View original HTML file with complete header information
śrī devy uvāca | / śrutaṃ deva mayā sarvaṃ rudrayāmalasambhavam |
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7390713 (0.034):
śrīdevy uvāca / śrutaṃ mayā mahādeva $ vīṇāsadbhāvam uttamam &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7096436 (0.034):
śrīdevy uvāca / śrutaṃ mayā mahādeva vīṇāsadbhāvam uttamam /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779826 (0.045):
<12334.8/2> tenai7tat kathitaṃ tāta !māhātmyaṃ paramā3tmanaḥ ! / <12334.8/3> tasmāc chrutaṃ mayā ce7daṃ !kathitaṃ ca tavā7n-agha !!12334.8!
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535376 (0.048):
mūrdhānamavalokayasi, tathā sutarāṃ khedamāpatsyase, na ca drakṣyasi/ / 047.013. api tu na tvayā śrutaṃ sasurāsurajagadanavalokitamūrdhāno buddhā
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186282 (0.050):
bhagavankathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭosi mayā mune / / śrutaṃ caitanmayā bhaktyā nānyatpraṣṭavyamasti me // ViP_6,8.5 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230452 (0.052):
śrīkubjikā uvāca / śrutaṃ deva mayākhyātam $ aśeṣārthasuvistaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467318 (0.052):
śrīkubjikā uvāca / śrutaṃ deva mayākhyātam aśeṣārthasuvistaram /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249557 (0.055):
śrutaṃ devi tvayā sarvaṃ % nāma pañcāśakeṣv api // KubjT_20.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486412 (0.055):
śrutaṃ devi tvayā sarvaṃ nāma pañcāśakeṣv api // KubjT_20.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249062 (0.057):
dvīpānandaṃ kathaṃ deva $ kathitaṃ tu mayā śrutam & / tathāpi me manoglāniḥ % kathayasva yathā sphuṭam // KubjT_20.19 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485918 (0.057):
dvīpānandaṃ kathaṃ deva kathitaṃ tu mayā śrutam / / tathāpi me manoglāniḥ kathayasva yathā sphuṭam // KubjT_20.19 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884709 (0.058):
etatte kathitaṃ rājañchuddharudram anuttamam / / mayā śrutaṃ yathā devasakāśācchūlapāṇinaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18891900 (0.059):
RKV_189.41 // / yathedamuktaṃ tava dharmasūno śrutaṃ ca yacchaṅkarāccandramauleḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347073 (0.062):
yamadūtoditaṃ vākyaṃ pakṣinnaivaṃ tvayā śrutam / / evamuktastataḥ sarvairhanyamānaḥ sa mudgaraiḥ // GarP_2,16.9 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12286765 (0.062):
tad eṣa tatra gacchāmi kāsi tvam iti śaṃsa me // SoKss_8,3.192 // / etac chrutvā śrutaṃ sarvam aneneti trapānatā /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512728 (0.063):
iti cāṣṭavidhaṃ mantraṃ $ sarvatantreṣu gopitam & / śrīdevī uvāca / śrutaṃ mahākālikāyā % mantraṃ paramagopanam // ToT_3.21 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437560 (0.063):
iti cāṣṭavidhaṃ mantraṃ sarvatantreṣu gopitam / / śrīdevī uvāca / śrutaṃ mahākālikāyā mantraṃ paramagopanam // ToT_3.21 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415015 (0.064):
12,308.165c atha vā śrutasaṃkāśaṃ śrutam anyac chrutaṃ tvayā / 12,308.166a athāpīmāsu saṃjñāsu laukikīṣu pratiṣṭhasi
śrī devy uvāca | / śrutaṃ deva mayā sarvaṃ rudrayāmalasambhavam |
Vinasikhatantra (vinst_au.htm.txt) 7390713 (0.034):
śrīdevy uvāca / śrutaṃ mayā mahādeva $ vīṇāsadbhāvam uttamam &
Vinasikhatantra (vinst_pu.htm.txt) 7096436 (0.034):
śrīdevy uvāca / śrutaṃ mayā mahādeva vīṇāsadbhāvam uttamam /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15779826 (0.045):
<12334.8/2> tenai7tat kathitaṃ tāta !māhātmyaṃ paramā3tmanaḥ ! / <12334.8/3> tasmāc chrutaṃ mayā ce7daṃ !kathitaṃ ca tavā7n-agha !!12334.8!
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535376 (0.048):
mūrdhānamavalokayasi, tathā sutarāṃ khedamāpatsyase, na ca drakṣyasi/ / 047.013. api tu na tvayā śrutaṃ sasurāsurajagadanavalokitamūrdhāno buddhā
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10186282 (0.050):
bhagavankathitaṃ sarvaṃ yatpṛṣṭosi mayā mune / / śrutaṃ caitanmayā bhaktyā nānyatpraṣṭavyamasti me // ViP_6,8.5 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19230452 (0.052):
śrīkubjikā uvāca / śrutaṃ deva mayākhyātam $ aśeṣārthasuvistaram &
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17467318 (0.052):
śrīkubjikā uvāca / śrutaṃ deva mayākhyātam aśeṣārthasuvistaram /
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249557 (0.055):
śrutaṃ devi tvayā sarvaṃ % nāma pañcāśakeṣv api // KubjT_20.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17486412 (0.055):
śrutaṃ devi tvayā sarvaṃ nāma pañcāśakeṣv api // KubjT_20.56 //
Kubjikamatatantra (kubjt_au.htm.txt) 19249062 (0.057):
dvīpānandaṃ kathaṃ deva $ kathitaṃ tu mayā śrutam & / tathāpi me manoglāniḥ % kathayasva yathā sphuṭam // KubjT_20.19 //
Kubjikamatatantra (kubjt_pu.htm.txt) 17485918 (0.057):
dvīpānandaṃ kathaṃ deva kathitaṃ tu mayā śrutam / / tathāpi me manoglāniḥ kathayasva yathā sphuṭam // KubjT_20.19 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18884709 (0.058):
etatte kathitaṃ rājañchuddharudram anuttamam / / mayā śrutaṃ yathā devasakāśācchūlapāṇinaḥ /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18891900 (0.059):
RKV_189.41 // / yathedamuktaṃ tava dharmasūno śrutaṃ ca yacchaṅkarāccandramauleḥ /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14347073 (0.062):
yamadūtoditaṃ vākyaṃ pakṣinnaivaṃ tvayā śrutam / / evamuktastataḥ sarvairhanyamānaḥ sa mudgaraiḥ // GarP_2,16.9 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12286765 (0.062):
tad eṣa tatra gacchāmi kāsi tvam iti śaṃsa me // SoKss_8,3.192 // / etac chrutvā śrutaṃ sarvam aneneti trapānatā /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2512728 (0.063):
iti cāṣṭavidhaṃ mantraṃ $ sarvatantreṣu gopitam & / śrīdevī uvāca / śrutaṃ mahākālikāyā % mantraṃ paramagopanam // ToT_3.21 //
Todalatantra (todaltpu.htm.txt) 26437560 (0.063):
iti cāṣṭavidhaṃ mantraṃ sarvatantreṣu gopitam / / śrīdevī uvāca / śrutaṃ mahākālikāyā mantraṃ paramagopanam // ToT_3.21 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415015 (0.064):
12,308.165c atha vā śrutasaṃkāśaṃ śrutam anyac chrutaṃ tvayā / 12,308.166a athāpīmāsu saṃjñāsu laukikīṣu pratiṣṭhasi
trikabhedam aśeṣeṇa sārāt sāravibhāgaśaḥ || 1 ||
adyāpi na nivṛtto me saṃśayaḥ parameśvara |
kiṃ rūpaṃ tattvato deva śabdarāśikalāmayam || 2 ||
kiṃ vā navātmabhedena bhairave bhairavākṛtau |
triśirobhedabhinnaṃ vā kiṃ vā śaktitrayātmakam || 3 ||
nādabindumayaṃ vāpi kiṃ candrārdhanirodhikāḥ | / cakrārūḍham anackaṃ vā kiṃ vā śaktisvarūpakam || 4 ||
Vijnanabhairava (vijnbhau.htm.txt) 26381330 (0.063):
nādabindumayo vāpi na candrārdhanirodhikāḥ |
parāparāyāḥ sakalam aparāyāś ca vā punaḥ | / parāyā yadi tadvat syāt paratvaṃ tad virudhyate || 5 ||
na hi varṇavibhedena dehabhedena vā bhavet |
paratvaṃ niṣkalatvena sakalatve na tad bhavet || 6 ||
prasādaṃ kuru me nātha niḥśeṣaṃ chinddhi saṃśayam |
bhairava uvāca | / sādhu sādhu tvayā pṛṣṭaṃ tantrasāram idam priye || 7 ||
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27906252 (0.053):
sādhu pṛṣṭaṃ tvayā devi Ras_1.7c / sādhu pṛṣṭaṃ mahābhāge Ras_1.33a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15506548 (0.058):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge % yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27763786 (0.058):
śrībhairava uvāca / sādhu sādhu mahābhāge yattvayā paricoditam // SvaT_1.11 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18822596 (0.063):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / sādhu sādhu mahābhāga yatpṛṣṭo 'haṃ tvayādhunā /
gūhanīyatamam bhadre tathāpi kathayāmi te | / yatkiṃcit sakalaṃ rūpaṃ bhairavasya prakīrtitam || 8 ||
tad asāratayā devi vijñeyaṃ śakrajālavat |
māyāsvapnopamaṃ caiva gandharvanagarabhramam || 9 || / dhyānārtham bhrāntabuddhīnāṃ kriyāḍambaravartinām |
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25814757 (0.050):
māyāsvapnagandharvanagarādivattu laukikāḥ padārthā nirupapattikā eva
kevalaṃ varṇitam puṃsāṃ vikalpanihatātmanām || 10 ||
tattvato na navātmāsau śabdarāśir na bhairavaḥ |
na cāsau triśirā devo na ca śaktitrayātmakaḥ || 11 ||
nādabindumayo vāpi na candrārdhanirodhikāḥ |
Vijnanabhairava (vijnbhau.htm.txt) 26381234 (0.063):
nādabindumayaṃ vāpi kiṃ candrārdhanirodhikāḥ | / cakrārūḍham anackaṃ vā kiṃ vā śaktisvarūpakam || 4 ||
na cakrakramasambhinno na ca śaktisvarūpakaḥ || 12 ||
aprabuddhamatīnāṃ hi etā balavibhīṣikāḥ | / mātṛmodakavat sarvaṃ pravṛttyarthaṃ udāhṛtam || 13 ||
dikkālakalanonmuktā deśoddeśāviśeṣinī |
vyapadeṣṭum aśakyāsāv akathyā paramārthataḥ || 14 || / antaḥsvānubhavānandā vikalponmuktagocarā |
yāvasthā bharitākārā bhairavī bhairavātmanaḥ || 15 ||
tad vapus tattvato jñeyaṃ vimalaṃ viśvapūraṇam |
evaṃvidhe pare tattve kaḥ pūjyaḥ kaś ca tṛpyati || 16 || / evaṃvidhā bhairavasya yāvasthā parigīyate |
sā parā pararūpeṇa parā devī prakīrtitā || 17 || / śaktiśaktimator yadvad abhedaḥ sarvadā sthitaḥ |
atas taddharmadharmitvāt parā śaktiḥ parātmanaḥ || 18 ||
na vahner dāhikā śaktir vyatiriktā vibhāvyate |
kevalaṃ jñānasattāyām prārambho 'yam praveśane || 19 || / śaktyavasthāpraviṣṭasya nirvibhāgena bhāvanā |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4514769 (0.029):
* śaktyavasthāṃ praviṣṭasya nirvibhāgena bhāvanā / / * tadāsau śivarūpī syācchaivī mukham ihocyate || VSpkC_3.16:2
tadāsau śivarūpī syāt śaivī mukham ihocyate || 20 ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4514774 (0.0):
* śaktyavasthāṃ praviṣṭasya nirvibhāgena bhāvanā / / * tadāsau śivarūpī syācchaivī mukham ihocyate || VSpkC_3.16:2
yathālokena dīpasya kiraṇair bhāskarasya ca | / jñāyate digvibhāgādi tadvac chaktyā śivaḥ priye || 21 ||
śrī devy uvāca | / devadeva triśūlāṅka kapālakṛtabhūṣaṇa |
digdeśakālaśūnyā ca vyapadeśavivarjitā || 22 ||
yāvasthā bharitākārā bhairavasyopalabhyate |
kair upāyair mukhaṃ tasya parā devi katham bhavet | / yathā samyag ahaṃ vedmi tathā me brūhi bhairava || 23 ||
bhairava uvāca | / ūrdhve prāṇo hy adho jīvo visargātmā paroccaret |
utpattidvitayasthāne bharaṇād bharitā sthitiḥ || 24 || / maruto 'ntar bahir vāpi viyadyugmānivartanāt |
bhairavyā bhairavasyettham bhairavi vyajyate vapuḥ || 25 ||
na vrajen na viśec chaktir marudrūpā vikāsite |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4508658 (0.0):
* na vrajen na viśecchaktir marudrūpā vikāsite /
nirvikalpatayā madhye tayā bhairavarūpatā || 26 || / kumbhitā recitā vāpi pūritā vā yadā bhavet |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4508661 (0.0):
* na vrajen na viśecchaktir marudrūpā vikāsite / / * nirvikalpatayā madhye tayā bhairavarūpadhṛk || VSpkC_1.11:1
tadante śāntanāmāsau śaktyā śāntaḥ prakāśate || 27 ||
āmūlāt kiraṇābhāsāṃ sūkṣmāt sūkṣmatarātmikam |
cintayet tāṃ dviṣaṭkānte śyāmyantīm bhairavodayaḥ || 28 ||
udgacchantīṃ taḍitrūpām praticakraṃ kramāt kramam |
ūrdhvaṃ muṣṭitrayaṃ yāvat tāvad ante mahodayaḥ || 29 ||
kramadvādaśakaṃ samyag dvādaśākṣarabheditam |
sthūlasūkṣmaparasthityā muktvā muktvāntataḥ śivaḥ || 30 ||
tayāpūryāśu mūrdhāntaṃ bhaṅktvā bhrūkṣepasetunā |
nirvikalpaṃ manaḥ kṛtvā sarvordhve sarvagodgamaḥ || 31 ||
śikhipakṣaiś citrarūpair ma.ṅdalaiḥ śūnyapañcakam |
dhyāyato 'nuttare śūnye praveśo hṛdaye bhavet || 32 ||
īdṛśena krameṇaiva yatra kutrāpi cintanā | / śūnye kuḍye pare pātre svayaṃ līnā varapradā || 33 ||
kapālāntar mano nyasya tiṣṭhan mīlitalocanaḥ |
krameṇa manaso dārḍhyāt lakṣayet laṣyam uttamam || 34 ||
madhyanāḍī madhyasaṃsthā bisasūtrābharūpayā |
dhyātāntarvyomayā devyā tayā devaḥ prakāśate || 35 ||
kararuddhadṛgastreṇa bhrūbhedād dvārarodhanāt |
dṛṣṭe bindau kramāl līne tanmadhye paramā sthitiḥ || 36 ||
dhāmāntaḥkṣobhasambhūtasūkṣmāgnitilakākṛtim |
binduṃ śikhānte hṛdaye layānte dhyāyato layaḥ || 37 ||
anāhate pātrakarṇe 'bhagnaśabde sariddrute |
śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ param brahmādhigacchati || 38 || / praṇavādisamuccārāt plutānte śūnyabhāvānāt |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26909912 (0.035):
dve brahmaṇī veditavye % śabdabrahma paraṃ ca yat // BrP_234.61 // / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ $ paraṃ brahmādhigacchati &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11181211 (0.035):
dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma paraṃ ca yat // BrP_234.61 // / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10373415 (0.035):
12,224.060a dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma paraṃ ca yat / 12,224.060c śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10387830 (0.035):
12,262.001c dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma paraṃ ca yat / 12,262.001e śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati
Aryabhata: Aryabhatiya with the Commentary of Bhaskara I and (aryabhcu.htm.txt) 4182842 (0.035):
dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma param ca yat | / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ param brahma adhigacchati ||
Brahmabindu-Upanisad (brbiuppu.htm.txt) 24569532 (0.035):
dve vidye veditavye tu śabdabrahma paraṃ ca yat / / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati // BrbUp_17 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15873634 (0.035):
dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma paraṃ ca yat / / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati // NarP_1,46.8 //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23466527 (0.035):
dve brahmaṇī veditavye $ śabdabrahma paraṃ ca yat & / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ % paraṃ brahmādhigacchati // ViP_6,5.64 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5173190 (0.035):
dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma paraṃ ca yat / / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati // ViP_6,5.64 //
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434593 (0.043):
* dve brahmaṇī veditavye śabdabrahma paraṃ ca tat || 10.16 / * śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati || 10.17
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19201942 (0.056):
śivapañcākṣarī dīkṣā śabdabrahmamayī hitā / / śabdabrahmaṇi niṣṇātaḥ paraṃ brahmādhigacchati // NBs_50.2 //
śūnyayā parayā śaktyā śūnyatām eti bhairavi || 39 ||
yasya kasyāpi varṇasya pūrvāntāv anubhāvayet | / śūnyayā śūnyabhūto 'sau śūnyākāraḥ pumān bhavet || 40 ||
tantryādivādyaśabdeṣu dīrgheṣu kramasaṃsthiteḥ |
ananyacetāḥ pratyante paravyomavapur bhavet || 41 ||
pi.ṅdamantrasya sarvasya sthūlavarṇakrameṇa tu |
ardhendubindunādāntaḥ śūnyoccārād bhavec chivaḥ || 42 ||
nijadehe sarvadikkaṃ yugapad bhāvayed viyat |
nirvikalpamanās tasya viyat sarvam pravartate || 43 || / pṛṣṭaśūnyaṃ mūlaśūnyaṃ yugapad bhāvayec ca yaḥ |
śarīranirapekṣiṇyā śaktyā śūnyamanā bhavet || 44 ||
pṛṣṭaśūnyaṃ mūlaśūnyaṃ hṛcchūnyam bhāvayet sthiram |
yugapan nirvikalpatvān nirvikalpodayas tataḥ || 45 ||
tanūdeśe śūnyataiva kṣaṇamātraṃ vibhāvayet |
nirvikalpaṃ nirvikalpo nirvikalpasvarūpabhāk || 46 || / sarvaṃ dehagataṃ dravyaṃ viyadvyāptaṃ mṛgekṣaṇe |
vibhāvayet tatas tasya bhāvanā sā sthirā bhavet || 47 || / dehāntare tvagvibhāgam bhittibhūtaṃ vicintayet |
na kiṃcid antare tasya dhyāyann adhyeyabhāg bhavet || 48 ||
hṛdyākāśe nilīnākṣaḥ padmasampuṭamadhyagaḥ |
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475937 (0.028):
yathoktaṃ vijñānabhairave / hṛdyākāśe nilīnākṣaḥ padmasaṃpuṭamadhyagaḥ |
ananyacetāḥ subhage paraṃ saubhāgyam āpnuyāt || 49 ||
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475942 (0.0):
hṛdyākāśe nilīnākṣaḥ padmasaṃpuṭamadhyagaḥ | / ananyacetāḥ subhage paraṃ saubhāgyam āpnuyāt [27] || iti |
sarvataḥ svaśarīrasya dvādaśānte manolayāt | / dṛḍhabuddher dṛḍhībhūtaṃ tattvalakṣyam pravartate || 50 ||
yathā tathā yatra tatra dvādaśānte manaḥ kṣipet || / pratikṣaṇaṃ kṣīṇavṛtter vailakṣaṇyaṃ dinair bhavet || 51 ||
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475951 (0.0):
ananyacetāḥ subhage paraṃ saubhāgyam āpnuyāt [27] || iti | / yathā tathā yatra tatra dvādaśānte manaḥ kṣipet | / pratikṣaṇaṃ kṣīṇavṛtteḥ vailakṣaṇyaṃ dinair bhavet [28] || iti |
kālāgninā kālapadād utthitena svakam puram |
pluṣṭam vicintayed ante śāntābhāsas tadā bhavet || 52 ||
evam eva jagat sarvaṃ dagdhaṃ dhyātvā vikalpataḥ | / ananyacetasaḥ puṃsaḥ pumbhāvaḥ paramo bhavet || 53 ||
svadehe jagato vāpi sūkṣmasūkṣmatarāṇi ca | / tattvāni yāni nilayaṃ dhyātvānte vyajyate parā || 54 ||
pināṃ ca durbalāṃ śaktiṃ dhyātvā dvādaśagocare |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4512645 (0.0):
* pīnāṃ ca durbalāṃ śaktiṃ dhyātvā dvādaśagocare /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8800161 (0.051):
AbhT_15.480b/. uktaṃ ca pūrṇāṃ ca kṛśāṃ dhyātvā dvādaśagocare // 480 / AbhT_15.481a/. praviśya hṛdaye dhyāye tsuptaḥ svācchandyamāpnuyāt /
praviśya hṛdaye dhyāyan muktaḥ svātantryam āpnuyāt || 55 ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4512648 (0.0):
* pīnāṃ ca durbalāṃ śaktiṃ dhyātvā dvādaśagocare / / * praviśya hṛdaye dhyāyan svapnasvātantryam āpnuyāt || VSpkC_3.1-2:6
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8800161 (0.054):
AbhT_15.480b/. uktaṃ ca pūrṇāṃ ca kṛśāṃ dhyātvā dvādaśagocare // 480 / AbhT_15.481a/. praviśya hṛdaye dhyāye tsuptaḥ svācchandyamāpnuyāt /
bhuvanādhvādirūpeṇa cintayet kramaśo 'khilam |
sthūlasūkṣmaparasthityā yāvad ante manolayaḥ || 56 ||
asya sarvasya viśvasya paryanteṣu samantataḥ | / adhvaprakriyayā tattvaṃ śaivaṃ dhyatvā mahodayaḥ || 57 ||
viśvam etan mahādevi śūnyabhūtaṃ vicintayet | / tatraiva ca mano līnaṃ tatas tallayabhājanam || 58 ||
ghatādibhājane dṛṣṭim bhittis tyaktvā vinikṣipet |
tallayaṃ tatkṣaṇād gatvā tallayāt tanmayo bhavet || 59 ||
nirvṛkṣagiribhittyādideśe dṛṣṭiṃ vinikṣipet |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9372361 (0.015):
upāśnuvānā bhairavabodhānupraveśaṃ prati saṃpradāyatām āsādayeta / / Q: nirvṛkṣagiribhittyādau deśe dṛṣṭiṃ vinikṣipet /
vilīne mānase bhāve vṛttikṣiṇaḥ prajāyate || 60 || / ubhayor bhāvayor jñāne dhyātvā madhyaṃ samāśrayet |
yugapac ca dvayaṃ tyaktvā madhye tattvam prakāśate || 61 ||
bhāve tyakte niruddhā cin naiva bhāvāntaraṃ vrajet |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4513323 (0.0):
* bhāve tyakte niruddhā cinnaiva bhāvāntaraṃ vrajet /
tadā tanmadhyabhāvena vikasatyati bhāvanā || 62 ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4513326 (0.0):
* bhāve tyakte niruddhā cinnaiva bhāvāntaraṃ vrajet / / * tadā tanmadhyabhāvena vikasatyatibhāvanā || VSpkC_3.9:1
sarvaṃ dehaṃ cinmayaṃ hi jagad vā paribhāvayet |
yugapan nirvikalpena manasā paramodayaḥ || 63 || / vāyudvayasya saṃghaṭṭād antar vā bahir antataḥ |
yogī samatvavijñānasamudgamanabhājanam || 64 || / sarvaṃ jagat svadehaṃ vā svānandabharitaṃ smaret |
yugapat svāmṛtenaiva parānandamayo bhavet || 65 ||
kuhanena prayogeṇa sadya eva mṛgekṣaṇe | / samudeti mahānando yena tattvaṃ prakāśate || 66 ||
sarvasrotonibandhena prāṇaśaktyordhvayā śanaiḥ |
pipīlasparśavelāyām prathate paramaṃ sukham || 67 ||
vahner viṣasya madhye tu cittaṃ sukhamayaṃ kṣipet |
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475844 (0.0):
vahner viṣasya madhye tu cittaṃ sukhamayaṃ kṣipet |
kevalaṃ vāyupūrṇaṃ vā smarānandena yujyate || 68 ||
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475849 (0.0):
vahner viṣasya madhye tu cittaṃ sukhamayaṃ kṣipet | / kevalaṃ vāyupūrṇaṃ vā smarānandena yujyate [26] || iti |
śaktisaṃgamasaṃkṣubdhaśaktyāveśāvasānikam |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9366778 (0.052):
'pi tadantarvṛttiśāktasparśātmakavīryakṣobhakārī bhavatīty abhiprāyeṇa / / Q: śaktisaṃgamasaṃkṣobhaśaktyāveśāvasānakam /
yat sukham brahmatattvasya tat sukhaṃ svākyam ucyate || 69 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9366785 (0.0):
Q: śaktisaṃgamasaṃkṣobhaśaktyāveśāvasānakam / / Q: yat sukhaṃ brahmatattvasya tat sukhaṃ svākyam ucyate //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5874124 (0.064):
'sārvātmyasarvaduritavirahābhyāmihocyate / / brahmaivāvyabhicāribhyāṃ sarvaheturvikāravat //
lehanāmanthanākoṭaiḥ strīsukhasya bharāt smṛteḥ |
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9366736 (0.0):
ityādi / anyatrāpy uktam / Q: lehanāmanthanākoṭaiḥ strīsukhasya bharāt smṛteḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029556 (0.006):
Yāj3.298a/ śaraṇa.āgata.bāla.strī.himsakān (samvasen na tu /(p.504) / Yāj3.298c/ cīrṇa.vratān api (satah kṛta.ghna.sahitān imān //
Yamuna: Stotraratna (yamsr_au.htm.txt) 27740385 (0.006):
na dehaṃ na prāṇān na ca sukham aśeṣā1bhilaṣitaṃ $ na cā8tmānaṃ nā7nyat ki
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2870277 (0.007):
nabhavaśrītaṃśvasajamahāsamuraṃnimāyāsarāvakasastrīruvakasadumṛvakasasavakasalovakaakaṃvamāyahāvarṇā
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8195625 (0.016):
etasmānniriyātstrī cetkṣeptavyātraiva sā punaḥ // SoKss_12,4.174 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12950858 (0.017):
MSS_7935 2 kṣamavān niramarṣaśca naiva strī na punaḥ punaḥ //
śaktyabhāve 'pi deveśi bhaved ānandasamplavaḥ || 70 ||
Abhinavagupta: Paratrimsikavivarana (partrvau.htm.txt) 9366740 (0.0):
Q: lehanāmanthanākoṭaiḥ strīsukhasya bharāt smṛteḥ / / Q: śaktyabhāve 'pi deveśi bhaved ānandasaṃplavaḥ // [Vijñānabhairava 70]
ānande mahati prāpte dṛṣṭe vā bāndhave cirāt |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511116 (0.0):
* buddhiṃ nistimitāṃ kṛtvā tat tattvam avaśiṣyate || VSpkC_1.22:5 / * ānande mahati prāpte dṛṣṭe vā bāndhave cirāt || VSpkC_1.22:6
ānandam udgataṃ dhyātvā tallayas tanmanā bhavet || 71 ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511123 (0.0):
* ānande mahati prāpte dṛṣṭe vā bāndhave cirāt || VSpkC_1.22:6 / * ānandam udgataṃ dhyātvā tallayas tanmanā bhavet || VSpkC_1.22:7
jagdhipānakṛtollāsarasānandavijṛmbhaṇāt |
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475981 (0.0):
yathoktaṃ śrīvijñānabhairava eva / jagdhipānakṛtollāsarasānandavijṛmbhaṇāt |
bhāvayed bharitāvasthāṃ mahānandas tato bhavet || 72 ||
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475983 (1.192):
jagdhipānakṛtollāsarasānandavijṛmbhaṇāt | / bhāvayed bharitāvasthāṃ mahānandamayo bhavet ||
gitādiviṣayāsvādāsamasaukhyaikatātmanaḥ |
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4475996 (0.0):
gītādiviṣayāsvādāsamasaukhyaikatātmanaḥ |
yoginas tanmayatvena manorūḍhes tadātmatā || 73 ||
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4476005 (0.0):
gītādiviṣayāsvādāsamasaukhyaikatātmanaḥ | / yoginas tanmayatvena manorūḍhes tadātmatā ||
yatra yatra manas tuṣṭir manas tatraiva dhārayet | / tatra tatra parānandasvārūpaṃ sampravartate || 74 ||
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4476010 (0.0):
yoginas tanmayatvena manorūḍhes tadātmatā || / yatra yatra manastuṣṭir manas tatraiva dhārayet |
anāgatāyāṃ nidrāyām praṇaṣṭe bāhyagocare | / sāvasthā manasā gamyā parā devī prakāśate || 75 ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4512635 (0.0):
* anāgatāyāṃ nidrāyāṃ vinaṣṭe bāhyagocare / / * sāvasthā manasā gamyā parā devī prakāśate || VSpkC_3.1-2:4
tejasā sūryadīpāder ākāśe śabalīkṛte |
dṛṣṭir niveśyā tatraiva svātmarūpam prakāśate || 76 ||
Mandanamisra: Vibhramaviveka (mndvivpu.htm.txt) 14162519 (0.040):
asac cakasti na vyomakusuma? na ............. / / arthaḥ prakāśate 'to dhīs tadākāreti kecana // MVibhr_2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629813 (0.046):
madhyamāpekṣayābhyantaratamā svātmānaṃ na prakāśayatumīṣṭe /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11631307 (0.046):
vivinakti. idam iti hi tat prakāśate na punar nedam iti. na cāprakāśamāne
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28163560 (0.048):
tasmin ahamarthaḥ ātmā jñānaṃ ca ātmamanassaṃyogena / manassaṃyuktasamavāyena ca bhāsete iti tadaṃśe laukikatvam/
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338947 (0.049):
praṣṭavyavedanā 'kāre grāhake sukhādirūpam saṃvedanaṃ sanniviṣṭaṃ, na / bāhyegrāhyākāre |'
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9623878 (0.052):
atra niśvāsasya svarūpamevotprekṣyaṃ, na tu hetuḥ phalaṃ vā /
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 12-22 (gp12-22u.htm.txt) 28564511 (0.053):
dharmātikrami cittaṃ katham adhimitraṃ ca tat prakāśate? |
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764235 (0.054):
sarvaṃ ca jñeyaṃ jñātnātmana eva bhāsate na jñānamātnāya/ tataśca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6903039 (0.054):
05115 rūpaṃ duḥkham iti yojayati/ na rūpam ātmeti yoajayati na rūpam
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764103 (0.054):
prakāśamātnasvarūpatayā sākṣīcātmāstītyarthaḥ / prakāśaḥ mātrā yasya saḥ
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18473537 (0.054):
parisphuṭadhavakhadirapalāśādiviśeṣāvalokanavelāyāṃ tu na tad, atirekiṇā / rūpeṇa prakāśata ity abhinnaṃ, tadavyatiriktasya saṃvedanāt,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536924 (0.055):
052.031. avacīravicīrakaṃ kākābhilīnakaṃ nātiparamarūpaṃ kuvindaṃ / cātmānamabhinimārya udūḍhaśiraskaḥ saṇaśāṭikānivāsitaḥ sphaṭitapāṇipādo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480076 (0.055):
/ cīracīracīvarakaṃ kākābhinilīnakaṃ nātiparamarūpaṃ kuvindaṃ cātmānam
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25712065 (0.057):
sa vāyustatra svātmani tasmai samprāptāya vijihote svātmāvayavānvigamayati
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124733 (0.057):
tadīyasākṣātkāra eva pramāṇamityarthaḥ / / svaprakāśatvena sākṣātkāryasākṣātkārayorabhedādidaṃ viduṣāṃ
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 2 (incomplete!): Verses 2.1-144, 310-368 (dkavy2au.htm.txt) 22383461 (0.057):
nānā2va-sthaṃ padā1rthānāṃ $ rūpaṃ sā1kṣād vi-vṛṇvatī & / sva-bhāvo1ktiś ca jātiś ce7ty % ādyā sā9laṃ-kṛtir yathā // 2.8 //
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8750959 (0.058):
AbhT_1.246b/. anudghāṭitarūpaṃ tatpūrvameva prakāśate // 246 / AbhT_1.247a/. tathānudghāṭitākārā nirvācyenātmanā prathā /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26506874 (0.059):
bāhyaprakāśānugrahanirapekṣatāyāṃ ceti cārthaḥ/ yad rūpam abhivyaktam
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24765246 (0.059):
svaprakāśatvenānyāpekṣūprakāśatvābhāvopagamānna
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25789229 (0.059):
upadiśāmi yathā tad-grahaṇa-mātrād anaṅgaṃ sāṅgaṃ viracayya santuṣṭena / prasādīkṛta-sva-sarvasva-svarūpa-vilāsa-ratnāni mantra-gurau mayi
karaṅkiṇyā krodhanayā bhairavyā lelihānayā | / khecaryā dṛṣṭikāle ca parāvāptiḥ prakāśate || 77 ||
mṛdvāsane sphijaikena hastapādau nirāśrayam |
nidhāya tatprasaṅgena parā pūrṇā matir bhavet || 78 ||
upaviśyāsane samyag bāhū kṛtvārdhakuñcitau |
kakṣavyomni manaḥ kurvan śamam āyāti tallayāt || 79 ||
sthūlarūpasya bhāvasya stabdhāṃ dṛṣṭiṃ nipātya ca |
acireṇa nirādhāraṃ manaḥ kṛtvā śivaṃ vrajet || 80 ||
madhyajihve sphāritāsye madhye nikṣipya cetanām |
hoccāraṃ manasā kurvaṃs tataḥ śānte pralīyate || 81 ||
āsane śayane sthitvā nirādhāraṃ vibhāvayan | / svadehaṃ manasi kṣiṇe kṣaṇāt kṣīṇāśayo bhavet || 82 ||
calāsane sthitasyātha śanair vā dehacālanāt |
praśānte mānase bhāve devi divyaugham āpnuyāt || 83 ||
ākāśaṃ vimalam paśyan kṛtvā dṛṣṭiṃ nirantarām |
stabdhātmā tatkṣaṇād devi bhairavaṃ vapur āpnuyāt || 84 ||
līnaṃ mūrdhni viyat sarvam bhairavatvena bhāvayet |
tat sarvam bhairavākāratejastattvaṃ samāviśet || 85 ||
kiñcij jñātaṃ dvaitadāyi bāhyālokas tamaḥ punaḥ |
viśvādi bhairavaṃ rūpaṃ jñātvānantaprakāśabhṛt || 86 ||
evam eva durniśāyāṃ kṛṣṇapakṣāgame ciram | / taimiram bhāvayan rūpam bhairavaṃ rūpam eṣyati || 87 ||
evam eva nimīlyādau netre kṛṣṇābham agrataḥ |
prasārya bhairavaṃ rūpam bhāvayaṃs tanmayo bhavet || 88 ||
yasya kasyendriyasyāpi vyāghātāc ca nirodhataḥ | / praviṣṭasyādvaye śūnye tatraivātmā prakāśate || 89 ||
abindum avisargaṃ ca akāraṃ japato mahān |
udeti devi sahasā jñānaughaḥ parameśvaraḥ || 90 ||
varṇasya savisargasya visargāntaṃ citiṃ kuru |
nirādhāreṇa cittena spṛśed brahma sanātanam || 91 || / vyomākāraṃ svam ātmānaṃ dhyāyed digbhir anāvṛtam |
nirāśrayā citiḥ śaktiḥ svarūpaṃ darśayet tadā || 92 ||
kiṃcid aṅgaṃ vibhidyādau tīkṣṇasūcyādinā tataḥ |
tatraiva cetanāṃ yuktvā bhairave nirmalā gatiḥ || 93 || / cittādyantaḥkṛtir nāsti mamāntar bhāvayed iti |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10266766 (0.039):
12,034.012a vyalīkaṃ cāpi yat tv atra cittavaitaṃsikaṃ tava
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15250929 (0.045):
prajñāpāramitāṃ bhāṣyamāṇānāṃ catasṛṇāṃ parṣadāṃ purato nāvalīnacittatā / bhaviṣyati ko vā mamānuyokṣyate upālapsyate ceti.
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4979912 (0.051):
tvayā sahācarann ahaṃ tava cittaprasādānaṃ vyāhanyām iti saṃbhavaty
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5623483 (0.055):
devamanuṣyāvarjanakaraṃ prātihāryaṃ dṛṣṭvā mahān prasāda utpannaḥ | sa / svacittaṃ paribhāṣitavān: naitan mama pratirūpaṃ syād yad ahaṃ bhagavantaṃ
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27369925 (0.060):
BhP_08.03.025/1 jijīviṣe nāhamihāmuyā kim antarbahiścāvṛtayebhayonyā
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2730729 (0.060):
jijīviṣe nāhamihāmuyā kim antarbahiścāvṛtayebhayonyā /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3450093 (0.062):
prāṇināṃ tatra tatra sraṣṭāro 'ham evetyarthaḥ / tathā antaḥ sarvadā / saṃhriyamāṇānāṃ tatra tatra saṃhartāro 'py aham eva / tathā ca madhyaṃ
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858166 (0.063):
niṣkramaḥ / svārthe ṣyañ 'naiṣkramyaṃ' taccittatā / 'spṛhā' ityatra sadeti
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1383489 (0.063):
pṛthivijijñāsitavyatāpratipādayiṣayā tasmin yad antas tadanveṣṭavyam
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22820750 (0.064):
atha bhedena vyavasthitas, tadgatiḥ katham? na svasaṃvedyo 'sau
vikalpānām abhāvena vikalpair ujjhito bhavet || 94 || / māyā vimohinī nāma kalāyāḥ kalanaṃ sthitam |
ityādidharmaṃ tattvānāṃ kalayan na pṛthag bhavet || 95 ||
jhagitīcchāṃ samutpannām avalokya śamaṃ nayet |
yata eva samudbhūtā tatas tatraiva līyate || 96 || / yadā mamecchā notpannā jñānaṃ vā kas tadāsmi vai |
tattvato =B9haṃ tathābhūtas tallīnas tanmanā bhavet || 97 ||
icchāyām athavā jñāne jāte cittaṃ niveśayet |
ātmabuddhyānanyacetās tatas tattvārthadarśanam || 98 ||
nirnimittam bhavej jñānaṃ nirādhāram bhramātmakam |
tattvataḥ kasyacin naitad evambhāvī śivaḥ priye || 99 ||
ciddharmā sarvadeheṣu viśeṣo nāsti kutracit |
ataś ca tanmayaṃ sarvam bhāvayan bhavajij janaḥ || 100 ||
kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511106 (0.0):
* yathoktaṃ śrīvijñānabhairave / / * kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404439 (0.0):
prayatnād dhṛtam api vināśi // Vi_96.49 // / kāmakrodhalobhamohamadamātsaryasthānam // Vi_96.50 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212111 (0.0):
Viṣṇu 96.50 kāma-krodha-lobha-moha-mada-mātsarya-sthānam //
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22946298 (0.003):
satataṃ śivatā-samāveśaḥ || Parks_1.18 || / kāma-krodha-lobha-moha-mada-mātsaryâvihita-hiṃsā-steya-loka-vidviṣṭa-varjanam
Parasurama-Kalpasutra (parakspu.htm.txt) 2863385 (0.004):
satataṃ śivatāsamāveśaḥ || Parks_1.18 || / kāmakrodhalobhamohamadamātsaryāvihitahiṃsāsteyalokavidviṣṭavarjanam ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13898433 (0.009):
prayatnena | nirjita karma bīja lakṣaṇa kāma krodha lobha moha mada
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11820198 (0.013):
kāmakrodhamahālobhamadamātsaryamohakāḥ // PS_1,4.11 //
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12782706 (0.013):
jvarātisāravisūcikāmūrchādikaṃ tacchārīramucyate | / kāmakrodhalobhamohamaderṣyādikaṃ priyaviyogādikaṃ tanmānasamityucyate |
Goraksanatha: Amaraughasasana (with commentary) (goramaru.htm.txt) 8434875 (0.022):
asthisaṃcayaṃ ṣaṣṭyadhikaṃ śatatrayam asty asya prāṇena saṃbandhaḥ // 24 / kāmakrodhalobhamohamadamānāhaṅkārāś ceti sapta bandhanāni // 25
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10416665 (0.024):
abhyāhato 'haṃkāraspṛṣṭo / 12,308.191d@029B_0131 mātsaryakāmakrodhalobhamohamānadarpamadāviṣṭas
Sarvopakarani, a commentary on the Tattvasamasa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in 22 (ttssarvu.htm.txt) 25496676 (0.041):
kāmakrodhalobhamoherṣyāviṣayaviśeṣadarśanādarśananimittam /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8826959 (0.042):
AbhT_29.290a/. lobhamohamadakrodharāgamāyājuṣaśca ye /
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540946 (0.054):
mahaty.ajñāna.tamasi.magno.jarā.marana.kṣudḥ.pipāsā.śoka.krodha.lobha.moha.mada.bhaya.matsara.harṣa.visāda.īrṣyā.asūyā.ātmakair.dvandvair.abhibhūyamānaḥ.sas.asmād.ārjavam.javī.bhāvānām.tat.nirmucyate/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10343009 (0.055):
kāmakrodhadarpamohalobhakārpaṇyadambhaparivādābhimānahiṃsānivṛttā iti
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9861274 (0.062):
icchāmahecchālobhadveṣamadamānamohamātsaryapramukhasarvārikleśagaṇapratyarthikanigrahāyābhyutthitaḥ
buddhiṃ nistimitāṃ kṛtvā tat tattvam avaśiṣyate || 101 || / indrajālamayaṃ viśvaṃ vyastaṃ vā citrakarmavat |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511109 (0.0):
* kāmakrodhalobhamohamadamātsaryagocare / / * buddhiṃ nistimitāṃ kṛtvā tat tattvam avaśiṣyate || VSpkC_1.22:5
bhramad vā dhyāyataḥ sarvam paśyataś ca sukhodgamaḥ || 102 ||
na cittaṃ nikṣiped duḥkhe na sukhe vā parikṣipet |
bhairavi jñāyatāṃ madhye kiṃ tattvam avaśiṣyate || 103 || / vihāya nijadehasthaṃ sarvatrāsmīti bhāvayan |
dṛḍhena manasā dṛṣṭyā nānyekṣiṇyā sukhī bhavet || 104 ||
ghaṭādau yac ca vijñānam icchādyaṃ vā mamāntare |
naiva sarvagataṃ jātam bhāvayan iti sarvagaḥ || 105 ||
grāhyagrāhakasaṃvittiḥ sāmānyā sarvadehinām |
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4472943 (0.0):
śrīvijñānabhaṭṭārake / grāhyagrāhakasaṃvittiḥ sāmānyā sarvadehinām |
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2473549 (1.788):
* tattadrūpatayā tasmiṃ loke sphurati yoginaḥ || SivSV_1.16:2 || / * grāhyagrāhakasaṃvittiḥ sāmānyā sarvadehinām || SivSV_1.16:3 ||
yogināṃ tu viśeṣo =B9sti sambandhe sāvadhānatā || 106 ||
Ksemaraja: Pratyabhijnahrdaya (pratyabu.htm.txt) 4472943 (5.960):
grāhyagrāhakasaṃvittiḥ sāmānyā sarvadehinām | / yogināṃ tu viśeṣo 'yaṃ saṃbandhe sāvadhānatā [3] || iti |
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2473553 (0.041):
* yogināṃ tu viśeṣo 'yaṃ sambandhe sāvadhānatā || SivSV_1.16:4 ||
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3660067 (0.056):
pramātṛtattvaprakhyātmikā śivabhūmiḥ / yaduktam / {................................... saṃbandhe sāvadhānatā //} / iti / apratyabhijñātātmaparamārthānāṃ samalo vyavahāraḥ , anyeṣāṃ sa eva
svavad anyaśarīre =B9pi saṃvittim anubhāvayet |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21026420 (0.064):
gotvasyāpekṣapyaśarīre praveśāyogāt/ nāpyanyaviśiṣṭā vyaktirākṣepyā/
apekṣāṃ svaśarīrasya tyaktvā vyāpī dinair bhavet || 107 ||
nirādhāraṃ manaḥ kṛtvā vikalpān na vikalpayet |
tadātmaparamātmatve bhairavo mṛgalocane || 108 ||
sarvajñaḥ sarvakartā ca vyāpakaḥ parameśvaraḥ | / sa evāhaṃ śaivadharmā iti dārḍhyāc chivo bhavet || 109 ||
jalasyevormayo vahner jvālābhaṅgyaḥ prabhā raveḥ |
Abhinavagupta: Paryantapancasika (parypanu.htm.txt) 9509260 (0.025):
viśvabhaṅgyo yathā vahner jvālābhaṅgyaḥ prabhā raveḥ || 26 ||
mamaiva bhairavasyaitā viśvabhaṅgyo vibheditāḥ || 110 || / bhrāntvā bhrāntvā śarīreṇa tvaritam bhuvi pātanāt |
kṣobhaśaktivirāmeṇa parā saṃjāyate daśā || 111 || / ādhāreṣv athavā 'śaktyā 'jñānāc cittalayena vā |
jātaśaktisamāveśakṣobhānte bhairavaṃ vapuḥ || 112 ||
sampradāyam imam devi śṛṇu samyag vadāmy aham |
kaivalyaṃ jāyate sadyo netrayoḥ stabdhamātrayoḥ || 113 ||
saṃkocaṃ karṇayoḥ kṛtvā hy adhodvāre tathaiva ca | / anackam ahalaṃ dhyāyan viśed brahma sanātanam || 114 ||
kūpādike mahāgarte sthitvopari nirīkṣaṇāt |
avikalpamateḥ samyak sadyas cittalayaḥ sphuṭam || 115 ||
yatra yatra mano yāti bāhye vābhyantare 'pi vā | / tatra tatra śivāvāsthā vyāpakatvāt kva yāsyati || 116 ||
yatra yatrākṣamārgeṇa caitanyaṃ vyajyate vibhoḥ | / tasya tanmātradharmitvāc cillayād bharitātmatā || 117 ||
kṣutādyante bhaye śoke gahvare vā raṇād drute |
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4511133 (0.0):
* ānandam udgataṃ dhyātvā tallayas tanmanā bhavet || VSpkC_1.22:7 / * kṣutādyante bhaye śoke gahvare vāraṇadrute /
kutūhalekṣudhādyante brahmasattāmayī daśā || 118 ||
vastuṣu smaryamāṇeṣu dṛṣṭe deśe manas tyajet |
svaśarīraṃ nirādhāraṃ kṛtvā prasarati prabhuḥ || 119 ||
kvacid vastuni vinyasya śanair dṛṣṭiṃ nivartayet |
taj jñānaṃ cittasahitaṃ devi śūnyālāyo bhavet ||120 ||
bhaktyudrekād viraktasya yādṛśī jāyate matiḥ |
sā śaktiḥ śāṅkarī nityam bhavayet tāṃ tataḥ śivaḥ || 121 ||
vastvantare vedyamāne sarvavastuṣu śūnyatā |
tām eva manasā dhyātvā vidito 'pi praśāmyati || 122 || / kiṃcijjñair yā smṛtā śuddhiḥ sā śuddhiḥ śambhudarśane |
na śucir hy aśucis tasmān nirvikalpaḥ sukhī bhavet || 123 ||
sarvatra bhairavo bhāvaḥ sāmānyeṣv api gocaraḥ | / na ca tadvyatirekteṇa paro 'stīty advayā gatiḥ || 124 ||
samaḥ śatrau ca mitre ca samo mānāvamānayoḥ ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103097 (0.027):
06,034.017c śubhāśubhaparityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ / 06,034.018a samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāvamānayoḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850496 (0.031):
pratibandhakatva sāmyāt parityaktuṃ śīlaṃ yasya saḥ ||17|| / BhG 12.18 19 / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931181 (0.031):
śītoṣṇa sukha duḥkheṣu samaḥ saṅga vivarjitaḥ ||BhG_12.18|| / samaḥ śatrau ca mitre ca, tathā mānāpamānayoḥ pūjā paribhavayoḥ,
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16983039 (0.031):
pratibandhakatva-sāmyāt parityaktuṃ śīlaṃ yasya saḥ ||17|| / BhG 12.18-19 / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ |
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27149105 (0.034):
mānāpamānayoḥ samāḥ tathā ca bhagavadvacanam / / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ // GRhtCM_1.25:2 //
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627069 (0.035):
śubhāśubhaparityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628580 (0.037):
[=MBh_06,034.017c] / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāvamānayoḥ Bhg_12.018a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15849679 (0.038):
nagno vā jīrṇakaupīnau bhavenmuṇḍo yatirdvijaḥ / / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ // NarP_1,27.94 //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3455356 (0.041):
sa me priyaḥ // BhGR_12.17 // / samaś śatrau ca mitre ca tathā mānāvamānayoḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13442006 (0.047):
grāmānte vṛkṣamūle vā vased devālaye 'pi vā / / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ /
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22931168 (0.051):
asyeti śubhāśubha parityāgī bhaktimān yaḥ sa me priyaḥ ||BhGS_12.17|| / samaḥ śatrau ca mitre ca tathā mānāpamānayoḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17850523 (0.063):
śrīdharaḥ kiṃ ca sama iti | śatrau ca mitre ca sama eka rūpaḥ |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16983066 (0.063):
śrīdharaḥ - kiṃ ca sama iti | śatrau ca mitre ca sama eka-rūpaḥ |
brahmaṇaḥ paripūrṇatvāt iti jñātvā sukhī bhavet || 125 ||
na dveṣam bhāvayet kvāpi na rāgam bhāvayet kvacit |
rāgadveṣavinirmuktau madhye brahma prasarpati || 126 ||
yad avedyaṃ yad agrāhyaṃ yac chūnyaṃ yad abhāvagam |
tat sarvam bhairavam bhāvyaṃ tadante bodhasambhavaḥ || 127 ||
nitye nirāśraye śūnye vyāpake kalanojjhite |
bāhyākāśe manaḥ kṛtvā nirākāśaṃ samāviśet || 128 ||
yatra yatra mano yāti tat tat tenaiva tatkṣaṇam | / parityajyānavasthityā nistaraṅgas tato bhavet || 129 ||
bhayā sarvaṃ ravayati sarvado vyāpako 'khile |
iti bhairavaśabdasya santatoccāraṇāc chivaḥ || 130 || / ahaṃ mamedam ityādi pratipattiprasaṅgataḥ |
nirādhāre mano yāti taddhyānapreraṇāc chamī || 131 ||
nityo vibhur nirādhāro vyāpakaś cākhilādhipaḥ |
śabdān pratikṣaṇaṃ dhyāyan kṛtārtho 'rthānurūpataḥ || 132 ||
atattvam indrajālābham idaṃ sarvam avasthitam | / kiṃ tattvam indrajālasya iti dārḍhyāc chamaṃ vrajet || 133 ||
ātmano nirvikārasya kva jñānaṃ kva ca vā kriyā |
jñānāyattā bahirbhāvā ataḥ śūnyam idaṃ jagat || 134 || / na me bandho na mokṣo me bhītasyaitā vibhīṣikāḥ |
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2787690 (0.060):
dehādy upādher anirūpitatvād bhavo na sākṣān na bhidātmanaḥ syāt / / ato na bandhas tava naiva mokṣaḥ syātām nikāmas tvayi no 'vivekaḥ //
pratibimbam idam buddher jaleṣv iva vivasvataḥ || 135 || / indriyadvārakaṃ sarvaṃ sukhaduḥkhādisaṃgamam |
itīndriyāṇi saṃtyajya svasthaḥ svātmani vartate || 136 ||
jñānaprakāśakaṃ sarvaṃ sarveṇātmā prakāśakaḥ |
ekam ekasvabhāvatvāt jñānaṃ jñeyaṃ vibhāvyate || 137 ||
mānasaṃ cetanā śaktir ātmā ceti catuṣṭayam | / yadā priye parikṣīṇaṃ tadā tad bhairavaṃ vapuḥ || 138 ||
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4508471 (0.0):
* uktaṃ ca vijñānabhairave | / * mānasaṃ cetanā śaktirātmā ceti catuṣṭayam /
nistaraṅgopadeśānāṃ śatam uktaṃ samāsataḥ | / dvādaśābhyadhikaṃ devi yaj jñātvā jñānavij janaḥ || 139 ||
atra caikatame yukto jāyate bhairavaḥ svayam |
vācā karoti karmāṇi śāpānugrahakārakaḥ || 140 ||
ajarāmaratām eti so 'ṇimādiguṇānvitaḥ |
yoginīnām priyo devi sarvamelāpakādhipaḥ || 141 ||
jīvann api vimukto 'sau kurvann api na lipyate | / śrī devī uvāca |
idaṃ yadi vapur deva parāyāś ca maheśvara || 142 || / evamuktavyavasthāyāṃ japyate ko japaś ca kaḥ |
dhyāyate ko mahānātha pūjyate kaś ca tṛpyati || 143 || / hūyate kasya vā homo yāgaḥ kasya ca kiṃ katham |
śrī bhairava uvāca | / eṣātra prakriyā bāhyā sthūleṣv eva mṛgekṣaṇe || 144 ||
bhūyo bhūyaḥ pare bhāve bhāvanā bhāvyate hi yā | / japaḥ so 'tra svayaṃ nādo mantrātmā japya īdṛśaḥ || 145 ||
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2476652 (0.0):
* bhūyobhūyaḥ pare bhāve bhāvanā bhāvyate hi yā || SivSV_3.27:6 || / * japaḥ so 'tra svayaṃ nādo mantrātmā japya īdṛśaḥ || SivSV_3.27:7 ||
dhyānaṃ hi niścalā buddhir nirākārā nirāśrayā | / na tu dhyānaṃ śarīrākṣimukhahastādikalpanā || 146 ||
pūjā nāma na puṣpādyair yā matiḥ kriyate dṛḍhā |
nirvikalpe mahāvyomni sā pūjā hy ādarāl layaḥ || 147 ||
atraikatamayuktisthe yotpadyeta dinād dinam |
bharitākāratā sātra tṛptir atyantapūrṇatā || 148 ||
mahāśūnyālaye vahnau bhūtākṣaviṣayādikam |
hūyate manasā sārdhaṃ sa homaś cetanāsrucā || 149 ||
yāgo 'tra parameśāni tuṣṭir ānandalakṣaṇā |
kṣapaṇāt sarvapāpānāṃ trāṇāt sarvasya pārvati || 150 ||
rudraśaktisamāveśas tat kṣetram bhāvanā parā | / anyathā tasya tattvasya kā pūjā kāś ca tṛpyati || 151 ||
svatantrānandacinmātrasāraḥ svātmā hi sarvataḥ |
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13112571 (0.048):
tad iha svatantrānandacinmātrasāre svātmani viśvatrāpi vā
āveśanaṃ tatsvarūpe svātmanaḥ snānam īritam || 152 ||
yair eva pūjyate dravyais tarpyate vā parāparaḥ | / yaś caiva pūjakaḥ sarvaḥ sa evaikaḥ kva pūjanam || 153 ||
vrajet prāṇo viśej jīva icchayā kuṭilākṛtiḥ |
dīrghātmā sā mahādevī parakṣetram parāparā || 154 ||
asyām anucaran tiṣṭhan mahānandamaye 'dhvare |
tayā devyā samāviṣṭaḥ param bhairavam āpnuyāt || 155 || / ṣaṭśatāni divā rātrau sahasrāṇyekaviṃśatiḥ |
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15918005 (1.192):
tatataḥ kuryātsarvasiddhyai tvajapāyā nivedanam // NarP_1,65.75 // / ṣaṭśatāni divā rātrau sahasrāṇyekaviṃśatiḥ /
Gheranda-Samhita (ghers_pu.htm.txt) 10198194 (0.040):
<5.86/2> ham+ +kāreṇa bahiḥ yāti !saḥ+ +kāreṇa viśet punaḥ !!5.86! / <5.87/1> ṣaṭ śatāni divā+ +rātrau !sahasrāṇi eka+ +viṃśatiḥ !
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10192811 (0.052):
<5.86/2> haṃ+kāreṇa bahir* yāti !saḥ+kāreṇa viśet punaḥ !!5.86! / <5.87/1> ṣaṭ śatāni divā+rātrau !sahasrāṇy* eka+viṃśatiḥ !
japo devyāḥ samuddiṣṭaḥ sulabho durlabho jaḍaiḥ || 156 ||
Abhinavagupta: Paramarthasara, with Yogaraja's Paramarthasarasamgrahavivrti commentary (aparmyou.htm.txt) 14761787 (0.0):
ekaviṃśatsahasrāṇi ṣaṭśatāni divāniśam / / japo devyāḥ samuddiṣṭaḥ sulabho durlabho jaḍaiḥ //
Sivasutra (with Vartika) (sivsutru.htm.txt) 2476665 (0.0):
* ṣaṭśatāni divārātraṃ sahasrāṇy ekaviṃśatiḥ || SivSV_3.27:8 || / * japo devyāḥ samuddiṣṭaḥ sulabho durlabho jaḍaiḥ || SivSV_3.27:9 ||
ity etat kathitaṃ devi paramāmṛtam uttamam | / etac ca naiva kasyāpi prakāśyaṃ tu kadācana || 157 ||
paraśiṣye khale krūre abhakte gurupādayoḥ |
nirvikalpamatīnāṃ tu vīrāṇām unnatātmanām || 158 ||
bhaktānāṃ guruvargasya dātavyaṃ nirviśaṅkayā | / grāmo rājyam puraṃ deśaḥ putradārakuṭumbakam || 159 ||
sarvam etat parityajya grāhyam etan mṛgekṣaṇe | / kim ebhir asthirair devi sthiram param idaṃ dhanam |
prāṇā api pradātavyā na deyaṃ paramāmṛtam || 160 ||
śrī devī uvāca | / devadeva māhadeva paritṛptāsmi śaṅkara |
rudrayāmalatantrasya sāram adyāvadhāritam || 161 || / sarvaśaktiprabhedānāṃ hṛdayaṃ jñātam adya ca |