View original HTML file with complete header information
Cīvaravastu / (MSV II 3 )(239v8 = GBM 6.791.8) cīvaravastuni piṇḍoddānam* /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719540 (0.060):
karmavastu / (MSV II 199) karmavastuni (285v1 = GBM 6.883) uddānam* //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465884 (0.062):
(fol. 91v3 = GBM 6.765; MSV I i) / bhaiṣajyavastuni piṇḍoddānam* /
Cīvaravastu / (MSV II 3 )(239v8 = GBM 6.791.8) cīvaravastuni piṇḍoddānam* /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719540 (0.060):
karmavastu / (MSV II 199) karmavastuni (285v1 = GBM 6.883) uddānam* //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465884 (0.062):
(fol. 91v3 = GBM 6.765; MSV I i) / bhaiṣajyavastuni piṇḍoddānam* /
jīvako bhāṅgakaś caiva tathā dīrghadaśāni ca / / varṣāchinnaś ca vijñeyaḥ
kālakriyā upanando glāno bhavati paścimaḥ //
piṇḍoddānam* / / jīvakaś chinnakās trīṇi varṣāśāṭī niṣīdanam* /
kaṇḍusugatakauśeyā ūrṇāśāṇakakṣaumakāḥ //
uddānam* / / khaṇḍo gopaś ca siṃhaś ca vaiśālīgamanaṃ tathā /
celā ṛṣikopaś ca āmrapālyabhayena ca //
śreṣṭhībhāryā jīvakotpattiḥ vaidyakasya ca āgamaḥ /
takṣaśilā bhadraṅkara udumbaraḥ kārṣamāpakaḥ // / rohitakaḥ rājodyānaṃ mathurā mallastriyāhi ca /
yamunā śivapathikā vaiśālyām akṣi śatapadī sapta /
rājagṛhe paṃcavastūni jīvakavargaḥ samudditaḥ //
videheṣu videharājo (240r1 = GBM 6.792) rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645593 (0.0):
bhūtapurvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani vārāṇasyāṃ nagaryāṃ surūpo nāma / rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649534 (0.0):
nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680801 (0.0):
khalu samayena prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca / kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687739 (0.0):
khalu samayena dakṣiṇāpathe kalpo nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca / sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5688906 (0.0):
mahānagaryāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690021 (0.0):
vanaṣaṇḍe | tena khalu samayena sthūlakoṣṭhake kauravyo nāma rājā rājyaṃ / kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700333 (0.0):
rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477768 (0.0):
ānanda sāketāyām upoṣadho nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484184 (0.0):
samayena vārāṇasyāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca / sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca / yāvad apareṇa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229760 (0.0):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavaḥ śivaghoṣāyāṃ rājadhānyāṃ sivir nāma rājā rājyaṃ / kārayati / ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532931 (0.0):
037.029. bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'tīte 'dhvani madhyadeśe vāsavo nāma rājā / rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546709 (0.0):
brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606569 (0.0):
283.005. tatrottarapāñcālo mahādhano nāṃnā dastināpure rājyaṃ kārayati / ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652153 (0.0):
465.007. rājagṛhe rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652245 (0.0):
465.014. tatra rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628720 (0.0):
tena khalu samayena kapilavastuni nagare siṃhahanur nāma rājā rājyaṃ / kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966041 (0.0):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo vārāṇasyāṃ nagaryāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ / kārayati, ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17968273 (0.0):
vārāṇasyāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17986083 (0.0):
nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989338 (0.0):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'nyatamasyāṃ rājadhānyām anyatamo rājā rājyaṃ / kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca
ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca / tasya khaṇḍapramukhāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636451 (0.0):
nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍamaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5638375 (0.0):
nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍamaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643248 (0.0):
rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍamaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644003 (0.0):
kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍamaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663076 (0.0):
rājagṛhe nagare rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ / ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍamaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677856 (0.0):
nagaryāṃ rājā brahmadatto rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca / subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍamaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680806 (0.0):
khalu samayena prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca / kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684147 (0.0):
khalu samayena śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ / ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca {subhikṣaṃ ca} ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687743 (0.0):
sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690838 (0.0):
rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca praśāntakalikalahaḍimbaḍamaraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477771 (0.0):
ānanda sāketāyām upoṣadho nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca / kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca / tasyāpareṇa samayena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484189 (0.0):
samayena vārāṇasyāṃ brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca / sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca / yāvad apareṇa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9486396 (0.0):
tatrottarapaṃcālo dhano nāmnā hastināpure nagare rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca / sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ (MSV I 124) ca /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229765 (0.0):
kārayati / ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ / cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca / tasya nāsti kiṃcid aparityājyaṃ yācanakebhyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532935 (0.0):
rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532965 (0.0):
037.031. uttarāpathe dhanasaṃmato nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca / sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533045 (0.0):
rājyamevamṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21539848 (0.0):
ṛddhaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546713 (0.0):
brahmadatto nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca / subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563147 (0.0):
dvīpam ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ
paṃcāmātyaśatāni / khaṇḍo 'grāmātyo dharmeṇa rājyaṃ kārayati nyāyataś ca
vyavahārān paśyati yataḥ sarva eva janakāyas tanmukho 'vasthitaḥ / tena
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati (MSV II 4) ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621928 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena saḍṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624119 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646461 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655018 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657555 (0.0):
tasyāṃ ca vaiśālyām anyataro brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659776 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ karṣako brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671044 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676133 (0.0):
putrahetoḥ sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681783 (0.0):
śrāvastyām anyatamaḥ sārthavāhaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480736 (0.0):
bhūtapūrvaṃ bhikṣavo 'nyatasmin karvaṭake gṛhapatiḥ prativasati / tena / sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218879 (0.0):
śrāvastyāṃ nidānam* / rājñaḥ prasenajitaḥ kosalasya mṛgāro nāma agrāmātyaḥ / / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā (MSV II 53) sārdhaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307226 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramati paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307923 (0.0):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639053 (0.0):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801397 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya (MSV III
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484857 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431965 (0.036):
6v8 (Pravr-v II): /// sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684908 (0.037):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675344 (0.037):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731921 (0.037):
prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ / (292r1 = GBM 896) tena sadṛśāt / kulāt kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati /
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668034 (0.0):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668631 (0.0):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670391 (0.0):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'bhinīlapadmanetraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671049 (0.0):
paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687773 (0.0):
'pareṇa samayena devyā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691930 (0.0):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480744 (0.0):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500487 (0.0):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ tenāpy asau sadṛśāt kulāt pariṇītaḥ so (GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218884 (0.0):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430745 (0.0):
4r8 (Pravr-v II): /// paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto dīrghadīrghābhyāṃ koṣṭhābhyāṃ tasya vistareṇa
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438007 (0.0):
kaḍatram ānītaṃ sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ sa patnīm āmantrayate |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639061 (0.0):
kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 377a) putro jātaḥ; evaṃ yāvad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972371 (0.0):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976254 (0.0):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977742 (0.0):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979232 (0.0):
krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801767 (0.0):
sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ; evaṃ yāvat sapta putrā jātāḥ; tena ṣaṇṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976266 (0.004):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801404 (0.004):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya (MSV III
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621935 (0.007):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
trīṇi saptakāny ekaviṃśati divasān pūrvavad yāvad gopa iti nāmadheyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977744 (0.020):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny / ekaviṃṣatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003574 (0.026):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ; tasya trīṇi / saptakāny ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801422 (0.026):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny / ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023463 (0.033):
prasūtā; dāriko jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān (SBV II
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483657 (0.040):
tasyā (Adhik-v 64) eva pratipāditāḥ; tataḥ trīṇi saptakāny / ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyṃ vyavasthāpyate: kiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580401 (0.046):
186.012. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ/ / 186.013. tasya trīṇi saptakānyekaviṃśatidivasān vistareṇa jātasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735036 (0.051):
[8] tasya ca kumārasya trīṇi saptakāny ekaviṃśati divasān vistareṇa / jātamātrasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate | kiṃ bhavatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553724 (0.052):
104.011. dārikā jātā abhirūpā darśanīyā prādādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā/ / 104.012. tasyāstrīṇi saptakānyekaviṃśatidivasān vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607998 (0.052):
prayacchata, sarvabandhanamokṣaṃ ca kuruteti/ / 287.003. tasyaivaṃ trīṇi saptakānyekaviṃśatidivasān vistareṇa jātakarma
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011905 (0.055):
prasūtā; dārikā jātā; tasyās trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān vistareṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628904 (0.055):
viśvakarmanirmiteyaṃ māyeti; tasyās trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān / vistareṇa jātāyā jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487857 (0.057):
sarvabandhanamokṣaṃ kuruteti / tasyaivaṃ trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān / vistareṇa jātasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate / kiṃ bhavatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540110 (0.059):
062.031. tasya jñnātayaḥ saṃgamya samāgamya trīṇi / saptakānyekaviṃśatirātriṃdivasāni tasya jātasya jāto mahaṃ kṛtvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647731 (0.061):
tuṅganāsaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ/ / 452.007. tasya trīṇi saptakānyekaviṃśatiṃ divasān vistareṇa tasya jātasya
vyavasthāpitam* / bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ / tasyāpi pūrvavad vistareṇa siṃha iti nāmadheyaṃ vyavasthāpitam* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480745 (0.0):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985110 (0.003):
ekaviṃṣatidivasān jātāyāḥ jātimahaṃ kṛtvā valayeti nāmadheyaṃ / vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218884 (0.018):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ / putro jātaḥ / evaṃ yāvat sapta putrāḥ jātāḥ / tatra ṣaṇṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639061 (0.018):
kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 377a) putro jātaḥ; evaṃ yāvad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976267 (0.018):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; yāvat krameṇa sapta putrāḥ jātāḥ;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801767 (0.018):
sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ; evaṃ yāvat sapta putrā jātāḥ; tena ṣaṇṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691930 (0.021):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438007 (0.021):
kaḍatram ānītaṃ sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ sa patnīm āmantrayate |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972371 (0.021):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro / jātaḥ; sa patnīm āmantrayate: bhadre jāto 'smākaṃ dhanaharo ṛṇaharaḥ;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668033 (0.028):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668630 (0.028):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670390 (0.028):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'bhinīlapadmanetraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671048 (0.028):
paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500487 (0.028):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ tenāpy asau sadṛśāt kulāt pariṇītaḥ so (GBM
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430745 (0.028):
4r8 (Pravr-v II): /// paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto dīrghadīrghābhyāṃ koṣṭhābhyāṃ tasya vistareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976254 (0.028):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977739 (0.028):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979232 (0.028):
krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate, kiṃ bhavatu
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669237 (0.029):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687772 (0.029):
'pareṇa samayena devyā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
gopaḥ siṃhaś ca kramaśas taruṇau saṃvṛttau / khaṇḍo 'grāmātyaḥ pūrvam eva
śūro vikrāntaḥ pañcasu sthāneṣu kṛtāvi yenāmātyānām agraḥ / yadā putrabalī
jātas tadā bhūyasyā mātrayā sarvāmātyān abhibhūyāvasthitaḥ / tatas te
'mātyā upahatatejasaḥ parasparaṃ saṃjalpaṃ kṛtvā saṃjātāmarṣā rājñaḥ
sakāśaṃ gatāḥ / tato 'vasaraṃ jñātvā rājānam ūcuḥ / deva ko rājā / rājā
kathayati / kuto bhavatāṃ vimarṣo 'haṃ rājā ko 'nya iti / te kathayanti /
deva khaṇḍo rājā na devaḥ / yadi tasyābhirucitaṃ syād devaṃ rājyāc
cyāvayitvā svayam eva paṭṭaṃ baddhā rājyaiśvaryādhipatyaṃ kārayed iti /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212104 (0.0):
syād eva rājyāc cyāvayitvā svayam eva paṭṭaṃ baddhā rājyaiśvaryādhipatyaṃ
rājā saṃlakṣayati / sarva ete tenābhibhūtās tena bhedaṃ kurvantīti / yāvad
apareṇa samayena rājā amātyagaṇaparivṛtas tiṣṭhati / khaṇḍaś cāgrāmātyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21652400 (0.044):
465.028. athāpareṇa samayena rājā rudrāyaṇo 'mātyagaṇaparivṛtaḥ/
'rthipratyarthiśatasahasraparivṛto rājakulaṃ praviṣṭaḥ / pūrṇaṃ tad
rājakulam avasthitam* / yadā tu rājakṛtiṃ kṛtvā niṣkrāntas tadā tad
rājakulaṃ śūnyam avasthitam* / rājā kathayati / bhavantaḥ sarva evāyaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484323 (0.034):
mahājanakāyo gataḥ / rājā kathayati / bhavanto mahādurbhikṣo 'yaṃ
janakāyo niṣkrāmati / amātyair avatāro labdhaḥ / te kathayanti /
sākṣātkṛtaṃ devena yato vijñāpayāmaḥ / yadi (MSV II 5) khaṇḍasyābhirucitaṃ
syād eva rājyāc cyāvayitvā svayam eva paṭṭaṃ baddhā rājyaiśvaryādhipatyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212036 (0.0):
deva khaṇḍo rājā na devaḥ / yadi tasyābhirucitaṃ syād devaṃ rājyāc / cyāvayitvā svayam eva paṭṭaṃ baddhā rājyaiśvaryādhipatyaṃ kārayed iti /
kārayed iti / kākaśaṅkino hi rājānaḥ / sa saṃlakṣayati / yathaite
kathayanti nūnam evam iti / sa tasyāvatāraprekṣī saṃvṛttaḥ /
mitrāmitramadhyamā lokāḥ / yāvad aparaiḥ khaṇḍasyārocitam* / rājā
tavāvatāraprekṣy avatiṣṭhate / kṣamaṃ manyasveti / tasya śaṃkā samutpannā
rājādhīnā śrāvastī tatrāpy eṣa evādīnavaḥ / evaṃ vārāṇasyāṃ rājagṛhe
caṇpāyām ekādhīnatvād eṣa evādīnavaḥ / vaiśālī gaṇādhīnā / yadṛśānām
abhipretaṃ tad viṃśatīnāṃ nābhipretam* / sarvathā vaiśālīṃ gacchāmīti /
tena vaiśālakānāṃ licchavīnāṃ dūtasaṃpreṣaṇaṃ kṛtam* / gacchāmy ahaṃ
bhavatāṃ bāhucchāyāyāṃ vastum iti / tair ādarajātaiḥ pratisandeśo dattaḥ /
iyam eva vaiśālī svāgatam āgaccheti / tataḥ khaṇḍenāgrāmātyena jñātaya
āhūya uktāḥ / bhavanto vaiśālīṃ saṃprasthito yeṣāṃ yuṣmākam abhirucitam
ihāvasthānaṃ te (240v1 = GBM 6.793) 'bhitiṣṭhantu yeṣāṃ nābhirucitaṃ te
sajjā bhavantu gacchāmaḥ / gopālakāḥ paśupālakāś coktāḥ / yūyaṃ gomahiṣīḥ
yena vaiśālīṃ tena khaṭayata / pauruṣeyā uktāḥ / sannāhayata vaiśālīṃ
gacchāma iti / tato janakāyam evaṃ prerayitvā rājñaḥ sakāśaṃ gataḥ pādayor
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498203 (0.028):
syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / deva nāyaṃ pravrajito 'sya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217590 (0.028):
sarvālaṃkāravibhūṣitam ādāya rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / pādayor / nipatya kathayati / deva ayam udāyibhadraḥ kumāro na śakyaṃ mayā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979381 (0.049):
śrutaṃ; bhānumatā (SBV II 65) pratyekabodhiḥ sākṣātkṛtā, sa ceha iti; sa / tasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe tvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658700 (0.051):
487.010. sa tasyāḥ sakāśaṃ gatvā pādayor nipatya kathayati devate,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800721 (0.051):
ṛṣeḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe mama vijite
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966236 (0.054):
agārād anagārikāṃ pravrajeyam iti; sa pitus sakāśam upasaṃkrāntaḥ; pādayor / nipatya kathayati: tāta anujāniṣva, pravrajāmy agārād anagārikām iti; sa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979306 (0.054):
dharmādharmeṇa rājyaṃ kārayitvā narakaparāyaṇo bhaviṣyāmi iti; sa pituḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: deva anujānīhi pravrajāmi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488925 (0.060):
gaccha kumārāvalokaya jananīm* / sa manoharāsantakaṃ cūḍāmaṇim ādāya mātuḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / amba ahaṃ kārvaṭikaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9490057 (0.060):
kriyate / sa pitur nairguṇyam upaśrutya kṛtaghnatāṃ ca mātuḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ / pādayor nipatya kathayati / amba
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700519 (0.062):
prābhṛtam ādāya rājñaḥ sakāśam upagatāḥ | tataḥ pādayor nipatya prābhṛtaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627645 (0.064):
āhūyatām iti; tatas te rājñaḥ sakāśaṃ preṣitāḥ; pādayor nipatya
nipatya kathayati / deva kiṃcit karaṇīyam asti / udyānaṃ gacchāmy (MSV II
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498204 (0.031):
syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / deva nāyaṃ pravrajito 'sya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217590 (0.031):
sarvālaṃkāravibhūṣitam ādāya rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / pādayor / nipatya kathayati / deva ayam udāyibhadraḥ kumāro na śakyaṃ mayā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979307 (0.031):
dharmādharmeṇa rājyaṃ kārayitvā narakaparāyaṇo bhaviṣyāmi iti; sa pituḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: deva anujānīhi pravrajāmi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658701 (0.035):
487.010. sa tasyāḥ sakāśaṃ gatvā pādayor nipatya kathayati devate,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979381 (0.043):
śrutaṃ; bhānumatā (SBV II 65) pratyekabodhiḥ sākṣātkṛtā, sa ceha iti; sa / tasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe tvaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800721 (0.043):
ṛṣeḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe mama vijite
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966236 (0.052):
agārād anagārikāṃ pravrajeyam iti; sa pitus sakāśam upasaṃkrāntaḥ; pādayor / nipatya kathayati: tāta anujāniṣva, pravrajāmy agārād anagārikām iti; sa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002287 (0.054):
gośīrṣacandanaṃ prayaccheyam iti; sa gośīrṣacandanam ādāya bhagavatsakāśam / upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: bhagavann upalabdhaṃ mayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574802 (0.054):
169.002. sa bhagavatsakāśaṃ gataḥ/ / 169.003. pādayor nipatya kathayati bhagavan, mama jñātaya evaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609071 (0.057):
290.002. sa manoharasantakaṃ cūḍāmaṇimādāya mātuḥsakāśamupasaṃkrāntaḥ/ / 290.003. pādayor nipatya kathayati amba, ahaṃ kārvaṭikaṃ saṃnāmanāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21610172 (0.057):
kṛtaghnatāṃ ca, mātuḥ sakāśamupasaṃkrāntaḥ/ / 293.025. pādayor nipatya kathayati amba,
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488926 (0.057):
gaccha kumārāvalokaya jananīm* / sa manoharāsantakaṃ cūḍāmaṇim ādāya mātuḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / amba ahaṃ kārvaṭikaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9490058 (0.057):
kriyate / sa pitur nairguṇyam upaśrutya kṛtaghnatāṃ ca mātuḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ / pādayor nipatya kathayati / amba
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882621 (0.059):
kṛtakautukamaṅgalasvastyayano mātuḥ sakāśam upasaṃkramya pādayor nipatya / kathayati / amba gacchāmi avalokitā bhava mahāsamudram avatarāmi / sā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521432 (0.059):
kṛtakautukamaṅgalasvastyayano mātuḥ sakāśamupasaṃkramya pādayor nipatya / kathayati amba gacchāmi, avalokitā bhava, mahāsamudramavatarāmi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648311 (0.060):
kathamatrāgatā, kasya vā tvamiti/ / 453.025. sā pādayor nipatya kathayati deva, ahaṃ tāmradvīpakasya rājño
6) avalokito bhaveti / rājā kathayaty evaṃ bhavatu gaccheti /
sodyānaśobhāṃ kārayitvā sārādānaṃ śakaṭeṣv āropya upari
khādanīyabhojanīyena ācchādya saṃprasthitaḥ / amātyaiḥ śrutam* / khaṇḍo
niṣpalāyatīti / te tvaritaṃ tvaritaṃ rājñaḥ sakāśaṃ gatvā kathayanti /
deva khaṇḍo niṣpalāyatīti / rājā kathayati / bhavanto gacchata
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627735 (0.051):
kumāraṃ janayiṣyatīty āhosvit kumārikāṃ vandhyā vā bhaviṣyatīti; rājā / kathayati: bhavanto yady evaṃ gacchata; tataḥ pratiṣṭā bhavatu; tair gatvā
nirvartayateti / te caturaṅgaṃ balakāyaṃ sannāhya nirgatāḥ kathayanti /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429962 (0.054):
āmantrayate | saṃnāhayantu bhavanto caturaṅgaṃ balakāyaṃ + + + +
khaṇḍa devo śabdayatīti nivartayasveti / sa kathayati / bhavanto yuṣmākaṃ
dīrgharātram ayam āśvāsakaḥ / aho bata khaṇḍaḥ kālaṃ kuryān niṣpalāyeta
iti vā iti / sa yuṣmākam alpakṛcchreṇa paripūrṇaḥ / gacchata niṣpalāyaty
ayam iti / te rājñaś cittānurakṣayā kāṇḍakāṇḍiṃ kṛtvā nivṛttā rājñaḥ
kathayanti / deva niṣpalāyitaḥ khaṇḍo agrāmātya iti / rājā kathayati / na
śobhanam iti kṛtvā tūṣṇīm avasthitaḥ / khaṇḍo 'py anupūrveṇa vaiśālīṃ
gataḥ / / tena khalu samayena vaiśālī tribhiḥ skandhaiḥ prativasati / prathame
skandhe sapta kūṭāgārasahasrāṇi suvarṇamayair niryūhair madhyame skandhe
caturdaśa rūpyamayair niryūhair adharime skandhe ekaviṃśatis tāmramayair
niryūhais teṣu yathāyogaṃ manuṣyāḥ pratvasanti / uttamā madhyamā adhamā /
vaiśālyāṃ gaṇena kriyākārā vyavasthāpitāḥ / yā prathame (MSV II 7) skandhe
dārikā jāyate sā prathama eva skandhe dīyate na madhyame nādharime / yā
madhyame sā prathame skandhe dīyate madhyame vā nādharime / yādharime sā
triṣv api skandheṣu dīyate / kanyāyā anirvāhaḥ nānyatra dīyate iti /
vaiśālīstrīratnaṃ na kasyacid dīyate / gaṇasāmānyaṃ paribhojyam eva /
khaṇḍasya pradhānapuruṣa iti kṛtvā prathame skandhe gṛhaṃ dattam* / tatra
prativastum ārabdhaḥ / / yadā gaṇaḥ saṃnipatati tadāsāv āhūyamāno 'pi na saṃnipatati / sa
vaiśālakair ucyate / khaṇḍa kasmāt tvaṃ na saṃnipatasīti / sa kathayati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21649455 (0.004):
457.002. tena saṃprasthitena yogandharāyaṇa uktah tvamiha tiṣṭheti/ / 457.003. sa na saṃpratipadyate/ / 457.003. sa kathayati devenaiva sārdhaṃ gacchāmīti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523881 (0.008):
010.017. asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ paralokaṃ gatvā punarāgacchan? sa / kathayati eṣo 'hamāgataḥ/ / 010.018. sā na śraddadhāti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569776 (0.008):
daṇḍakamaṇḍaluprabhṛtīni, ekaṃ kanyāpradānaṃ na pratigṛhṇāti/ / 152.030. sa kathayati ahaṃ brahmacārī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587646 (0.008):
saṃgharakṣita, duṣkuhakā jambudvīpakā manuṣyāḥ/ / 207.027. nābhiśraddadhāsyasi/ / 207.027. sa kathayati ahaṃ pratyakṣadarśī, kasmānnābhiśraddadhāsye? te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657520 (0.009):
483.029. iti viditvā kathayati amba, yadyevaṃ pitṛvadho nāsti, athadvadho / 'sti/ / 483.029. sa kathaṃ nistārya iti? sā kathayati putra, jñānakocidāḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488278 (0.010):
lubdhakaḥ prāha / yadi tvāṃ nā gṛhṇāmi niṣpalāyase / sā kathayati / nāhaṃ / niṣpalāye / yadi na śraddadhāsi ayaṃ cūḍāmaṇiṃ gṛhṇa / asyānubhāvenāham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643687 (0.012):
437.024. tadapratirūpaṃ syāt, yadahaṃ mṛṣāvādena vañcayeyam/ / 437.024. satyaṃ putra/ / 437.024. sa kathayati anujānīṣva, ahamapi mahāsamudramavatariṣyāmi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21649579 (0.013):
457.013. sa bhītaḥ saṃlakṣayati strīvaśagā rājānaḥ/ / 457.014. syādevamiti/ / 457.015. sā kathayati śobhanam/ / 457.015. evaṃ kuru/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658184 (0.014):
nagaraṃ pāṃśunā avaṣṭapsyata iti/ / 485.026. kānupūrvī? kathayati deva, sa evaṃ kathayati, prathame
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587382 (0.015):
206.031. te kathayanti svāgatamāryasaṃgharakṣitāya/ / 206.031. sa kathayati anumodantāṃ bhavantaḥ/ / 206.032. mayā nāgoṣvāgamacatuṣṭayaṃ pratiṣṭhāpitam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529201 (0.015):
026.021. devo 'smākaṃ sāhāyyaṃ kalpayatu/ / 026.022. rājā kathayati tataḥ śobhanam/ / 026.022. tathā bhavatu/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998504 (0.016):
mayā tava sarvajanapadā dattāḥ; kimartham udvejayasi? pratipālaya iti; sa / kathayati: deva kośabalino rājānaḥ; mama kośabalaṃ nāsti; kiṃ karomi iti;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657411 (0.017):
pātayitavyā? sā kathayati satyametatpiturvadham/ / 483.019. tadahaṃ tasya prativinodayāmi iti/ / 483.020. sā kathayati yadyevam, śobhanam/
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2328919 (0.017):
'bhidhāyakatvamasrū sidhyitīti tadarthaṃ kathayati tatpadārthā iti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587186 (0.019):
206.013. tṛtīyo 'bhihitah tvamapi dīrghamamadhīṣva/ / 206.013. sa kathayati ahamapi tāmevaikottarikāṃ vimṛṣṭarūpāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589647 (0.023):
214.011. sa kathayati ārya, anena śrāmaṇerakenāśobhanacittamutpāditam/ / 214.012. pratinivartāpayatu enam/ / 214.012. sa kathayati bhadramukha, apāyā hyete, nivartaya cittam/
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22225596 (0.023):
/ tau niṣpratibhātau kṛtvā kathayati / sālohitāv asty anya upāyaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577431 (0.025):
tairvistareṇa samākhyātam/ / 176.030. sa kathayati ahamapyevaṃ karomi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21649523 (0.026):
mātsaryaṃ ca/ / 457.009. tāta yadyevam, śyāmāvatīṃ praghātaya/ / 457.010. sa kathayati kiṃ me dve śirasī? yāvat trirapyahaṃ rājñā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656655 (0.027):
480.026. idānīm yadartham yūyamāgatāstadarthaṃ saṃprāpayateti/ / 480.027. te kathayati deva, yadi śikhaṇḍī rājā asmān pṛcchati kiṃ
saṃnipatitād eva ayam ādīnavaḥ prādurbhūto nāhaṃ saṃnipatāmīti /
vaiśālakāḥ kathayanti / khaṇḍa saṃnipāte ko 'tra ādīnavo bhaviṣyatīti / sa
saṃnipatitum ārabdhaḥ / mataṃ nānuprayacchati / te kathayanti / khaṇḍa
matam anuprayaccheti / sa kathayati / matam api nānuprayacchāmi yasmān
matād eva me ādīnavāḥ prādurbhūtā iti / te kathayanti / anuprayaccha
matam* / ko 'trādīnavo bhaviṣyatīti / sa ca nigame saṃnipatati mataṃ
cānuprayacchati / pūrvaṃ vaiśālakā licchavayo yasya kasyacil lekham
anupreṣayanti sakarkaśam anupreṣayanti / yadā tu khaṇḍo mataṃ dātum
ārabdhas tadā sānunayaṃ likhanti / (MSV II 8) yeṣāṃ sānunayo (241r1 = GBM
6.794) lekho nīto bhavati / te parasparaṃ saṃjalpaṃ kurvanti / bhavantaḥ
ko yogo yena vaiśālako gaṇaḥ pūrvaṃ sakarkaśaṃ likhati idānīṃ tu sānunayam
ihāgatas tasya matenānuvyavaharanti yenādhunā sānunayaṃ likhantīti /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554913 (0.046):
107.024. mā asau durāgato 'trāgataḥ syāditi/ / 107.024. taiḥ pratyavekṣamāṇairasau dṛṣṭaḥ/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7558425 (0.054):
tad etad dhalgrahaṇam halsamudāyaparigrahārtham / / iha api syāt, arāṅkṣīt, asāṅkṣīt / / anyathā hi yena na avyavadhānaṃ tena vyavahite 'pi vacanaprāmāṇyāt ity
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362236 (0.059):
aprāpya tīrthaṃ mriyate gṛhe vā mṛtyu māgataḥ / / būtvā kuṭīcaro yastu sa kāṃ gatimavāpnuyāt // GarP_2,36.2 //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021488 (0.061):
gautamaḥ pravrajitaḥ; ahaṃ tvadartham āgataḥ; sā tvaṃ mayā sārdhaṃ / paricārayeti; tayā gopikāyā (SBV II 260) samākhyātaṃ; sā kathayati: tvam
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148342 (0.061):
atredaṃ bodhyam -- 'yenanāprapte' ityatra yenetyasya yadi / svetareṇetyarthaḥ, tadā sva viṣaye svataradyadyat prāpnoti tad bādhyam,
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8076046 (0.063):
maraṇādhyavasāyinyorāgatastvam ihādhunā // SoKss_7,8.165 //
Govind Kaul: Pradesasamgraha (kaulpradsam_u.htm.txt) 8364346 (0.064):
tadagragaṇyatāyāṃ bharatābhidho parvato yasya grāmīṇamatena bharuth iti / nāmāsti | / tam āruhya yātrikāṇāṃ gamanaṃ bhavati |
khaṇḍena gopasya siṃhasya ca niveśanaṃ kṛtam* / siṃhasya krīḍato
ramamāṇasya paricārayato duhitā jātā / tasyāpi vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212573 (0.0):
rājyaṃ kārayiṣyatīti / bhūyo 'sya krīḍato ramamāṇasya paricārayato duhitā / jātā / tasya api vistareṇa jātimahaṃ kṛtvopaceleti nāmadheyaṃ
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312565 (0.046):
paricārayati. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato duhitā jātā abhirūpā
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1440970 (0.055):
tasyāḥ putro jātaḥ / / tasya vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā [pṛcchati] kiṃ kumārasyabhavatu nāma / sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011909 (0.059):
prasūtā; dārikā jātā; tasyās trīṇi saptakāny ekaviṃśatidivasān vistareṇa / jātāyā jātimahaṃ kṛtvā kulasadṛśaṃ (SBV II 215) nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985111 (0.062):
vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasyāpi kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa saṃlakṣayati:
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431738 (0.063):
6r8 (Pravr-v II): /// jñātayas saṃgamya samāgamya vistareṇa jātau / jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpayitum ārabdhāḥ kiṃ bhavatu māṇavasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629002 (0.063):
varṇayituṃ; yathā māyāyās tasyā api vistareṇa jātau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate; kiṃ bhavatu dārikā nāmeti; amātyāḥ kathayanti:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976796 (0.063):
asamayenāmṛtodanasya dārako jātaḥ; tasya jātau jātimahaṃ vistareṇa kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate, kiṃ bhavatu dārakasya nāma iti; jñātasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621936 (0.064):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657028 (0.064):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato naiva putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675374 (0.064):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487451 (0.064):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881916 (0.064):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / so 'putraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607606 (0.064):
286.001. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431970 (0.064):
6v8 (Pravr-v II): /// sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ putrābhinandī
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734390 (0.064):
krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā | so 'putraḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484865 (0.064):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ na putro na duhitā; sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976262 (0.064):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; yāvat krameṇa sapta putrāḥ jātāḥ;
celeti nāmadheyaṃ vyavasthāpitam* / sā naimittikena dṛṣṭvā vyākṛtā putraṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212579 (0.029):
jātā / tasya api vistareṇa jātimahaṃ kṛtvopaceleti nāmadheyaṃ / vyavasthāpitam* / sāpi naimittikena vyākṛtā putraṃ janayiṣyati
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14300448 (0.058):
tatas tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ, / śuklavastraprāvṛtā tasmād bhavatu dārikāyāḥ śukleti nāma sthāpitā // sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985105 (0.061):
ekaviṃṣatidivasān jātāyāḥ jātimahaṃ kṛtvā valayeti nāmadheyaṃ / vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679975 (0.062):
kṣeme jāte rājñā brahmadattena dārakasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpitaṃ kṣemaṃkara iti | rājñā prasenajitā kauśalena dārikāyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681838 (0.062):
prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam*:
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297741 (0.062):
yathā candramoditaḥ śītaraśmis tathā prabhayā sphuṭo 'bhūt // tasya jātau / jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam / kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307957 (0.062):
śūkṣmatvaṅ maheśākhyaḥ prāptocchuddhakāyaś ca / tasya jātau jātimahaṃ / kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27665143 (0.062):
// tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam / kiṃ bhavatu
janayiṣyati / sa pitaraṃ jīvitād vyaparopya svayam eva paṭṭaṃ baddhvā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213621 (0.0):
/ deva yathā śāstre dṛśyate niyatam ayaṃ dārakaḥ pitaraṃ jīvitād / vyaparopya svayam eva paṭṭaṃ baddhvā rājyaṃ kārayiṣyatīti / rājā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920679 (0.033):
SumAv_169: yadājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca paṭṭaṃ baddhvā rājye pratiṣṭhitaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18004521 (0.036):
saṃvṛttā; sā naimittikair vyākṛtā: putraṃ janayiṣyati; sa rājānaṃ jīvitād
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576341 (0.051):
173.021. yadā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayameva ca paṭṭaṃ baddhvā pratitiṣṭhitaḥ, tadā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18004774 (0.055):
rājānaṃ jīvitād vyaparopya, svayam eva paṭṭāṃ badhvā rājyaṃ kārayiṣyati
rājyaṃ kārayiṣyatīti / bhūyo 'sya krīḍato ramamāṇasya paricārayato duhitā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212543 (0.0):
khaṇḍena gopasya siṃhasya ca niveśanaṃ kṛtam* / siṃhasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayato duhitā jātā / tasyāpi vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā
Visvantaravadana (visvantu.htm.txt) 28312565 (0.039):
paricārayati. tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato duhitā jātā abhirūpā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213621 (0.050):
vyaparopya svayam eva paṭṭaṃ baddhvā rājyaṃ kārayiṣyatīti / rājā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985111 (0.055):
vyavasthāpitaṃ; bhūyo 'py asya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro / jātaḥ; tasyāpi kulasadṛśaṃ nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ; sa saṃlakṣayati:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976266 (0.062):
'pi krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo 'pi krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; yāvat krameṇa sapta putrāḥ jātāḥ;
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218884 (0.063):
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ / putro jātaḥ / evaṃ yāvat sapta putrāḥ jātāḥ / tatra ṣaṇṇāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639061 (0.063):
kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 377a) putro jātaḥ; evaṃ yāvad
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801767 (0.063):
sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ; evaṃ yāvat sapta putrā jātāḥ; tena ṣaṇṇāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668033 (0.064):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669237 (0.064):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671048 (0.064):
paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687772 (0.064):
'pareṇa samayena devyā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691929 (0.064):
| yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ | sa prathamagarbho yathāvasthitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480743 (0.064):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500487 (0.064):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jātaḥ tenāpy asau sadṛśāt kulāt pariṇītaḥ so (GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211942 (0.064):
paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ / tasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430745 (0.064):
4r8 (Pravr-v II): /// paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto dīrghadīrghābhyāṃ koṣṭhābhyāṃ tasya vistareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972370 (0.064):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro / jātaḥ; sa patnīm āmantrayate: bhadre jāto 'smākaṃ dhanaharo ṛṇaharaḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976254 (0.064):
paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977739 (0.064):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; tasya trīṇi saptakāny
jātā / tasya api vistareṇa jātimahaṃ kṛtvopaceleti nāmadheyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212549 (0.0):
khaṇḍena gopasya siṃhasya ca niveśanaṃ kṛtam* / siṃhasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayato duhitā jātā / tasyāpi vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā
Pamsupradana-Avadana (pamsuavu.htm.txt) 16038463 (0.025):
GBM 1508.4 (cf. Divy 351.14) /// (prāsā)[di]kaḥ tasya vistareṇa jātimahaṃ / kṛtvā aśvagupto nāma kṛta[ḥ] sadhātryā ucchada
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696996 (0.031):
durvarṇaṃ durdarśanaṃ vikṛtarūpaṃ dṛṣṭvā cintāparau vyvasthitau | tasya / jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyvasthāpyate: kiṃ nāma bhavatu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590718 (0.035):
prasādiko 'tikrānto mānuṣavarṇamasamprāptaśca divyavarṇam/ / 218.009. tasya vistareṇa jātau jātimahaṃ kṛtvā upagupta iti nāma kṛtam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21594459 (0.038):
233.007. yāvadaṣṭānāṃ navānāṃ vā māsānāmatyayāt prasūtā/ / 233.008. tasyāḥ putro jātaḥ/ / 233.008. tasya vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā kiṃ kumārasya bhavatu nāma? sā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18004362 (0.040):
dārako (SBV II 179) jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ; tasya jātau / jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyte kiṃ bhavatu dārakasya nāma iti;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608005 (0.040):
287.003. tasyaivaṃ trīṇi saptakānyekaviṃśatidivasān vistareṇa jātakarma / karoti/ / 287.004. tasya jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitumārabdham kiṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681839 (0.042):
prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam*:
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297742 (0.044):
yathā candramoditaḥ śītaraśmis tathā prabhayā sphuṭo 'bhūt // tasya jātau / jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam / kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307958 (0.044):
śūkṣmatvaṅ maheśākhyaḥ prāptocchuddhakāyaś ca / tasya jātau jātimahaṃ / kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti //
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27665144 (0.044):
// tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam / kiṃ bhavatu
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430753 (0.044):
paricārayataḥ putro jāto dīrghadīrghābhyāṃ koṣṭhābhyāṃ tasya vistareṇa / jātasya jātimahaṃ kṛtvā koṣṭhila iti nāmadheyaṃ vyavasthāpitaṃ koṣṭhilo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532999 (0.046):
ratnapratyuptayā śikhayā/ / 038.002. tasya vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā ratnaśikhīti nāmadheyaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682699 (0.046):
prāvṛtaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā sumanā iti nāmadheyaṃ / vyavasthāpitam* | tataḥ sthavirāniruddham antargṛhe bhaktenopanimantrya sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679975 (0.046):
kṣeme jāte rājñā brahmadattena dārakasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ / vyavasthāpitaṃ kṣemaṃkara iti | rājñā prasenajitā kauśalena dārikāyā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693654 (0.048):
labdhau, aho bata me hastakau sucireṇa labdhakāv iti | tasya jātau / jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpyate: kiṃ bhavatu dārakasya nāmeti |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431738 (0.049):
6r8 (Pravr-v II): /// jñātayas saṃgamya samāgamya vistareṇa jātau / jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpayitum ārabdhāḥ kiṃ bhavatu māṇavasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629002 (0.049):
varṇayituṃ; yathā māyāyās tasyā api vistareṇa jātau jātimahaṃ kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate; kiṃ bhavatu dārikā nāmeti; amātyāḥ kathayanti:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976797 (0.049):
asamayenāmṛtodanasya dārako jātaḥ; tasya jātau jātimahaṃ vistareṇa kṛtvā / nāmadheyaṃ vyavasthāpyate, kiṃ bhavatu dārakasya nāma iti; jñātasya
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483661 (0.050):
ekaviṃśatidivasān vistareṇa jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyṃ vyavasthāpyate: kiṃ
vyavasthāpitam* / sāpi naimittikena vyākṛtā putraṃ janayiṣyati / lakṣaṇasaṃpūrṇam iti / gopo vyāḍo vikrānto vaiśālakānāṃ licchavīnām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212553 (0.029):
celeti nāmadheyaṃ vyavasthāpitam* / sā naimittikena dṛṣṭvā vyākṛtā putraṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213021 (0.057):
katarāṃ devasyārthāya ānayāmi / yā sā vyākṛtā lakṣaṇasaṃpannaṃ putraṃ / janayiṣyatīti / tato gopena siṃhasya lekho 'nupreṣitaḥ / rājño
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628966 (0.058):
naimittikair vyākṛtā; putraṃ janayiṣyaty anekalakṣaṇasaṃpannaṃ; rājā
udyānāni vināśayati / udyānapālair ucyate / vaiśālakā licchavayo vyāḍā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212628 (0.042):
vikrāntā māsyānarthaṃ kariṣyanti / sa tenāhūyoktaḥ / putra vaiśālakā / licchavayo vyāḍā vikrāntā mā teṣām udyānāni vināśaya mā te anarthaṃ
vikrāntāḥ / mā teṣām udyānāni vināśayeti / sa nivāryamāṇo 'pi na
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212630 (0.011):
vikrāntā māsyānarthaṃ kariṣyanti / sa tenāhūyoktaḥ / putra vaiśālakā / licchavayo vyāḍā vikrāntā mā teṣām udyānāni vināśaya mā te anarthaṃ
saṃtiṣṭhate / udyānapālaiḥ khaṇḍasyārocitam* / putras te vaiśālakānāṃ
licchavīnām udyānāni vināśayati / nivārayainam* / licchavayo vyāḍā
vikrāntā māsyānarthaṃ kariṣyanti / sa tenāhūyoktaḥ / putra vaiśālakā
licchavayo vyāḍā vikrāntā mā teṣām udyānāni vināśaya mā te anarthaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212598 (0.011):
udyānāni vināśayati / udyānapālair ucyate / vaiśālakā licchavayo vyāḍā / vikrāntāḥ / mā teṣām udyānāni vināśayeti / sa nivāryamāṇo 'pi na
kariṣyantīti / sa kathayati / tāta eṣām udyānāni santi asmākaṃ tu na santi
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685139 (0.044):
antakenā 'dhibhūtassa nāsti ñātīsu ttāṇatā || / Uv1:40 / na santi putrās trāṇāya na pitā nāpi bāndhavāḥ |
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14497596 (0.047):
kathaṃ ambhehi ovavaditavyāḥ / anuśāsitavyāḥ / ye ime asmākaṃ na / ava(naiva a)llīyaṃti / na pratyālīyaṃti / etaṃ prakaraṇaṃ bhikṣū bhagavato
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4685124 (0.051):
na santi puttā ttāṇāya na pitā no pi bhātaro |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16113983 (0.057):
śivās+santi+asmākam+śatam+kamalākarās+ // VidSrk_33.63 *(1081) //
sthiramati_pskvbh.txt.r.o.combined 11855526 (0.064):
satyaṃ nirdiṣṭāḥ tatra hyatītānāgatā anupāttāuktāḥ te ca na santy eva / na cāsataupāttatvam anupāttatvaṃ vā yujyate
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644596 (0.064):
asmākaṃ gṛhe kutassanti? na santītyarthaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214228 (0.064):
licchavayo dīrgharātraṃ bādhakāḥ pratyarthinaḥ pratyamitrāḥ / mā te / anarthaṃ kariṣyanti / rājā kathayati / bhavati khalu puruṣāṇāṃ
tena gaṇo vijñapto mama putrayor udyānaṃ nāsti /tad arhaṃ mama udyāne
prasādaṃ kartum iti / tais tābhyāṃ jīrṇodyānaṃ dattam* / tasmin / mahāśālavṛkṣaḥ / tatraikena bhagavataḥ pratimā kāritā / dvitīyena vihāraḥ
pratiṣṭhāpitaḥ / tathā sthavirair api sūtrānte upanibaddhaṃ buddho / bhagavān vaiśālyāṃ viharati gopasiṃhaśālavane iti / gopaḥ akriyāsahasrāṇi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221341 (0.050):
tayā pūrvārāme vihāraṃ kārayitvā cāturdiśāya bhikṣusaṃghāya niryātitam* / / tathā sthavirair api sūtrānta upanibaddham* / bhagavān śrāvastyāṃ viharati
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657410 (0.054):
tathā saṅgītikārair api sthavirais sūtrānta upanibaddham: (A 416a) / bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme iti
karoti / licchavayo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti / tataḥ
khaṇḍenāhūyoktaḥ / putra gaccha tvam amuka karvaṭaṃ tatra svādhiṣṭhitān
karmāntān kāraya / tiṣṭha mā gaṇaprakopo bhaviṣyatīti / sa tatra gatvā
svādhiṣṭhitān karmāntān kārayitum ārabdhaḥ / yāvad apareṇa samayena
vaiśālyāṃ senāpatiḥ kālagataḥ / taiḥ khaṇḍo 'grāmātyaḥ senāpatye sthāpitaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629254 (0.063):
yāvad apareṇa samayena siṃhahanū rājā kālagataḥ; kapilavastuni
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966749 (0.064):
kṣāntivādī kṣāntīvādīti saṃjñāsaṃvṛttā; yāvad apareṇa samayena (A 427a) / rājā brahmadattaḥ kālagataḥ; kalabhū rājye pratiṣṭhāpitaḥ; sa
gaṇaḥ saṃnipatitaḥ / kaṃ senāpatiṃ sthāpayāma iti / tatra eke kathayanti /
khaṇḍenāgrāmātyena gaṇaḥ paripālitaḥ / tasyaiva putraṃ sthāpayāma iti /
apare kathayanti / tasya putro gopo vyāḍo vikrāntaḥ / yady asau senāpatye
sthāpyate niyataṃ gaṇasya bhedaṃ kariṣyati yas tu tasya bhrātā siṃhaḥ sa
sūrataḥ (241v1 = GBM 6.795) sukhasaṃvāsaḥ śaknoti gaṇasya cittam
ārāgayitum* / yadi gaṇasyābhirucitaṃ taṃ senāpatiṃ sthāpayāma iti / / sarveṣām abhirucitam* / te saṃbhūya siṃhasya sakāśaṃ gatāḥ / siṃha
senāpatitvaṃ pratīccheti / sa kathayati / mama (MSV II 10) jyeṣṭho bhrātā
gopas taṃ senāpatiṃ sthāpayateti / te kathayanti / siṃha na yuṣmākaṃ
kulakramāgataṃ senāpatyaṃ yo gaṇasyābhirucitaḥ sa senāpatir bhavati / yadi
bhavato nābhirucitaṃ vayam anyaṃ senāpatiṃ sthāpayāma iti / sa
saṃlakṣayati / yady asmākaṃ gṛhāt senāpatyam anyatra gamiṣyati naitad
yuktam* / sarvathā pratīcchāmīti / tenādhyavasitam* / sa tair mahatā
satkāreṇa senāpatye pratiṣṭhāpitaḥ / vaiśālakāḥ pūrvaṃ yasya lekham
anupreṣayanti tasya khaṇḍapramukho gaṇa ājñāpayatīti likhanti / yadā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212888 (0.031):
bhavantaḥ pūrvaṃ vaiśālako gaṇaḥ khaṇḍapramukho gaṇa ājñāpayatīti likhanti
siṃhaḥ senāpatiḥ saṃvṛttas tadā siṃhapramukho gaṇa ājñāpayatīti / yāvad
apareṇa samayena yasmin karvaṭake gopaḥ svādhiṣṭhitān karmāntān kārayati
tadā karvaṭakaṃ lekho gataḥ / gopenodghāṭya vācitaḥ / sa kathayati /
bhavantaḥ pūrvaṃ vaiśālako gaṇaḥ khaṇḍapramukho gaṇa ājñāpayatīti likhanti
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212847 (0.031):
anupreṣayanti tasya khaṇḍapramukho gaṇa ājñāpayatīti likhanti / yadā
kālagataḥ / te kathayanti / kālagataḥ / sa saṃjātāmarṣo vaiśālīṃ gatvā
kathayati / bhrātaḥ yuktaṃ nāma tava mayi jyeṣṭhatare tiṣṭhati senāpatyaṃ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10394678 (0.051):
12,274.060d@028_0056 kiṃ nāma yuktaṃ mayi yan makheśe / 12,274.060d@028_0057 ahaṃ hi jānāmi viśālanetre
kartum iti / siṃhena tasya yathāvṛttam ārocitam* / sa vaiśālakānāṃ
licchavīnāṃ saṃjātāmarṣaḥ saṃlakṣayati / mama vaiśālakair asatkāraḥ
prayukto gacchāmi rājagṛham iti / tena rajño bimbisārasya dūtapreṣaṇaṃ
kṛtam* / icchāmi devasya bāhucchāyāyāṃ vastum* / tenāsya likhitam* /
svāgatam* / āgaccheti / sa rājagṛhaṃ gataḥ / tato rājñā bimbisāreṇa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216752 (0.027):
(MSV II 38) / so 'nupūrveṇa rājagṛhaṃ gataḥ / rājñā bimbisāreṇa śrutaṃ yathā jīvaka
agrāmātye sthāpitaḥ / yāvad apareṇa samayena rājño bimbisārasyāgramahiṣī
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213031 (0.025):
janayiṣyatīti / tato gopena siṃhasya lekho 'nupreṣitaḥ / rājño / bimbisārasyāgramahiṣī kālagatā tvam upacelām iha preṣayāgramahiṣī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648417 (0.060):
454.002. yāvadapareṇa samayena rājñaḥ sāntaḥpurasyāsvāpanaṃ datvā tāsāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216850 (0.063):
śraddadhāno 'sau / tena bhasmanā pūrite andhībhūtaḥ / / apareṇa samayena rājño bimbisārasya mūrdhni piṭako jātaḥ / tenāmātyānām
kālagatā / sa (MSV II 11) kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621945 (0.0):
paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622425 (0.0):
gṛhapatis tām evāvasthāṃ dṛṣṭvā suṣṭhutaram utkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626835 (0.0):
srastaskandho 'dhomukho niṣpratibhānaḥ, pradhyānaparamaḥ kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627769 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalaḥ śokāgaraṃ praviśya kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ | tatra ca śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646478 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putrā jāyante mriyante cā | sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham* | na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663125 (0.0):
yāvad asau bhagavaddarśanotkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ | tato 'mātyar uktaḥ: kimarthaṃ deva śokaḥ kriyata iti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671656 (0.0):
kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: kasya nivedayeyam*, ko jñāsyati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673780 (0.0):
pitā cāsyāḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: yady ekasmai
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675383 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675652 (0.0):
cāsyāḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: yady ekasmai dāsyāmi,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677994 (0.0):
anyatarasmai anupradātum iti | tato rājā śokāgāraṃ praviśya kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaś cintayati: yady ekasmai dāsyāmi, apareṇa saha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683202 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | na cāsya putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686920 (0.0):
| sa taṃ śabdaṃ śrutvā paraṃ saṃvegam āpannaḥ | sa śokāgāraṃ praviśya kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ | tasya buddhir utpannā: yanv ahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697630 (0.0):
paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro na duhitā |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471735 (0.0):
laghv eva mahārhaśayanād utthāya kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480492 (0.0):
ādiṣṭā / evaṃ yāvat ṣaḍdivasān* / ṣaṣṭhe divase rājā kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ / mama bhagavān piṇḍapātaṃ paribhuṃkte /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482553 (0.0):
sa kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / īdṛśe mama bhogaiśvarye na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487460 (0.0):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / anekadhanasamuditaṃ me gṛhaṃ na me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489237 (0.0):
āhṛṣṭaromakūpo laghu laghv evotthāya mahārhaśayane niṣadya kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ / mā haiva me atonidānaṃ rājyāc cyutir
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213887 (0.0):
gṛhapatir durmanāḥ svagṛhaṃ gataḥ / sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
gopena sa dṛṣṭa uktaś ca / deva kasyārthāya devaḥ kare kapolaṃ datvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621943 (0.021):
paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646476 (0.021):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putrā jāyante mriyante cā | sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham* | na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675381 (0.021):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683200 (0.021):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | na cāsya putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482552 (0.021):
sa kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / īdṛśe mama bhogaiśvarye na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487458 (0.021):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / anekadhanasamuditaṃ me gṛhaṃ na me
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213886 (0.021):
gṛhapatir durmanāḥ svagṛhaṃ gataḥ / sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627567 (0.021):
nūpurakaś ca; tasyāpareṇa samayenāgramahiṣī kālagatā; sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ; amātyāḥ kathayanti: kimarthaṃ deva kare
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484872 (0.021):
paricārayataḥ na putro na duhitā; sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482580 (0.021):
devendreṇa dṛṣṭaḥ / sa kathayati / mārṣa kasmāt tvaṃ kare kapolaṃ datvā / cintāparas tiṣṭhati / sa kathayati / kauśika īdṛśe mama mahābhogaiśvarye
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657940 (0.021):
udāyinā dṛṣṭa uktaś ca: deva kasyārthe tvaṃ kare kapolaṃ datvā / cintāparas tiṣṭhasīti; sa kathayati: udāyin katham ahaṃ na cintāparo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480508 (0.021):
kathayanti / kimarthaṃ deva kare kapolaṃ datvā cintāparo vyvasthita iti /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627577 (0.021):
datvā cintāparo vyavasthitaḥ; amātyāḥ kathayanti: kimarthaṃ deva kare / kapolaṃ datvā cintāparas tiṣṭhati; sa kathayati: mamāgramahiṣī kālagatā;
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480489 (0.023):
ādiṣṭā / evaṃ yāvat ṣaḍdivasān* / ṣaṣṭhe divase rājā kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ / mama bhagavān piṇḍapātaṃ paribhuṃkte /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657917 (0.023):
anupreṣayati, sa tatraiva pravrajati; rājā kare kapolaṃ datvā cintāparo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639348 (0.027):
arthaṃ kare kapolaṃ datvā cintāparas tiṣṭhasi iti; sa kathayati: mamāsminn
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020881 (0.027):
517a) arthaṃ kare kapolaṃ datvā cintāparas tiṣṭhasīti; sa kathayati:
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221358 (0.030):
apareṇa samayena viśākhā dvātriṃśad aṇḍāni prasūtā / mṛgāraḥ śrutvā kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / janapadakalyāṇī kīdṛśo 'narthaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626833 (0.034):
srastaskandho 'dhomukho niṣpratibhānaḥ, pradhyānaparamaḥ kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673778 (0.035):
pitā cāsyāḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: yady ekasmai
cintāparo vyavasthita iti / sa kathayati / agramahiṣī me kālagatā kim iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621944 (0.0):
paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham* | na me putro na duhitā |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622425 (0.0):
gṛhapatis tām evāvasthāṃ dṛṣṭvā suṣṭhutaram utkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626836 (0.0):
srastaskandho 'dhomukho niṣpratibhānaḥ, pradhyānaparamaḥ kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627768 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalaḥ śokāgaraṃ praviśya kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ | tatra ca śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646477 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putrā jāyante mriyante cā | sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham* | na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663125 (0.0):
yāvad asau bhagavaddarśanotkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ | tato 'mātyar uktaḥ: kimarthaṃ deva śokaḥ kriyata iti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671656 (0.0):
kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: kasya nivedayeyam*, ko jñāsyati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673779 (0.0):
pitā cāsyāḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: yady ekasmai
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675382 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675651 (0.0):
cāsyāḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: yady ekasmai dāsyāmi,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677994 (0.0):
anyatarasmai anupradātum iti | tato rājā śokāgāraṃ praviśya kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaś cintayati: yady ekasmai dāsyāmi, apareṇa saha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683201 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | na cāsya putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686919 (0.0):
| sa taṃ śabdaṃ śrutvā paraṃ saṃvegam āpannaḥ | sa śokāgāraṃ praviśya kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ | tasya buddhir utpannā: yanv ahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697629 (0.0):
paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro na duhitā |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471735 (0.0):
laghv eva mahārhaśayanād utthāya kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480492 (0.0):
ādiṣṭā / evaṃ yāvat ṣaḍdivasān* / ṣaṣṭhe divase rājā kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ / mama bhagavān piṇḍapātaṃ paribhuṃkte /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482553 (0.0):
sa kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / īdṛśe mama bhogaiśvarye na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487459 (0.0):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / anekadhanasamuditaṃ me gṛhaṃ na me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489237 (0.0):
āhṛṣṭaromakūpo laghu laghv evotthāya mahārhaśayane niṣadya kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ / mā haiva me atonidānaṃ rājyāc cyutir
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213887 (0.0):
gṛhapatir durmanāḥ svagṛhaṃ gataḥ / sa kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ / āmrapālyā dṛṣṭaḥ pṛṣṭaś ca / tāta kim asi cintāparaḥ /
na cintāparas tiṣṭhāmi / alaṃ deva tyajyatāṃ śokaḥ / asti mama bhrātur
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627591 (0.017):
kapolaṃ datvā cintāparas tiṣṭhati; sa kathayati: mamāgramahiṣī kālagatā; / kathaṃ na cintāparas tiṣṭhāmīti; deva yady evaṃ kimarthaṃ devasyāgramahiṣī
duhitṛdvayaṃ rūpayauvanasaṃpannaṃ devārham eva / tatraikā vyākṛtā
pitṛmārakaṃ putraṃ janayiṣyatīti dvitīyā tu lakṣaṇasaṃpannam iti / tat
katarāṃ devasyārthāya ānayāmi / yā sā vyākṛtā lakṣaṇasaṃpannaṃ putraṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629049 (0.011):
dve duhitarau jāte māyā mahāmāyā ca; tatraikā vyākṛtā putraṃ janayiṣyati / lakṣaṇasaṃpannaṃ; sa rājā bhaviṣyati balacakravartīti; dvitīyā vyākṛtā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628967 (0.033):
naimittikair vyākṛtā; putraṃ janayiṣyaty anekalakṣaṇasaṃpannaṃ; rājā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212581 (0.057):
vyavasthāpitam* / sāpi naimittikena vyākṛtā putraṃ janayiṣyati / lakṣaṇasaṃpūrṇam iti / gopo vyāḍo vikrānto vaiśālakānāṃ licchavīnām
janayiṣyatīti / tato gopena siṃhasya lekho 'nupreṣitaḥ / rājño
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629050 (0.064):
dve duhitarau jāte māyā mahāmāyā ca; tatraikā vyākṛtā putraṃ janayiṣyati / lakṣaṇasaṃpannaṃ; sa rājā bhaviṣyati balacakravartīti; dvitīyā vyākṛtā
bimbisārasyāgramahiṣī kālagatā tvam upacelām iha preṣayāgramahiṣī
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212956 (0.025):
agrāmātye sthāpitaḥ / yāvad apareṇa samayena rājño bimbisārasyāgramahiṣī / kālagatā / sa (MSV II 11) kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627586 (0.063):
kapolaṃ datvā cintāparas tiṣṭhati; sa kathayati: mamāgramahiṣī kālagatā; / kathaṃ na cintāparas tiṣṭhāmīti; deva yady evaṃ kimarthaṃ devasyāgramahiṣī
bhaviṣyatīti / tena tasya pratilekho visarjitaḥ / dūram api param api / gatvā tvam evāsmābhiḥ praṣṭavyaḥ / yad bhavatā kṛtaṃ tat paraṃ pramāṇam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526953 (0.060):
019.031. kiṃ mūlyam? te kathayanti sārthavāha, dūramapi paramapi gatvā / tvameva praṣṭavyaḥ/ / 019.032. yadyapyevaṃ tathāpi ucyatāṃ mūlyam/
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213840 (0.063):
gṛhapate gaṇena pūrvam eva kriyākāraḥ kṛtaḥ kanyā anirvāhā strīratnaṃ
ṛte vaiśālakān iti / kiṃ tu tvam āgatyodyāne tiṣṭha aham enām (242r1 = GBM
6.796) udyānaṃ niṣkāṣayiṣyāmi / tvaṃ gṛhītvā gamiṣyasīti / tato gopo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575617 (0.030):
171.020. api devasyaitat sānnidhyamiti kṛtvā asmābhiḥ prāvṛtaḥ/ / 171.020. gṛhītvā gaccheti/
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24357207 (0.038):
sānyadā drammarpayitvā śvaśrvajñaptā godhūmān haṭṭe gṛhītvā gaccha' / / sā ca haṭṭe gatā / / krīṇatyā copapatirdṛṣṭaḥ saṃjñitaśca samīpamāyayau /"
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15765482 (0.045):
asau kṛta-saṅketo deśā1ntaram ādāya māṃ gamiṣyati / tatho9papādanīyam ' iti | / harṣā1bhyupetayā ca anayā tathai9va sampāditam |
Jiva Gosvami: Gopalacampu - Uttaracampu 1-3 (gu01-03u.htm.txt) 2501660 (0.052):
cirād bandhau labdhe'py asukham abhito yāti na tadā / gṛhītvā tat-kanṭhaṃ na yadi vilapet tat-priyatamaḥ |
rājānam avalokya ratham āruhya vaiśālīṃ saṃprasthitaḥ / anupūrveṇa
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10167556 (0.062):
prītimānabhavatkṛṣṇaṃ śvodrakṣyāmīti satvaraḥ // ViP_5,15.23 // / tathetyaktvā ca rājānaṃ rathamāruhya śobhanam /
saṃprāptaḥ / udyāne vyavasthitaḥ / tena khalu samayena vaiśālyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214251 (0.058):
gacchāmaḥ / sa ratham abhiruhya gopena sārdhaṃ vaiśālīṃ saṃprasthito / 'nupūrveṇa vaiśālīṃ gataḥ / gopa udyāne sthitaḥ / rājā āmrapālyā gṛhaṃ
dauvārikaḥ kālagato 'manuṣyakeṣūpapannaḥ / tena vaiśālakānāṃ nirdeśitam* /
aham amanuṣyeṣūpapanno mama yakṣasthānaṃ (MSV II 12) kārayata ghaṇṭāṃ ca
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11447772 (0.061):
devebhyaśca cyavitvā tu manuṣyebhyopapatsyate / / manuṣyebhyopapannastu pravrajecchāsane mama // Mmk_53.444 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659641 (0.062):
cittaṃ praduṣitam*, tenāśīviṣeṣūpapannaḥ | yan mamāntike cittaṃ
grīvāyāṃ pralambayata / yadi kaścid vaiśālakānāṃ pratyarthikaḥ pratyamitra
āgamiṣyati ahaṃ tāvad ghaṇṭāśabdaṃ kariṣyāmi yāvad gṛhīto vā niṣpalāyito
veti / tair yakṣaḥ pratirūpaṃ kṛtvā ghaṇṭāṃ ca grīvāyāṃ baddhvā
nṛtyagītavāditraśabdena balimālyopahāreṇa dvārakoṣṭhake pratiṣṭhāpitaḥ /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405846 (0.062):
nṛtyagītavāditramālāgandhavilepanavarṇakadhāraṇaṃ uccaśayanamahāśayanaṃ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405879 (0.062):
nṛtyagītavāditramālāgandhavilepanavarṇakadhāraṇaṃ
gopena siṃhasya saṃdiṣṭam* / aham udyāne tiṣṭhāmi nirgaccheti / sa
vaiśālakaṃ gaṇam avalokya gṛhaṃ gatvā upacelām āha / tvaṃ rājñe
bimbisārāya dattā / alaṃkuruṣvety uktā / udyānaṃ nirgaccha / sā alaṃkartum
ārabdhā / celayā dṛṣṭā / sā kathayati / kimartham alaṃkaroṣi / ahaṃ dattā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17998503 (0.049):
mayā tava sarvajanapadā dattāḥ; kimartham udvejayasi? pratipālaya iti; sa / kathayati: deva kośabalino rājānaḥ; mama kośabalaṃ nāsti; kiṃ karomi iti;
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2181753 (0.058):
"brūhi" | karmāpekṣāyāṃ vākyaṃ karmatvena kathayati "hetune"ti | tvaṃ / kimarthaṃ "muhyasī"ty arthaḥ || MoT_1
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655955 (0.059):
āgacchatīti/ / 478.013. sa kathayati pravrajito 'sau/ / 478.014. kimarthaṃ tasyāgamanaprayojanamiti? tau kathayatah deva,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650710 (0.064):
sārdhaṃ mayā pravrajitavyaṃ jātamiti/ / 460.032. yogandharāyaṇaḥ kathayati deva, ityarthameva mayā asau bhūmigṛhe
gopo 'pi saṃtrastaḥ celāṃ rathe āropya saṃprasthitaḥ / vaiśālakair dṛṣṭaḥ
paṃca licchaviśatāni marmaṇi tāḍitāni / sa kathayati / bhavanto mayā
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886319 (0.053):
prajñaptāḥ / yadi devo 'nujānīte vayaṃ tān karapratyāyān samucchindāmaḥ / / sa kathayati / bhavanto yan mama pitrā kṛtaṃ tad eva brahmakṛtam* / te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524932 (0.053):
013.028. yadi devo 'nujānīyāt, te vayaṃ tān karapratyāyān samucchindāmaḥ/ / 013.028. sa kathayati bhavantaḥ, yanmama pitrā kṛtam, devakṛtaṃ na tu
yuṣmākaṃ paṃcaśatāni marmaṇi tāḍitāny avaśiṣṭaṃ jīvitenācchādayāmi
nivartateti / te kathayanty ekasatvo 'py asmākaṃ na praghātitaḥ muṃcata
sannāham* / taiḥ sannāho (MSV II 13) muktaḥ / paṃcaśatāni bhūmau
nipatitāni prāṇaiś ca viyuktāni / tatas te puruṣarākṣaso 'yam iti kṛtvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482882 (0.051):
karṇāni sphuṭitāni / te puruṣarākṣaso 'yam iti kṛtvā niṣpalāyitāḥ / sa / sarvasāmantavijayaṃ kṛtvā pituḥ sakāśam āgataḥ / deva mayā deśaḥ
bhītā niṣpalāyitāḥ / vaiśālīm āgatya saṃjalpaṃ kartum ārabdhāḥ / etad
vairam asmābhir bhavanto bimbisāraputrāṇāṃ niryātayitavyam* / patralekhyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214422 (0.013):
pratinivṛttā vaiśālīṃ gatāḥ saṃnipatya punaḥ kriyākāraṃ kṛtāḥ / bhavanta / etad api vairam asmābhir bimbisāraputrāṇāṃ niryātayitavyam iti /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17997030 (0.048):
sañjalpaṃ kartum ārabdhāḥ; katham asmābhir bhavanto bhagavān bhojayitavyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628314 (0.059):
tatas te saṃgamya samāgamya saṃjalpaṃ kartum ārabdhāḥ: bhavanto yad vayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17965580 (0.061):
sañjalpaṃ kartum ārabdhāḥ: bhavanto 'smābhir asya sakāśe pravrajitavyam
kṛtvā peḍāyāṃ prakṣipya jatumudrātāpaṃ kṛtvā sthāpayateti / tais tathā
kṛtvā sthāpitaṃ* / gopo 'py anupūrveṇa rājagṛham anuprāptaḥ kathayati /
upacele avatareti / sā kathayati / tāta nāham upacelā / celāhaṃ / kiṃ
tvayā mama nārocitam* / sā tūṣṇīm avasthitā / tato 'sau duḥkhī durmanā
rājñaḥ sakāśaṃ gataḥ / rājñā dṛṣṭa uktaś ca / svāgataṃ gopa / āgato 'si /
āgato 'smi deva / ānītā upacelā / deva ānītā na ānītā ca / kiṃ kathayasi /
upaceleti kṛtvā celā ānītā / ānīyatāṃ paśyāmaḥ / sā praveśitā / rājñā
dṛṣṭā / atīva rūpayauvanasaṃpannā hārī strīviṣaye / sahadarśanād eva rājā
ākṣiptaḥ kathayati / bhavanto yo hi putraḥ pitaraṃ ghātayati sa rājyahetoḥ
tatas tena mahatā śrīsamudayena pariṇītā / videhaviṣayād ānītā vaidehīti
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431521 (0.054):
| tābhyāṃ tasya vacanam avacanaṃ kṛtvā dattā | tena mahatā śrīsamudayena / pariṇītā
(242v1 = GBM 6.797) saṃjñā saṃvṛttā / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214317 (0.0):
saptāhasyātyayāt kālajñā bhaviṣyāmīti / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati yāvad āmrapālī āpannasatvā saṃvṛttā / tadā bimbisārāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691925 (0.015):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā, na prasūyate / | yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684908 (0.019):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972366 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976250 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977735 (0.027):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985079 (0.027):
āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994003 (0.027):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003554 (0.027):
ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005609 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 492a) kālāntareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005770 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011885 (0.027):
prativasati; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati / ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801762 (0.029):
gṛhapatir iti saṃjñā saṃvṛttā; tatas tena sadṛśāt kulāt kalatram ānitaṃ; / sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646463 (0.029):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670385 (0.029):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480739 (0.029):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500482 (0.029):
6.1059; MSV,Wi 108) prativasati tena sadṛśāt kulāt kalataram ānītaṃ sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881911 (0.029):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675346 (0.029):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048999 (0.029):
gṛhapatiḥ prativasati sma / tena sadṛśaṃ kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ / krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patny
paricārayati / yāvad apareṇa samayena rājā bimbisāro mṛgayā nirgataḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487987 (0.0):
tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati / / yāvad apareṇa samayena phalako lubdhako mṛgān anveṣamāṇas tena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214317 (0.023):
saptāhasyātyayāt kālajñā bhaviṣyāmīti / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati yāvad āmrapālī āpannasatvā saṃvṛttā / tadā bimbisārāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691925 (0.035):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā, na prasūyate / | yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608175 (0.040):
krīḍati ramate paricārayati// / 287.021. yāvadapareṇa samayena halako lubdhako mṛgayāmanveṣamāṇastena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684909 (0.043):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972365 (0.045):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976249 (0.045):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977734 (0.045):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985078 (0.045):
āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994002 (0.045):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003553 (0.045):
ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005608 (0.045):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 492a) kālāntareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005769 (0.045):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011884 (0.045):
prativasati; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati / ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575806 (0.046):
aparibhuktakastu snānaśāṭakaḥ kṛtaḥ/ / 172.006. yāvadapareṇa samayena rājā bimbisāra upariprāsādatalagato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682668 (0.046):
yāvad apareṇa samayena patnyā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491533 (0.047):
niṣpuruṣeṇa tūryeṇa kṛīḍate ramate paricārayati / / so 'pareṇa samayena svadeśam anusmṛtya mātāpitṛviyogajena duḥkhenātyāhato
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801761 (0.048):
gṛhapatir iti saṃjñā saṃvṛttā; tatas tena sadṛśāt kulāt kalatram ānitaṃ; / sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627753 (0.049):
'bhimatā saṃvṛttā; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646463 (0.050):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
anyatamasmiṃś cāśramapade ṛṣiḥ paṃcābhijñaḥ prativasati / yāvan mṛgaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481760 (0.030):
tena khalu samayena vaiśālyāṃ durmukho nāma ṛṣiḥ paṃcābhijñaḥ / / tasyāśramapade nityaṃ pakṣiṇo 'bhinikūjanti / śabdakaṇṭakāni dhyānāni / sa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656601 (0.062):
ca avidūre kolo nāma rāja ṛṣiḥ prativasati paṃcābhijño caturdhyānalābhī //
śaraparamparayā saṃtrāsitas tasya ṛṣer (MSV II 14) āśramapadān nirgato
rājñā śareṇa marmaṇi tāḍitaḥ / tato 'sau ṛṣiḥ kruddhaḥ kathayati /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002021 (0.050):
tatrāpi rājñā nārācena marmaṇi tāḍitaḥ kālagataḥ; sa ṛṣiḥ
kalirāja mama caṇḍamṛgo 'py āśramapadaṃ pariharati / tvayā tu śaraṇopagato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002036 (0.024):
krodhaparyavasthitaḥ kathayati: kalirājas tvaṃ durācāro yena me / śaraṇopagato mṛgaḥ praghātitaḥ iti; evam ukte sa rājā
mṛgaḥ praghātita iti / sa ca rājaivam ṛṣiṇā paribhāṣyate / balakāyaś
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002036 (0.026):
krodhaparyavasthitaḥ kathayati: kalirājas tvaṃ durācāro yena me / śaraṇopagato mṛgaḥ praghātitaḥ iti; evam ukte sa rājā
cāgataḥ kathayati / deva ko 'yaṃ paribhāṣate / rājā kathayati / ahaṃ
bhavantaḥ / yo rājānaṃ paribhāṣate tasya ko daṇḍo deva / tasya badho
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653895 (0.009):
165) rājā; bhūyasā antaḥpurajanakāyo 'śruparyākulekṣaṇo vyavasthitaḥ; tato / rājā kathayati: bhavanto yo rājānaṃ kṣatriyaṃ mūrdhābhiṣiktaṃ
daṇḍaḥ / yady evaṃ parityakto me ayam ṛṣiḥ / sa praghātitum ārabdhaḥ / sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21596397 (0.040):
240.003. yāvat sa bhikṣustadeva ṛddhyā prakrāntaḥ/ / 240.003. atha rājā ārabdho niṣkrāmitum/ / 240.004. tataścaṇḍagirikaḥ kṛtāñjaliruvāca deva, labdhavaro 'ham/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639197 (0.045):
samayena vasur nāma maharṣirabhūt/ / 422.005. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 422.005. ahameva sa tena kālena tena samayena vasur nāma maharṣirabhūvam/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649751 (0.045):
maharṣir abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa tena kālena tena
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20639049 (0.051):
13,004.055a mahān ṛṣiś ca kapilas tatharṣis tārakāyanaḥ / 13,004.055c tathaiva copagahanas tatharṣiś cārjunāyanaḥ / 13,004.056a mārgamitrir hiraṇyākṣo jaṅghārir babhruvāhanaḥ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11985383 (0.060):
pitṛbhūto bhāvānām iti māyayā vaṃcayitum ārabdhaḥ. atha sa mahābrahmā
praghātyamāno mithyā praṇidhānaṃ karoti / yad aham anena kalirājena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213492 (0.042):
sarvathā anena me praṇidhānena asyaivāgramahiṣyāḥ kukṣāv upapattiḥ syād / iti / sa mithyā praṇidhānaṃ kṛtvā celāyāḥ kukṣāv upapannaḥ / yam eva
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653615 (0.048):
praṇidhānaṃ śrutvā sa jyeṣṭho bhrātā pādayor nipatya praṇidhānaṃ kartum / ārabdhaḥ; ahaṃ khatuṃko duḥśraddadhānaś ca; anena kuślamūlena mamāpy asau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470746 (0.061):
(fol. 146v1 = GBM 6.961) bhuktvā ārṣā gāthā vaktavyā / mithyāpraṇidhānaṃ / na samarddhiṣyati / / atha bhagavāṃs tasyā eva rātrer atyayād otalāṃ piṇḍāya prāvikṣad āyuṣmatā
adūṣaṇam akāri badhyaḥ / utsṛṣṭas tatropapadyeyaṃ yatrainaṃ jīvitād
vyaparopayeyam* / punaḥ saṃlakṣayati / rājāna ete suguptāḥ sugopitāḥ /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13663169 (0.035):
saṃlakṣayati: kīdṛśaḥ sa rājā yatra upārdharājyaṃ bhuṅkte; yanv aham enam / jīvitād vyaparopayeyam iti; punaḥ saṃlakṣayati: (A 424a) alam anena
yady aham anyatropapattiṃ grahiṣyāmīti kadācit pratyayaṃ nārāgayiṣyāmi /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7569822 (0.057):
etat jñāpyate, heracaṅi iti caṅo 'nyatra herṇya dhikasya api kutvaṃ / bhavati iti / / tena prajighāyayiṣati iti siddhaṃ bhavati //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191066 (0.058):
prakṛtyarthe 'nvayaḥ/ sā ca svāśrayāśrayatvasambandhena/ ekatvamanyatrāpi / bodhyam/ / 1. svāśrayatveti/ svaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416811 (0.061):
nāpasāryā / sadā avasthāpayitavyetyarthaḥ / atha kadācit pramādatastato
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490381 (0.062):
taduttariṃ sādiyeya anyatra punaḥ pravāraṇāye anyatra yāvajjīvikāye
sarvathā anena me praṇidhānena asyaivāgramahiṣyāḥ kukṣāv upapattiḥ syād
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213454 (0.042):
daṇḍaḥ / yady evaṃ parityakto me ayam ṛṣiḥ / sa praghātitum ārabdhaḥ / sa / praghātyamāno mithyā praṇidhānaṃ karoti / yad aham anena kalirājena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470746 (0.046):
(fol. 146v1 = GBM 6.961) bhuktvā ārṣā gāthā vaktavyā / mithyāpraṇidhānaṃ / na samarddhiṣyati / / atha bhagavāṃs tasyā eva rātrer atyayād otalāṃ piṇḍāya prāvikṣad āyuṣmatā
divasaṃ pratisandhir gṛhītas tam eva divasaṃ rudhiravarṣaṃ patitam* /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483552 (0.035):
siṃhaladvīpe siṃhalarājño 'gramahiṣyā kukṣāv upapannā; yam eva / divasaṃ pratisaṃdhir gṛhītas tam eva divasaṃ muktāvarṣaṃ patitam; rājñā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975848 (0.043):
brāhmaṇakule upapannaḥ; yam eva divasaṃ pratisandhir gṛhītas tam eva
celāyāś ca dohadaḥ samutpannaḥ / aho batāhaṃ devasya pṛṣṭhamāṃsāny
utpāṭyotpāṭya bhakṣayeyam iti / eṣa ca vṛttānto rājñe niveditaḥ / rājñā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214815 (0.030):
/ tayā eṣa vṛttānto rājñe niveditaḥ / tato rājñā pratideśo dattaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662350 (0.041):
bhaviṣyatīti | tato 'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā eṣa vṛttānto rājñe / niveditaḥ | rājñā sarvasyāṃ śrāvastyāṃ ghaṇṭāghoṣaṇaṃ kāritam*: śṛṇvantu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309385 (0.041):
'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā eṣa vṛttānto rājñe niveditaḥ / rājñā sarvasyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649608 (0.046):
cāsyāḥ samutpannaḥ: subhāṣitaṃ śṛṇuyām iti | tayā rājñe niveditam* | rājñā / naimittikān āhūya pṛṣṭāḥ | ta ūcuḥ: deva asya satvasyānubhāva iti | tatas
naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ / te ūcuḥ / deva yo 'yaṃ satvo devyāḥ kukṣim
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649611 (0.013):
cāsyāḥ samutpannaḥ: subhāṣitaṃ śṛṇuyām iti | tayā rājñe niveditam* | rājñā / naimittikān āhūya pṛṣṭāḥ | ta ūcuḥ: deva asya satvasyānubhāva iti | tatas
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483563 (0.013):
divasaṃ pratisaṃdhir gṛhītas tam eva divasaṃ muktāvarṣaṃ patitam; rājñā / naimittikān āhūya pṛṣṭāḥ; te ūcuḥ: deva, asya satvasyānubhāvo yo 'yaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213608 (0.043):
rudhiravarṣaṃ patitam* / bhūyo rājñā naimittikā āhūya pṛṣṭās te kathayanti / / deva yathā śāstre dṛśyate niyatam ayaṃ dārakaḥ pitaraṃ jīvitād
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967132 (0.064):
śukāḥ prabalāḥ saṃvṛttāḥ; devo na varṣati; janakāyo mriyate; rājñā / naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ: bhavantaḥ kimarthaṃ devo na varṣati? muṣikāḥ
avakrāntas tasyāyam anubhāva iti / (MSV II 15) rājā cintāparo vyavasthitaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663127 (0.045):
yāvad asau bhagavaddarśanotkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ | tato 'mātyar uktaḥ: kimarthaṃ deva śokaḥ kriyata iti |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525687 (0.055):
cintāparo vyavasthita iti/ / 016.010. sa kathayati putrakāḥ, na tāvanmayā niveśaḥ kṛto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14291659 (0.057):
viyoge sati cittavyākulībhūtvā tathāpi svayam eva manaḥ praśāntya dharmeṣu / cintāparo vyavasthitaḥ // athaikasmin dine raktakāṣāyavastrapātradhārī
samākhyātam* / deva tūlikāyāṃ māṃsapūrṇāṃ prāvṛtiṃ devyā ātmānam upanaya
upanāmitam* / tayā pṛṣṭhamāṃsam iti kṛtvā bhakṣitam* / tatas tasyā yo
dohadaḥ sa prativigataḥ / bhūyo 'py asyā dohadaḥ utpannaḥ / aho batāhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630698 (0.004):
iti; rājñā dānāni dattāni puṇyāni kṛtāni; tasyā yo dohada utpannaḥ sa / prativigataḥ; punar apy asyā dohada utpannaḥ; aho batāham udyānāni
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630713 (0.004):
paśyeyam iti; rājñā udyānāni darśitāni; tasyā yo dohada utpannaḥ sa / prativigataḥ; punar apy asyā dohada utpannaḥ aho batāham udyāne tiṣṭheyam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630680 (0.005):
sarvabandhanamokṣaḥ kṛta iti tasyā yo dohada utpannaḥ sa prativigataḥ;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13630662 (0.013):
dattam; tasyā yo dohada utpannaḥ sa (SBV I 44) prativigataḥ; punar apy
devasya rudhiraṃ pibeyam iti / etad api rājñe niveditam* / tato rājñā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478325 (0.046):
svābhāvikā yavāḥ saṃvṛttāḥ / adhiṣṭhāyikena rājñe niveditam* / rājñā / samādiṣṭam* / punar bhājayata iti / punar bhājitam* / tathaiva rājabhāgaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308693 (0.059):
ārāmikeṇa rājñe niveditam / rājñā uktaḥ parirakṣyatām etat padmam iti //
paṃceṅkhikāḥ śirā mocayitvā rudhiraṃ pāyitā / so 'py asyā dohadaḥ
prativigataḥ / yāvat paripūrṇair navabhir māsaiḥ prasūtā / dārako jāto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649639 (0.037):
paryaṭitaḥ | na ca tat subhāṣitam upalabhyate | yāvat paripūrṇair navabhir / māsaiḥ sā devī prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681831 (0.039):
yāvat taraiva samudramadhye prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622263 (0.039):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | abhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624136 (0.039):
atyayāt prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ || tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646785 (0.039):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667331 (0.039):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682687 (0.039):
tasyāḥ kāyāt surabhir gandhaḥ pravāti | yāvan navānāṃ māsānām atyayāt / prasūtā | dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko divyasumanaḥkañcikayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683482 (0.039):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684938 (0.039):
āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687109 (0.039):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691183 (0.039):
kukṣāv upapannaḥ | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693622 (0.039):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700381 (0.039):
devī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt / prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ kuṇālasadṛśābhyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487781 (0.039):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882208 (0.039):
vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307243 (0.039):
patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt / prasūtā / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrāntamānuṣyavarṇaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9432043 (0.039):
māsānām atyayāt prasūtā dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627770 (0.039):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādikaḥ; tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966067 (0.039):
āpannasatvā saṃvṛttā; aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; / dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989369 (0.039):
atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / yasminn api divase jātas tasminn api
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622265 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ | janmani cāsya tat kulaṃ nanditam* | tasya jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624137 (0.0):
atyayāt prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ || tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646787 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur vistīrṇalalāṭa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649641 (0.0):
māsaiḥ sā devī prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659795 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvajanamanonayanaprahlādanakaraḥ | tasya jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667332 (0.0):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681832 (0.0):
yāvat taraiva samudramadhye prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam*:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682688 (0.0):
prasūtā | dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko divyasumanaḥkañcikayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683484 (0.0):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684940 (0.0):
āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687110 (0.0):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691184 (0.0):
kukṣāv upapannaḥ | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693624 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697941 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700382 (0.0):
prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ kuṇālasadṛśābhyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487783 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882210 (0.0):
vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214434 (0.0):
yāvan navānāṃ māsānām atyayād āmrapālī prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko yāvad unnītaś carito mahān saṃvṛttaḥ / sa vaiśālakair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307244 (0.0):
prasūtā / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrāntamānuṣyavarṇaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431722 (0.0):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chattrākāraśirāḥ
rudhiravarṣaṃ patitam* / bhūyo rājñā naimittikā āhūya pṛṣṭās te kathayanti
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483562 (0.013):
divasaṃ pratisaṃdhir gṛhītas tam eva divasaṃ muktāvarṣaṃ patitam; rājñā / naimittikān āhūya pṛṣṭāḥ; te ūcuḥ: deva, asya satvasyānubhāvo yo 'yaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213666 (0.033):
tena vismayajātena mahānāmāya niveditam* / tena naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ / / te kathayanti / deva pratipālyatām* / saptame divase sphuṭiṣyati /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975854 (0.041):
divasaṃ madhuvarṣaṃ patitaṃ; pitrā cāsya naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ; te
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657573 (0.042):
kāye saṃvṛttam* | tatas tena brāhmaṇena naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ | te / kathayanti: yo 'yam udarastho dārakas tasyāyaṃ prabhāva iti | yāvad asau
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213523 (0.043):
utpāṭyotpāṭya bhakṣayeyam iti / eṣa ca vṛttānto rājñe niveditaḥ / rājñā / naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ / te ūcuḥ / deva yo 'yaṃ satvo devyāḥ kukṣim
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17967132 (0.051):
śukāḥ prabalāḥ saṃvṛttāḥ; devo na varṣati; janakāyo mriyate; rājñā / naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ: bhavantaḥ kimarthaṃ devo na varṣati? muṣikāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649610 (0.052):
cāsyāḥ samutpannaḥ: subhāṣitaṃ śṛṇuyām iti | tayā rājñe niveditam* | rājñā / naimittikān āhūya pṛṣṭāḥ | ta ūcuḥ: deva asya satvasyānubhāva iti | tatas
vyaparopya svayam eva paṭṭaṃ baddhvā rājyaṃ kārayiṣyatīti / rājā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212563 (0.0):
janayiṣyati / sa pitaraṃ jīvitād vyaparopya svayam eva paṭṭaṃ baddhvā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920679 (0.033):
SumAv_169: yadājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca paṭṭaṃ baddhvā rājye pratiṣṭhitaḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576341 (0.051):
173.021. yadā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayameva ca paṭṭaṃ baddhvā pratitiṣṭhitaḥ, tadā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18004774 (0.055):
praviśann eva naimittikair vyākṛtaḥ: (A 490b) eṣa kaviḥ kaivartadārako / rājānaṃ jīvitād vyaparopya, svayam eva paṭṭāṃ badhvā rājyaṃ kārayiṣyati
saṃlakṣayati / sarvathā rājyārtham ayaṃ māṃ jīvitād vyaparopayati / tad
asmai svayam eva rājyaṃ dāsyāmi / kimarthaṃ māṃ jīvitād vyaparopayiṣyatīti
tena khalu samayena vaiśālyāṃ mahānāmo licchaviḥ prativasati / tasyodyāne
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9764337 (0.064):
Vkn .2.1 tena khalu punaḥ samayena vaiśālyāṃ mahānagaryāṃ vimalakīrtir
āmravanam* / tasminn apy akasmād eva kadalīskandho (MSV II 16) jātaḥ /
ārāmikeṇa ca dṛṣṭaḥ / tatsamanantaram eva puṣpitaḥ / (243r1 = GBM 6.798)
tena vismayajātena mahānāmāya niveditam* / tena naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213609 (0.033):
rudhiravarṣaṃ patitam* / bhūyo rājñā naimittikā āhūya pṛṣṭās te kathayanti / / deva yathā śāstre dṛśyate niyatam ayaṃ dārakaḥ pitaraṃ jīvitād
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657573 (0.055):
kāye saṃvṛttam* | tatas tena brāhmaṇena naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ | te / kathayanti: yo 'yam udarastho dārakas tasyāyaṃ prabhāva iti | yāvad asau
te kathayanti / deva pratipālyatām* / saptame divase sphuṭiṣyati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213609 (0.038):
rudhiravarṣaṃ patitam* / bhūyo rājñā naimittikā āhūya pṛṣṭās te kathayanti / / deva yathā śāstre dṛśyate niyatam ayaṃ dārakaḥ pitaraṃ jīvitād
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657573 (0.053):
kāye saṃvṛttam* | tatas tena brāhmaṇena naimittikā āhūya pṛṣṭāḥ | te / kathayanti: yo 'yam udarastho dārakas tasyāyaṃ prabhāva iti | yāvad asau
tanmadhyād dārikā bhaviṣyati / śrutvā mahānāmo gṛhapatir bhūyasyā mātrayā
vismayam āpannas tasmiṃś codyāne ārakṣakān puruṣān samantataḥ sthāpayitvā
divasān gaṇayitum ārabdhaḥ / yāvat saptame divase tasminn udyāne
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpite candanavāripariṣikte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487828 (0.007):
/ tato rājñā sarvaṃ tan nagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ / vyavasthāpitam* / candanavāripariṣiktam ucchritadhvajapatākaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529528 (0.007):
sūrpārakanagaramapagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658907 (0.007):
śuddhodanena kapilavastunagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ / vyavasthāpitam; candanavāripariṣiktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990069 (0.007):
nānādhiṣṭhāneṣu svayaṃvaraṇaṃ śrāvitaṃ; tac ca nagaram / apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28741891 (0.007):
mahāśmaśānam apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17986991 (0.008):
ca kārayata iti; tais tannagaram apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ / vyavasthāpitaṃ, candanavāripariṣiktaṃ surabhidhūpaghaṭikopanibaddham
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639776 (0.008):
cāpagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607967 (0.025):
286.032. tato rājñā taṃ sarvaṃ nagaramapagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallam / <287>vyavasthitam, candanavārisiktamucchratadhvajapatākaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484283 (0.032):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallakaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662027 (0.038):
paśyāmīti; tena tan nagaram apagatapāṣāṇāśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ, / candanavāripariṣiktam ucchritadhvajapatākam āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491614 (0.039):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ kāritaṃ candanavārisiktam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577527 (0.041):
apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhalyā vyavasthāpitā candanavāripariṣiktā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644728 (0.042):
apagatapāṣaṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitam, candanavāripariṣiktaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21611733 (0.043):
tannagaramapagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ kāritam/ / 300.003. candanavāriṣiktamāmuktapaṭṭadāmakalāpasamucchritadhvajapatākaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656757 (0.052):
puruṣaḥ sthāpitaḥ; chatradhvajapatākāśobhitāś candanavāripariṣiktāḥ / surabhidhūpaghaṭikopanibaddhās toraṇāḥ kāritāḥ; kālikāni yāmikāni ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995307 (0.053):
tanmadhyena naur ākṛṣṭā; rājagṛhaṃ ca tan nagaram / apagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ candanavāripariṣiktaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639088 (0.054):
cāpagatapāṣāṇaśarkarakaṭhallaṃ vyavasthāpitaṃ / Vaidya, p. 64 / candanavāripariṣiktaṃ vicitragandhaghaṭikāsurabhidhūpadhūpitaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13632716 (0.061):
apagataśarkarakaṭhallaṃ (SBV I 56) vyavasthāpitam, candanavāripariṣiktam
surabhidhūpaghaṇṭikopanibaddhe āmuktapaṭṭadāmakalāpe puṣpāvakīrṇe
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656757 (0.040):
puruṣaḥ sthāpitaḥ; chatradhvajapatākāśobhitāś candanavāripariṣiktāḥ / surabhidhūpaghaṭikopanibaddhās toraṇāḥ kāritāḥ; kālikāni yāmikāni ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577532 (0.041):
surabhidhūpaghaṭikopanibanddhā āmuktapaṭṭadāmakalāpā ucchritadhvajapatākā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627947 (0.062):
śodhayitvā citram upacitraṃ kāritaṃ; surabhidhūpaghaṭikopanibaddham / āmuktadāmapaṭṭakalāpaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyaṃ; tatas tair amātyais
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995313 (0.062):
surabhidhūpaghaṭikopanibaddham āmuktapaṭṭadāmakalāpam ucchṛtadhvajapatākaṃ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28751531 (0.062):
āmuktapaṭṭadāmakalāpāṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529539 (0.062):
nānāvidhasurabhidhūpaghaṭikāsamalaṃkṛtamāmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ / nānāpuṣpābhikīrṇaṃ ramaṇīyam/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990081 (0.062):
āmuktapaṭṭadāmakalāpaṃ nānāpuṣpāvakīrṇaṃ ramaṇīyaṃ devānām iva
anekagītavāditraninādite suhṛtsaṃbandhibāndhavajanaparivṛto mahatā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657298 (0.041):
anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ suhṛtsaṃbandhibāndhavajanaparivṛtaḥ sauvarṇaṃ (SBV
śrīsamudayena antaḥpurasahito nirgatas tasya tasmiṃś codyāne krīḍato
ramamāṇasya paricārayataḥ kadalīstambhaḥ sphuṭitaḥ / dārikā jātābhirūpā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005786 (0.048):
saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārikā jātā / abhirūpā darśanīyā prāsādikā; sa brāhmaṇaḥ saṃlakṣayati: yo mamādya gṛhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674463 (0.050):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā / darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā śrāvastyadhivāsino
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676152 (0.050):
saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā / abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā | tasyā jātau jātimahaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628872 (0.050):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārikā jātā abhirūpā / darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā; (SBV I 34) tasyā rūpaśobhayā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917209 (0.050):
SumAv_4: dārikā jātā, abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684928 (0.054):
nāma agragaṇikābhūdrājaparibhogyā / tasyāḥ sucalitaratiprabhāsaśrīrnāma / dārikābhūdabhirūpā prāsādikā darśanīyā nātidīrghā nātihrasvā nātisthūlā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678592 (0.059):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā darśanīyā / prāsādikā muktāmālayā śirasi baddhayā | tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646376 (0.062):
dārikāyā nāmeti? jñātaya ūcuh iyaṃ dārikā abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673663 (0.064):
māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675527 (0.064):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā / darśanīyā prāsādikā atikrāntā mānuṣyāṃ varṇam asaṃprāptā ca divyaṃ
darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā / tato mahānāmasyāgramahiṣyāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674346 (0.0):
stūpe vicitrāṇy ābharaṇāni samāropitāni, tenābhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā saṃvṛttā | yat praṇidhānaṃ kṛtam*, tenedānīm
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674466 (0.0):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā / darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā śrāvastyadhivāsino
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676156 (0.0):
saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā / abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā | tasyā jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5676885 (0.0):
nāma abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā | sā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646341 (0.0):
446.004. tasya duhitā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646378 (0.0):
dārikāyā nāmeti? jñātaya ūcuh iyaṃ dārikā abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā/
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14310651 (0.0):
tasya rājñaḥ sundarikā nāma devī abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputra istaḥ kāntaḥ priyo
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27678083 (0.0):
tasya rājñaḥ (Dak: 233) sundarikā nāma devī abhirūpā darśanīyā prāsādikā / sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputra istaḥ kāntaḥ priyo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628876 (0.0):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārikā jātā abhirūpā / darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā; (SBV I 34) tasyā rūpaśobhayā
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27917212 (0.0):
SumAv_4: dārikā jātā, abhirūpā darśanīyā prāsādikā sarvāṅgapratyaṅgopetā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671744 (0.011):
sphuṭitā | kumāraśatam utpannam* | sarve abhirūpā darśanīyāḥ prāsādikāḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetā mahānagnabalinaḥ ||
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483261 (0.027):
ānandena dṛṣṭā uktā ca: bhagini, tvaṃ tāvat prakṛtyaivābhirūpā darśanīyā / prāsādikā; kimaṅga punaḥ sarvālaṃkāravibhūṣitā; na śobhanaṃ tvayā kṛtaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005786 (0.028):
saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārikā jātā / abhirūpā darśanīyā prāsādikā; sa brāhmaṇaḥ saṃlakṣayati: yo mamādya gṛhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673664 (0.039):
māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28684928 (0.039):
nāma agragaṇikābhūdrājaparibhogyā / tasyāḥ sucalitaratiprabhāsaśrīrnāma / dārikābhūdabhirūpā prāsādikā darśanīyā nātidīrghā nātihrasvā nātisthūlā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5645654 (0.046):
tasya ca rājñaḥ sundarikā nāma devī abhirūpā darśanīyā prāsādikā / Vaidya, p. 86 / sarvāṅgapratyaṅgopetā, sundarakaś ca nāmnā ekaputraḥ iṣṭaḥ kāntaḥ priyo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678592 (0.046):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā darśanīyā / prāsādikā muktāmālayā śirasi baddhayā | tasyā jātau jātimahaṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675528 (0.047):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārikā jātā abhirūpā / darśanīyā prāsādikā atikrāntā mānuṣyāṃ varṇam asaṃprāptā ca divyaṃ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28652834 (0.048):
cakravartiduhitā abhūt, sarvāṅgasaṃpūrṇā abhirūpā prāsādikā darśanīyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483633 (0.051):
māsānām atyayāt prasūtā; dārakā jātā abhirūpā darśanīyā prāsādikā; yam api
saṃnyastaḥ / sā kathayati / devāsya nāmadheyaṃ vyavasthāpyate / mahānāmaḥ
yāvan mahānāmo gṛhapatir udyānāt svagṛhaṃ gata āmrapālī dārikā unnīyate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213880 (0.053):
strīratnam etad gaṇabhogyaṃ na kasyacid deyam iti / tato mahānāmo / gṛhapatir durmanāḥ svagṛhaṃ gataḥ / sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
caryate pūrvavad yāvan mahatī saṃvṛttā / tasyā varā āgacchanti krauñcāḥ
śākyāś cānye nānādeśanivāsino rājaputrāḥ / amātyaputrāḥ / dhaninaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990006 (0.023):
dattā; sā ca mahatī saṃvṛttā; tasyā nānādeśanivāsino rājaputrāḥ / purohitaputrāś ca varakā āgacchanti; sāpi tātenocyate: putri yasya tvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990237 (0.025):
putri saṃvidyante rājāno dhaninaḥ śreṣṭhinaḥ sārthavāhāḥ amātyaputrāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21553791 (0.058):
104.016. tasyāstādṛśīṃ vibhūtiṃ śrutvā nānādeśanivāsrājaputrā amātyaputrā / gṛhapatiputrā dhaninaḥ śreṣṭhiputrāḥ sārthavāhaputrāśca bhāryārtham
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673771 (0.063):
āgacchanti, rājaputrā amātyaputrāḥ śreṣṭhiputrāś ca | tair upadrūyamāṇaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5678682 (0.063):
yācanakā āgacchanti rājaputrā amātyaputrāḥ śreṣṭhiputrāś ca | tato 'syāḥ
śreṣṭhinaḥ / sārthavāhāḥ / mahānāmo gṛhapatiḥ (MSV II 17) saṃlakṣayati /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990236 (0.043):
putri saṃvidyante rājāno dhaninaḥ śreṣṭhinaḥ sārthavāhāḥ amātyaputrāḥ
yasyaiva na dāsyāmi tasyaiva dviḍ bhaviṣyāmi / api tu gaṇena kriyākāraḥ
kṛtaḥ / gaṇaṃ tāvad avalokayiṣyāmīti / tena vaiśālako gaṇaḥ saṃnipātitaḥ /
śṛṇvantu bhavanto brāhmaṇā gṛhapatayo mamodyāne dārikā utpannā / sā mayā
āpāyitā poṣitā saṃvardhitā / tām ahaṃ svakulavaṃśapratirūpakasya kasyacid
bhāryārtham anuprayacchāmi / gaṇa avalokito bhavatv iti / te kathayanti /
gṛhapate gaṇena pūrvam eva kriyākāraḥ kṛtaḥ kanyā anirvāhā strīratnaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213870 (0.057):
vismayotphulladṛṣṭiḥ samantato nirīkṣitum ārabdhaḥ katayati ca / gṛhapate / strīratnam etad gaṇabhogyaṃ na kasyacid deyam iti / tato mahānāmo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213058 (0.063):
iti / tvam eva jānīṣe yathā gaṇena kriyākāraḥ kṛto nānyatra kanyā dātavyā
gaṇabhogyam iti / tadānīyatāṃ tāvad asau / dārikāṃ paśyāmaḥ kīdṛśīti / sā
tena gaṇamadhyaṃ nītā / tāṃ rūpayauvanasaṃpannāṃ dṛṣṭā sarva eva gaṇo
vismayotphulladṛṣṭiḥ samantato nirīkṣitum ārabdhaḥ katayati ca / gṛhapate
strīratnam etad gaṇabhogyaṃ na kasyacid deyam iti / tato mahānāmo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213846 (0.041):
gṛhapate gaṇena pūrvam eva kriyākāraḥ kṛtaḥ kanyā anirvāhā strīratnaṃ / gaṇabhogyam iti / tadānīyatāṃ tāvad asau / dārikāṃ paśyāmaḥ kīdṛśīti / sā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213924 (0.046):
kṛtaḥ strīratnaṃ gaṇabhogyam iti / tvaṃ ca strīratnam ato 'ham anīśvara
gṛhapatir durmanāḥ svagṛhaṃ gataḥ / sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621945 (0.0):
paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622425 (0.0):
gṛhapatis tām evāvasthāṃ dṛṣṭvā suṣṭhutaram utkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626835 (0.0):
srastaskandho 'dhomukho niṣpratibhānaḥ, pradhyānaparamaḥ kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ ||
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627769 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalaḥ śokāgaraṃ praviśya kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ | tatra ca śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646478 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putrā jāyante mriyante cā | sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham* | na
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663125 (0.0):
yāvad asau bhagavaddarśanotkaṇṭhitaḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ | tato 'mātyar uktaḥ: kimarthaṃ deva śokaḥ kriyata iti |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671657 (0.0):
ko nāmāyam evaṃvidho jāta iti | yāvad asau gṛhapatiḥ śokāgāraṃ praviśya / kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: kasya nivedayeyam*, ko jñāsyati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673779 (0.0):
pitā cāsyāḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: yady ekasmai
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675383 (0.0):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675651 (0.0):
cāsyāḥ kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ: yady ekasmai dāsyāmi,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677993 (0.0):
anyatarasmai anupradātum iti | tato rājā śokāgāraṃ praviśya kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaś cintayati: yady ekasmai dāsyāmi, apareṇa saha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683202 (0.0):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | na cāsya putro na duhitā | sa kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686919 (0.0):
| sa taṃ śabdaṃ śrutvā paraṃ saṃvegam āpannaḥ | sa śokāgāraṃ praviśya kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ | tasya buddhir utpannā: yanv ahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697630 (0.0):
paricārayato na putro na duhitā | sa kare kapolaṃ datvā cintāparo / vyavasthitaḥ: anekadhanasamuditaṃ me gṛham*, na me putro na duhitā |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471735 (0.0):
laghv eva mahārhaśayanād utthāya kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480491 (0.0):
ādiṣṭā / evaṃ yāvat ṣaḍdivasān* / ṣaṣṭhe divase rājā kare kapolaṃ datvā / cintāparo vyavasthitaḥ / mama bhagavān piṇḍapātaṃ paribhuṃkte /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482553 (0.0):
sa kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / īdṛśe mama bhogaiśvarye na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487460 (0.0):
/ tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayato na putro na duhitā / sa kare / kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ / anekadhanasamuditaṃ me gṛhaṃ na me
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489237 (0.0):
āhṛṣṭaromakūpo laghu laghv evotthāya mahārhaśayane niṣadya kare kapolaṃ / datvā cintāparo vyavasthitaḥ / mā haiva me atonidānaṃ rājyāc cyutir
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212964 (0.0):
kālagatā / sa (MSV II 11) kare kapolaṃ datvā cintāparo vyavasthitaḥ /
vyavasthitaḥ / āmrapālyā dṛṣṭaḥ pṛṣṭaś ca / tāta kim asi cintāparaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5673797 (0.053):
cintāparam avekṣyovāca: tāta kim asi cintāpara iti | tena so 'rtho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5675669 (0.053):
avekṣyovāca: tāta kim asi cintāpara iti | tena so 'rtho vistareṇa
putri tvaṃ strīratnam iti kṛtvā gaṇabhogyā saṃvṛttā / mama manoratho na
paripūrṇaḥ / tāta kiṃ tvaṃ parādhīnaḥ / putri gaṇena pūrvam eva kriyākāraḥ
kṛtaḥ strīratnaṃ gaṇabhogyam iti / tvaṃ ca strīratnam ato 'ham anīśvara
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161386 (0.033):
bhavāmi gaṇabhogyaiva kiṃ tveṣa samayo yadi // KAvk_20.53 //
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213872 (0.046):
vismayotphulladṛṣṭiḥ samantato nirīkṣitum ārabdhaḥ katayati ca / gṛhapate / strīratnam etad gaṇabhogyaṃ na kasyacid deyam iti / tato mahānāmo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213846 (0.060):
gṛhapate gaṇena pūrvam eva kriyākāraḥ kṛtaḥ kanyā anirvāhā strīratnaṃ / gaṇabhogyam iti / tadānīyatāṃ tāvad asau / dārikāṃ paśyāmaḥ kīdṛśīti / sā
18) paṃca varān anuprayacchati / prathame skandhe gṛhaṃ dadāti / ekasmin
praviṣṭe dvitīyo na praviśati / yaś ca praviśati sa paṃcakārṣāpaṇaśatāny
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497894 (0.053):
anyatamaś ca puruṣa paṃcakārṣāpaṇaśatāny ādāya upasthitaḥ / kathayati /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13626731 (0.055):
saṃprasthitā; anyatamaś ca puruṣaḥ paṃcakārṣāpaṇaśatāny ādāyopasthitaḥ;
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214013 (0.064):
etad vairāṇāṃ yaduta strīvairam* / yady ekasmin praviṣṭe dvitīyaḥ / praviśati niyatam anyonyavipraghātiko bhaviṣyati / yat kathayati yaḥ
(243v1 = GBM 6.799) ādāya / yadā gṛhavicayo bhavati tadā mama gṛhaṃ
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373242 (0.064):
bhavati | taṃ rājānam ajitasenam evam āha | gaccha tvaṃ mahārāja svagṛhe / saptame divase āgamiṣyāmi | / atha rājā ajitasenas tuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ prītisaumansyajātas
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15278868 (0.064):
bhavati / taṃ rājānamajitasenamevamāha / gaccha tvaṃ mahārāja svagṛhe / saptame divase āgamiṣyāmi / / atha rājā ajitasenastuṣṭa udagra āttamanāḥ pramuditaḥ
saptame divase pratyavekṣyate / niṣkāsaḥ praveśaś ca madgṛhaṃ pravekṣyatāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214059 (0.057):
niṣkāsaḥ praveśo vā vicāryate kas tasyā gṛhaṃ pravekṣyati / tato gaṇena
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13395732 (0.061):
prākārāgāravidhvaṃsā na caiveḍyā kuṭuṃbinī / / tadgṛhaṃ tu samāsādya vasa nityaṃ hi hṛṣṭadhīḥ // LiP_2,6.45 //
na vicāryata iti / mahānāmena gaṇasyāmrapālīsandeśo niveditaḥ / gaṇaḥ
kathayaty evaṃ bhavatu / yat kathayati prathame skandhe gṛham iti /
strīratnam asāv arhaty eva prathame skandhe gṛham* / yat kathayaty ekasmin
praviṣṭe dvitīyena na praveṣṭavyam iti / etad api yuktam* / pratikruṣṭam
etad vairāṇāṃ yaduta strīvairam* / yady ekasmin praviṣṭe dvitīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990744 (0.0):
pratikruṣṭam etad vairāṇāṃ yaduta strīvairam: idānīm ahaṃ naṣṭaḥ; tena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736049 (0.0):
kumāra iti | pratikruṣṭaṃ caitad vairāṇāṃ yad uta strīvairam iti | sa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989958 (0.037):
iti; (A 465b) īdṛśānāṃ tvaṃ saṃgrahaṃ karoṣi iti; pratikruṣṭam etad / vairāṇāṃ yaduta strīvairaṃ; sa saṃlakṣayati: kṛtanigraho 'yaṃ; nāsti
praviśati niyatam anyonyavipraghātiko bhaviṣyati / yat kathayati yaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531483 (0.062):
samyaksambuddhasya śāsane pravrajito 'hamapīti/ / 033.018. sa kathayati yadyapyevaṃ tathāpi tu yanmayā pravrajya caraṇīyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213948 (0.064):
18) paṃca varān anuprayacchati / prathame skandhe gṛhaṃ dadāti / ekasmin / praviṣṭe dvitīyo na praviśati / yaś ca praviśati sa paṃcakārṣāpaṇaśatāny
praviśati tena paṃcakārṣāpaṇaśatāny ādāya praveṣṭavyam iti / etad api
yuktam* / avaśyaṃ tasyā vastrālaṃkāreṇa prayojanam* / yat kathayati
saptame divase gṛhavicayaḥ kartavya ity etad api yuktam* / pūrvaṃ vā
kriyeta paścād vā ko 'tra virodhaḥ / yat kathayati niṣkāsaḥ praveśo vā
manuṣyāṇāṃ na vicāraṇīya ity etad api yuktam* / veśyāsau / yadi puruṣāṇāṃ
niṣkāsaḥ praveśo vā vicāryate kas tasyā gṛhaṃ pravekṣyati / tato gaṇena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213973 (0.057):
saptame divase pratyavekṣyate / niṣkāsaḥ praveśaś ca madgṛhaṃ pravekṣyatāṃ / na vicāryata iti / mahānāmena gaṇasyāmrapālīsandeśo niveditaḥ / gaṇaḥ
tasyāḥ paṃca varā dattāḥ / gaṇabhogyā saṃvṛttā / vaiśālakā licchavayas
tasyā gṛhaṃ praveṣṭum ārabdhāḥ paricārayitum* / (MSV II 19) tatra keṣāṃcid
uttaptaviṭatvāt sahadarśanād eva rāgo vigacchati / keṣāṃcit sparśanād eva
upāyasaṃvidhānaṃ kartavyam iti / tayā nānādeśanivāsinaś citrakarā āhūya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21649393 (0.058):
karoti/ / 456.028. tadupāyasaṃvidhānaṃ kartavyam yenaiṣā praghātyata iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21655939 (0.058):
hirubhirukāvagrāmātyau sthāpayiṣyati, āvayoścānarthaṃ kārayiṣyati/ / 478.012. tadupāyasaṃvidhānaṃ ca kartavyam yenāsavantarmārga eva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525881 (0.060):
016.025. sa saṃlakṣayati mamātyayādete bhedaṃ gamiṣyanti/ / 016.026. upāyasaṃvidhānaṃ kartavyamiti/ / 016.026. tena te 'bhihitāh putrakāḥ, kāṣṭhāni samudānayateti/
uktāḥ / bhavanto yena yādṛśo rājā vā rājamātro vā dhanī vā śreṣṭhī vā
vaṇig vā sārthavāho vā dṛṣṭaḥ sa tat tādṛśaṃ bhittau likhatv iti / tair
yathā dṛṣṭā likhitāḥ / tata āmrapālī nānālaṃkāravibhūṣitā citrakarma
pratyavekṣate pṛcchati ca / ayaṃ bhavantaḥ kataraḥ / ayaṃ rājā pradyotaḥ /
ayam aparaḥ kaḥ / rājā prasenajit kośalaḥ / ayam aparaḥ kaḥ / udayano
vatsarājaḥ / ayam aparaḥ kaḥ / rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ / evaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651679 (0.033):
māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ; evam etan mahārāja, evam etat; rājā tvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549639 (0.039):
091.003. ityuktvā prakrāntāḥ// / 091.004. atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro 'nyatamaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549695 (0.039):
manyata iti/ / 091.008. atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhadraṃ yānamabhiruhya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549781 (0.039):
saṃpraharṣya tūṣṇīm/ / 091.016. atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavantamabhyānandyānumodya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654076 (0.039):
māgadhasya śreṇyasya bimbisārasya tūṣṇimbhāvena;> atha rājā māgadhaḥ / śreṇyo bimbisāro bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā, bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653983 (0.041):
'nyatamasmin vṛkṣamūle 'vasthitaḥ; aśrauśīd rājā māgadhaḥ śreṇyo / bimbisāraḥ, bhagavān māgadhesu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654149 (0.044):
bhikṣusaṅghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; atha rājā māgadhaḥ śreṇyo / bimbisāraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ buddhapramukhaṃ bhikṣusaṅghaṃ viditvā śucinā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549418 (0.046):
090.016. pūraṇādyāḥ ṣaṭ śāstāraḥ sarvajñajñānino yena rājā māgadhaḥ śreṇyo / bimbisārastenopasaṃkrāman/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549675 (0.046):
pratiśrutya kṣipraṃ bhadraṃ yānaṃ yojayitvā yena rājā māgadhaḥ śreṇyo / bimbisārastenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549725 (0.047):
091.011. antarā rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavantamadrākṣīt/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652872 (0.049):
devatāsahasrāṇām, anekeṣāṃ ca brāhmaṇagṛhapatiśatasahasrāṇām; atha rājā / māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651691 (0.052):
bimbisāraḥ; niṣīda tvaṃ mahārāja yathāsvake āsane; atha rājā māgadhaḥ / śreṇyo bimbisāro bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ; eke
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994971 (0.052):
atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654326 (0.056):
gṛhapate āvāho, na vivāho, na rāṣṭraṃ, na śreṇī, na pūgā, nāpi parṣado, / nāpi rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ śvo 'ntargṛhe bhaktenopanimantritaḥ;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802165 (0.056):
rāṣṭraṃ bhaktenopanimantritaṃ, na śreṇī na pūgo na parṣado nāpi rājā / māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhaktenopanimantritaḥ api tu buddhapramukho
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214171 (0.061):
apareṇa samayena rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāra upari prāsādatalagato
sarve tayā pṛṣṭās tair api sarvaiḥ samākhyātāḥ / tatas tasyā sarvān
pratyavekṣya bimbisāre dṛṣṭir nipātitā / sā saṃlakṣayati / yādṛśo 'sya
puruṣasyārohapariṇāhaḥ śakṣyaty eṣa mayā sārdhaṃ paricārayitum iti / yāvad
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559967 (0.053):
āgacchati, āsanamasya prajñāpayateti/ / 123.012. yāvadapareṇa samayena bhagavānanāthapiṇḍadasya gṛhapater
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21584162 (0.058):
tṛptimupayāti// / 197.018. yāvadapareṇa samayena mahācandreṇāgrāmātyena svapno
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527159 (0.058):
020.019. rājā kathayati bhavantaḥ, śobhanaṃ pūrṇaḥ kathayati sa / tairvrīḍitairmuktaḥ/ / 020.019. yāvadapareṇa samayena rājñastena dravyeṇa prayojanamutpannam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608826 (0.060):
kumāronekaiścopacāraśataistathā apahṛto yathā muhūrtamapi tāṃ na jahāti/ / 289.011. yāvadapareṇa samayena jetavanāddvau brāhmaṇau abhyāgatau/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607593 (0.061):
svagṛhaṃ gataḥ// / 286.001. <286>yāvadapareṇa samayena dhano rājā devyā sārdhaṃ krīḍati
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526159 (0.062):
dāsīputrāḥ kulesvaiścaryaṃ vaśe vartayantīti/ / 017.024. yāvadapareṇa samayena bhavilo bhavatrāto bhavanandī ca sahitāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608176 (0.062):
krīḍati ramate paricārayati// / 287.021. yāvadapareṇa samayena halako lubdhako mṛgayāmanveṣamāṇastena
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438048 (0.062):
asau putro jñātibalena hastabalena āpāyito poṣitaḥ saṃvardhitaḥ so 'pareṇa / samayena vayasyakena sārdham anyatamasya gṛhasamīpe gacchati | tasmiṃ gṛhe
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984348 (0.062):
satkṛtya guruśuśrūṣāṃ kartum ārabdhaḥ; yāvad apareṇa samayenāsau caṇḍālo / madyamadākṣipto gṛham āgataḥ; sa māṇavaḥ saṃlakṣayati; ayam upādhyāyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694463 (0.063):
yāvad asāv apareṇa samayena bhagavato gandhakuṭīṃ saṃmārjituṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14253425 (0.063):
dravyaṃ tat paudgalikaṃ kṛtvā sarvam adhiṣṭhāya takṣayati / yāvad apareṇa / samayena mahāvyādhinā pṛṣṭaḥ / sa mahatīṃ duḥkhāvedanām anubhavati / sa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628850 (0.064):
rājño dīrgharātram ayam āśāsakaḥ: aho bata me siṃhahanunā sārdhaṃ / saṃbandhaḥ syād iti; yāvat tasyāpareṇa samayena devyā sārdhaṃ krīḍato
apareṇa samayena rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāra upari prāsādatalagato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533031 (1.192):
038.004. tasya ratnaśikhī samyaksambuddha iti saṃjñodapādi/ / 038.004. athāpareṇa samayena dhanasaṃmato rājā upariprāsādatalagato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575812 (1.192):
aparibhuktakastu snānaśāṭakaḥ kṛtaḥ/ / 172.006. yāvadapareṇa samayena rājā bimbisāra upariprāsādatalagato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472447 (0.021):
alaṃkṛtasya upari prāsādatalagatasyāmātyagaṇaparivṛtasya pūrvasyāṃ diśi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24022991 (0.021):
śiraḥsnātasyopoṣadho poṣitasyopariprāsādatalagatasyāmātyagaṇaparivṛtasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667812 (0.027):
rājā bhaviṣyati cakravartī anuyātrakā asya bhaviṣyāmaḥ; atha rājā māgadhaḥ / śraiṇyo biṃbisāra upari prāsādatalagataḥ paṃcāyācanavastūny āyācate; aho
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639503 (0.032):
rājā biṃbisāra upariprāsādatalagataḥ; tenāsau dṛṣṭaḥ prāsādikena
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24864902 (0.033):
yāvaddhastirathakānāṃ vā varṇaṃ bhāṣata iti / athāpareṇa samayena sa rājā / gahapatirvā svaṃ putraṃ bahirāgārānnivīṣya bhūtāneva mṛgāṃstasmai
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648416 (0.038):
454.001. sā rājñā antaḥpuraṃ praveśitā/ / 454.001. tayā rājā vaśīkṛtaḥ/ / 454.002. yāvadapareṇa samayena rājñaḥ sāntaḥpurasyāsvāpanaṃ datvā tāsāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22230624 (0.039):
paurohitye pratiṣṭhāpitaḥ / yāvad apareṇa samayena rājā purohitena sārdhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651675 (0.044):
mahārāja māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ; rājā tvaṃ mahārāja māgadhaḥ śreṇyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595242 (0.045):
asiṃ niṣkośaṃ kṛtvā pañcānāmamātyaśatānāṃ śiraṃsi cchinnāni/ / 235.018. yāvadrājā aśoko 'pareṇa samayenāntaḥpuraparivṛto
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654149 (0.046):
bhikṣusaṅghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; atha rājā māgadhaḥ śreṇyo / bimbisāraḥ sukhopaniṣaṇṇaṃ buddhapramukhaṃ bhikṣusaṅghaṃ viditvā śucinā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648973 (0.046):
455.022. taistasyāpi vṛttirdattā/ / 455.022. yāvadapareṇa samayena rājā udayanaḥ śyāmāvatī anupamā caikasmin
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651691 (0.047):
bimbisāraḥ; niṣīda tvaṃ mahārāja yathāsvake āsane; atha rājā māgadhaḥ / śreṇyo bimbisāro bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ; eke
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654077 (0.047):
māgadhasya śreṇyasya bimbisārasya tūṣṇimbhāvena;> atha rājā māgadhaḥ / śreṇyo bimbisāro bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā, bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994971 (0.047):
atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654326 (0.048):
gṛhapate āvāho, na vivāho, na rāṣṭraṃ, na śreṇī, na pūgā, nāpi parṣado, / nāpi rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ śvo 'ntargṛhe bhaktenopanimantritaḥ;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802165 (0.048):
rāṣṭraṃ bhaktenopanimantritaṃ, na śreṇī na pūgo na parṣado nāpi rājā / māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhaktenopanimantritaḥ api tu buddhapramukho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653847 (0.049):
470.004. rudrāyaṇo rājā vīṇāyāṃ kṛtāvī, candraprabhā devī nṛtye/ / 470.005. yāvadapareṇa samayena rudrāyaṇo rājā vīṇāṃ vādayati, candraprabhā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607595 (0.050):
svagṛhaṃ gataḥ// / 286.001. <286>yāvadapareṇa samayena dhano rājā devyā sārdhaṃ krīḍati
'mātyagaṇaparivṛtaḥ satkathayā tiṣṭhati / bhavantaḥ kena kīdṛśī veśyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533032 (0.0):
038.004. athāpareṇa samayena dhanasaṃmato rājā upariprāsādatalagato / 'mātyagaṇaparivṛtastiṣṭhati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575813 (0.0):
172.006. yāvadapareṇa samayena rājā bimbisāra upariprāsādatalagato / 'mātyagaṇaparivṛtastiṣṭhati/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472448 (0.053):
alaṃkṛtasya upari prāsādatalagatasyāmātyagaṇaparivṛtasya pūrvasyāṃ diśi
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24022992 (0.053):
śiraḥsnātasyopoṣadho poṣitasyopariprāsādatalagatasyāmātyagaṇaparivṛtasya
dṛṣṭā / gopaḥ kathayati / deva tiṣṭhantu tāvad anyāḥ / vaiśālyām āmrapālī
nāma veśyā atīva rūpayauvanasaṃpannā catuḥṣaṣṭikalābhijñā
devasyaivopabhogyā / sa kathayati / gopaḥ yady evaṃ gacchāmo vaiśālīṃ tayā
sārdhaṃ paricārayāmaḥ / (MSV II 20) sa kathayati / devasya vaiśālakā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802041 (0.063):
kathayati: śobhanaṃ gaccha mamāpi tasmāt hastiśatam āneyaṃ (MSV III 138) / tad aneṣyasīti; sa kathayati: deva yadi mama tatra prayojanaṃ ḥnaḥ bhavati
licchavayo dīrgharātraṃ bādhakāḥ pratyarthinaḥ pratyamitrāḥ / mā te
anarthaṃ kariṣyanti / rājā kathayati / bhavati khalu puruṣāṇāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212635 (0.064):
licchavayo vyāḍā vikrāntā mā teṣām udyānāni vināśaya mā te anarthaṃ / kariṣyantīti / sa kathayati / tāta eṣām udyānāni santi asmākaṃ tu na santi
puruṣasāhasam* / gacchāmaḥ / sa kathayati / yadi devasyāvaśyanirbandho
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214356 (0.046):
baddhvā matsakāśaṃ preṣayasi / sa nirgatya gopena sārdhaṃ ratham abhiruhya / saṃprasthitaḥ / ghaṇṭā tūṣṇīm avasthitā / te kathayanti / bhavanto
'nupūrveṇa vaiśālīṃ gataḥ / gopa udyāne sthitaḥ / rājā āmrapālyā gṛhaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213086 (0.058):
rājānam avalokya ratham āruhya vaiśālīṃ saṃprasthitaḥ / anupūrveṇa / saṃprāptaḥ / udyāne vyavasthitaḥ / tena khalu samayena vaiśālyāṃ
praviṣṭaḥ / yāvad ghaṇṭā (244r1 = GBM 6.800) raṭitum ārabdhā / vaiśālakā
kṣubdhāḥ / bhavantaḥ ko 'py asmākam amitrakaḥ praviṣṭaḥ / ghaṇṭā raṭatīti
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973145 (0.019):
te luṇṭhayitum ārabdhāḥ; uccaśabdamahāśabdo jātaḥ; rājā pṛcchati kim etad
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809808 (0.024):
kim eṣa ānanda ante ārāmasya uccaśabdo mahāśabdo jātaḥ mahājanakāyasya ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504001 (0.033):
arthī sa āgacchatv iti / vārāṇasyām uccaśabdo mahāśabdo jātaḥ / rājñā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809759 (0.055):
noddiśataḥ tato 'nte ārāmasyoccaśabdo mahāśabdo jātaḥ; jānakā pṛcchakā
kim etat* / deva gṛhavicayaḥ kriyate / kasyārthāya / devasya
pratipattavyam* / kiṃ niṣpalāye / deva mā kāhalo bhava / saptame divase
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899523 (0.061):
yasminnirodhu bhavatīha avidyatāyāḥ sarve bhavāṅga kṣayakṣīṇa kṣayaṃ
mama gṛhavicaya āpadyate / saptāhaṃ tāvat krīḍa ramasva paricāraya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647827 (0.036):
452.015. tadyāvadahaṃ jīvāmi, tāvat krīḍa ramasva paricāraya/ / 452.016. mamātyayād dhanenopārjitaṃ kariṣyasīti/
saptāhasyātyayāt kālajñā bhaviṣyāmīti / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213377 (0.0):
(242v1 = GBM 6.797) saṃjñā saṃvṛttā / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / yāvad apareṇa samayena rājā bimbisāro mṛgayā nirgataḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691925 (0.015):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā, na prasūyate / | yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684908 (0.019):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972365 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976249 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977734 (0.027):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985078 (0.027):
āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994002 (0.027):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003553 (0.027):
ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005608 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 492a) kālāntareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005769 (0.027):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011884 (0.027):
prativasati; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati / ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801761 (0.029):
gṛhapatir iti saṃjñā saṃvṛttā; tatas tena sadṛśāt kulāt kalatram ānitaṃ; / sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646463 (0.029):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670385 (0.029):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480738 (0.029):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500482 (0.029):
6.1059; MSV,Wi 108) prativasati tena sadṛśāt kulāt kalataram ānītaṃ sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881910 (0.029):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675346 (0.029):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10048999 (0.029):
gṛhapatiḥ prativasati sma / tena sadṛśaṃ kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ / krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramataḥ paricārayataḥ patny
paricārayati yāvad āmrapālī āpannasatvā saṃvṛttā / tadā bimbisārāya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213377 (0.029):
(242v1 = GBM 6.797) saṃjñā saṃvṛttā / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati / yāvad apareṇa samayena rājā bimbisāro mṛgayā nirgataḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691925 (0.044):
krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā, na prasūyate / | yāvad bhūyas tayaiva sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684908 (0.046):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tena khalu samayena durbhikṣam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18725135 (0.050):
antaḥpurikā ito ca ito ca palāyanti / rājā kuśo sudarśanāya sārdhaṃ / āmravane krīḍati ramati paricārayati sāpi sudarśanā avidhāvidhaṃ vakṣyati
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972365 (0.057):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 437a) putro
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17976249 (0.057):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jātaḥ; bhūyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977734 (0.057):
kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985078 (0.057):
āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994002 (0.057):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003553 (0.057):
ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005608 (0.057):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ (A 492a) kālāntareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005769 (0.057):
tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011884 (0.057):
prativasati; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā sārdhaṃ krīḍati / ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ kālāntareṇa
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801761 (0.058):
gṛhapatir iti saṃjñā saṃvṛttā; tatas tena sadṛśāt kulāt kalatram ānitaṃ; / sa tayā sārdham krīḍati ramate paricārayati; tasya krīḍato ramamāṇasya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20883547 (0.059):
sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / sa tair dūrata eva dṛṣṭaḥ / te taṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20883900 (0.059):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / sa taṃ dūrata eva dṛṣṭvā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627753 (0.060):
'bhimatā saṃvṛttā; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646463 (0.060):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881910 (0.060):
kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27675346 (0.060):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya
niveditam* / deva āpannasatvāsmi saṃvṛtteti / tena tasyā viralī
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734733 (0.055):
āttamanāttamanā svāmine ārocayati | diṣṭyāryaputra varddhase | / āpannasattvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214743 (0.061):
tasmin samaye kalyāṇī ṛtumatī āpannasatvā saṃvṛttā / taya rājñe niveditam* / / deva āpannasatvāsmi saṃvṛttā / tato rājñā tasyāpi aṅgulimudrakañcitrā ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657178 (0.061):
hṛṣṭatuṣṭapramuditayā svāmine niveditam: diṣṭyā āryputra vardhase | / āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya tiṣṭhati,
aṅgulimudrā ca dattā / uktā ca / yadi dārikā bhavati tavaiva / atha
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214758 (0.029):
/ deva āpannasatvāsmi saṃvṛttā / tato rājñā tasyāpi aṅgulimudrakañcitrā ca / viralī dattā / uktā ca / yadi tāvad dārako bhavati / etāṃ viralikāṃ
dārakaḥ / etāṃ viralīṃ prāvṛtya (MSV II 21) aṅgulimudrāṃ ca grīvāyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214761 (0.037):
viralī dattā / uktā ca / yadi tāvad dārako bhavati / etāṃ viralikāṃ / prāvṛtya aṅgulimudrakaṃ ca grīvāyāṃ baddhvā mama preṣayiṣyasi / atha
baddhvā matsakāśaṃ preṣayasi / sa nirgatya gopena sārdhaṃ ratham abhiruhya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214246 (0.046):
gacchāmaḥ / sa ratham abhiruhya gopena sārdhaṃ vaiśālīṃ saṃprasthito
saṃprasthitaḥ / ghaṇṭā tūṣṇīm avasthitā / te kathayanti / bhavanto
'mitrako nirgataḥ samanveṣayāma iti / paṃca licchaviśatāni
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588142 (0.062):
209.010. tairāyuṣmān saṃgharakṣito dūrata eva dṛṣṭaḥ/ / 209.010. te kathayanti bhavantaḥ, kriyākāraṃ tāvat kurmah bahubollakāḥ
baddhagodhāṅgulitrāṇāni rājño bimbisārasya pṛṣṭhataḥ samanubaddhāni /
gopena dṛṣṭāni / sa kathayati / deva vaiśālikā licchavaya āgatāḥ / kim
ebhiḥ sārdhaṃ devo yudhyate / āhosvid rathaṃ vāhayasīti / sa kathayati /
ahaṃ śrāntako rathaṃ vāhayāmi / tvam eva ebhiḥ sārdhaṃ yudhyasveti / sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523881 (0.045):
010.017. asti kaścit tvayā dṛṣṭaḥ paralokaṃ gatvā punarāgacchan? sa / kathayati eṣo 'hamāgataḥ/ / 010.018. sā na śraddadhāti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569776 (0.045):
daṇḍakamaṇḍaluprabhṛtīni, ekaṃ kanyāpradānaṃ na pratigṛhṇāti/ / 152.030. sa kathayati ahaṃ brahmacārī/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587646 (0.045):
saṃgharakṣita, duṣkuhakā jambudvīpakā manuṣyāḥ/ / 207.027. nābhiśraddadhāsyasi/ / 207.027. sa kathayati ahaṃ pratyakṣadarśī, kasmānnābhiśraddadhāsye? te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643687 (0.046):
437.024. satyaṃ putra/ / 437.024. sa kathayati anujānīṣva, ahamapi mahāsamudramavatariṣyāmi/
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1498970 (0.048):
08,046.004a akṣatābhyām ariṣṭābhyāṃ kathaṃ yudhya mahāratham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577431 (0.050):
tairvistareṇa samākhyātam/ / 176.030. sa kathayati ahamapyevaṃ karomi/ / 176.030. kiṃ mama vibhavo nāstīti? amātyāḥ kathayanti deva, kasyārthe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488278 (0.050):
lubdhakaḥ prāha / yadi tvāṃ nā gṛhṇāmi niṣpalāyase / sā kathayati / nāhaṃ / niṣpalāye / yadi na śraddadhāsi ayaṃ cūḍāmaṇiṃ gṛhṇa / asyānubhāvenāham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650470 (0.051):
460.008. tvaṃ mama devaḥ sāhāyyaṃ kalpayatu/ / 460.009. ahaṃ tena sārdhaṃ saṃgrāmaṃ saṃgrāmayiṣyāmīti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657412 (0.053):
483.019. tadahaṃ tasya prativinodayāmi iti/ / 483.020. sā kathayati yadyevam, śobhanam/ / 483.021. sā tasya sakāśaṃ gatvā kathayati putra, kasmātvamutpāṇḍūtpāḍuḥ
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13136895 (0.056):
nṛpa puram anuvindan gāndineyena sārdhaṃ / tava sutam aham eva drāk parāvartayāmi || RBhrs_2,4.139 ||
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 606484 (0.057):
ramiṣyati tvayā sārdhaṃ $ śailāputryā tv ahaṃ yathā // HV_App.I,30.56 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22092035 (0.057):
ramiṣyati tvayā sārdhaṃ śailāputryā tv ahaṃ yathā // HV_App.I,30.56 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531483 (0.057):
samyaksambuddhasya śāsane pravrajito 'hamapīti/ / 033.018. sa kathayati yadyapyevaṃ tathāpi tu yanmayā pravrajya caraṇīyaṃ
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19109594 (0.057):
tenahi sārathe pratinivartaya ratham aṃtaḥpuram eva gaccha yad aham / aṃtaḥpuramadhyagata etam evārthaṃ cintayiṣyāmi jarāṃ kilāham avyativṛttaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9485242 (0.058):
hāritāḥ / anuprayaccha me balīvardān* / sa kathayati nāhaṃ hārayiṣye / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228469 (0.062):
/ sa kathayati / tvaṃ pariṣkāraṃ bhājayiṣyasi / ahaṃ śocayiṣyāmi / tvam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529198 (0.064):
026.021. devo 'smākaṃ sāhāyyaṃ kalpayatu/ / 026.022. rājā kathayati tataḥ śobhanam/
taiḥ sārdhaṃ yoddhum ārabdhaḥ / vaiśālakaiḥ pratyabhijñātaḥ / te / kathayanti / bhavantaḥ sa evāyaṃ puruṣarākṣaso nivartāmaha iti / te
pratinivṛttā vaiśālīṃ gatāḥ saṃnipatya punaḥ kriyākāraṃ kṛtāḥ / bhavanta
etad api vairam asmābhir bimbisāraputrāṇāṃ niryātayitavyam iti / / yāvan navānāṃ māsānām atyayād āmrapālī prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622264 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ | janmani cāsya tat kulaṃ nanditam* | tasya jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624137 (0.0):
atyayāt prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ || tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646786 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur vistīrṇalalāṭa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649640 (0.0):
māsaiḥ sā devī prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659794 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvajanamanonayanaprahlādanakaraḥ | tasya jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667332 (0.0):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681832 (0.0):
yāvat taraiva samudramadhye prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam*:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682688 (0.0):
prasūtā | dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko divyasumanaḥkañcikayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683483 (0.0):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684939 (0.0):
āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687110 (0.0):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691184 (0.0):
kukṣāv upapannaḥ | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693623 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697940 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700382 (0.0):
prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ kuṇālasadṛśābhyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487782 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chatrākāraśirāḥ pralambabāhur
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882209 (0.0):
vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213596 (0.0):
prativigataḥ / yāvat paripūrṇair navabhir māsaiḥ prasūtā / dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / yasminn api divase jātas tasminn api
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307244 (0.0):
prasūtā / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrāntamānuṣyavarṇaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431721 (0.0):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko gauraḥ kanakavarṇaś chattrākāraśirāḥ
darśanīyaḥ prāsādiko yāvad unnītaś carito mahān saṃvṛttaḥ / sa vaiśālakair
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659795 (0.009):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvajanamanonayanaprahlādanakaraḥ | tasya jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683484 (0.009):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684940 (0.009):
āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693624 (0.009):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5695396 (0.009):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ / sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | sa jātamātra eva gṛham avalokya vācaṃ niścārayati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697941 (0.009):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā gaṅgika
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966069 (0.009):
dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734871 (0.009):
navānām vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | uttaptasuvarṇavarṇayā varṇapuṣkalatayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525553 (0.020):
015.029. sā tvaṣṭānāṃ vā navānāṃ māsānāmatyayāt prasūtā/ / 015.030. dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21532078 (0.020):
035.015. sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānāmatyayāt prasūtā/ / 035.016. dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21540081 (0.020):
062.028. sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānāmatyayāt prasūtā/ / 062.029. dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21586654 (0.020):
204.027. sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām {atyayāt} prasūtā/ / 204.027. dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607919 (0.020):
286.028. sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānāmatyayātprasūtā/ / 286.029. dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994085 (0.021):
prasūtā; dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ; tasya pādatalayor
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667333 (0.021):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687111 (0.021):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo / darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrānto mānuṣavarṇam asaṃprāptaś ca divyaṃ varṇam*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622265 (0.022):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | abhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ | janmani cāsya tat kulaṃ nanditam* | tasya jātau jātimahaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624138 (0.022):
atyayāt prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ || tasya / jātau jātimahaṃ kṛtvā vaḍika iti nāmadheyaṃ kṛtavān pitā | vaḍiko dārako
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5681833 (0.022):
yāvat taraiva samudramadhye prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ / prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā nāmadheyaṃ vyavasthāpitam*:
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691185 (0.022):
kukṣāv upapannaḥ | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā
licchavidārakaiḥ sārdhaṃ krīḍaṃs tair apriyam uktaḥ / bhavanto 'sya
dāsīputrasya kaḥ pitā / anekaśatasahasranirjāto 'yam iti / sa prarudan
mātuḥ sakāśam upasaṃkrāntas tayocyate / putra kimarthaṃ rodiṣīti / tena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644786 (0.046):
rājā kathayati: putraka yadi te mātā kṣamate, aham api kṣame iti | tato / dharmapālaḥ prarudan mātuḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989090 (0.059):
api na kasyacid ruṣitapūrvā; prāgeva tvam iti; tato mātuḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati: putra yadā tvaṃ mama kukṣigatas tadā aham api na
sarvaṃ vistareṇa samākhyātam* / sā kathayati / putra yadi bhūyaḥ pṛcchanti
vaktyavyās tādṛśo mama pitā yo yuṣmākam ekasyāpi nāstīti / yadi kathayanti
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214504 (0.0):
tādṛśo me pitā yo yuṣmākam ekasyāpi nāstīti / kataraḥ / rājā bimbisāraḥ /
sārdhaṃ bhūyaḥ krīḍitum ārabdhaḥ sa tais tathaivoktaḥ / sa kathayati /
tādṛśo me pitā yo yuṣmākam ekasyāpi nāstīti / kataraḥ / rājā bimbisāraḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214481 (0.0):
vaktyavyās tādṛśo mama pitā yo yuṣmākam ekasyāpi nāstīti / yadi kathayanti
te bhūyasyā mātrayā tāḍayitum ārabdhāḥ / bhavanto yo 'smākaṃ śatruḥ so
'sya piteti / tena rudatā yathāvṛttaṃ mātur ākhyātam* / sā saṃlakṣayati /
vaiśālakā licchavayo vyāḍā vikrāntāḥ / sthānam etad vidyate (244v1 = GBM
6.801) yad enaṃ pratighātayiṣyanti / sā caivaṃ cintāparā / saṃbahulāś ca
vaṇijaḥ paṇyam ādāya rājagṛhaṃ saṃprasthitāḥ / tayā ta upalabdhā uktāś ca
anenāṅgulimudreṇa bhāṇḍaṃ mudrayitvā gacchata / aśulkā gamiṣyatha / etaṃ
ca dārakaṃ rājagṛhaṃ nayata / etad aṅgulimudrakaṃ grīvāyāṃ baddhā
rājakuladvāre sthāpayiṣyatha / taiḥ pratijñātam* / evaṃ bhavatv iti /
putro 'pi muktāhāraṃ datvābhihitaḥ / putra tvayā rājño 'rthādhikaraṇe
niṣaṇṇasya muktāhāraṃ pādayoḥ sthāpayitvābhiruhyotsaṅge niṣattavyam* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214617 (0.057):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya muktāhāraṃ pādayoḥ sthāpayitvotsaṅgam
yadi kaścit kathayati nāyaṃ dārako bibhetīti / sa vaktavyaḥ / asti kaścit
putraḥ pitur bibhetīti / sa vaṇigbhiḥ sārdham anupūrveṇa rājagṛhaṃ gataḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214634 (0.002):
kathayati / tāta asti kaścit putraḥ pitur bibhetīti / tato
taiḥ snapayitvāṅgulimudrakeṇālaṃkṛtya rājadvāre sthāpitaḥ / sa yena rājā
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya muktāhāraṃ pādayoḥ sthāpayitvotsaṅgam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214580 (0.057):
niṣaṇṇasya muktāhāraṃ pādayoḥ sthāpayitvābhiruhyotsaṅge niṣattavyam* /
abhiniṣaṇṇaḥ / rājā kathayati / bhavanto nāyaṃ dārako bibhetīti / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214594 (0.002):
yadi kaścit kathayati nāyaṃ dārako bibhetīti / sa vaktavyaḥ / asti kaścit / putraḥ pitur bibhetīti / sa vaṇigbhiḥ sārdham anupūrveṇa rājagṛhaṃ gataḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480514 (0.049):
kathayanti / kimarthaṃ deva kare kapolaṃ datvā cintāparo vyvasthita iti / / rājā kathayati / bhavantaḥ kathaṃ na cintāparas tiṣṭhāmi / yatredānīṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527150 (0.059):
kṛtastadā kimahamebhiḥ śabdito mama bhrātā vā? te kathayanti deva neti/ / 020.019. rājā kathayati bhavantaḥ, śobhanaṃ pūrṇaḥ kathayati sa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975298 (0.060):
teṣāṃ samākhyātam; amātyai rajño muktāhāro dattaḥ; yathāvṛttam ārocitaṃ; / rājā kathayati bhavantas taṃ koṭṭamallakaṃ śabdāpayata; paśyāmi iti; taiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973259 (0.060):
katham atra pratipattavyaṃ? iti; te kathayanti; deva praghātyatām iti; / rājā kathayati: bhavantaḥ katham īdṛśo vīrapuruṣaḥ praghātyaḥ; upasaṃgraho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533271 (0.062):
038.024. tasyāyamanubhāva iti/ / 038.025. dhanasaṃmato rājā kathayati bhavantaḥ, yasya vijite īdṛśaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646131 (0.063):
445.008. rājā tuṣṭo 'matyānāṃ kathayati bhavantaḥ, yorājñaḥ kṣatriyasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627896 (0.063):
rājyaiśvaryādhipatye; pravāsyantāṃ kumārā rājyād; rājā kathayati: / bhavantaḥ katham adūṣiṇo 'napakāriṇaḥ kumārā nirvāsyante; deva vayam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972784 (0.063):
prakrānta iti; rāja kathayati: bhavantaḥ sa evāsāv ekacorakaḥ; na śobhanaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554718 (0.064):
pratyabhijñāta uktaśca putra tvaṃ bodhagṛhapateḥ putra iti? sa / kathayati tāta, ahaṃ tasya putro durāgata iti/
rājñābhayaśabdena samudācarita iti / abhayo rājakumāro 'bhayo rājakumāra
iti saṃjñā saṃvṛttā / / (MSV II 23) / rājā bimbisāro 'tīva paradārābhirataḥ / upaiti hastiskandhābhirūḍho nagare
rathyāḥ / ālolekṣaṇo 'nvāhiṇḍate / tena khalu samayena rājagṛhe 'nyataraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639021 (0.029):
khalu samayena śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14297558 (0.041):
na prāpto bhagavān // / tena khalu punaḥ samayenānyatamaḥ śreṣṭhī mahārddho dharmakāmaḥ śuddhāśayo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571072 (0.055):
puruṣadamyasārathiḥ śāstā devamanuṣyāṇāṃ buddho bhagavān/ / 157.005. tasyāṃ ca rājadhānyāmanyataro mahāśreṣṭhī prativasati/
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654997 (0.055):
saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe | / rājagṛhe 'nyataraḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731911 (0.060):
'nāthapiṇḍadasyārame Ś tena khalu samayena śrāvastyām anyatama śreṣṭhī / prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ / (292r1 = GBM 896) tena sadṛśāt
śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahabhogī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5654998 (0.015):
saśrāvakasaṃgho rājagṛham upaniśritya viharati veṇuvane kalandakanivāpe | / rājagṛhe 'nyataraḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639023 (0.024):
khalu samayena śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635381 (0.036):
saśrāvakasaṃgho rājagṛhe viharati veṇuvane kalandakanivāpe | tatra / anyataraḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621912 (0.040):
śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī prativasati, āḍhyo mahādhano mahābhogo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731921 (0.043):
prativasati āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ / (292r1 = GBM 896) tena sadṛśāt / kulāt kalatram ānītaṃ / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211932 (0.044):
vyavahārān paśyati yataḥ sarva eva janakāyas tanmukho 'vasthitaḥ / tena / sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati (MSV II 4) ramate
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627775 (0.045):
cintāparo vyavasthitaḥ | tatra ca śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo / mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647943 (0.045):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656291 (0.045):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652712 (0.046):
bhūtapūrvaṃ maudgalyāyana rājagṛhe nagare 'nyataraḥ śreṣṭhī āḍhyo / mahādhano mahābhogo vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanasamudito
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22220561 (0.047):
anyatamasmin karvaṭake gṛhapatiḥ / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / / tasya na putro na duhitā / tena putrābhinandinā dvitīyā patnī ānītā /
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14292306 (0.047):
mahādhano mahābhogo vistīrṇaparivāraprāptaḥ / tadātmasadṛśāt kulāt / kalatram ānītam / tayā saha sukhena tiṣṭhati // sa cintayati / tathā na
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985074 (0.048):
āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ; sa tayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624118 (0.049):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa / tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669229 (0.049):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480735 (0.049):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881907 (0.049):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307225 (0.049):
vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307922 (0.049):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639052 (0.049):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
pūrvavat paricārayati / so 'pareṇa samayena patnīm āmantrayate / bhadre
gacchāmi paṇyam ādāya deśāntaram iti / sā kathayaty āryaputra evaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480767 (0.0):
gacchāmi paṇyam ādāya deśāntaram iti / sā kathayaty ārya evaṃ kuruṣveti /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438027 (0.0):
bhadre jāto 'smākaṃ ṛṇaharo dhanaharaḥ gacchāmy ahaṃ paṇyam ādāya / deśāntaraṃ | sā kathayaty āryaputra evaṃ kuru |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985128 (0.035):
jāto me ṛṇaharo dhanaharaś ca; gacchāmi paṇyam ādāya deśāntaram iti; / bhūyaḥ sa saṃlakṣayati: iyaṃ mama patnī rūpavatī; yady aham asyāḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882498 (0.045):
tātānujānīhi māṃ gacchāmi paṇyam ādāya deśāntaram iti / balasena
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882468 (0.049):
saṃlakṣayati / mamaivārthaṃ codanā kriyate / sa kathayati / tāta yady evaṃ / paṇyam ādāya deśāntaraṃ gacchāmi / pitā kathayati / putra tāvantaṃ me
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537688 (0.054):
055.010. gacchāmi paṇyamādāya deśāntaramiti/ / 055.011. sā kathayati āryaputra, etat kuruṣva iti/
kuruṣveti / sa paṇyam ādāya deśāntaraṃ gataḥ / sopasṛṣṭāmbaravasanā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480775 (0.0):
gacchāmi paṇyam ādāya deśāntaram iti / sā kathayaty ārya evaṃ kuruṣveti / / sa paṇyam ādāya deśāntaraṃ gataḥ / tatraiva cānayena vyasanam āpanno
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438033 (0.0):
deśāntaraṃ | sā kathayaty āryaputra evaṃ kuru | / sa paṇyam ādāya deśāntaraṃ gataḥ tatraivānayena vyasanam āpannaḥ tayāpy
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17972394 (0.024):
gacchāmi paṇyam ādāya mahāsamudram avatarāmi iti; sā kathayati: āryaputra / evaṃ kuruṣva iti; sa paṇyam ādāya mahāsamudram avatīrṇaḥ; sa tatraiva ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985174 (0.030):
grīvāyāṃ muktāhāraṃ baddhvā śmaśāne aśvakarṇasya mūle nikhanya paṇyam / ādāya deśāntaraṃ gataḥ; tasya tatra prabhūto lābhaḥ saṃpannaḥ; sa tatraiva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537695 (0.049):
055.011. sā kathayati āryaputra, etat kuruṣva iti/ / 055.011. sa paṇyamādāya deśāntaraṃ gataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554193 (0.055):
105.022. ye 'pyasya pauruṣeyāḥ paṇyamādāya deśāntaragatā mahāsamudram
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985129 (0.056):
jāto me ṛṇaharo dhanaharaś ca; gacchāmi paṇyam ādāya deśāntaram iti; / bhūyaḥ sa saṃlakṣayati: iyaṃ mama patnī rūpavatī; yady aham asyāḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575060 (0.058):
169.028. subhadrasya gṛhapateḥ pauruṣeyā ye paṇyamādāya deśāntaraṃ gatāḥ,
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882499 (0.062):
tātānujānīhi māṃ gacchāmi paṇyam ādāya deśāntaram iti / balasena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537684 (0.062):
'smākamṛṇahārako dhanahārakaśca/ / 055.010. gacchāmi paṇyamādāya deśāntaramiti/
kleśair bādhitum ārabdhā / rājā bimbisāro hastiskandhābhirūḍhas tasyā
gṛhasamīpena gacchati / tayā ca vātāyanasthayā rājñaḥ sragdāmaṃ kṣiptam* /
tato rājñā dṛṣṭā uktā ca / āgaccheti / sā kathayati / deva jihremi / tvam
eva praviśeti / tato rājā praviṣṭaḥ / sa tayā sārdhaṃ paricārayati / sā
tasmin samaye kalyāṇī ṛtumatī āpannasatvā saṃvṛttā / taya rājñe niveditam*
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882079 (0.058):
vardhasvāpannasatvāsmi saṃvṛttā / yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214325 (0.061):
paricārayati yāvad āmrapālī āpannasatvā saṃvṛttā / tadā bimbisārāya / niveditam* / deva āpannasatvāsmi saṃvṛtteti / tena tasyā viralī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622129 (0.063):
āryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646653 (0.063):
diṣṭyāryaputra vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5697805 (0.063):
vardhase | āpannasatvāsmi saṃvṛttā | yathā ca me dakṣiṇaṃ kukṣiṃ niśritya
viralī dattā / uktā ca / yadi tāvad dārako bhavati / etāṃ viralikāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214333 (0.029):
niveditam* / deva āpannasatvāsmi saṃvṛtteti / tena tasyā viralī / aṅgulimudrā ca dattā / uktā ca / yadi dārikā bhavati tavaiva / atha
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214340 (0.037):
aṅgulimudrā ca dattā / uktā ca / yadi dārikā bhavati tavaiva / atha
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21606449 (0.063):
pāpakarmakārīti/ / 282.020. yāvatsā duhitā tena kṛmiśasya dattā bhagavacchāsanaparitrāṇāryaṃ
prāvṛtya aṅgulimudrakaṃ ca grīvāyāṃ baddhvā mama preṣayiṣyasi / atha
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214868 (0.055):
tayā peḍāyāṃ prakṣipya ghṛtasya madhunaś cāpyaṃ pūrayitvā aṃgulimudrakaṃ / grīvāyāṃ baddhvā viralikayā pracchādya preṣyadārikā abhihitā / gaccha tvam
dārikā tavaivety uktā / rājā prakrāntaḥ / yāvad asau sārthavāhaḥ
saṃpannārthe rājagṛhasamīpam āgataḥ / tena patnyādi saṃdiṣṭaṃ bhadre
prāmodyam utpādaya / svastitaḥ saṃpannārtho 'ham āgataḥ / kiyat tamair
divasair (MSV II 24) āgata eveti / sā śrutvā kathitā / mayā evaṃ (245r1 =
GBM 6.802) rūpam akṛtyaṃ kṛtaṃ sa cāgataḥ / katham atra pratipattavyam iti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5662350 (0.027):
bhaviṣyatīti | tato 'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā eṣa vṛttānto rājñe / niveditaḥ | rājñā sarvasyāṃ śrāvastyāṃ ghaṇṭāghoṣaṇaṃ kāritam*: śṛṇvantu
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309385 (0.027):
'nāthapiṇḍadena gṛhapatinā eṣa vṛttānto rājñe niveditaḥ / rājñā sarvasyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22213519 (0.030):
utpāṭyotpāṭya bhakṣayeyam iti / eṣa ca vṛttānto rājñe niveditaḥ / rājñā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14308693 (0.047):
ārāmikeṇa rājñe niveditam / rājñā uktaḥ parirakṣyatām etat padmam iti //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika, (bbdip13u.htm.txt) 24175699 (0.061):
prathamamāgataḥ / punastallakṣaṇoktipūrvakaṃ rājñā tanmārgaṇāyādiṣṭaḥ / punaranviyaṣya kvacitpradeśe raikvamavalokya punā rājānaṃ pratyetyāha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478325 (0.061):
svābhāvikā yavāḥ saṃvṛttāḥ / adhiṣṭhāyikena rājñe niveditam* / rājñā / samādiṣṭam* / punar bhājayata iti / punar bhājitam* / tathaiva rājabhāgaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991145 (0.061):
skandhenādāya paribhramatīm iti; sa vṛttāntaḥ purohitena rājño niveditaḥ; / rājñā ca saṃlakṣitaṃ; sa kathayati: āhūyatāṃ sā strī paśyāmi iti; sā
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 7960176 (0.062):
āgatyāgre tato rājñe cārābhyāṃ sa niveditaḥ / / siṃhaguptavisṛṣṭābhyāmudayaḥ śarvavarmaṇaḥ // SoKss_1,6.161 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597520 (0.064):
245.018. tataḥ sthavireṇābhihitam svayamevābhigamiṣyāmīti/ / 245.018. tato rājñā sthaviropaguptasyārthe nauyānenāgamiṣyatīti yāvacca
nirviśaṃkā tiṣṭha / ahaṃ tathā kariṣye yathā na śīghram āgamiṣyatīti /
rājñā tasya dūto 'nupreṣitaḥ / sārthavāha mamāmukenāmukena ca ratnena
prayojanam* / tena vinā tvayā iha na praveṣṭavyam iti / sa teṣāṃ ratnānām
arthāya dūrataraṃ praviṣṭaḥ / sāpi navānāṃ māsānām atyayāt prasūtā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622261 (5.960):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | abhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646783 (5.960):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647976 (5.960):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | sa unnīto vardhito
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667329 (5.960):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683480 (5.960):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684936 (5.960):
āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687107 (5.960):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691181 (5.960):
kukṣāv upapannaḥ | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693620 (5.960):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5694312 (5.960):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto durvarṇo durdarśano 'vahoḍimakaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696067 (5.960):
paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ jātamātrasya sarvaśarīraṃ piṭakaiḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696961 (5.960):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | jātamātrasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487779 (5.960):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882206 (5.960):
amanojñaśabdaśravaṇaṃ yāvad eva garbhasya paripākāya / sāṣṭānāṃ vā navānāṃ / vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22220589 (5.960):
sutarāṃ yonir viśuddhā āpannasatvā saṃvṛttā / yāvan navānāṃ māsānām / atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / sā saṃlakṣayati / pratikruṣṭam etad
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307241 (5.960):
patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt / prasūtā / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrāntamānuṣyavarṇaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9432041 (5.960):
7r1 (Pravr-v I; GBM 6.684): /// kukṣim avakrāntaḥ sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā / māsānām atyayāt prasūtā dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627768 (5.960):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ abhirūpo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966065 (5.960):
āpannasatvā saṃvṛttā; aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; / dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966158 (5.960):
saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ;
dārako jātaḥ / abhirūpo jātaḥ prāsādikaḥ / aśikṣitapaṇḍito mātṛgrāmaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5622264 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jātaḥ | abhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624138 (0.0):
paricārayataḥ gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā navānāṃ māsānām / atyayāt prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ || tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646786 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5667332 (0.0):
vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682688 (0.0):
tasyāḥ kāyāt surabhir gandhaḥ pravāti | yāvan navānāṃ māsānām atyayāt / prasūtā | dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko divyasumanaḥkañcikayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5683484 (0.0):
sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto / 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ | pāṇidvaye cāsya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684940 (0.0):
āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgopetaḥ | yatra ca divase
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687110 (0.0):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691185 (0.0):
kukṣāv upapannaḥ | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā | / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ | tasya jātau jātimahaṃ kṛtvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5693624 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700382 (0.0):
devī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt / prasūtā | dārako jāto abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ kuṇālasadṛśābhyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9487782 (0.0):
navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882209 (0.0):
vā māsānām atyayāt prasūtā / dārako jātaḥ / abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307244 (0.0):
patnī āpannasattvā saṃvṛttā / sā aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt / prasūtā / dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'tikrāntamānuṣyavarṇaḥ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9432043 (0.0):
māsānām atyayāt prasūtā dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627772 (0.0):
aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ abhirūpo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966069 (0.0):
āpannasatvā saṃvṛttā; aṣṭānāṃ vā navānāṃ vā māsānām atyayāt prasūtā; / dārako jātaḥ, abhirūpo darśanīyaḥ prāsādikaḥ sarvāṅgapratyaṅgopetaḥ; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989370 (0.0):
kālāntareṇa devī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ va nāvānāṃ vā māsānām / atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17991295 (0.0):
kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā; sā aṣṭānāṃ va nāvānāṃ vā māsānām / atyayāt prasūtā; dārako jātaḥ abhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko gauraḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28734871 (0.0):
navānām vā māsānām atyayāt prasūtā | dārako jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ
tayā peḍāyāṃ prakṣipya ghṛtasya madhunaś cāpyaṃ pūrayitvā aṃgulimudrakaṃ
grīvāyāṃ baddhvā viralikayā pracchādya preṣyadārikā abhihitā / gaccha tvam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22214767 (0.055):
viralī dattā / uktā ca / yadi tāvad dārako bhavati / etāṃ viralikāṃ / prāvṛtya aṅgulimudrakaṃ ca grīvāyāṃ baddhvā mama preṣayiṣyasi / atha
etāṃ peḍāṃ rājakuladvāraṃ nītvā maṇḍalakaṃ kṛtvā pradīpaṃ prajvālya ekānte
tiṣṭha yāvat kenacid gṛhīta iti / tayā yathākṛtaṃ yāvad rājā upari
prāsādatalagato abhayena rājakumāreṇa sārdhaṃ tiṣṭhati / tena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663456 (0.035):
anupūrveṇa rājñaḥ sakāśam anuprāptam* | tasmiṃś ca samaye rājā / upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533029 (0.041):
038.004. athāpareṇa samayena dhanasaṃmato rājā upariprāsādatalagato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575809 (0.046):
172.006. yāvadapareṇa samayena rājā bimbisāra upariprāsādatalagato
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882436 (0.047):
kasyārthe tvaṃ nityam eva kṛṣikarmānte udyuktaḥ / sa kathayati / putra / yathā tvam upari prāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍasi ramase
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521247 (0.047):
udyuktah? sa kathayati putra, yathā tvamupariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639503 (0.048):
rājā biṃbisāra upariprāsādatalagataḥ; tenāsau dṛṣṭaḥ prāsādikena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664835 (0.050):
tato rājā prasenajid upariprāsādatalagatas tam udāram avabhāsaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632356 (0.051):
samuttejayati saṃpraharṣayati | paśyati ca rājā ajātaśatrur / upariprāsādatalagataḥ san bhagavato veṇuvane evaṃvidhāṃ pūjāṃ* | dṛṣṭvā ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547282 (0.054):
084.001. <84>tena khalu samayena rājā brahmadatta / upariprāsādatalagatastiṣṭhati/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667813 (0.056):
śraiṇyo biṃbisāra upari prāsādatalagataḥ paṃcāyācanavastūny āyācate; aho
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667871 (0.056):
śrainyo biṃbisāra upari prāsādatalagataḥ paṃcāyācanavastūny āyācate: aho
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21579246 (0.059):
182.025. tena khalu samayena rājā kanakavarṇa upariprāsādatalagato 'bhūt / pañcamātrairamātyasahasraiḥ parivṛtaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13661287 (0.060):
kṛṣikarmāntānuṣṭhāne atyartham abhiyuktaḥ; aniruddhas tu / upariprāsādatalagato niṣpuruṣeṇa tūryeṇa krīḍati ramate paricārayati;
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9430035 (0.060):
2v8 (Pravr-v II): /// upariprāsādatalagatas tiṣṭhati tenāsau nirgacchan
rājakuladvāre pradīpo dṛṣṭaḥ / tataḥ pauruṣeyāṇām ājñā dattā / paśyata
bhavantaḥ kim eṣa rājakuladvāre pradīpo jvalatīti / tair dṛṣṭvā niveditam*
rājakumāreṇābhihitam* / deva yad atra peḍāyāṃ tan mama dātum arhasīti /
rājñā pratyabhijñāta evam astv iti / yāvad rājñā peḍā upanāmitā / rājā
kathayaty udghāṭayata / udghāṭitā yāvad dārakaḥ / rājā kathayati /(MSV II
25) kim ayaṃ jīvaty āhosvin mṛta iti / taiḥ samākhyātaṃ jīvatīti / tato
rājñā aṃgulimudrakaṃ viralikāṃ ca pratyabhijñāya abhayāya sa rājakumārāya
dattaḥ / sa tenāpāyitaḥ poṣitaḥ saṃvardhitaḥ / rājñā jīvakavādena
samudācarito 'bhayena ca rājakumāreṇa bhṛta iti jīvakaḥ kumārabhṛto
jīvakaḥ kumārabhṛta iti saṃjñā saṃvṛttā / yāvad apareṇa samayena jīvakaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966747 (0.033):
kṣāntivādī kṣāntīvādīti saṃjñāsaṃvṛttā; yāvad apareṇa samayena (A 427a)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13626641 (0.042):
phalamūlāṃbubhakṣaḥ; tasyāpi gautama ṛṣiḥ gautama ṛṣiḥ iti saṃjñā saṃvṛttā / / yāvad apareṇa samayena karṇo rājā kālagataḥ; bharadvājakumāro
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627382 (0.053):
saṃjñā saṃvṛttā; ikṣuvāṭāl labdhā ikṣvākā ikṣvākā iti caturthī saṃjñā / saṃvṛttā; yāvad apareṇa samayena bharadvājo rājā aputra eva kālagataḥ;
kumārabhṛto mahān saṃvṛttaḥ / so 'bhayena sārdhaṃ saṃgaṇikayā tiṣṭhati /
ajātaśatruḥ kumāro 'jñāta eva rājatve vyākṛtaḥ / vayam api kiṃcic chilpaṃ
śikṣāmahe yad asmākam uttarakālaṃ jīvikā bhaviṣyatīti / tau caivaṃ
mantrayitau / rathakāraś ca śuklavāsāḥ śuklavāsobhiḥ puruṣaiḥ parivṛto
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215087 (0.0):
jīvakenāpi vaidyo dṛṣṭaḥ śuklavāsāḥ śuklavāsobhiḥ puruṣaiḥ parivṛto
rājakulaṃ praviśati / so 'bhayena rājakumāreṇa dṛṣṭas tenānye ca
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215088 (0.023):
jīvakenāpi vaidyo dṛṣṭaḥ śuklavāsāḥ śuklavāsobhiḥ puruṣaiḥ parivṛto / rājakulaṃ praviśan / tenāpare ca pṛṣṭāḥ ka eṣa iti / taiḥ samākhyātam* /
rājapuruṣāḥ pṛṣṭāḥ ka eṣa iti / te ca kathayanti rathakāraḥ / kim eṣa
labhate / vṛttim* / sa saṃlakṣayati / aham api rathakāratvaṃ śikṣe / devam
avalokayāmīti / sa rājñaḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva aham api
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215163 (0.0):
vaidyarājaḥ / sa kapālamocanīṃ vidyāṃ jānīte iti / sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati / deva gacchāmi takṣaśilām* / kimartham* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492917 (0.013):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047574 (0.013):
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429866 (0.042):
yad anarthaṃ kariṣyatīti | te aṅgasya rājñas sakāśam upasaṃkrāntā / upasaṃkramya kathayanti deva mahāpadmasya rājño biṃbisāro nāma + + + +
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215116 (0.054):
vaidyakaṃ śikṣeya iti / sa pituḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979460 (0.057):
na labhate pravrajyāṃ; sa pratyekabuddhaḥ svayam eva rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya gāthayā kathayati:
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989636 (0.062):
vyaparopayiṣyāmi; evaṃ mamākāmasyāpi yauvarājyābhiṣekaḥ; iti viditvā pituḥ / sakāśam upasaṃkramya kathayati: deva kalyāṇakārī mahāsamudraṃ
rathakāratvaṃ śikṣe iti / rājā kathayati / putra kiṃ tavaiṣā jīvikā
bhaviṣyatīti / tāta rājaputreṇa sarvaśilpāni śikṣitavyāni / putra yady
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215135 (0.0):
deva rājaputreṇa sarvaśilpāni śikṣitavyāni / putra yady evaṃ śikṣasva / sa
evaṃ śikṣasva / (245v1 = GBM 6.803) rathakāratvaṃ sa śikṣayitum ārabdhaḥ /
jīvakenāpi vaidyo dṛṣṭaḥ śuklavāsāḥ śuklavāsobhiḥ puruṣaiḥ parivṛto
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215024 (0.0):
mantrayitau / rathakāraś ca śuklavāsāḥ śuklavāsobhiḥ puruṣaiḥ parivṛto
rājakulaṃ praviśan / tenāpare ca pṛṣṭāḥ ka eṣa iti / taiḥ samākhyātam* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215025 (0.023):
mantrayitau / rathakāraś ca śuklavāsāḥ śuklavāsobhiḥ puruṣaiḥ parivṛto / rājakulaṃ praviśati / so 'bhayena rājakumāreṇa dṛṣṭas tenānye ca
vaidyaḥ / kim ayaṃ karoti / cikitsām* / yady āturo jīvaty abhisāraṃ
labhate / (MSV II 26) atha preto na mārgyo na pṛcchyaḥ / sa saṃlakṣayati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643514 (0.053):
437.007. tasya prabhūto lābhaḥ saṃpannaḥ/ / 437.008. sa saṃlakṣayati etatpratikruṣṭataraṃ vāṇijyānām yaduta
vaidyakaṃ śikṣeya iti / sa pituḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989637 (0.032):
vyaparopayiṣyāmi; evaṃ mamākāmasyāpi yauvarājyābhiṣekaḥ; iti viditvā pituḥ / sakāśam upasaṃkramya kathayati: deva kalyāṇakārī mahāsamudraṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17989090 (0.037):
api na kasyacid ruṣitapūrvā; prāgeva tvam iti; tato mātuḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati: putra yadā tvaṃ mama kukṣigatas tadā aham api na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732072 (0.044):
prasādajātaś ca pravrajyābhilāṣī saṃvṛttaḥ / sa mātuḥ sakāśam upasaṃkramya / kathayaty aṃbānujānīhi svākhyāte dharmavinaye pravrajāmīti / sā kathayati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492917 (0.050):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047574 (0.050):
sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643514 (0.052):
437.007. tasya prabhūto lābhaḥ saṃpannaḥ/ / 437.008. sa saṃlakṣayati etatpratikruṣṭataraṃ vāṇijyānām yaduta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215053 (0.054):
avalokayāmīti / sa rājñaḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva aham api
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884986 (0.054):
tataḥ paścāt sa pāradārikasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / kathayati / bhadramukha dṛṣṭas te mayā pitā / sa kathayati / aniṣṭo 'sya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215162 (0.055):
vaidyarājaḥ / sa kapālamocanīṃ vidyāṃ jānīte iti / sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkramya kathayati / deva gacchāmi takṣaśilām* / kimartham* /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523733 (0.063):
010.005. tataḥ paścāt sa pāradārikāsya sakāśamupasaṃkrāntaḥ/ / 010.005. upasaṃkramya kathayati bhadramukha, dṛṣṭaste mayā pitā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21572332 (0.064):
160.024. sa ca vihāraṃ gatvā bhikṣusakāśamupasaṃkramya evaṃ / kathayati ārya, pravrajeyam/ / 160.025. tatastena bhikṣuṇā uktam mā tāvat pitṛghātako 'si? tena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21572398 (0.064):
160.030. tataḥ sa puruṣo 'nyasya bhikṣoḥ sakāśamupasaṃkramya / kathayati ārya pravrajeyam/ / 160.031. tatastenāpi bhikṣuṇā anupūrveṇa pṛṣṭvā pratyākhyātaḥ/
anujānīhi vaidyakam śikṣe iti / rājaputras tvaṃ kiṃ vaidyakatvena karoṣi /
deva rājaputreṇa sarvaśilpāni śikṣitavyāni / putra yady evaṃ śikṣasva / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215071 (0.0):
bhaviṣyatīti / tāta rājaputreṇa sarvaśilpāni śikṣitavyāni / putra yady
vaidyakaṃ śikṣayitum ārabdhaḥ / tena vaidyakaṃ śikṣitam* / sa
kapālīmocanīṃ tu vidyāṃ na jānāti / tena śrutaṃ takṣaśilāyām ātreyo nāma
vaidyarājaḥ / sa kapālamocanīṃ vidyāṃ jānīte iti / sa rājñaḥ sakāśam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215053 (0.050):
avalokayāmīti / sa rājñaḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva aham api
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492916 (0.055):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047573 (0.055):
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
upasaṃkramya kathayati / deva gacchāmi takṣaśilām* / kimartham* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215053 (0.0):
avalokayāmīti / sa rājñaḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva aham api
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492917 (0.013):
bhittiḥ parikarmitā / yasya citrakarma parisamāptaṃ sa rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya kathayati deva mama citrakarma parisamāptaṃ
Kathinavadana (kathinau.htm.txt) 10047574 (0.013):
ṣaḍbhir māsair bhittiparikarma kṛtaṃ / yena citrakarma kṛtaṃ sa rājñaḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya kathayati / deva mama parisamāptaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429866 (0.042):
yad anarthaṃ kariṣyatīti | te aṅgasya rājñas sakāśam upasaṃkrāntā / upasaṃkramya kathayanti deva mahāpadmasya rājño biṃbisāro nāma + + + +
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215116 (0.055):
vaidyakaṃ śikṣeya iti / sa pituḥ sakāśam upasaṃkramya kathayati / deva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979460 (0.057):
na labhate pravrajyāṃ; sa pratyekabuddhaḥ svayam eva rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya gāthayā kathayati:
tatrātreyo nāma vaidyarājaḥ / sa kapālamocanīṃ vidyāṃ jānīte / tāṃ
grahīṣyāmi / putra kiṃ nu tavaiṣā jīvikā / deva vaidyako 'thavā na
śikṣitavyaḥ / athavā śikṣitaḥ kartavyaḥ / putra yady evaṃ gaccha / tena
rājñe puṣkarasāriṇe saṃdiṣṭam* / eṣa mama putro vaidyakaṃ śikṣitum
ātreyasya sakāśaṃ gacchaty asya sarvayogodvahanaṃ kartavyam iti / so
'nupūrveṇa takṣaśilām anuprāptaḥ / puṣkarasāriṇā ca lekhaṃ vācayitvā
ātreyasya samarpitaḥ / eṣa rājaputras tvatsakāśam upetyāgato vaidyakam
enaṃ śikṣayasveti / ātreyas tasyopadeśaṃ karoti / so 'lpataram upadiśati
jīvakaḥ saviśeṣaṃ gṛhṇāty ācarati / ātreyasya yadā glānāvalokako gacchati
tadā ekam ādāya gacchati / so 'pareṇa samayena jīvakam (MSV II 27) ādāya
gataḥ / tenāturasya bhaiṣajyaṃ vyupadiṣṭam* / idaṃ cedaṃ dāsyatha / ity / uktvā niṣkrāntaḥ / jīvakaḥ saṃlakṣayati / kṣīṇo 'yam upādhyāyaḥ / yady eṣa
etad bhaiṣajyam upayuṃkte adyaiva kālaṃ karoti / na śobhanam upādhyāyena
vyupadiṣṭam* / upāyasaṃvidhānaṃ kartavyam iti / sa ātreyeṇa sārdhaṃ
niṣkramya punaḥ praviṣṭaḥ / kathayati / upādhyāya evam āha / yan mayā
bhaiṣajyaṃ vyupadiṣṭaṃ tan na deyam idaṃ cedaṃ ca deyam iti / tais / tathaiva kṛtam* / svasthībhūtaḥ / yāvad aparasmin divase punar apy
ātreyasya sakāśaṃ gataḥ / pṛcchati kā vārtā / svasthībhūtaḥ / evaṃ punar
apy etad eva deyam* / tat kiṃ yat pūrvam ādiṣṭam* āhosvit paścāt* / kiṃ
mayā pūrvam ādiṣṭaṃ kiṃ vā paścāt* / taiḥ samākhyātam idaṃ tvayā sākṣād
vyupadiṣṭaṃ idaṃ jīvakena saṃdiṣṭam iti / sa saṃlakṣayati / ham* jīvakaḥ
prājña iti viditvā kathayati yad jīvakena vyupadiṣṭaṃ tad dātavyam iti /
jīvakasyāntike anunaya utpannaḥ / sa yatra gacchati tatra jīvakam ādāya /
te 'nye māṇavakāḥ kathayanty upādhyāya tvam asya rājaputra iti kṛtvā
yatnato (246r1 = GBM 6.804) vyupadeśaṃ karoṣy asmākaṃ na karoṣīti / sa
kathayati / jīvakaḥ prājñaḥ / alpaṃ vyupadiśāmi yat svaśaktyā vibhajati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215453 (0.007):
māṇavakāḥ śrutaṃ vaḥ / śrutam* / ity artham ahaṃ kathayāmīti jīvakaḥ / prājño 'ham alpaṃ vyapadiśāmy ayaṃ svaśaktyā vibhajatīti / bhūyo 'pi
yūyaṃ tu na tatheti / tena kathayanti upādhyāya kathaṃ jñāyate / yady
evāhaṃ bhavatāṃ pratyakṣīkaromi / tena te māṇavakāḥ sarve vīthīṃ preṣitās
tvayāmukasya dravyasya mūlyaṃ praṣṭavyaṃ tvayāmukasyeti / jīvako 'pi (MSV
II 28) saṃdiṣṭas tvayāpy amukasyeti / tair māṇavakair yathāsaṃdiṣṭam
evānuṣṭhitam* / jīvako yathāsaṃdiṣṭaṃ kṛtvā saṃlakṣayati / yady upādhyāyo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216698 (0.058):
vastrair veṣṭayitvāsyādhastād bherīṃ sthāpaya / bhṛmiṃ ca tāpaya iti / / tena yathāsaṃdiṣṭaṃ sarvam anuṣṭhitam* / tato jīvakena taṃ puruṣaṃ bhūmau
'nyasya dravyasya mūlyaṃ prakṣyati kiṃ mayā vaktavyam* / sarvathā
sarvadravyāṇāṃ mūlyaṃ pṛcchāmīti / te sarve upādhyāyasakāśam āgatya
yathāsaṃdiṣṭaṃ niveditavantaḥ / ātreyo 'saṃdiṣṭasya dravyasya mūlyaṃ
praṣṭum ārabdhaḥ / māṇavaka amukasya dravyasya kiṃ mūlyam iti / sa
kathayati / na jāne / apare pṛṣṭāḥ / kathayanti na jānīmaha iti / jīvakaḥ
pṛṣṭaḥ / tena sarvadravyāṇāṃ mūlyaṃ samākhyātam* / ātreyaḥ kathayati /
māṇavakāḥ śrutaṃ vaḥ / śrutam* / ity artham ahaṃ kathayāmīti jīvakaḥ
prājño 'ham alpaṃ vyapadiśāmy ayaṃ svaśaktyā vibhajatīti / bhūyo 'pi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215360 (0.007):
yatnato (246r1 = GBM 6.804) vyupadeśaṃ karoṣy asmākaṃ na karoṣīti / sa / kathayati / jīvakaḥ prājñaḥ / alpaṃ vyupadiśāmi yat svaśaktyā vibhajati /
pratyakṣīkariṣyāmi / te tenoktā gacchata saralakaṃ parvatam abhaiṣajyam
ānayateti / te gatās teṣāṃ yad yad abhaiṣajyam abhirucitaṃ tat tena
gṛhītam* / jīvakaḥ saṃlakṣayati / nāsti kiṃcid abhaiṣajyam iti / tena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642980 (0.038):
nūnaṃ kiṃcit abhaiṣajyaṃ dattaṃ bhaviṣyati/ / 435.019. sa saṃlakṣayati pibāmi, yathā ca tathā marāmi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525438 (0.041):
015.018. kiṃ tvalpamūlyāni bhaiṣajyāni vyapadiśeti/ / 015.018. tena vyapadiṣṭam idaṃ tasya bhaiṣajyamiti/ / 015.018. tatastayā kiṃcit svabhaktāttasmādeva gṛhādapahṛtyopasthānaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21572879 (0.049):
mātrayā śramaṇasya gautamasyābhipraśaṃsyati/ / 162.020. tadatra kiṃcid saṃvarṇayitavyaṃ kiṃcit vivarṇayitavyamiti viditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645313 (0.054):
442.015. sa tasya kathayati bhoḥ puruṣa, aticireṇa tvamāgataḥ/ / 442.016. mama kiṃciddātavyam/ / 442.016. sa āha sarvaṃ gatam/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4969950 (0.056):
viniyogāt kṛtaprayojane na puroḍāśāsādane viniyogam arhati, na hy asmin / viniyuj yamānasya kiṃcid api prayojanam asti. evam upastaraṇe tasmin
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13188248 (0.059):
tatkiṃcidviguṇībhūyāt $ tadvaiguṇyata eva vai & / punaḥ saṃkalpayitvaiva % tatpūrvakakriyāṃ caret // Ang_1.804 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9527597 (0.061):
tad.etad.ekam.eva.jātavedasam.gāyatram.tṛcam.daśatayīsu.vidyate/[804] / 7,20: yat.tu.kiṃcid.āgneyam.tat.jātavedasānām.sthāne.yujyate/[804]
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9539078 (0.061):
12,40: tad.etad.ekam.eva.vaiśvadevam.gāyatram.tṛcam.daśayīsu.vidyate/ / 12,40: yat.tu.kiṃcid.bahu.daivatam.tad.vaiśvadevānām.sthāne.yujyate/
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12550634 (0.064):
nātra kiṃcinnirveddhavyam / sacetkiṃcinnirveddhavyamabhaviṣyat,
śaramūlaṃ pāṣāṇavartikā ca gṛhītā / yāvajjīvakenārdhapathe gopāṃganā dṛṣṭā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571393 (0.056):
158.001. sā ca dārikā hīvyapatrāpyagṛhītā na kiṃcidvakṣyati/ / 158.002. na ca śarīramāvṛtaṃ kariṣyati/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21525438 (0.060):
015.018. kiṃ tvalpamūlyāni bhaiṣajyāni vyapadiśeti/ / 015.018. tena vyapadiṣṭam idaṃ tasya bhaiṣajyamiti/ / 015.018. tatastayā kiṃcit svabhaktāttasmādeva gṛhādapahṛtyopasthānaṃ
dadhighaṭakiṭālapiṇḍaṃ cādāyātreyasakāśaṃ saṃprasthitātīvākṣirogārtā / sā
tena pṛṣṭā / kva gacchasīti / tayā samākhyātam* / tena tasyās tasminn eva / sthāne saṃnihitabhaiṣajyaṃ vyupadiṣṭam* / tayā kṛtam* / sadyaḥ
svasthībhūtā sābhiprasannā kathayati / ayaṃ te dadhighaṭaḥ kiṭālapiṇḍakaś
ceti / tena kiṭālapiṇḍako gṛhīto dadhighaṭas tu tayā eva dattaḥ / sa (MSV
II 29) kiṭālapiṇḍam ādāya saṃprasthitaḥ / yāvat tair māṇavakair antarmārge
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215627 (0.044):
te kathayanty upādhyāya kim etad eva / asmābhir āgacchadbhir antarmārge / hastipadaṃ dṛṣṭam* / eṣa kathayati / hastinyā etat padam* / sā ca
hastipadaṃ dṛṣṭam* / te taṃ nirīkṣitum ārabdhāḥ / jīvakaś cāgataḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215628 (0.0):
te kathayanty upādhyāya kim etad eva / asmābhir āgacchadbhir antarmārge / hastipadaṃ dṛṣṭam* / eṣa kathayati / hastinyā etat padam* / sā ca
kathayati / kim etat* / hastipadam* / naitad dhastipadam* / hastinyā etat
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215642 (0.032):
dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva prasaviṣyati / kalabhakaṃ janayiṣyati / / strī tatrābhirūḍhā / sāpi dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva prasaviṣyati /
abhirūḍhā / sāpi dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva putraṃ janayiṣyati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215645 (0.0):
dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva prasaviṣyati / kalabhakaṃ janayiṣyati /
yāvad ātreyasakāśaṃ gataḥ / yena yadānītaṃ tat tenopadarśitam* / ātreyaḥ
kathayati / māṇavakāḥ sarvam etad bhaiṣajyam etan tāvad udakenaivaṃ
vidhināmukasya rogasya / evam anyāny apīti / jīvakaḥ pṛṣṭaḥ / tvayā kim
ānītam* / sa kathayaty upādhyāya sarvam eva bhaiṣajyaṃ nāsti kiñcid
abhaiṣajyam* / api tu mayā śaramūlam ānītaṃ pāṣāṇavartikā kiṭālapiṇḍaś
ceti / kim ebhiḥ prayojanam* / śaramūlair vṛścikaviddhasya dhūpo dīyate /
kiṭālapiṇḍenopanāho dīyate / pāṣāṇaśarkarayā kāle dadhighaṭakā bhidyante /
ātreyeṇa vipuṣpitam* / māṇavakāḥ saṃlakṣayanty upādhyāyo 'sya ruṣita iti /
te kathayanty upādhyāya kim etad eva / asmābhir āgacchadbhir antarmārge
hastipadaṃ dṛṣṭam* / eṣa kathayati / hastinyā etat padam* / sā ca
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215531 (0.0):
II 29) kiṭālapiṇḍam ādāya saṃprasthitaḥ / yāvat tair māṇavakair antarmārge / hastipadaṃ dṛṣṭam* / te taṃ nirīkṣitum ārabdhāḥ / jīvakaś cāgataḥ
dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva prasaviṣyati / kalabhakaṃ janayiṣyati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215556 (0.046):
padam* / sā ca dakṣiṇakāṇādyaiva kalabhakaṃ janayiṣyati / tatra strī / abhirūḍhā / sāpi dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva putraṃ janayiṣyati /
strī tatrābhirūḍhā / sāpi dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva prasaviṣyati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215556 (0.0):
padam* / sā ca dakṣiṇakāṇādyaiva kalabhakaṃ janayiṣyati / tatra strī / abhirūḍhā / sāpi dakṣiṇakāṇā / gurviṇī / adyaiva putraṃ janayiṣyati /
putraṃ janayiṣyatīti / (MSV II 30) ātreyaḥ pṛcchati satyam* / satyam
upādhyāya / katham etad* jñāyate hastipadaṃ hastinyāḥ padam iti / sa
kathayaty upādhyāya vayaṃ rājakule saṃvṛddhāḥ (246v1 = GBM 6.805) kathaṃ
na jānīmaḥ / hastipadaṃ parimaṇḍalaṃ hastinyās tu dīrgham* / kathaṃ
jñāyate dakṣiṇakāṇeti / vāmena pārśvena carantī gatā / kathaṃ jñāyate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215723 (0.0):
kathaṃ jñāyate sāpi dakṣiṇakāṇeti / vāmena pārśvena puṣpāṇy ucinvantī
gurviṇīti / paścimau pādau nipīḍayanti gatā / kathaṃ jñāyate 'dyaiva
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215737 (0.0):
gacchati / kathaṃ jñāyate sāpi gurviṇīti / bhūyasā pārṣṇiṃ nipīḍayantī / gatā / kathaṃ jñāyate 'dyaiva prasaviṣyatīti / saśukraprasrāvaḥ kṛtaḥ /
prasaviṣyatīti / saśukraprasrāvaḥ kṛtaḥ / kathaṃ jñāyate kalabhakaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215741 (0.0):
gatā / kathaṃ jñāyate 'dyaiva prasaviṣyatīti / saśukraprasrāvaḥ kṛtaḥ /
jñāyate tatra strī abhirūḍheti / avatīrya pādayor madhye prasrāvaḥ kṛtaḥ /
kathaṃ jñāyate sāpi dakṣiṇakāṇeti / vāmena pārśvena puṣpāṇy ucinvantī
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215682 (0.0):
na jānīmaḥ / hastipadaṃ parimaṇḍalaṃ hastinyās tu dīrgham* / kathaṃ / jñāyate dakṣiṇakāṇeti / vāmena pārśvena carantī gatā / kathaṃ jñāyate
gacchati / kathaṃ jñāyate sāpi gurviṇīti / bhūyasā pārṣṇiṃ nipīḍayantī
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215699 (0.0):
gurviṇīti / paścimau pādau nipīḍayanti gatā / kathaṃ jñāyate 'dyaiva
api tu yady upādhyāyasya vimarṣaḥ sa sārtho 'muṣmin pradeśe tatra kañcin
māṇavaṃ preṣaya / tena māṇavaḥ preṣitaḥ / sarvaṃ tathaiva yathā jīvakena
samākhyātam* / ātreyo māṇavakān āmantrayate / māṇavakāḥ śrutaṃ vaḥ /
upādhyāya śrutam* / idṛśo jīvakaḥ prājñaḥ / / jīvakena sarvaṃ śikṣitaṃ sthāpayitvā kapālamocanīṃ vidyām* / yāvad
anyatamaḥ puruṣaḥ kapālavyādhinā spṛṣṭa ātreyasakāśaṃ gataḥ kathayaty
ātreya mama cikitsāṃ kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa adya tāvad gartāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217097 (0.008):
jīvakasakāśaṃ gataḥ / jīvaka cikitsāṃ me kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885007 (0.027):
karmaṇaḥ phalavipāko viramāsmāt pāpakād asaddharmāt* / sa kathayati / bhoḥ / puruṣa adya mama pitur dvādaśa varṣāṇi kālaṃ gatasya / asti kaścit tvayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523754 (0.027):
010.006. viramāsmāt pāpakādasaddharmāt/ / 010.007. sa kathayati bhoḥ puruṣa, adya mama piturdvādaśa varṣāṇi kālaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577818 (0.038):
178.001. kiṃ te gṛhapatinā dṛṣṭeneti? sa kathayati bhoḥ puruṣa, na mama
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885114 (0.055):
karmaṇaḥ phalavipāko viramāsmāt pāpakād asaddharmāt* / sā kathayati / bhoḥ / puruṣa adya mama mātāpitror dvādaśa varṣāṇi kālagatayoḥ / asti kaścit
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217283 (0.056):
aham anena na svasthīkṛtaḥ / jīvakaḥ kathayati / bhoḥ puruṣa na mayā tava
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216154 (0.060):
tenoktaḥ / bhoḥ puruṣādya gartaṃ khānaya pāṣiṃ ca samupānaya cikitsāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650531 (0.063):
460.013. rājā paṭaṃ nirīkṣya marmavedhaviddha iva ruṣyamāṇaḥ / kathayati bhoḥ kim? kathayati bhoḥ puruṣa, kiṃ kathayasi
khānaya gomayaṃ ca samupānaya / śvo 'haṃ tava cikitsāṃ karomīti / jīvakena
śrutam* / sa tasya pṛṣṭhataḥ samanubaddhaḥ / bhoḥ (MSV II 31) puruṣa yat
kiṃcid ahaṃ śikṣe sarvaṃ tat satvahitahetoḥ / mayā kapālamocanī na śikṣitā
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3777334 (0.050):
kasya hetoḥ | sarva satva ārambaṇo mama sarva jñatā citta utpāda utpanno
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19988327 (0.051):
04,056.014d*0986_009 divyāstrayoge khalu ye prakārās / 04,056.014d*0986_010 tattadguromukhataḥ śikṣitā me
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1878018 (0.064):
vajradhātuprayogeṇa buddhānusmṛtimān bhavet / / yastu satvahitārthāya sa tu buddhatvamāpnuyāt // 1 //
sa kathayati / tathā bhavatv iti / sa tena pratigupte pradeśe sthāpitaḥ /
tata ātreyeṇāgatya sa puruṣo gartāyāṃ nikhātaḥ / kapālamocanyā vidyayā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216174 (0.064):
sa puruṣo garte nikhāte nikhātya kapālamocanyā vidyayā kapālaṃ mocayitvā
kapālaṃ mocitam* / sa taṃ prāṇakaṃ saṃdaṃśena grahītum ārabdhaḥ / jīvakaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216176 (0.064):
sa puruṣo garte nikhāte nikhātya kapālamocanyā vidyayā kapālaṃ mocayitvā
kathayaty upādhyāya mā sāhasaṃ kariṣyasi / adyaivāyaṃ kulaputraḥ kālaṃ
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499802 (0.062):
manasikariṣyati, yadā sa kulaputro vā kuladuhitā vā kālaṃ kariṣyati, tasya / kālaṃ kurvataḥ so 'mitāyustathāgataḥ śrāvakasaṃghaparivṛto
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688084 (0.062):
yadā sa kulaputro vā kuladuhitā vā kālaṃ kariṣyati tasya kālaṃ
kariṣyatīti / sa kathayati / jīvaka āgato 'si / sa kathayati /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437575 (0.039):
taṃ śrāmaṇerakaṃ sa kathayati putra tvam apy āgataḥ upādhyāya āgataḥ
upādhyāyāgato 'ham* / tat katham ayaṃ prāṇakair grahītavyaḥ / upādhyāya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437575 (0.050):
taṃ śrāmaṇerakaṃ sa kathayati putra tvam apy āgataḥ upādhyāya āgataḥ
saṃdaṃśaṃ tāpayitvā pṛṣṭhe spṛśa / pādau saṃkocayiṣyati / tato
'panayiṣyasīti / tena tathā kṛtam* / svasthībhūtaḥ / ātreyaḥ kathayati / / jīvaka parituṣṭo 'haṃ snātvāgaccha kapālamocanīṃ vidyāṃ dāsyāmīti / sa
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14536953 (0.050):
tatrāpi vipākādīnāmapi rasenaiva prāyo lakṣaṇīyatvādrasaprakaraṇam ādau / kṛtam // 2] / ātreyo bhadrakāpyaśca śākunteyas tathaiva ca /
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3345664 (0.063):
pādau te vyamlāsyetāṃ vimlānāvabhaviṣyatāṃ ślathībhūtau yanmāṃ nā'gamiṣya
snātvāgataḥ / tena tasya kapālamocanī vidyā dattā / uktañ ca /
jīvakāsmākaṃ jīvikaiṣā na tvayeha viṣaye prayoktavyā / upādhyāya tathā
bhavatu / jīvaka ātreyam upāmaṃtrya puṣkarasāriṇo rājñaḥ sakāśaṃ
gatvopāmaṃtrayati / mayā vaidyakaṃ śikṣitam* / gacchāmīti / tena khalu
samayena puṣkarasāriṇo rājñaḥ pāṇḍavā nāma khaṣā viruddhāḥ / (MSV II 32)
sa kathayati / jīvaka mama pāṇḍavā nāma khaṣā viruddhāṃs tāvat saṃnāmaya
paścād yāsyasi / evam asmākaṃ lokayātrā kṛtā bhavati / yasmāt tvaṃ prājñaḥ
śaktaś ceti / tena tasya pratijñātam* / tatas tena caturaṃgaṃ balakāyaṃ
datvā preṣitaḥ / tena te pāṇḍavāḥ khaṣāḥ sannāmitāḥ /
vandigograhakarapratyāyāṃś ca gṛhītvā svastitaḥ pratyāgataḥ / yathānītaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9429849 (0.055):
kasmād yūyaṃ punaḥ karapratyāyān udgrāhayatha | yadi tāvat tiṣṭhathety
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609334 (0.064):
290.030. nipakāśca nigṛhītāḥ/ / 290.031. karapratyāyāśca nibaddhāḥ/ / 290.031. tatastaṃ karvaṭakaṃ sphītīkṛtya sudhanakumārah
ca rājñe upanāmitam* / tena parituṣṭena tasyaivānumoditam* tenāpi ātreyāya / dattam* /
tato jīvako 'nupūrveṇa bhadraṃkaraṃ nagaram anuprāptaḥ / tatraiva
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502583 (0.032):
tato bhagavān anupūrveṇa bhadraṃkaraṃ nagaram anuprāpto bhadraṃkare
varṣārātram avasthitam* / tatra tena sarvabhūtarutaṃ nāma śāstraṃ
śikṣitam* / sa bhadraṃkarān nagarāt saṃprasthitaḥ / (247r1 = GBM 6.806)
anyatamaś ca puruṣaḥ kāṣṭhabhāram ādāya nagaraṃ praviśaty
asthicarmāvaśeṣaḥ samantād gātreṇādharataḥ / sa jīvakena dṛṣṭa uktaś ca /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216104 (0.032):
/ sa droṇaṃ māpayitvāḍhakena śirasi prahāraṃ dadāti / jīvakena dṛṣṭaḥ / uktaś ca bhoḥ puruṣa kimartham eva karoṣi / śiro me atīva kaṇḍūyate /
bhoḥ puruṣa kena te īdṛśī samavasthā iti / sa kathayaty aham api na jāne /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531473 (0.021):
kathayati jānīṣe tvaṃ ko 'hamiti? sa kathayati jāne tvaṃ kāśyapasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436643 (0.021):
paryavasthānaṃ vigataṃ tadā upasaṃkramya kathayati | sthavira jānīṣe tvaṃ / ko 'ham iti | sa kathayati jāne | tvaṃ kāśyapasya samyaksaṃbuddhasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554035 (0.048):
jāta iti/ / 105.008. sa kathayati bhoḥ puruṣa, yadyapi me putro 'narhaśatānyutpādya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9438190 (0.049):
kathayati putra kim ahaṃ na jāne yatra tvaṃ gantukāmaḥ na śakyaṃ mayā
Santideva: Siksasamuccaya (sanss03u.htm.txt) 9692379 (0.050):
sthavira jānīṣe tvaṃ ko 'ham iti | / sa kathayati | / jāne tvāṃ kāśyapasya samyaksaṃbuddhasya pravrajitaṃ śrāmaṇerakaṃ |
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3739701 (0.050):
kathayati | sthavira jānīṣe tvaṃ ko * aham iti | sa kathayati | jāne tvāṃ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26936458 (0.050):
paryavasthānaṃ vigataṃ tadopasaṃkramya kathayati | sthavira jānīṣe tvaṃ ko / 'ham iti | sa kathayati | jāne tvāṃ kāśyapasya samyaksaṃbuddhasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577872 (0.050):
178.006. sa kathayati bhoḥ puruṣa yadyevam, praveśaya/ / 178.006. sa tena praveśitaḥ/
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28736929 (0.050):
kathayati bhavanto 'ham api na jāne mayāpy eṣā eva dṛṣṭeti |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975279 (0.051):
paribhramitum ārabdhāḥ; yāvat paśyanti koṭṭamallakaṃ; sa tair uktaḥ: bhoḥ / puruṣa kenaiṣa muktāhāro latāyāṃ baddhvāvasthāpitaḥ; tena yathāvṛttaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216104 (0.054):
/ sa droṇaṃ māpayitvāḍhakena śirasi prahāraṃ dadāti / jīvakena dṛṣṭaḥ / uktaś ca bhoḥ puruṣa kimartham eva karoṣi / śiro me atīva kaṇḍūyate /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216130 (0.056):
sarvabhūtaprasādako maṇis tasya śirasi sthāpito yāvat paśyati śatapadīm* / / tataḥ kathayati / bhoḥ puruṣa tava śirasi śatapadī tiṣṭhatīti / sa pādayor
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523753 (0.058):
010.006. viramāsmāt pāpakādasaddharmāt/ / 010.007. sa kathayati bhoḥ puruṣa, adya mama piturdvādaśa varṣāṇi kālaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011708 (0.060):
niṣpalāyāmahe iti; sa kathayati: ko 'sāv upāyo yena niṣpalāyyāmahe iti; sā / kathayati: aham upāyaṃ jāne; tayor gajo 'bhihitaḥ; snāyāmo hradam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526582 (0.064):
śītenābhidruto vepamāna āgacchati/ / 018.030. sa tena dṛṣṭaḥ pṛṣṭaśca bhoḥ puruṣa, kasmādevaṃ vepase? sa
api tu mayā caiṣa cāṣṭhabhārako gṛhīto bhavati / mama cedṛśī samavasthā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21526595 (0.050):
018.031. mayā cāyaṃ bhāraka utkṣipto bhavati, mama cedṛśī samavasthā/
kāṣṭhabhārako vikrīyate / vikrīyate / kiyatā mūlyena / paṃcabhiḥ
kārṣāpaṇaśataiḥ / tenāsau krītaḥ / tataḥ pratyavekṣatā sarvabhūtaprasādano
nāma maṇir dṛṣṭaḥ / tasyedṛśaḥ prabhāvo yadā vyādhitasya purastāt
sthāpyate tadā vyādhir yathābhūtā ca dṛśyate pradīpeṇeva gṛhagataṃ
dravyam* / / (MSV II 33) / so 'nupūrveṇa udumbarikām anuprāptaḥ / tatrānyatama āḍhakamāpakaḥ puruṣaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975454 (0.063):
ārakṣā kartavyā, na tu te tāḍayitavyāḥ iti; yāvad anyatamaḥ puruṣaḥ / pūpakān ādāya vīthīmadhyena gacchati; tena koṭṭamallakādhipatinā tasya
uktaś ca bhoḥ puruṣa kimartham eva karoṣi / śiro me atīva kaṇḍūyate /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216025 (0.032):
asthicarmāvaśeṣaḥ samantād gātreṇādharataḥ / sa jīvakena dṛṣṭa uktaś ca / / bhoḥ puruṣa kena te īdṛśī samavasthā iti / sa kathayaty aham api na jāne /
āgaccha paśyāmaḥ / tena tasya niṣadya śiro darśitam* / tato jīvakena
sarvabhūtaprasādako maṇis tasya śirasi sthāpito yāvat paśyati śatapadīm* /
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884784 (0.056):
sthāpayitvā āgacchata / sa tair vāsavagrāmake paitrike udyāne sthāpitaḥ / / sa prativibuddho yāvat paśyati ghaṇṭācchatrāṇi vyajanāny akṣarāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554937 (0.062):
107.026. sārthavāhastaṃ kolāhalaśabdaṃ śrutvā nirīkṣitumārabdhaḥ, yāvat / paśyati taṃ niṣkāsyamānam/ / 107.027. sa kathayati bhavantaḥ, mā enaṃ niṣkāsayata, mamaiṣa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216466 (0.064):
paśyāmi / taiḥ sthāpitam* / tato jīvakena ca sarvabhūtaprasādakamaṇiḥ / śirasi sthāpayitvā pratyavekṣitaḥ / yāvat paśyaty antrāṇi vyākulīkṛtāni /
tataḥ kathayati / bhoḥ puruṣa tava śirasi śatapadī tiṣṭhatīti / sa pādayor
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554035 (0.015):
jāta iti/ / 105.008. sa kathayati bhoḥ puruṣa, yadyapi me putro 'narhaśatānyutpādya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523753 (0.018):
010.006. viramāsmāt pāpakādasaddharmāt/ / 010.007. sa kathayati bhoḥ puruṣa, adya mama piturdvādaśa varṣāṇi kālaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577872 (0.020):
kathayati nāhaṃ kiṃcit prārthayāmi, api tu gṛhapatimeva draṣṭukāma iti/ / 178.006. sa kathayati bhoḥ puruṣa yadyevam, praveśaya/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523860 (0.039):
010.016. viramāsmāt pāpakādasaddharmāt/ / 010.016. sā kathayati bhoḥ puruṣa, mama mātāpitrordvādaśa varṣāṇi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21607105 (0.041):
gataḥ/ / 284.021. gatvā kathayati bhoḥ puruṣa, kiṃ tvaṃ jānīṣe
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577845 (0.041):
brāhmaṇo dvāre tiṣṭhati āryaṃ draṣṭukāma iti/ / 178.004. sa kathayati gaccha bhoḥ puruṣa, yena taysa prayojanaṃ tat
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643855 (0.046):
438.006. sārthavāhaḥ saṃlakṣayati kimidānīṃ vakṣyāmi avatarateti? sa / karṇadhārasya kathayati ghoṣaya bhoḥ puruṣa mahāsamudrasya yathābhūtaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650531 (0.050):
460.013. rājā paṭaṃ nirīkṣya marmavedhaviddha iva ruṣyamāṇaḥ / kathayati bhoḥ kim? kathayati bhoḥ puruṣa, kiṃ kathayasi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492791 (0.053):
citrakalācāryaḥ kavāṭāntarikāyā nirgatya kathayati / bhoḥ puruṣa tvayāham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21649122 (0.055):
456.004. śyāmāvatyā vāra iti/ / 456.004. rājā kathayati gaccha bhoḥ puruṣa, śyāmāvatyāḥ samarpayeti/
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216028 (0.056):
bhoḥ puruṣa kena te īdṛśī samavasthā iti / sa kathayaty aham api na jāne /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21645308 (0.056):
442.015. sa tena sārthavāhena dṛṣṭaḥ/ / 442.015. sa tasya kathayati bhoḥ puruṣa, aticireṇa tvamāgataḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577818 (0.057):
178.001. kiṃ te gṛhapatinā dṛṣṭeneti? sa kathayati bhoḥ puruṣa, na mama
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17988497 (0.058):
sa tasyotsaṅganiṣaṇṇaḥ śramakheditapariṣrāntaś ca middham avakrāntaḥ; sa / vyāhgraḥ kathayati: bhoḥ puruṣa kiyantaṃ kālaṃ tvayātra sthātavyaṃ?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554938 (0.058):
107.026. sārthavāhastaṃ kolāhalaśabdaṃ śrutvā nirīkṣitumārabdhaḥ, yāvat / paśyati taṃ niṣkāsyamānam/ / 107.027. sa kathayati bhavantaḥ, mā enaṃ niṣkāsayata, mamaiṣa
nipatya kathayati cikitsāṃ me kuruṣveti / tena pratijñātam* / jīvakaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216668 (0.043):
sakāśaṃ gataḥ / cikitsāṃ kuruṣveti / jīvakaḥ saṃlakṣayati / pūrvaṃ mayā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216892 (0.059):
/ jīvaka cikitsāṃ kuruṣveti / jīvakaḥ kathayati / deva samayataḥ karomi
saṃlakṣayati / upādhyāyasyaivopadeśena cikitsām asya karomīti / sa
tenoktaḥ / bhoḥ puruṣādya gartaṃ khānaya pāṣiṃ ca samupānaya cikitsāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215793 (0.060):
ātreya mama cikitsāṃ kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa adya tāvad gartāṃ / khānaya gomayaṃ ca samupānaya / śvo 'haṃ tava cikitsāṃ karomīti / jīvakena
kariṣyāmīti / sa padayor nipatya prakrāntaḥ / jīvakenāpy aparasmin divase
sa puruṣo garte nikhāte nikhātya kapālamocanyā vidyayā kapālaṃ mocayitvā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215850 (0.064):
tata ātreyeṇāgatya sa puruṣo gartāyāṃ nikhātaḥ / kapālamocanyā vidyayā / kapālaṃ mocitam* / sa taṃ prāṇakaṃ saṃdaṃśena grahītum ārabdhaḥ / jīvakaḥ
saptena saṃdaṃśena śatapadī spṛṣṭā / tayā pādāḥ saṃkocitāḥ / tatas tena
saṃdaṃśena gṛhītvā kṣiptā / svasthībhūtaḥ / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216486 (0.0):
spṛṣṭāni / svasthībhūtaḥ / tenāpi jīvakasya paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216591 (0.0):
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tāny apy tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216341 (0.019):
amanuṣyako dvādaśa yojanāni niṣpalāyitaḥ / tenāpi gṛhapatinā paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216379 (0.043):
bhaviṣyatīti / tena pītam* / svasthībhūtaḥ / tenāpi puruṣeṇa paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216741 (0.047):
māṃsapeśyāṃ siktā / tato jīvakena sā māṃsapeśīcchoritā / sa puruṣa / svasthībhūtaḥ / tena paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tāny api tenābhayasya
tato jīvako rohītakam anuprāptaḥ / rohītake 'nyatamasya gṛhapater udyānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216591 (0.056):
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tāny apy tenātreyāya preṣitāni / / tato jīvako 'nupūrveṇa yamunātaṭam anuprāptaḥ / tena tatra mānuṣakuṇapaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216379 (0.058):
kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni / / tato jīvako 'nupūrveṇa mathurām anuprāptaḥ / bahir mathurāyā vṛkṣamūle
puṣpaphalasalilasaṃpannam* / sa tatrātivādhyavasitaḥ kālaṃ kṛtvā tasminn
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216309 (0.009):
gataḥ / kathayati gṛhapate udyānaṃ puṣpaphalasalilasaṃpannaṃ kimartham
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735672 (0.021):
| divākarasya ca sārthavāhasya rājagṛhān nagarād bahir udyānaṃ / puṣpaphalasalilasampannaṃ | tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras tat paitṛkam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005197 (0.022):
tasya sakāśaṃ gacchāmi iti; tasya ca ṛṣer anyatamasmin parvate udyānaṃ / mūlapuṣpaphalasalilasaṃpannaṃ vividhataruṣaṇḍamaṇḍitaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985861 (0.026):
nānāvidhapuṣpaphalasalilasaṃpannam udyānaṃ; tasmin kauśikasagotro ṛṣiḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973986 (0.041):
mantrān pāṭhaya anyāṃś ca kanyāḥ; nausaṃkrame ca āśramapadaṃ kāraya / puṣpaphalasalilasaṃpannam iti; tena brāhamṇakān mantrān pāṭhitā anyāś ca
evāmanuṣyakeṣūpapannaḥ / tasya putro gṛhasvāmī saṃvṛttaḥ / tena tasminn / udyāne ārakṣakaḥ puruṣaḥ sthāpitaḥ / sa tenāmanuṣyakeṇa praghātitaḥ /
dvitīyaḥ sthāpitaḥ / so 'pi praghātitaḥ / tena gṛhapatiputreṇa (MSV II 34)
tad udyānam utsṛṣṭam* / yāvad anyatara udarī manuṣyaḥ
sarvavaidyapratyākhyātas tad udyānaṃ gatvā rātriṃ vāsam upagataḥ / aho
bata māmanuṣyakaḥ praghātayed iti / tasminn eva ca jīvako rātriṃ vāsam
upagataḥ / yāvad asāv amanuṣyakas tam udariṇam abhidravitum ārabdhaḥ / sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492643 (0.050):
preṣitā sa tāṃ haste gṛhītvā ākraṣṭum ārabdhaḥ yāvac chaṅkalikāpuṃjo
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28746853 (0.051):
aṭan bandhumatīṃ rājadhānīm āgataḥ | sa tatra bahiḥ kṣetrake rātrim vāsam / upagataḥ | tatra cānyatamo bhṛtakapuruṣaḥ kṣetrapālakas tenāsau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14237664 (0.061):
sambhāvayitumārabdho 'pītyarthaḥ / / na tvasāvākṣitpaḥ, kiṃ tu śabdāntareṇānyenābhidhāyāḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18008918 (0.062):
biḍālasya viṣṭhāṃ nirīkṣitum ārabdhaḥ; yāvat paśyati sarvalomikāṃ viṣṭhāṃ;
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5691158 (0.063):
bhakṣayitum ārabdhaḥ | tato nāgapotalako jīvitād vyaparopyamāṇo / mahāśrāvakāṇām antike cittam abhiprasādya kālagataḥ ||
jalodaro rogo niṣkramya kathayati / mayāyaṃ pūrvaṃ gṛhītaḥ / kimartham
enam abhidravasi / nāsti te kaścit* chāgasaṭāyā dhūpaṃ dātā yena tvaṃ
dvādaśa yojanāni niṣpalāyer iti / so 'pi kathayati / tavāpi nāsti kaścin
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568857 (0.035):
jānīdhvaṃ kṣemāvatyāṃ rājadhānyāṃ pravṛttih? tairuktam jānīmaḥ/ / 150.004. sa kathayati asti kaścit kṣemāvatyāṃ rājadhānyāṃ kṣemaṃkaro nāma
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21594651 (0.047):
233.025. yadi kathayiṣyāmi aśoko rājā bhaviṣyatīti, nāsti me jīvitam/ / 233.026. sa kathayati deva abhedena vyākariṣyāmi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527372 (0.062):
021.004. uapsaṃkramya kathayanti sārthavāha mahāsamudramavatarāmeti/ / 021.005. sa kathayati bhavantaḥ, asti kaścidyuṣmābhirdṛṣṭaḥ śruto vā
mūlakabījam udaśvinā piṣṭā dātā yena tvaṃ khaṇḍaṃ khaṇḍaṃ viśīryethā iti /
jīvakena sarvaṃ śrutam* / sa kalyam evotthāya tasya gṛhapateḥ sakāśaṃ
gataḥ / kathayati gṛhapate udyānaṃ puṣpaphalasalilasaṃpannaṃ kimartham
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216205 (0.009):
tato jīvako rohītakam anuprāptaḥ / rohītake 'nyatamasya gṛhapater udyānaṃ / puṣpaphalasalilasaṃpannam* / sa tatrātivādhyavasitaḥ kālaṃ kṛtvā tasminn
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28735672 (0.029):
| divākarasya ca sārthavāhasya rājagṛhān nagarād bahir udyānaṃ / puṣpaphalasalilasampannaṃ | tataḥ suvarṇavarṇaḥ kumāras tat paitṛkam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005197 (0.029):
tasya sakāśaṃ gacchāmi iti; tasya ca ṛṣer anyatamasmin parvate udyānaṃ / mūlapuṣpaphalasalilasaṃpannaṃ vividhataruṣaṇḍamaṇḍitaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546215 (0.050):
080.004. yathāparijñātaiva kenacideva meṇḍakasya gṛhapateḥ sakāśaṃ gatā/ / 080.005. gatvā ca kathayati gṛhapate bhagavāṃsta ārogyayati/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502734 (0.050):
miṇḍhakasya gṛhapateḥ sakāśaṃ gatā / gatvā kathayati / gṛhapate bhagavāṃs
utsṛṣṭam iti / gṛhapatināsya yathāvṛttam ārocitam* / sa kathayati /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17975297 (0.063):
teṣāṃ samākhyātam; amātyai rajño muktāhāro dattaḥ; yathāvṛttam ārocitaṃ; / rājā kathayati bhavantas taṃ koṭṭamallakaṃ śabdāpayata; paśyāmi iti; taiḥ
gṛhapate chāgalasaṭāyā dhūpaṃ dehi / (247v1 = GBM 6.807) dvādaśayojanāny
amanuṣyako niṣpalāyati / gṛhapatinā chāgalasaṭāyā dhūpo dattaḥ /
amanuṣyako dvādaśa yojanāni niṣpalāyitaḥ / tenāpi gṛhapatinā paṃca
kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216378 (0.0):
bhaviṣyatīti / tena pītam* / svasthībhūtaḥ / tenāpi puruṣeṇa paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216194 (0.019):
saṃdaṃśena gṛhītvā kṣiptā / svasthībhūtaḥ / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216590 (0.019):
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tāny apy tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216486 (0.042):
spṛṣṭāni / svasthībhūtaḥ / tenāpi jīvakasya paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tenāpy ātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216740 (0.060):
māṃsapeśyāṃ siktā / tato jīvakena sā māṃsapeśīcchoritā / sa puruṣa / svasthībhūtaḥ / tena paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tāny api tenābhayasya
tato jīvakena udarī pṛṣṭaḥ / bhoḥ puruṣa kimarthaṃ tvam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522153 (0.062):
005.012. sa tasya sakāśamupasaṃkrāntaḥ/ / 005.013. upasaṃkramyaivamāha bhoḥ puruṣa, asti atra nagare pānīyam? sa
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20883347 (0.062):
āha / bhoḥ puruṣa asty atra nagare pānīyam* / sa tūṣṇīm avasthitaḥ / / bhūyas tena pṛṣṭaḥ / bhoḥ puruṣa asty atra nagare pānīyam* / sa tūṣṇīm
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21522163 (0.062):
tūṣṇīṃ vyavasthitaḥ/ / 005.014. bhūyastena pṛṣṭah bhoḥ puruṣa, asti atra nagare pānīyam? sa
atrāmanuṣyakādhyuṣite udyāne tiṣṭhasīti / tenāsya yathāvṛttam ārocitam* /
(MSV II 35) jīvikenābhitam* / mūlakabījam udaśvinā piṣṭvā piva / svastho
bhaviṣyatīti / tena pītam* / svasthībhūtaḥ / tenāpi puruṣeṇa paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216342 (0.0):
amanuṣyako dvādaśa yojanāni niṣpalāyitaḥ / tenāpi gṛhapatinā paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216195 (0.019):
saṃdaṃśena gṛhītvā kṣiptā / svasthībhūtaḥ / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216591 (0.019):
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tāny apy tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216486 (0.042):
spṛṣṭāni / svasthībhūtaḥ / tenāpi jīvakasya paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tenāpy ātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216740 (0.052):
māṃsapeśyāṃ siktā / tato jīvakena sā māṃsapeśīcchoritā / sa puruṣa / svasthībhūtaḥ / tena paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tāny api tenābhayasya
tato jīvako 'nupūrveṇa mathurām anuprāptaḥ / bahir mathurāyā vṛkṣamūle
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216592 (1.192):
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tāny apy tenātreyāya preṣitāni / / tato jīvako 'nupūrveṇa yamunātaṭam anuprāptaḥ / tena tatra mānuṣakuṇapaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216195 (0.053):
kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni / / tato jīvako rohītakam anuprāptaḥ / rohītake 'nyatamasya gṛhapater udyānaṃ
viśrāntaḥ / yāvan mallena mallo nihataḥ / tasyāntrāṇi parāvṛttāni / sa
mṛta iti bahir niṣkāsyate / tasmiṃś ca vṛkṣe vṛdhriṇī sapotakā tiṣṭhati /
sā taiḥ potakair ucyate / amba māṃsam anuprayaccheti / sā kathayati /
putra kuto māṃsam* / te kathayanti / amba eṣa mallo mallena nihataḥ
kālagato nīyate / putra jīvako 'tra vaidyarāja āgataḥ / sthānam etad
vidyate yad enaṃ svasthīkariṣyati / amba kenaiṣa svastho bhavati / yady
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17985299 (0.049):
pratikruṣṭam etad vairāṇāṃ, yaduta sāpatnyakaṃ; sthānam etad vidyate yad / enaṃ praghātayiṣyanti; yadi ca kiṃcid dāsyāmi antarmārge dāyādyakāraṇād
asya cūrṇair antrāṇi spṛśyante / jīvakena tat sarvaṃ śrutam* / tato 'sāv
utthāya mṛtasakāśaṃ gatvā pṛcchati bhavantaḥ kim etad iti / te kathayanti
paśyāmi / taiḥ sthāpitam* / tato jīvakena ca sarvabhūtaprasādakamaṇiḥ
śirasi sthāpayitvā pratyavekṣitaḥ / yāvat paśyaty antrāṇi vyākulīkṛtāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216126 (0.064):
sarvabhūtaprasādako maṇis tasya śirasi sthāpito yāvat paśyati śatapadīm* / / tataḥ kathayati / bhoḥ puruṣa tava śirasi śatapadī tiṣṭhatīti / sa pādayor
tena nāḍikāyāṃ cūrṇaṃ prakṣipya mukhe vāyunā preritam* / cūrṇenāntrāṇi
spṛṣṭāni / svasthībhūtaḥ / tenāpi jīvakasya paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216193 (0.0):
saṃdaṃśena gṛhītvā kṣiptā / svasthībhūtaḥ / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216589 (0.0):
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tāny apy tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216741 (0.042):
māṃsapeśyāṃ siktā / tato jīvakena sā māṃsapeśīcchoritā / sa puruṣa / svasthībhūtaḥ / tena paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tāny api tenābhayasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216340 (0.042):
amanuṣyako dvādaśa yojanāni niṣpalāyitaḥ / tenāpi gṛhapatinā paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216375 (0.047):
bhaviṣyatīti / tena pītam* / svasthībhūtaḥ / tenāpi puruṣeṇa paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
(MSV II 36) / mathurāyām anyatamo gṛhapatiḥ / tasya patnī rūpayauvanasaṃpannā / sa
tasyām atyartham adhyavasitaḥ kālagataḥ / tasyām eva yonau kṛmiḥ / prādurbhūtaḥ / sā yena sārdhaṃ paricārayati sa kālaṃ karoti / tatas tayā
sārdhaṃ na kaścit paricārayati / tayā śrutaṃ jīvako vaidya ihāgataḥ iti /
sā tasya sakāśaṃ gatvā kathayati / jīvaka mama vyādhir asti / cikitsāṃ
kuru / jīvakas tāṃ dṛṣṭvā kathālāpaṃ ca śrutvā saṃraktaḥ kathayati /
samayataḥ cikitsāṃ karomi yadi ca mayā sārdhaṃ paricārayasīti / sā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217432 (0.063):
'syātyantaharṣaḥ / sarvathā roṣayitavya iti viditvā kathayati / deva / samayena cikitsāṃ karomi / yady udāyibhadrasya kumārasya māṃsaṃ
kathayati / jihremi / sa kathayati / nāsti te 'nyathā cikitsā / nāsty
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9485243 (0.054):
hāritāḥ / anuprayaccha me balīvardān* / sa kathayati nāhaṃ hārayiṣye / sa / kathayati / ayam ādarśamukho rājā prājñas tasya sakāśaṃ gacchāvaḥ / sa
ātmasamaṃ prema / tayā pratijñātam* / tatas tayātmanā nagnībhūtā /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217471 (0.059):
nāsty ātmasamaṃ prema / tenābhyupagatam* / tato jīvakena udāyibhadra
yonidvāre māṃsapeśī dattā / tato 'sau kṛmis tasyāṃ lagnaḥ / sa tena
gṛhītvā kṣiptaḥ / svasthībhūtā / sā kāmarāgādhyavasitā nimittam
upadarśayati / sa karṇau pidhāya kathayati bhaginī tvaṃ mama / tavaiṣā
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216193 (0.0):
saṃdaṃśena gṛhītvā kṣiptā / svasthībhūtaḥ / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216486 (0.0):
spṛṣṭāni / svasthībhūtaḥ / tenāpi jīvakasya paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tenāpy ātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216340 (0.037):
amanuṣyako dvādaśa yojanāni niṣpalāyitaḥ / tenāpi gṛhapatinā paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216375 (0.037):
bhaviṣyatīti / tena pītam* / svasthībhūtaḥ / tenāpi puruṣeṇa paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216740 (0.062):
māṃsapeśyāṃ siktā / tato jīvakena sā māṃsapeśīcchoritā / sa puruṣa / svasthībhūtaḥ / tena paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tāny api tenābhayasya
tāny apy tenātreyāya preṣitāni / / tato jīvako 'nupūrveṇa yamunātaṭam anuprāptaḥ / tena tatra mānuṣakuṇapaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216195 (0.0):
saṃdaṃśena gṛhītvā kṣiptā / svasthībhūtaḥ / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216380 (1.192):
kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni / / tato jīvako 'nupūrveṇa mathurām anuprāptaḥ / bahir mathurāyā vṛkṣamūle
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216341 (0.019):
kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216486 (0.022):
spṛṣṭāni / svasthībhūtaḥ / tenāpi jīvakasya paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / / tenāpy ātreyāya preṣitāni /
dṛṣṭam* / tasya matsyaiḥ pārṣṇipradeśaṃ snāyujālam ākṛṣyate / so 'kṣiṇī
unmīlayati nimīlayati ca / jīvakena tat sarvam upalakṣitaṃ yathā / sandhibandhāyāḥ snāyugulphādayaḥ (248r1 = GBM 6.808) evam avasthitā iti /
(MSV II 37) / so 'nupūrveṇa vaiśālīṃ gataḥ / yāvan mallena mallasya
talaprahāreṇākṣipelāṃkolaṃbhitaḥ / sa jīvakasya sakāśaṃ gataḥ / tena
tasyāṃ pārṣṇyāṃ snāyujālam ākṛṣya praveśitam* / tena tasya paṃca
kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenābhayasya mātur dattāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216744 (0.0):
svasthībhūtaḥ / tena paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tāny api tenābhayasya
vaiśālyām anyatamaḥ puruṣaḥ / tasya śatapadī karṇaṃ praviṣṭā / sā tatra
prasutā / saptaśatāny apatyānāṃ jātāni / sa karṇaśūlābhyāhato jīvakasya
sakāśaṃ gataḥ / cikitsāṃ kuruṣveti / jīvakaḥ saṃlakṣayati / pūrvaṃ mayā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216143 (0.043):
nipatya kathayati cikitsāṃ me kuruṣveti / tena pratijñātam* / jīvakaḥ / saṃlakṣayati / upādhyāyasyaivopadeśena cikitsām asya karomīti / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217093 (0.057):
jīvakasakāśaṃ gataḥ / jīvaka cikitsāṃ me kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa
upādhyāyopadeśena karma kṛtam idānīṃ svamatena karma kariṣyāmīti / tenāsau
puruṣo 'bhihitaḥ / gaccha bhoḥ puruṣa patramaṇḍapaṃ kārayata / nīlair
vastrair veṣṭayitvāsyādhastād bherīṃ sthāpaya / bhṛmiṃ ca tāpaya iti /
tena yathāsaṃdiṣṭaṃ sarvam anuṣṭhitam* / tato jīvakena taṃ puruṣaṃ bhūmau
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215393 (0.058):
II 28) saṃdiṣṭas tvayāpy amukasyeti / tair māṇavakair yathāsaṃdiṣṭam / evānuṣṭhitam* / jīvako yathāsaṃdiṣṭaṃ kṛtvā saṃlakṣayati / yady upādhyāyo
nipātayitvā sā bhūmir udakena siktā / tato bherī parāhatā / śatapadī
prāvṛṭkāla iti kṛtvā niṣkrāntā / tato jīvakena karṇamūle māṃsapeśī
sthāpitā / sā punaḥ praviṣyāpatyāni gṛhītvā nirgatā / sahāpatyair
māṃsapeśyāṃ siktā / tato jīvakena sā māṃsapeśīcchoritā / sa puruṣa
svasthībhūtaḥ / tena paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tāny api tenābhayasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216645 (0.0):
tasyāṃ pārṣṇyāṃ snāyujālam ākṛṣya praveśitam* / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenābhayasya mātur dattāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216483 (0.042):
spṛṣṭāni / svasthībhūtaḥ / tenāpi jīvakasya paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216191 (0.047):
saṃdaṃśena gṛhītvā kṣiptā / svasthībhūtaḥ / tena tasya paṃca / kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216374 (0.052):
bhaviṣyatīti / tena pītam* / svasthībhūtaḥ / tenāpi puruṣeṇa paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216338 (0.060):
amanuṣyako dvādaśa yojanāni niṣpalāyitaḥ / tenāpi gṛhapatinā paṃca / kārṣāpaṇaśatāni jīvakāya dattāni / tāny api tenātreyāya preṣitāni /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216586 (0.062):
cikitseti mayaivaṃ kṛtam iti / tayā tasmai paṃca kārṣāpaṇaśatāni dattāni /
mātur dattāni / / (MSV II 38) / so 'nupūrveṇa rājagṛhaṃ gataḥ / rājñā bimbisāreṇa śrutaṃ yathā jīvaka
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212945 (0.027):
svāgatam* / āgaccheti / sa rājagṛhaṃ gataḥ / tato rājñā bimbisāreṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995280 (0.047):
jalamadhyena preṣitaḥ; (SBV II 140) so 'nupūrveṇa rājagṛhasamīpaṃ gataḥ; / rājñā bimbisāreṇa śrutaṃ potalakaputraḥ āgacchati iti; tena yāvac ca
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216645 (0.049):
kārṣāpaṇaśatāni dattāni / tenābhayasya mātur dattāni /
āgata iti / tenājātaśatroḥ kumārasyājñā dattā putra bhrātā te āgacchati
pratyudgamako gaccheti / sa pratyudgataḥ / jīvakena śrutaṃ yathā
ajātaśatruḥ kumāraḥ pratyudgacchatīti / sa saṃlakṣayati / yady aham asya
pratyudgamanaṃ svīkariṣyāmīti yadā rājā bhaviṣyati tadānarthaṃ me
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13661860 (0.061):
devadattaḥ śākyānāṃ rājā bhaviṣyati; sa śākyānām anarthaṃ kariṣyati; yannu
kariṣyatīti / sa parāvṛtyānyena dvāreṇa praviṣṭaḥ / apareṇa samayena
jīvako mahājanakāyaparivṛto vyākṣiptacitto gacchati / tāvad anyataro
brāhmaṇo 'kṣirogārto jīvakasya sakāśaṃ gataḥ / bhaiṣajyaṃ me vyapadiśeti /
tena saṃjātāmarṣeṇoktaḥ / bhasmanā pūraya iti / tena ṛjukena bhasmanā
pūritam* / svasthībhūtaḥ / / aparasyāpy akṣirogaḥ / sa jīvakasakāśaṃ saṃprasthitaḥ / tena brāhmaṇena
dṛṣṭaḥ pṛṣṭaś ca / bhoḥ puruṣa kva gacchasīti / tena yathābhūtam ākhyātam*
śraddadhāno 'sau / tena bhasmanā pūrite andhībhūtaḥ / / apareṇa samayena rājño bimbisārasya mūrdhni piṭako jātaḥ / tenāmātyānām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212952 (0.063):
agrāmātye sthāpitaḥ / yāvad apareṇa samayena rājño bimbisārasyāgramahiṣī
ājñā dattā / bhavanta āhūyatāṃ vaidya iti / amātyair āhūtaḥ /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483799 (0.063):
vaṇijaḥ śobhanam gāyante iti; rājñā amātyānām ājñā dattā: bhavanta / āhūyatāṃ gāyanakāḥ iti; te āhūyata; muktikā kathatati: gāyantu bhavantaḥ,
rājñābhihitaḥ / bhavanto mūrdhni piṭako jātaḥ / cikitsāṃ kuruṣveti / te
kathayanti / deva jīvike mahāvaidye 'vatiṣṭhamāne kathaṃ vayaṃ kariṣyāmaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216946 (0.017):
saṃvṛttam* / rājā snātamātraḥ kathayati / jīvaka cikitsāṃ kuruṣveti / sa / kathayati / deva bhuṃkṣva / (248v1 = GBM 6.809) tāvad rājñā bhuktam* /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973256 (0.058):
katham atra pratipattavyaṃ? iti; te kathayanti; deva praghātyatām iti; / rājā kathayati: bhavantaḥ katham īdṛśo vīrapuruṣaḥ praghātyaḥ; upasaṃgraho
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217095 (0.059):
jīvakasakāśaṃ gataḥ / jīvaka cikitsāṃ me kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216142 (0.059):
nipatya kathayati cikitsāṃ me kuruṣveti / tena pratijñātam* / jīvakaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527178 (0.060):
020.021. anuprayacchateti/ / 020.021. te kathayanti deva pūṇasyāsti/ / 020.021. rājā kathayati bahvantaḥ, nāhaṃ tasyājñāṃ dadāmi/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508205 (0.062):
vayam anujānīma iti / sa kathayati / yadi nānujānītha ekaṃ khādyakaṃ
yady aham eva devaṃ snapayāmi / evaṃ kuru / tato (MSV II 39)
jīvakenāmalakaṃ dadatā pācanīyāni dravyāṇi dattāni / paṃca ca ghaṭaśatāni
pācanīyair dravyair bhāvitāni / yadā pakvaḥ tadā pracchannaṃ kṣureṇa
spṛṣṭaḥ sphuṭitaḥ / tato rohiṇīyāni dravyāṇi dattāni / paṃca ghaṭaśatāni
rohiṇīyair dravyair bhāvitāni / tad vraṇaṃ rūḍhaṃ samacchavi samaromaṃ
saṃvṛttam* / rājā snātamātraḥ kathayati / jīvaka cikitsāṃ kuruṣveti / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216891 (0.017):
/ rājā kathayaty āhūyatāṃ bhavanto jīvakaḥ / tair āhūtaḥ / rājā kathayati / / jīvaka cikitsāṃ kuruṣveti / jīvakaḥ kathayati / deva samayataḥ karomi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217095 (0.053):
jīvakasakāśaṃ gataḥ / jīvaka cikitsāṃ me kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa
saṃjānīte katarasmin pradeśe vraṇam iti / ādarśaṃ gṛhītvā vyavalokayati
tathāpi na paśyati / devīṃ pṛcchati / sāpi na saṃjānīte katarasmin pradeśe
vraṇam āsīd iti / rājā paraṃ vismayam āpanna amātyānāṃ kathayati / bhavato
jīvakasya vaidyarājābhiṣekaṃ kuruteti / so 'ndhaḥ puruṣaḥ kathayati / deva
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217253 (0.064):
paraṃ vismayam āpannaḥ / tenāmātyā uktāḥ / dvir api jīvakasya / vaidyarājābhiṣekaṃ kurutheti / yo 'sau gulmī puruṣo jīvakenābhihito
kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ kriyate / āhosvid vaidyavaicakṣaṇyād iti / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217270 (0.0):
durlabhāni bhaiṣajyānīti sa kathayati / deva kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ
kathayati / vaidyacaikṣaṇyāt* / yady evam aham evānenāndhīkṛtaḥ / jīvakaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217283 (0.025):
aham anena na svasthīkṛtaḥ / jīvakaḥ kathayati / bhoḥ puruṣa na mayā tava
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885007 (0.048):
karmaṇaḥ phalavipāko viramāsmāt pāpakād asaddharmāt* / sa kathayati / bhoḥ / puruṣa adya mama pitur dvādaśa varṣāṇi kālaṃ gatasya / asti kaścit tvayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523754 (0.048):
010.007. sa kathayati bhoḥ puruṣa, adya mama piturdvādaśa varṣāṇi kālaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577818 (0.049):
178.001. kiṃ te gṛhapatinā dṛṣṭeneti? sa kathayati bhoḥ puruṣa, na mama
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885114 (0.064):
karmaṇaḥ phalavipāko viramāsmāt pāpakād asaddharmāt* / sā kathayati / bhoḥ / puruṣa adya mama mātāpitror dvādaśa varṣāṇi kālagatayoḥ / asti kaścit
svasthīkariṣyāmi / sa kathayati / satyam etad api tu yasya tvayopadeśaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21643686 (0.045):
437.024. satyaṃ putra/ / 437.024. sa kathayati anujānīṣva, ahamapi mahāsamudramavatariṣyāmi/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21575567 (0.047):
171.016. kiṃ tu devasyaiva sānnidhyaṃ jñātaṃ bhavatīti/ / 171.016. kathayati satyaṃ na dāpayatha? na dāpayāmaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657408 (0.063):
pātayitavyā? sā kathayati satyametatpiturvadham/ / 483.019. tadahaṃ tasya prativinodayāmi iti/
kṛtas tena mamopadiṣṭam* / kim upadiṣṭam* / amukam* / jīvakaḥ kathayati /
tasyānyo dhātuḥ / tavāpy anyaḥ / idānīm idaṃ cedaṃ ca kuru /
svasthībhaviṣyasīti / tena kṛtam* / (MSV II 40) svasthībhūtaḥ / kathayati
mahatā śrīsamudayena vaidyarājye 'bhiṣiktaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217629 (0.054):
vaidyarājābhiṣekaṃ kuruṣveti / amātyair hastaskandhābhirūḍho mahatā / śrīsamudayena trir api vaidyarājābhiṣekeṇābhiṣiktaḥ /
rājagṛhe 'nyatamo gṛhapatir gulmavyādhinā spṛṣṭaḥ /
sarvavaidyapratyākhyātaḥ / sa saṃlakṣayati / jīvakasya sakāśaṃ gacchāmīti
jīvakasakāśaṃ gataḥ / jīvaka cikitsāṃ me kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215790 (0.008):
ātreya mama cikitsāṃ kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa adya tāvad gartāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577818 (0.050):
178.001. kiṃ te gṛhapatinā dṛṣṭeneti? sa kathayati bhoḥ puruṣa, na mama
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216946 (0.053):
saṃvṛttam* / rājā snātamātraḥ kathayati / jīvaka cikitsāṃ kuruṣveti / sa / kathayati / deva bhuṃkṣva / (248v1 = GBM 6.809) tāvad rājñā bhuktam* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216665 (0.057):
prasutā / saptaśatāny apatyānāṃ jātāni / sa karṇaśūlābhyāhato jīvakasya / sakāśaṃ gataḥ / cikitsāṃ kuruṣveti / jīvakaḥ saṃlakṣayati / pūrvaṃ mayā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216891 (0.059):
/ rājā kathayaty āhūyatāṃ bhavanto jīvakaḥ / tair āhūtaḥ / rājā kathayati / / jīvaka cikitsāṃ kuruṣveti / jīvakaḥ kathayati / deva samayataḥ karomi
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554036 (0.061):
105.008. sa kathayati bhoḥ puruṣa, yadyapi me putro 'narhaśatānyutpādya
durlabhāni tava bhaiṣajyānīti / sa saṃlakṣayati / jīvakenāpy ahaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217261 (0.059):
vaidyarājābhiṣekaṃ kurutheti / yo 'sau gulmī puruṣo jīvakenābhihito / durlabhāni bhaiṣajyānīti sa kathayati / deva kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ
pratyākhyātaḥ / kim atra prāptakāla ātmānaṃ ghātayiṣyāmīti / śmaśānaṃ
gataḥ / tatra citāyāṃ jvalantyāṃ babhrunakulaś candanagodhā ca yudhyamānau
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217313 (0.0):
śmaśāne dhmāpyamānasya babhrunakulaś candanagodhā ca citāyāṃ patitaḥ / tau
patitau / tena kṣudhārtena tāv ubhāv api bhakṣitau / devaś ca vṛṣṭaḥ /
śmaśānāt pragharat tac citodakaṃ pītam* / śmaśānasya nātidūre gokulam* /
tatra gatvā kodravodanaṃ mathitaṃ ca pītam* / gulmaḥ sphuṭitaḥ / ūrdhvam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217556 (0.034):
saṃjātāmarṣasya cāsya gulmaḥ sphuṭitaḥ ūrdhvam adhaś ca viriktaḥ / sa
adhaś ca virikto yathā paurāṇaḥ saṃvṛttaḥ / / apareṇa samayena vaidehyā guhyapradeśe piṭako jātaḥ / tayā rājñe
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217556 (0.035):
saṃjātāmarṣasya cāsya gulmaḥ sphuṭitaḥ ūrdhvam adhaś ca viriktaḥ / sa
niveditam* / rājñā jīvako 'bhihitaḥ / aparamātuś cikitsāṃ kuruṣveti / tena
pratijñātam* / tataḥ satkūn piṇḍīkṛtya dhātryā dattāḥ / asyāntike
niṣādayitavyeti / tayā sā niṣāditā / jīvakena satkupiṇḍaṃ dṛṣṭā
saṃlakṣitaḥ / amuṣmin pradeśe iti / tataḥ pācanīyāni dravyāṇi dattāni /
pakvaṃ jñātvā satkupiṇḍamadhye śastrakaṃ prakṣipya dhātryābhihitā /
asyāntike īṣan niṣādayitavyā devī / niṣadyākāśe dhārayitavyeti / tayā
tathākṛtam* / śastrasaṃpātasamakālam (MSV II 41) eva piṭakaḥ sphuṭitaḥ /
tato rohaṇīyadravyaparibhāvitena kaṣāyāmbhasā śocitaḥ / rohiṇīyāni
dravyāṇi dattāni / svasthībhūtā / jīvako rājñaḥ sakāśaṃ gataḥ / rājā
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406934 (0.035):
caturthena kuśapuñjenārghyāṃbhasābhyukṣya ātmānamapi dravyāṇi / punarghyāṃbhasābyukṣya sapuṣpeṇa sarvadravyāṇi pṛthakpṛthak śodhayet //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20711926 (0.058):
13,098.022d@010_0215 tato viniṣkrayārthāni dravyāṇi samupārjayet / 13,098.022d@010_0216 yaś ca prītamanā dadyād ādadyād bheṣajaṃ naraḥ
kathayati / jīvaka kṛtā te 'paramātuś cikitsā / deva kṛtā / mā te vinagnā
dṛṣṭā / deva na dṛṣṭā / kathaṃ kṛtā / tena yathāvṛttam ārocitam* / rājā
paraṃ vismayam āpannaḥ / tenāmātyā uktāḥ / dvir api jīvakasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990392 (0.007):
na śraddhatte; tena yathāvṛttam ārocitaṃ; rājā paraṃ vismayam āpannaḥ;
vaidyarājābhiṣekaṃ kurutheti / yo 'sau gulmī puruṣo jīvakenābhihito
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216994 (0.064):
jīvakasya vaidyarājābhiṣekaṃ kuruteti / so 'ndhaḥ puruṣaḥ kathayati / deva
durlabhāni bhaiṣajyānīti sa kathayati / deva kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217003 (0.0):
jīvakasya vaidyarājābhiṣekaṃ kuruteti / so 'ndhaḥ puruṣaḥ kathayati / deva / kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ kriyate / āhosvid vaidyavaicakṣaṇyād iti / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217293 (0.054):
cikitsā kṛtā / api (249r1 = GBM 6.810) tu mayoktaṃ durlabhāni te / bhaiṣajyānīti / sa kathayati / kīdṛśāni mama bhaiṣajyānīti / jīvakaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217338 (0.054):
bhavasy etan matvā mayoktaṃ durlabhāni te bhaiṣajyānīti / sa kathayati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217103 (0.059):
durlabhāni tava bhaiṣajyānīti / sa saṃlakṣayati / jīvakenāpy ahaṃ
kriyate / āhosvid vaidyavaicakṣaṇyāt* / vaidyavaicakṣaṇyāt* / yady evam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217005 (0.0):
jīvakasya vaidyarājābhiṣekaṃ kuruteti / so 'ndhaḥ puruṣaḥ kathayati / deva / kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ kriyate / āhosvid vaidyavaicakṣaṇyād iti / sa
aham anena na svasthīkṛtaḥ / jīvakaḥ kathayati / bhoḥ puruṣa na mayā tava
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217017 (0.025):
kathayati / vaidyacaikṣaṇyāt* / yady evam aham evānenāndhīkṛtaḥ / jīvakaḥ / kathayati / bhoḥ puruṣa tavāhaṃ darśanam api na samanupaśyāmi kutaḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885007 (0.028):
karmaṇaḥ phalavipāko viramāsmāt pāpakād asaddharmāt* / sa kathayati / bhoḥ / puruṣa adya mama pitur dvādaśa varṣāṇi kālaṃ gatasya / asti kaścit tvayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523754 (0.028):
010.007. sa kathayati bhoḥ puruṣa, adya mama piturdvādaśa varṣāṇi kālaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577819 (0.029):
178.001. kiṃ te gṛhapatinā dṛṣṭeneti? sa kathayati bhoḥ puruṣa, na mama
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885114 (0.053):
karmaṇaḥ phalavipāko viramāsmāt pāpakād asaddharmāt* / sā kathayati / bhoḥ / puruṣa adya mama mātāpitror dvādaśa varṣāṇi kālagatayoḥ / asti kaścit
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18005134 (0.054):
piṅgalaḥ kathayati: bhoḥ puruṣa na tvayā śrutaṃ piṅgalāṭavyāṃ piṅgalo nāma
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22215791 (0.056):
ātreya mama cikitsāṃ kuru / sa kathayati / bhoḥ puruṣa adya tāvad gartāṃ
cikitsā kṛtā / api (249r1 = GBM 6.810) tu mayoktaṃ durlabhāni te
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217338 (0.041):
bhavasy etan matvā mayoktaṃ durlabhāni te bhaiṣajyānīti / sa kathayati /
bhaiṣajyānīti / sa kathayati / kīdṛśāni mama bhaiṣajyānīti / jīvakaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217339 (0.0):
bhavasy etan matvā mayoktaṃ durlabhāni te bhaiṣajyānīti / sa kathayati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229805 (0.027):
kathayanti / deva durlabhāny asya bhaiṣajyānīti / rājā kathayati / / kīdṛśāni punas tāni bhaiṣajyāni / deva yaḥ kadācij janmanaḥ prabhṛti na
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217262 (0.054):
vaidyarājābhiṣekaṃ kurutheti / yo 'sau gulmī puruṣo jīvakenābhihito / durlabhāni bhaiṣajyānīti sa kathayati / deva kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ
śmaśāne dhmāpyamānasya babhrunakulaś candanagodhā ca citāyāṃ patitaḥ / tau
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217119 (0.0):
gataḥ / tatra citāyāṃ jvalantyāṃ babhrunakulaś candanagodhā ca yudhyamānau
tvaṃ bhakṣayasi / mahendro devo varṣati / śmaśānāc ca pragharitaṃ codakaṃ
pibasi / tataḥ kodravodanaṃ bhuṃkṣe mathitaṃ ca pibasi evaṃ tvaṃ svastho
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4068166 (0.048):
madhyāhnakālasamaye marīcikāṃ paśyet syandamānām / sa tena tena pradhāvet / atrodakaṃ pāsyāmi, apānīyaṃ pāsyāmīti / tatkiṃ manyase kulaputra kuta
bhavasy etan matvā mayoktaṃ durlabhāni te bhaiṣajyānīti / sa kathayati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217294 (0.0):
cikitsā kṛtā / api (249r1 = GBM 6.810) tu mayoktaṃ durlabhāni te / bhaiṣajyānīti / sa kathayati / kīdṛśāni mama bhaiṣajyānīti / jīvakaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217262 (0.054):
vaidyarājābhiṣekaṃ kurutheti / yo 'sau gulmī puruṣo jīvakenābhihito / durlabhāni bhaiṣajyānīti sa kathayati / deva kiṃ putrasnehād asyābhiṣekaḥ
sādhu suṣṭhu parijñātam* / etad eva mayopayuktam* / tato 'bhiprasannaḥ
kathayati / deva śakyo 'sya vaidyarājābhiṣekaḥ / abhiṣicyatām iti / dvir
api vaidyarājye 'bhiṣiktam* / / (MSV II 42) / yadā ajātaśatruṇā devadattakalyāṇamitravigrāhitena pitā dhārmiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631238 (0.042):
kalandakanivāpe | yadā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca rājye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661556 (0.042):
yadā punā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko / dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayaṃ ca rājyaṃ pratipannaḥ, tadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576337 (0.042):
173.021. yadā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayameva ca paṭṭaṃ baddhvā pratitiṣṭhitaḥ, tadā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306317 (0.042):
idānīṃ rājñājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ / svayam eva ca rājyaṃ pratiṣṭhitaḥ / tadā ye
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920675 (0.042):
SumAv_169: yadājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca paṭṭaṃ baddhvā rājye pratiṣṭhitaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019903 (0.053):
pāpamitropagūḍhakena pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019941 (0.053):
pāpamitrasahāyena pāpamitravaśaṃgatena (A 515b) pāpamitropagūḍhakena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; yataś ca tvaṃ mahārāja atyayaṃ
dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ tadāsya gulmarogaḥ prādurbhūtaḥ / tena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631240 (5.960):
kalandakanivāpe | yadā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca rājye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661558 (5.960):
yadā punā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko / dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayaṃ ca rājyaṃ pratipannaḥ, tadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576338 (5.960):
173.021. yadā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayameva ca paṭṭaṃ baddhvā pratitiṣṭhitaḥ, tadā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306319 (5.960):
idānīṃ rājñājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ / svayam eva ca rājyaṃ pratiṣṭhitaḥ / tadā ye
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920676 (5.960):
SumAv_169: yadājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca paṭṭaṃ baddhvā rājye pratiṣṭhitaḥ,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019944 (0.006):
pāpamitrasahāyena pāpamitravaśaṃgatena (A 515b) pāpamitropagūḍhakena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; yataś ca tvaṃ mahārāja atyayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019905 (0.012):
pāpamitropagūḍhakena pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; tasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217541 (0.019):
bhakṣayiṣyāmīti jīvakenācchidya kapole prahāro dattaḥ / pāpakārin tvayā / pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ / idānīṃ putramāṃsam api
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739188 (0.048):
kalirājena tādṛśaḥ pitā dhārmiko dharmarājā jīvitād vyavaropitaḥ | idānīm
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27673735 (0.054):
idānīṃ rājñājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ / svayam eva ca rājyaṃ pratiṣṭhitaḥ / tadā ye
vaidyānām ājñā dattā / cikitsāṃ kuruṣveti / te kathayanti / deva jīvako
'nuttaro vaidyarājo devasya bhrātā / tasmin sthite kā śaktir asmākaṃ
cikitsāṃ kartum iti / tenāmātyānām ājñā dattā / āhūyatāṃ bhavanto jīvaka
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6483799 (0.052):
vaṇijaḥ śobhanam gāyante iti; rājñā amātyānām ājñā dattā: bhavanta / āhūyatāṃ gāyanakāḥ iti; te āhūyata; muktikā kathatati: gāyantu bhavantaḥ,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648658 (0.054):
śikṣitā, evamiṣvastrācāryā iṣvastrāṇi/ / 454.023. amātyānāṃ cājñā dattā sajjīkriyatāṃ bhavantaścaturaṅgabalakāyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17997582 (0.060):
rājñā śrutaṃ; tena prabhātāyaṃ rajanyām amātyānām ājñā dattā: bhavanto / yenāhaṃ rātrau gāthayā vijñaptaḥ tasya samanveṣaṇaṃ kuruta iti; taiḥ
atyantaharṣeṇa vā atyantaroṣeṇa vā / tad ayaṃ pāpakārī satvaḥ / kuto
'syātyantaharṣaḥ / sarvathā roṣayitavya iti viditvā kathayati / deva
samayena cikitsāṃ karomi / yady udāyibhadrasya kumārasya māṃsaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216540 (0.063):
samayataḥ cikitsāṃ karomi yadi ca mayā sārdhaṃ paricārayasīti / sā / kathayati / jihremi / sa kathayati / nāsti te 'nyathā cikitsā / nāsty
paribhuṃkṣveti / śrutvā rājā ruṣitaḥ kathayati / śobhanam* / mayā pitā
jīvitād vyaparopitaḥ / tvam apy udāyibhadraṃ jīvitād vyaparopaya / aham
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7674942 (0.021):
dāsyāmi / atha ca punarna prativiramata, ahaṃ jīvitādvyaparopayitvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576498 (0.027):
khalīkāra saṃlakṣayate yena nāma pitā jīvitād vyaparopitaḥ, sa māṃ na
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920852 (0.027):
SumAv_179: athaiṣa jyotiskaḥ saṃlakṣayate: yena nāma pitā jīvitād / vyaparopitaḥ, sa māṃ na praghātayisyatīti. kuta etat. sarvathāhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658777 (0.028):
śreṣṭhinamabhiṣiñcatha, ahamātmānaṃ jīvitādvyaparopayāmīti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, VI-VIII (psp_6-8u.htm.txt) 9811427 (0.045):
dharmaḥ prāṇo nāma yo jīvitād vyaparopyate yena vā vyaparopyate? evam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21595442 (0.046):
236.004. yāsyāmyahaṃ rājño 'śokasya vadhyakaraṇīyaṃ sādhayitum/ / 236.004. tābhyāṃ ca sa nivāritaḥ/ / 236.005. tena tau jīvitādvyaparopitau/ / 236.005. evam yāvadrājapuruṣairabhihitah kimarthaṃ cireṇābhyāgato 'si?
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18649093 (0.049):
// tāṃ brāhmaṇā jīvitād vyaparopayiṣyanti // api nāma vayaṃ ātmānaṃ / parityajeyāma na mālinīṃ // tehi teṣāṃ brāhmaṇānāṃ saṃdiṣṭaṃ // ete vayaṃ
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9661676 (0.053):
4.1.26/.nāyakasya vratam upavāsaṃ ca svayam api karaṇena^anuvarteta/ / vāritāyāṃ ca na^aham atra nirbandhanīya^iti tad^vacaso nivartanam//(p.237)
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653833 (0.053):
kalakalāśabdaḥ kṛtaḥ; yaṃ śrutvā asidhāriṇyā striyā khadgena jīvitād / vyaparopitaḥ; santrastayā ca mahān śabdaḥ kṛtaḥ; tato rājā santrasto
api svayam eva rogeṇa kālaṃ kariṣyāmi / tvam api rājā bhaviṣyasīti / sa
kathayati / deva eṣā cikitsā / na śakyam anyathā svasthena bhavitum iti /
nāsty ātmasamaṃ prema / tenābhyupagatam* / tato jīvakena udāyibhadra
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22216553 (0.059):
kathayati / jihremi / sa kathayati / nāsti te 'nyathā cikitsā / nāsty / ātmasamaṃ prema / tayā pratijñātam* / tatas tayātmanā nagnībhūtā /
kumāraḥ sarvālaṃkāravibhūṣitaḥ kṛtvā rājña upanāmitaḥ / deva ayam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217581 (0.063):
paurāṇaḥ saṃvṛttaḥ / tato jīvaka udāyibhadraṃ kumāraṃ / sarvālaṃkāravibhūṣitam ādāya rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / pādayor
udāyibhadraḥ kumāraḥ sunirīkṣitam enaṃ kuru / na bhūyo drakṣyasīti / tatas
tenopadarśya gṛhaṃ nītvā sthāpitaḥ / tato jīvako māṃsārthī śītavanaṃ
śmaśānaṃ gataḥ / aśūnyaṃ ca śītavanaṃ śmaśānaṃ mṛtakuṇapena / (MSV II 43)
tatas tena kuṇapamāṃsaṃ gṛhītvopakaraṇaviśeṣaiḥ sādhayitvā bhojanakāle
rājña upanāmitam* / tato rājā ajātaśatruḥ māṃsaśarāvaṃ gṛhītvā
bhakṣayiṣyāmīti jīvakenācchidya kapole prahāro dattaḥ / pāpakārin tvayā
pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ / idānīṃ putramāṃsam api
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019906 (0.012):
pāpamitropagūḍhakena pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; tasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019944 (0.014):
pāpamitrasahāyena pāpamitravaśaṃgatena (A 515b) pāpamitropagūḍhakena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ; yataś ca tvaṃ mahārāja atyayaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217370 (0.019):
yadā ajātaśatruṇā devadattakalyāṇamitravigrāhitena pitā dhārmiko / dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ tadāsya gulmarogaḥ prādurbhūtaḥ / tena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631240 (0.023):
kalandakanivāpe | yadā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā / dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca rājye
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5661558 (0.023):
yadā punā rājñā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko / dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ, svayaṃ ca rājyaṃ pratipannaḥ, tadā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576338 (0.023):
173.021. yadā ajātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayameva ca paṭṭaṃ baddhvā pratitiṣṭhitaḥ, tadā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306319 (0.023):
idānīṃ rājñājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ / svayam eva ca rājyaṃ pratiṣṭhitaḥ / tadā ye
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920676 (0.023):
SumAv_169: yadājātaśatruṇā devadattavigrāhitena pitā dhārmiko dharmarājo / jīvitād vyaparopitaḥ, svayam eva ca paṭṭaṃ baddhvā rājye pratiṣṭhitaḥ,
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739188 (0.023):
kalirājena tādṛśaḥ pitā dhārmiko dharmarājā jīvitād vyavaropitaḥ | idānīm
Sumagadhavadana (sumagavu.htm.txt) 27920814 (0.053):
pitā dhārmiko dharmarājo jīvitād vyaparopita, idānīm gṛhāṇy api moṣayati,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576472 (0.053):
174.002. te kathayanti bhavantaḥ, anena kalirājena pitā dhārmiko / dharmarājo jīvitād vyaparopitaḥ// / 174.003. idānīṃ gṛhāṇyapi moṣayati/
bhakṣayasīti / sa ruṣitaḥ kathayati / yady evaṃ kimarthaṃ praghātitaḥ /
saṃjātāmarṣasya cāsya gulmaḥ sphuṭitaḥ ūrdhvam adhaś ca viriktaḥ / sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217145 (0.034):
tatra gatvā kodravodanaṃ mathitaṃ ca pītam* / gulmaḥ sphuṭitaḥ / ūrdhvam / adhaś ca virikto yathā paurāṇaḥ saṃvṛttaḥ /
rudhira eva mukhenāgataḥ / yaṃ dṛṣṭvā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ patitaḥ / tato
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17999814 (0.034):
amātyair ajātaśatror ārocitaṃ deva vṛddharājaḥ kālagataḥ iti; sa / śrutvā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ nipatitaḥ; jalapariṣekapratyāgataprāṇaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689530 (0.038):
yathā vadasi | iti śrutvā rājā prasenajit kauśalaḥ saṃmoham āpannaḥ, / pṛthivyāṃ mūrcchitaḥ patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇacetaso
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657222 (0.058):
482.031. śikhaṇḍī <483>rājā mūrcchitaḥ pṛthivyāṃ nipatito / jalapariṣekapratyāgataprāṇaḥ kathayati bhavantaḥ, kiṃ vṛddharājena
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738330 (0.060):
putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇa utthāya bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
jalābhiṣekapratyāgataprāṇaṃ snapayitvā sāṃpreyabhojanaṃ dattam* / yathā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28738333 (0.031):
putraviyogaduḥkhābhyāhataḥ sahasaiva mūrcchito bhūmau nipatitaḥ | tato / jalābhiṣekapratyāgataprāṇa utthāya bāṣpormitaraṅgāpūryamāṇavadanakamalaḥ
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28739270 (0.059):
mūrcchito bhūmau patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇo viṣaṇṇamanā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5689532 (0.064):
pṛthivyāṃ mūrcchitaḥ patitaḥ | tato jalapariṣekapratyāgataprāṇacetaso
paurāṇaḥ saṃvṛttaḥ / tato jīvaka udāyibhadraṃ kumāraṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217476 (0.063):
nāsty ātmasamaṃ prema / tenābhyupagatam* / tato jīvakena udāyibhadra / kumāraḥ sarvālaṃkāravibhūṣitaḥ kṛtvā rājña upanāmitaḥ / deva ayam
sarvālaṃkāravibhūṣitam ādāya rājñaḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / pādayor
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498204 (0.0):
syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / deva nāyaṃ pravrajito 'sya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979381 (0.020):
śrutaṃ; bhānumatā (SBV II 65) pratyekabodhiḥ sākṣātkṛtā, sa ceha iti; sa / tasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe tvaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800721 (0.023):
vārāṇasīnivāsino janakāyasya pūjyo mānyo 'bhivādyaś ca; tato rājā tasya / ṛṣeḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe mama vijite
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212225 (0.028):
gacchāma iti / tato janakāyam evaṃ prerayitvā rājñaḥ sakāśaṃ gataḥ pādayor / nipatya kathayati / deva kiṃcit karaṇīyam asti / udyānaṃ gacchāmy (MSV II
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979306 (0.030):
dharmādharmeṇa rājyaṃ kārayitvā narakaparāyaṇo bhaviṣyāmi iti; sa pituḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: deva anujānīhi pravrajāmi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966236 (0.032):
agārād anagārikāṃ pravrajeyam iti; sa pitus sakāśam upasaṃkrāntaḥ; pādayor / nipatya kathayati: tāta anujāniṣva, pravrajāmy agārād anagārikām iti; sa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002287 (0.038):
gośīrṣacandanaṃ prayaccheyam iti; sa gośīrṣacandanam ādāya bhagavatsakāśam / upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: bhagavann upalabdhaṃ mayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488926 (0.038):
gaccha kumārāvalokaya jananīm* / sa manoharāsantakaṃ cūḍāmaṇim ādāya mātuḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / amba ahaṃ kārvaṭikaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9490058 (0.038):
kriyate / sa pitur nairguṇyam upaśrutya kṛtaghnatāṃ ca mātuḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ / pādayor nipatya kathayati / amba
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882622 (0.044):
kṛtakautukamaṅgalasvastyayano mātuḥ sakāśam upasaṃkramya pādayor nipatya / kathayati / amba gacchāmi avalokitā bhava mahāsamudram avatarāmi / sā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521433 (0.044):
kṛtakautukamaṅgalasvastyayano mātuḥ sakāśamupasaṃkramya pādayor nipatya / kathayati amba gacchāmi, avalokitā bhava, mahāsamudramavatarāmi/
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484268 (0.049):
rājñaḥ sakāśam (Adhik-v 67) upasaṃkrāntāḥ; pādayor nipatya lekhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488357 (0.062):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya pādayor nipatya kathayati / idaṃ mayā (MSV
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700519 (0.063):
prābhṛtam ādāya rājñaḥ sakāśam upagatāḥ | tataḥ pādayor nipatya prābhṛtaṃ
nipatya kathayati / deva ayam udāyibhadraḥ kumāro na śakyaṃ mayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498204 (0.0):
syāt* / yad aham apy upekṣeya / iti viditvā parāvṛtya rājñaḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / deva nāyaṃ pravrajito 'sya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979307 (0.0):
dharmādharmeṇa rājyaṃ kārayitvā narakaparāyaṇo bhaviṣyāmi iti; sa pituḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: deva anujānīhi pravrajāmi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979381 (0.009):
śrutaṃ; bhānumatā (SBV II 65) pratyekabodhiḥ sākṣātkṛtā, sa ceha iti; sa / tasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe tvaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14800722 (0.010):
ṛṣeḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: maharṣe mama vijite
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002287 (0.019):
gośīrṣacandanaṃ prayaccheyam iti; sa gośīrṣacandanam ādāya bhagavatsakāśam / upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati: bhagavann upalabdhaṃ mayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21608549 (0.021):
288.020. tatastāṃ pāśabddhāmādāya yena rājakumārastenopasaṃkrāntaḥ/ / 288.020. upasaṃkramya pādayor nipatya kathayati idaṃ mama devasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658816 (0.025):
chatradhvajapatākāśobhitaṃ ca balimādāya yena devatā tenopasaṃkrāntāḥ/ / 487.021. upasaṃkramya pādayor nipatya kathayati devate, adhiṣṭhā bhava,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17966237 (0.026):
agārād anagārikāṃ pravrajeyam iti; sa pitus sakāśam upasaṃkrāntaḥ; pādayor / nipatya kathayati: tāta anujāniṣva, pravrajāmy agārād anagārikām iti; sa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488926 (0.029):
gaccha kumārāvalokaya jananīm* / sa manoharāsantakaṃ cūḍāmaṇim ādāya mātuḥ / sakāśam upasaṃkrāntaḥ pādayor nipatya kathayati / amba ahaṃ kārvaṭikaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9490058 (0.029):
kriyate / sa pitur nairguṇyam upaśrutya kṛtaghnatāṃ ca mātuḥ sakāśam / upasaṃkrāntaḥ / pādayor nipatya kathayati / amba
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21648311 (0.029):
kathamatrāgatā, kasya vā tvamiti/ / 453.025. sā pādayor nipatya kathayati deva, ahaṃ tāmradvīpakasya rājño
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22212226 (0.031):
gacchāma iti / tato janakāyam evaṃ prerayitvā rājñaḥ sakāśaṃ gataḥ pādayor / nipatya kathayati / deva kiṃcit karaṇīyam asti / udyānaṃ gacchāmy (MSV II
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20882622 (0.032):
kṛtakautukamaṅgalasvastyayano mātuḥ sakāśam upasaṃkramya pādayor nipatya / kathayati / amba gacchāmi avalokitā bhava mahāsamudram avatarāmi / sā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21521433 (0.032):
kṛtakautukamaṅgalasvastyayano mātuḥ sakāśamupasaṃkramya pādayor nipatya / kathayati amba gacchāmi, avalokitā bhava, mahāsamudramavatarāmi/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9488357 (0.038):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya pādayor nipatya kathayati / idaṃ mayā (MSV
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574803 (0.045):
169.002. sa bhagavatsakāśaṃ gataḥ/ / 169.003. pādayor nipatya kathayati bhagavan, mama jñātaya evaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21658700 (0.046):
487.010. sa tasyāḥ sakāśaṃ gatvā pādayor nipatya kathayati devate,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13627417 (0.048):
kṛtasañjalpāḥ suvarṇadvaipāyanasya riṣeḥ sakāśam upasaṃkrāntāḥ; / upasaṃkramya pādayor nipatya kathayanti: maharṣe gautamaḥ kva gata iti; sa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582806 (0.051):
193.007. iti viditvā pratinivartitumārabdhaḥ/ / 193.007. sa gṛhapatiḥ pādayor nipatya kathayati ārya, kiṃ nivartase tvam?
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558740 (0.062):
118.031. sa mūlanikṛtta iva drumaḥ pādayor nipatya / kathayati avatarāvatara mahādakṣiṇīya, mama duścaritapaṅkanimagnasya
kuntapipīlakam api prāṇinaṃ jīvitād vyaparopayituṃ (249v1 = GBM 6.811)
prāg eva kumāram* / api tv anenopāyena cikitseti mayopāyasaṃvidhānaṃ kṛtam
vaidyarājābhiṣekaṃ kuruṣveti / amātyair hastaskandhābhirūḍho mahatā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217061 (0.054):
/ deva kriyatām asya vaidyarājābhiṣeka iti / sa hastiskandhābhirūḍho / mahatā śrīsamudayena vaidyarājye 'bhiṣiktaḥ /
śrīsamudayena trir api vaidyarājābhiṣekeṇābhiṣiktaḥ /
(MSV II 44) / tato jīvakasya mada utpannaḥ / na mayā samaḥ kaścid vaidyo 'sti / ahaṃ
kāyacikitsakānām agraḥ / bhagavān api cittacikitsakānām agra iti / so
'pareṇa samayena bhagavatsakāśam upasaṃkrāntaḥ / sa madāvalepena satyāni
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732053 (0.012):
Pāṇḍ-v § 4.2 so 'pareṇa samayena bhagavataḥ sakāśam upasaṃkrāntaḥ / tasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9476110 (0.058):
na kadācit tasya sakāśam upasaṃkrāmataḥ / tayor apareṇa samayena
na paśyati / bhagavān saṃlakṣayati / jīvako vaidyarāja āhṛtakuśalamūlaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218125 (0.044):
glānam utpannam* / jīvako vaidyarājaḥ saṃlakṣayati / svayam evāhaṃ
kimarthaṃ satyāni na paśyati / madāvalepanāt* / madāpanayo 'sya kartavya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984968 (0.037):
bhagavato glānyam utpannaṃ; jīvakena bhagavate nārācaghṛtam upanītaṃ; / tatra bhagavān jīvakaṃ vaidyarājam āmantrayate: āścaryaṃ jīvaka? āścaryaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217785 (0.048):
kathayati / vaidyakam api bhagavān jānīta iti / tatra bhagavān jīvakaṃ / vaidyarājam āmantrayate / caturbhir jīvakāṅgaiḥ samanvāgato (MSV II 45)
himavatparvatarājaḥ / no bhadanta / gṛhāṇa tathāgatasya cīvarakarṇakaḥ /
tena gṛhītam* / atha bhagavān jīvakaṃ vaidyarājam ādāya yena himavān
parvatarājas tenopasaṃkrāntaḥ / tatra nānāvidhauṣadhayo dīpavaj jvalanti /
bhagavāṃ jīvakaṃ vaidyarājam idam avocat* / gṛhāṇa jīvaka yathābhipretā
oṣadhīḥ / bhagavan bibhemi / tatra bhagavān yakṣaṃ vajrapāṇim āmantrayate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467798 (0.048):
vanarājim* / dṛṣṭvā ca punar vajrapāṇiṃ yakṣam āmantrayate / paśyasi tvaṃ / vajrapāṇe nīlanīlām etāṃ vanarājim* / paśyāmi bhadanta / eṣa vajrapāṇe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468275 (0.048):
krīḍato dṛṣṭvā ca (MSV I 2) punar vajrapāṇiṃ yakṣam āmantrayate / paśyasi / tvaṃ vajrapāṇe bāladārakān pāṃsustūpakaiḥ krīḍataḥ / evaṃ bhadanta / eṣa
gṛhītāḥ / bhagavān kathayati / jīvaka kiṃ nāmeyam oṣadhiḥ / sa kathayati /
bhagavann amukā / anena vidhānenāmukasya vyādher upaśamanīti / iyam apy
jānīte tāṃ bhagavān kathayati / jīvaka iyam amukā / amukena
vidhānenāmukasya vyādheḥ praśamanī / iyam apy amukasyeti / jīvakaḥ
kathayati / vaidyakam api bhagavān jānīta iti / tatra bhagavān jīvakaṃ
vaidyarājam āmantrayate / caturbhir jīvakāṅgaiḥ samanvāgato (MSV II 45)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217689 (0.048):
kimarthaṃ satyāni na paśyati / madāvalepanāt* / madāpanayo 'sya kartavya / iti / tatra bhagavān jīvakaṃ vaidyarājam āmantrayate / dṛṣṭas te jīvaka
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984968 (0.050):
bhagavato glānyam utpannaṃ; jīvakena bhagavate nārācaghṛtam upanītaṃ; / tatra bhagavān jīvakaṃ vaidyarājam āmantrayate: āścaryaṃ jīvaka? āścaryaṃ
bhiṣak chalyāhartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṅgatve ca
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217934 (0.014):
anutpādakuśalo (MSV II 46) bhavati / evaṃ caturbhir aṃgaiḥ samanvāgato / bhiṣak chalyāhartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṃgatve ca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990890 (0.027):
śalyāpahartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṃgatve ca saṃkhyāṃ
saṃkhyāṃ gacchati / katamaiś caturbhir iha bhiṣak chalyāhartā /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990893 (0.022):
śalyāpahartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṃgatve ca saṃkhyāṃ / gacchati. katamaiś caturbhiḥ. ābādhakuśalo bhavati.
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217842 (0.056):
caivaṃrūpaś cety evam ābādhakuśalo bhavati / katham ābādhasamutthānakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho vātasamuttho vā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217871 (0.056):
katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak / chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho 'ṃjanena vā pratyaṃjanena vā vāmanena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217901 (0.056):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha (250r1 = GBM
ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990906 (1.788):
gacchati. katamaiś caturbhiḥ. ābādhakuśalo bhavati. / ābādhasamutthānakuśalaḥ. ābādhaprahāṇakuśalaḥ. prahīṇasya cābādhasyāyatyām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217842 (0.016):
caivaṃrūpaś cety evam ābādhakuśalo bhavati / katham ābādhasamutthānakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217871 (0.018):
sāṃnipātiko vā ṛtupariṇāmiko vety evam ābādhasamutthānakuśalo bhavati / / katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15201554 (0.019):
cikitsā katamā, sā caturākārā veditavyā / tadyathābādhakauśalyam, / ābādhasamutthānakauśalyam, utpannasyābādhasya prahāṇakauśalyam,
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217901 (0.033):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha (250r1 = GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217893 (0.041):
dhūpadānena vā svedaparikarmaṇā vā prahāsyatīty evam utpannasyābādhasya / prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo
prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990907 (0.0):
ābādhasamutthānakuśalaḥ. ābādhaprahāṇakuśalaḥ. prahīṇasya cābādhasyāyatyām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217898 (0.017):
dhūpadānena vā svedaparikarmaṇā vā prahāsyatīty evam utpannasyābādhasya / prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217868 (0.030):
sāṃnipātiko vā ṛtupariṇāmiko vety evam ābādhasamutthānakuśalo bhavati / / katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217919 (0.035):
prahīṇa āyatyāṃ notpatsyata ity evaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15201559 (0.039):
ābādhasamutthānakauśalyam, utpannasyābādhasya prahāṇakauśalyam, / prahīṇasyābādhasyāyātyām anutpādakauśalyam / eṣāṃ ca kauśalyānāṃ vibhaṅgo
bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha evaṃrūpaś
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217874 (0.0):
katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak / chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho 'ṃjanena vā pratyaṃjanena vā vāmanena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217904 (0.0):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha (250r1 = GBM
caivaṃrūpaś cety evam ābādhakuśalo bhavati / katham ābādhasamutthānakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217874 (0.0):
katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak / chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho 'ṃjanena vā pratyaṃjanena vā vāmanena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217904 (0.0):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha (250r1 = GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217811 (0.016):
saṃkhyāṃ gacchati / katamaiś caturbhir iha bhiṣak chalyāhartā / / ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990902 (0.016):
gacchati. katamaiś caturbhiḥ. ābādhakuśalo bhavati. / ābādhasamutthānakuśalaḥ. ābādhaprahāṇakuśalaḥ. prahīṇasya cābādhasyāyatyām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217863 (0.035):
sāṃnipātiko vā ṛtupariṇāmiko vety evam ābādhasamutthānakuśalo bhavati / / katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak
vipattisamuttho vā śleṣmasamuttho vātmopakramiko vā paropakramiko vā
sāṃnipātiko vā ṛtupariṇāmiko vety evam ābādhasamutthānakuśalo bhavati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217814 (0.018):
ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217839 (0.035):
caivaṃrūpaś cety evam ābādhakuśalo bhavati / katham ābādhasamutthānakuśalo
katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217827 (5.960):
prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha evaṃrūpaś
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217843 (5.960):
caivaṃrūpaś cety evam ābādhakuśalo bhavati / katham ābādhasamutthānakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho vātasamuttho vā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217902 (5.960):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha (250r1 = GBM
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217893 (1.788):
dhūpadānena vā svedaparikarmaṇā vā prahāsyatīty evam utpannasyābādhasya / prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217816 (0.030):
saṃkhyāṃ gacchati / katamaiś caturbhir iha bhiṣak chalyāhartā / / ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya
chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho 'ṃjanena vā pratyaṃjanena vā vāmanena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217829 (0.0):
prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha evaṃrūpaś
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217845 (0.0):
caivaṃrūpaś cety evam ābādhakuśalo bhavati / katham ābādhasamutthānakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho vātasamuttho vā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217904 (0.0):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādha (250r1 = GBM
vā virecanena vordhvavirecanena vādhovirecanena vā nastakarmaṇā vā / dhūpadānena vā svedaparikarmaṇā vā prahāsyatīty evam utpannasyābādhasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217868 (0.041):
sāṃnipātiko vā ṛtupariṇāmiko vety evam ābādhasamutthānakuśalo bhavati / / katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217816 (0.054):
ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya / prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217829 (0.0):
prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217845 (0.0):
caivaṃrūpaś cety evam ābādhakuśalo bhavati / katham ābādhasamutthānakuśalo / bhavati / iha bhiṣak chalyāhartābādhaṃ jānāty ayam ābādho vātasamuttho vā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217874 (0.0):
sāṃnipātiko vā ṛtupariṇāmiko vety evam ābādhasamutthānakuśalo bhavati / / katham utpannasyābādhasya prahāṇakuśalo bhavati / iha bhiṣak
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990907 (0.013):
ābādhasamutthānakuśalaḥ. ābādhaprahāṇakuśalaḥ. prahīṇasya cābādhasyāyatyām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217820 (0.017):
ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya / prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217920 (0.018):
prahīṇa āyatyāṃ notpatsyata ity evaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217807 (0.033):
saṃkhyāṃ gacchati / katamaiś caturbhir iha bhiṣak chalyāhartā / / ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15201558 (0.056):
ābādhasamutthānakauśalyam, utpannasyābādhasya prahāṇakauśalyam, / prahīṇasyābādhasyāyātyām anutpādakauśalyam / eṣāṃ ca kauśalyānāṃ vibhaṅgo
6.812) evaṃrūpābhiś caivaṃrūpābhiś ca sāṃpreyābhiḥ kriyābhiḥ kriyamāṇābhiḥ / prahīṇa āyatyāṃ notpatsyata ity evaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217897 (0.018):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990907 (0.033):
ābādhasamutthānakuśalaḥ. ābādhaprahāṇakuśalaḥ. prahīṇasya cābādhasyāyatyām / anutpādakuśalaḥ. evam eva caturbhir aṃgaiḥ samanvāgatas tathāgato 'rhan
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217820 (0.035):
ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya / prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo
anutpādakuśalo (MSV II 46) bhavati / evaṃ caturbhir aṃgaiḥ samanvāgato
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217898 (0.026):
prahāṇakuśalo bhavati / kathaṃ prahīṇasyābādhasyāyatyām anutpādakuśalo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217820 (0.036):
ābādhakuśalo bhavati / ābādhasamutthānakuśalaś ca / utpannasyābādhasya / prahāṇakuśalaḥ / prahīṇasyāyatyām anutpādakuśalaḥ / katham ābādhakuśalo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990907 (0.036):
ābādhasamutthānakuśalaḥ. ābādhaprahāṇakuśalaḥ. prahīṇasya cābādhasyāyatyām / anutpādakuśalaḥ. evam eva caturbhir aṃgaiḥ samanvāgatas tathāgato 'rhan
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990882 (0.058):
dṛṣṭāṃta iti. vyādhyādisūtre. kathaṃ. caturbhir aṃgaiḥ samanvāgato bhiṣak / śalyāpahartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṃgatve ca saṃkhyāṃ
bhiṣak chalyāhartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṃgatve ca
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990890 (0.016):
dṛṣṭāṃta iti. vyādhyādisūtre. kathaṃ. caturbhir aṃgaiḥ samanvāgato bhiṣak / śalyāpahartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṃgatve ca saṃkhyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217799 (0.033):
vaidyarājam āmantrayate / caturbhir jīvakāṅgaiḥ samanvāgato (MSV II 45) / bhiṣak chalyāhartā rājārhaś ca bhavati rājayogyaś ca rājāṅgatve ca
saṃkhyāṃ gacchati / evam eva caturaṃgaiḥ samanvāgatas tathāgato 'rhan
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990914 (0.0):
anutpādakuśalaḥ. evam eva caturbhir aṃgaiḥ samanvāgatas tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttaro bhiṣak śalyāpahartety ucyate. katamaiś caturbhiḥ.
Arthaviniscayasutra (bsu005_u.htm.txt) 2958177 (0.055):
'vetya buddhe prasādena samanvāgato bhavati - ityapi sa bhagavāṃstathāgato / 'rhan samyaksaṃbuddho vidyācaraṇasaṃpannaḥ sugato lokavidanuttaraḥ
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26405438 (0.057):
buddhadharmair aprameyāprameyaguṇasamanvāgato hy ānanda tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddhaḥ.
samyaksaṃbuddho 'nuttaro bhiṣak chalyāhartā ity ucyate / katamaiś
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990916 (0.0):
anutpādakuśalaḥ. evam eva caturbhir aṃgaiḥ samanvāgatas tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttaro bhiṣak śalyāpahartety ucyate. katamaiś caturbhiḥ.
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218024 (0.007):
prahāṇāya bhaiṣajyaṃ jānāti / tasmāt tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddho / 'nuttaro bhiṣak chalyāhartety ucyate / asmin khalu dharmaparyāye
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2914982 (0.064):
deśayatu bhagavān, deśayatu me sugatastathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ / sarvadharmāṇāṃ kṣaṇabhaṅgaṃ bhedalakṣaṇaṃ caiṣām / tatkathaṃ bhagavan
caturbhiḥ / iha jīvaka tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddhaḥ / idaṃ duḥkham
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990929 (0.0):
iha bhikṣavas [Tib. 174a] tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha idaṃ duḥkham / āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti. ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ
āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / idaṃ duḥkhasamudaya idaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861514 (0.0):
apratyudāvartanīyamanasikāro bhūtvā idaṃ duḥkhamāryasatyamiti yathābhūtaṃ / prajānāti / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ āryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090106 (0.0):
(EĀ.Trip 26.73) āryā parṣat katamā / yeyaṃ parṣad idaṃ duḥkham āryasatyam / iti yathābhūtaṃ prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodha iyaṃ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2025794 (0.0):
'calacitto yathābhūtaṃ prajānāti duḥkhamāryasatyaṃ duḥkhasamudayaṃ
Madhyamakavatara [Chapter 6 not available at present!] (bsa053_u.htm.txt) 28758914 (0.0):
yathā bodhisattvapañcamabhūmau idaṃ duḥkhamāryasatyamiti yathābhūtaṃ / prajānāti / ayaṃ duḥkhasamudaya āryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / ayaṃ"
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644510 (0.0):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa idaṃ / duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti; ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019689 (0.0):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati; sa idaṃ / duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti; ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019779 (0.0):
abhinirṇāmayati; sa idaṃ duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti;
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11984594 (0.0):
mahānāmann āryaśrāvakaḥ idaṃ duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990935 (0.0):
iha bhikṣavas [Tib. 174a] tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha idaṃ duḥkham / āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti. ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12006401 (0.0):
vā śikṣāṃ vistareṇoktvāha. adhiprajñaṃ śikṣā katamā. idaṃ duḥkham / āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti. ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027539 (0.0):
cetaḥparyāyajñānasākṣātkriyābhijñā. iha bhikṣur idaṃ duḥkham āryasatyam / iti yathābhūtaṃ prajānāti. ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ duḥkhanirodhaḥ. iyaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090079 (0.011):
(EĀ.Trip 26.72) anāryā parṣat katamā / yeyaṃ parṣad idaṃ duḥkham / āryasatyam iti yathābhūtaṃ na prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222943 (0.021):
paunarbhavikī pūrvavat | ayaṃ duḥkhasamudayaḥ | evaṃ duḥkhasamudayaṃ / yathābhūtaṃ prajānāti |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222959 (0.025):
tṛṣṇāyāḥ paunarbhavikyāḥ pūrvavat | ayaṃ duḥkhanirodhaḥ | evaṃ / duḥkhanirodhaṃ yathābhūtaṃ prajānāti |
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24043898 (0.027):
sūtre 'pi coktaṃ yataśca śrutavānāryaśrāvaka idaṃ duḥkhamāryasatyamiti / yathābhūtaṃ prajānāti /"
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222890 (0.028):
NidSa 23.13a yataś cāryaśrāvako duḥkhaṃ yathābhūtaṃ prajānāti | / duḥkhasamudayaṃ duḥkhanirodhaṃ duḥkhanirodhagāminīṃ pratipadaṃ yathābhūtaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037393 (0.050):
bāhyair dharmaiḥ śūnyāḥ. evam āyatanāni prajānāti. kathaṃ ca āryasatyaṃ / prajānāti duḥkhaṃ prajānāti. satyaṃ prajānāti. āryasatyaṃ prajānāti.
duḥkhanirodha idaṃ duḥkhanirodhagāminīpratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25849568 (0.0):
duḥkha samudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī ca pratipad yujyate |
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861525 (0.0):
prajānāti / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ āryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / / ayaṃ duḥkhanirodhaḥ āryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / iyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559901 (0.0):
ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090089 (0.0):
āryasatyam iti yathābhūtaṃ na prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090115 (0.0):
iti yathābhūtaṃ prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodha iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / iyam
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1962630 (0.0):
duḥkhasamudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī patipat |
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2050569 (0.0):
idaṃ duḥkhamayaṃ duḥkhasamudayaḥ ayaṃ duḥkhanirodhaḥ iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipaditi paśyato mama teṣu cakṣurudapadyata
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9888071 (0.0):
yathābhūtamajñāsiṣam / idaṃ duḥkhamayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodhaḥ / iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipaditi yathābhūtamajñāsiṣam //
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9898991 (0.0):
bhikṣava āryasatyāni / katamāni catvāri? duḥkhaṃ duḥkhasamudayo / duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī pratipat / tatra katamad duḥkham?
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9899071 (0.0):
samyagdṛṣṭiryāvatsamyaksamādhiriti / idamucyate duḥkhanirodhagāminī / pratipadāryasatyamiti / imāni bhikṣavaścatvāryāryasatyāni / iti duḥkhamiti
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24451983 (0.0):
3.6 duḥkhasamudayo duḥkhanirodho duḥkhanirodhagāminī prati(pad āryasatyam
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679095 (0.0):
āryasatyaṃ duḥkhasamudayam āryasatyaṃ duḥkhanirodha āryasatyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyaṃ / imāṃ ca punar bhikṣavaḥ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679143 (0.0):
dharmeṇa idaṃ duḥkham iti ayaṃ duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodho ayaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipad iti taṃ bhaviṣyati bahujanahitāya
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18679219 (0.0):
duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodhaḥ ayaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad iti /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18702161 (0.0):
/ sayyathīdaṃ idaṃ duḥkhaṃ ayaṃ duḥkhasamudayo ayaṃ duḥkhanirodho ayaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipat* / ime āśravā imo āśravasamudayo ayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782947 (0.0):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyaṃ //
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18793870 (0.0):
uttānīkaroti prakāśayati / duḥkhasamudayam āryasatyaṃ / duḥkhanirodhaṃ / duḥkhanirodhagāminīpratipadāryasatyaṃ ācikṣati
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17275971 (0.0):
abhisaṃbudhya yāvad idaṃ duṣkhaṃ, ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad iti, daśabhis
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7873062 (0.0):
duḥkham / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ / ayaṃ duḥkhanirodhaḥ / iyaṃ / duḥkhanirodhagāminī pratipaditi / satyacatuṣṭayasya svabhāvaparicchedaḥ
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6581975 (0.0):
saha dharmeṇa | yadidaṃ (Vaidya 117) duḥkham, ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ / duḥkhanirodhaḥ, iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti |
prajānāti / na khalu jīvaka bhiṣak chalyāhartā jātimūlakānāṃ duḥkhānāṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090089 (0.023):
duḥkhanirodha iyaṃ duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ / na prajānāti / iyam ucyate anāryā parṣat /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218004 (0.038):
prahāṇāya bhaiṣajyaṃ jānāti / tathāgatas tu jīvaka jātimūlakānāṃ duḥkhānāṃ / prahāṇāya bhaiṣajyaṃ jānāti /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090076 (0.038):
(EĀ.Trip 26.72) anāryā parṣat katamā / yeyaṃ parṣad idaṃ duḥkham / āryasatyam iti yathābhūtaṃ na prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15037398 (0.044):
bāhyair dharmaiḥ śūnyāḥ. evam āyatanāni prajānāti. kathaṃ ca āryasatyaṃ / prajānāti duḥkhaṃ prajānāti. satyaṃ prajānāti. āryasatyaṃ prajānāti.
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990930 (0.045):
iha bhikṣavas [Tib. 174a] tathāgato 'rhan samyaksaṃbuddha idaṃ duḥkham / āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti. ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24043899 (0.046):
sūtre 'pi coktaṃ yataśca śrutavānāryaśrāvaka idaṃ duḥkhamāryasatyamiti / yathābhūtaṃ prajānāti /"
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13644506 (0.049):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇamayati; sa idaṃ / duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti; ayaṃ duḥkhasamudayaḥ, ayaṃ
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861525 (0.049):
duḥkhanirodhagāminī pratipadāryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / sa
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11984589 (0.049):
mahānāmann āryaśrāvakaḥ idaṃ duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019684 (0.052):
āsravakṣayajñānasākṣātkriyāyām abhijñāyāṃ cittam abhinirṇāmayati; sa idaṃ / duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti; ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18019774 (0.052):
abhinirṇāmayati; sa idaṃ duḥkham āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti;
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 12027534 (0.053):
cetaḥparyāyajñānasākṣātkriyābhijñā. iha bhikṣur idaṃ duḥkham āryasatyam / iti yathābhūtaṃ prajānāti. ayaṃ duḥkhasamudayaḥ. ayaṃ duḥkhanirodhaḥ. iyaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090102 (0.053):
(EĀ.Trip 26.73) āryā parṣat katamā / yeyaṃ parṣad idaṃ duḥkham āryasatyam / iti yathābhūtaṃ prajānāty ayaṃ duḥkhasamudayo 'yaṃ duḥkhanirodha iyaṃ
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7090116 (0.055):
duḥkhanirodhagāminī pratipad āryasatyam iti yathābhūtaṃ prajānāti / iyam / ucyate āryā parṣat /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861516 (0.057):
prajānāti / ayaṃ duḥkhasamudayaḥ āryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / / ayaṃ duḥkhanirodhaḥ āryasatyamiti yathābhūtaṃ prajānāti / iyaṃ
prahāṇāya bhaiṣajyaṃ jānāti / nāpi / jarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsamūlakānāṃ duḥkhānāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6313440 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsāḥ | yā punarasyāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6326274 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsabandhanasya,
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6326935 (0.0):
vyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsā paryantatāṃ [|]
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23104275 (0.0):
jarāmaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsākāśākṣayatvena sūbhūte
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23121490 (0.0):
parimucyante jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 70 (contd.) - 82 (adsp70-u.htm.txt) 15040748 (0.0):
saṃjñāṃ saṃskārān vijñānaṃ, te na parimucyante / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo, na
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4037311 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ parimocayanti
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5648268 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ sarvajñena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649474 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsair dharme
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652276 (0.0):
jarāvyādhiśokamaraṇaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsadharmāṇaḥ satvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5677259 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ kuvalayā dārikā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5682333 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaiḥ ime vaṇijaḥ
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25824898 (0.0):
na parimucyate | / jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyo na parimucyate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217996 (0.0):
prahāṇāya bhaiṣajyaṃ jānāti / nāpi / jarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsamūlakānāṃ duḥkhānāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218018 (0.0):
prahāṇāya bhaiṣajyaṃ jānāti / tathāgatas tu jīvaka jātimūlakānāṃ duḥkhānāṃ / prahāṇāya bhaiṣajyaṃ jānāti /
Dasabhumikasutram (bsu014_u.htm.txt) 861862 (0.0):
yaduta jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsān / hanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562174 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsadharmeṇa yanmayā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21565465 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsadharmeṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21583265 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsaur nistṛṣṇau
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28643510 (0.0):
jātijarāvyādhimaraṇaśokaparidevaduḥkhadaurmanasyopāyāsebhyaḥ
'nuttaro bhiṣak chalyāhartety ucyate / asmin khalu dharmaparyāye
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217945 (0.007):
saṃkhyāṃ gacchati / evam eva caturaṃgaiḥ samanvāgatas tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttaro bhiṣak chalyāhartā ity ucyate / katamaiś
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11990915 (0.028):
anutpādakuśalaḥ. evam eva caturbhir aṃgaiḥ samanvāgatas tathāgato 'rhan / samyaksaṃbuddho 'nuttaro bhiṣak śalyāpahartety ucyate. katamaiś caturbhiḥ.
bhāṣyamāṇe jīvakasya kumārabhṛtyasya virajo vigatamalaṃ dharmeṣu
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4537244 (5.960):
yaduktaṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurutpadyata iti
Asanga: Mahayanasutralankara (asmahsuu.htm.txt) 4671492 (5.960):
pratilabhante | kecidvirajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurutpādayanti
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035228 (5.960):
vimuktāni, ṣaṣṭeścopāsakaśatānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣurviśuddham, triṃśateścopāsikānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035237 (5.960):
dharmacakṣurviśuddham, triṃśateścopāsikānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣurviśuddham, viṃśatyā ca bodhisattvairanutpattikeṣu dharmeṣu
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4035262 (5.960):
anuttarāyāṃ samyaksaṃbodhau / ye 'pi te upāsakā upāsikāś ca yeṣāṃ virajo / vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurviśuddham, te 'pi bhagavatā vyākṛtāḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651271 (5.960):
asmin khalu dharmaparyāye bhāṣyamāṇe subhadrasya parivrājakasya / virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam* | atha subhadraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696531 (5.960):
asmin khalu dharmaparyāye bhāṣyamāṇe teṣāṃ sahajātakānāṃ virajo / vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam* | bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699599 (5.960):
anupādāya āsravebhyaś cittaṃ vimuktam* | dīrghanakhasya ca parivrājakasya / virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam* ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504692 (5.960):
mahārājasya virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam anekeṣāṃ ca
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674041 (5.960):
tāvadeva tataḥ parṣado 'śītīnāṃ prāṇiniyutānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣurutpannam / bahubhiśca prāṇiniyutairaśaikṣabhūmiranuprāptā /
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28687895 (5.960):
daśānāṃ ca prāṇisahasrāṇāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣurviśuddham / aparimāṇānāmanutpannapūrvamanuttarāyāṃ
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23694942 (5.960):
anupādāyāsravebhyaścittāni vimuktāni / dvātriṃśatināṃ ca prāṇasahasrāṇāṃ / virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurviśuddhaṃ / pañca bhikṣuśatāni
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9790025 (5.960):
dvātriṃśatīnāṃ ca prāṇasahasrāṇāṃ virajo / 2 vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur viśuddhaṃ / paṃca bhikṣuśatāni
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9837268 (5.960):
ṣaṭtriṃśateśca devaputranayutānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣurviśuddham / sarvāvacca tuṣitavarabhavanaṃ jānumātraṃ divyaiḥ
Larger Prajnaparamita (pplg1__u.htm.txt) 27753486 (5.960):
dharmacakraṃ pravartayeyaṃ pravartayataś cāprameyāsaṃkhyeyānāṃ satvānāṃ / virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur viśudhyet* aprameyāsaṃkhyeyānāṃm
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467087 (5.960):
40.35 asmin kha(lu dharmapa)ryāye (bhā)ṣyamāṇe subhadrasya parivrājakasya / virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utp(annam ||)
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18783226 (5.960):
[_Mvu_3.334_] aṣṭādaśānāṃ ca devakoṭīnāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣurviśuddhaṃ / iyaṃ ca mahāpṛthivī atiriva ṣaḍvikāraṃ kaṃpe
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221524 (5.960):
NidSa 20.15 asmin khalu dharmaparyāye bhāṣyamāṇe 'celakāśyapasya virajo / vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam |
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6616786 (5.960):
prāṇisahasrāṇāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurviśuddham ||
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28012258 (5.960):
devamānuṣikāyāḥ prajāyā virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurviśuddham
dharmacakṣur utpannam* / atha jīvakaḥ kumārabhṛto dṛṣṭadharmā prāptadharmā
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404971 (0.0):
yaduktaṃ sūtre dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā paryavagāḍhadharmā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651273 (0.0):
virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam* | atha subhadraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5696533 (0.0):
vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam* | bhikṣavaḥ saṃśayajātāḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699601 (0.0):
virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam* ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504694 (0.0):
mahārājasya virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam anekeṣāṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504769 (0.0):
bhāṣyamāṇe virūpākṣasya mahārājasya virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣur utpannam anekeṣāṃ ca tatsabhāgānāṃ nāgaśatasahasrāṇāṃ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504808 (0.0):
vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam anekeṣāṃ (fol. 233r1 = GBM
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616906 (0.0):
317.018. atha praṛtirbhikṣuṇī dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28674042 (0.0):
tāvadeva tataḥ parṣado 'śītīnāṃ prāṇiniyutānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣurutpannam / bahubhiśca prāṇiniyutairaśaikṣabhūmiranuprāptā /
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221526 (0.0):
vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam |
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221537 (0.0):
NidSa 20.16 athācelakāśyapo dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233546 (0.0):
18. dīrghanakhasya ca parivrājakasya virajo vigatamalaṃ dharmeṣu / dharmacakṣur utpannam. atha dīrghanakhaḥ parivrājako dṛṣṭadharmā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233556 (0.0):
dharmacakṣur utpannam. atha dīrghanakhaḥ parivrājako dṛṣṭadharmā / prāptadharmā viditadharmā paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṃkṣas tīrṇavicikitso
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647783 (0.0):
virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam, aśīteś ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648131 (0.0):
pañcakānāṃ bhikṣūṇāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam;
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648789 (0.0):
atha yaśā agrakulikaputro dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652859 (0.0):
bimbisārasya virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣur utpannam; aśiteś ca
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652879 (0.0):
māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654960 (0.0):
412a) gṛhapatir dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā paryavagāḍhadharmā
Saptasatika prajnaparamita (bsu052_u.htm.txt) 1163844 (0.0):
devakoṭīniyutaśatānāṃ virajo vigatamalaṃ dharmeṣu dharmacakṣurutpannam ||
viditadharmā paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṃkṣas tīrṇavicikitso 'parapratyayo
Asanga: Abhidharmasamuccaya (asabhs_u.htm.txt) 22404981 (0.0):
yaduktaṃ sūtre dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā paryavagāḍhadharmā
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221539 (0.0):
NidSa 20.16 athācelakāśyapo dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233561 (0.0):
dharmacakṣur utpannam. atha dīrghanakhaḥ parivrājako dṛṣṭadharmā / prāptadharmā viditadharmā paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṃkṣas tīrṇavicikitso
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648798 (0.0):
atha yaśā agrakulikaputro dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā / paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣas tīrṇavicikitso 'parapratyayo 'nanyaneyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652881 (0.0):
māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654962 (0.0):
412a) gṛhapatir dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā paryavagāḍhadharmā
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6327684 (0.006):
sukhaparīkṣakaḥ | nānyatra dṛṣṭadharmāḥ, prāptadharmā, paryavagāḍhadharmā, / tīrṇakāṃkṣastīrṇavicikitsaḥ, aparapratyayo 'nanyaneyaḥ, śāstuḥ śāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651290 (0.006):
parivrājako dṛṣṭadharmā prāptadharmā paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣas
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699618 (0.006):
atha dīrghanakhaḥ parivrājako dṛṣṭadharmā prāptadharmā / paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣas tīrṇavicikitso 'parapratyayo 'nanyaneyaḥ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221546 (0.006):
NidSa 20.16 athācelakāśyapo dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā / paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣas tīrṇavicikitso 'parapratyayo 'nanyaneyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652888 (0.006):
māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā / paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣas tīrṇavicikitso 'parapratyayo 'nanyaneyaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654969 (0.006):
412a) gṛhapatir dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā paryavagāḍhadharmā / tīrṇakāṅkṣo tīrṇavicikitsaḥ aparapratyayo 'nanyaneyaḥ śāstuś śāsane
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802815 (0.006):
prāptadharmā viditadharmā (MSV III 143) paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣo / tīrṇavicikitsaḥ aparapratyayo 'nanyaneyaḥ śāstuś śāsane dharmeṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616904 (0.027):
317.018. atha praṛtirbhikṣuṇī dṛṣṭadharmā prāptadharmā viditadharmā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802802 (0.027):
duḥkhaṃ samudayo nirodho mārga iti; athānāthapiṇḍado gṛhapatir dṛṣṭadharmā / prāptadharmā viditadharmā (MSV III 143) paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣo
'nanyaneyaḥ śāstuḥ śāsane dharmeṣu vaiśāradyaprāptaḥ utthāyāsanād ekāṃsam
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994361 (0.0):
atha khalu āryāvalokiteśvaro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇajānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6327689 (0.0):
tīrṇakāṃkṣastīrṇavicikitsaḥ, aparapratyayo 'nanyaneyaḥ, śāstuḥ śāsane
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102229 (0.0):
athāyuṣmān ānanda utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651298 (0.0):
tīrṇavicikitso 'parapratyayo 'nanyaneyaḥ śāstuḥ śāsanadharmeṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471625 (0.0):
athāgnidatto brāhmaṇarāja utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472497 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499810 (0.0):
atha dhanikaputraḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500017 (0.0):
brāhmaṇagṛhapatayaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505491 (0.0):
atha kaineya ṛṣir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507968 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508112 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjalīṃ
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250241 (0.0):
udagra āttamanaḥ pramuditaḥ prītisaumanasyajāta utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536365 (0.0):
051.008. anāthapiṇḍado gṛhapatih utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306875 (0.0):
atha sa rājā kṣatriyo mūrdhnābhiṣikta utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ / kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthvyāṃ pratiṣṭhāpya yena surendradamanaḥ
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25721229 (0.0):
atha khalu mañjuśrīḥ kumārabhūta utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467120 (0.0):
'nanyan(e)y(aḥ śāstuḥ śāsane dharmeṣu vaiśāradyaprāpta utthāyāsanād
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221550 (0.0):
paryavagāḍhadharmā tīrṇakāṅkṣas tīrṇavicikitso 'parapratyayo 'nanyaneyaḥ / śāstuḥ śāsane dharmeṣu vaiśāradyaprāpto yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732298 (0.0):
atha citro gṛhapatir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yenāyuṣmān
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300033 (0.0):
Poṣ-v 65.2. athānyatamo bhikṣur utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7821896 (0.0):
[SaSū 30] atha khalu sarvaśūro bodhisattvo mahāsattva utthāyāsanād / (ekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā dakṣiṇaṃ jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya
uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468138 (0.0):
brāhmaṇagṛhapataya utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470641 (0.0):
sarvaṃ pratilabhate iti / atha otalāyano brāhmaṇaḥ utthāyāsanād ekāṃsam / uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamya bhagavantam idam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471630 (0.0):
athāgnidatto brāhmaṇarāja utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479620 (0.0):
gṛhapatir utthāyāsanāt pūrvavad yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480319 (0.0):
atha rājā prasenajit kosalaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499474 (0.0):
tūṣṇīm* / atha dhaniko gṛhapatir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā / yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499815 (0.0):
atha dhanikaputraḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500022 (0.0):
brāhmaṇagṛhapatayaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505495 (0.0):
atha kaineya ṛṣir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507973 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508115 (0.0):
utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjalīṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223082 (0.0):
saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha viśākhā mṛgāramātā utthāyāsanād yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536370 (0.0):
051.008. anāthapiṇḍado gṛhapatih utthāyāsanādekāṃsamuttarāsaṃgaṃ kṛtvā / yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantamidamavocat adhivāsayatu me
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18640815 (0.0):
ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇāmetvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18780095 (0.0):
___atha khalu śakro devānām indro ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yena / bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā bhagavantaṃ gāthāye adhyabhāṣe //
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453119 (0.0):
NagSū II.26 atha catvāro mahārājānaḥ yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618342 (0.0):
NagSū II.26 atha catvāro mahārājānaḥ yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732299 (0.0):
atha citro gṛhapatir utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā yenāyuṣmān
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300037 (0.0):
Poṣ-v 65.2. athānyatamo bhikṣur utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṃgaṃ kṛtvā / yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat*
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828676 (0.0):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko
avocat* / abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ / eṣo 'haṃ bhagavantaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802839 (0.0):
vaiśāradyaprāptaḥ utthāyāsanād ekāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā, yena bhagavāṃs / tenāñjalim praṇamya bhagavantam idam (A 319b) avocat; abhikrānto 'haṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475875 (5.960):
srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* / abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ / eṣo / 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca / upāsakaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478218 (5.960):
(fol. 160r1 = GBM 6.988) sākṣātkṛtam* / abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ / / eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648822 (5.960):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat: / abhikrānto 'haṃ bhadanta, abhikrāntaḥ; eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652912 (5.960):
kṛtvā yena bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat: / abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ; eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654993 (5.960):
bhagavāṃs tenāñjaliṃ praṇamayya bhagavantam idam avocat: abhikrānto 'haṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484537 (0.015):
bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam; abhikrāntāhaṃ bhadanta abhikrāntā; / eṣāhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552454 (0.029):
bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat ahaṃ bhadanta
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21552607 (0.029):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantamidamavocat ahaṃ bhadanta bhagavantamadhyeṣe 'sādhāraṇāyām
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7833060 (0.036):
sthitvā yena sa bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - āgato
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090007 (0.038):
jānumaṇḍalaṃ pṛthivyāṃ pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāñjaliṃ praṇamya / bhagavantametadavocat / ahamapi bhadanta bhagavan sarasvatī mahādevī tasya
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9090798 (0.038):
atha khalu śrīrmahādevī bhagavantaṃ praṇamyaitadavocat / ahamapi bhadanta / bhagavanbhagavatī śrīrmahādevī tasya dharmabhāṇakasya bhikṣorautsukyatāṃ
Samghatasutra (alternative version). (samghscu.htm.txt) 17098367 (0.041):
bhagavataś candrāvatikṣetrasya tathāgatasya purata sthito, yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya, bhagavantam etad avocat: 2. āgato 'smi bhagavan
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479620 (0.041):
gṛhapatir utthāyāsanāt pūrvavad yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223082 (0.041):
saṃpraharṣya tūṣṇīm* / atha viśākhā mṛgāramātā utthāyāsanād yena bhagavāṃs / tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantam idam avocat* / adhivāsayatu me bhagavāṃ
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453119 (0.041):
NagSū II.26 atha catvāro mahārājānaḥ yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618342 (0.041):
NagSū II.26 atha catvāro mahārājānaḥ yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya / bhagavantam idam avocat*
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7828675 (0.041):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7829303 (0.041):
[SaSū 162] atha khalu sarvaśūro bodhisattvo mahāsattvo yena / bhagavāṃstenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko bhagavan hetuḥ kaḥ
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7830347 (0.041):
pratiṣṭhāpya yena bhagavāṃs tenāṃjaliṃ praṇamya bhagavantametadavocat - ko
śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghāṃ copāsakaṃ ca / māṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475881 (0.0):
srotāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam* / abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ / eṣo / 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca / upāsakaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478224 (0.0):
(fol. 160r1 = GBM 6.988) sākṣātkṛtam* / abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ / / eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648826 (0.0):
abhikrānto 'haṃ bhadanta, abhikrāntaḥ; eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ / gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsakaṃ ca māṃ dhāraya adyāgreṇa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652918 (0.0):
abhikrānto 'haṃ bhadantābhikrāntaḥ; eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654997 (0.0):
bhadantābhikrāntaḥ; eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21531154 (5.960):
032.018. eṣāhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534790 (5.960):
044.010. eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535502 (5.960):
047.023. eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221567 (5.960):
NidSa 20.17 abhikkrānto 'haṃ bhadanta abhikkrāntaḥ | eṣo 'haṃ bhagavantaṃ / śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca | upāsākaṃ ca māṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802844 (5.960):
bhadantābhikrāntaḥ; eso 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi; dharmaṃ ca
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484540 (5.960):
bhitvā srotaāpattiphalaṃ sākṣātkṛtam; abhikrāntāhaṃ bhadanta abhikrāntā; / eṣāhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582535 (0.022):
192.011. eṣo 'haṃ buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612117 (0.024):
301.020. eṣo 'haṃ bhagavantaṃ buddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500381 (0.039):
bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmo dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca / upāsakāṃś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21604250 (0.042):
samyaksambuddhaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ceti/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021859 (0.061):
eṣo 'ham asthito 'pi buddhaṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmīty uktvā (A 518b)
dhārayādyāgreṇa (MSV II 47) yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇagatam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475889 (0.0):
'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca / upāsakaṃ / ca māṃ dhārayādyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇagatam abhiprasannam* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478233 (0.0):
/ eṣo 'haṃ bhagavantaṃ śaraṇaṃ gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṃghaṃ ca / / upāsakaṃ ca māṃ dhāraya adyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇagatam
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221579 (0.0):
dhārayādyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇagatam abhiprasannam |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500392 (0.010):
cāsmān dhārayantu yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇagatam abhiprasannāḥ / atha
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648836 (0.018):
gacchāmi dharmaṃ ca bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsakaṃ ca māṃ dhāraya adyāgreṇa / yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇāgatam abhiprasannaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655007 (0.018):
bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsakaṃ māṃ ca dhāraya adyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ / śaraṇāgatam abhiprasannam; atha bhagavān anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatim idam
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802854 (0.018):
bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsakam māṃ ca dhāraya adyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ / śaraṇāgatam abhiprasannam; atha bhagavān anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatim idam
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11955102 (0.030):
iti. yatra sūtrāntare eṣa pāṭhaḥ. yāvajjīvaṃ prāṇāpetaṃ śaraṇagatam / abhiprasannam iti. tatas te dṛṣṭasatyāḥ pudgalāḥ avetyaprasādānvayam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652920 (0.042):
dharmaṃ ca, bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsakaṃ ca māṃ dhārayādyāgreṇa yāvajjīvaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652927 (0.046):
dharmaṃ ca, bhikṣusaṅghaṃ ca; upāsakaṃ ca māṃ dhārayādyāgreṇa yāvajjīvaṃ / prāṇopetaṃ śaraṇāgatam, abhiprasannam; āgacchatu bhagavān rājagṛham; ahaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21534800 (0.051):
044.010. upāsakaṃ ca māṃ dhāraya adyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇaṃ / gatamabhiprasannam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21612127 (0.051):
301.021. upāsakaṃ ca māṃ dhāraya adyāgreṇa yāvajjīvaṃ prāṇopetaṃ śaraṇaṃ / gatamabhiprasannam/
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029826 (0.061):
yatra tveṣa pāṭho yāvajjīvaṃ prāṇāpetaṃ śaraṇagatamabhiprasannami"ti /"
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24029705 (0.064):
yadevābhyupagacchatyupāsakaṃ māṃ dhārayetyādyagreṇa yāvajjīvaṃ"
abhiprasannam* / atha jīvako vaidyarājo bhagavata pādau śirasā vanditvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470991 (0.006):
ity uktvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475492 (0.006):
atha nando gopālako bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478256 (0.006):
bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499503 (0.006):
gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502887 (0.006):
janakāyo labhīti / tato miṇḍhako gṛhapatir bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / sa gṛhaṃ gatvā kārṣāpaṇānāṃ rāśiṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300797 (0.006):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā / atha
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301348 (0.006):
athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto athāyuṣmān ānando yena
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498958 (0.006):
ity uktvā sā devatā bhagavato bhāṣitam (Ds; GBM 1545.3) abhinandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536402 (0.006):
bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrānto yena svaniveśanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546372 (0.006):
080.018. tato meṇḍhako gṛhapatirbhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549789 (0.006):
091.016. atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavantamabhyānandyānumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556960 (0.006):
bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557929 (0.006):
bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558157 (0.006):
viditvā bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581409 (0.006):
189.008. sa parituṣṭo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582340 (0.006):
viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653150 (0.006):
468.006. bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikātprakrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656280 (0.006):
479.013. athāyuṣmān rudrāyaṇo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrāntaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13628701 (0.006):
360a) śākyā bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntāḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645644 (0.006):
atha trapuṣabhallikau vaṇijau bhagavato bhāṣitam abhinandya anumodya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntau (SBV I 125)
bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / / himavān parvatarājo himasaṃyogān nityaṃ śītalo bhagavataḥ sābhiṣyandaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475249 (0.026):
atha sa bhikṣur bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / atha sa bhikṣur bhagavatā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480350 (0.026):
pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / atha rājā prasenajit
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499505 (0.026):
śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / / atha vaiśālakā brāhmaṇagṛhapatayo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301350 (0.026):
śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto athāyuṣmān ānando yena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458152 (0.026):
bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavatpādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ ||)
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17996119 (0.026):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; athāyuṣmān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002323 (0.026):
śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / atha bhagavān vismitam akārṣīt; dharmatā khalu yasmin samaye buddhā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18020066 (0.026):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502889 (0.027):
janakāyo labhīti / tato miṇḍhako gṛhapatir bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / sa gṛhaṃ gatvā kārṣāpaṇānāṃ rāśiṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475494 (0.027):
atha nando gopālako bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt / prakrāntaḥ / tato bhayaṃ bhayam ity uccaiḥ śabdaṃ kurvāṇaḥ pradhāvitum
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802960 (0.027):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; tato 'sya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536404 (0.036):
bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrānto yena svaniveśanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581411 (0.036):
189.008. sa parituṣṭo bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt / prakrānto yena sa gṛhapatistenopasaṃkrāntaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660924 (0.036):
bhagavatas tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto yena śuklodanas tenopasaṅkrāntaḥ;
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470993 (0.037):
ity uktvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā / / atha kacaṃgalā apareṇa samayena svāminam anujñāpya yena bhagavāṃs
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300799 (0.037):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntā / atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478257 (0.038):
bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrānto yāvat kṣetraṃ gataḥ / paśyati tasmin kṣetre sauvarṇān
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15221593 (0.038):
bhagavatpādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649351 (0.038):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ (SBV I 144) viditvā bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652970 (0.038):
tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanāṃ viditvā, bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā, / bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
glānam utpannam* / jīvako vaidyarājaḥ saṃlakṣayati / svayam evāhaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22217671 (0.044):
na paśyati / bhagavān saṃlakṣayati / jīvako vaidyarāja āhṛtakuśalamūlaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002179 (0.063):
śobhanam iti; jīvako vaidyarājaḥ kathayati: asty atra sadyaḥpraśamanaṃ
bhagavata upasthānaṃ karomi tadyathā rājñaś cakravartina iti / tato
jīvakena dvātriṃśad utpalāni sraṃsanīyair dravyair bhāvayitvā bhagavate
dattāni / jighratu bhagavān etānīti / bhagavatā ghrātāni / dvātriṃśad
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587414 (0.029):
207.002. āyuṣmān saṃgharakṣito mahāsamudraṃ draṣṭumārabdhaḥ/ / 207.002.uktaṃ bhagavatā pañcasecanakā darśanena/
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1398971 (0.034):
13. ... pravṛttyarthamātmasatattvopavarṇanamatra / 14. ślokerjunāya na vavyasyādbhagavatoktaśca ... rahitātmāvido
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21537347 (0.036):
nīcataramāsanaṃ gṛhītvā bhagavataḥ purastāt niṣaṇṇo dharmaśravaṇāya/ / 054.011. tato bhagavatā abhihitah mahārāja, kasya nāṃnā dakṣiṇāmādiśāmi?
evotthānāni labdhāni / tato bhagavantaṃ pṛcchati / kaścid bhagavān
samyagvirikta iti / bhagavān āha / santi jīvaka te doṣāḥ / ye cyutā na
srutāḥ santi / srutā na cyutāḥ santi / srutāś cyutāś ca santi / naiva
srutā na cyutā iti / jīvakaḥ kathayati / bhagavan yady evaṃ guḍaharītakīṃ
bhakṣaya / maṇḍānupūrvīṃ ca kuruṣveti / bhagavatā tathākṛtam* svastho
jātaḥ / / ācaritaṃ jīvakasya yasya kasyacid rājño vā rājamātrasya vā cikitsāṃ karoti
sa tasmai grāmaṃ vā grāmavaraṃ vā prayacchati / yāvad apareṇa samayena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218248 (0.052):
rājamātrasya vā cikitsāṃ karomi sa me grāmaṃ vā grāmavaraṃ vānuprayacchati
jīvakena videharājasya cikitsā kṛtā / tena tasmai śatasahasramūlyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218260 (0.032):
/ tan mayā videharājasya cikitsā kṛtā / tena me śatasahasramūlyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218302 (0.033):
āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218279 (0.038):
jīvakasya kumārabhṛtasyāntikāc chatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇam* /
bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218262 (0.0):
/ tan mayā videharājasya cikitsā kṛtā / tena me śatasahasramūlyaṃ / bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / tad ahaṃ bhagavate 'nuprayacchāmi / tad
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218302 (0.028):
āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468105 (0.040):
kuntīnagarān nirgatāḥ / (MSV I 1) yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218279 (0.040):
jīvakasya kumārabhṛtasyāntikāc chatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇam* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223051 (0.052):
punar yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā / (258v1 = GBM 6.829) upasaṃkramya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504500 (0.054):
muktānām utsaṃgaṃ pūrayitvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ (fol. 232v1 = / GBM 6.777) / upasaṃkramya bhagavantaṃ divyābhir muktābhir ākīrya
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498990 (0.057):
atikrāntavarṇā atikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs (Ads; GBM 1545.5) / tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995717 (0.060):
142) sa tair avasphaṇḍito yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya
Devatasutra (GBM 1542.5 - 1545.3) (dvtasutu.htm.txt) 17498586 (0.064):
atikrāntavarṇā atikrāntāyāṃ rātryāṃ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā (Ds; / GBM 1542.7) upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇā /
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404808 (0.0):
pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625990 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631746 (0.0):
indradamanasya samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | / ekānte niṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ mūrdhābhiṣiktam indradamanaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632185 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635226 (0.0):
samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | ekānte niṣaṇṇaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635435 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641848 (0.0):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650678 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvāikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658938 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ bimbisāraṃ bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664328 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686146 (0.0):
āyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692967 (0.0):
āyuṣmān ānandaḥ pañcānāṃ bhikṣuśatānāṃ bhāṣitam abhinandyānumodya / yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700084 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467777 (0.0):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470113 (0.0):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474098 (0.0):
adyāpy āhāraḥ sajjīkṛta eva / athāgnidatto brāhmaṇarājo yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474925 (0.0):
gaṃgāyās tīre / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479593 (0.0):
śrāvastyāṃ viharati jetavane asmākam evārāme iti / śrutvā ca punar yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480291 (0.0):
prasenajitā kosalena śrutam* / śrutvā ca punar yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481066 (0.0):
upsaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
niṣaṇṇaḥ / ekānte (250v1 = GBM 6.813) niṣaṇṇo jīvakaḥ kumārabhṛto
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298469 (0.026):
tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇaḥ / / ekānte niṣaṇṇa āyuṣmān mahāmaudgalyāyano bhagavantam idam avocat // ayaṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18615102 (0.028):
prakṣālayitvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā ekānte nyaṣīdad ekānte niṣaṇṇaś ca punaḥ āyuṣmān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625992 (0.028):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18651320 (0.028):
ten'; upasaṃkramitvā bhagavato kāśyapasya pādau śirasā vanditvā ekānte / niṣīdi // ekānte niṣaṇṇo ānanda kṛkī kāśirājā bhagavantaṃ kāśyapam etad
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767234 (0.028):
yena bhagavāns tenopasaṃkramitvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte / niṣīdi / ekānte niṣaṇṇo bhagavantam etad avocat* // upaśāntapraṇītāni
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802687 (0.031):
evāsane niṣaṇṇaḥ; anāthapiṇḍado gṛhpatir bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / ekānte niṣaṇṇaḥ; ekānte niṣaṇṇam anāthapiṇḍadaṃ gṛhapatiṃ bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5631747 (0.032):
indradamanasya samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | / ekānte niṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ mūrdhābhiṣiktam indradamanaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635227 (0.032):
samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | ekānte niṣaṇṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14298874 (0.032):
upasaṃkramya pūrṇasamyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / / ekānte niṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ pūrṇaḥ samyaksaṃbuddho bodhikarair
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306851 (0.032):
samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / ekānte niṣaṇṇaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27666277 (0.032):
(Dak: 128) upasaṃkramya pūrṇasamyaksaṃbuddhasya pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / ekānte niṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ pūrṇaḥ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27674270 (0.032):
samyaksaṃbuddhasya pādau (Dak: 199) śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / / ekānte niṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ mūrdhnābhiṣiktaṃ surendradamanaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012938 (0.035):
śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdad; ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ ajātaśatrur
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5630212 (0.035):
upasaṃkramya candanasya samyaksaṃbuddhasya pādau śirasā vanditvaikānte / nyaṣīdat* | ekānte niṣaṇṇaṃ rājānaṃ kṣatriyaṃ mūrdhābhiṣiktaṃ candanaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649066 (0.035):
hṛṣṭatuṣṭapramudita udagraprītisaumanasyajāto bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā ekānte nyaṣīdat; ekānte niṣaṇṇam agrakulikaṃ gṛhapatiṃ bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336440 (0.035):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇaḥ / ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir bhagavantam idam avocat*
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655134 (0.035):
śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655721 (0.035):
tenopasaṅkrāntaḥ; upasaṅkramyāyuṣmataḥ śāriputrasya pādau śirasā vanditvā / ekānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir āyuṣmantaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809236 (0.035):
vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9485646 (0.035):
jayenāyuṣā ca vardhayitvā ekānte niṣaṇṇaḥ / te 'py amī pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ / rājā daṇḍinaṃ pṛcchati / kim āgato 'si /
bhagavantam idam avocat* / ācaritaṃ bhadanta mama yasya rājño vā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218467 (0.041):
ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ bhagavantam idam avocat* / / ācaritaṃ mama bhadanta bhikṣuṃ vā bhikṣuṇīṃ vā dṛṣṭvā hastiskandhād
rājamātrasya vā cikitsāṃ karomi sa me grāmaṃ vā grāmavaraṃ vānuprayacchati
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218302 (0.005):
āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218214 (0.028):
jīvakena videharājasya cikitsā kṛtā / tena tasmai śatasahasramūlyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218200 (0.052):
sa tasmai grāmaṃ vā grāmavaraṃ vā prayacchati / yāvad apareṇa samayena
bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / tad ahaṃ bhagavate 'nuprayacchāmi / tad
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218215 (0.0):
jīvakena videharājasya cikitsā kṛtā / tena tasmai śatasahasramūlyaṃ / bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218303 (0.028):
āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
bhagavān pratigṛhṇātv anukampām upādāyeti / pratigṛhṇāti bhagavāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470159 (0.042):
pūrṇam ānītam* / tad bhagavān pratigṛhṇātu anukampām upādāya iti / tatra / bhagavān ānandam āyuṣmantam āmantrayate / gacchānanda yāvanto bhikṣavo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645353 (0.042):
bhadanta bhagavantam uddiśya prabhūtaṃ madhu ca manthāś ca ānītāḥ; tān / bhagavān pratigṛhṇātv anukampām upādāya iti; atha bhagavata etad abhavat:
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13645477 (0.042):
amanuṣyaniṣṭhitāni acchāni śucīni niṣpratigandhāni ānītāni; tāni bhagavān / pratigṛhṇātv anukampām upādāya iti; atha bhagavata etad abhavat: saced
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002299 (0.051):
bhagavato gośīrṣacandanena prayojanam iti; idaṃ tat pratigṛhṇātu bhagavān / anukampām upādāya iti; tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate:
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459156 (0.058):
tad bhagavā(n pratigṛhṇātv anukampām upādāya ||) / 28.45 (pra)tigṛhṇāti bhagavān putk(asasya mallamahāmātrasya navaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505331 (0.058):
bhagavān pratigṛhṇātv (Bhaiṣ v(Ch/W) 124) anukampām upādāya | pratigṛhṇāti
jīvakasya kumārabhṛtasyāntikāc chatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇam* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218302 (0.022):
āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218213 (0.038):
jīvakena videharājasya cikitsā kṛtā / tena tasmai śatasahasramūlyaṃ / bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs
tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218539 (0.0):
vandanā svīkṛteti / (251r1 = GBM 6.814) / tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450614 (0.0):
sādhu evājñāsyāmi ||) / 1.16 (tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981724 (0.0):
The sermon on the five Teachers / tena khalu samayena āyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699545 (1.192):
tena khalu samayena āyuṣmāñ śāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* | āyuṣmataḥ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233503 (1.192):
17. tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan. athāyuṣmataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977067 (1.192):
bhagavato pādau śirasā (SBV II 54) vanditvā bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito / 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tato 'mṛtodano
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462322 (0.018):
32.11 athāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito mañcam avalaṃbya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462413 (0.038):
32.17 eṣa bhadantāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito mañcam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5698718 (0.043):
śāriputro 'pi bhagavataḥ purastāt sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650780 (0.050):
niṣkramya yena yamakaśālavanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ || / tena khalu samayena āyuṣmān ānando bahir vihārasyābhyavakāśe caṃkrame
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767185 (0.053):
upasaṃkramitavyaṃ anyena // sādhu bhagavann iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratyaśroṣīt* // atha khalu bhagavān traimāsaṃ niṣīdet* ekapiṇḍapātreṇa
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28047922 (0.053):
praśnavyākaraṇāya | atha khalvāyuṣmānānando bhagavataḥ purataḥ āsane
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586627 (0.056):
pariniṣpattihetoḥ praṇidhānametatkulaputrā asya kulaputrasyeti || / atha khalvāyuṣmānānando bhagavato 'ntikādātmano vyākaraṇaṃ śrutvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18649887 (0.060):
kanakamunisya bhagavato ca kāsyapasya // atha khalv āyuṣmān ānando
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222178 (0.062):
'sthāt | ekāntasthita āyuṣmān ānando yāvad evābhūd āyuṣmato
vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699548 (0.0):
tena khalu samayena āyuṣmāñ śāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* | āyuṣmataḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218545 (0.0):
tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd / vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233506 (0.0):
17. tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan. athāyuṣmataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977069 (0.0):
bhagavato pādau śirasā (SBV II 54) vanditvā bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito / 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tato 'mṛtodano
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981730 (0.0):
tena khalu samayena āyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd / vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tatra bhagavān āyuṣmantam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478876 (0.040):
tatrasthenaivābhivādanaṃ kṛtam* / abhivādaye buddhaṃ bhagavantam iti / / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kṣūṇa ānanda eṣa brāhmaṇaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535672 (0.040):
kṛtam abhivādaye buddhaṃ bhagavantamiti/ / 048.007. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate bhavakṣayakaraḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053789 (0.045):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma evametadānanda, evam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061022 (0.045):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma evamānanda
Bhaisajyaguruvaiduryaprabharajasutra (bsu012_u.htm.txt) 8361322 (0.045):
atha khalu bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma - śraddadhāsi tvam
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242088 (0.045):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ ānandam āmantrayate sma: evam etad
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254000 (0.045):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ ānandam āmantrayate sma: evaṃ hy ānanda
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586264 (0.045):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma bhaviṣyasi
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061491 (0.045):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma udgṛhvīṣva
Vasudharadharani (= Vasudharadharanisutra) (vadhdhju.htm.txt) 16512635 (0.045):
atha khalu bhagavānāyuṣmantaṃ ānandaṃ āmantrayate sma | gaccha tvaṃ ānaṃda
Vasudharadharani (=Vasudharadharanisutra) (vadhdhdu.htm.txt) 21848744 (0.045):
atha khalu bhagavān āyuṣmantam ānandaṃ āmantrayate sma | gaccha tvaṃ
Vasudharadharani or Sucandragrhapatipariprccha or Sucandravadana (vadhdhgu.htm.txt) 25797751 (0.045):
atha khalu bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / gaccha tvam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053824 (0.048):
atha khalu bhagavān punarapyāyuṣmantamānandamāmantrayate sma yasmin
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070522 (0.048):
tatra khalu punarbhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma tadanenāpi te
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916655 (0.049):
tato bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma- ānanda
āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218261 (0.005):
/ tan mayā videharājasya cikitsā kṛtā / tena me śatasahasramūlyaṃ / bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / tad ahaṃ bhagavate 'nuprayacchāmi / tad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002303 (0.022):
anukampām upādāya iti; tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: / pratigṛhṇīṣva ānanda asya mahātmanaḥ sakāśād gośīrṣacandanam iti; āyuṣmatā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218279 (0.022):
jīvakasya kumārabhṛtasyāntikāc chatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇam* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473465 (0.024):
sarvajñatvam avāpya idānīṃ koṭarayavān bhakṣayatīti / tatra bhagavān / āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kasmāt tvam ānanda viklavaḥ aśrūṇi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634291 (0.026):
prayaccheti | tato bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679293 (0.026):
upasṛptā | tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692091 (0.026):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda, bhikṣūṇāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470163 (0.026):
bhagavān ānandam āyuṣmantam āmantrayate / gacchānanda yāvanto bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471990 (0.026):
etat prakaraṇaṃ bhagavato vistareṇārocayati / tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmantrayate / gacchānanda saṃghāṭīm ādāya paścācchramaṇaṃ ca
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227871 (0.026):
bhagavata ārocayanti / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / / gacchānanda madvacanād rājānaṃ (268r1 = GBM 6.848) prasenajitam ārogyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529469 (0.026):
027.020. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557162 (0.026):
114.012. niṣadya bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha ānanda,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642029 (0.026):
432.021. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha ānanda,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981731 (0.026):
vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmantrayate: gacchānanda yāvanto veṇuvanaṃ kalandakanivāpam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984900 (0.026):
bhagavata upālambhaṃ preṣayati; tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate: gaccha ānanda saṃghāṭīm (A 457b) ādāya anyatamena bhikṣuṇā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218214 (0.028):
jīvakena videharājasya cikitsā kṛtā / tena tasmai śatasahasramūlyaṃ / bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459370 (0.030):
29.5 (atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 29.6 syād ānanda cundasya karmāraputrasya vipratisāraḥ pare(ṣām āpāditaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502152 (0.037):
bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / gaccha tvam ānanda (228r10)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545454 (0.037):
078.001. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549836 (0.037):
091.022. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
śastralūnaṃ kuruṣveti / tata āyuṣmān ānando gṛhītvā vistīrṇāvakāśaṃ
pṛthivīpradeśaṃ gatvā māpayitum ārabdhaḥ / paśyati bahūni cīvarāṇi
saṃpadyante / tatas tena bhagavatas tricīvaraṃ kṛtam ātmanaḥ sāntarottaram
āyuṣmataś ca rāhulasya kusūlakaḥ / taṃ khalu varṣāvāsaṃ bhagavataḥ paṃca
paṭaśatāni saṃpannāni / bhikṣusaṃghasya cānekāni / bhikṣavo na jānīte
kathaṃ pratipattavyam iti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480258 (0.0):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād / anujānāmi piṇḍopadhānaṃ dhārayitavyam iti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500989 (0.0):
iti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha // / tasmād anujānāmi bhikṣubhiḥ pratijāgartavyam iti | uktaṃ bhagavatā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501647 (0.0):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / tasmād anujānāmi evaṃvidhe durbhikṣe kṛcchre kāntāre evaṃvidhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501700 (0.0):
kaukṛtyān na paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / tasmād anujānāmi evaṃvidhe durbhikṣe kṛcchre kāntāre
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501766 (0.0):
dakṣiṇīyāḥ / tasmād anukampayā gṛhṇīteti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād anujānāmīti / durlabhānīti
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888765 (0.0):
prayojanam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / / tasmād anujānāmi bhikṣuṇā ārā śastrakaṃ baddhikā ca dhārayitavyāḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224136 (0.0):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād anujānāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326013 (0.0):
uddhriyate cīvarair yuṣmākaṃ saṃvibhāgaṃ kurma iti / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti bhagavān āha / tasmād anujānāmi corair
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296242 (0.0):
| etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | tasmād anujānāmi prahāṇaśālā māpayitavyā |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806562 (0.0):
pudgalasya kurvanti nānujānāmi iti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha; tasmād
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887473 (0.021):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.021):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466575 (0.024):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466925 (0.024):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.024):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.024):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.024):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720050 (0.024):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.024):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.024):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
śastralūnāni durvarṇīkṛtya dhārayitavyāni / / (MSV II 49)
ācaritaṃ rajño bimbisārasya bhikṣuṃ vā bhikṣuṇīṃ vā dṛṣṭvā hastiskandhād
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218474 (0.0):
ācaritaṃ mama bhadanta bhikṣuṃ vā bhikṣuṇīṃ vā dṛṣṭvā hastiskandhād
avatīrya pādābhivandanaṃ karoti / so 'pareṇa samayena hastinam abhiruhya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218475 (0.009):
ācaritaṃ mama bhadanta bhikṣuṃ vā bhikṣuṇīṃ vā dṛṣṭvā hastiskandhād / avatīrya tasya pādābhivandanāṃ kartum* / tad ahaṃ saṃjātasaṃbhramo
bhagavataḥ pādābhivandakaḥ saṃprasthitaḥ / yāvat paśyaty antarmārge
ājīvakam* / sa tasya jātasaṃbhramo hastiskandhād avatīrya pādayor
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218423 (1.192):
saṃlakṣayanti / nūnaṃ devo bhikṣur iti kṛtvā sasaṃbhramo 'sya / hastiskandhād avatīrya pādayor nipatita iti / te sandigdhamanaso rājānam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218482 (0.039):
avatīrya tasya pādābhivandanāṃ kartum* / tad ahaṃ saṃjātasaṃbhramo / hastiskandhād avatīrya kṛtvā ājīvakasya pādayor nipatitaḥ / aho bata
nipatitaḥ / tatra ye aśrāddhās te saṃlakṣayanti / na kevalaṃ devo bhikṣuṣv
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714257 (0.059):
arcakassuprasannātmā harideva hi kevalam / / atha vā vilikhedvidvān nāmnā vā pūjaka sya ca // BhS_12.116 //
evābhiprasannaḥ / ājīvakeṣv apy abhiprasanna iti / ye tu śrāddhās te
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535182 (0.064):
046.017. lakṣe praśasto 'si mahāgajendra varṇapramāṇena surūparūpa//6// / iti// / 046.019. tato rājā abhiprasanno gāthāṃ bhāṣate
saṃlakṣayanti / nūnaṃ devo bhikṣur iti kṛtvā sasaṃbhramo 'sya
hastiskandhād avatīrya pādayor nipatita iti / te sandigdhamanaso rājānam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218398 (1.192):
ājīvakam* / sa tasya jātasaṃbhramo hastiskandhād avatīrya pādayor
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218483 (0.025):
avatīrya tasya pādābhivandanāṃ kartum* / tad ahaṃ saṃjātasaṃbhramo / hastiskandhād avatīrya kṛtvā ājīvakasya pādayor nipatitaḥ / aho bata
ūcuḥ / kasya devena vandanā kṛtā / bhagavataḥ śrāvakasya / deva ājīvaka
eṣa na bhagavataḥ śrāvakaḥ / atha rājño bimbisārasyaitad abhavat* / etad
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659009 (0.064):
anukampām upādāyeti | adhivāsayati bhagavān rājño bimbisārasya / tūṣṇībhāvena | atha rājā bimbisāro bhagavatas tūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ
eva me karaṇīyaṃ bhavatv iti / sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625985 (0.021):
atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627941 (0.021):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635431 (0.021):
tūṣṇībhāvena, athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanas taṃ gṛhapatim ādāya yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641846 (0.021):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650677 (0.021):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvāikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665994 (0.021):
samayena upoṣadho nāma devaputraḥ pañcaśataparivāro yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700081 (0.021):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467773 (0.021):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470202 (0.021):
sarvān upasthānaśālāyāṃ sannipātya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* / ekāntasthita
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474094 (0.021):
adyāpy āhāraḥ sajjīkṛta eva / athāgnidatto brāhmaṇarājo yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474922 (0.021):
gaṃgāyās tīre / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479588 (0.021):
śrāvastyāṃ viharati jetavane asmākam evārāme iti / śrutvā ca punar yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300870 (0.021):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218223 (0.021):
bṛhatikāprāvaraṇaṃ dattam* / sa tam ādāya (MSV II 48) yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221201 (0.021):
mātaraṃ ghoṣayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantam idam avocat* /
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7100277 (0.021):
gṛhītvā yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336227 (0.021):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336433 (0.021):
teṣāṃ mayā kathaṃ pratipattavyam iti viditvā yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Mahasitavati vidyarajni (msitvatu.htm.txt) 4477321 (0.021):
manuṣyāmanuṣyaiḥ satvaiḥ / athāyuṣmān rāhulo yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavantaṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436114 (0.021):
athāyuṣmān saṅgharakṣito yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ ekāntaniṣaṇṇa āyuṣmān
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404808 (0.0):
pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt. ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625991 (0.0):
atha rājā prasenajit kauśalyo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632185 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635437 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641848 (0.0):
atha sa ārāmiko dantakāṣṭham ādāya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650678 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvāikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658940 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ bimbisāraṃ bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664331 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686148 (0.0):
āyuṣmān mahāmaudgalyāyano yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692967 (0.0):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700084 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467777 (0.0):
pravārayeyam iti viditvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470114 (0.0):
sthālīpākaṃ samudānīya śakaṭe āropya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474100 (0.0):
adyāpy āhāraḥ sajjīkṛta eva / athāgnidatto brāhmaṇarājo yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474925 (0.0):
gaṃgāyās tīre / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479594 (0.0):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480292 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481068 (0.0):
upsaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499997 (0.0):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / / ekāntaniṣaṇṇān vaiśālakān brāhmaṇagṛhapatīn dharmyayā kathayā yāvat
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505876 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāraḥ bhagavantam idam avocat* /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809970 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo rājā prasenajit kośalo (A 331b) bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664332 (0.009):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | ekāntaniṣaṇṇaḥ sa puruṣo bhagavantam idam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625993 (0.013):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | ekānte / niṣaṇṇo rājā prasenajit kauśalyo bhagavantam idam avocat* : bhagavān nāma
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654150 (0.015):
bhikṣusaṅghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; atha rājā māgadhaḥ śreṇyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549782 (0.016):
091.016. atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavantamabhyānandyānumodya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18012941 (0.018):
śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdad; ekāntaniṣaṇṇo rājā māgadhaḥ ajātaśatrur
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336440 (0.020):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇaḥ / ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir bhagavantam idam avocat*
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655134 (0.020):
śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655721 (0.020):
tenopasaṅkrāntaḥ; upasaṅkramyāyuṣmataḥ śāriputrasya pādau śirasā vanditvā / ekānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir āyuṣmantaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809236 (0.020):
yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇo 'nāthapiṇḍado gṛhapatir
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635438 (0.021):
bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | ekāntaniṣaṇṇa āyuṣmān mahāmaudgalyāyano
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5686149 (0.021):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ | / ekāntaniṣaṇṇa āyuṣmān maudgalyāyanaḥ sarvāṃ devaparṣadam avalokya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9436121 (0.021):
bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ ekāntaniṣaṇṇa āyuṣmān
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981487 (0.021):
bhagavāṃś tenopasaṃkrāntaḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / ekānte niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇa āyuṣmān mahāmaudgalyāyano yāvān evābhūt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627949 (0.023):
vanditvā ekānte niṣīdati | ekāntaniṣaṇṇo rājā prasenajitkauśalo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5658942 (0.026):
vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ | ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ bimbisāraṃ bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480293 (0.026):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇaḥ / sa ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ prasenajitaṃ kosalaṃ bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481069 (0.026):
upsaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ / / ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ prasenajitaṃ kosalaṃ bhagavān dharmyayā kathayā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22221847 (0.026):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte / niṣaṇṇaḥ / ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ prasenajitaṃ kosalaṃ bhagavān idam
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654017 (0.026):
tenopasaṅkrāntaḥ; upasaṅkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte / niṣaṇṇaḥ; ekāntaniṣaṇṇaṃ rājānaṃ māgadhaṃ śreṇyaṃ bimbisāraṃ bhagavān
ācaritaṃ mama bhadanta bhikṣuṃ vā bhikṣuṇīṃ vā dṛṣṭvā hastiskandhād
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218375 (0.0):
ācaritaṃ rajño bimbisārasya bhikṣuṃ vā bhikṣuṇīṃ vā dṛṣṭvā hastiskandhād
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218238 (0.041):
niṣaṇṇaḥ / ekānte (250v1 = GBM 6.813) niṣaṇṇo jīvakaḥ kumārabhṛto / bhagavantam idam avocat* / ācaritaṃ bhadanta mama yasya rājño vā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336753 (0.052):
utkṣepako bhikṣur bhagavantam idam avocat* / iha mama bhadanta rātryāḥ
avatīrya tasya pādābhivandanāṃ kartum* / tad ahaṃ saṃjātasaṃbhramo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218376 (0.009):
ācaritaṃ rajño bimbisārasya bhikṣuṃ vā bhikṣuṇīṃ vā dṛṣṭvā hastiskandhād / avatīrya pādābhivandanaṃ karoti / so 'pareṇa samayena hastinam abhiruhya
hastiskandhād avatīrya kṛtvā ājīvakasya pādayor nipatitaḥ / aho bata
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218421 (0.025):
saṃlakṣayanti / nūnaṃ devo bhikṣur iti kṛtvā sasaṃbhramo 'sya / hastiskandhād avatīrya pādayor nipatita iti / te sandigdhamanaso rājānam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218396 (0.039):
ājīvakam* / sa tasya jātasaṃbhramo hastiskandhād avatīrya pādayor
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597683 (0.054):
246.008. yadantaraṃ ca rājā sthaviropaguptamadrākṣīt, tadantaraṃ / hastiskandhādavatīrya padmyāṃ nadītīramabhigamya ekaṃ pādaṃ nadītīre
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18011557 (0.058):
niyataṃ mama romāṇi patiṣyanti; yadi (A 502a) hastiskandhād avatīrya / raviṣyāmi, mām ete praghātayiṣyanti; atraiva viraumi iti; sa hastiskandha
bhagavann āryakāṇāṃ cīvarakeṣu kiṃcic cihna prajñāpayed anukampām
upādāyeti / adhivāsayati bhagavān rājño bimbisārasya tūṣṇīṃbhāvena / atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659009 (0.0):
prativasati, mahājanavipraghātaṃ karoti | sādhu bhagavāṃs tam vinayed / anukampām upādāyeti | adhivāsayati bhagavān rājño bimbisārasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626037 (0.023):
kuryād anukampām upādāyeti | adhivāsayati bhagavān rājñaḥ prasenajitaḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810030 (0.038):
vṛkṣān api yathāvṛddhikayā prajñapayed anukampām ādāya iti; adhivāsayati / bhagavān rājñaḥ prasenajitaḥ kośalasya tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā prasenajit
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480336 (0.041):
bhagavān āryamahākāśyapam uddiśya bhaktaṃ saptāheneti / adhivāsayati / bhagavān rājñaḥ prasenajitaḥ kosalasya tūṣṇīṃbhāvena / atha rājā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9481111 (0.045):
bhikṣusaṃgheneti / adhivāsayati bhagavān rājñaḥ prasenajitkosalasya / tūṣṇīṃbhāvena / tato rājñā prasenajitā kosalena buddhapramukhāya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660909 (0.051):
bhagavān śvo 'ntargṛhe bhaktena, sārdhaṃ bhikṣusaṅghena; adhivāsayati / bhagavān rājñaḥ śuddhodanasya tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā śuddhodano
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5635456 (0.058):
saśrāvakasaṃghaṃ bhojayitum* | tad asya bhagavān adhivāsayed anukampām / upādāyeti | adhivāsayati bhagavāṃs tasya gṛhapates tūṣṇībhāvnea | atha sa
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652953 (0.064):
bhikṣusaṅgheneti; adhivāsayati bhagavān rājño māgadhasya śreṇyasya / bimbisārasya tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavatas
rājā bimbisāro bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626049 (0.0):
kauśalyasya tūṣṇībhāvena | atha rājā prasenajit kauśalyo bhagavatas / tūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvotthāyāsanāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659016 (0.0):
anukampām upādāyeti | adhivāsayati bhagavān rājño bimbisārasya / tūṣṇībhāvena | atha rājā bimbisāro bhagavatas tūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480347 (0.0):
bhagavān rājñaḥ prasenajitaḥ kosalasya tūṣṇīṃbhāvena / atha rājā / prasenajit kosalo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499502 (0.0):
gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500894 (0.0):
tūṣṇīṃbhāvena / atha vaiśālakā brāhmaṇagṛhapatayo bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557928 (0.0):
116.018. atha śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapatayo / bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582339 (0.0):
191.027. atha sahasodgato gṛhapatirbhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ / viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18697354 (0.0):
bhagavato tūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652968 (0.0):
bimbisārasya tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā māgadhaḥ śreṇyo bimbisāro bhagavatas / tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanāṃ viditvā, bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13654083 (0.0):
māgadhasya śreṇyasya bimbisārasya tūṣṇimbhāvena;> atha rājā māgadhaḥ / śreṇyo bimbisāro bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā, bhagavataḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655107 (0.0):
adhivāsayati bhagavān anāthapiṇḍadasya gṛhapates tūṣṇīṃbhāvena; / anāthapiṇḍado gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656911 (0.0):
tūṣṇīṃbhāvena; atha sa puruṣo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660921 (0.0):
bhagavān rājñaḥ śuddhodanasya tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā śuddhodano / bhagavatas tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802957 (0.0):
anāthapiṇḍado gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; tato 'sya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14804762 (0.0):
atha sa puruṣo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810043 (0.0):
bhagavān rājñaḥ prasenajitaḥ kośalasya tūṣṇīṃbhāvena; atha rājā prasenajit / kośalo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7641879 (0.007):
tūṣṇībhāvena / atha rājāraṇemī ratnagarbhasya tathāgatasya / tūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasābhivandya triṣkṛtvaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452519 (0.013):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavatpādau śirasā vanditvā bhagavato
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454058 (0.013):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā) bhagavatpādau śirasā vanditvā bhagavato
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13668231 (0.013):
so puruṣo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavatpādau śirasā
śirasā vanditvā prakrāntaḥ / tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma haṃbho
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7114515 (0.005):
āyuṣmānānando bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā prakrāntaḥ / atha te
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658311 (0.020):
śāriputrasya pādau śirasā vanditvā prakrāntaḥ; yena bhagavāṃs tena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480349 (0.021):
prasenajit kosalo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / atha rājā prasenajit
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499504 (0.021):
gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557928 (0.021):
bhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21582339 (0.021):
191.027. atha sahasodgato gṛhapatirbhagavatastūṣṇībhāvenādhivāsanāṃ / viditvā bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13649349 (0.021):
tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ (SBV I 144) viditvā bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13652970 (0.021):
tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanāṃ viditvā, bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā,
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13656913 (0.021):
tūṣṇīṃbhāvena; atha sa puruṣo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13660923 (0.021):
bhagavatas tūṣṇīṃbhāvena adhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto yena śuklodanas tenopasaṅkrāntaḥ;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14802959 (0.021):
anāthapiṇḍado gṛhapatir bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ; tato 'sya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14804764 (0.021):
atha sa puruṣo bhagavatas tūṣṇīṃbhāvenādhivāsanāṃ viditvā bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524685 (0.022):
013.003. athāyuṣmāñcchroṇaḥ koṭikarṇo yena bhagavāṃstenopasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18740044 (0.022):
[_Mvu_3.51_]___sa khalv aham āyuṣman ānanda yena bhagavāṃs tenopasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte asthāsi ekānte sthito ham āyuṣman
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9475493 (0.022):
atha nando gopālako bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt / prakrāntaḥ / tato bhayaṃ bhayam ity uccaiḥ śabdaṃ kurvāṇaḥ pradhāvitum
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478257 (0.022):
bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā bhagavato / 'ntikāt prakrānto yāvat kṣetraṃ gataḥ / paśyati tasmin kṣetre sauvarṇān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502888 (0.022):
janakāyo labhīti / tato miṇḍhako gṛhapatir bhagavataḥ pādau śirasā / vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ / sa gṛhaṃ gatvā kārṣāpaṇānāṃ rāśiṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301349 (0.022):
athāyuṣmān ānando bhagavato bhāṣitam abhinandyānumodya bhagavataḥ pādau / śirasā vanditvā bhagavato 'ntikāt prakrānto athāyuṣmān ānando yena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218107 (0.022):
abhiprasannam* / atha jīvako vaidyarājo bhagavata pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrāntaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536403 (0.022):
bhagavato bhāṣitamabhinandyānumodya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā / bhagavato 'ntikāt prakrānto yena svaniveśanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ/
(MSV II 50) bhikṣavaḥ sa ājīva upahataś ca yena dṛṣṭasatyasyāntikād
vandanā svīkṛteti / (251r1 = GBM 6.814) / tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218289 (0.0):
jīvakasya kumārabhṛtasyāntikāc chatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇam* / / tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24450614 (0.0):
sādhu evājñāsyāmi ||) / 1.16 (tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981724 (0.0):
The sermon on the five Teachers / tena khalu samayena āyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699545 (1.192):
tena khalu samayena āyuṣmāñ śāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* | āyuṣmataḥ
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233503 (1.192):
17. tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan. athāyuṣmataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977067 (1.192):
bhagavato pādau śirasā (SBV II 54) vanditvā bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito / 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tato 'mṛtodano
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462322 (0.018):
32.11 athāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito mañcam avalaṃbya
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462413 (0.038):
32.17 eṣa bhadantāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito mañcam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5698718 (0.043):
śāriputro 'pi bhagavataḥ purastāt sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18767185 (0.053):
upasaṃkramitavyaṃ anyena // sādhu bhagavann iti āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratyaśroṣīt* // atha khalu bhagavān traimāsaṃ niṣīdet* ekapiṇḍapātreṇa
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28047922 (0.053):
praśnavyākaraṇāya | atha khalvāyuṣmānānando bhagavataḥ purataḥ āsane
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222138 (0.053):
NidSa 22.17 tena khalu samayenāyuṣmān ānanda āyuṣmataḥ śāriputrasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468486 (0.054):
iti (fol. 142v1 = GBM 6.953) / evaṃ bhadanta ity āyuṣmān ānando bhagavataḥ / pratyaśrauṣīt* / atha bhagavān mathurāṃ saṃprasthitaḥ / dūrād eva
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6586627 (0.056):
pariniṣpattihetoḥ praṇidhānametatkulaputrā asya kulaputrasyeti || / atha khalvāyuṣmānānando bhagavato 'ntikādātmano vyākaraṇaṃ śrutvā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650780 (0.059):
niṣkramya yena yamakaśālavanaṃ tenopasaṃkrāntaḥ || / tena khalu samayena āyuṣmān ānando bahir vihārasyābhyavakāśe caṃkrame
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18649887 (0.060):
kanakamunisya bhagavato ca kāsyapasya // atha khalv āyuṣmān ānando
Nidanasamyukta (= NidSa) (nidansyu.htm.txt) 15222178 (0.062):
'sthāt | ekāntasthita āyuṣmān ānando yāvad evābhūd āyuṣmato
vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5699548 (0.0):
tena khalu samayena āyuṣmāñ śāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* | āyuṣmataḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218295 (0.0):
tena khalu samayenāyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd / vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233506 (0.0):
17. tena khalu samayenāyuṣmāñ chāriputro 'rdhamāsopasaṃpanno bhagavataḥ / pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan. athāyuṣmataḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977069 (0.0):
bhagavato pādau śirasā (SBV II 54) vanditvā bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito / 'bhūd vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tato 'mṛtodano
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981729 (0.0):
tena khalu samayena āyuṣmān ānando bhagavataḥ pṛṣṭhataḥ sthito 'bhūd / vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tatra bhagavān āyuṣmantam
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098434 (0.022):
'bhyujjagāma / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535672 (0.031):
kṛtam abhivādaye buddhaṃ bhagavantamiti/ / 048.007. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate bhavakṣayakaraḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478877 (0.031):
tatrasthenaivābhivādanaṃ kṛtam* / abhivādaye buddhaṃ bhagavantam iti / / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kṣūṇa ānanda eṣa brāhmaṇaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524477 (0.034):
012.013. upasaṃkramyaikānte niṣaṇṇaḥ/ / 012.014. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551166 (0.034):
095.018. asaṃmoṣadharmāṇo buddhā bhagavantaḥ/ / 095.018. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha tvamānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641664 (0.034):
vācayiṣyanti nedaṃ sthānaṃ vidyate/ / 431.012. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma imaṃ pāṭhaya
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789326 (0.034):
markaṭahradatīrekū ṭāgāraśālāyaṃ / C.1.2. tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / āgamayānanda
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061493 (0.034):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma udgṛhvīṣva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560378 (0.036):
125.005. upasaṃkramyānyatamaṃ vṛkṣamūlaṃ niśritya niṣaṇṇo divāvihārāya/ / 125.006. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate ramaṇīyā ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538289 (0.040):
nirvāpayitum/ / 057.002. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate kimetadānandeti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597300 (0.040):
bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate asyāmānanda mathutāyāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453285 (0.040):
8.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 8.2 āgamy(ānanda yena ku)ṭ(i)grāmakaḥ ||
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456361 (0.040):
devamanu)ṣyāṇām || / 20.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560531 (0.042):
na śaknoti tannimittamājñātum yathāpi tataḥ sphuṭo māreṇa pāpīyasā/ / 125.020. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098581 (0.043):
atha bhagavānāyuṣmantamānandametadavocat / vandanīyānīmānyasthīnyānanda /
āmantrayate / dṣṭas te ānanda vaidehakaḥ parvataḥ / no bhadanta / gṛhāṇa
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453286 (0.0):
kasya (paryeṣa)ṇāṃ caret | 3 / 8.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 8.2 āgamy(ānanda yena ku)ṭ(i)grāmakaḥ ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538290 (5.960):
nirvāpayitum/ / 057.002. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate kimetadānandeti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597301 (5.960):
bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate asyāmānanda mathutāyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478878 (0.011):
tatrasthenaivābhivādanaṃ kṛtam* / abhivādaye buddhaṃ bhagavantam iti / / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kṣūṇa ānanda eṣa brāhmaṇaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477657 (0.012):
krauṃcānam anuprāptaḥ / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / / asminn ānanda krauṃcāne upoṣadhasya rājño hastināgena krauṃcayatā śabdhaḥ
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098435 (0.018):
'bhyujjagāma / atha bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650644 (0.020):
yamakaśālavane | atha bhagavāṃs tad eva parinirvāṇakālasamaye āyuṣmantam / ānandam āmantrayate sma: prajñāpaya ānanda tathāgatasya antareṇa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700048 (0.020):
| atha bhagavāṃs tad eva parinirvāṇakālasamaye āyuṣmantam ānandam / āmantrayate sma: prajñāpaya ānanda tathāgatasya āntareṇa yamakaśālayor
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459370 (0.024):
29.5 (atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 29.6 syād ānanda cundasya karmāraputrasya vipratisāraḥ pare(ṣām āpāditaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473465 (0.026):
sarvajñatvam avāpya idānīṃ koṭarayavān bhakṣayatīti / tatra bhagavān / āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kasmāt tvam ānanda viklavaḥ aśrūṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468439 (0.028):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / asminn ānanda pradeśe / mahāsammato rājā prathamato rājyābhiṣekenābhiṣiktaḥ / abhiṣikto 'yaṃ ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535673 (0.029):
kṛtam abhivādaye buddhaṃ bhagavantamiti/ / 048.007. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate bhavakṣayakaraḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456362 (0.032):
devamanu)ṣyāṇām || / 20.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 20.2 āgamayānanda yena kuṣṭhagrāmakaḥ ||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477760 (0.033):
sāketām anuprāptaḥ / sāketāyām āyuṣmantam ānandam āmaṃtrayate / asyām / ānanda sāketāyām upoṣadho nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6911320 (0.033):
09802 ko bhagavan hetuḥ kaḥ pratyayaḥ smitasya prādurbhāvāya/ atha khalu / bhagavā / 09803 n āyuṣmantam ānandam etad acovat/ etad ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535575 (0.034):
indramaha iti saṃjñā saṃvṛttā// / 047.030. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate āgamaya ānanda yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524477 (0.034):
012.013. upasaṃkramyaikānte niṣaṇṇaḥ/ / 012.014. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21551166 (0.034):
095.018. asaṃmoṣadharmāṇo buddhā bhagavantaḥ/ / 095.018. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma gaccha tvamānanda
Mahamantranusarini (mahama_u.htm.txt) 12789326 (0.034):
markaṭahradatīrekū ṭāgāraśālāyaṃ / C.1.2. tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate sma / āgamayānanda
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28061493 (0.034):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma udgṛhvīṣva
tathāgatasya cīvarakarṇakam* / tena gṛhītam* / atha bhagavān tata eva
riddhyā upari vihāyasā prakrāntaḥ / rājagṛhe 'ntarhito vaidehake parvate
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9435994 (0.037):
vitatapakṣa iva haṃsarāja riddhyā upari vihāyasā prakrāntaḥ / yāvat tāni paṃca vaṇikchatāni bhāṇḍaṃ pratiśāmayanti sa tair dṛṣṭas te
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335960 (0.061):
bhikṣūṇāṃ tayā īryayā caryayā vipratipattyā anāttamanā anabhirāddhas tata / eva ṛddhyā upari vihāyasā prakrānto yena śrāvastī tena cārikāṃ prakrānto
prātiṣṭhata / tena khalu samayena māgadhakānāṃ manuṣyāṇāṃ kṣetrāṇi samāni
samopavicārāṇi āvalīvinibaddhāni bhaktiracanāviśeṣavicitrāṇi dṛṣṭvā ca
punar āyuṣmantam ānandam āmantrayate / dṛṣṭāni te ānanda etāni kṣetrāṇi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473465 (0.042):
sarvajñatvam avāpya idānīṃ koṭarayavān bhakṣayatīti / tatra bhagavān / āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kasmāt tvam ānanda viklavaḥ aśrūṇi
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27832167 (0.044):
vyupakṛṣṭo viharanto sākṣīkartuṃ | evam ukte bhagavān āyuṣmantam ānandam / etad avocat | yānīmāni ānanda catvāri śrāmaṇyaphalāni sayyathīdaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459370 (0.044):
29.5 (atha bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 29.6 syād ānanda cundasya karmāraputrasya vipratisāraḥ pare(ṣām āpāditaḥ
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4061025 (0.051):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma evamānanda
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17254003 (0.051):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ ānandam āmantrayate sma: evaṃ hy ānanda
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24459620 (0.051):
30.9 (tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||) / 30.10 (pratibhāntu) ta ānanda bodhyaṅg(ā)ni ||
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1436585 (0.051):
kumbhakārīṃ caṇḍālīṃ gopālīṃ ca teṣāṃ mathurāmanuprāptaḥ / tatra bhagavān / āyuṣmantamānandamāmantrayate sma / asyāmānanda mathurāyāṃ mama
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053791 (0.051):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma evametadānanda, evam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4070525 (0.051):
tatra khalu punarbhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma tadanenāpi te / ānanda paryāyeṇa evaṃ veditavyam ityapīyaṃ prajñāpāramitā bodhisattvānāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590083 (0.051):
bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma asyāmānanda mathurāyāṃ mama
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17242090 (0.051):
atha khalu bhagavān āyuṣmantaṃ ānandam āmantrayate sma: evam etad / ānandaivam etat, tathāgatasyaiṣo 'nubhāvas tathāgatasyaitad adhiṣṭhānaṃ
Vimalakirtinirdesa (bsu061_u.htm.txt) 23916656 (0.051):
tato bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate sma- ānanda
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468502 (0.054):
nīlanīlāṃ bhagavān vanarājiṃ dṛṣṭvā punar āyuṣmantam ānandam āmantrayate /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223961 (0.054):
puruṣaṃ kālakapṛṣṭham* / dūrād eva dṛṣṭvā ca punar āyuṣmantam ānandam / āmantrayate / paśyasi tvam ānanda etaṃ puruṣaṃ kālakapṛṣṭham* / evaṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453285 (0.055):
8.1 tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 8.2 āgamy(ānanda yena ku)ṭ(i)grāmakaḥ ||
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218546 (0.055):
vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate / dṣṭas te ānanda vaidehakaḥ parvataḥ / no bhadanta / gṛhāṇa
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538290 (0.055):
nirvāpayitum/ / 057.002. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate kimetadānandeti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21597300 (0.055):
bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate asyāmānanda mathutāyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218296 (0.056):
vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
samāni samopavicārāṇy āvalīvinibaddhāni bhaktiracanāviśeṣavicitrāṇi /
dṛṣṭāni bhadanta / tasmād ānanda anenākāreṇa bhikṣubhiś cīvarāṇi chitvā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218673 (0.044):
āha / sādhu sādhv ānanda yan mayā nānujñātaṃ tat tvayā vijātam* / tasmād / anujānāmi bhikṣubhir anenākāreṇa cīvarāṇi chitvā sevitavyāni / bhikṣava
setavyāni / sthavirānandena bhikṣūṇām ārocitam* / yuṣmābhir anenākāreṇa
cīvarakāni pāṭayitvā setavyānīti / bhikṣavaḥ pāṭayitvā cīvarāṇi setum
ārabdhāḥ / ekena pārśvena patramukhāni pātayanti / na śobhante / āyuṣmān
ānandaḥ saṃlakṣayati / kiṃcāpi bhagavatā nānujñātam* / (MSV II 51) sthānam
etad vidyate yad etad eva pratyayaṃ kṛtvā anujñāsyatīti / / tenobhayapārśvayoḥ patramukhāni dattāni / tathāpy anupātaṃ vinā na śobhate
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651758 (0.062):
sthānametadvidyate yadetadeva pratyakṣaṃ kṛtvā anujñāsyatīti/
ity anupāto dattaḥ / tataḥ kṛtaniścitaṃ bhagavata upanāmitam* / bhagavān
Ajitasenavyakarana (ajitsvyu.htm.txt) 1373592 (0.009):
kīdṛśaṃ kuśalamūlaṃ bhaviṣyati | bhagavān āha | sādhu sādhu ānanda yat
Ajitasenavyakarana (bsu006_u.htm.txt) 15279218 (0.009):
kīdṛśaṃ kuśalamūlaṃ bhaviṣyati / bhagavānāha / sādhu sādhu ānanda yattvayā
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16529353 (0.059):
kāṃkṣāvimativicikitsāṃ nirghātāya tathāgatam etam arthaṃ / paripṛcchāmi. bhagavān āha : sādhu sādhv ānandaivaṃ te
Sukhavativyuha, Vistaramatrika (bsu033_u.htm.txt) 21410711 (0.059):
tathāgatametadarthaṃ paripṛcchāmi | bhagavānāha - sādhu sādhvānanda,evaṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304872 (0.059):
tava prabhāvād iti kṛtvā vayam atrāgatā sma // / bhagavān āha // sādhu sādhu ānanda sādhu sādhu bhikṣavaḥ / evaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24356119 (0.062):
tacca tvayā'ptam / / tanmayā jñātam paramadhunā sa samāgacchatu /
anujānāmi bhikṣubhir anenākāreṇa cīvarāṇi chitvā sevitavyāni / bhikṣava
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218607 (0.044):
dṛṣṭāni bhadanta / tasmād ānanda anenākāreṇa bhikṣubhiś cīvarāṇi chitvā / setavyāni / sthavirānandena bhikṣūṇām ārocitam* / yuṣmābhir anenākāreṇa
evaikaṃ cīvaraṃ chitvā syūtvā dhāvayituṃ pravṛttāḥ / avaśiṣṭāny acchinnāni
tato bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ carann āṭavikām anuprāptaḥ /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984870 (0.002):
atha bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāptaḥ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653972 (0.010):
yāvad bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāpto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468430 (0.021):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ carann ādirājyam anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469070 (0.021):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran mathurām anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471485 (0.021):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vairaṃbhyam anuprāpto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641252 (0.022):
kathayanti āryo mahāpanthakaḥ pañcaśataparivātaḥ kosaleṣu <430>janapadeṣu / cārikāṃ carañ śrāvastīmanuprāptaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536304 (0.022):
051.001. div7 nagarāvalambikāvadānam/ / 051.002. atha bhagavān kośaleṣu janapadeṣu cārikāṃ carañ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507634 (0.023):
atha bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran kāśīpaṭṭam anuprāptaḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556860 (0.024):
113.014. aśrauṣuḥ śuśumāragirīyakā brāhmaṇagṛhapatayah bhagavān bhargeṣu / janapadeṣu cārikāṃ carañ śuśumāragirimanuprāptaḥ śuśumāragirau viharati
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13647068 (0.024):
atha bhagavān kāśiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ;
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569548 (0.025):
152.006. atha dīpamakaraḥ samyaksambuddho janapadeṣu cārikāṃ caran / dvīpāvatīṃ rājadhānīmanuprāptaḥ/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479559 (0.025):
atha bhagavān kosaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499338 (0.025):
atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538863 (0.027):
saṃbahulaiśca śrāvastīnivāsibhirvaṇigbrāhmaṇagṛhapatibhiḥ sārdhaṃ / magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ prakrāntaḥ//
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653988 (0.029):
bimbisāraḥ, bhagavān māgadhesu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538803 (0.030):
gaccha ānanda, bhikṣūṇāmārocaya itaḥ saptame divase tathāgato magadheṣu / janapadeṣu cārikāṃ cāriṣyati/
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334557 (0.031):
atha vaiśālako bhikṣur apareṇa samayena janapadacārikāṃ caran kośāmbīm / anuprāptaḥ / sa mārgaśramaṃ prativinodya kośāmbakasya bhikṣoḥ sakāśam
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467705 (0.034):
buddho bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467739 (0.034):
bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ / vārāṇasyāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24454599 (0.034):
13.4 atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu caryāṃ caran veṇugrāmakam anuprāpto
āṭavikāyāṃ viharaty agrāṭavike dāve / āṭavikā nadī samīpasaṃyogāc chītalā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576998 (0.033):
dvāṣaṣṭibhikṣusahasraparivāro janapadacārikāṃ caran bandhumatīmanuprāpto / bandhumatyāṃ viharati bandhumatīye dāve iti/
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731630 (0.052):
cārikāṃ caraṃ kiṭāgirim anuprāptaḥ / kiṭāgirau viharati (291v1 = GBM 895) / kiṭāgirīyake dāve / athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576812 (0.057):
rājadhānīmanuprāpto bandhumatyāṃ viharati sma bandhumatīyake dāve/
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6298683 (0.057):
yatpunarāha | adhimucyasyāni rvo( )pasampadya viharatītyanena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569548 (0.058):
152.006. atha dīpamakaraḥ samyaksambuddho janapadeṣu cārikāṃ caran / dvīpāvatīṃ rājadhānīmanuprāptaḥ/ / 152.007. dvīpāvatyāṃ rājadhānyāṃ dvīpo nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281897 (0.062):
tathā tathā careyaṃ, yathā yathā caran viharaṃścāpattiṃ nādhyāpadyeya,
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27848166 (0.064):
ekā nadin tareya / 163 bhagavān śrāvastīyam viharati | atha saṃbahulā striyo nadīyam
pravātā ca / bhagavatā prathame yāme antarvāsaḥ prāvṛtaḥ / madhyame yāme
uttarāsaṅgaḥ / paścime yāme āyuṣmantam ānandam āmantrayate / anuprayaccha
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218296 (0.039):
vyajanaṃ gṛhītvā bhagavantaṃ vījayan* / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate / gṛhāṇānanda śatasahasramūlyaṃ bṛhatikāprāvaraṇaṃ mamārthāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18002303 (0.040):
anukampām upādāya iti; tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: / pratigṛhṇīṣva ānanda asya mahātmanaḥ sakāśād gośīrṣacandanam iti; āyuṣmatā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634291 (0.046):
prayaccheti | tato bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11960053 (0.047):
ca punar āyuṣmaṃtam ānandam āmaṃtrayate sma. anuprayacchānanda
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473465 (0.047):
sarvajñatvam avāpya idānīṃ koṭarayavān bhakṣayatīti / tatra bhagavān / āyuṣmantam ānandam āmantrayate / kasmāt tvam ānanda viklavaḥ aśrūṇi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24462433 (0.048):
32.20 tatra bhaga(v)ān āyuṣmantam ānandam āmantrayate || / 32.21 mā tvam ānanda śoca mā klā(ma || tat kasmād dhetoḥ ||)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679293 (0.048):
upasṛptā | tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda,
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5692091 (0.048):
tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate: gaccha ānanda, bhikṣūṇāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470163 (0.048):
bhagavān ānandam āyuṣmantam āmantrayate / gacchānanda yāvanto bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471990 (0.048):
etat prakaraṇaṃ bhagavato vistareṇārocayati / tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmantrayate / gacchānanda saṃghāṭīm ādāya paścācchramaṇaṃ ca
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227870 (0.048):
bhagavata ārocayanti / tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / / gacchānanda madvacanād rājānaṃ (268r1 = GBM 6.848) prasenajitam ārogyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529469 (0.048):
027.020. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha ānanda
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557162 (0.048):
114.012. niṣadya bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha ānanda,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642029 (0.048):
432.021. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha ānanda,
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981731 (0.048):
vyajanaṃ gṛhītvā ca bhagavantaṃ vījayamānaḥ; tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmantrayate: gacchānanda yāvanto veṇuvanaṃ kalandakanivāpam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984900 (0.048):
bhagavata upālambhaṃ preṣayati; tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate: gaccha ānanda saṃghāṭīm (A 457b) ādāya anyatamena bhikṣuṇā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9502152 (0.048):
bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate / gaccha tvam ānanda (228r10)
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21545454 (0.048):
078.001. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21549836 (0.048):
091.022. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560533 (0.048):
125.020. tatra bhagavānāyuṣmantamānandamāmantrayate gaccha tvamānanda,
me ānanda saṃghāṭīm iti / tata āyuṣmatānandena hastau prakṣālya bhagavata
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471991 (0.063):
etat prakaraṇaṃ bhagavato vistareṇārocayati / tatra bhagavān āyuṣmantam / ānandam āmantrayate / gacchānanda saṃghāṭīm ādāya paścācchramaṇaṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17984901 (0.063):
bhagavata upālambhaṃ preṣayati; tatra bhagavān āyuṣmantam ānandam / āmantrayate: gaccha ānanda saṃghāṭīm (A 457b) ādāya anyatamena bhikṣuṇā
upariṣṭād dattā saṃghāṭī / sā rātrir bhagavatā tricīvareṇātināmitā / tataḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500608 (0.060):
bhaktena ayaṃ pravrajitaḥ śāntātmā saṃbhūyainaṃ bhojayāma iti / tataḥ / prabhātāyāṃ rajanyāṃ tair asau piṇḍakena pratipāditaḥ mālākāraḥ kathayati
prabhātāyāṃ rajanyāṃ saṃlakṣayati / ye kecil loke sukumārakāḥ sukhaiṣiṇaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577750 (0.026):
177.027. śakrasya devendrasyādhastāt jñānadarśanaṃ pravartate/ / 177.027. sa saṃlakṣayati ye kecilloke dakṣiṇīyāḥ, vipaśyī
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21587441 (0.057):
207.007. te 'pi vaṇijaḥ sarātramevotthāya sthorāmllardayitvā / saṃprasthitāḥ/ / 207.007. te kathayanti prabhātāyāṃ rajanyām kutrāyaṃ saṃgharakṣitah?
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500608 (0.059):
bhaktena ayaṃ pravrajitaḥ śāntātmā saṃbhūyainaṃ bhojayāma iti / tataḥ / prabhātāyāṃ rajanyāṃ tair asau piṇḍakena pratipāditaḥ mālākāraḥ kathayati
śrāvakā iti viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / tasmāt tarhi bhikṣavo
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325168 (0.0):
kārtikān māsād yāvat phālguno māso atrāntarāt sāstṛtakaṭhinānāṃ lābha iti / viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / tasmāt tarhi bhikṣavo 'nujānāmi
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491841 (0.010):
adhikaraṇāni vyupaśamayituṃ yaduta dharmeṇa vinayena śāstuḥ śāsanena; iti / viditvā bhikṣūn āmantrayate sma: kathaṃ bhikṣavaḥ saṃmukhavinaya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297841 (0.027):
Poṣ-v 35. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | tasmāt tarhi bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474406 (0.035):
mukhābhyavahāryaṃ pādena spṛśantīti viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / / amukena bhikṣavo mahallabhikṣuṇā saṃjātāmarṣeṇa khādanīyabhojanīyasya
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068098 (0.036):
mahāśrāvakabodhisatvamahāsatvaiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / asti bhikṣavo mārīcī nāma devatā sā sūryacandramāsoḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568672 (0.036):
149.018. kiṃ saṃdhāya bhagavān kathayati? evamukte bhagavān / bhikṣūnāmantrayate sma na bhikṣavaḥ pratyutpannaṃ saṃdhāya kathayāmi/
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843575 (0.039):
tatra khalu bhagavān punarapi bhikṣūnāmantrayate sma iti hi bhikṣavo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228674 (0.040):
tena pratijñātam* / sa kālagataḥ / apāyeṣūpapannaḥ / atha bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / yo 'sau bhikṣavo bhikṣuḥ kālagataḥ kiṃ tenopasthāyiko
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223847 (0.040):
niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / / ihāhaṃ bhikṣavaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya vaiśālīṃ piṇḍāya
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335655 (0.043):
āpannāḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tatra bhagavān / bhikṣūn āmantrayate sma / mā bhikṣavaḥ kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6485252 (0.043):
kalaho bhaṇḍanaṃ vigraho vivādaḥ; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: / mā bhikṣavaḥ kalaho bhaṇḍanaṃ mā vigraho vivādaḥ; catvārīmāni bhikṣavo
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887962 (0.043):
tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / yas tāvad asau bhikṣavaḥ śāstā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648146 (0.044):
avaśiṣṭān pañcakān bhikṣūn āmantrayate sma: rūpaṃ bhikṣavo nātmā; rūpaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643812 (0.046):
bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: saced bhikṣavaḥ satvā jānīyur dānasya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578400 (0.046):
180.013. tatra bhagavān bhikṣūnāmantrayate sma sacedbhikṣavaḥ sattvā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439809 (0.046):
bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | saced bhikṣavo 'darśanāyotkṣiptakaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492143 (0.047):
pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata / bhikṣavo yenānavataptaṃ mahāsaras tena svakasvakānāṃ pūrvikāṃ karmaplotiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527771 (0.048):
022.008. dṛṣṭvā ca punarbhikṣūnāmantrayate sma eṣa bhikṣavo 'nāthapiṇḍado
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654902 (0.048):
473.007. dṛṣṭvā ca punarbhikṣūnāmantrayate sma eṣa bhikṣavo rājā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19295986 (0.052):
Poṣ-v 4. tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | tasmād anujānāmi / bhikṣubhir adyāgreṇa niṣadyā kriyā poṣadhaś ca pratijāgartavyaḥ |
bhikṣubhiś chinnaṃ tricīvaraṃ dhārayitavyam iti / / (MSV II 52)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218796 (0.053):
bhadanta bhagavatā bhikṣuṇā chinnaṃ tricīvaraṃ dhārayitavyam iti / mama
uktaṃ bhagavatā chinnaṃ tricīvaraṃ dhārayitavyam iti / anyatamasya bhikṣos
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218795 (0.026):
bhadanta bhagavatā bhikṣuṇā chinnaṃ tricīvaraṃ dhārayitavyam iti / mama
tricīvaraṃ nāsti / tasya namataṃ saṃpannam* / sa tac chettum ārabdhaḥ /
bhagavāṇś ca taṃ pradeśam anuprāptaḥ pṛcchati / bhikṣo kim idam* / uktaṃ
bhadanta bhagavatā bhikṣuṇā chinnaṃ tricīvaraṃ dhārayitavyam iti / mama
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218771 (0.026):
uktaṃ bhagavatā chinnaṃ tricīvaraṃ dhārayitavyam iti / anyatamasya bhikṣos
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218764 (0.053):
śrāvakā iti viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / tasmāt tarhi bhikṣavo / bhikṣubhiś chinnaṃ tricīvaraṃ dhārayitavyam iti /
(251v1 = GBM 6.815) tṛtīyaṃ cīvaraṃ nāsti / paryeṣamāṇasya me idaṃ namataṃ
saṃpannam* / chitvā cīvaraṃ karomi / naitad bhikṣo chedanārham api tv
āsīvakārham* / sīvakaṃ kṛtvā dhāraya / ity uktā prakrāntaḥ / bhikṣusaṃghaṃ
sannipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649018 (0.0):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470030 (0.0):
apakramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470721 (0.0):
gataḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224018 (0.0):
pratisaṃlayanād vyūtthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335560 (0.0):
vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764665 (0.0):
bhikṣūṇāṃ hastoddhāram anupradadyām anugraham aneneti viditvā / bhikṣusaṃghaṃ saṃnipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300014 (0.0):
Poṣ-v 65.1. atha bhagavāṃs tad eva poṣadhe paṃcadaśyāṃ purastād / bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān bhikṣūn
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194479 (0.0):
atha bhagavāṃs tad eva pravāraṇāyāṃ pañcadaśyāṃ purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981812 (0.0):
atha bhagavān yenopasthānaśālā tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya / purastāt bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; niṣadya bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621300 (5.960):
upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639148 (5.960):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684267 (5.960):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ | tato rājā prasenajit kauśalaḥ putram utsaṅge kṛtvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470244 (5.960):
upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478434 (5.960):
dṛṣṭvā ca punar vinayāpekṣayā mārgād apakramya purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / atha te kārṣikā bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498965 (5.960):
niṣpāditapāṇipātraḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504425 (5.960):
bhikṣusaṃghena | atha bhagavān purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507771 (5.960):
/ tato 'sau gṛhapatiḥ śuci praṇītaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pūrvavad yāvat / purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇas tatra praṇītaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223842 (5.960):
pratisaṃlayanād vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970836 (5.960):
upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; atha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973508 (5.960):
pratiprasrabhya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; atha
bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / amukasya bhikṣavo bhikṣoś cīvaraṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649022 (0.0):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān / bhikṣūn āmantrayate sma: pañceme bhikṣava ānuśaṃsāḥ saṃmārjane | katame
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470034 (0.0):
apakramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / pañceme bhikṣava ādīnavā mathurāyām* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470723 (0.0):
gataḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / otalāyanena bhikṣavo brāhmaṇena
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224021 (0.0):
pratisaṃlayanād vyūtthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / adyāhaṃ bhikṣavaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335563 (0.0):
vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / satyaṃ yuṣmākaṃ bhikṣavaḥ antargṛhe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764668 (0.0):
bhikṣusaṃghaṃ saṃnipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / śrutaṃ mayā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300017 (0.0):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān bhikṣūn
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194482 (0.0):
prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981816 (0.0):
purastāt bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; niṣadya bhagavān / bhikṣūn āmantrayate sma; paṃceme bhikṣavaḥ śāstāraḥ santaḥ saṃvidyamānā
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098368 (0.016):
nṛṇāṃ hitāya bhagavannidhanaviprayuktaṃ / atha bhagavāṃstasminnāsane / niṣadya bhikṣūnāmantrayate sma / icchatha yūyaṃ bhikṣavo duṣkarakārikāṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456243 (0.020):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat || niṣadya bhagavān / bhikṣūn āmantrayate sma ||)
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453244 (0.027):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn / āmantrayati ─ yathādya bhikṣavo brahmā sanatkumāro 'tikrāntavarṇaḥ
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618469 (0.027):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat* niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn / āmantrayati ─ yathādya bhikṣavo brahmā sanatkumāro 'tikrāntavarṇaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223847 (0.030):
niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831401 (0.033):
evāsane nyaṣīdadbodhisattvagaṇapuraskṛtaḥ śrāvakasaṃghapuraskṛtaḥ / / niṣadya bhagavān bhikṣūnāmantrayati sma iti hi bhikṣavo rātrau
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568672 (0.037):
149.018. kiṃ saṃdhāya bhagavān kathayati? evamukte bhagavān / bhikṣūnāmantrayate sma na bhikṣavaḥ pratyutpannaṃ saṃdhāya kathayāmi/
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843575 (0.038):
tatra khalu bhagavān punarapi bhikṣūnāmantrayate sma iti hi bhikṣavo
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228673 (0.038):
tena pratijñātam* / sa kālagataḥ / apāyeṣūpapannaḥ / atha bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / yo 'sau bhikṣavo bhikṣuḥ kālagataḥ kiṃ tenopasthāyiko
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297839 (0.039):
Poṣ-v 35. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | tasmāt tarhi bhikṣavo
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068098 (0.040):
mahāśrāvakabodhisatvamahāsatvaiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / asti bhikṣavo mārīcī nāma devatā sā sūryacandramāsoḥ
nāstīti namataṃ chedayatīti / tasmāt tarhi bhikṣavaḥ paṃcāchedyāni /
sarvaṃ namataṃ / sarvaṃ prāvārakaṃ / sarvaṃ kocavaṃ / sarvaṃ lelohitaṃ /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078370 (0.005):
vyāhṛtām mithunena nānunikrāmātsa sarvam parājayātā atha sarvamitare
Samkara: Upadesasahasri (samkupad_u.htm.txt) 12531792 (0.015):
ahaṃkartrātmani nyastaṃ caitanye kartṛtādi yat / / neti netīti tat sarvaṃ sāhaṃkartrā niṣidhyate // SamUpad_I,18.25 //
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1501883 (0.024):
08,049.049b*0698_04 na tu tān pratyasūyāmi nātra sarvaṃ vidhīyate
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10738883 (0.027):
āyustasyaitatsadanamavata ityeṣa hīdaṃ sarvamavati cāyāyāmityetasya hīdaṃ / sarvaṃ / cāyāyāṃ samudrasyahyetaddhṛdayaṃ raśmīvatīm bhāsvatīmiti raśmīvatī hi
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863214 (0.027):
sa saṃkṣipya jagat sarvaṃ HV_40.42a / sa saṃcodayitavyas te HV_73.3a / sa saṃdigdham ivātmānaṃ HV_58.31a
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2579021 (0.028):
viṣayabhogeṣvāsthānivartanena muktāvabhiruciṃ janayituṃ, yadapi yatra / tvasya sarvamātmaivābhūditi muktāvātmano 'dvitīyatvacanaṃ tadapi na
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8026560 (0.028):
tasmai praṇamya sarvaṃ te śasaṃsus tad yathā kṛtam / / sa tebhyaḥ sāparādhebhyo 'py atuṣyat satyabhāṣaṇāt // SoKss_6,1.119 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7460956 (0.029):
gurūpottamādikaṃ sarvam asti iti na staṇiñau / / ṭiḍḍhāṇañ (*4,1.15) iti ṅīb eva bhavati /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439512 (0.029):
anyathā temūkataiva syāditi / / tadidamuktaṃ sarvaṃ cāmimittaṃ pratipādayasi ceti vyāhatam /
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1818648 (0.031):
tata uttaratantram | vaṇijādiartharatnadhānyaputralābho'sti sarvaṃ / vaṇijyotiparimuccairbhavati tataḥ kuryāt | 'indramahaṃ vaṇijam' iti
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538192 (0.032):
12,24: pratyann.idam.sarvam.abhivipaśyasi.iti/ / 12,24: api.vā.etasyām.eva/ / 12,24: ``yenā.pāvaka.vakṣasā.bhuranyantam.janān.anu/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523832 (0.033):
010.013. tena gatvā khanitam/ / 010.013. yāvat tatsarvaṃ tattathaiva/ / 010.014. tenābhiśraddadhātam/ / 010.014. sa tasyā veśyāyāḥ sakāśamupasaṃkrāntaḥ/
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033153 (0.033):
etadamṛtamantarātmannādhatte nāmṛtatvasyāśāsti sarvamāyuretyastaryo haiva / bhavati na hainaṃ sapatnastustūrṣamāṇaścana stṛṇute
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523726 (0.033):
010.004. tena gatvā khanitam/ / 010.004. yāvat tat sarvaṃ tat tathaiva/ / 010.004. tenābhiśraddadhātam/ / 010.005. tataḥ paścāt sa pāradārikāsya sakāśamupasaṃkrāntaḥ/
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422962 (0.033):
sarvāsāmarthasaṃvitve saṃvidāte viparyavaḥ || / sarvameva pramāṇaṃ syātvarūpādiṣṭa saṃśrayāt |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650656 (0.034):
460.027. tena paurāṇāṃ sakāśāt sarvaṃ śrutam/ / 460.028. tairamarṣitam/ / 460.028. tamārāgitam/ / 460.028. tato yogandharāyaṇasyājñā dattā gaccha mākandikamanupamayā saha
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9555146 (0.036):
pratyāvartayeyuḥ parāgevedaṃ sarvaṃ syāttasmādapratyāvartayanto rakṣanti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13667429 (0.050):
tatredaṃ bhagavato 'nuśāsanīprātihāryam; sarvaṃ bhikṣavaḥ ādīptaṃ; kiṃ ca / sarvam ādīptaṃ; cakṣur ādīptaṃ rūpaṃ cakṣurvijñānaṃ cakṣuḥsaṃsparśaḥ; yad
sarvaṃ sthūlakambalañ ceti / āsīvakāṃs tu datvā dhārayitavyam* /
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 422962 (0.005):
sarvāsāmarthasaṃvitve saṃvidāte viparyavaḥ || / sarvameva pramāṇaṃ syātvarūpādiṣṭa saṃśrayāt |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650656 (0.005):
460.027. tena paurāṇāṃ sakāśāt sarvaṃ śrutam/ / 460.028. tairamarṣitam/ / 460.028. tamārāgitam/ / 460.028. tato yogandharāyaṇasyājñā dattā gaccha mākandikamanupamayā saha
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28078370 (0.007):
vyāhṛtām mithunena nānunikrāmātsa sarvam parājayātā atha sarvamitare
SATAPATHA-BRAHMANA 13 (sb_13_u.htm.txt) 9555146 (0.008):
pratyāvartayeyuḥ parāgevedaṃ sarvaṃ syāttasmādapratyāvartayanto rakṣanti
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656547 (0.008):
vasantīye tena nivātena ca saṃrodhena ca tasyā guhāye uṣmeṇa sarvaṃ ca
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538192 (0.008):
12,24: pratyann.idam.jyotiṣ.ucyate/ / 12,24: pratyann.idam.sarvam.abhivipaśyasi.iti/ / 12,24: api.vā.etasyām.eva/
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7460956 (0.008):
gurūpottamādikaṃ sarvam asti iti na staṇiñau / / ṭiḍḍhāṇañ (*4,1.15) iti ṅīb eva bhavati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21650911 (0.008):
461.017. sā kathayati pravrajito vā tiṣṭhatu, agniṃ datvā tāṃ / prajvalayeti/ / 461.018. tayā na dattam/ / 461.018. tatastayā kupitayā svayameva dattam/
Nagarjuna: Vigrahavyavartini (bsa021_u.htm.txt) 4236385 (0.011):
eṣa cākuśaleḥvavyākṛteḥu nairyāṇādiḥu ca doḥaḥ / / tasmāt sarvaṃ saṃskṛtamasaṃskṛtaṃ te bhavatyevam // Vv_57 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523832 (0.012):
010.013. tena gatvā khanitam/ / 010.013. yāvat tatsarvaṃ tattathaiva/ / 010.014. tenābhiśraddadhātam/ / 010.014. sa tasyā veśyāyāḥ sakāśamupasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523726 (0.013):
010.004. tena gatvā khanitam/ / 010.004. yāvat tat sarvaṃ tat tathaiva/ / 010.004. tenābhiśraddadhātam/ / 010.005. tataḥ paścāt sa pāradārikāsya sakāśamupasaṃkrāntaḥ/
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439512 (0.014):
anyathā temūkataiva syāditi / / tadidamuktaṃ sarvaṃ cāmimittaṃ pratipādayasi ceti vyāhatam /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2579021 (0.021):
viṣayabhogeṣvāsthānivartanena muktāvabhiruciṃ janayituṃ, yadapi yatra / tvasya sarvamātmaivābhūditi muktāvātmano 'dvitīyatvacanaṃ tadapi na
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1818648 (0.022):
tata uttaratantram | vaṇijādiartharatnadhānyaputralābho'sti sarvaṃ / vaṇijyotiparimuccairbhavati tataḥ kuryāt | 'indramahaṃ vaṇijam' iti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569835 (0.023):
153.003. sā tenopakrameṇa tadalaṃkārikaṃ suvarṇaṃ datvā devaśuśraūṣikā / saṃvṛttā/
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10033153 (0.024):
etadamṛtamantarātmannādhatte nāmṛtatvasyāśāsti sarvamāyuretyastaryo haiva / bhavati na hainaṃ sapatnastustūrṣamāṇaścana stṛṇute
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24792527 (0.025):
Ap1.6.18.14/ tasya-api [dharma.upanatasya / / Ap1.6.18.15/ suvarṇam [datvā paśuṃ vā [bhuñjīta na-atyantam [anvavasyed
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17997633 (0.049):
kartavyā iti; anye kathayanti: kim atra parīkṣitavyaṃ keśāṇḍukaṃ datvā / chardāpayitavyau; atha kūlopakūlābhyāṃ carmakhaṇḍā udgīrṇāḥ; rājño
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4490202 (0.057):
vā śrāmaṇerīye vā śikṣamāṇāye vā cīvaramdatvā apratyuddhareya paribhuṃjeya / apratyuddhāraparibhoge pācattikam //
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12137496 (0.057):
vā śrāmaṇerīye vā śikṣamāṇāye vā cīvaraṃ datvā apratyuddhareya / paribhuṃjeya, apratyuddhāraparibhoge pācattikaṃ /
śrāvastyāṃ nidānam* / rājñaḥ prasenajitaḥ kosalasya mṛgāro nāma agrāmātyaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22211938 (0.0):
sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati (MSV II 4) ramate
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22220562 (0.031):
anyatamasmin karvaṭake gṛhapatiḥ / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / / tasya na putro na duhitā / tena putrābhinandinā dvitīyā patnī ānītā /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657553 (0.035):
tasyāṃ ca vaiśālyām anyataro brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659774 (0.035):
śrāvastyām anyatamaḥ karṣako brāhmaṇaḥ | tena sadṛśāt kulāt kalatram / ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624117 (0.037):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646459 (0.037):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671038 (0.037):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20881906 (0.037):
vistīrṇaviśālaparigraho vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam* / sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati / tasya
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307224 (0.037):
vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14307921 (0.037):
vaiśravaṇapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam / sa tayā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13639051 (0.037):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam; sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati; tasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14801395 (0.037):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647956 (0.058):
vaiśravaṇadhanapratispardhī | tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* | sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22230774 (0.058):
vaiśravaṇadhanapratispardhī / tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam* / so
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653480 (0.058):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt / kalatram ānītam; sa (SBV I 163) tayā sārdhām krīḍati ramate paricārayati;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484854 (0.058):
vaiśravaṇadhanapratispardhī; tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītam; sa tayā
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28745307 (0.059):
vaiśravaṇadhanasamudito vaiśravaṇapratisparddhī bandhumatyāṃ rājadhānyāṃ / agrakulikas tena sadṛśāt kulāt kalatram ānītaṃ | sa tayā sārddhaṃ krīḍati
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22220799 (0.062):
viśākhā pṛṣṭā / pūrvavad yāvat paṇḍitā cāṇpeyikā / / rājñaḥ prasenajitaḥ kosalasya śrīvardhano nāma hastiviśvāsikaḥ / so
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9431964 (0.063):
6v8 (Pravr-v II): /// sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati tasya krīḍato
krīḍati ramate paricārayati / tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5624124 (0.0):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā navānāṃ māsānām
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646467 (0.0):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putrā jāyante mriyante cā | sa kare
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5647964 (0.0):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ kālāntareṇa patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657162 (0.0):
satvavatī syād iti | tena sadṛśāt kulād dvitīyā bhāryā ānītā | sa tayā / sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5657560 (0.0):
ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5659781 (0.0):
ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā aṣṭānāṃ vā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668033 (0.0):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko atikrānto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5668630 (0.0):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5669235 (0.0):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya / krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5670390 (0.0):
tayā sārdhaṃ krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya / paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo darśanīyaḥ prāsādiko 'bhinīlapadmanetraḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5671048 (0.0):
kalatram ānītam* | sa tayā sārdhaṃ krīḍati ramate / Vaidya, p. 167 / paricārayati | tasya krīḍato ramamāṇasya paricārayataḥ putro jāto 'bhirūpo
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680834 (0.0):
sa rājā anyatamayā devyā saha krīḍati ramate paricārayati | tasya krīḍato / ramamāṇasya paricārayataḥ patnī