View original HTML file with complete header information
// smṛtyadhyāyaḥ // / // prathamamāhnikam // / nyā. pa. śa. 49 atha smṛtirnirūpyate--- saṃskāramātrajaṃ jñānaṃ smṛtiḥ,
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (vnyps11u.htm.txt) 27284489 (0.0):
33 ayathāvyavahārakāraṇaṃ jñānaṃ viparyayaḥ / / 34 saṃskāramātrajaṃ jñānaṃ smṛtiḥ /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21318258 (0.013):
smṛtivyavacchedārthamanubhavagrahaṇam | / saṃskāramātrajaṃ jñānaṃ smṛtiḥ |
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,2 (vnyps42u.htm.txt) 12139984 (0.017):
// smṛtyadhyāyaḥ // / // dvitīyamāhnikam // / nyā. pa. śa. 51 evaṃ tāvadvivecitaṃ pramāṇam /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2561344 (0.029):
smṛtivyatiriktā ca pratītiranubhūtiḥ / / smṛtiśca saṃskāramātrajaṃ jñānamabhidhīyate /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23595892 (0.040):
mithyātvāya vaidharmyāntaramāha api ca smṛtireveti / / saṃskāramātrajaṃ hi vijñānaṃ smṛtiḥ /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,1 (vnyps51u.htm.txt) 26647972 (0.044):
// prameyādhyāyaḥ // / // prathamamāhnikam // / nyā. pa. prame. 1 evaṃ saparikaraṃ pramāṇaṃ viśodhitam /
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkxu.htm.txt) 6831083 (0.045):
smṛtir-anubhavaś ca / saṃskāra-mātra-janyaṃ jñānaṃ smṛtiḥ / tad-bhinnaṃ
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp05u.htm.txt) 23875453 (0.048):
pūrvavijñānasaṃskāramātrajaṃ jñānamucyate // 1 // / na pramāṇaṃ smṛtiḥ pūrvapratipatterapekṣaṇāt /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp06u.htm.txt) 9724000 (0.048):
smṛtiḥ punaḥ---pūrvavijñānasaṃskāramātrajaṃ jñānamucyate" / / nacaivaṃ dhārāvahikajñānānāṃ smṛtitvam /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462961 (0.054):
pūrvānubhūtiviṣayam anubhavasaṃskāramātrajaṃ jñānam / jñānam
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,2 (vnyps52u.htm.txt) 24081094 (0.060):
// prameyādhyāyaḥ // / // dvitīyamāhnikam // / nyā. pa. prame. 9 atra yadyapi pramāviṣayaḥ prameyamiti vyutpattyā
// smṛtyadhyāyaḥ // / // prathamamāhnikam // / nyā. pa. śa. 49 atha smṛtirnirūpyate--- saṃskāramātrajaṃ jñānaṃ smṛtiḥ,
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (vnyps11u.htm.txt) 27284489 (0.0):
33 ayathāvyavahārakāraṇaṃ jñānaṃ viparyayaḥ / / 34 saṃskāramātrajaṃ jñānaṃ smṛtiḥ /
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21318258 (0.013):
smṛtivyavacchedārthamanubhavagrahaṇam | / saṃskāramātrajaṃ jñānaṃ smṛtiḥ |
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,2 (vnyps42u.htm.txt) 12139984 (0.017):
// smṛtyadhyāyaḥ // / // dvitīyamāhnikam // / nyā. pa. śa. 51 evaṃ tāvadvivecitaṃ pramāṇam /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2561344 (0.029):
smṛtivyatiriktā ca pratītiranubhūtiḥ / / smṛtiśca saṃskāramātrajaṃ jñānamabhidhīyate /
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23595892 (0.040):
mithyātvāya vaidharmyāntaramāha api ca smṛtireveti / / saṃskāramātrajaṃ hi vijñānaṃ smṛtiḥ /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,1 (vnyps51u.htm.txt) 26647972 (0.044):
// prameyādhyāyaḥ // / // prathamamāhnikam // / nyā. pa. prame. 1 evaṃ saparikaraṃ pramāṇaṃ viśodhitam /
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkxu.htm.txt) 6831083 (0.045):
smṛtir-anubhavaś ca / saṃskāra-mātra-janyaṃ jñānaṃ smṛtiḥ / tad-bhinnaṃ
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp05u.htm.txt) 23875453 (0.048):
pūrvavijñānasaṃskāramātrajaṃ jñānamucyate // 1 // / na pramāṇaṃ smṛtiḥ pūrvapratipatterapekṣaṇāt /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp06u.htm.txt) 9724000 (0.048):
smṛtiḥ punaḥ---pūrvavijñānasaṃskāramātrajaṃ jñānamucyate" / / nacaivaṃ dhārāvahikajñānānāṃ smṛtitvam /"
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3462961 (0.054):
pūrvānubhūtiviṣayam anubhavasaṃskāramātrajaṃ jñānam / jñānam
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 5,2 (vnyps52u.htm.txt) 24081094 (0.060):
// prameyādhyāyaḥ // / // dvitīyamāhnikam // / nyā. pa. prame. 9 atra yadyapi pramāviṣayaḥ prameyamiti vyutpattyā
iti tallakṣaṇam / / nanu smṛtirna pramāṇam, avidyamānaviṣayatvāt, ananubhūtitvāt,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18321392 (0.044):
nanu smṛtiḥ pramāṇameva na bhavati / / tatkathaṃ tatrāvyāptidoṣa ityata āha keneti //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5041148 (0.051):
smṛtir iti cet // MS_7,1.10 // / atha yad uktam, smṛtir iti. tasya kaḥ parihāraḥ.
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp06u.htm.txt) 9724026 (0.054):
indriya117sacivasaṃskārajatvāt / / atha kathaṃ smṛtirna pramāṇam /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12080819 (0.060):
pravartanam, tadadhyavasāyaśca | yataśca kāryataḥ tadviṣayatvāt / smṛtirevāto na pramāṇam" darśanabalotpanno vikalpaḥ | tathā hi "
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17293400 (0.060):
pravartanam, tadadhyavasāyaś ca | yataś ca kāryataḥ tadviṣayatvāt smṛtir / evāto na pramāṇam darśanabalotpanno vikalpaḥ | tathā hi smṛter apy
DHARMAKIRTI: HETUBINDU (dhkhetuu.htm.txt) 27560952 (0.060):
00311 kāryatas tad-viṣayatvāt smṛtir eva na pramāṇam, anadhigata-
Dharmakirti: Hetubindu (bsa071_u.htm.txt) 9461018 (0.060):
vikalpastadanukārī kāryatastadviṣayatvāt smṛtireva, na pramāṇam,
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp06u.htm.txt) 9723267 (0.061):
ityadhyavasīyamānavastubhūtasvalakṣaṇāvisaṃvāditayā tatpramāṇam / / smṛtirapi tathā syāt / / sāpi hi svalakṣaṇādhyavasāyinyeva jāyate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18321532 (0.063):
vacanāccānubhavo 'numīyata iti lokavyavahāra evātra pramāṇamityarthaḥ / / nanu yadi smṛtiḥ pramā syāttadā tatkāraṇasya saṃskārasyānupramāṇatvaṃ
bhramasambhavocceti cenna, smṛtimātrāprāmāṇyasya prathamāhnikre
pratikṣiptatvāt, avādhitabāhyārthadarśanāt,
atītānāgataviṣayānumānādibādhaprasaṅgāt, sarvalokavirodhāt, ananubhūte
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651705 (0.041):
sādhyasādhakadharmādiviśiṣṭaviṣayānumānādyanudayaprasaṅgāt, evantvādidaṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2400903 (0.047):
utaraṃ yasmāditi / / nātītānāgataviṣayatayā pratyakṣānupapattiṃ brūmaḥ api
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18309413 (0.051):
ādye 'tītānāgataviṣayānumānāgamaprāmāṇyapracyutiḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11624886 (0.053):
prakaṭīkṛtaḥ. kaḥ{1,215}punaratītānāgatādiviṣayatve pratyakṣasya teṣām
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22820582 (0.058):
tadātītānāgatānumānavikalpānām apratīyamānārthodbhavatvena
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11624612 (0.059):
muktātmanāṃ cātītānāgatādiviṣayajñānotpatter iti ye manyante, tān prati
madhyantavibhagatika.html 19088040 (0.061):
yadi viṣayanirbhāso vijñānasya bāhyārthanimittaḥ evam / atītānāgatasvapnādivijñānasya nirākāratvaṃ vartate /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2079550 (0.063):
rūpādijñānasya cakṣurādyapi kāraṇamiti tadālambanatvaprasaṅgāt / / atītānāgataviṣayatvaṃ ca jñānasya na syāt /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2342249 (0.064):
kāraṇamiti cakṣurādyālambanatvaprasaṅgāt / / atītānāgataviṣayatvaṃ ca vijñānasya na syāt,
arthāntarepi smṛtiprasaṅgāt, smṛterapi svaprakāśatvepi vedyākāre
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18321285 (0.063):
smṛterapi smṛtyantaravyatiriktatvasambhavenāvyavacchedakatvāt /
saṃskārādisāpekṣatvāt / / na ca pūrvānubhavapuraskāreṇaiva grahaṇādaprāmāṇyamiti cenna, smṛtipramoṣe
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 442590 (0.064):
idamityullekhena tadabhāvāt / / ata eva smṛtiviparyāso 'yamiti cenna / / smṛtitvasyaivāsiddheḥ /
tadabhāvāt, pramāṇatayā saṃmatāyāṃ pratyabhijñāyāṃ bhāvācca /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2331165 (0.044):
na cābhyāmanyat pramāṇamasti, pramāṇasya sato 'traivāntarbhāvāt, / anantarbhāve vā pramāṇatvānupapattaḥ / / na ca sāmānyaviśeṣābhyāmanyadasti prameyāntaraṃ yatraite tat saṃploṣyete
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18310173 (0.051):
paricchedakāryeva pramāṇam / / tadabhāvātsmṛtyādikamapramāṇamiti netyarthaḥ /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25337672 (0.053):
pūrvapramāṇābhāvādevetyāha tadabhāvāditi ||159|| / nanu nirvakalpagṛhītadhūmādisvalakṣaṇapariprāpakatayā liṅgajñānamapi
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2356599 (0.055):
dhūmaviśeṣasya tu vinā vahnimanupalabhbhād upādhibhedasya cādṛśyamānasya / kalpanāyāṃ pramāṇābhāvād viśeṣasmṛtyapekṣasya ca saṃśayasyānupalabdhapūrve
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2565077 (0.064):
asti tu smṛtipramoṣatve //*// / atha smṛtipramoṣasyāpyabādhadarśanāt /
paratantratvādapramāṇyamiti cenna, svahetupāratantryamātrasya
sārvatrikatvāt, anubhavamūlatvasya pramāṇamūlatvasya ca
^ (brsvbh2u.htm.txt) 23577577 (0.063):
tasmādātyantikāt pramāṇāntarāsaṃvādāt pramāṇamūlatvācca / smṛtermūlābhāvādabhāvo vandhyāyā iva dauhitryasmṛteḥ /
savikalpakādibhiranaikāntikatvāt, saṃskāramātrajanyatvasyāsādhāraṇatvāt,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10475778 (0.031):
doṣasaṃprayogajanyatvasyāpi vivakṣitatvena saṃskāramātrajanyatvābhāvāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13265942 (0.031):
doṣasaṃprayogajanyatvasyāpi vivakṣitatvena saṃskāramātrajanyatvābhāvāt /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2564608 (0.031):
anumānaṃ ca gṛhītagrāhitve 'pi pratyutpannaliṅgakāraṇajanyatvena / saṃskāramātrajanyatvābhāvādanubhūtireveti yuktamasya prāmāṇyam //*//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28125417 (0.042):
taddeśakālavṛttitvarūpā yā tattā tadviṣayakasaṃskārajanyatvasyetyarthaḥ/
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9686539 (0.044):
dharmaviśeṣajatvāsiddheḥ, dharmaviśeṣamātrajanyatvasya vyabhicārāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28125351 (0.055):
tatra saṃskāretarātmādijanyatvasya sattvāt/ tathāpi cakṣurādyajanyatve
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 929776 (0.055):
tatsamavāyatadbhojanāderavaśyavaktavyavyāpāratvasya / tajjanyatvādyātmatvāsaṃbhavenākhaṇḍopādherevaucityāpātatvāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 465068 (0.059):
bimbakāraṇamātrajanyatvasya sandigdhatvāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21179891 (0.060):
uktasannikarṣāderhetutve satītyarthaḥ / guṇajanyatvātkathametadityata āha / ta eveti // asādhāraṇeti / bhramavyāvṛttetyarthaḥ //
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16040066 (0.061):
sādhyamātravṛttitvāt janyatvāparaparyāyameva /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18321307 (0.061):
guṇeṣu jāteranaṅgīkṛtatvāt / / saṃskāramātrajanyajñānatvaṃ tu na sambhavati /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28122534 (0.062):
cakṣuritaramanojanyapratyakṣaviṣayatvasyaiva rūpe sattvena
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18360853 (0.064):
cakṣurbhūtalasaṃyogādijanyatvasya sattvāt, ityapi na yuktam, ayaṃ paṭa
svaviṣayaprakāśavyavahārayostu smṛterapi svatantratvāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2095610 (0.058):
yato 'smacchāstragaṃ vedādiviṣayo na bhavati / / tadviṣayatve svaprakāśatvahāniprasaṅgāt /
icchādivadviṣayaniyamepi pāratantryamastīti cenna,
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27650888 (0.056):
paradhīnirapekṣaṃ cet pāratantryaṃ pratīyate / / na tena parabuddhiḥ syānniṣkṛṣṭapratipattivat /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189538 (0.057):
śaṅgāviṣayakecchā tadviṣayatvaṃ ca śaṅkāyām/ maṅgalasya
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936629 (0.060):
cedevamapi nirdhūmanatvajñānena niragnikatvecchaiva nivartyā natu / tajjñānecchārūpā jijñāsetyāha kiñceti// aniṣṭatāvacchedakaprakārakaṃ
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10637961 (0.062):
sukha-duḥkhābhāva-tatsādhanatvenecchāviṣayāṇāṃ ananugatānāmapi / vastusadicchāviṣayatvamevānugamakaṃ evaṃ yadā sukhādāvicchā bhavati
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23046502 (0.063):
atastasya vedatvāvacchedena prayojanavadviṣayatvānākṣepakatvānnārthavādeṣu
tadvadevājñānatvaprasaṅgāt; jñānameva hi svato viṣayapravaṇamicchasi; ata
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb3u.htm.txt) 15559204 (0.063):
tadvatkarmakāryatvamiti cet / / na / / ajñānanivartakatvājjñānasya /
eva hi nityayorapi riśvaracikīrṣāprayatnayorviṣaya niyamāya jñānāpekṣāṃ
brūṣe / / icchādīnāmapi svato viṣayaprāvaṇyaṃ jñānatvaṃ cāsmābhiḥ svīkṛtam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28162120 (0.024):
grāhyaprāmāṇyāśrayaviśeṣyakāprāmāṇyaprākarakajñānājanakajñānaviṣayakajñānajanakayāvatsāmagrījanyajñānaviṣayatvaṃ / svatastvamiti paryavasannam/ ayaṃ ghaṭaḥ ityākārakajñāne idaṃ jñānaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28163645 (0.039):
jñānaviṣayakagrahaviṣayatvāravyaṃ svatastvaṃ kathaṃ sidhyediti vācyam/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28162952 (0.052):
jñānagrāhakasāmagrījanayayāvadgrahaviṣayatvaṃ svatastvamiti syāt/ tathā / sati rajate idaṃ rajatamiti vyavasāyānantaraṃ yat idaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21228376 (0.057):
ityādiviśiṣṭayathārthacabuddhayo vetyarthaḥ / jñānādīnāmiti // / jñānecchādveṣakṛtyabhāvanāmnāmityarthaḥ / svaviṣayairiti //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21173260 (0.064):
tasyātītādiviṣayakānumityādīsādhāraṇatvena prāmāṇyaśarīrāntargatatvena ca
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8619942 (0.064):
tathā ca yadasmābhiḥ 'dvāpare'; ityādinoktaṃ tat skāndapurāṇoktameveti / bhāvaḥ / na kevalamasmābhiḥ kintu skānde coktamiti samuccaye vā 'ca';
nanu saṃskāravaditi cenna, tasyāpi / svahetusamānaviṣayajñānotpādanaśaktasvabhāvatvāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24764940 (0.053):
tu jñānasamānāśrayaviṣayatayā na tadubhayabhāvavirahiṇi
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21151070 (0.064):
tajjñānaviṣayakajanyajñānājanyajanyajñānaviṣayatvaṃ vā / tajjñānaviṣayakasamānādhikaraṇajñānājanyasamānādhikaraṇajñānaviṣayatvaṃ vā
ato hetuniyataviṣayatvameva phalitam / / tacca anubhavepi samam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18325806 (0.063):
saṃyogasamavāyayorbhāvaniyatatvāt / / viruddhasvabhāvatvācca /
tathā ca samānaviṣayānubhavajanyatvatadabhāvābhyāṃ smṛtyanubhavayoḥ
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24814434 (0.032):
antaḥkaraṇoparāgakālīnānubhavajanyatvābhāvāc ca na tattollekhābhāve 'pi
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28228013 (0.038):
svaprāgabhāvasamānakālīnatva svajanakasaṃskārajanyatva svasamānaviṣayakatvatritayasambandhena
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21151070 (0.048):
tajjñānaviṣayakajanyajñānājanyajanyajñānaviṣayatvaṃ vā / tajjñānaviṣayakasamānādhikaraṇajñānājanyasamānādhikaraṇajñānaviṣayatvaṃ vā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21151287 (0.049):
evaṃvidhaṃ // tajjñānaviṣayakajanyajñānājanya 1 janyarūpam / / tajjñānaviṣayakasamānādhikaraṇajñānājanyasamānādhikaraṇarūpam
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24781272 (0.054):
jāgrati kaḥ saṃskārakalpanāyā artha iti bhāvaḥ / svānurūpatvam / anubhavasamānaviṣayakatvam / nijabījam smṛtibījaṃ, saṃskāraḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168002 (0.054):
tattadviṣayakānubhavatvenaiva hetutā na tu tattadbiṣayakajñānatvena,
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7121024 (0.059):
tadevaṃ tattadupādhiviśiṣṭatattadviṣayānubhavatvameva tajjātīyatvamiti
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28227995 (0.059):
svajanakasaṃskārajanyasvasamānaviṣayakasmṛtiprāgabhāvāsamānakālīnatvaṃ
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10650156 (0.060):
smṛtestajjanyatvaniyamāt / / nāpyanubhavārthaṃ niyamataḥ smṛtaṃ padmamādāya vyaktivacananyāyenāvayavaiḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28198286 (0.061):
svaprayojyecchāviṣayatvasvaviṣayasamānakartṛkatvobhayasambandhena/ [76]
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28198392 (0.061):
svaprayojyecchāviṣayatvasvaviṣayasamānakartṛkatvobhayasaṃbandhena/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28218240 (0.061):
svaprayojyecchāviṣayatvasvaviṣayasamānakartṛkatvobhayasambandhena/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28232291 (0.061):
2svaprayojyecchāviṣayatvasvaviṣayasamānakartṛkatvobhayasambandhena/ evaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 933312 (0.062):
apūrvasya yāgajanyatve 'pi anubhavajanyasmṛtivyāpārasya
pāratantryasvātantryavyavahāro mandānām / / svaprāmāṇyanirṇayādāvapi nānubhavāpekṣatvanirbandhaḥ,
svaviṣayaprakāśanabādhavirahādibhisatatsiddheḥ,
gṛhītamātragrāhitvasyāsādhāraṇatvāt /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23769012 (0.060):
saṃvedanayorekaviṣayatvenoparitanasya gṛhītagrāhitvād viśeṣābhāvācca
prābhākarāṇāmanumānādau naiyāyikādīnāṃ dhārāvāhikādau
yogasiddhasarvajñavādināṃ dvitīyayogapratyakṣādau
keṣāñcidīśvaravādināmanityeśvarajñāne ca vyabhicārācca /
niṣprayojanatvādaprāmāṇyamiti cenna, / tṛṇādiviṣayapratnayakṣādinānaikāntyāt, asiddheśca;smṛtyaiva hi jagatāṃ
kṛtākṛtapratyavekṣaṇādisiddhiḥ; smṛtyaiva hi śabdānumānayoḥ pravṛtiḥ;
parabhaktyādiniṣpattiśca / / pūrvānubhuvasyaiva tāniprayojanānīticet, sarvajagadādikāraṇasya
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17703550 (0.064):
svarūpāṇi pariśodhyante | trayāṇāṃ ṣaṭkānāṃ / karma bhakti jñāna pūrvatā vyapadeśas tu tat tat prādhānyenaiva | carame
Bhagavadgita 1 (bhg4c01u.htm.txt) 16132594 (0.064):
svarūpāṇi pariśodhyante | trayāṇāṃ ṣaṭkānāṃ / karma-bhakti-jñāna-pūrvatā-vyapadeśas tu tat-tat-prādhānyenaiva | carame
brahmasaṃkalpasyaiva kiṃ na syuḥ ? / / evaṃ cānubhavasyāpi na tatsiddhiḥ, tatkāraṇasyeti vaktuṃ śakyatvāt /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9684951 (0.024):
tadasat, ākāśadeśena vibhāgamārabhate karmatvādityapi vaktuṃ śakyatvāt / / tasmānna kāraṇavibhāgādvibhāgaḥ syāt /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9688221 (0.041):
sati kalpakasya prāmāṇye 'vivādāttatsādhitamiti na yuktam, / tadvādhitamityasyāpi vaktuṃ śakyatvāt / / kāraṇasya hi siddhatvādvikalpasyāpi bhedataḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18308735 (0.061):
yadi caitāvatāpyavyāptidoṣastadā sarvatrāpi yatkiñcidvailakṣaṇyasya vaktuṃ / śakyatvādatiprasaṅgaḥ syāditi /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2083535 (0.064):
cenna viparyayasyāpi vaktuṃ śakyatvāt /
yaduktaṃ prajñāparitrāṇe--- jñātātmajñānarūpatvāt svaprameyaprahāṇataḥ /
Madhusudanasarasvati: Siddhantabindu (madhsiddhb_u.htm.txt) 24812500 (0.059):
jyotir ākārakatvād iti / svaprakāśajñānarūpatvenāprameyatvāt, prameyatve
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933611 (0.061):
jñānatvādirūpaprameyatvāderapi pakṣūbhūtaśabdena
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 491228 (0.061):
pramāṇādipañcadaśapadārthatattvajñānasyātmādidvādaśavidhaprameyatattvajñānahetutvameva / ātmaśarīrendriyātharbuddhimanaḥpravṛttidoṣapretyabhāvaphaladukhāpavargāstu
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509211 (0.062):
pravāhānārambhakasyāsya jñānātmatayā svasaṃvedanarūpatve 'py
viṣayāvyabhicāritvepyaprāmāṇyaṃ smṛtermatam //
ityādi, tadapyanena parihṛtam / / pramāṇavyavahārābhāvādaprāmāṇyamiti cenna,
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18309593 (0.048):
(prāmāṇya)pramāṇavyavahāro nāstīti cenna /
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25321235 (0.057):
tābhyāmevaṃvidhavyavahārāsambhavāt / / ato na tāvadaprāmāṇyam / / prāmāṇyaṃ tu ṣoḍhā vibhajyate /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11676754 (0.057):
evaṃvidhavyavahārāsambhavāt. ato na tāvad aprāmāṇyam. prāmāṇyaṃ tu ṣoḍhā
pāmaravyavadvārābhāvasyānaikāntikatvāt, evaṃ parīkṣakavyavahāra
bhāvasyāpi; vigītatvācca; sarvaparīkṣakavyavahārābhāvasya cāsiddheḥ;
mānamanoharādau vāgīśvarādibhistaprāmāṇyasyoktatvāt,
katipayaparīkṣakavyahārābhāvasya cātiprasañjakatvāt,
akṣapādādivyahārāvyavahārayorbṛhaspatyādivyavahāravadasmābhirnātīvādaraṇāt,
indrapāṇinyādīnāṃ tu sarvasaṃpratipatterabādhāccādarāt, pārāśaryādīnāṃ
pramāṇaparigaṇanānadhikṛtatvena tadanukteraprayojakatvāt, āgamaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20988805 (0.048):
upasthitiśabdasyābhimatānvayānubhāvakatvaprayojakatvaprayojakarūpava 3 / dupasthitaśābdāntarasamabhivyāhṛtatvaṃ tena sākāṅkṣamityanvayārthaḥ /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22481667 (0.050):
mahājanaparigrahatvenāvivakṣitatvāt, tatpariprahaviśeṣasyaiva
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120545 (0.050):
kāryatvāvacchinnaṃ prati kṛtitvāvacchinnasya hetutvena / aprayojakatvābhāvāditi dik/ upādāneti/ yadyapi kartṛtvaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 934487 (0.057):
tacca phalaṃ na vrīhayaḥ; ajanyatvāt; nāpi vaituṣyam, tajjanakatvasya
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11591494 (0.058):
kriyāṇāṃ naikāntikam, ṛtvikkarbhasu vyabhicārāt. ataḥ prayojakavidhyarthaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21181969 (0.061):
prayojakatvamātrasyāpādana iṣṭatvāt//
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18337192 (0.061):
jñānavattvāt, prayatnavattvāt, kartṛtvādvā /
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2577213 (0.061):
dhātvarthamātrasya kriyātvāt / / spandeṣvapi prayojakatvenāsyaiṣa kartṛtvaṃ saṃbhavati, prayatnena hyasau
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28189455 (0.062):
yattu kartavyatvaṃ kṛtividheyatāprayojakatvamityarthaḥ iti, / tadapahāsyam/ viṣayatātmakagauṇakarmārthakasya tavyādipratyayasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28221549 (0.063):
dīpikāyām [212] vyāptisaṃśayādhāyakatveneti/ ādhāyakatvaṃ prayojakatvam/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23050107 (0.063):
adhyayanasyopaneyagatatvenāntaraṅgatvāt, upaneyasya sarvakarmādhikārārthaṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11614766 (0.064):
tayor apy evaṃlakṣaṇakatvena dharmatvaprasaṅgāt. kartṛphaladāyīti
pramāṇamityapi vyavahārābhāvāt / / pratyakṣaṃ cānumānaṃ ca śāstraṃ ca vividhāgamam /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27649601 (0.013):
saṃpratipannavat, ityapi prasaṅgāt / / pratyakṣamanumānaṃ ca śāstraṃ ca vividhāgamam /"
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 1,2 (vnyps12u.htm.txt) 28732855 (0.018):
bhagavatāmanunāpyuktam --- pratyakṣamanumānaṃ ca śāstraṃ ca vividhāgamam"
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975168 (0.039):
tad evaṃ pratyakṣānumāna-śabdāḥ pramāṇānīty āha manuḥ - / pratyakṣam anumānaṃ ca śāstraṃ ca vividhāgamam |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18603778 (0.039):
tapasā kilbiṣaṃ hanti vidyayāmṛtam aśnute // Mn_12.104 // / pratyakṣaṃ cānumānaṃ ca śāstraṃ ca vividhāgamam /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11577231 (0.039):
!{767}! ManuDhŚ: pratyakṣaṃ cānumānaṃ ca śāstraṃ ca vividhāgamam / trayaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3212700 (0.042):
manurapi caivaṃ manyate 'pratyakṣamanumānaṃ ca śāstraṃ ca vividhāgamam /
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9606588 (0.046):
vaikhānasasūtriṇām eva tat sambhavatīti darśayituṃ. / [95.4] pratyakṣaṃ anumānañ ca śāstrañ ca vividhāgamam /"
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11577108 (0.046):
[95.4] pratyakṣaṃ anumānañ ca śāstrañ ca vividhāgamam / / [95.5] trayaṃ suviditaṃ jñeyaṃ dharmasiddhim abhīpsatā //*{767}*""
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 511557 (0.059):
kiṃ pramāṇam / / pratyakṣamanumānamāgamo veti / / na tāvatpratyakṣam /
ityādiṣu ca pratyakṣādimūlasmṛteḥ pratyakṣādisamānacarcatvena
pṛthagvyavahārābhāvopapatteḥ / / pramāṇahetukā smṛtiḥ pramāṇameva, avisaṃvādāt, iti /
uktaṃ ca nyāyatattve smṛtyudāsīnabhedake caturthedhikaraṇe---
apramāṇamūlatvaṃ tu ubhayorapi nāsti, vyabhicārābhāvenānadhigatārthaṃ
pramāṇamiti viśeṣaṇasyāyuktatvāt / / pramite pramityanupapattiḥ kva dṛṣṭā ? /
smṛtau cet, pratijñaiva dṛṣṭāntaḥ syāt; jñānāntare cenna nujānāmi ityādi
DHARMAKIRTI: PRAMANAVARTTIKASVAVRTTI (dhkpvsvu.htm.txt) 26181476 (0.038):
11405 girām eka artha niyame na syād artha antare gatiḥ// / 11406 na hi tena sambandhena asambaddhe arthe pratītir yuktā / tasya
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23812595 (0.061):
mokṣasyāpuruṣārthatvaṃ syāditi cenna / / parameṣyalābhahetoralpeṣṭanāśasyāpi puruṣārthatvena loke dṛṣṭatvāt /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 1: Tattvasamdarbha (ss1_tatu.htm.txt) 20975588 (0.062):
śabdasyeti | tarhi nyāyādi-śāstrair vedārtha-nirṇetṛbhiḥ | so'stīti cet / tad-artha-nirṇāyakānām iti | tasyaiveti itihāsa-purāṇātmakasya
tattvaratnākare ca--- yathārthaniścayo mānaṃ taddhetuśceti sūrayaḥ /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,2 (vnyps42u.htm.txt) 12141338 (0.050):
dṛśyatenādirāmnāyosmaryamāṇapraṇetṛkaḥ / / ityādi / / tattvaratnākare tvevamuktam--- "vyutpannabodhyabodhakaniyamaṃ cet ceṣṭitaṃ"
nātivyāptiḥ smṛtau vyāptiryathārthena hi sā pramā //
ityuktvā asyottarārdhavivaraṇepyuktam--- anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773256 (0.026):
jñānādy abhāva mātram ity arthaḥ | anubhūta viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082964 (0.026):
jñānādy-abhāva-mātram ity arthaḥ | anubhūta-viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ
Patanjali: Yogasutra with Bhasya (=Pātañjalayogaśāstra) (patyogbu.htm.txt) 22272075 (0.057):
pratyayaviśeṣo nidrā. sā ca samādhāv itarapratyayavan niroddhavyeti. 1.10 / anubhūtaviṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ || YS_1.11 ||
Patanjali: Yogasutra (yogasutu.htm.txt) 19205876 (0.060):
abhāva-pratyayālambanā vṛttir nidrā ||1.10|| / anubhūta-viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ ||1.11||
smṛtiḥ; yathā---sa ghaṭa ati / / nanu tāmapi vyāpnoti lakṣaṇamya ; satyam; tadvyāptau nātivyāptiḥ, tasyāpi
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17773255 (0.051):
jñānādy abhāva mātram ity arthaḥ | anubhūta viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27082963 (0.051):
jñānādy-abhāva-mātram ity arthaḥ | anubhūta-viṣayāsaṃpramoṣaḥ smṛtiḥ
lakṣyapakṣe nikṣepāt / / lakṣyālakṣye anālakṣya kṣipyate lakṣaṇaṃ katham /
lokadhīvyavahāraṃ hi lakṣyālakṣyāvadhi viduḥ //
ityādi / / yattu--- anubhavaḥ pramāṇam / / smṛtivyatiriktaṃ jñānamanubhavaḥ ityādinā smṛteraprāmāṇyamuktamiva
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (vnyps11u.htm.txt) 27284491 (0.053):
34 saṃskāramātrajaṃ jñānaṃ smṛtiḥ / / 35 tadvyatiriktaṃ jñānamanubhavaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18309092 (0.058):
anubhūtiḥ pramāṇamiti prābhākaro(bhāskaro)ktaṃ lakṣaṇamapi na tatrāsti / / smṛtivyatiriktaṃ jñānamanubhūtiriti nirvacanāt /
śrīviṣṇucittaiḥ, tannūnaṃ paramatānvāroheṇa /
ata eva hi taiḥ svataḥ prāmāṇyanirṇayadaśāyāmanyathā vyavahṛtam / / tathāhi--- tasmāt siddhametat pramāṇānāṃ yathārthatvalakṣaṇaṃ prāmāṇyaṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7117539 (0.062):
pramākaraṇatvāvadhāraṇamityanavaghṛtaprāmāṇyenaivānena pramāṇānāṃ / pramāṇaphalatvalakṣaṇaṃ prāmāṇyaṃ sādhyata iti sarvaṃ sundaram //
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2561593 (0.062):
tadādhikyācca siddhamuttareṣāṃ prāmāṇyam //*// / nanu yathārthatāmapi cetprāmāṇalakṣaṇam, uṣṇajalajñānapramāṇaṃ syāt /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28096595 (0.063):
guṇādityarthaḥ/ tena ca vedādutpannasya jñānasya yat prāmāṇyaṃ tatra / vaktṛyathārthajñānarūpaguṇāpekṣāvirahāt vedasyāpauruṣeyatvaṃ sthiraṃ
guṇajñānānapekṣāt svapramāṇādevāvasīyate, svakīyāt kāraṇādeva jñāyata iti
tathā arthatathātvaṃ guṇasaṃvādajñānānapekṣajñapti, tadabhāvepi
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23768885 (0.029):
ato yathāvasthitavastuniścayātmakatvameva prāmāṇyaṃ pramāṇajñānānāmātmīyāt / kāraṇājjñāyate, na guṇasaṃvādajñānamapekṣate, iti /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11600510 (0.064):
niścayātmakaprāmāṇyotpādanaṃ tu vasturūpatvāt / saṃvādakāraṇaguṇajñānakāryatvena svadhyavasānam iti tad evāśrīyate iti ||
jñāyamānatvāt ityādau / / na ca hetorasiddhatvam; tathāhi--- rajatajñānasyārthatathātvaṃ nāma
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2343140 (0.054):
nāpi viṣayataḥ, na hi śuktikājñānaṃ rajatajñānasya / rajataviṣayatāmapahartumutsahate jātaṃ hi tad rajataṃ viṣayīkṛtya /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28166046 (0.055):
jñānalakṣaṇeti/ rajatasmaraṇātmakaṃ yat rajatatvaprakārakajñānaṃ sa eva / rajatatvabhānaprayojakaḥ saṃnikarṣa iti bhāvaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28165549 (0.057):
satyarajateti/ rajatatvaprakārakajñānasyeti/
rajataviṣayatvam; taccāsati bādhake rajatagrāhiṇaiva jñānenāvagamyate
ityādi / / ato yathāvasthitavastuniścayātmakatvameva prāmāṇyaṃ pramāṇajñānānāmātmīyāt
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16549166 (0.041):
yogijñānasya svasaṃvedanasya ca svata eva prāmāṇyam / anumānasya tu / niścayātmakatvāt svata eva pramāṇyam /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11600504 (0.057):
niścayātmakaprāmāṇyotpādanaṃ tu vasturūpatvāt
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18342040 (0.059):
jñānānāṃ prāmāṇyamaprāmāṇyaṃ jñānakāraṇamātrādhīnotpattikamiti svīkaroti
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21322536 (0.059):
pratyakṣādīnāṃ ca parata eva prāmāṇyaṃ, tasya bādhābhāvādhīnaniścayatvād , / bhrāntijñānānāmapi prāmāṇyaṃ mā prasāṅkṣīditi |
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11686020 (0.059):
anadhyavasitāv abhāsapratyayaḥ. na caiva pramāṇam, aniścayātmakatvāt. na
kāraṇājjñāyate, na guṇasaṃvādajñānamapekṣate, iti /
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23768842 (0.029):
guṇajñānānapekṣāt svapramāṇādevāvasīyate, svakīyāt kāraṇādeva jñāyata iti / tathā arthatathātvaṃ guṇasaṃvādajñānānapekṣajñapti
tathā pramāṇānāṃ yathāvasthitavastuniścayātmakatvameva prāmāṇyam /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11600504 (0.038):
niścayātmakaprāmāṇyotpādanaṃ tu vasturūpatvāt
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16549166 (0.042):
yogijñānasya svasaṃvedanasya ca svata eva prāmāṇyam / anumānasya tu / niścayātmakatvāt svata eva pramāṇyam /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11600966 (0.063):
eva bhāvāt. ataḥ svābhāvikam eva sarvasaṃvidāṃ niścayātmakatvam. āśaṅkā tu
tadābhāsayuktayaḥ pūrvapakṣiṇocyante /
siddhāntepi vivekapradarśanameveti / / yadi cānubhava eva pramāṇam, tanna yuktamupayuktaṃ vā /
na ca sarvamanubhavaṃ pramāṇatayā vyavaharanti, / pītaśaṅkhabhramādiṣvadarśanāt; nāpi sarvāṃ smṛtimapramāṇatayā,
pramāṇamūlasmṛtiṣu tadabhāvāt / / agṛhītagrahaṇaśaktaṃ pramāṇam iti varadaviṣṇumiśroktirapi
Gangesa: Tattvacintamani, Sabdakhanda (gangtciu.htm.txt) 10631434 (0.054):
pūrvasargasiddhasarvajñamanvādaya eva te iti cet, na pramāṇābhāvāt / / smṛtyācārayoḥ pramāṇamūlatvameva tatkalpanamiti cet, na, pratisargaṃ
paramatānvāroheṇa netavyā / / yattu āgamaprāmāṇye proktam--- pramāṇāntaradṛṣṭārthaviṣayavyāpiśemuṣī /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11598065 (0.026):
pramāṇāntareti. pramāṇāntaradṛṣṭārthagocaraṃ hi puṃvacaḥ kathaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5860276 (0.049):
tasmāt bhūtārthatayā pramāṇāntaradṛṣṭamevārthamanuvadeyuḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11697964 (0.060):
pratyakṣadarśana(prabhavatva)pratyakṣānyapramāṇatvatadadṛṣṭārthabodhanāni
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2568365 (0.061):
śrutārthāpatteḥ pramāṇagrāhiṇītvena dṛṣṭārthāpattito
pramāṇameva tatpūrvaṃ na cet svārthaṃ vigāhate //
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2338918 (0.056):
niśvayāya tu pravṛttaṃ pramāṇaṃ tadviṣayavivecanenānugṛhṇan
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 4 (udnyku4u.htm.txt) 17409571 (0.056):
nahyatra pramāṇamasti / / pūrvānaubhavākāro(bhavo)llekhaḥsmṛterdṛśyate; so 'nyathā na syāditi cet-
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18372847 (0.057):
ādye sambandho viṣayaviṣayibhāvātirikto nāstīti pūrvameva / tadviṣayataiṣyavyā /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12088468 (0.059):
pratyakṣam'; bhavet? | upamānaṃ tu pramāṇameva na bhavati, kathaṃ / tavdyāpāra upasaṃhriyeta nigamanena? | yadi cāvaśyaṃ dṛṣṭānte
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10454325 (0.059):
trisāhasramahāsāhasralokadhātvāyāmavistarapramāṇaṃ bhavet / tatkhālu / punarmahāpustamekasmin paramāṇurajasi prakṣiptaṃ bhavet / yathā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22573914 (0.060):
cāturāśramyavidhānāccetihāsapurāṇadharmaśāstreṣvaikāśramyānupapattiḥ/ / tadapramāṇamiticet ? na pramāṇena prāmāṇyābhyanujñānāt/
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp14u.htm.txt) 15757888 (0.061):
nāmātra granthasandarbha ucyate // 47 // / sa ca pramāṇaṃ vidhyarthe kāryarūpe 'vadhāritaḥ /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11668576 (0.061):
atha vā prakāśakaṃ jñānam ity eva kutaḥ, arthāparokṣībhāvo hi / tasya tathātve pramāṇam. tataś cārthānubhavasvabhāvam eva tat sidhyatīti
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7131593 (0.061):
anugṛhṇāti savyāpārīkarotītyarthaḥ / / tadviṣayapramāṇānukūlyena tarkasyāpi tadviṣayatvamiti bhrāntimāśaḍkya
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 998226 (0.061):
atha yuktyeti pakṣaḥ, tadā bhagavato vacanāni [pramāṇatvena] / naivoddhartavyāni, tāni etadarthaṃ naiva pramāṇam / atha kevalayā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28130267 (0.062):
viśeṣaṇaviśeṣyasambandhānavagāhi jñānamityarthaḥ/ nanu nirvikalpake kiṃ / pramāṇamiti cet na/ 'gauḥ' iti viśiṣṭajñānaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2139678 (0.062):
pratyakṣetyevokte atīndriyārthasatyatāyāṃ na pramāṇamuktaṃ syāt / / naca sākṣirā vinā bāhyapratyakṣamātreṇaindriyakāṇāmapi satyatā
Apastama-Sulbasutra with the commentaries of Kapardi, Karavinda and Sundararaja (apsulbcu.htm.txt) 19491280 (0.064):
dīrghacaturaśratvāttadanurūpaṃviharaṇamucyate / pramāṇamityeva tacchabdenāyāmabhūtaṃ pramāṇaṃ parāmṛśyate /
Tarkarahasya (tarkrsau.htm.txt) 24332845 (0.064):
yathāsamayamākhyātam | tajjñānaṃ tadviṣayatayāpūrvārthamapi na pramāṇam | / vyavaharttṝn prati nirarthakatvāt |
iti, idamapyanuvādavākyasyānyaparatayā svārthaprāmāṇyavyavacchedārtham;
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10484787 (0.035):
tadvadbrahmetyarthaḥ / / vidhiparavākyasyāpi anyārthabodhitve vākyabhedaḥ syāditi
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13279319 (0.035):
tadvadbrahmetyarthaḥ / / vidhiparavākyasyāpi anyārthabodhitve vākyabhedaḥ syāditi
anyathā smṛtipramoṣe pramuṣitatadaṃśe pūrvānubhavapuraskāreṇa
svārthāvagāhanāsiddheḥ kathaṃ tatra smṛtitvanibandhanamaprāmāṇyaṃ
bhaviṣyati ? // / nyā. pa. śa. 50 yattu bhāṣye
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27650954 (0.027):
śabdaśaktiprasūteti balādabhyupagamyatām // / nyā. pa. śa. 8 yattu na lokavyutpattihaniḥ
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22483651 (0.037):
nyā. pa. śa. 33 athātra ko nāma liṅādipratyayārthaḥ ? na tāvadapūrvam,
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651316 (0.048):
tāvatā tu śabdānāṃ na tatparyantatvasiddhiḥ iti // / nyā. pa. śa. 11 atrocyate saṃbuddhistāvadatra ātmavidyopadeśena
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22481820 (0.048):
āptakartṛkatvābhāvepyautsargikaṃ prāmāṇyamanapoditam, iti // / nyā. pa. śa. 22 ata eva hi prekṣāvantaraścoditeṣu
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27652046 (0.048):
bhinnaviśeṣaṇadvāreṇaikaviśeṣyābhidhānaṃ sāmānādhikaraṇyamityuktaṃ bhavati / nyā. pa. śa. 15 nanu pauruṣeyaṃ sarvamanvitārthamiti pratipāditam,
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22486921 (0.055):
vā svaśāstrapraśaṃsārthavādarūpāṇi veti na tato virodhaḥ // / nyā. pa. śa. 46 nanu bhārgavādīni na tāvat kalpasūtrāṇi,
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27652876 (0.059):
tadādāveva gṛhītamiti svataḥ prāmāṇyagrahaḥ // / nyā. pa. śa. 19 nanvevaṃ saṃśayatvādilakṣaṇamaprāmāṇyamapi
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22484383 (0.062):
nyā. pa. śa. 37 nanvarthavādādhikaraṇe vidhinā tvekavākyatvāt"
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22486147 (0.062):
bhagavadyāmunamunibhiḥ parihāraḥ prapañcitaḥ iti neha pratanyate // / nyā. pa. śa. 43 evaṃ
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27652830 (0.063):
vyavasāyastāvadasaṃśayātmaiva dṛśyate // / nyā. pa. śa. 18 smṛtyaprāmāṇyavādepyapūrvārthagocaratayā
sanmātragrāhipratyakṣanirākaraṇadaśāyāmuktam-- aśve hastini ca
saṃvedanayorekaviṣayatvenoparitanasya gṛhītagrāhitvād viśeṣābhāvācca
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22816425 (0.041):
api vijñānaṃ gṛhītārthagrāhitvena smṛtitvam āpadyate /
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22817749 (0.042):
naiva samāsādayati gṛhītārthagrāhitvena smṛtivad eva / tadaprāmāṇye
Durveka Misra: Hetubindutikaloka (dhebta_u.htm.txt) 14589709 (0.046):
kathaṃ gṛhītagrāhitvalakṣaṇaṃ smṛtitvam ity āścarya upasaṃhārāpadeśenāha
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22817619 (0.049):
atha nirviṣayeṣyate, tadā na gṛhītārthagrāhitvena smṛter aprāmāṇyam, api
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22817487 (0.050):
pratiniyataviṣayatvaṃ kathaṃ gṛhītārthagrāhitvaṃ,
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22819448 (0.051):
4.13 atha smṛtirūpatvena kalpanā, tatrāpi kiṃ gṛhītagrāhitvena
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22817686 (0.054):
tadviṣayatvam / evaṃ ca nirviṣayatvena smṛter aprāmāṇyaṃ na / gṛhītārthagrāhitvenety uktam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168744 (0.055):
smṛtihetutvam, na gṛhītavyabhicāroṇānubhavatveneti bhāvaḥ/ nanu
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2564584 (0.055):
vyācakṣate gṛhītagrāhitvamevānumānasya svīkurvāṇaḥ / / tathāpi nāprāmāṇyam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24781174 (0.056):
punarviṣayagrāhīti ekadeśimatenedam / yadvā bodha eva svo bhāvaḥ svarūpam,
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3667098 (0.058):
anusandhīyamāneṣu tu ābhāseṣu gṛhītagrāhitvāt apramāṇam , tatra tu
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23768514 (0.060):
svaviṣayaprakāśanabādhavirahādibhisatatsiddheḥ, / gṛhītamātragrāhitvasyāsādhāraṇatvāt /
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22819460 (0.061):
nirviṣayatvenāpūrvārthagṛhītirūpatvena vā? tad yadi gṛhītārthagrāhitvena
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24508565 (0.061):
athetthaṃ gṛhītagrāhitvād apramāṇyaprasaṅgo nirākriyatām |
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 1001084 (0.064):
'pi ca tannaiva jñānasvarupeṇa prasidhyati / māyādīnāṃ jñānasvabhāvatve / 'pi jñānasya tadabhinnatayā gṛhītāmithyākāratvenāvabhāsitatvāt tadapi
Jayarasi: Tattvopaplavasimha (jaytuppu.htm.txt) 22816401 (0.064):
tathā pratyabhijñānasya ca gṛhītagrāhitvena smṛtitvaṃ prasajyate / atha
smṛtivailakṣaṇyaṃ na syāt iti, na tatra smṛteraprāmāṇyaṃ sūcitam,
prakārāntareṇāpi vailakṣaṇyasiddheḥ, tadapekṣayā ca prasaṅgopapatteḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18409215 (0.051):
tathāpyadhyātmaviṣayatvena bhedasiddhiriti prāgeva sūcitam / / prakārāntareṇa pādabhedaṃ darśayitumāha śrutyartha iti //
yaccāparaṃ bhāṣyam--- indriyajanmanaḥ pratyakṣasya hyeṣa svabhāvaniyamaḥ,
yat svasamakālavartinaḥ padārthasya grāhakatvam, na tu sarveṣāṃ jñānānāṃ
pramāṇānāṃ ca, smaraṇānumānāgamayogipratyakṣādiṣu kālāntaravartinopi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18349080 (0.056):
yataḥ kāraṇādakhilaṃ pramāṇaṃ yogipratyakṣānumānāgamātmakaṃ
grahaṇadarśanāt ityādi, tatrāpi parasyāniṣṭaprasaṅgāya
tadabhiprāyānudhāvanena vibhajyodāharaṇaṃ yuktam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936652 (0.059):
jñānamaniṣṭaviṣayecchāṃ nivartayati/ sā ca niragnikatvecchaiva/ tasyā / aniṣṭatvāt/ na tu tajjñānecchārūpā/
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6257804 (0.059):
sābhiprāyatvaṃ pratīpādanīyārthapuṣṭyār'thapuṣṭikāritvam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936660 (0.062):
aniṣṭatvāt/ na tu tajjñānecchārūpā/ / jijñāsyajñānasyāniṣṭatvābhāvādityarthaḥ//
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5361147 (0.064):
avaram sāketāt iti . na aniṣṭatvāt . atra api na anadyatanavat iti eva
yacca śāstrayonyadhikaraṇe bhāṣitam--- / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanastasya viśadāvabhāsatvepi
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214779 (5.960):
bāhyendriyānapekṣapravṛttyanupapatteḥ / nāpi yogajanyam; / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanas tasya viśadāvabhāsatve 'pi
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24182389 (0.054):
bhāvanāprakarṣaparyantajanmanas tu saty api viśadanirbhāsatve
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534563 (0.054):
bhāvanāprakarṣaparyantajanmanastu satyapi viśadanirbhāsatve prācyānu
pūrvānubhūtaviṣayasmṛtimātratvānna prāmāṇyamiti kutaḥ pratyakṣatā ? iti,
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214790 (0.0):
bhāvanāprakarṣaparyantajanmanas tasya viśadāvabhāsatve 'pi / pūrvānubhūtaviṣayasmṛtimātratvān na prāmāṇyam iti kutaḥ pratyakṣatā ?
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 459791 (0.047):
cākṣuṣādipratyakṣasyātītaviṣayatvamityata āha naceti // / na ca sā smṛtimātrārdhā ... // MAnuv_3,2.83a //
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535555 (0.050):
tasya pūrvānubhūtārthamātragocaratvānneśvaragocaratvam /
idamapi na sākṣāt siddhāntastham; na ca yāthārthyaṃ tatra pratikṣiptam /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214788 (0.052):
pūrvānubhūtaviṣayasmṛtimātratvān na prāmāṇyam iti kutaḥ pratyakṣatā ? / tadatiriktaviṣayatve kāraṇābhāvāt; tathā sati tasya bhramarūpavatā / nāpy
evamanyadapi bhāvyam / / smṛtyaprāmāṇyavādinopi vaiśeṣikāstāṃ yathārthyādvidyākoṭau paṭhanti /
tata eva ca tadekadeśibhirapi tatprāmāṇyaṃ svīkṛtam, iti //