View original HTML file with complete header information
agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35a / ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801883 (0.029):
ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c / ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801826 (0.055):
agre māhiṣakaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16a / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965947 (0.061):
ajñānāt kṣetrikasya tu Mn_8.243d / ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314201 (0.062):
nirāśāḥ pitaras tasya % yānti devāmaharṣibhiḥ // YS78v_34 // / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā $ madhye tu vṛṣalīpatim &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663260 (0.062):
nirāśāḥ pitaras tasya yānti devāmaharṣibhiḥ // YS78v_34 // / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā madhye tu vṛṣalīpatim /
agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35a / ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801883 (0.029):
ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c / ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801826 (0.055):
agre māhiṣakaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16a / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965947 (0.061):
ajñānāt kṣetrikasya tu Mn_8.243d / ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314201 (0.062):
nirāśāḥ pitaras tasya % yānti devāmaharṣibhiḥ // YS78v_34 // / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā $ madhye tu vṛṣalīpatim &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663260 (0.062):
nirāśāḥ pitaras tasya yānti devāmaharṣibhiḥ // YS78v_34 // / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā madhye tu vṛṣalīpatim /
ato bālatarasyāpi YS78v_16a / athāto hy asya dharmasya YS78v_1a / anāhitāgnir varteta YS78v_48c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801916 (0.052):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi YS182v_5.1a / ato bālatarasyāpi YS182v_3.2a / ato bālatarasyāpi YS78v_16a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467692 (0.057):
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi YS182v_5.1a / ato bālatarasyāpi YS182v_3.2a / atha cen matra[ntra]vidyukto YS182v_3.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967591 (0.061):
anāhitāgnir bhavati Mn_11.38[37M]c / anāhitāgnir varteta YS78v_48c / aniketo nimigrīvo Ang_1.519a
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS78v_42a / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467739 (0.015):
aneke yasya ye putrāḥ YS182v_5.14a / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802022 (0.036):
aneke yasya ye putrāḥ YS182v_5.14a / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16c / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346553 (0.050):
adaivaṃ bhojayec chrāddhaṃ YS99v_81c / anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS99v_15a / anūḍhā na pṛthak kanyā YS99v_84a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967817 (0.056):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS78v_42a / anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS99v_15a / anujñayā tasya varaṃ Nar_12.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968246 (0.059):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16c / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35c / antevāsī guruprāpta Yj_2.184c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802547 (0.063):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801984 (0.063):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS78v_42a / anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS99v_15a
annaṃ śūdrasya bhojyaṃ vā YS78v_21a / anyathāhāradoṣeṇa YS78v_9c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802037 (0.025):
annadānahiraṇyakaiḥ YS182v_3.59d / annaṃ śūdrasya bhojyaṃ vā YS78v_21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968446 (0.050):
annaṃ vāsaḥ sarakṣaṇam Yj_3.296d / annaṃ śūdrasya bhojyaṃ vā YS78v_21a
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21100399 (0.054):
pibataḥ patate toyaṃ bhājane mukha nirgayam | / abhojyaṃ tad bhaved annaṃ bhuktvā cāndrāyañaṃ caret // Hbhv_9.383 //
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098713 (0.055):
vaiṣñavānāṃ hi bhoktavyaṃ prārthyānnaṃ vaiṣñavaiḥ sadā | / avaiṣñavānām annaṃ tu parivarjyam amedhyavat // Hbhv_9.279 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314029 (0.057):
ete śūdreṣu bhojyānnā % yaś cātmanaṃ nivedayet // YS78v_20 // / annaṃ śūdrasya bhojyaṃ vā $ ye bhuñjanty abudhā narāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663088 (0.057):
ete śūdreṣu bhojyānnā yaś cātmanaṃ nivedayet // YS78v_20 // / annaṃ śūdrasya bhojyaṃ vā ye bhuñjanty abudhā narāḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12065176 (0.057):
sarvamannamavarundhīta tasmādu sarvamevānnaṃ yathopasmāraṃ / sambharannekamannaṃ na sambharet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19692649 (0.062):
01,166.030a sa siddhacakṣuṣā dṛṣṭvā tadannaṃ dvijasattamaḥ / 01,166.030c abhojyam idam ity āha krodhaparyākulekṣaṇaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10299772 (0.063):
12,100.015a carāṇām acarā hy annam adaṃṣṭrā daṃṣṭriṇām api / 12,100.015c apāṇayaḥ pāṇimatām annaṃ śūrasya kātarāḥ
aparās te na ca spṛśyās YS78v_13c / apaḥ karanakhaspṛṣṭāḥ YS78v_65a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969126 (0.033):
apahnave 'dhamarṇasya Mn_8.52a / apaḥ karanakhaspṛṣṭāḥ YS78v_65a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969042 (0.046):
aparāntakam ullopyaṃ Yj_3.113a / aparās te na ca spṛśyās YS78v_13c
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_05u.htm.txt) 9336823 (0.060):
rajaḥ | apo iti | apācīḥ | aparāḥ | apa | ījate | pra | pūrvābhiḥ | tirate
abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a / abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802129 (0.036):
abhiṣikto yadā bhavet YS182v_4.46b / abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a / abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467766 (0.037):
apraśastā na te spṛśyās YS182v_2.8c / abhakṣyāṇām apeyānām YS182v_3.62a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467775 (0.040):
apraśastā na te spṛśyās YS182v_2.8c / abhakṣyāṇām apeyānām YS182v_3.62a / abhiṣikto yadā bhavet YS182v_4.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970015 (0.055):
abhojyānnaṃ durāgasam Ang_1.756d / abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a
amāvāsyāṃ na bhuñjīta YS78v_10c / amedhyaliptaṃ tu bhavec charīram YS78v_44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970235 (0.0):
amedhyaliptam anyad vā Mn_4.56c / amedhyaliptaṃ tu bhavec charīram YS78v_44b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802142 (0.0):
abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a / amāyāṃ tu na bhuñjīta YS182v_2.6c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467776 (0.054):
abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a / amāyāṃ tu na bhuñjīta YS182v_2.6c
ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d / arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802170 (0.0):
ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d / ayājyānāṃ ca yājakāḥ YS182v_4.62b / arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970784 (0.030):
arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā Par_7.13a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314635 (0.045):
dāruṇā ghātane kṛcchraṃ $ pāṣāṇair dviguṇaṃ bhavet & / arddhakṛcchran tu khāte syāt % pādakṛcchran tu pādape // YS78v_69 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663694 (0.045):
dāruṇā ghātane kṛcchraṃ pāṣāṇair dviguṇaṃ bhavet / / arddhakṛcchran tu khāte syāt pādakṛcchran tu pādape // YS78v_69 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467785 (0.057):
amāyāṃ tu na bhuñjīta YS182v_2.6c / ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802156 (0.064):
amedhyena sadā śuci YS99v_97b / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d
alehyānāñ ca bhakṣaṇe YS78v_46b / avṛṣeṇa bṛhaspatiḥ YS78v_27b
aśītīryasya varṣāṇi YS78v_17a / aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805964 (0.026):
piṇḍe piṇḍe dvināmatā YS99v_79b / pitaras tāvad aśnanti YS182v_3.27c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802226 (0.028):
aśnataś ced virekaḥ syād YS99v_9a / aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469130 (0.047):
pāṣāṇe śastraghātite YS182v_4.1b / pitaras tāvad aśnanti YS182v_3.27c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495040 (0.048):
Manu4.249a[250ṃa]/ na aśnanti) pitaras tasya daśavarṣāṇi pañca ca ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971650 (0.048):
aśnataś ced virekaḥ syād YS99v_9a / aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c / aśnann api yatas tataḥ Mn_11.261[260M]b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490653 (0.061):
Manu3.237c[227ṃc]/ pitaras tāvad aśnanti) yāvat na uktā havirguṇāḥ ||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14661740 (0.061):
| smṛteś ca yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ tāvad aśnanti vāgvatāḥ | tāvad / aśnanti pitaro yāvan noktā havir guṇāḥ || iti | gandharvāś ca yakṣāś ca
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313976 (0.064):
rājadaṇḍo na tasyāsti % prāyaścittaṃ na vidyate // YS78v_16 // / aśītīryasya varṣāṇi $ bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663035 (0.064):
rājadaṇḍo na tasyāsti prāyaścittaṃ na vidyate // YS78v_16 // / aśītīryasya varṣāṇi bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ /
asadālāpakas tathā YS78v_31d / asaṃpāṭhyā vivāhinaḥ YS78v_14b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802289 (0.013):
asaṃpāṭhyā avivāhinaḥ YSS_1.18b / asaṃpāṭhyā vivāhinaḥ YS78v_14b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467842 (0.029):
asac chūdreṣu annādyaṃ YS182v_3.11a / asadālāpakas tathā YS182v_3.36d / asaṃpaṅktyāvivāhikāḥ YS182v_2.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972028 (0.053):
asadālāpakas tathā YS182v_3.36d / asadālāpakas tathā YS78v_31d / asadbrāhmaṇake grāme Par_5.9a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972134 (0.055):
asaṃbandhā ca yonitaḥ Mn_2.129b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c / asaṃbhāṣyaś ca kartavyas Nar_19.52c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2519156 (0.060):
asaṃditānāṃ saṃdātā Mn_8.342a / asaṃnidhāv ayaṃ jñeyo Mn_5.74[73M]c / asaṃpāṭhyā 'vivāhinaḥ Mn_9.238b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802271 (0.061):
asadālāpakas tathā YS182v_3.36d / asadālāpakas tathā YS78v_31d
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ YS78v_24c / astaṃ gato yadā sūryaś YS78v_18a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802311 (5.960):
astaṃ gate yadā sūrye YS182v_3.8a / astaṃ gato yadā sūryaś YS78v_18a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802289 (0.013):
asaṃpāṭhyā avivāhinaḥ YSS_1.18b / asaṃpāṭhyā vivāhinaḥ YS78v_14b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467842 (0.045):
asadālāpakas tathā YS182v_3.36d / asaṃpaṅktyāvivāhikāḥ YS182v_2.9b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313990 (0.046):
prāyaścittārddham arhanti % striyo rogiṇa eva ca // YS78v_17 // / astaṃ gato yadā sūryaś $ cāṇḍālarajakastriyaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663049 (0.046):
prāyaścittārddham arhanti striyo rogiṇa eva ca // YS78v_17 // / astaṃ gato yadā sūryaś cāṇḍālarajakastriyaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972301 (0.049):
astaṃ gato yadā sūryaś YS78v_18a / astināstitvam eva ca K_732b
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10035389 (0.054):
taduditahomināmeva yadā hyeva sūryo 'stametyathāgnirjyotiryadā sūrya
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972134 (0.055):
asaṃbandhā ca yonitaḥ Mn_2.129b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c / asaṃbhāṣyaś ca kartavyas Nar_19.52c
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10500897 (0.060):
nanu 'cakṣoḥ sūryo ajāyata''sūryo 'stameti'iti vākyaṃ amarā devā iti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13308037 (0.060):
nanu 'cakṣoḥ sūryo ajāyata''sūryo 'stameti'iti vākyaṃ amarā devā iti
Valmiki: Ramayana, 4. Kiskindhakanda (ram_04_u.htm.txt) 25491924 (0.061):
4.060.004c raviḥ syād anuyātavyo yāvad astaṃ mahāgirim
ācaret trīṇi kṛcchrāṇi YS78v_49a / āture snānasamprāpte YS78v_53a
āhāraṃ maithunaṃ nidrāṃ YS78v_76c / āhārāj jāyate vyādhiḥ YS78v_77a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802439 (0.0):
āsye ca maithunaṃ kṛtvā YSS_1.32Ac / āhāraṃ maithunaṃ nidrāṃ YS78v_76c / āhārāj jāyate vyādhiḥ YS78v_77a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974884 (0.040):
āhārakāle rātrau ca K_582c / āhāraṃ maithunaṃ nidrāṃ YS78v_76c / āhārāj jāyate vyādhiḥ YS78v_77a
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10582845 (0.058):
vṛddhamanuḥ / āhāraṃ maithunaṃ nidrāṃ sandhyākāle vivarjayet /
indudvayena śuddhyanti YS78v_4c / iha loke paratra ca YS78v_12d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467929 (0.014):
idānīṃ bhāganirṇayam YS182v_5.20c / indudvayena śudhyanti YS182v_1.5c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802496 (0.029):
idānīṃ bhāganirṇayam YS182v_5.20c / indudvayena śuddhyanti YS78v_4c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467940 (0.033):
iha janmani śūdratvaṃ YS182v_3.14c / iha loke paratra ca YS182v_2.7d
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743763 (0.038):
yena prāpnoti sampattim iha loke paratra ca | / bhogānāñ ca guṇānāñ ca tān svayaṃ khyātum arhasī ti |2|
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802520 (0.041):
iha loke paratra ca YS182v_2.7d / iha loke paratra ca YS78v_12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975606 (0.048):
iha loke paratra ca YS182v_2.7d / iha loke paratra ca YS78v_12d / ihaloke paratra ca YSS_1.16d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18821518 (0.049):
gobrāhmaṇā hatā nityamiha loke paratra ca / / nāśitānyannapānāni maṭhārāmāśramāstathā // RKV_28.72 //
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743800 (0.051):
puṇyair āpnoti sampattim iha loke paratra ca | / bhogānāñ ca guṇānāñ ca puṇyaiś cāham maharddhikaḥ |3|
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12759339 (0.054):
elākarpūratāṃbūlītailādi sparśanātpukhī / / paratreha ca loke syāddīrghakālamasaṃśayaḥ // BhS_35.58 //
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676053 (0.055):
dharmacārī sukhaṃ śete hy asmiṃ loke paratra ca || / 28 Dhp24 / uṭṭhāṇavato satīmato śucikammassa niśāmmakāṇo |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975406 (0.056):
indudvayena śuddhyanti YS78v_4c / indudvayena śudhyanti YS182v_1.5c / indram eke pare prāṇam Mn_12.123c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749939 (0.060):
iha loke paratra ca HV_113.82ab*1542:3b / iha saṃpatito bhuvi HV_100.80b
ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / udakyā patitena ca YS78v_63b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802564 (0.017):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467960 (0.020):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804514 (0.022):
tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002120 (0.022):
tenaiva saha modate Par_4.33d / tenaiva sārdhaṃ prāsyeyuḥ Mn_11.186[185M]c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975918 (0.025):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / ucchīrṣake śriyai kuryād Mn_3.89[79M]a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802552 (0.026):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314286 (0.041):
tāvato grasate piṇḍān % śarīre brahmaṇaḥ pitā // YS78v_40 // / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ $ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663345 (0.041):
tāvato grasate piṇḍān śarīre brahmaṇaḥ pitā // YS78v_40 // / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802605 (0.044):
udakyā dṛṣṭipātena YS182v_3.51a / udakyā patitena ca YS78v_63b / udakyāṃ sūtikāṃ vāpi YS99v_11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975904 (0.044):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ Par_7.20c / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976343 (0.047):
udakyā dṛṣṭipātena YS182v_3.51a / udakyā patitena ca YS78v_63b / udakyāyām ayoniṣu Mn_11.173[172M]b
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584786 (0.055):
bhaumikais te samā jñeyā na tair āprayato bhavet // Mn_5.142[140M] // / ucchiṣṭena tu saṃspṛṣṭo dravyahastaḥ kathaṃ cana /
upapattim avasthāñ ca YS78v_51c / upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802682 (0.0):
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a / upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468014 (0.020):
upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977040 (0.064):
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a / upoṣya rajanīmekāṃ Ang_1.961c
ubhayāvasitāḥ pāpā YS78v_4a / ubhayoḥ sūtakaṃ bhavet YS78v_75b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468017 (1.192):
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a / ubhayāvasitāḥ pāpā YS182v_1.5a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802693 (0.026):
ubhayāvasitaḥ pāpaḥ YS99v_24a / ubhayāvasitāḥ pāpā YS182v_1.5a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843046 (0.048):
cāndrāyaṇena śudhyanti % taptakṛcchradvayena ca // YS182v_1.4 // / ubhayāvasitāḥ pāpā $ ye śāmaśabalācyutāḥ &
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802700 (0.049):
ubhayāvāsinaḥ pāpā YSS_1.9a / ubhayoḥ sūtakaṃ bhavet YS78v_75b
ūnaikādaśavarṣasya YS78v_15a / ūrdhvaṃ nābheḥ karau muktvā YS78v_45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977376 (0.0):
ūrdhvaṃ nābher yāni khāni Mn_5.132[130M]a / ūrdhvaṃ nābheḥ karau muktvā YS78v_45a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802724 (0.0):
ubhāv apy aśucī syātāṃ YS99v_17a / ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314340 (0.019):
gātre mukhe ca praviśec ca samyak % snānena lepopahatasya śuddhiḥ // / YS78v_44 // / ūrdhvaṃ nābheḥ karau muktvā $ yad aṅgam upahanyate &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663399 (0.019):
gātre mukhe ca praviśec ca samyak snānena lepopahatasya śuddhiḥ // / YS78v_44 // / ūrdhvaṃ nābheḥ karau muktvā yad aṅgam upahanyate /
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22888647 (0.029):
'anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ'; ityanena punaḥ / ūnapañcavarṣasyāpamārjanādi vidhīyate anyaśaucapratiṣedhadvāreṇeti //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468021 (0.035):
ubhayāvasitāḥ pāpā YS182v_1.5a / ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977327 (0.040):
ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a / ūnaikādaśavarṣasya YS78v_15a / ūrusthottānacaraṇaḥ Yj_3.198a
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22889146 (0.045):
śuddhamupanayedūnasaptadaśavarṣaṃ, ata ūrdhvaṃ brātyāvakīrṇivratābhyām';
Bhiksunivinaya (bhivin_u.htm.txt) 27860167 (0.061):
upasampādeti | paścimikāyāṃ varṣopanāyikāyāṃ upasampannā | akṛtāhi dvihi / pravāraṇāhi upasampādeti ūnadvādaśavarṣā bhikṣuṇī |
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10573541 (0.062):
tāni ca maraṇamāsādārabhya saṃvatsaraṃ yāvatpratimāsaṃ vidhīyamānāni / dvādaśa ūnamāsikaṃ traipākṣikam ūnaṣāṇmāsikamūnābdikaṃ cetyeva ṣoḍaśa
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22285910 (0.064):
puruṣaṃ karavāmeti ta etāntsapta puruṣānekam puruṣamakurvanyadūrdhvaṃ / nābhestau dvau samaubjanyadavāṅnābhestau dvau pakṣaḥ puruṣaḥ pakṣaḥ
ūrdhvaṃ snānam adhaḥ śaucaṃ YS78v_45c / ekaikaṃ varddhayec chukle YS78v_10a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802727 (0.0):
ūrdhvaṃ nābheḥ karau muktvā YS78v_45a / ūrdhvaṃ snānam adhaḥ śaucaṃ YS78v_45c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802770 (0.038):
ekaikaśaś caret kṛcchraṃ YS99v_42c / ekaikaṃ varddhayec chukle YS78v_10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977421 (0.039):
ūrdhvaṃ saṃvatsarāt tv enāṃ Mn_9.77c / ūrdhvaṃ snānam adhaḥ śaucaṃ YS78v_45c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313889 (0.061):
anyathāhāradoṣeṇa % na sa tatra viśuddhyati // YS78v_9 // / ekaikaṃ varddhayec chukle $ kṛṣṇapakṣe ca hrāsayet &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662948 (0.061):
anyathāhāradoṣeṇa na sa tatra viśuddhyati // YS78v_9 // / ekaikaṃ varddhayec chukle kṛṣṇapakṣe ca hrāsayet /
etat te kathitaṃ sarvaṃ YS78v_68a / etad bhāsvatir abravīt YS78v_33d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314187 (0.015):
ete varjyāḥ prayatnena % etad bhāsvatir abravīt // YS78v_33 // / etān niyojayed yas tu $ havye kavye ca karmaṇi &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663246 (0.015):
ete varjyāḥ prayatnena etad bhāsvatir abravīt // YS78v_33 // / etān niyojayed yas tu havye kavye ca karmaṇi /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802805 (0.054):
etā gatvā striyo mohāt YS182v_3.5c / etān niyojayed yas tu YS78v_34a
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772639 (0.060):
ins.:: bhīṣma uvāca: etat te sarvam ākhyātaṃ !nārado1ktaṃ maye0ritam ! / <12327.1/002> X pāraṃparyā3gataṃ hy etat !pitrā me kathitaṃ purā
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978824 (0.060):
etān doṣān avekṣya tvaṃ Mn_8.101a / etān niyojayed yas tu YS78v_34a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802798 (0.063):
etad dinacatuṣkeṇa YS182v_4.26a / etad bhāsvatir abravīt YS78v_33d / etā gatvā striyo mohāt YS182v_3.5c
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6294538 (0.064):
dharmaṃ nāpavadati | sa yattadbhavati | kathitaṃ kātheyaṃ, / civā(hnā)kṣaraṃ, cihnapadavyaṃjanaṃ, lokāyatapratisaṃyuktaṃ |
etān niyojayed yas tu YS78v_34a / ete varjyāḥ prayatnena YS78v_33c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802806 (0.0):
etā gatvā striyo mohāt YS182v_3.5c / etān niyojayed yas tu YS78v_34a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314187 (0.0):
ete varjyāḥ prayatnena % etad bhāsvatir abravīt // YS78v_33 // / etān niyojayed yas tu $ havye kavye ca karmaṇi &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663246 (0.0):
ete varjyāḥ prayatnena etad bhāsvatir abravīt // YS78v_33 // / etān niyojayed yas tu havye kavye ca karmaṇi /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978826 (0.018):
etān doṣān avekṣya tvaṃ Mn_8.101a / etān niyojayed yas tu YS78v_34a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468056 (0.030):
ete brāhmaṇakutsāḥ syus YS182v_5.3c / ete varjyāḥ prayatnena YS182v_3.38a / ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802818 (0.030):
ete brāhmaṇakutsāḥ syus YS182v_5.3c / ete varjyāḥ prayatnena YS182v_3.38a / ete varjyāḥ prayatnena YS78v_33c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802825 (0.064):
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c / ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a
ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS78v_a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468065 (0.0):
ete varjyāḥ prayatnena YS182v_3.38a / ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802834 (0.0):
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c / ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802825 (5.960):
ete varjyāḥ prayatnena YS78v_33c / ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978951 (0.038):
ete śūdreṣu bhojyānnā Par_11.21c / ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495106 (0.041):
Manu4.253a[254ṃa]/ ārdhikaḥ kulamitraṃ ca gopālo dāsa.nāpitau | / Manu4.253c[254ṃc]/ ete śūdreṣu bhojya.annā yāś ca ātmānaṃ nivedayet) ||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988335 (0.054):
dāsanāpitagopāla- kulamitrārdhasīliṇaḥ / / ete śūdreṣu bhojyānnā yaś cātmānaṃ nivedayet (II,1, p. 429) // Par_11.21
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978941 (0.057):
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c / ete śūdreṣu bhojyānnā Mn_4.253[254M]c
eteṣām udakaṃ pītvā YS78v_47c / evam eva tu nārīṇāṃ YS78v_74c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468065 (1.788):
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c / ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a / eteṣām udakaṃ pītvā YS182v_3.63c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802834 (1.788):
ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a / ete śrāddhe ca dāne ca YS78v_a / eteṣām udakaṃ pītvā YS182v_3.63c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468091 (0.025):
eṣa e[vame]va tu nārīṇāṃ YS182v_4.17c / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978970 (0.060):
eteṣām udakaṃ pītvā YS182v_3.63c / eteṣām udakaṃ pītvā YS78v_47c / eteṣām eva jantūnāṃ Mn_12.69c
eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS78v_10d / eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai YS78v_55a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468092 (0.0):
eṣa e[vame]va tu nārīṇāṃ YS182v_4.17c / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802895 (0.0):
eṣā goghnasya niṣkṛtiḥ YS99v_44d / eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai YS78v_55a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979719 (0.016):
eṣāṃ karmāśrayā bhṛtiḥ Nar_5.20d / eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai YS78v_55a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979510 (0.032):
eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS78v_10d / eṣa jñeyas trivṛdvedo Mn_11.264[263M]c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802887 (0.032):
eṣa e[vame]va tu nārīṇāṃ YS182v_4.17c / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS78v_10d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314460 (0.049):
kaivartamedabhillāś ca % saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ // YS78v_54 // / eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai $ taptakṛcchraṃ samācaret // YS78v_55 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663519 (0.049):
kaivartamedabhillāś ca saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ // YS78v_54 // / eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai taptakṛcchraṃ samācaret // YS78v_55 //
kartā yadi vipadyate YS78v_12b / kāmād akāmato vāpi YS78v_57c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980773 (0.064):
kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b / kartā yadi vipadyate YS78v_12b / kartā yadi vipadyate YSS_1.16b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803000 (0.064):
kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b / kartā yadi vipadyate YS78v_12b
kāṣṭhe vanaspatau rodha- YS78v_67c / kukkuṭāṇḍapramāṇan tu YS78v_9a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803094 (0.0):
kukkuṭāṇḍakamātraṃ tu YS182v_2.5a / kukkuṭāṇḍapramāṇan tu YS78v_9a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982773 (0.022):
kukkuṭāṇḍapramāṇan tu YS78v_9a / kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ tu Par_10.3a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583406 (0.043):
Par10.3ab/.kukkuṭa.aṇḍā.pramāṇaṃ.tu.grāsaṃ.vai.parikalpayet./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803075 (0.048):
kāṣṭhaloṣṭāśmabhir gāvaḥ YS99v_48a / kāṣṭhe vanaspatau rodha- YS78v_67c
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5920622 (0.054):
tataḥ kramān mahā vrīhi kṛṣṇa vrīhi jatūmukhāḥ || 8 || / kukkuṭāṇḍaka lāvākhya pārāvataka śūkarāḥ |
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24972895 (0.055):
pañcacakrayutāyāśca phalaṃ dviguṇamīritam // GarP_3,26.95 // / kukkuṭāṇḍapramāṇaṃ ca susigdhaṃ nīlavarṇakam /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313878 (0.061):
jñātvā bhuṅkte viśeṣeṇa % carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_8 // / kukkuṭāṇḍapramāṇan tu $ grāsañca parikalpayet &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662937 (0.061):
jñātvā bhuṅkte viśeṣeṇa carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_8 // / kukkuṭāṇḍapramāṇan tu grāsañca parikalpayet /
kunakhī śyāvadantakaḥ YS78v_29b / kumārī tu rajasvalā YS78v_25d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468181 (0.0):
kukkuṭāṇḍakamātraṃ tu YS182v_2.5a / kunakhī śyāvadantakaḥ YS182v_3.34b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803123 (0.0):
kuṇḍo jīvati bhartari YSS_1.37b / kunakhī śyāvadantakaḥ YS182v_3.34b / kunakhī śyāvadantakaḥ YS78v_29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982966 (0.012):
kunakhī śyāvadantakaḥ Yj_1.222d / kunakhī śyāvadantakaḥ YS182v_3.34b
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966492 (0.015):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018335 (0.041):
Yāj1.222c/ avakīrṇī kuṇḍa.golau kunakhī śyāva.dantakah // / Yāj1.223a/ bhṛtaka.adhyāpakah klībah kanyā.dūṣy abhiśastakah /(p.76)
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221498 (0.056):
N1.165c/ aghaśaṃsyātmavikretṛhīnāṅgabhagavṛttayaḥ // / N1.166a/ kunakhī śyāvadan śvitrimitradhrukśaṭhaśauṇḍikāḥ /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314137 (0.056):
tasyāñ caiva prasūtasya % niṣkṛtir naiva vidyate // YS78v_28 // / śvitrakuṣṭhī tathā caiva $ kunakhī śyāvadantakaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663196 (0.056):
tasyāñ caiva prasūtasya niṣkṛtir naiva vidyate // YS78v_28 // / śvitrakuṣṭhī tathā caiva kunakhī śyāvadantakaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21515785 (0.062):
Manu11.49a[48ṃa]/ suvarṇacauraḥ kaunakhyaṃ surāpaḥ śyāvadantatām | / Manu11.49c[48ṃc]/ brahmahā kṣayarogitvaṃ dauścarmyaṃ gurutalpagaḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998488 (0.064):
sūryābhinimrukte sūryābhinimruktaḥ śyāvadati śyāvadan kunakhini kunakhī, / agredadhuṣy agredadhuḥ parivitte parivittaḥ parivividāne parivividānas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571929 (0.064):
śyāvadati śyāvadan kunakhini kunakhy agredadhuṣy agredadhuḥ parivitte
kulamitrārdhasīriṇaḥ YS78v_20b / kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468192 (0.0):
kumbhīpākeṣu pacyante YS182v_4.61c / kulamitrārdhasīriṇaḥ YS182v_3.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983490 (0.0):
kulamitrārdhasīriṇaḥ Yj_1.166b / kulamitrārdhasīriṇaḥ YS182v_3.10b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803144 (5.960):
kurvāṇo vapanaṃ yadi YSS_2.54d / kulamitrārdhasīriṇaḥ YS182v_3.10b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803159 (0.040):
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b / kuśāśvatthapalāśayoḥ YS182v_3.63b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983669 (0.050):
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b / kuśāśvatthapalāśayoḥ YS182v_3.63b / kuśāḥ śākaṃ payo matsyā Yj_1.214a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584386 (0.060):
Par11.21ab/.dāsa.nāpita.go.pāla.kula.mitrā.ardha.sīriṇaḥ./ / Par11.21cd/.ete.śūdreṣu.bhojya.annā.yaś.ca.ātmānaṃ.nivedayet.//
kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c / kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta YS78v_6c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803178 (0.0):
kūpe vā cāvaṭe 'pi vā YS182v_4.3b / kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468214 (0.016):
kṛcchraṃ sāṃtapanādikam YS182v_1.10d / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS182v_1.7c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346821 (0.016):
kṛcchrābdam ācarej jñānād YS99v_34c / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS99v_62c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803248 (0.016):
kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta YS78v_6c / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS182v_1.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983910 (0.020):
kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c / kṛcchramaṅgirasā svayam Ang_2,11.11b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984081 (0.044):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS182v_1.7c / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS99v_62c / kṛcchrārdhena viśudhyati Par_6.20d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314529 (0.051):
kṛcchrapādaṃ caret pūrvā % tadarddhan tu tathottarā // YS78v_60 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467788 (0.056):
ayājyānāṃ ca yājakāḥ YS182v_4.62b / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā YS182v_3.66c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802173 (0.056):
arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā YS182v_3.66c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346792 (0.057):
kuśair dravyaṃ pṛthak pṛthak YS99v_72d / kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469091 (0.063):
pādam ekaṃ tathottarā YS182v_3.67d / pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805830 (0.063):
pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c / pādahīnaṃ caret pūrvā YS78v_59c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711007 (0.063):
pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d / pādahīnaṃ caret pūrvā YS78v_59c
kṛcchreṇa vastraghāte 'pi YS78v_71a / kṛcchreṇa śudhyate pūrvā YS78v_58c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803251 (0.0):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS99v_62c / kṛcchreṇa vastraghāte 'pi YS78v_71a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984089 (0.023):
kṛcchrārdhena viśudhyati Par_6.20d / kṛcchreṇa vastraghāte 'pi YS78v_71a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803262 (0.031):
kṛcchreṇa vastraghāte 'pi YS78v_71a / kṛcchreṇa śuddhim āpnoti YS99v_14c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314651 (0.057):
śastraghāte trikṛcchrāṇi $ yaṣṭighāte dvayaṃ caret // YS78v_70// / kṛcchreṇa vastraghāte 'pi $ goghnaś ceti viśuddhyati &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663710 (0.057):
śastraghāte trikṛcchrāṇi yaṣṭighāte dvayaṃ caret // YS78v_70// / kṛcchreṇa vastraghāte 'pi goghnaś ceti viśuddhyati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984105 (0.061):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā YS78v_58c / kṛcchreṇa śudhyate śūdrī YS182v_3.68c / kṛcchrair vā vartayet sadā Yj_3.50b
kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS78v_6a / kṛmibhuktabraṇe mauñjī- YS78v_7c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803305 (0.0):
kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS78v_6a / kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS99v_62a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984812 (0.020):
kṛmibhir brahmasaṃyuktaṃ YS182v_1.7a / kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS78v_6a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313839 (0.025):
pāśaṃ tasyaiva chittvā tu % taptakṛcchraṃ samācaret // YS78v_5 // / kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair $ makṣikāśvopaghātitaḥ &
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984821 (0.044):
kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS99v_62a / kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YSS_1.11a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346828 (0.045):
kṛcchreṇa śuddhim āpnoti YS99v_14c / kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS99v_62a
kṛṣṇapakṣe ca hrāsayet YS78v_10b / kaivartamedabhillāś ca YS78v_54c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803308 (0.0):
kṛmibhuktabraṇe mauñjī- YS78v_7c / kṛṣṇapakṣe ca hrāsayet YS78v_10b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346851 (0.032):
keśāṃś ca parirakṣayet YS99v_58b / kaivartamedabhillāś ca YS99v_33c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803339 (0.032):
keśāṃś ca parirakṣayet YS99v_58b / kaivartamedabhillāś ca YS78v_54c
Anandabhatta: Vallalacarita (anvallcu.htm.txt) 19565766 (0.064):
rajakaścarmmakāraśca naṭo varuḍ eva ca / / kaivarttamedabhillāśca saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ // Valc_2,19.29 //
krūragarbhaś ca maithune YS78v_77b / kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803385 (0.045):
kṣattriyo vaiśya eva ca YS182v_3.47b / kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808365 (0.049):
vaidikaṃ ca tathā sarvaṃ YS182v_5.15a / vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711392 (0.049):
vṛṣalīsevanād dvijaḥ YS78v_26b / vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806761 (0.054):
brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986255 (0.064):
kṣatriyāyāṃ viśaḥ striyām Yj_1.91b / kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
gātre mukhe ca praviśec ca samyak YS78v_44c / gṛhitvañ ca cikīrṣati YS78v_48d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803503 (1.192):
gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c / gātre mukhe ca praviśec ca samyak YS78v_44c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987872 (0.041):
gātrāṇi caiva sarvāṇi Mn_4.143c / gātre mukhe ca praviśec ca samyak YS78v_44c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803537 (0.057):
gurutalpavrataṃ kecit YS99v_39a / gṛhitvañ ca cikīrṣati YS78v_48d / gṛhī yaḥ parimuñcati YSS_2.42b
goghnaś ceti viśuddhyati YS78v_71b / gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā YS78v_5a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803599 (0.0):
gobrāhmaṇahataṃ dagdhvā YSS_1.10a / gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā YS78v_5a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803561 (5.960):
gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ YS182v_2.4a / goghnaś ceti viśuddhyati YS78v_71b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989397 (1.192):
gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā YS78v_5a / gobrāhmaṇahite rataḥ Mn_11.78[77M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989093 (0.035):
goghnaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_9.52b / goghnaś ceti viśuddhyati YS78v_71b / goghnasya kecid icchanti YS99v_39c
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662885 (0.036):
indudvayena śuddhyanti dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS78v_4 // / gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā mṛtam udvandhanena ca /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11232943 (0.045):
BP1.21.021a/ śrāntān kṣudhā.ārtān tṛṣitān akāle (vāhayet tu yaḥ / / BP1.21.021b/ sa go.ghnas niṣkṛtiṃ kāryas dāpyas vā^api athavā damam //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346913 (0.046):
godaṇḍaḥ parikīrtitaḥ YS99v_41d / gobrāhmaṇagṛhaṃ dagdhā YS99v_27a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989377 (0.050):
gobrāhmaṇagṛhaṃ dagdhā YS99v_27a / gobrāhmaṇajighāṃsā ca K_948a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803582 (0.050):
gobrāhmaṇagṛhaṃ dagdhā YS99v_27a / gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ YS182v_1.6a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313826 (0.054):
indudvayena śuddhyanti % dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS78v_4 // / gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā $ mṛtam udvandhanena ca &
gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS78v_11b / grāsañca parikalpayet YS78v_9b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803610 (0.0):
gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā YS78v_5a / gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS182v_2.3b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468334 (5.960):
gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ YS182v_1.6a / gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS182v_2.3b
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792952 (0.055):
agamyāgamanaṃ kṛtvā madyagomāṃsabhakṣaṇam // GarP_1,222.47 // / śudhye ccāndrāyaṇādvipraḥ prājāpatyena bhūmipaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989488 (0.055):
gomāyoḥ kapikākayoḥ Mn_11.154[153M]b / gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS182v_2.3b
caturṇām api varṇānāṃ YS78v_1c / caturthe saśikhaṃ vapet YS78v_72d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803748 (1.192):
caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c / caturṇām api varṇānāṃ YS78v_1c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314677 (0.027):
tṛtīye tu śikhā dhāryā % caturthe saśikhaṃ vapet // YS78v_72 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663736 (0.027):
tṛtīye tu śikhā dhāryā caturthe saśikhaṃ vapet // YS78v_72 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt na ca sā gām anuvrajet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990805 (0.055):
caturthe māsi niṣkramaḥ Yj_1.12b / caturthe saśikhaṃ vapet YS78v_72d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990702 (0.058):
caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c / caturṇām api varṇānāṃ YS78v_1c / caturṇām api varṇānāṃ YSS_1.35a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468374 (0.063):
ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ YS182v_3.58d / caturṇām api varṇanāṃ YS182v_3.64c / caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20711539 (0.063):
13,098.022d@010_0144 viśeṣeṇaiva kartavyā śuśrūṣā bhikṣukāśrame / 13,098.022d@010_0145 āśramāṇāṃ tu sarveṣāṃ caturṇāṃ bhikṣukāśramam
catvāri khalu karmāṇi YS78v_76a / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468388 (0.0):
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803790 (0.0):
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803798 (0.0):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991244 (0.007):
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991256 (0.009):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d / carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843245 (0.051):
jñātvā viśeṣeṇa tataś % carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS182v_2.4 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381357 (0.051):
jñātvā viśeṣeṇa tataś carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS182v_2.4 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486311 (0.058):
Manu2.187c/ an.āturaḥ saptarātram avakīrṇivrataṃ caret) || / Manu2.188a/ bhaikṣeṇa vartayen) nityaṃ na ekānna.adī bhaved) vratī |
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843459 (0.059):
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ % carec cāndrāyaṇavratam // YS182v_3.11 // / yaḥ karoty ekarātreṇa $ vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ &
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d / carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468388 (0.0):
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803793 (0.0):
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803801 (0.0):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991239 (0.007):
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991256 (0.009):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d / carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991248 (0.019):
carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843245 (0.039):
jñātvā viśeṣeṇa tataś % carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS182v_2.4 //
cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803823 (0.011):
cāṇḍālamūrtikā ye ca YS182v_1.14a / cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ YS182v_3.8b / cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991415 (0.013):
cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ YS182v_3.8b / cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b / cāṇḍālaś ca varāhaś ca Mn_3.239[229M]a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803834 (0.026):
cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā YS182v_1.12a / cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492586 (0.036):
Manu4.79a/ na saṃvasec) ca patitair na cāṇḍālair na pulkasaiḥ | / Manu4.79c/ na mūrkhair na avaliptaiś ca na antyair na antyāvasāyibhiḥ ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991432 (0.047):
cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b / cāṇḍālo jāyate yajña Yj_1.127a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468421 (0.051):
cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a / cāndrāyaṇam athāpi vā YS182v_1.12d / cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580267 (0.053):
Par6.22cd/.aho.rātra.uṣitaḥ.snātvā.pañca.gavyena.śudhyati.// / Par6.23ab/.caṇḍālaiḥ.saha.suptaṃ.tu.tri.rātraṃ.upavāsayet./
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468408 (0.060):
cāṇḍālamūrtikā ye ca YS182v_1.14a / cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ YS182v_3.8b / cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā YS182v_1.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991558 (0.062):
cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803846 (0.062):
cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c / cāndrāyaṇena śudhyanti YSS_1.8c
cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c / chedayed aṅgulidvayam YS78v_74b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468424 (0.025):
cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a / cāndrāyaṇam athāpi vā YS182v_1.12d / cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803834 (0.038):
cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b / cāndrāyaṇam athāpi vā YS182v_1.12d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346969 (0.040):
cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS99v_23c / cchedayed aṅguladvayam YS99v_54b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21492586 (0.052):
Manu4.79a/ na saṃvasec) ca patitair na cāṇḍālair na pulkasaiḥ | / Manu4.79c/ na mūrkhair na avaliptaiś ca na antyair na antyāvasāyibhiḥ ||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580267 (0.053):
Par6.22cd/.aho.rātra.uṣitaḥ.snātvā.pañca.gavyena.śudhyati.// / Par6.23ab/.caṇḍālaiḥ.saha.suptaṃ.tu.tri.rātraṃ.upavāsayet./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991558 (0.062):
cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803846 (0.062):
cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c / cāndrāyaṇena śudhyanti YSS_1.8c
jalāgnyudvandhanabhraṣṭāḥ YS78v_2a / jātakarmādibhiḥ proktaiḥ YS78v_49c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468436 (0.022):
jambūkena vṛkeṇa vā YS182v_1.2b / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ YS182v_1.3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803926 (0.022):
jalamadhye jalaṃ kṣipet YS99v_93d / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ YS182v_1.3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803939 (0.024):
jalāgnyudbandhanabhraṣṭāḥ YSS_1.7a / jalāgnyudvandhanabhraṣṭāḥ YS78v_2a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346978 (0.034):
jalamadhye jalaṃ kṣipet YS99v_93d / jalādyudbandhanabhraṣṭāḥ YS99v_22a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313787 (0.045):
caturṇām api varṇānāṃ % dharmaśāstraṃ pravartate // YS78v_1 // / jalāgnyudvandhanabhraṣṭāḥ $ prabrajyānaśanacyutāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662845 (0.045):
caturṇām api varṇānāṃ dharmaśāstraṃ pravartate // YS78v_1 // / jalāgnyudvandhanabhraṣṭāḥ prabrajyānaśanacyutāḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803949 (0.047):
jale dadyāj jalāñjalīn YS99v_98b / jātakarmādibhiḥ proktaiḥ YS78v_49c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843020 (0.048):
udite grahanakṣatre % dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 // / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ $ pravrajyānāśakacyutāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381133 (0.048):
udite grahanakṣatre dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 // / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ pravrajyānāśakacyutāḥ /
jātarūpaṃ suvarṇañ ca YS78v_19a / jñātvā dharmaṃ samācaret YS78v_51d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804009 (0.0):
jñātvā caiva vratadvayam YS182v_2.2d / jñātvā dharmaṃ samācaret YS78v_51d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993946 (0.013):
jñātvā dravyaviyogaṃ tu K_599a / jñātvā dharmaṃ samācaret YS78v_51d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468457 (0.048):
jātam antyajasaṃjñakam YS182v_5.2b / jātarūpyaṃ suvarṇaṃ tu YS182v_3.9a / jñātvā caiva vratadvayam YS182v_2.2d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16235329 (0.059):
jñātvā keśiniṣūdanaḥ HV_84.35b / jñātvā guhyakarāṭ svayam HV_86.56b / jñātvā ca dānavaḥ sarvaṃ *HV_91.44*1049:6a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13774508 (0.059):
jñātvā keśiniṣūdanaḥ HV_84.35b / jñātvā guhyakarāṭ svayam HV_86.56b / jñātvā ca dānavaḥ sarvaṃ HV_91.44*1049:6a
jñātvā bhuṅkte viśeṣeṇa YS78v_8c / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca YS78v_23b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804011 (0.0):
jñātvā dharmaṃ samācaret YS78v_51d / jñātvā bhuṅkte viśeṣeṇa YS78v_8c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804060 (0.048):
jyeṣṭhena hi kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.14c / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca YS78v_23b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4417628 (0.050):
[k: K1 (marg.) V3 D2.3 ins.: :k] / jyeṣṭho bhrātātha rukmiṇyā rukmiṇīsnehakāraṇāt | *HV_89.49ab*1030 |
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13653635 (0.054):
viśeṣam adhigaccheyam iti; kiṃ manyadhve bhikṣavaḥ yo 'sau jyeṣṭho bhrātā / khaṭuṃkaḥ duḥśraddadhānaḥ eṣa evāsau urubilvākāśyapaḥ; yau tau kanīyāṃsau
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993965 (0.058):
jñātvā bālyena kevalam Ang_1.1057d / jñātvā bhuṅkte viśeṣeṇa YS78v_8c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510130 (0.058):
Manu9.117a/ ekādhikaṃ harej) jyeṣṭhaḥ putro 'adhyardhaṃ tato 'anujaḥ |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21641267 (0.060):
430.002. panthakaḥ saṃlakṣayati eṣāmasau na bhrātā na jñātiḥ/ / 430.002. mamāsau bhrātā bhavati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6634017 (0.062):
p.90.6ef/.kṣatriyāṇāṃ ca rājñāṃ ca sarvakarmāṇi kārayet// / p.91.1ab/.bhrātṛṇāṃ bhavati jyeṣṭho jyeṣṭāyāṃ yo +abhijāyate/
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12258366 (0.064):
gandharvau bhrātarāv āvām ubhau malayavāsinau // SoKss_7,2.112 // / ahaṃ somaprabho nāma jyeṣṭho devaprabhaś ca saḥ /
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8057304 (0.064):
% v | v v v v % D correct / ahaṃ somaprabho nāma jyeṣṭho devaprabhaś ca saḥ /
tataḥ śuddhyeta āturaḥ YS78v_53d / tato devalakaś caiva YS78v_33a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804083 (0.0):
tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d / tataḥ śuddhyeta āturaḥ YS78v_53d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468532 (0.043):
tathā ca vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.26b / tathā caiva tu mohitaḥ YS182v_3.53b / tathā devalakaś caiva YS182v_3.37c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16912820 (0.048):
yas tu nindayate pāpo BrP_170.46a / yas tu putro 'vamanyate BrP_217.49b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994749 (0.049):
tataḥ śuddho bhavedevaṃ Ang_1.198c / tataḥ śuddhyeta āturaḥ YS78v_53d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26852730 (0.050):
brāhmaṇāṃś ca gurūn devān % vedān dharmaṃ janārdanam // BrP_170.45 // / yas tu nindayate pāpo $ nāsau spṛśyo 'tha pāpakṛt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11124041 (0.050):
brāhmaṇāṃś ca gurūn devān vedān dharmaṃ janārdanam // BrP_170.45 // / yas tu nindayate pāpo nāsau spṛśyo 'tha pāpakṛt /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314446 (0.052):
snātvā snātvā spṛśet tan tu % tataḥ śuddhyeta āturaḥ // YS78v_53 // / rajakaś carmakāraś ca $ naṭo vuruḍa eva ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663505 (0.052):
snātvā snātvā spṛśet tan tu tataḥ śuddhyeta āturaḥ // YS78v_53 // / rajakaś carmakāraś ca naṭo vuruḍa eva ca /
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4678209 (0.060):
nandate sukṛtaṃ kṛtvā nandate sogatiṃ gataḥ || / 102 Dhp119 / pāpo pi paśśate bhadraṃ yāva pāpaṃ na paccati |
tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d / tat pāpaṃ na praṇaśyati YS78v_43d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804107 (0.0):
tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c / tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995416 (0.002):
tat pāpam apasedhati Mn_11.198[197M]d / tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468503 (0.014):
tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c / tat pāpaṃ na praṇaśyati YS182v_3.60b
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1961701 (0.047):
nāmamātramiti | yathā mṛṇmayagohanane nāsti pāpam | tathā / vāstavikagohanane 'pi pāpaṃ na bhavet | yathā bālakānāṃ nāmamātreṇa
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4678221 (0.050):
yadā tu paccate pāpaṃ atha pāpo pāpāni paśśati ||
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13527580 (0.055):
pāpaṃ praṇaśyate yena__Vdha_069.001 / pāpaṃ praṇāśayatv adya__Vdha_093.020
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517091 (0.055):
bhakṣayitvādrutaṃtasyasarvapāpaṃ praṇaśyati // ŚivP_1,22.15cd/ / caṃḍādhikāroyatrāstitadbhāktavyaṃnamānavaiḥ // ŚivP_1,22.16ab/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995427 (0.056):
tat pāpaṃ teṣu gacchati Par_6.57b / tat pāpaṃ na praṇaśyati YS182v_3.60b / tat pāpaṃ na praṇaśyati YS78v_43d
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12764251 (0.062):
navīkṛtyār'payedyastu tasya pāpaṃ praṇaśyati /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16912820 (0.063):
yas tu nindayate pāpo BrP_170.46a / yas tu putro 'vamanyate BrP_217.49b
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27603224 (0.063):
yāsyati tvaṃ sadā mūrchāṃ gato naiva vibuddhyase | 18.114 | / naca pāpaṃ tataste syādityukte cainamāviśat |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26852730 (0.063):
brāhmaṇāṃś ca gurūn devān % vedān dharmaṃ janārdanam // BrP_170.45 // / yas tu nindayate pāpo $ nāsau spṛśyo 'tha pāpakṛt &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11124041 (0.063):
brāhmaṇāṃś ca gurūn devān vedān dharmaṃ janārdanam // BrP_170.45 // / yas tu nindayate pāpo nāsau spṛśyo 'tha pāpakṛt /
tadarddhan tu tathottarā YS78v_60d / tad bhaikṣabhug japen nityaṃ YS78v_26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804250 (0.0):
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ YS182v_3.12c / tad bhaikṣabhug japen nityaṃ YS78v_26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998045 (0.025):
tad bhūtam api hīyate Nar_M1.55d / tad bhaikṣabhug japan nityaṃ Mn_11.178[177M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997108 (0.030):
tadarthasya samādhakam Mn_7.207Md / tadarddhan tu tathottarā YS78v_60d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4829415 (0.043):
tadbhaikṣyabhuk japennityaṃ tribhirvaṣair vyapohati //AP_169.041cd/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581233 (0.045):
Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.// / Par7.9ab/.sa.bhaikṣa.bhug.japan.nityaṃ.trir.varṣair.viśudhyati./
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517683 (0.057):
Manu11.178a[177ṃa]/ yat karoty) ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ | / Manu11.178c[177ṃc]/ tad bhaikṣabhuj japan) nityaṃ tribhir varṣair
tan mātreṇaiva śuddhyati YS78v_45d / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468573 (0.001):
tanayāgāmināṃ tathā YS182v_2.2b / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d / taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804308 (0.007):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804288 (0.014):
tanmālābaddhaśekharaṃ YSS_2.25b / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843234 (0.018):
taptakṛcchraṃ cared vipro % mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381346 (0.018):
taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998676 (0.026):
taptakṛcchraṃ caran vipro Mn_11.214[213M]a / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe Par_9.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998639 (0.030):
taptakṛcchra udāhṛtaḥ Yj_3.317d / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799749 (0.035):
surāmāṃsādimādhvīkaṃ kṛtvā gomāṃsabhakṣaṇam // RKS_39.21 // / taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjībandhena śūddhyati /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584183 (0.038):
Par11.8cd/.prāyaś.cittaṃ.cared.vipraḥ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.tathā.// / Par11.9ab/.pīyūṣaṃ.śveta.laśunaṃ.vṛntāka.phala.gṛñjane./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998646 (0.043):
taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d / taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998665 (0.053):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraśataṃ caret Ang_1.198b / taptakṛcchrasahasrāṇi Ang_1.221c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803800 (0.056):
carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583387 (0.057):
Par10.1cd/.agamyā.gamane.caiva.śuddhyai.cāndrāyaṇaṃ.caret.// / Par10.2ab/.eka.ekaṃ.hrāsayed.grāsaṃ.kṛṣṇe.śulke.ca.vardhayet./
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468709 (0.060):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a / dakyayā patitena vā YS182v_3.69b
taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d / taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_5d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468576 (0.0):
tanayāgāmināṃ tathā YS182v_2.2b / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d / taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998702 (0.0):
taptakṛcchraṃ viśodhanam Mn_11.156[155M]d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_3.4d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804325 (0.0):
taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c / taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998653 (0.014):
taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d / taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804289 (0.014):
taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804298 (0.035):
taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d / taptakṛcchradvayena vā YS99v_23d / taptakṛcchraparikliṣṭo YSS_1.15c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843233 (0.040):
taptakṛcchraṃ cared vipro % mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381345 (0.040):
taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347033 (0.040):
taptakṛcchradvayena vā YS99v_23d / taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804307 (0.044):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799748 (0.049):
surāmāṃsādimādhvīkaṃ kṛtvā gomāṃsabhakṣaṇam // RKS_39.21 // / taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjībandhena śūddhyati /
taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_55b / tasyāñ caiva prasūtasya YS78v_28c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468576 (0.0):
taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998702 (0.0):
taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_5d / taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_55b / taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804327 (0.0):
taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c / taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998692 (0.031):
taptakṛcchraṃ viśodhanam Mn_11.156[155M]d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_3.4d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804387 (0.050):
tasyāñ caiva prasūtasya YS78v_28c / tasyās tu yo bhaved bhartā YS182v_3.24c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468611 (0.056):
taṃ tu vidyād ajāvikam YS182v_3.24d / tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804423 (0.056):
tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c / tān doṣān kṣamate yas tu YS78v_36c
tān doṣān kṣamate yas tu YS78v_36c / tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468612 (0.0):
taṃ tu vidyād ajāvikam YS182v_3.24d / tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468630 (0.0):
tāratam yena vā dvijaiḥ YS182v_5.6d / tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000735 (0.0):
tālvasthiparipīḍanam K_458b / tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a / tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804423 (0.0):
tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c / tān doṣān kṣamate yas tu YS78v_36c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804458 (0.0):
tāratam yena vā dvijaiḥ YS182v_5.6d / tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a / tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844089 (0.038):
yāvad dvijā na cārcyante % annadānahiraṇyakaiḥ // YS182v_3.59 // / tāvaccīrṇavratasyāpi $ tat pāpaṃ na praṇaśyati // YS182v_3.60 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382202 (0.038):
yāvad dvijā na cārcyante annadānahiraṇyakaiḥ // YS182v_3.59 // / tāvaccīrṇavratasyāpi tat pāpaṃ na praṇaśyati // YS182v_3.60 //
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5499188 (0.044):
spraṣṭuṃ kṣamate parihartuñca, na tu punaḥ pinvitumiti | ataḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000472 (0.055):
tāntavasya ca saṃskāre Nar_9.13a / tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221895 (0.059):
BP1.3.037a/ mahāpāpa.upapāpābhyāṃ pātakena^atha saṃsadi/ / BP1.3.037b/ yo^(abhiśastas tat (kṣamate saṃyuktaṃ tam vidur janāḥ//
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843532 (0.064):
tān doṣān kṣamate yas tu % sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381644 (0.064):
tān doṣān kṣamate yas tu sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314221 (0.064):
tān doṣān kṣamate yas tu % sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ // YS78v_36 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663280 (0.064):
tān doṣān kṣamate yas tu sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ // YS78v_36 //
tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c / tāvat tiṣṭhet nirāhārā YS78v_61c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804460 (0.0):
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804468 (0.035):
tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c / tāvato grasate pretya YS182v_3.29c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469734 (0.041):
yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b / yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807541 (0.041):
yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d / yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a / yāvato grasate grāsān YS78v_40a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711271 (0.041):
yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d / yāvato grasate grāsān YS78v_40a / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000735 (0.045):
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvataḥ śūlān grasati Ang_1.739c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468631 (0.046):
tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a / tāvato grasate pretya YS182v_3.29c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000766 (0.051):
tāvato grasate pretya YS182v_3.29c / tāvato 'tandritān dakṣān Mn_7.61c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047567 (0.053):
yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a / yāvato grasate grāsān YS78v_40a / yāvato bāndhavān yasmin Mn_8.97a
tūlikā upadhānāni YS78v_50a / tṛtīye tu śikhā dhāryā YS78v_72c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804491 (0.053):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā YS182v_3.26c / tṛtīye tu śikhā dhāryā YS78v_72c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9001781 (0.061):
tṛtīyeti ca tāṃ viduḥ Ang_1.455d / tṛtīye tu śikhā dhāryā YS78v_72c
tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804517 (0.0):
tena snātvā ca pītvā ca YS182v_3.9c / tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802551 (0.038):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468639 (0.038):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā YS182v_3.26c / tena snātvā ca pītvā ca YS182v_3.9c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975917 (0.043):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / ucchīrṣake śriyai kuryād Mn_3.89[79M]a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467960 (0.049):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710540 (0.055):
iha loke paratra ca YS78v_12d / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002116 (0.056):
tenaiva saha modate Par_4.33d / tenaiva sārdhaṃ prāsyeyuḥ Mn_11.186[185M]c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802563 (0.058):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
te 'pi sarve vigarhitāḥ YS78v_13d / trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804517 (0.0):
tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003008 (0.031):
trayas te narakaṃ yānti Par_7.7a / trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c / trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804588 (0.031):
tyājyaiti parikīrtitā YS182v_3.24b / trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c / trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468672 (0.037):
tyājyaiti parikīrtitā YS182v_3.24b / trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802551 (0.038):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975917 (0.043):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / ucchīrṣake śriyai kuryād Mn_3.89[79M]a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467960 (0.049):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468657 (0.051):
teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c / te sarve 'pi vigarhitāḥ YS182v_2.8d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710540 (0.055):
iha loke paratra ca YS78v_12d / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002116 (0.056):
tenaiva saha modate Par_4.33d / tenaiva sārdhaṃ prāsyeyuḥ Mn_11.186[185M]c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802563 (0.058):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS78v_4d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468718 (0.030):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a / dakyayā patitena vā YS182v_3.69b / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804714 (0.030):
daṇḍyās tat putramitrāṇi YS99v_21a / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804726 (0.030):
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_4.5d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS78v_4d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347136 (0.033):
daṇḍyās tat putramitrāṇi YS99v_21a / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS99v_24d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468693 (0.036):
tribhir varnair atandritaḥ YS182v_5.5b / tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804624 (0.036):
tribhir varnair atandritaḥ YS182v_5.5b / tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d / tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003322 (0.040):
tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d / tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d / tribhiḥ kṛcchrair vyapohati Mn_11.197[196M]d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314110 (0.049):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ % tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 // / svavṛṣaṃ yā parityajyāny $ avṛṣeṇa bṛhaspatiḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663169 (0.049):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 // / svavṛṣaṃ yā parityajyāny avṛṣeṇa bṛhaspatiḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018110 (0.053):
Yāj1.208a/ yathā.kathamcid (dattvā gām dhenum vā^adhenum eva vā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005086 (0.060):
dattvā dhanaṃ tu viprebhyaḥ Mn_9.323a / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d
daśakṛtvo hy anāturaḥ YS78v_53b / dāruṇā ghātane kṛcchraṃ YS78v_69a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804826 (0.044):
dāyādebhyo yathā kramāt YS182v_5.22d / dāruṇā ghātane kṛcchraṃ YS78v_69a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007015 (0.054):
dārucarmatṛṇādi yat Nar_14.13b / dāruṇā ghātane kṛcchraṃ YS78v_69a
dāsanāpitagopāla- YS78v_20a / divānītaṃ ca yaj jalam YS78v_19b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804863 (0.027):
divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_3.70a / divānītaṃ ca yaj jalam YS78v_19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007100 (0.047):
dāsanāpitagopāla YS182v_3.10a / dāsanāpitagopāla YS78v_20a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804839 (0.047):
dāsanāpitagopāla- YS182v_3.10a / dāsanāpitagopāla- YS78v_20a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468749 (0.047):
dāyādebhyo yathā kramāt YS182v_5.22d / dāsanāpitagopāla- YS182v_3.10a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468770 (0.054):
divā ''nītena toyena YS182v_3.69c / divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ YS182v_3.9b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804889 (0.054):
divā sūryāṃśubhis taptaṃ YS99v_96a / divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ YS182v_3.9b
divānītena toyena YS78v_63c / divārka raśmisaṃspṛṣṭaṃ YS78v_64a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804871 (5.960):
divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_3.70a / divānītaṃ ca yaj jalam YS78v_19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007422 (0.037):
divā ''nītena toyena YS182v_3.69c / divānītena toyena YS78v_63c / divānugacched gās tās tu Mn_11.110[109M]a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468769 (0.057):
divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_3.70a / divā ''nītena toyena YS182v_3.69c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710997 (0.063):
pavitraṃ sarvadā jalam YS78v_64d / pātakena tu liptena YS78v_75c
durbhago hi tathā ṣaṇḍaḥ YS78v_30a / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS78v_23d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468800 (0.029):
dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ YS182v_3.25a / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008370 (0.029):
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS78v_23d / dṛṣṭvā kāryaṃ punaḥ punaḥ K_372b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804939 (0.029):
dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ YS182v_3.25a / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS78v_23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804915 (0.063):
dīyamāne vipattiḥ syāt YS99v_50c / durbhago hi tathā ṣaṇḍaḥ YS78v_30a / durbhago hi tathā ṣaṇḍhaḥ YS182v_3.35a
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23838664 (0.063):
atha pravadane kanyāmupavasitāṃ snātāṃ saśiraskām ahatenācchinnadaśena
deśaṃ kālaṃ tathātmānaṃ YS78v_51a / dravyaṃ dravyaprayojanam YS78v_51b
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300083 (1.192):
Baudh1.5.8.53-1/ atha^apy (udāharanti / / Baudh1.5.8.53-2/ kālaṃ deśaṃ tathā^ātmānaṃ dravyaṃ dravya.prayojanam
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14363588 (1.192):
dānaṃ pratigraho homaḥ svādhyāyaśca nivartate // GarP_2,39.3 // / deśaṃ kālaṃ tathātmānaṃ dravyaṃ dravyaprayājanam /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314412 (1.192):
śoṣayitvā pratāpena % prokṣayitvā śucir bhavet // YS78v_50 // / deśaṃ kālaṃ tathātmānaṃ $ dravyaṃ dravyaprayojanam &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663471 (1.192):
śoṣayitvā pratāpena prokṣayitvā śucir bhavet // YS78v_50 // / deśaṃ kālaṃ tathātmānaṃ dravyaṃ dravyaprayojanam /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27533266 (0.046):
viśeṣākhyā apāyina upāyinaścāvyatirekāḥ / / na ca te dravyameva, tasya sthitimattvāt / / na ca tato 'tyantaṃ vyāvartante, bhedenānupalabdheḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28106022 (0.050):
tāṃ prati itarabhedavyāpyadravyatvavat dravyamiti parāmarśaṃḥ kāraṇam/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26525813 (0.050):
'rthāntarasyānupalabdhiḥ, guṇavyatiriktaṃ dravyam iti nopapadyate/ / % nopapadyate/] p.1171
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28181465 (0.054):
guṇādivṛttitvāt na / dravyamityarthaḥ/ ata eveti/ guṇādivṛttitvādevetyarthaḥ/ śaktiḥ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5747840 (0.055):
etan manasi kṛtvārthaṃ |dravyaṃ devarayor aham | / na nikṣiptavatī śeṣam |āryayā jñāpyatām iti ||4.37|
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5017688 (0.056):
anityatvāt tu naivaṃ syād arthād dhi dravyasaṃyogaḥ//6.1.40// / naivaṃ syāt, yad uktam, adravyasyānadhikāra iti. kutaḥ? anityatvāt, anityo
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11888151 (0.059):
uktakalpatvān na punaḥ sūtryanta ity arthaḥ. / kiṃ punar atra dravyam eva dravyam iti vistaraḥ. mukhyavṛttyā yad dravyaṃ
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26503529 (0.059):
vyajyata iti vyaktir indriyagrāhyeti na sarvaṃ dravyaṃ vyaktiḥ/ yo / guṇaviśeṣāṇāṃ sparśāntānāṃ gurutvaghanatvadravatvasaṃskārāṇām avyāpinaḥ
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020431 (0.060):
Yāj1.368a/ (jñātvā^aparādham deśam ca kālam balam atha^api vā / / Yāj1.368c/ vayah karma ca vittam ca daṇḍam daṇḍyeṣu (pātayet //E
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4851045 (0.063):
2 koṭare ity ādiḥ sarvārthasādhaka ity antaḥ pāṭhaḥ ṭa..pustake nāsti / maṅgalañca tathā dravyaṃ tasya syādarthasiddhaye /AP_231.020ab/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28104170 (0.064):
dravyaṃ vibhajate / tatreti/tatra dravyādimadhye/ dravyāṇi navaivetyanvayaḥ/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28089337 (0.064):
rūpavattvakriyāvattvābhyāṃ dravyatvavyāpyābhyāṃ dravyatvasiddheḥ/ tathā ca / tamo dravyaṃ nīlādiprakārakābādhitapratītiviṣayatvāt ghaṭavat
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390500 (0.064):
āpādayituṃ śakyam17 / / kriyā hi dravyaṃ vilāpayati18 nādravyam /
dvitīye śmaśru vāpayet YS78v_72b / dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011765 (0.004):
dharmaśāstraṃ puraskṛtya Nar_M1.29a / dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805090 (0.027):
dvitīye nāsti doṣas tu YS99v_75c / dvitīye śmaśru vāpayet YS78v_72b
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18671517 (0.037):
kathaṃ tu utsaryati dharmaśāstraṃ // / yas tvaṃ akarmaṃ kuruṣe durbuddhiḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5020068 (0.045):
*{5/343: E2: 5,233; E6: 2,134}* / aśāstrā tūpasaṃprāptiḥ{*5/344*} śāstraṃ syān na prakalpakam, tasmād
Jaimini: Mimamsasutra (jaimsutu.htm.txt) 18253483 (0.045):
aśāstrāt tūpasamprāptiḥ śāstraṃ syān na prakalpakaṃ tasmād arthena
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805137 (0.046):
dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d / dharmaśāstrānusāreṇa YS182v_4.27a
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796087 (0.052):
[śāstā nirveṣam [upadiśed yathā.karma [yathā.uktam / ( = K 13 ) / Ap2.5.10.13/ tasya cet-śāstram [atipravarteran rajānaṃ [gamayet / ( = K 14
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1391090 (0.053):
yathāvac chāstrānavabodhe mantrāṇāṃ devatādisatattvānagamād / anadhikāraḥ7 / / uktaṃ ca / vaidhe kṛtārthakaṃ śāstram avaidhaṃ nānuśāsti9 hi / iti /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2329128 (0.055):
tat kiṃ sāpekṣamādhikṛtya śāstraṃ pravṛttam? tathā ca pramātaṇāṃ na / pramāṇāntare pravṛttiḥ syādityata āha te yadeti /
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144321 (0.056):
vali lope 'ntaraṅgaparibhāṣā na pravartata iti tu na yuktam/ tatsūtre
Santideva: Siksasamuccaya (sanss18u.htm.txt) 11289503 (0.057):
dharmôdāre pravartate hīneṣu na pravartate | / anunnāmâvanāmo hi dharmaḥ |tathā mayā dharmasadṛśacittena bhavitavyaṃ |na
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389776 (0.061):
adhikāraṃ vinā yas tu gṛḥṇāti śāstram anyathā7 / / tat tyaktvā8 pāvanaṃ kṛtvā svadharmaṃ punar āśrayet //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16030007 (0.061):
Yāj3.329a/ ya idam (dhārayiṣyanti dharma.śāstram atandritāh / / Yāj3.329c/ iha loke yaśah (prāpya te (yāsyanti tri.viṣṭapam //
Mrgendragama (=Mrgendratantra) (mrgt1chu.htm.txt) 24428665 (0.063):
* te tadaivam uktāḥ pārameśvaraṃ jñānaṃ śāstraṃ vṛtavantaḥ / / * sa tu tadabhyarthitaṃ jñānopadeśaṃ dātuṃ tān prativacanaṃ śrūyatām ity
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18300098 (0.063):
āgama iti caturadhyāyiśāstramucyate / / tataścāyamarthaḥ / / na kevalaṃ pratyakṣaraṃ pratipadaṃ pratisūtraṃ pratyadhikaraṇaṃ
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18237160 (0.063):
svataḥ prāptārthabodhasya vivakṣānapanopanāt / / viṣayādi susaṃpādaṃ śāstramārabhyate tataḥ // MJaiNy_1,1.34 //
na kuryād vaidikīṃ śrutim YS78v_73d / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468866 (0.0):
dharmaśāstrānusāreṇa YS182v_4.27a / na kuryād vaidikīṃ śrutim YS182v_4.16d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468876 (0.0):
na ca govrajanaṃ smṛtam YS182v_4.16b / na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013143 (0.0):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c / na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013265 (0.0):
na ca rakto virāvayet Mn_4.64d / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583284 (0.0):
Par9.55cd/.na.striyāḥ.keśa.vapanaṃ.na.dūre.śayana.aśanaṃ.// / Par9.56ab/.na.ca.goṣṭhe.vased.rātrau.na.divā.gā.anuvrajet./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805176 (0.0):
nakārakas tu prabhur eṣa dharmaḥ YSS_1.48d / na kuryād vaidikīṃ śrutim YS182v_4.16d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805201 (0.0):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c / na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805213 (0.0):
na ca datto 'pyahīno 'ti- YS182v_5.17c / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012875 (5.960):
na kuryād yo na kārayet Yj_2.158b / na kuryād vaidikīṃ śrutim YS182v_4.16d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844425 (1.788):
na ca goṣṭhe vased rātrau % na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS182v_4.16 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382538 (1.788):
na ca goṣṭhe vased rātrau na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS182v_4.16 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314693 (0.031):
na ca rātrau vased goṣṭhe % na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS78v_73 // / sarvān keśān samuddhṛtya $ chedayed aṅgulidvayam &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663752 (0.031):
na ca rātrau vased goṣṭhe na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS78v_73 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347274 (0.040):
na doṣo rodha bandhayoḥ YS99v_52d / na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805314 (0.040):
navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b / na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8641773 (0.048):
ṇyarthānandarbhāvena na ko 'pi lokikīṃ vaidikīṃ pravṛttiṃ kuryāditi
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468295 (0.058):
gavāṃ ca [vi]ghātam uttamam YS182v_4.11b / gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803497 (0.058):
gavāṃ nipātane caiva YS99v_42a / gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
na ca sā gām anuvrajet YS78v_73b / naṭo vuruḍa eva ca YS78v_54b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805218 (0.038):
na ca vīrāsanaṃ tathā YS99v_55b / na ca sā gām anuvrajet YS78v_73b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805242 (0.062):
naṭo buruḍa eva ca YS99v_33b / naṭo vuruḍa eva ca YS78v_54b / na tasya punar āvṛttir YS99v_90c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314687 (0.063):
na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt $ na ca sā gām anuvrajet & / na ca rātrau vased goṣṭhe % na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS78v_73 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663746 (0.063):
na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt na ca sā gām anuvrajet / / na ca rātrau vased goṣṭhe na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS78v_73 //
nadīkāntāramantike YS78v_71d / na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016328 (0.0):
na śūdrāyāḥ smṛtaḥ kālo Nar_12.100a / na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805335 (0.0):
navaite pratyavasitāḥ YS99v_23a / na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314124 (0.017):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663183 (0.017):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711431 (0.030):
śūdrā pādena śudhyati YS78v_58d / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805270 (0.044):
na tu haste kadācana YS182v_3.30b / nadīkāntāramantike YS78v_71d / na doṣo rodha bandhayoḥ YS99v_52d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808659 (0.049):
śūdrāṃ tu sevamānād dhi YSS_2.62a / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057781 (0.051):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808306 (0.051):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ YS182v_3.12b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711384 (0.051):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanād dvijaḥ YS78v_26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062311 (0.051):
śūdrī ca gṛhamedhinī Par_12.36(35)b / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805242 (0.062):
naṭo buruḍa eva ca YS99v_33b / naṭo vuruḍa eva ca YS78v_54b / na tasya punar āvṛttir YS99v_90c
na sa tatra viśuddhyati YS78v_9d / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844412 (0.0):
gavāṃ madhye vased rātrau % divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān $ na ca govrajanaṃ smṛtam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382525 (0.0):
gavāṃ madhye vased rātrau divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān na ca govrajanaṃ smṛtam /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805344 (0.0):
naśyatīti na saṃdeha YS182v_4.58c / na sa tatra viśuddhyati YS78v_9d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805357 (0.0):
na striyā vapanaṃ kāryaṃ YS99v_55a / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314681 (0.0):
tṛtīye tu śikhā dhāryā % caturthe saśikhaṃ vapet // YS78v_72 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt $ na ca sā gām anuvrajet &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663740 (0.0):
tṛtīye tu śikhā dhāryā caturthe saśikhaṃ vapet // YS78v_72 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt na ca sā gām anuvrajet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016539 (0.019):
na sa tatra viśuddhyati YS78v_9d / na sa tal labdhum arhati Mn_8.147d
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683618 (0.023):
atha pramāṇaṃ na sukhe 'bhisaṃdhir % duḥkhe pramāṇaṃ nanu nā7bhisaṃdhiḥ // / tathai9va ye karma-viśuddhi-hetoḥ $ spṛśanty apas tīrtham iti pravṛttāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468923 (0.024):
naśyatīti na saṃdeha YS182v_4.58c / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān YS182v_4.16a
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929870 (0.027):
{nopalabhate}/ ātmatvena/ tat kasya / 15015 hetoḥ/ ātmano 'tyantaviśuddhitām upādāya// [iti tatraiva navamaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016782 (0.032):
na strīṇām ajinaṃ vāso Par_9.57a / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13230332 (0.034):
N20.26c/ pratyānītasya tasyātha sa viśuddho bhaven naraḥ // 26
Jnanalokalamkara [Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṃkāra nāma (jnalokau.htm.txt) 25720698 (0.038):
sarvasattvaviśuddhir advaidhā advaidhīkārā / (JĀA 65) yaś cādvayārthaḥ so
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21496737 (0.039):
Manu5.103c[102ṃc]/ snātvā sa.cailaḥ spṛṣṭvā agniṃ ghṛtaṃ prāśya viśudhyati / || [M.sa.cailaṃ, viśuddhyati ] / Manu5.104a[103ṃa]/ na vipraṃ sveṣu tiṣṭhatsu mṛtaṃ śūdreṇa nāyayet |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362076 (0.044):
pitṛpāṅktiviśuddhyarthaṃ śatāddhaiṃna tu yojayet // GarP_2,35.38 //
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6929613 (0.045):
14910 {nopalabhate na samanupaśyati} atyantaviśuddhitām upādāya// [iti / tatraivāṣṭama ātmādivikalpaḥ//]
Aryasura: Paramitasamasa (bsa050_u.htm.txt) 12047531 (0.050):
tādṛgvidhajñānaviśuddhipūrṇaḥ syād yadyaśeṣena ca lokadhātuḥ /
nāparādho na pātakam YS78v_16b / nāvāyasa tṛṇāni ca YS78v_52b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468958 (0.0):
nānyā śuddhir vidhīyate YS182v_3.7d / nāparādho na pātakam YS182v_3.2b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805423 (0.0):
nānyā śuddhir vidhīyate YS99v_35d / nāparādho na pātakam YS182v_3.2b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805437 (0.0):
nārī vā 'pi kumāro vā YS182v_4.5a / nāvāyasa tṛṇāni ca YS78v_52b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843328 (0.044):
prāyaścittaṃ cared bhrāta % pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ // YS182v_3.1 // / ato bālatarasyāpi $ nāparādho na pātakam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381440 (0.044):
prāyaścittaṃ cared bhrāta pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ // YS182v_3.1 // / ato bālatarasyāpi nāparādho na pātakam /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313965 (0.044):
prāyaścittaṃ cared bhrātā % pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ // YS78v_15 // / ato bālatarasyāpi $ nāparādho na pātakam &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663024 (0.044):
prāyaścittaṃ cared bhrātā pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ // YS78v_15 // / ato bālatarasyāpi nāparādho na pātakam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017713 (0.045):
nāpakvakaraṇe jñatā Yj_3.142d / nāparādho na pātakam YS182v_3.2b
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11889697 (0.057):
iti. kim asya styānasya apāṭhe mamāparādhaḥ. kim ābhidhārmikasyeti. / abhidharmakārasyāyam aparādho na mamety abhiprāyaḥ. styānasya
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018154 (0.064):
nāvaḥ panthās tṛṇāni ca Par_7.34b / nāvāyasa tṛṇāni ca YS78v_52b / nāvijñāte jalāśaye Mn_4.129d
nāsya sūtakitā bhavet YS78v_75d / nityaṃ pratigrahe lubdho YS78v_31a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018831 (0.016):
nityaṃ pañcaśatāvaraḥ K_101d / nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a / nityaṃ pratigrahe lubdho YS78v_31a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805464 (0.016):
nityaṃ naimittikaṃ kāmyaṃ YS99v_82a / nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468970 (0.019):
nāvibhaktāḥ kadācana YS182v_5.16b / nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805444 (0.038):
nāvibhaktāḥ kadācana YS182v_5.16b / nāsya sūtakitā bhavet YS78v_75d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10787170 (0.053):
ayajñayājakasthāne anāvṛṣṭir bhavet sadā // RKS_25.59 // / apūjanāt tathā nityaṃ devedevasya śūlinaḥ /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470240 (0.057):
sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b / sadā sūtakitā tasya YS182v_3.13c / saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 28005995 (0.058):
dhaivatarṣabhayorhīnaṃ tathā cauḍuvitaṃ bhavet / / laṅghanīyau ca tau nityamārṣabhāddhaivataṃ vrajet /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19611314 (0.059):
01,056.032d@032_0011 api pādaṃ paṭhen nityaṃ na ca nirbhārato bhavet / 01,056.032d@032_0012 iha naikāśrayaṃ janma rājarṣīṇāṃ mahātmanām
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12740855 (0.060):
apo hi'ṣṭhādibhirmantraissnāvayen niṣkṛtirbhavet / / paśnānnityaṃ prakurvīta snānaṃ nityārcanoditam // BhS_27.108 //"
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21494259 (0.061):
Manu4.194c/ tathā nimajjato 'adhastād ajñau dātṛ.pratīcchakau || / Manu4.195a/ dharmadhvajī sadā lubdhaś chādmiko lokadambhakaḥ||
nidrā śriyo nivarttante YS78v_77c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468981 (1.788):
nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805485 (1.788):
nimittī naiva lipyate YS99v_45d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805496 (1.788):
nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019414 (0.038):
nirāśāḥ pitaras tathā Par_12.43(42)d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018967 (0.039):
nidrāluḥ krūrakṛl lubdho Yj_3.139a / nidrā śriyo nivarttante YS78v_77c
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS78v_35d / niṣkṛtir naiva vidyate YS78v_28d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468981 (0.0):
nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805488 (0.0):
nimittī naiva lipyate YS99v_45d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805496 (0.0):
nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.30d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468990 (0.030):
nirmatsaraḥ sadācāraḥ YS182v_3.42a / niṣkṛtir na vidhīyate YS182v_3.15d / niḥśvāsopagatasya ca YS182v_3.15b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019414 (0.032):
nirāśāḥ pitaras tathā Par_12.43(42)d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805529 (0.044):
niṣkṛtir na vidhīyate YS182v_3.15d / niṣkṛtir naiva vidyate YS78v_28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019973 (0.047):
niṣkṛtir na vidhīyate YS182v_3.15d / niṣkṛtir naiva vidyate YS78v_28d / niṣkṛtirvihitā sadbhir Ang_1.156c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487478 (0.051):
Manu3.19a/ vṛṣalīphena.pītasya niḥśvāsa.upahatasya ca | / Manu3.19c/ tasyāṃ ca eva prasūtasya niṣkṛtir na vidhīyate) ||
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843522 (0.056):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā % nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS182v_3.16 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381634 (0.056):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS182v_3.16 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314210 (0.056):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā % nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS78v_35 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663269 (0.056):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS78v_35 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019425 (0.062):
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.30d / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS78v_35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806465 (0.064):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806473 (0.064):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
niḥśvāsopahatasya ca YS78v_28b / pakveṣṭakacitāni ca YS78v_52d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805545 (0.046):
niḥśalyakaraṇe caiva YS99v_51c / niḥśvāsopagatasya ca YS182v_3.15b / niḥśvāsopahatasya ca YS78v_28b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020125 (0.058):
niḥśvāsopagatasya ca YS182v_3.15b / niḥśvāsopahatasya ca Mn_3.19b / niḥśvāsopahatasya ca YS78v_28b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468991 (0.058):
niṣkṛtir na vidhīyate YS182v_3.15d / niḥśvāsopagatasya ca YS182v_3.15b
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcavarṣāt parasya ca YS78v_15b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469027 (0.032):
pañcatvaṃ ca gato bhavet YS182v_5.9d / pañcavarṣāt parasya ca YS182v_3.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021538 (0.038):
pañcavarṣāt parasya ca YS182v_3.1b / pañcavarṣāt parasya ca YS78v_15b / pañcavarṣāvasannaṃ tu Nar_11.23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805619 (0.038):
pañcarātraṃ kuśodakam YS99v_38d / pañcavarṣāt parasya ca YS182v_3.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021306 (0.062):
pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c / pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati Par_3.43d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805584 (0.062):
pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c / pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d
padmoḍumbaravilvāś ca YS78v_47a / pavitraṃ sarvadā jalam YS78v_64d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805765 (0.036):
pavitraṃ sarvadā jalam YS182v_3.70d / pavitraṃ sarvadā jalam YS78v_64d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347353 (0.038):
parvotsavamahālaye YS99v_83b / pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023677 (0.039):
pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d / pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_97d / pavitraṃ sarvadā jalam YSS_1.3d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469056 (0.039):
paralokapradā hy amī YS182v_5.19d / pavitraṃ sarvadā jalam YS182v_3.70d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023667 (0.047):
pavitraṃ yac ca pūrvoktaṃ Mn_3.256[246M]c / pavitraṃ sarvadā jalam YS182v_3.70d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805747 (0.053):
parvotsavamahālaye YS99v_83b / pavitraṃ sarvadā jalam YSS_1.3d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314363 (0.058):
reto mūtrapurīṣāṇāṃ % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS78v_46 // / padmoḍumbaravilvāś ca $ kuśāśvatthapalāśakāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663422 (0.058):
reto mūtrapurīṣāṇāṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS78v_46 // / padmoḍumbaravilvāś ca kuśāśvatthapalāśakāḥ /
pātakena tu liptena YS78v_75c / pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805808 (0.0):
pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c / pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314641 (0.023):
arddhakṛcchran tu khāte syāt % pādakṛcchran tu pādape // YS78v_69 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663700 (0.023):
arddhakṛcchran tu khāte syāt pādakṛcchran tu pādape // YS78v_69 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805788 (0.041):
pāṇigrahaṇamantrābhyāṃ YS99v_84c / pātakena tu liptena YS78v_75c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024300 (0.048):
pātheyākhyasya sūribhiḥ Ang_1.675d / pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710878 (0.063):
divānītaṃ ca yaj jalam YS78v_19b / divānītena toyena YS78v_63c
pādahīnaṃ caret pūrvā YS78v_59c / pādārddhan tu tathottarā YS78v_59d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469092 (0.0):
pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d / pādam ekaṃ tathottarā YS182v_3.67d / pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805831 (0.0):
pādam utpannamātre tu YS99v_43a / pādam ekaṃ tathottarā YS182v_3.67d / pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805840 (0.0):
pādaṃ śūdrasya dāpayet YS182v_1.11d / pādārddhan tu tathottarā YS78v_59d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024409 (0.022):
pādahīnaṃ caret pūrvā Par_7.14a / pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314517 (0.029):
pādahīnaṃ caret pūrvā % pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663576 (0.029):
pādahīnaṃ caret pūrvā pādārddhan tu tathottarā // YS78v_59 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024472 (0.043):
pādāmbhāṃsi samutsṛjet Yj_1.154b / pādārddhan tu tathottarā YS78v_59d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997108 (0.045):
tadarthasya samādhakam Mn_7.207Md / tadarddhan tu tathottarā YS78v_60d / tadardham adhamaḥ smṛtaḥ Yj_1.366d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803176 (0.063):
kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710649 (0.063):
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b / kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
pāśaṃ tasyaiva chittvā tu YS78v_5c / pāṣaṇḍī vedanindakaḥ YS78v_30b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805923 (0.014):
pāśāṃś chittvā tathā tasya YS99v_27c / pāṣaṇḍī vedanindakaḥ YS78v_30b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805912 (0.042):
pāśaṃ chittvā tatas tasya YS182v_1.6c / pāśaṃ tasyaiva chittvā tu YS78v_5c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469068 (0.043):
paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ YS182v_3.18b / pākhaṇḍī vedanindakaḥ YS182v_3.35b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469122 (0.047):
pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā YS182v_4.12b / pāśaṃ chittvā tatas tasya YS182v_1.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025070 (0.050):
pāṣaṇḍī vedanindakaḥ YS78v_30b / pāṣāṇe tu punar gharṣaḥ Par_7.27a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805781 (0.050):
paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ YS182v_3.18b / pākhaṇḍī vedanindakaḥ YS182v_3.35b / pāṇigrahaṇamantrābhyāṃ YS99v_84c
pāṣāṇair dviguṇaṃ bhavet YS78v_69b / pāṣāṇaiḥ śastraghātanaiḥ YS78v_66b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805939 (0.0):
pāṣāṇe śastraghātite YS182v_4.1b / pāṣāṇair dviguṇaṃ bhavet YS78v_69b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025095 (0.014):
pāṣāṇair dviguṇaṃ bhavet YS78v_69b / pāṣāṇaiḥ śastraghātanaiḥ YS78v_66b / pāṣāṇḍino vikarmasthān Mn_4.30a
pitaro yatra tarpitāḥ YS78v_39b / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469144 (5.960):
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025417 (5.960):
pitā pitāmaho bhrātā Yj_1.63a / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805983 (5.960):
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314056 (0.038):
māsi māsi rajas tasyāḥ % pitā pibati śoṇitam // YS78v_22 // / mātā caiva pitā caiva $ jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663115 (0.038):
māsi māsi rajas tasyāḥ pitā pibati śoṇitam // YS78v_22 // / mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca /
pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS78v_39c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469146 (0.0):
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d / pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ YS182v_3.1d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469161 (0.033):
pituḥ pātrādikaṃ karma YS182v_5.11c / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS182v_3.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025503 (0.035):
pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ YS182v_3.1d / pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d / pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YSS_1.20d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805996 (0.035):
pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ YS182v_3.1d / pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806019 (0.040):
pituḥ pātrādikaṃ karma YS182v_5.11c / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS182v_3.28c / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS78v_39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025817 (0.044):
pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS182v_3.28c / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS78v_39c / pitṛbhiḥ saha majjati Mn_10.91d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843324 (0.049):
prāyaścittaṃ cared bhrāta % pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ // YS182v_3.1 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025415 (0.064):
pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d / pitā putram ivāurasam Mn_7.135[136M]d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805977 (0.064):
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d
pibed ācamane dvijaḥ YS78v_65b / piśuno matsaras tathā YS78v_29d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806054 (0.013):
pibet puṣkaraparṇe vā YS99v_74c / pibed ācamane dvijaḥ YS78v_65b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026443 (0.036):
pibet puṣkaraparṇe vā YS99v_74c / pibed ācamane dvijaḥ YS78v_65b / pibed udakam eva vā Mn_11.91[90M]b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806068 (0.053):
piśunā viṣayātmakāḥ YS182v_4.56b / piśuno matsaras tathā YS78v_29d / piśuno matsarī tathā YS182v_3.34d
punaḥ saṃskāram arhati YS78v_49d / puṣpaṃ raktāmbarāṇi ca YS78v_50b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027785 (0.039):
puṣpaṃ puṣpaṃ vicinuyān Par_1.62a / puṣpaṃ raktāmbarāṇi ca YS78v_50b / puṣpiṇaḥ phalinaś caiva Mn_1.47c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806110 (0.046):
punaḥ śvāno bhaviṣyati YS182v_3.14d / punaḥ saṃskāram arhati YS78v_49d
pūtas tad ahar evāpi YS78v_12c / pūyante 'nuvrate cīrṇe YS78v_14c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806147 (0.0):
pūyante tu vrate cīrṇe YS182v_2.9c / pūyante 'nuvrate cīrṇe YS78v_14c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027941 (0.029):
pūyante tu vrate cīrṇe YS182v_2.9c / pūyante 'nuvrate cīrṇe YS78v_14c / pūyante satataṃ nṛpāḥ Mn_8.311d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806133 (0.038):
pūtas tad ahared vāpi YS182v_2.7c / pūtas tad ahar evāpi YS78v_12c / pūyante tadvrate pūrṇe YSS_1.18c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469215 (0.059):
pūtas tad ahared vāpi YS182v_2.7c / pūyante tu vrate cīrṇe YS182v_2.9c
pūyaśoṇita sambhave YS78v_7b / prabrajyānaśanacyutāḥ YS78v_2b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806149 (0.0):
pūyante 'nuvrate cīrṇe YS78v_14c / pūyaśoṇita sambhave YS78v_7b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806237 (0.0):
prathame 'hni dvitīye vā YS99v_87a / prabrajyānaśanacyutāḥ YS78v_2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027953 (0.049):
pūyaśoṇita sambhave YS78v_7b / pūyaśoṇitasaṃpūrṇe tv Par_4.2a
pramādasthānam uttamam YS78v_68b / prayaścittaṃ tathā prāptaṃ YS78v_21c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806239 (0.0):
prabrajyānaśanacyutāḥ YS78v_2b / pramādasthānam uttamam YS78v_68b
pravrajyāgnir nirāpadi YS78v_48b / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806323 (0.0):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469287 (0.034):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d / prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031570 (0.038):
prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d / prājāpatyaṃ samācaret YS99v_15d / prājāpatyāṃ tadante tān Yj_3.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031582 (0.041):
prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c / prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d / prājāpatyena śudhyati Ang_1.58b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806267 (0.043):
pravadanti manīṣiṇaḥ YS182v_4.48b / pravrajyāgnir nirāpadi YS78v_48b
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445957 (0.059):
bhāsamaṇḍūkakurare viṣkire kṛcchramācaret // KūrmP_2,33.33 // / prājāpatyena śuddhyeta brāhāmaṇocchiṣṭabhojane /
prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c / prāṇāyāmaśatena ca YS78v_62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806323 (0.0):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314554 (5.960):
spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit $ cāṇḍālair arajasvalā & / prājāpatyena kṛcchreṇa % prāṇāyāmaśatena ca // YS78v_62 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663613 (5.960):
spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit cāṇḍālair arajasvalā / / prājāpatyena kṛcchreṇa prāṇāyāmaśatena ca // YS78v_62 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469287 (0.037):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d / prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031582 (0.041):
prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c / prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d / prājāpatyena śudhyati Ang_1.58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031570 (0.041):
prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d / prājāpatyaṃ samācaret YS99v_15d / prājāpatyāṃ tadante tān Yj_3.56c
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445957 (0.059):
bhāsamaṇḍūkakurare viṣkire kṛcchramācaret // KūrmP_2,33.33 // / prājāpatyena śuddhyeta brāhāmaṇocchiṣṭabhojane /
prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469308 (0.0):
prātilomye mahatpāpaṃ YS182v_4.48a / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032305 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.0):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.009):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032344 (0.009):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806392 (0.009):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.009):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.014):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469315 (0.021):
prātilomye mahatpāpaṃ YS182v_4.48a / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a / prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032060 (0.036):
prāpte tu dvādaśe varṣe Par_7.5c / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806351 (0.036):
prātilomye mahatpāpaṃ YS182v_4.48a / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a / prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581181 (0.050):
Par7.5ab/.daśa.varṣā.bhavet.kanyā.ata.ūrdhvaṃ.rajasvalā./ / Par7.5cd/.prāpte.tu.dvādaśe.varṣe.yaḥ.kanyāṃ.na.prayacchati.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.050):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314044 (0.051):
prayaścittaṃ tathā prāptaṃ % carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_21 // / prāpte dvādaśame varṣe $ yaḥ kanyāṃ na prayacchati &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663103 (0.051):
prayaścittaṃ tathā prāptaṃ carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_21 // / prāpte dvādaśame varṣe yaḥ kanyāṃ na prayacchati /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469361 (0.052):
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032509 (0.052):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843567 (0.063):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 // / prāpte dvādaśame varṣe $ kanyāṃ yo na prayacchati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381680 (0.063):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 // / prāpte dvādaśame varṣe kanyāṃ yo na prayacchati /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10569699 (0.064):
proṣitasya yadā kālo gataśceddvādaśādvikaḥ / / prāpte trayodaśe varṣe pretakāryāṇi kārayet //
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469324 (0.0):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032347 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.0):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806399 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.008):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032305 (0.009):
prāyaścittasya ye klība Ang_2,10.21c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347493 (0.017):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469416 (0.017):
prāyaścittī bhavec ca saḥ YS182v_4.12d / prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032505 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032517 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806466 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031167 (0.027):
prastotrudgātror{*6/231*} udgātṛpratihartor vā yatrāpacchedaḥ{*6/232*}. / kiṃ tatra prāyaścittaṃ syāt, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ tāvat prāptam.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1827182 (0.031):
yenaiva yānena sā ūḍhā tenaiva yadā anyā ūḍhā bhavati tadā idaṃ / prāyaścittaṃ bhavati | 'yedaṃ pūrvā' ityṛcā kartā vādhūyasya daśākhaṇḍaṃ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032328 (0.039):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843416 (0.040):
saṃspṛśet tu yadā kaścit % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.8 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381528 (0.040):
saṃspṛśet tu yadā kaścit prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.8 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469331 (0.041):
prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032380 (0.047):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c / prāyaścittaṃ cared bhrātā YSS_1.20c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302074 (0.053):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ cared vipraḥ Par_11.8c
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032383 (0.0):
prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c / prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469362 (5.960):
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032521 (5.960):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347502 (5.960):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347510 (5.960):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ vadanti ye YS99v_59b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806465 (5.960):
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d / prāyaścittaṃ na vidyate YSS_1.12d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806475 (5.960):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.019):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.019):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.019):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806399 (0.019):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469335 (0.021):
prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806416 (0.021):
prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c / prāyaścittaṃ cared bhrātā YSS_1.20c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806424 (0.024):
prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c / prāyaścittaṃ cared bhrātā YSS_1.20c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032506 (0.025):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.054):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032399 (0.064):
prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c / prāyaścittaṃ cikīrṣanti Mn_11.192[191M]a / prāyaścittaṃ tataścaret Ang_1.214b
prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d / prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806548 (0.0):
prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d / prāyaścittād viśudhyati YS182v_4.5b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469361 (0.024):
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032517 (0.024):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na vidyate YSS_1.12d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347502 (0.024):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347510 (0.024):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ vadanti ye YS99v_59b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.024):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.035):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.037):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.037):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.037):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806396 (0.037):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469378 (0.057):
prāyaścittaṃ prakalpayet YS182v_1.1d / prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806494 (0.057):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YSS_1.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032686 (0.058):
prāyaścittā narādhamāḥ Yj_3.225d / prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b / prāyaścittāya kevalam Ang_1.13b
prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806552 (0.0):
prāyaścittād viśudhyati YS182v_4.5b / prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b / prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469407 (0.025):
prāyaścittād viśudhyati YS182v_4.5b / prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806589 (0.033):
prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032772 (0.041):
prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a / prāyaścitte tu carite Mn_11.186[185M]a / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032699 (0.045):
prāyaścittārtham ādṛtaḥ Mn_11.225[224M]d / prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032706 (0.063):
prāyaścittārdham arhati Par_9.32d / prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c / prāyaścittārdham arhanti YSS_1.19c
prāyaścitte hy upakrānte YS78v_12a / prokṣayitvā śucir bhavet YS78v_50d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806589 (0.033):
prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806605 (0.035):
preṣitaḥ puruṣo vā 'pi YS182v_4.13a / prokṣayitvā śucir bhavet YS78v_50d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032772 (0.041):
prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a / prāyaścitte tu carite Mn_11.186[185M]a / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b / brahmavādiṣu garhitaḥ YS78v_37d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469459 (0.0):
balīvardo mṛto 'pi vā YS182v_4.4b / bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ YS182v_3.3b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806676 (0.023):
bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ YS182v_3.3b / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034829 (0.028):
brahmavādimataṃ bhūyas tv Ang_1.992c / brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806705 (0.028):
brahmalokāt kathañcana YS99v_90d / brahmavarcasam eva ca YS182v_4.58b / brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034187 (0.031):
bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ YS182v_3.3b / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YSS_1.19b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469468 (0.037):
brahmalokaṃ vrajaty eva YS182v_4.53a / brahmavarcasam eva ca YS182v_4.58b / brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314239 (0.044):
sa vai vārdhuṣiko nāma % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ $ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663298 (0.044):
sa vai vārdhuṣiko nāma brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ /
brāhmaṇasya maladvāre YS78v_7a / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806762 (0.016):
brāhmaṇī kṣattriyā tathā YS182v_3.66b / brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806726 (0.027):
brāhmaṇas tu śunā daṣṭo YS182v_1.2a / brāhmaṇasya maladvāre YS78v_7a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035659 (0.040):
brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā Par_7.14d / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803384 (0.047):
kṣattriyo vaiśya eva ca YS182v_3.47b / kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469511 (0.052):
brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdriṇī tathā YS182v_3.68b / brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620831 (0.061):
332.029. kipiṃjalādyo janito mantrāṇāṃ pāramiṃ gataḥ/ / 332.030. na hyasau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa manyase//85//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620848 (0.061):
333.002. ugraṃ tejasvinaṃ bhīṣmaṃ pañcābhijñaṃ mahātapam/ / 333.003. na hyasau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//86//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620865 (0.061):
333.005. paṇḍitaṃ ca vinītaṃ ca sarvaśāstraviśāradam/ / 333.006. na hyasau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//87//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629461 (0.061):
p.42.6ab/.kapiñjalādyā janito mantrāṇāṃ pārabhiṃgataḥ/ / p.42.6cd/.na hy asau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa manyase//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629479 (0.061):
p.43.1b/.ugraṃ tejasvinaṃ bhīṣmaṃ pañcābhijñaṃ mahā^tapaṃ/ / p.43.2ab/.na hy asau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629496 (0.061):
p.43.2ef/.paṇḍitaṃ ca vinītaṃ ca sarva^śāstra^viśāradaṃ/ / p.43.3ab/.na hy asau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035177 (0.064):
brāhmaṇasya pravakṣyāmi Par_12.7a / brāhmaṇasya maladvāre YS78v_7a / brāhmaṇasya mahātmanaḥ Ang_1.614b
brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b / bhṛtako vedavikrayī YS78v_33b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469521 (0.024):
brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035852 (0.024):
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b / brāhmaṇo mukhaniḥsrutam Ang_1.952d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806784 (0.024):
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806955 (0.038):
bhūmau nidhāya tad grāsaṃ YS99v_7c / bhṛtako vedavikrayī YS182v_3.37d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469564 (0.039):
bhūdevā nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54b / bhṛtako vedavikrayī YS182v_3.37d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581217 (0.044):
Par7.7cd/.yas.tāṃ.samudvahet.kanyāṃ.brāhmaṇo.mada.mohitaḥ.// / Par7.8ab/.asambhāṣyo.hy.apāṅkteyaḥ.sa.vipro.vṛṣalī.patiḥ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035842 (0.051):
brāhmaṇo madamohitaḥ Par_7.7d / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038075 (0.055):
bhṛtako vedavikrayī YS182v_3.37d / bhṛtako vedavikrayī YS78v_33b / bhṛtād adhyayanādānaṃ Yj_3.235a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314178 (0.055):
ete śrāddhe ca dāne ca $ varjanīyāḥ prayatnataḥ // YS78v_32// / tato devalakaś caiva $ bhṛtako vedavikrayī &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663237 (0.055):
ete śrāddhe ca dāne ca varjanīyāḥ prayatnataḥ // YS78v_32// / tato devalakaś caiva bhṛtako vedavikrayī /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516464 (0.057):
Manu11.96c[95ṃc]/ akāryam anyat kuryād) vā brāhmaṇo madamohitaḥ || / Manu11.97a[96ṃa]/ yasya kāyagataṃ brahma madyena āplāvyate) sakṛt |
makṣikāśvopaghātitaḥ YS78v_6b / madhye tu vṛṣalīpatim YS78v_35b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807040 (0.0):
madhyāhne ca tathā raudrīṃ YS182v_4.50c / madhye ca vṛṣalīpatim YS182v_3.16b / madhye tu vṛṣalīpatim YS78v_35b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469588 (0.013):
madhyāhne ca tathā raudrīṃ YS182v_4.50c / madhye ca vṛṣalīpatim YS182v_3.16b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9039325 (0.034):
madhye gulmam adhiṣṭhitam Mn_7.114[115M]b / madhye ca vṛṣalīpatim YS182v_3.16b / madhye tu vṛṣalīpatim YS78v_35b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807009 (0.045):
makṣikābhiś ca pātitaiḥ YS99v_62b / makṣikāśvopaghātitaḥ YS78v_6b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735296 (0.059):
13,125.038d@014_0217 mitradruhy anadhīyāne yaś ca syād vṛṣalīpatiḥ
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13060092 (0.061):
RV_10.159.01.2{17} ahaṃ tadvidvalā patimabhyasākṣi viṣāsahiḥ
mayā proktam idaṃ śāstraṃ YS78v_78c / mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807093 (0.0):
mahāmṛgaṃ pakṣimṛgaṃ paśuṃ vā YSS_1.50a / mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807053 (0.034):
mayā ca sūtakaṃ bhavet YS182v_4.20d / mayā proktam idaṃ śāstraṃ YS78v_78c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469597 (0.039):
maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati YS182v_3.23b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray__u.htm.txt) 27003666 (0.061):
<12322.26/2> tair ekamatibhir bhūtvā !yat proktaṃ śāstram uttamam / <12322.27/001> [X K6.7 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.4.5.8.9 M1.5-7 Ca
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15767678 (0.061):
<12322.26/2> tair eka-matibhir bhūtvā !yat proktaṃ śāstram uttamam / <12322.27/001> [X K6.7 Bo.6-9 Da3..a4 Dn1.ṇ4 Ds D2.3.4.5.8.9 M1.5-7 Ca
mahiṣīty ucyate bhāryā YS78v_36a / mātā caiva pitā caiva YS78v_23a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469601 (0.0):
maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati YS182v_3.23b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807099 (0.0):
mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807123 (0.038):
mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS99v_35a / mātā caiva pitā caiva YS182v_3.22a / mātā caiva pitā caiva YS78v_23a
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18932032 (0.042):
(AVŚ_5,30.5a) yat te mātā yat te pitā jamir bhrātā ca sarjataḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303704 (0.042):
12,109.018a avadhyā hi sadā mātā pitā cāpy apakāriṇau / 12,109.018c na saṃduṣyati tat kṛtvā na ca te dūṣayanti tam
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18933033 (0.043):
(AVŚ_6,16.2a) vihahlo nāma te pitā madāvatī nāma te mātā |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18692220 (0.044):
kāraṇam upasaṃjanetva imāṃ girām abhyudīremi // / te me cirabrahmacārī mātā ca pitā ca jīrṇakā vṛddhā /
Abhinavagupta: Tantraloka (tantralu.htm.txt) 8782046 (0.044):
AbhT_10.126a/. mātā tadekādaśatā syānnaiva tu navātmatā /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18670859 (0.049):
mātāpitṝṇāṃ sakāśāto bhāryārthaṃ yācayati // te amarāye mātāpitarā āhaṃsu
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5585518 (0.050):
KAZ03.13.24/ gṛhyā cet kuṭumba.artha.cintanī mātā bhrātā bhaginī ca^asyā / adāsāḥ syuḥ //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28079523 (0.051):
yadapātsamabhavattasmādahistaṃ / danuśca danāyūśca māteva ca piteva ca parijagṛhatustasmāddānava ityāhuḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19958680 (0.052):
04,015.026f*0329_007 anāthānāṃ ca nāthaḥ syād apitṝṇāṃ pitā nṛpaḥ / 04,015.026f*0329_008 mātā bhaved amātṝṇām agurūṇāṃ gurur bhavet
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040426 (0.053):
mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a / mahiṣīty ucyate bhāryā YS78v_36a / mahiṣoṣṭragavāṃ dvau dvau Yj_2.174c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507996 (0.054):
Manu8.389a/ na mātā na pitā na strī na putras tyāgam arhati) |
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 3, (jsbh2-3u.htm.txt) 13204884 (0.055):
ato ḍitthaḍabitthayormātā ḍitthasya mātetivacchakyata eva kevalena
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb1u.htm.txt) 4156223 (0.055):
tatra pṛthivyagnī mātā, divādityau pitā / / yo 'pyamanayorantarā prāṇaḥ, sa prajeti vyākhyātam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040579 (0.056):
mātā caiva pitā caiva YS182v_3.22a / mātā caiva pitā caiva YS78v_23a / mātā tābhyo garīyasī Mn_2.133d
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5032575 (0.057):
yady api sā tuṇḍaḍapitthayor mātā, tathāpi tasyai dīyate. kārtsnena hi / tasya sā mātā bhavati. na hi vyāsajyate mātṛtvam. tadvad ihāpi draṣṭavyam.
Mahasannipataratnaketudharanisutra, or Ratnaketuparivarta (=RKP) (ratnakeu.htm.txt) 5201830 (0.058):
sārdhaṃ bhāryā āśṇāti kasumo.valtāyāṃ tathā sārdhaṃ mātā aspinaśūlāyāṃ //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4933098 (0.058):
aditir dyaur iti{*1/548*} gauṇa eṣa śabdaḥ, ato na / [62]{*1/549*}vipratiṣedhaḥ/ yathā tvam eva mātā, tvam eva{*1/550*} / piteti. tathaikarudradaivatya eko rudraḥ, śatarudradaivatye śataṃ rudrā
mārutārkeṇa śuddhyanti YS78v_52c / māsi māsi rajas tasyāḥ YS78v_22c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807200 (0.030):
māsārdhena viśudhyati YS99v_26d / māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469623 (0.040):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś YS182v_1.12c / māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041397 (0.042):
māsi māsi rajas tasyāḥ Par_7.6a / māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c / māsi māsi rajas tasyāḥ YS78v_22c
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10237325 (0.043):
73.09ab/ striyaḥ pavitram atulaṃ naitā duṣyanti karhi cit/ / 73.09cd/ māsi māsi rajo hy āsāṃ duṣkṛtāny apakarṣati//
mṛtakena tu jātena YS78v_75a / mṛtam udvandhanena ca YS78v_5b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807261 (5.960):
mṛtakaṃ ca yadā bhavet YS182v_4.18d / mṛtakena tu jātena YS78v_75a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042459 (0.031):
mṛtakaṃ ca yadā bhavet YS182v_4.18d / mṛtakena tu jātena YS78v_75a / mṛtaprāyairathāpi vā Ang_1.634b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807270 (0.042):
mṛtam udbandhanena tu YS182v_1.6b / mṛtam udvandhanena ca YS78v_5b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469639 (0.057):
mṛtakaṃ ca yadā bhavet YS182v_4.18d / mṛtam udbandhanena tu YS182v_1.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042479 (0.057):
mṛtam udbandhanena tu YS182v_1.6b / mṛtam udvandhanena ca YS78v_5b / mṛtavastrabhṛtsv nārīṣu Mn_10.35a
mṛtpiṇḍe gokulena ca YS78v_66d / yat karoty ekarātreṇa YS78v_26a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807345 (0.0):
yat karoty ekarātreṇa YS78v_26a / yatra yatra mṛtā gāvaḥ YS78v_68c
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793751 (5.960):
abrāhmaṇa iva [vanditvā tṛṇeṣv [āsīta pṛṣṭhatap // ( K bibhtad ) / Ap1.9.27.11/ (ś) yad eka.rātreṇa karoti pāpaṃ kṛṣṇaṃ varṇaṃ brāhmaṇaḥ
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469725 (0.004):
''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b / yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807503 (0.004):
yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b / yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042787 (0.021):
mṛtpiṇḍānyeva sādhayet YS182v_4.1d / mṛtpiṇḍe gokulena ca YS78v_66d / mṛtprakṣepeṇa śudhyati Mn_5.125[123M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043693 (0.024):
yat karoty ekarātreṇa YS78v_26a / yat karoty aurdhvadehikam Mn_11.10[09M]b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807304 (0.030):
mṛtpiṇḍānyeva sādhayet YS182v_4.1d / mṛtpiṇḍe gokulena ca YS78v_66d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046894 (0.037):
yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a / yaḥ karṣayaty anavekṣayā Mn_7.111[112M]b
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739084 (0.052):
āvratāttu trirātreṇa tadūrdhvandaśabhirdinaiḥ // GarP_1,107.17 //
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9951030 (0.054):
upepsāyai traidhātavyāhriyate yāvad vai trirātreṇopāpnoti tāvat / traidhātavyayāvarunddhe tasmād āhuḥ sahasradakṣiṇeti, uṣṇihākakubhā anvāha
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3524638 (0.054):
traidhātavyāhriyate yāvad vai trirātreṇopāpnoti tāvat / traidhātavyayāvarunddhe tasmād āhuḥ sahasradakṣiṇety uṣṇihākakubhā anvāha
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314603 (0.055):
yaṣṭyā tu ghātane caiva % mṛtpiṇḍe gokulena ca // YS78v_66 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663662 (0.055):
yaṣṭyā tu ghātane caiva mṛtpiṇḍe gokulena ca // YS78v_66 //
yatra yatra mṛtā gāvaḥ YS78v_68c / yad aṅgam upahanyate YS78v_45b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807345 (0.0):
yat karoty ekarātreṇa YS78v_26a / yatra yatra mṛtā gāvaḥ YS78v_68c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807365 (0.0):
yathāsaṃkhyaṃ samācaret YS99v_3b / yad aṅgam upahanyate YS78v_45b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9044790 (0.051):
yad agastyasya cāntaram Yj_3.184b / yad aṅgam upahanyate YS78v_45b / yad ajñānakṛtaṃ bhavet Yj_3.226b
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5033170 (0.055):
ārtvijyasyāṅgam. tatra prākṛtārthatā naiṣām ārtvijyānāṃ syāt, saṃskāraś
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3560187 (0.063):
vanaspatīnāṃ yoniḥ paruṣi vraścyo yad aparuṣi vṛśced yathā paruṣy / avakṛttam evaṃ syād anakṣamaṅgaṃ sthāṇur uñśiṣyo yad akṣasaṅgaṃ sthāṇum
yad veṣṭitaṃ kākabalākacillair YS78v_44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9045719 (0.0):
yad veṣṭitaṃ kākabalākacillair YS78v_44a / yadvyastapadam avyāpi K_175a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807403 (0.0):
yad veṣṭitaṃ kākabalākacillair YS78v_44a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314321 (0.0):
tāvac cīrṇavratasyāpi % tat pāpaṃ na praṇaśyati // YS78v_43 // / yad veṣṭitaṃ kākabalākacillair $ amedhyaliptaṃ tu bhavec charīram &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663380 (0.0):
tāvac cīrṇavratasyāpi tat pāpaṃ na praṇaśyati // YS78v_43 // / yad veṣṭitaṃ kākabalākacillair amedhyaliptaṃ tu bhavec charīram /
yamasya vacanaṃ yathā YS78v_65d / yaś cātmanaṃ nivedayet YS78v_20d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046062 (0.021):
yaś cāgredidhiṣūpatiḥ Mn_3.160[150M]b / yaś cātmanaṃ nivedayet YS78v_20d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495121 (0.060):
Manu4.254c[255ṃc]/ yathā ca upacared) enaṃ tathā ātmānaṃ nivedayet) || / Manu4.255a[256ṃa]/ yo 'anyathā santam ātmānam anyathā satsu bhāṣate) |
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807432 (0.064):
yaś cātmanaṃ nivedayet YS78v_20d / yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d
yaṣṭighāte dvayaṃ caret YS78v_b / yaṣṭyā tu ghātane caiva YS78v_66c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807453 (0.0):
yaś chadati hi pāpānāṃ YSS_2.32c / yaṣṭighāte dvayaṃ caret YS78v_b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046125 (0.035):
yaṣṭighāte dvayaṃ caret YS78v_b / yaṣṭiṃ śūdraḥ kṛtakriyaḥ Mn_5.99[98M]d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314649 (0.044):
śastraghāte trikṛcchrāṇi $ yaṣṭighāte dvayaṃ caret // YS78v_70//
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663708 (0.044):
śastraghāte trikṛcchrāṇi yaṣṭighāte dvayaṃ caret // YS78v_70//
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469700 (0.055):
yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d / yaṣṭyā tu ghātite caiva YS182v_4.1c / yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a / yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468120 (0.0):
kanyā sā vṛṣalī smṛtā YS182v_3.18d / kanyāṃ yo na prayacchati YS182v_3.20b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469711 (0.0):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980422 (0.0):
kanyāṃ bhajantīm utkṛṣṭaṃ Mn_8.365a / kanyāṃ yo na prayacchati YS182v_3.20b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046197 (0.0):
yas tāṃ na pratipadyate Nar_5.01b / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807469 (0.0):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807499 (0.0):
''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b / yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046874 (5.960):
yaḥ kanyāṃ na prayacchati Par_7.5d / yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311789 (0.003):
Baudh4.1.12ab/ trīṇi varṣāṇy ṛtumatīṃ yaḥ kanyāṃ na (prayacchati / / Baudh4.1.12cd/ sa tulyaṃ bhrūṇa.hatyāyai doṣam (ṛcchaty asaṃśayam //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314068 (0.019):
trayas te narakaṃ yānti % dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663127 (0.019):
trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13223386 (0.034):
N5.38a/ tavāham iti cātmānaṃ yo 'asvatantraḥ prayacchati / / N5.38c/ na sa taṃ prāpnuyāt kāmaṃ pūrvasvāmī labheta tam //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6634550 (0.035):
p.97.6ab/.bhūtiṃ ca^upanayed atra bhāryāṃ ca na vivāhayet/ / p.97.6cd/.utkaṭako vañcatakaḥ kūṭasākṣī ca tandrijaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21625776 (0.035):
353.009. bhṛtiṃ copanayedatra bhāryāṃ ca na vivāhayet/ / 353.010. utkuṭuko vañcanakaḥ kūṭasākṣī ca tandrijaḥ//224//
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028970 (0.050):
Yāj3.261c/ kanyām (samudvahed eṣām sa.upavāsām akimcanām //(p.450)
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21505015 (0.052):
Manu8.181a/ yo nikṣepaṃ yācyamāno) nikṣeptur na prayacchati) | / Manu8.181c/ sa yācyaḥ prāḍvivākena tat nikṣeptur asaṃnidhau ||
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23838664 (0.055):
atha pravadane kanyāmupavasitāṃ snātāṃ saśiraskām ahatenācchinnadaśena
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21481158 (0.058):
kanyām udvāhayāmi, yadi rājā me prayacchati | / tatas tai rāja puruṣair gatvā rājñe niveditam deva ! andhena kenacit
Parasurama-Kalpasutra (paraksau.htm.txt) 22953076 (0.059):
praṇavo gandharva-rāja viśvā-vaso mama abhilaṣitâmukāṃ kanyāṃ prayaccha / tato 'gni-vallabhety uttama-kanyā-vivāha-dāyinī vidyā || Parks_10.12 ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21505632 (0.063):
Manu8.224a/ yas tu doṣavatīṃ kanyām anākhyāya prayacchati) | / Manu8.224c/ tasya kuryān) nṛpo daṇḍaṃ svayaṃ ṣaṇṇavatiṃ paṇān ||
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225489 (0.063):
N12.33a/ yas tu doṣavatīṃ kanyām anākhyāya prayacchati / / N12.33c/ tasya kuryān nṛpo daṇḍaṃ pūrvasāhasacoditam //
yaḥ kṣatriyas tathā vaiśyaḥ YS78v_8a / yaḥ pratyavasito vipraḥ YS78v_48a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807511 (0.0):
yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a / yaḥ kṣatriyas tathā vaiśyaḥ YS78v_8a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619576 (0.016):
328.005. tasmātte brāhmaṇa bravīmi saṃjñāmātramidaṃ lokasya yadidaṃ / brāṃhaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā caṇḍāka iti vā/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13405114 (0.029):
tāmrakuṃbhena vā vipraḥ kṣatriyo vaiśya eva ca / / sakusena sapuṣpeṇa mantraiḥ sarvai samāhitaḥ // LiP_2,22.13 //
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637971 (0.032):
p.133.4cd/.kṣatriyaś ca bhaved rājā vaiśya^sūdrau ca pūjitau//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629536 (0.035):
p.43.6/.tasmāt te brāhmaṇa bravīmi saṃjñāmātrakam idaṃlokasya yad uta / brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdara iti vā/ ekam idaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10005837 (0.037):
udbhinnaṃ rājñaḥ // iti catvāro vai puruṣās, brāhmaṇo rājanyo vaiśyaḥ / śūdras teṣām evainam udbhedayati tataḥ pañcākṣān prayachann āha diśo
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10137870 (0.037):
ārādhyastu svavarṇoktadharmānuṣṭhānakārimā // ViP_3,8.11 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śudraś ca pṛthivīpate /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618624 (0.039):
323.023. kṣatriyasya trayaḥ putrāḥ, kṣatriyo vaiśyaḥ śūdra iti/ / 323.024. vaiśyasy dvau putrau, vaiśyaḥ śūdra iti/
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583472 (0.040):
Par10.6cd/.go.dvayaṃ.dakṣiṇāṃ.dadyāt.śuddhiṃ.pārāśaro.abravīt.// / Par10.7ab/.kṣatriyo.vā.atha.vaiśyo.vā.caṇḍālīṃ.gacchato.yadi./
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644943 (0.041):
u9.17cd/.kṣatriyo vā bhaved bhogī rājabhiś ca^api satkṛtaḥ// / u9.18ab/.vaiśyo +atha kṣatriyo vāgmī dhana^dhānyaṃ na saṃśayaḥ/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046941 (0.043):
yaḥ pāraśava ucyate Mn_10.8d / yaḥ pratyavasito vipraḥ YS78v_48a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10281866 (0.045):
12,063.004a śūdro rājan bhavati brahmabandhur; duścāritryo yaś ca dharmād
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046918 (0.047):
yaḥ kṣatriyas tathā vaiśyaḥ YS78v_8a / yaḥ kṣipto marṣayaty ārtais Mn_8.313a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618615 (0.048):
323.022. evaṃ brāhmaṇasya vṛṣala catvāraḥ putrā bhavanti/ / 323.023. tadyathā brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraśceti/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627207 (0.048):
bhavanti/tad yathā brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś ceti/ kṣatriyasya
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3579241 (0.049):
udbhinnaṃ rājñaḥ // iti catvāro vai puruṣā brāhmaṇo rājanyo vaiśyaḥ śūdras / teṣām evainam udbhedayati tataḥ pañcākṣān prayachann āha diśo abhyabhūd
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24789506 (0.051):
Ap1.1.3.29/ bhavat.madhyayā rājanyaḥ / / Ap1.1.3.30/ bhavat.antyayā vaiśyaḥ / / Ap1.1.3.31/ tat [samāhṛtya[sam.ā\hṛ]-[upanidhāya[upa.ni\dhā]-ācāryāya
SATAPATHA-BRAHMANA 5 (sb_05_u.htm.txt) 12073374 (0.051):
catvāro vai varṇāḥ | brāhmaṇo rājanyo vaiśyaḥ śūdro na haiteṣāmekaścana / bhavati yaḥ
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619523 (0.053):
327.029. parīkṣasva brāhmaṇa samyageva ko 'tra brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ / śūdra iti/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618462 (0.054):
yadidamucyate brāhmaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā/
yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b / yā caiva vyabhicāriṇī YS78v_36b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807532 (0.0):
yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b / yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469730 (0.031):
yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a / yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047086 (0.036):
yāgānuṣṭhānato 'khilāḥ Ang_1.31d / yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b / yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b
yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d / yāvato grasate grāsān YS78v_40a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469736 (0.0):
yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b / yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807535 (0.0):
yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b / yā caiva vyabhicāriṇī YS78v_36b / yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807542 (0.0):
yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d / yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047567 (0.020):
yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a / yāvato grasate grāsān YS78v_40a / yāvato bāndhavān yasmin Mn_8.97a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710827 (0.041):
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c / tāvat tiṣṭhet nirāhārā YS78v_61c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804464 (0.062):
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c / tāvato grasate pretya YS182v_3.29c
yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047713 (0.0):
yāvad āhvānadarśanam Nar_M1.41d / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807562 (0.0):
yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.61d / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807571 (0.0):
yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ YS182v_3.27a / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314243 (0.0):
sa vai vārdhuṣiko nāma % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ $ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663302 (0.0):
sa vai vārdhuṣiko nāma brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047727 (1.192):
yāvad uṣmā bhavaty annaṃ Mn_3.237[227M]a / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469750 (0.007):
yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.61d / yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ YS182v_3.27a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843661 (0.009):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā % savāsā jalam āviśet // YS182v_3.26 // / yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ $ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381774 (0.009):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā savāsā jalam āviśet // YS182v_3.26 // / yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313929 (0.039):
pūtas tad ahar evāpi % iha loke paratra ca // YS78v_12 // / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ $ prāyaścittena śuddhyati &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662988 (0.039):
pūtas tad ahar evāpi iha loke paratra ca // YS78v_12 // / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ prāyaścittena śuddhyati /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490630 (0.051):
Manu3.236a[226ṃa]/ atyuṣṇaṃ sarvam annaṃ syād) bhuñjīraṃs) te ca vāgyatāḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673387 (0.056):
gauṅgavam apaśyat tenānnādo 'bhavad yad annaṃ vitvā gardadyad agaṅgūyat
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19308556 (0.062):
tatraiva kāreṇa na tu tad eva bhavati na tu vā tad asādharmyeṇa pṛthag
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS78v_38b / yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047804 (0.0):
yāvad vastu vivakṣitam Nar_M2.7d / yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807595 (0.0):
yāvad dvijā na cārcyante YS182v_3.59c / yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b / yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS78v_38b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469761 (1.788):
yāvad ekaḥ pṛthag bhāvyaḥ YS182v_2.8a / yāvad dvijā na cārcyante YS182v_3.59c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047775 (1.788):
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b / yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS78v_38b / yāvadbhūmir prakalpitā Nar_20.19d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314308 (0.042):
tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % prājāpatyaṃ samācaret // YS78v_42 // / yāvad viprā na pūjyante $ sambhojanahiraṇyakaiḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663367 (0.042):
tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ prājāpatyaṃ samācaret // YS78v_42 // / yāvad viprā na pūjyante sambhojanahiraṇyakaiḥ /
yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843674 (0.0):
pitaras tāvad aśnanti % yāvan noktā havirguṇāḥ // YS182v_3.27 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469766 (0.0):
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b / yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381787 (0.0):
pitaras tāvad aśnanti yāvan noktā havirguṇāḥ // YS182v_3.27 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047869 (0.0):
yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d / yāvanmāsaṃ sthito garbho Par_3.15c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490658 (0.0):
Manu3.237c[227ṃc]/ pitaras tāvad aśnanti) yāvat na uktā havirguṇāḥ || / Manu3.238a[228ṃa]/ yad veṣṭita.śirā bhuṅkte) yad bhuṅkte) dakṣiṇā.mukhaḥ |
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807607 (0.0):
yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a / yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314256 (0.0):
aśnanti pitaras tāvad % yāvan noktā havirguṇāḥ // YS78v_38 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663315 (0.0):
aśnanti pitaras tāvad yāvan noktā havirguṇāḥ // YS78v_38 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047858 (0.036):
yāvan noktā havirguṇāḥ Mn_3.237[227M]d / yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
ye 'grāmya śaraṇacyutāḥ YS78v_4b / ye bhuñjanty abudhā narāḥ YS78v_21b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807612 (0.0):
yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d / ye 'grāmya śaraṇacyutāḥ YS78v_4b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807652 (0.0):
ye bhuñjanty abudhā dvijāḥ YS182v_3.11b / ye bhuñjanty abudhā narāḥ YS78v_21b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469789 (0.034):
ye 'py adhogatim āgatāḥ YS182v_4.33b / ye bhuñjanty abudhā dvijāḥ YS182v_3.11b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048268 (0.036):
ye 'kṣetriṇo bījavantaḥ Mn_9.49a / ye 'grāmya śaraṇacyutāḥ YS78v_4b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048591 (0.036):
ye bhuñjanty abudhā narāḥ YS78v_21b / yebhya eva pitā dadyāt Ang_1.106c
yo varttayati gomadhye YS78v_71c / rajakaś carmakāraś ca YS78v_54a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049311 (0.021):
yo varttayati gomadhye YS78v_71c / yo vardhayitum icchati Mn_5.52b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807723 (0.021):
yo vartate yasya narasya citte YSS_1.49c / yo varttayati gomadhye YS78v_71c
rathy ākardamatoyāni YS78v_52a / rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469831 (5.960):
rākṣasair vipralupyati YS182v_3.32d / rājadaṇḍo na tasyāsti YS182v_3.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807819 (5.960):
rājadaṇḍo na tasyāsti YS182v_3.2c / rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050064 (0.020):
rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c / rājadaṇḍo na tasyāsti YSS_1.21c
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916430 (0.025):
kṛpāṇodagradordaṇḍaḥ sa sahastrāryudhīyati // / atra "sahastrāyudhamivātmānamācarati" iti vākye upameyasyātmano lopaḥ /"
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506671 (0.029):
Manu8.298a/ gardhabha.aja.āvikānāṃ tu daṇḍaḥ syāt) pañcamāṣikaḥ | / [M.pāñcamāṣikaḥ] / Manu8.298c/ māṣikas tu bhaved) daṇḍaḥ śva.sūkaranipātane ||
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426392 (0.032):
yau prabhūte aje rvā vī ity ayam ādeśo bhavati / / pravayaṇo daṇḍaḥ, prājano daṇḍaḥ / / pravayaṇamānaya, prājanamānaya //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807784 (0.036):
rajjvādibhir upakramaiḥ YS99v_20b / rathy ākardamatoyāni YS78v_52a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8485843 (0.045):
karāvāptirna teṣvasti na daṇḍo na ca daṇḍyakāḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10309676 (0.056):
12,121.033a na syād yadīha daṇḍo vai pramatheyuḥ parasparam
rātrau nakṣatraraśmibhiḥ YS78v_64b / reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469861 (0.0):
rājñīm ācāryaśiṣyāṃ vā YS182v_3.5a / rātrau nakṣatradarśanāt YS182v_3.70b / retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807905 (0.0):
rātrau nakṣatramārutaiḥ YS99v_96b / rātrau nakṣatraraśmibhiḥ YS78v_64b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807912 (0.0):
rātrau nakṣatraraśmibhiḥ YS78v_64b / retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050978 (0.029):
rātrau nakṣatramārutaiḥ YSS_1.3b / rātrau nakṣatraraśmibhiḥ YS78v_64b / rātrau na vicareyus te Mn_10.54c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9051258 (0.042):
retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c / reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c / retoviṇmūtram eva ca Mn_4.222[223M]d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807890 (0.056):
rātribhir māsatulyābhir YS99v_77a / rātrau nakṣatradarśanāt YS182v_3.70b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050968 (0.062):
rātrau nakṣatradarśanāt YS182v_3.70b / rātrau nakṣatramārutaiḥ YS99v_96b
rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS78v_29c / rodhane bandhane caiva YS78v_67a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469867 (0.0):
retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c / rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS182v_3.34c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807921 (0.0):
reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c / rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS182v_3.34c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807929 (0.0):
rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS78v_29c / rodhane bandhane caiva YS182v_4.9a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9051309 (0.034):
rogī hīnātiriktāṅgaḥ Yj_1.222a / rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS182v_3.34c
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018325 (0.035):
Yāj1.221c/ pitṛ.mātṛ.parāś caiva brāhmaṇāh śrāddha.sampadah // / Yāj1.222a/ rogī hīna.atirikta.aṅgah kāṇah paunarbhavas tathā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055250 (0.054):
bhavati, na jaḍo bhavati, na lolo bhavati, na lollo bhavati, na kallo / bhavati, na hīnāṅgo bhavati, na vikalāṅgo bhavati, na vikṛtāṅgo bhavati,
romāṇi prathame pāde YS78v_72a / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS78v_39d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807930 (0.0):
rodhane bandhane caiva YS182v_4.9a / rodhane bandhane caiva YS78v_67a / romāṇi prathame pāde YS78v_72a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052390 (0.047):
vaktavyaṃ vā samañjasam Nar_M3.9b / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS182v_3.28d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469884 (0.047):
lolupā vedavarjitāḥ YS182v_4.55d / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS182v_3.28d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807969 (0.047):
lolupā vedavarjitāḥ YS182v_4.55d / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS182v_3.28d / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS78v_39d
vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a / varjanīyāḥ prayatnataḥ YS78v_b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807998 (0.0):
vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a / vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052813 (0.024):
vandane kāmyavandane Ang_1.345b / vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057781 (0.057):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808302 (0.057):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ YS182v_3.12b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711384 (0.057):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanād dvijaḥ YS78v_26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9053005 (0.063):
varjanīyāḥ prayatnataḥ YS182v_3.37b / varjanīyāḥ prayatnataḥ YS78v_b / varjanīyāḥ prayatnataḥ YSS_1.35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808011 (0.063):
varjanīyāḥ prayatnataḥ YS182v_3.37b / varjanīyāḥ prayatnataḥ YS78v_b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711431 (0.063):
śūdrā pādena śudhyati YS78v_58d / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
varṇānāṃ hitakāmyayā YS78v_78b / varṇe varṇe vidhīyate YS78v_56d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808033 (0.030):
varṇānām anupūrvaśaḥ YS99v_88d / varṇānāṃ hitakāmyayā YS78v_78b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808041 (0.044):
varṇijātyeṣv anukramāt YS182v_5.3b / varṇe varṇe vidhīyate YS78v_56d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314477 (0.048):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ % varṇe varṇe vidhīyate // YS78v_56 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663536 (0.048):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ varṇe varṇe vidhīyate // YS78v_56 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10392980 (0.058):
12,273.014c svargāyābhimukhaḥ prāyāl lokānāṃ hitakāmyayā / 12,273.015a bisān niḥsaramāṇaṃ tu dṛṣṭvā śakraṃ mahaujasam
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāñ ca YS78v_63a / viṣaprapatanaprāya- YS78v_2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057056 (0.033):
viṣajīvyahituṇḍikāḥ Nar_1.163b / viṣaprapatanaprāya YS78v_2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808236 (0.041):
viśo vittaṃ nayād .. YSS_2.65c / viṣaprapatanaprāya- YS78v_2c / viṣaprapatanaprāya- YS99v_22c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347813 (0.043):
vivāhe caiva saṃvṛtte YS99v_86a / viṣaprapatanaprāya- YS99v_22c
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382311 (0.064):
kṛcchreṇa śudhyate śūdrī brāhmī dānena śudhyati // YS182v_3.68 // / vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tūdakyayā patitena vā /
vṛṣalī tu mṛtaprajāḥ YS78v_25b / vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469994 (0.0):
viṣaprapannagātrāś ca YS182v_1.3c / vṛṣalīgamanaṃ caiva YS182v_3.14a / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808287 (0.0):
vṛṣalīgamanaṃ caiva YS182v_3.14a / vṛṣalī tu mṛtaprajāḥ YS78v_25b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808300 (0.0):
vṛṣalīpatim utsṛjet YSS_2.23d / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314126 (0.006):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopahatasya ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663185 (0.006):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057773 (0.017):
vṛṣalīpatir eva ca Mn_3.155[145M]b / vṛṣalīphenapītasya Mn_3.19a / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487472 (0.051):
Manu3.18c/ na aśnanti) pitṛ.devās tan na ca svargaṃ sa gacchati) || / Manu3.19a/ vṛṣalīphena.pītasya niḥśvāsa.upahatasya ca |
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843502 (0.053):
iha janmani śūdratvaṃ % punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopagatasya ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381614 (0.053):
iha janmani śūdratvaṃ punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopagatasya ca /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542855 (0.056):
vṛṣalīpatir eva ca Mn_3.155[145M]b / vṛṣalīphenapītasya Mn_3.19a / vṛṣalīsevanād dvijaḥ Mn_11.178[177M]b
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314088 (0.061):
vandhyā tu vṛṣalī jñeyā $ vṛṣalī tu mṛtaprajāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663147 (0.061):
vandhyā tu vṛṣalī jñeyā vṛṣalī tu mṛtaprajāḥ /
vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanād dvijaḥ YS78v_26b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808312 (0.0):
vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a / vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057783 (1.788):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711431 (0.037):
śūdrā pādena śudhyati YS78v_58d / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469996 (0.048):
vṛṣalīgamanaṃ caiva YS182v_3.14a / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ YS182v_3.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057796 (0.049):
vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314126 (0.050):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663185 (0.050):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805333 (0.051):
navaite pratyavasitāḥ YS99v_23a / na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710930 (0.051):
nadīkāntāramantike YS78v_71d / na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807997 (0.057):
vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a / vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711351 (0.057):
vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS78v_39d / vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057773 (0.059):
vṛṣalīphenapītasya Mn_3.19a / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581232 (0.060):
Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.// / Par7.9ab/.sa.bhaikṣa.bhug.japan.nityaṃ.trir.varṣair.viśudhyati./
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517678 (0.063):
Manu11.178a[177ṃa]/ yat karoty) ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ | / Manu11.178c[177ṃc]/ tad bhaikṣabhuj japan) nityaṃ tribhir varṣair
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808660 (0.064):
śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c / śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d
vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b / śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS78v_6d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470057 (0.0):
śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ YS182v_4.10b / śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS182v_1.7d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808367 (0.0):
vaidikaṃ ca tathā sarvaṃ YS182v_5.15a / vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808430 (0.0):
śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ YS182v_4.10b / śaktyā dadyāc ca dakṣiṇām YS99v_62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058499 (0.022):
vaiśyakanyāsamutpanno Par_11.24a / vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347832 (0.024):
vyapohanti dvijātayaḥ YS99v_38b / śaktyā dadyāc ca dakṣiṇām YS99v_62d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002785 (0.042):
caturddaśatatastebhyaḥ śaktyā dadyācca dakṣiṇām // NarP_1,119.3 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803385 (0.043):
kṣattriyo vaiśya eva ca YS182v_3.47b / kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347145 (0.044):
dadad gobrāhmaṇeṣu tu YS99v_50b / dadyāt teṣāṃ ca dakṣiṇām YS99v_61d / dadyād ekena pāṇinā YS99v_99b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843082 (0.045):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta % śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS182v_1.7 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381194 (0.045):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS182v_1.7 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313847 (0.045):
kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta % śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS78v_6 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662906 (0.045):
kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS78v_6 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035653 (0.049):
brāhmaṇī śūdrajā tathā Par_7.14d / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710686 (0.049):
krūragarbhaś ca maithune YS78v_77b / kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059742 (0.052):
śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS78v_6d / śaktyādhīte hi yo 'nvaham Yj_1.45d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806761 (0.053):
brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059735 (0.054):
śaktyā dadyāc ca dakṣiṇām YS99v_62d / śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS182v_1.7d
śarīre brahmaṇaḥ pitā YS78v_40d / śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9060406 (0.0):
śaṣkulī karṇapatrakau Yj_3.96b / śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808474 (0.0):
śaśaṃ kūrmañ ca godhāñ ca YSS_2.43c / śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313798 (0.028):
viṣaprapatanaprāya- % śastraghātacyutāśca ye // YS78v_2 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662856 (0.028):
viṣaprapatanaprāya- śastraghātacyutāśca ye // YS78v_2 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808483 (0.039):
śastraghātahatāś ca ye YS99v_22d / śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347843 (0.039):
śayanād utthitā nārī YS99v_17c / śastraghātahatāś ca ye YS99v_22d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808450 (0.053):
śayanād utthitā nārī YS99v_17c / śarīre brahmaṇaḥ pitā YS78v_40d / śarīre yasya jīryati YS182v_1.10b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470067 (0.059):
śastraghātena caiva hi YS182v_4.3d / śastrāghātahatāś ca ye YS182v_1.3d
śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a / śiraso vapanaṃ smṛtam YS78v_74d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808489 (0.0):
śastraghātahatāś ca ye YS99v_22d / śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808522 (0.036):
śāstre śāstre nigadyate YS99v_48d / śiraso vapanaṃ smṛtam YS78v_74d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9060418 (0.054):
śastraghātahatāś ca ye YSS_1.7d / śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9060400 (0.063):
śaṣkulī karṇapatrakau Yj_3.96b / śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b / śūdraścāpyanulomajaḥ YS78v_8b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470113 (0.008):
śudhyate ca payovratāt YS182v_1.15d / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808601 (0.010):
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061700 (0.028):
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ Par_7.20d / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061939 (0.032):
śūdraś cāṇḍālatāṃ vrajet Par_1.67d / śūdraścāpyanulomajaḥ YS78v_8b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581420 (0.034):
Par7.20cd/.ucchiṣṭa.ucchiṣṭa.saṃspṛṣṭaḥ.śunā.śūdreṇa.vā.dvijaḥ.// / Par7.21ab/.upoṣya.rajanīṃ.ekāṃ.pañca.gavyena.śudhyati./
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470122 (0.035):
śūdrānāṃ cāntyajātinām YS182v_4.34b / śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808609 (0.039):
śūdrapreṣyakarañ caiva YSS_2.7c / śūdraścāpyanulomajaḥ YS78v_8b / śūdraṣ ṣaṭpadam āpnoti YSS_2.35c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062321 (0.046):
śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d / śūdreṇa tu sahāsanam Par_12.35(34)b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808663 (0.055):
śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c / śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d
śūdrā pādena śudhyati YS78v_58d / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808638 (0.021):
śūdrānāṃ cāntyajātinām YS182v_4.34b / śūdrā pādena śudhyati YS78v_58d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062311 (0.027):
śūdrī ca gṛhamedhinī Par_12.36(35)b / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805333 (0.030):
navaite pratyavasitāḥ YS99v_23a / na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710932 (0.030):
nadīkāntāramantike YS78v_71d / na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808661 (0.031):
śūdrāṃ tu sevamānād dhi YSS_2.62a / śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057781 (0.037):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808302 (0.037):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ YS182v_3.12b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711384 (0.037):
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanād dvijaḥ YS78v_26b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062219 (0.039):
śūdrāpatyaiś ca kevalaiḥ Mn_3.64b / śūdrā pādena śudhyati YS78v_58d / śūdrā pāraśavaṃ sūte Nar_12.112a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314122 (0.041):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663181 (0.041):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016327 (0.048):
na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d / na śūdre pātakaṃ kiṃ cin Mn_10.126a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314503 (0.053):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā % śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663562 (0.053):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā śūdrā pādena śudhyati // YS78v_58 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807997 (0.063):
vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a / vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711351 (0.063):
vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS78v_39d / vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a
śoṣayitvā pratāpena YS78v_50c / śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS78v_31c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470134 (0.0):
śṛṇudhvaṃ munipuṅgavāḥ YS182v_5.1b / śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS182v_3.36c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808700 (0.0):
śyāmāc chabalakāc cyutaḥ YS99v_24b / śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS182v_3.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062864 (0.054):
śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS78v_31c / śraddadhānatayaiva ca Mn_7.86b
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7511848 (0.060):
śyāvadan, śyāvadantaḥ / / arokadan, arokadantaḥ / / aroko nirdīptiḥ /
śvājajambūkarāsabhaiḥ YS78v_61b / śvitrakuṣṭhī tathā caiva YS78v_29a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808803 (0.025):
śvaśrūṃ pitṛṣvasāraṃ ca YS182v_3.4c / śvājajambūkarāsabhaiḥ YS78v_61b
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739084 (0.042):
āvratāttu trirātreṇa tadūrdhvandaśabhirdinaiḥ // GarP_1,107.17 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064037 (0.048):
śvājajambūkarāsabhaiḥ YS78v_61b / śvā tu dṛṣṭinipātena Mn_3.241[231M]c
ṣaḍrātreṇaiva śuddhyati YS78v_47d / sagotrāñ ca sabharttṛkām YS78v_57b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808845 (0.041):
ṣaḍrātreṇa viśudhyati YS182v_1.8d / ṣaḍrātreṇaiva śuddhyati YS78v_47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064925 (0.053):
sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b / sagotrāñ ca sabharttṛkām YS78v_57b / sagotrāt putram āharet Mn_9.190b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808896 (0.053):
sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b / sagotrāñ ca sabharttṛkām YS78v_57b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470201 (0.064):
ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d / ṣaḍrātreṇa viśudhyati YS182v_1.8d
saṅkaṭe rajjuvastrayoḥ YS78v_67d / sandhyākāle vivarjayet YS78v_76b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808908 (0.038):
sa gotrām abhigamya ca YS99v_36d / saṅkaṭe rajjuvastrayoḥ YS78v_67d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808933 (0.040):
sandhyākāle vivarjayet YS78v_76b / sandhyāṃ nopāsate dvijaḥ YSS_2.8d
sandhyobhayoś ca sandhyāyāḥ YS78v_64c / saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ YS78v_54d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347950 (0.019):
saptame navame tathā YS99v_88b / saptaite antyajāḥ smṛtāḥ YS99v_33d / sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808961 (0.028):
saptame navame tathā YS99v_88b / saptaite antyajāḥ smṛtāḥ YS99v_33d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314458 (0.035):
kaivartamedabhillāś ca % saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ // YS78v_54 // / eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai $ taptakṛcchraṃ samācaret // YS78v_55 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663517 (0.035):
kaivartamedabhillāś ca saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ // YS78v_54 // / eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai taptakṛcchraṃ samācaret // YS78v_55 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066819 (0.036):
saptāhena tu kṛcchro 'yaṃ Yj_3.315c / saptaite antyajāḥ smṛtāḥ YS99v_33d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102335 (0.057):
kaivartamedabhillāś ca % saptaite antyajāḥ smṛtāḥ // YS99v_33 // / bhuktvā caiṣāṃ striyo gatvā $ pītvāpaḥ pratigṛhya ca &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295034 (0.057):
kaivartamedabhillāś ca saptaite antyajāḥ smṛtāḥ // YS99v_33 // / bhuktvā caiṣāṃ striyo gatvā pītvāpaḥ pratigṛhya ca /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808933 (0.060):
sandhyākāle vivarjayet YS78v_76b / sandhyāṃ nopāsate dvijaḥ YSS_2.8d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15834734 (0.061):
kaivarttamedabhillāśva satpaite hyantyajāḥ smṛtāḥ /
samārghan tu samuddhṛtya YS78v_37a / sambhojanahiraṇyakaiḥ YS78v_43b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809002 (0.0):
samānapuṃsā 'py asamānapuṃsā YSS_1.45b / samārghan tu samuddhṛtya YS78v_37a / sambhojanahiraṇyakaiḥ YS78v_43b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9067528 (0.040):
samāropya yathāvidhi Mn_6.25b / samārghan tu samuddhṛtya YS78v_37a / samālokayatetarām Ang_1.562d
sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvān keśān samuddhṛtya YS78v_74a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809068 (0.0):
sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347962 (0.005):
sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c / sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069079 (0.015):
sarvān keśān samucchritya YS182v_4.17a / sarvān keśān samuddhṛtya Par_9.54c / sarvān keśān samuddhṛtya YS78v_74a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068612 (0.021):
sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvalokādhipatyaṃ ca Mn_12.100c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470274 (0.022):
samavidyottaraṃ caiva YS182v_5.24c / sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d / sarvadharmabahiṣkṛtāḥ YS182v_1.4b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809021 (0.059):
sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c / sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d / sarvadharmabahiṣkṛtāḥ YSS_1.8b
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6598255 (0.062):
dhṛtimanta prajñāya vicakṣaṇāśca prāsādikā darśaniyāśca sarve / / viśāradā dharmaviniścayeṣu parisaṃstutā lokavināyakehi // Saddhp_14.51 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4332034 (0.063):
putrān vai janayām āsa sarvalokābhipūjitān | *HV_2.32ab*41 | / sarve pracetasa nāma dhanurvedasya pāragāḥ // HV_2.32 //
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21301450 (0.064):
asmin caulagodāne tuetāvannānāpṛthagbhāvaścaulāt / / atrasarvān keśān vāpayatesaśikhān /
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5057354 (0.064):
sarvāṃś ca vedānt sarvāṃś ca yajñānt sarvāṃś ca śabdānt sarvāś ca vyuṣṭīḥ
sarve te ṛkthabhāginaḥ YS78v_14d / sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809075 (0.0):
sarvān keśān samuddhṛtya YS99v_54a / sarve te ṛkthabhāginaḥ YS78v_14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069264 (0.017):
sarve te 'nṛtavādinaḥ Nar_M3.10d / sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069232 (0.033):
sarve tasyādṛtā dharmā Mn_2.234a / sarve te ṛkthabhāginaḥ YS78v_14d / sarve te japayajñasya Mn_2.86c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470278 (0.041):
sarvān keśān samucchritya YS182v_4.17a / sarve te rikthabhāginaḥ YS182v_2.9d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809085 (0.049):
sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a / sarve te (')rikthabhāginaḥ YSS_1.18d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313801 (0.054):
viṣaprapatanaprāya- % śastraghātacyutāśca ye // YS78v_2 // / sarve te pratyavasitāḥ $ sarvalokavahiṣkṛtāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662859 (0.054):
viṣaprapatanaprāya- śastraghātacyutāśca ye // YS78v_2 // / sarve te pratyavasitāḥ sarvalokavahiṣkṛtāḥ /
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24796674 (0.059):
Ap2.6.14.14/ sarve hi dharma.yuktā[ bhāginaḥ / / Ap2.6.14.15/ yas tv adharmeṇa dravyāṇi [pratipādayati jyeṣṭho- 'api tam
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069280 (0.062):
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sarve te samabhāginaḥ Par_2.10b
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470300 (0.0):
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069796 (0.0):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809112 (0.0):
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809085 (0.016):
sarve te rikthabhāginaḥ YS182v_2.9d / sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843563 (0.026):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381676 (0.026):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314077 (0.026):
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS78v_24 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663136 (0.026):
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS78v_24 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581223 (0.031):
Par7.8ab/.asambhāṣyo.hy.apāṅkteyaḥ.sa.vipro.vṛṣalī.patiḥ./ / Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.//
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735296 (0.032):
13,125.038d@014_0217 mitradruhy anadhīyāne yaś ca syād vṛṣalīpatiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10335380 (0.037):
12,167.021f*0449_26 śabarāvāsago vipraḥ kṛtaghno vṛṣalīpatiḥ / 12,167.021f*0449_27 yadā nihantā mokṣas te tadā bhāvīty uvāca tam
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069278 (0.038):
sarve te vṛṣalāḥ smṛtāḥ Par_12.32(31)d / sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468528 (0.042):
tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d / tathā ca vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.26b / tathā caiva tu mohitaḥ YS182v_3.53b
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11235311 (0.046):
BP1.26.074a/ śūdrā.putraḥ svayaṃdattas ye ca^ete krītakāḥ smṛtāḥ / / BP1.26.074b/ sarve te maitriṇaḥ proktā kāṇḍa.pṛṣṭhā na saṃśayaḥ //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8499467 (0.047):
yajvāno ye tu sāmena somavantastu te smṛtāḥ /
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414544 (0.049):
(2.5.573) punarbhūrdidhiṣūrūḍhā dvistasyā didhiṣuḥ patiḥ / (2.5.574) sa tu dvijo 'gredidhiṣūḥ saiva yasya kuṭumbinī
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4857525 (0.049):
khaṭīkhaṭṭarajātā ye daśanīyāstute smṛtāḥ //AP_244.021cd/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489477 (0.050):
Manu3.155a[145ṃa]/ kuśīlavo 'avakīrṇī ca vṛṣalīpatir eva ca | / Manu3.155c[145ṃc]/ paunarbhavaś ca kāṇaś ca yasya ca upapatir gṛhe ||
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8491912 (0.050):
saṃvatsarāstu vai kāvyāḥ pañcābdā ye dvicaiḥ smṛtāḥ / / saumyāstu ṛtuvo jñeyā māsā barhiṣadaḥ smṛtāḥ // BndP_1,23.76 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069261 (0.051):
sarve te 'nṛtavādinaḥ Nar_M3.10d / sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a
sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ YS78v_36d / sa vai vārdhuṣiko nāma YS78v_37c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809122 (0.0):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809130 (0.0):
sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ YS78v_36d / sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314226 (0.001):
tān doṣān kṣamate yas tu % sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ // YS78v_36 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663285 (0.001):
tān doṣān kṣamate yas tu sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ // YS78v_36 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470307 (0.014):
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069847 (0.015):
sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ YS78v_36d / sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843535 (0.025):
tān doṣān kṣamate yas tu % sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381647 (0.025):
tān doṣān kṣamate yas tu sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11219180 (0.042):
BP1.1.068b/ (vivadet tatra yas tasmin prāḍ.vivākas tu sa (smṛtaḥ // / BP1.1.069a/ vivāde (pṛcchati praśnaṃ pratipraśnaṃ tathā^eva ca /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16016934 (0.042):
Yāj1.132c/ na^ahitam na^anṛtam caiva na stenah (syān na vārdhuṣī // / Yāj1.133a/ dākṣāyaṇī brahma.sūtrī veṇumān sa.kamaṇḍaluh /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908426 (0.045):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069795 (0.055):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d / sa viśuddho bhaven naraḥ Nar_20.20d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893891 (0.058):
parivittiḥ parivettā $ parivedanikāsutaḥ & / vṛṣalīpatis tatsutaś ca % na bhavec chrāddhabhug dvijaḥ // BrP_220.130 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11165199 (0.058):
parivittiḥ parivettā parivedanikāsutaḥ / / vṛṣalīpatis tatsutaś ca na bhavec chrāddhabhug dvijaḥ // BrP_220.130 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735296 (0.063):
13,125.038d@014_0217 mitradruhy anadhīyāne yaś ca syād vṛṣalīpatiḥ
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381761 (0.064):
anarcayitvā yo bhuṅkte tat kṣaṇe 'sau vidhīyate // YS182v_3.25 // / ajāviko māhiṣaś ca tathā ca vṛṣalīpatiḥ /
saṃspṛṣṭās tu tadā kaiścit YS78v_18c / sāvadhāno 'vadhāraya YS78v_78d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809226 (0.016):
saṃspṛśed antyajo yadi YS99v_11b / saṃspṛṣṭās tu tadā kaiścit YS78v_18c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9071693 (0.038):
saṃspṛṣṭaṃ naiva śuddhyeta Mn_5.123c / saṃspṛṣṭās tu tadā kaiścit YS78v_18c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809252 (0.054):
sārdraś ca sa palāśaś ca YS99v_41c / sāvadhāno 'vadhāraya YS78v_78d / sāhasaṃ pūrvam āpnoti YSS_2.49c
surānyamadyapānena YS78v_11a / surāṃ pibati suvyaktaṃ YS78v_65c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073367 (5.960):
surādhyakṣaś cyutaḥ svargān K_008a / surānyamadyapānena YS78v_11a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809274 (0.022):
surācihnaṃ lalāṭake YSS_2.11b / surānyamadyapānena YS78v_11a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809291 (0.023):
surāyāḥ saṃprapānena YS182v_2.3a / surāṃ pibati suvyaktaṃ YS78v_65c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313904 (0.034):
amāvāsyāṃ na bhuñjīta % eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ // YS78v_10 // / surānyamadyapānena $ gomāṃsabhakṣaṇe kṛte &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662963 (0.034):
amāvāsyāṃ na bhuñjīta eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ // YS78v_10 // / surānyamadyapānena gomāṃsabhakṣaṇe kṛte /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073477 (0.039):
surāṃ ca trividhām api Yj_1.288b / surāṃ pibati suvyaktaṃ YS78v_65c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15843297 (0.046):
ekadā madyapānena pramattau nirbharaimune / / tatra devālaye rāghatrau muditau māṃsabhojanāt // NarP_1,20.50 //
striyo rogiṇa eva ca YS78v_17d / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809375 (0.040):
strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470396 (0.051):
striyā vā puruṣasya vā YS182v_4.2d / striyo vyādhita eva ca YS182v_3.3d / strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809360 (0.061):
striyo rogiṇa eva ca YS78v_17d / striyo vyādhita eva ca YS182v_3.3d
sthāpite puṣkale tathā YS78v_67b / snātvā kālena śuddhyati YS78v_57d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809406 (0.0):
sthitvā vā mahati kratau YS99v_31d / snātvā kālena śuddhyati YS78v_57d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075526 (0.026):
snāto bhavati mānavaḥ Par_12.11d / snātvā kālena śuddhyati YS78v_57d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809414 (0.060):
snātvā triṣavaṇaṃ vipraḥ YS99v_3c / snātvā śuddhim avāpnuyāt YS99v_7d / snātvā snātvā spṛśet tan tu YS78v_53c
snātvā kālena śudhyati YS78v_61d / snātvā snātvā spṛśet tan tu YS78v_53c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075527 (0.0):
snāto bhavati mānavaḥ Par_12.11d / snātvā kālena śuddhyati YS78v_57d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809407 (0.0):
sthitvā vā mahati kratau YS99v_31d / snātvā kālena śuddhyati YS78v_57d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809421 (0.0):
snātvā kālena śudhyati YS78v_61d / snātvā triṣavaṇaṃ vipraḥ YS99v_3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075627 (0.020):
snātvā samyak samantrakam Ang_1.23d / snātvā snātvā spṛśet tan tu YS78v_53c
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18875461 (0.052):
tatra tīrthe tu yaḥ snātvā vīkṣetkalakaleśvaram / / vājapeyātparaṃ puṇyaṃ sa labhenmānavo bhuvi // RKV_154.6 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314545 (0.054):
tāvat tiṣṭhet nirāhārā % snātvā kālena śudhyati // YS78v_61 // / spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit $ cāṇḍālair arajasvalā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663604 (0.054):
tāvat tiṣṭhet nirāhārā snātvā kālena śudhyati // YS78v_61 // / spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit cāṇḍālair arajasvalā /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314443 (0.060):
snātvā snātvā spṛśet tan tu % tataḥ śuddhyeta āturaḥ // YS78v_53 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663502 (0.060):
snātvā snātvā spṛśet tan tu tataḥ śuddhyeta āturaḥ // YS78v_53 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305606 (0.061):
snātvā snātvā spṛśed enaṃ Par_7.20a / snānadānādikarmasu Par_12.30(29)d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585099 (0.061):
Par12.11cd/.tatra.snātvā.tu.gaṅgāyāṃ.snāto.bhavati.mānavaḥ.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985764 (0.061):
snātvā snātvā spṛśed enaṃ tataḥ śudhyet sa āturaḥ /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9348004 (0.061):
sthitvā vā mahati kratau YS99v_31d / snātvā triṣavaṇaṃ vipraḥ YS99v_3c / snātvā śuddhim avāpnuyāt YS99v_7d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314489 (0.064):
kāmād akāmato vāpi % snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ $ brāhmaṇī śūdrajā tathā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663548 (0.064):
kāmād akāmato vāpi snātvā kālena śuddhyati // YS78v_57 // / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ brāhmaṇī śūdrajā tathā /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347933 (0.064):
sa gotrām abhigamya ca YS99v_36d / sadyaḥ snānena śudhyati YS99v_64d / sa pūrtaphalam aśnute YS99v_70d
snānamātraṃ vidhīyate YS78v_42b / snānena lepopahatasya śuddhiḥ YS78v_44d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809426 (0.0):
snātvā snātvā spṛśet tan tu YS78v_53c / snānamātraṃ vidhīyate YS78v_42b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075774 (0.020):
snānāni pañca puṇyāni Par_12.9a / snānena lepopahatasya śuddhiḥ YS78v_44d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809455 (0.020):
snānād vāpi hayakratau YSS_1.25d / snānena lepopahatasya śuddhiḥ YS78v_44d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314336 (0.026):
gātre mukhe ca praviśec ca samyak % snānena lepopahatasya śuddhiḥ //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663395 (0.026):
gātre mukhe ca praviśec ca samyak snānena lepopahatasya śuddhiḥ //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9348017 (0.037):
snānaṃ maithuninaḥ smṛtam YS99v_16b / snānaṃ yena vidhīyate YS99v_15b / snānena strī rajasvalā YS99v_77d
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4976875 (0.041):
avakhaṇḍanena saṃskartavyam iti, hotavye dvir avakhaṇḍamātraṃ vidhīyate, / nādvir avakhaṇḍitasya homaḥ pratiṣidhyate, kṛtsnaṃ ca hotavyam iti tad
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994101 (0.041):
jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ YS182v_3.61d / jñeya uttamasāhase Nar_14.10d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809445 (0.042):
snānaṃ maithuninaḥ smṛtam YS99v_16b / snānaṃ yena vidhīyate YS99v_15b / snānād vāpi hayakratau YSS_1.25d
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7459486 (0.057):
yeṣām atra puṃyoga eva iṣyate, teṣām ānugāgamamātraṃ vidhīyate / / ratyayas tu pūrveṇa+eva siddhaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075655 (0.059):
snānamātraṃ ca kathitaṃ Ang_1.679a / snānamātraṃ vidhīyate YS78v_42b / snānamūlamidaṃ jagat Ang_1.166b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844112 (0.060):
śrotre mukhe vā parimastake vā % jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ // / YS182v_3.61 // / abhakṣyāṇām apeyānām $ alehyānāṃ ca bhakṣaṇe &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382225 (0.060):
śrotre mukhe vā parimastake vā jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ // / YS182v_3.61 // / abhakṣyāṇām apeyānām alehyānāṃ ca bhakṣaṇe /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824770 (0.064):
śyālake tatsute caiva snānamātraṃ vidhīyate //AP_158.034cd/
snāpayec cāgnisannidhau YS78v_63d / spṛṣṭā rajasvalā caiva YS78v_61a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809484 (5.960):
sparśaś caiva bhaved yadi YS182v_3.64b / spṛṣṭaṃ tena pramādāc ca YS182v_3.45c / spṛṣṭā rajasvalā caiva YS78v_61a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809465 (0.028):
snānena strī rajasvalā YS99v_77d / snāpayec cāgnisannidhau YS78v_63d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075939 (0.029):
spṛṣṭāny antyaśvavāyasaiḥ Yj_1.197b / spṛṣṭā rajasvalā caiva YS78v_61a / spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet YS78v_56b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470424 (0.047):
snānaṃ devārcanaṃ dānaṃ YS182v_3.51c / snāpayed agnisaṃnidhau YS182v_3.69d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075802 (0.052):
snāpayec cāgnisannidhau YS78v_63d / snāpayed agnisaṃnidhau YS182v_3.69d / snāyād vā tadanujñayā Yj_1.51b
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314468 (0.054):
eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai $ taptakṛcchraṃ samācaret // YS78v_55 // / strīṇāṃ rajasvalānān tu $ spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet &
spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet YS78v_56b / spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075968 (0.0):
spṛṣṭvā ca pratigṛhya ca Ang_2,8.3b / spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809488 (0.0):
sparśaś caiva bhaved yadi YS182v_3.64b / spṛṣṭaṃ tena pramādāc ca YS182v_3.45c / spṛṣṭā rajasvalā caiva YS78v_61a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809495 (0.004):
spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075944 (0.017):
spṛṣṭāny antyaśvavāyasaiḥ Yj_1.197b / spṛṣṭā rajasvalā caiva YS78v_61a / spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet YS78v_56b
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314549 (0.027):
tāvat tiṣṭhet nirāhārā % snātvā kālena śudhyati // YS78v_61 // / spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit $ cāṇḍālair arajasvalā &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663608 (0.027):
tāvat tiṣṭhet nirāhārā snātvā kālena śudhyati // YS78v_61 // / spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit cāṇḍālair arajasvalā /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314470 (0.030):
strīṇāṃ rajasvalānān tu $ spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet &
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809516 (0.042):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.68a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_58a
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663529 (0.048):
strīṇāṃ rajasvalānān tu spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470438 (0.051):
spṛṣṭaṃ tena pramādāc ca YS182v_3.45c / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470446 (0.051):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.67a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.68a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075996 (0.051):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.67a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.68a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_58a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844145 (0.056):
caturṇām api varṇanāṃ % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.64 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ sagotrā cānyagotrakā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382258 (0.056):
caturṇām api varṇanāṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.64 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ sagotrā cānyagotrakā /
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_58a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_59a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809516 (0.0):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.67a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.68a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075974 (5.960):
spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.11c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470449 (0.004):
spṛṣṭaṃ tena pramādāc ca YS182v_3.45c / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809491 (0.004):
spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet YS78v_56b / spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075988 (0.027):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.14c / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075999 (0.032):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.67a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.68a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_58a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844146 (0.033):
caturṇām api varṇanāṃ % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.64 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ sagotrā cānyagotrakā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382259 (0.033):
caturṇām api varṇanāṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.64 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ sagotrā cānyagotrakā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305674 (0.034):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.11c / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9076009 (0.034):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_60a / spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu YS78v_57a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305683 (0.037):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.13c / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.14c
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_60a / spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu YS78v_57a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809508 (0.0):
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.67a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.68a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809520 (0.0):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_58a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_59a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470449 (0.004):
spṛṣṭaṃ tena pramādāc ca YS182v_3.45c / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809491 (0.004):
spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9076013 (0.019):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_60a / spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu YS78v_57a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075974 (0.022):
spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.11c / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.12c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075996 (0.026):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.14c / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844146 (0.033):
caturṇām api varṇanāṃ % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.64 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ $ sagotrā cānyagotrakā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382259 (0.033):
caturṇām api varṇanāṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.64 // / spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ sagotrā cānyagotrakā /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305683 (0.037):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.13c / spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ Par_7.14c
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314481 (0.048):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ % varṇe varṇe vidhīyate // YS78v_56 // / spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu $ sagotrāñ ca sabharttṛkām &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663540 (0.048):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ varṇe varṇe vidhīyate // YS78v_56 // / spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu sagotrāñ ca sabharttṛkām /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469817 (0.064):
rajakīṃ veṇujīvinīm YS182v_2.1b / rajasvalāṃ spṛśed yas tu YS182v_3.50a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807766 (0.064):
rajasvalā tu saṃspṛṣṭā YS99v_12a / rajasvalāṃ spṛśed yas tu YS182v_3.50a
svavṛṣaṃ yā parityajyāny YS78v_27a / svāta vāpyos tathā kūpe YS78v_66a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809598 (0.0):
svasthas trīṇi sahasrāṇi YS99v_9c / svāta vāpyos tathā kūpe YS78v_66a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9077234 (0.018):
svavṛtyā parituṣṭānāṃ Ang_2,4.6c / svavṛṣaṃ yā parityajyāny YS78v_27a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314113 (0.050):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ % tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 // / svavṛṣaṃ yā parityajyāny $ avṛṣeṇa bṛhaspatiḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663172 (0.050):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 // / svavṛṣaṃ yā parityajyāny avṛṣeṇa bṛhaspatiḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809570 (0.051):
svalpasāhasakarttā yaḥ YSS_2.74a / svavṛṣaṃ yā parityajyāny YS78v_27a
svādhyāyañ ca caturthakam YS78v_76d / svādhyāye maraṇaṃ dhruvam YS78v_77d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809603 (0.0):
svasthas trīṇi sahasrāṇi YS99v_9c / svāta vāpyos tathā kūpe YS78v_66a / svādhyāyañ ca caturthakam YS78v_76d
havirguṇā na vaktavyāḥ YS78v_39a / havyakavyeṣu mantravit YS78v_40b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470474 (0.0):
havanaṃ ca prayatnena YS182v_4.38a / havirguṇā na vaktavyāḥ YS182v_3.28a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809676 (0.0):
havirguṇā na vaktavyāḥ YS182v_3.28a / havirguṇā na vaktavyāḥ YS78v_39a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809692 (0.0):
havirguṇā na vaktavyāḥ YS78v_39a / havyakavye niyoktavya YS182v_3.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9078291 (0.017):
havyakavyeṣu nityaśaḥ Par_11.12d / havyakavyeṣu mantravit YS78v_40b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9078228 (0.029):
havirguṇā na vaktavyāḥ YS78v_39a / havirdānena vidhivat Mn_3.211[201M]c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2548879 (0.035):
havyakavyābhivāhyāya Mn_1.94c / havyakavyeṣv amantravit Mn_3.133[123M]b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490658 (0.043):
Manu3.237c[227ṃc]/ pitaras tāvad aśnanti) yāvat na uktā havirguṇāḥ || / Manu3.238a[228ṃa]/ yad veṣṭita.śirā bhuṅkte) yad bhuṅkte) dakṣiṇā.mukhaḥ |
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381790 (0.045):
pitaras tāvad aśnanti yāvan noktā havirguṇāḥ // YS182v_3.27 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047869 (0.045):
yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807605 (0.045):
yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d / yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663318 (0.045):
aśnanti pitaras tāvad yāvan noktā havirguṇāḥ // YS78v_38 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489161 (0.046):
Manu3.133a[123ṃa]/ yāvato grasate) grāsān havya.kavyeṣv a.mantravit | / Manu3.133c[123ṃc]/ tāvato grasate) preto dīptaśūla.ṛṣṭi.ayoguḍān ||
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843677 (0.058):
pitaras tāvad aśnanti % yāvan noktā havirguṇāḥ // YS182v_3.27 // / havirguṇā na vaktavyāḥ $ pitaro yānty atarpitāḥ &
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314259 (0.058):
aśnanti pitaras tāvad % yāvan noktā havirguṇāḥ // YS78v_38 // / havirguṇā na vaktavyāḥ $ pitaro yatra tarpitāḥ &