View original HTML file with complete header information
(Matsumura 186) / uddānam* // / sāketena hi kasyacid vitaritaṃ marditaṃ (276r1 = GBM 6.864) ca kālena
(Matsumura 186) / uddānam* // / sāketena hi kasyacid vitaritaṃ marditaṃ (276r1 = GBM 6.864) ca kālena
pudgalo mātṛkāpadāny akṛtena viṃśatiḥ karaṇīyena dvādaśikā
(Matsumura 187) / sāketena varṣopagatā śāstur darśanakāmyayā .
kardame uṣṇena klāntānāṃ cīvaraṃ tatra sammatam* // // / Kaṭhina-v 1. buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685750 (0.0):
khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276180 (0.0):
Var-v § 1.1.a buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486722 (0.021):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ varśā upagato jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643111 (0.049):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śaratkālasamaye bhikṣavo rogeṇa bādhyante pītapāṇḍukāḥ kṛśaśarīrā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634036 (0.050):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655725 (0.050):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / athāyuṣmān nandakaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977591 (0.050):
anupūrveṇa cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ; śrāvastyāṃ viharati / jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme; athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009450 (0.050):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5666700 (0.051):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479565 (0.052):
atha bhagavān kosaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ / / śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / aśrauṣīd anāthapiṇḍado
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335971 (0.052):
'nupūrveṇa śrāvastīm anuprāptaḥ / śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tatra svid bhagavati prakrānte kośāmbakānāṃ
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14309322 (0.053):
śrāvastyāṃ viharāmi jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / yadānāthapiṇḍadena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663063 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / rājagṛhe nagare rājā bimbisāro rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625233 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || yadā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629710 (0.053):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729873 (0.055):
Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730816 (0.055):
Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731439 (0.055):
Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439803 (0.055):
pravrājayati upasaṃpādayati vā sātisāro bhavati || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439872 (0.055):
buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme |
'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena saṃbahulā bhikṣavaḥ sākete
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486726 (0.0):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ varśā upagato jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme; tena khalu samayena saṃbahulā bhikṣavo janapade
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799520 (0.005):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; / tena khalu samayena saṃbahulānāṃ upasthānaśālāyāṃ saṃniṣaṇṇānāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5685751 (0.007):
khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha catasraḥ parṣado yenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660726 (0.014):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena śrāvastyāṃ sālabhañjikā nāma parva pratyupasthitam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665965 (0.014):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena devānāṃ trāyastriṃśānām upoṣadho nāma devaputro
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14301512 (0.014):
tadāham eva śrāvakasaṃghaiḥ śrāvastyāṃ viharāmi jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu punaḥ samayena śrāvastyāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674448 (0.016):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena anāthapiṇḍadasya gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626681 (0.018):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || tena / khalu samayena śrāvastyāṃ dvau śreṣṭhinau | tāv anyonyaṃ prativiruddhau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629714 (0.018):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi vaṇikśatāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632749 (0.018):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi gāndharvikaśatāni goṣṭhikānāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639018 (0.018):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644945 (0.018):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ bhikṣūṇāṃ dvau saṃnipātau bhavataḥ | eka
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684133 (0.018):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729876 (0.018):
Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232412 (0.019):
1. // bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme. tena / khalu samayena anāthapiṇḍado gṛhapatir divāditaḥ śrāvastyā niṣkramati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465922 (0.019):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena / khalu samayena bhikṣavaḥ śāradakena rogeṇa bādhyante / te śāradakena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276180 (0.019):
Var-v § 1.1.a buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ varṣā upagato jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme.
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653029 (0.023):
saśrāvakasaṃghaḥ {śrāvastyāṃ} viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / tena khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ anyatarasmin vṛkṣamūle
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733815 (0.023):
Pāṇḍ-v § 7.1.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayenāyuṣmān udāyī saṃghāvaśeṣām
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491341 (0.023):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; / tena khalu samayenāyuṣmān kālo mṛgāraputro vaiśālyāṃ viharati
varṣopagatās trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885473 (0.0):
grāmanagaranigamarāṣṭrarājadhānīṣu varṣām upagatās te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ / māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524223 (0.0):
grāmanagaranigamarāṣṭrarājadhānīṣu varṣāmupagatāḥ, te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ / māsānāmatyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaram yenāyuṣmān
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277047 (0.0):
Var-v § 1.8.1.c te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486762 (0.005):
śāstuḥ śāsanena; atha sambahulā bhikṣavo janapade varṣoṣitās trayāṇāṃ / māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarā samādāya pātracīvaraṃ yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474504 (0.005):
samuttejya saṃpraharṣya utthāyāsanāt prakrāntaḥ / atha saṃbahulā bhikṣavas / trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664420 (0.009):
atha bhagavāṃs trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvaro
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719599 (0.009):
vāsavagrāmake varṣā uṣitaḥ / trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5663330 (0.009):
tato bhagavān rājño bimbisārasyānugrahārthaṃ trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ / māsānām atyayāt kṛtacīvaro niṣṭḥitacīvaraḥ samādāya pātracīvaram
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656241 (0.032):
479.010. āyuṣmānapi rudrāyaṇastrayāṇāṃ māsānāmatyayātkṛtacīvaro / niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaram yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010012 (0.043):
pratisandhātum iti; athāyuṣmantau śāriputramaudgalyāyanau trayāṇāṃ / vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarau niṣṭhitacīvarau samādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473818 (0.064):
atha bhagavān traimāsasyātyayāt kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ āyuṣmantam
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325059 (0.0):
na vā smaḥ klāntāḥ piṇḍakenāpi tu vayaṃ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325081 (0.0):
Kaṭhina-v 3. bhagavān saṃlakṣayati / klāmyanti bata me śrāvakāḥ samādāya / pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena klāmyanti
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277050 (0.0):
Var-v § 1.8.1.c te trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā / niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486765 (0.004):
māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarā samādāya pātracīvaraṃ yena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474507 (0.004):
trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885476 (0.004):
māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524226 (0.004):
māsānāmatyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaram yenāyuṣmān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664424 (0.024):
atha bhagavāṃs trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt kṛtacīvaro / niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ mahatā parivāreṇa śrāvastyabhimukho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674826 (0.024):
atha bhagavāṃs traimāsyātyayāt kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ samādāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656245 (0.024):
479.010. āyuṣmānapi rudrāyaṇastrayāṇāṃ māsānāmatyayātkṛtacīvaro / niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaram yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719603 (0.024):
vāsavagrāmake varṣā uṣitaḥ / trayāṇāṃ vārṣikāṇāṃ māsānām atyayāt / kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326444 (0.031):
āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9670210 (0.041):
varṣamupagataḥ / traimāsyātyayena kṛtacīvaro niṣṭhitacīvaraḥ sa / pātracīvaramādāya bhikṣusaṃghena sārdhaṃ
klāmyantaḥ svedaparyākulīkṛtaśarīrā yena śrāvastīṃ tena cārikāṃ carantaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325062 (0.0):
bahukardame uṣṇena klāmyantaḥ svedaparyākulīkṛtaśarīrā janapadacārikāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486775 (0.030):
māsānām atyayāt kṛtacīvarā niṣṭhitacīvarā samādāya pātracīvaraṃ yena / śrāvastīṃ tena cārikāṃ prakrāntāḥ; anupūrveṇa cārikāṃ carantaḥ śrāvastīm
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277060 (0.040):
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ / prakrāntāḥ. anupūrveṇa cārikāṃ carantaḥ śrāvastīm anuprāptāḥ. te
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325085 (0.060):
pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena klāmyanti / svedaparyākulīkṛtaśarīrā janapadacārikāṃ caranto yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ
śrāvastīm anuprāptāḥ atha saṃbahulā bhikṣavaḥ pātracīvaraṃ pratiśamayya
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486783 (0.0):
śrāvastīṃ tena cārikāṃ prakrāntāḥ; anupūrveṇa cārikāṃ carantaḥ śrāvastīm
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010037 (0.028):
carantau rājagṛham anuprāptau; athāyuṣmantau śāriputramaudgalyāyanau / pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntau;
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404802 (0.032):
kṛtabhaktakṛtya paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ / pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981023 (0.032):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau / prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrantāḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277060 (0.035):
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ yena śrāvastī tena cārikāṃ / prakrāntāḥ. anupūrveṇa cārikāṃ carantaḥ śrāvastīm anuprāptāḥ. te
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336496 (0.038):
kośāṃbakā (284r1 = GBM 6.880) bhikṣavo 'nupūrveṇa śrāvastīm anuprāptāḥ / / tatra pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau prakṣālya pṛcchanti / kaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24458899 (0.044):
caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātaḥ pra(tikramya pātracīvaraṃ / pratiśamayya pādau prakṣālya bhūtāgāre niṣaṇṇaḥ pratisaṃla)yanāya ||
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21642266 (0.049):
433.011. kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktāpiṇḍapātrapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ / pratisamayya pādau prakṣālya vihāraṃ praviṣṭaḥ pratisamlayanāya/
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24453467 (0.051):
paścādbhaktapiṇḍapātāḥ pratikrāntāḥ || pātracīvaraṃ pratiśāmya pādau / prakṣālya yena bhagavāṃs tenopajagmuḥ || upetya bhagavataḥ pādau śirasā
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087464 (0.051):
piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ / pātracīvaraṃ pratiśāmya pādau prakṣālya nyaṣīdatprajñapta evāsane
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491732 (0.062):
anupūrveṇa śrāvastīm anuprāptāḥ patracīvaraṃ pratiśamayya pādau prakṣālya / yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13719763 (0.063):
samādāya pātracīvaraṃ yena vāsavagrāmakas tena cārikāṃ prakrāntāḥ / / anupūrveṇa cārikāṃ caranto vāsavagrāmakam anuprāptāḥ / te senāṃjayena
pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404805 (0.0):
kṛtabhaktakṛtya paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ / pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5628683 (0.0):
| atha te nāvikā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte nyaṣīdan* | ekāntaniṣaṇṇāṃs tān nāvikān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9468107 (0.0):
kuntīnagarān nirgatāḥ / (MSV I 1) yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474513 (0.0):
pātracīvaraṃ yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthur / ekāntasthitāḥ saṃbahulā bhikṣavo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478536 (0.0):
te balīvardā yoktrāṇi varatrāṇi cchitvā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā samantakena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499992 (0.0):
atha vaiśālakā brāhmaṇagṛhapatayo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505874 (0.0):
tatrotsīdana ; BHSD s.v. utsīdana} paṃcaśataparivāro yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507944 (0.0):
kārṣāpaṇān daṇḍya iti / atha pāpeyā mallāḥ sarve saṃbhūya yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14304836 (0.0):
ārocya tasmāt sthānān niṣkrāntāḥ / niṣkramya yena gṛddhakūte bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_pu.htm.txt) 14306567 (0.0):
viditvā - - sarve kriyākāraṃ bhittvā yena gṛddhakūṭaparvate bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya, ekānte
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336741 (0.0):
utkṣepakānuvartakānuvartakāś ca yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte tasthuḥ / ekāntasthita
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24938658 (0.0):
gṛdhrakūṭaṃ parvataṃ svakena varṇānubhāvenodāreṇāvabhāsenāvabhāsya yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1628897 (0.0):
ca devaputrās te sarve divyāni candanacūrṇāni parigṛhya yena bhagavāṃs / tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandyaikānte
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1639945 (0.0):
gṛhītvā yena bhagavāṃs tenākṣipanti sma, kṣiptvā ca (PSP_4:115) yena / bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasābhivandya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19295922 (0.0):
Poṣ-v 3.8. te yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ | ekāntaniṣaṇṇā rājagṛhīyakā upāsakā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623603 (0.0):
iti / atha saṃbahulāḥ kāpilavāstavāḥ śākyā yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ / ekānte
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981025 (0.0):
paścādbhaktapiṇḍapātapratikrāntaḥ pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau / prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrantāḥ; upasaṃkramya bhagavataḥ pādau
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18010039 (0.0):
carantau rājagṛham anuprāptau; athāyuṣmantau śāriputramaudgalyāyanau / pātracīvaraṃ pratiśamayya pādau prakṣālya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntau;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799669 (0.0):
atha saṃbahulā bhikṣavo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ; upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ; ekāntaniṣaṇṇāḥ saṃbahulā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6484007 (0.0):
mārgaśramaṃ prativinodya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ; upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvāikānte niṣaṇṇāḥ; śrāvasteyāḥ vaṇijaḥ
pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ / (Matsumura 188)
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5700084 (0.0):
mañcaṃ prajñāpya yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthāt* | ekāntasthita āyuṣmān ānando
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474925 (0.0):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt* /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480289 (0.0):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9505876 (0.0):
tenopasaṃkrāntāḥ / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300873 (0.0):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrānta upasaṃkramya bhagavataḥ / pādau śirasā vanditvaikānte 'sthād ekāntasthita āyuṣmān (BhīKaVā 4a1)
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886005 (0.0):
yena bahagvāṃs tenopasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218454 (0.0):
eva me karaṇīyaṃ bhavatv iti / sa yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223057 (0.0):
punar yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntā / (258v1 = GBM 6.829) upasaṃkramya / bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇā / ekāntaniṣaṇṇāṃ viśākhāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224289 (0.0):
śrāvastyāṃ nidānam* / athānyatamo bhikṣur yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte (MSV II 92) asthāt*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557727 (0.0):
115.031. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559306 (0.0):
120.026. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560198 (0.0):
124.002. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇāḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560963 (0.0):
126.028. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte 'sthād/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21576543 (0.0):
174.010. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21581358 (0.0):
189.004. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616293 (0.0):
315.023. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616511 (0.0):
316.012. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte 'sthāt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21651806 (0.0):
464.006. upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653095 (0.0):
468.001. <468>upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte
Dvavimsatyavadanakatha (dvavims_tu.htm.txt) 27666930 (0.0):
upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvā ekānte (Dak: 134) niṣaṇṇāḥ /
Kaṭhina-v 2. dharmatā khalu buddhā bhagavanta āgantukān bhikṣūn anayā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486800 (0.0):
śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ; dharmatā khalu, buddhā bhagavantaḥ / āgantukān bhikṣūn anayā pratisaṃmodanayā pratisaṃmodate, kuto yūyaṃ
pratisaṃmodanayā pratisaṃmodante / kuto yūyaṃ bhikṣava etarhy āgacchata :
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486806 (0.0):
śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ; dharmatā khalu, buddhā bhagavantaḥ / āgantukān bhikṣūn anayā pratisaṃmodanayā pratisaṃmodate, kuto yūyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486817 (0.024):
bhagavān saṃbahulān bhikṣūn, kuto yūyaṃ, bhikṣavaḥ etarhy āgacchata, kutra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277074 (0.027):
āyuṣmantaḥ. viśrāmitāḥ uktāḥ. kuto yūyam āyuṣmantaḥ etarhy āgacchata, / kutra vā stha varṣā upagatā. hastibālagrāmakād vayam āyuṣmanta etarhy
kutra vā stha varṣā uṣitā iti pratisaṃmodate bhagavān āgantukān bhikṣūn
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277076 (0.033):
āyuṣmantaḥ. viśrāmitāḥ uktāḥ. kuto yūyam āyuṣmantaḥ etarhy āgacchata, / kutra vā stha varṣā upagatā. hastibālagrāmakād vayam āyuṣmanta etarhy
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486812 (0.049):
bhikṣava etarhy āgacchata kutra vā varṣoṣitāḥ; pratisaṃmodate bata / bhagavān saṃbahulān bhikṣūn, kuto yūyaṃ, bhikṣavaḥ etarhy āgacchata, kutra
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486801 (0.051):
śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇāḥ; dharmatā khalu, buddhā bhagavantaḥ / āgantukān bhikṣūn anayā pratisaṃmodanayā pratisaṃmodate, kuto yūyaṃ
anayā pratisaṃmodanayā sukhaṃ sparśaṃ varṣā nayā kuto yūyaṃ bhikṣava
etarhy āgacchatha kutra vā stha varṣā uṣitāḥ te kathayaṃti sāketād vayaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486805 (0.026):
āgantukān bhikṣūn anayā pratisaṃmodanayā pratisaṃmodate, kuto yūyaṃ / bhikṣava etarhy āgacchata kutra vā varṣoṣitāḥ; pratisaṃmodate bata
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486817 (0.037):
bhagavān saṃbahulān bhikṣūn, kuto yūyaṃ, bhikṣavaḥ etarhy āgacchata, kutra
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277075 (0.047):
āyuṣmantaḥ. viśrāmitāḥ uktāḥ. kuto yūyam āyuṣmantaḥ etarhy āgacchata, / kutra vā stha varṣā upagatā. hastibālagrāmakād vayam āyuṣmanta etarhy
bhadant'; etarhy āgacchāma sākete vā sma varṣā uṣitāḥ kaccid yūyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486831 (0.044):
vā varṣoṣitāḥ? janapadād vayaṃ bhadanta etarhy āgacchāmo janapade ca smo / varṣā uṣitāḥ; kaccid yūyaṃ bhikṣavaḥ sukhasparśaṃ janapade varṣā uṣitā na
bhikṣavaḥ sākete sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā na vā stha klāntāḥ piṇḍakena
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277105 (0.0):
hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ, na vā stha klāntāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277161 (0.048):
āyuṣmanto hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ. na vā sma klāntāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277129 (0.051):
yathākatham āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā upagatāḥ, na / vā stha klāntāḥ piṇḍakena. tatra hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486835 (0.055):
vā varṣoṣitāḥ? janapadād vayaṃ bhadanta etarhy āgacchāmo janapade ca smo / varṣā uṣitāḥ; kaccid yūyaṃ bhikṣavaḥ sukhasparśaṃ janapade varṣā uṣitā na
tathyaṃ vayaṃ bhadanta (Matsumura 189) sāketa sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitā
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277105 (0.031):
hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā uṣitāḥ, na vā stha klāntāḥ / piṇḍakena. tathyaṃ vayam āyuṣmantaḥ hastibālagrāmake sukhaṃ sparśaṃ varṣā
na vā smaḥ klāntāḥ piṇḍakenāpi tu vayaṃ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324946 (1.192):
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325079 (1.192):
Kaṭhina-v 3. bhagavān saṃlakṣayati / klāmyanti bata me śrāvakāḥ samādāya / pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena klāmyanti
bahukardame uṣṇena klāmyantaḥ svedaparyākulīkṛtaśarīrā janapadacārikāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324953 (0.0):
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325089 (0.0):
pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena klāmyanti
carantaḥ kṛcchreṇehānuprāptāḥ / Kaṭhina-v 3. bhagavān saṃlakṣayati / klāmyanti bata me śrāvakāḥ samādāya
pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena klāmyanti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324948 (0.0):
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325057 (0.0):
na vā smaḥ klāntāḥ piṇḍakenāpi tu vayaṃ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe
svedaparyākulīkṛtaśarīrā janapadacārikāṃ caranto yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325065 (0.0):
bahukardame uṣṇena klāmyantaḥ svedaparyākulīkṛtaśarīrā janapadacārikāṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277220 (0.054):
vastralābham āmiṣalābhañ ca. yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ sukhasparśavihārārthaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4324952 (0.060):
niṣṭhitacīvarāḥ samādāya pātracīvaraṃ bahutṛṇe bahukardame uṣṇena / klāmyantaḥ svedaparyākulīkṛtaśarīrā yena śrāvastīṃ tena cārikāṃ carantaḥ
sparśavihārārthaṃ dātrīṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ bhikṣūṇāṃ kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325178 (0.0):
viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / tasmāt tarhi bhikṣavo 'nujānāmi / bhikṣūṇāṃ sparśavihārārthaṃ dātrīṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277225 (0.023):
vastralābham āmiṣalābhañ ca. yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ sukhasparśavihārārthaṃ
anujānīyaṃ / yasmāt paṃcānuśaṃsāḥ kaṭhināstare na daśāhaparamaṃ na
māsaparamaṃ na rātrivipravāsāḥ sāntarottareṇa cīvareṇa janapadacārikāṃ
(Matsumura 190) prakramaṇaṃ yāvadaptaṃ vikalpitacīvaradhāraṇam iti / apare
'pi paṃcānuśaṃsāḥ / na gaṇabhojanaṃ na (Matsumura 191) paraṃparabhojanaṃ
na kuleṣv ānimantritacārikā yāvadāptaṃ cīvaraparyeṣaṇaṃ (Matsumura 192)
kārtikān māsād yāvat phālguno māso atrāntarāt sāstṛtakaṭhinānāṃ lābha iti
viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / tasmāt tarhi bhikṣavo 'nujānāmi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218758 (0.0):
/ ahaṃ teṣām agraḥ / tad ahaṃ śaknomi tricīvareṇa yāpayituṃ kiṃ punar me / śrāvakā iti viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / tasmāt tarhi bhikṣavo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297841 (5.960):
Poṣ-v 35. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | tasmāt tarhi bhikṣavo
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491841 (0.010):
viditvā bhikṣūn āmantrayate sma: kathaṃ bhikṣavaḥ saṃmukhavinaya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9474406 (0.035):
mukhābhyavahāryaṃ pādena spṛśantīti viditvā bhikṣūn āmantrayate sma / / amukena bhikṣavo mahallabhikṣuṇā saṃjātāmarṣeṇa khādanīyabhojanīyasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223847 (0.036):
niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / / ihāhaṃ bhikṣavaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya vaiśālīṃ piṇḍāya
Maricinamadharani (maricdhu.htm.txt) 18068098 (0.037):
mahāśrāvakabodhisatvamahāsatvaiḥ / tatra khalu bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / asti bhikṣavo mārīcī nāma devatā sā sūryacandramāsoḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21568672 (0.040):
149.018. kiṃ saṃdhāya bhagavān kathayati? evamukte bhagavān / bhikṣūnāmantrayate sma na bhikṣavaḥ pratyutpannaṃ saṃdhāya kathayāmi/
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228673 (0.040):
tena pratijñātam* / sa kālagataḥ / apāyeṣūpapannaḥ / atha bhagavān bhikṣūn / āmantrayate sma / yo 'sau bhikṣavo bhikṣuḥ kālagataḥ kiṃ tenopasthāyiko
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9843575 (0.041):
tatra khalu bhagavān punarapi bhikṣūnāmantrayate sma iti hi bhikṣavo
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335655 (0.043):
āpannāḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tatra bhagavān / bhikṣūn āmantrayate sma / mā bhikṣavaḥ kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6485252 (0.043):
kalaho bhaṇḍanaṃ vigraho vivādaḥ; tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: / mā bhikṣavaḥ kalaho bhaṇḍanaṃ mā vigraho vivādaḥ; catvārīmāni bhikṣavo
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887962 (0.043):
tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / yas tāvad asau bhikṣavaḥ śāstā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13648146 (0.044):
avaśiṣṭān pañcakān bhikṣūn āmantrayate sma: rūpaṃ bhikṣavo nātmā; rūpaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9492143 (0.047):
pūrvikāṃ karmaplotiṃ vyākartukāmo bhikṣūn āmantrayate sma | āgamayata / bhikṣavo yenānavataptaṃ mahāsaras tena svakasvakānāṃ pūrvikāṃ karmaplotiṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21527770 (0.048):
022.008. dṛṣṭvā ca punarbhikṣūnāmantrayate sma eṣa bhikṣavo 'nāthapiṇḍado
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21654902 (0.048):
473.007. dṛṣṭvā ca punarbhikṣūnāmantrayate sma eṣa bhikṣavo rājā
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467304 (0.050):
40.50 tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate || / 40.51 tasmāt tarhi bhikṣavo 'dyāgreṇā(nya)t(īrthi)kā na pravrājayitavyā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224023 (0.053):
niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / adyāhaṃ bhikṣavaḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19295987 (0.054):
Poṣ-v 4. tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma | tasmād anujānāmi
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643812 (0.054):
bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: saced bhikṣavaḥ satvā jānīyur dānasya
bhikṣūṇāṃ sparśavihārārthaṃ dātrīṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325100 (0.0):
svedaparyākulīkṛtaśarīrā janapadacārikāṃ caranto yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ / sparśavihārārthaṃ dātrīṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ bhikṣūṇāṃ kaṭhinam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277225 (0.062):
vastralābham āmiṣalābhañ ca. yanv ahaṃ bhikṣūṇāṃ sukhasparśavihārārthaṃ / datṝṇāṃ ca deyadharmaparibhogārthaṃ saptāham anujānīyāṃ. tasmād anujānāmi
varṣoṣitair bhikṣubhiḥ kaṭhinam āstartavyaṃ yasmāt paṃcānuśaṃsāḥ kaṭhine
na daśāhaparamaṃ pūrvavad yāvad āstṛtakaṭhinānāṃ lābha iti
Kaṭhina-v 4. uktaṃ bhagavatā kaṭhinam āstartavyam iti bhikṣavo na jānate
katham (Matsumura 193) āstartavyam iti / bhagavān āha / yad varṣoṣitasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325268 (0.046):
Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya kaṭhinam abhirucitaṃ anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325328 (0.046):
Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha
saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpadyate tasmād āstartavyaṃ evaṃ ca punar
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325269 (0.021):
Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya kaṭhinam abhirucitaṃ anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325329 (0.021):
Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227118 (0.060):
vārṣiko lābhaḥ katamaḥ / yo lābho varṣoṣitasya bhikṣusaṃghasya dāyikaiḥ
āstartavyaṃ pūrvavat* sāmagryam ārocayitavyaṃ idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325268 (0.031):
Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325328 (0.031):
Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325274 (0.0):
Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya kaṭhinam abhirucitaṃ anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325334 (0.0):
Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha
saṃghasya kaṭhinam (276v1 = GBM 6.865) āstariṣyati / tataḥ paścād
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325305 (0.055):
kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325343 (0.055):
idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325391 (0.062):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325366 (0.063):
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya / kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakramataḥ
aparasmin divase śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501273 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231555 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325722 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326030 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336846 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729988 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730523 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731182 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732657 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732840 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734253 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734772 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735498 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736579 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764712 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296865 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297399 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297917 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298209 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298391 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
bhikṣūṃ (Matsumura 194) samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501280 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326037 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā / bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982683 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296871 (0.007):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatita ekena bhikṣuṇā pṛṣṭavyaṃ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297922 (0.022):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298551 (0.022):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299140 (0.022):
Poṣ-v 55.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336853 (0.023):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325727 (0.023):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣtavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.029):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.029):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298398 (0.029):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298951 (0.029):
Poṣ-v 53.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ubhayataḥsīmāyāṃ saṃghaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729994 (0.030):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730930 (0.030):
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732663 (0.030):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732846 (0.030):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231561 (0.031):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730527 (0.038):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733889 (0.038):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501282 (0.0):
sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231567 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325525 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326043 (0.0):
bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336923 (0.0):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337155 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730000 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730936 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731283 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732669 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732852 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733240 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733370 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733521 (0.0):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733682 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736895 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325329 (0.0):
bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ / Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325527 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326045 (0.0):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325226 (1.192):
āstartavyaṃ pūrvavat* sāmagryam ārocayitavyaṃ idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325741 (0.014):
vṛddhānte sthāpayitavyaṃ tato vṛddhānte sthivā kaṭhinaṃ gṛhītvā vaktavyaṃ / Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325213 (0.021):
katham (Matsumura 193) āstartavyam iti / bhagavān āha / yad varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpadyate tasmād āstartavyaṃ evaṃ ca punar
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325563 (0.021):
āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199) / Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730061 (0.024):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730716 (0.024):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.024):
Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730002 (0.027):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730938 (0.027):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730989 (0.027):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731338 (0.027):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.027):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.027):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.027):
kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.027):
Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.027):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.027):
Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya kaṭhinam abhirucitaṃ anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325231 (0.0):
āstartavyaṃ pūrvavat* sāmagryam ārocayitavyaṃ idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325333 (0.0):
Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325213 (0.028):
katham (Matsumura 193) āstartavyam iti / bhagavān āha / yad varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpadyate tasmād āstartavyaṃ evaṃ ca punar
kaṭhinam āstarituṃ / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmantaḥ (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325312 (0.035):
kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* prakrāmantaḥ purāṇacīvarāṇām apy avipravāso
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325348 (0.048):
idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325369 (0.048):
kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakramataḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325396 (0.048):
cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325316 (0.0):
yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* prakrāmantaḥ purāṇacīvarāṇām apy avipravāso
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325354 (0.014):
āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy / avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ (Matsumura 196) yeṣām āyuṣmatāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325377 (0.014):
purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325401 (0.014):
prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501309 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231590 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325646 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337180 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337317 (0.0):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730038 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730702 (0.0):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730976 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732892 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737138 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764856 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297436 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298016 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298243 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298425 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299000 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃghaḥ mahatīṃ
kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325345 (0.0):
cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha / idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325368 (0.0):
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325393 (0.0):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325646 (0.040):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ / cīvaraṃ kaṭhinārtham evaṃnāmno bhikṣor anupradadyād ity eṣā jñaptiḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325234 (0.055):
saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa / saṃghasya kaṭhinam (276v1 = GBM 6.865) āstariṣyati / tataḥ paścād
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325629 (0.055):
āstaritavyaṃ (Matsumura 200) śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena / kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325553 (0.059):
kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325579 (0.059):
saṃmanyeta ayam evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* prakrāmantaḥ purāṇacīvarāṇām apy avipravāso
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325352 (0.0):
idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325375 (0.0):
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya / kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakramataḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325400 (0.0):
cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325287 (0.026):
kaṭhinam āstarituṃ / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmantaḥ (Matsumura
bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325288 (0.0):
kaṭhinam āstarituṃ / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmantaḥ (Matsumura / 195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325354 (0.014):
āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy / avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ (Matsumura 196) yeṣām āyuṣmatāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325377 (0.014):
purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325402 (0.014):
prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325560 (0.045):
āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199) / Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326076 (0.045):
muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhared ity eṣā jñaptiḥ evaṃ ca / karma kartavyam* / (Matsumura 207) / Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325269 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam . / Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325226 (1.192):
āstartavyaṃ pūrvavat* sāmagryam ārocayitavyaṃ idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325741 (0.014):
vṛddhānte sthāpayitavyaṃ tato vṛddhānte sthivā kaṭhinaṃ gṛhītvā vaktavyaṃ / Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325527 (0.018):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326045 (0.018):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325213 (0.021):
katham (Matsumura 193) āstartavyam iti / bhagavān āha / yad varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpadyate tasmād āstartavyaṃ evaṃ ca punar
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325563 (0.021):
āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199) / Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326078 (0.023):
muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhared ity eṣā jñaptiḥ evaṃ ca / karma kartavyam* / (Matsumura 207) / Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487583 (0.023):
sīmāṃ gatvā adhikaraṇāni vyupaśamayitum; eṣā jñaptiḥ, tataḥ karma / kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ime buddharakṣitadharmadattasaṃghasenā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730061 (0.024):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730716 (0.024):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.024):
Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730989 (0.027):
karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731338 (0.027):
abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.027):
kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.027):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.027):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733756 (0.027):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734035 (0.027):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735074 (0.027):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325231 (0.0):
āstartavyaṃ pūrvavat* sāmagryam ārocayitavyaṃ idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325273 (0.0):
Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya / cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya kaṭhinam abhirucitaṃ anena cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325213 (0.028):
katham (Matsumura 193) āstartavyam iti / bhagavān āha / yad varṣoṣitasya / saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpadyate tasmād āstartavyaṃ evaṃ ca punar
idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325306 (0.014):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ / kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325367 (0.017):
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325392 (0.026):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325234 (0.055):
saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa / saṃghasya kaṭhinam (276v1 = GBM 6.865) āstariṣyati / tataḥ paścād
āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325313 (0.0):
kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* prakrāmantaḥ purāṇacīvarāṇām apy avipravāso
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325374 (0.0):
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya / kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakramataḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325400 (0.0):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325282 (0.048):
kaṭhinam āstarituṃ / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmantaḥ (Matsumura
avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ (Matsumura 196) yeṣām āyuṣmatāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325377 (0.0):
kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakramataḥ / purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325402 (0.0):
cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* / prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325288 (0.014):
195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325316 (0.014):
yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* prakrāmantaḥ purāṇacīvarāṇām apy avipravāso / bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325343 (0.018):
cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha / idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325305 (0.022):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ / kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325391 (0.039):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakramataḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325311 (0.0):
kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325349 (0.0):
idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325397 (0.0):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325279 (0.048):
kaṭhinam āstarituṃ / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmantaḥ (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325234 (0.063):
saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa / saṃghasya kaṭhinam (276v1 = GBM 6.865) āstariṣyati / tataḥ paścād
purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325355 (0.0):
āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325402 (0.0):
cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* / prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325288 (0.014):
195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325316 (0.014):
yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* prakrāmantaḥ purāṇacīvarāṇām apy avipravāso
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325601 (5.960):
kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati te tūṣṇīṃ na kṣamate / bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296982 (0.025):
pratijāgariṣyati sa tūṣṇīṃ | na kṣamate bhāṣatāṃ | / d. saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ | ayam evaṃnāmā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297506 (0.025):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ saṃmantuṃ sa tūṣṇīṃ | na / kṣamate bhāṣatāṃ | / d. saṃmataḥ saṃghena idaṃ vastu sarvākārapariniṣṭhitam antaḥsīmaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487651 (0.028):
saṃghasyādikaraṇāni vyupaśamayiṣyanti, te tūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantām; / saṃmatā saṃghena buddharakṣitadharmadattasaṃghasenā vyūḍhakāḥ; (Adhik-v 84
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325302 (0.031):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ / kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325340 (0.031):
cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha / idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194334 (0.034):
saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayiṣyati te tūṣṇīm. na kṣamate bhāṣantām. / Pravā-v 2.3.2.3.3. / saṃmataḥ saṃghenaivaṃnāmā pravārako bhikṣuḥ. ayam evaṃnāmā pravārako
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325363 (0.039):
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487978 (0.041):
te ṭūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantām; saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326112 (0.050):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ uddhṛtaṃ saṃghena coramuṣitakānāṃ bhikṣūṇām
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325629 (0.052):
āstaritavyaṃ (Matsumura 200) śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena / kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810242 (0.059):
saṃmantum tet tūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantā; saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā
cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325310 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ / kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325349 (0.0):
cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ saṃghasya cābhirucitaṃ kaṭhinaṃ kartuṃ tat saṃgha / idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmanyate anena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325372 (0.0):
kṣamate idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārthaṃ saṃmantum anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325282 (0.048):
kaṭhinam āstarituṃ / yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmantaḥ (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325554 (0.061):
kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam / āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325580 (0.061):
saṃmanyeta ayam evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325234 (0.062):
saṃghasya cīvaralābhaḥ saṃpannaḥ yadi saṃghasyābhirucitam anena cīvareṇa / saṃghasya kaṭhinam (276v1 = GBM 6.865) āstariṣyati / tataḥ paścād
prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325354 (0.0):
āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325377 (0.0):
kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt prakramataḥ / purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325287 (0.014):
195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325316 (0.014):
yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt* prakrāmantaḥ purāṇacīvarāṇām apy avipravāso
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326125 (0.0):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501347 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302989 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (5.960):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337385 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730144 (5.960):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730809 (5.960):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731061 (5.960):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731432 (5.960):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732753 (5.960):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734138 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735242 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736237 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764980 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297526 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298150 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298317 (5.960):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488802 (0.030):
śalākācārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ; pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487789 (0.030):
tataḥ saṃghenādhikaraṇasaṃcārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194167 (0.033):
tataḥ paścāt pravārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731840 (0.036):
Pāṇḍ-v § 3.6 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / antarmārge sthitvā codako bhikṣuḥ / saṃmantavyaḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataś codako bhikṣuḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737795 (0.038):
saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v 7.5.10 tataḥ paścād utsāhayitavyaḥ / sādhu udāyin kṛtaṃ suṣṭhu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302990 (0.040):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi / / tataḥ paścāt sarvabhikṣusaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite apaścimake vā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325474 (0.045):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296775 (0.047):
bhagavān āha | prahāṇapratijāgrako bhikṣus saṃmantavyaḥ | / Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298774 (0.047):
maṇḍalakaḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Poṣ-v 47.1. tataḥ paścān mahatī sīmā baddhavyā |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299377 (0.047):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 58. tataḥ paścāt khuḍḍalikāyāḥ sīmāyā nirgatya mahatyāḥ sīmāyāḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276212 (0.049):
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. / Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194201 (0.050):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194226 (0.050):
pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325615 (0.063):
āstariṣyati kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tuṣṇīm evam etad dhārayāmi / Kaṭhina-v 10. tataḥ kaṭhināstārakasya bhikṣor jñaptyā kaṭhinaṃ
dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325477 (5.960):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296784 (5.960):
Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296810 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato / na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296823 (5.960):
Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296851 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194193 (5.960):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194204 (5.960):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194229 (5.960):
pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276221 (5.960):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276261 (5.960):
Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276291 (5.960):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ.
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810085 (5.960):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487796 (5.960):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487820 (5.960):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487832 (5.960):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487861 (5.960):
jānāti; ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur / asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488809 (5.960):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488845 (5.960):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488870 (5.960):
ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ (Adhik-v 90)
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194170 (0.014):
tataḥ paścāt pravārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325481 (0.0):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296787 (0.0):
asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / katamaiḥ paṃcabhiḥ | chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296827 (0.0):
asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ | / katamaiḥ paṃcabhiḥ | na cchandād gacchati na dveṣān na mohān na bhayād
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194207 (0.0):
bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276224 (0.0):
asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276264 (0.0):
asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810087 (0.0):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810123 (0.0):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487799 (0.0):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487835 (0.0):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488812 (0.0):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhih? chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488848 (0.0):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194172 (0.014):
samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś / cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ. chandād gacchati dveṣān mohād bhayād
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810146 (0.021):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ: śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487861 (0.021):
asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194195 (0.021):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487822 (0.021):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488835 (0.021):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; / pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296813 (0.032):
na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276292 (0.036):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ. / Var-v § 1.2.3 evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
(Matsumura 197) paścimakāṃ varṣām upagato anyatra varṣoṣitaḥ śikṣādattakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325894 (0.048):
bhadanta kaṭhinam anāstṛtaṃ pañcānām upāliṃ avarṣikasya varṣācchinnakasya / paścimakāṃ (277v1 = GBM 6.867) varṣāṃ upagatasya anyatra varṣopagatasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325925 (0.059):
Kaṭhina-v 18. katīnāṃ bhadantaiva lābho nānuśaṃsā / pañcānām upālin / avarṣikasya varṣācchinnakasya paścimakāṃ varṣām upagatasyānyatra
apare api paṃca na saṃmantavyāḥ pārivāsika mūlapārivāsika mānāpya
mūlamānāpyacāra utkṣiptakaḥ apare paṃca na saṃmantavyā cchandād gacchati
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21509693 (0.029):
Manu9.87a/ yas tu tat kārayen) mohāt sa.jātyā sthitayā anyayā |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296837 (0.038):
katamaiḥ paṃcabhiḥ | na cchandād gacchati na dveṣān na mohān na bhayād / gacchati | pratijāgṛtām apratijāgṛtāñ ca prahāṇaṃ jānāti |
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23006457 (0.062):
Vin_1.76 / parivāsamūlaparivāsamānāpy amūlamānāpy āvartaṇārthini niḥśraye
dveṣāṃ mohād bhayād gacchati āstṛtaṃ cānāstṛtaṃ kaṭhinaṃ na jānāti :
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296838 (0.007):
katamaiḥ paṃcabhiḥ | na cchandād gacchati na dveṣān na mohān na bhayād
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325493 (0.015):
saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād / gacchati na dveṣān na mohān na bhayād gacchati āstṛtānāstṛtaṃ ca kaṭhinaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296796 (0.034):
katamaiḥ paṃcabhiḥ | chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati | / jāgṛtām ajāgṛtāṃ prahāṇaṃ na jānāti |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13471858 (0.051):
bhavadbhiḥ saha mitratvam icchāmi | bhavantaś ca anukampayantu maitryeṇa | / lobhād vātha bhayād vāpi yas tyajec charaṇāgatam |
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325424 (1.192):
Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296801 (0.039):
jāgṛtām ajāgṛtāṃ prahāṇaṃ na jānāti | / (Poṣ-v 284) / ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296783 (0.045):
Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296809 (0.045):
ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato / na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296822 (0.045):
Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296850 (0.045):
ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487795 (0.046):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487819 (0.046):
mohād bhayād gacchati saṃcāritāsaṃcāritaṃ cādhikaraṇaṃ na jānāti; ebhiḥ / pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487831 (0.046):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487859 (0.046):
jānāti; ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur / asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194192 (0.047):
gacchati pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ / (Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ.
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296842 (0.050):
gacchati | pratijāgṛtām apratijāgṛtāñ ca prahāṇaṃ jānāti | / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325633 (0.051):
kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488808 (0.052):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488844 (0.052):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488869 (0.052):
ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ (Adhik-v 90)
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194203 (0.055):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194228 (0.055):
pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276220 (0.058):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276260 (0.058):
Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325429 (0.0):
dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296788 (0.0):
Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmato na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296829 (0.0):
Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ / asaṃmatas saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194207 (0.0):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276224 (0.0):
Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmato na saṃmantavyaḥ, saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276264 (0.0):
Var-v § 1.2.2.b pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ.
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810088 (0.0):
dharmaiḥ samanvāgato vihāroddeśako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ, / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810123 (0.0):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; / katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487799 (0.0):
samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād gacchati dveṣān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487835 (0.0):
adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488811 (0.0):
śalākācārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488850 (0.0):
pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296814 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur asaṃmato / na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296851 (5.960):
ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣur / asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ | saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194194 (5.960):
(Pravā-v 148) samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. / saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194230 (5.960):
pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276292 (5.960):
samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca / nāvakāśayitavyaḥ.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487821 (5.960):
pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ; pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487861 (5.960):
jānāti; ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur / asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488870 (5.960):
ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śalākācārako bhikṣur asaṃmataḥ / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ (Adhik-v 90)
gacchati na dveṣān na mohān na bhayād gacchati āstṛtānāstṛtaṃ ca kaṭhinaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296836 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ | na cchandād gacchati na dveṣān na mohān na bhayād
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194216 (0.0):
pañcabhiḥ. na chandād gacchati na dveṣān na mohād na bhayād gacchati
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276273 (0.0):
na chandād gacchati, na dveṣān na mohān na bhayād gacchati,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810132 (0.0):
katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na bhayān na mohād
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810323 (0.0):
saṃmantavyaḥ, saṃmataś cānavakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād / gacchati, na dveṣān na mohān na bhayād gacchati prāsādikāprāsādikaṃ ca
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487844 (0.0):
nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? na chandād gacchati na dveṣān na / mohān na bhayād gacchati; (Adhik-v 85) saṃcāritāsaṃcāritaṃ cādhikaraṇaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325464 (0.015):
mūlamānāpyacāra utkṣiptakaḥ apare paṃca na saṃmantavyā cchandād gacchati / dveṣāṃ mohād bhayād gacchati āstṛtaṃ cānāstṛtaṃ kaṭhinaṃ na jānāti :
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488857 (0.025):
saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; katamaiḥ pañcabhiṛ? na chandād / gacchati na dveṣān mohād bhayād gacchati cāritācāritaṃ ca śalākāṃ jānāti;
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296794 (0.030):
katamaiḥ paṃcabhiḥ | chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati |
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088592 (0.038):
gacchati / na chandād agatiṃ gacchanti na dveṣān na mohān na bhāyād
Nagarjuna: Ratnavali, 1 (nrat_1_u.htm.txt) 7037162 (0.039):
chandād dveṣād bhayān mohād yo dharmaṃ nātivartate |
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276230 (0.040):
chandād gacchati, dveṣān mohād bhayād gacchati, grāhitāgrāhitaṃ ca
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194178 (0.040):
cāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ pañcabhiḥ. chandād gacchati dveṣān mohād bhayād / gacchati pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ na jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810295 (0.040):
saṃmantavyaḥ, ḥsaṃmntaś cāvakāśayitavyaḥḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād / gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati, prāsādikāprāsādikaṃ ca na jānātī;
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488819 (0.040):
katamaiḥ pañcabhih? chandād gacchati dveṣān mohād bhayād gacchati
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7088582 (0.057):
(EĀ.Trip 23.3) chandād agatiṃ gacchanti dveṣān mohād bhāyād agatiṃ / gacchati / na chandād agatiṃ gacchanti na dveṣān na mohān na bhāyād
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6374353 (0.063):
BhP_10.24.011/3 kāmād dveṣād bhayāl lobhāt sa vai nāpnoti śobhanam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2773187 (0.063):
kāmād dveṣād bhayāl lobhāt sa vai nāpnoti śobhanam // BhP_10.24.011 //
jānāti / Kaṭhina-v 8. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194238 (0.0):
Pravā-v 2.3.2.2. / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā pūrvavad yāvad
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276299 (5.960):
Var-v § 1.2.3 evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810152 (5.960):
vihāroddeśakaḥ asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ, saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ: śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487867 (5.960):
asaṃmataś ca saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ; evaṃ ca punaḥ / saṃmantavyaḥ: śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501268 (0.009):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487488 (0.012):
daśa vā pañca vā; evaṃ ca punaḥ saṃmantavyāḥ: śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337256 (0.023):
saṃghasāmagrīdattakena bhikṣuṇā poṣadho yācitavyaḥ / evaṃ ca punar / yācitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā pūrvavad yāvat* / so 'ham evaṃnāmā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730518 (0.023):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731176 (0.023):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732834 (0.023):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296859 (0.029):
Poṣ-v 17.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ | / Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298816 (0.033):
Poṣ-v 48.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā pūrvavat* vistareṇa |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228094 (0.035):
bhaviṣyati / evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / pūrvavad yāvat sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite mṛtapariṣkāraṃ vṛddhānte
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734247 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734767 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735492 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490100 (0.037):
mallaputrasya smṛtivinayam iti punar anyo 'py evaṃjātīya evaṃ ca punar / dātavyaḥ; śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492231 (0.037):
evaṃjātīyaḥ evaṃ ca punar dātavyaḥ; śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297393 (0.038):
Poṣ-v 30.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaṃ | / Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297912 (0.056):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
pūrvavad (Matsumura 198) yāvad utsāhayitavyaḥ utsahase tvam evaṃnāmā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194244 (0.0):
evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā pūrvavad yāvad
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810169 (0.0):
pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / pūrvavad yāvad utsāhayitavyaḥ; utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vihārān
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276316 (0.006):
saṃnipatite pūrvaṃ tāvad utsāhayitavyaḥ. / utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vārṣikaṃ śayanāsanaṃ grāhayitum iti.
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337257 (0.037):
yācitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā pūrvavad yāvat* / so 'ham evaṃnāmā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228095 (0.038):
bhaviṣyati / evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / pūrvavad yāvat sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite mṛtapariṣkāraṃ vṛddhānte
saṃghasya kaṭhinam āstartum iti saced utsahate tena vaktavyaṃ utsahed iti
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231567 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325261 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326043 (0.0):
bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336923 (0.0):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337155 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337287 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730000 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730643 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730936 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731283 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732669 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732852 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733240 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733370 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733521 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733682 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325263 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam . / Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326046 (0.0):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325568 (0.012):
āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199) / Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325323 (0.018):
bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ / Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326080 (0.024):
karma kartavyam* / (Matsumura 207) / Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730001 (0.034):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730938 (0.034):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732670 (0.034):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.034):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.034):
kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733371 (0.034):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.034):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.034):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296934 (0.037):
Poṣ-v 17.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣur utsahate saṃghasya prahāṇaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194263 (0.037):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194295 (0.037):
evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810188 (0.037):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, / ayaṃ evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣur utsahate saṃghasya vihārān uddeṣṭum;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810215 (0.037):
evaṃnāmānaṃ vihāroddeśakam saṃmanyeta ity eṣā jñāptiḥ; karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayam evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣuḥ utsahate
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296895 (0.042):
Poṣ-v 17.3. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ | / Poṣ-v 17.4. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297412 (0.042):
kṛtvā karma kartavyaṃ | / Poṣ-v 30.3. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ |
utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501305 (5.960):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406370 (5.960):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yadvayaṃ evaṃnāmānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231587 (5.960):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325639 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326061 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337176 (5.960):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337313 (5.960):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730035 (5.960):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730699 (5.960):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730973 (5.960):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731872 (5.960):
śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732682 (5.960):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732889 (5.960):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733255 (5.960):
yathādharmaṃ na pratikaroti / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733386 (5.960):
(294v1 = GBM 901) yathādharmaṃ na pratikaroti / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734009 (5.960):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734458 (5.960):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735052 (5.960):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735905 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737134 (5.960):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501309 (5.960):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃghaḥ etat kalpikasthānaṃ saṃmanyate ity eṣā jñaptiḥ / evaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228128 (5.960):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha upanandasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325643 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326064 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337318 (5.960):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730038 (5.960):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730702 (5.960):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730976 (5.960):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (5.960):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃgha uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733257 (5.960):
yathādharmaṃ na pratikaroti / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733389 (5.960):
(294v1 = GBM 901) yathādharmaṃ na pratikaroti / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733550 (5.960):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ ariṣṭasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (5.960):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (5.960):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (5.960):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298015 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298425 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299000 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃghaḥ mahatīṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364612 (5.960):
vā (PrMoSū_Mū-Banerjee 7) sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃghasya poṣadhaṃ kuryāt prātimokṣasūtroddeśam uddeśayed eṣā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194280 (5.960):
pravāraṇāṃ pravārayitum. sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ pravārakaṃ saṃmanyeta. evaṃnāmā pravārako
kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325581 (0.0):
saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ tat saṃgha evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325591 (0.042):
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ saṃmantuṃ evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325303 (0.059):
kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194281 (0.060):
saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ pravārakaṃ saṃmanyeta. evaṃnāmā pravārako
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325390 (0.061):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199) / Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326079 (0.0):
muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhared ity eṣā jñaptiḥ evaṃ ca / karma kartavyam* / (Matsumura 207)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325533 (0.012):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325264 (0.021):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam . / Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325324 (0.021):
bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ / Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325593 (0.027):
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ saṃmantuṃ evaṃnāmā / kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati te tūṣṇīṃ na kṣamate
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326045 (0.030):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325740 (0.035):
vṛddhānte sthāpayitavyaṃ tato vṛddhānte sthivā kaṭhinaṃ gṛhītvā vaktavyaṃ / Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325605 (0.040):
bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325754 (0.041):
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā / kaṭhināstārakas tena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyāmīti / evaṃ dvir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325626 (0.044):
Kaṭhina-v 10. tataḥ kaṭhināstārakasya bhikṣor jñaptyā kaṭhinaṃ / āstaritavyaṃ (Matsumura 200) śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194264 (0.045):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519071 (0.045):
Uj II.iii.2.1.3b / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ aham evaṃnāmā arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmna
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871560 (0.045):
/ pravrajyopasaṃpadau / yācanaṃ punaḥ - śṛṇotu
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194296 (0.049):
bhikṣuḥ saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayitum. eṣā jñaptiḥ. / Pravā-v 2.3.2.3.2. / evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519139 (0.050):
tataḥ paścāt karmakārakeṇa bhikṣuṇā muktikā jñaptiḥ kartavyā : śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ ayaṃ evaṃnāmā evaṃnāmna upasaṃpatprekṣaḥ so 'yam
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298439 (0.054):
Poṣ-v 44.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. yāvad evāsminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298686 (0.054):
Poṣ-v 46.3. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. yāvad evāsminn āvāse āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299019 (0.054):
Poṣ-v 53.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. yāvad evāsminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā
saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ tat saṃgha evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325550 (0.0):
kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ / kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325512 (0.030):
pūrvavad (Matsumura 198) yāvad utsāhayitavyaḥ utsahase tvam evaṃnāmā / saṃghasya kaṭhinam āstartum iti saced utsahate tena vaktavyaṃ utsahed iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325534 (0.043):
Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur / utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194281 (0.060):
saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ pravārakaṃ saṃmanyeta. evaṃnāmā pravārako
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325754 (0.062):
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā / kaṭhināstārakas tena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyāmīti / evaṃ dvir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325605 (0.064):
bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam / āstariṣyati kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tuṣṇīm evam etad dhārayāmi
saṃmanyeta ayam evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325555 (0.0):
kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ / kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325303 (0.059):
kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325390 (0.061):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ saṃmantuṃ evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325751 (0.040):
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā / kaṭhināstārakas tena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyāmīti / evaṃ dvir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325550 (0.042):
kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ / kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam
kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati te tūṣṇīṃ na kṣamate
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325568 (0.027):
Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe / saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ tat saṃgha evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325383 (0.036):
purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325755 (0.038):
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā / kaṭhināstārakas tena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyāmīti / evaṃ dvir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325533 (0.051):
Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur / utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194332 (0.058):
saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayiṣyati te tūṣṇīm. na kṣamate bhāṣantām. / Pravā-v 2.3.2.3.3. / saṃmataḥ saṃghenaivaṃnāmā pravārako bhikṣuḥ. ayam evaṃnāmā pravārako
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325548 (0.058):
kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ / kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296981 (0.064):
pratijāgariṣyati sa tūṣṇīṃ | na kṣamate bhāṣatāṃ | / d. saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ | ayam evaṃnāmā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297505 (0.064):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ saṃmantuṃ sa tūṣṇīṃ | na / kṣamate bhāṣatāṃ | / d. saṃmataḥ saṃghena idaṃ vastu sarvākārapariniṣṭhitam antaḥsīmaṃ
bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325385 (5.960):
purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487978 (5.960):
te ṭūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantām; saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194334 (0.017):
saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayiṣyati te tūṣṇīm. na kṣamate bhāṣantām. / Pravā-v 2.3.2.3.3. / saṃmataḥ saṃghenaivaṃnāmā pravārako bhikṣuḥ. ayam evaṃnāmā pravārako
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296984 (0.024):
pratijāgariṣyati sa tūṣṇīṃ | na kṣamate bhāṣatāṃ | / d. saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ | ayam evaṃnāmā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297506 (0.025):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ saṃmantuṃ sa tūṣṇīṃ | na / kṣamate bhāṣatāṃ | / d. saṃmataḥ saṃghena idaṃ vastu sarvākārapariniṣṭhitam antaḥsīmaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487651 (0.028):
saṃghasyādikaraṇāni vyupaśamayiṣyanti, te tūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantām; / saṃmatā saṃghena buddharakṣitadharmadattasaṃghasenā vyūḍhakāḥ; (Adhik-v 84
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325755 (0.028):
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā / kaṭhināstārakas tena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyāmīti / evaṃ dvir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325573 (0.040):
Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe / saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ tat saṃgha evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326112 (0.050):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ uddhṛtaṃ saṃghena coramuṣitakānāṃ bhikṣūṇām
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276419 (0.055):
te tūṣṇīṃ. na kṣamate bhāṣantāṃ. / saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ. saṃghasya vārṣikaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810243 (0.055):
saṃmantum tet tūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantā; saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325779 (0.059):
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārakas tan mayā anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325533 (0.060):
Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur / utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325635 (0.061):
kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
āstariṣyati kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tuṣṇīm evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325409 (0.021):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi / Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326125 (0.021):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297002 (0.035):
prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ saṃghasya prahāṇaṃ pratijāgariṣyati | kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam (55v = GBM 6.709) etad dhārayāmi |
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276434 (0.046):
śayanāsanaṃ grāhayiṣyati. kṣāntam anujñātaṃ saṃghena, yasmāt tūṣṇīm, evam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730144 (0.049):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730809 (0.049):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731061 (0.049):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731432 (0.049):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732752 (0.049):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734137 (0.049):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734615 (0.049):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735242 (0.049):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.4.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736237 (0.049):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (0.049):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492389 (0.050):
saṃghena hastakasya bhikṣos tatsvabhāvaiṣīyaḥ; kṣāntam anujñātam saṃghena / yasmāt tūṣṇīm; evam etad dhārayāmi / tatsvabhāvaiṣīyadattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302988 (0.053):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi / / tataḥ paścāt sarvabhikṣusaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite apaścimake vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (0.053):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / / tataḥ cchāyā māpayitavyā / bhikṣuṇyo dīrghadīrghābhir latābhiś (22a1)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519355 (0.055):
anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / (Upj(J) 18.19-20; ~
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337385 (0.055):
anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / / (MSV II 196)
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764980 (0.056):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Kaṭhina-v 10. tataḥ kaṭhināstārakasya bhikṣor jñaptyā kaṭhinaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325655 (0.046):
cīvaraṃ kaṭhinārtham evaṃnāmno bhikṣor anupradadyād ity eṣā jñaptiḥ / Kaṭhina-v 11. kaṭhināstārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikāṃ dharmāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325412 (0.063):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi / Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir
āstaritavyaṃ (Matsumura 200) śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325742 (0.013):
vṛddhānte sthāpayitavyaṃ tato vṛddhānte sthivā kaṭhinaṃ gṛhītvā vaktavyaṃ / Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325264 (0.039):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam . / Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325324 (0.039):
bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ / Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325300 (0.043):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ / kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325564 (0.044):
āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199) / Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298226 (0.054):
Poṣ-v 40.3. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho | / 'sminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā saṃghasya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298262 (0.054):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. asminn āvāse samagreṇa saṃghenaikapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛttyā saṃghasya
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871561 (0.056):
/ pravrajyopasaṃpadau / yācanaṃ punaḥ - śṛṇotu
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325388 (0.057):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena / cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati yenāstīrṇakaṭhinād āvāsāt*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326079 (0.060):
karma kartavyam* / (Matsumura 207) / Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194264 (0.064):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325749 (0.033):
Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ / saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325300 (0.042):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ / kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325776 (0.046):
samanvāhara sthavira idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ (Matsumura 203) / saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārakas tan mayā anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325475 (0.051):
paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmataś ca / saṃmantavyaḥ saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ na cchandād
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325388 (0.052):
na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325603 (0.061):
bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501309 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231590 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325300 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337180 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337317 (0.0):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730038 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730702 (0.0):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730976 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732892 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737138 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764856 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297436 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298016 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298243 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298425 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299000 (0.0):
mahatī sīmā baddhā | khuḍḍalikā sīmā baddhā | saṃmato maṇḍalakaḥ | / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃghaḥ mahatīṃ
cīvaraṃ kaṭhinārtham evaṃnāmno bhikṣor anupradadyād ity eṣā jñaptiḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325301 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ / kaṭhinārthaṃ saṃmanyetānena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati
Kaṭhina-v 11. kaṭhināstārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikāṃ dharmāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325619 (0.035):
āstariṣyati kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tuṣṇīm evam etad dhārayāmi / Kaṭhina-v 10. tataḥ kaṭhināstārakasya bhikṣor jñaptyā kaṭhinaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296680 (0.051):
bhagavān āha | prāhāṇikasyāhaṃ bhikṣavo bhikṣor āsamudācārikāṃ dharmāṃ / prajñapayiṣyāmi | prāhāṇikena (55r = GBM 6.708) bhikṣuṇā tṛtīye tṛtīye
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466775 (0.054):
kaṣāyadhārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466934 (0.054):
vā tatra vā sthāpayitavyam* / añjanadhārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayiṣyāmi / añjanadhārakair bhikṣubhir añjanāni evam evaṃ
prajñapayiṣyāmi kaṭhināstārakena bhikṣuṇā kaṭhinena sarvatra pūrvaṃgamena
bhavitavyam* dhāvatā vitaratā cchindatā sīvatā raṃjayatā antato dvau trayo
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1401091 (0.041):
4. nyāyavimdyoterurovacyate / 5. dvāvartho / 6. prāpnuyadityayamevaikotho vidhiyate
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197763 (0.042):
sacet saṃpadyate 'ty evaṃ kuśalaṃ. no cet saṃpadyate, tair bhikṣubhir dvau / trayo vā āpadarthikā maṇḍalakāḥ saṃmantavyāḥ. (GBM 6.729.5-6; MSV IV
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2876718 (0.042):
vastunā pravrājayitavyaḥ upasaṃpādayitavya syāt [iti cet] āha - yena dvau / trayo vā poṣadhāḥ pratyanubhūtā bhavanti, ayaṃ na pravrājayitavyo
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18080092 (0.044):
ṇerayādeśena bhavitavyam / āha ---- aṇijantatvāt / dhātorṇic tu na /
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23881514 (0.046):
aśaktas tadā anagnenaikavāsasā bhāvyam / yadi śaktas tadā avāsasā nagnena / yathājātena niṣparigraheṇa bhavitavyam ity arthaḥ / na tu vā vikalpe /
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26945978 (0.047):
surāmaireyamadyapramādasthānāt prativiratena bhavitavyam / amattenānnunmattenācapalenācañcalenāsaṃbhrāntenāmukhareṇānnunnaḍenānnuddhatenopasthitismṛtisaṃprajanyeneti
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22289595 (0.049):
havistaccatuṣpañcāśaddvāvāghārau dvau sviṣṭakṛtau tadaṣṭāpañcāśatsa yo
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9516371 (0.051):
abhibhavāmi.idam.ekam.eko.asmi,.nihsahamānaḥ.sapatnān.abhibhavāmi,.dvau.kim.mā.trayaḥ.kurvanti/[278] / eka.itā.saṅkhyā.dvau.drutatarā.saṅkhyā.trayas.tīrṇatamā.saṅkhyā.catvāraś.calitatamā.saṅkhyā.astāv.aśnoter.nava.na.vananīyā.na.avāptā.vā.daśa.dastā.dṛṣṭa.arthā.vā/[278]
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4486762 (0.064):
dvau vā trayo vā sambahulā vā vagavādakā anuvattakāḥ samanuṣyāḥ
vā sūcīpadakā dātavyā dvau trayo vā cittotpādā utpādayitavyaḥ
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26209815 (0.055):
mlecchasya bhāgāścatvāro jaipālasya trayo matāḥ / / dvau bhāgau ṭaṅkaṇasyaiva bhāgaikamamṛtasya ca // Rmañj_6.82 //
Kaṭhina-v 12. tataḥ paścād āśvayujamāse śuklapakṣapaṃcadaśyāṃ
ārocayitavyam* : (Matsumura 201) śvo 'ham āyuṣmantaḥ kaṭhinam āstariṣyāmi
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23028740 (0.0):
Vin_5.34 / śvo ham āyuṣmantaḥ kaṭhinam āstariṣyāmi yuṣmābhiḥ svakasvakāni
Karandavyuha (bsu019_u.htm.txt) 7108743 (0.058):
evaṃ ṣaṭpāramitāsāṃkathyaṃ kṛtvā svakasvakāni caṃkramaṇāni caṃkramanti /
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9433619 (0.060):
yāvat teṣāṃ bhojanakālo jātaḥ gaṇḍir ākoṭitā | te svakasvakāni pātrāṇy
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27864210 (0.060):
bhavati svakasvakāny antarīkaraṇāni kṛtvā ekaṃ saṃcelī kartavyā | bhikṣur
Mahasudarsanavadana (= MSuAv) (msudarsu.htm.txt) 18123122 (0.061):
vayaṃ punar apy ādāya svakasvakāni niveśanāni prakrāmema, yan nu vayaṃ
kaṭhināstārakeṇa (Matsumura 202) bhikṣuṇā kaṭhinaṃ gandhapuṣpānvitaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325813 (0.040):
ca so 'smākam iti . / Kaṭhina-v 15. kaṭhināstārakeṇa bhikṣuṇā kaṭhinaṃ gṛhītvā na prasrāvakuṭiṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326247 (0.043):
ūnapaṃcakena asammatena cīvareṇa asammatena (Matsumura 212) / kaṭhināstārakena bahiḥsīmāsammatena kaṭhinacīvareṇa bahiḥsīmāsaṃmatena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325850 (0.054):
vartate sātisāro bhavati / Kaṭhina-v 16. tataḥ kaṭhināstārakena bhikṣuṇā phālgunamāse
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501271 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231553 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325245 (0.0):
aparasmin divase śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326028 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336845 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729986 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730522 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731180 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732655 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732838 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734251 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734771 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735496 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736577 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764710 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296863 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297397 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297915 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298207 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298389 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
pṛṣtavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501278 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326034 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā / bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336853 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297922 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298951 (0.0):
Poṣ-v 53.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982681 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729992 (0.006):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730528 (0.006):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732661 (0.006):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733890 (0.006):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764716 (0.006):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810161 (0.006):
pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487496 (0.006):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490109 (0.006):
dātavyaḥ; śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite (Adhik-v 96) dravyeṇa
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492241 (0.006):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325253 (0.011):
aparasmin divase śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā / bhikṣūṃ (Matsumura 194) samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231556 (0.013):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
vṛddhānte sthāpayitavyaṃ tato vṛddhānte sthivā kaṭhinaṃ gṛhītvā vaktavyaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336853 (0.053):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa
Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325629 (0.013):
Kaṭhina-v 10. tataḥ kaṭhināstārakasya bhikṣor jñaptyā kaṭhinaṃ / āstaritavyaṃ (Matsumura 200) śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325264 (0.014):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam . / Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325324 (0.014):
bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ / Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325773 (0.029):
samanvāhara sthavira idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ (Matsumura 203) / saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārakas tan mayā anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325564 (0.035):
āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199) / Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325527 (0.048):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326079 (0.050):
karma kartavyam* / (Matsumura 207) / Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298226 (0.060):
Poṣ-v 40.3. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho | / 'sminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā saṃghasya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298262 (0.060):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. asminn āvāse samagreṇa saṃghenaikapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛttyā saṃghasya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297415 (0.062):
kṛtvā karma kartavyaṃ | / Poṣ-v 30.3. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / idaṃ vastu sarvākārapariniṣṭhitam antaḥsīmaṃ bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326045 (0.063):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194263 (0.064):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194295 (0.064):
evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325590 (0.040):
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ saṃmantuṃ evaṃnāmā / kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati te tūṣṇīṃ na kṣamate
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325772 (0.058):
samanvāhara sthavira idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ (Matsumura 203) / saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārakas tan mayā anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325632 (0.062):
kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
kaṭhināstārakas tena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyāmīti / evaṃ dvir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325780 (0.010):
samanvāhara sthavira idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ (Matsumura 203) / saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārakas tan mayā anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325606 (0.028):
bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325594 (0.038):
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ saṃmantuṃ evaṃnāmā / kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati te tūṣṇīṃ na kṣamate
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325572 (0.041):
Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe / saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ tat saṃgha evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ
api tṛr api tata āstīrya saṃghasthavirasya purastāt sthitvā evaṃ vaktavyaṃ
samanvāhara sthavira idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ (Matsumura 203)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325744 (0.029):
Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ / saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325629 (0.051):
āstaritavyaṃ (Matsumura 200) śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena / kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārakas tan mayā anena cīvareṇa saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325755 (0.010):
saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā / kaṭhināstārakas tena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam āstariṣyāmīti / evaṃ dvir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325633 (0.046):
āstaritavyaṃ (Matsumura 200) śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena / kaṭhinārthaṃ saṃmatam ayaṃ caivaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmataḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325743 (0.055):
Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ / saṃmatam ahaṃ caivaṃnāmā bhikṣuḥ kaṭhināstārakaḥ so 'ham evaṃnāmā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325604 (0.059):
bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325567 (0.061):
Kaṭhina-v 9b. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ ayam evaṃnāmā kaṭhināstāraka utsahe / saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ tat saṃgha evaṃnāmānaṃ kaṭhināstārakaṃ
kaṭhinam āstṛtam iti / Kaṭhina-v 14. tena vaktavyaṃ sādhv āstṛtaṃ suṣṭhv āstṛtaṃ yo 'tra lābhas
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23028788 (0.022):
Vin_5.40 / pratibhikṣum agrataḥ sthitvā āstṛtamiti nivedanam / / Vin_5.41 / sādhv āstṛtaṃ suṣṭhv āstṛtaṃ yo tra lābhaś cānuśaṃsaś ca so
cānuśaṃsaś ca so 'smākam iti evaṃ dvir api tṛr api yāvat saṃghanavakasya
sarvair vaktavyaṃ sādhv āstṛtaṃ suṣṭhv āstṛtaṃ yo 'tra lābhaś cānuśaṃsaś
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23028788 (0.022):
Vin_5.40 / pratibhikṣum agrataḥ sthitvā āstṛtamiti nivedanam / / Vin_5.41 / sādhv āstṛtaṃ suṣṭhv āstṛtaṃ yo tra lābhaś cānuśaṃsaś ca so
ca so 'smākam iti . / Kaṭhina-v 15. kaṭhināstārakeṇa bhikṣuṇā kaṭhinaṃ gṛhītvā na prasrāvakuṭiṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325706 (0.040):
/ yuṣmābhiḥ svakasvakāni cīvarāṇi pratyuddhartavyāni iti tataḥ / kaṭhināstārakeṇa (Matsumura 202) bhikṣuṇā kaṭhinaṃ gandhapuṣpānvitaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325850 (0.061):
vartate sātisāro bhavati / Kaṭhina-v 16. tataḥ kaṭhināstārakena bhikṣuṇā phālgunamāse
na varcaskuṭiṃ na dhūmāgāraṃ praveṣṭavyaṃ nābhyavakāśe sthātavyaṃ na
bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ saced gacchati na tasyāṃ vastavyaṃ (Matsumura 204)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276964 (0.0):
Var-v § 1.8.1.a uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣoṣitena bahiḥsīmāṃ / gantavyam*. saced gacchati na tatra vastavyam iti /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276948 (1.192):
Var-v § 1.8 bhikṣavaḥ varṣā upagantavyā: na ca punar varṣoṣitena bhikṣuṇā / bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ . // saced gacchati na tatra vastavyaṃ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277022 (0.017):
saṃlakṣayanti / uktaṃ bhagavatā na bhikṣuṇā varṣopagatena bahiḥsīmāṃ / gantavyaṃ. saced gacchati na tatra vastavyam iti. te na gatāḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194701 (0.037):
pariṣaṇḍā laṅghayitavyā noparivihāyasā sthātavyaṃ na bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ / naikena pādena dvau niśreṇapadakāv abhiruhitavyau naikena pādena dvau
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765426 (0.049):
na cānenābhikṣukaṃ vihāraṃ gantavyam* / saced gacchati na tatra vastavyam*
kaṭhināstārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmān na samādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466615 (0.005):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466802 (0.005):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731102 (0.005):
pūrvavad yāvat tarjanīyakarmakṛtasya vaktavyaṃ / nigarhaṇīyakarmakṛto / bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194665 (0.005):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335002 (0.009):
yathādharmaṃ pratikuryām iti / utkṣiptako bhikṣur yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300326 (0.009):
Poṣ-v 67.5. pāriśuddhigrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194787 (0.009):
pravāraṇāgrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808983 (0.009):
grahītavyaḥ; uddeśadāyako bhikṣur uddeśagrāhakaś ca yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate, sātisāro bhavati
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335113 (0.015):
tenākāmakaṃ na codayeyaṃ na smārayeyam iti / utkṣiptako bhikṣur / yathāprajñaptānām āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate (MSV II 178)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224222 (0.036):
kuṣṭharogābhibhūto bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na / samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730213 (0.036):
karma / tarjanīyakarmakṛto bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān / na samādāya vartate sātisāro bhavati /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296696 (0.039):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300199 (0.039):
Poṣ-v 66.6 pāriśuddhidāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ / na samādāya vartate sātisāro bhavati |
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302048 (0.043):
athoṣṇakālo bhavati śītodakena snāpayitavyā / keśāvatārikā bhikṣuṇī / yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate sātisārā bhavati
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297265 (0.043):
Poṣ-v 23.3. prahāṇapratijāgrako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān / dharmān asamādāya vartate sātisāro bhavati |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335630 (0.052):
'ntargṛhe praviṣṭā yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / (282v1 = GBM 6.877) vartante / sātisārā bhavanti / evam ucyamānā api
vartate sātisāro bhavati / Kaṭhina-v 16. tataḥ kaṭhināstārakena bhikṣuṇā phālgunamāse
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466617 (0.0):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466804 (0.0):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335004 (0.0):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730216 (0.0):
karma / tarjanīyakarmakṛto bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān / na samādāya vartate sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731104 (0.0):
bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati //
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296700 (0.0):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya / vartate | sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300203 (0.0):
na samādāya vartate sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300328 (0.0):
Poṣ-v 67.5. pāriśuddhigrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194667 (0.0):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194789 (0.0):
pravāraṇāgrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati. (GBM 6.1054.1-2; MSV,Wi 43).
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808984 (0.0):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate, sātisāro bhavati
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302051 (0.038):
yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate sātisārā bhavati / tato muhūrtaṃ gātrāṇy āvāpayitvā paścāt svayam evopādhyāyikayā kāṣāyāṇi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224226 (0.046):
kuṣṭharogābhibhūto bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na / samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492477 (0.046):
āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate, sātisāro bhavati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325705 (0.054):
/ yuṣmābhiḥ svakasvakāni cīvarāṇi pratyuddhartavyāni iti tataḥ / kaṭhināstārakeṇa (Matsumura 202) bhikṣuṇā kaṭhinaṃ gandhapuṣpānvitaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297267 (0.056):
dharmān asamādāya vartate sātisāro bhavati |
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325812 (0.061):
ca so 'smākam iti . / Kaṭhina-v 15. kaṭhināstārakeṇa bhikṣuṇā kaṭhinaṃ gṛhītvā na prasrāvakuṭiṃ
śuklapakṣapaṃcadaśyāṃ punar ārocayitavyaṃ śvā āyuṣmantaḥ kaṭhinam
uddhariṣyāmi yūyaṃ svakasvakāni cīvarāṇy adhitiṣṭhateti / yaś ca tatra
lābhaḥ saṃpannaḥ sa saṃghena bhājayitavyaḥ // / Kaṭhina-v 17. āyuśmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / katīnāṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721323 (5.960):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / katīnāṃ bhadanta pratikrośo
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194799 (0.029):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati. pravāraṇāgrāhakas tāvad
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439751 (0.030):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yo bhadanta pūrvikāyāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326131 (0.031):
Kaṭhina-v 22b. tasmād yo lābhaḥ saṃpannaḥ sa bhājayitavyaḥ bhājite
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023730 (0.032):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: ucyate bhadanta
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326156 (0.039):
upadhipariṣaṇḍo ca purāṇasannihitaphupphusam* // // / Kaṭhina-v 23. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765754 (0.039):
athāyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yathāpi tad bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439658 (0.039):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta pūrvikāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439703 (0.039):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721363 (0.040):
saṃyatasyeti / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / kati bhadanta
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299402 (0.040):
Poṣ-v 59. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | / kati bhadanta poṣadhakarmāṇi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299431 (0.040):
Poṣ-v 60. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | / kati bhadanta prātimokṣasūtroddeśāḥ |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503116 (0.040):
srāmaṇerakeṇa / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yat taduktaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524765 (0.041):
na kasyacinnaiḥsargikāṇi/ / 013.011. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yaduktaṃ bhadanta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228164 (0.041):
jñaptau kṛtāyāṃ yo bhikṣur āgacchati lābho na deya iti / āyuṣmān upālī / buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yatra yatra bhadanta saṃghavṛttaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231611 (0.042):
adhitiṣṭhed ity eṣā jñaptiḥ / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / / anyatra bhadanta bhikṣuḥ kālaṃ kuryād anyatrāsya pātracīvaram anyatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503206 (0.044):
api trir api / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886096 (0.044):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437955 (0.044):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18024135 (0.044):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: yad uktaṃ bhadanta
bhadanta kaṭhinam anāstṛtaṃ pañcānām upāliṃ avarṣikasya varṣācchinnakasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325925 (0.011):
Kaṭhina-v 18. katīnāṃ bhadantaiva lābho nānuśaṃsā / pañcānām upālin / avarṣikasya varṣācchinnakasya paścimakāṃ varṣām upagatasyānyatra
paścimakāṃ (277v1 = GBM 6.867) varṣāṃ upagatasya anyatra varṣopagatasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325931 (0.0):
Kaṭhina-v 18. katīnāṃ bhadantaiva lābho nānuśaṃsā / pañcānām upālin / avarṣikasya varṣācchinnakasya paścimakāṃ varṣām upagatasyānyatra
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325436 (0.048):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ / (Matsumura 197) paścimakāṃ varṣām upagato anyatra varṣoṣitaḥ śikṣādattakaḥ
tasmiṃ kaṭhina āstīryamāṇe asaṃmukhībhūtasya / apareṣām api paṃcānām
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325937 (0.021):
avarṣikasya varṣācchinnakasya paścimakāṃ varṣām upagatasyānyatra / varṣopagatasya tasmiṃ kaṭhina astīryamāṇa saṃmukhībhūtasya / apareṣām api
anāstṛtaṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325943 (0.0):
varṣopagatasya tasmiṃ kaṭhina astīryamāṇa saṃmukhībhūtasya / apareṣām api / pañcānāṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765548 (0.043):
yathā pārivāsikair evaṃ mūlapārivāsikair mānāpyacārikaiś caritamānāpyaiḥ /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765659 (0.063):
yathā pārivāsikānām evaṃ paryuṣitapārivāsikānāṃ mānāpyacārikāṇāṃ / cāritamānāpyānāṃ śikṣādattakānāṃ ca /
caritamānāpyasya śikṣādattakasya ca / (Matsumura 205) / Kaṭhina-v 18. katīnāṃ bhadantaiva lābho nānuśaṃsā / pañcānām upālin
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325949 (0.0):
pañcānāṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya / caritamānāpyasya śikṣādattakasya ca .
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765548 (0.048):
yathā pārivāsikair evaṃ mūlapārivāsikair mānāpyacārikaiś caritamānāpyaiḥ /
avarṣikasya varṣācchinnakasya paścimakāṃ varṣām upagatasyānyatra
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325896 (0.011):
bhadanta kaṭhinam anāstṛtaṃ pañcānām upāliṃ avarṣikasya varṣācchinnakasya / paścimakāṃ (277v1 = GBM 6.867) varṣāṃ upagatasya anyatra varṣopagatasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325433 (0.059):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ katamaiḥ paṃcabhiḥ avarṣiko varṣachinnakaḥ / (Matsumura 197) paścimakāṃ varṣām upagato anyatra varṣoṣitaḥ śikṣādattakaḥ
varṣopagatasya tasmiṃ kaṭhina astīryamāṇa saṃmukhībhūtasya / apareṣām api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325901 (0.0):
paścimakāṃ (277v1 = GBM 6.867) varṣāṃ upagatasya anyatra varṣopagatasya
pañcānāṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325910 (0.0):
tasmiṃ kaṭhina āstīryamāṇe asaṃmukhībhūtasya / apareṣām api paṃcānām / anāstṛtaṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765548 (0.043):
yathā pārivāsikair evaṃ mūlapārivāsikair mānāpyacārikaiś caritamānāpyaiḥ /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765659 (0.058):
yathā pārivāsikānām evaṃ paryuṣitapārivāsikānāṃ mānāpyacārikāṇāṃ / cāritamānāpyānāṃ śikṣādattakānāṃ ca /
caritamānāpyasya śikṣādattakasya ca . / Kaṭhina-v 19. kātīnāṃ bhadanta naiva lābho nānuśaṃsaḥ paṃcānām upāliṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325915 (0.0):
anāstṛtaṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya / caritamānāpyasya śikṣādattakasya ca
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765548 (0.048):
yathā pārivāsikair evaṃ mūlapārivāsikair mānāpyacārikaiś caritamānāpyaiḥ /
adarśanāyotkṣiptakasya apratikarmaṇāyotkṣiptakasya apratinisṛṣṭe / pāpake
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799984 (0.016):
paryuṣitaparivāsaḥ mānāpyacārikaś caritamānāpyo 'darśanāyotkṣiptakaḥ / apratikarmāyotkṣiptakaḥ apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakaḥ sarvo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277780 (0.026):
adarśanāyotkṣepaṇīyam apratikarmaṇāyotkṣepaṇīyaṃ apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayati. āgacchantv
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277825 (0.026):
adarśanāyotkṣepaṇīyam apratikarmaṇāyotkṣepaṇīyam apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma. sa bhikṣūṇāṃ dūtam anupreṣayaty. āgacchantv
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335330 (0.029):
osāryate / apratikarmaṇi apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣipta osāryate
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10523875 (0.030):
vikṣiptacittakatvaṃ vedanābhinnakatvam adarśanāyotkṣiptakatvam / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakatvam iti vistareṇa vācyam* /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524119 (0.030):
yāvad apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakatvam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335269 (0.035):
kathaṃ saṃghena sthāpyaḥ / yathāpi tat saṃghenātmanādarśanāyotkṣipyate / / apratikarmaṇi apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣipyate / evaṃ saṃghena
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721122 (0.044):
apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīykarmārhāya tv apratinisṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karmaiva kurvanti / dharmakarma pūrvavat* /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10523648 (0.047):
adarśanāyotkṣepakatvam apratikarmāyotkṣepakatvam apratinisṛṣṭe ca pāpake / dṛṣṭigate utkṣepakatvam iti vistareṇa yojayitavyam* /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720780 (0.048):
adarśanīyotkṣepaṇayam apratikarmārhayotkṣepaṇīyam apratinisṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721079 (0.048):
adharmakarma pūrvavat* / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524040 (0.052):
adarśanāyotkṣiptakenāṣṭāv evam apratikarmāyotkṣiptakenāṣṭāv evam / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakenāṣṭau /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524258 (0.052):
yathādarśanāyotkṣiptakenāṣṭau evam apratikarmāyotkṣiptakenāṣṭau / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakenāṣṭau /
dṛṣṭigate utkṣiptakasya anyatra varṣoṣitasya bhinne ca saṃghe adharme
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10523875 (0.026):
vikṣiptacittakatvaṃ vedanābhinnakatvam adarśanāyotkṣiptakatvam / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakatvam iti vistareṇa vācyam* /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524119 (0.026):
yāvad apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakatvam* /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799985 (0.026):
apratikarmāyotkṣiptakaḥ apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakaḥ sarvo
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524040 (0.046):
adarśanāyotkṣiptakenāṣṭāv evam apratikarmāyotkṣiptakenāṣṭāv evam / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakenāṣṭau /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524258 (0.046):
yathādarśanāyotkṣiptakenāṣṭau evam apratikarmāyotkṣiptakenāṣṭau / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣiptakenāṣṭau /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721122 (0.048):
apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīykarmārhāya tv apratinisṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karmaiva kurvanti / dharmakarma pūrvavat* /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10523648 (0.049):
adarśanāyotkṣepakatvam apratikarmāyotkṣepakatvam apratinisṛṣṭe ca pāpake / dṛṣṭigate utkṣepakatvam iti vistareṇa yojayitavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335331 (0.051):
osāryate / apratikarmaṇi apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣipta osāryate
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335269 (0.057):
apratikarmaṇi apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣipyate / evaṃ saṃghena
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720780 (0.060):
adarśanīyotkṣepaṇayam apratikarmārhayotkṣepaṇīyam apratinisṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721079 (0.060):
adharmakarma pūrvavat* / apratinisṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733485 (0.062):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe / pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733557 (0.062):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733588 (0.062):
dharmaṃ deśitam ājānāmi pūrvavad yāvat saṃgha ariṣṭasya bhikṣor / apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733600 (0.062):
āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate / utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733720 (0.062):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'yam ariṣṭo bhikṣur apratiniḥsṛṣṭe pāpake / dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733620 (0.064):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam
pākṣikasya / (Matsumura 206) / Kaṭhina-v 20. saṃbahulā bhikṣavo janapadacārikāṃ carantaḥ corair muṣitās
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231714 (0.044):
śrāvastyāṃ nidānam* / tena khalu samayena saṃbahulā bhikṣavo / janapadacārikāṃ caranto 'nupūrveṇa srāvastyām upanagaram anuprāptāḥ* /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808996 (0.055):
The mischief of the Six Monks / ṣaḍvargikā bhikṣavo janapadacārikāṃ caranto rātrau vihāraṃ saṃprāptā
te 'nupūrveṇa śrāvastīm anuprāptā bhikṣubhir dṛṣṭāḥ svāgataṃ svāgataṃ
āyuṣmantaḥ kaccit sukhacaryā / kīdṛśī āyuṣmantaḥ sukhacaryā corair muṣitāḥ
uddhriyate cīvarair yuṣmākaṃ saṃvibhāgaṃ kurma iti / etat prakaraṇaṃ
bhikṣavo bhagavata ārocayanti bhagavān āha / tasmād anujānāmi corair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480258 (0.0):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād / anujānāmi piṇḍopadhānaṃ dhārayitavyam iti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500989 (0.0):
iti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha // / tasmād anujānāmi bhikṣubhiḥ pratijāgartavyam iti | uktaṃ bhagavatā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501648 (0.0):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / tasmād anujānāmi evaṃvidhe durbhikṣe kṛcchre kāntāre evaṃvidhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501701 (0.0):
kaukṛtyān na paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / tasmād anujānāmi evaṃvidhe durbhikṣe kṛcchre kāntāre
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501767 (0.0):
dakṣiṇīyāḥ / tasmād anukampayā gṛhṇīteti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād anujānāmīti / durlabhānīti
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888765 (0.0):
prayojanam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / / tasmād anujānāmi bhikṣuṇā ārā śastrakaṃ baddhikā ca dhārayitavyāḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218357 (0.0):
kathaṃ pratipattavyam iti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / tasmād anujānāmi / bhikṣubhir gṛhapaticīvarakāṇi
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224135 (0.0):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād anujānāmi
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296242 (0.0):
| etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | tasmād anujānāmi prahāṇaśālā māpayitavyā |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806562 (0.0):
pudgalasya kurvanti nānujānāmi iti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha; tasmād
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.026):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.026):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.026):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.026):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.026):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.026):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.026):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.026):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.026):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.026):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhartavyaṃ evaṃ ca punar
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326070 (0.045):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair / muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhared ity eṣā jñaptiḥ evaṃ ca
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326097 (0.045):
tat saṃghaś corair muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddharati yeṣām
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806665 (0.064):
ārocayanti; asyām utpattau bhagavān āha: tasmād anujānāmi / bhaṅgikabhagnakānāṃ bhikṣūṇām arthāya dvitīyā varṣopanāyikā kartavyā iti;
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501273 (0.0):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231555 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325246 (0.0):
aparasmin divase śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325723 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336847 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729988 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730524 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731181 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732657 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732840 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734253 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734773 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735498 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736579 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764712 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296863 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297399 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297917 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298209 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298391 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501282 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325257 (0.0):
aparasmin divase śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā / bhikṣūṃ (Matsumura 194) samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325727 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣtavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336852 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297408 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297922 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298398 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298951 (0.0):
Poṣ-v 53.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ubhayataḥsīmāyāṃ saṃghaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982685 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729996 (0.006):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730528 (0.006):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732665 (0.006):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733890 (0.006):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764716 (0.006):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810161 (0.006):
pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487496 (0.006):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490109 (0.006):
dātavyaḥ; śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn / samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite (Adhik-v 96) dravyeṇa
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492241 (0.006):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296871 (0.007):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ / samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatita ekena bhikṣuṇā pṛṣṭavyaṃ |
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501282 (0.0):
sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231567 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325263 (0.0):
bhikṣūṃ (Matsumura 194) samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325528 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326084 (0.0):
karma kartavyam* / (Matsumura 207) / Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336923 (0.0):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337155 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730001 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730938 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731283 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732670 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733371 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.0):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
saṃghena kaṭhinam āstṛtaṃ saṃbahulāś ca bhikṣavaḥ corair muṣitā āgatāḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326088 (0.0):
Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa / saṃghena kaṭhinam āstṛtaṃ saṃbahulāś ca bhikṣavaś corair muṣitakā āgatās
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501308 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231590 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325297 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337180 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337317 (0.0):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730038 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730702 (0.0):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730976 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732892 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737137 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764856 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297435 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298016 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298243 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298425 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299000 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃghaḥ mahatīṃ
muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhared ity eṣā jñaptiḥ evaṃ ca
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326097 (0.0):
saṃghena kaṭhinam āstṛtaṃ saṃbahulāś ca bhikṣavaś corair muṣitakā āgatās / tat saṃghaś corair muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddharati yeṣām
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326018 (0.045):
bhikṣavo bhagavata ārocayanti bhagavān āha / tasmād anujānāmi corair / muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhartavyaṃ evaṃ ca punar
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326117 (0.049):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ uddhṛtaṃ saṃghena coramuṣitakānāṃ bhikṣūṇām / arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
karma kartavyam* / (Matsumura 207) / Kaṭhina-v 22a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325563 (0.0):
kaṭhināstārakaṃ saṃmanyeta evaṃnāmā kaṭhināstarakaḥ saṃghasya kaṭhinam / āstariṣyatīti eṣā jñaptiḥ evaṃ ca karma kartavyaṃ / (Matsumura 199)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326050 (0.0):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298410 (0.015):
Poṣ-v 44.4. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / yāvad evāsminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298442 (0.015):
Poṣ-v 44.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. yāvad evāsminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298980 (0.015):
Poṣ-v 53.4. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / yāvad evāsminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325323 (0.023):
bhaviṣyati prāg eva navakānām ity eṣā jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ / Kaṭhina-v 6. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325528 (0.024):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / Kaṭhina-v 9a. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha ayam evaṃnāmā kaṭhināstārako bhikṣur
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298264 (0.026):
Poṣ-v 40.4. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. asminn āvāse samagreṇa saṃghenaikapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛttyā saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325263 (0.028):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam . / Kaṭhina-v 5. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ varṣoṣitasya saṃghasya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298227 (0.035):
Poṣ-v 40.3. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho | / 'sminn āvāse samagreṇa saṃghena ekapoṣadhāvāsasaṃvāsasaṃvṛtyā saṃghasya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298613 (0.040):
Poṣ-v 46.2. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / yāvad evāsminn āvāse āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ (58r =
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298687 (0.040):
Poṣ-v 46.3. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. yāvad evāsminn āvāse āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299192 (0.040):
Poṣ-v 57.2. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / yāvad evāsminn āvāse āvāsikanaivāsikair bhikṣubhiḥ khuḍḍalikāyāḥ sīmāyāś
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325740 (0.050):
vṛddhānte sthāpayitavyaṃ tato vṛddhānte sthivā kaṭhinaṃ gṛhītvā vaktavyaṃ / Kaṭhina-v 13. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha idaṃ cīvaraṃ saṃghena kaṭhinaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730988 (0.055):
karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731337 (0.055):
abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733271 (0.055):
kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733402 (0.055):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733565 (0.055):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733755 (0.055):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
saṃghena kaṭhinam āstṛtaṃ saṃbahulāś ca bhikṣavaś corair muṣitakā āgatās
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326054 (0.0):
Kaṭhina-v 21. śṛṇotu bhadantāḥ saṃgha yāvad evāsminn āvāse samagreṇa / saṃghena kaṭhinam āstṛtaṃ saṃbahulāś ca bhikṣavaḥ corair muṣitā āgatāḥ
tat saṃghaś corair muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddharati yeṣām
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326070 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair / muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhared ity eṣā jñaptiḥ evaṃ ca
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326018 (0.045):
bhikṣavo bhagavata ārocayanti bhagavān āha / tasmād anujānāmi corair / muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhartavyaṃ evaṃ ca punar
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326117 (0.049):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ uddhṛtaṃ saṃghena coramuṣitakānāṃ bhikṣūṇām / arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
āyuṣmatāṃ kṣamate coramuṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddharituṃ te
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ uddhṛtaṃ saṃghena coramuṣitakānāṃ bhikṣūṇām
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326069 (0.049):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair / muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddhared ity eṣā jñaptiḥ evaṃ ca
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326096 (0.049):
tat saṃghaś corair muṣitakānāṃ bhikṣūṇām arthāya kaṭhinam uddharati yeṣām
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325383 (0.050):
purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sa tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena idaṃ cīvaraṃ kaṭhinārtham anena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325599 (0.050):
kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam āstariṣyati te tūṣṇīṃ na kṣamate / bhāṣantāṃ saṃmataḥ saṃghena evaṃnāmā kaṭhināstārakaḥ saṃghasya kaṭhinam
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487651 (0.053):
saṃghasyādikaraṇāni vyupaśamayiṣyanti, te tūṣṇīm; na kṣamate, bhāṣantām; / saṃmatā saṃghena buddharakṣitadharmadattasaṃghasenā vyūḍhakāḥ; (Adhik-v 84
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325409 (0.0):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501347 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302988 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337385 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730144 (5.960):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730809 (5.960):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731061 (5.960):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731432 (5.960):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732752 (5.960):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734137 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734615 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735242 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736237 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737793 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764980 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297525 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298149 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298316 (5.960):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
dhārayāmi / / Kaṭhina-v 22b. tasmād yo lābhaḥ saṃpannaḥ sa bhājayitavyaḥ bhājite
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325409 (0.005):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi / Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325874 (0.031):
uddhariṣyāmi yūyaṃ svakasvakāni cīvarāṇy adhitiṣṭhateti / yaś ca tatra / lābhaḥ saṃpannaḥ sa saṃghena bhājayitavyaḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325613 (0.032):
āstariṣyati kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tuṣṇīm evam etad dhārayāmi / Kaṭhina-v 10. tataḥ kaṭhināstārakasya bhikṣor jñaptyā kaṭhinaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734138 (0.039):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Pāṇḍ-v § 7.2.1 sa pārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (0.039):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.3.1 sa mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (0.040):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v 7.5.10 tataḥ paścād utsāhayitavyaḥ / sādhu udāyin kṛtaṃ suṣṭhu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298773 (0.048):
maṇḍalakaḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Poṣ-v 47.1. tataḥ paścān mahatī sīmā baddhavyā |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299376 (0.048):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 58. tataḥ paścāt khuḍḍalikāyāḥ sīmāyā nirgatya mahatyāḥ sīmāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730144 (0.059):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm / evam etad dhārayāmi / / Pāṇḍ-v § 1.6 tarjanīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730809 (0.059):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731061 (0.059):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731432 (0.059):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732752 (0.059):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735242 (0.059):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.4.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736237 (0.059):
anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // // / Pāṇḍ-v § 7.5.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297526 (0.059):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi | / Poṣ-v 31.1. yatra saṃghena poṣadhāmukhaṃ saṃmataṃ bhavati tatra bhikṣubhir
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298150 (0.059):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 38.1. yatra saṃghena mahatī sīmā baddhā bhavati tatra bhikṣubhir
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298317 (0.059):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 41. yatra saṃghena mahatyāḥ sīmāyā arvāg bhikṣūṇāṃ cīvarakāṇāṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337221 (0.060):
yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / ity asya saṃghena / osāraṇīyakarmakṛtasya bhikṣoḥ sāmagrī dattā bhavati / tasya saṃghena
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299081 (0.061):
maṇḍalakaḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / (Poṣ-v 336)
yasyābhipretan tena svakāt pratyaṃśāc cauramuṣitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
saṃvibhāgaḥ kartavyaḥ // // / uddānam* // / vitaritaṃ vilikhitaṃ ca dhuṭī gaṇḍūṣapaṭṭikā .
upadhipariṣaṇḍo ca purāṇasannihitaphupphusam* // // / Kaṭhina-v 23. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224234 (0.0):
samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati / / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ bhadanta
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326220 (0.0):
Kaṭhina-v 24. āyuṣmān (278r1 = GBM 6.868) upālī buddhaṃ bhagavantaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298898 (0.0):
Poṣ-v 51. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503117 (0.024):
bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha / / srāmaṇerakeṇa / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yat taduktaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503207 (0.024):
api trir api / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886097 (0.024):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524766 (0.024):
na kasyacinnaiḥsargikāṇi/ / 013.011. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yaduktaṃ bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437956 (0.024):
pravrājayati sātisāro bhavati || || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18024136 (0.024):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: yad uktaṃ bhadanta
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194798 (0.025):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati. pravāraṇāgrāhakas tāvad
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439659 (0.025):
iti apṛṣṭvā pravrājayaty upasaṃpādayati sātisāro bhavati || || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta pūrvikāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439703 (0.025):
saṃghabhedaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439751 (0.025):
duṣṭacittarudhirotpādaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati | || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yo bhadanta pūrvikāyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227179 (0.026):
śrāvastyāṃ nidānam* / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yathāpi / tad bhadanta ekasminn āvāse saṃbahulā utkṣiptakāḥ saṃbahulāś ca
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765753 (0.028):
mūlāpakarṣamānāpyaṃ ca / / athāyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yathāpi tad bhadanta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228163 (0.028):
jñaptau kṛtāyāṃ yo bhikṣur āgacchati lābho na deya iti / āyuṣmān upālī / buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yatra yatra bhadanta saṃghavṛttaḥ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023982 (0.028):
// // āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati . utkṣiptakena tāvad
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023730 (0.029):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: ucyate bhadanta
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721320 (0.029):
pratikrośo rohati / karmāṇi ca kurvanti / idam ucyate samagrakarma / / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / katīnāṃ bhadanta pratikrośo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298822 (0.030):
Poṣ-v 49.1. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati |
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326227 (5.960):
Kaṭhina-v 24. āyuṣmān (278r1 = GBM 6.868) upālī buddhaṃ bhagavantaṃ / pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326350 (0.011):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na / labhyam upāliṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ bhavati gṛhapaticīvareṇa na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326319 (0.026):
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326295 (0.035):
cīvaralābhaḥ saṃpadyate tena labhyaṃ kaṭhinam āstartuṃ labhyam upāliṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326193 (0.048):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326263 (0.048):
kaṭhināstārakena kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326283 (0.057):
Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstartuṃ labhyaṃ upālin* yo bhadanta traimāsyātyayāt saṃghasya
labhyaṃ (Matsumura 208) bhadanta vilikhitena dakaśāṭikācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326313 (0.036):
paulotikacīvareṇa labhyaṃ paulotikayā (Matsumura 214) saṃghāṭyā na labhyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326229 (0.038):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam / upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224245 (0.054):
sugatacīvaram atirekacīvarakalpena dhārayitum* / na labhyam upālin* / / labhyaṃ bhadanta kauśeyaṃ cīvaraṃ tricīvarādhiṣṭhānena
gaṇḍūṣacīvareṇa paṭṭikācīvareṇa plotikācīvareṇa pariṣaṇḍācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326242 (0.054):
211) uttarāsaṃgena antarvāsena akalpikena cīvareṇa acchinakena / ūnapaṃcakena asammatena cīvareṇa asammatena (Matsumura 212)
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326309 (0.059):
paulotikacīvareṇa labhyaṃ paulotikayā (Matsumura 214) saṃghāṭyā na labhyaṃ
kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // // / (Matsumura 210)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326264 (0.0):
kaṭhināstārakena kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326226 (5.960):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326349 (0.012):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326283 (0.018):
Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstartuṃ labhyaṃ upālin* yo bhadanta traimāsyātyayāt saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326296 (0.044):
cīvaralābhaḥ saṃpadyate tena labhyaṃ kaṭhinam āstartuṃ labhyam upāliṃ / ahatacīvareṇa labhyaṃ ahatakalpitena labhyaṃ ātyayikacīvareṇa labhyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326167 (0.048):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326321 (0.054):
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin
uddānam* // // / marditaṃ cāpy akālena pudgalasya tṛcīvaram* / akalpikam asaṃcchanaṃ na kuryād ūnapaṃcakam*
asaṃmatam anāstṛtaṃ bahiḥsīme na rohati // //
Kaṭhina-v 24. āyuṣmān (278r1 = GBM 6.868) upālī buddhaṃ bhagavantaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299846 (0.0):
Poṣ-v 63.1 āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | (60r = GBM 6.718)
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194798 (0.017):
sātisāro bhavati. (GBM 6.1054.1-2; MSV,Wi 43). / Pravā-v J 4.6. / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati. pravāraṇāgrāhakas tāvad
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194903 (0.017):
upāliṃ | punar apy ānayitavyā. (GBM 6.1054.3-4; MSV,Wi 43). / Pravā-v J 5.1.1. / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yasmin bhadantāvāse eko
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196553 (0.017):
(Pravā-v 165) / Pravā-v 8.1. / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati. yathāpi tad bhadaṃta bhikṣava
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197714 (0.017):
(GBM 6.729.3-4; MSV IV 129.9-11). / Pravā-v 12.1.1. / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yathāpi tad bhadaṃta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224233 (0.026):
samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati / / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437955 (0.026):
pravrājayati sātisāro bhavati || || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439656 (0.026):
iti apṛṣṭvā pravrājayaty upasaṃpādayati sātisāro bhavati || || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta pūrvikāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439701 (0.026):
saṃghabhedaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439749 (0.026):
duṣṭacittarudhirotpādaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati | || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yo bhadanta pūrvikāyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503116 (0.027):
srāmaṇerakeṇa / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yat taduktaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503206 (0.027):
api trir api / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886096 (0.027):
kasyacin naisargikāṇi / (MSV IV 190) / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524765 (0.027):
013.011. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yaduktaṃ bhadanta
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18024135 (0.027):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: yad uktaṃ bhadanta
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765754 (0.028):
mūlāpakarṣamānāpyaṃ ca / / athāyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yathāpi tad bhadanta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228163 (0.029):
jñaptau kṛtāyāṃ yo bhikṣur āgacchati lābho na deya iti / āyuṣmān upālī / buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yatra yatra bhadanta saṃghavṛttaḥ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227179 (0.029):
śrāvastyāṃ nidānam* / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yathāpi / tad bhadanta ekasminn āvāse saṃbahulā utkṣiptakāḥ saṃbahulāś ca
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298822 (0.030):
Poṣ-v 49.1. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298897 (0.030):
Poṣ-v 51. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati |
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224234 (0.0):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ bhadanta
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326167 (0.0):
Kaṭhina-v 23. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326192 (5.960):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298898 (0.007):
Poṣ-v 51. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | / labhyaṃ bhadanta ekayā jñaptyā ekena karmakārakeṇa ekayā karmavācanayā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326349 (0.011):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326283 (0.018):
Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstartuṃ labhyaṃ upālin* yo bhadanta traimāsyātyayāt saṃghasya
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439751 (0.027):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yo bhadanta pūrvikāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439659 (0.028):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta pūrvikāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439703 (0.028):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326321 (0.029):
paulotikacīvareṇa labhyaṃ paulotikayā (Matsumura 214) saṃghāṭyā na labhyaṃ / labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023730 (0.029):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: ucyate bhadanta
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326262 (0.034):
kaṭhināstārakena kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503207 (0.035):
api trir api / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886097 (0.035):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524766 (0.035):
013.011. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yaduktaṃ bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437956 (0.035):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18024136 (0.035):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: yad uktaṃ bhadanta
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326296 (0.035):
cīvaralābhaḥ saṃpadyate tena labhyaṃ kaṭhinam āstartuṃ labhyam upāliṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231611 (0.035):
adhitiṣṭhed ity eṣā jñaptiḥ / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / / anyatra bhadanta bhikṣuḥ kālaṃ kuryād anyatrāsya pātracīvaram anyatra
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228163 (0.036):
jñaptau kṛtāyāṃ yo bhikṣur āgacchati lābho na deya iti / āyuṣmān upālī / buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yatra yatra bhadanta saṃghavṛttaḥ
upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326169 (0.033):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin* / labhyaṃ (Matsumura 208) bhadanta vilikhitena dakaśāṭikācīvareṇa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224245 (0.033):
sugatacīvaram atirekacīvarakalpena dhārayitum* / na labhyam upālin* / / labhyaṃ bhadanta kauśeyaṃ cīvaraṃ tricīvarādhiṣṭhānena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326350 (0.049):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na / labhyam upāliṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ bhavati gṛhapaticīvareṇa na
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293877 (0.050):
kathaṃ traicīvariko bhavati | tribhiśca cīvarairyāpayati, sāṃghāṭinā vā, / uttarāsaṃgena, aṃtarvāsena ca | trayāṇāṃ cīvarāṇāmatirekamuttaraṃ na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326284 (0.056):
Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstartuṃ labhyaṃ upālin* yo bhadanta traimāsyātyayāt saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326310 (0.059):
paulotikacīvareṇa labhyaṃ paulotikayā (Matsumura 214) saṃghāṭyā na labhyaṃ
211) uttarāsaṃgena antarvāsena akalpikena cīvareṇa acchinakena
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15180939 (0.029):
kathaṃ traicīvariko bhavati / tribhiś ca cīvarair yāpayati, sāṃghāṭinā, / uttarāsaṃgena, antarvāsena ca / trayāṇāṃ cīvarāṇām atirekam uttaraṃ na
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23035657 (0.052):
Vin_10.132 / pātrasasvākhyātāraṃ prati bhikṣor abhūtena pārājaikena / / Vin_10.133 / krośakaṃ paribhāṣakaṃ ca nikubjayeran /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982518 (0.056):
iti; navakāṃś ca bhikṣūn upasthāpayāmaḥ upalāḍāyāmaḥ pātreṇa cīvareṇa / śikyena saritena kāyabandhanena uddeśena pāṭhena svādhyāyena yogena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27859322 (0.057):
te tehiṃ kārā kurvanti | pratyālapanti pratyutthihinti | nimantrayanti / pātreṇa cīvareṇa glānapratyayabhaiṣajyapariṣkārehi | sthūlanandā bhikṣuṇī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27868293 (0.057):
kurvanti | pratyālapanti pratyutthihenti nimantrayanti pātreṇa cīvareṇa
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487681 (0.061):
gṛhapatiputraṃ vā cīvaraṃ yācituṃ / tamenamabhibhāṣto sammato saṃbahule hi / cīvare hi pravāreya tathā pravāritena bhikṣuṇā santarottaraparamaṃ cīvaraṃ
ūnapaṃcakena asammatena cīvareṇa asammatena (Matsumura 212) / kaṭhināstārakena bahiḥsīmāsammatena kaṭhinacīvareṇa bahiḥsīmāsaṃmatena
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18528744 (0.029):
2510-2 /// .tīrthikehi ||| na cāpi āhāradhimūrcchit* hi lubdhehi gṛddhehi / capātracīvare | na coddhatehī na pi connaḍehi [ś]akyā iyaṃ jāni
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197785 (0.035):
pratyudgamya pātracīvaraṃ pratigrahītavyaṃ. pātracīvareṇāmohayitvā / pramohayitvā pravārayitavyaṃ. (GBM 6.729.6; MSV IV 129.19-130.1).
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12134964 (0.037):
saṃbahulehi cīvarehi pravāreya, tathāpravāritena bhikṣuṇā / sāntarottaraparamaṃ cīvaraṃ sādayitavyaṃ / taduttariṃ sādiyeya
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27859322 (0.042):
te tehiṃ kārā kurvanti | pratyālapanti pratyutthihinti | nimantrayanti / pātreṇa cīvareṇa glānapratyayabhaiṣajyapariṣkārehi | sthūlanandā bhikṣuṇī
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27868293 (0.042):
kurvanti | pratyālapanti pratyutthihenti nimantrayanti pātreṇa cīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325704 (0.043):
/ yuṣmābhiḥ svakasvakāni cīvarāṇi pratyuddhartavyāni iti tataḥ / kaṭhināstārakeṇa (Matsumura 202) bhikṣuṇā kaṭhinaṃ gandhapuṣpānvitaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487681 (0.044):
gṛhapatiputraṃ vā cīvaraṃ yācituṃ / tamenamabhibhāṣto sammato saṃbahule hi / cīvare hi pravāreya tathā pravāritena bhikṣuṇā santarottaraparamaṃ cīvaraṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982518 (0.050):
iti; navakāṃś ca bhikṣūn upasthāpayāmaḥ upalāḍāyāmaḥ pātreṇa cīvareṇa / śikyena saritena kāyabandhanena uddeśena pāṭhena svādhyāyena yogena
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487915 (0.051):
vadeya sādhu kho puna yūyamāyuṣmanto vaiyāpratyaṃkarā ime hi / cīvaracetāpane hi cīvaraṃ cetāpayitvā itthaṃ nāma bhikṣuṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326181 (0.054):
gaṇḍūṣacīvareṇa paṭṭikācīvareṇa plotikācīvareṇa pariṣaṇḍācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326387 (0.061):
kaṭhināstārakena labhyaṃ antaḥsīmāsammatena kaṭhinacīvareṇa labhyaṃ
kaṭhināstārakena kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326194 (0.0):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326226 (0.034):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam / upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326283 (0.042):
Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstartuṃ labhyaṃ upālin* yo bhadanta traimāsyātyayāt saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326167 (0.048):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin* / labhyaṃ (Matsumura 208) bhadanta vilikhitena dakaśāṭikācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326348 (0.055):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na / labhyam upāliṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ bhavati gṛhapaticīvareṇa na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326321 (0.055):
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin / sacet saṃghe nisṛṣṭā bhavati evam uttarāsaṃgenāntarvāsena // //
(Matsumura 213) / uddānam* // // / kālikaṃ cāpi traimāsyam ahantaṃ caiva kalpikam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326194 (0.054):
kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // // / (Matsumura 210) / uddānam* // //
ātyayikaṃ pailotikaṃ pudgalasya tṛcīvaram* // // / Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326348 (0.036):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326191 (0.051):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326225 (0.051):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam / upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
āstartuṃ labhyaṃ upālin* yo bhadanta traimāsyātyayāt saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326192 (0.018):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326227 (0.018):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam / upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326348 (0.036):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326321 (0.039):
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin / sacet saṃghe nisṛṣṭā bhavati evam uttarāsaṃgenāntarvāsena // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326262 (0.042):
kaṭhināstārakena kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // // / (Matsumura 213)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326166 (0.057):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin*
cīvaralābhaḥ saṃpadyate tena labhyaṃ kaṭhinam āstartuṃ labhyam upāliṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326350 (0.026):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na / labhyam upāliṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ bhavati gṛhapaticīvareṇa na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326166 (0.035):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin* / labhyaṃ (Matsumura 208) bhadanta vilikhitena dakaśāṭikācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326226 (0.035):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam / upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326191 (0.044):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
ahatacīvareṇa labhyaṃ ahatakalpitena labhyaṃ ātyayikacīvareṇa labhyaṃ
paulotikacīvareṇa labhyaṃ paulotikayā (Matsumura 214) saṃghāṭyā na labhyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326169 (0.036):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin* / labhyaṃ (Matsumura 208) bhadanta vilikhitena dakaśāṭikācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326231 (0.059):
upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326182 (0.059):
gaṇḍūṣacīvareṇa paṭṭikācīvareṇa plotikācīvareṇa pariṣaṇḍācīvareṇa / purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224258 (0.064):
atirekacīvarādhiṣṭhānena dhārayitum* / labhyam upālin yatheṣṭhataḥ / evaṃ / pūrṇakaṃ śāṇakaṃ labhyam /
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326165 (0.026):
Kaṭhina-v 23. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ / bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326225 (0.029):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326283 (0.039):
Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam / āstartuṃ labhyaṃ upālin* yo bhadanta traimāsyātyayāt saṃghasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326192 (0.054):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326262 (0.055):
kaṭhināstārakena kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // // / (Matsumura 213)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326348 (0.064):
Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na / labhyam upāliṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ bhavati gṛhapaticīvareṇa na
sacet saṃghe nisṛṣṭā bhavati evam uttarāsaṃgenāntarvāsena // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326353 (0.036):
labhyam upāliṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ bhavati gṛhapaticīvareṇa na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326364 (0.053):
labhyaṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ (Matsumura 216) bhavati paṃcakena
(Matsumura 215) / uddānam* // // / paudgalikaṃ gārhāpatakaṃ paṃcakaṃ sādhikapaṃcikaṃ
saṃmatam āstṛtaṃ caiva antaḥsīme ca rohau // // / Kaṭhina-v 26. labhyaṃ bhadanta paudgalikena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326192 (0.012):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326226 (0.012):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326296 (0.030):
cīvaralābhaḥ saṃpadyate tena labhyaṃ kaṭhinam āstartuṃ labhyam upāliṃ / ahatacīvareṇa labhyaṃ ahatakalpitena labhyaṃ ātyayikacīvareṇa labhyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326281 (0.036):
Kaṭhina-v 25. labhyaṃ bhadanta kālikena cīvareṇa saṃghasya kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326262 (0.055):
kaṭhināstārakena kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326166 (0.063):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin* / labhyaṃ (Matsumura 208) bhadanta vilikhitena dakaśāṭikācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326320 (0.064):
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin / sacet saṃghe nisṛṣṭā bhavati evam uttarāsaṃgenāntarvāsena // //
labhyam upāliṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ bhavati gṛhapaticīvareṇa na
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326167 (0.011):
bhadanta vitaritena cīvarakeṇa kaṭhinam āstartum* na labhyam upālin* / labhyaṃ (Matsumura 208) bhadanta vilikhitena dakaśāṭikācīvareṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326227 (0.011):
pṛcchati labhyaṃ bhadanta marditena cīvareṇa kaṭhinam āstartuṃ na labhyam / upālin* labhyaṃ bhadanta akālacīvareṇa paudgalikayā saṃghāṭyā (Matsumura
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326295 (0.026):
cīvaralābhaḥ saṃpadyate tena labhyaṃ kaṭhinam āstartuṃ labhyam upāliṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326323 (0.036):
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin / sacet saṃghe nisṛṣṭā bhavati evam uttarāsaṃgenāntarvāsena // //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326191 (0.056):
purāṇacīvareṇa (Matsumura 209) sannihitacīvareṇa phupphusacīvareṇa / kaṭhinam āstartuṃ na labhyam upālin* // //
labhyaṃ labhyaṃ sacet saṃghe nisṛṣṭaṃ (Matsumura 216) bhavati paṃcakena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326324 (0.053):
labhyaṃ bhadanta paudgalikayā saṃghāṭyā kaṭhinam āstartuṃ labhyam upālin / sacet saṃghe nisṛṣṭā bhavati evam uttarāsaṃgenāntarvāsena // //
labhyaṃ sādhikena paṃcakena labhyaṃ sammatena kaṭhinacīvareṇa
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5290472 (0.027):
syāt . tat tu na labhyam . atha api vikaraṇāt aṭ iti aṭ labhyeta evam api
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_2u.htm.txt) 25239582 (0.048):
"śemuṣīlabhyam eva" buddhilabhyam eva | na tu bāhyayatnalabhyam ||"
kaṭhināstārakena labhyaṃ antaḥsīmāsammatena kaṭhinacīvareṇa labhyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326251 (0.061):
ūnapaṃcakena asammatena cīvareṇa asammatena (Matsumura 212) / kaṭhināstārakena bahiḥsīmāsammatena kaṭhinacīvareṇa bahiḥsīmāsaṃmatena
antaḥsīmāsammatena kaṭhināstārakena labhyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326251 (0.061):
ūnapaṃcakena asammatena cīvareṇa asammatena (Matsumura 212) / kaṭhināstārakena bahiḥsīmāsammatena kaṭhinacīvareṇa bahiḥsīmāsaṃmatena
Kaṭhina-v 27. aṣṭau mātṛkāpadāni kaṭhinoddhārāya saṃvartante katame 'ṣṭau
prakramaṇaṃ niṣṭhāpanaṃ sanniṣṭhāpanaṃ nāśanaṃ śravaṇaṃ sīmātikrāntaṃ
(Matsumura 217) āśācchedakaṃ kaṭhinoddhāram evāṣṭamam* prakramaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326432 (0.022):
śravaṇāntikaḥ sīmātikrāntikaḥ āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāram evāṣṭamam* / Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
kaṭhinoddhārā niṣṭhāpanāntikaḥ sanniṣṭhāpanāntikaḥ nāśanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327546 (0.023):
yathāpi tatra gatasyety anena viśeṣeṇa niṣṭhāpanāntika uktaḥ evaṃ / sanniṣṭhāpanāntikaḥ // 6 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327590 (0.023):
yathā vicikitsāsantatir ity anena viśeṣeṇa niṣṭhāpanāntika uktaḥ // evaṃ / sanniṣṭhāpanāntikaḥ // 10 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327678 (0.025):
pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // 2 // / evaṃ sanniṣṭhāpanāntikaḥ // 3 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326485 (0.064):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
śravaṇāntikaḥ sīmātikrāntikaḥ āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāram evāṣṭamam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327589 (0.034):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ // 10 // / nāśanāntikaḥ // 11// / (Matsumura 230) / śravaṇāntikaḥ // 12 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326621 (0.061):
pratyeṣyāmi na pratyeṣyāmīti sīmāṃ cātikrāmati tasya sīmātikrāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326462 (1.192):
bahiḥsīmāṃ prakramaty apunarāgamanāya tasya prakramaṇāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 218)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326523 (1.192):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326560 (1.192):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326601 (1.192):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326627 (1.192):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326411 (0.022):
(Matsumura 217) āśācchedakaṃ kaṭhinoddhāram evāṣṭamam* prakramaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326492 (0.032):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327643 (0.035):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati deśānuprekṣī apunarāgamanāya tasya / prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 67.i. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326709 (0.036):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326758 (0.036):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326819 (0.036):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326846 (0.036):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326907 (0.036):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326934 (0.036):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326962 (0.036):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326987 (0.036):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327026 (0.036):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327055 (0.036):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327084 (0.036):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327111 (0.036):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326467 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326630 (0.0):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326824 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327089 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
bahiḥsīmāṃ prakramaty apunarāgamanāya tasya prakramaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327640 (0.051):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati deśānuprekṣī apunarāgamanāya tasya / prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 218) / Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326436 (1.192):
śravaṇāntikaḥ sīmātikrāntikaḥ āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāram evāṣṭamam* / Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326523 (1.192):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326560 (1.192):
ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326601 (1.192):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326627 (1.192):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326733 (0.005):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326492 (0.005):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327643 (0.019):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati deśānuprekṣī apunarāgamanāya tasya / prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326709 (0.026):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326819 (0.026):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326934 (0.026):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327055 (0.026):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327181 (0.026):
pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 53. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327423 (0.026):
= GBM 6.872) kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326846 (0.029):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326962 (0.029):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327084 (0.029):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327211 (0.029):
pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 54. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327449 (0.029):
kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326869 (0.030):
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326503 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326570 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326629 (0.0):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326637 (0.0):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
Kaṭhina-v 35. kaṭhinoddhāra evāṣṭamaḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326692 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326719 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326743 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326768 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326803 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326827 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326856 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326881 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326510 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326542 (0.0):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326701 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326725 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326811 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326926 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326954 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327173 (0.0):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327297 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327341 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327374 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327413 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327529 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327571 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327611 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327667 (0.0):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326572 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326859 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326883 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326542 (0.0):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326707 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326817 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326932 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327179 (0.0):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327301 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327345 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327378 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327421 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327533 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327575 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327615 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327673 (0.0):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327053 (1.192):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi / api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326516 (0.005):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326843 (0.005):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi / nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326959 (0.005):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327081 (0.005):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327208 (0.005):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327447 (0.005):
kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy nāpi cīvarakaṃ / kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326461 (0.005):
bahiḥsīmāṃ prakramaty apunarāgamanāya tasya prakramaṇāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 218) / Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326733 (0.027):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326522 (0.028):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327675 (0.030):
pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // 2 // / evaṃ sanniṣṭhāpanāntikaḥ // 3 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326559 (0.031):
ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326845 (0.031):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326960 (0.031):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327082 (0.031):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327209 (0.031):
pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 54. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327447 (0.031):
kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326435 (0.032):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326869 (0.035):
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326707 (0.035):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326817 (0.035):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326932 (0.035):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327054 (0.035):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327180 (0.035):
pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 53. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327421 (0.035):
= GBM 6.872) kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326653 (0.058):
Kaṭhina-v 35. kaṭhinoddhāra evāṣṭamaḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327641 (0.061):
prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 67.i. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326527 (0.0):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326475 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326537 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326572 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326697 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326725 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326748 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326806 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326832 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326859 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326883 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326922 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326950 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327336 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327369 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326728 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326840 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi / nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326956 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327078 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327205 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327443 (5.960):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy nāpi cīvarakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326481 (1.788):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326703 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326928 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327299 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327343 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327376 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327416 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327613 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326542 (0.001):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326813 (0.001):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327175 (0.001):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327531 (0.001):
kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327572 (0.001):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327669 (0.001):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326846 (5.960):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326962 (5.960):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327084 (5.960):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327211 (5.960):
pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327449 (5.960):
kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy nāpi cīvarakaṃ / kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326436 (1.192):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326462 (1.192):
bahiḥsīmāṃ prakramaty apunarāgamanāya tasya prakramaṇāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 218) / Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326560 (1.192):
ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326601 (1.192):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326627 (1.192):
kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326732 (1.192):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326492 (0.005):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326709 (0.005):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326819 (0.005):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326934 (0.005):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327055 (0.005):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327181 (0.005):
pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327423 (0.005):
= GBM 6.872) kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327301 (0.006):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327345 (0.006):
kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326469 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326500 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326608 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326663 (0.0):
Kaṭhina-v 35. kaṭhinoddhāra evāṣṭamaḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326691 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326716 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326742 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326765 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326800 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326826 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326853 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326878 (0.0):
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326993 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327156 (0.0):
Kaṭhina-v 52. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327287 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327330 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327363 (0.0):
(Matsumura 228) / Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327403 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327430 (0.0):
Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327456 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326475 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326510 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326572 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326699 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326725 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326747 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326770 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326805 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326831 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326858 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326883 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327127 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati (279v1 = GBM / 6.871) pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa saṃghena kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327364 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327408 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327439 (0.0):
Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326479 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api / tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326701 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326811 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326926 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327173 (0.0):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327297 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327341 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327374 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327416 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327529 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327571 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327611 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327667 (0.0):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326838 (0.004):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326861 (0.020):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa / tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326750 (0.026):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326979 (0.026):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327102 (0.028):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327465 (0.031):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti (Matsumura 229) sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326510 (0.042):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326756 (0.001):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326985 (0.001):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327237 (0.001):
pratyeṣyāmy āhosvin na pratyeṣyāmīti sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya / naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327472 (0.001):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti (Matsumura 229) sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326868 (0.017):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa / tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327109 (0.018):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326520 (0.033):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326593 (0.038):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti / tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 221)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326791 (0.041):
kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti / / tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327675 (0.060):
pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // 2 // / evaṃ sanniṣṭhāpanāntikaḥ // 3 // / nāśanāntikaḥ // 4 //
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326436 (1.192):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326462 (1.192):
bahiḥsīmāṃ prakramaty apunarāgamanāya tasya prakramaṇāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 218) / Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326523 (1.192):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326601 (1.192):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326627 (1.192):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326593 (0.030):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti / tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 221)
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326492 (0.031):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326709 (0.036):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326758 (0.036):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326819 (0.036):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326846 (0.036):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326907 (0.036):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326934 (0.036):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326962 (0.036):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326987 (0.036):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327026 (0.036):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327055 (0.036):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327084 (0.036):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327111 (0.036):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327150 (0.036):
cābhyanumodate / sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 52. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326472 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326503 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326629 (0.0):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326637 (0.0):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
Kaṭhina-v 35. kaṭhinoddhāra evāṣṭamaḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326692 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326719 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326743 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326768 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326803 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326827 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326856 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326881 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326781 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326894 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327014 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ (Matsumura 225) paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327138 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati (279v1 = GBM / 6.871) pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa saṃghena kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327268 (0.0):
(Matsumura 227) pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti samagreṇa saṃghena / kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327498 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326474 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326505 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326721 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326804 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326858 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326921 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326949 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326976 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327040 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327069 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327099 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327292 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326747 (0.023):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ /
śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326785 (0.0):
samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326899 (0.0):
samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena / kaṭhinam uddhṛtam iti / sa śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327018 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam* / sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327135 (0.0):
6.871) pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa saṃghena kaṭhinam / uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327142 (0.0):
uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327272 (0.0):
(Matsumura 227) pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti samagreṇa saṃghena / kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327502 (0.0):
kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti / tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326791 (0.0):
kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326904 (5.960):
kaṭhinam uddhṛtam iti / sa śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327023 (5.960):
sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate / / sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327147 (5.960):
uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā / cābhyanumodate / sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327277 (5.960):
kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti / śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327507 (5.960):
saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326869 (0.028):
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326557 (0.030):
ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326733 (0.032):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326458 (0.033):
bahiḥsīmāṃ prakramaty apunarāgamanāya tasya prakramaṇāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 218) / Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326756 (0.057):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326985 (0.057):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327109 (0.057):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327237 (0.057):
naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 55. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327472 (0.057):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 62. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326486 (0.057):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326844 (0.059):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326960 (0.059):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327082 (0.059):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327209 (0.059):
pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 54. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
(Matsumura 221) / Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326436 (1.192):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326462 (1.192):
bahiḥsīmāṃ prakramaty apunarāgamanāya tasya prakramaṇāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 218) / Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326523 (1.192):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326560 (1.192):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326627 (1.192):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326492 (0.035):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326709 (0.036):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326758 (0.036):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326819 (0.036):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326846 (0.036):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326907 (0.036):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326934 (0.036):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326962 (0.036):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326987 (0.036):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327026 (0.036):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327055 (0.036):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327084 (0.036):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327111 (0.036):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327150 (0.036):
kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 52. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327181 (0.036):
kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 53. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326472 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326503 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326570 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326637 (0.0):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
Kaṭhina-v 35. kaṭhinoddhāra evāṣṭamaḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326692 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326719 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326743 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326768 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326803 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326827 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326856 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326881 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
pratyeṣyāmi na pratyeṣyāmīti sīmāṃ cātikrāmati tasya sīmātikrāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.041):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326473 (0.045):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326504 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326571 (0.045):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326638 (0.045):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326720 (0.045):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326804 (0.045):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326857 (0.045):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326882 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326920 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326948 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326975 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327002 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ (Matsumura 225) paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327040 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327069 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327098 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327291 (0.045):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327562 (0.054):
'niṣṭhitacīvaraḥ vicikitsāsaṃtatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena kiṃ nu / pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327407 (0.062):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327434 (0.062):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326436 (1.192):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326462 (1.192):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326523 (1.192):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326560 (1.192):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326601 (1.192):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti / tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 221) / Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326492 (0.035):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326709 (0.036):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326758 (0.036):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326819 (0.036):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326846 (0.036):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326907 (0.036):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326934 (0.036):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326962 (0.036):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326987 (0.036):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327026 (0.036):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327055 (0.036):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327084 (0.036):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327111 (0.036):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327150 (0.036):
kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 52. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327181 (0.036):
kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 53. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326472 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326503 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326570 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
Kaṭhina-v 35. kaṭhinoddhāra evāṣṭamaḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326692 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326719 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326743 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326768 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326803 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326827 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326856 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326881 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326479 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326510 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326571 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326725 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326806 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326859 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326882 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326922 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326954 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326976 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327002 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ (Matsumura 225) paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327042 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327076 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327099 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.007):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326747 (0.015):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326697 (0.015):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326832 (0.029):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.030):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
sarvaṃ samucchidyate tasyāśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 35. kaṭhinoddhāra evāṣṭamaḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326602 (0.042):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326628 (0.046):
Kaṭhina-v 34. āśācchedakaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326493 (0.047):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326524 (0.047):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326437 (0.048):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326463 (0.048):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326561 (0.048):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326469 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326500 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326531 (0.0):
Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326608 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326691 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326716 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326742 (0.0):
(Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326765 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326800 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326826 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326853 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326878 (0.0):
(Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326993 (0.0):
Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327156 (0.0):
Kaṭhina-v 52. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327287 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327330 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327363 (0.0):
(Matsumura 228) / Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327403 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327430 (0.0):
Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327456 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326471 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326502 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326610 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326692 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326718 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326743 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326767 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326802 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326827 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326855 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326880 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327289 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327365 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327405 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327432 (0.0):
Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327457 (0.0):
Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327482 (0.0):
Kaṭhina-v 62. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327518 (0.0):
Kaṭhina-v 63. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
kaṭhinodhāra evāṣṭamaḥ // // / uddānam* // / akṛtena hi viṃśati vikṛtena hi viṃśati .
āśayā viṃśatiṃ kuryād anāsayā caiva viṃśikām* // // / Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327115 (0.0):
Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326475 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326506 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326537 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326572 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326725 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326748 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326806 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326832 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326859 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326883 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326922 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326950 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327336 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327369 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326481 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326542 (0.0):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326813 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326928 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327175 (0.0):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327299 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327343 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327376 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327416 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327531 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327572 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327613 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327669 (0.0):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326512 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326728 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326956 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327443 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy nāpi cīvarakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326840 (0.008):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi / nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327078 (0.008):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327205 (0.008):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326489 (0.0):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326475 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326506 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326537 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326572 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326697 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326748 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326806 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326832 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326859 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326883 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326922 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326950 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327336 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327369 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326512 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326840 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi / nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326956 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327078 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327205 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327443 (5.960):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy nāpi cīvarakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326481 (1.788):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326703 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326928 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327299 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327343 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327376 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327416 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327613 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326542 (0.001):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326813 (0.001):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327175 (0.001):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327531 (0.001):
kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327572 (0.001):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327669 (0.001):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327115 (0.0):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326475 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326506 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326571 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326697 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326722 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326806 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326832 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326860 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326882 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326977 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327101 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327364 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326869 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa / tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326985 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327109 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327237 (0.0):
pratyeṣyāmy āhosvin na pratyeṣyāmīti sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya / naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327472 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti (Matsumura 229) sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326552 (0.001):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad / ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326521 (0.031):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 31. nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326844 (0.031):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326960 (0.031):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327082 (0.031):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327209 (0.031):
pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 54. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327447 (0.031):
kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326707 (0.032):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326817 (0.032):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326932 (0.032):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327053 (0.032):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327179 (0.032):
pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 53. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327421 (0.032):
= GBM 6.872) kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326733 (0.036):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326791 (0.037):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327115 (0.0):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326474 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326505 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326536 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326574 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326696 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326721 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326747 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326804 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326827 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326858 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326885 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327292 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327364 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327436 (0.0):
Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327462 (0.0):
Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326583 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326894 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327014 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ (Matsumura 225) paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327138 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati (279v1 = GBM / 6.871) pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa saṃghena kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327268 (0.0):
(Matsumura 227) pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti samagreṇa saṃghena / kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327498 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa
kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326593 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa / śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327024 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam* / sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327140 (0.0):
6.871) pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa saṃghena kaṭhinam / uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327270 (0.0):
(Matsumura 227) pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti samagreṇa saṃghena / kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327501 (0.0):
kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326905 (5.960):
samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327148 (5.960):
uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā / cābhyanumodate / sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327278 (5.960):
kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti / śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327508 (5.960):
saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ / suṣṭhūddhṛtam iti / tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326756 (0.037):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326985 (0.037):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327109 (0.037):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327237 (0.037):
naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 55. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327472 (0.037):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 62. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326556 (0.039):
ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327641 (0.042):
prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 67.i. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326707 (0.049):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326817 (0.049):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326932 (0.049):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327053 (0.049):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327115 (0.0):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326475 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326506 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326571 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326697 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326722 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326747 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326832 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326859 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326882 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327044 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327073 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327368 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326481 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api / tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326542 (0.0):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326702 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326928 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327048 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327175 (0.0):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327299 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327342 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327376 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327416 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327531 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327572 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327612 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327669 (0.0):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327077 (5.960):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326511 (0.011):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326727 (0.011):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326839 (0.011):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326955 (0.011):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327204 (0.011):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326489 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api / tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326706 (0.0):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi / nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326932 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326475 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326506 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326571 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326697 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326722 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326747 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326808 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326859 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326882 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327044 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327073 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327293 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327368 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati (279r1 = GBM 6.870) na haiva pratyeṣyāmi / nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326516 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326733 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326960 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327082 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327209 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327447 (5.960):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy nāpi cīvarakaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327421 (0.001):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326543 (0.004):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326707 (0.005):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326817 (0.005):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326932 (0.005):
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327053 (0.005):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327179 (0.005):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326488 (0.005):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api / tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327301 (0.006):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya / niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327345 (0.006):
kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327378 (0.006):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327533 (0.006):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327575 (0.006):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327615 (0.006):
kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327115 (0.0):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326478 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326506 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326533 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326571 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326701 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326722 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326749 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326769 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326806 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326832 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326882 (0.0):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326978 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327101 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327297 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327364 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327413 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326755 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326984 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327108 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327236 (0.0):
pratyeṣyāmy āhosvin na pratyeṣyāmīti sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya / naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327471 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti (Matsumura 229) sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326552 (0.017):
tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad / ārabhate ārabdhaṃ tu naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
Kaṭhina-v 30. sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad / bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya / nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327115 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati / / tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326474 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326505 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326536 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 220) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ / bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326574 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326611 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326639 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326664 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād (Matsumura 222) āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro / bahiḥsīmāṃ prakrāmati cāgatya kaṭhinoddhāraḥ pratyanubhavati tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326696 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326721 (0.0):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326747 (0.0):
Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326772 (0.0):
Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326804 (0.0):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326827 (0.0):
Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326858 (0.0):
Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327005 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ (Matsumura 225) paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327292 (0.0):
Kaṭhina-v 56. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327331 (0.0):
Kaṭhina-v 57. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327364 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327409 (0.0):
Kaṭhina-v 59. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327436 (0.0):
Kaṭhina-v 60. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ
samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326583 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326781 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvarakaṃ kariṣyāmīti / / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327014 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ (Matsumura 225) paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327138 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati (279v1 = GBM / 6.871) pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa saṃghena kaṭhinam
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327268 (0.0):
(Matsumura 227) pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti samagreṇa saṃghena / kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327498 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa
kaṭhinam uddhṛtam iti / sa śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326588 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa / śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326786 (0.0):
samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327019 (0.0):
pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam* / sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327143 (0.0):
6.871) pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa saṃghena kaṭhinam / uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327273 (0.0):
(Matsumura 227) pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti samagreṇa saṃghena / kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327503 (0.0):
kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa śṛṇoti samagreṇa
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327024 (0.0):
sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate / / sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327148 (0.0):
uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā / cābhyanumodate / sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327278 (0.0):
kaṭhinam uddhṛtam* sa śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti / śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327508 (0.0):
saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ / suṣṭhūddhṛtam iti / tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326844 (0.032):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326960 (0.032):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327082 (0.032):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327209 (0.032):
pratyeṣyāmy nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 54. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327447 (0.032):
kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 61. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326733 (0.033):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326869 (0.033):
tatra gata ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ / kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326593 (0.033):
śṛṇoti samagreṇa saṃghena kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate / sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti / tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326791 (0.033):
kaṭhinam uddhṛtam iti śrutvā cābhyanumodate sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327641 (0.039):
prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 67.i. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326756 (0.039):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326985 (0.039):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327109 (0.039):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327237 (0.039):
naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 55. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327472 (0.039):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 62. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326707 (0.039):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326939 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327088 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327115 (0.0):
tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326976 (0.0):
Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327367 (0.0):
Kaṭhina-v 58. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326941 (5.960):
Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327033 (5.960):
Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327062 (5.960):
Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327091 (5.960):
Kaṭhina-v 50. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327118 (5.960):
Kaṭhina-v 51. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati (279v1 = GBM
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326474 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326504 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326571 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtaṃ sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326638 (1.788):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya yā sā cīvarapratyāśā sā sarveṇa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326721 (1.788):
Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326804 (1.788):
Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326858 (1.788):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti sa
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326882 (1.788):
Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326949 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327002 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ (Matsumura 225) paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / samagreṇa ca saṃghena kaṭhinam uddhṛtam*
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327040 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtati bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327069 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatir bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327099 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasaṃtatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / sa tatra gatā ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati /
cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326481 (0.0):
āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326489 (0.0):
tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326516 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326542 (0.0):
bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi (278v1 = GBM 6.869) cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti sa tad
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326707 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326733 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326817 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmi / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326960 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ paligodhasantatiḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi / cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi nāpi cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327053 (0.0):
cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmi / api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327179 (0.0):
kin nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327301 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati / pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327345 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmaty āśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati / na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327378 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmaty anāśayā pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327413 (0.0):
'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327421 (0.0):
kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ (280r1
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327533 (0.0):
kariṣyāmīti / tasya tatra gatasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu / cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ //
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327575 (0.0):
pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327615 (0.0):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati paryeṣaṇāya pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti / tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327672 (0.0):
nu pratyeṣyāmi āhosvin na pratyeṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva / pratyeṣyāmy api tu cīvaraṃ kariṣyāmīti tasyaiva niṣṭhāpanāntikaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327447 (1.788):
'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati karaṇīyena pratyeṣyāmi cīvaraṃ / kariṣyāmīti tasyaivaṃ bhavati na haiva pratyeṣyāmy nāpi cīvarakaṃ
Kaṭhina-v 45. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326440 (0.0):
Kaṭhina-v 28. prakramaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsāt* akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ samādāya pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326466 (0.0):
Kaṭhina-v 29. niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326498 (0.0):
bhikṣur (Matsumura 219) āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro / 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati pratyeṣyāmi cīvaraṃ kariṣyāmīti /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326565 (0.0):
Kaṭhina-v 32. śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣuḥ / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaraḥ bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326606 (0.0):
Kaṭhina-v 33. sīmātikrāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ katamaḥ yathāpi tad bhikṣur / āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro 'niṣṭhitacīvaro bahiḥsīmāṃ prakrāmati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326689 (0.0):
Kaṭhina-v 36. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326714 (0.0):
niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 37. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326740 (0.0):
sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 223) / Kaṭhina-v 38. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326763 (0.0):
sa tad ārabhate ārabdhaṃ cāsya naśyati tasya nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / / Kaṭhina-v 39. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326798 (0.0):
/ tasya śravaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāra-m-iti // / Kaṭhina-v 40. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326823 (0.0):
kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 41. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326851 (0.0):
nāpi cīvaraṃ kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ / Kaṭhina-v 42. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326876 (0.0):
kaṭhinoddhāraḥ / (Matsumura 224) / Kaṭhina-v 43. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326912 (0.0):
suṣṭhūddhṛtam iti tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 44. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326967 (0.0):
kariṣyāmīti tasya sanniṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // 10 // / Kaṭhina-v 46. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326992 (0.0):
nāśanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 47. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327031 (0.0):
sādhūddhṛtaṃ suṣṭhūddhṛtam iti // tasya śrāvaṇāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 48. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4327060 (0.0):
api tu cīvarakaṃ kariṣyāmīti tasya niṣṭhāpanāntikaḥ kaṭhinoddhāraḥ // / Kaṭhina-v 49. yathāpi tad bhikṣur āstīrṇakaṭhinād āvāsād akṛtacīvaro
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvast