View original HTML file with complete header information
Var-v § 0 - / Var-v § 1 - / Var-v § 1.1.a buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685750 (0.0):
khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324926 (0.0):
Kaṭhina-v 1. buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486722 (0.021):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ varśā upagato jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643111 (0.049):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śaratkālasamaye bhikṣavo rogeṇa bādhyante pītapāṇḍukāḥ kṛśaśarīrā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634036 (0.050):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655725 (0.050):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / athāyuṣmān nandakaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977591 (0.050):
anupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ; śrāvastyāṃ viharati / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme; athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009450 (0.050):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666700 (0.051):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479565 (0.052):
atha bhagavān kosaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ / / śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / aśrauṣīd anāthapiṇḍado
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335971 (0.052):
'nupūrveṇa śrāvastīm anuprāptaḥ / śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tatra svid bhagavati prakrānte kośāmbakānāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309322 (0.053):
śrāvastyāṃ viharāmi jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / yadānāthapiṇḍadena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663063 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / rājagṛhe nagare rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625233 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || yadā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629710 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729873 (0.055):
Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730816 (0.055):
Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731439 (0.055):
Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439803 (0.055):
pravrājayati upasaṃpādayati vā sātisāro bhavati || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439872 (0.055):
buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme |
Var-v § 0 - / Var-v § 1 - / Var-v § 1.1.a buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685750 (0.0):
khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324926 (0.0):
Kaṭhina-v 1. buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486722 (0.021):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ varśā upagato jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643111 (0.049):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śaratkālasamaye bhikṣavo rogeṇa bādhyante pītapāṇḍukāḥ kṛśaśarīrā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634036 (0.050):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655725 (0.050):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / athāyuṣmān nandakaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977591 (0.050):
anupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ; śrāvastyāṃ viharati / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme; athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009450 (0.050):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666700 (0.051):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479565 (0.052):
atha bhagavān kosaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ / / śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / aśrauṣīd anāthapiṇḍado
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335971 (0.052):
'nupūrveṇa śrāvastīm anuprāptaḥ / śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tatra svid bhagavati prakrānte kośāmbakānāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309322 (0.053):
śrāvastyāṃ viharāmi jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / yadānāthapiṇḍadena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663063 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / rājagṛhe nagare rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625233 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || yadā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629710 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729873 (0.055):
Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730816 (0.055):
Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731439 (0.055):
Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439803 (0.055):
pravrājayati upasaṃpādayati vā sātisāro bhavati || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439872 (0.055):
buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme |
'nāthapiṇḍadasyārāme. / Var-v § 1.1.b - / Var-v § 1.1.c bhagavān āha. tasmād anujānāmi bhikṣuṇā varṣā upagantavyaṃ.
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685750 (0.023):
khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha catasraḥ parṣado yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324926 (0.027):
Kaṭhina-v 1. buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena saṃbahulā bhikṣavaḥ sākete
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486721 (0.057):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ varśā upagato jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme; tena khalu samayena saṃbahulā bhikṣavo janapade
Var-v § 1.2 uktaṃ bhagavatā bhikṣuṇā varṣā upagantavyam iti. bhikṣavo na
jānate kathaṃ varṣā upagantavyam iti. / Var-v § 1.2.1 bhagavān āha ...
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276938 (0.062):
Var-v § 1.8 bhikṣavaḥ varṣā upagantavyā: na ca punar varṣoṣitena bhikṣuṇā
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276540 (0.026):
śalākā gṛhīteti. / Var-v § 1.2.6.5.a tataḥ paścāt* śayanāsanagrāhakena bhikṣuṇā tāḍakaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276741 (0.026):
parikarmaṇā: bhagavān āha / tāni niśṛtānāṃ dātavyāni. / Var-v § 1.6.1 tataḥ paścāc chayanāsanagrāhakena bhikṣuṇā kriyākāra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276258 (0.031):
Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276288 (0.031):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276246 (0.040):
śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276364 (0.046):
śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276297 (0.049):
nāvakāśayitavyaḥ. / Var-v § 1.2.3 evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276424 (0.055):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276338 (0.063):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276380 (0.063):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276243 (0.0):
śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276258 (0.0):
śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276288 (0.0):
grāhitāgrāhitaṃ ca śayanāsanaṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194166 (0.021):
tataḥ paścāt pravārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. pañcabhir dharmaiḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194201 (0.038):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296775 (0.038):
bhagavān āha | prahāṇapratijāgrako bhikṣus saṃmantavyaḥ | / Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488802 (0.038):
śalākācārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ; pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487789 (0.039):
tataḥ saṃghenādhikaraṇasaṃcārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194226 (0.040):
pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194188 (0.043):
gacchati pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ / (Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ.
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731840 (0.045):
Pāṇḍ-v § 3.6 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / antarmārge sthitvā codako bhikṣuḥ / saṃmantavyaḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataś codako bhikṣuḥ pūrvavad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325418 (0.049):
Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir / dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276364 (0.052):
śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276424 (0.052):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276340 (0.058):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276382 (0.058):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296814 (0.064):
na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ
asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325428 (0.0):
dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325479 (0.0):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296789 (0.0):
Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296826 (0.0):
Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194209 (0.0):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276248 (0.0):
śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276266 (0.0):
Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276292 (0.0):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810088 (0.0):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810126 (0.0):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487801 (0.0):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487837 (0.0):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488813 (0.0):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488850 (0.0):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296810 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato / na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296851 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194196 (5.960):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194230 (5.960):
pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487823 (5.960):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487861 (5.960):
jānāti; ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur / asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
chandād gacchati, dveṣān mohād bhayād gacchati, grāhitāgrāhitaṃ ca
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296793 (0.0):
asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / katamaiḥ paṃcabhiḥ | chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194179 (0.0):
samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś / cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ. chandād gacchati dveṣān mohād bhayād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276279 (0.0):
asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ. / na chandād gacchati, na dveṣān na mohān na bhayād gacchati,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810296 (0.0):
saṃmantavyaḥ, ḥsaṃmntaś cāvakāśayitavyaḥḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād / gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati, prāsādikāprāsādikaṃ ca na jānātī;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488818 (0.0):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhih? chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810093 (0.016):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān / mohād bhayād gacchati uddiṣṭānuddiṣṭavihāraṃ na jānāti; ebhiḥ pañcabhir
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487804 (0.016):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488856 (0.018):
saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād / gacchati na dveṣān mohād bhayād gacchati cāritācāritaṃ ca śalākāṃ jānāti;
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194216 (0.024):
bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ / pañcabhiḥ. na chandād gacchati na dveṣān na mohād na bhayād gacchati
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810132 (0.024):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487844 (0.024):
nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810323 (0.029):
saṃmantavyaḥ, saṃmataś cānavakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād / gacchati, na dveṣān na mohān na bhayād gacchati prāsādikāprāsādikaṃ ca
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325489 (0.040):
gacchati na dveṣān na mohān na bhayād gacchati āstṛtānāstṛtaṃ ca kaṭhinaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296835 (0.040):
katamaiḥ paṃcabhiḥ | na cchandād gacchati na dveṣān na mohān na bhayād
śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276285 (0.0):
na chandād gacchati, na dveṣān na mohān na bhayād gacchati, / grāhitāgrāhitaṃ ca śayanāsanaṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810102 (0.044):
mohād bhayād gacchati uddiṣṭānuddiṣṭavihāraṃ na jānāti; ebhiḥ pañcabhir / dharmaiḥ samanvāgataḥ vihāroddeśako 'saṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276215 (0.048):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487813 (0.063):
mohād bhayād gacchati saṃcāritāsaṃcāritaṃ cādhikaraṇaṃ na jānāti; ebhiḥ / pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na
śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276221 (0.0):
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276294 (0.0):
grāhitāgrāhitaṃ ca śayanāsanaṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194171 (2.384):
samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325425 (0.014):
dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325477 (0.014):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296784 (0.014):
Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296811 (0.014):
ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato / na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296823 (0.014):
Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296852 (0.014):
ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194193 (0.014):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194204 (0.014):
bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194232 (0.014):
pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810085 (0.014):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487796 (0.014):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487820 (0.014):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487832 (0.014):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487861 (0.014):
jānāti; ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur / asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488809 (0.014):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488845 (0.014):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488871 (0.014):
ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ (Adhik-v 90)
cāvakāśayitavyaḥ. / Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276215 (0.0):
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276223 (0.0):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276286 (0.0):
grāhitāgrāhitaṃ ca śayanāsanaṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276294 (0.0):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194198 (0.037):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487825 (0.037):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488838 (0.037):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; / pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194173 (0.038):
samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś / cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ. chandād gacchati dveṣān mohād bhayād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296814 (0.043):
na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810112 (0.049):
dharmaiḥ samanvāgataḥ vihāroddeśako 'saṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś / cāvakāśayitavyaḥ; (Śay-v 54) pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgato
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276364 (0.052):
śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325427 (0.053):
dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325479 (0.053):
saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296786 (0.053):
asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / katamaiḥ paṃcabhiḥ | chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296825 (0.053):
asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ | / katamaiḥ paṃcabhiḥ | na cchandād gacchati na dveṣān na mohān na bhayād
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194206 (0.053):
bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ / pañcabhiḥ. na chandād gacchati na dveṣān na mohād na bhayād gacchati
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810087 (0.053):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810122 (0.053):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487798 (0.053):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487834 (0.053):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325428 (0.0):
dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325480 (0.0):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296786 (0.0):
Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296826 (0.0):
Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194209 (0.0):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276226 (0.0):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276292 (0.0):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810088 (0.0):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810125 (0.0):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487801 (0.0):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487837 (0.0):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488811 (0.0):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488849 (0.0):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296810 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato / na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296851 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194196 (5.960):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194230 (5.960):
pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487823 (5.960):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487861 (5.960):
jānāti; ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur / asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488870 (5.960):
ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ (Adhik-v 90)
na chandād gacchati, na dveṣān na mohān na bhayād gacchati,
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325489 (0.0):
saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād / gacchati na dveṣān na mohān na bhayād gacchati āstṛtānāstṛtaṃ ca kaṭhinaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296835 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ | na cchandād gacchati na dveṣān na mohān na bhayād
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194216 (0.0):
bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ / pañcabhiḥ. na chandād gacchati na dveṣān na mohād na bhayād gacchati
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810132 (0.0):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810323 (0.0):
saṃmantavyaḥ, saṃmataś cānavakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād / gacchati, na dveṣān na mohān na bhayād gacchati prāsādikāprāsādikaṃ ca
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487844 (0.0):
nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488855 (5.960):
saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād / gacchati na dveṣān mohād bhayād gacchati cāritācāritaṃ ca śalākāṃ jānāti;
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276232 (0.023):
asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ. / chandād gacchati, dveṣān mohād bhayād gacchati, grāhitāgrāhitaṃ ca
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487804 (0.023):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194178 (0.024):
samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś / cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ. chandād gacchati dveṣān mohād bhayād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296793 (0.029):
asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / katamaiḥ paṃcabhiḥ | chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810295 (0.029):
saṃmantavyaḥ, ḥsaṃmntaś cāvakāśayitavyaḥḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād / gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati, prāsādikāprāsādikaṃ ca na jānātī;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488817 (0.029):
katamaiḥ pañcabhih? chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088592 (0.038):
gacchati / na chandād agatiṃ gacchanti na dveṣān na mohān na bhāyād
Nagarjuna: Ratnavali, 1 (nrat_1_u.htm.txt) 7037162 (0.039):
chandād dveṣād bhayān mohād yo dharmaṃ nātivartate |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810093 (0.044):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān / mohād bhayād gacchati uddiṣṭānuddiṣṭavihāraṃ na jānāti; ebhiḥ pañcabhir
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088582 (0.057):
(EĀ.Trip 23.3) chandād agatiṃ gacchanti dveṣān mohād bhāyād agatiṃ / gacchati / na chandād agatiṃ gacchanti na dveṣān na mohān na bhāyād
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374353 (0.063):
BhP_10.24.011/3 kāmād dveṣād bhayāl lobhāt sa vai nāpnoti śobhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773187 (0.063):
kāmād dveṣād bhayāl lobhāt sa vai nāpnoti śobhanam // BhP_10.24.011 //
grāhitāgrāhitaṃ ca śayanāsanaṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276241 (0.0):
chandād gacchati, dveṣān mohād bhayād gacchati, grāhitāgrāhitaṃ ca / śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276221 (0.0):
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276247 (0.0):
śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276261 (0.0):
śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś / cāvakāśayitavyaḥ.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325425 (5.960):
dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325477 (5.960):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296784 (5.960):
Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296810 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato / na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296823 (5.960):
Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296851 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194193 (5.960):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194204 (5.960):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194229 (5.960):
pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810085 (5.960):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487796 (5.960):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487820 (5.960):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487832 (5.960):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487861 (5.960):
jānāti; ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur / asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488809 (5.960):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488845 (5.960):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488870 (5.960):
ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ (Adhik-v 90)
nāvakāśayitavyaḥ. / Var-v § 1.2.3 evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501269 (0.0):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231551 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325718 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326026 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336843 (0.0):
utkṣiptakena bhikṣuṇā saṃghād osāraṇā yācitavyā / evaṃ ca punar yācitavyā / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729984 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730520 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731178 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732653 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732836 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / (293v1 = GBM 899) / evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734249 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734769 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735494 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736575 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764708 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296861 (0.0):
Poṣ-v 17.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ | / Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297395 (0.0):
Poṣ-v 30.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaṃ | / Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297913 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298205 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298387 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501277 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231556 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336851 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729993 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730528 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730929 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731187 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732662 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732845 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733891 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734258 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734773 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736584 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764717 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296867 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297921 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
saṃnipatite pūrvaṃ tāvad utsāhayitavyaḥ. / utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayitum iti.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487500 (5.960):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite pūrvaṃ tāvad utsāhayitavyāḥ: utsahadhve yūyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325509 (0.006):
pūrvavad (Matsumura 198) yāvad utsāhayitavyaḥ utsahase tvam evaṃnāmā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194244 (0.006):
evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā pūrvavad yāvad / utsāhayitavyaḥ. utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayitum
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810169 (0.006):
pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / pūrvavad yāvad utsāhayitavyaḥ; utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vihārān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487878 (0.036):
bhikṣūn smanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ḥpūrvaṃ tāvad
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489085 (0.039):
gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518561 (0.046):
tataḥ paścād utsāhayitavya / utsahase tvam evaṃnāmānaṃ rahasy anuśāsituṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276369 (0.050):
śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya / vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati. eṣā jñaptiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276429 (0.050):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ / śayanāsanaṃ grāhayiṣyati. kṣāntam anujñātaṃ saṃghena, yasmāt tūṣṇīm, evam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276388 (0.051):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate / saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. tat saṃgha evaṃnāmānaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765413 (0.052):
ekaikasyārocayitavyam* / kiṃ tu sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatita iti /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518187 (0.054):
tataḥ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite apaścimake vā / daśavarge
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731188 (0.055):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764718 (0.055):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / apaścimakena bhikṣuṇā parivāso deyaś caturvargamaṇḍalakena /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492244 (0.055):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276403 (0.059):
bhikṣuḥ saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati.
tena vaktavyam. utsahe iti. / Var-v § 1.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325524 (0.0):
saṃghasya kaṭhinam āstartum iti saced utsahate tena vaktavyaṃ utsahed iti / / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336924 (0.0):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337156 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337287 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730643 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731283 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736895 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296890 (0.0):
Poṣ-v 17.3. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297965 (0.0):
Poṣ-v 37.1. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298606 (0.0):
Poṣ-v 46.1. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194260 (0.0):
iti. saced utsahate tena vaktavyam utsahe. / Pravā-v 2.3.2.3.1. / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982688 (0.0):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ.
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810185 (0.0):
uddeṣṭum iti; saced utsahate ḥtena vaktavyam utsahe iti; tataḥ paścādḥ / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487531 (0.0):
utsahayāma iti; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ:
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490167 (0.0):
anukampām upādāya; evaṃ dvir apy evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śrṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490749 (0.0):
evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam;
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982690 (0.0):
kṛtvā karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ayaṃ devadattaḥ samagrasya saṃghasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983263 (0.0):
kṛtvā karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276384 (0.0):
Var-v § 1.2.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276366 (0.013):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276426 (0.013):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296934 (0.014):
Poṣ-v 17.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣur utsahate saṃghasya prahāṇaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194263 (0.014):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194295 (0.014):
evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810189 (0.014):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810216 (0.014):
evaṃnāmānaṃ vihāroddeśakam saṃmanyeta ity eṣā jñāptiḥ; karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayam evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣuḥ utsahate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730644 (0.018):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731284 (0.018):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733973 (0.018):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734380 (0.018):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734937 (0.018):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735738 (0.018):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736896 (0.018):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490750 (0.018):
evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, anena sekatena bhikṣuṇā nagnenonmattakena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492297 (0.018):
paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ / saṃghaḥ, ayaṃ hastako bhikṣuḥ saṃghamadhye āpattim avajānāti avajñāya
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487531 (0.021):
utsahayāma iti; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ: / śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ime buddharakṣitadharmaḥdattaḥsaṃghasenā vyūḍhakāḥ
saṃghasya vārśikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501309 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406425 (0.0):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyātsaṃgho yatsaṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231590 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325297 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337009 (0.0):
āyuṣmatāṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ bhikṣum osārayed
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337181 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337318 (0.0):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730038 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730702 (0.0):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730977 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732892 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737138 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764856 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296914 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297437 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298016 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276428 (5.960):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276340 (0.013):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276381 (0.022):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276403 (0.026):
saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. tat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmanyeta. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276209 (0.046):
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. / Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276218 (0.052):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276245 (0.052):
śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276258 (0.052):
Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276288 (0.052):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati. eṣā jñaptiḥ. / Var-v § 1.2.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276404 (0.0):
śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmanyeta. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako / bhikṣuḥ saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276429 (0.0):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982781 (0.034):
saṃghabhedakaraṃ vastu; ity eṣā jñaptiḥ; evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ayaṃ devadattaḥ samagrasya saṃghasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983478 (0.034):
sukhasparśaṃ viharatu; ity eṣā jñaptiḥ; evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ime
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194292 (0.038):
bhikṣuḥ saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayitum. eṣā jñaptiḥ. / Pravā-v 2.3.2.3.2. / evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296931 (0.049):
eṣā jñaptiḥ | / Poṣ-v 17.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297454 (0.049):
eṣā jñaptiḥ | / Poṣ-v 30.4. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298041 (0.049):
eṣā jñaptiḥ | / Poṣ-v 37.3. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298258 (0.049):
eṣā jñaptiḥ | / Poṣ-v 40.4. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298436 (0.049):
eṣā jñaptiḥ | / Poṣ-v 44.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298683 (0.049):
eṣā jñaptiḥ | / Poṣ-v 46.3. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299016 (0.049):
eṣā jñaptiḥ | / Poṣ-v 53.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730988 (0.049):
karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731337 (0.049):
abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733271 (0.049):
kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733402 (0.049):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733565 (0.049):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733755 (0.049):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734034 (0.049):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735073 (0.049):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276343 (0.0):
Var-v § 1.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276427 (0.013):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296934 (0.014):
Poṣ-v 17.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194263 (0.014):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194295 (0.014):
Pravā-v 2.3.2.3.2. / evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810189 (0.014):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, / ayaṃ evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣur utsahate saṃghasya vihārān uddeṣṭum;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810216 (0.014):
evaṃnāmānaṃ vihāroddeśakam saṃmanyeta ity eṣā jñāptiḥ; karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayam evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣuḥ utsahate
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764815 (0.022):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764881 (0.022):
parivāsaṃ dadyāt* / ity eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276360 (0.022):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982782 (0.033):
saṃghabhedakaraṃ vastu; ity eṣā jñaptiḥ; evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ayaṃ devadattaḥ samagrasya saṃghasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983479 (0.033):
sukhasparśaṃ viharatu; ity eṣā jñaptiḥ; evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ime
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983263 (0.033):
kṛtvā karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ime
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296895 (0.034):
Poṣ-v 17.3. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ | / Poṣ-v 17.4. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519071 (0.035):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ aham evaṃnāmā arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmna
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982690 (0.035):
kṛtvā karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ayaṃ devadattaḥ samagrasya saṃghasya
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519138 (0.038):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā : śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ ayaṃ evaṃnāmā evaṃnāmna upasaṃpatprekṣaḥ so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731339 (0.042):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ / (291r1 = GBM 889) bhadanta śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297413 (0.050):
kṛtvā karma kartavyaṃ | / Poṣ-v 30.3. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297455 (0.050):
Poṣ-v 30.4. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. tat saṃgha evaṃnāmānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276428 (0.048):
te tūṣṇīṃ. na kṣamate bhāṣantāṃ. / saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276320 (0.051):
utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayitum iti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276344 (0.053):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate / saṃghasya vārśikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276774 (0.059):
plotikena ghanena vā ekapuṭena pailoṭikena vā dvipuṭena. yāvat sāṃghikaṃ / śayanāsanaṃ aparibhogena paribhuṃjīta, tasya saṃgha uttare
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276357 (0.060):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmanyeta. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276364 (0.026):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276424 (0.026):
te tūṣṇīṃ. na kṣamate bhāṣantāṃ. / saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276412 (0.035):
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmantuṃ,
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276340 (0.040):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
bhikṣuḥ saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276369 (0.0):
śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya / vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati. eṣā jñaptiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276429 (0.0):
saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276319 (0.059):
utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayitum iti.
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmantuṃ,
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276391 (0.035):
saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. tat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmanyeta. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296961 (0.063):
evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ saṃghasya prahāṇaṃ pratijāgariṣyati | / (Poṣ-v 288) / c. yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ prahāṇapratijāgrakaṃ bhikṣuṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810232 (0.063):
saṃmanyate; yeṣām āyuṣmatām kṣamate evaṃnāmānaṃ vihāroddeśakaṃ bhikṣuṃ
te tūṣṇīṃ. na kṣamate bhāṣantāṃ. / saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276368 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810244 (5.960):
saṃmantum tet tūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantā; saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276340 (0.013):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276384 (0.013):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276403 (0.026):
śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmanyeta. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako / bhikṣuḥ saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487977 (0.042):
evamnāmā adhikaraṇasaṃcārako bhikṣuḥ saṃghasyādhikaraṇaṃ saṃcārayiṣyati; / te ṭūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantām; saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276392 (0.050):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate / saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. tat saṃgha evaṃnāmānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276318 (0.050):
utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayitum iti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276218 (0.052):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276245 (0.052):
śayanāsanaṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276258 (0.054):
Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276288 (0.054):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276209 (0.055):
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. / Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325600 (0.055):
kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati te tūṣṇīṃ na kṣamate / bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731403 (0.058):
kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296983 (0.059):
pratijāgariṣyati sa tūṣṇīṃ | na kṣamate bhāṣatāṃ | / d. saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ | ayam evaṃnāmā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838452 (0.061):
bhante saṃgho itthannāmo bhikṣuḥ bhikṣuṇīovādaka saṃmutīya saṃghena | / kṣamate taṃ saṃghasya yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi |
śayanāsanaṃ grāhayiṣyati. kṣāntam anujñātaṃ saṃghena, yasmāt tūṣṇīm, evam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276369 (0.0):
śayanāsanagrāhako saṃmanyeta. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃghasya / vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati. eṣā jñaptiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276404 (0.0):
śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmanyeta. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako / bhikṣuḥ saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayiṣyati.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501348 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302988 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325408 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326124 (5.960):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337385 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730144 (5.960):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm / evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730809 (5.960):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731061 (5.960):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731432 (5.960):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732752 (5.960):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734137 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734615 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735242 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736237 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737793 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764980 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
etad dhārayāmi. / Var-v § 1.2.6 śayanāsanagrāhakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466776 (0.027):
kaṣāyadhārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466934 (0.027):
vā tatra vā sthāpayitavyam* / añjanadhārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayiṣyāmi / añjanadhārakair bhikṣubhir añjanāni evam evaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336831 (0.028):
tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337243 (0.030):
saṃghasāmagrīdattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297012 (0.032):
Poṣ-v 18. prahāṇapratijāgrakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334947 (0.033):
kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā vivādaḥ / api tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor / āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi / utkṣiptakena bhikṣuṇā evaṃ cittam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337067 (0.034):
osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300213 (0.037):
Poṣ-v 67.1. pāriśuddhigrāhakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayiṣyāmi |
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730152 (0.038):
Pāṇḍ-v § 1.6 tarjanīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayāmi Ś tarjanīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731070 (0.038):
Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayāmi / nigarhaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732761 (0.038):
Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayāmi / pratisaṃharaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300086 (0.040):
Poṣ-v 66.1. pāriśuddhidāyakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194557 (0.040):
pravāraṇādāyakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi. pravāraṇādāyakena bhikṣuṇaikāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194677 (0.040):
pravāraṇāgrāhakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi. pravāraṇāgrāhakena bhikṣuṇā pravāraṇāṃ gṛhītvā na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492397 (0.044):
tatsvabhāvaiṣīyadattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335059 (0.046):
tūtkṣepakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
prajñapayiṣyāmi. / Var-v § 1.2.6.1 - / Var-v § 1.2.6.2- / Var-v § 1.2.6.3 (75r = GBM 732) tataḥ paścāt kriyākāra ārocayitavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277849 (0.047):
karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.5 - / Var-v § 1.8.2.3.6 - / Var-v § 1.8.2.3.7 - / Var-v § 1.8.2.3.8 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣur
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. asminn āvase ayaṃ cāyaṃ kriyākāraḥ. yo yuṣmākam
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765290 (0.049):
evamādi yathā upadhivārikā ārocayanti / tataḥ parivāsa ārocayitavyaḥ / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488013 (0.064):
saṃghe upanikṣeptavyaṃ yathāvṛttaṃ cārocayitavyam; śṛṇotu bhadantāḥ / saṃghaḥ, idam adhikaraṇam amuṣminn āvāse iyaccirakālasamutpannam asmin
utsahate anena cānena ca kriyākāreṇa varṣā upagantuṃ sa śalākāṃ gṛhṇātu.
na ca vaḥ kenacid bhikṣuṇā varṣe + + + + + + + + + + + + + + yo vaḥ
kasyacit kiṃcij jānīte sa idānīṃ vadatu. mā paścād antavarṣe raṇam
utpādayiṣyati. yo vo antavarṣe raṇam utpādayiṣyati tasya saṃgha uttare
upaparīkṣitavyaṃ maṃsyate. / Var-v § 1.2.6.4 tataḥ paścāt* śayanāsanagrāhakeṇa bhikṣuṇā śalākāś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276779 (0.026):
śayanāsanaṃ aparibhogena paribhuṃjīta, tasya saṃgha uttare / upaparīkṣitavyaṃ maṃsyate. / Var-v § 1.6.2 śayanāsanagrāhakeṇa bhikṣuṇā anvardhamāsaṃ śayanāsanaṃ
cārayitavyāḥ. + + + śāstuḥ śalakā grāhayitavyāḥ. tataḥ paścāt
saṃghasthavireṇārdham āsanaṃ muktvā śalākā gṛhya śanaiḥ sthāpayitavyāḥ.
evaṃ yāvat saṃghanavakena. śrāmaṇerāṇām ācāryopapādhyāyaiḥ śalākā
grāhayitavyāḥ. tataḥ paścād gaṇayitavyaṃ. asminn āvāse iyadbhir bhikṣubhiḥ
śalākā gṛhīteti. / Var-v § 1.2.6.5.a tataḥ paścāt* śayanāsanagrāhakena bhikṣuṇā tāḍakaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276743 (0.0):
parikarmaṇā: bhagavān āha / tāni niśṛtānāṃ dātavyāni. / Var-v § 1.6.1 tataḥ paścāc chayanāsanagrāhakena bhikṣuṇā kriyākāra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276206 (0.026):
Var-v § 1.2.1 bhagavān āha ... / Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ.
kuṃcikāṃ ca gṛhītvā saṃghasthavirasya purataḥ sthitvā vaktavyaṃ. sthavira
amuko vihāraḥ salābhaḥ sacīvarikaḥ. gṛhāṇa. saced gṛhṇāti yat
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23027352 (0.059):
sthavirāmuko vihāraḥ salābhaḥ sacīvariko gṛhāṇeti yathāguṇam* /
saṃghasthavirasya vihāraḥ sa dvitīyasthavirāya dātavyaḥ. + + + + + + + + +
Var-v § 1.2.6.5.b sacet saṃghasthaviro na gṛhṇāti dvitīyasthavirāya
dātavyaḥ. dvitīyasthaviro na gṛhṇāti tṛtīyasthavirāya dātavyaḥ. sacet
tṛtīyasthavireṇa gṛhīto bhavati saṃghasthaviro yācate, prathamāyāṃ vāci na
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276621 (0.0):
ca vinayātisāriṇīṃ duṣkṛtām āpattiṃ deśāpayitavyaḥ. evaṃ yāvat / saṃghanavakena gṛhītaḥ, sacet saṃghatṛtīyanavako yācate, prathamāyāṃ vāci
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489805 (0.057):
ḥpraḥsārayati, prathamāyāṃ vāci na dātavyā, dvitīyāyāṃ na dātavyā,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489856 (0.057):
adharmaśalākās ḥtenaḥ hastaṃ prasārayati prathamāyāṃ vāci na dātavyā, / dvitīyāyāṃ na dātavyā, ḥtṛtīyāyāṃ dātavyāḥ; evaṃ saṃghanavakena
dātavyaḥ. dvitīyāyāṃ vāci na dātavyaḥ. tṛtīyāyāṃ dātavyaḥ. saṃghasthaviraś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276627 (0.0):
saṃghanavakena gṛhītaḥ, sacet saṃghatṛtīyanavako yācate, prathamāyāṃ vāci / na dātavyaḥ. dvitīyāyāṃ na dātavyaḥ. trtīyāyāṃ dātavyaḥ.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489805 (0.037):
ḥpraḥsārayati, prathamāyāṃ vāci na dātavyā, dvitīyāyāṃ na dātavyā,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489856 (0.037):
adharmaśalākās ḥtenaḥ hastaṃ prasārayati prathamāyāṃ vāci na dātavyā, / dvitīyāyāṃ na dātavyā, ḥtṛtīyāyāṃ dātavyāḥ; evaṃ saṃghanavakena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489812 (0.061):
tṛtīyāyāṃ dātavyā; saṃghasthavireṇa vinayātisāriṇī duṣkṛtā āpattiḥ
ca vinayātisāriṇīṃ duṣkṛtām āpattiṃ deśāpayitavyaḥ. evaṃ yāvat
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526576 (0.051):
vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā upārdhamānāpyacārika eva
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491183 (0.062):
ḥsaṃghāvaśeṣāṃ pāyattikāṃ pratideśanikāṃ duṣkṛtām āpattim āpannaḥ anāpanno
saṃghanavakena gṛhītaḥ, sacet saṃghatṛtīyanavako yācate, prathamāyāṃ vāci
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276588 (0.048):
dātavyaḥ. dvitīyasthaviro na gṛhṇāti tṛtīyasthavirāya dātavyaḥ. sacet / tṛtīyasthavireṇa gṛhīto bhavati saṃghasthaviro yācate, prathamāyāṃ vāci na
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276595 (0.048):
tṛtīyasthavireṇa gṛhīto bhavati saṃghasthaviro yācate, prathamāyāṃ vāci na / dātavyaḥ. dvitīyāyāṃ vāci na dātavyaḥ. tṛtīyāyāṃ dātavyaḥ. saṃghasthaviraś
na dātavyaḥ. dvitīyāyāṃ na dātavyaḥ. trtīyāyāṃ dātavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276603 (0.0):
tṛtīyasthavireṇa gṛhīto bhavati saṃghasthaviro yācate, prathamāyāṃ vāci na / dātavyaḥ. dvitīyāyāṃ vāci na dātavyaḥ. tṛtīyāyāṃ dātavyaḥ. saṃghasthaviraś
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489805 (0.029):
ḥpraḥsārayati, prathamāyāṃ vāci na dātavyā, dvitīyāyāṃ na dātavyā,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489856 (0.029):
adharmaśalākās ḥtenaḥ hastaṃ prasārayati prathamāyāṃ vāci na dātavyā, / dvitīyāyāṃ na dātavyā, ḥtṛtīyāyāṃ dātavyāḥ; evaṃ saṃghanavakena
saṃghatṛtīyanavakaś ca vinayātisāriṇīṃ duṣkṛtām āpattiṃ deśayitavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276602 (0.056):
dātavyaḥ. dvitīyāyāṃ vāci na dātavyaḥ. tṛtīyāyāṃ dātavyaḥ. saṃghasthaviraś
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526487 (0.061):
vinayātisāriṇīṃ ca duṣṭhulām āpattiṃ deśayitvā pārivāsika eva san* /
Var-v § 1.3.1 bhikṣavaḥ sarvān vihārān uddiśanti. āgantukā bhikṣavaḥ
vihanyante. bhagavān āha. āgantukānāṃ bhikṣūṇām sārthāya anuddiṣṭaṃ vastuṃ
dhārayitavyaṃ. / Var-v § 1.3.2 bhikṣavaḥ dvārakoṣṭhake apy uddiśanti / bhagavān āha.
dvārakoṣṭhake noddeṣṭavyam*. / bhikṣavaḥ prāsāde vastum uddiśanti. bhagavān āha / prāsāde noddeṣṭavyam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501024 (0.039):
āha / na dvārakoṣṭhake na prāsāde / tasmāt tarhi bhikṣavo daśemāny
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580346 (0.063):
186.007. bhagavānāha dvārakoṣṭhake bhikṣuruddeṣṭavyo ya āgatāgatānāṃ
Var-v § 1.4 nirāvāseṣu prāsādeṣu kākacaṭakapārāvatāḥ vāsaṃ kurvanti.
bhagavān āha // peḍavāriko bhikṣur uddeṣṭavyaḥ. tena pratyavekṣitavyaḥ. / saced aṇḍāny amuktāni bhavanti, śātayitavyaḥ. āhosvin muktāni,
sthāpayitavyaḥ. tryaṃbukatrailāṭāḥ vāsaṃ kurvanti. bhagavān āha /
pratyavekṣitavyaṃ. aṇḍāny amuktāni bhavanti / śātayitavyaḥ. ahosvin
muktāni, sūtrakaṃ bandhitavyaṃ vṛddhiṃ na gamiṣyantīti /
Var-v § 1.5 tataḥ paścāc chayanāsanaṃ dātavyaṃ / yadi tāvad alpāni vastūni
bhavanti, ekaikaṃ dātavyaṃ. āhosvin bahūni bhavanti, dvayaṃdvayaṃ
trayaṃtrayaṃ vā dātavyam* / / aparāṇi mahānti vastūni bhavanti / vṛddhavṛddhā bhikṣavaḥ klāmyante
Dipankarasrijnana (bsa038_u.htm.txt) 28587740 (0.056):
draṣṭavyam, āsthitaye ca prayatitavyam /' / aparāṇyapi sāṃkathyāni bahūni vartante sughoraparuṣaṃ suduḥsahaṃ dukhaṃ
parikarmaṇā: bhagavān āha / tāni niśṛtānāṃ dātavyāni. / Var-v § 1.6.1 tataḥ paścāc chayanāsanagrāhakena bhikṣuṇā kriyākāra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276542 (0.0):
śalākā gṛhīteti. / Var-v § 1.2.6.5.a tataḥ paścāt* śayanāsanagrāhakena bhikṣuṇā tāḍakaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276206 (0.026):
Var-v § 1.2.1 bhagavān āha ... / Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641745 (0.063):
431.019. sa bhikṣūṇāmupānahānmūlācca proñchitumāradhaḥ/ / 431.019. tasya te bhikṣavo nānuprayacchanti/ / 431.019. bhagavānāha anuprayacchata, karmāpanayo 'sya kartavya iti/
ārocayitavyaḥ. na kenacid bhikṣuṇā sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ vinā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223929 (0.0):
sma / tasmāt tarhi bhikṣavo na vinā pratyāstaraṇena sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23027686 (0.0):
Vin_3.62 / na vaṣ kenacit sāṃghikaṃ śayanāsanam vinā pratyāstaraṇena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224073 (0.027):
kalpapratyāstaraṇena sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ paribhoktavyam* / paribhuṃkte /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224196 (0.052):
prajñāpayiṣyāmi / kuṣṭharogābhibhūtena bhikṣuṇā sāṃghikam śayanāsanaṃ / layanaṃ ca na paribhoktavyam* / prāsādādiṣu yathāparikīrtiteṣu sthāneṣu
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223981 (0.061):
pravrajita āsīt* / tatrānena sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ kalpapratyāstaraṇena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224050 (0.061):
samyaksaṃbuddhasya pravacane bhikṣur āsīt* / tatrānena sāṃghikaṃ / śayanāsanaṃ kalpapratyāstaraṇena pūrvavad yāvat paṃca janmaśatāni
pratyāstaraṇena paribhoktavyaṃ (75v = GBM 733) na kalpapratyāstaraṇena na
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23027690 (0.026):
Vin_3.62 / na vaṣ kenacit sāṃghikaṃ śayanāsanam vinā pratyāstaraṇena / paribhoktavyaṃ na kalpapratyāstaraṇena na malapratyāstaraṇeneti vedayeta /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223927 (0.036):
sma / tasmāt tarhi bhikṣavo na vinā pratyāstaraṇena sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ / paribhoktavyam aśucimrakṣitaṃ śayanāsanaṃ ca / tatkṣaṇād eva śocayitavyam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224071 (0.060):
kalpapratyāstaraṇena sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ paribhoktavyam* / paribhuṃkte /
plotikena ghanena vā ekapuṭena pailoṭikena vā dvipuṭena. yāvat sāṃghikaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224085 (0.035):
sātisāraḥ / api tu dvābhyāṃ pratyāstaraṇābhyāṃ paribhoktavyaṃ ghanena vā / ekapuṭena / pailottikena vā dvipuṭena /
śayanāsanaṃ aparibhogena paribhuṃjīta, tasya saṃgha uttare
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5504986 (0.041):
navakena tvabhyavakāśaka ityevaṃ yathāvṛddhikayā sāṃghikaṃ / śayanāsanamuddeṣṭavyaṃ | kiṃ punaḥ sarvakālamebetyāha | antarvarṣāsu no
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5501637 (0.046):
anādheyamityādi | sāṃghikaṃ yacchayanāsanaṃ tadanādheyaṃ, pratibandhatvena
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23030694 (0.049):
Vin_6.270 / na sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ paribhuñjīt* / / Vin_6.271 / āvyāmā[48a3]ntāc caityaṃ pariharet /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864305 (0.057):
evaṃ ca nāma tvaṃ sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ aniḥsaritvā cārikāṃ prakaramasi |
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276389 (0.059):
saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. tat saṃgha evaṃnāmānaṃ / śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmanyeta. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224073 (0.062):
kalpapratyāstaraṇena sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ paribhoktavyam* / paribhuṃkte / / sātisāraḥ / api tu dvābhyāṃ pratyāstaraṇābhyāṃ paribhoktavyaṃ ghanena vā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864322 (0.064):
yā puna bhikṣuṇī sāṃghikaṃ śayanāsanam aniḥsaritvā cārikāṃ prakrāmeya
upaparīkṣitavyaṃ maṃsyate. / Var-v § 1.6.2 śayanāsanagrāhakeṇa bhikṣuṇā anvardhamāsaṃ śayanāsanaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276495 (0.026):
utpādayiṣyati. yo vo antavarṣe raṇam utpādayiṣyati tasya saṃgha uttare / upaparīkṣitavyaṃ maṃsyate. / Var-v § 1.2.6.4 tataḥ paścāt* śayanāsanagrāhakeṇa bhikṣuṇā śalākāś
pratyavekṣitavyaṃ yadi tāvad vṛddhaṃ paśyaty aparibhogena śayanāsanaṃ
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23009212 (0.061):
Vin_1.518 / gamiko diksārthāvāsaśayanāsanaṃ sahāyakāBś ca glānyena / pahāyitvena tolayitvā prakrāmet* /
paribhuṃjānaṃ, saṃghena ārocayitvā ākṣeptavyaṃ. āhosvin navakam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276346 (0.060):
saṃghasya vārśikaṃ śayanāsanaṃ grāhayituṃ. / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864266 (0.064):
sāṃghikaṃ śayanāsanaṃ nirundhiya cārikāṃ prakramīyati | na śayanāsanam
ācāryopādhyāyānām ārocayitvā ākṣeptavyaṃ. / Var-v § 1.7.1 tataḥ paścāt sāmagryām ārocayitavyaṃ. amukena gocaragrāmeṇa
śvaḥ saṃgho varṣā upagamiṣyatīti. / Var-v § 1.7.2 tataḥ paścād bhikṣubhir āvāsaṃ gocaraṃ cāvalokayitvā channe
praviśya varṣā upagantavyaṃ. / Var-v § 1.7.2.a katham āvāso 'valokayitavyaḥ. kiṃ nu bhaviṣyanti me 'smin
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276869 (0.047):
Var-v § 1.7.2.b kathaṃ gocaro 'valokayitavyaḥ. kiṃ nu bhaviṣyanti me 'smiṃ
sthāne vijñāḥ sabrahmacāriṇo ye 'nutpannaṃ duḥkhaṃ daurmanasyaṃ
notpādayiṣyanti utpannaṃ ca kṣipram eva prativinodayiṣyanti, ye
cānutpannaṃ sukhaṃ saumanasyam utpādayiṣyanti utpannaṃ ca sādhu ca suṣṭhu
cānurakṣitavyaṃ (MSV IV.136) maṃsyante / glānasya vā glānopasthāyakaḥ,
evam āvāso 'valokayitavyaḥ. / Var-v § 1.7.2.b kathaṃ gocaro 'valokayitavyaḥ. kiṃ nu bhaviṣyanti me 'smiṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276833 (0.047):
Var-v § 1.7.2.a katham āvāso 'valokayitavyaḥ. kiṃ nu bhaviṣyanti me 'smin
grāmopavicāragrāme piṇḍakasya dātāro glānasya vā + + + bhaiṣajyasya ca
dātāra iti, evaṃ gocaro 'valokayitavyaḥ. / Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764730 (0.056):
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte / utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya parivāso yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730536 (0.060):
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731196 (0.008):
saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734267 (0.008):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735512 (0.008):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765803 (0.018):
purastāt pratinisraṣṭavyaḥ / evaṃ ca punaḥ pratinisraṣṭavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490123 (0.018):
mallaputreṇa ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā añjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vedanīyam: śrṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ahaṃ dravyo
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490677 (0.020):
bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho mayā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492253 (0.020):
saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā / sāmīcīṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492690 (0.020):
pakṣam upasaṃkramyaikāṃśam uttarāsaṅgam kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: teṣām asmākam āyuṣmanta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730542 (0.025):
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736593 (0.025):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam Ś
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517695 (0.025):
sarvasaṅghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite anuparigaṇikayā vā samīcīṃ trīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764733 (0.029):
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte / utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya parivāso yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765891 (0.031):
purastāt parivāsaḥ samādātavyaḥ / evam ca punaḥ samādātavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300106 (0.031):
avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā utkuṇḍakena (Poṣ-v 360) sthitvā / añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ |
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734787 (0.039):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* / / Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517981 (0.041):
anuprayacchati tena tasya samīcīṃ kṛtvā purata utkuṭukena niṣadyāṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194570 (0.041):
upānahāv avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvotkuṭukena niṣadyāñjaliṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733899 (0.053):
sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena / sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya parivāsaṃ yācitavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336863 (0.061):
sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād
samanvāhara āyuṣmaṃ. adya saṃghasya varṣopanyakāṣāḍhī + + + + + + + + + +
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300109 (0.013):
añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ | / samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya poṣadhaḥ pāṃcadaśikaḥ mamāpy evaṃnāmo
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194578 (0.013):
praṇamyedaṃ syād vacanīyam. samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya pravāraṇā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765803 (0.026):
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* / / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca saṃghāvaśeṣām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765891 (0.026):
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* / / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517982 (0.058):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ
so 'ham evaṃnāmā asminn āvāse antaḥsīme pūrvikāṃ traimāsīṃ varṣā
upagacchāmi amukena vaiyyāpṛtyakareṇa amukena gocaragrāmeṇa yāvad
evāsyāvāsasya khaṇḍaphuṭtapratisaṃskaraṇārthaṃ. iha me varṣā iha me
varṣāvāsaḥ. evaṃ dvir api, evaṃ trir api. / Var-v § 1.8 bhikṣavaḥ varṣā upagantavyā: na ca punar varṣoṣitena bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277016 (0.046):
saṃlakṣayanti / uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277192 (0.046):
utpannāḥ. uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276202 (0.062):
jānate kathaṃ varṣā upagantavyam iti. / Var-v § 1.2.1 bhagavān āha ... / Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ.
bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ . // saced gacchati na tatra vastavyaṃ.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325831 (1.192):
na varcaskuṭiṃ na dhūmāgāraṃ praveṣṭavyaṃ nābhyavakāśe sthātavyaṃ na / bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ saced gacchati na tasyāṃ vastavyaṃ (Matsumura 204)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277020 (0.018):
saṃlakṣayanti / uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ / gantavyaṃ. saced gacchati na tatra vastavyam iti. te na gatāḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277197 (0.045):
utpannāḥ. uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ. / saced gacchati na tatra vastavyam iti. vayaṃ na gatāḥ. etat prakaraṇaṃ
Var-v § 1.8.1.a uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣoṣitena bahiḥsīmāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277018 (0.046):
saṃlakṣayanti / uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277192 (0.046):
utpannāḥ. uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ.
gantavyam*. saced gacchati na tatra vastavyam iti / / Var-v § 1.8.1.b hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ prativasati. tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325833 (0.0):
na varcaskuṭiṃ na dhūmāgāraṃ praveṣṭavyaṃ nābhyavakāśe sthātavyaṃ na / bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ saced gacchati na tasyāṃ vastavyaṃ (Matsumura 204)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277139 (0.0):
vā stha klāntāḥ piṇḍakena. tatra hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277022 (0.017):
saṃlakṣayanti / uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ / gantavyaṃ. saced gacchati na tatra vastavyam iti. te na gatāḥ.
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765426 (0.059):
na cānenābhikṣukaṃ vihāraṃ gantavyam* / saced gacchati na tatra vastavyam*
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277141 (0.0):
vā stha klāntāḥ piṇḍakena. tatra hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ / prativasati. tasya gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ ātmano veṣṭanaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277278 (0.024):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277285 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277318 (0.0):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277351 (0.0):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277389 (0.0):
tasminn eva vihāre dhruvabhikṣāṃ prajñapayitukāmo bhavaty anukūlayajñaṃ. / tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277680 (0.0):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277502 (0.022):
vistareṇoddiṣṭaṃ bhavati pravṛttaṃ ca. tena tatra prabhūto vastralābha / āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277037 (0.024):
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195531 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaḥ dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195545 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195580 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābha āmiṣalābho dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195594 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadaiḥ prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277148 (0.042):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante iti. / bhikṣavaḥ pṛcchitum ārabdhāḥ. kiyad dūre hastibālagrāmakaḥ. sātirekais
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277182 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyanta iti. tair asmābhiḥ pṛṣṭaḥ. kiyad dūre / hastibālagrāmakaḥ. sātirekais tribhir yojanaiḥ. teṣām asmākaṃ buddhir
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.036):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277357 (0.036):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.036):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277171 (0.040):
te kathayanty. āyuṣmanto 'smākam api tena gṛhapatinā dūto 'nupreṣita. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyanta iti. tair asmābhiḥ pṛṣṭaḥ. kiyad dūre
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.041):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.041):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
tribhir yojanaiḥ śakṣyāmo vayam adyaiva gatvā āgantuṃ na śakṣyāmaḥ. te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277182 (0.057):
hastibālagrāmakaḥ. sātirekais tribhir yojanaiḥ. teṣām asmākaṃ buddhir
saṃlakṣayanti / uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277194 (0.0):
utpannāḥ. uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276960 (0.046):
Var-v § 1.8.1.a uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣoṣitena bahiḥsīmāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276944 (0.046):
Var-v § 1.8 bhikṣavaḥ varṣā upagantavyā: na ca punar varṣoṣitena bhikṣuṇā / bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ . // saced gacchati na tatra vastavyaṃ.
gantavyaṃ. saced gacchati na tatra vastavyam iti. te na gatāḥ.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325833 (0.017):
na varcaskuṭiṃ na dhūmāgāraṃ praveṣṭavyaṃ nābhyavakāśe sthātavyaṃ na / bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ saced gacchati na tasyāṃ vastavyaṃ (Matsumura 204)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276964 (0.017):
Var-v § 1.8.1.a uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣoṣitena bahiḥsīmāṃ / gantavyam*. saced gacchati na tatra vastavyam iti /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276947 (0.018):
Var-v § 1.8 bhikṣavaḥ varṣā upagantavyā: na ca punar varṣoṣitena bhikṣuṇā / bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ . // saced gacchati na tatra vastavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277200 (0.049):
utpannāḥ. uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ. / saced gacchati na tatra vastavyam iti. vayaṃ na gatāḥ. etat prakaraṇaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765426 (0.055):
na cānenābhikṣukaṃ vihāraṃ gantavyam* / saced gacchati na tatra vastavyam*
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto
vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ. / Var-v § 1.8.1.c te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324941 (0.0):
varṣopagatās trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486762 (0.005):
śāstuḥ śāsanena; atha sambahulā bhikṣavo janapade varṣoṣitās trayāṇāṃ / māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarā samādāya pātracīvaraṃ yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474504 (0.005):
samuttejya saṃpraharṣya utthāyāsanāt prakrāntaḥ / atha saṃbahulā bhikṣavas / trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885473 (0.005):
grāmanagaranigamarāṣṭrarājadhānīṣu varṣām upagatās te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ / māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524223 (0.005):
grāmanagaranigamarāṣṭrarājadhānīṣu varṣāmupagatāḥ, te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ / māsānāmatyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaram yenāyuṣmān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664420 (0.009):
atha bhagavāṃs trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvaro
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719599 (0.009):
vāsavagrāmake varṣā uṣitaḥ / trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt / kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663330 (0.009):
tato bhagavān rājño bimbisārasyānugrahārthaṃ trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ / māsānām atyayāt kṛtacīvaro niṣṭḥitacīvaraḥ samādāya pātracīvaram
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195531 (0.022):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaḥ dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195545 (0.022):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195580 (0.022):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābha āmiṣalābho dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195594 (0.022):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadaiḥ prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277316 (0.024):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277349 (0.024):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277680 (0.024):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276982 (0.024):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277281 (0.024):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277387 (0.024):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656241 (0.032):
479.010. āyuṣmānapi rudrāyaṇastrayāṇāṃ māsānāmatyayātkṛtacīvaro / niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaram yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277148 (0.040):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474508 (0.0):
trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885477 (0.0):
māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524227 (0.0):
māsānāmatyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaram yenāyuṣmān
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719608 (0.0):
vāsavagrāmake varṣā uṣitaḥ / trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt / kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324944 (0.0):
varṣopagatās trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā / niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732569 (0.0):
tvayā punar āgatyāham eva kṣamayitavya iti / tasya vacanam avacanīkṛtya / samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrānto 'nupūrveṇa
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491584 (0.0):
vaiśalakān licchavīn samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491670 (0.0):
bhikṣor adūṣiṇo 'napakāriṇo balād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam iti; te / samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrāntāḥ; tair
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486770 (0.004):
māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarā samādāya pātracīvaraṃ yena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655232 (0.007):
śayanāsanaṃ pratiśamayya, samādāya pātracīvaraṃ, yena śrāvastī tena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656246 (0.009):
479.010. āyuṣmānapi rudrāyaṇastrayāṇāṃ māsānāmatyayātkṛtacīvaro / niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaram yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010021 (0.020):
vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarau niṣṭhitacīvarau samādāya / pātracīvaraṃ yena rājagṛhaṃ tena cārikāṃ prakrāntau; anupūrveṇa cārikāṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719942 (0.022):
sarvadā prakramitavyam iti / sa samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī yena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664424 (0.024):
atha bhagavāṃs trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvaro / niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ mahatā parivāreṇa śrāvastyabhimukho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674827 (0.024):
atha bhagavāṃs traimāsyātyayāt kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ samādāya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326444 (0.031):
āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222916 (0.032):
upasaṃpāditaḥ / pravrājyopasaṃpādya yathābhiramyaṃ rājagṛhe vihṛtya yena / śrāvastī tena cārikāṃ prakrāntaḥ / anupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīm
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977582 (0.032):
yathābhiramya rājagṛhe vihṛtya yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrāntaḥ; / anupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ; śrāvastyāṃ viharati
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335965 (0.033):
eva ṛddhyā upari vihāyasā prakrānto yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrānto / 'nupūrveṇa śrāvastīm anuprāptaḥ / śrāvastyāṃ viharati jetavane
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670210 (0.039):
varṣamupagataḥ / traimāsyātyayena kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ sa / pātracīvaramādāya bhikṣusaṃghena sārdhaṃ
prakrāntāḥ. anupūrveṇa cārikāṃ carantaḥ śrāvastīm anuprāptāḥ. te
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486775 (0.0):
māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarā samādāya pātracīvaraṃ yena / śrāvastīṃ tena cārikāṃ prakrāntāḥ; anupūrveṇa cārikāṃ carantaḥ śrāvastīm
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22222918 (0.008):
upasaṃpāditaḥ / pravrājyopasaṃpādya yathābhiramyaṃ rājagṛhe vihṛtya yena / śrāvastī tena cārikāṃ prakrāntaḥ / anupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīm
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719610 (0.008):
kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena / cārikāṃ prakrānto 'nupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīṃ anuprāptaḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719942 (0.008):
sarvadā prakramitavyam iti / sa samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī yena / cārikāṃ prakrānto 'nupūrveṇa cārikāṃ (MSV II 202) caran śrāvastīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732571 (0.008):
samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrānto 'nupūrveṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977584 (0.008):
yathābhiramya rājagṛhe vihṛtya yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrāntaḥ; / anupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ; śrāvastyāṃ viharati
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719763 (0.019):
samādāya pātracīvaraṃ yena vāsavagrāmakas tena cārikāṃ prakrāntāḥ / / anupūrveṇa cārikāṃ caranto vāsavagrāmakam anuprāptāḥ / te senāṃjayena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223742 (0.024):
atha bhagavān yathābhiramya śrāvastyāṃ viharati / yena vaiśālī tena / cārikāṃ prakrāntaḥ / anupūrveṇa cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāptaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977220 (0.024):
yathābhiramyaṃ kapilavastuni vihṛtya yena rājagṛhaṃ tena cārikāṃ / prakrāntaḥ; anupūrveṇa cārikāṃ caran rājagṛham anuprāptaḥ; rājagṛhe
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009653 (0.024):
śrāvastyāṃ vihṛtya yena rājagṛhaṃ tena cārikāṃ prakrāntaḥ; anupūrveṇa / cārikāṃ caran rājagṛham anuprāptaḥ iti (SBV II 204)
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335965 (0.028):
eva ṛddhyā upari vihāyasā prakrānto yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrānto / 'nupūrveṇa śrāvastīm anuprāptaḥ / śrāvastyāṃ viharati jetavane
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010022 (0.031):
pātracīvaraṃ yena rājagṛhaṃ tena cārikāṃ prakrāntau; anupūrveṇa cārikāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491584 (0.032):
vaiśalakān licchavīn samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ / prakrāntaḥ; anupūrveṇa caran śrāvastīm anuprāptaḥ; sa bhikṣubhir dṛṣṭaḥ;
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324960 (0.035):
klāmyantaḥ svedaparyākulīkṛtaśarīrā yena śrāvastīṃ tena cārikāṃ carantaḥ / śrāvastīm anuprāptāḥ atha saṃbahulā bhikṣavaḥ pātracīvaraṃ pratiśamayya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626071 (0.054):
ādāya yena vārāṇasī kāśīnāṃ nagaraṃ tena cārikāṃ prakrāntaḥ | anupūrveṇa / cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāpto vārāṇasyāṃ viharati ṛṣipatane mṛgadāve |
bhikṣubhir dūrata eva dṛṣṭvābhihitāḥ. (76r = GBM 734) svāgataṃsvāgatam
āyuṣmantaḥ. viśrāmitāḥ uktāḥ. kuto yūyam āyuṣmantaḥ etarhy āgacchata,
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324993 (0.027):
pratisaṃmodanayā pratisaṃmodante / kuto yūyaṃ bhikṣava etarhy āgacchata : / kutra vā stha varṣā uṣitā iti pratisaṃmodate bhagavān āgantukān bhikṣūn
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486805 (0.027):
āgantukān bhikṣūn anayā pratisaṃmodanayā pratisaṃmodate, kuto yūyaṃ / bhikṣava etarhy āgacchata kutra vā varṣoṣitāḥ; pratisaṃmodate bata
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325011 (0.047):
anayā pratisaṃmodanayā sukhaṃ sparśaṃ varṣā nayā kuto yūyaṃ bhikṣava / etarhy āgacchatha kutra vā stha varṣā uṣitāḥ te kathayaṃti sāketād vayaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486817 (0.053):
bhagavān saṃbahulān bhikṣūn, kuto yūyaṃ, bhikṣavaḥ etarhy āgacchata, kutra
kutra vā stha varṣā upagatā. hastibālagrāmakād vayam āyuṣmanta etarhy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324995 (0.033):
pratisaṃmodanayā pratisaṃmodante / kuto yūyaṃ bhikṣava etarhy āgacchata : / kutra vā stha varṣā uṣitā iti pratisaṃmodate bhagavān āgantukān bhikṣūn
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325012 (0.055):
anayā pratisaṃmodanayā sukhaṃ sparśaṃ varṣā nayā kuto yūyaṃ bhikṣava / etarhy āgacchatha kutra vā stha varṣā uṣitāḥ te kathayaṃti sāketād vayaṃ
āgacchāma: hastibālagrāmake vā sma varṣā upagatāḥ. kaccid yūyam āyuṣmantaḥ
hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ, na vā stha klāntāḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325036 (0.0):
bhikṣavaḥ sākete sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā na vā stha klāntāḥ piṇḍakena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277129 (0.0):
yathākatham āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā upagatāḥ, na
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277161 (0.0):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam / āyuṣmanto hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ. na vā sma klāntāḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486836 (0.063):
varṣā uṣitāḥ; kaccid yūyaṃ bhikṣavaḥ sukhasparśaṃ janapade varṣā uṣitā na
piṇḍakena. tathyaṃ vayam āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325037 (0.0):
bhikṣavaḥ sākete sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā na vā stha klāntāḥ piṇḍakena / tathyaṃ vayaṃ bhadanta (Matsumura 189) sāketa sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277156 (1.192):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam / āyuṣmanto hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ. na vā sma klāntāḥ
upagatā, na vā sma klāntāḥ piṇḍakena. / yathākatham āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā upagatāḥ, na
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277101 (0.0):
āgacchāma: hastibālagrāmake vā sma varṣā upagatāḥ. kaccid yūyam āyuṣmantaḥ / hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ, na vā stha klāntāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277158 (0.0):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam / āyuṣmanto hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ. na vā sma klāntāḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325033 (0.053):
bhikṣavaḥ sākete sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā na vā stha klāntāḥ piṇḍakena
vā stha klāntāḥ piṇḍakena. tatra hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276973 (0.0):
Var-v § 1.8.1.b hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ prativasati. tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325034 (0.051):
bhikṣavaḥ sākete sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā na vā stha klāntāḥ piṇḍakena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277102 (0.051):
hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ, na vā stha klāntāḥ / piṇḍakena. tathyaṃ vayam āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā
prativasati. tasya gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ ātmano veṣṭanaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276976 (0.0):
Var-v § 1.8.1.b hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ prativasati. tasya / gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277316 (0.024):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277349 (0.024):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277680 (0.024):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195546 (0.036):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195595 (0.036):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadaiḥ prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277037 (0.040):
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195531 (0.040):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaḥ dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195580 (0.040):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābha āmiṣalābho dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276982 (0.042):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277281 (0.042):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277387 (0.042):
tasminn eva vihāre dhruvabhikṣāṃ prajñapayitukāmo bhavaty anukūlayajñaṃ. / tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
āyuṣmanto hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ. na vā sma klāntāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277102 (0.0):
āgacchāma: hastibālagrāmake vā sma varṣā upagatāḥ. kaccid yūyam āyuṣmantaḥ / hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ, na vā stha klāntāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277126 (0.0):
yathākatham āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā upagatāḥ, na
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277111 (1.192):
piṇḍakena. tathyaṃ vayam āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325034 (0.048):
bhikṣavaḥ sākete sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā na vā stha klāntāḥ piṇḍakena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486836 (0.063):
varṣā uṣitāḥ; kaccid yūyaṃ bhikṣavaḥ sukhasparśaṃ janapade varṣā uṣitā na
piṇḍakena. / te kathayanty. āyuṣmanto 'smākam api tena gṛhapatinā dūto 'nupreṣita.
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyanta iti. tair asmābhiḥ pṛṣṭaḥ. kiyad dūre
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276989 (0.040):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante iti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277288 (0.062):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277508 (0.062):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
hastibālagrāmakaḥ. sātirekais tribhir yojanaiḥ. teṣām asmākaṃ buddhir
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277001 (0.0):
bhikṣavaḥ pṛcchitum ārabdhāḥ. kiyad dūre hastibālagrāmakaḥ. sātirekais
utpannāḥ. uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277019 (0.0):
saṃlakṣayanti / uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276958 (0.046):
Var-v § 1.8.1.a uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣoṣitena bahiḥsīmāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276943 (0.046):
Var-v § 1.8 bhikṣavaḥ varṣā upagantavyā: na ca punar varṣoṣitena bhikṣuṇā / bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ . // saced gacchati na tatra vastavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279850 (0.057):
śayanāsanaṃ pratigṛhṇāti. varṣā upagamya saptāham anadhiṣṭhāya bahiḥsīmāṃ / gacchati karaṇīyena. tasya tasminn āvāse pūrvikāṃ traimāsīṃ na prajñāyate,
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279883 (0.057):
śayanāsanaṃ pratigṛhṇāti. varṣā upagamya saptāham anadhiṣṭhāya bahiḥsīmāṃ / gacchati karaṇīyena. tasya tasminn āvāse pūrvikāṃ traimāsīṃ na prajñāyate.
saced gacchati na tatra vastavyam iti. vayaṃ na gatāḥ. etat prakaraṇaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276948 (0.045):
bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ . // saced gacchati na tatra vastavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277024 (0.049):
gantavyaṃ. saced gacchati na tatra vastavyam iti. te na gatāḥ. / tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279850 (0.062):
śayanāsanaṃ pratigṛhṇāti. varṣā upagamya saptāham anadhiṣṭhāya bahiḥsīmāṃ / gacchati karaṇīyena. tasya tasminn āvāse pūrvikāṃ traimāsīṃ na prajñāyate,
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279883 (0.062):
śayanāsanaṃ pratigṛhṇāti. varṣā upagamya saptāham anadhiṣṭhāya bahiḥsīmāṃ / gacchati karaṇīyena. tasya tasminn āvāse pūrvikāṃ traimāsīṃ na prajñāyate.
bhikṣavo bhagavata ārocayanti. / Var-v § 1.8.1.d bhagavān saṃlakṣayaty. ākāṃkṣanti bata me śrāvakāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733639 (0.025):
pratiniḥsṛjāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / (295r1 = GBM 902) osārayata yūyaṃ bhikṣavaḥ ariṣṭaṃ bhikṣum
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439616 (0.025):
kathayati vyavaropitāḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata (52v = GBM / 6.705) ārocayanti | bhagavān āha || arhadghātako 'yaṃ bhikṣavaḥ pudgalo
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806707 (0.026):
yāvad apare 'pi bhaṅgibhagnakā bhikṣavaḥ śrāvastīm āgatāḥ; etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: bhaṅgibhagnakān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.028):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.028):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.028):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.028):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.028):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.028):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.028):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.028):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.028):
ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.028):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765713 (0.028):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.028):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (0.028):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (0.028):
Poṣ-v 6.4. te layane vāhayanti | dhyāyināṃ kaṇṭakaśabdena cittaikāgryaṃ na / labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (0.028):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297344 (0.028):
te tatra na māpayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane uddeṣṭavyaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.028):
pratyupasthitaḥ, yūyaṃ sarvalokasādhāraṇam pānīyaṃ vārayatha iti; etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
vastralābham āmiṣalābhañ ca. yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ sukhasparśavihārārthaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325094 (0.023):
svedaparyākulīkṛtaśarīrā janapadacārikāṃ caranto yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ / sparśavihārārthaṃ dātrīṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ bhikṣūṇāṃ kaṭhinam
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27451609 (0.055):
vaḍa : saraḍa : cappuṣa : śaraṅgulī / phāṣaṃ sukhasparśavihāratāyai: SHT 176, fol. 20v3 21r2 reads
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467550 (0.062):
samagrībhūtaḥ samuddharatu tat sukhasparśavihārāya) saṃvartate ||
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23918934 (0.062):
yātrābalasukhānavadya (-tā-) sukhasparśavihāra(-te-)' tyakhyat / gṛhapate,
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27451619 (0.062):
phāṣasukhasparśavihāratāyāṃ paripālayaṃti pathagatenāpi utpathagatenāpi
datṝṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ saptāham anujānīyāṃ. tasmād anujānāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325098 (0.062):
sparśavihārārthaṃ dātrīṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ bhikṣūṇāṃ kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325176 (0.062):
bhikṣūṇāṃ sparśavihārārthaṃ dātrīṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12754853 (0.064):
navāhaṃ vātha saptāhaṃ pañcāhamatha vā tṣaham /
saptāham adhiṣṭhāya gantavyaṃ karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2 uktaṃ bhagavatā saptāham adhiṣṭhāya gantavyaṃ karaṇīyeneti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277362 (0.062):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277913 (0.062):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277568 (0.064):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277624 (0.064):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277747 (0.064):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277839 (0.064):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277538 (0.064):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277945 (0.064):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
bhikṣavo na jānate kasya karaṇīyaṃ. etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733849 (0.017):
kiṃ mayā karaṇīyam ity / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734221 (0.017):
'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannāṃ / kiṃ mayā karaṇīyam ity / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / dadata
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734742 (0.017):
pratyantarāpattiṃ antarāpattipratirūpāṃ praticchannāṃ / kiṃ mayā karaṇīyam / ity / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735444 (0.017):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ / kiṃ mayā karaṇīyam iti Ś etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha Ś dadata yūyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736524 (0.017):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpayaṃ / kiṃ mayā karaṇīyaṃ ity / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / āvarhata
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298362 (0.022):
kuśalapakṣaparihāṇir bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti | / bhagavān āha | khuḍḍalikā sīmā baddhavyā | saṃmantavyo maṇḍalaka |
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765620 (0.022):
bhikṣūṇām antike parivāsaṃ caranti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā caturṇāṃ pārivāsikānām antikāt
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887240 (0.025):
śaknuvanti pātracīvaram uttolayitvā / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / bhikṣuṇā santaraṇaṃ śikṣitavyam* / ṣaḍvargikā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226250 (0.028):
gṛhapatir avadhyāyitum ārabdhaḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / yaḥ kaścid ādīnavo bhikṣavo 'nimantritāḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501540 (0.030):
sthānam etad vidyate yad anujñāsyati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / tasmāt tarhi bhikṣavo 'nujānāmi / evaṃvidhe
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.031):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296217 (0.031):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228612 (0.031):
mamaiva tena yathāsukhaṃ kṛtam iti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / jīvann evāsau bhikṣavo na dadāti / kutaḥ punar
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.031):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.031):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.031):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.031):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.031):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.031):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.031):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
ārocayanti. / bhagavān āha / upāsakasya karaṇīyena upāsikāyāḥ karaṇīyena bhikṣoḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298362 (0.024):
kuśalapakṣaparihāṇir bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti | / bhagavān āha | khuḍḍalikā sīmā baddhavyā | saṃmantavyo maṇḍalaka |
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765621 (0.025):
bhikṣūṇām antike parivāsaṃ caranti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā caturṇāṃ pārivāsikānām antikāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226250 (0.027):
gṛhapatir avadhyāyitum ārabdhaḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / yaḥ kaścid ādīnavo bhikṣavo 'nimantritāḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887240 (0.031):
śaknuvanti pātracīvaram uttolayitvā / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / bhikṣuṇā santaraṇaṃ śikṣitavyam* / ṣaḍvargikā
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.035):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.035):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466575 (0.035):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466925 (0.035):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.035):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.035):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.035):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.035):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.035):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.035):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.035):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765713 (0.035):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.035):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (0.035):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (0.035):
labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (0.035):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176203 (0.022):
(PrMoSū-LCh)Pāy.67 yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā śikṣamāṇāyā / vā śrāmaṇerakasya vā śrāmaṇerikāyā vā pātraṃ vā cīvaraṃ vā śikyaṃ vā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277953 (0.030):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ / śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ / / Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25368971 (0.030):
Pāy.67 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur bhikṣor vā bhikṣuṇyā vā / śikṣamāṇāyā vā śrāmaṇerasya vā śrāmaṇerikāyā vā pātraṃ vā cīvaraṃ vā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277919 (0.040):
śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277876 (0.048):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.4.1 kiṃ bhikṣuṇyāḥ karaṇīyaṃ. sthāpayitvā praṇidhikarmāṇi .
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277998 (0.049):
saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277961 (0.054):
Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ / śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.060):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.2 kim upāsikāyāḥ karaṇīyaṃ sthāpayitvā gṛhakaḍatram ātmano
Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya / gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277658 (0.015):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.2 kim upāsikāyāḥ karaṇīyaṃ sthāpayitvā gṛhakaḍatram ātmano
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277961 (0.024):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ / śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ / / Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276981 (0.024):
Var-v § 1.8.1.b hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ prativasati. tasya / gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277999 (0.032):
saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyaṃ //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277300 (0.033):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277334 (0.033):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.3 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277369 (0.033):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.4 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277406 (0.033):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277438 (0.033):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.6 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.033):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277545 (0.033):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277576 (0.033):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277604 (0.033):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277632 (0.033):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.12 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277481 (0.049):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277920 (0.053):
śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276987 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.0):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.0):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.0):
tasminn eva vihāre dhruvabhikṣāṃ prajñapayitukāmo bhavaty anukūlayajñaṃ. / tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.0):
vistareṇoddiṣṭaṃ bhavati pravṛttaṃ ca. tena tatra prabhūto vastralābha / āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277686 (0.0):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.006):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.006):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.024):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.024):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.024):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277037 (0.024):
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.029):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.029):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.029):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195531 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaḥ dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195545 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277330 (0.0):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277365 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.0):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277434 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277476 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277515 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277541 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277571 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277627 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277654 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (1.192):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.024):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.024):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.024):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.028):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.028):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276988 (0.036):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante iti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277337 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277372 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277410 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277441 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277522 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277579 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277607 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277634 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277671 (0.043):
Var-v § 1.8.2.3.1 kiṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣuḥ cāturdiśe / bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276985 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277285 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.0):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277392 (0.0):
tasminn eva vihāre dhruvabhikṣāṃ prajñapayitukāmo bhavaty anukūlayajñaṃ. / tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277680 (0.0):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.0):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277505 (0.020):
vistareṇoddiṣṭaṃ bhavati pravṛttaṃ ca. tena tatra prabhūto vastralābha / āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277148 (0.024):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277037 (0.024):
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195531 (0.024):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaḥ dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195545 (0.024):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195580 (0.024):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābha āmiṣalābho dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195594 (0.024):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadaiḥ prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277462 (0.029):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277529 (0.029):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277833 (0.035):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277421 (0.037):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277557 (0.037):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277588 (0.037):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.037):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.0):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.0):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (1.192):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (1.192):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277694 (1.192):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277509 (0.005):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.006):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.006):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.006):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.032):
/ sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.032):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277946 (0.037):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.3 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277302 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277373 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277410 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277576 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277607 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277634 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277678 (0.0):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277313 (0.063):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276984 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277285 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277320 (0.0):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277392 (0.0):
tasminn eva vihāre dhruvabhikṣāṃ prajñapayitukāmo bhavaty anukūlayajñaṃ. / tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277422 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.0):
vistareṇoddiṣṭaṃ bhavati pravṛttaṃ ca. tena tatra prabhūto vastralābha / āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277557 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277589 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.0):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277462 (0.008):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277529 (0.008):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277148 (0.024):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277037 (0.024):
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195531 (0.024):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaḥ dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277291 (0.0):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277509 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277326 (0.005):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277398 (0.005):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.006):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.006):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.024):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.024):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.024):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276989 (0.036):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante iti.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.040):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195688 (0.040):
vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhakāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. / nirgacchantv āryāḥ. vayam atra vatsyāmaḥ. (GBM 6.724.1; MSV IV 119.1-3).
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278745 (0.040):
chagalikāṃ vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhanāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayanti / nirgacchantv āryāḥ, vayam atra vatsyāmaḥ. tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277690 (0.048):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277297 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277332 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277406 (0.0):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277437 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277479 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277517 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277543 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277573 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277603 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277629 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277913 (1.788):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (0.045):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.047):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.4 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277302 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277338 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.3 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277410 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277441 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.6 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277578 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277607 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277634 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.12 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
tasminn eva vihāre dhruvabhikṣāṃ prajñapayitukāmo bhavaty anukūlayajñaṃ.
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276984 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277284 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277319 (0.0):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277352 (0.0):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277503 (0.0):
vistareṇoddiṣṭaṃ bhavati pravṛttaṃ ca. tena tatra prabhūto vastralābha / āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277680 (0.0):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277037 (0.024):
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195531 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaḥ dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195545 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195580 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadair ārāmam āgacchati. rājñā saṃghasya prabhūto / vastralābha āmiṣalābho dattaḥ. devībhir api kumārair amātyair
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195594 (0.032):
bhaṭabalāgrair nigamajānapadaiḥ prabhūto vastralābha āmiṣalābho dattaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277148 (0.042):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277291 (0.0):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277326 (0.0):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.0):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.0):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277691 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277359 (0.005):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277509 (0.005):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.006):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.006):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.006):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.008):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.008):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.008):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.008):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.008):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.016):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.040):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195688 (0.040):
vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhakāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. / nirgacchantv āryāḥ. vayam atra vatsyāmaḥ. (GBM 6.724.1; MSV IV 119.1-3).
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277297 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277332 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277367 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277437 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277479 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277517 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277543 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277573 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277603 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277629 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (1.192):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (0.045):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.047):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.053):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277303 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277338 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.3 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277373 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.4 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277441 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.6 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277578 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277607 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277634 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.12 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277355 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277558 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277645 (0.0):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277907 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277393 (0.008):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.008):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277530 (0.008):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.008):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277286 (0.024):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277833 (0.025):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277979 (0.032):
aṣṭādaśavarṣā. sā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati / āgacchantv āryā dve varṣe
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277321 (0.032):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277297 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277332 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277367 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277404 (0.0):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277476 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277543 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277573 (0.0):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277602 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277629 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277656 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.019):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277517 (0.021):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.027):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.032):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (0.045):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.053):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279701 (0.053):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.6 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277302 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277337 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277372 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277409 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277548 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277578 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277607 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277634 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
tasminn eva stūpe yaṣṭyāropaṇaṃ chatrāropaṇaṃ dhvajāropaṇaṃ patākāropaṇam*
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277587 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277420 (0.009):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277719 (0.050):
stūpaṃ. alaṃsekaṃ candanasekaṃ yaṣṭyāropaṇaṃ dhvajāropaṇaṃ sūtranikāyānām
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21066862 (0.051):
atha tatra dhvaja patākādy āropaṇam / tato dhvaja patākādi vinyasya hari mandire |
dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.0):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.0):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (1.192):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.006):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.006):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.006):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.006):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.006):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.006):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.008):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.008):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.008):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.008):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.008):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.016):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.040):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195688 (0.040):
vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhakāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. / nirgacchantv āryāḥ. vayam atra vatsyāmaḥ. (GBM 6.724.1; MSV IV 119.1-3).
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277296 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277331 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277366 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277435 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277542 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277572 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277628 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277655 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.051):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.051):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277301 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277371 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277408 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277576 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277606 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277633 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277336 (0.003):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277656 (0.029):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
karaṇīyaṃ caturṇāṃ sūtranikāyānāṃ anyatamānyatamaṃ sūtranikāyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277725 (0.0):
stūpaṃ. alaṃsekaṃ candanasekaṃ yaṣṭyāropaṇaṃ dhvajāropaṇaṃ sūtranikāyānām / anyatamānyatamaṃ sūtranikāyaṃ kaukṛtyaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ
vistareṇoddiṣṭaṃ bhavati pravṛttaṃ ca. tena tatra prabhūto vastralābha
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.0):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.0):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.006):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.006):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.006):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.007):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276984 (0.022):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277680 (0.022):
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.024):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277833 (0.025):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277295 (0.0):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277330 (0.0):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277365 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.0):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277434 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277476 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277541 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277571 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277627 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277654 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (1.192):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.024):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.024):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.024):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.028):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.028):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276988 (0.036):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante iti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277301 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277335 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277371 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277408 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277548 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277576 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277606 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277633 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.0):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.0):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (1.192):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277560 (0.005):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.006):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.006):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.006):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.006):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.006):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.008):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277737 (0.008):
anyatamānyatamaṃ sūtranikāyaṃ kaukṛtyaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.008):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.008):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.008):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.016):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.040):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195688 (0.040):
vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhakāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. / nirgacchantv āryāḥ. vayam atra vatsyāmaḥ. (GBM 6.724.1; MSV IV 119.1-3).
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277328 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.0):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.0):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277946 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (1.192):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277840 (1.192):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277560 (0.038):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277694 (0.045):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277797 (0.045):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277870 (0.045):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.047):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277473 (0.051):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.053):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279701 (0.053):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277301 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277335 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277371 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277408 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277522 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277576 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277606 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277633 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.0):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277734 (0.0):
anyatamānyatamaṃ sūtranikāyaṃ kaukṛtyaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277742 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.006):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.006):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.006):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.006):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.008):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.024):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277833 (0.025):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.040):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277532 (0.005):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.030):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.030):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.030):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.030):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.030):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.035):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.035):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.035):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277744 (0.037):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660336 (0.054):
'bhaviṣyaditi/ / 492.011. yadi tasya pāpakaṃ dṛṣṭigatamutpannamabhaviṣyat, kātyāyano 'pi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.060):
/ sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.060):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.060):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277297 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277332 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277367 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277404 (0.0):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277436 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277476 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277543 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277602 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277629 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277656 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (1.192):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (1.192):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277517 (0.021):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.047):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.053):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279701 (0.053):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277303 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277336 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277371 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277408 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277608 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277633 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277422 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277462 (0.0):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277557 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.0):
Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya / saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277392 (0.008):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277529 (0.008):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.008):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277833 (0.025):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277285 (0.029):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277320 (0.037):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.0):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277795 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv / āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.006):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.006):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.006):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.006):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.024):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.024):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.024):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.040):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195688 (0.040):
vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhakāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. / nirgacchantv āryāḥ. vayam atra vatsyāmaḥ. (GBM 6.724.1; MSV IV 119.1-3).
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278745 (0.040):
chagalikāṃ vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhanāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayanti / nirgacchantv āryāḥ, vayam atra vatsyāmaḥ. tatra
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277297 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277332 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277367 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277406 (0.0):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277437 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277479 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277517 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277543 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277573 (0.0):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277629 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.0):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.028):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.031):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (0.045):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.053):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277301 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277335 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.3 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277371 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.4 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277408 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.6 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277580 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277633 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.12 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.0):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.0):
Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha / upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.006):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.006):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.006):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.006):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.008):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.024):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277833 (0.025):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277581 (0.028):
Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha / upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.040):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277907 (0.019):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277287 (0.028):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277356 (0.028):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277507 (0.028):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277559 (0.028):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277590 (0.028):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277322 (0.032):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277394 (0.032):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.032):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277530 (0.032):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.047):
/ sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.047):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277940 (0.047):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277567 (0.048):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.054):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195654 (0.057):
kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. nirgacchantv āryāḥ. vayam atra
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195688 (0.057):
vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhakāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayanti. / nirgacchantv āryāḥ. vayam atra vatsyāmaḥ. (GBM 6.724.1; MSV IV 119.1-3).
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278745 (0.057):
chagalikāṃ vā rudhirāṃgakāni rudhiravilekhanāni kṛtvā bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayanti / nirgacchantv āryāḥ, vayam atra vatsyāmaḥ. tatra
saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277300 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277334 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277370 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277407 (0.0):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277438 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277480 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277521 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277576 (0.0):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277606 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277657 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (1.192):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (1.192):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.038):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.047):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.053):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Var-v § 1.8.2.1.12 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya / ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277302 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277335 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.3 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277371 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.4 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277408 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. / idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.6 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277482 (0.0):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.7 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277522 (0.0):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277547 (0.0):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277576 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam / upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277607 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.028):
Var-v § 1.8.2.3.8 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣur / ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.032):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277421 (0.032):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277505 (0.032):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277557 (0.032):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277588 (0.032):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.032):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.032):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277905 (0.032):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.032):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277328 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.0):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.0):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277907 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.0):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277286 (0.024):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277355 (0.024):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.024):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277558 (0.024):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277589 (0.024):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.024):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277797 (0.031):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277979 (0.032):
aṣṭādaśavarṣā. sā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati / āgacchantv āryā dve varṣe
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.2 kim upāsikāyāḥ karaṇīyaṃ sthāpayitvā gṛhakaḍatram ātmano
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277299 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277335 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277369 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277406 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277438 (0.0):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277479 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277519 (0.0):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.8 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277545 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277575 (0.0):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277604 (0.0):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.11 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277631 (0.0):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277268 (0.015):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.032):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.038):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.038):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277877 (0.038):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
veṣṭanaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.1 kiṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣuḥ cāturdiśe
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277305 (0.061):
Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś / cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277761 (0.063):
Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ / bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kartukāmo bhavati. tadyathā
bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277346 (0.0):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277305 (0.043):
Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś / cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277313 (0.063):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276984 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitam ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. tena bhikṣūṇāṃ dūto 'nupreṣitaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277285 (0.0):
gṛhakaḍatraṃ pratyupasthitaṃ bhavaty ātmano veṣṭanaṃ. tena tatra prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277321 (0.0):
cāturdiśe bhikṣusaṃghe vihāraṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati. tena tatra / prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.0):
tasminn eva vihāre śayanāsanam anupradātukāmo bhavati. tena tatra prabhūto / vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277393 (0.0):
tasminn eva vihāre dhruvabhikṣāṃ prajñapayitukāmo bhavaty anukūlayajñaṃ. / tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277463 (0.0):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277505 (0.0):
vistareṇoddiṣṭaṃ bhavati pravṛttaṃ ca. tena tatra prabhūto vastralābha / āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277530 (0.0):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277421 (0.008):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277557 (0.008):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277588 (0.008):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.008):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.008):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.008):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277905 (0.008):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.008):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.016):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277148 (0.024):
tenāsmākaṃ prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś cānupradatta. evaṃ vayam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277037 (0.024):
tatra ye bhikṣavaḥ hastibālagrāmakasyopavicāre varṣopagatās teṣāṃ prabhūto / vastralābha āmiṣalābhaś cānupradattaḥ.
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277837 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277737 (0.006):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277789 (0.006):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277863 (0.006):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277943 (0.006):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277398 (0.033):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277462 (0.033):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277529 (0.033):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277326 (0.040):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277361 (0.045):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277421 (0.045):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277509 (0.045):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277557 (0.045):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277588 (0.045):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.045):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277905 (0.045):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277291 (0.048):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277753 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277806 (0.0):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277845 (0.0):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277877 (0.0):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (1.192):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277329 (1.192):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (1.192):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277852 (0.028):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.5 - / Var-v § 1.8.2.3.6 -
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.034):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277761 (0.037):
Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ / bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kartukāmo bhavati. tadyathā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279625 (0.037):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279702 (0.037):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.038):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.038):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277474 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.038):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.038):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.038):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.045):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Var-v § 1.8.2.3.2 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣus / tasminn evārāme vihāraṃ śayanāsanaṃ dhruvabhikṣāṃ tathāgatasya śarīraṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277806 (0.0):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.4 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277852 (0.027):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.5 -
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277877 (0.027):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.4.1 kiṃ bhikṣuṇyāḥ karaṇīyaṃ. sthāpayitvā praṇidhikarmāṇi .
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277761 (0.031):
vistareṇa vācyaṃ . // / Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277925 (0.055):
Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ / śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.2 aparam api śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tac
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277577 (0.061):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277753 (0.062):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
stūpaṃ. alaṃsekaṃ candanasekaṃ yaṣṭyāropaṇaṃ dhvajāropaṇaṃ sūtranikāyānām
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277453 (0.050):
tasminn eva stūpe yaṣṭyāropaṇaṃ chatrāropaṇaṃ dhvajāropaṇaṃ patākāropaṇam*
anyatamānyatamaṃ sūtranikāyaṃ kaukṛtyaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277490 (0.0):
karaṇīyaṃ caturṇāṃ sūtranikāyānāṃ anyatamānyatamaṃ sūtranikāyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277553 (0.0):
Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya / pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty.
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733458 (0.041):
evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato dharmaṃ deśitam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733575 (0.041):
bhikṣor idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ / tathāhaṃ bhagavato
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733765 (0.054):
asyāriṣṭasya bhikṣor idam evaṃrūpaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ pūrvavad
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660336 (0.058):
'bhaviṣyaditi/ / 492.011. yadi tasya pāpakaṃ dṛṣṭigatamutpannamabhaviṣyat, kātyāyano 'pi
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277422 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277561 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277589 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277789 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277863 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277940 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277688 (0.006):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.006):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277392 (0.008):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277462 (0.008):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277531 (0.008):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277285 (0.029):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277320 (0.037):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277539 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.0):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.0):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.0):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277946 (0.0):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277569 (1.192):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277625 (1.192):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.044):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279701 (0.044):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277293 (0.045):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277328 (0.045):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277363 (0.045):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.045):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277432 (0.045):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.045):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277652 (0.045):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277553 (0.045):
Var-v § 1.8.2.1.9 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya / pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty.
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21660336 (0.053):
'bhaviṣyaditi/ / 492.011. yadi tasya pāpakaṃ dṛṣṭigatamutpannamabhaviṣyat, kātyāyano 'pi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277913 (0.054):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277700 (5.960):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277803 (5.960):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277844 (5.960):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277875 (5.960):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.034):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279625 (0.037):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279702 (0.037):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya / karaṇīyena. saced gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no ced gacchati sātisāro
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.038):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277329 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.038):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.038):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277474 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.038):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.038):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.038):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277915 (0.045):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ.
vistareṇa vācyaṃ . // / Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277808 (0.016):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.4 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277703 (0.031):
saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.2 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣus
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277852 (0.039):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.5 - / Var-v § 1.8.2.3.6 -
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277875 (0.056):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.4.1 kiṃ bhikṣuṇyāḥ karaṇīyaṃ. sthāpayitvā praṇidhikarmāṇi .
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277669 (0.063):
Var-v § 1.8.2.3.1 kiṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣuḥ cāturdiśe / bhikṣusaṃghe ārāmaṃ niryātayitukāmo bhavati. tena tatra prabhūto
bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kartukāmo bhavati. tadyathā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277809 (0.016):
Var-v § 1.8.2.3.4 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghena / bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kṛtāni bhavanti. tadyathā
tarjanīyaṃ karma nigarhaṇīyaṃ pravāsanīyaṃ pratisaṃharaṇīyam / adarśanāyotkṣepaṇīyam apratikarmaṇāyotkṣepaṇīyaṃ apratiniḥsṛṣṭe pāpake
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277827 (0.0):
bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kṛtāni bhavanti. tadyathā / tarjanīyaṃ karma nigarhaṇīyaṃ karma pravāsanīyaṃ pratisaṃharaṇīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733486 (0.021):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733499 (0.021):
Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733558 (0.021):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733589 (0.021):
dharmaṃ deśitam ājānāmi pūrvavad yāvat saṃgha ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733601 (0.021):
āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733712 (0.021):
antarāyāyeti / tad asya saṃghena apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720780 (0.023):
adarśanīyotkṣepaṇayam apratikarmārhayotkṣepaṇīyam apratinisṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721079 (0.023):
adharmakarma pūrvavat* / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721122 (0.023):
apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīykarmārhāya tv apratinisṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karmaiva kurvanti / dharmakarma pūrvavat* /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325961 (0.026):
adarśanāyotkṣiptakasya apratikarmaṇāyotkṣiptakasya apratinisṛṣṭe / pāpake / dṛṣṭigate utkṣiptakasya anyatra varṣoṣitasya bhinne ca saṃghe adharme
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733620 (0.030):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733649 (0.030):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733663 (0.030):
Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733721 (0.030):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733747 (0.030):
saṃgho yat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733774 (0.030):
yāvat tat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733786 (0.030):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799983 (0.035):
apratikarmāyotkṣiptakaḥ apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakaḥ sarvo
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733487 (0.0):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733500 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733559 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733590 (0.0):
dharmaṃ deśitam ājānāmi pūrvavad yāvat saṃgha ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733602 (0.0):
āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733713 (0.0):
antarāyāyeti / tad asya saṃghena apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277737 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.0):
adarśanāyotkṣepaṇīyam apratikarmaṇāyotkṣepaṇīyam apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277863 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277940 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720781 (0.004):
adarśanīyotkṣepaṇayam apratikarmārhayotkṣepaṇīyam apratinisṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721079 (0.006):
adharmakarma pūrvavat* / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721122 (0.006):
apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīykarmārhāya tv apratinisṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karmaiva kurvanti / dharmakarma pūrvavat* /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277688 (0.006):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733621 (0.008):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733650 (0.008):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733663 (0.008):
Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733721 (0.008):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733748 (0.008):
saṃgho yat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733775 (0.008):
yāvat tat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭam
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277749 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.0):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.0):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277432 (0.019):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277652 (0.031):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.031):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277946 (0.040):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.044):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279701 (0.044):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277293 (0.045):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277328 (0.045):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.045):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277363 (0.045):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277539 (0.045):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277569 (0.045):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277625 (0.045):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277913 (0.056):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.4 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277703 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277845 (0.0):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277877 (0.0):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277753 (5.960):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277763 (0.016):
vistareṇa vācyaṃ . // / Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277852 (0.028):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ / karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.5 - / Var-v § 1.8.2.3.6 -
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.034):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279625 (0.037):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279702 (0.037):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya / karaṇīyena. saced gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no ced gacchati sātisāro
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.038):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277329 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.038):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.038):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277474 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.038):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.038):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.038):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277925 (0.045):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277577 (0.049):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kṛtāni bhavanti. tadyathā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277764 (0.016):
Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ / bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kartukāmo bhavati. tadyathā
tarjanīyaṃ karma nigarhaṇīyaṃ karma pravāsanīyaṃ pratisaṃharaṇīyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277776 (0.0):
bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kartukāmo bhavati. tadyathā / tarjanīyaṃ karma nigarhaṇīyaṃ pravāsanīyaṃ pratisaṃharaṇīyam
adarśanāyotkṣepaṇīyam apratikarmaṇāyotkṣepaṇīyam apratiniḥsṛṣṭe pāpake
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277782 (0.0):
tarjanīyaṃ karma nigarhaṇīyaṃ pravāsanīyaṃ pratisaṃharaṇīyam / adarśanāyotkṣepaṇīyam apratikarmaṇāyotkṣepaṇīyaṃ apratiniḥsṛṣṭe pāpake
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733486 (0.021):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733499 (0.021):
Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733558 (0.021):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733589 (0.021):
dharmaṃ deśitam ājānāmi pūrvavad yāvat saṃgha ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733601 (0.021):
āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733712 (0.021):
antarāyāyeti / tad asya saṃghena apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720780 (0.023):
adarśanīyotkṣepaṇayam apratikarmārhayotkṣepaṇīyam apratinisṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721079 (0.023):
adharmakarma pūrvavat* / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721122 (0.023):
apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīykarmārhāya tv apratinisṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karmaiva kurvanti / dharmakarma pūrvavat* /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325961 (0.026):
adarśanāyotkṣiptakasya apratikarmaṇāyotkṣiptakasya apratinisṛṣṭe / pāpake / dṛṣṭigate utkṣiptakasya anyatra varṣoṣitasya bhinne ca saṃghe adharme
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733620 (0.030):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733649 (0.030):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733663 (0.030):
Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733721 (0.030):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733747 (0.030):
saṃgho yat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733774 (0.030):
yāvat tat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733786 (0.030):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799983 (0.035):
apratikarmāyotkṣiptakaḥ apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakaḥ sarvo
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733487 (0.0):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733500 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733559 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733590 (0.0):
dharmaṃ deśitam ājānāmi pūrvavad yāvat saṃgha ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733602 (0.0):
āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733713 (0.0):
antarāyāyeti / tad asya saṃghena apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277688 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277789 (0.0):
adarśanāyotkṣepaṇīyam apratikarmaṇāyotkṣepaṇīyaṃ apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720781 (0.004):
adarśanīyotkṣepaṇayam apratikarmārhayotkṣepaṇīyam apratinisṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277940 (0.005):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721079 (0.006):
adharmakarma pūrvavat* / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721122 (0.006):
apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīykarmārhāya tv apratinisṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karmaiva kurvanti / dharmakarma pūrvavat* /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277737 (0.006):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277863 (0.006):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733621 (0.008):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733650 (0.008):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733663 (0.008):
Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733721 (0.008):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733748 (0.008):
saṃgho yat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733775 (0.008):
yāvat tat saṃgha ariṣṭaṃ bhikṣum apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭam
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277697 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277751 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277800 (0.0):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277873 (0.0):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (1.192):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (1.192):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279625 (0.037):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279702 (0.037):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.038):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277329 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.038):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.038):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277474 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.038):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.045):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.045):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277915 (0.045):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā / upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.055):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.5 - / Var-v § 1.8.2.3.6 - / Var-v § 1.8.2.3.7 -
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277701 (0.0):
saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277806 (0.0):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277877 (0.0):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277753 (0.003):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276449 (0.047):
Var-v § 1.2.6 śayanāsanagrāhakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi. / Var-v § 1.2.6.1 - / Var-v § 1.2.6.2- / Var-v § 1.2.6.3 (75r = GBM 732) tataḥ paścāt kriyākāra ārocayitavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277761 (0.060):
Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ / bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kartukāmo bhavati. tadyathā
Var-v § 1.8.2.3.8 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣur / ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277422 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277558 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277589 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277737 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277789 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277940 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228644 (0.002):
tena khalu samayenānyatamo bhikṣur ābādhiko duḥkhito bāḍhaglānaḥ / sa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277688 (0.006):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.006):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277392 (0.008):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277462 (0.008):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277529 (0.008):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300297 (0.017):
samanvāhara āyuṣmann amuṣminn āvāse bhikṣur ābādhiko duḥkhito bāḍhaglānaḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194756 (0.017):
sthitvā vaktavyam. samanvāharāyuṣmann amuṣminn āvāse bhikṣur ābādhiko / duḥkhito bāḍhaglānaḥ. adya saṃghasya pravāraṇā pāñcadaśikā. (69r = GMB
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228436 (0.019):
śrāvastyāṃ nidānam* / tena khalu samayenānyatamo bhikṣur ābādhiko duḥkhito / bāḍhaglānaḥ tasya bhikṣuṇā upasthānam kṛtam* / (MSV II 123) tathāpi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228777 (0.019):
śrāvastyāṃ nidānam* / anyatamo bhikṣur ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277749 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.0):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.0):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277432 (0.027):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.028):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277737 (0.029):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277789 (0.029):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277939 (0.029):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277834 (0.033):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277946 (0.040):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277652 (0.042):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.042):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277293 (0.044):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277328 (0.044):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.044):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.044):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279701 (0.044):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277363 (0.045):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277539 (0.045):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.4.1 kiṃ bhikṣuṇyāḥ karaṇīyaṃ. sthāpayitvā praṇidhikarmāṇi .
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277702 (0.0):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277806 (0.0):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277845 (0.0):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277753 (5.960):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.034):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279625 (0.037):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279702 (0.037):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya / karaṇīyena. saced gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no ced gacchati sātisāro
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.038):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277329 (0.038):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.038):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.038):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277474 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.038):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.038):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.038):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277659 (0.038):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277920 (0.042):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277261 (0.048):
bhagavān āha / upāsakasya karaṇīyena upāsikāyāḥ karaṇīyena bhikṣoḥ / karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277761 (0.056):
Var-v § 1.8.2.3.3 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghaḥ / bhikṣor imāny evaṃrūpāṇi praṇidhikarmāṇi kartukāmo bhavati. tadyathā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277958 (0.064):
Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ / śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.7.2 aparam api śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ / yathāpi tac
Var-v § 1.8.2.4.2 - / Var-v § 1.8.2.5.1 kiṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ śikṣamāṇāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277921 (0.030):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277928 (0.034):
Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ / śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.2 aparam api śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tac
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277962 (0.056):
śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.7.2 aparam api śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ / yathāpi tac
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277805 (0.060):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.4 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghena
Var-v § 1.8.2.5.2 aparam api śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tac / chikṣamāṇā dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣitaśikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302552 (0.0):
tvayā bhikṣuṇīsaṃghāt dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302563 (0.0):
tvayā bhikṣuṇīsaṃghāt dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā / / yācitā / śikṣitā tvaṃ dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303282 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghe dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā yācitā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303454 (0.0):
ca dattāsyā bhikṣuṇīsaṃghena dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303548 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghena (BhīKaVā 21b1) dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277986 (0.0):
aṣṭādaśavarṣā. sā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati / āgacchantv āryā dve varṣe / ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303294 (0.021):
yācitā / śikṣitā tvaṃ dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ / / śikṣitā / dattā te bhikṣuṇīsaṃghena brahmacaryopasthānasaṃvṛtir dattā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277929 (0.031):
śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277920 (0.045):
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277963 (0.062):
Var-v § 1.8.2.7.2 aparam api śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ / yathāpi tac / chrāmaṇerikā gṛhavustā dvādaśavarṣā bhavati, kumārikābhūtā vā
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277355 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277558 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277589 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277617 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277645 (0.0):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277941 (0.0):
chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277393 (0.008):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.008):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277530 (0.008):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.008):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277286 (0.024):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277835 (0.025):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277979 (0.032):
aṣṭādaśavarṣā. sā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati / āgacchantv āryā dve varṣe
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277321 (0.032):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ (77v = GBM 737) bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (1.788):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277947 (0.045):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.045):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277749 (0.045):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.045):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.045):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.045):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.048):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277329 (0.048):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.048):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277474 (0.048):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.048):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (0.048):
gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (0.048):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.048):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277399 (0.053):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279625 (0.058):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279702 (0.058):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277244 (0.062):
Var-v § 1.8.2 uktaṃ bhagavatā saptāham adhiṣṭhāya gantavyaṃ karaṇīyeneti. / bhikṣavo na jānate kasya karaṇīyaṃ. etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata
śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277891 (0.030):
Var-v § 1.8.2.4.1 kiṃ bhikṣuṇyāḥ karaṇīyaṃ. sthāpayitvā praṇidhikarmāṇi . / Var-v § 1.8.2.4.2 - / Var-v § 1.8.2.5.1 kiṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ śikṣamāṇāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277962 (0.038):
Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ / śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.7.2 aparam api śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ / yathāpi tac
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277267 (0.040):
bhagavān āha / upāsakasya karaṇīyena upāsikāyāḥ karaṇīyena bhikṣoḥ / karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277954 (0.040):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ / śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ / / Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277876 (0.042):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.4.1 kiṃ bhikṣuṇyāḥ karaṇīyaṃ. sthāpayitvā praṇidhikarmāṇi .
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277805 (0.052):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.4 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277658 (0.053):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.2 kim upāsikāyāḥ karaṇīyaṃ sthāpayitvā gṛhakaḍatram ātmano
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277702 (0.055):
saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.2 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tad bhikṣus
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277577 (0.055):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277999 (0.062):
saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyaṃ // / Var-v § 2 uddānam* //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277301 (0.063):
upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.2 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakaś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277371 (0.063):
karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.4 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277408 (0.063):
karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.5 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277440 (0.063):
idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.6 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakas
Var-v § 1.8.2.6.2 aparam api śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tac / chrāmaṇerakaḥ saparipūrṇaviṃśativarṣo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.0):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277422 (0.0):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.0):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277557 (0.0):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277589 (0.0):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277615 (0.0):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277736 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277862 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277906 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277392 (0.008):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277462 (0.008):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277529 (0.008):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277687 (0.008):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277788 (0.012):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518689 (0.020):
puruṣo 'si puruṣaḥ puruṣendriyeṇa samanvāgataḥ samanvāgataḥ / paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ paripūrṇaṃ te tricīvaraṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277833 (0.025):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277285 (0.029):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277891 (0.031):
Var-v § 1.8.2.5.1 kiṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ śikṣamāṇāyāḥ / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.5.2 aparam api śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tac
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277644 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277320 (0.037):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277540 (0.0):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277737 (0.0):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āyuṣmantaḥ utpannaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277789 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277841 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277863 (0.0):
ābādhiko duḥkhito bāḍhaglāno bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty / āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277570 (1.192):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277626 (1.192):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277749 (1.192):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277695 (0.006):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277294 (0.032):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya / upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277329 (0.032):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277364 (0.032):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277433 (0.032):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277476 (0.032):
gantavyaṃ bhikṣuṇā upāsakasya karaṇīyena saptāham adhiṣṭhāya. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277653 (0.032):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277798 (0.034):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277871 (0.034):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277992 (0.035):
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277354 (0.035):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277421 (0.035):
tasminn eva vihāre tathāgatasya śarīraṃ stūpaṃ pratiṣṭhāpayitukāmo bhavati / / sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ / / Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278000 (0.022):
saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277267 (0.024):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277928 (0.038):
śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277658 (0.062):
adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.2 kim upāsikāyāḥ karaṇīyaṃ sthāpayitvā gṛhakaḍatram ātmano
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277876 (0.064):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.4.1 kiṃ bhikṣuṇyāḥ karaṇīyaṃ. sthāpayitvā praṇidhikarmāṇi .
Var-v § 1.8.2.7.2 aparam api śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ / yathāpi tac / chrāmaṇerikā gṛhavustā dvādaśavarṣā bhavati, kumārikābhūtā vā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277999 (0.029):
saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyaṃ //
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2884641 (0.040):
grantho 'tra bhikṣunīvibhaṅge - yā gṛhoṣitā daśa varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277929 (0.050):
śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277267 (0.054):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277891 (0.056):
Var-v § 1.8.2.5.1 kiṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ śikṣamāṇāyāḥ / karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.5.2 aparam api śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tac
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277577 (0.060):
upāsakasya karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.1.10 aparam apy upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃgha
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277805 (0.063):
adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.3.4 aparam api bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. yathāpi tat saṃghena
aṣṭādaśavarṣā. sā bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati / āgacchantv āryā dve varṣe
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277423 (0.032):
/ sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā dharmasakhāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277645 (0.032):
ābādhiko (77r = GBM 736) duḥkhito bāḍhaglānaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277907 (0.032):
bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv āryā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277286 (0.056):
vastralābha āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277355 (0.056):
vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277506 (0.056):
āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277558 (0.056):
pāpakaṃ dṛṣṭigatam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. / āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277589 (0.056):
upāsakasya saṃghena pātraṃ nikubjayitukāmo bhavati / sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277616 (0.056):
saṃghena pātraṃ nikubjitaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. / āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277321 (0.059):
prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānītaḥ. sa bhikṣūṇāṃ dūtam / anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277393 (0.059):
tena tatra prabhūto vastralābhaḥ āmiṣalābhaś ca samudānīto bhavati. sa / bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277464 (0.059):
/ alaṃsekaṃ candanasekaṃ kuṃkumasekam anupradātukāmo bhavati. sa bhikṣūṇāṃ / dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryā dharmasakhāyaḥ me bhaviṣyanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277530 (0.059):
kaukṛtyam utpannaṃ bhavati. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv / āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham
ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302552 (0.0):
tvayā bhikṣuṇīsaṃghāt dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302562 (0.0):
yācitā / śikṣitā tvaṃ dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303282 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghe dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣā yācitā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303445 (0.0):
ca dattāsyā bhikṣuṇīsaṃghena dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303454 (0.0):
ca dattāsyā bhikṣuṇīsaṃghena dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu / śikṣā / śikṣitā dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303539 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghena (BhīKaVā 21b1) dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303548 (0.0):
bhikṣuṇīsaṃghena (BhīKaVā 21b1) dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu / śikṣā śikṣitā dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ / dattā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277899 (0.0):
chikṣamāṇā dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣitaśikṣā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303293 (0.053):
yācitā / śikṣitā tvaṃ dve varṣe ṣaṭsu dharmeṣu ṣaṭsv anudharmeṣu śikṣāyāṃ / / śikṣitā / dattā te bhikṣuṇīsaṃghena brahmacaryopasthānasaṃvṛtir dattā
saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277652 (0.0):
anupreṣayati. āgacchantv āryā vācaṃ dāsyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277962 (0.022):
anupreṣayati / āgacchantv āyuṣmantaḥ upasaṃpādayiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277598 (0.031):
anupreṣayati / āgacchantv āryā dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277797 (0.031):
āyuṣmanto dharmeṇa pakṣaṃ bhajiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277267 (0.032):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277432 (0.032):
bhaviṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277870 (0.042):
āgacchantv āyuṣmanto vācaṃ bhāṣiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277293 (0.047):
āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277328 (0.047):
anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277363 (0.047):
anupreṣayati. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. (76v = GBM 735) gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277400 (0.047):
bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv āryāḥ paribhokṣyante. gantavyaṃ / bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277539 (0.047):
āryāḥ utpannaṃ kaukṛtyaṃ prativinodayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277569 (0.047):
āgacchantv āryā utpannaṃ pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277625 (0.047):
āgacchantv āryāḥ pāttraṃ nikubjam unmajjāpayiṣyatha : gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya upāsakasya karaṇīyena. idam upāsakasya karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277694 (0.049):
anupreṣayaty. āgacchantv āyuṣmantaḥ paribhokṣyante / gantavyaṃ bhikṣuṇā / saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277748 (0.055):
pāpakaṃ dṛṣṭigataṃ pratiniḥsṛjāpayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya bhikṣoḥ karaṇīyena. idaṃ bhikṣoḥ karaṇīyaṃ. pūrvavat sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277840 (0.055):
āyuṣmantaḥ osārayiṣyanti. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya bhikṣoḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279624 (0.057):
asminn evāntarvarṣe saṃgho na bhidyate / gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham / adhiṣṭhāya saṃghasya karaṇīyena. sacet tatra gacchatīty evaṃ kuśalaṃ, no
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279701 (0.057):
saṃgho na bhidyate. gantavyaṃ bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya saṃghasya
karaṇīyaṃ // / Var-v § 2 uddānam* // / bhaiṣajyam upasthāyaka strīpuruṣapaṇḍakaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277954 (0.029):
bhikṣuṇā saptāham adhiṣṭhāya śrāmaṇerakasya karaṇīyena. idaṃ / śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ / / Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277962 (0.046):
Var-v § 1.8.2.7.1 kiṃ śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ / śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.7.2 aparam api śrāmaṇerikāyāḥ karaṇīyaṃ / yathāpi tac
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277267 (0.047):
karaṇīyena bhikṣuṇyāḥ śikṣamāṇāyāḥ śrāmaṇerakasya śrāmaṇerikāyāḥ / karaṇīyena. / Var-v § 1.8.2.1.1 kim upāsakasya karaṇīyaṃ. yathāpi tad upāsakasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277920 (0.062):
śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyena. idaṃ śikṣamāṇāyāḥ karaṇīyaṃ. / Var-v § 1.8.2.6.1 kiṃ śrāmaṇerakasya karaṇīyaṃ. etad eva sarvaṃ
nimittaṃ nidhayo jñātaya antarāyeṇa prakramet* // // / Var-v § 2.1.1 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278060 (0.0):
prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278165 (0.0):
karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278307 (0.0):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278672 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278756 (0.0):
anupreṣayanti / nirgacchantv āryāḥ, vayam atra vatsyāmaḥ. tatra / varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279256 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati / aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279350 (0.0):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279443 (0.0):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279532 (0.0):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278103 (0.028):
eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278238 (0.028):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278372 (0.028):
bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278607 (0.028):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278423 (0.029):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279028 (0.029):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279157 (0.029):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278805 (0.038):
paraviṣayaṃ niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagatas. tatra varṣoṣitasya bhikṣor / evaṃ bhavati . aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278922 (0.038):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣoṣitasya bhikṣor evaṃ / bhavati. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśṛtya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278415 (0.044):
prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.8 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor nidhānam upadarśayanti.
asminn āvāse varṣā upagataḥ. na ca me 'sti kaścit piṇḍakasya dātā. so 'haṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278064 (0.0):
Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānabhaiṣajyasya dātā. so
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278107 (5.960):
Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānopasthāyakaḥ. so 'ham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278309 (1.192):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278757 (1.192):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279533 (1.192):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278166 (0.021):
karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278240 (0.029):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278374 (0.029):
bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse / varṣā upagataḥ. mayā cānyatmānyatamaṃ śiśum udāravarṇaṃ raṃjanīyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278608 (0.029):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278494 (0.062):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. (78v = GBM 739) aham asminn āvāse / varṣā upagata. ime ca me jñātaya upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā
piṇḍakam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278081 (0.0):
āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānabhaiṣajyasya dātā. so / 'haṃ bhaiṣajyam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278123 (0.0):
upasthāyakavirahāt* klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279565 (0.0):
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, /// . sthānam etad vidyate yad sa me syād / antarāyaḥ aprāptasya prāptaye, 'nadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya / asākṣātkṛtasya / sākṣātkriyāyai / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286512 (0.0):
cittaṃ na paryavanaha(hya)ti | yenāyaṃ bhavyo bhavati | pratibalaśca | / kṣipramevāprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407754 (0.0):
sthānāsthānakauśalaṃ dhūḥca tena nikṣeptavyā aprāptasya prāptaye / anadhigatasyādhigamāya asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai imāni ca te mayā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166094 (0.0):
adhyāpattihetor abhavyo vā syām aprāptasya prāptaye, / anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai, apāyago vā syām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171453 (0.0):
paryavanahati, yenāyaṃ bhavyo bhavati pratibalaś ca kṣipram eva, / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198203 (0.0):
śikṣākāmāḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278092 (0.0):
'haṃ bhaiṣajyam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278134 (0.0):
upasthāyakavirahāt* klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya / asākṣātkṛtasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278449 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278637 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278968 (0.0):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279204 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279302 (0.0):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279395 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyo śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ / / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279487 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt (80r = GBM 743)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279575 (0.0):
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, /// . sthānam etad vidyate yad sa me syād / antarāyaḥ aprāptasya prāptaye, 'nadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6317837 (0.003):
dharme prāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya | asākṣātkṛtasya / sākṣātkriyāyai | anenāpyadhiṣṭhānena mānasaṃ saṃpraharṣaya || sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12010445 (0.003):
lābhasatkāram aṃtarāyakaraṃ vadāmīti. bhagavān āha. na haivānandāprāptasya / prāptaye. anadhigatasyādhigamāya. asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai. api tu ye
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278277 (0.011):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278344 (0.011):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278405 (0.014):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt
prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278018 (0.0):
nimittaṃ nidhayo jñātaya antarāyeṇa prakramet* // // / Var-v § 2.1.1 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278103 (0.0):
/ yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278140 (0.0):
sākṣātkriyāyai / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278165 (0.0):
karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278284 (0.0):
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278307 (0.0):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278351 (0.0):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede . //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278415 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278549 (0.0):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278641 (0.0):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva / pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278672 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278756 (0.0):
anupreṣayanti / nirgacchantv āryāḥ, vayam atra vatsyāmaḥ. tatra / varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278771 (0.0):
ca corā grāmaghātaṃ kṛtvā pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279205 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279256 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati / aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279350 (0.0):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279443 (0.0):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279532 (0.0):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278721 (5.960):
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278214 (1.192):
sa tasmād (78r = GBM 738) āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānabhaiṣajyasya dātā. so
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278022 (0.0):
Var-v § 2.1.1 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagataḥ. na ca me 'sti kaścit piṇḍakasya dātā. so 'haṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278110 (0.0):
Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānopasthāyakaḥ. so 'ham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278309 (1.192):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278757 (1.192):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279533 (1.192):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278166 (0.021):
karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278240 (0.029):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278374 (0.029):
bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse / varṣā upagataḥ. mayā cānyatmānyatamaṃ śiśum udāravarṇaṃ raṃjanīyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278608 (0.029):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278494 (0.062):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. (78v = GBM 739) aham asminn āvāse / varṣā upagata. ime ca me jñātaya upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā
'haṃ bhaiṣajyam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278038 (0.0):
asminn āvāse varṣā upagataḥ. na ca me 'sti kaścit piṇḍakasya dātā. so 'haṃ / piṇḍakam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278123 (0.0):
upasthāyakavirahāt* klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279565 (0.0):
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, /// . sthānam etad vidyate yad sa me syād / antarāyaḥ aprāptasya prāptaye, 'nadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286512 (0.0):
cittaṃ na paryavanaha(hya)ti | yenāyaṃ bhavyo bhavati | pratibalaśca | / kṣipramevāprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407754 (0.0):
sthānāsthānakauśalaṃ dhūḥca tena nikṣeptavyā aprāptasya prāptaye / anadhigatasyādhigamāya asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai imāni ca te mayā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166094 (0.0):
adhyāpattihetor abhavyo vā syām aprāptasya prāptaye, / anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai, apāyago vā syām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171453 (0.0):
paryavanahati, yenāyaṃ bhavyo bhavati pratibalaś ca kṣipram eva, / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198203 (0.0):
śikṣākāmāḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278050 (0.0):
piṇḍakam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya / asākṣātkṛtasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278124 (0.0):
upasthāyakavirahāt* klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya / asākṣātkṛtasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278449 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278638 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278968 (0.0):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279205 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279302 (0.0):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279395 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyo śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ / / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279487 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt (80r = GBM 743)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279576 (0.0):
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, /// . sthānam etad vidyate yad sa me syād / antarāyaḥ aprāptasya prāptaye, 'nadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6317837 (0.003):
dharme prāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya | asākṣātkṛtasya / sākṣātkriyāyai | anenāpyadhiṣṭhānena mānasaṃ saṃpraharṣaya || sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12010445 (0.003):
lābhasatkāram aṃtarāyakaraṃ vadāmīti. bhagavān āha. na haivānandāprāptasya / prāptaye. anadhigatasyādhigamāya. asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai. api tu ye
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278279 (0.011):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278346 (0.011):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278405 (0.014):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt
eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278060 (0.0):
sākṣātkriyāyai / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278238 (0.0):
ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. tatra / varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278284 (0.0):
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278351 (0.0):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede . //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278372 (0.0):
udāravarṇaṃ raṃjanīyaṃ mātṛgrāmaṃ dṛṣṭvā ayoniśo nimittam udgṛhītaṃ / bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278415 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278549 (0.0):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278607 (0.0):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278641 (0.0):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva / pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278771 (0.0):
ca corā grāmaghātaṃ kṛtvā pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279205 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278140 (5.960):
prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.4 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ strī
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278721 (5.960):
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278214 (1.192):
sa tasmād (78r = GBM 738) āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278455 (1.192):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278424 (1.788):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279028 (1.788):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279157 (1.788):
vyāḍabhayena vā pararāṣṭraṃ paraviṣayaṃ niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279577 (0.012):
sākṣātkriyāyai. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278890 (0.014):
āgatya yathā gṛhītikām udghoṣayanti. pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānopasthāyakaḥ. so 'ham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278067 (0.0):
Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānabhaiṣajyasya dātā. so
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278022 (5.960):
Var-v § 2.1.1 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagataḥ. na ca me 'sti kaścit piṇḍakasya dātā. so 'haṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278240 (1.192):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278374 (1.192):
bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278608 (1.192):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278309 (0.006):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278756 (0.029):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279533 (0.029):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278166 (0.034):
karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278424 (0.041):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278494 (0.050):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. (78v = GBM 739) aham asminn āvāse / varṣā upagata. ime ca me jñātaya upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā
upasthāyakavirahāt* klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278038 (0.0):
piṇḍakam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278081 (0.0):
'haṃ bhaiṣajyam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279565 (0.0):
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, /// . sthānam etad vidyate yad sa me syād / antarāyaḥ aprāptasya prāptaye, 'nadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya / asākṣātkṛtasya / sākṣātkriyāyai / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6286512 (0.0):
cittaṃ na paryavanaha(hya)ti | yenāyaṃ bhavyo bhavati | pratibalaśca | / kṣipramevāprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407754 (0.0):
sthānāsthānakauśalaṃ dhūḥca tena nikṣeptavyā aprāptasya prāptaye / anadhigatasyādhigamāya asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai imāni ca te mayā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166094 (0.0):
adhyāpattihetor abhavyo vā syām aprāptasya prāptaye, / anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai, apāyago vā syām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15171453 (0.0):
paryavanahati, yenāyaṃ bhavyo bhavati pratibalaś ca kṣipram eva, / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15198203 (0.0):
śikṣākāmāḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278049 (0.0):
piṇḍakam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya / asākṣātkṛtasya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278092 (0.0):
'haṃ bhaiṣajyam alabhamānaḥ klameyaṃ kālaṃ vā kuryāṃ. sa me syād antarāyaḥ / aprāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278449 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278637 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278968 (0.0):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279204 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279302 (0.0):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279395 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyo śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ / / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279487 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt (80r = GBM 743)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279575 (0.0):
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, /// . sthānam etad vidyate yad sa me syād / antarāyaḥ aprāptasya prāptaye, 'nadhigatasyādhigamāya, asākṣātkṛtasya
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6317837 (0.003):
dharme prāptasya prāptaye, anadhigatasyādhigamāya | asākṣātkṛtasya / sākṣātkriyāyai | anenāpyadhiṣṭhānena mānasaṃ saṃpraharṣaya || sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12010445 (0.003):
lābhasatkāram aṃtarāyakaraṃ vadāmīti. bhagavān āha. na haivānandāprāptasya / prāptaye. anadhigatasyādhigamāya. asākṣātkṛtasya sākṣātkriyāyai. api tu ye
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278277 (0.011):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278344 (0.011):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278405 (0.014):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt
prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.4 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ strī
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278055 (0.0):
sākṣātkriyāyai / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278098 (0.0):
/ yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278217 (0.0):
sa tasmād (78r = GBM 738) āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278287 (0.0):
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278351 (0.0):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede . //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278458 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278549 (0.0):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278641 (0.0):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva / pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278771 (0.0):
ca corā grāmaghātaṃ kṛtvā pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279205 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278721 (5.960):
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278414 (1.192):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279577 (0.011):
sākṣātkriyāyai. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakramaty etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278890 (0.014):
āgatya yathā gṛhītikām udghoṣayanti. pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278971 (0.014):
asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278998 (0.014):
pradeśe uccāraprasrāvaṃ pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279128 (0.014):
yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279225 (0.014):
bhavati. pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279305 (0.014):
āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279321 (0.014):
pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede //
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278176 (0.0):
asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā / upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278224 (0.0):
Var-v § 2.1.5 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ puruṣa / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278248 (0.0):
ayaṃ ca me puruṣa upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278295 (0.0):
Var-v § 2.1.6 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ paṇḍaka / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278318 (0.0):
ayaṃ ca me paṇḍaka upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā / upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278462 (0.024):
Var-v § 2.1.9 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ jñātaya / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / kasmāt tvam ārya
ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278185 (0.0):
upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278296 (0.0):
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama / ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278320 (0.032):
upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278230 (0.040):
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama / ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278254 (0.040):
vasa ārya rama ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te
karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278018 (0.0):
Var-v § 2.1.1 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278060 (0.0):
Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278307 (0.0):
ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra / varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278672 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278756 (0.0):
anupreṣayanti / nirgacchantv āryāḥ, vayam atra vatsyāmaḥ. tatra / varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279256 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati / aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279350 (0.0):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279443 (0.0):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279532 (0.0):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278103 (0.028):
Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānopasthāyakaḥ. so 'ham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278238 (0.028):
ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278372 (0.028):
bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278607 (0.028):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278423 (0.029):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279028 (0.029):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279157 (0.029):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278805 (0.038):
paraviṣayaṃ niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagatas. tatra varṣoṣitasya bhikṣor / evaṃ bhavati . aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278922 (0.038):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣoṣitasya bhikṣor evaṃ / bhavati. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśṛtya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278184 (0.042):
duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced
asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278021 (0.023):
Var-v § 2.1.1 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagataḥ. na ca me 'sti kaścit piṇḍakasya dātā. so 'haṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278063 (0.023):
Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānabhaiṣajyasya dātā. so
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278313 (0.023):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278756 (0.023):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279532 (0.023):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278245 (0.027):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278146 (0.029):
Var-v § 2.1.4 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ strī / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278106 (0.034):
Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānopasthāyakaḥ. so 'ham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278498 (0.044):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. (78v = GBM 739) aham asminn āvāse / varṣā upagata. ime ca me jñātaya upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278220 (0.048):
Var-v § 2.1.5 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ puruṣa / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278462 (0.048):
Var-v § 2.1.9 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ jñātaya / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / kasmāt tvam ārya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278372 (0.050):
bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse / varṣā upagataḥ. mayā cānyatmānyatamaṃ śiśum udāravarṇaṃ raṃjanīyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278607 (0.050):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278424 (0.057):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā / upagata. idam eva nidhaya upadarśayanti. ahaṃ ced asminn āvāse varṣāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278290 (0.064):
Var-v § 2.1.6 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ paṇḍaka / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278154 (0.0):
Var-v § 2.1.4 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ strī / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278224 (0.0):
Var-v § 2.1.5 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ puruṣa / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278251 (0.0):
ayaṃ ca me puruṣa upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278320 (0.0):
ayaṃ ca me paṇḍaka upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā / upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278462 (0.024):
Var-v § 2.1.9 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ jñātaya / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / kasmāt tvam ārya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278295 (0.025):
Var-v § 2.1.6 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ paṇḍaka / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278158 (0.0):
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama / ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278231 (0.0):
ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278256 (0.0):
vasa ārya rama ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278326 (0.037):
karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278299 (0.043):
ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278267 (0.0):
dāsyāmy. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278334 (0.0):
karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278397 (0.0):
mātṛgrāmaṃ dṛṣṭvā ayoniśo nimittam udgṛhītaṃ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā / vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278438 (0.0):
upagata. idam eva nidhaya upadarśayanti. ahaṃ ced asminn āvāse varṣāṃ / vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278535 (0.0):
dehi puṇyāni ca kuru. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278626 (0.0):
balakāyaṃ sannāhya pūrvavad yāvat saced ahaṃ asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278707 (0.0):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278957 (0.0):
ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279190 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ (79v = GBM 740) śrāmaṇyāntarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279384 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyo śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279476 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195708 (5.960):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196111 (5.960):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham (Pravā-v
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196348 (5.960):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279291 (5.960):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195989 (0.015):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278840 (0.015):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279062 (0.015):
ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me / atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195713 (0.0):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196115 (0.0):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham (Pravā-v
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196353 (0.0):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278275 (0.0):
dāsyāmy. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278342 (0.0):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278405 (0.0):
vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ / brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278633 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278848 (0.0):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278964 (0.0):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279199 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ (79v = GBM 740) śrāmaṇyāntarāyaḥ / brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279298 (0.0):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279391 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyo śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279485 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt (80r = GBM 743)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278708 (5.960):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278445 (0.007):
vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo / brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279066 (0.009):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195992 (0.009):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195862 (0.020):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278536 (0.020):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
sa tasmād (78r = GBM 738) āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279492 (0.0):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt (80r = GBM 743)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278410 (5.960):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278451 (5.960):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278888 (5.960):
āgatya yathā gṛhītikām udghoṣayanti. pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278970 (5.960):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278996 (5.960):
pradeśe uccāraprasrāvaṃ pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279126 (5.960):
yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279223 (5.960):
bhavati. pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279304 (5.960):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279319 (5.960):
pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279397 (5.960):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278853 (0.006):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty / etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278051 (0.014):
sākṣātkriyāyai / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278094 (0.014):
/ yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278280 (0.014):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278347 (0.014):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278548 (0.014):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278639 (0.014):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278769 (0.014):
ca corā grāmaghātaṃ kṛtvā pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279074 (0.017):
asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.5 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ puruṣa
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278143 (0.0):
prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.4 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ strī
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278287 (0.0):
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.6 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ paṇḍaka
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278414 (0.0):
prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.8 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor nidhānam upadarśayanti.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278458 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278890 (0.0):
āgatya yathā gṛhītikām udghoṣayanti. pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278971 (0.0):
asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278998 (0.0):
pradeśe uccāraprasrāvaṃ pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279076 (0.0):
asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.2.5.a yathāpi tad vihāro vyāḍādhyuṣite pradeśe pratiṣṭhāpito
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279128 (0.0):
yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir / varṣācchede // / Var-v § 2.2.5.b yathāpi tad bhikṣur yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśṛtya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279225 (0.0):
bhavati. pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.2.6.b yathāpi tad bhikṣur yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279305 (0.0):
āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.2.7.a yathāpi tad vihāraḥ dāvamadhye pratiṣṭhāpito bhavati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279321 (0.0):
pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.2.7.b yathāpi tad bhikṣur yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśṛtya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279398 (0.0):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva / pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279414 (0.0):
pūrvavad yāvat sa tasmād āvāsāt prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā / anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.2.8.b yathāpi tad bhikṣur yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279493 (0.0):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt (80r = GBM 743) / prakrāmaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278055 (1.192):
prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278098 (1.192):
/ yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad / eva pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278351 (1.192):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede . // / Var-v § 2.1.7 yathāpi tad varṣopagatena bhikṣuṇā anyatmānyatamaṃ śiśum
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278549 (0.014):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.2.0.2 - (Chinese only)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278641 (0.014):
yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva / pratyayaṃ kṛtvā anāpattir varṣācchede // / Var-v § 2.2.1.b yathāpi tad bhikṣur yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278150 (0.0):
Var-v § 2.1.4 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ strī / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278176 (0.0):
asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā / upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278249 (0.0):
ayaṃ ca me puruṣa upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278294 (0.0):
Var-v § 2.1.6 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ paṇḍaka / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278318 (0.0):
ayaṃ ca me paṇḍaka upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā / upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278462 (0.024):
Var-v § 2.1.9 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ jñātaya / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / kasmāt tvam ārya
ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278186 (0.0):
upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi / duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278255 (0.0):
vasa ārya rama ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278301 (1.192):
ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278160 (0.040):
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama / ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278106 (0.0):
Var-v § 2.1.3 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278309 (0.0):
ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra / varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278373 (0.0):
bhavati / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278608 (0.0):
pravāraṇāvastuni evaṃ vistareṇa vācyaṃ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca rājā caturaṅgaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278424 (1.788):
Var-v § 2.1.8 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor nidhānam upadarśayanti. / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279028 (1.788):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279157 (1.788):
tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. aham asminn āvāse yaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278021 (0.028):
Var-v § 2.1.1 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham / asminn āvāse varṣā upagataḥ. na ca me 'sti kaścit piṇḍakasya dātā. so 'haṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278063 (0.028):
Var-v § 2.1.2 yathāpi tad varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. na ca me kaścid glānasya glānabhaiṣajyasya dātā. so
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278166 (0.028):
karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278756 (0.028):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279532 (0.028):
saṃgho bhidyate / tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn / āvāse varṣā upagataḥ. ayaṃ ca bikṣur bhikṣuṃ tathātathājñāpayati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278672 (0.029):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati. aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279256 (0.029):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ / bhavati / aham asminn āvāse yaṃ strīpuruṣapaṇḍakam upaniśritya varṣā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279350 (0.029):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati / aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279443 (0.029):
kālagataḥ. tatra varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278493 (0.052):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavaty. (78v = GBM 739) aham asminn āvāse
ayaṃ ca me puruṣa upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278148 (0.0):
Var-v § 2.1.4 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ strī / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278174 (0.0):
asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā / upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278222 (0.0):
Var-v § 2.1.5 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ puruṣa / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278316 (0.0):
varṣopagatasya bhikṣor evaṃ bhavati. aham asminn āvāse varṣā upagataḥ. / ayaṃ ca me paṇḍaka upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278462 (0.024):
Var-v § 2.1.9 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ jñātaya / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / kasmāt tvam ārya
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278290 (0.041):
Var-v § 2.1.6 yathāpi tad varṣopagataṃ bhikṣuṃ paṇḍaka / upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
vasa ārya rama ārya. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278176 (0.0):
asminn āvāse varṣā upagata. iyaṃ ca me strī upasaṃkramyāpratirūpayā / upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278185 (0.0):
upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi / duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278231 (0.0):
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278318 (0.0):
ayaṃ ca me paṇḍaka upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā / upanimantrayati. vasa ārya rama ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278150 (0.023):
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati. vasa ārya rama
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278294 (0.025):
upasaṃkramyāpratirūpayā upanimantraṇayā upanimantrayati / vasa ārya rama / ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi / tatra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278157 (0.040):
ārya. ahaṃ te upasthāsyāmi. duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te
dāsyāmy. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278195 (0.0):
duhitaraṃ te dāsyāmi snuṣāṃ te dāsīṃ te karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced / asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278332 (0.0):
karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278396 (0.0):
mātṛgrāmaṃ dṛṣṭvā ayoniśo nimittam udgṛhītaṃ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā / vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278436 (0.0):
upagata. idam eva nidhaya upadarśayanti. ahaṃ ced asminn āvāse varṣāṃ / vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278534 (0.0):
dehi puṇyāni ca kuru. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278625 (0.0):
balakāyaṃ sannāhya pūrvavad yāvat saced ahaṃ asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278705 (0.0):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278956 (0.0):
ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279190 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ (79v = GBM 740) śrāmaṇyāntarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279383 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyo śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279476 (0.0):
niṣpalānaḥ, ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ / syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279286 (0.033):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, syān me atonidānaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195706 (0.042):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196109 (0.042):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham (Pravā-v
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196346 (0.042):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278839 (0.051):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279555 (0.054):
vidyate yad asminn āvāse 'sminn evāntarvarṣe saṃgho bhidyate. ahaṃ ced / asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, /// . sthānam etad vidyate yad sa me syād
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195713 (0.0):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196115 (0.0):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham (Pravā-v
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196353 (0.0):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278203 (0.0):
asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ / śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278341 (0.0):
karmakarīṃ te dāsyāmi. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me / atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278404 (0.0):
vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278632 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278714 (0.0):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278847 (0.0):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278963 (0.0):
ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me / atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279198 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ (79v = GBM 740) śrāmaṇyāntarāyaḥ / brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279297 (0.0):
vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279390 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyo śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279484 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt (80r = GBM 743)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278444 (5.960):
vaseyaṃ syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278536 (5.960):
dehi puṇyāni ca kuru. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me / atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17279066 (0.009):
ucchidya vā kālagataḥ. ahaṃ ced asminn āvāse varṣā vaseyaṃ syān me / atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195992 (0.009):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195862 (0.020):
ahaṃ cet trivācikayā pravāraṇayā pravārayeyaṃ, syān me atonidānaṃ / jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham ekavācikayā
āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278051 (0.0):
sākṣātkriyāyai / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278094 (0.0):
/ yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278210 (0.0):
śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278347 (0.0):
atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham / asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278410 (0.0):
brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278548 (0.0):
asmād āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ / kṛtvā anāpattir varṣācchede //
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278639 (0.0):
syān me atonidānaṃ jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyo brahmacaryāntarāyaḥ. / yanv aham asmād āvāsāt prakrameyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17278720 (0.0):
jīvitāntarāyaḥ śrāmaṇyāntarāyaḥ brahmacaryāntarāyaḥ. yanv aham asmād / āvāsāt prakrāmeyaṃ. sa tasmād āvāsāt prakramaty. etad eva pratyayaṃ kṛtvā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 172787