View original HTML file with complete header information
saptamaḥ paricchedaḥ / iha hi prathamataḥ kāvye doṣaguṇarītyalaṅkārāṇāmavasthitikramo daśitaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907697 (0.0):
iti sāhityadarpaṇo dṛśyaśravyakāvyanirūpaṇo nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ / / saptamaḥ paricchedaḥ / iha hi prathamataḥ kāvye doṣaguṇarītyalaṅkārāṇāmavasthitikramo daśitaḥ,
saptamaḥ paricchedaḥ / iha hi prathamataḥ kāvye doṣaguṇarītyalaṅkārāṇāmavasthitikramo daśitaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907697 (0.0):
iti sāhityadarpaṇo dṛśyaśravyakāvyanirūpaṇo nāma ṣaṣṭhaḥ paricchedaḥ / / saptamaḥ paricchedaḥ / iha hi prathamataḥ kāvye doṣaguṇarītyalaṅkārāṇāmavasthitikramo daśitaḥ,
saṃprati ke ta ityapekṣāyāmuddeśakramaprāptānāṃ doṣaṇāṃ svarūpamāha---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907702 (0.0):
iha hi prathamataḥ kāvye doṣaguṇarītyalaṅkārāṇāmavasthitikramo daśitaḥ, / saṃprati ke ta ityapekṣāyāmuddeśakramaprāptānāṃ doṣaṇāṃ svarūpamāha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193810 (0.0):
saṃprati ke ta ityapekṣāyāmuddeśakramaprāptānāṃ doṣaṇāṃ svarūpamāha / ************* COMMENTARY *************
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) iha hi prathamataḥ prathamaparicchede doṣānāmavasthitikramo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193816 (0.0):
saṃprati ke ta ityapekṣāyāmuddeśakramaprāptānāṃ doṣaṇāṃ svarūpamāha / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193823 (0.0):
(vi, ka) iha hi prathamataḥ prathamaparicchede doṣānāmavasthitikramo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241281 (0.004):
priyatvāderbhagavati tatkāle tāttvikatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) atra mālārūpakaprasāktiṃ nirasyati atra bhagavata iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145982 (0.006):
unmādādirna tu sthāyī na pātre syairyameti yat / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) pātre na svabhāvata iti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177737 (0.006):
vimukho mandabhāgye mayi tvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) dravarūpamaṅgamāha drava iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794182 (0.006):
'styeva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) liṅgyasya trirūpatā ca sādhyavyāptisattve eva sambhavatīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219286 (0.007):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) athāvasareti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129210 (0.007):
smarāmi(ka) // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9108758 (0.008):
syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) vākyaṃ rasātmakaṃ kāvyamityuktatvāt vākyalakṣaṇaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6271194 (0.009):
sapta śalyāni me // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3789954 (0.010):
atha keyamabhinavā vyañjanā nāma vṛttirityucyate--- / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) vyaṅgyabhedāt kāvyabhedasya uktatvād vyaṅgyasya ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119219 (0.010):
atha ko 'yaṃ rasa ityucyate / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) vākyaṃ rasātmakabhityuktatvādrasaṃ nirūpayituṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086374 (0.010):
sahṛdayavamatkārakāriṇīti pṛthakpratipāditā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) nanu---prauḍhoktisiddhatvenaiva ubhayasaṃgrahasambhave
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612798 (0.010):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) nanu paripanthirasāṅgasya vibhāvādeḥ parigraho doṣa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6246034 (0.010):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) nanu nimittānupādānakṛtā paraṣoḍaśavṛddhiḥ kathaṃ na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151968 (0.010):
sahṛdayavamatkārakāriṇīti pṛthakpratipāditā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) nanu prauḍhoktisiddhatvenaiva ubhayasaṃgrahasambhave
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19016390 (0.010):
sukumāratayāṅgānāṃ vinyāso lalitaṃ bhavet / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) sukumāratayeti aṅgānāṃ vinyāso vilakṣaṇanyāsaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159936 (0.020):
atha keyamabhinavā vyañjanā nāma vṛttirityucyate / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) vyaṅgyabhedāt kāvyabhedasya uktatvād vyaṅgyasya ca
'vasthitiprakāro darśita ityarthaḥ / / te doṣāḥ / / doṣāstasyāpakarṣakā'; ityuktyā apakarṣakatvena doṣāṇāṃ prakāro
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193836 (0.0):
(vi, ka) iha hi prathamataḥ prathamaparicchede doṣānāmavasthitikramo / 'vasthitiprakāro darśita ityarthaḥ /
utkarṣahetavaḥ proktā guṇālaṅkārarītayaḥ'; ityuktyā ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193843 (0.0):
doṣāstasyāpakarṣakā'; ityuktyā apakarṣakatvena doṣāṇāṃ prakāro / darśitaḥ / / "utkarṣahetavaḥ proktā guṇālaṅkārarītayaḥ'; ityuktyā ca"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863846 (5.960):
tat kathamidamuktamiti cet, satyam kintūtkarṣahetavaḥ proktā / guṇālaṅkārarītaya ityuktau alaṅkārarītyoḥ samabhivāyahāreṇa pāṭhavaśāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881822 (0.016):
eṣāṃ viśeṣodāharaṇāni vakṣayāmaḥguṇādayaḥ kisvarūpā ityucyante / utkarṣahetavaḥ proktā guṇālaṅkārarītayaḥ // VisSd_1.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13610844 (0.016):
kāvyaṃ rasātmakaṃ kāvyaṃ doṣās tasyāpakarṣakāḥ / / utkarṣa-hetavaḥ proktā guṇālaṅkāra-rītayaḥ // VisSd_1.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863651 (0.056):
eṣāṃ viśeṣodāharaṇāni vakṣayāmaḥguṇādayaḥ kisvarūpā ityucyante-- / utkarṣahetavaḥ proktā guṇālaṅkārarītayaḥ // VisSd_1.3 //
guṇādīnāmutkarṣakatvenāvasthitiprakāro darśita iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193849 (0.0):
utkarṣahetavaḥ proktā guṇālaṅkārarītayaḥ'; ityuktyā ca / guṇādīnāmutkarṣakatvenāvasthitiprakāro darśita iti /"
atra ca rītyalaṅkārāṇāmiti pāṭhastu uddeśavyutkrameṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193856 (0.0):
guṇādīnāmutkarṣakatvenāvasthitiprakāro darśita iti / / atra ca rītyalaṅkārāṇāmiti pāṭhastu uddeśavyutkrameṇa
lekhakapramādaparamparayaiveti lakṣyate / / tata eva uddeśakramaprāptānāmityuktam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193865 (0.0):
atra ca rītyalaṅkārāṇāmiti pāṭhastu uddeśavyutkrameṇa / lekhakapramādaparamparayaiveti lakṣyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139359 (0.055):
Locanā: / (lo, au) atheti / / sthāyībhāva uddeśakramaprāptaḥ /
Locanā: / (lo, a) kāvyasvarūpaṃ nirūpya doṣān nirūpayitukāmaḥ tatprastāvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193875 (0.0):
tata eva uddeśakramaprāptānāmityuktam / / Locanā: / (lo, a) kāvyasvarūpaṃ nirūpya doṣān nirūpayitukāmaḥ tatprastāvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9216057 (0.061):
cāsaṃlakṣyakramaparaṃ bhāvādāvapi guṇāṅgīkārāt / / Locanā: / (lo, a) evaṃ doṣānnirūpya guṇanirūpaṇamavatārayati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148038 (0.062):
atha kāvyabhedamāha / Locanā: / (lo, a) evaṃ kāvyasya svarūpamuktvā viśeṣaṃ
darśayati / / iha hi iti / / svarūpaṃ svamasādhāraṇaṃ rūpam itaravyāvarttako dharmmaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193884 (0.0):
(lo, a) kāvyasvarūpaṃ nirūpya doṣān nirūpayitukāmaḥ tatprastāvaṃ / darśayati / / iha hi iti /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24511423 (0.052):
abhidhāya tayoḥ samastaṃ padam āha svalakṣaṇaṃ iti | anena svam / asādhāraṇaṃ ca tallakṣaṇaṃ svarūpaṃ cet karmadhāryo darśitaḥ |
********** END OF COMMENTARY ********** / rasāpakarṣakā doṣāḥ,---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193890 (0.0):
svarūpaṃ svamasādhāraṇaṃ rūpam itaravyāvarttako dharmmaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130989 (0.022):
evaṃ sādhāraṇyā api / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadavitathamavādīḥ " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170295 (0.022):
(lo, ṛ) āgantukena prakṛtāditareṇa / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadredānāha sahasaivārthasaṃpattirguṇāvatyupacārataḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272776 (0.022):
ākrāntatā svāśrayīkaraṇam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149577 (0.022):
lāghavāt śīghrapratītikatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / eṣu rasādiṣu ca ekasyāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131808 (0.023):
sakhyā mayā preṣitayā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / iti sāṣṭāviṃśatiśatamuttamamadhyādhamasvarūpeṇa /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116368 (0.023):
********** END OF COMMENTARY ********** / saśaṅkhcakro hariḥ" iti śaṅkhcakrayogena hariśabdo viṣṇumevābhidhatte /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249108 (0.023):
samakālopapannatvakathanātpairvāparyyaviparyyayaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2608820 (0.023):
********** END OF COMMENTARY ********** / ---gramyatvamadhamoktipu // VisSd_7.21 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261496 (0.023):
vastutastu amātyavākye prastutatvamakhaṇḍanīyameva / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114207 (0.023):
tulyaśobhāvattvaṃ prayojanam, tulyavayaskatvaṃ sāṃdṛśyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9171714 (0.023):
tena sakhyādibhiśca praveśakasya prayojitatvam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9211755 (0.023):
tasya vaktṛtve kaṣṭatvasya ca udāhṛtatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / gramyatvamadhamoktipu // VisSd_7.21 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6858795 (0.023):
hmādidevārādhyatvena bhagavatyāḥ prakṛtārthanirvāhakatvaṃ mcitam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601050 (0.023):
puṃdhvajasmārakatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204005 (0.023):
puṃdhvajasmārakatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / duṣkramatā yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123779 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / tataśca rasapratītikāle vibhāvādayo na pratīyeran,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275816 (0.024):
smin kāvye rasādiralaṅkāro 'laṅkārapadavācya iti me matirityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yadi ca rasādyupakāramātreṇālaṅkṛtitvaṃ tadā vācakadiṣvapi tathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9146747 (0.026):
********** END OF COMMENTARY ********** / atha rasābhāsabhāvābhāsau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9180364 (0.026):
tātparyyāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / rasavyaktimapekṣyaiṣāmaṅgānāṃ saṃniveśanam /
asyārthaḥ prageva sphuṭīkṛtaḥ / / tadviśeṣānāha---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907711 (0.0):
saṃprati ke ta ityapekṣāyāmuddeśakramaprāptānāṃ doṣaṇāṃ svarūpamāha / rasāpakarṣakā doṣāḥ, / asyārthaḥ prageva sphuṭīkṛtaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193897 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / rasāpakarṣakā doṣāḥ, / asyārthaḥ prageva sphuṭīkṛtaḥ /
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) prāgeva sphuṭīkṛta iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173616 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) prāgudbhinnasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193904 (0.0):
asyārthaḥ prageva sphuṭīkṛtaḥ / / tadviśeṣānāha / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6271455 (0.017):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) pūrvoktaślokepi vidheyānāmeva tathātvād bhinnābhiprāya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228883 (0.019):
iti rudraṭoktadiśā guṇakriyāsāmyavacchabdasāmyasyāpyupamāprayojakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) tathā sakalakalamityādau ca yadupamāyāṃ vidyamānāyāmapi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601839 (0.019):
atra dvitīyaśastramocane heturnokta iti nirhetutvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) nirhetumāha--gṛhītamiti---hetvākāṅkṣāsattve 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204792 (0.019):
atra dvitīyaśastramocane heturnokta iti nirhetutvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) nirhetumāha gṛhītamiti hetvākāṅkṣāsattve 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6268527 (0.019):
yathāsaṃkhyamūddeśa uddiṣṭānāṃ krameṇa yat / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) yathāsaṃkhyālaṅkāramāha yathāsaṃkhyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9180697 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) atra narmalakṣaṇamāha vaidagdhyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6219752 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) naiṣāṃ guṇavaditi mādhuryyādīnāṃ śṛṅgārādivyāpakatvāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122655 (0.022):
ratyāderapi svātmagatatvena pratītau sabhyānāṃ brīḍātaṅkādirbhavet / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (kha) ratyāderiti ātmagatatvena ātmamātragatatvena evamuttaratrāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233409 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) nanvevaṃ sadṛśapadenaiva upamānakathanāt kathaṃ tallopa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139034 (0.024):
kiṃ ruddhaḥ priyayā " ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159240 (0.025):
prāgevoktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6246145 (0.026):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) asyā hetuphalagāmitvamevoktam,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257041 (0.026):
sarvatraivātra vyavahārasamāropaḥ kāraṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) aupamyagarbhatvaṃ samāsokternirasya caturvidhameva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175754 (0.026):
pragamanaṃ vākyaṃ syāduttarottaram / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) praśaṃsanarūpāṅgasya lakṣaṇamāha praśaṃśanamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219567 (0.029):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) rasādīnāmityādipadāt samastāsaṃlakṣyakramaparigrahaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6858815 (0.029):
apahṛtya tamaḥ saṃtatamarthānakhilānprakāśayatu // VisSd_1.1 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) śaradindvityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19012927 (0.029):
yātrādiniratānyoḍhā kulaṭā galitatrapā // VisSd_3.66 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, kha) yātrādīti yā paroḍhā kulaṭā bhavati sā galitatrapā satī
śrutiduṣṭatvādīnāṃ śabdadvārā, apuṣṭārthatvādīnām, arthadvārā,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193917 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, kha) prāgeva sphuṭīkṛta iti / / śrutiduṣṭatvādīnāṃ śabdadvārā, apuṣṭārthatvādīnām, arthadvārā,
vyabhicāribhāvādiśabdavācyatvādīnāṃ ca sākṣāt rasāpakarṣakatvamityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193929 (0.0):
śrutiduṣṭatvādīnāṃ śabdadvārā, apuṣṭārthatvādīnām, arthadvārā, / vyabhicāribhāvādiśabdavācyatvādīnāṃ ca sākṣāt rasāpakarṣakatvamityarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110077 (0.021):
rasabhāvādīnāṃ svaśabdavācyatā duṣṭaiva //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881796 (0.022):
dehadvāreṇova, vyabhicāribhāvādeḥ svaśabdavācyatvādayo mūrkhatvādaya iva,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25447131 (0.022):
rasasyānucitatvaṃ vakṣyamāṇavyabhicāribhāvādeḥ svaśabdavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9171221 (0.022):
rasasyānucitatvaṃ vakṣyamāṇavyabhicāribhāvādeḥ svaśabdavācyatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16671710 (0.047):
yato na vācyadharmatvena rasādīnāṃ pratītiḥ, yataśca tatpratītau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863709 (0.047):
vyabhicāribhāvādeḥ svaśabādavācyatvādayaḥ sākṣādityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 889806 (0.048):
tadrasanadharmayogitvādvyabhicāribhāvasyāpi rasaśabādavācyatvena gatārthaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14240015 (0.056):
nanvatra vyabhicāriṇo vācyatvarūpasākṣācchabdaniveditatvasya
Santaraksita: Tattvasamgraha (santts_u.htm.txt) 22331840 (0.056):
p. s.)(a pratyakṣa )(ādeḥ, m. 5th s.)(vācyatvāt, n. 5th / s.)(śabda )(a bhāva )( vat*)(a bhāva )(prameyāṇām, m. 6th pl.)
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9607936 (0.059):
śravaṇāc ca rudrādīnāṃ paraṃbrahmaśabdavācyatvaṃ na sambhavati.
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18368102 (0.062):
sattayā parāparabhāvābhāvāt / / tasmāttatra vyaktiśabdavācyatvajñānaṃ na syāt /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846995 (0.063):
taucchyāc ca lakṣyatvaṃ tu na, sarva śabda vācyatva svīkārāt |
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979538 (0.063):
taucchyāc ca lakṣyatvaṃ tu na, sarva-śabda-vācyatva-svīkārāt |
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13140659 (0.064):
hitvā kāraṇa kāryādi śabda vācyatvam atra te | / rasodbodhe vibhāvādi vyapadeśatvam āpnuyuḥ || RBhrs_2,5.86 ||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792263 (0.064):
pratyuta tatsattve rasādeḥ svaśabdavācyatādoṣasyaiva vakṣyamāṇatvāt /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9590977 (0.064):
bhagavataḥ parabrahmaṇo nārāyaṇasya vaikhānasādiśabdavācyatvasambhavāt / tannābhinalinasañjātasya brahmaṇo 'pi aṅgād aṅgād" iti mantroktaprakāreṇa"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11554193 (0.064):
bhagavataḥ parabrahmaṇo nārāyaṇasya vaikhānasādiśabdavācyatvasambhavāt / tannābhinalinasañjātasya brahmaṇo 'pi aṅgād aṅgād"*{61}* iti"
prāgeva sphuṭīkṛta ityarthaḥ / / tadviśeṣān doṣaviśeṣān /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193936 (0.0):
vyabhicāribhāvādiśabdavācyatvādīnāṃ ca sākṣāt rasāpakarṣakatvamityarthaḥ / / prāgeva sphuṭīkṛta ityarthaḥ /
te punariti te doṣāḥ / / Locanā: / (lo, ā) raseti--rasāpakarṣakā āsvādavinghahetavaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193946 (0.0):
tadviśeṣān doṣaviśeṣān / / te punariti te doṣāḥ /
prageveti---prākaprathamaparicchede / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193953 (0.0):
(lo, ā) raseti rasāpakarṣakā āsvādavinghahetavaḥ / / prageveti prākaprathamaparicchede /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9216284 (0.0):
upacaryyata iti darśitaṃ prathamaparicchede / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125073 (0.019):
vyañjananirūpaṇe pañcamaparicchede / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125901 (0.020):
ihaiva paricchede / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9128501 (0.020):
netrayo raktatvāt romalatikāyā ṛjubhāvena utthitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatra prathamāvatīrṇayauvanā yathā mama tātāpādānām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273359 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / neyaṃ prathamāpahnatiḥ, āpahnavakāriṇo viṣayasyānabhidhānāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604608 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / punaḥ punardeptiryathā--kumārasaṃbhave rativilāpe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9207559 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / punaḥ punardeptiryathā kumārasaṃbhave rativilāpe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272361 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra prathamapādenotkarṣātiśaya uktaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9133215 (0.025):
natvevāyaṃ jano mādhavaḥ dayito jīvitañca na dayitamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha līlā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9133404 (0.025):
prakāśitavatītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha vicchattiḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9133576 (0.025):
ityādyanādarayuktamevābhimatavastunaḥ aparigraha ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha kilakiñcitam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134065 (0.025):
khamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha tapanam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134464 (0.025):
saṃcalanti kāraṇe tu sati kimu ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha keliḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137252 (0.025):
api tu patantyeva ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / athāpasmāraḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137829 (0.025):
vyabhicāribhāva eva tatra rasaśabdārtha ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / athonmādaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137905 (0.025):
iyaṃ mama nāyikā kiṃ kiṃ vyavasyati kīdṛśī ca iti kathama ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha śaṅkā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141114 (0.025):
ivātyantapralāpābhāvena nātiśobhate ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha mānaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9143972 (0.025):
punaḥ sambhogahetukaḥ punaḥ sambhogasambhāvanāhetuka ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha raudraḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9144511 (0.025):
atastvaṃ kiṃ bhakṣaṇād viratosītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha bhayānakaḥ
---te punaḥ pañcadhā matāḥ / / pade tadaṃśe vākyer'the saṃbhavanti rase 'pi yat // VisSd_7.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907723 (0.0):
te punaḥ pañcadhā matāḥ / / pade tadaṃśe vākyer'the saṃbhavanti rase 'pi yat // VisSd_7.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193956 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / te punaḥ pañcadhā matāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619739 (1.192):
rasāpakarṣakā doṣās te punaḥ pañcadhā matāḥ / / pade tad-aṃśe vākye 'rthe saṃbhavanti rase 'pi yat // VisSd_7.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193964 (0.024):
pade tadaṃśe vākyer'the saṃbhavanti rase 'pi yat // VisSd_7.1 // / Locanā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232326 (0.044):
karmakartrorṇamuli ca syādevaṃ pañcadhā punaḥ // VisSd_10.19 // / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222034 (0.054):
'nuprāsaḥ pañcadhā tataḥ // VisSd_10.7 // / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa09cu.htm.txt) 23216376 (0.055):
********** END OF COMMENTARY ********** / ---sā punaḥ syāccaturvidhā // VisSd_9.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219614 (0.055):
********** END OF COMMENTARY ********** / sā punaḥ syāccaturvidhā // VisSd_9.1 //
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, i) te punariti--te doṣāḥ padatadaṃśādipañcake sthitā yasmāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25447070 (0.0):
viruddhaṃ tatparityājyamanyathā vā prakalpayet // VisSd_6.50 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) yatsyāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193976 (0.0):
pade tadaṃśe vākyer'the saṃbhavanti rase 'pi yat // VisSd_7.1 // / Locanā: / (lo, i) te punariti te doṣāḥ padatadaṃśādipañcake sthitā yasmāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25464564 (0.001):
sāpāyadharmakāmārthaparo dhīra śāntakaḥ // VisSd_6.225 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) atha uddeśyakameṇa prakaraṇādīnnirūpayati bhavoditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607100 (0.006):
raudrādau tu rase 'tyantaṃ duḥ śravatvaṃ guṇo bhavet // VisSd_7.16 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ū) adhunā padaniṣṭatvena pañcadhā vibhaktānāmeṣāṃ doṣāṇāṃ kvacit
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118929 (0.011):
ekasya vyañjakatve tadanyasya sahakāritā // VisSd_2.18 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ṛ) śabdabodhya ityarthāntaramapekṣate,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792126 (0.012):
********** END OF COMMENTARY ********** / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ī) tatheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121893 (0.013):
sukhaṃ sañjāyate tebhyaḥ sarvebhyo 'pīti kā kṣatiḥ // VisSd_3.7 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) hetutvamiti hetutvaṃ gatebhyo rāmavanavāsādibhyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082517 (0.014):
avivakṣitavācyo 'nyo vivakṣitānyaparavācyaśca // VisSd_4.2 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, i) lakṣaṇābhidhā ca mūle kāraṇer'thād vyaṅgyāt vyañjane yayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122623 (0.014):
sādhāraṇyena ratyādirapi tadvatpratīyate // VisSd_3.11 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ī) ratyādi; sabhyānāṃ sthāyibhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25449352 (0.015):
yatra bījasamutpattirnānārtharasasambhavā // VisSd_6.76 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9162104 (0.016):
********** END OF COMMENTARY ********** / Locanā: / (lo, ī) tatheti / / na khalu etāvataiva vyaṅgyānāmabhidhālakṣaṇābodhyatvaṃ nāsti, api tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25441987 (0.017):
tadrūpāropātturūpakam // VisSd_6.1 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, i) anyasya rāmādeḥ rūpeṇānyān naṭān rūpayatīti rūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25458617 (0.018):
vatsaputrakatāteti nāmnā gotreṇa vā sutaḥ // VisSd_6.150 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ṛ) gotreṇa yathā he kauśika ! he ātreya ! ityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25464344 (0.018):
caturastrapadaṃ gītaṃ mukhapratimukhānvitam // VisSd_6.220 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ṛ) caturastrapadaṃ bharatādi prasiddham /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25449269 (0.018):
mukhaṃ pratimukhaṃ garbho vimarśa upasaṃhṛtiḥ // VisSd_6.75 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ū) upasaṃhṛtiḥ nirvahaṇāparaparyāyā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594460 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) atra tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117822 (0.018):
yayā pratyāyyate sā syādvyañjanā lakṣaṇāśrayā // VisSd_2.15 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) lakṣaṇāmūlāmuddeśakamaprāptāmiti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25463195 (0.019):
abhimānaḥ sa eva syāt / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ā) sa eva yo bhāṣitaḥ sa evābhimāna eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25458836 (0.019):
āmantraṇaiśca pāṣaṇḍā vācyāḥ svasamayāgataiḥ // VisSd_6.156 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) he cārvāka ! he kolikeya ! ityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114683 (0.033):
'syāsaṅketitvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ai) atra pakṣe ādye pratītipakṣe /
vākyārthabhūtasyāsvādasyāpakarṣakāraṇāni tasmāt pañca prakārāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193984 (0.0):
(lo, i) te punariti te doṣāḥ padatadaṃśādipañcake sthitā yasmāt / vākyārthabhūtasyāsvādasyāpakarṣakāraṇāni tasmāt pañca prakārāḥ /
********** END OF COMMENTARY ********** / duḥśravatrividhāślīlānucitārthaprayuktatāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907733 (0.0):
pade tadaṃśe vākyer'the saṃbhavanti rase 'pi yat // VisSd_7.1 // / duḥśravatrividhāślīlānucitārthaprayuktatāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193990 (0.0):
vākyārthabhūtasyāsvādasyāpakarṣakāraṇāni tasmāt pañca prakārāḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234358 (0.015):
śrautamārthaṃ ca sambhavatītyaṣṭavidhamiti pañcaviṃśatiprakārā / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25449278 (0.021):
(lo, ū) upasaṃhṛtiḥ nirvahaṇāparaparyāyā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / iti pañcāsya bhedāḥ syuḥ kramāllakṣaṇamucyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173364 (0.021):
(lo, ū) upasaṃhṛtiḥ nirvahaṇāparaparyāyā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / iti pañcāsya bhedāḥ syuḥ kramāllakṣaṇamucyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6246253 (0.022):
tāḥ samanantaroktaprakārāḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170047 (0.032):
itthamāmukhasya ṣaḍ bhedāḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6246007 (0.032):
tathā ca phalagāmitvahetugāmitvadvaividhyād dvātriṃśatprakārā iti / vakṣyate / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126143 (0.034):
dakṣiṇatvādicāturguṇyena ṣoḍaśatvam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131809 (0.035):
********** END OF COMMENTARY ********** / iti sāṣṭāviṃśatiśatamuttamamadhyādhamasvarūpeṇa /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129688 (0.035):
(lo, ā) ṣaḍvidhe pratyekaṃ trividhatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189905 (0.037):
ityāha śṛṅgārabahulatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY ********** / asyāstrayodaśāṅgāni nirdiśanti manīṣiṇaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6237958 (0.037):
nirdiṣṭāḥ / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatraikadeśavivarti śliṣṭaṃ yathā mama
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277169 (0.040):
vadane eva sambhavādupamāyāḥ sādhakatetyāha atreti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa09cu.htm.txt) 23217006 (0.041):
tattadguṇavyañjanārthamupādeyatvenoktatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / anye tvāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9220244 (0.041):
tattadguṇavyañjanārthamupādeyatvenoktatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / anye tvāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603481 (0.041):
vivaraiṣiṇa ityādau padaniṣṭatve 'pi sambhavānna vākyadoṣatetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606808 (0.041):
gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239395 (0.041):
rūpakasya ca āropamūlatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra kalaṅkarāhityādinādhikaṃ vaiśiṣṭyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209747 (0.041):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
grāmyāpratītasandigdhaneyārthanihatārthatāḥ // VisSd_7.2 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907738 (0.0):
duḥśravatrividhāślīlānucitārthaprayuktatāḥ / / grāmyāpratītasandigdhaneyārthanihatārthatāḥ // VisSd_7.2 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619758 (0.0):
grāmyo 'pratīta-sandigdha-neyārtha-nihatārthatāḥ // VisSd_7.2 // / avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddham atikāritā /
avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddhamatikāritā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907746 (0.0):
grāmyāpratītasandigdhaneyārthanihatārthatāḥ // VisSd_7.2 // / avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddhamatikāritā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619765 (0.0):
grāmyo 'pratīta-sandigdha-neyārtha-nihatārthatāḥ // VisSd_7.2 // / avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddham atikāritā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593820 (0.035):
(vi, va) ete ceti / / kliṣṭatvaviruddhamatikṛttvāvimṛṣṭavidheyāṃśabhāvāstraya ityarthaḥ /
avimṛṣṭavidheyāṃśabhāvaśca padavākyayoḥ // VisSd_7.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907753 (0.0):
avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddhamatikāritā / / avimṛṣṭavidheyāṃśabhāvaśca padavākyayoḥ // VisSd_7.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619772 (0.0):
avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddham atikāritā / / avimṛṣṭa-vidheyāṃśa-bhāvaś ca pada-vākyayoḥ // VisSd_7.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593820 (0.005):
kliṣṭatvaviruddhamatikṛttvāvimṛṣṭavidheyāṃśabhāvāstraya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593923 (0.048):
viruddhamatikṛttvamavimṛṣṭavidheyāṃśatvaṃ ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907988 (0.058):
vidheyasya vimarśābhāvena guṇībhūtatvam avimṛṣṭavidheyāṃśatvam /
doṣāḥ kecidbhavantyeṣu padāṃśe 'pi pade pare /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907759 (0.0):
avimṛṣṭavidheyāṃśabhāvaśca padavākyayoḥ // VisSd_7.3 // / doṣāḥ kecidbhavantyeṣu padāṃśe 'pi pade pare /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619777 (0.0):
avimṛṣṭa-vidheyāṃśa-bhāvaś ca pada-vākyayoḥ // VisSd_7.3 // / kecid doṣā bhavanty eṣu padāṃśe 'pi pade 'paraṃ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591079 (0.028):
eṣāṃ madhye keciddoṣāḥ padāṃśe 'pītyarthaḥ / / pade param iti /
nirarthakāsamarthatve cyutasaṃskāratā tathā // VisSd_7.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907762 (0.0):
doṣāḥ kecidbhavantyeṣu padāṃśe 'pi pade pare / / nirarthakāsamarthatve cyutasaṃskāratā tathā // VisSd_7.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619782 (0.0):
kecid doṣā bhavanty eṣu padāṃśe 'pi pade 'paraṃ / / nirarthakāsamarthatve cyuta-saṃskāratā tathā // VisSd_7.4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194028 (0.0):
nirarthakāsamarthatve cyutasaṃskāratā tathā // VisSd_7.4 // / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595916 (0.029):
iha tu tallāṅghatamiti vyākaraṇalakṣaṇahīnatvāt cyutasaṃskāratvam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596120 (0.039):
evaṃ prākṛtādivyākaraṇalakṣaṇahānāvapi cyutasaṃskāratvamūhyam / / ************* COMMENTARY *************
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ga) duḥ śrava ityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609040 (0.0):
syādasya bāṇairyuvajanahṛdayaṃ strīkaṭākṣeṇa tadvat // VisSd_7.24 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ga) yoṣitāmāsyamadyairvakulaṃ vikasatītyanvayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234953 (0.0):
yathordhvamupameyasya yadi syādupamānatā // VisSd_10.25 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119345 (0.0):
rasatāmeti ratyādiḥ sthāyībhāvaḥ sacetasām // VisSd_3.1 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (ga) ratyādiḥ sthāyī bhāvo rasatāmetītyanvayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121750 (0.0):
tathā rāmāyaṇādīnāṃ bhavitā duḥkhahetutā // VisSd_3.5 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122723 (0.0):
tadāsvāde vibhāvādeḥ paricchedo na vidyate // VisSd_3.12 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (ga) parasya na parasyeti atrāpi parasyaivetyādirarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136151 (0.0):
dainyacintāśruniḥ śvāsavaivarṇyocchavasitādikṛt // VisSd_3.142 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ga) tattvajñāneti tattvajñānāpadīrṣyāderiti ādipadāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9169142 (0.0):
yojayanti padairanyaiḥ sa uddhātya (ta) ka ucyate // VisSd_6.34 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ga) tatra uddhātyakalakṣaṇamāha padānīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9186531 (0.0):
adhikṣepavacaḥkārī kṣobhaḥ proktaḥ sa eva tu // VisSd_6.202 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192030 (0.0):
camatkṛtiścetyamīṣāṃ spaṣṭatvāllakṣma nocyate // VisSd_6.300 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194036 (0.0):
nirarthakāsamarthatve cyutasaṃskāratā tathā // VisSd_7.4 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131367 (0.005):
paścāttāpamavāpnoti kalahāntaritā tu sā // VisSd_3.82 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170277 (0.005):
āgantukena bhāvena patākāsthānakaṃ tu tat // VisSd_6.45 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24252856 (0.005):
syādātmano 'pyupādānādeṣopādānalakṣaṇā // VisSd_2.6 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) tadbhedānāha---mukhyārthasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112387 (0.005):
syādātmano 'pyupādānādeṣopādānalakṣaṇā // VisSd_2.6 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121603 (0.005):
sacetasāmanubhavaḥ pramāṇaṃ tatra kevalam // VisSd_3.4 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) rase iti karuṇādau rasa grāhye karuṇādirasasvarūpameva yat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126860 (0.005):
veśopacārakuśalo vāggmī madhuro 'tha bahumato goṣṭhyām // VisSd_3.41 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) nāyakasāmānyaguṇaistyāgādibhiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134859 (0.005):
āgacchati gṛhaṃ tasya kāryavyājena kenacit // VisSd_3.122 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) āgacchati gṛhaṃ tasyeti bhinnagṛhasthitasya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9140732 (0.005):
varṇyate 'pi yadi pratyuñjīvanaṃ syādaḍhūrataḥ // VisSd_3.194 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) cetasākāṅkṣitamiti maraṇākāṅkṣā eva varṇanīyā na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9147727 (0.005):
bhāvābhāso lajjādike tu veśyādiviṣaye syāt // VisSd_3.266 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) veśyādiviṣaye /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9182003 (0.005):
praveśatrāsaniṣkrāntiharṣavidravasaṃbhavam // VisSd_6.136 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avapātalakṣaṇamāha praveśeti /
aprayuktatā ityatra dvandvottarasya bhāvapratyayasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194042 (0.0):
(vi, ga) duḥ śrava ityādi / / aprayuktatā ityatra dvandvottarasya bhāvapratyayasya
pratyekamabhisambandhāt duḥ śravatvādaya eva doṣāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194049 (0.0):
aprayuktatā ityatra dvandvottarasya bhāvapratyayasya / pratyekamabhisambandhāt duḥ śravatvādaya eva doṣāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591114 (0.059):
talpratyayasya duḥ śravādiṣu pratyekaṃ sambandhaḥ /
etadādyavimṛṣṭavidheyāśabhāvāntāḥ trayodaśa doṣāḥ padavākyayoḥ pade
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194061 (0.0):
pratyekamabhisambandhāt duḥ śravatvādaya eva doṣāḥ / / etadādyavimṛṣṭavidheyāśabhāvāntāḥ trayodaśa doṣāḥ padavākyayoḥ pade
vākye 'pi sambhavanti ityarthaḥ / / eṣāṃ madhye keciddoṣāḥ padāṃśe 'pītyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194069 (0.0):
etadādyavimṛṣṭavidheyāśabhāvāntāḥ trayodaśa doṣāḥ padavākyayoḥ pade / vākye 'pi sambhavanti ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907755 (0.028):
doṣāḥ kecidbhavantyeṣu padāṃśe 'pi pade pare /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619774 (0.028):
kecid doṣā bhavanty eṣu padāṃśe 'pi pade 'paraṃ /
pade param iti / / nirarthakatvamasamarthatvaṃ cyutasaṃskāratā ceti doṣatrayaṃ paraṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194081 (0.0):
eṣāṃ madhye keciddoṣāḥ padāṃśe 'pītyarthaḥ / / pade param iti / / nirarthakatvamasamarthatvaṃ cyutasaṃskāratā ceti doṣatrayaṃ paraṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596293 (0.048):
kathaṃ vā nirarthakatvacyutasaṃskṛtatvāsamarthatvānāmeva vākyadoṣato
kevalaṃ pade natu vākye ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194088 (0.0):
nirarthakatvamasamarthatvaṃ cyutasaṃskāratā ceti doṣatrayaṃ paraṃ / kevalaṃ pade natu vākye ityarthaḥ /
tad bījaṃ tattaddoṣaprastābe vakṣyāmaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194095 (0.0):
kevalaṃ pade natu vākye ityarthaḥ / / tad bījaṃ tattaddoṣaprastābe vakṣyāmaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790676 (0.058):
(vi, cha) abhidhārūpāyā vācyārthabodhakavṛttervyaṅgyabodhakatve / doṣāntaramāha--ecañceti / / Locanā: / (lo, ṛ) evaṃ ca yadi śabdaśruteranantaraṃ yāvānartho 'vagamyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9160658 (0.058):
(vi, cha) abhidhārūpāyā vācyārthabodhakavṛttervyaṅgyabodhakatve / doṣāntaramāha ecañceti / / Locanā: / (lo, ṛ) evaṃ ca yadi śabdaśruteranantaraṃ yāvānartho 'vagamyate
Locanā: / (lo, ī) tatra ke doṣāḥ kiniṣṭā ityata āha--duḥ śraveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194099 (0.0):
tad bījaṃ tattaddoṣaprastābe vakṣyāmaḥ / / Locanā:
talpratyayasya duḥ śravādiṣu pratyekaṃ sambandhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194106 (0.0):
(lo, ī) tatra ke doṣāḥ kiniṣṭā ityata āha duḥ śraveti / / talpratyayasya duḥ śravādiṣu pratyekaṃ sambandhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591056 (0.046):
aprayuktatā ityatra dvandvottarasya bhāvapratyayasya / pratyekamabhisambandhāt duḥ śravatvādaya eva doṣāḥ /
sandigdhaṃ sandehaḥ / / atha bhavet kliṣṭam avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛtsamāsapadameva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13370354 (0.0):
sandigdhamapratītaṃ grāmyaṃ neyārthamatha bhavet kliṣṭam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛtsamāsagatameva // MKpr K_51 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075320 (0.0):
saṃdigdhamapratītaṃ grāmyaṃ noyārthamatha bhavet kliṣṭam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ virudvamatikṛtsamāsagatameva //51//
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542315 (0.0):
sandigdhamaprat=itaṃ grāmyaṃ neyārthamatha bhavet kliṣṭam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛtsamāsagatameva // MKpr-K_51 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194117 (0.0):
talpratyayasya duḥ śravādiṣu pratyekaṃ sambandhaḥ / / sandigdhaṃ sandehaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18108050 (0.033):
kliṣṭaṃ gūḍhārthakaṃ grāmyamanyārthaṃ cāpratītikam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛt tathā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593923 (0.043):
viruddhamatikṛttvamavimṛṣṭavidheyāṃśatvaṃ ca /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371731 (0.060):
atra dhammillasya śobhāṃ prekṣya kasya mānasaṃ na rajyatīti saṃbandhe / kliṣṭatvam // / [(12) avimṛṣṭavidheyāṃśam]
sarve doṣāṃ padavākyayoḥ / / eṣu duḥ śravādiṣu madhye /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194126 (0.0):
atha bhavet kliṣṭam avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛtsamāsapadameva / sarve doṣāṃ padavākyayoḥ /
********** END OF COMMENTARY ********** / paruṣavarṇatayā śrutiduḥkhāvahatvaṃ duḥśravatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907771 (0.0):
nirarthakāsamarthatve cyutasaṃskāratā tathā // VisSd_7.4 // / paruṣavarṇatayā śrutiduḥkhāvahatvaṃ duḥśravatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194131 (0.0):
eṣu duḥ śravādiṣu madhye / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194138 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / paruṣavarṇatayā śrutiduḥkhāvahatvaṃ duḥśravatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121659 (0.015):
teṣu karuṇādiṣu / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ādiśabdādbībhatsabhayānakādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6240397 (0.018):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra madhye mārtaṇḍādyabhāvaniścayaḥ, rājaniścaye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126185 (0.026):
(lo, ṝ) eṣu dakṣiṇādiṣu nāyakamadhye / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153965 (0.028):
ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / evamanyeṣvapyarthaśaktipūlasaṃlakṣyakramabhedeṣūdāhāryam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6263731 (0.029):
niścitatayā parvato 'yaṃ vāhnimānityādau vahnimattvādivat / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794163 (0.029):
liṅgād vyāpyād dhūmādeḥ liṅgini vyāpake vahnyādau / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tataśca vācyādasaṃbaddhor'thaṃstāvanna pratīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249872 (0.029):
bhavāntareṣu janmāntareṣu / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra prastutāyāḥ suniścalāyāḥ prakṛteraprastutāyāśca yoṣita
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149577 (0.030):
********** END OF COMMENTARY ********** / eṣu rasādiṣu ca ekasyāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606740 (0.032):
punaḥ svaśabdenopādānena ca punaruktatvamāvahati ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / āhūteṣu vihaṅgameṣu maśako nāyān puro vāryate madhye vā dhuri vā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9128513 (0.032):
(lo, e) tatra tāsu madhye / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134965 (0.033):
(lo, o) eteṣu anurāgeṅgiteṣu madhye / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130162 (0.037):
kaṭutvasphuṭatvādeva cāsyāḥ pragalbhatvaṃ, na madhyatvam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6247170 (0.042):
********** END OF COMMENTARY ********** / evaṃ virahavarṇane keyūrāyitamaṅgadaiḥ " ityatra "vikāsinīlotpalatisma"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124442 (0.042):
vailakṣaṇyamiti vacanam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / savikalpakajñānasaṃvedyānāṃ hi vacanaprayogayogyatā, na tu rasasya tathā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24089576 (0.043):
varttamānopadeśasyeti--vipralambhaviśeṣaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / varṇaracanayorudāhariṣyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155163 (0.043):
varttamānopadeśasyeti vipralambhaviśeṣaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / varṇaracanayorudāhariṣyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791818 (0.043):
vyañjanāyāstu śabdatadekadeśavarṇādiḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) tatra duḥ śravatvalakṣaṇamāha--paruṣeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601988 (0.0):
atra prakaraṇābhāvacchāntaśṛṅgāriṇoḥ ko vakteti niścayābhāvātsandigdhatvam / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) sandigdhamarthamāha---acalā iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6253318 (0.0):
tasyā punaḥ svabhāvataḥ śobhanatvameveti / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) vinoktyalaṅkāramāha vinoktiriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194147 (0.0):
paruṣavarṇatayā śrutiduḥkhāvahatvaṃ duḥśravatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204941 (0.0):
atra prakaraṇābhāvacchāntaśṛṅgāriṇoḥ ko vakteti niścayābhāvātsandigdhatvam / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) sandigdhamarthamāha acalā iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598662 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) yadi tu tacchabdārthasya viśeṣyatayā eṇākṣīśabdaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859363 (0.002):
vyutpattyādhāyakatvācca / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) kalā vaidagdhī, vaicakṣaṇyaṃ pravarttakaṃ jñānaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273848 (0.002):
na cādbhuto rasaḥ, vismayaṃ pratyasya hetutvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) nanvahetukatvena hetvanusandhānaṃ vismaya eva, tathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242372 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) atraiva ceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6276857 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) atrālaṅkārāṇāṃ saṃśayakoṭitāṃ darśayati atreti . idaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9156722 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) atra viṣādādhikyavyañjakayā kuśalavasutāprāptyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24249594 (0.004):
ccāritena gacchatīti padena saṅgatiḥ syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) āsattilakṣaṇamāha--yat padabuvdyavyavadhānena yat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109125 (0.004):
ccāritena gacchatīti padena saṅgatiḥ syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) āsattilakṣaṇamāha yat padabuvdyavyavadhānena yat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9171870 (0.004):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) yatra syādaṅka iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127934 (0.004):
bhīśokakrodhaharṣādyairgāmbhīryaṃ nirvikāratā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) bhīśoketi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9186595 (0.005):
kiṃ devyā na vicumbito 'smi bahuśo mithyābhiśaptastadā iti / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257560 (0.006):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) ekadeśavivarttirūpakasāmāsoktyorbhedamāha rūpaka iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192106 (0.008):
tasyāstu durmallikāyāmantarbhāvaḥ" ityānye / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591044 (0.016):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ga) duḥ śrava ityādi /
etacca vīrabībhatsaraudrān rasān vihāya iti bodhyam, teṣu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194154 (0.0):
(vi, gha) tatra duḥ śravatvalakṣaṇamāha paruṣeti / / etacca vīrabībhatsaraudrān rasān vihāya iti bodhyam, teṣu
tasyānuguṇatvādeva / / tathā prādeśikatve evāya doṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194161 (0.0):
etacca vīrabībhatsaraudrān rasān vihāya iti bodhyam, teṣu / tasyānuguṇatvādeva /
samagrapadavyāpakatve tu pratikūlavarṇatvadoṣa eva ityadi boddhavyam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194171 (0.0):
tathā prādeśikatve evāya doṣaḥ / / samagrapadavyāpakatve tu pratikūlavarṇatvadoṣa eva ityadi boddhavyam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597051 (0.025):
lajjayā paśyati ca diśi diśi khidyati ca ityarthaḥ / / na doṣa iti / / na pratikūlavarṇatvadoṣa ityarthaḥ /
********** END OF COMMENTARY ********** / kārttarthyaṃ yātu tanvaṅgī kadānaṅgavaśaṃvadā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907777 (0.0):
paruṣavarṇatayā śrutiduḥkhāvahatvaṃ duḥśravatvam / / kārttarthyaṃ yātu tanvaṅgī kadānaṅgavaśaṃvadā" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194181 (0.0):
samagrapadavyāpakatve tu pratikūlavarṇatvadoṣa eva ityadi boddhavyam / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593944 (0.018):
vākyagatatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150349 (0.018):
śabdānāmabhāve 'pi virodhābhāsasya vyaṅgyatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593494 (0.018):
tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196477 (0.018):
tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791528 (0.026):
tena boddhṛbhedāt, svarūpabhedāt, saṃkhyābhedādityādi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220196 (0.027):
evaṃ haraḥ śivaḥ'; ityādāvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592789 (0.028):
evamuparitanodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114058 (0.028):
etānīti sarvānamnā sāropātvam, evamuttarodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604952 (0.030):
evamanyasyāpi kṛtyānaucityasya varṇana prakṛtiviparyyayākhyo doṣo / boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863342 (0.030):
evaṃ vakṣyamāṇodāharaṇoṣvapi vibhāvādiviveko boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi saṃbhogaśrṭaṅgārākhyo rasaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24254527 (0.032):
etānīti sarvānamnā sāropātvam, evamuttarodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / prayojane yathā--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24258554 (0.036):
Locanā: / ********** END OF COMMENTARY ********** / boddhavyavaiśiṣṭye yathā--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139995 (0.037):
vistarataḥ prathamaparicchedato boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6267817 (0.047):
********** END OF COMMENTARY ********** / ihaiva tvaṃ tiṣṭha drutamahamahobhiḥ katipayaiḥ samāgantā kānte !"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6271363 (0.047):
śocyatvāda śobhanatvamiti vidheyānāmeva sadasattvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / iha kecidāhuḥ śaśiprabhṛtīnāṃ śobhanatvaṃ khalasyāśobhanatvaṃ ceti"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9140434 (0.047):
layaḥ tanmayatvameva / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra mālatīsākṣāddarśanaprarūḍharāgasya mādhavasyābhilāṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596565 (0.048):
********** END OF COMMENTARY ********** / iha tu śabdānāṃ sarvathā prayogābhāve 'samarthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606162 (0.048):
********** END OF COMMENTARY ********** / iha tu yatra liṅgavacanabhede 'pi na sādhāraṇadhaparmasyānyathābhāvastatra
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) kārttārthyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194187 (0.0):
kārttarthyaṃ yātu tanvaṅgī kadānaṅgavaśaṃvadā" / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609340 (0.017):
evaṃ muktāhāra" ityatra muktāśabdenānyaratnāmiśritatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148658 (0.017):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) niḥ śvāsāndha iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9216531 (0.017):
ratyādyākā rānuviddhānandodvodhenasahṛdayacittārdraprāyatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) āsvādarūpāhlādābhinnatvena uktaṃ dravībhāvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598761 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) atra prathamamapi vyatyayamaṅgīkurvataḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790418 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) yacca dhvaniketi---tātparyavyatirekāditi---vyañjakatvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9160400 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) yacca dhvaniketi tātparyavyatirekāditi vyañjakatvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24255219 (0.019):
sāmānādhikaraṇyamasamañjasaṃ syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) ādye 'pīti--gośabdād vāhīkapratītipakṣe ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114750 (0.019):
sāmānādhikaraṇyamasamañjasaṃ syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) ādye 'pīti gośabdād vāhīkapratītipakṣe ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602038 (0.019):
atra dvitīyārdhe vyatirekeṇa dvitīyapādasyaivārtha iti punaruktatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) punaruktamarthamāha---sahaseti---aviveko 'vimṛśyakāritā sa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204991 (0.019):
atra dvitīyārdhe vyatirekeṇa dvitīyapādasyaivārtha iti punaruktatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) punaruktamarthamāha sahaseti aviveko 'vimṛśyakāritā sa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6265837 (0.020):
rūpamidaṃ madirākṣyā madayati hṛdayaṃ dunoti ca me // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) kriyāyāḥ kriyāvirodhamāha nayanayugeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794521 (0.020):
vācyam, uttrāsakādāvanaikāntikatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) jalakeli'; ityādau alaṅkārasyānumeyatāmapi hetorvyabhicārād"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9142229 (0.023):
tatra bhāvī yathā mama / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) pravāsasya kāryyāt śāpāt ityādi traividhyasyoktatvāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250285 (0.023):
vināvantīrna nipuṇāḥ sudṛśo ratanarmaṇi // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229454 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) nanu sādharmyaṃ tāvat samāno dharmastasyāvāstavatve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109275 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) nanu bādhajñānābhāvarūpāyā yogyatāyā jijñāsārūpāyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273911 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) nāyikāyāḥ rūpātiśayapratītyā uktacaturvidhātiśayoktito
spaṣṭam / / rephayuktavarṇaṃ śrutiduḥ khadāyi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194194 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, ṅa) kārttārthyamiti / / spaṣṭam / / rephayuktavarṇaṃ śrutiduḥ khadāyi /
Locanā: / (lo, u) paruṣavarṇaṃ paruṣākṣaram /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194199 (0.0):
rephayuktavarṇaṃ śrutiduḥ khadāyi / / Locanā: / (lo, u) paruṣavarṇaṃ paruṣākṣaram /
kārttarthyaṃ kṛtārthatāṃ--kṛtārthasya bhāvam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194207 (0.0):
(lo, u) paruṣavarṇaṃ paruṣākṣaram / / kārttarthyaṃ kṛtārthatāṃ kṛtārthasya bhāvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.023):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.023):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.023):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136901 (0.023):
atreṣṭadarśanāt jaḍatā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / athogratā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189802 (0.023):
vilometi prākṛtanāyakatvena vilomatā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha vīthī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087069 (0.023):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152659 (0.023):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591542 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / grāmyatvaṃ yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194531 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / grāmyatvaṃ yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277169 (0.024):
vadane eva sambhavādupamāyāḥ sādhakatetyāha atreti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20897908 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / ---tena nārthaguṇāḥ pṛthak // VisSd_8.16 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219471 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / tena nārthaguṇāḥ pṛthak // VisSd_8.16 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790776 (0.025):
na khalu śabdasya kārakatvaṃ, jñāpakatvāttasya / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yatpunarūktaṃ pauruṣeyamapauruṣeyaṃ ca vākyaṃ sarvameva kāryaparam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233234 (0.025):
sādṛśyācārobhayārthatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209746 (0.025):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603481 (0.025):
vivaraiṣiṇa ityādau padaniṣṭatve 'pi sambhavānna vākyadoṣatetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907785 (0.0):
kārttarthyaṃ yātu tanvaṅgī kadānaṅgavaśaṃvadā" / / aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194219 (0.0):
kārttarthyaṃ kṛtārthatāṃ kṛtārthasya bhāvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138389 (0.034):
********** END OF COMMENTARY ********** / atha vrīḍā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591406 (0.050):
vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt kameṇa vrīḍādivyañjakāḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601242 (0.056):
atrārtho 'ślīlaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594009 (0.057):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra jugupsāvyañjikāślīlatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155061 (0.062):
varttamānopadeśasya ca tattadviṣayavyañjakatvaṃ sahṛdayasavedyam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138427 (0.063):
yattatra salajjamavāñicitamityanena lajjā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha harṣaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137597 (0.064):
********** END OF COMMENTARY ********** / athāvahitthā
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ca) vrīḍājugupsāmaṅgalatvāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254516 (0.0):
rūpakapratīter vyāpitayā samāsoktipratītitirodhāyakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194225 (0.0):
aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125143 (0.002):
vākhaṇḍatvamityāha / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274591 (0.003):
prasvedavārikaṇikācitaghaṇḍabimbāṃ saṃsmṛtya tāmaniśameti na śāntimantaḥ / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592397 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti---samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195384 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594058 (0.003):
atra kalalalauhityaṃ padmarāgaḥ, vakrābhirvāmābhiḥ, iti neyārthatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ha) saṃkṣepāyānyān doṣānupekṣya vākye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127733 (0.004):
tatrānurāgitā yathā / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) yataḥ śobheti yato balāt śobhālakṣaṇena anurāgitoktā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141627 (0.004):
tadahitayuvaterabhīkṣṇamakṣṇordvayamapi roṣarajobhirāpurūre // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227940 (0.004):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) tacclokārthastu yathā prabhuralpabuddhirityatra cakārārtho
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175552 (0.004):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) dullaheti durlabhajanānurāgo lajjā gurvo paravaśa ātmā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9188284 (0.004):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) puṣpagaṇḍikākhyamaṅgamāha ātodyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137873 (0.006):
kiṃ kiṃ vyavasyati kuto 'sti ca kīdṛśīyam // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2608786 (0.006):
evamasya vaktṛtve 'pi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / asya vaiyākaraṇasya taddarśayati---atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9211721 (0.006):
evamasya vaktṛtve 'pi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / asya vaiyākaraṇasya taddarśayati atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591268 (0.008):
tṛptārivijaye rājan ! sādhanaṃ sumahattava" / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192208 (0.024):
samānavaṃśajā neturbhavedyatra ca nāyikā // VisSd_6.306 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ca) prakaraṇikākhyamuparūpakamāha atheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155062 (0.034):
varttamānopadeśasya ca tattadviṣayavyañjakatvaṃ sahṛdayasavedyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082613 (0.035):
avivakṣitavācyasya bhedāvāha-- / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
etattrayahetutvādityarthaḥ / / hetutvaṃ jñāpakatvaṃ kārakatvaṃ ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194230 (0.0):
(vi, ca) vrīḍājugupsāmaṅgalatvāditi / / etattrayahetutvādityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194238 (0.0):
etattrayahetutvādityarthaḥ / / hetutvaṃ jñāpakatvaṃ kārakatvaṃ ca /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369031 (0.023):
tatra nimittatvaṃ kārakatvaṃ jñāpakatvaṃ vā śabdasya / prakāśakatvānna / kārakatvam / jñāpakatvaṃ tu ajñātasya katham / jñātatvañca saṃketenaiva sa
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074086 (0.023):
tatra nimittatvaṃ kārakatvaṃ jñāpakatvaṃ vā śabdasya prakāśakatvānna / kārakatvam / / jñāpakatvaṃ tu-ajñātasya katham jñātatvaṃ ca saṃketenaiva sa cānvitamātre
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6262790 (0.036):
janakahetutvāsambhavena jñāpakahetutvādeva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261961 (0.038):
janakahetutvāt kāryasya ca jñāpakahetutvāt, granthakṛtā tu tato bhedo 'sya
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13369023 (0.040):
tatra nimittatvaṃ kārakatvaṃ jñāpakatvaṃ vā śabdasya / prakāśakatvānna
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23074078 (0.040):
tatra nimittatvaṃ kārakatvaṃ jñāpakatvaṃ vā śabdasya prakāśakatvānna
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5889834 (0.048):
sāhityāttaddhetutvaṃ taddhetutvācca sāhityamiti /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10630056 (0.062):
ata evāsti vahniliṅgamitiśabdāt pratīteḥ dhūme vahneranumānaṃ, na tu / tadarthajñāpakatvena jñātāt padādarthajñānamātraṃ syāt na tu saṃsargadhīḥ,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19335908 (0.063):
atra viṣayatvenaiva hetutvaṃ na tu kārakāntaratvena |
tatra vrīḍājugupsayoḥ kārakatvaṃ maṅgalasya ca jñāpakatvaṃ bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194243 (0.0):
hetutvaṃ jñāpakatvaṃ kārakatvaṃ ca / / tatra vrīḍājugupsayoḥ kārakatvaṃ maṅgalasya ca jñāpakatvaṃ bodhyam /
********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605807 (0.0):
upameye nirdiṣṭadharmasamānadharmasyopamānenupādānaṃ nyūnatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222680 (0.0):
tataḥ śleṣakākurupopādhidvayayogād dvividhetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258293 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272360 (0.0):
tadbhūyastvena vacanānāmeva bhūyastvaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119332 (0.0):
śīghravyañjakatvabhityetaddvārā rasasyāpi śīghrapratipādakatvaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194249 (0.0):
tatra vrīḍājugupsayoḥ kārakatvaṃ maṅgalasya ca jñāpakatvaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611854 (0.001):
parokṣatvādeva smaryamāṇatopacāra iti bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / nāpyaṅgāṅgibhāvaḥ, dvayorapi pūrṇatayā svātantryeṇa viśrānteḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862826 (0.001):
varṇādiparaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9107454 (0.001):
varṇādiparaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yacca dhvanikāreṇoktam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192676 (0.003):
(vi, ḍa) evamiti sandānitakādāvapi evaṃ bodhyamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170600 (0.004):
bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / arthopakṣepakaṃ yattu līnaṃ savinayaṃ bhavet /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272455 (0.005):
prāgevoktaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149663 (0.009):
uttamamadhyamādhamatvabhedena vaicitryaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / śabdārthobhayaśaktyutthe vyaṅkye 'nusvānasannibhe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6266783 (0.011):
evaṃ kva sūryaprabhava'; ityādāvapi bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606600 (0.011):
śabdena tadupādānaṃ punaruktatvamevetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250433 (0.011):
sādharmyavaidharmyābhyāṃ cetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261563 (0.011):
parasparavaidharmyarūpeṇetareṇa vetyāto 'ṣṭadhetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6267519 (0.011):
yadityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇa yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269479 (0.011):
savyavacchedaḥ parisaṃkhyālaṅkāra ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272070 (0.011):
dvividhaṃ pratīpamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇa yathā
tṛptārivijaye rājan ! sādhanaṃ sumahattava /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907794 (0.0):
aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham / / krameṇodāharaṇam / tṛptārivijaye rājan ! sādhanaṃ sumahattava" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194256 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / krameṇodāharaṇam / tṛptārivijaye rājan ! sādhanaṃ sumahattava" /"
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, cha) dṛptārīti---sādhanaṃ senā ca cārthaḥ prākaraṇikatvāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609484 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, cha) uktaviti---ānandamagnādervacanasyoktāvityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222312 (0.0):
mṛdula tānta latāntamalokayat sa surabhi suribhiṃ sumanobharaiḥ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175987 (0.0):
tā jāva gadua gadua devīe ṇivedaissam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194267 (0.0):
tṛptārivijaye rājan ! sādhanaṃ sumahattava" / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9212417 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, cha) uktaviti ānandamagnādervacanasyoktāvityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192258 (5.960):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, cha) hallīśākhyamuparūpakamāha atheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227940 (0.005):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) tacclokārthastu yathā prabhuralpabuddhirityatra cakārārtho
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175552 (0.005):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) dullaheti durlabhajanānurāgo lajjā gurvo paravaśa ātmā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9188284 (0.005):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) puṣpagaṇḍikākhyamaṅgamāha ātodyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127733 (0.005):
tatrānurāgitā yathā / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) yataḥ śobheti yato balāt śobhālakṣaṇena anurāgitoktā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141627 (0.005):
tadahitayuvaterabhīkṣṇamakṣṇordvayamapi roṣarajobhirāpurūre // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592397 (0.005):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti---samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195384 (0.005):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274591 (0.005):
prasvedavārikaṇikācitaghaṇḍabimbāṃ saṃsmṛtya tāmaniśameti na śāntimantaḥ / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125143 (0.006):
nanu yadi militā ratyādayo rasāstatkathamasya svaprakāśatvaṃ kathaṃ / vākhaṇḍatvamityāha / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591228 (0.008):
aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254516 (0.008):
rūpakapratīter vyāpitayā samāsoktipratītitirodhāyakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20895209 (0.009):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, cha) tadvyañjakān varṇānāha---mūdrdhniti /
anekārthasya sādhanaśabdasya vācyaḥ / / puṃvyañjanarūpastvartho vyaṅgyaḥ śrotṝṇāṃ vrīḍājanakaḥ; natu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194283 (0.0):
(vi, cha) dṛptārīti sādhanaṃ senā ca cārthaḥ prākaraṇikatvāt / anekārthasya sādhanaśabdasya vācyaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8723736 (0.040):
vidhnaṃ karoṣīti sakhyabhiprāyarūpaścāduviśeṣo vyaṅgyaḥ / / atra tu vyākhyānadvaye 'pi vyavasitātpratīpagamanātpriyatamagṛhagamanācca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859139 (0.041):
atra hi praśnarūpor'tho vācyaḥ, uttararūpaśca vyaṅgyaḥ / / taśvāvinibaddhavibhāvādijñānasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736369 (0.045):
preyasīputrādirūpa ityarthaḥ / / atra vyaṅgyavācyayossamaprādhānyaṃ darśayati tatrāpītyādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862278 (0.051):
ityatra praśrarūpor'tho vācyaḥ, uttararūpaśca vyaṅgyaḥ / / tathā hi--dārāṇāṃ bhāryyāṇāṃ poṣaṇe ratāḥ ke ? śītambuvāhinī gaṃgā kā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9106906 (0.051):
ityatra praśrarūpor'tho vācyaḥ, uttararūpaśca vyaṅgyaḥ / / tathā hi dārāṇāṃ bhāryyāṇāṃ poṣaṇe ratāḥ ke ? śītambuvāhinī gaṃgā kā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739492 (0.055):
svātmā yenetyavivaśritavācyo vyañjako 'rthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16671222 (0.056):
atra guṇasthānīyo rasādiḥ guṇisthānīya itivṛttādirūpo vācyārthaḥ / / na tu pṛthagbhūtamityatra hetumāha kramasyāsaṃvedanāditi /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8733666 (0.056):
kiṃ tena kṛtyamiti tvapahastanārūpa ākṣepo vācya eva camatkārakāraṇam /
Pramanavartika (pramanvu.htm.txt) 22493025 (0.057):
nānyāsyānityatā bhāvāt pūrva siddhaḥ sa cenidriyāt / / nānekarūpo vācyo 'sau vācyo dharmo vikalpajaḥ // Pramāṇav_2.102 //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19120187 (0.060):
iti evaṃvidhaṃ vastu prasiddhaṃ pratītam yo vācakaḥ pratyāyakaḥ54 sa / śabdaḥ, yo vācyaścābhidheyaḥ sor'tha iti /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7169843 (0.060):
evamuttaratra yastu naivaṃvidho na vācyo na lakṣya ityarthaḥ / / nanu tathāpi vācyavallakṣayo 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907904 (0.061):
nihatārthatvamubhayārthasya śabdasyāprasiddher'the prayogaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14250182 (0.061):
vya ysyeti uktavyaṅgyasyetyarthaḥ / / punarvācya iti grantho yathāvyākhyātastathā sakhyā pratibodhyate /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24534838 (0.062):
ekam iti | kin nocyate? gamyamānaśabdasyehānyārthasya vikṣitatvāt | tathā
vrīḍāvyañjakaḥ tadapratīteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194289 (0.0):
puṃvyañjanarūpastvartho vyaṅgyaḥ śrotṝṇāṃ vrīḍājanakaḥ; natu / vrīḍāvyañjakaḥ tadapratīteḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6255746 (0.008):
paryālocane tattvato vivecane ucitā hariṇekṣaṇa lateveti pratīteḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591575 (0.014):
********** END OF COMMENTARY ********** / apratītatvamekadeśamātraprasiddhatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596668 (0.014):
********** END OF COMMENTARY ********** / apratītatvaṃ tvekārthasyāpi śabdasya sārvatrikaprayogavirahaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9154574 (0.015):
sthāne prakṛtyantaraniveśane na tathā pratītiḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.015):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.015):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606807 (0.017):
gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233234 (0.017):
sādṛśyācārobhayārthatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209746 (0.017):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149575 (0.017):
lāghavāt śīghrapratītikatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123778 (0.018):
hetutvoktyā tatkāryatve vipratipattyabhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tataśca rasapratītikāle vibhāvādayo na pratīyeran,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235580 (0.018):
sākṣādeva na tu doṣaniyamāt, tallakṣaṇantargatatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236005 (0.018):
rūpavattvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125191 (0.018):
kathaṃ svaprakāśatvaṃ ratyādīnāṃ jaḍatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178804 (0.018):
samastaripuvadharūpasya kāryyasya saṃgṛhītatvāt prāptatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.018):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6262137 (0.032):
bhuvanakteśanamucitamiti pratītiḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / sahasā vidadhīta " ityatra sahasā vidhānābhāvasyāpatpradatvaṃ viruddhaṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249769 (0.034):
ihe vādyabhāvād aupamyasya gamyatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / aprastutaprastutayordepakaṃ tu nigadyate // VisSd_10.48 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602007 (0.034):
niścayābhāvāt sandeha ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / sahasā vidadhīta na kriyāmavivekaḥ paramāpadāṃ padam /"
prasasāra śanairvāyurvināśe tanvi ! te tadā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907800 (0.0):
tṛptārivijaye rājan ! sādhanaṃ sumahattava" / / "prasasāra śanairvāyurvināśe tanvi ! te tadā" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194297 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / prasasāra śanairvāyurvināśe tanvi ! te tadā" /"
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) prasasāreti--virahottaraṃ nāyakāṃ prāpya nāyakasyoktiriyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194309 (0.0):
prasasāra śanairvāyurvināśe tanvi ! te tadā" / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9182977 (0.004):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) atha bhāṣeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790715 (0.006):
harṣaśokādīnāmapi na vācyatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) nanu na aṅgīkāryaiva lakṣaṇā ityata āha---kimiti ceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220214 (0.006):
iti śabdaparivṛttisahatvāsatvābhyāmasyobhayālaṅkāratvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) bhātīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9160697 (0.006):
harṣaśokādīnāmapi na vācyatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) nanu na aṅgīkāryaiva lakṣaṇā ityata āha kimiti ceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229940 (0.006):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) atra copamādhvanitvaṃ śleṣālaṅkāraśca na prasajyata
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274196 (0.006):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083473 (0.010):
taduktam --- / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) tatra dhvanitvameveti---vyaṅgyatvamevetyarthaḥ, na tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149077 (0.010):
taduktam / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) tatra dhvanitvameveti vyaṅgyatvamevetyarthaḥ, na tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242756 (0.015):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) anyasthāpanapūrvakaṃ niṣedhamāha etad vibhātīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25445535 (0.015):
tena pātrapraveśaścetprayogātiśayastadā // VisSd_6.36 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) prayogātiśayalakṣaṇamāha yadi prayoga iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119876 (0.015):
vedyāntarasparśaśūnyo brahmāsvādasahodaraḥ // VisSd_3.2 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) sattvodrekāditi kārikārthaṃ pratipadaṃ svayameva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125962 (0.015):
dhīrapraśānta ityayamuktaḥ prathamaścaturbhedaḥ // VisSd_3.31 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) prathamaṃ caturbheda iti paścāttu dhīrodāttādīnām api
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130976 (0.015):
sā khaṇḍiteti kathitā dhīrairīrṣyākaṣāyitā // VisSd_3.75 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) khaṇḍitālakṣaṇamāha pārśvametīti kanyakāyāstu upanāyaka
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9166417 (0.015):
divyo 'tha divyādivyo vā guṇāvānnāyako mataḥ // VisSd_6.9 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9172109 (0.015):
yadā saṃdarśayeccheṣamāmukhānantaraṃ tadā // VisSd_6.61 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) viṣkambhakaraṇamaṅkādāveveti pragdarśitamidānī tasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174111 (0.015):
upakṣepaḥ parikaraḥ parinyāso vilobhanam // VisSd_6.81 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) tatra mukhasandherdvādaśāṅgānyāha upakṣepa ityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9186815 (0.015):
visarpo yatsamārabdhaṃ karmāniṣṭaphalapradam // VisSd_6.204 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) visarparūpāmalaṅkṛtimāha visarpa iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9255050 (0.015):
vyavahārasamāropaḥ prastute 'nyasya vastunaḥ // VisSd_10.56 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ja) samāsoktyalaṅkāramāha samāsoktiriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221401 (0.029):
padāntago yathā mama / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) yathāvasthamiti vyācaṣṭe yathāsambhavamiti /
he tanvi ! tava vināśe adarśane sati tadā mama duḥ khotpādanāya vāyuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194314 (0.0):
(vi, ja) prasasāreti virahottaraṃ nāyakāṃ prāpya nāyakasyoktiriyam / / he tanvi ! tava vināśe adarśane sati tadā mama duḥ khotpādanāya vāyuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194321 (0.0):
he tanvi ! tava vināśe adarśane sati tadā mama duḥ khotpādanāya vāyuḥ
śanaiḥ mandaṃ prasasāra ityarthaḥ / / atra anekārthasya vināśaśabdasya vyaṅgyo maraṇarūpor'tho
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194333 (0.0):
he tanvi ! tava vināśe adarśane sati tadā mama duḥ khotpādanāya vāyuḥ / śanaiḥ mandaṃ prasasāra ityarthaḥ /
'maṅgalavyañjakaḥ / / vāyuśabdastu apānavāyuvyañjanayā ghṛṇārūpajugupsājanakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194346 (0.0):
atra anekārthasya vināśaśabdasya vyaṅgyo maraṇarūpor'tho / 'maṅgalavyañjakaḥ /
duḥ khakāle śanaiḥ prasṛtavāyorapānavāyutvapratīteḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194357 (0.0):
vāyuśabdastu apānavāyuvyañjanayā ghṛṇārūpajugupsājanakaḥ / / duḥ khakāle śanaiḥ prasṛtavāyorapānavāyutvapratīteḥ /
anucitārthatvamiti--apaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194364 (0.0):
duḥ khakāle śanaiḥ prasṛtavāyorapānavāyutvapratīteḥ / / anucitārthatvamiti apaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592324 (0.028):
anyānvayavaśena upaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28795770 (0.053):
rasatvādinā na samānādhikaraṇam/ nirmalasyaiva rasāditvāt/ hetvābhāsatvam / iva hetutvena" ity eke/ "na hy anucitatvenātmahāniḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16686527 (0.061):
ityāśaṅkyāha yattvanumeyeti / / tadvyañjakatvaṃ na dhvanilakṣaṇamabhiprāyavyatiriktaviṣayāvyāparāditi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21044917 (0.062):
śabdārthavyavasthā vācyā / prakṛte ceṣṭasādhanatvasya liṅādinā / pratīyamānatvāttadarthakatvakalpanameva tasya yuktamitibhāvenāha
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28098220 (0.064):
gatyantarasattve tathā nirvāhasyānucitatvāt/ / ato 'dhikaraṇātmakatvapakṣo na yuktaḥ/
Locanā: / (lo, ū) dṛpteti--atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591446 (0.0):
(vi, jha) dṛpteti--atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194369 (0.0):
anucitārthatvamiti apaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam / / Locanā: / (lo, ū) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194376 (0.0):
(lo, ū) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194435 (0.0):
(vi, jha) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ pavanamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591455 (0.0):
(vi, jha) dṛpteti--atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ / puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ panavamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194385 (0.0):
(lo, ū) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ / puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ pavanamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194437 (0.0):
(vi, jha) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ / puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ panavamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt kameṇa vrīḍādivyañjakāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591463 (0.0):
puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ panavamātrārthe apānapavanaviśeṣasya, / vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt krameṇa vrīḍādivyañjakāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194395 (0.0):
puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ pavanamātrārthe apānapavanaviśeṣasya, / vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt kameṇa vrīḍādivyañjakāḥ
********** END OF COMMENTARY ********** / atra sādhana-vāyu-vināśa-śabdā aślīlāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907808 (0.0):
prasasāra śanairvāyurvināśe tanvi ! te tadā" / / atra sādhana vāyu vināśa śabdā aślīlāḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194401 (0.0):
vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt kameṇa vrīḍādivyañjakāḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153876 (0.016):
vyañjakatvam / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20897052 (0.018):
spaṣṭānīti---etaddoṣapañcakarahitaślokā evetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / arthavyaktiḥ svabhāvoktyālaṅkāreṇa tathā punaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9183543 (0.018):
sā śobhā kīdṛśī, śliṣṭaśabdacihnacitrārthetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9218615 (0.018):
spaṣṭānīti etaddoṣapañcakarahitaślokā evetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / arthavyaktiḥ svabhāvoktyālaṅkāreṇa tathā punaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087069 (0.018):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152659 (0.018):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606808 (0.018):
gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233234 (0.018):
sādṛśyācārobhayārthatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209747 (0.018):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239395 (0.019):
rūpakasya ca āropamūlatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra kalaṅkarāhityādinādhikaṃ vaiśiṣṭyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178805 (0.020):
samastaripuvadharūpasya kāryyasya saṃgṛhītatvāt prāptatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221829 (0.020):
mukhyatarasyābhinnatvād ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236005 (0.020):
rūpavattvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275764 (0.020):
aṅgabhūtarasāderapyalaṅkārapadavācyatvādevetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125191 (0.020):
kathaṃ svaprakāśatvaṃ ratyādīnāṃ jaḍatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197452 (0.020):
prasiddhiparāmarśitvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9230952 (0.020):
kathamaṅgīkriyate, utsargasiddhasyaivāpavādabādhyatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9236787 (0.020):
vākyadvaye upameyopamāyā vakṣyamāṇatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
śūrā amaratāṃ yānti paśubhūtā raṇādhvare /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907815 (0.0):
atra sādhana vāyu vināśa śabdā aślīlāḥ / / śūrā amaratāṃ yānti paśubhūtā raṇādhvare /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605194 (0.051):
nanu paśubhūtā raṇādhvare ityatra śūrāṇāṃ kātaratvavyañjanayā teṣāṃ
atra paśutvaṃ kātaryamabhivyanaktītyanucitārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907821 (0.0):
śūrā amaratāṃ yānti paśubhūtā raṇādhvare / / atra paśutvaṃ kātaryamabhivyanaktītyanucitārthatvam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194419 (0.0):
atra paśutvaṃ kātaryamabhivyanaktītyanucitārthatvam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605195 (0.018):
doṣastasyānucitārthatvamityarthaḥ / / nanu paśubhūtā raṇādhvare ityatra śūrāṇāṃ kātaratvavyañjanayā teṣāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605136 (0.060):
pramāṇagatanyanatvādhikatvayorarthāntaranyāse utprekṣitārthasamarthane / cānucitārthatvam / / ************* COMMENTARY *************
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) dṛpteti--atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591387 (0.0):
(lo, ū) dṛpteti--atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6230119 (0.0):
camatkāravidhāyibhirvarṇerabhedenopacārācchabdālaṅkāratvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) citrālaṅkāramāha padmeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194376 (0.0):
(lo, ū) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194426 (0.0):
atra paśutvaṃ kātaryamabhivyanaktītyanucitārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194435 (0.0):
(vi, jha) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605139 (5.960):
cānucitārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601540 (1.192):
kaṣṭārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083545 (0.001):
pūrvatra lakṣaṇaiva syāduttaratrābhidhaiva tu // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250599 (0.001):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) yatra tu samānadharmapratipādakaśabdābhyāmeko dharmo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149149 (0.001):
pūrvatra lakṣaṇaiva syāduttaratrābhidhaiva tu // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790821 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) yatparaḥ śabdaḥ sa śabdārthaḥ iti jaiminivākyameva"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595173 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) yacchabdasyottaravākyagatatve eva tacchabdasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139864 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) tadāgamanehetuka iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150501 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) arthaśaktyudbhavaṃ darśāyituṃ vyañjakārthasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597247 (0.002):
uvācetyanenaiva gatārthatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609768 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) atreti---pūrvoktasya niṣedhaṃ pratyeva dīrghaṃ na sā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9212701 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) atreti pūrvoktasya niṣedhaṃ pratyeva dīrghaṃ na sā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258218 (0.004):
aprastutapraśaṃsā syād / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) aprastutapraśaṃsālaṅkāraṃ pañcavidhamāha kvacidviśeṣa iti
puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ panavamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591396 (0.0):
(lo, ū) dṛpteti--atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ / puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ pavanamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194378 (0.0):
(lo, ū) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ / puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ pavanamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194444 (0.0):
(vi, jha) dṛpteti atra sādhanaśabdo hastyaśvādisādhanārthe prayuktaḥ / puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ panavamātrārthe apānapavanaviśeṣasya,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952627 (0.050):
tarkasyānumānatāyāḥ sādhitatvāttarkarūpānumāneṣvatyuktam/ vyatirekamātra / iti// mātraśabdaḥ kārsnyaparaḥ/ sarvakevalavyatirekiṣu bhūritarebhyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16689995 (0.052):
vakraśabdo / 'trāsambhavatsvārthassādṛśyātprasiddhapathātilaṅghirūpāntaraśālitvena
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191108 (0.056):
svāśrayāśrayatvetyādi/ prathavasvaśabdaḥ ekatvaparaḥ/ dvitīyasvaśabdaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2432639 (0.058):
niyamaśabdaḥ prayuktaḥ / / sārvatrike tṛktaniyamarūpāvadhāraṇābhāvādaniyamaśabda
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28225448 (0.059):
pramātvaṃ tanniṣṭhatvaṃ paratogrāhyatve/ / 5. svaśabda iti/ / svaśabdo 'tra svīyavācī san jñānagrāhakasāmagrīpara iti bhāvaḥ/
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657988 (0.059):
yadiveyasunanto 'yaṃ śabdo muninaivaṃ prayukto ṇijanto vā /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24307599 (0.061):
upāṃśutvamevetyarthaparyavasānamityerthaḥ / / mātraśabdo 'vadhāraṇārthe / / tatra vidheyāyā uccaiṣṭvabhāvanāyāḥ sannihitānanyapare uddeśyapratipādake
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232303 (0.062):
tṛtīyamapi/ tannirūpaṇamittra tacchabdo vidhiparaḥ/ 3atra svapadaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28208542 (0.063):
svādhikaraṇetyatra ca svaśabdaḥ kāryotpatyabhāvaparaḥ/ svasetyādītyatra
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17333921 (0.064):
tayor viśiṣṭayor bhāvābhāvayoḥ pratipādanāya niścitaśabdaḥ prayukto / lakṣāṇe lakṣaṇakāeṇeti | / nanu ca bhāvābhāvavacanamātrād eva pramāṇato niścayo labhyate anyathā
vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt krameṇa vrīḍādivyañjakāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591404 (0.0):
puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ pavanamātrārthe apānapavanaviśeṣasya, / vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt kameṇa vrīḍādivyañjakāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194454 (0.0):
puṃdhvajasya, vāyuśabdaḥ panavamātrārthe apānapavanaviśeṣasya, / vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt krameṇa vrīḍādivyañjakāḥ
Locanā: / (lo, ṛ) paśupadaṃ tathāvidhasamaye prayuktam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194460 (0.0):
vināśaśabdaśca adarśanārthe maraṇasya ca smāraṇāt krameṇa vrīḍādivyañjakāḥ / Locanā: / (lo, ṛ) paśupadaṃ tathāvidhasamaye prayuktam /
********** END OF COMMENTARY ********** / aprayuktatvaṃ tathā prasiddhāvapi kavibhiranādṛtatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907828 (0.0):
atra paśutvaṃ kātaryamabhivyanaktītyanucitārthatvam / / aprayuktatvaṃ tathā prasiddhāvapi kavibhiranādṛtatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194466 (0.0):
(lo, ṛ) paśupadaṃ tathāvidhasamaye prayuktam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606807 (0.020):
gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233234 (0.020):
sādṛśyācārobhayārthatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209746 (0.020):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.020):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.020):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087069 (0.021):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152659 (0.021):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.022):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594475 (0.022):
prasiddhiparāmarśitvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221829 (0.022):
mukhyatarasyābhinnatvād ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229514 (0.022):
kathamaṅgīkriyate, utsargasiddhasyaivāpavādabādhyatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236005 (0.022):
rūpavattvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275764 (0.022):
aṅgabhūtarasāderapyalaṅkārapadavācyatvādevetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112830 (0.022):
taddhetutvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125191 (0.022):
kathaṃ svaprakāśatvaṃ ratyādīnāṃ jaḍatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178804 (0.022):
samastaripuvadharūpasya kāryyasya saṃgṛhītatvāt prāptatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9236787 (0.022):
vākyadvaye upameyopamāyā vakṣyamāṇatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9237018 (0.022):
sākṣādeva na tu doṣaniyamāt, tallakṣaṇantargatatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
bhāti padmaḥ sarovare // / atra padmaśabdaḥ puṃlliṅgaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907833 (0.0):
aprayuktatvaṃ tathā prasiddhāvapi kavibhiranādṛtatvam / / bhāti padmaḥ sarovare" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194477 (0.0):
bhāti padmaḥ sarovare" // / atra padmaśabdaḥ puṃlliṅgaḥ / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596244 (0.042):
evaṃ padma ityatrāpi iti / / bhāti padmaḥ sarovara" ityatroktaḥ puṃliṅgaḥ padmaśabdo 'prayukta"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084359 (0.060):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra sattharādiśabdaśaktyā yadyupabhogakṣamo 'si tadāssveti vastu vyajyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149959 (0.060):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra sattharādiśabdaśaktyā yadyupabhogakṣamo 'si tadāssveti vastu vyajyate
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ña) tathā prasiddhāvapi iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174284 (0.0):
vighaṭayati yūyaṃ ghaṭayata // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ña) parikaralakṣaṇamāha samutpanneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181305 (0.0):
viśeṣā iti cattvāraḥ sāttvatyāḥ parikīrttiḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ña) sāttvatīṃ vṛttimāha atheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194483 (0.0):
atra padmaśabdaḥ puṃlliṅgaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274338 (5.960):
jyotsnānipātātkṣarakṣatāṃ payobhiḥ kelīvanaṃ vṛddhimurīkaroti // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136810 (5.960):
ālekkhaopitrtraṃ via khaṇamettaṃ tattha saṃṭṭhiaṃ muasaṇṇāṃ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6268765 (0.012):
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire krameṇa nābhiṃ prathamodabindhavaḥ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9142230 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) pravāsasya kāryyāt śāpāt ityādi traividhyasyoktatvāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9171931 (0.012):
prasaṅgātsaṃniveśaṃ sūcitavatyau / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) bhāvibhūmikānāṃ bhāviprasaṅgānāṃ parikṣiptaḥ saṃkṣiptaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9180890 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) jāṇido iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24091420 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) kākkākṣiptamiti---kākkā uccāraṇena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa09cu.htm.txt) 23216581 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) pāñcālikāṃ rītimāha---varṇairiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257702 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) upamādhvanito 'sya bhedamāha upamādhvanāviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122844 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) anusaṃjñārthamāha samanantaratvamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9157006 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) kākkākṣiptamiti kākkā uccāraṇena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219819 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṅa) pāñcālikāṃ rītimāha varṇairiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9128322 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) lajjāpa iti lajjāparyāptaprasādhanāni"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9267647 (0.012):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, jha) asaṅgtyalaṅkāramāha kāryakāraṇayoriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591228 (0.015):
aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
anuśāsane talliṅgakatvena uktāvapītyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194489 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, ña) tathā prasiddhāvapi iti / / anuśāsane talliṅgakatvena uktāvapītyarthaḥ /
kavibhirita bahuvacanāt prācīnānekakavibhirityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194499 (0.0):
anuśāsane talliṅgakatvena uktāvapītyarthaḥ / / kavibhirita bahuvacanāt prācīnānekakavibhirityarthaḥ /
tena idānīntanānekakavibhiḥ prācīnaikakavinā vāsyā'dare 'pi doṣa eva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194505 (0.0):
kavibhirita bahuvacanāt prācīnānekakavibhirityarthaḥ / / tena idānīntanānekakavibhiḥ prācīnaikakavinā vāsyā'dare 'pi doṣa eva
evañca padmān hi me prāvṛṣi khañjarīṭān iti naiṣadhakṛtā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194511 (0.0):
tena idānīntanānekakavibhiḥ prācīnaikakavinā vāsyā'dare 'pi doṣa eva / evañca padmān hi me prāvṛṣi khañjarīṭān "iti naiṣadhakṛtā"
prācīnaikakavinā ādare 'pi doṣa eva / / kāvyavyatirikte bhāṣāmātre tadādare tu adoṣa eva, ityataḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194518 (0.0):
evañca padmān hi me prāvṛṣi khañjarīṭān "iti naiṣadhakṛtā / prācīnaikakavinā ādare 'pi doṣa eva /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194525 (0.0):
prācīnaikakavinā ādare 'pi doṣa eva / / kāvyavyatirikte bhāṣāmātre tadādare tu adoṣa eva, ityataḥ
nānuśāsanaprāmāṇyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194531 (0.0):
kāvyavyatirikte bhāṣāmātre tadādare tu adoṣa eva, ityataḥ / nānuśāsanaprāmāṇyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591218 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598165 (0.024):
(lo, e) asakṛtprayoga eva sakṛtprayoge tathāvidhārucidāyitvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / anuśāsanamullaṅghya vṛttabhaṅgabhayamātreṇa sandhaiviśleṣasya tu sakṛdapi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9201122 (0.024):
(lo, e) asakṛtprayoga eva sakṛtprayoge tathāvidhārucidāyitvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / anuśāsanamullaṅghya vṛttabhaṅgabhayamātreṇa sandhaiviśleṣasya tu sakṛdapi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087069 (0.026):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152659 (0.026):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20897908 (0.028):
********** END OF COMMENTARY ********** / ---tena nārthaguṇāḥ pṛthak // VisSd_8.16 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219471 (0.028):
********** END OF COMMENTARY ********** / tena nārthaguṇāḥ pṛthak // VisSd_8.16 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226912 (0.029):
********** END OF COMMENTARY ********** / yatra tu śabdaparivarttane 'pi na śleṣatvakhaṇḍanā, tatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.030):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.030):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606807 (0.030):
gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233234 (0.030):
sādṛśyācārobhayārthatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209746 (0.030):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24249994 (0.030):
sākāṅkṣatvena kasyāpi svārthabodhasamāptyabhāvāt na mahāvākyatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / mahāvākyaṃ yathā--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109525 (0.030):
sākāṅkṣatvena kasyāpi svārthabodhasamāptyabhāvāt na mahāvākyatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / mahāvākyaṃ yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.030):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222591 (0.030):
anye dvaye tu jalayorekatvaṃ ḍaśruterlaśrutirityanuśāsanamapyasti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594602 (0.031):
********** END OF COMMENTARY ********** / yacchabdavyavadhānena sthitāstu nirākāṅkṣatvamavagamayanti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594924 (0.031):
********** END OF COMMENTARY ********** / yatra ca yacchabdanikaṭasthitānāmapīdamādiśabdānāṃ bhinnaliṅgavibhaktitvaṃ
grāmyatvaṃ yathā--- / kaṭiste harate manaḥ // / atra kaṭiśabdo grāmyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907842 (0.0):
atra padmaśabdaḥ puṃlliṅgaḥ / / grāmyatvaṃ yathā / kaṭiste harate manaḥ" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194541 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / grāmyatvaṃ yathā
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) grāmyo yatheti---grāmyaḥ śabda ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194550 (0.0):
atra kaṭiśabdo grāmyaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601103 (0.011):
atrārtho grāmyaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274421 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) nābhiprarūḍheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20895631 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) tadvyañjakānāha---vargasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153071 (0.022):
evaṃ bhāvādiṣvapyūhyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) tanmukhenaiva kāvyaśobhāpratītirityatra saṃvādaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9217194 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) tadvyañjakānāha vargasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272162 (0.022):
atra vaktrādibhireva candrādīnāṃ śobhātivahanātteṣāṃ niṣphalatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) upamānasya vaiphalyamudāharati tad vaktraṃ yadīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6262897 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) yattvannaitrasamānakāntītyuktahetvalaṅkārodāharaṇe
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250759 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) arthāntaranyāsād dvayoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242989 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) iha puronileti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6230388 (0.025):
evaṃ khaḍgabandhādikamapyūhyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) asya bandhaprakāraṃ darśayitumāha eṣo 'ṣṭadalapadmabandha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19008711 (0.026):
eṣu tvanekamahilāsu samarāgo dakṣiṇaḥ kathitaḥ // VisSd_3.35 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) anekamahilā iti vyācaṣṭe dvayostricaturiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19022664 (0.026):
daśāviśeṣo yo 'prāptau pūrvarāgaḥ sa ucyate // VisSd_3.188 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) daśāviśeṣo yajjanya iti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178883 (0.026):
praśastiriti saṃhāre jñeyānyaṅgāni nāmataḥ // VisSd_6.109 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) nirvahaṇasandheścaturdaśāṅgānyāha sandhirvibodha ityādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181365 (0.026):
uttejanakarī śatrorvāgudhyāpaka ucyate // VisSd_6.130 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) uttejaneti śatruṃ jetuṃ mitrasya uttejanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189187 (0.026):
acetanaiścetanaiśca cetanācetanaiḥkṛtaḥ // VisSd_6.240 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) tatra śṛṅgārādikaṃ kārikayā āha dharmārtheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9267838 (0.026):
virūpayoḥ saṃghaṭanā yā ca tadviṣamaṃ matam // VisSd_10.70 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) caturvidhaṃ viṣamālaṅkāramāha guṇau kriye veti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9255290 (0.027):
śliṣṭatayā yathā mama / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) śliṣṭatayeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204058 (0.030):
atrārtho grāmyaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) svapihīti nāyakaṃ prati nāyikāyā uktiriyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601242 (0.033):
atrārtho 'ślīlaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
tasya tathātvaṃ ca vidagdhāprayojyatvāt / / kāvyakavisādhāraṇavidagdhānādarādaprayuktatvādasya bhedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194561 (0.0):
(vi, ṭa) grāmyo yatheti grāmyaḥ śabda ityarthaḥ / / tasya tathātvaṃ ca vidagdhāprayojyatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602863 (0.041):
niyamoktitvena viśeṣāt tadbhedasya tatra praveśanīyatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601739 (0.041):
rātrindivamityatrārthasyaiva sāmyaṃ rātritvadivātva prakārabhedaḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235578 (0.057):
sākṣādeva na tu doṣaniyamāt, tallakṣaṇantargatatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084353 (0.059):
rahasyasaṃgopanārthameva hi hyarthaprayogaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149953 (0.059):
rahasyasaṃgopanārthameva hi hyarthaprayogaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606033 (0.059):
jyotstrā iva ityatra vacanabhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25450522 (0.061):
mṛgakriyāvarṇanasya tadasambandhatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603133 (0.061):
surasatvavyāvṛttirityarthapratisaṃghānamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
********** END OF COMMENTARY ********** / apratītatvamekadeśamātraprasiddhatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907852 (0.0):
apratītatvamekadeśamātraprasiddhatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194567 (0.0):
kāvyakavisādhāraṇavidagdhānādarādaprayuktatvādasya bhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596670 (5.960):
ata evāhuḥ- aprayuktanihatārtho śleṣādāvaduṣṭāviti / / ********** END OF COMMENTARY ********** / apratītatvaṃ tvekārthasyāpi śabdasya sārvatrikaprayogavirahaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273050 (0.003):
viṣamālaṅkāre kāraṇavirodhiguṇāntarotpattiriti bheda ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601741 (0.005):
rātrindivamityatrārthasyaiva sāmyaṃ rātritvadivātva prakārabhedaḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596778 (0.008):
tathānucitārthamapi laukikam apaśvādipadānāmāropitatvāt tadabhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9183759 (0.013):
pūrvasmād bhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / heturvākyaṃ samāsoktamiṣṭakṛrddhatudarśanāt // VisSd_6.178 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132448 (0.013):
(lo, a) itarā iti asaṃkhyāḥ padminīmṛgyādibhedāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248425 (0.014):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra bhede 'bhedo yathā mama
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591299 (0.014):
vrīḍāvyañjakaḥ tadapratīteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221695 (0.014):
vidheyatayā prakṛtopayogārthavivakṣaṇāt tanmātreṇa, na tu svarūpeṇa bhedo / viśeṣaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6225563 (0.015):
trividhamāhṛ punariti / / ********** END OF COMMENTARY ********** / etadbhedatrayaṃ coktabhedāṣṭake yathāsambhavaṃ jñeyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606073 (0.015):
kālabhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209016 (0.015):
(lo, o) asyāmupamāyāṃ sarvadāpi bhavatītyanena upamānopameyayoḥ kālabhedaḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083185 (0.016):
(lo, ṛ) andhatveti---ayamāśayaḥ, na hyatrārthasyāprakāśatvaṃ viśeṣaḥ, / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148789 (0.016):
(lo, ṛ) andhatveti ayamāśayaḥ, na hyatrārthasyāprakāśatvaṃ viśeṣaḥ, / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248199 (0.016):
apahnutipūrvake 'nyatādātmyāropa ityanayorbhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / asya cotprekṣāyāṃ viṣayiṇo 'niścitatvena nirdeśātsādhyatvam, iha tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260562 (0.016):
sāmānyaviśeṣakāryakāraṇatulyābhāvādaprastutapraśaṃsāto bhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248596 (0.017):
********** END OF COMMENTARY ********** / abhede bhedo yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9199630 (0.022):
ata evāhuḥ aprayuktanihatārtho śleṣādāvaduṣṭāviti / / ********** END OF COMMENTARY ********** / apratītatvaṃ tvekārthasyāpi śabdasya sārvatrikaprayogavirahaḥ /
yogena dalitāśayaḥ // / atra yogaśāstra eva vāsanārtha āśayaśabdaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907860 (0.0):
apratītatvamekadeśamātraprasiddhatvam / / yogena dalitāśayaḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194581 (0.0):
atra yogaśāstra eva vāsanārtha āśayaśabdaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075751 (0.039):
atrāśayaśabdo vāsanāparyāyo yogaśāstrādāveva prayuktaḥ //
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) ekadarśane, ekaśāstramātre /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194592 (0.0):
atra yogaśāstra eva vāsanārtha āśayaśabdaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174474 (0.006):
etāni cāṅgāni uktenaiva paurvāparyeṇa bhavanti, aṅgāntarāṇi tvanyathāpi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) aktatrayāṇāṃ bhedaṃ vicintya darśayati atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6237930 (0.006):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) sāṅke 'pi rūpake iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123355 (0.006):
darśayannarttako naiva rasasyāsvādako bhavet / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) sa yadā kāvyārthabhāvakaḥ syāttadā sopi sāmājiko
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6860467 (0.007):
ityukte nirdeṣayoḥ kāvyatvaṃ na syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) īṣadarthe naña iti---adoṣāviti naña ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105095 (0.007):
ityukte nirdeṣayoḥ kāvyatvaṃ na syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) īṣadarthe naña iti adoṣāviti naña ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258469 (0.007):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6253940 (0.008):
atra mukharāgādiśabdānāṃ śliṣṭatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) vikasitamukhīmiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153123 (0.009):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) śabdaśaktyudbhavaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116038 (0.010):
śaktirvyañjanadhvananagamanapratyāyanādivyapadeśaviṣayā vyañjanā nāma / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) vyaṅgyo vyañjanayetyuktatvāt vyañjanālakṣaṇaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9120754 (0.011):
rasasyāsvādānatiriktatvamuktam, / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) kāvyārthasaṃbhedāt iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791383 (0.013):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) nanu lakṣaṇāmūlavyañjanā nādriyatām, ekayaiva lakṣaṇayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6263056 (0.013):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) nanvevaṃ sahasā vidadhīte'; tyādāvapi "vṛṇate hi';"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6266501 (0.013):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) tatra kāryakāraṇayorguṇavirodhamāha sadya iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19013729 (0.013):
āviddhagatisaṃcārā syātpreṣyābhisaredyadi // VisSd_3.79 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) āviddhagatisaṃcāreti āviddhaḥ sabhaṅgīkā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9140177 (0.013):
indrajāle ca citre ca sākṣātsvaṣne ca darśanam // VisSd_3.189 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) śravaṇaṃ tviti dūtādimukhāt śravaṇam indrajālasvaprābhyāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192612 (0.016):
tāvadāvirabhūccūte madhuro madhupadhvaniḥ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602880 (0.018):
atra tamistrāsviti rajanīviśeṣo vācyaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) viśeṣaviparyyoktimāha---yāntīti---nicolo vastram /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9205833 (0.018):
atra tamistrāsviti rajanīviśeṣo vācyaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭha) viśeṣaviparyyoktimāha yāntīti nicolo vastram /
Locanā: / (lo, ṝ) āśaya iti / / yogaśastra eva na tu loke arthaśāstre vā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194602 (0.0):
(vi, ṭha) ekadarśane, ekaśāstramātre / / Locanā: / (lo, ṝ) āśaya iti /
tathā hi pātañjalasūtraṃ,kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782555 (0.0):
īśvaraṃ kleśa karma vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa viśeṣa īśvaraḥ | tatra
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092261 (0.0):
īśvaraṃ kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ | tatra
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050952 (0.0):
īśvarapraṇidhānād vā || YS_1.23 || / kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205949 (0.0):
īśvara-praṇidhānād vā ||1.23|| / kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24||
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534035 (0.0):
YS_1.24(25): / kleśakarmavipākāśayair..aparāmṛṣṭaḥ..puruṣaviśesa..īśvaraḥ..[vyati-ric,..parā-mṛś]
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272695 (0.0):
atha pradhānapuruṣavyatiriktaḥ ko 'yam īśvaro nāmeti --- / kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 ||
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322949 (0.0):
kaḥ punaḥ seśvarapakṣe kṣetrajñāt paramapurupasyātiśayaḥ | / kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ, kleśādisaṃsṛṣṭaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194608 (0.0):
yogaśastra eva na tu loke arthaśāstre vā / / tathā hi pātañjalasūtraṃ,kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ"
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767571 (0.0):
karmavipākāśayānāmupalakṣaṇam / / kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣar iśvara iti hi yogatantre
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23597498 (0.0):
sa ca nānākleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18346288 (0.019):
kleśakarmavipākaśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ'; iti /"
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24811825 (0.044):
tārkikāḥ / kṣaṇikaḥ sarvajña iti saugatāḥ / kleśakarmavipākāśayair / aparāmṛṣṭo nityajñānarūpaḥ pradhānāṃśasattvaguṇapratiphalitatayā sarvajñaḥ
puruṣaviśeṣa īśvaraḥiti / / kleśā avidyākarmāṇi, duṣkṛtasukṛtādi tatphalaṃ vipākaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17782556 (0.0):
īśvaraṃ kleśa karma vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa viśeṣa īśvaraḥ | tatra
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27092262 (0.0):
īśvaraṃ kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ | tatra
Patanjali: Yogasutra (patyog_u.htm.txt) 21050953 (0.0):
kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205950 (0.0):
kleśa-karma-vipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaraḥ ||1.24||
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272697 (0.0):
kleśakarmavipākāśayair aparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ || YS_1.24 ||
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322951 (0.0):
kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ, kleśādisaṃsṛṣṭaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194620 (0.0):
tathā hi pātañjalasūtraṃ,kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ / puruṣaviśeṣa īśvaraḥ"iti /"
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23597499 (0.0):
sa ca nānākleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18346288 (0.017):
kleśakarmavipākaśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣa īśvaraḥ'; iti /"
Patanjali: Yogasutra (with Bhasya) (yogsubhu.htm.txt) 5534036 (0.029):
kleśakarmavipākāśayair..aparāmṛṣṭaḥ..puruṣaviśesa..īśvaraḥ..[vyati-ric,..parā-mṛś]
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2011469 (0.040):
trayāṇāṃ duṣkṛtakarmaṇāmaniṣṭaphalapratilābhaḥ | sukṛtaduṣkṛtakarmaṇāṃ / [phalaṃ] vipākaḥ ihalokaśubhāśubhakīrtyādiḥ devakāyādayaḥ pāralauke
Dipankarasrijnana (bsa039_u.htm.txt) 6979565 (0.044):
pratyekabuddhaḥ, na sucaritam na ca duścaritam, na sukṛta duṣkṛta karmāṇāṃ / phalavipākaśceti /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2011389 (0.048):
mithyādṛṣṭiḥ, nāsti dattaṃ nāstīṣṭaṃ, nāsti hutaṃ, nāstisukṛtaduṣkṛtānāṃ / phalaṃ vipākaḥ | nāstyayaṃ lokaḥ nāsti paro lokaḥ, nāsti mātā nāsti pitā,
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24767573 (0.053):
kleśakarmavipākāśayairaparāmṛṣṭaḥ puruṣaviśeṣar iśvara iti hi yogatantre
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272708 (0.054):
avidyādayaḥ kleśāḥ. kuśalākuśalāni karmāṇi. tatphalaṃ vipākaḥ. tadanuguṇā
tadanuguṇā vāsanā āśayāḥ / / te ca manasi varttamānāḥ puruṣe apadiśyante iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194627 (0.0):
kleśā avidyākarmāṇi, duṣkṛtasukṛtādi tatphalaṃ vipākaḥ / / tadanuguṇā vāsanā āśayāḥ /
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272714 (0.012):
avidyādayaḥ kleśāḥ. kuśalākuśalāni karmāṇi. tatphalaṃ vipākaḥ. tadanuguṇā / vāsanā āśayāḥ. te ca manasi vartamānāḥ puruṣe vyapadiśyante, sa hi
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22283939 (0.058):
karmaṇo yo vipākas tasyānuguṇā yā vāsanāḥ karmavipākam anuśerate tāsām
kiñcaivaṃ vaktṛboddhavyayoḥ śāstrānabhijñatvabodhādiṃ vinā doṣa iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194638 (0.0):
te ca manasi varttamānāḥ puruṣe apadiśyante iti / / kiñcaivaṃ vaktṛboddhavyayoḥ śāstrānabhijñatvabodhādiṃ vinā doṣa iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602248 (0.040):
aprasiddhirasatye 'pi prasiddhiḥiti aṅkurasya kenāpi kavinā avarṇanād / doṣa ityarthaḥ / / aprayuktatvaṃ tu padasya nārthas
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2065502 (0.062):
tasyā laukikapravedanīyatvena śāstrāvyutpādanīyatvāt / / na khalu bālakaḥ stanapāneṣyasādhanatvānumāne śāstravyutpādanamapekṣate /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1859254 (0.063):
sarvatathāgatatattvānabhijñatayā sarvaduḥkarāṇyutsahasī ?ti /"
tataśca aprayuktatvād bhidyate / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194645 (0.0):
kiñcaivaṃ vaktṛboddhavyayoḥ śāstrānabhijñatvabodhādiṃ vinā doṣa iti / / tataśca aprayuktatvād bhidyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082439 (0.015):
nirūpayitumavatārayati--atheti---bhidyate aneneti bhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148049 (0.015):
nirūpayitumavatārayati atheti bhidyate aneneti bhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591573 (0.020):
kāvyakavisādhāraṇavidagdhānādarādaprayuktatvādasya bhedaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273050 (0.022):
viṣamālaṅkāre kāraṇavirodhiguṇāntarotpattiriti bheda ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6858795 (0.022):
hmādidevārādhyatvena bhagavatyāḥ prakṛtārthanirvāhakatvaṃ mcitam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261496 (0.022):
vastutastu amātyavākye prastutatvamakhaṇḍanīyameva / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114207 (0.022):
tulyaśobhāvattvaṃ prayojanam, tulyavayaskatvaṃ sāṃdṛśyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2608820 (0.022):
********** END OF COMMENTARY ********** / ---gramyatvamadhamoktipu // VisSd_7.21 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9171714 (0.022):
tena sakhyādibhiśca praveśakasya prayojitatvam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9211755 (0.022):
tasya vaktṛtve kaṣṭatvasya ca udāhṛtatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / gramyatvamadhamoktipu // VisSd_7.21 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130989 (0.023):
evaṃ sādhāraṇyā api / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadavitathamavādīḥ " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170295 (0.023):
(lo, ṛ) āgantukena prakṛtāditareṇa / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadredānāha sahasaivārthasaṃpattirguṇāvatyupacārataḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272776 (0.023):
ākrāntatā svāśrayīkaraṇam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116368 (0.023):
********** END OF COMMENTARY ********** / saśaṅkhcakro hariḥ" iti śaṅkhcakrayogena hariśabdo viṣṇumevābhidhatte /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131808 (0.023):
sakhyā mayā preṣitayā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / iti sāṣṭāviṃśatiśatamuttamamadhyādhamasvarūpeṇa /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794218 (0.023):
********** END OF COMMENTARY ********** / tataśca bodhakor'tho liṅgam, bodhyaśca liṅgī, bodhakasya cārthasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601741 (0.024):
rātrindivamityatrārthasyaiva sāmyaṃ rātritvadivātva prakārabhedaḥ / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra sadetyanavīkṛtatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601050 (0.024):
puṃdhvajasmārakatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / duṣkramatā yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204005 (0.024):
puṃdhvajasmārakatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / duṣkramatā yathā
āśaīḥ paramparāṃ vandyāṃ karṇe kṛtvā kṛpāṃ kuru /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075722 (0.0):
āśīḥparaṃparāṃ vandyāṃ karṇe kṛtvā kṛpāṃ kuru // 154 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907868 (0.0):
atra yogaśāstra eva vāsanārtha āśayaśabdaḥ / / āśaīḥ paramparāṃ vandyāṃ karṇe kṛtvā kṛpāṃ kuru" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194648 (5.960):
********** END OF COMMENTARY ********** / āśaīḥ paramparāṃ vandyāṃ karṇe kṛtvā kṛpāṃ kuru" /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12898961 (0.020):
MSS_5323 2 āśīḥparaṃparāṃ vandyāṃ karṇe kṛtvā kṛpāṃ kuru //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13370823 (0.020):
āśīḥparaṃparāṃ vandyāṃ karṇe kṛtvā kṛpāṃ kuru //154//}
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598636 (0.061):
********** END OF COMMENTARY ********** / yāṃ vināmī vṛthā prāṇā eṇākṣī sā kṛto 'dya me" /"
atra vandyāmiti kiṃ bandībhūtāyāmuta vandanīyāmiti saṃdehaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907874 (0.0):
āśaīḥ paramparāṃ vandyāṃ karṇe kṛtvā kṛpāṃ kuru" / / atra vandyāmiti kiṃ bandībhūtāyāmuta vandanīyāmiti saṃdehaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194659 (0.0):
atra vandyāmiti kiṃ bandībhūtāyāmuta vandanīyāmiti saṃdehaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5022829 (0.052):
svāminy apacarati saṃdehaḥ, kiṃ tatrānyaḥ pratinidhātavyaḥ, uta neti. kiṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4995476 (0.059):
prāgudīcīm āharatīti{*4/152*}. tatra saṃdehaḥ kim ayaṃ digvādaḥ, uta / śākhāvāda iti. digvāda iti prāptam, tathā śrutiśabdaḥ, śākhāvāde
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13689911 (0.059):
mṛt-piṇḍa-vad a-saṃdeha % saṃdehaḥ sa iho7cyate // 12.27 // / ya evā7haṃ sa eve7daṃ $ mano buddhiś ca karma ca &
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233864 (0.062):
kṛpāṇodagradordaṇḍaḥ sa sahastrāryudhīyati // / ************* COMMENTARY *************"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4965064 (0.063):
aindryā sadaḥ, vaiṣṇavyā havir dhānam{*3/175*} iti. tatra saṃdehaḥ kiṃ / prakṛtābhir evaṃliṅgavatībhir upasthātavyam, uta dāśatayībhya evaṃliṅgā
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4987737 (0.063):
varcodā agne 'si varco me dehīti{*3/727*}. eṣu saṃdehaḥ kim ārtvijā uta / yājamānā iti. samākhyānād ārtvijā iti prāptam.
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) sandigdhamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194665 (0.0):
atra vandyāmiti kiṃ bandībhūtāyāmuta vandanīyāmiti saṃdehaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610207 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) atra caturthapāda iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6247665 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) atra kaiściduktaṃ sandehālaṅkāraṃ darśayati ityatreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250879 (0.019):
vedayanniti dinena bhānumānāsasāda caramācalaṃ tataḥ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277758 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) atropamārūpakayorekāśrayānupraveśaṃ darśayati atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153227 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) atra śliṣṭasadāgamapadaśaktimūlakavyañjakatvameva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24092050 (0.019):
vilocanavyapāralāṣayoḥ prādhānye saṃdehaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, cha) saṃdigdhaprādhānyamāha---harastviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9157636 (0.019):
vilocanavyapāralāṣayoḥ prādhānye saṃdehaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6263210 (0.021):
nāyamalaṅkāraḥ, vaicitryasyaivālaṅkāratvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) yatra janakahetorhetutvenaiva nirdeśastatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9169970 (0.022):
nakhakuṭṭastu / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) pañcaprabhedā āmukhasyāmī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20895862 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) tadvyañjakaracanāvyaktiṃ darśayati---śabdā iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9217425 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) tadvyañjakaracanāvyaktiṃ darśayati śabdā iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791439 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) nanu abhidhā lakṣaṇā ca dīrghatarībhūtaiva vyaṅgyārthaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3795153 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) nanu vyabhicāriṇa sandigdhena vā candanacyavanādinā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137873 (0.022):
kiṃ kiṃ vyavasyati kuto 'sti ca kīdṛśīyam // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254181 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) na tvekadeśavivarttirūpakamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272318 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) ahameveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131214 (0.023):
anyayoḥ ūhyamudāharaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍa) anayorūhyamiti ādye /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601990 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) sandigdhamarthamāha---acalā iti /
kimidaṃ vā padamiti padasyaivaṃ sandigdhatvam / / karṇe kṛtvā iti śrutvā ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194673 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, ḍa) sandigdhamiti / / kimidaṃ vā padamiti padasyaivaṃ sandigdhatvam /
vandībhūtāyām iti, balāt vandīkṛtaśatrunāryāmityarthaḥ / / atra vandīvandyāśabdayoḥ sandehaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194676 (0.0):
karṇe kṛtvā iti śrutvā ityarthaḥ / / vandībhūtāyām iti, balāt vandīkṛtaśatrunāryāmityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194683 (0.0):
vandībhūtāyām iti, balāt vandīkṛtaśatrunāryāmityarthaḥ / / atra vandīvandyāśabdayoḥ sandehaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8744627 (0.007):
tadbalādityarthaḥ / / pūrṇīti / / pūrṇībhaviṣyan yo rasāsvādastasya
Gheranda-Samhita (ghers_au.htm.txt) 10190599 (0.013):
<3.54/2> nāsābhyāṃ* prāṇam ākṛṣya !apāne yojayed* balāt !!3.54! / <3.55/1> tāvad* ākuñcayed* guhyaṃ* !śanair* aśvini+mudrayā !
Varahamihira: Brhajjataka (brhajj_u.htm.txt) 9913833 (0.015):
BJ_17.09b/.kubja.aṃśaḥ.kunakhī.sama.aṃsala.bhujaḥ.prāgalbhavān.dharmavid/bandhu.dviṭ.na.balāt.samaiti.ca.vaṃśa.sāmna.eka.sādhyo.aśvajaḥ//(śā.vi)
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11938391 (0.022):
punaḥpunar ity upaśabdasyārthaḥ. / nāpy upavicāriketi. asantīrikety arthaḥ. ayoga ity asaṃbhavaḥ. yadi mana
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961862 (0.022):
vipakṣavyāghātāditarkabaleneti bhāvaḥ/ tadapratibandhāne 'pīti// atra
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11954082 (0.022):
na jaḍaṃ. na parataṃtraṃ cety arthaḥ. kasmāt. tadviparyayāt sā durbalena
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28885958 (0.023):
jñātvāpi kṣetramāhātmyaṃ vivaśāt tu balāt tu vai / / taṃ mriyantaṃ ca tatrāsthe (?nte) janmābhyāsavaśena tu // Paus_36.87 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764152 (0.023):
prakāśamātrasyātmano 'nupalambhabādhamuktvā / pratyaktvabalādevāhamarthatvamātmana eṣitavyamityāha dehendriye ti /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24216698 (0.025):
na tu prakārakātsnrye | tato nāyamarthaḥ dviprakārāpi siddhiḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28100725 (0.025):
maṅgalanibandhanamave na kṛtam, maṅgalaṃ tu kṛtemevetyartho / labhyate/ sa tu na yuktaḥ; nāstikena kādambaryādigranthapraṇetrā
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396533 (0.026):
1. na punarasyamarthaḥ / 2. na hānītasya / 3. mauthaṃ / 4. tadapanapārthatvāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614596 (0.026):
evakāreṇapakṣāntareṣvanupapattirāviśaṣkriyate / / āvarjakaḥ balādātmābhimukhīkārakaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12583295 (0.027):
vahudhā kruṣya tān gehān nyakāsayad balādapi // Rm_4.100{91} // / tadāśīrvacanāny evaṃ śrutvāpi parikopitā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20914668 (0.029):
śaṅkāvadhiriti ca kuta ityuttarārdhasya svaṣṭatvādartho noktaḥ/ vyāptini 1 / ścayo na saṃbhavatīti tatsaṃbhavasya tarkādhīnatvāt/ tarkasya
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24499157 (0.030):
na tu prakārakārtsnye. tato na ayam arthaḥ dviprakārā api siddhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19691724 (0.033):
01,165.024a śṛṇomi te ravaṃ bhadre vinadantyāḥ punaḥ punaḥ / 01,165.024c balād dhriyasi me nandi kṣamāvān brāhmaṇo hy aham
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_2u.htm.txt) 25249679 (0.035):
nanv etacchravaṇena kiṃ syād ity | atrāha / śrutvā tu buddhinairmalyād balād yāsyasi satpadam /"
Moksopaya (also known as Yogavasistha") (motik_xu.htm.txt) 2220433 (0.035):
nanv etacchravaṇena kiṃ syād ity | atrāha / śrutvā tu buddhinairmalyād balād yāsyasi satpadam /"
Locanā: / (lo, ḷ) vandyāmiti--asya saptamyantatvena dvitīyāntatvena ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194693 (0.0):
atra vandīvandyāśabdayoḥ sandehaḥ / / Locanā:
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16061291 (0.047):
vāravantīyasyatu dvitīyāntatvena karaṇatvābhāvāt kṛtvāśabdārthaṃ prati
sambhavāt prakaraṇābhāvena vinigamanābhāvāt sandehaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194698 (0.0):
(lo, ḷ) vandyāmiti asya saptamyantatvena dvitīyāntatvena ca / sambhavāt prakaraṇābhāvena vinigamanābhāvāt sandehaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13202891 (0.055):
prasthānasyāvāntaraprakaraṇābhāvenāśrayatvānupapatteḥ prakaraṇinaśca
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23059666 (0.056):
nāpi arthasmārakatvena prāmāṇyam, anadhigatārthabodhakatvābhāvena / tadasaṃbhavāt, sāmamantrāṇāmarthābhāvena yāthārthyasyāpyanupapatteśca /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16061291 (0.056):
vāravantīyasyatu dvitīyāntatvena karaṇatvābhāvāt kṛtvāśabdārthaṃ prati
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8515860 (0.057):
tasyāpyanirjñātaprakāratvena dharmaprayojakatvopapatterānarthakyābhāvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602004 (0.058):
niścayābhāvāt sandeha ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8525258 (0.060):
sāmidhenīprakāśyedhmaprakṣepaphalaniṣpattiprakāśanādanupajīvyāṅgatvābhāvena / vicchedakatvānupapattirityarthaḥ //
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24809549 (0.064):
cedam abhāvarūpam, jñānasya nityatvena tadabhāvānupapatter uktatvāt /
********** END OF COMMENTARY ********** / notyarthatvaṃ rūḍhīprayojanābhāvādaśaktikṛtaṃ lakṣyārthaprakāśanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907885 (0.0):
notyarthatvaṃ rūḍhīprayojanābhāvādaśaktikṛtaṃ lakṣyārthaprakāśanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194704 (0.0):
sambhavāt prakaraṇābhāvena vinigamanābhāvāt sandehaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194714 (0.0):
notyarthatvaṃ rūḍhīprayojanābhāvādaśaktikṛtaṃ lakṣyārthaprakāśanam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602006 (0.004):
niścayābhāvāt sandeha ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123569 (0.024):
asaṃviditasattve ca pramāṇābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yo hi jñāpyo ghaṭādiḥ sannapi kadācidajñāto bhavati, na hyayaṃ tathā;
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793530 (0.024):
kathaṃ hetorābhāsatetyāha---vyāptigrahaṇābhāvāditi / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yaccoktaṃ tenaiva---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163508 (0.024):
kathaṃ hetorābhāsatetyāha vyāptigrahaṇābhāvāditi / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yaccoktaṃ tenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594436 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra tu yacchabdanikaṭasthatayā anuvādyatvapratītikṛt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155025 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra tu āhāre iti viṣayasaptamyāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197415 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra tu yacchabdanikaṭasthatayā anuvādyatvapratītikṛt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123778 (0.025):
hetutvoktyā tatkāryatve vipratipattyabhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794323 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / tanna, tathā hyatra bhama ammia-" ityādau (242 pṛdṛ) gṛhe śvanivṛttyā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6238079 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / na cātra śliṣṭaparamparitam ? atra hi bhūbṛdāvalidambholiḥ " ityādau"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9164301 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / tanna, tathā hyatra bhama ammia " ityādau (242 pṛdṛ) gṛhe śvanivṛttyā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174822 (0.025):
anyadapi hi jyotiraraṇyāmākarṣaṇātsambhṛtaṃ bhavati / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra svasthā bhavantu mayi jīvati " ityādi bījasya"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118261 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra tadantikameva rantuṃ gatāsīti viparītalakṣaṇayā lakṣyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25443872 (0.025):
naṭaireva narttakaireva kāvyatvāntaḥ pātitvābhāvāt ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604504 (0.025):
śṛṅgārarasaparyavasānābhāvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232874 (0.025):
vācakāḥ syuruktimātreṇaiva pramāṇakhaṇḍane tatrāpi pramāṇābhāvādityarthaḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) neyārthatvamite /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194721 (0.0):
notyarthatvaṃ rūḍhīprayojanābhāvādaśaktikṛtaṃ lakṣyārthaprakāśanam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087709 (0.017):
prakaraṇādiparyālocanena ca sacchāstrābhidhānasyāsambandhatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) satpuruṣāgamasacchāstrayorupamādhvanitvamāśaṅkate--nanviti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153297 (0.017):
prakaraṇādiparyālocanena ca sacchāstrābhidhānasyāsambandhatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) satpuruṣāgamasacchāstrayorupamādhvanitvamāśaṅkate nanviti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170020 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) tallakṣaṇamāha nepathyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134659 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) svadhanaṃ dadāti ca ityatra yācakāya bhatte iti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595850 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) na tatra sāmarthyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6238166 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) nacātreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243366 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) na hyayamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594057 (0.020):
atra kalalalauhityaṃ padmarāgaḥ, vakrābhirvāmābhiḥ, iti neyārthatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272380 (0.020):
brahmeva brāhmaṇo vadati" ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181606 (0.020):
ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274678 (0.020):
sa ca vipralambhasya / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6247884 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) yadetaccandrāntaḥ'; ityādiśloke sāpahnavotprekṣāprasaktiṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6230810 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) atra cyutadattākṣarāṇi darśayati atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250940 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131918 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) atra parastriyoḥ kanyakoḍhayoravasthātrayasya evāsaṃbhavāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597247 (0.022):
uvācetyanenaiva gatārthatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123596 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) hetuviśeṣakāryatvaṃ rasasya ye vadanti tanmataṃ
aśaktikṛtaṃ kaverasāmarthyamātreṇa kṛtaṃ na tu rūḍhiprayojanayoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194732 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, ḍha) neyārthatvamite / / aśaktikṛtaṃ kaverasāmarthyamātreṇa kṛtaṃ na tu rūḍhiprayojanayoḥ
anyatareṇa kṛtamityarthaḥ / / kamale iti / / mukhaṃ karttṛ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194738 (0.0):
aśaktikṛtaṃ kaverasāmarthyamātreṇa kṛtaṃ na tu rūḍhiprayojanayoḥ / anyatareṇa kṛtamityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907889 (0.057):
notyarthatvaṃ rūḍhīprayojanābhāvādaśaktikṛtaṃ lakṣyārthaprakāśanam / / kamale caraṇāghātaṃ mukhaṃ sumukhi ! te 'karet /"
caraṇāghātaṃ karma / / atra caraṇāghātena iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194744 (0.0):
anyatareṇa kṛtamityarthaḥ / / kamale iti / / mukhaṃ karttṛ / / caraṇāghātaṃ karma /
caraṇāghātapadena ityarthaḥ / / vākye 'pi lakṣaṇāsvīkārāt nirjitatvaṃ lakṣyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194753 (0.0):
caraṇāghātaṃ karma / / atra caraṇāghātena iti /
tathā ca kamale nirjitatvam akarodityarthaḥ / / nanvatra nirjitatvātiśayaḥ kathaṃ na prayojanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194766 (0.0):
vākye 'pi lakṣaṇāsvīkārāt nirjitatvaṃ lakṣyate / / tathā ca kamale nirjitatvam akarodityarthaḥ /
darśitaṃ hi sthāne sthāne lakṣyārthāteśayaḥ prayojanamiti cet, na /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194772 (0.0):
nanvatra nirjitatvātiśayaḥ kathaṃ na prayojanam / / darśitaṃ hi sthāne sthāne lakṣyārthāteśayaḥ prayojanamiti cet, na /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9113386 (0.042):
ete kuntā iti; kuntānāmaviralatvamatra prayojanam / / kuntavān lakṣyārthaḥ /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24151594 (0.064):
pibaterguṇapratiṣedha uktaḥ, sa na vaktavyaḥ, ityeva prayojanamuktam, na / tu lakṣyasiddhirūpam/ taduktambhyaso bhyam"ityatra 'abhyam' iti"
kaviprayogārhalakṣaṇāyā mukhyārthabādhāvagama iva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194782 (0.0):
darśitaṃ hi sthāne sthāne lakṣyārthāteśayaḥ prayojanamiti cet, na / / kaviprayogārhalakṣaṇāyā mukhyārthabādhāvagama iva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720423 (0.044):
saṃsṛṣṭārthetyarthaḥ / / mukhyeti / / mukhyārthabādhāditrayaṃ yatsahakāri tadapekṣata iti tathā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112318 (0.044):
vivecakarūpasya mukhyārthatvādityanena mukhyārthabādhābhāvādatra
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368759 (0.056):
tenāsau vyaṅgya eva / mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073822 (0.056):
mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362616 (0.057):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt / api tvañjanaṃ vyañjanameva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068677 (0.057):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt / / api tvañjanaṃ vyañjanameva vyāpāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9629556 (0.057):
sākṣātsaṅketā viṣayatvāt na vācyaḥ / / mukhyārthabādhādyabhāvannāpi lakṣyaḥ api tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592053 (0.059):
lakṣaṇāyā vivakṣitārthatvabodhakatvamastyeva iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724682 (0.063):
skhaladgatitvābhāve mukhyārthabādhāderlakṣaṇānibandhanasyānāśaṅkanīyatvāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746269 (0.064):
yadi tu na kupyate 'suvarṇapuṣpāṃ' ityādāvavivakṣitavācye 'pi / mukhyārthabādhādilakṣaṇāsāmagrīmanapekṣyaiva vyaṅgyārthaviśrāntirityalaṃ
vivakṣitamukhyārthayogāvagamo 'pi hetuḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194786 (0.0):
kaviprayogārhalakṣaṇāyā mukhyārthabādhāvagama iva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112318 (0.046):
vivecakarūpasya mukhyārthatvādityanena mukhyārthabādhābhāvādatra
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368759 (0.057):
tenāsau vyaṅgya eva / mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073822 (0.057):
vibhāvādyabhidhānadvāreṇaiva pratīyate, iti niśvīyate tenāsau vyahgya eva / mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13362616 (0.058):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt / api tvañjanaṃ vyañjanameva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068677 (0.058):
na ca lakṣaṇā mukhyārthabādhādyabhāvāt / / api tvañjanaṃ vyañjanameva vyāpāraḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9386938 (0.061):
mukhyārthabādhādyabhāvāt / / tasmādabhidhātātparyalakṣaṇāvyaktiriktaścaturthakakṣyānikṣitpo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693502 (0.063):
yudhiṣṭhirābhimatasandhimārgākṣamārūpatvābhiprāyeṇa pratipattiriti / mukhyārthabādhādyanusaraṇavidhnābhāvātko lakṣaṇāyā avakāśaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 2, (jsbh3-2u.htm.txt) 17502585 (0.064):
dvitīyāśrutyā gārhapatyārthatvāvagamena na mukhyārthaviniyogasaṃbhavaḥ;
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8742148 (0.064):
mukhyārthabādhatadyogaprayojanatrayasānnidhyāpekṣaṇarūpavyavadhānaśūnyatvaṃ
na tu vivakṣitaprameyatvādyekatharmavattvaprayogāvagamo 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194797 (0.0):
kaviprayogārhalakṣaṇāyā mukhyārthabādhāvagama iva / vivakṣitamukhyārthayogāvagamo 'pi hetuḥ /
bauddha_aai_xvi.r.o.combined 14532369 (0.028):
ākāśa svabhāvasya bodhisattvasyāham abhisambhotsya ity evaṃ prayogābhāvād / eva durabhisambhavety arthaḥ. evaṃ cety ādi. niḥsvabhāvā evābhisamboddha=
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28147680 (0.039):
sādhanādanyasyaivodāsīnaśabdārthatvāt/ ataḥ prameyatvasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936368 (0.041):
hīcchānivartakatvamaniṣṭatāvacchedakadhmaprakārakatvenaiva/ anyathā / prameyatvādiprakārakamapi viṣā 1 dijñānaṃ tannivartakaṃ syāt/ na ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20916631 (0.041):
vṛttaprameyatvāliṅgitatvena prakāratvāt// / nanvevaṃ cet prameyatvaviśiṣṭaghaṭatvānayaṃ iti jñānamapi saṃśayavirodhi
madhyantavibhagatika.html 19078349 (0.043):
na prayujyate nityaṃ gauravād vā alapatvād vetyapratyoga ucyate na tu / prayogābhāvāt tasminn āvaraṇā'nupapatteḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21259418 (0.046):
agnihotrādisomāntānāmātmaniṣkrayaṇārthatvāvagamāt / / na tu sauryādivat(2) kovalaṃ kāmyāḥ uktahetūnāṃ sarveṣāmanupapattaiḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24553168 (0.047):
anaikāntike kṛtakatvaniśiṣṭaprameyatvasya prameyatvaviśiṣṭakṛtakatvasya ca
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20937298 (0.048):
saṃyogavṛttestadatyantābhāvasāmānādhikaraṇyāvirodhitvādityāhuḥ/ etacca / prameyatvābhidheyatvādāvasti/ tadatyantābhāvasya 3 vyāghātabhayena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20910289 (0.048):
sādhyavyāpakā ityarthaḥ/ prameyatvābhidheyatvādaya iti bhāvaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21035288 (0.049):
papatterityarthaḥ/ prameyatvādāvapi prameyatvāntaraṃ samavāye
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21152905 (0.050):
prameyatvādivaduparañjarakatvena viśeṣaṇatvopapatteśca/
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24232463 (0.051):
prayogābhyāsātḥ tasmāt svapratipattāvapyupayujyamānasyāsya prayogabhedasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28096864 (0.051):
pramātattvānavadhāraṇāt pramāṇatattvāvadhāraṇaṃ na sambhavati/ / tadasaṃbhavācca prameyāditattvajñānamapi na saṃbhavati/ tasmāt
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9653903 (0.052):
strī^śāsanam ity ācāryāḥ//(p.27) / 1.3.4/.prayoga^grahaṇaṃ tv āsām/ prayogasya ca śāstra^pūrvakatvād iti
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21318120 (0.052):
sarvānte 'gnividhānasya sarvārthatvāvagamāditi / / abhimṛtebhyaityādinā 'amātyānāṃ śarīrareṣaṇe'ityasminnadbhute kaścidviśeṣo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28140578 (0.052):
prameyatvāt paṭavat iti/ atra prameyatvābhidheyatvayoḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28155674 (0.053):
śābdabodhātmakārthajñānahetutvādityarthaḥ/ iti nyāyeneti/ yathā / śabdaprayogātmakaśabdaracanāṃ prati arthajñānaṃ kāraṇam, tathā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20907955 (0.053):
pramāṇalakṣaṇaṭīkāyāṃ hetusādhyayoḥ sāmānādhikaraṇyasaṃpādanaṃ / tatparamatamāśritya/ ata eva tatraiva iti prayogasaṃbhavādityuktam/ ata
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9402711 (0.053):
asyāśca tattacchrabdaprayogāprayogābhyāṃ pratītibhedādalaṅkāraiḥ saha
avyāvarttakatvāt / / prakṛte nirjitatve lakṣyārthe mukhaniṣṭhaśobhājanyatvameva vivakṣito
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194808 (0.0):
na tu vivakṣitaprameyatvādyekatharmavattvaprayogāvagamo 'pi
yogaścaraṇāghāte mukhyārthe cālīke tacchobhābhāvāt tajjanyatvanirjitatvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194823 (0.0):
prakṛte nirjitatve lakṣyārthe mukhaniṣṭhaśobhājanyatvameva vivakṣito / yogaścaraṇāghāte mukhyārthe cālīke tacchobhābhāvāt tajjanyatvanirjitatvaṃ
na pratīyata eva / / tataśca tadapratītyā asyā lakṣaṇāyāḥ kaviprayogānarhatvajñānena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194833 (0.0):
yogaścaraṇāghāte mukhyārthe cālīke tacchobhābhāvāt tajjanyatvanirjitatvaṃ / na pratīyata eva /
aśraddheyatvāt lakṣyārthatiśayaḥ prayojanaṃ na pratīyate eva iti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194843 (0.0):
tataśca tadapratītyā asyā lakṣaṇāyāḥ kaviprayogānarhatvajñānena / aśraddheyatvāt lakṣyārthatiśayaḥ prayojanaṃ na pratīyate eva iti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239793 (0.063):
mukhādeścandrāditvaṃ na tatheti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9113065 (0.064):
idaṃ ca na ruciramuktam / / lakṣyārthātiśayasya prayojanatve rūḍhilakṣaṇāyāmapi tatsambhavāt
********** END OF COMMENTARY ********** / kamale caraṇāghātaṃ mukhaṃ sumukhi ! te 'karet /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907893 (0.0):
notyarthatvaṃ rūḍhīprayojanābhāvādaśaktikṛtaṃ lakṣyārthaprakāśanam / / kamale caraṇāghātaṃ mukhaṃ sumukhi ! te 'karet /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194849 (0.0):
aśraddheyatvāt lakṣyārthatiśayaḥ prayojanaṃ na pratīyate eva iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250788 (0.013):
na sāmānyaviśeṣabhāva ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594625 (0.014):
tathā sati teṣāṃ vidheyatvaṃ sphuṭamavagamyata iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197600 (0.014):
tathā sati teṣāṃ vidheyatvaṃ sphuṭamavagamyata iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123154 (0.014):
sahajasaundaryādeva tadastīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602992 (0.014):
gamakābhāvādekajātitvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6245942 (0.014):
sākāṅkṣatvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254557 (0.014):
(lo, au) vyapitayānekapadāśrayatvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6266376 (0.014):
apavādavidherbalīyastvāditibhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9205943 (0.014):
gamakābhāvādekajātitvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258291 (0.015):
tasyāścoktanayāt pañcaprakārateti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249582 (0.016):
tatkālīnānāmanyeṣāmuddīpakānāmanulepanādīnāmapi prastutatvamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6230251 (0.016):
'nuprasāntaḥ pātitvameva syāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592214 (0.016):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132766 (0.023):
mugdhabhāvo bālyāt mūḍhabhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha śobhā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134380 (0.023):
svārājyaṃ svargarājatvam iyameva svarga iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha cakitam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138387 (0.023):
taccātitrāsātsarpadaṃśādisambhāvanayeti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha vrīḍā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239795 (0.023):
mukhādeścandrāditvaṃ na tatheti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124703 (0.024):
vaiyākaraṇamīmāṃsakadardurakairyuṣmābhiriti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatkiṃ punaḥ pramāṇaṃ tasya sadbhāva ityāha
atra caraṇāghātena nirjitatvaṃ lakṣyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907900 (0.0):
kamale caraṇāghātaṃ mukhaṃ sumukhi ! te 'karet / / atra caraṇāghātena nirjitatvaṃ lakṣyam /"
nihatārthatvamubhayārthasya śabdasyāprasiddher'the prayogaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907908 (0.0):
atra caraṇāghātena nirjitatvaṃ lakṣyam / / nihatārthatvamubhayārthasya śabdasyāprasiddher'the prayogaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24534838 (0.049):
ekam iti | kin nocyate? gamyamānaśabdasyehānyārthasya vikṣitatvāt | tathā
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141738 (0.053):
'atirājakumāriḥ' ityādau rājakumārīśabdārthasyātiśabdārthaṃ / pratyupasarjanatve 'pi tadarthaṃ pratyanupasarjanatvāt tadādāniyamābhāvena
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24219837 (0.057):
tannirvikalpasam | ata eva svalakṣaṇasyāpi śabdasyārthasya ca vācya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591282 (0.061):
anekārthasya sādhanaśabdasya vācyaḥ / / puṃvyañjanarūpastvartho vyaṅgyaḥ śrotṝṇāṃ vrīḍājanakaḥ; natu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28155539 (0.062):
nirākariṣyamāṇaḥ svasiddhāntaṃ darśayati dvāramiti/ / arthajñānārthatvācchabdasyeti/ śabdajñānasya
yamunāśambaramambaraṃ vyatānīt / / śambaraśabdo daitye prasiddhaḥ, iha tu jale nihatārthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907919 (0.0):
nihatārthatvamubhayārthasya śabdasyāprasiddher'the prayogaḥ / / yamunāśambaramambaraṃ vyatānīt" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194882 (0.0):
śambaraśabdo daitye prasiddhaḥ, iha tu jale nihatārthaḥ / / ************* COMMENTARY *************
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) nihateti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194888 (0.0):
śambaraśabdo daitye prasiddhaḥ, iha tu jale nihatārthaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24256917 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) tadaviyogeneti---śaṅkhacakratyāgenetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116448 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) tadaviyogeneti śaṅkhacakratyāgenetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269515 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) atra praśrapūrvakathitācchābdaṃ vyavacchedamāhuḥ kiṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9120971 (0.004):
nanvetāvatā rasasyājñeyatvamuktaṃ bhavatīti / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) evamanyatrāpīti saḥ pratīyata ityādāvityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595918 (0.004):
iha tu tallāṅghatamiti vyākaraṇalakṣaṇahīnatvāt cyutasaṃskāratvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) cyutasaṃskāratvamāha---gāṇḍīvīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599678 (0.004):
iha hi vacanaprativacanayoruddeśyapratinirdeśatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) bhagnaprakramateti---prathamopakrāntarūpeṇākāṅkṣitaṃ yādṛśaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603210 (0.004):
aślīlatvādau tu na niyamena vākyavyāpitvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) idaṃ cānubhavāduktam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9198883 (0.004):
iha tu tallāṅghatamiti vyākaraṇalakṣaṇahīnatvāt cyutasaṃskāratvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) cyutasaṃskāratvamāha gāṇḍīvīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9202633 (0.004):
iha hi vacanaprativacanayoruddeśyapratinirdeśatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) bhagnaprakramateti prathamopakrāntarūpeṇākāṅkṣitaṃ yādṛśaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192858 (0.004):
nāmāsya sargopādeyakathayā sarganāma tu / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) catvāra iti dharmārthakāmamokṣā ye catvāro
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6230941 (0.004):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) arthālaṅkārān vaktumāha atheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9183214 (0.004):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) yaddeśyaṃ yaddeśīyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170064 (0.005):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) tenārthamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123722 (0.005):
yadi rasaḥ kāryaḥ syāttadā vibhāvādijñānakāraṇaka eva syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) svasamakālotpattikasamūhālambanānantarakāryatvāsambhavaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9140461 (0.005):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṇa) kathamīkṣe ityādikaṃ spaṣṭam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185371 (0.005):
sindhurājamupekṣeta naiva cetkathamanyathā // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9180487 (0.029):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) svaviruddhamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241092 (0.029):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) tattadguṇe iti /
yamunāyāḥ śambaraṃ jalam ambaram ākāśaṃ vyatānīt vyāptamityarthaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194895 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, ṇa) nihateti / / yamunāyāḥ śambaraṃ jalam ambaram ākāśaṃ vyatānīt vyāptamityarthaḥ
ambu śambum iti koṣaḥ / / atreti---naca napuṃsakaliṅgarūpavyaktiviśeṣāt jalasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194907 (0.0):
yamunāyāḥ śambaraṃ jalam ambaram ākāśaṃ vyatānīt vyāptamityarthaḥ / ambu śambum" iti koṣaḥ /"
upasthitiriti vācyam, tulyaprasiddhikasthale eva tasya niyantritatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194913 (0.0):
atreti naca napuṃsakaliṅgarūpavyaktiviśeṣāt jalasyaiva / upasthitiriti vācyam, tulyaprasiddhikasthale eva tasya niyantritatvāt /
atra tu prasiddhivaśāt liṅgānanusandhāne 'pi padamātreṇaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194923 (0.0):
upasthitiriti vācyam, tulyaprasiddhikasthale eva tasya niyantritatvāt / / atra tu prasiddhivaśāt liṅgānanusandhāne 'pi padamātreṇaiva
prathamataḥ tadupasthityavalambanāt liṅgasyānvayasya ca bodhāttu paścādeva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194932 (0.0):
atra tu prasiddhivaśāt liṅgānanusandhāne 'pi padamātreṇaiva / prathamataḥ tadupasthityavalambanāt liṅgasyānvayasya ca bodhāttu paścādeva
jalapratīteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194938 (0.0):
prathamataḥ tadupasthityavalambanāt liṅgasyānvayasya ca bodhāttu paścādeva / jalapratīteḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6255746 (0.020):
paryālocane tattvato vivecane ucitā hariṇekṣaṇa lateveti pratīteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606741 (0.024):
punaḥ svaśabdenopādānena ca punaruktatvamāvahati ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / āhūteṣu vihaṅgameṣu maśako nāyān puro vāryate madhye vā dhuri vā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794497 (0.024):
darśanādviruddho bhramaṇarūpasādhyaviruddhasya sādhanāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / jalakeli-" ityatra "ya ātmadarśanādarśanābhyāṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9164475 (0.024):
darśanādviruddho bhramaṇarūpasādhyaviruddhasya sādhanāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / jalakeli " ityatra "ya ātmadarśanādarśanābhyāṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591299 (0.026):
vrīḍāvyañjakaḥ tadapratīteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9154574 (0.026):
sthāne prakṛtyantaraniveśane na tathā pratītiḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6245956 (0.027):
(lo, o) ṣoḍaśasu samanantarokteṣu / / ********** END OF COMMENTARY ********** / pratīyamānābhedāśca pratyekaṃ phalahetugāḥ // VisSd_10.44 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9190661 (0.028):
atra prakrāntasya ūrorbhaṅgapratītirityāha atreti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149577 (0.028):
lāghavāt śīghrapratītikatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254507 (0.030):
********** END OF COMMENTARY ********** / rūpakapratīter vyāpitayā samāsoktipratītitirodhāyakatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6246644 (0.030):
lepanakartrā sādṛśyavirahācca / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.030):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.030):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193653 (0.030):
atraivāntaḥ ityādītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592858 (0.030):
na khalu tasya kevalasya mukhyatā kintu rāmasambandhina ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / āsamudrakṣitīśānām" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121659 (0.031):
teṣu karuṇādiṣu / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ādiśabdādbībhatsabhayānakādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153965 (0.031):
ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / evamanyeṣvapyarthaśaktipūlasaṃlakṣyakramabhedeṣūdāhāryam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9265169 (0.032):
niścitatayā parvato 'yaṃ vāhnimānityādau vahnimattvādivat / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9183005 (0.033):
********** END OF COMMENTARY ********** / āsāmeva tu gāthāsu mahārāṣṭrīṃ prayojayet // VisSd_6.159 //
gīteṣu karṇamādatte / / atrāṅ--pūrvo dāñ-dhāturdānārthe 'vācakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907930 (0.0):
śambaraśabdo daitye prasiddhaḥ, iha tu jale nihatārthaḥ / / gīteṣu karṇamādatte" / / atrāṅ pūrvo dāñ dhāturdānārthe 'vācakaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194940 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / gīteṣu karṇamādatte" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194949 (0.0):
atrāṅ pūrvo dāñ dhāturdānārthe 'vācakaḥ / / ************* COMMENTARY *************
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) avācaketi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595466 (0.0):
atra vijeya iti kṛtyapratyayaḥ ktapratyayārthe 'vācakaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194955 (0.0):
atrāṅ pūrvo dāñ dhāturdānārthe 'vācakaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592142 (0.012):
atra dinamiti prakāśamayārthe 'vācakam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254517 (0.016):
rūpakapratīter vyāpitayā samāsoktipratītitirodhāyakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) nanu sphuṭasādṛśyādīnāṃ vahutve ekadeśavivarttitvamityatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6278016 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) itītyādi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9187284 (0.018):
ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) abhimānākhyamālaṅkṛtimāha abhimāna iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861185 (0.019):
kāvye utkaṣamātrādhāyakatvam , na tu svarūpādhāyakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) idānīṃ saguṇatvaviśeṣaṇasya na lakṣaṇaghaṭakatvaṃ kintu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606568 (0.019):
śabdena tadabhidhānasya ca punaruktatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) evaṃ samāsoktāviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269641 (0.019):
anayoḥ praśnapūrvakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) anyavyapohasyārthatvaṃ darśayati kimārādhyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185431 (0.019):
samaraṃ prāpto 'smi kiṃ tvaṃ yathā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) garhaṇākhyaṃ lakṣaṇamāha dūṣaṇeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132141 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) na khalu vayamiti kusumitaviṭapaṃ ditsuṃ svanāyakaṃ prati
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259058 (0.021):
nāyakasya pratītiḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) atra viśeṣaṇamātraśleṣe āha sahakāra iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134752 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) samugdhasvaravikriyaṃ madhurasvaravikāraṃ yathā syāttathā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220983 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) atra anekasyaikadhāsakṛttvaṃ darśayati rasollāsairamī iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6225175 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) atra āyāsi iti vinā sarvatra luptasuptiṅantatve 'pi āyāsi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9143664 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) atra cottamādiṣu ya upahāsakastasya smitādikamunneyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25450632 (0.022):
bījasyāgamanaṃ yattu tatsamādhānamucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) samādhānalakṣaṇamāha bījasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9176537 (0.022):
udāharaṇamutkarṣayuktaṃ vacanamucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) udāharaṇarūpasyāṅgasya lakṣaṇamāha udāharaṇamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9110874 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) nanu saṃketitor'thaḥ kiṃ dharmo dharmo vā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121021 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) nanu vibhāvādijanyena vyañjanādhīnajñānenaiva viṣayīkaraṇāt
śaktibhramaprayuktatvamavācakatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194962 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, ta) avācaketi / / śaktibhramaprayuktatvamavācakatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595507 (0.047):
kālatrayavācakatvabhramaprayuktatvenāvācakatvameva /
ādatte dadāti / / atreti na ca ghadhātornānārthatvena dāne grahaṇe 'pi śaktirastyeva,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194973 (0.0):
śaktibhramaprayuktatvamavācakatvam / / ādatte dadāti /
āṅupasargeṇa tu dānabodhapratibandha evetyataḥ śakyārthe kathaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194981 (0.0):
atreti na ca ghadhātornānārthatvena dāne grahaṇe 'pi śaktirastyeva, / āṅupasargeṇa tu dānabodhapratibandha evetyataḥ śakyārthe kathaṃ
śaktibhrama iti vācyam / / upasargasya pratibandhakatvakalpane
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194989 (0.0):
āṅupasargeṇa tu dānabodhapratibandha evetyataḥ śakyārthe kathaṃ / śaktibhrama iti vācyam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 932935 (0.051):
kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvādyāgasya pratibandhakatvāpattiḥ; anyatra
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20997796 (0.062):
ca sati kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvarūpapratibandhakatvajñānaṃ sati ca
kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvapraveśena gauravāt, tadapekṣyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194996 (0.0):
upasargasya pratibandhakatvakalpane / kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvapraveśena gauravāt, tadapekṣyā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20997797 (0.021):
ca sati kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvarūpapratibandhakatvajñānaṃ sati ca
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 932936 (0.026):
yāgapratibandhakatvanirāsaḥ, abhāvakāraṇatāsamarthanaṃ ca) naca / kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvādyāgasya pratibandhakatvāpattiḥ; anyatra
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20998640 (0.036):
nanu kāraṇībhūtasvābhāvapratiyogitvarūpapratibandhakatvameva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21000715 (0.039):
vidyamānamaṇeḥ kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvarūpaṃ pratibandhatvamayuktamiti
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 932962 (0.042):
svataḥ kāraṇatvābhāvena abhāvapratiyogitvamātreṇa tadanāpatteḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20995843 (0.045):
nāpi pratibandhakatvā 1 bhāvatvena anyonyāśrayāt / / kāraṇībhūtābhāvapratiyogina eva pratibandhakatvāt / mantrasatvepi maṇya 2
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9689385 (0.048):
pratiyogitvāt / / anyathā pratibandhakābhāvasya kāraṇatvaṃ durghaṭam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21181962 (0.051):
astu tarhi doṣābhāvādeva pram tasyānanyathāsiddhānvavyatirekitvāditi cenna / kāraṇatāvacchedakapratibandhakābhāvādisādhāraṇasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21176605 (0.052):
sambhavati/ tvanmate 'sato 'bhāvavirahātmatvarūpapratiyogitvābhāvena / svapratiyogikābhāvapramārūpabādhāyogāt / yatra tu rajatatvāṃśe 1 te
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 932947 (0.053):
pratibandhakābhāvasya svātantryeṇa kāraṇatvena tatpratiyogini / pratibandhakatvasaṃbhave 'pīha dhvaṃsasya kāraṇāvāntaravyāpārarūpatvena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21000866 (0.053):
kāryābhāvaprayojakābhāvapratiyogitvaṃ kāraṇatadavacchedakobhavasādhāraṇ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20995968 (0.055):
pratibandhakābhāvatvena kāraṇatvepi na pāguktadoṣa iti bhāvenayadvā"
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28208508 (0.057):
svaviśiṣṭakṣaṇavṛttiprakṛtakāryotpattyabhāvaprayojakābhāvapratiyogitvatādātmyobhayasaṃbandhena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21214742 (0.057):
atītaghaṭādau jñānaviṣayatvābhāvapratiyogitvādidharmavadanupalabhya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24318563 (0.057):
pratibandhakatvakalpanena tadabhāvasyaiva tatkāraṇatva kalpanayā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28202770 (0.058):
vṛttyaniyāmakatvenābhāvapratiyogitānavacchedakatvāditi vācyam/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20993149 (0.059):
svāśrayaniṣṭhātyāntābhāvapratiyogitvapramāviśeṣyatvābhāvasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20993761 (0.059):
virodhyabhāvapratiyogitvapramāviśeṣyatvābhāvādeḥ satvānnāvyāptirityarthaḥ
āḍupasargarahitasyaiva dāñaḥ dāne śaktirityasyaiva yuktatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195004 (0.0):
kāraṇībhūtābhāvapratiyogitvapraveśena gauravāt, tadapekṣyā / āḍupasargarahitasyaiva dāñaḥ dāne śaktirityasyaiva yuktatvāt /
ḍudāñ dāne iti sāmānyataḥ śaktidarśanāttu śaktibhramaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195012 (0.0):
āḍupasargarahitasyaiva dāñaḥ dāne śaktirityasyaiva yuktatvāt / / ḍudāñ dāne iti sāmānyataḥ śaktidarśanāttu śaktibhramaḥ /
neyārthe tu bhramabījābhāvāt na bhrama iti viśeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195021 (0.0):
ḍudāñ dāne iti sāmānyataḥ śaktidarśanāttu śaktibhramaḥ / / neyārthe tu bhramabījābhāvāt na bhrama iti viśeṣaḥ /
ato neyārthatvalakṣaṇe śaktibhramābhāve sati iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195028 (0.0):
neyārthe tu bhramabījābhāvāt na bhrama iti viśeṣaḥ / / ato neyārthatvalakṣaṇe śaktibhramābhāve sati iti
viśeṣaṇādānādasāṅkaryam / / avācake ca śaktibhramāt vivakṣitārthe tātparyasattvāt tātparyarūpāyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195040 (0.0):
ato neyārthatvalakṣaṇe śaktibhramābhāve sati iti / viśeṣaṇādānādasāṅkaryam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696780 (0.039):
vivakṣitatvāvivakṣitatvaṃ yathā / uppahajāāeṃ asohiṇīeṃ phalakusumapattarahaāe /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25504188 (0.045):
brahmamīmāṃsāśāstrapravṛttyaṅgasaṃśayaprayojanasūcanārthatvena jijñāsāyā / eva vivakṣitatvāt / / tadavivakṣāyāṃ tadasūcanena kākadantaparīkṣāyāmiva na brahmamīmāṃsāyāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220143 (0.050):
noktamityata āha dhvaniśabdetyādi / / vivakṣitābhidhetveneti / / bivakṣitābhidheyatvoktyetyarthaḥ /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24320879 (0.054):
na ca ------- jyotiṣṭome dvitīyādiprayogāpekṣayā prāthemyasya / vivakṣitatvādbikṛtāvapi taddvitīyādiprayogāpekṣayā prāthamyasya sattvāt
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8722724 (0.055):
paścādavivādasiddhe dhvanisāmānye sākṣāllakṣaṇīyo rasadhvanirudāharaṇīya / yastvityādi / / vivakṣāyāḥ vivakṣitārthasya /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28153049 (0.056):
dīrghaśūkaviśiṣṭe śaktinirṇayaḥ/ priyaṅgau tu śaktibhramāt prayogaḥ/ / vivaraṇāt yathā
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360143 (0.058):
vaktropādīyamānāvaruṇaikahānīvadvivakṣitasāhityau śabdārtho yanniyamyete
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11713708 (0.060):
ekārthapratipattyabhidhānakriyāsiddhyartham upādīyamānayor / vivakṣitasāhityayoḥ śabdārthayoḥ kriyākārakasambandhottarakālabhāvī yo yam
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798629 (0.062):
pratyekamarthaviśeṣānabhidhānāt, tadvyutpādasya ca vivakṣitatvāt || / athāpi rūḍhiśabdaṃ pratītyasamutpādaśabdamabhyupetya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21023531 (0.063):
nanu vyaktau śaktyabhāvena kathaṃ śabdāttadvīriti cet/ satyam/ padena
lakṣaṇāyā vivakṣitārthatvabodhakatvamastyeva iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195049 (0.0):
avācake ca śaktibhramāt vivakṣitārthe tātparyasattvāt tātparyarūpāyā / lakṣaṇāyā vivakṣitārthatvabodhakatvamastyeva iti /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10630522 (0.012):
anuccaritavedasyeva vedatvaṃ śrotragrahāṇārhatayā ca śabdatvaṃ / vākyatvamarthabodhakatvādityetadeva yuktaṃ smṛtyācāreṇa cānumitau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696780 (0.037):
vivakṣitatvāvivakṣitatvaṃ yathā / uppahajāāeṃ asohiṇīeṃ phalakusumapattarahaāe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746041 (0.039):
yugapatkrameṇa vā ekamarthameva pratipādayatītyato 'nekārthabodhakatvena / vākyabhedo naiva bhavati /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28770131 (0.039):
kathaṃ punaḥ padānāmanvitasvārthamātrabodhakatve / vākyārthāvagatissiddhyatītyatrā'ha---
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25504188 (0.039):
brahmamīmāṃsāśāstrapravṛttyaṅgasaṃśayaprayojanasūcanārthatvena jijñāsāyā / eva vivakṣitatvāt / / tadavivakṣāyāṃ tadasūcanena kākadantaparīkṣāyāmiva na brahmamīmāṃsāyāṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016373 (0.041):
etena kriyākārapadayoḥ pratyekamitarānvitasvārthabodhakatve / vākyārthadvayadhīprasaṅgāditi maṇyuktaṃ, kārakānvitā kriyā kriyānvitaṃ ca
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24320880 (0.044):
na ca ------- jyotiṣṭome dvitīyādiprayogāpekṣayā prāthemyasya / vivakṣitatvādbikṛtāvapi taddvitīyādiprayogāpekṣayā prāthamyasya sattvāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109742 (0.046):
atra ca vākyasyāśvitānekārthabodhakatvādekārthabodhakatvenaiva
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20923653 (0.047):
vivakṣitatvāditi bhāvaḥ// spārśanatveti// vāyuḥ spārśanaḥ
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp01u.htm.txt) 23225839 (0.047):
vedenaiva tvanyaparatāmavagamayatāvivakṣitārthatā'padyamānā na śakyā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046852 (0.049):
tasmāttasya durvacatvādapi tadbodhakatvenāpi nārthavādānāṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18239121 (0.049):
ata ekavākyatvābhāvānnāstyarthavādasya dharme prāmāṇyamiti prāpte -
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220143 (0.050):
noktamityata āha dhvaniśabdetyādi / / vivakṣitābhidhetveneti / / bivakṣitābhidheyatvoktyetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2608020 (0.050):
udāsīnaṃ samastakāryyotpadāne svārthatvābhāvāt / / atra brahmā vācyaḥ, vaktāra indrādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109893 (0.051):
arthabodhakatvānupādāner'thaviśeṣaṇasyānanvitetyasyānupādānamanāyatyaiva
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25344084 (0.052):
atrāpi śabdasyaiva pranthamāvagatasyārthaviśiṣṭatvena sādhyatvānna
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24323602 (0.053):
pūṣādhiṣṭhānakadevatātvaprayojyāpūrvīyatvalakṣaṇāyā evāṅgīkārād dvidevatye
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360143 (0.053):
vaktropādīyamānāvaruṇaikahānīvadvivakṣitasāhityau śabdārtho yanniyamyete
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13198391 (0.053):
(yadiśabdasyāvivakṣitatvena vidhyupapattinirūpaṇam) vidhāyakasya
ato vākyārthabodhakatvena nirarthakāsamarthatvacyutasaṃskāraṇāmiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195054 (0.0):
lakṣaṇāyā vivakṣitārthatvabodhakatvamastyeva iti /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10630522 (0.012):
anuccaritavedasyeva vedatvaṃ śrotragrahāṇārhatayā ca śabdatvaṃ / vākyatvamarthabodhakatvādityetadeva yuktaṃ smṛtyācāreṇa cānumitau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109742 (0.030):
atra ca vākyasyāśvitānekārthabodhakatvādekārthabodhakatvenaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746041 (0.030):
yugapatkrameṇa vā ekamarthameva pratipādayatītyato 'nekārthabodhakatvena / vākyabhedo naiva bhavati /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046852 (0.036):
tasmāttasya durvacatvādapi tadbodhakatvenāpi nārthavādānāṃ
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28770131 (0.039):
kathaṃ punaḥ padānāmanvitasvārthamātrabodhakatve / vākyārthāvagatissiddhyatītyatrā'ha---
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016373 (0.045):
etena kriyākārapadayoḥ pratyekamitarānvitasvārthabodhakatve / vākyārthadvayadhīprasaṅgāditi maṇyuktaṃ, kārakānvitā kriyā kriyānvitaṃ ca
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5324949 (0.053):
prathamā na prāpnoti . katham vyatiriktiḥ . puruṣe vīratvam . na vā / vākyārthatvāt . na vā vaktavyam . kim kāraṇam . vākyārthatvāt . yat atra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109732 (0.055):
tayoḥ parasparamanvitārthabodhakatvādeva / / atra ca vākyasyāśvitānekārthabodhakatvādekārthabodhakatvenaiva
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7137307 (0.056):
padārthasmṛtisahakṛtasyaiva vākyārthabodhakatvam, tathāpi na / kvacidapyanubhūyamānasya liḍgaṃ tvanubhūyamānamapi śabdasya viśeṣābhidhāne
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27649629 (0.056):
āgāmonumānaṃ, saṃbandhagrahaṇe satyeva bodhakatvāditi cenna; bodhya / bodhakabhāvātiriktasaṃbandhagrahaṇāpekṣiṇyanumānatvaniyamāt /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8746052 (0.057):
samayaprakaraṇādyapekṣāṃ vinā vākyasyārthabodhakatvāṅgīkāre
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 1, (jsbh3-1u.htm.txt) 8518851 (0.058):
devadattādipadādanyapadārthapratītervākyārthatvāsaṃbhavenānyapadārthe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16663130 (0.059):
vākyārthatvenābhyupagamāt / / vākyārthasya vācyasya ca yau vidhyanuvādau tau locanam yo vākyīya eṣāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9451419 (0.059):
vākyārthatvenābhyupagamāt / vākyārthasya vācyasya ca yau vidhy-anuvādau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318598 (0.060):
vyāpārasya ca vākyārthatvābhāvād vākyārthasyaiva ca vyāṅgyarūpasya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2337956 (0.063):
daśadāḍimāni ṣaḍapūpā bhavantītyevamādīnāmapi vākyārthabodhakatvaṃ / syādityata āha pratisandhīyamānaḥ /
nāsya vākyārthadoṣatāpāsyā / / etadyutapadasamūhe vākyārthabodhajananāt lakṣaṇayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195069 (0.0):
ato vākyārthabodhakatvena nirarthakāsamarthatvacyutasaṃskāraṇāmiva / nāsya vākyārthadoṣatāpāsyā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592103 (0.023):
nirthakādidoṣapatrayasya tu vākyadoṣatvaṃ na sambhavatīti tadapāsyam
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5885437 (0.029):
no khalvabhyupagamā eva doṣatvena codyanta ityata āha tatra vākyaśeṣa iti
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25525017 (0.034):
siddhāntastu satyaṃ padārthāvagamopapāyo vākyārthavagamaḥ, natu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949121 (0.035):
ityuktatvādityarthaḥ/ doṣatvāditi// parārthānumāne
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28102939 (0.035):
ajijñāsitārthakathanarūpārthāntaradoṣāpatteḥ/ viśaiśajijñāsāṃ prati
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20965921 (0.035):
bādhaśabdārthatvāditi bhāvaḥ/ astītīti// iti 4 iti ca / doṣadvayasyetyanvayaḥ/ bādhitasādhyake hetuvṛttereva vyabhicārātvāt/ tathā
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2363025 (0.042):
upadiśyate 'neneti upadeśo vākyajñānaṃ vā tadarthajñānaṃ vā abhighīyate / / tatra vākyajñānapramāṇyapakṣe tadarthajñānaṃ phalam,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28149325 (0.043):
smaran' ityatra vartamānasāmīpye pratyayaḥ/ vākyārthaṃ / smariṣyannityarthaḥ/ evaṃ ca vākyārthasmaraṇasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014121 (0.043):
'gnimānityādihetvādirūpāvānvaravāntaravākyārthabhūtasyānyonyapadārthenānvitasyetyarthaḥ/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14207221 (0.044):
duḥśīlāṃ dharmasaṃtyaktāṃ tadvākyaparimoṣitām / / svavākyapālanāṃ caṇḍāmucurdevāḥ samāgatāḥ // NarP_2,35.25 //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2417600 (0.048):
adhigatatvāditi / / svarūpāgavamapūvarkatvādvākyapratipādanasya svarūpāvagamo 'pi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28158910 (0.048):
ityarthaḥ/ vākyotsādanasya vākyocchedasya/ nanu
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23056621 (0.049):
tajjanyarodanakāritvādidoṣarūpasvārthairlakṣyateṃ rudre rodanaṃ
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021915 (0.049):
nirdiśati / tatra sva-pakṣa-lakṣaṇā1pekṣayo9papadyamāna-doṣo1pasaṃhāre / hetu-nirdeśe ca saty anena para-pakṣa-doṣo 'bhyupagato bhavati / kathaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11731644 (0.050):
yāvaccābhiṣecanīyākāṅkṣyā tadekavākyatā kalpyate tāvatkḷptayā
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7158678 (0.050):
keyamākāṅkṣā? na tāvadavinābhāvaḥ svarūpator'thataśca, tasyā abhāve 'pi / vākyārthapratipatteḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20931443 (0.051):
nāpi vyāpyārope vyāpakaprasañjanaṃ tarkaḥ/ prasañjanasya tarkatve / ātmāśrayāt/ āropatve uktadoṣāt//
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222944 (0.051):
tadupapattestadākṣiptavākyasthanañ eva svavākyasthanaño / vidhyarthakatāghaṭanaṃ bodhyam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946223 (0.051):
tvasādhāraṇāviti/ na ca hetudoṣavibhāgasya nyūnatā/ parābhimatāḥ
svavākyārthabodhajanakadvārā vākyārthabodhajananāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195077 (0.0):
etadyutapadasamūhe vākyārthabodhajananāt lakṣaṇayā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28160488 (0.026):
aprāmāṇyaśaṅkākabalitatattadvākyārthabodhadvārā madhyasthasya saṃśayo
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28138162 (0.041):
anumitijanakaliṅgaparāmarśajanakamahāvākyārthabodhajanakatayā
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28797243 (0.059):
svārthopasthitidvārā vākyārthajñānopāyatve samāne 'pi kurvadrūpatayā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10483789 (0.059):
mantrāṇāṃ tu vākyārthajñānadvārā tairvākyaikavākyatvamiti vibhāgaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13278321 (0.059):
mantrāṇāṃ tu vākyārthajñānadvārā tairvākyaikavākyatvamiti vibhāgaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20986921 (0.059):
āptipūrvakaśabdatvayathārthavākyārthajñānajanyatvavākyatvādigrahaḥ /
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7116725 (0.061):
bodhakatvaṃ bodhajanakatvaṃ bodhajananāvacchinnā satteti yāvat /
parantu iyaṃ lakṣaṇā na neyārtho, nāpi kaviprayogārheti bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195086 (0.0):
svavākyārthabodhajanakadvārā vākyārthabodhajananāt / / parantu iyaṃ lakṣaṇā na neyārtho, nāpi kaviprayogārheti bodhyam /
nirthakādidoṣapatrayasya tu vākyadoṣatvaṃ na sambhavatīti tadapāsyam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195091 (0.0):
parantu iyaṃ lakṣaṇā na neyārtho, nāpi kaviprayogārheti bodhyam / / nirthakādidoṣapatrayasya tu vākyadoṣatvaṃ na sambhavatīti tadapāsyam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195098 (0.0):
nirthakādidoṣapatrayasya tu vākyadoṣatvaṃ na sambhavatīti tadapāsyam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592067 (0.023):
ato vākyārthabodhakatvena nirarthakāsamarthatvacyutasaṃskāraṇāmiva / nāsya vākyārthadoṣatāpāsyā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5885437 (0.037):
no khalvabhyupagamā eva doṣatvena codyanta ityata āha tatra vākyaśeṣa iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603477 (0.042):
vivaraiṣiṇa ityādau padaniṣṭatve 'pi sambhavānna vākyadoṣatetyarthaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964950 (0.055):
avyāptirūpahetudoṣonaikāntikatvaderantarbhāvatayāvyāptitvenaiva doṣatvaṃ / vaktupupakramya pṛthagdoṣatvaṃ dūṣaṇamucyate idamasādhakaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594320 (0.056):
kiñca doṣasyāsya bahuvyāpitvena vākyadoṣatvam /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692965 (0.057):
tayoraṃśabhūtasambuddhipadasaṅkare 'pi vākyopavākyatvānna doṣaḥ / / tadvākyagarbhita yasya garbhe vākyāntarasthitiḥ // Ckc_2.18 //
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9788525 (0.063):
2 katamau dvau / paradoṣapratyavekṣanatā ca svadoṣapraticchādanatā cetīme
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20964884 (0.064):
sādhyābhāvasaṃbandhatvenaivānaikāntikatvāderekadoṣatvameva na / pṛthagdoṣatvam/ anyathā paroktaprakriyāṅgīkārāpattiritye 2 kaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16676893 (0.064):
vṛttau 'naiṣa doṣa' iti / / na vākyabhedarūpadoṣa ityarthaḥ /
Locanā: / (lo, e) dānārthe avācakaḥ, grahaṇārthatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195106 (0.0):
nirthakādidoṣapatrayasya tu vākyadoṣatvaṃ na sambhavatīti tadapāsyam / Locanā:
upasargeṇa dhātvartho balādanyatra nīyateiti nyāyāt /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25798275 (0.0):
prāptyarthaḥ | upasargavaśena dhātvarthavipariṇāmāt / upasargeṇa dhātvartho balādanyatra nīyate |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195113 (0.0):
(lo, e) dānārthe avācakaḥ, grahaṇārthatvāt / / upasargeṇa dhātvartho balādanyatra nīyate"iti nyāyāt /"
********** END OF COMMENTARY ********** / jinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907939 (0.0):
atrāṅ pūrvo dāñ dhāturdānārthe 'vācakaḥ / / jinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195119 (0.0):
upasargeṇa dhātvartho balādanyatra nīyate"iti nyāyāt / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195142 (0.0):
(vi, tha) yathā vā dinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595016 (0.030):
********** END OF COMMENTARY ********** / na me śamayitā ko 'pi mārasyetyuvi ! mā śucaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131042 (0.030):
********** END OF COMMENTARY ********** / na ca me 'vagacchati yathā laghutāṃ karuṇāṃ yathā ca kurute sa mayi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197987 (0.030):
********** END OF COMMENTARY ********** / na me śamayitā ko 'pi mārasyetyuvi ! mā śucaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145723 (0.033):
********** END OF COMMENTARY ********** / atha munīndrasaṃmato vatsalaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793877 (0.033):
tatra kāvye śṛṅgārādirasa ityādijñānasyānumeyatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yacca mama dhammia--" ityādau (242 pṛ.) pratīyamānaṃ vastu /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163855 (0.033):
tatra kāvye śṛṅgārādirasa ityādijñānasyānumeyatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yacca mama dhammia " ityādau (242 pṛ.) pratīyamānaṃ vastu /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595312 (0.035):
yo yaḥ pāñcālagotre......tasya tasyāntako 'ham // / "ityatra ca / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269905 (0.035):
cārutvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yathā mama
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862065 (0.035):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu dhvanikāreṇoktam--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20894834 (0.035):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu--kenaciduktam--mādhuryaṃ drutikāraṇam" iti tanna
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126997 (0.035):
tasmin arthe mantrī sahāya ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yattvatra sahāyakathanaprastāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9216397 (0.035):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu kenaciduktam mādhuryaṃ drutikāraṇam" iti tanna
atra dinamiti prakāśamayārthe 'vācakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907944 (0.0):
jinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī" / / atra dinamiti prakāśamayārthe 'vācakam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195130 (0.0):
atra dinamiti prakāśamayārthe 'vācakam / / ************* COMMENTARY *************
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075583 (0.027):
atra dinamiti prakāśamayamityarthe 'vācakam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13370667 (0.048):
atra dinamiti prakāśamayamityarthe vācakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195143 (0.062):
(vi, tha) yathā vā dinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī / "me mama dinaṃ prakāśamayamityarthaḥ /"
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) yathā vā--dinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907938 (0.0):
jinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195142 (0.0):
atra dinamiti prakāśamayārthe 'vācakam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591963 (0.012):
atrāṅ--pūrvo dāñ-dhāturdānārthe 'vācakaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595465 (0.012):
atra vijeya iti kṛtyapratyayaḥ ktapratyayārthe 'vācakaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194951 (0.012):
atrāṅ pūrvo dāñ dhāturdānārthe 'vācakaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861331 (0.018):
vakrokteralaṅkārarūpatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) śauryyādivaditi---rasasyotkarṣādhāyakā iti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105959 (0.018):
vakrokteralaṅkārarūpatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) śauryyādivaditi rasasyotkarṣādhāyakā iti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084550 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) śabdaśaktyudbhavopamālaṅkāravyañjanāmāha---durgālaṅghiteti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150150 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) śabdaśaktyudbhavopamālaṅkāravyañjanāmāha durgālaṅghiteti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174786 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) yatsatyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9181798 (0.020):
ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) vastṛtthāpanalakṣaṇamāha māyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9187331 (0.020):
anusūyādāṇiṃ adidhivisesalāheṇa ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606627 (0.020):
atrāparadigityetāvataiva tasyā gaṇikātvaṃ pratīyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209568 (0.020):
atrāparadigityetāvataiva tasyā gaṇikātvaṃ pratīyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) tatra samāsoktau punaruktatvamāha anurāgeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6231070 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) tatra vācyapadavyāvṛttimāha rūpakādiṣviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20896350 (0.021):
tasyāpi ca tīvraprayatnoccāryatayā ojasvitā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) samādhikaraṇalakṣaṇamāha---samādhiriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9217913 (0.021):
tasyāpi ca tīvraprayatnoccāryatayā ojasvitā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) samādhikaraṇalakṣaṇamāha samādhiriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9176598 (0.022):
krodhāndhastasya tasya svayamiha jagatāmantakasyāntako 'ham // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) yo yaḥ śastramiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24257604 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, tha) na ca tatheti--tathātve
me mama dinaṃ prakāśamayamityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195147 (0.0):
(vi, tha) yathā vā dinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī / "me mama dinaṃ prakāśamayamityarthaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907941 (0.060):
jinaṃ me tvayi saṃprāpte dhvāntacchannāpi yāminī" / / atra dinamiti prakāśamayārthe 'vācakam /"
dhvāntacchannāpīti apikāreṇa dhvāntacchannatvaviparītabodhanāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195158 (0.0):
me mama dinaṃ prakāśamayamityarthaḥ / / dhvāntacchannāpīti apikāreṇa dhvāntacchannatvaviparītabodhanāt"
prakāśamayatvasyaiva tadviparītabodhāt na tu dinatvasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195167 (0.0):
dhvāntacchannāpīti apikāreṇa dhvāntacchannatvaviparītabodhanāt / prakāśamayatvasyaiva tadviparītabodhāt na tu dinatvasya /
meghācchannadinasya tadviparītatvābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195171 (0.0):
prakāśamayatvasyaiva tadviparītabodhāt na tu dinatvasya / / meghācchannadinasya tadviparītatvābhāvāt /
atrāpidinasya prāyaśaḥ prakāśamayatvadarśanāt tathātvenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195179 (0.0):
meghācchannadinasya tadviparītatvābhāvāt / / atrāpidinasya prāyaśaḥ prakāśamayatvadarśanāt tathātvenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124137 (0.047):
sākṣādānandamayaprakāśatvasvarūpābhāvāt tadvailakṣaṇyameva
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7009624 (0.062):
śabdasya svaprakāśatā śaktimayatvam evāvasīyate | śabda brahma paraṃ
śaktibhramaḥ / / Locanā: / (lo, ai) dinamiti / / sūryasyāstamayanaparyantaṃ, tadratyavacchinnaḥ kālaviśeṣa eva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195192 (0.0):
atrāpidinasya prāyaśaḥ prakāśamayatvadarśanāt tathātvenaiva / śaktibhramaḥ / / Locanā:
dinaśabdavācyaḥ / / na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195202 (0.0):
sūryasyāstamayanaparyantaṃ, tadratyavacchinnaḥ kālaviśeṣa eva / dinaśabdavācyaḥ /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3644843 (0.064):
dehādirjaḍaḥ uta tadanyo vā kaścit ātmādiśabdavācyaḥ ? so'pi / svaprakāśasvabhāvo vā na vā ? dehādirjaḍaḥ iti cet , sa eva svātmani
********** END OF COMMENTARY ********** / kliṣṭatvamarthapratītervyavahitam, yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907951 (0.0):
atra dinamiti prakāśamayārthe 'vācakam / / kliṣṭatvamarthapratītervyavahitam, yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249582 (0.0):
tatkālīnānāmanyeṣāmuddīpakānāmanulepanādīnāmapi prastutatvamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195208 (0.0):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792751 (0.001):
tasyevaṃvidhānarthamūlatvena parityāgo nyāyya iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na cāpi prayojanaviśiṣṭa eva tīre lakṣaṇā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239795 (0.001):
mukhādeścandrāditvaṃ na tatheti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273893 (0.001):
tathā nacātra raso 'dbhutolaṅkārastu bhāvikamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na cātiśayoktiralaṅkāraḥ, adhyavasāyābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602992 (0.002):
gamakābhāvādekajātitvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6245941 (0.002):
sākāṅkṣatvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254556 (0.002):
(lo, au) vyapitayānekapadāśrayatvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6266376 (0.002):
apavādavidherbalīyastvāditibhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9205943 (0.002):
gamakābhāvādekajātitvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593002 (0.002):
vidheyasya pratīṣedho na pratīyate itadyatastasyāvimarśa iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195989 (0.002):
vidheyasya pratīṣedho na pratīyate itadyatastasyāvimarśa iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19005697 (0.003):
sahajasaundaryādeva tadastīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra mālavikāmabhilaṣato 'gnimitrasya mālavikārūpavibhāvamātravarṇane 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250740 (0.003):
ityetadarthatvād iha dṛṣṭānte tu punaḥ bimbapratibimbabhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra samarthyasamarthakavākyayoḥ sāmānyaviśeṣabhāvor'thantaranyāsaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130488 (0.003):
prabandhastamācareti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi mama pariṇotānnācchādanādidātṛtayā svāmyeva na tu vallabhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9213379 (0.003):
vyabhicāriṇaḥ svaśabdapratipādanamevocitamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrautsukyasya tvarārūpānubhāvamukhena pratipādane saṅgame na jhaṭiti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9246497 (0.003):
tadayuktamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra vācyotprekṣāyāḥ ṣoḍaśasu bhedeṣu madhye viśeṣamāha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9257372 (0.003):
dhanurābhamiti pratyanudayaprasaṅgaditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ityatra kathaṃ śaradi nāyikāvyavahārapratītiḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593803 (0.003):
śrāddhabhojanaśīlalābha iti brūmaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ete ca kliṣṭatvādayaḥ samāsagatā eva padadoṣāḥ /
kṣīrodajāvasatijanmabhuvaḥ prasannāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907955 (0.0):
kliṣṭatvamarthapratītervyavahitam, yathā / kṣīrodajāvasatijanmabhuvaḥ prasannāḥ" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195216 (0.0):
kṣīrodajāvasatijanmabhuvaḥ prasannāḥ" / / ************* COMMENTARY *************"
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) kliṣṭatvamiti---vyavadhānaṃ ca dvidhā,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195225 (0.0):
kṣīrodajāvasatijanmabhuvaḥ prasannāḥ" / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601308 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa)kliṣṭatvādyabhāve 'pi kaṣṭagamyārthatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093376 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) yatra tu yatronmadānāmiti---atra pure 'bhraṃlihaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158962 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) yatra tu yatronmadānāmiti atra pure 'bhraṃlihaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6231436 (0.023):
upamānaṃ candrādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) sā ca pūrṇā luptā ceti dvidhā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6225575 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) punastridheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9143937 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) punaḥ sambhogahetuka iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134810 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) sakaṭākṣamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594178 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) kliṣṭatvamāha---dhammillasya iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197159 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) kliṣṭatvamāha dhammillasya iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248360 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) yadāhuriti anigīrṇasyopāttasya nigīrṇasyānupāttasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593814 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) ete ceti / / kliṣṭatvaviruddhamatikṛttvāvimṛṣṭavidheyāṃśabhāvāstraya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126694 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atha prasaṅgāditi atra eṣāmityanena nāyakamātrasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24088162 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atreti---tadaprāptiduḥ khasya taccintāhlādasya copabhogena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251332 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atra yattacchabdeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274969 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atra madākhyasyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153750 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atreti tadaprāptiduḥ khasya taccintāhlādasya copabhogena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9183393 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atra bhūṣaṇasaṃjñakasya lakṣaṇasya lakṣaṇamāha tatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25459319 (0.026):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atra bhūṣaṇasaṃjñakasya lakṣaṇasya lakṣaṇamāha tatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9276407 (0.026):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) atra madākhyasyeti /
kvacidanvitānvayavaśena viśeṣāpratītau kālikavyavadhānam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195234 (0.0):
(vi, da) kliṣṭatvamiti vyavadhānaṃ ca dvidhā, / kvacidanvitānvayavaśena viśeṣāpratītau kālikavyavadhānam /
kvacittu anāsattirūpaṃ vyavadhānam / / tatrādyaṃ padagatamudāharati--kṣīrodajāvasatijanmabhuvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195248 (0.0):
kvacidanvitānvayavaśena viśeṣāpratītau kālikavyavadhānam / / kvacittu anāsattirūpaṃ vyavadhānam /
asya vyākhyā vṛttāveva / / anāsattirūyaṃ vyavadhānaṃ tu vākyadoṣe udāhariṣyati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195258 (0.0):
tatrādyaṃ padagatamudāharati kṣīrodajāvasatijanmabhuvaḥ" / / asya vyākhyā vṛttāveva / / anāsattirūyaṃ vyavadhānaṃ tu vākyadoṣe udāhariṣyati /"
********** END OF COMMENTARY ********** / atra kṣīrodajā lakṣmīstasyā vasatiḥ padmaṃ tasya janmabhuvo jalāni /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907964 (0.0):
kṣīrodajāvasatijanmabhuvaḥ prasannāḥ" / / atra kṣīrodajā lakṣmīstasyā vasatiḥ padmaṃ tasya janmabhuvo jalāni /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195260 (0.0):
anāsattirūyaṃ vyavadhānaṃ tu vākyadoṣe udāhariṣyati / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195269 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra kṣīrodajā lakṣmīstasyā vasatiḥ padmaṃ tasya janmabhuvo jalāni /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9156449 (0.021):
ato granthakṛtaḥ chidramevātra / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrautsukyatrāsasandhisaṃskṛtasya karuṇasya rājaviṣayaratāvaṅgabhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6255935 (0.021):
********** END OF COMMENTARY ********** / ityatra kathaṃ śaradi nāyikāvyavahārapratītiḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174822 (0.022):
anyadapi hi jyotiraraṇyāmākarṣaṇātsambhṛtaṃ bhavati / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra svasthā bhavantu mayi jīvati " ityādi bījasya"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234630 (0.022):
dṛṣṭāntaprativastūpame sodāharaṇe lakṣayiṣyate / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612457 (0.022):
********** END OF COMMENTARY ********** / atrocyate---iha khalu rasānāṃ virodhitāyā avirodhitāyāśca tridhā vyavasthā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228328 (0.022):
********** END OF COMMENTARY ********** / atrocyate na tāvatparamārthataḥ śleṣasyālaṅkārāntarāviviktaviṣayatā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9215386 (0.022):
********** END OF COMMENTARY ********** / atrocyate iha khalu rasānāṃ virodhitāyā avirodhitāyāśca tridhā vyavasthā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25450359 (0.022):
(lo, ai) styāneti styānaḥ san avanaddhaḥ dṛḍhībhūta ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atropakṣepo nāmetivattalakṣaṇasya kāvyābhidhaiyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2600204 (0.022):
tatkramaśca tumunpratyayabhedenoddeśakathanāt bhagna ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrādyayoḥ prakṛtiviṣayaḥ prakramabhedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220070 (0.022):
subantatvamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra bhujaṅgakuṇḍalyādiśabdānāmāpātamātreṇa sarpādyarthatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6225447 (0.022):
gamāgamo vidyate yatra tasmāt mamāgamāt saṃsārādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra saṃskṛtamahārāṣṭrayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232499 (0.022):
indravat sañcarasītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra antaḥ purīyasi" ityatra sukhavihārāspadatvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233394 (0.022):
nāste kimapi vastvantaramityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra mukhanayanapratinidhivastvantarayorgamyamānatvādupamānalopaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241071 (0.022):
āpo hi nārāḥ" tadayanaḥ tatstho nārāyaṇaḥ jalaśāyī ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atraikasyāpi bhagavatastattadguṇayogādanekadhollekhe gopavadhūprabhṛtīnāṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249518 (0.022):
suciraṃ śayitaṃ smaraṃ pratibodhitasyaram abodhiṣatetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra sandhyāvarṇanasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252218 (0.022):
yato 'kalaṅkamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atropameyagatamakalaṅkatvamupamānagataṃ ca kalaṅkitvaṃ hetudvayamapyuktam,
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) kṣīrodajetyādi pādo 'pi padaṃ, samastatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195279 (0.0):
atra kṣīrodajā lakṣmīstasyā vasatiḥ padmaṃ tasya janmabhuvo jalāni / / Locanā: / (lo, o) kṣīrodajetyādi pādo 'pi padaṃ, samastatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791701 (0.009):
nāsti ityādirūpeṇāneka iti saṃkhyābhedaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114682 (0.009):
'syāsaṅketitvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ai) atra pakṣe ādye pratītipakṣe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596059 (0.010):
hanprakṛterapīti na padāṃśadoṣaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) ājaghna ityatra na sakalasya padasya parivṛttyasahanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602977 (0.010):
atrāha---niyamasya vacanameva pṛthagbhūtaṃ niyamaparivṛtteviṣayaḥ" iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122680 (0.013):
paragatatvena tvarasyatāpātaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, u) ātmagatatvena pratītāvuktam devatādirūpasītādihetukatveneti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24082516 (0.021):
avivakṣitavācyo 'nyo vivakṣitānyaparavācyaśca // VisSd_4.2 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, i) lakṣaṇābhidhā ca mūle kāraṇer'thād vyaṅgyāt vyañjane yayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25441986 (0.021):
tadrūpāropātturūpakam // VisSd_6.1 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, i) anyasya rāmādeḥ rūpeṇānyān naṭān rūpayatīti rūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25464563 (0.021):
sāpāyadharmakāmārthaparo dhīra śāntakaḥ // VisSd_6.225 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) atha uddeśyakameṇa prakaraṇādīnnirūpayati bhavoditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123180 (0.021):
ekamanyākṣepe 'pyūhyam / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ai) anyākṣepa iti anyat ekatamaṃ dvitayaṃ vā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6860797 (0.023):
asti cet ? kathaṃ noktaṃ rasavantāviti viśeṣaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, a) kuto 'yuktamityāha--tathā hīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9105425 (0.023):
asti cet ? kathaṃ noktaṃ rasavantāviti viśeṣaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, a) kuto 'yuktamityāha tathā hīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24088493 (0.024):
priyo vā yadi vā dveṣyaḥ prāṇināṃ gatirīdṛśaī // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594460 (0.026):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) atra tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24084221 (0.026):
alaṅkāraśabdasya pṛthagupādānādanalaṅkāraṃ vastumātraṃ gṛhyate / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / ( lo, au) analaṅkaraṇaṃ vaiciñyamātrarāhitam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593990 (0.026):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) pravṛttiḥ, prasahaṇaṃ, purīṣotsargaśca /
********** END OF COMMENTARY ********** / bhūtaye 'stu bhavānīśaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195285 (0.0):
(lo, o) kṣīrodajetyādi pādo 'pi padaṃ, samastatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907970 (5.960):
atra kṣīrodajā lakṣmīstasyā vasatiḥ padmaṃ tasya janmabhuvo jalāni / / bhūtaye 'stu bhavānīśaḥ" / / atra bhavānīśaśabdo bhavānyāḥ patyantarapratītikāritvādviruddhamatikṛt /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153705 (0.015):
********** END OF COMMENTARY ********** / atrāśeṣacayapadaprabhāvādanekajanmasahastrabhogyaduṣkṛtasukṛtaphalarāśitādātmyādhyavasitātayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228822 (0.016):
vivakṣā, tatropamānopameyatvasya prācyānāmapyabhimatatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / sakalakalam " ityādau ca nopamāpratibhotpattihetuḥ śleṣaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234728 (0.019):
(lo, i) eke eveti smeratvasya vikasitatvasyāviśeṣatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ekadeśavivartinyupamā vācyatvagamyate // VisSd_10.24 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6265667 (0.019):
nidāghīyaviśeṣaṇādṛtuṣaṭkapravarttakaraverevātra ravipadārthatvāt / tasyaikatvādeva / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606807 (0.019):
gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233234 (0.019):
sādṛśyācārobhayārthatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209746 (0.019):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6228170 (0.019):
dīpake vidyamāna ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / sakalakalaṃ purametajjātaṃ saṃprati sudhāṃśubimbamiva" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.020):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.020):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6237129 (0.022):
********** END OF COMMENTARY ********** / prathamaṃ samastavastuviṣayam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087069 (0.022):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152659 (0.022):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596009 (0.024):
saṃskṛtacyuteḥ padamātradoṣatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tathāhi guṇadoṣālaṅkārāṇāṃ śabdārthagatatvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234383 (0.024):
sādhāraṇadharmasya śabdapratipādyatve ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ekarūpaḥ kvacitkvāpi bhinnaḥ sādhāraṇo guṇaḥ // VisSd_10.23 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277299 (0.024):
mayūravyaṃsakaditvamupamānasya paranirdeśe tu netyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ekāśrayānupraveśo yathā mama
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.029):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3790776 (0.030):
na khalu śabdasya kārakatvaṃ, jñāpakatvāttasya / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yatpunarūktaṃ pauruṣeyamapauruṣeyaṃ ca vākyaṃ sarvameva kāryaparam
atra bhavānīśaśabdo bhavānyāḥ patyantarapratītikāritvādviruddhamatikṛt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907980 (0.0):
bhūtaye 'stu bhavānīśaḥ" / / atra bhavānīśaśabdo bhavānyāḥ patyantarapratītikāritvādviruddhamatikṛt /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195299 (0.0):
atra bhavānīśaśabdo bhavānyāḥ patyantarapratītikāritvādviruddhamatikṛt / / ************* COMMENTARY *************
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19126624 (0.060):
prakrama eva pratibhāsamānatvānna cārthāntarapratītikāritvena padānāṃ
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) viruddhamatīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195304 (0.0):
atra bhavānīśaśabdo bhavānyāḥ patyantarapratītikāritvādviruddhamatikṛt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861693 (0.017):
atra hi vibhāvanāviśeṣoktamūlasya saṃdehasaṅkarālaṅkārasyasphuṭatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) vibhāvaneti---utkaṇṭhākāraṇābhāve 'pi utkaṇṭhāvarṇanā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9106321 (0.017):
atra hi vibhāvanāviśeṣoktamūlasya saṃdehasaṅkarālaṅkārasyasphuṭatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) vibhāvaneti utkaṇṭhākāraṇābhāve 'pi utkaṇṭhāvarṇanā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189880 (0.017):
kauśikīvṛttibahulatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) vyācaṣṭe kaściditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159031 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) atra hi prakaraṇāt purāprakarṣe tātparyyasattvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150363 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) nanu vyaṅgyārtha eva āsvādyaḥ tasya śobhako yaḥ sa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121570 (0.020):
syādityucyate / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) rasatvaṃ na syāditi svaprakāśānandarūpatvādrasasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9180488 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) svaviruddhamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592396 (0.021):
atra vṛthātvaṃ vidheyam, tacca samāse guṇībhāvādanuvādyatvapratītikṛt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195383 (0.021):
atra vṛthātvaṃ vidheyam, tacca samāse guṇībhāvādanuvādyatvapratītikṛt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9144061 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) kṛtamanumatamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610750 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) virodhino 'pi iti---virodhirasasyāpi sañcāryyādeḥ smaraṇi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9213679 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) virodhino 'pi iti virodhirasasyāpi sañcāryyādeḥ smaraṇi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239555 (0.022):
atra tu nāyakasaṃbhāvanadyūtayoḥ smitāśleṣarūpatayā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) smiteneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185643 (0.022):
!duryodhanahataka ! ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2600135 (0.023):
atra sukhamīhitum" ityucitam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259401 (0.024):
atra kapotādapratustātkaścitprastutaḥ pratīyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) eka iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275043 (0.025):
bhāvasya codaye saṃdhau miśratve ta tadākhyakāḥ // VisSd_10.96 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, dha) bhāvodayādayastu guṇībhūtāḥ svakhanāmāna evālaṅkārā
anyānvayavaśena upaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195313 (0.0):
Vijñapriyā: / (vi, dha) viruddhamatīti / / anyānvayavaśena upaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591373 (0.028):
anucitārthatvamiti--apaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194362 (0.028):
anucitārthatvamiti apaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam /
anucitārthasya tu anyānvayaṃ vineti bhedaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195320 (0.0):
anyānvayavaśena upaślokyasya nindāvyañjakatvaṃ tattvam / / anucitārthasya tu anyānvayaṃ vineti bhedaḥ /
atreti---bhavasya patnītyarthe sādhitasya bhavānīśabdasya arthena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195329 (0.0):
anucitārthasya tu anyānvayaṃ vineti bhedaḥ / / atreti bhavasya patnītyarthe sādhitasya bhavānīśabdasya arthena
patiśabdārthasya anvayavaśāt caitrasya bhāryāyāḥ patirityatra iva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195337 (0.0):
atreti bhavasya patnītyarthe sādhitasya bhavānīśabdasya arthena / patiśabdārthasya anvayavaśāt caitrasya bhāryāyāḥ patirityatra iva
upapatipratītyānindā / / Locanā: / (lo, au) bhavānīśabdo bhavasya patnītyarthe nadādau ānapratyayāntaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195353 (0.0):
patiśabdārthasya anvayavaśāt caitrasya bhāryāyāḥ patirityatra iva / upapatipratītyānindā /
********** END OF COMMENTARY ********** / vidheyasya vimarśābhāvena guṇībhūtatvam avimṛṣṭavidheyāṃśatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907991 (0.0):
atra bhavānīśaśabdo bhavānyāḥ patyantarapratītikāritvādviruddhamatikṛt / / vidheyasya vimarśābhāvena guṇībhūtatvam avimṛṣṭavidheyāṃśatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195359 (0.0):
(lo, au) bhavānīśabdo bhavasya patnītyarthe nadādau ānapratyayāntaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232500 (0.020):
indravat sañcarasītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra antaḥ purīyasi" ityatra sukhavihārāspadatvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177413 (0.020):
********** END OF COMMENTARY ********** / atha vimarśāṅgāni
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598911 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / vidheyāvimarśe yadevāvimṛṣṭaṃ tadeva duṣṭam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25464904 (0.025):
(lo, e) prakaraṇād bhedo garbhāvimarśābhāvena / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9188966 (0.025):
(lo, e) prakaraṇād bhedo garbhāvimarśābhāvena / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193652 (0.031):
atraivāntaḥ ityādītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122789 (0.031):
(lo, ṛ) ratyāderjagato vāsanāntargatavāsanāntarlonasyetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594663 (0.033):
ānandayatīti atra adhunāpadena vāyavadhānānnāvimarśaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yatra ca yattadorekasyārthatvaṃ saṃbhavati, tatraikasyopādāne 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593001 (0.035):
vidheyasya pratīṣedho na pratīyate itadyatastasyāvimarśa iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594475 (0.035):
prasiddhiparāmarśitvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221829 (0.035):
mukhyatarasyābhinnatvād ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229514 (0.035):
kathamaṅgīkriyate, utsargasiddhasyaivāpavādabādhyatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235349 (0.035):
vākyadvaye upameyopamāyā vakṣyamāṇatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235580 (0.035):
sākṣādeva na tu doṣaniyamāt, tallakṣaṇantargatatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236005 (0.035):
rūpavattvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275764 (0.035):
aṅgabhūtarasāderapyalaṅkārapadavācyatvādevetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112830 (0.035):
taddhetutvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
svargagrāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657129 (0.0):
dhigdhikchakrajitaṃ prabodhitavatā kiṃ kumbhakarṇena vā / svargagrāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9449960 (0.0):
dhig dhik cakra-jitaṃ prabodhitavatā kiṃ kumbhakarṇena vā / svarga-grāmaṭikā-viluṇṭhana-vṛthocchūnaiḥ kim ebhir bhujaiḥ //[*19]
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076485 (0.0):
dhigdhik śakrajitaṃ prabodhitavatā kiṃ kumbhakarṇena vā / svargagrāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ // 183 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 880977 (0.0):
dhigdhikchakrajitaṃ prabodhitavatā kiṃ kumbhakarṇena vā / svargagrāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907997 (0.0):
vidheyasya vimarśābhāvena guṇībhūtatvam avimṛṣṭavidheyāṃśatvam / / svargagrāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859713 (0.016):
svargagrāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ // / ************* COMMENTARY *************"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371752 (0.051):
svargagāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ //183//}
atra vṛthātvaṃ vidheyam, tacca samāse guṇībhāvādanuvādyatvapratītikṛt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908004 (0.0):
svargagrāmaṭikāviluṇṭhanavṛthocchūnaiḥ kimebhirbhujaiḥ" / / atra vṛthātvaṃ vidheyam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195381 (0.0):
atra vṛthātvaṃ vidheyam, tacca samāse guṇībhāvādanuvādyatvapratītikṛt / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592768 (0.053):
evaṃ vidheyatvena vivabhitasya vṛthātvasya samāse / guṇībhāvādanuvādyatvapratyayaḥ /
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti---samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274591 (0.0):
prasvedavārikaṇikācitaghaṇḍabimbāṃ saṃsmṛtya tāmaniśameti na śāntimantaḥ / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195391 (0.0):
atra vṛthātvaṃ vidheyam, tacca samāse guṇībhāvādanuvādyatvapratītikṛt / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127733 (0.000):
tatrānurāgitā yathā / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) yataḥ śobheti yato balāt śobhālakṣaṇena anurāgitoktā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141627 (0.000):
tadahitayuvaterabhīkṣṇamakṣṇordvayamapi roṣarajobhirāpurūre // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227941 (0.000):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) tacclokārthastu yathā prabhuralpabuddhirityatra cakārārtho
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175552 (0.000):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) dullaheti durlabhajanānurāgo lajjā gurvo paravaśa ātmā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9188284 (0.000):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) puṣpagaṇḍikākhyamaṅgamāha ātodyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125143 (0.001):
vākhaṇḍatvamityāha / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591228 (0.003):
aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254516 (0.003):
rūpakapratīter vyāpitayā samāsoktipratītitirodhāyakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137873 (0.004):
kiṃ kiṃ vyavasyati kuto 'sti ca kīdṛśīyam // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222312 (0.005):
mṛdula tānta latāntamalokayat sa surabhi suribhiṃ sumanobharaiḥ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591268 (0.005):
tṛptārivijaye rājan ! sādhanaṃ sumahattava" / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594058 (0.006):
atra kalalalauhityaṃ padmarāgaḥ, vakrābhirvāmābhiḥ, iti neyārthatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ha) saṃkṣepāyānyān doṣānupekṣya vākye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136150 (0.009):
dainyacintāśruniḥ śvāsavaivarṇyocchavasitādikṛt // VisSd_3.142 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189451 (0.009):
khyātau dhīroddhatāvanyo gūḍhabhāvādayuktakṛt // VisSd_6.246 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6245823 (0.020):
bhūpraveśastayoranupādāne 'saṅgatameva vākyaṃ syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) vyācaṣṭe teṣviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122151 (0.020):
śrotriyajaranmīmāṃsakādīnāmapi sa syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109060 (0.021):
nirākāṅkṣasya vākyatve gauraśvaḥ puruṣo istī" ityādīnāmapa vākyatvaṃ syāt / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
vidheyatvapratītyajanakatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195397 (0.0):
(vi, na) avimṛṣṭeti samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya / vidheyatvapratītyajanakatvaṃ tattvam /
sa ca samabhivyāhārapratītisākṣiko na tu gata eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195403 (0.0):
vidheyatvapratītyajanakatvaṃ tattvam / / sa ca samabhivyāhārapratītisākṣiko na tu gata eva /
tathā hi prāṅnirddiṣṭavidheyakaṃ bahuvrīhiṃ vinā samāsāntare
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195412 (0.0):
sa ca samabhivyāhārapratītisākṣiko na tu gata eva / / tathā hi prāṅnirddiṣṭavidheyakaṃ bahuvrīhiṃ vinā samāsāntare
vidheyasya pāte, asamāse tu uddeśyāt pūrvavidheyasya pāte tathātvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195420 (0.0):
tathā hi prāṅnirddiṣṭavidheyakaṃ bahuvrīhiṃ vinā samāsāntare / vidheyasya pāte, asamāse tu uddeśyāt pūrvavidheyasya pāte tathātvam /
tatra karmadhārayasamāsagatavidheyasyāvimarśamudāharati---svargeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195427 (0.0):
vidheyasya pāte, asamāse tu uddeśyāt pūrvavidheyasya pāte tathātvam / / tatra karmadhārayasamāsagatavidheyasyāvimarśamudāharati svargeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592466 (0.062):
taccātra karmadhārayasamāsagatatvenāvimṛṣṭamityarthaḥ bahuvrīhisamāse
rāmasainyaveṣṭitalaṅkasya rāvaṇasya viṣādoktiriyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195435 (0.0):
tatra karmadhārayasamāsagatavidheyasyāvimarśamudāharati svargeti / / rāmasainyaveṣṭitalaṅkasya rāvaṇasya viṣādoktiriyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859727 (0.035):
(vi, ja) nyakkāro hyayameveti--śrīrāmākrāntalaṅkasya rāvaṇasya / viṣādoktiriyam, me yadarayaḥ ayameva nyakkāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9104355 (0.035):
(vi, ja) nyakkāro hyayameveti śrīrāmākrāntalaṅkasya rāvaṇasya / viṣādoktiriyam, me yadarayaḥ ayameva nyakkāraḥ /
viluṇṭhanenetyarthaḥ / / atra bhujānāmucchūnatvaṃ siddhameva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195443 (0.0):
rāmasainyaveṣṭitalaṅkasya rāvaṇasya viṣādoktiriyam / / viluṇṭhanenetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859727 (0.025):
(vi, ja) nyakkāro hyayameveti--śrīrāmākrāntalaṅkasya rāvaṇasya / viṣādoktiriyam, me yadarayaḥ ayameva nyakkāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9104355 (0.025):
(vi, ja) nyakkāro hyayameveti śrīrāmākrāntalaṅkasya rāvaṇasya / viṣādoktiriyam, me yadarayaḥ ayameva nyakkāraḥ /
tasyedānīṃ vṛthātvamityataḥ ucchūnatve uddeśye vṛthātva vidheyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195449 (0.0):
atra bhujānāmucchūnatvaṃ siddhameva / / tasyedānīṃ vṛthātvamityataḥ ucchūnatve uddeśye vṛthātva vidheyam /
taccātra karmadhārayasamāsagatatvenāvimṛṣṭamityarthaḥ bahuvrīhisamāse
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195453 (0.0):
tasyedānīṃ vṛthātvamityataḥ ucchūnatve uddeśye vṛthātva vidheyam / / taccātra karmadhārayasamāsagatatvenāvimṛṣṭamityarthaḥ bahuvrīhisamāse
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195461 (0.0):
taccātra karmadhārayasamāsagatatvenāvimṛṣṭamityarthaḥ bahuvrīhisamāse
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592435 (0.062):
vidheyasya pāte, asamāse tu uddeśyāt pūrvavidheyasya pāte tathātvam / / tatra karmadhārayasamāsagatavidheyasyāvimarśamudāharati---svargeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195422 (0.062):
vidheyasya pāte, asamāse tu uddeśyāt pūrvavidheyasya pāte tathātvam / / tatra karmadhārayasamāsagatavidheyasyāvimarśamudāharati svargeti /
prāṅnirddiṣṭaṃ vidheyaṃ tu vidheyatayaiva pratīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195466 (0.0):
taccātra karmadhārayasamāsagatatvenāvimṛṣṭamityarthaḥ bahuvrīhisamāse / prāṅnirddiṣṭaṃ vidheyaṃ tu vidheyatayaiva pratīyate /
yathā vapurvirūpākṣamityatra akṣiṇa vairūpyasya,nirmṛṣṭarāgo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195473 (0.0):
prāṅnirddiṣṭaṃ vidheyaṃ tu vidheyatayaiva pratīyate / / yathā vapurvirūpākṣa"mityatra akṣiṇa vairūpyasya
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782727 (0.043):
āmarṣāt/ evaṃ tvarayā samyag akṣālanenottaroṣṭho na nirmṛṣṭarāgo 'dharas / tu tadapekṣayā gaṇḍūṣajalaradanaśodhanāṅgulyādīnām adhikasaṃmardam
'dharaityatra rāge nirmṛṣṭatvasya citragurityatra gavicitratvasya ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195483 (0.0):
yathā vapurvirūpākṣa"mityatra akṣiṇa vairūpyasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10483876 (0.032):
niṣkriyabrahmaṇaḥ kathamapyasādhyatvānna vidheyatvamityarthaḥ / / bhāṭṭamatamupasaṃharati tasmāditi /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13278408 (0.032):
niṣkriyabrahmaṇaḥ kathamapyasādhyatvānna vidheyatvamityarthaḥ / / bhāṭṭamatamupasaṃharati tasmāditi /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28782728 (0.033):
āmarṣāt/ evaṃ tvarayā samyag akṣālanenottaroṣṭho na nirmṛṣṭarāgo 'dharas / tu tadapekṣayā gaṇḍūṣajalaradanaśodhanāṅgulyādīnām adhikasaṃmardam
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8348609 (0.039):
iti yo niyamastasya niyamasyāpūrvahetutvena vidheyatvāt | / tasmānnāstyavavātādijanyamapūrnam || MJaiNyC_2,1.13-14 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24769961 (0.040):
'numānaprāmāṇya syaivāsambhavāpatteḥ tadasaṅghātatvasya cāpracālyatvāt /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533287 (0.044):
uktayuttyā sammukhīmuddiśyāparāhṇikatvasyaiva vidheyatvāvagamāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189690 (0.047):
parāmarśaviṣayatve 'pi mahānasīyavahnyādeḥ na vidheyatānupapattiḥ/ atra
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046435 (0.048):
avyabhicaritakratusaṃbandho 'pi nasaṃbhavatiṃ ato niyamasya na vidheyatvam
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20932305 (0.052):
vyatirekarūpasadhūmatvasya jñānena/ kathamanyathā na cāyaṃ nirdhūmaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592764 (0.053):
sthitaṃ taditānīṃ vṛthābhūtamiti / / evaṃ vidheyatvena vivabhitasya vṛthātvasya samāse
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232706 (0.054):
jñānaparaḥ/ anugatatvāditi/ athaivamapi svatvasya / tattatpuruṣavyaktiviśrāmāt
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20955291 (0.055):
pramityajanakatvasyetyarthaḥ/ vyadhikaraṇeṣvanyathānupapanneṣu liṅgatvasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28194585 (0.056):
guṇasamavāyivṛtterguṇatvasya vyudāsaḥ/ [53] bhāva iti/ atha 'ekaṃ rūpaṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389930 (0.058):
śliṣṭatvasyehānaupayitakatvāt / / tat punaratrārthepaunaruktyāvagame nimittamātrām /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10646971 (0.058):
śakyānvayatvasya svarūpatoniyāmakatvāt anyathā tavāpyapratīkārāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24773306 (0.058):
tasyāpi anukūlapratikūlavedanīyatvasya / prāpteranukūlanīyapratikūlanīyāntarāpādakatvādanavasthāprasaṅga
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27020888 (0.059):
upapadyate / ubhayasyā7nityatvasya nityatvasya ca kāraṇo1papattyā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28108371 (0.059):
lakṣyatāvacchedakavyāpyatvasyābhāvāt ativyāptyaprasakteriti cet / atrāhuḥ/ atrāsambhavagrastapadaṃ gaganarūpasyāsambhavagrastasya tātparyeṇa
vidheyasya vidheyatayaiva sārvalaukikī pratītiḥ / / na tu karmadhāraye vidheyapāte tadavimarśa iti satyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195486 (0.0):
'dharaityatra rāge nirmṛṣṭatvasya citragurityatra gavicitratvasya ca / vidheyasya vidheyatayaiva sārvalaukikī pratītiḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195495 (0.0):
vidheyasya vidheyatayaiva sārvalaukikī pratītiḥ / / na tu karmadhāraye vidheyapāte tadavimarśa iti satyam /
kintu yadi vidheyamuddeśyānvayi bhavati / / yathā--- agre udāhariṣyaṇāme,ṣaṣṭhabāṇa iva pañcaśarasyaityatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195499 (0.0):
na tu karmadhāraye vidheyapāte tadavimarśa iti satyam / / kintu yadi vidheyamuddeśyānvayi bhavati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195507 (0.0):
kintu yadi vidheyamuddeśyānvayi bhavati / / yathā agre udāhariṣyaṇāme,ṣaṣṭhabāṇa iva pañcaśarasya"ityatra"
bāṇe uddeśye 'nvayi ṣaṣṭhatvaṃ vidheyamavimṛṣṭam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195513 (0.0):
yathā agre udāhariṣyaṇāme,ṣaṣṭhabāṇa iva pañcaśarasya"ityatra / bāṇe uddeśye 'nvayi ṣaṣṭhatvaṃ vidheyamavimṛṣṭam /"
yatra tūddeśyatāvacchedake vidheyamanveti tatra vidheyatayaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195521 (0.0):
bāṇe uddeśye 'nvayi ṣaṣṭhatvaṃ vidheyamavimṛṣṭam / / yatra tūddeśyatāvacchedake vidheyamanveti tatra vidheyatayaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598962 (0.060):
kintu vidheyasya vidheyatvāpratītyā yadeva vidheyamavimṛṣṭaṃ tadeva
pratīteḥ ānubhāvikatvānna doṣaḥ / / yathāeṣvayamatyanvapaṇḍitaityatra atyantasya vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195528 (0.0):
yatra tūddeśyatāvacchedake vidheyamanveti tatra vidheyatayaiva / pratīteḥ ānubhāvikatvānna doṣaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28219227 (0.049):
adhikaraṇatābhinnatvaparvatānyatvobhayavatī dhūmādhikaraṇatātvāt / 2ityatrātivyāpteḥ/ / 1. na doṣa iti/
uddeśyatāvacchedake pāṇḍitye evānvayo vidheyatayaiva pratītiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195536 (0.0):
yathāeṣvayamatyanvapaṇḍita"ityatra atyantasya vidheyasya / uddeśyatāvacchedake pāṇḍitye evānvayo vidheyatayaiva pratītiḥ /"
evaṃnitāntasundarīkāntāityatrāpi saundarye 'nvitasya nitāntatvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195544 (0.0):
uddeśyatāvacchedake pāṇḍitye evānvayo vidheyatayaiva pratītiḥ / / evaṃnitāntasundarīkāntā"ityatrāpi saundarye 'nvitasya nitāntatvasya"
eva---anirddayopabhogasya rūpasya mṛdunaḥ kathaṃ / / kaṭhinaṃ khalu te cetaḥ śirīṣasyeva bandhanam //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195554 (0.0):
evaṃnitāntasundarīkāntā"ityatrāpi saundarye 'nvitasya nitāntatvasya / eva "anirddayopabhogasya rūpasya mṛdunaḥ kathaṃ /"
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12826065 (0.032):
MSS_1400 1 anirdayopabhogasya rūpasya mṛdunaḥ katham /
ityatra upabhoga uddeśyatāvacchedake 'nvitasyānirddayatvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195560 (0.0):
kaṭhinaṃ khalu te cetaḥ śirīṣasyeva bandhanam // / ityatra upabhoga uddeśyatāvacchedake 'nvitasyānirddayatvasya"
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13206966 (0.055):
ataśca jyotiṣṭomatvameva lāghavāduddeśyatāvacchedakaṃ na / tvagniṣṭomasaṃsthāvattvamapi /
vidheyatayeva pratītirānubhāvikī / / tathā ca prakṛte 'pi ucchūnatvena uddeśyatāvacchedakenānvitasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195571 (0.0):
ityatra upabhoga uddeśyatāvacchedake 'nvitasyānirddayatvasya / vidheyatayeva pratītirānubhāvikī /"
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189804 (0.026):
sāmānādhikaraṇyaghaṭakadvitīyavṛttirviṃṣayatayā/ / 1. tadavacchedaketi/ / vidheyatāvacchedaketyarthaḥ/
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533287 (0.048):
uktayuttyā sammukhīmuddiśyāparāhṇikatvasyaiva vidheyatvāvagamāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21162960 (0.052):
jñānānna pravṛttiriti nirastam / lāghavena prasātvena jñānatatvasyaiva / tadavacchedakatvaucityāt/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13206966 (0.052):
ataśca jyotiṣṭomatvameva lāghavāduddeśyatāvacchedakaṃ na / tvagniṣṭomasaṃsthāvattvamapi /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28187520 (0.053):
darśanenaivetyarthaḥ/ tathā prakṛte 'pīti/ ātmagatasya / taditaravyāvartakasya dharmasya darśanenaiva dehādibhramarūpaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189426 (0.054):
iti nyāyenetyāśayena śaṅkate [1] nanu maṅgalasya kartavyatva / iti/ kartavayatve kṛtividheyatve/ kiṃ śabdaḥ kṣepe/ tathā ca
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24314265 (0.054):
vidhīyate yathā pṛṣattādi, tasyāpi vikṛtigatāṅgākāṅkṣāyāmanivṛttāyāmeva / vidheyatvāttatsandaṣṭasya tatpūrvabhāvitvesati pradhānottarabhāvino
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25526004 (0.055):
parigrahaparityāgau copādanānupādāne ukte, na tūpādayeyatvameva / / anyathoddeśyatayānapapādeyasya grahāderavivakṣitatvena camasādāvapi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28193839 (0.055):
svanirūpitajanakatāvacchedakatvasvāśrayānumityupadhāyakāprāmāṇyajñānānāskanditajñānīyatvobhayasambandhena/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28228134 (0.058):
ṣṭhabhedapratiyogitāvacchedakatvāsāmānādhikaraṇyobhasambandhena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20930517 (0.058):
gauraveṇa vyabhicārāvārakaviśeṣaṇatvena cānavacchedakatvāt/ ityuktam/ / tanna/ vyāpyatāvacchedakapadena vyāptiniyatadharmasya vivakṣitatvāt/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206331 (0.058):
mānābhāvāt tadanyūnānatiprasaktasyaiva tadavacchedakatvopagamāt/ / anthā anantānāṃ tādṛśobhayatvādīnāṃ tadavacchedakatve
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10483876 (0.060):
niṣkriyabrahmaṇaḥ kathamapyasādhyatvānna vidheyatvamityarthaḥ / / bhāṭṭamatamupasaṃharati tasmāditi /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13278408 (0.060):
niṣkriyabrahmaṇaḥ kathamapyasādhyatvānna vidheyatvamityarthaḥ / / bhāṭṭamatamupasaṃharati tasmāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592495 (0.063):
'dharaityatra rāge nirmṛṣṭatvasya citragurityatra gavicitratvasya ca / vidheyasya vidheyatayaiva sārvalaukikī pratītiḥ /"
vṛthātvasya kathamavimṛṣṭatvam. ucchūnabhuje vṛthātvasya tu kiṃpadenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195579 (0.0):
tathā ca prakṛte 'pi ucchūnatvena uddeśyatāvacchedakenānvitasya / vṛthātvasya kathamavimṛṣṭatvam. ucchūnabhuje vṛthātvasya tu kiṃpadenaiva
uktatvāt / / yattu kāvyaprakāśakṛtā asyaiva ślokasya prathamacaraṇenyakkāro
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195589 (0.0):
vṛthātvasya kathamavimṛṣṭatvam. ucchūnabhuje vṛthātvasya tu kiṃpadenaiva / uktatvāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28155469 (0.007):
ābhimukhyādiparigrahaḥ/ bhojanaprakaraṇe uktatvāditi/ yannaivaṃ tannaivaṃ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26039488 (0.015):
samāse tu tena+eva+uktatvād varjanasya na+eva bhavati, paritrigartaṃ vṛṣṭo
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7577066 (0.015):
samāse tu tena+eva+uktatvād varjanasya na+eva bhavati, paritrigartaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159570 (0.017):
kintu guṇībhūtayorvastvalaṅkārarūpayoḥ rapasavattvādeva / kāvyatvamityuktatvāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21155699 (0.023):
prācīnamatasyānyathātātparyasyoktatvātkathaṃ tanmate 'yandṛṣṭānta iti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21153199 (0.024):
viruddhāpāmāṇyaniścaye, tadvyāpyatvāviṣayaketyuktatvādvihnimatvāviṣayake, / tatsaṃśayavirodhini tadvyāpyatayā dhūmaniścaye ,
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19494050 (0.024):
samasya grahaṇaṃ kimartham? dīrghanivṛcyarthamiti cenna, uktārthatvāt / / akṣṇayārajjorabhāvānmaṇḍalasyāprasaṅgaḥ /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10573609 (0.025):
maraṇāt dvādaśāhe syānmāsyūne vonamāsikam / / iti tenaivoktatvāt / / atronamāsikādīni ūnamāsādiṣu kāryāṇī tyuktam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20915829 (0.026):
vyākhyānāntaramityarthaḥ/ svakriyeti// pravṛtyādirūpasvakriyetyarthaḥ/ / uktatvāditi// na hi mayetyādipūrvagranthenoktatvadityarthaḥ/ sudhāyā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933951 (0.027):
na ceti// pūrvaṃ dhūmostvityuktatvena nirdhūmatvāṅgīkāre
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443269 (0.031):
lāṭānuprāsabhūr bhinnā- $ -bhiprāyā punaruktatā & / yatra syān na punaḥ śatror % garjitaṃ taj jitaṃ jitam // JCand_5.4 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2098975 (0.031):
athavodgranthameva pūrvoktamarthamuktavoktaśaṅkottaratvena samasto 'pi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232144 (0.032):
kḷptapadārthāntargatakāṃsyādigataśuddhirūpādheyaśaktilakṣaṇoktārthasamuccāyakatā / na yujayate/ anuktārthāntarasamuccāyakatāsambhave
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10533282 (0.034):
yadapi ca yacchabdayogādāparāhṇikyā uddeśyatvamuktam / / tadapyayuktam / / uktayuttyā sammukhīmuddiśyāparāhṇikatvasyaiva vidheyatvāvagamāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20969165 (0.034):
tulyatvamivābhimānikam/ ato nāsaṃbhava ityuktaṃ prāk// / bhāsarvajñoktatvābhāsasāptavidhyabhaṅgaḥ // 3.9 //
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11985880 (0.035):
prajñāskaṃdhāt pūrvam uktatvāt. na caivam ato naitat kāraṇam ity
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15928132 (0.036):
pūjādyārdhyādikaṃ sarvamasyāṃ pūrvoktavañcaret // NarP_1,70.133 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20967123 (0.037):
liṅgatvajñānamityarthaḥ/ uktatvāditi// yadrūpeṇa hi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20954277 (0.037):
vyatirekavyāptyanumitā viśiṣṭānvayavyāptirvā uktarītyāstyevetyarthaḥ// / nāpi caturthaḥ/ uktarītyā svena jñātasya sātmakamityādiśabdārthasya
hyayameva me yadahayaḥ'; ityatra vākyagataṃ vidheyāvimarśamudāharati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195599 (0.0):
yattu kāvyaprakāśakṛtā asyaiva ślokasya prathamacaraṇenyakkāro / hyayameva me yadahayaḥ'; ityatra vākyagataṃ vidheyāvimarśamudāharati /"
atra caraṇe ucchūnatvamātraṃ cānuvādyaṃ natu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195607 (0.0):
hyayameva me yadahayaḥ'; ityatra vākyagataṃ vidheyāvimarśamudāharati / / atra caraṇe ucchūnatvamātraṃ cānuvādyaṃ natu
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371774 (0.004):
atra 'ayameva nyakkāraḥ'; iti vācyam / ucchūnatvamātraṃ cānuvādyam, na
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076494 (0.004):
atra ayameva nyakkāraḥ'; iti vācyam / / ucchūnatvamātraṃ cānuvādyam
vṛthātvaviśeṣitamityuktam, tena vidheyāvimarśadoṣo vidheye darśitaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195615 (0.0):
atra caraṇe ucchūnatvamātraṃ cānuvādyaṃ natu / vṛthātvaviśeṣitamityuktam
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371775 (0.033):
atra 'ayameva nyakkāraḥ'; iti vācyam / ucchūnatvamātraṃ cānuvādyam, na / vṛthātvaviśeṣitam / atra ca śabdaracanā viparītā kṛteti vākyasyaiva doṣo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076495 (0.033):
ucchūnatvamātraṃ cānuvādyam, na vṛthātvaviśeṣitam /
vākye doṣapradarśanaprastāve / samāsagatadoṣapradarśanānupayogātsamāsagatasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195626 (0.0):
vṛthātvaviśeṣitamityuktam
tadudāharaṇasyamūrddhrāmudvṛttakṛttāityādereva darśitatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195632 (0.0):
samāsagatadoṣapradarśanānupayogātsamāsagatasya / tadudāharaṇasyamūrddhrāmudvṛttakṛttā"ityādereva darśitatvāt /"
kintu prasaṅgāt abhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195640 (0.0):
tadudāharaṇasyamūrddhrāmudvṛttakṛttā"ityādereva darśitatvāt / / kintu prasaṅgāt abhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592686 (0.024):
ato viluṇṭhanasya janakatāsambandhena vṛthocchūnatve / 'nanvayādabhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ na cābhavanmatadoṣasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619255 (0.062):
bhavatītyabhavanmatayogākhyo 'yaṃ doṣaḥ / / nanu yadi preyo 'laṅkāro ratibhāvātmakaḥ, na tadā smṛtiḥ /
tathā hi svargaviluṇṭhane ucchūnatvameva janyate natu tad vṛthātvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195648 (0.0):
kintu prasaṅgāt abhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ / / tathā hi svargaviluṇṭhane ucchūnatvameva janyate natu tad vṛthātvaṃ
vṛthātvaviśeṣitamucchūnatvaṃ vā / / ucchūnatvavṛthātvasya rāmeṇa laṅkāveṣṭanād eva jātatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195660 (0.0):
tathā hi svargaviluṇṭhane ucchūnatvameva janyate natu tad vṛthātvaṃ / vṛthātvaviśeṣitamucchūnatvaṃ vā /
ato viluṇṭhanasya janakatāsambandhena vṛthocchūnatve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195667 (0.0):
ucchūnatvavṛthātvasya rāmeṇa laṅkāveṣṭanād eva jātatvāt / / ato viluṇṭhanasya janakatāsambandhena vṛthocchūnatve
'nanvayādabhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ na cābhavanmatadoṣasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195677 (0.0):
ato viluṇṭhanasya janakatāsambandhena vṛthocchūnatve / 'nanvayādabhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ na cābhavanmatadoṣasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592652 (0.024):
kintu prasaṅgāt abhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9619255 (0.059):
bhavatītyabhavanmatayogākhyo 'yaṃ doṣaḥ /
vākyamātragāmitvameva tenoktaṃ kathaṃ,samāsaikapade tatsambhavamiti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195688 (0.0):
'nanvayādabhavanmatayogadoṣa eva darśitaḥ na cābhavanmatadoṣasya / vākyamātragāmitvameva tenoktaṃ kathaṃ,samāsaikapade tatsambhava"miti"
vācyam / / samāsasya padatvavākyatvobhayasattvādasamastapadagāmitvābhāvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195700 (0.0):
vākyamātragāmitvameva tenoktaṃ kathaṃ,samāsaikapade tatsambhava"miti / vācyam /"
tadabhipratetvāt / / tathā cātra avimṛṣṭatvaṃ nāstyeva ityato 'nyadudāharati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195710 (0.0):
samāsasya padatvavākyatvobhayasattvādasamastapadagāmitvābhāvasya / tadabhipratetvāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21198754 (0.042):
sādhyābhāvavadgāmitvasaṃdehasya 1 duṣakatābījasyobhayatrāpi satvāt /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075847 (0.054):
kumudairityarthaḥ // / (15) avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ'; avimṛṣṭaḥ prādhānyenānirdiṣṭo vidheyāṃśo yatra"
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9392733 (0.059):
nanu hāranirjharayostadatadgāmitvābhāvātkathaṃ sādhāraṇadharmateti
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21169745 (0.064):
nāśepi tasya koṭismaraṇa evopayogena tadabhāvasyādoṣatvāt / tasya nāśepi
Locanā: / (lo, a) atra vṛthātvamiti / / samāse tatpuruṣasamāse guṇībhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195718 (0.0):
tathā cātra avimṛṣṭatvaṃ nāstyeva ityato 'nyadudāharati / / Locanā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241989 (0.061):
tādṛśaguṇayogabuddhistu asuravivaramityatra nāstītyāha iva tu iti / / Locanā: / (lo, ī) alaṅkārāntaravicchittirnidānaṃ yasyeti bhāvaḥ /
ayamāśayaḥ-- tatpuruṣasamāse uttarapadasyaiva prādhānyāt vṛtheti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195724 (0.0):
(lo, a) atra vṛthātvamiti / / samāse tatpuruṣasamāse guṇībhāvāt /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 350822 (0.061):
prayojanam je proṣṭhapadānām uttarapadasya yathā syāt pūrvapadasya mā bhūt
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5467032 (0.061):
eva . idam tarhi prayojanam je proṣṭhapadānām uttarapadasya yathā syāt / pūrvapadasya mā bhūt . proṣṭhapadāsu jātaḥ proṣṭhapādaḥ brāhmaṇaḥ .
pūrvapadasya vidheyasya prādhānyenānirddeśādavimṛṣṭavidheyāṃśo doṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195733 (0.0):
ayamāśayaḥ tatpuruṣasamāse uttarapadasyaiva prādhānyāt vṛtheti / pūrvapadasya vidheyasya prādhānyenānirddeśādavimṛṣṭavidheyāṃśo doṣaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005252 (0.059):
nīlotpalādivattvan nāmatvam eva bodhitam | anyathā tv avimṛṣṭa / vidheyāṃśa doṣaḥ syāt |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594286 (0.060):
anvayavaiparītyenāvimṛṣṭavidheyāṃśo doṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859967 (0.061):
(lo, ṝ) vidheyāvimarśo 'vimṛṣṭavidheyāṃśaḥ /
avimarśo hi prādhānyenānirddeśaḥ / / iha vakturdaśamukhasyāyamāśayaḥ--purā mama bhujānāṃ yad ucchūnatvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195745 (0.0):
pūrvapadasya vidheyasya prādhānyenānirddeśādavimṛṣṭavidheyāṃśo doṣaḥ / / avimarśo hi prādhānyenānirddeśaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28110427 (0.059):
iti viśiṣya bhedānumāpakatvaṃ vyāvartakatvamiti vakturāśayaḥ/ / 2. na bhavatīti/ tathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604004 (0.061):
nanu śrotureva kāvyaśravaṇād raso jāyate na tu svīyaratvādivaktuḥ / tatkathamatra syīyarativaktūraso vācya iti cenna /
sthitaṃ taditānīṃ vṛthābhūtamiti / / evaṃ vidheyatvena vivabhitasya vṛthātvasya samāse
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195755 (0.0):
iha vakturdaśamukhasyāyamāśayaḥ purā mama bhujānāṃ yad ucchūnatvaṃ / sthitaṃ taditānīṃ vṛthābhūtamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592495 (0.053):
'dharaityatra rāge nirmṛṣṭatvasya citragurityatra gavicitratvasya ca / vidheyasya vidheyatayaiva sārvalaukikī pratītiḥ /"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10483876 (0.058):
niṣkriyabrahmaṇaḥ kathamapyasādhyatvānna vidheyatvamityarthaḥ / / bhāṭṭamatamupasaṃharati tasmāditi /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13278408 (0.058):
niṣkriyabrahmaṇaḥ kathamapyasādhyatvānna vidheyatvamityarthaḥ / / bhāṭṭamatamupasaṃharati tasmāditi /
guṇībhāvādanuvādyatvapratyayaḥ / / tena ca pūrvato bhujānāmucchūnatvasya vṛthātvābhāvād bhujānāmapakarṣa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195765 (0.0):
evaṃ vidheyatvena vivabhitasya vṛthātvasya samāse / guṇībhāvādanuvādyatvapratyayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908002 (0.053):
atra vṛthātvaṃ vidheyam, tacca samāse guṇībhāvādanuvādyatvapratītikṛt /
eva pratīyate na bhujavikṣepaṇotkarṣaḥ / / evamuparitanodāharaṇeṣvapi boddhavyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195775 (0.0):
tena ca pūrvato bhujānāmucchūnatvasya vṛthātvābhāvād bhujānāmapakarṣa / eva pratīyate na bhujavikṣepaṇotkarṣaḥ /
********** END OF COMMENTARY ********** / rakṣāṃsyapi puraḥ sthātumalaṃ rāmānujasya me /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908013 (0.0):
atra vṛthātvaṃ vidheyam, tacca samāse guṇībhāvādanuvādyatvapratītikṛt / / rakṣāṃsyapi puraḥ sthātumalaṃ rāmānujasya me" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114058 (0.0):
etānīti sarvānamnā sāropātvam, evamuttarodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195781 (0.0):
evamuparitanodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593943 (0.016):
vākyagatatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150349 (0.016):
śabdānāmabhāve 'pi virodhābhāsasya vyaṅgyatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791528 (0.016):
tena boddhṛbhedāt, svarūpabhedāt, saṃkhyābhedādityādi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593494 (0.017):
tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196477 (0.017):
tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220197 (0.021):
evaṃ haraḥ śivaḥ'; ityādāvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863342 (0.022):
evaṃ vakṣyamāṇodāharaṇoṣvapi vibhāvādiviveko boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi saṃbhogaśrṭaṅgārākhyo rasaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591184 (0.028):
samagrapadavyāpakatve tu pratikūlavarṇatvadoṣa eva ityadi boddhavyam / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233265 (0.028):
tena sadṛśatulyādipadena tadanupādāne 'pyanupādānaṃ bodhyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / udāharaṇam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24254527 (0.029):
etānīti sarvānamnā sāropātvam, evamuttarodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / prayojane yathā--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24258555 (0.030):
Locanā: / ********** END OF COMMENTARY ********** / boddhavyavaiśiṣṭye yathā--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118086 (0.030):
Locanā: / ********** END OF COMMENTARY ********** / boddhavyavaiśiṣṭye yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604952 (0.042):
boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / anyadanaucityaṃ deśakālādīnāmanyathā yadvarṇanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139994 (0.043):
vistarataḥ prathamaparicchedato boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115083 (0.051):
prayoktṛpratipattroḥ sampratipattiḥ sa gauṇaḥ, saca bhedapratyayapuraḥ / sara iti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192663 (0.061):
********** END OF COMMENTARY ********** / evamanyānyapi / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594477 (0.063):
********** END OF COMMENTARY ********** / yaḥ sa te nayanānandakaraḥ subhru ! sa āgataḥ" /"
atra rāmasyeti vācyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908014 (0.0):
rakṣāṃsyapi puraḥ sthātumalaṃ rāmānujasya me" / / atra rāmasyeti vācyam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195793 (0.0):
rakṣāṃsyapi puraḥ sthātumalaṃ rāmānujasya me" / / atra rāmasyeti vācyam / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159241 (0.014):
prāgevoktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) kāvyaprakāśakṛtā citrākhyaṃ tṛtīyaṃ kāvyamucyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226331 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) tadanye iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254978 (0.019):
samānaviśeṣaṇamahātmyāddhariṇekṣaṇāyāṃ latāvyavahārapratītiḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) tadantaprabheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121674 (0.019):
tathāpyasahṛdayānāṃ mukhamudraṇāya pakṣāntaramucyate / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) asahṛdayānāmapi paraduḥ khajñānādapi duḥ khameva jāyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124119 (0.020):
kāryakṣāpyavilakṣaṇabhāvānno varttamāno 'pi // VisSd_3.22 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) nāpi bhaviṣyanniti yadyapi saṃvedanāt pūrvam asattvenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137714 (0.020):
mantavyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) yaḥ kaumārahara ityādi vyākhyātaṃ prāk /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794965 (0.020):
nanu vaktrādyavasthāsahakṛtatvena viśeṣyo heturiti na vācyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232656 (0.020):
ivādiprayogābhāvācceti na vācyam, / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9179448 (0.020):
viyataḥ kiṃ punaridam // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) upagūhanarūpamaṅgamāha tadbhavediti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2600275 (0.021):
ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) prasiddhīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605920 (0.021):
atropamānasya sabalākatvaṃ vācyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185755 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) guṇakīrttanākhyaṃ lakṣaṇamāha guṇānāmiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604594 (0.032):
kaṅkaṇamocanāya gacchāmīti rāghavasyoktiḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599582 (0.035):
atra caraṇānatakāntāsīti vācyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134910 (0.037):
prārthayatyalpamūlyāni suptā na parivartate // VisSd_3.124 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) prārthayatyalpamūlānīti bahumūlyaprārthane
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170494 (0.037):
patākāsthānakamidaṃ dvitīyaṃ parikīrttitam // VisSd_6.47 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) dvitīyapatākasthānamāha vacaḥ sātiśayamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9202537 (0.040):
atra caraṇānatakāntāsīti vācyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ḍha) caraṇanateti he caṇḍi ! kopane ! caraṇe ānataḥ kāntaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170184 (0.040):
yathā bālarāmāyaṇo rāmacaritam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
(vi, pa) yathā vā---rakṣāṃsyapi iti / / atra śiraścālanakākkā puraḥ sthātuṃ nālamevetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195803 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) yathā vā rakṣāṃsyapi iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9137714 (0.049):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) yaḥ kaumārahara ityādi vyākhyātaṃ prāk /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9179448 (0.049):
viyataḥ kiṃ punaridam // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) upagūhanarūpamaṅgamāha tadbhavediti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159241 (0.051):
prāgevoktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) kāvyaprakāśakṛtā citrākhyaṃ tṛtīyaṃ kāvyamucyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124119 (0.051):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) nāpi bhaviṣyanniti yadyapi saṃvedanāt pūrvam asattvenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226332 (0.052):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) tadanye iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254978 (0.052):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) tadantaprabheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121674 (0.054):
tathāpyasahṛdayānāṃ mukhamudraṇāya pakṣāntaramucyate / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) asahṛdayānāmapi paraduḥ khajñānādapi duḥ khameva jāyate
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6269973 (0.055):
kiṃ sokkhaṃ sukalattaṃ kiṃ duggojjhaṃ khalo loo // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2600275 (0.055):
ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) prasiddhīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112527 (0.056):
ātmasambandhino 'śvādayaḥ puruṣāda yaścākṣipyante / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) lakṣaṇasāmānyalakṣaṇoktaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596793 (0.057):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) idānīmuktaṣoḍaśadoṣabhinnān trayoviṃśativākyadoṣān
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24258593 (0.058):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pa) niḥ śeṣeti--upanāyakamānetuṃ preṣitāṃ yuvatiṃ tenaiva
atra rāmasambandhādevāyamahaṅkāra ityato rāmasambandhabodhikāyāḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195812 (0.0):
atra śiraścālanakākkā puraḥ sthātuṃ nālamevetyarthaḥ / / atra rāmasambandhādevāyamahaṅkāra ityato rāmasambandhabodhikāyāḥ
ṣaṣṭhyāḥ tatpuruṣe lopāt rāmasambandhasya vidheyasāvimarśaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195818 (0.0):
atra rāmasambandhādevāyamahaṅkāra ityato rāmasambandhabodhikāyāḥ / ṣaṣṭhyāḥ tatpuruṣe lopāt rāmasambandhasya vidheyasāvimarśaḥ /
ṣaṣṭhīsattve tu adoṣa ityāha---atreti / / Locanā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195824 (0.0):
ṣaṣṭhyāḥ tatpuruṣe lopāt rāmasambandhasya vidheyasāvimarśaḥ / / ṣaṣṭhīsattve tu adoṣa ityāha atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138012 (0.049):
upahāsādihetunakhakṣatāditvameva cātmadoṣaḥ / / Locanā: / (lo, ū) prāṇeśeneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792655 (0.060):
anavasthāpāt ityatra anavasthāpātaścetyarthaḥ / / Locanā: / (lo, ḷ) nanvevaṃ vivakṣitānyaparavācye dhvanau māstu lakṣaṇā;
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6860693 (0.062):
tathāpyuktaṃ guṇavattvaviśeṃṣaṇamityarthaḥ / / Locanā: / (lo, au) evamadoṣatvasya kāvyalakṣaṇatvaṃ dūṣayitvā saguṇatvasyāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3795266 (0.063):
vyāpticchāyāṃ vyāptirītimavyabhicaritasahacāramityarthaḥ / / Locanā: / (lo, i) eteneti--etenānumānehatvābhāsadarśanena /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9165244 (0.063):
vyāpticchāyāṃ vyāptirītimavyabhicaritasahacāramityarthaḥ / / Locanā: / (lo, i) eteneti etenānumānehatvābhāsadarśanena /
(lo, ā) viṣayavyāptaye udāharaṇāntarāṇī darśayati--rakṣāṃsīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195830 (0.0):
ṣaṣṭhīsattve tu adoṣa ityāha atreti / / Locanā: / (lo, ā) viṣayavyāptaye udāharaṇāntarāṇī darśayati rakṣāṃsīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9111912 (0.062):
tatrāti prasaṅgaḥ syādityarthaḥ / / Locanā: / (lo, ai) udāharaṇadarśanapūrvakaṃ kārikārthaṃ vṛttyā
idaṃ lakṣmaṇavacanam / / rāmasyeti / / na khalu tasya kevalasya mukhyatā kintu rāmasambandhina ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195843 (0.0):
(lo, ā) viṣayavyāptaye udāharaṇāntarāṇī darśayati rakṣāṃsīti / / idaṃ lakṣmaṇavacanam / / rāmasyeti /
********** END OF COMMENTARY ********** / āsamudrakṣitīśānām /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195849 (0.0):
na khalu tasya kevalasya mukhyatā kintu rāmasambandhina ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227907 (0.018):
sambandhaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / svecchopajātaviṣayo 'pi na yāti vaktuṃ dehīti mārgaṇaśataiśca dadāti"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793743 (0.020):
sammatetyatretipadasya yaccoktamityatra sambandhaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598280 (0.020):
(lo, o) marvante--marorante asau urvo iti sambandhaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra sandhau kaṣṭatvam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222016 (0.020):
dvitīyārdhe davadahanaḥ tuhinadīdhitiriti sambandhaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrānekapadānāṃ paunaruktyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153704 (0.020):
nirucchvāsatāyā mokṣe 'pi sambandhaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrāśeṣacayapadaprabhāvādanekajanmasahastrabhogyaduṣkṛtasukṛtaphalarāśitādātmyādhyavasitātayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9201235 (0.020):
(lo, o) marvante marorante asau urvo iti sambandhaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra sandhau kaṣṭatvam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9134019 (0.021):
vepathuḥ kāntasya hastasambandhī / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha vihṛtam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594475 (0.022):
prasiddhiparāmarśitvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221829 (0.022):
mukhyatarasyābhinnatvād ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229514 (0.022):
kathamaṅgīkriyate, utsargasiddhasyaivāpavādabādhyatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275764 (0.022):
aṅgabhūtarasāderapyalaṅkārapadavācyatvādevetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112830 (0.022):
taddhetutvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125191 (0.022):
kathaṃ svaprakāśatvaṃ ratyādīnāṃ jaḍatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178805 (0.022):
samastaripuvadharūpasya kāryyasya saṃgṛhītatvāt prāptatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197452 (0.022):
prasiddhiparāmarśitvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9236787 (0.022):
vākyadvaye upameyopamāyā vakṣyamāṇatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9237018 (0.022):
sākṣādeva na tu doṣaniyamāt, tallakṣaṇantargatatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9237443 (0.022):
rūpavattvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168505 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi samudre pravahaṇabhaṅgamagnotthitāyā ratnāvalyā anukūladaivalālito
atrāsamudramiti vācyam / / yatra te patati subhru ! kaṭākṣaḥ ṣaṣṭhabāṇa iva pañcaśarasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908028 (0.0):
atra rāmasyeti vācyam / / āsamudrakṣitīśānām" / / atrāsamudramiti vācyam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195849 (0.052):
********** END OF COMMENTARY ********** / āsamudrakṣitīśānām" / / atrāsamudramiti vācyam /"
atra ṣaṣṭha ivetyutprekṣyam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908028 (0.0):
yatra te patati subhru ! kaṭākṣaḥ ṣaṣṭhabāṇa iva pañcaśarasya" / / atra ṣaṣṭha ivetyutprekṣyam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607247 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) atra krodhasaṃyukte vaktari duḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610987 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9176977 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) atraitadaṃśasya nirvahaṇasandheḥ praśastināmāṅgasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195865 (0.0):
yatra te patati subhru ! kaṭākṣaḥ ṣaṣṭhabāṇa iva pañcaśarasya" / / atra ṣaṣṭha ivetyutprekṣyam / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259642 (0.003):
anyeṣāṃ tu sambhavītyubhayarūpatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) antaśchidrāṇīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121716 (0.003):
karūṇādiṣu ca sakalasyāpi sābhiniveśapravṛttidarśanāt sukhamayatvameva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha)kiñca teṣviti duḥ khahetutve anupapattyantaramityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270051 (0.005):
na ca kāvyaliṅgam, uttarasya praśnaṃ pratyajanakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) praśnaṃ pratyajanakatvāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159322 (0.005):
yadi cāsvādyatvaṃ tadākṣudratvameva kṣudratāyāmanāsvādyatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) ādye āsvādyatve prācīnabhedayoḥ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24253109 (0.007):
iyamevājahatsvārthetyucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) prayojanābhāvāditi--rūḍhisattvādena prayojanānanusandhānāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112640 (0.007):
iyamevājahatsvārthetyucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) prayojanābhāvāditi rūḍhisattvādena prayojanānanusandhānāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862311 (0.007):
nanu yadi rasādirūpamātro dhvaniḥ kāvyasyātmā, / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) nanu yadi vyaṅgyo rasa eva kāvyasyātmā tadā vastuno
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20896806 (0.009):
yathā---latākuñjaṃ guñjan-" ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6255219 (0.009):
lāvaṇyamadhubhiḥ pūrṇam " ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9218369 (0.009):
yathā latākuñjaṃ guñjan " ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9185795 (0.011):
yā śalāghā pāṇḍuputrāṇāṃ saivāsmākaṃ bhaviṣyati // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
(vi, pha) yathā veti---atra samudraparyyantatvasya vidheyasya samāse
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195873 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) yathā veti atra samudraparyyantatvasya vidheyasya samāse
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610988 (0.031):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607247 (0.037):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) atra krodhasaṃyukte vaktari duḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9176977 (0.037):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) atraitadaṃśasya nirvahaṇasandheḥ praśastināmāṅgasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259643 (0.040):
anyeṣāṃ tu sambhavītyubhayarūpatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) antaśchidrāṇīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121716 (0.040):
karūṇādiṣu ca sakalasyāpi sābhiniveśapravṛttidarśanāt sukhamayatvameva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha)kiñca teṣviti duḥ khahetutve anupapattyantaramityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270051 (0.041):
na ca kāvyaliṅgam, uttarasya praśnaṃ pratyajanakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) praśnaṃ pratyajanakatvāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159322 (0.041):
yadi cāsvādyatvaṃ tadākṣudratvameva kṣudratāyāmanāsvādyatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) ādye āsvādyatve prācīnabhedayoḥ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24253109 (0.043):
iyamevājahatsvārthetyucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) prayojanābhāvāditi--rūḍhisattvādena prayojanānanusandhānāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112640 (0.043):
iyamevājahatsvārthetyucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) prayojanābhāvāditi rūḍhisattvādena prayojanānanusandhānāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221640 (0.043):
lāṭānuprasa ityukto / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) lāṭānuprāsakhyamanuprāsamāha śabdārthayoriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264263 (0.043):
atra mariṣyatītyaṃśo noktaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, pha) aṃśaniṣedhābhāsamāha tava viraha iti /
'vimarśaḥ / / karmmadhāraye uddeśyānvitavidheyasyāvimarśamudāharati---yathā vā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195882 (0.0):
(vi, pha) yathā veti atra samudraparyyantatvasya vidheyasya samāse / 'vimarśaḥ / / karmmadhāraye uddeśyānvitavidheyasyāvimarśamudāharati yathā vā
utprekṣyam utprekṣayā vidheyam / / Locanā: / (lo, i) ṣaṣṭha iti--atra utprekṣāviṣayatvena vivakṣitasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195892 (0.0):
karmmadhāraye uddeśyānvitavidheyasyāvimarśamudāharati yathā vā / utprekṣyam utprekṣayā vidheyam /
ṣaṣṭapadasya tatpuruṣasamāse pūrvānikṣepo na yukta ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195900 (0.0):
(lo, i) ṣaṣṭha iti atra utprekṣāviṣayatvena vivakṣitasya / ṣaṣṭapadasya tatpuruṣasamāse pūrvānikṣepo na yukta ityarthaḥ /
vidheyatvamevocitaṃ natu tatpuruṣasamāsena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195909 (0.0):
ṣaṣṭapadasya tatpuruṣasamāse pūrvānikṣepo na yukta ityarthaḥ / / vidheyatvamevocitaṃ natu tatpuruṣasamāsena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592983 (0.050):
tathā ca mocanābhāvasya evātra vidheyatvāt asamāsenaiva tathātvaṃ / bodhayitumucitamityāha---vidheyatvamevocitamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195970 (0.050):
tathā ca mocanābhāvasya evātra vidheyatvāt asamāsenaiva tathātvaṃ / bodhayitumucitamityāha vidheyatvamevocitamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908046 (0.055):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam / / yadāhuḥ "
guṇīvṛttyānuvādyatvapratyāyanamiti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195914 (0.0):
vidheyatvamevocitaṃ natu tatpuruṣasamāsena / guṇīvṛttyānuvādyatvapratyāyanamiti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177074 (0.064):
praśastayaṅgasya sadasyāśīrvādatvena tathātvābhāvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
********** END OF COMMENTARY ********** / amuktā bhavatā nātha ! muhūrttamapi sā purā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908037 (0.0):
atra ṣaṣṭha ivetyutprekṣyam / / amuktā bhavatā nātha ! muhūrttamapi sā purā" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195920 (0.0):
guṇīvṛttyānuvādyatvapratyāyanamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9190064 (0.007):
anekārthayorekabhinnārthayoryojanaṃ pratyāyanamityarthaḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9166256 (0.019):
tasyā anukaraṇaṃ tādrūpyeṇa pratyāyanam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249582 (0.021):
tatkālīnānāmanyeṣāmuddīpakānāmanulepanādīnāmapi prastutatvamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250788 (0.021):
na sāmānyaviśeṣabhāva ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602992 (0.022):
gamakābhāvādekajātitvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6245941 (0.022):
sākāṅkṣatvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254557 (0.022):
(lo, au) vyapitayānekapadāśrayatvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6266376 (0.022):
apavādavidherbalīyastvāditibhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9205943 (0.022):
gamakābhāvādekajātitvāditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124703 (0.022):
vaiyākaraṇamīmāṃsakadardurakairyuṣmābhiriti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatkiṃ punaḥ pramāṇaṃ tasya sadbhāva ityāha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591855 (0.022):
aśraddheyatvāt lakṣyārthatiśayaḥ prayojanaṃ na pratīyate eva iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592214 (0.023):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6245058 (0.024):
tadayuktamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260524 (0.029):
vācyatvamanirddhāritatveneti śeṣaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / uktā vyājastutiḥ punaḥ // VisSd_10.59 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597503 (0.035):
tatpratyāyanamantharamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24256028 (0.036):
tasmāddevi vaidehi ! dhīrā bhava---duḥ khasahiṣṇurbhavetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrātyantaduḥkhasahiṣṇurūpe rāme dharmiṇi lakṣye tasyaivātiśayaḥ phalam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6225447 (0.036):
gamāgamo vidyate yatra tasmāt mamāgamāt saṃsārādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra saṃskṛtamahārāṣṭrayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249518 (0.036):
suciraṃ śayitaṃ smaraṃ pratibodhitasyaram abodhiṣatetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra sandhyāvarṇanasya
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva miti vidheyatvamevocitam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908046 (0.0):
amuktā bhavatā nātha ! muhūrttamapi sā purā" / / atrāmuktetyatra "nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195935 (0.0):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593152 (0.036):
evaṃ navajaladhara ityatrāpi nañaḥkriyāsāhityābhāve 'pyasamāsāt / prasajyapratiṣedhatā / / amuktetyatra tu samāsāt na tathātvamityāha---uktodāharaṇe tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196137 (0.036):
evaṃ navajaladhara ityatrāpi nañaḥkriyāsāhityābhāve 'pyasamāsāt / prasajyapratiṣedhatā / / amuktetyatra tu samāsāt na tathātvamityāha uktodāharaṇe tviti /
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25517462 (0.053):
na caite śakye vidhātum, rāgataḥ prāptatvāt / / na cātra nañaḥ prasajyapratiṣedho vidheyaḥ. tasyāpyaudāsīnyarūpasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593093 (0.056):
pratiyoginastvaprādhānyaṃ tādṛśasthale nañaḥ prasajyapratiṣedhatvam / ityatra samvādamāha---aprādhānyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196078 (0.056):
pratiyoginastvaprādhānyaṃ tādṛśasthale nañaḥ prasajyapratiṣedhatvam / ityatra samvādamāha aprādhānyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593687 (0.064):
prasajyapratiṣedhārthasvīkāre 'pi amuktetyādau /
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) nañsamāse 'pyudāharati---amukteti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195944 (0.0):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601068 (0.012):
atra gajendrasya prathamaṃ yācanamucitam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204023 (0.012):
atra gajendrasya prathamaṃ yācanamucitam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) duṣkramatāmāha dehīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132880 (0.019):
netre khañjanagañjane " ityatra / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260349 (0.019):
śleṣe tu dvayorapi vācyatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083472 (0.019):
avagamyete tatra dhvanitvameva / / taduktam --- / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233490 (0.019):
prācīnānāṃ rītyā dviprakāratvamevoktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9120753 (0.019):
rasasyāsvādānatiriktatvamuktam, / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149076 (0.019):
avagamyete tatra dhvanitvameva / / taduktam / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6267479 (0.020):
kāryasya karaṇaṃ daivādviśeṣastrividhastataḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) trividhaṃ viśeṣālaṅkāramāha yadādheyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124341 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) savikalpakasaṃvedyatvābhāvamapi tasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792607 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) nanvevaṃ rasabodhanārthameva vyañjanā svīkriyatām; gaṅgāyāṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226581 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) nanu sabhaṅgaśleṣasthaler'thabhedāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793226 (0.021):
'yamadyāpyabhivyaktikramaḥ iti yaduktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9190101 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) sarvakṣitīti idaṃ himālayasya sambodhanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601541 (0.023):
kaṣṭārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ha) atra vivikṣitārthasya kaṣṭabodhatvaṃ darśayati---atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204496 (0.023):
kaṣṭārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ha) atra vivikṣitārthasya kaṣṭabodhatvaṃ darśayati atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251858 (0.023):
sādṛśyaparyavasānābhāvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) dṛṣṭāntanidarśanayorbhedaṃ darśayati iha bimbeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24259025 (0.024):
atraiva sthānanirjanatvarūpaṃ vyaṅgyārthavaiśiṣṭyaṃ prayojanam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) saṅketasthānamupanāyake darśayantyā dūtyā uktiriyam--ua iti
prasajyapratiṣedhatvamiti---pratiyoginamasamāsena prasajya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195951 (0.0):
(vi, ba) nañsamāse 'pyudāharati amukteti / / prasajyapratiṣedhatvamiti pratiyoginamasamāsena prasajya
prasaktīkṛtya pratiṣedhatvamatyantābhāvatvamityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195958 (0.0):
prasajyapratiṣedhatvamiti pratiyoginamasamāsena prasajya / prasaktīkṛtya pratiṣedhatvamatyantābhāvatvamityarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16668013 (0.057):
prasajyapratiṣedho 'tyantābhāvastadrūpatve /
Siddhasena Mahamati: Nyayavatara, with the Nyayavataravivrti commentary by Siddharsi-ganin (snyayvpu.htm.txt) 18472930 (0.058):
tayor vastusādhakatvāt. nāpy anupalabdhes, tasyā apy / atyantābhāvasādhanavirodhāt. sā hi caturvidhā varṇyate mūlabhedāpekṣayā,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949326 (0.058):
heturayukta ityāha aprāmāṇikatvasyeti// atyantābhāvoprāmāṇikaḥ
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1005456 (0.059):
prasajyapratiṣedhasvabhāvapakṣapātinastadā ekānekasvabhāvarahitāstāvad
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20912343 (0.059):
syāt/ / tvanmatenyonyābhāvātyantābhāvasyānyonyābhāvapratiyogitāvacchedakadharmarūpatvāt/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949278 (0.060):
taduktam/na cātyantābhāvo 'pi sarvadharmarahita"iti//"
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28201184 (0.062):
mūrtadravyaniṣṭhabhedapratiyogitānirūpitaniruktasambandhāvacchinnāvacchedakatāśūnyatvarūpaṃ / tadiha vivakṣitam/ atyantābhāvapratiyogitāvacchedakasyāpi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18325202 (0.062):
nanu kulālāderbhāvasya kathaṃ pratiṣedhātmakatvamityata āha abhāveti // / ... abhāvadharmataḥ // MAnuv_2,1.72d //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28140844 (0.062):
hetuḥ/ tadeveti/ kevalānvayitvamevetyarthaḥ/ nanu / atyantābhāvāpratiyogitvaṃ kevalānvayitvam, tatsādhyakahetutvaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949349 (0.062):
tatpratiyogikatvādityarthaḥ/ tathā cātyantābhāvopāmāṇika iti yatsādhyaṃ
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17287627 (0.063):
atyantābhāvatayopagatam anukrāntarūpam[28], yadi hi syāddeśādiniṣedha / evāsya syāt nātyantābhāvaḥ | kāraṇavyāpakānupalabdhī tu siddhe
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 989090 (0.063):
ityabhidhīyante / ataḥ saṃvṛtiyogahini yogipratyakṣe tathā sthitatvātteṣāṃ / śaśaśṛṅga ivātyantābhāvo naiva bhavati / ata eva pratyakṣato
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28172744 (0.063):
saṃsargābhāvatvam, traikālikatvaviśeṣitaṃ / tadevātyantābhāvatvamityāhuḥ/ tanmatānusāreṇa tu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192538 (0.063):
lakṣyatāvacchedakasamānādhikaraṇātyantābhāvapratiyogitānavacchedakadhamravattvam, / na tu tādṛśābhāvāpratiyogitvam; sarveṣāmeva
tathā ca mocanābhāvasya evātra vidheyatvāt asamāsenaiva tathātvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195967 (0.0):
prasaktīkṛtya pratiṣedhatvamatyantābhāvatvamityarthaḥ / / tathā ca mocanābhāvasya evātra vidheyatvāt asamāsenaiva tathātvaṃ
bodhayitumucitamityāha---vidheyatvamevocitamiti / / samāse tu tadbhannatvasya eva pratītyā paryyudāsatvameva tatra tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195973 (0.0):
tathā ca mocanābhāvasya evātra vidheyatvāt asamāsenaiva tathātvaṃ / bodhayitumucitamityāha vidheyatvamevocitamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195980 (0.0):
samāse tu tadbhannatvasya eva pratītyā paryyudāsatvameva tatra tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593288 (0.041):
yadyapyasamāsasthasyāpi ghaṭo netyatra paryyudāsatvam asamāsasthasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592916 (0.050):
ṣaṣṭapadasya tatpuruṣasamāse pūrvānikṣepo na yukta ityarthaḥ / / vidheyatvamevocitaṃ natu tatpuruṣasamāsena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593486 (0.050):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti / / tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196469 (0.050):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti / / tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam /
vidheyasya pratīṣedho na pratīyate itadyatastasyāvimarśa iti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195987 (0.0):
samāse tu tadbhannatvasya eva pratītyā paryyudāsatvameva tatra tu / vidheyasya pratīṣedho na pratīyate itadyatastasyāvimarśa iti bhāvaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2423431 (0.056):
tasmādviṣayopalabdhau bāhyaprakāśāpekṣatvāttadanudbhūtyā na pratīyate na
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593172 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241142 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6256661 (0.0):
etatsarvaṃ garbhokṛtya prācīnācāryyasammatiṃ darśayati yadāhuriti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195992 (0.0):
vidheyasya pratīṣedho na pratīyate itadyatastasyāvimarśa iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196478 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24257440 (0.001):
********** END OF COMMENTARY ********** / na ca tathā, ata evāhuḥ śleṣanirūpaṇaprastāve--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116971 (0.001):
********** END OF COMMENTARY ********** / na ca tathā, ata evāhuḥ śleṣanirūpaṇaprastāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792751 (0.001):
tasyevaṃvidhānarthamūlatvena parityāgo nyāyya iti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na cāpi prayojanaviśiṣṭa eva tīre lakṣaṇā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239795 (0.001):
mukhādeścandrāditvaṃ na tatheti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273893 (0.001):
tathā nacātra raso 'dbhutolaṅkārastu bhāvikamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na cātiśayoktiralaṅkāraḥ, adhyavasāyābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592214 (0.002):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249582 (0.002):
tatkālīnānāmanyeṣāmuddīpakānāmanulepanādīnāmapi prastutatvamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178806 (0.002):
********** END OF COMMENTARY ********** / tadāhuśchādanaṃ punaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610448 (0.003):
vyabhicāriṇaḥ svaśabdapratipādanamevocitamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrautsukyasya tvarārūpānubhāvamukhena pratipādane saṅgame na jhaṭiti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6245059 (0.003):
tadayuktamiti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra vācyotprekṣāyāḥ ṣoḍaśasu bhedeṣu madhye viśeṣamāha
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6250740 (0.003):
ityetadarthatvād iha dṛṣṭānte tu punaḥ bimbapratibimbabhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra samarthyasamarthakavākyayoḥ sāmānyaviśeṣabhāvor'thantaranyāsaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6255934 (0.003):
dhanurābhamiti pratyanudayaprasaṅgaditi bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ityatra kathaṃ śaradi nāyikāvyavahārapratītiḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123154 (0.003):
sahajasaundaryādeva tadastīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130488 (0.003):
prabandhastamācareti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi mama pariṇotānnācchādanādidātṛtayā svāmyeva na tu vallabhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9132766 (0.003):
mugdhabhāvo bālyāt mūḍhabhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha śobhā
aprādhānyaṃ vidheryatra pratiṣedhe pradhānatā / / prasajyapratiṣedho 'sau kriyayā saha yatra nañ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908058 (0.0):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam / / yadāhuḥ / "aprādhānyaṃ vidheryatra pratiṣedhe pradhānatā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195993 (1.192):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ / aprādhānyaṃ vidheryatra pratiṣedhe pradhānatā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196001 (0.019):
prasajyapratiṣedho 'sau kriyayā saha yatra nañ // / Locanā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908085 (0.027):
yadāhuḥ / pradhānatvaṃ vidheryatra pratiṣedhe 'pradhānatā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593176 (0.027):
yadāhuḥ--- / pradhānatvaṃ vidheryatra pratiṣedhe 'pradhānatā /"
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ī) ko 'sau prasajyapratiṣedha ityata āha--aprādhānyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196008 (0.0):
prasajyapratiṣedho 'sau kriyayā saha yatra nañ // / Locanā: / (lo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594461 (0.035):
tacchabdasyāpi yacchabdanikaṭasthitasya prasiddhaparāmarśitvamātram / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) atra tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593443 (0.035):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ū) bhojanadarśanarūpakiyāṃśe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114683 (0.036):
'syāsaṅketitvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ai) atra pakṣe ādye pratītipakṣe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25447070 (0.038):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) yatsyāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25463195 (0.039):
abhimānaḥ sa eva syāt / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ā) sa eva yo bhāṣitaḥ sa evābhimāna eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612520 (0.039):
tenātra vīraśṛṅgārayobhinnālambanatvānna virodhaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ṛ) sphāro bahulaḥ uḍḍāmara utkaṭaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606181 (0.040):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, au) iha tviti---ayamarthaḥ--yatra liṅgādibhede hi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25442563 (0.041):
nānāvidhānasaṃyukto nātipracurapadyavān / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) tatra sarvārthavicchedāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792126 (0.044):
********** END OF COMMENTARY ********** / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ī) tatheti / / na khalu etāvataiva vyaṅgyānāmabhidhālakṣaṇābodhyatvaṃ nāsti, api tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9162104 (0.045):
********** END OF COMMENTARY ********** / Locanā: / (lo, ī) tatheti / / na khalu etāvataiva vyaṅgyānāmabhidhālakṣaṇābodhyatvaṃ nāsti, api tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592285 (0.046):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) kṣīrodajetyādi pādo 'pi padaṃ, samastatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3795803 (0.046):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) na ca śabdasamarpitasya vibhāvāderjñānasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602977 (0.047):
atrāha---niyamasya vacanameva pṛthagbhūtaṃ niyamaparivṛtteviṣayaḥ" iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791700 (0.048):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ā) boddhrādītyādiśabdena vaktṛprakaraṇādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121893 (0.050):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) hetutvamiti hetutvaṃ gatebhyo rāmavanavāsādibhyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25447365 (0.050):
tatsarvaṃ kartavyaṃ varṣādūrdhvaṃ na tu kadācit // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo
jugopātmānamatrasta ityādau iva vidheḥ prādhānya yatra nāsti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196016 (0.0):
(lo, ī) ko 'sau prasajyapratiṣedha ityata āha aprādhānyamiti / / jugopātmānamatrasta ityādau iva vidheḥ prādhānya yatra nāsti /
navajaladhara ityādisamanantaroktodāharaṇavat yatra pratiṣedhasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196024 (0.0):
jugopātmānamatrasta ityādau iva vidheḥ prādhānya yatra nāsti / / navajaladhara ityādisamanantaroktodāharaṇavat yatra pratiṣedhasya
prādhānyaṃ kiyayā kaṇṭhoktayā adhyāhāryyayā vā astibhavatyādirūpayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196031 (0.0):
navajaladhara ityādisamanantaroktodāharaṇavat yatra pratiṣedhasya / prādhānyaṃ kiyayā kaṇṭhoktayā adhyāhāryyayā vā astibhavatyādirūpayā
paryyudāsatāpātātparyyudāsayogakṣemāpatteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196041 (0.0):
prādhānyaṃ kiyayā kaṇṭhoktayā adhyāhāryyayā vā astibhavatyādirūpayā / paryyudāsatāpātātparyyudāsayogakṣemāpatteḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6239520 (0.030):
natu sato dharmiṇo vai pūrvarūpaparityāgena rūpāntarāpatteriti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602395 (0.030):
strīrantopekṣāyāṃ dveṣābhāvena mṛṣyate tadākāṅkṣatvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136046 (0.030):
maraṇādestathātvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.031):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.031):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123778 (0.032):
hetutvoktyā tatkāryatve vipratipattyabhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tataśca rasapratītikāle vibhāvādayo na pratīyeran,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793530 (0.032):
kathaṃ hetorābhāsatetyāha---vyāptigrahaṇābhāvāditi / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yaccoktaṃ tenaiva---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163508 (0.032):
kathaṃ hetorābhāsatetyāha vyāptigrahaṇābhāvāditi / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yaccoktaṃ tenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233679 (0.033):
kartturupameyasya karttarivehitena śatṛṅaivoktatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189983 (0.033):
iti avalagitalakṣaṇasya ca prastāvanāprastāve uktatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9220243 (0.033):
tattadguṇavyañjanārthamupādeyatvenoktatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6256518 (0.033):
prakrāntasaraḥ śrīvarṇanābhāvāpatteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9158680 (0.033):
paranāyakaviṣayatvena tadavaśyaṃbhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252585 (0.034):
(lo, e) sattvāsāttve, śobhanāśobhanatve / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra ca candrāpekṣayā yauvanasyāsattvaṃ sphuṭameva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.034):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9256362 (0.034):
tatpūrvatvādapītyāha / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254866 (0.034):
ravikamalinīvṛttāntenaiva tadupapatterityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150764 (0.038):
saca vyaṅgya eva asahanenaiva tatprāpteḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150710 (0.038):
pramāṇāntareṇāpi gamyatvasambhavāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
navajaladharaḥ saṃnaddho 'yaṃ na dṛptaniśācaraḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371118 (0.0):
{navajaladharaḥ saṃnaddho 'yaṃ na dṛptaniśācaraḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908067 (0.0):
navajaladharaḥ saṃnaddho 'yaṃ na dṛptaniśācaraḥ" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196043 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / navajaladharaḥ saṃnaddho 'yaṃ na dṛptaniśācaraḥ" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6243253 (0.017):
evam navajaladharaḥ sannaddho 'yaṃ na dṛptaniśācaraḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908077 (0.0):
navajaladharaḥ saṃnaddho 'yaṃ na dṛptaniśācaraḥ" / / uktodāharaṇo tu tatpuruṣasamāse guṇībhāve nañaḥ paryudāsatayā niṣedhasya"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196058 (0.019):
uktodāharaṇo tu tatpuruṣasamāse guṇībhāve nañaḥ paryudāsatayā niṣedhasya / vidheyatayānavagamaḥ / / ************* COMMENTARY *************
vidheyatayānavagamaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196063 (0.0):
uktodāharaṇo tu tatpuruṣasamāse guṇībhāve nañaḥ paryudāsatayā niṣedhasya / vidheyatayānavagamaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908077 (0.015):
uktodāharaṇo tu tatpuruṣasamāse guṇībhāve nañaḥ paryudāsatayā niṣedhasya / vidheyatayānavagamaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264468 (0.019):
atra kathanasyoktasyaiva niṣedhaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) uktiniṣedhamāha virahe iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6255499 (0.019):
dvitīyastu prakāra ekadeśavirviṃtarūpakaviṣaya eva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) kecittvatraikadeśavivārttirūpake samāsoktiṃ na manyante,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792773 (0.019):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) nanu lakṣyārthabodhānantaraṃ yadi prayojane lakṣaṇā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221789 (0.020):
prātipadikāṃśadyotyadharmirūpasya bhinnārthatvāllāṭānuprāsatvameva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) ityato vibhaktyarthabhedaṃ darśayati atra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226844 (0.020):
ityubhayatrāpi śabdālaṅkāratvameva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) abhinnaprayatnoccāryyatvenārthālaṅkāratvasya taduktasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141015 (0.020):
ādau puruṣānuroge saṃbhavatyapyevamadhikaṃ hṛdayaṅgamaṃ bhavati / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) iṅgitānyuktānīti anurāgakathanameva taduktiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248794 (0.020):
atra yadyarthabalādāhṛtena sambandhena sambhāvanayā sambandhaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) yadi syāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862468 (0.021):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) vastumātrasya vyaṅgyatva iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193332 (0.021):
janarañjana ! ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9112855 (0.022):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) atra rūḍhiprayojanahetukatve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235297 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) ananvayālaṅkāramāha upameti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9182276 (0.024):
vasantādiṣu varṇyasya vastuno nāma yadbhavet / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) pātrāṇāṃ nāmānyāha dattāmiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124458 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) prayogayogyatā tatkāvyasthaśabdeneti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277582 (0.026):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) samāsa ekapade
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6271763 (0.029):
cātiśayoktimūlatvābhāvaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9144559 (0.029):
pralayasvedaromāñcakampadikprekṣaṇādayaḥ // VisSd_3.237 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) bhayānakānubhāveṣu pulakaḥ kiñcid aṅgeṣu romāñcaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168306 (0.029):
sūcayaidvastu bījaṃ vā mukhaṃ pātramathāpi vā // VisSd_6.27 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) divyamartyeṣu ityādikaṃ svayameva vyākhyāsyati /
(vi, bha) asamāse eva nañarthasya vidheyatvarūpaṃ prādhānyaṃ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196071 (0.0):
vidheyatayānavagamaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) asamāse eva nañarthasya vidheyatvarūpaṃ prādhānyaṃ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264468 (0.046):
atra kathanasyoktasyaiva niṣedhaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) uktiniṣedhamāha virahe iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221790 (0.047):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) ityato vibhaktyarthabhedaṃ darśayati atra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235297 (0.047):
arthādekavākye / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) ananvayālaṅkāramāha upameti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3792773 (0.051):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) nanu lakṣyārthabodhānantaraṃ yadi prayojane lakṣaṇā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277583 (0.053):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṭa) samāsa ekapade
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593188 (0.054):
paryudāsaḥ sa vijñeyo, yatrottarapadena nañ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193332 (0.055):
janarañjana ! ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248794 (0.056):
atra yadyarthabalādāhṛtena sambandhena sambhāvanayā sambandhaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) yadi syāditi /
pratiyoginastvaprādhānyaṃ tādṛśasthale nañaḥ prasajyapratiṣedhatvam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196079 (0.0):
(vi, bha) asamāse eva nañarthasya vidheyatvarūpaṃ prādhānyaṃ, / pratiyoginastvaprādhānyaṃ tādṛśasthale nañaḥ prasajyapratiṣedhatvam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908142 (0.053):
bhojanādirūpakriyāṃśena nañaḥ sambandhaḥ syāttadaiva tatra / prasajyapratiṣedhatvaṃ vaktuṃ śakyama, na ca tathā ; viśeṣyatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908042 (0.056):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam /"
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25517462 (0.057):
na caite śakye vidhātum, rāgataḥ prāptatvāt / / na cātra nañaḥ prasajyapratiṣedho vidheyaḥ. tasyāpyaudāsīnyarūpasya
ityatra samvādamāha---aprādhānyamiti / / vidheḥ bhāvasya pratiyogina ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196086 (0.0):
pratiyoginastvaprādhānyaṃ tādṛśasthale nañaḥ prasajyapratiṣedhatvam / ityatra samvādamāha aprādhānyamiti /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12109190 (0.057):
viśiṣṭe 'rthe vṛttistayā , nañaḥ āgṛhītapratiṣedhasya bhāvaviṣayatā | / yatra vidheḥ prādhānyaṃ pratiṣedho 'rthagṛhītaḥ vidhibhāksvapadena nocyate
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17322564 (0.057):
āgṛhītapratiṣedhasya[640]bhāvaviṣayatā | yatra vidheḥ [S. 163a.] / prādhānyaṃ pratiṣedho 'rthagṛhītaḥ vidhibhāk svapadena nocyate ekavākyatā
pratiṣedhe nañarthe 'samāsavaśāt pradhānatā, vidheyatā pratīyate iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196095 (0.0):
vidheḥ bhāvasya pratiyogina ityarthaḥ / / pratiṣedhe nañarthe 'samāsavaśāt pradhānatā, vidheyatā pratīyate iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593218 (0.038):
vidheyapratiyogibhūtābhāvasya pratiṣedhe naño 'pradhānatā samāsavaśāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603543 (0.061):
tatra vidheyatā na pratīyate atra tu pratītividheyatāke,
śeṣaḥ / / tathātvaṃ kīdṛśaprayogamityatrāha---kriyayeti---na pacatītyādau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196105 (0.0):
pratiṣedhe nañarthe 'samāsavaśāt pradhānatā, vidheyatā pratīyate iti / śeṣaḥ / / tathātvaṃ kīdṛśaprayogamityatrāha kriyayeti na pacatītyādau
ākhyātakriyayā saha samāsābhāvāt ; kriyayetyanena asamāsa eva lakṣyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196113 (0.0):
tathātvaṃ kīdṛśaprayogamityatrāha kriyayeti na pacatītyādau / ākhyātakriyayā saha samāsābhāvāt ; kriyayetyanena asamāsa eva lakṣyate /
tathā ca asamāse yatra nañ ityarthaḥ / / ata evātra muktakriyayā nañaḥ sāhitye 'pi asamāsābhāvāt na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196123 (0.0):
ākhyātakriyayā saha samāsābhāvāt ; kriyayetyanena asamāsa eva lakṣyate / / tathā ca asamāse yatra nañ ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196134 (0.046):
evaṃ navajaladhara ityatrāpi nañaḥkriyāsāhityābhāve 'pyasamāsāt / prasajyapratiṣedhatā /
prasajyapratiṣedhatā / / evaṃ navajaladhara ityatrāpi nañaḥkriyāsāhityābhāve 'pyasamāsāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196138 (0.0):
ata evātra muktakriyayā nañaḥ sāhitye 'pi asamāsābhāvāt na / prasajyapratiṣedhatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908041 (0.044):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam /"
amuktetyatra tu samāsāt na tathātvamityāha---uktodāharaṇe tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196147 (0.0):
evaṃ navajaladhara ityatrāpi nañaḥkriyāsāhityābhāve 'pyasamāsāt / prasajyapratiṣedhatā / / amuktetyatra tu samāsāt na tathātvamityāha uktodāharaṇe tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908041 (0.036):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593687 (0.064):
iha tu bhāṣyakārādimatamāśritya kiyānvayāṃśāpekṣayā / prasajyapratiṣedhārthasvīkāre 'pi amuktetyādau /
samāsavaśāt tathātvanavagamena paryyudāsatvameva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196153 (0.0):
amuktetyatra tu samāsāt na tathātvamityāha uktodāharaṇe tviti / / samāsavaśāt tathātvanavagamena paryyudāsatvameva /
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793876 (0.0):
tatra kāvye śṛṅgārādirasa ityādijñānasyānumeyatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yacca mama dhammia--" ityādau (242 pṛ.) pratīyamānaṃ vastu /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593004 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594923 (0.0):
tāṃ yā tadguṇaviśiṣṭatayā anubhūtetyādiṣu yada ārthatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yatra ca yacchabdanikaṭasthitānāmapīdamādiśabdānāṃ bhinnaliṅgavibhaktitvaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241142 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6256660 (0.0):
etatsarvaṃ garbhokṛtya prācīnācāryyasammatiṃ darśayati yadāhuriti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163854 (0.0):
tatra kāvye śṛṅgārādirasa ityādijñānasyānumeyatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yacca mama dhammia " ityādau (242 pṛ.) pratīyamānaṃ vastu /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195991 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196158 (0.0):
samāsavaśāt tathātvanavagamena paryyudāsatvameva / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196478 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24257440 (0.001):
********** END OF COMMENTARY ********** / na ca tathā, ata evāhuḥ śleṣanirūpaṇaprastāve--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116971 (0.001):
********** END OF COMMENTARY ********** / na ca tathā, ata evāhuḥ śleṣanirūpaṇaprastāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862065 (0.002):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu dhvanikāreṇoktam--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20894834 (0.002):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu--kenaciduktam--mādhuryaṃ drutikāraṇam" iti tanna
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126997 (0.002):
tasmin arthe mantrī sahāya ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yattvatra sahāyakathanaprastāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9216397 (0.002):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu kenaciduktam mādhuryaṃ drutikāraṇam" iti tanna
pradhānatvaṃ vidheryatra pratiṣedhe 'pradhānatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908085 (0.0):
yadāhuḥ / pradhānatvaṃ vidheryatra pratiṣedhe 'pradhānatā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196159 (1.192):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ / pradhānatvaṃ vidheryatra pratiṣedhe 'pradhānatā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908054 (0.027):
yadāhuḥ / aprādhānyaṃ vidheryatra pratiṣedhe pradhānatā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593008 (0.027):
yadāhuḥ--- / aprādhānyaṃ vidheryatra pratiṣedhe pradhānatā /"
paryudāsaḥ sa vijñeyo, yatrottarapadena nañ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908090 (0.0):
pradhānatvaṃ vidheryatra pratiṣedhe 'pradhānatā / / paryudāsaḥ sa vijñeyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196171 (0.0):
paryudāsaḥ sa vijñeyo, yatrottarapadena nañ // / ************* COMMENTARY *************"
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) ityatra samvādamāha---yadāhuriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260651 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) atra nindāvyājena stutimāha staneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196180 (0.0):
paryudāsaḥ sa vijñeyo, yatrottarapadena nañ // / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141089 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) na cātiśobhate iti avispaṣṭatvāt na cātiśobhate ityarthaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221852 (0.003):
bhinnārthaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) yatra tu prakṛtyarthasyāpi bhedastatra na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24089018 (0.003):
atra tu" iti nipātasyānutāpavyañjakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9154604 (0.003):
atra tu" iti nipātasyānutāpavyañjakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124485 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) tatprakāśasya parokṣatvaṃ nāstītyāha sākṣātkārateyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9144680 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) tadvyabhicāribhāveṣu jugupsābhayahetupretādidarśanāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862558 (0.005):
cirantanairapyuktatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) rasavata eva kāvyatvāṅgīkāre bījamāha--kāvyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597248 (0.005):
uvācetyanenaiva gatārthatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6264531 (0.005):
na cāyaṃ vihitaniṣedhaḥ, atra niṣedhasyābhāsatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) uktaślokacatuṣṭaye uktarūpaviśeṣapratipattiṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9107186 (0.005):
cirantanairapyuktatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) rasavata eva kāvyatvāṅgīkāre bījamāha kāvyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127037 (0.005):
siddhatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) svaṃ ceti svaṃ rājā tasya rājñaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9200211 (0.005):
uvācetyanenaiva gatārthatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) pallaveti pallavaraktetyuktyaiva vivakṣitasiddheḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9170788 (0.006):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) arthopakṣepakatvaṃ vyācaṣṭe atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226940 (0.008):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) nanvevamarthasleṣālaṅkārocchedaprasaṅga ityata āha yatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6244861 (0.008):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) nanu ityādyāśaṅkā spaṣṭaiva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24253487 (0.036):
iyameva jahatsvārthetyucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ma) prayojanahetukatve udāharaṇāntaramāha-yathā vā-upakṛtamiti /
pradhānatvamuttarapadapradhānatatpuruṣavaśād viśeṣpatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196189 (0.0):
(vi, ma) ityatra samvādamāha yadāhuriti / / pradhānatvamuttarapadapradhānatatpuruṣavaśād viśeṣpatvam /
vidheyapratiyogibhūtābhāvasya pratiṣedhe naño 'pradhānatā samāsavaśāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196202 (0.0):
pradhānatvamuttarapadapradhānatatpuruṣavaśād viśeṣpatvam / / vidheyapratiyogibhūtābhāvasya pratiṣedhe naño 'pradhānatā samāsavaśāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593106 (0.038):
vidheḥ bhāvasya pratiyogina ityarthaḥ / / pratiṣedhe nañarthe 'samāsavaśāt pradhānatā, vidheyatā pratīyate iti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28140911 (0.056):
ākāśābhāvātyantābhāvaḥ tatpratiyogitvenetyarthaḥ/ abhāvābhāvasya
apratīyamānavidheyatārūpāpradhānatā ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196206 (0.0):
vidheyapratiyogibhūtābhāvasya pratiṣedhe naño 'pradhānatā samāsavaśāt / apratīyamānavidheyatārūpāpradhānatā ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593108 (0.047):
pratiṣedhe nañarthe 'samāsavaśāt pradhānatā, vidheyatā pratīyate iti
tādṛśasthalaṃ darśayati---yatrettarapade iti / / padaṃ cātra sthānaparam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196215 (0.0):
apratīyamānavidheyatārūpāpradhānatā ityarthaḥ / / tādṛśasthalaṃ darśayati yatrettarapade iti /
pratiyogipadottarasthāne yatra naña ityarthe yatrottarapade, arthāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196223 (0.0):
padaṃ cātra sthānaparam / / pratiyogipadottarasthāne yatra naña ityarthe yatrottarapade, arthāt
asamāsena paryyudāso jñeya ityarthaḥ / / na pacatītyatra uttaratra nañsattvāttu na paryyudāsa ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196238 (0.0):
pratiyogipadottarasthāne yatra naña ityarthe yatrottarapade, arthāt / asamāsena paryyudāso jñeya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593265 (0.051):
yatrottaretyādinā samāsastha eva paryyudāsa ityarthaḥ / / anyathā na pacatītyatra, na dṛptaniśācara ityatra pūrvapatitasyāpi
idamatrāvadheyam---pratiyogipadottaranañsattve samāsāsambhavāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196245 (0.0):
na pacatītyatra uttaratra nañsattvāttu na paryyudāsa ityarthaḥ / / idamatrāvadheyam pratiyogipadottaranañsattve samāsāsambhavāt
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532410 (0.055):
na tu tato nyūnāyāḥ sattve / / evaṃ yatra uttaraviddhāyā grāhyatvaṃ yugmādivākyādavagataṃ yathā
yatrottaretyādinā samāsastha eva paryyudāsa ityarthaḥ / / anyathā na pacatītyatra, na dṛptaniśācara ityatra pūrvapatitasyāpi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196248 (0.0):
idamatrāvadheyam pratiyogipadottaranañsattve samāsāsambhavāt / yatrottaretyādinā samāsastha eva paryyudāsa ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196258 (0.0):
yatrottaretyādinā samāsastha eva paryyudāsa ityarthaḥ / / anyathā na pacatītyatra, na dṛptaniśācara ityatra pūrvapatitasyāpi
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24141038 (0.047):
gurutarayatnamāśrityaitatpratyākhyānasyāyuktatvāt// / nanu-alugadhikraḥ prāganaṅaḥ, uttarapadādhikāraḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20960206 (0.048):
ananugamācceti// vyabhicāraniruktiśarīrapraviṣṭavyabhicarāṇā vipakṣatvaṃ / sādhyātyanbhāvavatvamityādinā prāguktadiśā nānātvāditi bhāvaḥ/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593732 (0.049):
ubhayatrāpi paryyudāsatvameveti bhāvaḥ / / na pacati na nidrāti ityanvaye kartturupasthāne 'pi
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10532410 (0.050):
na tu tato nyūnāyāḥ sattve / / evaṃ yatra uttaraviddhāyā grāhyatvaṃ yugmādivākyādavagataṃ yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593242 (0.051):
asamāsena paryyudāso jñeya ityarthaḥ / / na pacatītyatra uttaratra nañsattvāttu na paryyudāsa ityarthaḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20998625 (0.060):
viśeṣaṇaviśeṣyayoryaḥ saṃbandhastadabhāvo vā kāraṇamityuttarabhaṅgeḥ / vakṣyamāṇa ityarthaḥ / kartrerthakapratyayasyeti //ṇvaltṛcāviti"kartari"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21038396 (0.061):
ityādipratyakṣeṇeti // viśiṣṭanāśaviṣayapratyakṣeṇetyarthaḥ / kiṃ ca yathā / dravyesatyevetyādinoktasya sparśavedhyādītyādinoktasya caikārthatayā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21039157 (0.062):
liṅgādyartha ityujayanamatamācāryāstvityādinā vidhivādānte
nañaḥ paryyudāsatvāt yatrottaretyādeḥ pralāpatvāpatteḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196266 (0.0):
anyathā na pacatītyatra, na dṛptaniśācara ityatra pūrvapatitasyāpi / nañaḥ paryyudāsatvāt yatrottaretyādeḥ pralāpatvāpatteḥ /
yadyapyasamāsasthasyāpi ghaṭo netyatra paryyudāsatvam asamāsasthasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196275 (0.0):
nañaḥ paryyudāsatvāt yatrottaretyādeḥ pralāpatvāpatteḥ / / yadyapyasamāsasthasyāpi ghaṭo netyatra paryyudāsatvam asamāsasthasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593486 (0.036):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti / / tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196469 (0.036):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti / / tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593640 (0.039):
tathā ca samāsasthatannañ--dṛṣṭāntenāpyamuktā ityatra samāsasthanañaḥ / paryyudāsatvameva sidhyatīti manasikṛtya amuktetyatra bhojītyataḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196623 (0.039):
tathā ca samāsasthatannañ dṛṣṭāntenāpyamuktā ityatra samāsasthanañaḥ / paryyudāsatvameva sidhyatīti manasikṛtya amuktetyatra bhojītyataḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592992 (0.041):
samāse tu tadbhannatvasya eva pratītyā paryyudāsatvameva tatra tu / vidheyasya pratīṣedho na pratīyate itadyatastasyāvimarśa iti bhāvaḥ /
kriyānvayinaḥ prasajyapratiṣedhatvamiti tu niyataṃ bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196284 (0.0):
yadyapyasamāsasthasyāpi ghaṭo netyatra paryyudāsatvam asamāsasthasya / kriyānvayinaḥ prasajyapratiṣedhatvamiti tu niyataṃ bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593552 (0.006):
samādhatte, cenneti / / kriyānvayina eva prasajyapratiṣedhatvaniyamaḥ /
samāse kṛdantakriyānvayino 'pi paryyudāsatvāt asamasteti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196290 (0.0):
kriyānvayinaḥ prasajyapratiṣedhatvamiti tu niyataṃ bodhyam / / samāse kṛdantakriyānvayino 'pi paryyudāsatvāt asamasteti
kriyāviśeṣaṇaṃ samāse paryyudāsatvameva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196295 (0.0):
samāse kṛdantakriyānvayino 'pi paryyudāsatvāt asamasteti / kriyāviśeṣaṇaṃ samāse paryyudāsatvameva /
tatra ca vivekena taduttaraṃ sākāṅkṣataiva / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196305 (0.0):
kriyāviśeṣaṇaṃ samāse paryyudāsatvameva / / tatra ca vivekena taduttaraṃ sākāṅkṣataiva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136901 (0.023):
atreṣṭadarśanāt jaḍatā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / athogratā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189802 (0.023):
vilometi prākṛtanāyakatvena vilomatā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atha vīthī
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087069 (0.023):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152659 (0.023):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277169 (0.024):
vadane eva sambhavādupamāyāḥ sādhakatetyāha atreti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20897908 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / ---tena nārthaguṇāḥ pṛthak // VisSd_8.16 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219471 (0.024):
********** END OF COMMENTARY ********** / tena nārthaguṇāḥ pṛthak // VisSd_8.16 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.025):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.025):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.025):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862065 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu dhvanikāreṇoktam--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20894834 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu--kenaciduktam--mādhuryaṃ drutikāraṇam" iti tanna
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126997 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattvatra sahāyakathanaprastāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9216397 (0.025):
********** END OF COMMENTARY ********** / yattu kenaciduktam mādhuryaṃ drutikāraṇam" iti tanna
tena---jugopātmānamatrasto bheje dharmamanāturaḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_au.htm.txt) 14257903 (0.0):
phalānumeyāḥ prārambhāḥ % saṃskārāḥ prāktanā iva // Ragh_1.20 // / jugopātmānam atrasto $ bheje dharmam anāturaḥ &
Kalidasa: Raghuvamsa (kragh_pu.htm.txt) 15369993 (0.0):
phalānumeyāḥ prārambhāḥ saṃskārāḥ prāktanā iva // Ragh_1.20 // / jugopātmānam atrasto bheje dharmam anāturaḥ /
Kalidasa: Raghuvamsa (Kashmirian text, as read by Vallabhadeva) (ragh1-6u.htm.txt) 389771 (0.0):
phalānumeyāḥ prārambhāḥ saṃskārāḥ prāktanā iva // Ragh(K)_1.20 // / jugopātmānamatrasto bheje dharmamanāturaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13371159 (0.0):
ityatra / na tvamuktatānuvādenānyadatra kiñcidvihitam / yathā / {jugopātmānamatrasto bheje dharmamanāturaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076010 (0.0):
na tvamuktatānuvādenānyadatra kiṃcidvihitam / / yathā jugopātmānamatrasto bheje dharmamanāturaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908098 (0.0):
paryudāsaḥ sa vijñeyo, yatrottarapadena nañ // / tena "jugopātmānamatrasto bheje dharmamanāturaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196307 (5.960):
********** END OF COMMENTARY ********** / tena jugopātmānamatrasto bheje dharmamanāturaḥ /"
agudhnurādade sor'thānasaktaḥ sukhamanvabhūt //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908106 (0.0):
tena jugopātmānamatrasto bheje dharmamanāturaḥ / / agudhnurādade sor'thānasaktaḥ sukhamanvabhūt" //"
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076017 (0.053):
agṛdhnurādade so 'rthānasaktaḥ sukhamanvabhūt // 164 // / ityatra, atrastatvādyanuvādenātmano gopanādi //
atrātrastatādyanūdyātmagopanādyeva vidheyamiti nañaḥ paryudāsatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908116 (0.0):
agudhnurādade sor'thānasaktaḥ sukhamanvabhūt // / atrātrastatādyanūdyātmagopanādyeva vidheyamiti nañaḥ paryudāsatayā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196328 (0.044):
atrātrastatādyanūdyātmagopanādyeva vidheyamiti nañaḥ paryudāsatayā / guṇībhāvo yuktaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076017 (0.064):
agṛdhnurādade so 'rthānasaktaḥ sukhamanvabhūt // 164 // / ityatra, atrastatvādyanuvādenātmano gopanādi //
guṇībhāvo yuktaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138292 (0.0):
spaṣṭamudāharaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) spaṣṭamudāharaṇamiti bhūmau patati tāpārttā viprayuktā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196333 (0.0):
atrātrastatādyanūdyātmagopanādyeva vidheyamiti nañaḥ paryudāsatayā / guṇībhāvo yuktaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20897427 (0.014):
spaṣṭamudāharaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) lokavyavahāreti---anyalokairapyevaṃ karaṇāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9218990 (0.014):
spaṣṭamudāharaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) lokavyavahāreti anyalokairapyevaṃ karaṇāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793227 (0.016):
'yamadyāpyabhivyaktikramaḥ iti yaduktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275729 (0.016):
ata eva dhvanikāreṇoktam / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) samāsoktau tu yo nāyakanāyikāvyavahāro vyaṅgyastasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163205 (0.016):
'yamadyāpyabhivyaktikramaḥ iti yaduktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177227 (0.017):
vasantaassa saṇṇaṃ karomi ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862791 (0.017):
saṃghaṭanāyāścāvayavasaṃsthānarūpatvāt, ātmanaśca tadbhinnatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) vāgvaidagdhyamalaṅkāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9176538 (0.017):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) udāharaṇarūpasyāṅgasya lakṣaṇamāha udāharaṇamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611727 (0.017):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) nanu iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24089087 (0.018):
bahuvacanasya vyañjakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) nyakkāra iti---atra vyañjakatvamityatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9154673 (0.018):
bahuvacanasya vyañjakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) nyakkāra iti atra vyañjakatvamityatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9133049 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) na brūte iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597770 (0.019):
atrapramuditasaurabha āgato vasantaḥ" iti pāṭho yuktaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9200733 (0.019):
atrapramuditasaurabha āgato vasantaḥ" iti pāṭho yuktaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
(vi, ya) ityasya udāharaṇaṃ darśayati--jugopeti--evaṃ ca nañaḥ / paryyudāsatve tadarthasya samāse vidheyatvāpratīteḥ ityāha /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196346 (0.0):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) ityasya udāharaṇaṃ darśayati jugopeti evaṃ ca nañaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138294 (0.029):
spaṣṭamudāharaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) spaṣṭamudāharaṇamiti bhūmau patati tāpārttā viprayuktā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177227 (0.039):
vasantaassa saṇṇaṃ karomi ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793228 (0.043):
'yamadyāpyabhivyaktikramaḥ iti yaduktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163206 (0.043):
'yamadyāpyabhivyaktikramaḥ iti yaduktam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2611727 (0.045):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) nanu iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275729 (0.046):
ata eva dhvanikāreṇoktam / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) samāsoktau tu yo nāyakanāyikāvyavahāro vyaṅgyastasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9176538 (0.049):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ta) udāharaṇarūpasyāṅgasya lakṣaṇamāha udāharaṇamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20897427 (0.051):
spaṣṭamudāharaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) lokavyavahāreti---anyalokairapyevaṃ karaṇāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9218990 (0.051):
spaṣṭamudāharaṇam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) lokavyavahāreti anyalokairapyevaṃ karaṇāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270186 (0.053):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, bha) tannyāyaṃ darśayati mūṣikeṇeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862791 (0.054):
saṃghaṭanāyāścāvayavasaṃsthānarūpatvāt, ātmanaśca tadbhinnatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) vāgvaidagdhyamalaṅkāraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6273126 (0.054):
puruṣacihnakhaḍgalekhālikhanena sūcitam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ya) vaktrasyandi iti /
yukta ityatra vidhayasya nañarthasya avimarśa eveti sādhitam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196352 (0.0):
paryyudāsatve tadarthasya samāse vidheyatvāpratīteḥ ityāha /
Locanā: / (lo, u) pradhānatvamiti--pradhānatvaṃ jugopātmānamityādāviva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196360 (0.0):
yukta ityatra vidhayasya nañarthasya avimarśa eveti sādhitam / / Locanā: / (lo, u) pradhānatvamiti pradhānatvaṃ jugopātmānamityādāviva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093597 (0.051):
tathāca apradhānenāpi śṛṅgāreṇā'svādāt na guṇībhūtavyaṅgyavyapadeśa / ityarthaḥ / / Locanā: / (lo, ṝ) yatreti---asau guṇapradhānabhāvābhāsaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159183 (0.051):
tathāca apradhānenāpi śṛṅgāreṇā'svādāt na guṇībhūtavyaṅgyavyapadeśa / ityarthaḥ / / Locanā: / (lo, ṝ) yatreti asau guṇapradhānabhāvābhāsaḥ /
apradhānatā atraivodāharaṇe / / atra, atrastatādau ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196366 (0.0):
(lo, u) pradhānatvamiti pradhānatvaṃ jugopātmānamityādāviva
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740501 (0.055):
pūrvatra suvarṇetyādyudāharaṇe / / pradhānamityanenatarayorleśatassahakāritvamastīti darśitam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8738131 (0.057):
bhāvaḥ / / asyodāharaṇamāha yathetyādi / / deā iti / / 'prārthaye tāvatprasīde'tyādiḥ pūrvodāhṛtā gāthā /
nottarapade kintu pūrvapade /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196372 (0.0):
atra, atrastatādau ityarthaḥ / / nottarapade kintu pūrvapade /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 25994982 (0.051):
upamānavāci pūrvapadaṃ śabdārthaṃprakṛtau eva ṇinante uttarapade
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7531173 (0.051):
upamānavāci pūrvapadaṃ śabdārthaṃprakr̥tau eva ṇinante uttarapade
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7595757 (0.054):
kavargavati ca+uttarapade prātipadikāntanuṃvibhaktiṣu / pūrvapadasthānnimittād uttarasya nakārasya ṇakārādeśo bhavati /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24150140 (0.056):
svaroddaśyake vidhāvityarthaḥ/nottarapade"
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7542409 (0.057):
uttarapade / / saghryaṅ saghryajcau, saghryañcaḥ /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7531148 (0.059):
ṇinante uttarapade pūrvapadam ādyudāttaṃ bhavati /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 299639 (0.060):
bhāṣitapuṃskāt anūṅ na asau uttarapade yaḥ ca uttarapade na asau
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5436704 (0.060):
anūṅ na asau uttarapade yaḥ ca uttarapade na asau bhāṣitapuṃskāt anūṅ iti
amuktetyatrāpi anantaraṃ nañaḥ samāsāntarapraveśeṣa'pīti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196382 (0.0):
nottarapade kintu pūrvapade / / amuktetyatrāpi anantaraṃ nañaḥ samāsāntarapraveśeṣa'pīti śeṣaḥ /
********** END OF COMMENTARY ********** / nanu aśrāddhabhojī brāhmaṇaḥ asūryaṃpaśyā rājadārāḥ ityādivat amuktā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908126 (0.0):
guṇībhāvo yuktaḥ / / nanu aśrāddhabhojī brāhmaṇaḥ" "asūryaṃpaśyā rājadārāḥ" ityādivat "amuktā""
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196388 (0.0):
amuktetyatrāpi anantaraṃ nañaḥ samāsāntarapraveśeṣa'pīti śeṣaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24256028 (0.020):
tasmāddevi vaidehi ! dhīrā bhava---duḥ khasahiṣṇurbhavetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrātyantaduḥkhasahiṣṇurūpe rāme dharmiṇi lakṣye tasyaivātiśayaḥ phalam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19002278 (0.020):
bhavatītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra ca ratyādipadopādānādeva prāpte sathāyitve punaḥ sthāyipadopādānaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232499 (0.020):
indravat sañcarasītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra antaḥ purīyasi" ityatra sukhavihārāspadatvasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233901 (0.020):
kṛpāṇodagradordaṇḍo 'pi sahastrāyudho yastamivātmānamācaratītyarthaḥ / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra sahastrāyudhamivātmānamācarati" iti vākye upameyasyātmano lopaḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249518 (0.020):
suciraṃ śayitaṃ smaraṃ pratibodhitasyaram abodhiṣatetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra sandhyāvarṇanasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251299 (0.020):
vyavasyatītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra cacchabdanirdiṣṭavākyārthayorabhedenānvayo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252218 (0.020):
yato 'kalaṅkamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atropameyagatamakalaṅkatvamupamānagataṃ ca kalaṅkitvaṃ hetudvayamapyuktam,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261227 (0.020):
pratyarpitāḥ aśrubindava eva hārā kṛtā ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra varṇanīyasya rājño gamyabhūtaśatrumāraṇarūpakāraṇavatkāryabhūtaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6266707 (0.020):
kṣāravāribhistu vadanamapūri ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra kevalaṃ kāṅkṣitadhanalābho nābhūt, pratyata
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270278 (0.020):
ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra ca kvacitprākaraṇikādarthādaprākaraṇikasyārthasyāpatanaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272533 (0.020):
nīlotpalabhiyā harereva bhāsā grastamācchāditamityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra bhagavataḥ śyāmā kāntiḥ sahajā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272587 (0.020):
kopaśaṅkāṃ na vidadhurityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra māṇikyakuṇḍalasyāruṇimā mekhe āgantukaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9140705 (0.020):
ato dīrghaniśvāsa eva iyaṃ jīvati sādhayati ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra jaḍatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168504 (0.020):
anyadvīpādito 'pyānīyābhimukhībhūto vidhirghaṭayatītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi samudre pravahaṇabhaṅgamagnotthitāyā ratnāvalyā anukūladaivalālito
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174441 (0.020):
(lo, ai) styāneti styānaḥ san avanaddhaḥ dṛḍhībhūta ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atropakṣepo nāmetivattalakṣaṇasya kāvyābhidhaiyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189864 (0.020):
pañca prakṛtayaḥ prāguktāstā ākhilā api atretyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9203159 (0.020):
tatkramaśca tumunpratyayabhedenoddeśakathanāt bhagna ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrādyayoḥ prakṛtiviṣayaḥ prakramabhedaḥ /
ityatrāpi prasajyapratiṣedho bhavatīti ced ? na, atrāpi yadi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908134 (0.0):
nanu aśrāddhabhojī brāhmaṇaḥ" "asūryaṃpaśyā rājadārāḥ" ityādivat "amuktā" / ityatrāpi prasajyapratiṣedho bhavatīti ced ? na
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26187155 (0.028):
14531 bhāvena bhāvo na bhūto nāma / tadā na bhūto yadi svayaṃ na / 14601 bhavet / na bhavati iti ca prasajyapratiṣedha eṣa na paryudāsaḥ /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhassu.htm.txt) 102529 (0.039):
(P_1,4.57) KA_I,341.2 9 Ro_II,442 444 {17/18} atha prasajyapratiṣedhaḥ / na doṣaḥ bhavati .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5301536 (0.039):
ca prādibhiḥ sāmānyam iti kṛtvā tadantavidhinā nipātasañjñā prāpnoti . / atha prasajyapratiṣedhaḥ na doṣaḥ bhavati . yathā na doṣaḥ tathā astu .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5271969 (0.047):
sisṛkṣati didṛkṣate : akillakṣaṇaḥ amāgamaḥ prāpnoti . siddham tu / prasajyapratiṣedhāt . siddham etat . katham . prasajya ayam pratiṣedhaḥ
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24432437 (0.055):
* tathā hi aghaṭaśabde ghaṭo na bhavatīti prasajyapratiṣedho vā syāt / ghaṭād anyaḥ paṭādir iti vā paryudāsaḥ // MrgTV_1,2.18ab:6
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593465 (0.059):
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196448 (0.059):
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5436303 (0.062):
anuvartiṣyate . atha vā na ayam prasajyapratiṣedhaḥ . kim tarhi paryudāsaḥ
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5253562 (0.063):
prasajyapratiṣedhāt . siddham etat . katham . prasajyapratiṣedhāt . / prasajya kim cit na vā iti ucyate . tena ubhayam bhaviṣyati .
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5253687 (0.063):
śiśvāya śiśviyatuḥ śiśviyuḥ . kim kāraṇam . bhavati iti cet na pratiṣedhaḥ / . bhavati iti cet pratiṣedhaḥ na prāpnoti . na iti cet na vidhiḥ . na it
bhojanādirūpakriyāṃśena nañaḥ sambandhaḥ syāttadaiva tatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908143 (0.0):
ityatrāpi prasajyapratiṣedho bhavatīti ced ? na, atrāpi yadi / bhojanādirūpakriyāṃśena nañaḥ sambandhaḥ syāttadaiva tatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593465 (0.011):
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196448 (0.011):
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25517462 (0.052):
na caite śakye vidhātum, rāgataḥ prāptatvāt / / na cātra nañaḥ prasajyapratiṣedho vidheyaḥ. tasyāpyaudāsīnyarūpasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593093 (0.053):
pratiyoginastvaprādhānyaṃ tādṛśasthale nañaḥ prasajyapratiṣedhatvam / ityatra samvādamāha---aprādhānyamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196078 (0.053):
pratiyoginastvaprādhānyaṃ tādṛśasthale nañaḥ prasajyapratiṣedhatvam / ityatra samvādamāha aprādhānyamiti /
prasajyapratiṣedhatvaṃ vaktuṃ śakyama, na ca tathā ; viśeṣyatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908149 (0.0):
bhojanādirūpakriyāṃśena nañaḥ sambandhaḥ syāttadaiva tatra / prasajyapratiṣedhatvaṃ vaktuṃ śakyama, na ca tathā ; viśeṣyatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593465 (0.023):
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196448 (0.023):
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11646809 (0.062):
sidhyati, tadabhāvāc ca vaktuṃ śakyam aprasiddhaviśeṣaṇaviśeṣyaḥ pakṣo
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908156 (0.0):
prasajyapratiṣedhatvaṃ vaktuṃ śakyama, na ca tathā ; viśeṣyatayā / pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196425 (0.017):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / Locanā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593584 (0.037):
bhojirūpakartraṃśena ca sahaiva naño nañarthasya sambandhāt ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593481 (0.057):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196464 (0.057):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti /
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ū) bhojanadarśanarūpakiyāṃśe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196434 (0.0):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / Locanā: / (lo, ū) bhojanadarśanarūpakiyāṃśe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593018 (0.035):
prasajyapratiṣedho 'sau kriyayā saha yatra nañ // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114682 (0.041):
'syāsaṅketitvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ai) atra pakṣe ādye pratītipakṣe /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601765 (0.045):
doṣasya sadbhāva iti kathitapadatvādbhedaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ā) asyetyanantaraṃ sadeti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25442563 (0.046):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) tatra sarvārthavicchedāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612520 (0.048):
tenātra vīraśṛṅgārayobhinnālambanatvānna virodhaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ṛ) sphāro bahulaḥ uḍḍāmara utkaṭaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25463195 (0.048):
abhimānaḥ sa eva syāt / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ā) sa eva yo bhāṣitaḥ sa evābhimāna eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25447070 (0.048):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) yatsyāditi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121893 (0.049):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) hetutvamiti hetutvaṃ gatebhyo rāmavanavāsādibhyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595003 (0.049):
kvacidanupāttayordvayorapi sāmarthyādavagamaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, i) dvayoḥ upāttavastuviṣayatvenopakalpitayoryattadoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122778 (0.049):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ṛ) ratyāderjagato vāsanāntargatavāsanāntarlonasyetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122624 (0.050):
sādhāraṇyena ratyādirapi tadvatpratīyate // VisSd_3.11 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ī) ratyādi; sabhyānāṃ sthāyibhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594460 (0.050):
tacchabdasyāpi yacchabdanikaṭasthitasya prasiddhaparāmarśitvamātram / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) atra tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2598152 (0.051):
evaṃvidhasandhiviśleṣasya asakṛta prayoga eva doṣaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) asakṛtprayoga eva sakṛtprayoge tathāvidhārucidāyitvābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3795803 (0.051):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ḷ) na ca śabdasamarpitasya vibhāvāderjñānasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606062 (0.051):
api tu sarvadāpi bhavati / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, o) asyāmupamāyāṃ sarvadāpi bhavatītyanena upamānopameyayoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605674 (0.052):
utprekṣāyāṃ yathāśabdasyotprekṣādyaṃtakatve 'vācakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, ṝ) yathāśabdo hi ivādiśabdavannotprekṣāyā vācakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606182 (0.052):
************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, au) iha tviti---ayamarthaḥ--yatra liṅgādibhede hi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25464896 (0.052):
hīno garbhavimarśābhyāṃ narairbahubhirāśritaḥ // VisSd_6.231 // / ************* COMMENTARY ************* / Locanā: / (lo, e) prakaraṇād bhedo garbhāvimarśābhāvena /
kartraṃśeneti / / bhujidṛśoḥ kartarthavihitaṇinipratyayāntatvāgatena /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196442 (0.0):
(lo, ū) bhojanadarśanarūpakiyāṃśe / / kartraṃśeneti /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17235937 (0.019):
etādṛśayogeneva kāṭhakādisamākhyānāpamupapādanīyatavācca, kartrajanyatave / 'pi yatpratītyartha yadvākyaṃ tatparaṃ taditi tādarthyarūpatātpaṣasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21203139 (0.020):
/ śarīraceṣṭādihīnepi kṣityādatartari kartṛtvaṃ pāribhāṣikaṃ cet
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536865 (0.021):
sargādyajagatsṛṣṭikartṛtvaṃ saṃbhavatatyatrāha 'adyava' diti/ na
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206232 (0.045):
rajatatvādinā śuktyādyavagāhinaḥ rajatatvādyaṃśe / nirdharmitāvacchedakakasya iha rajatamastīdyākārakasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21149266 (0.051):
doṣaśādanyatarāṃśāprāmāmyagrāhiṇā 1 pyanyatarāṃśe prāmāṇyagrahaṇena bādhāt
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196451 (0.0):
bhujidṛśoḥ kartarthavihitaṇinipratyayāntatvāgatena / / yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908143 (0.011):
bhojanādirūpakriyāṃśena nañaḥ sambandhaḥ syāttadaiva tatra
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23580352 (0.039):
athaiṣa prasajyapratiṣedho nirucyatāṃ, kiṃ tatsvabhāvo bhāva uta
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25517462 (0.043):
na caite śakye vidhātum, rāgataḥ prāptatvāt / / na cātra nañaḥ prasajyapratiṣedho vidheyaḥ. tasyāpyaudāsīnyarūpasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593520 (0.054):
(vi, ra) aśrāddhabhojī, asūryyampaśyā ityatra samāse 'pi / prasajyapratiṣedharūpayoḥ śrāddhabhojanābhāvasūryyadarśanābhāvayoḥ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12111145 (0.057):
niḥsvabhāvāḥ svarūpeṇa rūpavattve 'pī tyanavadyam | / kastarhi prasajyapratiṣedhatparyudāsasya bhedaḥ? | na kaścit,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908131 (0.059):
ityatrāpi prasajyapratiṣedho bhavatīti ced ? na, atrāpi yadi
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5469476 (0.059):
punaḥ ayam paryudāsaḥ : yat anyat viciṇṇalṅidbhyaḥ iti . āhosvit prasajya / ayam pratiṣedhaḥ : viciṇṇalṅitsu na iti . kaḥ ca atra viśeṣaḥ .
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25554292 (0.059):
yathāhuḥ 'na tasya kiñcidbhavati na bhavatyeva kevalam' iti / / athaiṣa prasajyapratiṣedho nirucyatāṃ, kiṃ tatsvabhāvo bhāva uta
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26187153 (0.062):
14531 bhāvena bhāvo na bhūto nāma / tadā na bhūto yadi svayaṃ na / 14601 bhavet / na bhavati iti ca prasajyapratiṣedha eṣa na paryudāsaḥ /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12110228 (0.063):
tadvivikto 'rthastajjñānaṃ vābhāvo 'nupalabdhiścocyate'; iti īśvarasenasya / prativacanam | na hi prasajyapratiṣedha evaiko nañarthaḥ kintu paryudāso
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17323597 (0.063):
'rthas tajjñānaṃ [S. 167b.] vā 'bhāvo 'nupalabdhiś cocyate` / itiīśvarasenasya prativacanam | na hi prasajyapratiṣedha evaiko nañarthaḥ
kiyayā saha yatra nañaiti vacanāt / / iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196467 (0.0):
yadi kriyāṃśe nañaḥ sambandhaḥ syāt tadaiva prasajyapratiṣedhaḥ syāt / kiyayā saha yatra naña"iti vacanāt /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593584 (0.045):
bhojirūpakartraṃśena ca sahaiva naño nañarthasya sambandhāt ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593520 (0.054):
(vi, ra) aśrāddhabhojī, asūryyampaśyā ityatra samāse 'pi / prasajyapratiṣedharūpayoḥ śrāddhabhojanābhāvasūryyadarśanābhāvayoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593440 (0.057):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908157 (0.061):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196425 (0.062):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / Locanā:
paryyudāsatvameveti / / tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196475 (0.0):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593289 (0.036):
yadyapyasamāsasthasyāpi ghaṭo netyatra paryyudāsatvam asamāsasthasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592992 (0.050):
samāse tu tadbhannatvasya eva pratītyā paryyudāsatvameva tatra tu
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593003 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241142 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6256660 (0.0):
etatsarvaṃ garbhokṛtya prācīnācāryyasammatiṃ darśayati yadāhuriti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195990 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196479 (0.0):
tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24257440 (0.001):
********** END OF COMMENTARY ********** / na ca tathā, ata evāhuḥ śleṣanirūpaṇaprastāve--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116971 (0.001):
********** END OF COMMENTARY ********** / na ca tathā, ata evāhuḥ śleṣanirūpaṇaprastāve
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593943 (0.002):
vākyagatatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150349 (0.002):
śabdānāmabhāve 'pi virodhābhāsasya vyaṅgyatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178806 (0.002):
********** END OF COMMENTARY ********** / tadāhuśchādanaṃ punaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9167807 (0.005):
āhurityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791528 (0.010):
tena boddhṛbhedāt, svarūpabhedāt, saṃkhyābhedādityādi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604952 (0.013):
boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / anyadanaucityaṃ deśakālādīnāmanyathā yadvarṇanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220196 (0.014):
evaṃ haraḥ śivaḥ'; ityādāvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863342 (0.014):
evaṃ vakṣyamāṇodāharaṇoṣvapi vibhāvādiviveko boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi saṃbhogaśrṭaṅgārākhyo rasaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119136 (0.017):
tadvodhakaṃ ca vākyamityāhuḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592789 (0.017):
evamuparitanodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114058 (0.017):
etānīti sarvānamnā sāropātvam, evamuttarodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25443707 (0.018):
********** END OF COMMENTARY ********** / yaduktam
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9104969 (0.018):
********** END OF COMMENTARY ********** / yaduktaṃ dhavanikṛtā
śrāddhabhojanaśīlo hi yataḥ kartā pratīyate / / na tadbhojanamātraṃ tu kartarīnervidhānataḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908170 (0.0):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / yadāhuḥ / śrāddhabhojanaśīlo hi yataḥ kartā pratīyate /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196481 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / yadāhuḥ / śrāddhabhojanaśīlo hi yataḥ kartā pratīyate /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196493 (0.0):
na tadbhojanamātraṃ tu kartarīnervidhānataḥ // / ************* COMMENTARY *************"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2454395 (0.050):
vyabhicārāccānaikāntikatvamāha / / na ceyaṃ vipayaryamātrāditi / / na hi bhojananiṣedhādevābhojanaviparītaṃ sarvatra kalpate /
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ra) aśrāddhabhojī, asūryyampaśyā ityatra samāse 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196504 (0.0):
na tadbhojanamātraṃ tu kartarīnervidhānataḥ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227184 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ra) tanmate 'pi sakalālaṅkārasaṃkare śleṣo na bādakaḥ, kintu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124719 (0.023):
pramāṇaṃ carvaṇaivātra svābhinne viduṣāṃ matam // VisSd_3.26 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ra) tatsaṃvedyatve eva kiṃ pramāṇamityatrāha pramāṇamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193617 (0.024):
eṣāmudāharaṇam pañcatantrādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ra) ākhyāyikā nāyakenaiva nibaddhavyā" iti yad kenaciduktaṃ tad"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9147782 (0.025):
bhāvasya śāntāvudaye saṃdhimiśritayoḥ kramāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227940 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) tacclokārthastu yathā prabhuralpabuddhirityatra cakārārtho
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175552 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) dullaheti durlabhajanānurāgo lajjā gurvo paravaśa ātmā /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9188284 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) puṣpagaṇḍikākhyamaṅgamāha ātodyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141627 (0.025):
tadahitayuvaterabhīkṣṇamakṣṇordvayamapi roṣarajobhirāpurūre // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127733 (0.025):
tatrānurāgitā yathā / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) yataḥ śobheti yato balāt śobhālakṣaṇena anurāgitoktā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168538 (0.025):
mukhaṃ śleṣādinā prastutavṛttāntapratipādako vāgviśeṣaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ra) atreti vahanaṃ naukā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6240618 (0.026):
atrātiśayoktireva, upameye upamānasaṃśayasyaivaitadalaṅkāraviṣayatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ra) ekamasādṛśyamūlakāhāryyasaṃśayāntare 'pi nāyakalaṅkāra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119088 (0.026):
tātparyārthaṃ tadarthaṃ ca vākyaṃ tadvodhakaṃ pare // VisSd_2.20 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ra) na kevalaṃ vācyāditrividha eva śabdasyārtho 'pi tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125143 (0.026):
nanu yadi militā ratyādayo rasāstatkathamasya svaprakāśatvaṃ kathaṃ / vākhaṇḍatvamityāha / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591228 (0.027):
aślīlatvaṃ vrīḍādugupsāmaṅgalavyañjakatvātnividham / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6254516 (0.027):
rūpakapratīter vyāpitayā samāsoktipratītitirodhāyakatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592397 (0.027):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti---samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195384 (0.027):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) avimṛṣṭeti samabhivyāhāraviśeṣavaśād vidheyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274591 (0.027):
prasvedavārikaṇikācitaghaṇḍabimbāṃ saṃsmṛtya tāmaniśameti na śāntimantaḥ / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:"
prasajyapratiṣedharūpayoḥ śrāddhabhojanābhāvasūryyadarśanābhāvayoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196513 (0.0):
(vi, ra) aśrāddhabhojī, asūryyampaśyā ityatra samāse 'pi / prasajyapratiṣedharūpayoḥ śrāddhabhojanābhāvasūryyadarśanābhāvayoḥ
pratītidarśanāt tad dṛṣṭāntena amuktetyatrāpi mocanābhāvarūpasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196522 (0.0):
prasajyapratiṣedharūpayoḥ śrāddhabhojanābhāvasūryyadarśanābhāvayoḥ / pratītidarśanāt tad dṛṣṭāntena amuktetyatrāpi mocanābhāvarūpasya
pratiṣedhasya vidheyasya vidheyatvāpattimāśaṅkate---nanviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196529 (0.0):
pratītidarśanāt tad dṛṣṭāntena amuktetyatrāpi mocanābhāvarūpasya / pratiṣedhasya vidheyasya vidheyatvāpattimāśaṅkate nanviti /
samādhatte, cenneti / / kriyānvayina eva prasajyapratiṣedhatvaniyamaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196537 (0.0):
pratiṣedhasya vidheyasya vidheyatvāpattimāśaṅkate nanviti / / samādhatte, cenneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593293 (0.006):
yadyapyasamāsasthasyāpi ghaṭo netyatra paryyudāsatvam asamāsasthasya / kriyānvayinaḥ prasajyapratiṣedhatvamiti tu niyataṃ bodhyam /
akṣoddhetyanayorapi yadi bhajanadarśanakriyayornañarthasyānvayaḥ syāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196544 (0.0):
kriyānvayina eva prasajyapratiṣedhatvaniyamaḥ / / akṣoddhetyanayorapi yadi bhajanadarśanakriyayornañarthasyānvayaḥ syāt
tadaiva tathātvāpādanaṃ sambhavati / / tayoranvaya eva tatra netyāha--- na ca tatheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196552 (0.0):
akṣoddhetyanayorapi yadi bhajanadarśanakriyayornañarthasyānvayaḥ syāt / tadaiva tathātvāpādanaṃ sambhavati /
tarhi kutrānvayaḥ ityatrāha---viśeṣyatayeti / / karttari vihitābhyāṃ kṛtpratyayābhyāmupasthāpitena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196561 (0.0):
tadaiva tathātvāpādanaṃ sambhavati / / tayoranvaya eva tatra netyāha na ca tatheti / / tarhi kutrānvayaḥ ityatrāha viśeṣyatayeti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2125975 (0.062):
na caitadasti / / tatkathametadityata āha anvaya iti // / anvayaḥ sarvaśabdānāmaśakyo jñātumañjasā /
bhojirūpakartraṃśena ca sahaiva naño nañarthasya sambandhāt ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196569 (0.0):
karttari vihitābhyāṃ kṛtpratyayābhyāmupasthāpitena / bhojirūpakartraṃśena ca sahaiva naño nañarthasya sambandhāt ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593440 (0.037):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908156 (0.037):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196425 (0.042):
pradhānena taddhojyārthena kartraṃśenaiva nañaḥ sambandhāt / / Locanā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593482 (0.045):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196465 (0.045):
iha tu śrāddhabojanaśīlādayamanya iti kartraṃśenaiva sambandhāt nañaḥ / paryyudāsatvameveti /
kuta ityatrāha---karttara ṇineriti / / bhojyārthena ityasya upalakṣaṇatayā darśanakartraṃśenetyapi bodhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196582 (0.0):
bhojirūpakartraṃśena ca sahaiva naño nañarthasya sambandhāt ityarthaḥ / / kuta ityatrāha karttara ṇineriti /
kṛtpratyayena kartrupasthānāt śrāddhabhojī ityatra bhojanakarttaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196589 (0.0):
bhojyārthena ityasya upalakṣaṇatayā darśanakartraṃśenetyapi bodhyam / / kṛtpratyayena kartrupasthānāt śrāddhabhojī ityatra bhojanakarttaiva
pratīyate ityatra samvādamāha--yadāhuḥ--śrāddhabhojaneti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196597 (0.0):
kṛtpratyayena kartrupasthānāt śrāddhabhojī ityatra bhojanakarttaiva / pratīyate ityatra samvādamāha yadāhuḥ śrāddhabhojaneti /
atra kṛtpratyayādevaṃ darśanakarttāro rājadārā api pratīyante ityapi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196605 (0.0):
pratīyate ityatra samvādamāha yadāhuḥ śrāddhabhojaneti / / atra kṛtpratyayādevaṃ darśanakarttāro rājadārā api pratīyante ityapi
bodhyam / / tathā ca tayorapi śrāddhabhojibhinnasūryyadarśakabhinnatvam ityevaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196613 (0.0):
atra kṛtpratyayādevaṃ darśanakarttāro rājadārā api pratīyante ityapi / bodhyam / / tathā ca tayorapi śrāddhabhojibhinnasūryyadarśakabhinnatvam ityevaṃ
paryyudāsa eva pratīyate ityarthaḥ / / tathā ca samāsasthatannañ--dṛṣṭāntenāpyamuktā ityatra samāsasthanañaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196622 (0.0):
tathā ca tayorapi śrāddhabhojibhinnasūryyadarśakabhinnatvam ityevaṃ / paryyudāsa eva pratīyate ityarthaḥ /
paryyudāsatvameva sidhyatīti manasikṛtya amuktetyatra bhojītyataḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196630 (0.0):
tathā ca samāsasthatannañ dṛṣṭāntenāpyamuktā ityatra samāsasthanañaḥ / paryyudāsatvameva sidhyatīti manasikṛtya amuktetyatra bhojītyataḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593288 (0.039):
yadyapyasamāsasthasyāpi ghaṭo netyatra paryyudāsatvam asamāsasthasya
kiñcinmātraṃ valakṣaṇyaṃ darśayati / / Locanā: / (lo, ṛ) atrārthe ācāryyasammatimāha---yadāhuriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196641 (0.0):
paryyudāsatvameva sidhyatīti manasikṛtya amuktetyatra bhojītyataḥ / kiñcinmātraṃ valakṣaṇyaṃ darśayati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232297 (0.041):
ityatrāśmanā tulyamityarthe tulyārthe laddhite vatirityārtho / / Locanā: / (lo, au) mukhaminduryathetyādau pūrvoktakamavyatyayaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791935 (0.043):
tasmāditi---vyaṅgyārtho nābhidhāgamya ityarthaḥ / / Locanā: / (lo, i) kassa vā ṇeti---vāritādarthād vāme pratikūlakāriṇi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9161915 (0.043):
tasmāditi vyaṅgyārtho nābhidhāgamya ityarthaḥ / / Locanā: / (lo, i) kassa vā ṇeti vāritādarthād vāme pratikūlakāriṇi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9135139 (0.045):
vārako 'lpo 'pi nāstītyarthaḥ / / Locanā: / (lo, au) panthia iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610175 (0.050):
camatkārasya vākya'samāptāveva vismayodvodhāt / / Locanā: / (lo, ḷ) diṅbhātaṅgetyādipadasya catuḥ samudrasīmā ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595751 (0.051):
baḍaveti tenāśvānala iti na bhavati baḍavāgniriti tu bhavati / / Locanā: / (lo, ṛ) vacaṛ śabdasyeti---atra vacobāṇaśabdena gīrvāṇo vivakṣitaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9198718 (0.051):
baḍaveti tenāśvānala iti na bhavati baḍavāgniriti tu bhavati / / Locanā: / (lo, ṛ) vacaṛ śabdasyeti atra vacobāṇaśabdena gīrvāṇo vivakṣitaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612240 (0.053):
atathābhūtasya ca bādhyatvaṃ svaṇḍarasatvaṃ ca ityuktam / / Locanā: / (lo, u) yadyaṅgī rasaḥ aparipuṣṭatayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197438 (0.053):
tacchabdasyāpi yacchabdanikaṭasthitasya prasiddhaparāmarśitvamātram / / Locanā: / (lo, o) atra tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222646 (0.054):
dvidhātvaṃ darśayati śleṣeti / / Locanā: / (lo, o) anyasyati /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145409 (0.055):
Locanā: / (lo, u) nirahamiti dayāvīrādītyādiśabdāt dharmavīrādiḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6230003 (0.057):
sakalakalamityādau ca śleṣaghaṭita upamālaṅkāra evetyādikaṃ / viśaditamityarthaḥ / / Locanā: / (lo, o) prakṛtaprabandho veṇīsaṃhārakhyaṃ nāṭakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791702 (0.057):
Locanā: / (lo, ā) boddhrādītyādiśabdena vaktṛprakaraṇādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9161682 (0.057):
Locanā: / (lo, ā) boddhrādītyādiśabdena vaktṛprakaraṇādayaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6231973 (0.059):
trividheti taddhitasamāsavākyagāmitvarūpatraividhyavatītyarthaḥ / / Locanā: / (lo, e) saurabhamivetyādau saurabhaṃ sādhāraṇadharmaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9162632 (0.060):
anavasthāpāt ityatra anavasthāpātaścetyarthaḥ / / Locanā: / (lo, ḷ) nanvevaṃ vivakṣitānyaparavācye dhvanau māstu lakṣaṇā;
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083177 (0.061):
Locanā: / (lo, ṛ) andhatveti---ayamāśayaḥ, na hyatrārthasyāprakāśatvaṃ viśeṣaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9148781 (0.061):
Locanā: / (lo, ṛ) andhatveti ayamāśayaḥ, na hyatrārthasyāprakāśatvaṃ viśeṣaḥ,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6229666 (0.061):
dīpakatulyayogitār'thālaṅkārādāvapi śleṣastadaṅgamityarthaḥ / / Locanā: / (lo, e) evaṃ cātrepamāyāḥ śleṣapratibhotpattihetutvenāṅgitvaṃ,
atrāśrāddhabhojītyatra tadbhojanamātram /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196650 (0.0):
(lo, ṛ) atrārthe ācāryyasammatimāha yadāhuriti / / atrāśrāddhabhojītyatra tadbhojanamātram /
aśrāddhabhojanamātram / / sambandha ityanantaram abhimata iti śeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196655 (0.0):
atrāśrāddhabhojītyatra tadbhojanamātram /
iha tu bhāṣyakārādimatamāśritya kiyānvayāṃśāpekṣayā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196668 (0.0):
sambandha ityanantaram abhimata iti śeṣaḥ / / iha tu bhāṣyakārādimatamāśritya kiyānvayāṃśāpekṣayā
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 936422 (0.044):
vrīhisaṃpādanamitipūrvavadityarthaḥ / / yattu ---------- bhāṣyakārādyuktaṃ prayojanaṃ, taddūṣaṇaṃ kaustubha eva
prasajyapratiṣedhārthasvīkāre 'pi amuktetyādau /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196673 (0.0):
iha tu bhāṣyakārādimatamāśritya kiyānvayāṃśāpekṣayā / prasajyapratiṣedhārthasvīkāre 'pi amuktetyādau /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593152 (0.064):
prasajyapratiṣedhatā / / amuktetyatra tu samāsāt na tathātvamityāha---uktodāharaṇe tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196137 (0.064):
prasajyapratiṣedhatā / / amuktetyatra tu samāsāt na tathātvamityāha uktodāharaṇe tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908041 (0.064):
atrāmuktetyatra nañaḥ prasajyapratiṣedhatva" miti vidheyatvamevocitam /"
kiyāmātraprādhānyāt samāso nopapadyata eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196679 (0.0):
prasajyapratiṣedhārthasvīkāre 'pi amuktetyādau / / kiyāmātraprādhānyāt samāso nopapadyata eva /
********** END OF COMMENTARY ********** / amuktā ityatra tu kriyayaiva saha saṃbandha iti doṣa eva /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908177 (0.0):
amuktā" ityatra tu kriyayaiva saha saṃbandha iti doṣa eva /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196683 (0.0):
kiyāmātraprādhānyāt samāso nopapadyata eva / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196690 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / amuktā" ityatra tu kriyayaiva saha saṃbandha iti doṣa eva /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9174822 (0.018):
anyadapi hi jyotiraraṇyāmākarṣaṇātsambhṛtaṃ bhavati / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra svasthā bhavantu mayi jīvati " ityādi bījasya"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233631 (0.019):
vyaṅgyatvamityato niruktaṃ vācyatvamastyeva / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126531 (0.019):
naivāsti / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6268149 (0.020):
vā viśeṣyaṃ bhavatītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9119734 (0.020):
bhavatītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793530 (0.020):
kathaṃ hetorābhāsatetyāha---vyāptigrahaṇābhāvāditi / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yaccoktaṃ tenaiva---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163508 (0.020):
kathaṃ hetorābhāsatetyāha vyāptigrahaṇābhāvāditi / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yaccoktaṃ tenaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123778 (0.020):
hetutvoktyā tatkāryatve vipratipattyabhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tataśca rasapratītikāle vibhāvādayo na pratīyeran,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159286 (0.020):
saguṇatvena vyaṅgyābhāve saguṇatvābhāvāt kāvyatvaṃ nāstītyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9120285 (0.021):
svaprakāśānandacidabhinnatvaṃ rasasyoktaṃ bhavati / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209747 (0.021):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atrācetasaḥ prabhorabhidhānamanucitam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274313 (0.021):
mahatāṃ caritaṃ vā prastutasyāṅgaṃ prakarṣakaṃ yadā bhavedityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa09cu.htm.txt) 23216375 (0.021):
********** END OF COMMENTARY ********** / ---sā punaḥ syāccaturvidhā // VisSd_9.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219613 (0.021):
********** END OF COMMENTARY ********** / sā punaḥ syāccaturvidhā // VisSd_9.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9123569 (0.021):
asaṃviditasattve ca pramāṇābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yo hi jñāpyo ghaṭādiḥ sannapi kadācidajñāto bhavati, na hyayaṃ tathā;
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.021):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131717 (0.021):
ekāvalī ekaguṇamuktāhāraḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) amuktetyatra tviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196697 (0.0):
amuktā" ityatra tu kriyayaiva saha saṃbandha iti doṣa eva / / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122152 (0.013):
śrotriyajaranmīmāṃsakādīnāmapi sa syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (la) yadyādyeti idānīntanītyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597005 (0.013):
eṣāṃ caikadvitricatuḥ prayoge na tādṛśagrasabhaṅga iti na doṣaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9199968 (0.013):
eṣāṃ caikadvitricatuḥ prayoge na tādṛśagrasabhaṅga iti na doṣaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ba) ovaṭṭa iti avaluṭhati ulluṭhati, luṭhati, śayane kadāpi /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6275847 (0.015):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) nanu kaṭakakuṇḍalāderalaṅkāratvamaṅgaprakarṣakatvenaiva, ata
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3794181 (0.015):
anyathātiprasaṅgaḥ syāt, iti bodhyabodhakayorarthayoḥ kaścitsaṃbandho / 'styeva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232566 (0.015):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) atra kyaṅaditraye tadarthācārasya ṇamuldvaye ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9171004 (0.015):
atra bhāvyarthaḥ sūcitaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) atra bhāvyartha iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227456 (0.017):
hyarthadvayasyāpi samakakṣatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) pūrvokte śliṣṭaparamparitarūpake 'pi na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6862929 (0.017):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) tat kiṃ punaḥ kāvyamityādipraśraḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793415 (0.018):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) na vivāda iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6255955 (0.022):
nāyikāpayodhareṇārdranakhakṣatābhaśakracāpadhāraṇāsambhavāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) upamāgarbhasamāsoktyaṅgīkāre tadrarbhatve ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9186172 (0.022):
yathā veṇyām kañcakī hā devi ! kunti ! rājabhavanapatāke ! " ityādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2609765 (0.022):
tiṣṭhedityādivākyapratipatterbodhaḥ sphuṭamevāvabhāsata iti na doṣaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6267785 (0.022):
vyāghāta ityeva / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) anyavidhaṃ vyāghātalaṅkāramāha saukaryeṇa ceti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155065 (0.023):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) viṣayasaptamyā iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594222 (0.027):
racanā ca padadvayasya viparīteti vākyadoṣaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249446 (0.028):
ekadharmābhisambandhaḥ syāttadā tulyayogitā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, la) tulyayogitālaṅkāramāha padārthānāmiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594175 (0.029):
atra dhammillasya śobhāṃ prekṣya kasya mānasaṃ na sajyatīti saṃbandhaḥ / kliṣṭaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
abhojītyatra samāsasthakartranvayaḥ / / amuktetyatra tu samāsasthakriyāyāmevānva ityetanmātraṃ viśeṣaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196711 (0.0):
(vi, la) amuktetyatra tviti / / abhojītyatra samāsasthakartranvayaḥ /
ubhayatrāpi paryyudāsatvameveti bhāvaḥ / / na pacati na nidrāti ityanvaye kartturupasthāne 'pi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196722 (0.0):
amuktetyatra tu samāsasthakriyāyāmevānva ityetanmātraṃ viśeṣaḥ / / ubhayatrāpi paryyudāsatvameveti bhāvaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593265 (0.049):
yatrottaretyādinā samāsastha eva paryyudāsa ityarthaḥ / / anyathā na pacatītyatra, na dṛptaniśācara ityatra pūrvapatitasyāpi
nidrāpākakṛtyorevānvayāt atha niyamābhāve 'pi tātparyyavaśāt tatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196732 (0.0):
na pacati na nidrāti ityanvaye kartturupasthāne 'pi / nidrāpākakṛtyorevānvayāt atha niyamābhāve 'pi tātparyyavaśāt tatra
karttaryyeva nañarthānvaya iti cenna / / tādṛśatātparyyasya eva tatrābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196738 (0.0):
nidrāpākakṛtyorevānvayāt atha niyamābhāve 'pi tātparyyavaśāt tatra / karttaryyeva nañarthānvaya iti cenna /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21016615 (0.053):
viśeṣaṇībhūtānvayarūpaviśeṣaṇe 9 pyānayanānvayaḥ syādityarthaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21019618 (0.055):
nanu vyakteraśabdārthatve śabdārthabhūtaikatvā 3 disaṃkhyādyanvayo na / syādatastatra śakttayaivopasthitirapekṣitetyāśaṅkate na ceti//
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232349 (0.060):
dvivedhe ityasya kyaci ityatraivānvayo na tu kyaṅaītyatrāpi / / karmakartroriti karmartrorupapadayorityarthaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21937542 (0.060):
pratiṣṭhāpitatvāt kevalanimitteśvarapratiṣedho 'vagamyata ityanvayaḥ / / vyāhatoviruddho 'bhivyāhāra uktiryasya sa tathā /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3244339 (0.060):
pratiṣṭhāpitatvāt kevalanimitteśvarapratiṣedho 'vagamyata ityanvayaḥ / / vyāhatoviruddho 'bhivyāhāra uktiryasya sa tathā /
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10648133 (0.060):
gauravāditi cet na anyalabhyasyāpadārthatvādanyathā anvayo 'pi śakyaḥ syāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28140840 (0.060):
kevalānvayisādhyaketi/ vyatirekihetuḥ atyantābhāvapratiyogī / hetuḥ/ tadeveti/ kevalānvayitvamevetyarthaḥ/ nanu
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20907461 (0.061):
tatpariṣkartuṃ vyāptivādapūrvapakṣe maṇyādyukti2 diśākṣipati nanviti/ / naño vyatyāsenānvayamupetyādyaḥ kalpaḥ/ yathāśrutānvayamupetya dvitīyaḥ/
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10490628 (0.061):
nāstītyanvayaḥ / / aupādikasya jīveśvarabhedasyamayoktatvānnāpasiddhānta ityāha atrocyata iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13286126 (0.061):
nāstītyanvayaḥ / / aupādikasya jīveśvarabhedasyamayoktatvānnāpasiddhānta ityāha atrocyata
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259344 (0.061):
pratyadhikānvayitvamiti tanna, pramāṇaābhāvāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21021013 (0.064):
anekasahakārisādhakabhāvādvipakṣe bādhakābhāvāccetyarthaḥ/ anvaya iti// / śabdārthanirūpitonvayaḥ/ 1 śabdaśaktiviṣaya ityarthaḥ/ tena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14242044 (0.064):
sajjayati, na tāvadaryayatītyanvayaḥ / / sajjīkaraṇādyanvayopapatyarthamāha locane vasantaścetava iti /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21185613 (0.064):
guṇapadenānvayaḥ // / nanu kvacit kiścadguṇa ityananugaṇapakṣe pītaḥśaṅkhaḥ ityādau viparīta 5
śrāddhābhojanaśīlānvaye tu śrāddhabhojanaśīlabhinna iti pratītau na
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196748 (0.0):
karttaryyeva nañarthānvaya iti cenna / / tādṛśatātparyyasya eva tatrābhāvāt / / śrāddhābhojanaśīlānvaye tu śrāddhabhojanaśīlabhinna iti pratītau na
kadacit bhojanakṛt api pratīyate ityato granthakṛtānavadhānādeva itthaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196756 (0.0):
śrāddhābhojanaśīlānvaye tu śrāddhabhojanaśīlabhinna iti pratītau na / kadacit bhojanakṛt api pratīyate ityato granthakṛtānavadhānādeva itthaṃ
samādhānaṃ kṛtam / / vayaṃ tu tātparyyavaśāt śrāddhapadaṃ śrāddhamātraparaṃ, tatreva ca
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196762 (0.0):
kadacit bhojanakṛt api pratīyate ityato granthakṛtānavadhānādeva itthaṃ / samādhānaṃ kṛtam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196769 (0.0):
vayaṃ tu tātparyyavaśāt śrāddhapadaṃ śrāddhamātraparaṃ, tatreva ca
nañarthānvayaḥ, tathā ca śrāddhamātrabhojītyarthalābhe mātrārthavaśāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196777 (0.0):
vayaṃ tu tātparyyavaśāt śrāddhapadaṃ śrāddhamātraparaṃ, tatreva ca / nañarthānvayaḥ, tathā ca śrāddhamātrabhojītyarthalābhe mātrārthavaśāt
śrāddhabhojanaśīlalābha iti brūmaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196786 (0.0):
nañarthānvayaḥ, tathā ca śrāddhamātrabhojītyarthalābhe mātrārthavaśāt / śrāddhabhojanaśīlalābha iti brūmaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592217 (0.003):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / kliṣṭatvamarthapratītervyavahitam, yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195206 (0.003):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / kliṣṭatvamarthapratītervyavahitam, yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270428 (0.022):
kaiva kathetyādiśabdācca tannyāyalābhaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra ca samānanyāyasya śleṣamūlatve vaicitryaviśeṣo yathodāhṛte hāro"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9131041 (0.022):
prathamaṃ kāntamabhisārayantyā tataḥ kāntamabhisārantyā udāharaṇamiti / brūmaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594806 (0.025):
tatpūrvavākyārthatatpadena sāha'syānvayāt tadvākyottaravākyasthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tacchabdasya prakrāntaprasiddhānubhūtārthatve yacchabdasyārthatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236115 (0.025):
anyabhedānāmetadantaratvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tadrūpakam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606807 (0.025):
gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233234 (0.025):
sādṛśyācārobhayārthatvāditi / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209746 (0.025):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136046 (0.027):
maraṇādestathātvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6233679 (0.028):
kartturupameyasya karttarivehitena śatṛṅaivoktatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9189983 (0.028):
iti avalagitalakṣaṇasya ca prastāvanāprastāve uktatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6274000 (0.028):
rūpaviśeṣavannāyikāmātradharmayoratra nayanākṛtyorvarṇitatvāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / na ca svabhāvoktiḥ, tasya laukikavastugatasūkṣmadharmasvabhāvasyaiva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087069 (0.029):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152659 (0.029):
vākyaniṣṭatvam / / ********** END OF COMMENTARY ********** / tatrārthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ padagato yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594475 (0.030):
prasiddhiparāmarśitvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236005 (0.030):
rūpavattvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9178804 (0.030):
samastaripuvadharūpasya kāryyasya saṃgṛhītatvāt prāptatvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9121256 (0.035):
rasasya vyaṅgyatvena nirūpyamāṇasyaikaṃ jñānatvāviśeṣādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
ete ca kliṣṭatvādayaḥ samāsagatā eva padadoṣāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196793 (0.0):
śrāddhabhojanaśīlalābha iti brūmaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / ete ca kliṣṭatvādayaḥ samāsagatā eva padadoṣāḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908184 (1.192):
amuktā" ityatra tu kriyayaiva saha saṃbandha iti doṣa eva / / ete ca kliṣṭatvādayaḥ samāsagatā eva padadoṣāḥ /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592217 (0.029):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / kliṣṭatvamarthapratītervyavahitam, yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195206 (0.029):
na tadavinābhūtaṃ prakāśamayatvamapīti bhāvaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / kliṣṭatvamarthapratītervyavahitam, yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6265413 (0.045):
evaṃ vibhāvanādayo 'pi / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9117113 (0.050):
kṣayam'; ityādau ātmanirddeśādayaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602395 (0.051):
strīrantopekṣāyāṃ dveṣābhāvena mṛṣyate tadākāṅkṣatvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136046 (0.051):
maraṇādestathātvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6263730 (0.055):
niścitatayā parvato 'yaṃ vāhnimānityādau vahnimattvādivat / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791709 (0.056):
(lo, ā) boddhrādītyādiśabdena vaktṛprakaraṇādayaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9161689 (0.056):
(lo, ā) boddhrādītyādiśabdena vaktṛprakaraṇādayaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6251482 (0.057):
ityādiṣu tu pariṇāmādaya eva / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6267264 (0.057):
viṣamālaṅkārabādhakatā / / ********** END OF COMMENTARY ********** / āśrayādhikye yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591474 (0.058):
********** END OF COMMENTARY ********** / aprayuktatvaṃ tathā prasiddhāvapi kavibhiranādṛtatvam /
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) ete ceti / / kliṣṭatvaviruddhamatikṛttvāvimṛṣṭavidheyāṃśabhāvāstraya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196808 (0.0):
ete ca kliṣṭatvādayaḥ samāsagatā eva padadoṣāḥ / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619766 (0.004):
avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddham atikāritā / / avimṛṣṭa-vidheyāṃśa-bhāvaś ca pada-vākyayoḥ // VisSd_7.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907746 (0.005):
avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddhamatikāritā / / avimṛṣṭavidheyāṃśabhāvaśca padavākyayoḥ // VisSd_7.3 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601309 (0.020):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa)kliṣṭatvādyabhāve 'pi kaṣṭagamyārthatvaṃ tattvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594178 (0.021):
kliṣṭaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) kliṣṭatvamāha---dhammillasya iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9197159 (0.021):
kliṣṭaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ka) kliṣṭatvamāha dhammillasya iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9171085 (0.022):
sarveṣāmapi bhavituṃ yuktatvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) kvacinmaṅgalārthamiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252375 (0.023):
anye bhedāḥ pūrvavadūhyāḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) anye bhedā iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592232 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) kliṣṭatvamiti---vyavadhānaṃ ca dvidhā,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9195221 (0.024):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, da) kliṣṭatvamiti vyavadhānaṃ ca dvidhā,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793552 (0.025):
śṛṅgārādirasāvirbhāvaḥ iti sugrahaiva vyāptiḥ pakṣadharmatā ca / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6222156 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) atra dvayorapīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6270665 (0.025):
evaṃ karṇapūrīkriyantām" ityatrāpi / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9124838 (0.025):
yadyapi rasābhinnatayā carvaṇasyāpi na kāryatvaṃ / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) rāmādiratyādeḥ sāmājikaratyādervo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601104 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) svapihīti---nāyakaṃ prati nāyikāyā uktiriyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204059 (0.025):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, va) svapihīti nāyakaṃ prati nāyikāyā uktiriyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122223 (0.026):
tanna syāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (va) rāgiṇāmapīti kāvyarasabodhānubhāvavatāmapītyarthaḥ
samāsagatā eveti natu asamāse 'pi padadoṣā ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196815 (0.0):
kliṣṭatvaviruddhamatikṛttvāvimṛṣṭavidheyāṃśabhāvāstraya ityarthaḥ / / samāsagatā eveti natu asamāse 'pi padadoṣā ityarthaḥ /
anvitānvayādhīnakliṣṭatvasya samāsaṃ vinā padagatatvāsambhavāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196827 (0.0):
samāsagatā eveti natu asamāse 'pi padadoṣā ityarthaḥ / / anvitānvayādhīnakliṣṭatvasya samāsaṃ vinā padagatatvāsambhavāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196835 (0.060):
anāsattyadhīnakliṣṭatve tu samāsasya evāsambhavāt padagatatvaṃ nāsti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593873 (0.061):
avimṛṣṭavidheyāṃśasya cānuvādyavidheyārthakapadadvayaghaṭitatvāt vā / samāsaṃ vinā padatvāsambhavāt /
anāsattyadhīnakliṣṭatve tu samāsasya evāsambhavāt padagatatvaṃ nāsti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196838 (0.0):
anvitānvayādhīnakliṣṭatvasya samāsaṃ vinā padagatatvāsambhavāt /
viruddhamatikṛtaḥ padārthantarānvayenaiva duṣṭatvāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196846 (0.0):
anāsattyadhīnakliṣṭatve tu samāsasya evāsambhavāt padagatatvaṃ nāsti / viruddhamatikṛtaḥ padārthantarānvayenaiva duṣṭatvāt
avimṛṣṭavidheyāṃśasya cānuvādyavidheyārthakapadadvayaghaṭitatvāt vā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196855 (0.0):
viruddhamatikṛtaḥ padārthantarānvayenaiva duṣṭatvāt / avimṛṣṭavidheyāṃśasya cānuvādyavidheyārthakapadadvayaghaṭitatvāt vā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595386 (0.057):
hyayamevaityādeśca padadoṣajātīyatve 'pi avimṛṣṭavidheyāṃśasya / viśeṣatvenaitat prastāva evodāharaṇam /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6271529 (0.058):
śasī dhūsara ityādyuddeśyavidheyārthakasarvavākye ityarthaḥ, ayaṃ ca
samāsaṃ vinā padatvāsambhavāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196863 (0.0):
avimṛṣṭavidheyāṃśasya cānuvādyavidheyārthakapadadvayaghaṭitatvāt vā / samāsaṃ vinā padatvāsambhavāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6246111 (0.019):
hetvabhāve kuto lajjotyākāṅkṣāsattvānniścayāsambhavāt / / ********** END OF COMMENTARY ********** / svarūpotprekṣāpyatra na bhavati,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150710 (0.020):
pramāṇāntareṇāpi gamyatvasambhavāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6860535 (0.021):
syāt, īṣaddoṣatvakāvyalakṣaṇasya tatrāsambhavāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602395 (0.022):
strīrantopekṣāyāṃ dveṣābhāvena mṛṣyate tadākāṅkṣatvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9136046 (0.022):
maraṇādestathātvābhāvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152587 (0.022):
********** END OF COMMENTARY ********** / vākye śabdārthaśaktyutthastadanye padavākyayoḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25443872 (0.024):
naṭaireva narttakaireva kāvyatvāntaḥ pātitvābhāvāt ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604504 (0.024):
śṛṅgārarasaparyavasānābhāvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232874 (0.024):
vācakāḥ syuruktimātreṇaiva pramāṇakhaṇḍane tatrāpi pramāṇābhāvādityarthaḥ / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9167972 (0.024):
naṭaireva narttakaireva kāvyatvāntaḥ pātitvābhāvāt ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177076 (0.024):
praśastayaṅgasya sadasyāśīrvādatvena tathātvābhāvādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6277073 (0.024):
candratulyamukhe 'pi candradharmaprakāśanāropasambhavādityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6262873 (0.025):
hetorniṣpādakatvāsambhavādutprekṣā / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6261146 (0.026):
ayaṃ ca kvacitkāraṇena vācyena kāryasya gamyatve 'pi sambhavati / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6258629 (0.028):
tayośca sāmānyaviśeṣābhāvarūpeṇa vicchittiviśeṣasambhavāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9109524 (0.033):
sākāṅkṣatvena kasyāpi svārthabodhasamāptyabhāvāt na mahāvākyatvam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6234169 (0.034):
ityādau / / ********** END OF COMMENTARY ********** / dharmopameyalope 'nyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226911 (0.034):
ubhayatra yena dhvasta"ityādau "andhakakṣaya" ityādau ca / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yatra tu śabdaparivarttane 'pi na śleṣatvakhaṇḍanā
vākye duḥ śravatvaṃ yathā--- / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196868 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / vākye duḥ śravatvaṃ yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125090 (0.024):
ādiśabdādalakṣyatvādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591432 (0.025):
atra paśutvaṃ kātaryamabhivyanaktītyanucitārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2601541 (0.025):
kaṣṭārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2605139 (0.025):
cānucitārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607068 (0.028):
uktadoṣāṇāṃ ca kvacidadoṣatvaṃ kvacidguṇatvamityāha--- / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9210007 (0.028):
uktadoṣāṇāṃ ca kvacidadoṣatvaṃ kvacidguṇatvamityāha / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6259641 (0.028):
anyeṣāṃ tu sambhavītyubhayarūpatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9204496 (0.028):
kaṣṭārthatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ha) atra vivikṣitārthasya kaṣṭabodhatvaṃ darśayati atreti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150501 (0.029):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) arthaśaktyudbhavaṃ darśāyituṃ vyañjakārthasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa08cu.htm.txt) 20897834 (0.029):
api tu vaicitryamātrāvahatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) kvacidekasyeti---veśeṣāt vicchedaviśeṣāt khaṇḍakhaṇḍavākyena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125144 (0.029):
vākhaṇḍatvamityāha / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (sa) militā iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219397 (0.029):
api tu vaicitryamātrāvahatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) kvacidekasyeti veśeṣāt vicchedaviśeṣāt khaṇḍakhaṇḍavākyena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610810 (0.029):
śokoddīpakatayā kuṇānukūlatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, na) ayaṃ sa ityādikaṃ spaṣṭam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2594010 (0.029):
atra jugupsāvyañjikāślīlatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) jugupsāślīlamāha---kṛtapravṛttiriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196991 (0.029):
atra jugupsāvyañjikāślīlatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, sa) jugupsāślīlamāha kṛtapravṛttiriti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591153 (0.039):
paruṣavarṇatayā śrutiduḥkhāvahatvaṃ duḥśravatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā:
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9194142 (0.039):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, gha) tatra duḥ śravatvalakṣaṇamāha paruṣeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595415 (0.048):
********** END OF COMMENTARY ********** / padāṃśe duḥ śravatvaṃ yathā---
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9198384 (0.048):
********** END OF COMMENTARY ********** / padāṃśe duḥ śravatvaṃ yathā
Vijñapriyā: / (vi, śa) eṣāṃ trayodaśānāṃ padagatatvaṃ darśayitvā vākyagataṃ tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141443 (0.0):
saṃbhogasañcāryākhyabhāvatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) na vipralambhabhedatā na vipralambhaprabhedatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196880 (0.0):
vākye duḥ śravatvaṃ yathā / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) eṣāṃ trayodaśānāṃ padagatatvaṃ darśayitvā vākyagataṃ tu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9219107 (0.0):
kāvyaśarīramātranirvartakatvam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) ayoniranyairavarṇitārthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145491 (0.001):
uktaṃ hi / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) na viruddheti nirvedarūpasaṃcāristhitiḥ atrāstyeva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2612287 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) yatra tu kapole jānakyā ityatra vilodhinoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168836 (0.002):
bhāratīvṛttistu / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) raṅgaṃ prasādyeti raṅgamatra vastu, etat sūcanarūpaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6256187 (0.002):
jyāyastvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) śabdenaikatra bodhitārthasyānyatra sañcāre
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173322 (0.002):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) tallakṣaṇaṃ sandhisāmānyalakṣaṇam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6227752 (0.003):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) evaṃ punarurakteti na hi bhujaṅgakuṇḍaliśabdayoḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24089692 (0.004):
śuddhaiḥ śuddhabhedairekapañcāśatā yojanenetyarthaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) ekapañcāśaditi---pūrvadarśitāḥ pañcatriṃśat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155278 (0.004):
śuddhaiḥ śuddhabhedairekapañcāśatā yojanenetyarthaḥ / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) ekapañcāśaditi pūrvadarśitāḥ pañcatriṃśat
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122305 (0.008):
sāmājikaratyādyudvodhaityucyate / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) nanu kathamiti nāṭyakāvyadṛṣṭaśruta sītādibhyaḥ ityarthaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9135599 (0.008):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) ātmaviśrameti rajastamo 'dhīnavikārarāhityena ātmanaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249610 (0.027):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) aprakṛtānāmekaguṇasambandhamāha tvadaṅgamārdavaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138518 (0.051):
mānamasahata na cedipatiḥ paravṛddhimatsari mano hi māninām // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6249676 (0.058):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) prakṛtānāmekaguṇasambandho
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232811 (0.058):
dyotakatvam; ivādīnāmapi vācakatve niścayābhāvāt / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) kalpabādāviti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25449233 (0.059):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) tallakṣaṇaṃ sandhisāmānyalakṣaṇam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9274814 (0.060):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, śa) prathamoktāpahnutito 'sya bhedamāha neyamiti /
darśayitumārabhate / / vākye duḥ śravatvaṃ yatheti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196886 (0.0):
(vi, śa) eṣāṃ trayodaśānāṃ padagatatvaṃ darśayitvā vākyagataṃ tu / darśayitumārabhate /
evam ekavākye padadvayāvalambitvena vākyadoṣatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196896 (0.0):
vākye duḥ śravatvaṃ yatheti / / evam ekavākye padadvayāvalambitvena vākyadoṣatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596317 (0.030):
atha teṣāmekavākyasthānekapadāvalambitvād vākyadoṣatā udāhṛtā iti cet
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115927 (0.045):
vākyam, kimucyate ataḥ sujanatā prathitā"ityevamekavākyatvāt / / Locanā: / (lo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908187 (0.052):
ete ca kliṣṭatvādayaḥ samāsagatā eva padadoṣāḥ / / vākye duḥ śravatvaṃ yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9146737 (0.055):
raso bhāva udrekaniyamaśca nirākāṅkṣavākyavyaṅgyatvena / / Locanā: / (lo, au) rasāsvādanantaraṃ vikāreṇānubhūyamānaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9172997 (0.057):
saṅgamopāyaḥ tadaṅgabhūto vyāpārasyaiva yatnatvenoktatvāt / / Locanā: / (lo, ī) tathāpi iti / / tathāpi nāsti anyo darśanopāya iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2607885 (0.059):
tadādhāyakatvenādoṣatvāt / / Locanā: / (lo, e) parvateti--gaṅgājalapakṣe parvataṃ bhettuṃ śīlaṃ yasya /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9210822 (0.059):
tadādhāyakatvenādoṣatvāt / / Locanā: / (lo, e) parvateti gaṅgājalapakṣe parvataṃ bhettuṃ śīlaṃ yasya /
Locanā: / (lo, ṝ) kliṣṭatvādaya ityādiśabdāda
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196903 (0.0):
evam ekavākye padadvayāvalambitvena vākyadoṣatvam / / Locanā: / (lo, ṝ) kliṣṭatvādaya ityādiśabdāda
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2599242 (0.064):
atra ca śarīriṇāmapibalābalam iti anvaye kliṣṭatāpi bodhyā / / Locanā: / (lo, ī) natu praṇigadanta ityanantaram /
viruddhamatikṛttvamavimṛṣṭavidheyāṃśatvaṃ ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196910 (0.0):
(lo, ṝ) kliṣṭatvādaya ityādiśabdāda / viruddhamatikṛttvamavimṛṣṭavidheyāṃśatvaṃ ca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593819 (0.042):
kliṣṭatvaviruddhamatikṛttvāvimṛṣṭavidheyāṃśabhāvāstraya ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619765 (0.043):
avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddham atikāritā / / avimṛṣṭa-vidheyāṃśa-bhāvaś ca pada-vākyayoḥ // VisSd_7.3 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13370353 (0.043):
sandigdhamapratītaṃ grāmyaṃ neyārthamatha bhavet kliṣṭam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛtsamāsagatameva // MKpr K_51 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542314 (0.043):
sandigdhamaprat=itaṃ grāmyaṃ neyārthamatha bhavet kliṣṭam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛtsamāsagatameva // MKpr-K_51 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591125 (0.043):
atha bhavet kliṣṭam avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛtsamāsapadameva
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907745 (0.048):
avācakatvaṃ kliṣṭatvaṃ viruddhamatikāritā / / avimṛṣṭavidheyāṃśabhāvaśca padavākyayoḥ // VisSd_7.3 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18108050 (0.052):
kliṣṭaṃ gūḍhārthakaṃ grāmyamanyārthaṃ cāpratītikam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ viruddhamatikṛt tathā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23075319 (0.055):
saṃdigdhamapratītaṃ grāmyaṃ noyārthamatha bhavet kliṣṭam / / avimṛṣṭavidheyāṃśaṃ virudvamatikṛtsamāsagatameva //51//
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 2: Bhagavatsamdarbha (ss2_bhgu.htm.txt) 7005251 (0.057):
nīlotpalādivattvan nāmatvam eva bodhitam | anyathā tv avimṛṣṭa / vidheyāṃśa doṣaḥ syāt |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907989 (0.061):
vidheyasya vimarśābhāvena guṇībhūtatvam avimṛṣṭavidheyāṃśatvam /
ataḥ śrutikaṭvādīnāṃ kvacit padāṃśaniṣṭatve 'pi bahuvyāpitvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196921 (0.0):
viruddhamatikṛttvamavimṛṣṭavidheyāṃśatvaṃ ca / / ataḥ śrutikaṭvādīnāṃ kvacit padāṃśaniṣṭatve 'pi bahuvyāpitvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603395 (0.060):
aślīlārthatve tu vākyavyāpitve
vākyagatatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196927 (0.0):
ataḥ śrutikaṭvādīnāṃ kvacit padāṃśaniṣṭatve 'pi bahuvyāpitvena / vākyagatatvaṃ boddhavyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9150349 (2.384):
śabdānāmabhāve 'pi virodhābhāsasya vyaṅgyatvaṃ boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2593494 (0.002):
tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196477 (0.002):
tadabhojyarthenetyupalakṣaṇaṃ tadadarśyarthenetyapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3791528 (0.009):
tena boddhṛbhedāt, svarūpabhedāt, saṃkhyābhedādityādi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863342 (0.012):
evaṃ vakṣyamāṇodāharaṇoṣvapi vibhāvādiviveko boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / atra hi saṃbhogaśrṭaṅgārākhyo rasaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6220196 (0.012):
evaṃ haraḥ śivaḥ'; ityādāvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2604952 (0.014):
boddhavyaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / anyadanaucityaṃ deśakālādīnāmanyathā yadvarṇanam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2592789 (0.016):
evamuparitanodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9114057 (0.016):
etānīti sarvānamnā sāropātvam, evamuttarodāharaṇeṣvapi boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2591184 (0.018):
samagrapadavyāpakatve tu pratikūlavarṇatvadoṣa eva ityadi boddhavyam / ********** END OF COMMENTARY ********** / kārttarthyaṃ yātu tanvaṅgī kadānaṅgavaśaṃvadā" /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2610632 (0.018):
prāyatvādityuktam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24258554 (0.019):
Locanā: / ********** END OF COMMENTARY ********** / boddhavyavaiśiṣṭye yathā--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9118085 (0.019):
Locanā: / ********** END OF COMMENTARY ********** / boddhavyavaiśiṣṭye yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9139995 (0.019):
vistarataḥ prathamaparicchedato boddhavyam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9129184 (0.019):
ākrāntanāyakā ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / smarāndhā yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2606806 (0.031):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena / gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9209745 (0.031):
anucitaṃ ca vyañjanayaiva pratyuta camatkārātiśayadāyitvena gatārthatvāt / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9122611 (0.036):
tvātmagatatvenaiva naiva rāmādigatatvenaivetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093470 (0.040):
********** END OF COMMENTARY ********** / taduktamasmadgotrakavipaṇiḍatamukhyaśrīcaṇḍīdāsapādaiḥ-vākyā
smarārttyandhaḥ kadā lapsye kārttārthyaṃ virahe tava //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908196 (0.0):
vākye duḥ śravatvaṃ yathā / smarārttyandhaḥ kadā lapsye kārttārthyaṃ virahe tava" //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196937 (0.0):
********** END OF COMMENTARY ********** / smarārttyandhaḥ kadā lapsye kārttārthyaṃ virahe tava" //"
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) smarārttyeti---smarārttyāndho 'hamityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196948 (0.0):
smarārttyandhaḥ kadā lapsye kārttārthyaṃ virahe tava" // / ************* COMMENTARY *************"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9141493 (0.010):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) mayā bhrūbhaṅge racite 'pi mama dṛṣṭistaṃ priyaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9173374 (0.010):
iti pañcāsya bhedāḥ syuḥ kramāllakṣaṇamucyate / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) tadbhedān sandhibhedān /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125091 (0.012):
ādiśabdādalakṣyatvādi / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa)tathābhilāpasaṃsargayogyatvavirahānnace"tyādinā yattat"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236020 (0.014):
nirapahnave" ityapahnutivyavacchedārtham / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9175521 (0.014):
upāyādarśanaṃ yattu tāpanaṃ nāma tadbhavet / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) tāpanalakṣaṇamāha upāyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa05cu.htm.txt) 3793776 (0.014):
tenātra siṣādhayiṣitādarthādarthāntarasya sādhanāddhetorābhāsatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) dūṣayati---idamapīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9163754 (0.014):
tenātra siṣādhayiṣitādarthādarthāntarasya sādhanāddhetorābhāsatā / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) dūṣayati idamapīti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6232897 (0.016):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) nanvatra nāyaṃ pratibandhakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6256420 (0.016):
************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) nanu prācīnoktatvātkaṣṭasṛṣṭikalpanāpi kāryyā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25464176 (0.020):
aprasādhitagātraṃ yadāsīnāsīnameva tat // VisSd_6.216 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) āsīnamaṅgamāha nikhilātodyeti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9168870 (0.020):
bhāratī saṃskṛtaprāyo vāgvyāpāro naṭāśrayaḥ // VisSd_6.29 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) bhāratīti narāśrayaḥ puṃprayojyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9277638 (0.020):
saṃdigdhatve ca bhavati saṅkarastrividhaḥ punaḥ // VisSd_10.98 // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) saṅkaraśca trividho bhavatītyāha aṅgāṅgitve iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9138600 (0.021):
maha sahi dārai ḍhaṃsai āasadhaṭṭīvva kālauraivva hiaaṃ // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) satvasaṃkṣayo balahāniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9145601 (0.021):
atrāntarbhāvamarhanti dayāvīrādayastathā // / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa06cu.htm.txt) 25456310 (0.021):
tattāddaśe 'vasare 'tyantamanucitam / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi, ṣa) rasavyaktimiti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252709 (0.022):
ityādiṣu kā gatiriti suṣṭhūktaṃ nyūnatāthavā" iti / / ************* COMMENTARY ************* / Vijñapriyā: / (vi
atra ārttyeti kārttārthyamiti padadvayagāmitvād vākyadoṣatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196959 (0.0):
(vi, ṣa) smarārttyeti smarārttyāndho 'hamityarthaḥ / / atra ārttyeti kārttārthyamiti padadvayagāmitvād vākyadoṣatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2603480 (0.006):
vivaraiṣiṇa ityādau padaniṣṭatve 'pi sambhavānna vākyadoṣatetyarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595973 (0.058):
padāntarāpekṣayaiva ityasya vākyadoṣatā ? maivam / / ************* COMMENTARY *************
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6262412 (0.063):
********** END OF COMMENTARY ********** / tatra vākyārthatā yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2597137 (0.064):
varṇavākyavyapitve evetyatra padadoṣasajātīyo vākyadoṣaḥ / / ********** END OF COMMENTARY **********
********** END OF COMMENTARY ********** / kṛtapravṛttiranyārthe kavirvāntaṃ samaśnute //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 908203 (0.0):
smarārttyandhaḥ kadā lapsye kārttārthyaṃ virahe tava" // / kṛtapravṛttiranyārthe kavirvāntaṃ samaśnute //"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9196968 (0.0):
atra ārttyeti kārttārthyamiti padadvayagāmitvād vākyadoṣatā / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2596010 (0.004):
saṃskṛtacyuteḥ padamātradoṣatvam / / ********** END OF COMMENTARY **********
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859686 (0.008):
(vi, cha) kaściditi kāvyaprakāśakāra ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yadi doṣarahitasyaiva kāvyatvāṅgīkārastadā--
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9104314 (0.008):
(vi, cha) kaściditi kāvyaprakāśakāra ityarthaḥ / / ********** END OF COMMENTARY ********** / yadi doṣarahitasyaiva kāvyatvāṅgīkārastadā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9177448 (0.013):
(vi, śa) vimarśasandhestrayodaśāṅgānyāha apavāda ityādi / / ********** END OF COMMENTARY ********** /