View original HTML file with complete header information
agre māhiṣakaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16a / aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi YS182v_3.32a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801839 (0.034):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇe YS99v_44a / aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi YS182v_3.32a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801823 (0.060):
agniṃ praviśya śudhyanti YS99v_31c / agre māhiṣakaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16a / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35a
agre māhiṣakaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16a / aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi YS182v_3.32a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801839 (0.034):
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇe YS99v_44a / aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi YS182v_3.32a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801823 (0.060):
agniṃ praviśya śudhyanti YS99v_31c / agre māhiṣakaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16a / agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35a
ajāviko māhiṣaś ca YS182v_3.26a / ajñātena kṛtaṃ yadā YS182v_5.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965905 (0.0):
ajñātāṃś ca mṛgadvijān Yj_1.174d / ajñātena kṛtaṃ yadā YS182v_5.10b / ajñātvā dharmaśāstrāṇi Par_8.6a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801866 (0.0):
ajadantaṃ suśobhanaṃ YSS_2.66b / ajāviko māhiṣaś ca YS182v_3.26a / ajñātena kṛtaṃ yadā YS182v_5.10b
ajñātvā dharmaśāstrāṇi YS182v_4.29a / ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965912 (0.0):
ajñātena kṛtaṃ yadā YS182v_5.10b / ajñātvā dharmaśāstrāṇi Par_8.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965926 (0.0):
ajñānabhuktaṃ tūttāryaṃ Mn_11.160[159M]c / ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.12a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801872 (0.0):
ajñātena kṛtaṃ yadā YS182v_5.10b / ajñātvā dharmaśāstrāṇi YS182v_4.29a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801883 (0.0):
ajñātvā dharmaśāstrāṇi YS182v_4.29a / ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.12a / ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346528 (0.048):
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu YS99v_41a / ajñānād avicakṣaṇaḥ YS99v_65b / ajñānād aindavadvayam YS99v_28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965935 (0.056):
ajñānāc caikabhaktena tv Par_6.25c / ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c / ajñānāt kṛṣikartāro Par_8.3c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845167 (0.058):
pituḥ pātrādikaṃ karma % paścāt sarvaṃ yathā vidhi // YS182v_5.11 // / ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ $ daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383280 (0.058):
pituḥ pātrādikaṃ karma paścāt sarvaṃ yathā vidhi // YS182v_5.11 // / ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965983 (0.059):
ajñānād aindavadvayam YS99v_29d / ajñānād aindavadvayam YS99v_34d / ajñānād aindavadvayam YSS_1.14d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346536 (0.059):
ajñānād aindavadvayam YS99v_29d / ajñānād aindavadvayam YS99v_34d / ajñānād brāhmaṇo bhuktvā YS99v_26a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801899 (0.059):
ajñānād aindavadvayam YS99v_28d / ajñānād aindavadvayam YS99v_29d / ajñānād aindavadvayam YS99v_34d
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20962407 (0.063):
sarvasapakṣavyāvṛttatvādyajñāne vyapterajñānāttatpratisandhāna eva
ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c / ata ūrdhvaṃ rajasvalā YS182v_3.21d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801879 (0.0):
ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.12a / ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801913 (0.0):
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā YS99v_26a / ata ūrdhvaṃ rajasvalā YS182v_3.21d / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi YS182v_5.1a
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640901 (0.058):
u3 piṭakādhyāyaḥ / u3.1ab/.ataḥ ūrdhvaṃ pravakṣyāmi sarva^sthāna^gataṃ punaḥ/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965933 (0.061):
ajñānāc caikabhaktena tv Par_6.25c / ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8965924 (0.061):
ajñānabhuktaṃ tūttāryaṃ Mn_11.160[159M]c / ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.12a
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi YS182v_5.1a / ato bālatarasyāpi YS182v_3.2a / atha cen matra[ntra]vidyukto YS182v_3.39a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843818 (0.0):
nirāśāḥ pitaras tasya % bhavanti ṛṇabhāginaḥ // YS182v_3.38 // / atha cen matra[ntra]vidyukto $ vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381931 (0.0):
nirāśāḥ pitaras tasya bhavanti ṛṇabhāginaḥ // YS182v_3.38 // / atha cen matra[ntra]vidyukto vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966572 (0.0):
atha ced anṛtaṃ brūyuḥ Nar_11.7a / atha cen matra[ntra]vidyukto YS182v_3.39a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801916 (0.0):
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā YS99v_26a / ata ūrdhvaṃ rajasvalā YS182v_3.21d / ataḥ paraṃ pravakṣyāmi YS182v_5.1a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801929 (0.0):
atha cen matra[ntra]vidyukto YS182v_3.39a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710432 (0.057):
ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a / ato bālatarasyāpi YS78v_16a / athāto hy asya dharmasya YS78v_1a
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646506 (0.058):
u12 dvādaśa^rīśikaḥ (p.183) / u12.1ab/.ataḥ paraṃ pravakṣyāmi cittavijñāna^kāṇḍakaṃ/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6640901 (0.058):
u3 piṭakādhyāyaḥ / u3.1ab/.ataḥ ūrdhvaṃ pravakṣyāmi sarva^sthāna^gataṃ punaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20994535 (0.060):
kathaṃ prāmāṇikaḥ syāditi cetkātra 2 kathaṃ tā/ / pratiyogyapramāṇikatvasyābhāvaprāmāṇikatvaṃ pratyeva prayojakatāyāḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28099593 (0.061):
maṅgalasya kāraṇatā syāt cet tadā tadācāraṇaṃ yujyate/ saiva na
athāto yamadharmasya YS182v_1.1a / adūṣyaṃ caiva viprendraṃ YS182v_3.40c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801948 (0.0):
atha vased yadā rātrāv YS99v_65a / athāto yamadharmasya YS182v_1.1a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966871 (0.047):
adūṣitānāṃ dravyāṇāṃ Mn_9.286a / adūṣyaṃ caiva viprendraṃ YS182v_3.40c
adhikasya ca bhāgau dvau YS182v_5.23a / anantaṃ nātra saṃśayaḥ YS182v_3.43f
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801972 (0.0):
anantaṃ nātra saṃśayaḥ YS182v_3.43f / anarcayitvā yo bhuṅkte YS182v_3.25c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579237 (0.042):
Par4.15cd/.ghorāyāṃ.bhrūṇa.hatyāyāṃ.yujyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par4.16ab/.daridraṃ.vyādhitaṃ.mūrkhaṃ.bhartāraṃ.yā.avamanyate./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584154 (0.044):
Par11.6cd/.tila.darbha.udakaiḥ.prokṣya.śudhyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par11.7ab/.eka.paṅkty.upaviṣṭānāṃ.viprāṇāṃ.saha.bhojane./
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10120693 (0.050):
mamo padiṣṭaṃ sakalaṃ gurumā nātra saṃśayaḥ / / gṛhītantu mayā kintu na sadetanmataṃmama // ViP_1,19.34 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967102 (0.053):
adhārmiko naro yo hi Mn_4.170a / adhikasya ca bhāgau dvau YS182v_5.23a / adhikaṃ vāpi vidyeta Mn_11.7[06M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967347 (0.055):
anantarāsu jātānāṃ Mn_10.7a / anantaṃ nātra saṃśayaḥ YS182v_3.43f
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844914 (0.058):
pātrībhūtāś ca vijñeyā % viprās te nātra saṃśayaḥ // YS182v_4.54 // / tebhyo dattam anantaṃ hi $ ity āha bhagavān yamaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383027 (0.058):
pātrībhūtāś ca vijñeyā viprās te nātra saṃśayaḥ // YS182v_4.54 // / tebhyo dattam anantaṃ hi ity āha bhagavān yamaḥ /
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153544 (0.059):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī % punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163623 (0.059):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
anarcayitvā yo bhuṅkte YS182v_3.25c / anutāparatasya ca YS182v_4.40b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801973 (0.0):
anantaṃ nātra saṃśayaḥ YS182v_3.43f / anarcayitvā yo bhuṅkte YS182v_3.25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801989 (0.028):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS99v_15a / anutāparatasya ca YS182v_4.40b / anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] YS182v_4.28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967399 (0.043):
anargheṇoparundhatām Yj_2.250b / anarcayitvā yo bhuṅkte YS182v_3.25c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967834 (0.063):
anujñāpya ca parṣadam Ang_2,7.6b / anutāparatasya ca YS182v_4.40b / anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] YS182v_4.28a
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4307734 (0.064):
Baudh2.7.13.11-2cd/ sadā.upavāsī (bhavati yo na (bhuṅkte kadācana / [K:kadācaneti] // / Baudh2.7.13.12ab/ prāṇa.agnihotra.mantrāṃs tu niruddhe bhojane (japet /
anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] YS182v_4.28a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844570 (0.0):
dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ % prāṇināṃ pāpakāriṇām // YS182v_4.27 // / anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] $ bhaved vai pāpinaḥ kila &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382683 (0.0):
dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ prāṇināṃ pāpakāriṇām // YS182v_4.27 // / anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] bhaved vai pāpinaḥ kila /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6801995 (0.0):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS99v_15a / anutāparatasya ca YS182v_4.40b / anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] YS182v_4.28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8967834 (0.042):
anujñāpya ca parṣadam Ang_2,7.6b / anutāparatasya ca YS182v_4.40b / anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] YS182v_4.28a
aneke yasya ye putrāḥ YS182v_5.14a / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802022 (0.0):
anṛtau tu striyaṃ gatvā YS99v_16c / aneke yasya ye putrāḥ YS182v_5.14a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710445 (0.015):
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS78v_42a / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35c
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9928461 (0.035):
triputrā dviputraikaputrā ye navāsaṃs tān eka upasamakrāmat, ye 'ṣṭau tān
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968246 (0.043):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16c / ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35c / antevāsī guruprāpta Yj_2.184c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845196 (0.046):
pitṛkam eva vā || YS182v_5.13 || / aneke yasya ye putrāḥ $ saṃsṛṣṭā hi bhavanti ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383309 (0.046):
pitṛkam eva vā || YS182v_5.13 || / aneke yasya ye putrāḥ saṃsṛṣṭā hi bhavanti ca /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968046 (0.053):
anekārthābhiyoge 'pi K_473a / aneke yasya ye putrāḥ YS182v_5.14a
annadānahiraṇyakaiḥ YS182v_3.59d / anyathābhāvadoṣeṇa YS182v_2.5c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802030 (0.042):
antyād ajñānato bhuktvā YSS_1.6a / annadānahiraṇyakaiḥ YS182v_3.59d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968327 (0.061):
annatyāgaṃ prakurvīta Ang_1.971a / annadānahiraṇyakaiḥ YS182v_3.59d / annapānasamādānaiḥ Nar_19.10a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809002 (0.064):
samārghan tu samuddhṛtya YS78v_37a / sambhojanahiraṇyakaiḥ YS78v_43b / sa rājāsatpratigrāhyaḥ YSS_2.72c
apāṅktās te ca vijñeyāḥ YS182v_4.62c / aputrasya ca putrāḥ syuḥ YS182v_5.16c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802088 (0.0):
apāṅktyānāṃ tv akalyāṇāṃ YSS_2.69a / aputrasya ca putrāḥ syuḥ YS182v_5.16c / aputrasya ca vijñeyā YS182v_5.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969292 (0.025):
aputradattavṛtyā yaḥ Ang_1.329a / aputrasya ca putrāḥ syuḥ YS182v_5.16c
aputrasya ca vijñeyā YS182v_5.19a / aputrebhyo na saṃśayaḥ YS182v_5.21d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802091 (0.0):
aputrasya ca putrāḥ syuḥ YS182v_5.16c / aputrasya ca vijñeyā YS182v_5.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969292 (0.023):
aputradattavṛtyā yaḥ Ang_1.329a / aputrasya ca putrāḥ syuḥ YS182v_5.16c
apraśastā na te spṛśyās YS182v_2.8c / abhakṣyāṇām apeyānām YS182v_3.62a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802120 (0.0):
abhakṣyāṇām apeyānām YS182v_3.62a / abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710465 (0.037):
apaḥ karanakhaspṛṣṭāḥ YS78v_65a / abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8969705 (0.056):
abhakṣyāṇām apeyānām YS182v_3.62a / abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a / abhakṣyāṇāṃ ca bhakṣaṇe Ang_1.167d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802108 (0.058):
apraśastā na te spṛśyās YS182v_2.8c / apraśastās tu taṃ spṛṣṭvā YSS_1.17c
abhiṣikto yadā bhavet YS182v_4.46b / abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802129 (0.0):
abhakṣyāṇām apeyānām YS182v_3.62a / abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a / abhiṣikto yadā bhavet YS182v_4.46b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710467 (0.040):
abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a / abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a / amāvāsyāṃ na bhuñjīta YS78v_10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970015 (0.058):
abhojyānnaṃ durāgasam Ang_1.756d / abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a
amāyāṃ tu na bhuñjīta YS182v_2.6c / ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970393 (0.0):
ayājyayājanaiś caiva Mn_3.65a / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d / ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802131 (0.0):
abhiṣikto yadā bhavet YS182v_4.46b / abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a / abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802163 (0.0):
amedhyena sadā śuci YS99v_97b / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d / ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970135 (0.016):
amāyāṃ tu na bhuñjīta YS182v_2.6c / amāyāṃ tu sahasrakam Ang_1.707d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710469 (0.054):
abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a / abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a / amāvāsyāṃ na bhuñjīta YS78v_10c
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14332285 (0.059):
asatpratigrahī yastu tathaivāyājyayājakaḥ // GarP_2,3.63 // / na kṣattrairjovate yastu naro gacchedadhomukham /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970012 (0.060):
abhojyānnaṃ durāgasam Ang_1.756d / abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a / abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710478 (0.063):
amedhyaliptaṃ tu bhavec charīram YS78v_44b / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d
ayājyānāṃ ca yājakāḥ YS182v_4.62b / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā YS182v_3.66c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970393 (0.0):
ayājyayājanaiś caiva Mn_3.65a / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d / ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802165 (0.0):
amedhyena sadā śuci YS99v_97b / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d / ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802176 (1.192):
arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā YS182v_3.66c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970794 (0.047):
arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c / ardhakṛcchraṃ caret pūrvā Par_7.13a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803176 (0.056):
kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710653 (0.056):
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b / kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710480 (0.057):
amedhyaliptaṃ tu bhavec charīram YS78v_44b / ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d / arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c
alubdho veda tat paraḥ YS182v_3.43b / alubhdāhlādaniṣpāpā YS182v_4.54a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802184 (0.0):
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā YS182v_3.66c / alubdho veda tat paraḥ YS182v_3.43b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8970992 (0.038):
alubdhā dhanavantaś ca K_071a / alubdho veda tat paraḥ YS182v_3.43b / alubhdāhlādaniṣpāpā YS182v_4.54a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844902 (0.057):
vidyāt apobhyāṃ saṃyuktaḥ % śāntaḥ śucir alampaṭaḥ // YS182v_4.53 // / alubhdāhlādaniṣpāpā $ bhūdevā nātra saṃśayaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383015 (0.057):
vidyāt apobhyāṃ saṃyuktaḥ śāntaḥ śucir alampaṭaḥ // YS182v_4.53 // / alubhdāhlādaniṣpāpā bhūdevā nātra saṃśayaḥ /
alehyānāṃ ca bhakṣaṇe YS182v_3.62b / aśītyadhikavarṣāṇi YS182v_3.3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802188 (0.016):
alubdho veda tat paraḥ YS182v_3.43b / alubhdāhlādaniṣpāpā YS182v_4.54a / alehyānāñ ca bhakṣaṇe YS78v_46b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802209 (0.038):
aśītīryasya varṣāṇi YS78v_17a / aśītyadhikavarṣāṇi YS182v_3.3a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843339 (0.061):
rājadaṇḍo na tasyāsti % prāyaścittaṃ na vidyate // YS182v_3.2 // / aśītyadhikavarṣāṇi $ bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381451 (0.061):
rājadaṇḍo na tasyāsti prāyaścittaṃ na vidyate // YS182v_3.2 // / aśītyadhikavarṣāṇi bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971557 (0.063):
aśītes tu vināśe vai K_418c / aśītyadhikavarṣāṇi YS182v_3.3a / aśucir brāhmaṇaḥ kvacit YS99v_7b
aśubhaṃ kāritāḥ karma YS182v_5.6a / aṣṭavarṣā bhaved gaurī YS182v_3.21a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843582 (0.0):
māsi māsi rajas tasyāḥ % pitā pibati śoṇitam // YS182v_3.20 // / aṣṭavarṣā bhaved gaurī $ navavarṣā ca rohiṇī &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381695 (0.0):
māsi māsi rajas tasyāḥ pitā pibati śoṇitam // YS182v_3.20 // / aṣṭavarṣā bhaved gaurī navavarṣā ca rohiṇī /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802241 (0.0):
aśvasya hantā puruṣasya hantā YSS_1.40a / aṣṭavarṣā bhaved gaurī YS182v_3.21a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802217 (0.044):
aśucir brāhmaṇaḥ kvacit YS99v_7b / aśubhaṃ kāritāḥ karma YS182v_5.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971805 (0.046):
aṣṭavarṣā bhaved gaurī Par_7.4c / aṣṭavarṣā bhaved gaurī YS182v_3.21a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581162 (0.056):
Par7.4ab/.uddhṛtya.vai.ghaṭa.śataṃ.pañca.gavyena.śudhyati./ / Par7.4cd/.aṣṭa.varṣā.bhaveg.gaurī.nava.varṣā.tu.rohiṇī.//
aṣṭaśālyāṃ mṛtā ye ca YS182v_4.30c / aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ YS182v_4.31c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802252 (0.0):
aṣṭavarṣā bhaved gaurī YS182v_3.21a / aṣṭaśālyāṃ mṛtā ye ca YS182v_4.30c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971817 (0.032):
aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ YS182v_4.31c / aṣṭāṅgaḥ sa udāhṛtaḥ Nar_M1.15d
asakṛc ca yadā jñātvā YS182v_4.43c / asakṛd gamanāc caiva YS182v_4.44a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802260 (0.0):
aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ YS182v_4.31c / asakṛc ca yadā jñātvā YS182v_4.43c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971925 (0.032):
aṣṭau vivāhā varṇānāṃ Nar_12.38a / asakṛc ca yadā jñātvā YS182v_4.43c / asakṛtpaṭhitāni syur Ang_1.163c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21592434 (0.049):
bhagavatyasakṛdasakṛdavaskhalitaḥ/ / 225.006. na ca buddhāvropitānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanyat
Asokavadana (divav29u.htm.txt) 1438935 (0.049):
sthavira uvāca / śṛṇu saumya tvaṃ hi bhagavatyasakṛdasakṛdavaskhalitaḥ / / na ca buddhāvaropitānāmakuśalānāṃ dharmāṇāmanyat prakṣālanamanyatra
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3675097 (0.055):
tayābubhūsaṃstathā tathā bhavati , natvanyaḥ kaścit paramārthayo 'sti , / ityasakṛduktam ; tataśca vyāviśeṣeṇa teṣāṃ
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28790911 (0.060):
īṣat, nirmāṇamārmikaikavedyam/ etad apy asakṛc cet tato 'dhikatvāt
asac chūdreṣu annādyaṃ YS182v_3.11a / asadālāpakas tathā YS182v_3.36d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802261 (1.192):
asakṛc ca yadā jñātvā YS182v_4.43c / asakṛd gamanāc caiva YS182v_4.44a / asac chūdreṣu annādyaṃ YS182v_3.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972028 (0.032):
asatsu devareṣu strī Nar_12.48a / asadālāpakas tathā YS182v_3.36d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710504 (0.034):
aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c / asadālāpakas tathā YS78v_31d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802271 (0.055):
asadālāpakas tathā YS182v_3.36d / asadālāpakas tathā YS78v_31d / asavarṇāsu nārīṣu YSS_1.37Aa
asaṃpaṅktyāvivāhikāḥ YS182v_2.9b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c / asākṣivyavahāreṣu YS182v_5.26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802300 (5.960):
asaṃskṛtapramītānāṃ YS99v_98c / asākṣivyavahāreṣu YS182v_5.26c / asevyāsevino viprā YS182v_4.62a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710507 (0.029):
aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c / asadālāpakas tathā YS78v_31d / asaṃpāṭhyā vivāhinaḥ YS78v_14b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802289 (0.035):
asaṃpāṭhyā vivāhinaḥ YS78v_14b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972134 (0.048):
asaṃbaddhapralāpaś ca Mn_12.6c / asaṃbandhā ca yonitaḥ Mn_2.129b / asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802271 (0.063):
asadālāpakas tathā YS182v_3.36d / asadālāpakas tathā YS78v_31d / asavarṇāsu nārīṣu YSS_1.37Aa
asevyāsevino viprā YS182v_4.62a / astaṃ gate yadā sūrye YS182v_3.8a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802303 (0.0):
asaṃskṛtapramītānāṃ YS99v_98c / asākṣivyavahāreṣu YS182v_5.26c / asevyāsevino viprā YS182v_4.62a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802310 (0.0):
asevyāsevino viprā YS182v_4.62a / astaṃ gate yadā sūrye YS182v_3.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972295 (0.038):
astaṃgate yadā sūrye Par_7.9c / astaṃ gate yadā sūrye YS182v_3.8a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843406 (0.038):
gatvā tu praviśed agniṃ % nānyā śuddhir vidhīyate // YS182v_3.7 // / astaṃ gate yadā sūrye $ cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381518 (0.038):
gatvā tu praviśed agniṃ nānyā śuddhir vidhīyate // YS182v_3.7 // / astaṃ gate yadā sūrye cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20252120 (0.048):
07,128.010c na bhrājanta yathāpūrvaṃ bhāskare 'staṃ gate 'pi ca / 07,128.011a tathā prayudhyamāneṣu pāṇḍaveyeṣu nirbhayaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972279 (0.050):
asevyāsevino viprā YS182v_4.62a / asau nāmāham asmīti Mn_2.122c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710512 (0.064):
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ YS78v_24c / astaṃ gato yadā sūryaś YS78v_18a
ahorātreṇa śudhyati YS182v_3.49b / ādhau pratigrahe krānte YS182v_5.23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802372 (0.042):
ādāya gacchaty aviśiṣṭabuddhiḥ YSS_1.47b / ādhau pratigrahe krānte YS182v_5.23c / āpaḥ pitṛgaṇās tathā YS99v_95b
āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā YS182v_3.58a / ābdikaṃ caiva śūdrasya YS182v_4.13c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802388 (0.0):
āpo devagaṇāḥ proktā YS99v_95a / āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā YS182v_3.58a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974047 (0.036):
āpośānakriyāpūrvaṃ Yj_1.31c / āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā YS182v_3.58a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844058 (0.047):
vipule ca jale snātvā % śuklavāsās tv alaṅkṛtā // YS182v_3.57 // / āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā $ ''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382171 (0.047):
vipule ca jale snātvā śuklavāsās tv alaṅkṛtā // YS182v_3.57 // / āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā ''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] /
āśā[śai]vālakuḍe[ṇḍe] vā 'pi YS182v_4.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802408 (0.0):
ārūḍhapatitāj jāto YSS_1.36a / āśā[śai]vālakuḍe[ṇḍe] vā 'pi YS182v_4.3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974529 (0.046):
ā śarīravimokṣaṇāt Mn_2.243d / āśā[śai]vālakuḍe[ṇḍe] vā 'pi YS182v_4.3c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844259 (0.057):
āśā[śai]vālakuḍe[ṇḍe] vā 'pi % śastraghātena caiva hi // YS182v_4.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382372 (0.057):
āśā[śai]vālakuḍe[ṇḍe] vā 'pi śastraghātena caiva hi // YS182v_4.3 //
āśaucaṃ na bhavaty eva YS182v_5.9a / āsane pādam ārūḍho YS182v_3.31a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802426 (0.0):
āsane tu samāsīna YSS_2.35a / āsane pādam ārūḍho YS182v_3.31a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802409 (5.960):
āśā[śai]vālakuḍe[ṇḍe] vā 'pi YS182v_4.3c / āśaucaṃ na bhavaty eva YS182v_5.9a
āsaneśv āsanaṃ dadyān YS182v_3.30a / itarebhyaḥ(?) samāsataḥ YS182v_5.23b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802427 (0.0):
āsane pādam ārūḍho YS182v_3.31a / āsaneśv āsanaṃ dadyān YS182v_3.30a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974655 (0.043):
āsane pādam ārūḍho YS182v_3.31a / āsaneśv āsanaṃ dadyān YS182v_3.30a / āsaneṣūpakḷpteṣu Mn_3.208[198M]a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843705 (0.049):
tāvato grasate pretya % dīptān grāsān ayomayān // YS182v_3.29 // / āsaneśv āsanaṃ dadyān $ na tu haste kadācana &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381818 (0.049):
tāvato grasate pretya dīptān grāsān ayomayān // YS182v_3.29 // / āsaneśv āsanaṃ dadyān na tu haste kadācana /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513247 (0.052):
Manu10.02a/ sarveṣāṃ brāhmaṇo vidyād) vṛttyupāyān yathāvidhi | / Manu10.02c/ prabrūyād) itarebhyaś ca svayaṃ ca eva tathā bhavet) ||
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802460 (0.0):
itarebhyaḥ(?) samāsataḥ YS182v_5.23b / iti dharmo vyavasthitaḥ YS99v_99d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975193 (0.022):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d / iti procuśca tatkṛtau Ang_1.1038b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975291 (0.025):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d / ityuktastu tato bhūyaḥ Ang_1.896a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975184 (0.030):
iti pātrābhimantraṇam Yj_1.238b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802481 (0.034):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468082 (0.046):
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b / evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c / evam eva yamo 'bravīt YS182v_3.38b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16973422 (0.047):
svayaṃ saṃmānayed yamaḥ BrP_216.68b / svayaṃ saṃsthīyate yatra BrP_122.2c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843828 (0.048):
havyakavye niyoktavya % iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena $ śrāddhe yajñe ca karmaṇi &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381941 (0.048):
havyakavye niyoktavya iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena śrāddhe yajñe ca karmaṇi /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469691 (0.048):
yan na kārayate tat tan YS182v_3.56a / yamaḥ prāha yathā tatham YS182v_4.19d / yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16766512 (0.049):
āśvastaḥ sa punaḥ prāha BrP_110.84c / āśvāsayiṣye 'py atha poṣayiṣye BrP_229.79d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844658 (0.055):
tāratam yena dātavyam % iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_4.34 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382771 (0.055):
tāratam yena dātavyam iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_4.34 //
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d / iti śātātapo 'bravīt YS182v_5.17b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802465 (0.0):
iti dharmo vyavasthitaḥ YS99v_99d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975291 (0.025):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d / ityuktastu tato bhūyaḥ Ang_1.896a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802482 (0.034):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975192 (0.045):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d / iti procuśca tatkṛtau Ang_1.1038b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468083 (0.046):
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b / evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c / evam eva yamo 'bravīt YS182v_3.38b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16973422 (0.047):
svayaṃ saṃmānayed yamaḥ BrP_216.68b / svayaṃ saṃsthīyate yatra BrP_122.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975184 (0.054):
iti pātrābhimantraṇam Yj_1.238b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468025 (0.060):
ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a / ṛṣiḥ śātātapo 'bravīt YS182v_5.20d / ekabhaktaṃ tathā naktam YS182v_4.25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802737 (0.060):
ṛtau tu garbhaśaṅkitvāt YS99v_16a / ṛṣiḥ śātātapo 'bravīt YS182v_5.20d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843828 (0.061):
havyakavye niyoktavya % iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena $ śrāddhe yajñe ca karmaṇi &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381941 (0.061):
havyakavye niyoktavya iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena śrāddhe yajñe ca karmaṇi /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469691 (0.061):
yan na kārayate tat tan YS182v_3.56a / yamaḥ prāha yathā tatham YS182v_4.19d / yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15854396 (0.062):
kāndiśīke ca vīre ca samavartīḥ yamaḥ smṛtaḥ / / citragutperitaṃ vākyaṃ śrutvā te pāpinastadā // NarP_1,31.52 //
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802483 (5.960):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802465 (0.013):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d / iti śātātapo 'bravīt YS182v_5.17b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468083 (0.018):
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b / evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c / evam eva yamo 'bravīt YS182v_3.38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975291 (0.034):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.32d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468025 (0.060):
ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a / ṛṣiḥ śātātapo 'bravīt YS182v_5.20d / ekabhaktaṃ tathā naktam YS182v_4.25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802737 (0.060):
ṛtau tu garbhaśaṅkitvāt YS99v_16a / ṛṣiḥ śātātapo 'bravīt YS182v_5.20d
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.32d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802483 (5.960):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d / idānīṃ bhāganirṇayam YS182v_5.20c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802490 (0.0):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d / idānīṃ bhāganirṇayam YS182v_5.20c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802483 (5.960):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975290 (0.026):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975398 (0.050):
idaṃ svastyayanaṃ śreṣṭham Mn_1.106a / idānīṃ bhāganirṇayam YS182v_5.20c / indudvayena śuddhyanti YS78v_4c
indudvayena śudhyanti YS182v_1.5c / iha janmani śūdratvaṃ YS182v_3.14c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975580 (0.0):
iha cāmutra vā kāmyaṃ Mn_12.89a / iha janmani śūdratvaṃ YS182v_3.14c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802510 (5.960):
iṣṭena labhate svargaṃ YS99v_68c / iha janmani śūdratvaṃ YS182v_3.14c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802497 (0.013):
idānīṃ bhāganirṇayam YS182v_5.20c / indudvayena śuddhyanti YS78v_4c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710534 (0.014):
āhārāj jāyate vyādhiḥ YS78v_77a / indudvayena śuddhyanti YS78v_4c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975406 (0.029):
indudvayena śuddhyanti YS78v_4c / indudvayena śudhyanti YS182v_1.5c / indram eke pare prāṇam Mn_12.123c
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4545891 (0.056):
nirvedhabhāyīyotpāda niyataṃ tatraiva janmani yattadābhigāmikam // / nirvedhamāgīyaṃ ṣaḍvidham ānulomikaṃ prākarṣikaṃ
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4303222 (0.060):
Baudh2.1.2.7/ śūdrā.abhijananam // / Baudh2.1.2.8/ tad.apatyatvaṃ ca //
iha loke paratra ca YS182v_2.7d / uktaś caiva viśeṣataḥ YS182v_5.4d
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743763 (0.011):
yena prāpnoti sampattim iha loke paratra ca | / bhogānāñ ca guṇānāñ ca tān svayaṃ khyātum arhasī ti |2|
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802520 (0.015):
iha loke paratra ca YS182v_2.7d / iha loke paratra ca YS78v_12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975606 (0.025):
ihaloke paratra ca Par_12.77(76)b / iha loke paratra ca YS182v_2.7d
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23707227 (0.027):
procurvimṛsya śreyor'thamiha loke paratra ca // VamP_11.11 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13749939 (0.028):
iha loke paratra ca HV_113.82ab*1542:3b / iha saṃpatito bhuvi HV_100.80b
Suvarnavarnavadana (sutra) (suvrnavu.htm.txt) 28743800 (0.029):
puṇyair āpnoti sampattim iha loke paratra ca | / bhogānāñ ca guṇānāñ ca puṇyaiś cāham maharddhikaḥ |3|
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710537 (0.033):
indudvayena śuddhyanti YS78v_4c / iha loke paratra ca YS78v_12d
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4676053 (0.033):
dharmacārī sukhaṃ śete hy asmiṃ loke paratra ca || / 28 Dhp24 / uṭṭhāṇavato satīmato śucikammassa niśāmmakāṇo |
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843283 (0.046):
pūtas tad ahared vāpi % iha loke paratra ca // YS182v_2.7 // / yāvad ekaḥ pṛthag bhāvyaḥ $ prāyaścittaṃ na sevate &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381395 (0.046):
pūtas tad ahared vāpi iha loke paratra ca // YS182v_2.7 // / yāvad ekaḥ pṛthag bhāvyaḥ prāyaścittaṃ na sevate /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313926 (0.046):
pūtas tad ahar evāpi % iha loke paratra ca // YS78v_12 // / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ $ prāyaścittena śuddhyati &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662985 (0.046):
pūtas tad ahar evāpi iha loke paratra ca // YS78v_12 // / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ prāyaścittena śuddhyati /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1395458 (0.048):
gurūn ahatvā15 hi mahānubhāvān śreyaś cartuṃ bhaiṣkyam apīha16 loke / / na tv arthakāmas tu gurūn nihatya bhuñjīya bhogān rudhir apradigdhān17 //
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7862738 (0.050):
asaṃskṛtaprabhāvitaṃ kleśāvidyākṣayasyāsaṃskṛtatvāt / imaṃ / lokamitikāmadhātum / tatraiveti akāmini loke / ihaivetyasminneva janmani /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18782078 (0.052):
dharmacakraṃ pravartayiṣyaṃ loke aprativartiyaṃ // / yo me dharma adhigato virāgopasamo śivo /
Lalitavistara (bsu022_u.htm.txt) 9894982 (0.052):
karuṇa mama ananta sarvaloke paratu na cārthanatāmahaṃ pratīkṣe /
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18821518 (0.053):
gobrāhmaṇā hatā nityamiha loke paratra ca / / nāśitānyannapānāni maṭhārāmāśramāstathā // RKV_28.72 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16770158 (0.053):
ihalokaṃ samāsādya BrP_57.11a / iha loke paratra ca BrP_161.16b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802536 (0.054):
ucchiṣṭatve 'śucitve ca YS99v_4c / ucchiṣṭabhājanaṃ yena YS182v_3.45a
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17949170 (0.055):
varūthinyuvāca / santrāṇaṃ mriyamāṇāyā mama kṛtvā paratra te /
ucchiṣṭabhājanaṃ yena YS182v_3.45a / ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802537 (0.008):
ucchiṣṭatve 'śucitve ca YS99v_4c / ucchiṣṭabhājanaṃ yena YS182v_3.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975867 (0.012):
ucchiṣṭasparśanaṃ jñātvā Ang_1.958a / ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802545 (0.023):
ucchiṣṭasalilasrāvaṃ YSS_2.42a / ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975842 (0.036):
ucchiṣṭapiṇḍaṃ ca dadyād Ang_1.841c / ucchiṣṭabhājanaṃ yena YS182v_3.45a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21497279 (0.043):
Manu5.140c[138ṃc]/ vaiśyavat śaucakalpaś ca dvija.ucchiṣṭaṃ ca bhojanam || / Manu5.141a[139ṃa]/ na ucchiṣṭaṃ kurvate mukhyā vipruṣo 'aṅgaṃ na yānti yāḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517352 (0.048):
Manu11.157a[156ṃa]/ māsikānnaṃ tu yo 'aśnīyād) asamāvartako dvijaḥ |
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843947 (0.058):
śvānakukkuṭamārjārāḥ % kāko vā spṛśate yadi // YS182v_3.48 // / ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu $ ahorātreṇa śudhyati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382060 (0.058):
śvānakukkuṭamārjārāḥ kāko vā spṛśate yadi // YS182v_3.48 // / ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu ahorātreṇa śudhyati /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301411 (0.058):
Baudh1.6.14.1/ mṛnmayānāṃ pātrāṇām ucchiṣṭa.samanvārabdhānām avakūlanam // / Baudh1.6.14.2/ ucchiṣṭa.lepa.upahatānāṃ punar.dahanam //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792575 (0.059):
prājāpatyādibhirdraṣṭā strī śudhyettu dvibhojanāt / / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaṃśunā śūdreṇa vā dvijaḥ // GarP_1,222.20 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843901 (0.061):
upoṣya rajanīm ekāṃ % pañcagavyena śudhyati // YS182v_3.44 // / ucchiṣṭabhājanaṃ yena $ vipreṇa cānnavarjitam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382014 (0.061):
upoṣya rajanīm ekāṃ pañcagavyena śudhyati // YS182v_3.44 // / ucchiṣṭabhājanaṃ yena vipreṇa cānnavarjitam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975917 (0.063):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / ucchīrṣake śriyai kuryād Mn_3.89[79M]a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802560 (0.063):
ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002119 (0.0):
tenaiva sārdhaṃ prāsyeyuḥ Mn_11.186[185M]c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802563 (0.0):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804514 (1.788):
tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975905 (0.017):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃsparśe Ang_1.961a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ Par_7.20c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975917 (0.017):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ Par_7.20c / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710541 (0.020):
iha loke paratra ca YS78v_12d / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / udakyā patitena ca YS78v_63b
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / u([turu])pāsanaparo hi saḥ YS182v_4.52d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002119 (0.0):
tenaiva sārdhaṃ prāsyeyuḥ Mn_11.186[185M]c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802556 (0.0):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802569 (0.0):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804514 (1.788):
tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975905 (0.018):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ Par_7.20c / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710541 (0.022):
iha loke paratra ca YS78v_12d / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / udakyā patitena ca YS78v_63b
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382000 (0.049):
yad attaṃ ca hutaṃ tasmai hy anantaṃ nātra saṃśayaḥ // YS182v_3.43 // / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śunā śūdreṇa vā dvijaḥ /
utkṛṣṭenāpi gohantā YS182v_4.9c / uttaraḥ syāc caturvidhaḥ YS182v_5.25b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802572 (1.192):
u([turu])pāsanaparo hi saḥ YS182v_4.52d / utkṛṣṭenāpi gohantā YS182v_4.9c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975986 (0.052):
utkṛṣṭenāpi gohantā YS182v_4.9c / utkocakāś cāupadhikā Mn_9.258a
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13217270 (0.063):
NM1.4a/ sottaro 'anuttaraś caiva sa vijñeyo dvilakṣaṇaḥ /
udakyā dṛṣṭipātena YS182v_3.51a / udakyāḥ sparśane caiva YS182v_3.54a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802612 (0.0):
udakyā dṛṣṭipātena YS182v_3.51a / udakyā patitena ca YS78v_63b / udakyāṃ sūtikāṃ vāpi YS99v_11a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802602 (0.006):
udake snānam ācaret YS99v_66d / udakyā dṛṣṭipātena YS182v_3.51a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976342 (0.060):
udakyā dṛṣṭipātena YS182v_3.51a / udakyā patitena ca YS78v_63b / udakyāyām ayoniṣu Mn_11.173[172M]b
udite grahanakṣatre YS182v_1.2c / uddiśya pitṛpākaṃ ca YS182v_5.8c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802613 (1.192):
udakyāṃ sūtikāṃ vāpi YS99v_11a / udakyāḥ sparśane caiva YS182v_3.54a / udite grahanakṣatre YS182v_1.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802620 (0.025):
udakyāḥ sparśane caiva YS182v_3.54a / udite grahanakṣatre YS182v_1.2c / udgacchanti hi nakṣatrāṇy YS99v_66a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976411 (0.048):
uditaḥ syāt sa tenaiva K_884:2c / udite grahanakṣatre YS182v_1.2c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976443 (0.051):
udgūrṇe hastapāde tu Yj_2.216a / uddiśya pitṛpākaṃ ca YS182v_5.8c
upapātakināṃ caiva YS182v_4.24c / upavāsam athāpi vā YS182v_4.25d / upādhyāyasya yoṣitaḥ YS182v_3.5b
upāsyām e[sītai]va yatnataḥ YS182v_4.50b / upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977030 (0.0):
upeyād īśvaraṃ caiva Yj_1.100a / upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c / upoṣya rajanīm ekāṃ Par_7.21a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802671 (0.0):
upekṣako yo rājā tu YSS_2.72a / upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8976993 (0.033):
upāsya paścimāṃ saṃdhyāṃ Yj_1.114a / upāsyām e[sītai]va yatnataḥ YS182v_4.50b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802660 (0.044):
upāyaiś śuddhim āyāti YSS_2.71c / upāsyām e[sītai]va yatnataḥ YS182v_4.50b
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977036 (0.0):
upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c / upoṣya rajanīm ekāṃ Par_7.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977049 (0.0):
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a / upoṣya rajanīmekāṃ Ang_1.961c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802682 (0.0):
upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c / upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710552 (0.020):
upapattim avasthāñ ca YS78v_51c / upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14776858 (0.028):
upoṣya rajanīmekāṃ gāṇapatyamavāpnayāt / / tatraiva ca mahāgrāhī yakṣiṇī lokaviśrutā // VamPSm_13.39 //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16457370 (0.042):
sa tatra yogam āsthāya *HV_50.3*630:3a / sa tatra rajanīm ekām HV_App.I,29C.81a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25173669 (0.042):
sa tatra niśitair bāṇair HV_App.I,42B.1823a / sa tatra rajanīm ekām HV_App.I,29C.81a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843936 (0.049):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 // / upoṣya rajanīm ekāṃ $ pañcagavyena śudhyati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382049 (0.049):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 // / upoṣya rajanīm ekāṃ pañcagavyena śudhyati /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13454438 (0.054):
tato gaccheta rājendra ālikātīrthamuttamam / / upoṣya rajanīmekāṃ niyato niyatāśanaḥ /
ubhayāvasitāḥ pāpā YS182v_1.5a / ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710555 (1.192):
upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c / ubhayāvasitāḥ pāpā YS78v_4a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710563 (0.035):
ubhayoḥ sūtakaṃ bhavet YS78v_75b / ūnaikādaśavarṣasya YS78v_15a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802693 (0.042):
ubhayāvasitaḥ pāpaḥ YS99v_24a / ubhayāvasitāḥ pāpā YS182v_1.5a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802717 (0.043):
ubhāv apy aśucī syātāṃ YS99v_17a / ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843046 (0.048):
cāndrāyaṇena śudhyanti % taptakṛcchradvayena ca // YS182v_1.4 // / ubhayāvasitāḥ pāpā $ ye śāmaśabalācyutāḥ &
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22888647 (0.049):
'anyatrāpamārjanapradhāvanāvokṣaṇebhyaḥ'; ityanena punaḥ / ūnapañcavarṣasyāpamārjanādi vidhīyate anyaśaucapratiṣedhadvāreṇeti //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8977327 (0.052):
ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a / ūnaikādaśavarṣasya YS78v_15a / ūrusthottānacaraṇaḥ Yj_3.198a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313951 (0.064):
pūyante 'nuvrate cīrṇe % sarve te ṛkthabhāginaḥ // YS78v_14 // / ūnaikādaśavarṣasya $ pañcavarṣāt parasya ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663010 (0.064):
pūyante 'nuvrate cīrṇe sarve te ṛkthabhāginaḥ // YS78v_14 // / ūnaikādaśavarṣasya pañcavarṣāt parasya ca /
ṛṣiḥ śātātapo 'bravīt YS182v_5.20d / ekabhaktaṃ tathā naktam YS182v_4.25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802738 (0.0):
ṛtau tu garbhaśaṅkitvāt YS99v_16a / ṛṣiḥ śātātapo 'bravīt YS182v_5.20d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802746 (0.015):
ekatvaṃ sā vrajed bhartuḥ YS99v_86c / ekabhaktaṃ tathā naktam YS182v_4.25c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802466 (0.038):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d / iti śātātapo 'bravīt YS182v_5.17b / iti śātātapo 'bravīt YS99v_11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975229 (0.049):
iti śātātapo 'bravīt YS182v_5.17b / iti śātātapo 'bravīt YS99v_11d / iti śāstraviniścayaḥ K_639d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978062 (0.055):
ekabhaktaṃ caret paścād Par_10.21a / ekabhaktaṃ tathā naktam YS182v_4.25c / ekabhaktena naktena Yj_3.318a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467907 (0.060):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d / iti śātātapo 'bravīt YS182v_5.17b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18699877 (0.061):
bhaktaṃ saṃpadyati na mama taṃ saṃpadyati atha devasya paścimakaṃ divasaṃ
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24379663 (0.064):
iti taiḥ prārthitaṃ śrutvā sa maharṣiḥ prasāditān / / tān sarvāna samupāmantrya samālokyaivamādiśat //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21639196 (0.064):
samayena vasur nāma maharṣirabhūt/ / 422.005. na hyevaṃ draṣṭavyam/ / 422.005. ahameva sa tena kālena tena samayena vasur nāma maharṣirabhūvam/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6649750 (0.064):
maharṣir abhūt/ na hy evaṃ draṣṭavyaṃ/ aham eva sa tena kālena tena
ekarātropavāsaś ca YS182v_1.13c / ekaikaṃ vardhayed grāsaṃ YS182v_2.6a
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029901 (0.036):
Yāj3.321a/ piṇyāka.ācāma.takra.ambu.saktūnām prativāsaram / / Yāj3.321c/ eka.rātra.upavāsaś ca kṛcchrah saumyo^ayam (ucyate //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802754 (0.039):
ekam eva mṛte 'hani YS99v_83d / ekarātropavāsaś ca YS182v_1.13c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802774 (0.042):
ekaikaṃ varddhayec chukle YS78v_10a / ekaikaṃ vardhayed grāsaṃ YS182v_2.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978452 (0.042):
ekaikaṃ varddhayec chukle YS78v_10a / ekaikaṃ vardhayed grāsaṃ YS182v_2.6a / ekaikaṃ vādayet tatra K_395c
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301143 (0.049):
Baudh1.5.12.13/ gavye tu tri.rātram upavāsaḥ / / Baudh1.5.12.14/ / paryuṣitaṃśāka.yūṣa.māṃsa.sarpiḥ.śṛtadhānā.guḍa.dadhi.madhu.saktu.varjam
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844536 (0.051):
ekabhaktaṃ tathā naktam % upavāsam athāpi vā // YS182v_4.25 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382649 (0.051):
ekabhaktaṃ tathā naktam upavāsam athāpi vā // YS182v_4.25 //
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6482680 (0.057):
dvādaśarātra nāśroyāt ityevaṃ dvādaśarātramupavāsaḥ kṛtvātikṛtsna iti
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24794999 (0.057):
Ap2.2.3.14/ uttamasya-eka.rātram upavāsaḥ / / Ap2.2.3.15/ balīnāṃ tasya tasya deśe saṃskāro hastena [parimṛjya-[avokṣya
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583818 (0.063):
Par10.28ab/.eka.rātra.upavāsaś.ca.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.smṛtaṃ./
etat te kathitaṃ sarvaṃ YS182v_4.11a / etad dinacatuṣkeṇa YS182v_4.26a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802794 (5.960):
etat te kathitaṃ sarvaṃ YS182v_4.11a / etat te kathitaṃ sarvaṃ YS78v_68a / etad dinacatuṣkeṇa YS182v_4.26a
etā gatvā striyo mohāt YS182v_3.5c / ete brāhmaṇakutsāḥ syus YS182v_5.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802812 (0.0):
etān niyojayed yas tu YS78v_34a / ete brāhmaṇakutsāḥ syus YS182v_5.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802801 (0.036):
etad bhāsvatir abravīt YS78v_33d / etā gatvā striyo mohāt YS182v_3.5c
ete varjyāḥ prayatnena YS182v_3.38a / ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802821 (0.0):
etān niyojayed yas tu YS78v_34a / ete brāhmaṇakutsāḥ syus YS182v_5.3c / ete varjyāḥ prayatnena YS182v_3.38a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802828 (0.012):
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c / ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710598 (0.012):
etān niyojayed yas tu YS78v_34a / ete varjyāḥ prayatnena YS78v_33c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495106 (0.042):
Manu4.253a[254ṃa]/ ārdhikaḥ kulamitraṃ ca gopālo dāsa.nāpitau | / Manu4.253c[254ṃc]/ ete śūdreṣu bhojya.annā yāś ca ātmānaṃ nivedayet) ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978940 (0.045):
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c / ete śūdreṣu bhojyānnā Mn_4.253[254M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978951 (0.056):
ete śūdreṣu bhojyānnā Par_11.21c / ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a
ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a / eteṣām udakaṃ pītvā YS182v_3.63c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802833 (0.0):
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c / ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802840 (0.0):
ete śrāddhe ca dāne ca YS78v_a / eteṣām udakaṃ pītvā YS182v_3.63c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710601 (0.0):
ete varjyāḥ prayatnena YS78v_33c / ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS78v_a
eteṣāṃ sparśanāt pāpaṃ YS182v_3.53a / eteṣu dvādaśābdaṃ ca YS182v_4.23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802846 (0.0):
eteṣām udakaṃ pītvā YS182v_3.63c / eteṣām udakaṃ pītvā YS78v_47c / eteṣāṃ sparśanāt pāpaṃ YS182v_3.53a
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802852 (0.0):
eteṣāṃ sparśanāt pāpaṃ YS182v_3.53a / eteṣu dvādaśābdaṃ ca YS182v_4.23c / edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979082 (0.050):
edhodakaṃ mūlaphalam Mn_4.247[248M]a / edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598979 (0.063):
atha kadācit prasoṣyamāṇayā ṭīṭibhyā bhartābhihitaḥ |
evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c / evam eva yamo 'bravīt YS182v_3.38b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802852 (0.0):
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b / evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975292 (0.015):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467908 (0.018):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467918 (0.018):
iti śātātapo 'bravīt YS182v_5.17b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19416811 (0.039):
nāpasāryā / sadā avasthāpayitavyetyarthaḥ / atha kadācit pramādatastato
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15801388 (0.042):
sātatyata eva tad artham ājagṛhatuḥ | / [6] atha kadācil lohitāyamāne sāyaṃ mārtaṇḍa raśmi maṇḍale nāmnāriṣṭaḥ
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2478498 (0.043):
[II,2 Enthülsten Sesam für enthülsten] / asti ! ahaṃ kadācid abhyarṇāsu varṣāsu kasmiṃścid adhiṣṭhāne
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802452 (0.043):
iti dharmo vyavasthitaḥ YS99v_99d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d
Nagarjuna: Salistambakamahayanasutratika (nagsaliu.htm.txt) 16513799 (0.044):
ekasmin samaye iti ekasmin samaye | bhagavān tu bhagnavān iti bhagavān | / kiṃ bhagnavān iti cet | tasmāduktam māracatuṣṭayam |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9503107 (0.044):
grahītavya iti / bhikṣavo na jānate kena grahītavyaḥ kathaṃ ceti / / bhagavān āha / kalpakāreṇa / kalpakāro na bhavati / bhagavān āha /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467898 (0.046):
itarebhyaḥ(?) samāsataḥ YS182v_5.23b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprau.htm.txt) 2490366 (0.048):
pītavarṇo bhavedyastu $ sa cokto'malasārakaḥ &
Yasodhara: Rasaprakasasudhakara (yrasprpu.htm.txt) 22373697 (0.048):
pītavarṇo bhavedyastu sa cokto'malasārakaḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802940 (0.049):
kathayasva yathā tatham YS182v_4.19b / kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c / kadācit strī rajasvalā YS99v_14b
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10260496 (0.050):
12,024.014a evam uktaḥ sa viprarṣiḥ sudyumnam idam abravīt / 12,024.014c pratiśrauṣi kariṣyeti śrutvā tat kartum arhasi
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844460 (0.050):
evam ukto hi bhagavān % yamaḥ prāha yathā tatham // YS182v_4.19 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382573 (0.050):
evam ukto hi bhagavān yamaḥ prāha yathā tatham // YS182v_4.19 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260069 (0.050):
prastutaparatve tu kadācit yuktaṃ syāditi / / yadi cāntaśchidrāṇī'; tyādau lakṣaṇā tadā tatra mukhyārthabādhe"
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598979 (0.050):
atha kadācit prasoṣyamāṇayā ṭīṭibhyā bhartābhihitaḥ |
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3347097 (0.052):
yad dhy etad avediṣyan kathaṃ me nāvakṣyan | / iti bhagavāṃs tv eva me bravītv iti |
eṣa e[vame]va tu nārīṇāṃ YS182v_4.17c / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802887 (0.0):
eṣa e[vame]va tu nārīṇāṃ YS182v_4.17c / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710608 (0.0):
eteṣām udakaṃ pītvā YS78v_47c / evam eva tu nārīṇāṃ YS78v_74c / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS78v_10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979484 (0.036):
evaṃ svāyaṃbhuvo 'bravīt Nar_19.59b / eṣa e[vame]va tu nārīṇāṃ YS182v_4.17c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979510 (0.042):
eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d / eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS78v_10d / eṣa jñeyas trivṛdvedo Mn_11.264[263M]c
aurasena samā jñeyā YS182v_5.20a / kathayasva yathā tatham YS182v_4.19b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802939 (5.960):
kathañcit kāmamohitaḥ YS99v_60b / kathayasva yathā tatham YS182v_4.19b / kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8979914 (0.054):
aurasāḥ kṣetrajās tv eṣāṃ Yj_2.141a / aurasena samā jñeyā YS182v_5.20a
kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c / kanyādānaṃ ca tat kāryaṃ YS182v_5.11a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802940 (0.0):
kathañcit kāmamohitaḥ YS99v_60b / kathayasva yathā tatham YS182v_4.19b / kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802954 (0.0):
kadācit sravate gudam YS99v_4b / kanyādānaṃ ca tat kāryaṃ YS182v_5.11a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980285 (0.028):
kanyādātur durātmanaḥ Mn_9.73d / kanyādānaṃ ca tat kāryaṃ YS182v_5.11a / kanyādānaṃ pitṛśrāddhaṃ Ang_1.742a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980339 (0.046):
kanyā pradānasamaye YS182v_5.10c / kanyāpradānaṃ tasyaiva Yj_3.238c
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6639219 (0.047):
u1.65cd/.para^cakreṇa yuddhaṃ tu bhavec ca^api punaḥ punaḥ/. / u1.66ab/.kanyā prasūyate yatra catur^hastā catustanī/
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18833875 (0.048):
avitenaiva kartavyaṃ kanyodvahanakaṃ nṛpa / / kanyānāma samuccārya na doṣāya kadācana // RKV_50.37 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804076 (0.060):
tataḥ karma samācaret YS182v_3.59b / tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d / tataḥ śuddhyeta āturaḥ YS78v_53d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16187024 (0.060):
kanyāyāḥ sā vyajāyata HV_26.18b / kanyārthaṃ na ca kṛṇṣau vā HV_App.I,29E.29a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16186919 (0.060):
kanyā cāpikurūdvaha *HV_9.24*173b / kanyā cārumatī tathā HV_98.6f
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13755677 (0.060):
kanyā cāpikurūdvaha HV_9.24*173b / kanyā cārumatī tathā HV_98.6f
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21509846 (0.061):
Manu9.97c/ devarāya pradātavyā) yadi kanyā anumanyate) || / Manu9.98a/ ādadīta) na śūdro 'api śulkaṃ duhitaraṃ dadan) |
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21569773 (0.061):
daṇḍakamaṇḍaluprabhṛtīni, ekaṃ kanyāpradānaṃ na pratigṛhṇāti/ / 152.030. sa kathayati ahaṃ brahmacārī/
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 466765 (0.062):
tathāca tadanusandhāsyānkathaṃ mithyājñānī na bhavet /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28940948 (0.062):
tataḥ śuddhirbhaviṣyati LiP_1,89.102b / tataḥ śaiśirayoścāpi LiP_1,55.62c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21624741 (0.062):
347.014. godānaṃ copanāyanaṃ sarvamatra prasidhyati//143// / 347.015. prajāyamānāṃ pramadāṃ gṛhītvā gṛhamānayet/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6633516 (0.062):
p.84.4cd/.godānaṃ ca^upanāyanaṃ sarvam atra prasidhyati// / p.84.5ab/.prajāyamānāṃ pramadāṃ gṛhītvā gṛham ānayet/
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5346013 (0.064):
abubhūṣata kanyā svayam eva . maṇḍayate kanyā svayam eva . amamaṇḍata / kanyā svayam eva . kirati . avakirate hastī svayam eva . avākīrṣṭa hastī
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347004 (0.064):
taḍāgaṃ pūrtam ucyate YS99v_69b / tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469322 (0.064):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806395 (0.064):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
kanyā pradānasamaye YS182v_5.10c / kanyā sā vṛṣalī smṛtā YS182v_3.18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802962 (0.0):
kanyādānaṃ ca tat kāryaṃ YS182v_5.11a / kanyā pradānasamaye YS182v_5.10c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843552 (0.034):
bhrūṇahatyā pitus tasyāḥ % kanyā sā vṛṣalī smṛtā // YS182v_3.18 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381665 (0.034):
bhrūṇahatyā pitus tasyāḥ kanyā sā vṛṣalī smṛtā // YS182v_3.18 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980385 (0.034):
kanyāsaṃdūṣaṇaṃ caiva Yj_3.238a / kanyā sā vṛṣalī smṛtā YS182v_3.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980338 (0.035):
kanyāpradānam abhyarcya Mn_3.30c / kanyā pradānasamaye YS182v_5.10c
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9659462 (0.062):
3.1.13/.yasyāṃ manaś^cakṣuṣor nibandhas tasyām ṛddhiḥ/ na^itarām ādriyeta/ / ity eke//(p.194) / 3.1.14/.tasmāt pradāna^samaye kanyām udāra^veṣāṃ sthāpayeyuḥ/ aparāhṇikaṃ
kanyāṃ yo na prayacchati YS182v_3.20b / kapilāyā vadhe tathā YS182v_4.8b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802964 (0.0):
kanyā pradānasamaye YS182v_5.10c / kanyā sā vṛṣalī smṛtā YS182v_3.18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802982 (0.0):
kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ YS99v_72a / kapilāyā vadhe tathā YS182v_4.8b / kapilā vā tathetarā YS182v_4.7d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807499 (0.0):
''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b / yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711248 (0.0):
yaṣṭyā tu ghātane caiva YS78v_66c / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a / yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4311789 (0.017):
Baudh4.1.12ab/ trīṇi varṣāṇy ṛtumatīṃ yaḥ kanyāṃ na (prayacchati / / Baudh4.1.12cd/ sa tulyaṃ bhrūṇa.hatyāyai doṣam (ṛcchaty asaṃśayam //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046874 (0.024):
yaḥ kanyāṃ na prayacchati Par_7.5d / yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843552 (0.027):
bhrūṇahatyā pitus tasyāḥ % kanyā sā vṛṣalī smṛtā // YS182v_3.18 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381665 (0.027):
bhrūṇahatyā pitus tasyāḥ kanyā sā vṛṣalī smṛtā // YS182v_3.18 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13223386 (0.034):
N5.38a/ tavāham iti cātmānaṃ yo 'asvatantraḥ prayacchati / / N5.38c/ na sa taṃ prāpnuyāt kāmaṃ pūrvasvāmī labheta tam //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980469 (0.034):
kapilāyā vadhe tathā YS182v_4.8b / kapilā vā tathetarā YS182v_4.7d / kabale tu subhuñjāne Ang_1.952a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844309 (0.049):
pramādāc ca hatā yena % kapilā vā tathetarā // YS182v_4.7 // / yathā brahmavadhe pāpaṃ $ kapilāyā vadhe tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382422 (0.049):
pramādāc ca hatā yena kapilā vā tathetarā // YS182v_4.7 // / yathā brahmavadhe pāpaṃ kapilāyā vadhe tathā /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21505015 (0.052):
Manu8.181a/ yo nikṣepaṃ yācyamāno) nikṣeptur na prayacchati) | / Manu8.181c/ sa yācyaḥ prāḍvivākena tat nikṣeptur asaṃnidhau ||
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469710 (0.054):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a / yas toyaṃ pibati dvijaḥ YS182v_1.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046194 (0.054):
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a / yas tāṃ samudvahet kanyāṃ Par_7.7c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807467 (0.054):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980384 (0.055):
kanyāsaṃdūṣaṇaṃ caiva Yj_3.238a / kanyā sā vṛṣalī smṛtā YS182v_3.18d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18864284 (0.055):
snātvā tu kapilātīrthe kapilāṃ yaḥ prayacchati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980419 (0.057):
kanyāṃ yo na prayacchati YS182v_3.20b / kanyāṃ samudvahed eṣāṃ Yj_3.261c
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21481158 (0.058):
kanyām udvāhayāmi, yadi rājā me prayacchati | / tatas tai rāja puruṣair gatvā rājñe niveditam deva ! andhena kenacit
kapilā vā tathetarā YS182v_4.7d / kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802983 (0.0):
kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ YS99v_72a / kapilāyā vadhe tathā YS182v_4.8b / kapilā vā tathetarā YS182v_4.7d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803004 (5.960):
kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b / kartā yadi vipadyate YS78v_12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980469 (0.030):
kapilāyā vadhe tathā YS182v_4.8b / kapilā vā tathetarā YS182v_4.7d / kabale tu subhuñjāne Ang_1.952a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844309 (0.049):
pramādāc ca hatā yena % kapilā vā tathetarā // YS182v_4.7 // / yathā brahmavadhe pāpaṃ $ kapilāyā vadhe tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382422 (0.049):
pramādāc ca hatā yena kapilā vā tathetarā // YS182v_4.7 // / yathā brahmavadhe pāpaṃ kapilāyā vadhe tathā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980773 (0.063):
kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b / kartā yadi vipadyate YS78v_12b / kartā yadi vipadyate YSS_1.16b
kartāraḥ sāṃparāyaṇāḥ YS182v_5.16d / kaṣṭena vartamāno 'pi YS182v_4.15a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803004 (5.960):
kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b / kartā yadi vipadyate YS78v_12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980773 (0.063):
kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b / kartā yadi vipadyate YS78v_12b / kartā yadi vipadyate YSS_1.16b
kāko vā spṛśate yadi YS182v_3.48d / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS182v_2.2a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803017 (0.0):
kaṣṭena vartamāno 'pi YS182v_4.15a / kāko vā spṛśate yadi YS182v_3.48d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803028 (0.0):
kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS182v_2.2a / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS99v_29a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346761 (0.045):
kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ YS99v_72a / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS99v_29a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8981516 (0.054):
kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS182v_2.2a / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS99v_29a / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YSS_1.14a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102275 (0.064):
kṛcchrābdam ācarej jñānād % ajñānād aindavadvayam // YS99v_28 // / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ $ tannārīgāmināṃ tathā &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3294974 (0.064):
kṛcchrābdam ācarej jñānād ajñānād aindavadvayam // YS99v_28 // / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ tannārīgāmināṃ tathā /
kāmād akāmato vā 'pi YS182v_3.65c / kāyikaṃ pātakaṃ smṛtam YS182v_4.49b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803038 (0.0):
kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS182v_2.2a / kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS99v_29a / kāmād akāmato vā 'pi YS182v_3.65c
kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva YS182v_4.32a / kāryaṃ paitṛkam eva tat YS182v_5.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803048 (0.0):
kāyikaṃ pātakaṃ smṛtam YS182v_4.49b / kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva YS182v_4.32a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982030 (0.017):
kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva YS182v_4.32a / kāryaṃ tu kāryiṇām eva K_081c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982048 (0.033):
kāryaṃ nā 'vedināṃ tarām Ang_1.734d / kāryaṃ paitṛkam eva tat YS182v_5.8d / kāryaṃ bhavati tacchrāddhaṃ Ang_1.1032a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13779466 (0.050):
tantrīvairāṇi caiva ha HV_46.30d / tan na kāryaṃ vipaśyatā HV_3.22d / tan na śakyaṃ narādhipa HV_3.70*77:1b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845122 (0.056):
uddiśya pitṛpākaṃ ca % kāryaṃ paitṛkam eva tat // YS182v_5.8 // / āśaucaṃ na bhavaty eva $ nātra kāryā vicāraṇā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383235 (0.056):
uddiśya pitṛpākaṃ ca kāryaṃ paitṛkam eva tat // YS182v_5.8 // / āśaucaṃ na bhavaty eva nātra kāryā vicāraṇā /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13832583 (0.057):
yad vayaṃ puṃgavaiḥ sārdhaṃ HV_62.39c / yad vā kāryaṃ dhaneśena HV_43.3c / yad vā candramasā kāryaṃ HV_43.4a
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17737740 (0.057):
śrīdharaḥ : sāṅkhyās tu sarvam api karma bandhaktavān na kāryam ity āhuḥ |
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5219816 (0.057):
śrīdharaḥ : sāṅkhyās tu sarvam api karma-bandhaktavān na kāryam ity āhuḥ |
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16138176 (0.059):
śarīroṣmāpi tatra pramāṇamiti cenna- jalāvasiktaviṣamū(siktamū)rcchito 'pi / na syāt / / tasmāt yadyat kāryamupalabhyate, tattadanuguṇaścetanastatra tatra
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2909624 (0.059):
yacca na kāryaṃ na kāraṇaṃ tannirālambyam / yannirālambyaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4826661 (0.062):
pratisaṃvatsaraṃ kāryaṃ śrāddhaṃ vai māsikānnavat //AP_163.029cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19591124 (0.063):
01,007.014e vidhadhvam atra yat kāryaṃ na syāt kālātyayo yathā
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844622 (0.063):
aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ % prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ // YS182v_4.31 // / kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva $ tathā strīṇāṃ ca dāpayet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382735 (0.063):
aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ // YS182v_4.31 // / kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva tathā strīṇāṃ ca dāpayet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982163 (0.063):
kārye caivam upasthite YS182v_3.56d / kārye caiva viśeṣeṇa YS182v_5.5a / kārye prāpte yadṛcchayā Mn_7.165[166M]b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012763 (0.064):
na kāryam āvasathyena Par_4.21a / na kāryamiti vācyaṃ kiṃ Ang_1.38c
kārye caivam upasthite YS182v_3.56d / kārye caiva viśeṣeṇa YS182v_5.5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982166 (0.0):
kārye cādharmasaṃhite Nar_4.10b / kārye caivam upasthite YS182v_3.56d / kārye caiva viśeṣeṇa YS182v_5.5a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803050 (0.0):
kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva YS182v_4.32a / kāryaṃ paitṛkam eva tat YS182v_5.8d / kārye caivam upasthite YS182v_3.56d
Samadhirajasutra (bsu034_u.htm.txt) 28049280 (0.064):
pritikārye audvilyakārye bālānāḥ na piṇḍatānām |
kālenaiva śucir bhavet YS182v_4.15b / kukarmasthās tu ye viprā YS182v_4.55c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803088 (0.0):
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt YS99v_49a / kukarmasthās tu ye viprā YS182v_4.55c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982754 (0.049):
kīrtilokavināśanam Yj_1.357b / kukarmasthās tu ye viprā YS182v_4.55c
kukkuṭāṇḍakamātraṃ tu YS182v_2.5a / kunakhī śyāvadantakaḥ YS182v_3.34b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803090 (0.0):
kukarmasthās tu ye viprā YS182v_4.55c / kukkuṭāṇḍakamātraṃ tu YS182v_2.5a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710632 (0.0):
kukkuṭāṇḍapramāṇan tu YS78v_9a / kunakhī śyāvadantakaḥ YS78v_29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8982967 (0.012):
kunakhī śyāvadantakaḥ Yj_1.222d / kunakhī śyāvadantakaḥ YS182v_3.34b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803120 (0.013):
kunakhī śyāvadantakaḥ YS182v_3.34b / kunakhī śyāvadantakaḥ YS78v_29b
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24966492 (0.015):
laṃbagulpho vakrapādaḥ kunakhī śyāvadantakaḥ // GarP_3,22.35 // / dīrghajaṅgho dīrghaśiśrastvekāṇḍaścaikanāsikaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018335 (0.041):
Yāj1.222c/ avakīrṇī kuṇḍa.golau kunakhī śyāva.dantakah // / Yāj1.223a/ bhṛtaka.adhyāpakah klībah kanyā.dūṣy abhiśastakah /(p.76)
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314137 (0.055):
tasyāñ caiva prasūtasya % niṣkṛtir naiva vidyate // YS78v_28 // / śvitrakuṣṭhī tathā caiva $ kunakhī śyāvadantakaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663196 (0.055):
tasyāñ caiva prasūtasya niṣkṛtir naiva vidyate // YS78v_28 // / śvitrakuṣṭhī tathā caiva kunakhī śyāvadantakaḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13221498 (0.056):
N1.165c/ aghaśaṃsyātmavikretṛhīnāṅgabhagavṛttayaḥ // / N1.166a/ kunakhī śyāvadan śvitrimitradhrukśaṭhaśauṇḍikāḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21515785 (0.062):
Manu11.49a[48ṃa]/ suvarṇacauraḥ kaunakhyaṃ surāpaḥ śyāvadantatām | / Manu11.49c[48ṃc]/ brahmahā kṣayarogitvaṃ dauścarmyaṃ gurutalpagaḥ ||
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 9998488 (0.064):
sūryābhinimrukte sūryābhinimruktaḥ śyāvadati śyāvadan kunakhini kunakhī, / agredadhuṣy agredadhuḥ parivitte parivittaḥ parivividāne parivividānas,
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3571929 (0.064):
śyāvadati śyāvadan kunakhini kunakhy agredadhuṣy agredadhuḥ parivitte
kumbhīpākeṣu pacyante YS182v_4.61c / kulamitrārdhasīriṇaḥ YS182v_3.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983488 (0.0):
kulamitrārdhasīriṇaḥ Yj_1.166b / kulamitrārdhasīriṇaḥ YS182v_3.10b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710643 (0.0):
kumārī tu rajasvalā YS78v_25d / kulamitrārdhasīriṇaḥ YS78v_20b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803144 (5.960):
kurvāṇo vapanaṃ yadi YSS_2.54d / kulamitrārdhasīriṇaḥ YS182v_3.10b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20760554 (0.055):
13,134.057d@015_2669 kumbhīpākeṣu pacyante bharjyante saghṛteṣu vai
kuśāśvatthapalāśayoḥ YS182v_3.63b / kūpe vā cāvaṭe 'pi vā YS182v_4.3b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710644 (0.024):
kulamitrārdhasīriṇaḥ YS78v_20b / kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803160 (0.032):
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b / kuśāśvatthapalāśayoḥ YS182v_3.63b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983669 (0.033):
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b / kuśāśvatthapalāśayoḥ YS182v_3.63b / kuśāḥ śākaṃ payo matsyā Yj_1.214a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803169 (0.052):
kuśair dravyaṃ pṛthak pṛthak YS99v_72d / kūpe vā cāvaṭe 'pi vā YS182v_4.3b / kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c
kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam YS182v_4.25b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam YS182v_1.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983967 (0.0):
kṛcchraṃ vidhānataḥ kṛtvā Ang_1.202a / kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam YS182v_4.25b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803193 (0.0):
kṛcchraṃ cāpi caren nityaṃ YSS_1.24c / kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam YS182v_4.25b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803210 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam YS182v_1.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984016 (0.024):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983995 (0.024):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_10.27b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844531 (0.029):
prājāpatyais tribhiḥ kṛcchraṃ $ kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382644 (0.029):
prājāpatyais tribhiḥ kṛcchraṃ kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2522529 (0.036):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Mn_11.212[211M]d
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298024 (0.037):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ tathā Par_11.8d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Par_10.28b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517671 (0.045):
[K:sadṛśena upayantritā?] / Manu11.177c[176ṃc]/ kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ ca eva tad asyāḥ pāvanaṃ smṛtam
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346801 (0.045):
kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843128 (0.047):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ % kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ $ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381240 (0.047):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ /
Atharvavedaparisistas (avpari_u.htm.txt) 13593316 (0.054):
(AVParis_49,4.12) kṛcchram | taptakṛcchram | atikṛcchram | sarvakṛcchram | / maundabhāyaḥ | tulāpuruṣaḥ | sāṃtapanam | mahāsāṃtapanaṃ ceti ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517471 (0.054):
[M.kṛtvā) anyaveśmani] / Manu11.164c[163ṃc]/ caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ tan niryāty) ātmaśuddhaye ||
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843169 (0.054):
ekarātropavāsaś ca % kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 // / cāṇḍālamūrtikā ye ca $ ye ca saṃkīrṇayonayaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381281 (0.054):
ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 // / cāṇḍālamūrtikā ye ca ye ca saṃkīrṇayonayaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4832044 (0.055):
ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ śāntapanaṃ smṛtaṃ //AP_175.020cd/ / pṛthak śāntapanadravyaiḥ ṣaḍahaḥ sopavāsakaḥ /AP_175.021ab/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518170 (0.057):
Manu11.212c[211ṃc]/ ekarātra.upavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam || / Manu11.213a[212ṃa]/ ekaikaṃ grāsam aśnīyāt) tryahāṇi trīṇi pūrvavat |
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10798913 (0.059):
ekarātraṃ trirātraṃ ca kṛcchraṃ sāntapanaṃ tathā // RKS_38.27 // / atikṛcchraṃ parṇakṛcchraṃ tathā 'nyad vaiṣṇavaṃ vratam /
kṛcchraṃ sāṃtapanādikam YS182v_1.10d / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS182v_1.7c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346821 (0.0):
kṛcchrābdam ācarej jñānād YS99v_34c / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS99v_62c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803212 (0.0):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam YS182v_1.13d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803248 (0.0):
kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta YS78v_6c / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS182v_1.7c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710655 (0.016):
kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c / kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta YS78v_6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984017 (0.017):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam Par_10.28b / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam YS182v_1.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984085 (0.028):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS182v_1.7c / kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS99v_62c / kṛcchrārdhena viśudhyati Par_6.20d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843129 (0.031):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ % kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381241 (0.031):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346801 (0.041):
kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchrābdam ācarej jñānād YS99v_28c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346792 (0.053):
kuśair dravyaṃ pṛthak pṛthak YS99v_72d / kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843169 (0.055):
ekarātropavāsaś ca % kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 // / cāṇḍālamūrtikā ye ca $ ye ca saṃkīrṇayonayaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381281 (0.055):
ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 // / cāṇḍālamūrtikā ye ca ye ca saṃkīrṇayonayaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517670 (0.058):
[K:sadṛśena upayantritā?] / Manu11.177c[176ṃc]/ kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ ca eva tad asyāḥ pāvanaṃ smṛtam
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18906554 (0.060):
kṛcchrātikṛcchrapārākamahāsāṃtapanādibhiḥ // RKV_225.8 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583804 (0.061):
Par10.27ab/.gāyatrīṃ.japamānas.tu.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984073 (0.062):
kṛcchrābdena viśudhyati Mn_11.162[161M]d / kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta YS78v_6c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580362 (0.063):
Par6.28cd/.prājāpatyaṃ.na.dātavyaṃ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret.// / Par6.29ab/.caret.sāṃtapanaṃ.vipraḥ.prājāpatyaṃ.anantaraḥ./
kṛcchreṇa śudhyate śūdrī YS182v_3.68c / kṛtaghnā duṣṭacāriṇaḥ YS182v_4.6b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803269 (0.0):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā YS78v_58c / kṛcchreṇa śudhyate śūdrī YS182v_3.68c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984105 (0.038):
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā YS78v_58c / kṛcchreṇa śudhyate śūdrī YS182v_3.68c / kṛcchrair vā vartayet sadā Yj_3.50b
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23708664 (0.054):
brahmaghnagoghnādiṣu niṣkṛtirhi vidyetata naivāsya tu duṣṭacāriṇaḥ /
kṛtā vipreṇa caiva hi YS182v_4.45b / kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet YS182v_3.32b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8984547 (0.0):
kṛtvā kāmād dvijottamaḥ Mn_11.162[161M]b / kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet YS182v_3.32b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803277 (0.0):
kṛcchreṇa śudhyate śūdrī YS182v_3.68c / kṛtaghnā duṣṭacāriṇaḥ YS182v_4.6b / kṛtā vipreṇa caiva hi YS182v_4.45b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843737 (0.058):
aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi $ kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381850 (0.058):
aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet /
kṛtvā 'ghamarṣaṇaṃ pakṣaṃ YS182v_1.15c / kṛmibhir brahmasaṃyuktaṃ YS182v_1.7a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803280 (0.0):
kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet YS182v_3.32b / kṛtvā 'ghamarṣaṇaṃ pakṣaṃ YS182v_1.15c
ko vidhiḥ sa vinirdiṣṭaḥ YS182v_4.19a / kṣaṇitā vā prayatnataḥ YS182v_5.8b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803374 (0.0):
krodhād ajñānato vāpi YS99v_2c / kṣaṇitā vā prayatnataḥ YS182v_5.8b / kṣattriṇyāṃ viśa eva vā YS182v_4.47b
kṣattriṇyāṃ viśa eva vā YS182v_4.47b / kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ YS182v_4.47a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844809 (0.0):
brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi % śrāddhe yajñe ca garhitaḥ // YS182v_4.46 // / kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ $ kṣattriṇyāṃ viśa eva vā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382922 (0.0):
brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi śrāddhe yajñe ca garhitaḥ // YS182v_4.46 // / kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ kṣattriṇyāṃ viśa eva vā /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803381 (0.0):
krodhād ajñānato vāpi YS99v_2c / kṣaṇitā vā prayatnataḥ YS182v_5.8b / kṣattriṇyāṃ viśa eva vā YS182v_4.47b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986089 (0.025):
kṣattṛvaidehakau tadvat Mn_10.13c / kṣattriṇyāṃ viśa eva vā YS182v_4.47b / kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ YS182v_4.47a
kṣattriyo vaiśya eva ca YS182v_3.47b / kṣayaṃ yāti na saṃśayaḥ YS182v_4.20b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803381 (0.0):
kṣaṇitā vā prayatnataḥ YS182v_5.8b / kṣattriṇyāṃ viśa eva vā YS182v_4.47b / kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ YS182v_4.47a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803390 (0.0):
kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b / kṣayaṃ yāti na saṃśayaḥ YS182v_4.20b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986089 (0.033):
kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ YS182v_4.47a / kṣattriyo vaiśya eva ca YS182v_3.47b / kṣattrugrapukkasānāṃ tu Mn_10.49a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986365 (0.046):
kṣayas syāt trapusīsayoḥ Nar_9.11d / kṣayaṃ yāti na saṃśayaḥ YS182v_4.20b
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8164588 (0.049):
tataḥ sasaṃśayo yāvad yāti cchāgaṃ nirūpayan /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10137870 (0.061):
ārādhyastu svavarṇoktadharmānuṣṭhānakārimā // ViP_3,8.11 // / brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śudraś ca pṛthivīpate /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844808 (0.063):
brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi % śrāddhe yajñe ca garhitaḥ // YS182v_4.46 // / kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ $ kṣattriṇyāṃ viśa eva vā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382921 (0.063):
brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi śrāddhe yajñe ca garhitaḥ // YS182v_4.46 // / kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ kṣattriṇyāṃ viśa eva vā /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619575 (0.063):
brāṃhaṇa iti vā kṣatriya iti vā vaiśya iti vā śūdra iti vā caṇḍāka iti vā/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618615 (0.064):
323.022. evaṃ brāhmaṇasya vṛṣala catvāraḥ putrā bhavanti/ / 323.023. tadyathā brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraśceti/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627207 (0.064):
bhavanti/tad yathā brāhmaṇaḥ kṣatriyo vaiśyaḥ śūdraś ceti/ kṣatriyasya
khātaṃ vāpī tathā kūpa- YS182v_4.1a / khāte ca patitā yā gauḥ YS182v_4.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986982 (0.0):
khaṃ saṃniveśayet kheṣu Mn_12.120a / khātaṃ vāpī tathā kūpa YS182v_4.1a / khāte ca patitā yā gauḥ YS182v_4.3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803417 (0.0):
khalu miśritya vā punaḥ YSS_2.39b / khātaṃ vāpī tathā kūpa- YS182v_4.1a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469899 (0.046):
vatso vatsataro vā 'pi YS182v_4.4c / vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844252 (0.055):
prāyaścittaṃ bhavet tatra % striyā vā puruṣasya vā // YS182v_4.2 // / khāte ca patitā yā gauḥ $ kūpe vā cāvaṭe 'pi vā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382365 (0.055):
prāyaścittaṃ bhavet tatra striyā vā puruṣasya vā // YS182v_4.2 // / khāte ca patitā yā gauḥ kūpe vā cāvaṭe 'pi vā /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808059 (0.058):
vastrasyārdham adhaḥ kṛtam YS182v_3.31b / vāpī kūpataḍāgāni YS99v_70a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469706 (0.059):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046143 (0.059):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tat karma na kārayet Mn_8.217b
gatvā cāndrāyaṇaṃ kuryāt YS182v_2.1c / gatvā tu praviśed agniṃ YS182v_3.7c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803444 (0.0):
gatopagamanād eva YSS_2.62c / gatvā cāndrāyaṇaṃ kuryāt YS182v_2.1c / gatvā tu praviśed agniṃ YSS_1.29c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987327 (0.018):
gatvā kakṣāntaraṃ tv anyat Mn_7.224[228M]a / gatvā cāndrāyaṇaṃ kuryāt YS182v_2.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987338 (0.019):
gatvā caiva divā striyam Yj_3.290d / gatvā tu praviśed agniṃ YS182v_3.7c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346872 (0.029):
gaṅgā toyeṣu yasyāsthi YS99v_90a / gatvaitāḥ praviśed agniṃ YS99v_35c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803452 (0.048):
gatvā tu praviśed agniṃ YS182v_3.7c / gatvaitāṃś ca sagotrāṃ ca YSS_1.31c
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15772510 (0.056):
<12326.117/2> sa sahasrā1rciṣaṃ devaṃ !praviśen nā7tra saṃśayaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987365 (0.060):
gatvaitāḥ praviśed agniṃ YS99v_35c / gatvodakyāṃ viśudhyati Yj_3.287d
garbhe jāte parityāgo YS182v_4.36c / gavādiprāṇihiṃsanam YS182v_5.6b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803488 (0.0):
garbho 'pi saṃpated yadi YS99v_42b / gavādiprāṇihiṃsanam YS182v_5.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987773 (0.019):
gavādigrahaṇaṃ ca yat K_720d / gavādiprāṇihiṃsanam YS182v_5.6b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803474 (0.038):
garbhasrāve viśudhyati YS99v_77b / garbhe jāte parityāgo YS182v_4.36c
gavāṃ ca [vi]ghātam uttamam YS182v_4.11b / gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803498 (0.0):
gavādiprāṇihiṃsanam YS182v_5.6b / gavāṃ ca [vi]ghātam uttamam YS182v_4.11b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987796 (0.034):
gavāṃ ca yānaṃ pṛṣṭhena Mn_4.72c / gavāṃ ca [vi]ghātam uttamam YS182v_4.11b / gavāṃ caivānugamanaṃ Par_12.[81(80)]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987827 (0.041):
gavāṃ madhye vased rātrau Par_8.31c / gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347274 (0.056):
na doṣo rodha bandhayoḥ YS99v_52d / na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805314 (0.056):
navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b / na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468874 (0.058):
na ca govrajanaṃ smṛtam YS182v_4.16b / na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583283 (0.058):
Par9.55cd/.na.striyāḥ.keśa.vapanaṃ.na.dūre.śayana.aśanaṃ.// / Par9.56ab/.na.ca.goṣṭhe.vased.rātrau.na.divā.gā.anuvrajet./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805201 (0.058):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c / na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805210 (0.058):
na ca datto 'pyahīno 'ti- YS182v_5.17c / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710915 (0.058):
na kuryād vaidikīṃ śrutim YS78v_73d / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013263 (0.058):
na ca rakto virāvayet Mn_4.64d / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
gām ālabhya viśudhyati YS182v_3.9d / gāyatryā cāyutatrayam YS182v_4.38b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803514 (0.0):
gātre mukhe ca praviśec ca samyak YS78v_44c / gām ālabhya viśudhyati YS182v_3.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987986 (0.040):
gāyatryā cābhimantrayet Yj_3.325d / gāyatryā cāyutatrayam YS182v_4.38b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844074 (0.062):
pūjānte homayet paścād % ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ // YS182v_3.58 // / gāyatryā vyāhṛtibhiś ca $ tataḥ karma samācaret &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382187 (0.062):
pūjānte homayet paścād ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ // YS182v_3.58 // / gāyatryā vyāhṛtibhiś ca tataḥ karma samācaret /
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13415426 (0.064):
śivapūjā prakartavyā liṅgaṃ snāpya ghṛtādibhiḥ // LiP_2,35.10 // / gāmālabhya ca gāyatryā śivāyādāpayecchubhām /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518028 (0.064):
Manu11.202c[201ṃc]/ sa.cailo bahir āplutya) gām ālabhya) viśudhyati) || / Manu11.203a[202ṃa]/ veda.uditānāṃ nityānāṃ karmaṇāṃ samatikrame |
gāyatryā vyāhṛtibhiś ca YS182v_3.59a / gāyatryā śodhanaṃ param YS182v_3.46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803524 (0.0):
gām ālabhya viśudhyati YS182v_3.9d / gāyatryā cāyutatrayam YS182v_4.38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988016 (0.025):
gāyatryā vā japo no cen Ang_1.155c / gāyatryā vyāhṛtibhiś ca YS182v_3.59a / gāyatryā śodhanaṃ param YS182v_3.46d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346892 (0.043):
gavāṃ nipātane caiva YS99v_42a / gāyatryāḥ śodhanaṃ param YS99v_9d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844076 (0.057):
pūjānte homayet paścād % ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ // YS182v_3.58 // / gāyatryā vyāhṛtibhiś ca $ tataḥ karma samācaret &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382189 (0.057):
pūjānte homayet paścād ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ // YS182v_3.58 // / gāyatryā vyāhṛtibhiś ca tataḥ karma samācaret /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988027 (0.060):
gāyatryāḥ śodhanaṃ param YS99v_9d / gāyanās tu samāṃśinaḥ K_636d
gāvo dūrapracāreṇa YS182v_4.60a / gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ YS182v_2.4a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803526 (5.960):
gāyatryāḥ śodhanaṃ param YS99v_9d / gāvo dūrapracāreṇa YS182v_4.60a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803559 (0.040):
gṛhyārtham api vā dvijaḥ YSS_2.64b / gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ YS182v_2.4a / goghnaś ceti viśuddhyati YS78v_71b
goghno 'ham iti vācayet YS182v_4.14d / gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ YS182v_1.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989124 (0.0):
goghno muñjīta yāvakam Ang_2,11.1b / goghno 'ham iti vācayet YS182v_4.14d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803570 (0.0):
goghnasya kecid icchanti YS99v_39c / goghno 'ham iti vācayet YS182v_4.14d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803590 (1.192):
gobrāhmaṇagṛhaṃ dagdhā YS99v_27a / gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ YS182v_1.6a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803558 (0.028):
gṛhyārtham api vā dvijaḥ YSS_2.64b / gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ YS182v_2.4a / goghnaś ceti viśuddhyati YS78v_71b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989384 (0.034):
gobrāhmaṇasya caivārthe Mn_5.95[94M]c / gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ YS182v_1.6a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843060 (0.036):
indudvayena śudhyanti % dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS182v_1.5 // / gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ $ mṛtam udbandhanena tu &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381172 (0.036):
indudvayena śudhyanti dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS182v_1.5 // / gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ mṛtam udbandhanena tu /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844394 (0.036):
goṣṭhe nivasanaṃ kāryaṃ % goghno 'ham iti vācayet // YS182v_4.14 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382507 (0.036):
goṣṭhe nivasanaṃ kāryaṃ goghno 'ham iti vācayet // YS182v_4.14 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11232943 (0.053):
BP1.21.021a/ śrāntān kṣudhā.ārtān tṛṣitān akāle (vāhayet tu yaḥ / / BP1.21.021b/ sa go.ghnas niṣkṛtiṃ kāryas dāpyas vā^api athavā damam //
gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS182v_2.3b / gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346919 (0.0):
gobrāhmaṇagṛhaṃ dagdhā YS99v_27a / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803628 (0.0):
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c / gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989522 (5.960):
gomūtrayāvakāhāras Par_6.26c / gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989537 (5.960):
gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c / gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803608 (5.960):
gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā YS78v_5a / gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS182v_2.3b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803619 (5.960):
gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS78v_11b / gomāṃsabhakṣaṇe 'pi vā YSS_1.15b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710708 (5.960):
gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā YS78v_5a / gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS78v_11b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580424 (0.038):
Par6.32cd/.go.mūtra.yāvaka.āhāro.daśa.rātreṇa.śudhyati.//
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2298616 (0.043):
gomūtrayāvakāhāro Par_6.32c / gomūtrayāvakāhāro Par_6.43c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580607 (0.044):
Par6.43ab/.caṇḍālaiḥ.saha.samparkaṃ.māsaṃ.māsa.ardhaṃ.eva.vā./ / Par6.43cd/.go.mūtra.yāvaka.āhāro.māsa.ardhena.viśudhyati.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989488 (0.046):
gomāyoḥ kapikākayoḥ Mn_11.154[153M]b / gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS182v_2.3b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580325 (0.046):
Par6.26cd/.go.mūtra.yāvaka.āhāras.tri.rātrāt.śuddhiṃ.āpnuyāt.//
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6792952 (0.055):
agamyāgamanaṃ kṛtvā madyagomāṃsabhakṣaṇam // GarP_1,222.47 // / śudhye ccāndrāyaṇādvipraḥ prājāpatyena bhūmipaḥ /
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a / govadhe caiva yat pāpaṃ YS182v_4.2a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803637 (0.0):
gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989569 (1.788):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Par_11.28a / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843158 (0.014):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś % cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ $ dadhi sarpiḥ kuśodakam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381270 (0.014):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300988 (0.019):
Baudh1.5.11.37cd/ kṛmir (utpadyate tatra prāyaścittaṃ kathaṃ (bhavet // / Baudh1.5.11.38ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312819 (0.019):
Baudh4.5.10cd/ vāyu.bhakṣas tryahaṃ ca^anyat taptakṛcchraḥ sa (ucyate // / Baudh4.5.11ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4839107 (0.026):
mālatyā bhūmiśāyī syādekādaśyāntu gomayaṃ //AP_205.007cd/ / gomūtraṃ dadhi dugdhaṃ ca pañcame pañcagavyakaṃ /AP_205.008ab/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312888 (0.027):
Baudh4.5.13ef/ evaṃ sāṃtapanaḥ kṛcchraḥ śvapākam api (śodhayet // / Baudh4.5.14ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ ca^eva kṣīraṃ dadhi ghṛtaṃ tathā
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313063 (0.027):
Baudh4.5.24cd/ trīn^śuklān (mucyate pāpāt patanīyād ṛte dvijaḥ // / Baudh4.5.25ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518158 (0.027):
Manu11.211c[210ṃc]/ tryahaṃ paraṃ ca na aśnīyāt) prājāpatyaṃ caran) dvijaḥ / Manu11.212a[211ṃa]/ gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam |
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469668 (0.029):
yatra yatra mriyed gauś ca YS182v_4.11c / yathā brahmavadhe pāpaṃ YS182v_4.8a
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029795 (0.033):
Yāj3.314a/ go.mūtram go.mayam kṣīram dadhi sarpih kuśa.udakam /
Vahata: Astanganighantu (vanighau.htm.txt) 17051871 (0.033):
brahmāmbu gombu gomūtraṃ % gomalaṃ gomayaṃ smṛtam // VAnigh_332 //
Vahata: Astanganighantu (vanighpu.htm.txt) 5054823 (0.033):
brahmāmbu gombu gomūtraṃ gomalaṃ gomayaṃ smṛtam // VAnigh_332 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807354 (0.033):
yathā pūrvaṃ tathā punaḥ YS99v_42d / yathā brahmavadhe pāpaṃ YS182v_4.8a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989552 (0.034):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Mn_11.212[211M]a / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Yj_3.314a
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23843893 (0.034):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ Yj_3.314a / govadho vrātyatā steyam Yj_3.234a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989630 (0.040):
govadhasyānurūpeṇa Par_8.36a / govadhe caiva yat pāpaṃ YS182v_4.2a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844242 (0.053):
yaṣṭyā tu ghātite caiva % mṛtpiṇḍānyeva sādhayet // YS182v_4.1 // / govadhe caiva yat pāpaṃ $ balīvardasya caiva hi &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382355 (0.053):
yaṣṭyā tu ghātite caiva mṛtpiṇḍānyeva sādhayet // YS182v_4.1 // / govadhe caiva yat pāpaṃ balīvardasya caiva hi /
govartapatitā gāvaḥ YS182v_4.10c / goṣṭhe nivasanaṃ kāryaṃ YS182v_4.14c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803640 (0.0):
govadhe caiva yat pāpaṃ YS182v_4.2a / govartapatitā gāvaḥ YS182v_4.10c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8989647 (0.062):
govarjaṃ paśavas tathā Nar_14.14b / govartapatitā gāvaḥ YS182v_4.10c / govāṭe vā gṛhe vāpi Par_9.4c
grāsaṃ ca parikalpayet YS182v_2.5b / ghṛtaṃ yonyāṃ kṣiped ghoraṃ YS182v_4.37c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803686 (0.0):
grāsaṃ ca parikalpayet YS182v_2.5b / grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt YS99v_47a / ghṛtaṃ yonyāṃ kṣiped ghoraṃ YS182v_4.37c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990325 (1.192):
ghṛtaṃ madhu madhūcchiṣṭaṃ Nar_1.57c / ghṛtaṃ yonyāṃ kṣiped ghoraṃ YS182v_4.37c
ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ YS182v_3.58d / caturṇām api varṇanāṃ YS182v_3.64c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803689 (0.0):
ghṛtaṃ yonyāṃ kṣiped ghoraṃ YS182v_4.37c / ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ YS182v_3.58d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990702 (0.023):
caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c / caturṇām api varṇānāṃ YS78v_1c / caturṇām api varṇānāṃ YSS_1.35a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803740 (0.023):
caṇḍālau tāv ubhau jñeyau YSS_1.36c / caturṇām api varṇanāṃ YS182v_3.64c / caturṇām api varṇānāṃ YSS_1.35a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990678 (0.037):
caturṇām api paṇḍitāḥ Mn_7.109[110M]b / caturṇām api varṇanāṃ YS182v_3.64c / caturṇām api varṇānaṃ Mn_3.20a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844072 (0.037):
pūjānte homayet paścād % ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ // YS182v_3.58 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382185 (0.037):
pūjānte homayet paścād ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ // YS182v_3.58 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990338 (0.040):
ghṛtābhyakta ṛtāv iyāt Yj_1.68d / ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ YS182v_3.58d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619179 (0.052):
puṣpataśca phalataśca nānākaraṇaṃ prajāyate/ / 325.032. na tveva caturṇāṃ varṇānāṃ nānākaraṇaṃ prajñāyate//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619209 (0.052):
nānākaraṇaṃ prajñāyate/ / 326.003. na tveva caturṇāṃ varṇānāṃ nānākaraṇaṃ prajñāyate//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619238 (0.052):
nānākaraṇaṃ parjñāyate/ / 326.006. na tveva caturṇāṃ varṇānāṃ nānākaraṇaṃ prajñāyate/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627753 (0.052):
patrataś ca puṣpataś ca phalataś ca nānā^karaṇaṃ prajñāyate/ na tv eva / caturṇāṃ varṇānāṃ nānā^karaṇaṃ prajñāyate/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627792 (0.052):
puṣpataś ca phalataś ca nānā^karaṇaṃ prajñāyate/ na tv eva caturṇāṃ / varṇānāṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627822 (0.052):
+api varṇato +api gandhato +api saṃsthānato +api nānā^karaṇaṃ prajñāyate/ / na tv eva caturṇāṃ varṇānāṃ nānā^karaṇaṃ prajñāyate/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20711539 (0.058):
13,098.022d@010_0144 viśeṣeṇaiva kartavyā śuśrūṣā bhikṣukāśrame / 13,098.022d@010_0145 āśramāṇāṃ tu sarveṣāṃ caturṇāṃ bhikṣukāśramam
caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c / carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991240 (0.0):
carūṇāṃ sruksruvāṇāṃ ca Mn_5.117[116M]a / carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803778 (0.0):
catvāro 'py aviśeṣataḥ YS99v_31b / carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990702 (0.023):
caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c / caturṇām api varṇānāṃ YS78v_1c / caturṇām api varṇānāṃ YSS_1.35a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803740 (0.023):
caṇḍālau tāv ubhau jñeyau YSS_1.36c / caturṇām api varṇanāṃ YS182v_3.64c / caturṇām api varṇānāṃ YSS_1.35a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803787 (0.035):
carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8990678 (0.037):
caturṇām api paṇḍitāḥ Mn_7.109[110M]b / caturṇām api varṇanāṃ YS182v_3.64c / caturṇām api varṇānaṃ Mn_3.20a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803798 (0.038):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710727 (0.038):
catvāri khalu karmāṇi YS78v_76a / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991256 (0.040):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d / carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583387 (0.048):
Par10.1cd/.agamyā.gamane.caiva.śuddhyai.cāndrāyaṇaṃ.caret.// / Par10.2ab/.eka.ekaṃ.hrāsayed.grāsaṃ.kṛṣṇe.śulke.ca.vardhayet./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804285 (0.051):
taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619179 (0.052):
puṣpataśca phalataśca nānākaraṇaṃ prajāyate/ / 325.032. na tveva caturṇāṃ varṇānāṃ nānākaraṇaṃ prajñāyate//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619209 (0.052):
nānākaraṇaṃ prajñāyate/ / 326.003. na tveva caturṇāṃ varṇānāṃ nānākaraṇaṃ prajñāyate//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619238 (0.052):
nānākaraṇaṃ parjñāyate/ / 326.006. na tveva caturṇāṃ varṇānāṃ nānākaraṇaṃ prajñāyate/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627753 (0.052):
patrataś ca puṣpataś ca phalataś ca nānā^karaṇaṃ prajñāyate/ na tv eva / caturṇāṃ varṇānāṃ nānā^karaṇaṃ prajñāyate/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627792 (0.052):
puṣpataś ca phalataś ca nānā^karaṇaṃ prajñāyate/ na tv eva caturṇāṃ / varṇānāṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627822 (0.052):
+api varṇato +api gandhato +api saṃsthānato +api nānā^karaṇaṃ prajñāyate/ / na tv eva caturṇāṃ varṇānāṃ nānā^karaṇaṃ prajñāyate/
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468565 (0.052):
tanayāgāmināṃ tathā YS182v_2.2b / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028972 (0.057):
Yāj3.261c/ kanyām (samudvahed eṣām sa.upavāsām akimcanām //(p.450) / Yāj3.262a/ cāndrāyaṇam (caret sarvān avakṛṣṭān (nihatya tu /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20711539 (0.058):
13,098.022d@010_0144 viśeṣeṇaiva kartavyā śuśrūṣā bhikṣukāśrame / 13,098.022d@010_0145 āśramāṇāṃ tu sarveṣāṃ caturṇāṃ bhikṣukāśramam
carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991237 (0.0):
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b / carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803786 (0.0):
catvāro 'py aviśeṣataḥ YS99v_31b / carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803799 (0.0):
carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710727 (0.0):
catvāri khalu karmāṇi YS78v_76a / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991244 (0.006):
carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991256 (0.009):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d / carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983996 (0.035):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843245 (0.039):
jñātvā viśeṣeṇa tataś % carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS182v_2.4 //
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ YS182v_1.9a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803809 (0.0):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843102 (0.018):
gomūtrayāvakāhāraḥ % ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 // / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ $ yas toyaṃ pibati dvijaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381214 (0.018):
gomūtrayāvakāhāraḥ ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 // / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ yas toyaṃ pibati dvijaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991396 (0.036):
cāṭupāruṣyabhāṣaṇam Ang_1.1026b / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ YS182v_1.9a
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799749 (0.040):
surāmāṃsādimādhvīkaṃ kṛtvā gomāṃsabhakṣaṇam // RKS_39.21 // / taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjībandhena śūddhyati /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468573 (0.041):
taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803792 (0.041):
carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843131 (0.041):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ % kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ $ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381243 (0.041):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ kṛcchraṃ sāṃtapanādikam // YS182v_1.10 // / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584183 (0.042):
Par11.8cd/.prāyaś.cittaṃ.cared.vipraḥ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.tathā.// / Par11.9ab/.pīyūṣaṃ.śveta.laśunaṃ.vṛntāka.phala.gṛñjane./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991293 (0.042):
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ Par_6.29a / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a / cared āgneyam eva vā Yj_3.286b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346800 (0.044):
kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804307 (0.044):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843234 (0.046):
taptakṛcchraṃ cared vipro % mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381346 (0.046):
taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580366 (0.047):
Par6.28cd/.prājāpatyaṃ.na.dātavyaṃ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret.// / Par6.29ab/.caret.sāṃtapanaṃ.vipraḥ.prājāpatyaṃ.anantaraḥ./
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710727 (0.047):
catvāri khalu karmāṇi YS78v_76a / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843154 (0.047):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś % cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381266 (0.047):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991244 (0.048):
carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b / carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_1.8a / cāṇḍālamūrtikā ye ca YS182v_1.14a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803816 (0.0):
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ YS182v_1.9a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843102 (0.052):
gomūtrayāvakāhāraḥ % ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 // / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ $ yas toyaṃ pibati dvijaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381214 (0.052):
gomūtrayāvakāhāraḥ ṣaḍrātreṇa viśudhyati // YS182v_1.8 // / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ yas toyaṃ pibati dvijaḥ /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843087 (0.055):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta % śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS182v_1.7 // / cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ $ pītvā bhūmigataṃ jalam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381199 (0.055):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS182v_1.7 // / cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ pītvā bhūmigataṃ jalam /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843173 (0.055):
ekarātropavāsaś ca % kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 // / cāṇḍālamūrtikā ye ca $ ye ca saṃkīrṇayonayaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381285 (0.055):
ekarātropavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam // YS182v_1.13 // / cāṇḍālamūrtikā ye ca ye ca saṃkīrṇayonayaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991396 (0.059):
cāṭupāruṣyabhāṣaṇam Ang_1.1026b / cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ YS182v_1.9a
cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ YS182v_3.8b / cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā YS182v_1.12a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803829 (0.0):
cāṇḍālamūrtikā ye ca YS182v_1.14a / cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ YS182v_3.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991426 (0.036):
cāṇḍālasūtikodakyā Par_12.54(53)c / cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā YS182v_1.12a / cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991413 (0.050):
cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ YS182v_3.8b / cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b / cāṇḍālaś ca varāhaś ca Mn_3.239[229M]a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710739 (0.060):
carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843146 (0.061):
tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ % pādaṃ śūdrasya dāpayet // YS182v_1.11 // / cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā $ tadvat salilam eva ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381258 (0.061):
tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ pādaṃ śūdrasya dāpayet // YS182v_1.11 // / cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā tadvat salilam eva ca /
cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a / cāndrāyaṇam athāpi vā YS182v_1.12d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803835 (0.0):
cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b / cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā YS182v_1.12a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991562 (0.027):
cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803854 (0.027):
cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS99v_23c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346965 (0.031):
catvāro 'py aviśeṣataḥ YS99v_31b / cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS99v_23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803846 (0.032):
cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991432 (0.051):
cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b / cāṇḍālo jāyate yajña Yj_1.127a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710743 (0.051):
cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b / cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c
cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c / cchedayed aṅguladvayam YS182v_4.17b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346969 (0.0):
catvāro 'py aviśeṣataḥ YS99v_31b / cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS99v_23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803870 (0.0):
cchedayed aṅguladvayam YS182v_4.17b / cchedayed aṅguladvayam YS99v_54b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710747 (0.025):
cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b / cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b / cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991562 (0.027):
cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803854 (0.027):
cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c / cāndrāyaṇena śudhyanti YS99v_23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803846 (0.032):
cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c / cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803835 (0.053):
cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b / cāndrāyaṇam athāpi vā YS182v_1.12d / cāndrāyaṇādīni hi pāvanāni YSS_1.57a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992127 (0.062):
cchedayed aṅguladvayam YS182v_4.17b / cchedayed aṅguladvayam YS99v_54b / cyutacūtānarāmarāḥ Ang_1.504b
chatam aṣṭottareṇa hi YS182v_4.38d / jambūkena vṛkeṇa vā YS182v_1.2b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803873 (0.0):
cchedayed aṅguladvayam YS99v_54b / chatam aṣṭottareṇa hi YS182v_4.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992145 (0.048):
cyutā varṇā hy anāpadi Mn_12.70b / chatam aṣṭottareṇa hi YS182v_4.38d / chatamānaṃ ca rājakam Mn_8.220d
jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ YS182v_1.3a / jātake naiva mṛtakaṃ YS182v_4.20a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803927 (0.0):
jalamadhye jalaṃ kṣipet YS99v_93d / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ YS182v_1.3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803956 (0.0):
jātakarmādibhiḥ proktaiḥ YS78v_49c / jātake naiva mṛtakaṃ YS182v_4.20a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710752 (0.022):
chedayed aṅgulidvayam YS78v_74b / jalāgnyudvandhanabhraṣṭāḥ YS78v_2a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843020 (0.026):
udite grahanakṣatre % dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 // / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ $ pravrajyānāśakacyutāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381133 (0.026):
udite grahanakṣatre dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 // / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ pravrajyānāśakacyutāḥ /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346978 (0.032):
jalamadhye jalaṃ kṣipet YS99v_93d / jalādyudbandhanabhraṣṭāḥ YS99v_22a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803939 (0.032):
jalāgnyudvandhanabhraṣṭāḥ YS78v_2a / jalādyudbandhanabhraṣṭāḥ YS99v_22a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993145 (0.043):
jātakādi samācaret Ang_1.221b / jātake naiva mṛtakaṃ YS182v_4.20a / jātake vartamāne 'pi YS182v_4.18c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993057 (0.056):
jalāgnipatane caiva Par_12.5a / jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ YS182v_1.3a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844449 (0.063):
jātake vartamāne 'pi % mṛtakaṃ ca yadā bhavet // YS182v_4.18 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382562 (0.063):
jātake vartamāne 'pi mṛtakaṃ ca yadā bhavet // YS182v_4.18 //
jātake vartamāne 'pi YS182v_4.18c / jātake sū([mṛ])take vā 'pi YS182v_5.12c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803962 (0.0):
jātakarmādibhiḥ proktaiḥ YS78v_49c / jātake naiva mṛtakaṃ YS182v_4.20a / jātake vartamāne 'pi YS182v_4.18c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993153 (0.033):
jātake sū([mṛ])take vā 'pi YS182v_5.12c / jātadantasya vā kuryur Mn_5.70[69M]c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844449 (0.044):
jātake vartamāne 'pi % mṛtakaṃ ca yadā bhavet // YS182v_4.18 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382562 (0.044):
jātake vartamāne 'pi mṛtakaṃ ca yadā bhavet // YS182v_4.18 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845175 (0.046):
ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ $ daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat & / jātake sū([mṛ])take vā 'pi % tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet // YS182v_5.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383288 (0.046):
ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat / / jātake sū([mṛ])take vā 'pi tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet // YS182v_5.12 //
jātam antyajasaṃjñakam YS182v_5.2b / jātarūpyaṃ suvarṇaṃ tu YS182v_3.9a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803972 (0.0):
jātake sū([mṛ])take vā 'pi YS182v_5.12c / jātam antyajasaṃjñakam YS182v_5.2b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710761 (0.048):
jātakarmādibhiḥ proktaiḥ YS78v_49c / jātarūpaṃ suvarṇañ ca YS78v_19a / jñātvā dharmaṃ samācaret YS78v_51d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843419 (0.055):
saṃspṛśet tu yadā kaścit % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.8 // / jātarūpyaṃ suvarṇaṃ tu $ divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381531 (0.055):
saṃspṛśet tu yadā kaścit prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.8 // / jātarūpyaṃ suvarṇaṃ tu divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993188 (0.057):
jātarūpaṃ suvarṇañ ca YS78v_19a / jātarūpyaṃ suvarṇaṃ tu YS182v_3.9a / jātavedaḥ suvarṇaṃ ca Par_7.10c
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5506231 (0.062):
pādābhyāṃ vastreṇa chatrādinā ca vratī rajataṃ rūpyaṃ, jātarūpaṃ suvarṇaṃ / na spṛśet | kimivetyāha | jvalitāgnivata | prajvālitadahanavaditi | anena
jñātvā caiva vratadvayam YS182v_2.2d / jñātvā viśeṣeṇa tataś YS182v_2.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804003 (0.0):
juhuyāt sarpiṣāhutīḥ YS99v_6d / jñātvā caiva vratadvayam YS182v_2.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993921 (0.015):
jñātvā cittaṃ mahīpateḥ K_076b / jñātvā caiva vratadvayam YS182v_2.2d / jñātvā taddhṛdayaṃ sarvam Ang_1.582c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804011 (0.038):
jñātvā caiva vratadvayam YS182v_2.2d / jñātvā dharmaṃ samācaret YS78v_51d
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1418415 (0.053):
pūrvoktaṃ parāmṛśyate / vakṣyāmi / kārtsyena9 / / yaj jñānaṃ10 jñātvā neha loke jñātavyaṃ punar avaśiṣyate // 2 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10415689 (0.054):
12,308.191d@029A_0056 vaikharatvaṃ tato jñātvā vaikharo viṣayātmakaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25625004 (0.057):
jñānaṃ vijñānasahitaṃ yaj jñātvā mokṣyaseśubhāt 9.1 / rājavidyā rājaguhyaṃ pavitram idam uttamam
jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ YS182v_3.61d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844112 (0.0):
śrotre mukhe vā parimastake vā % jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382225 (0.0):
śrotre mukhe vā parimastake vā jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804041 (0.0):
jñānāt kṛcchrābdam uddiṣṭam YSS_1.33c / jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ YS182v_3.61d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994100 (0.032):
jñānotpattinimittatvāt Yj_3.62c / jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ YS182v_3.61d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314335 (0.063):
gātre mukhe ca praviśec ca samyak % snānena lepopahatasya śuddhiḥ // / YS78v_44 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663394 (0.063):
gātre mukhe ca praviśec ca samyak snānena lepopahatasya śuddhiḥ // / YS78v_44 //
jyeṣṭhabhrātā tathaiva ca YS182v_3.22b / jyeṣṭhena vā kaniṣṭhena YS182v_5.21a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804057 (0.0):
jñeyas sahāyas tu sukhāsukheṣu YSS_1.49d / jyeṣṭhabhrātā tathaiva ca YS182v_3.22b / jyeṣṭhena vā kaniṣṭhena YS182v_5.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994277 (0.031):
jyeṣṭhena dattaputreṇa Ang_1.441a / jyeṣṭhena vā kaniṣṭhena YS182v_5.21a / jyeṣṭhena hi kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.14c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994199 (0.061):
jyeṣṭhabhrātā tathaiva ca YS182v_3.22b / jyeṣṭhayā na vinetarā Yj_1.88d
jyeṣṭhena hi kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.14c / takṣacarmopajīvinaḥ YS182v_3.52d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804056 (0.0):
jyeṣṭhabhrātā tathaiva ca YS182v_3.22b / jyeṣṭhena vā kaniṣṭhena YS182v_5.21a / jyeṣṭhena hi kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.14c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994277 (0.021):
jyeṣṭhena dattaputreṇa Ang_1.441a / jyeṣṭhena vā kaniṣṭhena YS182v_5.21a / jyeṣṭhena hi kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.14c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804064 (0.030):
jyeṣṭhena vā kaniṣṭhena YS182v_5.21a / jyeṣṭhena hi kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.14c / jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca YS78v_23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994428 (0.055):
takrābhāve tu yāvakam Ang_2,12.5d / takṣacarmopajīvinaḥ YS182v_3.52d / takṣaṇaṃ dāruśṛṅgāsthnāṃ Yj_1.185a
tataḥ karma samācaret YS182v_3.59b / tat kṣaṇe 'sau vidhīyate YS182v_3.25d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804075 (0.034):
taḍāgaṃ pūrtam ucyate YS99v_69b / tataḥ karma samācaret YS182v_3.59b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995132 (0.055):
tatkṣaṇāllabhate 'khilam Ang_1.142d / tat kṣaṇe 'sau vidhīyate YS182v_3.25d / tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8994700 (0.056):
tataḥ karma samācaret YS182v_3.59b / tataḥ karma samārabhet Mn_7.59d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804091 (0.060):
tat kāpālikam asyāgraṃ YSS_1.13c / tat kṣaṇe 'sau vidhīyate YS182v_3.25d / tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4437951 (0.060):
deveṣu samahendreṣu naitatkarma vidhīyate || *HV_109.50*1269:2 |
tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804096 (0.0):
tat kāpālikam asyāgraṃ YSS_1.13c / tat kṣaṇe 'sau vidhīyate YS182v_3.25d / tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995137 (5.960):
tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c / tatkṣetrasya pitustu vā Ang_1.441b
tat pāpaṃ na praṇaśyati YS182v_3.60b / tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet YS182v_4.29d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804111 (0.0):
tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c / tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710787 (0.014):
tato devalakaś caiva YS78v_33a / tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995435 (0.021):
tat pāpaṃ na praṇaśyati YS78v_43d / tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet YS182v_4.29d / tatpāpaṃ śatadhā bhūtvā Mn_12.115c
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1961701 (0.028):
nāmamātramiti | yathā mṛṇmayagohanane nāsti pāpam | tathā / vāstavikagohanane 'pi pāpaṃ na bhavet | yathā bālakānāṃ nāmamātreṇa
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995416 (0.036):
tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d / tatpāpaṃ kva nu tiṣṭhati Ang_2,6.9d
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11517091 (0.037):
bhakṣayitvādrutaṃtasyasarvapāpaṃ praṇaśyati // ŚivP_1,22.15cd/ / caṃḍādhikāroyatrāstitadbhāktavyaṃnamānavaiḥ // ŚivP_1,22.16ab/
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683403 (0.042):
vitinnaparalokassa nāsti pāpam akāriyaṃ || / Uv11:4
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12764251 (0.043):
navīkṛtyār'payedyastu tasya pāpaṃ praṇaśyati /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347023 (0.046):
tathā varṇottamām api YS99v_36b / tadā tasya tu tat pāpaṃ YS99v_65c / tannārīgāmināṃ tathā YS99v_29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8995427 (0.049):
tat pāpaṃ teṣu gacchati Par_6.57b / tat pāpaṃ na praṇaśyati YS182v_3.60b / tat pāpaṃ na praṇaśyati YS78v_43d
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27603224 (0.049):
yāsyati tvaṃ sadā mūrchāṃ gato naiva vibuddhyase | 18.114 | / naca pāpaṃ tataste syādityukte cainamāviśat |
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4680463 (0.049):
akaronto pi ce pāpaṃ karonte upasevati | / śaṅkiyo hoti pāpamhi avaṇṇo cāssa rūhati ||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400265 (0.050):
kurvato yat pāpaṃ8 bhavati tan niṣidhyate9 / / atha vā pāpam iti saṃsāravyasanam / tan naivam avāpsyasi /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13527580 (0.050):
pāpaṃ praṇaśyate yena__Vdha_069.001 / pāpaṃ praṇāśayatv adya__Vdha_093.020
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16908135 (0.051):
yat pāpaṃ didhiṣūpatau BrP_228.27b / yat pāpaṃ parivitte ca BrP_228.35a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16908143 (0.051):
yat pāpaṃ parivedinaḥ BrP_228.35b / yat pāpaṃ piśunasya ca BrP_228.30d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18882854 (0.052):
kaṅkatīṃ ropya keśeṣu sāsā kaṇṭe 'dhiropitā / / teṣu pāpaṃ kṛtaṃ sadyaḥ phalametanmamābhavat // RKV_171.30 //
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9542739 (0.055):
14,30: dvau.dvau.pratiṣṭhitau.sukṛtau.dharmakartārau/ / 14,30: duṣkṛtam.pāpam.parisārakam.ity.ācakṣate/
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844591 (0.057):
prāyaścittī bhavet pūtas % tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet // YS182v_4.29 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382704 (0.057):
prāyaścittī bhavet pūtas tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet // YS182v_4.29 //
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804145 (0.0):
tat samaṃ sūtakaṃ yāti YS99v_85c / tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996007 (5.960):
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b / tat sarvam ācared yukto Mn_2.223c
Vamadeva: Janmamaranavicara (vamjanmu.htm.txt) 28854248 (0.042):
tad viditvā śvapāko 'pi matsamo nātra saṃśayaḥ // 253 / bhagavatā bhegipatināpi tīrthe śvapacagṛhe vā naṣṭasmṛtir api parityajan
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15427731 (0.051):
05,021.004a bhavatā satyam uktaṃ ca sarvam etan na saṃśayaḥ / 05,021.004c atitīkṣṇaṃ tu te vākyaṃ brāhmaṇyād iti me matiḥ
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11225716 (0.054):
BP1.8.049a/ dhaṭe^(abhiyuktas tulito hīnaś ced dhāni (āpnuyāt / / BP1.8.049b/ tatsamas tu punas tulyo (vardhito vijayī (bhavet //
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506103 (0.058):
nayasva ca gṛhaṃvatsa mamaitannātra saṃśayaḥ // BndP_1,34.46 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153544 (0.060):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī % punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163623 (0.060):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26520388 (0.061):
caikadravyatvaprasaṅgāt/ nāpy ekadeśaiḥ sarveṣu anyāvayavābhāvāt/ tad evaṃ / na yuktaḥ saṃśayo nāsty avayavīti//
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13230123 (0.062):
N20.12a/ tulito yadi vardheta śuddhaḥ syān nātre saṃśayaḥ / / N20.12c/ samo vā hīyamāno vā na viśuddho bhaven naraḥ // 12
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 642132 (0.064):
tava vegasamo nāsti $ paksiṇāṃ na ca te samaḥ / HV_App.I,36.27 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22127688 (0.064):
tava vegasamo nāsti paksiṇāṃ na ca te samaḥ / HV_App.I,36.27 /
tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d / tathā kṣattriyavaiśyau vā YS182v_4.42c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804145 (0.0):
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b / tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804157 (1.788):
tatsvāminaḥ prāṇidhanair vimucyaḥ YSS_1.52b / tathā kṣattriyavaiśyau vā YS182v_4.42c / tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15427731 (0.046):
05,021.004a bhavatā satyam uktaṃ ca sarvam etan na saṃśayaḥ / 05,021.004c atitīkṣṇaṃ tu te vākyaṃ brāhmaṇyād iti me matiḥ
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12510878 (0.047):
kitavānāṃ tapasminām K_943b / kitāvāt tu na saṃśayaḥ K_937d / kiṃ kāryaṃ kā ca te pīḍā K_086c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066873 (0.048):
saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a / saphalaṃ paitṛkaṃ bhavet YS182v_5.14d / sa phalaṃ pretya ceha ca Nar_1.45d
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10120694 (0.050):
mamo padiṣṭaṃ sakalaṃ gurumā nātra saṃśayaḥ / / gṛhītantu mayā kintu na sadetanmataṃmama // ViP_1,19.34 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5007365 (0.051):
pratibandhād{*4/533*} ukthyāny utkṛṣyante, kiṃ tadā ṣoḍaśy / utkṛṣṭavyaḥ{*4/534*}, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ prāptam? notkraṣṭavyaḥ.
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996035 (0.055):
tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d / tat sarvaṃ samatāṃ nayet Mn_9.218d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16009040 (0.056):
kedārodakapānena vācimedhaphalaṃ bhavet / / udyāpane tu sarvāṃsāṃ sāmānyo vidhirucyate // NarP_1,123.76 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19684538 (0.058):
01,151.001d@092_0039 tāvad eva hi bhokṣye 'haṃ durlabhaṃ vai punar bhavet / 01,151.001d@092_0040 viprakīryeta sarvaṃ hi prayuddhe mayi rakṣasā
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24494099 (0.059):
sambhāvanāṃ darśayati, atiśayaṃ vā | anyathā kiṃ sapramāṇakeṣv api saṃśayo / jāyate yenāpiśrutiḥ samgacchet |
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8506103 (0.059):
nayasva ca gṛhaṃvatsa mamaitannātra saṃśayaḥ // BndP_1,34.46 //
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184525 (0.060):
khāṇḍikyaścāha tānsarvānevametanna saṃśayaḥ / / hatesminpṛtivī sarvā mama vaśyā bhaviṣyati // ViP_6,6.28 //
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 509738 (0.060):
atastatsaṃśayātmakaṃ vā jāyate niścayatayā jātasya viṣaye vā āhāyarḥ / saṃśayo bhavati / / natu sākṣi(siddhe)darśane doṣasambhavaḥ /
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1969369 (0.061):
dūrataḥ sthāṇuṃ dṛṣṭvā saṃśete kimayaṃ puruṣa iti | yadi raśmirgarcchati | / kasmāt saṃśayo bhavet | atisannikṛṣṭañca cakṣurna paśyati | yathā
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470247 (0.062):
sadā sūtakitā tasya YS182v_3.13c / saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a / saphalaṃ paitṛkaṃ bhavet YS182v_5.14d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444418 (0.063):
etad eva paraṃ tasya bhaviṣyati na saṃśayaḥ | *HV_112.49*1399A:2 | / [k: K1.2 Ñ2 V1 Dn D1.2.4.5 G(ed.) cont.: :k]
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4578538 (0.063):
abhyukṣayettatastasya yadyanmīmāṃsita bhavet / / evamācamatastasya vedā yajñāstapāṃsi ca // BndP_2,14.108 //
Sarvadurgatiparisodhana Tantra (sdurst_u.htm.txt) 25307663 (0.064):
candrārkāyur bhavati / vajrasattvaś ceti / adhamenādhamā siddhir bhavet / / nātra saṃśayaḥ / nirmittena bhavel loke nirvyādhir medhānvitaḥ /
tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d / tathā ca vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.26b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804163 (0.0):
tatsvāminaḥ prāṇidhanair vimucyaḥ YSS_1.52b / tathā kṣattriyavaiśyau vā YS182v_4.42c / tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996313 (0.029):
tathācamanabindavaḥ Yj_1.195b / tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d / tathā ca vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.26b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489478 (0.039):
Manu3.154c[144ṃc]/ brahmadviṣ parivittiś ca gaṇābhyantara eva ca || / Manu3.155a[145ṃa]/ kuśīlavo 'avakīrṇī ca vṛṣalīpatir eva ca |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735296 (0.041):
13,125.038d@014_0217 mitradruhy anadhīyāne yaś ca syād vṛṣalīpatiḥ
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470297 (0.042):
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809109 (0.042):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711500 (0.042):
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581222 (0.054):
Par7.8ab/.asambhāṣyo.hy.apāṅkteyaḥ.sa.vipro.vṛṣalī.patiḥ./ / Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.//
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414544 (0.064):
(2.5.573) punarbhūrdidhiṣūrūḍhā dvistasyā didhiṣuḥ patiḥ / (2.5.574) sa tu dvijo 'gredidhiṣūḥ saiva yasya kuṭumbinī
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24792605 (0.064):
Ap1.6.18.33/ yaś ca sarvān [varjayate sarvānnī ca śrotriyo nirākṛtir / vṛṣalī.patiḥ / / Ap1.6.19.1/ [matta [unmatto [baddho- 'aṇikaḥ [pratyupaviṣṭo yaś ca
tathā caiva tu mohitaḥ YS182v_3.53b / tathā devalakaś caiva YS182v_3.37c / tathā pātakināṃ caiva YS182v_4.24a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804163 (0.0):
tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d / tathā ca vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.26b / tathā caiva tu mohitaḥ YS182v_3.53b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735296 (0.041):
13,125.038d@014_0217 mitradruhy anadhīyāne yaś ca syād vṛṣalīpatiḥ
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470297 (0.042):
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809109 (0.042):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711500 (0.042):
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710779 (0.043):
tataḥ śuddhyeta āturaḥ YS78v_53d / tato devalakaś caiva YS78v_33a / tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489477 (0.049):
Manu3.155a[145ṃa]/ kuśīlavo 'avakīrṇī ca vṛṣalīpatir eva ca | / Manu3.155c[145ṃc]/ paunarbhavaś ca kāṇaś ca yasya ca upapatir gṛhe ||
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581222 (0.055):
Par7.8ab/.asambhāṣyo.hy.apāṅkteyaḥ.sa.vipro.vṛṣalī.patiḥ./ / Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.//
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414544 (0.055):
(2.5.573) punarbhūrdidhiṣūrūḍhā dvistasyā didhiṣuḥ patiḥ / (2.5.574) sa tu dvijo 'gredidhiṣūḥ saiva yasya kuṭumbinī
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470395 (0.058):
strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b / strīṇāṃ rajasvalānāṃ ca YS182v_3.64a
tathā strīṇāṃ ca dāpayet YS182v_4.32b / tathā strīṇāṃ vigarhitam YS182v_4.35b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804207 (0.0):
tathā saṃkīrṇayonijāḥ YSS_1.32 Bb / tathā strīṇāṃ ca dāpayet YS182v_4.32b / tathā strīṇāṃ vigarhitam YS182v_4.35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996713 (0.023):
tathā sīmā na naśyati Mn_8.247d / tathā strīṇāṃ ca dāpayet YS182v_4.32b / tathā strīṇāṃ vigarhitam YS182v_4.35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9074859 (0.044):
strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a / strīṇāṃ rajasvalānāṃ ca YS182v_3.64a / strīṇāṃ varam anusmaran Yj_1.81b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809372 (0.046):
striyo hatvāviśeṣeṇa YSS_1.23a / strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470396 (0.053):
striyo vyādhita eva ca YS182v_3.3d / strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b / strīṇāṃ rajasvalānāṃ ca YS182v_3.64a
tathaiva mantravidyuktaḥ YS182v_3.41a / tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ YS182v_1.11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997127 (0.0):
tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ YS182v_1.11c / tadardhaṃ nyāyavartinaḥ Yj_3.22d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804231 (0.0):
tadarddhan tu tathottarā YS78v_60d / tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ YS182v_1.11c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580375 (0.034):
Par6.29cd/.tad.ardhaṃ.tu.cared.vaiśyaḥ.pādaṃ.śūdras.tad.ācaret.//
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ YS182v_3.12c / tadvat salilam eva ca YS182v_1.12b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804244 (0.0):
tadā tasya tu tat pāpaṃ YS99v_65c / tadbhakṣaṇe japen nityaṃ YS182v_3.12c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804256 (0.0):
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ YS182v_3.12c / tad bhaikṣabhug japen nityaṃ YS78v_26c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8997960 (0.017):
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ YS182v_3.12c / tadbhartā tatkṛtaṃ kāryaṃ K_470c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20719523 (0.060):
13,107.081c parvakāleṣu sarveṣu brahmacārī sadā bhavet / 13,107.082a nālīḍhayā parihataṃ bhakṣayīta kadā cana
tanayāgāmināṃ tathā YS182v_2.2b / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804256 (0.0):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ YS78v_26c / tadvat salilam eva ca YS182v_1.12b / tanayāgāmināṃ tathā YS182v_2.2b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804289 (0.0):
taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998646 (0.013):
taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d / taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710808 (0.022):
tan mātreṇaiva śuddhyati YS78v_45d / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843070 (0.038):
pāśaṃ chittvā tatas tasya % taptakṛcchradvayaṃ caret // YS182v_1.6 // / kṛmibhir brahmasaṃyuktaṃ $ makṣikaiś copaghātitam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381182 (0.038):
pāśaṃ chittvā tatas tasya taptakṛcchradvayaṃ caret // YS182v_1.6 // / kṛmibhir brahmasaṃyuktaṃ makṣikaiś copaghātitam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998655 (0.046):
taptakṛcchradvayena vā YS99v_23d / taptakṛcchradvayena vā YSS_1.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804297 (0.046):
taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchradvayena vā YSS_1.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804307 (0.048):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468378 (0.052):
caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c / carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803773 (0.053):
catvāro 'py aviśeṣataḥ YS99v_31b / carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347030 (0.060):
tannārīgāmināṃ tathā YS99v_29b / taptakṛcchradvayena vā YS99v_23d / taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c
taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804289 (0.0):
tanmālābaddhaśekharaṃ YSS_2.25b / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804308 (0.0):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710808 (0.001):
tan mātreṇaiva śuddhyati YS78v_45d / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998653 (0.003):
taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d / taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998676 (0.014):
taptakṛcchrasahasrāṇi Ang_1.221c / taptakṛcchraṃ caran vipro Mn_11.214[213M]a / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843233 (0.016):
taptakṛcchraṃ cared vipro % mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381345 (0.016):
taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346800 (0.031):
kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799749 (0.032):
surāmāṃsādimādhvīkaṃ kṛtvā gomāṃsabhakṣaṇam // RKS_39.21 // / taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjībandhena śūddhyati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998639 (0.035):
taptakṛcchra udāhṛtaḥ Yj_3.317d / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584183 (0.036):
Par11.8cd/.prāyaś.cittaṃ.cared.vipraḥ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.tathā.// / Par11.9ab/.pīyūṣaṃ.śveta.laśunaṃ.vṛntāka.phala.gṛñjane./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803800 (0.038):
carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843153 (0.038):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś % cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381265 (0.038):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998704 (0.038):
taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_55b / taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804318 (0.038):
taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c / taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804298 (0.040):
taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d / taptakṛcchradvayena vā YS99v_23d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347033 (0.040):
taptakṛcchradvayena vā YS99v_23d / taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8991292 (0.042):
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ Par_6.29a / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a / cared āgneyam eva vā Yj_3.286b
taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_3.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998702 (0.0):
taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_5d / taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_55b / taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804326 (0.0):
taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c / taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710811 (0.0):
tan mātreṇaiva śuddhyati YS78v_45d / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804308 (0.011):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843233 (0.022):
taptakṛcchraṃ cared vipro % mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381345 (0.022):
taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998692 (0.031):
taptakṛcchraṃ viśodhanam Mn_11.156[155M]d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_3.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998676 (0.032):
taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe Par_9.24c
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799748 (0.033):
surāmāṃsādimādhvīkaṃ kṛtvā gomāṃsabhakṣaṇam // RKS_39.21 // / taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjībandhena śūddhyati /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803800 (0.034):
carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346800 (0.035):
kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
tasmāc ca pāpinā grāhyaṃ YS182v_4.7a / tasmāc chāstrānusāreṇa YS182v_4.30a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804339 (0.0):
tarkapramāṇaiḥ pratitarkayitvā YSS_1.56a / tasmāc ca pāpinā grāhyaṃ YS182v_4.7a / tasmāc chāstrānusāreṇa YS182v_4.30a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468860 (0.052):
dvau māsau yāvakena tu YS182v_3.6b / dharmaśāstrānusāreṇa YS182v_4.27a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805138 (0.055):
dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d / dharmaśāstrānusāreṇa YS182v_4.27a / dharmārthakāmapratipattihetor YSS_1.46c
tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ YS182v_4.49c / tasmāt sarvaprayatnena YS182v_3.40a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804350 (0.0):
tasmāc chūdras tu yajñārthaṃ YSS_2.64a / tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ YS182v_4.49c / tasmāt sarvaprayatnena YS182v_3.40a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468655 (0.045):
teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c / teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098731 (0.046):
prārthayed vaiṣñavād annaṃ prayatnena vicakṣañaḥ | / sarva pāpa viśudhy arthaṃ tad abhāve jalaṃ pibet // Hbhv_9.280 //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619724 (0.047):
saṃjñā udapādi/ / 328.020. athātra brāhmaṇa tadanyatamānāṃ sattvānāmetadabhavat parigraho
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26886508 (0.048):
tataḥ sa vāyunā spṛṣṭaḥ $ śanair ujjīvate punaḥ & / tataḥ pāpaviśuddhyarthaṃ % kṣipanti narakārṇave // BrP_215.71 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11157820 (0.048):
tataḥ sa vāyunā spṛṣṭaḥ śanair ujjīvate punaḥ / / tataḥ pāpaviśuddhyarthaṃ kṣipanti narakārṇave // BrP_215.71 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468709 (0.051):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a / dakyayā patitena vā YS182v_3.69b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710934 (0.053):
na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d / na sa tatra viśuddhyati YS78v_9d
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13683618 (0.055):
atha pramāṇaṃ na sukhe 'bhisaṃdhir % duḥkhe pramāṇaṃ nanu nā7bhisaṃdhiḥ // / tathai9va ye karma-viśuddhi-hetoḥ $ spṛśanty apas tīrtham iti pravṛttāḥ &
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919730 (0.057):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14362076 (0.058):
pitṛpāṅktiviśuddhyarthaṃ śatāddhaiṃna tu yojayet // GarP_2,35.38 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470100 (0.058):
śukle kṛṣṇe ca hrāsayet YS182v_2.6b / śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam YS182v_4.32c
Vasugupta [or Kallata Bhatta?]: Spandakrika (vasspacu.htm.txt) 4515104 (0.058):
* atha ca sarvāvasthāsu sphuradrūpatvād abhivadantīm / udyantṛtāprayatnenābhivādaye svarūpavimarśaniṣṭhāṃ tāṃ samāveṣṭuṃ
Moksopaya, 4. Sthitiprakarana (motik_4u.htm.txt) 1567610 (0.059):
samyagjñānākhyaprayatnena | mārjaya utpuṃsaya | tataḥ kim mama setsyatīty
tasmād brāhmaṇa([ṇya])m uttamam YS182v_5.3d / tasya kālasya kā kriyā YS182v_3.57b
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24033252 (0.036):
na cāsti laparihīṇasya kālakriyeti paścātpravedayiṣyāmaḥ /
tasyās tu yo bhaved bhartā YS182v_3.24c / tasyāṃ caiva prasūtasya YS182v_3.15c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804393 (0.0):
tasyāñ caiva prasūtasya YS78v_28c / tasyās tu yo bhaved bhartā YS182v_3.24c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8999971 (0.015):
tasyās tu yo bhaved bhartā YS182v_3.24c / tasyās tu sādhanaṃ lekhyaṃ K_225c
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12342937 (0.026):
ruṇḍena vikalenāpi svīkṛtya vahanīkṛtā // SoKss_10,9.36 // / kiṃsvidūḍhaḥ sa bhartā yo nadyāṃ kṣiptastvayānaghaḥ /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15896186 (0.034):
śailaśṛṅgasvarugrapātaunurnidhanaṃ bhavet / / dṛkkonttare turddhāviṃśastatpatirmṛtyupopi vā // NarP_1,55.334 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14198092 (0.034):
yasyā duḥkhī bhavedbhartā bhāryāyā varavārṇinī / / samṛddhāyāḥ sapāpāyāstasyāḥ proktā hyadhogatiḥ // NarP_2,27.39 //
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18978461 (0.040):
(AVŚ_18,2.30c) tenā janasyāso bhartā yo 'trāsad ajīvanaḥ ||30|| {9}
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10267376 (0.041):
12,035.030a striyas tathāpacāriṇyo niṣkṛtiḥ syād adūṣikā / 12,035.030c api sā pūyate tena na tu bhartā praduṣyate
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21246135 (0.042):
/ babhratuḥ / babhruḥ / babhartha / babhṛva / babhṛma / babhre / babhṛṣe / / bhartāsi, bhartāse / bhariṣyati, bhariṣyate / bharatu, bharatām / abharat,
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10147717 (0.043):
kiṃ tvekaṃ mamaitadduḥkhakāraṇaṃ yadasmadgṛhānmaharṣirayaṃmadbhartā na / viṣkrāmati mamaiva kevalamatiprītyā
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21646755 (0.045):
447.023. padaṃ hi mūḍhasya visṛṣṭadehaṃ suvītarāgasya padaṃ tvihedṛśam/ / 447.025. nāsau bhartā bhajate kumārikām/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517649 (0.052):
Manu11.176a[175ṃa]/ vipraduṣṭāṃ striyaṃ bhartā nirundhyād) ekaveśmani | / Manu11.176c[175ṃc]/ yat puṃsaḥ paradāreṣu tac ca enāṃ cārayed) vratam ||
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5744141 (0.053):
kaumāraḥ subhāgo bhartā |yadi nāma priyas tava | / khalīkṛtaiḥ kim asmābhir |vṛtheva kulaputrakaiḥ ||1.22|
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16825302 (0.054):
tasyāḥ sa bhartātha ciraṃgateti BrP_229.73a / tasyāḥ sarvaṃ nivedya ca BrP_101.6b
taṃ tu vidyād ajāvikam YS182v_3.24d / tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804423 (0.0):
tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c / tān doṣān kṣamate yas tu YS78v_36c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710819 (0.0):
taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_55b / tasyāñ caiva prasūtasya YS78v_28c / tān doṣān kṣamate yas tu YS78v_36c
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5499188 (0.044):
spraṣṭuṃ kṣamate parihartuñca, na tu punaḥ pinvitumiti | ataḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000472 (0.055):
tāntavasya ca saṃskāre Nar_9.13a / tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221895 (0.059):
BP1.3.037a/ mahāpāpa.upapāpābhyāṃ pātakena^atha saṃsadi/ / BP1.3.037b/ yo^(abhiśastas tat (kṣamate saṃyuktaṃ tam vidur janāḥ//
tāratam yena dātavyam YS182v_4.34c / tāratam yena dātavyaṃ YS182v_4.41a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804448 (0.0):
tāmre vā mṛnmaye śubhe YS99v_74d / tāratam yena dātavyam YS182v_4.34c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844732 (0.020):
pāpāc caiva nivṛttasya % prāyaścittī bhavet tadā // YS182v_4.40 // / tāratam yena dātavyaṃ $ prāyaścittaṃ yathā vidhi &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382845 (0.020):
pāpāc caiva nivṛttasya prāyaścittī bhavet tadā // YS182v_4.40 // / tāratam yena dātavyaṃ prāyaścittaṃ yathā vidhi /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000671 (0.028):
tāratamyaṃ ca tatparam Ang_1.228d / tāratam yena dātavyam YS182v_4.34c
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21577804 (0.037):
yācanaka āgacchati, sa yat prāthayate<178>, taddātavyaṃ na tu praveśa iti/
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita, V (psp_5u.htm.txt) 17256107 (0.045):
dānan, na mayā na dātavyaṃ sa kāyikañ ca caitasikañ ca vīryaṃ sa
Jayaraksita: Sphutartha Srighanacarasamgrahatika (jsphustu.htm.txt) 5501645 (0.052):
na dātavyamityarthaḥ | na vikretavyaṃ, na ca paudvalikaṃ kṛtvā
Astadasasahasrika Prajnaparamita, Parivartas 55 - 70 (first part) (adsp55-u.htm.txt) 23105620 (0.053):
kṣāntipāramitāyāṃ sthitasyaivaṃ bhavati: dātavyam eva mayaitebhya / sattvebhya na mayā dānaṃ na dātavyaṃ. sa teṣāṃ sattvānām annam
tāratam yena vā dvijaiḥ YS182v_5.6d / tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000735 (0.0):
tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a / tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvataḥ śūlān grasati Ang_1.739c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804449 (0.0):
tāmre vā mṛnmaye śubhe YS99v_74d / tāratam yena dātavyam YS182v_4.34c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804458 (0.0):
tāratam yena vā dvijaiḥ YS182v_5.6d / tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710823 (0.0):
tān doṣān kṣamate yas tu YS78v_36c / tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845097 (0.041):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ % tāratam yena vā dvijaiḥ // YS182v_5.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383210 (0.041):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ tāratam yena vā dvijaiḥ // YS182v_5.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844732 (0.046):
pāpāc caiva nivṛttasya % prāyaścittī bhavet tadā // YS182v_4.40 // / tāratam yena dātavyaṃ $ prāyaścittaṃ yathā vidhi &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382845 (0.046):
pāpāc caiva nivṛttasya prāyaścittī bhavet tadā // YS182v_4.40 // / tāratam yena dātavyaṃ prāyaścittaṃ yathā vidhi /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000679 (0.058):
tāratam yena dātavyaṃ YS182v_4.41a / tāratam yena vā dvijaiḥ YS182v_5.6d / tārapūrveṇa vai vadet Ang_1.792b
tāvato grasate pretya YS182v_3.29c / tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā YS182v_3.26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804464 (0.034):
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9000767 (0.044):
tāvato grasate pretya YS182v_3.29c / tāvato 'tandritān dakṣān Mn_7.61c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804487 (0.053):
tūlikā upadhānāni YS78v_50a / tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā YS182v_3.26c
tena snātvā ca pītvā ca YS182v_3.9c / tebhyo dattam anantaṃ hi YS182v_4.55a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804523 (0.0):
te 'pi sarve vigarhitāḥ YS78v_13d / tebhyo dattam anantaṃ hi YS182v_4.55a / tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān YS182v_4.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002196 (0.035):
te 'bhyāsāt karmaṇāṃ teṣāṃ Mn_12.74a / tebhyo dattam anantaṃ hi YS182v_4.55a / tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān YS182v_4.56c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804510 (0.038):
tena snātvā ca pītvā ca YS182v_3.9c / tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710845 (0.038):
tṛtīye tu śikhā dhāryā YS78v_72c / tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4840246 (0.049):
śrīvihīneṣu yaddattaṃ tadanantaṃ ca yajavani /AP_209.036ab/ / atapasvyanadhīyānaḥ pratigraharucirdvijaḥ //AP_209.036cd/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20827294 (0.051):
14,096.015d@004_0300 agnihīne ca yad dattaṃ dattaṃ vārdhuṣikāya ca / 14,096.015d@004_0301 yad anācāriṇe dattaṃ yat tu dattam anagnaye
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844914 (0.056):
pātrībhūtāś ca vijñeyā % viprās te nātra saṃśayaḥ // YS182v_4.54 // / tebhyo dattam anantaṃ hi $ ity āha bhagavān yamaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383027 (0.056):
pātrībhūtāś ca vijñeyā viprās te nātra saṃśayaḥ // YS182v_4.54 // / tebhyo dattam anantaṃ hi ity āha bhagavān yamaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20827175 (0.064):
14,096.015d@004_0284 roṣayuktaṃ tu yad dattaṃ yad dattam anuśocitam
tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān YS182v_4.56c / teṣāṃ caiva viśeṣataḥ YS182v_4.35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804524 (0.0):
te 'pi sarve vigarhitāḥ YS78v_13d / tebhyo dattam anantaṃ hi YS182v_4.55a / tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān YS182v_4.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002201 (0.033):
te 'bhyāsāt karmaṇāṃ teṣāṃ Mn_12.74a / tebhyo dattam anantaṃ hi YS182v_4.55a / tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān YS182v_4.56c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15949339 (0.053):
arheṣu yattvanarheṣu balātkārāttu niṣphalam // NarP_1,79.257 //
teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c / teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804545 (0.0):
teṣāṃ daṇḍaṃ vratañ cāpi YSS_2.1c / teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c / teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468709 (0.035):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a / dakyayā patitena vā YS182v_3.69b
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025607 (0.041):
Yāj3.31c/ paścāt tāpo nirāhārah sarve^amī śuddhi.hetavah // / Yāj3.32a/ akārya.kāriṇām dānam vego nadyāś ca śuddhi.kṛt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20919730 (0.041):
sādhyatvāttadviśiṣṭānyasya pakṣatvaṃ syāt/ tadarthaṃ dharmagrahaṇam/ na ca
Kamalasila: Vajracchedikatika (= Vajrṭ) (kamvchtu.htm.txt) 6512703 (0.042):
avinirvatanārtham | anugṛhīteṣu viśuddhādhyāśayeṣu / svādhigatataddharmadarśanena paramapramodasañjananārtham | anāgate kāle
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19347788 (0.042):
gopikānāṃ sakhībhis tāsāṃ viraha kāla kṣepāya tat tad bhāva poṣārthaṃ / kṛtrimatayivāṅgīkṛtaṃ, na tu tat tad bhāveneti samādheyam | kecic caivaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23052804 (0.044):
pravartanāyāstu asādhāraṇaṃ liṅtvaṃ - ityuktam // / tatsarve tu tadarthapravṛttyabhāvaprayojakatvaṃ saṃsarga iti viśeṣaḥ
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468588 (0.045):
tasmāc chāstrānusāreṇa YS182v_4.30a / tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ YS182v_4.49c / tasmāt sarvaprayatnena YS182v_3.40a
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21292601 (0.049):
yajuḥ punaḥ karmārthameva, makāraṇāmnānāt / / tatassārvasurabhiṇā sarvaiḥ kastūrikādibhirgamdhadravyairvāsitenacandanena
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495502 (0.051):
Manu5.21c/ a.jñātabhuktaśuddhi.arthaṃ jñātasya tu viṣeśataḥ || / Manu5.22a/ yajñārthaṃ brāhmaṇair vadhyāḥ praśastā mṛga.pakṣiṇaḥ |
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470100 (0.051):
śukle kṛṣṇe ca hrāsayet YS182v_2.6b / śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam YS182v_4.32c
te sarve 'pi vigarhitāḥ YS182v_2.8d / tair apy anuṣṭhito dharma YS182v_5.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804549 (0.0):
teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c / teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c / te sarve 'pi vigarhitāḥ YS182v_2.8d
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23052805 (0.044):
pravartanāyāstu asādhāraṇaṃ liṅtvaṃ - ityuktam // / tatsarve tu tadarthapravṛttyabhāvaprayojakatvaṃ saṃsarga iti viśeṣaḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5018246 (0.049):
saudhanvanās tu hīnatvān mantravarṇāt pratīyeran//6.1.50// / na tu sarva evātraivarṇiko rathakāraḥ, saudhanvanā ity eṣa [632]{*5/287*}
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710849 (0.051):
tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / te 'pi sarve vigarhitāḥ YS78v_13d / trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c
Kamalasila: Madhyamakaloka (ksmadhlu.htm.txt) 991441 (0.056):
[11 12] viruddhopalabdhyādayo 'sambhavā iti yaduktaṃ tā atyasambaddhā / eveti / yato hi sarve dharmā viviktāḥ katipaye ca sahaviruddhā iti na
tyājyā sā bandhubhiś caiva YS182v_4.39c / tyājyaiti parikīrtitā YS182v_3.24b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804582 (0.0):
tyajanto 'patitān bandhūn YS99v_19a / tyājyā sā bandhubhiś caiva YS182v_4.39c / tyājyaiti parikīrtitā YS182v_3.24b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9002955 (0.036):
tyājyā vā kulasaṃnidhau Mn_9.83d / tyājyā sā bandhubhiś caiva YS182v_4.39c / tyājyaiti parikīrtitā YS182v_3.24b
trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c / triguṇaṃ kṣattriyasyaiva YS182v_4.14a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804593 (0.0):
tyājyaiti parikīrtitā YS182v_3.24b / trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003007 (0.036):
trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c / trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c / trayas te nāmadhārakāḥ Par_8.16d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710852 (0.037):
tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / te 'pi sarve vigarhitāḥ YS78v_13d / trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c
tripañcābdaṃ vidhīyate YS182v_4.24d / tripādakṛcchro vijñeyaḥ YS182v_4.26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804597 (0.0):
trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c / triguṇaṃ kṣattriyasyaiva YS182v_4.14a / tripañcābdaṃ vidhīyate YS182v_4.24d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003246 (0.033):
tripalaṃ tu susūkṣmāṇām Nar_9.14c / tripādakṛcchro vijñeyaḥ YS182v_4.26c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804608 (0.033):
tripaṇaṃ brāhmaṇo bhavet YSS_2.43b / tripādakṛcchro vijñeyaḥ YS182v_4.26c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844524 (0.045):
upapātakināṃ caiva % tripañcābdaṃ vidhīyate // YS182v_4.24 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382637 (0.045):
upapātakināṃ caiva tripañcābdaṃ vidhīyate // YS182v_4.24 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468841 (0.051):
dvijo maithunakārakaḥ YS182v_1.15b / dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805095 (0.051):
dvitīye samupasthite YS99v_75b / dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003220 (0.052):
tripakṣād abruvan sākṣyam Mn_8.107a / tripañcābdaṃ vidhīyate YS182v_4.24d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739084 (0.058):
āvratāttu trirātreṇa tadūrdhvandaśabhirdinaiḥ // GarP_1,107.17 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469080 (0.060):
pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c / pādakṛcchraś ca jāyate YS182v_4.26b / pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302628 (0.063):
Baudh1.11.21.12/ pitary[K: pitury] uparate tri.rātram // / Baudh1.11.21.13/ dvayam u ha vai suśravaso^anūcānasya
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805809 (0.064):
pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d / pādakṛcchraś ca jāyate YS182v_4.26b / pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029866 (0.064):
Yāj3.318c/ upavāsena caiva^ayam pāda.kṛcchrah prakīrtitah // / Yāj3.319a/ yathā.kathamcit tri.guṇah prājāpatyo^ayam (ucyate /(p.517)
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7469183 (0.064):
cāndrāyaṇa / / dvyākṣāyaṇa / / tryākṣāyaṇa / / auḍāyana /
tribhir varnair atandritaḥ YS182v_5.5b / tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003309 (0.0):
tribhirmāsairvyapohati Ang_2,9.2d / tribhir varnair atandritaḥ YS182v_5.5b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804619 (0.0):
tripāde tu śikhāvarjaṃ YS99v_53c / tribhir varnair atandritaḥ YS182v_5.5b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804626 (0.0):
tribhir varnair atandritaḥ YS182v_5.5b / tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d / tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003324 (0.020):
tribhir varṣair vyapohati Mn_11.178[177M]d / tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314110 (0.034):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ % tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663169 (0.034):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // YS78v_26 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710856 (0.036):
trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c / tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4831326 (0.051):
tadbhaikṣyabhug(1) japannityaṃ tribhirvarṣair vyapohati /AP_173.053ab/ / pitṛvyadāragamane bhrātṛbhāryāgame(2) tathā //AP_173.053cd/
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843474 (0.051):
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ % tribhir varṣair vyapohati // YS182v_3.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381586 (0.051):
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // YS182v_3.12 //
Asanga: Sravakabhumi (srabhusu.htm.txt) 6302604 (0.054):
asti punaḥ sarvākāraparipūrṇovavādaḥ | sa punaḥ katamaḥ [|] yastribhiḥ / (yat tribhiḥ) prātihāraryaivavadati | ṛddhiprātihāryeṇa,
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517687 (0.054):
Manu11.178c[177ṃc]/ tad bhaikṣabhuj japan) nityaṃ tribhir varṣair / vyapohati) || / Manu11.179a[178ṃa]/ eṣā pāpakṛtām uktā caturṇām api niṣkṛtiḥ |
trirātraṃ tatra kārayet YS182v_3.50b / trirātrāc cuddhir iṣyate YS182v_3.65d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804642 (0.0):
tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d / trirātraṃ tatra kārayet YS182v_3.50b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347102 (0.027):
tripāde tu śikhāvarjaṃ YS99v_53c / trirātraṃ tu prakurvīta YS99v_10c
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583844 (0.029):
nirvṛttacūḍakānāṃ tu trirātrāc chuddhir iṣyate // Mn_5.67[66M] //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003485 (0.032):
trirātraṃ syād abhojanam Mn_11.166[165M]d / trirātrāc cuddhir iṣyate YS182v_3.65d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003467 (0.036):
trirātraṃ kṣepaṇaṃ smṛtam Mn_4.119b / trirātraṃ tatra kārayet YS182v_3.50b / trirātraṃ tu prakurvīta YS99v_10c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844157 (0.040):
kāmād akāmato vā 'pi % trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382270 (0.040):
kāmād akāmato vā 'pi trirātrāc cuddhir iṣyate // YS182v_3.65 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438493 (0.040):
ādantajananāt sadya ācaulādekarātrakam / / trirātramaupanayanāt sapiṇḍānāmudāhṛtam // KūrmP_2,23.13 //
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13438722 (0.040):
ādantāt sodare sadya ācaulādekarātrakam / / āpradānāt trirātraṃ syād daśarātramataḥ param // KūrmP_2,23.30 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824362 (0.041):
ācūḍādekarātraṃ syādāvratācca trirātrakaṃ /AP_158.005ab/
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13418141 (0.043):
pañcāhaṃ vā tryahaṃvātha ekarātramadhāpi vā // LiP_2,47.19 //
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793690 (0.044):
Ap1.9.27.6/ kṛcchra.dvādaśa.rātraṃ vā [caret / / Ap1.9.27.7/ tryaham anakta.āśy adivā.āśī tatas tryahaṃ tryaham
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5944999 (0.050):
2.42bv śāka tvag ghiṅgu tejanīḥ / tri rātram evaṃ saptāhaṃ sneham eva tataḥ pibet |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003452 (0.053):
trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d / trirātraṃ kṣepaṇaṃ smṛtam Mn_4.119b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2299829 (0.053):
trirātraṃ kṣitipātane Par_11.53d / trirātraṃ prathame pakṣe Par_4.11a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347919 (0.054):
śvetāyā dadhi cocyate YS99v_71d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808836 (0.054):
ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d / ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4578182 (0.054):
trirātramuktaṃ sasnehānyekarātramato 'nyathā // BndP_2,14.79 //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4302628 (0.056):
Baudh1.11.21.12/ pitary[K: pitury] uparate tri.rātram // / Baudh1.11.21.13/ dvayam u ha vai suśravaso^anūcānasya
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4824631 (0.056):
parapūrvāsu ca strīṣu trirātrācchuddhiriṣyate /AP_158.025ab/
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a / dakyayā patitena vā YS182v_3.69b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804652 (0.0):
trirātreṇaiva śudhyati YS99v_8d / trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003609 (0.032):
trividhaṃ kṣatriyasyāpi Nar_1.49a / trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468655 (0.035):
teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c / teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c / te sarve 'pi vigarhitāḥ YS182v_2.8d
Sravakabhumi (srabhu_u.htm.txt) 15203383 (0.043):
anityādicaturākārajñānaśuddhiprabhāṣitatvād adhiprajñaṃśikṣāyāḥ // / A. I 4 Ms.1*a7R, MsG,26b2L, P.246b2, D.213b5, N.230a1, Ch.367b13
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2919907 (0.044):
abhāvātsarvadharmaṇāṃ saṃkleśo nāsti śuddhi ca / / na ca te tathā yathādṛṣṭā na ca te vai na santi ca // Lank_10.137 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470100 (0.046):
śukle kṛṣṇe ca hrāsayet YS182v_2.6b / śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam YS182v_4.32c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468588 (0.051):
tasmāc chāstrānusāreṇa YS182v_4.30a / tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ YS182v_4.49c / tasmāt sarvaprayatnena YS182v_3.40a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844856 (0.052):
madhyāhne ca tathā raudrīṃ % sāyaṃ caiva tu vaiṣṇavīm // YS182v_4.50 // / trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ $ saṃdhyopāsanam eva ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382969 (0.052):
madhyāhne ca tathā raudrīṃ sāyaṃ caiva tu vaiṣṇavīm // YS182v_4.50 // / trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ saṃdhyopāsanam eva ca /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26886508 (0.063):
tataḥ sa vāyunā spṛṣṭaḥ $ śanair ujjīvate punaḥ & / tataḥ pāpaviśuddhyarthaṃ % kṣipanti narakārṇave // BrP_215.71 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11157820 (0.063):
tataḥ sa vāyunā spṛṣṭaḥ śanair ujjīvate punaḥ / / tataḥ pāpaviśuddhyarthaṃ kṣipanti narakārṇave // BrP_215.71 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710798 (0.063):
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ YS78v_26c / tan mātreṇaiva śuddhyati YS78v_45d / taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018110 (0.063):
Yāj1.208a/ yathā.kathamcid (dattvā gām dhenum vā^adhenum eva vā /
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710860 (0.064):
tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS78v_4d / daśakṛtvo hy anāturaḥ YS78v_53b
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_4.5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804721 (0.0):
daṇḍyās tat putramitrāṇi YS99v_21a / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804730 (0.0):
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_4.5d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS78v_4d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347137 (0.021):
daṇḍyās tat putramitrāṇi YS99v_21a / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS99v_24d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710860 (0.030):
tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS78v_4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005088 (0.032):
dattvā dhanaṃ tu viprebhyaḥ Mn_9.323a / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005104 (0.039):
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS99v_24d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣaṃ YSS_1.9d / dattvā nāpaharet punaḥ Yj_2.176d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005096 (0.049):
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_4.5d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS78v_4d / dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS99v_24d
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018112 (0.058):
Yāj1.208a/ yathā.kathamcid (dattvā gām dhenum vā^adhenum eva vā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843055 (0.063):
indudvayena śudhyanti % dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS182v_1.5 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381167 (0.063):
indudvayena śudhyanti dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS182v_1.5 //
dadhi sarpiḥ kuśodakam YS182v_1.13b / daśarudrīṃ japet paścād YS182v_3.46c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804776 (0.0):
daśarātreṇa śudhyati YSS_1.6d / daśarudrīṃ japet paścād YS182v_3.46c / daśavarṣā bhavet kanyā YS182v_3.21c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804754 (5.960):
dadyād ekena pāṇinā YS99v_99b / dadhi sarpiḥ kuśodakam YS182v_1.13b
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312824 (0.020):
Baudh4.5.11ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam / / Baudh4.5.11cd/ eka.rātra.upavāsaś ca kṛcchraḥ sāṃtapanaḥ smṛtaḥ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518163 (0.020):
Manu11.212a[211ṃa]/ gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam | / Manu11.212c[211ṃc]/ ekarātra.upavāsaś ca kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam ||
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029801 (0.020):
Yāj3.314a/ go.mūtram go.mayam kṣīram dadhi sarpih kuśa.udakam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312899 (0.024):
[K:gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam] / / Baudh4.5.14cd/ pañca.rātraṃ tad.āhāraḥ pañca.gavyena (śudhyati //
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300994 (0.028):
Baudh1.5.11.38ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam / / Baudh1.5.11.38cd/ try.ahaṃ (snātvā ca (pītvā ca kṛmi.daṣṭaḥ śucir (bhavet
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313068 (0.033):
Baudh4.5.25ab/ go.mūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśa.udakam / / Baudh4.5.25cd/ yava.ācāmena saṃyukto brahmakūrco^atipāvanaḥ //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176au.htm.txt) 3850781 (0.033):
gomūtraṃ gomūyaṃ kṣīraṃ % dadhi sarpiḥ kuśodakam // MatsP_95.22 //
Matsyapurana, Adhyayas 1-176 (mtp176pu.htm.txt) 8890287 (0.033):
gomūtraṃ gomūyaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakam // MatsP_95.22 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830189 (0.036):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakaṃ //AP_171.008cd/ / 1 japato 'vadhaheti kha.. , gha.. , ja.. ca
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005612 (0.036):
dadhi sarpiḥ kuśodakam Par_11.28b / dadhi sarpiḥ kuśodakam YS182v_1.13b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527851 (0.039):
dadhi bhakṣyaṃ ca śukteṣu Mn_5.10a / dadhi sarpiḥ kuśodakam Mn_11.212[211M]b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005591 (0.039):
dadhiśrāddhaṃ tṛṇaśrāddham Ang_1.682c / dadhi sarpiḥ kuśodakam Mn_11.212[211M]b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583814 (0.044):
Par10.28ab/.gāyatrīṃ.gomayaṃ.kṣīraṃ.dadhi.sarpiḥ.kuśa.udakaṃ.// / Par10.28ab/.eka.rātra.upavāsaś.ca.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.smṛtaṃ./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006093 (0.052):
daśarātreṇa śudhyati YSS_1.6d / daśarudrīṃ japet paścād YS182v_3.46c / daśalakṣaṇakaṃ dharmam Mn_6.94a
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4833385 (0.056):
kuśodakaṃ dadhi kṣīraṃ kārttike pṛṣadājyakam //AP_178.017cd/
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312807 (0.063):
Baudh4.5.10ab/ tryahaṃ.tryahaṃ (pibed uṣṇaṃ payaḥ sarpiḥ kuśa.udakam / / Baudh4.5.10cd/ vāyu.bhakṣas tryahaṃ ca^anyat taptakṛcchraḥ sa (ucyate //
daśavarṣā bhavet kanyā YS182v_3.21c / dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ YS182v_4.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006127 (0.0):
daśavarṣā bhavet kanyā Par_7.5a / daśavarṣā bhavet kanyā YS182v_3.21c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804779 (0.0):
daśarudrīṃ japet paścād YS182v_3.46c / daśavarṣā bhavet kanyā YS182v_3.21c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804798 (0.0):
daṃpatī śayanaṃ gatau YS99v_17b / dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ YS182v_4.27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006371 (0.042):
dātavyaṃ na tu tatkvacit K_561b / dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ YS182v_4.27c
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381699 (0.050):
aṣṭavarṣā bhaved gaurī navavarṣā ca rohiṇī / / daśavarṣā bhavet kanyā ata ūrdhvaṃ rajasvalā // YS182v_3.21 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16008857 (0.064):
etacchivavrataṃ vipra bhuktimuktipradāyakam / / kartṛāṇāmupadeṣṭṛāṇāṃ sāhyānāmanumodinām // NarP_1,123.63 //
dāyādā nātra saṃśayaḥ YS182v_5.19b / dāyādebhyo yathā kramāt YS182v_5.22d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804822 (0.0):
dāyādā nātra saṃśayaḥ YS182v_5.19b / dāyādebhyo yathā kramāt YS182v_5.22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9006921 (0.042):
dāyādān api dāpayet Mn_8.160d / dāyādā nātra saṃśayaḥ YS182v_5.19b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469559 (0.046):
bhaved vai pāpinaḥ kila YS182v_4.28b / bhūdevā nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579237 (0.047):
Par4.15cd/.ghorāyāṃ.bhrūṇa.hatyāyāṃ.yujyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par4.16ab/.daridraṃ.vyādhitaṃ.mūrkhaṃ.bhartāraṃ.yā.avamanyate./
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16899800 (0.059):
mahad vai nātra saṃśayaḥ BrP_39.28d / mahabhaṅgam acīkarat BrP_188.3d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16438025 (0.060):
vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ HV_App.I,45.7b / vaisṛpaḥ savirūpākṣaḥ *HV_3.69*76:5a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 708499 (0.060):
sa eva nigrahe śakto $ daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710833 (0.060):
tat phalaṃ samavāpnoti $ vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22194049 (0.060):
sa eva nigrahe śakto daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196381 (0.060):
tat phalaṃ samavāpnoti vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153544 (0.061):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī % punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163623 (0.061):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7255151 (0.062):
yattasmādbhayamihanāsti yoddhum īśa vāñchaiṣā vipulatarā na saṃśayo 'tra / // LiP_1,97.34 // / tasmāttvaṃ mama madanāridakṣaśatro yajñāre tripuraripo mamaiva vīraiḥ /
dāsanāpitagopāla- YS182v_3.10a / dāsavargasya kā kriyā YS182v_3.55b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007101 (0.0):
dāsanāpitagopāla Par_11.21a / dāsanāpitagopāla YS182v_3.10a / dāsanāpitagopāla YS78v_20a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804843 (0.0):
dārvasthiśṛṅgapāṣāṇair YSS_2.54a / dāsanāpitagopāla- YS182v_3.10a / dāsanāpitagopāla- YS78v_20a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710873 (0.047):
dāruṇā ghātane kṛcchraṃ YS78v_69a / dāsanāpitagopāla- YS78v_20a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843434 (0.060):
tena snātvā ca pītvā ca % gām ālabhya viśudhyati // YS182v_3.9 // / dāsanāpitagopāla- $ kulamitrārdhasīriṇaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381546 (0.060):
tena snātvā ca pītvā ca gām ālabhya viśudhyati // YS182v_3.9 // / dāsanāpitagopāla- kulamitrārdhasīriṇaḥ /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314016 (0.060):
tena snātvā ca pītvā ca % sarve te śucayaḥ smṛtāḥ // YS78v_19 // / dāsanāpitagopāla- $ kulamitrārdhasīriṇaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663075 (0.060):
tena snātvā ca pītvā ca sarve te śucayaḥ smṛtāḥ // YS78v_19 // / dāsanāpitagopāla- kulamitrārdhasīriṇaḥ /
divā gā vai(?) hy anuvrajet YS182v_4.15d / divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_3.70a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007401 (0.0):
divā kṛte kāryavidhau Nar_M2.29a / divā gā vai(?) hy anuvrajet YS182v_4.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804857 (0.0):
digvāsaṃ gamayed rājā YSS_2.25c / divā gā vai(?) hy anuvrajet YS182v_4.15d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844408 (0.015):
gavāṃ madhye vased rātrau % divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382521 (0.015):
gavāṃ madhye vased rātrau divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007426 (0.037):
divānītena toyena YS78v_63c / divānugacched gās tās tu Mn_11.110[109M]a / divā pāṃsusamūhane Mn_4.102b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804871 (0.047):
divānītena toyena YS78v_63c / divārka raśmisaṃspṛṣṭaṃ YS78v_64a / divā vātārkasaṃspṛṣṭaṃ YSS_1.3a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844212 (0.049):
divā ''nītena toyena % snāpayed agnisaṃnidhau // YS182v_3.69 // / divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ $ rātrau nakṣatradarśanāt &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382325 (0.049):
divā ''nītena toyena snāpayed agnisaṃnidhau // YS182v_3.69 // / divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ rātrau nakṣatradarśanāt /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007411 (0.051):
divā careyuḥ kāryārthaṃ Mn_10.55a / divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_3.70a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583290 (0.055):
Par9.56ab/.na.ca.goṣṭhe.vased.rātrau.na.divā.gā.anuvrajet./ / Par9.56cd/.nadīṣu.saṃgame.caiva.araṇyeṣu.viśeṣataḥ.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9582185 (0.058):
Par8.31cd/.gavāṃ.madhye.vased.rātrau.divā.gāś.ca.apy.anuvrajet.// / Par8.32ab/.uṣṇe.varṣati.śīte.vā.mārute.vāti.vā.bhṛśaṃ./
divā ''nītena toyena YS182v_3.69c / divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ YS182v_3.9b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804892 (0.0):
divā sūryāṃśubhis taptaṃ YS99v_96a / divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ YS182v_3.9b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804869 (0.023):
divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_3.70a / divānītaṃ ca yaj jalam YS78v_19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007423 (0.040):
divā ''nītena toyena YS182v_3.69c / divānītena toyena YS78v_63c / divānugacched gās tās tu Mn_11.110[109M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007477 (0.046):
divā snānaṃ praśasyāte Par_12.22(21)b / divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ YS182v_3.9b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710878 (0.054):
dāsanāpitagopāla- YS78v_20a / divānītaṃ ca yaj jalam YS78v_19b / divānītena toyena YS78v_63c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844204 (0.058):
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū- $ dakyayā patitena vā & / divā ''nītena toyena % snāpayed agnisaṃnidhau // YS182v_3.69 //
divyaṃ deyaṃ yathā vidhi YS182v_5.26d / dīptān grāsān ayomayān YS182v_3.29d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804894 (0.0):
divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ YS182v_3.9b / divyaṃ deyaṃ yathā vidhi YS182v_5.26d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007685 (5.960):
dīptāgnir yaṃ na dahati Nar_1.219a / dīptān grāsān ayomayān YS182v_3.29d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843701 (0.032):
tāvato grasate pretya % dīptān grāsān ayomayān // YS182v_3.29 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381814 (0.032):
tāvato grasate pretya dīptān grāsān ayomayān // YS182v_3.29 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804908 (0.039):
diśaṃ vīkṣya tu mūtrayan YSS_2.17b / dīptān grāsān ayomayān YS182v_3.29d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007509 (0.060):
divyaṃ deyaṃ yathā vidhi YS182v_5.26d / divyaṃ deyaṃ vidur budhāḥ K_435d
durbhago hi tathā ṣaṇḍhaḥ YS182v_3.35a / durmṛtyumaraṇaṃ prāptā YS182v_4.33a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804924 (0.0):
durbhago hi tathā ṣaṇḍaḥ YS78v_30a / durbhago hi tathā ṣaṇḍhaḥ YS182v_3.35a / durmṛtyumaraṇaṃ prāptā YS182v_4.33a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844636 (0.063):
śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam % ity āha bhagavān yamaḥ // YS182v_4.32 // / durmṛtyumaraṇaṃ prāptā $ ye 'py adhogatim āgatāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382749 (0.063):
śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam ity āha bhagavān yamaḥ // YS182v_4.32 // / durmṛtyumaraṇaṃ prāptā ye 'py adhogatim āgatāḥ /
duṣṭastrīdarśanenaiva YS182v_4.37a / dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ YS182v_3.25a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804933 (0.0):
durmṛtyumaraṇaṃ prāptā YS182v_4.33a / duṣṭastrīdarśanenaiva YS182v_4.37a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008154 (0.026):
dūraṃ gatvā pipāsitaḥ Ang_1.259b / dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ YS182v_3.25a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843636 (0.034):
tasyās tu yo bhaved bhartā % taṃ tu vidyād ajāvikam // YS182v_3.24 // / dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ $ brāhmaṇaṃ gṛham āgatam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381749 (0.034):
tasyās tu yo bhaved bhartā taṃ tu vidyād ajāvikam // YS182v_3.24 // / dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ brāhmaṇaṃ gṛham āgatam /
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d / dṛṣṭvā[diṣṭyā] nivṛttapāpaughaḥ YS182v_4.42a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008370 (0.0):
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām Par_7.7b / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS78v_23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804945 (0.0):
dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ YS182v_3.25a / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844747 (1.192):
sakāmo hi yadā vipraḥ % pāpācāraparo bhavet // YS182v_4.41 // / dṛṣṭvā[diṣṭyā] nivṛttapāpaughaḥ $ prāyaścittī tadārhati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382860 (1.192):
sakāmo hi yadā vipraḥ pāpācāraparo bhavet // YS182v_4.41 // / dṛṣṭvā[diṣṭyā] nivṛttapāpaughaḥ prāyaścittī tadārhati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008386 (1.192):
dṛṣṭvā taṃ samupasthitam Ang_2,2.9b / dṛṣṭvā[diṣṭyā] nivṛttapāpaughaḥ YS182v_4.42a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710890 (0.029):
durbhago hi tathā ṣaṇḍaḥ YS78v_30a / dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS78v_23d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314066 (0.049):
trayas te narakaṃ yānti % dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ $ brāhmaṇo madamohitaḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663125 (0.049):
trayas te narakaṃ yānti dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām // YS78v_23 // / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ brāhmaṇo madamohitaḥ /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12661642 (0.063):
tatra sa brāhmaṇo dṛṣṭvā tāṃ kanyāṃ saṃpradāyanīṃ / / upetyāśīrvacoddatvā prārthayad evam ādarāt // Rm_36.27{26} //
dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet YS182v_1.2d / devatārādhanaṃ tathā YS182v_4.22b
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579638 (5.960):
Par5.7cd/.uditaṃ.graha.nakṣatraṃ.dṛṣṭvā.sadyaḥ.śucir.bhavet.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9008423 (0.031):
dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet Par_5.7d / dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet YS182v_1.2d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804955 (0.045):
dṛṣṭvāpatyaṃ tu śūdrāyāṃ YSS_2.65a / dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet YS182v_1.2d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843017 (0.048):
udite grahanakṣatre % dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381130 (0.048):
udite grahanakṣatre dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet // YS182v_1.2 //
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4567699 (0.053):
sāmnā prastūyamāne tu sadya eva gato 'bhavat / / saṃprāyacchadirāvatyai putrārthaṃ sa tu bhauvanaḥ // BndP_2,7.325 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804966 (0.059):
devatānāṃ pitṝṇāṃ ca YS99v_98a / devatāyatanāni ca YS99v_70b / devatārādhanaṃ tathā YS182v_4.22b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347152 (0.060):
dadyād ekena pāṇinā YS99v_99b / daṣṭaḥ snātvā śuciḥ sadyo YS99v_25c
daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat YS182v_5.12b / daivikaṃ paitṛkaṃ tathā YS182v_5.7d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804997 (0.0):
dehabhedam avāpnoti YSS_2.29c / daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat YS182v_5.12b / daivikaṃ paitṛkaṃ tathā YS182v_5.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009379 (0.024):
daivād vyāpāditā yadi Par_9.49b / daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat YS182v_5.12b / daivikaṃ paitṛkaṃ tathā YS182v_5.7d
daive pitrye ca karmaṇi YS182v_3.43d / draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca YS182v_4.31a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804998 (0.0):
daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat YS182v_5.12b / daivikaṃ paitṛkaṃ tathā YS182v_5.7d / daive pitrye ca karmaṇi YS182v_3.43d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805021 (0.038):
dravyaṃ dravyaprayojanam YS78v_51b / draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca YS182v_4.31a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489675 (0.041):
Manu3.169c[159ṃc]/ daive haviṣi pitrye vā taṃ pravaksyāmy) aśeṣataḥ || / [M.daive karmaṇi] / Manu3.170a[160ṃa]/ a.vratair yad dvijair bhuktaṃ) parivetṛ.ādibhis tathā |
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490697 (0.056):
Manu3.240a[230ṃa]/ home pradāne bhojye ca yad ebhir abhivīkṣyate) | / Manu3.240c[230ṃc]/ daive haviṣi pitrye vā tad gacchaty) ayathātatham ||
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844609 (0.060):
aṣṭaśālyāṃ mṛtā ye ca % ye ca strīsūtake mṛtāḥ // YS182v_4.30 // / draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca $ ye ca ātmahano janāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382722 (0.060):
aṣṭaśālyāṃ mṛtā ye ca ye ca strīsūtake mṛtāḥ // YS182v_4.30 // / draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca ye ca ātmahano janāḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489398 (0.063):
Manu3.149a[139ṃa]/ na brāhmaṇaṃ parīkṣeta) daive karmaṇi dharmavit | / Manu3.149c[139ṃc]/ pitrye karmaṇi tu prāpte parīkṣeta) prayatnataḥ ||
dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d / dvijo maithunakārakaḥ YS182v_1.15b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010332 (0.014):
dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.46b / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805070 (0.020):
dviguṇaiva tu dakṣiṇā YS99v_57d / dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20842506 (0.028):
14,096.015d@004_2836 dadyād vā yadi saṃmohād dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret / 14,096.015d@004_2837 tumbakośātakaṃ caiva palaṇḍuṃ gṛñjanaṃ tathā
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3293606 (0.034):
kanyāṃ samudvahed eṣāṃ sopavāsām akiṃcanām // Yj_3.261 // / cāndrāyaṇaṃ caret sarvān avakṛṣṭān nihatya tu /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028974 (0.035):
Yāj3.261c/ kanyām (samudvahed eṣām sa.upavāsām akimcanām //(p.450) / Yāj3.262a/ cāndrāyaṇam (caret sarvān avakṛṣṭān (nihatya tu /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010487 (0.037):
dvijo bhavati nānyathā Mn_12.93d / dvijo maithunakārakaḥ YS182v_1.15b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346800 (0.039):
kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445863 (0.040):
yasyāgnau hūyate nityaṃ na yasyāgraṃ na dīyate / / cāndrāyaṇaṃ caret samyak tasyānnaprāśane dvijaḥ // KūrmP_2,33.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848005 (0.041):
āsavadyūtagīteṣu dvijastu na rartiṃ caret // NarP_1,26.29 //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300569 (0.042):
dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret Par_11.46b / dvijasaṃpāditāni vai Par_6.54b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803181 (0.044):
kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c / kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468572 (0.045):
taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13250531 (0.046):
samānapravarāṃ caiva tyaktvā cāndrāyaṇaṃ caret iti śātātapasmṛtyā tathā / "paitṛṣvastrīyabhaginīṃ svastrīyāṃ mātureva ca /"
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16017620 (0.046):
Yāj1.176c/ laśunam gṛñjanam caiva (jagdhvā cāndrāyaṇam (caret // / Yāj1.177a/ (bhakṣyāh pañca.nakhāh sedhā.godhā.kacchapa.śallakāh /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445167 (0.047):
patitāṃ ca striyaṃ gatvā tribhiḥ kṛcchrai rviśuddhyati // KūrmP_2,32.35 // / pulkasīgamane caiva kracchraṃ cāndrāyaṇaṃ caret /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843730 (0.048):
mukhena dhamitaṃ bhuṅkte % dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret // YS182v_3.31 // / aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi $ kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381843 (0.048):
mukhena dhamitaṃ bhuṅkte dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret // YS182v_3.31 // / aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4312981 (0.051):
Baudh4.5.19cd/ niyata.ātmā haviṣyasya yati.cāndrāyaṇaṃ [ḥ: / -cāndāyaṇaṃ](caret // / Baudh4.5.20ab/ yathā kathaṃcit piṇḍānāṃ dvijas tisras tv aśītayaḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803800 (0.054):
carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304130 (0.057):
Baudh2.2.3.48/ vyatikrame kṛcchraḥ // / Baudh2.2.3.49/ śūdre cāndrāyaṇaṃ (caret // / Baudh2.2.3.50/ vaiśya.ādiṣu pratilomaṃ kṛcchra.atikṛcchra.ādīṃś (caret //
dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d / dvau māsau pañcagavyena YS182v_3.6c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805118 (0.0):
dvau pādau gātrasaṃbhave YS99v_43b / dvau māsau pañcagavyena YS182v_3.6c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805097 (5.960):
dvitīye samupasthite YS99v_75b / dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844646 (0.015):
teṣāṃ śuddhyartham evātra % dvitryabdaṃ hi viśiṣyate // YS182v_4.33 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382759 (0.015):
teṣāṃ śuddhyartham evātra dvitryabdaṃ hi viśiṣyate // YS182v_4.33 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9010627 (0.036):
dvitīyo madhyamaṃ damam Yj_2.224d / dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011047 (0.040):
dvau māsau niyatendriyaḥ Mn_11.109[108M]d / dvau māsau pañcagavyena YS182v_3.6c / dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca YS182v_3.6a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011062 (0.044):
dvau māsau yāvakena tu YS182v_3.6b / dvau māsau snānamabhyaṅgaṃ Ang_2,11.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805125 (0.048):
dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca YS182v_3.6a / dvau māsau yāvakena tu YS182v_3.6b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843382 (0.048):
dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca $ dvau māsau yāvakena tu & / dvau māsau pañcagavyena % ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381494 (0.048):
dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca dvau māsau yāvakena tu / / dvau māsau pañcagavyena ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468679 (0.051):
triguṇaṃ kṣattriyasyaiva YS182v_4.14a / tripañcābdaṃ vidhīyate YS182v_4.24d
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7469183 (0.054):
cāndrāyaṇa / / dvyākṣāyaṇa / / tryākṣāyaṇa / / auḍāyana /
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7091872 (0.056):
puṃjau dvau kośau dvau koṣṭhāgārau dvāv abhiṣekau dvāv abhiṣyandau dve
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8490971 (0.059):
ete vasaṃti vai sūrye dvau dvau māsau krameṇa tu / / dhātār'yamā pulastyaśca pulahaśca prajāpatiḥ // BndP_1,23.2 //
Ekottaragama (fragments). (ekottaru.htm.txt) 7091853 (0.060):
bhogau dvau saṃbhogau dvau bhāgau dvau saṃvibhāgau dvau nicayau dvau / saṃnicayau dvau nidhī dvau saṃnidhī dve bale dvau pugau dvau rāśī dvau
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16289004 (0.061):
dvāv eva janamejayau HV_23.113d / dvāv eva tu viniḥsṛtau HV_38.67b / dvāv eva nṛpasattama HV_App.I,31.3133b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13794842 (0.061):
dvāv eva janamejayau HV_23.113d / dvāv eva tu viniḥsṛtau HV_38.67b / dvāv eva mṛtyū rājendra HV_82.19*937:23a
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21315521 (0.062):
yadyuṣṭau dvau devebheyaḥ pitṛbhyo dvau dvau /
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28956137 (0.062):
dvau dvau māsau divākare LiP_1,55.21d / dvau dvau māsau divākare LiP_1,55.71d
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478425 (0.063):
dvāvarddhamāsau māsastu dvau māsāvṛ turucyate /
dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca YS182v_3.6a / dvau māsau yāvakena tu YS182v_3.6b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843380 (0.0):
etā gatvā striyo mohāt % ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.5 // / dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca $ dvau māsau yāvakena tu &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381492 (0.0):
etā gatvā striyo mohāt ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.5 // / dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca dvau māsau yāvakena tu /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011054 (0.0):
dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca YS182v_3.6a / dvau māsau matsyamāṃsena Mn_3.268[258M]a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805126 (0.0):
dvau pādau gātrasaṃbhave YS99v_43b / dvau māsau pañcagavyena YS182v_3.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011063 (0.024):
dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca YS182v_3.6a / dvau māsau matsyamāṃsena Mn_3.268[258M]a
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8478425 (0.054):
dvāvarddhamāsau māsastu dvau māsāvṛ turucyate /
dharmaśāstrānusāreṇa YS182v_4.27a / na kuryād vaidikīṃ śrutim YS182v_4.16d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805173 (0.0):
nakārakas tu prabhur eṣa dharmaḥ YSS_1.48d / na kuryād vaidikīṃ śrutim YS182v_4.16d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710912 (0.0):
dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d / na kuryād vaidikīṃ śrutim YS78v_73d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9012875 (5.960):
na kuryād yo na kārayet Yj_2.158b / na kuryād vaidikīṃ śrutim YS182v_4.16d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805139 (0.004):
dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d / dharmaśāstrānusāreṇa YS182v_4.27a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844425 (0.031):
na ca goṣṭhe vased rātrau % na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS182v_4.16 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382538 (0.031):
na ca goṣṭhe vased rātrau na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS182v_4.16 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314693 (0.031):
na ca rātrau vased goṣṭhe % na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS78v_73 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663752 (0.031):
na ca rātrau vased goṣṭhe na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS78v_73 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804339 (0.037):
tasmāc ca pāpinā grāhyaṃ YS182v_4.7a / tasmāc chāstrānusāreṇa YS182v_4.30a / tasmāc chūdras tu yajñārthaṃ YSS_2.64a
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahennu.htm.txt) 11563260 (0.038):
yogaratādyās tu śāstrasandhārakāntimāḥ <śāstrasaṃdhārakāntimāḥ> /
Siva-Purana, Book 7 (Vayaviya-Samhita), parts 1 and 2 (sivap7_u.htm.txt) 25395653 (0.045):
sa cāyaṃ paramo dharmaḥ paradharmasya sādhanam // ŚivP_7.1,32.8ab/ / dharmaśāstrādibhissamyak sāṃga evopabṛṃhitaḥ // ŚivP_7.1,32.8cd/
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15822437 (0.047):
aurvo 'pi tāṃ punaḥ prāha sarvaśāstrārthakoviduḥ / / mārodīrāja nanaye śriyamagrye gamiṣyasi // NarP_1,7.57 //
Badarayana: Brahmsutra, with the Bhasya by Madhva (Anandatirtha), and Jagannatha Tirtha's Dipika (bbdip11u.htm.txt) 8641773 (0.048):
ṇyarthānandarbhāvena na ko 'pi lokikīṃ vaidikīṃ pravṛttiṃ kuryāditi
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2065502 (0.049):
tasyā laukikapravedanīyatvena śāstrāvyutpādanīyatvāt / / na khalu bālakaḥ stanapāneṣyasādhanatvānumāne śāstravyutpādanamapekṣate /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221631 (0.050):
BP1.3.018a/ (śrutvā^abhiyogaṃ pratyarthī yadi tat (pratipadyate/ / BP1.3.018b/ sā tu sampratipattis tu śāstravidbhir (udāhṛtā//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28155247 (0.050):
tātparyajñānasya kāraṇatvānusāreṇetyarthaḥ/ tadāvaśyakateti/
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015002 (0.050):
Yāj1.3a/ purāṇa.nyāya.mīmāmsā.dharma.śāstra.aṅga.miśritāh / / Yāj1.3c/ vedāh sthānāni vidyānām dharmasya ca caturdaśa //
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1389657 (0.050):
phalāya tad bhavati16 pratyuta17 śāstraniṣiddhenānupanītena18 / gṛhītaṃ (śāstrajñāna)m anarthotpādakam /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468583 (0.052):
tasmāc ca pāpinā grāhyaṃ YS182v_4.7a / tasmāc chāstrānusāreṇa YS182v_4.30a / tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ YS182v_4.49c
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15810718 (0.054):
uttara campūttara bhāgam añcadbhyāṃ tat tac chāstra mata vistāraṇayā / prastoṣyate, tad eva samasya vicāryate |
na ca govrajanaṃ smṛtam YS182v_4.16b / na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013143 (0.0):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c / na ca goṣṭhe vased rātrau Par_9.56a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013265 (0.0):
na ca rakto virāvayet Mn_4.64d / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583284 (0.0):
Par9.55cd/.na.striyāḥ.keśa.vapanaṃ.na.dūre.śayana.aśanaṃ.// / Par9.56ab/.na.ca.goṣṭhe.vased.rātrau.na.divā.gā.anuvrajet./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805203 (0.0):
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c / na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805213 (0.0):
na ca datto 'pyahīno 'ti- YS182v_5.17c / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710917 (0.0):
na kuryād vaidikīṃ śrutim YS78v_73d / na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805194 (5.960):
na grāhyāḥ sapta mṛttikāḥ YS99v_67d / na ca govrajanaṃ smṛtam YS182v_4.16b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844420 (0.039):
na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān $ na ca govrajanaṃ smṛtam & / na ca goṣṭhe vased rātrau % na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS182v_4.16 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382533 (0.039):
na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān na ca govrajanaṃ smṛtam / / na ca goṣṭhe vased rātrau na kuryād vaidikīṃ śrutim // YS182v_4.16 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347274 (0.040):
na doṣo rodha bandhayoḥ YS99v_52d / na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805314 (0.040):
navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b / na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013127 (0.044):
na ca kṣudhvyādhipīḍitaiḥ Mn_4.67b / na ca govrajanaṃ smṛtam YS182v_4.16b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468295 (0.058):
gavāṃ ca [vi]ghātam uttamam YS182v_4.11b / gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803497 (0.058):
gavāṃ nipātane caiva YS99v_42a / gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
na ca datto 'pyahīno 'ti- YS182v_5.17c / naṭāṃ [ṭīṃ] śailūṣikāṃ caiva YS182v_2.1a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805208 (0.0):
na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c / na ca datto 'pyahīno 'ti- YS182v_5.17c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805233 (0.042):
na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ YSS_1.55b / naṭāṃ [ṭīṃ] śailūṣikāṃ caiva YS182v_2.1a / naṭo buruḍa eva ca YSS_1.32b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013796 (0.051):
naṭaś ca karaṇaś caiva Mn_10.22c / naṭāṃ [ṭīṃ] śailūṣikāṃ caiva YS182v_2.1a
na tu haste kadācana YS182v_3.30b / na bhavaty eva cānyathā YS182v_4.48d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014186 (0.0):
na tu sā śambhusaṃbandhān Ang_1.921a / na tu haste kadācana YS182v_3.30b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805286 (0.0):
na bhavaty eva cānyathā YS182v_4.48d / narakaṃ pratigacchati YS182v_3.53d
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28881934 (0.049):
na etad vācyaṃ abhaktāya nāstikāya kadācana / / na kutarkaṃ atiṣṭhāya karmabrahmojjhitāya ca // Paus_33.128 //
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4345616 (0.054):
tayā na dṛṣṭapūrvās te pitaras tu kadācana | *HV_13.25*251 | / [k: K1 Ñ2.3 V1.2.3 B Dn2 Ds D3.5 G4 cont., Ś1 K2 4 Ñ1 Dn1 D1.2.4 ins.
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24414739 (0.056):
śṛṇvanti śraddhayā ye 'pi kalau paṃcakaṣāyite // / durgatiṃ te na gacchinta kadācana kathaṃcana /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21950482 (0.057):
parāṅ paryāvartate bahirdeśātsvāṃśinaṃ surye pratigacchati / / atha tadānīmayaṃ mumūrṣurarūpajño bhavati /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3269182 (0.057):
puruṣaḥ parāṅ paryāvartate bahirdeśātsvāṃśinaṃ surye pratigacchati / / atha tadānīmayaṃ mumūrṣurarūpajño bhavati /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805266 (0.061):
na tu śūdrāṅganāṃ gataḥ YSS_2.71d / na tu haste kadācana YS182v_3.30b
narakaṃ pratigacchati YS182v_3.53d / narakeṣu ca pacyante YS182v_4.6c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805289 (0.0):
na bhavaty eva cānyathā YS182v_4.48d / narakaṃ pratigacchati YS182v_3.53d
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brsgor2u.htm.txt) 21950482 (0.057):
parāṅ paryāvartate bahirdeśātsvāṃśinaṃ surye pratigacchati / / atha tadānīmayaṃ mumūrṣurarūpajño bhavati /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3269182 (0.057):
puruṣaḥ parāṅ paryāvartate bahirdeśātsvāṃśinaṃ surye pratigacchati / / atha tadānīmayaṃ mumūrṣurarūpajño bhavati /
navame 'ti ca śudhyahni YS182v_2.5d / navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805310 (0.0):
naraḥ saṃdhyādirātriṣu YSS_1.5d / navame 'ti ca śudhyahni YS182v_2.5d / navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015920 (0.020):
na vamitvā na śuktake Mn_4.121d / navame 'ti ca śudhyahni YS182v_2.5d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9015957 (0.060):
navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b / navavarṣā tu rohiṇī Par_7.4d
navaite putravatpālyāḥ YS182v_5.19c / navaite pratyavasitāḥ YS182v_1.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016199 (0.0):
na vai tān snātakān vidyād Mn_11.2a / navaite putravatpālyāḥ YS182v_5.19c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805321 (0.0):
na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c / navaite putravatpālyāḥ YS182v_5.19c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805330 (0.031):
navaite putravatpālyāḥ YS182v_5.19c / navaite pratyavasitāḥ YSS_1.8a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347279 (0.036):
na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c / navaite pratyavasitāḥ YS99v_23a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843035 (0.061):
viṣaprapannagātrāś ca % śastrāghātahatāś ca ye // YS182v_1.3 // / navaite pratyavasitāḥ $ sarvadharmabahiṣkṛtāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381148 (0.061):
viṣaprapannagātrāś ca śastrāghātahatāś ca ye // YS182v_1.3 // / navaite pratyavasitāḥ sarvadharmabahiṣkṛtāḥ /
naśyatīti na saṃdeha YS182v_4.58c / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān YS182v_4.16a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9016783 (0.0):
na strīṇām ajinaṃ vāso Par_9.57a / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805339 (0.0):
na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d / naśyatīti na saṃdeha YS182v_4.58c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805358 (0.0):
na striyā vapanaṃ kāryaṃ YS99v_55a / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710940 (0.024):
na sa tatra viśuddhyati YS78v_9d / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844412 (0.039):
gavāṃ madhye vased rātrau % divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān $ na ca govrajanaṃ smṛtam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382525 (0.039):
gavāṃ madhye vased rātrau divā gā vai(?) hy anuvrajet // YS182v_4.15 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān na ca govrajanaṃ smṛtam /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314681 (0.039):
tṛtīye tu śikhā dhāryā % caturthe saśikhaṃ vapet // YS78v_72 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt $ na ca sā gām anuvrajet &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663740 (0.039):
tṛtīye tu śikhā dhāryā caturthe saśikhaṃ vapet // YS78v_72 // / na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt na ca sā gām anuvrajet /
nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d / nātra kāryā vicāraṇā YS182v_5.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017264 (0.0):
nātra kāryā vicāraṇā K_737d / nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14202403 (0.0):
pitaraṃ mama satkṛtyai nātra kāryā vicāraṇā /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805380 (0.0):
nācakṣate dharmavidas tathaiva YSS_1.53d / nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10566684 (5.960):
tatra śrāddhamathānantaṃ nātra kāryā vicāraṇā // / debalaḥ
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844941 (0.008):
tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān % nātra kāryāvicāraṇā // YS182v_4.56 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383054 (0.008):
tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān nātra kāryāvicāraṇā // YS182v_4.56 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645959 (0.012):
evam etan mahārāja $ nātra kāryā vicāraṇā / HV_App.I,40.98 / / śraddhadhānena vai bhāvyam $ evam āha gurur mama // HV_App.I,40.99 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22131515 (0.012):
evam etan mahārāja nātra kāryā vicāraṇā / HV_App.I,40.98 / / śraddhadhānena vai bhāvyam evam āha gurur mama // HV_App.I,40.99 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19789793 (0.024):
03,007.022c dīnābhipātino rājan nātra kāryā vicāraṇā
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12751550 (0.028):
sarvaissadharmonuṣṭheyo nātra kāryāvicāraṇā /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28794986 (0.035):
atitṛptigarbhavyādhiśramādijanyā cetasaḥ kriyānunmukhatālasyam// / atra ca nāsāmarthyam/ nāpi kāryākāryavivekaśūnyatvam/ tena
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24957194 (0.036):
te sarve tvabudhā jñeyā nātra kāryā vicāraṇā / / asvayaṃvyaktaliṅgeṣu namanaṃ ye prakurvate // GarP_3,12.73 //
Katyayanasmrti (katy2piu.htm.txt) 12514491 (0.037):
nātathyena pramāṇaṃ tu K_380a / nātra kāryā vicāraṇā K_737d / nādadyān na ca gṛhṇīyād K_697c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16303896 (0.039):
nātra kāryā vicāraṇā HV_5.13d / nātra kāryā vicāraṇā *HV_45.8*564:4b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800067 (0.039):
nātra kāryā vicāraṇā HV_5.13d / nātra kāryā vicāraṇā HV_45.8*564:4b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4866285 (0.040):
sā taṅkāmayate rāma nātra kāryā vicāraṇā /AP_260.014ab/
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960334 (0.041):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,9.66d / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,15.17b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960374 (0.041):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,77.58b / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,81.51d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960394 (0.041):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,83.48d / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,85.155b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28960424 (0.041):
nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,86.157d / nātra kāryā vicāraṇā LiP_1,87.18b
nānyathā mama bhāṣitam YS182v_4.36d / nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.39d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805391 (0.0):
nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d / nātra kāryā vicāraṇā YS182v_5.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017595 (1.788):
nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.39d / nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.53b / nānyathā vadham arhati Par_12.79(78)b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824229 (0.025):
MSS_1284 1 anavasare ca yadukttaṃ subhāṣitaṃ tacca bhavati hāsyāya /
Mahasahasrapramardani (mspram_u.htm.txt) 24944954 (0.026):
nātra bālā mariṣyanti yatra tiṣṭhet subhāṣitaṃ // / anuvṛṣṭyā bhajiṣyāmo yathā tava mahāmuni /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21574619 (0.036):
mṛṣābhidhāyinaḥ//13// / 168.019. na bhagavato bhāṣitaṃ vitatham/ / 168.019. kathaṃ bhagavato bhāṣitaṃ vitathaṃ bhaviṣyati? kiṃ tu tena
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14202402 (0.038):
pitaraṃ mama satkṛtyai nātra kāryā vicāraṇā /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1403471 (0.040):
12. ^yogākarma / 13. niṣṭoktati / 14. tadedadamanutaṃ bhāṣitam
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6564169 (0.042):
tāni bhagavato bhāṣitaṃ śraddhāsyanti pratīyiṣyanti udgahīṣyanti | teṣāṃ / tadbhabhaviṣyati dīrgharātramarthāya hitāya sukhāyeti ||
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10120694 (0.054):
mamo padiṣṭaṃ sakalaṃ gurumā nātra saṃśayaḥ / / gṛhītantu mayā kintu na sadetanmataṃmama // ViP_1,19.34 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017262 (0.056):
nātra kāryā vicāraṇā YS182v_5.9b / nātra kāryā vicāraṇā Ang_1.163d
108 Buddhist stotras (bst-108u.htm.txt) 3694003 (0.061):
yamadāḍhīṃ yamadūtīṃ yamadaṃṣṭrīṃ yamāntikām /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 645958 (0.062):
evam etan mahārāja $ nātra kāryā vicāraṇā / HV_App.I,40.98 / / śraddhadhānena vai bhāvyam $ evam āha gurur mama // HV_App.I,40.99 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22131514 (0.062):
evam etan mahārāja nātra kāryā vicāraṇā / HV_App.I,40.98 / / śraddhadhānena vai bhāvyam evam āha gurur mama // HV_App.I,40.99 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20113999 (0.062):
06,046.032c nātikramyaṃ bhavet tac ca vacanaṃ mama bhāṣitam
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10566683 (0.064):
tatra śrāddhamathānantaṃ nātra kāryā vicāraṇā // / debalaḥ / ayugmāstithayaḥ sarvā yugmābhyaḥ pratipūjitāḥ /
nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.53b / nānyaṃ pratyabravīd yamaḥ YS182v_3.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017654 (0.0):
nānyaṃ jñātijanaṃ tathā Ang_1.360b / nānyaṃ pratyabravīd yamaḥ YS182v_3.56b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805391 (0.0):
nātra kāryā vicāraṇā YS182v_5.9b / nānyathā mama bhāṣitam YS182v_4.36d / nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.39d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805401 (0.0):
nānyaśuddhir vidhīyate YSS_1.29d / nānyaṃ pratyabravīd yamaḥ YS182v_3.56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017595 (1.788):
nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.39d / nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.53b / nānyathā vadham arhati Par_12.79(78)b
nānyā śuddhir vidhīyate YS182v_3.7d / nāparādho na pātakam YS182v_3.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017679 (0.0):
nānyā vai tatsamā sarit Ang_1.910b / nānyā śuddhir vidhīyate YS182v_3.7d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347287 (0.0):
na striyā vapanaṃ kāryaṃ YS99v_55a / nānyā śuddhir vidhīyate YS99v_35d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805410 (0.0):
nānyaṃ pratyabravīd yamaḥ YS182v_3.56b / nānyā śuddhir vidhīyate YS182v_3.7d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805423 (0.0):
nānyā śuddhir vidhīyate YS99v_35d / nāparādho na pātakam YS182v_3.2b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710945 (0.0):
na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a / nāparādho na pātakam YS78v_16b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804076 (0.031):
tataḥ karma samācaret YS182v_3.59b / tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347005 (0.032):
taḍāgaṃ pūrtam ucyate YS99v_69b / tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843402 (0.040):
gatvā tu praviśed agniṃ % nānyā śuddhir vidhīyate // YS182v_3.7 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381514 (0.040):
gatvā tu praviśed agniṃ nānyā śuddhir vidhīyate // YS182v_3.7 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102362 (0.040):
gatvaitāḥ praviśed agniṃ % nānyā śuddhir vidhīyate // YS99v_35 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295061 (0.040):
gatvaitāḥ praviśed agniṃ nānyā śuddhir vidhīyate // YS99v_35 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21187051 (0.046):
chandāṃsi jajñire"ityādiśrutyā"pratimanvantaraṃ caiṣāṃ śrutiranyā / vidhīyate"/ / evaṃ na vilakṣaṇatvā 4 dasyeti nayasiddhaṃ svataḥ pramāṇairitiślokoktaṃ"
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21988873 (0.052):
jalāgnipatane caiva pravrajyānāśakeṣu ca / / pratyāvasitavarṇānāṃ kathaṃ śuddhir vidhīyate (II,2, p. 7) // Par_12.5 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8980154 (0.053):
kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c / kathaṃ śuddhir vidhīyate Par_7.10b
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11889697 (0.057):
iti. kim asya styānasya apāṭhe mamāparādhaḥ. kim ābhidhārmikasyeti. / abhidharmakārasyāyam aparādho na mamety abhiprāyaḥ. styānasya
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9017713 (0.062):
nāpakvakaraṇe jñatā Yj_3.142d / nāparādho na pātakam YS182v_3.2b
nārī vā 'pi kumāro vā YS182v_4.5a / nāvibhaktāḥ kadācana YS182v_5.16b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805441 (0.014):
nāvāyasa tṛṇāni ca YS78v_52b / nāvibhaktāḥ kadācana YS182v_5.16b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018027 (0.057):
nārīr hatvānavasthitāḥ Mn_11.138[137M]d / nārī vā 'pi kumāro vā YS182v_4.5a / nārīsaṃdūṣaṇāni ṣaṭ Mn_9.13d
nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805485 (1.788):
nimittī naiva lipyate YS99v_45d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805493 (1.788):
nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710967 (1.788):
nidrā śriyo nivarttante YS78v_77c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS78v_35d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710957 (0.019):
nāsya sūtakitā bhavet YS78v_75d / nityaṃ pratigrahe lubdho YS78v_31a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018831 (0.028):
nityaṃ pañcaśatāvaraḥ K_101d / nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a / nityaṃ pratigrahe lubdho YS78v_31a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805464 (0.028):
nityaṃ naimittikaṃ kāmyaṃ YS99v_82a / nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019414 (0.038):
nirāśāḥ pitaras tathā Par_12.43(42)d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.30d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805488 (0.0):
nimittī naiva lipyate YS99v_45d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805496 (0.0):
nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.30d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710969 (0.0):
nidrā śriyo nivarttante YS78v_77c / nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS78v_35d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019414 (0.032):
nirāśāḥ pitaras tathā Par_12.43(42)d / nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9019421 (0.042):
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.30d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843524 (0.058):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā % nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS182v_3.16 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381636 (0.058):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS182v_3.16 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314212 (0.058):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā % nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS78v_35 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663271 (0.058):
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā nirāśāḥ pitaro gatāḥ // YS78v_35 // / mahiṣīty ucyate bhāryā yā caiva vyabhicāriṇī /
nirmatsaraḥ sadācāraḥ YS182v_3.42a / niṣkṛtir na vidhīyate YS182v_3.15d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710973 (0.030):
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS78v_35d / niṣkṛtir naiva vidyate YS78v_28d / niḥśvāsopahatasya ca YS78v_28b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805528 (0.045):
niśi snānaṃ vidhīyate YS99v_64b / niṣkṛtir na vidhīyate YS182v_3.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805504 (0.046):
nirāhārā śucis tiṣṭhet YS99v_12c / nirmatsaraḥ sadācāraḥ YS182v_3.42a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583799 (0.047):
Par10.26cd/.patita.ardha.śarīrasya.niṣkṛtir.na.vidhīyate.// / Par10.27ab/.gāyatrīṃ.japamānas.tu.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret./
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843508 (0.060):
vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopagatasya ca & / tasyāṃ caiva prasūtasya % niṣkṛtir na vidhīyate // YS182v_3.15 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381620 (0.060):
vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopagatasya ca / / tasyāṃ caiva prasūtasya niṣkṛtir na vidhīyate // YS182v_3.15 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487480 (0.060):
Manu3.19c/ tasyāṃ ca eva prasūtasya niṣkṛtir na vidhīyate) || / Manu3.20a/ caturṇām api varṇānaṃ pretya ca iha hita.ahitān |
niḥśvāsopagatasya ca YS182v_3.15b / naiśaṃ pā([naśyetpā])paṃ hi yāṃ dhyātvā YS182v_4.52c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844881 (0.0):
snānahīno malāśī syāt $ saṃdhyāhīno hi bhrūṇahā & / naiśaṃ pā([naśyetpā])paṃ hi yāṃ dhyātvā % u([turu])pāsanaparo hi saḥ //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382994 (0.0):
snānahīno malāśī syāt saṃdhyāhīno hi bhrūṇahā / / naiśaṃ pā([naśyetpā])paṃ hi yāṃ dhyātvā u([turu])pāsanaparo hi saḥ //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805558 (0.0):
naiteṣu bhaktapradadoṣam āhuḥ YSS_1.45d / naiśaṃ pā([naśyetpā])paṃ hi yāṃ dhyātvā YS182v_4.52c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020703 (0.032):
naiśam eno vyapohati Mn_2.102b / naiśaṃ pā([naśyetpā])paṃ hi yāṃ dhyātvā YS182v_4.52c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805544 (0.043):
niḥśalyakaraṇe caiva YS99v_51c / niḥśvāsopagatasya ca YS182v_3.15b / niḥśvāsopahatasya ca YS78v_28b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710974 (0.058):
niṣkṛtir naiva vidyate YS78v_28d / niḥśvāsopahatasya ca YS78v_28b
paṅktipāvana eva saḥ YS182v_3.41d / pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021307 (0.014):
pañcagavyaṃ viśodhanam Mn_11.165[164M]d / pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805585 (0.014):
paṅktau tulyo 'pi ca dvijaḥ YSS_2.69b / pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c / pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021329 (0.028):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021339 (0.028):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.63d / pañcagavyena śudhyati YS99v_3d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347325 (0.028):
niḥśalyakaraṇe caiva YS99v_51c / pañcagavyena śudhyati YS99v_3d / pañcagavyena śudhyati YS99v_5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805593 (0.028):
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805600 (0.028):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.50d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.63d
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021330 (0.0):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021340 (0.0):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.50d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.63d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347326 (0.0):
niḥśalyakaraṇe caiva YS99v_51c / pañcagavyena śudhyati YS99v_3d / pañcagavyena śudhyati YS99v_5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805601 (0.0):
pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c / pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021307 (0.032):
pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c / pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati Par_3.43d
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.50d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.63d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021331 (0.0):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021340 (0.0):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.50d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.63d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347326 (0.0):
niḥśalyakaraṇe caiva YS99v_51c / pañcagavyena śudhyati YS99v_3d / pañcagavyena śudhyati YS99v_5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805596 (0.0):
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805605 (0.0):
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.50d / pañcagavyena śudhyati YS182v_3.63d / pañcagavyena śudhyati YS99v_3d
pañcatvaṃ ca gato bhavet YS182v_5.9d / pañcavarṣāt parasya ca YS182v_3.1b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805607 (0.0):
pañcagavyena śudhyati YS99v_3d / pañcagavyena śudhyati YS99v_5d / pañcatvaṃ ca gato bhavet YS182v_5.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021538 (0.022):
pañcavargaṃ ca tattvataḥ Mn_7.154[155M]b / pañcavarṣāt parasya ca YS182v_3.1b / pañcavarṣāt parasya ca YS78v_15b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805619 (0.022):
pañcarātraṃ kuśodakam YS99v_38d / pañcavarṣāt parasya ca YS182v_3.1b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710986 (0.032):
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d / pañcavarṣāt parasya ca YS78v_15b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021363 (0.042):
pañca trayo vā dharmajñāḥ Par_8.12c / pañcatvaṃ ca gato bhavet YS182v_5.9d / pañca dadyāc chatāni ca Mn_9.285d
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18340358 (0.043):
pañca ca te pañcataśca (pañcapañcataḥ) teṣāṃ bhāvaḥ pañcapañcatvam /
patitasya ca viprasya YS182v_4.40a / patitānāṃ ca viprāṇāṃ YS182v_4.35a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805645 (0.0):
patitakṣetrasaṃbhūtāḥ YSS_1.34c / patitasya ca viprasya YS182v_4.40a / patitānāṃ ca viprāṇāṃ YS182v_4.35a
patitāyā bhavān yathā YS182v_4.47d / patnī yasya rajasvalā YS182v_5.7b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805657 (0.0):
patitāny uddhared yas tu YS99v_70c / patitāyā bhavān yathā YS182v_4.47d / patnī yasya rajasvalā YS182v_5.7b
padmodumbarabilvānāṃ YS182v_3.63a / parapuṃsagatā hi yā YS182v_4.37d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805697 (0.0):
parapatnīṣu sarvāsu YSS_1.37Ac / parapuṃsagatā hi yā YS182v_4.37d / paralokapradā hy amī YS182v_5.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022670 (0.036):
parapākarucir na syād Yj_1.112a / parapuṃsagatā hi yā YS182v_4.37d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805673 (0.048):
padmoḍumbaravilvāś ca YS78v_47a / padmodumbarabilvānāṃ YS182v_3.63a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022382 (0.048):
padmoḍumbaravilvāś ca YS78v_47a / padmodumbarabilvānāṃ YS182v_3.63a / panasasthāpakaṃ tu tam Ang_1.492d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844125 (0.051):
retomūtrapurīṣāṇāṃ % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.62 // / padmodumbarabilvānāṃ $ kuśāśvatthapalāśayoḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382238 (0.051):
retomūtrapurīṣāṇāṃ prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.62 // / padmodumbarabilvānāṃ kuśāśvatthapalāśayoḥ /
paralokapradā hy amī YS182v_5.19d / pavitraṃ sarvadā jalam YS182v_3.70d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347354 (0.0):
parvotsavamahālaye YS99v_83b / pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805699 (0.0):
parapuṃsagatā hi yā YS182v_4.37d / paralokapradā hy amī YS182v_5.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805768 (0.0):
pavitraṃ sarvadā jalam YS78v_64d / pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805760 (0.033):
pavitraṃ sarvadā jalam YS182v_3.70d / pavitraṃ sarvadā jalam YS78v_64d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023662 (0.038):
pavitraṃ yac ca pūrvoktaṃ Mn_3.256[246M]c / pavitraṃ sarvadā jalam YS182v_3.70d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710994 (0.039):
padmoḍumbaravilvāś ca YS78v_47a / pavitraṃ sarvadā jalam YS78v_64d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9023677 (0.040):
pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d / pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_97d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022789 (0.057):
paralokadidṛkṣavaḥ Ang_1.334b / paralokapradā hy amī YS182v_5.19d / paralokasahāyārthaṃ Mn_4.238[239M]c
paścāt sarvaṃ yathā vidhi YS182v_5.11d / paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ YS182v_3.18b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805769 (0.0):
pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d / pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_97d / paścāt sarvaṃ yathā vidhi YS182v_5.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805779 (0.0):
paścād apa upaspṛśet YS99v_5b / paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ YS182v_3.18b
Carmavastu of the Vinayavstvagama of the Mulasarvastivadin (= Vastu 5 of (vinv05_u.htm.txt) 20884982 (0.053):
bhaviṣyati sarvam etat satyam* / tena gatvā khanitaṃ yāvat tat sarvaṃ tat / tathaiva tenābhiśraddadhītam* / / tataḥ paścāt sa pāradārikasya sakāśam upasaṃkrāntaḥ / upasaṃkramya
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21523728 (0.053):
010.004. yāvat tat sarvaṃ tat tathaiva/ / 010.004. tenābhiśraddadhātam/ / 010.005. tataḥ paścāt sa pāradārikāsya sakāśamupasaṃkrāntaḥ/
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23048770 (0.061):
aprāptapraiṣaṇe sarvaṃ vidhitvaṃ pratipadyate' iti / / tasyāśrca pravṛttyanukūlavyāpārarūpatvāt pravṛttirūpārthībhāvanāpi
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10182589 (0.061):
sa cāgniḥ sarvato vyāpya cādatte tajjalaṃ tathā / / sarvamāpūryatercirbhis tadā jagadidaṃ śanaiḥ // ViP_6,4.19 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347353 (0.062):
pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d / pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_97d / paścād apa upaspṛśet YS99v_5b
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2574880 (0.064):
etena mṛgatṛṣṇikājalasya jñānavināśyatvaṃ pratyūḍham / / na hi tajjalaṃ sat paścānnāśyate prāgapi hi tatra naiva jalaṃ, ajalameva
pākhaṇḍī vedanindakaḥ YS182v_3.35b / pātrabhūto dvijottamaḥ YS182v_3.42d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805781 (0.0):
paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ YS182v_3.18b / pākhaṇḍī vedanindakaḥ YS182v_3.35b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805798 (0.0):
pātityaṃ tu pracakṣate YSS_2.63d / pātrabhūto dvijottamaḥ YS182v_3.42d / pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711020 (0.043):
pāśaṃ tasyaiva chittvā tu YS78v_5c / pāṣaṇḍī vedanindakaḥ YS78v_30b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843866 (0.053):
vidyāvinayasaṃpannaḥ % pātrabhūto dvijottamaḥ // YS182v_3.42 // / vedāntavijjyeṣṭhasāmā $ alubdho veda tat paraḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381979 (0.053):
vidyāvinayasaṃpannaḥ pātrabhūto dvijottamaḥ // YS182v_3.42 // / vedāntavijjyeṣṭhasāmā alubdho veda tat paraḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805923 (0.059):
pāśāṃś chittvā tathā tasya YS99v_27c / pāṣaṇḍī vedanindakaḥ YS78v_30b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024238 (0.062):
pātyā daṇḍā yathākramam K_786d / pātrabhūto dvijottamaḥ YS182v_3.42d / pātram āsādya śaktitaḥ Mn_4.227[228M]d
pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c / pādakṛcchraś ca jāyate YS182v_4.26b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805801 (0.0):
pātrabhūto dvijottamaḥ YS182v_3.42d / pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805811 (0.0):
pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c / pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024261 (0.037):
pātrī daṇḍī kusumbhavān Mn_6.52b / pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024308 (0.043):
pādakṛcchraś ca jāyate YS182v_4.26b / pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d / pādakṛcchraḥ prakīrtitaḥ Yj_3.318d
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029866 (0.058):
Yāj3.318c/ upavāsena caiva^ayam pāda.kṛcchrah prakīrtitah // / Yāj3.319a/ yathā.kathamcit tri.guṇah prājāpatyo^ayam (ucyate /(p.517)
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468684 (0.060):
tripañcābdaṃ vidhīyate YS182v_4.24d / tripādakṛcchro vijñeyaḥ YS182v_4.26c
pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d / pādam ekaṃ tathottarā YS182v_3.67d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805813 (0.0):
pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d / pādakṛcchraś ca jāyate YS182v_4.26b / pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805823 (0.0):
pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d / pādam utpannamātre tu YS99v_43a
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9538447 (0.028):
12,29: ekena.pādena.pibati.iti.vā/ / 12,29: ekas.asya.pāda.iti.vā/ / 12,29: ``ekam.pādam.na.utkhidati''.ity.api.nigamo.bhavati/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024309 (0.032):
pādakṛcchraś ca jāyate YS182v_4.26b / pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d / pādakṛcchraḥ prakīrtitaḥ Yj_3.318d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024360 (0.057):
pādamekaṃ caredrodhe Ang_2,10.4a / pādam ekaṃ tathottarā YS182v_3.67d / pādamekaṃ samācaret Ang_2,10.21f
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805839 (0.061):
pādaṃ śūdrasya dāpayet YS182v_1.11d / pādārddhan tu tathottarā YS78v_59d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711012 (0.061):
pādahīnaṃ caret pūrvā YS78v_59c / pādārddhan tu tathottarā YS78v_59d
pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c / pādaṃ śūdrasya dāpayet YS182v_1.11d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024409 (0.0):
pādahīnaṃ caret pūrvā Par_7.14a / pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805835 (0.0):
pādam ekaṃ tathottarā YS182v_3.67d / pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711009 (0.0):
pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d / pādahīnaṃ caret pūrvā YS78v_59c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843141 (0.057):
tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ % pādaṃ śūdrasya dāpayet // YS182v_1.11 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381253 (0.057):
tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ pādaṃ śūdrasya dāpayet // YS182v_1.11 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024431 (0.062):
pādaṃ śūdras tad ācaret Par_6.29d / pādaṃ śūdrasya dāpayet YS182v_1.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803176 (0.063):
kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710649 (0.063):
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b / kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
pāpakśayakaraḥ smṛtaḥ YS182v_4.26d / pāpācāraparo bhavet YS182v_4.41d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805868 (0.0):
pāpaṃ na kṣīyate hantur YS99v_58c / pāpācāraparo bhavet YS182v_4.41d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844743 (0.029):
sakāmo hi yadā vipraḥ % pāpācāraparo bhavet // YS182v_4.41 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382856 (0.029):
sakāmo hi yadā vipraḥ pāpācāraparo bhavet // YS182v_4.41 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024589 (0.038):
pāpakṛn mucyate pāpāt Mn_11.227[226M]c / pāpakśayakaraḥ smṛtaḥ YS182v_4.26d / pāpaprakhyāpanaṃ kurvan Ang_1.209c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805857 (0.042):
pāpakśayakaraḥ smṛtaḥ YS182v_4.26d / pāpaṃ na kṣīyate hantur YS99v_58c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024665 (0.049):
pāpaḥ sūkaratāṃ vrajet Mn_3.190[180M]d / pāpācāraparo bhavet YS182v_4.41d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844550 (0.057):
tripādakṛcchro vijñeyaḥ % pāpakśayakaraḥ smṛtaḥ // YS182v_4.26 // / dharmaśāstrānusāreṇa $ prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382663 (0.057):
tripādakṛcchro vijñeyaḥ pāpakśayakaraḥ smṛtaḥ // YS182v_4.26 // / dharmaśāstrānusāreṇa prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ /
pāpāc caiva nivṛttasya YS182v_4.40c / pāpī prakhyāpayet pāpaṃ YS182v_4.5c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805869 (0.0):
pāpācāraparo bhavet YS182v_4.41d / pāpāc caiva nivṛttasya YS182v_4.40c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805886 (1.192):
pāpā yad icchanti hitāya kartum YSS_1.57b / pāpī prakhyāpayet pāpaṃ YS182v_4.5c / pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā YS182v_4.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024671 (0.028):
pāpācāraparo bhavet YS182v_4.41d / pāpāc caiva nivṛttasya YS182v_4.40c / pāpātmā bhūrjakaṇṭakaḥ Mn_10.21b
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773735 (0.057):
nārhantiyasmāttatsaktaṃ pāpaṃ sāṃkrāmikaṃ bhavet / / yadyanyathā bhavetsadyassa pāpī saṃprajāyate // BhS_36.554 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844728 (0.064):
pāpāc caiva nivṛttasya % prāyaścittī bhavet tadā // YS182v_4.40 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382841 (0.064):
pāpāc caiva nivṛttasya prāyaścittī bhavet tadā // YS182v_4.40 //
pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā YS182v_4.12b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805889 (0.0):
pāpī prakhyāpayet pāpaṃ YS182v_4.5c / pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā YS182v_4.12b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9024745 (0.051):
pāpmā ca malam ucyate Mn_11.93[92M]b / pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā YS182v_4.12b
pāśaṃ chittvā tatas tasya YS182v_1.6c / pāṣāṇe śastraghātite YS182v_4.1b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805913 (0.009):
pāśaṃ chittvā tatas tasya YS182v_1.6c / pāśaṃ tasyaiva chittvā tu YS78v_5c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805931 (0.027):
pāṣāṇe vā gavāṃ rujā YS99v_45b / pāṣāṇe śastraghātite YS182v_4.1b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711017 (0.040):
pādārddhan tu tathottarā YS78v_59d / pāśaṃ tasyaiva chittvā tu YS78v_5c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347388 (0.060):
pālāśe madhyame parṇe YS99v_74a / pāśāṃś chittvā tathā tasya YS99v_27c / pāṣāṇe vā gavāṃ rujā YS99v_45b
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830899 (0.062):
kāṣṭhe śāntapanaṃ kuryāt prājāpatyantu loṣṭhake //AP_173.018cd/ / taptakṛcchrantu pāṣāṇe śastre cāpyatikṛcchrakaṃ /AP_173.019ab/
pitaras tāvad aśnanti YS182v_3.27c / pitaro yānty atarpitāḥ YS182v_3.28b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805972 (0.0):
piṇḍe piṇḍe dvināmatā YS99v_79b / pitaras tāvad aśnanti YS182v_3.27c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802226 (0.031):
aśnataś ced virekaḥ syād YS99v_9a / aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025294 (0.033):
pitaras tāvad aśnanti Mn_3.237[227M]c / pitaras tāvad aśnanti YS182v_3.27c / pitarastundilāḥ sadyo Ang_1.542c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490653 (0.045):
Manu3.237a[227ṃa]/ yāvad uṣmā bhavaty) annaṃ yāvad aśnanti) vāgyatāḥ | / Manu3.237c[227ṃc]/ pitaras tāvad aśnanti) yāvat na uktā havirguṇāḥ ||
Bhagavadgita 11 (bhg4c11u.htm.txt) 14661740 (0.045):
| smṛteś ca yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ tāvad aśnanti vāgvatāḥ | tāvad / aśnanti pitaro yāvan noktā havir guṇāḥ || iti | gandharvāś ca yakṣāś ca
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025356 (0.047):
pitaro bhrātaraś caiva K_838c / pitaro yatra tarpitāḥ YS78v_39b / pitaro yānty atarpitāḥ YS182v_3.28b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710499 (0.047):
aśītīryasya varṣāṇi YS78v_17a / aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971650 (0.047):
aśnataś ced virekaḥ syād YS99v_9a / aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c / aśnann api yatas tataḥ Mn_11.261[260M]b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468976 (0.056):
nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805487 (0.056):
nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710967 (0.056):
nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c / nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS78v_35d
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10813204 (0.056):
saktvāḍhyaguḍapiṇḍena pitṝn modayate tu yaḥ / / pitarastasya tṛpyanti yāvadindrāś caturdaśa // RKS_56.26 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6788916 (0.062):
oṃ akṣanpitaro amīmadanta pitaro amī tṛpyantaḥ pitaraḥ śuṃ(sva) dhadhvaṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 655179 (0.063):
gṛhasthān abhivākyena $ tṛpyanti pitaras tadā / HV_App.I,41.758 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22140737 (0.063):
gṛhasthān abhivākyena tṛpyanti pitaras tadā / HV_App.I,41.758 /
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805975 (0.0):
pitaras tāvad aśnanti YS182v_3.27c / pitaro yatra tarpitāḥ YS78v_39b / pitaro yānty atarpitāḥ YS182v_3.28b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805983 (0.0):
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025417 (5.960):
pitā pitāmaho bhrātā Yj_1.63a / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711038 (5.960):
pitaro yatra tarpitāḥ YS78v_39b / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025362 (0.020):
pitaro yānty atarpitāḥ YS182v_3.28b / pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitarau tu na dāpayet K_572d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314056 (0.038):
māsi māsi rajas tasyāḥ % pitā pibati śoṇitam // YS78v_22 // / mātā caiva pitā caiva $ jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663115 (0.038):
māsi māsi rajas tasyāḥ pitā pibati śoṇitam // YS78v_22 // / mātā caiva pitā caiva jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13810592 (0.059):
puṣpaiḥ saṃtānakasya ca HV_107.3b / puṣmābhir yānti tarpitāḥ HV_100.76b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16332259 (0.062):
puṣpoccayair vāsitaśītatoyo HV_App.I,29D.312 / puṣmābhir yānti tarpitāḥ HV_100.76b / puṣyamāṇau śiśuvratam HV_51.3d
pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ YS182v_3.1d / pitur gehe tu yā kanyā YS182v_3.18a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806009 (0.0):
pitā hi patitaḥ kāmaṃ YS99v_19c / pitur gehe tu yā kanyā YS182v_3.18a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711040 (0.0):
pitaro yatra tarpitāḥ YS78v_39b / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d / pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025547 (1.192):
pitureva sapiṇḍatve Ang_1.998a / pitur gehe tu yā kanyā YS182v_3.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025504 (0.019):
pitā rakṣati kaumāre Nar_13.31a / pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ YS182v_3.1d / pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805997 (0.019):
pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ YS182v_3.1d / pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843540 (0.025):
tān doṣān kṣamate yas tu % sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 // / pitur gehe tu yā kanyā $ paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381652 (0.025):
tān doṣān kṣamate yas tu sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 // / pitur gehe tu yā kanyā paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843325 (0.035):
prāyaścittaṃ cared bhrāta % pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ // YS182v_3.1 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381437 (0.056):
prāyaścittaṃ cared bhrāta pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ // YS182v_3.1 // / ato bālatarasyāpi nāparādho na pātakam /
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313962 (0.056):
prāyaścittaṃ cared bhrātā % pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ // YS78v_15 // / ato bālatarasyāpi $ nāparādho na pātakam &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663021 (0.056):
prāyaścittaṃ cared bhrātā pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ // YS78v_15 // / ato bālatarasyāpi nāparādho na pātakam /
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23731150 (0.063):
sa me suhṛtsa me bandhuḥ sa bhrāta sa pitā mama / / yastāmadrisutāṃ śīghnaṃ mamānti kamupānayet // VamP_37.3 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025415 (0.064):
pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d / pitā putram ivāurasam Mn_7.135[136M]d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805977 (0.064):
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b / pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d / pitā pibati śoṇitam YS78v_22d
pituḥ pātrādikaṃ karma YS182v_5.11c / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS182v_3.28c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806013 (0.0):
pitur gehe tu yā kanyā YS182v_3.18a / pituḥ pātrādikaṃ karma YS182v_5.11c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806021 (5.960):
pituḥ pātrādikaṃ karma YS182v_5.11c / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS182v_3.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025818 (0.023):
pitṛbhir bhrātṛbhiś caitāḥ Mn_3.55a / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS182v_3.28c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711044 (0.033):
pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d / pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS78v_39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025605 (0.048):
pituḥ karma kṛtaṃ tena Ang_1.445a / pituḥ pātrādikaṃ karma YS182v_5.11c
pitṛbhyo bhrātṛputrebhyo YS182v_5.22c / pitṛvyabhrātṛbhāryāṃ ca YS182v_3.4a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806024 (0.0):
pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS78v_39c / pitṛbhyo bhrātṛputrebhyo YS182v_5.22c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806033 (0.028):
pitṛvarṇā na te smṛtāḥ YSS_1.38b / pitṛvyabhrātṛbhāryāṃ ca YS182v_3.4a / pitṝṇāṃ taṃ parīkṣyati YSS_2.66d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025859 (0.053):
pitṛbhyo baliśeṣaṃ tu Mn_3.91[81M]c / pitṛbhyo bhrātṛputrebhyo YS182v_5.22c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025980 (0.055):
pitṛvyaputraḥ sāpatnaḥ Par_4.28a / pitṛvyabhrātṛbhāryāṃ ca YS182v_3.4a / pitṛvyasakhiśiṣyastrī Nar_12.72c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843353 (0.059):
prāyaścittārdham arhanti % striyo vyādhita eva ca // YS182v_3.3 // / pitṛvyabhrātṛbhāryāṃ ca $ bhaginīṃ mātur eva ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381465 (0.059):
prāyaścittārdham arhanti striyo vyādhita eva ca // YS182v_3.3 // / pitṛvyabhrātṛbhāryāṃ ca bhaginīṃ mātur eva ca /
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383411 (0.059):
samabhāgo grahītavyaḥ putramatyā sadaiva hi / / pitṛbhyo bhrātṛputrebhyo dāyādebhyo yathā kramāt // YS182v_5.22 //
pitṝṇāṃ nopatiṣṭheta YS182v_3.32c / piśunā viṣayātmakāḥ YS182v_4.56b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806065 (0.016):
piśunaṃ kharam āropya YSS_2.21c / piśunā viṣayātmakāḥ YS182v_4.56b / piśuno matsaras tathā YS78v_29d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026476 (0.036):
piśunānṛtinoś caiva Yj_1.165a / piśunā viṣayātmakāḥ YS182v_4.56b / piśuno matsaras tathā YS78v_29d
piśuno matsarī tathā YS182v_3.34d / pītvā bhūmigataṃ jalam YS182v_1.8b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806078 (0.0):
pītvāpaḥ pratigṛhya ca YS99v_34b / pītvā bhūmigataṃ jalam YS182v_1.8b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806069 (0.016):
piśunā viṣayātmakāḥ YS182v_4.56b / piśuno matsaras tathā YS78v_29d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9026549 (0.047):
pītvāpo 'dhyeṣyamāṇaś ca Mn_5.145[143M]c / pītvā bhūmigataṃ jalam YS182v_1.8b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490770 (0.048):
Manu3.245c[235ṃc]/ ucchiṣṭaṃ bhāgadheyaṃ syād) darbheṣu vikiraś ca yaḥ || / Manu3.246a[236ṃa]/ uccheṣaṇāṃ bhūmigatam a.jihmasya a.śaṭhasya ca |
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11835749 (0.056):
tadā dhātrārthitaścādisūkaroṇḍagataṃ jalam / / aśāmayadbhuvamadholokāṃśca vimalān vyadhāt // PS_2,2.65 //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13184981 (0.062):
kasmaicidvipraputrāya % pātrāya jalakāṃkṣiṇe // Ang_1.561 // / samudyuktāya pātuṃ taj $ jalaṃ bhūmigataṃ katham &
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4720661 (0.062):
kasmaicidvipraputrāya pātrāya jalakāṃkṣiṇe // Ang_1.561 // / samudyuktāya pātuṃ taj jalaṃ bhūmigataṃ katham /
putramatyā sadaiva hi YS182v_5.22b / punarbhūr bhaṇyate hi sā YS182v_4.45d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806101 (0.024):
putrasya bhāryāṃ gatvā tu YSS_1.30c / punarbhūr bhaṇyate hi sā YS182v_4.45d / punarbhūr vikṛtā yena YS182v_4.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027213 (0.029):
punarbhuvāṃ eṣa vidhiḥ Nar_12.53a / punarbhūr bhaṇyate hi sā YS182v_4.45d / punarbhūr vikṛtā yena YS182v_4.45a
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11835748 (0.042):
tadā dhātrārthitaścādisūkaroṇḍagataṃ jalam / / aśāmayadbhuvamadholokāṃśca vimalān vyadhāt // PS_2,2.65 //
punarbhūr vikṛtā yena YS182v_4.45a / punaḥ śvāno bhaviṣyati YS182v_3.14d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806106 (0.0):
putrasya bhāryāṃ gatvā tu YSS_1.30c / punarbhūr bhaṇyate hi sā YS182v_4.45d / punarbhūr vikṛtā yena YS182v_4.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027213 (0.026):
punarbhuvāṃ eṣa vidhiḥ Nar_12.53a / punarbhūr bhaṇyate hi sā YS182v_4.45d / punarbhūr vikṛtā yena YS182v_4.45a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027370 (0.053):
punaḥ śrāddhaṃ pare 'hani Ang_1.949b / punaḥ śvāno bhaviṣyati YS182v_3.14d / punaḥ sametaṃ tatprocur Ang_1.680c
Kasyapaparivartasutra (bsu020_u.htm.txt) 23693121 (0.060):
śvaloṣṭvanujavanasadṛśo bhavanasadṛśo bhavati / tatredamucyate // / śvāno yathā loṣṭuna trāsyamāno / anudhāvate loṣṭu na yena kṣiptaṃ
Kasyapaparivartasutra (kasyparu.htm.txt) 9788091 (0.060):
4 kāśyapa bhikṣur na śvaleṣṭvanujavanasadṛśo bhavati / tatredam ucyate // / śvāno yathā leṣṭuna / 5 trāsyamāno anudhāvate leṣṭu na yena kṣiptaṃ em ev' ih' eke śramaṇā dvijā
puṃsopagatasevinī YS182v_4.39b / pūjānte homayet paścād YS182v_3.58c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806128 (0.0):
puṣpaṃ raktāmbarāṇi ca YS78v_50b / puṃsopagatasevinī YS182v_4.39b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027882 (0.046):
pūjayed dhavyakavyena Mn_4.31c / pūjānte homayet paścād YS182v_3.58c
pūtas tad ahared vāpi YS182v_2.7c / pūyante tu vrate cīrṇe YS182v_2.9c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806133 (0.0):
pūjānte homayet paścād YS182v_3.58c / pūtas tad ahared vāpi YS182v_2.7c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806145 (0.040):
pūyante tadvrate pūrṇe YSS_1.18c / pūyante tu vrate cīrṇe YS182v_2.9c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027908 (0.044):
pūjya eva patiḥ sadā Nar_18.22b / pūjyā bhūṣayitavyāś ca Mn_3.55c / pūtas tad ahared vāpi YS182v_2.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027940 (0.053):
pūyante tu vrate cīrṇe YS182v_2.9c / pūyante 'nuvrate cīrṇe YS78v_14c / pūyante satataṃ nṛpāḥ Mn_8.311d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711066 (0.059):
pūtas tad ahar evāpi YS78v_12c / pūyante 'nuvrate cīrṇe YS78v_14c / pūyaśoṇita sambhave YS78v_7b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6805060 (0.061):
dviguṇaṃ vratam ādiśet YS99v_57b / dviguṇe tu vrate cīrṇe YS99v_57c
pūrvapakṣe 'dharībhūte YS182v_5.26a / pūrvavratam anirdiṣṭaṃ YS182v_4.20c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806169 (0.0):
pūrte mokṣaṃ samaśnute YS99v_68d / pūrvapakṣe 'dharībhūte YS182v_5.26a / pūrvavyādhipranaṣṭānāṃ YS99v_47c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806160 (5.960):
pūrte mokṣaṃ samaśnute YS99v_68d / pūrvapakṣe 'dharībhūte YS182v_5.26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028214 (0.013):
pūrvavyādhipranaṣṭānāṃ YS99v_47c / pūrvavratam anirdiṣṭaṃ YS182v_4.20c / pūrvasaṃkalpitaṃ dravyaṃ Par_3.27c
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020696 (0.028):
Yāj2.17a/ sākṣiṣūbhayatah satsu sākṣiṇah pūrvavādinah / / Yāj2.17c/ pūrvapakṣe.adharībhūte (bhavanty uttaravādinah //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028098 (0.041):
pūrvapakṣārthasaṃbandhaṃ Nar_M2.2c / pūrvapakṣe 'dharībhūte Yj_2.17c / pūrvapakṣe 'dharībhūte YS182v_5.26a
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 940633 (0.045):
siddhānte bhavati, pūrvapakṣe tadanantargatestadabhāva iti
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845339 (0.049):
sākṣiṣūbhayataḥ satsu % sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ // YS182v_5.25 // / pūrvapakṣe 'dharībhūte $ bhavanty uttaravādinaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383451 (0.049):
sākṣiṣūbhayataḥ satsu sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ // YS182v_5.25 // / pūrvapakṣe 'dharībhūte bhavanty uttaravādinaḥ /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsgor4u.htm.txt) 16539666 (0.053):
viśayānānāṃ saṃdihānānāmityarthaḥ / / pūrvapakṣe saguṇabrahmavidasaṃbandhitvamutkrānterviśeṣaḥ sādhyate /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brssgo4u.htm.txt) 16071197 (0.053):
viśayānānāṃ saṃdihānānāmityarthaḥ / / pūrvapakṣe saguṇabrahmavidasaṃbandhitvamutkrānterviśeṣaḥ sādhyate /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11221465 (0.064):
BP1.3.006b/ mithyā.uttaraṃ prāṅnyāya.uttaraṃ kāraṇa.uttaraṃ ca^iti/ / BP1.3.007a/ pūrvapakṣe yathārthaṃ tu na (dadyād uttaraṃ tu yaḥ/
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21423975 (0.064):
pūrvapakṣārthasaṃbandhaṃ Nar_M2.2c / pūrvapakṣe virodhite Nar_M2.31b
pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva YS182v_5.25a / pūrvā tu balavattarā YS182v_5.23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806183 (0.0):
pūrvaṃ kṛtvā dvijaḥ śaucaṃ YS99v_5a / pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva YS182v_5.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028291 (0.060):
pūrvaṃ naimittikaṃ kāryaṃ Ang_1.1032c / pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva YS182v_5.25a / pūrvaṃ pañcadaśeti vai Ang_1.657d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845327 (0.062):
samavidyottaraṃ caiva % pratyavaskandanaṃ tathā // YS182v_5.24 // / pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva $ uttaraḥ syāc caturvidhaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383439 (0.062):
samavidyottaraṃ caiva pratyavaskandanaṃ tathā // YS182v_5.24 // / pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva uttaraḥ syāc caturvidhaḥ /
pṛthak piṇḍaṃ pṛthak śrāddhaṃ YS182v_5.15c / pracchannapāpino ye syuḥ YS182v_4.6a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806186 (0.0):
pūrvā tu balavattarā YS182v_5.23d / pṛthak piṇḍaṃ pṛthak śrāddhaṃ YS182v_5.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9028560 (0.029):
pṛthakpātre niyujya ca Ang_1.240d / pṛthak piṇḍaṃ pṛthak śrāddhaṃ YS182v_5.15c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9029092 (0.043):
pracchannapāpā japyena Mn_5.107[106M]c / pracchannapāpino ye syuḥ YS182v_4.6a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806195 (0.045):
poṣitaṃ stenakāryeṇa YSS_2.20c / pracchannapāpino ye syuḥ YS182v_4.6a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844290 (0.046):
pāpī prakhyāpayet pāpaṃ % dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS182v_4.5 // / pracchannapāpino ye syuḥ $ kṛtaghnā duṣṭacāriṇaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382403 (0.046):
pāpī prakhyāpayet pāpaṃ dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam // YS182v_4.5 // / pracchannapāpino ye syuḥ kṛtaghnā duṣṭacāriṇaḥ /
pratigrahāc ca vipro vai YS182v_3.53c / pratyavaskandanaṃ tathā YS182v_5.24d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806206 (0.036):
praṇavena samāloḍya YS99v_73c / pratigrahāc ca vipro vai YS182v_3.53c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806243 (0.048):
pramādasthānam uttamam YS78v_68b / pramādāc ca hatā yena YS182v_4.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9029441 (0.061):
pratigrahaḥ pratyavaraḥ Mn_10.109c / pratigrahāc ca vipro vai YS182v_3.53c / pratigrahāc chilaḥ śreyāṃs Mn_10.112c
pramādāc ca hatā yena YS182v_4.7c / pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806247 (0.0):
pramādasthānam uttamam YS78v_68b / pramādāc ca hatā yena YS182v_4.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975917 (0.052):
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a / ucchīrṣake śriyai kuryād Mn_3.89[79M]a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467952 (0.056):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804514 (0.057):
tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c / tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c / te 'pi sarve vigarhitāḥ YS78v_13d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710540 (0.063):
iha loke paratra ca YS78v_12d / ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9030673 (0.064):
pramādākaraṇe kṛtsne Ang_1.14a / pramādāc ca hatā yena YS182v_4.7c / pramādād dhaninas tadvad Nar_1.110a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802548 (0.064):
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a / ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a / ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
pravadanti manīṣiṇaḥ YS182v_4.48b / pravrajyānāśakacyutāḥ YS182v_1.3b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806281 (0.0):
pravrajyānāśakacyutāḥ YS182v_1.3b / pravrajyānāśakacyutāḥ YS99v_22b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031053 (0.046):
pravrajyāgnir nirāpadi YS78v_48b / pravrajyānāśakacyutāḥ YS182v_1.3b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347476 (0.049):
prathame 'hni dvitīye vā YS99v_87a / pravrajyānāśakacyutāḥ YS99v_22b
prasūtā vā na kārya ca YS182v_5.7c / prasthāne vā pitā tasya YS182v_5.9c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806283 (0.0):
pravrajyānāśakacyutāḥ YS182v_1.3b / pravrajyānāśakacyutāḥ YS99v_22b / prasūtā vā na kārya ca YS182v_5.7c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806293 (0.0):
prasūtiḥ prathamaṃ bhavet YSS_2.47d / prasthāne vā pitā tasya YS182v_5.9c / prājāpatyadvayena hi YS182v_4.44d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031259 (0.053):
prasūtā ca bhavet tataḥ K_723b / prasūtā vā na kārya ca YS182v_5.7c
prājāpatyadvayena hi YS182v_4.44d / prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ YS182v_1.11b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806294 (0.0):
prasūtiḥ prathamaṃ bhavet YSS_2.47d / prasthāne vā pitā tasya YS182v_5.9c / prājāpatyadvayena hi YS182v_4.44d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031528 (0.000):
prājāpatyaṃ tataḥ kṛcchraṃ Par_8.36c / prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ YS182v_1.11b / prājāpatyaṃ tu loṣṭake Par_9.24b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806308 (0.000):
prasthāne vā pitā tasya YS182v_5.9c / prājāpatyadvayena hi YS182v_4.44d / prājāpatyam iti sthitiḥ YSS_1.24d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347480 (0.049):
pravrajyānāśakacyutāḥ YS99v_22b / prājāpatyaṃ tu loṣṭake YS99v_49b / prājāpatyaṃ samācaret YS99v_15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031570 (0.056):
prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d / prājāpatyaṃ samācaret YS99v_15d / prājāpatyāṃ tadante tān Yj_3.56c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585041 (0.059):
Par12.7cd/.saśikhaṃ.vapanaṃ.kṛtvā.prājāpatya.dvayaṃ.caret.//
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9583456 (0.059):
Par10.6ab/.saśikhaṃ.pavanaṃ.kṛtvā.prājāpatya.dvayaṃ.caret./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031468 (0.063):
prājāpatyadvayaṃ caret Par_12.7d / prājāpatyadvayena hi YS182v_4.44d / prājāpatyadvayenaiva Par_12.6a
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806313 (0.0):
prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ YS182v_1.11b / prājāpatyaṃ tu loṣṭake YS99v_49b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806322 (0.024):
prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711091 (0.034):
pravrajyāgnir nirāpadi YS78v_48b / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d / prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031583 (0.037):
prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c / prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d / prājāpatyena śudhyati Ang_1.58b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843114 (0.037):
tatkṣanāt kṣipate yas tu % prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 // / yadi na kṣipate toyaṃ $ śarīre yasya jīryati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381226 (0.037):
tatkṣanāt kṣipate yas tu prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 // / yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031570 (0.040):
prājāpatyaṃ samācaret Par_12.4b / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031543 (0.042):
prājāpatyaṃ tu loṣṭake YS99v_49b / prājāpatyaṃ na dātavyaṃ Par_6.28c / prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581439 (0.047):
Par7.22ab/.tena.ucchiṣṭena.saṃspṛṣṭaḥ.prājāpatyaṃ.samācaret./ / Par7.22cd/.bhasmanā.śudhyate.kāṃsyaṃ.surayā.yan.na.lipyate.//
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445957 (0.057):
bhāsamaṇḍūkakurare viṣkire kṛcchramācaret // KūrmP_2,33.33 // / prājāpatyena śuddhyeta brāhāmaṇocchiṣṭabhojane /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347482 (0.059):
pravrajyānāśakacyutāḥ YS99v_22b / prājāpatyaṃ tu loṣṭake YS99v_49b / prājāpatyaṃ samācaret YS99v_15d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469329 (0.063):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c / prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b
prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d / prājāpatyais tribhiḥ kṛcchraṃ YS182v_4.25a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806327 (0.0):
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c / prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711091 (0.034):
pravrajyāgnir nirāpadi YS78v_48b / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d / prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031583 (0.036):
prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c / prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d / prājāpatyena śudhyati Ang_1.58b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843114 (0.037):
tatkṣanāt kṣipate yas tu % prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 // / yadi na kṣipate toyaṃ $ śarīre yasya jīryati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381226 (0.037):
tatkṣanāt kṣipate yas tu prājāpatyena śudhyati // YS182v_1.9 // / yadi na kṣipate toyaṃ śarīre yasya jīryati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031570 (0.042):
prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d / prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581439 (0.047):
Par7.22ab/.tena.ucchiṣṭena.saṃspṛṣṭaḥ.prājāpatyaṃ.samācaret./ / Par7.22cd/.bhasmanā.śudhyate.kāṃsyaṃ.surayā.yan.na.lipyate.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031600 (0.050):
prājāpatyais tribhiḥ kṛcchraṃ YS182v_4.25a / prājāpatyo 'yam ucyate Yj_3.319b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844528 (0.056):
upapātakināṃ caiva % tripañcābdaṃ vidhīyate // YS182v_4.24 // / prājāpatyais tribhiḥ kṛcchraṃ $ kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382641 (0.056):
upapātakināṃ caiva tripañcābdaṃ vidhīyate // YS182v_4.24 // / prājāpatyais tribhiḥ kṛcchraṃ kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13445957 (0.057):
bhāsamaṇḍūkakurare viṣkire kṛcchramācaret // KūrmP_2,33.33 // / prājāpatyena śuddhyeta brāhāmaṇocchiṣṭabhojane /
prāṇināṃ pāpakāriṇām YS182v_4.27d / prātah saṃdhyāṃ sanakṣatrām YS182v_4.50a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806341 (0.0):
prāṇāyāmaśatena ca YS78v_62d / prāṇināṃ pāpakāriṇām YS182v_4.27d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031876 (0.041):
prātar utthāya pārthivaḥ Mn_7.37b / prātah saṃdhyāṃ sanakṣatrām YS182v_4.50a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844842 (0.046):
tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ % prāyaścittaṃ dine dine // YS182v_4.49 // / prātah saṃdhyāṃ sanakṣatrām $ upāsyām e[sītai]va yatnataḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382955 (0.046):
tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ prāyaścittaṃ dine dine // YS182v_4.49 // / prātah saṃdhyāṃ sanakṣatrām upāsyām e[sītai]va yatnataḥ /
prātilomye mahatpāpaṃ YS182v_4.48a / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806351 (0.0):
prātah saṃdhyāṃ sanakṣatrām YS182v_4.50a / prātilomye mahatpāpaṃ YS182v_4.48a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711101 (0.0):
prāṇāyāmaśatena ca YS78v_62d / prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032060 (0.036):
prāpte tu dvādaśe varṣe Par_7.5c / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a / prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581181 (0.050):
Par7.5ab/.daśa.varṣā.bhavet.kanyā.ata.ūrdhvaṃ.rajasvalā./ / Par7.5cd/.prāpte.tu.dvādaśe.varṣe.yaḥ.kanyāṃ.na.prayacchati.//
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314044 (0.054):
prayaścittaṃ tathā prāptaṃ % carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_21 // / prāpte dvādaśame varṣe $ yaḥ kanyāṃ na prayacchati &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663103 (0.054):
prayaścittaṃ tathā prāptaṃ carec cāndrāyaṇaṃ vratam // YS78v_21 // / prāpte dvādaśame varṣe yaḥ kanyāṃ na prayacchati /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843567 (0.063):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 // / prāpte dvādaśame varṣe $ kanyāṃ yo na prayacchati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381680 (0.063):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 // / prāpte dvādaśame varṣe kanyāṃ yo na prayacchati /
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10569699 (0.064):
proṣitasya yadā kālo gataśceddvādaśādvikaḥ / / prāpte trayodaśe varṣe pretakāryāṇi kārayet //
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032344 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806374 (0.0):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806381 (0.0):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806389 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711104 (0.0):
prāṇāyāmaśatena ca YS78v_62d / prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711111 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.008):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032305 (0.009):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.017):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032505 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032517 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806466 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032271 (0.046):
prāyaścittamidaṃ param Ang_1.195d / prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031167 (0.047):
prastotrudgātror{*6/231*} udgātṛpratihartor vā yatrāpacchedaḥ{*6/232*}. / kiṃ tatra prāyaścittaṃ syāt, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ tāvat prāptam.
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1827182 (0.047):
yenaiva yānena sā ūḍhā tenaiva yadā anyā ūḍhā bhavati tadā idaṃ / prāyaścittaṃ bhavati | 'yedaṃ pūrvā' ityṛcā kartā vādhūyasya daśākhaṇḍaṃ
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806346 (0.061):
prātilomye mahatpāpaṃ YS182v_4.48a / prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032345 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806385 (0.0):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806396 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806405 (0.0):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.0):
prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.008):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032305 (0.009):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ teṣāṃ Par_11.16c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347491 (0.017):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469416 (0.017):
prāyaścittī bhavec ca saḥ YS182v_4.12d / prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032505 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032517 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806466 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.019):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031167 (0.027):
prastotrudgātror{*6/231*} udgātṛpratihartor vā yatrāpacchedaḥ{*6/232*}. / kiṃ tatra prāyaścittaṃ syāt, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ tāvat prāptam.
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469346 (0.038):
prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843416 (0.040):
saṃspṛśet tu yadā kaścit % prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.8 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381528 (0.040):
saṃspṛśet tu yadā kaścit prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet // YS182v_3.8 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032328 (0.042):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Par_11.25d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032417 (0.047):
prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c / prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806412 (0.0):
prāyaścittaṃ ca neṣyate YSS_1.21d / prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806405 (0.001):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806538 (0.017):
prāyaścittaṃ vyākhyāsyāmaḥ YS182v_1.1b / prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469399 (0.024):
prāyaścittaṃ vyākhyāsyāmaḥ YS182v_1.1b / prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032420 (0.024):
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806439 (0.024):
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.026):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.030):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806384 (0.030):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806392 (0.030):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711111 (0.030):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469381 (0.040):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YS182v_4.27b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806495 (0.040):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YSS_1.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032505 (0.042):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347506 (0.042):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031167 (0.043):
prastotrudgātror{*6/231*} udgātṛpratihartor vā yatrāpacchedaḥ{*6/232*}. / kiṃ tatra prāyaścittaṃ syāt, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ tāvat prāptam.
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469361 (0.044):
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806466 (0.044):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711119 (0.044):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c / prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032380 (0.0):
prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c / prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806416 (0.0):
prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806429 (0.0):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c / prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844825 (0.017):
prāyaścittaṃ cā ''nulomye % na bhavaty eva cānyathā // YS182v_4.48 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382938 (0.017):
prāyaścittaṃ cā ''nulomye na bhavaty eva cānyathā // YS182v_4.48 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711115 (0.021):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032397 (0.041):
prāyaścittaṃ cared vipro Par_10.38c / prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c / prāyaścittaṃ cikīrṣanti Mn_11.192[191M]a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806537 (0.060):
prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a / prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806388 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347521 (0.062):
prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_40d / prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_56d / prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469315 (0.063):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032418 (0.0):
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806441 (0.0):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c / prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806405 (0.023):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469324 (0.032):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.032):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.032):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806392 (0.032):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.032):
prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.033):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032305 (0.037):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844825 (0.038):
prāyaścittaṃ cā ''nulomye % na bhavaty eva cānyathā // YS182v_4.48 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382938 (0.038):
prāyaścittaṃ cā ''nulomye na bhavaty eva cānyathā // YS182v_4.48 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.039):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032440 (0.0):
prāyaścittaṃ tu tenoktaṃ Par_9.52a / prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806451 (0.0):
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844621 (0.041):
aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ % prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ // YS182v_4.31 // / kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva $ tathā strīṇāṃ ca dāpayet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382734 (0.041):
aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ // YS182v_4.31 // / kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva tathā strīṇāṃ ca dāpayet /
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.043):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806404 (0.043):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469319 (0.045):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469327 (0.045):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.045):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.045):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806392 (0.045):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.045):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806478 (0.045):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b / prāyaścittaṃ niṣevate YSS_1.17b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469382 (0.046):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YS182v_4.27b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806495 (0.048):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YSS_1.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032417 (0.051):
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tadā proktaṃ Par_9.2c
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032521 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806454 (0.0):
prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b / prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806475 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347502 (5.960):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347510 (5.960):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ vadanti ye YS99v_59b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711121 (5.960):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032449 (0.019):
prāyaścittaṃ dinatrayam Par_12.58(57)d / prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.019):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.019):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.019):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806396 (0.019):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.019):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032506 (0.025):
prāyaścittaṃ na vidyate Par_10.32d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11459717 (0.036):
rūpakaśataṃ me dine dine dadāti / sarvaṃ vyayīkartaśyam / anyathā na
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20837820 (0.038):
14,096.015d@004_2047 dīyamānāni viprāya prahṛṣyanti dine dine / 14,096.015d@004_2048 atha tv aśrotriyebhyo vai tāni dattāni pāṇḍava
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11440560 (0.041):
yājanasahasrasthitāmapi / dīnāralakṣaṃ dine dine dadāti / sa ca / vyayīkartavyaḥ / atha bhāryā bhavati svabhavanaṃ nayate
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3158711 (0.042):
dine dine tu kartavyo homūparvo balikramaḥ // Vis_16.112 //
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22462749 (0.042):
Nar_10.41.5-2 iti praśaṃsan kila gopaloko bhavanmukhālokarase nyamāṅkṣīt / Nar_10.41.6-1 dine dine'tha prativṛddhalakṣmīrakṣīṇamaṅgalyaśato vrajo'yam
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3151308 (0.045):
ś ekaberaṃ tu saṃsthāpya pūjayettu dine dine // Vis_11.303 // / ṣaṅberaṃ vā triberaṃ vā saṃsthāpya vidhinā mune /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469472 (0.046):
brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d / brahmahatyā dine dine YS182v_3.13d
prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b / prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak YS182v_4.11d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806478 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806488 (0.0):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b / prāyaścittaṃ niṣevate YSS_1.17b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032553 (1.192):
prāyaścittaṃ niṣevate YSS_1.17b / prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak YS182v_4.11d / prāyaścittaṃ prakalpayet Mn_11.209[208M]d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806446 (0.045):
prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b / prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.049):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.049):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.049):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806392 (0.049):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.049):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.049):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032543 (0.049):
prāyaścittaṃ na vidyāte Par_9.44d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b / prāyaścittaṃ nibodhata Mn_11.247[246M]d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a / prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032513 (0.053):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347502 (0.053):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711120 (0.053):
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806465 (0.053):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24792509 (0.061):
Ap1.6.18.11/ yatra-aprāyaścittaṃ karma-[āsevate prāyaścittavati / / Ap1.6.18.12/ [carita.nirveṣasya [bhoktavyam /
prāyaścittaṃ prakalpayet YS182v_1.1d / prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.0):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806494 (0.0):
prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak YS182v_4.11d / prāyaścittaṃ prakalpayet YS182v_1.1d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.025):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032557 (0.031):
prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak YS182v_4.11d / prāyaścittaṃ prakalpayet Mn_11.209[208M]d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.037):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
Nityanathasiddha [alias Nemanatha]: Rasaratnakara (nitrrk_u.htm.txt) 26577334 (0.050):
jāritair bandhitais tais tai rasarājaiḥ pṛthakpṛthak / / kārayedguṭikāṃ divyāṃ badarāṇḍapramāṇakām // Rrā_2,3.184 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806522 (0.055):
prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.30b / prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_40d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711121 (0.057):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d / prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.057):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a / prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469315 (0.060):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347521 (0.062):
prāyaścittaṃ vadanti ye YS99v_59b / prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_40d / prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_56d
prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YS182v_4.27b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.0):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806495 (0.0):
prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak YS182v_4.11d / prāyaścittaṃ prakalpayet YS182v_1.1d / prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806504 (0.023):
prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YSS_1.13d / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YS182v_4.27b / prāyaścittaṃ yathā tathā YS182v_4.7b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.025):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.025):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.037):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469330 (0.040):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c / prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.045):
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a / prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469349 (0.046):
prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032505 (0.046):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032517 (0.046):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na vidyate YSS_1.12d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347502 (0.046):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
prāyaścittaṃ yathā tathā YS182v_4.7b / prāyaścittaṃ yathā vidhi YS182v_4.41b / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032615 (0.0):
prāyaścittaṃ vidhīyate Par_1.34d / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806506 (0.0):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YSS_1.13d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806522 (0.0):
prāyaścittaṃ vidur budhāḥ YSS_1.12b / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.30b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032592 (0.030):
prāyaścittaṃ yathā tathā YS182v_4.7b / prāyaścittaṃ yathāvidhi Mn_11.247[246M]b / prāyaścittaṃ yathā vidhi YS182v_4.41b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347495 (0.037):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.037):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.042):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.042):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806384 (0.042):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.042):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469342 (0.045):
prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c / prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806435 (0.045):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c / prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5021738 (0.046):
*{5/395: E2: 5,249; E2: 2,142}* / prāyaścittavidhānāc ca//6.3.7// / vidhyaparādhe ca prāyaścittāni vidhīyante, nimitte karmāṅgabhūtāni, yathā
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469349 (0.049):
prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c / prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d / prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b
Angirasasmrti (angirsiu.htm.txt) 7029673 (0.051):
prāyaścittaṃ na mṛgyeta Ang_2,10.17c / prāyaścittaṃ na vidyate Ang_2,10.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032466 (0.051):
prāyaścittaṃ na mṛgyeta Ang_2,10.17c / prāyaścittaṃ na vidyate Par_9.12d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711121 (0.052):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d / prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469330 (0.053):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c / prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3188629 (0.054):
adhamottamamārgeṇa snāpayedberamuttamam / / ekaberavidhāne tu prāyaścittaṃ vidhīyate // Vis_39.104 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032518 (0.055):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na vidyate YSS_1.12d
prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.30b / prāyaścittaṃ vyākhyāsyāmaḥ YS182v_1.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032615 (0.0):
prāyaścittaṃ vidhīyate Par_1.34d / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806522 (0.0):
prāyaścittaṃ vidur budhāḥ YSS_1.12b / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d / prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.30b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806535 (0.040):
prāyaścittaṃ viśodhanaṃ YSS_2.4d / prāyaścittaṃ vyākhyāsyāmaḥ YS182v_1.1b / prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347494 (0.051):
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c / prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.052):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806392 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806400 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.052):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
Visvaksenasamhita (visvaksu.htm.txt) 3188629 (0.054):
adhamottamamārgeṇa snāpayedberamuttamam / / ekaberavidhāne tu prāyaścittaṃ vidhīyate // Vis_39.104 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469330 (0.056):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c / prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806474 (0.059):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711121 (0.060):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d / prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469361 (0.062):
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d / prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032517 (0.062):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347502 (0.062):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347510 (0.062):
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d / prāyaścittaṃ vadanti ye YS99v_59b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806466 (0.062):
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d / prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d / prāyaścittād viśudhyati YS182v_4.5b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806544 (0.0):
prāyaścittaṃ viśodhanaṃ YSS_2.4d / prāyaścittaṃ vyākhyāsyāmaḥ YS182v_1.1b / prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469331 (0.024):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c / prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b / prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032667 (0.042):
prāyaścittaṃ sadā dadyād Par_8.30a / prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d / prāyaścittaṃ samāgataiḥ Ang_2,6.15b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032772 (0.052):
prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b / prāyaścittena śudhyati YS182v_4.9d / prāyaścitte yadā cīrṇe Ang_2,6.9a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806588 (0.053):
prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b / prāyaścittena śudhyati YS182v_4.9d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.054):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711121 (0.058):
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d / prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d / prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.060):
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032343 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet Ang_2,9.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806380 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806396 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711110 (0.060):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469378 (0.063):
prāyaścittaṃ prakalpayet YS182v_1.1d / prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c
prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c / prāyaścittī tadārhati YS182v_4.42b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806571 (0.0):
prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c / prāyaścittārdham arhanti YSS_1.19c / prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806550 (0.024):
prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b / prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711131 (0.025):
prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b / prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032706 (0.029):
prāyaścittārtham ādṛtaḥ Mn_11.225[224M]d / prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c / prāyaścittārdham arhati Par_9.32d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032714 (0.033):
prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c / prāyaścittārdham arhanti YSS_1.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032725 (0.060):
prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d / prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c
prāyaścittī bhavec ca saḥ YS182v_4.12d / prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806567 (0.0):
prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c / prāyaścittī tadārhati YS182v_4.42b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806575 (0.0):
prāyaścittī bhavec ca saḥ YS182v_4.12d / prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d / prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469323 (0.017):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806392 (0.017):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806399 (0.017):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.030):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032726 (0.031):
prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d / prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806384 (0.036):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711106 (0.036):
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1827182 (0.038):
yenaiva yānena sā ūḍhā tenaiva yadā anyā ūḍhā bhavati tadā idaṃ / prāyaścittaṃ bhavati | 'yedaṃ pūrvā' ityṛcā kartā vādhūyasya daśākhaṇḍaṃ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5031167 (0.042):
prastotrudgātror{*6/231*} udgātṛpratihartor vā yatrāpacchedaḥ{*6/232*}. / kiṃ tatra prāyaścittaṃ syāt, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ tāvat prāptam.
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26504253 (0.049):
na bhaved dagdhuḥ/ / % na bhaved dagdhuḥ/] p.721
prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhaven naraḥ YS182v_4.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032727 (0.0):
prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d / prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806576 (0.0):
prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c / prāyaścittī tadārhati YS182v_4.42b / prāyaścittī bhavec ca saḥ YS182v_4.12d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032734 (0.026):
prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15731523 (0.044):
prāyaścittī bhavennaraḥ SvaT_4.544d / prārabdaṃ karma pāścātyaṃ SvaT_4.486c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806399 (0.058):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d / prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032572 (0.059):
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d / prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c / prāyaścittaṃ bhavet puṃsaḥ Par_11.44a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2302178 (0.061):
prāyaścittī bhavet pūtaḥ Par_8.6c / prāyaścitte tataś cīrṇe Par_8.41a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469322 (0.062):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032342 (0.062):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806383 (0.062):
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d / prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
prāyaścittena śudhyati YS182v_4.9d / preṣitaḥ puruṣo vā 'pi YS182v_4.13a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806575 (0.049):
prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c / prāyaścittī bhaven naraḥ YS182v_4.4d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032772 (0.063):
prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b / prāyaścittena śudhyati YS182v_4.9d / prāyaścitte yadā cīrṇe Ang_2,6.9a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844374 (0.064):
mṛtā caiva yadā sā gauḥ % prāyaścittī bhavec ca saḥ // YS182v_4.12 // / preṣitaḥ puruṣo vā 'pi $ prāyaścittaṃ ca yat smṛtam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382487 (0.064):
mṛtā caiva yadā sā gauḥ prāyaścittī bhavec ca saḥ // YS182v_4.12 // / preṣitaḥ puruṣo vā 'pi prāyaścittaṃ ca yat smṛtam /
bandhubhir datta eva ca YS182v_5.18b / balavaty uttarā kriyā YS182v_5.24b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806638 (1.192):
balabhṛto hi sāhasī YSS_2.73b / balavaty uttarā kriyā YS182v_5.24b / balād gṛhīto baddhaś ca YS182v_5.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033699 (0.063):
balavaty uttarākriyā Yj_2.23b / balavaty uttarā kriyā YS182v_5.24b / balavaty uttarottarā Nar_1.85b
balād gṛhīto baddhaś ca YS182v_5.18a / balād dāsī kṛtā ye ca YS182v_5.5c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806648 (0.0):
balavaty uttarā kriyā YS182v_5.24b / balād gṛhīto baddhaś ca YS182v_5.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033763 (0.016):
balāddāsīkṛtaś caurair Yj_2.182a / balād dāsī kṛtā ye ca YS182v_5.5c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033751 (0.036):
balād uddharate bilāt Par_4.33b / balād gṛhīto baddhaś ca YS182v_5.18a / balād dattaṃ balād bhuktaṃ Mn_8.168a
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13223356 (0.057):
N5.36a/ caurāpahṛtavikrītā ye ca dāsīkṛtā balāt / / N5.36c/ rājñā mokṣayitavyās te dāsatvaṃ teṣu neṣyate //
balīvardasya caiva hi YS182v_4.2b / balīvarde 'pi ca tathā YS182v_4.8c / balīvardo mṛto 'pi vā YS182v_4.4b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806654 (0.0):
balād dāsī kṛtā ye ca YS182v_5.5c / balīvardasya caiva hi YS182v_4.2b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9033827 (0.023):
balīvardaṃ na yojayet Par_2.3b / balīvarde 'pi ca tathā YS182v_4.8c / balīvardo mṛto 'pi vā YS182v_4.4b
bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ YS182v_3.3b / brahmalokaṃ vrajaty eva YS182v_4.53a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711143 (0.0):
prokṣayitvā śucir bhavet YS78v_50d / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806676 (0.027):
bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ YS182v_3.3b / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034187 (0.029):
bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ YS182v_3.3b / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YSS_1.19b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806691 (0.036):
brahmakūrcena copari YS99v_13d / brahmalokaṃ vrajaty eva YS182v_4.53a
brahmavarcasam eva ca YS182v_4.58b / brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806707 (0.0):
brahmalokāt kathañcana YS99v_90d / brahmavarcasam eva ca YS182v_4.58b / brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034829 (0.026):
brahmavādimataṃ bhūyas tv Ang_1.992c / brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806691 (0.036):
brahmakūrcena copari YS99v_13d / brahmalokaṃ vrajaty eva YS182v_4.53a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711146 (0.037):
bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b / brahmavādiṣu garhitaḥ YS78v_37d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314239 (0.055):
sa vai vārdhuṣiko nāma % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ $ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663298 (0.055):
sa vai vārdhuṣiko nāma brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ /
brahmahatyā dine dine YS182v_3.13d / brahmahā ca surāpaś ca YS182v_4.22c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806715 (0.0):
brahmavādiṣu garhitaḥ YS78v_37d / brahmahatyā dine dine YS182v_3.13d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469356 (0.046):
prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b / prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20837820 (0.050):
14,096.015d@004_2047 dīyamānāni viprāya prahṛṣyanti dine dine / 14,096.015d@004_2048 atha tv aśrotriyebhyo vai tāni dattāni pāṇḍava
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034872 (0.055):
brahmahatyākṛtaṃ pāpaṃ Mn_11.86[85M]c / brahmahatyā dine dine YS182v_3.13d / brahmahatyādibhir martyo Par_12.50(49)a
Narayanabhatta: Narayaniya (narayniu.htm.txt) 22462749 (0.057):
Nar_10.41.5-2 iti praśaṃsan kila gopaloko bhavanmukhālokarase nyamāṅkṣīt / Nar_10.41.6-1 dine dine'tha prativṛddhalakṣmīrakṣīṇamaṅgalyaśato vrajo'yam
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19887846 (0.059):
03,190.079c yathā yuktaṃ vāmadevāham enaṃ; dine dine saṃviśantī vyaśaṃsam / 03,190.079e brāhmaṇebhyo mṛgayantī sūnṛtāni; tathā brahman puṇyalokaṃ
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6406119 (0.060):
BhP_10.70.009/3 alaṅkṛtebhyo viprebhyo badvaṃ badvaṃ dine dine / BhP_10.70.010/1 go vipra devatā vṛddha gurūn bhūtāni sarvaśaḥ
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843486 (0.061):
sadā sūtakitā tasya % brahmahatyā dine dine // YS182v_3.13 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381598 (0.061):
sadā sūtakitā tasya brahmahatyā dine dine // YS182v_3.13 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12578936 (0.064):
arjanopāyamaṃdasya kevalaṃ vyayakurvataḥ // Rm_3.20{20} // / dine dine kraṃān nityaṃ ativyayān nirāgamat /
brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ YS182v_4.34a / brāhmaṇas tu śunā daṣṭo YS182v_1.2a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806722 (0.0):
brahmahā ca surāpaś ca YS182v_4.22c / brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ YS182v_4.34a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035121 (0.014):
brāhmaṇastu vamedyadi Ang_1.950d / brāhmaṇas tu śunā daṣṭo YS182v_1.2a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035043 (0.029):
brahmodyāś ca kathāḥ kuryāt Mn_3.231[221M]c / brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ YS182v_4.34a / brāhmaṇakṣatriyaviśas Yj_1.39c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10137992 (0.032):
aurva uvāca / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śudrāṇāṃ ca yathākamam /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4301026 (0.046):
Baudh1.5.11.41-1/ atha^apy (udāharanti / / Baudh1.5.11.41-2ab/ śunā daṣṭas tu yo vipro nadīṃ gatvā samudra.gām /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844650 (0.049):
teṣāṃ śuddhyartham evātra % dvitryabdaṃ hi viśiṣyate // YS182v_4.33 // / brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ $ śūdrānāṃ cāntyajātinām &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382763 (0.049):
teṣāṃ śuddhyartham evātra dvitryabdaṃ hi viśiṣyate // YS182v_4.33 // / brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ śūdrānāṃ cāntyajātinām /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846541 (0.050):
dadyāddānāni śūdro 'pi pākayajñairyajenna ca / / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śuśrūṣāni rato bhavet // NarP_1,24.27 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843007 (0.050):
caturṇām api varṇānāṃ % prāyaścittaṃ prakalpayet // YS182v_1.1 // / brāhmaṇas tu śunā daṣṭo $ jambūkena vṛkeṇa vā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381120 (0.050):
caturṇām api varṇānāṃ prāyaścittaṃ prakalpayet // YS182v_1.1 // / brāhmaṇas tu śunā daṣṭo jambūkena vṛkeṇa vā /
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15846612 (0.051):
yadyāśrayeddijo mūḍhastadā cāṇḍāsatāṃ vrajet / / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ trayāṇāṃ munisattama // NarP_1,24.32 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579662 (0.052):
Par5.9ab/.asad.brāhmaṇake.grāme.śunā.daṣṭo.dvija.uttamaḥ./ / Par5.9cd/.vṛṣaṃ.pradakṣiṇī.kṛtya.sadyaḥ.snātvā.śucir.bhavet.//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879004 (0.053):
paramārthādhyātmametattubhyamuktaṃ munīśvara / / brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śrortṛāṇāṃ cāpi muktidam // NarP_1,49.93 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11232548 (0.054):
BP1.20.013b/ guṇa.hīnasya pāruṣye brāhmaṇas na^(aparādhnuyāt // / BP1.20.014a/ vaiśyasya kṣatriya.ākrośe daṇḍanīyaḥ pradas (bhavet /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4830020 (0.056):
apāṅkteyāśī gavyāśī śunā daṣṭas tathā śuciḥ /AP_170.045ab/ / kṛmidaṣṭaścātmaghātī kṛcchrājjapyācca homataḥ //AP_170.045cd/
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21510685 (0.060):
Manu9.155a/ brāhmaṇa.kṣatriya.viśāṃ śūdrāputro na rikthabhāk |
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17941790 (0.060):
tapovane grāmyabhujāṃ tathaivānirvajitātmanām // MarkP_50.59 // / brāhmaṇa kṣatriya viśāṃ śūdrāṇāñca svakarmataḥ /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225061 (0.060):
N12.3c/ pāṇigrahaṇamantrābhyāṃ niyataṃ dāralakṣaṇam // / N12.4a/ brāhmaṇakṣatriyaviśāṃ śūdrāṇāṃ ca parigrahe /
Vasistadharmasutra (vasist_u.htm.txt) 23553362 (0.061):
Va.21.12 brāhmaṇa.kṣatriya.viśām^striyas^śudreṇa saṅgatās^(c)/{BṣPṣ
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7556976 (0.061):
eva, kīlālapā brāhmaṇaḥ / / kīlālapaṃ bāhmaṇakulam / / kīlālapena brāhmaṇakulena /
brāhmaṇaṃ gṛham āgatam YS182v_3.25b / brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi YS182v_4.46c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806734 (0.0):
brāhmaṇasya maladvāre YS78v_7a / brāhmaṇaṃ gṛham āgatam YS182v_3.25b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035271 (0.039):
brāhmaṇaṃ gām athāpi vā Yj_3.245b / brāhmaṇaṃ gṛham āgatam YS182v_3.25b
brāhmaṇān bhojayet paścāc YS182v_4.38c / brāhmaṇā mantritāś caiva YS182v_5.8a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806752 (0.0):
brāhmaṇān āśayed dvijaḥ YSS_2.67d / brāhmaṇān bhojayet paścāc YS182v_4.38c / brāhmaṇā mantritāś caiva YS182v_5.8a
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11514315 (0.038):
mahābhiṣekaṃnaivedyaṃśivasyāntetukārayet // ŚivP_1,18.128ab/ / brāhmaṇānbhojayetpaścādbhūribhojanarūpataḥ // ŚivP_1,18.128cd/
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12745387 (0.051):
brāhmaṃ ca śrīmahīsūkte brāhmaṇān bhojayettataḥ / / spṛṣṭetu caitairbiṃbeṣu dhruvādiṣu viśeṣataḥ // BhS_28.15 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035509 (0.055):
brāhmaṇān bhojayitvā tu Par_8.41/1a / brāhmaṇān bhojayet paścāc YS182v_4.38c
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15850716 (0.060):
dattaṃ haviśca tatkarṇa viṣṇave vinivedayet / / tataste brāhmaṇāḥ sarve bhuñjīranvāgyatā dvijāḥ // NarP_1,28.61 //
brāhmaṇī kṣattriyā tathā YS182v_3.66b / brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806762 (0.0):
brāhmaṇān bhojayet paścāc YS182v_4.38c / brāhmaṇā mantritāś caiva YS182v_5.8a / brāhmaṇī kṣattriyā tathā YS182v_3.66b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035659 (0.030):
brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b / brāhmaṇī śūdriṇī tathā YS182v_3.68b / brāhmaṇīṃ yady aguptāṃ tu Mn_8.376a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618583 (0.036):
323.019. teṣāṃ vivāhadharmeṣu catasro bhāryā brāhmaṇasya bhavanti/ / 323.020. tadyathā brāhmaṇī kṣatriyā vaiśyā śūdrī ceti/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627175 (0.036):
vivāha^dharmeṣu catasro bhāryā brāhmaṇasya bhavanti/ tad yathā brāhmaṇī / kṣatriyā / vaiśyā śūdrī ceti/ tisraḥ kṣatriyasya bhāryā bhavanti/ kṣatriyā vaiśyā
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035648 (0.038):
brāhmaṇī vaiśyajā tathā Par_7.13d / brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā Par_7.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035603 (0.040):
brāhmaṇāḥ śrāddhasaṃpadaḥ Yj_1.221d / brāhmaṇī kṣattriyā tathā YS182v_3.66b / brāhmaṇī kṣatriyā tathā Par_7.12d
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843759 (0.054):
janmanāśo bhavet paścānna tvaṃ nānyo bhavenmama // RKV_67.91 // / brāhmaṇī kṣatriṇī vaiśī śūdrī yāvat tathaiva ca /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21620849 (0.059):
333.003. na hyasau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi//86// / 333.004. kṣatriyā reṇukā nāma jajñe rāmaṃ mahāmunim/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6629480 (0.059):
p.43.2ab/.na hy asau brāhmaṇīputraḥ kiṃ vā brāhmaṇa vakṣyasi// / p.43.2cd/.kṣatriyā reṇukā nāma jajñe rāmaṃ mahā^muniṃ/
brāhmaṇī śūdriṇī tathā YS182v_3.68b / brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806756 (0.017):
brāhmaṇā mantritāś caiva YS182v_5.8a / brāhmaṇī kṣattriyā tathā YS182v_3.66b / brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035660 (0.028):
brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b / brāhmaṇī śūdriṇī tathā YS182v_3.68b / brāhmaṇīṃ yady aguptāṃ tu Mn_8.376a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806774 (0.037):
brāhmaṇena vipaścitā YSS_2.77d / brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806764 (0.037):
brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035648 (0.038):
brāhmaṇī vaiśyajā tathā Par_7.13d / brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b / brāhmaṇī śūdrajā tathā Par_7.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035832 (0.040):
brāhmaṇo brāhmaṇānāṃ tu Ang_2,5.8a / brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b / brāhmaṇo brāhmaṇaiḥ saha Mn_3.210[200M]d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618583 (0.043):
323.019. teṣāṃ vivāhadharmeṣu catasro bhāryā brāhmaṇasya bhavanti/ / 323.020. tadyathā brāhmaṇī kṣatriyā vaiśyā śūdrī ceti/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627175 (0.043):
vivāha^dharmeṣu catasro bhāryā brāhmaṇasya bhavanti/ tad yathā brāhmaṇī / kṣatriyā / vaiśyā śūdrī ceti/ tisraḥ kṣatriyasya bhāryā bhavanti/ kṣatriyā vaiśyā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13629852 (0.044):
cogī brāhmaṇaḥ brāhmāyur brāhmaṇaḥ (A 362a) puṣkarasāri brāhmaṇaḥ lohityaś / ca brāhmaṇaḥ; ṣaṭ pratipattāraḥ katame? tadyathā udrako rāmaputraḥ; arāḍaḥ
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358174 (0.044):
brāhmaṇo yatir uttamaḥ HV_App.I,41.328b / brāhmaṇo yājñyavalkasya HV_App.I,29B.73a / brāhmaṇo lokarakṣakaḥ HV_App.I,31.1171b
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21535108 (0.044):
046.009. vārāṇasyāmanyatamo brāhmaṇaḥ kaviḥ/ / 046.010. sa brāhmaṇyocyate brāhmaṇa śītakālo vartate/
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035850 (0.047):
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b / brāhmaṇo mukhaniḥsrutam Ang_1.952d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806783 (0.047):
brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4942231 (0.050):
mahattvavacanaṃ ca mahacchabdam, yathā rājā mahārājaḥ, brāhmaṇo / mahābrāhmaṇa iti, vaśāvat, yathā sā vā eṣā sarvadevatyā yad ajā vaśā,
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711154 (0.052):
brāhmaṇasya maladvāre YS78v_7a / brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25111500 (0.052):
brāhmaṇo yājñyavalkasya HV_App.I,29B.73a / brāhmaṇo lokarakṣakaḥ HV_App.I,31.1171b / brāhmaṇyabhāvā naśyanti HV_App.I,41.80a
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843759 (0.054):
janmanāśo bhavet paścānna tvaṃ nānyo bhavenmama // RKV_67.91 // / brāhmaṇī kṣatriṇī vaiśī śūdrī yāvat tathaiva ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8505503 (0.058):
mantro mantrayaterddhātorbrāhmaṇo brāhmaṇena tu /
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953196 (0.060):
yajjihvāgre harināmaiva nāsti sa brāhmaṇo naiva sa eva gokharaḥ / / ahaṃ na jāne ca tava svarūpaṃ nyūno hyahaṃ varuṇātsarvadaiva //
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035852 (0.0):
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b / brāhmaṇo mukhaniḥsrutam Ang_1.952d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806785 (0.0):
brāhmaṇena vipaścitā YSS_2.77d / brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035842 (0.020):
brāhmaṇo brāhmaṇaiḥ saha Mn_3.210[200M]d / brāhmaṇo madamohitaḥ Mn_11.96[95M]d / brāhmaṇo madamohitaḥ Par_7.7d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711159 (0.024):
brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b
Kurma-Purana, Part 1 (kurmp1_u.htm.txt) 7063721 (0.032):
tayāsakṛnmahārājaḥ prokto 'pi madamohitaḥ / / na tatyajātha tatpārśvaṃ tatra saṃnyastamānasaḥ // KūrmP_1,22.35 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581218 (0.039):
Par7.7cd/.yas.tāṃ.samudvahet.kanyāṃ.brāhmaṇo.mada.mohitaḥ.// / Par7.8ab/.asambhāṣyo.hy.apāṅkteyaḥ.sa.vipro.vṛṣalī.patiḥ./
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536525 (0.048):
brāhmaṇo brāhmaṇaiḥ saha Mn_3.210[200M]d / brāhmaṇo madamohitaḥ Mn_11.96[95M]d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21516464 (0.059):
Manu11.96c[95ṃc]/ akāryam anyat kuryād) vā brāhmaṇo madamohitaḥ || / Manu11.97a[96ṃa]/ yasya kāyagataṃ brahma madyena āplāvyate) sakṛt |
brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d / brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806787 (0.0):
brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806800 (0.0):
brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d / brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ YS99v_56b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035882 (0.022):
brāhmaṇo ramate rasāt Nar_1.56b / brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d / brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ Par_9.53d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16358174 (0.045):
brāhmaṇo yājñyavalkasya HV_App.I,29B.73a / brāhmaṇo lokarakṣakaḥ HV_App.I,31.1171b
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4942231 (0.052):
mahattvavacanaṃ ca mahacchabdam, yathā rājā mahārājaḥ, brāhmaṇo / mahābrāhmaṇa iti, vaśāvat, yathā sā vā eṣā sarvadevatyā yad ajā vaśā,
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24953196 (0.057):
yajjihvāgre harināmaiva nāsti sa brāhmaṇo naiva sa eva gokharaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13820452 (0.059):
brāhmaṇo bhayaviklavaḥ HV_102.7b / brāhmaṇau sucivau ca tau HV_114.15d / brāhmaṇyaṃ pratilapsyanti HV_14.7c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035901 (0.061):
brāhmaṇo vedapāragaḥ Mn_9.245d / brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b / brāhmaṇo homam anvaham Mn_3.84[74M]d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21618642 (0.062):
323.024. śūdrasya tveka eva putro bhavati yaduta śūdra eva/ / 323.024. te brāhmaṇāḥ punarvṛṣala brāhmaṇaḥ putrāḥ/
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288405 (0.063):
kṣatriyeṇa / karma kariṣyamāṇenopasartavya eva brāhmaṇaḥ saṃ haivāsmai / tadbrahmaprasūtaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27288381 (0.063):
tattadavakLptameva | yadbrāhmaṇo 'rājanyaḥ syādyadyu rājānaṃ labheta
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035850 (0.064):
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b / brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b / brāhmaṇo mukhaniḥsrutam Ang_1.952d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21619676 (0.064):
brāhmaṇametadavocat etacca mayā brāhmaṇā adhītaṃ bhūyaścottaram/ / 328.015. bhūyaścottaram/ / 328.015. yadapi te brāhmaṇa evaṃ syāt ahamasmi mantreṣu pāraṃ prāpta iti,
brāhmaṇyaṃ hi vilupyate YS182v_4.59d / brāhmī dānena śudhyati YS182v_3.68d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806799 (5.960):
brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ YS99v_56b / brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b / brāhmaṇyaṃ hi vilupyate YS182v_4.59d
bhaginīṃ mātur eva ca YS182v_3.4b / bhavaty eva na saṃśayaḥ YS182v_5.15b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806838 (0.0):
bhartuḥ śarīraṃ śuśrūṣāṃ YS99v_18a / bhavaty eva na saṃśayaḥ YS182v_5.15b / bhavanti ṛṇabhāginaḥ YS182v_3.38d
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13250535 (0.011):
samānapravarāṃ caiva tyaktvā cāndrāyaṇaṃ caret iti śātātapasmṛtyā tathā / "paitṛṣvastrīyabhaginīṃ svastrīyāṃ mātureva ca /"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5007364 (0.030):
pratibandhād{*4/533*} ukthyāny utkṛṣyante, kiṃ tadā ṣoḍaśy / utkṛṣṭavyaḥ{*4/534*}, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ prāptam? notkraṣṭavyaḥ.
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21306581 (0.036):
etaduktaṃ bhavati yassarvajyoṣṭhassa māturuttaro 'nantaraḥ,yo dvitīyo
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4444418 (0.037):
etad eva paraṃ tasya bhaviṣyati na saṃśayaḥ | *HV_112.49*1399A:2 | / [k: K1.2 Ñ2 V1 Dn D1.2.4.5 G(ed.) cont.: :k]
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579237 (0.037):
Par4.15cd/.ghorāyāṃ.bhrūṇa.hatyāyāṃ.yujyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par4.16ab/.daridraṃ.vyādhitaṃ.mūrkhaṃ.bhartāraṃ.yā.avamanyate./
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27827109 (0.039):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt % mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca $ gṛhītvā mardayed rasam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11800475 (0.039):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca gṛhītvā mardayed rasam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036712 (0.039):
bhavaty eva na saṃśayaḥ YS182v_5.15b / bhavatyeva hi tatpaścāt Ang_1.1008a
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2351797 (0.040):
tadabhāvāvinābhāvinaśrca puṣparāgādaya iti te 'pi sarve vayavacchinna / bhavanti / / yadi punarna vyavacchidyaran, sa eva puṣparāgādyatmeti tadavinābhāvī
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11273329 (0.040):
paripakvāṇyaparipakvebhyo viśiṣṭatarāṇi bhavantītyarthaḥ / / viparipakvasarvendriyastu saṃkalpamātrāvasthitakaṣāyo yadā bhavati
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584154 (0.040):
Par11.6cd/.tila.darbha.udakaiḥ.prokṣya.śudhyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par11.7ab/.eka.paṅkty.upaviṣṭānāṃ.viprāṇāṃ.saha.bhojane./
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20835225 (0.042):
14,096.015d@004_1599 tathā pitṛṣvasṝś caiva mātṛṣvasṝs tathaiva ca / 14,096.015d@004_1600 mātaraṃ cātmanaś caiva tathā mātāmahīm api / 14,096.015d@004_1601 mātur mātāmahīṃ caiva gurum ācāryam eva ca
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 509738 (0.043):
atastatsaṃśayātmakaṃ vā jāyate niścayatayā jātasya viṣaye vā āhāyarḥ / saṃśayo bhavati / / natu sākṣi(siddhe)darśane doṣasambhavaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517572 (0.045):
Manu11.171a[170ṃa]/ paitṛsvaseyīṃ bhaginīṃ svasrīyāṃ mātur eva ca |
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26493010 (0.046):
etenānekadharmādhyavasāyād iti vyākhyātam/ anyataradharmādhyvasāyāc ca / saṃśayo na bhavati, tato hy anyatarāvadhāraṇam eveti//
Anandakanda (anandk_u.htm.txt) 21402574 (0.046):
satvaṃ candrārkasaṅkāśaṃ patatyasya na saṃśayaḥ // Āk_2,8.217 // / / haritāśmā ca perojo viṣārātirharinmaṇiḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2534496 (0.057):
paitṛsvaseyīṃ bhaginīṃ Mn_11.171[170M]a / paitriko daṇḍadāsaś ca Mn_8.415c / pailavāudumbarau vaiśyo Mn_2.45c
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19613253 (0.061):
01,057.068b@036_0020 sāmarṣāṃ vyaṅgitāṃ kanyāṃ mātuḥ svakulajāṃ tathā
bhavanti ṛṇabhāginaḥ YS182v_3.38d / bhavanty uttaravādinaḥ YS182v_5.26b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806840 (0.0):
bhavaty eva na saṃśayaḥ YS182v_5.15b / bhavanti ṛṇabhāginaḥ YS182v_3.38d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806849 (0.0):
bhavanti vratacāriṣu YSS_2.60d / bhavanty uttaravādinaḥ YS182v_5.26b / bhaved vai pāpinaḥ kila YS182v_4.28b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843814 (0.040):
nirāśāḥ pitaras tasya % bhavanti ṛṇabhāginaḥ // YS182v_3.38 // / atha cen matra[ntra]vidyukto $ vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381927 (0.040):
nirāśāḥ pitaras tasya bhavanti ṛṇabhāginaḥ // YS182v_3.38 // / atha cen matra[ntra]vidyukto vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036724 (0.048):
bhavane tasya pāpī syāt Par_9.32c / bhavanti ṛṇabhāginaḥ YS182v_3.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036770 (0.053):
bhavanty uttaravādinaḥ Yj_2.17d / bhavanty uttaravādinaḥ YS182v_5.26b
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020698 (0.054):
Yāj2.17c/ pūrvapakṣe.adharībhūte (bhavanty uttaravādinah // / Yāj2.18a/ sapaṇaś ced vivādah (syāt tatra hīnam tu (dāpayet /
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23247886 (0.061):
svargge devādhipāścāpi bhavanti bodhibhāginaḥ / / ye cāsmiṃ surasaṃpānaṃ suvarṇṇagandhasaṃyutaṃ // SvayambhuP_2.133 //
bhaved vai pāpinaḥ kila YS182v_4.28b / bhūdevā nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806852 (0.0):
bhavanty uttaravādinaḥ YS182v_5.26b / bhaved vai pāpinaḥ kila YS182v_4.28b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9036880 (0.025):
bhaved vai pāpinaḥ kila YS182v_4.28b / bhaven mṛtyur akāmataḥ Par_8.1b
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27827109 (0.038):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt % mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca $ gṛhītvā mardayed rasam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11800475 (0.038):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca gṛhītvā mardayed rasam /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579237 (0.039):
Par4.15cd/.ghorāyāṃ.bhrūṇa.hatyāyāṃ.yujyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par4.16ab/.daridraṃ.vyādhitaṃ.mūrkhaṃ.bhartāraṃ.yā.avamanyate./
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584154 (0.045):
Par11.6cd/.tila.darbha.udakaiḥ.prokṣya.śudhyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par11.7ab/.eka.paṅkty.upaviṣṭānāṃ.viprāṇāṃ.saha.bhojane./
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037880 (0.046):
bhūdīpāṃś cānnavastrāmbhas Yj_1.210a / bhūdevā nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468741 (0.046):
dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ YS182v_4.27c / dāyādā nātra saṃśayaḥ YS182v_5.19b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469969 (0.046):
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū- YS182v_3.69a / viprās te nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54d
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 5007364 (0.047):
pratibandhād{*4/533*} ukthyāny utkṛṣyante, kiṃ tadā ṣoḍaśy / utkṛṣṭavyaḥ{*4/534*}, neti bhavati saṃśayaḥ. kiṃ prāptam? notkraṣṭavyaḥ.
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184525 (0.049):
khāṇḍikyaścāha tānsarvānevametanna saṃśayaḥ / / hatesminpṛtivī sarvā mama vaśyā bhaviṣyati // ViP_6,6.28 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806943 (0.049):
bhūdevā nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54b / bhūmau nidhāya tad grāsaṃ YS99v_7c
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10120694 (0.049):
mamo padiṣṭaṃ sakalaṃ gurumā nātra saṃśayaḥ / / gṛhītantu mayā kintu na sadetanmataṃmama // ViP_1,19.34 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484853 (0.050):
Manu2.87a/ japyena eva tu saṃsidhyed) brāhmaṇo na atra saṃśayaḥ | / Manu2.87c/ kuryād) anyan na vā kuryān) maitro brāhmaṇa ucyate) ||
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031au.htm.txt) 2153544 (0.050):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī % punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19163623 (0.050):
sarvāṃl lokāṃstārayitrī punastvaṃ nātra saṃśayaḥ // SkP_7.9 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992310 (0.051):
chudhyate nātra saṃśayaḥ Par_10.13d / churikāyāś ca bhedane Mn_8.325b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16438025 (0.053):
vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ HV_App.I,45.7b / vaisṛpaḥ savirūpākṣaḥ *HV_3.69*76:5a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710833 (0.054):
tat phalaṃ samavāpnoti $ vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2964814 (0.056):
12.05a: pitryaṃ māsena bhavati nāḍīṣaṣṭyā tu mānuṣam/ / 12.05b: tad eva kila sarvatra na bhavet kena hetunā//
bhṛtako vedavikrayī YS182v_3.37d / bhrātaraś ca pṛthak kuryur YS182v_5.16a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806983 (0.033):
bhrātaraś ca pṛthak kuryur YS182v_5.16a / bhrātā suto dāsabhṛto jano vā YSS_1.48b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806955 (0.034):
bhūmau nidhāya tad grāsaṃ YS99v_7c / bhṛtako vedavikrayī YS182v_3.37d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845221 (0.035):
pṛthak piṇḍaṃ pṛthak śrāddhaṃ % vaiśvadevādikaṃ ca yat // YS182v_5.15 // / bhrātaraś ca pṛthak kuryur $ nāvibhaktāḥ kadācana &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383334 (0.035):
pṛthak piṇḍaṃ pṛthak śrāddhaṃ vaiśvadevādikaṃ ca yat // YS182v_5.15 // / bhrātaraś ca pṛthak kuryur nāvibhaktāḥ kadācana /
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711162 (0.039):
brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b / bhṛtako vedavikrayī YS78v_33b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038075 (0.043):
bhṛtako vedavikrayī YS182v_3.37d / bhṛtako vedavikrayī YS78v_33b / bhṛtād adhyayanādānaṃ Yj_3.235a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314178 (0.050):
ete śrāddhe ca dāne ca $ varjanīyāḥ prayatnataḥ // YS78v_32// / tato devalakaś caiva $ bhṛtako vedavikrayī &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663237 (0.050):
ete śrāddhe ca dāne ca varjanīyāḥ prayatnataḥ // YS78v_32// / tato devalakaś caiva bhṛtako vedavikrayī /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843802 (0.060):
ete śrāddhe ca dāne ca $ varjanīyāḥ prayatnataḥ & / tathā devalakaś caiva % bhṛtako vedavikrayī // YS182v_3.37 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381915 (0.060):
ete śrāddhe ca dāne ca varjanīyāḥ prayatnataḥ / / tathā devalakaś caiva bhṛtako vedavikrayī // YS182v_3.37 //
bhrātuḥ putro mitraputraḥ YS182v_5.18c / bhrūṇahatyā pitus tasyāḥ YS182v_3.18c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806998 (0.0):
bhrātā suto dāsabhṛto jano vā YSS_1.48b / bhrātuḥ putro mitraputraḥ YS182v_5.18c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038629 (0.038):
bhrātuḥ putro bhavennyūnaḥ Ang_1.405a / bhrātuḥ putro mitraputraḥ YS182v_5.18c
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7564990 (0.060):
tava putraḥ tvatputraḥ / / matputraḥ / / atha kimarthm eṣāṃ tvāhādīnāṃ bādhanārtham etan na vijñāyate ?
makṣikaiś copaghātitam YS182v_1.7b / madhyāhne ca tathā raudrīṃ YS182v_4.50c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806998 (0.055):
bhrātuḥ putro mitraputraḥ YS182v_5.18c / bhrūṇahatyā pitus tasyāḥ YS182v_3.18c / makṣikādyupaghātitaḥ YSS_1.11b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807034 (0.055):
madhyamaṃ daṇḍam āpnoti YSS_2.59c / madhyāhne ca tathā raudrīṃ YS182v_4.50c / madhye ca vṛṣalīpatim YS182v_3.16b
madhye ca vṛṣalīpatim YS182v_3.16b / mayā ca sūtakaṃ bhavet YS182v_4.20d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807039 (0.0):
madhyamaṃ daṇḍam āpnoti YSS_2.59c / madhyāhne ca tathā raudrīṃ YS182v_4.50c / madhye ca vṛṣalīpatim YS182v_3.16b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711172 (0.013):
makṣikāśvopaghātitaḥ YS78v_6b / madhye tu vṛṣalīpatim YS78v_35b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9039325 (0.046):
madhye tu vṛṣalīpatim YS78v_35b / madhye pañcapalā vṛddhiḥ Yj_2.179c
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13060092 (0.059):
RV_10.159.01.2{17} ahaṃ tadvidvalā patimabhyasākṣi viṣāsahiḥ
maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati YS182v_3.23b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807070 (0.0):
maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati YS182v_3.23b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843609 (0.030):
samarghaṃ dhanam utsṛjya $ maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381722 (0.030):
samarghaṃ dhanam utsṛjya maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040099 (0.033):
maharṣīṃś cāmitaujasaḥ Mn_1.36d / maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati YS182v_3.23b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807092 (0.039):
mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711180 (0.039):
mayā proktam idaṃ śāstraṃ YS78v_78c / mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS78v_36a
mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a / mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS182v_3.7a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347621 (0.0):
mahāpātakanāśanam YS99v_72b / mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS99v_35a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807099 (0.0):
mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807119 (0.0):
mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS182v_3.7a / mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS99v_35a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711183 (0.0):
mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b / mahiṣīty ucyate bhāryā YS78v_36a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040538 (0.021):
māṇḍavyo vyavahārataḥ Nar_M1.36d / mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS182v_3.7a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_au.htm.txt) 4102351 (0.053):
kṛcchrābdam ācarej jñānād % ajñānād aindavadvayam // YS99v_34 // / mātaraṃ gurupatnīṃ ca $ svasṛduhitarau snuṣām &
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_pu.htm.txt) 3295050 (0.053):
kṛcchrābdam ācarej jñānād ajñānād aindavadvayam // YS99v_34 // / mātaraṃ gurupatnīṃ ca svasṛduhitarau snuṣām /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18690856 (0.056):
pratiśruṇāmi / rājyaṃ ṛddhaṃ sphītam avahāya tava gurumātāpitaraṃ ahaṃ / paricariṣyaṃ // yathā paricīrṇaṃ tathā paricariṣyaṃ // ṛṣikumāro āha /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9040426 (0.057):
mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a / mahiṣīty ucyate bhāryā YS78v_36a / mahiṣoṣṭragavāṃ dvau dvau Yj_2.174c
mātā caiva pitā caiva YS182v_3.22a / mānasaṃ vācikaṃ caiva YS182v_4.49a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807123 (1.788):
mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS182v_3.7a / mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS99v_35a / mātā caiva pitā caiva YS182v_3.22a
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347621 (0.026):
mahāpātakanāśanam YS99v_72b / mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS99v_35a / mātāpitros tu satkṛtim YS99v_81b
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18690856 (0.048):
pratiśruṇāmi / rājyaṃ ṛddhaṃ sphītam avahāya tava gurumātāpitaraṃ ahaṃ / paricariṣyaṃ // yathā paricīrṇaṃ tathā paricariṣyaṃ // ṛṣikumāro āha /
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18932032 (0.063):
(AVŚ_5,30.5a) yat te mātā yat te pitā jamir bhrātā ca sarjataḥ |
māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b / māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś YS182v_1.12c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807184 (0.0):
māsam abhyasya pūruṣaḥ YS99v_32b / māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041276 (0.030):
māsam āsīta saṃyataḥ Yj_3.263b / māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b / māsam ekaṃ payovratam Yj_3.289b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041294 (0.032):
māsasya vṛddhiṃ gṛhṇīyād Mn_8.142c / māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś YS182v_1.12c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9346800 (0.037):
kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c / kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803181 (0.037):
kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c / kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468572 (0.048):
taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804284 (0.051):
taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c / taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804307 (0.051):
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c / taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c / taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
Kalpadrumavadanamala (klpdrapu.htm.txt) 28908460 (0.051):
śūdrīhastena yo bhuñkte māsam ekaṃ nirantaram* /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9584183 (0.052):
Par11.8cd/.prāyaś.cittaṃ.cared.vipraḥ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.tathā.// / Par11.9ab/.pīyūṣaṃ.śveta.laśunaṃ.vṛntāka.phala.gṛñjane./
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10799748 (0.052):
surāmāṃsādimādhvīkaṃ kṛtvā gomāṃsabhakṣaṇam // RKS_39.21 // / taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjībandhena śūddhyati /
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6909325 (0.053):
08603 yāvac cittaśatam api/ ekam api divasaṃ divasaśatam api/ ekam api / 08604 māsaṃ māsaśatam api/ ekam api varṣaṃ varṣaśatam api/ ekam api kalpaṃ
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843153 (0.053):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś % cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381265 (0.053):
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś cāndrāyaṇam athāpi vā // YS182v_1.12 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843233 (0.054):
taptakṛcchraṃ cared vipro % mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381345 (0.054):
taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517471 (0.055):
Manu11.164c[163ṃc]/ caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ tan niryāty) ātmaśuddhaye ||
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803800 (0.056):
carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468390 (0.057):
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d / caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2470211 (0.057):
ṣaḍrātropoṣitaḥ snātvā YS182v_3.54c / ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YS182v_3.5d
māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c / mukhena dhamitaṃ bhuṅkte YS182v_3.31c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041395 (0.034):
māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c / māsi māsi rajas tasyāḥ YS78v_22c / māsi māsi sabandhake Yj_2.37b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807200 (0.034):
māsārdhena viśudhyati YS99v_26d / māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711194 (0.040):
mārutārkeṇa śuddhyanti YS78v_52c / māsi māsi rajas tasyāḥ YS78v_22c
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10237325 (0.049):
73.09ab/ striyaḥ pavitram atulaṃ naitā duṣyanti karhi cit/ / 73.09cd/ māsi māsi rajo hy āsāṃ duṣkṛtāny apakarṣati//
muṣṭyā vā nihatā yā gauḥ YS182v_4.10a / mṛtakaṃ ca yadā bhavet YS182v_4.18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807237 (0.0):
munīnām agraṇīr yamaḥ YS99v_1d / muṣṭyā vā nihatā yā gauḥ YS182v_4.10a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807257 (0.034):
mūṣikotkaravartmasu YS99v_67b / mṛtakaṃ ca yadā bhavet YS182v_4.18d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042142 (0.043):
muṣṭiṃ gṛhṇan na duṣyati K_822:2d / muṣṭyā vā nihatā yā gauḥ YS182v_4.10a
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18492281 (0.054):
11 api jahāti gadān* // 33 // triratnam uṣitā tu gaur anatṛṇā yadā syāt / tadā tṛṇārdham upakalpayel laśuna _ ^ _ _ ^ _ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807350 (0.064):
yatra yatra mṛtā gāvaḥ YS78v_68c / yatra yatra mriyed gauś ca YS182v_4.11c / yathā pūrvaṃ tathā punaḥ YS99v_42d
mṛtam udbandhanena tu YS182v_1.6b / mṛtā caiva yadā sā gauḥ YS182v_4.12c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807279 (0.025):
mṛtam udbandhanena tu YS182v_1.6b / mṛtam udvandhanena ca YS78v_5b
Bower Manuscript. (bowermsu.htm.txt) 18492281 (0.049):
11 api jahāti gadān* // 33 // triratnam uṣitā tu gaur anatṛṇā yadā syāt / tadā tṛṇārdham upakalpayel laśuna _ ^ _ _ ^ _ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042479 (0.053):
mṛtam udbandhanena tu YS182v_1.6b / mṛtam udvandhanena ca YS78v_5b / mṛtavastrabhṛtsv nārīṣu Mn_10.35a
mṛtpiṇḍanavagomaye YS182v_4.9b / mṛtpiṇḍānyeva sādhayet YS182v_4.1d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807300 (0.0):
mṛto 'medhyena leptavyo YS99v_20c / mṛtpiṇḍanavagomaye YS182v_4.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042777 (0.050):
mṛttoyaiḥ śudhyate śodhyaṃ Mn_5.108[107M]a / mṛtpiṇḍanavagomaye YS182v_4.9b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844237 (0.060):
yaṣṭyā tu ghātite caiva % mṛtpiṇḍānyeva sādhayet // YS182v_4.1 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382350 (0.060):
yaṣṭyā tu ghātite caiva mṛtpiṇḍānyeva sādhayet // YS182v_4.1 //
mauñjīhomena śudhyati YS182v_2.3d / mlecchacāṇḍāladasyubhiḥ YS182v_5.5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807333 (0.0):
mauñjīhomena śudhyati YS182v_2.3d / mauñjī homena śudhyati YS99v_30d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347686 (0.041):
mṛto 'medhyena leptavyo YS99v_20c / mauñjī homena śudhyati YS99v_30d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043135 (0.049):
mauñjīhomena śudhyati YS182v_2.3d / mauñjī homena śudhyati YS99v_30d / mauñjīhomena śudhyati YSS_1.15d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043199 (0.051):
mriyetānyataro vāpi Mn_9.211c / mlecchacāṇḍāladasyubhiḥ YS182v_5.5d
yatra yatra mriyed gauś ca YS182v_4.11c / yathā brahmavadhe pāpaṃ YS182v_4.8a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807357 (0.004):
yathā pūrvaṃ tathā punaḥ YS99v_42d / yathā brahmavadhe pāpaṃ YS182v_4.8a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468347 (0.029):
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a / govadhe caiva yat pāpaṃ YS182v_4.2a
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1961698 (0.055):
nāmamātramiti | yathā mṛṇmayagohanane nāsti pāpam | tathā / vāstavikagohanane 'pi pāpaṃ na bhavet | yathā bālakānāṃ nāmamātreṇa
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347023 (0.058):
tathā varṇottamām api YS99v_36b / tadā tasya tu tat pāpaṃ YS99v_65c / tannārīgāmināṃ tathā YS99v_29b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16906701 (0.059):
yac ca nindayatāṃ pāpaṃ BrP_228.33c / yac ca brahmahanaḥ pāpaṃ BrP_228.24c
Patna Dharmapada (dhppat_u.htm.txt) 4683403 (0.061):
vitinnaparalokassa nāsti pāpam akāriyaṃ || / Uv11:4
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1400265 (0.062):
kurvato yat pāpaṃ8 bhavati tan niṣidhyate9 / / atha vā pāpam iti saṃsāravyasanam / tan naivam avāpsyasi /
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579304 (0.062):
Par4.20ab/.yat.pāpaṃ.brahma.hatyāyāṃ.dvi.guṇaṃ.garbha.pātane./
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 6002829 (0.062):
taṃ tathā bhinna maryādaṃ pāpam ātmopaghātinam | / devādayo 'py anughnanti grahāś chidra prahāriṇaḥ || 5 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20283502 (0.063):
07,168.030d*1383_03 tasya viprabruvavadhe kathaṃ pāpaṃ bhaven mama
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27603224 (0.063):
yāsyati tvaṃ sadā mūrchāṃ gato naiva vibuddhyase | 18.114 | / naca pāpaṃ tataste syādityukte cainamāviśat |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26902417 (0.064):
yat pāpaṃ parivitte ca $ yat pāpaṃ parivedinaḥ & / tayor dātṛgrahītroś ca % yat pāpaṃ bhrūṇaghātinaḥ // BrP_228.35 //
yad attaṃ ca hutaṃ tasmai hy YS182v_3.43e / yadi na kṣipate toyaṃ YS182v_1.10a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807378 (0.007):
yadā bhojanakāle syād YS99v_7a / yadi na kṣipate toyaṃ YS182v_1.10a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807369 (0.015):
yad aṅgam upahanyate YS78v_45b / yad attaṃ ca hutaṃ tasmai hy YS182v_3.43e
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9044810 (0.033):
yad attaṃ ca hutaṃ tasmai hy YS182v_3.43e / yad atropari lekhitam Yj_2.86d
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9521386 (0.043):
5,13: tadrā.bhavati.rūpavatī/ / 5,13: tad.anayā.attam.iti.vā.tad.asyai.dattam.iti.vā/
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28085219 (0.062):
mādayadhvaṃ svāhā vāḍiti tadyathā vaṣṭkṛtaṃ hutamevamasyaitadbhavati / sa yasyānaso havirgṛhṇanti | anasastasya dhuri vimuñcanti yato yunajāma
yad dehakaṃ kākabalākacillām- YS182v_3.61a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844097 (0.0):
tāvaccīrṇavratasyāpi $ tat pāpaṃ na praṇaśyati // YS182v_3.60 // / yad dehakaṃ kākabalākacillām- $ edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382210 (0.0):
tāvaccīrṇavratasyāpi tat pāpaṃ na praṇaśyati // YS182v_3.60 // / yad dehakaṃ kākabalākacillām- edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9045427 (0.0):
yad devanasamāhvayau Mn_9.222b / yad dehakaṃ kākabalākacillām YS182v_3.61a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807390 (0.0):
yad dehakaṃ kākabalākacillām- YS182v_3.61a
yan na kārayate tat tan YS182v_3.56a / yamaḥ prāha yathā tatham YS182v_4.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807406 (0.0):
yad veṣṭitaṃ kākabalākacillair YS78v_44a / yan na kārayate tat tan YS182v_3.56a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9045743 (0.020):
yantreṇa gocikitsārthaṃ Ang_2,10.13a / yan na kārayate tat tan YS182v_3.56a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844462 (0.047):
evam ukto hi bhagavān % yamaḥ prāha yathā tatham // YS182v_4.19 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382575 (0.047):
evam ukto hi bhagavān yamaḥ prāha yathā tatham // YS182v_4.19 //
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467898 (0.048):
itarebhyaḥ(?) samāsataḥ YS182v_5.23b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2467908 (0.048):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802452 (0.048):
iti dharmo vyavasthitaḥ YS99v_99d / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975192 (0.054):
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b / iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d / iti procuśca tatkṛtau Ang_1.1038b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468083 (0.057):
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b / evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c / evam eva yamo 'bravīt YS182v_3.38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8975291 (0.060):
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b / ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d / ityuktastu tato bhūyaḥ Ang_1.896a
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4612865 (0.062):
manustacchākṣamatsarvaṃ yamastadvai na cākṣamat /
yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d / yaṣṭyā tu ghātite caiva YS182v_4.1c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807437 (0.0):
yaś cātmanaṃ nivedayet YS78v_20d / yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807454 (5.960):
yaṣṭighāte dvayaṃ caret YS78v_b / yaṣṭyā tu ghātane caiva YS78v_66c / yaṣṭyā tu ghātite caiva YS182v_4.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046076 (0.018):
yaś cātmānaṃ nivedayet Par_11.21d / yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843446 (0.045):
ete śūdrās tu bhojyānnā % yaś cā ''tmānaṃ nivedayet // YS182v_3.10 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381558 (0.045):
ete śūdrās tu bhojyānnā yaś cā ''tmānaṃ nivedayet // YS182v_3.10 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711239 (0.055):
yaṣṭighāte dvayaṃ caret YS78v_b / yaṣṭyā tu ghātane caiva YS78v_66c / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12774347 (0.062):
anyathā cenmadoṣassarveṣāṃ ca vipacadbhavet / / atmānaṃ yo viśeṣeṇastautyahaṅkāra bhāvidaḥ // BhS_36.600 //
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807460 (0.0):
yaṣṭyā tu ghātane caiva YS78v_66c / yaṣṭyā tu ghātite caiva YS182v_4.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046145 (5.960):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tat karma na kārayet Mn_8.217b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469899 (0.056):
vatso vatsataro vā 'pi YS182v_4.4c / vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468268 (0.059):
khātaṃ vāpī tathā kūpa- YS182v_4.1a / khāte ca patitā yā gauḥ YS182v_4.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986981 (0.059):
khātaṃ vāpī tathā kūpa YS182v_4.1a / khāte ca patitā yā gauḥ YS182v_4.3a
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a / yas toyaṃ pibati dvijaḥ YS182v_1.9b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046195 (0.0):
yas tāṃ na pratipadyate Nar_5.01b / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807469 (0.0):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711247 (0.0):
yaṣṭyā tu ghātane caiva YS78v_66c / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046316 (0.021):
yas tu sarvasvam ādiśya K_521a / yas toyaṃ pibati dvijaḥ YS182v_1.9b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807483 (0.030):
yas tu bhāryābhṛtiṃ dvijaḥ YSS_2.54b / yas toyaṃ pibati dvijaḥ YS182v_1.9b
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6634550 (0.035):
p.97.6ab/.bhūtiṃ ca^upanayed atra bhāryāṃ ca na vivāhayet/ / p.97.6cd/.utkaṭako vañcatakaḥ kūṭasākṣī ca tandrijaḥ//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21625776 (0.035):
353.009. bhṛtiṃ copanayedatra bhāryāṃ ca na vivāhayet/ / 353.010. utkuṭuko vañcanakaḥ kūṭasākṣī ca tandrijaḥ//224//
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16028970 (0.050):
Yāj3.261c/ kanyām (samudvahed eṣām sa.upavāsām akimcanām //(p.450)
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468119 (0.054):
kanyā sā vṛṣalī smṛtā YS182v_3.18d / kanyāṃ yo na prayacchati YS182v_3.20b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807497 (0.054):
''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b / yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
Varahagrhyasutra (vargs_u.htm.txt) 23838664 (0.055):
atha pravadane kanyāmupavasitāṃ snātāṃ saśiraskām ahatenācchinnadaśena
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580339 (0.061):
Par6.27ab/.caṇḍāla.ghaṭa.saṃsthaṃ.tu.yat.toyaṃ.pibati.dvijaḥ./ / Par6.27cd/.tat.kṣaṇāt.kṣipate.yas.tu.prājāpatyaṃ.samācaret.//
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18843898 (0.061):
luṅkeśvare mahārāja toyaṃ pibati bhaktitaḥ // RKV_67.101 //
Dharmasamuccaya (bsa052_u.htm.txt) 18036271 (0.061):
lavaṇodaṃ tṛṣātoyaṃ yathā pibati nārikaḥ / / na tena (tuṣyati) janturmuhuśca pariśuṣyati // Dhs_8.35 //
''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807493 (0.0):
yasya cotsṛjyate vṛṣaḥ YS99v_89b / ''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046770 (0.020):
yasyocuḥ sākṣiṇaḥ satyāṃ Yj_2.79a / ''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844063 (0.055):
āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā $ ''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382176 (0.055):
āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā ''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] /
yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a / yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807503 (0.0):
yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b / yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a
AAPASTAMBA DHARMASUUTRA (apastd_u.htm.txt) 24793751 (0.004):
abrāhmaṇa iva [vanditvā tṛṇeṣv [āsīta pṛṣṭhatap // ( K bibhtad ) / Ap1.9.27.11/ (ś) yad eka.rātreṇa karoti pāpaṃ kṛṣṇaṃ varṇaṃ brāhmaṇaḥ
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711209 (0.004):
mṛtpiṇḍe gokulena ca YS78v_66d / yat karoty ekarātreṇa YS78v_26a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046894 (0.024):
yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a / yaḥ karṣayaty anavekṣayā Mn_7.111[112M]b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807526 (0.031):
yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b / yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711260 (0.031):
yaḥ pratyavasito vipraḥ YS78v_48a / yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043692 (0.033):
yat karoty ekarātreṇa YS78v_26a / yat karoty aurdhvadehikam Mn_11.10[09M]b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047086 (0.051):
yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b / yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b / yācam ānaya dauḥśīlyād K_028c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581226 (0.056):
Par7.8ab/.asambhāṣyo.hy.apāṅkteyaḥ.sa.vipro.vṛṣalī.patiḥ./ / Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.//
yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a / yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047692 (0.0):
yāvadasthi manuṣyāṇāṃ YS99v_91a / yāvad ābhūtasaṃplavam Yj_3.188d / yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.6d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807542 (0.0):
yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d / yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807552 (0.0):
yāvato grasate grāsān YS78v_40a / yāvadasthi manuṣyāṇāṃ YS99v_91a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711272 (0.0):
yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d / yāvato grasate grāsān YS78v_40a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047567 (0.020):
yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a / yāvato grasate grāsān YS78v_40a / yāvato bāndhavān yasmin Mn_8.97a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26886968 (0.040):
mitraghnaḥ kṛtyate tāvad $ yāvad ābhūtasaṃplavam & / karambhavālukā nāma % narakaṃ yojanāyutam // BrP_215.107 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11158279 (0.040):
mitraghnaḥ kṛtyate tāvad yāvad ābhūtasaṃplavam / / karambhavālukā nāma narakaṃ yojanāyutam // BrP_215.107 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710827 (0.041):
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c / tāvat tiṣṭhet nirāhārā YS78v_61c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16765587 (0.050):
ābhūtasaṃplavaṃ yāvat BrP_57.60c / ābhūtasaṃplavaṃ yāvad BrP_57.27a / ābhūmipālā bhojās tu BrP_15.54a
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780828 (0.060):
tatra bhuktvā varān bhogān % yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_57.10 // / ihalokaṃ samāsādya $ bhaved vipro bahuśrutaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052144 (0.060):
tatra bhuktvā varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_57.10 // / ihalokaṃ samāsādya bhaved vipro bahuśrutaḥ /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804464 (0.062):
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c / tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c / tāvato grasate pretya YS182v_3.29c
yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.61d / yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ YS182v_3.27a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843661 (0.0):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā % savāsā jalam āviśet // YS182v_3.26 // / yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ $ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381774 (0.0):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā savāsā jalam āviśet // YS182v_3.26 // / yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047692 (0.0):
yāvadasthi manuṣyāṇāṃ YS99v_91a / yāvad ābhūtasaṃplavam Yj_3.188d / yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047714 (0.0):
yāvad āhvānadarśanam Nar_M1.41d / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807562 (0.0):
yāvadasthi manuṣyāṇāṃ YS99v_91a / yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.6d / yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.61d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711277 (0.007):
yāvato grasate grāsān YS78v_40a / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314243 (0.009):
sa vai vārdhuṣiko nāma % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ $ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663302 (0.009):
sa vai vārdhuṣiko nāma brahmavādiṣu garhitaḥ // YS78v_37 // / yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26886968 (0.040):
mitraghnaḥ kṛtyate tāvad $ yāvad ābhūtasaṃplavam & / karambhavālukā nāma % narakaṃ yojanāyutam // BrP_215.107 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11158279 (0.040):
mitraghnaḥ kṛtyate tāvad yāvad ābhūtasaṃplavam / / karambhavālukā nāma narakaṃ yojanāyutam // BrP_215.107 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16765587 (0.050):
ābhūtasaṃplavaṃ yāvat BrP_57.60c / ābhūtasaṃplavaṃ yāvad BrP_57.27a / ābhūmipālā bhojās tu BrP_15.54a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490630 (0.050):
Manu3.236a[226ṃa]/ atyuṣṇaṃ sarvam annaṃ syād) bhuñjīraṃs) te ca vāgyatāḥ
Pancavimsabrahmana (pncvbr1u.htm.txt) 10673387 (0.057):
gauṅgavam apaśyat tenānnādo 'bhavad yad annaṃ vitvā gardadyad agaṅgūyat
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26780828 (0.060):
tatra bhuktvā varān bhogān % yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_57.10 // / ihalokaṃ samāsādya $ bhaved vipro bahuśrutaḥ &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052144 (0.060):
tatra bhuktvā varān bhogān yāvad ābhūtasaṃplavam // BrP_57.10 // / ihalokaṃ samāsādya bhaved vipro bahuśrutaḥ /
yāvad ekaḥ pṛthag bhāvyaḥ YS182v_2.8a / yāvad dvijā na cārcyante YS182v_3.59c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047728 (0.0):
yāvad uṣmā bhavaty annaṃ Mn_3.237[227M]a / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807573 (0.0):
yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ YS182v_3.27a / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807584 (0.0):
yāvad dvijā na cārcyante YS182v_3.59c / yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711281 (0.009):
yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a / yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047801 (0.039):
yāvad vastu vivakṣitam Nar_M2.7d / yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807594 (0.039):
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS78v_38b / yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843286 (0.041):
pūtas tad ahared vāpi % iha loke paratra ca // YS182v_2.7 // / yāvad ekaḥ pṛthag bhāvyaḥ $ prāyaścittaṃ na sevate &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381398 (0.041):
pūtas tad ahared vāpi iha loke paratra ca // YS182v_2.7 // / yāvad ekaḥ pṛthag bhāvyaḥ prāyaścittaṃ na sevate /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047765 (0.049):
yāvaddvātriṃśadāhutiḥ Ang_1.971d / yāvad dvijā na cārcyante YS182v_3.59c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711290 (0.052):
yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a / yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15850719 (0.059):
tataste brāhmaṇāḥ sarve bhuñjīranvāgyatā dvijāḥ // NarP_1,28.61 //
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b / yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843672 (0.0):
pitaras tāvad aśnanti % yāvan noktā havirguṇāḥ // YS182v_3.27 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381785 (0.0):
pitaras tāvad aśnanti yāvan noktā havirguṇāḥ // YS182v_3.27 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047869 (0.0):
yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d / yāvanmāsaṃ sthito garbho Par_3.15c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21490658 (0.0):
Manu3.237c[227ṃc]/ pitaras tāvad aśnanti) yāvat na uktā havirguṇāḥ || / Manu3.238a[228ṃa]/ yad veṣṭita.śirā bhuṅkte) yad bhuṅkte) dakṣiṇā.mukhaḥ |
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807591 (0.0):
yāvad dvijā na cārcyante YS182v_3.59c / yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807606 (0.0):
yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a / yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314254 (0.0):
aśnanti pitaras tāvad % yāvan noktā havirguṇāḥ // YS78v_38 //
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711294 (0.0):
yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a / yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663313 (0.0):
aśnanti pitaras tāvad yāvan noktā havirguṇāḥ // YS78v_38 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047775 (1.788):
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b / yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS78v_38b / yāvadbhūmir prakalpitā Nar_20.19d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711285 (1.788):
yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a / yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS78v_38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047858 (0.036):
yāvan noktā havirguṇāḥ Mn_3.237[227M]d / yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
ye ca ātmahano janāḥ YS182v_4.31b / ye ca saṃkīrṇayonayaḥ YS182v_1.14b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048275 (0.0):
ye ca ātmahano janāḥ YS182v_4.31b / ye ca ke cin nirindriyāḥ Mn_9.201d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807622 (0.0):
ye 'grāmya śaraṇacyutāḥ YS78v_4b / ye ca ātmahano janāḥ YS182v_4.31b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048331 (5.960):
ye ca vaimānikā gaṇāḥ Mn_12.48b / ye ca saṃkīrṇayonayaḥ YS182v_1.14b / ye ca strībālaghātinaḥ Mn_8.89b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070529 (0.042):
saṃkīrṇamavaśādyāti Ang_1.339c / saṃkīrṇayonayo ye tu Mn_10.25a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21513559 (0.043):
Manu10.24c/ svakarmaṇāṃ ca tyāgena jāyante) varṇasaṃkarāḥ || / Manu10.25a/ saṃkīrṇa.yonayo ye tu pratiloma.anuloma.jāḥ |
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18886099 (0.044):
brahmaśāpapradagdhā ye ye caivātmahano dvijāḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4298690 (0.048):
Baudh1.1.2.13cd/ upāvṛt.sindhu.sauvīrā ete saṃkīrṇa.yonayaḥ // / Baudh1.1.2.14/ āraṭṭān kāraskarān puṇḍrān sauvīrān vaṅgān kaliṅgānprānūnān
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844612 (0.059):
draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca $ ye ca ātmahano janāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382725 (0.059):
draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca ye ca ātmahano janāḥ /
ye ca strīsūtake mṛtāḥ YS182v_4.30d / ye 'py adhogatim āgatāḥ YS182v_4.33b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844605 (0.0):
aṣṭaśālyāṃ mṛtā ye ca % ye ca strīsūtake mṛtāḥ // YS182v_4.30 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382718 (0.0):
aṣṭaśālyāṃ mṛtā ye ca ye ca strīsūtake mṛtāḥ // YS182v_4.30 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048344 (0.0):
ye ca strībālaghātinām Yj_2.74b / ye ca strīsūtake mṛtāḥ YS182v_4.30d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807625 (0.0):
ye ca saṃkīrṇayonayaḥ YS182v_1.14b / ye ca strīsūtake mṛtāḥ YS182v_4.30d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807642 (0.0):
ye narās tv akṛtavratāḥ YSS_2.1b / ye 'py adhogatim āgatāḥ YS182v_4.33b / ye bhuñjanty abudhā dvijāḥ YS182v_3.11b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048578 (0.039):
ye pātakakṛtāṃ lokā Yj_2.73c / ye 'py adhogatim āgatāḥ YS182v_4.33b / ye bakavratino viprā Mn_4.197[198M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048331 (0.046):
ye ca saṃkīrṇayonayaḥ YS182v_1.14b / ye ca strībālaghātinaḥ Mn_8.89b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070529 (0.063):
saṃkīrṇamavaśādyāti Ang_1.339c / saṃkīrṇayonayo ye tu Mn_10.25a
ye bhuñjanty abudhā dvijāḥ YS182v_3.11b / ye śāmaśabalācyutāḥ YS182v_1.5b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807654 (0.0):
ye 'py adhogatim āgatāḥ YS182v_4.33b / ye bhuñjanty abudhā dvijāḥ YS182v_3.11b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048646 (0.021):
ye śaktāḥ sadgavā iva Nar_M3.3d / ye śāmaśabalācyutāḥ YS182v_1.5b / ye śūdrād adhigamyārtham Mn_11.42[41M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048585 (0.026):
ye bakavratino viprā Mn_4.197[198M]a / ye bhuñjanty abudhā dvijāḥ YS182v_3.11b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711306 (0.034):
ye 'grāmya śaraṇacyutāḥ YS78v_4b / ye bhuñjanty abudhā narāḥ YS78v_21b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15850719 (0.049):
tataste brāhmaṇāḥ sarve bhuñjīranvāgyatā dvijāḥ // NarP_1,28.61 //
yojanīyaṃ[yettu] prayatnataḥ YS182v_3.40d / yojanīyaḥ prayatnena YS182v_3.43c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807673 (0.0):
yair yair vratair viśudhyanti YSS_1.2c / yojanīyaṃ[yettu] prayatnataḥ YS182v_3.40d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9048874 (0.024):
yojanānāṃ śataṃ vrajet Mn_11.75[74M]b / yojanīyaṃ[yettu] prayatnataḥ YS182v_3.40d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843840 (0.044):
adūṣyaṃ caiva viprendraṃ % yojanīyaṃ[yettu] prayatnataḥ // YS182v_3.40 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381953 (0.044):
adūṣyaṃ caiva viprendraṃ yojanīyaṃ[yettu] prayatnataḥ // YS182v_3.40 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702933 (0.061):
nirvyūḍhamityāśayenāha ityukteta / / yaḥ prayatnato vivecyaḥ asmābhiścoktalakṣaṇo dhvaniretadeva kāvyatattvaṃ
yonisaṃkarajaṃ sarvaṃ YS182v_5.2c / raktavastrasya vikretā YS182v_3.52a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049058 (0.014):
yo nivedayate mohād Ang_1.242a / yonisaṃkarajaṃ sarvaṃ YS182v_5.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807695 (0.049):
yo doṣaduṣṭas sa nṛpeṇa śāsyo YSS_1.48c / yonisaṃkarajaṃ sarvaṃ YS182v_5.2c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807739 (0.063):
raktamālyavibhūṣitaṃ YSS_2.20b / raktavastrasya vikretā YS182v_3.52a / rajakaś carmakāraś ca YSS_1.32a
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1390014 (0.064):
11. brāhmaṇayonivyatiriktonyayonijo / 12. gatvate / 13. niṣidvāse^
rajakīṃ veṇujīvinīm YS182v_2.1b / rajasvalāṃ spṛśed yas tu YS182v_3.50a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807768 (0.0):
rajasvalā tu saṃspṛṣṭā YS99v_12a / rajasvalāṃ spṛśed yas tu YS182v_3.50a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807752 (0.033):
rajakaś carmakāraś ca YS99v_33a / rajakīṃ veṇujīvinīm YS182v_2.1b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843960 (0.039):
pañcagavyena śuddhiḥ syād % ity āha bhagavān yamaḥ // YS182v_3.49 // / rajasvalāṃ spṛśed yas tu $ trirātraṃ tatra kārayet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382073 (0.039):
pañcagavyena śuddhiḥ syād ity āha bhagavān yamaḥ // YS182v_3.49 // / rajasvalāṃ spṛśed yas tu trirātraṃ tatra kārayet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049715 (0.048):
rajasvalāmukhāsvādaḥ Yj_3.229c / rajasvalāṃ spṛśed yas tu YS182v_3.50a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507517 (0.062):
Manu8.358a/ striyaṃ spṛśed) adeśe yaḥ spṛṣṭo) vā marṣayet) tayā |
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809519 (0.064):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_60a / spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu YS78v_57a / svagotrād bhraśyate tataḥ YS99v_84d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711594 (0.064):
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_60a / spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu YS78v_57a / svavṛṣaṃ yā parityajyāny YS78v_27a
rajaḥ paśyati yā nārī YS182v_3.57a / rākṣasair vipralupyati YS182v_3.32d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807776 (0.0):
rajasvale yadā nāryāv YS99v_13a / rajaḥ paśyati yā nārī YS182v_3.57a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807807 (0.015):
rahas saṃkamya vā sakṛt YSS_1.32Ab / rākṣasair vipralupyati YS182v_3.32d / rājadaṇḍo na tasyāsti YSS_1.21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049726 (0.029):
rajaḥ paśyati yā nārī YS182v_3.57a / rajonivṛttau gamyā strī Par_7.18a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844044 (0.043):
vivāhotsavayajñeṣu % kārye caivam upasthite // YS182v_3.56 // / rajaḥ paśyati yā nārī $ tasya kālasya kā kriyā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382157 (0.043):
vivāhotsavayajñeṣu kārye caivam upasthite // YS182v_3.56 // / rajaḥ paśyati yā nārī tasya kālasya kā kriyā /
rājadaṇḍo na tasyāsti YS182v_3.2c / rājapratigrahāt sarvaṃ YS182v_4.58a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050064 (0.0):
rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c / rājadaṇḍo na tasyāsti YSS_1.21c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807807 (0.0):
rahas saṃkamya vā sakṛt YSS_1.32Ab / rākṣasair vipralupyati YS182v_3.32d / rājadaṇḍo na tasyāsti YSS_1.21c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807823 (0.0):
rājadaṇḍo na tasyāsti YS182v_3.2c / rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711322 (5.960):
rathy ākardamatoyāni YS78v_52a / rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 916430 (0.025):
kṛpāṇodagradordaṇḍaḥ sa sahastrāryudhīyati // / atra "sahastrāyudhamivātmānamācarati" iti vākye upameyasyātmano lopaḥ /"
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506671 (0.029):
Manu8.298a/ gardhabha.aja.āvikānāṃ tu daṇḍaḥ syāt) pañcamāṣikaḥ | / [M.pāñcamāṣikaḥ] / Manu8.298c/ māṣikas tu bhaved) daṇḍaḥ śva.sūkaranipātane ||
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7426392 (0.032):
yau prabhūte aje rvā vī ity ayam ādeśo bhavati / / pravayaṇo daṇḍaḥ, prājano daṇḍaḥ / / pravayaṇamānaya, prājanamānaya //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20091313 (0.034):
06,012.036a na tatra rājā rājendra na daṇḍo na ca daṇḍikāḥ
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844959 (0.038):
bhūmidarśanāt pāpamocakā kṛtatretādvāpare kalau nauvarvīroṣitaḥ || / YS182v_4.57 || / rājapratigrahāt sarvaṃ $ brahmavarcasam eva ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383072 (0.038):
bhūmidarśanāt pāpamocakā kṛtatretādvāpare kalau nauvarvīroṣitaḥ || / YS182v_4.57 || / rājapratigrahāt sarvaṃ brahmavarcasam eva ca /
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8485843 (0.045):
karāvāptirna teṣvasti na daṇḍo na ca daṇḍyakāḥ /
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 3 (bahcar3u.htm.txt) 2462937 (0.048):
itthaṃ nāsti rājatvamapakalaṅgamṛte devadevādamataḥ sarvadvīpabhūjo harṣāt
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050131 (0.053):
rājapatnyabhigāmī ca Yj_2.282c / rājapratigrahāt sarvaṃ YS182v_4.58a / rājapravartitān dharmān K_670a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10309676 (0.056):
12,121.033a na syād yadīha daṇḍo vai pramatheyuḥ parasparam
rājñaḥ pratigrahāc caiva YS182v_4.59c / rājñāṃ pratigrahas tyājyo YS182v_4.59a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050772 (0.033):
rājñāṃ dharmaṃ nibodhata Mn_6.97d / rājñāṃ pratigrahas tyājyo YS182v_4.59a / rājñāṃ pravrajitāṃ dhātrīṃ YS99v_36a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807866 (0.033):
rājñaḥ svārtthaṃ pracakṣate YSS_2.12d / rājñāṃ pratigrahas tyājyo YS182v_4.59a / rājñāṃ pravrajitāṃ dhātrīṃ YS99v_36a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807822 (0.042):
rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c / rājapratigrahāt sarvaṃ YS182v_4.58a
rājñāṃ sukṛtanāmabhiḥ YS182v_4.61b / rājñīm ācāryaśiṣyāṃ vā YS182v_3.5a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807879 (0.0):
rājñāṃ pravrajitāṃ dhātrīṃ YS99v_36a / rājñāṃ sukṛtanāmabhiḥ YS182v_4.61b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050792 (0.037):
rājñāṃ sā dviguṇā smṛtā Ang_2,5.7b / rājñāṃ sukṛtanāmabhiḥ YS182v_4.61b
rātrau nakṣatradarśanāt YS182v_3.70b / retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807912 (0.0):
rātrau nakṣatramārutaiḥ YS99v_96b / rātrau nakṣatraraśmibhiḥ YS78v_64b / retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711333 (0.0):
rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c / rātrau nakṣatraraśmibhiḥ YS78v_64b / reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9051258 (0.037):
retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c / reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c / retoviṇmūtram eva ca Mn_4.222[223M]d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807890 (0.044):
rātribhir māsatulyābhir YS99v_77a / rātrau nakṣatradarśanāt YS182v_3.70b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9050967 (0.051):
rātrau nakṣatradarśanāt YS182v_3.70b / rātrau nakṣatramārutaiḥ YS99v_96b
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22887215 (0.058):
mūtrapurīṣau prasiddhau / / srehū retaḥ / / mūtrādīnāmācamanārthamupanyāsaḥ lepagandhāpakarṣasya 'lepagandhāpakarṣaṇe
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4300396 (0.063):
Baudh1.5.10.15/ mūtra.vad retasa utsarge // / Baudh1.5.10.16/ nīvīṃ (visrasya (paridhāya^apa (upaspṛśet //
rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS182v_3.34c / rodhane bandhane caiva YS182v_4.9a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807923 (0.0):
reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c / rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS182v_3.34c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711339 (0.0):
reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c / rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS78v_29c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9051309 (0.034):
rogī hīnātiriktāṅgaḥ Yj_1.222a / rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS182v_3.34c
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018325 (0.035):
Yāj1.221c/ pitṛ.mātṛ.parāś caiva brāhmaṇāh śrāddha.sampadah // / Yāj1.222a/ rogī hīna.atirikta.aṅgah kāṇah paunarbhavas tathā /
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055250 (0.054):
bhavati, na jaḍo bhavati, na lolo bhavati, na lollo bhavati, na kallo / bhavati, na hīnāṅgo bhavati, na vikalāṅgo bhavati, na vikṛtāṅgo bhavati,
lākṣārajakameva ca YS182v_3.52b / lehitaṃ vartitaṃ caiva YS182v_3.33c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807957 (1.788):
liṅgāj jānāti mānavaḥ YSS_2.31b / lehitaṃ vartitaṃ caiva YS182v_3.33c / lokatrayajigīṣubhiḥ YS182v_4.59b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052093 (0.020):
leśoddeśas tu yuktiḥ syād K_214c / lehitaṃ vartitaṃ caiva YS182v_3.33c / lokatrayajigīṣubhiḥ YS182v_4.59b
lokatrayajigīṣubhiḥ YS182v_4.59b / lolupā vedavarjitāḥ YS182v_4.55d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807963 (0.0):
liṅgāj jānāti mānavaḥ YSS_2.31b / lehitaṃ vartitaṃ caiva YS182v_3.33c / lokatrayajigīṣubhiḥ YS182v_4.59b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052093 (0.020):
leśoddeśas tu yuktiḥ syād K_214c / lehitaṃ vartitaṃ caiva YS182v_3.33c / lokatrayajigīṣubhiḥ YS182v_4.59b
vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS182v_3.28d / vacanād bhavate[ti] kṣamaḥ YS182v_5.11b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807976 (0.0):
lolupā vedavarjitāḥ YS182v_4.55d / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS182v_3.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052390 (0.024):
vaktavyaṃ vā samañjasam Nar_M3.9b / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS182v_3.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052456 (0.038):
vacanād doṣato bhedāt Nar_1.137c / vacanād bhavate[ti] kṣamaḥ YS182v_5.11b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711347 (0.047):
romāṇi prathame pāde YS78v_72a / vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS78v_39d
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5480141 (0.062):
bhinnavantaḥ . vṛkṣavantau vṛkṣavantaḥ . na vaktavyam . vacanāt bhaviṣyati
vacasoddālakasya ca YS182v_5.20b / vatso vatsataro vā 'pi YS182v_4.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807977 (0.0):
vacanād bhavate[ti] kṣamaḥ YS182v_5.11b / vacasoddālakasya ca YS182v_5.20b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807990 (0.0):
vatsānāṃ kaṇṭhabandhena YS99v_52a / vatso vatsataro vā 'pi YS182v_4.4c / vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a
vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a / varjanīyāḥ prayatnataḥ YS182v_3.37b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6807993 (0.0):
vatsānāṃ kaṇṭhabandhena YS99v_52a / vatso vatsataro vā 'pi YS182v_4.4c / vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808015 (0.0):
varjanīyāḥ prayatnataḥ YS182v_3.37b / varjanīyāḥ prayatnataḥ YS78v_b / varjitaṃ ca yamaḥ prāha YS182v_3.41c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9052791 (0.040):
vanitā tena sā smṛtā Ang_1.454b / vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468268 (0.046):
khātaṃ vāpī tathā kūpa- YS182v_4.1a / khāte ca patitā yā gauḥ YS182v_4.3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8986981 (0.046):
khātaṃ vāpī tathā kūpa YS182v_4.1a / khāte ca patitā yā gauḥ YS182v_4.3a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844359 (0.056):
yatra yatra mriyed gauś ca % prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak // YS182v_4.11 // / vane ca patitā yā gauḥ $ pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382472 (0.056):
yatra yatra mriyed gauś ca prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak // YS182v_4.11 // / vane ca patitā yā gauḥ pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā /
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469706 (0.056):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046143 (0.056):
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a / yas tat karma na kārayet Mn_8.217b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489625 (0.059):
Manu3.166c[156ṃc]/ pretaniryāpakaś ca eva varjanīyāḥ) prayatnataḥ || / Manu3.167a[157ṃa]/ etān vigarhita.ācārān apāṅkteyān dvijādhamān |
varjitaṃ ca yamaḥ prāha YS182v_3.41c / varṇataś cāpi sarvaśaḥ YS182v_5.2d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808022 (0.0):
varjanīyāḥ prayatnataḥ YS182v_3.37b / varjanīyāḥ prayatnataḥ YS78v_b / varjitaṃ ca yamaḥ prāha YS182v_3.41c
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6627606 (0.056):
karṇato vā nāsikāto vā (26) bhrūto vā rūpato vā saṃsthānato vā varṇato vā / ''kārato vā yonito vā ''hārato vā sambhāvato vā nānā^karaṇaṃ prajñāyate/
varṇādīnāṃ yathā kramam YS182v_5.1d / varṇijātyeṣv anukramāt YS182v_5.3b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808025 (0.0):
varjitaṃ ca yamaḥ prāha YS182v_3.41c / varṇataś cāpi sarvaśaḥ YS182v_5.2d / varṇādīnāṃ yathā kramam YS182v_5.1d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808037 (0.044):
varṇānāṃ hitakāmyayā YS78v_78b / varṇijātyeṣv anukramāt YS182v_5.3b
vastrasyārdham adhaḥ kṛtam YS182v_3.31b / vidyāt apobhyāṃ saṃyuktaḥ YS182v_4.53c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808056 (0.0):
varṣe varṣe tu kurvīta YS99v_81a / vastrasyārdham adhaḥ kṛtam YS182v_3.31b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808094 (0.0):
vittāpekṣaṃ bhaved iṣṭaṃ YS99v_69a / vidyāt apobhyāṃ saṃyuktaḥ YS182v_4.53c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9055083 (0.040):
vidyātapobhyāṃ bhūtātmā Mn_5.109[108M]c / vidyāt apobhyāṃ saṃyuktaḥ YS182v_4.53c / vidyātapobhyāṃ hīnena Yj_1.202a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9053611 (0.042):
vastrayugmaṃ guror api Yj_1.292d / vastrasyārdham adhaḥ kṛtam YS182v_3.31b
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15879947 (0.060):
antarasvarasaṃyuktaḥ kākaliryatra dṛśyate / / taṃ tu sādhāritaṃ vidyātpañcamasthaṃ tu kaiśikam // NarP_1,50.55 //
vidyāvinayasaṃpannaḥ YS182v_3.42c / vidhav āgamane pāpaṃ YS182v_4.43a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808102 (0.0):
vidyāt apobhyāṃ saṃyuktaḥ YS182v_4.53c / vidyāvinayasaṃpannaḥ YS182v_3.42c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9055300 (0.014):
vidhayaḥ parikīrtitāḥ K_602b / vidhav āgamane pāpaṃ YS182v_4.43a / vidhavā ca punaḥ punaḥ Par_4.14d
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22912274 (0.037):
vidyā vinaya saṃpanne vidyā ca vinayaś ca vidyā vinayau, vinaya upāmaḥ, / tābhyāṃ vidyā vinayābhyāṃ saṃpanno vidyā vinaya saṃpanno vidvān vinītaś ca
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844760 (0.059):
tathā kṣattriyavaiśyau vā % śūdro vā 'pi yathā kramāt // YS182v_4.42 // / vidhav āgamane pāpaṃ $ sakṛc caiva tu yad bhavet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382873 (0.059):
tathā kṣattriyavaiśyau vā śūdro vā 'pi yathā kramāt // YS182v_4.42 // / vidhav āgamane pāpaṃ sakṛc caiva tu yad bhavet /
vidhavā caiva yā nārī YS182v_4.39a / vidhiṃ prabrūhi no yama YS182v_4.18b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808110 (0.0):
vidhav āgamane pāpaṃ YS182v_4.43a / vidhavā caiva yā nārī YS182v_4.39a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9055484 (0.050):
vidhiṃ dharmyaṃ pratigrahe Mn_4.187b / vidhiṃ prabrūhi no yama YS182v_4.18b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347024 (0.059):
tadā tasya tu tat pāpaṃ YS99v_65c / tannārīgāmināṃ tathā YS99v_29b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9055305 (0.063):
vidhavā ca punaḥ punaḥ Par_4.14d / vidhavā caiva yā nārī YS182v_4.39a
vinā śākhāprabhedena YS182v_4.45c / vipule ca jale snātvā YS182v_3.57c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808119 (0.0):
vidhiṃ prabrūhi no yama YS182v_4.18b / vinā śākhāprabhedena YS182v_4.45c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517800 (0.061):
Manu11.186c[185ṃc]/ tena eva sārdhaṃ prāsyeyuḥ) snātvā) puṇye jalāśaye || / Manu11.187a[186ṃa]/ sa tv apsu taṃ ghaṭaṃ prāsya) praviśya) bhavanaṃ
viprakṣattriyaviṭśūdrā- YS182v_5.3a / viprasyaiva caturguṇam YS182v_4.14b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9055840 (0.0):
vipra āḍhyo vaṇiṅ nṛpaḥ Mn_8.169d / viprakṣattriyaviṭśūdrā YS182v_5.3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808123 (0.0):
vipule ca jale snātvā YS182v_3.57c / viprakṣattriyaviṭśūdrā- YS182v_5.3a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845049 (0.021):
yonisaṃkarajaṃ sarvaṃ % varṇataś cāpi sarvaśaḥ // YS182v_5.2 // / viprakṣattriyaviṭśūdrā- $ varṇijātyeṣv anukramāt &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383162 (0.021):
yonisaṃkarajaṃ sarvaṃ varṇataś cāpi sarvaśaḥ // YS182v_5.2 // / viprakṣattriyaviṭśūdrā- varṇijātyeṣv anukramāt /
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10218082 (0.048):
34.18cd/ nakṣatrāṇām atha vā yadi ketor na^udayo bhavati// / 34.19ab/ vipra^kṣatriya^viṭ^śūdrahā bhavet pratipad^ādiṣu kramaśaḥ/
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6803384 (0.055):
kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ YS182v_4.47a / kṣattriyo vaiśya eva ca YS182v_3.47b / kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25109797 (0.056):
brahmakṣatriyaviṭśūdra+ HV_App.I,42B.2955**222:3a / brahmakṣetram ihocyate HV_App.I,41.1135b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9034547 (0.059):
brahmakṣatriyaviṭśūdrā Yj_1.10a / brahmakṣatriyaviśyonir Mn_2.80c
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23849800 (0.059):
brahmakṣatriyaviṭśūdrā Yj_1.10a / brahmakhānilatejāṃsi Yj_3.145a
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25733751 (0.061):
brahmakṣatriyaviṭśūdragoturaṅgakharoṣṭrakāḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015547 (0.063):
Yāj1.39c/ brāhmaṇa.kṣatriya.viśas tasmād ete dvijāh smṛtāh //
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū- YS182v_3.69a / viprās te nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056024 (0.0):
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāñ ca YS78v_63a / vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū YS182v_3.69a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808183 (0.0):
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāñ ca YS78v_63a / vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū- YS182v_3.69a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808190 (0.0):
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū- YS182v_3.69a / viprās te nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844200 (1.788):
kṛcchreṇa śudhyate śūdrī % brāhmī dānena śudhyati // YS182v_3.68 // / vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū- $ dakyayā patitena vā &
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9579237 (0.042):
Par4.15cd/.ghorāyāṃ.bhrūṇa.hatyāyāṃ.yujyate.na.atra.saṃśayaḥ.// / Par4.16ab/.daridraṃ.vyādhitaṃ.mūrkhaṃ.bhartāraṃ.yā.avamanyate./
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16899800 (0.042):
mahad vai nātra saṃśayaḥ BrP_39.28d / mahabhaṅgam acīkarat BrP_188.3d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6772608 (0.043):
tallopātpādayārnaṃśyetsakṣepye cātra saṃśayaḥ // GarP_1,177.56 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6782165 (0.044):
kṛmijālaṃ pātayati sakalaṃ nātra saṃśayaḥ // GarP_1,203.2 // / gojaṅganābhipātaḥ syādguñjāmūlasya bhakṣaṇāt // GarP_1,203.3 //
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnau.htm.txt) 27827109 (0.044):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt % mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca $ gṛhītvā mardayed rasam &
Rasarnava, Patalas 1-12 (rasarnpu.htm.txt) 11800475 (0.044):
gajendrapuṭanaṃ dadyāt mriyate nātra saṃśayaḥ // Ras_12.106 // / haṃsāṅghriṃ śukatuṇḍīṃ ca gṛhītvā mardayed rasam /
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16438025 (0.045):
vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ HV_App.I,45.7b / vaisṛpaḥ savirūpākṣaḥ *HV_3.69*76:5a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056131 (0.045):
viprā vedavidas trayaḥ Mn_8.11b / viprās te nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54d
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 708499 (0.045):
sa eva nigrahe śakto $ daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710833 (0.045):
tat phalaṃ samavāpnoti $ vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22194049 (0.045):
sa eva nigrahe śakto daityānāṃ nātra saṃśayaḥ // / **HV_App.I,43.44**2:2 // / [k: D6 ins. after line 44:k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196381 (0.045):
tat phalaṃ samavāpnoti vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ // HV_App.I,45.7 // / [k: D3.5.6 ins. :k]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16463422 (0.046):
sa mahātmā mahātapāḥ HV_1.14b / samahendrān na saṃśayaḥ HV_App.I,29C.120b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2469559 (0.046):
bhaved vai pāpinaḥ kila YS182v_4.28b / bhūdevā nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54b
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10120694 (0.047):
mamo padiṣṭaṃ sakalaṃ gurumā nātra saṃśayaḥ / / gṛhītantu mayā kintu na sadetanmataṃmama // ViP_1,19.34 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992310 (0.049):
chudhyate nātra saṃśayaḥ Par_10.13d / churikāyāś ca bhedane Mn_8.325b
vipreṇa cānnavarjitam YS182v_3.45b / vibhāgasya vinirṇayaḥ YS182v_5.21b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808191 (0.0):
viprās te nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54d / vipreṇa cānnavarjitam YS182v_3.45b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056160 (0.036):
vipreṇa cānnavarjitam YS182v_3.45b / vipreṇātha tataḥ svayam Yj_1.312d
vivāhotsavayajñeṣu YS182v_3.56c / viṣaprapannagātrāś ca YS182v_1.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808218 (0.042):
vivāhe caiva saṃvṛtte YS99v_86a / vivāhotsavayajñeṣu YS182v_3.56c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9056753 (0.056):
vivāhotsavayajñeṣu YS182v_3.56c / vivāhotsavayajñeṣu tv Par_3.27a
vṛṣalīgamanaṃ caiva YS182v_3.14a / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808300 (0.0):
vṛṣalīpatim utsṛjet YSS_2.23d / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a / vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711380 (0.0):
vṛṣalī tu mṛtaprajāḥ YS78v_25b / vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314126 (0.020):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopahatasya ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663185 (0.020):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057773 (0.036):
vṛṣalīphenapītasya Mn_3.19a / vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a / vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542855 (0.048):
vṛṣalīpatir eva ca Mn_3.155[145M]b / vṛṣalīphenapītasya Mn_3.19a / vṛṣalīsevanād dvijaḥ Mn_11.178[177M]b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21487472 (0.051):
Manu3.18c/ na aśnanti) pitṛ.devās tan na ca svargaṃ sa gacchati) || / Manu3.19a/ vṛṣalīphena.pītasya niḥśvāsa.upahatasya ca |
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843502 (0.053):
iha janmani śūdratvaṃ % punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopagatasya ca &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381614 (0.053):
iha janmani śūdratvaṃ punaḥ śvāno bhaviṣyati // YS182v_3.14 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopagatasya ca /
vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ YS182v_3.12b / vṛṣalīṃ yas tu gṛhṇāti YS182v_3.13a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808316 (0.0):
vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a / vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057796 (0.029):
vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ Par_7.8d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843478 (0.031):
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ % tribhir varṣair vyapohati // YS182v_3.12 // / vṛṣalīṃ yas tu gṛhṇāti $ brāhmaṇo madamohitaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381590 (0.031):
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ tribhir varṣair vyapohati // YS182v_3.12 // / vṛṣalīṃ yas tu gṛhṇāti brāhmaṇo madamohitaḥ /
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711388 (0.048):
vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c / vṛṣalīsevanād dvijaḥ YS78v_26b
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314125 (0.052):
vṛṣalī sā tu vijñeyā % na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya $ niḥśvāsopahatasya ca &
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663184 (0.052):
vṛṣalī sā tu vijñeyā na śūdrī vṛṣalī bhavet // YS78v_27 // / vṛṣalīphenapītasya niḥśvāsopahatasya ca /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542855 (0.057):
vṛṣalīphenapītasya Mn_3.19a / vṛṣalīsevanād dvijaḥ Mn_11.178[177M]b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711380 (0.059):
vṛṣalī tu mṛtaprajāḥ YS78v_25b / vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a / vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581231 (0.060):
Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.// / Par7.9ab/.sa.bhaikṣa.bhug.japan.nityaṃ.trir.varṣair.viśudhyati./
veṇujīvanakaivarta- YS182v_3.52c / vedavedāṅgapāragaḥ YS182v_5.4b
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23416434 (0.021):
niruktaś ca caturtho 'bhūd % vedavedāṅgapāragaḥ // ViP_3,4.24 // / ity etāḥ pratiśākhābhyo $ 'py anuśākhā dvijottama &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5123092 (0.021):
niruktaś ca caturtho 'bhūd vedavedāṅgapāragaḥ // ViP_3,4.24 // / ity etāḥ pratiśākhābhyo 'py anuśākhā dvijottama /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10136211 (0.021):
niruktaś ca caturthobhūdvedavedāṅgapāragaḥ // ViP_3,4.24 // / ityetāḥ pratiśākhābhyo hyanuśākhā dvijottama /
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808333 (0.024):
vedavidbhyo nivedayet YSS_2.13d / vedavedāṅgapāragaḥ YS182v_5.4b / vedaśāstraviśāradam YSS_1.1b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058036 (0.028):
vedavedāgnihotriṇaḥ Ang_2,4.3b / vedavedāṅgapāragaḥ YS182v_5.4b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19747676 (0.037):
02,030.034b*0332_01 mūrtimān sāmavedo 'tha vedavedāṅgapāragaḥ / 02,030.034c dhanaṃjayānām ṛṣabhaḥ susāmā sāmago 'bhavat
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16436403 (0.043):
vedavedāṇgapāragau HV_App.I,13.6b / vedavedāntavit tathā **HV_App.I,41.5**2:1b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25160465 (0.043):
vedavedāṇgapāragau HV_App.I,13.6b / vedavedāntavit tathā HV_App.I,41.5**2:1b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808324 (0.046):
vṛṣalyāṃ yo vahed ataḥ YSS_2.47b / veṇujīvanakaivarta- YS182v_3.52c / vedavidbhyo nivedayet YSS_2.13d
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9469133 (0.048):
'smākaṃ pradhānapuruṣaḥ / tena khalu samayena mathurāyāṃ nīlabhūtir nāma / brāhmaṇo vedavedāṅgapāragaḥ svavādoddyotakaḥ paravādanigrahasamarthaḥ /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17905121 (0.048):
teṣāṃ jaghanyo dharmātmā vedavedāṅgapāragaḥ / / upayeme sa tāṃ tārkṣoṃ kandharānumate śubhām // MarkP_2.33 //
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5634517 (0.049):
tasyāṃ rājadhānyāṃ brāhmaṇo vedavedāṅgapārago rājño 'grāsanikaḥ | / athendradhvajaḥ samyaksaṃbuddhāḥ pūrvāhṇe nivāsya pātracīvaram ādāya tāṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19646161 (0.052):
01,098.017d*1038_01 dharmātmā ca mahātmā ca vedavedāṅgapāragaḥ / 01,098.017d*1038_02 godharmaṃ saurabheyāc ca so 'dhītya nikhilaṃ muniḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518912 (0.052):
Manu11.265c[264ṃc]/ sa guhyo 'anyas trivṛdvedo yas taṃ veda) sa vedavit || / Manu12.01a/ cāturvarṇyasya kṛtsno 'ayam ukto dharmas tvayā anaghaḥ |
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16436357 (0.057):
vedavedāṅgapāragaḥ HV_App.I,11.144b / vedavedāṅgapāragaḥ HV_App.I,31.2131b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25160435 (0.057):
vedavedāṅgapāragaḥ HV_App.I,31.2131b / vedavedāṅgapāragaiḥ HV_App.I,41.1213b
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19605266 (0.058):
01,043.038c ṛṣiḥ paramadharmātmā vedavedāṅgapāragaḥ / 01,043.039a evam uktvā sa dharmātmā jaratkārur mahān ṛṣiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20831632 (0.058):
14,096.015d@004_1010 mahādhanapatiḥ śrīmān vedavedāṅgapāragaḥ / 14,096.015d@004_1011 sarvaśāstrārthatattvajño bhogavān brāhmaṇo bhavet
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4591674 (0.058):
atharvaṇāṃ vidhiḥ sā kṣādvedavedāṅgapāragaḥ / / sarvaśāstrārthavitprājñaḥ sakalāsuravanditaḥ // BndP_2,30.52 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937837 (0.060):
vedavedāṅgapāragam BrP_26.7d / vedavedāṅgapāragaḥ BrP_58.77d / vedavedāṅgapāragaḥ BrP_92.6b
vedācārarato vipro YS182v_5.4a / vedāntavijjyeṣṭhasāmā YS182v_3.43a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808345 (0.0):
vedaśāstraviśāradam YSS_1.1b / vedācārarato vipro YS182v_5.4a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058140 (0.015):
vedāṅgāny api vā punaḥ Mn_2.141b / vedācārarato vipro YS182v_5.4a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845065 (0.018):
ete brāhmaṇakutsāḥ syus % tasmād brāhmaṇa([ṇya])m uttamam // YS182v_5.3 // / vedācārarato vipro $ vedavedāṅgapāragaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383178 (0.018):
ete brāhmaṇakutsāḥ syus tasmād brāhmaṇa([ṇya])m uttamam // YS182v_5.3 // / vedācārarato vipro vedavedāṅgapāragaḥ /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843869 (0.032):
vidyāvinayasaṃpannaḥ % pātrabhūto dvijottamaḥ // YS182v_3.42 // / vedāntavijjyeṣṭhasāmā $ alubdho veda tat paraḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381982 (0.032):
vidyāvinayasaṃpannaḥ pātrabhūto dvijottamaḥ // YS182v_3.42 // / vedāntavijjyeṣṭhasāmā alubdho veda tat paraḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018282 (0.036):
Yāj1.219c/ veda.arthavij jyeṣṭha.sāmā tri.madhus tri.suparṇakah //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058173 (0.039):
vedānuvacanaṃ yajño Yj_3.190a / vedāntavijjyeṣṭhasāmā YS182v_3.43a
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21483461 (0.050):
Manu1.109a/ ācārād vicyuto) vipro na vedaphalam aśnute) |
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11506068 (0.060):
vedācārayuto vipro hyetairekaikavāndvijaḥ // ŚivP_1,13.2cd/
vaidikaṃ ca tathā sarvaṃ YS182v_5.15a / vaiśyasya dviguṇaṃ bhavet YS182v_4.13d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808372 (5.960):
vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b / vaiśyasya dviguṇaṃ bhavet YS182v_4.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058582 (0.059):
vaiśyasya dviguṇaṃ bhavet YS182v_4.13d / vaiśyasya dvyadhike mataḥ Mn_2.65d
vaiśyāyā gamane śūdraḥ YS182v_4.47c / vaiśvadevādikaṃ ca yat YS182v_5.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808380 (0.0):
vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b / vaiśyasya dviguṇaṃ bhavet YS182v_4.13d / vaiśyāyā gamane śūdraḥ YS182v_4.47c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9058727 (0.059):
vaiśyā prasūtā catvāri Nar_12.99c / vaiśyāyā gamane śūdraḥ YS182v_4.47c / vaiśyāyā dvau patī jñeyāv Nar_12.6c
vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ YS182v_3.39b / vyabhicārād ṛtau śuddhiḥ YS182v_4.36a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808381 (0.0):
vaiśyāyā gamane śūdraḥ YS182v_4.47c / vaiśvadevādikaṃ ca yat YS182v_5.15d / vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ YS182v_3.39b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808388 (0.039):
vaiśvadevādikaṃ ca yat YS182v_5.15d / vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ YS182v_3.39b / vyapohanti dvijātayaḥ YS99v_38b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844670 (0.055):
kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ % teṣāṃ caiva viśeṣataḥ // YS182v_4.35 // / vyabhicārād ṛtau śuddhiḥ $ strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382783 (0.055):
kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ teṣāṃ caiva viśeṣataḥ // YS182v_4.35 // / vyabhicārād ṛtau śuddhiḥ strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16016023 (0.058):
Yāj1.71c/ pāvakah sarva.medhyatvam medhyā vai yoṣito hy atah // / Yāj1.72a/ vyabhicārād ṛtau śuddhir garbhe tyāgo (vidhīyate /
vrataṃ saṃpūrṇatāṃ vrajet YS182v_4.21d / śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ YS182v_4.10b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808417 (0.0):
vrataṃ daṇḍaś ca gṛhyate YSS_2.2d / vrataṃ saṃpūrṇatāṃ vrajet YS182v_4.21d / śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ YS182v_4.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059532 (0.032):
vrataṃ vā yena tuṣyati Ang_2,5.14b / vrataṃ saṃpūrṇatāṃ vrajet YS182v_4.21d / vratāṇīmāni dhārayet Mn_4.13d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059609 (0.052):
vrīhayaḥ śālayo mudgās Mn_9.39a / śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ YS182v_4.10b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844337 (0.062):
muṣṭyā vā nihatā yā gauḥ $ śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382450 (0.062):
muṣṭyā vā nihatā yā gauḥ śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ /
śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS182v_1.7d / śarīre yasya jīryati YS182v_1.10b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808430 (0.0):
śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ YS182v_4.10b / śaktyā dadyāc ca dakṣiṇām YS99v_62d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711399 (0.0):
vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b / śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS78v_6d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347832 (0.024):
vyapohanti dvijātayaḥ YS99v_38b / śaktyā dadyāc ca dakṣiṇām YS99v_62d
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 16002785 (0.042):
caturddaśatatastebhyaḥ śaktyā dadyācca dakṣiṇām // NarP_1,119.3 //
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347145 (0.044):
dadad gobrāhmaṇeṣu tu YS99v_50b / dadyāt teṣāṃ ca dakṣiṇām YS99v_61d / dadyād ekena pāṇinā YS99v_99b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843082 (0.045):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta % śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS182v_1.7 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381194 (0.045):
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS182v_1.7 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4313847 (0.045):
kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta % śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS78v_6 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26662906 (0.045):
kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām // YS78v_6 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808454 (0.048):
śarīre brahmaṇaḥ pitā YS78v_40d / śarīre yasya jīryati YS182v_1.10b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059742 (0.052):
śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS78v_6d / śaktyādhīte hi yo 'nvaham Yj_1.45d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9580356 (0.052):
Par6.28ab/.yadi.na.kṣipate.toyaṃ.śarīre.yasya.jīryati./ / Par6.28cd/.prājāpatyaṃ.na.dātavyaṃ.kṛcchraṃ.sāṃtapanaṃ.caret.//
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9059735 (0.054):
śaktyā dadyāc ca dakṣiṇām YS99v_62d / śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS182v_1.7d
śastraghātena caiva hi YS182v_4.3d / śastrāghātahatāś ca ye YS182v_1.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9060409 (0.028):
śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d / śastraghātahatāś ca ye YS99v_22d
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347844 (0.028):
śayanād utthitā nārī YS99v_17c / śastraghātahatāś ca ye YS99v_22d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9060420 (0.039):
śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a / śastraghātena caiva hi YS182v_4.3d / śastrapāṇis tu ghātakaḥ Nar_1.155b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808490 (0.039):
śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a / śastraghātena caiva hi YS182v_4.3d / śastrapradātā viṣavahnido 'pi YSS_1.46a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808482 (0.043):
śastraghātahatāś ca ye YS99v_22d / śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808500 (0.044):
śastrapradātā viṣavahnido 'pi YSS_1.46a / śastrāghātahatāś ca ye YS182v_1.3d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9060451 (0.046):
śastraṃ dvijātibhir grāhyaṃ Mn_8.348a / śastrāghātahatāś ca ye YS182v_1.3d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843032 (0.052):
viṣaprapannagātrāś ca % śastrāghātahatāś ca ye // YS182v_1.3 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381145 (0.052):
viṣaprapannagātrāś ca śastrāghātahatāś ca ye // YS182v_1.3 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808475 (0.057):
śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d / śastraghātahatāś ca ye YSS_1.7d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711406 (0.059):
śarīre brahmaṇaḥ pitā YS78v_40d / śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d
śāntaḥ śucir alampaṭaḥ YS182v_4.53d / śārīraiḥ paṅktidūṣanaiḥ YS182v_3.41b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808514 (0.0):
śastrair vā nihatā yadi YS99v_48b / śāntaḥ śucir alampaṭaḥ YS182v_4.53d
śiromuṇḍāpanaṃ smṛtam YS182v_4.17d / śiṣyaś caiva tathaurasaḥ YS182v_5.18d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808530 (0.0):
śiraso vapanaṃ smṛtam YS78v_74d / śiromuṇḍāpanaṃ smṛtam YS182v_4.17d / śiṣyaś caiva tathaurasaḥ YS182v_5.18d
śukrakṣayakarā vandhyā YS182v_3.24a / śuklavāsās tv alaṅkṛtā YS182v_3.57d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808539 (0.0):
śiromuṇḍāpanaṃ smṛtam YS182v_4.17d / śiṣyaś caiva tathaurasaḥ YS182v_5.18d / śukrakṣayakarā vandhyā YS182v_3.24a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061223 (0.019):
śuktiśaṅkhākṛtir bhaṅge K_448c / śukrakṣayakarā vandhyā YS182v_3.24a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844054 (0.048):
vipule ca jale snātvā % śuklavāsās tv alaṅkṛtā // YS182v_3.57 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382167 (0.048):
vipule ca jale snātvā śuklavāsās tv alaṅkṛtā // YS182v_3.57 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061256 (0.055):
śuklavastrāṃ śucivratām Mn_9.70b / śuklavāsās tv alaṅkṛtā YS182v_3.57d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843620 (0.064):
sa vai vārdhuṣiko jñeyo % brahmavādiṣu garhitaḥ // YS182v_3.23 // / śukrakṣayakarā vandhyā $ tyājyaiti parikīrtitā &
śukle kṛṣṇe ca hrāsayet YS182v_2.6b / śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam YS182v_4.32c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808566 (0.032):
śuddhas tad ahar evāsāv YSS_1.16c / śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam YS182v_4.32c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061548 (0.035):
śuddhyartham aṣṭame caiva Par_4.13a / śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam YS182v_4.32c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808550 (0.036):
śuklāyā mūtraṃ gṛhṇīyāt YS99v_71a / śukle kṛṣṇe ca hrāsayet YS182v_2.6b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061280 (0.045):
śuklāyā mūtraṃ gṛhṇīyāt YS99v_71a / śukle kṛṣṇe ca hrāsayet YS182v_2.6b / śukle śikhyaṇḍasammitān Yj_3.323b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468709 (0.046):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a / dakyayā patitena vā YS182v_3.69b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468655 (0.051):
teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c / teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c / te sarve 'pi vigarhitāḥ YS182v_2.8d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468588 (0.058):
tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ YS182v_4.49c / tasmāt sarvaprayatnena YS182v_3.40a
Gautama: Dharmasutra, Adhyayas 1-3, with Maskari's commentary (Gautamasmṛtibhāṣya) (gautdhcu.htm.txt) 22893799 (0.059):
kartavyam / / tathācāhośanā-'ajñātavadhaśuddhyarthaṃ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495502 (0.060):
Manu5.21c/ a.jñātabhuktaśuddhi.arthaṃ jñātasya tu viṣeśataḥ || / Manu5.22a/ yajñārthaṃ brāhmaṇair vadhyāḥ praśastā mṛga.pakṣiṇaḥ |
śudhyate ca payovratāt YS182v_1.15d / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711421 (0.008):
śiraso vapanaṃ smṛtam YS78v_74d / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808601 (0.013):
śunaś cāpi tiraskṛtya YSS_2.67c / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061700 (0.029):
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ Par_7.20d / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061580 (0.032):
śudhyate 'gnyupalekhanaiḥ Par_7.23b / śudhyate ca payovratāt YS182v_1.15d
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581420 (0.032):
Par7.20cd/.ucchiṣṭa.ucchiṣṭa.saṃspṛṣṭaḥ.śunā.śūdreṇa.vā.dvijaḥ.// / Par7.21ab/.upoṣya.rajanīṃ.ekāṃ.pañca.gavyena.śudhyati./
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808576 (0.034):
śudhyataḥ pañcagavyena YS99v_13c / śudhyate ca payovratāt YS182v_1.15d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808664 (0.046):
śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d / śūdro vā 'pi yathā kramāt YS182v_4.42d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062321 (0.051):
śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d / śūdreṇa tu sahāsanam Par_12.35(34)b
śūdraṃ cāpy anulomajam YS182v_2.4b / śūdrānāṃ cāntyajātinām YS182v_4.34b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808634 (0.020):
śūdrā dānopavāsataḥ YS99v_14d / śūdrānāṃ cāntyajātinām YS182v_4.34b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062172 (0.033):
śūdrād dāropasaṃgrahaḥ Yj_1.56b / śūdrānāṃ cāntyajātinām YS182v_4.34b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711423 (0.035):
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b / śūdraścāpyanulomajaḥ YS78v_8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062035 (0.048):
śūdraṃ cāpy anulomajam YS182v_2.4b / śūdraṃ tu kārayed dāsaṃ K_722a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808620 (0.056):
śūdraṣ ṣaṭpadam āpnoti YSS_2.35c / śūdraṃ cāpy anulomajam YS182v_2.4b / śūdraṃ vāpy anulomajam YSS_1.23d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843238 (0.058):
taptakṛcchraṃ cared vipro % mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 // / gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ $ śūdraṃ cāpy anulomajam &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381350 (0.058):
taptakṛcchraṃ cared vipro mauñjīhomena śudhyati // YS182v_2.3 // / gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ śūdraṃ cāpy anulomajam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9061936 (0.064):
śūdraś cāṇḍālatāṃ vrajet Par_1.67d / śūdraścāpyanulomajaḥ YS78v_8b / śūdraś caiva pramādataḥ Par_6.30d
śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d / śūdro vā 'pi yathā kramāt YS182v_4.42d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808667 (0.0):
śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c / śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062322 (0.014):
śūdre jñeyas tu ṣoḍaśaḥ Mn_11.126[125M]d / śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711421 (0.035):
śiraso vapanaṃ smṛtam YS78v_74d / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843933 (0.039):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ % śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382046 (0.039):
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ śūdreṇa tu yadā dvijaḥ // YS182v_3.47 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18910331 (0.045):
śaivānyetāni tīrthāni vaiṣṇavāni ca sattamāḥ / / śṛṇudhvaṃ procyamānāni brāhmaśāktāni ca kramāt // RKV_231.27 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808600 (0.048):
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b / śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13833456 (0.051):
yas teṣāṃ saptamo dvijaḥ HV_15.3b / yas tvam evam abhedyābhyāṃ HV_100.36a
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4304876 (0.051):
Baudh2.3.6.22/ na patitair na striyā na śūdreṇa // / Baudh2.3.6.23/ na pratisāyaṃ (vrajet //
Angirasasmrti (angirsau.htm.txt) 13190466 (0.060):
eka eva yadā vipro $ bhonane chardito yadi & / ābdike tu pare 'hnyeva % darśe vā yadi māsike // Ang_1.969 //
Angirasasmrti (angirspu.htm.txt) 4726134 (0.060):
eka eva yadā vipro bhonane chardito yadi / / ābdike tu pare 'hnyeva darśe vā yadi māsike // Ang_1.969 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10281866 (0.062):
12,063.004a śūdro rājan bhavati brahmabandhur; duścāritryo yaś ca dharmād
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9585576 (0.063):
Par12.39cd(38cd)/.brāhmaṇas.tu.bhavet.śūdraḥ.śūdras.tu.brāhmaṇo.bhavet.// / Par12.40ab(39ab)/.mauna.vrataṃ.samāśritya.āsīno.na.vaded.dvijaḥ./
śṛṇudhvaṃ munipuṅgavāḥ YS182v_5.1b / śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS182v_3.36c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808700 (0.0):
śyāmāc chabalakāc cyutaḥ YS99v_24b / śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS182v_3.36c
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711440 (0.0):
śoṣayitvā pratāpena YS78v_50c / śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS78v_31c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062483 (0.030):
śṛṇudhvamiti cāphaṇat Ang_1.2b / śṛṇudhvaṃ munipuṅgavāḥ YS182v_5.1b
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18910331 (0.047):
śaivānyetāni tīrthāni vaiṣṇavāni ca sattamāḥ / / śṛṇudhvaṃ procyamānāni brāhmaśāktāni ca kramāt // RKV_231.27 //
Linga-Purana 2,1 - 55 (complete) (lip_2__u.htm.txt) 13420228 (0.053):
anayā saṃhṛtiḥ śaṃbhorvidyāyā munipuṅgavāḥ // LiP_2,51.18 // / iti śrīliṃṅgamahāpārāṇe uttarabhāge ekapañcāśattamo 'dhyāyaḥ
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062864 (0.054):
śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS78v_31c / śraddadhānatayaiva ca Mn_7.86b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28937564 (0.058):
chedanaṃ tāḍanaṃ bandhaṃ LiP_1,9.46c / cheditaṃ munipuṅgavāḥ LiP_1,69.79b / chailādiḥ śiṣyasaṃmataḥ LiP_1,48.26d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_au.htm.txt) 15349171 (0.060):
draṣṭavyaṃ caiva śrotavyaṃ $ ghrātavyaṃ ca yathākramam & / rasitavyaṃ muniśreṣṭhāḥ % sparśitavyaṃ tathaiva ca // LiP_1,86.75 //
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_pu.htm.txt) 7242936 (0.060):
draṣṭavyaṃ caiva śrotavyaṃ ghrātavyaṃ ca yathākramam / / rasitavyaṃ muniśreṣṭhāḥ sparśitavyaṃ tathaiva ca // LiP_1,86.75 //
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7511848 (0.060):
śyāvadan, śyāvadantaḥ / / arokadan, arokadantaḥ / / aroko nirdīptiḥ /
śrāddhakāle yadā jātā YS182v_5.7a / śrāddhaṃ dānaṃ tapo yajño YS182v_4.22a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808711 (0.0):
śravaṇe 'dhikṛtāgamāt YSS_2.77b / śrāddhakāle yadā jātā YS182v_5.7a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808721 (0.014):
śrāddhaṃ tu tadgṛhe bhuktvā YSS_2.49a / śrāddhaṃ dānaṃ tapo yajño YS182v_4.22a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062959 (0.015):
śrāddhakālāḥ prakīrtitāḥ Yj_1.218d / śrāddhakāle yadā jātā YS182v_5.7a
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10793043 (0.036):
tatra gaccha naraśreṣṭha brāhmaṇair brahmarākṣasaiḥ / / na yajño na tapodānaṃ śivadhyānaparo bhava // RKS_30.46 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844492 (0.041):
sūtakena na lipyeta % vrataṃ saṃpūrṇatāṃ vrajet // YS182v_4.21 // / śrāddhaṃ dānaṃ tapo yajño $ devatārādhanaṃ tathā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382605 (0.041):
sūtakena na lipyeta vrataṃ saṃpūrṇatāṃ vrajet // YS182v_4.21 // / śrāddhaṃ dānaṃ tapo yajño devatārādhanaṃ tathā /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845100 (0.060):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ % tāratam yena vā dvijaiḥ // YS182v_5.6 // / śrāddhakāle yadā jātā $ patnī yasya rajasvalā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383213 (0.060):
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ tāratam yena vā dvijaiḥ // YS182v_5.6 // / śrāddhakāle yadā jātā patnī yasya rajasvalā /
śrāddhādikām tu putreṇa YS182v_5.10a / śrāddhe yajñe ca karmaṇi YS182v_3.40b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808737 (0.0):
śrāddhaṃ pañcavidhaṃ budhaiḥ YS99v_82d / śrāddhādikām tu putreṇa YS182v_5.10a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063198 (0.017):
śrāddhāṅgatilatarpaṇam Ang_1.1073d / śrāddhādikām tu putreṇa YS182v_5.10a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845137 (0.022):
prasthāne vā pitā tasya % pañcatvaṃ ca gato bhavet // YS182v_5.9 // / śrāddhādikām tu putreṇa $ ajñātena kṛtaṃ yadā &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383250 (0.022):
prasthāne vā pitā tasya pañcatvaṃ ca gato bhavet // YS182v_5.9 // / śrāddhādikām tu putreṇa ajñātena kṛtaṃ yadā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063274 (0.034):
śrāddhe praśastās tithayo Mn_3.276[266M]c / śrāddhe yajñe ca karmaṇi YS182v_3.40b / śrāddhe yajñe ca garhitaḥ YS182v_4.46d
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7497074 (0.038):
iṣṭamanena iṣṭī yajñe / / pūrtī śrāddhe / / ktasyenviṣayasya karmaṇi iti saptamy uasaṅkhyāyate /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843831 (0.040):
havyakavye niyoktavya % iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena $ śrāddhe yajñe ca karmaṇi &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381944 (0.040):
havyakavye niyoktavya iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena śrāddhe yajñe ca karmaṇi /
Markandeya-Purana, Adhyayas 1-93 (mkp1-93u.htm.txt) 17930138 (0.057):
aniṣṭaduṣṭaśabdogradurgandhā cātra karmaṇi / / kulāpamānakāḥ śrāddhe vyāyujya kulahiṃsakāḥ // MarkP_32.20 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6802828 (0.060):
ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c / ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a / ete śrāddhe ca dāne ca YS78v_a
śrāddhe yajñe ca garhitaḥ YS182v_4.46d / śrutaśabdena caiva hi YS182v_3.51b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808737 (0.0):
śrāddhādikām tu putreṇa YS182v_5.10a / śrāddhe yajñe ca karmaṇi YS182v_3.40b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808750 (0.0):
śrāddhe havanakāle ca YS99v_99a / śrutaśabdena caiva hi YS182v_3.51b / śrutaṃ ca pi([tavānpi])taraṃ mṛtam YS182v_5.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063274 (0.033):
śrāddhe yajñe ca karmaṇi YS182v_3.40b / śrāddhe yajñe ca garhitaḥ YS182v_4.46d / śrāddhe yatnena bhojayet Mn_3.234[224M]b
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7497074 (0.046):
iṣṭamanena iṣṭī yajñe / / pūrtī śrāddhe / / ktasyenviṣayasya karmaṇi iti saptamy uasaṅkhyāyate /
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843831 (0.055):
havyakavye niyoktavya % iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena $ śrāddhe yajñe ca karmaṇi &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381944 (0.055):
havyakavye niyoktavya iti prāha svayaṃ yamaḥ // YS182v_3.39 // / tasmāt sarvaprayatnena śrāddhe yajñe ca karmaṇi /
śrutaṃ ca pi([tavānpi])taraṃ mṛtam YS182v_5.10d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845150 (0.0):
kanyā pradānasamaye % śrutaṃ ca pi([tavānpi])taraṃ mṛtam // YS182v_5.10 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383263 (0.0):
kanyā pradānasamaye śrutaṃ ca pi([tavānpi])taraṃ mṛtam // YS182v_5.10 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808755 (0.0):
śrāddhe havanakāle ca YS99v_99a / śrutaśabdena caiva hi YS182v_3.51b / śrutaṃ ca pi([tavānpi])taraṃ mṛtam YS182v_5.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063427 (0.025):
śrutasyopakaroti yaḥ Mn_2.149b / śrutaṃ ca pi([tavānpi])taraṃ mṛtam YS182v_5.10d
śrotriyo brahmavidyuvā YS182v_3.42b / śrotre mukhe vā parimastake vā YS182v_3.61c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808771 (0.0):
śrutismṛtyuditaṃ dharmaṃ YS99v_1a / śrotriyo brahmavidyuvā YS182v_3.42b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063790 (0.039):
śrotriyo brahmavid yuvā Yj_1.219b / śrotriyo brahmavidyuvā YS182v_3.42b
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16018279 (0.039):
Yāj1.219a/ agryah sarveṣu vedeṣu śrotriyo brahmavid yuvā /(p.75) / Yāj1.219c/ veda.arthavij jyeṣṭha.sāmā tri.madhus tri.suparṇakah //
śvanadyām uttare 'pi vā YS182v_4.10d / śvaśrūṃ pitṛṣvasāraṃ ca YS182v_3.4c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808775 (0.0):
śrotre mukhe vā parimastake vā YS182v_3.61c / śvanadyām uttare 'pi vā YS182v_4.10d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9063890 (0.043):
śvagodholūkakākāṃś ca Mn_11.131[130M]c / śvanadyām uttare 'pi vā YS182v_4.10d / śvapacāṃ pāparogiṇām Mn_3.92[82M]b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808801 (0.058):
śvaśṛgālaplavaṅgādyair YS99v_25a / śvaśrūṃ pitṛṣvasāraṃ ca YS182v_3.4c / śvājajambūkarāsabhaiḥ YS78v_61b
śvānakukkuṭamārjārāḥ YS182v_3.48c / śvitrī kuṣṭḥī tathā śūlī YS182v_3.34a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808818 (0.029):
śvitrakuṣṭhī tathā caiva YS78v_29a / śvitrī kuṣṭḥī tathā śūlī YS182v_3.34a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808807 (0.029):
śvājajambūkarāsabhaiḥ YS78v_61b / śvānakukkuṭamārjārāḥ YS182v_3.48c
ṣaḍabdaṃ caiva saṃsmṛtam YS182v_4.24b / ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808834 (0.0):
ṣaṭcatasras tathānyāś ca YSS_1.31a / ṣaḍabdaṃ caiva saṃsmṛtam YS182v_4.24b / ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064252 (0.053):
ṣaḍ etāny āgamaṃ vinā Nar_1.79d / ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d / ṣaḍ ete 'pasadāḥ smṛtāḥ Mn_10.10d
ṣaḍrātreṇa viśudhyati YS182v_1.8d / ṣaḍrātropoṣitaḥ snātvā YS182v_3.54c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064319 (0.0):
ṣaḍrātropoṣitaḥ snātvā YS182v_3.54c / ṣaḍvaṃśyā manavo 'pare Mn_1.61b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808850 (0.0):
ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a / ṣaḍrātreṇa viśudhyati YS182v_1.8d
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4313378 (0.048):
Baudh4.7.4ab/ ebhir yantrair viśuddha.ātmā tri.rātra.upoṣitas tataḥ / / Baudh4.7.4cd/ tad (ārabheta yena^ṛddhiṃ karmaṇā (prāptum (icchati //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844014 (0.050):
udakyāḥ sparśane caiva $ brāhmaṇo vai pramādataḥ & / ṣaḍrātropoṣitaḥ snātvā % pañcagavyena śudhyati // YS182v_3.54 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382127 (0.050):
udakyāḥ sparśane caiva brāhmaṇo vai pramādataḥ / / ṣaḍrātropoṣitaḥ snātvā pañcagavyena śudhyati // YS182v_3.54 //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16029629 (0.057):
Yāj3.302c/ jale (sthitvā^(abhijuhuyāc catvārimśad.ghṛta.āhutīh // / Yāj3.303a/ tri.rātra.upoṣito (hutvā kūṣmāṇḍībhir ghṛtam śucih /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13446151 (0.058):
trirātreṇa viśaddhyeta trirātrāt ṣaḍahaṃ punaḥ // KūrmP_2,33.47 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4823791 (0.060):
viṭśūdrayoneḥ śuddhiḥ syāt kramāt paraśurāmaka //AP_157.004cd/ / ṣaḍrātreṇa trirātreṇa ṣaḍbhiḥ śūdre tathā viśaḥ /AP_157.005ab/
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19834030 (0.061):
03,082.135a kālikāsaṃgame snātvā kauśikyāruṇayor yataḥ / 03,082.135c trirātropoṣito vidvān sarvapāpaiḥ pramucyate
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804646 (0.063):
trirātreṇa viśuddhiḥ syād YS99v_11c / trirātreṇaiva śudhyati YS99v_8d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711450 (0.064):
śvājajambūkarāsabhaiḥ YS78v_61b / śvitrakuṣṭhī tathā caiva YS78v_29a / ṣaḍrātreṇaiva śuddhyati YS78v_47d
ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YS182v_3.5d / ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YS182v_3.6d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064407 (0.0):
ṣaṇmāsanicayo vā syāt Mn_6.18c / ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YS182v_3.5d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808875 (0.0):
ṣaṇṇāṃ deyās trayaḥ piṇḍā YS99v_79c / ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YSS_1.30d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843388 (0.027):
dvau māsau pañcagavyena % ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381500 (0.027):
dvau māsau pañcagavyena ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.6 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843372 (0.028):
etā gatvā striyo mohāt % ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.5 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381484 (0.028):
etā gatvā striyo mohāt ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YS182v_3.5 //
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutau.htm.txt) 12799358 (0.048):
putrasya bhāryāṃ gatvā tu % ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YSS_1.30 //
Yamasmrti, South Indian recension (yssoutpu.htm.txt) 24442750 (0.048):
putrasya bhāryāṃ gatvā tu ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret // YSS_1.30 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808850 (0.060):
ṣaḍrātropoṣitaḥ snātvā YS182v_3.54c / ṣaṇṇavatyarddham āpnoti YSS_2.51c
sakāmo hi yadā vipraḥ YS182v_4.41c / sakṛc caiva tu yad bhavet YS182v_4.43b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808879 (0.0):
ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YS182v_3.6d / sakāmo hi yadā vipraḥ YS182v_4.41c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808887 (0.0):
sakāmo hi yadā vipraḥ YS182v_4.41c / sakṛc caiva tu yad bhavet YS182v_4.43b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064729 (5.960):
sa kūṭasākṣiṇāṃ pāpais Yj_2.77c / sakṛc caiva tu yad bhavet YS182v_4.43b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064682 (0.019):
sakāmāṃ dūṣayaṃs tulyo Mn_8.368a / sakāmo hi yadā vipraḥ YS182v_4.41c
Suryasiddhanta (surysidu.htm.txt) 2965542 (0.021):
12.61a: ayanānte vilomena devāsuravibhāgayoH/ / 12.61b: nāḍīṣaṣṭyā sakṛd aharniśāpy asmin sakṛt tathā//
DANDIN: DASAKUMARACARITA (danddk2u.htm.txt) 15760376 (0.024):
a-sakṛd abhyacumbat | / athai7nām ' ihai7va kuraṇṭaka-gulma-garbhe tiṣṭha
Kauthuma-Grhyasutra (kauthgsu.htm.txt) 6479780 (0.027):
dvibhighāryā prāgudagdeśe juguyayāj jāmadagnyāścenmavyat paścāt purastāta / sakṛdavadāya bhṛguṇā madhyame kārṣmaryastatra carūṇāmuṣmāṇāṃ kriyate
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6721372 (0.028):
krūre dakṣiṇavakrā syādvalināṃ ca kṣutaṃ sakṛt / / syādviniṣpiṇḍitaṃ hrādi sānunādaṃ ca jīvakṛt // GarP_1,65.66 //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4977036 (0.034):
*{3/454: E2: 4,422; E4: 4,669; E6: 1,229}* / *{3/455: E2,4: sakṛd dvyavadānena}*
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1826616 (0.036):
[kṛtrimaḥ (14.2.68) iti śatadataiṣīkeṇa kaṅkatena sakṛt / pralikhya || KauśS_10,2{76}.5 ||]
Kausikasutra (kaussu_u.htm.txt) 5727292 (0.036):
(KauśS_10,2[76].5) _iti śatadatā_iṣīkeṇa kaṅkatena / sakṛt pralikhya
DHARMAKIRTI: HETUBINDU (dhkhetuu.htm.txt) 27563438 (0.050):
02007 svabhāvo na bhavati iti sakṛd api tato na bhaved arthāntara-vat,
Dharmakirti: Hetubindu (bsa071_u.htm.txt) 9463577 (0.050):
tajjanyaḥ svabhāvo na bhavatīti sakṛdapi tato na bhavet / arthāntaravat /
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22289548 (0.051):
paśupuroḍāśo havistadaṣṭāpañcāśatsa yo 'ṣṭāpañcāśati kāmo 'traiva
SATAPATHA-BRAHMANA 6 (sb_06_u.htm.txt) 22289598 (0.051):
havistaccatuṣpañcāśaddvāvāghārau dvau sviṣṭakṛtau tadaṣṭāpañcāśatsa yo / 'ṣṭāpañcāśati kāmo 'traiva tamāpnoti vanaspatiśca vasāhomaśca tatṣaṣṭiḥ sa
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18694890 (0.055):
[_Mvu_2.243_] tato svayaṃ taṃ paṃjaraṃ praviśati / yadāpi paṃjarakāto / niṣkramitukāmaḥ bhavati tato svayam eva nirdhāvati / taṃ na koci glānako
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064820 (0.057):
sakṛd gamane yat pāpaṃ YS182v_4.44c / sakṛd dhanyāt tu taṃ svayam Mn_11.100[99M]b
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25276733 (0.058):
snānaṃ tri savanaṃ proktam aśaktau dviḥ sakṛt tathā | / asnātasya phalaṃ nāsti na vā tarpayataḥ pitṝn ||
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb2u.htm.txt) 2947002 (0.061):
yathā pumḍarīkaṃ śuklam, tadvadapi ca vāsanārūpaṃ kasyacidbhavati / / yathā sakṛdvidyuktam, yathā loke sakṛdvidyotanaṃ sarvataḥ prakāśakaṃ
Maitrayani-Samhita (maitrs_au.htm.txt) 10015451 (0.062):
brāhmaṇaṃ veda yathā puruṣaḥ sakṛdāhṛtim āhṛyate sakṛt tv eva kuryān na / tataḥ puras, yat punaḥ kuryāt pramīyeta yady abhicared etad eva yajur
sakṛd gamane yat pāpaṃ YS182v_4.44c / sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808888 (0.0):
sakṛc caiva tu yad bhavet YS182v_4.43b / sakṛd gamane yat pāpaṃ YS182v_4.44c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808895 (0.0):
sakṛd gamane yat pāpaṃ YS182v_4.44c / sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064817 (0.031):
sakṛdeveti tajjāmi Ang_1.786a / sakṛd gamane yat pāpaṃ YS182v_4.44c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844762 (0.050):
vidhav āgamane pāpaṃ $ sakṛc caiva tu yad bhavet &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382875 (0.050):
vidhav āgamane pāpaṃ sakṛc caiva tu yad bhavet /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9064920 (0.057):
sagotrā evameva vai Ang_1.410b / sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b
sadā sūtakitā tasya YS182v_3.13c / saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808968 (0.0):
saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ YS78v_54d / saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066874 (0.043):
sa pretyeha ca vardhate Mn_8.172d / saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804145 (0.053):
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b / tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d / tatsvāminaḥ prāṇidhanair vimucyaḥ YSS_1.52b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14710953 (0.057):
nāvāyasa tṛṇāni ca YS78v_52b / nāsya sūtakitā bhavet YS78v_75d / nityaṃ pratigrahe lubdho YS78v_31a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808891 (0.060):
sakṛd gamane yat pāpaṃ YS182v_4.44c / sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468516 (0.064):
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b / tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d
saphalaṃ paitṛkaṃ bhavet YS182v_5.14d / samabhāgapradātā ca YS182v_5.21c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9067152 (0.0):
samanyūnādhikair aṃśair K_626c / samabhāgapradātā ca YS182v_5.21c / samabhāgaḥ sadā proktas Ang_1.377a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808976 (0.0):
saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ YS78v_54d / saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a / saphalaṃ paitṛkaṃ bhavet YS182v_5.14d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9066874 (0.017):
saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a / saphalaṃ paitṛkaṃ bhavet YS182v_5.14d / sa phalaṃ pretya ceha ca Nar_1.45d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6804145 (0.051):
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b / tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d / tatsvāminaḥ prāṇidhanair vimucyaḥ YSS_1.52b
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10226323 (0.058):
52.27cd/ navaguṇite +aśītyaṃśaḥ stambhasya daśāṃśahīno +agre// / 52.28ab/ *samacaturasro[K.samacaturaśro] rucako vajro
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8996035 (0.061):
tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d / tat sarvaṃ samatāṃ nayet Mn_9.218d
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468516 (0.062):
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b / tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d
samabhāgo grahītavyaḥ YS182v_5.22a / samarghaṃ dhanam utsṛjya YS182v_3.23a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808983 (0.0):
saphalaṃ paitṛkaṃ bhavet YS182v_5.14d / samabhāgapradātā ca YS182v_5.21c
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383407 (0.032):
samabhāgapradātā ca aputrebhyo na saṃśayaḥ // YS182v_5.21 // / samabhāgo grahītavyaḥ putramatyā sadaiva hi /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9067153 (0.040):
samabhāgapradātā ca YS182v_5.21c / samabhāgaḥ sadā proktas Ang_1.377a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845293 (0.050):
samabhāgapradātā ca % aputrebhyo na saṃśayaḥ // YS182v_5.21 // / samabhāgo grahītavyaḥ $ putramatyā sadaiva hi &
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9067163 (0.056):
samabhāgena tad bhṛguḥ K_886d / samabhāgo grahītavyaḥ YS182v_5.22a / samam annam akalpayan Mn_4.224[225M]d
samavidyottaraṃ caiva YS182v_5.24c / sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6808984 (0.0):
samabhāgo grahītavyaḥ YS182v_5.22a / samarghaṃ dhanam utsṛjya YS182v_3.23a / samavidyottaraṃ caiva YS182v_5.24c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809023 (0.0):
sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c / sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068342 (5.960):
sarvadvandvavinirmukto Mn_6.81c / sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d / sarvadharmabahiṣkṛtaḥ Yj_1.93d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068356 (0.025):
sarvadharmabahiṣkṛtāḥ YS182v_1.4b / sarvadharmabahiṣkṛtāḥ YSS_1.8b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068612 (0.044):
sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvalokādhipatyaṃ ca Mn_12.100c
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347958 (0.049):
sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c / sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvān keśān samuddhṛtya YS99v_54a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809054 (0.059):
sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvān keśān samucchritya YS182v_4.17a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711481 (0.059):
sambhojanahiraṇyakaiḥ YS78v_43b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvān keśān samuddhṛtya YS78v_74a
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838412 (0.063):
te rājandurjjanā jñeyāḥ sarvadharmabahiṣkṛtāḥ / / dharmādharmavivekena vedamārgānusāriṇaḥ // NarP_1,16.29 //
sarvadharmabahiṣkṛtāḥ YS182v_1.4b / sarvān keśān samucchritya YS182v_4.17a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809028 (0.0):
sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c / sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809058 (0.005):
sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b
Laghuyamasmrti (AAL) (ys-99_iu.htm.txt) 9347961 (0.015):
sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c / sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvān keśān samuddhṛtya YS99v_54a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809066 (0.015):
sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvān keśān samucchritya YS182v_4.17a / sarvān keśān samuddhṛtya YS78v_74a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068358 (0.016):
sarvadharmabahiṣkṛtāḥ Mn_9.238d / sarvadharmabahiṣkṛtāḥ Yj_1.38b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068343 (0.019):
sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d / sarvadharmabahiṣkṛtaḥ Yj_1.93d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711485 (0.022):
sambhojanahiraṇyakaiḥ YS78v_43b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvān keśān samuddhṛtya YS78v_74a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068612 (0.045):
sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b / sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b / sarvalokādhipatyaṃ ca Mn_12.100c
Abhidharmasamuccayabhasya (= Abhidh-s-bh) (abhsubhu.htm.txt) 4544727 (0.047):
nirabhilāpadharmatādyotakāstānapi sarvān svadṛṣṭayānulomyena pariṇāmayanti
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9608096 (0.056):
[101.25] te vai pāṣaṇḍano jñeyās sarvakarmabahiṣkṛtāḥ // [MB.h ]
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15838412 (0.057):
te rājandurjjanā jñeyāḥ sarvadharmabahiṣkṛtāḥ /
Karunapundarikasutra (bsu018_u.htm.txt) 7666221 (0.063):
ca tṛṣṇāsaṃyojanaratikrīḍāsaumanasyābhiratāṃścittacaitasikāṃ sarvān / praśrambhayeyuḥ, te sarve svakāni pūrvakṛtāni kuśalamūlānyanusmareyuḥ, te
Apastamba-Grhyasutra, with Haradatta's Anakula (apastgcu.htm.txt) 21301447 (0.064):
asmin caulagodāne tuetāvannānāpṛthagbhāvaścaulāt / / atrasarvān keśān vāpayatesaśikhān /
sarve te rikthabhāginaḥ YS182v_2.9d / sarveṣām antyajātīnāṃ YS182v_5.1c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809092 (0.0):
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sarveṣām antyajātīnāṃ YS182v_5.1c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069264 (0.021):
sarve te 'nṛtavādinaḥ Nar_M3.10d / sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a / sarve te rikthabhāginaḥ YS182v_2.9d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809074 (0.041):
sarvān keśān samuddhṛtya YS99v_54a / sarve te ṛkthabhāginaḥ YS78v_14d / sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711489 (0.041):
sarvān keśān samuddhṛtya YS78v_74a / sarve te ṛkthabhāginaḥ YS78v_14d / sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069343 (0.063):
sarveṣām anupūrvaśaḥ Mn_7.35b / sarveṣām antyajātīnāṃ YS182v_5.1c
sarvesv eva vivādeṣu YS182v_5.24a / savarṇaś ca savarṇāyām YS182v_4.46a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809097 (0.0):
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sarveṣām antyajātīnāṃ YS182v_5.1c / sarvesv eva vivādeṣu YS182v_5.24a
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069697 (0.0):
savāsā jalam āviśet Par_12.28(27)d / savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069796 (0.0):
sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809111 (0.0):
sarvesv eva vivādeṣu YS182v_5.24a / savarṇaś ca savarṇāyām YS182v_4.46a / savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711502 (0.0):
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843658 (0.016):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā % savāsā jalam āviśet // YS182v_3.26 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381771 (0.016):
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā savāsā jalam āviśet // YS182v_3.26 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15848031 (0.026):
spṛṣṭvā devalakaṃ caiva savāsā jalamāviśet // NarP_1,26.31 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843563 (0.026):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381676 (0.026):
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS182v_3.19 //
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314077 (0.026):
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ % sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS78v_24 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663136 (0.026):
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ sa vipro vṛṣalīpatiḥ // YS78v_24 //
Parasarasmrti (pars1__u.htm.txt) 9581222 (0.031):
Par7.8ab/.asambhāṣyo.hy.apāṅkteyaḥ.sa.vipro.vṛṣalī.patiḥ./ / Par7.8cd/.yaḥ.karoty.eka.rātreṇa.vṛṣalī.sevanaṃ.dvijaḥ.//
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21518321 (0.031):
Manu11.223a[222ṃa]/ trir ahnas trir niśāyāṃ ca sa.vāsā jalam āviśet) | / Manu11.223c[222ṃc]/ strī.śūdra.patitāṃś ca eva na abhibhāṣeta) karhi cit
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20735296 (0.032):
13,125.038d@014_0217 mitradruhy anadhīyāne yaś ca syād vṛṣalīpatiḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10335380 (0.037):
12,167.021f*0449_26 śabarāvāsago vipraḥ kṛtaghno vṛṣalīpatiḥ / 12,167.021f*0449_27 yadā nihantā mokṣas te tadā bhāvīty uvāca tam
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468528 (0.042):
tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d / tathā ca vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.26b / tathā caiva tu mohitaḥ YS182v_3.53b
Amarasimha: Namalinganusasana [Amarakosa], Kanda 2 (amark2_u.htm.txt) 17414544 (0.049):
(2.5.573) punarbhūrdidhiṣūrūḍhā dvistasyā didhiṣuḥ patiḥ / (2.5.574) sa tu dvijo 'gredidhiṣūḥ saiva yasya kuṭumbinī
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489477 (0.050):
Manu3.155a[145ṃa]/ kuśīlavo 'avakīrṇī ca vṛṣalīpatir eva ca | / Manu3.155c[145ṃc]/ paunarbhavaś ca kāṇaś ca yasya ca upapatir gṛhe ||
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2305133 (0.057):
savāsā jalam āviśet Par_12.28(27)d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ Par_7.8b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21989192 (0.063):
etāṃs tu brāhmaṇaḥ spṛṣṭvā savāsā jalam āviśet (II,2, p. 24) //
sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ YS182v_3.17d / sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809118 (0.0):
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809125 (0.0):
sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ YS182v_3.17d / sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ YS78v_36d
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21843536 (0.001):
tān doṣān kṣamate yas tu % sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8381648 (0.001):
tān doṣān kṣamate yas tu sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ // YS182v_3.17 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809132 (0.008):
sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c / sa vai vārdhuṣiko nāma YS78v_37c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069829 (0.014):
sa vai kukkuṭakaḥ smṛtaḥ Mn_10.18d / sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ YS182v_3.17d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711510 (0.014):
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d / sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
Yamasmrti (ys-78_au.htm.txt) 4314224 (0.023):
tān doṣān kṣamate yas tu % sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ // YS78v_36 //
Yamasmrti (ys-78_pu.htm.txt) 26663283 (0.023):
tān doṣān kṣamate yas tu sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ // YS78v_36 //
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21429206 (0.045):
sa cāsyārtho na sidhyati Nar_M1.40d / sa jaghanyataras teṣāṃ Nar_5.35c / sa jñeyo varṇasaṃkaraḥ Nar_12.103d
Narahari Pandita [alias Nrsimha]: Rajanighantu [also called Nighanturaja, or Abhidhanacudamani], (rajnighu.htm.txt) 822729 (0.045):
karkaṭaḥ kārkaṭaḥ karkaḥ kṣudradhātrī ca sa smṛtaḥ / / kṣudrāmalakasaṃjñaś ca proktaḥ karkaphalaś ca ṣaṭ // Rajni_11.198
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069845 (0.045):
sa vai vārdhuṣiko nāma YS78v_37c / sa vai sarvam avāpnoti Mn_2.160c
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6751272 (0.045):
karambhiḥ śakuneḥ putrastasya vai devavānsmṛtaḥ / / devakṣattro devanato devakṣattrānmadhuḥ smṛtaḥ // GarP_1,139.35 //
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15908426 (0.045):
sarvago magaṇaḥ prokto mukhalo yagaṇaḥ smṛtaḥ / / madhyalo ragaṇaśvaiva prāntyagaḥ sagaṇo mataḥ // NarP_1,57.3 //
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11219180 (0.045):
BP1.1.068b/ (vivadet tatra yas tasmin prāḍ.vivākas tu sa (smṛtaḥ // / BP1.1.069a/ vivāde (pṛcchati praśnaṃ pratipraśnaṃ tathā^eva ca /
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11228696 (0.045):
BP1.10.122b/ kusīda.kṛṣi.vāṇijye nisṛṣṭa.arthas tu sa smṛtaḥ // / BP1.10.123a/ ujjāma.ādikam ādāya svāmine na (dadāti yaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069838 (0.047):
sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ YS78v_36d / sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21489730 (0.048):
Manu3.173c[163ṃc]/ dharmeṇa api niyuktāyāṃ) sa jñeyo) didhiṣūpatiḥ || / Manu3.174a[164ṃa]/ paradāreṣu jāyete) dvau sutau kuṇḍa.golakau |
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26893891 (0.052):
parivittiḥ parivettā $ parivedanikāsutaḥ & / vṛṣalīpatis tatsutaś ca % na bhavec chrāddhabhug dvijaḥ // BrP_220.130 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11165199 (0.052):
parivittiḥ parivettā parivedanikāsutaḥ / / vṛṣalīpatis tatsutaś ca na bhavec chrāddhabhug dvijaḥ // BrP_220.130 //
saśabdaṃ seṅgitaṃ tathā YS182v_3.33b / saṃdhyayor ubhayor vā 'pi YS182v_3.70c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809134 (0.0):
sa vai vārdhuṣiko nāma YS78v_37c / saśabdaṃ seṅgitaṃ tathā YS182v_3.33b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069915 (0.019):
sa śataṃ prāpnuyād daṇḍaṃ Nar_12.34c / saśabdaṃ seṅgitaṃ tathā YS182v_3.33b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809167 (0.047):
saṃdhyayor apy ubhābhyāṃ ca YS99v_96c / saṃdhyayor ubhayor vā 'pi YS182v_3.70c / saṃdhyādvayor vā saṃdhyābhyāṃ YSS_1.3c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809125 (0.055):
sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c / sa vai vārdhuṣiko nāma YS78v_37c
saṃdhyāhīnā vratabhraṣṭāḥ YS182v_4.56a / saṃdhyāhīno hi bhrūṇahā YS182v_4.52b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809183 (0.0):
saṃdhyādvayor vā saṃdhyābhyāṃ YSS_1.3c / saṃdhyāhīnā vratabhraṣṭāḥ YS182v_4.56a
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844930 (0.036):
kukarmasthās tu ye viprā % lolupā vedavarjitāḥ // YS182v_4.55 // / saṃdhyāhīnā vratabhraṣṭāḥ $ piśunā viṣayātmakāḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383043 (0.036):
kukarmasthās tu ye viprā lolupā vedavarjitāḥ // YS182v_4.55 // / saṃdhyāhīnā vratabhraṣṭāḥ piśunā viṣayātmakāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070910 (0.044):
saṃdhyāsnānaṃ japo homo Par_1.39a / saṃdhyāhīnā vratabhraṣṭāḥ YS182v_4.56a
saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ YS182v_4.51c / saṃdhyopāsanam eva ca YS182v_4.51b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809188 (0.0):
saṃdhyāhīnā vratabhraṣṭāḥ YS182v_4.56a / saṃdhyāhīno hi bhrūṇahā YS182v_4.52b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070922 (0.021):
saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ YS182v_4.51c / saṃdhyāṃ copāsya śṛṇuyād Mn_7.223[227M]a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983070 (0.046):
janmakarmaparibhraṣṭaḥ saṃdhyopāsanavarjitaḥ / / nāmadhārakavipras tu daśāhaṃ sūtakī bhavet (I,2, p. 217) // Par_3.6 //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21484598 (0.052):
Manu2.69c/ ācāram agnikāryaṃ ca saṃdhyā.upāsanam eva ca || / Manu2.70a/ adhyeṣyamāṇas) tv ācānto) yathāśāstram udaṅ.mukhaḥ |
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4299583 (0.059):
Baudh1.4.7.1-2ab/ tataḥ śaucaṃ tataḥ pānaṃ saṃdhyā.upāsanam eva ca / / Baudh1.4.7.1-2cd/ nir.viśaṅkena kartavyaṃ yadi^(icchet ^śreya ātmanaḥ //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844862 (0.060):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ $ saṃdhyopāsanam eva ca & / saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ % snānahīnas tathaiva ca // YS182v_4.51 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382975 (0.060):
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ saṃdhyopāsanam eva ca / / saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ snānahīnas tathaiva ca // YS182v_4.51 //
saṃsargī pañcamo jñeyas YS182v_4.23a / saṃsṛṣṭā hi bhavanti ca YS182v_5.14b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809213 (0.031):
saṃsidhyati ca mārgataḥ YSS_2.76d / saṃsṛṣṭā hi bhavanti ca YS182v_5.14b / saṃspṛśet tu yadā kaścit YS182v_3.8c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844506 (0.061):
brahmahā ca surāpaś ca % svarṇasteyī gurudruhaḥ // YS182v_4.22 // / saṃsargī pañcamo jñeyas $ tatsamo nātra saṃśayaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382619 (0.061):
brahmahā ca surāpaś ca svarṇasteyī gurudruhaḥ // YS182v_4.22 // / saṃsargī pañcamo jñeyas tatsamo nātra saṃśayaḥ /
saṃspṛśet tu yadā kaścit YS182v_3.8c / sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ YS182v_5.25d
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809218 (0.0):
saṃsidhyati ca mārgataḥ YSS_2.76d / saṃsṛṣṭā hi bhavanti ca YS182v_5.14b / saṃspṛśet tu yadā kaścit YS182v_3.8c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809233 (0.0):
saṃspṛṣṭe raśmibhis teṣām YS99v_66c / sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ YS182v_5.25d / sākṣiṣūbhayataḥ satsu YS182v_5.25c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845335 (0.038):
sākṣiṣūbhayataḥ satsu % sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ // YS182v_5.25 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383447 (0.038):
sākṣiṣūbhayataḥ satsu sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ // YS182v_5.25 //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12692385 (0.048):
na saṃtoṣaṃ gatas tu yaḥ Brh_1,9.23b / na sākṣiṇas te duṣṭātvāt Brh_1,5.3c
Madhva (Anandatirtha): Mahabharatatatparyanirnaya (m_mbhtnu.htm.txt) 27628481 (0.053):
sa vismṛt āstrastu yadā bhavet tadā bhīmo bhagadattaṃ prayāti |
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9071677 (0.055):
saṃspṛśanti tu ye viprā Par_4.5a / saṃspṛśet tu yadā kaścit YS182v_3.8c
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225320 (0.055):
N12.22a/ yadā tu naiva kaścit syāt kanyā rājānam āvrajet /
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13222209 (0.056):
N1.214a/ pramādād dhanino yatra na syāl lekhyaṃ na sākṣiṇaḥ / / N1.214c/ arthaṃ cāpahnuyād vādī tatroktas trividho vidhiḥ //
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21426200 (0.061):
yadāsan satyavādinaḥ Nar_M1.1b / yadā sākṣī na vidyate Nar_20.1a
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2576835 (0.064):
yadā hi kenacidgāmānayetyuktaḥ kaścitsāsnādimantamānayati tadā samīpastho
sākṣiṣūbhayataḥ satsu YS182v_5.25c / sā caiva vyabhicāriṇī YS182v_3.17b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21845335 (0.0):
pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva $ uttaraḥ syāc caturvidhaḥ & / sākṣiṣūbhayataḥ satsu % sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ // YS182v_5.25 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383447 (0.0):
pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva uttaraḥ syāc caturvidhaḥ / / sākṣiṣūbhayataḥ satsu sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ // YS182v_5.25 //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809237 (0.0):
saṃspṛṣṭe raśmibhis teṣām YS99v_66c / sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ YS182v_5.25d / sākṣiṣūbhayataḥ satsu YS182v_5.25c
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4860273 (0.028):
na cāhūto vadet kiñciddhanī daṇḍyaś ca sa smṛtaḥ /AP_252.045ab/ / sākṣiṣūbhayataḥ satsu sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ //AP_252.045cd/
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3286146 (0.028):
na cāhūto vadet kiṃcid dhīno daṇḍyaś ca sa smṛtaḥ // Yj_2.16 // / sākṣiṣūbhayataḥ satsu sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9071946 (0.046):
sākṣiṣūbhayataḥ satsu Yj_2.17a / sākṣiṣūbhayataḥ satsu YS182v_5.25c / sākṣiṣv ekārthaniścaye Nar_1.142b
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16020689 (0.061):
Yāj2.17a/ sākṣiṣūbhayatah satsu sākṣiṇah pūrvavādinah /
sāyaṃ caiva tu vaiṣṇavīm YS182v_4.50d / surāyāḥ saṃprapānena YS182v_2.3a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809243 (2.980):
sākṣiṣūbhayataḥ satsu YS182v_5.25c / sā caiva vyabhicāriṇī YS182v_3.17b / sāyaṃ caiva tu vaiṣṇavīm YS182v_4.50d
sūtakaṃ tu praśasyate YS182v_3.55d / sūtakena na lipyeta YS182v_4.21a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809314 (0.0):
suvarṇam āṣakaṃ dadyāt YS99v_63c / sūtakaṃ tu praśasyate YS182v_3.55d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073720 (1.788):
sūtakena na lipyeta YS182v_4.21a / sūtakena na lipyeta YS182v_4.21c / sūtake 'pi tathā ' 'caret Ang_1.28d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073672 (0.023):
sūtakaṃ tatsamāpanāt Ang_1.92d / sūtakaṃ tu praśasyate YS182v_3.55d / sūtakaṃ tu bhavet tasya Par_3.25c
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844028 (0.026):
svāmitulyaṃ bhavet tasya % sūtakaṃ tu praśasyate // YS182v_3.55 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382141 (0.026):
svāmitulyaṃ bhavet tasya sūtakaṃ tu praśasyate // YS182v_3.55 //
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844478 (0.043):
pūrvavratam anirdiṣṭaṃ % mayā ca sūtakaṃ bhavet // YS182v_4.20 // / sūtakena na lipyeta $ iti prāha svayaṃ yamaḥ &
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8382591 (0.043):
pūrvavratam anirdiṣṭaṃ mayā ca sūtakaṃ bhavet // YS182v_4.20 // / sūtakena na lipyeta iti prāha svayaṃ yamaḥ /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4873566 (0.057):
anabhiṣyandi yaccānnaṃ tadbraṇeṣu praśasyate //AP_278.053cd/ / śaktupiṇḍī tathaivāmlā pācanāya praśasyate /AP_278.054ab/
sūtake mṛtake caiva YS182v_4.18a / sūtake vartamāne 'pi YS182v_3.55a
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809317 (0.0):
sūtakena na lipyeta YS182v_4.21a / sūtakena na lipyeta YS182v_4.21c / sūtake mṛtake caiva YS182v_4.18a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073734 (0.031):
sūtake mṛtake 'pi vā Ang_2,9.1b / sūtake vartamāne 'pi YS182v_3.55a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9073726 (0.041):
sūtakena na lipyeta YS182v_4.21a / sūtakena na lipyeta YS182v_4.21c / sūtake 'pi tathā ' 'caret Ang_1.28d
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10553632 (0.061):
candrasūryagrahe snāyāt sūtake mṛtake 'pi ca / / asnāyī mṛtyumāpyanoti snāyī pāpaṃ na vindati //
sevakāś cāpi viprāṇāṃ YS182v_4.61a / striyā vā puruṣasya vā YS182v_4.2d
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628486 (0.047):
366.003. jyeṣṭhāyāmutthito vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / 366.004. kleśiko hi bhaved vyādhirahorātratrayodaśa//350//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637330 (0.047):
p.126.4ab/.jyeṣṭhāyām utthito vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / p.126.4cd/.kleśiko hi bhaved vyādhir ahorātra^trayodaśa//
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16490520 (0.048):
striyaḥ sarvaguṇopetā *HV_108.3*1205:3a / striyaḥ strīmān agarvite HV_73.26b / striyā bhūcarayā dhṛtaḥ HV_30.8d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13869786 (0.048):
striyaḥ sarvaguṇopetā HV_108.3*1205:3a / striyaḥ strīmān agarvite HV_73.26b / striyā bhūcarayā dhṛtaḥ HV_30.8d
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637173 (0.055):
p.124.9cd/.anena bali^karmeṇa tasmād rogād vimucyate// / p.124.10ab/.pūrvaphālgunījā vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637235 (0.056):
p.125.4cd/.anena bali^karmeṇa tasmād rogād vimucyate// / p.125.5ab/.citrāyām uttthito vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637139 (0.056):
p.124.7ab/.aśleṣāyāṃ bhaved vyādhiḥ striyo vā puruṣasya vā/ / p.124.7cd/.na taṃ vaidyāś cikitsantu sarpas tatra tu daivataḥ//
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13225076 (0.060):
N12.4c/ svajātyā śreyasī bhāryā svajātyaś ca patiḥ striyāḥ // / N12.5a/ brāhmaṇasyānulomyena striyo 'anyās tisra eva tu /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628648 (0.063):
367.003. uttarābhādrajo vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / 367.004. saptarātraṃ bhaved vyādhistataścordhvaṃ vimucyate//365//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637517 (0.063):
p.127.10ab/.uttarabhādrajo vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / p.127.10cd/.sapta^rātraṃ bhaved vyādhis tataś ca^ūrdhvaṃ vimucyate//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637483 (0.063):
p.127.7ab/.śatabhiṣā^utthito vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/
striyo vyādhita eva ca YS182v_3.3d / strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809376 (0.009):
striyo hatvāviśeṣeṇa YSS_1.23a / strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9074860 (0.031):
strīṇāṃ bhoge ca maithune Mn_8.100b / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a / strīṇāṃ rajasvalānāṃ ca YS182v_3.64a
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628486 (0.047):
366.003. jyeṣṭhāyāmutthito vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / 366.004. kleśiko hi bhaved vyādhirahorātratrayodaśa//350//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637330 (0.047):
p.126.4ab/.jyeṣṭhāyām utthito vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / p.126.4cd/.kleśiko hi bhaved vyādhir ahorātra^trayodaśa//
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809361 (0.047):
striyo rogiṇa eva ca YS78v_17d / striyo vyādhita eva ca YS182v_3.3d
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasipu.htm.txt) 26011572 (0.051):
strī, striyau, striyaḥ / / strīṇām ity atra paratvānuḍāgamaḥ / / pṛthagyogakaraṇam uttarārtham //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9074838 (0.051):
strīṇāṃ ca prekṣaṇālambham Mn_2.179c / strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b / strīṇāṃ dharmān nibodhata Mn_5.146[144M]d
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711534 (0.053):
surāṃ pibati suvyaktaṃ YS78v_65c / striyo rogiṇa eva ca YS78v_17d / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468538 (0.055):
tathā pātakināṃ caiva YS182v_4.24a / tathā strīṇāṃ ca dāpayet YS182v_4.32b / tathā strīṇāṃ vigarhitam YS182v_4.35b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16490520 (0.055):
striyaḥ sarvaguṇopetā *HV_108.3*1205:3a / striyaḥ strīmān agarvite HV_73.26b / striyā bhūcarayā dhṛtaḥ HV_30.8d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13869786 (0.055):
striyaḥ sarvaguṇopetā HV_108.3*1205:3a / striyaḥ strīmān agarvite HV_73.26b / striyā bhūcarayā dhṛtaḥ HV_30.8d
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637173 (0.055):
p.124.9cd/.anena bali^karmeṇa tasmād rogād vimucyate// / p.124.10ab/.pūrvaphālgunījā vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/
Kedarabhatta: Vrttaratnakara, with Sulhana's Sukavihrdayanandini (comm.) (kvrtrsuu.htm.txt) 13698364 (0.056):
yuktaṃ bhavati tadā '; 'ryāgītiryathā / / strīṇāṃ harṣavatīnāṃ saśiraḥkampastuvanti (?) vigatavikalpāḥ /
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637235 (0.056):
p.125.4cd/.anena bali^karmeṇa tasmād rogād vimucyate// / p.125.5ab/.citrāyām uttthito vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637139 (0.056):
p.124.7ab/.aśleṣāyāṃ bhaved vyādhiḥ striyo vā puruṣasya vā/ / p.124.7cd/.na taṃ vaidyāś cikitsantu sarpas tatra tu daivataḥ//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6639229 (0.057):
u1.66ab/.kanyā prasūyate yatra catur^hastā catustanī/ / u1.66cd/.strīṇām eva bhavet tatra maraṇaṃ hy atidāruṇaṃ//
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7548293 (0.059):
strī, striyau, striyaḥ / / strīṇām ity atra paratvānuḍāgamaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16015164 (0.063):
Yāj1.13c/ tūṣṇīm etāh kriyāh strīṇām vivāhas tu sa.mantrakah // / Yāj1.14a/ garbha.aṣṭame^aṣṭame vā^abde brāhmaṇasya^upanāyanam /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21628648 (0.063):
367.003. uttarābhādrajo vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / 367.004. saptarātraṃ bhaved vyādhistataścordhvaṃ vimucyate//365//
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6637517 (0.063):
p.127.10ab/.uttarabhādrajo vyādhiḥ striyā vā puruṣasya vā/ / p.127.10cd/.sapta^rātraṃ bhaved vyādhis tataś ca^ūrdhvaṃ vimucyate//
strīṇāṃ rajasvalānāṃ ca YS182v_3.64a / strī vinaśyati garve[bhe]ṇa YS182v_4.60c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075089 (0.0):
strīrogivaracakriṇām Yj_1.117b / strī vinaśyati garve[bhe]ṇa YS182v_4.60c
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6809383 (0.0):
strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9074859 (0.035):
strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a / strīṇāṃ rajasvalānāṃ ca YS182v_3.64a / strīṇāṃ varam anusmaran Yj_1.81b
Yamasmrti (ys-78_iu.htm.txt) 14711537 (0.051):
striyo rogiṇa eva ca YS78v_17d / strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
Brhadyamasmrti (ys182_iu.htm.txt) 2468536 (0.053):
tathā caiva tu mohitaḥ YS182v_3.53b / tathā devalakaś caiva YS182v_3.37c / tathā pātakināṃ caiva YS182v_4.24a / tathā strīṇāṃ ca dāpayet YS182v_4.32b
Brhadyamasmrti (ys182_au.htm.txt) 21844988 (0.055):
gāvo dūrapracāreṇa $ hiraṇyaṃ lobhalipsayā & / strī vinaśyati garve[bhe]ṇa % brāhmaṇo rājasevayā // YS182v_4.60 //
Brhadyamasmrti (ys182_pu.htm.txt) 8383101 (0.055):
gāvo dūrapracāreṇa hiraṇyaṃ lobhalipsayā / / strī vinaśyati garve[bhe]ṇa brāhmaṇo rājasevayā // YS182v_4.60 //