View original HTML file with complete header information
viṣvaksenasaṃhitā / prathamo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bhūparīkṣāvidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139157 (0.043):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140484 (0.045):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.050):
pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.052):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139149 (0.055):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ ||
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158991 (0.057):
saptadaśo 'dhyāyaḥ / saptadaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi jaṅgamasthāpanaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159725 (0.057):
saptadaśo 'dhyāyaḥ || / aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi devīnāṃ sthāpanaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182138 (0.060):
catustriṃśo 'dhyāyaḥ / pañcatriṃśo 'dhyāya: / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi parivārasya lakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174096 (0.062):
ṣaṅviśo 'dhyāyaḥ || / saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi utsavasya vidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141668 (0.063):
caturtho 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi śilāgrahaṇamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166594 (0.064):
ekaviṃśo 'dhyāyaḥ || / dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi snapanasya vidhiṃ param /
viṣvaksenasaṃhitā / prathamo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bhūparīkṣāvidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139157 (0.043):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140484 (0.045):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.050):
pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.052):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139149 (0.055):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ ||
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158991 (0.057):
saptadaśo 'dhyāyaḥ / saptadaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi jaṅgamasthāpanaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159725 (0.057):
saptadaśo 'dhyāyaḥ || / aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi devīnāṃ sthāpanaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182138 (0.060):
catustriṃśo 'dhyāyaḥ / pañcatriṃśo 'dhyāya: / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi parivārasya lakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174096 (0.062):
ṣaṅviśo 'dhyāyaḥ || / saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi utsavasya vidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141668 (0.063):
caturtho 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi śilāgrahaṇamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166594 (0.064):
ekaviṃśo 'dhyāyaḥ || / dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi snapanasya vidhiṃ param /
karṣayecchodhayedbhūmiṃ prāgudakpravaṇāṃ śubhām // Vis_1.1 //
asthikeśādirahitāṃ kapālāṅgaravarjitām /
sarīsṛpādyā vyāghrādyā ye cānye duṣṭajantavaḥ // Vis_1.2 //
yasyāṃ bhūmau pradṛśyante tāṃ bhūmiṃ varjayet sadā /
ārambhe śvaśṛgālaiśca saṃkīrṇā bandhunāśinī // Vis_1.3 //
purīṣabhūmiḥsarveṣāṃ karturduḥkhapradā sadā /
tuṣabhasmāsthikeśaiśca kāṣṭhaloṣṭakapālakaiḥ // Vis_1.4 //
krimikīṭapataṅgaiśca śarkaraiśca samanvitā / / aśubhāśrīkarī bhūmiḥ tasmādyatnāt parīkṣayet // Vis_1.5 //
evaṃ durlakṣaṇaiścānyairyuktāṃ yatnena varjayet / / brāhmaṇasya sitā bhūmiḥ raktā vai kṣatriyasya tu // Vis_1.6 //
pītavarṇā tu vaiśyasya kṛṣṇā śūdrasya kīrtitā /
brāhmaṇī ghṛtagandhā syāt kṣatriyā raktagandhinī // Vis_1.7 //
mūtragandhā tu yā veśyā śūdrā viṣṭhānugandhinī /
madhurā brāhmaṇī proktā kaṣāyā kṣatriyā smṛtā // Vis_1.8 //
ri(ti?)ktā vaiśyā tu kaṭukā śūdrā ceti prakīrtitā /
evaṃ parīkṣya yatnena varṇagandharasādibhiḥ // Vis_1.9 //
khātayedratnimātraṃ tu pāṃsumuddhṛtya pūrayet /
pāṃsurapyadhiko yatra sā bhūmiḥ sarvakāmadā // Vis_1.10 //
uttamā yatra vai pāṃsuḥ samo hyardhaphalapradā /
madhyā pāṃsuryatra nṛna sāriṣṭā phaladādhamā // Vis_1.11 //
tṛ(u?)ptāni sarvabījāni prarohanti hi yatra vai /
trirātrābhyantareṇaiva sā bhūmiścottamā matā // Vis_1.12 //
madhyamā pañcarātreṇa adhamā saptarātrikā / / yasyāṃ tu na prarohanti tāṃ prayatnena varjayet // Vis_1.13 //
sasyānāṃ phalakāle tu gavāṃ tṛptiṃ ca kārayet /
tatastu lokapālāṃstu pūjayet sādhakottamaḥ // Vis_1.14 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173301 (0.050):
dikpālāntamanādyantaṃ parivāramathārcayet // Vis_26.156 // / tatastu lokapālāṃstu pūjayedvedikādhare /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153181 (0.055):
tasmāt krameṇa vijñāya vidyādīn sādhakottamaḥ // Vis_13.48 // / yathoktamarcayennityaṃ labdhavidyaḥ śucirmune /
annairapūpairlājaistu madhyarātre śacīpate /
evaṃ baliṃ prakurvīta pṛthagvā samayogataḥ // Vis_1.15 //
tatkṣetraṃ khātayetpaścāt caturaśraṃ samantataḥ / / puruṣadvayaṃ khanitvā tu tadardhaṃ vāpi khātayet // Vis_1.16 //
puruṣārdhapramāṇaṃ vā khaḍgamānapramāṇataḥ /
evaṃ kṣitiṃ khanitvā tu tanmadhye se ca(pūra?)yejjalam // Vis_1.17 //
tanmadhye tu vidhiṃ pūjya brahmabījena mantravit /
gandhapuṣpairalaṃkṛtya ghaṇṭāśabdasamanvitam // Vis_1.18 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143085 (0.052):
rakṣārthaṃ haviṣāstreṇa cāṣṭadigbalimācaret // Vis_5.62 // / ghaṇṭāśabdasamopetaṃ śaṅkhadundubhi ghoṣayet /
śaṅkhādighoṣasaṃyuktaṃ vīṇāveṇusamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179632 (0.026):
vārasairandhrisaṃyuktamācāryo mantramuccaran // Vis_30.27 // / śaṅkhādighoṣasaṃyuktaṃ tato devaṃ samuddharet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3167496 (0.058):
gaṇikādīnalaṃkṛtya maṅgalālāpanairyutam // Vis_22.67 // / śaṅkhabheryādisaṃyuktaṃ ghātayedvaiṣṇavaiḥsaha /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178772 (0.061):
mahājanān samāhūya dadyāttīrthamanuttamam // Vis_28.88 // / svastivācanasaṃyuktaṃ śaṅkhadundubhisaṃyutam /
evaṃ vidhiṃ samabhyarcya adhivāsanamārabhet // Vis_1.19 // / tasya dakṣiṇapārśve tu paścime cottare 'pi vā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25417172 (0.059):
aiśānyāṃ pūrvabhāge ca dakṣiṇe cottare tathā // ŚivP_7.2,25.4ab/ / paścime ca tathāgneyyāmaiśānyāṃ nairṛte tathā // ŚivP_7.2,25.4cd/
vasvādīnāṃ tu tanmadhye maṇḍapaṃ kalpya sādhakaḥ // Vis_1.20 //
pūrṇakumbhaṃ nyasenmadhye pakvabimbaphalākṛtim /
droṇadvayena saṃpūrṇaṃ trisūtraiḥsamalaṃkṛtam // Vis_1.21 //
gandhatoyena saṃpūrya gandhapuṣpasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178669 (0.024):
pūrvādi cottarānteṣu dvau dvau tu kalaśau nyaset / / gandhatoyena saṃpūrya gandhapuṣpādinārcayet // Vis_28.81 //
droṇāṣṭaśālīnāstīrya padmamaṣṭadalaṃ likhat // Vis_1.22 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15999776 (0.042):
sthaṇḍile gomayālipte gauramṛttikayāstṛte // NarP_1,116.2 // / likhitvāṣṭadalaṃ padmaṃ karṇikāyāṃ vibhāvam /
karṇikāyāṃ nyasetkumbhaṃ vastrayugmena veṣṭitam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12747298 (0.055):
vastrayugmena cāveṣṭya navaratnādi vinyaset /
navaratnasamāyuktaṃ sauvarṇāyudhapañcayuk (?) // Vis_1.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186799 (1.192):
sasūtraṃ vastrayugmena veṣṭitaṃ ratnasaṃyutam / / aṣṭaśaktisamāyuktaṃ sauvarṇāyudhapañcayuk // Vis_38.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159383 (0.017):
aṣṭaśaktisamopetaṃ sauvarṇāyudhapañcayuk // Vis_17.28 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159375 (0.039):
sasūtraṃ vastrayugmena veṣṭitaṃ ratnasaṃyutam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12747298 (0.061):
vastrayugmena cāveṣṭya navaratnādi vinyaset /
vāsudevasya mantreṇa sthāpayeddeśikottamḥ / / sarvāyudhasamāyuktaṃ sarvadevāvṛtaṃ tataḥ // Vis_1.24 //
hiraṇyaṃ sarvabhūtajñaṃ sarvabhūtahṛdi sthitam /
ātmānamantarātmānaṃ paramātmānamavyayam // Vis_1.25 // / nārāyaṇamaṇīyāṃsaṃ sṛṣṭisaṃhāravikramam (kāraṇam?) /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15351197 (0.058):
bhūtātmānaṃ mahātmānaṃ $ paramātmānamavyayam & / sarvātmānaṃ paraṃ brahma % tadvai dhyātā na muhyati // LiP_1,88.45 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7244962 (0.058):
bhūtātmānaṃ mahātmānaṃ paramātmānamavyayam / / sarvātmānaṃ paraṃ brahma tadvai dhyātā na muhyati // LiP_1,88.45 //
evaṃ hi puruṣaṃ viṣṇuṃ dhyāyet kumbhodamadhyame // Vis_1.26 //
evaṃ dhyātvā samabhyarcya gandhādyaiḥ sumanoramaiḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005553 (0.051):
samabhyarcyopacāraistu gandhādyaiḥ susamāhitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176061 (0.064):
pūjayitvaiva gandhādyaistato devaṃ samarcayet // Vis_27.66 //
pratyekaṃ droṇaśālyūrdhve vidyeśān parito nyaset // Vis_1.27 //
pūrvavaddravyasaṃyuktān ghaṭeṣvabhyarcya sādhakaḥ /
svaiḥ svairmantraiśca gandhādyairupacārairmanoharaiḥ // Vis_1.28 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155956 (0.039):
arcayedgandhapuṣpādyairupacārairmanoramaiḥ // Vis_15.28 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16007722 (0.051):
trikālamekakālaṃ vā śivasaṃgamasaṃbhavam // NarP_1,122.69 // / gandhādyairupacāraistu pūjayitvā vidhānataḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005396 (0.053):
dvādaśyāmiṣaśuklāyāṃ padmanābhaṃ samarcayet / / gandhādyairupacāraistu tadagre bhojayeddvijān // NarP_1,121.25 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16005553 (0.059):
dvādaśyāmūrjaśuklāyāṃ devaṃ dāmodaraṃ dvija // NarP_1,121.35 // / samabhyarcyopacāraistu gandhādyaiḥ susamāhitaḥ /
evaṃ saṃpūjya vidyeśān homasaṃskāra(karma sa?)mārabhet /
kumbhasya pūrvadigdeśe kuṇḍaṃ ca caturaśrakam // Vis_1.29 //
vṛttaṃ vā śilpinā kuryāt sthaṇḍile vā samācaret / / prāsādārambhakāle tu madhyarātre śacīpate // Vis_1.30 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168176 (0.059):
tat pātraṃ tu tataḥ kuryāt vṛttaṃ vā caturaśrakam // Vis_22.119 //
śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ svastisūktasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155304 (0.049):
pīṭhādutthāpnaya deveśaṃ prāsādaṃ tu paribhramet // Vis_14.132 // / śaṅkhadundubhisaṃyuktaṃ svastisūktasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141488 (0.055):
aparāhṇe śacīnātha vaiṣṇavaiḥsaha mantravit // Vis_3.74 // / śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ nṛttageyasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178772 (0.061):
mahājanān samāhūya dadyāttīrthamanuttamam // Vis_28.88 // / svastivācanasaṃyuktaṃ śaṅkhadundubhisaṃyutam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141394 (0.061):
prabhātāyāṃ tu śarvaryāmālayaṃ tu paribhramet // Vis_3.67 // / śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ gṛhītvā vṛkṣamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187230 (0.061):
evaṃ baliṃ kramāt kuryāt śaṅkhatūryādisaṃyutam // Vis_38.72 //
sarvavighnopaśamanaṃ pālāśaṃ gṛhya deśikaḥ // Vis_1.31 //
aṣṭottarasahasraṃ vā aṣṭottaraśataṃ tu vā / / nārasiṃhena mantreṇa madhyame juhuyāt sakṛt // Vis_1.32 //
odumbarasamidbhirvā[pyaṭaṣṭāviṃśatisaṃkhyayā / / pratyekaṃ mūlamantreṇa tathaivājyaṃ samācaret // Vis_1.33 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186965 (0.050):
samidājyena caruṇā juhuyāttu punaḥ punaḥ // Vis_38.51 // / samidho mūlamantreṇa praṇavenājyameva ca / / caruṃ puruṣasūktena pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_38.52 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3164905 (0.062):
samidho mūlamantreṇa ājyamājyena mantrataḥ / / caruṃ puruṣasūktena pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_20.267 //
caruṃ puruṣasūktena ṣoḍaśāhutimuttamām / / juhuyāt kuṇḍamadhye tu sarvasaṃpatsukhāvaham // Vis_1.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178362 (0.007):
pūrvāhṇe grāmavṛddhiḥ syāt sarvasaṃpatsukhāvaham // Vis_28.58 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171155 (0.024):
yenopasargā(?)naśyanti sarvasaṃpatsukhāvaham // Vis_26.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3154692 (0.036):
āmlopadaṃśamityāhuḥ sarvasaṃpat sukhāvaham // Vis_14.87 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186337 (0.037):
kārayenmuniśārdūla sarvasaṃpatsukhāvaham // Vis_38.5 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166744 (0.039):
nitye naimittike caiva sarvasaṃpatsukhāvaham // Vis_22.11 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177628 (0.051):
aṅkurārpaṇameteṣu sarvasampatsukhāvaham // Vis_28.3 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150230 (0.064):
brahmaṛddhikaraṃ puṃsāṃ sarvasaṃpatsukhāvaham / / sarvaduḥkhavināśaṃ tat rājarāṣṭavivṛddhidam // Vis_11.226 //
evaṃ kṛtvā vidhānena pūrṇāhutimathācaret / / srucā mūlena mantrajño dvādaśākṣarasaṃjñayā // Vis_1.35 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157838 (0.059):
evaṃ kṛtvā vidhānena mūrtihomaṃ samācaret // Vis_16.47 //
kuḍubaṃ vā tadardhaṃ vā tasyārdhaṃ vā śacīpate / / kapilājyamathājyaṃ vā saṃgṛhya juhuyāt kriyām(kramāt?) // Vis_1.36 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141525 (0.047):
dvihastaṃ vā tadardhaṃ vā tasyārdhaṃ vā śacīpate // Vis_3.77 //
paridhiprabhṛtīn dagdhvā dakṣiṇāmādadettataḥ /
dakṣiṇānte śacīnātha śaṅkhādyairghoṣayet kramāt // Vis_1.37 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177070 (0.060):
utsave balidāne tu śaṅkhādyaiścaiva ghoṣayet // Vis_27.140 // / śaṅkhatūryādinirghoṣaṃ haritṛptikaraṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3167852 (0.060):
punarācamanaṃ datvā darpaṇaṃ darśayet kramāt // Vis_22.94 // / nṛttagītasamāyuktaṃ vedādhyayanasaṃyutam /
nṛttagītādisaṃyuktaṃ supuṇyāhapuraḥsaram /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176899 (0.026):
pradīpaśatasaṃyuktaṃ nṛttagītādisaṃyutam // Vis_27.128 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3167853 (0.031):
punarācamanaṃ datvā darpaṇaṃ darśayet kramāt // Vis_22.94 // / nṛttagītasamāyuktaṃ vedādhyayanasaṃyutam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157855 (0.040):
śaṅkhādighoṣasaṃyuktaṃ nṛttagītasamanvitam // Vis_16.48 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179440 (0.040):
chatracāmarasaṃyuktaṃ nṛttagītasamanvitam // Vis_30.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165531 (0.051):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ vitānadhvajasaṃyutam // Vis_20.312 // / nṛttagītasamāyuktaṃ paścādbimbaṃ paribhramet(?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182611 (0.057):
śaṅkhabheryādisaṃyuktaṃ geyanṛttasamanvitam // Vis_35.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179915 (0.059):
devadevamalaṃkṛtya mukhavāsaṃ punardadet // Vis_30.49 // / nṛttagītasamāyuktaṃ vīṇāveṇusamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179961 (0.063):
grāmapradakṣiṇaṃ kṛtvā geyanṛttādisaṃyutam // Vis_30.53 //
vedādhyayanasaṃyuktamadhivāsanamācaret // Vis_1.38 //
evaṃ samāpya homāntaṃ pūrvarātre 'dhivāsayet / / prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ snātvācāryaḥ samāhitaḥ // Vis_1.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158087 (0.039):
anirvāṇapradīpaiśca rātriśeṣaṃ samāpayet / / prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ snātvācāryaḥ prayatnavān // Vis_16.65 //
pūrvavat pūjayet kumbhān prokṣayet kṣitimadhyame /
svaiḥ svairmantraistu matimān sīmāyāṃ sarvadikṣu ca // Vis_1.40 //
bhūtakrūrabaliṃ dadyāt aṣṭadikṣu samantataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171011 (0.052):
puṇyāhūparvaṃ saṃpūjya gandhādyakṣatasaṃyutam / / baliṃ ca sarvato dadyādaṣṭadikṣu samantataḥ // Vis_25.49 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184519 (0.058):
baliṃ tu kārayettatra cāṣṭadikṣu samantataḥ /
digbandhaṃ kārayet paścāt astramantreṇa mantravit // Vis_1.41 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141005 (0.043):
vṛkṣamūle śilāyāṃ vā kumbhamādāya mantravit // Vis_3.39 // / abhiṣicyāstramantreṇa sudarśanamanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179127 (0.051):
rāghavaṃ pūjayet paścāt rāmamantreṇa mantravit // Vis_29.10 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140939 (0.059):
gandhapuṣpādinābhyarcya mantreṇāstreṇa mantravit // Vis_3.34 //
kumbhodakādaśeṣaṃ tu kṣitimadhye nayet kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158665 (0.047):
tatastu muniśārdūla prāsādaṃ prokṣayedbudhaḥ // Vis_16.108 // / kumbhodakādaśeṣaṃ tu bahirantaśca sarvaśaḥ /
tato 'vaṭaṃ kramāt pūrya mṛdbhiḥ sikatasaṃyutam // Vis_1.42 //
kārayenamudgaraiḥsamyak vaiṣṇavairvedapāragaiḥ / / sūtraśaṅkūn khanitvā tu caitre māse śubhe dine // Vis_1.43 //
sūtreṇa sūtrayet paścācchilpinā kuśalena vai /
prāsādaṃ kārayet paścāt ācāryaḥ śilpibhiḥ saha // Vis_1.44 //
sādhako mantrayogyastu sthapatiḥkarmayogyataḥ (kaḥ?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144482 (0.042):
prabhāte pūjayitvātha sthapatiṃ takṣakaiḥ saha // Vis_8.23 // / sthāpako mantrayogyastu sthapatiḥ karmayogyakaḥ /
yadidaṃ bhūmiśuddhyarthaṃ prokṣaṇaṃ paramaṃ śubham // Vis_1.45 //
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaṃ prāsādārthaṃ śacīpate / / anenaiva vidhānena yaḥ kuryāt puṇyakarmabhāk // Vis_1.46 //
sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim /
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27556387 (0.0):
śṛṇuyād vā mahīpāla śucis tadgatamānasaḥ / / sarvapāpavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // Vdha_3,353.12 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25409596 (0.020):
ya idaṃ kīrtayedbhaktyā śṛṇuyādvā samāhitaḥ // ŚivP_7.2,14.77ab/ / sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // ŚivP_7.2,14.77cd/
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14786994 (0.020):
etatprabhāvaṃ tīrthasya sthāṇoryaḥ śṛṇuyānnaraḥ / / sarvapāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim // VamPSm_27.35 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166403 (0.033):
pāparogavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // Vis_21.11 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396471 (0.034):
abhimantrya spṛśanbhuṅkte sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,7.8 // / sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti ca satāṃ gatim /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13406005 (0.034):
bhāskaraṃ paramātmānaṃ sa yāti paramāṃ gatim // LiP_2,22.80 // / sarvapāpavinirmuktāḥ sarvapāpa vivarjitaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785502 (0.035):
13,150.009d@020_0329 snātvā pāpavinirmuktaḥ prayāti paramāṃ gatim
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18809465 (0.038):
sarvarogavinirmuktaḥ sa yāti paramāṃ gatim // RKV_11.23 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21113963 (0.039):
sarva pāpa vinirmuktaḥ sa yāti paramaṃ padam // Hbhv_11.235 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13440637 (0.039):
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // KūrmP_2,26.31 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13396373 (0.039):
sarvapāpavinirmuktaḥ prāpnoti paramāṃ gatim // LiP_2,7.1 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354731 (0.041):
12,202.033d@017B_0132 api pāpasamācāraḥ sa yāti paramāṃ gatim
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13447499 (0.046):
yaḥ paṭhed bhavatāṃ nityaṃ saṃvādaṃ mama caiva hi / / sarvapāpavinirmukto gaccheta paramāṃ gatim // KūrmP_2,33.150 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18872945 (0.046):
tatra tīrthe tu yaḥ snātvā pūjayed vṛṣabhadhvajam / / sarvapāpavinirmukto gatiṃ yātyaśvamedhinām // RKV_147.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11080826 (0.057):
eteṣāṃ paṭhanaṃ cāpi smaraṇaṃ vā karoti yaḥ / / sarvapāpavinirmukto yāti viṣṇupuraṃ janaḥ // BrP_105.30 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26782553 (0.058):
sarvapāpavinirmukto % naro yāti paraṃ padam // BrP_59.1 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11053868 (0.058):
sarvapāpavinirmukto naro yāti paraṃ padam // BrP_59.1 //
rāṣṭravṛddhikaraṃ puṇyamāyurārogyavardhanam // Vis_1.47 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151454 (0.017):
sarvakāmapradaṃ puṇyamāyurārogyavardhanam // Vis_11.314 //
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3685234 (0.054):
dhanadhānyakaraṃ caiva ārogyaṃ puṣṭivardhanam / / āyurārogyajanakaṃ sarvasattvasukhāvaham // BuSto_7.21 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21108343 (0.057):
āyuṣyāmārogyakaraṃ yaśasyaṃ puṇya vardhanam |
dhanadhānyāni vardhante rājarāṣṭrādi vardhate /
ācāryaṃ pūjayet paścāt vastrairābharaṇairapi // Vis_1.48 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12729318 (0.059):
ācārya pūjayitvātu vastrairābharaṇais tathā / / śiṣyaṃ ca pūjayetpaścādyajamānassvaśaktitaḥ // BhS_22.127 //
śilpinaṃ pūjayet tatra vastraiḥ kanakakuṇḍalaiḥ / / daivajñaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_1.49 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184542 (0.025):
hemavastrāṅgulīyaistu pūjayeddevavattadā / / śilpinaṃ pūjayettatra navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_36.140 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3167911 (0.029):
samidājyacarūṇāṃ tu yathākalaśasaṃkhyayā // Vis_22.98 // / ācāryaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143311 (0.031):
ācāryaṃ pūjayet paścāt dhanaiḥkanakakuṇḍalaiḥ / / śilpinaṃ pūjayet paścāt tathaiva navavastrakaiḥ // Vis_5.79 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141648 (0.043):
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_3.86 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160800 (0.043):
ācāryaṃ pūjayet paścāddhemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_18.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179036 (0.043):
ācāryaṃ pūjayet paścāt vastrahemāṅgulīyakaiḥ // Vis_29.3 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143319 (0.046):
ācāryaṃ pūjayet paścāt dhanaiḥkanakakuṇḍalaiḥ / / śilpinaṃ pūjayet paścāt tathaiva navavastrakaiḥ // Vis_5.79 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183109 (0.056):
tasmin kāle mahāprājña ācāryaṃ pūjayeddhanaiḥ // Vis_36.32 // / navavastrāṅgulīyaistu kaṭakādivibhūṣaṇaiḥ /
sadasyān pūjayet paścāt mukhavāsanapūrvakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160800 (0.025):
ācāryaṃ pūjayet paścāddhemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_18.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141648 (0.057):
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_3.86 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179036 (0.057):
ācāryaṃ pūjayet paścāt vastrahemāṅgulīyakaiḥ // Vis_29.3 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184541 (0.060):
śilpinaṃ pūjayettatra navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_36.140 // / brāhmaṇān bhojayettatra vaiṣṇavān vedapāragān /
evaṃkrameṇa saṃpūjya vastrābharaṇasaṃyutam // Vis_1.50 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184363 (0.061):
sūtravastraparicchannaṃ sarvalakṣaṇasaṃyutam // Vis_36.127 //
tatastu kārayedgehaṃ śilpinā kuśalena tu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139504 (0.063):
tasyārdhaṃ vā khanitvā tu śilpinā kuśalena tu // Vis_2.26 // / kārayeccaturaśrādikuṇḍāni vidhivat kramāt /
sumuhūrte sulagne tu bālasthānamathārabhet // Vis_1.51 //
bālasthānaṃ purākalpya paścānmūlālayaṃ kramāt /
kārayettu viśeṣeṇa ratnanyāsasamanvitam // Vis_1.52 //
hastamātraṃ khanitvā tu brahmasthāne śacīpate /
sahasraṃ śataniṣkaṃ vā tasyārdhaṃ vārdhameva ca // Vis_1.53 //
vinyaset kṣitimadhye tu taptakāñcanamuttamam /
marakatādīni ratnāni saṃgṛhyāstreṇa sādhakaḥ // Vis_1.54 //
brahmādīśāvasānaṃ tu vinyaset svasvamantrataḥ /
madhyarātre suguptena yajamānena saṃyutaḥ // Vis_1.55 //
śaṅkhādighāṣasaṃyuktaṃ garbhādhānaṃ samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149919 (0.063):
atra karmārcanādīnāṃ lakṣaṇaṃ vakṣyate 'dhunā // Vis_11.201 // / yogamudrāsamāyuktaṃ śaṅkhacakrasamanvitam /
tāmreṇa phelakāṃ kṛtvāvaṭamācchādya pūrayet // Vis_1.56 //
śilābhiriṣṭakābhirvā tu pracchādyāvaṭaṃ kramāt /
gandhapuṣpādinābhyarcya ghaṇṭāśabdasamanvitam // Vis_1.57 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158192 (0.0):
dvādaśākṣaramantreṇa srucā pūrṇāhutiṃ hunet / / gandhapuṣpādinābhyarcya ghaṇṭāśabdasamanvitam // Vis_16.73 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181059 (0.044):
turyabhāgra hi saṃgṛhya mamāgre sthāpayet kramāt / / gandhapuṣpādinābhyarcya māmuddiśya nivedayet // Vis_33.10 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176772 (0.045):
ājyādiniśi(?)cūrṇāntaṃ evaṃ saṃsnāpayet kramāt / / gandhapuṣpādinābhyarcya dīpāntaṃ ca mahāmune // Vis_27.119 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198357 (0.063):
gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c / gandhapuṣpādibhiḥ kramāt VT_111d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709892 (0.063):
gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c / gandhapuṣpādibhiḥ pūjā SvaT_2.208a
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415644 (0.064):
tānabhyarcya vidhānena gandhapuṣpādibhiḥ kramāt // LiP_2,37.5 //
brahmabījena tatsarvaṃ sādhayet sādhakottamaḥ /
paścāddevīṃ samabhyarcya śriyārthaṃ paramāṃ śubhām // Vis_1.58 //
vāsudevasya (vaṃ sva?) mantreṇa paścāt saṃpūjayet kramāt /
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 //
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.0):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141663 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143733 (0.0):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144172 (0.0):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144977 (0.0):
paramātmādimūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ cādhunā śṛṇu // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (0.0):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158984 (0.0):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166202 (0.0):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166589 (0.0):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171138 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ aṅkurrāpaṇavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180026 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186269 (0.0):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191869 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147082 (5.960):
ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153534 (0.011):
saṃkṣepāt kathitaṃ guhyaṃ sādhakānāṃ hitāya vai // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrmantrāṇāṃ ṛṣichanda
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142180 (0.011):
evaṃ śailavidhiḥ proktaḥ sārātsāra anuttamaḥ // Vis_4.39 // / iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904673 (0.020):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182653 (0.022):
idaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ ca sarvaśāntikaraṃ bhavet // Vis_35.37 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mahāpīṭha pratiṣṭhāvidhirnāma
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704455 (0.025):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre prathamo 'dhyāyaḥ. / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / athadvitīyo 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160843 (0.026):
viśeṣaścātra saṃproktaḥ śeṣaṃ pūrvāvadācaret // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [devīsthāpanādividhirnāmaṭa
'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904675 (0.0):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140484 (0.004):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704456 (0.005):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre prathamo 'dhyāyaḥ. / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19557895 (0.007):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vallālaparicayo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ |
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.008):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905567 (0.008):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.014):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho / 'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.014):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558268 (0.015):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24816466 (0.016):
(samāptaḥ ca ayam prathamaḥ adhyāyaḥ) / (atha dvitīyaḥ adhyāyaḥ)
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704826 (0.016):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558650 (0.017):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.017):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906732 (0.017):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141668 (0.017):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.018):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779479 (0.018):
|| dvitīyo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha tṛtīyo'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728336 (0.021):
ityaṅgirasadharmaśāstre upoddhāto nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159725 (0.022):
saptadaśo 'dhyāyaḥ || / aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi devīnāṃ sthāpanaṃ param /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4918340 (0.022):
:e ity āgneye mahāpurāṇe sṛṣṭi prakaraṇaṃ nāma prathamo 'dhyāyaḥ / % chapter {2} / :ś atha dvitīyo 'dhyāyaḥ
athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140484 (0.045):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138336 (0.056):
prathamo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bhūparīkṣāvidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166595 (0.062):
dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi snapanasya vidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.063):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.064):
pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam /
maṇḍapaścaiva kuṇḍāni sruksruvaṃ(vau?)cāṣṭamaṅgalam // Vis_2.1 //
toraṇaṃ caiva tannāma teṣāṃ pūjāvidhiṃ kramāt / / dvārapālapatākāśca teṣāṃ nyāsavidhiṃ kramāt // Vis_2.2 //
śacīpate viviktena guhyādguhyavidhiṃ kramāt /
maṇḍapaṃ pūrvadigbhāge puṣṭiśrīvardhanaṃ bhavet // Vis_2.3 //
sarvavighnopaśamanaṃ yāmye caiva yaśaskaram / / jayadaṃ vāruṇe bhāge dhanadaṃ cottare diśi // Vis_2.4 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139653 (0.043):
tatkuṇḍaṃ sarvasiddhyarthaṃ sarvasaṃpadvivardhanam // Vis_2.36 // / sarvavighnopaśamanaṃ dakṣiṇe kārayeda budhaḥ /
āgneye naiṛte vāpi vāyavyaiśā(śe?)śacīpate / / kalpayenmaṇḍapaṃ caivaṃ pūrvapūrvā garīyasī // Vis_2.5 //
yajamānecchayā kuryāt anyadeśe na kārayet /
maṇḍapaṃ trividhaṃ proktaṃ hīnaṃ madhyamamuttamam // Vis_2.6 //
hīne hīnaṃ tu kartavyaṃ madhyame madhyamaṃ punaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182285 (0.033):
kārayecchāstradṛṣṭena śilpinā kuśalena tu / / uttame 'pyuttamaṃ kuryāt madhyame madhyamaṃ kuru // Vis_35.11 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165900 (0.051):
taddvāre balirityāhuradhamaḥ paripaṭhyate // Vis_20.338 // / uttame 'pyuttamaṃ kuryāt madhyame madhyamaṃ kuru /
uttame cottamaṃ caiva maṇḍapaṃ vidhinā punaḥ // Vis_2.7 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182284 (0.050):
kārayecchāstradṛṣṭena śilpinā kuśalena tu / / uttame 'pyuttamaṃ kuryāt madhyame madhyamaṃ kuru // Vis_35.11 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165899 (0.064):
taddvāre balirityāhuradhamaḥ paripaṭhyate // Vis_20.338 // / uttame 'pyuttamaṃ kuryāt madhyame madhyamaṃ kuru /
pañcottaradaśaṃ(?)vāpi daśahastamathāpi vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182165 (0.062):
visṛjya kalpayeddhīmān dvitrihasatamathāpi vā // Vis_35.2 // / caturhastaṃ pañcahastaṃ vyapohyante mahāmune /
ṣoḍaśastaṃbhasaṃyuktaṃ maṇḍapaṃ kārayet kramāt // Vis_2.8 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12712242 (0.045):
pramukhe dakṣiṇe vāpi yāgaśālāṃ prakalpayet / / yāgaśālā / ṣoḍaśastaṃbhasaṃyuktaṃ maṇḍapaṃ kūṭamevavā // BhS_11.49 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12725581 (0.063):
pūrvetu snapanārthāya maṇḍapaṃ saṃprakalpayet / / ṣoḍaśastaṃbhayuktaṃ vā dvādaśastaṃbhasaṃyutam // BhS_20.48 //
adhamaṃ tadvijānīyāt madhyamaṃ śṛṇu suvrata / / ṣoḍaśaṃ dvādaśaṃ(?)vāpi madhyamaṃ maṇḍapaṃ viduḥ // Vis_2.9 //
caturviṃśatihastācca viṃśaddhastāntameva vā / / uttamaṃ tadvijñānīyāt sūtrapātavidhiṃ śṛṇu // Vis_2.10 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166780 (0.053):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaṃ sūtrapātavidhiṃ śṛṇu // Vis_22.14 //
prāsādamaṇḍapādvāpi prākārāt pīṭhato 'pi vā / / ekahastaṃ dvihastaṃ vā trihastaṃ vā śacīpate // Vis_2.11 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580062 (0.017):
(AVParis_30b,1.3) tais tatheti uktaḥ kuṇḍam ekahastaṃ dvihastaṃ / caturhastam aṣṭahastaṃ vā [samastahastaṃ vā dīrghaṃ vā] daśahastaṃ
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_au.htm.txt) 28541583 (0.017):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastamathāpi vā &
Sardhatrisatikalottaragama (stkal_pu.htm.txt) 10469020 (0.017):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastamathāpi vā /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1182485 (0.026):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a / ekahastaṃ dvihastaṃ vā Stk_7.4a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4828218 (0.032):
svayameko 'pi vā lakṣe sarvaṃ daśaguṇaṃ hi tat //AP_167.034cd/ / caturhastaṃ dvihastaṃ vā tārkṣañcātrādhikaṃ yajet /AP_167.035ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177205 (0.036):
vistārāyāmatulyā syādyāgavedirmahāmune // Vis_27.149 // / trihastaṃ vā dvihastaṃ vā kārayedvedimuttamām /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706875 (0.037):
āyāme tu yathāyuktaṃ staṃbhānāṃ vidhirucyate / / dvihastaṃ vātrihastaṃ vā caturhastamathāpivā // BhS_6.28 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182420 (0.040):
caturhastaṃ dvihastaṃ vā ekahastocchrayaṃ mane // Vis_35.21 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12710635 (0.041):
pañcahastaṃ trihastaṃ vā ekahasta mathāpivā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15529523 (0.042):
tatra maṇḍalamālikhya % pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā $ caturhastāṣṭahastakam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786740 (0.042):
tatra maṇḍalamālikhya pūrvoktairvarṇakaiḥ śubhaiḥ // SvaT_9.13 // / ekahastaṃ dvihastaṃ vā caturhastāṣṭahastakam /
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310454 (0.044):
dvihastaṃ caturhastaṃ vāṣṭahastaṃ tathottamam //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310518 (0.044):
dvihastaṃ caturhastaṃ tu kṛtvā kuṇḍaṃ dhanurākṛtim //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15705169 (0.046):
ekahastaṃ dvihastaṃ vā SvaT_9.14a / ekaṃ daśaguṇaṃ pūrvaṃ SvaT_11.258c
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181365 (0.049):
madhyamaṃ pañcahastaṃ tu trihastaṃ tu kanīyasam // Vis_34.9 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25310581 (0.059):
dvyardhahastaṃ trihastaṃ vā navahastaṃ tathottamam //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11359076 (0.060):
caturhastaṃ dvihastaṃ vā tathācāṣṭamataḥparām // Mmk_14.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173496 (0.061):
bhadrakaṃ vātha vidhivat sūtrapātaṃ tathā bhavet / / ekahastaṃ dvihastaṃ vā garbhagehasamaṃ tu vā // Vis_26.171 //
visṛjya deśikaḥ kuryāt pratiṣṭhāmaṇḍapaṃ śubham /
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ ācāryecchānurūpataḥ // Vis_2.12 //
pātayedbrahmasūtraṃ tu yāvanmaṇḍapagocaram /
tribhāgīkṛtya sūtreṇa rekhāścatvāri(?)kārayet // Vis_2.13 //
pūrvapaścimataścaiva tathā vai dakṣiṇottaram / / trikūṭaṃ kārayitvā tu bhāgaṃ tatra tu kārayet // Vis_2.14 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141922 (0.063):
śilpibhiśca bhuvaṃ khātvā śilāṃ paśyet samāhitaḥ // Vis_4.20 // / dakṣiṇottaramāyāmaṃ tathā vai pūrvapaścimam /
koṇeṣu caiva sarveṣu koṇastaṃbhān prakalpayet / / sūtrasandhiṣu sarveṣu stambhānanyān prakalpayet // Vis_2.15 //
maṇḍapāṅgāni sarvāṇi cānyāni tu śacīpate /
yuktyā yuktiviśeṣeṇa kārayettu yathāvidhi // Vis_2.16 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148947 (0.050):
yuktyā yuktiviśeṣeṇa pratimāṃ kārayet kramāt // Vis_11.132 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158957 (0.053):
viśeṣaścātra saṃproktaḥ śeṣaṃ sādhāraṇaṃ bhavet // Vis_16.129 // / yuktyā yuktiviśeṣeṇa kārayediha nārada /
caturdvārasamāyuktaṃ vitānādyairvibhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181711 (0.063):
ṣoḍaśastambhasaṃyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_34.33 // / caturdvārasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam /
evaṃ tu maṇḍapaṃ kṛtvā saptāhātpūrvameva tu // Vis_2.17 //
maṇḍapasyānurūpeṇa madhye vediṃ tu kārayet /
āmeṣṭakābhiḥ pakvābhiḥ vedikāṃ kārayet kramāt // Vis_2.18 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184291 (0.040):
vṛttaṃ vākṛti vijñeyaḥ(?) caturaśraṃ tu vādhiḥ / / āmeṣṭakābhiḥ pakvābhiḥ kuryādvedimanuttamām // Vis_36.122 //
uttame 'pyuttamāṃ kuryānmadhyame madhyamāṃ kuru /
adhame 'pyadhamāṃ kṛtvā tanmāne puṭamānataḥ(?) // Vis_2.19 //
dvitākocchrāyasaṃyuktāṃ darpaṇodarasaṃnibhām /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142439 (0.025):
tāladvayocchritāṃ vediṃ darpaṇodarasaṃnibhām /
vedikāṃ kramaśaḥ kṛtvā kuṇḍāni parikalpayet // Vis_2.20 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142443 (0.0):
tāladvayocchritāṃ vediṃ darpaṇodarasaṃnibhām / / vedikāṃ kramaśaḥ kṛtvā samyakkuṇḍāni kalpayet // Vis_5.19 //
tritālaṃ vedikāyāṃ tu dūrībhūtāni sarvaśaḥ / / catustālaṃ dvitālaṃ vā visṛjya paritaḥ kramāt // Vis_2.21 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142451 (0.027):
vedikāṃ kramaśaḥ kṛtvā samyakkuṇḍāni kalpayet // Vis_5.19 // / catustālaṃ tritālaṃ vā dūrībhūtāni sarvaśaḥ /
(tritālaṃ vedikāyāstu visṛjya paritaḥ kramāt /
catustālaṃ dvitālaṃ vā dūrībhūtāni savarśaḥ?) // Vis_2.21* //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180686 (0.050):
caturaṅgulamāyāmaṃ gadārūpaṃ tu kārayet // Vis_32.17 // / triyaṅgulaṃ tu nāhaṃ tatpādotsedhaṃ tathā bhavet /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12731414 (0.055):
pañcatālaṃ catustālaṃ tritālaṃ vistṛtaṃ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150362 (0.055):
sahasraṃ vā tadardhaṃ vā hyaṣṭottaraśataṃ tu vā // Vis_11.236 // / atha vāṣṭabhujaṃ vāpi kārayetsumanoramam /
kārayedvahnikuṇḍāni turyāśrādīni sādhakaḥ /
prākpūrvaṃ..................pratyaksaṃsthitamantataḥ // Vis_2.22 //
tasyāmāsphālayet paścādāyataṃ dakṣiṇottaram / / ekahastaṃ dvihastaṃ vā jñātvā mānaṃ tu lāñchayet // Vis_2.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166663 (0.027):
dvihastamekahastaṃ vā saṃjñātvā mānamatra tu // Vis_22.5 //
dvābhyāṃ dvābhyāmathaikaikaṃ lāñchayet koṇamatsyakam /
diksūtrāṇi kramātteṣu prasāryāsphālya yatnataḥ // Vis_2.24 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139752 (0.053):
pañcatriṃśāṅgulaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_2.43 // / saṃgṛhyācāryataḥsūtraṃ prasāryāsphālya yatnataḥ /
caturaśrīkṛtaṃ kṣetraṃ catuṣkoṇasamaṃ śubham /
caturabhyadhikaṃ viṃśadaṅgulaṃ caturaśrakam // Vis_2.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140090 (0.049):
caturabhyadhikaṃ viṃśadaṅgulaṃ tacchacīpate // Vis_2.68 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756008 (0.052):
caturabhyadhikaṃ viṃśamaṅgulaṃ caturasrakaṃ //AP_24.001cd/ / sūtreṇa sūtrayitvā tu kṣetraṃ tāvat khanetsamaṃ /AP_24.002ab/
sūtreṇa sūtrayitvā tu kṣetraṃ tāvat khanet kṣitim /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756011 (1.192):
caturabhyadhikaṃ viṃśamaṅgulaṃ caturasrakaṃ //AP_24.001cd/ / sūtreṇa sūtrayitvā tu kṣetraṃ tāvat khanetsamaṃ /AP_24.002ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139528 (1.192):
sūtreṇa sūtrayitvā tu kṣetraṃ tāvat khanet kṣitima // Vis_2.28 //
tasyārdhaṃ vā khanitvā tu śilpinā kuśalena tu // Vis_2.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183221 (0.020):
jīrṇoddhāraṃ tataḥ kuryāt śilpinā kuśalena tu // Vis_36.41 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159337 (0.032):
dvikarāṃ trikarāṃ vāpi śilpinā kuśalena tu // Vis_17.25 // / tatastu vedikāmadhye vinyasecchālisaṃcayam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182278 (0.046):
pādukādyabjaparyantamuttamādikrameṇa tu // Vis_35.10 // / kārayecchāstradṛṣṭena śilpinā kuśalena tu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139022 (0.063):
tatastu kārayedgehaṃ śilpinā kuśalena tu /
kārayeccaturaśrādikuṇḍāni vidhivat kramāt / / tālamānena sarvatra kuṇḍāni paritaḥ kramāt // Vis_2.27 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159781 (0.019):
hastamātraṃ tadardhaṃ vā kuṇḍāni paritaḥ kramāt // Vis_18.4 // / kārayettadvidhānena śilpibhiḥ saha sādhakaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157341 (0.054):
vedikāyāstu ( yāṃ tu?)paritaḥ caturdikṣu yathāvidhi / / kārayedagnikuṇḍāni caturaśrādi nārada // Vis_16.9 //
kārayeccaturaśrādi vistārāyāmatādṛśam (taḥ samam?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142723 (0.039):
caturhastaṃ tu devendra vistārāyāmatādṛśam(taḥ samam?) // Vis_5.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186582 (0.045):
caturaśraṃ sukhaṃ samyak vistārāyāmatādṛśam( taḥ samam?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166670 (0.063):
dvihastamekahastaṃ vā saṃjñātvā mānamatra tu // Vis_22.5 // / kārayedvedikāṃ pūrvaṃ vistārāyāmatādṛśam /
sūtreṇa sūtrayitvā tu kṣetraṃ tāvat khanet kṣitima // Vis_2.28 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756012 (1.192):
caturabhyadhikaṃ viṃśamaṅgulaṃ caturasrakaṃ //AP_24.001cd/ / sūtreṇa sūtrayitvā tu kṣetraṃ tāvat khanetsamaṃ /AP_24.002ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139495 (1.192):
caturabhyadhikaṃ viṃśadaṅgulaṃ caturaśrakam // Vis_2.25 // / sūtreṇa sūtrayitvā tu kṣetraṃ tāvat khanet kṣitim /
khātasya mekhalāḥ kāryāḥtyaktvā caivāṅgulidvayam /
prathamā sātvikī proktā dvitīyā rājasī matā // Vis_2.29 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13580165 (0.042):
(AVParis_30b,1.10) prathamā sāttvikī proktā dvitīyā rājasī smṛtā | tṛtīyā
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15354446 (0.064):
prathamā vidyutī mātrā % dvitīyā tāmasī smṛtā // LiP_1,91.46 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7248209 (0.064):
prathamā vidyutī mātrā dvitīyā tāmasī smṛtā // LiP_1,91.46 //
tṛtīyā tāmasī pūrvā dvādaśāṅgulamucchritā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756029 (0.050):
sattvādisañjñā(1) pūrvāśā dvādaśāṅgulamucchritā /AP_24.003ab/ / aṣṭāṅgulā dvyaṅulātha caturaṅgulavistṛtā //AP_24.003cd/
aṣṭāṅgulā dvitīyā tu tṛtīyā caturaṅgulā // Vis_2.30 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756029 (0.055):
sattvādisañjñā(1) pūrvāśā dvādaśāṅgulamucchritā /AP_24.003ab/ / aṣṭāṅgulā dvyaṅulātha caturaṅgulavistṛtā //AP_24.003cd/
caturaṅgulavistārāḥ sarvāḥ kāryāstu santatam /
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarniu.htm.txt) 27890222 (0.057):
caturaṅgulakocchrayaḥ Ras_4.60b / caturaṅguladīrghāṃ tu Ras_4.16c
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139980 (0.060):
dviraṅgulāyataṃ vāpi tadagre tu mukhaṃ bhavet // Vis_2.60 // / caturaṅgulavistāraṃ pañcāṅgulamathāpi vā /
yonirdaśāṅgulā ramyā ṣaṭcatudvaryaṅgulāgrakā // Vis_2.31 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756039 (0.049):
aṣṭāṅgulā dvyaṅulātha caturaṅgulavistṛtā //AP_24.003cd/ / yonirdaśāṅgulā ramyā ṣaṭcaturdvyaṅgulāgragā /AP_24.004ab/
yoniryonirivā(samā?)kārā gajoṣṭhasadṛśāpi(śī tu?)vā /
kramānnimnā tu kartavyā caturaṅgulamāyatā // Vis_2.32 //
mūlaṃ tu tryaṅgulaṃ jñeyamagraṃ tasya ṣaḍaṅgulam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12712066 (0.055):
atha darvyāstathāyāmaṃ caturviṃśatikāṃgulam / / ṣaḍaṅgulaṃ tadagraṃ syāt pucchaṃ pañcāṃgulaṃ bhavet // BhS_11.36 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711959 (0.055):
ṣaḍaṅgulaṃ tu tasyāgraṃ nāhaṃ tasya vicakṣaṇaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140200 (0.060):
pañcaviṃśāṅgulāyāmaṃ dvādaśāṅgulavistṛtam // Vis_2.75 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ pīṭhaṃ tu caturaṅgulam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171320 (0.060):
ṣoḍaśadvādaśaṃ vāpi cāṣṭapatramathāpi vā // Vis_26.13 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ karṇikāsahitaṃ mune /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756072 (0.063):
mūlantu tryaṅgulaṃ(2) yonyā agraṃ tasyāḥ ṣaḍaṅgulaṃ /AP_24.006ab/
ekahastādi(stasya?)kuṇḍasya lakṣaṇaṃ kathitaṃ tvidam // Vis_2.33 //
dvihaste dviguṇaṃ proktaṃ nābhiścaiva tu mekhalā /
ekamekhalakaṃ vāpi kuṇḍaṃ saṃkṣepakarmaṇi // Vis_2.34 //
kuṇḍārdhaṃ koṇabhāgārdhaṃ diśi cottarato bahiḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756126 (0.018):
tadardhaṃ diśi saṃsthāpya bhrāmitaṃ vartulaṃ bhavet /AP_24.008ab/ / kuṇḍārdhaṃ koṇabhāgārdhaṃ diśiścottarato vahiḥ //AP_24.008cd/
pūrvapaścimato yatnāt lāñchayitvā tu madhyataḥ // Vis_2.35 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756131 (0.0):
kuṇḍārdhaṃ koṇabhāgārdhaṃ diśiścottarato vahiḥ //AP_24.008cd/ / pūrvapaścimato yatnāllāñchayitvā tu madhyataḥ /AP_24.009ab/
sarvato bhrāmitaṃ kuṇḍamardhacandraṃ bhavet sphuṭam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756135 (0.058):
pūrvapaścimato yatnāllāñchayitvā tu madhyataḥ /AP_24.009ab/ / saṃsthāpya bhrāmitaṃ kuṇḍamardhacandraṃ bhavet śubhaṃ //AP_24.009cd/
tatkuṇḍaṃ sarvasiddhyarthaṃ sarvasaṃpadvivardhanam // Vis_2.36 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160259 (0.063):
saṃkṣepataḥ pravakṣyāmi śṛṇu guhyamanuttamam // Vis_18.40 // / sarvasaṃpatsamṛddhyarthaṃ sarvakāmaśubhapradam /
sarvavighnopaśamanaṃ dakṣiṇe kārayeda budhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139198 (0.043):
maṇḍapaṃ pūrvadigbhāge puṣṭiśrīvardhanaṃ bhavet // Vis_2.3 // / sarvavighnopaśamanaṃ yāmye caiva yaśaskaram /
kuṇḍādyevaṃ(dyava?)sthitaṃ sūtraṃ koṇe yadatiricyate // Vis_2.37 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756110 (0.036):
kuṇḍārdhe tu sthitaṃ sūtraṃ koṇe yadatiricyate //AP_24.007cd/
tadarthaṃ diśi saṃsthāpya bhrāmitaṃ vartulaṃ bhavet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756117 (0.031):
tadardhaṃ diśi saṃsthāpya bhrāmitaṃ vartulaṃ bhavet /AP_24.008ab/
vṛttaṃ tu paramaṃ jñeyaṃ sarvaduḥkhanivāraṇam // Vis_2.38 //
anāvṛṣṭibhayaṃ nāsti ativṛṣṭibhayaṃ tathā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3161186 (0.0):
tasya sarvamabhiprāyaṃ siddhyatyeva na saṃśayaḥ // Vis_19.24 // / anāvṛṣṭibhayaṃ nāsti ativṛṣṭibhayaṃ tathā /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11454770 (0.046):
bhavati sarvapratyarthikabhayo vā / na cāsya tatrānāvṛṣṭibhayaṃ bhavati / ativṛṣṭibhayo vā / na cāsya tatra mahāvātamaṇḍalībhayaṃ bhavati
padmākāraṃ tu sarvatra mekhalāyāṃ tu vartulam // Vis_2.39 //
pratyekaikaṃ śacīnātha mekhalopari sādhakaḥ /
dvādaśaṃ vā dalaṃ likhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.40 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178044 (0.021):
taṇḍulordhve 'bjamālikhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_28.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159353 (0.031):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_17.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144952 (0.033):
ekahastocchritāṃ vediṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_9.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140213 (0.046):
tasyopari likhetpadmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.76 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157415 (0.046):
tasyopari likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158748 (0.046):
pīṭhopari mune padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.114 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186760 (0.053):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145502 (0.060):
pādapadmaṃ bhavetphullamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_10.38 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145914 (0.062):
caturaśraṃ tu vā vṛttaṃ mekhalātrayasaṃvṛ(yu?) tam // Vis_10.66 // / tasyo(?)pari likhedabjamaṣṭapatraṃ tu vā punaḥ /
tatkuṇḍaṃ padmamityuktaṃ sarvaśāstraviśāradaiḥ /
brahmavṛddhikaraṃ jñeyaṃ yajñasvādhyāyavṛddhidam // Vis_2.41 //
tathaiva caturaśraṃ tu iti śāstrasya niścayaḥ / / trikoṇaṃ vābjakuṇḍaṃ vā sādhakecchānurūpataḥ // Vis_2.42 //
some tu kārayeddhīmān sarvavighnopanāśanam /
pañcatriṃśāṅgulaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_2.43 // / saṃgṛhyācāryataḥsūtraṃ prasāryāsphālya yatnataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139479 (0.053):
diksūtrāṇi kramātteṣu prasāryāsphālya yatnataḥ // Vis_2.24 // / caturaśrīkṛtaṃ kṣetraṃ catuṣkoṇasamaṃ śubham /
naiṛte hyanile caiva lāñchayet koṇamatsyakam // Vis_2.44 //
tathaiva lāñchayedaindre tattrikoṇaṃ bhavecchubham /
kārayedavaṭaṃ dhīmān śilpinā kuśalena tu // Vis_2.45 //
tattudrūpeṇa kuṇḍeṣu mekhalāṃ paritaḥ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139907 (0.049):
tasyānte mekhalāṃ samyak gartaṃ vai paritaḥ kramāt // Vis_2.55 // / kārayenmekhalāmekāmutsedhaṃ tu tathaiva ca /
kārayettu śacīnātha sādhakaḥ paramārthavit // Vis_2.46 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160348 (0.023):
tanmadhye cintacitvā tu sādhakaḥ paramārthavit // Vis_18.47 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142522 (0.045):
śūlamadhye hariṃ dhyātvā sādhakaḥ paramārthavit // Vis_5.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181225 (0.051):
tasmāt sarvaprayatnena sādhakaḥ paramārthavit // Vis_33.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139907 (0.052):
tasyānte mekhalāṃ samyak gartaṃ vai paritaḥ kramāt // Vis_2.55 // / kārayenmekhalāmekāmutsedhaṃ tu tathaiva ca /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178686 (0.056):
ṣaḍakṣaramanusmṛtya sādhakaḥ paramārthavit // Vis_28.82 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176389 (0.058):
some coṣṇodakaṃ nyasya sādhakaḥ paramārthavit // Vis_27.90 //
etattrikoṇamuddiṣṭaṃ śeṣaṃ sādhāraṇaṃ bhavet /
kuṇḍapaṅktiḥ samākhyātā prakṛtistriguṇātmikā // Vis_2.47 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762751 (0.052):
kuṇḍalakṣmīḥ samākhyātā prakṛtistriguṇātmakā //AP_34.034cd/ / sā yoniḥ sarvabhūtānāṃ vidyāmantragaṇasya ca /AP_34.035ab/
sā yoniḥ sarvabhūtānāṃ siddhyarthaṃ tu śacīpate /
vidyāmantragaṇānāṃ tu vimukteścaiva kāraṇam // Vis_2.48 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762757 (0.063):
sā yoniḥ sarvabhūtānāṃ vidyāmantragaṇasya ca /AP_34.035ab/ / vimukteḥ kāraṇaṃ vahniḥ paramātmā ca muktidaḥ //AP_34.035cd/
prācyāṃ śiraḥsamākhyātaṃ bāhū koṇe vyavasthitau /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762769 (0.0):
vimukteḥ kāraṇaṃ vahniḥ paramātmā ca muktidaḥ //AP_34.035cd/ / prācyāṃ śiraḥ samākhyātaṃ bāhū koṇe vyavasthitau /AP_34.036ab/
aiśānyāgneyasaṃjñe tu yaṅghā vāyavyanaiṛte // Vis_2.49 //
udaraṃ kuṇḍamityuktaṃ yoniryonirvidhīyate /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762782 (0.0):
īśānāgneyakoṇe tu jaṅghe vāyavyanairṛte //AP_34.036cd/ / udaraṃ kuṇḍamityuktaṃ yoniryonirvidhīyate /AP_34.037ab/
mekhalātritayaṃ caiva guṇatrayamudāhṛtam // Vis_2.50 // / evaṃ saṃkṣepataḥ proktaṃ kuṇḍānāṃ lakṣaṇaṃ kramāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4762782 (0.041):
udaraṃ kuṇḍamityuktaṃ yoniryonirvidhīyate /AP_34.037ab/ / guṇatrayaṃ mekhalāḥ syurdhyātvaivaṃ samidho daśa //AP_34.037cd/
sruksruvau maṅgalāṃścaiva (lānyaṣṭau?)toraṇāni tathaiva ca // Vis_2.51 //
pravakṣyāmyadhunā caiva teṣāṃ lakṣaṇamucyate / / aśvatthakhadirādyairvā caturviṃśadbhi (?)raṅgulaiḥ // Vis_2.52 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28875168 (0.058):
utkṛṣṭamuktāratnādaye svastikādyairvibhūṣite // Paus_31.114 // / dvādaśārāsu māsekeśavādyairadhiṣṭite / / sarvāṅgadevatopete mantramanyaste pratiṣṭhite // Paus_31.115 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28877011 (0.062):
payomūlaphalādyairvā parividdhādyavāsare // Paus_31.239 //
pratiṣṭhādyutsave caiva homārthaṃ kārayet sruvam (cam?) /
saptapañcāṅgulaṃ vāpi vistāraṃ caturaśrakam // Vis_2.53 // / tribhāgena bhavedgartaṃ madhye vṛttaṃ suśobhanam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756165 (0.0):
saptapañcāṅgulaṃ vāpi caturasrantu kārayet /AP_24.011ab/ / tribhāgena bhavedgartaṃ madhye vṛttaṃ suśobhanam //AP_24.011cd/
tiryagūrdhvaṃ samaṃ vāpi tadardhaṃ vā khanet sruvam (cam?) // Vis_2.54 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756166 (0.0):
tribhāgena bhavedgartaṃ madhye vṛttaṃ suśobhanam //AP_24.011cd/ / tiryagūrdhvaṃ samaṃ khātādvahirardhantu śodhayet /AP_24.012ab/
aṅgulasya caturthāṃśaṃ vyapohyānte 'vaṭasya tu /
tasyānte mekhalāṃ samyak gartaṃ vai paritaḥ kramāt // Vis_2.55 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139780 (0.049):
tattudrūpeṇa kuṇḍeṣu mekhalāṃ paritaḥ kramāt / / kārayettu śacīnātha sādhakaḥ paramārthavit // Vis_2.46 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159782 (0.055):
hastamātraṃ tadardhaṃ vā kuṇḍāni paritaḥ kramāt // Vis_18.4 // / kārayettadvidhānena śilpibhiḥ saha sādhakaḥ /
kārayenmekhalāmekāmutsedhaṃ tu tathaiva ca / / mekhalāyāstu paritaḥ likhedabjadalākṛtim // Vis_2.56 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139780 (0.053):
tattudrūpeṇa kuṇḍeṣu mekhalāṃ paritaḥ kramāt / / kārayettu śacīnātha sādhakaḥ paramārthavit // Vis_2.46 //
dvādaśāṣṭadalaṃ vāpi kārayenmekhalādhare /
karṇikāṃ gartamadhye tu likhecchilpapramāṇataḥ // Vis_2.57 //
dalānte valayaṃ kuryāt caturaśraṃ samantataḥ /
tadaṅgulārdhavistāraṃ kalābinduvibhūṣitam // Vis_2.58 //
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19524524 (0.039):
caturviṃśatyaṅgulāyāmaṃ tadardhavistāraṃ caturaśraṃ kṛtvā tasya dakṣiṇata
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dvirekhāyuksamācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150374 (0.035):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163872 (0.049):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvālaṃkārabhūṣitam // Vis_20.188 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147372 (0.052):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149516 (0.052):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149557 (0.052):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150278 (0.052):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
dvādaśāṣṭakamevaṃ vā yathāruci lekhit kramāt // Vis_2.59 //
kaṇṭhaṃ tribhāgavistāraṃ sārdhāṅgulasamāyatam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756189 (0.059):
khātasya mekhalāṃ ramyāṃ śeṣārdhena tu kārayet /AP_24.013ab/ / kaṇṭhaṃ tribhāgavistāraṃ aṅguṣṭhakasamāyataṃ //AP_24.013cd/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407954 (0.059):
kaṇṭhaṃ ca dvyaṅgulāyāmaṃ vistāraṃ caturaṅgulam // LiP_2,25.31 //
dviraṅgulāyataṃ vāpi tadagre tu mukhaṃ bhavet // Vis_2.60 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756199 (0.048):
sārdhamaṅguṣṭhakaṃ vā syāttadagre tu mukhaṃ bhavet /AP_24.014ab/
caturaṅgulavistāraṃ pañcāṅgulamathāpi vā /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756206 (0.0):
sārdhamaṅguṣṭhakaṃ vā syāttadagre tu mukhaṃ bhavet /AP_24.014ab/ / caturaṅgulavistāraṃ pañcāṅgulamathāpi vā //AP_24.014cd/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160282 (0.029):
ṣaḍaṅgulaṃ tathāyāmaṃ tasya vistārameva ca // Vis_18.42 // / pañcāṅgulāyataṃ vāpi tanmadhye tatsamaṃ bhavet /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407954 (0.038):
kaṇṭhaṃ ca dvyaṅgulāyāmaṃ vistāraṃ caturaṅgulam // LiP_2,25.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155697 (0.040):
khātāddhi dvyaṅgulaṃ hitvā mekhalāṃ parikalpayet / / caturaṅgulavistāramutsedhaṃ tu tathaiva ca // Vis_15.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3955324 (0.046):
* kaṭhinamṛttikāyāṃ vitastimānaṃ vartulaṃ gartam ekaṃ kṛtvā tanmadhye / caturaṅgulavistāraṃ caturaṅgulagabhīraṃ gartād
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140198 (0.047):
pañcaviṃśāṅgulāyāmaṃ dvādaśāṅgulavistṛtam // Vis_2.75 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13408030 (0.048):
ardhāṅgulavivṛddhyātu kartavyaṃ caturaṅgulam // LiP_2,25.36 // / trayodaśāṅgulāyāmaṃ daṇḍamūle ghaṭaṃ bhavet /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13410186 (0.053):
kaṇṭhaṃ tu dvyaṅgulotsedhaṃ vistaraṃ caturaṅgulam // LiP_2,27.42 //
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27150942 (0.057):
aṣṭāṅgulavistāraṃ dairghyeṇa daśāṅgulaṃ tv adhobhāṇḍam /
Svatmarama: Hathayogapradipika (hathyopu.htm.txt) 3373243 (0.058):
catur-aṅgula-vistāraṃ hasta-pañca-daśāyatam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12730363 (0.059):
pīṭhaṃ ṣaḍaṅgulotsedhaṃ caturaṅgulameva vā / / vṛttaṃ vā caturaśraṃ vā sarojadalakarṇayuk // BhS_23.32 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139560 (0.060):
aṣṭāṅgulā dvitīyā tu tṛtīyā caturaṅgulā // Vis_2.30 // / caturaṅgulavistārāḥ sarvāḥ kāryāstu santatam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168181 (0.060):
tat pātraṃ tu tataḥ kuryāt vṛttaṃ vā caturaśrakam // Vis_22.119 // / caturaṅgulamutsedhaṃ tāvadvistārasaṃyutam /
trikaṃ dvyaṅgulamātraṃ syānmadhye dhārāṃ suśobhanām // Vis_2.61 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756206 (0.016):
caturaṅgulavistāraṃ pañcāṅgulamathāpi vā //AP_24.014cd/ / trikaṃ dvyaṅgulakaṃ tat syānmadhyantasya suśobhanam /AP_24.015ab/
suṣiraṃ kaṇṭhadeśe syāt praviśecchibika(?) yathā /
dhārāyā dakṣiṇe vāme mukhe vṛttaṃ samālikhet // Vis_2.62 //
kaṇṭhordhve tu likhedāsyaṃ suśobhanamataḥ param /
nāsikāmukhamekaṃ vā varāhānanameva ca // Vis_2.63 //
vyāghragomukhameva syāt yathāruci samācaret / / srukpṛṣṭhaṃ śodhayitvā tu parito 'ṣṭadalaṃ likhet // Vis_2.64 //
vṛttāpādaṃ tato bāhye nyaseddvyaṅgulameva tu /
tathaiva daṇḍamūle tu padanyāsaṃ yathāvidhi // Vis_2.65 //
aṅguṣṭhāṅgulamānena tadvṛttāṅghriṃ samācaret /
daṇḍadvitīyamadhyānte tṛtīyasyādhare 'mbujam // Vis_2.66 //
aṣṭapatrasamāyuktamālikhet phalakāyutam /
ghṛtādimadhyame bhāge kārayet paritaḥ kramāt // Vis_2.67 //
daṇḍamūle 'bjamukulaṃ trilekhāyuksamācaret /
caturabhyadhikaṃ viṃśadaṅgulaṃ tacchacīpate // Vis_2.68 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139489 (0.049):
caturabhyadhikaṃ viṃśadaṅgulaṃ caturaśrakam // Vis_2.25 //
sruvaṃ tu kārayetpaścāt ānanena samanvitam /
cara(ṣa?)kaṃ dvyaṅgulaṃ vṛttaṃ kartavyaṃ tu suśobhanam // Vis_2.69 //
goṣpadaṃ tu yathāmagnamalpapaṅke tathā bhavet /
sruva(sruco?) mūle mukhādye ca trirekhā yavamānataḥ // Vis_2.70 //
kārayettu śacīnātha sā ca sruk sarvasiddhidā /
mukhāditryaṅgulaṃ hitvā tadante 'ṅghriṃ samācaret // Vis_2.71 //
vṛttaṃ suśobhanaṃ pṛṣṭhe taddehāṅgulamānataḥ /
tathaiva sruvamūle 'ṅghriṃ vistārāyāmatādṛśam // Vis_2.72 //
padmasya mukulākāraṃ sruvamūle 'tha kārayet /
parasyākṣyaṅghrihīnena(?) kārayedvātha sruksruvau // Vis_2.73 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181083 (0.059):
athātaḥ saṃpravakṣyāmi sruksruvādyadhidaivatam / / sruksruvaṃ ( vau?) caiva darvī ca pṛthivīdevatā smṛtā // Vis_33.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156165 (0.063):
tānantayostu saṃgṛhya trirnītvā trirathānayet // Vis_15.43 // / sruksruvau cāpi saṃmṛjya punaḥ prakṣālya caiva hi /
etat sruksruvamākhyātaṃ maṅgalāṣṭakamucyate /
lohajānyeva kurvīta alābhe kāṣṭhajāni ca // Vis_2.74 //
aśvatthaṃ vā palāśaṃ vā khadiraṃ vaṭameva vā / / pañcaviṃśāṅgulāyāmaṃ dvādaśāṅgulavistṛtam // Vis_2.75 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160281 (0.033):
ṣaḍaṅgulaṃ tathāyāmaṃ tasya vistārameva ca // Vis_18.42 // / pañcāṅgulāyataṃ vāpi tanmadhye tatsamaṃ bhavet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139980 (0.047):
dviraṅgulāyataṃ vāpi tadagre tu mukhaṃ bhavet // Vis_2.60 // / caturaṅgulavistāraṃ pañcāṅgulamathāpi vā /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19530843 (0.050):
pucche caturthaṃ trayastriṃśadaṅgulavistāraṃ pañcacatvāriṃśadaṅgulāyāmaṃ / caturdaśatilairūnaṃ saviśeṣaṃ pañcamaṃ ardhasaptāṅgulavyāsaṃ ṣaṭpārśvaṃ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407954 (0.051):
kaṇṭhaṃ ca dvyaṅgulāyāmaṃ vistāraṃ caturaṅgulam // LiP_2,25.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146283 (0.052):
nityotsavasya bimbasya dvādaśāṅgulamāyatam // Vis_10.94 // / aṣṭāṅgulamatho vāpi caturaṅgulameva vā /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13408030 (0.054):
ardhāṅgulavivṛddhyātu kartavyaṃ caturaṅgulam // LiP_2,25.36 // / trayodaśāṅgulāyāmaṃ daṇḍamūle ghaṭaṃ bhavet /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407921 (0.058):
ṣaṭtriṃśadaṅgulāyāmamaṣṭāṅgulasavistaram // LiP_2,25.29 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145674 (0.061):
triguṇāṣṭāṅgulotsedhamathavāṣṭadaśāṅgulam / / ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_10.49 //
Bhaskara: Lilavati (lilavatu.htm.txt) 4502038 (0.062):
Lil_221a/ %aṣṭādaśa-aṅgulam dairghyam vistāras %dvādaśa-aṅgulas/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4756201 (0.064):
sārdhamaṅguṣṭhakaṃ vā syāttadagre tu mukhaṃ bhavet /AP_24.014ab/ / caturaṅgulavistāraṃ pañcāṅgulamathāpi vā //AP_24.014cd/
dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ pīṭhaṃ tu caturaṅgulam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171321 (0.0):
ṣoḍaśadvādaśaṃ vāpi cāṣṭapatramathāpi vā // Vis_26.13 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ karṇikāsahitaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171334 (0.034):
tryaṅgulaṃ tu tadutsedhaṃ dvyaṅgulaṃ tadghanaṃ bhavet // Vis_26.14 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145899 (0.048):
panasena drumeṣveṣu labdhena tu viśeṣataḥ // Vis_10.65 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ caiva caturaṅgulamāyatam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139980 (0.051):
dviraṅgulāyataṃ vāpi tadagre tu mukhaṃ bhavet // Vis_2.60 // / caturaṅgulavistāraṃ pañcāṅgulamathāpi vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160280 (0.054):
ṣaḍaṅgulaṃ tathāyāmaṃ tasya vistārameva ca // Vis_18.42 // / pañcāṅgulāyataṃ vāpi tanmadhye tatsamaṃ bhavet /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13407954 (0.057):
kaṇṭhaṃ ca dvyaṅgulāyāmaṃ vistāraṃ caturaṅgulam // LiP_2,25.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139595 (0.060):
kramānnimnā tu kartavyā caturaṅgulamāyatā // Vis_2.32 // / mūlaṃ tu tryaṅgulaṃ jñeyamagraṃ tasya ṣaḍaṅgulam /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13410185 (0.062):
kaṇṭhaṃ tu dvyaṅgulotsedhaṃ vistaraṃ caturaṅgulam // LiP_2,27.42 //
tasyopari likhetpadmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.76 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157415 (0.0):
tadardhaṃ taṇḍulaṃ caiva śālyopari vinikṣipet / / tasyopari likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159353 (0.0):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_17.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186761 (0.0):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158748 (5.960):
pīṭhopari mune padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.114 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15522197 (0.018):
tataḥ samālikhet padmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530380 (0.018):
tasminsamālikhetpadmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27779414 (0.018):
tataḥ samālikhet padmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_5.31 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787596 (0.018):
tasminsamālikhetpadmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26784718 (0.023):
madhye tatra likhet padmam % aṣṭapattraṃ sakarṇikam // BrP_61.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056033 (0.023):
madhye tatra likhet padmam aṣṭapattraṃ sakarṇikam // BrP_61.2 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144952 (0.024):
ekahastocchritāṃ vediṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_9.15 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25420364 (0.027):
ālikhedvimalaṃ padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // ŚivP_7.2,29.14ab/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12736685 (0.028):
madhye nanapade padmaṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971176 (0.037):
trikoṇakarṇikaṃ padmamaṣṭapatraṃ prakalpayet // NarP_1,87.131 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178044 (0.041):
taṇḍulordhve 'bjamālikhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_28.34 // / sauvarṇaṃ rājataṃ vāpi kṣaumasūtramathāpi vā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27786765 (0.042):
caturdvārasamopetam aṣṭapatraṃ sakarṇikam / / madhye padmaṃ samālikhya kesarairupalakṣitam // SvaT_9.15 //
Visnudharmottara-Purana, Adhy. 3,343-353 (vd3343pu.htm.txt) 27555860 (0.043):
manoharaṃ hastamātraṃ maṇḍalakam upakalpayet // [Vdha_3,352.0.1] // / tatra madhye 'ṣṭapatraṃ padmam ālikhet / tatas tūdāhṛtacaturasrayā
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145502 (0.044):
pādapadmaṃ bhavetphullamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_10.38 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177232 (0.048):
evaṃ kṛtvā vidhānena vediṃ bhuktiśubhapradām // Vis_27.151 // / tatropari likhet padmamaṣṭapatradalākṛti /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139709 (0.053):
dvādaśaṃ vā dalaṃ likhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.40 //
śaṅkhaṃ cakraṃ patākaṃ ca śrīvatsaṃ darpaṇaṃ vṛṣam /
matsyayugmaṃ ca kumbhaṃ ca maṅgalāṣṭakamiṣyate // Vis_2.77 //
dvādaśāṅgulamāyāmaṃ śaṅkhādīnāṃ pracakṣate /
tattadrūpānusāreṇa vistāraṃ kārayedbudhaḥ // Vis_2.78 //
cāmare ca mahādīpe teṣāṃ pārśveṣu kalpayet / / śaṅkhādimaṅgalānāṃ tu chatraṃ copari vinyaset // Vis_2.79 //
adhunā toraṇānāṃ tu vakṣyate lakṣaṇa kramāt /
aśvatthatoraṇaṃ prācyāṃ ṛgvedaścaindradaivataḥ // Vis_2.80 //
audumbaraṃ tathā yāmye yajuśca yamadaivatam / / nyagrodhaṃ tu pratīcyāṃ vai sāmaṃ(?)varuṇadaivatam // Vis_2.81 //
uttare somadaivatyaḥ plakṣaścātharvaṇo bhavet /
aśvatthaṃ vāpyabhāve tu pūrvādi caturodiśi // Vis_2.82 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181392 (0.048):
vimānasyopari nyasya pūrvādicaturo diśi // Vis_34.11 //
kalpayet svasvanāmnā tu tattadvṛkṣasvarūpakam /
saptahastasamāyuktaṃ pañcahastamathāpi vā // Vis_2.83 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182167 (0.036):
visṛjya kalpayeddhīmān dvitrihasatamathāpi vā // Vis_35.2 // / caturhastaṃ pañcahastaṃ vyapohyante mahāmune /
caturhastāyataṃ vāpi yathāruci samācaret / / tadardhaṃ paṭṭikā tiryak tritriśūlasamanvitam // Vis_2.84 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182166 (0.063):
visṛjya kalpayeddhīmān dvitrihasatamathāpi vā // Vis_35.2 // / caturhastaṃ pañcahastaṃ vyapohyante mahāmune /
śūlāyāmaṃ dvitālaṃ vā pādonaṃ vā śacīpate /
pādaśūlaṃ mayā proktaṃ nāhamekādaśāṅgulam // Vis_2.85 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145674 (0.063):
triguṇāṣṭāṅgulotsedhamathavāṣṭadaśāṅgulam / / ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_10.49 //
navāṅgulaṃ vā devendra yathāruci samācaret /
pādau tau paṭṭikā tiryak dvābhyāṃ dvāviṃśadaṅgulam // Vis_2.86 //
vattaṃ vā caturaśraṃ vā yuktyā kuryādyathāvidhi / / toraṇān sthāpayeddvāre svasthāne ca svavṛkṣajān // Vis_2.87 //
khātvā bhūmau dvitālaṃ tu maṇḍape mūlavidyayā /
athaikatālamānaṃ vā khātayedavaṭaṃ dharām // Vis_2.88 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155686 (0.058):
caturaṅgulamānena khānayedavaṭaṃ dharām // Vis_15.8 //
tattadgarteṣu saṃsthāpya toraṇāni yathākramam /
suśobhanaṃ tu pūrvaṃ syāt subhadraṃ nāma dakṣiṇe // Vis_2.89 //
subandhuṃ vāruṇe caiva suhotraṃ nāma cottare / / etatsvanāmamantreṇa pūjayeddeśikottamaḥ // Vis_2.90 //
kumudaḥ kumudākṣaśca prācyāṃ dauvārikau smṛtau / / dakṣiṇadvārapālākhyau puṇḍarīko 'tha vāmanaḥ // Vis_2.91 //
śaṅkukarṇaḥ sarpanetraḥ pratīcyāṃ dvārapālakau / / uttaradvārapālau tu sumukhaḥ supratiṣṭhitaḥ // Vis_2.92 //
toraṇābhyantare sthāpya yathāṣṭau ca yathādiśi / / rakte patāke pūrvasyāṃ dakṣiṇasyāṃ tu pītake // Vis_2.93 //
paścime 'ñjanasaṃkāśe śuklavarṇe tathottare /
kumudādyāṃśca bhūteśān dhvajeṣu parikīrtitān // Vis_2.94 //
evaṃ saṃkṣepataḥ proktaṃ maṇḍapādi ca sruksruvam /
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141168 (0.039):
tasyābhāve śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_3.51 //
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139151 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141663 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143733 (0.0):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144172 (0.0):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144977 (0.0):
paramātmādimūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ cādhunā śṛṇu // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (0.0):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158984 (0.0):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166202 (0.0):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166589 (0.0):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171138 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ aṅkurrāpaṇavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180027 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186269 (0.0):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191869 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147082 (5.960):
ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142180 (0.008):
evaṃ śailavidhiḥ proktaḥ sārātsāra anuttamaḥ // Vis_4.39 // / iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153534 (0.011):
saṃkṣepāt kathitaṃ guhyaṃ sādhakānāṃ hitāya vai // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrmantrāṇāṃ ṛṣichanda
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905565 (0.019):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.019):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182653 (0.020):
idaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ ca sarvaśāntikaraṃ bhavet // Vis_35.37 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mahāpīṭha pratiṣṭhāvidhirnāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558267 (0.025):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905567 (0.0):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (1.788):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139157 (0.004):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.007):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558650 (0.007):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906733 (0.007):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141668 (0.007):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558268 (0.007):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite vaṇigāvarṣaṇaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904674 (0.008):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.009):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142187 (0.009):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho / 'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704826 (0.010):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705212 (0.014):
prakīrṇādhikāre tṛtīyo 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ. / athacaturtho 'dhyāyaḥ.
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704456 (0.014):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre prathamo 'dhyāyaḥ. / atha dvitīyo 'dhyāyaḥ / athadvitīyo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1779479 (0.014):
|| dvitīyo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha tṛtīyo'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.015):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27953846 (0.020):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre maṇḍapavidhāno nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / atha tṛtīyodhyāyaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906002 (0.020):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / BhG 4 / atha caturtho 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4747926 (0.020):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye matsyāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ || / % chapter {3} / :ś atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402571 (0.021):
iti śrībhagavadbhāskarakṛte gītābhāṣye dvitīyo 'dhyāyaḥ // / atha tṛtīyo 'dhyāyaḥ
athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param / / brāhmaṇān bhojayitvā tu ācāryaḥśuddhamānasaḥ // Vis_3.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139157 (0.047):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.060):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142187 (0.061):
pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138335 (0.063):
viṣvaksenasaṃhitā / prathamo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bhūparīkṣāvidhiṃ param /
ācāryaḥsamalaṃkṛtya navavastrāṅgulīyakaiḥ / / yajamānaḥ śacīnātha śuddhāntaḥkaraṇaḥśuciḥ // Vis_3.2 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184435 (0.041):
pūrvādīśānaparyantaṃ kumbhe pūrvavadānayet // Vis_36.132 // / ācāryaḥ samalaṃkṛtya hemavastrāṅgulīyakaiḥ /
śilpinaṃ pūjayitvā tu gandhapuṣpāmbarādibhiḥ /
vaiṣṇavān samalaṃkṛtya bhojanācchādanādibhiḥ // Vis_3.3 //
kuṭhārādīni saṃgṛhya vaiṣṇavaiḥsaha mantravit /
śucirnavāmbaradharaḥ sottaryo(?)ṣṇīṣavān kramāt // Vis_3.4 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3161366 (0.056):
pūrvoktalakṣaṇopetaṃ pratiṣṭhāyāḥ krameṇa ca // Vis_20.8 // / saṃprokṣya navaratnānvā āvāhyabhyarcayeta vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158444 (0.061):
ācāryo mūrtipairyuktaḥ pratimāmuddharet kramāt // Vis_16.92 // / maṅgalānu( nyu?)ddhareyuśca diśāhomakarāstathā /
nirgacchedvṛkṣamāsādya śilpibhiḥsaha sādhakaḥ /
aṣṭākṣaraṃ mahāmantraṃ japtvā cāṣṭottaraṃ śatam // Vis_3.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16761331 (0.033):
aṣṭākṣaraṃ tato mantraṃ BrP_61.7a / aṣṭākṣaraṃ tato mantraṃ BrP_61.21a
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25293994 (0.037):
pūrvokta prakāreṇa pūjayitvā daśākṣara mantram aṣṭottaraṃ sahasraṃ japtvā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6705312 (0.046):
dadyādebhirmahāmantraiḥ samapyārtha japenmanum / / śatamaṣṭottaraṃ cāpi japtvā hyatha samarpayet // GarP_1,30.11 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157597 (0.047):
ātmā yādi(?) namontaṃ yanmantramaṣṭaśataṃ japet // Vis_16.29 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788654 (0.047):
namaḥ puruṣottamāyeti % japed aṣṭottaraṃ śatam // BrP_67.28 // / tataḥ prasādayed devaṃ $ bhaktyā taṃ puruṣottamam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11059969 (0.047):
namaḥ puruṣottamāyeti japed aṣṭottaraṃ śatam // BrP_67.28 // / tataḥ prasādayed devaṃ bhaktyā taṃ puruṣottamam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6707050 (0.048):
pūjayitvā japenmantraṃ śatamaṣṭottaraṃ naraḥ // GarP_1,33.6 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902470 (0.048):
tataś cāṣṭākṣaraṃ mantram aṣṭottaraśataṃ japet /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29001646 (0.049):
śatamardhaśataṃ vāpi LiP_1,91.43c / śatamaṣṭottaraṃ japtvā LiP_1,89.46c
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27385962 (0.051):
aṣṭākṣaram imaṃ mantraṃ NsP_17.35a / aṣṭākṣaram imaṃ smaret NsP_17.12d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6698533 (0.056):
evaṃ japtvā vidhānena śatamaṣṭottaraṃ tathā // GarP_1,12.5 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16805444 (0.058):
japed aṣṭottaraṃ śatam BrP_60.51b / japed aṣṭottaraṃ śatam BrP_67.17d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15969795 (0.058):
māyāṃ tārapuṭāṃ mantrī japedaṣṭottaraṃ śatam // NarP_1,87.39 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12745235 (0.061):
vaiṣṇavaṃ viṣṇugāyatrīṃ śatamaṣṭottaraṃ japet / / dhruvaṃ cai vādhitiṣṭhatsu viṇmūtrādivisarjane // BhS_28.3 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6746534 (0.061):
naivadyaṃ paramānnaṃ tu japedaṣṭottaraṃ śatam // GarP_1,123.6 //
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23676919 (0.063):
8.100ab: sahasraṃ homayet tatra tato japtvā visarjayet / 8.100cd: śatam aṣṭottaraṃ pūrṇaṃ paścād yajanam ārabhet
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27396513 (0.063):
japed aṣṭākṣaraṃ mantraṃ NsP_17.4c / japed ahar ahaḥ snātvā NsP_58.85c
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14356458 (0.064):
aṣṭākṣaraṃ tathā mantraṃ japedvā dvādaśākṣaram // GarP_2,30.39 //
kuśahastaḥ praṇamyātha dāruṃ paśyet samāhitaḥ /
śucau tale vivikte tu keśāṅgāravivarjite // Vis_3.6 //
sthāpitaṃ vṛkṣamudvīkṣya taṃ praṇamya hariṃ smaran /
tadvṛkṣaṃ manasā gṛhya kaṇṭakaṃ parivarjayet // Vis_3.7 //
kārtikyādyaṣṭamāseṣu dārusaṃgrahamuttamam /
uktakāle mahāprājño nirīkṣya śubhavṛkṣakam // Vis_3.8 //
kaṇṭakāt khadiraṃ grāhyamasāraṃ parivarjayet / / vṛkṣānukramaṇaṃ vakṣye saṃkṣepāt sāramuttamam // Vis_3.9 //
khadiro devadāruśca badarī candanadvayam / / śiṃśupā rājavṛkṣaśca bilvayūpavanastathā // Vis_3.10 //
madhuko lohitaścaiva svandanasvandakastathā / / tumbakaṃ caiva śāmalyaṃ śālavṛkṣastathaiva ca // Vis_3.11 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810051 (0.023):
anyas tu raktapiṇḍālū raktālū raktapiṇḍakaḥ / / lohito raktakandaś ca lohitāluḥ ṣaḍāhvayaḥ // Rajni_7.71
asano vakulaścaiva śirīṣāmalakastathā / / sarve ca yājñikā vṛkṣāḥ pratimārthamudāhṛtāḥ // Vis_3.12 //
sāravantaśca ye cānye kṛmikīṭavivarjitāḥ /
dagdho 'gninā svayaṃ śuṣkaḥ patitaśca svayaṃ tathā // Vis_3.13 //
tathā cāśaninār dadhaḥ sphuṭito bhinna eva ca / / dakṣiṇapravaṇaścaiva varjitā anyadeśajāḥ // Vis_3.14 //
saṃkalpya pratimāmekāṃ śilāyāṃ vṛkṣa eva vā / / krameṇa parigṛhṇīyāt kartavyaikaivamatra tu // Vis_3.15 //
nānyatra pratimāṃ kuryāt kriyā bhavati niṣphalā /
śilādārvostu vakṣyāmi adhivāsabalikramam // Vis_3.16 //
tasyādhastāddharāṃ paścādāśāyāṃ maṇḍalaṃ kuru /
saṃprokṣya gandhatoyena viṣṇugāyatriyā budhaḥ // Vis_3.17 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153747 (0.049):
śuddhatoyena saṃkṣālya viṣṇugāyatriyā punaḥ / / prokṣayedgandhatoyena pañcopaniṣadaiḥ kramāt // Vis_14.14 //
tadvṛkṣamūle mantrajño parigṛhya navāmbaram /
ācāryaśca caturdikṣu patākāstatra lambayet // Vis_3.18 //
tatra viṣṇuṃ samāvāhya ravimadhyagataṃ harim /
sūktena puruṣeṇaiva pūjayet puruṣottamam // Vis_3.19 // / śilāgrahaṇadeśe 'pi gomayenānulepayet /
pūrvavat samalaṃkṛtya chādayennavavastrakaiḥ // Vis_3.20 //
atra pūrvoktamārgeṇa pūjayeddharimavyayam /
tatpūrvabhāge tantrajñaḥ sāyāhne cādhivāsayet // Vis_3.21 //
caturdikṣu mahādīpaṃ prajvālyākṣatadhūpakaiḥ /
alaṃkṛtya janān sarvānūrdhvapuṇḍradharonmukhān // Vis_3.22 //
ācāryaḥ kumbhamādāya nirdeṣaṃ sūtraveṣṭitam /
aśvatthapallavairyuktaṃ saratnaṃ toyasaṃyutam // Vis_3.23 //
vastrayugmena saṃveṣṭya dhānyarāśau vinikṣipet /
tasmin brahmāṇamabhyarcya parito 'ṣṭaghaṭān nyaset // Vis_3.24 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178655 (0.040):
gandhapuṣapādinābhyarcya toraṇe 'ṣṭaghaṭān nyaset // Vis_28.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159405 (0.046):
tataḥ padmadaleṣvaṣṭaghaṭāṃstu parito nyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186813 (0.048):
tataḥ padmadaleṣvaṣṭakalaśān parito nyaset // Vis_38.40 //
sāpidhānān savastrāṃśca dhānyarāśau pṛthaṅnyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181854 (0.050):
kalaśān sādhayedaṣṭavidyeśān paritaḥ kramāt // Vis_34.44 // / savastrān sāpidhānāṃśca sahiraṇyān cakūrcakān /
indrādīśānaparyantaṃ dikpatīnarcayet kramāt // Vis_3.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3172338 (0.044):
tatastu kalaśānaṣṭau kumbhasya parito nyaset // Vis_26.86 // / indrādīśānaparyantamindrādīṃśca kramānnyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3172459 (0.047):
pūrvādīśānaparyantamindrādīṃścaiva pūjayet // Vis_26.96 //
pūrvādisomaparyantaṃ homakarma samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182876 (0.063):
ṛgādīnāṃ tu vedānāṃ sāramuddhṛtya nārada // Vis_36.15 // / pūrvādisomaparyantamuccaret susvareṇa tu /
vāsudevādimūrtīnāṃ svanāmnā ca pṛthakpṛtham // Vis_3.26 //
samidājyacarūṃścaiva aṣṭāttaraśataṃ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182514 (0.044):
gandhādibhiḥ samabhyarcya homaṃ kuryādanandritaḥ // Vis_35.27 // / samidājyacarūn dadhnā madhunā payasāpi ca /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159575 (0.059):
aṣṭottaraśata hutvā pūrvādi ca pṛthak kramāt // Vis_17.42 // / samidājyacarūn lājān juhuyurmūrtipāḥ kramāt /
juhuyādvahnijihvāyāṃ vāsudevādividyayā // Vis_3.27 //
pūrṇāhutiṃ tato hutvā śeṣamasminna vidyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157047 (0.027):
prāyaścittāhutiṃ kuryādekāṃ mūlena vidyayā // Vis_15.108 // / pūrṇāhutiṃ tato hutvā srucā mūlena sādhakaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179098 (0.044):
etān(?)pūrṇāhutiṃ hutvā homaśeṣaṃ samāpayet // Vis_29.8 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143059 (0.054):
kuṇḍe kuṇḍe tu kartavyaṃ (kuryācca?) pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_5.60 // / pūrṇāhutiṃ tato hutvā homamasmin samāpayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165291 (0.062):
hutvā sve sve tu juhuyāt svāhāntena yathākramam // Vis_20.294 // / paścāt pūrṇāhutiṃ hutvā śeṣakarma samācaret /
uttare 'sminmahāmantre(tantre?)vaiṣṇavīkaraṇaṃ kramāt // Vis_3.28 //
saṃproktaṃ nāradasyaiva tadvadutpādayediha / / utpādya vaiṣṇavāgniṃ tu tadagnau homamācaret // Vis_3.29 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148914 (0.041):
lohena muniśārdūla uttamādikrameṇa tu // Vis_11.129 // / saṃproktaṃ rāghavasyaivaṃ tadvadutpādayediha /
athavā pūrvabhāge tu caturmūrtimanusmaran /
kārayeddhomakarmāṇi pūrvāgnau pūrvavat kramāt // Vis_3.30 //
parito balidānaṃ tu bhūtakrūrabaliṃ kṣipet /
pāyasānnaṃ guḍopetaṃ saghaṇṭāsvarasūkṣmayuk // Vis_3.31 //
puṇyāhaṃ vācayitvā tu ādāvante tu ca kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3189792 (0.056):
kārayecchāntihomaṃ tu juhuyācchatamāhutīḥ // Vis_39.193 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu tasya doṣaḥ praśāmyati /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177273 (0.060):
uttamādikramaṃ proktaṃ vedikālakṣaṇaṃ mune // Vis_27.154 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu prokṣayitvā kuśāmbhasā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142653 (0.062):
pratyekaikaṃ tribhirvāpi navavastraṃ śacīpate // Vis_5.34 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu svastisūktaṃ tathoccaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176709 (0.063):
evaṃ saṃsthāpya vidhivat paścācchuddhiṃ samācaret // Vis_27.114 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu prokṣayet kuśavāriṇā /
kuṭhāraṃ navavastrādyairalaṃkṛtyādhivāsayet // Vis_3.32 //
droṇataṇḍulamadhye tu padmaṣṭadalaṃ likhet /
tanmadhye śāyayedastramantreṇāṣṭākṣareṇa vā // Vis_3.33 //
navavastreṇa saṃchādya sādhako mantravittamaḥ /
gandhapuṣpādinābhyarcya mantreṇāstreṇa mantravit // Vis_3.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141005 (0.050):
vṛkṣamūle śilāyāṃ vā kumbhamādāya mantravit // Vis_3.39 // / abhiṣicyāstramantreṇa sudarśanamanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158903 (0.059):
ānayenmūrtimantreṇa gandhapuṣpādinārcayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138893 (0.059):
digbandhaṃ kārayet paścāt astramantreṇa mantravit // Vis_1.41 //
ācāryaḥ susthito bhūtvā imaṃ mantramudīrayet / / oṃ namaḥ sarvalokāya viṣṇave prabhaviṣṇave // Vis_3.35 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4766372 (0.021):
oṃ namaḥ sakalalokāya viṣṇave prabhaviṣṇave /AP_43.023ab/
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10354016 (0.025):
12,202.033d@017B_0020 ekāgraḥ prayato bhūtvā imaṃ mantram udīrayet / 12,202.033d@017B_0021 oṃ namo bhagavate vāsudevāya iti
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 614217 (0.053):
namaste gadine tubhyaṃ $ vāsudevāya dhīmate // HV_App.I,31.577 // / oṃ namo nārāyaṇāya $ viṣṇave prabhaviṣṇave / HV_App.I,31.578 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22099769 (0.053):
namaste gadine tubhyaṃ vāsudevāya dhīmate // HV_App.I,31.577 // / oṃ namo nārāyaṇāya viṣṇave prabhaviṣṇave / HV_App.I,31.578 /
viśvāya viśvarūpāya svapnādhipataye namaḥ / / rakṣaḥ piśācā nāgāśca ye 'tra tiṣṭhanti nityaśaḥ // Vis_3.36 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4766374 (0.030):
oṃ namaḥ sakalalokāya viṣṇave prabhaviṣṇave /AP_43.023ab/ / viśvāya viśvarūpāya svapnādhipataye(2) namaḥ //AP_43.023cd/
vyapagacchantu te sarve sannidhattāṃ sadā hariḥ / / hatyuktvā svapnamākāṅkṣan paścime śāyayenniśi // Vis_3.37 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25383860 (0.049):
naravarayuvatīvapurdharābhyāṃ satatamahaṃ praṇatosmi śaṃkarābhyām // / ŚivP_7.1,15.35cd/
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4574427 (0.049):
viraṇāścotuvālāśca laḍvā varjyāśca nityaśaḥ // BndP_2,11.87 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 544206 (0.051):
smartavyas tatra tatrāhaṃ $ yatra yuddhaṃ bhavet sadā / / **HV_App.I,18.507**54:1 / / [k: B1 Ds2 D5 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22029764 (0.051):
smartavyas tatra tatrāhaṃ yatra yuddhaṃ bhavet sadā / / **HV_App.I,18.507**54:1 / / [k: B1 Ds2 D5 ins. :k]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3188876 (0.058):
kṛmikīṭapataṅgānāṃ dravyeṣu patite (patanaṃ?) yadi // Vis_39.122 // / tatsarvaṃ varjayennityaṃ viṣṇuyāgeṣu sarvaśaḥ /
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11513386 (0.058):
pūjāṃkṛtvāthatalliṃgaṃśirasādhārayetsadā // ŚivP_1,18.57ab/
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10787170 (0.059):
ayajñayājakasthāne anāvṛṣṭir bhavet sadā // RKS_25.59 // / apūjanāt tathā nityaṃ devedevasya śūlinaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4578732 (0.059):
pariśiṣṭaṃ pravakṣyāmi brahmaṇānāṃ parikṣaṇam // BndP_2,15.4 // / na mīmāṃsyāḥ sadā viprāḥ pavitraṃhyetaduttamam /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18923489 (0.061):
(AVŚ_4,16.6a) ye te pāśā varuṇa saptasapta tredhā tiṣṭhanti viṣitā / ruṣantaḥ | / (AVŚ_4,16.6c) chinantu sarve anṛtaṃ vadantaṃ yaḥ satyavādy ati taṃ sṛjantu
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25727166 (0.062):
ābhūtasaṃplavāstatra daśa tiṣṭhanti te 'jvarāḥ // BndP_3,2.72 // / sarve sūkṣmaśarīrāste vidvāṃso ghanamūrtayaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174583 (0.064):
mahāviṣṇordine syādbaliḥ // Vis_27.31 // / sadāviṣṇostṛptayai kṛsaramaśilairgandhanivahaiḥ sadīpairyuktaṃ śītaṃ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12769185 (0.064):
satyaśchābādhitārthatvānnityatvātsa prakīrtitaḥ // BhS_36.208 // / acyuto 'cyavanādeva sa hariḥ samadīritaḥ /
śubhāśubhaṃ nirīkṣyātra svapnādhyāye prakīrtitam /
adarśane 'pi gṛhṇīyāt viparīte nivartayet // Vis_3.38 // / ācāryaḥ prātarutthāya vidhivat snānamācaret /
vṛkṣamūle śilāyāṃ vā kumbhamādāya mantravit // Vis_3.39 //
abhiṣicyāstramantreṇa sudarśanamanuttamam / / sahasrāreti saṃkīrtya huṃkāraṃ tadanantaram // Vis_3.40 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138894 (0.043):
digbandhaṃ kārayet paścāt astramantreṇa mantravit // Vis_1.41 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140939 (0.050):
gandhapuṣpādinābhyarcya mantreṇāstreṇa mantravit // Vis_3.34 //
phaṭkārāntaṃ mahāhetiṃ sudarśanamakhaṇḍitam /
astrarājasya mantro 'yaṃ śrīkīrtijayadaṃ param // Vis_3.41 //
abhiṣicya trirācamya paridhāya(pya?) navāmbaraiḥ /
arcayedgandhapuṣpādyaiḥ sāntvanaṃ tu samācaret // Vis_3.42 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142784 (0.054):
puruṣeṇa tato gandhapuṣpādyairarcayeddharim /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162972 (0.058):
arcayedgandhapuṣpādyaiḥ pūjayettaṃ manoramaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155953 (0.061):
arcayedgandhapuṣpādyairupacārairmanoramaiḥ // Vis_15.28 //
vṛkṣa lokasya śāntyarthaṃ gaccha devālayaṃ śubham /
devatvaṃ yāsyate tatra dāhacchedavivarjitaḥ // Vis_3.43 //
jalapuṣpapradānena sudhūpairbalibhistathā /
lokāstvāṃ pūjayiṣyanti tato yāsyasi nirvṛtim // Vis_3.44 //
evaṃ tu sāntvanaṃ kṛtvā vṛkṣamūlasthito mukhaḥ(?) /
śilāyāmapi kartavyaṃ sāntvanaṃ tu śacīpate // Vis_3.45 //
śilānāma samuccārya sāntvanaṃ tu śilā bhavet (?) /
kuṭhāraṃ tu namaskṛtya mantreṇāstreṇa sādhakaḥ // Vis_3.46 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3169680 (0.063):
devapārśvaṃ samāsādya sthāpayeddakṣiṇāgrataḥ // Vis_23.40 // / paścāttānyastramantreṇa prokṣayet sādhakaḥ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141533 (0.064):
pradhānatarumādāya mantreṇāstreṇa sādhakaḥ / / sthāpayenmūlamantreṇa dakṣiṇe tu śriyaṃ nyaset // Vis_3.78 //
taṃ samādāya hastābhyāṃ vṛkṣaṃ chidya(tvā?)punaḥ punaḥ /
evaṃ dārumayaṃ gṛhya vane vanacaraiḥ saha // Vis_3.47 //
śaṅkhatūryādinādaistu paṭahaistālanisvanaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182989 (0.038):
mahāmumbhādi saṃgṛhya prāsādaṃ tu paribhramet // Vis_36.23 // / śaṅkhabheryādinādaistu nṛttagītasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177069 (0.058):
utsave balidāne tu śaṅkhādyaiścaiva ghoṣayet // Vis_27.140 // / śaṅkhatūryādinirghoṣaṃ haritṛptikaraṃ mune /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18875419 (0.061):
śaṅkhatūryaninādaiśca mṛdaṅgapaṇavādibhiḥ /
geyanṛttasamāyuktamālayaṃ tu vrajet kramāt // Vis_3.48 //
yadā dārumayaṃ gṛhya tadā prabhṛti nityaśaḥ /
pratimāṃ kārayettatra tatkarmāntaṃ haviṣyabhuk // Vis_3.49 //
karmāntaraṃ na kurvīta yajamānaḥsamāhitaḥ /
śilpācāryasya vaṃśyaśca śāstraprāmāṇyakovidaḥ // Vis_3.50 //
sārāsāraṃ parīkṣyātra śilpinā kuśalena tu /
tasyābhāve śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_3.51 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140469 (0.039):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 //
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi vaiśyo vā śūdra eva vā / / tān samānīya mantrajño mūlavidyāḥ pradāpayet // Vis_3.52 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182049 (0.018):
evamuktaprakāreṇa kārayedgehamuttamam // Vis_34.59 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi vaiśyaḥ śūdro 'tha eva vā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15869527 (0.044):
brāhmaṇaḥ kena bhavati kṣatriyo vā dvijottama / / vaiśyaḥ śūdraśca viprarṣe tadbrūhi vadatāṃ vara // NarP_1,43.63 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10341861 (0.046):
12,182.001a brāhmaṇaḥ kena bhavati kṣatriyo vā dvijottama / 12,182.001c vaiśyaḥ śūdraś ca viprarṣe tad brūhi vadatāṃ vara
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18829328 (0.050):
tasmiṃstīrthe mṛto yastu sa yāti paramāṃ gatim // RKV_43.10 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā nṛpasattama /
Bodhisattvabhumi (bsa034_u.htm.txt) 24880027 (0.050):
vyapadiśanto vyapadiśanti / idaṃ me nāmāsyedaṃ nāmeti / kṣatriyo 'hamayaṃ / vā / brāhmaṇo vaiśyaḥ śūdro 'hamayaṃ vā ayaṃ me pitā 'sya va / yathā pitā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10260653 (0.051):
12,024.022d*0030_06 taskarasya viśeṣeṇa nānyo daṇḍo vidhīyate / 12,024.022d*0030_07 brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi vaiśyaḥ śūdro 'tha vā dvijaḥ
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13534012 (0.052):
brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi__Vdha_064.047 / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ__Vdha_006.019
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11516659 (0.052):
prāptāḥkāmānabhīṣṭāṃścatāṃstānsarvānhṛdisthitān // ŚivP_1,21.38cd/ / brāhmaṇaḥkṣatriyovaiśyaḥśūdrovāpratilomajaḥ // ŚivP_1,21.39ab/
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17952041 (0.053):
apatnīko naro bhūpa ! na yogyo nijakarmaṇām / / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi vaiśyaḥ śūdro 'pi vā nṛpa // MarkP_71.10 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21984865 (0.053):
bhāṇḍastham antyajānāṃ tu jalaṃ dadhi payaḥ pibet / / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś caiva pramādataḥ (II,1, p. 114) //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26853113 (0.054):
devo vā dānavo vāpi % brāhmaṇaḥ kṣatriyo bhavet // BrP_170.72 // / vaiśyo vā śūdrayonir vā $ saguṇo nirguṇo 'pi vā &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11124424 (0.054):
devo vā dānavo vāpi brāhmaṇaḥ kṣatriyo bhavet // BrP_170.72 // / vaiśyo vā śūdrayonir vā saguṇo nirguṇo 'pi vā /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6628187 (0.054):
p.31.1/.tasmāt te brāhmaṇa bravīmi saṃjñāmātram idaṃ lokasya yad idaṃ / brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā caṇḍāla iti vā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618462 (0.054):
yadidamucyate brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627052 (0.054):
p.21.3/ tad idaṃ brāhmaṇa te bravīmi, saṃjñāmātrakam idaṃ lokasya yad idam / ucyate brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra ity vā/ sarvam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19828496 (0.055):
03,080.051a brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā rājasattama
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10829886 (0.056):
tasmiṃs tīrthe mṛto yas tu sa yāti paramāṃ gatim / / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdro vā nṛpasattama // RKS_80.14 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619523 (0.058):
327.029. parīkṣasva brāhmaṇa samyageva ko 'tra brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ / śūdra iti/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035337 (0.062):
brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi YS182v_4.46c / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vāpi Mn_10.117a / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyas Mn_10.4a
taṃ gṛhītvā racīnātha vṛkṣārthaṃ tu vrajedvane /
vaiṣṇavān bhagavadbhaktān balinaḥ karmatatparān // Vis_3.53 //
nirgacchedvanamāsādya chitvā vṛkṣaṃ hariṃ smaran /
tadvṛkṣaṃ śirasi sthāpya smarannārāyaṇaṃ prabhum // Vis_3.54 //
tato yāgagṛhaṃ gacchecchaṅkhatūryādibhiḥ saha /
mūlālayasya pūrve tu pūrṇakumbhaṃ nidhāpayet // Vis_3.55 //
aśvatthapallavairyuktaṃ sāpidhānaṃ savastrakam /
satoyaṃ ratnasaṃyuktaṃ sthāpayeddhānyarāśiṣu // Vis_3.56 //
tatkumbhe cānayenmantrān mūlamantrādikān kramāt /
nārāyaṇopaniṣadaṃ sṛṣṭyādipratipādikām // Vis_3.57 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157583 (0.028):
tatastvatharvavede ca sṛṣṭyādipratipādakam // Vis_16.28 // / nārāyaṇopaniṣadaṃ triḥ paṭhet padasaṃspṛśet /
tathā puraṣasūktaṃ tu japedvai vaiṣṇavaiḥ saha /
kumbhāntaragatāṃbhaḥsu viṣṇuṃ sakalamavyayam // Vis_3.58 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3164550 (0.052):
evaṃ saṃpūjayedbhaktyā viṣṇuṃ sakalamavyayam // Vis_20.240 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149528 (0.057):
dviprakāraṃ mayā proktaṃ viṣṇuṃ sakalamavyayam // Vis_11.173 // / evaṃ dhyāyenmuniśreṣṭha karturicchāvaśāt kuru /
dhyātvā gandhādinābhyarcya sūktena puruṣeṇa ca /
kumbhasya pūrvabhāge tu gomayenānulepayet // Vis_3.59 //
droṇadvayaṃ tadardhaṃ vā vikirettaṇḍulān kramāt /
tanmadhye 'ṣṭadalaṃ padmaṃ likhyānāmikayāpi ca // Vis_3.60 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159349 (0.060):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_17.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186759 (0.060):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam /
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1886691 (0.062):
aṣṭastambhaprayogeṇa padmamaṣṭadalaṃ likhet / / tasya kesaramadhye tu buddhabimbanniveśayet // 5 //
aṣṭākṣaraṃ mahāmantraṃ karṇikādiṣu yojayet /
tatra madhye tu kuṃbhasya saṃprokṣyāstreṇa mantrataḥ // Vis_3.61 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156519 (0.046):
caturaśrādikuṇḍāni saṃprokṣyāstreṇa mantrataḥ // Vis_15.70 //
prokṣayenmūlamantreṇa kambūdarajalaiḥ punaḥ /
punaḥ punastridhā prokṣya viṣṇurūpamanusmaran // Vis_3.62 //
pañcopaniṣadairmantraiḥ punaḥ prokṣya samāhitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184636 (0.034):
havirnivedayet paścāt smaran devasya rūpiṇam // Vis_36.147 // / prokṣayedgavyakairmantraiḥ pañcopaniṣadaiḥ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190319 (0.053):
kumbhamanyaṃ tathā kṛtvā saṃskṛtya vidhivadbudhaḥ / / pañcopaniṣadairmantraiḥ praṇavena tathaiva ca // Vis_39.232 //
saṃprokṣya mūlamantrābhyāṃ kumbhātoyena sādhakaḥ // Vis_3.63 // / pūrvādhivāsitairmantraiḥ snāpayeddārumuttamam /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13576524 (0.047):
(AVParis_21,6.8) tataḥ śāntyudakaṃ kṛtvā cātanenānuyojitam | saṃprokṣya
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3161367 (0.047):
pūrvoktalakṣaṇopetaṃ pratiṣṭhāyāḥ krameṇa ca // Vis_20.8 // / saṃprokṣya navaratnānvā āvāhyabhyarcayeta vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156077 (0.054):
avasthāpya ca tattoyaṃ prokṣayitvātra sādhakaḥ // Vis_15.37 // / prokṣaṇyāmeva tatkṛtvā dhyātvā jyotiṣamavyayam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4305135 (0.054):
vyāhṛtibhir anyaiś capavitrair ātmānaṃ (prokṣya prayato (bhavati // / Baudh2.4.7.3-1/ atha^apy (udāharanti /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190137 (0.063):
dviguṇaṃ kārayet paścādvighnite hyekakālike // Vis_39.218 // / pūrvadravyeṇa pūrvaṃ tu pūrvarātrasya pūrvavat /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299940 (0.063):
(udasya^(ācamya^ādāsyannadbhiḥ (prokṣet // / Baudh1.5.8.29/ atha ced adbhir ucchiṣṭī (syāt tad
sudhūpagandhapuṣpādyairarcayet pūrvavat kramāt // Vis_3.64 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142883 (0.037):
snapanaṃ vidhivat kṛtvā gandhādyairarcayet kramāt // Vis_5.50 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15507868 (0.038):
dvāraśākhordhvato devaṃ % gaṇeśaṃ ca śriyaṃ tathā // SvaT_2.23 // / saṃpūjya gandhapuṣpādyair $ dhūpādibhiranukramāt &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765105 (0.038):
dvāraśākhordhvato devaṃ gaṇeśaṃ ca śriyaṃ tathā // SvaT_2.23 // / saṃpūjya gandhapuṣpādyair dhūpādibhiranukramāt /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1129434 (0.038):
saṃpūjya pūrvavat puṣpa __Vdha_087.002 / gandhadhūpādibhir naraḥ__Vdha_087.002
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25776558 (0.042):
kumbhāgre nikṣipetpakvaṃ nārikelaphalaṃ śubham // BndP_3,43.18 // / abhyarcya gandhapuṣpādyairdhūpadīpādi darśayet /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15510077 (0.045):
āmantraṇapadenaiva % brahmāṇaṃ sthāpya pūjayet // SvaT_2.190 // / puṣpādibhiḥ sudhūpādyair $ dhruveṇa tu yathākramam &
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842090 (0.047):
gandhapuṣpādibhirdevamarcayetpūrvavatkramāt // NarP_1,19.17 //
Abhinavagupta: Tantrasara (abhtantu.htm.txt) 13116260 (0.048):
gandhadhūpapuṣpādibhiḥ krameṇa pūjayet tataḥ pātraṃ sadāśivarūpaṃ dhyātvā
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3170881 (0.049):
pūrayitvā samān sarvān arcayitvā tataḥ kramāt // Vis_25.39 // / gandhapuṣpādibhiścaiva pūjayitvā vicakṣaṇaḥ /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15729066 (0.049):
pūjayetpraṇavena tu SvaT_2.222d / pūjayedgandhapuṣpādyair SvaT_4.61a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14214469 (0.051):
liṅgaṃ ghṛtena saṃsnāpya puṣpagandhādibhistathā / / naivedyadhūpadīpaiśca saṃpūjya vṛṣabhaṃ śubham // NarP_2,43.33 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18877383 (0.051):
śuklatīrthe naraḥ snātvā hyumāṃ rudraṃ ca yo 'rcayet // RKV_156.21 // / gandhapuṣpādidhūpaiśca so 'śvamedhaphalaṃ labhet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4776055 (0.051):
pūjayedgandhapuṣpādyair hemapuṣpādibhiḥ kramāt /AP_64.027ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15368135 (0.051):
sampūjya sarvasiddhyarthaṃ % bhakṣyabhojyādibhiḥ śubhaiḥ // LiP_1,105.24 / tvāṃ gandhapuṣpadhūpādyair $ anabhyarcya jagattraye &
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7261896 (0.051):
sampūjya sarvasiddhyarthaṃ bhakṣyabhojyādibhiḥ śubhaiḥ // LiP_1,105.24 // / tvāṃ gandhapuṣpadhūpādyair anabhyarcya jagattraye /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18890966 (0.051):
gandhapuṣpādibhir yastu pūjayet kanakeśvaram // RKV_186.39 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246853 (0.054):
mānayet pūjayed arcayed apacāyed / divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15246958 (0.054):
satkuryād gurukuryād mānayet pūjayed arcayed apacāyed / divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247058 (0.054):
satkuryād gurukuryād mānayet pūjayed arcayed apacāyet, / divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15247279 (0.054):
mānayet pūjayed arcayed apacāyet / divyapuṣpadhūpagandhamālyavilepanacūrṇacīvaracchatradhvajapatākābhiḥ.
navavastreṇa saṃchādya parito balimācaret /
sudarśanena mantreṇa pūrvādikramayogataḥ // Vis_3.65 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178798 (0.022):
annena vātha puṣpairvā aṣṭadigbalimācaret // Vis_28.90 // / sudarśanena mantreṇa pūrvādiṣu yathākramam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162369 (0.053):
vinyasecca caturdikṣu pūrvādikramayogataḥ // Vis_20.81 // / evaṃ nyāsaṃ kramāt kṛtvā hyādhārādi mahāmune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179377 (0.055):
gomayena samālipya pūrvādikramayogataḥ // Vis_30.7 //
haviṣā balidānaṃ tu sarvaśāntyarthameva ca /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3172888 (0.020):
ārohaṇaṃ divā kuryāt ketorniśyaṅkurārpaṇam // Vis_26.127 // / haviṣā balidānaṃ tu kṛtvā dvārāgrapīṭhayoḥ /
tadbaliṃ śubhadaṃ ṛddhiṃ(viddhi?)sarvavighnanivāraṇam // Vis_3.66 //
tasmātsarvaprayatnena balimasmin samācaret / / prabhātāyāṃ tu śarvaryāmālayaṃ tu paribhramet // Vis_3.67 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178375 (0.058):
tasmāt sarvaprayatnena pūrvāhṇe balimācaret // Vis_28.59 //
śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ gṛhītvā vṛkṣamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155300 (0.037):
pīṭhādutthāpnaya deveśaṃ prāsādaṃ tu paribhramet // Vis_14.132 // / śaṅkhadundubhisaṃyuktaṃ svastisūktasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182987 (0.043):
mahāmumbhādi saṃgṛhya prāsādaṃ tu paribhramet // Vis_36.23 // / śaṅkhabheryādinādaistu nṛttagītasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187230 (0.056):
evaṃ baliṃ kramāt kuryāt śaṅkhatūryādisaṃyutam // Vis_38.72 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141489 (0.057):
aparāhṇe śacīnātha vaiṣṇavaiḥsaha mantravit // Vis_3.74 // / śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ nṛttageyasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138752 (0.061):
prāsādārambhakāle tu madhyarātre śacīpate // Vis_1.30 // / śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ svastisūktasamanvitam /
vaiṣṇavaiḥsaha śiṣyaistu ācāryo mantravittamaḥ // Vis_3.68 //
garbhagehe tu saṃsthāpya kavāṭaṃ bandhayet punaḥ /
trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā // Vis_3.69 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20751163 (0.0):
13,134.057d@015_1071 māṃsadhānyaiḥ sabījaiś ca bhojanaṃ parivarjayet / 13,134.057d@015_1072 trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātram athāpi vā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772498 (0.0):
phalamaṅgirasāproktamupavāsasya vistarāt // BhS_36.457 // / trirātraṃ pañcarātraṃ vā saptarātramathāpi vā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174143 (5.960):
pañcarātraṃ tu vā vipra saptarātramathāpi vā // Vis_27.3 //
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6033977 (0.007):
39.12av snigdhaḥ svinno naraḥ pūrvaṃ 39.12bv tena sādhu viśudhyati / tri rātraṃ pañca rātraṃ vā saptāhaṃ vā ghṛtānvitam |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4797581 (0.011):
nibadhya(13) saptarātraṃ vā pañcarātraṃ trirātrakaṃ //AP_96.121cd/
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21330724 (0.011):
navaṃ saptarātraṃ vā pañcarātraṃ trirātrakam // Āk_1,3.97 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428350 (0.013):
sarvamaṃgalasaṃyuktaṃ liṃgaṃ tatrādhivāsayet // ŚivP_7.2,36.14ab/ / pañcarātraṃ trirātraṃ vāpyekarātramathāpi vā // ŚivP_7.2,36.14cd/
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499789 (0.015):
śrutvā ca manasikariṣyati, ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā / catūrātraṃ vā pañcarātraṃ vā ṣaḍrātraṃ vā saptarātraṃ vāvikṣiptacitto
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13572166 (0.029):
(AVParis_10,1.5) yathāśaktyaikarātraṃ pañcarātraṃ dvādaśarātraṃ vā vrataṃ
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16717135 (0.030):
adhaḥ.śayyā.haviṣya.bhakṣatā.pratyūhanam.ca.karmaṇām.vaitāna.varjam.eka.rātram.trirātram.nava.rātram.vā.avā.saṃcayanād.vratāni
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5731610 (0.030):
upavasati_ekarātraṃ trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1836026 (0.030):
snāto'hatavasanaḥ surabhirvratavān karmaṇya upavasatyekarātraṃ / trirātraṃ ṣaḍrātraṃ dvādaśarātraṃ vā || KauśS_13,2{94}.9 ||
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839708 (0.031):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.24
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839747 (0.031):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.28
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9497144 (0.036):
parṣatsv adeśayaṃ dharmaṃ saptarātram ahaṃ tadā /// 338 / + + + + + + + + saptarātram ahaṃ tadā |
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688072 (0.042):
ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā catūrātraṃ vā / paṃcarātraṃ vā ṣaḍrātraṃ vā saptarātraṃ vāvikṣiptacitto manasikariṣyati
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6027849 (0.049):
nivṛttaṃ sarpiṣābhyajya svedayitvopanāhayet || 14 || / tri rātraṃ pañca rātraṃ vā su snigdhaiḥ śālvaṇādibhiḥ |
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1243265 (0.057):
pañcarātraṃ trirātraṃ vā VT_177a / pañcarātraṃ harimakhe MrgT_3.56c
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23972514 (0.059):
vāsayet saptarātraṃ tu % trirātraṃ vā nadījale // NsP_56.25 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17037500 (0.059):
vāsayet saptarātraṃ tu trirātraṃ vā nadījale // NsP_56.25 //
navarātraṃ tu vā cāsmin kavāṭaṃ na vimocayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174143 (0.0):
pañcarātraṃ tu vā vipra saptarātramathāpi vā // Vis_27.3 // / navarātraṃ tu vā kuryāt utsavasya tu vistaram /
aṅkurārpaṇamārabhya tadrātrau tu śacīpate // Vis_3.70 //
ālayeśānabhāge tu dakṣiṇe cottare 'tha vā /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25417171 (0.064):
aiśānyāṃ pūrvabhāge ca dakṣiṇe cottare tathā // ŚivP_7.2,25.4ab/ / paścime ca tathāgneyyāmaiśānyāṃ nairṛte tathā // ŚivP_7.2,25.4cd/
maṇḍapaṃ vātha kūṭaṃ vā prapāṃ vākalpya sādhakaḥ // Vis_3.71 //
vitānavastrasaṃchannamalaṃkārairalaṃkṛtam / / muktādāmasamāyuktaṃ puṣpamālyairalaṃkṛtam // Vis_3.72 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142391 (0.0):
caturdvārasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_5.15 // / vitānavastrasaṃchannamalaṃkārairalaṃkṛtam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157309 (0.0):
caturdvārasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_16.6 // / vitānavastrasaṃchannamalaṃkārairalaṃkṛtam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179357 (0.031):
vitānadhvajasaṃyuktaṃ darbhamālāsamāvṛtam // Vis_30.5 // / puṣpamālyairalaṃkṛtya muktādāmai(?)ralaṃkṛtam /
pālikā cāṅkuro(ṅkurako?)petamaṣṭadigdīpasaṃyutam /
nālikerulairyuktaṃ cāmarairupaśobhitam // Vis_3.73 // / evaṃ lakṣaṇasaṃyuktaṃ maṇḍapaṃ cānayettarum /
aparāhṇe śacīnātha vaiṣṇavaiḥsaha mantravit // Vis_3.74 //
śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ nṛttageyasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182611 (0.025):
śaṅkhabheryādisaṃyuktaṃ geyanṛttasamanvitam // Vis_35.34 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12727191 (0.049):
geyadhvanisamāyuktaṃ nṛttavādyasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138753 (0.055):
prāsādārambhakāle tu madhyarātre śacīpate // Vis_1.30 // / śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ svastisūktasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141394 (0.057):
prabhātāyāṃ tu śarvaryāmālayaṃ tu paribhramet // Vis_3.67 // / śaṅkhatūryādisaṃyuktaṃ gṛhītvā vṛkṣamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178413 (0.057):
chatradhvajavitānādīn nṛttageyasamanvitam // Vis_28.62 // / śaṅkhabheryādinirghoṣaṃ mahājanasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182994 (0.059):
śaṅkhabheryādinādaistu nṛttagītasamanvitam / / svastivācanasaṃyuktaṃ garbhāgāraṃ praveśayet // Vis_36.24 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174914 (0.059):
mukhādivāsaṃ vidhāya (mukhavāsaṃ datvā?) taddevatātṛptyarthaṃ / śaṅkhadundubhinṛttageyādi kārayet |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157853 (0.059):
śaṅkhādighoṣasaṃyuktaṃ nṛttagītasamanvitam // Vis_16.48 //
garbhagehaṃ samāsādya kavāṭaṃ pravimocayet // Vis_3.75 //
dārumabhyarcya gandhādyaiḥ mūlamantramanusmaran /
saṃprokṣya gandhatoyena puṇyāhaṃ kārayet sudhīḥ // Vis_3.76 //
maṇḍape madhyabhāge tu khānayevadavaṭaṃ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176200 (0.040):
atha tīrthe 'hani prāpte nityakarma samāpya ca // Vis_27.77 // / maṇḍape madhyame bhāge someśāne tu lepayet /
dvihastaṃ vā tadardhaṃ vā tasyārdhaṃ vā śacīpate // Vis_3.77 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138814 (0.047):
srucā mūlena mantrajño dvādaśākṣarasaṃjñayā // Vis_1.35 // / kuḍubaṃ vā tadardhaṃ vā tasyārdhaṃ vā śacīpate /
pradhānatarumādāya mantreṇāstreṇa sādhakaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141098 (0.064):
kuṭhāraṃ tu namaskṛtya mantreṇāstreṇa sādhakaḥ // Vis_3.46 // / taṃ samādāya hastābhyāṃ vṛkṣaṃ chidya(tvā?)punaḥ punaḥ /
sthāpayenmūlamantreṇa dakṣiṇe tu śriyaṃ nyaset // Vis_3.78 //
uttare tu nyaset puṣṭiṃ tattanmūlaṃ yathākramam /
saṃvatsarasahasrāyurgataṃ smṛtya taruṃ param // Vis_3.79 //
tanmūle salilaṃ nyasya puṇḍarīkākṣavidyayā /
tattanmūlena vā paścājjaladānaṃ yathāruci // Vis_3.80 //
sitapuṣpaiḥ samārādhya tasmātsakalamavyayam / / mantrahīnaṃ kriyāhīnaṃ sarvaṃ vai kṣantumarhasi // Vis_3.81 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15922125 (0.030):
yannyūnamatiriktaṃ vā tatsarvaṃ kṣantumarhasi / / dravyahīnaṃ kriyāhīnaṃ mantrahīnaṃ mayānyathā // NarP_1,67.111 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21084367 (0.037):
paṭhitena phalaṃ proktaṃ na tat kratu śatair api // Hbhv_6.193 // / mantra hīnaṃ kriyā hīnaṃ yat kṛtaṃ pūjanaṃ hareḥ |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21091053 (0.037):
mantra hīnaṃ kriyā hīnam yat kṛtaṃ pūjanaṃ hareḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20668267 (0.047):
13,024.009c daivaṃ vāpy atha vā paitryaṃ taṃ bhāgaṃ rakṣasāṃ viduḥ / 13,024.010a mantrahīnaṃ kriyāhīnaṃ yac chrāddhaṃ pariviṣyate
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190336 (0.050):
mantrahīnaṃ kriyāhīnaṃ dravyahīnaṃ tathālayam /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093172 (0.050):
kriyā mantra vihīnaṃ vā tat sarvaṃ kṣantum arhasi // Hbhv_8.429 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12754796 (0.050):
yadyanmantrakriyāhīnaṃ dravyahīnaṃ ca yatkṛtam // BhS_32.37 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832567 (0.051):
annādipūrṇaṃ kuru māmannadaṃ sarvadāyakaṃ //AP_175.055cd/ / mantrahīnaṃ kriyāhīnaṃ bhaktihīnaṃ mayā prabho /AP_175.056ab/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21093136 (0.051):
mantra hīnaṃ kriyā hīnaṃ bhakti hīnaṃ janārdana |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183037 (0.051):
mantrahīnaṃ kriyāhīnaṃ bhaktihīnaṃ janārdana // Vis_36.27 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783719 (0.052):
karmaṇā manasā vācā tvatto nānyā gatirmama //AP_79.017cd/ / mantrahīnaṃ kriyāhīnaṃ dravyahīnañca yat kṛtaṃ /AP_79.018ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158651 (0.057):
sarvaṃ nyūnātiriktaṃ ca mayā pūrvaṃ ca yatkṛtam // Vis_16.107 // / tatsarvaṃ devadeveśa kṣantumarhasi me prabho /
evamuktvā namaskṛtya dārumūlaṃ tu mantravit /
evaṃ kṛtvā tato dārusaṃgrahaṃ punarārabhet // Vis_3.82 //
adhivāsādisarvāṇi cāsmin pūrvavadācaret / / śilpinaṃ pūjayitvā tu dāruṃ chidya (tvā?) panuḥ punaḥ // Vis_3.83 //
tenaiva (taireva?) vaiṣṇavairyukto mūlamūrtimanusmaran / / anyathā phalamāpnoti grāmanāśo dhanakṣayaḥ // Vis_3.84 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183229 (0.025):
anyathā kurute mohāt grāmanāśo dhanakṣayaḥ / / sthānanāśo bhavettatra saṃbhavennātra saṃśayaḥ // Vis_36.42 //
sthānanāśo bhavettatra saṃbhavennātra saṃśayaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183234 (0.0):
anyathā kurute mohāt grāmanāśo dhanakṣayaḥ / / sthānanāśo bhavettatra saṃbhavennātra saṃśayaḥ // Vis_36.42 //
evaṃ dārumayaṃ gṛhya punaḥsaṃskāravat kramāt // Vis_3.85 //
śilpaśāstrānusāreṇa kārayenmūlamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142323 (0.040):
devīnāṃ tu śacīnātha śūlānuktān prayojayet // Vis_5.10 // / śilpaśāstrānusāreṇa kārayecchūlalakṣaṇam(muttamam?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166626 (0.059):
evaṃ jñātvā muniśreṣṭha maṇḍapaṃ tu śubhaṃ param // Vis_22.2 // / śilpaśāstrānusāreṇa śeṣamasmin samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182275 (0.062):
pādukādyabjaparyantamuttamādikrameṇa tu // Vis_35.10 // / kārayecchāstradṛṣṭena śilpinā kuśalena tu /
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_3.86 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160800 (0.0):
homānte dakṣiṇāṃ dadyāt yathāvittāmusārataḥ(?) / / ācāryaṃ pūjayet paścāddhemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_18.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179037 (0.0):
snapanaṃ vidhivat kṛtvā sāyāhne rāghavasya tu / / ācāryaṃ pūjayet paścāt vastrahemāṅgulīyakaiḥ // Vis_29.3 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144501 (0.018):
tato gandhādinābhyarcya daivajñaṃ pūjayettataḥ / / ācāryaṃ pūjayettatra hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_8.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184531 (0.027):
tasmin kāle mahāprājño ācārya pūjayet kramāt // Vis_36.139 // / hemavastrāṅgulīyaistu pūjayeddevavattadā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182641 (0.032):
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemaratnāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144532 (0.034):
vinyasecca caturdikṣu vāsudevādividyayā // Vis_8.27 // / paścācchilpinamalaṃkṛtya vastrahemāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139006 (0.043):
daivajñaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_1.49 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3167910 (0.045):
ācāryaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143320 (0.052):
daivajñaṃ pūjayet pūrvaṃ vastrahemāṅgulīyakaiḥ /
tathaiva śilpinaṃ pūjya śilāgrahaṇamārabhet // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139151 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.0):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143734 (0.0):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144172 (0.0):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144977 (0.0):
paramātmādimūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ cādhunā śṛṇu // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (0.0):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158984 (0.0):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166201 (0.0):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166589 (0.0):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171138 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ aṅkurrāpaṇavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180026 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186269 (0.0):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191869 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142181 (0.005):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153534 (0.011):
saṃkṣepāt kathitaṃ guhyaṃ sādhakānāṃ hitāya vai // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrmantrāṇāṃ ṛṣichanda
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.019):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558649 (0.019):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906731 (0.019):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160844 (0.023):
viśeṣaścātra saṃproktaḥ śeṣaṃ pūrvāvadācaret // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [devīsthāpanādividhirnāmaṭa
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.024):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558650 (0.0):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906733 (0.0):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (5.960):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728465 (0.007):
ityāṅgirasadharmaśāstre pariṣadupasthānaṃ nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905565 (0.007):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caṭakotpattirnāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140483 (0.007):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.009):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho / 'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705215 (0.011):
prakīrṇādhikāre tṛtīyo 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143741 (0.011):
'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.012):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27955172 (0.013):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre raṅgadaivatapūjanaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / samāptaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24818936 (0.013):
(samāptaḥ ca ayam tṛtīyaḥ adhyāyaḥ) / (atha caturthaḥ adhyāyaḥ)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1784752 (0.013):
iti kauśikapaddhatau tṛtīyo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha caturtho'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573094 (0.014):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153547 (0.014):
caturdaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi carupākavidhiṃ param /
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23126843 (0.015):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ trayastriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23251078 (0.015):
padmagirisaṃprasthāpano nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtha adhyāyaḥ śrīsvayambhūcaityasamutpattikathā
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22906002 (0.017):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / BhG 4 / atha caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17904673 (0.017):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vapuśāpo nāma prathamo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139156 (0.017):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi śilāgrahaṇamuttamam / / dvividhā tu śilā grāhyā parvateṣu dharāsu ca // Vis_4.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143740 (0.053):
saptamo 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi svapnādhyāyaṃ śacīpate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140483 (0.056):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153547 (0.060):
caturdaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi carupākavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139156 (0.062):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
parvatān prathamaṃ vakṣye yeṣu śaileṣu gṛhyate /
trikūṭo hemakūṭaśca kailāso girisattamaḥ // Vis_4.2//
mandaro mālyavāṃścaiva niṣadho nīlaparvataḥ / / meruḥ sahyaśca vindhyaśca kiṣkindho girisattamaḥ // Vis_4.3 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 583245 (0.035):
sainyāny api ca devendraḥ $ śarair amarasattamaḥ / HV_App.I,29.1388 / / [k: T1 3 G1.3 5 M4 subst. for line 1388:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22068796 (0.035):
sainyāny api ca devendraḥ śarair amarasattamaḥ / HV_App.I,29.1388 / / [k: T1 3 G1.3 5 M4 subst. for line 1388:k]
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17411734 (0.038):
(2.3.85) astastu caramakṣmābhṛdudayaḥ pūrvaparvataḥ / (2.3.86) himavānniṣadho vindhyo mālyavānpāriyātrikaḥ
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18813849 (0.043):
mahendro malayaḥ sahyo hemakūṭo 'tha mālyavān / / vindhyaśca pāriyātraśca saptaite kulaparvatāḥ // RKV_17.33 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4845772 (0.050):
śvetaś ca śṛṅavān merurmālyavān gandhamādanaḥ /AP_219.057ab/ / mahendro malayaḥ sahyaḥ śaktimānṛkṣavān giriḥ //AP_219.057cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20804103 (0.055):
14,043.003e ete drumāṇāṃ rājāno loke 'smin nātra saṃśayaḥ / 14,043.004a himavān pāriyātraś ca sahyo vindhyas trikūṭavān
veṅkaṭo dardaraścaiva śrīgiriścitrakūṭakaḥ / / evaṃbhūtān samanvīkṣya purataḥ praṇamet sadā // Vis_4.4 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140621 (0.015):
madhuko lohitaścaiva svandanasvandakastathā / / tumbakaṃ caiva śāmalyaṃ śālavṛkṣastathaiva ca // Vis_3.11 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 583245 (0.016):
sainyāny api ca devendraḥ $ śarair amarasattamaḥ / HV_App.I,29.1388 / / [k: T1 3 G1.3 5 M4 subst. for line 1388:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22068796 (0.016):
sainyāny api ca devendraḥ śarair amarasattamaḥ / HV_App.I,29.1388 / / [k: T1 3 G1.3 5 M4 subst. for line 1388:k]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159415 (0.021):
pūrvavattoyasaṃpūrṇān sahiraṇyān savastrakān // Vis_17.30 // / sapidhānān sakūrcāṃstu mukhe cāśvatthapallavān /
patraṃ puṣpaṃ samādāya nikṣipedgirimūlake /
namaskṛtya hariṃ dhyātvā parvataṃ pāpanāśanam // Vis_4.5 //
adhivāsanānisarvāṇi(karmāṇi?)asmin pūrvavadācaret /
bhūgatā yāḥ śilāḥ proktāḥ tāsāṃ lakṣaṇamucyate // Vis_4.6 //
vāruṇī caiva māhendrī āgneyī vāyavī tathā / / catura(catasra?)stu śilāḥ proktāḥ tāsāṃlakṣaṇamucyate // Vis_4.7 //
yā puṣpavanasaṃkīrṇā jalāśayasamāyu(vṛ?)tā /
sā kṣitirvāruṇī jñeyā śilā tatra tu vāruṇī // Vis_4.8 //
yasyāścottarasaṃsthāyāḥ vrīhikṣetraṃ tu dakṣiṇe /
paścime kṣīravṛkṣāśca sā māhendrī prakīrtitā // Vis_4.9 // / palāśāḥ khadirā vṛkṣāḥ kāśmaryaḥ puṣpar( yaścaiva?)dakṣiṇe /
tittiryaśca kapotāśca gṛdhrāścaiva vasāśanāḥ // Vis_4.10 //
bhramarāśca varāhāśca dṛśyante yatra santatamadm / / toyamantargatāṃ(taṃ?)svalpāṃ(lpaṃ?)tāmāgneyīṃpracakṣate // Vis_4.11 //
bilvaśleṣmātakākīrṇā tathā snuhivibhītake / / sṛgālā yatra dṛśyante tathaiva mṛgatṛṣṇikā // Vis_4.12 //
tṛṇodakavihīnā ca śarkaroṣarasaṃyutā /
vāyavī sā kṣitiḥ proktā śilāṃ tatra tu varjayet // Vis_4.13 //
nadītīre hradataṭe lavaṇodapariplute /
grāmamadhye śmaśāne ca tathā caiva catuṣpathe // Vis_4.14 // / amedhyabhūmau valmīke ūṣare śavadūṣite /
vāyusūryāgnidagdhe ca na grāhyāstu śilāḥsadā // Vis_4.15 //
varjitābhiḥ śilābhiryaḥ pratimāṃ lobhamohitaḥ /
kuryādvā kārayedvāpi tasya syādābhicārikam // Vis_4.16 // / pramimārthaṃ tu nirgacchedācāryaḥ śilpibhiḥsaha /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180686 (0.058):
caturaṅgulamāyāmaṃ gadārūpaṃ tu kārayet // Vis_32.17 // / triyaṅgulaṃ tu nāhaṃ tatpādotsedhaṃ tathā bhavet /
brāhmaṇān bhojayitvādau taiḥ kṛtvā svastivācanam // Vis_4.17 //
ayaḥ kuṭhādisaṃgṛhya prāṅmukho vāpyudaṅmukhaḥ /
nirgatastu śilāṃ paśyet tadā prabhṛti nityaśaḥ // Vis_4.18 //
pratimākarma kurvīta tatkarmāntaṃ haviṣyabhuk /
dārusaṃgrahaṇādhyāye saṃproktaṃ cādhivāsanam // Vis_4.19 //
tasmin sarvaṃ prayoktavyaṃ viśeṣaṃ kathayāmi te / / śilpibhiśca bhuvaṃ khātvā śilāṃ paśyet samāhitaḥ // Vis_4.20 //
dakṣiṇottaramāyāmaṃ tathā vai pūrvapaścimam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139323 (0.063):
tribhāgīkṛtya sūtreṇa rekhāścatvāri(?)kārayet // Vis_2.13 // / pūrvapaścimataścaiva tathā vai dakṣiṇottaram /
śāntidā dakṣiṇagrīvā pūrvagrīvājayapradā // Vis_4.21 //
śrīkarī paścimagrīvā karturbhavati nityadā / / puṣṭidā cottaragrīvā koṇaṃ tu parivarjayet // Vis_4.22 //
utpāṭyamāne dṛśyante sphuliṅgā yatra cāgnivat / / nādāśca kāṃsyaghaṇṭāvacchilāyāśca śiro matam // Vis_4.23 //
kāṃsyavanmadhyabhāge tu mūle vai kāṃsyatālavat /
dhvaniryasyāḥ śilāyāstu sā pumāniti kīrtitā // Vis_4.24 //
tasmātkiñcidvihīnā tu chidrāyāśca dhvanirbhavet /
sā śilā strīti vijñeyā taddhīnā syānnapuṃsakam // Vis_4.25 //
pulliṅge pratimā proktā strīliṅge pādapīṭhikā /
ratnanyāsādadhastāttu napuṃsakamudāhṛtam // Vis_4.26 //
tatra garbhaṃ parīkṣeta chedane bhedane 'pi ca / / maṇḍalā yatra dṛśyante tatra garbhaṃ vinirdiśet // Vis_4.27 //
māñjiṣṭhavarṇasadṛśe dardurastatra saṃbhave / / pītake maṇḍale goṣṇā (godhā?)kṛṣṇe kṛṣṇāhireva ca // Vis_4.28 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12707833 (0.045):
site tu maṇḍale sarporaktetu kṛkalāsakam / / pīte tu maṇḍale godhā mañjiṣṭhe darduro bhavet // BhS_7.50 //
kapile mūṣikaḥ proktaḥ kṛkalāsastathāruṇe / / gulavarṇe tu pāṣāṇaḥ karburegṛhagaulikā // Vis_4.29 //
ku(a?)mbhaḥ kṛpāṇasadṛśe vālukāḥ padmasaṃnibhe /
vicitre vṛściko jñeyo nīlapīte pataṅgakaḥ // Vis_4.30 //
madhuvarṇe tu khadyotaḥ maṇḍale nirdiśedbudhaḥ /
garbhadarśanadoṣāṃstu punarvakṣye yathātatham // Vis_4.31 //
dardure syādanārogyaṃ godhāyāṃ durgato(tiḥ?) bhavet /
viṣeṇa mriyate sarpe anapatyastu mūṣike // Vis_4.32 //
kṛkalāse ya(ta?)thālpāyuḥ pāṣāṇe 'śaninā vadhaḥ /
gaulikāyāṃ dhanāpāyo jale vai garbhanāśanam // Vis_4.33 //
sikātāsu jalābhāvo vṛścike kalahastathā / / śalabhe rāṣṭranāśaḥ syāt khadyote ca kulakṣayaḥ // Vis_4.34 //
tasmādyatnāt parīkṣeta nityaṃ garbhamatandritaḥ / / garbheṇa sahitāṃ lobhāt pratimāṃ kurute yadi // Vis_4.35 //
tanmaṇḍalādhipo rājā kārakaḥ sthāpakastathā / / unmūmilā bhavantyete tasmādgarbhaṃ viśodhayet // Vis_4.36 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2602572 (0.055):
durvṛttatvena khyātanāmā lokanāmapakārakatvena ārttaravakārakaśca yadi na / syāttadā īdṛgvaro na labhyate ityarthaḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18799840 (0.059):
saṃskārā vijñāno me ātmā na ca punar ahaṃ evaṃ vademi / ahaṃ so atra / kārako vā kārāpako vā utthāpako vā ādīyako vā nikṣepako vā yo imāṃ ca
maṇijā lohajāścaiva dārujā vā śacīpate /
garbhāgarbhamavekṣeta nityaṃ vṛddhiśubhapradā // Vis_4.37 //
asmin tantrottare bhāge pramimālakṣaṇaṃ kramāt /
nāradasya(dāya?)mayā proktaṃ guhyādguhyamanuttamam // Vis_4.38 //
tasmātpūrvottaraṃ jñātvā pramimāṃ kārayetkramāt /
evaṃ śailavidhiḥ proktaḥ sārātsāra anuttamaḥ // Vis_4.39 //
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141663 (0.005):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140478 (0.008):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143735 (0.011):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179274 (0.011):
sa yāti viṣṇusālokyaṃ kramāt pāriṣadeśvaraḥ // / iti śrīpāñcārātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śrīrāmajanmotsava vidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139150 (0.011):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144173 (0.013):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (0.016):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144977 (0.017):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158984 (0.021):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.024):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573094 (0.024):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147083 (0.025):
ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166203 (0.025):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166589 (0.025):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186269 (0.025):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191868 (0.025):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559401 (0.025):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959196 (0.025):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907861 (0.028):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe indravikriyānāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728924 (0.028):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittaniyantukathanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27573094 (0.005):
rāmāvatāre ayodhyāpraveśo nāma caturtho'dhyāyaḥ / xlvi.atha pañcamo'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907512 (0.007):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe caturvyūhāvatāro nāma dvitīyo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559402 (0.009):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19558650 (0.009):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite sundarīsamāgamo nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / / caturtho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728608 (0.009):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittavidhānaṃ nāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17906731 (0.009):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe vindhyaprāptirnāma tṛtīyo 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141668 (0.009):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo / 'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140483 (0.009):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo / 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728924 (0.010):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittaniyantukathanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907861 (0.010):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe indravikriyānāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27959196 (0.011):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre tāṇḍavalakṣaṇaṃ nāma caturtho 'dhyāyaḥ / atha pūrvaraṅgavidhāno nāma pañcamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139156 (0.014):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo / 'dhyāyaḥ || / dvitīyo 'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23126843 (0.014):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ trayastriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.015):
'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Gautama: Nyayasutra (gaunys_u.htm.txt) 24819939 (0.017):
(samāptaśca caturthaḥ adhyāyaḥ) / (atha pañcamaḥ adhyāyaḥ)
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1799053 (0.017):
|| caturtho'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha pañcamo'dhyāyaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22910796 (0.017):
caturtho 'dhyāyaḥ / BhG 5 / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961461 (0.019):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre pūrvaraṅgaprayogo nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748700 (0.019):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye varāhanṛsiṃhādyavatāro nāma caturtho 'dhyāyaḥ / % Chapter {5} / :ś atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706531 (0.020):
prakīrṇādhikāre pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / athaṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam / / sthāpayet pratimāśūlaṃ ratnanyāsasya co(statho?)pari // Vis_5.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140484 (0.046):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139156 (0.051):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158993 (0.060):
saptadaśo 'dhyāyaḥ / saptadaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi jaṅgamasthāpanaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.063):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159725 (0.063):
saptadaśo 'dhyāyaḥ || / aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi devīnāṃ sthāpanaṃ param /
khadirādīni gṛhṇīyāt yājñikāni viśeṣataḥ / / tallakṣaṇaṃ pravakṣyāmi śṛṇu pūrvaṃ śacīpate // Vis_5.2 //
Samghatasutra (bsu045_u.htm.txt) 7826488 (0.064):
(45) sarvapāpakṣayaṃ bhavati / sarvakleśāṃcchamiṣyati / / śṛṇu dharmaṃ pravakṣyāmi yena kṣipraṃ vimokṣase /
pañcottaradvipañcāśat sapādaṃ(aṅgulaṃ?)śūlamucpate /
rahitaṃ vṛkṣadoṣaistu mitamaṅgulibhiḥ kramāt // Vis_5.3 //
dviṣaṭkadvyaṅgulayutaṃ mukhaṃ proktaṃ pramāṇataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173683 (0.064):
etat sādhāraṇaṃ proktaṃ cakrābjaṃ tu tataḥ śṛṇu // Vis_26.183 // / dviṣaṭkāṅgulamānena akṣakṣetraṃ paribhramet /
bhāgaḥ sapādakaṃ vā syādadhastāt saptaviṃśatiḥ // Vis_5.4 //
nābheradhomukhaṃ proktamardhāṅgulisamāyutam /
ūrudaṇḍasya cāyāmaḥ pañcaviṃśāṅgulo bhavet // Vis_5.5 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142287 (0.030):
kaṭidaṇḍasya vistāraḥ ṣoḍaśāṅgula ucyate // Vis_5.7 // / āyāmo bāhudaṇḍasya pañcaviṃśāṅgulo bhavet /
bhāgaḥsapādaṃ jānuḥ syāt jaṅghā corusamāyutā /
golakadvayamuddiṣṭamadhastāddvyantaraṃ tathā // Vis_5.6 //
vakṣodaṇḍasya vistāraḥ pañcaviṃśāṅgulo bhavet / / kaṭidaṇḍasya vistāraḥ ṣoḍaśāṅgula ucyate // Vis_5.7 //
āyāmo bāhudaṇḍasya pañcaviṃśāṅgulo bhavet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142252 (0.030):
nābheradhomukhaṃ proktamardhāṅgulisamāyutam / / ūrudaṇḍasya cāyāmaḥ pañcaviṃśāṅgulo bhavet // Vis_5.5 //
āyāmo 'parabāhvostu bhavet saptadaśāṅgulam // Vis_5.8 //
maṇibandhaḥ kalāyāmo bandhakān pratimaskaram / / āyāmo madhyamāṅgulyāṃ pañcāṅgula iti smṛtaḥ // Vis_5.9 //
etatpramāṇaṃ śūlaṃ syāt uktamanyannirīkṣyate(tu?) /
devīnāṃ tu śacīnātha śūlānuktān prayojayet // Vis_5.10 //
śilpaśāstrānusāreṇa kārayecchūlalakṣaṇam(muttamam?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141640 (0.040):
evaṃ dārumayaṃ gṛhya punaḥsaṃskāravat kramāt // Vis_3.85 // / śilpaśāstrānusāreṇa kārayenmūlamuttamam /
śūlamṛtpaṭarajvādijīrṇaṃ cettu śacīpate // Vis_5.11 //
punaranyat samutpādya pūrvoktenaiva kārayet /
hīnādhikaṃ na kartavyaṃ jīrṇadaṇḍavadācaret // Vis_5.12 //
evametanmayā proktaṃ, jīrṇoddhāraṇakarmaṇi / / yuktyā yuktiviśeṣeṇa kriyate 'sminnatandritaiḥ // Vis_5.13 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151548 (0.038):
dvārādyāvaraṇān sarvān kuryāccaiva svatantrake // Vis_11.321 // / yuktyā yuktiviśeṣeṇa kriyate(kuryādvai?) cātra buddhimān /
śūlādhivāsanādīni pravakṣyāmi śacīpate / / śṛṇuṣvaikāgracittena viviktena mayādhunā(?) // Vis_5.14 //
prāsādasyāgrataḥ kuryāt maṇḍapaṃ caturaśrakam / / caturdvārasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_5.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157306 (0.0):
pañcottaraśataṃ(?)vāpi hastadvādaśakaṃ tu vā / / caturdvārasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_16.6 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168204 (0.0):
pīṭhikālakṣaṇaṃ proktaṃ śeṣān vakṣyāmyaśeṣataḥ / / caturdvārasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_22.121 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181714 (0.0):
ṣoḍaśastambhasaṃyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_34.33 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13413514 (0.013):
aṣṭāsraṃ sarvamāne tu sthaṇḍilaṃ kevalaṃ tu vā // LiP_2,28.22 // / caturdvārasamopetaṃ catustoraṇabhūṣitam /
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17283264 (0.034):
caturasraṃ caturdvāraṃ catustoraṇabhūṣitam | / catuḥsūtrasamāyuktaṃ paṭṭasragdāmabhūṣitam || 230
Nagarjuna: Pindikrama (transmitted as the first krama of Nagarjuna's (nagpindu.htm.txt) 14385818 (0.039):
caturastraṃ caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitam | / catuḥsūtrasamāyuktamaṣṭambhopaśobhitam || Pik_23 ||
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1865694 (0.039):
caturastraṃ caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitam / / catuḥsūtrasamāyuktaṃ paṭṭastragdāmabhūṣitam // 5 //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1876793 (0.039):
caturastraṃ caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitaṃ / / catuḥsūtrasamāyuktaṃ paṭṭamālāsuśobhitaṃ // 1 //
Sarvatathagatatattvasamgraha (sarvttsu.htm.txt) 1886655 (0.039):
catu[raśraṃ] caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitaṃ / / catuḥsūtrasamāyuktaṃ paṭṭasragdāmabhūṣitaṃ // 2 //
Aryadeva: Caryamelavanapradipa (bsa048_u.htm.txt) 13673158 (0.043):
caturasraṃ caturdvāraṃ catustoraṇamaṇḍitam / / catuḥsūtrasamāyuktamaṣṭastambhopaśobhitam //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25306520 (0.043):
tato bāhyaṃ saṃlikhet / / caturaśraṃ caturdvāraṃ catustoraṇaśobhitam //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11432777 (0.045):
catuḥkoṇaṃ caturdvāraṃ catustoraṇasaṃyutam // Mmk_48.66 //
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11359097 (0.050):
pañcaraṅgikacūrṇena pūrvadṛṣṭena karmaṇā // Mmk_14.35 // / caturaśraṃ caturdvāraṃ catustoraṇabhūpitam /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11431218 (0.053):
caturdvāraṃ catuḥkoṇaṃ catustoraṇabhūṣitam /
Todalatantra (todaltau.htm.txt) 2513745 (0.057):
caturdvārasamāyuktaṃ % hemaprākārabhūṣitam // ToT_4.18 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307208 (0.059):
caturasraṃ caturdvāraṃ catuḥpārśve samanvitam // / catustoraṇasaṃyuktaṃ neminiryūhasaṃyutam //
vitānavastrasaṃchannamalaṃkārairalaṃkṛtam / / pañcottaraśataṃ hastaṃ vistāraṃ tāvadeva tu // Vis_5.16 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141452 (0.0):
maṇḍapaṃ vātha kūṭaṃ vā prapāṃ vākalpya sādhakaḥ // Vis_3.71 // / vitānavastrasaṃchannamalaṃkārairalaṃkṛtam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157309 (0.0):
caturdvārasamāyuktaṃ catustoraṇabhūṣitam // Vis_16.6 // / vitānavastrasaṃchannamalaṃkārairalaṃkṛtam /
tanmadhye vedikāṃ kṛtvā daśatālapramāṇataḥ /
daśahastaṃ bhavedvāpi dvādaśaṃ vā śacīpate // Vis_5.17 //
tanmaṇḍapaṃ(dvedikāṃ?)tridhā kṛtvā madhye vediṃ tu kārayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157322 (0.046):
toraṇān kalaśāṃścāpi madhye vediṃ tu kārayet / / daśatālastu vistāra ekahastasamucchrayaḥ // Vis_16.8 //
daśatālavihīnena (pramāṇena) kārayedvedimuttamām // Vis_5.18 //
tāladvayocchritāṃ vediṃ darpaṇodarasaṃnibhām /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139406 (0.036):
dvitākocchrāyasaṃyuktāṃ darpaṇodarasaṃnibhām / / vedikāṃ kramaśaḥ kṛtvā kuṇḍāni parikalpayet // Vis_2.20 //
vedikāṃ kramaśaḥ kṛtvā samyakkuṇḍāni kalpayet // Vis_5.19 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139409 (0.0):
dvitākocchrāyasaṃyuktāṃ darpaṇodarasaṃnibhām / / vedikāṃ kramaśaḥ kṛtvā kuṇḍāni parikalpayet // Vis_2.20 //
catustālaṃ tritālaṃ vā dūrībhūtāni sarvaśaḥ / / vedikāyāṃ tu paritaḥ caturaśrādi kalpayet // Vis_5.20 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139418 (0.027):
vedikāṃ kramaśaḥ kṛtvā kuṇḍāni parikalpayet // Vis_2.20 // / tritālaṃ vedikāyāṃ tu dūrībhūtāni sarvaśaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12731412 (0.063):
adhamaṃ caturdaśaṃ hastaṃ trividhaṃ vastramucyate // BhS_24.49 // / pañcatālaṃ catustālaṃ tritālaṃ vistṛtaṃ kramāt /
sthaṇḍile vā prakartavyaṃ śūlasthāpanakarmaṇi / / kṛtvaivaṃ maṇḍapaṃ samyak prapāṃ vāsmin samācaret // Vis_5.21 //
aṅkurārpaṇapūrvaṃ tu sthāpayecchūlamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190183 (0.047):
ekāhādadhikaṃ caiva vighnitaścenmahotsavaḥ // Vis_39.221 // / aṅkurārpaṇapūrvaṃ tu tatsarvaṃ punarārabhet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171200 (0.048):
ekatra divase yāge na dhvajoddhāra iṣyate // Vis_26.4 // / aṅkurārpaṇapūrvaṃ tu dvitīyaṃ parikīrtitam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12739457 (0.059):
yathoktaṃ varaṇaṃ kṛtvā paścātkarma samācaret // BhS_27.2 // / aṅkurārpaṇakāle tu brahmādīnāmathār'cane /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179314 (0.064):
śrāvaṇe kṛṣṇapakṣe ca rohiṇyāmaṣṭame tithau // Vis_30.2 // / aṅkurārpaṇapūrvaṃ tu saptapañcadine 'thavā /
śulādi devadevītvāpyūhaṃ kṛtvā krameṇa tu // Vis_5.22 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187421 (0.064):
brāhmaṇān bhojayettatra śiṣṭān pañcadaśādhikān // Vis_39.8 // / etat krameṇa kṛtvā tu trimāsāntaṃ viśeṣataḥ /
trirātramekarātraṃ vā jalavāsaṃ prakalpayet /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25428351 (0.038):
sarvamaṃgalasaṃyuktaṃ liṃgaṃ tatrādhivāsayet // ŚivP_7.2,36.14ab/ / pañcarātraṃ trirātraṃ vāpyekarātramathāpi vā // ŚivP_7.2,36.14cd/
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11505242 (0.040):
athavā saptarātraṃ vā vasedvā pañcarātrakam // ŚivP_1,11.60cd/ / trirātramekarātraṃ vā kramācchivapadaṃ labhet // ŚivP_1,11.61ab/
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1075819 (0.044):
ekarātraṃ dvirātraṃ vā__Vdha_004.005 / trirātram athavāparam__Vdha_004.005
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438880 (0.045):
ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ syādekarātraṃ krameṇa hi /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804630 (0.049):
trirātraṃ tatra kārayet YS182v_3.50b / trirātraṃ tu prakurvīta YS99v_10c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392036 (0.050):
tatprasavamaraṇe cet pitṛgṛhe syātāṃ , tadā ekarātraṃ trirātraṃ ca // / Vi_22.34 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198857 (0.051):
Viṣṇu 22.34 tat-prasava-maraṇe cet pitṛ-gṛhe syātāṃ\ , tadā eka-rātraṃ / tri-rātraṃ ca // / Viṣṇu 22.35 janana-āśauca-madhye yady aparaṃ janana-āśaucaṃ syāt\ , tadā
Sukhavativyuha, Samksiptamatrka (bsu032_u.htm.txt) 17499783 (0.052):
śrutvā ca manasikariṣyati, ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā
THE SMALLER SUKHAVATIVYUHA (sukhvysu.htm.txt) 4688068 (0.052):
ekarātraṃ vā dvirātraṃ vā trirātraṃ vā catūrātraṃ vā
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839708 (0.053):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.24
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23839747 (0.053):
dvādaśarātraṃ trirātram ekarātraṃ vā // VGrs_15.28
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21987727 (0.056):
trirātram upavāsitvā tv ekarātraṃ jale vaset // Par_10.19 //
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16717135 (0.058):
adhaḥ.śayyā.haviṣya.bhakṣatā.pratyūhanam.ca.karmaṇām.vaitāna.varjam.eka.rātram.trirātram.nava.rātram.vā.avā.saṃcayanād.vratāni
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13496780 (0.058):
ekam evākṣayaṃ śastaṃ__Vdha_099.004 / ekarātraṃ dvirātraṃ vā__Vdha_004.005
jalādhivāsanaṃ guhyaṃ śṛṇu śakra śacīpate // Vis_5.23 //
nadyāṃ vātha taṭāke vā nirjhare vā śacīpate / / samudragāminī nadyāṃ(?)jalavāsaṃ samācaret // Vis_5.24 //
tasminmanorame tīre saṃsthāpya harimavyayam / / śūlamadhye hariṃ dhyātvā sādhakaḥ paramārthavit // Vis_5.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160348 (0.026):
tanmadhye cintacitvā tu sādhakaḥ paramārthavit // Vis_18.47 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181225 (0.043):
tasmāt sarvaprayatnena sādhakaḥ paramārthavit // Vis_33.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176389 (0.045):
some coṣṇodakaṃ nyasya sādhakaḥ paramārthavit // Vis_27.90 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139786 (0.045):
kārayettu śacīnātha sādhakaḥ paramārthavit // Vis_2.46 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178686 (0.050):
ṣaḍakṣaramanusmṛtya sādhakaḥ paramārthavit // Vis_28.82 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160496 (0.064):
saṃyojyātraiva mantreṇa sādhakaḥ paramārthavit /
kevalaṃ lohabimbaṃ vā sthāpayet sādhakottamaḥ /
arghyapādyādinābhyarcya nyāsakarma samārabhet // Vis_5.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179709 (0.047):
arghyapādyādinābhyarcya homakarma samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3169092 (0.060):
mamāgre sthāpya tantrajño maddakṣiṇakare dadet / / arghyapādyādinābhyarcya svanāmnā mantravittamaḥ // Vis_22.191 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176033 (0.064):
arghyapādyādinābhyarcya havirasmai tu dāpayet // Vis_27.64 //
aṣṭākṣaraṃ mahāmantraṃ jñātvā mantravicakṣaṇaḥ /
nyāsaṃ kṛtvā svadehe tu paścāddeve nyaset kramāt // Vis_5.27 //
sṛṣṭinyāsaṃ nyasettasmin saṃhāraṃ na smarediha /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142930 (0.018):
sūktena pu(pau?) ruṣeṇaiva sṛṣṭinyāsaṃ tato nyaset // Vis_5.53 // / saṃhāro neṣyate tasmin tatvāni viniyojaye /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191578 (0.048):
tattvanyāsaṃ kramāt kṛtvā sṛṣṭinyāsaṃ tathaiva ca // Vis_39.329 //
ṣaḍakṣaraṃ nyaseddhīmān sthitinyāsaṃ nyaset kramāt // Vis_5.28 //
devāgre tu tato bhūmiṃ gomayenānulepayet /
tanmadhye śālīnāstīrya cāṣṭapatrābjakaṃ likhet // Vis_5.29 //
pañcagavyaṃ nyasenmadhye karṇikāyāṃ śacīpate / / pūrve gandhodakaṃ nyasya dakṣiṇe puṣpatoyakam // Vis_5.30 //
paścime nālikerāmbhaḥ cottare tu kuśodakam /
āgneyyāṃ dadhi vinyasya naiṛte kṣīrameva ca // Vis_5.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178600 (0.019):
puṣpatoyaṃ nyaset some kṛśānau taṇḍulodakam / / nairṛte dadhi vinyasya vāyavye kṣīrameva ca // Vis_28.76 //
vāyavye maṅgalodaṃ tu aiśāne tu yavodakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176400 (0.052):
āgneyyāṃ gandhatoyaṃ tu nairṛte puṣpatoyakam / / vāyavye maṅgalodaṃ tu īśāne śuddhavāribhiḥ // Vis_27.91 //
evaṃ tu navakaṃ cābjamadhye saṃsthāpayet kramāt // Vis_5.32 //
padmasya paritaścāṣṭau lokapālān prakalpayet / / pratyekaṃ kalaśasyāntaḥ toyaṃ saṃsthāpayetkramāt // Vis_5.33 //
navavastraiśca saṃchādya kalaśānāṃ tathopari / / pratyekaikaṃ tribhirvāpi navavastraṃ śacīpate // Vis_5.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181751 (0.064):
kuśaiḥ paristarettatra udakprāgagrataḥ kramāt // Vis_34.37 // / navavastraistu saṃveṣṭya tadūrdhve tu kramānnyaset /
puṇyāhaṃ vācayitvā tu svastisūktaṃ tathoccaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177273 (0.045):
uttamādikramaṃ proktaṃ vedikālakṣaṇaṃ mune // Vis_27.154 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu prokṣayitvā kuśāmbhasā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176710 (0.045):
evaṃ saṃsthāpya vidhivat paścācchuddhiṃ samācaret // Vis_27.114 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu prokṣayet kuśavāriṇā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3189281 (0.057):
vāstuhomaṃ tataḥ kṛtvā puṇyāhaṃ vācayettataḥ // Vis_39.154 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190647 (0.057):
śāntihomaṃ kramāt kṛtvā puṇyāhaṃ vācayettataḥ // Vis_39.258 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3189791 (0.057):
kārayecchāntihomaṃ tu juhuyācchatamāhutīḥ // Vis_39.193 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu tasya doṣaḥ praśāmyati /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140898 (0.062):
pāyasānnaṃ guḍopetaṃ saghaṇṭāsvarasūkṣmayuk // Vis_3.31 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu ādāvante tu ca kramāt /
gandhapuṣpādinābhyarcya svanāmnā mantravittamaḥ // Vis_5.35 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3169097 (0.0):
arghyapādyādinābhyarcya svanāmnā mantravittamaḥ // Vis_22.191 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156398 (0.030):
vauṣaḍantena mantreṇa plutaṃ praṇavamuccaret / / gandhapuṣpādinābhyarcya namaskṛtyāgnimantrataḥ // Vis_15.61 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177998 (0.043):
prokṣayenmūlamantreṇa dharmajñānādikān nyaset / / gandhapuṣpādinābhyarcya tanmadhye harimānayet // Vis_28.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168263 (0.060):
svanāmnā pūjayitvā tu gandhapuṣpādibhiḥ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176771 (0.061):
ājyādiniśi(?)cūrṇāntaṃ evaṃ saṃsnāpayet kramāt / / gandhapuṣpādinābhyarcya dīpāntaṃ ca mahāmune // Vis_27.119 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142686 (0.062):
puṣpamālyairalaṃkṛtya citravastraistu veṣṭayet / / gandhapuṣpādinābhyarcya smaran nārāyaṇaṃ prabhum // Vis_5.37 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198357 (0.062):
gandhapuṣpādinā pūjya SvaT_9.90c / gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709892 (0.064):
gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c / gandhapuṣpādibhiḥ pūjā SvaT_2.208a
smaran nārāyaṇaṃ paścāt snāpayet kramayogataḥ /
pañcagavyādikalaśān pūrvavat parameṣṭhinā // Vis_5.36 //
puṣpamālyairalaṃkṛtya citravastraistu veṣṭayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179948 (0.049):
śibikāṃ vā rathaṃ vāpi kuñjaraṃ vā hayaṃ tu vā / / vastrapuṣpairalaṃkṛtya mālyaiśca vividhairapi // Vis_30.52 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184383 (0.049):
tatkumbhajalamadhye tu sitapuṣpaṃ vinikṣipet // Vis_36.128 // / puṣpamālyairalaṃkṛtya vastrayugmairalaṃkṛtam /
gandhapuṣpādinābhyarcya smaran nārāyaṇaṃ prabhum // Vis_5.37 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143014 (0.033):
arghyapādyādinābhyarcya smarannārāyaṇaṃ harim // Vis_5.57 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177998 (0.041):
prokṣayenmūlamantreṇa dharmajñānādikān nyaset / / gandhapuṣpādinābhyarcya tanmadhye harimānayet // Vis_28.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177872 (0.048):
jitanta iti mantreṇa sarvabījāni vāpayet / / gandhapuṣpādinābhyarcya sugupte sthāpayet kramāt // Vis_28.22 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176771 (0.053):
ājyādiniśi(?)cūrṇāntaṃ evaṃ saṃsnāpayet kramāt / / gandhapuṣpādinābhyarcya dīpāntaṃ ca mahāmune // Vis_27.119 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4763082 (0.053):
gandhapuṣpādinābhūṣya mūlamantreṇa pūjayet /AP_35.016ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176456 (0.056):
navavastraistu saṃchādya gandhapuṣpādinārcayet // Vis_27.95 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181058 (0.060):
turyabhāgra hi saṃgṛhya mamāgre sthāpayet kramāt / / gandhapuṣpādinābhyarcya māmuddiśya nivedayet // Vis_33.10 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1198359 (0.061):
gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c / gandhapuṣpādibhiḥ kramāt VT_111d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15709894 (0.061):
gandhapuṣpādinābhyarcya SvaT_4.465c / gandhapuṣpādibhiḥ pūjā SvaT_2.208a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142659 (0.062):
puṇyāhaṃ vācayitvā tu svastisūktaṃ tathoccaret / / gandhapuṣpādinābhyarcya svanāmnā mantravittamaḥ // Vis_5.35 //
jalamadhye prapāṃ kṛtvā vitānairupaśobhitām /
saptahastasamāṃ vāpi pañcahastasamāṃ tu vā // Vis_5.38 //
darbhasūtraistu saṃveṣṭya punarmālyaistu veṣṭayet /
caturhastaṃ tu devendra vistārāyāmatādṛśam(taḥ samam?) // Vis_5.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186582 (0.038):
caturaśraṃ sukhaṃ samyak vistārāyāmatādṛśam( taḥ samam?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139523 (0.039):
kārayeccaturaśrādi vistārāyāmatādṛśam (taḥ samam?) /
darbhamālāsamāyuktaṃ muktādāmairalaṃkṛtam(mabhiranvitam?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171510 (0.063):
darbhamālāsamāyuktaṃ muktādāmasamanvitam // Vis_26.28 //
puṣpamālyairalaṃkṛtya patākairupaśasobhitam // Vis_5.40 //
evaṃ prapāmalaṃkṛtya tanmadhye cāsanaṃ nyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177986 (0.053):
aṣṭākṣarasya madhye tu catuṣpādāsanaṃ nyaset // Vis_28.30 //
catuṣpādasamāyuktaṃ kāṣṭhāsanamanuttamam // Vis_5.41 // / tanmadhye devamāvāhya kṣīrārṇavamanusmaran /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160482 (0.056):
dviprakāraṃ mayā proktaṃ yathāyogaṃ samācaret // Vis_18.57 // / mūlaberāttu tāṃ devīmāvāhyātraiva yojayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181549 (0.064):
drāviḍaṃ vesaraṃ caiva pañcabhedena kīrtitam // Vis_34.23 // / kūṭaśālāsamāyuktaṃ sarvadiṅnāsikāyutam /
śāyayettu śacīnātha mūrtimantreṇa mantravit // Vis_5.42 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158508 (0.057):
pratimāṃ mūrtimantreṇa sthāpayenmantravittamaḥ // Vis_16.97 //
prākśīrṣaṃ vā[piṭadevendra dakṣiṇe vātha śāyayet /
pañcopaniṣadaṃ jñātvā ācāryastantrapāragaḥ // Vis_5.43 //
puruṣeṇa tato gandhapuṣpādyairarcayeddharim /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4774028 (0.037):
ekāśītipade kumbhān sthāpya saṃsthāpayeddhariṃ //AP_61.001cd/ / pūjayed gandhapuṣpādyair baliṃ datvā guruṃ yajet /AP_61.002ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155952 (0.045):
evaṃ rūpaṃ tato dhyātvā devīṃ devaṃ tathaiva ca / / arcayedgandhapuṣpādyairupacārairmanoramaiḥ // Vis_15.28 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841146 (0.050):
tataḥ saṃpūjayeddevaṃ gandhapuṣpādibhiḥ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179814 (0.054):
arcayedvidhivaddevaṃ gandhapuṣpādibhistathā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141041 (0.054):
arcayedgandhapuṣpādyaiḥ sāntvanaṃ tu samācaret // Vis_3.42 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23975924 (0.055):
gandhapuṣpādibhir nityam % arcayed acyutaṃ naraḥ // NsP_63.3 //
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17040909 (0.055):
gandhapuṣpādibhir nityam arcayed acyutaṃ naraḥ // NsP_63.3 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15842089 (0.056):
tataḥ prātaḥ samutthāya nityakarma samāpya ca / / gandhapuṣpādibhirdevamarcayetpūrvavatkramāt // NarP_1,19.17 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162971 (0.060):
vyastaiḥsaṃpūjayet sarvaṃ samastairvā samāhitaḥ // Vis_20.123 // / arcayedgandhapuṣpādyaiḥ pūjayettaṃ manoramaiḥ /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23944631 (0.063):
vimānasthaṃ hariṃ pūjya $ gandhapuṣpādibhiḥ kramāt &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17009616 (0.063):
vimānasthaṃ hariṃ pūjya gandhapuṣpādibhiḥ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176845 (0.063):
alaṃkṛtya tu vastrādyairgandhapuṣpādinārcayet // Vis_27.124 //
lokapālāṣṭakalaśān devasya parito nyaset // Vis_5.44 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186813 (0.047):
tataḥ padmadaleṣvaṣṭakalaśān parito nyaset // Vis_38.40 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159481 (0.054):
athavātra muniśreṣṭha paritaḥ kalaśān nyaset // Vis_17.35 // / tanmadhye cānayedaṣṭavidyeśān sādhakottamaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3172330 (0.055):
tatastu kalaśānaṣṭau kumbhasya parito nyaset // Vis_26.86 //
svanāmnā pūjayet sarvānindrādikramayogataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163942 (0.054):
evaṃ dhyāyet kramāt sarvān svanāmnā pūjayet pṛthak // Vis_20.193 //
praṇavādinamontena ghaṇṭāśabdasamanvitam // Vis_5.45 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182904 (0.055):
mukhavāsaṃ tato dadyāt rakṣāṃ kṛtvāṣṭadikkrāmat // Vis_36.17 // / ghaṇṭādhvanisamāyuktaṃ gandhapuṣpādibhiḥ saha /
gandhā(arghyā?)didīpaparyantaṃ sādhakaḥ paramārthavit /
tāṃ prapāṃ paritaścāṣṭadigbaliṃ kārayet kramāt // Vis_5.46 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184518 (0.051):
arghyapādyādinābhyarcya havistatra na vidyate // Vis_36.138 // / baliṃ tu kārayettatra cāṣṭadikṣu samantataḥ /
anena lokapālāṃstu smaraṃstantravidāṃ varaḥ /
gandhapuṣpādinābhyarcya uktamanyena (nyacca?)kārayet // Vis_5.47 //
śacīpate mayā prokto jalavāsavidhiḥ kramāt /
apare 'hani devendra aparāhṇe samāhitaḥ // Vis_5.48 //
jalāduttīrya tantrajñaḥ śaṅkhabheryādibhiḥ saha /
saṃpūjayettayo devamalaṃkṛtya sragādibhiḥ // Vis_5.49 //
maṇḍapeśānabhāge tu sthāpayet snānamaṇḍape /
snapanaṃ vidhivat kṛtvā gandhādyairarcayet kramāt // Vis_5.50 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3172718 (0.035):
paścimābhimukho bhūtvā tāṃ bherīṃ pūjayet kramāt // Vis_26.115 // / gandhādibhiḥ samabhyarcya hariṃ smṛtvādimantrataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141348 (0.037):
sudhūpagandhapuṣpādyairarcayet pūrvavat kramāt // Vis_3.64 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3170881 (0.054):
pūrayitvā samān sarvān arcayitvā tataḥ kramāt // Vis_25.39 // / gandhapuṣpādibhiścaiva pūjayitvā vicakṣaṇaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176061 (0.054):
pūjayitvaiva gandhādyaistato devaṃ samarcayet // Vis_27.66 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179810 (0.058):
vastrābharaṇamālyaiśca kṛtvā gandhānulepanam // Vis_30.41 // / arcayedvidhivaddevaṃ gandhapuṣpādibhistathā /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12725964 (0.059):
deveśaṃ sthāpayettatra pādyādyairarcayetkramāt / / mahāhaviḥ prabhūtaṃ vā yathāśakti nivedayet // BhS_20.78 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162969 (0.059):
vyastaiḥsaṃpūjayet sarvaṃ samastairvā samāhitaḥ // Vis_20.123 // / arcayedgandhapuṣpādyaiḥ pūjayettaṃ manoramaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173008 (0.059):
yāvallakṣmyavasānaṃ tu madhyāhne kramayogataḥ // Vis_26.135 // / pūjayedgandhapuṣpādyairhaviṣā vedimadhyame /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15841750 (0.062):
pañcāmṛtena saṃsnāpyābhyarcyagandhādibhiḥ kramāt / / bhakṣmairbhojyādinaivedyairbhaktitaḥ saṃyatendriyaḥ // NarP_1,18.27 //
uttare 'smin mayā proktaṃ tantre tu snapanaṃ kramāt /
tatkramaṃ snāpayitvā tu kalpayecchayanaṃ kramāt // Vis_5.51 //
śayanaṃ kalpayitvā tu śāyayecchūlasaṃcayam /
tanmadhye devaśūlaṃ tu devīśūlaṃ tu pārśvayoḥ // Vis_5.52 //
vastraiḥ saṃchādayecchūlān gandhapuṣpaiḥ samarcayet /
sūktena pu(pau?) ruṣeṇaiva sṛṣṭinyāsaṃ tato nyaset // Vis_5.53 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142557 (0.018):
nyāsaṃ kṛtvā svadehe tu paścāddeve nyaset kramāt // Vis_5.27 // / sṛṣṭinyāsaṃ nyasettasmin saṃhāraṃ na smarediha /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191580 (0.055):
tattvanyāsaṃ kramāt kṛtvā sṛṣṭinyāsaṃ tathaiva ca // Vis_39.329 // / mūlamantreṇa matimān mūlamūrtimanusmaran /
saṃhāro neṣyate tasmin tatvāni viniyojaye / / mūlaprakṛtimahadahaṅkārākāśavāyuvahṇivārivasundharāvākpāṇipādapāyūpasthaśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇamanaḥprāṇāpānavyānodānasamānajīvāḥ
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322749 (0.0):
puruṣaprakṛtimahadahaṅkāramanaḥśrotratvakcakṣurjihvāghrāṇavākpāṇipādapāyūpasthaśabdasparśarūparasagandhākāśavāyuvahnisalilabhūmaya
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22952018 (0.008):
pṛthivy-ap-tejo-vāyv-ākāśa-gandha-rasa-rūpa-sparśa-śabdopastha-pāyu-pāda-pāṇi-vāg-ghrāṇa-jihvā-cakṣus-tvak-śrotrâ-
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1668945 (0.015):
adhyavasāyo buddhiḥ / śabdasparśarūparasagandheṣu yathākramaṃ / śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇendriyadvāreṇa viśeṣāvadhāraṇapradhānā yā
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415653 (0.017):
12,308.191d@029A_0049 vikharād vaikharaṃ yugapad indriyaiḥ sahotpādayati | / śrotraghrāṇacakṣurjihvātvag
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14536045 (0.017):
vāyustantrayantradharaḥ prāṇodānasamānavyānāpānātmā pravartakaś ceṣṭānām
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3677111 (0.018):
yuktamuktaṃ heyā trayīyam ityādi / bhagavataśca viśvaśarīrasya / prāṇāpānasamānodānavyānarūpataiva
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24338502 (0.018):
pañcabuddhīndriyāṇi śrotratvakcakṣurghrāṇajihvākhyāni | pañca
Vaikhanasamantraprasna, Prasnas 5 - 8 (vaimp__u.htm.txt) 12165618 (0.020):
8.1.50.6 pṛthivy ap tejo vāyv ākāśa śabda sparśa rūpa rasa gandha tvak / cakṣuś śrotra jihvā ghrāṇa vāk pāṇi pāda pāyūpastha prāṇā ihaivāgatya
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20797597 (0.024):
14,022.012a ghrāṇaṃ jihvā ca cakṣuś ca tvak śrotraṃ mana eva ca
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757478 (0.026):
pādayorekadaśātmā manaḥ śrotraṃ tvageva ca /AP_25.035ab/ / cakṣurjihvā tathā ghrāṇaṃ vākpāṇyaṅghriś ca pāyukaḥ //AP_25.035cd/
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21318402 (0.027):
bāhyāni śrotratvakcakṣurjihvāghrāṇākhyāni pañca jñānendriyāṇi |
Utpaladeva: Isvarapratyabhijnakarika with vrtti. (utipk_pu.htm.txt) 438724 (0.028):
tanmātrasaṃjñāni pañca, anyonyavyūhena sthūlāni pṛthivyādibuddhīndriyāṇi, / vākpāṇipādapāyūpasthākhyāni pañca karmendriyāṇi, manobuddhyahaṅkārā iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5896936 (0.029):
ghrāṇajihvāvākcakṣuḥ śrotramanohastatvaco hi indriyāṇi śrutyāṣṭau grahā
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19470341 (0.030):
karmendriyāṇi vākpāṇipādapāyūpasthalakṣaṇāni / pañca buddhīndriyāṇi (Bcp
Fragments of Prajnaparamita texts (from 16 sources) (ppfrag_u.htm.txt) 18559784 (0.031):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānaṃcakṣuḥsaṃsparśaḥ
Nagarjuna: Dharmasamgraha (Dharmasangraha) (bsa007_u.htm.txt) 11215715 (0.031):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanorūpagandhaśabdarasasparśadharmadhātavaḥ
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, II-III (psp_2-3u.htm.txt) 15269445 (0.031):
gambhirā. evaṃ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanoviśuddhatvād gambhīrā.
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17273463 (0.031):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanolakṣaṇe śikṣitavyaṃ, na
Pañcaviṃśatisāhasrikā Prajñāpāramitā I (psp_1u.htm.txt) 15126081 (0.031):
cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanaḥsaṃsparśapratyayavedanāś cādvayam etad
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19456710 (0.031):
sarvathā, ṣaṭ cakṣuḥśrotraghrāṇajihvākāyamanovijñānāni, tānyapi nāhaṃ
pañcaviṃśatitattvāni | / evaṃ tattvāni vinyasya tannāmāni niyojayet // Vis_5.54 //
tatastu vedikāyāṃ tu pūrvādikramayogataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171839 (0.062):
evaṃ tu maṅgalān(?)nyasya pūrvādikramayogataḥ / / pūjayet kalaśeṣvaṣṭamaṅgalāni yathākramam // Vis_26.52 //
sthāpayet pūrṇakumbhāṃstu dhānyarāśau samāhitaḥ // Vis_5.55 //
varāhādīn samabhyarcya svanāmnāṣṭadale(ghaṭe) ṣu ca /
neṣyate vedikāyāṃ tu brahmakumbhādhivāsanam // Vis_5.56 //
nyāsabhedāni sarvāṇi anuktaṃ na smarediha /
arghyapādyādinābhyarcya smarannārāyaṇaṃ harim // Vis_5.57 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142690 (0.033):
gandhapuṣpādinābhyarcya smaran nārāyaṇaṃ prabhum // Vis_5.37 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176033 (0.046):
dhūpayitvā tato vediṃ tanmadhye devamānayet / / arghyapādyādinābhyarcya havirasmai tu dāpayet // Vis_27.64 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177367 (0.047):
pūrvādi caṣṭakumbheṣu vāsudevādikān yajet // Vis_27.161 // / arghyapādyādinābhyarcya havīṃṣi mukhavāsakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176276 (0.049):
paścādrajanicūrṇaṃ tu pūrayet kalaśe mune // Vis_27.82 // / arghyapādyādinābhyarcya taṃ devaṃ mūlavidyayā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3169093 (0.050):
mamāgre sthāpya tantrajño maddakṣiṇakare dadet / / arghyapādyādinābhyarcya svanāmnā mantravittamaḥ // Vis_22.191 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179865 (0.054):
dānasyānantaraṃ devamarghyapādyādinārcayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178520 (0.055):
balyante paramātmānamarghyapādyādinārcayet // Vis_28.70 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178783 (0.056):
devālayaṃ kramādgatvā dvāramāśritya nārada // Vis_28.89 // / arghyapādyādinābhyarcya rakṣāṃ kurvīta mantravit /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179708 (0.059):
rāmakṛṣṇo tu saṃsthāpya cāsane puṣpasaṃyute // Vis_30.33 // / arghyapādyādinābhyarcya homakarma samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143134 (0.060):
mūrtipaiḥsaha cotthāya śūlamūlamanusmaran / / arghyapādyādinābhyarcya hāvirasminna (smaipra?) dāpeyat // Vis_5.66 //
vāsudevādimūrtīnāṃ pūrvādikramayogataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143048 (0.044):
sūktena pauruṣaṇaiva pūrvādikramayogataḥ / / kuṇḍe kuṇḍe tu kartavyaṃ (kuryācca?) pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_5.60 //
kuṇḍe vā sthaṇḍile vāpi juhuyurmūrtipāḥ pṛthak // Vis_5.58 //
samidājyena caruṇā aṣṭottaraśataṃ kramāt / / madhunā payasā dadhnā hūyatena (juhuyācca?) ghṛtena ca // Vis_5.59 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157970 (0.0):
śāntihomaṃ tataḥ kṛtvā homānte ca yathākramam // Vis_16.56 // / madhunā payasā dadhnā hūyatena (juhuyācca?) ghṛtena ca /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179746 (5.960):
pratyekaṃ tu muniśreṣṭha paścācchāntiṃ samācaret / / madhunā payasā dadhnā hūyatena(?) ghṛtena ca // Vis_30.36 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176725 (0.027):
evaṃ saṃprokṣya vidhivat tataḥ snapanamācaret // Vis_27.115 // / ghṛtena dadhnā payasā madhunoṣṇākadakena ca /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13588565 (0.040):
lājair bhakṣair ikṣuvikāraiḥ pānair madhunā ghṛtena dadhnā payasā caiva / prabhūtamṛṣṭato 'nnaṃ dadyād anasūyaḥ ||
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18880737 (0.045):
sa gacchetparamaṃ sthānaṃ vaiṣṇavaṃ śaivameva ca / / ghṛtena payasā vātha dadhnā ca madhunā tathā // RKV_167.16 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3188143 (0.047):
nityāgnau samidājyena caruṇā hūyate pṛthak // Vis_39.67 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3188264 (0.048):
ālayaṃ pañcagavyena bahirantaśca śodhayet // Vis_39.76 // / samidājyena caruṇā pratyekaṃ tu sahasrakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165273 (0.049):
mantrāṇāmādimantreṇa mūrtimantreṇa vā mune // Vis_20.293 // / samidājyena caruṇā pratyekaikāhutiṃ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159593 (0.056):
athavātra muniśreṣṭha pūrvāgnau sādhakāttamaḥ // Vis_17.43 // / samidājyena caruṇā homamekena(?)cāpyalam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190567 (0.056):
pratyekaṃ samidājyena caruṇāpi mahāmune // Vis_39.252 //
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23908871 (0.060):
imānevaitallokānupadadhāti / tamabhyanakti | dadhnā madhunā ghṛtena dadhi haivāsya lokasya rūpaṃ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313701 (0.060):
Baudh4.8.15ab/ yān (siṣādhayiṣur mantrān dvādaśa.ahāni tāñ (japet / / Baudh4.8.15cd/ ghṛtena payasā dadhnā (prāśya niśy odanaṃ sakṛt //[K before
sūktena pauruṣaṇaiva pūrvādikramayogataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143023 (0.044):
vāsudevādimūrtīnāṃ pūrvādikramayogataḥ / / kuṇḍe vā sthaṇḍile vāpi juhuyurmūrtipāḥ pṛthak // Vis_5.58 //
kuṇḍe kuṇḍe tu kartavyaṃ (kuryācca?) pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_5.60 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186972 (0.039):
caruṃ puruṣasūktena pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_38.52 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160732 (0.040):
bilvapālāśasamidhaḥ pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_18.75 // / juhuyānmūlamantreṇa kapilājyena homayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3164911 (0.041):
caruṃ puruṣasūktena pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_20.267 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157976 (0.059):
pauruṣeṇa ca sūktena pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_16.57 // / pūrvādi cottarāntaṃ tu kuṇḍe caiva yathākramam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143023 (0.063):
vāsudevādimūrtīnāṃ pūrvādikramayogataḥ / / kuṇḍe vā sthaṇḍile vāpi juhuyurmūrtipāḥ pṛthak // Vis_5.58 //
pūrṇāhutiṃ tato hutvā homamasmin samāpayet / / pāyasaṃ kṛsaraṃ gauḷyaṃ deveśāya nivedayet // Vis_5.61 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179099 (0.032):
etān(?)pūrṇāhutiṃ hutvā homaśeṣaṃ samāpayet // Vis_29.8 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3164913 (0.037):
caruṃ puruṣasūktena pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_20.267 // / hutvā hutvāgnimadhye tu sādhako mantravittamaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4783845 (0.038):
prāyaścittakṛtaṃ homaṃ kṛtvā hutvā ca pāyasaṃ //AP_79.025cd/ / śanaiḥ pūrṇāhutiṃ datvā vahnisthaṃ visṛjecchivaṃ /AP_79.026ab/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186974 (0.045):
caruṃ puruṣasūktena pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_38.52 // / evaṃ hutvā vidhānena punarājyena homayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140838 (0.054):
juhuyādvahnijihvāyāṃ vāsudevādividyayā // Vis_3.27 // / pūrṇāhutiṃ tato hutvā śeṣamasminna vidyate /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15515448 (0.056):
śatahomaṃ sahasraṃ vā % hutvā pūrṇāhutiṃ tataḥ // SvaT_4.77 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27772671 (0.056):
śatahomaṃ sahasraṃ vā hutvā pūrṇāhutiṃ tataḥ // SvaT_4.77 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3189787 (0.058):
kārayecchāntihomaṃ tu juhuyācchatamāhutīḥ // Vis_39.193 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3848389 (0.062):
mantrairdaśāhutīrhutvā % homaṃ vyāhṛtibhistataḥ // MatsP_93.31 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8887899 (0.062):
mantrairdaśāhutīrhutvā homaṃ vyāhṛtibhistataḥ // MatsP_93.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160732 (0.064):
bilvapālāśasamidhaḥ pratyekaṃ ṣoḍaśāhutīḥ // Vis_18.75 // / juhuyānmūlamantreṇa kapilājyena homayet /
śaṅkhadundubhinirghoṣaṃ tasmin kāle niyojayet / / rakṣārthaṃ haviṣāstreṇa cāṣṭadigbalimācaret // Vis_5.62 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178796 (0.046):
annena vātha puṣpairvā aṣṭadigbalimācaret // Vis_28.90 //
ghaṇṭāśabdasamopetaṃ śaṅkhadundubhi ghoṣayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138588 (0.052):
gandhapuṣpairalaṃkṛtya ghaṇṭāśabdasamanvitam // Vis_1.18 // / śaṅkhādighoṣasaṃyuktaṃ vīṇāveṇusamanvitam /
tatastu navavastraiśca veṣṭayedupari kramāt // Vis_5.63 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157637 (0.050):
evaṃ nyāsaṃ kramāt kṛtvā veṣṭayennavavastrakaiḥ // Vis_16.32 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181751 (0.054):
kuśaiḥ paristarettatra udakprāgagrataḥ kramāt // Vis_34.37 // / navavastraistu saṃveṣṭya tadūrdhve tu kramānnyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178635 (0.063):
sthāpayitvārcayettasmin gandhapuṣpākṣataiḥ kramāt / / kalaśān navavastraistu veṣṭayet praṇavena tu // Vis_28.79 //
gandhapuṣpaṃ vinikṣipya praṇamyāñjalimudrayā /
rātriśeṣaṃ nayet geyanṛttavīṇādibhiḥ kramāt // Vis_5.64 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181873 (0.050):
puṇyāhaṃ vācayettatra vaiṣṇavairvedapāragaiḥ / / rātriśeṣaṃ nayettatra geyanṛttasamanvitam // Vis_34.46 //
prabhātāyāṃ tu śarvaryāmācāryaḥ snānamācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182949 (0.0):
namaskṛtyākhilān sarvān maṅgalānuccaretkramāt // Vis_36.20 // / prabhātāyāṃ tu śarvaryāmācāryaḥ snānamācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181879 (0.029):
rātriśeṣaṃ nayettatra geyanṛttasamanvitam // Vis_34.46 // / prabhātāyāṃ tu śarvaryāmācāryaḥ sarvamantravit /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158085 (0.061):
anirvāṇapradīpaiśca rātriśeṣaṃ samāpayet / / prabhātāyāṃ tu śarvaryāṃ snātvācāryaḥ prayatnavān // Vis_16.65 //
ūrdhvapuṇḍraṃ kramāt kṛtvā vastrālaṃkārabhūṣitaḥ // Vis_5.65 //
mūrtipaiḥsaha cotthāya śūlamūlamanusmaran /
arghyapādyādinābhyarcya hāvirasminna (smaipra?) dāpeyat // Vis_5.66 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12729662 (0.040):
pādyamācamanaṃ dadyādālayasya pradakṣiṇam / / svastisūktādisūktaṃ ca japtvācaivātha kārayet // BhS_22.153 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176276 (0.055):
arghyapādyādinābhyarcya taṃ devaṃ mūlavidyayā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176033 (0.059):
arghyapādyādinābhyarcya havirasmai tu dāpayet // Vis_27.64 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12735538 (0.059):
gopurāgretu deveśaṃ kṛtvā devonmukhaṃ kramāt / / arghyapādyādinābhyarcya nivedya pṛthukādikam // BhS_25.185 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184511 (0.059):
arghyapādyādinābhyarcya havistatra na vidyate // Vis_36.138 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143011 (0.060):
nyāsabhedāni sarvāṇi anuktaṃ na smarediha / / arghyapādyādinābhyarcya smarannārāyaṇaṃ harim // Vis_5.57 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3169092 (0.062):
mamāgre sthāpya tantrajño maddakṣiṇakare dadet / / arghyapādyādinābhyarcya svanāmnā mantravittamaḥ // Vis_22.191 //
veśvamapradakṣiṇaṃ kurvan garbhāgāraṃ praveśayet / / ācāryaḥ sthāpayecchūlaṃ tatastu parameṣṭhinā // Vis_5.67 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16016944 (0.044):
Yāj1.133a/ dākṣāyaṇī brahma.sūtrī veṇumān sa.kamaṇḍaluh / / Yāj1.133c/ (kuryāt pradakṣiṇam deva.mṛd.go.vipra.vanaspatīn //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12727198 (0.063):
pradakṣiṇaṃ tataḥ kṛtvā garbhāgāraṃ praveśayet // BhS_21.97 // / depasya dakṣiṇe pārśvesthāpayenmantravittamaḥ /
devīśūlaṃ tu saṃsthāpya svanāmnāsmin śriyādinā /
vedān sasvaramuddhṛtya kāle tasmin samuccaret // Vis_5.68 //
vārāhādīni cāvāhya śūlāgre secayet kramāt /
āsanaṃ ca tataḥ puṃsā viśvena śayanaṃ tataḥ // Vis_5.69 //
nivṛtyā yānakaṃ cāpi siñcettanmūrdhni(rti?) dhārakaḥ /
mūrdhādipādaparyantaṃ vārāhādīnanukramāt // Vis_5.70 //
vinyasecchūla (laṃ?) dehe tu svanāmnā ca pṛthakpṛtham /
sahaiva sthāpayecchūlaṃ śrīpuṣṭyordevapārśvayoḥ // Vis_5.71 //
citrārdhaṃ śeladārubhyāṃ sāṅgopāṅgasamāyutam /
kārayet pratimāṃ tatra sthāpayecchūlavat purā // Vis_5.72 //
vastraṃ tatra navaṃ snigdhaṃ nīlaromādivarjitam /
saṃgṛhya praṇavenaiva chādayet pratimopari // Vis_5.73 //
varṇaṃ tatkārayedvidvān yadyat pūrvānurūpataḥ /
punaḥsaṃsthāpanaṃ kṛtvā sthāpanāśāstrataḥ kramāt // Vis_5.74 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155113 (0.062):
snānādidevakarmāṇi pūrvavat kārayet kramāt // Vis_14.118 // / devasnaya purataḥ kṛtvā kāryaṃ vijñāpayecchanaiḥ /
śūlamasthimavettasmin rajjustatra sirā bhavet /
mṛṇmāsaṃ tvakpaṭaṃ tatra śarīravadidaṃ smṛtam // Vis_5.75 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770806 (0.062):
<12326.32/2> te sametā mahā4tmānaḥ !śarīram iti saṃjñitam !!12326.32! / <12326.33/1> tadā0viśati yo brahmann !a-dṛśyo laghu-vikramaḥ !
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25346620 (0.064):
atha tvadhikatā kācit pratyakṣādivaśād bhavet / / yāvaddhīndriyasambaddhe1 tatpratyakṣamiti smṛtam // Msv_5,6.9 //
yathā śarīre saṃkalpya catuṣṣaṣṭi sirāstathā / / nārikele(la?)tvacaḥsāraṃ gṛhṇīyādrajjukarmaṇi // Vis_5.76 //
śūle pāśāḥ prakartavyāḥ tatkarmakaśalaiḥ śubhaiḥ /
evaṃ rajjumayaṃ kṛtvā sarvāṅgeṣu suveṣṭayet // Vis_5.77 //
saṃkṣepāt kathitaṃ rajjubandhanaṃ paramaṃ śubham /
evaṃ kṛtvā yathānyāyaṃ śūlasthāpanamuttamam // Vis_5.78 //
ācāryaṃ pūjayet paścāt dhanaiḥkanakakuṇḍalaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138999 (0.064):
śilpinaṃ pūjayet tatra vastraiḥ kanakakuṇḍalaiḥ / / daivajñaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_1.49 //
śilpinaṃ pūjayet paścāt tathaiva navavastrakaiḥ // Vis_5.79 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139003 (0.031):
śilpinaṃ pūjayet tatra vastraiḥ kanakakuṇḍalaiḥ / / daivajñaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_1.49 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184540 (0.058):
śilpinaṃ pūjayettatra navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_36.140 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3167909 (0.062):
samidājyacarūṇāṃ tu yathākalaśasaṃkhyayā // Vis_22.98 // / ācāryaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ /
daivajñaṃ pūjayet pūrvaṃ vastrahemāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160799 (0.036):
ācāryaṃ pūjayet paścāddhemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_18.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141648 (0.052):
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_3.86 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179036 (0.052):
ācāryaṃ pūjayet paścāt vastrahemāṅgulīyakaiḥ // Vis_29.3 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144499 (0.059):
tato gandhādinābhyarcya daivajñaṃ pūjayettataḥ / / ācāryaṃ pūjayettatra hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_8.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139002 (0.063):
daivajñaṃ pūjayet paścāt navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_1.49 //
brāhmaṇān bhojayet paścāt vaiṣṇavān vedapāragān // Vis_5.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190640 (0.0):
madhyamaṃ vā muniśreṣṭha taddoṣasya nikṛntanam // Vis_39.257 // / brāhmaṇān bhojayet paścāt vaiṣṇavān vedapāragān /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184546 (0.014):
śilpinaṃ pūjayettatra navavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_36.140 // / brāhmaṇān bhojayettatra vaiṣṇavān vedapāragān /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183151 (0.028):
śilpinaṃ pūjayettatra daivajñamanupūjayet // Vis_36.35 // / brāhmaṇān bhojayettatra vaiṣṇavān vedapāragān /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182636 (0.031):
mahāhavirnivedyātha puṇyāhaṃ punarācaret / / brāhmaṇān bhojayettatra vaiṣṇavān vedapāragān // Vis_35.36 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181993 (0.036):
kumbhaṃ ca mūlamantreṇa sthāpayet stūpimūrdhani / / brāhmaṇān bhojayettatra vaiṣṇavān vedapāragān // Vis_34.55 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179155 (0.037):
vividhāni ca bhakṣyāṇi vividhāni phalāni ca // Vis_29.12 // / brāhmaṇān bhojayettatra vaiṣṇavān vedapāragān /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160798 (0.039):
ācāryaṃ pūjayet paścāddhemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_18.80 // / brāhmaṇān pūjayet paścāddaivajñamanupūjayet /
evaṃ saṃsthāpanaṃ proktaṃ saṃkṣepācchūlamuttamam (?) // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śūlasthāpana vidhirnāma pañcamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160847 (0.042):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [devīsthāpanādividhirnāmaṭa
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139145 (0.062):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144729 (0.063):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prathameṣṭakāvidhirnāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ || / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961461 (0.009):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre pūrvaraṅgaprayogo nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706534 (0.013):
prakīrṇādhikāre pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1807931 (0.016):
iti kauśikapaddhatau pañcamo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha ṣaṣṭho'dhyāyaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22913339 (0.018):
śrīmad bhagavad gītā bhāṣye pañcamo 'dhyāyaḥ || / BhG 6 / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143739 (0.019):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho / 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142185 (0.020):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho / 'dhyāyaḥ || / pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4920385 (0.020):
:e ity āgneye mahāpurāṇe vasiṣṭhasya mitrāvaruṇaputratvakathanaṃ nāma / pañcamo 'dhyāyaḥ || / % chapter {6} / :ś atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128561 (0.021):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ pañcatriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ -
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12707172 (0.022):
ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / atha saptamo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1811083 (0.023):
iti kauśikapaddhatau ṣaṣṭho'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha saptamo'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4749629 (0.027):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe 'yodhyākāṇḍavarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho / 'dhyāyaḥ || / % Chapter {7} / :ś atha saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141666 (0.029):
'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19559402 (0.029):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite dayitāprasādhanaṃ nāma caturtho / 'dhyāyaḥ / / atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23127604 (0.029):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ catustriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha pañcamo 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728926 (0.032):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittaniyantukathanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144733 (0.032):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prathameṣṭakāvidhirnāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13193257 (0.033):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittaniyantukathanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / paṇe tu parṣapakalpasya $ kalpasya pariṣadbalam &
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4748699 (0.034):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye varāhanṛsiṃhādyavatāro nāma caturtho 'dhyāyaḥ / % Chapter {5} / :ś atha pañcamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140481 (0.035):
'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907862 (0.037):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe indravikriyānāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / pakṣiṇa ūcuḥ
mṛtsaṃskāramatho vakṣye śṛṇuṣvaika manādhunā (!) /
pakvāpakve(kvā?)dvidhā proktā bhūsurādīnanukramāt // Vis_6.1 //
sarvalokā na śaṃsanti pratimāṃ dagdhamṛṇmayīm /
apakvā pratimā śastā saiva kāryā vicakṣaṇaiḥ // Vis_6.2 //
sudhayā naiva kuryādvā nāśmacūrṇaiḥ kadācana /
mṛdaiva mṛṇmayaṃ kuryāt yathāvarṇānurūpataḥ // Vis_6.3 //
brāhmaṇasya sitā mṛdvai kṣatriyasyāruṇā smṛtā /
viśāṃ pītā bhavenmṛdvai kṛṣṇā śūdrasya kīrtitā // Vis_6.4 //
mṛdaṃ varṇānupūrvyeṇa gṛhṇīyāt kṣetrasaṃbhavām /
dadhisarpiḥpayobhiśca atasīsnehasaṃyutaiḥ // Vis_6.5 //
śarkarā(rāṃ?)lohapāṣāṇaiḥ cūrṇaṃ kṛtvā tu pūrvaśaḥ /
samabhāgāni cūrṇāni mṛttikāyāṃ niyojayet // Vis_6.6 //
khādireṇa kaṣāyeṇa arjunena ca peṣayet / / śrīveṣṭakaṃ sajjarasaṃ kuṅkumaṃ koṣṭhameva ca // Vis_6.7 //
kunduruśca rasā hyete sarve sarvarasānvitāḥ /
nadīsaṅgamatīreṣu puṇyodyāneṣu vai punaḥ // Vis_6.8 //
ādāya mṛttikāṃ tatra snehacūrṇasamāyutām / / māsaṃ paryuṣitaṃ kṛtvā kārayet pratimāṃ tataḥ // Vis_6.9 //
trirātraṃ peṣitā(coṣitā?)sā tu śilāmayasamā bhavet /
mṛtsaṃskāraṃ mayā proktaṃ tenaiva pratimāṃ kramāt // Vis_6.10 //
kārayet sudṛḍhaṃ samyak śāstradṛṣṭyā ca śilpinā /
sāṅgopāṅgasamāyuktāṃ pratimāṃ sumanoramām // Vis_6.11 //
navāmbaraṃ tu susnigdhaṃ pratimopari veṣṭayet /
tasyopari likhet snigadhaṃ varṇānukramaṇena tu // Vis_6.12 //
atastatsaṃpravakṣyāmi varṇānukramaṇa kramāt / / śvetaṃ pītaṃ tathā raktaṃ haritaṃ kṛṣṇameva ca // Vis_6.13 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173814 (0.0):
pañcavarṇāni puṣpāṇi puṣpayāge śubhāni tu // Vis_26.192 // / śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇaṃ haritameva ca /
Dipamkarabhadra: Guhyasamajamandalavidhi (dipguhsu.htm.txt) 17283445 (0.033):
aiśānīṃ diśam āśritya gurur vāmena muṣṭinā || 242 / śvetaṃ pītaṃ tathā raktaṃ haritaṃ kṛṣṇam eva ca |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12731523 (0.042):
pakṣadvayasamāyuktaṃ karaṇḍamukuṭānvitam // BhS_24.57 // / śyāmaṃ śvetaṃ tathā kṛṣṇaṃ raktaṃ pītaṃ tathaiva tu /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12728137 (0.055):
śvetaṃ pītaṃ ca kṛṣṇaṃ ca raktaṃ vai śvetameva ca // BhS_22.33 //
Narahari: Bodhasara (nabodhsu.htm.txt) 19194629 (0.057):
sparśabhedamayā bhāvā ātmā śuddho nirañjanaḥ // NBs_17.22 // / raktaṃ pītaṃ sitaṃ kṛṣṇaṃ haritaṃ citramityapi /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12762142 (0.061):
śvetaṃ vitānaṃ raktaṃ vā kṛṣṇaṃ pītaṃ ca śyāmalam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15553250 (0.062):
daśadhā varṇarūpeṇa % dṛśyate ca sadāśivaḥ // SvaT_12.153 // / sitaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca $ kṛṣṇaṃ haritapiṅgalam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27810447 (0.062):
daśadhā varṇarūpeṇa dṛśyate ca sadāśivaḥ // SvaT_12.153 // / sitaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇaṃ haritapiṅgalam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15542034 (0.062):
madhyadeśesthito rudras tv % ahaṃkāreśvaraḥ prabhuḥ // SvaT_10.890 // / śvetaṃ raktaṃ tathā pītaṃ $ kṛṣṇaṃ sphaṭikasaprabham &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27799241 (0.062):
madhyadeśesthito rudras tv ahaṃkāreśvaraḥ prabhuḥ // SvaT_10.890 // / śvetaṃ raktaṃ tathā pītaṃ kṛṣṇaṃ sphaṭikasaprabham /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15551526 (0.063):
cakṣurindriyakarmāṇi $ kathyamānāni me śṛṇu & / sitaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca % kṛṣṇaṃ haritadhūmrakam // SvaT_12.25 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27808726 (0.063):
cakṣurindriyakarmāṇi kathyamānāni me śṛṇu / / sitaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇaṃ haritadhūmrakam // SvaT_12.25 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2487892 (0.064):
kramaprāptamahaṃ vakṣye $ gaganaṃ tu caturvidham & / śvetaṃ raktaṃ tathā pītaṃ % kṛṣṇaṃ paramasuṃdaram // YRps_5.3 //
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22371224 (0.064):
kramaprāptamahaṃ vakṣye gaganaṃ tu caturvidham / / śvetaṃ raktaṃ tathā pītaṃ kṛṣṇaṃ paramasuṃdaram // YRps_5.3 //
Somadeva: Rasendracudamani, chapters 3-5, 7-16 (rascum_u.htm.txt) 4459375 (0.064):
śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇamevaṃ caturvidham / / śvetaṃ śvetakriyāsūktaṃ raktādyaṃ pītakarmaṇi // Rcūm_10.9 //
Vagbhata: Rasaratnasamuccaya, Adhyayas 1-18.29ab. (vrasrscu.htm.txt) 3924220 (0.064):
śvetaṃ raktaṃ ca pītaṃ ca kṛṣṇamevaṃ caturvidham / / śvetaṃ śvetakriyāsūktaṃ raktābhaṃ raktakarmaṇi /
pañcavarṇā ime proktāḥ pṛthivyādyadhidevatāḥ /
uttamā dhātujā proktā madhyamā vṛkṣasaṃbhavā // Vis_6.14 //
saṃyogajāvarā jñeyā trividho varṇasaṃgrahaḥ /
varṇaṃ cāpyanuvarṇaṃ ca saṃkaraṃ ca tathaiva ca // Vis_6.15 // / trividho varṇasaṃyogaḥ śāstre 'sminnucyate mayā /
varṇā ityucyate śuddhā rājavārtādinākarot(?) // Vis_6.16 //
anāka(kā?)reṣu ye varṇāḥ prāyaḥśuddhivivarjitāḥ /
anuvarṇā ime proktāḥ saṃkarān kathayāmyaham // Vis_6.17 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153065 (0.048):
varṇastu śyāmalaḥproktaḥ vighneśasya tataḥ śṛṇu // Vis_13.39 // / gāṇakastu muniśchandaḥ triṣṭub gaṇapatiḥ smṛtaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4819514 (0.063):
namontā vātha ṣaṣṭyā tu sarve jñeyā vadāmi tān /AP_144.004ab/ / kaulīśanāthaḥ sukalā janmataḥ kubjikā tataḥ //AP_144.004cd/
śuklo raktaśca kṛṣṇaśca nīlaśceti caturvidhaḥ / / śaṅkhagokṣīravarṇābhaḥ śukla ityabhidhīyate // Vis_6.18 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15868276 (0.041):
hrasvo dīrdhastathā sthūlaścaturasro 'ṇuvṛttavān // NarP_1,42.87 // / śuklaḥ kṛṣṇastathā rakto nīlaḥ pīto 'ruṇastathā /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10340692 (0.045):
12,177.032a hrasvo dīrghas tathā sthūlaś caturasro 'ṇu vṛttavān / 12,177.032c śuklaḥ kṛṣṇas tathā rakto nīlaḥ pīto 'ruṇas tathā
haritaścaiva pītaśca pītavarṇo dvidhā bhavet /
manaḥśilā harītālo haritaḥ saṃprakīrtitaḥ // Vis_6.19 // / haridrākuṅkumābhastu pīta ityabhidhīyate /
tatastu śyāmavarṇaśca kṛṣṇavarṇo dvidhā mataḥ // Vis_6.20 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28930836 (0.064):
kṛṣṇavarṇaḥ suvarṇaś ca LiP_1,65.106c / kṛṣṇavarṇe bhayānake LiP_1,15.1b
dūrvāmarakatābhastu indranīlanibho 'paraḥ /
śuklena miśrito rakto harirityabhisaṃjñitaḥ // Vis_6.21 //
śuklena miśritaḥ pīto gaura ityabhidhīyate / / raktena miśritamapi kapilaṃ paribhāśitam // Vis_6.22 //
śuklena miśritaḥ kṛṣṇo dhūmra ityabhisaṃjñitaḥ / / pītena miritaḥ kṛṣṇa kāla ityabhisaṃjñitaḥ // Vis_6.23 //
pītakṛṣṇayutaḥśuklo gaura ityabhidhīyate / / pītaraktayutaḥśuklaḥ karburaḥ samudāhṛtaḥ // Vis_6.24 //
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28122223 (0.062):
guṇo rūpam/ tacca śukla nīla pīta raktahirata kapiśa
pītakṛṣṇayuto varṇo harivarṇaḥ prakīrtitaḥ /
evaṃ saṃkarato varṇaḥ tatkālaṃ sthīyate dṛḍham // Vis_6.25 //
yannibhā kathitā mūrtiḥ tannibhaṃ varṇayojanam /
adṛṣṭadeśasaṃbhūtā madhyamā kālasaṃbhavā // Vis_6.26 //
evaṃ varṇavibhāgastu kramaśaḥ parikīrtitaḥ / / vāsudevaṃ saṃkarṣaṇaṃ pradyumnaṃ caniruddhakam // Vis_6.27 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159134 (0.064):
saṃsthāpya vāsudevākhyaṃ na saṃkarṣaṇamiṣyate // Vis_17.10 // / tathā saṃkarṣaṇaṃ sthāpya pradyumnaṃ nārcayet sudhīḥ /
kalau yuge śacīnātha śyāmavarṇena kārayet /
tadbimbaṃ śubhadaṃ ṛddhiṃ(viddhi?)rājarāṣṭravivardhanam // Vis_6.28 //
tasmātsarvaprayatnena kalau śyāmena kāreyat / / anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191512 (0.021):
anyathā cenmahādoṣo rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_39.324 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184175 (0.035):
anyajātyā kṛtaṃ mohādrājarāṣṭravināśakṛt // Vis_36.114 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12748803 (0.054):
ābhicārikameva syādrājarāṣṭravināśakṛt // BhS_29.76 //
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139149 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140476 (0.0):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141662 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144174 (0.0):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144978 (0.0):
paramātmādimūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ cādhunā śṛṇu // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (0.0):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158984 (0.0):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166201 (0.0):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166589 (0.0):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171138 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ aṅkurrāpaṇavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180026 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186269 (0.0):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191869 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147080 (5.960):
ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153534 (0.011):
saṃkṣepāt kathitaṃ guhyaṃ sādhakānāṃ hitāya vai // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrmantrāṇāṃ ṛṣichanda
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142180 (0.011):
evaṃ śailavidhiḥ proktaḥ sārātsāra anuttamaḥ // Vis_4.39 // / iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729124 (0.018):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittācārakathanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182653 (0.021):
idaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ ca sarvaśāntikaraṃ bhavet // Vis_35.37 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mahāpīṭha pratiṣṭhāvidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160843 (0.026):
viśeṣaścātra saṃproktaḥ śeṣaṃ pūrvāvadācaret // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [devīsthāpanādividhirnāmaṭa
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157218 (0.028):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrhomavidhirnāmaṭa pañcadaśo
'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729124 (5.960):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittācārakathanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4728924 (0.010):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittaniyantukathanaṃ nāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17907861 (0.010):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe indravikriyānāma pañcamo 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729256 (0.010):
ityāṅgirasadharmaśāstre pāpaparigaṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27967265 (0.010):
iti śrībhāratīye nāṭyaśāstre bhāvavyañjako nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909277 (0.010):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144176 (0.010):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12707174 (0.011):
iti śrīvaikhānase bhagavaccāstre bhṛguproktāyāṃ saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / atha saptamo 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141669 (0.011):
'dhyāyaḥ || / caturtho 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23128561 (0.012):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ pañcatriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153547 (0.014):
devatādikathanaṃ nāmaṭa trayodaśo 'dhyāyaḥ || / caturdaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706534 (0.014):
prakīrṇādhikāre pañcamo 'dhyāyaḥ / atha ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / athaṣaṣṭho 'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23126843 (0.016):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ trayastriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha caturtho 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1811083 (0.016):
iti kauśikapaddhatau ṣaṣṭho'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha saptamo'dhyāyaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23129057 (0.017):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ ṣaṭtriṃśo / 'dhyāyaḥ / atha saptamo 'dhyāyaḥ - / saptamaḥ skandhaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4749629 (0.018):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe 'yodhyākāṇḍavarṇanaṃ nāma ṣaṣṭho / 'dhyāyaḥ || / % Chapter {7} / :ś atha saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157227 (0.018):
'dhyāyaḥ || / ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi pratiṣṭhālakṣaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160855 (0.018):
aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ || / ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi cāṅganyāsādilakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143345 (0.019):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śūlasthāpana vidhirnāma pañcamo / 'dhyāyaḥ || / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560115 (0.019):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ / / atha aṣṭamo 'dhyāyaḥ
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi svapnādhyāyaṃ śacīpate / / viviktena paraṃ guhyaṃ kramācchṛṇu śacīpate // Vis_7.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141668 (0.043):
caturtho 'dhyāyaḥ / caturtho 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi śilāgrahaṇamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153547 (0.051):
caturdaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi carupākavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157226 (0.052):
'dhyāyaḥ || / ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi pratiṣṭhālakṣaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144734 (0.054):
navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140483 (0.055):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160855 (0.055):
aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ || / ekonaviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi cāṅganyāsādilakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.057):
pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139156 (0.057):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187318 (0.062):
prokṣaṇavidhirnāmāṣṭatriṃśo 'dhyāyaḥ || / ekonacatvāriṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi prāyaścittavidhiṃ param /
svapnastu prathame yāme saṃvatsaravipākadaḥ /
dvitīye cāṣṭamāse tu tribhirmāsaistriyāmake // Vis_7.2 //
aruṇodayavedālāyāṃ daśāhena phalaṃ bhavet /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12852828 (0.056):
MSS_2876 1 aruṇodayavelāyāṃ daśāhena phalaṃ labhet /
Malinivijayottaratantra (malinivu.htm.txt) 23687141 (0.056):
23.37ab: aruṇodayavelāyāṃ daśāhena phalaṃ labhet
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi puṇyāpuṇyaṃ tu vai śṛṇu // Vis_7.3 //
ārohaṇe govṛṣakuñjarāṇaṃ prāsādaśailāgravanaspatīnām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12897294 (0.049):
MSS_5242 1 ārohaṇaṃ govṛṣakuñjarāṇāṃ prāsādaśailāgravanaspatīnām /
viṣṭānulepo kathitaḥ svapneṣvagamyāgamanaṃ praśastam // Vis_7.4 //
yastu paśyati svapnānte rājānaṃ kuñjaraṃ hayam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4850041 (0.0):
yastu paśyati svapnānte rājānaṃ kuñjaraṃ hayaṃ /AP_228.030ab/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21632068 (0.0):
385.014. yastu paśyati svapnānte rājānaṃ kuñjaraṃ hayam/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641461 (0.055):
u4.2ab/.yas tu paśyati svapna^ante rājānnaṃ kuñjaraṃ hayaṃ/
suvarṇaṃ vṛṣabhaṃ gāvaṃ(gāṃ vā?)kuṭumbaṃ tasya vardhate // Vis_7.5 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21632069 (0.041):
385.014. yastu paśyati svapnānte rājānaṃ kuñjaraṃ hayam/ / 385.015. suvarṇaṃ vṛṣabhaṃ caiva kuṭumbaṃ tasya vardhate//618//
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4850042 (0.064):
yastu paśyati svapnānte rājānaṃ kuñjaraṃ hayaṃ /AP_228.030ab/ / hiraṇyaṃ vṛṣabhaṅgāñca kuṭumbastasya vardhate //AP_228.030cd/
kṣīriṇaṃ phalinaṃ vṛkṣaṃ ekākī yo 'dhirohati /
tatrastho yadi budhyeta dhanaṃ śīghramavāpnuyāt // Vis_7.6 //
prāsādastho 'pi yo bhuṅkte samudraṃ tarate tu yaḥ /
api dāsakule jātaḥ so 'pi rājā bhaviṣyati // Vis_7.7 //
dīpamannaṃ phalaṃ padmaṃ kanyāṃ chatraṃ dhvajaṃ tathā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964005 (0.053):
MSS_8584A 1 kanyāṃ chatraṃ phalaṃ pakvaṃ dīpamannaṃ mahādhvajam /
svapnānte yo labhenmantraṃ sa śriyaṃ yāyitaṃ dhruvam // Vis_7.8 //
mānuṣāṇi tu māṃsāni svapnānte yastu bhakṣayet /
haritāni supakvāni śṛṇu vakṣyāmi tatphalam // Vis_7.9 //
pādabhakṣe śataṃ lābhaḥ sahasraṃ bāhubhakṣaṇe /
rājyaṃ śatasahasraṃ vā śiraso bhakṣaṇe labhet // Vis_7.10 //
upānahau tu chatraṃ ca labdhvā yaḥ pratibudhyati /
asiṃvānirmalaṃ tīkṣṇaṃ tasyādhvānaṃ(?)vinirdiśet // Vis_7.11 //
nāvamārohayedyastu nadīścāpi samuttaret /
pravāsaṃ nirdiśettasya śīghraṃ ca punarāgamam // Vis_7.12 //
dantā yasya viśīryante svapnānte tu patanti vā /
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1450488 (0.005):
paśyati tasya putrasya cakṣurbhedo bhavati / āha ca / / dantā yasya viśīryante svapnānte prapatanti ca /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21602032 (0.026):
ya īdṛśasvapnāni paśyati/ / 264.031. dantā yasya viśīryante svapnānte prapatanti ca/
dhanāni nāśayettasya pīḍā vāpi śarai raṇe // Vis_7.13 //
abhyañjate yastailena payasā tu ghṛtena vā /
snehena vā (yaḥ?)tathānyena vyādhiṃ tasya vinirdiśet // Vis_7.14 //
abhidravanti yaṃ svapne śṛṅgiṇo daṃṣṭriṇo 'pi vā / / vānaro vā varāho vā bhavedrājakulādbhayam // Vis_7.15 //
raktāmbaradharā nārī raktagandhānulepanā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540783 (0.056):
śuklāmbaradharā devī % śuklagandhānulepanā // SvaT_10.793 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797991 (0.056):
śuklāmbaradharā devī śuklagandhānulepanā // SvaT_10.793 //
avagṛhṇanti(hṇāti?)yaṃ svapne brahmahatyāṃ vinirdiśet // Vis_7.16 //
śuklāmbaradharā nārī śuklagandhānulepanā /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15540783 (0.033):
śuklāmbaradharā devī % śuklagandhānulepanā // SvaT_10.793 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27797991 (0.033):
śuklāmbaradharā devī śuklagandhānulepanā // SvaT_10.793 //
avagṛhṇanti(hṇati?)yaṃ svapne tasya śrīḥ sarvatomukhī // Vis_7.17 //
ādityamaṇḍalaṃ svapne candraṃ vā yadi paśyati / / vyādhito mucyate rogādarogaḥ śriyamāpnuyāt // Vis_7.18 //
baḍabāṃ krakarīṃ krauñcīṃ labdhvā yaḥ pratibudhyati /
krośādāhṛtya labhate bhāryāṃ sa priyavādinīm // Vis_7.19 //
nigalairyastu mucyeta bāhupāśaistathaiva ca /
putro vā jāyate tatra pratiṣṭhāṃ vā vinirdiśet // Vis_7.20 // / yastu śvetena sarpeṇa daśyate dakṣiṇe śubhe(kare?) /
sahasraṃ labhate vittaṃ saṃpūrṇe daśame 'hani // Vis_7.21 //
antraistu veṣṭitaṃ svapne grāmaṃ nāgarameva vā /
grāme maṇḍalarājendro nagare vādhipo bhavet // Vis_7.22 //
rudhiraṃ pibati svapne surāṃ vāpi kadācana / / brāhmaṇo labhate vidyāmitaraśca(stu?)dhanaṃ labhet // Vis_7.23 //
kṣīraṃ ca pibati svapne saphenaṃ dohane gavām /
somapānaṃ bhavettasya ante ca kratumedinīm(?) // Vis_7.24 //
dadhi dṛṣṭvā bhavetprītiḥ godhūmaṃ ca dhanāgamaḥ /
yavairājyāgamaṃ vidyāt siddhārthakeṣu ca (tathā?) // Vis_7.25 //
yastu madhye taṭākasya bhuñjīta madhupāyasam /
niṣaṇṇaṃ padminīpatre taṃ vidyāddharaṇīpatim // Vis_7.26 //
liṅgamabhyarcya taṃ(tad?)dṛṣṭvā devānapi viśeṣataḥ /
vyavahāre jayastasya(jayaṃ caiva?)dhanaṃ ca vipulaṃ bhavet // Vis_7.27 //
puṣpite puṣpitaṃ vidyāt phalite buddhiruttamā /
dhūmāyantamapāyaṃ taṃ prajvalantaṃ śriyāvaham (?) // Vis_7.28 //
āsane śayane yāne śarīre vāhane gṛhe /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6641597 (0.062):
u4.12ab/.āsane śayane yane śarīre +atha gṛhe kṣayaḥ/
jvalamāne vibudhyeta tasya śrīḥ sarvatomukhī // Vis_7.29 // / devatāśca dvijā gāvaḥ pitaro liṅginastathā /
yadvadanti naraṃ svapne tattathaiva vinirdiśet // Vis_7.30 //
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13603203 (0.044):
(AVParis_68,2.36) yad vadanti naraṃ svapne tat tathaiva vinirdiśet |
sarvāṇi śuklānyabhinanditāni kārpāsabhasmāsthisa(ka?)takravarjam /
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12970288 (0.063):
MSS_8872A 2 govājigajadevarṣivarjaṃ kṛṣṇaṃ tu ninditam //
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139149 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140476 (0.0):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141662 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143735 (0.0):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144979 (0.0):
paramātmādimūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ cādhunā śṛṇu // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (0.0):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158984 (0.0):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166202 (0.0):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166589 (0.0):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171138 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ aṅkurrāpaṇavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180026 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186269 (0.0):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191869 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27967264 (5.960):
iti śrībhāratīye nāṭyaśāstre bhāvavyañjako nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909276 (5.960):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147081 (5.960):
ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729256 (1.192):
ityāṅgirasadharmaśāstre pāpaparigaṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913091 (0.010):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe hariścandropākhyānaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729544 (0.010):
ityāṅgirasadharmaśāstre śūdrānnādiniṣedhakathanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729124 (0.010):
ityāṅgirasadharmaśāstre prāyaścittācārakathanaṃ nāma ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ
aṣṭamo 'dhyāyaḥ / kṣīrābdheruttare pāre tapasyantaṃ hiraṇyamayam /
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19560115 (0.007):
ityānandabhaṭṭaprokte vallālacarite devalānāṃ nirvvāsanaṃ nāma saptamo / 'dhyāyaḥ / / atha aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12708108 (0.010):
bhṛguproktāyāṃ saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre / saptamo 'dhyāyaḥ. / athāṣṭamo 'dhyāyaḥ.
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23260351 (0.015):
iti śrīsvayaṃbhūdharmmadhātuvāgīśvara guptikṛta pravarttano nāma saptamo / 'dhyāyaḥ samāptaḥ / / aṣṭama adhyāyaḥ svayambhūcaityāśramanāma sādhanāsuvṛṣṭicaraṇo nāma
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1819764 (0.015):
iti kauśikapaddhatau saptamo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / athāṣṭamo'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969594 (0.016):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1420456 (0.017):
(iti śrīmad)bhagavadbhāskarakṛte gītābhāṣye / saptamo 'dhyāyaḥ // / athāṣṭamo 'dhyāyaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12709767 (0.019):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ. / atha navamo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823237 (0.019):
iti kauśikapaddhatau aṣṭamo'dhyāyaḥ || / atha navamo'dhyāyaḥ / atha kravyācchamanena sahāvasathyādhānaṃ vyākhyāsyāmaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144731 (0.020):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prathameṣṭakāvidhirnāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143737 (0.020):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho / 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Devigita (=Devibhagavata-Purana 7,31 - 40) (dbhp_dgu.htm.txt) 23129749 (0.024):
iti śrīdevībhāgavate mahāpurāṇe saptamaskandhe devīgītāyāṃ saptatriṃśo / 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ / saptamaḥ skandhaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729257 (0.025):
ityāṅgirasadharmaśāstre pāpaparigaṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27967265 (0.025):
iti śrībhāratīye nāṭyaśāstre bhāvavyañjako nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909278 (0.025):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19399307 (0.026):
samāptaśca jñānavibhāgo nāma saptamo 'dhyāyaḥ || / (Jaini_404) / aṣṭamo 'dhyāyaḥ |
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12707174 (0.026):
ṣaṣṭho 'dhyāyaḥ. / atha saptamo 'dhyāyaḥ.
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1422287 (0.027):
(iti) bhagavadbhāskarakṛte gītābhāṣye aṣṭamo 'dhyāyaḥ // / atha navamo 'dhyāyaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750267 (0.027):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyāṇe kiṣkindhākāṇḍavarṇanaṃ nāma aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {9} / :ś atha navamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729545 (0.030):
ityāṅgirasadharmaśāstre śūdrānnādiniṣedhakathanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913092 (0.030):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe hariścandropākhyānaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
nārado vāhinīnāthaṃ viṣṇorlīlācale muniḥ // Vis_8.1 //
dṛṣṭvā praṇamya saṃpūjya viṣṇubhaktibalātkṛtaḥ /
papraccha bhagavān bhakteriva mūrtimavasthitam // Vis_8.2 //
pūrvaṃ tu paramātmādimūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ tathā /
mantrāṇāṃ lakṣaṇaṃ caiva chandāṃsi ca ṛṣīṃstathā // Vis_8.3 // / evamādīni cānyāni sadmādīni yathākramam /
vaktumarhasi senāpa yadyanugrahabhāgaham // Vis_8.4 //
viṣvaksenaḥ / śṛṇu devamuniśreṣṭha yat praṣṭu(pṛṣṭa?)makhilaṃ tvayā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151583 (0.028):
dvādaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / śṛṇu devamuniśreṣṭha mantrānukramaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182145 (0.049):
athātaḥ saṃpravakṣyāmi parivārasya lakṣaṇam / / śṛṇu devamuniśreṣṭha mahāpīṭhāvasānakam // Vis_35.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151431 (0.052):
atra kaścidviśeṣo 'sti matsyādīnāṃ tu nārada // Vis_11.312 // / pravakṣyāmi muniśreṣṭha śṛṇu matsyādikān kramāt /
vakṣyāmyahamaśeṣeṇa kramādavahito bhava // Vis_8.5 //
śrutimūlamidaṃ tantraṃ pramāṇaṃ kalpasūtravat /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22486418 (0.0):
tadanusāreṇaiva bhāṣyakāraiḥ śrīpāñcarātrādhikaraṇaṃ vyākhyātam / / śrutimūlamidaṃ tantraṃ pramāṇaṃ kalpasūtravat /"
pramāṇamidamevaikamāgameṣvapyavasthitam // Vis_8.6 // / āyurārogyadaṃ nṝṇāṃ kīrtiśrīputra(ṣṭi?)vadhanam /
pāpakṣayaṃ mahāpuṇyaṃ yogasādhanameva ca // Vis_8.7 //
tasmāttatrottaraṃ bhāgaṃ nityamṛddhiśubhapradam /
ādyeṣṭakāvidhānādi sarvakāmapradaṃ sadā // Vis_8.8 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160572 (0.046):
kārayed balidānaṃ tu sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_18.64 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 523567 (0.056):
saptarcaṃ saṃpravakṣyāmi $ sarvakāmapradaṃ śubham // HV_App.I,4.124 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22009134 (0.056):
saptarcaṃ saṃpravakṣyāmi sarvakāmapradaṃ śubham // HV_App.I,4.124 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166196 (0.062):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159173 (0.063):
dhanyaṃ yaśasyamāyuṣyaṃ sarvakāmaphalapradam // Vis_17.13 // / sthāpanaṃ saṃpravakṣyāmi citrābhāsārdhacitrake /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159936 (0.064):
sarvaduḥkhaharaṃ puṃsāṃ sarvakāmaphalapradam // Vis_18.16 // / kramādvaivāhikaṃ homaṃ kārayettantrapāragaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144909 (0.064):
ādyeṣṭakāvidhānādi kārayediha pūrvavat /
athātaḥsaṃpravakṣyāmi iṣṭakālakṣṇaṃ param / / karṣaṇaṃ ca gavāṃ vāsaṃ(so?)bhūmiśuddhistathaiva ca // Vis_8.9 //
pūrvameva mayā proktaṃ(ktāḥ)tantre 'smin pūrvabhāgake /
aṅkurārpaṇapūrvaṃ tu pūrvarātre 'dhivāsayet // Vis_8.10 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190184 (0.062):
aṅkurārpaṇapūrvaṃ tu tatsarvaṃ punarārabhet /
pūrvavanmaṇḍapaṃ kṛtvā gomayenānulepayet / / aṣṭadroṇasamāyuktaṃ śālibhiḥsamalaṃkṛtam // Vis_8.11 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159034 (0.053):
jalavāsaṃ kramāt kṛtvā maṇḍape cādhivāsanam // Vis_17.3 // / kṛtvā tu pūrvavaddhomaṃ tilahomaṃ vinā dvija /
sādhitāḥ pūrvarātre tu catasraḥ prathameṣṭakāḥ /
śilāmayā mṛṇmayā vā kuryāllakṣaṇasaṃyutāḥ // Vis_8.12 //
śilā doṣavinirmuktāḥ vistāradviguṇāyatāḥ /
suvistāreṣṭakāḥ proktāḥ ṣaṭpañcacaturaṅgulāḥ // Vis_8.13 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705251 (0.0):
vistāreṇeṣṭakāḥproktā ṣaṭpañcacaturaṅgulāḥ /
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19515631 (0.052):
puruṣakalpanānurūpāḥ syuriti caturbhāgīyāstriṃśadaṅgulāḥ / pañcabhāgīyāścaturviṃśatyaṅgulāḥ ṣaḍbhāgīyāḥ viṃśatyaṅgulāḥ /
uttamādikramādetāḥ vistāradviguṇāyatāḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12705258 (0.054):
uttamādikriyādeva vistāradviguṇāyatāḥ // BhS_4.3 //
vistārārdhadhanaṃ proktaṃ iṣṭakāstu pramāṇataḥ // Vis_8.14 //
pañcagavyena saṃprokṣya paristīrya kuśaistathā / / puṇyāhaṃ vācayitvā tu prokṣayecca kuśāmbhasā // Vis_8.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3176713 (0.0):
evaṃ saṃsthāpya vidhivat paścācchuddhiṃ samācaret // Vis_27.114 // / puṇyāhaṃ vācayitvā tu prokṣayet kuśavāriṇā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177276 (0.018):
puṇyāhaṃ vācayitvā tu prokṣayitvā kuśāmbhasā /
haimaiḥ kautukasūtraṃ tu bandhayenmūlavidyayā /
vastraiḥ pratyekamācchādya tadagre sthāpayedbudhaḥ // Vis_8.16 //
kalaśān sthāpayet paścāt savastrān sāpidhānakān /
madhyukumbhaṃ ca sudṛḍhaṃ pañcaratnasamanvitam // Vis_8.17 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181821 (0.059):
turīyeṇa tu mantreṇa pūrṇāhutimathācerat // Vis_34.42 // / kumbhaṃ ca sudṛḍhaṃ sthāpya pūrvabhāge tu mantravit /
mūlamantreṇa kumbhaṃ tu sādhayet sādhakottamaḥ /
vidyeśvarasamāyuktān pūrayet kalaśān kramāt // Vis_8.18 //
vārāhaṃ nārasiṃhaṃ ca śrīdharaṃ hayaśīrṣakam / / jāmadagnyaṃ ca rāmaṃ ca vāmanaṃ vāsudevakam // Vis_8.19 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181397 (0.028):
vimānasyopari nyasya pūrvādicaturo diśi // Vis_34.11 // / vārāhaṃ nārasiṃhaṃ ca śrīdharaṃ hayaśīrṣakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168550 (0.034):
pratīcyāṃ nālikerāmbhaḥ udīcyāṃ śāntivāri ca // Vis_22.146 // / vārāhaṃ nārasiṃhaṃ ca śrīdharaṃ hayaśīrṣakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159510 (0.058):
āgneye bhārgavaṃ rāmaṃ nairṛtyāṃ rāmameva ca // Vis_17.37 // / vāmanaṃ cāpi vāyavye vāsudevaṃ tatheśake /
evaṃ vidyeśvarān proktān kramāt kumbheṣu pūjayet / / vārāhe muktakaṃ nyasya nārasiṃhe pravālakam // Vis_8.20 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177349 (0.051):
evaṃ lakṣaṇasaṃyuktakumbheṣvāvāhayet kramāt // Vis_27.160 // / mahāberānnayecchaktiṃ madhyakumbhe mahāmune /
marakataṃ śrīdhare nyasya vaiḍūryaṃ hayaśīrṣake / / indranīlaṃ nya sedrāme māṇikyaṃ vāmanaiṛte // Vis_8.21 //
vāmane puṣyarāgaṃ ca śaṅkhaṃ vai vāsudevake / / eṣāmalābhe sauvarṇaṃ tadalābhe tu mauktikam // Vis_8.22 //
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22890923 (0.061):
tena prathamakalpastāvat brahmacāriṇaḥ praśastebhya eva bhaikṣacaraṇaṃ, / tadalābhe apraśastebhyaḥ, tadalābhe ācāryādibhyaḥ, sarvābhāve āpadi
sakūrcaṃ sādhayedvidvān sarvālaṃkāraśobhitam /
prabhāte pūjayitvātha sthapatiṃ takṣakaiḥ saha // Vis_8.23 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416462 (0.033):
yajamānaṃ samāhūya sarvābharamabhūṣitān // LiP_2,43.8 // / tena tānpūjayitvātha dvijobhyo dāpayeddhanam /
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772617 (0.049):
<12326.124/1> gatvā9ntarikṣāt satataṃ !kṣīro1dam a-mṛtā3śayam ! / <12326.124/2> pūjayitvā ca deve3śaṃ !punar āyāt svam āśramam !!12326.124!
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12704288 (0.051):
dhānyapīṭhānikṛtvaiva trivedisahitaṅkramāt / / purvandeveśamabhyarcya cakraṃpaścātsamarcayet // BhS_1.34 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002978 (0.052):
rāmaṃ rāmaṃ ca kṛṣṇaṃ ca bauddhaṃ kalkinameva ca // NarP_1,119.16 // / daśamūrtistu sauvarṇīḥ pūjayitvā vidhānataḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25734907 (0.054):
nirāhāro mahātīrthesnātvā nityaṃ hi sāṃbikam // BndP_3,7.48 // / pūjayitvā śivaṃ bhaktyā kandamūlaphalāśanaḥ /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24976277 (0.058):
sadā mūḍhaṃ khaḍgadevaṃ ca bhaktyā taṃ bhaktavatpūjayitvā ca samyak / / taiḥ sārdhaṃ tvaṃ śvānavadgarjayitvā saṃtiṣṭhamāne svagṛhe caiva nityam //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4799039 (0.059):
pūrvasthāpitakumbhe na snāpayet snāpakaḥ(8) svayaṃ /AP_97.062ab/ / sthāpakaṃ yajamānopi sampūjya ca(9) maheśavat(10) //AP_97.062cd/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12722838 (0.062):
toyaṃ puṣpaṃ baliṃ toyaṃ catvārastatra vigrahāḥ // BhS_18.228 // / tato devaṃ samānīya kramamāṇāśśanaiśsanaiḥ /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415237 (0.062):
daśaniṣkeṇa vai kṛtvā saṃpūjya ca vidhānataḥ // LiP_2,34.2 // / aṣṭadakṣvaṣṭakuṇḍeṣu pūrvavaddhomamācaret /
sthāpako mantrayogyastu sthapatiḥ karmayogyakaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3138943 (0.042):
prāsādaṃ kārayet paścāt ācāryaḥ śilpibhiḥ saha // Vis_1.44 // / sādhako mantrayogyastu sthapatiḥkarmayogyataḥ (kaḥ?) /
sādhakaśceṣṭakāstatra snāpayenmūlavidyayā // Vis_8.24 //
tato gandhādinābhyarcya daivajñaṃ pūjayettataḥ /
ācāryaṃ pūjayettatra hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_8.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141650 (0.018):
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_3.86 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160799 (0.018):
ācāryaṃ pūjayet paścāddhemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_18.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179036 (0.018):
snapanaṃ vidhivat kṛtvā sāyāhne rāghavasya tu / / ācāryaṃ pūjayet paścāt vastrahemāṅgulīyakaiḥ // Vis_29.3 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184532 (0.041):
tasmin kāle mahāprājño ācārya pūjayet kramāt // Vis_36.139 // / hemavastrāṅgulīyaistu pūjayeddevavattadā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182641 (0.052):
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemaratnāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184435 (0.058):
pūrvādīśānaparyantaṃ kumbhe pūrvavadānayet // Vis_36.132 // / ācāryaḥ samalaṃkṛtya hemavastrāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143320 (0.059):
daivajñaṃ pūjayet pūrvaṃ vastrahemāṅgulīyakaiḥ /
takṣakaṃ pūjayitvātha iṣṭakādhānamārabhet /
dvārasya dakṣiṇe pārśve sthānametat pracakṣate // Vis_8.26 //
sumuhūrte nyasedvidvān iṣṭakāḥ paritaḥ kramāt /
vinyasecca caturdikṣu vāsudevādividyayā // Vis_8.27 //
paścācchilpinamalaṃkṛtya vastrahemāṅgulīyakaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141649 (0.034):
ācāryaṃ pūjayet paścāt hemavastrāṅgulīyakaiḥ // Vis_3.86 // / tathaiva śilpinaṃ pūjya śilāgrahaṇamārabhet //
tenaiva saha saṃsthāpya iṣṭakāśca caturdiśi // Vis_8.28 //
teṣāṃ madhye tathā garte pūrayedudakena tu / / śubhaṃ vai dakṣiṇāvartaṃ vāmāvartamaśobhanam // Vis_8.29 //
vāmāvarte tathā kuryāt mūlena śatamāhutīḥ /
tadaiva navaratnāni vinyasedanupūrvaśaḥ // Vis_8.30 // / vajramauktikavaiḍūryaśaṅkhasphaṭikapuṣyakam /
candrakāntaṃ mahānīlaṃ māṇikyaṃ ca kramānnyaset // Vis_8.31 //
gajadante 'thavā śaṅkhe valmīke karkaṭālaye /
vṛṣaśṛṅge hrade nadyāṃ nīrthe vai parvate tathā // Vis_8.32 //
Gandavyuhasutra (bsu016_u.htm.txt) 28639921 (0.054):
prakṣipta sāgarajale na marenti tatra nadyāṃ na cohyati na dahyati
samudre ca mṛdaṃ gṛhya pūrayedavaṭaṃ tathā / / puṇyāhaṃ vācayitvā tu brāhmaṇānatha bhojayet // Vis_8.33 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3189397 (0.0):
snapanaṃ devadevasya vidhinā cādhamottamam / / puṇyāhaṃ vācayitvā tu brāhmaṇānatha bhojayet // Vis_39.163 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12746073 (0.032):
aupāsanāgnimādhāya vaiṣṇavaṃ śāntimācaret // BhS_28.67 // / puṇyāhaṃ vācayitvaiva brāhmaṇān bhojayettataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3169258 (0.050):
yajamāno hariṃ smṛtvā ācāryaṃ pūjayet punaḥ // Vis_23.8 // / brāhmaṇān bhojayitvā tu puṇyāhaṃ tatra kārayet /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13585858 (0.054):
(AVParis_39,1.12) brāhmaṇān bhojayitvā tu puṇyāhaṃ vācayet tataḥ | samyag
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27952918 (0.060):
brāhmaṇāṃstarpayitvā tu puṇyāhaṃ vācayettataḥ // BhN_2.32 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190514 (0.063):
brāhmaṇān bhojayet paścāt puṇyāhaṃ vācayettataḥ // Vis_39.248 //
etadvimāne prathame sarvametadatandritaḥ / / maṇḍape ratnahīnaṃ syāt ratnahīnaṃ tu vaprake(?) // Vis_8.34 //
evaṃ kṛtaṃ cenmedhāvī(?) sarvasaṃpat samṛddhidam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12708754 (0.044):
hemarūpyakṛtaṃ śūlaṃ sarvasaṃpatsamṛddhidam /
yadyevaṃ na kṛtaṃ cettat piśācādi samāviśet // Vis_8.35 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12708754 (0.062):
hemarūpyakṛtaṃ śūlaṃ sarvasaṃpatsamṛddhidam /
kartuḥ kārayituścāpi mahān doṣo bhaviṣyati / / tasmāt sarvaprayatnena vidhānoktaṃ samācaret // Vis_8.36 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157145 (0.0):
anyathākṛtametaccet sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_15.116 // / tasmāt sarvaprayatnena vidhānoktaṃ samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163509 (0.029):
tasmāt sarvaprayatnena vidhinoktaṃ samācaret // Vis_20.162 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183867 (0.055):
tasmāt sarvaprayatnena śeṣakarma samācaret // Vis_36.91 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156510 (0.064):
tatkriyā niṣphalā jñeyā sasyādinidhanaṃ bhavet // Vis_15.69 // / tasmāt sarvaprayatnena kārayedvidhicoditam /
yaḥ pūrvamārabhet karma takṣakaiḥ sthāpakaiḥ saha /
yajamānumatyā ca karṣaṇādi mahāmune // Vis_8.37 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180770 (0.064):
balyutsavaṃ tathārtharṃ( cā?) tu snapanārthaṃ mahāmune // Vis_32.23 // / cakramūrtiriha proktā sarvasaṃpatsukhāvahā /
jīrṇasyoddharaṇaṃ vāpi citrādikamathāpi vā / / tenaiva kārayedvidvān nānyena tu kadācana // Vis_8.38 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181931 (0.045):
takṣakeṇa tu kartavyaṃ nānyena tu kadācana // Vis_34.50 // / tasyaiva karmayogyatvaṃ vidhātṛvihitaṃ yataḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740813 (0.058):
surūpāṃ sunitambāñca nākulīnāṃ kadācana // GarP_1,110.5 // / arthenāpi hi kiṃ tena yasyānarthe tu saṃgatiḥ /
taikṣṇa(takṣṇā?)mānādi nirvṛttaṃ takṣṇaiva punaruddhṛtam (?) /
takṣaṇai(takṣake?)naiva kāryaṃ syāditi śāstrasya niścayaḥ // Vis_8.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146952 (0.054):
anyatantrakṛte na syāditi śāstrasya niścayaḥ // Vis_10.142 //
tasmāt sarvaprayatnena sthāpakaistakṣakairnyaset / / mohādvā yadi vā lobhāt sthāpakāttakṣakādṛte // Vis_8.40 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190681 (0.063):
tasmāt sarvaprayatnena mūlāgāre na pūjayet / / lobhānmohāttu deveśaṃ pūjayedyadi nārada // Vis_39.261 //
yaḥ kārayīta kuryādvā rājarāṣṭraṃ vināśayet /
evaṃ parīkṣya bahudhā matimān sādhakottamaḥ // Vis_8.41 //
praśāntamānaso bhūtvā kurvītādyeṣṭakāvidhim /
prathameṣṭakāvasāne tu prāsādaṃ cārabhet kramāt // Vis_8.42 //
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prathameṣṭakāvidhirnāmāṣṭamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182653 (0.022):
idaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ ca sarvaśāntikaraṃ bhavet // Vis_35.37 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mahāpīṭha pratiṣṭhāvidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155578 (0.028):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191867 (0.028):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184807 (0.032):
tasmāttu vidhivat samyak kārayettantravittamaḥ // Vis_36.160 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [jīrṇoddhārādividhirnāma] ṣaṭtriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152525 (0.033):
oṃ lāṃ namaḥ parāya sarvātmane namaḥ | Vis_12.44,44 | / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [mantrānukramaṇavidhirnāma] dvādaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186266 (0.034):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140473 (0.034):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166200 (0.034):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187306 (0.034):
etadvicārya kartavyaṃ(?)pañcarātraviśāradaiḥ // Vis_38.78 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pīṭhacalanādinimitta
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158981 (0.035):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139146 (0.035):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143730 (0.035):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144169 (0.035):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147079 (0.035):
ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166586 (0.035):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3170345 (0.039):
tasmāt sarvaprayatnena kārayedvidhicoditam // Vis_24.30 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ (jalagādhādi saṃskāravidhirnāma)
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182127 (0.043):
rājño rāṣṭrasya kartuśca svasyāpi hitakāmyayā // Vis_34.65 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ (prāsādalakṣaṇādividhir nāma)
'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969594 (0.008):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12709769 (0.012):
saṃhitāyāṃ prakīrṇādhikāre 'ṣṭamo 'dhyāyaḥ. / atha navamo 'dhyāyaḥ.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1823237 (0.012):
iti kauśikapaddhatau aṣṭamo'dhyāyaḥ || / atha navamo'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140483 (0.015):
'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159725 (0.015):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ (jaṅgamabimbādisthāpanavidhirnāma) / saptadaśo 'dhyāyaḥ || / aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.015):
pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158991 (0.017):
saptadaśo 'dhyāyaḥ / saptadaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi jaṅgamasthāpanaṃ param /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750268 (0.017):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyāṇe kiṣkindhākāṇḍavarṇanaṃ nāma aṣṭamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {9} / :ś atha navamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139156 (0.018):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1422287 (0.019):
(iti) bhagavadbhāskarakṛte gītābhāṣye aṣṭamo 'dhyāyaḥ // / atha navamo 'dhyāyaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166594 (0.019):
ekaviṃśo 'dhyāyaḥ || / dvāviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi snapanasya vidhiṃ param /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27973267 (0.020):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre aṅgābhinayo nāma navamo 'dhyāyaḥ / atha daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186274 (0.020):
'dhyāyaḥ || / aṣṭatriṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi jalasaṃprokṣaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3174096 (0.020):
ṣaṅviśo 'dhyāyaḥ || / saptaviṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi utsavasya vidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144176 (0.020):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179287 (0.021):
ekonatriṃśo 'dhyāyaḥ / triṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi kṛṣṇajanmadinotsavam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12710503 (0.022):
prakīrṇādhikāre navamo 'dhyāyaḥ. / atha daśamo 'dhyāyaḥ.
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144981 (0.022):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ || / daśamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ nāradaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143740 (0.023):
'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ / saptamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180451 (0.025):
'dhyāyaḥ || / dvātriṃśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi hetirājasya lakṣaṇam /
athātaḥ saṃpravakṣyāmi bālasyānavidhiṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139156 (0.053):
dvitīyo 'dhyāyaḥ / dvitīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi maṇḍapādikriyāṃ kramāta /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140483 (0.056):
tṛtīyo 'dhyāyaḥ / tṛtīyo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi dārusaṃgrahaṇaṃ param /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142186 (0.060):
pañcamo 'dhyāyaḥ / pañcamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ / athātaḥsaṃpravakṣyāmi śūlasthāpanamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159725 (0.064):
saptadaśo 'dhyāyaḥ || / aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ / athātaḥ saṃpravakṣyāmi devīnāṃ sthāpanaṃ param /
prathamaṃ ca dvitīyaṃ ca (?) saṃkṣepācchṛṇu nārada // Vis_9.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157250 (0.049):
prathamaṃ ca dvitīyaṃ ca saṃkṣepācchṛṇu suvrata // Vis_16.2 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151069 (0.059):
utpattilakṣaṇaṃ cāsya saṃkṣepācchṛṇu nārada // Vis_11.286 // / nārāyaṇāṃśakaṃ sākṣādākāśātmakamavyayam /
mahāvimānābhimukhaṃ nātidūrasamīpagam /
prāsādasyāgrataḥ kuryāt devasya taruṇālayam // Vis_9.2 //
mahāgehābhimukho (gehamukhaṃ yadvā?) pūrvadvāre tu kalpayet /
prāsādābhimukhābhāve dakṣiṇe caiva kalpayet // Vis_9.3 //
uttare vā muniśreṣṭha someśānāntare 'tha vā /
īśāne vāpyabhāve tu kalpayettaruṇālayam // Vis_9.4 //
rāṣṭravṛddhikaraṃ pūrve dhanadhānyasukhapradam /
grāmarāṣṭrasya vṛddhiḥ syāddakṣiṇe munisattama // Vis_9.5 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160387 (0.055):
harervakṣasi pārśve tu dakṣiṇe munisattama // Vis_18.50 //
brahmaṛddhikaraṃ some putrapautrasukhāvaham /
durbhikṣabhayanāśārthaṃ someśānāntare mune // Vis_9.6 //
īśāne tu bhavettasmin(ttacca?)grāmāyatanaṛddhikṛt /
prāsāde paścimadvāre bālasthānaṃ tu paścime // Vis_9.7 //
dakṣiṇādikramaṃ tasmin (?) sarvaṃ pūrvavadācaret /
mūlasthānasya deśaṃ ca gṛhītvā tadanantaram // Vis_9.8 //
prathamaṃ syānmuniśreṣṭha kalpayettaruṇālayam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158698 (0.061):
lokapālān muniśreṣṭha kalpayettu yathākramam // Vis_16.111 //
iṣṭakābhirmṛdā vāpi kārayecchāstracoditam // Vis_9.9 //
ṣaṭpañcasaptahastaṃ vā navahastamathāpi vā /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12725607 (0.018):
ekādaśena hastena samaṃ samyak prakalpayet / / navahastaṃ saptahastaṃ pañcahastamiti tridhā // BhS_20.50 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171525 (0.042):
daśahastaṃ saptahastaṃ pañcahastamathāpi vā // Vis_26.29 //
saṃjñātvā sādhakastasmin yajamānecchayā kuru (?) // Vis_9.10 //
garbhamānatribhāgaikaṃ dvāramāṃna praśasyate /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12706330 (0.062):
staṃbhāgraikatribhāgaikaṃ tasyordhvepaṭṭikābhavet / / tatsamaṃniganmaṃproktaṃ paṭṭikālakṣaṇantvidam // BhS_5.66 //
dvāravistāramānasya dviguṇaṃ tu tathocchritam // Vis_9.11 //
kūṭākāraṃ tu vā kuryāt maṇḍapākārameva vā /
kārayet bālagehaṃ tu ācāryaḥ śilpibhiḥ saha // Vis_9.12 //
ādyeṣṭakāvidhānādi kārayediha pūrvavat /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144281 (0.064):
tasmāttatrottaraṃ bhāgaṃ nityamṛddhiśubhapradam / / ādyeṣṭakāvidhānādi sarvakāmapradaṃ sadā // Vis_8.8 //
maṇḍapaṃ cāgrataḥ kṛtvā saprākāraṃ surakṣitam // Vis_9.13 //
garbhanyāsaṃ tu kuryācca ratnanyāsaṃ tu neṣyate /
pīṭhaṃ kṛtvā tu tanmadhye kāṣṭhairvā ceṣṭakai(?)stathā // Vis_9.14 //
mṛdā vā sudṛḍhaṃ snigdhaṃ kāṣṭhāsanasamanvitam /
ekahastocchritāṃ vediṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_9.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159353 (0.002):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_17.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157415 (0.024):
tasyopari likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140213 (0.024):
tasyopari likhetpadmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.76 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158748 (0.024):
pīṭhopari mune padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.114 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178044 (0.029):
taṇḍulordhve 'bjamālikhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_28.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139709 (0.033):
dvādaśaṃ vā dalaṃ likhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.40 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9593751 (0.037):
[23.18] sthaṇḍile padmakaṃ kṛtvā sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // [MB.h 14,
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145503 (0.041):
pādapadmaṃ bhavetphullamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_10.38 //
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1172534 (0.043):
aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_5.31d / aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.15d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15530381 (0.053):
tasminsamālikhetpadmam % aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 // / tasminvai karṇikāmadhye $ sādhyanāma samālikhet &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27787597 (0.053):
tasminsamālikhetpadmam aṣṭapatraṃ sakarṇikam // SvaT_9.78 // / tasminvai karṇikāmadhye sādhyanāma samālikhet /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25420364 (0.054):
ālikhedvimalaṃ padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // ŚivP_7.2,29.14ab/
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15701403 (0.057):
aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_5.31d / aṣṭapatraṃ sakarṇikam SvaT_9.15d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20835547 (0.058):
14,096.015d@004_1655 sthaṇḍile padmakaṃ kṛtvā cāṣṭapatraṃ sakarṇikam
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15971176 (0.064):
trikoṇakarṇikaṃ padmamaṣṭapatraṃ prakalpayet // NarP_1,87.131 //
kṛtvaivaṃ bālagehaṃ tu sādhakecchānurūpataḥ /
evaṃ kṛtvā vidhānena taruṇālayamuttamam // Vis_9.16 // / paramātmādimūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ cādhunā śṛṇu //
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139149 (0.0):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140476 (0.0):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141661 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dārusaṃgrahaṇavidhirnāma tṛtīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143734 (0.0):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144174 (0.0):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (0.0):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158984 (0.0):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166201 (0.0):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166589 (0.0):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171138 (0.0):
etatte kathitaṃ samyagaṅkurāṇāṃ suvistaram // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ aṅkurrāpaṇavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180026 (0.0):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186269 (0.0):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191869 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153534 (0.011):
saṃkṣepāt kathitaṃ guhyaṃ sādhakānāṃ hitāya vai // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrmantrāṇāṃ ṛṣichanda
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142179 (0.017):
iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913520 (0.018):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729765 (0.018):
ityāṅgirasadharmaśāstre abhakṣyabhakṣaṇaprāyaścittavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147085 (0.025):
ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157218 (0.028):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrhomavidhirnāmaṭa pañcadaśo
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561170 (0.028):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / / ekādaśo 'dhyāyaḥ
'dhyāyaḥ || / daśamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ nāradaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729766 (0.0):
ityāṅgirasadharmaśāstre abhakṣyabhakṣaṇaprāyaścittavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913522 (0.0):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27973268 (0.007):
iti bhāratīye nāṭyaśāstre aṅgābhinayo nāma navamo 'dhyāyaḥ / atha daśamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729544 (0.010):
ityāṅgirasadharmaśāstre śūdrānnādiniṣedhakathanaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913091 (0.010):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe hariścandropākhyānaṃ nāmāṣṭamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12710505 (0.011):
prakīrṇādhikāre navamo 'dhyāyaḥ. / atha daśamo 'dhyāyaḥ.
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730078 (0.012):
ityāṅgirasadharmaśāstre hiṃsāyāyaścittakathanaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914811 (0.012):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvādo nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147088 (0.012):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo / 'dhyāyaḥ || / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561170 (0.012):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1826265 (0.014):
iti kauśikapaddhatau navamo'dhyāyaḥ samāptaḥ || / atha daśamo'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4750708 (0.015):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe sundarakāṇḍavarṇanaṃ nāma navamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {10} / :ś atha daśamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974534 (0.020):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27967264 (0.021):
iti śrībhāratīye nāṭyaśāstre bhāvavyañjako nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17909276 (0.021):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe draupadeyotpattirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144174 (0.021):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729256 (0.021):
ityāṅgirasadharmaśāstre pāpaparigaṇanaṃ nāma saptamo 'dhyāyaḥ / aṣṭamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144732 (0.022):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prathameṣṭakāvidhirnāmāṣṭamo / 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ / navamo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711573 (0.024):
prakīrṇādhikāre daśamo 'dhyāyaḥ / athaikādaśo 'dhyāyaḥ.
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27969594 (0.024):
iti bhāratīye nāṭyaśāśtre upāṅgavidhānaṃ nāma aṣṭamo 'dhyāyaḥ / atha navamo 'dhyāyaḥ
pratimālakṣaṇa kiṃ vā mūrtibhedasya lakṣaṇam kathaṃ vā /
sūryavinyāso (?) vada me vadatāṃ vara // Vis_10.1 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147024 (0.047):
varjyabimbārciter (cane?) kiṃ vā vadasva vadatāṃ vara // Vis_10.147 // / viṣvaksenaḥ
viṣvaksenaḥ / sādhu sādhu mahāprājña praśnametajjagaddhitam (?) /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15826030 (0.050):
brahmarākṣasa uvāca / sādhu sādhu mahāprājña yatpṛṣṭaṃ tadvadāmi te /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15856119 (0.052):
sanaka uvāca / sādhu sādhu mahāprājña matiste vimalorjitā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15865273 (0.052):
sanaka uvāca / sādhu sādhu mahāprājña mune lokopakāraka /
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14351682 (0.052):
śrībhagavānuvāca / / sādhusādhu mahāprājña yastvaṃ bhakto 'si me priyaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15942709 (0.053):
nārada uvāca / sādhu sādhu mahāprājña sarva tantraviśārada /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18823878 (0.054):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / sādhu sādhu mahāprājña pṛṣṭaḥ praśnastvayānava /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18853614 (0.054):
śrīmārkaṇḍeya uvāca: / sādhu sādhu mahāprājña pṛṣṭo 'haṃ nṛpanandana /
ādarāt pratimāṃ yatnāt śṛṇuṣvāvahito bhavā // Vis_10.2 //
paramātmā bhavedādau (dyaḥ?) dvitīye (yo?) vāsudevakaḥ /
saṃkarṣaṇastṛtīyaḥ syāt pradyumnastu caturthakaḥ // Vis_10.3 //
pañcamastvaniruddhastu etāścaivādimūrtayaḥ / / catūrmūrtikramāccoktāḥ daśamūrtikramaṃ śṛṇu // Vis_10.4 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8927502 (0.038):
vasiṣṭhaścaiva śaktiśca tṛtīyaśca parāśaraḥ // MatsP_145.108 // / tatastu indrapratimaḥ pañcamastu bharadvasuḥ /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25120832 (0.047):
marutāṃ pañcamo yas tu HV_App.I,42B.733a / marutīrtham atikramya HV_App.I,41.1489a
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2960591 (0.051):
1.70b: candrādīnāṃ kramād uktā madhyavikeṣepaliptikāH//
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16317111 (0.060):
pañcamo 'tha ca babhrus tu HV_App.I,31.2982a / pañcamo 'nuhradas tathā **HV_App.I,42.363**19:2b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25085871 (0.060):
pañcamo 'tha ca babhrus tu HV_App.I,31.2982a / pañcamo 'nuhradas tathā HV_App.I,42.363**19:2b
matsyaḥ kūrmo varāhaśca nārasiṃho 'tha vāmanaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10436256 (0.0):
12,326.071f*0835_03 śṛṇu nārada tattvena prādurbhāvān mahāmune / 12,326.071f*0835_04 matsyaḥ kūrmo varāhaś ca nārasiṃho 'tha vāmanaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714604 (0.0):
daśāvatārakalpaḥ / matsyaḥ kūrmovarāhaśca nārasiṃho 'tha vāmanaḥ // BhS_13.4 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15771429 (0.0):
mahā-mune ! / <12326.71/204> X matsyaḥ kūrmo varāhaś ca !nārasiṃho 'tha vāmanaḥ !
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25424106 (0.0):
saṃkarṣaṇassamākhyātāścatasro mūrtayo hareḥ // ŚivP_7.2,31.134cd/ / matsyaḥ kūrmo varāhaśca nārasiṃho 'tha vāmanaḥ // ŚivP_7.2,31.135ab/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874442 (0.013):
mucyate sarvapāpebhyo daśajanmānukīrtanāt // RKV_151.3 // / matsyaḥ kūrmo varāhaśca narasiṃho 'tha vāmanaḥ /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14411371 (0.019):
vāsudevaḥ saṅkarṣaṇaḥ pradyumno'niruddho'haṃ matsyaḥ kūrmo varāho / narasiṃho vāmano rāmo rāmo rāmaḥ kṛṣṇo buddhaḥ kalkir ahaṃ śatadhāhaṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20289327 (0.027):
07,172.089d*1442_04 matsyaḥ kūrmo varāhaś ca nṛsiṃho vāmano hariḥ
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418868 (0.031):
sarvāvarteṣu rūpāṇi jagatāṃ ca hitāya vai / / matsyaḥ kūrmo 'tha vārāho nārasiṃho 'tha vāmanaḥ // LiP_2,48.31 //
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27007105 (0.032):
mahāmune ! / <12326.71/204> X matsyaḥ kūrmo varāhaś ca !nārasiṃho 'tha vāmanaḥ !
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10436923 (0.043):
12,326.094a haṃso hayaśirāś caiva prādurbhāvā dvijottama / 12,326.094b*0851_01 vārāho nārasiṃhaś ca vāmano rāma eva ca / 12,326.094b*0851_02 rāmo dāśarathiś caiva sātvataḥ kalkir eva ca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27007763 (0.045):
<12326.94/101> [X K6 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.5.8 Ca ins.:: vārāho / nārasiṃhaś ca !vāmano rāma eva ca ! / <12326.94/102> X rāmo dāśarathiś caiva !sātvataḥ kalkir eva ca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772124 (0.045):
<12326.94/101> [X K6 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.5.8 Ca ins.:: vārāho / nārasiṃhaś ca !vāmano rāma eva ca ! / <12326.94/102> X rāmo dāśarathiś cai7va !sātvataḥ kalkir eva ca
jāmadagnyaśca rāmaśca balaḥ kṛṣṇaḥ surārcitaḥ // Vis_10.5 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418869 (0.048):
matsyaḥ kūrmo 'tha vārāho nārasiṃho 'tha vāmanaḥ // LiP_2,48.31 // / rāmo rāmaśca kṛṣṇaśca bauddhaḥ kalkī tathaiva ca /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10436256 (0.057):
12,326.071f*0835_04 matsyaḥ kūrmo varāhaś ca nārasiṃho 'tha vāmanaḥ / 12,326.071f*0835_05 rāmo rāmaś ca rāmaś ca kṛṣṇaḥ kalkī ca te daśa
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15771429 (0.057):
<12326.71/204> X matsyaḥ kūrmo varāhaś ca !nārasiṃho 'tha vāmanaḥ ! / <12326.71/205> X rāmo rāmaś ca rāmaś ca !kṛṣṇaḥ kalkī ca te daśa !
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10436924 (0.058):
12,326.094a haṃso hayaśirāś caiva prādurbhāvā dvijottama / 12,326.094b*0851_01 vārāho nārasiṃhaś ca vāmano rāma eva ca / 12,326.094b*0851_02 rāmo dāśarathiś caiva sātvataḥ kalkir eva ca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27007764 (0.058):
<12326.94/101> [X K6 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.5.8 Ca ins.:: vārāho / nārasiṃhaś ca !vāmano rāma eva ca ! / <12326.94/102> X rāmo dāśarathiś caiva !sātvataḥ kalkir eva ca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772124 (0.058):
<12326.94/101> [X K6 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.5.8 Ca ins.:: vārāho / nārasiṃhaś ca !vāmano rāma eva ca ! / <12326.94/102> X rāmo dāśarathiś cai7va !sātvataḥ kalkir eva ca
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18874443 (0.060):
matsyaḥ kūrmo varāhaśca narasiṃho 'tha vāmanaḥ / / rāmo rāmaśca kṛṣṇaśca buddhaḥ kalkiśca te daśa // RKV_151.4 //
kalkirvi (lkī vi?) ṣṇuriti proktaḥ daśamūrtikramastava /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11399197 (0.036):
kalaśaṃ ṣaṭtriṃśatiḥ prokto saptatriṃśe tu mauśalam / / aṣṭatriṃśe tu paryaṅkaḥ ūnacatvāriṃśat paṭaham // Mmk_35.12 //
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 810528 (0.041):
proktaś caṇḍālakandaḥ syād ekapattro dvipattrakaḥ / / tripattro 'tha catuṣpattraḥ pañcapattraś ca bhedataḥ // Rajni_7.108
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 812572 (0.043):
sa rakto raktasāraś ca susāras tāmrakaṇṭakaḥ / / sa prokto bahuśalyaś ca yājñikaḥ kuṣṭhatodanaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15890783 (0.045):
kavījyau kujasūryauṃ ca vedo jño varṇapāḥ kramāt / / saurāeṃ'tyajādhipaḥ prokto rāhurmlecchādhipastathā // NarP_1,55.19 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153065 (0.045):
varṇastu śyāmalaḥproktaḥ vighneśasya tataḥ śṛṇu // Vis_13.39 // / gāṇakastu muniśchandaḥ triṣṭub gaṇapatiḥ smṛtaḥ /
bhedaṃ dvādaśamūrtīnāṃ kathayāmi tavānagha // Vis_10.6 //
keśavaḥ prathamasteṣāṃ mune nārāyaṇaḥ param / / mādhavo 'nyo 'tha govindo viṣṇuḥ syānmadhusūdanaḥ // Vis_10.7 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757554 (0.030):
dāmodaraḥ keśavaś ca nārāyaṇastataḥ paraḥ /AP_25.039ab/ / mādhavaścātha govindo viṣṇuṃ vai vyāpakaṃ nyaset //AP_25.039cd/
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21074025 (0.051):
prathamaṃ keśavo nārāyaṇaḥ paścāc ca mādhavaḥ | / govindaś ca tathā viṣṇur madhusūdana eva ca // Hbhv_5.100 // / trivikramo vāmano 'tha śrīdharaś ca tataḥ param |
trivikramo bhavennāmnā vāmanaḥ śrīdharastathā / / hṛṣīkeśo bhavedanyaḥ padmanābhastataḥ param // Vis_10.8 //
ataḥ smṛtaṃ(paraṃ?) bhavedbrahmamūrtirasmin mahāmune /
dāmodara imaṃ tatvaṃ śrīmūrtiṃ vadataḥ śṛṇu // Vis_10.9 //
viśvarūpo bhavedeko yajñamūrtirdvitīyakaḥ / / tṛtīyo vedamūrtiḥ syāditi mūrtitrayaṃ bhavet // Vis_10.10 //
śriyādimūrtibhedaṃ te vakṣyāmi munisattama /
śrīmūrtiḥ prathamoddiṣṭā puṣṭimūrtistataḥ param // Vis_10.11 //
medhāsarasvatīdurgāvighneśāśca śriyādiṣaṭ /
śriyādibhedamevaṃ syādvakṣyāmyaṅgulimānataḥ // Vis_10.13 //
tilāṣṭakaṃ yavaḥ prokto yavāṣṭāvaṅgulī smṛtā /
vrīhitrayocchritaṃ vāpi yavāṣṭau tiryageva vā // Vis_10.14 //
athavāṅgulimānaṃ tu śṛṇu mattastapodhana /
deśikāṅgulimadhyasya madhyarekhāsamā mune // Vis_10.15 //
madhyaṃ madhyakarasyātha karamadhyāṅgulestataḥ /
madhyaparvasamāvṛttirmune mātrāṅgulaṃ ca tat // Vis_10.16 //
iti tridhā (?)ṅguliḥ proktā tāsviṣṭāṅgulinā mune /
vimānasyāpi berasya mānaṃ kāryaṃ tathādhunā // Vis_10.17 //
athāṣṭamaṅgralānāṃ ca sruksruvayostoraṇasya vā /
vedyāmaṇḍapakuṇḍasya vidhāne samidhaśca vai // Vis_10.18 //
snapanasya caivamādaitān vidhau deśikaḥ supari(?) /
śuddhamātrāṅgulapramāṇairmedhā vidhinā prayatnato matimān (?) // Vis_10.19
athavā vai hi devarṣe mānamārgavidhānataḥ /
aṣṭamaṅgalakādīnāṃ mānārthaṃ vadato mune(?) // Vis_10.20 //
ācāryahastasya kaniṣṭhikādyaiḥ caturbhirevāṅgulibhirmaharṣe /
madhyamāṅgulermadhyamaparvabhāge tiryagvisarpadbhiriheva meyam //
Vis_10.21 // / dvādaśāṅgulamānaṃ hi tālamityabhidhīyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146385 (0.045):
ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yaduttamaṃ beramucyate // Vis_10.101 // / dvādaśāṅgulamānaṃ yanmadhyamaṃ beramucyate /
tāladvayaṃ bhaveddhastamiti mānavido viduḥ // Vis_10.22 //
ityuktaṃ trividhaṃ mānamaṅgulīnāṃ prabhedataḥ / / pratimālakṣaṇaṃ vakṣye śṛṇuṣvāvahitaḥ sadā // Vis_10.23 //
beramānaṃ vimānādvā dvāramānena vā punaḥ /
garbhamānena vā jñeyaṃ mūlaberapramāṇataḥ // Vis_10.24 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3183580 (0.062):
pratimāṃ punaratraiva kuryāt prāsādamātrataḥ // Vis_36.69 // / dvāramānena vā cāsmin garbhamānena vā mune /
mūlaprāsādavistāraṃ yadbāhyeṣu pramāṇataḥ /
tasyārdhaṃ śreṣṭhamityuktaṃ tadardhaṃ madhyamaṃ smṛtam // Vis_10.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155357 (0.002):
siddhaṃ mahāhaviḥ syāttu tadardhaṃ madhyamaṃ smṛtam // Vis_14.136 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414319 (0.028):
śataniṣkādhikaṃ śreṣṭhaṃ tadardhaṃ madhyamaṃ smṛtam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158284 (0.029):
pañcaviṃśatiniṣkaṃ tu suvarṇaṃ dakṣiṇottamam // Vis_16.80 // / tadardhaṃ madhyamaṃ caiva tadardhamadhamaṃ bhavet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155411 (0.036):
etadvaramasyārdhaṃ madhyamamasyārdhamadhamaṃ syāt // Vis_14.139 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12724149 (0.063):
tadardhaṃ madhyamaṃ proktantadardhamadhamaṃ bhavet // BhS_19.44 //
tadardhamadhamaṃ prāhuḥ pratimotsedhamatra vai /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155356 (0.021):
siddhaṃ mahāhaviḥ syāttu tadardhaṃ madhyamaṃ smṛtam // Vis_14.136 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158285 (0.043):
pañcaviṃśatiniṣkaṃ tu suvarṇaṃ dakṣiṇottamam // Vis_16.80 // / tadardhaṃ madhyamaṃ caiva tadardhamadhamaṃ bhavet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155412 (0.045):
etadvaramasyārdhaṃ madhyamamasyārdhamadhamaṃ syāt // Vis_14.139 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12727915 (0.062):
uttamaṃ droṇamityuktaṃ madhyamaṃ tu tadardhakam / / adhamaṃ cāḍhakaṃ caiva paṅktiṃ kuryādvicakṣaṇaḥ, // BhS_22.16 //
evaṃ prāsādamānaṃ tu dvāramānamataḥ śṛṇu // Vis_10.26 //
dvārāt pādādhikaṃ śreṣṭhaṃ dvāramānaṃ tu madhyamam /
dvārasya pādahīnaṃ yadadhamaṃ pratimocchrayam // Vis_10.27 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145379 (0.057):
garbhagehārdhatuṅgā yā sāvarā pratimocchrayā // Vis_10.29 // / garbhamānamiti proktaṃ citraṃ cāpyardhacitrakam /
garbhamānaṃ pravakṣyāmi śṛṇu nārada tattvataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145379 (0.046):
garbhagehārdhatuṅgā yā sāvarā pratimocchrayā // Vis_10.29 // / garbhamānamiti proktaṃ citraṃ cāpyardhacitrakam /
tripādadvayadīrgharṃ (ghā?)vā pratimā sottamā smṛtā // Vis_10.28 //
pañcabhāgasamottuṅgaṃ(ṅgā?) pratimā madhyamā tu sā /
garbhagehārdhatuṅgā yā sāvarā pratimocchrayā // Vis_10.29 //
garbhamānamiti proktaṃ citraṃ cāpyardhacitrakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145346 (0.046):
dvārasya pādahīnaṃ yadadhamaṃ pratimocchrayam // Vis_10.27 // / garbhamānaṃ pravakṣyāmi śṛṇu nārada tattvataḥ /
citrābhāsavidhiśceti śṛṇu nārada sāṃpratam // Vis_10.30 //
kālayogapramāṇena kartavyā pratimā śubhā /
citraṃ cāpyardhacitraṃ ca citrābhāsaṃ tathaiva ca // Vis_10.31 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147500 (0.026):
atha vā kalpayeddevamaulipārśve śriyaṃ mune / / citraṃ vāpyardhacitraṃ vā citrābhāsaṃ tu vā mune // Vis_11.28 //
trividhaṃ pratimākarma śāstrajñāḥ saṃpracakṣate /
dṛśyate 'vayavā yatra pratimāyāṃ samantataḥ // Vis_10.32 // / mānonmānapramāṇābhiḥ(dyaiḥ?)taccitramiti paṭhyate /
śilāgatāyā yasyāstu pṛṣṭhabhāgo na dṛśyate // Vis_10.33 //
mānapramāṇasaṃyuktā sārdhacitramiti smṛtā /
yā sthitālekhyarūpeṇa likhitāpi(caiva?)śilpibhiḥ // Vis_10.34 //
mānapramāṇasaṃyuktā sā citrābhāsa ucyate /
uttamaṃ tu phalaṃ citraṃ madhyamaṃ cārdhacitrakam // Vis_10.35 //
ālekhyamadhamaṃ proktaṃ pratiṣṭhā(mā?)karmaṇi kramāt /
ityuktaṃ pratimākarma śṛṇu pīṭhavidhiṃ mune // Vis_10.36 //
berocchrāyaṃ tridhā kṛtvā bhāgaikaṃ pīṭhikocchrayam /
caturbhāgaikabhāgaṃ tu cāsane sthānakocchrayam // Vis_10.37 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12725299 (0.064):
tribhāgaikasya bhāgaṃ syāccaturbhāgaikabhāgikam // BhS_20.26 //
athavā pīṭhamevaṃ vā śṛṇu nārada sāṃpratam / / pādapadmaṃ bhavetphullamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_10.38 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144952 (0.041):
ekahastocchritāṃ vediṃ sāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_9.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159353 (0.041):
śālimadhye likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_17.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140212 (0.044):
tasyopari likhetpadmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.76 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157415 (0.044):
tasyopari likhet padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158748 (0.044):
pīṭhopari mune padmamaṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_16.114 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146408 (0.059):
ita ūrdhvaṃ pravakṣyāmi śṛṇu nārada sāṃpratam // Vis_10.103 // / mūlaberādibimbānāṃ svarūpaṃ munisattama /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139709 (0.060):
dvādaśaṃ vā dalaṃ likhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.40 // / tatkuṇḍaṃ padmamityuktaṃ sarvaśāstraviśāradaiḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178044 (0.063):
taṇḍulordhve 'bjamālikhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_28.34 // / sauvarṇaṃ rājataṃ vāpi kṣaumasūtramathāpi vā /
dvārāt pādāṃśavistāraṃ tāvadutsedhasaṃyutam /
tasya nālaṃ bhavedvṛttaṃ caturaśraṃ tu vā punaḥ // Vis_10.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168177 (0.036):
tat pātraṃ tu tataḥ kuryāt vṛttaṃ vā caturaśrakam // Vis_22.119 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3184280 (0.064):
grāmāyatanavṛddhyarthaṃ caturaśraṃ tu nārada // Vis_36.121 // / vṛttaṃ vākṛti vijñeyaḥ(?) caturaśraṃ tu vādhiḥ /
vṛttaṃ śiva iti proktaṃ caturaśraṃ pitāmahaḥ / / hastamātraṃ tadāyāmaṃ tanmānaṃ nāha ucyate // Vis_10.40 //
sthānakasyedamākhyātamāsanasyādhunocyate / / garbhadvārayugāṃśaṃ tu pādapadmocchrayaṃ bhavet // Vis_10.41 //
tāvadāyāmavistāraḥ pūrvavaccheṣamucyate /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12725426 (0.056):
vistāraṃ tattribhāgai kamāyāmaṃ cocchrayaṃ bhavet // BhS_20.35 // / vistārārdhasamutsedhaṃ vistārārthādhikāyatam /
etadyāne na śayane kāryaṃ naiva kadācana // Vis_10.42 //
ityuktaṃ mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146118 (0.010):
iti nityotsavādyarcāsthānabhedaḥ pradarśitaḥ // Vis_10.81 // / atha vā mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ śṛṇu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146411 (0.050):
ita ūrdhvaṃ pravakṣyāmi śṛṇu nārada sāṃpratam // Vis_10.103 // / mūlaberādibimbānāṃ svarūpaṃ munisattama /
lakṣaṇaṃ cāsanasyāpi tavedānīṃ pradarśitam // Vis_10.43 //
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi karmārcāyāstu lakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145765 (0.023):
vidhyācāravidhānena yathāyogaṃ samācaret // Vis_10.55 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi svārthārcāyāstu lakṣaṇam /
mūlaberasya dīrghasya tribhāgaikaṃ tu kautukam // Vis_10.44 //
vedabhāgaikabhāgaṃ vā bhūtabhāgaikabhāgakam /
śreṣṭhamadhyamahīnaṃ tu trividhaṃ kautukaṃ bhavet // Vis_10.45 //
vedabhāgaikabhāgaṃ vā bhūtabhāgaikabhāgakam /
śreṣṭhamadhyamahīnaṃ tu trividhaṃ kautukaṃ bhavet // Vis_10.45 //
athavā kuru karmārcāṃ mūlaberasya sāṃpratam /
mūlaberāyatārdhe tu bhūtabhāgaikabhāgakam // Vis_10.46 //
utsavapratimāyāmaṃ snapanasya tathā bhavet / / tadguṇāṃśaikabhāgaṃ tu baliberocchrayaṃ bhavet // Vis_10.47 //
karmārcāyāḥ pramāṇaṃ vā kuryādvā lakṣaṇaṃ bhavet /
uktairlohaiḥ kṛtā puṇyānuktairlohaiḥ kṛtāśubhā // Vis_10.48 //
triguṇāṣṭāṅgulotsedhamathavāṣṭadaśāṅgulam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171471 (0.053):
ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulakaṃ tathā // Vis_26.25 // / aṣṭāṅgulamatha jñātvā kalpayedgaruḍaṃ mune /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387405 (0.061):
dvādaśāṅgulamutsedhaṃ ṣoḍaśāṅgulamāyatam // Āk_1,26.94 //
ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_10.49 // / athavāṣṭāṅgulotsedhaṃ balibimbamathocyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171472 (0.018):
devābhimukhamāsīnamalpakāyaṃ kṛtāñjalim / / ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulakaṃ tathā // Vis_26.25 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145826 (0.034):
dvyaṅgulaṃ tu yadutsedhamathavā caturaṅgulam // Vis_10.60 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146283 (0.044):
nityotsavasya bimbasya dvādaśāṅgulamāyatam // Vis_10.94 // / aṣṭāṅgulamatho vāpi caturaṅgulameva vā /
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387405 (0.050):
<29. gaṅgāsāgara(bhaṭṭī)yantram> / dvādaśāṅgulamutsedhaṃ ṣoḍaśāṅgulamāyatam // Āk_1,26.94 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146272 (0.059):
dvādaśāṅgulamāyāmaṃ madhyamaṃ berameva vai // Vis_10.93 // / aṣṭāṅgulāyataṃ yattadadhamaṃ parikīrtitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140197 (0.061):
pañcaviṃśāṅgulāyāmaṃ dvādaśāṅgulavistṛtam // Vis_2.75 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ pīṭhaṃ tu caturaṅgulam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140338 (0.063):
pādaśūlaṃ mayā proktaṃ nāhamekādaśāṅgulam // Vis_2.85 // / navāṅgulaṃ vā devendra yathāruci samācaret /
pādādhikadaśaikaṃ tu (?) [dviraṭa ṣṭāṅgulinā mune // Vis_10.50 //
balibimbocchrayaṃ kṛtvā cottamaṃ parikīrtitam /
ekādaśāṅgulotsedhaṃ madhyamaṃ balikautukam // Vis_10.51 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13414781 (0.060):
daṇḍaprādeśamutsedhamuttamaṃ parikīrtitam // LiP_2,30.5 // / caturaṅgulahīnaṃ tu madhyamaṃ munipuṅgavāḥ /
aṣṭāṅgulaṃ vā kurvīta balibimbādhamaṃ smṛtam /
tīrthabimbaṃ tathaiva syāditi śāstrasya niścayaḥ // Vis_10.52 //
hīnamānaṃ na kartavyaṃ mūlabimbāt kadācana /
ṣaḍaṅgulāyatā caiva naiva kāryā vijānatā // Vis_10.53 //
mūlaberatribhāgaikamutsavapratimā bhevat /
utsavapratimāyāmāṃ snapanārcāṃ tu kārayet // Vis_10.54 //
iti karmārcanādīnāṃ vividhi mānamīritam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158542 (0.054):
śriyādīnāṃ(?)svamantraistu secayeddevavat kramāt // Vis_16.99 // / karmārcanādi mūrtīnāṃ(?) secayenmūlaberavat /
vidhyācāravidhānena yathāyogaṃ samācaret // Vis_10.55 //
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi svārthārcāyāstu lakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145577 (0.023):
lakṣaṇaṃ cāsanasyāpi tavedānīṃ pradarśitam // Vis_10.43 // / ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi karmārcāyāstu lakṣaṇam /
lohajā maṇijā vāpi rājatā tāmranirmitā // Vis_10.56 //
etāḥ praśastā viprāṇāṃ kṣatriyasya suvarṇajā / / rājatā vāpi vaiśyasya rājatā tāmrakā śubhā // Vis_10.57 //
śūdrasya tāmrakairvā syāt sarveṣāṃ vāpi tāmrajā /
lohajāḥ pratimāḥ proktāḥ nirdeṣāḥ samudāhṛtāḥ // Vis_10.58 //
ratnajāstrividhāḥ proktāḥ saumyāgneyī sameti ca /
śaśikāntamayī saumyā sūryakāntamayī parā // Vis_10.59 //
sphaṭiketi samā proktā pūrvā pūrvottamottamā /
dvyaṅgulaṃ tu yadutsedhamathavā caturaṅgulam // Vis_10.60 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145678 (0.034):
ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_10.49 // / athavāṣṭāṅgulotsedhaṃ balibimbamathocyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177943 (0.043):
caturaṅgulamutsedhaṃ caturhastapramāṇataḥ // Vis_28.27 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168181 (0.044):
tat pātraṃ tu tataḥ kuryāt vṛttaṃ vā caturaśrakam // Vis_22.119 // / caturaṅgulamutsedhaṃ tāvadvistārasaṃyutam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171305 (0.045):
mekhalānāmathordhve tu vṛttavediṃ samācaret // Vis_26.12 // / caturaṅgulamutsedhaṃ tadūrdhve 'bjadalaṃ(padmakaṃ?)likhet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171331 (0.047):
tryaṅgulaṃ tu tadutsedhaṃ dvyaṅgulaṃ tadghanaṃ bhavet // Vis_26.14 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166683 (0.053):
hastoddhṛtaṃ tadardhaṃ vā vedikālakṣaṇaṃ mune // Vis_22.6 // / caturaṅgulamutsedhaṃ ghanaṃ tādṛśamucyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155697 (0.057):
caturaṅgulavistāramutsedhaṃ tu tathaiva ca // Vis_15.9 //
aṅgulitrayamānena maṇibimbamihocyate /
evamātmārthabimbānāṃ lakṣaṇaṃ viddhi pūrvakam // Vis_10.61 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146485 (0.061):
bālādīnāṃ tu bimbānāṃ lakṣaṇaṃ vā ca (syācca?) turbhujam / / mahotsavasya bimbasya dvibhujaṃ vā caturbhujam // Vis_10.109 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146468 (0.061):
karmārcanādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ vā ca (syācca?) turbhujam / / mūlaberaṃ tu (ca?) karmārcā dvibhujaṃ cenmunīśvara // Vis_10.108 //
pūrvaṃ karmārcanādīnāmuttamāditri(vi?) bhedataḥ /
uktaṃ hi lakṣaṇaṃ tena cātmārthe 'pi bhavedvidhiḥ // Vis_10.62 //
phalakāyāṃ paṭe kuḍye likhitānāṃ tu lakṣaṇam /
karmārcālakṣaṇa yadvattadvaduktaṃ pramāṇakam // Vis_10.63 //
atra kiṃci(kaści?) dviśeṣo 'sti kramukādyena vā punaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190865 (0.034):
tasmātsarvaprayatnena varjayedvāstusaṃkaram // Vis_39.274 // / atra kiñci (kaści?) dviśeṣo 'sti vakṣyāmi śṛṇu suvrata /
pālāśena tu bilvena khādireṇa tu vā punaḥ // Vis_10.64 //
udumbareṇa vā paścāt vakulena mahāmune / / panasena drumeṣveṣu labdhena tu viśeṣataḥ // Vis_10.65 //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11518045 (0.064):
tadāpidravyamityuktaṃtripuṃḍrasyamahāmune // ŚivP_1,24.6cd/
dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ caiva caturaṅgulamāyatam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171320 (0.030):
ṣoḍaśadvādaśaṃ vāpi cāṣṭapatramathāpi vā // Vis_26.13 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ karṇikāsahitaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171334 (0.035):
tryaṅgulaṃ tu tadutsedhaṃ dvyaṅgulaṃ tadghanaṃ bhavet // Vis_26.14 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140200 (0.048):
pañcaviṃśāṅgulāyāmaṃ dvādaśāṅgulavistṛtam // Vis_2.75 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ pīṭhaṃ tu caturaṅgulam /
caturaśraṃ tu vā vṛttaṃ mekhalātrayasaṃvṛ(yu?) tam // Vis_10.66 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12730365 (0.044):
pīṭhaṃ ṣaḍaṅgulotsedhaṃ caturaṅgulameva vā / / vṛttaṃ vā caturaśraṃ vā sarojadalakarṇayuk // BhS_23.32 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3168179 (0.050):
tat pātraṃ tu tataḥ kuryāt vṛttaṃ vā caturaśrakam // Vis_22.119 // / caturaṅgulamutsedhaṃ tāvadvistārasaṃyutam /
tasyo(?)pari likhedabjamaṣṭapatraṃ tu vā punaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3172242 (0.050):
vedikopari dhānyaiśca pūrayedbhārasaṃmitaiḥ // Vis_26.79 // / aṣṭapatraṃ likhet padmaṃ vastreṇācchādayet punaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139708 (0.062):
dvādaśaṃ vā dalaṃ likhya cāṣṭapatraṃ sakarṇikam // Vis_2.40 //
dalairdvādaśabhiryuktaṃ sarvaśobhāsamanvitam // Vis_10.67 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13403852 (0.059):
parivāreṇa saṃyuktaṃ bahuśobhāsamanvitam // LiP_2,21.3 // / āvāhya karṇikāyāṃ tu śivaṃ paramakāraṇam /
karṇikāyāṃ nyaset tasya navaratnaṃ viśeṣataḥ / / tasmin vā karṇikāgre vā phalakādiṣu karṇikām // Vis_10.68 //
āvāhya pūjayeddevamātmārthayajanaṃ prati /
mūlaberādibimbānāṃ sthānabhedaṃ mune śṛṇu // Vis_10.61 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149335 (0.045):
astravinyāsabhedaṃ tu śṛṇu cāsya mahāmune // Vis_11.160 //
prāsādasya tu garbhāṃśe saptabhāgaṃ gī?) kṛte mune /
puṭā(padā?) nyekonapañcāśattanmadhyaṃ brāhmamucyate // Vis_10.70 //
tadbāhye devabhāgaḥ syāt (daivataṃ sthānaṃ?) tadbāhye mānuṣaṃ bhavet /
paiśācaṃ tadbahirjñeyaṃ sthānabhedamudīritam // Vis_10.71 //
brāhme syādarcanaṃ pīṭhamiti beraṃ (mekabere?) tathā mune /
bahuberapratiṣṭhā ca (ṣṭhāyāṃ?) pīṭhikā cāmarāṃśake // Vis_10.72 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146210 (0.061):
utsedhasyānurūpeṇa kāryaṃ vistārakaṃ mune / / bahuberapratiṣṭhāyāṃ devīnāṃ lakṣaṇaṃ śṛṇu // Vis_10.89 //
mānuṣe parivārāśca paiśāce hetayaḥ smṛtāḥ / / āsane yadi kartavye mānuṣe (ṣaṃ?) kiṃcidāśrayet // Vis_10.73 //
daive ca mānuṣe caiva kurvīta śayanakriyām / / uktasthānaṃ vinā tatra yadi kuryāt pramādataḥ // Vis_10.74 //
maṇḍaleśasya rājñaśca sthāpakaśca (sya) vipaddhruvam /
na phalanti kriyāstatra nātra kāryā vicāraṇā // Vis_10.75 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160823 (0.0):
na phalanti kriyāstatra nātra kāryā vicāraṇā // Vis_18.82 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191092 (0.042):
dine dine muniśreṣṭha nātra kāryā vicāraṇā // Vis_39.291 // / tatpūjāvaidikatvācca nānuṣṭheyā dvijottamaiḥ /
yajamānasya putro vā mriyate nātra saṃśayaḥ /
durbhikṣaṃ jāyate ghoraṃ sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_10.76 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157142 (0.0):
anyathākṛtametaccet sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_15.116 // / tasmāt sarvaprayatnena vidhānoktaṃ samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146995 (0.035):
tatra tatra mahān doṣo rājā rāṣṭraṃ ca naśyati // Vis_10.145 // / tasmāt sarvaprayatnena sarvalokahitaiṣiṇā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158805 (0.058):
pūjayedyadi tadbimbaṃ kartā rāṣṭraṃ ca naśyati // Vis_16.118 // / tasmāt sarvaprayatnena mūlāgāre na pūjayet /
tasmāt sarvaprayatnena sthāpayet pratimādikam / / nityotsavādibimbānāṃ sthānaṃ nārada kathyate // Vis_10.77 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157142 (0.050):
anyathākṛtametaccet sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_15.116 // / tasmāt sarvaprayatnena vidhānoktaṃ samācaret /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146995 (0.054):
tatra tatra mahān doṣo rājā rāṣṭraṃ ca naśyati // Vis_10.145 // / tasmāt sarvaprayatnena sarvalokahitaiṣiṇā /
sthāpayedbalibimbaṃ tu karmārcādakṣiṇe sudhīḥ /
snānabimbaṃ tu yatnena balibimbasya dakṣiṇe // Vis_10.78 //
utsavapratimāsthānaṃ karmārcāvāmapārśvataḥ /
utsavapratimāvāme yātrā (tīrtha?) bimbasya caiva hi // Vis_10.79 //
saṃsthāpayet krameṇaiva deśikastantravittamaḥ / / anyathāsthāpite kartā mahadbhayamavāpnuyāt // Vis_10.80 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146242 (0.0):
padmaṃ tu vāmahaste syāt(cet?) mahadbhayamavāpnuyāt // Vis_10.91 // / rājā kalahamāpnoti tasmādyatnena varjayet /
rājā kalahamāpnoti grāmaścāpi vinaśyati / / iti nityotsavādyarcāsthānabhedaḥ pradarśitaḥ // Vis_10.81 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146243 (0.0):
padmaṃ tu vāmahaste syāt(cet?) mahadbhayamavāpnuyāt // Vis_10.91 // / rājā kalahamāpnoti tasmādyatnena varjayet /
atha vā mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ śṛṇu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145565 (0.010):
etadyāne na śayane kāryaṃ naiva kadācana // Vis_10.42 // / ityuktaṃ mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146411 (0.050):
ita ūrdhvaṃ pravakṣyāmi śṛṇu nārada sāṃpratam // Vis_10.103 // / mūlaberādibimbānāṃ svarūpaṃ munisattama /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146485 (0.055):
bālādīnāṃ tu bimbānāṃ lakṣaṇaṃ vā ca (syācca?) turbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146465 (0.062):
yat kṛtvā mūlaberaṃ tu dvibhujaṃ ced dvijottama // Vis_10.107 // / karmārcanādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ vā ca (syācca?) turbhujam /
mūlaberaṃ tu karmārcā nityotsavamataḥ param // Vis_10.82 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146485 (0.061):
bālādīnāṃ tu bimbānāṃ lakṣaṇaṃ vā ca (syācca?) turbhujam / / mahotsavasya bimbasya dvibhujaṃ vā caturbhujam // Vis_10.109 //
mahotsavaṃ tu devarṣe snapanārcā tathaiva ca /
taruṇālayamityuktaṃ pratimāṣaṭkamīritam // Vis_10.83 //
ityamīṣāṃ pramāṇāni śṛṇu nārada sāṃpratam / / ṣaṇṇavatyaṅgulāyāmo uttamasyocchrayo bhavet // Vis_10.84 //
itaḥ pakṣāṅgulairhīno madhyamasyocchrayo bhavet /
ekapañcāśadityuktaḥ adhamasyocchrayo bhavet // Vis_10.85 //
ityuktamādiberāṇāmutsedho trividhastviti /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146635 (0.041):
uktamātmārthapūjāyāṃ pūrvavallakṣaṇaṃ bhavet // Vis_10.119 // / mūlaberasya bāhvanta utsedho lakṣmaṇasya tu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146202 (0.045):
ityekabahuberāṇāmuktamutsedhalakṣaṇam // Vis_10.88 //
ekaberapratiṣṭhāyāmadhamaṃ beramucyate // Vis_10.86 //
karmārcā nottamaṃ mānamuktaṃ tanmānato bhavet (?) /
iti śailamayī yatra sthāpyate pratimā mune // Vis_10.87 //
ekaberavidhānena tatrāyaṃ vidhirucayate / / ityekabahuberāṇāmuktamutsedhalakṣaṇam // Vis_10.88 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146168 (0.045):
ekapañcāśadityuktaḥ adhamasyocchrayo bhavet // Vis_10.85 // / ityuktamādiberāṇāmutsedho trividhastviti /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146688 (0.059):
mānamevaṃ vijānīyādātmārthamiti kīrtitam // Vis_10.123 // / uktotsedhānurūpeṇa kāryaṃ vistāralakṣaṇam /
utsedhasyānurūpeṇa kāryaṃ vistārakaṃ mune / / bahuberapratiṣṭhāyāṃ devīnāṃ lakṣaṇaṃ śṛṇu // Vis_10.89 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146689 (0.059):
mānamevaṃ vijānīyādātmārthamiti kīrtitam // Vis_10.123 // / uktotsedhānurūpeṇa kāryaṃ vistāralakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145991 (0.061):
brāhme syādarcanaṃ pīṭhamiti beraṃ (mekabere?) tathā mune / / bahuberapratiṣṭhā ca (ṣṭhāyāṃ?) pīṭhikā cāmarāṃśake // Vis_10.72 //
devasya bāhumūlāntaṃ devīnāmiti cocchrayam / / stanāntaṃ vā muniśreṣṭha cocchrayaṃ paripaṭhyate // Vis_10.90 //
devīnāṃ dakṣiṇe haste padmaṃ mukulakaṃ nyaset /
padmaṃ tu vāmahaste syāt(cet?) mahadbhayamavāpnuyāt // Vis_10.91 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146101 (0.0):
anyathāsthāpite kartā mahadbhayamavāpnuyāt // Vis_10.80 // / rājā kalahamāpnoti grāmaścāpi vinaśyati /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149582 (0.045):
prathame tu kare śaṅgamadhastāccakrakaṃ nyaset / / padmaṃ vāmordhvahaste tu gadāṃ cādhaḥ kare nyaset // Vis_11.177 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150014 (0.046):
brahmaṇo dakṣiṇe haste sruksruvākṣāṃśca vinyaset // Vis_11.208 // / vāmahaste nyaset padmaṃ ūrdhve caiva kamaṇḍalum /
rājā kalahamāpnoti tasmādyatnena varjayet / / ita ūrdhvaṃ pravakṣyāmi karmārcāderathocchrayam // Vis_10.92 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146102 (0.0):
anyathāsthāpite kartā mahadbhayamavāpnuyāt // Vis_10.80 // / rājā kalahamāpnoti grāmaścāpi vinaśyati /
caturviṃśatimānaṃ tu ( rviṃśāṅgulāyāmaṃ?)uttamaṃ viddhi nārada /
dvādaśāṅgulamāyāmaṃ madhyamaṃ berameva vai // Vis_10.93 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146387 (0.057):
dvādaśāṅgulamānaṃ yanmadhyamaṃ beramucyate /
aṣṭāṅgulāyataṃ yattadadhamaṃ parikīrtitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145678 (0.059):
ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_10.49 // / athavāṣṭāṅgulotsedhaṃ balibimbamathocyate /
nityotsavasya bimbasya dvādaśāṅgulamāyatam // Vis_10.94 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171471 (0.030):
ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulakaṃ tathā // Vis_26.25 // / aṣṭāṅgulamatha jñātvā kalpayedgaruḍaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145678 (0.044):
triguṇāṣṭāṅgulotsedhamathavāṣṭadaśāṅgulam / / ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulameva vā // Vis_10.49 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387638 (0.045):
kāntalohamayaṃ pātramāyataṃ dvādaśāṅgulam / / dīrghamaṣṭāṅgulaṃ devi pātrādhastryaṅgulaṃ śubham // Āk_1,26.112 //
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21387405 (0.046):
dvādaśāṅgulamutsedhaṃ ṣoḍaśāṅgulamāyatam // Āk_1,26.94 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140197 (0.052):
pañcaviṃśāṅgulāyāmaṃ dvādaśāṅgulavistṛtam // Vis_2.75 // / dvyaṅgulaṃ tu ghanaṃ jñeyaṃ pīṭhaṃ tu caturaṅgulam /
aṣṭāṅgulamatho vāpi caturaṅgulameva vā / / evaṃ jñātvā muniśreṣṭha kārayedbalikotukam // Vis_10.95 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3170822 (0.047):
saṃjñātvātra muniśreṣṭha kārayet supadān pṛthak // Vis_25.35 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160297 (0.055):
dvyaṅgulaṃ tasya vistāraṃ maulerekāṅgulaṃ tu vā // Vis_18.43 // / evaṃ jñātvā muniśreṣṭha kuryādāspadamuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3171471 (0.056):
ṣoḍaśāṅgulakaṃ vāpi dvādaśāṅgulakaṃ tathā // Vis_26.25 // / aṣṭāṅgulamatha jñātvā kalpayedgaruḍaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150757 (0.057):
raktapadmakarāṃ devīṃ dhyāyet puṣṭiṃ haripriyām // Vis_11.264 // / evaṃ dhyātvā muniśreṣṭha kārayet sumanoramām /
mahotsavasya dvāviṃśaccai(tye?)kaṃ vā dīrdha ucyate /
adhyardhāṅgulahīnaṃ vā aṅguladvayahīnakam // Vis_10.96 //
trayāṅgulavi (aṅgulatraya?)hīnaṃ vā cotsavasya mahāmune /
ita ūrdhvaṃ tu(na?) kartavyaṃ hīnādhikyaṃ tu nārada // Vis_10.97 //
tīrthārthaṃ snapanārthaṃ caivo (cāpyu?) tsavārthaṃ tathaiva ca /
mūrtyabhāve muniśreṣṭha bimbenaikena cāpyalam // Vis_10.98 //
asya bimbasya vakṣyāmi lakṣaṇaṃ śṛṇu nārada / / viṃśatyaṅgulamānaṃ yaduttamaṃ parikīrtitam // Vis_10.99 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148631 (0.052):
balarāmasya vakṣyāmi śṛṇu nārada lakṣaṇam // Vis_11.109 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146380 (0.060):
ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yaduttamaṃ beramucyate // Vis_10.101 //
ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yat madhyamaṃ saṃpracakṣate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146387 (0.026):
ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yaduttamaṃ beramucyate // Vis_10.101 // / dvādaśāṅgulamānaṃ yanmadhyamaṃ beramucyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146379 (0.047):
ata ūrdhvaṃ śṛṇuṣvānyat taruṇālayamuttamam (berakam?) / / ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yaduttamaṃ beramucyate // Vis_10.101 //
dvādaśāṅgulamānaṃ yadadhamaṃ paricakṣate // Vis_10.100 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146386 (0.058):
ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yaduttamaṃ beramucyate // Vis_10.101 // / dvādaśāṅgulamānaṃ yanmadhyamaṃ beramucyate /
ata ūrdhvaṃ śṛṇuṣvānyat taruṇālayamuttamam (berakam?) /
ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yaduttamaṃ beramucyate // Vis_10.101 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146358 (0.047):
viṃśatyaṅgulamānaṃ yaduttamaṃ parikīrtitam // Vis_10.99 //
dvādaśāṅgulamānaṃ yanmadhyamaṃ beramucyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146363 (0.026):
viṃśatyaṅgulamānaṃ yaduttamaṃ parikīrtitam // Vis_10.99 // / ṣoḍaśāṅgulamānaṃ yat madhyamaṃ saṃpracakṣate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145266 (0.045):
madhyamāṅgulermadhyamaparvabhāge tiryagvisarpadbhiriheva meyam // / Vis_10.21 // / dvādaśāṅgulamānaṃ hi tālamityabhidhīyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146267 (0.057):
dvādaśāṅgulamāyāmaṃ madhyamaṃ berameva vai // Vis_10.93 //
aṣṭasaptāṅgulirvāpi caturaṅgulireva vā // Vis_10.102 //
kārayellakṣaṇopetamadhamaṃ paricakṣate / / ita ūrdhvaṃ pravakṣyāmi śṛṇu nārada sāṃpratam // Vis_10.103 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145493 (0.059):
caturbhāgaikabhāgaṃ tu cāsane sthānakocchrayam // Vis_10.37 // / athavā pīṭhamevaṃ vā śṛṇu nārada sāṃpratam /
mūlaberādibimbānāṃ svarūpaṃ munisattama /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145564 (0.050):
etadyāne na śayane kāryaṃ naiva kadācana // Vis_10.42 // / ityuktaṃ mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146116 (0.050):
iti nityotsavādyarcāsthānabhedaḥ pradarśitaḥ // Vis_10.81 // / atha vā mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ śṛṇu /
aṣṭabāhuṃ caturbāhuṃ dvibāhuṃ vātha nārada // Vis_10.104 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163388 (0.055):
raktavarṇaṃ caturbāhuṃ dvibāhuṃ vā munīśvara /
yajamānecchayā kāryā mūlaberādayastviti /
sthānayānāsanaṃ vāpi śayanaṃ vā prakalpayet // Vis_10.105 //
atra kaścidviśeṣo 'sti śayane munisattama /
aniruddhaṃ tathā padmanābhamūrtimathāpi vā // Vis_10.106 // / saṃjñātvā lakṣaṇopetaṃ śāyayedvidhicoditam /
yat kṛtvā mūlaberaṃ tu dvibhujaṃ ced dvijottama // Vis_10.107 //
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24425254 (0.063):
atiruciraratnaprakaravinicitakanakamayakamanīyamahītalamanoharasaptamajaladhitaṭaviharaṇahevākinaṃ / nīlopalatviṣaṃ caturbhujaṃ dvikaṃdharādharaṃ mukhadvayena
karmārcanādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ vā ca (syācca?) turbhujam /
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3675274 (0.045):
savedyasauṣuptapadalīnāḥ / sthūladehendriyātmakakāryakaraṇaviyogarūpatvaṃ / tu pralayākalalakṣaṇaṃ sarveṣāṃ tukyam //8//
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17233007 (0.048):
ataeva vidhitātparyaviṣayībhūteṣṭasādhanātākatvamityādyeva tallakṣaṇaṃ / sādhanikaiḥ kriyate /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12076185 (0.059):
tatraitat syāt hetvābhāsānamapi [lakṣaṇam]bhidhānīyaṃ tatra śiṣyāṇāṃ / hetuvyavahāranivṛttaya ityāha hetvābhāsāstato 'pare" iti | "tataḥ""
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880766 (0.059):
advitīyatvāditi sadṛśābhāvāt / pratibodhakaṃ lakṣaṇamasyeti pratilakṣaṇaḥ / / tadabhāvād apratilakṣaṇaḥ / niṣpratyarthikatvāditi virodharahitatvāt /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1413651 (0.060):
śaucācamanabhikṣāṭanādīnām apy abhāvaḥ16 syāt / / ekahetunibandhanānāṃ17 saha vā pravṛttiḥ saha
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145834 (0.061):
aṅgulitrayamānena maṇibimbamihocyate / / evamātmārthabimbānāṃ lakṣaṇaṃ viddhi pūrvakam // Vis_10.61 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146116 (0.062):
iti nityotsavādyarcāsthānabhedaḥ pradarśitaḥ // Vis_10.81 // / atha vā mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ śṛṇu /
mūlaberaṃ tu (ca?) karmārcā dvibhujaṃ cenmunīśvara // Vis_10.108 //
Suvikrantavikramipariprccha (bsu030_u.htm.txt) 12559999 (0.016):
yasmāttarhi sarvadharmā iti, na punaryathocyate / yadasaṃṅgalakṣaṇam, na / tacchakysṃ pravyāhartum / tatkasya hetoḥ? asattvādasaṅgalakṣaṇasya,
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 2048967 (0.018):
bhave pātakaḥ | idaṃ prativaktavyam | apratibrūvāṇasya nāsti / sāsravānāsravayorlakṣaṇam | yadbhavatoktam asti laukikaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28121280 (0.020):
'pratiśarīraṃ bhinna' iti mūle jīvasya pratiśarīraṃ bheda evocyate na / lakṣaṇam/ tathā ca tasya mlasya 'jīvasya lakṣaṇamāha' ityavataraṇaṃ na
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 1, (jsbh1-1u.htm.txt) 17233007 (0.020):
ataeva vidhitātparyaviṣayībhūteṣṭasādhanātākatvamityādyeva tallakṣaṇaṃ / sādhanikaiḥ kriyate /
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7880766 (0.021):
advitīyatvāditi sadṛśābhāvāt / pratibodhakaṃ lakṣaṇamasyeti pratilakṣaṇaḥ / / tadabhāvād apratilakṣaṇaḥ / niṣpratyarthikatvāditi virodharahitatvāt /
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2900576 (0.025):
sarvadharmāḥ kena kāraṇena? yasmānmahāmate svasāmānyalakṣaṇamāyūhyamānaṃ / nāyuhyate, niryūhyamānaṃ na niryūhyate / ata etasmātkāraṇānmahāmate
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4961119 (0.027):
*{3/90: Der Satz fehlt in E6}* / *{3/91: E2,4: karmārthalakṣaṇaṃ}* / *{3/92: E2: 4,98; E4: 3,649; E6: 1,159}*
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3475814 (0.027):
nanu upamāyā 'upamā dīpakaṃ ca'iti pūrvamaddiṣṭatvāt yathoddeśalakṣaṇamiti / nyāyāttsyā eva pūrvaṃ lakṣaṇaṃ kartavyam, paścāttu dīpakasya /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734296 (0.027):
eketyādilakṣaṇaṃ bhāmahīyam / / ekadesasya tanumattvādeḥ kāraṇasya /
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2947748 (0.028):
tannindāvacanamaniṣṭaṃ syāt / / yadi tu paritityājayiṣitaṃ karma, tato yuktā tatsādhananindā /
Kedarabhatta (12th c.): Vrttaratnakara (sutra verses only) (kedvratu.htm.txt) 6650905 (0.028):
āryāorathamadaloktaṃ yadi kathamapi lakṣaṇaṃ bhavedubhayoḥ /
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21299938 (0.029):
api vā ayamapi pakṣaḥyasminnāmni 'su'ityayamupasargaḥ syāt devatatra / lakṣaṇam / / nānyadvyakṣaratvādi /
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11428115 (0.030):
tathaiva sampuṭākārau aṅguṣṭhau madhyanāmitau / / sā bhavenmālamudrā tu sarvakarmārthasādhanī // Mmk_45.240 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24512790 (0.031):
kiñ caitasmin svalakṣaṇe vijñāṇam asvalakṣaṇaṃ syāt | tasyā''stāṃ tāvad
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10582862 (0.033):
āhārājjāyate vyādhirgarbho raudraśca bhaithunāt / / svapanātsyādalakṣmīkaḥ karma caivātra niṣphalam //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11229149 (0.034):
BP1.12.003b/ na (vidyate tatra doṣaḥ stena (syād upadhikrayāt // / [1.12.3 upavikraya.lakṣaṇam] / BP1.12.004a/ antar gṛhe bahir grāmān niśāyām asato janāt /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24561449 (0.034):
syād eva sāmānyalakṣaṇapratipattiḥ | viśeṣalakṣaṇam eva tu na śakyaem / ebhiḥ prapādayitum | tasmād arthāpattyā sāmarthyena[909] eṣāṃ nirākraṇaṃ
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402027 (0.034):
7. tadyadvadnaṇi / 8. punaraṃvokṛte syāt 12 / 9. karmaja
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21653857 (0.034):
devī nṛtyati/ / 470.005. tena tasyā nṛtyantyā bināśalakṣaṇaṃ dṛṣṭam/ / 470.006. sa tāmitaścāmutaśca nirīkṣya saṃlakṣayati saptāhasyātyayātkālaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4957068 (0.034):
dṛṣṭaprayojanānāmākhyātānām. iha tu sarveṣām eva śeṣāṇāṃ lakṣaṇam ucyate. / NOTES: / *{3/2: E2: 4,15; E4: 3,532; E6: 1,143}*
bālādīnāṃ tu bimbānāṃ lakṣaṇaṃ vā ca (syācca?) turbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146120 (0.055):
atha vā mūlaberādibimbānāṃ lakṣaṇaṃ śṛṇu / / mūlaberaṃ tu karmārcā nityotsavamataḥ param // Vis_10.82 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145834 (0.061):
aṅgulitrayamānena maṇibimbamihocyate / / evamātmārthabimbānāṃ lakṣaṇaṃ viddhi pūrvakam // Vis_10.61 //
mahotsavasya bimbasya dvibhujaṃ vā caturbhujam // Vis_10.109 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147471 (0.047):
śayane sati mūlārcā dvibhujaṃ vā caturbhujam // Vis_11.26 //
śayanasya mayā prokto viśeṣo munisattama /
evamuktaprakāreṇa pratimāṃ kārayet kramāt // Vis_10.110 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155033 (0.022):
nityapūjāvidhau brahman carupākavidhau kramāt // Vis_14.112 // / evamuktaprakāreṇa kārayettu dine dine /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148947 (0.062):
yuktyā yuktiviśeṣeṇa pratimāṃ kārayet kramāt // Vis_11.132 //
mūlārcā cāṣṭabāhuścet karmārcādicaturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147470 (0.021):
śayane sati mūlārcā dvibhujaṃ vā caturbhujam // Vis_11.26 //
dvibhujaṃ yadi cettatra sarvasaṃhārakāraṇam // Vis_10.111 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173096 (0.0):
nityapūjāvināśastu sarvasaṃhārakāraṇam // Vis_26.141 // / tasmāt sarvaprayatnena āvāhanabaliṃ kuru /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28883136 (0.047):
bhāgadvayonnataṃ kuryād dvibhujaṃ vā caturbhujam /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17847337 (0.061):
sakala saundarya sāra nidhānam ānanda ghana vigrahaṃ dvibhujaṃ caturbhujaṃ / vā samasta jana mano mohinīṃ muralīm antimanoharaiḥ saptabhiḥ svarair
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979880 (0.061):
sakala-saundarya-sāra-nidhānam ānanda-ghana-vigrahaṃ dvibhujaṃ caturbhujaṃ / vā samasta-jana-mano-mohinīṃ muralīm antimanoharaiḥ saptabhiḥ svarair
tasmāt sarvaprayatnena dvibhujaṃ na prakalpayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173095 (0.037):
nityapūjāvināśastu sarvasaṃhārakāraṇam // Vis_26.141 // / tasmāt sarvaprayatnena āvāhanabaliṃ kuru /
aṣṭabāhvostu bimbasya śayanaṃ na prakalpayet // Vis_10.112 //
tathā matsyādimūrtīnāṃ śayanaṃ tu na kārayet /
śriyādivighnaparyantamūrtīnāṃ ca tathāvidhi // Vis_10.113 //
idaṃ tu tava vakṣyāmi guhyādguhyataraṃ mune /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11564461 (0.0):
!{398}! Lies: nārāyaṇas. / !{399}! ViṣvaksenaS: idaṃ tu tava vakṣyāmi guhyād guhyataraṃ mune.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9597859 (0.011):
[47.21] idan tu tava vakṣyāmi guhyād guhyatamaṃ mune /"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11564289 (0.011):
[47.21] idan tu tava vakṣyāmi guhyād guhyatamaṃ mune / / [47.22] yo 'sau nārayaṇas*{398}* sākṣāt sa hi vighneśa ucyate"
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15828468 (0.062):
satyamuktaṃ mahābhāge tvayā nāstyatra saṃśayaḥ / / tathāpi śṛṇu vakṣyāmi guhyādguhyataraṃ śubhe // NarP_1,11.56 //
yo 'sau nārāyaṇaḥ sākṣāt sa hi vighneśa ucyate // Vis_10.114 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11564297 (0.041):
[47.22] yo 'sau nārayaṇas*{398}* sākṣāt sa hi vighneśa ucyate / //*{399}* [ViṣvaksenaS 10.114]
yo 'sau vighneśa ityuktaḥ so hi nārāyaṇaḥ smṛtaḥ / / vāsudevamayatvācca hyāvṛtatvānmahāmune // Vis_10.115 //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9597873 (0.030):
[47.23] yo vai vighneśa ity uktas sa vai nārāyaṇaḥ smṛtaḥ //
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11564299 (0.048):
[47.22] yo 'sau nārayaṇas*{398}* sākṣāt sa hi vighneśa ucyate / //*{399}* [ViṣvaksenaS 10.114] / [47.23] yo vai vighneśa ity uktas sa vai nārāyaṇaḥ smṛtaḥ //
naiva jānanti tadbhedaṃ munayastatvadarśinaḥ /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11564468 (0.0):
!{399}! ViṣvaksenaS: idaṃ tu tava vakṣyāmi guhyād guhyataraṃ mune. / !{400}! ViṣvaksenaS: naiva jānanti tadbhedaṃ munayas tatvadarśinaḥ.
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9597882 (0.044):
[47.24] naiva bhedaṃ vijānanti munayas tattvadarśinaḥ // ity ārabhya"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11564311 (0.044):
[47.24] naiva bhedaṃ vijānanti munayas tattvadarśinaḥ //*{400}* ity"
idaṃ tu nāvamaṃ manye guhyādekaṃ tu nārada // Vis_10.116 //
devairabhihitajñānaṃ tava snehāt pradarśitam /
tasmāt śriyaṃ ca durgāṃ ca vāṇīṃ vighneśameva ca // Vis_10.117 // / svātantryeṇārcayeddhīmān sarvakāmārthasiddhaye /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9597920 (0.038):
[48.5] tasmāc chriyañ ca durgāñ ca vāṇīṃ vighneśam eva ca / / [48.6] svatantreṇārcayed dhīmān sarvakāryārthasiddhaye // ityādi ca"
śriyādīnāṃ tu boddhavyaṃ lakṣaṇaṃ tantravittamaiḥ // Vis_10.118 //
tasmācchriyādimūrtīnāṃ svātantrye tu parārthake /
uktamātmārthapūjāyāṃ pūrvavallakṣaṇaṃ bhavet // Vis_10.119 //
mūlaberasya bāhvanta utsedho lakṣmaṇasya tu / / bharatasya tathotsedha iti tantre vidurbudhāḥ // Vis_10.120 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146167 (0.041):
ekapañcāśadityuktaḥ adhamasyocchrayo bhavet // Vis_10.85 // / ityuktamādiberāṇāmutsedho trividhastviti /
lakṣmaṇasyāpi bāhvantaḥ śatrughnasyocchrayo bhavet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148610 (0.055):
lakṣmaṇasya bhujāntaṃ syāt śatrughnasyocchrayo bhavet /
ātmārthayajanaṃ vakṣye śṛṇu nārada tatvataḥ // Vis_10.121 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3161963 (0.064):
ūrdhvapuṇḍravidhiṃ vakṣye śṛṇu nārada tattvataḥ / / sarvāghanāśanaṃ puṇyaṃ sarvatīrthaphalapradam // Vis_20.53 //
ṣoḍaśāṅgulamu (ko?) tsedha uttamaṃ saṃpracakṣate /
madhyamaṃ tu tadardhaṃ syāt dvyaṅgulaṃ tu kanīyasam // Vis_10.122 //
suvarṇādikṛtānāṃ ca (vā?) lekhyānāṃ phalakādiṣu /
mānamevaṃ vijānīyādātmārthamiti kīrtitam // Vis_10.123 //
uktotsedhānurūpeṇa kāryaṃ vistāralakṣaṇam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146204 (0.059):
ityekabahuberāṇāmuktamutsedhalakṣaṇam // Vis_10.88 // / utsedhasyānurūpeṇa kāryaṃ vistārakaṃ mune /
suvarṇādīni vastūni śṛṇuṣvaiṣāṃ phalāni ca // Vis_10.124 //
hemarūpyaśca tāmraṃ ca rītiśailaṃ ca dhātavaḥ / / dāruśca mṛtpraśstāni pratimāpratipādane // Vis_10.125 //
dadyāt suvarṇajāpyāsāṃ puṣṭikīrtisukhaṃ nṛṇām /
raupyalohamayī sā tu sukhaṃ sarvatra yacchati // Vis_10.126 //
tāmrajā pratimā dadyāt putrapautradhanaṃ tu ve /
rājatākhilapāpāni kleśaduḥkhāni nirdahet // Vis_10.127 //
śailajā pratimā sākṣāt saubhāgyāyuḥ sukhāni ca /
dārujā pratimā dadyāt balārogyayaśāṃsi ca // Vis_10.128 //
mṛṇmayī sarvakāmānāṃ phaladātrī viśeṣataḥ /
iti bhedāni vastūni phalānyeṣāṃ ca nārada // Vis_10.129 // / pratimākaraṇe proktaṃ ( ṇoktāni?) tava snehānmahāmune /
ata ūrdhvaṃ pravakṣyāmi śilāsaṃgrahaṇaṃ tava // Vis_10.130 //
dārusaṃgrahaṇaṃ caiva śūlasya sthāpanaṃ mune / / mṛtsaṃskārādi yatsarvamevamādyaṃ mahāmune // Vis_10.131 //
pūrvabhāge yathoddiṣṭaṃ tathā vai pañca(?) kārayet /
athavā muniśārdūla śruṇuṣva pratimāvidhim // Vis_10.132 //
padmodbhavapurāṇoktavidhānena śilāgrahaḥ / / śilāgrahaṇapūrvaṃ yat mṛtsaṃskārāntameva tat(ca) // Vis_10.133 //
viśvakarmavidhānoktaṃ śilpalakṣaṇalakṣitam /
sādhakasyājñayā śilpī karma kuryāt samāhitaḥ // Vis_10.134 //
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147432 (1.788):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149390 (0.021):
pītavastraṃ caturbāhuṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvāvayavasaṃyuktaṃ govindaṃ gokulālamay // Vis_11.164 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149255 (0.033):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149553 (0.033):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149615 (0.033):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.179 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147547 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149176 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149453 (0.050):
kṛṣṇaṃ vā muniśārdūla sarvalakṣaṇasaṃyutam / / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149511 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149563 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.176 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149673 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.184 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149987 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvadevamayaṃ sūkṣmaṃ sṛṣṭisthitilayātmakam // Vis_11.207 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150273 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150549 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150853 (0.058):
paratantravidhānaṃ cet pravakṣyāmi sarasvatīm // Vis_11.271 // / sarvalakṣaṇasaṃpannāṃ sarvāvayavaśābhitām /
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam // Vis_10.135 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147429 (1.788):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149390 (0.021):
pītavastraṃ caturbāhuṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvāvayavasaṃyuktaṃ govindaṃ gokulālamay // Vis_11.164 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149255 (0.033):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149553 (0.033):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149615 (0.033):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.179 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147547 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149176 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149453 (0.050):
kṛṣṇaṃ vā muniśārdūla sarvalakṣaṇasaṃyutam / / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149511 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149563 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.176 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149673 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.184 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149987 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvadevamayaṃ sūkṣmaṃ sṛṣṭisthitilayātmakam // Vis_11.207 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150273 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150549 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148147 (0.058):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ jaṭāmaṇḍalamaṇḍitam // Vis_11.73 //
pādādyavayavasaṃyuktaṃ ( vairyuktaṃ?) bhūṣaṇairmakuṭena ca /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157454 (0.062):
śiropadhānasaṃyuktaṃ pādagaṇḍūlasaṃyutam // Vis_16.18 //
virājamānaṃ kurvīta sādhakaḥ śilpinā saha // Vis_10.136 //
kriyate darśanārthaṃ yadbhaktānāṃ bimbamuttamam /
tattasya lakṣaṇaṃ brūhi (vipra?) vaktuṃ sarvaṃ na śakyate // Vis_10.137 //
nāradaḥ / devadeva jagannātha jñātaṃ sarvaṃ tvayoditam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23443800 (0.061):
prasīda me jagannātha $ na jñātaṃ kiṃ mayā prabho // ViP_5,7.62*9:4
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5150463 (0.061):
prasīda me jagannātha na jñātaṃ kiṃ mayā prabho // ViP_5,7.62*9:4 //
chindhi saṃśayamadya tvaṃ yanme manasi vartate // Vis_10.138 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18835642 (0.042):
upāyaḥ kathyatāṃ me 'dya yaste manasi vartate /
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10835694 (0.042):
upāyaḥ kathyatāṃ me 'dya yas te manasi vartate /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13830662 (0.059):
yat te manasi vartate HV_112.117b / yat tvam arhasi durmate HV_102.14d
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955070 (0.060):
ato me saṃśayaṃ chindhi yathā na syāttathā punaḥ /
ekatra sthāpitaṃ bimbaṃ kimanyatrocitaṃ na vā /
etat kathaya me tena kṛtārthāḥ smo vayaṃ prabho // Vis_10.139 //
viṣvaksenaḥ / śṛṇu nārada vakṣyāmi sādhūktaṃ yat tvayādhunā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156247 (0.040):
jihvā sapteti kiṃ nāma kiṃ padaṃ kiṃ guṇaṃ mune // Vis_15.50 // / viṣvaksenaḥ / śṛṇu vakṣyāmyahaṃ samyak rahasyaṃ paramaṃ mune /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148631 (0.054):
balarāmasya vakṣyāmi śṛṇu nārada lakṣaṇam // Vis_11.109 // / balabhadraḥ nibhā (sitā?) bhikhyaḥ kundendudhavalaprabhaḥ /
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19418676 (0.062):
evaṃ kathitanayena / sādhūktamiti cet, adhunā vada kasmāt tvamadyāpi
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155603 (0.062):
homakramaṃ kṛpādhāra śuśrūṣorbhaktavatsala // Vis_15.1 // / viṣvaksenaḥ / śṛṇu nārada tattvena pūrvabhāge yathāmune /
guhyādguhyataraṃ caiva na prakāśyaṃ tapodhana // Vis_10.140 //
Dhyanacandra Gosvami: Radhakrsnastakaliyalilasmaranakramapaddhati (dhyrkk_u.htm.txt) 24805633 (0.048):
rahasyaṃ tvāṃ pravakṣyāmi kṛṣṇa-bhakto 'si nārada / / na prakāśyaṃ tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // RKK_21 //
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22414576 (0.059):
na prakāśyas tvayā hy etad guhyād guhyataraṃ mahat // GGS_58 //
pañcarātreṇa yatpūrvaṃ (vidhinā?) vimāne (naṃ)yatpratiṣṭhitam /
tatrārcā yārcanāhīnā sā syāttacchāstranirmite // Vis_10.141 //
ananyatra (anyatantra?)kṛte dhāmni tatrārcā mandirāntare /
anyatantrakṛte na syāditi śāstrasya niścayaḥ // Vis_10.142 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144680 (0.054):
takṣaṇai(takṣake?)naiva kāryaṃ syāditi śāstrasya niścayaḥ // Vis_8.39 //
yatra yatra vimāne vai ekatantrapratiṣṭhite / / tatra tatra bhavedarcā na tantrāntarasaṃbhavā // Vis_10.143 //
ekatantrārcite bimbe mandire vā kadācana /
tantrāntarārcanā na syādyadi kuryānmahadbhayam // Vis_10.144 //
yatra yatra mune nātrā (cārcā?) tantrasaṃkarasaṃbhavā /
tatra tatra mahān doṣo rājā rāṣṭraṃ ca naśyati // Vis_10.145 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158805 (0.049):
pūjayedyadi tadbimbaṃ kartā rāṣṭraṃ ca naśyati // Vis_16.118 // / tasmāt sarvaprayatnena mūlāgāre na pūjayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146047 (0.050):
durbhikṣaṃ jāyate ghoraṃ sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_10.76 // / tasmāt sarvaprayatnena sthāpayet pratimādikam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157141 (0.050):
anyathākṛtametaccet sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_15.116 // / tasmāt sarvaprayatnena vidhānoktaṃ samācaret /
tasmāt sarvaprayatnena sarvalokahitaiṣiṇā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158805 (0.030):
pūjayedyadi tadbimbaṃ kartā rāṣṭraṃ ca naśyati // Vis_16.118 // / tasmāt sarvaprayatnena mūlāgāre na pūjayet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146048 (0.035):
durbhikṣaṃ jāyate ghoraṃ sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_10.76 // / tasmāt sarvaprayatnena sthāpayet pratimādikam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3157142 (0.035):
anyathākṛtametaccet sarvaṃ rāṣṭraṃ vinaśyati // Vis_15.116 // / tasmāt sarvaprayatnena vidhānoktaṃ samācaret /
yena na syāttathā kuryāt tantradoṣasamudbhavaḥ // Vis_10.146 //
nāradaḥ / etāni varjitaiḥ sarvaiḥ kṛtaṃ cet tatphalaṃ prabho /
varjyabimbārciter (cane?) kiṃ vā vadasva vadatāṃ vara // Vis_10.147 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144996 (0.047):
sūryavinyāso (?) vada me vadatāṃ vara // Vis_10.1 // / viṣvaksenaḥ
viṣvaksenaḥ / mohādvātha bhayāllobhāt varji(garhi?) tābhiḥ śilādibhiḥ /
nirmitenaiva bimbādīn arcayennoditairapi // Vis_10.148 //
śilādyābhiḥ niṣiddhābhiḥ kuryādvā kārayedyadi / / utsannaṃ yāti tadgrāmaṃ bimbaṃ tadyāvadāsthitam // Vis_10.149 //
rājye 'pi kalahaṃ brūyāt rājāpyatra vinaśyati /
tasmāt sarvaprayatnena niṣiddhaṃ varjayet sudhīḥ // Vis_10.150 //
iti saṃkṣepataḥ proktaṃ pratimālakṣaṇaṃ tava / / ata ūrghvaṃ pravakṣyāmi paramātmādibhedanam // Vis_10.151 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3181526 (0.059):
anuktaṃ cānyatantreṣu nirīkṣyātra prayojayet // Vis_34.21 // / evaṃ saṃkṣepataḥ proktaṃ prāsādasyeha lakṣaṇam /
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratimālakṣaṇādividhirnāma daśamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158982 (0.0):
kartuḥ kārayituścaiva āyuḥ śrīścāpi vardhate // Vis_16.131 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ pratiṣṭhāvidhirnāma ṣoḍaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166204 (0.0):
annadaṃ cānnamicchūnāṃ sarvakāmapradaṃ śubham // Vis_20.361 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [pūjābhedakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180027 (0.0):
sāyujyaphalamāpnoti satyametanna saṃśayaḥ // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jayantyutsavavidhānaṃ nāma triṃśo
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730078 (5.960):
ityāṅgirasadharmaśāstre hiṃsāyāyaścittakathanaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139149 (5.960):
evaṃ saṃkṣepataḥ proktā bhūparīkṣā hyanuttamā // Vis_1.59 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bhūparīkṣāvidhirnāma prathamo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3140476 (5.960):
patākāntaṃ śacīnātha dārusaṃgrahaṇaṃ śṛṇu // Vis_2.95 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ maṇḍapādilakṣaṇavidhirnāma dvitīyo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3143733 (5.960):
anyathāśubhamāpnoti rājarāṣṭravināśakṛt // Vis_6.29 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mṛtsaṃskāravidhirnāma ṣaṣṭho
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144172 (5.960):
sarvāṇi kṛṣṇāni na śobhanāni gohastidevadvijavājivarjam // Vis_7.31 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ svapnavidhirnāma saptamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155581 (5.960):
dviprakāraṃ tu tantrajño yathāyogaṃ samācaret // Vis_14.150 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ carupākavidhirnāma caturdaśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3166587 (5.960):
kṣamasvāntaṃ visarge tu namo 'ntaṃ cānmakarmaṇi // Vis_21.24 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [matsyādyarcanaphalakathanaṃ nāma]
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186267 (5.960):
udvāsayettato devamākāśe gaṇanāyakam // Vis_37.112 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ dīkṣāśakunavistāro nāma saptatriṃśo
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3191868 (5.960):
tasmāt sarvaprayatnena kṣipraṃ śāntiṃ samācaret // Vis_39.351 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ prāyaścittavidhirnāma
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913519 (0.012):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974533 (0.016):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153534 (0.017):
saṃkṣepāt kathitaṃ guhyaṃ sādhakānāṃ hitāya vai // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ jhrmantrāṇāṃ ṛṣichanda
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25389270 (0.019):
iti śrīśivamahāpurāṇe saptamyāṃ vāyavīyasaṃhitāyāṃ pūrkhaṇḍe / dakṣayajñavidhvaṃsavarṇanaṃ nāma dvāviṃśo 'dhyāyaḥ
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24955348 (0.021):
iti śrīgāruḍe mahāpurāṇe śrīkṛṣṇagaruḍasaṃvāde dvitīyāṃśe dharmakāṇḍe / pretakalpe brahmāṇḍādivaikṛtaikadeśaprākṛtasṛṣṭinirūpaṇaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182653 (0.022):
idaṃ dhanyaṃ yaśasyaṃ ca sarvaśāntikaraṃ bhavet // Vis_35.37 // / iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ mahāpīṭha pratiṣṭhāvidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3179274 (0.023):
sa yāti viṣṇusālokyaṃ kramāt pāriṣadeśvaraḥ // / iti śrīpāñcārātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śrīrāmajanmotsava vidhirnāma
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3142179 (0.025):
evaṃ śailavidhiḥ proktaḥ sārātsāra anuttamaḥ // Vis_4.39 // / iti śrīpāñcarātra viṣvaksenasaṃhitāyāṃ śilāsaṃgrahaṇavidhirnāma caturtho
'dhyāyaḥ || / ekādaśo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561170 (0.0):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe svāyambhuvavaṃśakathanaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730079 (0.0):
ityāṅgirasadharmaśāstre hiṃsāyāyaścittakathanaṃ nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17914811 (0.0):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitāputrasaṃvādo nāma daśamo 'dhyāyaḥ / ekādaśo 'dhyāyaḥ
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27974534 (0.008):
iti bharatīye nāṭyaśāstre cārīvidhāno nāma daśamo 'dhyāyaḥ | / atha ekādaśo 'dhyāyaḥ |
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4730232 (0.011):
ityāṅgirasadharmaśāstre govadhaprāyaścittaṃ nāmaikādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711576 (0.012):
prakīrṇādhikāre daśamo 'dhyāyaḥ / athaikādaśo 'dhyāyaḥ.
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4729765 (0.012):
ityāṅgirasadharmaśāstre abhakṣyabhakṣaṇaprāyaścittavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17913520 (0.012):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe āḍi bakayuddhavarṇanaṃ nāma navamo 'dhyāyaḥ / daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3144981 (0.012):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ bālasthānavidhirnāma navamo / 'dhyāyaḥ || / daśamo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151579 (0.014):
ekādeśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ / dvādaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19561922 (0.015):
iti vallālacarite vyāsapurāṇe somavaṃśavarṇanaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ / / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ |
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22925950 (0.015):
daśamo 'dhyāyaḥ || / BhG 11 / athaikādaśo 'dhyāyaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751137 (0.015):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe yuddhakāṇḍavarṇanaṃ nāma daśamo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {11} / :ś atha ekādaśo 'dhyāyaḥ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21972804 (0.017):
kavicaryā rājacaryāṃ ca daśamo 'dhyāyaḥ / ____________________________ Adhyaya 11 _____________________________ / ekādaśo 'dhyāyaḥ 11
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27975415 (0.019):
iti bharatīye nāṭyaśāstre maṇḍalavidhānaṃ nāma ekādaśo 'dhyāyaḥ samāptaḥ / atha dvādaśo 'dhyāyaḥ gatipracāra
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3152534 (0.020):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ [mantrānukramaṇavidhirnāma] dvādaśo / 'dhyāyaḥ || / trayodaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4751333 (0.021):
:e ity ādimahāpurāṇe āgneye rāmāyaṇe uttarakāṇḍavarṇanaṃ nāma ekādaśo / 'dhyāyaḥ / % Chapter {12} / :ś atha dvādaśo 'dhyāyaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3153546 (0.024):
devatādikathanaṃ nāmaṭa trayodaśo 'dhyāyaḥ || / caturdaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ viṣvaksenaḥ
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159724 (0.024):
iti śrīpāñcarātre viṣvaksenasaṃhitāyāṃ (jaṅgamabimbādisthāpanavidhirnāma) / saptadaśo 'dhyāyaḥ || / aṣṭādaśo 'dhyāyaḥ / viṣvaksenaḥ
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17915988 (0.025):
iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe pitā putrasaṃvādo nāma trayodaśo 'dhyāyaḥ / caturdaśo 'dhyāyaḥ
varṇādīṃścāyudhānāṃ tu vinyāsaṃ munisattama /
paramātmātmabhāvārthaṃ prathamaṃ śṛṇu nārada // Vis_11.1 //
śvetaparvatasaṃnibhaṃ tridaśaṃ garutmati saṃsthitam sarvadevanamaskṛtaṃ
kamalāsanādyabhipūjitam / / sarvabhūṣaṇabhūṣitaṃ dvicaturbhujaṃ dvipadaṃ mune svātmadehavirājitaṃ
kanakaprabhamaṃ(prabhāṃ?)baramādadhat // Vis_11.2 //
iti dhyāyenmuniśreṣṭha sarvadevamayaṃ tataḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149400 (0.035):
sarvāvayavasaṃyuktaṃ govindaṃ gokulālamay // Vis_11.164 // / evaṃ dhyāyenmuniśreṣṭha sarvakāmapradaṃ harim /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150683 (0.051):
vāme śaṅkhamadhaḥ padmaṃ varadaṃ vābhayaṃ tu vā // Vis_11.259 // / evaṃ dhyāyenmuniśreṣṭha svatantrārcāvidhānake /
dhyāyannutpadyate tasya samyagjñānaṃ tu nārada // Vis_11.3 //
iti te darśitaṃ sākṣāt mūrtaṃ tu paramātmanaḥ / / asya mūrtasya vakṣyāmi vinyāsaṃ cāyudhasya ca // Vis_11.4 //
asya dakṣiṇahastāgre cakraṃ cādhaḥ sthitasya tu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147907 (0.037):
evaṃ rūpaṃ mahāviṣṇoḥ śaṅkhacakradharasya ca // Vis_11.55 // / asya dakṣiṇahastāgre cakraṃ śaṅkhaṃ pare ca hi /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147255 (0.044):
vakṣyāmyasya tu hetīnāṃ vinyāsaṃ te mahāmune / / asya dakṣiṇahastāgre cakraṃ cādhaḥsthite 'mbujam // Vis_11.11 //
svāgatāvasthito hasta padmaṃ vā hari nārada // Vis_11.5 //
adhaḥsthitasya hastāgre cākṣamālāṃ tu vinyaset /
evaṃ dakṣiṇahastānāṃ vāmapārśvasya cocyate // Vis_11.6 //
vāmapārśvasya hastānāṃ cordhve śaṅkhaṃ varapradam /
sagadākaṭihastaṃ syāt itthaṃ tu paramātmanaḥ // Vis_11.7 //
vāsudevasya vakṣyāmi rūpaṃ vai cāyudhāni te / / gokṣīrasphaṭikākāraṃ śyāmākṛtimathāpi vā // Vis_11.8 //
pītavastradharaṃ vāpi raktāmbaradharaṃ tu vā /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16327584 (0.032):
pītaḥ purā yo 'mṛtasarvadeho HV_App.I,29F.583 / pītāmbaradharaṃ caiva *HV_45.41*567:1a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13808759 (0.032):
pītaśvetānulepanau HV_71.48d / pītāmbaradharaṃ caiva HV_45.41*567:1a
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15508555 (0.038):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ % śaṅkhacakragadādharam // SvaT_2.76 // / pītāmbaradharaṃ devaṃ $ vanamālāvibhūṣitam &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27765792 (0.038):
atasīpuṣpasaṃkāśaṃ śaṅkhacakragadādharam // SvaT_2.76 // / pītāmbaradharaṃ devaṃ vanamālāvibhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159645 (0.041):
śaṅkhacakradharaṃ devaṃ pītāmbaradharaṃ harim /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935318 (0.042):
kalpayitvā hareḥ pīṭhaṃ % tasmin deśe sanātanam // NsP_7.52 // / pītāmbaradharaṃ kṛṣṇaṃ $ śaṅkhacakragadādharam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000304 (0.042):
kalpayitvā hareḥ pīṭhaṃ tasmin deśe sanātanam // NsP_7.52 // / pītāmbaradharaṃ kṛṣṇaṃ śaṅkhacakragadādharam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156821 (0.043):
vedaśṛṅgaṃ dvivadanaṃ pītāmbaradharaṃ harim / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ saptajihvaṃ subhūṣaṇam // Vis_15.92 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26886211 (0.043):
mahāmahiṣam ārūḍhaṃ % dīptāgnisamalocanam // BrP_215.48 // / raktamālyāmbaradharaṃ $ mahāmegham ivocchritam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11157523 (0.043):
mahāmahiṣam ārūḍhaṃ dīptāgnisamalocanam // BrP_215.48 // / raktamālyāmbaradharaṃ mahāmegham ivocchritam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16919284 (0.045):
raktapuṣpaiḥ śucir naraḥ BrP_29.43d / raktamālyāmbaradharaṃ BrP_215.49a
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162419 (0.047):
śaṅkhacakradharaṃ saumyaṃ pītāmbarasamanvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162470 (0.047):
pītāmbaradharaṃ saumyaṃ śaṅkhacakradharaṃ sadā // Vis_20.88 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21067841 (0.051):
śaṅkha cakra gadā padmadharaṃ pītāmbarāvṛtam |
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27411877 (0.052):
pītāmbaradharaṃ kṛṣṇaṃ NsP_7.53a / pītāmbaradharācyuta NsP_54.58b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26857410 (0.055):
yatrāste puṇḍarīkākṣaḥ $ śaṅkhacakragadādharaḥ & / pītāmbaradharaḥ kṛṣṇaḥ % kaṃsakeśiniṣūdanaḥ // BrP_177.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11128719 (0.055):
yatrāste puṇḍarīkākṣaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ / / pītāmbaradharaḥ kṛṣṇaḥ kaṃsakeśiniṣūdanaḥ // BrP_177.2 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16871275 (0.056):
pītaraktāmbarābhiś ca BrP_65.17c / pītavastradharaṃ śubham BrP_178.124b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16314036 (0.057):
nīlapitāmbaradharau HV_71.48c / nīlapītāmbaradharaṃ HV_App.I,42.525a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18873227 (0.057):
raktāmbaradharaṃ vipraṃ raktamālyānulepanam // RKV_148.17 //
śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149251 (0.0):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149561 (0.0):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149837 (0.0):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150461 (0.0):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 //
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7054846 (0.020):
daṃṣṭrākarālaṃ duṣprekṣyaṃ śaṅkhacakragadādharam / / daṇḍahastaṃ mahānādaṃ śārṅgiṇaṃ bhūtibhūṣaṇam // KūrmP_1,14.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156822 (0.021):
vedaśṛṅgaṃ dvivadanaṃ pītāmbaradharaṃ harim / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ saptajihvaṃ subhūṣaṇam // Vis_15.92 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935318 (0.022):
pītāmbaradharaṃ kṛṣṇaṃ $ śaṅkhacakragadādharam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17000304 (0.022):
pītāmbaradharaṃ kṛṣṇaṃ śaṅkhacakragadādharam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149177 (0.023):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149457 (0.023):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149512 (0.023):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150274 (0.023):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150553 (0.023):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149615 (0.024):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.179 // / sarvābharaṇasaṃyuktaṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147369 (0.029):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149774 (0.029):
nīlotpaladalaprakhyaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam // Vis_11.190 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441224 (0.031):
śaṅkhacakragadādharam HV_38.3b / śaṅkhacakragadādharam *HV_65.100*757:1b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851551 (0.031):
śaṅkhacakragadādhara HV_67.52*773:2b / śaṅkhacakragadādharam HV_32.25b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851561 (0.031):
śaṅkhacakragadādharam HV_38.3b / śaṅkhacakragadādharam HV_65.100*757:1b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441181 (0.033):
śaṅkhacakragadādhara *HV_67.52*773:2b / śaṅkhacakragadādharam HV_App.I,31.2403b
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuvirājitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149177 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149454 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149513 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149561 (0.0):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149839 (0.0):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150275 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150462 (0.0):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150550 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149252 (0.023):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147546 (0.026):
triṇetraṃ dvibhujaṃ caiva prāṅmukhaṃ padmadhāriṇam // Vis_11.31 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149671 (0.026):
karṇikāradalaprakhyaṃ raktavarṇaṃ caturbhujam // Vis_11.183 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149716 (0.026):
taptajāmbūnadaprakhyaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam // Vis_11.186 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149987 (0.026):
caturbhujaṃ samāsīnaṃ caturvaktraṃ sanātanam // Vis_11.206 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151115 (0.026):
saṃjñātvā lakṣaṇopetaṃ kārayeddhastivaktrakam // Vis_11.289 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149311 (0.063):
śaṅkhapuṣpadalaprakhyaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_11.158 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ vāsadevaṃ vicintayet // Vis_11.10 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158234 (0.062):
darbhamālādisaṃyuktaṃ muktādāmaira ( mādya?) laṃkṛtam // Vis_16.76 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ puṣpamālāvibhūṣitam /
vakṣyāmyasya tu hetīnāṃ vinyāsaṃ te mahāmune /
asya dakṣiṇahastāgre cakraṃ cādhaḥsthite 'mbujam // Vis_11.11 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147165 (0.044):
asya mūrtasya vakṣyāmi vinyāsaṃ cāyudhasya ca // Vis_11.4 // / asya dakṣiṇahastāgre cakraṃ cādhaḥ sthitasya tu /
vāmordhve śaṅkhamanyasmin gadā cāsyāpyadhomukham /
śriyaṃ tu dakṣiṇe pārśve vāme puṣṭiṃ tu vinyaset // Vis_11.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149025 (0.020):
śriyaṃ dakṣiṇapārśve tu vāme puṣṭiṃ nyasedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150711 (0.031):
dvibhujāṃ kanakābhāsāṃ śriyaṃ vinyasya dakṣiṇe // Vis_11.261 // / puṣṭiṃ vāme nyasettasyāḥ lakṣaṇaṃ śṛṇu nārada /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147462 (0.038):
aniruddhaṃ jagannāthamanantopari śāyinam // Vis_11.25 // / śriyaṃ dakṣiṇataḥ pārśve puṣṭiṃ vāme 'sya vinyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147346 (0.055):
vāmordhve śaṅkhamityuktaṃ puṇḍarīkaṃ tvadhaḥ kare // Vis_11.17 // / dakṣiṇe tu śriyaṃ vāme puṣṭiṃ saṃsthāpayedbudhaḥ /
tuṣṭiṃ vā vāmapārśve tu kārayenmunisattama /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163036 (0.058):
āḍhakadvayasaṃpūrṇāṃ pakvabimbaphalākṛtim // Vis_20.128 // / vardhanīṃ vāmapārśve tu vinyasyāpūrayedbudhaḥ /
evaṃ janārdanasyāpi mūrtaṃ kartavyameva tu // Vis_11.13 // / ityuktaṃ vāsudevasya śṛṇu saṃkarṣaṇasya tu /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147928 (0.060):
itthaṃ rūpaṃ tu kartavyaṃ nṛsiṃhasya tataḥ śṛṇu // Vis_11.57 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149372 (0.062):
tṛtīyā tu bhavenmūrtiḥ mādhavākhyā tu nārada // Vis_11.162 // / vāsudevasya bhedo 'yaṃ vakṣye saṃkarṣaṇasya te /
bālasūryapratīkāśaḥ saṃkarṣaṇa iti smṛtaḥ // Vis_11.14 //
pītavastradharaḥ sākṣāt caturbāhuvirājitaḥ /
sarvāvayavasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ // Vis_11.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148655 (0.0):
paṅkajākṣo 'ṅganāvaktraḥ sarvāvayavaśobhitaḥ // Vis_11.110 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147371 (0.025):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149515 (0.025):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150277 (0.025):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150373 (0.025):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147955 (0.035):
śaṅkhacakradharaścaiva sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ sarvasiddhikaraḥśubhaḥ // Vis_11.59 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148982 (0.050):
śaṅkhacakragadāpāṇiścaturbāhuḥ kirīṭadhṛk // Vis_11.134 // / vanamālāsamāyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147233 (0.064):
śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuvirājitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149250 (0.064):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149558 (0.064):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149836 (0.064):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150460 (0.064):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ śaṅkhacakradharaḥ sadā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148653 (0.020):
paṅkajākṣo 'ṅganāvaktraḥ sarvāvayavaśobhitaḥ // Vis_11.110 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148986 (0.030):
śaṅkhacakragadāpāṇiścaturbāhuḥ kirīṭadhṛk // Vis_11.134 // / vanamālāsamāyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147371 (0.059):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149515 (0.059):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150277 (0.059):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150373 (0.059):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149556 (0.062):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147949 (0.063):
bibharti netrāṇi hutāśanārkaprabhā ñcitānyeva vibhīṣaṇāni // Vis_11.58 // / śaṅkhacakradharaścaiva sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
iti saṃkarṣaṇaṃ(ṇe?)rūpamasya vai dakṣiṇe kare // Vis_11.16 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150475 (0.030):
evaṃ saṃkṣepato proktaṃ yajñeśaṃ cāghanāśanam // Vis_11.244 // / dakṣiṇe 'sya kare cordhve cakraṃ kālāgnisaṃnibham /
ūrdhve cakraṃ tvadho haste musalaṃ vinyaset sudhīḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150475 (0.026):
evaṃ saṃkṣepato proktaṃ yajñeśaṃ cāghanāśanam // Vis_11.244 // / dakṣiṇe 'sya kare cordhve cakraṃ kālāgnisaṃnibham /
vāmordhve śaṅkhamityuktaṃ puṇḍarīkaṃ tvadhaḥ kare // Vis_11.17 //
dakṣiṇe tu śriyaṃ vāme puṣṭiṃ saṃsthāpayedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150709 (0.022):
dvibhujāṃ kanakābhāsāṃ śriyaṃ vinyasya dakṣiṇe // Vis_11.261 // / puṣṭiṃ vāme nyasettasyāḥ lakṣaṇaṃ śṛṇu nārada /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147460 (0.048):
aniruddhaṃ jagannāthamanantopari śāyinam // Vis_11.25 // / śriyaṃ dakṣiṇataḥ pārśve puṣṭiṃ vāme 'sya vinyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149742 (0.054):
ūrdhve cakramadhaḥ padmaṃ dakṣiṇe tu kare nyaset // Vis_11.188 // / vāme caiva gadā jñeyā hyadhaḥśaṅkhaṃ virājitam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785366 (0.054):
dakṣiṇeneṣudhī divye $ khaḍgaṃ vāme ca vinyaset & / śriyaṃ dakṣiṇataḥ sthāpya % puṣṭim uttarato nyaset // BrP_61.43 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056681 (0.054):
dakṣiṇeneṣudhī divye khaḍgaṃ vāme ca vinyaset / / śriyaṃ dakṣiṇataḥ sthāpya puṣṭim uttarato nyaset // BrP_61.43 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147269 (0.055):
śriyaṃ tu dakṣiṇe pārśve vāme puṣṭiṃ tu vinyaset // Vis_11.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147739 (0.064):
vāmordhve śaṅkhamityuktaṃ padmaṃ cādhaḥsthite kare // Vis_11.43 // / asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ vinyasya buddhimān /
iti saṃkarṣaṇaścoktaḥ pradyumnaṃ śṛṇu nārada // Vis_11.18 //
pītāmbaraṃ caturbāhuṃ sarvāvayavasaṃyutam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149182 (0.048):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 // / pītāmbarasamāyuktaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149385 (0.053):
taruṇārkanibhaṃ vāpi śyāmaṃ vābhranibhaṃ tu vā // Vis_11.163 // / pītavastraṃ caturbāhuṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149841 (0.061):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbarasamanvitam // Vis_11.196 //
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149776 (0.0):
nīlotpaladalaprakhyaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam // Vis_11.190 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150460 (0.0):
vedaśṛṅgaṃ dvivadanaṃ triṇetraṃ pītavāsasam / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149515 (1.788):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150277 (1.788):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150373 (1.788):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149558 (0.023):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147311 (0.025):
sarvāvayavasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ // Vis_11.15 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ śaṅkhacakradharaḥ sadā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149548 (0.027):
raktotpaladalaprakhyaṃ pītavastraṃ caturbhujam // Vis_11.174 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam /
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23936930 (0.028):
śaṅkhacakragadāpāṇiḥ $ sarvābharaṇabhūṣitaḥ &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17001917 (0.028):
śaṅkhacakragadāpāṇiḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147233 (0.029):
śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3182792 (0.034):
sahasravāhanairyuktaṃ sarvadiṅnāsikānvitam // Vis_36.9 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149458 (0.037):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150554 (0.037):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ triṇetraṃ bhīmarūpiṇam /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642968 (0.040):
hariṃ ca hararūpeṇa $ haraṃ ca harirūpiṇam / HV_App.I,37.34 / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ $ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22128524 (0.040):
hariṃ ca hararūpeṇa haraṃ ca harirūpiṇam / HV_App.I,37.34 / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītāmbaradharaṃ haram // HV_App.I,37.35 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851577 (0.042):
śaṅkhacakragadādharaḥ HV_113.82*1545:5b / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ HV_94.11a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441282 (0.043):
śaṅkhacakragadāpāṇir HV_App.I,31.2376a / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ HV_App.I,37.35a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25163484 (0.043):
śaṅkhacakragadāpāṇir HV_App.I,31.2376a / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ HV_App.I,37.35a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781228 (0.044):
mahoraskaṃ mahābāhuṃ % pītavastraṃ śubhānanam // BrP_57.39 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ $ mukuṭāṅgadabhūṣaṇam &
sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149516 (5.960):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149557 (5.960):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150278 (5.960):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150374 (5.960):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148143 (0.029):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ jaṭāmaṇḍalamaṇḍitam // Vis_11.73 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149566 (0.029):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.176 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149676 (0.029):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.184 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163873 (0.030):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvālaṃkārabhūṣitam // Vis_20.188 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149835 (0.039):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149251 (0.041):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3139950 (0.052):
tadaṅgulārdhavistāraṃ kalābinduvibhūṣitam // Vis_2.58 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dvirekhāyuksamācaret /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025886 (0.052):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
dakṣiṇordhvakare padmamadhaḥ kaumodakīṃ nyaset // Vis_11.20 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150669 (0.041):
dakṣiṇordhvakare cakramadhaḥ padmaṃ virājitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149587 (0.050):
padmaṃ vāmordhvahaste tu gadāṃ cādhaḥ kare nyaset // Vis_11.177 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149277 (0.063):
dakṣiṇe tu kare cordhve padmaṃ mukulakaṃ nyaset // Vis_11.156 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149417 (0.064):
dakṣiṇordhvakare tasya gadāṃ cakramadho nyaset /
vāmordhvādhaḥ sthite haste śaṅkhacakraṃ tu vinyaset /
itthaṃ pradyumnamūrtaṃ te devarṣe varṇito 'dhunā (taṃ mayā?) // Vis_11.21
aniruddhaṃ vadāmo 'tra (myatra?) śṛṇu nārada tattvataḥ /
nīlajīmūtasaṃkāśaṃ kālāñjanacayopamam // Vis_11.22 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13803958 (0.054):
nīlāñjanacayopamam HV_33.9d / nīlāñjanacayopamam HV_113.49b / nīlābhrapaṭalac channaṃ HV_61.45c
śaṅkhacakradharaṃ devaṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159645 (0.0):
āvāhayettato devaṃ nārāyaṇamanāmayam // Vis_17.47 // / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ pītāmbaradharaṃ harim /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26779209 (0.017):
śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ $ pītavastraṃ caturbhujam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11050526 (0.017):
śrīvatsavakṣasaṃ devaṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149386 (0.024):
pītavastraṃ caturbāhuṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149619 (0.025):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149464 (0.028):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītavastraṃ caturbhujam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇuṃ sanātanam // Vis_11.169 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3187115 (0.029):
āvāhayettato devaṃ nārāyaṇamanāmayam / / śaṅkhacakradharaṃ devaṃ pītavāsasamacyutam // Vis_38.63 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163985 (0.030):
kundapuṣpanibhākāraṃ śaṅkhacakragadādharam / / caturbhujaṃ triṇetraṃ ca pītavastraṃ ca cintayet // Vis_20.196 //
Salinatha: Rasamanjari (salrasmu.htm.txt) 26208610 (0.034):
kṣīrābdherutthitaṃ devaṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149720 (0.035):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / pītavastraṃ caturbāhuṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_11.187 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3162419 (0.039):
caturvaktraṃ caturbāhuṃ dvipādaṃ cāsitānanam // Vis_20.84 // / śaṅkhacakradharaṃ saumyaṃ pītāmbarasamanvitam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16871300 (0.044):
pītavastraṃ caturbāhuṃ BrP_45.65a / pītavastraṃ caturbhujam BrP_49.19b
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150269 (0.044):
nīlajīmūtasaṃkāśaṃ pītavastraṃ caturbhujam / / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27429581 (0.046):
śaṅkhacakradharaṃ devaṃ NsP_7.66a / śaṅkhacakrāyudhāni ca NsP_33.47b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26775453 (0.051):
aparaṃ tava yad rūpaṃ $ pītavastraṃ caturbhujam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11046771 (0.051):
aparaṃ tava yad rūpaṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3156821 (0.054):
vedaśṛṅgaṃ dvivadanaṃ pītāmbaradharaṃ harim / / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ saptajihvaṃ subhūṣaṇam // Vis_15.92 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12714952 (0.054):
tataḥ pralayavārāhaṃ purābhūtaṃ ca kārayet // BhS_13.30 // / śaṅkhacakradharaṃ saumyaṃ pītāṃbaradharaṃ harim /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163757 (0.056):
triṇetraṃ bhīmasaṃkāśaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_20.180 //
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23935317 (0.056):
pītāmbaradharaṃ kṛṣṇaṃ $ śaṅkhacakragadādharam &
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149619 (0.0):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.179 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146843 (1.788):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149255 (0.017):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149390 (0.021):
pītavastraṃ caturbāhuṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148649 (0.028):
paṅkajākṣo 'ṅganāvaktraḥ sarvāvayavaśobhitaḥ // Vis_11.110 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149465 (0.029):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītavastraṃ caturbhujam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇuṃ sanātanam // Vis_11.169 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149563 (0.033):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150274 (0.039):
nīlajīmūtasaṃkāśaṃ pītavastraṃ caturbhujam / / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15302805 (0.041):
śaṅkhacakragadāpadmaṃ $ dhārayantaṃ caturbhujam & / sarvābharaṇasaṃyuktaṃ % śaśimaṇḍalasannibham // LiP_1,37.28 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7196575 (0.041):
śaṅkhacakragadāpadmaṃ dhārayantaṃ caturbhujam / / sarvābharaṇasaṃyuktaṃ śaśimaṇḍalasannibham // LiP_1,37.28 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147234 (0.042):
śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuvirājitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149177 (0.042):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149454 (0.042):
kṛṣṇaṃ vā muniśārdūla sarvalakṣaṇasaṃyutam / / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149512 (0.042):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149837 (0.042):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150465 (0.042):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150550 (0.042):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149314 (0.047):
śaṅkhapuṣpadalaprakhyaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_11.158 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147547 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149673 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.184 //
sarvālaṃkārasaṃyuktamaniruddhamitīritam / / asya vāmakare cordhve śaṅkhamanyakare gadām // Vis_11.24 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149615 (5.960):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.179 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149255 (0.034):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149556 (0.034):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150374 (0.048):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163873 (0.049):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvālaṃkārabhūṣitam // Vis_20.188 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147371 (0.057):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149515 (0.057):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150278 (0.057):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149000 (0.059):
dakṣiṇorghvakare cakraṃ vāmordhve śaṅkhameva tu // Vis_11.136 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146842 (0.062):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148649 (0.063):
paṅkajākṣo 'ṅganāvaktraḥ sarvāvayavaśobhitaḥ // Vis_11.110 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149414 (0.064):
asyāstranyāsabhedaṃ tu śruṇu nārada sattama // Vis_11.165 // / dakṣiṇordhvakare tasya gadāṃ cakramadho nyaset /
dakṣiṇordhve nyaseccakramanyatrābhayamiṣyate /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149587 (0.046):
padmaṃ vāmordhvahaste tu gadāṃ cādhaḥ kare nyaset // Vis_11.177 //
aniruddhaṃ jagannāthamanantopari śāyinam // Vis_11.25 //
śriyaṃ dakṣiṇataḥ pārśve puṣṭiṃ vāme 'sya vinyaset /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26785366 (0.035):
dakṣiṇeneṣudhī divye $ khaḍgaṃ vāme ca vinyaset & / śriyaṃ dakṣiṇataḥ sthāpya % puṣṭim uttarato nyaset // BrP_61.43 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11056681 (0.035):
dakṣiṇeneṣudhī divye khaḍgaṃ vāme ca vinyaset / / śriyaṃ dakṣiṇataḥ sthāpya puṣṭim uttarato nyaset // BrP_61.43 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147271 (0.038):
śriyaṃ tu dakṣiṇe pārśve vāme puṣṭiṃ tu vinyaset // Vis_11.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149024 (0.045):
kārayeddakṣiṇe haste kāladaṇḍaṃ tvadhomukham // Vis_11.137 // / śriyaṃ dakṣiṇapārśve tu vāme puṣṭiṃ nyasedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147644 (0.045):
matsyābhimāninaṃ (no?) mūrtaṃ tava snehāt pradarśitam // Vis_11.37 // / asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ paratra ca /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147345 (0.048):
vāmordhve śaṅkhamityuktaṃ puṇḍarīkaṃ tvadhaḥ kare // Vis_11.17 // / dakṣiṇe tu śriyaṃ vāme puṣṭiṃ saṃsthāpayedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147485 (0.060):
devasya pādapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ tu vinyaset // Vis_11.27 //
śayane sati mūlārcā dvibhujaṃ vā caturbhujam // Vis_11.26 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146516 (0.021):
mūlārcā cāṣṭabāhuścet karmārcādicaturbhujam / / dvibhujaṃ yadi cettatra sarvasaṃhārakāraṇam // Vis_10.111 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146493 (0.047):
mahotsavasya bimbasya dvibhujaṃ vā caturbhujam // Vis_10.109 //
kalpayenmuniśārdūla sarvasaṃpat sukhāvaham /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163569 (0.0):
tasya dakṣiṇapāśve tu mātṝṇāmuttarāmukham // Vis_20.166 // / kalpayenmuniśārdūla sarvasaṃpatsukhāvaham /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3186335 (0.0):
kārayenmuniśārdūla sarvasaṃpatsukhāvaham // Vis_38.5 //
devasya pādapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ tu vinyaset // Vis_11.27 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147646 (0.041):
asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ paratra ca / / vinyasenmatsyarūpaṃ vai kūrmarūpaṃ tataḥ śṛṇu // Vis_11.38 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147742 (0.055):
asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ vinyasya buddhimān / / puṣṭiṃ vāme nyasedevaṃ kūrmamūrtirudāhṛtā // Vis_11.44 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147461 (0.060):
śriyaṃ dakṣiṇataḥ pārśve puṣṭiṃ vāme 'sya vinyaset /
atha vā kalpayeddevamaulipārśve śriyaṃ mune /
citraṃ vāpyardhacitraṃ vā citrābhāsaṃ tu vā mune // Vis_11.28 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3145401 (0.026):
kālayogapramāṇena kartavyā pratimā śubhā / / citraṃ cāpyardhacitraṃ ca citrābhāsaṃ tathaiva ca // Vis_10.31 //
yajamānecchayā kuryāt devīnāṃ lakṣaṇaṃ kramāt /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148938 (0.051):
ityevamādi mūrtīnāṃ lakṣaṇaṃ munisattama // Vis_11.131 // / yajamānecchayā tasmin kārayet svasvalīlayā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151522 (0.061):
mūlamūrtyanusāraṃ tu na kuryādvāvatārake // Vis_11.319 // / yajamānecchayā cāsmin yathākāmaṃ samācaret /
itthaṃ śriyādimūrtīnāṃ pūrvapūrvā garīyasī // Vis_11.29 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3178967 (0.061):
tīrthasnānavidhiḥ proktaḥ pūrvapūrvā garīyasī // Vis_28.103 //
aniruddha iti prokto matsyādīn śṛṇu nārada /
śatapatramayasyātha puṇḍarīkasya madhyame // Vis_11.30 //
padmāsanasthaṃ matsyāṣṭaparītaṃ kanakaprabham /
triṇetraṃ dvibhujaṃ caiva prāṅmukhaṃ padmadhāriṇam // Vis_11.31 //
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149177 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149454 (0.0):
kṛṣṇaṃ vā muniśārdūla sarvalakṣaṇasaṃyutam / / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149512 (0.0):
śaṅkhacakrābhayopetaṃ pītāmbarasamanvitam / / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149563 (0.0):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149673 (0.0):
karṇikāradalaprakhyaṃ raktavarṇaṃ caturbhujam // Vis_11.183 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149717 (0.0):
taptajāmbūnadaprakhyaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam // Vis_11.186 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149987 (0.0):
caturbhujaṃ samāsīnaṃ caturvaktraṃ sanātanam // Vis_11.206 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150274 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150550 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151115 (0.0):
saṃjñātvā lakṣaṇopetaṃ kārayeddhastivaktrakam // Vis_11.289 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149312 (0.021):
śaṅkhapuṣpadalaprakhyaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_11.158 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147234 (0.026):
śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuvirājitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149837 (0.026):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150463 (0.026):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149390 (0.034):
pītavastraṃ caturbāhuṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvāvayavasaṃyuktaṃ govindaṃ gokulālamay // Vis_11.164 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148141 (0.037):
āsīnaṃ tu prasannāsyaṃ brahmalakṣmīsamāvṛtam // Vis_11.72 // / sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149250 (0.041):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149614 (0.047):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.179 // / sarvābharaṇasaṃyuktaṃ pītavastraṃ caturbhujam /
matsyābhimāninaṃ(no?)mūrrtiṃ(taṃ)itthamuktaṃ ca nārada // Vis_11.32 //
padmapūrvadale matsyaṃ sauvarṇaṃ vinyased budhaḥ /
āgneyadigdale matsyaṃ rājataṃ cātha vinyaset // Vis_11.33 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147601 (0.052):
vāruṇe digdale matsyaṃ raktavarṇaṃ tu vinyaset / / vāyavyadigdale matsyaṃ śyāmavarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.35 //
yāmyadigdalamadhye tu matsyaṃ tāmranibhaṃ nyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147609 (0.049):
vāyavyadigdale matsyaṃ śyāmavarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.35 // / saumyadigdalamatsyaṃ tu dhūmravarṇaṃ tu vinyaset /
naiṛtyadigdale matsyaṃ kṛṣṇavarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.34 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147624 (0.058):
īśānadigdale matsyamagnivarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.36 //
vāruṇe digdale matsyaṃ raktavarṇaṃ tu vinyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147623 (0.055):
īśānadigdale matsyamagnivarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.36 //
vāyavyadigdale matsyaṃ śyāmavarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.35 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147567 (0.052):
padmapūrvadale matsyaṃ sauvarṇaṃ vinyased budhaḥ / / āgneyadigdale matsyaṃ rājataṃ cātha vinyaset // Vis_11.33 //
saumyadigdalamatsyaṃ tu dhūmravarṇaṃ tu vinyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147574 (0.049):
āgneyadigdale matsyaṃ rājataṃ cātha vinyaset // Vis_11.33 // / yāmyadigdalamadhye tu matsyaṃ tāmranibhaṃ nyaset /
īśānadigdale matsyamagnivarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.36 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147597 (0.055):
vāruṇe digdale matsyaṃ raktavarṇaṃ tu vinyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147589 (0.058):
naiṛtyadigdale matsyaṃ kṛṣṇavarṇaṃ tu vinyaset // Vis_11.34 //
ityaṣṭadigdalasthaistu matsyairabhimṛkhīkṛtam /
matsyābhimāninaṃ (no?) mūrtaṃ tava snehāt pradarśitam // Vis_11.37 //
asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ paratra ca /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147485 (0.041):
devasya pādapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ tu vinyaset // Vis_11.27 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147460 (0.045):
aniruddhaṃ jagannāthamanantopari śāyinam // Vis_11.25 // / śriyaṃ dakṣiṇataḥ pārśve puṣṭiṃ vāme 'sya vinyaset /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149023 (0.060):
śriyaṃ dakṣiṇapārśve tu vāme puṣṭiṃ nyasedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147740 (0.064):
vāmordhve śaṅkhamityuktaṃ padmaṃ cādhaḥsthite kare // Vis_11.43 // / asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ vinyasya buddhimān /
vinyasenmatsyarūpaṃ vai kūrmarūpaṃ tataḥ śṛṇu // Vis_11.38 //
kālāñjanagiriprakhyaṃ triṇetraṃ svāṅgaśobhitam /
caturbāhuyutaṃ caiva sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.39 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149249 (0.060):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150371 (0.060):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149557 (0.063):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
añjanamṛtsaṃnibhamūrtiḥ dvādaśapatre vartitamabje /
padmasamākhyasvāsanayuktaḥ kūrmaśarīrī viṣṇurihāste // Vis_11.40 //
prākkramato 'bjadvādaśapatrārūḍhaśarīrairdvādaśakūrmaiḥ /
añjanavarṇaprakhyaśarīrerāvṛtamūrtiḥsvābhimukhasthaiḥ // Vis_11.41 //
śaṅkhacakradharaścaiva padmahastastathaiva ca / / tato dvādaśakūrmā hi (kūrmairhi?) devo 'pyabhimukhīkṛtaḥ // Vis_11.42 //
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11836609 (0.043):
prājñātmā sa tu jīveśo jīvoyadvaśagaḥ sadā // PS_2,3.25 // / cakraśaṅkhagadāpadmahastaḥ sa tu caturbhujaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077783 (0.048):
saṅkarṣaṇo gadā śaṅkha padma cakra dharaḥ smṛtaḥ |
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8311636 (0.053):
yatra sarvo janaḥ śaṅkhacakrapadmagadādharaḥ /
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077742 (0.053):
vāsudevo gadā śaṅkha cakra padma dharo mataḥ |
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4767861 (0.060):
oṃrūpaḥ keśavaḥ padmaśaṅkhacakragadādharaḥ /AP_48.001ab/ / nārāyaṇaḥ śaṅkhapadmagadācakrī pradakṣiṇaṃ //AP_48.001cd/
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4912705 (0.062):
agnimaṇḍalamadhyasthaḥ śaṅkhacakragadādharaḥ /AP_373.029ab/ / padmī caturbhujo viṣṇuratha vāṣṭabhujo hariḥ //AP_373.029cd/
asya dakṣiṇahastordhve cakrapadmo(cakraṃ padmaṃ?)karāntare /
vāmordhve śaṅkhamityuktaṃ padmaṃ cādhaḥsthite kare // Vis_11.43 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077568 (0.058):
vāmordhva saṃsthitaṃ padmaṃ śaṅkhaṃ cādho vyavasthitam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21077670 (0.061):
vāmordhve nalinaṃ yasya adhaḥ śaṅkhaṃ virājate |
asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ vinyasya buddhimān /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149022 (0.043):
kārayeddakṣiṇe haste kāladaṇḍaṃ tvadhomukham // Vis_11.137 // / śriyaṃ dakṣiṇapārśve tu vāme puṣṭiṃ nyasedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147485 (0.055):
devasya pādapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ tu vinyaset // Vis_11.27 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147343 (0.064):
vāmordhve śaṅkhamityuktaṃ puṇḍarīkaṃ tvadhaḥ kare // Vis_11.17 // / dakṣiṇe tu śriyaṃ vāme puṣṭiṃ saṃsthāpayedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147644 (0.064):
matsyābhimāninaṃ (no?) mūrtaṃ tava snehāt pradarśitam // Vis_11.37 // / asya dakṣiṇapārśve tu śriyaṃ puṣṭiṃ paratra ca /
puṣṭiṃ vāme nyasedevaṃ kūrmamūrtirudāhṛtā // Vis_11.44 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150709 (0.061):
dvibhujāṃ kanakābhāsāṃ śriyaṃ vinyasya dakṣiṇe // Vis_11.261 // / puṣṭiṃ vāme nyasettasyāḥ lakṣaṇaṃ śṛṇu nārada /
vārāhaṃ śṛṇu vakṣyāmi rājāvartanibhaṃ mune /
śaṅkhavarṇaṃ tu vā śyāmaṃ sarvalakṣaṇalakṣitam // Vis_11.45 //
navayauvanasaṃpūrṇāṃ sarvāvayavasundarīm /
nārīṇāmuttamāṃ devīṃ sukeśāṃ paṅkajānanām // Vis_11.46 //
vidyullatāprabhāṃ vāpi śyāmāṃ vāpi kṛtāñjalim / / sarvālaṃkārasaṃyuktāṃ nimagnāṃ jagatīṃ śubhām // Vis_11.47 //
vāmadoṣṇā samāliṅgya proddhṛtyāliṅgya susthitām /
vāmena bāhunāśliṣya jighran devīmukhaṃ prabhuḥ // Vis_11.48 //
vāmenāliṅgya hastena tasyāḥ skandhaṃ taponidhe /
gṛhītvoruṃ dṛḍhaṃ tasyāḥ dakṣiṇena kareṇa ca // Vis_11.49 //
sūkarāṅgaṃ caturbāhuṃ śaṅkhacakradharaṃ prabhum /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15957440 (0.021):
śaṅkhacakradharaṃ devaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam // NarP_1,81.120 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12715242 (0.029):
siṃhāsane samāsīnaṃ sarvābharaṇa bhūṣitam / / nārasiṃhaṃ caturbāhuṃ śaṅkhacakradharaṃ param // BhS_13.53 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26771375 (0.044):
pītavastraṃ caturbāhuṃ % śaṅkhacakragadādharam // BrP_44.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26773058 (0.044):
pītavastraṃ caturbāhuṃ $ śaṅkhacakragadādharam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11042699 (0.044):
pītavastraṃ caturbāhuṃ śaṅkhacakragadādharam // BrP_44.14 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11044378 (0.044):
pītavastraṃ caturbāhuṃ śaṅkhacakragadādharam /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6748584 (0.044):
nārāyaṇaṃ caturbāhuṃ śaṅkhacakragadādharam /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3453714 (0.044):
udārapīvaracaturbāhuṃ śaṅkhacakragadādharam" iti / ataḥ pārthenātra"
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149724 (0.044):
pītavastraṃ caturbāhuṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_11.187 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3175011 (0.049):
antakāśāsthitaṃ puṇḍarīkaṃ puṇḍarīkatviṣaṃ puṇḍarīkavadanaṃ trilocanaṃ / caturbhujaṃ śaṅkhacakradharaṃ kṛtāñjalipuṭaṃ grāmābhimukhamaśvārūḍhaṃ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12718403 (0.052):
abhayaṃ varadaṃ pūrvaṃ śaṅkhacakradharaṃ param / / evaṃ caturbhujaṃ kṛtvā sthāpanāraṃbhamācaret // BhS_16.96 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719043 (0.057):
padmaśaṅkhagadācakradharaṃ devaṃ caturbhujam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12717904 (0.058):
vyatyasya dakṣiṇaṃ pādaṃ vāme nyasya ca susthitam / / caturbhujaṃ śaṅkhacakradharamūrdhvakaradvaye // BhS_16.58 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163650 (0.061):
caturbhujaṃ samāsīnaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_20.173 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163734 (0.062):
dakṣiṇe śaṅkhavarṇaṃ tu śaṅkhacakragadādharam / / caturbhujaṃ triṇetraṃ tu mūrdhni śaṅkhaṃ nyaset sadā // Vis_20.179 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163982 (0.062):
kundapuṣpanibhākāraṃ śaṅkhacakragadādharam / / caturbhujaṃ triṇetraṃ ca pītavastraṃ ca cintayet // Vis_20.196 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12777054 (0.063):
śrīvatsāṃkaṃ mahābāhuṃ śaṅkhacakragadādharam /
dakṣiṇe tu nyaset cakraṃ vāme śaṅkhaṃ tu vinyaset // Vis_11.50 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147966 (0.017):
sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ sarvasiddhikaraḥśubhaḥ // Vis_11.59 // / cakraṃ ca dakṣiṇe haste śaṅkhaṃ vāme nyasedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149482 (0.045):
prathame tu kare padmaṃ hyadhastāt kārayedgadām / / vāme śaṅkhaṃ nyasettasya hyadhaścakraṃ virājitam // Vis_11.170 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070837 (0.049):
cakraṃ ca dakṣiṇe bāhau śaṅkhaṃ vāme'pi dakṣiṇe |
itthaṃ varāharūpaṃ te prathamaṃ paripaṭhyate / / atha vā kroḍavaktraṃ ca mahākāyaṃ sudaṃṣṭrakam // Vis_11.51 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163860 (0.036):
khaṅgabāhuṃ mahākāyaṃ raktavaktraṃ triṇetrakam // Vis_20.187 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148018 (0.062):
hastayoḥko(kūr?)pare tasya jānvorupari vinyaset // Vis_11.63 // / itthaṃ nṛsiṃharūpaṃ te varṇitaṃ vaṇatocitam(?) /
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150280 (0.046):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15818826 (0.048):
sarvālaṅkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam // NarP_1,4.65 //
tiryaksaṃsthitasūtraṃ ca rūpaṃ vai yanmahātmanaḥ // Vis_11.52 //
vārāhaṃ madhyamaṃ proktaṃ saṃkṣepāttu taponidhe /
atha vā śṛṇu vakṣyāmi rūpaṃ vārāharūpiṇaḥ // Vis_11.53 //
uddhṛtya nāsikātulyaṃ vāmahastasya ko(kūr?)param /
vāmapārśvārdhabhāge tu nirīkṣan ko(kūr?)paraṃ sadā // Vis_11.54 //
kaṭipradeśamālambya pāṇinā dakṣiṇena tu /
evaṃ rūpaṃ mahāviṣṇoḥ śaṅkhacakradharasya ca // Vis_11.55 //
asya dakṣiṇahastāgre cakraṃ śaṅkhaṃ pare ca hi /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147164 (0.037):
asya mūrtasya vakṣyāmi vinyāsaṃ cāyudhasya ca // Vis_11.4 // / asya dakṣiṇahastāgre cakraṃ cādhaḥ sthitasya tu /
iti vārāhamūrtasya tridhā rūpaṃ tu darśitam // Vis_11.56 //
evamuktasya rūpasya tridhākārasya nārada / / itthaṃ rūpaṃ tu kartavyaṃ nṛsiṃhasya tataḥ śṛṇu // Vis_11.57 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147287 (0.060):
evaṃ janārdanasyāpi mūrtaṃ kartavyameva tu // Vis_11.13 // / ityuktaṃ vāsudevasya śṛṇu saṃkarṣaṇasya tu /
galādadhastānnararūpadhārī paratra siṃhānanabhṛtsvarūpaḥ /
bibharti netrāṇi hutāśanārkaprabhā ñcitānyeva vibhīṣaṇāni // Vis_11.58 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711894 (0.055):
etaiśca saptadaśabhi rāvarta mabhidhīyate // BhS_11.24 // / śaṅkhacakragadācāpā asiḥ pañcāyudhānyapi /
śaṅkhacakradharaścaiva sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12734115 (0.022):
śaṅkhacakradharaśśrīmān sarvābharaṇabhūṣitaḥ // BhS_25.75 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12734246 (0.022):
śaṅkhacakradharaśśrīmān sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12734310 (0.022):
śaṅkhacakradharaśśrīmān sarvābharaṇabhūṣitaḥ // BhS_25.88 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147308 (0.048):
sarvāvayavasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ // Vis_11.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148655 (0.048):
sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ prabhāmaṇḍalamaṇḍitaḥ // Vis_11.111 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4445025 (0.048):
bāṇena saha saṃgamya śaṅkhacakragadādharaḥ // HV_112.66 // / [k: K1.2 Ñ2.3 V B2 Ds D4.6 T1 G1 ins. after 66: K3.4 Ñ1 B3 Dn D1 3 T4
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149457 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ pītavastraṃ caturbhujam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150553 (0.050):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 // / śaṅkhacakragadāpāṇiṃ triṇetraṃ bhīmarūpiṇam /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15477650 (0.052):
05,128.017d@007_0003 tathā nāgapuraṃ dagdhvā śaṅkhacakragadādharaḥ / 05,128.017d@007_0004 svayaṃ kāleśvaro bhūtvā nāśayiṣyati kauravān
Ramanuja: Vedarthasamgraha (ramvaspu.htm.txt) 1387735 (0.052):
'malakirīṭakuṇḍalahārakaustubhakeyūrakaṭakanūpurodarabandhanādyaparimitāścaryānantadivyabhūṣaṇaḥ / śaṅkhacakragadāsiśrīvatsavanamālālaṅkṛto
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009303 (0.052):
caturbhujaṃ mahākāyaṃ jāṃbūnadasamaprabham // NarP_1,124.13 // / śaṅkhacakragadāpadmaramāgaruḍaśobhitam /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15913784 (0.055):
iti stutaḥ sa bhagavāñcchaṅkhacakragadādharaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12711895 (0.055):
etaiśca saptadaśabhi rāvarta mabhidhīyate // BhS_11.24 // / śaṅkhacakragadācāpā asiḥ pañcāyudhānyapi /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12718167 (0.057):
kaṭinyastānya hastaṃ ca padmahastamadhāpi vā / / śaṅkhacakradharaṃ devaṅkuryāccaiva caturbhujam // BhS_16.78 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6704769 (0.058):
lakṣmaṇā mitravindā ca jāmbavatyā śuśīlayā // GarP_1,28.11 // / śaṅkhacakragadāpadmaṃ musalaṃ śārṅgamarcayet /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12734183 (0.058):
śaṅkhacakradharasyaumyassarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29011493 (0.062):
sarvābharaṇabhūṣitaḥ LiP_1,36.2b / sarvābharaṇabhūṣitaḥ LiP_1,82.4b
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25286804 (0.063):
sarvāṅga sundaraḥ saumyaḥ sarvābharaṇa bhūṣitaḥ | / pīta vāsāś cakra śaṅkha gadā padmojjvalad bhujaḥ // Krd_7.7 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147317 (0.063):
sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ śaṅkhacakradharaḥ sadā / / iti saṃkarṣaṇaṃ(ṇe?)rūpamasya vai dakṣiṇe kare // Vis_11.16 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12734276 (0.064):
śaṅkhacakradharaśśrīmān sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / varado 'bhayadaśśyāmāṃbaraśśrīvatsacihnitaḥ // BhS_25.86 //
sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ sarvasiddhikaraḥśubhaḥ // Vis_11.59 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148656 (0.0):
sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ prabhāmaṇḍalamaṇḍitaḥ // Vis_11.111 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147308 (0.035):
pītavastradharaḥ sākṣāt caturbāhuvirājitaḥ / / sarvāvayavasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ // Vis_11.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15538265 (0.036):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaḥ $ sarvābharaṇabhūṣitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27795477 (0.036):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
cakraṃ ca dakṣiṇe haste śaṅkhaṃ vāme nyasedbudhaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147828 (0.017):
dakṣiṇe tu nyaset cakraṃ vāme śaṅkhaṃ tu vinyaset // Vis_11.50 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21070837 (0.047):
cakraṃ ca dakṣiṇe bāhau śaṅkhaṃ vāme'pi dakṣiṇe |
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579830 (0.059):
Par5.19cd/.juhūṃ.ca.dakṣiṇe.haste.vāme.tu.upabhṛtaṃ.nyaset.//
śvetaparvatasaṃkāśaṃ sarvaduḥkhavināśanam // Vis_11.60 //
raktacandanadigdhāṅgaṃ kālābhroddāmaniḥ svanam /
śaradindukalādaṃṣṭraṃ kruddhaṃ hāṭakatāṭakam // Vis_11.61 //
suphullavadanaṃ śaśvat duṣṭānāmatibhīṣaṇam / / evaṃ rūpaṃ nṛsiṃhasya kṛtvā pūrvaṃ mṛdā (mudā?) mune // Vis_11.62 //
paryaṅkakalpitaṃ kṛtvā āsīnaṃ viṣṭare śubhe /
hastayoḥko(kūr?)pare tasya jānvorupari vinyaset // Vis_11.63 //
itthaṃ nṛsiṃharūpaṃ te varṇitaṃ vaṇatocitam(?) /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147833 (0.062):
dakṣiṇe tu nyaset cakraṃ vāme śaṅkhaṃ tu vinyaset // Vis_11.50 // / itthaṃ varāharūpaṃ te prathamaṃ paripaṭhyate /
vāmanasya vadāmo 'tra (myatra?) rūpaṃ śruṇu mahāmune // Vis_11.64 //
susmitaṃ padmanābhena(?)vāmanaṃ vāmanākṛtim /
bālakuñjarasaṃkāśaṃ bṛhatskandhaṃ mahābhujam // Vis_11.65 //
śyāmalaṃ nīrajākṣaṃ tu āyatāmalalocanam /
kṣoṇītalaṃ padanyāsaiḥ ḍolayanniva nārada // Vis_11.66 //
jaṭāṭavīsamāyuktaṃ sarveṣāṃ ca manoharam / / dvibhujaṃ savyahastena muṣṭinā daṇḍadhāriṇam // Vis_11.67 //
ākuñcitaṃ vāmapādaṃ svāgataṃ dakṣiṇaṃ bhujam(?) /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12717227 (0.063):
svastikaṃ dakṣiṇaṃ pādaṃ vāmapādaṃ tu kuñcitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148755 (0.063):
susthitaṃ dakṣiṇaṃ pādaṃ vāmapādaṃ tu kuñcitam // Vis_11.118 //
hārakuṇḍalakeyūrabhūṣaṇairbhūṣitaṃ mune // Vis_11.68 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12721922 (0.058):
kirīṭahārakeyūrakuṇḍalāṅgadabhūṣitam /
lambayajñopavītena mekhalānāṃ trayeṇa ca / / saṃyuktaṃ yuktarūpaṃ tu kāśyapaṃ brahmacāriṇam // Vis_11.69 //
kaupīnadhāriṇaṃ vāpi pītavāsasameva ca / / rakṣārthaṃ viṣṭāpānāṃ tu vāmanatvamupāgatam // Vis_11.70 //
evaṃ sulakṣaṇopetaṃ rūpaṃ kāryaṃ mahāmune /
jāmadagnyasya rāmasya rūpaṃ vakṣyāmyataḥ param // Vis_11.71 //
tasya varṇaṃ suvarṇābhaṃ dvibhujaṃ śvetaraktakam /
āsīnaṃ tu prasannāsyaṃ brahmalakṣmīsamāvṛtam // Vis_11.72 //
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149566 (0.0):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149676 (0.0):
karṇikāradalaprakhyaṃ raktavarṇaṃ caturbhujam // Vis_11.183 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149317 (0.018):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam / / sarvābharaṇasaṃpūrṇaṃ caturbāhuṃ kirīṭinam // Vis_11.159 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149988 (0.033):
caturbhujaṃ samāsīnaṃ caturvaktraṃ sanātanam // Vis_11.206 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754560 (0.035):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ $ sarvābharaṇabhūṣitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025887 (0.035):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25420478 (0.036):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // ŚivP_7.2,29.21cd/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149837 (0.036):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147547 (0.037):
triṇetraṃ dvibhujaṃ caiva prāṅmukhaṃ padmadhāriṇam // Vis_11.31 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149177 (0.037):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.149 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149454 (0.037):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.168 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149514 (0.037):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150276 (0.037):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150550 (0.037):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.250 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149715 (0.044):
taptajāmbūnadaprakhyaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam // Vis_11.186 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151113 (0.044):
saṃjñātvā lakṣaṇopetaṃ kārayeddhastivaktrakam // Vis_11.289 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147370 (0.046):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150372 (0.046):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150784 (0.055):
raktapadmadalaprakhyāṃ padmāsanagatāṃ śubhām // Vis_11.266 // / sarvalakṣaṇasaṃpannāṃ sarvābharaṇabhūṣitām /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147234 (0.064):
śaṅkhacakragadāhastaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.9 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ caturbāhuvirājitam /
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ jaṭāmaṇḍalamaṇḍitam // Vis_11.73 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149556 (0.0):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvāvayavaśobhitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149566 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.176 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149676 (0.0):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvasiddhipradaṃ param // Vis_11.184 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147371 (0.029):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149515 (0.029):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150277 (0.029):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150373 (0.029):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26754559 (0.031):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ $ sarvābharaṇabhūṣitam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11025886 (0.031):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3163871 (0.036):
sarvalakṣaṇasaṃyuktaṃ sarvālaṃkārabhūṣitam // Vis_20.188 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12715801 (0.040):
jaṭāmukuṭasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // BhS_14.23 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149390 (0.051):
pītavastraṃ caturbāhuṃ sarvābharaṇabhūṣitam / / sarvāvayavasaṃyuktaṃ govindaṃ gokulālamay // Vis_11.164 //
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25415849 (0.052):
sarvātiśayasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // ŚivP_7.2,23.7ab/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13416597 (0.052):
vastrābharaṇasaṃyuktaṃ sarvālaṅkārasaṃyutam // LiP_2,44.7 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16469820 (0.054):
sarvālaṃkārabhūṣitāḥ HV_App.I,42B.2686b / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ **HV_App.I,40.144**41:9a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25181530 (0.054):
sarvālaṃkārabhūṣitāḥ HV_App.I,42B.2686b / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ HV_App.I,40.144**41:9a
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25420478 (0.054):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // ŚivP_7.2,29.21cd/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149833 (0.054):
sarvalakṣaṇasaṃpannaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.195 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146846 (0.058):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ prabhāmaṇḍalamaṇḍitam // Vis_10.135 //
paraśuṃ dakṣiṇe haste vāme cāpaṃ sapatriṇam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579830 (0.064):
Par5.19cd/.juhūṃ.ca.dakṣiṇe.haste.vāme.tu.upabhṛtaṃ.nyaset.//
vāme kamaṇḍaluṃ vāpi cākṣasūtraṃ tu dakṣiṇe // Vis_11.74 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15514577 (0.064):
upvītāñjanaṃ caiva $ amṛtaṃ pāratauṣadhīḥ & / śaktiṃ kamaṇḍaluṃ padmam % akṣasūtraṃ manaḥśilām // SvaT_4.12 //
itthaṃ rūpaṃ mune tubhyaṃ jāmadagnyasya varṇitam /
rāmasyātha vadāmo 'tra(myatra?)rūpaṃ dāśarathestava // Vis_11.75 //
atīvarūpasaṃpannau nīlavellitamūrdhajau /
vyūḍhoraskau natāṃsau ca keyūrāṅgadacitritau // Vis_11.76 //
dīrghabāhū śriyopetau saumyau prahasitānanau /
karṇāntalocanau sākṣāt prathame vayasi sthitau // Vis_11.77 //
saundaryāmṛtatoyaiśca siñcantāviva viśvataḥ / / khaṅgahastau dhanuṣpāṇī bhujavikhyātavikramau // Vis_11.78 //
baddhagodhāṅgulitrāṇau mune vaiśravaṇopamau /
audāryarūpasaṃpadbhiḥ nṛṇāṃ cittāpahāriṇau // Vis_11.79 //
kausalyāyāḥ sumitrāyāḥ prītidau vīryavattarau / / rākṣasadhvāntatigmāṃśū śūrau daśarathātmajau // Vis_11.80 //
naranārāyaṇākhyātau tāvubhau raghunandanau / / jagatāṃ pālanārthāya manuṣyatvamupāgatau // Vis_11.81 //
puṇḍarīkaviśālākṣau tāvubhau pītavāsasau /
bhujānte baddhatūṇīrau bāṇapāṇī mahāmune // Vis_11.82 //
nivasantau śriyā sākaṃ vālmīkeḥ kavi(kāvya?)sāgare /
rakṣasāṃ mṛtyusaṃkāśau rāvaṇasyātirāvaṇau // Vis_11.83 //
nṛpasūnū raghuśreṣṭhau bhrātarau rāmalakṣmaṇau /
sarvaiśca lakṣaṇairyuktau sthāpayettantravittamaiḥ // Vis_11.84 //
samastalakṣaṇopetāṃ sītāṃ rāmasya vallabhām /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148350 (0.031):
yauvanoddāmadivyāṅgīṃ sītāṃ janakanandinīm / / pātivratyaguṇopetāṃ sītāṃ rāmasya vallabhām // Vis_11.88 //
naiṛtānāṃ vināśāya jātāṃ śuddhāmayonijām // Vis_11.85 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148349 (0.053):
yauvanoddāmadivyāṅgīṃ sītāṃ janakanandinīm / / pātivratyaguṇopetāṃ sītāṃ rāmasya vallabhām // Vis_11.88 //
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8149420 (0.062):
tasya hemaprabhādevyāṃ jātāṃ gaurīvarodbhavām / / māṃ śaktiyaśasaṃ nāma jānīhi tanayāmimām // SoKss_10,3.11 //
triguṇātmamayīṃ māyāṃ mūlaprakṛtisaṃsthitām /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17814333 (0.064):
sarvāṇi bhūtāni kalpa kṣaye pralaya kāle māmikāṃ mac chaktitvena kalpitāṃ / prakṛtiṃ triguṇātmikāṃ māyāṃ sva kāraṇa bhūtāṃ yānti tatraiva
Bhagavadgita 9 (bhg4c09u.htm.txt) 18457256 (0.064):
sarvāṇi bhūtāni kalpa-kṣaye pralaya-kāle māmikāṃ mac-chaktitvena kalpitāṃ / prakṛtiṃ triguṇātmikāṃ māyāṃ sva-kāraṇa-bhūtāṃ yānti tatraiva
vyaktarūpeṇa saṃjñāpi sākṣādavyaktarūpiṇīm // Vis_11.86 //
pativratāṃ mahābhāgāṃ strīṇāmapyuttamāṃ śriyam / / raktapadmakarāṃ devīṃ padmāṃ padmopamānanām // Vis_11.87 //
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2733696 (0.056):
tato 'bhiṣiṣicurdevīṃ śriyaṃ padmakarāṃ satīm /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3160365 (0.056):
padmahastāṃ śriyaṃ devīṃ padmanābhapriyāṃ śubhām /
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27373095 (0.056):
BhP_08.08.015/1 tato 'bhiṣiṣicurdevīṃ śriyaṃ padmakarāṃ satīm
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150750 (0.059):
divyamālyāmbaradharāṃ divyaratnavirājitām / / raktapadmakarāṃ devīṃ dhyāyet puṣṭiṃ haripriyām // Vis_11.264 //
yauvanoddāmadivyāṅgīṃ sītāṃ janakanandinīm /
pātivratyaguṇopetāṃ sītāṃ rāmasya vallabhām // Vis_11.88 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148308 (0.031):
samastalakṣaṇopetāṃ sītāṃ rāmasya vallabhām / / naiṛtānāṃ vināśāya jātāṃ śuddhāmayonijām // Vis_11.85 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17182944 (0.056):
sītām abhyavapan no vai Ram_3,64.22c / sītām abhyavapanno 'haṃ Ram_3,63.16a
Bhatti: Ravanavadha (Bhattikavya) (bhattiku.htm.txt) 21821916 (0.060):
Bhk_6.7-1 sītāṃ saumitriṇā tyaktāṃ sadhrīcīṃ trasnumekikāṃ
sarvālaṃkārasaṃyuktāṃ nīlālakaśiroruhām /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150653 (0.060):
padmāsanasamāyuktāṃ sākṣāddevīṃ haripriyām // Vis_11.257 // / sarvālaṃkārasaṃyuktāṃ sarvaratnavirājitām /
mālānibaddhadhammillāṃ madavibhrāntalocanām // Vis_11.89 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3155834 (0.063):
atīva rūpasaṃmpannāṃ madaghūrṇitalocanām // Vis_15.19 //
kālapītāmbaradharā sthāpayedrāmapārśvataḥ /
savyamuṣṭiṃ(ṣṭau?) lalāṭāntaṃ kṛtordhvamukhamantaram // Vis_11.90 //
tasmin tryavanataṃ cāpaṃ bāṇaughajadhanaṃ(?)dṛḍham /
vāsavāstraṃ vāmabāhau kārayenamunisattama // Vis_11.91 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173449 (0.055):
puṣpayāgavidhiṃ vakṣye samāsānmunipuṅgava // Vis_26.167 // / deveśayajanaṃ yattu maṇḍale puṣpapūrite /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177380 (0.062):
dāpeyat kumbhamadhyasthadevāya munisattama // Vis_27.162 // / pūrvādi cāṣṭakumbheṣu taccheṣeṇa baliṃ kṣipet /
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28750352 (0.063):
atvān bahūṃs tathā cāhaṃ tārāye munisattama |5| / atha sa bhagavān vipaśyī samyaksasambuddhaḥ sakalajaladagambhīrodāttena
Narasimha-Purana (narsipau.htm.txt) 23954257 (0.064):
prayātaḥ parvatenaiva % sārdhaṃ sa munipuṃgavaḥ // NsP_41.13 // / kalaviṅkau tu tau bhūtvā $ kailāśaṃ parvatottamam &
Narasimha-Purana (narsippu.htm.txt) 17019245 (0.064):
prayātaḥ parvatenaiva sārdhaṃ sa munipuṃgavaḥ // NsP_41.13 // / kalaviṅkau tu tau bhūtvā kailāśaṃ parvatottamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148481 (0.064):
tribhaṅgitvānmuniśreṣṭha tribhaṅgīti prapaṭhyate // Vis_11.97 //
sāyakaṃ kaṭisūtre tu vāmapāṇiṃ(?)tu dakṣiṇe /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15952021 (0.010):
dadhānaṃ karo dakṣiṇe pāyasānna suhaiyaṅgavīnaṃ tathā vāmahaste //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21301990 (0.043):
avadadhātītya4thaḥ / / ahadakṣiṇāmitarāmitiniṣkramataḥ savyadakṣiṇe pratyetavye;na praviśataḥ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15904315 (0.047):
staṃbhaścaturbhiḥ suślakṣṇairvāmabhāge tu sannatām / / samaṇḍapāṃ caturdikṣu sopānairatiśobhitām // NarP_1,56.492 //
Matrkabhedatantra (mabhedtu.htm.txt) 20902750 (0.051):
rakāraṃ pṛṣṭhadeśaṃ ca rakāraṃ dakṣapārśvakam / / jūṅkāraṃ vāmapārśve tu sakāraṃ merum eva tu // MBhT_7.30
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4757795 (0.051):
ūrdhvaṃ kṛtvā sammukhañca vījāya navamāya vai /AP_26.005ab/ / vāmahastamathottānaṃ kṛtvārdhaṃ nāmayecchanaiḥ //AP_26.005cd/
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10225565 (0.059):
50.38d utpīḍanataṇ karage ca kare +api// / 50.39ab/ ghrāṇāyā dakṣiṇe dvāre spṛṣṭe māsottaraṃ vadet/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579829 (0.062):
Par5.19cd/.juhūṃ.ca.dakṣiṇe.haste.vāme.tu.upabhṛtaṃ.nyaset.//
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173449 (0.064):
puṣpayāgavidhiṃ vakṣye samāsānmunipuṅgava // Vis_26.167 // / deveśayajanaṃ yattu maṇḍale puṣpapūrite /
kālāgnisadṛśaṃ bāṇaṃ paulastyāntakaraṃ dṛḍham // Vis_11.92 //
antare 'sya mukhaṃ kṛtvā golakaṃ colbaṇaṃ bhavet (?) /
mardantaṃ rāvaṇapuraṃ svabalaṃ (sabalaṃ?) cāyuṣaṃ tathā // Vis_11.93 //
nihatya rāmahastasthaṃ (?) sthāpayeddakṣiṇe kare /
vasutālena vā vidvān navatālakrameṇa vā // Vis_11.94 //
berasya cānurūpeṇa caret sarvāyudhāni vai /
kuñcitaṃ vāmapādaṃ tu susthitaṃ dakṣiṇaṃ padam // Vis_11.95 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12717227 (0.048):
svastikaṃ dakṣiṇaṃ pādaṃ vāmapādaṃ tu kuñcitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148755 (0.048):
susthitaṃ dakṣiṇaṃ pādaṃ vāmapādaṃ tu kuñcitam // Vis_11.118 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12715855 (0.061):
kalpayitvā yathāmārgaṃ śukraṃ caiva samāgatam // BhS_14.27 // / vāmapādaṃ samāsīnaṃ dakṣiṇaṃ kuñcitaṃ tathā /
kaniṣṭhikāṅkitasthāne tvaṅguṣṭhasya sthitirbhavet /
stokakuñcitajānuśca pādo vāmasthito bhavet // Vis_11.96 //
mukhe śarīre kaṭyāṃ ca triṣvaṅgeṣveṣu nārada /
tribhaṅgitvānmuniśreṣṭha tribhaṅgīti prapaṭhyate // Vis_11.97 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159702 (0.039):
dine dine muniśreṣṭha trisandhyaikamathāpi vā // Vis_17.52 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13831043 (0.049):
yat samāsena vakṣyāmi HV_91.54c / yat sīdeyaṃ muniśreṣṭha HV_35.67c
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10546384 (0.049):
varjayitvā muniśreṣṭha! sāvitrīvratamuttamam / / itibrahmavaivarttokteḥ /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16387507 (0.050):
yat siddhikaram āśu syād **HV_App.I,42A.76**10:3a / yat sīdeyaṃ muniśreṣṭha HV_35.67c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15839872 (0.052):
sādhu sādhu muniśreṣṭha bhaktastvaṃ puruṣottameḥ / / bhūyo bhūyo yataḥ puccheścaritraṃ śārṅgadhanvanaḥ // NarP_1,17.10 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3177380 (0.055):
dāpeyat kumbhamadhyasthadevāya munisattama // Vis_27.162 // / pūrvādi cāṣṭakumbheṣu taccheṣeṇa baliṃ kṣipet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3165744 (0.057):
arghyāvasānaṃ pūvoktamārgeṇa prathame nyaset // Vis_20.327 // / vidhneśādi(?)muniśreṣṭha prathamaṃ(me?) balimācaret /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15885160 (0.058):
śītārtaśca muniśreṣṭha seṃdraḥ saukāra ityapi // NarP_1,52.26 //
Bhagavata-Purana 8 (bhp_08u.htm.txt) 27376287 (0.059):
BhP_08.12.035/3 jaḍīkṛtaṃ nṛpaśreṣṭha sannyavartata kaśmalāt
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3173449 (0.061):
puṣpayāgavidhiṃ vakṣye samāsānmunipuṅgava // Vis_26.167 // / deveśayajanaṃ yattu maṇḍale puṣpapūrite /
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2736657 (0.062):
jaḍīkṛtaṃ nṛpaśreṣṭha sannyavartata kaśmalāt // BhP_08.12.035 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3141705 (0.063):
meruḥ sahyaśca vindhyaśca kiṣkindho girisattamaḥ // Vis_4.3 // / veṅkaṭo dardaraścaiva śrīgiriścitrakūṭakaḥ /
Narasimha-Purana (narsipiu.htm.txt) 27408944 (0.063):
nābhimadhye nṛpaśreṣṭha NsP_37.5c / nābhisaṃlagnadivyāraṃ NsP_56.14c
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11518030 (0.063):
dhāraṇaṃmaṃtrataḥ proktaṃdvijānāṃmunipuṃgavaiḥ // ŚivP_1,24.5ab/ / kevalaṃdhāraṇaṃjñeyamanyeṣāṃmaṃtravarjitam // ŚivP_1,24.5cd/
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148397 (0.064):
vāsavāstraṃ vāmabāhau kārayenamunisattama // Vis_11.91 // / sāyakaṃ kaṭisūtre tu vāmapāṇiṃ(?)tu dakṣiṇe /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12715390 (0.064):
cakrāyudhaṃ caturbāhuṃ devadevaṃ prakalpayet // BhS_13.64 // / vakṣyelakṣmīrṛsiṃhasya lakṣaṇaṃ munisattamāḥ /
mukhaṃ dakṣiṇato bhaṅgaṃ tanumadhyaṃ tu vāmataḥ /
dakṣiṇe kaṭibhaṅgastu bhaṅgatrayamudāhṛtam // Vis_11.98 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12717271 (0.045):
kaṭīrdakṣiṇato bhāge bhaṅgatrayamudāhṛtam /
vāmahastaḥ sacāpaḥ syāddakṣiṇaḥsaśilīmukhaḥ /
lakṣmaṇasya bhavedevaṃ lakṣaṇaṃ bharatasya tu // Vis_11.99 //
śatrughnasyāpyathaivaṃ syāditi tantreṣu niścitam / / saṃsthāpya madhyame rāmaṃ vāmapārśve 'sya lakṣmaṇam // Vis_11.100 //
dakṣiṇe sthāpayeddevīṃ sītāṃ janakanandinīm / / śatrughnabharatau kāryāvuttare dakṣiṇe kramāt // Vis_11.101 //
cāmarāsaktabāhū tau parivāravidhāvapi / / iti svatantre nirdiṣṭaṃ paratantre vadāmyaham // Vis_11.102 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148901 (0.027):
pūrvavat kamalaṃ gṛhyaṃ sātvikena samāyutam // Vis_11.128 // / svatantre caivamuktaṃ tu paratantre vadāmi te /
lohaiśca nirmite bere cottamādikramairmune /
lalāṭapaṭṭaparyantaṃ pādāṅguṣṭhāt samucchrayam // Vis_11.103 //
dvātriṃśadaṅgulaṃ viddhi uttamaṃ kautukaṃ dvija /
asmāt saptāṅgulairhīnaṃ madhyamaṃ beramucchrayam // Vis_11.104 //
asmāt navāṅgulairhīnamadhamaṃ parikīrtitam / / iti dāśarathermūrtamutsedhaṃ munisattama // Vis_11.105 //
sītālakṣmaṇayoścāpi bharatasyāpi sāmpratam / / śatrughnasyāpi devarṣe vadāmyāyāmamadya te // Vis_11.106 //
devasya bāhumūlāntaṃ devyutsedhaṃ pracakṣate /
lakṣmaṇasyocchrayaścāpi rāmasyāsyāntamīritam // Vis_11.107 //
lakṣmaṇasya bhujāntaṃ syāt śatrughnasyocchrayo bhavet /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146649 (0.055):
lakṣmaṇasyāpi bāhvantaḥ śatrughnasyocchrayo bhavet /
iti dīrghapramāṇoktaṃ śeṣaṃ pūrvavadācaret // Vis_11.108 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159293 (0.050):
yuktyā yuktiviśeṣeṇa śeṣaṃ pūrvavadācaret // Vis_17.22 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3159160 (0.053):
viśeṣaścātra saṃproktaḥ śeṣaṃ pūrvavadācaret // Vis_17.12 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150872 (0.054):
viśeṣaścātra saṃproktaḥ śeṣaṃ pūrvavadācaret / / ityevaṃ paratantre tu lakṣaṇaṃ paripaṭhyate // Vis_11.273 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3180669 (0.058):
evaṃ tu madhyamaṃ proktaṃ śeṣaṃ pūrvavadācaret // Vis_32.16 // / aṣṭāṅgulasya vistāraṃ bhrāmayeccakrarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3190207 (0.059):
kṛtvaivaṃ vidhivat sarvaṃ śeṣaṃ pūrvavadācaret // Vis_39.223 // / pratiṣṭhāyāṃ pravakṣyāmi prāyaścittaṃ munīśvara /
svatantre paratantre ca lakṣaṇaṃ tava bhāṣitam / / balarāmasya vakṣyāmi śṛṇu nārada lakṣaṇam // Vis_11.109 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146346 (0.052):
mūrtyabhāve muniśreṣṭha bimbenaikena cāpyalam // Vis_10.98 // / asya bimbasya vakṣyāmi lakṣaṇaṃ śṛṇu nārada /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3146908 (0.054):
etat kathaya me tena kṛtārthāḥ smo vayaṃ prabho // Vis_10.139 // / viṣvaksenaḥ / śṛṇu nārada vakṣyāmi sādhūktaṃ yat tvayādhunā /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148901 (0.061):
pūrvavat kamalaṃ gṛhyaṃ sātvikena samāyutam // Vis_11.128 // / svatantre caivamuktaṃ tu paratantre vadāmi te /
balabhadraḥ nibhā (sitā?) bhikhyaḥ kundendudhavalaprabhaḥ /
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25770409 (0.045):
manorādimakhaṇḍastu kundendudhavaladyutiḥ /
paṅkajākṣo 'ṅganāvaktraḥ sarvāvayavaśobhitaḥ // Vis_11.110 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147431 (0.028):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.23 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamaniruddhamitīritam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149312 (0.053):
śaṅkhapuṣpadalaprakhyaṃ śaṅkhacakragadādharam // Vis_11.158 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150463 (0.053):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.243 // / sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147313 (0.0):
pītavastradharaḥ sākṣāt caturbāhuvirājitaḥ / / sarvāvayavasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ // Vis_11.15 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3148984 (0.0):
vanamālāsamāyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / sarvālaṃkārasaṃyuktaḥ pītavastrasamanvitaḥ // Vis_11.135 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147955 (0.035):
śaṅkhacakradharaścaiva sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ sarvasiddhikaraḥśubhaḥ // Vis_11.59 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147371 (0.055):
śaṅkhacakragadāpāṇiṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.19 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamitthaṃ pradyumnarūpakam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149515 (0.055):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.172 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ dhyāyedviṣṇumanuttamam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150277 (0.055):
sarvāvayavasaṃpūrṇaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.229 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ śrīvatsāṅkitavakṣasam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3150373 (0.055):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.237 // / sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvapraharaṇānvitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147432 (0.057):
sarvābharaṇasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.23 // / sarvālaṃkārasaṃyuktamaniruddhamitīritam /
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15538264 (0.060):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaḥ $ sarvābharaṇabhūṣitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27795476 (0.060):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149556 (0.061):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.175 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16959120 (0.061):
sarvālaṃkārabhūṣitaḥ BrP_67.54b / sarvālaṃkārabhūṣitā BrP_36.87b
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149253 (0.061):
pītāmbarasamāyuktaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // Vis_11.154 // / sarvāvayavasaṃyuktaṃ sarvālaṃkāraśobhitam /
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3149612 (0.063):
sarvālaṃkārasaṃyuktaṃ sarvāvayavaśobhitam // Vis_11.179 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26788974 (0.063):
sarvalakṣaṇasaṃpannaḥ $ sarvālaṃkārabhūṣitaḥ & / sarvakāmasamṛddhātmā % devavad vigatajvaraḥ // BrP_67.54 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11060289 (0.063):
sarvalakṣaṇasaṃpannaḥ sarvālaṃkārabhūṣitaḥ / / sarvakāmasamṛddhātmā devavad vigatajvaraḥ // BrP_67.54 //
sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ prabhāmaṇḍalamaṇḍitaḥ // Vis_11.111 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147956 (0.0):
śaṅkhacakradharaścaiva sarvābharaṇabhūṣitaḥ / / sarvāvayavasaṃpūrṇaḥ sarvasiddhikaraḥśubhaḥ // Vis_11.59 //
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3147308 (0.035):
pītavastradharaḥ sākṣāt caturbāhuvirājitaḥ / / sarvāvayavasaṃyuktaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ // Vis_11.15 //
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_au.htm.txt) 15538265 (0.036):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaḥ $ sarvābharaṇabhūṣitaḥ &
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_pu.htm.txt) 27795477 (0.036):
sarvalakṣaṇasaṃpūrṇaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ /
asya dakṣiṇabāhau tu musalaṃ vāmake kare /
halaṃ tu vinyaseddhīmān balarāmasya mantravit // Vis_11.112 //
dakṣiṇe tu śriyaṃ devīṃ saumye tu garuḍaṃ nyaset /
pītaṃ kṛtāñjaliṃ tvevaṃ balarāmastvatheritaḥ // Vis_11.113 //