale dagdhe haṭhāt+manmathe / nīte bhāsurabhālanetratanutām+kalpāntadāvānale /
yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrī śailajāṃ svardhunīṃ dhatte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062785 (0.0):
bhāsura bhāla netra tanutāṃ kalpānta dāvānale & / yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrī śailajāṃ svardhunīṃ % dhatte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481380 (0.0):
VidSrk_4.41 *(70)b yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrī śailajāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261980 (0.0):
bhāsurabhālanetratanutāṃ kalpāntadāvānale & / yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrīśailajāṃ svardhunīṃ % dhatte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872699 (0.0):
bhāsurabhālanetratanutāṃ kalpāntadāvānale / / yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrīśailajāṃ svardhunīṃ dhatte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084615 (0.050):
nīte bhāsurabhālanetratanutām+kalpāntadāvānale / / yas+śaktyā samalaṃkṛtas+api śaśinam+śrīśailajām+svardhunīm+
kautuka rāja nīti nipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṅkaraḥ // VidSrk_4.41 *(70) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062795 (0.0):
yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrī śailajāṃ svardhunīṃ % dhatte / kautuka rāja nīti nipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṅkaraḥ // VidSrk_4.41 *(70) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465723 (0.0):
VidSrk_4.41 *(70)c dhatte kautuka rāja nīti nipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṅkaraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872714 (0.023):
yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrīśailajāṃ svardhunīṃ dhatte / kautukarājanītinipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṃkaraḥ // VidSrk_4.41 *(70) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478982 (0.033):
dhagaddhagiti medasi sphuṭaravo 'sthiṣu ṣṭhāditi VidSrk_6.13b *(116b) / dhatte kautukarājanītinipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṃkaraḥ VidSrk_4.41d *(70d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24261988 (0.033):
yaḥ śaktyā samalaṃkṛto 'pi śaśinaṃ śrīśailajāṃ svardhunīṃ % dhatte / kautukarājanītinipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṃkaraḥ // VidSrk_4.41 *(70) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084625 (0.046):
yas+śaktyā samalaṃkṛtas+api śaśinam+śrīśailajām+svardhunīm+ / dhatte kautukarājanītinipuṇas+pāyāt+sa vas+śaṃkaras+ // VidSrk_4.41 *(70)
kavirājasya / iti śrī maheśvara vrajyā / 5. tatas tad varga vrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062804 (0.0):
kautuka rāja nīti nipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṅkaraḥ // VidSrk_4.41 *(70) // / kavirājasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262004 (0.0):
/Colo iti śrīmaheśvaravrajyā / % tatas tadvargavrajyā / devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje $ harṣād bhṛṅgiriṭāv
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872723 (0.0):
kautukarājanītinipuṇaḥ pāyāt sa vaḥ śaṃkaraḥ // VidSrk_4.41 *(70) //. / kavirājasya / /Colo iti śrīmaheśvaravrajyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084642 (0.0):
dhatte kautukarājanītinipuṇas+pāyāt+sa vas+śaṃkaras+ // VidSrk_4.41 *(70) / kavirājasya / \Colo iti śrīmaheśvaravrajyā
devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje harṣād
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21966409 (0.0):
'devī putramasūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatetyudbhuje
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21974286 (0.0):
devī putramasūna nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatetyudbhuje""
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062812 (0.0):
5. tatas tad varga vrajyā / devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje $ harṣād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473390 (0.0):
VidSrk_4.41 *(70)d devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478369 (0.0):
devi tvaṃ parihāsakelikalahe 'nantā tvam evety atha VidSrk_6.5c *(108c) / devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje VidSrk_5.1a *(71a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262011 (0.0):
% tatas tadvargavrajyā / devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje $ harṣād bhṛṅgiriṭāv
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872730 (0.0):
% tatas tadvargavrajyā / devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje harṣād bhṛṅgiriṭāv
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084646 (0.039):
% tatas+tadvargavrajyā / devī sūnum+asūta nṛtyata gaṇās+kim+tiṣṭhata+iti+udbhuje
bhṛṅgariṭāvayācita girā cāmuṇḍayāliṅgite / / avyād vo hata dundubhi svana ghana dhvānātiriktas tayor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062817 (0.0):
devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje $ harṣād / bhṛṅgariṭāvayācita girā cāmuṇḍayāliṅgite &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062826 (0.0):
bhṛṅgariṭāvayācita girā cāmuṇḍayāliṅgite & / avyād vo hata dundubhi svana ghana dhvānātiriktas tayor %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457946 (0.0):
VidSrk_5.1 *(71)a harṣād bhṛṅgariṭāvayācita girā cāmuṇḍayāliṅgite
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481390 (0.0):
VidSrk_5.1 *(71)b avyād vo hata dundubhi svana ghana dhvānātiriktas tayor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262023 (0.005):
devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje $ harṣād bhṛṅgiriṭāv / ayācitagirā cāmuṇḍayāliṅgite &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872742 (0.005):
devī sūnum asūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatety udbhuje harṣād bhṛṅgiriṭāv / ayācitagirā cāmuṇḍayāliṅgite /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084661 (0.037):
harṣāt+bhṛṅgiriṭau+ayācitagirā cāmuṇḍayā+āliṅgite / / avyāt+vas+hatadevadundubhighanadhvānātiriktas+tayos+
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21966414 (0.044):
'devī putramasūta nṛtyata gaṇāḥ kiṃ tiṣṭhatetyudbhuje / harṣādbhṛṅgiriṭāhṛtagirā cāmuṇḍayāliṅgite /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457943 (0.046):
avyād vo valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha VidSrk_5.13a *(83a) / avyād vo hatadevadundubhighanadhvānātiriktas tayor VidSrk_5.1c *(71c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27507664 (0.052):
harṣād bhṛṅgiriṭāv ayācitagirā cāmuṇḍayāliṅgite VidSrk_5.1b *(71b)
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21974293 (0.054):
harṣādbhṛṅgiriṭāvudāḥ hṛtagirā cāmuṇḍayāliṅgite / / pāyādvo jitadevadundubhighanadhvānapravṛttistayor
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062836 (0.0):
avyād vo hata dundubhi svana ghana dhvānātiriktas tayor % / anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465734 (0.0):
VidSrk_5.1 *(71)c anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872753 (0.0):
anyonyapracalāsthipañjararaṇatkaṅkālajanmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456698 (0.010):
anyonyapracalāsthipañjararaṇatkaṅkālajanmā ravaḥ VidSrk_5.1d *(71d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084674 (0.028):
anyonyapracalāsthipañjararaṇatkaṅkālajanmā ravas+ // VidSrk_5.1 *(71) //
yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55) / rakṣatu vaḥ stana yugalaṃ hari kari kumbhānukāri giri guhituḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062843 (0.0):
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062851 (0.0):
rakṣatu vaḥ stana yugalaṃ hari kari kumbhānukāri giri guhituḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473402 (0.0):
VidSrk_5.1 *(71)d rakṣatu vaḥ stana yugalaṃ hari kari kumbhānukāri
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337875 (0.0):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27495045 (0.0):
raktāśokaṃ praṇayi kucayor mādhavī mūrdhajeṣu VidSrk_8.26b *(177b) / rakṣatu vaḥ stanayugalaṃ harikarikumbhānukāri giriduhituḥ VidSrk_5.2a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872762 (0.0):
rakṣatu vaḥ stanayugalaṃ harikarikumbhānukāri giriduhituḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084685 (0.0):
rakṣatu vas+stanayugalam+harikarikumbhānukāri giriduhitus+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376129 (0.013):
vijaya pālasya | (Skmsa.u.ka. 1596, yogeśvarasya; Svsu.ā. 2569, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344940 (0.014):
pānthenaika palāla muṣṭi rucinā garvāyate hālikaḥ // VidSrk_12.13 *(305) / yogeśvarasya (Sksa.ka.ā. 3.8, Skmsa.u.ka. 1338, Spdśā.pa. 581, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089332 (0.015):
kasyacit | (Smvsū.mu. 82.3, Skmsa.u.ka. 1182, yogeśvarasya) / so 'haṃ sudūram agamaṃ dvija rāja rūḍhiṃ $ gāḍha prasaktir abhavaṃ bata
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364276 (0.015):
kasyacit | (Smvsū.mu. 82.3, Skmsa.u.ka. 1182, yogeśvarasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359833 (0.017):
kṣaṇikam iva tat saṃgatam abhūt // VidSrk_24.8 *(814) // / yogeśvarasya | (Smvsū.mu. 87.10, Sksa.ka.ā.b 5.276a, Śṛṅgāra prakāśa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337951 (0.022):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362938 (0.024):
katham api yathāmbhoruha vanaiḥ // VidSrk_29.27 *(923) // / dhoyīkasya (Skmsa.u.ka. 420, yogeśvarasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347668 (0.025):
viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 836, Smvsū.mu. 53.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096629 (0.025):
vaḍavānalena balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371577 (0.025):
balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340692 (0.028):
āpatanti sahasā cañcūṣu bhṛṅgāṅganāḥ // VidSrk_8.6 *(157) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 1231, Smvsū.mu. 109.23 vasukasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17385448 (0.028):
ślāghya guṇasya kasyacid asau mārgaḥ samunmīlati // VidSrk_50.36 *(1733) / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 2129, abhinandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092477 (0.028):
punar avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
śaṅkara dṛḍha kaṇṭha graha pīḍana bhasmāṅga rāga vicchuritam // VidSrk_5.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062861 (0.0):
rakṣatu vaḥ stana yugalaṃ hari kari kumbhānukāri giri guhituḥ /* / śaṅkara dṛḍha kaṇṭha graha pīḍana bhasmāṅga rāga vicchuritam // VidSrk_5.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455735 (0.0):
VidSrk_5.2 *(72)/a / śaṅkara dṛḍha kaṇṭha graha pīḍana bhasmāṅga rāga vicchuritam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500611 (0.0):
śaṃkaradṛḍhakaṇṭhagrahapīḍanabhasmāṅgarāgavicchuritam VidSrk_5.2b *(72b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872774 (0.0):
śaṃkaradṛḍhakaṇṭhagrahapīḍanabhasmāṅgarāgavicchuritam // VidSrk_5.2 *(72)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084688 (0.021):
rakṣatu vas+stanayugalam+harikarikumbhānukāri giriduhitus+ / / śaṃkaradṛḍhakaṇṭhagrahapīḍanabhasmāṅgarāgavicchuritam // VidSrk_5.2 *(72)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262055 (0.039):
śaṃkaradṛḍhakaṇṭhagrahapīḍanabhasmāṅgarāgavicchuritam // VidSrk_5.2 *(72) / sāvaṣṭambhaniśumbhasambhramanamadbhūgolaniṣpīḍana $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084695 (0.039):
śaṃkaradṛḍhakaṇṭhagrahapīḍanabhasmāṅgarāgavicchuritam // VidSrk_5.2 *(72) / sāvaṣṭambhaniśumbhasambhramanamadbhūgolaniṣpīḍananyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti
(dakṣasya) / sāvaṣṭambha niśumbha saṃbhramanamad bhūgola niṣpīḍana
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062871 (0.0):
śaṅkara dṛḍha kaṇṭha graha pīḍana bhasmāṅga rāga vicchuritam // VidSrk_5.2 / (dakṣasya) / sāvaṣṭambha niśumbha saṃbhramanamad bhūgola niṣpīḍana $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456759 (0.0):
VidSrk_5.2 *(72)/b sāvaṣṭambha niśumbha saṃbhramanamad bhūgola niṣpīḍana
nyañcat karpara kūrma kampa vicaṭad brahmāṇḍa khaṇḍa sthiti /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062879 (0.0):
sāvaṣṭambha niśumbha saṃbhramanamad bhūgola niṣpīḍana $ / nyañcat karpara kūrma kampa vicaṭad brahmāṇḍa khaṇḍa sthiti &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262072 (1.192):
sāvaṣṭambhaniśumbhasambhramanamadbhūgolaniṣpīḍana $ / nyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872791 (1.192):
sāvaṣṭambhaniśumbhasambhramanamadbhūgolaniṣpīḍana / nyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084712 (1.192):
sāvaṣṭambhaniśumbhasambhramanamadbhūgolaniṣpīḍananyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457954 (0.059):
nyañcat karpara kūrma kampa vicaṭad brahmāṇḍa khaṇḍa sthiti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27483103 (0.059):
nyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti VidSrk_5.3b *(73b)
pātāla pratimalla galla vivara prakṣipta saptārṇavaṃ vande
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062886 (0.0):
nyañcat karpara kūrma kampa vicaṭad brahmāṇḍa khaṇḍa sthiti & / pātāla pratimalla galla vivara prakṣipta saptārṇavaṃ % vande
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481400 (0.0):
VidSrk_5.3 *(73)b pātāla pratimalla galla vivara prakṣipta saptārṇavaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484303 (0.0):
pātālakukṣikuhare viniveśitaṃ ca VidSrk_33.23d *(1041d) / pātālapratimallagallavivaraprakṣiptasaptārṇavaṃ VidSrk_5.3c *(73c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262079 (0.0):
nyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti & / pātālapratimallagallavivaraprakṣiptasaptārṇavaṃ % vande
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872798 (0.0):
nyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti / / pātālapratimallagallavivaraprakṣiptasaptārṇavaṃ vande
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084719 (0.0):
sāvaṣṭambhaniśumbhasambhramanamadbhūgolaniṣpīḍananyañcatkarparakūrmakampavicaṭadbrahmāṇḍakhaṇḍasthiti / pātālapratimallagallavivaraprakṣiptasaptārṇavam+
nandita nīlakaṇṭha pariṣad vyakta rddhi vaḥ krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062897 (0.0):
pātāla pratimalla galla vivara prakṣipta saptārṇavaṃ % vande / nandita nīlakaṇṭha pariṣad vyakta rddhi vaḥ krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465744 (0.0):
VidSrk_5.3 *(73)c vande nandita nīlakaṇṭha pariṣad vyakta rddhi vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497163 (0.0):
vande devam anaṅgam eva ramaṇīnetrotpalacchadmanā VidSrk_14.6a *(328a) / vande nanditanīlakaṇṭhapariṣadvyaktarddhi vaḥ krīḍitam VidSrk_5.3d *(73d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872806 (0.0):
pātālapratimallagallavivaraprakṣiptasaptārṇavaṃ vande / nanditanīlakaṇṭhapariṣadvyaktarddhi vaḥ krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262082 (1.192):
pātālapratimallagallavivaraprakṣiptasaptārṇavaṃ % vande / nanditanīlakaṇṭhapariṣadvyaktarddhi vaḥ krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084727 (1.192):
pātālapratimallagallavivaraprakṣiptasaptārṇavam+ / vande nanditanīlakaṇṭhapariṣadvyaktarddhi vas+krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73)
kasyacit / bho bho dik patayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ pātālaṃ vraja
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062909 (0.0):
nandita nīlakaṇṭha pariṣad vyakta rddhi vaḥ krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73) / kasyacit / bho bho dik patayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ $ pātālaṃ vraja
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473413 (0.0):
VidSrk_5.3 *(73)d bho bho dik patayaḥ prayāta parataḥ khaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262100 (0.0):
nanditanīlakaṇṭhapariṣadvyaktarddhi vaḥ krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73) //. / bho bho dikpatayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ $ pātālaṃ vraja
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872819 (0.0):
nanditanīlakaṇṭhapariṣadvyaktarddhi vaḥ krīḍitam // VidSrk_5.3 *(73) //. / bho bho dikpatayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ pātālaṃ vraja
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489382 (0.016):
bho bho dikpatayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ VidSrk_5.4a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084733 (0.043):
bho bho dikpatayas+prayāta paratas+kham+muñcata+ambhomucas+
medini praviśata kṣoṇī talaṃ kṣmābhṛtaḥ / / brahmann unnaya dūram ātma sadanaṃ devasya me nṛtyataḥ śambhoḥ saṃkaṭam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062924 (0.0):
bho bho dik patayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ $ pātālaṃ vraja / medini praviśata kṣoṇī talaṃ kṣmābhṛtaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481410 (0.0):
VidSrk_5.4 *(74)b brahmann unnaya dūram ātma sadanaṃ devasya me nṛtyataḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488519 (0.0):
brahmadhyānābhyasanavidhinā yoganidrāṃ gatasya VidSrk_48.37b *(1630b) / brahmann unnaya dūram ātmasadanaṃ devasya me nṛtyataḥ VidSrk_5.4c *(74c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262115 (0.0):
bho bho dikpatayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ $ pātālaṃ vraja / medini praviśata kṣoṇītalaṃ kṣmābhṛtaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872834 (0.0):
bho bho dikpatayaḥ prayāta parataḥ khaṃ muñcatāmbhomucaḥ pātālaṃ vraja / medini praviśata kṣoṇītalaṃ kṣmābhṛtaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084750 (0.0):
bho bho dikpatayas+prayāta paratas+kham+muñcata+ambhomucas+ / pātālam+vraja medini praviśata kṣoṇītalam+kṣmābhṛtas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457965 (1.192):
VidSrk_5.4 *(74)a pātālaṃ vraja medini praviśata kṣoṇī talaṃ kṣmābhṛtaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484318 (1.192):
pātālamūlatimirāṇi tiraskaroti VidSrk_32.15b *(1009b) / pātālaṃ vraja medini praviśata kṣoṇītalaṃ kṣmābhṛtaḥ VidSrk_5.4b *(74b)
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062930 (0.0):
brahmann unnaya dūram ātma sadanaṃ devasya me nṛtyataḥ % śambhoḥ saṃkaṭam / etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465753 (0.0):
VidSrk_5.4 *(74)c śambhoḥ saṃkaṭam etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500397 (0.0):
śambho vā pātu śūnyekṣaṇaghaṭitalayabrahmalagnaḥ samādhiḥ VidSrk_4.28d / śambhoḥ saṃkaṭam etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ VidSrk_5.4d *(74d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262119 (0.0):
brahmann unnaya dūram ātmasadanaṃ devasya me nṛtyataḥ % śambhoḥ saṃkaṭam / etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872838 (0.0):
brahmann unnaya dūram ātmasadanaṃ devasya me nṛtyataḥ śambhoḥ saṃkaṭam / etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335658 (0.060):
ṣaḍ abhijña kalpa viṭapī saṃbodha bījaṃ phalam // VidSrk_1.7 *(8) // / etau śrīdhara nandinaḥ | (Skmsa.u.ka. 244)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367818 (0.060):
saurabhyaṃ tanoti manoharam // VidSrk_33.64 *(1082) // / taraṇi nandinaḥ (Skmsa.u.ka. 1894)
(Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30) / svedas te katham īdṛśaḥ priyatame tvan netra vahner vibho kasmāt kampitam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062938 (0.0):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062945 (0.0):
svedas te katham īdṛśaḥ priyatame tvan netra vahner vibho $ kasmāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473423 (0.0):
VidSrk_5.4 *(74)d svedas te katham īdṛśaḥ priyatame tvan netra vahner
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337781 (0.0):
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376129 (0.013):
vijaya pālasya | (Skmsa.u.ka. 1596, yogeśvarasya; Svsu.ā. 2569, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344940 (0.014):
pānthenaika palāla muṣṭi rucinā garvāyate hālikaḥ // VidSrk_12.13 *(305) / yogeśvarasya (Sksa.ka.ā. 3.8, Skmsa.u.ka. 1338, Spdśā.pa. 581, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089332 (0.015):
kasyacit | (Smvsū.mu. 82.3, Skmsa.u.ka. 1182, yogeśvarasya) / so 'haṃ sudūram agamaṃ dvija rāja rūḍhiṃ $ gāḍha prasaktir abhavaṃ bata
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364276 (0.015):
kasyacit | (Smvsū.mu. 82.3, Skmsa.u.ka. 1182, yogeśvarasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359833 (0.017):
kṣaṇikam iva tat saṃgatam abhūt // VidSrk_24.8 *(814) // / yogeśvarasya | (Smvsū.mu. 87.10, Sksa.ka.ā.b 5.276a, Śṛṅgāra prakāśa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262129 (0.018):
khedās te katham īdṛśaḥ priyatame tvannetravahner vibho $ kasmād vepitam / etad induvadane bhogīndrabhīter bhava &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872848 (0.018):
khedās te katham īdṛśaḥ priyatame tvannetravahner vibho kasmād vepitam / etad induvadane bhogīndrabhīter bhava /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337951 (0.022):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362938 (0.024):
katham api yathāmbhoruha vanaiḥ // VidSrk_29.27 *(923) // / dhoyīkasya (Skmsa.u.ka. 420, yogeśvarasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347668 (0.025):
viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 836, Smvsū.mu. 53.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096629 (0.025):
vaḍavānalena balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371577 (0.025):
balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340692 (0.028):
āpatanti sahasā cañcūṣu bhṛṅgāṅganāḥ // VidSrk_8.6 *(157) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 1231, Smvsū.mu. 109.23 vasukasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17385448 (0.028):
ślāghya guṇasya kasyacid asau mārgaḥ samunmīlati // VidSrk_50.36 *(1733) / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 2129, abhinandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092477 (0.028):
punar avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367421 (0.028):
avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
etad induvadane bhogīndra bhīter bhava /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062950 (0.0):
svedas te katham īdṛśaḥ priyatame tvan netra vahner vibho $ kasmāt / kampitam etad induvadane bhogīndra bhīter bhava &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457974 (0.0):
VidSrk_5.5 *(75)a kasmāt kampitam etad induvadane bhogīndra bhīter bhava
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464426 (0.0):
kasmād vepitam etad induvadane bhogīndrabhīter bhava VidSrk_5.5b *(75b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262135 (0.0):
khedās te katham īdṛśaḥ priyatame tvannetravahner vibho $ kasmād vepitam / etad induvadane bhogīndrabhīter bhava &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872854 (0.0):
khedās te katham īdṛśaḥ priyatame tvannetravahner vibho kasmād vepitam / etad induvadane bhogīndrabhīter bhava /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084774 (0.019):
khedās+te katham+īdṛśas+priyatame tvannetravahnes+vibho / kasmāt+vepitam+etat+induvadane bhogīndrabhītes+bhava /
romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarar itthaṃ bhartari
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062960 (0.0):
kampitam etad induvadane bhogīndra bhīter bhava & / romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarar % itthaṃ bhartari
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481420 (0.0):
VidSrk_5.5 *(75)b romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarar
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262141 (0.0):
etad induvadane bhogīndrabhīter bhava & / romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarair % itthaṃ bhartari
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872860 (0.0):
etad induvadane bhogīndrabhīter bhava / / romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarair itthaṃ bhartari
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27495860 (1.192):
romāñcaṃ vahasi śvasiṣy avirataṃ dhyānaṃ kim apy āśritā VidSrk_25.13a / romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarair VidSrk_5.5c *(75c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084788 (0.041):
romāñcas+katham+eṣa devi bhagavan+gaṅgāmbhasām+śīkarais+
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062969 (0.0):
romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarar % itthaṃ bhartari / bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063742 (0.0):
anyonya pratikūlam īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064295 (0.0):
vācontaḥ sphuritā bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465763 (0.0):
VidSrk_5.5 *(75)c itthaṃ bhartari bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338684 (0.0):
īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339238 (0.0):
bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 *(115) // / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460137 (0.0):
itthaṃ bālā māṃ praty anavaratam indīvaradala VidSrk_48.27a *(1620a) / itthaṃ bhartari bhāvagopanaparā gaurī ciraṃ pātu vaḥ VidSrk_5.5d *(75d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262148 (0.0):
romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarair % itthaṃ bhartari / bhāvagopanaparā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872871 (0.0):
romāñcaḥ katham eṣa devi bhagavan gaṅgāmbhasāṃ śīkarair itthaṃ bhartari / bhāvagopanaparā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084795 (0.0):
romāñcas+katham+eṣa devi bhagavan+gaṅgāmbhasām+śīkarais+ / ittham+bhartari bhāvagopanaparā gaurī ciram+pātu vas+ // VidSrk_5.5 *(75)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337948 (0.034):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24263177 (0.046):
namañ jaladhijāṃ śauriś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_6.5 *(108) //. / vākpatirājasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873895 (0.046):
jaladhijāṃ śauriś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_6.5 *(108) //. / vākpatirājasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.051):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063375 (0.051):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338317 (0.051):
priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) // / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338749 (0.053):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.053):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.054):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460110 (0.055):
itthaṃ nirvacanīkṛto girijayā śambhuś ciraṃ pātu vaḥ VidSrk_4.6d *(35d)
(Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya) / ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābja srajam avanamayaty ambikā jānulambāṃ sthāne
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897776 (0.0):
MSS_5268 1 ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābjasrajamavanamayatyambikā jānulambāṃ sthāne
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062981 (0.0):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473435 (0.0):
VidSrk_5.5 *(75)d ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābja srajam avanamayaty ambikā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459353 (0.0):
ārdrāṇi kuṅkumarucīni vilāsinīnām VidSrk_20.9c *(620c) / ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābjasrajam avanamayaty ambikā jātulambāṃ VidSrk_5.6a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262161 (0.0):
bhāvagopanaparā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) //. / lakṣmīdharasya / ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābjasrajam avanamayaty ambikā jātulambāṃ $ sthāne
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872880 (0.0):
bhāvagopanaparā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) //. / lakṣmīdharasya / ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābjasrajam avanamayaty ambikā jātulambāṃ sthāne
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084801 (0.0):
ittham+bhartari bhāvagopanaparā gaurī ciram+pātu vas+ // VidSrk_5.5 *(75) / lakṣmīdharasya / ārdrām+kaṇṭhe mukhābjasrajam+avanamayati+ambikā jātulambām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.022):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345196 (0.030):
eva hi nije nihnotum ākāṅkṣati // VidSrk_13.8 *(313) // / lakṣmīdharasya (Sksa.ka.ā. 3.10, Skmsa.u.ka. 1349 śatānandasya, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347667 (0.033):
viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 836, Smvsū.mu. 53.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.035):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.035):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337990 (0.038):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081919 (0.042):
brahma vā vallabho vā // VidSrk_22.16 *(715) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 600) / nikāmaṃ kṣāmāṅgī sarasa kadalī garbha subhagā $ kalāśeṣā mūrtiḥ śaśina iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356863 (0.042):
brahma vā vallabho vā // VidSrk_22.16 *(715) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 600)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063376 (0.043):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338318 (0.043):
priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) // / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092050 (0.045):
ayaṃ bhinatti kim ayaṃ na trāyate vāḍavam // VidSrk_33.37 *(1055) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1673, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26095806 (0.045):
// VidSrk_35.37 *(1184) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 1359 lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366994 (0.045):
bhinatti kim ayaṃ na trāyate vāḍavam // VidSrk_33.37 *(1055) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1673, lakṣmīdharasya)
kṛtvendulekhāṃ nibiḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897784 (0.0):
MSS_5268 1 ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābjasrajamavanamayatyambikā jānulambāṃ sthāne / kṛtvendulekhāṃ nibiḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062988 (0.0):
ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābja srajam avanamayaty ambikā jānulambāṃ $ sthāne / kṛtvendulekhāṃ nibiḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457984 (0.0):
VidSrk_5.6 *(76)a sthāne kṛtvendulekhāṃ nibiḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262171 (1.192):
ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābjasrajam avanamayaty ambikā jātulambāṃ $ sthāne / kṛtvendulekhāṃ nibaḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872890 (1.192):
ārdrāṃ kaṇṭhe mukhābjasrajam avanamayaty ambikā jātulambāṃ sthāne / kṛtvendulekhāṃ nibaḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27505974 (0.052):
sthāne kṛtvendulekhāṃ nibaḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī VidSrk_5.6b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084813 (0.058):
sthāne kṛtvā+indulekhām+nibaḍayati jaṭās+pannagendreṇa nandī /
kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kāla rātriḥ kapālaṃ śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26062998 (0.0):
kṛtvendulekhāṃ nibiḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī & / kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kāla rātriḥ kapālaṃ % śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481428 (0.0):
VidSrk_5.6 *(76)b kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kāla rātriḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262175 (0.0):
kṛtvendulekhāṃ nibaḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī & / kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kālarātriḥ kapālaṃ % śambho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872894 (0.0):
kṛtvendulekhāṃ nibaḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī / / kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kālarātriḥ kapālaṃ śambho
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897788 (0.042):
kṛtvendulekhāṃ nibiḍayati jaṭāḥ pannagendreṇa nandī / / MSS_5268 2 kālaḥ kṛttiṃ nibadhnātyupanayati kare kālarātriḥ kapālaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27465015 (0.042):
kālaḥ kāla iti prahṛṣyati janaḥ kālasya kā ramyatā VidSrk_49.30d *(1667d) / kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kālarātriḥ kapālaṃ VidSrk_5.6c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084818 (0.050):
sthāne kṛtvā+indulekhām+nibaḍayati jaṭās+pannagendreṇa nandī / / kālas+kṛttim+nibadhnāti+upanayati kare kālarātris+kapālam+
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897798 (0.0):
MSS_5268 2 kālaḥ kṛttiṃ nibadhnātyupanayati kare kālarātriḥ kapālaṃ / śaṃbhornṛtyāvatāre pariṣaditi pṛthagvyāpṛtā vaḥ punātu //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063007 (0.0):
kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kāla rātriḥ kapālaṃ % śambhor / nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465773 (0.0):
VidSrk_5.6 *(76)c śambhor nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500335 (0.0):
śambūko 'pi yad atra durlabhataraī ratnair anarghaiḥ saha VidSrk_33.2c / śambho nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthagvyāpṛtā vaḥ punātu VidSrk_5.6d *(76d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872906 (0.0):
kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kālarātriḥ kapālaṃ śambho / nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthagvyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262182 (0.021):
kālaḥ kṛttiṃ nibadhnāty upanayati kare kālarātriḥ kapālaṃ % śambho / nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthagvyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084831 (0.030):
kālas+kṛttim+nibadhnāti+upanayati kare kālarātris+kapālam+ / śambhos+nṛtyāvatāre pariṣat+iti pṛthagvyāpṛtā vas+punātu // VidSrk_5.6
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063742 (0.034):
anyonya pratikūlam īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064295 (0.034):
vācontaḥ sphuritā bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337911 (0.034):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338684 (0.034):
īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339238 (0.034):
bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 *(115) // / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.044):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.046):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.057):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064659 (0.060):
mathane 'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338750 (0.060):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339602 (0.060):
'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337990 (0.060):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338546 (0.060):
śaktidharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) // / (Skmsa.u.ka. 147; Spdśā.pa. 105)
(Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29) / śṛṅgaṃ bhṛṅgin vimuñca tyaja gaja vadana tvaṃ ca lāṅgūla mūlaṃ mandānando
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063012 (0.0):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063022 (0.0):
(Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29) / śṛṅgaṃ bhṛṅgin vimuñca tyaja gaja vadana tvaṃ ca lāṅgūla mūlaṃ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473446 (0.0):
VidSrk_5.6 *(76)d śṛṅgaṃ bhṛṅgin vimuñca tyaja gaja vadana tvaṃ ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501123 (0.0):
śṛṅgaṃ bhṛṅgiṃ vimuñca tyaja gajavadana tvaṃ ca lāṅgūlamūlaṃ VidSrk_5.7a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262200 (0.0):
śṛṅgaṃ bhṛṅgiṃ vimuñca tyaja gajavadana tvaṃ ca lāṅgūlamūlaṃ $ mandānando
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872919 (0.0):
śṛṅgaṃ bhṛṅgiṃ vimuñca tyaja gajavadana tvaṃ ca lāṅgūlamūlaṃ mandānando
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084844 (0.0):
śṛṅgam+bhṛṅgim+vimuñca tyaja gajavadana tvam+ca lāṅgūlamūlam+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337780 (0.022):
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337874 (0.022):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337053 (0.023):
punar asau dambholir ālokitaḥ // VidSrk_4.21 *(50) // / (Skmsa.u.ka. 100; Smvsū.mu. 2.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359768 (0.023):
yuvatyā kathitam abhimataṃ vyāhṛti vyāja pūrvam // VidSrk_24.6 *(812) // / (Skmsa.u.ka. 548, Smvsū.mu. 87.12 rudrasya, Sbhsu.ā. 2247, Rasg, p. 262,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354985 (0.023):
iva citreṇa kim idam // VidSrk_21.22 *(656) // / bimbokasya | (Smvsū.mu. 84.4, Skmsa.u.ka. 672)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340692 (0.025):
āpatanti sahasā cañcūṣu bhṛṅgāṅganāḥ // VidSrk_8.6 *(157) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 1231, Smvsū.mu. 109.23 vasukasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347668 (0.025):
viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 836, Smvsū.mu. 53.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345201 (0.026):
lakṣmīdharasya (Sksa.ka.ā. 3.10, Skmsa.u.ka. 1349 śatānandasya, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26096629 (0.026):
vaḍavānalena balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371577 (0.026):
balinā bhasmāvaśeṣīkṛtāḥ // VidSrk_36.18 *(1210) // / keśaṭasya | (Smvsū.mu. 27.17, Skmsa.u.ka. 1697)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352961 (0.026):
dhārṣṭya smṛti nata mukhī mohanānte mayā sā // VidSrk_19.31 *(589) // / rājaśekharasya | (Smvsū.mu. 80.5, Skmsa.u.ka. 1151)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338417 (0.026):
apāyāj jvalita śikhi śikhe cakṣuṣi nyasta hastaḥ // VidSrk_5.21 *(91) // / bāṇasya | (Skmsa.u.ka. 146, Smvsū.mu. 2.43)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092477 (0.028):
punar avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭha graheṇa /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063029 (0.0):
śṛṅgaṃ bhṛṅgin vimuñca tyaja gaja vadana tvaṃ ca lāṅgūla mūlaṃ $ / mandānando 'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭha graheṇa &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14457995 (0.0):
VidSrk_5.7 *(77)a mandānando 'si nandinn alam abala mahākāla
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27490367 (0.0):
mandādaraḥ kusumapatriṣu pelaveṣu VidSrk_23.53a *(804a) / mandānando 'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭhagraheṇa VidSrk_5.7b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262207 (0.0):
śṛṅgaṃ bhṛṅgiṃ vimuñca tyaja gajavadana tvaṃ ca lāṅgūlamūlaṃ $ mandānando / 'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭhagraheṇa &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872926 (0.0):
śṛṅgaṃ bhṛṅgiṃ vimuñca tyaja gajavadana tvaṃ ca lāṅgūlamūlaṃ mandānando / 'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭhagraheṇa /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084851 (0.0):
śṛṅgam+bhṛṅgim+vimuñca tyaja gajavadana tvam+ca lāṅgūlamūlam+ / mandānandas+asi nandin+alam+abala mahākāla kaṇṭhagraheṇa /
ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatī pāda mūle paśyann akṣair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063039 (0.0):
mandānando 'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭha graheṇa & / ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatī pāda mūle % paśyann akṣair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481438 (0.0):
VidSrk_5.7 *(77)b ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatī pāda mūle
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460352 (0.0):
ity uktasya smitam avatu vo devakīnandanasya VidSrk_6.20d *(123d) / ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatīpādamūle VidSrk_5.7c *(77c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262217 (0.0):
'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭhagraheṇa & / ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatīpādamūle % paśyann akṣair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872936 (0.0):
'si nandinn alam abala mahākāla kaṇṭhagraheṇa / / ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatīpādamūle paśyann akṣair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084858 (0.020):
iti+uktvā nīyamānas+sukhayatu vṛṣabhas+pārvatīpādamūle / paśyan+akṣais+vilakṣam+valitagalacalatkambalam+tryabakam+vas+ //
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063047 (0.0):
ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatī pāda mūle % paśyann akṣair / vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465783 (0.0):
VidSrk_5.7 *(77)c paśyann akṣair vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484059 (0.0):
paśyanto nijakaṇṭhakāṇḍamalināṃ kādambinīm unnata VidSrk_10.22c *(236c) / paśyann akṣair vilakṣaṃ valitagalacalatkambalaṃ tryabakaṃ vaḥ VidSrk_5.7d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262219 (0.0):
ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatīpādamūle % paśyann akṣair / vilakṣaṃ valitagalacalatkambalaṃ tryabakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872939 (0.0):
ity uktvā nīyamānaḥ sukhayatu vṛṣabhaḥ pārvatīpādamūle paśyann akṣair / vilakṣaṃ valitagalacalatkambalaṃ tryabakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) //.
abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159) / gaurī vibhajyamānārdha saṃkīrṇe hara mūrdhani /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063057 (0.0):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262233 (0.0):
vilakṣaṃ valitagalacalatkambalaṃ tryabakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) //. / gaurīvibhajyamānārdha $ saṃkīrṇe haramūrdhani &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872952 (0.0):
vilakṣaṃ valitagalacalatkambalaṃ tryabakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) //. / gaurīvibhajyamānārdha saṃkīrṇe haramūrdhani /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084878 (0.0):
VidSrk_5.7 *(77) // / gaurīvibhajyamānārdhasaṃkīrṇe haramūrdhani /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340275 (0.032):
bimboṣṭha dvaya gāḍha pīḍana vaśād avyakta bhāvaṃ smitam // VidSrk_6.41 / (Skmsa.u.ka. 256, abhinandasya; Pvpadyā. 149)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.034):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.037):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337911 (0.038):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26100772 (0.040):
// VidSrk_41.11 *(1391) // / abhinandasya | (Sksa.ka.ā. 5.467, Skmsa.u.ka. 1416)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17357368 (0.040):
sakhī hasta nyasto vilāsa paricchadaḥ // VidSrk_22.32 *(731) // / abhinandasya | (Sksa.ka.ā. 4.193, Skmsa.u.ka. 717)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375719 (0.040):
VidSrk_41.11 *(1391) // / abhinandasya | (Sksa.ka.ā. 5.467, Skmsa.u.ka. 1416)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.040):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17384549 (0.041):
vacanāni pallavayituṃ jānāti yogeśvaraḥ // VidSrk_50.2 *(1699) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 2126, bhavānandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337625 (0.041):
kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) // / maṅgalasya | (Skmsa.u.ka. 77)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17385448 (0.042):
ślāghya guṇasya kasyacid asau mārgaḥ samunmīlati // VidSrk_50.36 *(1733) / yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 2129, abhinandasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064659 (0.042):
mathane 'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338750 (0.042):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339602 (0.042):
'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26066225 (0.048):
unmārṣṭi ca pañcabhiś ca viśikhair jetuṃ jagad vāñchati // VidSrk_8.22 / abhinandasya (Skmsa.u.ka. 1235; vīrya mitrasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17341168 (0.048):
ca pañcabhiś ca viśikhair jetuṃ jagad vāñchati // VidSrk_8.22 *(173) // / abhinandasya (Skmsa.u.ka. 1235; vīrya mitrasya)
amba dviguṇa gambhīre bhāgīrathi namo 'stu te // VidSrk_5.8 *(78) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063065 (0.0):
gaurī vibhajyamānārdha $ saṃkīrṇe hara mūrdhani & / amba dviguṇa gambhīre % bhāgīrathi namo 'stu te // VidSrk_5.8 *(78) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262238 (0.0):
gaurīvibhajyamānārdha $ saṃkīrṇe haramūrdhani & / amba dviguṇagambhīre % bhāgīrathi namo 'stu vaḥ // VidSrk_5.8 *(78) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872957 (0.0):
gaurīvibhajyamānārdha saṃkīrṇe haramūrdhani / / amba dviguṇagambhīre bhāgīrathi namo 'stu vaḥ // VidSrk_5.8 *(78) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084880 (0.0):
gaurīvibhajyamānārdhasaṃkīrṇe haramūrdhani / / amba dviguṇagambhīre bhāgīrathi namas+astu vas+ // VidSrk_5.8 *(78) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365116 (0.030):
sitāsita payo bhedād viveko 'stu naḥ // VidSrk_32.1 *(995) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1605, rathāṅgasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064658 (0.040):
mathane 'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339601 (0.040):
'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465788 (0.047):
VidSrk_5.8 *(78)c bhāgīrathi namo 'stu te / VidSrk_5.9 *(79)c srotas tīvrataratvarā gamayati drāg brahmalokaṃ janān
kasyacit (Skmsa.u.ka. 49, Smvsū.mu. 1.24) / devasyāmbuja saṃbhavasya bhavanād ambhodhim āgāmukā seyaṃ mauli vibhūṣaṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063078 (0.0):
amba dviguṇa gambhīre % bhāgīrathi namo 'stu te // VidSrk_5.8 *(78) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 49, Smvsū.mu. 1.24)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071383 (0.0):
api kamanīyaṃ mṛga dṛśaḥ // VidSrk_15.18 *(351) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 483, Smvsū.mu. 51.10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338752 (0.0):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346327 (0.0):
kamanīyaṃ mṛga dṛśaḥ // VidSrk_15.18 *(351) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 483, Smvsū.mu. 51.10)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353939 (0.0):
ardhonmīlan nalina malināvarjitam iva // VidSrk_20.11 *(622) // / kasyacit (Smvsū.mu. 77.12, Skmsa.u.ka. 1176, ḍimbokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356796 (0.0):
VidSrk_22.14 *(713) // / kasyacit | (Smvsū.mu. 54.10, Skmsa.u.ka. 772)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17360479 (0.0):
kāśmīrī kuca kumbha saṃbhrama haraḥ śītāṃśur abhyudyataḥ // VidSrk_24.28 / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 899; Smvsū.mu. 70.13, kāśmīra bilhaṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364274 (0.0):
VidSrk_30.14 *(970) // / kasyacit | (Smvsū.mu. 82.3, Skmsa.u.ka. 1182, yogeśvarasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366877 (0.0):
dhvanita kupita dhvāṅkṣa troṭī puṭāhati jarjaraḥ // VidSrk_33.33 *(1051) / kasyacit | (Smvsū.mu. 14.9, Skmsa.u.ka. 1985, acala siṃhasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17379513 (0.0):
VidSrk_44.1 *(1528) // / kasyacit | (Smvsū.mu. 94.6, Skmsa.u.ka. 2365, pāṇineḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383068 (0.0):
krīḍā pāṇi vidhūti kaṅkaṇa raṇatkāro muhur mūrcchati // VidSrk_49.4 / kasyacit | (Smvsū.mu. 70.8, Skmsa.u.ka. 1045)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262250 (0.0):
amba dviguṇagambhīre % bhāgīrathi namo 'stu vaḥ // VidSrk_5.8 *(78) // / devasyāmbujasambhavasya bhavanād ambhodhim āgāmukā $ seyaṃ maulivibhūṣaṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872969 (0.0):
amba dviguṇagambhīre bhāgīrathi namo 'stu vaḥ // VidSrk_5.8 *(78) // / devasyāmbujasambhavasya bhavanād ambhodhim āgāmukā seyaṃ maulivibhūṣaṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473459 (1.192):
VidSrk_5.8 *(78)d devasyāmbuja saṃbhavasya bhavanād ambhodhim āgāmukā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077037 (0.011):
pratyujjīvati karṇa mūla paṭhitais tvan nāma mantrākṣaraiḥ // VidSrk_18.21 / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 631, Spdśā.pa. 3487)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351980 (0.011):
karṇa mūla paṭhitais tvan nāma mantrākṣaraiḥ // VidSrk_18.21 *(555) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 631, Spdśā.pa. 3487)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078745 (0.012):
VidSrk_20.2 *(613) // / kasyacit | (Svsu.ā. 1541, Skmsa.u.ka. 1112)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081225 (0.012):
hata vrīḍaṃ ceto na yāti virāgitām // VidSrk_21.60 *(694) // / kasyacit | (Svsu.ā. 1118, Skmsa.u.ka. 676, amaroḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345758 (0.012):
dayitāpāṅga vasatiḥ // VidSrk_14.9 *(331) // / kasyacit | (Svsu.ā. 82, Skmsa.u.ka. 470)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348839 (0.012):
jigīṣuṇāpi na jitaṃ mugdhe tvadīyaṃ mukham // VidSrk_16.62 *(445) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 840, Svsu.ā. 1523, Spdśā.pa. 3322)
bhagavato bhargasya bhāgīrathī / / udyātān apahāya vigraham iha srotaḥ pratīpān api srotas tīvrataratvarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063083 (0.0):
devasyāmbuja saṃbhavasya bhavanād ambhodhim āgāmukā $ seyaṃ / mauli vibhūṣaṇaṃ bhagavato bhargasya bhāgīrathī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063090 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥ pratīpān api % srotas tīvrataratvarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481451 (0.0):
VidSrk_5.9 *(79)b udyātān apahāya vigraham iha srotaḥ pratīpān api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461778 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥpratīpān api VidSrk_5.9c *(79c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262255 (0.0):
devasyāmbujasambhavasya bhavanād ambhodhim āgāmukā $ seyaṃ maulivibhūṣaṇaṃ / bhagavato bhargasya bhāgīrathī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262262 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥpratīpān api % srotas tīvrataratvarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872974 (0.0):
devasyāmbujasambhavasya bhavanād ambhodhim āgāmukā seyaṃ maulivibhūṣaṇaṃ / bhagavato bhargasya bhāgīrathī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872981 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥpratīpān api srotas tīvrataratvarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084910 (0.010):
udyātān+apahāya vigraham+iha srotaḥpratīpān+api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458007 (0.044):
VidSrk_5.9 *(79)a seyaṃ mauli vibhūṣaṇaṃ bhagavato bhargasya bhāgīrathī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465794 (0.044):
VidSrk_5.9 *(79)c srotas tīvrataratvarā gamayati drāg brahmalokaṃ janān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506793 (0.045):
srutamalayajavṛkṣakṣīrasaurabhyasabhyo VidSrk_34.20c *(1144c) / srotas tīvrataratvarā gamayati drāg brahmalokaṃ janān VidSrk_5.9d *(79d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27505167 (0.055):
seyaṃ dyaus tad idaṃ śaśāṅkadinakṛccihnaṃ nabhaḥ sā kṣitis VidSrk_6.34a / seyaṃ maulivibhūṣaṇaṃ bhagavato bhargasya bhāgīrathī VidSrk_5.9b *(79b)
gamayati drāg brahmalokaṃ janān // VidSrk_5.9 *(79) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063097 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥ pratīpān api % srotas tīvrataratvarā / gamayati drāg brahmalokaṃ janān // VidSrk_5.9 *(79) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465798 (0.0):
VidSrk_5.9 *(79)c srotas tīvrataratvarā gamayati drāg brahmalokaṃ janān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27506797 (0.0):
srutamalayajavṛkṣakṣīrasaurabhyasabhyo VidSrk_34.20c *(1144c) / srotas tīvrataratvarā gamayati drāg brahmalokaṃ janān VidSrk_5.9d *(79d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262269 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥpratīpān api % srotas tīvrataratvarā / gamayati drāg brahmalokaṃ janān // VidSrk_5.9 *(79) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872988 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥpratīpān api srotas tīvrataratvarā / gamayati drāg brahmalokaṃ janān // VidSrk_5.9 *(79) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084915 (0.0):
udyātān+apahāya vigraham+iha srotaḥpratīpān+api / srotas+tīvrataratvarā gamayati drāk+brahmalokam+janān // VidSrk_5.9 *(79)
prātaḥ kālāñjana paricitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ kanyāyāś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063104 (0.0):
gamayati drāg brahmalokaṃ janān // VidSrk_5.9 *(79) // / prātaḥ kālāñjana paricitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ $ kanyāyāś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473467 (0.0):
VidSrk_5.9 *(79)d prātaḥ kālāñjana paricitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27486788 (0.0):
prātas taptakuṭhāram eṣa vahate deva tvadagre 'mbudhiḥ VidSrk_41.17d / prātaḥ kālāñjanaparicitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ VidSrk_5.10a *(80a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262276 (0.0):
gamayati drāg brahmalokaṃ janān // VidSrk_5.9 *(79) //. / prātaḥ kālāñjanaparicitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ $ kanyāyāś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10872995 (0.0):
gamayati drāg brahmalokaṃ janān // VidSrk_5.9 *(79) //. / prātaḥ kālāñjanaparicitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ kanyāyāś ca stanamukulayor
stana mukulayor aṅgulī bhasma mudrāḥ / / premollāsāj jayati madhuraṃ sasmitābhir vadhūbhir gaurī mātuḥ kim api kim
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063117 (0.0):
prātaḥ kālāñjana paricitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ $ kanyāyāś ca / stana mukulayor aṅgulī bhasma mudrāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458015 (0.0):
VidSrk_5.10 *(80)a kanyāyāś ca stana mukulayor aṅgulī bhasma mudrāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481460 (0.0):
VidSrk_5.10 *(80)b premollāsāj jayati madhuraṃ sasmitābhir vadhūbhir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463551 (0.0):
kandaṃ nāgādhirājo viyad ativipulaḥ patrakośāvakāśaḥ VidSrk_6.43b *(146b) / kanyāyāś ca stanamukulayor aṅgulībhasmamudrāḥ VidSrk_5.10b *(80b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27487594 (0.0):
premāsaṅgi ca bhaṅgi ca prativaco 'py uktaṃ ca guptaṃ tathā VidSrk_15.11a / premollāsāj jayati madhuraṃ sasmitābhir vadhūbhir VidSrk_5.10c *(80c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262285 (0.0):
prātaḥ kālāñjanaparicitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ $ kanyāyāś ca / stanamukulayor aṅgulībhasmamudrāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873004 (0.0):
prātaḥ kālāñjanaparicitaṃ vīkṣya jāmātur oṣṭhaṃ kanyāyāś ca stanamukulayor
api vyāhṛtaṃ karṇa mūle // VidSrk_5.10 *(80) // / śubhāṅgasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063125 (0.0):
premollāsāj jayati madhuraṃ sasmitābhir vadhūbhir % gaurī mātuḥ kim api / kim api vyāhṛtaṃ karṇa mūle // VidSrk_5.10 *(80) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465806 (0.0):
VidSrk_5.10 *(80)c gaurī mātuḥ kim api kim api vyāhṛtaṃ karṇa mūle
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262296 (0.0):
premollāsāj jayati madhuraṃ sasmitābhir vadhūbhir % gaurīmātuḥ kim api kim / api vyāhṛtaṃ karṇamūle // VidSrk_5.10 *(80) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873015 (0.0):
premollāsāj jayati madhuraṃ sasmitābhir vadhūbhir gaurīmātuḥ kim api kim / api vyāhṛtaṃ karṇamūle // VidSrk_5.10 *(80) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084949 (0.0):
gaurīmātus+kim+api kim+api vyāhṛtam+karṇamūle // VidSrk_5.10 *(80) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27469869 (0.048):
gaurīmātuḥ kim api kim api vyāhṛtaṃ karṇamūle VidSrk_5.10d *(80d)
lākṣā rāgaṃ harati śikharāj jāhnavī vāri yeṣāṃ ye tatvanti srajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063134 (0.0):
kim api vyāhṛtaṃ karṇa mūle // VidSrk_5.10 *(80) // / śubhāṅgasya / lākṣā rāgaṃ harati śikharāj jāhnavī vāri yeṣāṃ $ ye tatvanti srajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473476 (0.0):
VidSrk_5.10 *(80)d lākṣā rāgaṃ harati śikharāj jāhnavī vāri yeṣāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262298 (0.0):
api vyāhṛtaṃ karṇamūle // VidSrk_5.10 *(80) //. / śubhāṅgasya / lākṣārāgaṃ harati śikharāj jāhvanīvāri yeṣāṃ $ ye tanvanti śriyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873017 (0.0):
api vyāhṛtaṃ karṇamūle // VidSrk_5.10 *(80) //. / śubhāṅgasya / lākṣārāgaṃ harati śikharāj jāhvanīvāri yeṣāṃ ye tanvanti śriyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084954 (0.0):
gaurīmātus+kim+api kim+api vyāhṛtam+karṇamūle // VidSrk_5.10 *(80) // / śubhāṅgasya / lākṣārāgam+harati śikharāt+jāhvanīvāri yeṣām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458021 (0.060):
VidSrk_5.11 *(81)a ye tatvanti srajam adhijaṭā maṇḍalaṃ mālatīnām
adhijaṭā maṇḍalaṃ mālatīnām / / pratyutsarpad vimala kiraṇair yais tirodhānam indor devyāḥ sthāṇau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063145 (0.0):
lākṣā rāgaṃ harati śikharāj jāhnavī vāri yeṣāṃ $ ye tatvanti srajam / adhijaṭā maṇḍalaṃ mālatīnām &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458023 (0.0):
VidSrk_5.11 *(81)a ye tatvanti srajam adhijaṭā maṇḍalaṃ mālatīnām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481468 (1.788):
VidSrk_5.11 *(81)b pratyutsarpad vimala kiraṇair yais tirodhānam indor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262317 (0.026):
yāty utsarpadvimalakiraṇair yais tirodhānam indur % devyāḥ sthāṇau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873036 (0.026):
yāty utsarpadvimalakiraṇair yais tirodhānam indur devyāḥ sthāṇau
caraṇa patite te nakhāḥ pāntu viśvam // VidSrk_5.11 *(81) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063153 (0.0):
pratyutsarpad vimala kiraṇair yais tirodhānam indor % devyāḥ sthāṇau / caraṇa patite te nakhāḥ pāntu viśvam // VidSrk_5.11 *(81) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465814 (0.0):
VidSrk_5.11 *(81)c devyāḥ sthāṇau caraṇa patite te nakhāḥ pāntu viśvam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478467 (0.0):
devyā devo jitaḥ kiṃ vṛṣaḍamarucitābhasmabhogīndracandrān VidSrk_5.28b / devyāḥ sthāṇau caraṇapatite te nakhāḥ pāntu viśvam VidSrk_5.11d *(81d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262324 (0.0):
yāty utsarpadvimalakiraṇair yais tirodhānam indur % devyāḥ sthāṇau / caraṇapatite te nakhāḥ pāntu viśvam // VidSrk_5.11 *(81) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873043 (0.0):
yāty utsarpadvimalakiraṇair yais tirodhānam indur devyāḥ sthāṇau / caraṇapatite te nakhāḥ pāntu viśvam // VidSrk_5.11 *(81) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16084981 (0.051):
devyās+sthāṇau caraṇapatite te nakhās+pāntu viśvam // VidSrk_5.11 *(81) // / dakṣasya
dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 107, kasyacit) / miśrībhūtāṃ tava tanulatāṃ bibhrato gauri kāmaṃ devasya syād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063164 (0.0):
caraṇa patite te nakhāḥ pāntu viśvam // VidSrk_5.11 *(81) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 107, kasyacit)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26102438 (0.0):
viniyojitā vada kṛtaṃ kiṃ kiṃ tvayā dig jaye // VidSrk_41.66 *(1446) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 1566, kasyacit)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375762 (0.0):
VidSrk_41.12 *(1392) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 1437, kasyacit)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17377387 (0.0):
vada kṛtaṃ kiṃ kiṃ tvayā dig jaye // VidSrk_41.66 *(1446) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 1566, kasyacit)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473484 (1.192):
VidSrk_5.11 *(81)d miśrībhūtāṃ tava tanulatāṃ bibhrato gauri kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090788 (0.029):
kṣīrāmbhodhi pravāhasitaṃ yaśaḥ // VidSrk_32.21 *(1015) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 1513) / tvaṃ kāmboja virājase bhuvi bhavat tāto divi bhrājate $ tat tātas tu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365731 (0.029):
kṣīrāmbhodhi pravāhasitaṃ yaśaḥ // VidSrk_32.21 *(1015) // / dakṣasya | (Skmsa.u.ka. 1513)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26107853 (0.031):
jahāti cetaḥ // VidSrk_48.40 *(1633) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2282, silhaṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17382798 (0.031):
cetaḥ // VidSrk_48.40 *(1633) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2282, silhaṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063672 (0.032):
dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) // / (Skmsa.u.ka. 157, kasyacit) / kasmāt tvaṃ tāta gehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā $ devyā devo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092990 (0.032):
tvam eva // VidSrk_33.70 *(1088) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1963)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338614 (0.032):
dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) // / (Skmsa.u.ka. 157, kasyacit) / kasmāt tvaṃ tāta gehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā devyā devo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367934 (0.032):
prācīna karma paratantra nija pravṛtter etasya paśya vihagasya gatis tvam / eva // VidSrk_33.70 *(1088) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1963)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346294 (0.033):
netrayos taralimā kasmād akasmān mama // VidSrk_15.17 *(350) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 496)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26098667 (0.033):
prativeśinī pratidinaṃ sūcīṃ yathā yācitā // VidSrk_39.4 *(1307) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2238) / sākrandāḥ śiśavaḥ sa patra puṭakā vaptuḥ puro vartinaḥ $ pracchanne ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17373614 (0.033):
prativeśinī pratidinaṃ sūcīṃ yathā yācitā // VidSrk_39.4 *(1307) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2238) / sākrandāḥ śiśavaḥ sa patra puṭakā vaptuḥ puro vartinaḥ pracchanne ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074337 (0.033):
kṛśaḥ śambhu jaṭājūṭa % taṭinī taṭam āśritaḥ // VidSrk_16.77 *(460) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 838) / tava tanvi stanav etau $ kurvāte vigrahaṃ gurum &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26080710 (0.033):
kiṃ karomi sarale bhūyaḥ sapatnyās tava // VidSrk_21.43 *(677) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 889)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349279 (0.033):
kṛśaḥ śambhu jaṭājūṭa taṭinī taṭam āśritaḥ // VidSrk_16.77 *(460) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 838) / tava tanvi stanav etau kurvāte vigrahaṃ gurum /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355654 (0.033):
karomi sarale bhūyaḥ sapatnyās tava // VidSrk_21.43 *(677) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 889)
avirala parīrambha janmā pramodaḥ / / kintu prema stimita madhura snigdha mugdhā na dṛṣṭir dṛṣṭety antaḥkaraṇam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063171 (0.0):
miśrībhūtāṃ tava tanulatāṃ bibhrato gauri kāmaṃ $ devasya syād / avirala parīrambha janmā pramodaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063179 (0.0):
avirala parīrambha janmā pramodaḥ & / kintu prema stimita madhura snigdha mugdhā na dṛṣṭir % dṛṣṭety
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481478 (0.0):
VidSrk_5.12 *(82)b kintu prema stimita madhura snigdha mugdhā na dṛṣṭir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458031 (1.192):
VidSrk_5.12 *(82)a devasya syād avirala parīrambha janmā pramodaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262344 (0.024):
miśrībhūtāṃ tava tanulatāṃ bibhrato gaurī kāmaṃ $ devasyāsīd / aviralaparirambhajanmā pramodaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873063 (0.024):
miśrībhūtāṃ tava tanulatāṃ bibhrato gaurī kāmaṃ devasyāsīd / aviralaparirambhajanmā pramodaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478251 (0.050):
devasyāsīd aviralaparirambhajanmā pramodaḥ VidSrk_5.12b *(82b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27465818 (0.054):
kiṃ tu premastimitamadhurasingdhamugdhā na dṛṣṭir VidSrk_5.12c *(82c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085000 (0.054):
kim+tu premastimitamadhurasingdhamugdhā na dṛṣṭis+
asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 139)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063187 (0.0):
kintu prema stimita madhura snigdha mugdhā na dṛṣṭir % dṛṣṭety / antaḥkaraṇam asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465821 (0.0):
VidSrk_5.12 *(82)c dṛṣṭety antaḥkaraṇam asakṛt tāmyati tryambakasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338264 (0.044):
hara hṛdaya taḍāga rāja haṃsī diśatu śivaṃ jagataś ciram // VidSrk_5.16 / bhagīrathasya (Skmsa.u.ka. 108, bhagīratha dattasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27478059 (0.047):
dṛṣṭety antaḥakaraṇam asakṛt tāmyati tryambakasya VidSrk_5.12d *(82d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262352 (0.047):
kiṃ tu premastimitamadhurasingdhamugdhā na dṛṣṭir % dṛṣṭety antaḥakaraṇam / asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873071 (0.047):
kiṃ tu premastimitamadhurasingdhamugdhā na dṛṣṭir dṛṣṭety antaḥakaraṇam / asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085010 (0.047):
dṛṣṭā+iti+antaḥakaraṇam+asakṛt+tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340207 (0.054):
grāva śreṇinikaṣamasṛṇa kṣuṇṇakeyūra patraḥ // VidSrk_6.39 *(142) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 292)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26065264 (0.056):
grāva śreṇinikaṣamasṛṇa kṣuṇṇakeyūra patraḥ // VidSrk_6.39 *(142) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 292) / nakha krakaca dāraṇa sphuṭita daitya vakṣaḥ sthala $ kṣarat kṣata janir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088488 (0.059):
krama laṅghita mugdha bhāvam indoḥ % sphaṭika ccheda nibhaṃ vibhāti bimbam / // VidSrk_29.45 *(941) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 368)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363433 (0.059):
krama laṅghita mugdha bhāvam indoḥ sphaṭika ccheda nibhaṃ vibhāti bimbam / // VidSrk_29.45 *(941) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 368)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101633 (0.061):
bhūmīpāla kirīṭa ratna kiraṇa jyotsnā nadī bālikāḥ // VidSrk_41.36 *(1416) / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 1417) / pṛthur asi guṇaiḥ kīrtyā rāmo nalo bharato bhavān $ mahati samare
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376581 (0.061):
bhūmīpāla kirīṭa ratna kiraṇa jyotsnā nadī bālikāḥ // VidSrk_41.36 *(1416) / vallaṇasya | (Skmsa.u.ka. 1417) / pṛthur asi guṇaiḥ kīrtyā rāmo nalo bharato bhavān mahati samare śatrughnas
avyād vo valikāṅghri pāta vicalad bhūgola helonmukha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063197 (0.0):
antaḥkaraṇam asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 139) / avyād vo valikāṅghri pāta vicalad bhūgola helonmukha $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473496 (0.0):
VidSrk_5.12 *(82)d avyād vo valikāṅghri pāta vicalad bhūgola helonmukha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457933 (0.016):
avyād vo valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha VidSrk_5.13a *(83a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262362 (0.016):
asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) //. / avyād vo valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873081 (0.016):
asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) //. / avyād vo valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085020 (0.044):
avyāt+vas+valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukhabhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇas+nṛtyan+gaṇagrāmaṇīs+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862729 (0.048):
MSS_3445 1 avyād vo valitāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha
bhrāmyad dik kari kalpitānukaraṇo nṛtyad gaṇa grāmaṇīḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063204 (0.0):
avyād vo valikāṅghri pāta vicalad bhūgola helonmukha $ / bhrāmyad dik kari kalpitānukaraṇo nṛtyad gaṇa grāmaṇīḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458041 (1.192):
VidSrk_5.13 *(83)a bhrāmyad dik kari kalpitānukaraṇo nṛtyad gaṇa grāmaṇīḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262369 (0.026):
avyād vo valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha $ / bhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇo nṛtyan gaṇagrāmaṇīḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873088 (0.026):
avyād vo valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha / bhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇo nṛtyan gaṇagrāmaṇīḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085027 (0.040):
avyāt+vas+valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukhabhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇas+nṛtyan+gaṇagrāmaṇīs+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862731 (0.054):
MSS_3445 1 avyād vo valitāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukha / bhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇo nṛtyan gaṇagrāmaṇīḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489545 (0.060):
bhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇo nṛtyan gaṇagrāmaṇīḥ VidSrk_5.13b *(83b)
yasyoddaṇḍita śuṇḍa puṣkara marud vyākṛṣṭa sṛṣṭaṃ muhus tārā cakraṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862747 (0.0):
bhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇo nṛtyan gaṇagrāmaṇīḥ / / MSS_3445 2 yasyoddaṇḍitaśuṇḍapuṣkaramarudvyākṛṣṭasṛṣṭaṃ muhus
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063214 (0.0):
bhrāmyad dik kari kalpitānukaraṇo nṛtyad gaṇa grāmaṇīḥ & / yasyoddaṇḍita śuṇḍa puṣkara marud vyākṛṣṭa sṛṣṭaṃ muhus % tārā cakraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481488 (0.0):
VidSrk_5.13 *(83)b yasyoddaṇḍita śuṇḍa puṣkara marud vyākṛṣṭa sṛṣṭaṃ muhus
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27493871 (0.0):
yasyodarasthitajagattrayabījakośa VidSrk_6.42c *(145c) / yasyoddaṇḍitaśuṇḍapuṣkaramarudvyākṛṣṭasṛṣṭaṃ muhus VidSrk_5.13c *(83c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262379 (0.0):
bhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇo nṛtyan gaṇagrāmaṇīḥ & / yasyoddaṇḍitaśuṇḍapuṣkaramarudvyākṛṣṭasṛṣṭaṃ muhus % tārācakram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873098 (0.0):
bhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇo nṛtyan gaṇagrāmaṇīḥ / / yasyoddaṇḍitaśuṇḍapuṣkaramarudvyākṛṣṭasṛṣṭaṃ muhus tārācakram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085037 (0.0):
avyāt+vas+valikāṅghripātavicaladbhūgolahelonmukhabhrāmyaddikkarikalpitānukaraṇas+nṛtyan+gaṇagrāmaṇīs+ / yasya+uddaṇḍitaśuṇḍapuṣkaramarudvyākṛṣṭasṛṣṭam+muhus+
udakta śīkara pṛṣal līlām ivābhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063221 (0.0):
yasyoddaṇḍita śuṇḍa puṣkara marud vyākṛṣṭa sṛṣṭaṃ muhus % tārā cakraṃ / udakta śīkara pṛṣal līlām ivābhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465831 (0.0):
VidSrk_5.13 *(83)c tārā cakraṃ udakta śīkara pṛṣal līlām ivābhyasyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262386 (0.0):
udaktaśīkarapṛṣallīlām ivābhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) //. / rājaśekharasya / sānandaṃ nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhi $ trāsān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873105 (0.0):
udaktaśīkarapṛṣallīlām ivābhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) //. / rājaśekharasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085044 (0.040):
tārācakram+udaktaśīkarapṛṣallīlām+iva+abhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) // / rājaśekharasya / sānandam+nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhitrāsāt+nāsāgrarandhram+viśati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095007 (0.061):
enām+varṇayitā smaras+yadi sa cet+vaidarbhyam+abhyasyati // VidSrk_16.36 / rājaśekharasya+etau
rājaśekharasya / sānandaṃ nandi hastāhata muraja ravāhūta kaumāra barhi trāsān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063234 (0.0):
udakta śīkara pṛṣal līlām ivābhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) // / rājaśekharasya / sānandaṃ nandi hastāhata muraja ravāhūta kaumāra barhi $ trāsān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473506 (0.0):
VidSrk_5.13 *(83)d sānandaṃ nandi hastāhata muraja ravāhūta kaumāra barhi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262390 (0.0):
udaktaśīkarapṛṣallīlām ivābhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) //. / rājaśekharasya / sānandaṃ nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhi $ trāsān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873109 (0.0):
udaktaśīkarapṛṣallīlām ivābhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) //. / rājaśekharasya / sānandaṃ nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhi trāsān nāsāgrarandhraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085048 (0.023):
tārācakram+udaktaśīkarapṛṣallīlām+iva+abhyasyati // VidSrk_5.13 *(83) // / rājaśekharasya / sānandam+nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhitrāsāt+nāsāgrarandhram+viśati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504291 (0.031):
sā na cen mṛgaśāvākṣī VidSrk_23.39a *(790a) / sānandaṃ nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhi VidSrk_5.14a *(84a)
nāsāgra randhraṃ viśati phaṇi patau bhoga saṃkoca bhāji /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592671 (0.0):
Subhv_0081-1 sānandaṃ nandihastāhatamurajaravāhvatakaumārabarhi- / Subhv_0081-2 trāsānnāsāgrarandhraṃ viśati phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063244 (0.0):
sānandaṃ nandi hastāhata muraja ravāhūta kaumāra barhi $ trāsān / nāsāgra randhraṃ viśati phaṇi patau bhoga saṃkoca bhāji &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458053 (0.0):
VidSrk_5.14 *(84)a trāsān nāsāgra randhraṃ viśati phaṇi patau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27475906 (0.0):
trāsatrastasurāṅganākalakalavrīḍāvilakṣo haraḥ VidSrk_4.39d *(68d) / trāsān nāsāgrarandhraṃ viśati phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji VidSrk_5.14b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262407 (0.0):
sānandaṃ nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhi $ trāsān / nāsāgrarandhraṃ viśati phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873126 (0.0):
sānandaṃ nandihastāhatamurajaravāhūtakaumārabarhi trāsān nāsāgrarandhraṃ / viśati phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085064 (0.059):
phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji / / gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhas+tāṇḍave śūlapāṇes+
gaṇḍoḍḍīnāli mālā mukharita kakubhas tāṇḍave śūla pāṇer vaināyakyaś ciraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063252 (0.0):
nāsāgra randhraṃ viśati phaṇi patau bhoga saṃkoca bhāji & / gaṇḍoḍḍīnāli mālā mukharita kakubhas tāṇḍave śūla pāṇer % vaināyakyaś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481499 (0.0):
VidSrk_5.14 *(84)b gaṇḍoḍḍīnāli mālā mukharita kakubhas tāṇḍave śūla pāṇer
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262413 (0.047):
nāsāgrarandhraṃ viśati phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji & / gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhas tāṇḍave śūlapāṇer % vaināyakyaś ciraṃ vo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873132 (0.047):
viśati phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji / / gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhas tāṇḍave śūlapāṇer vaināyakyaś ciraṃ vo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085068 (0.047):
phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji / / gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhas+tāṇḍave śūlapāṇes+
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592675 (0.049):
Subhv_0081-2 trāsānnāsāgrarandhraṃ viśati phaṇipatau bhogasaṃkocabhāji / / Subhv_0081-3 gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhastāṇḍave śūlapāṇer-
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27469007 (0.049):
gaṇḍe pāṇḍarimā na patramakarī śvāsā mukhe na smitam VidSrk_22.22b *(721b) / gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhas tāṇḍave śūlapāṇer VidSrk_5.14c *(84c)
vo vadana vidhutayaḥ pāntu cītkāra vatyaḥ // VidSrk_5.14 *(84) //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592684 (0.0):
Subhv_0081-4 vaināyakyaściraṃ vo vadanavidhutayaḥ pāntu sītkāravatyaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063262 (0.0):
gaṇḍoḍḍīnāli mālā mukharita kakubhas tāṇḍave śūla pāṇer % vaināyakyaś / ciraṃ vo vadana vidhutayaḥ pāntu cītkāra vatyaḥ // VidSrk_5.14 *(84) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465841 (0.0):
VidSrk_5.14 *(84)c vaināyakyaś ciraṃ vo vadana vidhutayaḥ pāntu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499498 (0.0):
vaidehīkucapatravallivalanāvaidagdhyam ardhe karāḥ VidSrk_45.1d *(1542d) / vaināyakyaś ciraṃ vo vadanavidhutayaḥ pāntu cītkāravatyaḥ VidSrk_5.14d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262419 (0.0):
gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhas tāṇḍave śūlapāṇer % vaināyakyaś ciraṃ vo / vadanavidhutayaḥ pāntu cītkāravatyaḥ // VidSrk_5.14 *(84) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873138 (0.0):
gaṇḍoḍḍīnālimālāmukharitakakubhas tāṇḍave śūlapāṇer vaināyakyaś ciraṃ vo / vadanavidhutayaḥ pāntu cītkāravatyaḥ // VidSrk_5.14 *(84) //.
bhavabhūteḥ | (mālatīmādhavamā.mā. 1.2) / yad ambā tāto vā dvayam idam agād eka tanutāṃ tad ardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063271 (0.0):
ciraṃ vo vadana vidhutayaḥ pāntu cītkāra vatyaḥ // VidSrk_5.14 *(84) // / bhavabhūteḥ | (mālatīmādhavamā.mā. 1.2)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063279 (0.0):
yad ambā tāto vā dvayam idam agād eka tanutāṃ $ tad ardhaṃ cārdhaṃ ca kva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458061 (0.0):
VidSrk_5.15 *(85)a tad ardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu gatam athāryaḥ kathayatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473517 (0.0):
VidSrk_5.14 *(84)d yad ambā tāto vā dvayam idam agād eka tanutāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27473398 (0.0):
tadartham utthāpitacārucaitya VidSrk_15.23c *(356c) / tadardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu gatam athāryaḥ kathayatu VidSrk_5.15b *(85b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27492781 (0.0):
yad amṛtarasāsārasrudbhir dhinoty akhilaṃ jagaj VidSrk_23.43c *(794c) / yad ambā tāto vā dvayam idam agād ekatanutāṃ VidSrk_5.15a *(85a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262438 (0.0):
bhavabhūteḥ / yad ambā tāto vā dvayam idam agād ekatanutāṃ $ tadardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873157 (0.0):
bhavabhūteḥ / yad ambā tāto vā dvayam idam agād ekatanutāṃ tadardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085097 (0.0):
yat+ambā tātas+vā dvayam+idam+agāt+ekatanutām+ / tadardham+ca+ardham+ca kva nu gatam+atha+āryas+kathayatu /
gatam athāryaḥ kathayatu / / jagat tat taj jātaṃ sakala nara nārī mayam iti pratītiṃ kurvāṇo jayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063292 (0.0):
yad ambā tāto vā dvayam idam agād eka tanutāṃ $ tad ardhaṃ cārdhaṃ ca kva / nu gatam athāryaḥ kathayatu &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458064 (0.0):
VidSrk_5.15 *(85)a tad ardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu gatam athāryaḥ kathayatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27473401 (0.0):
tadardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu gatam athāryaḥ kathayatu VidSrk_5.15b *(85b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262444 (0.0):
yad ambā tāto vā dvayam idam agād ekatanutāṃ $ tadardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu / gatam athāryaḥ kathayatu &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873163 (0.0):
yad ambā tāto vā dvayam idam agād ekatanutāṃ tadardhaṃ cārdhaṃ ca kva nu / gatam athāryaḥ kathayatu /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481507 (1.192):
VidSrk_5.15 *(85)b jagat tat taj jātaṃ sakala nara nārī mayam iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085103 (0.041):
tadardham+ca+ardham+ca kva nu gatam+atha+āryas+kathayatu /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465845 (0.052):
VidSrk_5.15 *(85)c pratītiṃ kurvāṇo jayati śikhi bhartur gaja mukhaḥ
śikhi bhartur gaja mukhaḥ // VidSrk_5.15 *(85) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063299 (0.0):
jagat tat taj jātaṃ sakala nara nārī mayam iti % pratītiṃ kurvāṇo jayati / śikhi bhartur gaja mukhaḥ // VidSrk_5.15 *(85) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465849 (0.0):
VidSrk_5.15 *(85)c pratītiṃ kurvāṇo jayati śikhi bhartur gaja mukhaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873175 (1.788):
śikhibhartur gajamukhaḥ // VidSrk_5.15 *(85) //. / bhavajaladhijalāvalambayaṣṭir mahiṣamahāsuśailavajradhārā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085115 (0.030):
pratītim+kurvāṇas+jayati śikhibhartus+gajamukhas+ // VidSrk_5.15 *(85) //
bhava jaladhi jalāvalamba yaṣṭir mahiṣa mahāsura śaila vajra dhārā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063309 (0.0):
śikhi bhartur gaja mukhaḥ // VidSrk_5.15 *(85) // / bhava jaladhi jalāvalamba yaṣṭir mahiṣa mahāsura śaila vajra dhārā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473529 (0.0):
VidSrk_5.14 *(84)d yad ambā tāto vā dvayam idam agād eka tanutāṃ / VidSrk_5.15 *(85)d bhava jaladhi jalāvalamba yaṣṭir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488731 (0.0):
bhavakāṣṭhamayī nāma VidSrk_33.88a *(1106a) / bhavajaladhijalāvalambayaṣṭir mahiṣamahāsuśailavajradhārā VidSrk_5.16a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873179 (0.0):
śikhibhartur gajamukhaḥ // VidSrk_5.15 *(85) //. / bhavajaladhijalāvalambayaṣṭir mahiṣamahāsuśailavajradhārā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085120 (0.0):
pratītim+kurvāṇas+jayati śikhibhartus+gajamukhas+ // VidSrk_5.15 *(85) // / bhavajaladhijalāvalambayaṣṭis+mahiṣamahāsuśailavajradhārā /
hara hṛdaya taḍāga rāja haṃsī diśatu śivaṃ jagataś ciram // VidSrk_5.16
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063321 (0.0):
bhava jaladhi jalāvalamba yaṣṭir mahiṣa mahāsura śaila vajra dhārā /* / hara hṛdaya taḍāga rāja haṃsī diśatu śivaṃ jagataś ciram // VidSrk_5.16
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455746 (0.0):
VidSrk_5.16 *(86)/a hara hṛdaya taḍāga rāja haṃsī diśatu śivaṃ jagataś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873194 (0.0):
bhavajaladhijalāvalambayaṣṭir mahiṣamahāsuśailavajradhārā /* / harahṛdayataḍāgarājahaṃsī diśatu śivaṃ jagataś ciraṃ bhavānī //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085133 (0.0):
bhavajaladhijalāvalambayaṣṭis+mahiṣamahāsuśailavajradhārā / / harahṛdayataḍāgarājahaṃsī diśatu śivam+jagatas+ciram+bhavānī //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27507597 (0.051):
haranti hṛdayāni yacchravaṇaśītalā veṇavo VidSrk_9.21a *(211a) / harahṛdayataḍāgarājahaṃsī diśatu śivaṃ jagataś ciraṃ bhavānī VidSrk_5.16b
bhagīrathasya (Skmsa.u.ka. 108, bhagīratha dattasya) / śūlāhata mahiṣāsura rudhira cchuritādharāmbarā gaurī /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063335 (0.0):
hara hṛdaya taḍāga rāja haṃsī diśatu śivaṃ jagataś ciram // VidSrk_5.16 / bhagīrathasya (Skmsa.u.ka. 108, bhagīratha dattasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456770 (0.0):
VidSrk_5.16 *(86)/b śūlāhata mahiṣāsura rudhira cchuritādharāmbarā gaurī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873206 (0.005):
VidSrk_5.16 *(86) //* / bhagīrathasya / śūlāhatamahiṣāsurarudhiracchuritādharāmbarā gaurī /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085147 (0.005):
VidSrk_5.16 *(86) // / bhagīrathasya / śūlāhatamahiṣāsurarudhiracchuritādharāmbarā gaurī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27501113 (0.006):
śūre nirghṛṇatārjave vimatinā dainyaṃ priyālāpini VidSrk_38.20b *(1273b) / śūlāhatamahiṣāsurarudhiracchuritādharāmbarā gaurī VidSrk_5.17a *(87a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063185 (0.044):
antaḥkaraṇam asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 139)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338127 (0.044):
asakṛt tāmyati tryambakasya // VidSrk_5.12 *(82) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 139)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340207 (0.052):
grāva śreṇinikaṣamasṛṇa kṣuṇṇakeyūra patraḥ // VidSrk_6.39 *(142) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 292)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088488 (0.054):
krama laṅghita mugdha bhāvam indoḥ % sphaṭika ccheda nibhaṃ vibhāti bimbam / // VidSrk_29.45 *(941) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 368)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363433 (0.054):
krama laṅghita mugdha bhāvam indoḥ sphaṭika ccheda nibhaṃ vibhāti bimbam / // VidSrk_29.45 *(941) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 368)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26065264 (0.058):
grāva śreṇinikaṣamasṛṇa kṣuṇṇakeyūra patraḥ // VidSrk_6.39 *(142) // / bhagīrathasya | (Skmsa.u.ka. 292) / nakha krakaca dāraṇa sphuṭita daitya vakṣaḥ sthala $ kṣarat kṣata janir
puṣpavatīva sa lajjā hasita hara nirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063344 (0.0):
śūlāhata mahiṣāsura rudhira cchuritādharāmbarā gaurī /* / puṣpavatīva sa lajjā hasita hara nirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455756 (0.0):
VidSrk_5.17 *(87)/a puṣpavatīva sa lajjā hasita hara nirīkṣitā jayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485278 (0.0):
puṣpabhrāntibhir āpatanti sahasā cañcūṣu bhṛṅgāṅganāḥ VidSrk_8.6d *(157d) / puṣpavatīva salajjā hasitaharanirīkṣitā jayati VidSrk_5.17b *(87b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262496 (0.0):
puṣpavatīva salajjā hasitaharanirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //* / gonandasya / pratyāsannavivāhamaṅgalavidhau devārcananyastayā $ dṛṣṭāgre pariṇetur eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873215 (0.0):
śūlāhatamahiṣāsurarudhiracchuritādharāmbarā gaurī /* / puṣpavatīva salajjā hasitaharanirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085156 (0.0):
śūlāhatamahiṣāsurarudhiracchuritādharāmbarā gaurī / / puṣpavatī+iva salajjā hasitaharanirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //
gonandasya / pratyāsanna vivāha maṅgala vidhau devārcana vyastayā dṛṣṭvāgre pariṇetur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063355 (0.0):
puṣpavatīva sa lajjā hasita hara nirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //* / gonandasya / pratyāsanna vivāha maṅgala vidhau devārcana vyastayā $ dṛṣṭvāgre pariṇetur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262506 (0.0):
puṣpavatīva salajjā hasitaharanirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //* / gonandasya / pratyāsannavivāhamaṅgalavidhau devārcananyastayā $ dṛṣṭāgre pariṇetur eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873225 (0.0):
puṣpavatīva salajjā hasitaharanirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) //* / gonandasya / pratyāsannavivāhamaṅgalavidhau devārcananyastayā dṛṣṭāgre pariṇetur eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085163 (0.0):
puṣpavatī+iva salajjā hasitaharanirīkṣitā jayati // VidSrk_5.17 *(87) // / gonandasya / pratyāsannavivāhamaṅgalavidhau devārcananyastayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456779 (5.960):
VidSrk_5.16 *(86)/b śūlāhata mahiṣāsura rudhira cchuritādharāmbarā gaurī / VidSrk_5.17 *(87)/b pratyāsanna vivāha maṅgala vidhau devārcana vyastayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27485970 (5.960):
pratyāsannavipannavāraḍavadhūnetrapraṇālīgalad VidSrk_41.18c *(1398c) / pratyāsannavivāhamaṅgalavidhau devārcananyastayā VidSrk_5.18a *(88a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458071 (0.054):
VidSrk_5.18 *(88)a dṛṣṭvāgre pariṇetur eva likhitāṃ gaṅgādharasyākṛtim
eva likhitāṃ gaṅgādharasyākṛtim / / unmāda smita roṣa lajjitam asau gauryā kathaṃcic cirād vṛddha strī vacanāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063367 (0.0):
pratyāsanna vivāha maṅgala vidhau devārcana vyastayā $ dṛṣṭvāgre pariṇetur / eva likhitāṃ gaṅgādharasyākṛtim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458072 (0.0):
VidSrk_5.18 *(88)a dṛṣṭvāgre pariṇetur eva likhitāṃ gaṅgādharasyākṛtim
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481516 (0.0):
VidSrk_5.18 *(88)b unmāda smita roṣa lajjitam asau gauryā kathaṃcic cirād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461894 (0.0):
unmādagadgadagiro madavihvalākṣyā VidSrk_42.20a *(1480a) / unmādasmitaroṣalajjitam asau gauryā kathaṃcic cirād VidSrk_5.18c *(88c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262519 (0.0):
pratyāsannavivāhamaṅgalavidhau devārcananyastayā $ dṛṣṭāgre pariṇetur eva / likhitāṃ gaṅgādharasyākṛtim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873238 (0.0):
pratyāsannavivāhamaṅgalavidhau devārcananyastayā dṛṣṭāgre pariṇetur eva / likhitāṃ gaṅgādharasyākṛtim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085180 (5.960):
dṛṣṭāgre pariṇetus+eva likhitām+gaṅgādharasya+ākṛtim / / unmādasmitaroṣalajjitam+asau gauryā kathaṃcit+cirāt+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27477951 (0.025):
dṛṣṭāgre pariṇetur eva likhitāṃ gaṅgādharasyākṛtim VidSrk_5.18b *(88b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465854 (0.062):
VidSrk_5.18 *(88)c vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499317 (0.062):
vṛddhatvaṃ varayoṣito 'nayad iti trāsākulasvāntayā VidSrk_1.13b *(14b) / vṛddhastrīvacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ VidSrk_5.18d *(88d)
priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063376 (0.0):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465860 (0.0):
VidSrk_5.18 *(88)c vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27499323 (0.0):
vṛddhastrīvacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ VidSrk_5.18d *(88d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262522 (0.0):
unmādasmitaroṣalajjitam asau gauryā kathaṃcic cirād % vṛddhastrīvacanāt / priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873244 (0.0):
unmādasmitaroṣalajjitam asau gauryā kathaṃcic cirād vṛddhastrīvacanāt / priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085183 (0.025):
vṛddhastrīvacanāt+priye vinihitas+puṣpāñjalis+pātu vas+ // VidSrk_5.18
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3693024 (0.041):
mārāreścaraṇābjayorvinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // BuSto_20.22 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337379 (0.046):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338749 (0.051):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063742 (0.051):
anyonya pratikūlam īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064295 (0.051):
vācontaḥ sphuritā bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337910 (0.051):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338684 (0.051):
īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339238 (0.051):
bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 *(115) // / (Skmsa.u.ka. 321)
bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063383 (0.0):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078081 (0.0):
kasyāpi | (Svsu.ā. 2105, Spdśā.pa. 3706, Smvsū.mu. 80.3, Skmsa.u.ka. 1152)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081394 (0.0):
kasyacit | (Sksa.ka.ā.v 15.496, Spdśā.pa. 3581, Smvsū.mu. 58.2, / Skmsa.u.ka. 721)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091019 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 1110, Smvsū.mu. 28.11, Skmsa.u.ka. 1725, maṅgalasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26094513 (0.0):
rājaśekharasya | (Vsbvi.śā.bha. 1.27, Spdśā.pa. 3816, Smvsū.mu. 59.29, / Skmsa.u.ka. 444)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339272 (0.0):
kvaṇatkaraja pañjara krakaca kāṣa janmānalaḥ // VidSrk_6.13 *(116) // / vākpater etau | (Skmsa.u.ka. 197; Spdśā.pa. 126, Smvsū.mu. 2.77)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344945 (0.0):
yogeśvarasya (Sksa.ka.ā. 3.8, Skmsa.u.ka. 1338, Spdśā.pa. 581, Smvsū.mu.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352492 (0.0):
2.18, Svsu.ā. 2147, Spdśā.pa. 3747, Smvsū.mu. 86.17, Skmsa.u.ka. 1171)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352703 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 3677, Smvsū.mu. 77.5, Skmsa.u.ka. 1122)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353472 (0.0):
murāreḥ | (Ar 7.115, Spdśā.pa. 3661, Smvsū.mu. 75.7, Skmsa.u.ka. 1066)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354711 (0.0):
acala siṃhasya | (Spdśā.pa. 3564, Smvsū.mu. 57.20, Skmsa.u.ka. 710)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355371 (0.0):
amaroḥ (Amaru 19, Svsu.ā. 2112, Spdśā.pa. 3715, Smvsū.mu. 81.8, / Skmsa.u.ka. 723)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355691 (0.0):
tasyaiva (Amaru 35, Svsu.ā. 1600, Spdśā.pa. 3577, Smvsū.mu. 57.33, / Skmsa.u.ka. 725)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17356338 (0.0):
kasyacit | (Sksa.ka.ā.v 15.496, Spdśā.pa. 3581, Smvsū.mu. 58.2,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359612 (0.0):
vidyāyāḥ | (Drda.rū. 2.21a, Spdśā.pa. 3769, Smvsū.mu. 87.7, Skmsa.u.ka.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359868 (0.0):
vetasī taru tale cetaḥ samutkaṇṭhate // VidSrk_24.9 *(815) // / (Skmsa.u.ka. 533; Spdśā.pa. 3768; Smvsū.mu. 87.9; SD 1.2, Pvpadyā. 382, CC
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366135 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 1122, Smvsū.mu. 30.5, Skmsa.u.ka. 1737,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366618 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 1090, Smvsū.mu. 27.14, Skmsa.u.ka. 1693,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368480 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 1124, Smvsū.mu. 30.2; Skmsa.u.ka. 1738,
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17371542 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 4025, Smvsū.mu. 109.49, Skmsa.u.ka. 1702)
śikhipatir atidurlaḍitaḥ pitror abhilaṣati madhyam adhiśayitum /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063389 (0.0):
bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37) / śikhipatir atidurlaḍitaḥ pitror abhilaṣati madhyam adhiśayitum /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473539 (0.0):
VidSrk_5.18 *(88)d śikhipatir atidurlaḍitaḥ pitror abhilaṣati madhyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500746 (0.0):
śikhābhir valmīkāḥ kharanakharakhātodaramṛdaḥ VidSrk_11.20d *(285d) / śikhipatir atidurlaḍitaḥ pitror abhilaṣati madhyam adhiśayitum
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873262 (0.0):
% NB Ingalls conjecture @lajjitarasais for @lajjitam asau in c / śikhipatir atidurlaḍitaḥ pitror abhilaṣati madhyam adhiśayitum /*
tāv apy eka śarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati // VidSrk_5.19 *(89) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063396 (0.0):
śikhipatir atidurlaḍitaḥ pitror abhilaṣati madhyam adhiśayitum /* / tāv apy eka śarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati // VidSrk_5.19 *(89) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455763 (0.0):
VidSrk_5.17 *(87)/a puṣpavatīva sa lajjā hasita hara nirīkṣitā jayati / VidSrk_5.19 *(89)/a tāv apy eka śarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474888 (0.0):
tāvad vācaḥ prayuktā manasi vinihitā jīvitāśāpi tāvad VidSrk_10.49a / tāv apy ekaśarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati VidSrk_5.19b *(89b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262550 (0.0):
tāv apy ekaśarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati // VidSrk_5.19 *(89) //* / ambeyaṃ neyam ambā na hi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe $ tāto 'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873269 (0.0):
śikhipatir atidurlaḍitaḥ pitror abhilaṣati madhyam adhiśayitum /* / tāv apy ekaśarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati // VidSrk_5.19 *(89) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085206 (0.037):
śikhipatis+atidurlaḍitas+pitros+abhilaṣati madhyam+adhiśayitum / / tau+api+ekaśarīrau+iti viṣamāśas+ciram+jayati // VidSrk_5.19 *(89) //
ambeyaṃ neyam ambā na hi khara kapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe tāto 'yaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847103 (0.0):
MSS_2587 1 ambeyaṃ neyamambā nahi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063406 (0.0):
tāv apy eka śarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati // VidSrk_5.19 *(89) //* / ambeyaṃ neyam ambā na hi khara kapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe $ tāto 'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14456790 (0.0):
VidSrk_5.17 *(87)/b pratyāsanna vivāha maṅgala vidhau devārcana vyastayā / VidSrk_5.19 *(89)/b ambeyaṃ neyam ambā na hi khara kapiśaṃ śmaśru tasyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457295 (0.0):
ambā śete 'tra vṛddhā pariṇatavayasām agraṇīr atra tāto VidSrk_24.6a / ambeyaṃ neyam ambā na hi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe VidSrk_5.20a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262560 (0.0):
tāv apy ekaśarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati // VidSrk_5.19 *(89) //* / ambeyaṃ neyam ambā na hi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe $ tāto 'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873279 (0.0):
tāv apy ekaśarīrāv iti viṣamāśaś ciraṃ jayati // VidSrk_5.19 *(89) //* / ambeyaṃ neyam ambā na hi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe tāto 'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085221 (0.039):
ambā+iyam+nā+iyam+ambā na hi kharakapiśam+śmaśru tasyās+mukhārdhe
naiṣa tātaḥ stanaṃ urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847113 (0.0):
MSS_2587 1 ambeyaṃ neyamambā nahi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe / tāto'yaṃ naiṣa tātaḥ stanamurasi piturdṛṣṭavānnāhamatra /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063416 (0.0):
ambeyaṃ neyam ambā na hi khara kapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe $ tāto 'yaṃ / naiṣa tātaḥ stanaṃ urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458084 (0.0):
VidSrk_5.20 *(90)a tāto 'yaṃ naiṣa tātaḥ stanaṃ urasi pitur dṛṣṭavān nāham
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474573 (0.0):
tāto 'yaṃ naiṣa tātaḥ stanam urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra VidSrk_5.20b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262570 (0.0):
ambeyaṃ neyam ambā na hi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe $ tāto 'yaṃ / naiṣa tātaḥ stanam urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873289 (0.0):
ambeyaṃ neyam ambā na hi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe tāto 'yaṃ / naiṣa tātaḥ stanam urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra /
keyaṃ ko 'yaṃ kiṃ etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ śambhoḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847121 (0.0):
tāto'yaṃ naiṣa tātaḥ stanamurasi piturdṛṣṭavānnāhamatra / / MSS_2587 2 keyaṃ ko'yaṃ kimetadyuvatiratha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063424 (0.0):
naiṣa tātaḥ stanaṃ urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra & / keyaṃ ko 'yaṃ kiṃ etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ % śambhoḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481523 (0.0):
VidSrk_5.20 *(90)b keyaṃ ko 'yaṃ kiṃ etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ / syāt tṛtīyaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27467078 (0.0):
VidSrk_1.9c *(10c) / keyaṃ ko 'yaṃ kim etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262578 (0.0):
naiṣa tātaḥ stanam urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra & / keyaṃ ko 'yaṃ kim etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ % śambhoḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873297 (0.0):
naiṣa tātaḥ stanam urasi pitur dṛṣṭavān nāham atra / / keyaṃ ko 'yaṃ kim etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ śambhoḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085242 (0.023):
kā+iyam+kas+ayam+kim+etat+yuvatis+atha pumān+vastu kim+syāt+tṛtīyam+
saṃvīkṣya rūpād apasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu yuṣmān // VidSrk_5.20 *(90)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847127 (0.0):
MSS_2587 2 keyaṃ ko'yaṃ kimetadyuvatiratha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ / śaṃbhoḥ saṃvīkṣya rūpādapasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu yuṣmān //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063432 (0.0):
keyaṃ ko 'yaṃ kiṃ etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ % śambhoḥ / saṃvīkṣya rūpād apasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu yuṣmān // VidSrk_5.20 *(90)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465871 (0.0):
VidSrk_5.20 *(90)c śambhoḥ saṃvīkṣya rūpād apasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27500407 (0.0):
śambhoḥ saṃkaṭam etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ VidSrk_5.4d *(74d) / śambhoḥ saṃvīkṣya rūpād apasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu yuṣmān VidSrk_5.20d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262586 (0.0):
keyaṃ ko 'yaṃ kim etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ % śambhoḥ / saṃvīkṣya rūpād apasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu yuṣmān // VidSrk_5.20 *(90)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873305 (0.0):
keyaṃ ko 'yaṃ kim etad yuvatir atha pumān vastu kiṃ syāt tṛtīyaṃ śambhoḥ / saṃvīkṣya rūpād apasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu yuṣmān // VidSrk_5.20 *(90)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085252 (0.0):
śambhos+saṃvīkṣya rūpāt+apasarati guhas+śaṅkitas+pātu yuṣmān // / VidSrk_5.20 *(90) //
svecchā ramyaṃ luṭhitvā pitur urasi citā bhasma dhūlī citāṅgo gaṅgā vāriṇy
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063442 (0.0):
saṃvīkṣya rūpād apasarati guhaḥ śaṅkitaḥ pātu yuṣmān // VidSrk_5.20 *(90) / svecchā ramyaṃ luṭhitvā pitur urasi citā bhasma dhūlī citāṅgo $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473552 (0.0):
VidSrk_5.20 *(90)d svecchā ramyaṃ luṭhitvā pitur urasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27507306 (0.0):
svecchārambhaṃ luṭhitvā pitur urasi citābhasmadhūlīcitāṅgo VidSrk_5.21a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262596 (0.0):
svecchārambhaṃ luṭhitvā pitur urasi citābhasmadhūlīcitāṅgo $ gaṅgāvāriṇy
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873315 (0.0):
svecchārambhaṃ luṭhitvā pitur urasi citābhasmadhūlīcitāṅgo gaṅgāvāriṇy
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085262 (0.020):
svecchārambham+luṭhitvā pitus+urasi citābhasmadhūlīcitāṅgas+
agādhe jhaṭiti hara jaṭā jūṭato datta jhampaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063452 (0.0):
gaṅgā vāriṇy agādhe jhaṭiti hara jaṭā jūṭato datta jhampaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458096 (0.0):
VidSrk_5.21 *(91)a gaṅgā vāriṇy agādhe jhaṭiti hara jaṭā jūṭato
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468896 (0.0):
gaṅgāvāriṇy agādhe jhaṭiti harajaṭājūṭato dattajhampaḥ VidSrk_5.21b *(91b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262606 (0.0):
svecchārambhaṃ luṭhitvā pitur urasi citābhasmadhūlīcitāṅgo $ gaṅgāvāriṇy / agādhe jhaṭiti harajaṭājūṭato dattajhampaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873325 (0.0):
svecchārambhaṃ luṭhitvā pitur urasi citābhasmadhūlīcitāṅgo gaṅgāvāriṇy / agādhe jhaṭiti harajaṭājūṭato dattajhampaḥ /
sadyaḥ sītkāra kārī jala jaḍima raṇa hanta paṅktir guho vaḥ kampī pāyād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063464 (0.0):
gaṅgā vāriṇy agādhe jhaṭiti hara jaṭā jūṭato datta jhampaḥ & / sadyaḥ sītkāra kārī jala jaḍima raṇa hanta paṅktir guho vaḥ % kampī pāyād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481533 (0.0):
VidSrk_5.21 *(91)b sadyaḥ sītkāra kārī jala jaḍima raṇa hanta paṅktir guho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262618 (0.0):
agādhe jhaṭiti harajaṭājūṭato dattajhampaḥ & / sadyaḥ śītkārakārī jalajaḍimaraṇaddantapaṅktir guho vaḥ % kampī pāyād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873336 (0.010):
agādhe jhaṭiti harajaṭājūṭato dattajhampaḥ / / sadyaḥ śītkārakārī jalajaḍimaraṇaddantapaṅktir guho vaḥ kampī pāyād apāyāj
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085277 (0.046):
gaṅgāvāriṇi+agādhe jhaṭiti harajaṭājūṭatas+dattajhampas+ / / sadyas+śītkārakārī jalajaḍimaraṇaddantapaṅktis+guhas+vas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27502536 (0.054):
sadyaḥputramahotsavāgatavadhūvargasya śṛṅgāriṇaḥ VidSrk_49.15b *(1652b) / sadyaḥ śītkārakārī jalajaḍimaraṇaddantapaṅktir guho vaḥ VidSrk_5.21c
apāyāj jvalita śikhi śikhe cakṣuṣi nyasta hastaḥ // VidSrk_5.21 *(91) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063472 (0.0):
sadyaḥ sītkāra kārī jala jaḍima raṇa hanta paṅktir guho vaḥ % kampī pāyād / apāyāj jvalita śikhi śikhe cakṣuṣi nyasta hastaḥ // VidSrk_5.21 *(91) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465882 (0.0):
VidSrk_5.21 *(91)c kampī pāyād apāyāj jvalita śikhi śikhe cakṣuṣi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463722 (0.0):
kampante kapayo bhṛśaṃ jaḍakṛśaṃ go 'jāvikaṃ glāyati VidSrk_13.8a *(313a) / kampī pāyād apāyāj jvalitaśikhiśikhe cakṣuṣi nyastahastaḥ VidSrk_5.21d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262625 (0.0):
sadyaḥ śītkārakārī jalajaḍimaraṇaddantapaṅktir guho vaḥ % kampī pāyād / apāyāj jvalitaśikhiśikhe cakṣuṣi nyastahastaḥ // VidSrk_5.21 *(91) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873344 (0.0):
sadyaḥ śītkārakārī jalajaḍimaraṇaddantapaṅktir guho vaḥ kampī pāyād apāyāj / jvalitaśikhiśikhe cakṣuṣi nyastahastaḥ // VidSrk_5.21 *(91) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085292 (0.0):
sadyas+śītkārakārī jalajaḍimaraṇaddantapaṅktis+guhas+vas+ / kampī pāyāt+apāyāt+jvalitaśikhiśikhe cakṣuṣi nyastahastas+ // VidSrk_5.21
bāṇasya | (Skmsa.u.ka. 146, Smvsū.mu. 2.43) / haṃsa śreṇi kutūhalena kalayan bhūṣā kapālāvalīṃ bālām indukalāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063488 (0.0):
apāyāj jvalita śikhi śikhe cakṣuṣi nyasta hastaḥ // VidSrk_5.21 *(91) // / bāṇasya | (Skmsa.u.ka. 146, Smvsū.mu. 2.43)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473561 (0.0):
VidSrk_5.21 *(91)d haṃsa śreṇi kutūhalena kalayan bhūṣā kapālāvalīṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27507812 (0.0):
hastenāsimayūkhadarbhalatikābaddhena yuddhotsavair VidSrk_46.14c *(1576c) / haṃsaśreṇikutūhalena kalayan bhūṣākapālāvalīṃ VidSrk_5.22a *(92a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262644 (0.0):
haṃsaśreṇikutūhalena kalayan bhūṣākapālāvalīṃ $ bālām indukalāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873363 (0.0):
haṃsaśreṇikutūhalena kalayan bhūṣākapālāvalīṃ bālām indukalāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085315 (0.0):
\conj\ \Ingalls, svecchāramyaṃ \edKG} / haṃsaśreṇikutūhalena kalayan+bhūṣākapālāvalīm+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337951 (0.026):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347668 (0.027):
viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) // / lakṣmīdharasya | (Skmsa.u.ka. 836, Smvsū.mu. 53.31)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458103 (0.029):
VidSrk_5.22 *(92)a bālām indukalāṃ mṛṇāla rabhasād āndolayan pāṇinā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488148 (0.029):
bālām abālahariṇāṅkamukhīṃ smarāmi VidSrk_23.37d *(788d) / bālām indukalāṃ mṛṇālarabhasād āndolayan pāṇinā VidSrk_5.22b *(92b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347444 (0.029):
nīlotpale 'pi vimṛśati karam arpayituṃ kusumalāvī // VidSrk_16.8 *(391) / dharaṇīdharasya | (Skmsa.u.ka. 822, Smvsū.mu. 67.13, Sdsā.da. 8.19)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26100932 (0.029):
anu pañcatāṃ tad anu ca traidaśyam āpa kṣaṇāt // VidSrk_41.16 *(1396) // / rathāṅgasya | (Smvsū.mu. 97.68, Skmsa.u.ka. 1511)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375879 (0.029):
pañcatāṃ tad anu ca traidaśyam āpa kṣaṇāt // VidSrk_41.16 *(1396) // / rathāṅgasya | (Smvsū.mu. 97.68, Skmsa.u.ka. 1511)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337266 (0.031):
atyaktāyādri putryā tirpurahara jagat kleśa hantre namas te // VidSrk_4.27 / (Skmsa.u.ka. 11, bāṇasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337780 (0.032):
anyonya pracalāsthit pañjara raṇat kaṅkāla janmā ravaḥ // VidSrk_5.1 *(71) / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 158, Smvsū.mu. 2.55)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337874 (0.032):
etad ity avatu vaḥ protsāraṇā nandinaḥ // VidSrk_5.4 *(74) // / (Skmsa.u.ka. 93, yogeśvarasya; Smvsū.mu. 2.30)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092477 (0.032):
punar avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367421 (0.032):
avatāraḥ katham api // VidSrk_33.51 *(1069) // / (Sksa.ka.ā. 4.97, Smvsū.mu. 31.12, Skmsa.u.ka. 1692, pāpākasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340692 (0.033):
āpatanti sahasā cañcūṣu bhṛṅgāṅganāḥ // VidSrk_8.6 *(157) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 1231, Smvsū.mu. 109.23 vasukasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337053 (0.034):
punar asau dambholir ālokitaḥ // VidSrk_4.21 *(50) // / (Skmsa.u.ka. 100; Smvsū.mu. 2.31)
mṛṇāla rabhasād āndolayan pāṇinā / / raktāmbhoja dhiyā ca locana puṭaṃ lālāṭam udghāṭayan pāyād vaḥ pitur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063501 (0.0):
haṃsa śreṇi kutūhalena kalayan bhūṣā kapālāvalīṃ $ bālām indukalāṃ / mṛṇāla rabhasād āndolayan pāṇinā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458105 (0.0):
VidSrk_5.22 *(92)a bālām indukalāṃ mṛṇāla rabhasād āndolayan pāṇinā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481544 (0.0):
VidSrk_5.22 *(92)b raktāmbhoja dhiyā ca locana puṭaṃ lālāṭam udghāṭayan
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488150 (0.0):
bālām abālahariṇāṅkamukhīṃ smarāmi VidSrk_23.37d *(788d) / bālām indukalāṃ mṛṇālarabhasād āndolayan pāṇinā VidSrk_5.22b *(92b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27495027 (0.0):
raktaḥ karaṃ kirati pāṇḍupayodharāgre VidSrk_29.48a *(944a) / raktāmbhojadhiyā ca locanapuṭaṃ lālāṭam udghāṭayan VidSrk_5.22c *(92c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262657 (0.0):
haṃsaśreṇikutūhalena kalayan bhūṣākapālāvalīṃ $ bālām indukalāṃ / mṛṇālarabhasād āndolayan pāṇinā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873376 (0.0):
haṃsaśreṇikutūhalena kalayan bhūṣākapālāvalīṃ bālām indukalāṃ / mṛṇālarabhasād āndolayan pāṇinā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085326 (1.192):
haṃsaśreṇikutūhalena kalayan+bhūṣākapālāvalīm+ / bālām+indukalām+mṛṇālarabhasāt+āndolayan+pāṇinā /
aṅka bhāk śiśu jana krīḍonmukhaḥ ṣaṇ mukhaḥ // VidSrk_5.22 *(92) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063512 (0.0):
raktāmbhoja dhiyā ca locana puṭaṃ lālāṭam udghāṭayan % pāyād vaḥ pitur / aṅka bhāk śiśu jana krīḍonmukhaḥ ṣaṇ mukhaḥ // VidSrk_5.22 *(92) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465895 (0.0):
VidSrk_5.22 *(92)c pāyād vaḥ pitur aṅka bhāk śiśu jana krīḍonmukhaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27484634 (0.047):
pāyād vaḥ pitur aṅgabhāk śiśujanakrīḍonmukhaḥ ṣaṇmukhaḥ VidSrk_5.22d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873381 (0.047):
raktāmbhojadhiyā ca locanapuṭaṃ lālāṭam udghāṭayan pāyād vaḥ pitur / aṅgabhāk śiśujanakrīḍonmukhaḥ ṣaṇmukhaḥ // VidSrk_5.22 *(92) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262660 (0.050):
raktāmbhojadhiyā ca locanapuṭaṃ lālāṭam udghāṭayan % pāyād vaḥ pitur / aṅgabhāk śiśujanakrīḍonmukhaḥ ṣaṇmukhaḥ // VidSrk_5.22 *(92) //.
balabhadrasya | (Skmsa.u.ka. 149) / kapolād uḍḍīnair bhaya vaśa vilolair madhukarair madāmbhaḥ saṃlobhād upari
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964974 (0.0):
MSS_8632 1 kapolāduḍḍīnairbhayavaśavilolairmadhukarair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063525 (0.0):
aṅka bhāk śiśu jana krīḍonmukhaḥ ṣaṇ mukhaḥ // VidSrk_5.22 *(92) // / balabhadrasya | (Skmsa.u.ka. 149)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473569 (0.0):
VidSrk_5.22 *(92)d kapolād uḍḍīnair bhaya vaśa vilolair madhukarair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463628 (0.0):
kapolaṃ pakṣmabhyaḥ kalayati kapolāt kucataṭaṃ VidSrk_21.49a *(683a) / kapolād uḍḍīnair bhayavaśavilolair madhukarair VidSrk_5.23a *(93a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262677 (0.0):
aṅgabhāk śiśujanakrīḍonmukhaḥ ṣaṇmukhaḥ // VidSrk_5.22 *(92) //. / kapolād uḍḍīnair bhayavaśavilolair madhukarair $ madāmbhaḥsaṃlobhād upari
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873396 (0.0):
aṅgabhāk śiśujanakrīḍonmukhaḥ ṣaṇmukhaḥ // VidSrk_5.22 *(92) //. / kapolād uḍḍīnair bhayavaśavilolair madhukarair madāmbhaḥsaṃlobhād upari
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085352 (0.0):
kapolāt+uḍḍīnais+bhayavaśavilolais+madhukarais+ / madāmbhaḥsaṃlobhāt+upari patitum+baddhapaṭalais+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458113 (1.192):
VidSrk_5.23 *(93)a madāmbhaḥ saṃlobhād upari patituṃ baddha paṭalaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489914 (1.192):
madaskhalitam ālapan haladharaḥ śriyaṃ vaḥ kriyāt VidSrk_6.24d *(127d) / madāmbhaḥsaṃlobhād upari patituṃ baddhapaṭalaiḥ VidSrk_5.23b *(93b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345691 (0.058):
prema kruddhanagātmajāṅghri vinati krīḍā vrate dīkṣitaḥ // VidSrk_14.6 / (Skmsa.u.ka. 466, lalitokasya) / sa jayati saṃkalpa bhavo rati mukha śata patra cumbana bhramaraḥ /*
patituṃ baddha paṭalaiḥ / / calad barha cchatra śriyam iva dadhāno 'tirucirām avighnaṃ herambo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964975 (0.0):
madāmbhaḥsaṃlobhādupari patituṃ baddhapaṭalaiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964985 (0.0):
madāmbhaḥsaṃlobhādupari patituṃ baddhapaṭalaiḥ / / MSS_8632 2 caladbarhacchatraśriyamiva dadhāno'tirucirām avighnaṃ herambo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063536 (0.0):
kapolād uḍḍīnair bhaya vaśa vilolair madhukarair $ madāmbhaḥ saṃlobhād / upari patituṃ baddha paṭalaiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458114 (0.0):
VidSrk_5.23 *(93)a madāmbhaḥ saṃlobhād upari patituṃ baddha paṭalaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489915 (0.0):
madāmbhaḥsaṃlobhād upari patituṃ baddhapaṭalaiḥ VidSrk_5.23b *(93b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262687 (0.0):
kapolād uḍḍīnair bhayavaśavilolair madhukarair $ madāmbhaḥsaṃlobhād upari / patituṃ baddhapaṭalaiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873406 (0.0):
kapolād uḍḍīnair bhayavaśavilolair madhukarair madāmbhaḥsaṃlobhād upari / patituṃ baddhapaṭalaiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481552 (1.192):
VidSrk_5.23 *(93)b calad barha cchatra śriyam iva dadhāno 'tirucirām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085360 (0.015):
caladbarhacchatraśriyam+iva dadhānas+atirucirām+ / avighnam+herambas+bhavadaghavighātam+ghaṭayatu // VidSrk_5.23 *(93) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085352 (0.029):
madāmbhaḥsaṃlobhāt+upari patitum+baddhapaṭalais+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470663 (0.055):
caladbarhacchatraśriyam iva dadhāno 'tirucirām VidSrk_5.23c *(93c)
jagad agha vighātaṃ ghaṭayatu // VidSrk_5.23 *(93) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063542 (0.0):
calad barha cchatra śriyam iva dadhāno 'tirucirām % avighnaṃ herambo / jagad agha vighātaṃ ghaṭayatu // VidSrk_5.23 *(93) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465903 (0.0):
VidSrk_5.23 *(93)c avighnaṃ herambo jagad agha vighātaṃ ghaṭayatu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964988 (0.026):
MSS_8632 2 caladbarhacchatraśriyamiva dadhāno'tirucirām avighnaṃ herambo / bhavadaghavighātaṃ ghaṭayatu //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457870 (0.026):
avighnaṃ herambo bhavadaghavighātaṃ ghaṭayatu VidSrk_5.23d *(93d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262690 (0.026):
caladbarhacchatraśriyam iva dadhāno 'tirucirām % avighnaṃ herambo / bhavadaghavighātaṃ ghaṭayatu // VidSrk_5.23 *(93) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873411 (0.026):
caladbarhacchatraśriyam iva dadhāno 'tirucirām avighnaṃ herambo / bhavadaghavighātaṃ ghaṭayatu // VidSrk_5.23 *(93) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085369 (0.036):
avighnam+herambas+bhavadaghavighātam+ghaṭayatu // VidSrk_5.23 *(93) //
(Skmsa.u.ka. 142) / ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti gaurī girīśa caritānukṛtiṃ dadhānaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940946 (0.0):
MSS_7437 1 ekaḥ sa eva paripālayatājjaganti gaurīgirīśacaritānukṛtiṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063552 (0.0):
jagad agha vighātaṃ ghaṭayatu // VidSrk_5.23 *(93) // / (Skmsa.u.ka. 142)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458122 (0.0):
VidSrk_5.24 *(94)a gaurī girīśa caritānukṛtiṃ dadhānaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27469851 (0.0):
gaurī krudhyatu vartate yadi na te tat ko 'pi citte yuvā VidSrk_22.13c / gaurīgirīśacaritānukṛtiṃ dadhānaḥ VidSrk_5.24b *(94b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262704 (0.0):
vasukalpasya / ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti $ gaurīgirīśacaritānukṛtiṃ dadhānaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873423 (0.0):
vasukalpasya / ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti gaurīgirīśacaritānukṛtiṃ dadhānaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085380 (0.017):
ekas+sas+eva paripālayatāt+jaganti / gaurīgirīśacaritānukṛtim+dadhānas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473575 (0.052):
VidSrk_5.23 *(93)d ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti / VidSrk_5.24 *(94)d arciṣmanti vidārya vaktra kuharāṇy āsṛk kvaṇo vāsukes
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462332 (0.058):
ekaḥ śīrṇajaradgavo vidhivaśāt sarvasvabhūto gṛhe VidSrk_39.14c *(1317c) / ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti VidSrk_5.24a *(94a)
ābhāti yo daśana śūnya mukhaika deśa dehārdha hārita vadhūka ivaka dantaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940956 (0.0):
MSS_7437 1 ekaḥ sa eva paripālayatājjaganti gaurīgirīśacaritānukṛtiṃ / dadhānaḥ / / MSS_7437 2 ābhāti yo daśanaśūnyamukhaikadeśa dehārdhahāritavadhūka
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063565 (0.0):
ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti $ gaurī girīśa caritānukṛtiṃ dadhānaḥ & / ābhāti yo daśana śūnya mukhaika deśa % dehārdha hārita vadhūka
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465910 (0.0):
VidSrk_5.24 *(94)c dehārdha hārita vadhūka ivaka dantaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481561 (0.0):
VidSrk_5.24 *(94)b ābhāti yo daśana śūnya mukhaika deśa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459102 (0.0):
ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ VidSrk_1.1a *(2a) / ābhāti yo daśanaśūnyamukhaikadeśa VidSrk_5.24c *(94c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262714 (0.0):
ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti $ gaurīgirīśacaritānukṛtiṃ dadhānaḥ & / ābhāti yo daśanaśūnyamukhaikadeśa % dehārdhahāritavadhūka ivaikadantaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873433 (0.0):
ekaḥ sa eva paripālayatāj jaganti gaurīgirīśacaritānukṛtiṃ dadhānaḥ / / ābhāti yo daśanaśūnyamukhaikadeśa dehārdhahāritavadhūka ivaikadantaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085394 (0.0):
ābhāti yas+daśanaśūnyamukhaikadeśadehārdhahāritavadhūkas+iva+ekadantas+ //
// VidSrk_5.24 *(94) // / (Skmsa.u.ka. 141, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063571 (0.0):
ābhāti yo daśana śūnya mukhaika deśa % dehārdha hārita vadhūka / ivaka dantaḥ // VidSrk_5.24 *(94) // / (Skmsa.u.ka. 141, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26093965 (0.0):
vānti mandaṃ malaya parimalā vāyavo dākṣiṇātyāḥ // VidSrk_34.2 *(1126) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 443)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335906 (0.0):
pratyunmīlad apūrva cīvara paṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) / vasu kalpasya | (Skmsa.u.ka. 242)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362169 (0.0):
kṣīroda janmā jayati kumudinī kāmukaḥ śveta bhānuḥ // VidSrk_29.1 *(897) / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 356)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362870 (0.0):
phullat kairava kośa niḥsara dali śreṇī kṛpāṇaṃ śaśī // VidSrk_29.25 / vasukalpasya | (Mn 2.41, Skmsa.u.ka. 376, Spdśā.pa. 3636, Sdsā.da. under
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362908 (0.0):
kumudvatī vanitayā vailakṣya pāṇḍū kṛtaḥ // VidSrk_29.26 *(922) // / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 413, Mn 2.42)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363839 (0.0):
gabhasti tantu paṭalaiḥ śvetorṇa nābhaḥ śaśī // VidSrk_29.60 *(956) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 404, hareḥ)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368909 (0.0):
mandaṃ malaya parimalā vāyavo dākṣiṇātyāḥ // VidSrk_34.2 *(1126) // / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 443)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375916 (0.0):
tapta kuṭhāram eṣa vahate deva tvad agre 'mbudhiḥ // VidSrk_41.17 *(1397) / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 1462, kasyāpi)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087398 (0.017):
vilokitāni // VidSrk_29.7 *(903) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 362, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362343 (0.017):
// VidSrk_29.7 *(903) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 362, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060961 (0.037):
pratyunmīlad apūrva cīvara paṭaḥ śākyo muniḥ pātu vaḥ // VidSrk_1.14 *(15) / vasu kalpasya | (Skmsa.u.ka. 242) / ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhi vyayavidhau $ suparvāṇaḥ sarve yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355905 (0.039):
anaticira vṛttānta piśunām // VidSrk_21.51 *(685) // / (Skmsa.u.ka. 592, solhokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340129 (0.039):
kara padma susthita mahā śailaḥ salīlo hariḥ // VidSrk_6.37 *(140) // / sohnokasya | (Skmsa.u.ka. 264, sollokasya; Pvpadyā. 264, sonnokasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087963 (0.039):
kumudvatī vanitayā vailakṣya pāṇḍū kṛtaḥ // VidSrk_29.26 *(922) // / vasukalpasya | (Skmsa.u.ka. 413, Mn 2.42) / tathoddāmair indoḥ sarasa visa daṇḍa dyuti dharair $ mayūkhair vikrāntaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087224 (0.040):
kṣīroda janmā jayati kumudinī kāmukaḥ śveta bhānuḥ // VidSrk_29.1 *(897) / vasukalpasya (Skmsa.u.ka. 356) / śaśadharaḥ kumudākara bāndhavaḥ $ kamala ṣaṇḍa nimīlana paṇḍitaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089186 (0.040):
kintu bahalaṃ sātkṛtya noḍḍīyate // VidSrk_30.9. *(965) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1181, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375427 (0.040):
nabhas talāmara dhunī paṅkeruhair anvayaḥ // VidSrk_41.1 *(1381) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1546, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26065009 (0.041):
yasyotsphāla kutūhalena katham apy aṅgeṣu jīrṇāyitam // VidSrk_6.32 *(135) / raghunandasya | (Skmsa.u.ka. 184) / ye saṃtāpita nābhi padma madhavo ye snāpitoraḥ srajo $ ye tāpāt taralena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339952 (0.041):
yasyotsphāla kutūhalena katham apy aṅgeṣu jīrṇāyitam // VidSrk_6.32 *(135) / raghunandasya | (Skmsa.u.ka. 184) / ye saṃtāpita nābhi padma madhavo ye snāpitoraḥ srajo ye tāpāt taralena
arciṣmanti vidārya vaktra kuharāṇy āsṛk kvaṇo vāsukes tarjanyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063580 (0.0):
(Skmsa.u.ka. 141, vasukalpasya) / arciṣmanti vidārya vaktra kuharāṇy āsṛk kvaṇo vāsukes $ tarjanyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473583 (0.0):
VidSrk_5.24 *(94)d arciṣmanti vidārya vaktra kuharāṇy āsṛk kvaṇo vāsukes
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853342 (0.032):
MSS_2899 1 arciṣmanti vidārya vaktrakuharāṇyāsṛkkaṇo vāsukes tarjanyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085402 (0.056):
VidSrk_5.24 *(94) // / arciṣmanti vidārya vaktrakuharāṇi+ā sṛkkaṇas+vāsukes+
viṣa karburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853349 (0.0):
MSS_2899 1 arciṣmanti vidārya vaktrakuharāṇyāsṛkkaṇo vāsukes tarjanyā / viṣakarburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734120 (0.0):
arciṣmanti vidārya vaktra kuharāṇyā sṛkkato vāsukes / tarjanyā viṣa karburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063586 (0.0):
arciṣmanti vidārya vaktra kuharāṇy āsṛk kvaṇo vāsukes $ tarjanyā / viṣa karburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458131 (0.0):
VidSrk_5.25 *(95)a tarjanyā viṣa karburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474073 (0.0):
taruṇi yena tavādharapāṭalaṃ VidSrk_16.56c *(439c) / tarjanyā viṣakarburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān VidSrk_5.25b *(95b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262732 (0.0):
arciṣmanti vidārya vaktrakuharāṇy ā sṛkkaṇo vāsukes $ tarjanyā / viṣakarburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873451 (0.0):
arciṣmanti vidārya vaktrakuharāṇy ā sṛkkaṇo vāsukes tarjanyā viṣakarburān / gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085414 (0.054):
tarjanyā viṣakarburān+gaṇayatas+saṃspṛśya dantāṅkurān /
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ ativyastāsta saṃkhyā kramā vācaḥ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734131 (0.0):
tarjanyā viṣa karburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān | / ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāsta saṃkhyā kramā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063597 (0.0):
viṣa karburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān & / ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ ativyastāsta saṃkhyā kramā % vācaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481573 (0.0):
VidSrk_5.25 *(95)b ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ ativyastāsta saṃkhyā kramā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262736 (0.0):
viṣakarburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān & / ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā % vācaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873455 (0.0):
gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān / / ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā vācaḥ śaktidharasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085418 (0.0):
tarjanyā viṣakarburān+gaṇayatas+saṃspṛśya dantāṅkurān / / ekam+trīṇi nava+aṣṭa sapta ṣaṭ+iti vyastāstasaṃkhyākramās+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853354 (0.015):
viṣakarburān gaṇayataḥ saṃspṛśya dantāṅkurān / / MSS_2899 2 ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍiti vyastāstasaṃkhyākramā vācaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462295 (0.019):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā VidSrk_5.25c *(95c)
śaktidharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853365 (0.0):
MSS_2899 2 ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍiti vyastāstasaṃkhyākramā vācaḥ / śaktidharasya śaiśavakalāḥ kurvantu vo maṅgalam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063605 (0.0):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ ativyastāsta saṃkhyā kramā % vācaḥ / śaktidharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465920 (0.0):
VidSrk_5.25 *(95)c vācaḥ śaktidharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27497627 (0.0):
vācaḥ krakacakarkaśāḥ VidSrk_38.47d *(1300d) / vācaḥ śaktidharasya śaiśavakalāḥ kurvantu vo maṅgalam VidSrk_5.25d *(95d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262748 (0.0):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā % vācaḥ / śaktidharasya śaiśavakalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873467 (0.0):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāstasaṃkhyākramā vācaḥ śaktidharasya / śaiśavakalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) //.
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1734136 (0.021):
ekaṃ trīṇi navāṣṭa sapta ṣaḍ iti vyastāsta saṃkhyā kramā / vācaḥ śakti dharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam ||SRs_1.491||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337625 (0.025):
kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) // / maṅgalasya | (Skmsa.u.ka. 77)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337911 (0.054):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.058):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064296 (0.058):
vācontaḥ sphuritā bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339239 (0.058):
bahir vikṛtibhir vyaktā hareḥ pātu vaḥ // VidSrk_6.12 *(115) // / (Skmsa.u.ka. 321)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.058):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337990 (0.060):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337948 (0.060):
nṛtyāvatāre pariṣad iti pṛthag vyāpṛtā vaḥ punātu // VidSrk_5.6 *(76) // / (Skmsa.u.ka. 91, śatānandasya, Smvsū.mu. 2.29)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063640 (0.060):
tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ // VidSrk_5.26 / (Skmsa.u.ka. 148) / carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyo nṛ muṇḍa srajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338582 (0.060):
tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ // VidSrk_5.26 / (Skmsa.u.ka. 148)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.061):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063742 (0.063):
anyonya pratikūlam īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338684 (0.063):
īśa śivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ // VidSrk_5.29 *(99) // / (Skmsa.u.ka. 156)
(Skmsa.u.ka. 147; Spdśā.pa. 105) / suptaṃ pakṣa puṭe nilīna śirasaṃ sṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ kṛttaṃ kena śiro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063612 (0.0):
śaktidharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) // / (Skmsa.u.ka. 147; Spdśā.pa. 105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063619 (0.0):
suptaṃ pakṣa puṭe nilīna śirasaṃ sṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ $ kṛttaṃ kena śiro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473593 (0.0):
VidSrk_5.25 *(95)d suptaṃ pakṣa puṭe nilīna śirasaṃ sṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17359867 (0.006):
vetasī taru tale cetaḥ samutkaṇṭhate // VidSrk_24.9 *(815) // / (Skmsa.u.ka. 533; Spdśā.pa. 3768; Smvsū.mu. 87.9; SD 1.2, Pvpadyā. 382, CC
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362253 (0.006):
cakora suhṛdi prauḍhe tuṣāra tviṣi // VidSrk_29.4 *(900) // / (Spdśā.pa. 3639, Skmsa.u.ka. 371, vasukalpasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358271 (0.013):
cūta mukule dṛṣṭiḥ samāropitā // VidSrk_23.9 *(760) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 905, Spdśā.pa. 3822)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262760 (0.017):
śaktidharasya śaiśavakalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) //. / suptaṃ pakṣapuṭe nilīnaśirasaṃ dṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ $ kṛttaṃ kena śiro
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873479 (0.017):
śaiśavakalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) //. / suptaṃ pakṣapuṭe nilīnaśirasaṃ dṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ kṛttaṃ kena śiro 'sya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346455 (0.019):
guṇa vinimayaḥ kalpito yauvanena // VidSrk_15.22 *(355) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 484, Spdśā.pa. 3282, Smvsū.mu. 52.4)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26108438 (0.021):
tad eva surataṃ śeṣaḥ paśūnām iva // VidSrk_49.17 *(1654) // / kasyāpi | (Svsu.ā. 2237, Spdśā.pa. 3780, Skmsa.u.ka. 1168)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383384 (0.021):
eva surataṃ śeṣaḥ paśūnām iva // VidSrk_49.17 *(1654) // / kasyāpi | (Svsu.ā. 2237, Spdśā.pa. 3780, Skmsa.u.ka. 1168)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17358420 (0.024):
pathikas tathāpi kim api dhyāyaṃś ciraṃ vīkṣate // VidSrk_23.14 *(765) // / [Amaru 93 (72); Skmsa.u.ka. 901, Spdśā.pa. 3445]
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368181 (0.027):
antareṇa patito nāyaṃ kuṭhāras tvayi // VidSrk_33.81 *(1099) // / vittokasya | (Spdśā.pa. 985, Skmsa.u.ka. 1919)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363691 (0.030):
śaśiny amugdha vibhave sā vartate candrikā // VidSrk_29.56 *(952) // / rājaśekharasya | (sa.u.ka. 389, Spdśā.pa. 3638, Smvsū.mu. 72.15, Skm 389)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339270 (0.031):
kvaṇatkaraja pañjara krakaca kāṣa janmānalaḥ // VidSrk_6.13 *(116) // / vākpater etau | (Skmsa.u.ka. 197; Spdśā.pa. 126, Smvsū.mu. 2.77)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077038 (0.033):
pratyujjīvati karṇa mūla paṭhitais tvan nāma mantrākṣaraiḥ // VidSrk_18.21 / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 631, Spdśā.pa. 3487)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351981 (0.033):
karṇa mūla paṭhitais tvan nāma mantrākṣaraiḥ // VidSrk_18.21 *(555) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 631, Spdśā.pa. 3487)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085443 (0.035):
vācas+śaktidharasya śaiśavakalās+kurvantu vas+maṅgalam // VidSrk_5.25 / suptam+pakṣapuṭe nilīnaśirasam+dṛṣṭvā mayūram+puras+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17368144 (0.037):
śrīḥ // VidSrk_33.80 *(1098) // / kasyacit | (Spdśā.pa. 778, Skmsa.u.ka. 1941)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383576 (0.037):
karaṅka daṇḍa patanāśaṅkī janas tiṣṭhati // VidSrk_49.24 *(1661) // / kasyacit | (Spdśā.pa. 3893, Skmsa.u.ka. 910)
'sya tāta katham ity ākrandataḥ śaiśavāt / / antarhāsa pināki pāṇi yugala sphālollasac cetasas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063630 (0.0):
suptaṃ pakṣa puṭe nilīna śirasaṃ sṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ $ kṛttaṃ kena śiro / 'sya tāta katham ity ākrandataḥ śaiśavāt &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14481582 (5.960):
VidSrk_5.26 *(96)b antarhāsa pināki pāṇi yugala sphālollasac cetasas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458139 (1.192):
VidSrk_5.26 *(96)a kṛttaṃ kena śiro 'sya tāta katham ity ākrandataḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262771 (0.007):
suptaṃ pakṣapuṭe nilīnaśirasaṃ dṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ $ kṛttaṃ kena śiro / 'sya tāta kathayety ākrandataḥ śaiśavāt &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873490 (0.007):
suptaṃ pakṣapuṭe nilīnaśirasaṃ dṛṣṭvā mayūraṃ puraḥ kṛttaṃ kena śiro 'sya / tāta kathayety ākrandataḥ śaiśavāt /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504323 (0.012):
sā netrāñjanatāṃ punar vrajati me vācām ayaṃ vibhramaḥ VidSrk_17.24a / sāntarhāsapinākipāṇiyugalāsphālollasaccetasas VidSrk_5.26c *(96c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085455 (0.012):
kṛttam+kena śiras+asya tāta kathaya+iti+ākrandatas+śaiśavāt / / sāntarhāsapinākipāṇiyugalāsphālollasaccetasas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466855 (0.025):
kṛttaṃ kena śiro 'sya tāta kathayety ākrandataḥ śaiśavāt VidSrk_5.26b
tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ // VidSrk_5.26
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063639 (0.0):
antarhāsa pināki pāṇi yugala sphālollasac cetasas % / tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ // VidSrk_5.26
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465929 (0.0):
VidSrk_5.26 *(96)c tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27473819 (0.0):
tanmūrdhekṣaṇatarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ VidSrk_5.26d *(96d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262781 (0.0):
sāntarhāsapinākipāṇiyugalāsphālollasaccetasas % tanmūrdhekṣaṇatarpitasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873500 (0.0):
sāntarhāsapinākipāṇiyugalāsphālollasaccetasas tanmūrdhekṣaṇatarpitasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085463 (0.0):
sāntarhāsapinākipāṇiyugalāsphālollasaccetasas+ / tanmūrdhekṣaṇatarpitasya hasitam+pāyāt+kumārasya vas+ // VidSrk_5.26 *(96)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337625 (0.046):
kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) // / maṅgalasya | (Skmsa.u.ka. 77)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337990 (0.048):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337911 (0.053):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063376 (0.053):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338318 (0.053):
priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) // / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.054):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17340172 (0.060):
spaṣṭa prasphuṭad asthi pañjara rava krūrā nakhāḥ pāntu vaḥ // VidSrk_6.38 / vākpateḥ (Skmsa.u.ka. 201, dakṣasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338546 (0.061):
śaktidharasya śaiśava kalāḥ kurvantu vo maṅgalam // VidSrk_5.25 *(95) // / (Skmsa.u.ka. 147; Spdśā.pa. 105)
(Skmsa.u.ka. 148) / carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyo nṛ muṇḍa srajaṃ caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063642 (0.0):
tan mūrdhekṣaṇa tarpitasya hasitaṃ pāyāt kumārasya vaḥ // VidSrk_5.26 / (Skmsa.u.ka. 148) / carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyo nṛ muṇḍa srajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063653 (0.0):
(Skmsa.u.ka. 148) / carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyo nṛ muṇḍa srajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473604 (0.0):
VidSrk_5.26 *(96)d carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyo nṛ muṇḍa srajaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262793 (1.192):
carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyonṛmuṇḍasrajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ / ca bhujagān sūnor mayūrād api &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873512 (1.192):
carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyonṛmuṇḍasrajaṃ caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ ca / bhujagān sūnor mayūrād api /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337911 (0.046):
bhāva gopana parā gaurī ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.5 *(75) // / (Skmsa.u.ka. 116, lakṣmīdharasya)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337380 (0.046):
bhagna samādhi ruddha rabhaso hāsyodgamaḥ pātu vaḥ // VidSrk_4.30 *(59) // / yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 38)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063376 (0.050):
vṛddha strī vacanāt priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338318 (0.050):
priye vinihitaḥ puṣpāñjaliḥ pātu vaḥ // VidSrk_5.18 *(88) // / bhāsasya | (Skmsa.u.ka. 112, Spdśā.pa. 102, Smvsū.mu. 2.37)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338787 (0.053):
vivāha samaye prītā ca bhītā ca vaḥ // VidSrk_5.32 *(102) // / rājaśekharasya | (Skmsa.u.ka. 111)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337990 (0.054):
vilakṣaṃ valita gala calat kambalaṃ tryambakaṃ vaḥ // VidSrk_5.7 *(77) // / abhinandasya | (Skmsa.u.ka. 159)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17337625 (0.054):
kṣiṇotu tripura hara śarodgāra janmānalo vaḥ // VidSrk_4.38 *(67) // / maṅgalasya | (Skmsa.u.ka. 77)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064659 (0.056):
mathane 'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338750 (0.056):
caturāsya niṣphala parāvṛttiś ciraṃ pātu vaḥ // VidSrk_5.31 *(101) // / kasyacit (Skmsa.u.ka. 5, Smvsū.mu. 2.105)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339602 (0.056):
'bhavad diviṣadāṃ lakṣmīr asāv astu vaḥ // VidSrk_6.23 *(126) // / kasyacit || (Skmsa.u.ka. 326)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26102683 (0.056):
avasthitaika caraṇo dharmaḥ kathaṃ bhrāmyati // VidSrk_41.75 *(1455) // / cittūkasya | (Skmsa.u.ka. 1391) / tvaṃ dharma bhūs tvam iha saṃgara mūrdhni bhīmaḥ $ kīrtyārjuno 'si
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17377631 (0.056):
avasthitaika caraṇo dharmaḥ kathaṃ bhrāmyati // VidSrk_41.75 *(1455) // / cittūkasya | (Skmsa.u.ka. 1391) / tvaṃ dharma bhūs tvam iha saṃgara mūrdhni bhīmaḥ kīrtyārjuno 'si nakulena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063672 (0.058):
dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) // / (Skmsa.u.ka. 157, kasyacit) / kasmāt tvaṃ tāta gehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā $ devyā devo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092990 (0.058):
tvam eva // VidSrk_33.70 *(1088) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1963)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17338614 (0.058):
dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) // / (Skmsa.u.ka. 157, kasyacit) / kasmāt tvaṃ tāta gehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā devyā devo
ca bhujagān sūnor mayūrād api / / ity antaḥparibhāvayan bhagavato dīrghaṃ dhiyaḥ kauśalaṃ kūṣmāṇḍo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063655 (0.0):
carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyo nṛ muṇḍa srajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo / vṛṣaṃ ca bhujagān sūnor mayūrād api &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063662 (0.0):
vṛṣaṃ ca bhujagān sūnor mayūrād api & / ity antaḥparibhāvayan bhagavato dīrghaṃ dhiyaḥ kauśalaṃ % kūṣmāṇḍo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262795 (0.0):
carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyonṛmuṇḍasrajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ / ca bhujagān sūnor mayūrād api &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262802 (0.0):
carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyonṛmuṇḍasrajaṃ $ caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ / ca bhujagān sūnor mayūrād api & / ity antaḥ paribhāvayan bhagavato dīrghaṃ dhiyaḥ kauśalaṃ % kūṣmāṇḍo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873514 (0.0):
carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyonṛmuṇḍasrajaṃ caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ ca / bhujagān sūnor mayūrād api /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873521 (0.0):
carcāyāḥ katham eṣa rakṣati sadā sadyonṛmuṇḍasrajaṃ caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ ca / bhujagān sūnor mayūrād api / / ity antaḥ paribhāvayan bhagavato dīrghaṃ dhiyaḥ kauśalaṃ kūṣmāṇḍo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14458146 (0.039):
VidSrk_5.27 *(97)a caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ ca bhujagān sūnor mayūrād api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470456 (0.040):
caṇḍāṃśor api raśmayaḥ pratidiśaṃ mlānās tvam eko yuvā VidSrk_24.4c / caṇḍīkeśariṇo vṛṣaṃ ca bhujagān sūnor mayūrād api VidSrk_5.27b *(97b)
dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063670 (0.0):
ity antaḥparibhāvayan bhagavato dīrghaṃ dhiyaḥ kauśalaṃ % kūṣmāṇḍo / dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14465939 (0.0):
VidSrk_5.27 *(97)c kūṣmāṇḍo dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873527 (0.0):
ity antaḥ paribhāvayan bhagavato dīrghaṃ dhiyaḥ kauśalaṃ kūṣmāṇḍo / dhṛtisambhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tundaśriyam // VidSrk_5.27 *(97) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16085496 (0.0):
kūṣmāṇḍas+dhṛtisambhṛtām+anudinam+puṣṇāti tundaśriyam // VidSrk_5.27 *(97)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27466704 (0.013):
kūṣmāṇḍo dhṛtisambhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tundaśriyam VidSrk_5.27d *(97d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262805 (0.024):
ity antaḥ paribhāvayan bhagavato dīrghaṃ dhiyaḥ kauśalaṃ % kūṣmāṇḍo / dhṛtisambhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tundaśriyam // VidSrk_5.27 *(97) //.
(Skmsa.u.ka. 157, kasyacit) / kasmāt tvaṃ tāta gehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā devyā devo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12977765 (0.0):
MSS_9210 1 kasmāt tvaṃ, tātagehād, aparamabhinavā brūhi kā tatra vārtā, / devyā devo jitaḥ, kiṃ vṛṣaḍamarucitābhasmabhogīndracandrān /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26063682 (0.0):
dhṛti saṃbhṛtām anudinaṃ puṣṇāti tunda śriyam // VidSrk_5.27 *(97) // / (Skmsa.u.ka. 157, kasyacit)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14473613 (0.0):
VidSrk_5.27 *(97)d kasmāt tvaṃ tāta gehād aparam abhinavā brūhi kā tatra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464393 (0.0):
kasmāt tvaṃ tātagehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā VidSrk_5.28a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24262822 (0.0):
kasmāt tvaṃ tātagehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā $ devyā devo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10873541 (0.0):
kasmāt tvaṃ tātagehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā devyā devo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26092990 (1.788):
tvam eva // VidSrk_33.70 *(1088) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1963)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17367934 (1.788):
prācīna karma paratantra nija pravṛtter etasya paśya vihagasya gatis tvam / eva // VidSrk_33.70 *(1088) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1963)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26081017 (0.003):
na māna parigrahaḥ // VidSrk_21.53 *(687) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 683) / na mando vaktrenduḥ śrayati na lalāṭaṃ kuṭilatā $ na netrābjaṃ rajyaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17355961 (0.003):
māna parigrahaḥ // VidSrk_21.53 *(687) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 683) / na mando vaktrenduḥ śrayati na lalāṭaṃ kuṭilatā na netrābjaṃ rajyaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26098667 (0.003):
prativeśinī pratidinaṃ sūcīṃ yathā yācitā // VidSrk_39.4 *(1307) // / kasyacit | (Skmsa.u.ka. 2238) / sākrandāḥ śiśavaḥ sa patra puṭakā vaptuḥ puro vartinaḥ $ pracchanne ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vi