View original HTML file with complete header information
Pāṇḍulohitakavastu / Pāṇḍ-v § 0.1 (288v1 = GBM 889) // vastūddānam* //
Pāṇḍulohitakavastu / Pāṇḍ-v § 0.1 (288v1 = GBM 889) // vastūddānam* //
pāṇḍulohitakānāṃ vastū pudgalānāṃ tathaiva ca Ś / atha pārivāsikānāṃ poṣadhasthāpanena ca Ś
śayanāsanam adhikaraṇaṃ saṃghabhedaś ca paścimam* //
Pāṇḍ-v § 0.2 // paṇḍulohitakavastūddānam* // / pāṇḍulohitānāṃ tarjanīyaṃ śreyakasya ca nigarhaṇīyam* /
aśvakapunarvasukānāṃ pravāsam uttaraḥ pratisaṃhare // / adarśanāyaṃ chandasas tathaivāpratikaraṇā /
ariṣṭapāpīkādṛṣṭir udāyipaṃcakarmakaḥ // // / Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730816 (0.0):
tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731439 (0.0):
tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731903 (0.0):
karmavācanā kartavyā Ś // // / Pāṇḍ-v § 4.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439804 (0.0):
pravrājayati upasaṃpādayati vā sātisāro bhavati || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439872 (0.0):
yathādarśanāyotkṣiptakaḥ evam apratikarmaṇāyotkṣiptakaḥ || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme |
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508583 (0.002):
r1 {X} evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati / jetavane anāthapiṇḍadasyārāme // tena kālena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733447 (0.002):
pāṇḍulohitakānām* // // / Pāṇḍ-v § 6.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733811 (0.002):
karmavācanā pūrvavad yāvat tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.1.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643807 (0.009):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: saced bhikṣavaḥ satvā jānīyur dānasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646177 (0.009):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: sabrahmakāṇi bhikṣavas tāni kulāni yeṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465918 (0.009):
unmattakaḥ pilindaś ca revataḥ sauvīrakeṇa ca // / buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466622 (0.009):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886630 (0.009):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764514 (0.009):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / asati
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232409 (0.009):
1. // bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme. tena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657412 (0.009):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657872 (0.009):
tatra buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme; rājñā prasenajitā kauśalena rājñaḥ śuddhodanasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009450 (0.009):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; atha
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805257 (0.009):
sūtra upanibaddham bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme iti
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491338 (0.009):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme;
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625963 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || tena / khalu samayenottarapañcālarājo dakṣiṇapañcālarājena saha prativiruddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626682 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || tena / khalu samayena śrāvastyāṃ dvau śreṣṭhinau | tāv anyonyaṃ prativiruddhau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627659 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena rājā prasenajit kauśalo rājā ca ajātaśatruḥ ubhāv apy etau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629714 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi vaṇikśatāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632750 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi gāndharvikaśatāni goṣṭhikānāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639018 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644945 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ bhikṣūṇāṃ dvau saṃnipātau bhavataḥ | eka
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653028 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ {śrāvastyāṃ} viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / tena khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ anyatarasmin vṛkṣamūle
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660726 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena śrāvastyāṃ sālabhañjikā nāma parva pratyupasthitam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665965 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena devānāṃ trāyastriṃśānām upoṣadho nāma devaputro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674448 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena anāthapiṇḍadasya gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679838 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena rājā prasenajit kauśalo rājā ca brāhmadatta ubhāv apy etau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680794 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684134 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687729 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena dakṣiṇāpathe kalpo nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465920 (0.0):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena / khalu samayena bhikṣavaḥ śāradakena rogeṇa bādhyante / te śāradakena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466624 (0.0):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730818 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731442 (0.0):
Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733449 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena ariṣṭasya bhikṣor idam
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730073 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765837 (0.0):
kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena satā śrutaṃ bhikṣava / āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765925 (0.0):
saṃghena iyantaṃ kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena śrutaṃ / bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302262 (0.0):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336331 (0.009):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336375 (0.009):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336456 (0.009):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765766 (0.009):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302158 (0.009):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197727 (0.009):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336204 (0.023):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730650 (0.057):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730722 (0.057):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730799 (0.058):
tūṣṇīṃ na kṣamante bhāṣantāṃ / osāritāḥ saṃghena pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730010 (0.060):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730554 (0.060):
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730022 (0.0):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730080 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730658 (0.0):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad / ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730731 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ / / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765837 (0.009):
āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765925 (0.009):
bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302264 (0.009):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā / vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ | sthāpayitvā āpadāsu vā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730566 (0.021):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336205 (0.022):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336331 (0.028):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336378 (0.028):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336459 (0.028):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765766 (0.028):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302161 (0.028):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197727 (0.028):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336253 (0.039):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336418 (0.041):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / śrutvā ca punar asyaitad abhavat* / gacchāmi bhagavantam avalokayāmīti
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302207 (0.049):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / sthāpayitvā āpatsu vā sarvasaṃghena tatra |
yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730030 (0.0):
ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730089 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny / utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto viharati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730574 (0.0):
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730667 (0.0):
ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena / saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730740 (0.0):
/ ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334988 (0.016):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335098 (0.016):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / kuruta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730857 (5.960):
adhyātmaṃ cetaḥśamatham* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732620 (5.960):
avasphaṇḍitaḥ / yathā kathaṃ tena yathāvṛttam ārocitaṃ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha Ś kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733201 (5.960):
samayenāyuṣmāṃ chanda āpattim āpanno na paśyati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733331 (5.960):
yathā vibhaṃge / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya bhikṣor āpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733478 (5.960):
nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526479 (1.788):
pārivāsikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526500 (1.788):
upārdhapārivāsikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526522 (1.788):
yadbhūyaḥpārivāsika eva pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu (MSV III
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526546 (1.788):
mānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526568 (1.788):
upārdhamānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526592 (1.788):
yadbhūyomānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335650 (0.024):
bhikṣavo bhagavatā kalahajātā viharanti bhaṇḍanajātā vigṛhītā vivādam / āpannāḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tatra bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334901 (0.026):
sthāpanārheṇeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tato / bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakaṃ bhikṣum
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.027):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335138 (0.029):
apoṣadham āgamayanti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / atha bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakāṃś ca bhikṣūn
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.029):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.029):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.029):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.029):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.029):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730047 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730097 (0.0):
vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730583 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / teṣām asmākaṃ / pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730857 (0.052):
adhyātmaṃ cetaḥśamatham* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732620 (0.052):
bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha Ś kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733201 (0.052):
samayenāyuṣmāṃ chanda āpattim āpanno na paśyati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733331 (0.052):
yathā vibhaṃge / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya bhikṣor āpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733478 (0.052):
nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe
bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānām ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730049 (0.022):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730097 (0.022):
vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730585 (0.022):
pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487053 (0.049):
bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ (Adhik-v 81) vigṛhītānāṃ vivādam / āpannānāṃ pakṣāparapakṣavyavasthitānām ekasmin pakṣe nātmanā upasaṃkrāmati
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14576855 (0.050):
yaḥ punar bhikṣur bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ / vivādam āpannānāṃ tūṣṇīm upaśrutikas tiṣṭhed yad ete bhikṣavo vakṣyanti
Pratimoksasutra (fragments) (prmosufu.htm.txt) 13176421 (0.050):
(PrMoSū-LCh)Pāy 76 yaḥ punar bhikṣur bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ / bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ tūṣṇīm aupaśrutikayā tiṣṭhed
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335239 (0.051):
bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam / āpannānāṃ pakṣāparapakṣavyavasthitānāṃ saṃcintya dharmapakṣād (MSV II 179)
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335302 (0.051):
kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486959 (0.051):
yathāpitat sthalastho bhikṣūṇāṃ kalahajātānām bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ / vivādam āpannānāṃ pakṣāparapakṣavyavasthitānām ātmanā upasaṃkramyaivam
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487155 (0.051):
yathāpitat sthalastho bhikṣūṇāṃ kalahajātānāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ / vivādam āpannānāṃ pakṣāparapakṣavyavasthitānām ekasmin pakṣe nātmanā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492596 (0.051):
kalahajātānāṃ viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ / pakṣāparapakṣavyavasthitānām; ekasmin pakṣe yo bhikṣuḥ (A 349b) sthaviraḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335188 (0.051):
mā vivādaḥ / kalahajātānāṃ yuṣmākaṃ bhikṣavo viharatāṃ bhaṇḍanajātānāṃ / vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ yāni karmāṇi kriyante Ō poṣadhaḥ pravāraṇā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866685 (0.054):
kalahajātānāṃ bhaṇḍaṇajātānāṃ vigrahavivādam āpannānām viharantānāṃ
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25369184 (0.058):
bhaṇḍanajātānāṃ bhedagṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ tūṣṇīm upaśrutikas
karma iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730261 (0.0):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730868 (0.0):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731143 (0.0):
bhikṣor nigarhaṇīyakarmakṛtasya iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732633 (0.0):
uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma iti / / yo vā punar anyo 'pi evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732641 (0.0):
Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca bhavati pūrvavad yāvad asaṃmukhībhūtasya kurvanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732811 (0.0):
uttaraṃ bhikṣuṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam iti / yo vā punar anyo 'pi / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733214 (0.0):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733224 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733344 (0.0):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733354 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733493 (0.0):
pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733505 (0.0):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733657 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730875 (0.014):
Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733873 (0.016):
ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.2 evaṃ ca punar dātavyāḥ / udāyinā bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734242 (0.016):
pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam iti / yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734762 (0.016):
/ yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735487 (0.016):
mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736570 (0.016):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyam iti / yo vā / punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720318 (0.052):
nānāsaṃvasiko 'saṃvāsikaḥ pārivāsikacaturthāḥ karma kurvanti / / adharmakarma ca tad avinayakarma ca / na ca tat tathā karaṇīyam* / saṃghaś
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730883 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733231 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733361 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733512 (0.0):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720528 (5.960):
viṃśativargakaraṇīyaṃ karma ūnā viṃśativargeṇa kurvanti / adharmakarma ca / tad avinayakarma ca / saṃghaś ca tena sātisāraḥ / viṃśativargakaraṇīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729970 (0.009):
Pāṇḍ-v § 1.2b paṃcabhis tu kāraṇais tarjanīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma ca / tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730907 (0.009):
Pāṇḍ-v § 2.2b paṃcabhis tu kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma / ca tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732641 (0.043):
Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca bhavati pūrvavad yāvad asaṃmukhībhūtasya kurvanti /
acodayitvā kurvanty asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730890 (0.0):
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / acodayitvā kurvanti asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729972 (0.016):
tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / codayitvā kurvanti smārayitvā savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730909 (0.016):
ca tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / codayitvā smārayitvā kurvanti savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733231 (0.022):
adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ / paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733361 (0.022):
kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733512 (0.022):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad
Pāṇḍ-v § 1.2b paṃcabhis tu kāraṇais tarjanīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730898 (0.0):
acodayitvā kurvanti asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya / kurvanti Ś / Pāṇḍ-v § 2.2b paṃcabhis tu kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729938 (0.051):
Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720487 (0.052):
daśavargakaraṇīyaṃ karma pūrṇā daśavargeṇa kurvanti / dharmakarma ca tad / vinayakarma ca / evaṃ ca tat karma karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732640 (0.056):
Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca bhavati pūrvavad yāvad asaṃmukhībhūtasya kurvanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733223 (0.056):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733353 (0.056):
Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733504 (0.056):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730871 (0.061):
Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca
tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730908 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.2b paṃcabhis tu kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma / ca tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729946 (0.009):
Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733231 (0.009):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733361 (0.009):
kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733512 (0.009):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730883 (0.011):
Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720528 (0.037):
viṃśativargakaraṇīyaṃ karma ūnā viṃśativargeṇa kurvanti / adharmakarma ca / tad avinayakarma ca / saṃghaś ca tena sātisāraḥ / viṃśativargakaraṇīyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720337 (0.046):
caturvargakaraṇīyaṃ karma pūrṇāś catvāro dharmeṇa kurvanti dharmakarma ca / tad vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720359 (0.046):
yāvan na pārivāsikacaturthāḥ kurvanti / dharmakarma ca tad vinayakarma ca / / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720410 (0.046):
paṃcavargakaraṇīyaṃ karma pūrṇāḥ paṃcavargeṇa kurvanti / dharmakarma ca / tad vinayakarma ca / evaṃ tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720434 (0.046):
na pārivāsikapaṃcamā dharmeṇa kurvanti / (287r1 = GBM 6.886) dharmakarma / ca tad vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720511 (0.046):
pārivāsikadaśamā dharmeṇa kurvanti / dharmakarma ca tad vinayakarma ca / / evaṃ ca karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720564 (0.046):
viṃśativargakaraṇīyaṃ karma pūrṇā viṃśatidharmeṇa kurvanti / dharmakarma / ca tad vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720588 (0.046):
pūrvavad yāvan na pārivāsikaviṃśatimā dharmeṇa kurvanti / dharmakarma tad / vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720489 (0.053):
daśavargakaraṇīyaṃ karma pūrṇā daśavargeṇa kurvanti / dharmakarma ca tad / vinayakarma ca / evaṃ ca tat karma karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
codayitvā kurvanti smārayitvā savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730914 (0.0):
ca tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / codayitvā smārayitvā kurvanti savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729948 (0.016):
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / acodayitvā kurvanty asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730885 (0.016):
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / acodayitvā kurvanti asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733231 (0.036):
adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ / paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733361 (0.036):
kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733512 (0.036):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501270 (0.0):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231552 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325719 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326027 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336844 (0.0):
utkṣiptakena bhikṣuṇā saṃghād osāraṇā yācitavyā / evaṃ ca punar yācitavyā / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730521 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730921 (0.0):
codayitvā smārayitvā kurvanti savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya / / Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731179 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732654 (0.0):
tad avinayakarma ca bhavati pūrvavad yāvad asaṃmukhībhūtasya kurvanti / / evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732837 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734250 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734770 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735495 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736576 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764709 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296862 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297396 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297914 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298206 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298388 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501278 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231561 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336851 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730528 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730930 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731187 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732663 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732846 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733891 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734258 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734773 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736584 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764717 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296867 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297921 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298547 (0.0):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231566 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325259 (0.0):
bhikṣūṃ (Matsumura 194) samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325523 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336922 (0.0):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337154 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730936 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731283 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732669 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732852 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733240 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733370 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733521 (0.0):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733682 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736895 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296892 (0.0):
Poṣ-v 17.3. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297411 (0.0):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ |
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730650 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730722 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730939 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730989 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731338 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.0):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732855 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.0):
kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.0):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733524 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733685 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733756 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734035 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735075 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735950 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730067 (5.960):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.009):
Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336255 (0.0):
avocat* / śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava ihāgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336332 (0.0):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336379 (0.0):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336419 (0.0):
aśrauṣīd anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336460 (0.0):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730561 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765769 (0.0):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302161 (0.0):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302207 (0.0):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ sabhikṣukam anāvasaṃ yatra bkikṣavo bhavanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197730 (0.0):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336204 (0.009):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302264 (0.009):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730068 (0.014):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730653 (0.031):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730722 (0.031):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729892 (0.034):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730076 (0.034):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730801 (0.036):
tūṣṇīṃ na kṣamante bhāṣantāṃ / osāritāḥ saṃghena pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729883 (0.060):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā / bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729900 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730084 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730662 (0.0):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad / ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730735 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ / / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730570 (1.192):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te / vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334983 (0.038):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335094 (0.047):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729904 (0.0):
yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730089 (0.0):
utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto viharati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730574 (0.0):
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / teṣām asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730667 (0.0):
ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena / saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730740 (0.0):
/ ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad eṣāṃ saṃghena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334989 (0.016):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335099 (0.016):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501308 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231591 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325296 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337180 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337317 (0.0):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730704 (0.0):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730977 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732892 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737138 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764857 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297436 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298017 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298244 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298426 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299001 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299223 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ eṣām
kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729920 (0.0):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730103 (0.0):
vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730589 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / teṣām asmākaṃ / pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ // / Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730647 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730719 (0.0):
osārayati niḥsaraṇaṃ pravartayati / eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.0):
pratisaṃharaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ Ś / Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730005 (0.009):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730938 (0.009):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.009):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.009):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.009):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.009):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.009):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.009):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731284 (0.010):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733973 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734380 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734937 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735738 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736896 (0.010):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194261 (0.010):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810186 (0.010):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490750 (0.010):
evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, anena sekatena bhikṣuṇā nagnenonmattakena
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729889 (0.0):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā / bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765837 (0.0):
kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena satā śrutaṃ bhikṣava / āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765925 (0.0):
bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302262 (0.0):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730009 (5.960):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730650 (5.960):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730722 (5.960):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336331 (0.009):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336375 (0.009):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336456 (0.009):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765766 (0.009):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302158 (0.009):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197727 (0.009):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730553 (0.014):
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336204 (0.023):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730800 (0.029):
tūṣṇīṃ na kṣamante bhāṣantāṃ / osāritāḥ saṃghena pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730620 (0.057):
bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729895 (0.0):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730657 (0.0):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad / ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730730 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ / / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765837 (0.009):
āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765925 (0.009):
bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302264 (0.009):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā / vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ | sthāpayitvā āpadāsu vā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336205 (0.022):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336331 (0.028):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336378 (0.028):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336459 (0.028):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765769 (0.028):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302161 (0.028):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197727 (0.028):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730021 (0.029):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336418 (0.038):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / śrutvā ca punar asyaitad abhavat* / gacchāmi bhagavantam avalokayāmīti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730562 (0.038):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336253 (0.039):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302207 (0.049):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / sthāpayitvā āpatsu vā sarvasaṃghena tatra |
utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto viharati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729903 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti / yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730029 (0.0):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta / ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730665 (0.0):
ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730738 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ / / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730573 (1.192):
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335096 (0.018):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334986 (0.036):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729904 (0.0):
yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730031 (0.0):
ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730580 (0.0):
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / teṣām asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730667 (0.0):
saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730740 (0.0):
/ ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad eṣāṃ saṃghena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730044 (5.960):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334988 (0.017):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335098 (0.017):
kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729917 (0.034):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ
kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729920 (0.0):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730052 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730588 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / teṣām asmākaṃ / pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyakarma karoti / yeṣām (289r1 = GBM 890) āyuṣmatāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730053 (0.010):
kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām / ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731030 (0.039):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730589 (0.043):
pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ / vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām ādhikaraṇikānāṃ saṃghena tarjanīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733290 (0.056):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ / kṣamate chandasya bhikṣor āpatter adarśanāya utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733421 (0.056):
bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ / kṣamate chandasya bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733593 (0.056):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām / āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732718 (0.058):
saṃgha uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ / karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate uttarasya bhikṣor
kṣamate pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma kartuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730137 (0.0):
tṛtīyā karmavācanā kartavyā // kṛtaṃ saṃghena pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730781 (0.061):
kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate / pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayituṃ te
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302968 (0.0):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303606 (0.0):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835217 (0.0):
upasaṃpādīyamānāṃ saṃghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣatu / | iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836203 (0.0):
upasaṃpādīyamānāṃ saṃghena | so tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu / | iyaṃ prathamā karmavācanā | evam dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837181 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839289 (0.0):
saṃmanyiyamānāṃ saṃghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣatu | / iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | vaktavyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860663 (0.0):
sā bhāṣatu | iyam prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861481 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthannāmāye
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731045 (0.0):
śreyakasya (290v1 = GBM 893) bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731415 (0.0):
kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ / te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732735 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ / na / kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733304 (0.0):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter adarśanāya utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733435 (0.0):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvat
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733609 (0.0):
utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733798 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734111 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate / bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734592 (0.0):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam dātuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735220 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ / prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736193 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam dātuṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737747 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
tṛtīyā karmavācanā kartavyā // kṛtaṃ saṃghena pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302970 (0.0):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā vaktavyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303608 (0.0):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ / dvitīyā tṛtīyā karmavācanā vaktavyā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837184 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861482 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthannāmāye
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731050 (0.0):
kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ / dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731419 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā // osāritaḥ saṃghena śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732740 (0.0):
kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena uttarasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733800 (0.0):
na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā pūrvavad yāvat tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734115 (0.0):
bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734593 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735224 (0.0):
prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736194 (0.0):
na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghenodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737751 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś āvarhitaḥ saṃghena udāyī bhikṣur asyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298469 (0.0):
d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982904 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983831 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā. (SBV II 85)
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490256 (0.0):
bhāśantām; ḥiyam prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519327 (0.008):
kṣamate te bhāṣantāṃ iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā vaktavyā : (Upj(J) 18.11-19; ~ Skt.C 48 r1-5; vgl.
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835218 (0.014):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836204 (0.014):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evam dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730115 (0.0):
kṣamate pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma kartuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730809 (0.0):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731061 (0.0):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731432 (0.0):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732752 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734138 (0.0):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (0.0):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735242 (0.0):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736237 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (0.0):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501347 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302988 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (5.960):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325408 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326124 (5.960):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337385 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764979 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297525 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298149 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
evam etad dhārayāmi / / Pāṇḍ-v § 1.6 tarjanīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731071 (0.0):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732762 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337068 (0.028):
osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734139 (0.032):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Pāṇḍ-v § 7.2.1 sa pārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (0.032):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.3.1 sa mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337243 (0.032):
saṃghasāmagrīdattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466775 (0.033):
kaṣāyadhārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466934 (0.033):
vā tatra vā sthāpayitavyam* / añjanadhārakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayiṣyāmi / añjanadhārakair bhikṣubhir añjanāni evam evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (0.034):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v 7.5.10 tataḥ paścād utsāhayitavyaḥ / sādhu udāyin kṛtaṃ suṣṭhu
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334948 (0.037):
kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā vivādaḥ / api tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor / āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi / utkṣiptakena bhikṣuṇā evaṃ cittam
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276444 (0.038):
Var-v § 1.2.6 śayanāsanagrāhakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi.
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336831 (0.042):
tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492397 (0.044):
tatsvabhāvaiṣīyadattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730810 (0.053):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731433 (0.053):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735243 (0.053):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.4.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736238 (0.053):
anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // // / Pāṇḍ-v § 7.5.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297012 (0.054):
Poṣ-v 18. prahāṇapratijāgrakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300084 (0.055):
Poṣ-v 66.1. pāriśuddhidāyakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300211 (0.055):
Poṣ-v 67.1. pāriśuddhigrāhakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayiṣyāmi |
prajñapayāmi Ś tarjanīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731078 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayāmi / nigarhaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732767 (0.030):
Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayāmi / pratisaṃharaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492404 (0.033):
prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / nopasaṃpādayitavyaṃ na niśrayo deyo na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337070 (0.036):
osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334947 (0.052):
kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā vivādaḥ / api tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor / āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi / utkṣiptakena bhikṣuṇā evaṃ cittam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336831 (0.057):
tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
nopasaṃpādayitavyaṃ Ś na niśrayo deyaḥ / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731085 (0.0):
prajñapayāmi / nigarhaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / / nopasaṃpādayitavyaṃ / na niśrayo deyo / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765108 (0.0):
upasaṃkramanti paścācchramaṇanyāyena / naikac chadane vastavyam* / na / pravrājayitavyam* / nopasaṃpādayitavyam* / na niśrayo deyaḥ / na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492412 (0.0):
prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / nopasaṃpādayitavyaṃ na niśrayo deyo na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765125 (5.960):
saṃmantavyaḥ / na bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuṇyavavādakaḥ / saṃmantavyaḥ / na pūrvasaṃmatena bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuś
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492428 (0.034):
'vavaditavyāḥ; na bhikṣuṇyā ḥaḥvavādakaḥ saṃmantavyaḥ; na pūrvasaṃmatena
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27866657 (0.042):
paribhāṣayitavyāḥ samagrīkartvyāḥ | atha dāni na śaknoti anyā bhikṣuṇī / adhyesitavyā udyojayitavyā upāsakopāsikāyo bhikṣubhikṣuṇīyo | atha tāny
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27871064 (0.043):
samkakṣikāṃ prāvarantīya tathā prāvaritavyaṃ yathā dāni stanāpīḍitā / bhavanti | sā eṣā bhikṣuṇī saṃkakṣikān nopasthāpayati vinayātikramam
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810287 (0.046):
(Śay-v 56) dharmaiḥ samanvāgataḥ prāsādavāriko bhikṣur asaṃmato na / saṃmantavyaḥ, ḥsaṃmntaś cāvakāśayitavyaḥḥ; katamaiḥ pañcabhiḥ? chandād
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27862887 (0.046):
221. bhagavān rājagṛhe viharati | tahiṃ dāni jetā nāma bhikṣuṇī | sā / antevāsinīṃ bhikṣuṇīhi upasaṃpādīyāna sthūlanandāṃ bhikṣuṇīm āha | ārye
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27849213 (0.051):
| sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhiḥ ucyamānā etad eva vastuṃ pratigṛhya tiṣtheya na / pratinissaret | sā bhikṣuṇī bhikṣuṇībhir yāvat tṛtīyakaṃ samanugrāhitavyā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839226 (0.051):
khu ekā pravārāyikā saṃmanyitavyā | bhikṣuṇī pratibalā pravārāyikā | / 107. tato karmakārikāya karma kartavyaṃ | śṛṇotu me āryasaṃgho | iyam
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27867329 (0.052):
asammatena bhikṣuṇā bhikṣuṇīyo ovadituṃ | eṣa niḥsīmaṃ gatvā parasparaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838404 (0.054):
itthannāmaṃ bhikṣuṃ bhikṣuṇītovādakaṃ saṃmutīya saṃmanyeya ovayikā eṣā
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27842928 (0.055):
pārājiketi pārājikāye āpattīye saṃkāśanā prakāśanā vivaraṇā vibhajanā / uttānīkarmatā prajñaptiḥ | / 137. sā eṣā bhikṣuṇī trikkhatto kuvege samanugrāhiyamāṇā samanubhāṣiyamāṇā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305332 (0.055):
na bhikṣuṇyā bhikṣur ākroṣṭavyo na roṣayitavya āvṛtam bhikṣuṇyā bhikṣum
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837057 (0.057):
paripūrṇaṃ tāsāṃ pātracīvaraṃ | deśitaśikṣāyo paripūrṇaśikṣāyo sammatāyo / viśuddhāyo bhikṣuṇīhi | pariśuddhāyo antarāyikehi dharmehi ātmānaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27850936 (0.057):
ca tāsāṃ saṃgho kiñcid āha | yuṣmān eva saṃgho avajñāya paribhāvena / omarditavyāṃ parimarditavyām manyati | sā bhikṣuṇī bhikṣuṇīhi evam asya
Amoghapasahrdaya nama mahayanasutram (bsu002_u.htm.txt) 23142318 (0.060):
vā bhikṣurvā bhikṣuṇī vā upāśako vā upāśikā vā / tadanyo vā
Amoghapasahrdayasutra (amoghapu.htm.txt) 16994784 (0.060):
kaścid bhagavan kulaputro vā kuladuhitā vā bhikṣur vā bhikṣuṇī vā upāśako / vā upāśikā vā tadanyo vā kaścit sattvaḥ amoghapāśahṛdayam uddiṣya
Pratimoksasutram of the Lokottaravadimahasanghika (prmosulu.htm.txt) 12136452 (0.060):
tatrāyaṃ samayo Ō gilānā bhikṣuṇī ovaditavyā anuśāsitavyā bhavati / ayam / atra samayo /
pūrvasaṃmatena bhikṣuṇy avavādayitavyā / na bhikṣuś codayitavyaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492427 (0.014):
'vavaditavyāḥ; na bhikṣuṇyā ḥaḥvavādakaḥ saṃmantavyaḥ; na pūrvasaṃmatena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492435 (0.020):
'vavaditavyāḥ; na bhikṣuṇyā ḥaḥvavādakaḥ saṃmantavyaḥ; na pūrvasaṃmatena
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765125 (0.020):
saṃmantavyaḥ / na bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuṇyavavādakaḥ / saṃmantavyaḥ / na pūrvasaṃmatena bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuś
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301188 (0.0):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301520 (0.0):
bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ / smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492443 (0.0):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301215 (5.960):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301534 (5.960):
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301547 (5.960):
codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305288 (5.960):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765141 (5.960):
saṃmantavyaḥ / na pūrvasaṃmatena bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuś / codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619077 (5.960):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619093 (5.960):
sthāpayaty adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / (312v1 = GBM 6.937) samūlikayā / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619234 (5.960):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619254 (5.960):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305299 (0.018):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.018):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281749 (0.033):
mithyā praṇihito bhavati | ācāravipattyā parigṛhīto bhavatyājīvavipattyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166595 (0.033):
mithyāpraṇihito bhavati, ācāravipattyā parigṛhīto bhavati, ājīvavipattyā
sthāpayitavyo / na poṣadho na pravāraṇā na jñaptikarma na jñapticaturthaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224222 (0.0):
kuṣṭharogābhibhūto bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765148 (0.0):
ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337409 (0.023):
sārdhaṃ saṃghenaikatye niṣadya poṣadhaḥ kartavyaḥ pravāraṇā jñaptiḥ / jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma / nātra kaukṛtyaṃ karaṇīyam* /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297282 (0.023):
saṃghena jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma | iyam ucyate kriyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297542 (0.023):
niṣadya poṣadhaḥ kartavyaḥ pravāraṇā jñaptir jñaptidvitīyaṃ / jñapticaturthaṃ karma kartavyaṃ |
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6485349 (0.023):
kṛtyādhikaraṇaṃ katamam? yā saṃghasya kriyājñaptir jñaptidvitīyaṃ / jñapticaturthaṃ karma tad upādāya yāḥ kalaho bhaṇḍanaṃ vigraho vivādaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486028 (0.023):
saṃghasya kriyājñaptiḥ jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma idaṃmūlakaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486299 (0.023):
kuśalārthinaḥ kuśalābhiiprāyasya jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486323 (0.023):
akuśalābhiprāyasya jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma tad
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486362 (0.023):
kuśalābhiprāyasya ḥnākuśalābhiprāyasyaḥ jñaptir jñaptidvitīyaṃ / jñapticaturthaṃ karma tad upādāya kalaho bhaṇḍanam vigraho vivādaḥ idam
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486631 (0.023):
saṃghasya jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma; 2) adhikaraṇaṃ na
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297265 (0.026):
Poṣ-v 23.3. prahāṇapratijāgrako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān / dharmān asamādāya vartate sātisāro bhavati |
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765460 (0.026):
pārivāsikamānāpyacārikā (311r1 = GBM 6.934) bhikṣavo yathā prajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartante sātisārā bhavanti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466612 (0.028):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466799 (0.028):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731099 (0.028):
pūrvavad yāvat tarjanīyakarmakṛtasya vaktavyaṃ / nigarhaṇīyakarmakṛto / bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194662 (0.028):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765155 (0.030):
ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na / pravāraṇā na jñaptir na jñaptidvitīyaṃ na jñapticaturthaṃ karma / kālyam
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296695 (0.035):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300198 (0.035):
Poṣ-v 66.6 pāriśuddhidāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ / na samādāya vartate sātisāro bhavati |
na samādāya vartate sātisāro bhavati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466617 (0.0):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466804 (0.0):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224226 (0.0):
kuṣṭharogābhibhūto bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na / samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325846 (0.0):
kaṭhināstārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335004 (0.0):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731105 (0.0):
bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296700 (0.0):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya / vartate | sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300203 (0.0):
Poṣ-v 66.6 pāriśuddhidāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ / na samādāya vartate sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300328 (0.0):
Poṣ-v 67.5. pāriśuddhigrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194667 (0.0):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194789 (0.0):
pravāraṇāgrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati. (GBM 6.1054.1-2; MSV,Wi 43).
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808984 (0.0):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate, sātisāro bhavati
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302051 (0.006):
athoṣṇakālo bhavati śītodakena snāpayitavyā / keśāvatārikā bhikṣuṇī / yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate sātisārā bhavati
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297268 (0.006):
Poṣ-v 23.3. prahāṇapratijāgrako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān / dharmān asamādāya vartate sātisāro bhavati |
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492477 (0.017):
vinayadhareṣu pudgaleṣu; tatsvabhāvaiṣīyadattako bhikṣur yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate, sātisāro bhavati
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765461 (0.026):
pārivāsikamānāpyacārikā (311r1 = GBM 6.934) bhikṣavo yathā prajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartante sātisārā bhavanti /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807501 (0.028):
uccāraprasrāvaś chorayitavyaḥ, kukkurapoṣako bhikṣur yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate, sātisāro vartate
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335112 (0.056):
yathāprajñaptānām āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate (MSV II 178)
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730600 (0.0):
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730681 (0.0):
eṣāṃ saṃghena kalahakāraka iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete / tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730754 (5.960):
kalahakārakā iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete tarjanīyakarmakṛtā / utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730400 (0.053):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731156 (0.053):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731375 (0.053):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732777 (0.053):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.053):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731111 (0.057):
sātisāro bhavati // / Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.057):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731308 (0.061):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733625 (0.062):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730688 (0.0):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730761 (0.0):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304986 (0.011):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730408 (0.012):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731164 (0.012):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731383 (0.012):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ / pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732785 (0.012):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm / upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731252 (0.015):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ / pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730286 (0.036):
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305042 (0.050):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730607 (0.050):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305062 (0.056):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
sthitvā osāraṇāṃ yācante kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti kathayanti
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500986 (0.0):
upakaraṇāni prayacchāma iti bhikṣavaḥ kathayanti / bhagavantam avalokayāma / iti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha //
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887546 (0.0):
āgatāḥ / tair etad vināśitam* / so 'vadhyāyate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān saṃlakṣayati / yaḥ kaścid ādīnavo
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888742 (0.0):
/ yāvad asti mama kauśalaṃ yadi bhagavān anujānīyād granthayeyam* / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / yasya kauśalaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720004 (0.0):
yathāvṛttam ākhyātam* / te 'vadhyāyantaḥ kṣipanto vivācayanta etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmāt tarhi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730693 (0.0):
pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730766 (0.0):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm / upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731132 (0.0):
abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / osārayata yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732799 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha Ś osārayata yūyaṃ bhikṣava
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733328 (0.0):
yathā vibhaṃge / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736528 (0.0):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / āvarhata
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.0):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296240 (0.0):
vāṭir mātuluṅgasya vā dāḍimasya vā bhavati | te kathayanti yogaṃ vāhayāmaḥ / | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | tasmād anujānāmi prahāṇaśālā māpayitavyā |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807641 (0.0):
labhyate nāpy aparasmin; śayanāsanodddeśakān bhikṣūn paribhāṣata; etat / prakaraṇam bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: varṣoṣito 'sau
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.0):
pratyupasthitaḥ, yūyaṃ sarvalokasādhāraṇam pānīyaṃ vārayatha iti; etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490084 (0.0):
codayanti; sa tena vastunā ḥcodyamānoḥ jihreti; etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: dadata bhikṣavo dravyasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508576 (5.960):
tato bhikṣubhir āyuṣmataḥ svāter vikṛtabhojanaṃ dattam* / tathāpi na / svasthībhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226473 (5.960):
gṛhṇāti / bhikṣūn eva samanveṣate bhājayitum* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti bhagavān (MSV II 108) āha / gomayagṛham api ced
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (5.960):
ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480256 (1.788):
mahākāśyapaḥ pātram avāṅmukhaṃ karoty annaṃ pānaṃ (MSV I 84) choryate / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229033 (1.788):
śarīrapūjāṃ kurutha tāvat pātracīvaraṃ bhājayatheti / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / bhikṣubhis tasya pūrvaṃ
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730777 (0.0):
prativiramāma iti vadanti / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn / kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730788 (0.0):
kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate / pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayituṃ te
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730628 (0.036):
bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736528 (0.055):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / āvarhata / yūyaṃ bhikṣava udāyinaṃ bhikṣum asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731132 (0.055):
abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / osārayata yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732799 (0.055):
bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha Ś osārayata yūyaṃ bhikṣava
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733641 (0.061):
pratiniḥsṛjāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / (295r1 = GBM 902) osārayata yūyaṃ bhikṣavaḥ ariṣṭaṃ bhikṣum
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729931 (0.0):
karma iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730869 (0.0):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731147 (0.0):
bhikṣor nigarhaṇīyakarmakṛtasya iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732634 (0.0):
uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma iti / / yo vā punar anyo 'pi evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732813 (0.0):
uttaraṃ bhikṣuṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam iti / yo vā punar anyo 'pi / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733215 (0.0):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733345 (0.0):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733494 (0.0):
pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733657 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730308 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730338 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730370 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730431 (0.004):
osārayitavyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730463 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730496 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730392 (0.006):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730419 (0.029):
osāraṇāṃ yācate / kalahakārakatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733873 (0.041):
ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.2 evaṃ ca punar dātavyāḥ / udāyinā bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734242 (0.041):
pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam iti / yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734762 (0.041):
/ yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730310 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730340 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730372 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730434 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730499 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731157 (0.015):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ / osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733673 (0.015):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732821 (0.016):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730401 (0.017):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta / osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731376 (0.017):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732778 (0.017):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733627 (0.018):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731113 (0.020):
Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731310 (0.020):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730465 (0.031):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.044):
antaḥsīmāyāṃ sthitam osāraṇāṃ yācantam evaṃ vaden mā tvam ārya / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.050):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305054 (0.055):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731120 (0.012):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730409 (0.022):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731165 (0.022):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731384 (0.022):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ / pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732786 (0.022):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304988 (0.033):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730233 (0.036):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ / sthitvā osāraṇāṃ yācante kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti kathayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730688 (0.036):
pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730761 (0.036):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm / upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731254 (0.036):
pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305065 (0.041):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730333 (0.0):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730365 (0.0):
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730418 (0.0):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācate / kalahakārakatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730459 (0.0):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730491 (0.002):
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir / dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730387 (0.020):
roṣayati paribhāṣate Ś saṃghasya ca alābhāya avasādāya cetayati / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730426 (0.031):
osārayitavyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731120 (0.036):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731384 (0.036):
pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730611 (0.039):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730236 (0.041):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ / sthitvā osāraṇāṃ yācante kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti kathayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730691 (0.041):
pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / / kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730764 (0.041):
upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731165 (0.044):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ / yācate Ś abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730514 (0.059):
ākrośati na roṣayati na paribhāṣate saṃghasya lābhāya anavasādāya cetayate / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732786 (0.061):
upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730270 (0.0):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730340 (0.0):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730372 (0.0):
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730436 (0.0):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730465 (0.0):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730499 (0.0):
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir / dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730394 (0.020):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732818 (0.031):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731151 (0.035):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733668 (0.036):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730419 (0.054):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
rājakulapratisaraṇo bhavati yuktakulapratisaraṇas tīrthikapratisaraṇaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730449 (0.003):
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na / rājakulapratisaraṇo bhavati na yuktakulapratisaraṇo na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456960 (0.043):
24.3 (kathaṃ) bhikṣuḥ sūtrāntapratisaraṇo bhavati na (pudgalapratisaraṇaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861352 (0.058):
tathāgatena vā [saṃghena vā] ime dharmā bhāṣitā iti pudgalapratisaraṇo / bhavati / sa evaṃ yuktipratisaraṇo na pudgalapratisaraṇastattvārthāt na
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730454 (0.0):
rājakulapratisaraṇo bhavati na yuktakulapratisaraṇo na / tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456960 (0.042):
24.3 (kathaṃ) bhikṣuḥ sūtrāntapratisaraṇo bhavati na (pudgalapratisaraṇaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861352 (0.049):
tathāgatena vā [saṃghena vā] ime dharmā bhāṣitā iti pudgalapratisaraṇo / bhavati / sa evaṃ yuktipratisaraṇo na pudgalapratisaraṇastattvārthāt na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730387 (0.052):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731841 (0.064):
saṃmantavyaḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataś codako bhikṣuḥ pūrvavad
samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730305 (0.0):
osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730367 (0.0):
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730429 (0.0):
osārayitavyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730461 (0.0):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730494 (0.0):
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir / dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730389 (0.019):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730265 (0.027):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730514 (0.050):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730419 (0.059):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731146 (0.059):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731841 (0.064):
saṃmantavyaḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataś codako bhikṣuḥ pūrvavad
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730270 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730310 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730372 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730434 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730469 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730394 (0.025):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732818 (0.031):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731151 (0.035):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733668 (0.036):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730420 (0.054):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
dhārayati tīrthikadhvajaṃ dhārayati tīrthyān sevate bhajate paryupāste
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730472 (0.026):
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ / dhārayati na tīrthikadhvajaṃ dhārayati na tīrthyāṃ sevate na bhajate na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730481 (0.050):
dhārayati na tīrthikadhvajaṃ dhārayati na tīrthyāṃ sevate na bhajate na / paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730487 (0.0):
dhārayati na tīrthikadhvajaṃ dhārayati na tīrthyāṃ sevate na bhajate na / paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730387 (0.054):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730305 (0.0):
osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730335 (0.0):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730429 (0.0):
osārayitavyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730461 (0.0):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730494 (0.0):
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir / dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730389 (0.020):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730265 (0.027):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730419 (0.059):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730514 (0.062):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730271 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730310 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730340 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730434 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730465 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730502 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730394 (0.025):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732818 (0.031):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731151 (0.035):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733668 (0.036):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730420 (0.054):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
roṣayati paribhāṣate Ś saṃghasya ca alābhāya avasādāya cetayati / ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730510 (0.043):
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn / ākrośati na roṣayati na paribhāṣate saṃghasya lābhāya anavasādāya cetayate
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730514 (0.005):
ākrośati na roṣayati na paribhāṣate saṃghasya lābhāya anavasādāya cetayate / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730268 (0.006):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730432 (0.018):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730464 (0.018):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730497 (0.018):
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir / dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730338 (0.019):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730308 (0.020):
osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730370 (0.020):
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730419 (0.030):
osāraṇāṃ yācate / kalahakārakatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731149 (0.037):
bhikṣor nigarhaṇīyakarmakṛtasya iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731157 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ / osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731376 (0.0):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732778 (0.0):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730277 (0.017):
Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto / nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733673 (0.018):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730433 (0.020):
Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730464 (0.020):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730498 (0.020):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.021):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.026):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732821 (0.031):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733627 (0.038):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731113 (0.039):
Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731310 (0.039):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730225 (0.053):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma / pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730680 (0.053):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730753 (0.053):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730600 (0.054):
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo / niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730309 (0.055):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730339 (0.055):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731165 (0.0):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731384 (0.0):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732786 (0.0):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304987 (0.009):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731253 (0.011):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ / pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730232 (0.012):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730687 (0.012):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ / pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730760 (0.012):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm / upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730288 (0.022):
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731120 (0.039):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305042 (0.050):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730607 (0.050):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305063 (0.054):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
osāraṇāṃ yācate / kalahakārakatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730295 (0.0):
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731120 (0.036):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731384 (0.036):
pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730612 (0.039):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730237 (0.041):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ / sthitvā osāraṇāṃ yācante kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti kathayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730692 (0.041):
pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / / kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730765 (0.041):
upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731165 (0.044):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ / yācate Ś abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732786 (0.061):
upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730298 (0.003):
osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730265 (0.029):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730392 (0.030):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731146 (0.052):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730305 (0.054):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730335 (0.054):
Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730367 (0.054):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730461 (0.054):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730494 (0.054):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
osārayitavyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730305 (0.0):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730335 (0.0):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730367 (0.0):
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730461 (0.0):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730494 (0.0):
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir / dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730388 (0.021):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730395 (0.026):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730265 (0.027):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731146 (0.055):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730514 (0.057):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730313 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730340 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730372 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730466 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730270 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730394 (0.018):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732818 (0.021):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731151 (0.022):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733668 (0.026):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
rājakulapratisaraṇo bhavati na yuktakulapratisaraṇo na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730320 (0.003):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / rājakulapratisaraṇo bhavati yuktakulapratisaraṇas tīrthikapratisaraṇaḥ
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730325 (0.0):
rājakulapratisaraṇo bhavati yuktakulapratisaraṇas tīrthikapratisaraṇaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456960 (0.042):
24.3 (kathaṃ) bhikṣuḥ sūtrāntapratisaraṇo bhavati na (pudgalapratisaraṇaḥ
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24861352 (0.057):
tathāgatena vā [saṃghena vā] ime dharmā bhāṣitā iti pudgalapratisaraṇo / bhavati / sa evaṃ yuktipratisaraṇo na pudgalapratisaraṇastattvārthāt na
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730305 (0.0):
osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730335 (0.0):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730367 (0.0):
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730429 (0.0):
osārayitavyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730494 (0.0):
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir / dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730389 (0.019):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730265 (0.027):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730514 (0.050):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730419 (0.059):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731146 (0.059):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731841 (0.064):
saṃmantavyaḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataś codako bhikṣuḥ pūrvavad
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730310 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730343 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730372 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730434 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730270 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730393 (0.018):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731151 (0.032):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733668 (0.033):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732818 (0.036):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730420 (0.054):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
dhārayati na tīrthikadhvajaṃ dhārayati na tīrthyāṃ sevate na bhajate na
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17440993 (5.960):
abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān nôpasaṃkrāmati | / na sevate | / na bhajate |
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730352 (0.026):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ / dhārayati tīrthikadhvajaṃ dhārayati tīrthyān sevate bhajate paryupāste
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641437 (0.036):
430.022. āyuṣmān panthakaḥ ṣaḍvargīyān sevate bhajate paryupāsate/ / 430.022. sa ṣaḍvargīyairucyate āyuṣman panthaka, tava samānopādhyāyā
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593679 (0.041):
lokāyatamantradhārakān na lokāyatikān sevate na bhajate na paryupāste, na
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6593734 (0.041):
bhikṣubhikṣuṇyupāsakopāsikā na sevate na bhajate na paryupāste, na ca taiḥ
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3755602 (0.041):
abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān na + upasaṃkrāmati | na sevate | na bhajate / | na paryupāste | na paripraśnayati | na paripṛcchati | kiṃ kuśalaṃ kim
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26951319 (0.041):
abhimānaṃ ca patitvā paṇḍitān nopasaṃkrāmati | na sevate | na bhajate | na / paryupāste | na paripraśnayati | na paripṛcchati | kiṃ kuśalaṃ kim
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3440523 (0.055):
nikhilaṃ jagad bhāsayantam, ātmakāntyā viśvam āpyāyayantam, bhajate / sevate, upāsta ityarthaḥ sa me yuktatamo mataḥ sa sarvebhyaś śreṣṭatamaḥ
Kamalasila: Bhavanakrama (bsa047_u.htm.txt) 9571191 (0.060):
buddhatvādhigamārthinā śamathavipaśyane sevanīye / yastu te na sevate / tasya naiva vastuparyantatādhigamo nāpi kāryapariniṣpattiriti / tatra
paryupāste adhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ śikṣate Ś ebhiḥ paṃcabhir
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730358 (0.0):
dhārayati tīrthikadhvajaṃ dhārayati tīrthyān sevate bhajate paryupāste / anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ
dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730305 (0.0):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730335 (0.0):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730367 (0.0):
anadhyācāram ācarati bhikṣuśikṣāyāṃ na śikṣate / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730429 (0.0):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730461 (0.0):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730389 (0.018):
roṣayati paribhāṣate Ś saṃghasya ca alābhāya avasādāya cetayati / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730265 (0.027):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730514 (0.059):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730310 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730340 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730374 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730434 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730465 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730270 (0.004):
Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730394 (0.018):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732818 (0.021):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731151 (0.022):
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733668 (0.026):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730420 (0.054):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
ākrośati na roṣayati na paribhāṣate saṃghasya lābhāya anavasādāya cetayate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730387 (0.005):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati / roṣayati paribhāṣate Ś saṃghasya ca alābhāya avasādāya cetayati / ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730298 (0.059):
osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty / / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501269 (0.0):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231551 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325718 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326026 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336843 (0.0):
utkṣiptakena bhikṣuṇā saṃghād osāraṇā yācitavyā / evaṃ ca punar yācitavyā / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729984 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731178 (0.0):
yācate Ś abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś / Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732653 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732836 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / (293v1 = GBM 899) / evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734249 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734769 (0.0):
/ yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735494 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736575 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764708 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296861 (0.0):
Poṣ-v 17.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ | / Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297395 (0.0):
Poṣ-v 30.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaṃ | / Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297913 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298205 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298387 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298542 (0.0):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501277 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231556 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336851 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729993 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730929 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731187 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732662 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732845 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733891 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734258 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734773 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736584 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764717 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296867 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297921 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298547 (0.0):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764731 (0.017):
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336857 (0.055):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa / sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276890 (0.060):
Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736595 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764734 (0.0):
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte / utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya parivāso yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765801 (0.0):
purastāt pratinisraṣṭavyaḥ / evaṃ ca punaḥ pratinisraṣṭavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517695 (0.0):
sarvasaṅghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite anuparigaṇikayā vā samīcīṃ trīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731198 (0.015):
saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734269 (0.015):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735514 (0.015):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734789 (0.016):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* / / Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490677 (0.023):
bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho mayā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492253 (0.023):
saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā / sāmīcīṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492690 (0.023):
pakṣam upasaṃkramyaikāṃśam uttarāsaṅgam kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: teṣām asmākam āyuṣmanta
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276894 (0.025):
Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490124 (0.029):
mallaputreṇa ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā añjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vedanīyam: śrṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ahaṃ dravyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300105 (0.032):
avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā utkuṇḍakena (Poṣ-v 360) sthitvā / añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336865 (0.033):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa / sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765889 (0.036):
purastāt parivāsaḥ samādātavyaḥ / evam ca punaḥ samādātavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733898 (0.044):
sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena / sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya parivāsaṃ yācitavyam* /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301976 (0.053):
kārayitvā purata utkuṭukena niṣādyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194570 (0.059):
upānahāv avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvotkuṭukena niṣadyāñjaliṃ
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731200 (0.0):
saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734272 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* / / Pāṇḍ-v § 7.2.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734792 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* / / Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735517 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ / / Pāṇḍ-v § 7.4.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736597 (0.009):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam Ś / Pāṇḍ-v 7.5.3 śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490682 (0.033):
utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730650 (0.035):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730722 (0.035):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730008 (0.036):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730066 (0.036):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730938 (0.037):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730989 (0.037):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731338 (0.037):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.037):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.037):
Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.037):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.037):
Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.037):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.037):
Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.037):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336255 (0.0):
avocat* / śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava ihāgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336332 (0.0):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336379 (0.0):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336419 (0.0):
aśrauṣīd anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336460 (0.0):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730016 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765769 (0.0):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302161 (0.0):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302207 (0.0):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ sabhikṣukam anāvasaṃ yatra bkikṣavo bhavanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197731 (0.0):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336204 (0.009):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302264 (0.009):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730074 (0.014):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730651 (0.031):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730722 (0.031):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730801 (0.036):
tūṣṇīṃ na kṣamante bhāṣantāṃ / osāritāḥ saṃghena pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729883 (0.060):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā / bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729900 (1.192):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730026 (1.192):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta / ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730084 (1.192):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730662 (1.192):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad / ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730735 (1.192):
/ ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334983 (0.038):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335094 (0.047):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / teṣām asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729904 (0.0):
yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730030 (0.0):
ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730091 (0.0):
utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto viharati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730667 (0.0):
ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena / saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730740 (0.0):
/ ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad eṣāṃ saṃghena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334988 (0.016):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335098 (0.016):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729920 (0.0):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730050 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730101 (0.0):
vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām ādhikaraṇikānāṃ saṃghena tarjanīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730053 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730103 (5.960):
vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ / kalahakārakāṇāṃ bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigrahakārakāṇāṃ vivādakārakāṇām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729920 (0.045):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ / bhaṇḍanakārakāṇāṃ vigṛhītānāṃ vivādam āpannānām ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730225 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730680 (0.0):
eṣāṃ saṃghena kalahakāraka iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete / tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730753 (0.023):
kalahakārakā iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete tarjanīyakarmakṛtā / utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.035):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.044):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730400 (0.054):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731156 (0.054):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731375 (0.054):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732777 (0.054):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731111 (0.061):
Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731308 (0.061):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733625 (0.062):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305043 (1.192):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304965 (0.021):
saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm upadarśayantaṃ / antaḥsīmāyāṃ sthitam osāraṇāṃ yācantam evaṃ vaden mā tvam ārya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731254 (0.037):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ / pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304986 (0.048):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730232 (0.050):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ / sthitvā osāraṇāṃ yācante kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti kathayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730687 (0.050):
pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730760 (0.050):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm / upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730407 (0.050):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācate / kalahakārakatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731163 (0.050):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731382 (0.050):
pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732784 (0.050):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm / upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730237 (0.035):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ / sthitvā osāraṇāṃ yācante kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti kathayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730692 (0.035):
pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / / kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730765 (0.035):
upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730290 (0.039):
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730412 (0.039):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācate / kalahakārakatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731261 (0.051):
abhīkṣnāpattikatvāc ca prativiramāmi / osārayatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ
bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730774 (0.0):
prativiramāma iti vadanti / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn / kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730253 (0.036):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730786 (0.040):
kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate / pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayituṃ te
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730705 (0.049):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730006 (0.057):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730065 (0.057):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730648 (0.057):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730720 (0.057):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
ādhikaraṇikāṃs tarjanīyakarmakṛtān anukaṃpakaḥ anukaṃpām upādāya / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731273 (0.032):
śreyakaṃ bhikṣum abhikṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam anukaṃpako / 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734369 (0.045):
āpatter antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam / anukaṃpako 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736885 (0.046):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ cīrṇamānāpyam anukaṃpakaḥ / anukaṃpām upādāyeti Ś evaṃ dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735727 (0.052):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam anukaṃpaka / anukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730256 (0.057):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān / iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734926 (0.061):
mūlāpakarṣam anukaṃpaka anukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303411 (0.0):
tato jñaptikārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotu
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231567 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325260 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325524 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336924 (0.0):
/ yathādharmeṇa yathāvinayaṃ pratikariṣye / anukampayānukampām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337156 (0.0):
mamaivaṃnāmna osāritasya bhikṣoḥ saṃghasāmagrīm* / anukampayānukampām / upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337287 (0.0):
saṃghaḥ mamaivaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadham anukampām / upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730000 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730936 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731283 (0.0):
śreyakaṃ bhikṣum abhikṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam anukaṃpako / 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732669 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732852 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733240 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733370 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733521 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733682 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
āpatter antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam / anukaṃpako 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
mūlāpakarṣam anukaṃpaka anukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam anukaṃpaka / anukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730009 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730067 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730725 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731284 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733973 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734380 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734937 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735738 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736896 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194261 (0.0):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810186 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490750 (0.0):
evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, anena sekatena bhikṣuṇā nagnenonmattakena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492297 (0.0):
paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ / saṃghaḥ, ayaṃ hastako bhikṣuḥ saṃghamadhye āpattim avajānāti avajñāya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.010):
Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231568 (0.013):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337289 (0.013):
kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764813 (0.013):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336925 (0.017):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadanta saṃghaḥ / yan nidānam apy āyuṣmanta utpannaḥ kalaho
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337157 (0.017):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadanta saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982689 (0.018):
kṛtvā karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ayaṃ devadattaḥ samagrasya saṃghasya
ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729897 (0.0):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730023 (0.0):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta / ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730081 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730732 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ / / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730566 (0.021):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te / vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto
saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729904 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti / yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730031 (0.0):
ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730089 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny / utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto viharati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730574 (0.0):
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730741 (0.0):
/ ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334988 (0.016):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335098 (0.016):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
eṣāṃ saṃghena kalahakāraka iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730747 (0.018):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad eṣāṃ saṃghena
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730228 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730600 (0.0):
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730756 (0.0):
kalahakārakā iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete tarjanīyakarmakṛtā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730400 (0.053):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731156 (0.053):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731375 (0.053):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732777 (0.053):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.053):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.057):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731111 (0.061):
Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731308 (0.061):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733625 (0.062):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730237 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma / pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730767 (0.0):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304986 (0.011):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730412 (0.012):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731164 (0.012):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731383 (0.012):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ / pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732785 (0.012):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm / upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731252 (0.015):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ / pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730612 (0.035):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730290 (0.036):
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731319 (0.047):
pūrvavad yāvad abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati Ś sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732887 (0.047):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305042 (0.050):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305062 (0.056):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501308 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231591 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325296 (0.0):
195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337180 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337317 (0.0):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730040 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730977 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732892 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737138 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764857 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297436 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298017 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298244 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298426 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299001 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299223 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ eṣām
osārayati niḥsaraṇaṃ pravartayati / eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730064 (0.0):
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ // / Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730647 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.0):
pratisaṃharaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ Ś / Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730005 (0.009):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730938 (0.009):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.009):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.009):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.009):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.009):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.009):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.009):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731284 (0.010):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733973 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734380 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734937 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735738 (0.010):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736896 (0.010):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194261 (0.010):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810186 (0.010):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490750 (0.010):
evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, anena sekatena bhikṣuṇā nagnenonmattakena
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729900 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730008 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730026 (0.0):
kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta / ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730084 (0.0):
vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny / utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto viharati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730662 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730067 (5.960):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730570 (1.192):
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730800 (0.020):
tūṣṇīṃ na kṣamante bhāṣantāṃ / osāritāḥ saṃghena pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730552 (0.031):
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334983 (0.038):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335094 (0.047):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730620 (0.057):
bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729882 (0.057):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā / bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad eṣāṃ saṃghena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729904 (0.0):
yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730031 (0.0):
ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730089 (0.0):
utpādayanti yena saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto viharati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730574 (0.0):
vayam abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayāmo yena saṃghaḥ kalahajāto / viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / teṣām asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730669 (0.0):
ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny utpādayanti Ś yena / saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334988 (0.016):
yathādharmaṃ na pratikuryām* / (MSV II 177) tena saṃghaḥ sa kalahajāto / vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv aham āpattiṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335098 (0.016):
mātṛkādharāḥ / ahaṃ ced enam akāmaṃ codayeyaṃ smārayeyaṃ tena saṃghaḥ / kalahajāto vihared bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / yanv ahaṃ
kalahakārakā iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete tarjanīyakarmakṛtā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730676 (0.019):
saṃghaḥ kalahajāto viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / tad / eṣāṃ saṃghena kalahakāraka iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730230 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730685 (0.0):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730600 (0.023):
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732777 (0.046):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733625 (0.050):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731111 (0.050):
Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.050):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731308 (0.050):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731375 (0.050):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730400 (0.053):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731156 (0.053):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.053):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730237 (0.0):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730692 (0.0):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ / pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304986 (0.011):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730412 (0.012):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731164 (0.012):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731383 (0.012):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ / pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732785 (0.012):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm / upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731252 (0.015):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ / pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730612 (0.035):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730290 (0.036):
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305042 (0.050):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305062 (0.056):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
prativiramāma iti vadanti / tat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730622 (0.0):
bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730252 (0.036):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730694 (0.060):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya
kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730256 (0.0):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731398 (0.042):
bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ / kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733779 (0.042):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730623 (0.046):
bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730110 (0.061):
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyakarma karoti / yeṣām (289r1 = GBM 890) āyuṣmatāṃ / kṣamate pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma kartuṃ
pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayituṃ te
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730255 (0.0):
yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730623 (0.040):
bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
tūṣṇīṃ na kṣamante bhāṣantāṃ / osāritāḥ saṃghena pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730008 (0.020):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730650 (0.020):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730722 (0.020):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad (290r1 = GBM 892) ādhikaraṇikāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730067 (0.029):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime / pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730552 (0.036):
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337372 (0.057):
sāmagrīpoṣadhaṃ dātum* / te tūṣṇīm* / na kṣamante / bhāṣantām* / dattaḥ / saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729882 (0.058):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā / bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337049 (0.059):
/ yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamante evaṃnāmānam utkṣiptakaṃ bhikṣum osārayitum* / / te tūṣṇīm* / na kṣamante / bhāṣantām* / osāritaḥ saṃghena evaṃnāmā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194330 (0.061):
saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayiṣyati te tūṣṇīm. na kṣamate bhāṣantām.
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737741 (0.062):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyam āvarhituṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731409 (0.063):
kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ / te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733792 (0.063):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490873 (0.063):
amūḍhavinayaṃ dātum, te tūṣṇīm, na kṣamate, bhāṣantām; ḥiyaṃ prathamā
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501347 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302987 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303622 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325407 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326123 (5.960):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337384 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730143 (5.960):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731060 (5.960):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731431 (5.960):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732751 (5.960):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734136 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734614 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735241 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736236 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737792 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764979 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297524 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298148 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298315 (5.960):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729873 (0.0):
ariṣṭapāpīkādṛṣṭir udāyipaṃcakarmakaḥ // // / Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730145 (0.0):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm / evam etad dhārayāmi / / Pāṇḍ-v § 1.6 tarjanīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731062 (0.0):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731439 (0.0):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731903 (0.0):
karmavācanā kartavyā Ś // // / Pāṇḍ-v § 4.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732753 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734139 (0.0):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Pāṇḍ-v § 7.2.1 sa pārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (0.0):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.3.1 sa mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735243 (0.0):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.4.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736238 (0.0):
anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // // / Pāṇḍ-v § 7.5.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (0.0):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v 7.5.10 tataḥ paścād utsāhayitavyaḥ / sādhu udāyin kṛtaṃ suṣṭhu
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439804 (0.0):
pravrājayati upasaṃpādayati vā sātisāro bhavati || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439872 (0.0):
yathādarśanāyotkṣiptakaḥ evam apratikarmaṇāyotkṣiptakaḥ || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme |
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508583 (0.002):
r1 {X} evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati / jetavane anāthapiṇḍadasyārāme // tena kālena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733447 (0.002):
pāṇḍulohitakānām* // // / Pāṇḍ-v § 6.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733811 (0.002):
karmavācanā pūrvavad yāvat tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.1.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643807 (0.009):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: saced bhikṣavaḥ satvā jānīyur dānasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646177 (0.009):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: sabrahmakāṇi bhikṣavas tāni kulāni yeṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465918 (0.009):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466622 (0.009):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625963 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || tena / khalu samayenottarapañcālarājo dakṣiṇapañcālarājena saha prativiruddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626681 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || tena / khalu samayena śrāvastyāṃ dvau śreṣṭhinau | tāv anyonyaṃ prativiruddhau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627659 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena rājā prasenajit kauśalo rājā ca ajātaśatruḥ ubhāv apy etau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629713 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi vaṇikśatāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632749 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi gāndharvikaśatāni goṣṭhikānāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639017 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644945 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ bhikṣūṇāṃ dvau saṃnipātau bhavataḥ | eka
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653029 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ {śrāvastyāṃ} viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / tena khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ anyatarasmin vṛkṣamūle
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660726 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena śrāvastyāṃ sālabhañjikā nāma parva pratyupasthitam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665965 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena devānāṃ trāyastriṃśānām upoṣadho nāma devaputro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674448 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena anāthapiṇḍadasya gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679838 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena rājā prasenajit kauśalo rājā ca brāhmadatta ubhāv apy etau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680793 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684133 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687729 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena dakṣiṇāpathe kalpo nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465921 (0.0):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena / khalu samayena bhikṣavaḥ śāradakena rogeṇa bādhyante / te śāradakena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466624 (0.0):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729876 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731441 (0.0):
Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733449 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena ariṣṭasya bhikṣor idam
'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730951 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / tad asya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731002 (0.0):
śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731351 (0.022):
(291r1 = GBM 889) bhadanta śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ / saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / dadatāsya bhikṣavaḥ parivāsaṃ bhadanta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731212 (0.045):
Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734210 (0.055):
parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734327 (0.055):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734433 (0.055):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734689 (0.055):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā bhavanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730958 (0.0):
abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / tad asya / bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731010 (0.0):
śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / / tad asya bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731222 (1.192):
abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ / parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyāvarhaṇaś ceti / bahukṛtyā bhavanti
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730967 (0.0):
bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā / bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731018 (0.0):
/ tad asya bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś / ca bahukṛtyā bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731230 (0.0):
parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyāvarhaṇaś ceti / bahukṛtyā bhavanti / bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806922 (0.0):
cīvarārthaṃ paryeṣṭim āpadyamānāḥ riṃcanty uddeśaṃ pāṭham svādhyāyaṃ yogaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228046 (0.016):
punaḥ pātayitvā bhājitaḥ / bhikṣavaḥ pātayanto bhājayantaś ca riñcanty / uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram* / etat prakaraṇaṃ bhagavata
adhyātmaṃ cetaḥśamatham* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730968 (0.0):
bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731019 (0.0):
ca bahukṛtyā bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ / yogaṃ manasikāram adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731231 (0.0):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729909 (5.960):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / kuruta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732618 (5.960):
avasphaṇḍitaḥ / yathā kathaṃ tena yathāvṛttam ārocitaṃ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha Ś kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733199 (5.960):
samayenāyuṣmāṃ chanda āpattim āpanno na paśyati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733329 (5.960):
yathā vibhaṃge / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya bhikṣor āpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733476 (5.960):
nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.031):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.031):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.031):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.031):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.031):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.031):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.031):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.031):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.031):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.031):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765713 (0.031):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.031):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729912 (1.788):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / kuruta / yūyaṃ bhikṣavaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ kalahakārakāṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732622 (1.788):
bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha Ś kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733203 (1.788):
samayenāyuṣmāṃ chanda āpattim āpanno na paśyati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733333 (1.788):
yathā vibhaṃge / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ chandasya bhikṣor āpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733480 (1.788):
nālam antarāyāyeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣava ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731135 (0.025):
bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / osārayata yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733852 (0.040):
kiṃ mayā karaṇīyam ity / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / dadata yūyaṃ bhikṣava udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734224 (0.040):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / dadata / yūyaṃ bhikṣava udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatter antarāpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735446 (0.040):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha Ś dadata yūyaṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522876 (0.040):
ardhamāsapraticchannām* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / dadata yūyaṃ bhikṣavaḥ udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522912 (0.040):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / dadata yūyaṃ / bhikṣavo 'sya pudgalasyāsyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatter apraticchannāyāḥ ṣaḍ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10523073 (0.040):
dharmam avakrāntaḥ / tasya tat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tasyā āpatter
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524296 (0.040):
rātriparyantam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnām
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524332 (0.040):
āpattiparyantam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / dadata yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnām
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524369 (0.040):
/ etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / dadata / yūyaṃ bhikṣavas tasya pudgalasya tāsām āpattīnām aparimāṇavatya iti kṛtvā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490642 (0.040):
codyamānaḥ saṃghād amūḍhavinayaṃ yācate; etat prakaraṇam bhikṣavo / bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: (A 346a) dadata yūyaṃ bhikṣavaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492216 (0.040):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: dadata yūyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730980 (0.060):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729930 (0.0):
karma iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732632 (0.0):
uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma iti / / yo vā punar anyo 'pi evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733213 (0.0):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733343 (0.0):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733492 (0.0):
pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733873 (0.016):
ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.2 evaṃ ca punar dātavyāḥ / udāyinā bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734242 (0.016):
pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam iti / yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734762 (0.016):
/ yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735487 (0.016):
mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736569 (0.016):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyam iti / yo vā / punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731026 (0.019):
yogaṃ manasikāram adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730982 (0.019):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731055 (0.022):
dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732810 (0.026):
uttaraṃ bhikṣuṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam iti / yo vā punar anyo 'pi / evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733656 (0.026):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731036 (0.028):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate / śreyakasya (290v1 = GBM 893) bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731142 (0.043):
bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / osārayata yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya / bhikṣor nigarhaṇīyakarmakṛtasya iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730260 (0.047):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729931 (0.0):
karma iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730261 (0.0):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731145 (0.0):
bhikṣor nigarhaṇīyakarmakṛtasya iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732641 (0.0):
uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma iti / / yo vā punar anyo 'pi evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732813 (0.0):
uttaraṃ bhikṣuṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam iti / yo vā punar anyo 'pi / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733215 (0.0):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733346 (0.0):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733495 (0.0):
pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733658 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729939 (0.014):
Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733224 (0.014):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733354 (0.014):
Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733505 (0.014):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730897 (0.015):
kurvanti Ś / Pāṇḍ-v § 2.2b paṃcabhis tu kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733873 (0.041):
ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.2 evaṃ ca punar dātavyāḥ / udāyinā bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734242 (0.041):
pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam iti / yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734762 (0.041):
/ yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735487 (0.041):
mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736568 (0.041):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyam iti / yo vā / punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720264 (0.049):
caturvargakaraṇīyaṃ bhikṣavaḥ karma ūnāś catvāraḥ kurvanti / adharmakarma / ca tad avinayakarma ca / na tat tathā karaṇīyam* / saṃghaś ca tena
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729946 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733231 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733361 (0.0):
kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733512 (0.0):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729970 (0.009):
tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730907 (0.009):
ca tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720528 (0.017):
viṃśativargakaraṇīyaṃ karma ūnā viṃśativargeṇa kurvanti / adharmakarma ca / tad avinayakarma ca / saṃghaś ca tena sātisāraḥ / viṃśativargakaraṇīyaṃ
acodayitvā kurvanti asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729953 (0.0):
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / acodayitvā kurvanty asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729972 (0.016):
tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / codayitvā kurvanti smārayitvā savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730909 (0.016):
ca tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / codayitvā smārayitvā kurvanti savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733231 (0.022):
adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ / paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733361 (0.022):
kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733512 (0.022):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad
Pāṇḍ-v § 2.2b paṃcabhis tu kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729961 (0.0):
acodayitvā kurvanty asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya / kurvanti / / Pāṇḍ-v § 1.2b paṃcabhis tu kāraṇais tarjanīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730874 (0.015):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732640 (0.039):
yo vā punar anyo 'pi evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720487 (0.052):
daśavargakaraṇīyaṃ karma pūrṇā daśavargeṇa kurvanti / dharmakarma ca tad / vinayakarma ca / evaṃ ca tat karma karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729938 (0.056):
Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733223 (0.056):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733353 (0.056):
Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733504 (0.056):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
ca tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729971 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.2b paṃcabhis tu kāraṇais tarjanīyaṃ karma kṛtaṃ dharmakarma ca / tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729946 (0.009):
Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733230 (0.009):
Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam / adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733360 (0.009):
kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733511 (0.009):
utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730883 (0.033):
Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca / tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720528 (0.037):
viṃśativargakaraṇīyaṃ karma ūnā viṃśativargeṇa kurvanti / adharmakarma ca / tad avinayakarma ca / saṃghaś ca tena sātisāraḥ / viṃśativargakaraṇīyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720337 (0.046):
caturvargakaraṇīyaṃ karma pūrṇāś catvāro dharmeṇa kurvanti dharmakarma ca / tad vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720359 (0.046):
yāvan na pārivāsikacaturthāḥ kurvanti / dharmakarma ca tad vinayakarma ca / / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720410 (0.046):
paṃcavargakaraṇīyaṃ karma pūrṇāḥ paṃcavargeṇa kurvanti / dharmakarma ca / tad vinayakarma ca / evaṃ tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720434 (0.046):
na pārivāsikapaṃcamā dharmeṇa kurvanti / (287r1 = GBM 6.886) dharmakarma / ca tad vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720511 (0.046):
pārivāsikadaśamā dharmeṇa kurvanti / dharmakarma ca tad vinayakarma ca / / evaṃ ca karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720564 (0.046):
viṃśativargakaraṇīyaṃ karma pūrṇā viṃśatidharmeṇa kurvanti / dharmakarma / ca tad vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720588 (0.046):
pūrvavad yāvan na pārivāsikaviṃśatimā dharmeṇa kurvanti / dharmakarma tad / vinayakarma ca / evaṃ ca tat karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na sātisāraḥ /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720489 (0.053):
daśavargakaraṇīyaṃ karma pūrṇā daśavargeṇa kurvanti / dharmakarma ca tad / vinayakarma ca / evaṃ ca tat karma karaṇīyam* / saṃghaś ca tena na
codayitvā smārayitvā kurvanti savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729977 (0.0):
tad vinayakarma ca saṃghaś ca tena na sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / codayitvā kurvanti smārayitvā savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729948 (0.016):
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / acodayitvā kurvanty asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730885 (0.016):
tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / / acodayitvā kurvanti asmārayitvā avastukam apratijñayā asaṃmukhībhūtasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733231 (0.036):
adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / katamaiḥ / paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733361 (0.036):
kṛtam adharmakarma ca tad avinayakarma ca saṃghaś ca tena sātisāraḥ / / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733512 (0.036):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501270 (0.0):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231552 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325719 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326027 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336844 (0.0):
utkṣiptakena bhikṣuṇā saṃghād osāraṇā yācitavyā / evaṃ ca punar yācitavyā / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729985 (0.0):
codayitvā kurvanti smārayitvā savastukaṃ pratijñayā saṃmukhībhūtasya / kurvanti / / Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730521 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731179 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732654 (0.0):
tad avinayakarma ca bhavati pūrvavad yāvad asaṃmukhībhūtasya kurvanti / / evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732837 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734250 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734770 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735495 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736576 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764709 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296862 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297396 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297914 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298206 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298388 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501278 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231561 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336851 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729994 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730528 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731187 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732663 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732846 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733891 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734258 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734773 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736584 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764717 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296867 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297921 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298547 (0.0):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231566 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325259 (0.0):
bhikṣūṃ (Matsumura 194) samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325523 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336922 (0.0):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337154 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730000 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731283 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732669 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732852 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733240 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733370 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733521 (0.0):
tena sātisāraḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti / pūrvavad yāvad / ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733682 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736895 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296892 (0.0):
Poṣ-v 17.3. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297411 (0.0):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ |
Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730002 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730995 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731289 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731346 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.0):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733244 (0.0):
kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733374 (0.0):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.0):
Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733524 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733685 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733756 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734037 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735076 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735952 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730061 (0.009):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730716 (0.009):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.009):
Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / tad asya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730830 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / 'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731000 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ / śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731351 (0.0):
(291r1 = GBM 889) bhadanta śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ / saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / dadatāsya bhikṣavaḥ parivāsaṃ bhadanta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731211 (0.011):
Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734210 (0.055):
parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734327 (0.055):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734433 (0.055):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734689 (0.055):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731289 (0.056):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765363 (0.063):
kathayati / samanvāhara mām āyuṣmann (MSV III 99) aham evaṃnāmā bhikṣuḥ / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / pūrvavad yāvat pārivāsikaṃ mām āyuṣmān
bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730838 (0.0):
'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731008 (0.0):
śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / / tad asya bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731220 (0.015):
abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ / parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyāvarhaṇaś ceti / bahukṛtyā bhavanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731351 (0.030):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / dadatāsya bhikṣavaḥ parivāsaṃ bhadanta
bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730848 (0.0):
dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā bhavanti / bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731018 (0.0):
/ tad asya bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś / ca bahukṛtyā bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731230 (0.0):
parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyāvarhaṇaś ceti / bahukṛtyā bhavanti / bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806922 (0.0):
cīvarārthaṃ paryeṣṭim āpadyamānāḥ riṃcanty uddeśaṃ pāṭham svādhyāyaṃ yogaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228046 (0.016):
punaḥ pātayitvā bhājitaḥ / bhikṣavaḥ pātayanto bhājayantaś ca riñcanty / uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram* / etat prakaraṇaṃ bhagavata
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730849 (0.0):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamatham* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731020 (0.0):
ca bahukṛtyā bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ / yogaṃ manasikāram adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731232 (0.0):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501307 (5.960):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406372 (5.960):
sacetsaṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yadvayaṃ evaṃnāmānaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228128 (5.960):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha upanandasya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231589 (5.960):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325541 (5.960):
utsahate saṃghasya kaṭhinam āstartuṃ sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho (277r1 = GBM 6.866) yat saṃghaḥ evaṃnāmānaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325641 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326063 (5.960):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś corair
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337178 (5.960):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337315 (5.960):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730036 (5.960):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730701 (5.960):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731872 (5.960):
śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732683 (5.960):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732889 (5.960):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733257 (5.960):
yathādharmaṃ na pratikaroti / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733388 (5.960):
(294v1 = GBM 901) yathādharmaṃ na pratikaroti / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733549 (5.960):
ājānāmi yathā ye 'ntarāyikā dharmā uktā bhagavatā pūrvavad yāvat saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ ariṣṭasya bhikṣor
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501309 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃghaḥ etat kalpikasthānaṃ saṃmanyate ity eṣā jñaptiḥ / evaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231590 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325297 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337180 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337317 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730038 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730702 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732687 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt / saṃgho yat saṃgha uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732892 (0.0):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734014 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734463 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho / yat saṃgha udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatter antarāpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735057 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho / yat saṃgha udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyāḥ pratyantarāpatter
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737138 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat / saṃghaḥ udāyinaṃ bhikṣum asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764858 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297436 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298017 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298244 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298425 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299000 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃghaḥ mahatīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299223 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ eṣām
karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730002 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730941 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731287 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731338 (0.0):
abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.0):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733274 (0.0):
saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.0):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733405 (0.0):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733756 (0.0):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734037 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735076 (0.0):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735951 (0.0):
mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 7.4.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734483 (0.010):
pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam dadyād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 7.2.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730061 (0.011):
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ // / Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.011):
saṃgho yat saṃgha uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya / pratisaṃharaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ Ś / Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730837 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / 'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730956 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731289 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731351 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ / (291r1 = GBM 889) bhadanta śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731219 (0.011):
Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731207 (0.012):
Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734273 (0.039):
Pāṇḍ-v § 7.2.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734793 (0.039):
Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735518 (0.039):
Pāṇḍ-v § 7.4.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737432 (0.043):
Pāṇḍ-v 7.5.9 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733975 (0.046):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734037 (0.046):
Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam / udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734383 (0.046):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735076 (0.046):
Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī / bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735741 (0.046):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735952 (0.046):
Pāṇḍ-v § 7.4.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam / udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736898 (0.046):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194264 (0.047):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733244 (0.048):
Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733374 (0.048):
Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
ca bahukṛtyā bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730846 (0.0):
dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā bhavanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730965 (0.0):
bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā / bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731228 (0.0):
parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyāvarhaṇaś ceti / bahukṛtyā bhavanti / bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806922 (0.0):
cīvarārthaṃ paryeṣṭim āpadyamānāḥ riṃcanty uddeśaṃ pāṭham svādhyāyaṃ yogaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731221 (1.192):
parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyāvarhaṇaś ceti / bahukṛtyā bhavanti
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228046 (0.016):
punaḥ pātayitvā bhājitaḥ / bhikṣavaḥ pātayanto bhājayantaś ca riñcanty / uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram* / etat prakaraṇaṃ bhagavata
yogaṃ manasikāram adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730849 (0.0):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730969 (0.0):
bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731232 (0.0):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730981 (0.019):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731055 (0.038):
dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228046 (0.038):
punaḥ pātayitvā bhājitaḥ / bhikṣavaḥ pātayanto bhājayantaś ca riñcanty / uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram* / etat prakaraṇaṃ bhagavata
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806922 (0.038):
cīvarārthaṃ paryeṣṭim āpadyamānāḥ riṃcanty uddeśaṃ pāṭham svādhyāyaṃ yogaṃ / manasikāram; etat prakaraṇam bhikṣavo bhagavata ārocayanti; asyām utpattau
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730862 (0.048):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731294 (0.059):
yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tasya saṃghenābhīkṣṇāpattika iti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731359 (0.061):
pūrvavad yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tad asya saṃghenābhīkṣṇāpattika
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730982 (5.960):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731055 (0.017):
dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730863 (0.019):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732719 (0.031):
saṃgha uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ / karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate uttarasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733291 (0.036):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ / kṣamate chandasya bhikṣor āpatter adarśanāya utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733422 (0.036):
bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ / kṣamate chandasya bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733594 (0.036):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām / āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭasya bhikṣor apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730109 (0.039):
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyakarma karoti / yeṣām (289r1 = GBM 890) āyuṣmatāṃ / kṣamate pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma kartuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731398 (0.052):
bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733779 (0.052):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭam
śreyakasya (290v1 = GBM 893) bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730863 (0.028):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730982 (0.037):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731055 (0.047):
dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492360 (0.059):
tatsvabhavaiṣīyaṃ dadāti; yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate hastakasya bhikṣos / tatsvabhāvaiṣīyaṃ dātuṃ te tūṣṇīm; na kṣamate bhāṣantām; iyaṃ prathamā
kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302967 (0.0):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303605 (0.0):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730126 (0.0):
kṣamate pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma kartuṃ / te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731414 (0.0):
kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ / te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732734 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ / na / kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733304 (0.0):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter adarśanāya utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733435 (0.0):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvat
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733609 (0.0):
utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733797 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734110 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate / bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734592 (0.0):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam dātuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735220 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ / prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736192 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam dātuṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737746 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298467 (0.0):
c. yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate mahatīṃ sīmāṃ moktuṃ te tūṣṇīṃ | na kṣamate / bhāṣantāṃ | / d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299064 (0.0):
| pratiprasrabdhuṃ maṇḍalakaṃ sa tūṣṇīṃ | na kṣamate bhāṣantāṃ | / d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982902 (0.0):
śāsanaṃ dīpayan sukhasparśaṃ viharatu iti te tūṣṇīṃ; na kṣamante bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983829 (0.0):
saṃghabhedānuvartinīṃ vyagravāditām iti te tūṣṇīṃ; na kṣamante bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā. (SBV II 85)
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519324 (0.0):
evaṃnāmānam upasaṃpādayitum evaṃnāmnā upādhyāyena te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na / kṣamate te bhāṣantāṃ iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492369 (0.0):
tatsvabhāvaiṣīyaṃ dātuṃ te tūṣṇīm; na kṣamate bhāṣantām; iyaṃ prathamā
dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302970 (0.0):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā vaktavyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303608 (0.0):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ / dvitīyā tṛtīyā karmavācanā vaktavyā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835218 (0.0):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836204 (0.0):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evam dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837184 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839290 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | vaktavyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860664 (0.0):
sā bhāṣatu | iyam prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861482 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthannāmāye
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730131 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā // kṛtaṃ saṃghena pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731420 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā // osāritaḥ saṃghena śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732741 (0.0):
kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena uttarasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733800 (0.0):
na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā pūrvavad yāvat tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734117 (0.0):
bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734593 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735226 (0.0):
prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736194 (0.0):
na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghenodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737751 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś āvarhitaḥ saṃghena udāyī bhikṣur asyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298469 (0.0):
d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982904 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983831 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā. (SBV II 85)
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730143 (0.0):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732751 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501347 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302987 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303622 (5.960):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325407 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326123 (5.960):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337384 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730808 (5.960):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731431 (5.960):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734136 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734614 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735241 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736236 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737792 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764979 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297524 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298148 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298315 (5.960):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730154 (0.0):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm / evam etad dhārayāmi / / Pāṇḍ-v § 1.6 tarjanīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730810 (0.0):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731433 (0.0):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732762 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734139 (0.0):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Pāṇḍ-v § 7.2.1 sa pārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (0.0):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.3.1 sa mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735243 (0.0):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.4.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736238 (0.0):
anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // // / Pāṇḍ-v § 7.5.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (0.0):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v 7.5.10 tataḥ paścād utsāhayitavyaḥ / sādhu udāyin kṛtaṃ suṣṭhu
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337068 (0.018):
osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302988 (0.025):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi / / tataḥ paścāt sarvabhikṣusaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite apaścimake vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (0.025):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / / tataḥ cchāyā māpayitavyā / bhikṣuṇyo dīrghadīrghābhir latābhiś (22a1)
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492389 (0.025):
saṃghena hastakasya bhikṣos tatsvabhāvaiṣīyaḥ; kṣāntam anujñātam saṃghena / yasmāt tūṣṇīm; evam etad dhārayāmi / tatsvabhāvaiṣīyadattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297525 (0.026):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi | / Poṣ-v 31.1. yatra saṃghena poṣadhāmukhaṃ saṃmataṃ bhavati tatra bhikṣubhir
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298149 (0.026):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 38.1. yatra saṃghena mahatī sīmā baddhā bhavati tatra bhikṣubhir
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298316 (0.026):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 41. yatra saṃghena mahatyāḥ sīmāyā arvāg bhikṣūṇāṃ cīvarakāṇāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298772 (0.026):
maṇḍalakaḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Poṣ-v 47.1. tataḥ paścān mahatī sīmā baddhavyā |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299081 (0.026):
maṇḍalakaḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / (Poṣ-v 336)
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19299375 (0.026):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi | / Poṣ-v 58. tataḥ paścāt khuḍḍalikāyāḥ sīmāyā nirgatya mahatyāḥ sīmāyāḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334948 (0.026):
kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā vivādaḥ / api tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor / āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi / utkṣiptakena bhikṣuṇā evaṃ cittam
prajñapayāmi / nigarhaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730161 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.6 tarjanīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayāmi Ś tarjanīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337071 (0.018):
osāraṇīyaṃ karma / tasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732767 (0.022):
Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān / dharmān prajñapayāmi / pratisaṃharaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492404 (0.033):
tatsvabhāvaiṣīyadattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334948 (0.037):
kalaho mā bhaṇḍanaṃ mā vigraho mā vivādaḥ / api tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor / āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi / utkṣiptakena bhikṣuṇā evaṃ cittam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336832 (0.044):
tūtkṣiptakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayiṣyāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337243 (0.048):
saṃghasāmagrīdattakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297013 (0.054):
Poṣ-v 18. prahāṇapratijāgrakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi | / prahāṇapratijāgrakena bhikṣuṇā prahāṇaśālā sektavyā | saṃmārjitavyā |
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276443 (0.059):
Var-v § 1.2.6 śayanāsanagrāhakasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194557 (0.063):
pravāraṇādāyakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi. pravāraṇādāyakena bhikṣuṇaikāṃsam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194676 (0.064):
pravāraṇāgrāhakasyāhaṃ bhikṣava bhikṣor āsamudācārikān dharmān / prajñapayiṣyāmi. pravāraṇāgrāhakena bhikṣuṇā pravāraṇāṃ gṛhītvā na
nopasaṃpādayitavyaṃ / na niśrayo deyo / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730168 (0.0):
prajñapayāmi Ś tarjanīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / / nopasaṃpādayitavyaṃ Ś na niśrayo deyaḥ / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765108 (0.0):
upasaṃkramanti paścācchramaṇanyāyena / naikac chadane vastavyam* / na / pravrājayitavyam* / nopasaṃpādayitavyam* / na niśrayo deyaḥ / na
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492411 (0.0):
prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / nopasaṃpādayitavyaṃ na niśrayo deyo na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
pūrvavad yāvat tarjanīyakarmakṛtasya vaktavyaṃ / nigarhaṇīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731239 (0.063):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466615 (0.0):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466802 (0.0):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335003 (0.0):
yathādharmaṃ pratikuryām iti / utkṣiptako bhikṣur yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300327 (0.0):
Poṣ-v 67.5. pāriśuddhigrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194666 (0.0):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194788 (0.0):
pravāraṇāgrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808984 (0.0):
grahītavyaḥ; uddeśadāyako bhikṣur uddeśagrāhakaś ca yathāprajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate, sātisāro bhavati
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325845 (5.960):
kaṭhināstārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmān na samādāya
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335113 (0.016):
tenākāmakaṃ na codayeyaṃ na smārayeyam iti / utkṣiptako bhikṣur / yathāprajñaptānām āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate (MSV II 178)
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224222 (0.028):
kuṣṭharogābhibhūto bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na / samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730215 (0.028):
karma / tarjanīyakarmakṛto bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302048 (0.035):
athoṣṇakālo bhavati śītodakena snāpayitavyā / keśāvatārikā bhikṣuṇī / yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate sātisārā bhavati
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297267 (0.035):
Poṣ-v 23.3. prahāṇapratijāgrako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān / dharmān asamādāya vartate sātisāro bhavati |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335630 (0.045):
'ntargṛhe praviṣṭā yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / (282v1 = GBM 6.877) vartante / sātisārā bhavanti / evam ucyamānā api
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296699 (0.052):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300202 (0.052):
Poṣ-v 66.6 pāriśuddhidāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ / na samādāya vartate sātisāro bhavati |
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492476 (0.059):
āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate, sātisāro bhavati
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765459 (0.061):
pārivāsikamānāpyacārikā (311r1 = GBM 6.934) bhikṣavo yathā prajñaptān / āsamudācārikān dharmān na samādāya vartante sātisārā bhavanti /
sātisāro bhavati // / Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466617 (0.0):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466804 (0.0):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325846 (0.0):
kaṭhināstārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335004 (0.0):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730216 (0.0):
karma / tarjanīyakarmakṛto bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān / na samādāya vartate sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731311 (0.0):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731375 (0.0):
iti nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ so 'yaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733628 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733674 (0.0):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ / saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296700 (0.0):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya / vartate | sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300203 (0.0):
na samādāya vartate sātisāro bhavati |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300328 (0.0):
Poṣ-v 67.5. pāriśuddhigrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati |
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194667 (0.0):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / vartate sātisāro bhavati.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194789 (0.0):
pravāraṇāgrāhako bhikṣur āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate / sātisāro bhavati. (GBM 6.1054.1-2; MSV,Wi 43).
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808984 (0.0):
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate, sātisāro bhavati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730223 (1.788):
na samādāya vartate sātisāro bhavati / / Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732777 (0.018):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730277 (0.020):
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731156 (0.038):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731386 (0.0):
pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731312 (1.192):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / pūrvavad yāvad abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati Ś sacet
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733629 (1.192):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733675 (1.192):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ / saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730288 (0.012):
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācate Ś tasmāc ca kalahakārakatvāc ca na prativiramāmīti vadaty
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731167 (0.018):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ / yācate Ś abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730409 (0.036):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācate / kalahakārakatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś ebhiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732786 (0.039):
upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731254 (0.053):
pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce / / abhīkṣnāpattikatvāc ca prativiramāmi / osārayatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304988 (0.061):
sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305065 (0.061):
upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731388 (0.0):
pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate / abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / tat saṃghaḥ śreyakaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732796 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha Ś osārayata yūyaṃ bhikṣava
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733637 (0.039):
pratiniḥsṛjāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730242 (0.051):
sthitvā osāraṇāṃ yācante kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti kathayanti / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha / osārayata
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731169 (0.051):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ / yācate Ś abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś
bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / osārayata yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500986 (0.0):
upakaraṇāni prayacchāma iti bhikṣavaḥ kathayanti / bhagavantam avalokayāma / iti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha //
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887545 (0.0):
āgatāḥ / tair etad vināśitam* / so 'vadhyāyate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān saṃlakṣayati / yaḥ kaścid ādīnavo
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888742 (0.0):
/ yāvad asti mama kauśalaṃ yadi bhagavān anujānīyād granthayeyam* / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / yasya kauśalaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720004 (0.0):
yathāvṛttam ākhyātam* / te 'vadhyāyantaḥ kṣipanto vivācayanta etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmāt tarhi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730247 (0.0):
/ etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti Ś bhagavān āha / osārayata
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732800 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha Ś osārayata yūyaṃ bhikṣava
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733328 (0.0):
yathā vibhaṃge / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736528 (0.0):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / āvarhata
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.0):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296240 (0.0):
vāṭir mātuluṅgasya vā dāḍimasya vā bhavati | te kathayanti yogaṃ vāhayāmaḥ / | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | tasmād anujānāmi prahāṇaśālā māpayitavyā |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807641 (0.0):
labhyate nāpy aparasmin; śayanāsanodddeśakān bhikṣūn paribhāṣata; etat / prakaraṇam bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: varṣoṣito 'sau
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.0):
pratyupasthitaḥ, yūyaṃ sarvalokasādhāraṇam pānīyaṃ vārayatha iti; etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490084 (0.0):
codayanti; sa tena vastunā ḥcodyamānoḥ jihreti; etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: dadata bhikṣavo dravyasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508576 (5.960):
tato bhikṣubhir āyuṣmataḥ svāter vikṛtabhojanaṃ dattam* / tathāpi na / svasthībhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226473 (5.960):
gṛhṇāti / bhikṣūn eva samanveṣate bhājayitum* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti bhagavān (MSV II 108) āha / gomayagṛham api ced
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733641 (5.960):
pratiniḥsṛjāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (5.960):
ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9480256 (1.788):
mahākāśyapaḥ pātram avāṅmukhaṃ karoty annaṃ pānaṃ (MSV I 84) choryate / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmād
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229033 (1.788):
śarīrapūjāṃ kurutha tāvat pātracīvaraṃ bhājayatheti / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / bhikṣubhis tasya pūrvaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229089 (1.788):
cīvarakāṇi bhājayatheti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / bhagavān āha / tam uddiśya dharmaśravaṇaṃ datvā dakṣiṇām uddiśya paścāc
bhikṣor nigarhaṇīyakarmakṛtasya iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729931 (0.0):
karma iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730261 (0.0):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730868 (0.0):
bhagavān āha / kuruta yūyaṃ bhikṣavaḥ śreyakasya bhikṣor / abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732633 (0.0):
uttarasya bhikṣor gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma iti / / yo vā punar anyo 'pi evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732811 (0.0):
uttaraṃ bhikṣuṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam iti / yo vā punar anyo 'pi / evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733214 (0.0):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733344 (0.0):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733493 (0.0):
pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733657 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733873 (0.041):
ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.2 evaṃ ca punar dātavyāḥ / udāyinā bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734242 (0.041):
pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam iti / yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734762 (0.041):
/ yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735487 (0.041):
mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736568 (0.041):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaṃ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyam iti / yo vā / punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731067 (0.042):
Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pāṇḍ-v § 2.8 paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgato nigarhaṇīyakarma kṛtaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730262 (0.0):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732818 (5.960):
uttaraṃ bhikṣuṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam iti / yo vā punar anyo 'pi / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730269 (0.024):
iti Ś yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730870 (0.035):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma iti / yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 2.2a paṃcabhiḥ kāraṇair nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam adharmadharma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732634 (0.035):
yo vā punar anyo 'pi evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 4.7 paṃcabhiḥ kāraṇaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733215 (0.035):
bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py / evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.2 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter adarśanād utkṣepaṇīyaṃ karma kṛtam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733345 (0.035):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 5.6 paṃcabhiḥ kāraṇair āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733494 (0.035):
pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma iti yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.2 paṃcabhiḥ kāraṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729931 (0.037):
karma iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.2a paṃcabhiḥ kāraṇāis tarjanīyaṃ karma kṛtam adharmakarma ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733657 (0.037):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam iti yo vā punar anyo / 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 6.6 paṃcabhir karaṇair apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730433 (0.037):
osārayitavyaḥ / / Pāṇḍ-v § 1.9b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730465 (0.037):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730498 (0.037):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730392 (0.037):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730309 (0.039):
Pāṇḍ-v § 1.8b aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730339 (0.039):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.8c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730371 (0.039):
Pāṇḍ-v § 1.8d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730419 (0.052):
paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas (289v1 = GBM 891) tarjanīyakarmakṛta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733668 (0.056):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730402 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta / osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731377 (0.0):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732779 (0.0):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732820 (0.0):
Pāṇḍ-v § 4.11 paṃcabhir dharmaiḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733673 (0.0):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730278 (0.015):
Pāṇḍ-v § 1.8a paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛto / nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.021):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730434 (0.022):
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730499 (0.022):
Pāṇḍ-v § 1.9d aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas / tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / na bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.026):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730465 (0.032):
tarjanīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / nāgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730310 (0.035):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730340 (0.035):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / āgārikadhvajaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730372 (0.035):
tarjanīyakarmakṛto nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / bhikṣūn ākrośati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733627 (0.038):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731113 (0.038):
Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731310 (0.038):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730225 (0.053):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma / pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730680 (0.053):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730753 (0.053):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730409 (0.0):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731385 (0.0):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ / pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732786 (0.0):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304987 (0.009):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731253 (0.011):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ / pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730232 (0.012):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730687 (0.012):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ / pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730760 (0.012):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm / upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731121 (0.021):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730288 (0.022):
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305042 (0.050):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730607 (0.050):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305063 (0.054):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
yācate Ś abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731124 (0.018):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate / / abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731388 (0.018):
pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate / abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / tat saṃghaḥ śreyakaṃ
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501269 (0.0):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231551 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325718 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326026 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336843 (0.0):
utkṣiptakena bhikṣuṇā saṃghād osāraṇā yācitavyā / evaṃ ca punar yācitavyā / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729984 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730520 (0.0):
/ ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732653 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732836 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / (293v1 = GBM 899) / evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734249 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734769 (0.0):
/ yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ / / Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735494 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736575 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764708 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296861 (0.0):
Poṣ-v 17.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaḥ | / Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297395 (0.0):
Poṣ-v 30.1. evaṃ ca punaḥ saṃmantavyaṃ | / Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297913 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298205 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298387 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298542 (0.0):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501277 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231556 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336851 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729993 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730529 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730929 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732662 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732845 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733891 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734258 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734773 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736584 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764719 (0.0):
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296867 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297921 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298547 (0.0):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733899 (0.0):
sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734266 (0.0):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764719 (5.960):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / apaścimakena bhikṣuṇā parivāso deyaś caturvargamaṇḍalakena /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492244 (5.960):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735511 (1.788):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736591 (0.012):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730540 (0.015):
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517693 (0.015):
sarvasaṅghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite anuparigaṇikayā vā samīcīṃ trīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487878 (0.027):
bhikṣūn smanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ḥpūrvaṃ tāvad
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764734 (0.028):
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte / utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya parivāso yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231561 (0.036):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729994 (0.036):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730930 (0.036):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732663 (0.036):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732846 (0.036):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276894 (0.038):
Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489085 (0.040):
gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765414 (0.046):
ekaikasyārocayitavyam* / kiṃ tu sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatita iti /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490668 (0.046):
pṛṣṭhavācikayā samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite sekatena / bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301898 (0.051):
tatas tayā bhikṣuṇīsaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite anuparigaṇikayā vā
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730546 (0.0):
vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734273 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734793 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* / / Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735518 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276895 (0.008):
kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736599 (0.009):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam Ś
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765801 (0.015):
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517695 (0.015):
vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730944 (0.016):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730995 (0.016):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731289 (0.018):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731346 (0.031):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490682 (0.033):
utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730002 (0.037):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.037):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.037):
Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.037):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.037):
Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.037):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.037):
Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730950 (0.011):
Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / tad asya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731001 (0.011):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ / śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731351 (0.011):
(291r1 = GBM 889) bhadanta śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730831 (0.045):
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / 'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733912 (0.058):
903) saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764674 (0.062):
niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / śrutaṃ mayā / bhikṣavaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannā vipratisārajātāḥ śikṣāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733978 (0.062):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734040 (0.062):
Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam / udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734486 (0.062):
Pāṇḍ-v § 7.2.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam udāyī / bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735079 (0.062):
Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī / bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735743 (0.062):
/ śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735954 (0.062):
Pāṇḍ-v § 7.4.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam / udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyāvarhaṇaś ceti / bahukṛtyā bhavanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730840 (1.192):
'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ / dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā bhavanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731010 (1.192):
śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / / tad asya bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730958 (0.015):
abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / tad asya / bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730848 (0.0):
dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā bhavanti / bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730967 (0.0):
bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś ca bahukṛtyā / bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731018 (0.0):
/ tad asya bhikṣavaḥ parivāsaṃ dadanto mūlaparivāsaṃ mānāpyam āvarhantaś / ca bahukṛtyā bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806922 (0.0):
cīvarārthaṃ paryeṣṭim āpadyamānāḥ riṃcanty uddeśaṃ pāṭham svādhyāyaṃ yogaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228046 (0.016):
punaḥ pātayitvā bhājitaḥ / bhikṣavaḥ pātayanto bhājayantaś ca riñcanty / uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram* / etat prakaraṇaṃ bhagavata
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730849 (0.0):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamatham* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730969 (0.0):
bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731020 (0.0):
ca bahukṛtyā bhavanti bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ / yogaṃ manasikāram adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731298 (0.029):
yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tasya saṃghenābhīkṣṇāpattika iti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731363 (0.030):
pūrvavad yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tad asya saṃghenābhīkṣṇāpattika
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731113 (0.0):
sātisāro bhavati // / Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731310 (0.0):
nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / evaṃ ca karma / kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731375 (0.0):
iti nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ so 'yaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733627 (0.017):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304977 (0.018):
antaḥsīmāyāṃ sthitam osāraṇāṃ yācantam evaṃ vaden mā tvam ārya / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732777 (0.021):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730400 (0.026):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731156 (0.026):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730602 (0.035):
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730277 (0.050):
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730753 (0.050):
kalahakārakā iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete tarjanīyakarmakṛtā / utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732875 (0.051):
bhikṣuḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730225 (0.057):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730680 (0.057):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305054 (0.057):
upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam / ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733673 (0.063):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ / saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731093 (0.063):
pūrvavad yāvat tarjanīyakarmakṛtasya vaktavyaṃ / nigarhaṇīyakarmakṛto
pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304988 (0.007):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730408 (0.011):
pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731164 (0.011):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731383 (0.011):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ / pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732785 (0.011):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm / upadarśayati / antaḥsīmāyāṃ ca sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730232 (0.015):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730687 (0.015):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ / pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730760 (0.015):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm / upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305043 (0.032):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730287 (0.036):
Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730608 (0.037):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305065 (0.045):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731119 (0.053):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
abhīkṣnāpattikatvāc ca prativiramāmi / osārayatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731329 (0.042):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum / abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730616 (0.051):
osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ / bhadantāḥ saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn kalahakārakān vivādakārakān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336909 (0.053):
utkṣiptako bhikṣuḥ saṃghād osāraṇaṃ yāce / osārayatu māṃ bhadantaḥ saṃghaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736846 (0.055):
āvarhatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ udāyinaṃ bhikṣum asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573900 (0.057):
viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum ābṛhyāt sa ca bhikṣur anābṛhitas te
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365908 (0.057):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca / bhikṣur anāvrīḍas te ca bhikṣavo gārhyāḥ tatra samayaḥ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519097 (0.057):
arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmnopādhyāyena upasaṃpādayatu māṃ bhadantāḥ / saṃghaḥ ulluṃpatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ anugṛhṇātu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2872275 (0.057):
samarpitāramupādhyāyaṃ pṛṣtvā, śuddhaṃ santaṃ pravrajyāpekṣaṃ ārocaye[t] - / śruṇotu bhadantāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731393 (0.062):
abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / tat saṃghaḥ śreyakaṃ / bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337125 (0.064):
/ kṛtaṃ mama saṃghenosāraṇīyaṃ karma / so 'ham evaṃnāmā / osāraraṇīyakarmakṛto bhikṣusaṃghāt sāmagrīṃ yāce / dadātu bhadantaḥ saṃgho
śreyakaṃ bhikṣum abhikṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam anukaṃpako
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731331 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum / abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731395 (0.0):
abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / tat saṃghaḥ śreyakaṃ / bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731405 (5.960):
bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ / kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336907 (0.053):
utkṣiptako bhikṣuḥ saṃghād osāraṇaṃ yāce / osārayatu māṃ bhadantaḥ saṃghaḥ
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573900 (0.054):
viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum ābṛhyāt sa ca bhikṣur anābṛhitas te
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365908 (0.054):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca / bhikṣur anāvrīḍas te ca bhikṣavo gārhyāḥ tatra samayaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736846 (0.055):
āvarhatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ udāyinaṃ bhikṣum asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2872275 (0.058):
samarpitāramupādhyāyaṃ pṛṣtvā, śuddhaṃ santaṃ pravrajyāpekṣaṃ ārocaye[t] - / śruṇotu bhadantāḥ
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519096 (0.060):
arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmnopādhyāyena upasaṃpādayatu māṃ bhadantāḥ / saṃghaḥ ulluṃpatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ anugṛhṇātu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ
'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303411 (0.0):
tato jñaptikārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotu
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231567 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325260 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325524 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336924 (0.0):
/ yathādharmeṇa yathāvinayaṃ pratikariṣye / anukampayānukampām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337156 (0.0):
mamaivaṃnāmna osāritasya bhikṣoḥ saṃghasāmagrīm* / anukampayānukampām / upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337287 (0.0):
saṃghaḥ mamaivaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadham anukampām / upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730000 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730643 (0.0):
ādhikaraṇikāṃs tarjanīyakarmakṛtān anukaṃpakaḥ anukaṃpām upādāya / evaṃ / dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730936 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732669 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732852 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733240 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733370 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733521 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733682 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733972 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734379 (0.0):
āpatter antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam / anukaṃpako 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734936 (0.0):
mūlāpakarṣam anukaṃpaka anukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735737 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam anukaṃpaka / anukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api /
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730644 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730943 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730994 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733975 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734383 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734938 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735741 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736898 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194264 (0.0):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810186 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ,
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490750 (0.0):
evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, anena sekatena bhikṣuṇā nagnenonmattakena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492299 (0.0):
paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ / saṃghaḥ, ayaṃ hastako bhikṣuḥ saṃghamadhye āpattim avajānāti avajñāya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730061 (0.010):
Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730716 (0.010):
Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732700 (0.010):
Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231568 (0.013):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337289 (0.013):
kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764815 (0.013):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336925 (0.017):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadanta saṃghaḥ / yan nidānam apy āyuṣmanta utpannaḥ kalaho
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337157 (0.017):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadanta saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tasya saṃghenābhīkṣṇāpattika iti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731362 (1.192):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / dadatāsya bhikṣavaḥ parivāsaṃ bhadanta / pūrvavad yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tad asya saṃghenābhīkṣṇāpattika
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731234 (0.029):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731020 (0.059):
yogaṃ manasikāram adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor
nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / evaṃ ca karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731363 (0.004):
pūrvavad yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tad asya saṃghenābhīkṣṇāpattika / iti nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ so 'yaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731335 (0.029):
abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733753 (0.031):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731237 (0.034):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730986 (0.042):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ / karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732901 (0.051):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ / pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ // tato vaktavyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733269 (0.054):
saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733400 (0.054):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733563 (0.054):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731889 (0.060):
kuladūṣakayoḥ pāpadharmasamudācāriṇoḥ pravāsanīyaṃ karma kuryād ity eṣā / jñaptiḥ // evaṃ ca karma kartavyaṃ pūrvavad yāvad evaṃ dvitīyā tṛtīyā
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731115 (0.0):
sātisāro bhavati // / Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731375 (0.0):
iti nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ so 'yaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733629 (0.0):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733674 (0.0):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ / saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732777 (0.018):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730277 (0.020):
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731156 (0.038):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730400 (0.039):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730751 (0.050):
kalahakārakā iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete tarjanīyakarmakṛtā / utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731335 (0.052):
abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730985 (0.053):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ / karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733753 (0.053):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.057):
antaḥsīmāyāṃ sthitam osāraṇāṃ yācantam evaṃ vaden mā tvam ārya / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732875 (0.060):
bhikṣuḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730223 (0.061):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730598 (0.061):
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730678 (0.061):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305051 (0.064):
upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam / ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm
pūrvavad yāvad abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati Ś sacet
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732887 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731114 (0.044):
Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733629 (0.044):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733675 (0.044):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ / saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730696 (0.055):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501308 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231591 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325296 (0.0):
195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337179 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337316 (0.0):
evaṃnāmā saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730039 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730703 (0.0):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730976 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731877 (0.0):
śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732685 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732894 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733738 (0.0):
pratiniḥsṛjāmīti vadati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734013 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734462 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735056 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737139 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764858 (0.0):
ardhamāsapraticchannānāṃ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297437 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298016 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298243 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731268 (0.0):
abhīkṣnāpattikatvāc ca prativiramāmi / osārayatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ / śreyakaṃ bhikṣum abhikṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam anukaṃpako
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731395 (0.0):
abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / tat saṃghaḥ śreyakaṃ / bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731405 (0.0):
bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ / kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733753 (0.0):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731303 (0.029):
yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tasya saṃghenābhīkṣṇāpattika iti / nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / evaṃ ca karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730985 (0.043):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ / karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732900 (0.049):
prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ / pratisaṃharaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ // tato vaktavyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730057 (0.052):
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ // / Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732696 (0.052):
pratisaṃharaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ Ś / Pāṇḍ-v § 4.9 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573900 (0.054):
viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum ābṛhyāt sa ca bhikṣur anābṛhitas te
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365908 (0.054):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca / bhikṣur anāvrīḍas te ca bhikṣavo gārhyāḥ tatra samayaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733268 (0.058):
saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733399 (0.058):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733562 (0.058):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730002 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730939 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730989 (0.0):
saṃgho yat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ / karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.0):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.0):
kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.0):
saṃgho yat saṃghaś chandasya bhikṣor āpatter adarśanāyotkṣepaṇīyaṃ karma / kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.0):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.0):
apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733756 (0.0):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734036 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735075 (0.0):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735950 (0.0):
mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 7.4.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734482 (0.010):
pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam dadyād ity eṣā jñaptiḥ / Pāṇḍ-v § 7.2.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194293 (0.019):
bhikṣuḥ saṃghasya pravāraṇāṃ pravārayitum. eṣā jñaptiḥ. / Pravā-v 2.3.2.3.2. / evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730061 (0.020):
ādhikaraṇikānāṃ tarjanīyaṃ karma kuryād ity eṣā jñaptiḥ // / Pāṇḍ-v § 1.5 tataḥ karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730716 (0.020):
osārayati niḥsaraṇaṃ pravartayati / eṣā jñaptiḥ / / Pāṇḍ-v § 1.13 tataḥ karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime
(291r1 = GBM 889) bhadanta śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730945 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730996 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ / śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731207 (0.012):
Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731288 (0.036):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733909 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.1.3 evaṃ ca punar yācitavyaṃ / śṛṇotu bhadantaḥ (295v1 = GBM / 903) saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501288 (0.045):
sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / karaṇīyam* / śṛṇotu bhadantaḥ (MSV I 236) saṃghaḥ / idaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734941 (0.046):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337081 (0.052):
(MSV II 194) / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānaṃ mamotpannaḥ kalaho bhaṇḍanaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764743 (0.055):
yācitavyaḥ / / (MSV III 95) / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734273 (0.056):
Pāṇḍ-v § 7.2.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734793 (0.056):
Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735518 (0.056):
Pāṇḍ-v § 7.4.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736598 (0.057):
Pāṇḍ-v 7.5.3 śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730825 (0.058):
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / 'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297972 (0.062):
Poṣ-v 37.1. tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ | / Poṣ-v 37.2. śṛṇotu (57r = GBM 6.712) bhadantāḥ saṃgho |
saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / dadatāsya bhikṣavaḥ parivāsaṃ bhadanta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730949 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate / tad asya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731000 (0.0):
śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731211 (0.011):
Pāṇḍ-v § 2.10 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ahaṃ śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730830 (0.022):
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko / 'bhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyate Ś tasya bhikṣavaḥ parivāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765363 (0.063):
kathayati / samanvāhara mām āyuṣmann (MSV III 99) aham evaṃnāmā bhikṣuḥ / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / pūrvavad yāvat pārivāsikaṃ mām āyuṣmān
pūrvavad yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tad asya saṃghenābhīkṣṇāpattika
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731297 (1.192):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad / yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tasya saṃghenābhīkṣṇāpattika iti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731234 (0.030):
bahukaraṇīyā riṃcanty uddeśaṃ pāṭhaṃ svādhyāyaṃ yogaṃ manasikāram / adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731020 (0.061):
yogaṃ manasikāram adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tat saṃghaḥ śreyakasya bhikṣor
iti nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ so 'yaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731298 (0.004):
yāvad adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / tasya saṃghenābhīkṣṇāpattika iti / nigarhaṇīyaṃ karma kṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ / evaṃ ca karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731237 (0.036):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731425 (0.039):
tṛtīyā karmavācanā kartavyā // osāritaḥ saṃghena śreyako bhikṣur / abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730403 (0.0):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731113 (0.0):
sātisāro bhavati // / Pāṇḍ-v § 2.7 sa evaṃ nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731159 (0.0):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731245 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / mama saṃghena nigarhaṇīyaṃ karma kṛtaṃ / so 'haṃ / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731310 (0.0):
kartavyam* / nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732780 (0.0):
pravrājayitavyaṃ pūrvavad yāvat* / sa evaṃ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733627 (0.015):
Pāṇḍ-v § 6.5 sa eṣaḥ apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvat* dṛṣṭigataṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730278 (0.017):
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304976 (0.021):
antaḥsīmāyāṃ sthitam osāraṇāṃ yācantam evaṃ vaden mā tvam ārya / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733673 (0.036):
utkṣepaṇīyakarmakṛta osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ / saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730753 (0.050):
kalahakārakā iti tarjanīyakarma kṛtaṃ / ta ete tarjanīyakarmakṛtā / utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730225 (0.053):
Pāṇḍ-v § 1.7 ta evaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730680 (0.053):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730600 (0.054):
kṛtaṃ / te vayaṃ tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayāmo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732875 (0.060):
bhikṣuḥ pratisaṃharaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ pūrvavad yāvad
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305051 (0.064):
upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam / ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm
pravartayati Ś sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730409 (0.0):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma / pātayati niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayaty antaḥsīmāyāṃ sthitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731122 (0.0):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731167 (0.0):
osārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati Ś / niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732786 (0.0):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / niḥsaraṇaṃ pravartayati / sāmīcīm
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22304987 (0.009):
utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya niḥsaraṇaṃ pravartaya mā (BhīKaVā 29a1) / sāmīcīm upadarśaya antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731253 (0.011):
nigarhaṇīyakarmakṛta utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayāmi / niḥsaraṇaṃ / pravartayāmi / sāmīcīm upadarśayāmi Ś antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yāce /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730232 (0.012):
pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730687 (0.012):
tarjanīyakarmakṛtā utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti Ś niḥsaraṇaṃ / pravartayanti sāmīcīm upadarśayanty antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730760 (0.012):
utkacaprakacāḥ saṃghe roma pātayanti niḥsaraṇaṃ pravartayanti sāmīcīm / upadarśayanti antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācante / kalahakārakatvāc ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730288 (0.022):
nosārayitavyaḥ / katamaiḥ paṃcabhiḥ / notkacaprakacaḥ saṃghe roma pātayati / Ś na niḥsaraṇaṃ pravartayati na sāmīcīm upadarśayati nāntaḥsīmāyāṃ sthitvā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305042 (0.050):
utkacaprakacaṃ saṃghe roma pātayantan niḥsaraṇaṃ pravartayantaṃ sāmīcīm / upadarśayantaṃ antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācantam evaṃ vada / mā tvam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730607 (0.050):
niḥsaraṇaṃ pravartayāmaḥ sāmīcīm upadarśayāmaḥ antaḥsīmāyāṃ sthitvā / osāraṇāṃ yācāmahe Ś kalahakārakatvāc ca prativiramāmaḥ osārayatv asmākaṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305063 (0.054):
ārya utkacaprakacaḥ saṃghe roma pātaya mā niḥsaraṇaṃ pravartaya mā sāmīcīm / upadarśaya mā antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācasvāham āryasya pātreṇa
abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / tat saṃghaḥ śreyakaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731124 (0.0):
pātayati pūrvavad yāvat* antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ yācate / / abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731169 (0.045):
niḥsaraṇaṃ pravartayati sāmīcīm upadarśayati antaḥsīmāyāṃ sthitvā osāraṇāṃ / yācate Ś abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti Ś vadati Ś
bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayati Ś yeṣām āyuṣmatāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731268 (0.0):
abhīkṣnāpattikatvāc ca prativiramāmi / osārayatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ / śreyakaṃ bhikṣum abhikṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam anukaṃpako
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731331 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum / abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733780 (0.0):
utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate ariṣṭam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730779 (0.042):
kalahakārakāṃs tarjanīyakarmakṛtān osārayati / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731028 (0.052):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma karoti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14573900 (0.054):
viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum ābṛhyāt sa ca bhikṣur anābṛhitas te
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365908 (0.054):
ekenāpi ced ūno viṃśatigaṇo bhikṣusaṃghas taṃ bhikṣum āvarhet sa ca / bhikṣur anāvrīḍas te ca bhikṣavo gārhyāḥ tatra samayaḥ /
kṣamate śreyakaṃ bhikṣum abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731268 (0.0):
abhīkṣnāpattikatvāc ca prativiramāmi / osārayatu māṃ bhadantāḥ saṃghaḥ / śreyakaṃ bhikṣum abhikṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam anukaṃpako
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731331 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum / abhīkṣṇāpattikaṃ nigarhaṇīyakarmakṛtam osārayed ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733790 (0.047):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405552 (0.052):
yācate tatsaṃghaḥ evaṃnāmānaṃ pravrājayati upasaṃpādayati / yeṣāmāyuṣmatāṃ / kṣamate evaṃnāmānaṃ pravrājayantaṃ upasaṃpādayituṃ te tūṣṇīm / yeṣāṃ na
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27838421 (0.054):
itthannāmaṃ bhikṣuṃ bhikṣuṇīovādakaṃ saṃmutīya sammanyati | yeṣām / āyuṣmantānāṃ kṣamati itthannāmaṃ bhikṣuṃ bhikṣuṇīovādakaṃ saṃmutīya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731037 (0.054):
śreyakasya (290v1 = GBM 893) bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276416 (0.058):
yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate evaṃnāmānaṃ śayanāsanagrāhakaṃ bhikṣuṃ saṃmantuṃ, / te tūṣṇīṃ. na kṣamate bhāṣantāṃ.
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302968 (0.0):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303606 (0.0):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835217 (0.0):
upasaṃpādīyamānāṃ saṃghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣatu / | iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836203 (0.0):
upasaṃpādīyamānāṃ saṃghena | so tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu / | iyaṃ prathamā karmavācanā | evam dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837181 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27839289 (0.0):
saṃmanyiyamānāṃ saṃghena | sā tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣatu | / iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | vaktavyaṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860663 (0.0):
sā bhāṣatu | iyam prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861481 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthannāmāye
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730126 (0.0):
kṣamate pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma kartuṃ / te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731045 (0.0):
śreyakasya (290v1 = GBM 893) bhikṣor abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732735 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ / na / kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733304 (0.0):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter adarśanāya utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733435 (0.0):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvat
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733609 (0.0):
utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733798 (0.0):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734111 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate / bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734592 (0.0):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam dātuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735220 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ / prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736193 (0.0):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam dātuṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737747 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
tṛtīyā karmavācanā kartavyā // osāritaḥ saṃghena śreyako bhikṣur
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302970 (0.0):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā vaktavyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303609 (0.0):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ / dvitīyā tṛtīyā karmavācanā vaktavyā /
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27837184 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasya na kṣamati so bhāṣatu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27861482 (0.0):
tūṣṇīm asya | yasyā na kṣamati sā bhāṣitu | iyaṃ prathamā karmavācanā | / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācaneti | dinnā āryamiśrikāyo itthannāmāye
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730130 (0.0):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā // kṛtaṃ saṃghena pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731050 (0.0):
kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ / dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena śreyakasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732739 (0.0):
kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā kartavyā / kṛtaṃ saṃghena uttarasya bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733800 (0.0):
na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā pūrvavad yāvat tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734115 (0.0):
bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734594 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735224 (0.0):
prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736195 (0.0):
na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghenodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737753 (0.0):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā / tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś āvarhitaḥ saṃghena udāyī bhikṣur asyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298469 (0.0):
d. iyaṃ prathamā karmavācanā dvitīyā tṛtīyā karmavācanā |
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982904 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983831 (0.0):
iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā. (SBV II 85)
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490256 (0.0):
bhāśantām; ḥiyam prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519327 (0.008):
kṣamate te bhāṣantāṃ iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā / karmavācanā vaktavyā : (Upj(J) 18.11-19; ~ Skt.C 48 r1-5; vgl.
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27835218 (0.014):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evaṃ dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti |
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27836204 (0.014):
| iyaṃ prathamā karmavācanā | evam dvitīyā | tṛtīyā karmavācaneti
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501347 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302987 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303622 (5.960):
upasaṃpāditā ubhayasaṃghena iyam evannāmikā evannāmikayā upādhyāyikayā / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325407 (5.960):
prakrāmataḥ purāṇacīvarakāṇām apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326123 (5.960):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337384 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730143 (5.960):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730808 (5.960):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731060 (5.960):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732751 (5.960):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734136 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734614 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735241 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736236 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737792 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764979 (5.960):
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297524 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298148 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298315 (5.960):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 3.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729873 (0.0):
ariṣṭapāpīkādṛṣṭir udāyipaṃcakarmakaḥ // // / Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730145 (0.0):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm / evam etad dhārayāmi / / Pāṇḍ-v § 1.6 tarjanīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730816 (0.0):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731062 (0.0):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 2.6 nigarhaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān dharmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731903 (0.0):
karmavācanā kartavyā Ś // // / Pāṇḍ-v § 4.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732753 (0.0):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v § 4.10 pratisaṃharaṇīyakarmakṛtasyāhaṃ bhikṣor āsamudācārikān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734139 (0.0):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / Pāṇḍ-v § 7.2.1 sa pārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734616 (0.0):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.3.1 sa mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735243 (0.0):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.4.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736238 (0.0):
anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // // / Pāṇḍ-v § 7.5.1 so 'pareṇa samayena saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737794 (0.0):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // / Pāṇḍ-v 7.5.10 tataḥ paścād utsāhayitavyaḥ / sādhu udāyin kṛtaṃ suṣṭhu
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439804 (0.0):
pravrājayati upasaṃpādayati vā sātisāro bhavati || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439872 (0.0):
yathādarśanāyotkṣiptakaḥ evam apratikarmaṇāyotkṣiptakaḥ || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme |
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18508583 (0.002):
r1 {X} evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati / jetavane anāthapiṇḍadasyārāme // tena kālena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733447 (0.002):
pāṇḍulohitakānām* // // / Pāṇḍ-v § 6.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733811 (0.002):
karmavācanā pūrvavad yāvat tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // // / Pāṇḍ-v § 7.1.1 buddho bhagavāṃ cchrāvastyāṃ viharati jetavane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643807 (0.009):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: saced bhikṣavaḥ satvā jānīyur dānasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646177 (0.009):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: sabrahmakāṇi bhikṣavas tāni kulāni yeṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465918 (0.009):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466622 (0.009):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv / aśvakapunarvasukau bhikṣū prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau /
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5625964 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || tena / khalu samayenottarapañcālarājo dakṣiṇapañcālarājena saha prativiruddho
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5626681 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme || tena / khalu samayena śrāvastyāṃ dvau śreṣṭhinau | tāv anyonyaṃ prativiruddhau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5627659 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena rājā prasenajit kauśalo rājā ca ajātaśatruḥ ubhāv apy etau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5629713 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi vaṇikśatāni
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5632749 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ pañcamātrāṇi gāndharvikaśatāni goṣṭhikānāṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639017 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyām anyatamaḥ śreṣṭhī āḍhyo mahādhano mahābhogaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5644944 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ bhikṣūṇāṃ dvau saṃnipātau bhavataḥ | eka
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653028 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ {śrāvastyāṃ} viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / tena khalu samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ anyatarasmin vṛkṣamūle
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5660726 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena śrāvastyāṃ sālabhañjikā nāma parva pratyupasthitam* |
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5665965 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu punaḥ samayena devānāṃ trāyastriṃśānām upoṣadho nāma devaputro
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5674448 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena anāthapiṇḍadasya gṛhapateḥ patnī āpannasatvā saṃvṛttā | sā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5679838 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena rājā prasenajit kauśalo rājā ca brāhmadatta ubhāv apy etau
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5680793 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684133 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena śrāvastyāṃ rājā prasenajit kauśalo rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5687729 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tena / khalu samayena dakṣiṇāpathe kalpo nāma rājā rājyaṃ kārayati ṛddhaṃ ca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465920 (0.0):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena / khalu samayena bhikṣavaḥ śāradakena rogeṇa bādhyante / te śāradakena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466624 (0.0):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729876 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayena śrāvastyāṃ pāṇḍulohitakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730819 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.1 buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattiko
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731804 (0.0):
bhadantānanda jānīyā asmin kiṭāgirāv aśvakapunarvasukau bhikṣū / prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau tau mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ
tāv imāny evaṃrūpāṇy aśrāmaṇakāni karmāṇi kurutaḥ kārayataḥ / tadyathā / mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ saṃcagghataḥ saṃkrīḍataḥ saṃkilikilāyete Ś auddhatyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731810 (0.033):
prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau tau mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ / saṃcagghataḥ pūrvavad yāvad /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24848457 (0.053):
uccaiḥ saṃñcagdhati saṃkrīḍate saṃkilikilāyate auddhatyaṃ dravaṃ / prāviṣkaroti (Dutt 116) pareṣāṃ hāsayitukāmo ramayitukāmaḥ / evameva ca
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731578 (0.061):
vartakayuddhaṃ lāvakayuddhaṃ kurutaḥ kārayataḥ / imāni cānyāni / cāśrāmaṇakāni karmāṇi kurutaḥ kārayataḥ / tayos tayā īryayā caryayā
dravaṃ kāyatāntyaṃ kurutaḥ apīdānīm ekāsane niṣīdataḥ / ekapaṃktyāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293813 (0.049):
tatraikāsanikatvaṃ kathamat | ekasminnāsane niṣaṇṇoyāvatparibhoktavyaṃ |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18731410 (0.064):
pravāritvā āmuktābharaṇo śvasureṇa sārdhaṃ ekāsane upaviṣṭo / paṃcāṃgikena
bhuṃjāte / ekaśirāvake vividhāni madyapānāni pibataḥ / puṣpāṇy uccinutaḥ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15175372 (0.031):
noccagghikayā na hastāvalagnikayā na soḍhaukikayā / nānanujñātenāsane / niṣattavyaṃ, nāpratyavekṣyāsanam, na sarvakāyam samavadhāya, na pāde pādam
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 700832 (0.036):
brahmāṇaṃ vīkṣya te sarve $ āsīnaṃ paramāsane / HV_App.I,42B.2551 / / [k: Ñ1 B T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22186382 (0.036):
brahmāṇaṃ vīkṣya te sarve āsīnaṃ paramāsane / HV_App.I,42B.2551 / / [k: Ñ1 B T1.2 G1.3 5 M2.4 ins. :k]
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24797930 (0.045):
Ap2.9.22.22/ ākāśe svayam / / Ap2.9.22.23/ [anupastīrṇe śayyā.āsane / / Ap2.9.22.24/ nave sasye [prāpte purāṇam [anujānīyāt //
Mahavadanasutra (mavadsuu.htm.txt) 19113211 (0.060):
nyaṣīdam ahaṃ prajñapta evāsane / athābṛhakāyikā devatā mama pādau śirasā vanditvā ekānte nyaṣīdann
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6293813 (0.061):
tatraikāsanikatvaṃ kathamat | ekasminnāsane niṣaṇṇoyāvatparibhoktavyaṃ |
uccāyataḥ / mālā grathnītaḥ grathnāpayataḥ / avataṃsakān badhnītaḥ
badhnayataḥ / nṛtyataḥ nartayataḥ / gāyataḥ gāyāpayataḥ / vādataḥ
vādāpayataḥ / sunṛtyeṣu sugīteṣu suvāditeṣu lālāṭikām anuprayacchataḥ /
cīvarakāni saṃhṛtya dhāvataḥ dravataḥ pradravataḥ / ūruparivartam api
kurutaḥ bāhuparivartam api / rohitāvartam api / jalaśikyakayāpi vidhyataḥ
aśvaheṣitam api heṣataḥ / ṛṣabhagarjitam api garjataḥ / mukhadundubhikām
api vādayataḥ / mukhaśaṅkhaṃ mukhabherīṃ mayūravirutam api kekāyete /
kokilavirutam api bikūjataḥ / hastiyuddham api kurutaḥ / aśvayuddham
ṛṣabhayuddhaṃ mahiṣayuddham ajayuddhaṃ piṇḍakayuddhaṃ strīyuddhaṃ
puruṣayuddhaṃ kumārakayuddhaṃ kumārikāyuddhaṃ kukkuṭayuddhaṃ
vartakayuddhaṃ lāvakayuddhaṃ kurutaḥ kārayataḥ / imāni cānyāni
cāśrāmaṇakāni karmāṇi kurutaḥ kārayataḥ / tayos tayā īryayā caryayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731456 (0.061):
aśvakapunarvasukau bhikṣū prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau / / tāv imāny evaṃrūpāṇy aśrāmaṇakāni karmāṇi kurutaḥ kārayataḥ / tadyathā
pratipattyā kiṭāgirim anāgatāś ca bhikṣavo nāgaccganty / āgatāś ca
nābhiramante tyajanti kiṭāgirau vāsaṃ / kiṭāgirinivāsinaś ca
brāhmaṇagṛhapatayo nāttamanaso nābhirāddhāḥ / naivāsikānām api
cirānugatānāṃ kṛcchreṇa piṇḍakaṃ dātavyaṃ kartavyaṃ manyante / kaḥ punar
vāda āgantukānāṃ / / Pāṇḍ-v § 3.2 yāvad apareṇa samayenāyuṣmān ānandaḥ kāśīṣu janapadeṣu
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559929 (0.052):
123.008. yāvadapareṇa samayenāyuṣmāñ śāriputro 'nāthapiṇḍadasya gṛhapater
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652472 (0.060):
adhigacchanti, dharmaśravaṇakathāyāś ca bhājanībhavanti || / yāvad apareṇa samayenāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ pretacārikāṃ carann
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831448 (0.061):
4. atha khalu bhagavān kośaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caramāno mahatā
cārikāṃ caraṃ kiṭāgirim anuprāptaḥ / kiṭāgirau viharati (291v1 = GBM 895)
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467705 (0.044):
buddho bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467739 (0.044):
bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vārāṇasīm anuprāptaḥ / vārāṇasyāṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809596 (0.048):
atha bhagavān kāśiṣu janapadeṣu cārikān caran kiṭāgirim anuprāptaḥ;
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507634 (0.054):
atha bhagavān kāśīṣu janapadeṣu cārikāṃ caran kāśīpaṭṭam anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471486 (0.054):
atha bhagavāñ chūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vairaṃbhyam anuprāpto
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653972 (0.058):
yāvad bhagavān magadheṣu janapadeṣu cārikāṃ caran rājagṛham anuprāpto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471520 (0.061):
śramaṇo gautamaḥ śūraseneṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vairaṃbhyam anuprāpto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507655 (0.061):
kathayati / bhagavān śrāvakasaṃghaḥ kāśīṣu janapade cārikāṃ carann / ihānuprāptaḥ śrāntakāyo bhagavān bhikṣusaṃghaś ca / yan nu vayaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479560 (0.063):
atha bhagavān kosaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9479575 (0.063):
gṛhapatiḥ bhagavān kosaleṣu janapadeṣu cārikāṃ caran śrāvastīm anuprāptaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536318 (0.064):
051.003. aśrauṣīdanāthapiṇḍado gṛhapatih bhagavān kośaleṣu janapadeṣu / cārikāṃ carañ śrāvastīmanuprāptaḥ/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499340 (0.064):
atha bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499358 (0.064):
brāhmaṇagṛhapatayo bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm / anuprāpto vaiśālyāṃ viharati markaṭahradatīre kūṭāgāraśālāyām iti / śrutvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499379 (0.064):
ca punar ekadhye sannipatya kathayati / bhavantaḥ śrūyate bhagavān vṛjiṣu / janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ viharati
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499443 (0.064):
bhagavān vṛjiṣu janapadeṣu cārikāṃ caran vaiśālīm anuprāpto vaiśālyāṃ
kiṭāgirīyake dāve / athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404679 (0.0):
veṇuvane kalandakanivāse. / [1] athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya rājagṛhaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21615801 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme/ / 314.003. athāyuṣmānānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya śrāvastīṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17977600 (0.0):
jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme; athāyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624302 (0.0):
jetavane +anāthapiṇḍadasya^ārāme/ / p.1.2/.atha^āyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātra^cīvaram ādāya śrāvastīṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624993 (0.0):
ānandam āgamayamānā/ niyatam anena mārgeṇa^ānando bhikṣurāgam iṣyati^iti/ / p.6.2/.atha^āyuṣmān ānandaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātra^cīvaram ādāya śrāvastīṃ
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1439889 (0.017):
bhagavān rājagṛhe viharati veṇuvane kalandakanivāpe / atha bhagavān / pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya bhikṣugaṇaparivṛto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634244 (0.017):
atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5636937 (0.017):
| atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639129 (0.017):
manyata iti | tato bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5641197 (0.017):
dārikā śrāddhā bhadrā kalyāṇāśayā lohitacandanaṃ pinaṣṭi | bhagavāṃś ca / pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya bhikṣugaṇaparivṛto
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5650160 (0.017):
bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastyāṃ piṇḍāya prāvikṣat*
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5690064 (0.017):
bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya bhikṣugaṇaparivṛto
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469971 (0.017):
atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya mathurāṃ piṇḍāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470438 (0.017):
atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya otalāyāṃ piṇḍāya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223944 (0.017):
atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya vaiśālīṃ piṇḍāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21533908 (0.017):
041.002. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya nyagrodhikāṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21536473 (0.017):
051.018. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21547698 (0.017):
085.014. bhagavāṃśca pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya bhikṣugaṇaparivṛto
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21555760 (0.017):
110.006. yāvadbhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21558245 (0.017):
117.017. atha bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya
kiṭāgiriṃ piṇḍāya praviṣṭaḥ Ś sa yathā dhautena pātreṇa kiṭāgiriṃ piṇḍāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467280 (0.024):
pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya praviṣṭaḥ / so
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503576 (0.025):
anuprāptaḥ / sa pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya vārāṇasīṃ piṇḍāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467407 (0.028):
śrāvastyāṃ nidānam* / athāyuṣmān revataḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram / ādāya śrāvastyāṃ piṇḍāya praviṣṭaḥ / so 'nupūrveṇa vīthīṃ gataḥ / tena
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1442339 (0.031):
sa pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya pāṭaliputraṃ piṇḍāya praviṣṭaḥ / so
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653696 (0.042):
469.024. atha śailā bhikṣuṇī tasyā eva rātrertyayātpūrvāhṇe nivāsya / pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhakrakṛtyā
Adbhutadharmaparyaya (adbhutdu.htm.txt) 26404826 (0.042):
bhagavantam idam avocat. ihāhaṃ bhadanta pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram / ādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣaṃ. so 'ham adrākṣam rājagṛhe nagare
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5652764 (0.042):
pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat* | sa ca
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5653864 (0.042):
athāyuṣmān mahāmaudgalyāyanaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya / rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat* | rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5656790 (0.042):
kalandakanivāpe | athāyuṣmān nāladaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya / rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat* | rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā kṛtabhaktakṛtyaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21572728 (0.042):
162.005. bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653163 (0.042):
468.007. athāyuṣmān mahākātyāyanastasyā eva rātryā atyayātpūrvāhṇe nivāsya / pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656292 (0.042):
479.014. āyuṣmān rudrāyaṇastasyā eva rātreratyayāt pūrvāhne nivāsya / pātracīvaramādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat/
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12473098 (0.042):
atha khalu āyuṣmānaśvajit pūrvāṇhakālasame nivāsya pātracīvaramādāya / rājagṛhaṃ piṇḍāya prāviśat / adrākṣīdupatiṣyaḥ parivrājako gocarāya
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22233746 (0.042):
3. iha vayaṃ bhadanta saṃbahulā bhikṣavaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram / ādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāviśāma. aśrauṣma vayaṃ saṃbahulā bhikṣavo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13655210 (0.042):
athāyuṣmāṃś chāriputras tasyā eva rātrer atyayāt pūrvāhāṇe nivāsya / pātracīvaram ādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat; rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14803061 (0.042):
athāyuṣmāṃś chāriputras tasyā eva rātrer atyayāt pūrvāhṇe nivāsya, / pātracīvaram ādāya rājagṛhaṃ piṇḍāya prāvikṣat; rājagṛhaṃ piṇḍāya caritvā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504389 (0.044):
tato bhagavān pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya ādumāṃ piṇḍāya prāviśat*
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21546941 (0.045):
083.001. sa pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaramādāya vārāṇasīṃ piṇḍāya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731694 (0.053):
cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca / atha ca punar ahaṃ yathā dhautenaiva pātreṇa / praviṣṭas tathā dhautena pātreṇa pratiniṣkrānto 'labdhvā dānam alabdhvā
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14512506 (0.059):
pātracīvaram ādāya vaiśālīn nagarīṃ piṇḍāya praviṣṭo
praviṣṭas tathā dhautenaiva pātreṇa pratiniṣkrānto 'labdhvā dānam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731699 (0.0):
cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca / atha ca punar ahaṃ yathā dhautenaiva pātreṇa / praviṣṭas tathā dhautena pātreṇa pratiniṣkrānto 'labdhvā dānam alabdhvā
alabdhvāpratyākhyānam* antata ekabhikṣām api / athāyuṣmata ānandasyaitad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731702 (0.004):
praviṣṭas tathā dhautena pātreṇa pratiniṣkrānto 'labdhvā dānam alabdhvā / pratyākhyānaṃ antata ekabhikṣām api / mā haivātra kenacid bhagavataḥ
abhavat* / pūrve cāyaṃ kiṭāgiri ṛddhaś cābhūt* sphītaś ca kṣemaś ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563166 (0.018):
133.004. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578733 (0.018):
pravartayati aho bata me jāmbudvīpakā manuṣyāḥ, aho bata me jambudvīpah / ṛddhaḥ sphītaḥ kṣemaḥ subhikṣo ramaṇīyo bahujanākīrṇamanuṣyo nacirādeva
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562856 (0.025):
132.011. asti me jambudvīpa ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482096 (0.026):
tato rājño māndhātur etad abhavat* / asti me jambudvīpe dvīpaḥ ṛddhaś ca / sphītaś ca kṣemaś ca subhikṣaś cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca pūrvavidehaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563008 (0.026):
nāma dvīpaḥ, ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563028 (0.026):
132.025. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudvīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18645360 (0.028):
kāśijanapado ṛddho ca sphīto ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656393 (0.029):
kapilavastusamākhyā udapāsi // evaṃ kapilavastumahānagaraṃ ṛddho ca sphīto / ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca bahujanamanuṣyo
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28014582 (0.035):
catvāriṃśadvarṣasahasrāṇyāyuḥpramāṇamabhūt | ayaṃ ca jambudvīpa ṛddhaḥ / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaścābhūt |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18785830 (0.047):
mahābalo mahākośo mahāvāhano / tasya ca rājyaṃ ṛddhaṃ abhūṣi sphīto ca / kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca sukhitamanuṣyo ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091617 (0.059):
tena hetunā bhadanta bhagavansarvajambudvīpaḥ kṣemaśca bhaviṣyati / / subhikṣaśca sphītaścarddhaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaśca
subhikṣaś cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca sulabhaś cārupiṇḍako yācanakena /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482099 (0.0):
tato rājño māndhātur etad abhavat* / asti me jambudvīpe dvīpaḥ ṛddhaś ca / sphītaś ca kṣemaś ca subhikṣaś cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca pūrvavidehaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562859 (0.0):
132.011. asti me jambudvīpa ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca / ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563010 (0.0):
nāma dvīpaḥ, ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca / ākīrṇabahujanamanuṣyaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563031 (0.0):
132.025. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudvīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656396 (0.0):
kapilavastusamākhyā udapāsi // evaṃ kapilavastumahānagaraṃ ṛddho ca sphīto / ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca bahujanamanuṣyo
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18645362 (0.030):
kāśijanapado ṛddho ca sphīto ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18785832 (0.033):
mahābalo mahākośo mahāvāhano / tasya ca rājyaṃ ṛddhaṃ abhūṣi sphīto ca / kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca sukhitamanuṣyo ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578736 (0.033):
ṛddhaḥ sphītaḥ kṣemaḥ subhikṣo ramaṇīyo bahujanākīrṇamanuṣyo nacirādeva
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28014585 (0.033):
sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaścābhūt |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563166 (0.036):
133.004. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9089283 (0.059):
mātrayābhiniciśanti / yathā ca sarvajambudvīpaḥ subhikṣo bhaviṣyati / ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaśca / yathā ca sarvajambudvīpagatāni
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091622 (0.063):
subhikṣaśca sphītaścarddhaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaśca / bhaviṣyati / sarvajambudvīpe ca sattvāni sukhitāni bhaviṣyanti / (Bagchi
etarhy apy ayaṃ kiṭāgiri ṛddhaś ca sphītaś ca kṣemaś ca subhikṣaś
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482097 (0.0):
tato rājño māndhātur etad abhavat* / asti me jambudvīpe dvīpaḥ ṛddhaś ca / sphītaś ca kṣemaś ca subhikṣaś cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca pūrvavidehaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562857 (0.0):
132.011. asti me jambudvīpa ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563009 (0.0):
nāma dvīpaḥ, ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca / ākīrṇabahujanamanuṣyaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563029 (0.0):
132.025. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudvīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563166 (0.0):
133.004. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18645361 (0.016):
kāśijanapado ṛddho ca sphīto ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656394 (0.016):
kapilavastusamākhyā udapāsi // evaṃ kapilavastumahānagaraṃ ṛddho ca sphīto / ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca bahujanamanuṣyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578733 (0.028):
pravartayati aho bata me jāmbudvīpakā manuṣyāḥ, aho bata me jambudvīpah / ṛddhaḥ sphītaḥ kṣemaḥ subhikṣo ramaṇīyo bahujanākīrṇamanuṣyo nacirādeva
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28014582 (0.035):
catvāriṃśadvarṣasahasrāṇyāyuḥpramāṇamabhūt | ayaṃ ca jambudvīpa ṛddhaḥ / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaścābhūt |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18785831 (0.052):
mahābalo mahākośo mahāvāhano / tasya ca rājyaṃ ṛddhaṃ abhūṣi sphīto ca / kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca sukhitamanuṣyo ca
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091617 (0.062):
tena hetunā bhadanta bhagavansarvajambudvīpaḥ kṣemaśca bhaviṣyati / / subhikṣaśca sphītaścarddhaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaśca
cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca / atha ca punar ahaṃ yathā dhautenaiva pātreṇa
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9482099 (0.0):
tato rājño māndhātur etad abhavat* / asti me jambudvīpe dvīpaḥ ṛddhaś ca / sphītaś ca kṣemaś ca subhikṣaś cākīrṇabahujanamanuṣyaś ca pūrvavidehaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562859 (0.0):
132.011. asti me jambudvīpa ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca / ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563010 (0.0):
nāma dvīpaḥ, ṛddhaśca sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca / ākīrṇabahujanamanuṣyaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563033 (0.0):
132.025. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudvīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656397 (0.0):
kapilavastusamākhyā udapāsi // evaṃ kapilavastumahānagaraṃ ṛddho ca sphīto / ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca bahujanamanuṣyo
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21578736 (0.025):
ṛddhaḥ sphītaḥ kṣemaḥ subhikṣo ramaṇīyo bahujanākīrṇamanuṣyo nacirādeva
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28014587 (0.025):
sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaścābhūt |
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9091623 (0.028):
subhikṣaśca sphītaścarddhaśca ramaṇīyaśca bahujanākīrṇamanuṣyaśca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18645362 (0.030):
kāśijanapado ṛddho ca sphīto ca kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18785832 (0.033):
mahābalo mahākośo mahāvāhano / tasya ca rājyaṃ ṛddhaṃ abhūṣi sphīto ca / kṣemo ca subhikṣo ca ākīrṇajanamanuṣyo ca sukhitamanuṣyo ca
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21563166 (0.036):
133.004. atha rājño mūrdhātasyaitadabhavat asti me jambudīpa ṛddhaśca / sphītaśca kṣemaśca subhikṣaśca ākīrṇabahujanamanuṣyaśca/
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17990465 (0.042):
ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; sa
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22229766 (0.043):
kārayati / ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ / cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca / tasya nāsti kiṃcid aparityājyaṃ yācanakebhyo
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17969147 (0.044):
kārayati ṛddhaṃ ca yāvad ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; sa rājā śrāddho
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979222 (0.044):
kārayati ṛddhaṃ ca yāvad ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; sa devyā sārdhaṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13662807 (0.045):
kārayati, ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; tena khalu samayena vārāṇasyāṃ nagaryāṃ bhadrā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18001924 (0.045):
kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ ca / ākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; tena khalu samayena vārāṇasyāṃ nagaryāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9484189 (0.046):
sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca / yāvad apareṇa
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17968278 (0.046):
kṣemaṃ ca subhikṣaṃ cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; yāvan naimittikair
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17988857 (0.047):
kārayati ṛddhaṃ ca sphītaṃ ca kṣemaṃ ca subhikṣaṃ (SBV II 109) / cākīrṇabahujanamanuṣyaṃ ca; sa ca rājā śrāddho bhadraḥ kalyāṇāśayaḥ
praviṣṭas tathā dhautena pātreṇa pratiniṣkrānto 'labdhvā dānam alabdhvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731655 (0.0):
kiṭāgiriṃ piṇḍāya praviṣṭaḥ Ś sa yathā dhautena pātreṇa kiṭāgiriṃ piṇḍāya / praviṣṭas tathā dhautenaiva pātreṇa pratiniṣkrānto 'labdhvā dānam
pratyākhyānaṃ antata ekabhikṣām api / mā haivātra kenacid bhagavataḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731657 (0.005):
praviṣṭas tathā dhautenaiva pātreṇa pratiniṣkrānto 'labdhvā dānam / alabdhvāpratyākhyānam* antata ekabhikṣām api / athāyuṣmata ānandasyaitad
śrāvakena mūḍhenāvyaktenākuśalena kleśavaśāt kulastrī vā kulakumārī vā
ābhāṣitā vā bhaviṣyaty āmṛṣṭā vā paribhāṣitā / / Pāṇḍ-v § 3.3 tena khalu samayena kiṭāgirīyakānāṃ brāhmaṇagṛhapatīnāṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24195748 (0.049):
gocaramārge vā kulastrī vā kulakumārī vā ākruṣṭā bhavaty ābhāṣṭā parāmṛṣṭā
saṃsthāgāre paṃcamātrāṇi brāhmaṇagṛhapatiśatāni saṃniṣaṇṇāni saṃnipatitāni
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477006 (0.031):
paṃcopāsakaśatāni saṃniṣaṇṇāni saṃnipatitāni kenacid eva karaṇīyena /
kenacid eva karaṇīyena / athāyuṣmān ānando yena kiṭāgirīyakānāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9477007 (0.017):
paṃcopāsakaśatāni saṃniṣaṇṇāni saṃnipatitāni kenacid eva karaṇīyena /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624634 (0.036):
ānandasya śayyāṃ prajñapayati sma/ / p.3.5/.atha^āyuṣmān ānando yena caṇḍāla^gṛhaṃ tena^upasaṃkrāntaḥ/
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471978 (0.037):
tasya vadho daṇḍa iti / tat kim asmākaṃ śirodvayam* / na vayam ārocayāma / iti / athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616288 (0.037):
315.022. evaṃ balavattarāḥ śramaṇasya gautamasya mantrāḥ// / 315.023. athāyuṣmānānando yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6624788 (0.037):
mantrān pratihantuṃ/ evaṃ balavattarāḥ avamaṇasya gautamasya mantrāḥ/ / p.4.5/.atha^āyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tena^upasaṃkrāntaḥ/ upasaṃkramya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634304 (0.042):
rājānaṃ prasenajitam* | vada: anuprayaccha me etaṃ puruṣam*, / pravrājayāmīti | athāyuṣmān ānando yena rājā prasenajit kauśalas
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467125 (0.044):
ekāṃsam u)ttarāsaṅgaṃ kṛtvā yenāyuṣmān ānandas t(e)nāñjaliṃ
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27831604 (0.048):
vilikhentīṃ dṛṣṭvā ca punar yenāyuṣmān ānando tenopasaṃkramitvā āyuṣmantam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21556103 (0.052):
111.006. śocyaḥ kaṣṭāṃ daśāṃ prāptaḥ śokaśalyasamarpitaḥ//3// iti/ / 111.007. athāyuṣmānānandastamādāya yena bhagavāṃstenopasaṃkrāntaḥ/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21560955 (0.052):
126.028. athāyuṣmānānandaḥ sāyāhṇe 'bhisamlayanādvyutthāya yena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561841 (0.057):
129.013. āgamaya ānanda yena kuśigrāmakam/ / 129.014. evaṃ bhadantetyāyuṣmānānando bhagavataḥ pratyaśrauṣīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538520 (0.058):
yenāyuṣmānānandastenopasaṃkrāntāḥ/ / 058.012. upasaṃkramyāyuṣmata ānandasya pādau śirasā vanditvā ekānte
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18753049 (0.058):
___atha khalv āyuṣmān aśvakī yena bhagavāṃs tenopasaṃkramitvā tenāṃjaliṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18656867 (0.060):
śākyaśatāni saṃsthāgāre sanniṣaṇṇāni abhūnsu saṃnipatitāni kenacid eva / karaṇīyena // te dāni yathā tāye mātari saṃdiṣṭā tena samudācāreṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanss07u.htm.txt) 17441545 (0.060):
[ Bendall ed p155 ---> ] / siñciṣyati | / atha khalv āyuṣmān ānando tasya glānasya bhikṣusya cīvarāṇi dhovati |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21538561 (0.063):
yenāyuṣmānānandastenānñjaliṃ praṇamya āyuṣmantamānandamidamavocan
brāhmaṇagṛhapatīnāṃ saṃsthāgāras tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
kiṭāgirīyakān brāhmaṇagṛhapatīn idam avocat* / pūrve cāyaṃ bhavanta
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9499989 (0.056):
atha vaiśālakā brāhmaṇagṛhapatayo yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntāḥ / / upasaṃkramya bhagavataḥ pādau śirasā vanditvaikānte niṣaṇṇaḥ /
kiṭāgiriḥ pūrvavad yāvad alabdhvā ekabhikṣām api / evam uktāḥ kiṭāgirīyakā
brāhmaṇagṛhapataya indriyāṇy utkṣipyāvasthitāḥ Ś / Pāṇḍ-v § 3.4 tena khalu samayenodakaplotika upāsakas tasyām eva pariṣadi
saṃniṣaṇṇo 'bhūt saṃnipatitaḥ / athodakaplotika upāsika āyuṣmantam ānandaṃ
Mahapratisara vidyarajni (= Mp) (mpratpru.htm.txt) 14252951 (0.040):
mahādhāraṇī tena khalu samayena tasyām eva pariṣadi mahābrāhmaṇaḥ / saṃnipatito 'bhūt / saṃniṣaṇṇaś ca //
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20885584 (0.044):
tena khalu punaḥ samayena śroṇaḥ koṭīkarṇas tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo / 'bhūt saṃnipatitaḥ / athāyuṣmān śroṇaḥ koṭīkarṇa utthāyāsanād ekāṃsam
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4053075 (0.052):
tena khalu punaḥ samayena śakro devānāmindrastasyāmeva parṣadi / saṃnipatitaḥ saṃniṣaṇṇo 'bhūt / atha khalu śakro devānāmindro
Vajracchedika Prajnaparamita (bsu051_u.htm.txt) 4087501 (0.052):
tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhutistasyāmeva parṣadi saṃnipatito / 'bhūtsaṃniṣaṇṇaḥ | atha khalvāyuṣmān
Dasasahasrika Prajnaparamita, chapter 1 and 2 translated from the Tibetan (dsp1-2_u.htm.txt) 25250222 (0.053):
tena khalu samayenāyuṣmān śāradvatīputras tasyāṃ parṣadi saṃnipatito 'bhūt / saṃniṣaṇṇaḥ. sa tathāgatasyedṛśam ṛddhivikurvaṇaprātihāryaṃ dṛṣṭvā tuṣṭa
Rastrapalapariprccha (bsu029_u.htm.txt) 9669820 (0.054):
atha khalu prāmodyarājo nāma bodhisattvo mahāsattvastasyāmeva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ / / sa bhagavantaṃ siṃhāsanasthaṃ sūryasahasrātirekayā prabhayā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11898380 (0.061):
punaḥ samayenāyuṣmān udāyī tasyām eva parṣadi saṃniṣaṇṇo 'bhut / saṃnipatitaḥ. athāyuṣmān udāyī āyuṣmaṃtaṃ śāriputram idam avocat. asthānam
Vajracchedika Prajnaparamita (vchedppu.htm.txt) 27679940 (0.062):
tena khalu punaḥ samayenāyuṣmān subhūtiḥ tasyām eva pariṣadi sannipatito / 'bhūt sanniṣaṇṇaḥ / atha khalv āyuṣmān subhūtir utthāyāsanād ekāṃsam
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9774459 (0.062):
Vkn .7.6 atha sarvarūpasaṃdarśano nāma bodhisatvas tasyām eva parṣadi / saṃnipatito 'bhūt saṃniṣaṇṇaḥ / sa vimalakīrtiṃ licchavim evam āha: kasmin
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6608405 (0.064):
atha khalu virūḍhako mahārājo tasyāmeva parṣadi saṃnipatito 'bhūt / saṃniṣaṇṇaśca kumbhāṇḍakoṭīnayutaśatasahasraiḥ parivṛtaḥ puraskṛtaḥ | sa
bāhuṃ gṛhītvā ekānte prakramyāyuṣmantam ānandam idam avocat* / yat khalu
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978705 (0.029):
athāyuṣmān mahāmaudgalyāyana āyuṣmantam ānandam idam avocat: yat
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15074198 (0.035):
atha khalu bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat: etad ānanda
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12553175 (0.035):
atha khalu bhagavānāyuṣmantamānandametadavocat - evametadānanda yathāyaṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981355 (0.035):
mahāmaudgalyāyanasya purastād; atha kakudo brahmā āyuṣmantaṃ / mahāmaudgalyāyanam idam avocat*; yat khalu bhadanta maudgalyāyana jānīyā
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739881 (0.038):
___evam ukte āyuṣmān mahākāśyapo āyuṣmantam ānandam etad avocat* // na
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468767 (0.043):
46.3 athānyatra utsadaḥ kauśināgaro malla āyuṣ(ma)ntam ānandam idam / (avocat ||) / 46.4 (kathaṃ bhadantānanda puna)r bhagavataḥ śar(ī)rapūjāyām au(tsukyam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17995723 (0.044):
āyuṣmantam ānandam idam avocat: kataro bhadanta ānanda bhagavatā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23096294 (0.045):
guṇānuśaṃsāṃ. atha bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat: evam etat / ānanda evam etat, tathāgatasyaiṣo 'nubhāva tathāgatasyaitad adhiṣṭhānam.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473316 (0.048):
tat sarvaṃ bhagavato vistareṇārocayati / evam ukte bhagavān āyuṣmantam / ānandam idam avocat* / kasmāt tvayānanda tayā dārikayā
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4046956 (0.049):
samyaksaṃbuddhāḥ smitaṃ prāduṣkurvanti / evamukte / bhagavānāyuṣmantamānandametadavocat iyamānanda gaṅgadevā bhaginī anāgate
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, IV (psp_4u.htm.txt) 1656679 (0.049):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ ānandam etad avocat: iyam ānanda gaṅgadevā
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28047968 (0.049):
bhagavānāyuṣmantamānandametadavocat sacet tvamānanda jānīyā yāni me
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739664 (0.050):
tṛtīyakaṃ pi āyuṣmāṃ mahākāśyapo āyuṣmantaṃ ānandam etad avocat* // tathā / tvam āyuṣman ānanda imāye pariṣāye indriyeṣv aguptadvārāye bhojane
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739486 (0.051):
___evam ukte āyuṣmān mahākāśyapaḥ āyuṣmantam ānandam etad avocat* // saced
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739534 (0.051):
mahākāśyapasya eṣo artho pratibhāyatu // evam ukte āyuṣmān mahākāśyapo / āyuṣmantam ānandam etad avocat* // dve āyuṣman ānanda arthavaśāṃ
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18739770 (0.051):
pi kumāravādena samudācaritavyaṃ manyati // evam ukte āyuṣmān mahākāśyapo / āyuṣmantaṃ ānandam etad avocat* // sā hi nūnāyaṃ āyuṣman ānanda bhaginī
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5651343 (0.051):
bhikṣubhāvam* | athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat*: ayaṃ bhadanta
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4047377 (0.052):
samyaksaṃbodhau / evamukte bhagavānāyuṣmantamānandametadavocat / evametadānanda, evam etat yathā vadasi kṛtaparikarmā bateyaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21590198 (0.052):
216.025. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat āścaryaṃ bhadanta
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23102260 (0.052):
tathāgatā arhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ smitam āviṣkurvanti. evam ukte / bhagavān āyuṣmantam ānandam etad avocat: idam ānanda ṣaṣṭyadhikaṃ śataṃ
bhadantānanda jānīyā asmin kiṭāgirāv aśvakapunarvasukau bhikṣū
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731448 (1.192):
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv / aśvakapunarvasukau bhikṣū prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21644692 (0.020):
āyucmantamānandimadamavocat yatkhalu bhadanta ānanda jānīyāh mayā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809604 (0.042):
tena khalu samayena kiṭāgirāv aśvakapunarvasukau bhikṣū prativasataḥ;
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978522 (0.060):
śāriputram idam avocat*: yat khalu āyuṣman jānīyāḥ bhagavato mānasam
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981357 (0.060):
mahāmaudgalyāyanam idam avocat*; yat khalu bhadanta maudgalyāyana jānīyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21561492 (0.061):
128.015. athāyuṣmānānando bhagavantamidamavocat yathā khalvahaṃ bhadanta
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456036 (0.061):
18.1 athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat || / 18.2 yathā khalv ahaṃ bhadanta bhagavato bhāṣitasyārtham ājān(āmi
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24467851 (0.061):
42.4 athāyuṣmān ānando bhagavantam idam avocat || / 42.5 yathā khalv ahaṃ bhadanta bh(agavato bhāṣitasyārtha)m (ā)j(ān)āmi
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22300884 (0.064):
ānando bhagavantam idam avocat / saced bhadantāsty avakāśo mātṛgrāmasya
prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau tau mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731452 (0.0):
'nāthapiṇḍadasyārāme Ś tena khalu samayena kiṭāgirīyakāv / aśvakapunarvasukau bhikṣū prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731462 (0.033):
mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ saṃcagghataḥ saṃkrīḍataḥ saṃkilikilāyete Ś auddhatyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731856 (0.036):
Pāṇḍ-v § 3.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / imāv aśvakapunarvasukau bhikṣū / kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau / ābhyāṃ kulāni dūṣitāni dṛśyante 'pi
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3743187 (0.049):
brahma cāriṇam ātmānaṃ pratijāṇīte | sa na + iha + eva mātṛ grāmeṇa
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26939688 (0.049):
ātmānaṃ pratijāṇīte | sa nehaiva mātṛgrāmeṇa sārddhaṃ dvayaṃ samāpadyate
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25365958 (0.061):
Aniy.1 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdham eka / ekikayā rahasi praticchanne āsane niṣadyāṃ kalpayed alaṃ kāmayitum* /
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25366021 (0.061):
Aniy.2 (PrMoSū_Mū-Banerjee) yaḥ punar bhikṣur mātṛgrāmeṇa sārdham eka / ekikayā rahasi praticchanne āsane niṣadyāṃ kalpayen nālaṃ kāmayitum* /
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13658296 (0.064):
ārocitam idaṃ te karaṇīyam iti; adyāgreṇa te udāyin mātṛgrāmeṇa sārdham / ekāgāre śayyā na kalpayitavyeti; evaṃ bhadantety udāyī āyuṣmataḥ
saṃcagghataḥ pūrvavad yāvad / / Pāṇḍ-v § 3.5 āyuṣmann ānanda pūrvavad yāvad yathā saṃghāvaśeṣe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731462 (0.063):
mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ saṃcagghataḥ saṃkrīḍataḥ saṃkilikilāyete Ś auddhatyaṃ
kuladūṣakaśikṣāpade aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ pravāsanīyaṃ karma kuru
Pāṇḍ-v § 3.6 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / antarmārge sthitvā codako bhikṣuḥ
saṃmantavyaḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataś codako bhikṣuḥ pūrvavad
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194167 (0.035):
tataḥ paścāt pravārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pravārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ. saṃmataś
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325418 (0.036):
Kaṭhina-v 7. tataḥ paścāt kaṭhināstārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ paṃcabhir / dharmaiḥ samanvāgataḥ kaṭhināstārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296775 (0.040):
bhagavān āha | prahāṇapratijāgrako bhikṣus saṃmantavyaḥ | / Poṣ-v 16.1. paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487789 (0.042):
tataḥ saṃghenādhikaraṇasaṃcārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ pañcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ; adhikaraṇasaṃcārako bhikṣur asaṃmato na saṃmantavyaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6488802 (0.042):
śalākācārako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ; pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276212 (0.045):
Var-v § 1.2.2 tataḥ paścāt śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ saṃmantavyaḥ. / Var-v § 1.2.2.a pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ śayanāsanagrāhako bhikṣur
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194226 (0.053):
pravāraṇāṃ cāpravāraṇāṃ jānāti. ebhiḥ pañcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ / pravārako bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ.
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194201 (0.053):
saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ. pañcabhis tu dharmaiḥ samanvāgataḥ pravārako / bhikṣur asaṃmataḥ saṃmantavyaḥ. saṃmataś ca nāvakāśayitavyaḥ. katamaiḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730387 (0.056):
paṃcabhir dharmaiḥ pūrvavat* / / Pāṇḍ-v § 1.9a paṃcabhis tu dharmaiḥ samanvāgatas tarjanīyakarmakṛta
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296814 (0.063):
na saṃmantavyaḥ | saṃmataś cāvakāśayitavyaḥ | / Poṣ-v 16.2. paṃcabhir dharmais samanvāgataḥ prahāṇapratijāgrako bhikṣuḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730328 (0.064):
pudgalapratisaraṇo na saṃghapratisaraṇaḥ / ebhiḥ paṃcabhir dharmaiḥ / samanvāgataḥ pūrvavat* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730454 (0.064):
tīrthikapratisaraṇaḥ saṃghapratisaraṇo na pudgalapratisaraṇaḥ / ebhiḥ / paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgataḥ pūrvavat* // / Pāṇḍ-v § 1.9c aparair api paṃcabhir dharmaiḥ samanvāgatas
yāvat karma kurvanti / / Pāṇḍ-v § 3.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / imāv aśvakapunarvasukau bhikṣū
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730002 (0.036):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730938 (0.036):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 2.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730989 (0.036):
Pāṇḍ-v § 2.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731338 (0.036):
Pāṇḍ-v § 2.12 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732671 (0.036):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 4.8 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā citro
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732854 (0.036):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś / Pāṇḍ-v § 4.12 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / anenottareṇa bhikṣuṇā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733242 (0.036):
kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 5.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733272 (0.036):
Pāṇḍ-v § 5.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733372 (0.036):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / Pāṇḍ-v § 5.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando bhikṣur āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733403 (0.036):
Pāṇḍ-v § 5.8 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ chando
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733523 (0.036):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733566 (0.036):
Pāṇḍ-v § 6.4 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733684 (0.036):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ / / Pāṇḍ-v § 6.7 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / asyāriṣṭasya bhikṣor idam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733756 (0.036):
Pāṇḍ-v § 6.8 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734035 (0.036):
Pāṇḍ-v § 7.1.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735074 (0.036):
Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735949 (0.036):
Pāṇḍ-v § 7.4.5 evaṃ ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734481 (0.042):
Pāṇḍ-v § 7.2.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731448 (0.049):
aśvakapunarvasukau bhikṣū prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731801 (0.049):
bhadantānanda jānīyā asmin kiṭāgirāv aśvakapunarvasukau bhikṣū / prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau tau mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ
kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau / ābhyāṃ kulāni dūṣitāni dṛśyante 'pi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731452 (0.036):
aśvakapunarvasukau bhikṣū prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731804 (0.036):
bhadantānanda jānīyā asmin kiṭāgirāv aśvakapunarvasukau bhikṣū / prativasataḥ kuladūṣakau pāpadharmasamudācārau tau mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.tx