View original HTML file with complete header information
(MSV III 89) / vastutrayasya piṇḍoddānam* /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522821 (0.059):
pudgalavastu / (MSV III 61) / piṇḍoddānam* / / udāyī samucchrayaḥ paryanto 'thāpareṇa bhavati paścimam* /
(MSV III 89) / vastutrayasya piṇḍoddānam* /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522821 (0.059):
pudgalavastu / (MSV III 61) / piṇḍoddānam* / / udāyī samucchrayaḥ paryanto 'thāpareṇa bhavati paścimam* /
abhivādanaṃ ca ṣaṣṭiś ca aśuddhaś codanāhi ca / / adhārmikaś ca śākyaś ca glānakaḥ kalahena ca //
(MSV III 91) / Pārivāsikavastu
(MSV III 93) / pārivāsikavastūddānam* / / abhivādanaṃ caṃkramaṇamāsanāni kulāni ca /
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15618710 (0.059):
(MSV III 107) / poṣadhasthāpanavastūddānam* /
ekacchadane na saṃvasen na pravrājayed api /
na gacched api abhikṣukam (309v1 = GBM 6.931) āvāsam adhodeśañ ca
sarvalābhikam* // / buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / asati
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5643807 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: saced bhikṣavaḥ satvā jānīyur dānasya
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5646177 (0.0):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra / bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma: sabrahmakāṇi bhikṣavas tāni kulāni yeṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465919 (0.0):
buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme / tena
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466622 (0.0):
vartate sātisāro bhavati / / bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886630 (0.0):
(MSV IV 194) / buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21559590 (0.0):
122.002. buddho bhagavāñ śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme/
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439804 (0.0):
pravrājayati upasaṃpādayati vā sātisāro bhavati || || / buddho bhagavāṃ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | tatra
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522851 (0.0):
sudatta durdatta catuṣkabhāṣitam* smṛtipramoṣeṇa catvāraḥ prakāśitāḥ // / buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārame / tena
Samyuktagama (966-972 according to the Chinese canon) (samyu_wu.htm.txt) 22232410 (0.0):
1. // bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme. tena
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657412 (0.0):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme iti
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13657872 (0.0):
tatra buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme; rājñā prasenajitā kauśalena rājñaḥ śuddhodanasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18009450 (0.0):
bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme; atha
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805257 (0.0):
sūtra upanibaddham bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme iti
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491339 (0.0):
The Buddha absolves the monk Kālo Mṛgāraputra from a false accusation / buddho bhagavān śrāvastyāṃ viharati jetavane anāthapiṇḍadasyārāme;
Dharmaskandha (dhrmsk_u.htm.txt) 28242123 (0.002):
evaṃ mayā śrutam ekasmin samaye bhagavāṃś chrāvastyāṃ viharati jetavane / 'nāthapiṇḍadasyārāme / tatra bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / yasya
Aparimitayuhsutra (bsu003_u.htm.txt) 26127823 (0.002):
evaṃ mayā śrutam / ekasmin samaye bhagavān śrāvastyāṃ viharatisma jetavane / anāthapiṇḍadasyārāme mahatā bhikṣusaṅghena sārdham
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437729 (0.003):
tena nāgakumāreṇa śraddhā pratilabdhā || || / buddho bhagavāñ cchrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme |
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439184 (0.003):
buddho bhagavāñ cchrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | yadā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634036 (0.004):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5655725 (0.004):
saśrāvakasaṃghaḥ śrāvastyāṃ viharati jetavane 'nāthapiṇḍadasyārāme | / athāyuṣmān nandakaḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya śrāvastīṃ piṇḍāya
vairāgye bhikṣavaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyante / te vipratisārajātāḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764676 (0.024):
bhikṣavaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannā vipratisārajātāḥ śikṣāṃ
saṃlakṣayanti / katham idānīṃ vayaṃ sāpattikāḥ santaḥ sakaukṛtyāḥ
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28654137 (0.050):
vayaṃ na śobhāmahe, na bhāsāmahe, na tapāmo na virocāmahe kāyena vā
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9536745 (0.053):
11,44: suyavasādinī.bhagavatī.hi.bhava/ / 11,44: atha.idānīm.vayam.bhagavantaḥ.syāma/
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4680524 (0.054):
asanto nopaseveyā santo seveya paṇḍīto ||
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808215 (0.062):
niṣkāsyeha sthāpitaḥ; āryā vayam āgārikāḥ santo 'nurakṣaṇayā glānagṛhān
savilolāḥ sakaraṇīyāḥ khaṇḍakāriṇaḥ śavalakāriṇaḥ kalmaṣakāriṇaḥ
āpattimūlād avyutthitāḥ prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764999 (0.0):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765026 (0.0):
na cchekaṃ na pratirūpaṃ yatredānīṃ pārivāsikamānāpyacārikā bhikṣavaḥ / prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkurvanti / etat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765055 (0.0):
prajñapayāmi / pārivāsikamānāpyacārikair bhikṣubhiḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma na
abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkariṣyāmaḥ / śrāddhānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765003 (0.0):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765030 (0.0):
prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkurvanti / etat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765061 (0.0):
prajñapayāmi / pārivāsikamānāpyacārikair bhikṣubhiḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma na
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799544 (0.0):
cāsmābhir abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam? ko
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799735 (0.029):
satkartavyo gurukartavyo mānayitavyaḥ pūjayitavyaḥ; / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam; sa ca yuṣmākam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878280 (0.032):
paravihiṃsāmadattādānañca prahāya gurūṇāṃ / cābhivādanavandana pratyutthānāñjali sāmīcī karma kṛtvā pareṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183771 (0.032):
nābhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaśīlaḥ / ātmapragrāhako
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860943 (0.037):
saṃbhāṣayatyutthāyāsanenopanimantrayati (Dutt 174) / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma pravartayati / tulyaṃ vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301306 (0.038):
varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301640 (0.038):
ahar upasaṃpannasya bhikṣor abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305395 (0.038):
varṣaśatopasaṃpannayā bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam ayam evannāmike
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014952 (0.042):
pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham eva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015269 (0.042):
me pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823971 (0.045):
kālamabhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaṇā pratyupasthito
ca brāhmaṇagṛhapatīnāṃ sakāśād agrāsanam agrodakam agrapiṇḍapātaṃ
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14517535 (0.041):
ādiśa dakṣiṇāṃ na dāni paścācchramaṇena vaktavyaṃ / yathā yeva / agrāsanaṃ agrodakaṃ agrapiṇḍa(43a1)pātaṃ paribhuñjasi tathā yeva
paribhokṣyāmaḥ / alpakālikasya ca sukhasyārthāya bahukālikaṃ duḥkham
āviśāmo narakatīryakpretebhyaḥ paribhramantaḥ / yan nu vayaṃ śikṣāṃ
pratyākhyāya hānāyāvartāmaha iti te śikṣāṃ pratyākhyāya hānāyāvartante /
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6327625 (0.057):
ca tiryagyoni(kṛtaṃ) gataṃ prāṇinaṃ jīvitād vyaparopayati | (Śbh_Sh 502) / na śikṣāṃ pratyākhyāya hānāyārvattate | abhavyo bhavati
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224414 (0.062):
śikṣāṃ pratyākhyāya hānāyāvṛttam* / bhagavān āha / na bhikṣava etarhi
pravrajyābhilaṣitaṃ ca janaṃ vipralambhayanti / bhavanto duścaraṃ
brahmacaryam alaṃ pravrajyayeti / teṣām apravrajitānām apravrājayatāṃ / cālpībhūtā bhikṣavaḥ / kṣayam (MSV III 94) āpannaś chidrībhūtas tanubhūto
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764634 (0.018):
alpībhūtā bhikṣavaḥ / kṣayam āpannaś chidrībhūtas tanubhūto bhikṣusaṃgha
bhikṣusaṃghaḥ / jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ pṛcchanti / buddho
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466018 (0.017):
durbalakā mlānā aprāptakāyāḥ / jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam* / uktaṃ mayā bhikṣubhir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473268 (0.017):
tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya bhagavato yavān upanāmayati / jānakāḥ / pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam*
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887118 (0.017):
haṃbhāravaṃ ravamānā tiṣṭhati / jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam* / kasmād ānanda iyaṃ gauḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888672 (0.021):
jānakā pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886877 (0.022):
buddhā bhagavantaḥ / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam* / kim
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888057 (0.037):
bhikṣavo bhagavata ārocayanti / jānakā pṛcchakā buddhā bhagavanto jānantaḥ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649330 (0.043):
tatrāvasthāne sthitaḥ | jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ | tena / bhikṣavaḥ pṛṣṭāḥ: ka eṣa iti | bhikṣava ūcuḥ: anāthapiṇḍado bhadanta
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9465941 (0.056):
jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / {MS adds jānantaḥ pṛcchanti ajānanto
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887812 (0.056):
śroṇasya koṭīviṃśasya caṃkramam* / dṛṣṭvā ca punar jānakāḥ pṛcchakā buddhā / bhagavanto jānantaḥ pṛcchanti / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21557254 (0.064):
114.020. jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ/ / 114.021. pṛcchati buddho bhagavānāyuṣmantamānandam katareṇānanda bhikṣuṇā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21580091 (0.064):
185.013. jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ/ / 185.013. pṛcchati buddho bhagavānāyuṣmantamānandam/
bhagavān āyuṣmantam ānanadam* / ka ānanda hetuḥ kaḥ pratyayaḥ yenetarhy
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17252629 (0.033):
evam ukte bhagavān āyuṣmantaṃ ānanadam etad avocat: imāny ānanda ṣaṣṭir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466018 (0.061):
durbalakā mlānā aprāptakāyāḥ / jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam* / uktaṃ mayā bhikṣubhir
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9473268 (0.061):
pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam*
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886877 (0.061):
buddhā bhagavantaḥ / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam* / kim
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887118 (0.061):
haṃbhāravaṃ ravamānā tiṣṭhati / jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam ānandam* / kasmād ānanda iyaṃ gauḥ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888672 (0.061):
jānakā pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ / pṛcchati buddho bhagavān āyuṣmantam
alpībhūtā bhikṣavaḥ / kṣayam āpannaś chidrībhūtas tanubhūto bhikṣusaṃgha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472162 (0.0):
athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya etat / prakaraṇaṃ bhagavato vistareṇārocayati / atha bhagavata etad abhavat* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764610 (0.018):
cālpībhūtā bhikṣavaḥ / kṣayam (MSV III 94) āpannaś chidrībhūtas tanubhūto / bhikṣusaṃghaḥ / jānakāḥ pṛcchakā buddhā bhagavantaḥ pṛcchanti / buddho
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9471986 (0.030):
iti / athāyuṣmān ānando yena bhagavāṃs tenopasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya / etat prakaraṇaṃ bhagavato vistareṇārocayati / tatra bhagavān āyuṣmantam
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887922 (0.059):
sarvasaṃghasyānujānīyād evam ahaṃ dhārayeyam* / etat prakaraṇam āyuṣmān / ānando bhagavato vistareṇārocayati / bhagavān āha / tasmād anujānāmi
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888410 (0.062):
āryakā upanāhā harantīti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / atha bhagavata etad abhavat* / yaḥ kaścid ādīnava iha bhikṣava evaṃrūpām
atha bhagavata etad abhavat* / yanv ahaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9472163 (0.0):
prakaraṇaṃ bhagavato vistareṇārocayati / atha bhagavata etad abhavat* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764691 (0.027):
cānukampayā saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ bhikṣūṇāṃ parivāso deyo
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13666690 (0.043):
nāvam; adhirohāmi kāśyapa; atha bhagavata etad abhavat: yanv ahaṃ tadrūpān
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888412 (0.047):
āryakā upanāhā harantīti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / atha bhagavata etad abhavat* / yaḥ kaścid ādīnava iha bhikṣava evaṃrūpām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734209 (0.056):
parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734326 (0.056):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734688 (0.056):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13646670 (0.057):
deśayeyam iti; atha bhagavata etad abhavat; yanv aham ārāḍasya kālāmasya
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13651182 (0.057):
kasya nv ahaṃ senāyanīgrāmake tatprathamato dharmaṃ deśayeyam; atha / bhagavata etad abhavat: yanv ahaṃ nandāyāś ca nandabalāyāś ca (A 397b)
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522904 (0.060):
athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām* / etat
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525737 (0.060):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām* / tasya mama saṃghena
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526263 (0.060):
asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām* / tasya mama
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524428 (0.062):
athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām* / tasya
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526006 (0.062):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām* / tasya mama saṃghena
bhikṣūṇāṃ hastoddhāram anupradadyām anugraham aneneti viditvā
bhikṣusaṃghaṃ saṃnipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649016 (0.0):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470028 (0.0):
apakramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470719 (0.0):
gataḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218829 (0.0):
āsīvakārham* / sīvakaṃ kṛtvā dhāraya / ity uktā prakrāntaḥ / bhikṣusaṃghaṃ / sannipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224016 (0.0):
pratisaṃlayanād vyūtthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335559 (0.0):
vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300012 (0.0):
Poṣ-v 65.1. atha bhagavāṃs tad eva poṣadhe paṃcadaśyāṃ purastād / bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān bhikṣūn
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194478 (0.0):
atha bhagavāṃs tad eva pravāraṇāyāṃ pañcadaśyāṃ purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981810 (0.0):
atha bhagavān yenopasthānaśālā tenopasaṃkrāntaḥ, upasaṃkramya / purastāt bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; niṣadya bhagavān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5621300 (5.960):
upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | atha
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639147 (5.960):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5684267 (5.960):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ | tato rājā prasenajit kauśalaḥ putram utsaṅge kṛtvā bhagavato
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470244 (5.960):
upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / atha
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478434 (5.960):
dṛṣṭvā ca punar vinayāpekṣayā mārgād apakramya purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / atha te kārṣikā bhagavataḥ pādau śirasā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9498965 (5.960):
niṣpāditapāṇipātraḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9504425 (5.960):
bhikṣusaṃghena | atha bhagavān purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9507771 (5.960):
/ tato 'sau gṛhapatiḥ śuci praṇītaṃ khādanīyabhojanīyaṃ pūrvavad yāvat / purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇas tatra praṇītaṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223838 (5.960):
pratisaṃlayanād vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma /
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17970836 (5.960):
upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; atha
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17973508 (5.960):
pratiprasrabhya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; atha
niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / śrutaṃ mayā
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5649021 (0.0):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470033 (0.0):
apakramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9470724 (0.0):
gataḥ purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22218833 (0.0):
sannipātya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224023 (0.0):
pratisaṃlayanād vyūtthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma / adyāhaṃ bhikṣavaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335563 (0.0):
vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300016 (0.0):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | niṣadya bhagavān bhikṣūn
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194481 (0.0):
atha bhagavāṃs tad eva pravāraṇāyāṃ pañcadaśyāṃ purastād bhikṣusaṃghasya / prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ. niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17981815 (0.0):
purastāt bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ; niṣadya bhagavān
Suvarnaprabhasasutra (Suvarnabhasottamasutra) (bsu035_u.htm.txt) 9098368 (0.016):
nṛṇāṃ hitāya bhagavannidhanaviprayuktaṃ / atha bhagavāṃstasminnāsane / niṣadya bhikṣūnāmantrayate sma / icchatha yūyaṃ bhikṣavo duṣkarakārikāṇāṃ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24456243 (0.018):
purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat || niṣadya bhagavān
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24452604 (0.018):
avatīryāvasathapracchāyāyāṃ p(u)rastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / nyaṣīdat || / 5.4 niṣadya bhagavān āyuṣmantam ānandam āmantrayate ||
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13623873 (0.021):
ca punas tasmāt samādher vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta / evāsane niṣaṇṇaḥ / niṣadyāyuṣmān mahāmaudgalyānaḥ kapilavāstavāṃś chākyān
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639148 (0.021):
tenopasaṃkrāntaḥ | upasaṃkramya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ | atha sa gṛhapatiḥ sukhopaviṣṭaṃ buddhapramukhaṃ bhikṣusaṃghaṃ
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5639833 (0.021):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane niṣaṇṇaḥ | atha sa gṛhapatiḥ
Nagaropamasutra (nagsu_pu.htm.txt) 27453244 (0.024):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn
Nagaropamasutra (nagsu_tu.htm.txt) 15618469 (0.024):
bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane nyaṣīdat* niṣadya bhagavāṃ bhikṣūn
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22223847 (0.025):
pratisaṃlayanād vyutthāya purastād bhikṣusaṃghasya prajñapta evāsane / niṣaṇṇaḥ / (260r1 = GBM 6.832) niṣadya bhagavān bhikṣūn āmantrayate sma /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9478951 (0.031):
bhagavateti / niṣaṇṇo bhagavān prajñapta evāsane (MSV I 75) / niṣadya
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9831401 (0.033):
evāsane nyaṣīdadbodhisattvagaṇapuraskṛtaḥ śrāvakasaṃghapuraskṛtaḥ / / niṣadya bhagavān bhikṣūnāmantrayati sma iti hi bhikṣavo rātrau
bhikṣavaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannā vipratisārajātāḥ śikṣāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764523 (0.024):
vairāgye bhikṣavaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadyante / te vipratisārajātāḥ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526476 (0.059):
pārivāsikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526497 (0.059):
upārdhapārivāsikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526519 (0.059):
yadbhūyaḥpārivāsika eva pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu (MSV III
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526543 (0.059):
mānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526565 (0.059):
upārdhamānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526589 (0.059):
yadbhūyomānāpyacārikaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / vastu śodhayitvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731210 (0.062):
abhīkṣṇāpattikaḥ abhīkṣṇaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpadye / tan me bhikṣavaḥ
pratyākhyāya hānāyāvṛttā iti / tasmād yuṣmābhiḥ śāsanasthitaye teṣāṃ
cānukampayā saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ bhikṣūṇāṃ parivāso deyo
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764649 (0.027):
atha bhagavata etad abhavat* / yanv ahaṃ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ / bhikṣūṇāṃ hastoddhāram anupradadyām anugraham aneneti viditvā
mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhitavyaś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765748 (5.960):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720794 (1.788):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ / mūlāpakarṣaparivāsaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765558 (1.788):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765672 (1.788):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ / mūlāpakarṣamānāpyaṃ caranti /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526719 (0.029):
tīvreṇa cātiniveśena kṛtā tasyā vaśena parivāso dātavyo mūlaparivāso / mūlāpakarṣo mānāpyaṃ cāvarhitavyaś ceti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765963 (0.043):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ ca /
evaṃ ca punar deyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501271 (0.0):
saṃghasya tat saṃmantavyam* / evaṃ ca punaḥ saṃmantavyam* / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231553 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325719 (0.0):
surabhidhūpadhūpitaṃ kṛtvā śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326028 (0.0):
uddhartavyaṃ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣtavācikayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336845 (0.0):
utkṣiptakena bhikṣuṇā saṃghād osāraṇā yācitavyā / evaṃ ca punar yācitavyā / / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729986 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730522 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730922 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731180 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732655 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732838 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734252 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734771 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735496 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736577 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296864 (0.0):
Poṣ-v 17.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297397 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297915 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298207 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298389 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501277 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231561 (0.0):
evaṃ ca punar adhiṣṭhātavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336851 (0.0):
/ śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729994 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.3 evaṃ ca punaḥ kartavyaṃ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730529 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.10 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730930 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.3 evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731189 (0.0):
Pāṇḍ-v § 2.9 evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā / gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732663 (0.0):
evaṃ ca punaḥ kartavyam* / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732846 (0.0):
evaṃ ca punar osārayitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733892 (0.0):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734259 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.2.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734773 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.3.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735499 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.4.2 evaṃ ca punar dātavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736585 (0.0):
Pāṇḍ-v 7.5.2 evaṃ ca punar avahitavyaḥ / śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm / ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297403 (0.0):
Poṣ-v 30.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297921 (0.0):
Poṣ-v 36.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298213 (0.0):
Poṣ-v 40.2. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298395 (0.0):
Poṣ-v 44.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298547 (0.0):
Poṣ-v 45.2. tataḥ paścāc chayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya / pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298951 (0.0):
Poṣ-v 53.3. śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn
apaścimakena bhikṣuṇā parivāso deyaś caturvargamaṇḍalakena /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731189 (0.019):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492244 (0.019):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487876 (0.047):
bhikṣūn smanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ḥpūrvaṃ tāvad
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231561 (0.049):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729994 (0.049):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730930 (0.049):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732663 (0.049):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732846 (0.049):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490668 (0.053):
pṛṣṭhavācikayā samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite sekatena / bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489085 (0.056):
gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733892 (0.057):
sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734259 (0.057):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736585 (0.057):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765412 (0.064):
ekaikasyārocayitavyam* / kiṃ tu sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatita iti /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296872 (0.064):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatita ekena bhikṣuṇā pṛṣṭavyaṃ |
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730538 (0.0):
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490677 (0.023):
bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho mayā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492253 (0.023):
saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā / sāmīcīṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492690 (0.023):
pakṣam upasaṃkramyaikāṃśam uttarāsaṅgam kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: teṣām asmākam āyuṣmanta
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276891 (0.029):
Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336860 (0.052):
samanuyujya sarvasaṃghe sanniṣaṇṇe sannipatite yathāvṛddhikayā sagauraveṇa / sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733896 (0.062):
sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena / sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya parivāsaṃ yācitavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734263 (0.062):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194570 (0.064):
upānahāv avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvotkuṭukena niṣadyāñjaliṃ
utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya parivāso yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730540 (0.0):
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517693 (0.0):
sarvasaṅghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite anuparigaṇikayā vā samīcīṃ trīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736591 (0.012):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733900 (0.018):
sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena / sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya parivāsaṃ yācitavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731194 (0.028):
saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734265 (0.028):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735510 (0.028):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765799 (0.029):
purastāt pratinisraṣṭavyaḥ / evaṃ ca punaḥ pratinisraṣṭavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490123 (0.029):
mallaputreṇa ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā añjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vedanīyam: śrṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ahaṃ dravyo
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336862 (0.033):
sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276893 (0.036):
Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765886 (0.047):
purastāt parivāsaḥ samādātavyaḥ / evam ca punaḥ samādātavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490677 (0.051):
bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ saṃgho mayā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492253 (0.051):
saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā / sāmīcīṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: śṛṇotu bhadantāḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492690 (0.051):
pakṣam upasaṃkramyaikāṃśam uttarāsaṅgam kṛtvā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam: teṣām asmākam āyuṣmanta
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194570 (0.059):
upānahāv avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvotkuṭukena niṣadyāñjaliṃ
(MSV III 95) / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764887 (0.0):
parivāsaṃ dadyāt* / ity eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765293 (0.0):
evamādi yathā upadhivārikā ārocayanti / tataḥ parivāsa ārocayitavyaḥ / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337081 (0.011):
yācayitavyā / / (MSV II 194) / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānaṃ mamotpannaḥ kalaho bhaṇḍanaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764821 (0.016):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406326 (0.018):
dharmān evaṃnāmnopādhyāyena / kimāgacchatu / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ahamevaṃnāmā arthaheto nāma gṛhṇāmi evaṃnāmnopādhyāyena upasaṃpatprekṣaḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406066 (0.019):
utsahase tvamevaṃnāmā naivaṃnāmānaṃ rahasi anuśāsituṃ evaṃnāmnopādhyāyena / utsahe / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā bhikṣurutsahate evaṃnāmānaṃ
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871561 (0.022):
/ pravrajyopasaṃpadau / yācanaṃ punaḥ - śṛṇotu
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194266 (0.025):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519071 (0.027):
Uj II.iii.2.1.3b / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ aham evaṃnāmā arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmna
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406393 (0.029):
/ śṛṇu tvamāyuṣman ayaṃ te pūrvavat sarvam / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayamevaṃnāmā evaṃnāmnaḥ upasaṃpatprekṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736603 (0.032):
Pāṇḍ-v 7.5.3 śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734277 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.2.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734797 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735522 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.4.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405537 (0.039):
pravrājayate upasaṃpādayedeṣā jñaptiḥ / [evaṃ hi kāryam /] śṛṇotu / bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā saṃghāt pravrajyopasaṃpadaṃ [bhikṣubhāvaṃ]
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406357 (0.040):
'nukampāmupādāya / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā evaṃnāmnaḥ upasaṃpatprekṣaḥ so
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406434 (0.040):
upasaṃpādayet evaṃnāmnopādhyāyena / eṣā jñaptiḥ / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā evaṃnāmnaḥ upasaṃpatprekṣaḥ puruṣaḥ
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406314 (0.040):
/ śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ samanuśiṣṭo mayā evaṃnāmā rahasi āntarāyikān
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733827 (0.0):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayenāyuṣmān udāyī saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733843 (0.0):
sa etat prakaraṇaṃ bhikṣūṇām ārocayaty / aham āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733921 (0.0):
903) saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.0):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.0):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734167 (0.0):
bhikṣūṇām ārocayati / āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734394 (0.0):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734495 (0.0):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734952 (0.0):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735291 (0.0):
āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735963 (0.0):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736287 (0.0):
ārocayaty / aham asmy āyuṣmann udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764831 (0.0):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā / (310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764891 (0.0):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā / āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitā ardhamāsapraticchannāḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734296 (0.012):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734981 (0.012):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735253 (0.012):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736643 (0.012):
(300v1 = GBM 913) saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735748 (0.016):
/ śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522868 (0.016):
khalu samayena udāyī saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām (303r1 = GBM 6.918)
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764791 (0.0):
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764838 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764866 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764903 (0.0):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitā ardhamāsapraticchannāḥ / / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764924 (0.0):
saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃghaḥ evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764940 (0.0):
ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadāti / eṣām āyuṣmatāṃ kṣāmante evaṃnāmnor bhikṣor / āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764964 (0.018):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764818 (0.055):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ saṃghād ardhamāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733827 (0.0):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733843 (0.0):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733921 (0.0):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733987 (0.0):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734049 (0.0):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734167 (0.0):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734394 (0.0):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734495 (0.0):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734952 (0.0):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735291 (0.0):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735963 (0.0):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764792 (0.0):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764827 (0.0):
(310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764846 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ / saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764867 (0.0):
bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764904 (0.0):
so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānāṃ (MSV III 96)
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764925 (0.0):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764941 (0.0):
āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734301 (0.012):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734981 (0.012):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733947 (0.010):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yāce / dadātu me / bhadantāḥ saṃghaḥ mamodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734355 (0.010):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyāḥ saṃghān mūlaparivāsaṃ / yāce / dadātu me bhadantāḥ saṃghaḥ mamodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337140 (0.024):
osāraraṇīyakarmakṛto bhikṣusaṃghāt sāmagrīṃ yāce / dadātu bhadantaḥ saṃgho
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337269 (0.024):
saṃghasāmagrīdattakaḥ saṃghāt sāmagrīpoṣadhaṃ yāce / dadātu bhadantaḥ / saṃghaḥ mamaivaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadham anukampām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735692 (0.029):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ saṃghāt ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ yāce / / dadātu bhadantāḥ saṃgho mamodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734913 (0.038):
mūlāpakarṣaṃ yāce / dadātu bhadantāḥ saṃgho mamodāyino bhikṣor asyāḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490732 (0.043):
tena vastunā codyamānaḥ saṃghād amūḍhavinayaṃ yāce, dadātu bhadantāḥ / saṃgho me sekatasya bhikṣor amūḍhavinayam anukampām upādāya; evaṃ dvir apy
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337321 (0.049):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ / saṃghasāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaṃ dadyād iti / eṣā jñaptiḥ /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490151 (0.053):
vastunā codayanti; so 'haṃ tena vastunā codyamānaḥ saṃghāt smṛtivinayaṃ / yāce; dadātu bhadantāḥ saṃghaḥ mama dravyasya mallaputrasya smṛtivinayam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734015 (0.055):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor / asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734464 (0.055):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho / yat saṃgha udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatter antarāpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735058 (0.055):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho / yat saṃgha udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyāḥ pratyantarāpatter
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764860 (0.057):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764747 (0.060):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492281 (0.062):
tatsvabhāvaiṣīyaṃ yāce, dadatu bhadantāḥ saṃgho me hastakasya bhikṣos
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405496 (0.063):
bhikṣubhāvaṃ yāce yadupasaṃpādayatu māṃ bhadantaḥ saṃgho 'nukampako
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764771 (0.0):
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764841 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ / saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764868 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764905 (0.0):
so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764925 (0.0):
saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃghaḥ evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764941 (0.0):
ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadāti / eṣām āyuṣmatāṃ kṣāmante evaṃnāmnor bhikṣor / āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764969 (0.0):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733825 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733841 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733919 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734165 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734392 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734493 (0.015):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734950 (0.015):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735289 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735961 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764756 (0.015):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764827 (0.015):
(310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsam anukaṃpayānukaṃpām upādāya /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764871 (0.0):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764974 (0.0):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764846 (5.960):
saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānāṃ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764906 (5.960):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānāṃ (MSV III 96)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734028 (0.009):
asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734100 (0.009):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522893 (0.009):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā / ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734321 (0.014):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734427 (0.014):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735566 (0.014):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva san*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736648 (0.014):
(300v1 = GBM 913) saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736944 (0.014):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva san*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734300 (0.026):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / dattaḥ saṃghena mamodāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734408 (0.026):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / dattaḥ saṃghena asyodāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734509 (0.026):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / dattaḥ saṃghenāsya udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734965 (0.026):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / dattaḥ saṃghenāsyodāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735766 (0.026):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / datto 'sya saṃghena (299r1 = GBM 910)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737458 (0.026):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / datto 'sya saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764757 (0.035):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764828 (0.035):
(310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303410 (0.0):
tato jñaptikārakeṇa bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / śṛṇotu
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231566 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325258 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam .
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325522 (0.0):
/ tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam*
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336923 (0.0):
/ yathādharmeṇa yathāvinayaṃ pratikariṣye / anukampayānukampām upādāya / / evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337155 (0.0):
mamaivaṃnāmna osāritasya bhikṣoḥ saṃghasāmagrīm* / anukampayānukampām / upādāya / evaṃ dvir api / evaṃ trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337286 (0.0):
saṃghaḥ mamaivaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadham anukampām / upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730000 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730642 (0.0):
ādhikaraṇikāṃs tarjanīyakarmakṛtān anukaṃpakaḥ anukaṃpām upādāya / evaṃ / dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730936 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731282 (0.0):
'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732669 (0.0):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ekena / bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732852 (0.0):
saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ Ś
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733240 (0.0):
paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733370 (0.0):
katamaiḥ paṃcabhiḥ / acodayitvā kurvanti pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā / jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733521 (0.0):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733682 (0.0):
saṃghe roma pātayati pūrvavad yāvad ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733971 (0.0):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734378 (0.0):
anukaṃpako 'nukaṃpām upādāya / evaṃ dvir api trir api // / Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734935 (0.0):
mūlāpakarṣam anukaṃpaka anukampām upādāya / evaṃ dvir api trir api / / Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231568 (0.0):
bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337289 (0.0):
upādāya / evaṃ dvir api / trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ / kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764886 (0.0):
parivāsaṃ dadyāt* / ity eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336926 (0.010):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadanta saṃghaḥ / yan nidānam apy āyuṣmanta utpannaḥ kalaho
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337158 (0.010):
jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadanta saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296934 (0.010):
Poṣ-v 17.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣur utsahate saṃghasya prahāṇaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194265 (0.010):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194297 (0.010):
evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810188 (0.010):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810215 (0.010):
evaṃnāmānaṃ vihāroddeśakam saṃmanyeta ity eṣā jñāptiḥ; karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayam evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣuḥ utsahate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730644 (0.013):
Pāṇḍ-v § 1.12 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731286 (0.013):
Pāṇḍ-v § 2.11 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayaṃ śreyako bhikṣur abhīkṣṇāpattikaḥ pūrvavad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733977 (0.013):
Pāṇḍ-v § 7.1.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734382 (0.013):
Pāṇḍ-v § 7.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734941 (0.013):
Pāṇḍ-v § 7.3.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735742 (0.013):
Pāṇḍ-v § 7.4.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736898 (0.013):
Pāṇḍ-v 7.5.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ / / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490750 (0.013):
evaṃ trir api; tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, anena sekatena bhikṣuṇā nagnenonmattakena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492299 (0.013):
paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336982 (0.015):
evaṃnāmānaṃ bhikṣum osārayed iti / eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānam apy āyuṣmata utpannaḥ kalaho
(310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733825 (0.0):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayenāyuṣmān udāyī saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733841 (0.0):
sa etat prakaraṇaṃ bhikṣūṇām ārocayaty / aham āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733919 (0.0):
903) saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.0):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.0):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734165 (0.0):
bhikṣūṇām ārocayati / āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734392 (0.0):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734493 (0.0):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734950 (0.0):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735289 (0.0):
āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735961 (0.0):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736287 (0.0):
ārocayaty / aham asmy āyuṣmann udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764756 (0.0):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā / āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764771 (0.0):
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ saṃghād ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764891 (0.011):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā / āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitā ardhamāsapraticchannāḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734296 (0.012):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734981 (0.012):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735253 (0.012):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736643 (0.012):
(300v1 = GBM 913) saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735748 (0.016):
/ śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764765 (1.192):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734024 (0.024):
asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734659 (0.024):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734837 (0.024):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735099 (0.024):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735118 (0.024):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735419 (0.024):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736322 (0.024):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaparivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva san*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736494 (0.024):
bhikṣur asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ paryuṣitaparivāsaḥ antarāpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736856 (0.024):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736941 (0.024):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva san*
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522888 (0.024):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764899 (0.026):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitā ardhamāsapraticchannāḥ / / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733921 (0.041):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522868 (0.044):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām (303r1 = GBM 6.918) / ardhamāsapraticchannām* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733843 (0.045):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ / / kiṃ mayā karaṇīyam ity / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734167 (0.045):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena / mayā udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734285 (0.045):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / / tena mayā udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735291 (0.045):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733827 (0.050):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / / sa etat prakaraṇaṃ bhikṣūṇām ārocayaty / aham āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām
saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764771 (0.0):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* / / so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764793 (0.0):
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764868 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764905 (0.0):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitā ardhamāsapraticchannāḥ / / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764925 (0.0):
saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃghaḥ evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764941 (0.0):
ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadāti / eṣām āyuṣmatāṃ kṣāmante evaṃnāmnor bhikṣor / āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764969 (0.0):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733825 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733841 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733919 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734165 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734392 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734493 (0.015):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734950 (0.015):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735289 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735961 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764756 (0.015):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735779 (0.043):
udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ
ardhamāsapraticchannānāṃ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734007 (0.0):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764797 (5.960):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsam anukaṃpayānukaṃpām upādāya /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764871 (5.960):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764907 (5.960):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānāṃ (MSV III 96)
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764973 (5.960):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733938 (0.008):
bhikṣur asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yāce / dadātu me
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734067 (0.008):
bhikṣur asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃgha
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734185 (0.009):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735979 (0.009):
bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / datto 'sya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734302 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734410 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / dattaḥ saṃghena asyodāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734511 (0.015):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734967 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / dattaḥ saṃghenāsyodāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735768 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / datto 'sya saṃghena (299r1 = GBM 910)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737460 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaṃ parivāso yācitaḥ / datto 'sya saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522892 (0.028):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā / ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734027 (0.032):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734100 (0.032):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736306 (0.032):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaparivāso yācitaḥ / dattaḥ saṃghena mamodāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736926 (0.032):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād / ardhamāsaparivāso yācitaḥ / datto 'sya saṃghenodāyino bhikṣor asyāḥ
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501308 (0.0):
kalpikaśālāṃ saṃmantu / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22231591 (0.0):
sacīvaracīvarikam ānandasya haste tiṣṭhati / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃghaḥ / yat saṃgho mūlaphalgunasya bhikṣoḥ pātracīvaraṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325296 (0.0):
195) purāṇacīvarāṇāṃ apy avipravāso bhaviṣyati prāg eva navakānāṃ sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ idaṃ cīvaraṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337179 (0.0):
bhaṇḍanaṃ vigraho vivādo yadutāpanna iti pūrvavad yāvat* / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337320 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730039 (0.0):
viharati bhaṇḍanajāto vigṛhīto vivādam āpannaḥ / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730703 (0.0):
/ kalahakārakatvāc ca prativiramāma iti vadanti Ś sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ pāṇḍulohitakān bhikṣūn
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730978 (0.0):
adhyātmaṃ cetaḥśamathaṃ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731326 (0.0):
pūrvavad yāvad abhīkṣṇāpattikatvāc ca prativiramāmīti vadati Ś sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ śreyakaṃ bhikṣum
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731877 (0.0):
śrūyante 'pi prajñāyante 'pi / sacet saṃghasya prāptakālaṃ / kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ aśvakapunarvasukayor bhikṣvoḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732687 (0.0):
gṛhapatir avasphaṇḍitaḥ / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732893 (0.0):
gṛhapatyavasphaṇḍakatvāc ca prativiramāmīti vadati / sacet saṃghasya / prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ uttaraṃ bhikṣuṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734014 (0.0):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet / saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha udāyino bhikṣor
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734463 (0.0):
mūlaparivāsaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735057 (0.0):
mūlāpakarṣaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737137 (0.0):
āvarhaṇaṃ yācate / sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297437 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃghaḥ yat saṃgha idaṃ vastu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298016 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha eṣāṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298243 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatyāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298425 (0.0):
sacet saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ mahatīṃ
bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764772 (0.0):
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764797 (0.0):
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764846 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ / saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764906 (0.0):
so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764925 (0.0):
saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃghaḥ evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764939 (0.0):
ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadāti / eṣām āyuṣmatāṃ kṣāmante evaṃnāmnor bhikṣor / āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764947 (0.0):
āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764963 (0.0):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764973 (0.0):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733959 (0.009):
bhadantāḥ saṃghaḥ mamodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734082 (0.009):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ / parivāsam dadāti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733825 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733841 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733919 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734165 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734393 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734494 (0.015):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734951 (0.015):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
parivāsaṃ dadyāt* / ity eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501318 (0.0):
saṃgho yat saṃghaḥ etat kalpikasthānaṃ saṃmanyate ity eṣā jñaptiḥ / evaṃ / ca karma kartavyam* / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / idaṃ vastu
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336982 (0.0):
evaṃnāmānaṃ bhikṣum osārayed iti / eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānam apy āyuṣmata utpannaḥ kalaho
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337017 (0.0):
āyuṣmatāṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmānaṃ bhikṣum osārayed / iti / eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānam apy āyuṣmata utpannaḥ kalaho
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337330 (0.0):
saṃghasāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaṃ dadyād iti / eṣā jñaptiḥ / / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764751 (0.0):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764821 (0.0):
evaṃ dvir api trir api / tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337192 (0.008):
osāraṇīyakarmakṛtasya bhikṣoḥ sāmagrīṃ dadyād iti / eṣā jñaptiḥ / karma / kartavyam* / / śṛṇotu bhadanta saṃghaḥ / yan nidānam asyāyuṣmata utpannaḥ kalaho
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296934 (0.010):
Poṣ-v 17.5. evaṃ ca karma kartavyaṃ | / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ | / a. evaṃnāmā prahāṇapratijāgrako bhikṣur utsahate saṃghasya prahāṇaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194265 (0.010):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194297 (0.010):
Pravā-v 2.3.2.3.2. / evaṃ ca karma kartavyam. śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā pravārako
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810188 (0.010):
ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, / ayaṃ evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣur utsahate saṃghasya vihārān uddeṣṭum;
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810215 (0.010):
evaṃnāmānaṃ vihāroddeśakam saṃmanyeta ity eṣā jñāptiḥ; karma kartavyam; / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayam evaṃnāmā vihāroddeśako bhikṣuḥ utsahate
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490208 (0.011):
yat saṃghaḥ dravyasya mallaputrasya smṛtivinayaṃ dadyāt ity eṣā jñaptiḥ; / karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ayaṃ dravyo mallaputro mitrayā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490812 (0.011):
yat saṃghaḥ sekatasya bhikṣor amūḍhavinayaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ; karma / kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, anena sekatena bhikṣuṇā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492339 (0.011):
kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ hastakasya bhikṣoḥ tatsvabhāvaiṣīyaṃ / dadyād ity eṣā jñaptiḥ; karma kartavyam; śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, so 'yaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765292 (0.021):
evamādi yathā upadhivārikā ārocayanti / tataḥ parivāsa ārocayitavyaḥ / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982781 (0.022):
saṃghabhedakaraṃ vastu; ity eṣā jñaptiḥ; evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ayaṃ devadattaḥ samagrasya saṃghasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983478 (0.022):
sukhasparśaṃ viharatu; ity eṣā jñaptiḥ; evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ; ime
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276334 (0.022):
Var-v § 1.2.4 tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣuḥ utsahate
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276376 (0.022):
Var-v § 1.2.5 evaṃ ca karma kartavyaṃ. / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ. evaṃnāmā śayanāsanagrāhako bhikṣur utsahate
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitā ardhamāsapraticchannāḥ /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764757 (0.0):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā / āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764828 (0.011):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā / (310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733826 (0.012):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayenāyuṣmān udāyī saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733842 (0.012):
sa etat prakaraṇaṃ bhikṣūṇām ārocayaty / aham āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733921 (0.012):
903) saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733986 (0.012):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734048 (0.012):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734166 (0.012):
bhikṣūṇām ārocayati / āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734394 (0.012):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734494 (0.012):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734951 (0.012):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735290 (0.012):
āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735962 (0.012):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736287 (0.012):
ārocayaty / aham asmy āyuṣmann udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734280 (0.025):
Pāṇḍ-v § 7.2.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734642 (0.025):
bhikṣūṇām ārocayati / aham asmy āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734800 (0.025):
Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735525 (0.025):
Pāṇḍ-v § 7.4.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736606 (0.025):
Pāṇḍ-v 7.5.3 śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737439 (0.025):
Pāṇḍ-v 7.5.9 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764768 (0.0):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* / / so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764791 (0.0):
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764838 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764866 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764924 (0.0):
saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃghaḥ evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764940 (0.0):
ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadāti / eṣām āyuṣmatāṃ kṣāmante evaṃnāmnor bhikṣor / āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764964 (0.018):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764749 (0.046):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733924 (0.056):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī / bhikṣur asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764819 (0.058):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānāṃ (MSV III 96)
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764772 (0.0):
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ saṃghād ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764795 (0.0):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764843 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ / saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764870 (0.0):
bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764925 (0.0):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764941 (0.0):
āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764971 (0.0):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733825 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733841 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733919 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734165 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734393 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734494 (0.015):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734951 (0.015):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735290 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735962 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764758 (0.015):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764829 (0.015):
(310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃghaḥ evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734068 (0.017):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃgha
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764861 (0.027):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734005 (0.032):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764849 (0.034):
ardhamāsapraticchannānāṃ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764962 (0.056):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734556 (0.057):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyāḥ saṃghān mūlaparivāsaṃ / yācate / tat saṃgha udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337320 (0.060):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃgha evaṃnāmnaḥ / saṃghasāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaṃ dadyād iti / eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733938 (0.061):
ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yāce / dadātu me
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736115 (0.063):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ yācate / tat / saṃgha udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764770 (0.0):
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764792 (0.0):
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764840 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ / saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764867 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764904 (0.0):
so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764968 (0.0):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735779 (0.043):
udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737065 (0.043):
dattam asya saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737101 (0.043):
udāyī bhikṣur asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737147 (0.043):
saṃghaḥ udāyinaṃ bhikṣum asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737470 (0.043):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737634 (0.043):
bhikṣur asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733953 (0.051):
bhadantāḥ saṃghaḥ mamodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734022 (0.051):
asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734422 (0.051):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735540 (0.051):
tena mayā udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735560 (0.051):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva san*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735761 (0.051):
udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ saṃghād
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736087 (0.051):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736642 (0.051):
(300v1 = GBM 913) saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadāti / eṣām āyuṣmatāṃ kṣāmante evaṃnāmnor bhikṣor
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764861 (0.053):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764794 (0.056):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsam anukaṃpayānukaṃpām upādāya /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764842 (0.056):
saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānāṃ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764869 (0.056):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764906 (0.056):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānāṃ (MSV III 96)
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764970 (0.056):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492356 (0.056):
pratijñāya punar apy avajānātiḥ; tat saṃgho hastakasya bhikṣos / tatsvabhavaiṣīyaṃ dadāti; yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate hastakasya bhikṣos
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764962 (0.059):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764772 (0.0):
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764797 (0.0):
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764844 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ / saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764866 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764873 (0.0):
bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764906 (0.0):
so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764973 (0.0):
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733959 (0.009):
bhadantāḥ saṃghaḥ mamodāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734082 (0.009):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ / parivāsam dadāti / yeṣām āyuṣmatāṃ kṣamate udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733825 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733841 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733919 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734165 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734393 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734494 (0.015):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734951 (0.015):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735290 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735962 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
parivāsaṃ dātuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982901 (5.960):
śāsanaṃ dīpayan sukhasparśaṃ viharatu iti te tūṣṇīṃ; na kṣamante bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983828 (5.960):
saṃghabhedānuvartinīṃ vyagravāditām iti te tūṣṇīṃ; na kṣamante bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā. (SBV II 85)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734108 (0.029):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734589 (0.029):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsam dātuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735217 (0.031):
praticchannāyā mūlāpakarṣam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ / prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736190 (0.031):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyam dātuṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492369 (0.031):
tatsvabhāvaiṣīyaṃ dātuṃ te tūṣṇīm; na kṣamate bhāṣantām; iyaṃ prathamā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405560 (0.035):
kṣamate evaṃnāmānaṃ pravrājayantaṃ upasaṃpādayituṃ te tūṣṇīm / yeṣāṃ na / kṣamate te bhāṣantām / [iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvirapi trirapi
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406475 (0.035):
upasaṃpādayituṃ evaṃnāmnā upādhyāyena te tūṣṇī / yeṣāṃ na kṣamate te / bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvirapi trirapi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302965 (0.035):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303603 (0.035):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730124 (0.035):
kṣamate pāṇḍulohitakānāṃ bhikṣūṇāṃ pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma kartuṃ / te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731042 (0.035):
kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731412 (0.035):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732733 (0.035):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ / na / kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733304 (0.035):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter adarśanāya utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733435 (0.035):
kṣamate chandasya bhikṣor āpatter apratikarmāyotkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te / tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvat
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733609 (0.035):
utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733795 (0.035):
apratiniḥsṛṣṭe pāpake dṛṣṭigate utkṣepaṇīyakarmakṛtam osārayituṃ te tūṣṇīṃ / na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737744 (0.035):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
karmavācanā vaktavyā / dattaḥ saṃghena evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17982901 (0.023):
śāsanaṃ dīpayan sukhasparśaṃ viharatu iti te tūṣṇīṃ; na kṣamante bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā.
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17983828 (0.023):
saṃghabhedānuvartinīṃ vyagravāditām iti te tūṣṇīṃ; na kṣamante bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā; evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā. (SBV II 85)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736724 (0.034):
praticchannāyāḥ saṃghān mūlāpakarṣo yācitaḥ / dattaḥ saṃghena mamodāyino / bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyāḥ pratyantarāpatteḥ antarāpattipratirūpāyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734598 (0.039):
tṛtīyā karmavācanā vaktavyā // dattaḥ saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736199 (0.039):
na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764861 (0.046):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734118 (0.047):
bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā / kartavyā / dattaḥ saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735227 (0.047):
prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā karmavācanā kartavyā Ś dattaḥ / saṃghena udāyino bhikṣor asyāḥ saṃghāvaśeṣāyāḥ pratyantarāpatter
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490885 (0.047):
karmavācanā; evaṃ dvitīya tṛtīyā karmavācanā kartavyā;ḥ dattaḥ saṃghena
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405560 (0.048):
kṣamate evaṃnāmānaṃ pravrājayantaṃ upasaṃpādayituṃ te tūṣṇīm / yeṣāṃ na / kṣamate te bhāṣantām / [iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvirapi trirapi
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406475 (0.048):
upasaṃpādayituṃ evaṃnāmnā upādhyāyena te tūṣṇī / yeṣāṃ na kṣamate te / bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvirapi trirapi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302965 (0.048):
yāsān na kṣamate tā bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303603 (0.048):
te tūṣṇīṃ yeṣāṃ na kṣamate te bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730123 (0.048):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731042 (0.048):
kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731412 (0.048):
te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā evaṃ dvitīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732732 (0.048):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ / na / kṣamate bhāṣantāṃ / iyaṃ prathamā karmavācanā / evaṃ dvitīyā tṛtīyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733304 (0.048):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvad
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733435 (0.048):
tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā karmavācanā pūrvavad yāvat
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733609 (0.048):
utkṣepaṇīyaṃ karma kartuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate bhāṣantām* / iyaṃ prathamā / karmavācanā pūrvavad yāvat pāṇḍulohitakānāṃ /
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764771 (0.0):
so 'ham evaṃnāmā bhikṣus tāsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764793 (0.0):
parivāsaṃ yāce / dadātu me bhadantaḥ saṃgho mamaivaṃnāmno bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764841 (0.0):
ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ / saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764868 (0.0):
saṃghasya prāptakālaṃ kṣametānujānīyāt saṃgho yat saṃghaḥ evaṃnāmnor / bhikṣor āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764905 (0.0):
so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764925 (0.0):
saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / tat saṃghaḥ evaṃnāmnor bhikṣor āsāṃ / saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764941 (0.0):
ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadāti / eṣām āyuṣmatāṃ kṣāmante evaṃnāmnor bhikṣor / āsāṃ saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733825 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733841 (0.015):
āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733919 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'ham udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733985 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734047 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam udāyī
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734165 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734392 (0.015):
āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734493 (0.015):
bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734950 (0.015):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā bhikṣuṇā asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735289 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735961 (0.015):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764756 (0.015):
āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764827 (0.015):
(310r1 = GBM 6.932) āpattīr āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām / ardhamāsapraticchannām* / so 'yam evaṃnāmā bhikṣur āsāṃ saṃbahulānāṃ
ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734135 (0.0):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ / parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734613 (0.0):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764798 (0.0):
saṃbahulānāṃ saṃghāvaśeṣāṇāṃ āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ parivāsam anukaṃpayānukaṃpām upādāya /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764871 (0.0):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānām ardhamāsaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764846 (5.960):
saṃghāvaśeṣāṇām āpattīnāṃ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām / ardhamāsapraticchannānāṃ saṃghād ardhamāsaṃ parivāsaṃ yācate / sacet
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764906 (5.960):
saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitānām ardhamāsapraticchannānāṃ (MSV III 96)
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734321 (0.009):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734428 (0.009):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735566 (0.009):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva san*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736648 (0.009):
(300v1 = GBM 913) saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyāḥ ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736945 (0.009):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva san*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734027 (0.016):
asyāḥ saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaṃ dadyād ity eṣā jñaptiḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734100 (0.016):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsam dātuṃ te tūṣṇīṃ na kṣamate
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522892 (0.016):
āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā ardhamāsapraticchannāyā / ardhamāsaṃ parivāsam iti / yo vā punar anyo 'py evaṃjātīyaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736235 (0.017):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737792 (0.018):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736325 (0.025):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāyā / ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaparivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva san*
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730143 (0.029):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731060 (0.029):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732750 (0.029):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi / uktaṃ bhagavatā / parivāso dātavyo
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501348 (5.960):
kalpikasthānaṃ saṃmantuṃ te tūṣṇīm* / na kṣamante bhāṣantām* / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evaitad dhārayāmi /
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405571 (5.960):
/] pravrājitaṃ upasaṃpāditamevaṃnāmā saṃghena kṣāntamanujñātaṃ / yasmāttūṣṇīmevametaddhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302988 (5.960):
evannāmikayā upādhyāyikayā kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam / etad dhārayāmi /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303623 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325407 (5.960):
kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīṃ evam etad dhārayāmi
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4326123 (5.960):
arthāya kaṭhinaṃ kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337384 (5.960):
saṃghena evaṃnāmnaḥ sāmagrīdattakasya bhikṣoḥ sāmagrīpoṣadhaḥ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730143 (5.960):
pūrvavad yāvat tarjanīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm / evam etad dhārayāmi /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730808 (5.960):
kalahakārakās tarjanīyakarmakṛtāḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731060 (5.960):
abhīkṣṇāpattikasya nigarhaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731431 (5.960):
abhīkṣṇāpattiko nigarhaṇīyakarmakṛtaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt / tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13732751 (5.960):
gṛhapati-r-avasphaṇḍakasya pratisaṃharaṇīyaṃ karma / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734136 (5.960):
parivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734614 (5.960):
mūlaparivāsaḥ / kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735241 (5.960):
antarāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlāpakarṣaḥ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736236 (5.960):
praticchannāyā mūlāpakarṣaparyuṣitasya ṣaḍrātraṃ mānāpyaṃ / kṣāntam / anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi Ś // //
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13737792 (5.960):
mūlāpakarṣaparyuṣitaḥ ṣaḍrātraṃ caritamānāpyaṃ / kṣāntam anujñātaṃ / saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi //
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297525 (5.960):
bahirvyāmopavicāraṃ saṃghasya poṣadhāmukhaṃ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena / yasmāt tūṣṇīm evam etad dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298149 (5.960):
grāmopavicāraṃ ca | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298316 (5.960):
avipravāsasaṃvṛtiḥ | kṣāntam anujñātaṃ saṃghena yasmāt tūṣṇīm evam etad / dhārayāmi |
mūlaparivāsa iti vistaraḥ / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765565 (0.0):
mūlāpakarṣamānāpyaṃ ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūn āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765610 (0.0):
śikṣādattakaiś ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ pārivāsikānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765679 (0.0):
mūlāpakarṣamānāpyaṃ caranti / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ śūnyavihāraṃ gatvā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765498 (0.036):
ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765023 (0.045):
na cchekaṃ na pratirūpaṃ yatredānīṃ pārivāsikamānāpyacārikā bhikṣavaḥ / prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād
bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764556 (0.0):
āpattimūlād avyutthitāḥ prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkariṣyāmaḥ / śrāddhānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765030 (0.0):
na cchekaṃ na pratirūpaṃ yatredānīṃ pārivāsikamānāpyacārikā bhikṣavaḥ / prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkurvanti / etat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765060 (0.0):
prajñapayāmi / pārivāsikamānāpyacārikair bhikṣubhiḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma na
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799543 (0.0):
cāsmābhir abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam? ko
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799735 (0.029):
satkartavyo gurukartavyo mānayitavyaḥ pūjayitavyaḥ; / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam; sa ca yuṣmākam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878280 (0.032):
paravihiṃsāmadattādānañca prahāya gurūṇāṃ / cābhivādanavandana pratyutthānāñjali sāmīcī karma kṛtvā pareṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183771 (0.032):
nābhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaśīlaḥ / ātmapragrāhako
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860943 (0.037):
saṃbhāṣayatyutthāyāsanenopanimantrayati (Dutt 174) / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma pravartayati / tulyaṃ vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301306 (0.038):
varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301640 (0.038):
ahar upasaṃpannasya bhikṣor abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305395 (0.038):
varṣaśatopasaṃpannayā bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam ayam evannāmike
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014952 (0.042):
pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham eva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015269 (0.042):
me pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823971 (0.045):
kālamabhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaṇā pratyupasthito
svīkurvanti / alpārthā bhikṣavo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti tad idaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809484 (0.0):
khaṇḍakhādyakādi yojayitavyam; alpārthā bhikṣavo 'vadhyāyanti kṣipanti
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807663 (0.012):
bhagavān āha: na tatrobhayavihārābhyāṃ dātavyam; ekasmāt prayacchanti; / anye bhikṣavo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti: uhayavihārayor varṣoṣitaḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809401 (0.027):
sāpi nirīkṣate, pibati, bata pānīyaṃ viṣamam gatam, kālagatā; akpārthā / bhikṣavo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti; etat prakaraṇaṃ bhikṣavo
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808328 (0.056):
iti; sa kathayati: kim icchatha māṃ jīrṇalayane prakṣeptum iti; alpāthā / bhikṣavo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti: katham idānīṃ bhikṣava aglānā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18003730 (0.060):
paryaṅkaṃ badhvā avasthitaḥ; bhikṣavaḥ sthānasthāneṣv avadhyāyanti / kṣipanti vivācayanti: paśva bhadanta īdṛśaḥ krūrāśayo devadattaḥ, yena
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468426 (0.061):
44.16 tathā hy anekakalpaśatāyuṣo d(e)vatā avadhyāyanti kṣipanti / vivācayanti || / 44.17 katham idānīṃ bhikṣavaḥ svyākhyāte dharmavinaye pravrajitā
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887272 (0.062):
pradeśā parāmṛṣṭās te yuṣmābhiḥ parāmṛṣṭāḥ / tā avadhyāyanti kṣipanti / vivācayanti / bhagavān āha / yaḥ kaścid ādīnavo bhikṣavo mātṛgrāmaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14806638 (0.064):
'ntarvarṣam iti kṛtvā noddiśanti; āgantukā bhikṣava avadhyāyanti kṣipanti / vivācayanti; katham idānīṃ yūyam āyuṣmantaḥ sthitasya eva śāstuḥ śāsanam
na cchekaṃ na pratirūpaṃ yatredānīṃ pārivāsikamānāpyacārikā bhikṣavaḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807663 (0.029):
anye bhikṣavo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti: uhayavihārayor varṣoṣitaḥ
Mahaparinirvanasutra (mpsu_w_u.htm.txt) 24468425 (0.042):
44.16 tathā hy anekakalpaśatāyuṣo d(e)vatā avadhyāyanti kṣipanti / vivācayanti ||
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887272 (0.060):
pradeśā parāmṛṣṭās te yuṣmābhiḥ parāmṛṣṭāḥ / tā avadhyāyanti kṣipanti / vivācayanti / bhagavān āha / yaḥ kaścid ādīnavo bhikṣavo mātṛgrāmaṃ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809401 (0.063):
sāpi nirīkṣate, pibati, bata pānīyaṃ viṣamam gatam, kālagatā; akpārthā / bhikṣavo 'vadhyāyanti kṣipanti vivācayanti; etat prakaraṇaṃ bhikṣavo
prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkurvanti / etat
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764555 (0.0):
āpattimūlād avyutthitāḥ prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkariṣyāmaḥ / śrāddhānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765003 (0.0):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765059 (0.0):
prajñapayāmi / pārivāsikamānāpyacārikair bhikṣubhiḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma na
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301306 (0.029):
varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301640 (0.029):
ahar upasaṃpannasya bhikṣor abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305395 (0.029):
varṣaśatopasaṃpannayā bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam ayam evannāmike
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799735 (0.031):
satkartavyo gurukartavyo mānayitavyaḥ pūjayitavyaḥ; / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam; sa ca yuṣmākam
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799542 (0.033):
cāsmābhir abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam? ko
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183771 (0.037):
nābhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaśīlaḥ / ātmapragrāhako
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860943 (0.038):
saṃbhāṣayatyutthāyāsanenopanimantrayati (Dutt 174) / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma pravartayati / tulyaṃ vā
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878280 (0.041):
paravihiṃsāmadattādānañca prahāya gurūṇāṃ / cābhivādanavandana pratyutthānāñjali sāmīcī karma kṛtvā pareṣāṃ
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014953 (0.052):
pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham eva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015270 (0.052):
me pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823970 (0.052):
kālamabhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaṇā pratyupasthito
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / / pārivāsikamānāpyacārikāṇām ahaṃ bhikṣavo bhikṣūṇām āsamudācārikān dharmān
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302025 (0.024):
keśāvatārikāyā ahaṃ bhikṣavo bhikṣuṇyā āsamudācārikān dharmān prajñapayāmi
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.025):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.025):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.025):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.025):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.025):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.025):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.025):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.025):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.025):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.025):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūn āvarhanti / / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765713 (0.025):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.025):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (0.025):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (0.025):
labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (0.025):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297344 (0.025):
te tatra na māpayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane uddeṣṭavyaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.025):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.027):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15618800 (0.028):
cakṣuṣā dṛṣṭvā codayanti smārayanti / ity etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / asaṃvyavahāryaṃ bhikṣavo divyacakṣuḥ
prajñapayāmi / pārivāsikamānāpyacārikair bhikṣubhiḥ prakṛtisthakānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764549 (0.055):
āpattimūlād avyutthitāḥ prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809867 (0.058):
no 'tra prakṛtisthakānām; tasmān na bhikṣubhiḥ prakṛtisthakān bhikṣūn
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765780 (0.064):
pratipattavyam iti / bhagavān āha / pārivāsikamānāpyacārikair upālin / bhikṣubhiḥ kalahakārakā bhikṣava āgacchantīti śrutvā sa parivāso bhikṣoḥ
bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764556 (0.0):
āpattimūlād avyutthitāḥ prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkariṣyāmaḥ / śrāddhānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765004 (0.0):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ / bhikṣūṇām antikād abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765029 (0.0):
na cchekaṃ na pratirūpaṃ yatredānīṃ pārivāsikamānāpyacārikā bhikṣavaḥ / prakṛtisthakānāṃ bhikṣūṇām antikād / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma svīkurvanti / etat
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799544 (0.0):
cāsmābhir abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam? ko
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799735 (0.029):
satkartavyo gurukartavyo mānayitavyaḥ pūjayitavyaḥ; / abhivādanavandanapratyutthānāṃjalisāmīcīkarma kartavyam; sa ca yuṣmākam
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24878281 (0.032):
paravihiṃsāmadattādānañca prahāya gurūṇāṃ / cābhivādanavandana pratyutthānāñjali sāmīcī karma kṛtvā pareṣāṃ
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15183772 (0.032):
nābhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaśīlaḥ / ātmapragrāhako
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24860943 (0.037):
saṃbhāṣayatyutthāyāsanenopanimantrayati (Dutt 174) / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma pravartayati / tulyaṃ vā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301306 (0.038):
varṣaśatopasaṃpannayā ānanda bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam imam aham ānanda
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301640 (0.038):
ahar upasaṃpannasya bhikṣor abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305395 (0.038):
varṣaśatopasaṃpannayā bhikṣuṇyā tad ahar upasaṃpannasya bhikṣor / abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma kartavyam ayam evannāmike
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18014952 (0.042):
pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham eva
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18015269 (0.042):
me pūrvam abhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarma akārṣīt tad aham
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24823971 (0.045):
kālamabhivādanavandanapratyutthānāñjalisāmīcīkarmaṇā pratyupasthito
svīkartavyam* / naikāsane niṣattavyam* (MSV III 97) / nāpi samāsane /
sacen niṣīdanti nīcataram āsanaṃ gṛhītvā niṣattavyam* / na caṃkrame
yugapac chaṃkramitavyam* / nāpy agrataḥ / sacec caṃkrame caṃkramanti
padaparihāṇikayā / na brāhmaṇakulāni upasaṃkramitavyam* / saced
upasaṃkramanti paścācchramaṇanyāyena / naikac chadane vastavyam* / na
pravrājayitavyam* / nopasaṃpādayitavyam* / na niśrayo deyaḥ / na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730167 (0.0):
prajñapayāmi Ś tarjanīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / / nopasaṃpādayitavyaṃ Ś na niśrayo deyaḥ / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731084 (0.0):
prajñapayāmi / nigarhaṇīyakarmakṛtena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / / nopasaṃpādayitavyaṃ / na niśrayo deyo / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492410 (0.0):
prajñāpayāmi; tatsvabhāvaiṣīyadattakena bhikṣuṇā na pravrājayitavyaṃ / nopasaṃpādayitavyaṃ na niśrayo deyo na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
śramaṇoddeśī upasthāpayitavyaḥ / na karma kartavyam* / na karmakārakaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492418 (0.0):
nopasaṃpādayitavyaṃ na niśrayo deyo na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730167 (0.059):
nopasaṃpādayitavyaṃ Ś na niśrayo deyaḥ / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731084 (0.059):
nopasaṃpādayitavyaṃ / na niśrayo deyo / na śramaṇoddeśa upasthāpayitavyaḥ
saṃmantavyaḥ / na bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ / na bhikṣuṇyavavādakaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492433 (0.0):
nānena karma kartavyam, na karmakārakaḥ saṃmantavyaḥ, nānena bhikṣuṇyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730178 (5.960):
/ na bhikṣuṇy avavādayitavyā / na bhikṣuṇyavavādakaḥ saṃmantavyo / nāpi / pūrvasaṃmatena bhikṣuṇy avavādayitavyā / na bhikṣuś codayitavyaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305281 (0.056):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ
codayitavyaḥ (310v1 = GBM 6.933) smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301188 (5.960):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301215 (5.960):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301518 (5.960):
bhagavān gautamy evam āha / na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ / smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301532 (5.960):
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301545 (5.960):
codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305288 (5.960):
na bhikṣuṇyā bhikṣuś codayitavyaḥ (BhīKaVā 30b1) smārayitavyaḥ / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730190 (5.960):
pūrvasaṃmatena bhikṣuṇy avavādayitavyā / na bhikṣuś codayitavyaḥ / smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619075 (5.960):
catvāry adhārmikāṇi catvāri dhārmikāṇi poṣadhasthāpanāni / katamāni / / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619093 (5.960):
sthāpayaty adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / (312v1 = GBM 6.937) samūlikayā / śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619233 (5.960):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619251 (5.960):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492440 (5.960):
bhikṣuṇyo 'vavaditavyāḥ; nānena bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305299 (0.019):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.019):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
ācāravipattyā ājīvavipattyā / nānenāvavādaḥ sthāpayitavyaḥ / na poṣadho na
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730196 (0.0):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492449 (0.0):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā; nānenāvavādaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301188 (1.192):
na bhikṣuṇyā ānanda bhikṣuś codayitavyaḥ smārayitavyaḥ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301215 (1.192):
ājīvavipatyā anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā imam aham ānanda mātṛgrāmasya
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301520 (1.192):
smārayitavyaḥ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301534 (1.192):
āvṛtam ānanda bhikṣuṇyā bhikṣuṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā / dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā anāvṛtam bhikṣor bhikṣuṇīṃ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301548 (1.192):
codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā / ājīvavipattyā ity ayaṃ gautami bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305288 (1.192):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā / āvṛtaṃ bhikṣuṇyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619078 (1.192):
amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619093 (1.192):
śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā ājīvavipattyā poṣadhaṃ sthāpayati
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619234 (1.192):
katamāni / amūlikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ācāravipattyā / ājīvavipattyā amūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena poṣadhaṃ sthāpayaty
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15619253 (1.192):
adhārmikaṃ poṣadhasthāpanam* / samūlakikayā śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ācāravipattyā ājīvavipattyā samūlakena dṛṣṭena śrutena pariśaṃkitena
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305299 (0.018):
bhikṣuñ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā ājīvavipattyā /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22305310 (0.018):
anāvṛtaṃ bhikṣor bhikṣuṇīṃ codayituṃ smārayituṃ śīlavipattyā dṛṣṭivipattyā / ājīvavipattyā ayam evannāmike bhagavatā mātṛgrāmasya pañcamo gurudharmaḥ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6281749 (0.037):
mithyā praṇihito bhavati | ācāravipattyā parigṛhīto bhavatyājīvavipattyā
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15166595 (0.037):
mithyāpraṇihito bhavati, ācāravipattyā parigṛhīto bhavati, ājīvavipattyā
Posadhasthapanavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= (vinv14_u.htm.txt) 15618913 (0.039):
kartavyaḥ / avacanīyaḥ kṛtaḥ / tathāpy anyenānyaṃ pratisarati / bhagavān / āha / avavādo 'sya sthāpayitavyaḥ poṣadhaḥ pravāraṇā ca /
pravāraṇā na jñaptir na jñaptidvitīyaṃ na jñapticaturthaṃ karma / kālyam
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1337410 (0.0):
sārdhaṃ saṃghenaikatye niṣadya poṣadhaḥ kartavyaḥ pravāraṇā jñaptiḥ / jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma / nātra kaukṛtyaṃ karaṇīyam* /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297282 (0.010):
Poṣ-v 25. kriyā katamā | / saṃghena jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma | iyam ucyate kriyā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335198 (0.018):
vigṛhītānāṃ vivādam āpannānāṃ yāni karmāṇi kriyante Ō poṣadhaḥ pravāraṇā / jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karmaṃ Ō kṛtāny akṛtāni bhavanti
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297542 (0.018):
niṣadya poṣadhaḥ kartavyaḥ pravāraṇā jñaptir jñaptidvitīyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6485350 (0.019):
kṛtyādhikaraṇaṃ katamam? yā saṃghasya kriyājñaptir jñaptidvitīyaṃ / jñapticaturthaṃ karma tad upādāya yāḥ kalaho bhaṇḍanaṃ vigraho vivādaḥ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486029 (0.019):
saṃghasya kriyājñaptiḥ jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma idaṃmūlakaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486300 (0.019):
kuśalārthinaḥ kuśalābhiiprāyasya jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486324 (0.019):
akuśalābhiprāyasya jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma tad
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486363 (0.019):
kuśalābhiprāyasya ḥnākuśalābhiprāyasyaḥ jñaptir jñaptidvitīyaṃ / jñapticaturthaṃ karma tad upādāya kalaho bhaṇḍanam vigraho vivādaḥ idam
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486632 (0.019):
ca, syān naiva kṛtyaṃ nādhikaraṇaṃ; 1) kṛtyaṃ tāvan nādhikaraṇam, yaḥ / saṃghasya jñaptir jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma; 2) adhikaraṇaṃ na
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298849 (0.027):
niṣadya poṣadhaḥ kartavyaḥ pravāraṇā jñaptiḥ jñaptidvitīyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6486653 (0.028):
āpattyadhikaraṇaṃ ca; 3) kṛtyaṃ cādhikaraṇaṃ ca, yā saṃghasya kriyājñaptir / jñaptidvitīyaṃ jñapticaturthaṃ karma tad upādāya yaḥ kalaho bhaṇḍanaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730201 (0.030):
sthāpayitavyo / na poṣadho na pravāraṇā na jñaptikarma na jñapticaturthaṃ
evotthāya dvāraṃ bhoktavyam* / dīpasthālaka udvartavyaḥ / vihāraḥ
sektavyaḥ / saṃmārṣṭavyaḥ / sukumārī gomayakārṣī anupradātavyā /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297023 (0.034):
prahāṇapratijāgrakena bhikṣuṇā prahāṇaśālā sektavyā | saṃmārjitavyā | / sukumārī gomayakārṣī anupradātavyā | varcakuṭī prasāvakuṭī ca
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297033 (0.053):
saṃskarayitavyā sektavyā saṃmārjitavyā | sukumārī gomayakārṣī (Poṣ-v 290)
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300472 (0.059):
tenopāliṃ bhikṣuṇā vihāraḥ sektavyaḥ saṃmārjitavyaḥ | sukumārī gomayakārṣī
A Digital edition of the Abhisamacarika-Dharma (abhisdhu.htm.txt) 14500309 (0.063):
śuṣkaṃ bhavati / niṣprāṇakaṃ tato gninā dahāpayitavyo vihārako / siñcitavyo / sammārjitavyo / gomayakārṣī (13a6) dātavyā / yaṃ sārāsāraṃ
prasrāvoccārakuṭī dhāvayitavyā / mṛttikā upasthāpayitavyā pātrāṇi pānīyaṃ
śītalaṃ vā kālānurūpataḥ / praṇāḍikāmukhāni dhāvayitavyāni / kālaṃ
jñātvāsanaprajñaptiṃ kṛtvā dhūpakaṭacchūke dhūpaś copasthāpayitavaḥ /
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23036172 (0.056):
Vin_12.27 / kālaṃ jñātvā dhūpatatkaṭacchukayor upasthapanama /
sacet pratibalo bhavati śāstur guṇasaṃkīrtanaṃ kartuṃ svayam eva
kartavyam* / noced bhāṣaṇakaḥ praṣṭavyaḥ upānvāhāraṃ / pratyavekṣyopānvāhṛtaṃ cec charaṇapṛṣṭham abhiruhya gaṇḍīr (MSV III 98)
dātavyā / nidāghakāle bhikṣūṇāṃ vyajanaṃ grahītavyam* / tataḥ
sarvopasaṃpannānāṃ copariṣṭāc chānteneryāpathavartinā bhikṣusaṃgham
upasthāpya bhoktavyam* / kṛtabhaktakṛtyena śayanāsanaṃ channe
gopayitavyam* / pātrādhiṣṭhānaṃ chorayitavyam* / kālaṃ jñātvā
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23036212 (0.049):
Vin_12.34 / pātrādhiṣṭhānachoraṇaṃ* / / Vin_12.35 / kālaṃ jñātvā stūpānāṃ saṃmārjanam* /
tathāgatakeśanakhastūpāḥ saṃmārṣṭavyāḥ sukumārī gomayakārṣī anupradātavyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297024 (0.037):
prahāṇapratijāgrakena bhikṣuṇā prahāṇaśālā sektavyā | saṃmārjitavyā | / sukumārī gomayakārṣī anupradātavyā | varcakuṭī prasāvakuṭī ca
dhūpa upasthāpayitavyaḥ / śastur guṇasaṃkīrtanaṃ pūrvavat kartavyam* /
divasa ārocayitavyaḥ / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / adya pakṣaya daśamīty
Pratimoksasutra of the Mulasarvastivadins. (prmosubu.htm.txt) 25364595 (0.033):
te tu kleśaraṇavimathyatā uddāmā vibhramiṣyanti // 19 // / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ adya saṃghasya poṣadhaḥ cāturdaśikaḥ pāṃcadaśiko
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406312 (0.055):
/ abhūtaṃ ca abhūtato nirveṭhayitavyam / tiṣṭha / mā aśabditaḥ āgamiṣyasi / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ samanuśiṣṭo mayā evaṃnāmā rahasi āntarāyikān
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871561 (0.059):
/ pravrajyopasaṃpadau / yācanaṃ punaḥ - śṛṇotu
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22303028 (0.060):
pragṛhyobhayasaṃghād upasaṃpad yācayitavyā / / śṛṇotu bhadantā ubhayasaṃghaḥ / aham evannāmikā arthahetor nāma gṛhṇāmi
Pratimoksasutra (prmosu_u.htm.txt) 14572635 (0.061):
śṛṇuta muhūrtam avahitā vakṣyāmi prātimokṣam aham 6 / // / IV / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ adya saṃghasya poṣathaḥ pāṃcadaśikaḥ sacet
evamādi yathā upadhivārikā ārocayanti / tataḥ parivāsa ārocayitavyaḥ /
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764746 (0.0):
yācitavyaḥ / / (MSV III 95) / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765899 (0.0):
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406066 (0.019):
utsahe / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā bhikṣurutsahate evaṃnāmānaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764817 (0.021):
kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764881 (0.021):
parivāsaṃ dadyāt* / ity eṣā jñaptiḥ / karma kartavyam* / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam evaṃnāmā bhikṣuḥ saṃbahulāḥ saṃghāvaśeṣā
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406326 (0.022):
dharmān evaṃnāmnopādhyāyena / kimāgacchatu / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ahamevaṃnāmā arthaheto nāma gṛhṇāmi evaṃnāmnopādhyāyena upasaṃpatprekṣaḥ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194264 (0.025):
tataḥ paścād ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyam. śṛṇotu / bhadantāḥ saṃghaḥ. ayam evaṃnāmā pravārako bhikṣur utsahate saṃghasya
Vinayasutram, 1: Pravrajyavastu (bsu058_u.htm.txt) 2871561 (0.026):
/ pravrajyopasaṃpadau / yācanaṃ punaḥ - śṛṇotu
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736599 (0.032):
Pāṇḍ-v 7.5.3 śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519071 (0.032):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ aham evaṃnāmā arthahetor nāma gṛhṇāmi evaṃnāmna
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406314 (0.033):
/ śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ samanuśiṣṭo mayā evaṃnāmā rahasi āntarāyikān
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406393 (0.034):
/ śṛṇu tvamāyuṣman ayaṃ te pūrvavat sarvam / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayamevaṃnāmā evaṃnāmnaḥ upasaṃpatprekṣaḥ paripūrṇaviṃśativarṣaḥ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734273 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.2.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734793 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735518 (0.037):
Pāṇḍ-v § 7.4.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26405537 (0.039):
pravrājayate upasaṃpādayedeṣā jñaptiḥ / [evaṃ hi kāryam /] śṛṇotu / bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā saṃghāt pravrajyopasaṃpadaṃ [bhikṣubhāvaṃ]
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406357 (0.040):
'nukampāmupādāya / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā evaṃnāmnaḥ upasaṃpatprekṣaḥ so
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26406434 (0.040):
upasaṃpādayet evaṃnāmnopādhyāyena / eṣā jñaptiḥ / / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ ayamevaṃnāmā evaṃnāmnaḥ upasaṃpatprekṣaḥ puruṣaḥ
saṃghāvaśeṣām āpattim āpanna iyatkālapraticchannām* / tasya mama saṃghena
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765901 (0.0):
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765811 (0.022):
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama saṃghena iyantaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765819 (0.042):
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama saṃghena iyantaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765908 (0.042):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734211 (0.052):
parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734328 (0.052):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734688 (0.052):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736334 (0.053):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525460 (0.053):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525604 (0.053):
āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattirūpāṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525849 (0.053):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734433 (0.054):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524428 (0.061):
athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ praticchannām* / tasya
iyatkālaṃ parivāso dattaḥ / tato mayā iyaccaritaṃ śiṣṭaṃ caritavyam* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765823 (0.040):
āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama saṃghena iyantaṃ / kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena satā śrutaṃ bhikṣava
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765912 (0.040):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama / saṃghena iyantaṃ kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena śrutaṃ
pārivāsikaṃ māṃ bhadantaḥ saṃgho dhārayatu mānāpyacārikaṃ ceti /
uktaṃ bhagavatā / parivāsa ārocayitavyaḥ / ity āgantukānāṃ nārocayati /
bhagavān āha / āgantukānām ārocayitavyam iti / uktaṃ bhagavatā / / āgantukānām apy ārocayitavyam iti / anyatamaś ca bhikṣur āgantuka āgataḥ /
sa yāvan na pātracīvaraṃ sthāpayati tāvat pārivāsiko 'sya purataḥ sthitvā
kathayati / samanvāhara mām āyuṣmann (MSV III 99) aham evaṃnāmā bhikṣuḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336961 (0.042):
nānutkṣiptakaḥ / yat punar utkṣipto dharmeṇa karmaṇākopyenāsthāpanārheṇa / (MSV II 193) / so 'yam evaṃnāmā utkṣiptako bhikṣuḥ saṃghād osāraṇaṃ yācate
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491106 (0.064):
smārito vā asmārito vā bhikṣoḥ purataḥ sthitvā evam āha: / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ cāpattim āpannaḥ; tām aham
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / pūrvavad yāvat pārivāsikaṃ mām āyuṣmān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734945 (0.027):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī (297v1 = GBM 907) bhikṣuḥ / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734211 (0.037):
parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734328 (0.037):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734688 (0.037):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733914 (0.038):
903) saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733980 (0.038):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / so 'yam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734042 (0.038):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734160 (0.038):
bhikṣūṇām ārocayati / āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734387 (0.038):
śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734488 (0.038):
Pāṇḍ-v § 7.2.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / ayam udāyī / bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735080 (0.038):
Pāṇḍ-v § 7.3.5 karma kartavyaṃ / śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī / bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735284 (0.038):
āyuṣmanta udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735745 (0.038):
/ śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ayam udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim / āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736283 (0.038):
ārocayaty / aham asmy āyuṣmann udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735956 (0.041):
udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ / tenānena udāyinā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503110 (0.042):
bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha / / srāmaṇerakeṇa / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yat taduktaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21616148 (0.042):
315.005. ekāntasthitaḥ sa punarāyuṣmānāndaḥ prārodīt/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21529202 (0.042):
026.022. rājā kathayati tataḥ śobhanam/ / 026.022. tathā bhavatu/ / 026.022. kalpayāmi/ / 026.022. tata āyuṣmān pūrṇaḥ śaraṇapṛṣṭhamabhiruhya jetavanābhimukhaṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526262 (0.044):
asmy āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām* / tasya mama
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10522903 (0.044):
athāparaḥ pudgalaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ apraticchannām* / etat
dharayatv iti / / sa tasyāntike paryavasthitaḥ kathayati / apehi mama purastān mohapuruṣa mā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23097187 (0.053):
kṣubhitavyam. tat kasya hetoḥ? tathā hi naitan mama pratirūpaṃ syād yad / aham eṣām antike vyāpadyeyaṃ vā kṣubhyeyaṃ vā. tat kasya hetoḥ? tathā hy
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21588533 (0.057):
210.022. caremo vayaṃ bhagavato 'ntike brahmacaryam/ / 210.022. āyuṣmān saṃgharakṣitaḥ kathayati kiṃ matsakāśe pravrajatha,
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14805426 (0.059):
hiraṇyasuvarṇenāstīrya saptānāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ niryātayeyam; yaś ca / teṣām apaścimaka tasyāham antike pravrajya sarvakleśaprahāṇād arhatvaṃ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21647207 (0.060):
parivrājakamidamavocat anuprayacchamamāntike 'nupamāmiti/ / 450.017. sa paryavasthitaḥ kathayati mahalla, draṣṭamapi te na
parivāso mā tvam iti / sa lajjāparigatahṛdayo 'vāṅmukho
mandagatipracāratayā tasya bhikṣoḥ sakāśāt prakrāntaḥ / etat prakaraṇaṃ
bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / āgantukasya bhikṣoḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.018):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.019):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.019):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.019):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.019):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.019):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.019):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.019):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.019):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.019):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.019):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765713 (0.019):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.019):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (0.019):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (0.019):
labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (0.019):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297344 (0.019):
te tatra na māpayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane uddeṣṭavyaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.019):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334901 (0.019):
sthāpanārheṇeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tato / bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakaṃ bhikṣum
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335138 (0.020):
apoṣadham āgamayanti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / atha bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakāṃś ca bhikṣūn
pātracīvare apratiśāmite nārocayitavyam* / api tu na
Mahasamghikanam pratimoksasutram (bsu046_u.htm.txt) 4487587 (0.063):
pratigṛhṇītvā kṣipra meva taṃ cīvaraṃ kārāpayitavyaṃ / kārāpayato ca tasya / bhikṣūsya taṃ cīvaraṃ na paripūreya māsa paramantena bhikṣuṇā taṃ cīvaraṃ
ekaikasyārocayitavyam* / kiṃ tu sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatita iti /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487879 (0.029):
bhikṣūn smanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ḥpūrvaṃ tāvad
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489085 (0.029):
gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731189 (0.040):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764718 (0.040):
pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / apaścimakena bhikṣuṇā parivāso deyaś caturvargamaṇḍalakena /
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6492244 (0.040):
ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ḥhastakena bhikṣuṇā ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā yathāvṛddhikayā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517684 (0.042):
paścād ārocakena bhikṣuṇā ārocayitavyaṃ / evañ ca punar ārocayitavyaṃ / sarvasaṅghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite anuparigaṇikayā vā samīcīṃ trīṃ kṛtvā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487500 (0.045):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite pūrvaṃ tāvad utsāhayitavyāḥ: utsahadhve yūyaṃ
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276311 (0.052):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite pūrvaṃ tāvad utsāhayitavyaḥ.
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6489092 (0.056):
gṛhṇiyuḥ na tv ahaṃ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayeyam / iti sa sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite śalākāṃ cārayati, idam ucyate
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733891 (0.058):
śayanāsanaprajñaptiṃ kṛtvā gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya / sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734258 (0.058):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736584 (0.058):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14810164 (0.060):
pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite / pūrvavad yāvad utsāhayitavyaḥ; utsahase tvam evaṃnāmā saṃghasya vihārān
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490666 (0.061):
pṛṣṭhavācikayā samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite sekatena
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518187 (0.062):
tataḥ sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite apaścimake vā / daśavarge
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490111 (0.062):
samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite (Adhik-v 96) dravyeṇa
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730529 (0.064):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730928 (0.064):
ākoṭya pṛṣṭavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite ekena bhikṣuṇā jñaptiṃ kṛtvā karma kartavyaṃ /
bhagavān āha / gaṇḍyām ākoṭitāyāṃ yathā saṃnihitānām ārocayitavyam* / / na cānenābhikṣukaṃ vihāraṃ gantavyam* / saced gacchati na tatra vastavyam*
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487880 (0.018):
bhikṣūn smanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite ḥpūrvaṃ tāvad
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6487501 (0.049):
gaṇḍīm ākoṭya pṛṣṭhavācikayā bhikṣūn samanuyujya sarvasaṃghe saṃniṣaṇṇe / saṃnipatite pūrvaṃ tāvad utsāhayitavyāḥ: utsahadhve yūyaṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325833 (0.049):
bahiḥsīmāṃ gantavyaṃ saced gacchati na tasyāṃ vastavyaṃ (Matsumura 204)
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17277022 (0.055):
gantavyaṃ. saced gacchati na tatra vastavyam iti. te na gatāḥ.
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276964 (0.059):
gantavyam*. saced gacchati na tatra vastavyam iti / / Var-v § 1.8.1.b hastibālagrāmake udayano nāma gṛhapatiḥ prativasati. tasya
vikāle bhikṣūṇām uṣṇena śītāmbunā vā yathākālaṃ pādāḥ śocitavyāḥ /
mrakṣayitavyāḥ / na ced icchanti / snehalābhopasaṃhāraḥ kartavyaḥ / tataḥ
smṛtim upasthāpya utthānasaṃjñinā śayyā kalpayitavyā /
pārivāsikamānāpyacārikā (311r1 = GBM 6.934) bhikṣavo yathā prajñaptān
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765045 (0.063):
pārivāsikamānāpyacārikāṇām ahaṃ bhikṣavo bhikṣūṇām āsamudācārikān dharmān / prajñapayāmi / pārivāsikamānāpyacārikair bhikṣubhiḥ prakṛtisthakānāṃ
āsamudācārikān dharmān na samādāya vartante sātisārā bhavanti /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224222 (0.026):
kuṣṭharogābhibhūto bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na / samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730213 (0.026):
karma / tarjanīyakarmakṛto bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān / na samādāya vartate sātisāro bhavati /
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22302048 (0.034):
athoṣṇakālo bhavati śītodakena snāpayitavyā / keśāvatārikā bhikṣuṇī / yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān asamādāya vartate sātisārā bhavati
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297265 (0.034):
Poṣ-v 23.3. prahāṇapratijāgrako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān / dharmān asamādāya vartate sātisāro bhavati |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335634 (0.043):
'ntargṛhe praviṣṭā yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya / (282v1 = GBM 6.877) vartante / sātisārā bhavanti / evam ucyamānā api
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466613 (0.058):
vasādhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466800 (0.058):
kaṣāyadhārako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731100 (0.058):
bhikṣur yathā prajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya vartate
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194663 (0.058):
pravāraṇādāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikān dharmān na samādāya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296696 (0.062):
prāhāṇiko bhikṣuḥ yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ na samādāya
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300199 (0.062):
Poṣ-v 66.6 pāriśuddhidāyako bhikṣur yathāprajñaptān āsamudācārikāṃ dharmāṃ / na samādāya vartate sātisāro bhavati |
tasya vihāraṃ noddiśanti / lābhaṃ nānuprayacchanti / bhagavān āha /
sarvapaścāt tasya vihāra uddeṣṭavyaḥ / sarvapaścāc ca lābho deyaḥ /
(MSV III 100) / uddānam* / / ṣaṣṭiśataṃ kuryāt pudgalaś caiva viṃśikāt* /
saṃghe mānāpyaṃ caritavyam āgatāḥ prativaikārikāḥ // / ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765612 (0.015):
śikṣādattakaiś ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ pārivāsikānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764992 (0.036):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765565 (0.036):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūn āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765678 (0.036):
ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ śūnyavihāraṃ gatvā
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9500986 (0.0):
upakaraṇāni prayacchāma iti bhikṣavaḥ kathayanti / bhagavantam avalokayāma / iti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha //
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887545 (0.0):
āgatāḥ / tair etad vināśitam* / so 'vadhyāyate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti / bhagavān saṃlakṣayati / yaḥ kaścid ādīnavo
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20888743 (0.0):
/ yāvad asti mama kauśalaṃ yadi bhagavān anujānīyād granthayeyam* / etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / yasya kauśalaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720005 (0.0):
yathāvṛttam ākhyātam* / te 'vadhyāyantaḥ kṣipanto vivācayanta etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmāt tarhi
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733328 (0.0):
yathā vibhaṃge / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736525 (0.0):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / āvarhata
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.0):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296240 (0.0):
vāṭir mātuluṅgasya vā dāḍimasya vā bhavati | te kathayanti yogaṃ vāhayāmaḥ / | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | tasmād anujānāmi prahāṇaśālā māpayitavyā |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807641 (0.0):
labhyate nāpy aparasmin; śayanāsanodddeśakān bhikṣūn paribhāṣata; etat / prakaraṇam bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: varṣoṣito 'sau
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.0):
pratyupasthitaḥ, yūyaṃ sarvalokasādhāraṇam pānīyaṃ vārayatha iti; etat / prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490084 (0.0):
codayanti; sa tena vastunā ḥcodyamānoḥ jihreti; etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: dadata bhikṣavo dravyasya
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (5.960):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (5.960):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (5.960):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (5.960):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (5.960):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9508576 (5.960):
tato bhikṣubhir āyuṣmataḥ svāter vikṛtabhojanaṃ dattam* / tathāpi na / svasthībhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887473 (5.960):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226473 (5.960):
gṛhṇāti / bhikṣūn eva samanveṣate bhājayitum* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti bhagavān (MSV II 108) āha / gomayagṛham api ced
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720050 (5.960):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
caturbhiḥ pārivāsikair bhikṣoḥ parivāso dātavyaḥ / na tribhiḥ pārivāsikair
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765542 (0.055):
kin tu sarvaiḥ pariśuddhaiḥ samānadṛṣṭibhir bhikṣoḥ parivāso dātavyaḥ / / yathā pārivāsikair evaṃ mūlapārivāsikair mānāpyacārikaiś caritamānāpyaiḥ /
ekena prakṛtisthena / na dvābhyāṃ pārivāsikābhyāṃ dvābhyāṃ
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21272854 (0.031):
tayoścadakṣiṇaṃ vāhaṃ pūrvayanakti / / dvābhyāṃ dvābhyāmekaikaṃ, naivaivayā /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574452 (0.040):
<168>dvābhyāsaṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhāgtrībhyāṃ dvābhyāṃ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16288550 (0.051):
dvābhyāṃ bhujābhyāṃ dīrghābhyāṃ HV_68.23c / dvābhyāṃ saṃdhārite tadā *HV_112.29ab*1370:16b / dvābhyāṃ saṃyogavihitaṃ HV_App.I,41.595a
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3521073 (0.063):
ūrdhvam anūdaśrayata tan naikenāpnon na dvābhyāṃ tat tṛtīyenāptvāvārunddha
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4744593 (0.063):
śamīśākhayā ca palāśayodañcaṃ triḥ samunmārṣṭi syonā prathivi bhaveti / dvābhyāṃ sutramāṇamiti dvābhyāṃ namo astu sarpebhya iti tisṛbhiśca //
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5598005 (0.063):
KAZ07.5.43/ samena^ekena dvābhyāṃ hīnābhyāṃ vā^iti dvābhyāṃ hīnābhyāṃ / śreyaḥ //
prakṛtisthakābhyām* / naikena pārivāsikena na tribhiḥ prakṛtisthakaiḥ /
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3521073 (0.027):
ūrdhvam anūdaśrayata tan naikenāpnon na dvābhyāṃ tat tṛtīyenāptvāvārunddha
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21272854 (0.031):
tayoścadakṣiṇaṃ vāhaṃ pūrvayanakti / / dvābhyāṃ dvābhyāmekaikaṃ, naivaivayā /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10239428 (0.033):
78.27cd/ apasavya^ekadigagre bhavati bhayaṃ bhūta^sañjanitam// / 78.28ab/ ekena^avākśirasā[K.ekenāvākcchirasā] bhavati hi pādena
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574452 (0.040):
<168>dvābhyāsaṃsadhātrībhyāṃ dvābhyāṃ kṣīradhāgtrībhyāṃ dvābhyāṃ
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302604 (0.043):
asti punaḥ sarvākāraparipūrṇovavādaḥ | sa punaḥ katamaḥ [|] yastribhiḥ / (yat tribhiḥ) prātihāraryaivavadati | ṛddhiprātihāryeṇa,
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765594 (0.044):
evaṃ yāvan na ekonaviṃśatyā prakṛtisthakair ekena pārivāsikena /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23189058 (0.046):
paramāṇu-sthānīyatvāt aupādhikāvathāyās tv aṃśena prakṛti-śeṣatvam api
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4945118 (0.047):
*{2/177: E2,4,6: ekenaiva tannirākāṅkṣaṃ}* / *{2/178: E2: 2,451; E4: 2,552; E5: 2,396; E6: 1,93}*
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2433556 (0.050):
pāṇipādāvekārthasamavāyavantau tatraikenaikārthasamavāyavatā
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16288550 (0.051):
dvābhyāṃ bhujābhyāṃ dīrghābhyāṃ HV_68.23c / dvābhyāṃ saṃdhārite tadā *HV_112.29ab*1370:16b / dvābhyāṃ saṃyogavihitaṃ HV_App.I,41.595a
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16723128 (0.052):
ŚŚS_7.27.27: ekena.dvābhyām.ity.ūnake.nicṛt / / ŚŚS_7.27.28: atirikte.bhurik /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16246300 (0.054):
tathaivāhaṃ parāyaṇam HV_App.I,41.284b / tathaivāhvṛtibhīṣmakau HV_96.52d / tathaivaikena kenacit HV_App.I,31.919b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15906798 (0.057):
adhiyego bhaveddvābhyāṃ tribhiryogādhiyogakaḥ /
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5598005 (0.058):
KAZ07.5.43/ samena^ekena dvābhyāṃ hīnābhyāṃ vā^iti dvābhyāṃ hīnābhyāṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9540733 (0.061):
14,6: dvābhyām.samena.napuṃsako.bhavati/ / 14,6: śukrena.bhinnena.yamo.bhavati/
Manava-Grhyasutra (=Maitrayaniyamanava-Grhyasutra) (manavgsu.htm.txt) 4744593 (0.063):
śamīśākhayā ca palāśayodañcaṃ triḥ samunmārṣṭi syonā prathivi bhaveti / dvābhyāṃ sutramāṇamiti dvābhyāṃ namo astu sarpebhya iti tisṛbhiśca //
kin tu sarvaiḥ pariśuddhaiḥ samānadṛṣṭibhir bhikṣoḥ parivāso dātavyaḥ /
yathā pārivāsikair evaṃ mūlapārivāsikair mānāpyacārikaiś caritamānāpyaiḥ /
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325910 (0.043):
anāstṛtaṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya / caritamānāpyasya śikṣādattakasya ca
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325943 (0.043):
pañcānāṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya / caritamānāpyasya śikṣādattakasya ca .
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765514 (0.055):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na / caturbhiḥ pārivāsikair bhikṣoḥ parivāso dātavyaḥ / na tribhiḥ pārivāsikair
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720793 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ / mūlāpakarṣaparivāsaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765672 (0.0):
cāritamānāpyānāṃ śikṣādattakānāṃ ca / / yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764700 (0.010):
mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhitavyaś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765747 (0.010):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765962 (0.046):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ ca /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721160 (0.064):
mūlaparivāsārhāya tu mūlaparivāsam eva dadāti / dharmakarma pūrvavat* /
mūlāpakarṣamānāpyaṃ ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūn āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764993 (0.0):
mūlaparivāsa iti vistaraḥ / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765610 (0.0):
śikṣādattakaiś ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ pārivāsikānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765679 (0.0):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720794 (1.788):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ / mūlāpakarṣaparivāsaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764701 (1.788):
cānukampayā saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ bhikṣūṇāṃ parivāso deyo / mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhitavyaś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765748 (1.788):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765499 (0.036):
ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati /
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (5.960):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (5.960):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (5.960):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (5.960):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (5.960):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (5.960):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (5.960):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720128 (5.960):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765508 (5.960):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765713 (5.960):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (5.960):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (5.960):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (5.960):
labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (5.960):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297344 (5.960):
te tatra na māpayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane uddeṣṭavyaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (5.960):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.000):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334901 (0.002):
sthāpanārheṇeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tato / bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakaṃ bhikṣum
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335138 (0.002):
apoṣadham āgamayanti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / atha bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakāṃś ca bhikṣūn
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807599 (0.004):
antardhāpayata, yathāvṛddhikayā uddiśata vihāraṃ iti; etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: yaḥ saṃghikena vā staupikena
pārivāsikair bhikṣur āvarhitavyaḥ / na ekonaviṃśatyā pārivāsikair ekena
prakṛtisthakena / nāṣṭādaśabhiḥ pārivāsikair dvābhyāṃ prakṛtisthakābhyām
evaṃ yāvan na ekonaviṃśatyā prakṛtisthakair ekena pārivāsikena /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765530 (0.044):
ekena prakṛtisthena / na dvābhyāṃ pārivāsikābhyāṃ dvābhyāṃ / prakṛtisthakābhyām* / naikena pārivāsikena na tribhiḥ prakṛtisthakaiḥ /
(MSV III 101) / yathā pārivāsikair evaṃ paryuṣitaparivāsair mānāpyaiś cāritamānāpyaiḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765662 (0.041):
yathā pārivāsikānām evaṃ paryuṣitapārivāsikānāṃ mānāpyacārikāṇāṃ / cāritamānāpyānāṃ śikṣādattakānāṃ ca /
śikṣādattakaiś ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ pārivāsikānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764993 (0.0):
mūlaparivāsa iti vistaraḥ / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765565 (0.0):
mūlāpakarṣamānāpyaṃ ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūn āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765679 (0.0):
mūlāpakarṣamānāpyaṃ caranti / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ śūnyavihāraṃ gatvā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765499 (0.015):
saṃghe mānāpyaṃ caritavyam āgatāḥ prativaikārikāḥ // / ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21657813 (0.045):
bhikṣuṇīnāṃ ca piṇḍapātaḥ samucchinnaḥ/ / 484.023. bhikṣavo bhikṣuṇyaśca raurukātprakrāntāḥ/ / 484.023. athāyuṣmān mahākātyāyanaḥ śaulā ca bhikṣuṇī vinayāpekṣayā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978311 (0.051):
bhikṣuṇīḥ upāsikān upāsikyaḥ; utsāhayata me bhikṣavo bhikṣum upasthāyakaṃ
bhikṣūṇām antike parivāsaṃ caranti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298362 (0.034):
kuśalapakṣaparihāṇir bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti | / bhagavān āha | khuḍḍalikā sīmā baddhavyā | saṃmantavyo maṇḍalaka |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226250 (0.035):
gṛhapatir avadhyāyitum ārabdhaḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / yaḥ kaścid ādīnavo bhikṣavo 'nimantritāḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501540 (0.044):
sthānam etad vidyate yad anujñāsyati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / tasmāt tarhi bhikṣavo 'nujānāmi / evaṃvidhe
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (0.044):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466574 (0.045):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466924 (0.045):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.045):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.045):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.045):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887472 (0.045):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720049 (0.045):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.045):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.045):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.045):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765713 (0.045):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.045):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (0.045):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (0.045):
labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297344 (0.045):
te tatra na māpayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane uddeṣṭavyaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.045):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā caturṇāṃ pārivāsikānām antikāt
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19298362 (0.003):
kuśalapakṣaparihāṇir bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti | / bhagavān āha | khuḍḍalikā sīmā baddhavyā | saṃmantavyo maṇḍalaka |
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22226250 (0.004):
gṛhapatir avadhyāyitum ārabdhaḥ / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata / ārocayanti / bhagavān āha / yaḥ kaścid ādīnavo bhikṣavo 'nimantritāḥ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466575 (0.010):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466925 (0.010):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (0.011):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (0.011):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (0.011):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887473 (0.011):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720050 (0.011):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (0.011):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (0.011):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (0.011):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765714 (0.011):
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (0.011):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (0.011):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (0.011):
labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (0.011):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297344 (0.011):
te tatra na māpayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane uddeṣṭavyaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (0.011):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.012):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
parivāsaś caritavyaḥ / na trayāṇāṃ pārivāsikānām ekasya prakṛtisthakasya /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765655 (0.054):
samānadṛṣṭikānām antikāt parivāsaś caritavyaḥ / / yathā pārivāsikānām evaṃ paryuṣitapārivāsikānāṃ mānāpyacārikāṇāṃ
na dvayoḥ pārivāsikayor dvayoḥ prakṛtisthakayoḥ / na trayāṇāṃ
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3349299 (0.031):
ekaikasyāsrivṛtkaraṇa ekaikasyāḥ prādhānyaṃ dvayordvayorguṇabhāvo 'nthathā / hi rajjavā ivaikameva trivṛtkaraṇaṃ syāt na tu tisṛṇāṃ
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23837516 (0.046):
caturviṃśati dvayoḥ ṣaṭtriṃśati trayāṇām aṣṭācatvāriṃśati sarveṣām / / yāvad grahaṇaṃ vā // VGrs_6.29
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23061433 (0.047):
tvastyevetyāha---na taditi // / ekasacve 'pi dvayorabhāvena traidoṣyābhāvopapatterna taditi nāsaṃgatam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 478733 (0.047):
anyathā tadapekṣasyāmukhyasyānupapatteḥ / / tathāca dvayoḥ prasaktayorekasya mukhyārthatvānupapattāvitarasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8705041 (0.049):
vibhāvādīnāṃ mitho nāntarīyakatvena sadbhāvaśced vibhāvāderdvayorekasya / vā bhaved / / ūṭityanyasamākṣepe tadā doṣo na vidyate" //"
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16517151 (0.049):
tasmāt tanmataniṣedhārthamuktam | na dvayoḥ na ca kālata ityuktam | / na svataḥ parataśca na | anye tu svaparayoḥ sambandhād bhāvotpādaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21028004 (0.050):
dvayornimittatvopagamena dvayorapi tvapratyayabdārthatvāditi bhāvaḥ//
Brahmagupta: Brahmasphutasiddhanta (brsphutu.htm.txt) 23798518 (0.052):
BSS_12.59a/ guṇya-guṇa-kārayos cheda-labdhayos yadi %dvayos %dvayos nāśas/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4902470 (0.058):
dvau dvau dvābhyāṃ dvābhyāṃ dvitvādyarthe dvayordvayoḥ //AP_350.043cd/ / trayastrīṃś ca tribhistribhyastrayāṇāñca triṣu kramāt /AP_350.044ab/
Vinayasutra (vinsutru.htm.txt) 23015703 (0.059):
Vin_2.913 / anadhiṣṭhāyām / / Vin_2.914 / ekasya dvayoḥ trayāṇāṃ vā saṃghādā bhavato lābhasyādāne /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28228863 (0.061):
saṃyuktatvam ghaṭakapālādau tadasambhavāt/ na ca yayordvayormandhye
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4998781 (0.062):
*{4/270: E2: 5,64; E6: 2,38}* / *{4/271: E2: tan na}* / ekasya tūbhayatve saṃyogapṛthaktvam // MS_4,3.5 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20939421 (0.062):
kaiyyaṭe 'bhidhānāt/ tathāpi trayāṇāṃ madhye dvayame 4 kīkṛtya / dvitvasaṃpādanenānyataraditi sādhviti dhyeyam//
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5500639 (0.063):
dakṣiṇādeśanepyevamityādi | yathā dvayoḥ kulopakayorekasya kriyākāraṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6224034 (0.064):
taṃ haṭhādivākṛṣya tato bahiṣkaroti, iha tu dvayorarthayorekasya
prakṛtisthakānām ekasya pārivāsikasya / api tu sarveṣāṃ pariśuddhānāṃ
samānadṛṣṭikānām antikāt parivāsaś caritavyaḥ / / yathā pārivāsikānām evaṃ paryuṣitapārivāsikānāṃ mānāpyacārikāṇāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765602 (0.045):
yathā pārivāsikair evaṃ paryuṣitaparivāsair mānāpyaiś cāritamānāpyaiḥ / śikṣādattakaiś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765629 (0.054):
ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā caturṇāṃ pārivāsikānām antikāt / parivāsaś caritavyaḥ / na trayāṇāṃ pārivāsikānām ekasya prakṛtisthakasya /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10523617 (0.055):
athāparaḥ pudgalaḥ evaṃ pārivāsika eva vaktavyaḥ / yathā pārivāsikaḥ evaṃ / paryuṣitaparivāso mānāpyacārikaś caritamānāpyaḥ śikṣādattakaś catuṣkikāyāṃ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325940 (0.058):
pañcānāṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14799972 (0.062):
daśāvandyāḥ; katame ḥdaśa?ḥ pārivāsiko mūlapārivāsikaḥ / paryuṣitaparivāsaḥ mānāpyacārikaś caritamānāpyo 'darśanāyotkṣiptakaḥ
Kathinavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 8 (vinv08_u.htm.txt) 4325907 (0.063):
anāstṛtaṃ pārivāsikasya paryuṣitaparivāsasya mānāpyacārikasya
cāritamānāpyānāṃ śikṣādattakānāṃ ca / / yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720793 (0.0):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ / mūlāpakarṣaparivāsaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765558 (0.0):
yathā pārivāsikair evaṃ mūlapārivāsikair mānāpyacārikaiś caritamānāpyaiḥ / / yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764700 (0.010):
mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhitavyaś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765747 (0.010):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765602 (0.041):
yathā pārivāsikair evaṃ paryuṣitaparivāsair mānāpyaiś cāritamānāpyaiḥ / śikṣādattakaiś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765962 (0.046):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ ca /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721160 (0.062):
mūlaparivāsārhāya tu mūlaparivāsam eva dadāti / dharmakarma pūrvavat* /
mūlāpakarṣamānāpyaṃ caranti / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ śūnyavihāraṃ gatvā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764993 (0.0):
mūlaparivāsa iti vistaraḥ / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ prakṛtisthakānāṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765565 (0.0):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765610 (0.0):
śikṣādattakaiś ca / / ṣaḍvargikā bhikṣavaḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santaḥ pārivāsikānāṃ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720794 (1.788):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ / mūlāpakarṣaparivāsaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764701 (1.788):
cānukampayā saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ bhikṣūṇāṃ parivāso deyo / mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhitavyaś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765748 (1.788):
yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765498 (0.036):
ṣaḍvargikāḥ pārivāsikamānāpyacārikāḥ santo bhikṣūṇāṃ parivāsaṃ pradadati /
parivāsaṃ caranti / te bhikṣubhir dṛṣṭā uktāś ca / āyuṣmantaḥ kim eṣa
vihāro yuṣmābhir āvāsitaḥ / te kathayanti / nāyam asmābhir āvāsitaḥ / kiṃ
tu parivāsaṃ carāma iti / te kathayanti / yūyaṃ parivāsaṃ carathā / kiṃ
tarhi pracchādyanti / tair abhyāhatās tūṣṇīm avasthitāḥ / etat prakaraṇaṃ
bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣavaḥ śūnyāgāre
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466575 (5.960):
śobhanaṃ kṛtam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na hi bhikṣuṇopayuktaśeṣā vasā chorayitavyā / vasādhārakasyāhaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466925 (5.960):
āyuṣman añjanam (MSV I ix) āsīt* / idānīṃ tu na labhyate / etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na bhikṣuṇā añjanaṃ yatra
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9467495 (5.960):
paribhuktam* / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyante nāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / āgārapariśuddham (fol.
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9501010 (5.960):
naṣṭā | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | bhagavān āha / / nābhyavakāśe sādhayitavyam* dvārakoṣṭhake prāsāde sādhayanti | bhagavān
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503244 (5.960):
paribhuṃjate / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān / āha / na labhyaṃ bhikṣavas tenāmiṣeṇāmiṣakṛtyaṃ kartum* / yas taṇḍuleṣu
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20887473 (5.960):
bhavati / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720050 (5.960):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān na
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720127 (5.960):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / tasmān / naikenaikasya karma kartavyam* / naikena dvayoḥ / naikena saṃbahulānām* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765506 (5.960):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765571 (5.960):
etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / bhagavān āha / na viṃśatyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296112 (5.960):
vāhayāmaḥ | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na gocarāya prasṛtena yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296130 (5.960):
avasphaṇḍayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na dvārakoṣṭhake yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296162 (5.960):
labhante | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane yogo vāhayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296181 (5.960):
bhavanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | nāraṇye yogo bhāvayitavyaḥ |
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19297344 (5.960):
te tatra na māpayanti | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | na layane uddeṣṭavyaḥ |
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809343 (5.960):
prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: na nivārayitavyā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19296218 (0.000):
vāṭiḥ karkaṭikāyā vā mūlasya vā bhavati | etat prakaraṇaṃ bhikṣavo / bhagavata ārocayanti | / bhagavān āha | sa pradeśaḥ kanthābhir vā parikhābhir vā veṣṭayitavyaḥ |
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1334901 (0.002):
sthāpanārheṇeti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / tato / bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakaṃ bhikṣum
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1335138 (0.002):
apoṣadham āgamayanti / etat prakaraṇaṃ bhikṣavo bhagavata ārocayanti / / atha bhagavān utkṣiptakaṃ bhikṣum utkṣiptakānuvartakāṃś ca bhikṣūn
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14807599 (0.004):
antardhāpayata, yathāvṛddhikayā uddiśata vihāraṃ iti; etat prakaraṇaṃ / bhikṣavo bhagavata ārocayanti; bhagavān āha: yaḥ saṃghikena vā staupikena
parivāsaś caritavyo nāpi yatraiko bhikṣur dvau trayo vā / api tu yatra
(MSV III 102) catvāro bhikṣavaḥ pariśuddhāḥ samānadṛṣṭayaḥ prativasanti
tatra parivāsaś caritavyaḥ / / (311v1 = GBM 6.935) / yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764701 (5.960):
cānukampayā saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ bhikṣūṇāṃ parivāso deyo / mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhitavyaś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765963 (5.960):
māmāyuṣman dhārayatu / / yathā parivāsa evaṃ mūlaparivāso mūlāpakarṣo mānāpyaṃ ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765558 (0.009):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765672 (0.009):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ / mūlāpakarṣamānāpyaṃ caranti /
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10526720 (0.022):
tīvreṇa cātiniveśena kṛtā tasyā vaśena parivāso dātavyo mūlaparivāso / mūlāpakarṣo mānāpyaṃ cāvarhitavyaś ceti /
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720793 (0.030):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ / mūlāpakarṣaparivāsaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhanti /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734727 (0.060):
saṃghāvaśeṣāyā āpatteḥ antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā / mūlaparivāsaḥ / so 'haṃ mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736371 (0.060):
saṃghāvaśeṣāyā āpatter antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā / mūlaparivāsaḥ / so 'haṃ mūlapārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734884 (0.061):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsaḥ / so 'haṃ / mūlapārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735370 (0.061):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsaḥ / so 'haṃ / mūlapārivāsika eva san saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735610 (0.061):
antarāpatteḥ pūrvāpattipratirūpāyāḥ praticchannāyā mūlaparivāsaḥ / so 'haṃ / mūlapārivāsika eva san* saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ pratyantarāpattim
mūlāpakarṣamānāpyaṃ ca / / athāyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yathāpi tad bhadanta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22228164 (0.0):
jñaptau kṛtāyāṃ yo bhikṣur āgacchati lābho na deya iti / āyuṣmān upālī / buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yatra yatra bhadanta saṃghavṛttaḥ
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13720794 (1.788):
dṛṣṭigate utkṣepaṇīyaṃ karma / parivāsaṃ mūlaparivāsaṃ / mūlāpakarṣaparivāsaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhanti /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764701 (1.788):
cānukampayā saṃghāvaśeṣām āpattim āpannānāṃ bhikṣūṇāṃ parivāso deyo / mūlāpakarṣo mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ mūlāpakarṣamānāpyam āvarhitavyaś ca /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765558 (1.788):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765672 (1.788):
yathā parivāsam evaṃ mūlaparivāsaṃ mūlāpakarṣaṃ mānāpyaṃ mūlamānāpyaṃ / mūlāpakarṣamānāpyaṃ caranti /
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503116 (0.003):
bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha / / srāmaṇerakeṇa / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yat taduktaṃ
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503205 (0.003):
api trir api / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20886095 (0.003):
kasyacin naisargikāṇi / (MSV IV 190) / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21524764 (0.003):
na kasyacinnaiḥsargikāṇi/ / 013.011. āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yaduktaṃ bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9437954 (0.003):
pravrājayati sātisāro bhavati || || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati yad uktaṃ bhadanta bhagavatā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18024134 (0.003):
āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: yad uktaṃ bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439751 (0.004):
duṣṭacittarudhirotpādaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati | || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yo bhadanta pūrvikāyāṃ
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22224233 (0.005):
samādāya vartate saṃgho vā sātisāro bhavati / / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / labhyaṃ bhadanta
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439658 (0.005):
iti apṛṣṭvā pravrājayaty upasaṃpādayati sātisāro bhavati || || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta pūrvikāyāṃ
Pravrajyavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 1 im (vinv01_u.htm.txt) 9439703 (0.005):
saṃghabhedaka ity apṛṣṭvā pravrājayati sātisāro bhavati || / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yena bhadanta
Civaravastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 7 of (vinv07_u.htm.txt) 22227179 (0.006):
śrāvastyāṃ nidānam* / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / yathāpi
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18023730 (0.009):
The question of Upāli / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati: ucyate bhadanta
Karmavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 10 of (vinv10_u.htm.txt) 13721322 (0.009):
pratikrośo rohati / karmāṇi ca kurvanti / idam ucyate samagrakarma / / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati / katīnāṃ bhadanta pratikrośo
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196554 (0.014):
Pravā-v 8.1. / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati. yathāpi tad bhadaṃta bhikṣava
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197714 (0.014):
(GBM 6.729.3-4; MSV IV 129.9-11). / Pravā-v 12.1.1. / āyuṣmān upālī buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati | yathāpi tad bhadaṃta
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336203 (0.0):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336329 (0.0):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336373 (0.0):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336454 (0.0):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765919 (0.0):
saṃghena iyantaṃ kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena śrutaṃ / bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197725 (0.0):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765831 (0.006):
kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena satā śrutaṃ bhikṣava / āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336413 (0.012):
aśrauṣīd anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336249 (0.023):
avocat* / śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava ihāgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302155 (0.027):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302258 (0.032):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729884 (0.037):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730009 (0.038):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730553 (0.038):
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808023 (0.063):
śṛṇvanti bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā ḥbhaṇḍanakārakā vigrahakārakāḥ
bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336205 (0.0):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336254 (0.0):
avocat* / śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava ihāgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336332 (0.0):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336379 (0.0):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336419 (0.0):
aśrauṣīd anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336460 (0.0):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730015 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.4 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / ime pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730559 (0.0):
Pāṇḍ-v § 1.11 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / vayaṃ pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302161 (0.0):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302207 (0.0):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ sabhikṣukam anāvasaṃ yatra bkikṣavo bhavanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302264 (0.0):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā / vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ | sthāpayitvā āpadāsu vā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197731 (0.0):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729888 (0.009):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730072 (0.009):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765832 (0.010):
āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765920 (0.010):
bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808031 (0.023):
śṛṇvanti bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā ḥbhaṇḍanakārakā vigrahakārakāḥ / vivādakārakā ādhikaraṇikā te 'smāṃś codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena
codayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa vā iti / tais teṣāṃ kathaṃ / pratipattavyam iti / bhagavān āha / pārivāsikamānāpyacārikair upālin
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808038 (0.032):
vivādakārakā ādhikaraṇikā te 'smāṃś codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena / vā vaitarikeṇa vā iti; taiḥ teṣāṃ kathaṃ pratipattavyam? naivāsikair upāli
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809627 (0.049):
śāstuḥ saṃnidhau codayiṣyanti ḥsmārayiṣyantiḥ alajjitena vā vaitarikeṇa / vā; yan nu vayaṃ bhagavato 'rthāya mahallakaṃ vihāraṃ sthāpayitvā bhikṣūn
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765841 (0.062):
ādhikaraṇikās te māṃ codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765929 (0.062):
ādhikaraṇikās te māṃ codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena vā / vaitarikeṇeti / tan mayā pārivāsikavṛttaṃ bhikṣoḥ purastāt pratinisṛṣṭam*
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336266 (0.062):
yair bhagavān avamānita ihāgataḥ / te 'smāṃś codayiṣyanti smārayiṣyanti / alajjitena vā vaitareṇa vā / eṣām asmābhiḥ kathaṃ pratipattavyam* / te
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765049 (0.064):
prajñapayāmi / pārivāsikamānāpyacārikair bhikṣubhiḥ prakṛtisthakānāṃ
bhikṣubhiḥ kalahakārakā bhikṣava āgacchantīti śrutvā sa parivāso bhikṣoḥ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336247 (0.040):
avocat* / śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava ihāgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808024 (0.043):
āyuṣmān upālir buddhaṃ bhagavantaṃ pṛcchati; yathāpitad bhikṣavaḥ / śṛṇvanti bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā ḥbhaṇḍanakārakā vigrahakārakāḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765879 (0.049):
gatavegair hatavegair gatapratyarthikais tathaiva prakṛtisthakasya bhikṣoḥ / purastāt parivāsaḥ samādātavyaḥ / evam ca punaḥ samādātavyaḥ / samīcīṃ
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336412 (0.053):
aśrauṣīd anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197723 (0.055):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā
purastāt pratinisraṣṭavyaḥ / evaṃ ca punaḥ pratinisraṣṭavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730542 (0.0):
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736593 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam Ś
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765891 (0.0):
gatavegair hatavegair gatapratyarthikais tathaiva prakṛtisthakasya bhikṣoḥ / purastāt parivāsaḥ samādātavyaḥ / evam ca punaḥ samādātavyaḥ / samīcīṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300107 (0.0):
avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā utkuṇḍakena (Poṣ-v 360) sthitvā / añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ |
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517695 (0.0):
sarvasaṅghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite anuparigaṇikayā vā samīcīṃ trīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490124 (0.0):
mallaputreṇa ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā añjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vedanīyam: śrṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ahaṃ dravyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731196 (0.015):
saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734267 (0.015):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735512 (0.015):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276897 (0.018):
Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4519044 (0.028):
tataḥ paścāt karmakārakasya bhikṣoḥ samīcīṃ kārayitvā iṣṭakeṣu purastāt / pārṣṇibhyān niṣadyāṃjaliṃ pragṛhyopasaṃpadaṃ yācayitavyaḥ evañ ca punaḥ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764733 (0.029):
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte / utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya parivāso yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194575 (0.040):
upānahāv avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvotkuṭukena niṣadyāñjaliṃ / praṇamyedaṃ syād vacanīyam. samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya pravāraṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336863 (0.040):
sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād / vacanīyam* /
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24196784 (0.043):
bhikṣuṇā sāpattir bhikṣoḥ purastād yathādharmaṃ pratikartavyā : tataḥ
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301978 (0.053):
kārayitvā purata utkuṭukena niṣādyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517981 (0.054):
anuprayacchati tena tasya samīcīṃ kṛtvā purata utkuṭukena niṣadyāṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734787 (0.057):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* / / Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517777 (0.063):
tataḥ paścād upādhyāyo yācitavyaḥ evañ ca punar yācitavyaḥ samīcīṃ kṛtvā / purata utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / samanvāharācārya aham
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4518200 (0.064):
maṇḍalake triḥ samīcīṃ kārayitavyaḥ dve samīcyau pañcamaṇḍalakena vā / jāṃghāprapīḍanikayā vā triḥ samīcīṃ kārayitvā upādhyāyo yācitavyaḥ yady
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca saṃghāvaśeṣām
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765900 (0.0):
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* / / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300108 (0.016):
añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ | / samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya poṣadhaḥ pāṃcadaśikaḥ mamāpy evaṃnāmo
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765299 (0.022):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491108 (0.024):
smārito vā asmārito vā bhikṣoḥ purataḥ sthitvā evam āha: / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ cāpattim āpannaḥ; tām aham
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276897 (0.026):
kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ. / samanvāhara āyuṣmaṃ. adya saṃghasya varṣopanyakāṣāḍhī + + + + + + + + + +
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466360 (0.032):
purataḥ sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / (MSV I v) samanvāharāyuṣman* / aham
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517983 (0.035):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194577 (0.057):
praṇamyedaṃ syād vacanīyam. samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya pravāraṇā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517782 (0.059):
purata utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / samanvāharācārya aham / evaṃnāmā ācāryam upādhyāyaṃ yāce ācāryo me upādhyāyo bhavatu
āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama saṃghena iyantaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765910 (0.0):
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765307 (0.027):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanna iyatkālapraticchannām* / tasya mama saṃghena
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10524905 (0.057):
sthāpanārheṇa / (MSV III 77) sa mānāpyacārika eva san saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ praticchannām* / tasya
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733820 (0.062):
anāthapiṇḍadasyārāme / tena khalu samayenāyuṣmān udāyī saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitām ardhamāsapraticchannāṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13733836 (0.062):
sa etat prakaraṇaṃ bhikṣūṇām ārocayaty / aham āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ saṃcintyaśukravisṛṣṭisamutthitāṃ ardhamāsapraticchannāṃ /
kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena satā śrutaṃ bhikṣava
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765916 (0.0):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama / saṃghena iyantaṃ kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena śrutaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765311 (0.040):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpanna iyatkālapraticchannām* / tasya mama saṃghena / iyatkālaṃ parivāso dattaḥ / tato mayā iyaccaritaṃ śiṣṭaṃ caritavyam* /
āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729890 (0.0):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730074 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765926 (0.0):
saṃghena iyantaṃ kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena śrutaṃ / bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765766 (0.006):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302263 (0.008):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336205 (0.010):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336331 (0.010):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336375 (0.010):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336456 (0.010):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197727 (0.010):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302158 (0.036):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336247 (0.048):
avocat* / śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava ihāgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336411 (0.064):
aśrauṣīd anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti
ādhikaraṇikās te māṃ codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765931 (0.0):
bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā / ādhikaraṇikās te māṃ codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena vā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765943 (0.018):
vaitarikeṇeti / tan mayā pārivāsikavṛttaṃ bhikṣoḥ purastāt pratinisṛṣṭam* / / so 'ham evaṃnāmā bhikṣus taṃ parivāsam āyuṣmataḥ purastāt samādade /
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809702 (0.035):
eṣo 'py uddiṣṭaḥ; te alayanā apratiṣṭhitā nāsmān codayiṣyanti / smārayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa vā; tābhyāṃ trayaḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808036 (0.035):
vivādakārakā ādhikaraṇikā te 'smāṃś codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena / vā vaitarikeṇa vā iti; taiḥ teṣāṃ kathaṃ pratipattavyam? naivāsikair upāli
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336218 (0.039):
ihāgataḥ / (283v1 = GBM 6.879) te 'smāṃś codayiṣyanti smārayiṣyanti / alajjitena vā vaitarikeṇa vā yanv ahaṃ bhagavata ārocayeyam iti viditvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729889 (0.059):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730073 (0.059):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765773 (0.062):
bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś / codayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa vā iti / tais teṣāṃ kathaṃ
pratinisṛjāmi / iyatkālaṃ me caritam iyatkālaṃ tu caritavyam* /
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765950 (0.0):
/ so 'ham evaṃnāmā bhikṣus taṃ parivāsam āyuṣmataḥ purastāt samādade / / iyatkālaṃ me caritam iyatkālaṃ me kartavyaṃ bhaviṣyati / pārivāsikaṃ
prakṛtisthakaṃ (MSV III 103) māmāyuṣman dhārayatv iti / tataḥ punar api
gatavegair hatavegair gatapratyarthikais tathaiva prakṛtisthakasya bhikṣoḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808118 (0.054):
alayanā apratiṣṭhitāḥ kaṃcid doṣaṃ janayiṣyanti; tataḥ paścād gatavegaiḥ / gatapratyarthikaiḥ gatapratyamitraiḥ yathāvṛddhikayā (Śay-v 43)
purastāt parivāsaḥ samādātavyaḥ / evam ca punaḥ samādātavyaḥ / samīcīṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765792 (0.026):
bhikṣubhiḥ kalahakārakā bhikṣava āgacchantīti śrutvā sa parivāso bhikṣoḥ / purastāt pratinisraṣṭavyaḥ / evaṃ ca punaḥ pratinisraṣṭavyaḥ / samīcīṃ
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730542 (0.0):
saṃnipatite pāṇḍulohitakair bhikṣubhir yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736593 (0.0):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam Ś
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765803 (0.0):
purastāt pratinisraṣṭavyaḥ / evaṃ ca punaḥ pratinisraṣṭavyaḥ / samīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* /
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300107 (0.0):
avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā utkuṇḍakena (Poṣ-v 360) sthitvā / añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ |
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517695 (0.0):
sarvasaṅghe saṃniṣaṇṇe saṃnipatite anuparigaṇikayā vā samīcīṃ trīṃ kṛtvā / vṛddhānte utkuṭukena sthitvā añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6490124 (0.0):
mallaputreṇa ekāṃśam uttarāsaṅgaṃ kṛtvā utkuṭukena sthitvā añjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vedanīyam: śrṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ, ahaṃ dravyo
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13731196 (0.015):
saṃnipatite śreyakena bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734267 (0.015):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* /
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13735512 (0.015):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyaṃ /
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276897 (0.018):
Var-v § 1.7.3 tataḥ paścāc channe praviśya bhikṣor yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ / kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ.
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23764733 (0.029):
saṃghāvaśeṣakeṇa bhikṣuṇā yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte / utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya parivāso yācitavyaḥ / evaṃ ca punar
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194575 (0.040):
upānahāv avamucya yathāvṛddhikayā sāmīcīṃ kṛtvotkuṭukena niṣadyāñjaliṃ / praṇamyedaṃ syād vacanīyam. samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya pravāraṇā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336863 (0.040):
sāmīcīṃ kṛtvā vṛddhānte utkuṭukena niṣadyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād / vacanīyam* /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517777 (0.048):
tataḥ paścād upādhyāyo yācitavyaḥ evañ ca punar yācitavyaḥ samīcīṃ kṛtvā / purata utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / samanvāharācārya aham
Bhiksuni-Karmavacana (= BhīKaVā) (bhikavau.htm.txt) 22301978 (0.053):
kārayitvā purata utkuṭukena niṣādyāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ /
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517981 (0.054):
anuprayacchati tena tasya samīcīṃ kṛtvā purata utkuṭukena niṣadyāṃjaliṃ / pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734787 (0.057):
saṃnipatite udāyinā bhikṣuṇā vṛddhānte utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya / idaṃ syād vacanīyam* / / Pāṇḍ-v § 7.3.3 śṛṇotu bhadantāḥ saṃghaḥ / aham udāyī bhikṣuḥ saṃghāvaśeṣām
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765298 (0.0):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765809 (0.0):
kṛtvā utkuṭukena sthitvāñjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyam* / / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca saṃghāvaśeṣām
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19300108 (0.016):
añjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ | / samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya poṣadhaḥ pāṃcadaśikaḥ mamāpy evaṃnāmo
Varsavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 4 of (vinv04_u.htm.txt) 17276897 (0.026):
kṛtvā utkuṭukena sthitvā aṃjaliṃ pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ. / samanvāhara āyuṣmaṃ. adya saṃghasya varṣopanyakāṣāḍhī + + + + + + + + + +
Vinayavastu, 16: Adhikaranavastu (vinv16_u.htm.txt) 6491108 (0.030):
smārito vā asmārito vā bhikṣoḥ purataḥ sthitvā evam āha: / samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ cāpattim āpannaḥ; tām aham
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9466360 (0.032):
purataḥ sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / (MSV I v) samanvāharāyuṣman* / aham
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517983 (0.035):
pragṛhya idaṃ syād vacanīyaṃ samanvāhara bhadanta aham evaṃnāmā buddhaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765361 (0.057):
kathayati / samanvāhara mām āyuṣmann (MSV III 99) aham evaṃnāmā bhikṣuḥ / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ / pūrvavad yāvat pārivāsikaṃ mām āyuṣmān
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24194577 (0.057):
praṇamyedaṃ syād vacanīyam. samanvāharāyuṣmann adya saṃghasya pravāraṇā
Upasampadajnapti (= Uj) (upsmpjnu.htm.txt) 4517782 (0.059):
purata utkuṭukena sthitvā idaṃ syād vacanīyam* / samanvāharācārya aham / evaṃnāmā ācāryam upādhyāyaṃ yāce ācāryo me upādhyāyo bhavatu
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765306 (0.0):
śṛṇotu bhadantaḥ saṃghaḥ / aham evaṃnāmā bhikṣur evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanna iyatkālapraticchannām* / tasya mama saṃghena
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765820 (0.0):
samanvāharāyuṣmann aham evaṃnāmā evaṃrūpāṃ caivaṃrūpāṃ ca saṃghāvaśeṣām / āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama saṃghena iyantaṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734211 (0.052):
parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734328 (0.052):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734688 (0.052):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'haṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13736334 (0.053):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525460 (0.053):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525604 (0.053):
āyuṣmantaḥ saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattirūpāṃ
Pudgalavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 12 (vinv12_u.htm.txt) 10525849 (0.053):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpannaḥ antarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpām
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13734433 (0.054):
ardhamāsapraticchannāyā ardhamāsaṃ parivāsaḥ / so 'yaṃ pārivāsika eva / saṃghāvaśeṣām āpattim āpanno 'ntarāpattiṃ pūrvāpattipratirūpāṃ
saṃghena iyantaṃ kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena śrutaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765827 (0.0):
āpattim āpannaḥ iyaccirakālapraticchannām* / tasya mama saṃghena iyantaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765311 (0.040):
saṃghāvaśeṣām āpattim āpanna iyatkālapraticchannām* / tasya mama saṃghena / iyatkālaṃ parivāso dattaḥ / tato mayā iyaccaritaṃ śiṣṭaṃ caritavyam* /
bhikṣava āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729890 (0.0):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730074 (0.0):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765766 (0.0):
pārivāsikamānāpyacārikaiḥ śrutaṃ bhikṣava āgacchanti kalahakārakā
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765838 (0.0):
kālaṃ parivāso dattaḥ / tena mayā pārivāsikena satā śrutaṃ bhikṣava / āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302263 (0.008):
āvāsānāvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336205 (0.010):
aśrauṣīd āyuṣmān ānandaḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ / yair avamānito bhagavān
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336331 (0.010):
aśrauṣīn mahāprajāpatī gautamī kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā (MSV II 189) ādhikaraṇikā iti
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336375 (0.010):
śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti / teṣāṃ mayā
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336456 (0.010):
/ śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti teṣāṃ mayā
Pravaranavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 3 (vinv03_u.htm.txt) 24197727 (0.010):
varṣopagatā bhikṣavaḥ śṛṇvanti. bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ. te 'smākaṃ
Posadhavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (Vastu 2 im (vinv02_u.htm.txt) 19302158 (0.036):
āvāsāt sabhikṣukam āvāsaṃ yatra bkikṣavo bhavanti kalahakārakā / bhaṇḍanakārakā vivādakārakā vigrahakārakā ādhikaraṇikāḥ sthāpayitvā āpatsu
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336247 (0.041):
avocat* / śrutaṃ mayā bhadanta kośāmbakā bhikṣava ihāgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ /
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336412 (0.049):
aśrauṣīd anāthapiṇḍado gṛhapatiḥ kośāmbakā bhikṣava āgacchanti / kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikā iti
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808023 (0.063):
śṛṇvanti bhikṣavaḥ āgacchanti kalahakārakā ḥbhaṇḍanakārakā vigrahakārakāḥ
ādhikaraṇikās te māṃ codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena vā / vaitarikeṇeti / tan mayā pārivāsikavṛttaṃ bhikṣoḥ purastāt pratinisṛṣṭam*
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765842 (0.0):
āgacchanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā / ādhikaraṇikās te māṃ codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765851 (0.018):
ādhikaraṇikās te māṃ codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa / vā / so 'ham evaṃnāmā pārivāsiko bhikṣus taṃ parivāsam āyuṣmataḥ purastāt
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14809702 (0.041):
eṣo 'py uddiṣṭaḥ; te alayanā apratiṣṭhitā nāsmān codayiṣyanti / smārayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa vā; tābhyāṃ trayaḥ
Vinayavastu, 15: Sayanasanavastu. (vinv15_u.htm.txt) 14808036 (0.042):
vivādakārakā ādhikaraṇikā te 'smāṃś codayiṣyanti smārayiṣyanti alajjitena / vā vaitarikeṇa vā iti; taiḥ teṣāṃ kathaṃ pratipattavyam? naivāsikair upāli
Kosambakavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 9 (vinv09_u.htm.txt) 1336218 (0.048):
ihāgataḥ / (283v1 = GBM 6.879) te 'smāṃś codayiṣyanti smārayiṣyanti / alajjitena vā vaitarikeṇa vā yanv ahaṃ bhagavata ārocayeyam iti viditvā
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13729889 (0.059):
bhikṣavaḥ prativasanti kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te saṃghe 'bhīkṣṇam adhikaraṇāny utpādayanti
Pandulohitakavastu (Vastu 11 of Vinayavastu) (vinv11_u.htm.txt) 13730073 (0.059):
pāṇḍulohitakā bhikṣavaḥ kalahakārakā bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā / vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / ta ete abhīkṣṇaṃ saṃghe adhikaraṇāny
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765773 (0.062):
bhaṇḍanakārakā vigrahakārakā vivādakārakā ādhikaraṇikāḥ / te 'smāṃś / codayiṣyanti alajjitena vā vaitarikeṇa vā iti / tais teṣāṃ kathaṃ
iyatkālaṃ me caritam iyatkālaṃ me kartavyaṃ bhaviṣyati / pārivāsikaṃ
Parivasikavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu (vinv13_u.htm.txt) 23765857 (0.0):
pratinisṛjāmi / iyatkālaṃ me caritam iyatkālaṃ tu caritavyam* /